پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سفر رئیس جمهور به نیویورک با اوباما دیدار می کند
اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون
درخواست حذف اطلاعات

کد خبر : 5820


یکشنبه 08 مرداد 1396 - 12:15   http://vasael.ir/fa/news-details/5820/


عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی/ بخش اول


اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت ال والمسلمین لیالی با اشاره به معانی تنفیذ گفت: تنفیذ در فقه به این معنا است که و ولی فقیه جامعه بخشی از وظایف خود را در عرصه اجرا و قوه اجرایی به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور واگذار می‌کند البته تا زمانی که رئیس جمهور شرایطی که در قانون اساسی برای او مشخص شده را پایبند و دارا باشد.


اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

 


به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام و شه و فقه قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت ال والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.


 


نکته اول


اما جهتی که ما در بحث تنفیذ داریم و وارد این بحث می‌شویم که بحث مهمی است، مسأله تنفیذ از جهت شه و فقه بر اساس نظریه و ساختار نظام ایران است.


 


نکته دوم


اینکه اساس حاکمیت حکومت در نظام ایران محوریت ت و ولایت است، نظام ایران دو بخش دارد، بخش جمهوریت که جای دیگری باید از آن بحث کنیم و بحث یت که محتوای نظام ما است و محورش بر اساس محوریت ت و ولایت و نظریه ت و ولایت است.


ت و ولایت در شه تشیع در عصر نبوی، عصر ت و عصر معاصر که عصر غیبت است که ولایت و حاکمیت از آن فقیه و فقها است دارای جایگاه بسیار مهم و با اهمیتی است.


در طول تاریخ تا زمان ما که در آن به سر می‌بریم، بر اساس فقه شیعه و نظام ایران اداره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از آن فقهاست، فقهایی که از جایگاه ت و ولایت برخوردارند.


از میان فقها فقیهی این توفیق را پیدا می‌کند که حاکمیت و حکومت را تشکیل می‌دهد، وقتی حاکمیت حکومت را تشکیل داد، وظیفه اداره حاکمیت و حکومت در اختیار فقیهی است که در کنار فقاهت، ولایت و ت جامعه را به عهده دارد.


پس بر این اساس اصل اداره جامعه، همه ابعاد اداره جامعه به عهده فقیه جامعه، جامعه و ولی جامعه است.


 


نکته سوم


این و ولی جامعه که وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت جامعه در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند این‌هاست، می‌تواند بخشی از وظایف خود را تفویض نماید؛ این نکته مهمی است که ما اینجا می‌گوییم تنفیذ نماید.


و ولی جامعه و ولی فقیه که وظیفه اداره جامعه و حاکمیت و حکومت را به عهده دارد، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به سایر مجموعه‌ها واگذار کند، فلذا می‌بینیم که در جامعه مراکز مختلفی داریم، مثلاً شورای عالی دفاع، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مراکزی که عهده‌دار بخشی از وظایف ولی فقیه و حاکم ی جامعه است که این ولی فقیه و جامعه بخشی از وظایف خود را تنفیذ یا تفویض به سایر مراکز کرده است.


کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظرانی که بحث می‌کنند و در نهایت بحث را به اطلاع ولی فقیه جامعه می‌رسانند و ولی فقیه اجمالاً فقط امضاء می‌زند و حکم می‌کند، ابلاغ می‌کند، فلذا مجموعه‌های مختلف م ی و مجموعه‌های مختلف حاکمیتی در کنار حاکمیت ولی فقیه جامعه حضور دارد.


 


نکته چهارم


بر اساس قانون اساسی ایران و آن چیزی که در نظام ایران وجود دارد اولین شخص مملکت ی جامعه و جامعه و ولی فقیه است؛ در کنار ولی فقیه سایر قوا هم حضور دارند. بحث تفکیک قوا که در جای دیگری باید بحث کنیم.


ما یک قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مردم نمایندگان خودشان را برای قانونگذاری انتخاب می‌کنند، یک قوه‌ای به نام قوه قضائیه داریم که نصب و انتصاب است از طرف ولی فقیه و حاکم جامعه ی شخصی که دارای ویژگی‌های خاصی است به عنوان رئیس قوه قضائیه نصب می‌شود و یک قوه‌ای به نام قوه مجریه داریم.


قوه مجریه انتص نیست، انتخ است، آقای رئیس جمهور جامعه دومین مقام مسئول کشور است که بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس جمهور کشور است؛ این رئیس جمهور در یک فرآیند انتخابات مردمی شکل می‌پذیرد؛ قانونگذار شرایطی را تعیین کرد، آقای رئیس جمهور نامزد انتخابات و ریاست جمهوری ی باید باشد که این شرایط را برخوردار باشد، مثلاً رجال مذهبی مدیر باشد، مدبر باشد و مانند این‌ها


مراکزی تصمیم می‌گیرند و تعیین می‌کنند که چه ی این شرایط را دارند، در نهایت دو نفر، ده نفر یا کمتر یا بیشتر، از شرایط ابت نامزدی و ریاست جمهوری برخوردار هستند و ی که می‌خواهد رئیس جمهور شود در فرآیند انتخابات می‌آید، چندین مرحله را طی می‌کند، از اعلام نامزدی تا تأیید صلاحیت توسط وزارت کشور، شورای نگهبان، انتخابات، برگزاری چرخه انتخابات، تأیید وزارت کشور، تأیید شورای نگهبان و در نهایت به اینجا می‌رسد که آرای اکثریت یعنی نصف باضافه یک را انتخاب می‌کند و آقای رئیس جمهور می‌شود.


درست است که این فرد یعنی آقای زید یا آقای عمرو50 درصد به اضافه یک رای مردم را آورده است اما هنوز آقای رئیس جمهور نیست ولو اینکه وزارت کشور فرآیند انتخابات را تایید کند ولو اینکه شورای نگهبان فرآیند انتخابات را تایید کنند دو مرحله مهم دیگر باقی مانده است مرحله‌ای به نام تنفیذ و مرحله‌ای به نام تحلیف این آقای رئیس‌جمهور زمانی رئیس جمهور است که بعد از چرخه فرآیند انتخاباتی که نظام تعیین کرده است به مرحله تنفیذ و بعد به مرحله تحلیف برسد که در ادامه بحث تنفیذ را مطرح می‌کنیم.


 


وسائل: مفهوم و ماهیت تنفیذ چیست؟


وقتی آقای رئیس جمهور به مرحله تنفیذ رسید یعنی مقام ت و ولایت حکم آقای رئیس‌جمهور را ابلاغ کرده است که تنفیذ دو معنا دارد که من اینجا عرض می‌کنم.


معنای تنفیذ یک تأیید مقبولیت و رأی مردم است مردم 50 به اضافه یک نفر به این آقا رأی داده‌اند و این آقا رئیس‌جمهور شد؛ این آقای رئیس جمهور زمانی رئیس جمهور می‌شود در طی چهار سال که حکمش توسط مقام ت و ولایت تنفیذ شود تنفیذ اولین معنایش این است که تأیید چرخه مقام قبولیت مردم است؛ یعنی مردمی که رأی داده‌اند رأی مردم مورد تایید و ولی جامعه قرار گرفت.


معنای دوم تنفیذ تایید چرخه انتخابات است درست است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این چرخه برخاست و فرآیند انتخابات را تأیید کرد و ولی فقیه جامعه فرآیند انتخابات و ساختاری که از دل این ساختار آقای رئیس جمهور برخاست را تأیید می‌کند.


اما معنای سوی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که مسئولیت اداره جامعه و حاکمیت و حکومت با ولی فقیه و ولی جامعه است. ی هم به عنوان مقام اجرایی کشور و دومین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، وقتی ولی فقیه و جامعه و ولی جامعه حکم آقای رئیس‌ جمهور را تنفیذ می‌کند معنی‌اش این است که بخشی از اختیارات و ولی فقیه جامعه که در عرصه قوه اجرایی است به آقای منتخب مردم که الان رئیس ‌جمهور است تفویض شده است این نکته مهم است معنی سوم در فقه قابل توجه بیشتری است.


حاکم ی جامعه، ولی جامعه، ولی فقیه بخشی از وظایف خود را که در عرصه اجرا و قوه مجریه است به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور تنفیذ و واگذار می‌کند تا زمانی که این آقای رئیس جمهور بر اساس این شرایطی که در قانون مشخص شده است یعنی تقوا داشته باشد یعنی بر اساس قانون عمل کند یعنی خدمت کند و خدمتگزاری مردم را انجام دهد در کنار رأی مردم تأیید ولی و جامعه را هم برخوردار است که بتواند در حیطه قوانین و حیطه اختیاراتی که قانونگذار به آقای رئیس ‌جمهور داده است برای اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه اقداماتی را با اجازه و ولی فقیه جامعه انجام دهد.


نکته بعدی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که ما برای تنفیذ سه معنی را بیان کردیم.


یک تأیید رای مردم


دوم تایید چرخه و فرایند انتخابات هر ی انتخاب شود و ولی فقیه و ولی و فقیه جامعه باید این چرخه را تایید کند نکته در این است که حضرت آقا در تمام این سال‌ها بر اجرای قانون و مُرّ قانون تاکید می‌کند معنایش همین است؛ به عبارت دیگر یکی از معانی تنفیذ این است چرخه و فرآیندی که از دل این فرایند آقای رئیس جمهور بر می خیزد هر که می‌خواهد باشد این چرخه درست است و لذا باید بر مُرّ قانون عمل کرد بر فرض ی به این چرخه و فرایند معترض است و انتخاب آقای رئیس‌جمهور را قبول ندارد باید به چرخه قانون برگردد، از طریق قانون و فرآیندهای قانونی اعتراض خود را تعیین کند.


مثلاً قانونگذار تعیین کرد که اگر در فرآیند انتخابات ایراد و اشکالی انجام شود انی که در فرآیند انتخابات انتخاب نشدند و به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض دارند مثلاً باید به شورای نگهبان رجوع کنند و شورای نگهبان مرجع رسیدگی به فرآیند انتخابات است.


تأکید می‌کنم تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی پایان همه گفتگوها در عرصه انتخابات.


وقتی حکم آقای رئیس جمهور توسط مقام ی تنفیذ شد یعنی دیگر هیچ سخنی درباره فرآیند برگزاری انتخابات پذیرفته شده نیست.


انتخابات تمام شد آقای رئیس جمهور رئیس جمهور است تأکید می کنم که نه تنها رئیس جمهور انی که به او رأی دادند، نه تنها رئیس جمهور انی که به او رأی نداده‌اند بلکه رئیس‌جمهور حتی انی است که حتی در فرآیند انتخابات هم شرکت ن د این نکته مهمی است؛ رئیس جمهور است رئیس جمهور مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و انی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و انی که به این آقای رئیس جمهور رای دادند و چه انی که به رقبای آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند.


 


وسائل: آیا تنفیذ ریاست جمهوری مقید و محدود به شرایطی است یا مطلق و بدون هیچ قیدی است؟


حکم تنفیذ به شرایط محدود است، آقای رئیس جمهور رأی اکثریت مردم را ب کرده است از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است و ولی جامعه و ولی فقیه و ی جامعه هم حکم او را تنفیذ کرده است این تنفیذ چند شرط دارد.


یک محدود به زمان و مقید به زمان است مدت 4 سال، آقای رئیس جمهور برای چهار سال رأی مردم را آورده است تنفیذ هم به مدت چهار سال است وقتی چهار سال تموم شد دیگر تنفیذ معنایی ندارد، فرایند جدید و انتخابات و رئیس جمهور بعدی است، اگر این آقایی که موفق بوده است در دوره چهارساله اول رأی مردم را ب کند در چهار سال دوم هم بر اساس قانون می تواند بیاید و اگر موفق نشد دیگری جایگزین می‌شود.


دوم تنفیذ محدود به شرایطی است که آقای رئیس جمهور منتخب دارای این شرایط باشد یعنی طی 4 سال از شرایطی که به واسطه آن شرایط آقای رئیس جمهور شده است آن شرایط زائل نشده باشد.


یعنی آقای رئیس‌جمهور هر ی که می باشد باید اهل تقوا و قانون باشد مقید به قانون اساسی باشد سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی باشد، به مردم خدمت کند و مانند آن.


اما هر یک از این شرایط اگر به هر دلیلی از بین برود یعنی آقای رئیس جمهور به هر دلیلی شرایط ریاست جمهوری را از دست بدهد تنفیذ حکم ی از بین خواهد رفت.


تنفیذ منوط به وجود شرایط در آقای رئیس‌جمهور است، مثلاً به هر دلیلی آقای رئیس جمهور قوه مجریه که زیرمجموعه نمایندگان مجلس است به این اعتباری که نمایندگان مجلس و قوه مقننه نظارت بر آقای رئیس‌جمهور را به عهده دارند می‌توانند از او سؤال بپرسند، می‌توانند او را استیضاح کنند، می‌توانند آقای ریاست جمهور را عزل نمایند در تاریخ داشته‌ایم، آقای ابوالحسن بنی‌صدر در چرخه فرآیند انتخابات آمد، رای اکثریت مردم را به دست آورد رضوان الله تعالی علیه حکم او را هم تنفیذ کرده است اما او نتوانست 4 سال رئیس جمهور مملکت باشد گرفتار مباحث و مسائلی شد که مجلس شورای ی از او سوال کرد او را استیضاح کرد و او را عزل کرد.


عزل آقای رئیس‌جمهور به هر دلیلی، عدم کفایت ، عدم کفایت اجتماعی، عدم کفایت اخلاقی، عدم کفایت اقتصادی به هر دلیلی، این آقای رئیس‌جمهور عدم کفایتش توسط مجلس تایید شود تنفیذ خود به خود تمام شده است دیگر این آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور نیست که بر اساس تنفیذ حکم ی باقی بماند.


 


وسائل: آیا تنفیذ به معنای تأیید رای مردم است یا به معنای نصب است؟ این سوال مهمی است که امروز در ادبیات زیاد پرسیده می‌شود و زیاد هم گفته می‌شود. آیا ی آقای رئیس جمهور را منصوب می‌کند؟ معنای نصب چیست؟ تنفیذ به معنای نصب آقای رئیس جمهور است؟


دقت کنیم که تنفیذ از دیدگاه فقه به معنای نصب آقای رئیس‌جمهور نیست یک وقتی معنای نصب این است که ی نظام رئیس صدا و سیما را به مدت چند سال شش سال یا ده سال نصب می‌کند؛ آقای فلانی را به عنوان فرمانده نیروی نظامی و انتظامی نصب می‌کند، رئیس قوه قضاییه را نصب می‌کند طبیعتاً این معنای نصب در تنفیذ و در نصب مقام ریاست جمهوری معنایی ندارد چون اساس ریاست جمهور انتخاب است، رئیس قوه مجریه بر اساس انتخابات و رأی اکثریت مردم صورت می‌پذیرد، پس ما اینجا نصب به این معنا نداریم.


اگر گفته شود که بر اساس فقه تفویض بخشی از اختیارات ی به آقای رئیس جمهور است در این معنا نصب معنی پیدا کند اما عزل معنایی پیدا نمی کند، نصب جایی معنی پیدا می‌کند که عزل و برکنار شدن و برکنار معنا پیدا کند، آیا ی جامعه می‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؟ خیر بر اساس قانون اساسی ی نظام نمی‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؛ قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است آقای رئیس جمهور به هر دلیلی نتوانستند مسئولیت خود را در اجرای قانون اساسی و قوه مجریه انجام دهد مسئولیت آن با مجلس است؛ مجلس می‌آید و سئوال می‌کند و استیضاح و عزل می‌کند وقتی مجلس وظیفه‌اش نظارت بر آقای رئیس جمهور است، به صورت سئوال و استیضاح و به صورت عزل، دیگر نصب ی معنایی پیدا نمی‌کند.


پس رئیس جمهور مقام انتخ است و مسئولیت بر کنار آقای رئیس جمهور در صورت عدم اجرای وظایف قانونی مجلس شورای ی است، بله مجلس شورای ی وقتی رئیس جمهوری مانند آقای بنی صدر را عزل کرد طبیعتاً خود به خود تنفیذ هم معنایی پیدا نمی‌کند تنفیذ منوط به بقای شرایط بود، این آقای رئیس‌جمهور و مانند آقای ابوالحسن بنی صدر شرایط را از دست داده است این هم نکته مهمی است، پس طبیعتاً رئیس جمهور توسط ی به معنای نصبی که مطرح کردیم نخواهد شد.


نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا تنفیذ ریاست جمهوری به معنای تأیید فرآیند انتخابات و تفویض بخشی از اختیارات از وظایف ی یا از اختیارات ی است؟ این سؤال مهم و بحث مهمی است که آیا تنفیذ از وظایف است یا از اختیارات است؟ اگر از اختیارات بود به معنی این است که ی می‌تواند تنفیذ نکند ولی اگر از وظایف بود ی باید آقای رئیس جمهور را بعد از چرخه و فرآیند انتخابات تنفیذ کند، این بحث مهمی است و بحث دامنه‌داری هم خواهد بود، حقوقدانان هم بحث‌های مختلفی دارند.


از مجموع مباحث برمی‌آید که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ی است، معنی آن این است که ی نمی‌تواند حکم آقای رئیس‌جمهور را بعد از چرخه و فرآیند تنفیذ نکند.


دو مثال می‌آوریم؛ در نامه خود به آقای منتظری عبارتی دارند که «من با انتخاب آقای بازرگان موافق نبودم، من با انتخاب آقای بنی صدر موافق نبوم، من با انتخاب شما هم موافق نبودم» سئوال این است که اگر آقای بنی‌صدر را می‌شناخت که می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می شناخت، اگر آقای بازرگان را می‌شناخت که احتمالاً می‌شناخت و بهتر از دیگران می‌شناخت، اگر آقای منتظری را می‌شناخت و قطعاً هم می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می‌شناخت چرا با انتخاب آقای بازرگان با انتخاب آقای بنی صدر و انتخاب آقای منتظری مقابله نکرد؟


این سئوال مهمی است؛ ی جامعه و جامعه چرا با انتخاب آقای بازرگان، آقای بنی‌صدر و انتخاب آقای منتظری از همان اول مقابله نکرد؟ پاسخی که داریم این است که ساختار و چرخه نظام جمهوری به این انتخابات است؛ همین که آقای بنی‌صدر اعلام نامزدی می‌کند، همین که می‌آید و رأی می‌گیرد و مقبولیت پیدا می‌کند حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند به اعتبار مقبولیت به اعتبار رأی مردم اما مشروط می کند، هم و هم معظم انقلاب در تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه این شرط را بیان می‌کنند که تا مادامی که عمل به قانون اساسی کند خدمتگزار مردم باشد مخالف با هوای نفس باشد و در تمام احکام تقریباً این عبارت‌ها مشترک است.


پس وظیفه و ی جامعه تنفیذ حکم ریاست جمهوری است بله تنفیذ منوط به بقای شرایط و دوام شرایط آقای رئیس جمهور است؛ این نکته اول


نکته دوم اینکه به هر دلیلی ی نظام نخواهد حکم آقای ریاست جمهوری را تنفیذ کند، دوباره انتخابات بعدی باز ی تنفیذ نکند، پایان کار کجاست؟ مردم به هر دلیلی فردی را در فرآیند و چرخه انتخاباتی که نظام تعیین کرده است ی را انتخاب کنند و ی او را تنفیذ نکند، در چنین فرآیندی خود چرخه نظام با شبهه و ایراد مواجه خواهد شد.


چرخه نظامی که از دل این چرخه نظام انتخابات و آقای رئیس جمهور برآمده است، چرخه‌ای که در دل آن وزارت کشور، شورای نگهبان مجموعه‌های دیگری که وظیفه آنها در این قالب و چرخه است، طبیعتاً ی نظام از وظایف آن است که انتخابات و فرایند را تایید کند، رأی مردم را تایید کند و حکم ریاست جمهور و روسای جمهور را تنفیذ کند که طبیعتاً این تنفیذ هم محدود به شرایطی است که اشاره کردیم، هم مدت دارد و هم محدود به شرایط است.


در خود قانون اساسی هم به آن اشاره شده است که از وظایف ی در اصل 110 قانون اساسی وظایفی دارد که یکی از آن‌ها تنفیذ حکم ریاست جمهوری است./ف


مصاحبه کننده: محسن رضایی


 
http://vasael.ir/fa/news-details/5820/


کد خبرنگار : 38

 مشاهده متن کامل ...
کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک
درخواست حذف اطلاعات


هفته مد نیویورک که با عنوان هفته مد مرسدس بنز نیز شناخته می شود، یک رخداد نیمه سالانه در شهر نیویورک است که هر سال در ماه فوریه برای مد بهاره/تابستانه و در سپتامبر برای مد پاییزه/زمستانه برگزار می شود. این رخداد در کنار هفته مد لندن، هفته مد میلان و هفته مد پاریس به عنوان چهار رویداد مهم دنیای مد محسوب می شوند.

کل یون هایی که در این هفته به نمایش گذاشته شدند توسط طراحان برجسته طراحی شده و دارای طرح های خاص و رنگ های متنوع هستند که ما بهترین نمونه های کیف و کفش های آن را در اینجا برایتان آورده ایم.
کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک

کیف و کفش های دیدنی هفته مد نیویورک


مشاهده متن کامل ...
گزارش کامل مراسم تحلیف رئیس جمهور ت دوازدهم
درخواست حذف اطلاعات
ادای سوگند

مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور مهمانان خارجی در بهارستان برگزار شد و به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از خبرگزاری ها و مشرق:مراسم تحلیف رئیس‌جمهور عصر امروز از ساعت 17 الی 20 با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری و همچنین میهمانان خارجی برگزار می‌شود.


در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به ایراد سخن خواهند پرداخت.


بعد از آن با حضور در پشت تریبون و براساس اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا می‌کند و در نهایت نیز مراسم بعد از سخنرانی دوازدهمین رییس جمهور به پایان خواهد رسید.


بهارستان آماده پذیرایی از مهمانان مراسم تحلیف/ خیابان‌های منتهی به مجلس بسته شد


خیابان‌های منتهی به مجلس کاملا بسته شد و عابران تنها از مسیرهای مشخص شده می‌توانند تردد کنند.


درهای مجلس برای برگزاری مراسم تحلیف دوازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان بر روی خبرنگاران داخلی و خارجی از ساعت 14:30 دقیقه باز شده است.در راهروی منتهی به محل برگزاری جلسات علنی فرش قرمز پهن شده و ع ‌هایی از تحلیف ریاست‌جمهوری دوره‌های پیشین بر دیوارهای این راهرو نصب شده ئ مهمانان در حال ورود به مجلس هستند.ورود مهمانان مراسم تحلیف به بهارستان با استقبال لاریجانی


مقامات کشورهای خارجی که برای مراسم تحلیف حجت‌ال رئیس‌جمهور به تهران سفر کرده‌اند، با استقبال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی همراه با میهمانان ایرانی این مراسم در حال ورود به مجموعه بهارستان هستند.


مهمانان خارجی در تالار آفتاب مجلس مورد استقبال قرار گرفته و سپس برای حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در جایگاه از پیش تعیین‌شده، هدایت می‌شوند.آیت‌الله جنتی وارد مجلس شد


 آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان ی به منظور شرکت در مراسم تحلیف حجت‌ال رئیس‌جمهور دقایقی قبل وارد مجلس شورای ی شد و مورد استقبال علی لاریجانی قرار گرفت.


همچنین عباسعلی کدخ سخنگوی شورای نگهبان آیت الله جنتی را همراهی می کرد.


موگرینی و حکیم وارد مجلس شدند


«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی قبل برای حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور با استقبال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی وارد خانه ملت شد.همچنین عمار حکیم از شخصیت‌های برجسته عراقی نیز برای حضور در مراسم تحلیف با استقبال علی لاریجانی وارد خانه ملت شد.آیت‌الله آملی‌لاریجانی وارد مجلس شد


آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه دقایقی قبل برای حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور وارد صحن علنی مجلس شورای ی شد.


طبق اصل 121 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید پس از برگزاری مراسم تنفیذ، در مجلس‏ شورای ی در جلسه‏‌ای که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای شورای نگهبان‏ تشکیل‏ می‏‌شود، به ترتیبی که در قانون مشخص شده، سوگند یاد کرده و متن سوگندنامه‏ را امضا کند.


رئیس قوه قضائیه در این مراسم به عنوان سخنران دوم به مدت 20 دقیقه سخنرانی خواهد کرد.گعده‌های نمایندگان درباره وزرای پیشنهادی


برخی نمایندگان مجلس پیش از آغاز مراسم در صحن علنی حضور دارند و در حال گپ و گفت و گو درباره گزینه های پیشنهادی ت برای ک نه جدید هستند.


 در جایگاه خبرنگاران و راهروی پارلمان دفتر یادبودی قرار دارد تا میهمانان نوشته های خود را درباره مراسم امروز ثبت کنند.


در مسیرهای مهمانان و اصحاب رسانه تصاویر ی ترور در مجلس قرار داده شده است که برخی حاضرین با مشاهده تصاویر با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره این شهیدان را گرامی می دارند.برای مراسم تحلیف وارد مجلس شد


حجت‌ال رئیس‌جمهور دقایقی قبل برای ادای سوگند و برگزاری مراسم تحلیف، وارد مجلس شورای ی شد.


وی را در لحظه ورود به مجموعه بهارستان، محمد نهاوندیان همراهی می‌کرد.در بدو ورود به ساختمان مجلس مورد استقبال علی لاریجانی قرار گرفت.مراسم تحلیف در مجلس آغاز شد


مراسم تحلیف حجت‌ال رئیس‌جمهور دقایقی قبل با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی، در صحن علنی مجلس شورای ی آغاز شد.


در این مراسم، علاوه بر رئیس و نمایندگان مجلس، مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، میهمانانی از ده‌ها کشور دنیا در سطح رئیس‌جمهور، نخست‌ ، رئیس مجلس، معاون رئیس‌جمهور، معاون نخست‌ و وزرای خارجه و سایر وزرا حضور دارند.


غیبت 36 مجلس در آغاز مراسم تحلیف

36 نفر از نمایندگان مجلس شورای ی در آغاز مراسم تحلیف رئیس‌جمهور غیبت داشتند.


در یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی علنی مجلس شورای ی که از دقایقی قبل به منظور آئین تحلیف رئیس‌جمهور برگزار شد، از میان 290 مجلس، 254 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس 36 مجلس غایب بودند.لاریجانی: 12 انتخابات ریاست جمهوری نشانگر عمق نظام مردمسالاری در کشور است


علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی عصر امروز شنبه 14 مرداد 96 و در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم ضمن خوشامدگویی به میهمانان حاضر در این مراسم از جمله رؤسای جمهور کشورهای ارمنستان، عراق، کره شمالی، مولداوی، زیمبابوه، افغانستان و پادشاه لسوتو، رؤسای مجالس کشورها، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات شرکت کننده داخلی و خارجی، با اشاره به اینکه امروز سالروز قیام مردم ایران برای استقرار نظام مشروطه در بیش از 110 سال قبل است، گفت: در طی این مدت ملت ایران با همه دشمنی‌هایی که قدرت‌های بزرگ اعمال د و نظام مشروطه نتوانست به معنای واقعی پیاده شود اما ملت ایران از پای ننشست تا با ب ایی انقلاب ی به هدف خود نائل آمد.


وی خاطرنشان کرد: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور چشمگیر ملت بیش از 42 میلیون نفر و حدود 73 درصد واجدین شرایط در انتخابات نمایانگر آن است که در نظام مردم سالاری اصل بی‌بدیل در حکمرانی است.


لاریجانی خاطرنشان کرد:‌ از ابتدای پیروزی انقلاب ملت عزیز ایران در 36 انتخابات شرکت د که اولین انتخابات مربوط به انتخاب نظام بود که در آن 98 درصد رای به نظام دادند و پس از آن انتخاب مجلس مؤسسات یا خبرگان اول و بعد انتخابات مربوط به تائید قانون اساسی و پس از 10 سال ملت در انتخابات بازنگری پای صندوق‌های رای رفتند.


وی افزود: علاوه بر موارد فوق 12 انتخابات ریاست جمهوری و 10 انتخابات مربوط به نمایندگان ملت در مجلس شورای ی و 5 انتخابات مربوط به مجلس خبرگان و 5 انتخابات مربوط به شوراهای ی شهر و روستا نشانگر عمق نظام مردمسالاری دینی در کشور ماست.رئیس مجلس شورای ی اظهار داشت: از جانب دیگر شرکت بیش از 72 درصد مردم در انتخابات اخیر تعلق خاطر جدی ملت به نظام ی و دخ در سرنوشت خویش را نشان می‌دهد که از دور شی پیشوای بزرگ ملت ایران حضرت (ره) حکایت دارد که با این تدبیر از استبداد در کشور جلوگیری و راه را برای چرخش نیروها فراهم کرد.


لاریجانی خاطرنشان کرد: اینک که در آستانه دور جدید ت جناب آقای قرار داریم که هم تجربه 4 سال گذشته و هم تغییرات بین‌المللی و منطقه‌ای تلاش مجاهدانه‌ای را برای حل مشکلات یک کشور ایجاب می‌کند.


وی افزود: در فضای آشفته منطقه خوشبختانه ایران از امنیت بسیار خوبی برخوردار است و تلاش‌های ارزشمند ملت در مبارزه با تروریسم امنیت بهتری را برای منطقه در سال‌های آتی نوید می‌دهد و از طرفی راهنمایی‌های فرزانه انقلاب ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پویایی اقتصادی و همچنین همکاری و هماهنگی سه قوه کشور زمینه‌های مساعدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است.


رئیس مجلس شورای ی اظهار داشت:مجلس شورای ی از هر گونه اهتمام ت در این جهت و رفع موانع تولید و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه صادرات حمایت خواهد کرد و امیدوار است ت آینده در مواجهه با چالش‌های اصلی کشور با نگاه واقع‌بینانه به حل آنها بپردازد و رویکرد توسعه‌ای در همه بخش‌ها حتی در سیاست خارجی تبلور عینی یابد.


لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای ی در چارچوب وظایف قانونی خود هم در این امور مساعدت لازم را خواهد داشت و هم نظارت خواهد کرد که اقدامات ت در چارچوب قوانین مخصوصا قانون برنامه ششم سامان یابد.


 آملی لاریجانی: با تحلیف رئیس‌جمهور دوره جدیدی در حیات گشوده می‌شود


 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه عصر امروز شنبه (14 مرداد 96) در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم طی سخنانی اظهار داشت: از حضور پرشکوه مردم عزیز ایران ی که با شرکت بیش از 40 میلیون نفری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جمهوریت نظام را به رخ عالیمان کشیدند و به دشمنان این انقلاب نشان دادند که بعد از گذشت قریب 40 سال قدرتمندانه و با اعتقاد راسخ پای آرمان‌های نظام ایستادند تشکر می‌کنم.


وی افزود: امروز انقلاب ی و نظام علیرغم توطئه‌های مستمر دشمنان با حضور مردم عزیز در صحنه به حیات مقتدرانه و عزتمندانه خود ادامه می‌دهد.


رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: مسئولان این کشور بر اساس اصل 6 قانون اساسی مستقیم یا غیرمستقیم با اتکا بر آرای عمومی در مسند خدمت قرار می‌گیرند و بر اساس بند 8 اصل سوم قانون اساسی ت مکلف است همه امکانات خود را برای جلب مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خوبی به کار گیرد.


آملی لاریجانی همچنین یادآور شد: اینجانب به عنوان رئیس قوه قضاییه با افتخار اعلام می‌کنم ایران امروز با اتکا بر آموزه‌های بلند دینی و تمدن قوی خود از جمله کشورهای بزرگ جهان است که علیرغم تهدیدات فراوان از سوی استکبار جهانی توانسته سکاندار استقلال، و مظهر مردم‌سالاری دینی در منطقه و جهان باشد.


وی ادامه داد: مردم‌سالاری دینی، نظامی، مبتنی بر آرای مردم و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی است. فلسفه نهفته در این نظام فلسفه‌ای دقیق هم از جهات متافیزیکی و هم از جهات معیاری و ارزشی است و قانون اساسی مبین این نظام و فلسفه آن است.


رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تحلیف در این مجلس باشکوه دوره جدیدی در حیات کشور گشوده می‌شود متن سوگندی که رئیس جمهور محترم یاد می‌کند بسیار مهم و قابل توجه است و از جمله اموری که به وسیله این سوگند بدان ملتزم می‌شود آنکه پاسدار مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی کشور باشد.وی همچنین یادآور شد: پاسداری از مذهب رسمی کشور لوازمی دارد و همین‌طور پاسداری از نظام و قانون اساسی. موضوع قانون اساسی اصولی مهم، مترقی و جامع‌الاطراف است که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و با رأی قریب 98 درصدی مردم به تأیید قاطبه ملت رسیده است.


«بنیادی‌ترین مبنای قانون اساسی نگاه توحیدی است که در سراسر این میثاق ملی حضور دارد و به خصوص در اصل دوم بدان تصریح شده است که نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا لااله‌الاالله و اختصاص حاکمیت و تشریح امور و وم تسلیم در برابر امر او».


وی با اشاره به اینکه نگاه توحیدی است که در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌گوید از هیچ قدرتی جز خدا نترسید، گفت: نگاه توحیدی است که می‌گوید عزت را باید در نزد خدا جست و می‌گوید هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی خدا و نظام الهی است.آملی لاریجانی بر همین اساس اضافه کرد: نگاه توحیدی است که انسان را به عد فرا می‌خواند.


رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش ضمن تبریک به رئیس جمهور و آرزوی توفیق برای او، خطاب به عنوان کرد: نیک بنگرید که تلاش‌ها و اقدامات شما در ترازوی نگاه توحیدی چگونه است و مسلم بدانید هر قدمی که در این طریق و بر این اساس بردارید همه از آحاد ملت، مسئولان و دلسوزان این نظام همکار شما خواهند بود و اینجانب هم به عنوان رئیس قوه قضاییه هر خدمتی در این مسیر میسر باشد دریغ نخواهم کرد.


وی ادامه داد: امروز نظام ی ما نیازمند مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه آحاد ملت و خصوصاً مسئولان متعهد کشور است خداوند در این طریق دشوار یار و مددکارتان باشد.به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم  سوگند یاد کرد


حجت‌ال رئیس‌جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی دقایقی قبل در مراسم تحلیف خود که از ساعتی قبل در صحن علنی مجلس شورای ی آغاز شده است، با حضور در کنار آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه سوگند یاد و آن را امضا کرد.


متن سوگندنامه‏ ریاست‌جمهوری به شرح ذیل است:


بسم‌‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏


«من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‌جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ و قانون‏ اساسی کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای مسئولیت‌هایی که‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عد ‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خ مگی‏ بپرهیزم‏ و از و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ ‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از ‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏‌السلّام‏ قدرتی را که‏ ملت‏ به عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ س ‏ است،‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»


: همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم


حجت ال در مراسم تحلیف خود که در مجلس شورای ی برگزار شد، گفت: ملت بزرگ و شریف ایران، میهمانان ارجمند، اعضای شواری نگهبان،   فرماندهان و همه مسئولان، در آغاز سخن یاد بنیان گذار انقلاب ی و را گرامی می دارم که عزت و شرف امروز ملت ما مدیون آنهاست.


وی با تبریک ایام میلاد رضا ادامه داد: امروز چهاردهم مرداد است. در110سال پیش در چنین روزی انقلاب مشروطه پیروز شد و نخستین انقلاب مردم آسیا برای بود. از آن روز سال ها می گذرد، در این سالها ملت ایران برای تلاش بسیاری د. اکنون قریب به 40 سال از انقلاب ی می گذرد و عالی ترین مقام اجرایی توسط مردم انتخاب می شود.


ادامه داد: مردم با انتخاب خود گفتند که چه می خواهند و چه نمی خواهند. منتخب ملت باید بداند چه عهدی با مردم دارد و باید تا پایان به تعهدات و وعده های خود عمل کند. انجام این تکلیف بدون همکاری همه ارکان نظام ی ممکن نیست.


رئیس‌جمهور با اشاره به حضور با شکوه مردم پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم آگاه و هوشیار ایران با مشارکت کم‌نظیر خود در انتخابات بار دیگر با ما به‌ روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام د و با رای اعتماد مجدد و معنادار خود رویکرد و راهی را انتخاب د که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزی همگان قرارداشت؛ از این پس ما باید پاسخگوی آن شور و شعور مردمی باشیم که باز به کشور به نظام و ت اعتبار و حیثیت مجدد بخشیدند.


وی با تاکید براینکه رای مردم در این انتخابات حاصل بلوغ اجتماعی بود اظهار داشت: این ت می خواهد معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد؛ ما تی مصلح هستیم، چه در سیاست داخلی چه سیاست خارجی که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم؛ البته با قدرت همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی دانیم؛ پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم اما بزرگترین سلاحمان رای ملت است.افرود: در کشور ما حاکمیت دوگانه وجود ندارد؛ صلح ما به سلاح ما متکی و سلاح ما بر صلح ما تکیه دارد. نمونه ای از وفاق ملی در ایران است، بدون پشتوانه مردم، ی، مجلس و نیروهای مسلح به فرجام نمی‌رسید.
 
رئیس جمهور با اشاره به بدعهدی های در بیان داشت: جهان بداند هرگونه نقض تعهدات در با واکنش یکپارچه ملت و ت ایران مواجه خواهد شد؛ باید بپذیریم نیازمند درک مشترک و توافق عملی بر سر مصالح ملی و فرصت های ملی هستیم و رو آوردن به تفاهم ملی و همکاری ملی ضرورتی تاریخی است.


در ادامه سخنان خود به اقدامات  نظام در سالهای بعد از پیروزی انقلاب ی پرداخت و گفت: در بسیاری از مناطق محروم بهبودهای قابل‌توجهی در استانداردهای زندگی مردم ایجاد شده و فاصله فقیر و غنی نسبت به اوایل انقلاب کاهش یافته است. امروز سطح بهداشت و درمان و آموزش از سطح قابل توجهی نسبت به سایر کشورها برخوردار است.


وی با تاکید بر اینکه در کشور ما دوگانگی وجود ندارد و ما یک کشتی و یک کشتی‌بان داریم، ادامه داد: در حوزه ارتباطات تحول بزرگی در زیرساخت‌ها به‌وجود آمد و دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت و اطلاعات به‌هنگام از فضای مجازی، فراهم آمده است. البته کشور ما هم‌چنان با مشکلات بزرگی مثل بیکاری جوانان، گرد و غبار و بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند.


در خصوص مسایل اقتصادی گفت: انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم‌سازی برخی مقدمات بوده و ما در ابتدای ت یازدهم یک مسیر 8 ساله را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کردیم. ت در این مسیر دست خود را برای همکاری در اجرای این برنامه مهم به سوی همه ارکان و اقشار کشور و جریان‌های و اجتماعی دراز می‌کند و از آنها کمک طلب می کند.


رئیس‌ جمهور در بخش دیگر سخنان خود در خصوص مقابله با مشکلات و سختی های پیش روی انقلاب گفت: در طول دهه‌های گذشته با همراهی یکدیگر از موج ترور، جنگ، تحریم‌ها و فشارهای دشمنان خارجی عبور کردیم و همواره وحدت کلمه رمز پیروزی ما بوده است.مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس پایان یافت


مراسم تحلیف رئیس‌جمهور که از ساعت 17 عصر امروز (شنبه) در صحن علنی مجلس شورای ی آغاز شده بود، دقایقی قبل با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت.


لاریجانی پیش از پایان ضمن تشکر از همه میهمانان حاضر در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، اعلام کرد که جلسه علنی بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 17 مردادماه آغاز می‌شود.مشاهده متن کامل ...
فهرست مکاتبات واسناد زمینهای سرخس از سال 1315 تا سال 1390
درخواست حذف اطلاعات

نامه ها اکثرا در وب موجود است چنانچه موفق به پیدا نشدید در قسمت نظرات درخواست نماید تا در وب لاک خدمتتان ارائه نمایم با تشکر راوی سرخس

1-رونوشت سند 11286 و10203 سال 1315 تعداد 3برگ

2-صورت خلاصه مدارک مالکیت تپه کچولی 9/7/1315

3- فتوی حضرت 27/2/65

4-نظریه کمیسیون ماده 2 تعداد 2برگ 14/2/66

5-رای شعبه 101 محاکم عمومی مدنی خاص تهران 19/4/68 تعداد 6 برگ

6-نامه آقای مقدری به آقای هاشمی رفسنجانی 20/10/75

7- نامه ارتباطات مردمی رئیس جمهور به دفتر آستانقدس 11/5/76

8-نامه مستشارشعبه اول دیوانعالی کشور به دادگاه سرخس 22/1/79

9- استفتا از آیت الله بهجت 15/2/80

10-استفتا از آیت الله مکارم 7/10/80

11-نامه مدیر امور اراضی استان به اداره ثبت سرخس 6/9/80

12-نامه س رست واحد معاضدت قضایی مشهد به دادگاه شعبه 101 مدنی خاص تهران 22/5/81

13-درخواست نحوه صدور اسناد آستانقدس از اداره ثبت شمیرانات توسط آقای مقدری 27/8/81

14-جو ه اداره ثبت شیمرانات به شورای ی سرخس 22/10/81

15- نامه مدیر امور اراضی استان به جهاد کشاورزی سرخس 4/2/84

16-صدور اسناد ت 6سند 2/2/85

17- نامه آقای مقدری به دادگاه شعبه 233 خانواده 15/2/85

18-نامه مدیر کل ثبت استان به رئیس ثبت سرخس (مرقومه 10532 کمیته ارتباطات ریاست جمهوری )16/2/85

19-نامه رئیس ثبت سرخس به ثبت استان 18/2/85

20--نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 20/2/85

21- نامه مجدد مدیر امور اراضی استان به اداره ثبت سرخس1/3/85

22- نامه رئیس ثبت سرخس به رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده 1/3/85

23--پیش نویس سند مالکیت بنام ت 2/3/85 تعداد2 برگ

24-نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 3/3/85

25-نامه آستانقدس به شعبه 233 خانواده 13/3/85

26-نامه رئیس ثبت سرخس رئیس املاک آستانقدس سرخس 16/3/85

27- نامه معاون حقوقی آستانقدس به شعبه 233 خانواده 31/3/85

28-نامه مدیر کل ثبت استان به به رئیس ثبت سرخس11/4/85

29- نامه رئیس ثبت سرخس به رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده 26/4/85

نامه قائم مقام تولیت به رئیس قوه قضائیه 21/5/85

30-نامه رئیس ثبت سرخس به جهاد کشاورزی سرخس 25/5/85

31-نامه جو ه رئیس ثبت سرخس به مدیرکل ثبت استان30/5/85

32-نامه حقوقی جهاد به اداره ثبت سرخس 12/7/85

33-بخشنامه از اداره ثبت سرخس به دفاتر محضر 13/7/85

34- نامه مدیر کل ثبت استان به به رئیس ثبت سرخس 29/7/85

35- نامه جو ه رئیس ثبت سرخس به مدیرکل ثبت استان 30/7/85

36- نامه رئیس ثبت سرخس به دفاتر محضر 1/8/85

37-نامه رئیس دادگستری سرخس به اداره ثبت سرخس 2/8/85

38-پاسخ آستانقدس به بخشنامه اداره ثبت در رو مه اسان 8/8/85

39- نامه مدیر کل ثبت استان به به رئیس ثبت سرخس 14/8/85

40- نامه رئیس ثبت سرخس به ثبت استان 26/10/85 تعداد 4برگ

41- نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 9/12/85

42--نامه اداره ثبت شمیرانات به دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سرخس 16/12/85

43- نامه رئیس ثبت سرخس رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده 20/1/86

44- نامه رئیس ثبت سرخس به امور اراضی استان 1/2/86

45- نامه رئیس ثبت سرخس به پاسگاه گنبدلی 9/2/862

46- نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 10/2/86

47-نامه وزارت جهاد به اداره ثبت سرخس 31/2/86

48- نامه رئیس ثبت سرخس به دفتر محضر شماره دو 4/4/86

49 نامه رئیس ثبت سرخس رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده 4/4/86

50- نامه رئیس ثبت سرخس به دادگاه شعبه اول سرخس 5/4/86

51- نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 17/4/86

51- نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 17/4/86

52- نامه رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده به اداره ثبت سرخس 13/3/85 پیوست 17/4/86

53- نامه رئیس ثبت سرخس به آقای مقدری 18/4/86

54- نامه رئیس سازمان ثبت املاک کشور به مدیر کل ثبت استان اسان 25/4/86

55- نامه وزارت جهاد به ریاست قوه قضائیه آقای شاهرودی 21/5/86 (2برگ)

56-نامه معاون حقوقی آستانقدس به کارشناس امور قضائی حوزه ریاست دادگستری تهران 19/7/86

57-نامه رئیس ثبت سرخس رئیس شعبه 13 تجدید نظر استان 13/8/86

58-نامه رئیس سازمان ثبت املاک کشور به جهاد کشاورزی 26/8/86

59--نامه حوزه نظارت قضائی به رئیس حوزه نظارت قوه قضائیه 4/10/86

60- نامه رئیس ثبت سرخس به دادگاه شعبه اول عمومی سرخس 7/12/86

61--معرفی ملاقات آقای مقدری با ریاست محترم جمهور آقای 22/1/87

62-کارت ملاقات آقای مقدری با ریاست جمهور 22/1/87

63-نامه آقای مقدری به ریاست جمهور در ملاقات 22/1/87 در 3 برگ

64-مصوبه هئیت ان (بند 8 در خصوص مشکل زمین مردم سرخس )4/2/87

65-نامه رئیس دفتر رئیس جمهور به جهاد کشاورزی ودستور آنی آنی رئیس جمهور 7/3/87

66- نامه رئیس سازمان ثبت املاک کشور به مدیر کل ثبت استان اسان 8/4/87

67- نامه مدیر کل ثبت استان به به رئیس ثبت سرخس15/4/87

68- نامه جهاد به رئیس دفتر رئیس جمهور 19/4/87

69-نامه استاندار اسان به دادگستری بعنوان رئیس کارگروه 4/10/87

70- نامه رئیس ثبت سرخس به دادگستری 17/9/87

71- نامه رئیس ثبت سرخس به دادگستری 20/9/87

72-نامه رئیس حوزه نظارت قوه قضائیه به حوزه نظارت قوه قضائیه 29/11/87

73- نامه مدیر امور اراضی استان به ثبت استان اسان 13/12/87

74-نامه مدیر کل جهاد اسان به اداره ثبت استان 22/1/88

75- نامه رئیس سازمان ثبت املاک کشور به مدیر کل ثبت استان اسان 23/2/88

76- نامه مجدد رئیس سازمان ثبت املاک کشور به مدیر کل ثبت استان اسان9/4/88

77- نامه رئیس ثبت سرخس به ثبت استان 15/5/88

78- نامه مدیر امور اراضی استان به مدیر جهاد کشاورزی سرخس 15/5/88

79-نامه قائم مقام تولیت به رئیس قوه قضائیه 21/5/85

نامه آقای مقدری به ادارهثبت استان 24/8/88

80-نامه معاون امور املاک کشور به معاونت حقوقی وزارت دادگستری 4/8/88

81-نامه رئیس اداره ثبت سرخس به اداره کل ثبت اسان 4/8/88

82-نامه معاون حقوقی آستانقدس به ریاست گروه پیگیری امور اجتماعی مجلس 23/1/89

83- نامه معاون حقوقی به قائم مقام ومدیرکل رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری 19/7/89

84- نامه معاون حقوقی دادگستری به دادگستری 28/7/89 تعداد 2برگ

85-نامه دادگستری به تولیت آستانقدس 9/8/89 تعداد 2 برگ

86-نامه آقای علوی قائم مقام تولیت به 22/9/89 تعداد 2برگ

87-نامه معاون حقوقی دادگستری به دادگستری 25/12/89 تعداد 2برگ

88-نامه دادگستری به قائم مقام آستانقدس 6/1/90

89--نامه معاون جهاد به حوزه نظارت قوه قضائیه 23/5/90

90-نامه معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان امور اراضی کشور به سازمان ثبت املاک کشور 26/5/90مشاهده متن کامل ...
جزئیات مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز شنبه/ چه شخصیتهای مهمی در
درخواست حذف اطلاعات

جزئیات مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز شنبه/ چه شخصیت‌های مهمی در مراسم شرکت می‌کنند؟

بخش خبری الف، 13 مرداد 96


تاریخ انتشار : 13 مرداد 1396 ساعت 08:00

آئین تحلیف « » رئیس ایران 14 مرداد ماه با حضور دستکم 10 رئیس جمهوری و 20 رئیس مجلس جهان و نمایندگان 150 کشور در ساختمان مجلس شورای ی برگزار می شود.

به گزارش الف،حجت‌ال در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر توانست رای اعتماد مردم را به خود اختصاص دهد و کرسی ریاست جمهوری ایران را در ت دوازدهم نیز از آن خود کند. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری براساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی از سوی معظم انقلاب دیروز در حسینیه (ره) و با حضور سران قوا، مسئولان کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس شورای ی و کارگزاران نظام برگزار شد.

 همچنین تحلیف ریاست جمهوری پس از مراسم تنفیذ حکم، با حضور رییس دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای ی انجام می‌شود و رییس جمهور منتخب بر طبق «اصل 121 قانون» اساسی سوگند یاد می‌کند که همه? استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا می‌کند.

مراسم تحلیف فردا با حضور میهمانان بلند پایه داخلی و خارجی در مجلس شورای ی برگزار می‌شود.

به همین دلیل کلیه دستگاه‌های تی و نهادهای عمومی در روز شنبه(14 مرداد ماه) به مناسبت تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تعطیل شده است.

در واقع ت با توجه به شرکت گسترده هیات‌های خارجی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور و ایجاد تسهیلات لازم در رفت و آمد هیات‌های خارجی و رفاه حال شهروندان تهرانی کلیه دستگاه‌های تی و نهادهای عمومی (غیر از اورژانس و نهادهای امدادی ) را در روز شنبه چهاردهم مرداد 1396 در شهر تهران تعطیل اعلام کرد.

براین اساس مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در روز تحلیف در تهران خبر داد و اعلام کرد: علی‌رغم تعطیلی سازمان‌های تی و نهادهای عمومی برای کنترل ترافیک روز شنبه این دو طرح در همان زمان‌های پیشین و بدون تغییر اجرا خواهد شد.

رئیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا از ترددهای غیرضروری در شهر تهران در این روز خودداری کنند.

به دنبال تعطیلی روز شنبه 14 مرداد ماه به مناسبت تحلیف ریاست جمهوری تمامی شعب بانک‌های تی و خصوصی در تهران تعطیل خواهد بود.

چه شخصیت‌های مهمی در مراسم تحلیف شرکت می‌کنند؟
طبق اظهارات پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور قرار است 8 رئیس‌جمهور، 19 رئیس مجلس، حداقل 92 هیات بلند پایه خارجی و بین‌المللی که 25 هیات از آسیا و اقیانوسیه، 26 هیات از کشورهای عربی و آفریقایی و 30 هیات از اروپا و قاره هستند همچنین 11 هیات از دبیران کل و مسئولان ارشد سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، 9 معاون رئیس جمهور و نخست ، 7 معاون رئیس مجلس، 11 امور خارجه و 35 فرستاده ویژه کشورها و 12 معاون خارجه، 6 رئیس گروه دوستی پارلمانی و دو رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان‌ها در مراسم تحلیف حجت‌ال منتخب دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.

«موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا»، «بایندو ی صابر چودری رئیس اتحادیه بین‌المجالس»، «رئیس مجلس تانزانیا»، «ژان ما راکوتوماموجی رئیس مجلس ماداگاسکار»، «تان سری مولیا رئیس مجلس ما ی»، «ای ا سبدیبه رئیس مجلس مالی»، «زپیر علی مولد رئیس مجلس زنگبار»، «پیو گارسیا اسکودرو رئیس مجلس سنای اسپانیا»، «نبیه بری رئیس مجلس لبنان»، «چانگ سی کیون رئیس مجلس کره جنوبی»، «صفت سفتیچ رئیس پارلمان اقوام بوسنی»، «رضا ربانی رئیس مجلس پا تان»، «مارسل نیات انجفنجی رئیس مجلس سنای کامرون»، «میخائیل میاستوویچ رئیس مجلس بلاروس»، «خانم مایاگویکوویچ رئیس مجلس سروستان»، «دیمیتریس سیلوریس رئیس مجلس قبرس»، «کاروجایاسوریا رئیس مجلس سریلانکا»، «اکنای اسدآف رئیس مجلس آذربایجان»، «نعمت‌الله یولداشف رئیس مجلس ازب تان»، «آرلیندو چیئاگلیا رئیس مجلس مر ور»، «سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق» و «رئیس مجلس گوبراازالویل» از روسای مجلسی هستند که قرار است در مراسم تحلیف رئیس جمهور حضور پیدا کنند.

«ایشنوان یاکوب معاون رئیس مجلس مجارستان»، «کارل هاینس کوپف معاون رئیس مجلس اتریش»، «ویتخ فیلیپ معاون رئیس مجلس چک»، «ژولاد افرم پریواتاولا معان رئیس مجلس ساحل عاج»، «ژوزه فونسسکا سیلوا رئیس گروه دوستی پرتغال»، «ریچارد بیکن رئیس گروه دوستی انگلیس»، «مارتین سیس رئیس گروه دوستی لتونی»، «ایوان فلورس رئیس گروه دوستی شیلی»، «حسن شریف معاون اکثریت مجلس سیرالئون»، «انگون انهل نایب رئیس دوم کامبوج»، «جبرئیل وار رئیس کمیسیون خارجی سنگال»، «شیخ خوریشی نیاس رئیس کمیسیون اقتصادی سنگال»، «میچلینی سناتور اروگوئه» و «آلبان سامانا نایب رئیس دوم غنا» از دیگر هیئت‌های پارلمانی هستند که در مراسم تحلیف حجت‌ال در مجلس شورای ی شرکت می‌کنند.

قدامات امنیتی لازم برای مراسم تحلیف
جانشین قرارگاه ثارالله گفت: برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری روز شنبه که در مجلس شورای ی برگزار می شود، اقدامات امنیتی مناسبی صورت گرفته است.

سرتیپ  «محمداسماعیل کوثری» جانشین قرارگاه ثارالله پیرامون  تد ر پیش بینی شده برای تامین امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری اظهار داشت: برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری روز شنبه که در مجلس شورای ی برگزار می شود، اقدامات امنیتی مناسبی صورت گرفته است.
http://www.jahannews.com/images/docs/000538/n00538239-b.jpg
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله ادامه داد: برای تامین امنیت مراسم تحلیف هماهنگی هایی در شورای امنیت و شورای تامین استان تهران بین مسئولین امنیتی و انتظامی و دست اندرکاران این مراسم صورت گرفته و مشکلی برای این منظور نداریم.

وی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون برخی از مهمانان خارجی برای مراسم روز شنبه حضور پیدا کرده اند خاطر نشان کرد: اوج جضور مهمانان روز شنبه است و در جهت تامین  امنیت و استقرار نیروهای امنیتی در مجلس اقدامات لازم صورت گرفته و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

چه ورزشکارانی به مراسم تحلیف می‌روند؟
سهمیه ورزشکاران در آیین تحلیف رئیس جمهوری 20 نفر بود که به دلیل افزایش حضور میهمانان خارجی و محدودیت های مجلس شورای ی فقط 10 چهره ورزشی در این مراسم حضور خواهند داشت.
http://media.alalam.ir/uploads/855x495/150168277122484300.jpg
داوود عزیزی مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در این باره می گوید: «بعضی قهرمانان و چهره های نامی  ورزش کشور در آئین تحلیف رئیس ایران حضور خواهند داشت. تاکنون حضور قلعه نویی، علی و علی پروین مربیان و پیش وتان فوتبال ایران، حسن یزدانی، کمیل قاسمی، کیانوش رستمی و بهداد سلیمی قهرمانان المپیک در رشته های کشتی و وزنه برداری، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری، کیمیا علیزاده نخستین بانوی مدال آور المپیک تاریخ ورزش ن ایران در المپیک  ریو در این مراسم  قطعی شده است.»مشاهده متن کامل ...
سانحه دل اش
درخواست حذف اطلاعات

1 – ایران ی به دلیل ولادت یازدهم (هشتم ربیع الثانی) پدر گرامی عصر ارواحنا فداه در شادی و سرور بود که ناگهان با وفات یک چهره شناخته شده دوران انقلاب ی «آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی» مواجه شد و ربیع‌الثانی را غرق ماتم و سوگواری نمود. ابتدا همه را در بهت و شوک فرو برد و سپس به تحمل و تامل و صبوری واداشت، یک شنبه شب، شبی سخت و سنگین بود و تا سه بامداد بیدار ماندم و به مرور حوادث زندگی نامه این یار و یاور معمار انقلاب و ی پرداختم. درس ی در دوشنبه تعطیل شد، تعطیل رسمی اعلام گشت و تشییع پیکر وی در و انتقال آن به حرم موسس ، اعلام شد. تلویزیون در یک چرخش 180 درجه ای، هاشمی محدود الکلام و صویر را با عنوان «یار دیرین » معرفی نمود و کم کم همه شبکه‌ها شدند «هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است»! مقامات و مسئولان کشور با صدور اطلاعیه و پیام‌هایی جداگانه به ابراز همدردی با خانواده آتش‌نشانان و به ساختمان پلاسکو پرداختند.در همین ارتباط « میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در پیامی به رئیس ایران، جان باختن آتش نشانان فروریختن برج پلاسکو در تهران را تسلیت گفت.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم جان باختن آتش نشانان در حادثه آتش سوزی و فروریختن برج پلاسکو در تهران را تسلیت گفت.
نبیه بری با بیان اینکه « با نگرانی و تاسف حادثه آتش سوزی و فروریختن برج پلاسکو را پیگیری کرده است»، از آستان الهی برای ی این حادثه دردناک رحمت و مغفرت، برای زخمی ها شفا و برای ملت عزیز ایران صبر و اجر جزیل مسئلت کرده است.
* رییس جمهوری آذربایجان حادثه ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت
الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان هم در پیامی به همتای ایرانی خود و مردم ایران، حادثه آتش سوزی و فروریختن مجتمع تجاری پلاسکو در تهران را تسلیت گفت. کانال ازدواج کانال ازدواج همسری اس ام اس کانال ازدواج ع samsung galaxy note شی کانال ازدواج موسیقی کانال ازدواج کانال ازدواج samsung galaxy سایت کانال ازدواج apple watch قیمت اپل ipad pro کانال ازدواجبهترین سایت همسری کانال ازدواج فروشنده اصغر فرهادی ازدواج موفق کانال ازدواج آتشنشانان پلاسکو قیمت طلا و ارز کانال ازدواج قمیت مسکن رزرو هتل کانال ازدواج بازیهای لیگ برتر استقلال پیروزی کانال ازدواج تراختور رزرو بلیط قطار کانال ازدواج سایت همسری دائم شی همسری iphone کانال ازدواج سایت نیکی کریمی در ای سی یو شی کانال ازدواج سایت همسری موقت شی ایست قلبی حسن جوهرچی کانال ازدواج همسر ایده آل بهترین سایت همسری کانال ازدواج خودرو شاسی بلند ازدواج موفق آتشنشانان پلاسکو پلاسکو کانال ازدواج سایت شی سایت کانال ازدواج ید خودرو کانال ازدواج رزرو هتل بلیط قطار برنامه پرواز هواپیماهای داخلی کانال ازدواج قیمت بلیط هواپیما کانال ازدواج قیمت موبایل سئوکار حرفه ای کانال ازدواج طراحی سایت رییس جمهوری آذربایجان در این پیام ابراز ناراحتی شدید خود از خبر تلفات جانی این حادثه را اعلام کرد. "رئیس جمهور اثاثیه‌اش را جمع کرد و از کاخ سفید رفت، هرچند آمدنش برای ئی‌ها با امید پیوند خورده بود ولی رفتنش با نگرانی همراه بود. حال در لحظه وداع، جامعه دو شده است."
به گزارش «ایسنا»، دویچه‌وله در گزارشی درباره وج باراک اوباما از کاخ سفید نوشته است: "باراک اوباما هشت سال وقت داشت تا ایده‌های خود را عملی کند. کارش را از شهر آسمان اش‌ها، شیکاگو شروع کرده بود. ایده‌ها و برنامه‌های بسیاری در سر داشت. ایده‌هایی که حکایت از یک ی نوین داشتند. بر آن بود که یی عادلانه‌تر و قابل تحمل برای سیاهان بسازد. اما بسیاری از این ایده‌ها در پایان دوران زمامداری‌اش روی کاغذ ماندند و عملی نشدند. و او در واپسین هفته‌ها همه تلاش خود را به کار گرفت تا جلوی زیان و ضرر بیشتر را بگیرد.
آ ین سخنرانی
اوباما روز 20 دی ماه برای آ ین بار به عنوان رئیس‌جمهور سخنرانی کرد. نگرانی اصلی او در آن واپسین لحظات آن است که دونالد ترامپ بسیاری از دستاوردهای او را نیست و نابود کند. اوباما در تبلیغاتش به عنوان مرد عمل، حلال مشکلات و یک فرد انسان‌دوست پا به کاخ سفید گذاشته بود و حال با نگرانی‌های بسیاری کاخ سفید را ترک می‌کند.
اوباما پس از هشت سال زمامداری موفق نشد بسیاری از مشکلات را که وعده داده بود، حل کند و ناگزیر به پذیرش ش ت‌های متعددی در سیاست داخلی و خارجی شد. علی‌رغم آرایی که اوباما در انتخابات به دست آورد، بسیاری از محافظه‌کاران او را رئیس‌جمهور بد و ناموفقی ارزی می‌کنند.
سیاست خارجی
در عرصه سیاست خارجی کارنامه اوباما هم حکایت از موفقیت‌ دارد و هم از ناکامی‌ها. مهم‌ترین دستاورد ت اوباما در عرصه سیاست خارجی توافق هسته‌ای با ایران است.
دومین موفقیت سیاست خارجی ت اوباما از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کوبا بود. اما اوباما در خاورمیانه سیاست ناموفقی از خود به نمایش گذاشت. مذاکرات صلح بین و تشکیلات خودگردان بی‌نتیجه ماندند. از جانب دیگر، پایان حضور نظامی در عراق منجر به گسترش نفوذ نیروهای تروریستی و از جمله تقویت در این کشور شد.
سیاست‌های ناپیگیر اوباما در باعث افزایش نقش روسیه در این کشور شد. اوباما ابتدا بشار اسد را تهدید به حمله نظامی کرده بود. سیاستی که عملا اجرا نشد. بسیاری از جمهوریخواهان و منتقدان اوباما بر این باورند که در اثر خطاهای اوباما در ، ت با کمک روسیه و ایران موفق شده است بر بسیاری از مخالفان خود چیره شود و کنترل تی را بر بسیاری از نقاط و از آن جمله بر حلب احیا کند.
بحران اوکراین نیز باعث سردی و تیرگی مناسبات و روسیه شد. تیرگی مناسبات دو کشور در جریان کارزار انتخاباتی به اوج خود رسید. ت اوباما روسیه را متهم به حملات ری کرده و مدعی است که این کشور در انتخابات مداخله کرده است. اوباما در واپسین روزهای زمامداری خود تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه تصویب کرد و در همین رابطه اقدام به ا اج 35 دیپلمات روسیه از خاک کشور خود نمود.
مبارزه با ترور
مهم‌ترین پیروزی اوباما در عرصه نبرد با تروریسم کشتن القاعده بود. در اردیبهشت ماه 1390 در جریان یک حمله برنامه‌ریزی شده، موفق به کشتن اوسامه بن لادن شد. اما شبکه القاعده پس از آن نیز به عنوان یک جریان تروریستی به حیات خود ادامه داد. پس از آن بود که گروه تروریستی اعلام موجودیت کرد و به خطر اصلی برای کشورهای غربی بدل شد.
ت اوباما برای مقابله با از پهپاد بهره گرفت. اما حملات پهپادها باعث کشته شدن شماری از نیروهای غیرنظامی شد و از این رو انتقادهای بسیاری در پی داشت.
از سوی دیگر، ت اوباما با حملات هوایی خود از نبرد با در عراق و حمایت کرد. در اثر مبارزه ائتلاف بین‌المللی علیه نیروهای ت عراق موفق شد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مناطق تحت را به تصرف خود در آورد. عقب‌نشینی از عراق منجر به افزایش شمار حملات تروریستی در اروپا و شد.
یکی از وعده‌های ش ت خورده ت اوباما بستن زندان گوانتانامو بود. اوباما ظرف هشت سال زمامداری خود موفق به اجرای این برنامه نشد، هرچند شمار زندانیان گوانتانامو در این مدت کاهش یافت و از 242 زندانی به 55 زندانی رسید. حال قرار است که ظرف روزهای آینده 20 زندانی دیگر نیز آزاد شوند.
سیاست داخلی
اوباما به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست وعده داده بود از مشکلات نژادپرستانه در بکاهد. اما در دوران زمامداری او حملات مرگبار پلیس به سیاهپوستان بارها اعتراضات گسترده سیاهپوستان این کشور را به همراه داشت.
زمانی که اوباما به قدرت رسید بیش از 15 درصد یی‌ها بیمه درمانی نداشتند. اوباما با اصلاح قانون بیمه این کشور کوشید بخش بیشتری از جامعه را زیر پوشش بیمه درمانی قرار دهد. در پایان کار او موفق شده بود تعداد انی که فاقد بیمه درمانی هستند را به 9 درصد کاهش دهد. ولی همین اصلاحات باعث افزایش عوارض بیمه در کشور شد.
اوباما مایل بود که به 4 میلیون از انی که به طور غیرقانونی در زندگی می‌کنند، اجازه اقامت بدهد. اما این سیاست به خاطر مخالفت دادگاه عالی این کشور اجرایی نشد.
اوباما در عرصه اقتصاد موفقیت‌های بسیاری داشت. او با تزریق 800 میلیارد دلار به شریان‌های اقتصاد موفق به نجات صنایع خودروسازی کشور شد و نرخ بیکاری را از 10 درصد در سال 1390 به 4،6 درصد رساند. اما تلاش‌های ت اوباما برای مقابله با بحران اقتصادی کشور و بهبود ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ت او، منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم نشد."
در زیر به رویدادهای بزرگ در دوران ریاست جمهوری اوباما اشاره شده است:
*و سرانجام یک تغییر بزرگ
230 سال از تاسیس ت می‌گذشت. روز 30 دی ماه 1387 باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست وارد کاخ سفید شد.
*جایزه صلح نوبل و حملات پهپادها
کمتر از یک سال از پیروزی اوباما می‌گذشت که کمیته نوبل جایزه صلح را برای تلاش‌های اوباما به او اهدا کرد. اما حملات پهپادها و کشته شدن غیرنظامیان در اثر این حملات انتقادهای بسیاری برانگیخت.
*کشتن دشمن شماره یک
مهم‌ترین پیروزی اوباما در عرصه نبرد با تروریسم کشتن القاعده بود. در اردیبهشت 1390 در جریان یک حمله برنامه‌ریزی شده، موفق به کشتن اسامه بن لادن شد.
*بحران دیپلماتیک
بحران اوکراین نیز باعث سردی و تیرگی مناسبات و روسیه شد. تیرگی مناسبات دو کشور در جریان کارزار انتخاباتی به اوج خود رسید.
*اقامت قانونی برای مهاجران
اوباما مایل بود که به 4 میلیون از انی که به طور غیرقانونی در زندگی می‌کنند، اجازه اقامت بدهد. سیاستی که در اثر مخالفت دادگاه عالی این کشور اجرایی نشد.
*پیروزی برای بار دوم
اوباما موفق شد در آبان 1391 برای دومین بار انتخابات را به سود خود رقم بزند. او تلاش برای حفظ محیط زیست و حل مشکل مهاجران غیرقانونی را از جمله برنامه‌های دوره دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود.
*بحران
سیاست‌های ناپیگیر اوباما در باعث افزایش نقش روسیه در این کشور شد. اوباما ابتدا بشار اسد را تهدید به حمله نظامی کرده بود. ولی بیم از عواقب حمله نظامی، وی را از این تصمیم بازداشت.
*عادی سازی مناسبات با کوبا
عادی سازی مناسبات دیپلماتیک با کوبا یکی از موفقیت‌های بزرگ سیاست خارجی ت اوباما بود. بسیاری از جمهوریخواهان مخالف عادی سازی مناسبات با کوبا بودند.
*توافق هسته‌ای با ایران
بسیاری از ناظران مهم‌ترین دستاورد ت اوباما در عرصه سیاست خارجی را توافق هسته‌ای با ایران می‌دانند.
*درگیری‌های نژادپرستانه
اوباما به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست تصمیم داشت از مشکلات نژادپرستانه در بکاهد. اینگونه نشد.
*وعده بستن یک زندان
یکی از مهم‌ترین وعده‌های ت اوباما بستن زندان گوانتانامو بود. ولی اوباما در طول زمامداری خود موفق به تحقق این وعده نشد.
*"رئیس جمهور اثاثیه‌اش را جمع کرد و از کاخ سفید رفت، هرچند آمدنش برای ئی‌ها با امید پیوند خورده بود ولی رفتنش با نگرانی همراه بود. حال در لحظه وداع، جامعه دو شده است
*اوباما پس از هشت سال زمامداری موفق نشد بسیاری از مشکلات را که وعده داده بود، حل کند و ناگزیر به پذیرش ش ت‌های متعددی در سیاست داخلی و خارجی شد. علی‌رغم آرایی که اوباما در انتخابات به دست آورد، بسیاری از محافظه‌کاران او را رئیس‌جمهور بد و ناموفقی ارزی می‌کنند
*اوباما از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با کوبا بود. اما اوباما در خاورمیانه سیاست ناموفقی از خود به نمایش گذاشت. مذاکرات صلح بین و تشکیلات خودگردان بی‌نتیجه ماندند. از جانب دیگر، پایان حضور نظامی در عراق منجر به گسترش نفوذ نیروهای تروریستی و از جمله تقویت در این کشور شد
*بسیاری از جمهوریخواهان و منتقدان اوباما بر این باورند که در اثر خطاهای اوباما در ، ت با کمک روسیه و ایران موفق شده است بر بسیاری از مخالفان خود چیره شود و کنترل تی را بر بسیاری از نقاط و از آن جمله بر حلب احیا کند
* ت اوباما روسیه را متهم به حملات ری کرده و مدعی است که این کشور در انتخابات مداخله کرده است. اوباما در واپسین روزهای زمامداری خود تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه تصویب کرد و در همین رابطه اقدام به ا اج 35 دیپلمات روسیه از خاک کشور خود نمود
*یکی از وعده‌های ش ت خورده ت اوباما بستن زندان گوانتانامو بود. اوباما ظرف هشت سال زمامداری خود موفق به اجرای این برنامه نشد، هرچند شمار زندانیان گوانتانامو در این مدت کاهش یافت و از 242 زندانی به 55 زندانی رسید
* اوباما به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست وعده داده بود از مشکلات نژادپرستانه در بکاهد. اما در دوران زمامداری او حملات مرگبار پلیس به سیاهپوستان بارها اعتراضات گسترده سیاهپوستان این کشور را به همراه داشت

در پیام رییس جمهوری آذربایجان آمده است: وقوع این فاجعه را به شما، خانواده و نزدیکان جان باختگان و مردم ایران از طرف خودم و مردم آذربایجان تسلیت می گویم.
رییس جمهوری آذربایجان همچنین برای مجروحین این حادثه شفای عاجل آرزو کرد.
* ابراز همدردی رئیس جمهور ارمنستان
سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان نیز در پیامی به همتای خود، شهادت شماری از آتش نشانان ایرانی در آتش سوزی و ویرانی برج پلاسکو در تهران را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: حادثه آتش سوزی یک ساختمان در ایران و پیامدهای آن سبب اندوه شد.
سرکیسیان در پیام خود افزوده است: با خانواده قربانیان و ملت ایران برای یادبود آتش نشانانی که جان خود را در راه انجام وظیفه هدیه د، ابراز همدردی می کنم.
* رییس مجلس گرجستان حادثه ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت
ایراکلی کوباخیدزه رییس مجلس گرجستان هم با ارسال پیامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی ایران، فاجعه آتش سوزی مجتمع تجاری پلاسکو که موجب قربانی شدن تعدادی از آتش نشانان فداکار در این حادثه شد را تسلیت گفت.
کوباخیدزه در ارتباط با این حادثه با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد.
د یام رییس مجلس گرجستان آمده است: از طرف نمایندگان پارلمان گرجستان با خانواده ها، بستگان و بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز همدردی می کنم.
وی همچنین افزود: دراین لحظات غم انگیز همدردی خود را به مجلس شورای ی، ت و مردم ایران اعلام می کنم.
* تسلیت عمار حکیم به مناسبت حادثه دل اش ساختمان پلاسکو
حجت ال سیدعمار حکیم رییس ائتلاف ملی عراق در پیامی حادثه دل اش آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران را به انقلاب و ملت ایران تسلیت گفت.
در پیام عمار حکیم آمده است: اخبار تاثرآور حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان تجاری در تهران را با ناراحتی و تاثر دنبال می کنیم.ما مراتب همدردی و ناراحتی خود را به ملت ایران اظهار داشته و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به ی وملت مسلمان ایران و خانواده های عزادار تقدیم می داریم.
از درگاه باری تعالی، رحمت و رضوان را برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین را خواسته و آرزو دارم که مسلمانان از هر پیشامد سویی در امان باشند.
* همدردی حماس در ایران با خانواده های جان باختگان آتش نشان ایرانی

مقاومت ی حماس در ایران هم در پیامی جان باختن جمعی از نیروهای جان برکف آتش نشان در حادثه تاسف بار ریزش برج پلاسکو در تهران را تسلیت گفت و با خانواده های آنان اظهار همدردی کرد.
در بخشی از پیام خالد قدومی آمده است: در مقاومت ی حماس از همان لحظات اول وقوع آتش سوزی در برج پلاسکو در تهران، این واقعه دردناک را دنبال می کردیم و از صفحات تلویزیون شاهد جانفشانی نیروهای امدادی آتش نشانی بودیم تا این که ناگهان برج ریزش کرد و خبر دار شدیم که تعدادی از این نیروهای جان برکف زیر آوار گرفتار شده و جان خود را از دست داده اند.
وی ضمن ابراز تاسف عمیق خود از وقوع چنین حادثه ناگواری از طرف ملت فلسطین و مقاومت ی حماس، همدردی خود را با خانواده های داغدیده اعلام کرد و جان باختن این عزیزان را به بازماندگان و همکاران آنها و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت گفت.
مقاومت ی حماس در ایران همچنین برای این دلاور مردان از درگاه خداوند رحمت و علو درجات و برای مجروحان این حادثه نیز شفای عاجل مس کرد.
* پیام تسلیت شهردار سارایوو به مناسبت حادثه دل اش ساختمان پلاسکو
«ایوو کمشیچ» شهردار سارایوو هم در پیامی به سفیر ایران در بوسنی هرزگوین، به نمایندگی از شهروندان شهر خواهر خوانده تهران- سارایوو جان باختن آتش نشانان قهرمان را در حادثه ساختمان پلاسکو تسلیت گفت.
در پیام شهردار سارایوو به «محمود حیدری» سفیر کشورمان آمده است: به عنوان شهردار سارایوو و به نمایندگی از مردم شهر خواهر خوانده تهران-سارایوو، تاسف عمیق خویش را بخاطر این حادثه تاسف بار اعلام می کنم.
وی افزود: در این لحظات سخت، مراتب همدردی خویش را به خانواده های قربانیان شجاع ابراز داشته و برای مصدومین بهبود عاجل آرزومندیم.
همچنین طایب یاشیچ رئیس سازمان آتش نشانی سارایوو نیز در پیامی نوشت: به مناسبت این حادثه ناگوار، صمیمانه به خانواده‌های همکارانمان که با ایثار جان خود به نجات دیگران پرداختند تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای خانواده های قربانیان و همکاران مان صبر و برای جان باختگان بهشت زیبا مسئلت میکنم.
تعدادی دیگر از شخصیت‌های بوسنیایی نیز با ارسال پیام یا تماس تلفنی با سفارت کشورمان این حادثه غمبار را تسلیت گفتند.
* ابراز همدردی وزارت خارجه فرانسه با خانواده قربانیان حادثه پلاسکو
وزارت امور خارجه فرانسه نیز با انتشار پیامی، با خانواده های قربانیان حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران در اثر آتش سوزی ابراز همدردی کرد.
این پیام که در تارنمای وزارت امور خارجه فرانسه قرار گرفته است، با بیان اینکه آتش سوزی و سقوط ساختمان پلاسکو قربانیان بسیاری به ویژه در میان آتش نشانان گرفت، همبستگی فرانسه با ملت ایران نیز اعلام شده است.
سفارت ایران در فرانسه نیز دفتر یادبودی برای قربانیان این حادثه گشود و پرچم ایران بر فراز ساختمان سفارت نیز به مناسبت اعلام عزای عمومی از سوی ت ایران، بصورت نیمه افراشته درآمد.

معاون اول رئیس جمهور در پیامی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران را سانحه‌ای دردناک، جانکاه و غم انگیز توصیف کرد و گفت: شهادت جمعی از آتش نشانان فداکار روح و جان ملت ایران را آزرد.
متن پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهوری بدین شرح است:

سانحه دردناک، جانکاه و غم انگیز آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران که موجب به شهادت رسیدن و مصدومیت جمعی از شریف‌ترین و فداکارترین انسان‌های این مرز و بوم شد، روح و جان ملت ایران را آزرد و آکنده از غم و اندوه کرد. بدون تردید نام و یاد آتش نشانان قهرمان، شجاع و بی‌ادعا که ایثارگرانه جان عزیزشان را برای نجات دیگران فدا د هرگز از خاطر ملت قدرشناس ایران فراموش نخواهد شد.
این مصیبت و ضایعه بزرگ و جانسوز را به ملت قدردان ایران، جامعه آتش نشانان کشور بویژه خانواده‌های بزرگوار و داغدیده این حادثه ناگوار تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ی این سانحه دل اش علو درجات و با ء و اولیاء الهی و برای مصدومان آرزوی بهبودی و سلامت و شفای عاجل و برای بستگان عزادار صبر و اجر مس دارم.
دبیرخانه مجلس خبرگان ی نیز با اظهار تالم و تاسف از این ضایعه مولمه و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدیده و ابراز همدردی با تمام انی که در این حادثه به نحوی آسیب دیده‌اند، ضمن قدردانی و دعای خیر برای دست اندرکاران پیگیری این واقعه در شهرداری، آتش‌نشانی، نیروهای امدادرسان و اورژانش و نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی از آنان می‌خواهد همانطور که این حادثه را از محض وقوع، دنبال و در صحنه کمک رسانی حاضر و از هیچ تلاش و کوششی، دریغ نورزیدند همچنان با توسل به ائمه معصومین علیهم السلام و توکل به ذات اقدس باری تعالی به یت خطیر خود ادامه داده و بدانند در نزد پروردگار ماجور بوده و مجاهدت‌هایشان در کمک به خلق نزد خالق هستی، محفوظ خواهد بود.
پیام همدردی و تسلیت ظریف

امور خارجه نیز در پیامی حادثه غم انگیز پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان را تسلیت گفت.
ظریف در این پیام آورده است: حادثه غم انگیز و تاسف بار آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تهران و شهادت مظلومانه و جانگداز جمعی از پرسنل ایثارگر و دریادل آتش نشان، غمی بزرگ بر دل‌های تمامی ما نهاد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ها و تمامی بازماندگان داغدار و مصدومان این حادثه دل اش، برای آنان، همکارانشان و مردم داغ دیده ایران آرزوی صبر می‌کنم و از خداوند بزرگ می‌خواهم همه جانفشانان و از جان گذشتگان فداکار میهن ی ما را در همه عرصه‌ها در پناه خود محفوظ دارد.
پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه در پی حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمانی در مرکز شهر تهران که به گرفتار شدن و شهادت جمعی از آتش‌نشانان انجامید، پیام تسلیتی صادر کرد.
در بخشی از پیام آملی لاریجانی آمده است:حادثه آتش کانال ازدواج کانال ازدواج همسری اس ام اس کانال ازدواج ع samsung galaxy note شی کانال ازدواج ‌سوزی و فرو ریختن یکی از ساختمان‌های تجاری تهران که شهادت و مصدومیت جمعی از مردم شریف به‌ویژه آتش‌نشانان شجاع و دلیر را به دنبال داشت، موجب تاسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.
بی‌شک از جان‌گذشتگی‌ها، شهامت و شجاعت عزیزان آتش‌نشان که همواره خالصانه جان عزیزشان را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند هیچگاه از اذهان تاریخ و ملت قدرشناس پاک نمی‌شود و ان‌شاءالله در پیشگاه حضرت حق از اجر و ثواب والایی برخوردارند.
این حادثه تلخ و تاسف‌برانگیز بار دیگر ضرورت توجه بیش از پیش به ایمنی ساختمان‌های قدیمی در کشور را از سوی متولیان امر نشان داد تا به این مهم توجه جدی کنند.
شورای نگهبان نیز با صدور پیام، گفت: خبر حادثه ناگوار آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران و در پی آن کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان به‌ویژه عده‌ای از آتش‌نشانان شجاع و فداکار باعث اندوه و تاسف فراوان گردید. این عزیزان آتش‌نشان برای نجات جان‌ها و اموال مردم از شعله‌های سوزان آتش، از هیچ کوششی دریغ ن د تا جایی که با فرو ریختن ساختمان در میان آواری از آهن و آتش گرفتار شدند و به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. شورای نگهبان ضمن آرزوی بهبود مجروحان این حادثه غمبار، این حادثه را به ی، ملت شریف ایران به‌ویژه خانواده محترم بازماندگان و آتش‌نشانان دلیر و فداکار تسلیت گفته و از خداوند متعال برای بازماندگان طلب رحمت و غفران و برای خانواده آنها صبر و اجر مسئلت می‌نماید.
روابط عمومی کل نیز در پیامی شهادت جمعی از آتش نشانان غیور و ایثارگر کشورمان در حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو را تبریک و تسلیت گفت.

در بخشی از پیام آمده است: حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در مرکز تهران منجر به شهادت جمعی از آتش نشانان غیور کشورمان که برای نجات جان هموطنان خود، ایثارگرانه پای در میدان گذاشته و از جان گذشتند، موجب تاثر و اندوه فراوان و در عین حال تحسین و تقویت ملت ایران گردید. این قشر فداکار و از جان گذشته، با کمترین ادعا، بالاترین مراتب انسانی یعنی "ایثار" را به نمایش گذاشته و با نثار جان خود در قبال نجات جان هموطنان "عمل مجاهدانه" را بار دیگر معنی د.
این پیام با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ارتقای ایمنی ابنیه و سازه‌های شهری و پیش گیری از وقوع حوادث مشابه تصریح کرده است: بی‌تردید فداکاری و ایثار آتش نشانان قهرمان که در صحنه‌های مختلف با شراره‌های نوع دوستی به مصاف دود و آتش رفته و صحنه‌های زیبایی از انسانیت را خلق کرده‌اند در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند.ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی انقل سخت کوش، مجاهد، فداکار، عالم و سیاستمدار در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران فرصتی است تا زندگی پر فراز و نشیب این بزرگمرد تاریخ معاصر بار دیگر مورد مطالعه و بازخوانی قرار گیرد. زندگی این عالم فداکار پر است از حوادث و وقایع تلخ و شیرین که هرکدام از آنها می‌تواند برای نسل جوان و آیندگان آموزه‌ای از نحوه زندگی فداکارانه و انتخاب روش زندگی هدفمند باشد، رویکردی که یک انسان دارای اه متعالی را تبیدل به اسطوره‌ای در تاریخ و ماندگار کرد و محبوب قلوب مردم شد.
به همین بهانه و در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران، خلاصه‌ای از زندگی‌نامه ایشان را از کتاب «کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه» انتخاب کرده‌ایم که در چند شماره تقدیم خوانندگان گرامی رو مه خواهد شد.
***
تولد
به سال 1313 هجری شمسی، در جلگه نوق، از جلگه‌های رفسنجان – در خانواده‌ای متدین، پسری چشم بر جهان گشود؛ با نام اکبر هاشمی، فرزند حاج میرزا علی و ماه بی‌بی.
روزگار کودکی
ی نمی‌دانست که نوزاد امروز شخصیت – فرهنگی پرآوازه فردای کشور خواهد بود، تا همه جزییات زندگی‌اش را ثبت کند، از بایگانی خاطره‌ها نیز چندان نکته‌ای نمی‌توان برکشید؛ جز این که او در کودکی نیز – در مقایسه با هم سالانش – ویژگی‌هایی برجسته داشت، چنان که مدرسه را از پنج سالگی همراه برادری که از او دو سال بزرگ‌تر بود آغاز کرد.
دوراهی مکتب و مدرسه
در دو راهی مکتب و مدرسه، دست سرنوشت او را به مکتب خانه سپرد. پدر مکتب خانه را انتخاب کرد؛ چرا که مدرسه از روستا چندان دور بود که دشواری‌های آن را کمتر خانواده‌ای پذیرا می‌شد. گذشته از این برای خانواده‌های مذهبی – به دلایلی که شرح آن در این فرصت نمی‌گنجد – مدرسه چندان جاذبه‌ای نداشت.
شکل گیری شخصیت
شرایط دشوار زندگی، از هفت تا چهارده سالگی تاثیر تعیین کننده‌ای بر شکل گیری شخصیت مقاوم، صبور و چند بعدی او داشت. مشارکت و کمک به خانواده در امور باغ و دام و طیور و کوشش در حفظ دستمایه معیشت روستایی، معا و تفریح و ورزش‌های سالم و تحمل مشقات زندگی در روستای دور افتاده نیم قرن پیش برای او زمینه آشنایی با واقعیت‌های زندگی بود و از این همه تلاش و تقلا تجربه‌هایی گران اندوخت. از پدری متدین و آگاه، اخلاق و معرفت آموخت، و در چند مکتب‌خانه از چند معلم مقدمات علم را فرا گرفت.
وسوسه هجرت و دل کندن از زادگاه
روستای بهرمان روح پرتکاپوی نوجوانی مانند او را گنجا نبود. ناگزیر باید فضای دیگر و میدانی پهناورتر او را آغوش می‌گشود. آن روزها، آوازه حوزه علمیه قم را در خانواده‌های مذهبی طنینی پرجاذبه بود که رفته رفته چنان او و پسر عمویش را اث ذیر ساخت که هجرت به شهر مقدس قم آن هر دو را وسوسه‌ای روز افزون شد. از سویی، دل کندن از خاک زادگاه هم چندان آسان نبود، چنان که یک بار گفت و گو با پدر برای گرفتن رضایت و رخصت هجرت، با انفجار غم در گلو و فرو غلتیدن دانه‌های اشگ بر گونه‌ها، همراه بود. با این همه، سرانجام پدر رضایت داد و زمینه سفر فراهم شد. ــ خاطره شماره 1
با کاروان عشق
هرچند اکنون نیز، چون همیشه، عشق زیارت کربلا عشقی است زنده و چنگ انداخته بر دل‌های بی شمار، اما زیارت قدیم را حکایت دیگری است. از همان روز که مشتاقان برای ماه‌ها بعد تدارک سفر می‌دیدند، خدا می‌داند که چند و چندین بار با و یاد سفر، چشم‌شان در اشک شوق غوطه می‌خورد. تا فرا رسیدن روز موعود و حرکت کاروان، که طنین صدای چاووشی خوان آه از نهاد همه بر‌می‌آورد؛ گریه شوق بدرقه شوندگان و اشک حسرت بدرقه کنندگان، خاطره‌ای برجای می‌نهاد که با یاد آن بارها و بارها دل‌ها می‌ش ت و دیده‌ها تر می‌شد.
این بار سخن از کاروانیانی است که بر آن شده‌اند تا دو فرزند دلبندشان را در میان راه به شهر قم بسپارند؛ شهری که خود زیارتگاه است و هم در آن روزگار، گذرگاهی بر سر راه زائرانی بسیار که مشهد رضوی، یا کربلای حسینی را آهنگ زیارت داشتند، با ویژگی و امتیازی که تاسیس حوزه علمیه در آن روزها به این شهر داده بود. ــ خاطره شماره 2.
تجربه‌های تلخ و شیرین
از همان روز که سفر آغاز شد، تجربه‌هایی تلخ و شیرین به بار آورد که هریک را به نوبه خود در سازندگی و زمینه سازی بالندگی‌اش، بیش یا کم، نقش و اثری بود که در این فرصت باید از آن یادی کرد:
تجربه سفر
بی تردید، سفر برای نوجوانی که برای نخستین بار پا از روستا بیرون می‌گذارد تجربه‌ای است یگانه، شیرین و به یادماندنی، در این تجربه تاریخی، به فراوانی فرصت تجربه پدیده‌هایی نو فراهم می‌شود که همه از مقوله اولین‌هاست: دیدن و سوار شدن اتوبوس، برای اولین بار؛ حضور در شهر و رویارویی با همه آنچه ویژگی شهر است، برای اولین بار.....؛
بی شک دشواری و رنج در سفرهای دور آن روزگار نیز بسیار بوده است؛ هرچند لذتی که از آن همه مشاهدات نو به نو، نوجوانی رسته از قفس روستا را پیش می‌آید، تلخی‌ها و سختی‌ها را نیز شیرین می‌کند. ــ خاطره شماره 2.
تجربه غربت
با این همه، رنج غربت چنان تلخ و جانکاه است که به هرحال فرصتی برای خودنمایی می‌یابد؛ هرچند که از نخستین روز شرایط بهتری در مقایسه با همگنانی که در حجره مدرسه‌ها زندگی می‌ د – برای او فراهم است و حضرات اخوان مرعشی، که آن روز از فضلای حوزه به شمار بوده‌اند، بر حسب پیوند خویشاوندی و با قراردادی مسئوولیتی را در این زمینه می‌پذیرند؛ مسئولیتی که بی اجر هم نبوده است. بدین‌سان زندگی در قم از خانه اخوان مرعشی آغاز می‌شود؛ در سوز سرمای زمستان. هرچند سرمای کویر کرمان نیز بی سوز نبوده است، اما سوز سرمای قم را در آن ایام حکایتی دیگر است! ــ خاطره شماره 3.
تجربه آشنایی
از دست‌آوردهای ارزشمند روزگار طلبگی، آشنایی‌هاست. بهانه این آشنایی‌ها، پیش از هر چیز، نیاز طلبه به ی است که درس را با او مباحثه کند. رفته رفته، دامنه این آشنایی گسترده و گسترده‌تر می‌شود: بحث مشترک، گرایش مشترک، شه و آرمان مشترک کانال ازدواج موسیقی کانال ازدواج کانال ازدواج samsung galaxy سایت کانال ازدواج ....
آشنایی‌هایی از این دست احساس غربت را چندان مجال نمی‌دهد که طلبه‌ای مصمم را از پا درآورد. چنین است که پدر و مادرش در بازگشت از زیارت – حدود سه ماه بعد از مهاجرت فرزند – جای نگرانی نمی‌بینند؛ پس از چند روز، آسوده خاطر، آهنگ دیار می‌کنند و او آموختن را پی می‌گیرد، با اندوخته‌ای ناشناخته و عزیز: نیایش مادری دل سوخته در حایر حسینی! ــ خاطره شماره 4. تجربه ارادت
درحوزه‌های علوم ی، تحصیل، تهذیب، تعلم و تزکیه را پیوندی تنگاتنگ بوده است. نقش تعیین کننده در سیر و سلوک معنوی، دل بستن است و دل سپردن به مرادی که چونان اسوه‌ای، در تسخیر قله کمال معنوی، در باور و دل ارادتمند، جایگاهی بیابد؛ در این نگاه، بسا میان امروز و دیروز تفاوتی باشد. به هر حال، در آن روز، حضور آیت الله العظمی بروجردی در قم نه تنها برای او، که برای خیل طلاب، چنین نقشی داشت؛ چنان، که دیدنش برای‌شان راستی را که آرزو بود. هر روز می‌کوشیدند یک یا چند بار زی کنند. او نیز چونان پدری مهربان طلبه‌ها را دوست می‌داشت و برای تشویق افرادی که بتوانند استواری و درخشندگی را به نمایش بگذارند بخشی از وقت خویش را آزاد می‌گذاشت: طلبه‌ای که شعرهای الفیه ابن مالک را – که یک دوره کامل نحو است – و متن منطق تفتازانی یا بخشی از قرآن را حفظ می‌کرد با دریافت جایزه‌ای از دست مرجع تقلید شیعیان نواخته می‌شد و برایش دلگرمی و امتیازی بود. برای او چنین فرصتی دست داد و خاطره‌ای شیرین به یادگار گذاشت؛ هرچند شیرینی‌های این زندگی فرودین همیشه با تلخی‌هایی آمیخته است و در این مورد نیز چنین بود. ‌ــ خاطره شماره 6.
*از دست‌آوردهای ارزشمند روزگار طلبگی، آشنایی‌هاست. بهانه این آشنایی‌ها، پیش از هر چیز، نیاز طلبه به ی است که درس را با او مباحثه کند. رفته رفته، دامنه این آشنایی گسترده و گسترده‌تر می‌شود: بحث مشترک، گرایش مشترک، شه و آرمان مشترک
*درحوزه‌های علوم ی، تحصیل، تهذیب، تعلم و تزکیه را پیوندی تنگاتنگ بوده است. نقش تعیین کننده در سیر و سلوک معنوی، دل بستن است و دل سپردن به مرادی که چونان اسوه‌ای، در تسخیر قله کمال معنوی، در باور و دل ارادتمند، جایگاهی بیابد

روابط عمومی کل در پایان این پیام ضمن تبریک و تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان فداکار و قهرمان و آرزوی صبر و اجر برای خانواده‌های این بزرگمردان عرصه ایثار تاکید کرده است: پاسداران انقلاب ی در کنار سایر دستگاهها، سازمانها و نهادهای اجرایی، انتظامی و امدادی با بکارگیری تمامی ظرفیتهای لازم تا آواربرداری کامل و یافتن پیکرهای و گرفتارماندگان احتمالی از هیچ مساعدتی و کمکی دریغ نخواهد کرد
همچنین ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تهران و به شهادت رسیدن تعدادی از غیورمردان آتش نشان را تسلیت گفت.
روابط عمومی در این پیام آورده است: حادثه دردناک آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو در مرکز شهر تهران و شهادت آتش نشانان فداکاری که در عملیات نجات مردم به شهادت رسیدند، دل همه اقشار مردم را تواماً مملو از نگرانی و اندوه و تحسین و تمجید کرد. شهادت قهرمانانه جمعی از آتش نشانان دلیر کشورمان که در حادثه فاجعه بار آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تهران جان خویش را برای حفاظت از هموطنانشان به خطر انداختند، نقطه اوج ایثارگری و شهامت است. آتش نشانان فداکاری که جانها و دل هایشان مملو از آتش فروزان عشق به همنوع بود.
روابط عمومی در ادامه پیام خود آورده است: بی‌تردید بزرگی و عظمت آتش نشان‌های شریفی که جان خود را برای نجات دیگر انسان‌ها به خطر می‌اندازند همیشه در اذهان ملت بزرگ و شریف ایران باقی خواهد ماند. انسان‌های فداکاری که همچون همیشه در کنار مردم شریف ایران ماندند و با نثار جان خود معنای واقعی ایثارگری را به منصه ظهور رساندند.
ایران همچنین در پیام خود آورده است: حادثه دردناک آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو تهران علی‌رغم همه تلخ کامی‌ها، باعث شد بار دیگر حماسه‌ای عظیم در قالب از خودگذشتگی، وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم، مسئولان و نهادها و سازمانها به نمایش دربیاید و در قله افتخارآمیز آن، آتش نشانانی می‌درخشند که جان خویش را برای نجات همنوع به خطر انداخته و تعدادی از آنها به شهادت رسیدند.
حجت‌ال سیدحسن هم در صفحه اینستاگرامش، نوشت: انّا لله و انّا الیه راجعون، حادثه تلخ و دل اش آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران دل هر بیننده‌ای را به درد آورد و شهامت آتش نشانان اگر چه با خون و آتش قرین شد ولی تاسف همگان را در جان باختن پروانه‌وار ایشان باعث شد. خدای سبحان به عزیزان سفرکرده‌مان علو درجات و به بازماندگان و دوستان و همکارانشان صبر عنایت فرماید.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز با صدور پیامی، گفت: صحنه‌های دل اش اتش سوزی ساختمان پلاسکو را، که ازدوران کودکی آن را بعنوان مرکز کار و تلاش می‌شناختم، ابتدا ازطریق رسانه‌ها و سپس از نزدیک مشاهده . به عنوان یک ایرانی از این فاجعه که جان و مال عده کثیری ازهموطنانم راگرفت و زیان مادی و معنوی وسیعی را تحمیل کرد غصه‌دار شدم. تلاش امدادگران بویژه عزیزان اتش نشان که باایثار و فداکاری از جان خود گذشتند، یکبار دیگر اخلاص در عمل و ایثار بی‌منت را به جامعه ایرانی ی ما درس داد. امیدوارم خون پاک ی این حادثه موجب وحدت بیشتر همه نهادها و دستگاههای تی و عمومی غیر تی در خدمت صادقانه به مردم شریف ایران گردد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: آتش نشانی که در جواب دوستش گفت:" اینها مال مردمه"، رفت و جانش را داد. این افراد مانند رزمندگانی هستند که جانشان را برای مشهر دادند تا مشهری‌ها به خانه های‌شان برگردند. دفاع از جان، مال و آبروی مردم جهادی بزرگ است و اجری عظیم دارد.
سفیر کشورمان در لندن نیز با انتشار ع ی در صفحه اینستاگرامش از آتش‌نشانان کشورمان قدردانی کرد. حمیدبعیدی‌نژاد، در این پیام آورده است: قهرمانان واقعی آنها هستند که تا مرز کشته شدن در مبارزه جلو می‌روند چون به این وسیله ثابت می‌کنند که چقدر به اعتقادات خود وفادار هستند.
سید عباس عراقچی معاون امور خارجه کشورمان هم در صفحه اینستاگرام خود با انتشار ع ی از حادثه ساختمان پلاسکو نوشت: برای مردم ات، برای مرامت و برای وطنت... گاهی باید بری در دل آتش و بسوزی. قهرمانان آتش نشان... قلب و روح و دعای ما با شماست. درود بر غیرت و شرافت و شهامت شما.
حمید ابوطالبی معاون دفتر رئیس حمهور نیز در توییتر خود نوشت: استعفای شرافتمندانه در فاجعه اخیر راه آهن، آغازی بود بر ضرورت مسئولیت پذیری اجتماعی درحوادث ناخواسته قیمت اپل ipad pro کانال ازدواج بهترین سایت همسری کانال ازدواج فروشنده اصغر فرهادی ازدواج موفق کشور برای کاهش آلام اجتماعی. ‏این موضوعی ملی و ارزشمند است که نباید آلوده به سیاست زدگی‌ها شود، چراکه ارزش‌های اجتماعی ارزشمندتر از سیاست بازی‌ها هستند.
قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در پیامی با تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه پلاسکو، گفت: حادثه تلخ و

مشاهده متن کامل ...

بهترین مدل لباس در هفته مد نیویورک
درخواست حذف اطلاعات

 بهترین مدل لباس در هفته مد نیویورک

 

قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید

    www.takcarpet.        www.takcarpet.ir 

روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید

 

مدل لباس ستارگان هالیوودی همیشه مورد توجه بوده است. به همین بهانه بهترین مدل لباس ها در هفته مد نیویورک که یکی از مهم ترین اتفاقات در زمینه مد و ستاره ها است را گردآوری کرده ایم.

 

هفته مد نیویورک new york fashion week که با عنوان هفته مد مرسدس بنز mercedes-benz fashionweek  نیز شناخته می‌شود، یک رخداد نیمه سالانه در شهر نیویورک است که هر سال در ماه فوریه برای مد بهاره/تابستانه و در سپتامبر برای مد پاییزه/زمستانه برگزار می‌شود. این رخداد در کنار هفته مد لندن، هفته مد میلان و هفته مد پاریس به عنوان چهار رویداد مهم دنیای مد محسوب می‌شوند.

 

لباس الساندرا آمبرسیو alessandra ambrosio در هفته مد نیویورک 

لباس های برتر هفته مد نیویورک, مدل لباس ستارگان هالیوودی

مدل لباس الساندرا آمبرسیو alessandra ambrosio در هفته مد نیویورک

 

 

بهترین مدل لباس در هفته مد نیویورک

 

مدل لباس امل کلونی amal cloony در هفته مد نیویورک 

مدل لباس در هفته مد نیویورک,لباس ها در هفته مد نیویورک

لباس امل کلونی amal cloony در هفته مد نیویورک

 

لباس امی آدامز amy adams در هفته مد نیویورک

مدل لباس ستارگان هالیوودی, لباس ستارگان هالیوودی در هفته مد نیویورک

مدل لباس امی آدامز amy adams در هفته مد نیویورک

 

مدل لباس بیانسه beyonce در هفته مد نیویورک 

لباس های ستارگان هالیوودی در هفته مد نیویورک,بهترین لباس ها در هفته مد نیویورک

لباس بیانسه beyonce در هفته مد نیویورک

 

لباس کیت بلانشت cate blanchett در هفته مد نیویورک

مدل لباس ستارگان هالیوودی, لباس ستارگان هالیوودی در هفته مد نیویورک

مدل لباس کیت بلانشت cate blanchett در هفته مد نیویورک

 

مدل لباس اما رابرتز emma raberts در هفته مد نیویورک

لباس ها در هفته مد نیویورک,لباس های برتر هفته مد نیویورک

لباس اما رابرتز emma raberts در هفته مد نیویورک

 

لباس فلیسیتی جونز felicity jones در هفته مد نیویورک

لباس های ستارگان هالیوودی در هفته مد نیویورک,لباس ها در هفته مد نیویورک

مدل لباس فلیسیتی جونز felicity jones در هفته مد نیویورک

 

لباس آیلا فیشر isla fisher در هفته مد نیویورک

بهترین لباس ها در هفته مد نیویورک,مدل لباس در هفته مد نیویورک

مدل لباس آیلا فیشر isla fisher در هفته مد نیویورک

 

مدل لباس جسیکا آلبا jessica alba در هفته مد نیویورک

لباس های برتر هفته مد نیویورک, مدل لباس ستارگان هالیوودی

لباس جسیکا آلبا jessica alba در هفته مد نیویورک

 

مدل لباس میشل ویلیامز michelle williams در هفته مد نیویورک

مدل لباس در هفته مد نیویورک,لباس ها در هفته مد نیویورک

لباس میشل ویلیامز michelle williams در هفته مد نیویورکمشاهده متن کامل ...
واکنش رو مه کیهان به دست دادن ظریف با اوباما
درخواست حذف اطلاعات

در حالی که رسانه های زنجیره ای به سنت همه ساله از هفته های گذشته از دیدار اتفاقی و احتمالی هیئت ایرانی در با اوباما خبر داده بودند و از این دیدار با عنوان دیپلماسی تصادفی یاد کرده بودند این تصادف روز دوشنبه روی داده و امور خارجه با اوباما ملاقاتی کوتاه کرد!

کیهان در گزارشی به تحلیل دست دادن ظریف و اوباما پرداخته و می نویسد: کیهان ۱۰ روز پیش در گزارشی با اشاره به رویکرد رسانه ای زنجیره ای ها به سفرهای رئیس جمهور تأکید کرده بود؛ همه ساله و در روزهای پایانی شهریور ماه رو مه های زنجیره ای پا به میانه میدان می گذارند تا دلال رابطه ای شوند که در این رابطه رئیس جمهور کشورمان در سفر به نیویورک مقر سازمان ملل متحد با رئیس جمهور دیدار و گفت و گو کرده و تابویی که نزدیک ۴ دهه گذشته در رابطه میان ایران و بزرگ شکل گرفته است، بشکند! در آن گزارش به مستنداتی در این زمینه از رو مه های زنجیره ای در دو سال گذشته اشاره شد از جمله اینکه آرمان امروز در شماره ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ در این زمینه نوشت: «دو رئیس جمهور در یک قاب؛ این خیالی است که این روزها سیاستمداران اقصی نقاط جهان و تحلیلگران بین المللی پیرامون آن سخن گفته اند و بسیار پیرامون آن نگاشته اند. دو رئیس جمهور فوق یکی شیخ دیپلمات ایرانی است و دیگری اولین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ ایالات متحده. تلاقی این دو شاید بتواند دیوار ۳۵ساله روابط میان ایران و را رخنه ای سترگ بدهد. منازعه ایران و ایالات متحده بی گمان یکی از دامنه دارترین و البته مهم ترین پرونده های عرصه سیاست جهانی است.» رو مه شرق نیز در شماره دو مهر ۱۳۹۲ به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد پیش بینی کرد «امشب دیدار اوباما با ». با این وجود در آ ین لحظات حضور رئیس جمهور در نیویورک کار نابجا صورت گرفت و با اوباما تلفنی سخن گفت و از سوی دیگر امور خارجه با کری همتای یی خود بر سر میز نشست و به گزارش نشریات زنجیره ای دست دیپلماتیک داد تا این تیتر بر صفحه اول این رسانه ها خود نمایی کند: «جهان غافلگیر شد؛ نیم ساعتی که تابوی ۳۵ ساله را ش ت». پس از انتشار این گزارش روند مطالب منتشر شده در نشریات زنجیره ای در این رابطه تداوم یافت و به عنوان نمونه رو مه خانوادگی هاشمی رفسنجانی در شماره ۶ شهریور به نقل از یک مقام یی از دیدار احتمالی و اوباما خبر داد. آرمان امروز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال دیدار و اوباما نوشت چنین دیداری بعید نیست ولی هنوز هیچ برنامه ای در این خصوص وجود ندارد. این رو مه پس از نقل قول از سخنگوی وزارت خارجه آرزوی خود را به نقل از کارشناسان تبدیل به تحلیل کرده و نوشت: به نظر کارشناسان ، همزمانی سخنرانی روسای جمهوری دو کشور در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در یک روز، احتمال انجام شدن چنین دیداری را قوی تر می کند. باراک اوباما قرار است امروز دیداری دوجانبه با ولادیمیر پوتین حول محور مسائل و دیگر موضوعات داشته باشد. از سوی دیگر با وجودی که رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکلات میان ایران و با دست دادن حل نمی شود گفته بود: «نگرش ها و عملکردها باید عوض شود.» زنجیره ای ها همچنان احتمال دیدار طرفین در را دور از ذهن ندانسته و بر این طبل کوبیدند. با جنایت عظیمی که در منا صورت گرفت و رئیس جمهور پس از پایان سفر پنج روزه خود به نیویورک دیروز به کشور بازگشت، دیدار وی با اوباما که یکی از آرزوهای نشریات تی بود ناکام ماند ولی این بار ظریف وارد میدان شده و با اوباما و آن هم به صورت تصادفی دست داد تا کاری کرده باشد! جزئیاتی از دیدار تصادفی ظریف با اوباما! بر اساس خبری که دیروز رسانه ها به نقل از بلومبرگ منتشر د «رئیس جمهور و خارجه ایران که برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برند، با هم دست دادند.» پایگاه خبری غربی «بلومبرگ» در این خبر آورده است: باراک اوباما با محمدجواد ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دست داد. این پایگاه خبر خود را به نقل از یک مقام ت که نخواست نامش فاش شود، منتشر کرد و به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکرد. از سوی دیگر فارسی هم در خبری مشابه گزارش داد که «اوباما و ظریف در راهروی سازمان ملل به طور اتفاقی به هم برخورده و برای لحظاتی با هم صحبت کرده اند.» یک منبع نزدیک به هیئت ت نیز در این رابطه گفت: روز دوشنبه پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، محمدجواد ظریف امور خارجه که در حال وج از سالن مجمع بود به طور اتفاقی با باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری امور خارجه روبرو شد و سلام و احوالپرسی کرد و دست داد. واکنش های گسترده به دیپلماسی تصادفی ت! در حالی که از مدت ها پیش سخن از دیدار دوطرفه میان مقامات ایران و در سطح عالی و آن هم به صورت تصادفی در رسانه های زنجیره ای مطرح شده بود، تی ها دیروز از تصادفی و بدون برنامه ریزی بودن دیدار ظریف و اوباما خبر دادند. در این میان ی به این سوال پاسخ نداد که چگونه یک دیدار تصادفی از مدت ها قبل به صفحات اول رو مه های همسو با ت راه یافته است؟! این دیدار هر چند که با ذوق زدگی شدید زنجیری ها مواجه شد ولی در آن سو انتقاد شدید نمایندگان ملت و کارشناسان و فعالان را در پی داشت. خارجه از مردم عذرخواهی کند در این رابطه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دست دادن با اوباما و کری توسط امور خارجه اقدام زشتی بود و او به خاطر این اقدام خود باید از ملت ایران عذرخواهی کند. منصور حقیقت پور مردم اردبیل در گفت و گو با فارس، ضمن اشاره به دست دادن و احوالپرسی امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور و خارجه گفت: دست دادن امور خارجه با خارجه و رئیس جمهور اقدام قبیحی است و اینکه ما بخواهیم با یی ها دست بدهیم و با آنها نسکافه بخوریم و این باید در شرایطی اتفاق بیفتد که آنها از ملت ما عذرخواهی کرده باشند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: یی ها باید قول دهند که در امور داخلی کشور ما دخ نکنند و خسارات اقدامات زشت خود را در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در ایران باید پرداخت کنند و تا زمانی که این مسائل حل نشود کار دست دادن با آنها کار زشتی است. دیداری که بر خلاف عزت کشور بود حمیدرضا ترقی مسئول امور بین الملل حزب موتلفه نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به دست دادن ظریف و اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک اظهار داشت: اگر دیپلمات های ما نتوانند در شرایط خاص و در وقایع غیرمنتظره تصمیم درستی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت کشور اتخاذ کنند، این نقص در روابط دیپلماتیک است. ترقی ادامه داد: نباید همه چیز را به امور خارجه دیکته کرد که اشتباه نکند از این رو وقتی او می داند که این دیدار برخلاف عزت کشور است بر فرض قرار گرفتن در شرایط غیرمنتظره نیز وقتی با اوباما مواجه شد دلیلی نداشت با او دست بدهد. این کارشناس مسائل بین الملل ادب را اتخاذ مواضع عنوان کرد و افزود: بنابراین وی نباید تحت تاثیر شرایط قرار می گرفت و همرنگ بقیه می شد. وی با اشاره به نطق توهین آمیز اوباما علیه ملت ایران و متهم به انواع توطئه ها خاطرنشان کرد: این کار آقای ظریف دیپلماسی ذلت بود، آن هم در شرایطی که مردم صحبت های زورگویانه، قلدرمآبانه و ظالمانه اوباما و اتهامات او علیه ایران را دیدند. ترقی در پایان افزود: در شرایطی که آقای اوباما در نطق خود ملت ایران را تحقیر کرد، در این شرایط موضع خارجه به جای دست دادن و مصافحه باید موضع تنفر و اخم در قبال رئیس جمهور می بود. از سوی دیگر حجت ال حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه ت مبارز در گفت و گو با فارس اظهار داشت: امروز افرادی در ت نفوذ کرده اند که آقای را به این سمت و سو می کشند. همین آقایان خودشان دیروز در ت اصلاحات به بیراهه می رفتند و بعد می گفتند اتفاقی بوده است. وی گفت: آنچه در نیویورک اتفاق افتاد خلاف عزت ملی و منویات ی است. وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال دیپلماسی ذلیلانه نیستیم گفت: هیچ حکمتی در این دیدار (دست دادن امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور ایالات متحده ) نیست. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور نیز در نامه ای خطاب به ظریف در واکنش به دست دادن اتفاقی وی با اوباما، اعلام د: مگر نگاه گرگ و میشی به ما تغییر کرده که امروز شاهد گپ و گفت شما با اوباما هستیم! محمد ودود حیدری مدیرعامل بنیاد تبیین شه های (ره) در ها نیز با بیان اینکه ظریف با چه اجازه ای با رئیس جمهور دست داده است، گفت: کم ترین اقدام در این باره، استیضاح ظریف در بدو ورود به ایران است.مشاهده متن کامل ...
رویاهایمان را بازخواهیم گرداند/ امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می
درخواست حذف اطلاعات

رویاهایمان را بازخواهیم گرداند/ امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می شود / تروریسم ی را از صفحه ی روزگار محو خواهیم کرد +تصاویر

 

 

 • رویاهایمان را بازخواهیم گرداند/ امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می شود / تروریسم ی را از صفحه ی روزگار محو خواهیم کرد +تصاویر

  مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آغاز شد.

  به گزارش راه دانشجو ؛ گزارش لحظه به لحظه از مراسم به ترتیب از بالا به پایین در زیر می آید:

  **پایان دوران اوباما؛ رئیس‌جمهور سابق و همسرش با بالگرد کنگره را ترک د.

  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد: رویاهایمان را بازخواهیم گرداند/ امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می شود / تروریسم ی را از صفحه ی روزگار محو خواهیم کرد+تصاویر

  **پخش سرود ملی

  **پس از سی سال، سخنرانی خاخام یهودی پس از تحلیف رییس جمهور

  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد: رویاهایمان را بازخواهیم گرداند/ امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می شود+تصاویر

  **سخنرانی ترامپ پایان در میان تشویق های حاضران پایان یافت.

  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد +تصاویر

  **ترامپ در حال سخنرانی است:

  -تشکر از اوباما و همسرش

  – این فقط انتقال قدرت نیست بلکه انتقال قدرت از واشنگتن به ملت است

  – واشنگتن شکوفا شد اما ملت در این شکوفایی سهمی نداشت

  – از امروز تغییرات را آغاز می کنیم. ملت دوباره ی این مردم را برعهده گرفت

  – رویاهایمان را بازخواهیم گرداند.

  –تروریسم رادیکال را از صحنه روزگار محو خواهیم کرد.

  -سالهاست
  به دیگران کمک کرده‌ایم،اما اجازه داده‌ایم خودمان تضعیف شود.
  از مرزهای دیگران دفاع کرده‌ایم و مرزهای خود را رها کرده‌ایم.

  -از امروز به بعد این‌ها تمام می‌شود. از حالا نگاهمان به آینده است. از امروز به بعد،فقط در وهله اول است.

  -برای تقویت ائتلاف های قدیمی گام برخواهیم داشت و ائتلاف های جدیدی را تشکیل خواهیم داد

  -باید بزرگ فکر کنیم و رویاهای بزرگ تری داشته باشیم

  – دیگر
  نادیده گرفته نخواهید شد. دوباره را قدرتمند خواهیم کرد، دوباره
  را ثروتمند خواهیم کرد، دوباره را بزرگ خواهیم کرد

  **دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد 

  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد: امروز قدرت از واشنگتن دی سی به شما مردم منتقل می شود+تصاویر
  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد +تصاویر

  **مایک پنس معاون اول در حال ادای سوگند است.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم مراسم از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد/مایک پنس سوگند خورد+تصاویر

  **چاک شومر سناتور تندروی دموکرات در حال سخن گفتن از ارزش های امریکاست.

  **مراسم در حال برگزاری است.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر

  **دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رییس جمهوری وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم مراسم از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر

  **ملانیا در حال حرکت به سمت محل برگزاری مراسم تحلیف است.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر
    *** اوباما، بایدن و ملانیا ترامپ وارد مراسم شده‌اند.
  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر 

  ***فرزندان ترامپ وارد بالکن محل برگزاری مراسم تحلیف شدند.  

  **اوباما و ترامپ پیش از اغار مراسم سوگند بایکدیگر دست دادند.

  دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد +تصاویر

  ***فرزندان ترامپ وارد بالکن محل برگزاری مراسم تحلیف شدند.  

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپ وارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر

  ***برنی سندرز، رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات هم به محل برگزاری مراسم رفته است.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره+تصاویر

  *** میشل اوباما و ملانیا ترامپ کاخ سفید را به مقصد کنگره ترک د.

   *** اوباما و ترامپ نیز کاخ سفید را به مقصد کنگره ترک د. بایدن و پنس کاخ سفید را به مقصد کنگره ترک کرده بودند.

  *** شمار زیادی از مقامات پیشین و کنونی امریکا از جمله نمایندگان کنگره، برای مراسم تحلیف وارد ساختمان کنگره شده‌اند.

   
  *** تظاهرات علیه ترامپ در واشنگتن دی‎سی به خشونت کشیده شده است.
  معترضان شیشه چندین مغازه و خودرو را ش تند. همچنین پلیس با شماری از
  معترضان درگیر شده است.

    

  *** بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق، و هیلاری کلینتون، همسر وی که رقیب اصلی
  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بود، وارد کنگره شدند.

   مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد+تصاویر
   
  *** خانواده ترامپ برای حضور در مراسم تحلیف وی وارد کنگره شدند.
   
  *** جورج دابلیو بوش، رئیس‌‎جمهور اسبق ، برای حضور در مراسم تحلیف ترامپ، وارد کنگره شد.
   
   مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد+تصاویر

  *** باراک و میشل اوباما از دونالد و ملانیا ترامپ، در کاخ سفید استقبال د.
   
  ***باراک اوباما، چهل و چهارمین رئیس جمهور ، کاخ سفید را ترک کرد.
  اوباما خطاب به مردم گفت:”خدمت به شما بزرگترین افتخار زندگیم بود. شما مرا به ی بهتر و مردی بهتر تبدیل کردید”
   
   

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد+تصاویر

  *** ترامپ به همراه همسرش وارد کاخ سفید شدند.
   
  *** ترامپ کلیسای سنت جان را به مقصد کاخ سفید ترک کرد.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد/تحریم تحلیف از سوی 60 دموکرات کنگره/ ترامپوارد جایگاه برگزاری مراسم ادای سوگند شد+تصاویر

  *** باراک و میشل اوباما، در کاخ سفید میزبان ترامپ و همسرش خواهند بود.
   
  ***
  دونالد ترامپ به همراه همسر و خانواده‌اش، به کلیسای سنت جان در
  کاخ سفید رفتند؛ این مراسم نیایش، اولین گام در مسیر تحلیف رؤسای جمهور
  امریکا به شمار می‌آید.

  مراسم تحلیف ترامپ آغاز شد/اوباما کاخ سفید را ترک کرد+تصاویر
   
   
  *** تد ر امنیتی در واشنگتن دی‌سی برای مراسم تحلیف ترامپ به اوج خود رسیده است.
   
  ***
  در حالی که واشنگتن دی‌سی برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ، چهل و پنجمین
  رئیس جمهور آماده می‌شود، منتقدان مواضع ترامپ در نقاط مختلف جهان
  اجتماعاتی اعتراض آمیز برگزار کرده‌اند.

  **حدود ۶۰ نفر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان مراسم تحلیف ترامپ را تحریم د و از حضور در مراسم خودداری د

  این خبر به صورت اتوماتیک از دیگر وب سایت های درج گردیده است و راه دانشجو مسئولیتی در قبال انتشار خبر ندارد
  منبعمشاهده متن کامل ...
گردشگری: 30 ترفند ساده و جالب برای سفر
درخواست حذف اطلاعات


30 ترفند ساده و جالب برای سفر

برای اینکه راحت تر و سریع تر چمدان سفر خود را جمع کنید و در طول سفر هم کمترین وقت و پول را هزینه کنید، ترفندهای زیر را در ذهن خود داشته باشید.1. برای ید بلیط از پنجره های ناشناس و محرمانه مرورگر استفاده کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

2. کابل های شارژر را در جعبه های عینک نگهداری کنید تا سالم بمانند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

3. بسته های کوچکی از کرم ها و لوسیون های موردنیاز پوست بردارید تا حجم زیادی از کیف را نکنند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

4. دستمال خشک کن در انتهای چمدان قرار دهید تا لباس ها بوی تازگی و تمیزی خود را حفظ کنند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

5. با استفاده از فنر خ رهای قدیمی و از کار افتاده، از اب یا ش ته شدن شارژر خود جلوگیری کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

6. در فرودگاه به دستشویی هایی که نزدیک هستند، نروید زیرا همیشه شلوغ تر هستند و ممکن است مجبور باشید در صف بایستید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

7. برای محافظت از تیغ ژیلت از کلیپس های دفتر و کتاب استفاده کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

8. اگر شارژر دیواری موبایل خود را فراموش کردید، کابل یواس بی را به تلویزیون وصل و گوشی خود را شارژ کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

9. لباس ها را به جای تا ، رول کنید تا فضای کمتری کنند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

10. اگر مجبور هستید لباس خود را تا کنید، از دستمال کاغذی استفاده کنید تا چروک نشود.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

11. از جعبه های قرص برای سازمان دادن زیورآلات استفاده کنید تا در هم گره نخورند و آسیبی به هیچ کدام وارد نشود.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

12. از مدارک مهم و شناسنامه خود اسکن بگیرید تا نسخه الکترونیک آنها را نیز همراه داشته باشید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

13. پیش از اینکه به بازرسی و بخش امنیت فرودگاه برسید، کیف پول، کلیدها و دیگر وسایلی که دم دست نیاز ندارید را در قرار دهید تا هر چه سریع تر از بخش گشت و چک اثاثیه بیرون بیایید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

14. صابون و وسایل خود را در کیسه ای کوچک قرار دهید تا فضای کمی کنند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

15. برای کفش می توانید از کلاه های رنگ مو استفاده کنید تا کاملا کف آنها را بپوشاند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

16. قرار دادن گوشی موبایل در ح «پرواز» به حفظ بیشتر باتری و شارژ سریع تر کمک می کند.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

17. برای اینکه سیم هدفون گره نخورد، آن را دور کلیپس کاغذ بپیچید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

18. سنجاق های مو را درون جعبه های آدامس می توانید نگهداری کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

19. برای حفظ خط تای پیراهن های مردانه، کمربندها را دور یقه آنها بپیچید. یا مقوایی در قسمت یقه قرار دهید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

20. ترجیحا صندلی نزدیک به بال هواپیما را انتخاب کنید تا کمترین مشکل را داشته باشید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

21. خمیردندان، شامپو و دیگر وسایل بهداشتی را وقتی یک بار اندازه کوچک آنها را می ید، ظرف آنها را نگهدارید و برای سفرهای بعدی، فقط داخل آنها را پر کنید و دوباره برای ید گزینه های جدید هزینه نکنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

22. برای استفاده آفلاین از نقشه گوگل، روی گزینه ok maps کلیک کنید تا بدون اینترنت هم بتوانید به نقشه خیابان ها دسترسی داشته باشید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

23. برای استفاده بهینه از فضای چمدان، لباس های خود را مرتب تا کنید. سپس آنها را درون کیسه های وکیوم بگذارید و هوایشان را بگیرید تا در کمترین حجم، بیشترین لباس و وسایل را در چمدان جمع کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

24. به جای یدن آب در فرودگاه که اصولا چند برابر قیمت دارند، یک بطری خالی با خود بیاورید و پس از عبور از بازرسی آن را پر کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

25. اگر دو نفر هستید، دو صندلی کنار پنجره را ب ید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

26. بهترین زمان برای رفتن به دستشویی در هواپیما موقعی است که مهماندارها در حال پذیرایی از مسافران هستند. در بیشتر طول پرواز مسافران اجازه بلند شدن از جای خود را ندارند، اما از این زمان می توانید استفاده کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

27. در طول سفرهای خارجی حتما از gps استفاده کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

28. برای اینکه چمدان خود را سریع تر از قسمت بار تحویل بگیرید، روی آن برچسب ش تنی بچسبانید. ان بار هواپیما این چمدان ها را روی بقیه می گذارند تا به محتویات داخلی آنها آسیب نرسد. به همین دلیل، جزو اولین چمدان هایی خواهد بود که در روی چرخ گردان قرار داده می شود.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

29. تصویر گردشگران دیگر را از ع های خود حذف کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,

30. به جای استفاده از صرافی های فرودگاه، از دستگاه های خودپرداز برای تبدیل ارز خود استفاده کنید تا مجبور نشوید پول اضافه تری پرداخت کنید.

سفر,مسافرت رفتن,دانستنی های سفر,


برگرفته از: سالی جونمشاهده متن کامل ...
لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات


دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ، امروز پس از مراسم تحلیف کار خود را رسما آغاز می کند.
 دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ، پس از گذراندن یکی از پر حاشیه ترین انتخابات ریاست جمهوری در ، امروز رسما کار خود را آغاز می کند.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

21:37 با وجود پایان یافتن مراسم تحلیف ترامپ، معترضان همچنان در اطراف ساختمان کنگره حضور دارند و پلیس برای متفرق آنها از گاز اشک آور و اسپری فلفل استفاده می کند.

21:30 تظاهر کنندگان ضد ترامپ در واشنگتن پس از پایان مراسم تحلیف، با مداخله پلیس پراکنده شدند.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

21:20 باراک اوباما پس از مراسم تحلیف به همراه همسرش با بالگرد کاخ سفید راهی پایگاهی نظامی شد.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

21:09 پس از مراسم تحلیف امروز، ی که چمدان هسته ای را برای اوباما حمل می کرد و با او وارد مراسم شد، از این پس همراه ترامپ خواهد بود.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

21:08 با انجام مراسم تحلیف ترامپ، باراک اوباما دیگر به کاخ سفید باز نخواهد گشت. او و خانواده اش پس از پایان مراسم سوار بر بالگرد برای مسافرت به جنوب کالیفرنیا خواهند رفت.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

21:06 پلیس ضد شورش برای مقابله با خشونت های احتمالی در تظاهرات مخالفان ترامپ در واشنگتن آماده مداخله است.

20:59 پس از خوانده شدن سرود ملی ، ترامپ و باراک اوباما مراسم تحلیف را ترک د.

20:49  سخنرانی ترامپ به پایان رسید.

20:48 هر کودکی که در به دنیا می آید همه به یک آسمان نگاه خواهند کرد. تمامی مردم این سخنان مرا گوش کنید، شما هیچ گاه فراموش نخواهید شد. رویاها و تفکرات شما ما را به سمت قوی تر شدن رهنمود خواهد کرد. ما را دوباره ثروتمند ، مغرور و بزرگ خواهیم کرد. را دوباره بزرگ خواهیم کرد.

20:46 اتحادهای جدیدی برای از میان بردن تروریسم رادیکالیسم ی خواهیم ساخت. انجیل به ما می گوید چقدر زیبا و دلپذیر است که مردم با صلح یک پارچه در کنار هم زندگی کنند. ی متحد غیرقابل ش ت است. از ما حفاظت خواهد شد. ما از سوی نیروهای نظامیان قدرتمند خود و خداوند حفاظت می شویم. 
یک ملت تا زمانی زنده خواهند بود که پیشرفت کنند. دیگر زمان سیاستمدارانی که فقط حرف می زنند و عمل نمی کنند تمام شده است. هم اینک وقت عمل است. کشور ما رشد خواهد کرد و به تعالی خواهد رسید. ما در تولد یک هزاره جدید هستیم. یک غرور ملی ما را به پیش خواهد برد. چه سیاه پوست و چه سفید پوست همه همان خون قرمزی را داریم که در رگ های تمامی میهن پرستان جاری است.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

20:43 ترامپ: امروز ما فقط به آینده چشم دوخته ایم. ما امروز اینجا گردهم آمده ایم که در جهان شنیده شود؛ از امروز به بعد حرف اول را خواهد زد. حق تقدم با است. تمامی تصمیمات در صنایع، نظامی گری و غیره اولویت با منافع است. من برای شما مردم خواهم جنگید. هیچ وقت شما را سرخورده نخواهم کرد. دوباره پیروز خواهد شد. ثروت و رویاهای خود را باز خواهیم گرداند. ما جاده های جدید، راه آهن جدید، فرودگاه جدید و ... خواهیم ساخت. کمک خواهیم کرد مردم از کمک های خیریه دست بکشند و کشور را از نو خواهیم ساخت. شعار ما: یی ب ید و یی استخدام کنید. ما سبک زندگی خود را به هیچ تحمیل نخواهیم کرد. 

20:39 ترامپ: آنچه مهم است، این نیست که کدام حزب ت را در دست بگیرد. مهم است که مردم قدرت را در دست بگیرند. امروز در تاریخ به عنوان روز مردم خواهد بود. انی که فراموش شده بودند دیگر فراموش نخواهند شد. شما جزو ی هستید که جهان تا به حال ندیده است. یک ت روی کار آمد که به مردم خدمت خواهد کرد. مردم مطالبات به حقی دارند. کارخانه ها به گورستان تبدیل شده است. نظام آموزشی دارای ثروت هنگفتی است ولی کارکرد درستی ندارد. های از این لحظه به پایان رسید. ما یک ملت هستیم. درد این ملت در ما است. رویاها و کامی های این ملت رویاها و کامی ماست. ما برای دهه ها صنایع خارجی و قوای نظامی خارجی را قوی تر کردیم و صنایع و نظامیان خود را ضعیف کردیم. ما مرزهای دیگر کشورها را امن کردیم. ما دیگر کشورها را ثروتمند کردیم و شرایط ما بدتر شد. کارخانه های ما تعطیل شد.

20:35 ترامپ: امروز ما قدرت را از یک ت به تی دیگر منتقل نمی کنیم. ما قدرت را از واشنگتن به مردم واگذار می کنیم. مدت زیادی بود که عده کوچکی از نعمت های ت استفاده می د درحالی که بقیه مردم هزینه آنها را می دادند. نظام از خود حفاظت کرد ولی از مردم حفاظتی نکرد. آنها در پایتخت کشور جشن می گرفتند درحالی که بقیه مردم دلیلی برای شادی نداشتند. این لحظه ، لحظه شماست و از این پس این اتفاق تغییر خواهد کرد. امروز روز مردم و جشن شما است. این کشور کشور شما است.

20:33 ترامپ: مردم جهان و از شما سپاسگذارم. ما در کارزاری ملی کشور را خواهیم ساخت. مسیر تاریخ و جهان را برای سال ها رقم خواهیم زد. ما با دشمنان زیادی روبه رو خواهیم شد ولی با آنها مقابله می کنیم. من از اوباما و همسرش برای مقدمات انتقال قدرت تشکر می کنم.

20:32 سخنرانی ترامپ در مراسم تحلیفش آغاز شد.

20:30 دونالد ترامپ: سوگند یاد می کنم مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و با تمامی توانم از قانون اساسی ایالات متحده حفاظت، حمایت و دفاع کنم.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

20:29 دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

20:27 ورود ترامپ به جایگاه مخصوص برای ادای سوگند ریاست جمهوری

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید + تصاویر

20:24 "مایک پنس" معاون ترامپ لحظاتی پیش در کنگره سوگند یاد کرد که در برابر تمام دشمنان داخلی و خارجی از قانون اساسی دفاع کند. معاون رئیس جمهور همیشه پیش از رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد می کند.

20:18 مراسم تحلیف ترامپ با نیایش آغاز شد.

20:03 پنجاه و هشتمین مراسم تحلیف ریاست جمهوری به طور رسمی آغاز شد. 

20:01 دونالد ترامپ وارد مراسم تحلیف خود شد. 

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

19:45 جمعیت حاضر در مقابل ساختمان کنگره . پیش بینی شده بیش از 900 هزار نفر در مراسم تحلیف دونالد ترامپ حاضر شوند.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

19:34 جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ،در چهلمین سالگرد مراسم تحلیف خود، در محل برگزاری مراسم تحلیف ترامپ حاضر شد.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

19:33 حرکت کاروان حامل ترامپ و اوباما به سوی محل برگزاری مراسم تحلیف


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

19:29 دونالد ترامپ به همراه باراک اوباما، مایک پنس به همراه جو بایدن و ملانیا ترامپ به همراه میشل اوباما هریک در خودرویی جداگانه به سمت محل برگزاری مراسم تحلیف حرکت د.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

19:00  در حالی که ترامپ برای مراسم تحلیف خود آماده می شود، مردم در ای مختلف دست به تظاهرات زدند. پلیس برای پراکنده جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

18:53 هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ش ت خورده در انتخابات و جرج بوش، رئیس جمهور سابق ، در محل مراسم تحلیف ترامپ حاضر شدند.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

18:45 در حالی که ترامپ برای آغاز مراسم تحلیف آماده می شود، بسیاری از شهروندان به تظاهرات گسترده در مخالف با وی پرداختند


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

18:16 ترامپ و همسرش در مقابل کاخ سفید با اوباما و همسر وی دیدار کرد. آن ها پس از دقایقی برای صرف چای و قهوه وارد کاخ سفید شدند.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

گروه سرود مورمون ها که به دعوت ترامپ به اجرا خواهند پرداخت، با لباس های بارانی در محل سخنرانی حاضر شده اند.

لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

18:14 آ ین مراحل آماده سازی محل سخنرانی دونالد ترامپ.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

18:06 ترامپ از کلیسای سنت جان خارج شد، او اکنون به سوی کاخ سفید حرکت خواهد کرد.لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر

17:47 باراک اوباما برای آ ین بار کاخ سفید را ترک کرد. او طبق سنت قدیمی رؤسای جمهور پیشین ، نامه ای محرمانه برای ترامپ در کاخ سفید قرار داده است.


لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر///

17:35 کلین کانوی، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ، نیز در کلیسای سنت جان حاضر شد.لحظه به لحظه با مراسم تحلیف رییس جمهور جدید +تصاویر///

17:13 روز دونالد ترامپ با ورود وی به کلیسای سنت جان در کاخ سفید آغاز شد؛ این مراسم نیایش، اولین گام در مسیر تحلیف رؤسای جمهور امریکا به شمار می آید.

در حال تکمیل...


مشاهده متن کامل ...
بازسازی ساختمان تئاتر سلطنتی یورک
درخواست حذف اطلاعات


تئاتر سلطنتی یورک پس از یک بازسازی قابل توجه توسط د ماتوس رایان، که به طور چشمگیری فضا و تجربه ی بازدید کننده ی تئاتر را تغییر می داد بازگشایی شد.


de matos ryan:architects


location: united kingdom, st leonard"s pl, york yo1, ukproject


architect: raquel borges


area: 3213.0 sqm


project year: 2016


 بازسازی ساختمان تئاتر


این سالن تئاتر در سال 1744 ساخته شد و از آن زمان با چند تغییر و بازسازی ساختمان در طول سال ها، شامل ساخت یک ل جدید، یک غرفه طاقی بتنی در کنار اتاق اصلی توسط پاتریک گوین در سال 1967 به کار خود ادامه داده است. بازسازی مجدد از درجه ی 2 در ساختمان های ذکر شده تمام ظرفیت یک مجموعه که به صورت افزایشی طی 270 سال ساخته شده بود را آزاد می کرد. این بازسازی ساختمان تئاتر سلطنتی یورک فضای اضافی به تئاتر اضافه می کرد که به منظور برآورده و دربرگرفتن جمعیت بیشتر به صورت اضطراری مورد نیاز بود، و در نتیجه ی آن مردم بیشتری داخل می شدند و فرصتی برای افزایش درآمد ایجاد می شد، که موجب می شد تا تئاتر از لحاظ مالی در آینده آسوده خاطر تر باشد.


بازسازی ساختمان تئاتر


معرفی دو ورودی جدید به ل با طراحی مجدد افراطی که از خیابان مشهود بودند موجب شد تا یکی از آنها برای اولین بار یک ورودی به تئاتر از سمت جنوب فراهم کند. ایجاد یک فضای ل جدید زیر ردیف جلو[1] در پشت جایگاه ویژه با بازشو هایی که قبلاً در آنجا قفسه وجود داشت، و شیشه هایی در ردیف ستون های ویکتوریایی قابل توجه ترین تغییرات مقابل خانه بودند. آنها یک گردش بزرگتر فراهم می د، که برای اولین بار به تعمیم پاتریک گوین (اتاق چپ) به راه پله های گرجستانی و اتاق keregan (اتاق راست) متصل شده بود.


بازسازی ساختمان تئاتر


این فضای تازه یافت شده برای یک خوشآمد گویی، جمع شدن و جهت گیری مفید بود. این فضا همچنین فرصتی برای آشکار میراث تئاتر و محوطه فراهم می کرد، و ارتباطاتی قانع کننده بین گذشته و حال ایجاد می کرد. یک طبقه ی موزاییکی مرمر نما که با منبت کاری الگو سازی شده است هندسه ی قرون وسطایی را آشکار می کند که زمانی ل جدید در آن مکان قرار داشت، در حالی که راهرو اصلی اکنون از درون لایه بندی ردیف دیوار ستون قابل دسترسی است. با در بر گرفتن یک کافه ی رو به خیابان و خوشآمد گو به منظور ترغیب مردم برای داخل شدن که به راحتی از خارج مشهود است، ردیف ستون ویکتوریایی یک نمای متحرک لعاب دار به خیابان داده است. فرش قرمزی که کف ردیف ستون را پوشش می دهد ممکن است به عنوان یک زبان طنز آمیز در گونه دیده شود که خلق و خوی تئاتر را برای تمامی بازدید کننده ها و افراد برجسته نمایان می کند.


برای کمک به ارتقا تجربه ی مخاطب و بازدید کننده، نصب سرویس های بهداشتی جدید در هر دو سمت کاخ در تمامی طبقات زمان صبر در مدت زمان های اوج ورودی را کاهش می دهد. ل ها و عایق های صوتی جدید فضاهایی روی تمامی طبقات برای اجرای های غیر رسمی شامل موزیک و مشاعره ایجاد می کند. عایق های صوتی به کافه، رستوران و بار ها اجازه می دهند تا در مدت اجرا ها به فعالیت خود ادامه دهند، و فرصت ایجاد درآمد را افزایش می دهد. با ایجاد درهای جلویی کمکی به ل و یک محدوده از پیشخوان ها که تنوعی از کاربران را در خود گنجانده اند دسترسی ها بهبود یافته اند، دسترسی گام به گام از خیابان به سالن، و نصب یک آسانسور برای دسترسی ردیف جلو و طبقه ی اول تئاتر برای اولین بار نیز در این امر نقش مهمی داشته اند.


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


اتاق پاتریک گوین در سال 1967 در مبحث دکوراسیون داخلی به دقت مرمت شد تا درهم و برهمی آن از بین برود و با بهبود پوشش کف و مبلمان، بروزرسانی روشنایی ها و تعویض نور های سقفی مجددا با هدف طراحی اصلی همخوانی داشته باشد. موقعیت دهی مجدد کافه، بار و گیشه به فضای جدید زیر ردیف اول باعث شد تا حیات مجددی به دید اصلی گوین به کاخ روی طبقه ی همکف و رستوران بیسترو دمیده شود.


بروزرسانی های سالن اصلی هم برای مخاطب و هم برای اجرا کنندگان مفید بوده است. صندلی های جدید در سرتاسر جایگاه ویژه نصب شدند، تهویه ی هوا و عایق کاری سالن اصلی و گالری راحتی را همراه با صرفه جویی در انرژی به همراه داشته است. شیارهای جایگاه ویژه افزایش یافتند تا مخاطب بتواند به ردیف جلو برسد و سالن را یکپارچه حس کند. گالری مجدداً شیاربندی شد تا مسیرهای دید بهبود یابند، افزایش گزینه های بلیت مردم را ترغیب می کرد تا دسترسی راحت تری به تمامی طبقات داشته باشند. پیش از شیاربندی سکو بسیاری از شرکت های تئاتری به دلیل محدودیت های سطح شیبدار مورد نیاز برای محوطه یورک را در انتهای تور خود می گذاشتند. تغییرات در صحنه و ار تر دامنه ی امکانات فرهنگی را گسترش داد و سلامتی و ایمنی را با ایجاد دسترسی، یک سکوی مسطح و یک راه عبوری بهتر به زیر سکو توسعه داد. سکوی م ار مسطح جدید یک برنامه را قادر می ساخت تا شامل باشد و همچنین نوآوری های بیشتر را ترغیب می کرد.


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر[1] dress circle


 


تهیه و تنظیم: تحریریه گروه معماری و دکوراسیون داخلی شاه توت


استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع ودرج لینک سایت شاه توت مجاز می باشد.


مشاهده متن کامل ...
بازسازی ساختمان تئاتر سلطنتی یورک
درخواست حذف اطلاعات


تئاتر سلطنتی یورک پس از یک بازسازی قابل توجه توسط د ماتوس رایان، که به طور چشمگیری فضا و تجربه ی بازدید کننده ی تئاتر را تغییر می داد بازگشایی شد.


de matos ryan:architects


location: united kingdom, st leonard"s pl, york yo1, ukproject


architect: raquel borges


area: 3213.0 sqm


project year: 2016


 بازسازی ساختمان تئاتر


این سالن تئاتر در سال 1744 ساخته شد و از آن زمان با چند تغییر و بازسازی ساختمان در طول سال ها، شامل ساخت یک ل جدید، یک غرفه طاقی بتنی در کنار اتاق اصلی توسط پاتریک گوین در سال 1967 به کار خود ادامه داده است. بازسازی مجدد از درجه ی 2 در ساختمان های ذکر شده تمام ظرفیت یک مجموعه که به صورت افزایشی طی 270 سال ساخته شده بود را آزاد می کرد. این بازسازی ساختمان تئاتر سلطنتی یورک فضای اضافی به تئاتر اضافه می کرد که به منظور برآورده و دربرگرفتن جمعیت بیشتر به صورت اضطراری مورد نیاز بود، و در نتیجه ی آن مردم بیشتری داخل می شدند و فرصتی برای افزایش درآمد ایجاد می شد، که موجب می شد تا تئاتر از لحاظ مالی در آینده آسوده خاطر تر باشد.


بازسازی ساختمان تئاتر


معرفی دو ورودی جدید به ل با طراحی مجدد افراطی که از خیابان مشهود بودند موجب شد تا یکی از آنها برای اولین بار یک ورودی به تئاتر از سمت جنوب فراهم کند. ایجاد یک فضای ل جدید زیر ردیف جلو[1] در پشت جایگاه ویژه با بازشو هایی که قبلاً در آنجا قفسه وجود داشت، و شیشه هایی در ردیف ستون های ویکتوریایی قابل توجه ترین تغییرات مقابل خانه بودند. آنها یک گردش بزرگتر فراهم می د، که برای اولین بار به تعمیم پاتریک گوین (اتاق چپ) به راه پله های گرجستانی و اتاق keregan (اتاق راست) متصل شده بود.


بازسازی ساختمان تئاتر


این فضای تازه یافت شده برای یک خوشآمد گویی، جمع شدن و جهت گیری مفید بود. این فضا همچنین فرصتی برای آشکار میراث تئاتر و محوطه فراهم می کرد، و ارتباطاتی قانع کننده بین گذشته و حال ایجاد می کرد. یک طبقه ی موزاییکی مرمر نما که با منبت کاری الگو سازی شده است هندسه ی قرون وسطایی را آشکار می کند که زمانی ل جدید در آن مکان قرار داشت، در حالی که راهرو اصلی اکنون از درون لایه بندی ردیف دیوار ستون قابل دسترسی است. با در بر گرفتن یک کافه ی رو به خیابان و خوشآمد گو به منظور ترغیب مردم برای داخل شدن که به راحتی از خارج مشهود است، ردیف ستون ویکتوریایی یک نمای متحرک لعاب دار به خیابان داده است. فرش قرمزی که کف ردیف ستون را پوشش می دهد ممکن است به عنوان یک زبان طنز آمیز در گونه دیده شود که خلق و خوی تئاتر را برای تمامی بازدید کننده ها و افراد برجسته نمایان می کند.


برای کمک به ارتقا تجربه ی مخاطب و بازدید کننده، نصب سرویس های بهداشتی جدید در هر دو سمت کاخ در تمامی طبقات زمان صبر در مدت زمان های اوج ورودی را کاهش می دهد. ل ها و عایق های صوتی جدید فضاهایی روی تمامی طبقات برای اجرای های غیر رسمی شامل موزیک و مشاعره ایجاد می کند. عایق های صوتی به کافه، رستوران و بار ها اجازه می دهند تا در مدت اجرا ها به فعالیت خود ادامه دهند، و فرصت ایجاد درآمد را افزایش می دهد. با ایجاد درهای جلویی کمکی به ل و یک محدوده از پیشخوان ها که تنوعی از کاربران را در خود گنجانده اند دسترسی ها بهبود یافته اند، دسترسی گام به گام از خیابان به سالن، و نصب یک آسانسور برای دسترسی ردیف جلو و طبقه ی اول تئاتر برای اولین بار نیز در این امر نقش مهمی داشته اند.


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


اتاق پاتریک گوین در سال 1967 در مبحث دکوراسیون داخلی به دقت مرمت شد تا درهم و برهمی آن از بین برود و با بهبود پوشش کف و مبلمان، بروزرسانی روشنایی ها و تعویض نور های سقفی مجددا با هدف طراحی اصلی همخوانی داشته باشد. موقعیت دهی مجدد کافه، بار و گیشه به فضای جدید زیر ردیف اول باعث شد تا حیات مجددی به دید اصلی گوین به کاخ روی طبقه ی همکف و رستوران بیسترو دمیده شود.


بروزرسانی های سالن اصلی هم برای مخاطب و هم برای اجرا کنندگان مفید بوده است. صندلی های جدید در سرتاسر جایگاه ویژه نصب شدند، تهویه ی هوا و عایق کاری سالن اصلی و گالری راحتی را همراه با صرفه جویی در انرژی به همراه داشته است. شیارهای جایگاه ویژه افزایش یافتند تا مخاطب بتواند به ردیف جلو برسد و سالن را یکپارچه حس کند. گالری مجدداً شیاربندی شد تا مسیرهای دید بهبود یابند، افزایش گزینه های بلیت مردم را ترغیب می کرد تا دسترسی راحت تری به تمامی طبقات داشته باشند. پیش از شیاربندی سکو بسیاری از شرکت های تئاتری به دلیل محدودیت های سطح شیبدار مورد نیاز برای محوطه یورک را در انتهای تور خود می گذاشتند. تغییرات در صحنه و ار تر دامنه ی امکانات فرهنگی را گسترش داد و سلامتی و ایمنی را با ایجاد دسترسی، یک سکوی مسطح و یک راه عبوری بهتر به زیر سکو توسعه داد. سکوی م ار مسطح جدید یک برنامه را قادر می ساخت تا شامل باشد و همچنین نوآوری های بیشتر را ترغیب می کرد.


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر


بازسازی ساختمان تئاتر[1] dress circle


 


تهیه و تنظیم: تحریریه گروه معماری و دکوراسیون داخلی شاه توت


استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع ودرج لینک سایت شاه توت مجاز می باشد.

 مشاهده متن کامل ...
" " چطور به یک باره دشمن شد؟!
درخواست حذف اطلاعات
پایگاه اینترنتی "نیوز ریسکیو" در مقاله ای نوشت برخلاف ادعاهای بشردوستانه اوباما،علت حمله امریکا به مواضع گروهگ ، تهدید منافع واشنگتن از سوی این گرو است.
در این مقاله که به قلم "شموس کوک" نوشته شده دلیل حمله امریکا به مواضع در عراق ،عبور این گرو از خط قرمز واشنگتن و تهدید منافع کاخ سفید عنوان شده است و هیچ ارتباطی با اه "بشردوستانه" ای که واشنگتن مدعی آن است ندارد.

نویسنده معتقد است اساسا سیاست خارجه امریکا هیچ کاری با مسائل انسان دوستانه ندارد و هرگونه مداخله نطامی در برخی موارد، فقط و فقط ریشه در منفعت طلبی و سودجویی کاخ سفید دارد.

در این مقاله آمده است:
"به مدت تقریبا دو سال رئیس جمهور اوباما به طور کامل بزرگترین و خشن ترین گروه تروریستی خاورمیانه را نادیده گرفت، و اجازه داد این گروه به یک قدرت منطقه ای بدل شود. اهمیتی ندارد که آنها چند سر را ب د و یا چه مقدار خاک را تصرف د، توجه اوباما را به خود جلب نکرد.

در حالی که در حال قلمرو کشورها بود اوباما ظاهرا "جنگ با ترور" را در سراسر جهان راه انداخته بود ، وبا هواپیماهای بدون سرنشین، پا تان، یمن، سومالی، افغانستان، و غیره را بمباران می کرد اما زمانی که یک هیولای واقعی پدید آمد ، اوباما آن را نادیده گرفت ، و رسانه های ایالات متحده هم همینطور، و به جای آن نگاه جنگ طلبانه اوباما به اوکراین را دنبال می د، در حالی که بهانه های بی پایان رئیس جمهور برای نسل کشی در غزه را بازگو می د.

به مدت بیش از دو سال و دیگر گروه های به سبک القاعده نیروی محرکه اصلی جنگ بودند - که جان 170هزار نفر را گرفت، و میلیون ها نفر را آواره کرد. و اکنون، ناگهان، اوباما می خواهد بنا به دلایل "بشردوستانه" مداخله کند و با بجنگد. اما دلیل واقعی که موشک های اوباما را به خود جلب کرده است این است که این گروه تروریستی کاری نابخشودنی انجام داده است: این گروه سرانجام منافع امریکا را تهدید کرده، در حالی که قبلا منافع و اوباما کاملا با هم یکی بود. "

"پاتریک کاک برن" رو مه نگار حوزه خاور میانه ایندیپندنت از بی توجهی ت ها و رسانه ها به گرو متحیر شده است، در حالی که این گروه قدرت خود را بر مناطق بزرگی از و عراق گسترده ، و اکنون لبنان را تهدید می کند.

کاک برن می نویسد:
"همانطور که توجه جهان روی اوکراین و غزه متمرکز شده است، ت ی عراق و شام (isis) علاوه بر بخشی از عراق که در ماه ژوئن تصرف کرده بود، یک سوم از را گرفته است... رویش ت جدید ، رادیکال ترین تغییر جغرافیای خاور میانه پس از اجرای موافقتنامه سای -پیکات بعد از جنگ جهانی اول است. با این حال در کمال تعجب این تغییر انفجاری ، زنگ خطر و هشدار اندکی را در سطح بین المللی اندکی به وجود آورده است ... "

"نوح بونزی"، کارشناس در گروه بین المللی بحران، هم تعجب خود را ابراز کرده و گفته نمی فهمد چرا اوباما دست را باز گذاشته است .

او می نویسد :
"امریکا نفوذ و ظرفیت آن را دارد که مشارکت هایی را برای از بین بردن پیروزی های انجام دهد، اما به نظر می رسد فاقد بصیرت و اراده لازم است."

و بالا ه نیویورک تایمز می نویسد:
"حتی پس از آن که ت ی عراق و شام، یا ، فلوجه و مناطق دیگری در غرب کشور (عراق) را در آغاز سال تصرف کرد و وارد موصل شد و تابستان به سوی بغداد حرکت کرد، رئیس جمهور (اوباما) هیچ اشتیاقی برای اقدام نظامی - یا هر گونه اقدامی در مورد این مسئله - نشان نداد. "

همزمان با نادیده گرفتن حمله به عراق و ت یب ، ناتو به ی ایالات متحده هشدارهای پیاپی را در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین صادر می کرد. اما البته هرگز چنین هشدار - و یا توجهی- در مورد حمله به غزه وجود نداشت.
و در حالی که اوباما برای جلوگیری از تهاجم کوچکترین اقدامی نکرد، او به تازگی اعلام کرد که ایالات متحده یک "فرصت منحصر به فرد" برای متوقف قتل عام در عراق دارد؛ این در حالی است که هزاران نفر از مردم غزه باید در گورهای تازه حفر شده جای بگیرند.

رویکرد متناقض اوباما در سیاست خارجی بسیاری از تحلیلگران را ، که هیچ منطقی در رویکرد رئیس جمهور برای مداخله نظامی نمی بینند، گیج کرده است. حتی معاون سابق امور خارجه اوباما اخیرا اظهار نظر کرد که:

"هیچ نمی داند چرا در برخی موارد مداخله نظامی انجام می شود و در بعضی دیگر نمی شود... آ ین کنفرانس خبری او (اوباما) فقط باعث می شود شما گیج شوید، بله ما نمی توانیم هر کاری . اما چه چیزی برای ما مهم است؟"

با این وجود، در واقعیت، سیاست خارجی اوباما منطق مشخصی دارد ، که او در سراسر دوران ریاست جمهوری خود ،با بی شرمی در آن ثابت قدم بوده است . به عنوان مثال، بعد از این که اوباما علنا ت را بخاطر ویرانگری هدف قرار داد در مورد استفاده از و دیگر گروه های مرتبط با القاعده به عنوان خود در این جنگ هیچ ابایی نداشت.

این گروه های تروریستی تشویق شدند که در جنگ علیه اسد به صورت تصاعدی رشد کنند، و اوباما کاملا مطلع بود که عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد امریکا در حوزه خلیج فارس کوهی از پول، اسلحه و ستیزه جو (تروریست) برای آنها ارسال می کنند. هیچ دیگری نبود که به طور موثر با اسد بجنگد، این تحرکات جنگی را که می توانست سال پیش به پایان برسد، به طور طول داد، در حالی که فضایی ایجاد کرد که در آن رشد کند.

این مقاله مدعی شد بخش عمده ای از پول و اسلحه ای که اوباما برای مع ن "میانه رو " فرستاده بود به دست شورشی های افراطی افتاد ، زیرا هزاران نفر از میانه رو ها به پیوستند.
هرچه برای ایالات متحده در کار انجام می داد، اوباما کمتر به آنها توجه می کرد، نوعی حمایت منفعل بسیار قدرتمند. هنگامی که از به عراق حمله کرد، اوباما پلک هم نزد، و پشت سر هم بهانه آورد که ایالات متحده نمی تواند برای ت عراق جهت مبارزه با تجهیزات نظامی ارسال کند . اما تصور کنید، اگر عربستان سعودی یا توسط یک سازمان تروریستی مورد حمله قرار می گرفت،چه می شد؟ اوباما ظرف مدت چند دقیقه برای بمباران با هواپیماهای f-16 چراغ سبز نشان می داد.

عدم نگرانی اوباما از حمله به عراق از نظر ایدئولوژیک به انفعال او در مرتبط بود: اوباما خواهان تغییر نظام در هر دو کشور است، و از به عنوان یک متحد بالفعل در هر دو مورد استفاده می کند. این موضوع با واکنش اوباما به حمله به عراق به سرعت آشکار شد. او فقط از ت عراق بخاطر اینکه فراگیر نیست انتقاد کرد. در عین حال راه خود را به مناطق کاملا بزرگ عراق باز کرده بود ودر مقایسه با متحد دیکتاتور (صدام) بازماندگان را به استبداد بی رحمانه تری کشانده بود.

سیاستمداران یی، که اساسا را به عنوان فرمانروای قلمرو تازه تصرف شده عراق پذیرفته بودند، از حمایت بیشتری د.
این سیاستمداران فورا به عراق به چشم یک کشور " عملا تجزیه شده" نگاه د، به این معنی که یک منطقه سنی جداگانه خواهد بود که توسط مناطق شیعه و شین تکمیل می شود.

از قضا، این طرح" تجزیه"، طرح رسمی جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا بود ، که برای مدتی از "تجزیه نرم" عراق حمایت کرده است، تفکری که مانند حمله هسته ای "جزیی" مضحک است. تا زمانی که عملا به تحقق طرح تجزیه بایدن کمک می کرد، اوباما با کشتار مشکلی نداشت. و اکنون رسانه ها به ما اطلاع می دهند، که طرح بایدن رسما از واشنگتن( کاخ سفید) "سرچشمه "گرفته بوده است.

&&& دلیل حمله امریکا به
اما پس از آن بیش از حد پیش رفت. خط قرمزی که در نهایت از آن عبور کرد، حمله به کردهای متحد بود. کردها منطقه نفت خیز مستقل خود را در عراق خود اداره می کنند، و از حامیان ثابت قدم ایالات متحده بوده اند.

نیویورک تایمز در مورد انگیزه های واقعی، غیر بشردوستانه ، اوباما از حمله به آشکارا می گوید:
" اوباما تمایلی نداشت، مادامی که نوری المالکی نخست همچنان در قدرت است، دستور اقدام نظامی مستقیم در عراق علیه را صادر کند ، اما در هفته های اخیر که شبه نظامیان سراسر شمال غربی عراق را درنوردیده اند درخواست های مکرری از سوی مقامات کرد برای ارسال سلاح و کمک وجود داشته است. "
نیویورک تایمز هنگام صحبت در مورد دیدگاه های آدام اسمیت واشنگتن در کنگره بر این دیدگاه مجددا تاکید کرده است:
"... او [اسمیت]از مداخله به نیابت از کردها، به عنوان مخالف ت نا محبوب بغداد ، حمایت کرد.اسمیت گفت: «کردها ارزش کمک و دفاع را دارند. "

اکنون متوجه نکته شدید.هزاران نفری که توسط در و دیگر نقاط عراق کشته شده بودند " ارزش دفاع " را نداشتند، اما کردها فرق می کنند، چون ان آنها متحدان ایالات متحده هستند. این خلاصه سیاست خارجی ایالات متحده است، که مطلقا هیچ کاری با "بشر دوستی " ندارد. اجازه می دهد غزه ای ها ذبح شوند، سوری ها قتل عام شوند، و نیمی از عراق تکه شود، در حالی که اوباما خود را با تهدید روسیه مشغول کرده است.

منطق مداخله نظامی امریکا به طور کامل متکی به محاسبات افزایش قدرت نظامی ایالات متحده و شرکت های بزرگ در خارج از کشور، با هر ابزار ممکنی، است.


مشاهده متن کامل ...
بنی صدر با چه حربه ای به دنبال دور زدن (ره) بود؟
درخواست حذف اطلاعات

بنی صدربا بروز اختلافات بین رئیس جمهور و نخست‌ ، پست نخست‌ ی در سال 1368 از قانون اساسی حذف شد و اختیارات رئیس‌جمهور در نظام ایران افزایش پیدا کرد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:قانون اساسی یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در دنیاست که در آذر ماه 1358 با رأی بیش از 99 درصد مردم ایران به تصویب رسید. در این قانون هیچ اصلی که بیان‌کنندة نحوه بازنگری در قانون اساسی باشد گنجانده نشده بود و از آنجا که پس از جنگ تحمیلی، احساس نیازی زیادی برای بازنگری در این قانون وجود داشت، به دستور حضرت (ره) شورایی برای بازنگری در برخی از اصول این قانون تشکیل شد. این شورا طی دو ماه از تاریخ اردیبهشت 68 تا 20 تیر 1368 در بخش‌هایی از قانون اساسی بازنگری کرد.صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی؛ اقدامی ضروری و استراتژیک در سطح برنامه ریزی و هدایت کلان نظام ایران بود که این مهم توسط (ره) تشخیص داده شده و فرمان انجام آن صادر شد. یکی از مواردی که حضرت در نامه به آیت الله خامنه‌ای،‌ رئیس جمهور وقت، اشاره کرده بودند، بحث «تمرکز در قوه مجریه» بود که این بحث در شورای بازنگری قانون اساسی به صورت مفصل مطرح شد و زمینه‌های مشکلات در قوه مجریه بررسی شد و در نهایت پست نخست‌وریزی حذف شد. در ادامه بیشتر درباره شرایط تاریخی که منجر به بازنگری در قوه مجریه شد، بحث می‌کنیم.در قانون اساسی سال 58 ایران نظامی پارلمانی داشت یا ریاستی؟در قانون اساسی اولیه ایران که در سال 1358 تصویب شد، نظام ایران بیشترین شباهت را به نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی داشت و سعی شده بود بین اختیارات پارلمان و قوه مجریه تعادلی برقرار شود. در آن نظام، قوه مجریه دارای دو رکنِ نخست‌ ی و رئیس‌جمهوری بود که رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، اما نخست‌ از سوی مجلس رای اعتماد می‌گرفت.برخی تصور می‌کنند، به خاطر وجود پست نخست‌ ی در قبل از سال 68، نظام ، نظامی پارلمانی بوده است، اما باید توجه داشت که نظام پارلمانی نظامی است که رئیس قوه مجریه‌اش مستقیماً از سوی پارلمان انتخاب می‌شود، اما در نظام ایران تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال 68، رئیس‌جمهور (که رئیس قوه مجریه نیز محسوب می‌شود) با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد.از سوی دیگر، نظام تا قبل از سال 68، نظامی ریاستی نیز نبوده است، زیرا مجلس کنترل و نظارت زیادی بر ریاست جمهوری داشت و رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس را نداشت که بتوان گفت این نظام ریاستی است. بعد از چند سال احساس شد این سیستم مشکلاتی را به وجود می‌آورد و تع تی بین اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌ وجود دارد که باعث اختلال در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.اختلاف ت و مجلس بر سر انتخاب و معرفی نخست‌پس از انتخاب حجت ال اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس شورای ی در 29 تیر 1359 و سوگند ابوالحسن بنی صدر در 31 تیر 1359 در مجلس،[1] مسئله معرفی و انتخاب نخست‌ در میان طیف­های مختلف آغاز شد. اولین شخصی که بنی صدر به عنوان نامزد نخست‌ ی اعلام کرد حجت ال سید احمد بود.[2]احتمالاً هدف بنی صدر از مطرح سید احمد برای مقام نخست‌ ی و نوشتن نامه به (ره) در این زمینه این بود که می­خواست از این طریق، که یک ترفند بود، ابتکار عمل را از مجلس بگیرد و مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد، چون اگر (ره) این پیشنهاد را می­پذیرفت، مجلس نیز چاره‌­ای جز پذیرفتن نظر ایشان نداشت، اما برخورد (ره) به قدری قاطع بود که بنی صدر از پیشنهاد خود صرف نظر کرد. حضرت در جواب نامه بنی صدر نوشتند:«بسمه تعالیبنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با بهتر می­تواند خدمت کند.والسلام علیکمروح­‌الله ال ال »[3]

پس از سیداحمد ، ک دای مورد نظر حزب (جلال‌­الدین فارسی) مورد تأیید رئیس‌جمهوری و ک دای مورد نظر رئیس‌جمهوری (مصطفی میرسلیم) مورد تأیید مجلس قرار نگرفت و کار به بن­‌بست رسید، جهت جلوگیری از کشمکش میان بنی صدر و مجلس جمعی به منظور بررسی گزینه‌­های اصلی نخست‌ ی انتخاب شدند و پس از بررسی و مذاکرات پنهان و آشکار، هیئت منتخب بررسی صلاحیت نخست‌ ، نظر نهایی خود را مبنی بر انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌ واجد شرایط اعلام کرد.[4]سر انجام، در روز شنبه 18 مرداد 1359 رجایی به عنوان نخست‌ به مجلس معرفی شد و بنی صدر ناچاراً وی را در 19 مرداد به مجلس برای اخذ رأی تمایل معرفی کرد. رأی­گیری در 20 مراد ماه 1359 صورت گرفت و رجایی با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت.حکم نخست‌ ی رجایی که به طرزی واضح نشانگر مخالفت جدی رئیس‌جمهور بود و به این شکل نگارش یافته بود: «با توجه به جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان محترم به سمت نخست‌ ایران منصوب می­شوید.»عبارت مهم جریان گزینش شما که در ابتدای حکم انتصاب آمده است از همان آغاز از جانب مخالفان ت دستاویزی برای حمله و انتقاد شد و از سوی بنی صدر و طرفداران وی برای تخطئه و تضعیف ت مورد استفاده تبلیغاتی قرار گرفت. مخالفان با استناد به همین عبارت جنجال­های فراوان تبلیغاتی به راه انداختند تا به جامعه ثابت کنند که نخست‌ ی رجایی به بنی صدر تحمیل شده است. طی 10 ماهی که رجایی نخست‌ و بنی صدر رئیس‌جمهور بود درگیری و اختلافات زیادی بین این دو نفر به وجود آمد و باعث هر چه بحرانی­‌تر شدن وضع بحرانی کشور شد.اختلاف (ره) و آیت الله خامنه­‌ای بر سر انتخاب میرحسین برای نخست‌ یآیت الله خامنه‌ای در سال 1364 با ب بیش از 85 درصد آرای کلیه شرکت کنندگان در انتخابات به عنوان چهارمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شدند. مهم­ترین مسئله جریان­های فکری و کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسئله تعیین نخست‌ بود. با توجه به جهت­‌گیری­‌های آیت الله خامنه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های ایشان درباره سیاست‌های ت در دوره چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان برداشت محافل این بود که به احتمال قوی در دوره چهارساله دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای، فرد دیگری غیر از آقای میرحسین ، نخست‌ خواهد شد.از سوی دیگر، ظاهراً آیت الله خامنه‌ای قبل از انتخابات بنا نداشته‌اند که در انتخابات ک دا شوند، ولی طی ملاقاتی که با (ره) انجام می‌دهند، حضرت به ایشان جهت نامزد شدن در انتخابات تکلیف می‌کنند[5] و ایشان نیز درباره نخست‌ آینده اعلام می‌کنند که اگر مجدداً رئیس‌جمهور شوند، هر ی را که خودشان بخواهند به عنوان نخست‌ معرفی خواهند کرد و نیز مسئله مذکور را می‌پذیرند و به همین دلیل، ایشان پس از انتخابات در سخنرانی خود در مشهد و نیز در سخنرانی خود هنگام مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری نشانه‌هایی را مبنی بر تغییر نخست‌ بیان د.[6]

اما پس از انتخابات نظر حضرت تغییر کرد و تغییر نظر حضرت (ره)، مبنی بر مصلحت بودن معرفی مجدد آقای به عنوان نخست‌ ، آیت الله خامنه‌ای را در بن بست عجیبی قرار داد، چرا که ایشان از یک طرف احساس می‌کرد که از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست را معرفی کند و از طرف دیگر نظر ، آقای بود. بنابراین، برای حضرت نامه‌ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید را معرفی کنم، حکم کنید، شما هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم ی را که مصلحت نمی‌دانم نخست‌ کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم. هم می‌فرمودند من حکم نمی‌کنم، من حرف خودم را می‌زنم.برای حل مشکل مذکور آقای ناطق نوری به اتفاق آقایان مهدوی کنی، جنتی و یزدی به دیدار حضرت می‌روند تا از ایشان حکم معرفی آقای را به مجلس برای آیت الله خامنه‌ای بگیرند تا از این طریق وی به مجلس معرفی گردد. در پاسخ به این جمله آقای ناطق نوری که «آقای خامنه‌ای می‌گویند که اگر نظر شما آقای است، حکم کنید، من روز قیامت جواب شرعی ندارم، اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد، حجت دارم» فرموده بودند که «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر ... من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به است.» پس از اینکه حضرت جمله فوق را اظهار می‌دارند آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی، جنتی و یزدی به محل دفتر ریاست جمهوری رفته و به آیت الله خامنه‌ای اعلام می‌کنند که نظر حضرت در واقع «حکم» است و فقط لفظ حکم را ندارد و آیت الله خامنه‌ای نیز فرمودند که «برای من اتمام حجت شد.» و پس از این مسئله تصمیم گرفتند تا میرحسین را برای بار دوم به عنوان نخست‌ به مجلس شورای ی معرفی کنند.[7]در همین زمان حضرت به صورت علنی نظر خود را در پاسخ به نامه 135 نفر از نمایندگان مجلس اعلام می­کنند و می­فرمایند: «اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت ال مهدوی کنی و بعضی آقایان دیگر، عرض آقای را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، ت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس‌جمهور و مجلس شورای ی محترم است.»[8]اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌ بر سر انتخاب وزرایکی از مهم­ترین اختلافات بین بنی صدر و شهید رجایی درباره مسئله انتخاب وزرا بود. شهید رجایی در اول شهریور 1359 اسامی ان پیشنهادی را خود را به بنی صدر تقدیم کرد و با او به بحث و تبادل نظر نشست. روز سوم شهریور بنی صدر طی نامه­ای که برای رجایی ارسال کرد اعلام داشت با انی که وی پیشنهاد کرده کاری ندارد، تنها وزرای دفاع و کشور به لحاظ حساسیت وضع کشور باید از تصویب وی بگذرد، اما باز هم در همان روز نظر خود را عوض کرده و طی نامه بلندی رجایی و همفکرانش را متهم به جوسازی برای گرفتن کشور از دست رئیس‌جمهور کرده و استقامت خود را لازم شمرد و از اینکه وی در مورد انتخاب ان با او م نکرده گلایه کرد. در این نامه بلند توهین­‌های زیادی به رجایی شد و بنی صدر او را فردی غیرمکتبی و بی­‌توجه به قانون اساسی خواند.[9]

بنی صدر برای حل این مشکل نامه­‌ای به (ره) نوشت و در آن به اختلافاتش با نخست‌ در مورد انتخاب ان اشاره کرد و نوشت که «معلوم شد که اعضای هیئت ان مثل خود نخست‌ "یتغیرند".» وی در پایانِ نامه از حضرت (ره) خواست که هر تصمیمی که صلاح می­داند اعلام کند، اما (ره) پاسخی همچون پاسخ قبلی­‌اش در مورد پیشنهاد نخست‌ ی سیداحمد داد:«بسمه تعالیاینجانب دخ در این امور نمی­کنم. موازین همان بود که کراراً گفته­ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب کنند.والسلام علیکمروح‌­الله ال ال »[10]در نهایت و با وجود اختلافات این‌چنینی، پست نخست‌ ی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، حذف شد و اختیارات رئیس‌جمهور در نظام ایران افزایش پیدا کرد، چرا که مجموعه اختیارات قوه مجریه در دست رئیس‌جمهور متمرکز شد، اما سئوال اساسی این است که آیا با متمرکز شدن اختیارات و صلاحیت‌های قوه مجریه در دست رئیس‌جمهور، صلاحیت‌های پارلمان کاهش پیدا کرده است؟ پاسخ این سئوال منفی است. بله، اختیارات رئیس‌جمهور افزایش پیداکرده ولی اختیارات پارلمان نیز کاهش نیافته  و از سوی دیگر پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مجلس نیز افزایش یافته است. بنابراین در قانون اساسی سال 68 در مقایسه با قانون اساسی سال 58، تفاوت بنیادینی از حیث ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ایجاد نشده است.[11][1]. روابط عمومی نخست‌ ی، چگونگی انتخاب اولین نخست‌ جمهوری ایران و مکاتبات رجایی با بنی صدر، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست‌ ی، 1360، ص 11.
[2]. رو مه کیهان، 1/5/1359، ص 1.
[3]. ره، صحیفه ، ج 13، ص 56.
[4]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ی، 20/5/1359 صص 15-24. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه مجلس شورای ی به آدرس:


http://archive.ical.ir/files/debate/ip/01/01-033.pdf
[5]. مرتضی میردار، خاطرات حجت ال و المسلمین ناطق نوری، تهران، مرکز اسناد انقلاب ی، جلد دوم، ص 73.
[6]. سایت مرکز اسناد انقلاب ی به آدرس:


http://www.irdc.ir/fa/content/6948/print.aspx
[7]. مرتضی میردار، خاطرات حجت ال و المسلمین ناطق نوری، صص 74-75.
[8]. (ره)، صحیفه ، ج 19، ص 391.
[9]. سجاد راعی، زندگی‌نامه شهید رجایی، صص 118.
[10]. (ره)، صحیفه ، همان، ج 13، ص 175.
[11]. http://www.khabaronline.ir/detail/100659/politics/parties

مشاهده متن کامل ...
آملی لاریجانی: استقلال دستگاه قضائی به نفع همه نظام است
درخواست حذف اطلاعات

آملی لاریجانیرئیس قوه قضاییه گفت: قانون اساسی کشورمان در موارد متعدد به طور دقیق و به بهترین نحو جایگاه قوه قضاییه را مشخص کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضائیه که از صبح امروز (یکشنبه) با حضور مسئولین عالی کشوری و قضایی در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره ی هفتم تیر اظهار کرد: تشکر می کنم از همه مهمانان گرامی، همکاران گرانقدر قضایی، مقامات کشوری و لشکری و خصوصا ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس و همچنین ریاست محترم دفتر ی و وزرای محترم، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان که در این مجلس حضور دارند.
وی ضمن تشکر از دادگستری برای ارائه گزارش خوبی که ارائه شد، افزود: گرچه بنده نسبت به گزارش مکتوب ایشان گلایه‌ای دارم که در ابتدای این گزارش مطلبی را به نمایندگی از بنده فرمودند که چنین مطلبی نبوده؛ ولی در عین حال انتظار داریم دوستان مطالب را دقیق بنویسند و دقیق بگویند. هر مطلبی بار معنایی خودش را دارد و امیدواریم همه عزیزان در راستای اه انقلاب برای وحدت و همدلی تلاش کنند.
وی افزود: مطالبی که باید عرض کنم گزارشی است از وضعیت دستگاه قضایی و نقش دستگاه قضایی که اگر بخواهم یک گزارش اجمالی ارائه دهم به طول خواهد انجامید و بنده تلاش می کنم برخی نکات برجسته را ارائه کنم.
وی با تاکید براینکه امروز نظام یک نظام شکوفا و بالنده است و در منطقه حرف اول را می زند، گفت: این چیزی نیست که در داخل کشور مسئولین بگویند بلکه در اوایل انقلاب راحل با آن تیزبینی اینها را می دید که روزی این حرف اول را خواهد زد، بلکه امروز دشمنان ما اعتراف می کنند و می دانند در منطقه و کل سیاست های دنیا نقش دارد.
آیت الله آملی لاریجانی به فشارهای شورای امنیت برای تصویب مصوبات جدید علیه اشاره کرد و یادآور شد: این همه فشار در شورای امنیت برای اینکه به دنبال مصوبات جدید علیه بروند،اگر نقش و اقتداری در منطقه نداشت، اعتنایی نمی‌ د و نیازی به این کار نمی‌دیدند.
عضو مجلس خبرگان ی تصریح کرد: این فشارهای به عنوان قلدر جهانی برای تحریم و فشار به ت‌های دنیا که با تعامل نداشته باشند، برای این است که می بینند در دنیا و منطقه نقش فزاینده دارد و همین دلیل به دنبال این تحرکات است.

تشریح دو نگاه به قوه قضائیه

آیت الله آملی لاریجانی مهمترین اصل قانون اساسی در مورد وظایف قوه  قضائیه را اصل 156 این قانون دانست و گفت: بر حسب این اصل، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عد است و عهده دار وظایفی است.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن وظایف قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی، بیان داشت: اولین وظیفه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، دومین وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش حق و های مشروع، سومین وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، چهارم کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی ، پنجم اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد.
وی ادامه داد: در اصل 57 قانون اساسی، تصریح شده که قوای حاکم در ایران عبارتند از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 61 قانون اساسی افزود: این اصل نیاز به یک تحلیل و تفسیر دارد و آن این است که اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین ی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و گسترش عد بپردازد.
وی افزود: مقصود بنده از قرائت این چند اصل برای توجه دادن به نکته ای است که گاهی مغفول می ماند. ما در تشخیص نقش و جایگاه قوه قضائیه می توانیم دو نگاه داشته باشیم. یک نگاه، نگاه کلی و بیرونی است. برای اینکه ببنیم قوه قضائیه چه جایگاهی دارد آن را در کل جغرافیای نظام ی نگاه می کنیم و نظام را در کل دنیا و منطقه ملحوظ می داریم که چه نقشی دارد. یک نگاه درونی هم داریم که قوه قضائیه قوه‌ای است دارای تشکیلات و از اجزایی تشکیل شده است.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: یک نکته مهم برای کل قوه قضائیه عبارت است از شناخت جایگاه و نقش آن در اصل نظام جمهوری که این نگاه را از قانون اساسی می توان استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی قانون اساسی در اصل 57 تصریح می‌کند که از سه قوه مختلف تشکیل شده است و زیر نظر ولایت امر اعمال می شود، اینجا به نظر می رسد همین نگاه بیرونی است و می خواهد بگوید در کل نظام چه نقشی دارد و ما اگر این نگاه را در مورد قوه قضائیه -کما اینکه درون قوای دیگر هم داریم- داشته باشیم، آنوقت هم نوع نگاه ما به وظیفه‌مان، اهمیت وظیفه‌مان و حساسیت‌مان به انجام وظایف‌ دو چندان خواهد شد.
وی بیان داشت: نگاه بیرونی به دستگاه قضا موجب می شود وقتی ما وضعیت نظام را در منطقه مشاهده می‌کنیم و وقتی دخ قوه قضائیه و تاثیرش را و خدماتی که به مردم در این نظام ارائه می کند را می بینیم، آنوقت برای ما روشن می شود که خدمت در این دستگاه کار بزرگی است که اگر با اخلاص در نیت توام شود، یکی از بالاترین عبادات است؛ چراکه هم خدمت است به مردم و هم برای استقرار بیشتر و شکوفایی بیشتر و تکامل این نظام الهی این نقش، نقش بسیار پررنگ و با اهمیتی است.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: ما به وطن خودمان عشق می ورزیم و ملیت ایرانی را در سرتاسر تمدن دنیا موثر می دانیم؛ کمااینکه تاریخ، این مسئله را ثابت کرده، منتهی فراتر از آن ما یک همبستگی و دلبستگی ایمانی به نظام داریم؛ همانطور که میلیون‌ها مسلمان در دنیا این احساس دلبستگی و همبستگی را دارند که ما نباید از این غافل شویم.
وی خاطرنشان کرد: در قوه قضائیه باید توجه کنیم هر خدمتی که در این قوه انجام می دهیم، در ارکان این نظام و تاثیر آن در منطقه و دنیا نقش دارد و آن وقت است که بازتاب‌های عمل خودمان را بسیار فراتر از مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنیم، خواهیم دید و این نگاه بیرونی بسیار مهم است.

استقلال دستگاه قضائی به نفع همه نظام است

عضو مجلس خبرگان ی با بیان اینکه در قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع استقلال قوه قضائیه شده است، گفت: در اصل 156 قانون اساسی مجددا پس از اصل 57 تصریح می‌شود که قوه قضائیه یک قوه مستقل است و این تأکید بر استقلال غیر از مبحث استقلال قاضی است و بسیار با اهمیت است.
وی ب ان اینکه استقلال دستگاه قضایی و قضات یکی از دغدغه‌های مهم متفکران دنیاست، افزود: ایجاد تعادل بین این استقلال و بیان منتقدین و همچنین اختیارات مجلس و قوه مجریه بحث عمیقی است که بسیاری از افرادی که در بحث استقلال قضایی و حقوق اساسی کار کرده‌اند، این بحث را تشریح کرده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضایی به نفع همه نظام است و باید ارج نهاده شود، اظهار کرد: استقلال دستگاه قضایی حتی در مواقعی که قوه مجریه طرف حکم قضایی است، به نفع این قوه نیز می‌باشد و به نفع قوه مقننه نیز هست.

اننقاد رئیس قوه قضائیه از برخی رسانه‌ها و بیان برخی سخنان در مجلس

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه استقلال قاضی تضمین کننده عد است، بیان داشت : اگر قاضی مستقل نباشد،حتما در حکمش خدشه ایجاد می‌شود و این با عد منافات دارد؛ استقلال دستگاه قضا یعنی این دستگاه تحت تاثیر قوای دیگر و یا فشارهای و یا اجتماعی حکم نکند .
آیت الله آملی لاریجانی گفت: من امروز می‌خواهم از وضعیت برخی رسانه‌ها در کشور و برخی سخنان که در مجلس گفته می‌شود انتقاد کنم؛ گاهی به عنوان انتقاد مطالبی مطرح می شود که درعمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضائی است و انتقاد محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: اینکه در رسانه‌های جمعی بخواهند به دستگاه قضائی فشار وارد کنند که یک طرف را داشته باشد، مخالف استقلال دستگاه قضائی است.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: در قانون اساسی تصریح می‌شود قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی است و در کتب فقهی تحت عنوان "فصل الخصومة" آمده است؛ ما الان می‌بینیم  به بهانه نقادی آرای قضات یا دستگاه قضایی تحت فشار قرار می‌گیرد؛ یک آقایی بلند می شود بعد از حکم یک پرونده می‌گوید که چنین حکمی در تاریخ سه هزار ساله ایران صادر نشده است؛ این توهین به قوه قضائیه و همچنین مخالف استقلال دستگاه قضائی می‌باشد.

حکم دادگاه که رافع تخاصم است، نباید زیر سئوال برده شود

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما نمی‌خواهیم دیوار بکشیم و نمی‌خواهیم دور قوه قضائیه حصار بکشیم و قضات دستگاه قضائی را مصون نمی‌دانیم؛ اما فصل الخصومة بودن، ماهیت کار قضائی است و نباید حکم دادگاه را که رافع تخاصم است، زیر سئوال ببریم.
عضو مجلس خبرگان ی با بیان اینکه ما باید در جامعه و مجامع مختلف، مستدل و مستند صحبت  کنیم، تصریح کرد: من همواره به مسئولان عالی قضایی گفته‌ام که در حدی که پرونده‌ها اجازه می‌دهند، به سایر دستگاه‌ها در رابطه با محتویات این پرونده‌ها پاسخ دهند. البته در کشورهای پیشرفته نیز چنین رسمی وجود ندارد که دائما آرای قضات و دستگاه قضائی را زیر سوال ببرند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه این سخن رئیس جمهور که گفت بگذارید آرا ء مطرح شود، درست است، افزود: هم اکنون نیز اینچنین است و پژوهشگاه قوه قضائیه برای نقادی آراء برنامه‌هایی را تدوین کرده است و آرای قضات با حضور خود آنها و با حضور نقادانی از و قوه قضائیه موردنقد قرار می‌گیرد و اتفاقا طبق گزارشی که دادند، در این جلسات بسیاری از قضات از آرایی که صادر کرده‌اند، به صورت مستدل و محکم دفاع می‌کنند. چنانچه طبق گزارشی که به من داده‌اند بسیاری از اساتید ‌ها که در این جلسات حضور داشتند، اعلام د که ما فکر نمی‌کردیم قضات تا این حد مستدل و قاطعانه از احکامشان دفاع کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: یک سامانه هم طراحی شده است که از طریق آن با حذف اسامی موجود در پرونده‌ها می‌توان پرونده و آرای آن را در اختیار انی که می‌توانند استفاده کنند، قرار داد.

در انگلستان هم ورود نمایندگان مجلس به پرونده‌های قضائی محدودیت دارد

رئیس دستگاه قضائی کشور اظهار کرد: این امور نباید به اینجا بیانجامد که کار دستگاه قضائی که حل و فصل دعاوی و رفع تخاصمات است، به رو مه‌ها کشیده شود و در مجلس محترم ‌ای بگوید چرا قاضی اینچنین حکم کرده است؛ این درست نیست؛ ما نباید این خاصیت قوه قضائیه را زیر سوال ببریم؛ چرا که هم خلاف استقلال دستگاه قضائی است و هم خلاف قانون اساسی می‌باشد.
وی اظهار کرد: یکی از نویسندگان تصریح می‌کند که در انگلستان حتی انتقاد و ورود نمایندگان مجلس عوام این کشور به پرونده‌های قضائی محدودیت دارد تا اینکه استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: امیدواریم که در بحث استقلال دستگاه قضائی همه این نکته را رعایت کنند و همه بتوانیم از یک دستگاه مستقل و قوی برخوردار باشیم.

تشریح نقش قوه قضائیه در جلوگیری از نفوذ

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث نفوذ دشمن و نقش قوه قضائیه در جلوگیری از نفوذ بیان داشت: وقتی ما با نگاهی کلی و بیرونی به نظام وقوه قضائیه می کنیم، متوجه می‌شویم که اقتدار موجب شده که دشمنان بعد از طی مراحل مختلف اعم از کودتا،‌ جنگ‌های نیابتی در منطقه و تحریم‌های سختگیرانه به فکر نفوذ درنظام باشند.
وی گفت: دشمنان وقتی دیدند کودتا ش ت خورد و نظامی نیابتی در جنگ 8 ساله نیز با ش ت مواجه شد و همچنین تحریم‌های سختگیرانه‌شان جواب نداد، بدنبال نفوذ آمدند.

هشدار (ره) در مورد نفوذ دشمن

وی  با بیان اینکه از سال 67 که راحل(ره) منشور ت را صادر فرمودند، از بحث نفوذ صحبت د، تصریح کرد: راحل(ره) در آن منشور فرمودند که دشمنان ما وقتی از دخ در نظام مایوس می‌شوند، سراغ نفوذ می‌آیند.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: در پیام راحل(ره) برای حوزه‌های علمیه که به منشور ت معروف شد، ایشان فرمودند استکبار وقتی از نابودی ت و حوزه‌ها مایوس شد، دو راه را انتخاب کرد: یکی ارعاب و زور و دیگری خدعه ونفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: راحل(ره) در ادامه فرمودند: اولین و مهمترین حرکت در این مسیر از جانب دشمن القاء شعار ج دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه‌ها تا اندازه‌ای کارگر شد تا جایی که ورود به سیاست دون شأن فقیه تلقی شد.
عضو مجلس خبرگان ی اظهار کرد: راحل(ره) در پیام نیمه شعبان 1368 خطاب به مهاجران جنگ تحمیلی با مقدمه‌ای فرمودند: امروز شرق و غرب به خوبی می‌دانند که تنها نیرویی که می‌تواند آنها را از صحنه خارج کند است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: راحل(ره) درهمان پیام فرمودند: آنها در این 10 سال که از انقلاب ی می‌گذرد، ضربات سختی را از خورده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که به هر وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز ناب است، نابود کنند؛ اگر بتوانند با نیروی نظامی و اگر نشد با فرهنگ خود و بیگانه ملت از و فرهنگ دینی خود و اگر هیچ کدام از اینها نشد، ایادی خود فروخته خود از منافقین و لیبرال‌ها و بی دین‌ها را در مراکز نفوذ دهند تا شاید به هدف خود برسند.

ی در موارد متعدد به بحث نفوذ و راه حل مقابله با آن اشاره کرده‌اند

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: نکات تصریح شده در پیام‌های سال‌های 67 و 68 راحل(ره) بسیار مهم و دقیق است و این موارد را آنروز راحل(ره) با تیزبینی دیدند و مطرح د و ی هم بعدها راجع به بحث نفوذ مطالب مهمی را ایراد فرمودند.
عضو مجلس خبرگان ی گفت: ی یکجا فرمودند "دشمن را فراموش نکنید و وقتی که شما از یاد نبرید که یک جبهه‌ای رو به روی شماست و پشت سنگر نشسته‌اند و سلاح هایشان را آماده کرده‌اند، آنگاه این نفوذ را باور می‌کنید."
وی افزود: ی در جایی دیگر پیرامون بحث نفوذ فرمودند که نباید گذاشت این فکر ی در دل دشمن پا بگیرد باید آنچنان پایه‌های انقلاب در اینجا محکم باشد که مردن و زنده بودن این و آن تاثیری در حرکت انقل این کشور نداشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ی در موارد متعدد دیگری به بحث نفوذ و راه حل مقابله با آن نیز اشاره کرده‌اند، گفت: ایشان در مقطعی فرمودند که یکی از کارهای استکبار این است که کلیشه‌های مورد نظر خود را به همه مردم دنیا اعم از ملت‌ها ومسئولان کشورها تحمیل کند.

چرا فرهنگ غنی ایرانی و ی را به فرهنگ بیگانه تبدیل کنیم؟

وی گفت: امروز شناخت دشمن به شناخت وضعیت دنیا کمک خواهد کرد و نقشی که قوه قضائیه می‌تواند داشته باشد، در این خصوص بسیار قابل توجه است.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در مسیر انجام وظایف خود یک نگاه هم به این مسائل باید داشته باشد، تصریح کرد: باید به اهتمام دشمن برای نفوذ در کشور توجه داشت. نفوذ یعنی طوری اراده‌ها را منعطف کند که فرد حرفی را بزند که آنها می‌خواهند.
رئیس دستگاه  قضا با اشاره به نفوذ فرهنگی اظهارکرد: نفوذ فرهنگی یعنی به روش‌های مختلف فرهنگ خود را گسترش دهند.
وی با اشاره به این مطلب که ما چرا فرهنگ غنی ایرانی و ی را به فرهنگ بیگانه تبدیل کنیم، گفت: آنها با تمام قوا گاهی به عنوان کار اقتصادی، گاهی به عنوان کار علمی، گاهی به عنوان شبکه‌های مجازی دارند وارد می‌شوند؛ اما در پس هدف آنها تسلط فرهنگی و جدا ملت ما از فرهنگ اصیل ی انقل است.

قوه قضائیه باید مقتدرانه در مقابل نفوذ بایستد

رئیس دستگاه قضا با طرح این سئوال که چگونه می‌توانیم رفتار یی‌ها را فراموش کنیم، اظهار داشت: خارجه با پررویی تمام می‌گوید که ما بر شرایط ایران اشراف داشته، تحریم‌ها را مد نظر داریم و تلاش ما برای تغییر نظام ایران است. بعد می‌گوید با کمک انی که در داخل ایران هستند و می‌دانیم که چه انی هستند، این هدف را دنبال می‌کنیم؛ پس تمام ارکان نظام و هر سه قوه بخصوص قوه قضائیه باید بیدار باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مقتدرانه در مقابل این نفوذ بایستد، بیان کرد: دشمن اینگونه در حال کار است و باید حواسمان باشد که اینگونه حرف‌ها از دهان چه انی خارج می‌َشود.
رئیس قوه قضائیه گفت: انی که در مقابل امنیت کشور ایستاده‌اند و در این مسیر کار می‌کنند، اگر سلاح دارند محارب هستند و در بسیاری ازموارد اقدام آنها مصداق فساد فی الارض است. انی که با امنیت مسئله دارند بر حسب قانون مفسد فی الارض هستند. لذا قوه قضائیه باید به هوش باشد؛ قضات ما قضاتی انقل ، متدین و دلبسته به نظام‌اند؛ اما باید در این مسائل حساسیت ویژه داشته باشند.
وی گفت: دشمن رو در روی نظام ایستاده و با صراحت و وقاحت تمام می‌گوید به دنبال تغییر نظام است؛ آنوقت عده‌ای در داخل برای دوستی با آنها دست دراز می‌کنند؛ لذا بحث نفوذ، چه نفوذ ، چه نفوذ فرهنگی و غیره باید مورد توجه قرار گیرد و  قوه قضائیه باید با تعیین مصادیق قانونی در این مورد برخورد مستدل و موجه داشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما در جریان فتنه 88 عملکرد آنها را دیدیم که چطور یکباره یی‌ها، رئیس جمهور و امور خارجه آنها و کشورهای اروپایی پشت عده‌ای که در خیابان‌ها شرارت می‌ د و بانک‌ها و مغازه‌ها مردم را آتش می‌زدند، ایستاند و گفتند ما از آنها حمایت می‌کنیم و با ادعای که آن را ابزار دست اه خود کرده‌اند، دیدیم که برای تغییر نظام چقدر تلاش د و ابایی هم از این موضوع نداشتند.
رئیس قوه قضائیه گفت: البته بعدها خانم کلینتون اظهار پشیمانی کرد که چرا بیشتر کمک آنها نکردیم تا این نظام تغییر کند. حیرت انسان نه از آنهاست؛ بلکه از انی است که در این کشور در سایت‌ها و رو مه‌هایشان به حمایت از آنها می‌پردازند و باید پرسید که به کدام سمت حرکت می‌کنید؟
وی  گفت: قوه قضائیه به عنوان رکن رکین نظام  و حافظ امنیت و انقلاب است و به کمک نیروهای امنیتی باید در مقابل این قضیه بایستد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ببینید که در چند سال اخیر علیه یت نظام، علیه قوه قضائیه، علیه رئیس قوه قضائیه، علیه شورای نگهبان، علیه دبیر شورای نگهبان، علیه پاسداران، علیه قدس و هرآنچه بوی و رنگی از نظام داشته، چه هجمه‌ها کرده‌اند و به نظر می‌ر سد که این خود فتنه‌ای است.

مسئولان نظام باید دشمنی‌ها را تشخیص دهند

رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان نظام باید همدل و هماهنگ باشند و دشمنی‌ها را تشخیص دهند. اگر که باعث اقتدار نظام است و در طول هشت سال جنگ مجاهدت نموده و در این 37 سال سپر کرده، مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، باید در داخل از آن حمایت شود.
وی گفت: وقتی ت‌های غربی هجمه می‌کنند که باید ایران را ببریم در لیست تروریستی و وقتی که دشمن تا این حد وقاحت دارد، در درون نظام باید همه همدل باشند. قدس افتخار نظام است. من از رشید " سلیمانی" نام می‌برم؛ چون دشمن علیه او اقدام می‌کند و می‌گوید که چرا این فرد به و عراق سفر می‌کند. یک نظام دعوت می‌شود به کشور همسایه؛ شما چه کاره هستید که از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر نظر می‌دهید و می‌گویید که چرا سلیمانی به عراق یا سفر کرده است؟  لذا وقتی دشمن تا این حد جلو آمده است و علیه شورای نگهبان و پاسداران و غیره هجمه می‌کند، باید در نحوه سخن گفتن و اقدامات خود دقت کافی کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی گفت:‌ قوه قضائیه تاکنون ایستاده و از فتنه 88 به بعد کاملاً تلاش قوه قضائیه مشهود بوده است. بنده از همه مسئولان و قضات تشکر می‌کنم که در مسیر انقلاب هستند و از نظام دفاع می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه ضمن توجه دادن به اقتدار عمومی، تصریح کرد: ما باید در مقابل هجمه دشمن، به سمت استعدادهای داخلی برگردیم. اگر می‌خواهیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم، باید تمام همت‌ها به سمت داخل متمرکز باشد. البته این امر منافاتی با نگاه به بیرون ندارد؛ اما باید تکیه بر داخل باشد.

دستورالعمل دقیقی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی تهیه کرده‌ایم

وی در تشریح ضرورت توجه به سرمایه‌های داخلی گفت: طبیعی است که سرمایه‌گذار دنبال منافع خود است؛ اما اگر بتوانیم خطوط قانونی را برای آنها ترسیم کنیم، اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود.  البته ما دستورالعمل دقیقی را برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی تهیه کرده‌ایم که به زودی آن را ابلاغ می‌کنیم و خطوطی را ترسیم کرده‌ایم تا اقتصاد مقاومتی توسعه یابد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما باید امنیت اقتصادی را ایجاد کنیم، اظهار کرد: من به ت تضمین می‌دهم که قوه قضائیه از اقتصاد مقاومتی کاملاً حمایت خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دو بعد امنیت اقتصادی، تصریح کرد: یک بحث مبارزه با فساد است و بحث دوم تضمین امنیتِ کافی برای کار و سرمایه‌گذار. ی که سرمایه خود را می‌آورد توقع دارد که دستگاه‌ها با او به عد رفتار کنند. ی نباید فکر کند که بخاطر آشنایی یا به خاطر رشوه کارش جلو می‌افتد. لذا برخورد با این فسادها به پیشبرد اه اقتصاد و تسهیل سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
وی گفت:‌ بنده بارها در جلسات عرض کرده‌ام که قضات و مدیران به سرمایه‌گذاری سالم کمک کنند که امنیت اقتصادی ایجاد شود. قوه قضائیه و نیروهای امنیتی نباید اشکالات بی‌دلیل برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه باید با مفاسد برخورد شود، گفت: نباید با رشوه، صورت‌سازی و جعل اسناد کار جلو رود و نباید از پرداخت مالیات فرار کنند. این چیزی است که اکنون شایع است و جرم است که قوه قضائیه با اقتدار به این جرایم رسیدگی می‌کند. اگر چند بار قوه قضائیه با پرونده‌های کلان و مهم برخورد کند، فرهنگ‌سازی شده و این موارد برچیده خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: ما تاکید کردیم که با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ اما با نظارت و با دستورالعمل و با تعاملی که با ت داشته و داریم، این اه را پیگیری می‌کنیم.

وم تبیین نگاه در

رئیس قوه قضائیه دربخش چهارم سخنان خود به وم تبیین نگاه به اشاره کرد و گفت: هجمه‌های بیشماری علیه نظام ایران وبخصوص قوه قضائیه در این مورد می‌کنند که در این زمینه باید نگاه را تبیین کنیم.
این مقام عالی قضایی افزود: سخن ما با مدعیان در دنیا این است که  نظام ایران و دین پرچمدار حقیقی است. ما م ع کرامت انسانی هستیم وکرامت انسان را قبول داریم وموظفیم که قبول داشته باشیم. و قرآن تصویری از انسان ترسیم می کنند که با غربیان ی ان نیست.
وی  افزود: تصویر دین از انسان، خلیفة الله است و انسان می‌تواند محل تجلی اسماء الهی باشد و این استعداد در انسان نهفته شده است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: چند روز پیش ی در کشور آلمان آزاد شد؛ البته صدر اعظم آلمان اعلام کرده که به آن رأی نداده است؛ اما بیش از 300 نفر در پارلمان به این موضوع رأی داده‌اند. تفسیر شما از چیست؟ شما حق ازدواج را به ازدواج با تفسیر می‌کنید.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت حریّت انسان در تصریح کرد: حریّت انسان از ابتدا مدنظر بوده است. در آن زمانی که برده‌داری رسم بود، اعظم(ص) در 1400 سال پیش فرمودند سیاه و سفید با هم مساوی هستند و به هر بهانه‌ای برده آزاد می‌ د؛ این درحالی است که در تا یک قرن پیش سیاهپوستان را ظالمانه به زور سوار کشتی می‌ د و بردگی وامی‌داشتند. ما را در چارچوب تعالیمی که قبول داریم، می‌توانیم تفسیر کنیم.

غربی‌ها به دروغ و فریب از استفاده می‌کنند

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه غربی‌ها به دروغ و فریب از استفاده می‌کنند، تصریح کرد: ما جریان جنگ ویتنام ، ‌بمباران هزاران هزار انسان بیگناه و اینکه چطور آمدند و درکودتای 28 مرداد با برانگیختن اشرار در خیابان‌ها قدرت ملی را سرنگون د و حمله به ایران در جنگ تحمیلی را فراموش نکردیم. امروزدر یمن بزرگترین جنایات صورت می‌گیرد؛ این درحالی است که را خودتان خلق کردید و ترامپ در سخنان سخیف خود در مناظرات به صراحت گفت ودر کتابتان گفتید که به پدید آمدن کمک کردید و در عین حال دم از می‌زنید.
وی افزود: آقای ترامپ در جلسه شمشیر با حکام فاسد سعودی می د؛ آیا این است؟ در بیان و رفتارتان دروغ می‌گویید؛ ایران از زمان تکامل، نظام را پیش برده است. ما به استغاثه مردم مظلوم در دنیا اعتنا کردیم و از ملت مظلوم فلسطین حمایت کردیم و امروز نیز به کشور برادر عراق و کمک کردیم. این بزرگترین افتخار ایران است که بر علیه تروریسم چنین فداکاری می‌کند و شما فقط ادعا دارید. بنده در اینجا از زحمات ستاد در این حوزه تشکر می‌کنم.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ‌هایی مبنی بر تشکیل نهاد حقوق شهروندی می شنویم. ما هر جایی که حرکتی درجهت استیفای حقوق شهروندان انجام شود، در چارچوب قانون استقبال و حمایت می‌کنیم. طرح حقوق شهروندی ابتدا توسط رئیس قوه قضائیه سابق طراحی شد و امروز دارای نهادی در قوه قضائیه است و ستاد در این زمینه فعال است و مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب ی رسیده است؛ بنابر این نمی‌توانیم نهاد ملی دیگری هم عرض با آن ایجاد کنیم. این کار صحیح نیست؛ خلاف شرع و قانون است و پس از تأیید ی نیز وجهی ندارد و همین جا از ت محترم دعوت می‌کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند تا قوه قضائیه و ستاد این کار را پیش ببرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش پنجم سخنان خود به برخی بحث‌های درون قوه‌ای و حجم رسیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: امروز بیش از 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه رسیدگی می شود و این کار عظیمی است. البته یک پرونده ممکن است در ده نقطه ثبت شود و یا به عنوان مثال یک دعوای حقوقی اعمال ماده 18 سابق شود و دوباره لغو و رسیدگی شود.

مردم به دستگاه قضا اعتماد دارند و مسیر معقول را می‌بینند

این مقام عالی قضایی ادامه داد: این حجم پرونده نشان می دهد مردم به دستگاه قضا اعتماد دارند و مسیر معقول را می‌بینند که برای پیگیری دعاوی خود به دستگاه قضا مراجعه کنند. بنابراین باید تلاش کنیم با صلح و سازش میزان پرونده‌ها کمتر شود و در اینجا می‌توان گفت که وجود حجم زیادی از پرونده‌ها صرفا جنبه منفی ندارد.
وی تصریح کرد: یک مجری اخیرا سوالی در یک برنامه مطرح کرده بود اگر شما مشکلی پیدا کنید، به قوه قضائیه مراجعه می‌کنید و یا آن را به خدا وامی‌گذارید که با وجود نادرست بودن قیاسِ مندرج در سوال، بیش از 60 درصد مردم گفته بودند که برای پیگیری مشکل خود به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند و این نشان اعتماد آنها به قوه قضائیه است.
 آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه منشأ چالش‌ها درقوه قضائیه کمبود نیروست، گفت: درابتدای ورود بنده به دستگاه قضایی 8 هزار قاضی داشتیم و عده‌ای می‌گفتند که ما قاضی، زیادی داریم که بنده این سخن را نپذیرفتم ودر طول این سالها 4700 قاضی جذب کردیم و شیوه جذب هم شیوه دشواری است؛به گونه‌ای که از 26 هزار نفر که در آزمون وگزینش‌های سخت شرکت می‌کنند در نهایت  500نفر و گاهی کمتر جذب می‌شوند و اکنون در مرز 11 هزار قاضی در قوه قضائیه هستیم و با توجه به قرائن ودلایل این میزان قاضی نسبت به حجم پرونده‌ها کم است.

در توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدامات خوبی صورت گرفته است

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدامات خوبی صورت گرفته است. همچنین در سازمان ثبت و بازرسی کل کشور اقدامات خوبی صورت گرفته و سازمان بازرسی کل کشور درمورد آلاینده‌ها و فروریختن معدن یورت در استان گلستان از پیش گزارش تهیه کرده و هشدار داده بود.
این مقام عالی قضایی گفت: تمام معاونت‌های قوه قضائیه در زمینه ارائه خدمات تلاش خود را می‌کنند که قرار بود در این  جلسه گزارشی در این رابطه ارائه کنم که متاسفانه فرصت آن با توجه به کمبود وقت فراهم نشد.
وی خطاب به قضات و مدعوین حاضر در نشست تصریح کرد: برای صحت و سلامت دستگاه قضایی و کل نظام باید از خودمان شروع کنیم. قرآن دائماً به دارالا ة هشدار می‌دهد؛ این دارالا ة روزی برای همه ما فرا می‌رسد و ما در این مسیر بی‌نهایت قرار می‌گیریم  و خداوند در سوره کهف می‌فرماید که هر چه ما انجام می‌دهیم، عینِ آن در سرای آ ت به ما می‌رسد و در این صحیفه مکتوب است؛ بنابر این تقوی داشته باشیم و در این مسائل فکر و تدبر کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: خداوند سلطان حقیقی و حق است و در همه جا حاضر و ناظر است. آیا صبح هنگام که بیدار می‌شویم به این مسئله توجه داریم؟ برادران و خواهران گرامی فکر خودمان باشیم و تقوی را در نظر داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطر نشان کرد: از خداوند طول عمر ی و پیشبرد اه ایران و دفع شر اشرار و بزرگ از منطقه را مسئلت داریم و امیدواریم قلوب ما را به معرفت خود روشن بگرداند.مشاهده متن کامل ...
زبان بدن سیاستمداران
درخواست حذف اطلاعات

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

مازیارمیر

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

بیشتر اوقات زمان مشخصی را هر روز به جستجوی ردپای اینترنتی و سخنرانیهای باراک اوبا معطوف نموده ام و به بالا و پایین شدن رفتار ها و ژست های باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته ام. بعنون یک محقق و تحلیلگر رفتارهای به شدت معتقد هستم مطالعه این رفتارها می تواند به ارتقائ دانش مدیران و ان کمک شایان توجهی نماید با افتخار به عنوان تنها محقق و تحلیلگر رفتارهای ی و با افتخار هرچه بیشتر معظم له را مورد واکاوی قرار می دهم به حقانیت ایشان بیشتر پی برده و به دروغگویی امثال اوباما و یا سیاستمداران امریکایی بیشتر واقف میشوم.

این مقاله مربوط است به اطاق فکرهایی که با دوستان عزیزی که در های خارجی مشغول به تدریس هستند می باشد. در اینجا از فراهانی پیش وت بزرگ و همچنین سرکارخانم مغانلو نهایت تقدیر و تشکر را اعلام می نمایم.چیزی که شاید برای یک فرد با معیارها و استانداردهای خارجی امریکا و مخصوصا با سالها آموزشهای فوق تخصصی کمی دور از انتظار است، این بالا و پایین ها است .رئیس جمهور زبان بدنی کاملا بنیادی و متفاوتی با ان کشورهای توسعه یافته و یا عضو اتحادیه اروپا و مرکل و پوتین و یا کاسترو دارد .باراک اوباما یکی از حرفه ای ترین سیاستمداران روز جهان است او از هر فرصت و هر راهی برای ارتباط موثر بهره میبرد. او همانطور که در ع ها مشاهده می کنید به مدد حرکت چشم، دست، لبخند و از جمله رفتارهای معمول اوباما در رفتارهای حرفه ای و روزانه او است. باراک اوباما پیوسته با هم صحبت های خود نزدیک شده و آنان را در آغوش گرفته و آنان را لمس می کند تکنیکی برای ماندگاری برای همیشه . یکی دیگر از تکنیکهای موثر و کلیدی اوباما در زمان مذاکره سخنرانی و یا ایراد نطقهای پرشور و یا و حتی یک گفتگوی ساده سعی وافر می نماید تا با تمام جزء به جزء اجزای صورت خود کار کند و سخنران بسیار فعالی باشدو اکثر محققین و کارشناسان زبان بدن و نویسنده این مقاله پس از ساعتها بازدید های نطقهای و…. اوباما به شدت به این مسئله اعتقاد قلبی پیدا نمودم که مواضع اوباما از صورت و چشمهایش و… کاملا مشهود است.

مدتها است که احساس می کنم در زمان جنگهای انتخاباتی و یا رویارویی با مسائل سخت و….. باراک اوباما هر زمان که به درگیری خود و رقابت های انتخاباتی با رقیب اصلی خود یعنی “جان مک کین”می پردازد، بسیار راحت تر از رقیب جمهوری خواه و یارانش در مناظرات قدم های استوار و حتی چالش برانگیزی بر می دارد.آری همین رفتار در جلسات و یا دیدار های بسیار به چشم می خورد.باراک اوباما با علم میزانسن هم آشنایی دارد و پیوسته تلاش می کند که در وسط صحنه قرار گرفته و کمتر پشت به مخاطب های خود می نماید. اوباما مخصوصا بسیار حواس خود را متمرکز روی این مسئله می نماید که در زمان چرخش، دست راست خود را هم زمان با پای چپ تکان دهد این یک تکنیک فوق العاده موثر بر گرفته از علم nlp , b l می باشد که در مقالات بعدی این تکنیکهای موثر راهبردی را که برای تحت تاثیر مضاعف قرار دادن تمام مدعوین و مردم استفاده قرار می گیرد را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل بنیادی قرار خواهم داد.

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن، ، لخخ، لخخل، لخخلم، ل، لخخلمث، لخ

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

زبان بدن اوباما در مبارزات انتخاباتی و مخصوصا در مقابل مک کین کاملا رفتارهای زبان بدن حرفه ای و موثرتری ارائه نمود او یک سرو گردن بالاتر و دیدنی بود آری مک کین هرگز نتوانست از ابزار زبان بدن استفاده صجیجی بنماید. مک کین نمی توانست به درستی از دستهای خود استفاده کند و ژستهای موثری نداشت و ریتم زبان رفتارهای او هم ل کننده و ناهماهنگ بود و همین توانایی های منفی را به حد ی باراک اوباما داشت آری همین توانائیهای منحصر بفرد به کمک اوبا آمد تا سرانجام بعنوان اولین سیاه پوست ئی وارد کاخ سفید شد.

اوباما معمولا در مقابل پرسش سخت و چالش برانگیز وقتی قرار می گیرد، مستقیما به مخاطب نگاه می کند.و حتی لبخند هم می زند

اوباما بر خلاف همتایان خود معمولا و همیشه اجازه می دهد که مخاطبان فاصله کمتری با او داشته و همچنین عکاسان هم اجازه دارند که تا او به پیش رفته و حتی با آنها گپ و گفتی و یا خوش بشی هم می کند.

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن، ، لخخ، لخخل، لخخلم، ل، لخخلمث، لخ

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

برخی اوقات و مخوصا در موقع بیان انحراف از مسیر و دروغ گویی و یا … کمی زبان بدن اوبا ما دچار جمد و خشکی می شود و این در حالی است که این مسئله کاملا قابل ارزی است.

اوباما در دیدار با جورج بوش( پسر )رئیس جمهوری سابق یاالات متحده ، اوباما از همین ویژگی بهترین بهره را برد. برای مثال در همان دیدار که مورد توجه جراید هم قرار رفته بود باراک اوباما در هنگام دست دادن، بالاتر از مچ دست بوش را گرفت و یا زمان قدم زدن در کاخ او با انداختن دست پشت کمر بوش، سعی نمود تا پیوسته مهمان خود را چند قدم عقب تر نگاه دارد و با زبان بی زبانی و همان زبان بدن خود این ذهنیت سازی را به وجود آورد که دیگر باراک اوباما صاحب خانه است.

یکی از رفتارهای بسیار حرفه ای که آنرا بارها و بارها به دقت دیدم در مراسم تحلیف اوباما با کنترل هیجانات و ژستها وحرکاتش توانست به صورتی رفتار کند که هیچ الگوی رفتاری شادی و شعف در صورتش نمایان نشود او به خوبی توانست مدل رفتار فیس را به اجراء در آورد اما این الگو هرگز نمی تواند یک مفسر و تحلیلگر حرفه ای زبان بدن را فریب دهد .

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن، ، لخخ، لخخل، لخخلم، ل، لخخلمث، لخ

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

اوباما در طی این سالها با تقسیم صحنه با دیگران این پیام را بهمردم و بینندگان خود القاء نمود که دیگران به او در مسیر پیروزی کمک نموده اند و بدون وجود آنان موفقیت برایش دور از دسترس بوده و این حس همدلی را به جمعیت مقابل خود پیوسته منتقل می کند .پیام این الگوی رفتاری این است که او همیشه خود را یکی از آنان دانسته است.

طی تمام این سالها با بررسی زبان بدن باراک اوباما به خوبی متوجه شدم که او از چه انی خوشش می آید و به چه انی اصلا توجه نمی نماید برای مثال برخورد او با پوتین علاوه بر اینکه حس تجانسی را القاء نمی نماید بلکه حس تنفر و خودبزرگ بینی در مقابل پوتین کاملا مشهود است

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن، ، لخخ، لخخل، لخخلم، ل، لخخلمث، لخ

زبان بدن – سیاستمداران قسمت اول

اوباما وقتی با دست بسته و با زاویه ۹۰ درجه به افراد دست می دهد می خواهد بزرگی مرتبه و مقام خود را به طرف مقابل کاملا تفهیم کند و یا وقتی با دستهای آویزان و یا بالاتر از خط و یا با قرار دادن دستها روی شانه افراد در جلسات حضور یافته و یا آن را به پایان می رساند فقط و فقط یک معنی را به ما القاء می کند و آن این است که تو از من پایین تری خیلی پایین تر ؟....

x body language آداب کارت ویزیت مرد زبان بدن، باراک اوباما و زبان بدن، مازیار میر زبان بدن، زبان بدن، زبان بدن اوباما، زبان بدن ایران، زبان بدنی، مازیار میر وزبان بدن، ، لخخ، لخخل، لخخلم، ل، لخخلمث، لخ
مازیار میر مشاور و تحلیل گر

منابعی برای مطالعه بیشتر:

روشهای ساده آموزش زبان بدن

زبان بدن احسان علیخانی

زبان بدن علی لهراسبی

زبان بدن مهران مدیری

زبان بدن عادل فردوسی پور

زبان بدن محمد سلوکی

زبان بدن ص

روشهای ساده آموزش زبان بدن

زبان بدن ظریف

زبان بدن دونالد ترامپ

زبان بدن

زبان بدن ملانیاترامپ

زبان بدن چگوارا

زبان بدن برایان تریسی

http://www.mazyarmir.com/news/13299/مشاهده متن کامل ...
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان
درخواست حذف اطلاعات

تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو حسن ، رئیس جمهوری روز گذشته در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اش اعلام کرد: جمهوری آغازگر نقض نخواهد بود؛ ولی در صورت تداوم بدعهدی های ت نخواهد نشست و احترام را با احترام و تهدید را با اقدام متقابل به مثل پاسخ خواهد داد. او همچنین تاکید کرد: آنها که خواهان تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای هستند بدانند که طومار خود را با میکنند و دنیا این بدعهدی را فراموش نمیکند. رئیس دوازدهم همچنین با بیان اینکه آنها که خود را جزو بازندگان میدانند، میتوانند در سطح بهره مندی از قرار گیرند و به اشتباهات خود پایان دهند، تصریح کرد: امروز روزگار رونمایی از مادربمب ها نیست، تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو بیایید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم. امروز روزگار رونمایی از مادر تحریم ها نیست، بیایید از مادر همکاری ها رونمایی کنیم. مذاکره ای بزرگ بر سر جهانی جدید که مانند برج بلند دموکراسی است. برجی که دست کم صد و یازده پله دارد.از صد و یازده سال پیش تاکنون. در بخش دیگری ازسخنانش همچنین گفت: ما با نوآمدگان تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) جهان سیاست کاری نداریم؛ ولی به کهنه سواران اعلام میکنیم که میتوان تجربه را به الگو در عرصه بین الملل تبدیل کرد. رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه در ما حاکمیت دوگانه ای وجود ندارد، گفت: صلح ما به سلاح ما متکی است و سلاح ما بر صلح ما تکیه دارد. نمونه ای از وفاق ملی در است. تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای بی شک بدون پشتوانه و رای ملت، حمایت و هماهنگی و نیروهای مسلح با منتخب م، به فرجامی نمیرسید و ادامه نمی؛ اما جهان بداندکه هرگونه نقض تعهدات در این معاهده بین المللی با واکنش یکپارچه ملت و مواجه خواهد شد.


حفظ دستاوردها مست م پویا است اما سخنان حسن در آغاز دوازدهمین تست بازیگری سینما و تلویزیون دوره تحلیف ریاست جمهوری اش تنها به و سیاست خارجی اختصاص نداشت. او گریزی هم به مباحث زد. رئیس جمهوری با بیان اینکه سالاری دینی تنها دستاورد جمهوری نبوده و به توفیقات بزرگ دیگری نیز دست ه است، گفت: توفیقاتی همچون استقلال ، امنیت بی نظیر، اقتدار نیروهای مسلح و توسعه توان دفاعی، نفوذ قابل توجه در قلوب منطقه تست دوبله که حاصل پایداری ما در سیاست حمایت از مظلوم و هزینه دادن در راه آن بوده و همچنین ارتقای موقعیت در بین المللی که نتیجه پیروی از اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی بوده است. اما باید به هوش باشیم که حفظ این دستاوردها و استمرار توفیقات مست م برخورداری از یک قوی، پویا و تاثیرگذار در عرصه جهانی و منوط تست دوبله حضوری منانی به توسعه علمی و تکنولوژیک در است. به گزارش پایگاه ا ع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهوری افزود: در 4 دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی در مان حاصل و گذاری های زیادی در زیرساخت ها انجام شده است. در بسیاری از مناطق محروم و دوردست، بهبود های قابل توجهی در داردهای زندگی ایجاد شده و فاصله فقیر و غنی به طور معناداری نسبت به کلاس تست بازیگری ابتدای انقلاب کاهش ه است. امروز سطح آموزش و بهداشت و درمان در از داردهای مناسبی در مقایسه با دیگر های دنیا برخوردار است. تاکید کرد: یازدهم در ادامه دستاوردهای پس از انقلاب نیز تحولات بزرگی را در عرصه های مختلف ، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی ایجاد کرده که از آن جمله بازگشت ثبات به های مختلف به ویژه ، کاهش نرخ تورم و تک تست دوره دوبله ( منانی ) رقمی آن،


رشد از رشد منفی به رشد کم سابقه دو رقمی در سال گذشته و دستی اشتغال بیش از 600 هزارنفری در یازدهم است. رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه، برنامه محوری دوازدهم مبتنی بر همان شعار انتخابات یعنی ، امنیت، آرامش و پیشرفت است، تصریح کرد: انجام اصلاحات نیازمند فراهم آوردن برخی مقدمات است، ما تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) از ابتدای یازدهم یک مسیر 8 ساله را برای انجام اصلاحات طراحی کردیم و در 4 سال ابت یعنی طی یازدهم دستی به ثبات در داخل و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با های دیگر را به عنوان پیش نیاز انجام اصلاحات هدف گذاری کردیم. رئیس جمهوری افزود: همچنین دست خود را برای همکاری در اجرای این برنامه مهم تست اجرای صحنه و مجری گری به سوی تمام ارکان و همه اقشار و جریان های و اجتماعی دراز میکند. معتدل رئیس جمهوری در ابتدای این مراسم اظهار کرد: گر چه مسوولیت من برخاسته از آرای اکثریت است، اما امروز من به عنوان رئیس جمهوری ، مکلف به استیفای و مصالح همه هستم و انجام این تکلیف بدون همراهی و همکاری همه ارکان و حضور و مشارکت آحاد ملت میسر نخواهد تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی بود. رئیس جمهوری با اشاره به خلق حماسه اردیبهشت و مشارکت کم نظیر افزود: آنان با زبان رای خود گفتند چه میخواهند و چه نمیخواهند و با رای اعتماد مجدد و معنادار خود، رویکرد و راهی را انتخاب د که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ی همگان قرار داشت. از این پس ما باید پاسخگوی آن شور و شعور میباشیم که باز به ، و به اعتبار تست دوبله حضوری شروین قطعه ای و حیثیت مجدد بخشیدند. رئیس جمهوری تصریح کرد: این میخواهد معتدل باشد که نه با هر


پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد. ما مصلح هستیم چه در سیاست داخلی و چه خارجی که صلح را برجنگ و اصلاح را بر جمودترجیح میدهیم. تاکید کرد: ما همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمیدانیم ما تست گویندگی خبر پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم، اما بزرگترین سلاح ما رای ملت ما است. ملتی که بیش از 41 رای در صندوق آرا دارد، هرگز در بن قرار نمیگیرد، این رای نه تنها پشتوانه و که پشتوانه و نیز است. تعامل گسترده و متوازن با جهان رئیس دوازدهم با بیان اینکه این دومین باری است که مراسم تحلیف در حضور میهمانان گرانقدر خارجی برگزار میشود، گفت: مایلم تست بازیگری با استفاده از این فرصت از حضور میهمانان خارجی در این مراسم قدردانی کرده و تاکید کنم که خط مشی این همچنان تعامل گسترده و متوازن با جهان است که در سخنان اخیر در مراسم تنفیذ نیز مورد تصریح مجدد قرار گرفت. رئیس جمهوری تاکید کرد: تعامل سازنده با های جهان، تعمیق پیوند با های همسایه و منطقه و افزایش سطح همکاری ها با های دوست نه فقط تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون یک انتخاب آگاهانه، بلکه ضرورتی است که صلح و امنیت بین المللی در گرو تحقق آن است. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه براساس این رویکرد در طول 4 سال گذشته اقدامات مهم و قابل توجهی در حوزه سیاست خارجی انجام شده است، به لغو تحریم های ظالمانه در حوزه هسته ای، به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای یازدهم اشاره کرد و گفت: گرچه تاکنون تست دوبله (کارتون) گره های زیادی از در حوزه تحریمی گشوده شده، اما بدعهدی


در اجرای به دلیل اعتیاد حاکمیت این به سیاست غیرقانونی و ناکارآمد تحریم و تحقیر، غیرقابل اعتماد بودن به عنوان شریک یا حتی طرف مذاکره را برای جهان و حتی متحدین دیرین به اثبات رسانده است. رئیس جمهوری گفت: جمهوری خواهان بهترین روابط با همسایگان خود است؛ علقه های دینی، تاریخی و فرهنگی با همسایگان، برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) زمینه های مناسب را برای همگرایی منطقه ای فراهم آورده است. ما دست دوستی به سوی همسایگان خود دراز میکنیم و اعتقاد داریم که تنها از طریق گفت وگو و همکاری منطقه ای میتوانیم در جهت آرامش، بالندگی و پیشرفت منطقه قدم برداریم. با تاکید بر اینکه به دنبال منطقه ای قدرتمند، باثبات، پیشرفته و به هم پیوسته است، گفت: ما میخواهیم تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند صدای اعتدال، منطق و گفت وگو را به صدای غالب در منطقه تبدیل کنیم تا از این منطقه که مهد رحمانی و ادیان الهی است، صدای افراط و نفرت و خشونت هرگز به گوش نرسد. در ادامه خطاب به روسا و مسوولان عالی رتبه های حاضر در این مراسم، تاکید کرد: امن و سالار، با های عظیم انسانی و طبیعی و موقعیت ویژه جغرافیایی، آماده همکاری با های شما در پیشبرد منافع مشترک تست غیر حضوری گویندگی واجرا تخصصی تلویزیون است. همکاری ما ه هیچ نیست و به صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان کمک خواهد کرد، امیدوارم این مراسم و حضور معنادار شما ان و مسوولان عالی رتبه از سراسر جهان، آغازی دوباره برای گسترش هر چه بیشتر پیوندها در جهت منافع مان ما و ثبات و آرامش در منطقه و جهان باشد حمایت از توسعه گذاری در ابتدای مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، لاریجانی رئیس تست سمپل طی سخنانی ضمن خیرمقدم به روسای


جمهور و سران های مختلف خارجی و همچنین مسوولان نهادهای بین المللی تصریح کرد: در آستانه استقرار دوازدهم و در فضای آشفته منطقه ای، از امنیت پایدار برخوردار است. تلاش مسوولان و پای ملت امنیت بیشتری را در سال های آینده نوید میدهد. همچنین همکاری قوای سه گانه در زمینه مساعدی برای گذاری داخلی و خارجی و توسعه همه جانبه فراهم تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) کرده است. وی تاکید کرد: شورای از توسعه گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات حمایت میکند و امید دارد با تدبیر و نگاه واقع بینانه و رویکرد توسعه ای در مسیر پیشرفت و تعالی موفق باشد و نیز در این مسیر نظارت خواهد کرد. رئیس شورای در پایان ضمن آرزوی توفیق برای دوازدهم ابراز امیدواری کرد که با تعامل جدید و ، در چارچوب قوانین و قانون برنامه برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی ششم توسعه مسائل را سامان داده و موجبات تعالی را فراهم کند. توصیه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پس ازسخنان رئیس ، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به سخنرانی پرداخت و از حضور پرشکوه که با شرکت بیش از 40 نفری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جمهوریت را به رخ عالمیان کشیدند تشکر کرد. به گزارش فارس، رئیس قوه قضائیه در این مراسم تصریح تست ار تر بزرگ مدرسه عالی رسانه کرد با تحلیف در این باشکوه دوره جدیدی در حیات گشوده میشود. متن سوگندی که رئیس جمهور محترم یاد میکند بسیار مهم و قابل توجه است و از جمله اموری که به وسیله این سوگند بدان ملتزم میشود آنکه پاسدار مذهب رسمی و جمهوری و قانون اساسی باشد. وی با اشاره به اینکه نگاه توحیدی است که در سیاست خارجی و روابط بین الملل میگوید از هیچ


قدرتی جز خدا نترسید، گفت: تست تخصصی بازیگری تلویزیون نگاه توحیدی است که میگوید عزت را باید در نزد خدا جست و میگوید هدف از رشد دادن انسان در حرکت به سوی خدا و الهی است. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش ضمن تبریک به رئیس جمهور و آرزوی توفیق برای او، خطاب به گفت: نیک بنگرید که تلاش ها و اقدامات شما درترازوی نگاه توحیدی چگونه است و مسلم بدانید هر قدمی که در این طریق و بر این اساس بردارید همه از آحاد ملت، مسوولان و دلسوزان تست تخصصی بازیگری سینما این همکار شما خواهند بود و اینجانب هم به عنوان رئیس قوه قضائیه هر خدمتی در این مسیر میسر باشد، دریغ نخواهم کرد. سایت الف نوشت : حضور محمود واعظی در تمام دیدارهای امروز نشان میدهد که رئیس دفتر جدید رغم اینکه هنوز حکم رسمی او منتشر نشده اما ظاهر کار خود را آغاز کرده است. پیش از این در رسانه ها حضور واعظی به جای نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ، یکی از تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی گزینه های قطعی تغییرات عنوان شده بود. 660 یورو در فاز اول قرارداد با رنو است برای تولید 150 هزار دستگاه خودرو، که اولین تولید اوا 97 وارد میشود. فاز دوم از 2019 شروع میشود و 3 سال طول میکشد که هنوز نهایی نشده است. 60 درصد سهام مربوط به رنو و40 درصد مربوط به است که 20 درصد مربوط به ایدروست و مابقی در اختیار بخش خصوصی است. در این قرارداد آمده 30 درصد محصول تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است. در فاز اول دو محصول نیو داستر و نیو سیمبول در داخل تولید میشود که طراحی در


حال اتمام است که پس از تحویل کارهای اجرایی اغاز میشود. مدیرعامل ایدرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع قراردادهای جدید خودرویی 2 : ورود ایدرو کاملا قانونی است طبق اصل 44 میتواند20 درصد سهم را در گروه 2 داشته باشد. خودروساز تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند ها برای ادامه کار چاره ای جز ادغام ندارند تا توانمندی شان افزایش یابد. هر لحظه که بخواهد میتواندسهم قانونی 20 درصدی خود را واگذار کند. سهام 40 درصدی ایدرو از سال گذشته به 20 درصد در زمان انعقاد قرارداد که فرداست کاهش ه است. ایدرو برای اجرا و انعقاد این قرارداد بیش از 10 ماه وقت گذاشته است. خودرو بدون قطعه ساز مفهوم ندارد در حال حاصر 1200 قطعه ساز در داریم. در قراردادهای خودرویی تست دوره اجرای استیج واستند آپ بخشی از کار خودروسازان خارجی تقویت قطعه سازان داخلی است، در قرارداد خواسته شده که باید به تعدادی از قطعه سازان برای به روز و کاهش قیمت کمک کنند. قراردادهای خودرویی به دلیل ماهیت شان در هیچ جا منتشر و علنی نمیشود. مدیرعامل ایدرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع قراردادهای جدید خودرویی 3 : حدود 3 هزار اشتغال مستقیم در این قرارداد با رنو پیش بینی شده تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری است. هاب تحقیق و توسعه رنو در قرار میگیرد وتربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآمدتر از اثرات این همکاری هاست. در قبال که در اختیار میگذاریم برای ما مهم است چه به دست میآوریم. اگر دو طرف با هم در یک چارچوب منطقی همکاری کنیم قطعا به اه قرارداد دست پیدا میکنیم. در این قرارداد ساخت گیرب ، شاسی و قطعات دیگر پیش بینی شده است و در قراردادی با بلژیک تولید گیرب اتومات نیز آغاز شده است. 
مشاهده متن کامل ...
نگاهی گذرا به زندگینامهی 5
درخواست حذف اطلاعات

مقابله با لیبرال‌ها و بنی‌صدر
یکی از مسائل مهم جامعه‌ی ایران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب ی وجود و فعالیت دو جناح تأثیرگذار موسوم به نیروهای خط و لیبرالها در ساختار رسمی کشور بود. بیشتر یاران، نزدیکان و مشاوران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای در جناح نیروهای خط قرار داشتند. چهره‌ی شاخص جناح لیبرال که از لحاظ فکری و بینش تعارض‌های زیادی با نیروهای خط داشت، ابوالحسن بنی‌صدر بود.

آیت‌الله خامنه‌ای، بنی‌صدر را ‌ی جریانی می‌دانست که عامل تفرقه و درگیری در سطح مسئولان ارشد کشور و در نتیجه سبب تفرقه و تشتت در جامعه بود[194] . اما با وجود اختلاف ‌نظر اساسی با بنی‌صدر و جریان همفکر و حامی او، به منظور حفظ وحدت در جامعه و تأکید بر آن، مخالفت خود را در محافل عمومی ابراز نمی‌کرد. در برخی موارد نیز داوری نزد می‌برد. پس از انحراف واضح بنی‌صدر از ماهیت انقلاب ی و قانون اساسی و پس از طرح عدم کفایت وی برای ریاست جمهوری در مجلس شورای ی در 30 داد 1360، آیت‌الله خامنه‌ای در موافقت با طرح نطق مشروح و مؤثری را ایراد کرد[195] .

آیت‌الله خامنه‌ای از 1358 تا اول تیر 1360 در موارد گوناگون علیه جناح لیبرال‌ و ملی‌گرا موضع مخالف گرفت. وی با حفظ دفتر مستشاری نظامی امریکا در ایران و تغییر نام آن از سوی ت موقت مخالفت کرد[196] . در مورد انتخاب ان، معاونان وزراء و مسئله‌ی پا ازی در ادارات و سازمانهای تی نیز با انتخاب افرادی که در خط انقلاب نبودند و طرف‌دار خط سازش با امریکا و یا رابطه داشتن با کشورهای مرتجع عرب و مواردی از این دست بودند، مخالفت می‌کرد[197] .

3.2.3. ترور نافرجام توسط منافقین
آیت‌الله خامنه‌ای در 6 تیر 1360 و در حال سخنرانی پس از ظهر در مسجد ابوذر، واقع در یکی از مناطق جنوب تهران، در اثر انفجار بمبی که در ضبط صوت کار گذاشته شده بود به شدت زخمی شد[198] . ، در پیامی خطاب به ایشان توطئه‌ی سوء‌قصد به جان وی را محکوم کرد و از ایشان تجلیل نمود[199] . بر اثر این سوء قصد، ایشان از ناحیه‌ی ، کتف و دست راست آسیب جدی دید. گزارشهای غیررسمی مسبب این حادثه را سازمان مجاهدین خلق ایران دانسته‌اند[200] . آیت‌الله خامنه‌ای اولین فردی بود که در حوادث و جریانات پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری ترور شد. در 18 مرداد 1360 از بیمارستان مرخص شد و مجدداً ‌به صحنه‌ی اجتماع و سیاست بازگشت و از 26 مرداد 1360 در جلسات مجلس شورای ی حاضر شد[201] .

3.3. دوران ریاست جمهوری
 دور اول - انتخاب به عنوان ریاست جمهوری با 95 درصد آرا
پس از شهادت محمدعلی رجایی ـ دومین رئیس جمهور ی ایران ـ شورای مرکزی حزب و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا و علیرغم مخالفت ایشان، وی را به عنوان نامزد ریاست ‌جمهوری انتخاب د و که سابقاً با تصدی ون برای ریاست جمهوری موافق نبودند با نامزدی ایشان موافقت د[202] .

پس از نامزدی و اعلام صلاحیت توسط شورای نگهبان، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف از ریاست جمهوری ایشان حمایت د. از مهم‌ترین حامیان آیت‌الله خامنه‌ای ائتلاف گروههای خط بود[203] . انتخابات در 10 مهر 1360 برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای با ب اکثریت مطلق آراء (95 ممیز 11 درصد) به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد[204] . در 17 مهر 1360 حکم ریاست ‌جمهوری ایشان را تنفیذ کرد[205] و در 21 مهر به عنوان سومین رئیس‌جمهور ی ایران در مجلس شورای ی سوگند یاد کرد[206] .

در 27 مهر 1360 علی‌اکبر ولایتی را که عضو شورای مرکزی حزب و از نیروهای خط بود، به عنوان نخست‌ به مجلس شورای ی معرفی کرد[207] ، ولی وی در رأی‌گیری روز 30 مهر 1360 نتوانست آرای اکثریت نمایندگان را ب نماید[208] . در 4 آبان 1360 میرحسین را که عضو شورای مرکزی حزب ، سردبیر رو مه‌ی و امور خارجه‌ی تهای رجایی، باهنر و مهدوی کنی[209] بود به عنوان نخست‌ به مجلس معرفی کرد[210] . او توانست در 6 آبان 1360 آراء موافق اکثریت نمایندگان مجلس را ب کند[211] .

آیت‌الله خامنه‌ای ریاست ‌جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که نهاد ریاست‌ جمهوری از ساختار مناسبی برخوردار نبود. گروههای مشاور و کارگروهها برای کمک به رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی نیز هنوز تشکیل نشده بود و این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد رئیس‌جمهور پدید می‌آورد. به تدریج، دفتر ریاست‌ جمهوری با چندین مشاور و کارگروه شکل گرفت[212] . آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا بخشی از تلاشهای خود را معطوف ساختارسازی برای دفتر رئیس‌ جمهور و نهاد ریاست ‌جمهوری کرد. بعدها در پی ابهام در شرح وظایف رئیس جمهور که کاستی آن به‌ویژه در تعامل با نخست‌ در طول دوره اول آشکار شده بود، قانون اختیارات رئیس جمهور تهیه و تدوین شد و در تاریخ 16 اردیبهشت 1365 به تصویب مجلس شورای ی رسید[213] .

سرفصل برنامه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در دوره‌ی چهارساله‌ی اول ریاست جمهوری عبارت از: اهتمام به امور مربوط به جنگ تحمیلی، نیل به سیاست‌های اقتصادی به سوی حمایت از مستضعفان و دورافتادگان از مرکز، طاغوت‌ز از همه‌ی شئون زندگی اداری، اجتماعی و مردم ایران، کشف و به کارگیری استعدادهای انسانی در همه‌ی عرصه‌ها از تکنیک تا هنر، تأمین امنیت اجتماعی، اداری و قضایی برای ارائه‌ی خدمت مؤثر به مردم، تأمین امنیت و همه‌ی افراد وفادار به نظام با هر شه و تفکر[214] . در دوره‌ی چهارساله‌ی دوم نیز ضمن ادامه‌ی برنامه‌های دوره‌ی اول که در رأس آنها جنگ تحمیلی قرار داشت، تدوین لایحه‌ی اختیارات ریاست جمهوری، کاهش تصدی‌گری ت و واگذاری امور به مردم، به کار گماردن مسئولین لایق، انقل و کارآمد در ت، رفع فقر مزمن و طولانی‌مدت حاکم بر جامعه و زندگی مردم، واگذاری زمینهای کشاورزی به مردم، واگذاری صنایع تی به بخش تعاونی، سهیم‌شدن کارگران در کارخانه‌ها، گسترش و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای کشور به درآمد نفت، مشارکت مردم در امور اقتصادی و فرهنگی کشور با نظارت ت، سوق دادن سیاست فرهنگی کشور به سوی استقلال فرهنگی از اهم برنامه‌های آیت‌الله خامنه‌ای بود[215] .
در عرصه‌ی سیاست و روابط خارجی برنامه‌ی ایشان شامل اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در قبال هر یک از کشورهای جهان و تصمیم‌گیری برمبنای مصالح نظام و کشور همراه با قاطعیت و صراحت، عدم وابستگی به شرق و غرب[216] ، اهمیت دادن به وحدت میان مسلمانان جهان، اهتمام جدی در بازپس گرفتن حقوق مسلمانان جهان از قدرتهای جهانی و مبارزه‌ی مستمر با هرگونه اقدام و حرکتی در جهت سلطه‌ی ابرقدرتها در منطقه، اهتمام جدی به مسئله‌ی قدس و دیگر سرزمینهای غصب‌شده‌ی فلسطین و آمادگی برای مبارزه‌ی همه‌جانبه با دشمن صهیونیست، بازگشت به فرهنگ غنی و اصیل ی در عرصه‌ی بین‌المللی به عنوان سد راه دشمنان و غارتگران، افزایش فعالیت و حضور مؤثر در صحنه‌های بین‌المللی بود[217] .

 دوره‌ی دوم ریاست‌ جمهوری
باتوجه به تجربه مشکلات و اختلاف‌نظرها با نخست‌ و برخی اعضای هیئت ت در چهار ساله اول ریاست جمهوری مایل نبود برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند اما پس از آنکه آن را تکلیف شرعی ایشان دانستند، تصمیم گرفت که در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری نامزد شود و از خواست که در انتخاب نخست‌ مختار باشد و هم پذیرفت[218] .
پس از انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور، و در آستانه‌ی انتخاب نخست‌ آنگاه که معلوم شد آیت‌الله خامنه‌ای به سبب عدم رضایت از وضعیت اداره کشور توسط نخست‌ درصدد معرفی فرد دیگری برای نخست‌ ی است برخی نظامی‌ها نزد ابراز د که پیشرفت در جبهه‌های جنگ منوط به نخست‌ ی دوباره است. به جهت مصلحت جنگ این نظر را پذیرفتند و به آیت‌الله خامنه‌ای حکم د که را به عنوان نخست‌ معرفی کند. آیت‌الله خامنه‌ای در اطاعت از حکم و علیرغم نظر مخالف خود، وی را به مجلس معرفی کرد[219] . در دوره‌ی دوم ریاست‌ جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای اختلافات رئیس جمهور و نخست‌ ادامه یافت و در مواردی مانند معرفی اعضای ک نه، تشدید هم شد.

1.3.3. فعالیت‌های و فرهنگی در دوران ریاست جمهوری
 ترمیم تشکیلات انقلاب فرهنگی
در 8 شهریور 1362 آیت‌الله خامنه‌ای، اولین ترمیم عمده در ستاد انقلاب فرهنگی را براساس حکم عهده‌دار شد. این حکم را در پاسخ به استعلام ایشان به مناسبت بازگشایی ها صادر کرد[220] . همچنین، دومین ترمیم در ستاد انقلاب فرهنگی را بر اساس پیام در 19 آذر 1363، صورت داد[221] . در این ترمیم، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد و رئیس‌جمهور رئیس این شورا شد[222] . آیت‌الله خامنه‌ای این سمت را تا پایان دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خود در تیر 1368 عهده‌دار بود و در این سالها در تدوین سیاستهای مهم فرهنگی کشور نقش مؤثری ایفا نمود[223] .

 فعال دستگاه سیاست خارجی
در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران فع ر شد. یکی از شاخصهای توسعه‌ی سیاست و روابط خارجی، سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف برای توسعه روابط بود که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری شروع شد و در دوره‌ی دوم توسعه یافت[224] . ایشان در دوره‌ی اول ریاست‌ جمهوری از 15 تا 20 شهریور 1363 به کشورهای ، لیبی و الجزایر و در دوره‌ی دوم از 23 دی تا 3 بهمن 1364 به کشورهای آسیایی و آفریقایی پا تان، تانزانیا، زیمبابوه، آنگولا و موزامبیک سفر نمود. از 11 تا 15 شهریور 1365 برای شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در هراره مجدداً به زیمبابوه سفر کرد. در این سفر در اجلاس سران سخنرانی کرد و با برخی از سران کشورهای غیرمتعهد دیدار و گفت‌وگو نمود[225] . از 2 تا 6 اسفند 1367 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی[226] و از 19 تا 26 اردیبهشت 1368 به کشورهای چین و کره ‌شمالی سفر کرد[227] .
آیت‌الله خامنه‌ای در 31 شهریور 1366 در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و در سخنرانی خود دیدگاهها و مواضع اصولی ایران را برای سران تهای جهان تشریح نمود. این اولین حضور رئیس جمهور ی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود[228] . نکته‌ی حائز اهمیت در سفر به سازمان ملل، استقبال عظیم ایرانیان و مسلمانان مقیم نیویورک و اصحاب مطبوعات بین‌المللی از ایشان و فعالیتهای ایشان برای تبیین شرایط انقلاب ی، جنگ تحمیلی و سیاستهای استکبار جهانی در قبال ایران بود. ت ‌ی مسلمانان نیویورک و سخنرانی در خطبه‌های آن نیز از نکات جالب و با اهمیت این سفر بود.
از اقدامات دیگر آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی سیاست خارجی می‌توان به برقراری ارتباط منسجم با گروههای شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها و تشکیل مجلس اعلای انقلاب ی عراق اشاره کرد. به طوری که اختلاف بین آنها را به وحدت و اتحاد بر ضد دشمن مشترک‌شان تبدیل کرد. تشکیل حزب وحدت ی از احزاب هشت‌گانه افغانستان که به رقابت زیان‌بار آنها پایان داد و نیز تشکیل مجلس اعلای انقلاب ی عراق از مصداق‌های مهم این رویکرد است. در این دوره، به دامنه‌ی حمایت ایران از مبارزان ی در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان افزوده شد و پشتیبانی ایران به احزاب و گروههای ی در آن کشورها جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای بخشید.

 بازدیدها، دیدار و سفرهای استانی
دیدار با اقشار مختلف مردم، بازدید از مؤسسات و سازمانهای گوناگون، شرکت در مراسم افتتاح طرحها، شرکت در همایشها و سفرهای استانی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. حفظ ارتباط با مردم به ویژه خانواده‌های از راهبردهای اساسی آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. بر این پایه ملاقات‌های مردمی ـ در مناسبت‌های مختلف ـ در دیدارهای با خانواده‌های ، خصوصاً سرزدن به منازل آنان به عنوان یکی از برنامه‌های ثابت ایشان و ابتکار قابل توجه در نوع رابطه زمامداران و مردم محسوب می‌شود. همچنین، سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای به استانها و مناطق مختلف کشور، با هدف ملاقات با اقشار مختلف مردم، به‌ویژه قشر محروم و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک، رفع اختلافات مقامات محلی، پیگیری مسائل مربوط به جنگ و همکاری و ، دیدار با علما و بزرگان ا و روستاها، بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و مانند آن از جمله ابتکارات، فعالیتهای مستمر و مؤثر ایشان بود.

 نامه به آیت‌الله خامنه‌ای
در 16 دی 1366، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای و ناظر به بیانات ایشان در خطبه‌های ‌ی تهران در موضوع حدود اختیارات حکومت ی و ، حکومت ی را از احکام اولیه‌ی و مقدم بر تمام احکام فرعیه دانسته و را مطلقه عنوان نمود. آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌ی ، متابعت نظری و عملی خود را از دیدگاه اعلام نمود. همچنین در جلسه‌ای حضوری، مقصود خود از بیانات در خطبه‌های را با مطرح د. نیز بلافاصله در همان روز به این نامه پاسخ داده و ضمن تقدیر از آیت‌الله خامنه‌ای، در بخشی از آن نوشتند: «اینجانب از سال‌های با جناب‌عالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاکنون باقی است، جناب‌عالی را یکی از بازوهای توانای می‌دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان و متعهدان به و مبانی ی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‌دهید» [229] .

 اولین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پی اختلافات مجلس شورای ی و شورای نگهبان در تصویب لوایح مختلف، در پاسخ به نامه‌ی سران کشور (از جمله آیت‌الله خامنه‌ای)، در 17 بهمن 1366 با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت موافقت د[230] . بر این اساس، آیت‌الله خامنه‌ای اولین رئیس مجمع تشخیص قرار گرفتند[231] . ایشان این سمت را تا پایان دوره ریاست جمهوری عهده‌دار بود[232] .مشاهده متن کامل ...
هشت سال دیپلماسی عمومی در نیویورک
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

برنامه های اولین سفر به سازمان ملل متحد - سال 84

سخنرانی در شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار با روسای جمهور الجزایر، پا تان، ونزوئلا، لبنان، شیلی، اندونزی، اوکراین، بلاروس، تاجی تان، گرجستان، عراق، روسیه، اروگوئه، کرواسی، نخست ان کویت و ارمنستان، پادشاه اردن، ولیعهد بحرین و وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی (انگیس، آلمان و فرانسه)

دیدار با دبیرکل سازمان ملل

دیدار با دبیر کل اتحادیه عرب

دیدار با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

دیدار با هیات مرکزی انجمن ی دانشجویان مقیم

دیدار با ایرانیان مقیم

شرکت در موسسه ی نیویورک

مصاحبه اختصاصی با هفته نامه نیوزویک، مجله تایمز، شبکه cnn و مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه

 

برنامه های دومین سفر به سازمان ملل - سال 85

 سخنرانی در شصت و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار با روسای جمهور افغانستان، گرجستان، آفریقای جنوبی، کومور و نخست ایتالیا

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با اعضای کلیسای طرفدار صلح نیویورک

دیدار با جمعی از روشنفکران و نویسندگان یی

دیدار و پرسش و پاسخ با اعضای شورای روابط خارجی

مصاحبه با مجله تایمز

 

برنامه های سومین سفر به سازمان ملل- سال 86

سخنرانی در شصت و دومین مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار با روسای جمهور لبنان، زیمبابوه، کرواسی، نیکاراگوئه، اندونزی، نیجریه، سنگال، کومور، نخست ان ترکیه، ما ی، عراق و معاون رئیس جمهور گامبیا

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با دبیر کل سازمان کنفرانس ی

سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان و اساتید کلمبیا

دیدار با ایرانیان مقیم

دیدار با خاخامهای یهودی نیویورک

دیدار با ان اصحاب کلیسا و شماری از ان یهودی

دیدار با علما و ون مسلمان سراسر

دیدار با اعضای باشگاه ملی مطبوعات

دیدار با پژوهشگران و اصحاب رسانه در

مصاحبه با شبکه های cnn، cbs، pbs، الجزیره انگلیسی و خبرگزاری آسوشیتدپرس

کنفرانس خبری

 

برنامه های چهارمین سفر به سازمان ملل - سال 87

سخنرانی در شصت و سومین مجمع عمومی سازمان ملل

سخنرانی در نشست توسعه آفریقا

دیدار با روسای جمهور پا تان، کنیا، عراق، زیمبابوه، لبنان، کومور، سریلانکا، قطر و رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با دبیر کل سازمان کنفرانس ی

دیدار با متخصصان ایرانی مقیم

دیدار با ایرانیان مقیم

دیدار با اعضای سازمان مذاهب برای صلح (منونایتها)

دیدار با جمعی از فعالان صلح و گروه های ضد جنگ در

دیدار با جمعی از اعضای کانون های شه یی

دیدار با جمعی از ان گروه های یهودی

سخنرانی و پرسش و پاسخ در دیدار با دانشجویان های

دیدار با شمار بسیاری از ان ی، مسلمان و یهودی و سخنرانی در نشست بین ادیان

مصاحبه با مدیران ارشد رسانه های

مصاحبه با اعضای هیئت سردبیری نیویورک تایمز

مصاحبه با شبکه های cnn، pbs، پاسیفیکا (برنامه دموکراسی اکنون)، شبکه رادیویی npr و گفتگو با رو مه تایمز

کنفرانس مطبوعاتی

 

برنامه های پنجمین سفر به سازمان ملل - سال 88

سخنرانی در شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار با روسای جمهور بولیوی، برزیل، لبنان، الجزایر، عراق، پا تان نخست سریلانکا، امور خارجه عمان

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با رئیس مجمع عمومی شصت و سوم

دیدار و پرسش و پاسخ با دانشجویان یی

پاسخ به پرسش های نمایندگان جوامع ی در

نشست با شورای دبیران هفته نامه تایم

نشست با سردبیران رسانه های اسپانیولی زبان

مصاحبه با شبکه های cnn، cbs، nptn، nbc، کانال 2 فرانسه، شبکه رادیویی npr، خبرگزاری آسوشیتدپرس، رو مه واشنگتن پست

کنفرانس مطبوعاتی

 

برنامه های ششمین سفر در سازمان ملل - سال 89

سخنرانی در شصت و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل

سخنرانی در اجلاس توسعه هزاره

دیدار با روسای جمهور عراق، بولیوی، ترکیه، سریلانکا، قبرس، کومور، تاجی تان، زیمبابوه، سومالی، لبنان، نخست ان یونان، سنت وینسنت، موریتانی، امور خارجه کوبا، اکوادور، برزیل، پادشاه سوازیلند و معاون رئیس جمهور سودان

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با دبیر کل اتحادیه عرب

دیدار با نخبگان و ایرانیان مقیم

گفتگو و پرسش و پاسخ با دانشجویان و یان از طریق ویدئو کنفرانس

دیدار با جمعی از دانشجویان yale

دیدار با 57 شخصیت برجسته علمی

دیدار با تشکل های ضد جنگ

دیدار با علما و ون مسلمان

شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران و سردبیران شاخص رسانه های

مصاحبه با شبکه های cnn، nbc، pbs، abc، فا نیوز، راشاتودی، trt ترکیه، tbs ژاپن، شبکه تلویزیونی سازمان ملل، مجله نیوزویک، خبرگزاری آسوشیتدپرس

کنفرانس مطبوعاتی

 

برنامه های هفتمین سفر به سازمان ملل - سال 90

سخنرانی در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل

دیدار با روسای جمهور بولیوی، لبنان، سریلانکا، عراق نخست ان هند، ترکیه، سنت وینسنت، سوازیلند، مشاور نیکاراگوئه

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با ایرانیان مقیم

دیدار با جمعی از نخبگان

دیدار و گفتگو با جمعی از اساتید و دانشجویان های

دیدار با مدیران رسانه های یی

دیدار با ان و فعالان گروه های ضد جنگ در

دیدار با مدیران و سردبیران آسوشیتدپرس

مصاحبه با شبکه های تلویزیونی abc، nbc، pbs، راشاتودی، الجزیره، هفته نامه نیویورک تایمز، رو مه واشنگتن پست

کنفرانس مطبوعاتی

 

برنامه های هشتمین سفر به سازمان ملل- سال 91

سخنرانی در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل

سخنرانی درنشست عالیرتبه حاکمیت قانون

دیدار با دبیر کل سازمان ملل

دیدار با ایرانیان مقیم

دیدار با جمعی از نخبگان یی

دیدار با جمعی از اساتید و دانشجویان های

دیدار با ان ادیان ابراهیمی و گروه های اجتماعی

دیدار با ان اتحادیه جهانی یهودیان ضد صهیونیسم

گفتگو با اعضای شورای سردبیری خبرگزاری آسوشیتدپرس

جلسه با مدیران رسانه ای

مصاحبه با شبکه های cnn، pbs، cbs، سی ان ان اسپانیولی، nhk ژاپن، المیادین لبنان و رو مه واشنگتن پست

کنفرانس مطبوعاتی

 

منبع : بایگانی سایت ریاست جمهوری

...........

در جهان امروز که با آگاهی و بیداری روز افزون انسان ها و ایستادن ملت ها در مقابل سیاستمداران فاسد که در غرب با حمایت ل صهیونیسم و در برخی نقاط دیگر دنیا از جمله بسیاری کشورهای خاورمیانه با حمایت غرب به قدرت رسیده اند روبرو هستیم، عقب گرد به سوی رابطه با این سیاستمداران به جای ارتباط با افکار عمومی و گروه های مردمی و بعد هم تحسین آن از سوی عده ای دیگر بسیار تأسف برانگیز است. شکی نیست که با آگاهی انسان ها مدیریت آینده جهان در دست ملت ها خواهد بود نه سیاستمداران فاسدی که جهان امروز در آتش زیاده خواهی های آنها می سوزد.

به امید روزی که دستها و دلهای همه انسان ها در تمام جهان به یکدیگر پیوند خورده و بساط ظلم و زور و فریب را از زندگی بشر برچیند...

پی نوشت : چند فایل جدید در وبلاگ سخنرانی های آپلود شده است.مشاهده متن کامل ...
ما و حافظ (شرح غزل اول از طاهرزاده )، در چگونگی طی ِ راه سخت عشق
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

در چگونگی طی ِ راه سخت عشق

====================

الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

شعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است.

مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب میّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن میّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان می نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی میّ دادن امکان ادامه اش باشد.

حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران ها و صبرها می طلبد و ملامت کشیدن ها دارد. حضرت «رضوان اللّه تعالی علیه» در این رابطه می فرمایند:

«کی توانی خواند در محراب ابرویش قرن ها باید در این شه سرگردان شوی»

====================

به بوی نافه ای کا صبا زان طره بگشاید

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

با وزیدن صبا، بوی نافه در فضا می پراکند، بوی نافه ای که با عطر افشانی خود و از تاب زلف مشکین اش، عالمی به هم می ریزد. با جعدِ زلف و با زلف پیچ در پیچ اش که همان تجلیات گوناگون حق تعالی است در عالَم کثرات -که محل تقابل و تضاد و جنگ و صلح است- چه خون هایی که در دل ها افتاد و مشکل عشق هم از همین جا است که باید از این کثرات به سوی وحدتِ جاری در عالم نظر کرد و تا انسان خون دل نخورد آن وحدت ظهور نمی کند.

====================

به میّ سجاده رنگین کن، گرت پیرمُغان گوید

که سالک بی خبر نَبْوَد، ز راه و رسم منزل ها

حافظ راهِ عبور از کثرت به سوی وحدت را نشان می دهد که آن پیروی از فرهنگ سالکِ راه رفته است که تنها چنین افرادی که خودشان راه ولایت را طیّ کرده اند، شایسته ی پیروی هستند و این غیر از آن است که در فضای علمی قرار گیریم و از خضر بپرسیم چرا چنین کرد و چرا چنین نکرد. ساحتِ عبور از کثرت به وحدت، تلاشی است که با هماهنگی با نگاه سالکِ ره رفته ظهور می کند.

====================

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

فریاد می دارد که بربندید محمل ها

حتی اگر من در منزل جانان از مشکلات عشق رها شده باشم، باز ایمن نیستم. زیرا راه به انتها نرسیده و هر لحظه سُروشی در گوش ندا سر می دهد که حرکت کنید و راه های طیّ نشده سلوک را با عبادات نیمه شبان ادامه دهید.

====================

شب تاریک و بیم موج و گرد چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟

در راستای مشکلات عشق، اقیانوسی را رو در روی خود داری که در دل تاریکی شب با موج های خود تو را در برگرفته و گرداب هایش تو را در چنگال خود دارد و این چیزی نیست که هر که در وادی عشق قدم ننهاده است بتواند دریابد و معارفی آنچنان را که عشق بر او هدیه می کند را تصور کند و بدان راه یابد.

====================

همه کارم ز خ می به بدنامی کشید آ

نهان کی مانَد آن رازی کز او سازند محفل ها

وقتی سالک به دنبال کارهای خود می رود و بخواهد درد فراق خود را درمان کند و کامِ جانِ شعله ور خود را جواب دهد، کارش به بد نامی می کشد و عقل اهل دنیا و ظاهربینان او را تحمل نمی کنند و لذا سالک با یک نوع بدنامی در این مسیر روبه رو می شود و این چیزی نیست که ی بخواهد در این مسیر باشد و از آن فرار کند بلکه از آن محفل ها سازند و بدنامی سالک را نُقل محفل خود می کنند و باید تحمل کرد زیرا این نوع بدنامی بالاتر از خوش نامیِ بین اهل دنیا است - حتی اگر بگویند مگر علیu هم می خواند؟ - با این همه آن شخصیت آسمانی عالم گیر شد و راز شخصیت او نقل مجالس و محافل اهل معنا گشت.

====================

حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

مَتَی مَا تَلْقَ مَن تَهوی دَعِ الدنیا و اَهْمِل ها

با توجه به آنچه گفتیم اگر به واقع حضور می خواهی از معشوق ازلی غایب مشو زیرا او در تو هست و توجه به غیر او را از تو می پوشاند و غایب می کند. حال هر وقت آن محبوب جان را ملاقات کردی، دنیا را رها کن و آن را واگذار، وگرنه نه آن حضور می آید و نه می ماند و این است نقشه ی راه جهت طی راه سخت عشق. بدین معنا که از ایدآل نباید چشم برداشت ولی باید دید چگونه می توان به آن رسید. نباید کارهای دشوار را سهل بپنداریم.

والسلام

منبعمشاهده متن کامل ...
فرد منتخب زمانی رئیسجمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد
درخواست حذف اطلاعات

کد خبر : 5834


دوشنبه 09 مرداد 1396 - 20:34
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی/ بخش دوم


فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت ال والمسلمین لیالی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت: امضای حکم ریاست جمهوری که به تنفیذ مشهور است، از وظایف ی است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ حکم توسط ی و جامعه برخوردار باشد.


فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد

 


در اصل 110 قانون اساسی ایران به وظایف و اختیارات ی پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط ی اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت ال والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.


 


وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که ی چه و چه معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟


واقع قضیه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به رأی مردم اولاً و اعتبار چرخه و فرآیند نظام انتخابات ثانیاً وجود ندارد. هیچ مصلحتی بالاتر از رأی مردم و پذیرش رأی مردم و پذیرش مقبولیت ساختار نظام نیست، اگر مصلحت است که من احساس می‌کنم مصلحت معنایی ندارد چون بر اساس قانون و قانونگذار این چرخه را تعیین کرده است هیچ مصلحتی بالاتر از پذیرش رأی مردم که میزان رأی مردم و مقبولیت رأی مردم و مصالحی که از دل این مصالح، بقای نظام است، وجود ندارد.


هر بخش این نظام چه از طرف ی نظام و چه از طرف زیرمجموعه‌ها، قوا، مردم مورد چالش قرار بگیرد کل ساختار نظام مورد چالش قرار می‌گیرد، یعنی قانون‌گذاران ما در تدوین قانون اساسی این مصلحت‌ها و مصالح را دیده‌اند که چرخه و فرآیند انتخابات این چنین باشد، ی به هر دلیلی این چرخه و فرآیند را قبول ندارد باید طرف دیگری بیاید، پیشنهاد دیگری بدهد، تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کند اما این قانون، این چارچوبی که الان داریم بر اساس این چارچوب همه موظف هستند که بر مُرّ این قانون عمل کنند و هیچ مانند و ولی جامعه موظف به عمل به قانون نیست.


و لذا ی نظام همیشه تأکید می فرمایند که در همه بخش‌ها بر اساس مُرّ قانون و چارچوب نظام و ساختار نظام باشند طبیعتا اگر مصلحتی وجود دارد خود چارچوب نظام، خود رای مردم است، نه اینکه با اعتبار و حکم ثانوی بگوییم که ی نظام می‌خواهد به اعتبار مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کند.


یکی از بحث‌های مهمی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام ی به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات است؛ فرایند انتخاب و انتخاباتی که از دل آن آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ساختارهای نظام بر می‌خیزند.


پذیرش محصول انتخاب و انتخابات یعنی عمل به قانون، تاکید می‌کنم تاکید بر قانون و قانونگذاری؛ اگر عمل به قانون در ساختار نظام وجود نداشته باشد و اگر متولیان، منتخبان، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و سایر ساختارها و مراکزی که در نظام وجود دارد در صدد عمل به قانون نباشند، اصلاً نظام و ساختار معنایی نخواهد داشت.


اگر همه به عمل به قانون برنگردیم عملاً نظامی وجود نخواهد داشت، ساختاری وجود نخواهد داشت، متاسفانه در بخشی از جهات مشاهده می‌شود که بسیاری از ما که در این کشتی نشسته‌ایم همه یا بخشی از ما مشغول سوراخ همین کشتی هستیم بی قانونی‌ها یا فراتر از قانون‌هایی انجام می‌دهیم یا اختیارات فراتر از قانون برای خود می‌خواهیم.


طبیعت معنای قانون یعنی عمل به چارچوب و ضوابطی که نظام برای بقای نظام و حفظ نظام آن را پیش بینی کرده است طبیعتاً در این چرخه نظام انتخابات آقای رئیس جمهور را داریم و آقای رئیس جمهور با اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است.


همین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مسئول نظارت بر آقای رئیس جمهور و ک نه ت و وزرا است؛ هر جا احساس کرد می‌تواند از آقای رئیس جمهور تا وزرا سؤال بپرسد، استیضاح کند، به عدم بقای آقای یا ریاست جمهور رأی بدهد.


همین قانونگذار تبیین کرده است که قوه‌ای به نام خود قوه قضایی داریم که مسئول نظارت بر سایر قوا است، اگر کلان قوه مجریه از آقای رئیس‌جمهور تا وزرا، معاونین و زیر مجموعه‌ها تخلفی کنند، اگر قوه مقننه از رئیس مجلس تا نمایندگان مجلس و تا سایر مجموعه‌ها تخلفی صورت بپذیرد یا اشکال و ایرادی در سیستم قانونگذاری وجود داشته باشد که جرمی اتفاق بیافتد قوه قضاییه مسئول پیگیری جرمی است که در قوه مجریه یا در قوه قضاییه اتفاق افتاده است پس بر اساس تفکیک قوا دقت کنیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تفکیک قوا پذیرفته شده است، و قوا حق ندارند که در محدوده یکدیگر دخ کنند، چگونه باید در محدوده یکدیگر دخ نکنند؟  با عمل به قانون و مُرّ قانون و ساختار نظام ایران.


عبارت زیبایی را نسبت به آقای بنی‌صدر دارد، آقای بنی صدر یک جاهایی گفته بود که من قانون را قبول ندارم تعبیر تعبیر زیبایی است، به این مضمون تعبیر تندی دارند که «شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».


نکته مهمی است هر ی در چارچوب ساختار نظام قرار گرفت باید به قانون عمل کند، قانونگذار می‌گوید شورای نگهبان قانون است، مجمع تشخیص مصلحت قانون است، مجلس قانون است و همه ارکان نظام در ساختار و چارچوب نظام حرکت خواهند کرد.


 


وسائل: با توجه به سخنان شما سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه بین قانون اساسی و چیست؟ یک سوال پر دامنه ای است و افراد مختلف و گرایش‌های مختلف همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که اگر ساز و کار قانون اساسی در این است که ی نظام حکم آقای رئیس جمهور را تنفیذ کند این تنفیذ از وظایف اساسی ولی فقیه است یا وظایف قانونی است که ولی فقیه باید در چارچوب قانون به آن عمل کند؟


به عبارت دیگر آیا ولی فقیه در قانون است یا بر قانون است؟ سؤالی است که خیلی مطرح می‌شود و خیلی از افراد هم آن را مطرح می‌کنند؟


باید به این مسئله نگاه دیگری داشت که در تفکر دینی و فقه شیعه ولی فقیه وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت نظام است حال در اینجا نظام ما نظام است.


وظایف ولی فقیه فراتر از وظایفی است که در قانون آمده است، حتی در قانون اساسی، حتی در اصل 110 قانون اساسی؛ در بیان وظایف ولی فقیه آمده است که بحث ت و ی جامعه « ی جامعه چندین وظیفه دارد که یکی از وظایف او حل اختلافات بین قوا و سران سه قوه است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که اتفاقاً هر سه حرفشان درست است، قوه مجریه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه قضاییه هم گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است یا تشخیص من این است.


من رئیس جمهور یا هیئت ت احساس می‌کنم که این کار باید انجام شود، آقای مجلس یعنی قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون این کار نباید انجام شود یا قوه قضایی می گویند که بر اساس قانون این کار نباید انجام یا باید انجام شود این اختلاف بین سه قوه است.


حل اختلاف بین سه قوه وظیفه ی جامعه است؛ محدوده اختلاف بین سه قوه در کجای قانون مشخص شده است؟ مگر مشخص است که اختلافات کجاست؟ در چه مسئله‌ای اختلاف دارند؟ در چه موضوعی با هم اختلاف دارند؟ حل اختلاف بین قوا کلی است، کلیت دارد و لذا اختیارات ولی فقیه مطلق است، می‌گوییم ولایت مطلقه فقیه.


نکته دوم این است که در اصل 110 قانون اساسی آمده است که از وظایف ی حل معضلات نظام است؛ سؤال این است که معزل نظام کجاست؟ مگر ما همه معضلات نظام را شمرده‌ایم؟ مگر می‌دانیم که کجاست؟ معضلات نظام، معضلاتی است که یا تا به حال پیش آمده و حل شده است یا مسائلی است که هنوز پیش نیامده است و حل نشده است و در آینده نظام با معضلاتی مواجه خواهد شد.


دلیل سوم بر فراتر از قانون بودن بحثهای حول محور احکام حکومتی است که بر اساس احکام اولی وظایف ی مشخص است؛ چارچوب قانون هم مشخص است؛ ساختارها و چارچوب‌های نظام هم بر اساس حکم اولی است اما به هر دلیلی احکام اولیه در حل نظام و اداره نظام، جاهایی جواب نداد، ی جامعه متوسل به حکم حکومتی و حکم ثانوی می شود.


سؤال این است که مگر همه احکام حکومتی یا حکم ثانوی را شمرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در قالب قانون بیاوریم، بگوییم که احکام حکومتی دایره‌اش مشخص است، هر جایی و به هر دلیلی که جامعه بر اساس احکام حکم اولی اداره نشد ی جامعه می‌تواند از احکام حکومتی و اختیارات ی استفاده کنند پس همه اینها نشان می‌دهند که اختیارات ی فراتر از قانون است و خود قانون و قانونگذار تبیین کرده است که اختیارات ی فراتر از قانون است، اختیار ی اداره حاکمیت و حکومت جامعه است؛ اداره نظام ی است؛ هر جایی نظام ی با معضلی مواجه شود با بحرانی و مشکلی مواجه شود وظیفه ی جامعه و جامعه و ولی جامعه و ولی فقیه جامعه حل معضلات نظام است؛ این امکان ندارد مگر اینکه ولایت او مطلقه باشد و در چارچوب وظایفی که اصل 110 قانون اساسی به ی داده است برای حل معضلات، بتواند نظام را مدیریت کند، ساختارهای نظام را مدیریت کند، ارتباطات بین سه قوه را تعیین کند، اگر اختلافی بین قوا، مجلس، شورای نگهبان و سایر مراکز نظام اتفاق افتاد مجموعه‌ای را به عنوان شورای حل اختلاف تعیین کند که این اختلافات را حل کند.


من بحث را جمع بندی می‌کنم، اجمالاً بحث تنفیذ از وظایف ی است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که 1- از تنفیذ حکم توسط ی و جامعه برخوردار باشد 2- مراسم تحلیف برگزار شود یعنی آقای رئیس جمهور در مجلس شورای ی در کنار رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه و مسئولین و نمایندگان مجلس و منتخبان مردم و رؤسای ساختارهای نظام حاضر شود و سوگند یاد کند به قانون اساسی که پایبند به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب ی و ارزشهای نظام باشد و بتواند بر اساس وظایفی که آقای رئیس جمهور در قانون برایش مشخص شده است، سوگند یاد کند که وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد و آقای رئیس‌جمهور هر ی هست تا زمانی که در محدوده مدت معین 4 سال و بر اساس شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اجرای قانون اساسی و وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه مجریه و قوه اجرایی کشور را به عهده دارد؛ هر جایی هم که ایرادی یا اشکالی پیدا کرد طبیعتاً دستگاه قوه مقننه باید کمکش کند، دستگاه قضایی باید کمکش کند اختلافاتی اگر حاصل شد قوا باید اختلافات خود را حل کنند و اگر حل نشد طبیعتاً مراجعه به سایر مراکز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بالاتر شورای حل اختلاف و بالاتر ی نظام است که وظیفه‌اش اداره سه قوه و هماهنگ این سه قوه با هم و اداره کشور و حاکمیت و حکومت است.


 


وسائل: بحث شما کامل و جامع بود مخصوصاً تأکید حضرت عالی بر قانون و ساختارهای نظام؛ شما بحثی را مطرح کردید که بین اساتید اختلاف است که آیا تنفیذ از اختیارات ی است یا از وظایف ی؛ این بحث را تبیین کردید که از وظایف ی است به دلیل اینکه ی باید پایبند به قانون باشد و قانونگذار ساختار و روندی را مشخص کرده و ی هم باید م م به آن روند و ساختار و قانون باشد و مثال‌های هم فرمودید که بحث منتظری و بنی صدر و چنین مسائلی از این قبیل، اما در مقابل انی هستند که می‌گویند از اختیارات ی است و استدلال‌هایی می‌آورند که عمده مسأله این افراد بحث مطلقه بودن است؛ که ورای قانون است و حضرتعالی هم این مسأله را فرمودید.


دوم اینکه آن موارد را می‌فرمایند که این موارد اصلاً ولی فقیه یکی از کارهایش رشد و هدایت جامعه است و امثال منتظری و بنی صدر آن زمان که حضرت آن رأی را پذیرفت و به نظر دوستان و مردم تن داد به این دلیل بود که هنوز آن فساد بزرگ این‌ها علنی نشده بود و بروز داده نشده بود، بالا ه پنهان بود و خیلی از نزدیکان هم می‌گفتند که اینها افراد شایسته‌ای هستند، لذا ولی فقیه، جامعه باید تن بدهد برای رشد جامعه، ساختارها و سازمان‌ها و مردم تکامل پیدا کنند تا اینکه فساد فرد علنی شود و بعد خود ساختار یا خود مردم وارد می‌شوند.


این استدلالی است که اساتیدی که در این مسأله کار می‌کنند می‌آورند که از اختیارات ی است و ی دستش در این موضوع باز است، اما به ساختارها و قانون تن می‌دهد برای اینکه این روند عقلایی است که جامعه پیش رود.


چند نکته را توجه کنید؛ وقتی قانون تصویب شد، اولین مجری قانون خود قانونگذار است و لذا و ولی فقیه جامعه هیچگاه خلاف قانون عمل نخواهند کرد م م به اجرای قانون است، هم رضوان‌الله تعالی علیه و هم معظم انقلاب اینگونه بودند؛ کار را انجام نمی‌دهند که ذره‌ای تخطی از قانون یا شائبه‌ای از خلاف قانون باشد و از آن طرف هم همیشه تأکید بر قانون و اجرای قانون دارند.


قانونگذار وقتی قانون را تصویب کرد و قانون تصویب شد؛ مجلس شورای ی قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان تصویب کرد و بعد امضا و ابلاغ شد این قانون است و همه باید به آن عمل کنند؛ این نکته اول که ی جامعه هم م م به اجرای قانون است و قانونگذار چرخه را اینگونه تبیین کرده است که از وظایف ی تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.


نکته دوم این است که دوستانی که معتقد هستند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات ی است سؤال من این است که مردم به آقای زید به عنوان آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند؛ ی نظام به هر دلیلی اختیار دارد که تنفیذ نکند؛ چه باید کرد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ این انتخابات باطل شود؟ انتخابات مجددی برگزار کنیم، ی اختیار دارد که تأیید نکند، این انتخابات را هم باطل کنیم، انتخابات بعدی و انتخابات بعدی، پایان این قضیه کجاست؟ محدوده‌ای که برای اختیارات ی می‌خواهیم تعیین کنیم بر عدم تنفیذ سنگ روی سنگ بند نخواهد شد قانونگذار تبیین کرده است و قانون گذاشته است که وقتی آقای زید یا آقای عمرو از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است آمد شرایط اولیه را داشته، تبلیغات کرد، انتخابات کرد، حرف‌های خود را بیان کرد، مردم به او رای دادند این شماره 1؛ تا به حال اول کار است؛ وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کرد و به شورای نگهبان ابلاغ کرد، این شماره دو بود؛ شورای نگهبان چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید کرد این سه، این چرخه درستی است، اصل ساختاری که قانونگذار تبیین کرده است قانونگذاران تبیین کرده‌اند که وزارت کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را تأیید کند، اگر ی هم مشکل دارد به شورای نگهبان مراجعه کند، شورای نگهبان هم بررسی کرد، شکایت‌ها قابل توجه نبود و انتخابات تأیید شد.


در چنین فرآیندی اگر ی انتخابات را تأیید نکند، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند، مشکل کار کجاست؟ انتخاب مردم تأیید نشده است، مقبولیت مردم تأیید نشده است؛ چرخه فرآیند انتخابات تأیید نشده است همه اینها خلاف قانون می‌شود و لذا انتخابات و تنفیذ از وظایف ی است و معمولاً و ولی جامعه هم همیشه این را تأیید کرده‌اند و تایید می کنند؛ بله اگر در جایی در چرخه و فرآیند انتخابات اشکال و ایرادی وجود داشته باشد و ولی فقیه جامعه بر اساس احکام حکومتی دخ می‌کند.


مثلاً شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را در سال 84 اعلام می‌کند دو نفر از افراد اسمشان در فرایند تأیید لیست انتخابات نبود و ولی فقیه جامعه از باب حکم حکومتی و مصالح جامعه اعلام می‌کند که آقای زید و آقای عمرو برگردند.


احکام حکومتی و مصالح نظام مقدم است البته احکام حکومتی محدود است مصالح نظام و حکم حکومتی محدود به اختیارات ی است که داریم اما امضای حکم تنفیذ از باب مصالح نظام و حکم حکومتی نیست حکم قانونی است و قانونگذار تبیین کرد که ی و و ولی فقیه جامعه و ی نظام این حکم را باید تنفیذ کند./ف


مصاحبه کننده: محسن رضایی


 


 


کد خبرنگار : 38


مشاهده متن کامل ...
فرد منتخب زمانی رئیسجمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد
درخواست حذف اطلاعات

   
کد خبر : 5834


دوشنبه 09 مرداد 1396 - 20:34         http://vasael.ir/fa/news-details/5834/
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی/ بخش دوم


فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت ال والمسلمین لیالی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت: امضای حکم ریاست جمهوری که به تنفیذ مشهور است، از وظایف ی است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ حکم توسط ی و جامعه برخوردار باشد.


فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ ی برخوردار باشد

 


در اصل 110 قانون اساسی ایران به وظایف و اختیارات ی پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط ی اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت ال والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.


 


وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که ی چه و چه معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟


واقع قضیه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به رأی مردم اولاً و اعتبار چرخه و فرآیند نظام انتخابات ثانیاً وجود ندارد. هیچ مصلحتی بالاتر از رأی مردم و پذیرش رأی مردم و پذیرش مقبولیت ساختار نظام نیست، اگر مصلحت است که من احساس می‌کنم مصلحت معنایی ندارد چون بر اساس قانون و قانونگذار این چرخه را تعیین کرده است هیچ مصلحتی بالاتر از پذیرش رأی مردم که میزان رأی مردم و مقبولیت رأی مردم و مصالحی که از دل این مصالح، بقای نظام است، وجود ندارد.


هر بخش این نظام چه از طرف ی نظام و چه از طرف زیرمجموعه‌ها، قوا، مردم مورد چالش قرار بگیرد کل ساختار نظام مورد چالش قرار می‌گیرد، یعنی قانون‌گذاران ما در تدوین قانون اساسی این مصلحت‌ها و مصالح را دیده‌اند که چرخه و فرآیند انتخابات این چنین باشد، ی به هر دلیلی این چرخه و فرآیند را قبول ندارد باید طرف دیگری بیاید، پیشنهاد دیگری بدهد، تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کند اما این قانون، این چارچوبی که الان داریم بر اساس این چارچوب همه موظف هستند که بر مُرّ این قانون عمل کنند و هیچ مانند و ولی جامعه موظف به عمل به قانون نیست.


و لذا ی نظام همیشه تأکید می فرمایند که در همه بخش‌ها بر اساس مُرّ قانون و چارچوب نظام و ساختار نظام باشند طبیعتا اگر مصلحتی وجود دارد خود چارچوب نظام، خود رای مردم است، نه اینکه با اعتبار و حکم ثانوی بگوییم که ی نظام می‌خواهد به اعتبار مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کند.


یکی از بحث‌های مهمی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام ی به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات است؛ فرایند انتخاب و انتخاباتی که از دل آن آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ساختارهای نظام بر می‌خیزند.


پذیرش محصول انتخاب و انتخابات یعنی عمل به قانون، تاکید می‌کنم تاکید بر قانون و قانونگذاری؛ اگر عمل به قانون در ساختار نظام وجود نداشته باشد و اگر متولیان، منتخبان، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و سایر ساختارها و مراکزی که در نظام وجود دارد در صدد عمل به قانون نباشند، اصلاً نظام و ساختار معنایی نخواهد داشت.


اگر همه به عمل به قانون برنگردیم عملاً نظامی وجود نخواهد داشت، ساختاری وجود نخواهد داشت، متاسفانه در بخشی از جهات مشاهده می‌شود که بسیاری از ما که در این کشتی نشسته‌ایم همه یا بخشی از ما مشغول سوراخ همین کشتی هستیم بی قانونی‌ها یا فراتر از قانون‌هایی انجام می‌دهیم یا اختیارات فراتر از قانون برای خود می‌خواهیم.


طبیعت معنای قانون یعنی عمل به چارچوب و ضوابطی که نظام برای بقای نظام و حفظ نظام آن را پیش بینی کرده است طبیعتاً در این چرخه نظام انتخابات آقای رئیس جمهور را داریم و آقای رئیس جمهور با اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است.


همین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مسئول نظارت بر آقای رئیس جمهور و ک نه ت و وزرا است؛ هر جا احساس کرد می‌تواند از آقای رئیس جمهور تا وزرا سؤال بپرسد، استیضاح کند، به عدم بقای آقای یا ریاست جمهور رأی بدهد.


همین قانونگذار تبیین کرده است که قوه‌ای به نام خود قوه قضایی داریم که مسئول نظارت بر سایر قوا است، اگر کلان قوه مجریه از آقای رئیس‌جمهور تا وزرا، معاونین و زیر مجموعه‌ها تخلفی کنند، اگر قوه مقننه از رئیس مجلس تا نمایندگان مجلس و تا سایر مجموعه‌ها تخلفی صورت بپذیرد یا اشکال و ایرادی در سیستم قانونگذاری وجود داشته باشد که جرمی اتفاق بیافتد قوه قضاییه مسئول پیگیری جرمی است که در قوه مجریه یا در قوه قضاییه اتفاق افتاده است پس بر اساس تفکیک قوا دقت کنیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تفکیک قوا پذیرفته شده است، و قوا حق ندارند که در محدوده یکدیگر دخ کنند، چگونه باید در محدوده یکدیگر دخ نکنند؟  با عمل به قانون و مُرّ قانون و ساختار نظام ایران.


عبارت زیبایی را نسبت به آقای بنی‌صدر دارد، آقای بنی صدر یک جاهایی گفته بود که من قانون را قبول ندارم تعبیر تعبیر زیبایی است، به این مضمون تعبیر تندی دارند که «شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».


نکته مهمی است هر ی در چارچوب ساختار نظام قرار گرفت باید به قانون عمل کند، قانونگذار می‌گوید شورای نگهبان قانون است، مجمع تشخیص مصلحت قانون است، مجلس قانون است و همه ارکان نظام در ساختار و چارچوب نظام حرکت خواهند کرد.


 


وسائل: با توجه به سخنان شما سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه بین قانون اساسی و چیست؟ یک سوال پر دامنه ای است و افراد مختلف و گرایش‌های مختلف همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که اگر ساز و کار قانون اساسی در این است که ی نظام حکم آقای رئیس جمهور را تنفیذ کند این تنفیذ از وظایف اساسی ولی فقیه است یا وظایف قانونی است که ولی فقیه باید در چارچوب قانون به آن عمل کند؟


به عبارت دیگر آیا ولی فقیه در قانون است یا بر قانون است؟ سؤالی است که خیلی مطرح می‌شود و خیلی از افراد هم آن را مطرح می‌کنند؟


باید به این مسئله نگاه دیگری داشت که در تفکر دینی و فقه شیعه ولی فقیه وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت نظام است حال در اینجا نظام ما نظام است.


وظایف ولی فقیه فراتر از وظایفی است که در قانون آمده است، حتی در قانون اساسی، حتی در اصل 110 قانون اساسی؛ در بیان وظایف ولی فقیه آمده است که بحث ت و ی جامعه « ی جامعه چندین وظیفه دارد که یکی از وظایف او حل اختلافات بین قوا و سران سه قوه است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که اتفاقاً هر سه حرفشان درست است، قوه مجریه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه قضاییه هم گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است یا تشخیص من این است.


من رئیس جمهور یا هیئت ت احساس می‌کنم که این کار باید انجام شود، آقای مجلس یعنی قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون این کار نباید انجام شود یا قوه قضایی می گویند که بر اساس قانون این کار نباید انجام یا باید انجام شود این اختلاف بین سه قوه است.


حل اختلاف بین سه قوه وظیفه ی جامعه است؛ محدوده اختلاف بین سه قوه در کجای قانون مشخص شده است؟ مگر مشخص است که اختلافات کجاست؟ در چه مسئله‌ای اختلاف دارند؟ در چه موضوعی با هم اختلاف دارند؟ حل اختلاف بین قوا کلی است، کلیت دارد و لذا اختیارات ولی فقیه مطلق است، می‌گوییم ولایت مطلقه فقیه.


نکته دوم این است که در اصل 110 قانون اساسی آمده است که از وظایف ی حل معضلات نظام است؛ سؤال این است که معزل نظام کجاست؟ مگر ما همه معضلات نظام را شمرده‌ایم؟ مگر می‌دانیم که کجاست؟ معضلات نظام، معضلاتی است که یا تا به حال پیش آمده و حل شده است یا مسائلی است که هنوز پیش نیامده است و حل نشده است و در آینده نظام با معضلاتی مواجه خواهد شد.


دلیل سوم بر فراتر از قانون بودن بحثهای حول محور احکام حکومتی است که بر اساس احکام اولی وظایف ی مشخص است؛ چارچوب قانون هم مشخص است؛ ساختارها و چارچوب‌های نظام هم بر اساس حکم اولی است اما به هر دلیلی احکام اولیه در حل نظام و اداره نظام، جاهایی جواب نداد، ی جامعه متوسل به حکم حکومتی و حکم ثانوی می شود.


سؤال این است که مگر همه احکام حکومتی یا حکم ثانوی را شمرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در قالب قانون بیاوریم، بگوییم که احکام حکومتی دایره‌اش مشخص است، هر جایی و به هر دلیلی که جامعه بر اساس احکام حکم اولی اداره نشد ی جامعه می‌تواند از احکام حکومتی و اختیارات ی استفاده کنند پس همه اینها نشان می‌دهند که اختیارات ی فراتر از قانون است و خود قانون و قانونگذار تبیین کرده است که اختیارات ی فراتر از قانون است، اختیار ی اداره حاکمیت و حکومت جامعه است؛ اداره نظام ی است؛ هر جایی نظام ی با معضلی مواجه شود با بحرانی و مشکلی مواجه شود وظیفه ی جامعه و جامعه و ولی جامعه و ولی فقیه جامعه حل معضلات نظام است؛ این امکان ندارد مگر اینکه ولایت او مطلقه باشد و در چارچوب وظایفی که اصل 110 قانون اساسی به ی داده است برای حل معضلات، بتواند نظام را مدیریت کند، ساختارهای نظام را مدیریت کند، ارتباطات بین سه قوه را تعیین کند، اگر اختلافی بین قوا، مجلس، شورای نگهبان و سایر مراکز نظام اتفاق افتاد مجموعه‌ای را به عنوان شورای حل اختلاف تعیین کند که این اختلافات را حل کند.


من بحث را جمع بندی می‌کنم، اجمالاً بحث تنفیذ از وظایف ی است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که 1- از تنفیذ حکم توسط ی و جامعه برخوردار باشد 2- مراسم تحلیف برگزار شود یعنی آقای رئیس جمهور در مجلس شورای ی در کنار رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه و مسئولین و نمایندگان مجلس و منتخبان مردم و رؤسای ساختارهای نظام حاضر شود و سوگند یاد کند به قانون اساسی که پایبند به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب ی و ارزشهای نظام باشد و بتواند بر اساس وظایفی که آقای رئیس جمهور در قانون برایش مشخص شده است، سوگند یاد کند که وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد و آقای رئیس‌جمهور هر ی هست تا زمانی که در محدوده مدت معین 4 سال و بر اساس شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اجرای قانون اساسی و وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه مجریه و قوه اجرایی کشور را به عهده دارد؛ هر جایی هم که ایرادی یا اشکالی پیدا کرد طبیعتاً دستگاه قوه مقننه باید کمکش کند، دستگاه قضایی باید کمکش کند اختلافاتی اگر حاصل شد قوا باید اختلافات خود را حل کنند و اگر حل نشد طبیعتاً مراجعه به سایر مراکز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بالاتر شورای حل اختلاف و بالاتر ی نظام است که وظیفه‌اش اداره سه قوه و هماهنگ این سه قوه با هم و اداره کشور و حاکمیت و حکومت است.


 


وسائل: بحث شما کامل و جامع بود مخصوصاً تأکید حضرت عالی بر قانون و ساختارهای نظام؛ شما بحثی را مطرح کردید که بین اساتید اختلاف است که آیا تنفیذ از اختیارات ی است یا از وظایف ی؛ این بحث را تبیین کردید که از وظایف ی است به دلیل اینکه ی باید پایبند به قانون باشد و قانونگذار ساختار و روندی را مشخص کرده و ی هم باید م م به آن روند و ساختار و قانون باشد و مثال‌های هم فرمودید که بحث منتظری و بنی صدر و چنین مسائلی از این قبیل، اما در مقابل انی هستند که می‌گویند از اختیارات ی است و استدلال‌هایی می‌آورند که عمده مسأله این افراد بحث مطلقه بودن است؛ که ورای قانون است و حضرتعالی هم این مسأله را فرمودید.


دوم اینکه آن موارد را می‌فرمایند که این موارد اصلاً ولی فقیه یکی از کارهایش رشد و هدایت جامعه است و امثال منتظری و بنی صدر آن زمان که حضرت آن رأی را پذیرفت و به نظر دوستان و مردم تن داد به این دلیل بود که هنوز آن فساد بزرگ این‌ها علنی نشده بود و بروز داده نشده بود، بالا ه پنهان بود و خیلی از نزدیکان هم می‌گفتند که اینها افراد شایسته‌ای هستند، لذا ولی فقیه، جامعه باید تن بدهد برای رشد جامعه، ساختارها و سازمان‌ها و مردم تکامل پیدا کنند تا اینکه فساد فرد علنی شود و بعد خود ساختار یا خود مردم وارد می‌شوند.


این استدلالی است که اساتیدی که در این مسأله کار می‌کنند می‌آورند که از اختیارات ی است و ی دستش در این موضوع باز است، اما به ساختارها و قانون تن می‌دهد برای اینکه این روند عقلایی است که جامعه پیش رود.


چند نکته را توجه کنید؛ وقتی قانون تصویب شد، اولین مجری قانون خود قانونگذار است و لذا و ولی فقیه جامعه هیچگاه خلاف قانون عمل نخواهند کرد م م به اجرای قانون است، هم رضوان‌الله تعالی علیه و هم معظم انقلاب اینگونه بودند؛ کار را انجام نمی‌دهند که ذره‌ای تخطی از قانون یا شائبه‌ای از خلاف قانون باشد و از آن طرف هم همیشه تأکید بر قانون و اجرای قانون دارند.


قانونگذار وقتی قانون را تصویب کرد و قانون تصویب شد؛ مجلس شورای ی قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان تصویب کرد و بعد امضا و ابلاغ شد این قانون است و همه باید به آن عمل کنند؛ این نکته اول که ی جامعه هم م م به اجرای قانون است و قانونگذار چرخه را اینگونه تبیین کرده است که از وظایف ی تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.


نکته دوم این است که دوستانی که معتقد هستند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات ی است سؤال من این است که مردم به آقای زید به عنوان آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند؛ ی نظام به هر دلیلی اختیار دارد که تنفیذ نکند؛ چه باید کرد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ این انتخابات باطل شود؟ انتخابات مجددی برگزار کنیم، ی اختیار دارد که تأیید نکند، این انتخابات را هم باطل کنیم، انتخابات بعدی و انتخابات بعدی، پایان این قضیه کجاست؟ محدوده‌ای که برای اختیارات ی می‌خواهیم تعیین کنیم بر عدم تنفیذ سنگ روی سنگ بند نخواهد شد قانونگذار تبیین کرده است و قانون گذاشته است که وقتی آقای زید یا آقای عمرو از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است آمد شرایط اولیه را داشته، تبلیغات کرد، انتخابات کرد، حرف‌های خود را بیان کرد، مردم به او رای دادند این شماره 1؛ تا به حال اول کار است؛ وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کرد و به شورای نگهبان ابلاغ کرد، این شماره دو بود؛ شورای نگهبان چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید کرد این سه، این چرخه درستی است، اصل ساختاری که قانونگذار تبیین کرده است قانونگذاران تبیین کرده‌اند که وزارت کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را تأیید کند، اگر ی هم مشکل دارد به شورای نگهبان مراجعه کند، شورای نگهبان هم بررسی کرد، شکایت‌ها قابل توجه نبود و انتخابات تأیید شد.


در چنین فرآیندی اگر ی انتخابات را تأیید نکند، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند، مشکل کار کجاست؟ انتخاب مردم تأیید نشده است، مقبولیت مردم تأیید نشده است؛ چرخه فرآیند انتخابات تأیید نشده است همه اینها خلاف قانون می‌شود و لذا انتخابات و تنفیذ از وظایف ی است و معمولاً و ولی جامعه هم همیشه این را تأیید کرده‌اند و تایید می کنند؛ بله اگر در جایی در چرخه و فرآیند انتخابات اشکال و ایرادی وجود داشته باشد و ولی فقیه جامعه بر اساس احکام حکومتی دخ می‌کند.


مثلاً شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را در سال 84 اعلام می‌کند دو نفر از افراد اسمشان در فرایند تأیید لیست انتخابات نبود و ولی فقیه جامعه از باب حکم حکومتی و مصالح جامعه اعلام می‌کند که آقای زید و آقای عمرو برگردند.


احکام حکومتی و مصالح نظام مقدم است البته احکام حکومتی محدود است مصالح نظام و حکم حکومتی محدود به اختیارات ی است که داریم اما امضای حکم تنفیذ از باب مصالح نظام و حکم حکومتی نیست حکم قانونی است و قانونگذار تبیین کرد که ی و و ولی فقیه جامعه و ی نظام این حکم را باید تنفیذ کند./ف


مصاحبه کننده: محسن رضایی


 
http://vasael.ir/fa/news-details/5834/


کد خبرنگار : 38مشاهده متن کامل ...
دلیل سوگندهای جلاله رئیس جمهور
درخواست حذف اطلاعات

گروه جهان نیوز - محمدکاظم انبارلویی: شهید مطهری در تفسیر آیات "ولا تطع کل حّلاف مهین، همّاز مشّاء بنمیم"(۲) می فرماید: "زیاد قسم خوردن را قرآن مذمت کرده است. قسم دروغ جای خود دارد، حتی قسم راست هم مذمت شده است. در روایات داریم که قسم را خوار نکنید ولو برای حرف راست. آ همه جا که جای والله و بالله نیست. قسم خوردن از نظر شرعی امر زشتی است. روایات زیادی داریم که قسم راست هم جز در مواقع ضروری نباید به کار رود." بعد آیت الله مطهری در مذمت عیب گیری، طعنه زنی و سخن چینی در تفسیر همّاز مشّاء بنمیم، مطالب خوب و عبرت آمیزی می فرماید که بماند. (۳)

در فضل، کرامت و صداقت جناب آقای رئیس جمهور شک ندارم. اما نتوانستم واقعا دلیل سوگندهای جلاله او را دریابم. با آنکه در انتخابات ریاست جمهوری، ی دیدگاه های رئیس ت گذشته را نمایندگی نمی کرد و رقیبی از این دست نداشت و از نامزدهای مطرح هم ی در مقام دفاع از عملکرد رئیس جمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئیس جمهور اینقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟

آیا مفهوم این قسم های جلاله این است که اگر رئیس ت دهم یا ی که دیدگاه او را نمایندگی کند در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شود، رئیس جمهور با تمام توان ولو برخلاف رویکرد رای مردم به منتخب ملت در برابر جمهوریت نظام می ایستد؟ اگر این طور است که این تکرار فتنه سال ۸۸ است.

این سخن رئیس جمهور حتی با فهم ایشان از گذشته مغایر است چرا که اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند: "برخی سرشان را به پشت گرفته اند و راه می روند. ما می ترسیم اینها زمین بخورند. حالا یک وقتی کاری شد، چیزی بود، بگذریم. هی می خواهیم کش بدهیم و بادش کنیم. در این کشور هر جرمی کرده، قوه قضائیه ببرد محاکمه کند. اگر نگرفته یعنی پاک است، ولش کنیم. اگر ی دستگیر نشده و در خیابان راه می رود یعنی گناهی نکرده و جرمی نکرده است. صبح تا شام آن را متهم نکنیم."(۴)

اگر این فهم از گذشته را رئیس جمهور قبول دارد، پس قسم های جلاله چیست؟

اگر این فهم از گذشته را رئیس جمهور قبول دارد چرا باید در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری بگوید: "تحت نام دور زدن تحریم ها نفت را دادند به عده ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند." به نظر می رسد این گونه سخن گفتن در شأن رئیس جمهوری نباشد. همچنین به نظر می رسد این گونه سخن گفتن در شأن ی که خود را حقوقدان می داند هم نباشد. و نیز بگوید: "فساد غرق شده سال های پیش را مگر می شود با این سروصداها شست... این بازی که بعضی ها درآوردند می گویند فلان جا رانت شد، برای پوشاندن رسوایی هاست."(۵)

چه ی تحت نام دور زدن تحریم ها پول نفت را برده و خورده و ملت را دور زده است؟ رئیس جمهور از طریق حقوقی می تواند او را مورد پیگرد قرار دهد و از بیت المال مسلمین صیانت کند.

قوه قضائیه کارنامه شفاف و روشنی دارد، پرونده سه هزار میلیاردی را با قدرت رسیدگی کرد. اکنون پرونده مهدی هاشمی در دست رسیدگی است. پرونده ای که از دوران اصلاحات خاک می خورد امروز دارد رسیدگی می شود. پرونده بابک زنجانی در دست رسیدگی است. چرا باید طوری حرف زد که گویی مملکت بدون حساب و کتاب است؟

شرکت ملی نفت در فروش نفت تضمین های لازم را از اشخاص حقیقی گرفته است. باید دید آیا از اشخاص حقوقی هم گرفته است؟

رئیس جمهور از طریق سازمان حسابرسی که به عنوان بازرس قانونی عمل می کند این امر را می تواند پیگیری حقوقی کند.

طعنه زدن و متلک پراکنی علیه مسئولین گذشته در شأن رئیس جمهور نیست. این حرف ها باید فرآیند دادرسی و حقوقی خاص خود را طی کند و رئیس جمهور در همه مراحل این رسیدگی دقت کند به مردم ظلم نشود و حق بیت المال را ادا کند. مسئولین شرکت نیکو که از مدیران کنونی شرکت ملی نفت هم هستند، در ت دهم بیش از چهار میلیارد دلار نفت فروخته اند و نتوانستند پول آن را به داخل بیاورند.(۶) آیا رئیس جمهور در این مورد هم می خواهد بگوید بردند و خوردند؟! اگر این نظر را دارد پس اینها به عنوان مدیران فعلی نفت چه می کنند؟! چرا تاکنون متعرض آنها نشده است؟ اگر بابک زنجانی میلیاردها تومان وثیقه در شرکت ملی نفت برای تضمین فروش نفت و بازگشت پول آن گذاشته، مدیران نیکو که نه وثیقه گذاشته و نه تضمینی در این مورد داده اند!

آیا این نوعی بی حساب و کتاب حرف زدن و وج از ممشای حقوقدانی و حقوق خوانی نیست؟

همین چند روز پیش بود که حجت ال والمسلمین سیدحسن گفته بود: "وای به حال ما اگر تهمت بزنیم و بد دیگران را بخواهیم." (۷) رئیس جمهور نباید در مسیری حرکت کند که خود همواره آن را مذمت کرده است!

یادم می آید که رئیس جمهور در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: "کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می کند. تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم." مبارزه با فساد یکی از مشکلات اصلی کشور است.

قفل مبارزه با فساد را رئیس جمهور چگونه می خواهد باز کند؟ اگر فسادی در جایی رخ داده، باید دید با چه تدبیر حقوقی قفل آن را باید باز کند؟ با حرف درمانی یا با احترام به نهادهای قانونی، قضائی و نظارتی و طی فرآیند دادرسی و حقوقی به تک تک مواردی که وجود دارد، کدام یک؟ کلید قفل مبارزه با فساد، حرف درمانی نیست.

ت دارای نهادی به نام سازمان حسابرسی است که به موجب قانون حسابرس مستقل نهادها و بنگاه های اقتصادی ت است. وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید جرایم یا تخلفاتی که در بنگاه های اقتصادی ت (بخوانید مسئولین تی) رخ می دهد به محاکم قضائی برای تعقیب اعلام کند. طی یک سال گذشته که ت یازدهم سر کار بوده است اولین مدعی فساد باید همین نهاد باشد. چرا مسئولین آن ت هستند؟

شش ماه است سخن از یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در ت یازدهم مطرح است. موضع سازمان حسابرسی چیست؟ پیگیری های ت در نهادهای نظارتی و قضائی کدام است؟

رئیس جمهور باید علاوه بر اینکه مفاسدی را که در ت قبل فکر می کند اتفاق افتاده، پیگیری کند، پاسخگوی ادعاهای مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی باشد. حداقل از خود بپرسد آن ی که متهم به گرفتن امتیاز و رانت است چرا سکوت کرده و از خود دفاع نمی کند؟

راه درست رونق تولید، وج از رکود و مسیر درست اقتصاد مقاومتی، از مبارزه درست و اصولی با مفاسد اقتصادی می گذرد، آن هم نه با صدور سخنرانی، بیانیه و نظریه. این نوع مبارزات، اعمالی است نه اعلامی!

آیا رئیس جمهور محترم در مقام اعمال مبارزه با فساد با بهره گیری از انبوه قوانین و مقررات در این مورد هست؟ با توجه به هماهنگی ای که با دیگر قوا دارد، آیا حاضر است مدیریت مبارزه با فساد در دستگاه های تی را به عنوان یک حقوقدان از طریق مکانیسم های حقوقی دنبال کند؟

اگر چنین است، بسم الله! یک سال از عمر ت یازدهم گذشت. کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟مشاهده متن کامل ...
خدشه به مقدسات
درخواست حذف اطلاعات

محمد حسین رجبی دوانیاینجانب فارغ ازمسائل ومنتقد بودن نسبت به نوع نگاه و سیاست‌های ت،از آنجا که مهم‌ترین رکن مذهب شیعه توسط شخص دوم کشور، امیان و طرفدارانش موردخدشه قرار گرفته است، احساس و اعلام خطر می کنم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق، «محمد حسین رجبی دوانی» طی یادداشتی در رو مه «کیهان» نوشت:
یادمان می‌آید در سال‌های پرتنش و هاب حاکمیت مدعیان اصلاحات بر ت و مجلس و در هنگامه‌ای که ایدئولوگ‌های منحرف و استحاله شده این جریان صراحتاً به جنگ ارزش‌ها و اعتقادات دینی و انقل آمده و در پس شعار دروغین «جامعه مدنی ریشه‌دار در مدینهًْ‌النبی(ص)» از سویی پایان انقلاب و ارزش‌ها و از سوی دیگر پیروی و هضم در «مدنیت سکولاریستی» تعریف شده غربیان به ویژه کدخدای آن یعنی را در مطبوعات و تریبون‌های گوناگون فریاد می‌زدند، وقتی نیروهای انقل و وفادار به آرمان‌های (ره) به استناد آیات قرآنی و شواهد تاریخی و روایی به مقابله با این خیانت‌ها برخاستند، آنان را متهم به «استفاده ابزاری از دین و ارزش‌ها» کرده و به شدت مورد حمله قرار می‌دادند.
آنها به اعتبار رأی بالای رئیس‌جمهور همفکر خود رؤیای پایان دوران انقلاب و شعارها و آرمان‌های آن را درسر می‌پروراندند تا جایی که یکی از چهره‌های بی‌ارزش و جویای نام آنها به صراحت گفت که دوران ‌ پایان یافته و از این به بعد او را باید در موزه‌ها دید که این سخن گستاخانه و ضدانقل با کوچک‌ترین واکنش از سوی همان رئیس‌جمهور و اتباع و اذنابش مواجه نشد.
این جریان با چنین دیدگاه زاویه‌دار با انقلاب و بعضاً ضدانقل و نیز عملکردی ضعیف که هشت سال از عمر و توان کشور را به جای کار و پیشرفت به حاشیه‌سازی و فتنه‌انگیزی تباه کرد، مورد خشم مردم قرار گرفت و در سال 82 مجلس و سال 84 ت را از دست داد. آنها سال 88 در سودای بازگشت به قدرت با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و بپا فتنه‌ای بی‌سابقه و به اتکای حمایت دشمنان انقلاب و نظام باردیگر به عرصه آمدند و با به نمایش گذاردن تمام و کمال بی‌اعتقادی به ارزش‌های دینی و انقل تا حد توهین به عزای حضرت سیدال (ع) و راه و رسم و حتی ع (ره)، چندین ماه برای کشور هزینه ایجاد کرده دشمن را به نابودی نظام امیدوار نموده و برخی از آنها در اوج خیانت به مملکت و نظام با دوره‌گردی در اروپا و از دشمنان قسم‌خورده ایران خواهان تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده نه برای مقابله با رئیس‌جمهور منتخب، بلکه به منظور از پای درآوردن نظام گردیدند و به نتیجه هم رسیدند. خیانتی که با وش جانانه مردم بصیر ایران در حماسه 9 دی رسوا گردید و خائنان از خشم انقل مردم ولایی و از شرمساری به انزوا رفتند.
در پی ضعف‌ها و برخی لجاجت‌های ت دهم و بی‌توجهی به مسائل اصلی کشور و مردم، که نتیجه آن سرخوردگی گروه‌های وسیعی از مردم شد، ت یازدهم با شعار اعتدال‌گرایی و رد وضع موجود و امید دادن مردم به اصلاح شرایط اقتصادی و روی کارآمد؛ سیاست‌ها و شعارهایی که خوشایند و همسو با جریان مدعی اصلاحات بود، ت یازدهم با میدان دادن به عناصری از این جریان، آن را جانی تازه بخشید. این‌بار نیز جریان منحرف و بدسابقه اصلاحات به اتکای حمایت ت جدید و به هوای زدودن ارزش‌های دینی و انقل به عرصه آمد.
رو مه رسوای «بهار» که دست‌اندرکارانش مانند دیگر همفکرانشان در جریان منحرف اصلاحات در فتنه سال 88 سابقه‌ای بسیار دارند، به اعتبار شرایط جدید و به خیال خام و جاهلانه خویش، این‌بار در راه مأموریت خیانت‌بار خود، گستاخی به ارزش‌ها و توهین به مقدسات را با مقاله‌ای موهن در باب ولایت مولای متقیان المؤمنین(ع) کلید زد. این رو مه در آستانه عیدالله الاکبر عید سعید غدیر خم در شماره اول آبان ماه سال 92 در مقاله‌ای از یک عنصر خودفروخته به عناصر سلفی و تکفیری، گستاخانه ولایت آن آیت‌ بزرگ الهی را انکار کرد و مذهب حق شیعه را به باد انتقاد گرفته، اتهام اختلاف‌افکنی میان مسلمانان را متوجه شیعیان کرده و جنایات گروه‌های وه و تکفیری و سلفی همفکر خود را نتیجه طرز تفکر شیعه عنوان نمود.
گستاخی چنان سنگین بود که در پی واکنش شدید ارادتمندان ولایت مؤمنان(ع)، وقت ارشاد همین ت مجبور به تعطیل نمودن رو مه هتاک بهار شد و مدیرمسئول آن نیز بابت این مقاله موهن مجبور به عذرخواهی شد.
بسیاری از عاشقان و شیعیان ولایت ائمه اطهار علیهم‌السلام و پیروان به رغم اختلاف نظر و دیدگاه با رئیس جمهور در سیاست‌های داخلی و خارجی‌ ایشان، نظر به وت وی امیدوار به حفظ و رعایت حداقل خطوط قرمز دینی و اعتقادی و انقل توسط شخص رئیس‌جمهور و به تبع او، هواداران و همفکرانش بودند اما با کمال تعجب و تأسف شاهد آن گشتیم که رئیس‌جمهور برای توجیه سیاست‌ها و طرز تفکر و منش خویش در مسائل داخلی و خارجی با تفسیر به رأی، از سیره معصومان(ع) مایه می‌گذارد و با تحریف آشکار آن ذوات مقدس عملکرد و دیدگاه خود را منطبق با رفتار و منش معصومین(ع) قلمداد می‌کند.
آنجا که برای توجیه مذاکرات ت خود با دشمنان، مدعی می‌شود که حسین سلام‌الله علیه هم در پی مذاکره با عمربن سعد(لعنت‌الله علیه) بود و نیز برای اقناع مردم در دادن امتیازات گسترده به دشمن حتی به قیمت نابودی دستاوردهای عظیم علمی و صنعتی و مادی و معنوی کشور در عرصه هسته‌ای، اقدام ت خود را به صلح وجود مقدس حسن مجتبی علیه‌السلام و واگذاری خلافت به معاویه تشبیه می‌کند.
و آنجا که برای زیر فشار قرار دادن نظام جهت رفع حصر سران خائن فتنه 88 از عفو «وحشی» قاتل حضرت حمزه(ع) توسط رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم شاهد مثال می‌آورد و به منظور وادار شورای نگهبان به تایید صلاحیت اصحاب فتنه منتسب به جریان منحرف اصلاحات جهت حضور آنها در مجلس شورای ی(انتخابات سال 94)، زیادبن ه و تعیین او به فرمانروایی فارس توسط مومنان علیه‌السلام را مطرح می‌کند. البته همه این موارد مصداق تحریف تاریخ و تحریف سیره و ذات مقدس معصومین علیهم‌السلام است و نویسنده این سطور بنابر وظیفه شرعی خود در دفاع از حریم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام در مقابل هر کدام از این تحریف‌ها با بضاعت ناچیز علمی خویش به میدان آمده و باطل بودن این ادعاها و دروغ بستن به ساحت مقدس اهل بیت علیهم‌السلام را اثبات نموده‌ام.
تاکنون در این روشنگری‌ها تلاش کرده‌ایم تا جایی که طرح چنین نکات باطلی موجب گمراهی جامعه و هزینه برای نظام و ایجاد تردید در اعتقادات مردم نشده، با حفظ حرمت ریاست جمهوری بحث علمی در نقد و رد دیدگاه ایشان صورت گیرد. اما سخنان جدید رئیس‌جمهور درباره مبانی مشروعیت ولایت و حکومت از منظر حضرت المومنین سلام‌الله علیه و نیز تحریف کاملا آشکار مواضع آن حضرت درباره غاصبان حق الهی‌اش، به قدری غیرقابل تصور آن هم از ی در وت ت و در جایگاه ریاست جمهوری بود که سکوت و اغماض در برابر آن توسط اهل فن و مدعیان حفاظت حریم اهل بیت علیهم‌السلام در پیشگاه الهی و ارواح مقدس اهل بیت عصمت‌ علیهم‌السلام و ساحت مقدس عصر ارواحنا فداه پذیرفتنی نیست.
 متاسفانه به جز از یکی از مراجع عظام تقلید و انگشت‌شماری از علما و دلسوزان، موضع محکم و قاطعی در برابر این بیان که در تضاد با اعتقادات مسلم شیعه است، ع ‌العملی مشاهده نگردید.
در چنین موقعیتی که رئیس‌جمهور به اتکای آرایی که در انتخابات اخیر با تشبث به هر وسیله و هر قیمتی به دست آورده است به منظور خاموش صدای منتقدان سیاست‌هایش، به حریم ولایت الهی مومنان سلام‌الله علیه خدشه وارد می‌کند و با کمال تاثر و تاسف در کشور مومنان علیه‌السلام با واکنشی جدی روبرو نمی‌شود، برخی رسانه‌های هتاک مدعی اصلاحات و اعتدال جرات آن را می‌یابند تا به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» به مقدسات و مسلمات مذهب حقه شیعه حمله‌ور گشته و بدان جسارت کنند. رو مه بدسابقه بهار که پیش از این با مقاله سراسر اهانت به مذهب اهل بیت علیهم‌السلام تعطیل گردید و گردانندگانش مجبور به عذرخواهی ظاهری و دروغینی شده بودند، پس از تحریف علنی سیره مومنان علیه‌السلام توسط رئیس‌جمهور جرات یافته و به خود اجازه می‌دهد با سوءاستفاده از کوتاهی‌های مسئولین امر در برخورد قاطع با پرونده سیاه پیشین خود در این رابطه، مواضع خائنانه خود در سال 92 را تکرار کرده و حتی مدعی نیز گردد.
در مقاله سوم تیرماه جاری این رو مه با عنوان «نکاتی درباره بحثی دراز دامن» با مقدمه‌ای در متهم مخالفان دیدگاه‌های خود به «اعتقاد به بی‌اهمیتی رای مردم» و «تزئینی دانستن رای و خواست اکثریت» و در تایید سخنان آقای به دروغ از و ی مایه می‌گذارد: «با نگاهی به بیانات بنیانگذار و همچنین ی امروز نظام، می‌توان متوجه شد که در این مورد اتفاقا آن‌چه می‌گوید کاملا منطبق با دیدگاه‌های این بزرگواران است و این بار مدعیان ولایت‌مداری هستند که در نقطه مقابله و ی مشغول اظهار نظر و فعالیت هستند!»
در ادامه این مقاله انی که خود و همفکرانشان در سال‌های حاکمیت اصلاح‌طلبان و در جریان فتنه سال 88 ماهیت خویش را در بی‌اعتقادی و حتی دشمنی با ت و نظام ولایی و بالاتر از آن به بسیاری از اصول و مبانی دینی نشان دادند، با استفاده ابزاری از نمادهای دینی رئیس‌جمهور را در اینجا از زاویه ت و آگاه به مسائل دینی معرفی می‌کنند و می‌خواهند چنین القا کنند که تحلیل و برداشت وی از جایگاه یک متخصص دینی بیان گردیده است: «اشاره رئیس‌جمهور که خود از مجتهدان حوزه علمیه است به وقایع تاریخی در صدر درباره اهمیت قائل شدن حضرت (ع) به خواست مردم نکته‌ای است که پیش از هم از سوی افراد زیادی مطرح شده است و جالب‌تر اینکه برای تایید و اثبات مدعای خویش به گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی، آن هم در آ ین خطبه او استناد می‌کند!!
نویسنده با یادآوری مقاله موهن و ضد شیعی همین رو مه در سال 92 با وقاحت و پررویی ضمن نادیده گرفتن اظهار غلط و عذرخواهی(ولو ظاهری و دروغین) گردانندگان این رو مه، سخنان و نگاه اخیر به مسئله ولایت و مبانی مؤمنان علیه‌السلام را تأیید  همان ترهات و دروغ‌پردازی‌های آن مقاله می‌داند: ‌«چند سال پیش بود که در رو مه بهار یادداشتی درباره همین موضوع منتشر شد. فارغ از آن که کدام یک از این دو قرائت مطرح شده در این باره را بپذیریم این مسئله که موضوع مقاله‌ای که در گذشته‌هایی نه‌چندان دور باعث توقیف طولانی مدت رسانه‌ای شده بود حالا توسط مسئولان عالی‌رتبه نظام مطرح می‌شود و به شکل متمدنانه‌ای! در حال گفت‌وگو با یکدیگرند نشانه‌ای مثبت و امیدوارکننده است...».
سپس نویسنده با طعنه و کنایه به آیت‌الله جنتی که در برابر سخنان غیرقابل قبول و توجیه رئیس‌جمهور بیانیه‌ای داده‌اند، در ادامه و در بیانی متناقض با بحث سطور قبل خود و به منظور بیرون آوردن رئیس‌جمهور از موقعیتی که نه خود او و نه حامیان و همفکرانش قادر به دفاع علمی و دینی از آن نیستند، ادامه اظهارنظر وی در این موضوع را امکان تصور جامعه به معطوف شدن توجه رئیس‌جمهور به «بحث‌های طلبگی» به جای اجرای وظایفش دانسته است!! در واقع از بیان این مقاله می‌توان به راحتی دریافت که این رو مه می‌خواهد بگوید رئیس‌جمهور با کلید زدن چنین مباحثی و زدودن قبح طرح خدشه به اعتقادات شیعی، خود از ادامه حضور خودداری کند و این وظیفه، را به همفکران و حامیان رسانه‌ای، حوزوی و ی‌اش واگذار کند: «این مبحث موضوعی مهم، پیچیده و حیاتی است که باید از طرف رسانه‌ها، حوزویان و جامعه ی ادامه یابد تا واقعیات دین تحت تأثیر القائات تندروها قرار نگیرد و دچار زنگار نشود!»
باید توجه داشت که رئیس‌جمهور مدتی پس از بیان چنین نظراتی، صریحا اعلام کرد که ولایت مؤمنان علیه‌السلام منصوص و منصوب از طرف خداوند است و از این جهت جای شکر دارد که رئیس‌جمهور دیدگاه شیعه را تأیید کرد! اما آنچه را که به مولای متقیان علیه‌السلام برخلاف واقع نسبت داده بود تاکنون پس نگرفته است آنجا که گفته بود: « المؤمنین علیه‌السلام مبنای ولایت و حکومت را نظر و انتخاب مردم می‌داند و معتقد است هر ی را مردم انتخاب کنند، حضرت علی(ع) او را به عنوان جامعه به رسمیت می‌شناسد و از او اطاعت می‌کند.»
اینجانب فارغ از مسائل و منتقد بودن نسبت به نوع نگاه و سیاست‌های ت، از آنجا که مهم‌ترین رکن مذهب شیعه توسط شخص دوم کشور، حامیان و طرفدارانش مورد خدشه قرار گرفته است، احساس و اعلام خطر می‌کنم. آقای بر مبنای «حقوق شهروندی» خود و بیان که مدعی آن است، و براساس یکی از مبانی ایشان که «حکومت وظیفه ندارد مردم را به سوی بهشت بکشاند» حق دارد که در موضوع «ولایت»، دیدگاه شیعه را نقد کند وحتی خدای نکرده شیعه هم نباشد، اما سوال این است که با این دیدگاه چگونه می‌خواهد در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد و سوگند بخورد پاسدار مذهب رسمی کشور و مروج آن باشد، و در همان حال برخلاف مسلمات اعتقادی شیعه آن هم درباره ولایت مؤمنان سلام‌الله علیه اظهار نظر کند و نسبت خلاف واقع به آن حضرت دهد.
تحریف مؤمنان سلام‌الله علیه و سایر ذوات مقدس اهل بیت‌ علیهم‌السلام که در آغاز این نوشتار به آنها اشاره شد و توهین به ساحت مقدس رضا(ع) در ستاد انتخابات در ایلام و اخیرا توهین به برترین صحابه رسول خدا(ص) یعنی سلمان فارسی توسط مسئول یک ستاد دیگر انتخاباتی وی از یک سو و کنار هم قرار دادن مواردی واضح از خدشه‌ وارد و طعنه‌زدن به ارزشهای اصیل نظام و انقلاب مانند «انقل ‌گری»، «قدرت‌ و اقتدار نظام بویژه در عرصه دفاعی و موشکی»، « پاسداران انقلاب ی و نقش بی‌بدیل آن در حفظ نظام و کشور»، و... از سوی رئیس‌جمهور، برخی اعضای ت و رسانه‌های حامی ت و نیز حاشیه‌سازی‌های پررنگ برای کشور و نظام در پوشش دفاع از رئیس‌جمهور مانند اهانت به وی در روز قدس و اشعار قرائت‌شده در عید سعید فطر، این هشدار را در پی دارد که نکند توطئه‌ سالهای سیاه حاکمیت اصلاح‌طلبان در قداست‌ز از اعتقادات و از اعتبار انداختن ارزش‌های دینی و انقل در حال تکرار است و این به معنای نفوذ دشمن به عرصه‌های ، فرهنگی و اجتماعی و... ما خواهد بود.
اگر خدای ناکرده چنین باشد توطئه‌گران بدانند از نگاه تیزبین مردم عاشق ولایت این کشور مخفی نخواهد ماند که چگونه عده‌ای توهین به رئیس‌جمهور در روز قدس را (که ما نیز آن را محکوم می‌کنیم) مهم‌تر و بالاتر از توهین به ولایت مؤمنان(ع) در برخی رسانه‌های هتاک حامی ت، و تحریف آن وجود مقدس توسط بعضی تمردان می‌دانند و چگونه تمردان و حامیان آنها در برابر جسارت به مقدسات و ارزش‌های الهی و انقل بی‌تفاوتند اما بیان حقایقی را از زبان «میثم» برنمی‌تابند و برای خاموش صدای او و امثال وی از بیان حقیقت و حقانیت ولایت از طریق رسانه‌های خود میثم را به دار کشیده‌اند.
 این جماعت بداند اگر موفق شدند با اتهام زدن به تاریخ پرافتخار 38 ساله انقلاب و هجمه به نماد حفظ و اقتدار نظام مظلوم حکومت را به دست آورند، اما برخلاف صدر ، در این کشور عشق به ولایت نهادینه است، اگر با ولایت مؤمنان و اولاد طیبین و طاهرینش و درافتند، امروز ولایت یک میثم و یک مالک و یک عمار ندارد، بلکه میثم‌ها و مالک‌ها و عمارها وجود دارند و به لطف خداوند نخواهند گذاشت آنچه با ولایت، مؤمنان و مجتبی سلام‌الله‌علیهما شد، امروز نیز همان شود.
امروز دیگر همچون زمان رحلت رسول اکرم(ص) نیست که به غدیر خیانت شود و مولا تنها بماند. اگرچه برخی در غفلت و بی‌توجهی بسیاری از خواص به تحریف سیره مؤمنان(ع) در پذیرش غاصبان پرداخته‌اند، اما سلمان‌ها، مقدادها، ابوذرها و عمارهای امروز نخواهند گذاشت دوباره سقیفه ب ا گردد و با دروغ «انتخاب مردم» ولایت به حاشیه رانده شود.
نکته آ این که امروز برای نویسنده این سطور یک مسئله مبهم تاریخی، حل گردید. همیشه مانده بودم چرا و چگونه با وجود نص صریح غدیر و بیعت گسترده مردم با مؤمنان سلام‌الله علیه، ‌اکثریت قریب به اتفاق جامعه به ویژه خواص و سرشناسان اصحاب پس از رحلت رسول خدا(ص) با علم به حقانیت آل حضرت، به یاری‌اش نشتافتند؛ وقتی امروز در کشور شیعه می‌بینیم انی آشکارا المؤمنین(ع) را تحریف می‌کنند و به ساحت مقدسش نسبت‌های ناروا می‌دهند و در همان حال برخی از خواص یا به اهمیت موضوع پی نبرده‌اند و یا ملاحظه لباس، موقعیت، مقام و جایگاه گوینده را کرده‌اند و یا برای پرهیز از تبعات ایستادگی و واکنش خویش، سکوت پیشه کرده‌اند، تکلیف اصحاب سرشناس رسول خدا(ص) در ایام پس از رحلت آن وجود مقدس در برابر توطئه سقیفه دیگر معلوم است!مشاهده متن کامل ...
ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهور/ فقط به م آباد سفر می کند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور کشورمان این هفته در جمع مردم لرستان سخن رانی می کند.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان از حضور و سخن رانی حجت ال و المسلمین رئیس جمهور در جمع مردم استان لرستان خبر داد.

الهیار ملکشاهی با اشاره به سفر "حجت ال و المسلمین " رئیس جمهور به استان لرستان، اظهار داشت: وزرا و معاونین ت یازدهم روز 27 دادماه و پیش از رئیس جمهور به استان لرستان سفر می کنند و برخی از معاونان وزرا نیز سفری به شهرستان های استان لرستان خواهند داشت.

وی افزود: رئیس جمهور نیز چهارشنبه هفته جاری در جریان پنجمین سفر استانی وارد استان لرستان شده و در جمع مردم م آباد سخن رانی می کند، پس از آن نیز در جلسه ای با مسوولان استان حضور خواهد یافت.

مردم کوهدشت در مجلس خاطرنشان ساخت: چون زمان سفر رئیس جمهور به لرستان کوتاه است، مجمع نمایندگان تصمیم گرفتند ایشان بجز م آباد به هیچ کدام از شهرستان های استان سفر نکنند تا از این نظر تبعیضی صورت نگیرد.

ملکشاهی بیان نمود: این جلسه با حضور 6 استان برگزار شد زیرا 2 م آباد به سفر حج عمره مفرده رفته اند و پلدختر نیز در ملاقات خانواده های معظم با ی حضور داشت.

وی افزود: هر کدام از نمایندگان حدود 4 تا 5 دقیقه به بیان مشکلات اصلی حوزه انتخ ه خویش پرداخت و پیشنهاداتی مطرح کرد.

مردم کوهدشت با اشاره به اصل 113 قانون اساسی در خصوص اولین مسوولیت رئیس جمهور که اجرای قانون اساسی است ونیز اصل 48 در خصوص وم رعایت توازن و بهره مندی برابر از بودجه و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: در خصوص عدم رعایت چنین مواردی در رابطه با استان لرستان، اطلاع رسانی لازم را به رئیس جمهور داشتیم و گفتیم که استان لرستان با دارا بودن 2.7 درصد جمعیت کشور، به طور میانگین فقط 1.4 کل بودجه کشور طی سال های گذشته به لرستان اختصاص یافته است.

ملکشاهی افزود: همچنین در شرایطی که 40 درصد اراضی کشور آبی است، اما در جایی مثل کوهدشت کم تر از 10 درصد اراضی آبی وجود دارد و در این زمینه بی توجهی شده است، لذا روند اجرایی سد معشوره را از آغاز برای ایشان توضیح دادم و وی نیز دستور داد موانع سر راه در این زمینه برداشته شود که از جانب مردم کوهدشت از ایشان تشکر نمودم.

وی افزود: اصلی ترین هدیه این سفر پی گیری امور مربوط به سد معشوره است.

ملکشاهی عنوان نمود: از آیت الله آدینه وند که از علمای به نام لرستان بوده اند، به نیکی یاد کرد و ایشان را یکی از اساتید خود برشمرد.

همچنین مردم سلسله و دلفان در مجلس نیز در نشست امروز بر وم رفع معضل بیکاری در استان لرستان تأکید کرد و گفت: رئیس جمهور قول ویژه ای داد تا برای حل این معضل اعتبار مناسبی را اختصاص و برنامه ریزی مطلوبی را انجام دهد.

حجت الله سوری گفت: در نشست امروز نمایندگان استان لرستان به تشریح مشکلات، نواقص و دغدغه های حوزه های انتخ ه خود به ویژه در حوزه بیکاری، نبود صنایع اشتغال زا و سامان دهی منابع آبی پرداختند.

مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای ی، افزود: بر اساس آمارها استان لرستان در جایگاه اول بیکاری در کشور قرار دارد، که رئیس جمهور قول ویژ ه ای داد تا برای حل این معضل اعتبار مناسبی را اختصاص و برنامه ریزی مطلوبی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در این نشست رئیس جمهور ضمن تأیید مشکلات کنونی استان لرستان، توصیه هایی را برای افزایش وحدت و هم دلی و پیشرفت منطقه د، همچنین ضمن تأکید بر وم اختصاص اعتبارات عمرانی استان لرستان، از مردم این استان به عنوان ملت ولایت مدار و انقل یاد کرد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور کشورمان از زمان آغاز ت یازدهم به استان های ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر سفر کرده است و سفر به استان لرستان پنجمین سفر استانی وی به شمار می رود.

گزارش تصویری ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهور

گزارش تصویری ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهور

گزارش تصویری ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهور

گزارش تصویری ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهور

گزارش تصویری ملاقات نمایندگان لرستان با رئیس جمهورمشاهده متن کامل ...
مرگ بر +++ מוות לישראל +++ death to israel
درخواست حذف اطلاعات
افشای ابعاد جدیدی از فساد 4.2 میلیارد دلاری؛
سکوت معنادار در مورد فروش نفت و عدم دریافت وجه آن از یدار اماراتی/عدد 2.6 میلیارددلاری دوره از عدد مفسده مالی 4.1 میلیارد دلاری دوره بزرگ تر است؟

محمدکاظم انبارلویی: اثبات وم افزایش قیمت خودرو و دفاع از آن توسط محترم صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت با اکثریت هشت نفره اعضای متشکله از سوی ت و انکار این وم افزایش تا سرحد تکدر خاطر رئیس جمهور که توسط سخنگوی ت به اطلاع عموم رسید، نتیجه قابل تاملی داشت و آن اینکه صنعت، معدن و تجارت در باب توجیه این تناقض اعلام داشت به رئیس جمهور اطلاعات نادرست داده شده است.

این نتیجه گیری از آن جهت مایه نگرانی است که به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که چه تضمینی وجود دارد که در سایر موارد مهم مرتبط با حقوق مردم هم به شخص دوم مملکت اطلاعات نادرست از سوی کارگزارانش داده نشود؟ و اثر وضعی تصمیمات یا اظهارات مبتنی بر این اطلاعات نادرست چگونه اعتبار دوم شخص مملکت را فرو خواهد کاست؟ این نگرانی ها وقتی تشدید می شود که فرازهایی از سخنان اخیر رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان چهارمحال وبختیاری به محک معیارهای درست و نادرست عیارسنجی شود. مراتب این عیارسنجی برای تشخیص اطلاعات درست از نادرست به شرح زیر است:

1- رئیس جمهور فرموده اند: ما مخالف هرگونه فساد، باندبازی و حزب بازی و معتقد به شایسته سالاری هستیم که سخنی متین است اما وزانت آن منوط به عمل است. بدین نحو که هیچ اعتقادی به غیرشایسته سالاری ندارد. اعتقادداشتن یک مقوله است و عمل به آنچه که معتقدیم مقوله ای دیگر است. آیا به رئیس جمهور اطلاع نداده اند یا رئیس جمهور نمی داند که بزرگ ترین فساد و مفسده در جریان فتنه 88 واقع شد که می رفت عمود خیمه نظام که همانا ولایت باشد و اساس جمهوریت و یت ما را سرنگون کند؟ آیا شایسته سالاری که رئیس جمهور به آن معتقد است از باب به کارگیری فتنه گران در حوزه وزارت علوم و 80 واحد تابعه ی آن همچنین در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد ی از قوه به فعل درآمده است یا در مورد عدم استخدام آنان به وی گزارش نادرست داده اند؟
2- رئیس جمهور فرمودند: مگر می شود در استانی که قطب گردشگری است آن در زمینه دیگری تحقیق کند؟!! جمله معترضه در آن سخن این است که چه انی به رئیس جمهور اطلاعات غلط داده اند که بله عده ای می خواهند در این در فلان زمینه تحقیق کنند و رئیس جمهور را قانع کرده اند که نه نمی شود! اصولا مگر تحقیق و پژوهش و دستوری و تحمیلی هم می شود که رئیس جمهور می گوید نه نمی شود.
3- رئیس جمهور فرموده اند: ت گذشته می گفت ما تحریم را دور می زنیم. و ایشان این گفتمان ت سابق را به س ه گرفته است. آیا دور زدن تحریم ها قباحت دارد یا حسن است؟ آیا ت فعلی قصد دور زن تحریم ها را ندارد و در صدد تسلیم شدن در برابر تحریم است؟
4- رئیس جمهور می گوید در اثر دور زدن تحریم ها نفت ما را خوردند و ملت را دور زدند آیا رئیس جمهور از میزان ارزی یا ریالی نفتی که مدعی است خورده شده و چگونگی این خورده شدن مطلع است؟ یا به ادعای محترم صنعت، معدن و تجارت در این مورد هم به وی اطلاعات نادرست داده اند در این صورت اطلاعات درست کدام است؟
5- رئیس جمهور اگر مایل نیست و یا نمی گذارند در مورد مفسده کرسنت یا استات اویل که برخی از حامیان پروپاقرصش و برخی از اعضای تش که در بروز و وقوع آن مسئولیت حقوقی دارند، اطلاعات درستی داشته باشد، لااقل در مورد پرونده بابک زنجانی اطلاعات درست را از مراجع صلاحیتدار مطالبه کند.
6- اطلاعات درست آن است که مانده خلاصه حساب فی م ن شرکت hk و شرکت iso با گردش مالی جمعا 4.2 میلیارد دلار که در اثر دور زدن تحریم ها در بانک fiib قبل از لو رفتن هویت معامله گران جریان داشت که لو رفتن آن به هر دلیل از جمله فرستادن سیگنال هایی از سوی ارباب حلقه ها و فتنه به خارجی ها به منظور تشدید تحریم ها در جریان و گردش طبیعی بود بعد از افشا و مسدود شدن حساب تنها مبلغ 2.6 میلیارد دلار از مانده آن بازماند و تسویه نشد.
7- در مرحله دادرسی با توجه به وثایق موجود به این پرونده رسیدگی شد، وثایق ضبط شد و طرف هم زندانی شد. آیا رئیس جمهور محترم از رای مرجع صلاحیتدار و مبلغ محکومیت طرف حساب را که می فرماید خوردند و بردند آگاه است؟ آیا رئیس جمهور می داند و اطلاعات درستی از میزان محکومیت 89 هزار میلیارد تومانی پرونده موسوم به بابک زنجانی صادره از مرجع صلاحیتدار که به تقویم زیر است به وی داده اند؟
8- آن گونه که اطلاع رسانی شده محکومیت پرونده بابک زنجانی فعلا در مرحله اجرای احکام است و محکوم در زندان. اما آیا ت اجازه می فرماید تقویم ریالی و ارزی پرونده موسوم به کرسنت واستات اویل و بهینه سازی مصرف سوخت – که در آن برخی از ارباب حلقه های فتنه به عنوان خوانده ردیف اول و دوم مطرح هستند- هم به جریان افتد رسیدگی شود؟ و در این میان کمکی به تسریع این محاکمه نماید؟
9- دو اصل از اصول قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات استوار است. آیا رئیس جمهور به عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی در مورد محاکمه علنی آقای م-هـ که عالم و آدم از هویتش آگاهند اما به دلایل نامعلوم شاید هم معلوم، از جمله فشاری که دادستان کل از آن یاد کرده و به صورت غیرعلنی در حال برگزاری است ، این فشار را کم نماید؟
10- در ایام فتنه 88 قواعد ریاضی و حسابان به هم ریخت و ارباب حلقه های فتنه عدد 13 میلیون رای را بزرگ تر از عدد 25 میلیون رای اعلام د. به نظر می رسد که این قاعده بی قواره ریاضی در سال 93 در حال باز تولید است. بدین نحو که مگر می شود در مورد پرونده 2.6 میلیارد دلاری بابک زنجانی که شرح رسیدگی و برخورد قانونی آن با عدد و رقم مشخص شد پروپاگاندا شود تا آ نجایی که دور زدن تحریم ها در جلسه رسمی شورای اداری چهارمحال و بختیاری توسط رئیس جمهور به س ه گرفته شود. اما در مورد پرونده مشابه آن (فروش نفت و عدم دریافت وجه آن از یدار اماراتی) به مبلغ 4.1 میلیارد دلار ت بود و هیچ نگفت؟
11- آیا عدد مالی 2.6 میلیارددلاری دوره ت - از عدد مفسده مالی 4.1 میلیارد دلاری دوره ت بزرگ تر است؟ که یکی اصلا رسیدگی نشود و مسکوت ماند و دیگری علی رغم رسیدگی و محکومیت در بوق و کرنا دمیده می شود در حالی که هر دو از یک جنس حقوقی مالی و محاسباتی هستند.
12- رویداد مالی 4.1 میلیارد دلاری ت یازدهم در مقایسه با رویداد مالی 2.6 میلیارد دلاری ت دهم هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ چگونگی عدم وصول مهم تر است اما چرا اولی مسکوت و دومی این گونه بزرگ نمایی می شود؟
13- در رویداد مالی 2.6 میلیارد دلاری اقدام به تسویه بدهی از طریق ضبط وثایق به هر مقدار که شناسایی شده در حال انجام توسط اجرای احکام است. اما رویداد مالی 4.1 میلیارد دلاری چطور؟ آیا رئیس جمهور می داند بدهی شرکت اماراتی به نیکو از طریق پابه پایی وجوه صندوق توسعه ملی با وجوه بانک مرکزی تسویه بخوانید مساوی سازی شده یا نمی داند؟ دانستن و ندانستن صحت و سقم این مهم محتاج طرح و بررسی موضوع در مرجع صلاحیتدار است. ت سابق که رفت، آیا ت لاحق با رجوع به چنین مرجعی رای مرجع صلاحیتدار را در این خصوص طلب می کند و آثار وضعی آن را برمی تابد؟
14- توجه و تأمل در بزرگ نمایی مفسده 2.6میلیارد دلاری بابک زنجانی و کوچک نمایی و حتی محو و نادیده گرفتن مفسده 4.1 میلیارد دلاری که هر دو از یک جنس یعنی یک رویداد مالی در حوزه نفت محسوب می شوند موید این ادعاست. ماجرای سوء جریان مالی موسوم به رانت 650 میلیون یورویی بماند که آن خود حدیثی جدا از دو مقوله فوق است.
منبع: رو مه رس

کد خبر:199241 -مشاهده متن کامل ...
دونالد ترامپ و همسرش
درخواست حذف اطلاعات

دونالد ترامپ و همسرش با استقبال براک اوباما

دونالد ترامپ و همسرش با استقبال براک اوباما

دونالد ترامپ و همسرش با استقبال براک اوباما و همسرش وارد کاخ سفید شدند #brockobama #obama #donaldtrump #donald #usa #america #american #presidente # #امریکا # یی #امریکایی #اوباما #ترامپ #باراک_اوباما #دونالد_ترامپ #دونالدترامپ#کاخ_سفید #تحلیف #رییس_جمهور #ریاست_جمهوری #استقبال

iran ebook ترامپ سخنرانی مراسم تحلیفش رو از ویلن (شخصی

iran ebook ترامپ سخنرانی مراسم تحلیفش رو از ویلن (شخصی

iran ebook ترامپ سخنرانی مراسم تحلیفش رو از ویلن (شخصیت منفی) بتمن کپی کرده بود؟! #ترامپ #تحلیف #بتمن #بین #سخنرانی

پیشخوان مطبوعات ترامپ و همسرش با استقبال باراک او

پیشخوان مطبوعات ترامپ و همسرش با استقبال باراک او

پیشخوان مطبوعات ترامپ و همسرش با استقبال باراک اوباما و میشل اوباما وارد کاخ سفید شدند #تحلیف#ترامپ#اوباما#کاخ_سفید #filmsldef #trump#white_house

ترامپ یک روز کامل در هتل خودش به عنوان خدمت کار ف

ترامپ یک روز کامل در هتل خودش به عنوان خدمت‌کار ف

ترامپ یک روز کامل در هتل خودش به عنوان خدمت‌کار فعالیت می‌کنه؛ از گردش بردن سگ مهمونا تا بردن غذا و تمیز سرویس‌ها  ترامپدر ترامپ یک روز کامل در هتل خودش به عنوان خدمت‌کار ف

زمستان مغلوب ساختن پیشی جستن می آید قسمت بعدی این سری از پادشاهان

زمستان مغلوب ساختن پیشی جستن می آید قسمت بعدی این سری از پادشاهان

رئیس جمهور دونالد ترامپ والریا مسلح با شمشیر فولاد ساز به نام معامله، دونالد ترامپ شروع به تلاش برای مراقبت از سیاست وستروس از طریق مرز آن است. زمستان مغلوب ساختن پیشی جستن می آید بخشی از بعدی از این بازی شاهان و یا خدایان بازی بازی تاج و تخت زمستان ترامپ می آید قسمت بعدی سریال بازی شاهان رئیسجمهور دونالد ترامپ مسلح با والریا شمشیر فولاد به نام معامله ساز، دونالد ترامپ آغاز در تلاش از طریق وستروس به مراقبت سیاست مرز آن است. زمستان ترامپ می اید قسمت بعدی بازی شاهان یا بازی خدایان  game of thrones

وقتی ترامپ دستشویی تمیز می کرد!

وقتی ترامپ دستشویی تمیز می‌کرد!

وقتی ترامپ دستشویی تمیز می‌کرد! رئیس جمهور منتخب در سال 2011 یک روز کامل به جای خدمه هتل خود کار می کند؛ از حمل مسافران گرفته تا شستن دستشویی و جارو کشیدن! وقتی ترامپ در وقتی ترامپ دستشویی تمیز می‌کرد! دستشویی تمیز در وقتی ترامپدستشویی تمیز می‌کرد! می‌کرد! در وقتی ترامپ دستشویی تمیز می‌کرد!

 مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1

مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1

دونالد ترامپ دیدنی این ویدیو اولین از سری برنامه " مطالعه با سعید" می باشد؛ که در آن به معرفی کتاب، محصولات آموزشی و دوره های آموزشی پرداخته میشود. در این ویدیو به معرفی کتاب " ترامپ، 101 راه برای ب و کار" نوشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پرداخته میشود. مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1 دونالد ترامپ ترامپ ویدیو در مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1 ترامپ ویدیو کلیپ در مطالعه با سعید فصل  1 قسمت 1 کلیپ در مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1 انتشارات دیجی بوک در مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1  انتشارات دیجی بوک مطالعه در مطالعه با سعید فصل 1 قسمت 1

 نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران

نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران

کلیپ وحشتناکwilliam دیدنی از ۩ ۩ ۩ ز له(10ریشتری)۩ ۩ ۩ نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران کلیپ وحشتناکwilliam دابسمش خنده دار franklyn در نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران دابسمش خنده دار franklyn طنز باحال millerr ویدیو در نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران طنز باحال miller ویدیو کلیپ در نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران کلیپ در نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران ۩ ۩ ۩ ز له 100ریشتری ۩ ۩ ۩ در نگاهی به مطبوعات : گزینه های ت ترامپ در برابر ایران

 روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند

روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند

خبری دیدنی اوباما که روسیه را به تقلب در انتخابات به نفع ترامپ محکوم کرده، دستور ا اج 35 دیپلمات روس و تحریم رئیس سازمان اطلاعات روسیه را امضاء کرد و گفت «این همه پاسخ ما به روسیه نیست.» روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند  خبری روسیه در روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند روسیه ویدیو در روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند ویدیو کلیپ در روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند کلیپ در روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند کلاکت در روابط تیره وتار مسکو و واشگنتن؛35دیپلمات روس ا اج شدند

 با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید

با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید

دونالد ترامپ دیدنی از خبرگزاری فارس با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید دونالد ترامپ تحریم در با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید تحریم خبری ویدیو در با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید خبری ویدیو کلیپ در با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید کلیپ در با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا شوید خبرگزاری فارس در با امضا کنندگان نامه به ترامپ بیشتر آشنا  شوید

 همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر

همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر

جالب دیدنی از ویدئو گردی همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر جالب دونالد ترامپ ویدیو در همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر دونالدترامپ ویدیو کلیپ در همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر کلیپ در همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر  ویدئو گردی در همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر ویدئو گردی ن در همه ن دونالد ترامپ به روایت تصویر

 نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها!

نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها!

خبری دیدنی در متن انگلیسی، که احتمالا از شدت شرمندگی از رسوایی در نسخه فارسی حذف شده، نویسندگان مدعی می شوند ایران با حمایت از گروه هایی مثل حماس و حزب الله «موجب کشته شدن هزاران سرباز شجاع! یی» شده است. نامه 30 ضدانقلاب به ترامپبرای تشدید تحریم ها! خبری تشدید تحریمها علیه ای در نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها!  تشدید تحریمها علیه ای نامه 30 ایرانی ترا ویدیو در نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها! نامه 300 ایرانی ترا ویدیو کلیپ در نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها! کلیپ در نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها!  کلاکت در نامه 30 ضدانقلاب به ترامپ برای تشدید تحریم ها!

 

دونالد ترامپ و همسرش با استقبال براک اوباما

 

دونالد ترامپ و همسرش با استقبال براک اوباما


جستجو در ع ها

جدید ترین خبرهای تکنولوژی #trump

جدید ترین خبرهای تکنولوژی #trump

جدید ترین خبرهای تکنولوژی #trump دونالد ترامپ که میانه‌ی خوبی نیز با فضای مجازی دارد باید گوشی جدیدی برای ورود به کاخ سفید برگزیند. ساعاتی پیش ریاست جمهوری باراک اوباما آ ین نفس‌های خود را کشید و دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد.حال نیویورک‌ تایمز و آسوشیتدپرس پرس خبر از تغییر گوشی هوشمند اندرویدی ترامپ داده‌اند. دستگاه ترامپ که سال گذشته یک گوشی سامسونگ شناسایی شد و به دلیل علاقه‌ زیاد وی به فضای  مجازی شامل توییت‌های بی‌شماری نیز بود، اکنون تحویل گرفته شده و به گفته‌ نیویورک‌ تایمز با یک دستگاه رمزگذاری شده و شماره‌ جدید توسط سرویس امنیتی جایگزین شده است که افراد محدودی به این شماره دسترسی دارند. هنگامی که سال ۲۰۰۹ اوباما به کاخ سفید راه یافت از تحویل گوشی بلک‌ بری خود و تعویض آن با یک دستگاه تأیی دشده عملاً امتناع می‌کرد تا اینکه این مسئله با مصالحه به اتمام رسید و امنیت این دستگاه با ایجا...

@talashenab سرکوب مخالفان ترامپ با گاز اشک آور و اسپری

@talashenab سرکوب مخالفان ترامپ با گاز اشک‌آور و اسپری

@talashenab سرکوب مخالفان ترامپ با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل اخبار ناب : خبرگزاری فارس: «پتر نیوشام» رئیس پلیس واشنگتن عصر (به وقت محلی) از افزایش شمار بازداشتی‌ها در جریان تظاهرات‌ها در این شهر خبر داد. به گفته نیوشام، نیروهای پلیس دستکم ۲۱۷۷ نفر را به اتهام اغت و بر هم زدن نظم عمومی بازداشت کرده‌اند. روز همزمان با برگزاری مراسم تحلیف … مجله اینترنتی تلاش نابr #اخبار , #ترامپ, #مراسمتحلیفr http://talashenab.ir/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7/

نقدسینما جای خالی سلبریتی ها در مراسم تحلیف #ترا

نقدسینما جای خالی سلبریتی‌ها در مراسم تحلیف #ترا

نقدسینما جای خالی سلبریتی‌ها در مراسم تحلیف #ترامپ سی‌.ان‌.ان | رئیس جمهور منتخب «دونالد ترامپ» برای چند دهه با چهره‌های مشهور معا داشته، تاپ مدل‌ها، ‌استار‌های بازیگری و موسیقایی. اما بعد از فصل تفرقه‌افکن انتخابات و حملات پیاپی فراوان علیه مسلمانان و مهاجران، ترامپنتوانسته است هیچ یک از قدرت‌های ثروت و یا شهرت را به مراسم تحلیف خود جذب کند و نهایتا مراسم تحلیف ترامپ شامل اجرای افراد بلند آوازه‌ای چون بیانسه و یو یو ما که در مراسم رئیس جمهور «باراک اوباما» اجرا داشتند، نخواهد بود. البته ترامپ و تیمش اعلام کرده اند که با این موضوع هیچ  مشکلی ندارند. «بوریس اپشتین» رئیس بخش ارتباطات تیم مراسم تحلیف هرگونه نگرانی بابت عدم حضور موزیسین‌های بزرگ در مراسم را بی‌مورد دانسته می‌گوید: «این مراسم وودستاک نیست!» همچنین چندی پیش ترامپ نیز در توئیت خود بیان کرده بود که: «لیست سلبریتی‌های معرو...

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد. #ترامپ #نقدوانه

علی موحدی #ترامپ در روز اول ریاست جمهوری اش اشک م

علی موحدی #ترامپ در روز اول ریاست جمهوری‌اش اشک م

علی موحدی #ترامپ در روز اول ریاست جمهوری‌اش اشک مردم را درآورد رئیس پلیس واشنگتن: برای کنترل اعتراض‌ها به ترامپ در روز تحلیف از اسپری فلفل استفاده کردیم/ ۲۱۷۷ نفر بازداشت شدند

 

@ali.lnbo . #اوباما در حالی #کاخ_سفید را ترک کرد که میراثی همچون دخ آزادانه نظامی در سایر کشورها و افزایش دوبرابری فروش جنگ افزار نسبت به دوران بوش را در کارنامه خود بجا گذاشت. میزان فقرای که به صورت رسمی اعلام شده است ۴۵ میلیون نفر است. تعداد #فقرا در دوران #بوش ۳۷ میلیون بود. همچنین او در حالی از کاخ سفید رفت که بدهی بیست بیلیون دلاری از خود بجا گذاشته که به قول ترامپ این بدهی وضعیت را مثل حب در حال ورش تگی اقتصادی قرار میدهد.  درمورد کارنامه اوباما همین بس که اگر او عملکرد خوبی داشت مردم نامزد هم حزبی و مورد حمایت او یعنی #کلینتون را انتخاب می د و به آغوش ی مثل #ترامپ پناه نمی بردند. . .  در دوران اوباما شدیدترین تحریمها علیه مردم ایران  وضع شد و بهترین دانشمندان هسته ای ایران ترور شدند همچنین او دستور محرمانه به کار گیری ویروس "استا ‌نت" را داد ، که اگر ه...

success following ترامپ رسما رییس جمهوری را تحویل

success following ترامپ رسما رییس جمهوری را تحویل

success following ترامپ رسما رییس جمهوری را تحویل گرفت #عصرترامپ #ترامپ #presidenttrump #trump #trumpstarted #uspresident

mohsen #اوبامای سازشکار رفت و #ترامپ دیوانه آمد. ...

mohsen #اوبامای سازشکار رفت و #ترامپ دیوانه آمد. ...

mohsen #اوبامای سازشکار رفت و #ترامپ دیوانه آمد. ... #دونالد_ترامپ شب گذشته با ادای سوگند رسما #رئیس‌جمهور #ایالات_متحده_ شد. ...... باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا #خاورمیانه در زمان ریاست جمهوری ایشان روی آرامش را خواهد دید؟ تکلیف # چه می شود؟ آیا ترامپ به  متعهد می ماند؟

fardad farahzad - فرداد فرحزاد ت ترامپ 'مقابل ایران و ک

fardad farahzad - فرداد فرحزاد ت ترامپ 'مقابل ایران و ک

fardad farahzad - فرداد فرحزاد ت ترامپ 'مقابل ایران و کره شمالی سیستم دفاع ضدموشکی می‌سازد' # persian #ترامپ #ایران  #ضدموشکی

ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد. ع  ترامپ در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. ع در در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. ع دفتر در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. ع کارش در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. ع در در ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید  حضور یافت.

 واکنش کاخ سفید به سخنان امروز : تضمینی به ا

واکنش کاخ سفید به سخنان امروز : تضمینی به ا

واکنش کاخ سفید به سخنان امروز : تضمینی به ایران نداده ایم که ترامپ با چه میکند. ع در واکنش کاخ سفید به سخنان امروز  : تضمینی به ا

نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین

نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین

نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین نسخه نشریه یی ویک ترامپ می‌تواند تنها بایک امضادر روز نخست کاری‌اش، بسیاری ازآنچه اوباما دستاورد ۸ساله خود می‌خواند را لغو کند. ع نابودی میراث در نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین ع اوباما در نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین ع به در نابودی میراث اوباما به دست ترامپ،طرح جلدجدیدترین ع دست در مشاهده متن کامل ...
طی ِ راه سخت عشق/شرح غزل(اصغر طاهرزاده)
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

در چگونگی طی ِ راه سخت عشق

الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاشعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است.

مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب میّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن میّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان می نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی میّ دادن امکان ادامه اش باشد.

حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران ها و صبرها می طلبد و ملامت کشیدن ها دارد.

بقیه در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
ع لو رفته از مدل موهای طبیعی میشل اوباما
درخواست حذف اطلاعات
ع لو رفته از مدل موهای طبیعی میشل اوباما

ع لو رفته از مدل موهای طبیعی میشل اوباما

میشل اوباما ، تصویری از میشل اوباما
انتشار ع ی از میشل اوباما با مدل موهای طبیعی که مثل همیشه صاف و آرایش نشده بود کاربران شبکه های اجتماعی را حیرت زده کرد.
بازدید : 2,479 نفر

تصویری از میشل اوباما با موهای فر

میشل اوباما بانوی اول در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بود که با اتمام دوران ریاست جمهوری همسرش این روزها مشغول تفریح و خوشگذرانی است. میشل اوباما که در زمان ریاست جمهوری همسرش در مکان های عمومی همیشه با موهایی صاف و ظاهری آراسته حاضر میشد این بار با ع ی متفاوت از مدل موهای طبیعی و فر خود در شبکه های اجتماعی همه را شگفت زده کرد.میشل اوباما

تصویری از میشل اوباما با موهای فری خود که به نظر می رسد در تعطیلات به سر می برد، این روزها در اینترنت سروصدای زیادی به پا کرده و بسیاری از کاربران همسر سابق رئیس جمهور را برای استایل طبیعی موهایش تحسین کرده اند.


در حالی که میشل اوباما در طول دوران ریاست جمهوری شوهرش اغلب با موهای صاف شده و آرایش شده مشاهده می شد، این بار پس از آنکه موهایش را به صورت معمولی و بدون صاف همیشگی به شکل دم اسبی بسته بود، توجه زیادی را به خود جلب کرد.

مدل موهای طبیعی و فر میشل اوباما

موهای طبیعی میشل اوباما

میشل اوباما با موهای طبیعی و مجعدش

ع میشل با موهای طبیعی اش روز یکشنبه در شبکه های اجتماعی منتشر شد و بسیاری از کاربران توئیتر وی را برای اینکه بار دیگر موهای طبیعی خود را پذیرفته ، تشویق د.


هراستایلیست مخصوص او جانی رایت در مصاحبه ای در سال 2015 گفته بود که ریشه موهای او همیشه کاملا طبیعی نگاه داشته شده و اشاره کرده بود او معمولا در تعطیلات استفاده از صاف کننده های مو را محدود می کند.

موهای طبیعی میشل اوباما

همچنین بخوانید : تصاویر لو رفته از مدل واقعی گوشی گل ی نوت 7

مدل موی صاف شده میشل اوباما

البته مشخص نیست این ع در چه زمان و در چه جایی گرفته شده ولی به گزارش پرشین وی احتمالا در یکی از چندین تعطیلاتی که خانواده اوباما پس از به ریاست جمهوری رسیدن ترامپ در ماه ژانویه رفتند، گرفته شده باشد.


باراک و میشل اوباما به همراه میلیاردری به نام ریچارد برانسون به جزیره خصوصی او در جزایر بریتیش ویرجین رفتند که در آنجا ع ی از رئیس جمهور سابق منتشر شد که در حین کایت سرفینگ ، لبخند صورتش را پوشانده بود.


به نظر می رسد پس از دو دوره ماندن در کاخ سفید این زن و شوهر تا حدی خود را به معنای واقعی کلمه از قید و بند تجملات و شسته رفته بودن آزاد د، چرا که پس از آن ع ی از اوباما با کلاه بیس بال دیده شد و اخیرا نیز میشل اوباما با موهای طبیعی خودش مشاهده شده است.

موهای طبیعی میشل اوباما

مدل موی میشل اوباما

کابران شبکه اجتماعی به سرعت این ع را جنجالی د و این ع بیش از 20،000 بار به دیگران ارسال شد و در عرض یک روز 49500 لایک دریافت کرد.


عده ای از کاربران نیز آرزو می د کاش این تغییر و حفظ موهای طبیعی در طول دوره ای که او هنوز به عنوان بانوی اول شناخته می شد، صورت می گرفت.

ع لو رفته از مدل موهای طبیعی میشل اوبامامشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.