پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سنگ شناسی معرفی سنگ ها و کانی ها
زمین شناسی پزشکی
درخواست حذف اطلاعات

چکیده

زمین شناسی پزشکی به بررسی تاثیر فاکتورهای زمین شناسی بر سلامتی و پراکندگی بیماریها می پردازد. به این ترتیب در این گزارش مهمترین بیماریی های که از سراسر دنیا گزارش شده اند و منشا آنها فاکتورهای زمین شناسی است معرفی شده است. بیماری های فلورزیس ، گواتر، کرتینیسم، بلک فوت، کشان، کاشین بک، سرطان ریه، آسیب دیدگی های سیستم عصبی و ناهنجاری در حیوانات با آلودگی ناشی از عناصر در ارتباط بوده اند که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه بیماری ها امکان ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری یا درمان آنها را فراهم می کند. بر این اساس پس از بررسی ارتباط بیماری ها و عناصر، روش های نوینی که برای تعیین پراکندگی عناصر در برخی کشورها بکار می رود معرفی شده است.

تلاش های علمی هماهنگ بین علوم زمین، زندگی و بهداشت می تواند به عنوان یکی از بهترین روش های ارتقاء سلامت جوامع در حال و آینده باشد. نمونه های جهانی مستندی از تاثیرات آرسنیک، زغال سنگ ، آب های اسیدی، گرد و خاک بر سلامتی یافت شده است. این نمونه ها چگونگی ارتباط مخاطرات ژئوشیمیایی و فرایندهای طبیعی را توضیح می دهند و به این نکته می پردازند که ممکن است تغییرات صورت گرفته به دست انسان به جای چاره سازی، منجر به بیماری شود.

راه حل های موثر برای مبارزه با مخاطرات زیست محیطی و جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی هنگامی ایجاد می شود که بسیاری از افراد صاحب نظر هنگام تصمیم گیری های مهم ، روابط متقابل انسان با محیط و ضرورت فعالیت های جهانی و جامع علوم زمین و بهداشت را کاملا درک کنند.

به علت اهمیت تاثیر فاکتورهای زمین شناسی و پراکندگی جغرافیایی بر بیماری ها و سلامت در سال 1996 کنگره زیست محیطی تصمیم گرفت که گروه کاری بین المللی را در ارتباط با زمین شناسی پزشکی به وجود آورد با این هدف که اهمیت این موضوع را میان دانشمندان، متخصصصین امور پزشکی و عموم مردم ارتقا دهد.منبع: http://arz2. /

مشاهده متن کامل ...
کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و isiدر شیراز ویژه رشته های علوم پایه
درخواست حذف اطلاعات

کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و isiدر شیراز ویژه رشته های علوم پایه

دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید

با بهترین روش ممکن

همراه با کار عملی و تمرین هفتگی

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مدرس:

سعید جوی زاده

سرفصل دوره:

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های فلسفه طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی معروفترین نویسندگان رشته های علوم شناختی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های فلسفه طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی برترین نشریات رشته های ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های ژئوفیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های علوم زمین طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های هواشناسی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های شیمی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های فیزیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های فوتونیک طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های آمار طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های ریاضی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های علوم کامپیوتر طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی گیاهی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی جانوری طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های محیط زیست(دریا) طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های زیست شناسی دریا طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی طی 10 سال اخیر در جهان

معرفی انتشارات برتر رشته های علوم شناختی طی 10 سال اخیر در جهان

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم زمین

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های ژئوفیزیک

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های هواشناسی

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های شیمی

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های فیزیک

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های آمار

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های ریاضی

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های فوتونیک

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم کامپیوتر

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی گیاهی

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی جانوری

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های محیط زیست(دریا)

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های زیست شناسی دریا

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی

معروف ترین کلید واژه های مقالات بین المللی در رشته های علوم شناختی
معروف ترین موسسات بین المللی در رشته های علوم پایه 10 سال اخیر
معرفی کتاب های 2015 رشته های علوم پایه در جهان
مقایسه نشریات بین المللی مجموعه علوم پایه با یکدیگر
و....
اه جزئی:
آشنایی با موسسه اطلاعات علمی institute for scientific information
معرفی مجلات isi
راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله

چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و isi

روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری

جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و isi

آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی

شیوه انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله
شیوه پیدا مقاله در رشته هدف و مورد نظر
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو د ایگاه scopus
آشنایی با پایگاه scimago
آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و...
آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات
آشنایی با نرم افزار endnote ونکات نگارشی درتدوین مقالات
آشنایی با سرقت ادبی plagiarism واهمیت آن
چگونگی کتب لاتین و مقالات رایگان
معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان
آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی
آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم
آشنایی با معیار های سنجش موسسه isi
روند بازنگری، اصلاح مقالات

روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی
ارسال نامه به سردبیر
چگونگی داوری و نتیجه آن
و....

از مهمترین دستاوردهای این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه
2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی
3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان
4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی
5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی
6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین

آدرس:
شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز
تلفن:
07132320953
07132320721

همراه :
09382252774

وب سایت:

www.gisland.org

تلگرام:

@saeedjavizadeh

آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم زمین,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های , علوم زمین,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های شیمی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فیزیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های هواشناسی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های آمار,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های ریاضی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم کامپیوتر,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فوتونیک,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی گیاهی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی جانوری,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های محیط زیست(دریا),کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های زیست شناسی دریا,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های اقیانوس شناسی فیزیکی,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های فلسفه, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های علوم شناختی,منبع: http://amarfazaei. /

مشاهده متن کامل ...
برگزاری اولین همایش کشوری زمین شناسی پزشکی و کانی درمانی در اراک
درخواست حذف اطلاعات
اولین همایش کشوری زمین شناسی پزشکی و کانی درمانی در پیام نور اراک برگزار شد .

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت زمین شناسی پایه سوم تجربی فصل پنجم مبحث کانی ها - 20 اسلاید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت زمین شناسی پایه سوم تجربی فصل پنجم مبحث کانی ها - 20 اسلاید با و پر سرعت .

 پاو وینت زمین شناسی پایه سوم تجربی فصل پنجم مبحث کانی ها - 20 اسلاید


 پاو وینت زمین شناسی پایه سوم تجربی فصل پنجم مبحث کانی ها - 20 اسلاید

 

 

 

سختی : مقاومت کانی ها در برابر اشیده شدن ( طرز قرار گرفتن اتم ها در شبکه بلورین و نوع پیوند های اتمی )

* برای اطمینان از سختی اندازه گیری شده 1- درجه سختی را در جهات مختلف آزمایش کنیم 2-در دو جهت این عمل را تکرار کنیم

 

مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا

برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:


با


پاو وینت زمین شناسی پایه سوم تجربی فصل پنجم مبحث کانی ها - 20 اسلاید


مشاهده متن کامل ...
بازدید پرنده شناسان فنل و نروژی از تالاب کانی برازان مهاباد
درخواست حذف اطلاعات
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مهاباد گفت: 2 گروه از متخصصان پرنده شناسی از کشورهای فنلاند و نروژ جهت تعیین مسیر غازهای پیشانی سفیدی از تالاب کانی برازان مهاباد بازدید د.

مشاهده متن کامل ...
گزارش کارگاه منبع شناسی
درخواست حذف اطلاعات

گزارش کارگاه تخصصی منبع شناسی کلام
منبع شناسی در حوزه علم کلام برای دانشپژوه کلام بسیار مهم است. زیرا با تسلط به منابع اصلی و مهم هر فرقه و مکتب کلامی می تواند به نحو احسن نظرات و اعتقدات آنها را به دست آورد و مورد بررسی قرار دهد. این کارگاه در روز دوشنبه 19/11/94 ساعت 9:00-10:00 با حضور حجت ال و المسلمین آقای فاریاب در اتاق جلسات برگزار شده است. تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه 13 نفر است.منبع: http://a-f-k. /

مشاهده متن کامل ...
پایان نامه ارشد زمین شناسی
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه ارشد زمین شناسی

در پایان نامه ارشد زمین شناسی مطالعه بر روی توده نفوذی گرانیتوئیدی یکی از حیطه های مورد پژوهش است. در پایان نامه زمین شناسی می خوانیم که این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک میانی تا قبل از کرتاسه سنگهای آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک و قدیمی تر را قطع کرده است. مطالعات در این نوع پایان نامه نشان می دهد که ترکیب توده نفوذی گرانودیوریت تا گرانیت است. در برخی از مطالعات هم ذکر شده که ترکیب توده نفوذی از مونزوگرانیت تا تونالیت تغییر می کند. در نتایج پایان ارشد زمین شناسی کانی های اصلی تشکیل دهنده توده نفوذی را شامل کوارتز ، پلاژیوکلاز ،فلدسپار آلکالن معرفی کرده اند و کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت و آمفیبول معرفی شده است. در این نوع پایان نامه ذکر شده است که بخش زیادی از کانی های فرومنیزین به کانی های کلریتی تبدیل شده است. براساس مطالعات ژئوشیمیایی که در پایان نامه ارشد زمین شناسی صورت گرفته است سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن، کالکوآلکالن، پرآلومین قرار گرفته اند. در پایان نامه ارشد معدن می خوانیم که اختلاط بسیار زیاد ماگمای گرانیتی با پوسته قاره ای طی فرآیند بالا آمدن باعث تغییر ماهیت ماگما تا حدودی گردیده است. در این نوع پایان نامه یک سری ویژگی ها برای این نوع توده ذکر شده که از آن می توان به ویژگی کشیدگی فیزیکی آن و دشدگی و جهت یافتگی کانیایی در جهت شمال غرب –جنوب شرق به موازات روراندگی زاگرس تحت تأثیر کوهزایی آلپی اشاره کرد.

نویسنده: حاجی زاده

تاریخ انتشار: 2016.11.21

سفارش پروپوزال و پایان نامه ارشد زمین شناسی

مقاله isiمنبع: http://editexperts. /

مشاهده متن کامل ...
حرکت آن مانی و دوران پ کانی!
درخواست حذف اطلاعات
ارمغان زمان فشمی این شعر طنز را با عنوان «ایام پ کانی» در رو مه قانون منتشر کرد.

مشاهده متن کامل ...
رفتار شناسی فرهنگی (بخش اول)
درخواست حذف اطلاعات
رفتار شناسی از جمله مباحث تجربی است که می بایست محقق با رفتار فرهنگی مردم کشور خود یا کشور دیگر ، خصوصاً میزان استفاده و چگونگی بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی را درک کند.

سرفصل های این درس را می توان بدین شرح نام برد: تعریف رفتار شناسی ، رفتار ، هدف از رفتار شناسی و شیوه بررسی رفتار ، شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار (یا کشورمود نظر بر مردم آن کشور) ، نظام و نوع حکومت بر رفتار، ویژگی های رفتاری ایرانیان، وحدت و کثرت در ویژگیهای رفتاری ایرانیان ، فعالیت های فرهنگی و مصرف کالای فرهنگی، چگونگی استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی به همراه آمار و ارقام ، چگونگی ارتقای استفاده از کالاهای فرهنگی، آسیب های رفتار فرهنگی، شناسایی آسیب های رفتار ، روابط اقتصادی و اجتماعیمنبع: http://negharman. /

مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مربوط به زبان تخصصی
درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

در واحد همدان صورت گرفت

انتشار کتاب زبان تخصصی انگلیسی

در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی برای نخستین بار در کشور

کتاب علم اطلاعات

کتاب زبان تخصصی انگلیسی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

به همت علیرضا اسفندیاری مقدم عضو هیات علمی آزاد ی همدان

و سودابه امید خواه به رشته تحریر درآمد.منبع: http://libiautnb. /

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت کانی ها
درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت کانی ها

پاو وینت-کانی-هاپاو وینت کانی ها، در 30 اسلاید فایل

مشاهده متن کامل ...
مقاله کانی فیروزه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله کانی فیروزه با و پر سرعت .

مقاله کانی فیروزه


مقاله کانی فیروزه

مقاله کانی فیروزه 4 ص با فرمت word 


با


مقاله کانی فیروزه


مشاهده متن کامل ...
کانی رودوکروزیت (rhodochrosite)
درخواست حذف اطلاعات
کانی رودوکروزیت در دسته کربنات ها قرار می رد. فرمول این کانی " (mn,fe,mg,ca)co3 " است. به رنگ های صورتی، قرمز، زرد ، خا تری و قهوه ای دیده می شود. سختی آن بین 3/5 الی 4 و چگالی آن 3/5 الی 3/7 است. سیستم تبلور این کانی هگزاگونال (hexagonal) می باشد. بلور های شفاف آن به عنوان کانی جواهراتی مورد استفاده قرار می رد. نمونه هایی از بلورهای این کانی در ع های زیر مشاهده می شود.

نمونه تراش خورده - ع 1

vbjo2

بلور کانی در سنگ اصلی -ع 2

noj1w

نمونه کانی با تراش جواهر-ع 3

cyara

بر گرفته از سایت geology.comمنبع: http://zamingeo1. /


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه

پاو وینت درس کانی ها علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه


پاو وینت کانی ها, پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی هشتم, پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی, پاو وینت فصل کانی ها,پاو وینت درس کانی ها, پاو وینت درس کانی ها,پاو وینت فصل کانی ها,کانی ها,کانی ها,پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی پایه هشتم, پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی پایه هشتم متوسطه, پاو وینت درس 11 (کانی ها) علوم تجربی, پاو وینت درس 11 کانی ها, پاو وینت درس یازدهم (کانی ها), پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی, پاو وینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه متوسطه, پاو وینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه هشتم, پاو وینت فصل یازدهم علوم تجربی متوسطه, پاو وینت فصل یازدهم علوم تجربی هشتم, پاو وینت فصل یازدهم علوم تجربی, پاو ونت فصل یازدهم کانی ها پایه هشتم, پاو وینت پایه هشتم علوم تجربی درس یازدهم, پاو وینت پایه هشتم متوسطه علوم تجربی درس یازدهم, پاو وینت کانی ها, پاو وینت جدید درس یازدهم علوم تجربی پایه هشتم,پاو وینت درس 11, پاو وینت درس 11علوم تجربی, پاو وینت درس یازدهم علوم تجربی, پاو وینت علوم تجربی پایه هشتم, پاو وینت علوم تجربی پایه هشتم متوسطه, پاو وینت علوم تجربی فصل یازدهم درس یازدهم, پاو وینت جدید درس علوم تجربی پایه هشتم سال 95, پاو وینت جدید درس علوم تجربی پایه هشتم متوسطه سال 95, پاو وینت جدید درس11 علوم تجربی پایه هشتم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه متوسطه, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه هشتم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه هشتم متوسطه, پاو وینت های جدید پایه هشتم سال تحصیلی 95, پاو وینت های جدید پایه هشتم متوسطه سال تحصیلی 95, کانی ها, کانی ها پاو وینت فصل کانی ها پایه متوسطه, ید پاو وینت,


لینکمشاهده متن کامل ...
کانی سورِ کردستان لرزید
درخواست حذف اطلاعات
زمین لرزه ای به قدرت ۴ ریشتر کانی سور در استان کردستان لرزاند.

مشاهده متن کامل ...
معرفی مراسم پرستان؛ همه چیز مدیون !
درخواست حذف اطلاعات
معرفی مراسم پرستان؛ همه چیز مدیون !

نشریه صبح صادق در شماره اخیر خود بخشی را به معرفی مراسم پرستان اختصاص داده است. در این نشریه بخشی از مراسم پرستان چنین توصیف شده است:

مراسم بوسه مقدس..منبع: http://1110. /

مشاهده متن کامل ...
شناختی ارزشمند از زندگی گذشته و آداب و رسوم مردم خود داشته باشیم
درخواست حذف اطلاعات

میراث فرهنگی به عنوان زمینه ساز شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی بشمار می رود.ودانش باستان شناسی شناخت علمی از میراث فرهنگی و گذشته نوع بشر بدست می دهد. روشهای انجام کار باستان شناسی و شیوه ی رسیدن به نتایج مورد نظر، برای عموم مردم قابل توجه است و اغلب حس کنجکاوی مردم به ویژه افراد علاقه مند به کشف شهودی و عینی را بیش از سایرین بر می انگیزاند. بنابراین با این رویکرد، بهترین را ار و رهیافت مردمی باستان شناسی ارتباط آن با گردشگری است. گردشگری حوزه ای بسیار گسترده داشته و ادبیات آن با انواع گردشگری تطبیق یافته است. گردشگری فرهنگی و حوزه های مرتبط با آن به لحاظ ماهیت موضوعی اهمیت بسزایی داشته و با موضوعات مورد مطالعه دانش باستان شناسی ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابر نظر سازمان جهانی گردشگری؛ اصول اساسی گردشگری فرهنگی استفاده از میراث فرهنگی نوع بشر و مشارکت در ارتقاء آن است . این اصل کلی و جامع ارتباط علمی و کاربردی باستان شناسی و گردشگری را اجتناب ناپذیر کرده است. گردشگری حوزه های مشترکی با دانش و فعالیت های باستان شناسی داشته و در توسعه، حفظ و احیاء و ارتقاء بنا ها و یادمانهای حاصل از فعالیت باستان شناسی تلاش های وافری نموده است . در واقع این گردشگری است که با ایجاد تقاضای سفر به مناطق باستانی و محوطه های کشف شده توسط باستان شناسان هزینه های اقتصادی آن را می پردازد. از طرف دیگر باستان شناسی با فعالیت های خیره کننده اش شناختی ارزشمند از زندگی گذشته و آداب و رسوم آن بدست می دهد، گذشته را بازسازی می کند و احساس جامعه را درباره میراث بر می انگیزد.کار باستان شناس برای انسان جویای حقیقت و واقعیت بسیار جذاب است. به همین دلیل اکثر مردم دوست دارند کار های باستان شناسان را از نزدیک ببینند، این موضوع یکی از حوزه های مهم و مشترک باستان شناسی عمومی و گردشگری با هدف شناخت تاریخ و باستان شناسی ، مردم و سبکهای زندگی ، تنوع فرهنگی، هنر و معماری ، غذا ها و نوشیدنیها و تولیدات محلی ، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و و چشم اندازها می پردازد. هدف اصلی آن ایجاد و افزایش علاقه به تاریخ و محافظت از بناها و محوطه های باستانی و تاریخی و همچنین ء حس کنجکاوی و کمال مطلوب برای افرادی است که به دنبال تعمق و شه بوده و علاقه مند هستند نکات معمایی و مبهم تمدن های گذشته را کشف و درک کنند.منبع: http://wishna. /

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها ) با و پر سرعت .

پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )


پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )

پاو وینتی زیبا و جذاب در 21 اسلاید قابل ویرایش به هرماه تصاویر جذاب


با


پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )


مشاهده متن کامل ...
جان گرفتن تالاب کانی برازان مهاباد
درخواست حذف اطلاعات
در پی بارش های اخیر تالاب بین المللی کانی برازان جان دوباره گرفت و زیبایی های خود را به نمایش گذاشته است.

مشاهده متن کامل ...
خودروهای به گِل نشسته در جاده «کانی شیرین» +
درخواست حذف اطلاعات
جاده روستای کانی شیرین شهرستان دیواندره وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

مشاهده متن کامل ...
نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ با و پر سرعت .

 نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ


 نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ

در این بخش نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ برای قرار داده شده است. این نقشه با کیفیت عالی و با فرمت jpg می باشد. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می باشد.


با


نقشه توپوگرافی 1:50000 کانی شیخ


مشاهده متن کامل ...
کانی بریل (beryl)
درخواست حذف اطلاعات
کانی بریل یک سیلیکو سیلیکات آلومینیم دار برلیوم است با فرمول شیمیایی be3al2(sio3)6 است. بلورهای هگزاگونال بریل ممکن است بسیار کوچک باشند. ش ت بریل صدفی و سختی آن 7/5 – 8 و گرانش آن 2/63 – 2/80 است.مشاهده متن کامل ...

پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها ) با و پر سرعت .
پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )

پاو وینتی زیبا و جذاب در 23 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا و با کیفیت


با


پاو وینت فصل 11 علوم هشتم ( کانی ها )


مشاهده متن کامل ...
تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان سنگ
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان سنگ با و پر سرعت .

 تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان سنگ


 تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان سنگ

تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان  سنگ

سنگ از نظر زمین شناسان به ماده ی سازنده ی پوسته و بخش جامد سست کره ی زمین گفته می شود. سنگ ها از یک یا چند کانی درست شده اند و از نظر چگونگی پدید آمدن در سه گروه سنگ های آذرین، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی جای می گیرند. سنگ های آذرین از سرد شدن گدازه ی آتش فشان ها به وجود می آیند. سنگ های رسوبی پیامد فرسایش سنگ ها و انباشته شدن رسوب ها در دریاها هستند. هنگامی که سنگی در فشار و گرمای زیاد قرار گیرد، سنگ دگرگونی پدید می آید.

سنگ ها و کانی ها

کره ی زمین از نظر ویژگی های فیزیکی ساختار لایه ای دارد. بخش مرکزی آن جامد است، بیش تر از آهن و نیکل درست شده و هسته ی درونی نامیده می شود. پیرامون هسته ی درونی را لایه ی مایعی از آهن و نیکل فراگرفته که هسته ی بیرونی نام دارد. پیرامون هسته ی بیرونی را لایه ای به نام گوشته در بر می گیرد که خود از لایه ا ی جامد و سخت به نام گوشته ی زیرین و لایه ای نرم تر و خمیری به نام سست کره درست شده است. پیرامون گوشته را لایه ی نازک و جامدی به نام پوسته فراگرفته که بیش تر از سیلیس، ا یژن و آلومینیوم درست شده است. زمین شناسان به مواد طبیعی و بی جان سازنده ی پوسته سنگ می گویند و بیرونی ترین لایه ی زمین را سنگ کره می نامند.

سنگ ها از یک یا چند کانی درست شده اند. کانی به موادی بی جان، جامد و بلوری گفته می شود که ترکیب شیمیایی به نسبت ثابتی دارند. بیش از 3 هزار گونه کانی در طبیعت یافت شده است که نزدیک 20 تا 25 گونه از آن ها در ساختمان بسیاری از سنگ ها وجود دارند. بیش تر سنگ ها از چند کانی درست شده اند، مانند گرانیت که بخش زیادی از آن از سه کانی کوارتز، فلدسپات و بیوتیت است. هر گروه از سنگ ها نیز دارای کانی های مشخصی هستند که در گروه سنگ های دیگر وجود ندارند یا بسیار اندک هستند. برای نمونه، کانی هالیت فقط در سنگ های رسوبی دیده می شود و در سنگ های آذرین یا دگرگونی دیده نمی شود. کانی ولاستونیت نیز فقط در سنگ های دگرگونی یافت می شود. با این همه، برخی از کانی ها، مانند کوارتز، ممکن است در هر گونه سنگی وجود داشته باشند.

و ...
در فرمت ورد
در 23 صفحه
قابل ویرایش


با


تحقیق رشته زمین شناسی با عنوان سنگ


مشاهده متن کامل ...
معرفی کتب طرح 50 کتاب سال (آذر ماه 1395)
درخواست حذف اطلاعات

4 کتاب معرفی شده آذر ماه 1395 به شرح زیر می باشد:

قاف - به خواب شیرین بروید - میرزا کوچک خان - ترانه های نوازش

برای مشاهده اینفوگرافیک مربوط به کتب اشاره شده در بالا ، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.منبع: http://cham-ketab. /

مشاهده متن کامل ...
معرفی مقاله و تحقیق ی 1 بهمن 95
درخواست حذف اطلاعات

معرفی مقاله و تحقیق ی 1 بهمن 95

 مشاهده متن کامل ...
کتاب زبان شناسی نظری «سمت» تجدیدچاپ شد
درخواست حذف اطلاعات

کتاب زبان شناسی نظری «سمت» تجدیدچاپ شد

ویراست سوم کتاب زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی نوشته محمد دبیرمقدم، با تجدیدنظر اساسی توسط سازمان مطاله و تدوین (سمت) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی «سمت»، مؤلف در مقدمه ویراست سوم کتاب خود آورده است: «در 10 سال گذشته تحولات بسیار مهمی در زبان شناسی نظری روی داده است. به ویژه در چارچوب «برنامه کمینه گرای» چامسکی هم بازنگری بینشی و نظری و مفهومی صورت گرفته است. در این ویراست، تحولات عمده و اساسی یک دهة گذشته معرفی و کتاب روزآمد شده است».

دبیرمقدم می افزاید: «در سال هایی که ویراست دوم کتاب را تدریس و بازخوردهای دانشجویان را تجربه کرده ام، احساس نمودم برخی مفاهیم نظری مطرح شده نیاز به شرح بیشتر دارد و در ویراست سوم کوشیدم آن ها را ملحوظ بدارم. در برخی فصل های دیگر کتاب نیز مطالب را قدری گسترش داده ام».

مؤلف در توضیح و معرفی اثر خود می گوید: «مفاهیمی که در کتاب زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی معرفی و تشریح شده اند، مفاهیم ساده ای نیستند زیرا درباره پدیده ای سخن می گویند که آن پدیده، که ویژه انسان است و موهبتی است بی بدیل، ماحصل هزاران سال تطوّر است و از این رو پدیده ای است بسیار پیچیده. بنابراین، سخن مستند و دقیق گفتن درباره آن در آن سطح که شایسته آن است نمی تواند سخن آسان و ساده ای باشد. اما این اهتمام بسیار لذت بخش، خشنودکننده، آگاهی بخش و آموزنده است و بی گمان گامی نیز در جهت بومی تر علم زبان شناسی در ایران و همچنین تقویت بیشتر زبان فارسی در مقام زبان علم به شمار می رود».

گفتنی است این کتاب که به عنوان اثر برگزیده هجدهمین دوره کتاب سال انتخاب شد، برای دانشجویان رشته زبان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و ی به عنوان کت مبنایی برای دروس مکاتب زبان شناسی، تاریخ زبان شناسی، دستور گشتاری، نحو و شیوه استدلال نحوی تدوین شده است.

توضیحات بیشتر و ید کتابمنبع: http://samtacir. /


مشاهده متن کامل ...
بازدید بیش از 1200 گردشگراز تالاب کانی برازان
درخواست حذف اطلاعات
تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون میزبان بیش از 1200 مسافر و گردشگرازاقصی نقاط کشوربوده است

مشاهده متن کامل ...
راه اندازی خدمات الکترونیکی پستی درروستاهای نلاس، بیوران و کانی زرد سردشت
درخواست حذف اطلاعات
رئیس اداره پست سردشت گفت:با اجرای این طرح در سه روستای نلاس و بیوران و کانی زرد ،20 هزار نفر را تحت پوشش قرار می گیرند.

مشاهده متن کامل ...
چشم اندازی زیبا و دیدنی از تالاب «کانی برازان» + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مشاهده تصاویری زیبا از تالاب کانی برازان در شهرستان مهاباد خالی از لطف نیست.

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
(18:)حضرت ابراهیم(ع)مشهورترین درادیان الهی است،حتی برخی ازیهودیان و یان ایشان راازخودمیپندارندوقرآن کریم آن راردمیکند(آل عمران/67)وایشان حنیف ویکتاپرست معرفی میکدh

(19:)حضرت ابراهیم(ع)ازدوران جوانی مردم رابه الله دعوت کرده است،دعوت ایشان ازعمویش که باخطاب پدرجانم بیان شده است،مشهوراست .(مریم/44)ایشان اطاعت ازبتهاراعبادت معرفی کرده است.منبع: http://hadafkhelgat. /

مشاهده متن کامل ...
کلیدواژه های سبک شناسی منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات
کتاب «کلیدواژه های سبک شناسی» با عنوان فرعی «شرح اصطلاحات فنی و معرفی پیشروان سبک شناسی مدرن» به همت اشرف شیبانی اقدم، عضو هیأت علمی آزاد ی واحد تهران مرکزی، تألیف و منتشر شد.

مشاهده متن کامل ...
طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه
درخواست حذف اطلاعات
معاون اجرایی طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه با وجود سرما حفاری هفت کیلومتر از تونل انتقال آب به اتمام رسیده است، گفت: اجرای این طرح در سه نوبت کاری و با جدیت دنبال می شود.

مشاهده متن کامل ...
وجود زیباترین کانی های قیمتی در موزه سنگ قم
درخواست حذف اطلاعات
فراهانی گفت: ۱۱۰۰ قطعه از نمونه زیبا ترین کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در این موزه وجود دارد.

مشاهده متن کامل ...
تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد میزبان 3000 بال فلامینگو
درخواست حذف اطلاعات
بیش از 3 هزار بال فلامینگو به همراه هزارن قطعه از پرندگان مهاجر در تالاب کانی برازان مهاباد فرود آمده اند.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.