تالی او باش

همچنان که ماه

تالی مهر است

شکر نعمت قرآن,

رستگاری است

شک ولایت زمان,

رستگار است

خود را و دیگر بندیان را

شکر نعمت زمان!

_اگر بدانی _

ظهور است

در مقام آینه

آنگاه که روی خود را تسلیم آفتاب کرده است


و من یسلم وجهه الی الله

و هو "محسنٌ"

فقد استمسک بالعروة الوثقی

و الی الله عاقبت الأمور


سوره لقمان آیه 22
مشاهده متن کامل ...