پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سوره کافرون را از قرآن حذف کرد
معماهای سوره ها -:- سوال و جواب قرآنی
درخواست حذف اطلاعات

معماهای سوره ها -:- سوال و جواب قرآنی

1. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟
2. کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
3. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟
4. نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است؟
5. سوره ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
6. چند سوره با «اِنّا» شروع می شود؟
7. کدام سوره به سوره « حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
8. سوره ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می باشد چه نام دارد؟
9. کدام سوره «همنام یکی از ای ایران» است؟
10. سوره هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
11. چه تعداد از سوره های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن ها «مدنی» هستند؟
12. کدامیک از سوره های قرآن همنام «قبیله اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
13. کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
14. سور ه ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
15. کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
16. چه تعداد از سوره های قرآن با «اٍذا » شروع می شود؟
17. کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
18. سوره هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
19. کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
20. سوره ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک « ره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
21. کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات های یومیه است؟
22. چه تعداد از سوره های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می باشد؟
23. چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می شود؟
24. سوره هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره ها مرا پیر د کدامند؟
25. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ های اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
26. در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
27. کدام سوره قرآن همنام یکی از ف ات است؟
28. چه تعداد از سوره های قرآن «سجده واجب» دارد؟
29. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
30. تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می باشد؟
31. نام چه تعداد از سوره های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می باشد؟
32. کدامیک از سوره های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
33. کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
34. کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
35. کدام سورة قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
36. کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
37. سوره هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
38. کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
39. چند یک از سوره های قرآن «با قسم» شروع می شود؟
40. نام چند یک از سوره ها «نقطه» ندارد؟
41. کدام یک از سوره های بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است؟
42. کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
43. سوره هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
44. چه تعداد از سوره های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد ان معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد؟
45. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
46. چه تعداد از سوره های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
47. چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می شود؟
48. کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
49. کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
50. چه تعداد از سوره های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می شوند؟
51. کدام سوره «دومرتبه» بر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
52. کدام سوره با قسم شروع می شود و با حمد تمام می شود؟
53. کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟
54. کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آ ش کلمه «الله» آمده است؟
55. سوره ای را نام ببرید که نام یکی از میوه هاست؟
56. چه تعدا از سوره های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟
57. کدامیک از سوره ها با دعا ختم می شود؟
58. کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟
59. کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از کشورها است؟
60. در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟
61. کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟
62. کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟
63. کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟
64. در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟
65. کدام سوره همنام یکی از «اعیاد ی» است؟
66. کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟
67. در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟
68. کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آ ش نیایش است؟
69. چند سوره با «الر» شروع می شوند؟
70. کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می نامند؟
71. سوره هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟
72. سوره هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟
73. در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟
74. نام دو سوره در قرآن است که اگر برع بخوانیم به همان صورت خوانده می شود آن دو سوره کدامند؟
75. کدام سورة قرآن به «المص ح» معروف است؟
76. سوره ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟
77. کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟
78. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین شیعیان می شود؟
79. کدام سوره است که اگر نامش برع کنیم نام نوعی از سبزیجات می شود؟
80. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره های قرآن می شود؟
81. سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟
82. نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟
83. نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از ای عربستان می شود؟
84. چند سوره با کلمه «الم» آغاز می شوند؟
85. کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟
86. به کدام سوره «العقود» نیز گفته می شود؟
87. به کدام سوره «موسی و فرعون» هم می گویند؟
88. کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟
89. چند سوره با «تبارک الذی» آغاز می شوند؟
90. سوره هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می شوند نام ببرید؟
91. یکی از نام های دیگر این سوره «المضاجع» می باشد این سوره چه نام دارد؟
92. سوره هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می شوند کدامند؟
93. «سوره های مدنی طی چند سال» نازل شده اند؟
94. در کدام سورة قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟
95. چند سوره با کلمه «هل» شروع می شوند؟
96. سوره هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟
97. سوره هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟
98. سوره های مکّی طی چند سال نازل شده اند؟
99. سوره هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟
100. چه تعداد از سوره های قرآن با کلمه «قد» شروع می شوند؟
101. سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟
102. کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان علی ـ علیه السلام ـ است؟
103. سوره هایی را که به نام زمان هایی از شب و روز هستند کدامند؟
104. کدام سوره به «بنی » منسوب است؟
105. چه تعداد از سوره های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟
106. سوره هایی که توصیه شده در « » خوانده شوند چه نام دارند؟
107. سوره ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می شوند کدام است؟
108. نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می باشد؟
109. کدام سوره در شأن «اهل بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟
110. کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می شوند؟
111. در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟
112. در کدام سوره به «اولین قبلة مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟
113. نام کدام یک از سوره های قرآن است که اگر آن را برع کنیم یکی از واجبات می شود؟
114. در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟
115. کدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟
116. در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟
117. در کدام سوره خداوند به ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می دهد؟
118. چند سوره با «طسم» شروع می شوند؟
119. نام کدام سوره ها از «دو حرف» تشکیل شده اند؟
120. «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره های قرآن است؟
121. در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟
122. نام کدام سوره است که اگر آن را برع کنیم «نام یک پرنده» می شود؟
123. در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟
124. چند سوره با «تسبیح» آغاز می شوند؟
125. داستان «گوساله پرستی بنی » در کدام سوره بیان شده است؟
126.«قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟
127. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام های پسران» می شود؟
128. در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده است؟
129. چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می شوند؟
130.در کدام سورة قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟
131. در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟
132. در کدام سوره به موضوع «اطاعت از ی» اشاره شده است؟
133. «الانسان» و «الابرار» نام های کدام سوره هستند؟
134. سوره ای که تمام آیاتش با «س» ختم می شود کدام است؟
135. «الغافر» به کدام سوره گفته می شود؟
136. چند سوره با حروف «الم» شروع می شوند و این سوره ها کدامند؟
137. به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می شود؟
138. در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟
139. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از ف ات» می شود؟
140. چه تعداد از سوره های قرآن با کلمة «یا ایها الناس» شروع می شوند؟
141. «القتال» به کدام سوره اطلاق می شود؟
142. در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟
143. نام های دیگر سوره توبه کدامند؟
144. در کدام سورة قرآن خداوند متعال به اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده اند که از شرّ وسوسه گران به خدا پناه ببرد؟
145. «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟
146. نام کدام سوره است که اگر آن را برع بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می شود؟
147. سوره ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می شود چه نام دارد؟
148. در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟
149. «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟
150. چه تعداد از سوره های قرآن با «حم» شروع می شوند؟
151. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز» می شود.
152. «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
153. چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می شوند؟

نایت اسکین

پاسخ‎ها:


1. پنج سوره با «الحمد الله» شروع می شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».
2. سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.
3. سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است.
4. نام سوره های «ق، ص» یک حرفی است.
5. سورة «حج».
6. چهار سوره با «انّا» آغاز می شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».
7. سوره «فجر» به سوره حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.
8. سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.
9. سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
10. سوره های «حدید، ، صف، ، تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.
11. «86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است. =
12. سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.
13. سوره «یس» به قلب قرآن معروف است. =
14. در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است. =
15. در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی باشد.
16. سوره های «واقعه، منافقون، تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و ز ال» با «اذا» شروع می شوند.
17. سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.
18. سوره های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.
19. سوره «لقمان».
20. سوره ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک ره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.
21. سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات های یومیه است.
22. چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. ، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».
23. سه سوره با «ایها النبی» شورع می شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».
24. سوره هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره ها مرا پیر د سوره های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می باشد.
25. سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می باشد.
26. ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است. =
27. سوره «حدید» به معنای «آهن» است.
28. سوره های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند. =
29. سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می باشد. =
30. تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد.
31. پانزده سوره قرآن اول اسم شان حرف میم می باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».
32. سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است.
33. سوره «تین». =
34. قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.
35. سوره «توبه» =
36. سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است. =
37. سوره های «انعام، فاتحة الکتاب، کهف، سبأ و فاطر» به حامدات مشهور هستند.
38. سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.
39. سوره های «عصر، عادیات، تین، ضحی، شمس، بلد، فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».
40. اسامی سوره های بی نقطه عبارتند از حمد، رعد، طور، روم و مسد.
41. سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.
42. سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.
43. سوره های «ز ف، حم، المؤمن، سجده، حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.
44. سوره های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد ان معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد.
45. سوره « ».
46. سوره های «کوثر، نصر، لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده اند.
47. پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
48. سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
49. سوره «حمد». =
50. تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می شوند.
51. «سوره حمد» دو مرتبه بر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.
52. سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می شود.
53. سوره «جن».
54. سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آ ش کلمه الله آمده است.
55. سوره ای که به نام یکی از میوه ها است سوره «تین» است. =
56. چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فیل، 4. قدر».
57. سوره «بقره» با دعا ختم می شود.
58. سوره ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.
59. سوره «روم» همنام یک کشور است. =
60. در سوره «همزه» از افراد عیب جو انتقاد شده است. =
61. کلمه «الله» در تمام آیات سورة «مجادله، آمده است.
62. سوره «یس» به ریحانة القرآن معروف است. =
63. سوره «حمد». =
64. در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است. =
65. سوره « ».
66. سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.
67. در سوره تکویر کلمه اذا «12 بار» آمده است.
68. سوره «حمد». =
69. سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر.
70. سوره ای که آن را حبیب نجار می نامند سوره «یس» است.
71. سوره های رعد، قیامه، واقعه، قارعه، نبأ، ز ال، جاثیه، تغابن و .
72. سوره های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.
73. «سوره حج» دو سجده مستحبی دارد.
74. سوره های «لیل و تبت».
75. سوره «فصلت» به المص ح نیز معروف است.
76. سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است. =
77. «سوره انسان».
78. سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می شود «علی».
79. سوره «ملک». = 80. سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می شود «حمد».
81. سوره های «تبت، لیل، شمس، عصر، قارعه، عبس و ...». =
82. سوره های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و ...» از صفات خداوند می باشد.
83. سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می شود «جده». =
84. سوره های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می شوند.
85. «سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.
86. «سوره مائده».
87. به سوره «قصص» (موسی و فرعون) هم می گویند.
88. سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است. =
89. سوره های «فرقان و ملک» با (تبارک الذی) آغاز می شوند. =
90. سوره های ممتحنه، حجرات و مائده با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می شوند.
91. المضاجع نام دیگر سوره سجده است.
92. سوره های «حاقه واقعه»با آیة (فسبح باسم ربک العظیم) ختم می شوند.
93. سوره های مدنی «طی 10 سال» نازل شدند.
94. داستان ( فضیل عیاض) در سوره «حدید آیه 17» آمده است.
95. سوره های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می شوند.
96. سوره های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.
97. سوره های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
98. سوره های «مکی» طی «13 سال» نازل شده اند. =
99. سوره های «اسری، کهف، مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.
100.سوره های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می شوند. =
101.سوره ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.
102.سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.
103.سوره های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده دم).
104.سوره «اسری» به (بنی ) نیز معروف است.
105.«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.
106.سوره هایی که توصیه شده در خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و ».
107.سوره ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می شود (اخلاص) است.
108.سوره ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می باشد.
109.سوره ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.
110.سوره ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می شوند «کوثر» می باشد.
111.در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.
112.راجع به اولین (قبلة مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است. =
113.سوره «تین» که بر ع آن می شود «نیت».
114.«سوره اعراف آیه 133». =
115.سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است.
116.حکم اسیران جنگی در سوره «نساء» بیان شده است. =
117.سوره علق. =
118.سوره های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می شوند.
119.نام سوره های «حج، طه، یس، صفّ، جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است. =
120.سوره ماعون.
121.در سورة «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.
122.سوره مورد نظر سوره «روم» می باشد که بر ع آن می شود «مور».
123.سوره حجر. = 124.سوره هایی که با تسبیح شروع می شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، ، تغابن، صف، حدید و ».
125.این داستان در «سوره طه» بیان شده است.
126.(قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.
127.سوره مورد نظر «توحید» می باشد که اگر حرف اولش را برداریم می شود «وحید».
128.سوره انفال.
129.سوره های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می شوند.
130.در سوره «حدید» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است. =
131.«سوره طه».
132.سوره نساء.
133.«سوره دهر».
134.سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می شود. =
135.به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می شود.
136.سوره های «بقره، عنکبوت، آل عمران، روم، لقمان و سجده». =
137.به سوره «ملک» تبارک هم گفته می شود. =
138.در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است. =
139.سوره مورد نظر سوره «شمس» می باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می شود «مس».
140.سوره های «نساء و حج» با کلمة «یا ایها الناس» آغاز می شود.
141.به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می شود.
142.در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.
143.نام های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب، الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...».
144.سوره «ناس».
145.«الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.
146.سوره مورد نظر «قمر» می باشد که برع آن می شود «رمق». =
147.سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می شود. =
148.در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.
149.«سوره قمر».
150.سوره های «مؤمن، فصلت، ز ف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می شوند.
151.سوره مورد نظر «زمر» می باشد که برع آن می شود «رمز». =
152.«الباسقات» نام دیگر سورة «ق» می باشد.
153.سوره های «قمر و انبیاء».مشاهده متن کامل ...
معما های قرآنی
درخواست حذف اطلاعات

معماهای قرآنی

معماهای قرآنی

معماهای قرآنی

1- قرآن دارای چند سوره است ؟ 114 سوره

2- قرآن چند آیه دارد ؟ 6236 آیه

3- قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ 114 عدد

4- قرآن چند بسم الله دارد ؟ 114 بسم الله دارد

5- قرآن دارای چند حزب است ؟ 120 حزب

6- قرآن دارای چند جزء است ؟ 30 جزء

7- قرآن با چند بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشود ؟ با یک عدد

8- نام قرآن چند بار در قرآن آمده ؟ هفتاد بار

.......................................................................................

1- بزرگترین سوره قرآن چیست ؟ بقره

2- بهترین نوشیدنی در قرآن چیست ؟ شیر

3- کوچکترین سوره قرآن چیست ؟ کوثر

4- مهم ترین آیه قرآن چیست ؟ ایة الکرسی

5- بزرگترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 282

6- عظیم ترین آیات قرآن کدام است ؟ بسم الله الرحمن الرحیم

7- کوچکترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ باء در بسم الله

8- بهترین خوردنی در قرآن چیست ؟ عسل

9- ترس آور ترین ایه قرآن کدام است ؟ ز له آیه 7 و 8

10- منفورترین امر حلال نزد خداوند در قرآن چیست ؟ طلاق

11- کوچکترین آیه قرآن چیست ؟ مدها متان- در سوره رحمان

12- بزرگترین عدد در قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ صد هزار – سوره صافات آیه 147

13- بزرگترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ فاسقیناکموه در آیه 22 سوره حجر

14- بیشترین و کمترین حرفی که در قرآن آمده چیست ؟ بیشترین الف کمترین ظاء

15- بهترین شب در قرآن چیست ؟ قدر

16- بهترین ماه در قرآن چیست ؟ رمضان

17- بزرگترین حیوان در قرآن چیست ؟ فیل

18- کوچکترین حیوان در قرآن چیست ؟ پشه

19- بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟ 11 حرف – فاسقیناکموه

20- کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟ یک حرف - باء

21- بهترین سوره قرآن چه نام دارد ؟ یس

22- بیشترین سوره های مکی در کدام جزء است ؟ جزء 30

.........................................................................................................................

1- کدام سوره به مادر قرآن معروف است ؟ سوره حمد

2- چند سوره با الحمدالله شروع میشود ؟ 5 سوره - حمد . انعام . کهف . سبا . فاطر

3- نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است ؟ ق- ص - ن .

4- سوره ای که همنام با یکی از فروع دین است چیست ؟ سوره حج

5- چند سوره با انا شروع میشود ؟ فتح – نوح – قدر – کوثر .

6- کدام سوره به سوره حسین (ع) معروف است ؟ سوره فجر

7- کدام سوره همنام یکی از ای ایران است ؟ سوره نور

8- سوره هایی که به مسبحات معروف هستند کدام است ؟ اسراء – حدید - - صف – –تغابن – اعلی .

9- چه تعداد سوره های قرآن مدنی و چه تعداد مکی است ؟ (86 مکی ) - (28 مدنی )

10- کدام سوره همنام با قبیله (ص) است ؟ سوره قریش

11- کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ یس

12- کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟توحید

13- سوره هایی که به عزائم مشهور هستند کدام است ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

14- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است ؟ لقمان

15- سوره هایی که حضرت محمد (ص) گفت مرا پیر د چیست ؟ هود – واقعه – مرسلات – نبا .

16- کدام سوره همنام یکی از جنگهای (ص) است ؟ سوره احزاب

17- کدام سوره قرآن همنام یکی از ف ات است ؟ سوره حدید

18- در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده ؟ یونس

19- کدام سوره های قرآن سجده واجب دارد ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

20- کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از اصول دین است ؟ توحید

21- کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است ؟ سوره حمد

22- کدام سوره است که در اول آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ سوره تین

23- کدام سوره کل قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ سوره حمد

24- کدام سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد ؟ سوره توبه

25- کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمان

26- سوره هایی که به حامدات معروفند چه نام دارند ؟ انعام – حمد – کهف – سبا – فاطر .

27- کدام سوره معادل یک سوم قرآن است ؟ سوره توحید

28- چه سوره هایی با قسم شروع میشود ؟ عصر-عادیات-تین-ضحی-شمس-بلد-فجر-طارق-بروج-نازعات-مرسلات-قیامت-نجم – طور-ذاریات – صافات –ن – ص- ق – لیل .

29- کدام سوره بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است ؟ مرسلات

30- کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟شمس

31- کدام سوره ها به حوامیم معروف هستند ؟ ز ف-حم –المومن- سجده –حمعسق –احقاف جاثیه –دخان

32- کدام سوره همنام با یکی از ایام هفته است ؟

33- چه تعداد از سوره های کوچک یکجا نازل شده است ؟ کوثر – نصر – لهب – توحید .

34- چند سوره قرآن با قل شروع میشود ؟توحید – کافرون – ناس – فلق – جن .

35- کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ سوره نمل

36- کدام سوره قرآن ده نام دارد ؟ سوره حمد

37- چه تعداد از سوره ها با حروف مقطعه شروع میشود ؟ 29 سوره

38- کدام سوره دو مرتبه بر (ص) نازل شده ؟ حمد

39- کدام سوره به نام موجود زنده ای است که به چشم دیده نمیشود ؟ سوره جن

40- کدام سوره هم در آیه اولش هم در ایه آ ش الله آمده است ؟سوره زمر

41- کدام سوره نام یکی از میوه هاست ؟ سوره تین

42- کدام سوره با دعا ختم میشود ؟ سوره بقره

43- کدام سوره همنام یکی از کشورهاست ؟ سوره روم

44- کدام سوره به ریحانة القرآن معروف است ؟ سوره یس

45- کدام سوره همنام یکی از اعیاد ی است ؟ سوره

46- در سوره تکویر کلمه اذا چند بار تکرار شده است ؟12 بار

47- کدام سوره قرآن اولش ستایش و وسطش اخلاص آ ش نیایش است ؟ سوره حمد

48- چند سوره با الر شروع میشود ؟ یونس – هود – یوسف – ابراهیم – حجر .

49- کدام سوره است که آن را حبیب نجار نامیده میشود؟ سوره یس

50- سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند ؟ رعد – قیامه – واقعه – قارعه – نبا – ز ال – جاثیه – تغابن – .

51- سوره هایی که به معوذتین معروفند چیست ؟ فلق و ناس

52- در کدام سوره دو سجده مستحبی وجود دارد ؟ سوره حج

53- نام دو سوره که اگر برع بخوانیم به همان صورت خوانده میشود چیست ؟ سوره لیل و تبت

54- کدام سوره به المص ح معروف است ؟ فصلت

55- سوره ای که به ملائکه منسوب است چیست؟ فاطر

56- کدام سوره است که خداوند از تمام نعمتهای بهشتی نام برده اما به احترام حضرت زهرا (س) از حورالعین نام نبرده شده ؟ سوره انسان

57- کدام سوره به سبع المثانی معروف است ؟ سوره حمد

58- به کدام سوره العقود هم گفته میشود ؟ سوره مائده

59- به کدام سوره موسی و فرعون هم گفته میشود ؟ سوره قصص

60- کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است ؟ سوره بقره

61- نام کدام سوره المضاجع هم میباشد ؟ سوره سجده

62- سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند ؟ 10 سال

63- در کدام سوره داستان فضیل و عیاض بیان شده است ؟ سوره حدید آیه 17

64- سوره هایی که به طواسین معروفند چیست ؟ شعرا – نمل - قصص

65- سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند ؟سوره های بقره و آل عمران

66- سوره های مکی طی چند سال نازل شدند ؟ 13 سال

67- سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند ؟ اسراء – کهف – مریم – طه – انبیاء .

68- سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد ؟ سوره دهر

69- کدام سوره به اولین پیشوای شیعیان علی (ع) منسوب است ؟ عادیات

70- سوره هایی را که به نام زمانهایی از شب و روز هستند کدامند ؟ فلق= صبح –لیل= شب- فجر = سپیده دم .

71- کدام سوره به بنی اسراعیل منسوب است ؟ اسراء

72- نام کدام سوره به النساء القصری یعنی نساء کوتاه منسوب است ؟ سوره طلاق

73- کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است ؟ سوره دهر

74- کدام سوره سورة اخلاق و ادب است ؟ حجرات

75- الدین نام کدام یک دیگر از سوره ها است ؟ ماعون

76- در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده است ؟ سوره نساء

77- کدام سوره اگر برع کنیم نام یک پرنده میشود ؟ سوره روم

78- چند سوره با تسبیح آغاز میشود ؟ اسراء – اعلی – – تغابن – صف – حدید – .

79- داستان گوساله پرستی در کدام سوره بیان شده است ؟سوره طه

80- قانون ارث در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نساء

81- در کدام سوره بیست و هفت صفت از صفات خدا ذکر شده است ؟سوره حدید

82- در کدام سوره سرگذشت آدم (ع) وحوا(س) در بهشت و هبوط آنان بین شده است ؟ سوره طه

83- الانسان و الابرار نام کدام سوره ها است ؟ سوره دهر

84- الغافر به کدام سوره گفته میشود ؟ مومن

85- به کدام سوره تبارک گفته میشود ؟ سوره ملک

86- در کدام سوره راجع به جنگ بدر بیان شده است ؟ سوره انفال

87- القتال به کدام سوره اطلاق میشود ؟ سوره محمد

88- در کدام سوره به داستان قارون اشاره شده است ؟ سوره قصص

89- نامهای دیگر سوره توبه چیست ؟ العذاب – الفاضحه – البحوت – الحافره – البراعه و ..... .

90- الشریعه نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره جاثیه

91- در کدام سوره خداوند به سجده فرشتگان به آدم (ع) اشاره کرده است ؟ سوره ص

92- اقترب الساعة نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره قمر

93- الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره ق

94- چند سوره با کلمه اقترب شروع میشود ؟ سوره قمر و انبیاء

............................................................................................................................

1- آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد ؟ بقره

2- در آیة الکرسی چند بار الله تکرار شده است ؟چهار مرتبه

3- آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 156

4- در کدام آیه مدت روز قیامت بیان شده است ؟ سوره معراج آیه 4

5- قرآن دارای چند آیه سجده دار است ؟پانزده آیه سجده دار

6- در کدام یک از آیات نام پنج تن از ان اولوالعزم بیان شده است ؟سوره احزاب آیه 7

7- در کدام آیه هشت صفت از صفات خداوند بیان شده است ؟ سوره آیه 23

8- آیه ای که در سر بریده حسین (ع) در شام تلاوت فرمودند چیست ؟ سوره کهف آیه 9

9- آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد ؟ سوره نور آیه 35

10- آیه حجاب در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 31

11- آیه شهادت در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 18

12- آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام سوره است ؟ 229

13- آیه قصاص در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 178

14- آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره است ؟ سوره مائده آیه 55

15- کدام آیه معروف به قنوت است ؟سوره بقره آیه 201

16- آیه نصر من الله و فتح قریب در کدام سوره است ؟سوره صف آیه 13

17- کدام آیه به شق القمر معروف است ؟ سوره قمر آیه یک

18- آیه ای که پنج وقت های یومیه آمده در کدام سوره است ؟ سوره اسراء آیه 78

19- در کدام آیه مراحل وضو ذکر شده است ؟ سوره مائده آیه 6

20- آیه صلوات بر پیغمبر (ص) در کدام سوره است ؟ سوره احزاب آیه 56

21- آیه مباهله در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 61

22- آیه استرجاع کدام است ؟ آ یه انا لله و انا الیه راجعون

23- آیه استعاذه در کدام سوره است ؟سوره نحل آیه 98

24- نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شد ؟ سوره بقره آیه 144

25- در کدام آیه راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است ؟سوره تحریم آیه 8

26- در کدام آیه نام پنج خوردنی آورده شده است ؟سوره بقره آیه 61 – تره – پیاز – خیار – عدس – سیر .

27- دستور ت یب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است ؟ سوره توبه آیه 107

28- آیه ملک در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیات 26 و 27

29- آیه نور علی نور در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 35

30- آیه الدین کدام است ؟ سوره بقره آیات 255 و 256 و 257

31- نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد ؟سوره اعلی – سبح اسم ربک الاعلی

32- کدام آیه به وام دادن معروف است ؟سوره بقره آیه 282

33- آیه سلام و تحیت در کدام سوره آمده است ؟ سوره نساء آیه 86

......................................................................................................................................

1- داستان معراج (ص) در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره اسراء

2- نام کدام در قرآن بیشتر از دیگر ان ذکر شده است ؟ حضرت موسی – 136 مرتبه

3- کدام به بتشکن معروف بود بعد به آتش انداخته شد ولی سالم بیرون آمد ؟ حضرت ابراهیم

4- ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) در کدام سوره ها بیان شده است ؟سوره مریم

5- صفت کدام ذبیح الله است ؟ حضرت اسمائیل

6- کدام مردگان را زنده و ن نایان را شفا میداد ؟ حضرت عیسی

7- کدام مدتی در شکم ماهی زندگی میکرد ؟ حضرت یونس

8- چه تعداد از سوره ها به نام ان است ؟ سوره های محمد – ابراهیم – نوح – هود – یوسف – یونس .

9- ی که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه بود ؟ حضرت موسی

10- کدام به سفر آسمانی رفتند ؟حضرت محمد (ص)

11- فرزندان کدام به بنی اسراعیل معروفند ؟ فرزندان حضرت یعقوب

12- کدام نجار بود و کشتی ساخت ؟ حضرت نوح

13- داستان حضرت سلیمان و بلقیس در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره سبا

14- کدام یک از ان هنوز زنده است ؟حضرت عیسی

15- کدام یک از ان لقب دوست خدا را داشت ؟ حضرت ابراهیم

16- کدام به خاطر عفت و حجاب به شهادت رسید ؟ حضرت یحیی

17- چه تعداد از ان نامشان در قرآن آمده است ؟ آدم – ادریس – نوح – هود – صالح – لوط – ابراهیم – موسی – اسمائیل - یعقوب - اسحاق – یوسف – ایوب – یونس – شعیب – هارون – داوود – سلیمان – الیاس – الیسع – ذوالکفل – عزیر –زکریا – یحیی – عیسی – محمد(ص) – علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین

18- کدام بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟حضرت آدم

19- در قرآن از چند به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟حضرت ابراهیم – حضرت محمد (ص)

20- چه تعداد از ان اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است ؟ پنج تن

21- کدام اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد ؟ حضرت عیسی

22- نام رسول گرامی (ص) چند بار در قرآن آمده است ؟پنج بار – 4 بار با نام محمد – یک بار با نام احمد

23- کدام در سن پیری صاحب فرزند شد ؟حضرت زکریا

24- کدام عمویش کافر بود ؟ حضرت ابراهیم

25- کدام آمدن یکی دیگر از ان را بشارت داد ؟ حضرت عیسی

26- نام کدام در قرآن کمتر ذکر شده است ؟ حضرت یونس 2 بار

27- کدام مدتی شغلش چوپانی بود ؟ حضرت موسی

28- قرآن کریم از داستان کدام به عنوان احسن القصص یاد کرده است ؟ حضرت یوسف

29- نام چند تا از جنگهای اکرم (ص) در قرآن ذکر شده است ؟ احد . بدر . بنی النحلة . تبوک . حمراء الاسد . الخندق .فتح مکه . احزاب . بنی القریظه . بنی النظیر . الحدیبیه . بیعة الرضوان . حنین . ذات السلاسل .

30- کدام بدون پدر بدنیا آمد ؟ حضرت عیسی

31- دو در قرآن که تا آ عمر ازدواج نکرده اند کدامند؟حضرت یحیی – حضرت عیسی

32- کدام با حیوانات سخن میگفت و سخن آنها را میشنید ؟ حضرت سلیمان

33- کدام را در کودکی برادرانش او را در چاه انداختند ؟ حضرت یوسف

34- کدام بود که پسرش از فرمان او س یچی کرد و غرق شد ؟ حضرت نوح

35- کدام برای عمویش استغفار کرد ؟حضرت ابراهیم

36- کدام یکی از مردمان سرزمین خود را کشت ؟ حضرت موسی

37- کدام به هم سخن با خدا ملقب بود ؟حضرت موسی

38- سوره هایی که به اکرم (ص) منسوبند چیست ؟ سوره های طه – یس – مزمل – مدثر .

39- کدام به شیخ الانبیا معروف است ؟ حضرت نوح

40- کدام زره میبافت ؟ حضرت داوود

41- در زمان کدام طبابت و علوم پزشکی رواج داشت ؟ حضرت عیسی

42- کدام به ذوالنون معروف است ؟ حضرت یونس

43- حضرت هود بر کدام قوم مبعوث شده است ؟ قوم عاد

44- کدام با هم نسبت برادری داشتند ؟ اسحاق . اسمائیل – موسی . هارون .

45- لقب کدام حبیب الله است ؟حضرت محمد (ص)

46- کدام به روح الله معروف است ؟ حضرت عیسی

47- انی که با هم نسبت پدری داشتند را نام ببرید ؟ زکریا . یحیی – داوود . سلیمان – ابراهیم . اسحاق – یعقوب . یوسف – ابراهیم . اسمائیل -

48- کدام به صفوة الله مشهور است ؟حضرت آدم

49- داستان خواب صد ساله حضرت عزیر در کدام سوره قرآن بیان شده است ؟ سوره بقره آیه 259

50- در زمان کدام سحر و جادو رایج بود ؟ حضرت موسی

51- کدام از گل پرنده ساخت ؟ حضرت عیسی

52- نام ان اولوالعزم هر کدام چند بار در قرآن آمده است ؟ حضرت نوح 3 بار – حضرت ابراهیم 68 بار- حضرت موسی 136 بار –حضرت عیسی 33 بار –حضرت محمد (ص) 5 بار

53- داستان برخورد حضرت موسی با دختر حضرت شعیب در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره قصص آیه 25

54- کدام در خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده میکنند ؟ حضرت یوسف

55- کدام نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را نوشت ؟ حضرت سلیمان

56- کدام دوازده پسر داشت ؟ حضرت یعقوب

57- چند را نام ببرید که همعصر بودند ؟ ابراهیم . لوط - یوسف . یعقوب - موسی . خضر .

58- کدام تبردار بود ؟ حضرت ابراهیم

59- کدام اولوالعزم داماد حضرت شعیب بود ؟حضرت موسی

60- کدام ان که نامشان در قرآن آمده و با هم پسر بودند ؟ حضرت عیسی و حضرت یحیی

61- اکرم (ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه در کدام غار پنهان شدند ؟ غار سبع

62- لقب حضرت یونس در قرآن چیست ؟ ذوالنون

63- قوم سبا که بود ؟ حضرت داوود

64- کدام بر قوم ثمود مبعوث شد ؟ حضرت صالح

65- کدام نمونه صبر و شکیبایی است ؟ حضرت ایوب

66- داستان کدام بیشتر از داستان دیگر ان در قرآن بیان شده است ؟ حضرت موسی و فرعون

67- داستان ش تن بتها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره انبیا آیه 57

68- کتاب حضرت عیسی چه نام دارد ؟ انجیل

69- تورات کتاب کدام است ؟ حضرت موسی

70- کتاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ صحف

71- معجزات حضرت عیسی چه بود ؟ ساختن پرنده با گل . زنده مرده ها . سخن گفتن در گهواره . شفا دادن بیماریهای لاعلاج .

72- زبور کتاب کدام است ؟ حضرت داوود

73- انی که بیش از یک زن داشتند را نام ببرید ؟ ابراهیم- محمد-نوح

74- کدام اولوالعزم بود که زن نداشت ؟ حضرت عیسی

75- عمر کدام بیشتر از همه ان است ؟ حضرت عیسی

76- کدام به خلیل الله معروف است ؟ حضرت ابراهیم

77- معجزه حضرت موسی چه بود ؟ ید بیضاء – اژدها شدن عصای موسی – شکافتن دریا توسط عصا -

78- نخستین اولوالعزم چه نام داشت ؟حضرت نوح

79- اولین ی که بر بنی مبعوث شد چه نام داشت ؟ حضرت موسی

80- معجزه حضرت محمد (ص) چه نام داشت ؟ قرآن

81- خداوند متعال به کدام علم نجوم و حساب و هیات آموخت ؟ حضرت ادریس

82- کدام جد اول رسول اکرم (ص) بود ؟ حضرت ابراهیم

83- کدام نخستین ی بود که خط نوشت و لباس دوخت ؟ حضرت ادریس

84- بشارت آمدن (ص) توسط حضرت عیسی در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره صف

85- سرگذشت حضرت نوح در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نوح

86- نام اصلی کدام عبدالغفار است ؟ حضرت نوح

87- اول المومنین صفت کدام است ؟ حضرت محمد (ص)

88- حضرت موسی در کدام کوه مناجات میکرد ؟ کوه طور سینا

89- نام کتاب حضرت عیسی انجیل چند بار در قرآن نام برده شده است ؟ 12 مرتبه

90- کدام کف حضرت مریم را به عهده داشت ؟ حضرت زکریا

91- دو تن از انی که به ساختن کعبه همت گماردند چه نام دارند ؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسمائیل .

...................................................................................................................................

1- اولین آیه ای که نازل شد کدام بود ؟ آیه اول سوره علق

2- اولین آیه ای که در حرمت نازل شد در کدام سوره بود ؟ سوره بقره آیه 129

3- اولین آیه ای که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورش تلاوت میفرمایند چیست ؟ سوره هود آیه 86

4- اولین سوره ای که نازل شد کدام است ؟ سوره علق

5- اولین آیه سجده دار در کدام سوره آمده است ؟ سوره اعراف آیه آ

6- اولین سوره قرآن چه نام دارد ؟ سوره حمد

7- اولین کلمه ای که نازل شده چیست و در کدام سوره است ؟اقرا – سوره علق

8- اولین سوره ای که نازل شد مکی است یا مدنی است ؟ مکی

9- اولین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟سوره اعراف

10- اولین سوره قرآن که سجده واجب دارد چه نام دارد ؟ سوره سجده

11- اولین سوره ای که ترجمه شد چه نام دارد ؟ سوره حمد

12- اولین سوره ای که با نام یکی از ان الهی است چه نام دارد ؟ حضرت یونس

13- اولین سوره ای که (ص) آن را در مکه اعلان نمود چه بود ؟ سوره سجده

14- اولین فرشته ای که نامش در قرآن آمده است چیست ؟ جبرئیل – سوره بقره آیه 97

15- اولین سوره ای که به نام یکی از ان اولوالعزم آمده چه نام دارد ؟ سوره ابراهیم

16- اولین سوره قرآن کریم چند نام دارد ؟ سوره حمد ده نام دارد

17- اولین سوره ای که در مدینه نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره مطففین

...........................................................................................................................................

1- آ ین آیه ای که بر (ص) نازل شد کدام است ؟سوره مائده آیه 3 درباره خلافت وجانشینی حضرت علی (ع)

2- آ ین سوره در قرآن چه نام دارد ؟ سوره ناس

3- آ ین آیه ای که سجده واجب دارد در چه سوره ای است ؟ سوره علق

4- آ ین آیات قرآن در کجا بر (ص) نازل شد ؟ در منطقه ای به نام غدیر خم

5- آ ین سوره ای که نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

6- آ ین سوره چند کلمه . حرف . آیه دارد ؟ 79حرف – 200 کلمه – 6 آیه .

7- آ ین سوره ای که در مدینه بر (ص) نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

8- آ ین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟ سوره انشقاق آیه 21

9- آ ین سوره ای که یکجا نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره روم

10- آ ین سوره قرآن مکی است یا مدنی است ؟ مکی

........................................................................................................................................

1- لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است ؟ 2707 مرتبه

2- کدام سوره در شأن حضرت فاطمه زهرا (س) نازل شده است ؟سوره کوثر

3- کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از ان را داشت ؟ زلیخا

4- کدام سوره به معنای زنها است ؟ سوره نساء

5- دختر کدام به عفت و حیا مشهور است ؟ دختر حضرت شعیب

6- دو زن نمونه در قرآن کدام است ؟ آسیه زن فرعون – ممریم مادر عیسی

7- کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟ زن ابولهب

8- دختر کدام همسر یکی از ان است ؟ دختر حضرت شعیب

9- نام کدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است ؟ حضرت مریم وحضرت عیسی

10- سوره ای که به معنای زن امتحان شده است را نام ببرید ؟ سوره ممتحنه

11- زنی که حاکم قومی بود و در زمان حضرت سلیمان میزیست که بود؟ بلقیس

12- کدام زن بدون شوهر فرزند بدنیا آورد ؟حضرت مریم

13- فرزند کدام زن در کودکی ودر گهواره سخن گفت ؟ حضرت مریم

14- دو زن که به زشتی از آنها در قرآن نام برده شده را نام ببرید ؟ زن لوط و زن نوح

15- کدام زن بود که فرزند خود را در آب توی صندوق به دستور خداوند رها کرد ؟ مادر حضرت موسی

16- نام کدام زن در قرآن 34مرتبه ذکر شده است ؟ حضرت مریم

17- کدام سوره قرآن سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند ؟ سوره نور

18- کدام سوره قرآن به نام یک زن میباشد ؟ سوره مریم

19- کدام سوره درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست ؟ سوره کوثر درباره حضرت زهرا (س)

20- کدام زن بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟ حضرت حوا

21- تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد ؟ حضرت مریم

22- برای کدام دختر هنگامی که در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد ؟ حضرت مریم

23- به مادر کدام وحی شد ؟ مادر حضرت موسی

24- کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد ؟ ساره همسر حضرت ابراهیم

25- به کدام زن لقب طیبه داده شده است ؟ حضرت مریم

......................................................................................................................................

1- لقمان حکیم چند بار نامش در قرآن آمده است ؟ دو بار آمد ه

2- بت هایی که نامشان در قرآن آمده نام ببرید ؟ البعل – سواع – العجل –العزی – لات – منات – ود – یعوق – انصاب – یغوث .

3- ستمگرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جالوت .هامان .سامری .نمرود . فرعون . قارون . ابولهب .

4- چه تعداد از سوره های قرآن به نام حیوانات است ؟5 سوره بقره . نحل . نمل . عنکبوت . فیل .

5- قبایلی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید؟ ثمود . یاجوج وماجوج . عاد . قریش .مدین . اصحاب الایکه . اصحاب الرس

6- نام جبرئیل چند بار در قرآن آمده است ؟ سه بار

7- فرعون در کجا به هلاکت رسید ؟ در دریا غرق شدند

8- کدام حیوان نمرود را به هلاکت رساند ؟پشه

9- نام ابلیس چند بار در قرآن آمده است ؟ 11 بار

10- پرندگانی که لشکریان ابرهه را به هلاکت رساندند چه نام داشتند ؟ اب ل

11- فرشتگانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جبرئیل . ماروت و هاروت .میکال . مالک

12- کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن ت د ؟کف دریا بود که شکافته شد و فرعون غرق شد

13- پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان خدمت میکرد چه بود ؟هدهد

14- قارون که گنج معروفی داشت شوهر خواهر کدام بود ؟حضرت موسی

15- اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند ؟ 309 سال

16- لشکریان ابرهه سوار بر کدام حیوان شدند و به جنگ خانه خدا آمدند ؟فیل

17- کافرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟قارون . جالوت . آذر .

18- کدام حیوان همراه اصحاب کهف به غار رفت ؟ سگ

19- کدام قوم بیشترین نافرمانی نسبت به انشان د ؟ قوم یهود

20- نام چه تعداد از چشمه های بهشتی در قرآن ذکر شده است ؟کافوریه . زنجبلیه . سلسبیل . کوثر . تسنیم .

21- رود هایی که در قرآن از آنها ذکر شده را نام ببرید ؟ رود نیل . فرات .

22- به کدام حیوان وحی شد ؟ زنبور سوره نحل آیه 68

23- نام هشت قوم در دو سطر قرآن بیان شده این دو سطر در کدام سوره است ؟سوره ق آیات 12 الی 14

24- ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره مائده آیه 30

25- فرزند کافر حضرت نوح چه نام داشت ؟ کنعان

26- لقب کدام است ؟حضرت یعقوب

......................................................................................................................................

1- قرآن کریم طی مدت چند سال بر (ص) نازل شده است ؟ 23 سال

2- نخستین ی که قرآن را اعراب گذاری کرد که بود ؟ اوالاسود دوئلی

3- چاپ قرآن برای نخستین بار در ایران در چه سالی انجام شد ؟1246 هجری قمری در دوره قاجاریه

4- قبل از خواندن قرآن از شر چه ی باید به خدا پناه برد ؟

5- زینت قرآن چیست ؟ صورت زیباست

6- اولین گرد آورنده قرآن چه ی است ؟حضرت علی (ع)

7- کدام کتاب به اخ القرآن معروف است ؟نهج البلاغه

8- افضل ترین چیزها بعد از خداوند چیست ؟ قرآن

9- کدام یک از معصومین (ع) بود که خوشترین صدا در قرائت قرآن را داشت ؟ سجاد (ع)

10- اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه ی بود ؟سعید بن جبیر

11- آن چیست که جاده قرآن است ؟ دهان

12- نخستین ی که علم تجوید قرآن را به رشته تحریر درآورد که بود ؟ابو عبید قاسم بن سلام

13- بهار قرآن چیست ؟ماه مبارک رمضان

14- کدام کتاب به اخت القرآن معروف است ؟ صحیفه سجادیه

15- اولین و آ ین علمها در چیست ؟ قرآن

16- نخستین مفسر قرآن چه ی بود ؟حضرت علی (ع)

17- آن چیست که نگاه به آن عبادت است ؟ قرآن

18- اولین ی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود ؟ابوالاسود دوئلی

19- آن چیست که سرمایه دین است ؟ قرآن کریم

20- چند تن از شاعران ایرانی که حافظ قرآن بودند را نام ببرید ؟رودکی . حافظ .ناصر خسرو .

21- اولین شخصی که در مکه علنی قرآن خواند که بود ؟ عبدالله بن مسعود

22- آن چیست که بهترین ذکرهاست ؟قرآن مجید

23- خداوند متعال توصیه فرمودند قرآن را بیشتر به چه سبک وصورت بخوانید ؟ترتیل

24- کدام کتابها ی آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شد ؟انجیل . تورات .زبور .صحف .قرآن کریم .
مشاهده متن کامل ...

معمّاهای سوره های قرآن مجید
درخواست حذف اطلاعات


1- چند سوره با الحمدلله شروع می‌شود؟ (1- حمد2- انعام3- کهف4- سباء5- فاطر)
2- کدام سوره به « مادر قرآن» معروف است؟ (سوره حمد)
3- کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟ ( سوره تکویر)
4- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟ (سوره‌های" ق" و "ص")
5-  سوره‌ای که همنام یکی از«فروع دین» است چه نام دارد؟ (سوره حج)
6- چند سوره با « انّا » شروع می‌شود؟ (1-فتح2- نوح3- قدر4- کوثر)
7-کدام سوره به «سوره حسین(ع)» معروف است؟ (سوره فجر)
8- سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد «14 معصوم(ع)» می‌باشد چه نام دارد؟ (سوره صف)
9- کدام سوره همنام یکی از ای ایران است؟ (سوره نور)
10- سوره‌هایی که به«مستحبات» مشهور هستند کدامند؟ (1- حدید2- 3- صف4- 5- تغابن6- اعلی)
11- چه تعداد از سوره‌های قرآن مکّی و چه تعداد مدنی هستند؟ (86 سوره مکّی و28 سوره مدنی هستند)
12- کدام یک از سوره های قرآن همنام قبیله اکرم(ص) است؟ (سوره قریش)
13- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟ (سوره یس)
14- سوره‌ای که 5 بار کلمه" الله " در آن آمده است چه نام دارد؟ (سوره حج)
15- کدام سوره قرآن است به غیر از«،حرف میم بسم‌ا...،»حرف میم دیگری درآن به کار نرفته است؟ (سوره کوثر)
16- چه تعداد از سوره‌های قرآن با« اذا » شروع می‌شود؟ (1- واقعه2- منافقون3- تکویر4- انفطار5- انش
17- کدام سوره به« نسبت نامه خداوند» مشهور است؟ (سوره اخلاص)
18- سوره‌هایی که به عزایم مشهور هستند کدامند؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
19- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟ ( لقمان)
20- سوره‌ای که غیر از «بسم‌الله...» تنها یک ره در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟ (سوره توحید)
21- کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات های یومیّه است؟ (سوره طارق)
22- چه تعداد از سوره‌های قرآن اوّل اسمشان حرف "الف" می‌باشد؟ (14 سوره:1- آل عمران2- احزاب3- اخلاص4- اعراف5- اعلی6- انفال7- انبیاء8- انعام9- انشقاق10- احقاف11-اسراءیل12- ابراهیم13- انشراح14- انفطار)
23- چند سوره با«یا ایّهاالنّبی» آغاز می‌شود؟ (1- احزاب2- طلاق3- تحریم )
24- سوره‌هایی راکه حضرت محمّد(ص) فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کرند کدامند؟ (1- هود2- واقعه3- مرسلات4- سباء)
25- کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ‌های اکرم( ص) است؟ (سوره احزاب)
26- در کدام سوره ماجرای« هلاکت فرعون و یارانش» بیان شده است؟ (درسوره یونس)
27- چه تعداد از سوره‌های قرآن همنام با یکی از ف ّات است؟ ( سور حدید به معنای آهن)
28- چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
29- کدام یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از اصول دین است؟ (سوره توحید)
30-  تعداد کلمات کدام سوره برابر با چهارده معصوم(ع) می‌باشد؟ (سوره العصر)
31- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن در اوْل اسمشان حرف «میم» وجود دارا؟ (15 سوره1- ماءده2- مدّثّر3- منافقون4- مومن5- مطفّفین6- مرسلات7- معارج8- مجادله9- مومنون10- ماعون11- مریم12- محمّد3- ملک14- ممتحنه15- مزّمّل)
32- کدام سوره‌ قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟ (سوره حمد)
33- کدام سوره در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟ (سوره تین)
34- کدام سوره است که قرآن مجید در آن خلاصه شده است؟ ( سوره حمد)
35- کدام سوره قرآن بسم الله...ندارد؟ (سوره توبه)
36- کدام سوره به عروس قرآن معروف است؟ (سوره الرّحمن)
37- سوره‌هایی که به حامدات معروف هستند چه نام دارند؟ (1- حمد2- کهف3- انعام4- سباء5- فاطر)
38- کدام سوره است که معادل یک سوّم قرآن است؟ (سوره توحید)
39-چند یک از سوره‌های قرآن با قسم شروع میشوند؟ (1- العصر2- عادیات3- تین4- ضحی5- شمس6- بلد7- فجر8- طارق9- بروج10- نازعات11- مرسلات12- قیامت13- نجم 14- طور15- نازعات 16- صافّات17- ن)
40-نام چند یک از سوره‌ها نقطه ندارد؟ (:ص"و"ق")
41-کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن بطور کل یک‌جا نازل شده است؟ (سوره مرسلات)
42- کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟ (سوره شمس)
43- سوره‌هایی که به حوامیم معروفند چه نام دارند؟ (1- ز ف2- حم3- مومن4- سجده5- حم‌عسق6- احقاف7- جاثیه8- دخان)
44- چه تعداد از سوره‌های قرآن آیاتشان برابر با تعداد معصومین(ع) است؟ ( سوره‌های طلاق و تحریم)
45-کدام یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟ (سوره )
46- چه تعداد از سوره کوچک قرآن یک‌جا نازل شده است؟ (1- کوثر2- نصر3- لهب4- اخلاص)
47-چند سوره قرْآن با کلمه "قل" آغاز می شود؟ (1- جن2- کافرون3-ا خلاص4- فلق5- ناس)
48-کدام سوره قرآن دو بسم‌الله... دارد؟ (سوره نمل)
49-کدام سوره قرآن 10 نام دارد؟ ( سوره حمد)
51-چه تعداد از سوره‌های قران با حروف مقطّعه شروع می شوند؟ (29 سوره)
51- کدام سوره 2 بار بر اکرم(ص) نازل شده است؟ (سوره حمد، در مدینه و مکّه)
52-کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟ (سوره صافّات)
53- کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که به چشم دیده نمی‌شود؟ (سوره جن)
54-کدام سوره است که هم در آیه اوّلش و هم در آیه آ ش کلمه«الله »آمده است؟ (سوره زمر)
55-سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟ (سوره تین)
56-چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتش برابربا تعداد5 تن آل عبا است؟ (1- فلق2- لهب3- فیل4- قدر)
57- کدام‌یک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟ (سوره بقره)
58-کدام سوره است که یک‌دوازدهم قرآن است؟ ( سوره بقره)
59- کدام‌یک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟ ( سوره روم)
60-در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟ (سوره همزه)
61- کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه« الله» آمده است؟ ( سوره مجادله)
62-کدام سوره به ریحانه‌القرآن معروف است؟ (سوره یس)
63- کدام سوره قرآن است که حرف« فاء» در آن نیست؟ ( سوره حمد)
64-در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار در آن آمده است؟ (سوره مجادله)
65-کدام سوره همنام با یکی از اعیاد ی است؟ ( سوره )
66-کدام سوره « دو و نیم جزء قرآن» را در خود جا داده است؟ (سوره بقره)
67- در سوره تکویر کلمه «اذا» چند بار تکرار شده است؟ (
68-کدام سوره قرآن اوّلش ستایش، وسطش اخلاص و آ ش نیایش است؟ (سوره حمد)
69-چند سوره با «الر» شروع می‌شود؟ (1- یونس2- یوسف3- ابراهیم4- حجر)
70- کدام سوره است که آن‌را«سوره حبیب نجّار » نیز می ‌نامند؟ (سوره یس)
71- سوره‌هایی که به بام« قیامت »هستند کدامند؟ (1- رعد2- قیامه3- نباء4- ز ال5- جاثیه6- تغابن7- )
72-سوره‌هایی که به نام «معوذ‌تین» معروفند چه نام دارند؟ (1- فلق2- ناس)
73-ر کدام سوره «دو سجده مستحبّی »وجود دارد؟ (سوره حج)
74-دو سوره در قرآن وجود دارد که اگر هر کدام آن دو را برع کنیم باز با همان نام خوانده می‌شوند کدامند؟ (1- لیل2- تبت)
75-کدام سوره قرآن به «المص ح» معروف است؟ (سوره فصّلت)
76-سوره‌ای که به «ملائکه »منسوب است، چه نام دارد؟ (سوره فاطر)
77- کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی نام برده، امّا به احترام حضرت زهرا(س)حورالعین نام نبرده است؟ ( سوره انسان)
78-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّل آن را بر داریم، نام اوّلین شیعیان می‌شود؟ (سوره اعلی)
79-نام کدام سوره است که اگر نامش را بر ع کنیم نام نوعی از سبزیجات است؟ (سوره ملک)
80- نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را بر داریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟ (سوره محمّد)
81-سوره‌هایی که نام آن‌ها از اوّلین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟ (1- تبت2- لیل3- شمس4-عصر5- قارعه6- عبس)
82-نام چند سوره راببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟ (1- فاطر2- نور3- رحمن4- اعلی)
83-نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اوّلش را برداریم نام یکی از ای عربستان می‌شود؟ (سوره سجده،که می‌شئد جدّه)
84-چند سوره باکلمه« الم »آغاز می‌شوند؟ (1- انشراح2- فیل)
85- کدام سوره به «السبع‌المثانی» نیز معروف است؟ (سوره حمد)
86-به کدام سوره «العقود » نیز گفته می‌شود؟ (سوره مائده)
87-به کدام سوره، سوره«موسی و هارون» هم می‌گویند؟ (سوره قصص)
88-کدام سوره به« فسطاط ‌القرآن» معروف است؟ (سوره بقره)
89-چند سوره با« تبارک‌الّذین» آغاز می‌شوند؟ (1- فرقان2- ملک)
90- سوره‌هایی که با « یا ایّهاالّذین آمنوا» آغاز می‌شوند را نام ببرید؟ (1- ممتحنه2-حجرات3- مائده)
91- یکی از نام‌های دیگر این سوره «المضاجع» می‌باشد ، این سوره چه نام دارد؟ ( سوره سجده)
92- سوره‌هایی که با این آیه «سبّح باسم ربّک‌العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟ (1- حاقّه2- واقعه)
93- سوره‌های مدنی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (طی10سال)
94-در کدام سوره قرآن داستان «فضیل‌بن عیاض» بیان شده است؟ (آیه 17 سوره حدید)
95-چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟ (1- دهر2- غاشیه)
96-- سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟ (1- شعراء 2- نمل3- قصص)
97-سوره‌هایی که به«زهروان»معروفند چه نام دارند؟ (1- بقره2- آل عمران)
98- سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (13 سال)
99-سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟ (1- اسری2- کهف3- مریم4- طه5- انبیاء)
100-چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟ (1- مجادله2- مومنون)
101-سوره‌ای که در باره روزگار است چه نام دارد؟ (سوره دهر)
102- کدام سوره منسوب به اوّلین پیشوای شیعیان « علی(ع)» است؟ (سوره عادیات)
103- سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟ (1- فلق2- صبح3- لیل4- شب5- فجر6- سپیده‌دم)
104- کدام سوره به «بنی‌ » منسوب است؟ (سوره اسرا)
105-چه تعداد از سوره‌های قرآن در جزء «30» قرار دارند؟ (37 سوره قرآن در جزء 30 قرار دارند)
106-سوره هایی که توصیه می‌شود در خوانده شوند چه نام دارند؟ (1- منافقون2- )
107-سوره‌ای که تمام آیاتش به حرف «د » ختم می‌شوندکدام است؟ (سوره اخلاص)
108-نام دیگر کدام سوره قرآن «النّساء‌القصری» یعنی نساء کوتاه می‌باشد؟ (سوره طلاق)
109-کدام سوره در شآ‌ن «اهل بیت(ع)» نازل شده است؟ (سوره دهر)
110-کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف« ر» ختم می‌شود؟ (سوره کوثر)
111- در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آورده است؟ (آیه 26 سوره حجر)
112-در کدام سوره به « اوّلین قبله مسلمین بیت‌المقدس» اشاره شده است؟ (سوره اسرا)
113-نام کدام‌یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن‌را بر ع کنیم یکی از واجبات می‌شود؟ (سوره تین)
114-در کدام سوره قرآن نام «5 نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟ (سوره اعراف آیه133)
115-کدام سوره قرآن « سوره اخلاق و ادب » است ؟ (سوره حجرات)
116-در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟ (در سوره نساء)
117- در کدام سوره خداوند به (ص)  دستور قرائت و تلاوت قرآن را می‌دهد؟ (در سوره علق)
118-چند سوره با « طسم » شروع می‌شوند؟ (1- قصص2- شعراء)
119- نام کدام سوره‌ها از«دو حرف» تشکیل شده‌اند؟ (1- حج2- طه3- یس4- صف5- جن6- عمّ)
120-الدّین) نام دیگر کدام‌یک ازسوره‌های قرآن است؟ (سوره ماعون)
121-  در کدام سوره به « قوانین مربوط به ازدواج » اشاره شده است؟ (در سوره نساء)
122-  نام کدام سوره است که اگر آن‌را بر ع کنیم « نام یک پرنده » می‌شود؟ (سوره روم)
123-  در کدام سوره قرآن به مطالعه « در اسرار آفرینش » سفارش شده است؟ ( سوره حجر)
124- چند سوره در قرآن با تسبیح آغاز می‌شود؟ (1- اسری2- اعلی3- 4- تغابن5- صف6- حدید7- )
125- داستان« گوساله پرستی بنی » در کدام سوره بیان شده است؟ (سوره طه)
126-قانون ارث » در کدام سوره قرآن بیان شده است؟ (در سوره نساء)
127-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را برداریم یکی از نام‌های پسران می‌شود؟ (سوره توحید)
128- در کدام سوره به « داستان شب تاریخی هجرت (ص) از مکّه به مدینه اشاره شده است؟ (سوره انفال)
129-  چند سوره باکلمه « ویل» شروع می‌شود؟ (1- مطفّفین2- همزه)
130-  در کدام سوره قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟ (سوره حدید)
131-در کدام سوره « سرگذشت آدم(ع) و حوّا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده؟ (سوره طه)
132-در کدام سوره به موضوع « اطاعت از ی» اشاره شده است؟ (سوره نساء)
133- الانسان و الابرار نام‌های کدام سوره هستند؟ ( 1- سوره دهر2-
134- سوره‌ای که تمام آیاتش با « حرف،سین » ختم شود کدام است؟ ( سوره ناس)
135- الغافر به کدام سوره گفته می‌شود؟ (سوره مومن)
136- کدام سوره‌ها  با حرف « الم » شروع می‌شوند؟ (1- بقره2- عنکبوت3- آل عمران4- روم 5- لقمان6- سجده)
137-به کدام سوره « تبارک » نیز گفته می‌شود؟ (سوره ملک)
138-در کدام سوره راجع به « داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟ (سوره انفال)
139-نام کدام سوره است که اگر حرف اوّلش را بر داریم «نام یکی از ف ّات » می‌شود؟ (سوره شمس)
140-چه تعداد از سوره‌ها‍ی قرآن با کلمه « یا ایّهاالنّاس» شروع می‌شوند؟ (1- نساء2- حج)
141-القتال » به کدام سوره اطلاق می‌شود؟ (سوره محمّد)
142- در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟ (سوره قصص)
143- نام‌های دیگر« سوره توبه » کدامند؟ (1- العذاب2- الفاضحه3- البحوث4- الجافره5- برائه)
144- در کدام سوره قرآن خداوند متعال به (ص) دستور داد‌نداز شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟ (سور ناس)
145- سوره « الشرعیّه » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره جاثیه)
146- نام کدام سوره است که اگر آن را بر ع بخوانیم به معنای«قدرت و توان» می‌شود؟ (سوره قمر)
147- سوره‌ای که تمام آیاتش با « ی » ختم می‌شود چه نام دارد؟ (سوره لیل)
148-در کدام سوره قران به موضوع « سجده فرشتگان به آدم(ع) » اشاره شده است ؟ (سوره ص)
149- اقترب‌السّاعه » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره قمر)
150- چه تعداد از سوره‌های قرآن با « حم » شروع می شوند؟ (1- مومن2- فصّلت3- ز ف4- دخان5- جاثیه6- احقاف)
151-نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنای« راز » می‌شود؟ (سوره زمر)
152-الباسقات » نام دیگر کدام سوره است؟ (سوره ق)
153-چند سوره با کلمه « اقترب » شروع می‌شود؟ (1- قمر2- انبیاء)

 

منبع : اینجا

 مشاهده متن کامل ...
نام دیگر سوره لهب
درخواست حذف اطلاعات
العلق اقراء 2. القلم ن(نون) 3. الحمد الفاتحه، السبع المثانی، ام القرآن، فاتحة الکتاب، الشفاء، ام الکتاب، الشافیه، الوافیه، الکافیه، الاساس، الصلاة، الکنز. 4. لهب لهب، ...

مطالب قرآنی - نام های دیگر سوره ها.

www.khosravi11. /post/17/نام-های-دیگر-سوره-ها-
سوره بقره : به نام فسطاط القرآن و سنام القرآن هم یاد شده است . ... سوره نبأ (78) : نامهای دیگر ش سوره تساول، معصرات، عم است . ... از لهب اخلاص می دان و فلق ختمش به ناس.

نام های دیگر سوره های قرآن - تبیان

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleid=743856
oct 14, 2012 - نام های دیگر سوره های قرآن هریک ازسوره های قرآن نام خاصی دارد که به آن اسم شناخته می شوند. ... لهب لهب، المسد، تبت. ... فجر سوره حسین علیه السلام.

نام دیگر سوره لهب

75news.xyz/نام-دیگر-سوره-لهب/
mar 24, 2017 - ۴ شهریور ۱۳۹۱ ه .ش. – مطالب قرآنی – نام های دیگر سوره ها. … سوره آل عمران : در برخی روایات، سوره بقره و آل عمران به نام « زهراوین » آمده …. از لهب اخلاص می ...

نام دیگر سوره لهب - خبر

web.faceshad.com/fa/نام-دیگر-سوره-لهب.html
searches related to نام دیگر سوره لهب. نام دیگر سوره فصلت. نام دیگر سوره حم دخان. نام دیگر سوره جحد. نام دیگر سوره غافر. نام دیگر سوره ی حمد. متن سوره جحد. متن سوره ...

سوره مسد - دانشنامه ی ی

wiki.ahlolbait.com/سوره_مسد
jump to ۲ نام دیگر سوره‎ - نام دیگر سوره[ویرایش]. سوره مسد، سوره «تبّت» و نیز سوره ابى لهب هم نامیده می شود.

مسد - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مسد
سوره مسد در مکه نازل شده و دارای ۵ آیه است. ... نام دیگر سوره تبت است. ... تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ١} مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ ٢} سَیَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣} وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ...

: اسامی سوره های قرآنی - دانشنامه رشد

daneshnameh.roshd.ir › ... › الهیاتدین قرآنعلوم قرآنی
نام سوره ها غالبا از مطلبی گرفته شده است که در آن سوره بیشتر مورد توجه بوده است. ... نام سوره. نامهای دیگر. سوره حمد, ام الکتاب ، فاتحه الکتاب ، اساس ، شفاء ، صاوه ، کافیه ، وافیه ، سبع المثانی ، المناجاه و فویض ... سوره مَسد, تبت ، اهب ، لهب.

نام دیگر سوره لهب - ع نوشته | تعطیلی مدارس | سریال

www.yalda- .ir/post/222/نام-دیگر-سوره-لهب.html
2 days ago - سوره بقره : به نام فسطاط القرآن و سنام القرآن هم یاد شده است . ... سوره نبأ (78) : نامهای دیگر ش سوره تساول، معصرات، عم است . ... از لهب اخلاص می دان و ...
نام های دیگر سوره های قران: نام هاى دیگر سوره هاى قرآن * نام سوره هایى که بیش از یک اسم دارند چیست؟ ** اسامى سوره هایى که بیش از یک اسم دارند، عبارت است از: 1.
۴ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. – ۴ شهریور ۱۳۹۱ ه .ش. – مطالب قرآنی – نام های دیگر سوره ها. … سوره آل عمران : در برخی روایات، سوره بقره و آل عمران به نام « زهراوین » آمده …. از لهب ...
jul 22, 2013 - نام دیگر سوره های قرآن. ... لهب لهب، المسد، تبت. ... 3-سوره تبارک نام های دیگرش «سورة الملک »و «مانعه »و «منجیه »و «مجادله »و «وافیه »و «منّاعه »است ...
بسم الله الرحمن الرحیم. نامهای و عناوین سوره هاى قرآن . 1- به دو نام دیگر از نامهاى سوره بقره اشاره کنید. فسطاط القرآن، سنام القرآن . 2- نام دیگر سوره آل عمران چیست؟

ابولهب، نماد مشرکین (تفسیر سوره تبت)

www.hawzah.net/fa/.../ابولهب،-نماد-مشرکین-(تفسیر-سوره-تبت)
سوره تبت مکی است و پنج آیه دارد سیصلی نارا ذات لهب (3)و امراته حمالة الحطب (4)فی ... بعضی(2) دیگر گفته اند: نام او عبد العزی بوده، و اگر قرآن کریم نامش را نبرده، ...

شناخت نامه اسامی سوره ها (بخش دوم)

www.maarefquran.org › صفحه اصلی موضوعات (12127)علوم قرآن
مقوله «اسماء السور» زیر مجموعه مبحث جامع علوم قرآنی و اساس و پی رنگ «نام سوره ها» در ... سوره ها در مصاحف متداول، بسیاری از سوره ها، یک یا دو، و یا چند نام و عنوان دیگر هم ...... 111-3- سوره أبی لهب، این نام را که از قسم نامیدن سوره ای به آ ین نام واژه اولین آیه ...
[4]. 1ـ تبت یعنی چه؟تبت یعنی نابود باد،ش ته باد یا بریده باد. 2ـ نام دیگر سوره تبت چیست؟سوره ابو لهب یا سوره مسد(طناب). 3ـ تبت به چه مناسبتی نازل گردید؟

نام دیگر سوره لهب + آموزش و نکته های قرآنی - پزشکی من

imedica.ir/1907نام-دیگر-سوره-لهب-آموزش-و-نکته-های-قرآن/
۴ شهریور ۱۳۹۱ ه .ش. – مطالب قرآنی – نام های دیگر سوره ها. … سوره آل عمران : در برخی روایات، سوره بقره و آل عمران به نام « زهراوین » آمده …. از لهب اخلاص می دان و فلق ختمش ...

سوره مسد - ویکی شیعه

fa.wikishia.net/view/سوره_مسد
feb 16, 2017 - نام این سوره، از آ ین کلمه آن یعنی مسد گرفته شده است. ... نام دیگر این سوره « ابولهب » است، زیرا از لهب در همین سوره نام برده شده و این سوره در مورد ...
نامهای و عناوین سوره هاى قرآن (3). 1- نامهاى دیگر سوره معارج چیست؟ این سوره را سوره «سأل» یا سوره «واقع» نیز مى گویند. 2- نام دیگر سوره قیامت چیست؟ سوره لا اقسم.
العلق : اقراء 2. القلم : ن(نون) 3. الحمد : الفاتحه، سبع المثانی، ام القرآن، فاتحة الکتاب، الشفاء، ام الکتاب، الشافیه، الوافیه، الکافیه، الاساس، الصلاة، الکنز. 4. لهب : ...
mar 25, 2017 - ۴ شهریور ۱۳۹۱ ه .ش. – مطالب قرآنی – نام های دیگر سوره ها. … سوره آل عمران : در برخی روایات، سوره بقره و آل عمران به نام « زهراوین » آمده …. از لهب اخلاص می ...
سوره بقره : به نام فسطاط القرآن و سنام القرآن هم یاد شده است . … سوره نبأ (78) : نامهای دیگر ش سوره تساول، معصرات، عم است . … از لهب اخلاص می دان و فلق ختمش به ناس.

تفسیر نمونه - سوره مسد

quran.anhar.ir/tafsir-14648.htm
متن کامل سوره ها، فضیلت و خواص سوره ها، تلاوت سوره هاتفسیر نمونه - سوره مسد. ... بریده باد هر دو دست ابولهب ، یا مرگ و خسران بر او باد (تبت یدا ابى لهب و تب ). ... روش و سیره خود در اینجا نام شخصى را برده ، و با این شدت او را مورد حمله قرار داده است ؟ .... آیات دیگر نیز دارد که فصلى را در اعجاز قرآن تحت عنوان خـبـرهـاى غـیـبـى قـرآن بـه خـود ...

سوره مسد - [email protected]

www.danawiki.ir/index.php/سوره_لهب
jump to ۲ نام دیگر سوره‎ - نام دیگر سوره[ویرایش]. سوره مسد، سوره «تبّت» و نیز سوره ابى لهب هم نامیده می شود.
mar 29, 2009 - تبت یدا لهب و تب تب و تباب بنابر آنچه جوهری معنی کرده به معنای ... بعضی دیگر گفته اند: نام او عبد العزی بوده، و اگر قرآن کریم نامش را ...
qoran.gif در فرهنگ محاوره، کلمه مردم اختصاص به مردان ندارد، گاه مى گویند مردان، گاه مى گویند ن، گاه مى ... برخی از سوره های قرآن نیز دارای نام های مختلف می باشد ،از جمله :

معماهای سوره ها - قرآن

ghorany1390.persianblog.ir/post/309
aug 16, 2011 - نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره های قرآن .... سوره های «کوثر، نصر، لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده اند.

<-blogandposttitle->

www.alesra.ir/forum/ - translate this page
مسد به معنای طناب و ریسمان است و منظور از آن در این سوره طن است که زن ابولهب با آن هیزم ها را می بست و بر دوش می انداخت. نام های دیگر سوره: تبت لهب لهب.
بعد از سوره ایلاف، در مکه در اوائل بعثت نازل شده و 11 آیه دارد. 102- تکاثر ... این سوره، بعد از سوره کوثر، نازل شده و 9 آیه دارد و از سوره هاى مکى است. 103- عصر [زمان، بعد از ... نام دیگر سوره «قریش » است. در رابطه با ... سوره لهب هم گفته شده است. بعد از سوره ...

سوره تبت - ویکی فقه

wikifeqh.ir/سوره_تبت
این سوره از دیرباز با نام هایی چون «تبت یدا لهب»، لهب، والمسد شناخته بوده، و ... نام دیگر این سوره « ابولهب » است، زیرا لهب در همین آیه به کار رفته و سوره در ...
این سوره تهدیدى شدید است به ابن لهب. تهدیدى است به هلاکت خودش و ... نام دیگر این سوره «تبّت» به معنی «ش ته باد» می باشد. «این سوره سوره ای است مشتمل بر ...
jun 27, 2011 - ۷۷. نامهای دیگر. تبت لهب لهب. علت نامگذاری. نام معروف این سوره اگر مسد باشد آ ین آیه علت نامگذاری است و اگر تبت باشد در آیه اول، ابولهب و ...
أبى لهب نام عموى (ص)، «عبدالعزّى» بوده است. استفاده از کنیه او که یادآور ... امّا از دیدگاه اى دیگر آغاز آیه نیز خبر و گزارش مى باشد و منظور این است که: دو ...
نام دیگر این سوره،« زَ َلَه» می باشد. و..... ادامه مطلب ... این سوره نام دیگری ندارد. و..... ادامه مطلب .... نامهای دیگر این سوره،« تَبَّت( ش ته باد)»،« لهب» و« لهب» است. و.
sep 9, 2013 - نام های دیگر سوره: تبت لهب لهب. محتوای سوره: حمله شدید و نفرین با ذکر نام یکی از دشمنان و (ص) یعنی ابولهب. اعلام اینکه ابولهب و ...

اطلاعات عمومی قرآنی - چشم انداز

cheshmandazha.persianblog.ir/post/67/
dec 3, 2012 - 31- سوره ای که نـام دیگرِ جنـگ «خندق» است کدام است ؟ أحزاب ... 39- سوره ای که آ ین سوره قرآن از نظر ترتیب به شمار می آید چه نام دارد ؟ ..... همسر أبو لهب.
[ ت َب ْ ب َ ] (اِخ ) نام یکی از سوره های قرآن کریم است و سوره ٔ تبت سوره ٔ مسد یا سوره ٔ لهب است ،صدویازدهمین از قرآن ... پشم نرمی که نام دیگر تکلمی اش «کرک » است.
jul 9, 2015 - ولی اکثر سوره هاى دیگر قرآن، به نام؛ پدیده هاى طبیعى، حیوانات، تیپ ها و ... قریش. 107. الماعون. 108. الکوثر. 109. الکافرون. 110. النّصر. 111. لهب.
dec 1, 2014 - این سوره در مکّه نازل شده است و 6 آیه دارد و نام دیگر این سوره "جحد" مى باشد. ... عن بعض أصحاب أبى عبدالله قال: اذا قرأتم (تبت یدا أبى لهب و تب) فادعوا ...

نام های دیگر سوره های قرآن

https://www.miyanali.com/parvin-saeedi/167
sep 3, 2015 - نام های دیگر سوره های قرآن. آنچه که باید همه بدانند نام سوره هایی که بیش از یک اسم دارند چیست؟ اسامی سوره هایی که بیش از یک اسم دارند، عبارت است از:
وبلاگ قرآنی ثمین - شان نزول و تفسیر سوره مسد(تبت) - ... نام های دیگر سوره: .... تبت یدا لهب و تب تب و تباب بنابر آنچه جوهری معنی کرده به معنای خسران و هلاکت ...
سوره های «کوثر، نصر، لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده اند. 47. چند سوره ... نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره های قرآن می شود؟
بعض دیگر بر آن بودند که این آیه است؛ «وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُورًا ... به نام سوره «اساس » هم یاد شده است. ... سوره لهب هم گفته شده است.
مسد به معنای طناب و ریسمان است و منظور از آن در این سوره طن است که زن ابولهب با آن هیزم ها را می بست و بر دوش می انداخت. نام های دیگر سوره: تبت لهب لهب.
aug 2, 2012 - به معنای قطع شدن و نام صد و یازدهمین سوره قرآن مى باشد . نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است . نامهاى دیگر این سوره ابى لهب و مسد مى باشد .

سوره 'ش ته باد' | نام دیگر سوره، «مسد» است. یعنی ریسمانی - قطره

www.ghatreh.com/news/nn25877096/سوره-ش ته-باد - translate this page
may 17, 2015 - نام دیگر سوره، «مسد» است. ... در این سوره (آیه 1) نفرین شده که ش ته باد دستان ابولهب و خودش نابود باد. نام دیگر سوره، ... سوره لهب هم گفته شده است.
ج: سوره ها ی( کوثر - نصر - لهب - اخلاص ) به صورت کامل و یک جا نازل شده اند. ... 80- نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره های قرآن می شود؟

ه ها ...لالــــ - لالــــه ها

blog 2.kowsarblog.ir/انحراف
3 days ago - شهید غلامعلی پیچک: بگذارید بگویند حکومت دیگری بعداز حکومت علی(ع) بود به اسم حکومت که با هیچ ناحقی نساخت تا

مشاهده متن کامل ...
دیلیت اکانت تلگرام | اموزش کامل دیلیت تلگرام
درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها:دیلیت اکانت تلگرام,دیلیت تلگرام,دیلیت اکانت تلگرام,حذف دلیت اکانت تلگرام,سایت حذف تلگرام,اموزش حذف تگرام,چطوری دیلیت کرن تلگرام, اموزش تصویری کامل دیلیت اکانت تلگرام ,اموزش تصویری دیلیت تلگرام,قیلم دیلیت اکانت تلگرام,پاک تلگرام,اموزش حذف کامل اکانت تلگرام,نحوه دیلیت تلگرام,دیلیت telegram,راهمایی برای حذف تلگرام,پاک مسنجر تلگرام,چگونه تلگرام را دیلیت کنیم,تلگرام را چطوری دیلیت کنیم,اموزش گام به گام پاک تلگرام,حذف برنامه تلگرام,اموزش قدم به قدم حذف تلگرام,حذف اکانت telegram,آموزش کامل حذف اکانت تلگرام,چگونه تلگرام را حذف کنیم,

اموزش کامل دیلیت تلگرام

پیام‌ رسان تلگرام در ایران بیشرین طرفداره و علاقند را نسبت به دیگر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی دارد. اما به هر دلیلی که  که علاقه ای به استفاده از تلگرام ندارید و قصد دارید اکانت تلگرام خود را دیلیت کنید. مراحل دیلیت اکانت تلگرام بسیار ساده است و از طریق سایت رسمی این برنامه انجام می شود.

برای ادامه مطلب کلیک کنید : دیلیت تلگرام 

 

اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید deactivate page - telegram https://telegram.org/deactivate ترجمه این صفحهlog in. log in here to manage your apps using telegram api or deactivate your account. enter your number and we will send you a confirmation code via ... آموزش حذف اکانت تلگرام - حذف اکانت telegram | ترفندها - ... tarfandha.net/deactive-telegram-account/ در این مطلب آموزش حذف اکانت تلگرام یا همون دیلیت اکانت تلگرام را به صورت ساده و تصویری خدمت شما کاربران سایت ترفندها آموزش خواهیم داد، برای همین با ما همراه. آموزش حذف اکانت تلگرام در کمتر از یک دقیقه delete account ... androidiran.com/delete-account-telegram/ آموزش تصویری و کامل حذف اکانت تلگرام فارسی با آموزش دیلیت اکانت تلگرام میتوانید اکانت delete account telegram خود را برای همیشه از سرور سایت تلگرام حذف ... آموزش کامل حذف اکانت تلگرام delete account telegram - برا ... barato.ir/delete-account-telegram/ به صورت پیش فرض گزینه حذف اکانت در مسنجر تلگرام وجود ندارد برای پاک حساب خود شما باید وارد سایت حذف اکانت و اقدام به پاک حساب خود کنید برای ... حذف تلگرام - تلگرام telegram telegram.persianblog.ir/tag/حذف_تلگرام تلگرام,دیلیت اکانت تلگرام,دلیت اکانت تلگرام,کانال تلگرام, تلگرام,گروه تلگرام ... آموزش تلگرام|آموزش تلگرام| تلگرام جدید دسکتاپ|آموزش حذف کامل ... حذف اکانت تلگرام delete account telegram دیلیت اکانت ... takandroid.com/delete-account-telegram-farsi/ حذف اکانت تلگرام اندروید delete account telegram دیلیت اکانت تلگرام اندروید حذف اکانت تلگرام فارسی و تلگرام پلاس + دیلیت و حذف اکانت موبوگرام. آموزش کامل حذف اکانت تلگرام telegram + تصاویر blog.android30t.com › آموزش و ترفند › حذف اکانت ها رتبه: ۴٫۱ - ‏۱۰۴ رأیبه آدرس زیر که مرجع رسمی حذف اکانت تلگرام است مراجعه نمایید. ... گزینه yes، delete my account را انتخاب و اکانت تلگرام خود را برای همیشه حذف کنید. آموزش کامل ... چگونه تلگرام را حذف کنیم / حذف تلگرام با روش سریع و امن - ... www.saat24.com/news/.../چگونه-تلگرام-را-حذف-کنیم-حذف-تلگرام-با-روش-سریع-و-... ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - چگونه تلگرام را حذف کنیم / ساده ترین و سریع ترین روش حذف حساب کاربری تلگرام بدون آنکه هیچ گونه ردی باقی بماند را در این مطلب برای شما آماده ... دیلیت اکانت - دلت اکانت تلگرام delete-account. /tag/دلت-اکانت-تلگرام دیلیت اکانت - دلت اکانت تلگرام - دیلیت اکانت تلگرام - حذف اکانت تلگرام - دلیت اکانت تلگرام. آموزش قدم به قدم حذف اکانت تلگرام + تصاویر - باشگاه ... www.yjc.ir/fa/news/5573821/آموزش-قدم-به-قدم-حذف-اکانت-تلگرام-تصاویر برای یادگیری چگونگی حذف اکانت تلگرام این خبر را تا انتها دنبال کنید. چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم؟ +آموزش تصویری - صبحانه ... sobhanehonline.com/fa/news/73823/ ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اما در صورتی که تصمیم بگیرید حساب کاربری خود را در تلگرام حذف کنید ...... سلام اگر دیلیت اکانت کنم و باز هم تلگرام رو نصب کنم،میتونم وارد ... چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم؟+آموزش تصویری - عصر ایران www.asriran.com › صفحه نخست › فناوری و it ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مراحل حذف اکانت تلگرام delete telegram account یک مسیر شش گانه است که بلافاصله و پشت سر هم انجام می پذیرد. حذف اکانت تلگرام در کمتر از یک دقیقه! - moein ghezelbash https://imoein.com/articles/deactivate-telegram-account/ رتبه: ۴٫۸ - ‏۲۳۴ رأی۱۴ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اگر شماهم جزو اون دسته از کاربران شبکه های اجتماعی هستید که از ارتباطات بی پایان خسته شده اید و به تازگی به جمع کاربران تلگرام پیوستید، این ... دیلیت اکانت تلگرام , دلت اکانت تلگرام , حذف حساب کاربری ... wikisounds.ir/196-deleteaccounttelegram.html ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سلام برای آموزش دیلیت یا همون دلت یا حذف اکانت تلگرام خوش امدید ... آموزش دیلیت اکانت تلگرام به صورت پیش فرض گزینه حذف اکانت در مسنجر ... برنامه دستیار تلگرام حذف آسان اکانت تلگرام - mtmd.ir mtmd.ir/telegram-delet/ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دستیار تلگرام برنامه ایست از انجمن برنامه نویس ایرانی که به شما این امکان رو میدهد که بتوانید اکانت تلگرام خودتون رو بصورت رایگان از سرور ... آموزش حذف اکانت تلگرام اندروید delete account telegram ... application98.ir/delete-account-telegram/ آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام delete account telegram. دیلیت اکانت تلگرام اندروید + کامپیوتر. چگونه اکانت تلگرام خود را پاک کنیم ؟ حذف اکانت تلگرام. چگونه حساب کاربری تلگرام را حذف کنیم؟ | itiran itiran.com/چگونه-حساب-کاربری-تلگرام-را-حذف-کنیم؟ ۶ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش گام به گام حذف اکانت تلگرام و چگونگی پاک حساب کاربری در این شبکه موبایلی. delete telegram account روش دلیت و حذف سریع اکانت تلگرام mellimobile.com/delete-telegram-account.html ۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش آسان و سریع حذف اکانت تلگرام delete telegram account : با آموزش تصویری در ملی موبایل در عرض یک دقیقه اکانت خود را برای همیشه از ... آموزش حذف اکانت تلگرام(telegram delete account) - کَــلَــک ... kalakamuz.ir/آموزش-حذف-اکانت-تلگرامtelegram-delete-account/ آموزش حذف اکانت تلگرام(telegram delete account). در این پست، آموزش حذف اکانت تلگرام رو قرار دادیم که با استفاده از اون میتونید تلگرامتون رو از ریشه پاک ... اموزش حذف تلگرام - آی سیب اپل:فروش انواع محصولات اپل isibapple.com/product.php?id_product=486 اموزش حذف تلگرام برای دوستانی که مایل بودند اکانت خود را دی اکتیو کنند. تنوع شبکه های اجتماعی سبب شده که هر کاربر با چندین شماره در شبکه های مختلف عضو شود ... آموزش حذف اکانت تلگرام تصویری how delete telegram ... learn.patoghu.com › آموزش حذف اکانت ها رتبه: ۳٫۸ - ‏۱۰۴ رأیسلام آیا با حذف اکانت تلگرام آیدی من به طور کل از تلگرام دوستام پاک میشه ؟ آخه با برنامه .... سلام ببخشید بعد از دیلیت می تونم با همون شماره قبلی وارد تلگرام بشم؟ آموزش حذف اکانت تلگرام برای کاربران گوشی های اندروید ... www.sabzandroid.com › دیگر › آموزش شاید تاکنون بارها برای حذف اکانت تلگرام در گوشی همراه اندرویدی خود اقدام کرده باشید اما متوجه شده باشید که telegram اجازه حذف . آموزش حذف حساب کاربری تلگرام – اشتراک مهارت – craft share www.craftshare.ir/video/آموزش-حذف-حساب-کاربری-تلگرام/ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اما در صورتی که تصمیم بگیرید حساب کاربری خود را در تلگرام حذف کنید باید بدانید که گزینه حذف حساب کاربری به صورت پیشفرض در مسنجر ... آموزش حذف اکانت تلگرام - delete telegram account - موبایل‌ ... https://mobilekomak.com/howto/حذف-اکانت-تلگرام/ telegram – تلگرام یک مسنجر قدرتمند، رایگان و برای گوشی‌های هوشمند می‌باشد که با تمرکز بر روی دو فاکتور مهم سرعت و امنیت بسیار بالا طراحی شده است. delete telegram account آموزش دیلیت و حذف اکانت موبوگرام ... melliandroid.com/delete-telegram-account.html در آموزش delete telegram account نحوه حذف و دلیت دائمی اکانت نرم افزار تلگرام را به شما دوستان عزیز آموزش می دهیدم تا اکانت تلگرام خود را حذف نماید! دیلیت تلگرام | سایت دیلیت اکانت تلگرام delete telegram- ... jazab98.ir › خبرهای جذاب و دست اول دیلیت تلگرام, سایت دیلیت اکانت تلگرام delete telegram,اموزش کامل دیلیت اکانت تلگرام همراه با ع , سایت حذف اکانت تلگرام,دیلیت telegram,حذف اکانت ... حذف اکانت تلگرام – شیرین وبفا shwebfa.ir/حذف-اکانت-تلگرام/ ۲۸ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حتما خیلی از کاربران با مسنجر تلگرام اشنایی کامل دارند و در دو هفته ی اخیر حدود 200 هزار نفر کاربر ایرانی به این مسنجر پیوسته اند.اما خیلی از ... آپارات - دیلیت اکانت تلگرام www.aparat.com/result/دیلیت_اکانت_تلگرام آموزش ویدیویی ساختن اکانت تلگرام بدون نیاز به شماره. مجله خبری teh-ram. 532 بازدید. 0:31. روش اخاذی و به دختران جوان با تلگرام ؟ 118 فایل. 753 بازدید. آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام + دیلیت اکانت تلگرام ... www.mob4u.ir/delete-account-telegram/ حذف اکانت تلگرام delete telegram آموزش تلگرام , آموزش حذف اکانت telegram , تلگرام , آموزش حذف حساب کاربری در تلگرام , آموزش پاک اکانت تلگرام. آموزش سریع و آسان حذف اکانت تلگرام و دیلیت اکانت تلگرام ... www.bisms.ir › کامپیوتر و اینترنتی ۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حذف اکانت تلگرام,حذف اکانت تلگرام فارسی,حذف اکانت تلگرام پلاس,حذف اکانت ... حذف اکانت تلگرام , دیلیت اکانت تلگرام , دلت اکانت تلگرام. ثبت نام نشدن در تلگرام پس از دیلیت اکانت چند باره - ... mohandeseit.ir/...php/.../ثبت-نام-نشدن-در-تلگرام-پس-از-دیلیت-اکانت- -چند-با... ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - چند بار در تلگرام دیلیت اکانت و دوباره با همون شماره ثبت نام . الان دیگه نمی تونم با ... کنم همش پیغام میده بعدا امتحان کنید باید چی کار ... mobitek.ir | آموزش حذف اکانت تلگرام اندروید - ios - mobitek.ir mobitek.ir/5364/اضافه- -سطل-زباله-به-گوشی-اندروید-با/ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش حذف اکانت تلگرام برای افرادی که میخواهند با برنامه تلگرام خداحافظی کنند , در جریان هستید که در اپلیکیشن تلگرام چه اندروید و چه ios ... آموزش delete telegram account – حذف و دیلیت اکانت تلگرام ... https://www.asadroid.ir/how-to-delete-telegram-account/ ۲۸ داد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش حذف و دیلیت اکانت تلگرام – delete telegram account با روشی ساده و رسمی. امروزه بسیاری از کاربران ایرانی از مسنجر بسیار کاربردی و فوق ... سوال :: بازگشت به اکانت حذف شده تلگرام gsm.itpro.ir/questions/51308/بازگشت-به-اکانت-حذف-شده-تلگرام با سلام خدمت تمام دوستان من یه چند روز پیش اکانت تلگراممو حذف و حالا می خوام برگردم چون یک سری اطلاعات مهم روی اکانت قبلیم داشتم حالا باید چی کار کنم؟ آموزش حذف اکانت تلگرام telegram - موبولوژی mobology.ir › آموزش ها و مقالات موبایل › آموزش ها › android ۲۸ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حذف اکانت تلگرام بسیار ساده میباشد . کافیست وارد وبسایت my.telegram.org شوید و بعد از دادن شماره خود و وارد پسورد , اکانت شما به صورت ... دیلیت تلگرام gedan.ir/article/دیلیت%20تلگرام ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دیلیت اکانت تلگرام , دلت اکانت تلگرام , حذف حساب کاربری از تلگرام. سلام برای آموزش دیلیت یا همون دلت یا حذف اکانت تلگرام خوش امدید . سایت حذف اکانت تلگرام (دیلیت اکانت حذف) - اهنگ جدید japan .ir/سایت-حذف-اکانت-تلگرام-دیلیت-اکانت-حذف.htm ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ... اکانت تلگرام (دیلیت اکانت حذف). سایت تلگرام برای حذف اکانت. سایت حذف اکانت تلگرام سایت دیلیت اکانت تلگرام سایت دلیت اکانت تلگرام. حذف افراد از لیست کاربران بلاک شده در تلگرام | ساب سان مجله ... subsun.ir/حذف-افراد-از-لیست-کاربران-بلاک-شده-در-تلگرام اگرمی خواهید کاربری را از لیست مخاطبین بلاک شده حذف کنید در ادامه با ما همراه باشید. آموزش حذف دسته ای افراد از لیست مخاطبین تلگرام - انزل وب anzalweb.ir/1395/01/18/حذف-دسته-ای-افراد-لیست-مخاطبین-تلگرام/ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش حذف دسته ای افراد از لیست مخاطبین تلگرام. تلگرام این روزها بحث داغ برنامه های چت در ایران است و استفاده راحت از قابلیت های آن ضرورت ... حذف اکانت تلگرام | کلیپ 3 - ویدیو clip3.ir/video/24089/حذف-اکانت-تلگرام/ آموزش نحوه دیلیت اکانت تلگرام - وبسایت بازدیدفا آموزش های کاملی از دلیت اکانت تلگرام را برای شما آماده نموده است در این ویدوئو حذف حساب تلگرام خود را ... آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام - گیگ نیوز gignews.ir/10600/آموزش-تصویری-حذف-اکانت-تلگرام/ ۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در این مطلب آموزش حذف اکانت تلگرام یا همون دیلیت اکانت تلگرام را به صورت ساده و تصویری خدمت شما کاربران سایت ترفندها آموزش خواهیم داد که می ... تنها راه حذف اکانت تلگرام +ع - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/464594/تنها-راه-حذف-اکانت-تلگرام-ع ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مراحل حذف اکانت تلگرام delete telegram account یک مسیر هفت گانه است که بلافاصله و پشت سر هم انجام می پذیرد. تمامی مراحل به سادگی قابل انجام ... آموزش حذف اکانت تلگرام و آموزش دیلیت اکانت تلگرام ourdomain.ir/ourdomain/?pst=182 ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در این مطلب آموزش حذف اکانت تلگرام یا همون دیلیت اکانت تلگرام را به صورت ساده و تصویری خدمت شما کاربران سایت ترفندها آموزش خواهیم داد، برای ... آموزش حذف mobogram موبوگرام | ماه نو mahno.ir › آموزش ها › حذف اکانت همانطور که در مرحله ی قبل اشاره کردیم، رمز عبور ارسال شده در مسنجر تلگرام خود را ... آموزش دیلیت اکانت تلگرام و حذف آی دی به صورت تصویری و مرحله به مرحله ... اموزش حذف اکانت تلگرام تصویری | ممبر تلگرام https://telegram-member.com/.../چگونه-اکانت-تلگرام-را-حذف-کنیم-آموزش-ت.html چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم + آموزش تصویری. اموزش حذف اکانت تلگرام تصویری. نحوه حذف اکانت تلگرام. تلگــرام یک مسنجر قدرتمند، رایگان و برای گوشی های ... آموزش حذف کانال تلگرام - سرزمین www.sarzamin .com/contents/2889/ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش حذف کانال تلگرام. کانال تلگرام جدیدترین و البته محبوب ترین سرویس ارائه شده توسط تلگرام است. توسط این سرویس شما میتوانید یک ... آموزش کامل و فوق العاده آسان حذف اکانت تلگرام بصورت ... www.wooda.ir/delet-telegram/ به صورت پیش فرض گزینه حذف اکانت در مسنجر تلگرام وجود ندارد برای حذف حساب خود در تلگرام شما باید وارد سایت برنامه شده و اقدام به حذف حساب خود کنید. آموزش کامل حذف اکانت تلگرام - سیدرضا بازیار www.seyedrezabazyar.com › صفحه اصلی › آموزش › آموزش کامپیوتر و اینترنت ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - telegram یک مسنجر قدرتمند، رایگان و حرفه ای برای گوشی های هوشمند می باشد و برای حذف اکانت تلگرام یا پاک اکانت تلگرام یا دیلیت اکانت ... نحوه حذف اکانت تلگرام چگونه است ؟ - وبلاگ عارف رایانه blog.arefrayaneh.com › رایانه در اولین مرحله از مراحل حذف اکانت تلگرام باید به آدرس my.telegram.org/deactivate بروید.در مرحله دوم از مراحل حذف اکانت تلگرام پس ازورود به آدرس بالا... پاک / حذف / دیلیت اکانت تلگرام (با تصویر) - تلگرامچ ... telegramch.com/حذف-دیلیت-اکانت-تلگرام/ چگونه اکانت تلگرام خودمون رو پاک کنیم؟ مزاحم دارین؟ به اکانتتون نیاز ندارید؟ آموزش تصویری حذف / دیلیت اکانت تلگرام. آموزش مرحله به مرحله پاک اکانت تلگرام و حذف آن - هفت گنج 7ganj.ir › دانش و فناوری › مهارتهای کامپیوتر و اینترنت اگر میخواهید حساب کاربری خود را در تلگرام پاک کنید و آنرا حذف کنید ، مرحله به مرحله طبق آموزشی که برای شما آماده کرده ایم پیش بروید، در خود.. آموزش حذف کامل اکانت تلگرام در 3 مرحله - رسانه جوان موبایل www.javanmobile.com/tutorial/telegram-delete/ شاید شما هم تصمیم گرفته باشید شماره خود را از تلگرام حذف کنید و هیچ دسترسی از شماره شما در تلگرام وجود نداشته باشد ! برای حذف شماره تلگرامی شما در این آموزش با ... چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم؟ +آموزش تصویری - عصر بانک asrebank.ir/news/63534/چگونه-اکانت-تلگرام-را-حذف-کنیم؟-آموزش-تصویری ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مراحل حذف اکانت تلگرام delete telegram account یک مسیر شش گانه است که بلافاصله و پشت سر هم انجام می پذیرد. تمامی مراحل به سادگی قابل انجام ... آموزش حذف اکانت تلگرام - ستاره setare.com/fa/news/2294/آموزش-حذف-اکانت-تلگرام ۲۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اگر قصد حذف اکانت تلگرام خود را دارید، بدانید که این امکان در تلگرام وجود ندارد و برای حذف اکانت تلگرام خود باید وارد سایت تلگرام شوید. آموزش حذف اکانت تلگرام - پندار pendar.news/2016/07/آموزش-حذف-اکانت-تلگرام/ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تلگرام یکی از معروفترین و قدرتمندترین مسنجرهای این روزهاست، اما اگر ی از این مسنجر خسته شود چگونه می‌تواند اکانت خود را برای همیشه حذف ... behgozar - آموزش نحوه بازی contact و مخاطبین حذف شده از ... www.behgozar.com/android/learning/1071 ۱۹ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حتما برای شما هم پیش آمده که یه نفر رو از لیست دوستانتان در تلگرام حذف یا delete کنید و بعد بخواهید دوباره اون رو بر گردونید اما ندونید که چطوری ... آموزش حذف اکانت تلگرام - با ما بیاموز bamabiamooz.com › آموزش ۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش حذف اکانت تلگرام - ایران فناوری iranfanavari.ir/آموزش-حذف-اکانت-تلگرام/ آموزش حذف اکانت تلگرام. دیلیت اکانت تلگرام + سایت حذف اکانت تلگرام با آموزش - ... p okade.com/لینک-دیلیت-اکانت-تلگرام/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حذف تلگرام,نحوی دیلیت اکانت تلگرام,آموزش حذف شماره از تلگرام,لینک حذف تلگرام,سایت حذف اکانت تلگرام,آموزش حذف اکانت تلگرام,پاک ... دیلیت اکانت تلگرام پلاس | تلگرام سافت softwaretelegram.com/tag/دیلیت-اکانت-تلگرام-پلاس/ تلگرام سافت | مرجع آموزش نرم افزار تلگرام و ترفندهای آن. خداوند را ... آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام اندروید. لینک دیلیت اکانت تلگرام به صورت خ ر. علت نیامدن کد حذف اکانت تلگرام - بازنشر 24 baznashr24.com/search/?q=علت+نیامدن+کد+حذف+اکانت+تلگرام نحوه حذف کامل اکانت تلگرام \nبرخی اوقات احتیاج داریم تا اکانت تلگرام خود را به طور کامل پاک کنیم که با دستور زیر می توان این کار را انجام داد. تلگرام با در دست ... آموزش حذف کامل اکانت تلگرام telegram - برتط ... ویدئو برای دیلیت تلگرام▶ 1:37 https://www.youtube.com/watch?v=0lnqgg9f4jq ۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بارگذاری توسط برتر آموزش حذف کامل اکانت تلگرام telegram - برتط. برتر ... آیا نرم افزار های تلگرام واقعا کار می کنند ؟ - telegram app - duration: ... آموزش ساده حذف کامل اکانت تلگرام - دبلیو موبایل wmobile.ir › سیستم عامل اندروید › آموزش و مقالات آندروید ۲۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش ساده حذف کامل اکانت تلگرام - تلگرام یک مسنجر و پیام رسان حرفه ای بر پایه و اساس سرعت و امنیت می باشد که توسط دو برادر روسی تاسیس شده ... دلت اکانت تلگرام - دیلیت یا حذف اکانت تلگرام + ع ... www.pandarasa.ir/technology/view/articleid/29978/-delete-account-telegram دلت اکانت تلگرام - دیلیت یا حذف اکانت تلگرام + ع delete account telegram created by mobara on 1395/09/03 06:14:15 ب.ظ. تلگرام نام مسنجر قدرتمند و ... چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم؟+آموزش تصویری - روزپلاس roozplus.com/fa/news/2767/چگونه-اکانت-تلگرام-را-حذف-کنیمآموزش-تصویری ۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مراحل حذف اکانت تلگرام delete telegram account یک مسیر شش گانه است که بلافاصله و پشت سر هم انجام می پذیرد. آموزش تصویری و آسان حذف اکانت تلگرام به طور کلی - تیتریک titre1.ir › دانش › آی تی ۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اگر به هر دلیلی بخواهید استفاده از تلگرام را کنار بگذارید و دیگران قادر به مشاهده ی اکانت شما نباشند، می توانید دستورالعمل زیر را انجام دهید. آموزش حذف یک مخاطب خاص در تلگرام - بخش آموزش آسارایان www.learning.asarayan.com/...تلگرام.../2938-آموزش-حذف-یک-مخاطب-خاص-در-تلگرام.... همه ی ما مخاطبین زیادی در تلفن همراه خود ذخیره کرده ایم و با بیشتر آنها در ارتباط هستیم . این ارتباط میتواند به شکل تماس تلفنی و یا پیامک باشد . اما شما میتوانید از ... آموزش حذف اکانت تلگرام delete account telegram www.ganjit.ir › علم و تکنولوژی به صورت پیش فرض گزینه حذف اکانت در مسنجر تلگرام وجود ندارد برای پاک حساب خود شما باید وارد سایت برنامه شده و اقدام به حذف حساب خود کنید برای دیلیت ... با حذف حساب تلگرام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ | تلگرام telegram.computeruser.ir/حذف-حساب-تلگرام-چه-اتفاقی-خواهد-افتاد/ ۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شاید شما هم سوال داشته باشید که با حذف یک حساب تلگرام چه بلایی سر داده ها و اطلاعات شما در تلگرام و همچنین کانال ها و ربات هایی که ساختید می ... آموزش حذف اکانت تلگرام | - بایت گیت bytegate.ir/آموزش-حذف-اکانت-تلگرام/ ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش حذف کامل حساب کاربری یا اکانت تلگرام (telegram) به صورت تصویری. غیر فعال تلگرام ؛ آموزش حذف اکانت تلگرام - علم فردا www.elmefarda.com/غیر-فعال- -تلگرام/ ۱۶ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خیلی ها نمی دونن که حذف حساب کاربری یا همون حذف اکانت تلگرام امکان پذیر نیست ! تنها کاری که میشه انجام داد غیر فعال تلگرام هست و به همین ... دیلیت تلگرام بایگانی | پی سی پلاس www.p30plus.org/tag/دیلیت-تلگرام/ آموزش حذف اکانت تلگرام: برای حذف حساب کاربری خود در تلگرام بصورت زیر عمل کنید: در مرحله ی اول باید در اینجا کلیک کنید. سپس صفحه ای مطابق زیر برایتان ... آموزش حذف حساب کاربری تلگرام - دلیران، لپ تاب ، کامپیوتر ... www.deliran.net/fa/centers/view/59 ۲۰ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش حذف حساب کاربری تلگرام. امروزه افراد زیادی از نرم افزار پیام رسان تلگرام استفاده میکنند و میتوان گفت که این نرم افزر به یکی از محبوب ... سوالات و مشکلات رایج تلگرام - پی سی کوئست pcquest.ir › آموزش ۹ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آیا بعد حذف تلگرام چت ها و گروه ها پک می شود؟ .... من یک فردی رو در تلگرام بلاک ک شماره منو داشت وبعد دیلیت اکانت الان دوباره در تلگرام ... حذف اطلاعات کانال‌های تلگرام+آموزش - صراط www.seratnews.ir › صفحه نخست › اجتماعی ۱۰ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تلگرام یکی از نرم افزار های پر طرفدار در دنیا است که تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند در مقایسه با سایر نرم افزار های پیام رسان بسیار بالا ... چگونه اکانت تلگرام خود را حذف کنیم - وب ها www.webha.ir › تازه های تکنولوژی ۲ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش حذف کامل اکانت کاربری در شبکه اجتماعی تلگرام در تمامی پلتفرم ها (how to delete telegram account in website) آموزش تصویری روش حذف یا دیلیت اکانت تلگرام | سایت ... beroznews.com › سرگرمی › آموزش سایت خبری تفریحی به روز نیوز:در ایم مطلب قصد داریم به صورت گام به گام و تصویری حذف اکانت تلگرام را به شما آموزش دهیم تا با دیلیت (delete) خی ان راحت ... آموزش حذف اکانت تلگرام (دیلیت اکانت) - خانه pelakesefid.ir/مقاله-آموزش-حذف-اکانت-تلگرام-دیلیت-اکانت چنانچه تصمیم به حذف اکانت تلگرام خود گرفتید مراحل زیر را طی کنید .توجه داشته باشید که اطلاعات پس از حذف به هیچ وجه قابل بازگردانی نخواهند بود. تلگرام delete - ید | شکن اندروید | ایفون https://mrs .com/تلگرام-delete/ حذف dec description pubdate sun تلگرام گیر عضو فارسی تلگرام عضوگرام account delete تلگرام اکانت حذف تصویری beetalk و آموزش dec فارسی ... حدف کامل اکانت برنامه تلگرام telegram - علم نوین elmenovin.com › برنامه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حدف کامل اکانت برنامه تلگرام telegram - برای اینکه بخواهیم اکانت ... تگ ها : برنامهتلگرامچگونه تلگرام را حذف کنیمچگونه تلگرام را دیلیت اکانت ... بازی چت های حذف شده تلگرام - بانک گروههای تلگرام telegram-gap.blogsky.com/1395/03/02/post-212/بازی -چت-های-حذف-شده-تلگرام ۲ داد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شاید شما چت خصوص داشتین و بنا به دلایلی پاکش کردین و حالا میخوایین اونو بازی کنین ولی در تلگرام چنین امکانی وجود نداره و اگه شما در چندین ... چگونگی حذف اکانت تلگرام کامپیوتر بایگانی | پی سی گاه pcgah.ir/tag/چگونگی-حذف-اکانت-تلگرام-کامپیوتر/ آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام کامپیوتر. مسنجر تلگرام یکی ار نرم افزارهای پرطرفداری می باشد که روزبروز به طرفداران و محبوبیت آن اضافه می گردد . اما ممکن ... آموزش تصویری حذف دائمی اکانت تلگرام telegram – مانی وب maniweb.ir/آموزش-تصویری-حذف-دائمی-اکانت-تلگرام-telegram/ ۲ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آموزش تصویری حذف دائمی اکانت تلگرام telegram همانطور که می دانید telegram یکی از سریع ترین و امن ترین برنامه های گفتگو در پلتفرم های ... آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام و پاک کامل آن - وب ... it3enter.ir/2016/09/12/حذف-اکانت-تلگرام/ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به دلیل اینکه گزینه حدف اکانت تلگرام به صورت پیش فرض در تلگرام وجود ندارد باید برای از بین بردن حساب کاربری خود ابتدا وارد سایت تلگرام ... آموزش delete دیلیت اکانت در تلگرام | جالبز www.jalebs.com/delete-account-telegram/ ۹ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش کامل delete حذف اکانت در تلگرام به صورت تصویری در این پست آموزش delete دیلیت اکانت در تلگرام را به صورت تصویری به شما آموزش ... حذف اکانت تلگرام بدون پسورد حذف اکانت تلگرام از کامپیوتر baelm.ir/tag/حذف-اکانت-تلگرام-بدون-پسورد-حذف-اکانت-ت/ آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام | حساب کاربری تلگرام. امروزه شبکه‌های اجتماعی پیشرفت چشم‌گیری دارند و روزانه هزاران نفر اقدام به ثبت‌نام در این شبکه‌ها می‌کنند اما ... چطور اکانت تلگرام دیلیت کنیم ؟ آموزش حذف telegram + ع ... www.9ktenews.com/خواندنی/92341-چطور-اکانت-تلگرام-دیلیت-کنیم-؟-آموزش-حذ در این مطلب آموزش حذف اکانت تلگرام یا همون دیلیت اکانت تلگرام را به صورت ساده و تصویری خدمت شما کاربران سایت ترفندها آموزش خواهیم داد که می توانید حساب ... آموزش تصویری حذف اکانت مسنجر تلگرام delete telegram ... telegram98.rozblog.com/.../آموزش-تصویری-حذف-اکانت-مسنجر-تلگرام-delete-telegr... ۱: ابتدا باید به آدرس اینترنتی my.telegram.org/deactivate رجوع کنید (روی لینک کلیک کنید)۲: پس از ورود به آدرس بالا که مربوط به سرویس تلگرام می باشد,… آموزش دیلیت اکانت تلگرام | ویکی متن انواع مطالب wikimatn.ir/آموزش-دیلیت-اکانت-تلگرام/ ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تلگرام. آموزش دیلیت اکانت تلگرام. با افزایش روز افزون اینترنت نرم افزار قدرتمند پیام رسان نظیر تلگرام ظاهر شدند تا ارتباطات را ساده تر نمایند. پاک مخاطبین name hidden در تلگرام - beroozresani beroozresani.com/amoozesh/3093-name-hidden-in-telegram.html ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شاید بسیاری از مخاطبین شما در تلگرام حساب خود را غیر فعال کرده و به صورت ... اون name hidden رو توی کانتکت ها نشون نمیده تا منم بزنم دیلیت ! چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم - آسمونی www.asemooni.com › فناوری › ترفند و آموزش آموزش حذف حساب کاربری تلگرام , چگونه اکانت تلگرام را حذف کنیم؟ , آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام , حذف اکانت تلگرام در کمتر از یک دقیقه. چطور یک کانال تلگرام را حذف یا دیلیت کنیم - نگارش magnegaresh.ir/چطور-یک-کانال-تلگرام-را-حذف-یا-دیلیت-کنی/ چطور یک کانال تلگرام را حذف یا دیلیت کنیم. آبان ۶, ۱۳۹۵ آبان ۶, ۱۳۹۵. فرایند حذف کانال تلگرام بسیار آسانتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. دیلیت اکانت تلگرام بایگانی - آی تی تاپس - it tops ittops.ir/tag/دیلیت-اکانت-تلگرام/ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آموزش تصویری دیلیت اکانت تلگرام delete account telegram. به صورت پیش فرض گزینه حذف اکانت در مسنجر تلگرام وجود ندارد ، برای پاک ... حذف اکانت تلگرام بدون کد | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 - ... weblog24.gdn/list/حذف-اکانت-تلگرام-بدون-کد ◁️سلام دیدم خیلی ها سوال میپرسن که دیلیت اکانت تلگرام چطوریه گفتم یه آموزش بزارم توجه داشته باشید که با پاک ... اکانت همه چیز چت ها\-فرندها و… پاک میشه. یک سایت برای حذف تمام اکانت ها - پار www.parsine.com/fa/news/145591/یک-سایت-برای-حذف-تمام-اکانت-ها ۶ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - من آیدی ساختم نمیتونم حذف کنم یعنی تو قسمته مای اکانت دیلیت مای اکانت ...... سلام لطف میکنین طریقه حذف اکانت از تلگرام و بگین خیلی ممنونم. حذف و دیلیت اکانت تلگرام فارسی telegram delete account - ... webcity.ir/delete-telegram-account/ ۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حذف اکانت تلگرام,پاک اکانت تلگرام,آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام,سایت حذف اکانت تلگرام,دیلت اکانت تلگرام,لینک دیلیت اکانت ... : آموزش حذف اکانت تلگرام - فردا www.fardanews.com/fa/news/599025/ -آموزش-حذف-اکانت-تلگرام ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سرویس ع و فردا: نحوه حذف اکانت تلگرام را در این ویدئو مشاهده ... نحوه پاک اکانت تلگرام که رو گوشی طرف مقابل هم نیاد غیر بلاک ... تکرار بیش از حد دیلیت اکانت تلگرام - مجله جدیدترین ها jadidtarinha.net/search/?q=تکرار+بیش+از+حد+دیلیت+اکانت+تلگرام ادوارد اسنودن: گوگل الو را دیلیت کرده و هرگز استفاده نکنید -آکا ... آموزش “حذف و دیلیت اکانت تلگرام” فارسی اموزش حذف اکانت در تلگرام,آموزش حذف اکانت از تلگرام ... حذف اکانت تلگرام فارسی برای کامپیوتر - جدید نیوز jadidenews.ir › تلگرام ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آموزش نحوه حذف اکانت تلگرام (دیلیت اکانت تلگرام) حذف اکانت تلگرام … شریت shareit 3.6.58 برنامه شریت اندروید + شریت کامپیوتر ... رایگان برنامه پولی حذف کامل اکانت تلگرام | apkdoni apkdoni.com › برنامه ها ۱۸ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - رایگان برنامه پولی حذف کامل اکانت تلگرام.بعضی وقتا پیش میاد که بخواین اکانت تلگرامتونو حذف کنین و با شماره جدید اکانت بسازین! آموزش تصویری حذف اکانت تلگرام - اندرویدکده androidkade.com › آموزش › تلگرام ۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شما در این آموزش نحوه حذف اکانت شخصی تلگرام را به صورت تصویری یاد خواهید گرفت.


مشاهده متن کامل ...
دانستنی های قرآنی
درخواست حذف اطلاعات

سوره ای که «بسم الله » ندارد و علت این موضوع :
سوره نهم : توبه «برائت» چون «بسم الله» نشان امان و رأفت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین و برداشتن امان است و در آن شمشیر است .
سوره ای که دو «بسم الله » دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه 30 آغاز نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبأ می نویسد .
اولین سوره ای که بر (ص) نازل شد و محل آن : سوره «علق» در «غار حرا» در مکه
آ ین سوره ای که بر (ص) نازل شد : سوره «نصر» در سال یازدهم هجری در شصت و سومین سال میلاد (ص) در حجه الوداع .
اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب (حمد)
آ ین سوره قرآن : سوره ناس
طولانی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با 286 آیه و 6221 کلمه

سوره ای که «بسم الله » ندارد و علت این موضوع :
سوره نهم : توبه «برائت» چون «بسم الله» نشان امان و رأفت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین و برداشتن امان است و در آن شمشیر است .
سوره ای که دو «بسم الله » دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه 30 آغاز نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبأ می نویسد .
اولین سوره ای که بر (ص) نازل شد و محل آن : سوره «علق» در «غار حرا» در مکه
آ ین سوره ای که بر (ص) نازل شد : سوره «نصر» در سال یازدهم هجری در شصت و سومین سال میلاد (ص) در حجه الوداع .
اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب (حمد)
آ ین سوره قرآن : سوره ناس
طولانی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با 286 آیه و 6221 کلمه
کوتاه ترین سوره قرآن از نظر تعداد کلمات و حروف : سوره کوثر با 3 آیه (10 کلمه و 42 حرف)
بیشترین تعداد سوره ها : در جزء سی قرار دارد که 37 سوره می باشد
محل آیه الکرسی : سوره بقره آیه 255 تا 257
تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه مقدس «الله » ذکر شده است : سوره مجادله
تنها سوره ای که از زبان بندگان خداست : سوره حمد

تنها سوره ای که خواندنش در ها واجب است و هر مسلمانی حداقل باید روزانه ده بار آنرا بخواند : سوره حمد
تنها سوره ای که نامش در همان سوره هفت بار بکار رفته است : سوره نور
تنها سوره ای که 7 سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است : سوره شمس
تنها سوره ای که نام یک 25 بار در آن ذکر شده است : نام حضرت یوسف (ع) در سوره یوسف
تنها سوره ای که یک آیه در آن ، 31 بار تکرار شده : سوره الرحمن ، آیه «فَبِاَیِّ الاءِ رِبِّکُما تُکَذِّبانِ »
تنها سوره ای که هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه د :سوره انعام
تنها سوره ای که 70 مورد نام خداوند در آن ذکر شده «غیر از کلمه الله» : سوره انعام
تنها سوره ای که اکثر آن مبارزه با انواع شرک و بت پرستی و بدعت است : سوره انعام
تنها سوره ای که بیشترین خطاب «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا » در آن ذکر شده است : سوره مائده و 16 مرتبه .(این خطاب در سوره بقره 11 مرتبه امده است )
سوره های مکی وتعداد آنها : (بزرگترین سوره مکی : سوره شعراء با 226 آیه و آ ین سوره مکی : سوره مطففین ) آیات و سوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و 86 سوره می باشد « سیزده سال رس (ص) در مکه »
سوره های مدنی و تعداد آنها : (بزرگترین سوره مدنی و اولین آن : سوره بقره با 286 آیه و کوچکترین سوره مدنی : سوره نصر با 3 آیه ) ایات و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده و 28 سوره می باشد « رس ده سال بعد از هجرت درمدینه ادامه داشت .»
سوره هایی که یک جا نازل شده اند : سوره های فاتحه الکتاب ، اخلاص ، کوثر ، تبّت «مسد» ، کافرون ، نصر ، بیّنه ، فلق و ناس ، ضحی ، عادیات ، مرسلات ، صفّ ، انعام ، بقیه سورههای قرآن به تدریج و به طور پراکنده نازل شده اند »
سوره هایی که با حروف مقطعه «حروف رمز» آغاز شده اند : 29 سوره می باشند که سوره های شماره عبارتند از : 2-3-7-10-11-12-13-14-15-19-20-26-27-28-29-30-31-32-36-38-40-۴١-42-43-44-45-46-50-68
اولین سوره قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره بقره
آ ین سوره در قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره قلم
تنها سوره ای که با کلمه «سوره» آغاز می شود : سوره نور
سوره ای که به پاکدامنی و عفت و مبارزه با آلودگی ها معروف است : سوره نور
سوره ای که سه نام از نام های قیامت (حاقّه ، واقعه ، قارعه) که هر سه نام سوره هم هستند در آن ذکر شده است : سوره حاقّه
سوره ای که هنگام نزول ، (ص) فرمودند این سوره مرا پیر کرد : سوره هود
سوره ای که به نام یکی از اصول دین است : سوره توحید
سوره ای که به نام یکی از فروع دین است : سوره حج
بلندترین کلمه قرآن «فَاَسقَیناکُمُوهُ» در این سوره است : سوره حِجر
بلندترین آیه در این سوره است (آیه 282 معروف به آیه دَین) سوره بقره
توصیف جالبی از خدا در این سوره است «از زبان ابراهیم» : سوره شعراء«آیات 78 تا 82»
سوره ای که تمام حروف عربی (28 حرف ) در آن جمع است : سوره فتح ، آیه 29 –سوره آل عمران ، آیه 154
کلمه وسط قرآن در این سوره است : سوره کهف ، آیه 9 ، کلمه « وَلیَتَلَطَّف »
تنها سوره ای که در آن آیه ای است که در بین ان فقط به (ص) می فرماید که پیامت سنگین است : سوره مزّمّل ، در آیه 5 « اِنّا سَنُلقی عَلیکَ قَولاً ثقیلاً »
تنها سوره ای که بیشترین تعداد سوگندها در آن است : سوره شمس ، دارای 11 سوگند
تنها سوره ای که بیشترین تعداد کاربرد کلمه قرآن را دارد :سوره اسراء که کلمه قرآن 11 بار در آن ذکر شده است .
داستانی ترین سوره قرآن در درجه اول : سوره نوح است که صد در صد آیات راجع بهداستان حضرت نوح (ع) است
داستانی ترین سوره قرآن در درجه دوم : سوره یوسف است که 88% آن مربوط داستان حضرت یوسف (ع) است .
بیشترین تعداد آیه مربوط به داستان ان الهی سوره های قرآن :176 آیه از سوره شعرا (سوره شعراء با 226 آیه بزرگ ترین سوره از نظر تعداد آیات بعد از سوره بقره می باشد )
سوره هایی که با خطاب « یا ایّها النّاس » شروع می شوند : سوره نساء در 15 جزء اول قرآن که آیه اول این سوره توضیح «توحید» است . سوره حج در 15 جزء دوم قرآن که آیه اول این سوره توضیح «معاد» است .
اولین سوره ای که به صورت علنی و آشکار در مکه توسط (ع) مطرح شد : سوره نجم
پر تکرار ترین کلمه از جمله گروه کلماتی که در سوره ها بکار رفته کلمه مبارک «الله» است که بیشتر از سایر کلمات در سوره های زیر بکار رفته است(تقریباً در 40 درصد سوره های قرآن که 45 سوره را شامل می شود ) سورههای : بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، انعام ، انفال ، توبه ، یونس ، رعد ، ابراهیم ، نحل ، حج ، نور ، نمل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، احزاب ، فاطر ، صافّات ، زُمر ، غافر ، شوری ، جاثیه ، احقاف ، محمد (ص) ، فتح ، حجرات ، حدید ، مجادله ، ، ممتحنه ، صفّ ، ، منافقون ، تغابن ، طلاق ، تحریم ، نوح ، جنّ ، مزّمّل ، بروج ، نصر ، اخلاص
تنها سوره ای که در روایات به نام یکی از ان معصوم (ع) معروف است : سوره فجر است که در روایت صادق (ع) به سوره حسین بن علی (ع) معروف است.
سوره هایی که با سوگند آغاز شده اند : 15 سوره : صافّات ، ذاریات ، طور ، نجم ، مرسلات ، نازعات ، بروج ، طارق ، فجر ، شمس ، لیل ، ضُحی ، تین ، عادیات ، عصر .
اولین قسم قرآن از سوره صافّات شروع می شود .
در پنج سوره بعد از حروف مقطعه که سرآغاز آن سورهها هستند بلافاصله قَسم ذکر شده است که عبارتند از سوره های : ص ، ق ، ن ، یس ، ز ف ، دخان
در دو سوره نیز سوگند را به صورت جمله خبری بیان کرده : سوره قیامه و سوره بَلد .
سوره هایی که سجده واجب دارند : «احکام و ذکر آن » : در 4 سوره قرآن سجده واجب وجود دارد : 1- آیه 15 / سجده ، 2 – آیه 37 / فصّلت ، 3- آیه آ سوره نجم 4- آیه آ سوره علق .
اگر ی این آیات را بخواند یا بشنود پس از تمام آیه یا در صورت فراموشی ، هر وقت یادش بیاید واجب است سجده کند و در سجده بگوید : «ذکر سجده واجب » لا اِلهَ اِلَّا اللهُ حَقّاً حَقاً ، لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ایماناً وَ تَصدیقاً ، لا اِلهَ اِلَّا اللهُ عُبوُدِیَّتاً وَ رِقّاً ، سَجَدتُ لَکَ یارَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً ، لا مُستَکبِراً وَ لا مُستَنکِفاً بَل اَنَا عَبدٌ ذَلیلٌ خائِفٌ مِسکینٌ مُستَجیرٌ .
سوره هایی که سجده مستحب (منوبه) دارند : در 11 سوره : 1- آیه آ سوره اعراف ، 2- آیه 15 / رعد ، 3- آیه 48 / نحل ، 4- آیه 107 / اسراء ، 5- آیه 58 / مریم ، 6- آیه 18 / حجّ ، 7- آیه 77 / حجّ ، 8- آیه 60 / فرقان ، 9- آیه 25 / نمل ، 10- آیه 24 / ص ، 11- آیه 21 / انشقاقمشاهده متن کامل ...
دانستنی ها و معماهای قرآن و
درخواست حذف اطلاعات
دانستنی ها و معماهای قرآن و
تعداد سوره های قرآن:

۱۱۴ سوره
سوره ای که بسم الله ندارد
سوره ی نهم :توبه ((برائت))
چون بسم الله نشان امان ورأفت است و سوره برائت بیزاری نسبت به مشرکان و برداشتن امان است ودر آن شمشیر است.
سوره ای که دو بسم الله دارد:
سوره ی بیست و هفتم : نمل
یکی در آغاز ودیگری در آیه ی 30آغاز نامه ای که حضرت سلیمان (ع)به بلقیس ملکه سبا می نویسد
اولین سوره ای که بر نازل شد ومحل نزول
سوره ی علق در غار حرا در مکه
اولین سور ه ی قرآن
سوره ی نصر در سال یازدهم هجری در شصت وسومین سال میلاد (ص)در حجه الوداع
آ ین سوره ی قرآن
سوره فاتحه الکتاب (حمد)
کوتاهترین ترین سوره قرآن از نظر تعداد آیات و کلمات و حروف
سوره ناس
بلند ترین سوره ی قرآن از نظر تعداد کلمات وحروف
سوره بقره با 286 آیه و6221 کلمه
بیشترین تعداد سوره ها
در جز سی قرار دارد که 37 سوره می باشد.
محل آیه الکرسی
سوره بقره آیه 255 تا 257
تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه الله ذکر شده است
سوره مجادله
تنها سوره ای که به زبان بندگان خداست:
سوره ی حمد
تنها سوره ای که خواندنش در ها واجب است وهر مسلمانی حداقل باید روزانه 10بار آن را بخواند:
سوره ی حمد
تنها سوره ای که نامش در همان سوره 7 بار به کار رفته :
سوره ی شمس
تنها سوره ای که 7 سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است:
نام حضرت یوسف (ع) در سوره ی یوسف
تنها سوره ای که نام یک 25 بار در آن ذکر شده است
سوره ی الرحمن آیه ی:
((فبای الا ربکما تکذبان))
تنها سوره ای که یک آیه در آن 31بار تکرارشده است:
سوره انعام
تنها سوره ای که هنگام نزول 70000 فرشته آن را بدرقه د:
سوره انعام
تنها سوره ای که 70مورد نام خداوند غیر از کلمه الله در آن ذکر شده است:
سوره انعام
تنها سوره ای که اکثر آن مبارزه با انواع شرک وبت پرستی وبدعت است :
سوره مائده و16مرتبه (این خطاب در سوره بقره آیه ی 11 مرتبه آمده است)
سوره ای که بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو در آن ذکر شده است:
آیات وسورهایی که قبل از هجرت نازل شد و86 سوره می باشد ((سیزده سال رس (ص) در مکه))
سوره ی مکی و تعداد آن ها:
(بزرگ ترین سوره ی مکی:سوره ی شعرا با226آیه و.آ ین سوره ی مکی : سوره مطففین)
آیات وسوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و86 سوره می باشد (سیزده سال رس (ص)در مکه)
سوره های مدنی وتعداد آن ها :
(بزرگ ترین سوره ی مدنی واولین سوره ی آن:سوره ی بقره با286 آیه و کوچک ترین سوره مدنی سوره ی نصر با سه آیه)
آیات وسوره هایی که بعد از هجرت نازل شد و28سوره می باشد((رس ده سال بعد از هجرت در مدینه ادامه یافت))
سوره هایی که یکجا نازل شد:
سوره های:حمد ، توحید،کوثر،مسد((تبت)) ،کافرون،نصر،بینه،فلق ،ناس،ضحی ، عادیات ،مرسلات ،صف، انعام، بقیه ی سوره های قرآن به تدریج وبه طور ی ان نازل شده اند
سوره هایی که با حروف مقطعه ((حروف رمز)) آغاز شده است:اولین وآ ین سوره ای که حروف مقطعه دارند: به ترتیب سوره ی بقره و سوره ی قلم نام دارند
29سوره می باشند که عبارتند از:
سوره های شماره ی 2و3و7و10و11و12و13و14و15و19
و20و26و27و28و29و30و31و 32و36و38
و40و41و42و43و44و45و46و50و68
تنها سوره ای که با کلمه ی سوره آغاز شده است:
سوره ی نور
سوره ای که به پاکدامنی وعفت ومبارزه با آلودگی ها معروف است:
سوره ی نور
سوره ای که یه نام از نام های قیامت(حاقه ،واقعه،قارعه) که هر سه نام سوره هستند در آن ذکر شده است:
سوره ی حاقه
سوره ای که هنگام نزول آن فرمودند که این سوره مرا پیر کرد:
سوره ی هود
سوره ای که به نام یکی از اصول دین است:
سوره ی توحید
سوره ای که به نام یکی از فروع دین است:
سوره ی حج
بلند ترین کلمه قرآن(( فاسقینا کموه))
در این سوره است:
سوره ی حجر
بلندترین آیه در این سوره است (آیه۲۸۲معروف به آیه ی دین) :
سوره ی بقره
توصیف جالبی از خدا در این سوره است (اززبان ابراهیم(ع)):
سوره شعرا ((آیات78 تا82))
سوره هایی که تمام حروف عربی 28حرف در آن جمع هستند :
سوره ی فتح،آیه 29
سوره ی آل عمران آیه 154
کلمه وسط قرآن در این سوره است:
سوره کهف آیه ی 19 کلمه ی ((ولیتلطف))
تنها سوره ای که در آن آیه ای هست که در بین ان فقط به پیانبر (ص) می فرماید که پیامت سنگین است:
سوره ی مزمل در ایه ی 5((انا سنلقی علیک قولا ثقیلا))
تنها سوره ای که بیشترین تعداد کاربرد کلمه قرآن را دارد:
سوره شمس ،دارای 11سوگند
تنها سوره ای که بیش ترین تعداد کاربرد کلمه ی قرآن را دارد:
سوره ی اسرا که کلمه قران 11بار در آن ذکر شده است
داستانی ترین سوره ی قرآن در درجه ی اول:
سوره ی نوح است که صددرصد آیات راجع به داستان حضرت نوح (ع) است
داستانی ترین سوره ی قرآن در درجه ی دوم:
که 88 درصد آن مربوط به داستان حضرت یوسف (ع) است
بیشترین تعداد آیه ی مربوط به داستان ان الهی سوره های قرآن:
176 آیه سوره شعرا
(سوره ی شعرا با266 آیه بزرگترین سوره از نظر تعداد آیات بعد از سوره ی بقره است)
سوره هایی که باخطاب ((یا ایها الناس))شروع می شوند:
سوره ی نسا در 15 جز اول قرآن که آیه ی اول این سوره توضیح ((توحید))است.
سوره حج در15 جز دوم قرآن آیه ی اول این سوره توضیح معاد است
اولین سوره ای که به سوره ای علنی وآشکار در مکه توسط (ص)مطرح شد:
سوره نجم
پر تکرارترین کلمه از جمله گروه کلماتی که در سوره ها به کار رفته کلمه ی ((الله)) است که بیش تر از سایر کلمات در سوره های زیر به کار رفته است (تقریبا در40 در صد سوره های قرآن که45سوره را شامل می شود(
سوره ها ی :بقره، آل عمران ،نسا،مائده،انعام،انفال،تو به،یونس،رعد،ابراهیم،
نحل،حج،نور،نمل،قصص، عنکبوت،روم،لقمان،
احزاب،فاطر،صافات،زمر،غافر ،شوری،جاثیه،
احقاف،محمد(ص)،فتح،حجرات،حد ید،مجادله
، ،ممتحنه،منافقون،تغابو ن،طلاق،تحریم،
نوح،جن،مزمل،بروج،نصر،اخلا ص
تنها سوره ای که در روایات به نام یکی از ان معصوم (ع) معروف است:
سوره ی فجر است که در روایت صادق علیه السلام به سوره ی حسین بن علی علیه السلام معروف است.
سوره هایی که با سوگند آغاز می شود:
15 سوره: صافات،ذاریات،طور،نجم،مرسل ات،نازعات،بروج،
طارق،فجر،شمس،لیل،ضحی،تین، عادیات،عصر.
اولین قسم قرآن از سوره ی صافات شروع می شود.
در پنج سوره بعد از حروف مقطعه که سرآغاز آن سوره ها هستند بلافاصله قسم ذکر شده عبارتند از سوره های: ص،ق،ن،یس،ز ف،دخان
در دو سوره ی نیز سوگند به صورت جمله خبری بیان کرده:سوره ی قیامه و سوره ی بلد.
سوره هایی که سجده واجب (احکام وذکر آن)
درچهار سوره ی قران سجده واجب وجود دارد :
1- آیه 15،سجده 2- آیه ی 37 ،فصلت 3- آیه ی آ سوره نجم 4- آیه ی آ سوره ی علق
اگر ی این آیات را بخواند وبشنود پس از اتمام آیه یا در صورت فراموشی،هر وقت یادش بیاید باید سجده کند ودر سجده بگوید))ذکر سجده واجب))
لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ایمانا وتصدیقا لا اله الا الله عبودیا و رقا لامستکبرا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل خائف مخسکین مستکین
سوره هایی که سجده ی مستحب(مندوبه) دارند:
تنها سوره ای که سجده مستحب دارد:
سوره حج
در11سوره :
1. آیه آ سوره ی اعراف
2.آیه 15 سوره رعد
3.آیه 48 سوره نحل
4. آیه 107 سوره ی اسرا
5. آیه ی 58 سوره ی مریم
6. آیه ی 18 سوره حج
7. آیه ی 77 سوره حج
8. آیه ی 60 سوره ی فرقان
9. آیه ی 25 سوره ی نمل
10.آیه ی 24 سوره ی ص
11. آیه ی 21 سوره ی انشقاق


مشاهده متن کامل ...
واقعیات شگفت انگیز در مورد قرآن و معجزات , معجزات علمی و ریاضی قرآن
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

واقعیات شگفت انگیز در مورد قرآن و معجزات , معجزات علمی و ریاضی قرآن
جمع آوری:
milad dabiri محمد فامیل دبیری ,
فبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (پس کدام یک از نعمات پروردگارتان را انکار می کنید؟)
———————————
آیا قرآن معجزه است؟
آیا دین الهی است؟؟؟
آیا محمد (ص) فرستاده پروردگار است؟
آیا (ص) برای صدق دعوی خود ماه را به دو نیم شکافت؟؟؟
عدد 19 در قرآن چیست؟
آیا کلاغ داناترین پرندگان است؟؟؟
جو زمین و لایه ی اوزون , خبر از کمبود ا یژن در ارتفاعات بالا و تاریکی دریاها از کی مشخص گشت؟
آیا قرارگاه خورشید , سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی , نسبت عمر دنیا به عمر زمین , تداوم انبساط کیهان , و یا انفجار بزرگ و انبساط
جهان ( بیگ بَنگ) !!! چیزهایی جدید است؟؟؟
—————————————-
با خواندن این مطالب ؛
اگر مسلمان هستید ایمانتان محکمتر , اگر دو دل هستید آگاه , اگر غافل هستید بیدار و اگر کافر باشید مسلمان می شوید انشاالله .
—————————————
هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است چه رسد به افرادی که مسلمان هستند. انشاالله.
—————————————
، دینی یکتا پرستانه واز دین های ابراهیمی است وبه پیروان «مسلمان» می گویند. ما مسلمانان براین باوریم که خداوند (الله)، قرآن را به محمد(ص) از طریق فرشته ای به نام جبرئیل فروفرستاده است. به باور ما مسلمانان خدا بر بسیاری از ان، وحی فرستاده و محمد آ ین آنان است.
به معنی تسلیم در برابر خداست. دین قانون وعمل است، نه ریاضت ورهبانیت. یک دین میانه رو است؛ تشویق به کمک به فقیران می کند ولی تشویق به ترک دنیا نمی کند. بر رفتار درست تاکید می کند. دینی است که بر پایه عقل و فطرت استوار است و کامل کننده تمام ادیان آسمانی قبلی مانند دین حضرت عیسی و موسی و ابراهیم می باشد.
حقیقت وجود خداوند را ، با دو نوع صفات که از آنها تحت عنوان صفات ثبوتی و سلبی یاد می شود، معرفی می کند؛ در صفات ثبوتی؛ خدا را موجود ازلی که همیشه بوده و همیشه باقی می باشد معرفی می کند، هم چنین خداوند را قادر مطلق، دارای کمال مطلق و عالم مطلق معرفی می کند و در مورد صفات سلبی؛ تمام عیبها را از خداوند دفع می کند و او را خداوند بی نیاز از همه چیز معرفی می کند .
قرآن چیست؟ قرآن کت است که خداوند آن را بر رسولش توسط فرشته وحی نازل کرد. قرآن اصلی ترین و یکی از معجزات حضرت محمد (ص) است.
*** معرفی قرآن کریم از قول خود قرآن:
این کت است که شکی در آن نیست و راهنمای متقین است (سوره بقره ، آیه 1)
این آیات خداست که براستی برای تو می خوانیم و همانا تو البته از جمله ان مرسل می باشی (سوره بقره ، آیه 252)
بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در لوح ی آنان که از نور خدا علم ودانش یافتند (سوره عنکبوت ، آیه ی 49)
قرآن کت است که آیات جامعش(حقایق و احکام الهی را) به زبان عربی فصیح برای دانشمندان مبین ساخته است.
( سوره فصلت ، آیه ی 3)
ای رسول محققا ما این قرآن عظیم الشان را بر تو فرستادیم (سوره دهر ، آیه ی 23)
*** شناسنامه ی قرآن
نام: قرآن، قرآن یک کلمه ی عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشد
لقب قرآن: مجید
زبان قرآن:عربی
زمان نزول: ماه رمضان , شب قدر
محل نزول: مکه مکرمه, غار حرا
فرستنده: الله جل جلاله
ملکه وحی: حضرت جبرئیل
گیرنده: حضرت محمد
تعدادوحی:24000 مرتبه
مدت نزول:23 سال
اولین آیه: إقرا باسم ربک الذی خلق
اولین سوره: العلق
آ ین سوره: النصر
آ ین آیه: الیوم اکملت لکم دینکم
تعدادجزء:30 جزء
تعداد سوره:114 سوره
با عظمت ترین آیه: آیت الکرسی
طولانیترین سوره: سوره بقره
کوتاه ترین سوره: سوره کوثر
بزرگترین آیه: آیه ی 282 سوره ی بقره
کوچکترین آیه: کلمه (طه) از سوره بیستم
تعداد سوره های مکی: 82 سوره
تعداد سوره های مدنی: 20 سوره
تعداد سوره های مکی و مدنی: 12 سوره
سوره نصف قرآن: سوره کهف
مادر قرآن: فاتحه
قلب قرآن: یس
عروس قرآن: سوره ی الرحمن
سوره ای که دو بسم الله دارد: نمل
سوره ای که بسم الله ندارد: توبه
تعداد حزب: 120 حزب
سوره ای که در تمام آیات اسم الله دارد: مجادله
تعدا آیات: 6236 آیه
تعداد کلمات: 77439 کلمه
تعداد حروف کل قرآن: 330733 حروف
تعداد نقطه ها: 105684نقطه
قرآن به سه قسمت تقسیم شده: وحدانیت خدا ، قصص ، احکام
سوره ای که سه بار خواندن آن حکم ختم قرآن را دارد: سوره ی اخلاص
و …
—————————————
*** چرا قرآن معجره و فرستاده پروردگار سبحان است و برای تمام دوران و انسانها نازل شده است؟
<<<< تـــــــوجه >>>>
در زمان نزول قرآن چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب , کامپیوتر , , تلسکوب , وسیله پرواز و زیردریایی , اسکنر
و…
<<< بسم الله الرحمن الرحیم >>>

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم برای آغاز هر کار و فعالیتی از سوی رسول خدا بیان شده و همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده و این سنت حسنه از ویژگی های مسلمانان به جهت شاهد و ناظر گرفتن خداوند بر تمام اعمال بندگان است.
صلى الله علیه و آله: هرگاه بندهاى هنگام خوابش، بسم اللّه الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان مىگوید: به تعداد نفسهایش تا صبح برایش حسنه بنویسید.
صلىالله علیه وآله: اگر بندهاى… در ابتداى وضویش، بسم اللّه الرحمن الرحیم بگوید همه اعضایش از گناهان پاک مىشود.
*** صلىاللهعلیه وآله: هر مىخواهد خداوند او را از زبانیه (فرشتگان عذاب) نوزده گانه برهاند، بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت کند زیرا آن نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپرى در مقابل یکى از آن فرشتگان قرار دهد.
از کاظم علیهالسلام پرسیدند: کدامیک از آیات کتاب خدا برتر و بزرگتر است؟ فرمودند: بسم اللّه الرحمن الرحیم.
رضا علیهالسلام:بسم اللّه الرحمن الرحیم، به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهى چشم به سفیدىاش.
صادق علیهالسلام: درهاى گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببندید و درهاى طاعت را با بسم اللّه گفتن بگشایید.
صادق علیهالسلام: هرگاه یکى از شما وضو بگیرد و بسم اللّه الرحمن الرحیم نگوید، در آن شریک است و اگر غذا بخورد و آب بنوشد یا لباس بپوشد و هر کارى که باید نام خدا را بر آن جارى سازد، انجام دهد و چنین نکند، در آن شریک است.
—————————————————–
*** واقعیات شگفت انگیز در مورد قرآن
برابری مرد با زن:
واقعیت اعجاب آور این است که تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می شود 24 مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می شود هم 24 مرتبه است، درنتیجه، نه تنها این عبارت از نظر دستوری صحیح است، بلکه از نظر ریاضیات نیز کاملاً بی اشکال است، یعنی 24=24
برابری در قرآن در همه مسائل دیده میشود:
دنیا 115 / آ ت 115
ملائک 88 / 88
زندگی 145 / مرگ 145
سود 50 / زیان 50
ملت (مردم) 50 / ان 50
ابلیس 11 / پناه جستن از شر ابلیس 11
مصیبت 75 / شکر 75
صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣
فریب خوردگان (گمراه شدگان) 17 / مردگان (مردم مرده) ١٧
مسلمین ۴١ / جهاد ۴١
طلا 8 / زندگی راحت ٨
جادو ۶٠ / فتنه ۶٠
زکات ٣٢ / برکت ٣٢
ذهن ۴٩ / نور ۴٩
زبان ٢۵ / موعظه (گفتار، اندرز) ٢۵
آرزو ٨ / ترس ٨
آشکارا سخن گفتن (سخنرانی) ١٨ / تبلیغ ١٨
سختی ١١۴ / صبر١١۴
محمد (صلوات الله علیه) ۴ / شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص) ۴
*** همچنین جالب است که نگاهی به دفعات تکرار کلمات زیر در قرآن داشته باشیم.
5، ماه ١٢، روز ٣۶۵
دریا ٣٢، زمین (خشکی) ١٣ — دریا + خشکی = 45=13+32 — دریا = %1111111/71= 100 × 45/32 —
خشکی = % 88888889/28 = 100 × 45/13 — دریا + خشکی = % 00/100
دانش بشری اخیراً اثبات نموده که آب 111/71% و خشکی 889/28 % از کره زمین را فراگرفته است.
آیا همه اینها اتفاقی است؟؟؟

اتفاقی است؟
تا اینجا کافی نبود؟؟؟ قانع نشدید؟
از سوره قمر تا آ قرآن 1389 آیه وجود دارد . و سال 1389 قمری برابر 1969 میلادی است که تاریخ فتح ماه توسط بشر است.
همچنین درسوره 19 (مریم) آیه 57 در ذکر ماجرای ادریس نبی (علیه السلام)می فرماید:
و رفعناه مکانا علیا : و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا دادیم.
1957 تاریخ تسخیر فضا توسط انسان است. فضاپیمای اسپوتنیک روس در 4 اکتبر این سال به خارج از جو پرتاب شد. این پرتاب آغازگر عصر فضا بود و به سرمایه گذاریهای بین المللی در زمینه دانش و فن آوری شتاب بخشید. از این موفقیت به عنوان بزرگترین عامل توسعه دانش در تاریخ بشر یاد شده است.
در تمام حیوانات، تعداد کروموزومهای حیوان نر و ماده برابر است و زنبور عسل تنها حیوانی است که ساختار کروموزومی آن با سایر حیوانات متفاوت است زیرا زنبور ماده 16 جفت کروموزوم دارد در حالی که زنبور نر 16 تک کروموزوم دارد و جالب است که شانزدهمین سوره قرآن به نام زنبور عسل(نحل) نام گذاری شده است.
همچنین در چند جای قرآن کلمه حمیر(الاغ) همراه نام سایر چها ایان به کار رفته است اما تنها در دو آیه قرآن نام این حیوان به تنهایی ذکر شده است.
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر(لقمان) و, مثل الذین حملوا ورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا ( )
این حیوان 31 جفت کروموزوم یعنی: 62 کروموزوم دارد و این دو سوره سوره های 31 و 62 قرآن هستند.
یک پژوهشگر هلندی غیر مسلمان چندی پیش تحقیقی در آمستردام انجام داد و به این نتیجه رسید که ذکرکلمه ی جلاله الله و تکرار آن ونیز صدای این لفظ، مجب آرامش روحی می شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می کند. این پژوهشگر در این باره می گوید: پس از انجام تحقیقاتی سه ساله که بر روی تعداد زیادی مسلمان که قرآن می خوانند و یا کلمه الله را می شنوند، به این نتیجه رسیدم که ذکر کلمه ی جلاله ی الله و تکرار آن و حتی شنیدن آن، موجب آرامش روحی می شود واسترس و نگرانی را ازبدن انسان دور می کند و نیز به تنفس انسان نظم و ترتیب می دهد.
( الا به ذکر الله تطمئن القلوب )
——————————————–
معجزات علمی قرآن
قرآن کت است که علاوه بر اینکه برنامه ی کامل زندگی یک مسلمان را در بر دارد در مورد بسیاری از پدیده های علمی که طی چند دهه ی اخیر کشف شده اند به صراحت سخن گفته است. و این برای آن است که انی که در مورد الهی بودن آن شک دارند شک هایشان برطرف شود و یا ایمانشان قوی تر گردد. بی شک ی که آنها را خوب بفهمد پی می برد که قرآن از طرف عقل کل جهان هستی آمده است. و اگر فرد یا افرادی می خواهند با قرآن مبارزه کنند بهتر است تلاش کنند تا یک اشتباه کوچک علمی در قرآن بیابند و اگر نتوانستند که هرگز نخواهند توانست بیش از این تلاش نکنند چون آینده ی وحشتناکی در بر خواهند داشت.
برخی از پدیده هایی که قرآن در موردشان سخن گفته است:
پیدایش جهان (فصلت/11) – انبساط و گسترش عالم (ذاریات/47) – مسطح نبودن زمین (رحمن/17) – کوهها عامل استحکام پوسته ی زمین (نبأ/7) – نیروی جازبه سیارات و ستارگان (رعد/2) – نظریه ی ذوجیت (یس/36) – تأثیر روانی رنگ سبز (رحمن/76) و…..
خداونــــــــــــد در سوره نساء/56 میفرمایند : به زودی انی را که به آیات ما کفر ورزیده اند، در آتشی سوزان در آوریم که هر گاه پوستهایشان بسوزد و بریان گردد، پوستهای دیگری را بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند، آری خداوند توانا و حکیم است؛
جمله فوق فقط برای ترساندن انی که کفر می ورزند نبود,کمی فکر؟؟؟
این خاصیت بدن که اعصاب حسی مستقیماً در زیر پوست انسان قرار دارند به نحوی که اگر پوست انسان بسوزد، دیگر احساس درد هم تماماً از بین می رود چندین سال پیش کشف گردید پس چطور از یک انسان درس نخوانده انتظار میرود که نکته ی پزشکی بسیار مهمی بگوید که 1400 سال پس از او کشف می گردد؟ این آیه استمرار عذاب دوزخیان را بیان می کند.
بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد.
ایمان آوردید؟
کافی بود؟؟؟
ان بسیاری آمدند با معجزاتی فراوان یکی از دیگری قوی تر , کفار و انی که روح ی در آنان نفوذ کرده بود قبول ن د و آن معجزات الهی را سحر و جادو نامیدند. و سر انجام کار آنان؟؟؟ عـــــــذاب بود, عـــذابـــی الیم .
انشاالله که شما جزو افراد با ایمان بوده اید و با این مطالب بر ایمانتان افزون شده و اگر دو به شک بودید تا به اینجا شک تان به ایمان تبدیل گشته و اگر قرآن را معجزه نمی دانستید و به خ که قرآن و رسولش را فرستاده ایمان نداشتید , حال متحول و به جمع هدایت شده گان پیوسته اید.
در زیر به برخی دیگر از ویژگی ها و دلایل حقانیت قرآن می پردازیم باشد که موجبات سعادت همگی ما واقع شود. انشاالله.

——————————————

, انفجار بزرگ و انبساط جهان , آسمان ها و فضا ( big bang)
انفجار بزرگ یک نظریه علمی است که بر پایه ی آن جهان از انفجار یک توده ی فوق العاده متراکم و با حجم ناچیز آغاز شده است و این لحظه ، لحظه ی آغازین هستی است که کل هستی (شامل زمان و هر سه بعد) از آن هنگام، بر طبق این نظریه، شروع شده است, که میلیاردها ک شان و از جمله همین ک شان راه شیری خودمان را به وجود آورده. این انفجار باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می شود.

سوره 21 (انبیاء) آیه ی 30
آیا انى که کفر ورزیدند ندیدند که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را از هم شکافتیم و از آب هر چیز زندهاى را آفریدیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟
هنگامی که ما گفته ی این آیه را با نظریه ی انبساط جهان مقایسه می کنیم پی می بریم که این دو کاملاً با یکدیگر تطبیق دارند.
بیش از 13 میلیارد سال پیش همهٔ انرژی های دنیا، یعنی همه ی آن چیزی که هم اکنون وجود دارد به صورت اصلی ترین ماده تشکیل دهندهٔ انرژی در یک نقطه وجود داشت. این نقطه با انفجاری بزرگ گسست و انرژی خود را به هر سو پخش کرد. پس از انفجار بزرگ همهٔ انرژی های جهان که در یک نقطه جمع شده بود به هر سو پخش و گسترده شد که اکنون نیز ادامه دارد. به زبان ساده جهان از زمان بیگ بنگ تا اکنون در حال انبساط (باز شدن) است.
سوره ی 51 (الذاریات): آیه ی 47
و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.
انبساط جهان یکی از بزرگترین مدارکی است که جهان از هیچ آفریده شده است. اگر چه این واقعیت تا قرن بیستم توسط علم کشف نشد، اما خداوند واقعیت این امر را برای ما در1400 سال پیش در قرآن فاش کرد.
تداوم انبساط کیهان
انبساطی یا به عبارت دیگر از همدیگر دور شدن ک شان ها به هر حال رو به کند شدن است. زیرا جزایر جهانی متعدد در واقع به سمت یکدیگر جذب می شوند و در نتیجه حرکت انبساطی آن ها کند تر می شود. در نهایت همه ی حرکت ها متوقف می شوند. در آن زمان ک شان ها با شت زیاد حرکت به سوی یکدیگر را آغاز خواهند کرد تا در پایان به شکل یک گوی آتشین بزرگ یکپارچه شوند. در این صورت جهان در حال انبساط است ، فاصله بین اجسام در حال کاهش است. بنابر این فاصله بین زمین و ماه کاهش می یابد، ماه به زمین وصل می شود. زمین و سایر سیارات در خورشید سقوط می کنند. فشار گرانش افزایش می یابد. خورشید وستاره ی آلفا قنطورس (نزدیکترین ستاره به خورشید) یکدیگر را جذب می کنند. فاصله ها به سرعت کاهش می یابد. حجم جهان کاهش می یابد و شدت گرانش و فشار آن افزایش می یابد و در نهایت جهان در هم فرو میریزد.
سوره ی 21 (الانبیا): آیه ی 104
در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است که بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم.
نسبت عمر دنیا به عمر زمین
سوره ی 50 (ق): آیه ی 38
ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید
سوره ی 41 (فصلت): آیه ی 9:
بگو: آیا شما به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگارجهانیان است!
امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می کنند. این در حالی است که عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است.
در قرآن آمده که زمین در دو روز و دنیا در شش روز خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است)
اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه کنیم هیچ کمبودی دیده نمی شود
عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم کنید. جواب سه بدست می آید.
سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی
سوره ی 86 (طارق): آیات 1 تا 3
سوگند به آسمان و کوبنده ی شب! و تو نمی دانی کوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است.!
در عربی “ثقب” به معنای چاله و “ثاقب” به معنای چیزی است که چاله را ایجاد می کند. نسبیت عام پیش بینی می کند که سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اکثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند. امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد که ی به جایی می کوبد! (ستاره ی کوبنده).
قرآن در آسمان ستاره ای کوبنده را معرفی می کند که ثاقب است. (سیاه چاله ایجاد می کند). کلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شک نمی گذارد.
قرارگاه خورشید
سوره ی 36 (یس) آیه ی 38
و خورشید پیوسته در استقرار گاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادرو داناست.!
کلمه ی مستقر به معنی جای ثابت و مشخصی است که شیء در آن قرار دارد و می تواند حرکت کند. مستقر آن مرکز منظومه ی شمسی است که جای ثابت و مشخص آن است و منظومه خورشیدی ما که در یکی از بازوهای ک شان راه شیری قرار دارد به گرد هسته مرکزی راه شیری می چرخد.
بنا بر علم نجوم زمین مرکز جهان بود و خورشید و سیارات به دور آن می چرخیدند. این تئوری تا سال 1543به قوت خود باقی بود ولی قرآن خورشید را در استقرارگاه خود (که مرکز منظومه ی شمسی باشد) در حرکت بیان کرده است.
خبر از کمبود ا یژن در ارتفاعات بالا
از زمانی که عملیه و توانای پرواز برای بشر میسر شد دانشمندان به یک پدیده ای طبیعی پی بردند که عبارت از کمبود آ یژن در طبقات بالای فضاست. وقتی انسان به بالا میرود و در فضا قرار میگیرد این امر را درک میکند و احساس نفس تنگی مینماید و هرچه بالاتر میرود احساس خفقان میکند و تا حدی که دیگر زندگی بدون آ یژن غیر ممکن میگردد. از همین رو خدمه های پرواز به مسافرین می آموزند که که هرگاه طیاره به ارتفاع بیشتر از 35 هزار قدم بلند شود از ا یژن های استفاده کنند. ولی قرآن کریم در چهارده قرن قبل و قبل از کشف عملیه ی پرواز به این امر اشاره کرده است.
سوره 6 (الأنعام) آیه ی 125
آن را که خدا بخواهد هدایت کند، اش را براى (پذیرش) ، گشاده مى سازد؛ و آن را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد، اش را آنچنان تنگ مىکند که گویا مىخواهد به آسمان بالا برود؛ این گونه خداوند پلیدى را بر افرادى که ایمان نمىآورند قرار مىدهد.!
در گذشته متقدّمین این آیت را مطابق فهم خود و زمان خود تفسیر می د و میگفتند: یعنی همانند ی که تلاش میکند تا به آسمان برود، ولی نمیتواند. یا اینکه؛ ی تلاش کاری را کند که محال است. علم جدید آمد و معجزه علمی قرآن ظاهر شد و یک اتفاق عجیبی را میان آیت قرآن و واقعیت علمی ایجاد کرد. این یک تصدیق دیگری بود دراین عصر بر راستی نبوت محمد(ص).
شق القمر
شق القمر انشقاق القمر معجزه ای است که در روایات ی به محمد (ص) ، ، نسبت داده شده و گفته شده که ماه به اشاره وی و برای مدت کوتاهی از هم شکافته و یا دونیم شده است.
در روایات ی آمده که کفار مکه از (ص) تقاضا د برای صدق دعوی خود ماه را به دو نیم بشکافد و به او قول دادند که اگر چنین نماید به دین و صدق گفتار او ایمان خواهند آورد… آن شب آسمان صاف و ماه به صورت کامل (بدر) بود، (ص) از خداوند خواست تا آنچه را که کفار مکه از او خواسته اند به آنها نشان بدهد تا ایمان بیاورند… خداوند دعای ش را اجابت کرد… و سپس ماه به دو نیم شکافته شد، نیمی در کوه صفا و نیم دیگر در کوه قیقعان در مقابل آن قرار گرفت.
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ * وَ إِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
نزدیک گشت ساعت و شکافته گشت ماه. و هرگاه ببینند آیتی روی گردانند و گویند افسونی است نیرومند.
کفار مکه شاهده این واقعه بودند و گفتند که محمد (ص) ما را سحر کرده است، بالا ه یکی از اهالی بادیه به مکه آمد و این خبر را تصدیق کرد و آنگاه ابو جهل و مشرکان گفتند: “این سحر مستمر است” و آنگاه این آیات مبارک نازل شد … “اقتربت الساعه وانشق القمر …” باری این موضوع پایان یافت و مشرکان ایمان نیاوردند.
سه نفر از دانشمندان ناسا متخصص در علوم فضایی در طی مصاحبه ای گفتند: میلیارد ها دلار هزینه شد تا به ماه برسیم , در آن سفر، هدف ما مطالعه ترکیب داخلی ماه بوده که بدانیم چه تشابهاتی با زمین دارد و در این زمینه به موضوع عجیبی برخورد کردیم که عبارت بود از یک کمر بندی از سنگها و ص ه های تغییر شکل یافته که سطح کره ماه را به طرف عمق و به طرف سطح دیگر آن پوشانده بود و هنگامی که این اطلاعات را به زمین شناسان منتقل کردیم مایه شگفتی آنان شده و گفتند چنین چیزی امکان ندارد مگر آنکه ماه در مرحله ای از حیات خود به دو نیم تقسیم شده و سپس دوباره جمع شده باشد و به شکل اول بازگشته باشد و این نوار از ص ه های تغییر شکل یافته نتیجه برخورد دو نیمه ماه در لحظه جمع شدن و به همپیوستن دوباره دو نیمه آن می باشد.
این معجزه ای است که در 1400 سال قبل به دست (ص) در قلب صحرا اتفاق افتاده و از عجایب روزگار این است که کشور هایی چون , روسیه , ژاپن … باید میلیاردها دلار ج کنند تا آن را برای مسلمانان و دیگر افراد اثبات نمایند.
جو زمین و لایه ی اوزون
در قرآن خداوند توجه ما را به موضوع مهمی در مورد جو زمین جلب می کند؛
سوره 21 (انبیاء) آیه 32
و آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم؛ ولى آنها از آیات آن روى گردانند.!
این خاصیت آسمان با تحقیقات دانشمندان در قرن 20 ثابت شد. جوی که اطراف زمین را فراگرفته است دارای عملکرد های حیاتی بسیار مهمی است. یک نقش آن حفاظت زمین در مقابل شهاب سنگ های کوچک و بزرگ است تا به زمین برخورد نکنند. علاوه بر این، جو زمین تشعشعات خورشیدی را صافی می کند و اجازه نمی دهد که همگی آن ها از جو عبور کنند زیرا بسیاری از آن ها برای حیات روی کره زمین بسیار خطرناک هستند. جالب است که جو تنها تشعشات مفید و بی ضرر شامل نور قابل مشاهده ، محدوده اشعه فرابنفش و امواج رادیویی را اجازه عبور می دهد. تمامی این تشعشعات برای حیات روی زمین ضروری هستند. محدوده اشعه فرابنفش که جو زمین تنها مقداری از آن را اجازه عبور می دهد برای انجام عمل فوتوسنتز که در گیاهان انجام می شود بسیار مهم است. نقش حفاظتی جو به این جا خاتمه نمی یابد. جو همچنین زمین را در مقابل دمای بسیار کم فضای بیرونی که حدود 270 درجه سانتی گراد زیر صفر است حفاظت می کند.
کلاغ داناترین پرندگان
وقتی که ق ل ه ل را به قتل رساند، او را رها ساخت و حیران ماند و نمىدانست با آن، چه کند. خداوند دو کلاغ را چنین مأموریت داد که یکى از آنها دیگرى را بکشد و با منقار و پاهایش چالهاى براى آن د و سپس او را در آن چاله افکنَد. هنگامى که ق ل ملاحظه کرد، آن کلاغ چگونه کلاغ دیگر را مدفون ساخت، دلش به رحم آمد و دوست نداشت عاطفهاى کمتر از آن داشته باشد، از این رو برادرش را در زیر خاک نهان ساخت. این سخن را خداوند سبحان این گونه بیان فرموده است.
سوره 5 (المائدة) آیه 31
پس از آن خداوند کریم کلاغی را فرستاد( که کلاغی دیگری را کشته بود) تا زمین بکاود وبه او نشان دهد چگونه جسد برادرش را دفن کند.( هنگامی که دید که آن زاغ چگونه زاغ کشته را پنهان کرد)ق ل گفت : وای بر من ! آیا من نمیتوانم مثل این کلاغ باشم وجسد برادرم را دفن کنم؟! پس از زمر افراد پشیمان گردید.!
چرا خداوند پاک کلاغ را برای آموختن خاک سپاری مرده به انسان می فرستد ؟ اکتشافات انجام شده روی پرندگان نشان می دهد که کلاغ دانا ترین پرندگان است و و یژگیهائی دارد که آنرا از دیگر پرندگان جدا می کند ،از مهمترین آنها یکی اینکه حجم مغز آن نسبت به سایر پرندگان بزرگتر است،ودیگر اینکه مرده خود را در خاک دفن می کند. حتی کلاغی که مرتکب گناه می شود در داد گاه کلاغان گناهگار حساب شده وبه محکوم می شود و او را با منقار های خود می کشند و نیز توسط یکی از کلاغها برای خا پاری برده می شود وبه همان ترتیب به خاک س می شود.
——————————————–
اعجاز علمی قرآن ــ تاریکی دریا
یا همانند تاریکیهایى است در دریایى ژرف، که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجى دیگر( سوره نور / آیه 40 )
این حقیقتی است آشکار که امروزه از سوی بسیاری از ایستگاه های مطالعاتی دریا و ع برداری بوسیله ها به اثبات رسیده است.
در گذشته به علت نبودن وسایل غواصی، ی نمی توانسته بیشتر از بیست متر در عمق دریا برود. لذا از زیر آب اطلاعات زیادی نداشته اما امروزه با بکارگیری وسایل و ابزار مدرن می توان تا عمق دویست متر به راحتی به زیر آب رفت . در این عمق، تاریکی مطلق حکمفرما است.
آیه کریمه می گوید: {بحر لجیٍ} یعنی: دریای ژرف و امروزه اکتشافات جدید در واقع تصویری از آیه { ظلمات بعضها فوق بعض } ( تاریکیها یکی بر فراز دیگری ) ارائه نموده و آن را تفسیر کرده است.
در واقع رنگها دارای هفت طیف اند، که عبارتند از : آبی، زرد، سبز، پرتقالی (نارنجی پررنگ)، قرمز… با فرو رفتن در آب، رنگها یکی بعد از دیگری ناپدید می شوند. با از بین رفتن هر یک از آنها بر تاریکی در عمق آب افزوده می شود. ابتدا رنگ قرمز از بین می رود، سپس نارنجی، زرد و… تا اینکه در عمق دویست متری رنگ آبی از بین می رود و تاریکی مطلق حکمفرما میشود.
اما در مورد این فرموده خداوند متعال که می فرمایند: « موج من فوقه موج » ( امواج عظیمی که بر فراز آن امواج عظیم دیگری قرار گرفته) علم نوین ثابت کرده است که میان لایه سطحی و زیرین آب فاصله وجود دارد و این فاصله و ج بوسیله امواج پر شده اند. امواج لایه زیرین که تاریک هستند دیده نمی شوند اما امواج فوقانی قابل رؤیتند و گویا امواج بر هم انباشته شده و موج بر روی موج قرار دارد.
این حقیقتی علمی و کاملا روشن است و در واقع آنچه که قرآن قبل از بوجود آمدن وسایل و ابزار مدرن اقیانوس شناسی که موجب بدست آمدن برخی اطلاعات می گردد به روشنی و وضوح بدان اشاره داشته دلیلی بر اعجاز دین مبین است.
—————————————-
آیات و معجزات قرآن مجید از گذشته و حال و آینده خبر داده و انسان با گذشت زمان روز به روز با برخی از این آیات آشنا می شود, بی شک هر به اندازه درک و فهم اندک خود از قرآن و آیات آن مطلع می شود. بعد از گذشت بیش از 1400 سال بشر توانسته از 6236 آیه فقط تعداد محدودی را رمز گشایی کند. اینجاست که به معنی این جمله می رسیم که فرمودند : من شهر علم هستم و علی (ع) دروازه ی این شهر و ی داخل نگردد مگر از دروازه ی این شهر وارد گردد.
قران که از طرف خدا به رسولش وحی گشته رموز و اسرار بسیاری در خود داشته و دارد , هنوزه با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از وقایع و اتفاقات برای ما انسانها قابل درک و فهم نیست. و در اینجاست که می فهمیم چرا طبق احادیث و روایات وقتی زمان مهدی (عج ) ظهور میکنند علم از 27 قسمت فقط چیزی بین 0 تا 2 است .
—————————————
معجزات ریاضی قرآن کریم
معجزه عدد 19 در قرآن
یکی از معجزات ریاضی قرآن کریم، شیوه ای است که در آن رقم 19 با شیوه عدد شناسی در آیات به رمز در آورده شده است. این رقم در آیه 30 سوره مدثر مورد تاکید قرار گرفته است, بر آن آتش نوزده تن موکلند. و همچنین در آیات مختلف قران نیز رمزگذاری شده است که در ادامه به آنها اشاره شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم از 19 حرف تشکیل شده است
قرآن شامل 114 سوره است که مضربی از نوزده است
قرآن شامل 6346 آیه است که مضربی از نوزده است
تعداد کل حروف قرآن بر طبق محاسبه ی الازهر 330733 حرف است که مضربی از عدد نوزده است
تعداد حروف الله در کل قرآن 2698 مرتبه است که باز هم مضربی از نوزده است
آیات سوره علق اولین سوره وحی شده بر (ص) (سوره نود و ششم قرآن کریم)، اولین آیات وحی شده بر پنج آیه اول سوره نود و ششم می باشند و مجموع کل واژه ها در این آیات شامل 19 واژه می باشد. واز نظر روانشناسی یک حرف است، نه یک واژه؛ همچنین حرف «ب» (باسم) در واژه گنجانده نمی شود و بدین ترتیب به حساب نمی آید.همانطور که می بینید، پنج آیه اول از 19 حرف تشکیل شده است.
سوره علق از 19 آیه و 285 حرف تشکیل یافته است (5*19)
سوره نصر، آ ین سوره وحی شده، 19 واژه را در بر دارد
اولین آیه سوره نصر که از امدادی که در آینده صورت خواهد گرفت سخن می گوید, شامل 19 حرف می باشد

قرآن مجید شامل 114 بسم الله الرحمن الرحیم می باشد، یعنی 6*19
از میان 114 سوره قرآن 113 سوره با بسم الله آغاز می شود. تنها سوره ای که بسم الله ندارد، سوره توبه می باشد، و سوره نمل هم که شامل دو بسم الله می باشد.
در سوره نمل اولین بسم الله در ابتدای سوره و دومین آن، آیه 30 می باشد. از سوره توبه به بعد که با بسم الله شروع نمی شود، سوره نمل در نوزدهمین سوره بعد از آن قرار دارد. زمانی که ما عدد این آیه و این سوره (یعنی 30 و 27) را با هم جمع می کنیم، به جمع کل پنجاه و هفت (3*19=57) می رسیم.
جمع کل سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم)
(27+26+25+24+23+22+21+20+19+ 17+16+15+14+13+12+11+10+9=342) می باشد
این عدد از ضرب دو عدد نوزده و هیجده حاصل می شود.
تنها دو سوره در قرآن است که بسم الله الرحمن الرحیم جزو آیات سوره محسوب میشود , سوره فاتحه و سوره نمل؛ اگر حروف تشکیل دهنده ی کلمه ( النمل ) را در سوره نمل بشماریم
ا=767 ل= 528 ن = 422 م = 396 ل = 528 مجموع کل برابر است با 2641 یعنی 19*139
( سوره فاتحه دارای 139 حرف است )
مجموع دفعاتی که نام «الله» در آیاتی که عدد آنها مضربی از 19 (76،57،38،19…) می باشد، آورده شده،133 می باشد، به عبارت دیگر (7*19=133)
مقدار ابجد واژه «واحد» که به معنای یک می باشد، عدد 19 می باشد
مجموع کل سوره ها و تعداد آیاتی که واژه «واحد» در آن به کار رفته 19*19 می باشد به عبارت دیگر 361
بین اولین حروف مقطعه (الف، لام، میم) بقره/1 و آ ین انها (ن) قلم/1 (5263 آیه وجود دارد، به عبارتی 277*19
سی و هشت (2*19=38) آیه بدون حروف مقطعه در بین اولین سوره دارای حروف مقطعه و آ ین آنها وجود دارند
واژه «الرحمن» 57 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. (3*19)
سی (30) عدد مختلف در قرآن کریم نام برده شده است؛ که جمع این اعداد، عدد 162146 می شود و این عدد در اصل از ضرب 8534*19 به دست می آید.
پنجاهمین سوره قرآن کریم که با حرف مقطعه «ق» شروع می شود شامل 57 حرف ق می باشد و به عبارتی 3*19=57
حروف یاء و سین در ابتدای سوره یس به کار رفته است، حرف سین 48 مرتبه و حرف یاء 237 مرتبه در این سوره وجود دارد. جمع کل این اعداد، عدد(15*19=285) می شود.
مقدار عددی ابجد برخی از خصلت های پروردگار نیز مضربی از 19 می باشد
(واحد) 1*19 (19)
(جامع) 6*19 (114)
نوزده، رقمی عجیب و شگفت انگیز
رقم 19 جمع ارقام 9 و 10 در توان 1 می باشد (10 به توان 1) تفاضل بین ارقام 9 و 10 به توان 2 نیز باز هم مرتبه ای از عدد 19 می باشد.
خورشید، ماه و زمین، در همه موقعیت های خویش، در طول 19 سال صف می کشندستاره دنباله دار هالی درهر 76 سال یکبار از منظومه شمسی عبور می کند. (4*19)
تعداد هر یک از حروف عبارت « بسم الله …» در قرآن نیز مضربی از نوزده است بدین شرح که: اسم 19 بار، الله 2698 بار، رحمن 57 بار و رحیم 114 بار تکرار شده است که هر کدام مضربی از نوزده است و حاصل جمع ضرایب آنان نیز مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی بقره عبارت « الم» به کار برده شده است که تکرار هر کدام از حروف الف، لام و میم در این سوره مضربی از نوزده است: الف 4502 مرتبه، لام 3202 مرتبه و میم 2195 مرتبه تکرار شده اند که همگی بر نوزده بخش پذیرند, در اول سوره ی آل عمران نیز عبارت « الم» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی یوسف نیز عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 2375 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی الرعد عبارت « المر» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 1482 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
اول سوره ی ابراهیم(ع) عبارت « الر» آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 1197 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی عنکبوت عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره برابر با 1672 است که مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی الروم عبارت « الم» به کار رفته است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا 1254 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی لقمان نیز عبارت « الم » آمده است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 817 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
در اول سوره ی یس عبارت « یس» آمده است که تکرار این حروف در این سوره مجموعا 285 مرتبه است که مضربی از نوزده است.
اول سوره ی غافر عبارت « حم » به کار رفته است و علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، ز ف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با2147 است که مضربی از نوزده است.
در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت « عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 مرتبه است که مضربی است از عدد نوزده.
و ….
نود و ششمین سوره قرآن کریم (اولین سوره وحی شده) نوزدهمین سوره از آ قرآن می باشد.
این سوره 19 آیه و285 حرف دارد, (5*19). پنج آیه اول این سوره (اولین آیات وحی شده) شامل (4*19) 76 حرف می باشد
اولین آیات سوره شصت و هشتم القلم (دومین سوره وحی شده) شامل 38 کلمه می باشد , (2*19)

مشاهده متن کامل ...

100 معمای قرآنی.
درخواست حذف اطلاعات

1- سوره هایی که با استفهام (پرسش )آغازشده است کدامند ؟ شش سوره انسان نبا غاشیه شرح فیل ماعون

2- تنها آیه ای که در آن سه بار کلمه قبله به کار رفته کدام آیه است ؟آیه 145سوره بقره

3- تنها آیه ای که در آن واژه اذان به کار رفته کدام آیه است ؟ آیه 3سوره توبه

4- کلمه قرآن چند بار در نهج البلاغه به کار رفته است ؟ 45بار

5- تنها آیه ای که دارای یک حرف است کدام آیه است ؟ آیه 11سوره حج

6- تنها آیه ای که در آن چهار لقب از القاب واوصاف قرآن گرد آمده کدام آیه است ؟آیه 57 سوره یونس

7- سوره ای که دارای بیشترین آیات تهلیل است کدام سوره است ؟ آل عمران

8- سوره های مکی چند سوره هستند ؟86سوره

9- سوره مدنی چند سوره هستند ؟ 28سوره

10- تنها سوره مدنی قرآن کریم که دارای بیشترین تعداد آی مکی است کدام سوره است ؟سوره انفال

11- دو سوره از سوره های مکی قرآن که دارای بیشترین تعداد آیات مدنی اند ؟کهف وقلم

12- مجموع آیات مدنی در سوره های مکی چند تاست ؟154آیه

13- مجموع آیات مکی در سوره های مدنی چند تاست ؟نه آیه

14- تنها آیه ای که دارای بیشترین تعداد واژه ویل است کدام آیه است ؟آیه 79بقره

15- تنها سوره ای که دارای بیشترین تعداد واژه ویل است ؟مرسلات

16- تنها سوره ای که دارای بیشترین واژه سلام است ؟صافات

17- تنها آیه ای که در آن عبارت یا ایهاالذین کفروا به کار رفته کدام آیه است ؟آیه 7سوره تحریم

18- تنها سوره ای که تمامی آیاتش خطاب بشر به خداوند است کدام سوره است ؟سوره حمد

19- انی که در قران کریم به نامشان تصریح شده کدامند ؟ حضرت آدم در آیه 33آل عمران ، نوح در آیه 163نساء ،ابراهیم در آیه 163نساء ،اسماعیل در 163نساء ،اسحاق در 163نساء یعقوب وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وداوود در 163نساء ویوسف در 34غافر وموسی در 51مریم وزکریا در 85انعام ویحیی در 39آل عمران والیاس در123صافات والیسع در 86انعام ولوط در 133صافات وادریس در 56مریم وذوالکفل در 85انبیاء وهود در 50هود وصالح در 45نمل وشعیب در 85اعراف وعزیر در 30توبه وحضرت محمد در 29فتح

20- تنها آیه ای که در آن به نام 11 تصریح شده کدام آیه است ؟ ایه 163سوره مبارکه نساء

21- نام مبارک حضرت رسول در سوره های مکی است یا مدنی ؟ سوره های مدنی

22- 5 تن از ان قرآنی که پیش از تولد نامگذاری شده اند کدامند ؟ حضرت محمد آیه 6سوره صف وحضرت یحیی آیه 7مریم وحضرت عیسی 45آل عمران وحضرت اسحاق 71هود وحضرت یعقوب 71هود

23- دو تن که در کودکی به مقام ی رسیدند کدامند ؟ حضرت یحییی که در آیه 12مریم وحضرت عیسی که در آیه 30مریم به این موضوع اشاره شده است

24- ی که پیش از او همنامی برای او وجود نداشت کیست حضرت یحیی که در آیه 7مریم اشاره شده

25- ی که تنها یک بار نامش در قرآن ذکر شده کدام است حضرت عزیر

26- کدام ان پدر وپسر بوده اند ؟ ابراهیم با اسماعیل –ابراهیم با اسحاق –یعقوب با یوسف –داوود با سلیمان – اسحاق با یعقوب – زکریا با یحیی

27- کدام قاری بهشتیان است -حضرت داوود

28- نام حضرت موسی در کدام سوره بیشتر ذکر شده است – سوره مبارکه اعراف

29- نام ان اولوالعزم مجموعاًچند بار در قرآن ذکر شده است - 278بار به شرح زیرحضرت نوح 43بار وحضرت ابراهیم 69بارحضرت عیسی 25بار حضرت موسی 136بار حضرت محمد 5بار

30- لقب مشهور حضرت عیسی چند بار در قرآن آمده است - 11بار

31- سن دقیق هنگام بعثت چند سال بود – سال قمری 40سال و6ماه و8روز اما سال شمسی 39سال و3ماه و8روز

32- ی که در قرآن کریم سید نامیده شده کیست – حضرت یحیی

33- دو پیابری که بدون پدر متولد شده اند کدامند – حضرت عیسی وحضرت آدم در ایه 59آل عمران اشاره شده

34- دو ی که در قرآن بعنوان الگو واسوه معرفی شده اند کدامند – اکرم وحضرت ابراهیم

35- سه تن از ان که نامشان سه سوره پیاپی از قرآنم است کدامند - یونس هود یوسف

36- کدام سوره بامدح وستایش رسول اکرم پایان یافته است - سوره توبه

37- تنها آیه ای که در آن نام یکی از ان سه بار تکرار شده کدام است -258بقره نام حضرت ابراهیم

38- کدام سوره با نام دو تن از ان الهی پایان یافته – سوره اعلی حضرت ابراهیم وحضرت موسی

39- کدام آیه مشتمل برنام تمام ان اولوالعزم است -13شورا

40- کدام علاوه بر مقام نبوت به مقام ت نیز نایل شد - ابراهیم

41- کدام را می توان مبشر احمد نامید - حضرت عیسی

42- ماجرای تصمیم کفار ومشرکین در باره کشتن در کدام آیه مطرح شده است – 30انفال

43- شکایت رسول اکرم از امتش در باره مهجورومتروک نمودن قرآن در کدام سوره بیان شده است –ایه 30سوره فرقان

44- لقب کدام القبلتین است - حضرت محمد ص

45- لقب کدام سوره قلب قرآن است ؟ سوره مبارکه یس

46- لقب کدام سوره عروس قرآن است ؟سوره مبارکه الرحمن

47- کدام سوره را سوره تودیع می نامند ؟سوره مبارکه نصر

48- کدام سوره را می توان برادر کوچک سوره فتح نامید ؟ سوره مبارکه نصر

49- کدام سوره ملقب به خیمه وچادر قرآن است ؟ سوره مبارکه بقره

50- در عرف اهل تشیع معمولاً قرآن به چه وصفی توصیف می شود ؟ وصف مجید

51- در عرف اهل تسنن معمولاً قرآن به چه وصفی توصیف می شود ؟ وصف کریم

52- نام دیگر کدام سوره عقود است ؟ مائده

53- کدام سوره را می توان سوره اخلاق وآداب اجتماعی نامید ؟ سوره حجرا ت

54- سوره وسط قرآن کریم کدام سوره است ؟ حدید

55- تنها سوره ای که به نام یکی از ارکان است کدام سوره است ؟ سجده

56- تنها سوره ای که به نام یکی از ف ات است کدام سوره است ؟ حدید

57- تنها سوره ای که به نام یکی از میوه ها است کدام سوره است ؟ سوره تین

58- نام فارسی قرآن چیست ؟ نبی

59- تنها سوره ای که نامش دوبار وبدون هیچ گونه تفاوتی در اولین آیه آن به کار رفته کدام سوره است ؟ سوره انفال

60- نام دیگر کدام سوره ملائکه است ؟ سوره فاطر

61- نام دیگر کدام سوره سوره مضاجع است سوره مبارکه سجده

62- نام دیگر کدام سوره سوره ظهار است ؟ مجادله

63- کدام سوره را سوره حضرت سلیمان نامیده اند ؟ سوره نمل

64- نام دیگر کدام سوره سوره عف است ؟ مرسلات

65- نام این سوره ر پیدا کنید ؟ گرتوخواهی نام من ای گل عذار نیم سنگی بر لب دریا گذار سوره مریم

66- کدام سوره را می توان سوره مناجات نامید ؟ سوره حمد

67- با توجه به نشانه های زیر نام سوره را پیدا کنید ؟ (حاسد و محسود مالک و مملوک ، شاهد و مشهود ، عاشق و معشوق , حاصلخیزی و خش الی ) سوره مبارکه یوسف

68- از سوره های قرآن کریم ونام مشهور ترین مسجد شهر مکه است ؟ الجن

69- تنها سوره ای که به نام یکی از اصول دین است کدام است ؟ سوره مبارکه توحید یا اخلاص

70- تنها سوره ای که به نام یکی از فروع دین است کدام است ؟ حج

71- سوره ای که اولش ستایشوسطش اخلاص وآ ش نیایش است کدام سوره است ؟حمد

72- سوره ای که از لحاظ نظم وسیاق ماند سوره حدید بوده گویی خلاصه ای از آن است ؟ تغابن

73- تنها سوره ای که از تکرار نامش کلمه ای قرآنی پدید می اید ؟ صف

74- نام دیگر کدام سوره جامعه است ؟ سوره شعرا

75- نام دیگر کدام سوره دین است ؟ ماعون

76- سوره ای که به تبارک معروف است کدام است ؟ ملک

77- سوره ای که به ریحانه القرآن معروف است کدام است ؟ یس

78- سوره ای که به حواریین معروف است ؟سوره صف

79- نام دیگر کدام سوره تساول است ؟ نباء

80- نام دیگر کدام سوره فاضحه است ؟ توبه

81- کدام سوره را سوره بدر نامیده اند ؟ انفال

82- بخشی از قرآن مجید است همانند شهری که حصار ودیواره ای آنرا از قسمت های دیگر جدا می کند ؟ سوره

83- تنها سوره ای که اگر حرف اول نام آنرا حذف کنیم نام سوره ای دیگر آشکار می شود کدام سوره است ؟ سوره محمد که به حمد تبدیل می شود

84- تنها سوره ای که اکثر الفاظ آن منحصر به فرد است کدام سوره است ؟ کوثر

85- چه سوره هایی را عزائم می نامند ؟ سوره های دارای سجده واجب مانند فصلت نجم علق سجده

86- کدام دو سوره از قرآن کریم را زهراوان می نامند ؟ بقره وآل عمران

87- کدام دو سوره را قرینتین می نامند ؟ انفال وتوبه

88- چه سوره هایی را عتاق نامیده اند ؟ اسرا کهف مریم طه انبیاء

89- سوره هایی که به ممتحنات شهرت یافته اند ؟سجده فتح حجرات مجادله ممتحنه صف منافقون تغابن طلاق تحریم ملک قلم نوح جن

90- چه سوره هایی را مسبحات نامیده اند ؟ اسرا حدید صف تغابن اعلی

91- سوره هایی را که به حوامیم شهرت یافته اند ؟غافر فصلت شوری ز ف دخان جاثیه احقاف

92- سوره هایی که به حامدات شهرت یافته اند ؟ حمد انعام کهف سبا فاطر

93- سوره هایی که به ال شهرت یافته اند ؟ بقره آل عمران

اعراف یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر عنکبوت روم لقمان سجده

94- کدام دو سوره به معوذتین مشهر اند ؟ فلق وناس

95- چه سوره های را مفصلات نامیده اند ؟ حمد و ق تا پایان قرآن

96- چه سوره هایی را زمانیه نامیده اند ؟سوره هایی که با اذا آغاز شده اند

97- چه سوره هایی به قصار السور مشهور شده اند ؟ حمد وز ال تا سوره ناس

98- چه سوره هایی را مقولات نامیده اند سوره هایی که با قل شروع می شوند جن کافرون اخلص فلق ناس

99- دو سوره ای که به مقشقشتان مشهور گشته اند کافرون واخلاص

100- سوره هایی که با نام خودشان پایان یافته اند ؟ ماعون مسد ناسمشاهده متن کامل ...
نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن
درخواست حذف اطلاعات

یکی از مراجعان محترم وبلاگ، در بخش نظرات پُست قبل، مقاله‌ای را معرفی د که به نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن پرداخته است؛

"نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

پس از مطالعة آن تصمیم گرفتم نقدی بر نقد مذکور و نقدهای مشابه که بر اعجاز ریاضی قرآن می‌شود، بنویسم که از طریق فایل زیر نیز قابل دریافت است؛

"نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

در مقدمة نوشتة مذکور آمده است که «مسلمانان عزیز در نظر داشته باشند که نقد و رد اعجاز علمی و ریاضی قرآن به معنی نفی حقانیت قرآن نیست».

در پاسخ باید بگوییم که اولا اعجاز ریاضی قرآن فراتر از تصور نویسندة مقالة مذکور است و ثانیا اگرچه ممکن است بسیاری از مسلمانان، بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را بپذیرند(چه اینکه بر اساس ادلة دیگر باشد یا بنا بر آیین نیاکان)، عمدة غیر مسلمانان و بعضی از مسلمانان در زمان حاضر بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را نخواهند پذیرفت به ویژه آن که جنبة لفظی(فصاحت و بلاغت) قرآن برای بسیاری بخصوص غیرعربها روشن نیست و جنبة محتوایی و معنایی آن به‌تنهایی برای اثبات حقانیت کافی نیست و به نویسندة نقد مذکور باید بگوییم اگر اعجاز علمی را تفسیرگونه می‌دانید جنبة محتوایی و حتی لفظی نیز چنین خواهد بود و در نتیجه حقانیت قرآن را نپذیرفته‌اید.

در مقدمه همچنین گفته است: «کما این که تا 50 سال قبل هیچ خبری از اعجاز علمی و ریاضی در قرآن نبود و هیچ یک از علمای نیز وجود آنها را لازمه حقانیت قرآن ندانسته بود.»

پاسخ: پیداست که اعجاز علمی و ریاضی برای عصر علم و رایانه است و بنابراین قرار نبوده است که تا 50 سال قبل، خبری از آن بوده باشد. نیز اولا؛ علمای قایل به وجود مواردی از علم و نظم ریاضی در قرآن بوده و هستند و آن موارد را مؤید حقانیت قرآن دانسته‌اند و معتقدند که تحقیق در اعجاز ریاضی 19 باید ادامه یابد و آن را رد نکرده‌اند چنان‌که در تفسیر نمونه، ذیل آیة اول سورة آل‌عمران به بعضی از کشفیات رشاد اشاره شده و رد نشده بلکه قابل تحقیق هم دانسته شده است. ثانیا؛ حقانیت قرآن بسی فراتر از تایید یا عدم تایید علمای است و محقق حقیقی منتظر تایید آنها نمی‌ماند بلکه می‌داند که خود باید به دنبال حقیقت باشد. آیا اگر امروز راز حروف مقطعه‌ای که مفسران و علمای به رازآلود بودن آنها اعتراف دارند آشکار شود باز هم نباید آن را قبول کنیم صرفا به این خاطر که آنها چیزی نگفته‌اند؟

در ادامه مطالبی آمده است که ماحصل آن همان جمله‌ای است که در عنوان آورده است: «اعجاز علمی اعجازی قطعی نیستند، بلکه اعجازی تفسیری هستند.»

پاسخ: اگر اعجاز علمی را اعجاز تفسیری هم بدانید اشکالی بر اعجاز بودن آن نیست زیرا لازم نیست که اعجاز برای همگان صریح، روشن و بدون ابهام باشد و هیچگاه قرار نبوده است معجزات برای همگان اینگونه باشد بلکه برای انی ویژگی صراحت را داشته که از ایمان لازم به خداوند برخوردار باشند مثلا معجزات موسی در زمانی محقق می‌شده است که سحر و جادو رواج داشته است لذا بعضی افراد معجزات را چنان می‌پنداشته‌اند که سحر است. یا این که قرآن، معجزه‌ای بوده است که همیشه بعضی افراد، اعجاز آن را از هر جهت که شما بگویید نمی‌پذیرفته‌اند. مومنان و مسلمانان حقیقی اعجاز علمی و ریاضی قرآن را می‌پذیرند و آن را بهترین دلیل حقانیت قرآن می‌دانند.

در ادامة تفسیرگونه دانستن اعجاز علمی، به مثالی استناد شده است که در همین مثال هم دقت کافی صورت نگرفته است؛ در این مثال آمده است :«حرکت خورشید مبهم است؛ آیا منظور، حرکت خورشید به دور زمین است یا حرکت آن در ک شان؟!». جواب: اگر این فرد به قرآن توجه کافی می‌داشت متوجه می‌شد که در ادامة آیاتی که از حرکت خورشید سخن می‌گوید عبارت «کل فی فلک» آمده که به وضوح نشان می‌دهد حرکت خورشید به دور زمین منظور نیست:

یس: 40: لَا الشَّمسُ یَنبَغى لَها أَن تُدرِکَ القَمَرَ وَلَا الَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وَکُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هر یک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند).

انبیاء: 33: وَهُوَ الَّذى خَلَقَ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ کُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ خدا است که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده‌است و همه در مداری می‌گردند (که او برای آنهاتعیین کرده است).

آن‌گاه از همین مثال نتیجة کلی گرفته که: «واقعیت این است که تمام آنچه در مورد اعجاز علمی قرآن تاکنون گفته شده هیچ کدام صریح و روشن نیست همچنین هیچ اعجاز علمی صریح و روشنی در قرآن وجود ندارد.»

این مطلب اگر حاکی از بی‌خبری این نویسنده نباشد بیانگر بی‌انصافی او خواهد بود به‌ویژه آن‌که از آینده و معلوم شدن موارد بیشتر اعجاز علمی قرآن بی‌خبریم. حقیقت این است که در مقام نقد اعجاز علمی قرآن نباید پس از ذکر یک مثال (که آن هم صحیح نبود) چنین نتیجه‌گیری کلی شود. حقایق روشن اعجاز علمی قرآن مانند بیگ بنگ، کرویت زمین، زوجیت، لقاح، مراحل آفرینش انسان، ممنوعیت خواری و... (ن.ک. http://islam-pdf.persiangig.com/) نادیده گرفته شده است.

اگرچه وی سپس با عنوان «بررسی یکی دیگر از اعجازهای علمی قرآن» مسالة پیشگویی قرآن در مورد ش ت ایران از روم پرداخته است اما اولا «پیشگویی تاریخی» را با «اعجاز علمی» خلط کرده است و ثانیا در اینجا نیز دقت کافی صورت نگرفته است؛ زیرا ایشان با این که به خبر دادن قرآن از پست‌ترین نقطة زمین که همان سواحل بحر المیت است و تصاویر ‌ای آن را تایید کرده، اعتراف کرده است بهانه گرفته است که چرا قرآن دقیقا همة جزئیات را نگفته است؟ و می‌گوید:

«اگر این آیه به این صورت نوشته شده بود یک اعجاز علمی بود: "بحر المیت در مرز اردن و فلسطین و در کرانه باختری رود اردن واقع شده است. سواحل اطراف آن پست‌ترین نقطة خشکی‌های زمین است".»

شما چگونه از اعتراف خود به یک حقیقت به سرعت عبور کرده‌اید و چنان بهانه‌هایی را گرفته‌اید؟ می‌توانستید بهانة روشن‌تری را مطرح کنید و بفرمایید که چرا خداوند هر لحظه بر انسانها نازل نمی‌شود و برای انها عصایی را تبدیل به اژدها نمی‌کند...؟ پاسخ این سخن شما همان است که قرآن می‌فرماید:

یَسـَٔلُکَ أَهلُ الکِتٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیهِم کِتٰبًا مِنَ السَّماءِ فَقَد سَأَلوا موسىٰ أَکبَرَ مِن ذٰلِکَ فَقالوا أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلمِهِم ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجلَ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّنٰتُ فَعَفَونا عَن ذٰلِکَ وَءاتَینا موسىٰ سُلطٰنًا مُبینًا... (نساء:153)؛ اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری، یکجا) کت را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البتّه این درخواست، استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده....

نیز می‌فرماید:

وَلَو نَزَّلنا عَلَیکَ کِتٰبًا فى قِرطاسٍ فَلَمَسوهُ بِأَیدیهِم لَقالَ الَّذینَ کَفَروا إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ مُبینٌ (انعام: 7)؛ حتی اگر کت ، نوشته بر کاغذ، برایشان فرو می فرستادیم، و با دستان خود آنرا لمس می د، انی که کافر شدند میگفتند، « این جز افسونی زیرکانه نیست.»

هر پاسخی که به بهانه‌های یهودیان عصر موسی و محمد در آیات فوق می‌دهید پاسخ شما نیز هست. پاسخ من به شما این است که خداوند راه اختیار را بر انسان نمی‌بندد انسان اگر راه تقوا را در پیش گیرد از همان معجزاتی که خداوند قرار داده حقیقت را پیدا می‌کند و برای خدا تعیین تکلیف نمی‌کند. همان اشاره به پست‌ترین منطقه برای او کافی است و انتظار ندارد که مرز اردن و فلسطین... را هم در آیه بیاورد.

در ادامه، دو داستان از ملا نصر الدین نقل شده که آنها را مشابه مواردی دانسته که در قرآن از آنها به عنوان اعجاز علمی یاد می‌شود. اشکال این مقایسه در آن است که اولا شما و همگان می‌دانید که در اعمال ملا نصر الدین اشتباهات بسیاری وجود دارد که به همان جهت این موارد را تفسیری و اتفاقی می‌دانیم و معجزه محسوب نمی‌کنیم و این مطلب در صورتی در مورد قرآن هم صحیح است که در آن اشتباه و تناقضاتی پیدا کنید که بتوانیم آن را با حکایات ملانصرالدین مقایسه کنیم در حالی که قرآن چنین نیست و اشتباه و تناقضی در قرآن وجود ندارد و لذا مواردی هم که تحت عنوان اعجاز علمی در قرآن هست حمل بر صحت و دقت و علمی بودن آنها می شود. ثانیا اگر در قرآن موارد اعجاز علمی و ریاضی اندک بود می‌توانستیم حمل بر تفسیر شخصی یا تصادفی بودن انطباق آنها با واقعیت کنیم اما در قرآن به ویژه در جنبة ریاضی موارد بسیار فراوانی از اعجاز وجود دارد که احتمال تفسیری و تصادفی بودن آنها مطابق علم آمار بسیار ضعیف است به‌طوری که اگر ی آنها را تصادفی بداند مثل این است که آفرینش را تصادفی دانسته باشد؛ مواردی که نویسندة متن مذکور و بسیاری از خوانندگان از آنها بی‌خبرند و در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد و بعضی از موارد هم در وبلاگ آمده است که باید با حوصله مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir  

در مورد شعر هاتف اصفهانی نیز پاسخ شبیه مطالب فوق است.

اعجاز ریاضی قرآن

در ادامة متن مورد بحث، به اعجاز ریاضی قرآن پرداخته شده و تحت عنوان ترفند به مواردی اشاره شده است که در ادامه بیان می‌شود:

اولین مورد که آن را ترفند نامیده این است که ادعا شده است محققان اعجاز ریاضی از عوام الناس بهره‌برداری کرده‌اند و مواردی را مطرح کرده‌اند که عوام در صدد تحقیق آنها برنمی‌آیند.

در پاسخ به مطلب مذکور می‌گوییم که مخاطب اعجاز ریاضی قرآن، گروه خاصی مانند عوام الناس نیستند ضمن این که مگر عوام الناس اصل پذیرش حقانیت قرآن و بسیاری مسایل و احکام شرعی را با دلیل عقلی قبول کرده‌اند یا اینکه تقلید می‌کنند؟! آیا در آنجا از عوام بهره‌برداری نشده و در اینجا می‌شود؟! البته بعضی از عوام هستند که حقیقت خدا و قرآن و نبوت و معاد را با تعقل خود و بدون استفاده از گفتار عالمان فقه و فلسفه و قرآن پذیرفته‌اند و با عقل عملی خود به عبادت خدا و عمل صالح مشغولند و اعجاز ریاضی قرآن را نه رد می‌کنند و نه اثبات می‌کنند. مخاطب اعجاز ریاضی قرآن 5 گروه هستند که در آیة 30 و 31 سورة مدثر پس از ذکر عدد 19 نام برده شده‌اند(http://submission.org/qi#74%3a30-31 ) مخاطب قرآن و اعجاز آن بیشتر عالمان و محققان هستند زیرا عالمان هستند که در مقابل خدا خشوع دارند. البته عالمان همانا عاقلان هستند نه وما باسوادها. محققان نیز انی هستند که صرفا به مطالعه چند وبلاگ و مشاهدة چند مورد تحت عنوان اعجاز بسنده نمی‌کنند و حقیقت را در بسیاری سایتها و مقالات که بعضی از آنها غیرفارسی هستند هم دنبال می‌کنند. بعضی افراد، خود را عوام نمی‌دانند در حالی که محقق هم نیستند و هیچ تحقیق دقیقی در این زمینه نکرده‌اند بلکه یا دیدن چند مورد از موارد منتسب به اعجاز، آن را عددسازی دانسته‌اند.

اعجاز ریاضی قرآن که امروزه مورد بحث است مربوط به عدد 19 است که یک بخش اصلی آن در مورد حروف مقطعه است نه تعداد کلمة یوم یا مساوی بودن کلمات متضاد و مانند آنها که بعضا ممکن است چنین هم نباشد.

یکی از مثالهای مضرب 19 که مورد نقد قرار گرفته است مربوط به تعداد آیات قرآن است اما باید بدانیم که در بحث اعجاز ریاضی قرآن، انی که تعداد آیات را مضرب 19 می‌دانند، دو آیة آ سورة توبه را قبول ندارند به‌خاطر ادله‌ای که بعضی از آنها در این آدرس آمده است:

http://message-of-god.com/00a%20farsi%202%20ayats.htm

بنابراین تعداد آیات قرآن از نظر آنها شامل 6234 آیة شماره‌دار و 112 آیة بدون شماره(بسم الله الرحمن الرحیم در 112 سوره، بدون شماره است) که جمع آنها 6346 است که مضرب 19 است. معلوم می‌شود منتقد مورد نظر هیچ آگاهی از اصول اعجاز ریاضی قرآن و نرم‌افزارهای مربوطه ندارد و گمان کرده است منظور از مضرب 19 بودن تعداد آیات قرآن همان چیزی است که همگان گفته‌اند(6236) و آن‌گاه که دیده است عدد 6236 مضرب 19 نیست خود را محقق دانسته و پنداشته که مدعیان اعجاز عددی خواسته‌اند عوامفریبی کنند.

دومین مورد که به عنوان ترفند دوم از آن یاد کرده این است که بسیاری از آمار و ارقام در شمارش کلمات و حروف، مبهم است که آن هم ناشی از زبان عربی است بخاطر مشتقاتی که وجود دارد. مانند تعداد واژة «نظم»...

پاسخ: نظم ریاضی قرآن بر مبنای عدد 19 چنان‌که گفتیم مربوط به شمارش کلماتی مانند یوم، شهر، دنیا، آ ت، نظم و... نیست اگرچه همینها هم در مواردی که از تایید زبان عربی برخوردار است داخل در اعجاز است اما متاسفانه برخی مواردی را به اعجاز ریاضی نسبت داده‌اند که کاملا سلیقه‌ای است و گاهی یک لفظ خاص یا مشتق مورد نظر را جستجو کرده و به خواست خود نایل شده‌اند و همین سبب شده است که بعضی افراد مانند منتقد مذکور را به اشتباه اندازند و به اعجاز ریاضی قرآن هم آسیب بزنند و از دقت و تنوع زبان عربی سوء استفاده شود اما محققان در اعجاز ریاضی قرآن می‌دانند که اینها ربطی به حقیقت اعجاز عددی ندارد و  اعجاز ریاضی فراتر از اینها و به‌صورتی است که اشکالی از حیث مذکور بر آن وارد نیست مثلا حرف مقطعة "ط" اولین بار در سوره ۲۰ آمده است و نکته مهم آن است که از اول قرآن تا ابتدای  آیه 20 (طه) تعداد ۶۳۶ حرف «ط» و بعد از این آیه نیز تا آ قرآن ۶۳۶ حرف «ط» دیده می شود نه یکی کم و نه یکی زیاد:  ۶۳۶ط۶۳۶ . ضمن این که دقیقا ۱۲۷۳ حرف ط در کل قرآن مشاهده می شود که مضرب 19 هم هست.

این مطلب در مورد حرف «ط» که حتی به‌تنهایی هم یک اعجاز است، هیچ ربطی به زبان عربی و رسم الخطها و این که دو آیة آ توبه جزء قرآن باشد یا نباشد، ندارد و حتی از برنامة word هم برای محاسبه می‌توانید استفاده کنید به این صورت که متن قرآن را در آن قرار دهید و پنجرة replace را باز کنید.

سومین مطلب که آن را مهمترین ترفند قلمداد کرده است، استفاده از خاصیت احتمال است و مدعی شده که رشاد خلیفه(کاشف اعجاز عدد 19 در قرآن) از آن استفاده کرده است. نویسنده خواسته است بگوید که رشاد عدد 19 را به این خاطر انتخاب کرده که اعداد دیگر جور در نمی‌آمده و عدد 19 مطابق خواست او بوده و بر اساس احتمال بالا ه یک عددی را که به طور احتمال می‌توان مواردی را برای آن در هر کت پیدا کرد.

پاسخ: یک مثال ساده که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مستشکل است همان وسط قرار گرفتن حرف «ط» در آیة «طه» است؛ لطفا دقت فرمایید که اولا این مطلب را رشاد خلیفه نگفته است و دیگران کشف کرده‌اند و ثانیا کدام عقل سلیم باور می‌کند که حرف مقطعة «ط» در این آیه که یک آیة کلیدی در مورد حرف مقطعة «ط» است(آیة 1 سورة طه)، صرفا بر اساس تصادف، حرف طای وسط قرآن باشد؟!

در همین حرف «ط» تعداد آیاتی که با حرف ط شروع یا به آن ختم می شوند؛  19 آیه اند اما فعلا از این مطلب را ملاک قرار نمی‌دهیم زیرا منتقد می‌گوید بالا ه تعداد این آیات، 17 یا 18 یا 19 یا هر عددی خواهد بود که همان را مدعی اعجاز می‌تواند ملاک قرار دهد اگرچه این مطلب اولا به ذهن رشاد خلیفه هم نرسیده است که بخواهد به آن خاطر عدد 19 را انتخاب کند، با اینحال ما گفتیم حرف مقطعة «ط» حرف طای وسط قرآن نیز هست و این اعجازی است که هر مضرب و عددی که در دیوان حافظ و غیر آن بی د نمی‌تواند اعجاز باشد. آن‌گاه وقتی می‌بینیم تعداد حرف «ط» نیز در قرآن مضرب 19 است و تعداد آیاتی که با این حرف شروع یا به آن ختم می‌شود نیز 19 است و در موارد دیگر نیز چنین نظمی را می‌بینیم می‌فهمیم که 19 مبنای ریاضی قرآن است.

مثال دوم: در سطور قبلی به آیة 30 سورة مدثر که عدد 19 ذکر شده است و آیة 31 که علت انتخاب 19 آمده است، اشاره کردیم؛ اکنون به آیة 1 این سوره (سورة 74) توجه کنیم که به راز قرآن اشاره می‌کند: (یایها المدثر؛ ای راز نهفته). شمارة سوره و آیه عدد 741 را به ما می‌دهد(آیة 1 سورة 74). این آیه از آ قرآن 741مین آیة قرآن و مضرب 19 است در حالی که هیچ آیة دیگری اینگونه نیست؛ آیا تصادفی است که این آیة کلیدی چنین تناسب عددی داشته باشد و مضرب 19 هم باشد؟!

مثال سوم: در آیة 2 سورة شوری حروف مقطعة عسق آمده است؛ اکنون:

1- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شمارة 2 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟ (آیة 2 سوره کهف از جمله 19  آیه شماره دویی است که هر سه حرف ع س ق را دارند و کلمه "قیما" که در ابتدای این آیه آمده چه بسا بهتر بود به لحاظ معنا در آیه 1 بعد از کلمة «الکِتٰبَ» می آمد اما اگر اینگونه می‌شد تعداد این آیات 18 می شد!)

2- آیا تصادفی است که در همة قرآن فقط 19 آیة شمارة 1 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟( حروف ع س ق را در آیه های شماره 1 هم به صورت مقطعه داریم: ق ، کهیعص ، یس ، طس ، طسم و به این خاطر به آیات شماره 1 سخن می‌گوییم).

3- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شماره 19 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟

4- آیا تصادفی است که در سوره شوری که از آن صحبت می‌کنیم فقط 19 آیه هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟!

5- آیا تصادفی است که از آیة 2 سورة شوری(سورة 42) که با حرف ع شروع می شود(عسق)  تا آیة 30 سوره مدثر (سورة 74) که آن هم با حرف ع شروع می شود (علیها تسعة عشر) و در آن عدد 19 ذکر شده است، دقیقا 19 آیه هست که با حرف ع شروع می شوند؟!

6- آیا تصادفی است که در قرآن فقط 19 آیه هست که مانند42:2 و 74:30 با حرف ع شروع شود و دارای حرف س نیز که مشترک دو آیه هست باشد؟!...

 http://alzekr.persianblog.ir/post/75

فراموش نکنید که ما از مضرب 19هایی صحبت می‌کنیم که کلید آن حروف مقطعه است که همگان به رازگونه بودن آنها معترفند نه مثل اشعار حافظ که به دنبال چنین مساله‌ای نبوده است؟ ما از کت به نام قرآن صحبت می‌کنیم که تحدی کرده است و از نویسندة کت صحبت می‌کنیم که خالق قادر مطلق است و می‌توانسته در پرتو فصاحت لفظی و محتوای معنوی نظم عددی نیز در کلام خویش به‌کار گیرد و با حروف مقطعه به چنین اعجازی اشاره کرده باشد؛ پس چرا چنین نکند؟!

مثال چهارم: سورة البینة سورة 98 قرآن است؛ آیا همین یک مورد دلیل روشنی بر اعجاز عددی قرآن نیست که اولا؛ مقدار عددی (ابجد) کلمه «البینه» مساوی شماره این سوره در قرآن یعنی: 98 است؟! (سوره 57  قرآن نیز سوره الحدید است که شماره سوره برابر مقدار عددی «الحدید» است و ابجد «حدید» نیز 26 است که برابر عدد اتمی حدید(آهن) است .این مطلب که دو سوره از قرآن، مقدار عددی مساوی با شماره سوره دارند به معنای احتمال 2 به 114 نیست بلکه بسیار بالاتر است. می‌توانید 114 کلمه را به طور تصادفی کنار 114 عدد بگذارید و ابجد آنها را محاسبه کنید)

ثانیا؛ تعداد کلمات این سوره نیز 98 است؟! (حرف واو به کلمه بعدش می چسبد در تمام موارد اعجاز عددی اینگونه محاسبه می‌شود و در قرآن و تمام کتابهای بزرگ عربی این قاعده رعایت شده است)

 ثالثا؛ وقتی از آ قرآن هم 98 آیه بشمارید دقیقا به سوره 98 می رسید؟! اگر آیات بدون شماره (بسم الله الرحمن الرحیم) را هم شمارش کنید 114 آیه میشود که مضرب 19 و برابر تعداد سوره های قرآن است. اکنون اگر بگوییم البینة که به معنای مدرک و دلیل است به مدرک ریاضی قرآن اشاره دارد؛ آیا باید برخی انکار کنند به جای اینکه فروتنی پیشه نمایند؟! با توجه به موارد معنادار فوق و این‌که  سوره 19 نیز 98 آیه دارد و این‌که با قرار دادن تعداد آیات این سوره در کنار شماره سوره به عدد 988 و مضرب 19 بودن آن می‌رسیم و صدها مورد دیگر در قرآن؛ آیا اشکالی دارد که عدد 19 مبنای ریاضی قرآن و دلیل حقانیت آن باشد؟

مثال پنجم: تعداد آیاتی که در قرآن همة 14 حرف مقطعه را دارند، دقیقا 114 آیه هستند که مساوی تعداد سوره‌های قرآن و نیز مضرب 19 است! اولین آیه از این مجموعه آیات هم آیة 19 سورة بقره است. آیا چنین مساله‌ای تصادفی است؟! از نرم افزار openquran مطابق فرمول needall این مورد را می‌توانید بررسی کنید. اگر در منوی جستجو، کلید f1 را بزنید راهنماییهای لازم وجود دارد می‌توانید امتحان کنید. این نرم افزار به صورتی است که هر متن دیگری به جای قرآن را هم می توانید به آن بدهید و هر عددی را که بخواهید مبنا قرار دهید و بحث اعجاز؟ یا احتمال؟ را تحقیق کنید:  http://openquran.codeplex.com

مثال ششم: اگر شماره آیه و سوره را در 114 آیه‌ای که همة حروف مقطعه را دارند جمع ببندید می‌شود 9702 که برابر 14*693 است: اکنون اگر بگوییم منظور از 14 همان 14 حرف مقطعه است و 693 ابجد آن 14 حرف است آیا علم آمار نمی‌گوید که احتمال تصادفی بودن چنین پدیده‌ای بسیار بعید است؟!

مثال هفتم: حرف مقطعه قاف نوزدهمین حرف در سیستم ابجد است و نوزدهمین ق نیز در آیه 19 بقره است و یکی از حروف مقطعه و کلیدی است که در اوایل دو سورة 42 و 50 آمده است؛ اکنون آیا احتمال و تصادف است که:

1- در سوره 50 تعداد حرف قاف 57 (19*3) است و در سوره 42 هم تعداد حرف قاف 57 (19*3) است که جمع آن با سوره ی 50 برابر با تعداد سوره های  قرآن(114= 6 × 19) است. (در سوره ی 50 که تعداد حرف قاف 57 (19*3) است خداوند به جای عبارت "قوم لوط" که در سوره های دیگر قرآن به کار رفته از عبارت اخوان لوط استفاده فرموده است تا نظم عدد نوزده این سوره بر هم نخورد!)

2- شماره سوره قاف (50) با تعداد آیات آن (45) برابر 95 می شود و شماره سوره شوری (42) نیز با تعداد آیات آن (53) برابر 95 (19×5) می شود.

3- در تمام قرآن آیاتی که شماره آیه در آن 19 است (مثل 2:19 و 3:19 و 4:19 و ....) تعداد حرف قاف 76 (19*4)  است و تعداد قاف در شش سوره ای که شماره سوره فاکتوری از 19 است (19 ,38 ,57 ,76 ,95 و 114) برابر  228 (19*12) است و در تمام قرآن کل آیاتی که شماره آیه 19 و یا فاکتوری از نوزده باشد (مثل 2:19 و 2:38 و 2:57 و ....) باز هم 323‌ (19*17) حرف قاف داریم.

4- در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت «عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 (11*19) مرتبه است و در آیة اول سوره ی شوری عبارت «حم» به کار رفته است که علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، ز ف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با 2147 است که مضربی از نوزده است و دارای مطالب ریاضی دیگری هم هست که مربوط به بحث حوامیم می شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/124

موارد دیگر در مورد حرف مقطعة قاف نیز در اینجا مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/112

مثال هشتم: انکارکنندگان اعجاز عددی قرآن قایل به عددسازی هستند و مثال اصلی آن را، آیة 1 سورة قلم میدانند که رشاد خلیفه معتقد است باید حرف مقطعة «ن» به صورت «نون» نوشته شود و در این صورت است که تعداد این حرف در این سوره، 133 و مضربی از 19 می‌شود.

پاسخ: البته منتقد مقالة مورد بحث به این مورد آگاهی ندارد و آن را مطرح نکرده است ولی از آنجا که در نقدهای دیگر به آن اشاره کرده‌اند این مورد و همچنین اشکال املایی کلمة «بصطة» را روشن می‌کنیم:

مواردی که در مبنای ریاضی قرآن بر اساس عدد 19 در حروف مقطعه از نظر رشاد خلیفه و باورمندان به اعجاز عددی قرآن، املای آنها باید تغییر کند دو مورد است؛ یکی همین حرف مقطعة «ن» و دیگری کلمة «بسطة» در آیة 69 سورة اعراف است که نباید با حرف صاد و به صورت «بصطة» نوشته شود؛ اکنون به این دو مطلب می‌پردازیم تا معلوم شود که «عددسازی» است یا «اعجاز عددی»؟

نون والقلم وما یسطرون

اگرچه نوشتن حرف مقطعة «ن» به صورت "نون" تایید تاریخی دارد و رسم‌الخطی از قرن اول هجری با این نوشتار یافت شده است اما تاییدات ریاضی بسیاری دارد که به‌جای این که عدد سازی باشد آشکارکنندة اعجاز ریاضی قرآن است و در ادامه بعضی از آن موارد می‌آید و موارد دیگری هم در

 http://alzekr.persianblog.ir/post/95  

و http://alzekr.persianblog.ir/post/87

و در سایتهای دیگر مانند http://quranmessage. .com

و http://nun.hanif.de

و http://godistheone. .com قابل ملاحظه است.

اگر «ن» به صورت «نون» نوشته ‌شود، تعداد حرف "ن" در سوره 68 برابر با 133 (19*7) می‌شود؛ اکنون:

آیاتی که در قرآن با سه حرف "نون" خاتمه می یابند 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. علاوه بر این مطلب،

133مین آیه‌ای که به «نون» ختم می‌شود آیة 6 سورة تین می‌باشد؛ معجزه است که این آیه از آ قرآن 133مین آیه است!!!!!!!!!! این‌گونه مواردی در قرآن وجود دارد که هر دمند مؤمنی را بی‌نیاز از جستجوی هر نوع رابطة ریاضی در اشعار حافظ و غیر آن می‌نماید و تفاوت معجزه با تصادف را در می‌یابد.

تعداد آیاتی که در آنها "نون" وجود دارد چه در آ آیه یا غیر آن 228 (19*12) است و آیة نون والقلم وما یسطرون یکی از آنها می باشد.

آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم قرار دارد: ننـ ، نن 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. تعداد آیات زوج از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 76 (19*4) است و تعداد آیات فرد از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 57 (19*3) است. همچنین تعداد کلمه الله در 133 آیه ای که در آن دو تا "ن" کنار هم قرار دارد 76 (19*4) است.

تعداد آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم (با فاصله و بی فاصله) وجود دارد 361 (19*19) است. (در نرم افزار openquran از فرمول cutspace برای حذف فاصله ها استفاده شود. از برنامه word هم از پنجرة replace می توان کمک گرفت). اگر به قرآن نگاه کنید در آیه 21:88 کلمه ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است و حرف دیگر بالای کلمه قرار گرفته است و اگر این‌طور نبود این رابطه و رابطة قبل به هم میخورد.

و موارد بسیار دیگری که نشان میدهد که حرف نون نوشتار و رسم الخط قرآن را تایید میکند و به جمع آوری قرآن اشاره دارد به‌ویژه آن که خدای مهربان بعد از حرف "ن" به قلم اشاره می‌کند.

چرا می گوییم کلمات "یبسط" و"بسطة" با سین درست است ؟

 پاسخ: این اختلاف ظاهرا به این جهت است که برخی کلمات(با معنای ی ان یا نزدیک به هم) دو شکل املایی دارند مثلا در فرهنگ المنجد کلمه سراط به معنای سبیل(راه) آمده وصراط به معنای طریق(راه) ویا کلمه سطر وصطر که در المنجد هر دو شکل آن آمده؛ در المنجد می خوانیم: «صطر: صَطَرَ ـُـ صَطرًا وصَیطَر والمُصطار هی بمعنی سطر وسیطر والمسطار (بالسین).» لیکن در فرهنگ المنجد ریشه "بصط" را نمی بینیم. ه ن شدن حرف سین با حرف طا نیز که از حروف استعلاست ممکن است سبب شود که آن را با صاد بنویسیم چنان که در آ قرآن که نکاتی تجویدی را ذکر کرده اند در مورد علامت "س" که بالا یا پایین حرف صاد در برخی کلمات مثلا "بصطة"، "یبصط" و"مصیطرون" گذاشته اند مفهوم آن را چنین نوشته اند: «س: علامت وجوب تلفظ به سین بجای صاد واگر علامت در پایین کلمه باشد تلفظ به صاد مشهورتر است.»

 اعجاز ریاضی ثابت می کند که حتی در املای کلمات نیز دقت وهماهنگی وجود دارد که باید آن را حفظ نمود. ریشه "بسط" در قرآن 25 بار به کار رفته که در همه موارد با سین نوشته می شود. گفته می شود یکی از نسخه های قدیمی قرآن معروف به قرآن سمرقند یا تاشکند مربوط به قرن اول هجری این کلمه را در 7:69 به صورت "بسطة" نگارش کرده است واین خود نشان می دهد که خطای انسانی در نوشتن قرآن این اشتباه را به وجود آورده است. اختلاف اصلی در املا، مربوط به کلمه ی "بسطة" در 7:69 می باشد که در ادامه با اعجاز ریاضی قرآن در مورد این اختلاف قضاوت می کنیم: 

 1 – سوره 7 (اعراف) با حروف مقطعه المص شروع شده! دو سوره ی دیگر هم هست که حرف مقطعه صاد دارند: 19(سوره مریم با حروف کهیعص) و38(سوره ص با حرف ص)؛ تعداد حرف صاد در این سه سوره 152(19*8) است که اگر "بسطة" با صاد نوشته شود دیگر مضرب 19 نخواهیم داشت!!! به اعداد 19 و38 نیز دقت کنید گویی حرف صاد از اهمیت خاصی در اعجاز ریاضی برخوردار است که این شماره سوره ها را به خود اختصاص داده!

 2 - جمع شماره آیه و سوره در 7:69 برابر 76(19*4) است. نیز مقدار عددی کلمه بسطة، 76 (19*4) است .

 3 - کلمه ی "بسطة" در دو آیه ی قرآن آمده یکی در 2:247 و دیگری در 7:69 ؛ خیلی عجیب است که از 2:247 تا 7:69 دقیقا 769 آیه هست!!! عدد 769 به 7:69 اشاره می کند که املای این کلمه در این آیه باید مانند 2:247 باشد. عدد 76 را نیز داخل این ارقام می بینیم که این اصل را با دو اصل قبل اتصال می دهد. نیز بین 2:247و7:69 به تعداد 285(19*15) آیه ی دارای حرف صاد وجود دارد (با احتساب 2:247 که حرف صاد نیز دارد. 7:69 نیز حرف صاد ندارد واگر "بسطة" با صاد نوشته می شد اشکال می شد که چرا آن را محاسبه نکنیم؟ وآن گاه مضرب 19 به هم می خورد) .

 4 - وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم این آیه یک حرف سین دارد وحرف صاد ندارد؛ اکنون تعداد آیاتی را بشماریم که که یک حرف سین دارند وحرف صاد ندارند: عجیب است که در کل سوره نیز 38 (19*2) آیه داریم! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 37 می شود). نیز شگفت انگیز است که وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم در کل سوره به تعداد 19 آیه داریم که یک حرف صاد دارند و حرف سین ندارند!! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 20 می شود). این یعنی با یک تیر دو نشان!

 5- علاوه بر این دو رابطه؛ وقتی در 7:69 می نویسم: "بسطة"؛ گفتیم که در آیه حرف سین داریم و حرف صاد نداریم وبنابراین حرف سین از حرف صاد بیشتر است حال در کل سوره 7 آیاتی را ببینیم که حرف سین بیشتر از حرف صاد باشد خیلی عجیب است که دقیقا 114(19*6) آیه داریم!!! (در حالی که اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 113 می شود).

 6- وقتی از 7:69 صحبت می کنیم یعنی سوره اعراف که از سوره های پاراف دار (دارای حروف مقطعه) است؛ تعداد حرف صاد در این سوره ها(29 سوره) به تعداد 988(19*52) بار آمده!! یعنی در 7:69 "بسطة" صحیح است. ضمنا 988 می تواند اشاره داشته باشد به سوره 98 که دارای 8 آیه است ونام این سوره "البینة" با مقدار عددی 98 است! وبه معنای دلیل ومدرک!(مدرک ریاضی قرآن).

 7- حرف مقطعه ص همراه با 7 حرف دیگر ا ل م ک ه ی ع آمده است؛ مقدار ابجد این 8 حرف 266 (19*14) می باشد. در 29 سوره مقطعه دار؛ تعداد آیاتی که این 8 حرف را دارند برابر است با 456 = 19*24 = 3*152 = 3*19*8= 6*76 .(عدد 76 با کلمه "بسطة" ارتباط دارد، تعداد 152 ص در 3 سوره ای که این حرف مقطعه را دارد وخانواده ص 8 عضو دارد).

 8- تا قبل از حرف "ص" عبارت"وأحصی کل شیء عددا" (19×103) 1957 صاد در قرآن هست واز آ 114مین صاد است(آری! او تعداد همه چیز را شمرده است). نیز تا قبل از حرف "ص" عبارت" وأحصی کل شیء عددا" 969 (19×51) صاد در سوره های بدون پاراف هست چنان که سوره 72 نیز بدون پاراف است.  همه این موارد به شرط املای درست کلمات است. آیه ی آ سوره ی جن(72:28) چنین است:

 [72:28]   لیعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم واحاط بما لدیهم واحصى کل شیء عددا .

ترجمه :  این برای آن است که ثابت شود آنها پیام های پروردگارشان را تحویل داده اند. او به آنچه آنها دارند، کاملا آگاه است. او تعداد همه چیز را شمرده است.

9- تا آ سوره 74 (مدثر=راز نهفته) که در آن عدد 19 را ذکر کرده است تعداد 1974 حرف صاد داریم و می دانیم که عدد 19 در سوره 74 آمده!!! و اعجاز عددی قرآن سال 1974 کشف شد!! یعنی 1406 سال پس از نزول قرآن و 1406 = 19×74 !!!! 

10- بین 38:1 (ص والقرءان ذی الذکر) و 74:30(علیها تسعة عشر) 456 (19*24) صاد وجود دارد .

 11– حرف صاد در همه قرآن به تعداد 2071(19*109) بار به کار رفته است. با املای صحیح کلماتی که در ابتدا ذکر کردیم واختلاف اصلی در کلمه "بسطة"(7:69) بود. در 2:245 در بعضی رسم الخطها کلمه "یبسط" را با صاد نوشته‌اند اما در تمام قرآن؛ تعداد آیاتی که هر 14 حرف مقطعه در حروف آنها یافت می شود فقط 114(19*6) آیه است!!! به تعداد سوره های قرآن! جمع شماره سوره(بدون تکرار) وشماره آیه هم در این 114 آیه 9702 = 693*14 است  که 693 مقدار عددی همان 14 حرف مقطعه است!!!!!!!!!!!!! حال اگر در 2:245 کلمه ی "یبسط" را با صاد بنویسیم این آیه نیز همه ی حروف مقطعه را دارد و در این صورت تعداد آیات 115 می شود وجمع شماره سوره وآیه نیز تغییر می کند(9947) که خاصیت های مذکور را ندارد.

12- مشتقات "بسط" در 15 سوره، در 23 آیه وبه تعداد 25 بار آمده(در دو آیه دو بار) که جمع شماره سوره وآیه (بدون تکرار) برابر 1691 (19*89) می باشد یعنی این که مشتقات بسط همه جا با س نوشته می شود نه با ص. (15+23=38 نیز که بیانگر تعداد سوره ها وآیات است مضرب 19 است) (ضمن این که 2:245 و7:69 که دو مورد از 25مورد است شماره آیه وسوره در اولی 247(19*13) ودر دومی 76(19*4) است واگر این دو مورد را از آمار حذف کنیم مضرب 19 در بقیه موارد نیز به هم می خورد زیرا شماره سوره بقره (2) باید با بقیه محاسبه شود وبنابراین به عدد 1370 می رسیم که مضرب 19 نیست (1370= 69-7-245-1691)

(موارد بیشتر و لیست آیات در: http://alzekr.persianblog.ir/post/73/ )

مثال نهم: طرح ریاضی «بسم الله الرحمن الرحیم»

این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند:

اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف تشکیل شده است. 19= 6+6+4+3

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است: ۱۳۲۴۳۶۴۶ =۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ خواهد بود.   

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

اصل ۴ -  بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.  ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آ آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱   

اصل ۷ - بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵     

اصل ۸ - بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم.  حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹     

اصل ۹ - همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است:  ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶      

اصل ۱۰ - حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از 1 تا 19 شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد:

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
قرآن و قران پژوهی
درخواست حذف اطلاعات

قرآن
و قرآن پژوهى .

1 - تعریف قرآن .

در
فـرهـنـگ و تشیع قرآن را همواره با صفت کریم به صورت قرآن کریم ( اهل سنت )
با صفت مجید , به صورت قرآن مجید ( اهل تشیع ) مى نامند و این دو صفت منشا قرآنى
دارد. از قرآن مجید دوگونه تعریف مى توان به دست داد. نـخـسـت تـعریف ساده و عرفى
که قرآن را کتاب مقدس و آسمانى و وحى الهى بر حضرت محمد (ص ) مى داند. دوم
تـعریف علمى که قرآن را وحى نامه اعجازآمیز الهى مى داند که به زبان عربى , به عین
الفاظ توسط فرشته امین وحى , جبرئیل , از جانب خداوند و از لوح محفوظ , بر قلب و
زبان (ص ) هـم اجمالا یکباره و هم تفصیلا در مدت بیست و سه سال نازل
شده و حضرت (ص ) آن را بر گـروهـى از اصـحـاب خـود خوانده و کاتبان وحى ( از میان
اصحاب ) آن را با نظارت مستقیم و مـسـتـمر حضرت (ع ) نوشته اند و حافظان بسیار ,
هم از میان اصحاب , آن را حفظ و به تواتر نقل کـرده انـد و در عـصـر پـیامبر (ص )
هم مکتوب بوده ولى مدون نبوده است , و در عصر عثمان با نظارت او طى چند سال ,
منتهى به حدود سال 28 هجرى , مدون بین الدفتین ,از سوره فاتحه تا ناس , در 114
سوره , مى گردد. و متن آن مقدس و متواتر و قطعى الصدور است و تلاوت آن مستحب مؤکد
است . ایـمـان بـه قـرآن مـجـید به توصیفى که گفته شد و نیز معجزه الهى و سند نبوت
دانستن آن و مـحـفوظ بودنش از خطا و هرگونه افزود و کاست ( تحریف ) , از ضروریات
و مذهب تشیع است . قـرآن به زبان عربى بسیار شیوایى که مایه اعجاب فصحاى عرب
( و بعدها اقوام دیگر ) گردیده و در تـاریـخ زبـان عـربى , سابقه و همانندى نداشته
, در طى مدت بیست و سه سال , یعنى سراسر زمـانـى کـه حـضـرت رسـول (ص ) به وظیفه
رس و ابلاغ پیام الهى و دعوت به اشتغال داشـتـه انـد , بـه صورت بخش بخش (
منجما یا نجوما ) بر حضرت رسول (ص ) وحى شده است و چنانچه اشاره شد حافظان , حفظش
کرده و کاتبان با نوشت افزارهاى بسیار ابتدایى , با خطى که هـنـوز نـقـطـه و نـشان
و علائم اعراب نداشته است , و کوفى نام داشته است , در چندین نسخه بازنویس شده است
.

2
- اندازه و حجم و تقسیمات قرآن .

قرآن کتابى
است که در مقایسه با سایر کتابها , کتابى است متوسط الحجم و مى توان گفت حجم آن
برابر است با عهد جدید ( اناجیل اربعه و رسالات وابسته به آن ) یا دیوان حافظ. طبق
دقیقترین آمار تعداد کل کلمات قرآن 77807 کلمه است . ( فرهنگ آمارى کلمات قرآن
کریم , محمد روحانى , 1/23 ). قرآن داراى 114 سوره و کلا 30 جزء است . هر
جزئى چهار ( یا دو ) حزب است . نیز هر پنج آیه را خمس [ خ ] و هر ده آیه را عشر [
ع , و این عمل را تعشیر ] نامیده اند ( تاریخ قرآن , رامیار 543 ). تقسیم درونى و
تفصیلى دیگر قرآن , تقسیم آن به رکوعات است . منظور از رکوع , بخشى و گروهى از
آیات است که در یک موضوع آمده و اتحاد مضمونى دارد که با شروع آن موضوع , رکوع
آغاز مى گردد و با تغییر و تحول کلام به موضوعى دیگر , ختم مى شود. پیداست که
شماره آیات مندرج در هر رکوع , کم و زیاد است , به خلاف جزوها و حزبها که به طور
مساوى تقسیم شده است . وجـه تـسـمیه رکوع را مى توان از آنجا دانست که در هاى
شبانه روزى , پس از خواندن سوره حمد در رکعت اول و دوم , مى توان به خواندن سوره
هاى دیگر , یا لااقل چند آیه اکتفا کرد. پیرو این عقیده , بعضى که قرآن شناس بوده
اند , اوایل هر چند آیه اى را که یک عنوان و موضوع را تـشـکـیـل مـى دهد , معین
ساختند و از آن جهت که بعد از قرائت آن بخش , گزار به رکوع مى رود , نام هر
بخش را رکوع گذارده اند. عدد رکوعات قرآن طبق مشهور 540 رکوع است ( به طور متوسط و
تقریبى هر صفحه از قرآن یک رکـوع دارد ) ( مقاله قرآنهاى چاپى نوشته کاظم مدیر
شانه چى , در مشکوة , شماره دوم , بهار 1362 ش , ص 151 - 152 ). گفتنى است که در
قرون جدید , ابتدا خوشنویسان قرآن نویس در امپراتورى عثمانى و سپس در مـصـر و
لبنان و , کوشیده اند و توانسته اند که قرآن مجید را با رعایت قواعدى از
جمله آغاز هـر صـفحه با اول آیه , و پایان صفحه به پایان یک آیه , بنویسند و هر
جزء را در بیست صفحه و لذا کل قرآن را در 604 کتابت کنند ( 4 صفحه اضافى مربوط به
صفحات آغازین و پایانى است ). در ایـن شیوه کتابت که در معتبرترین قرآن جهان
( مصحف المدینة , به کتابت عثمان طه , خـطاط هنرمند سورى و طبع دارالقرآن عربستان
سعودى در مدینه , و متن مبناى همین ترجمه هم هست نیر رعایت شده , هر صفحه داراى 15
سطر است . بـعضى از غرابت گرایان قرآن را در 30 صفحه عادى ( هر جزء در یک صفحه )
به خط بسیار ریز یا غبار , کتابت کرده اند. و کـسـانى که غرابت گراتر بوده اند ,
کل قرآن را در یک صفحه - که ابعاد آن از سراسر یک صفحه روزنـامه عادى فراتر نیست -
کتابت و چاپ کرده اند که طبعا براى قرائت نیست , و براى به همراه داشتن از جهت حفظ
و تعویذ به قرآن است , و حتى با ذره بین نیز قابل خواندن نیست . همچنین قرآن را با
تعداد صفحات عادى , فى المثل همان 604 صفحه , ولى با ابعاد بسیار کوچک در حـدود
یـک - دو سـانـتـیمتر , بر روى کاغذى بسیار نازک ( حتى نازکتر از کاغذ خاص کتاب
مقدس ) به طبع رسانده اند , که آن نیز فایده هاى غیر قرائتى دارد. از سوى دیگر و
نقطه مقابل این ابعاد کوچک , قرآن را در ابعاد بسیار بزرگ نیز کتابت کرده اند که
یـکـى از مشهورترین نمونه هاى تاریخى آن , قرآن مکتوب به خط محقق ( ولو معروف به
ثلث ) به قلم شاهزاده هنرمند تیمورى , بایسنقر میرزا ( 802 - 838 ق ) است که اوراق
پراکنده آن , به ابعاد تقریبا بیش از یک متر در نیم متر , در موزه ها و کتابخانه
ها , از جمله در موزه قرآن کتابخانه آستان قدس رضوى , محفوظ است . کتیبه هاى مساجد
در جهان نیز نمونه اى از درشت نویسى آیات قرآن مجید است .

3
- آیه و سوره .

الف ) آیه
.

واحد کوچک قرآن کریم , آیه است . در بیشتر موارد هر آیه یک جمله است . ولى گاه
آیاتى هست که متشکل از چند جمله و یک پاراگراف است ( نظیر مثلا آیة الکرسى یا آیه
نور ). و گاه حتى به اندازه چند پاراگراف است . مـانـنـد آیـه دیـن ( کـه آیه
تداین و مداینه هم گفته اند ) که بلندترین آیه قرآن است و در کتابت عثمان طه (
مصحف المدینة ) درست یک صفحه پانزده سطرى است . گاه هست که آیه نه فقط از یک جمله
کمتر است , بلکه فقط یک کلمه است مانند مدهامتان ( الرحمن , 64 ) , یا از آن هم
کمتر مانند اغلب حروف مقطعه یا فواتح سور نظیر طه , یس یا الم . شناخت حد آیه
توقیفى و از سوى شارع است . زیرا حتى در فواتح سور فى المثل المص را یک آیه شمرده
اند , ولى نظیر آن یعنى المر را یک آیه نشمرده اند. یا حمعسق [ حم . عسق ] را دو
آیه شمرده اند. ولى باز کهیعص یک آیه شمرده شده است . کلمه آیه و جمع آن آیات , به
معناى همین جملات یا جمله واره هاى قرآن , در خود قرآن هم آمده است . ( آیه : بقره
, 106 ; نحل , 101 , آیات ; بقره , 252 ; آل عمران , 7 ; یوسف , 1 ; نور , 1 ).
پـر آیـه تـرین سوره قرآن کریم سوره بقره است ( 286 آیه ) ,و کم آیه ترین سوره قرآن
, سوره کوثر است ( 3 آیه ). در تعداد کل آیات اقوال متعددى هست . طـبـق معتبرترین
قول که ابوعبدالرحمن عبداللّه بن حبیب سلمى از المؤمنین على (ع ) نقل کرده و
شاطبى آن را در ناظمة ا هر آورده است , تعداد کل آیات قرآن , 6236 آیه است (
تاریخ قرآن , رامیار , 570 ). تـرتـیب و توالى آیه ها , اعم از اینکه طى یک فقره
وحى یا طى یک سلسله وحى متوالى نازل شده باشد , توقیفى است . یعنى خود این امر نیز
جزو وحى است و به امر الهى و رهنمایى جبرئیل انجام گرفته است . در مـواردى هـم کـه
حضرت رسول (ص ) آیه یا آیاتى را جابجا مى د و مى فرمودند : این آیه یا آیات را
در فلان سوره بین کدام آیات قرار دهید , باز به رهنمود وحى بوده است . بعضى از
آیات قرآن , برجستگى و شهرت خاصى یافته اند و با نام کلمه یا معنایى از خود آیه
مشهور شده اند که بعضى از آنها عبارتند از : آیه اخوت ( حجرات , 10 ) , آیه اذن یا
آیه تصدیق ( توبه ,61 ) ; آیه اکمال ( مائده , 3 ) ; آیه امانت ( احزاب , 72 ) ;
آیه انذار ( شعراء 214 ) ; آیه تبلیغ ( مائده , 67 ) ; آیه تداین ( یا دین یا
مداینه , بقره , 282 ) ; آیه تسمیه که همان بسم اللّه الرحمن الرحیم است در آغـاز
کـلـیه سوره ها , جز سوره توبه ; آیه تطهیر ( احزاب , 33 ) ; آیه حجاب ( نور , 30
- 31 ) ; آیه حـفظ ( حجر , 9 ) ; آیه خمس ( انفال , 41 ) ; آیه سیف [ آیه قتال ] (
توبه , 5 ) ; آیة الکرسى ( بقره , 255 ) ; آیه مباهله ( آل عمران , 61 ) ; آیه
مشیت ( کهف , 23 - 24 ) ; آیه نور ( نور , 35 ) ; آیه و ان یـکـاد ( قـلم , 51 ) ;
آیه ولایت ( مائده , 3 ) ( براى تفصیل و شرح آنها ـ دایرة المعارف تشیع , ذیل کلمه
آیه ... ) . آیات قرآنى به مکى و مدنى و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه تقسیم مى
گردد که شرح هر یک خواهد آمد. ب ) سوره . واحد بزرگ قرآن کریم , سوره است . سوره
در لغت یعنى بریده شده و در اصطلاح گروهى مستقل از آیات قرآن که مطلع و مقطعى دارد
, و گفته اند که به این معنى از سورالمدینة ( دیوار دور شهر ) گرفته شده است .
کلمه سوره به همین معنى در خود قرآن هم به کار رفته است ( از جمله در بقره , 23 ;
توبه , 64 , 86 ; نور , 1 ) همچنین جمع آن سور ( بر وزن گهر ) نیز در قرآن به کار
رفته است ( هود , 13 ). قرآن مجید , کلا 114 سوره دارد که کم ش به ترتیب بلندى
طول مرتب شده اند. بلندترین سوره قرآن سوره بقره است ( 286 آیه , برابر با 48 صفحه
در کتابت عثمان طه - مصحف المدینة ) و کوتاهترین سوره , سوره کوثر است ( داراى 3
آیه ). بـعضى سوره هاى قرآن , نام گروهى دارند : الطوال السبع [ السبع الطوال ] :
( هفت گانه بلند ) کـه عـبارتند از : بقره , آل عمران , نساء , مائده , انعام ,
اعراف و در مورد هفتم , اختلاف نظر است کـه آیا شامل انفال و توبه است ( که بین
آنها بسم اللّه الرحمن الرحیم فاصله نینداخته است ) یا یونس . الـمـئون [ الـمئین
] : ( صدگانه ها ) به سوره هایى اطلاق مى گردد که تعداد آیات آنها از 100 آیه
بیشتر است . ( مانند یونس , هود , یوسف , نحل , کهف ). المثانى : سوره هایى است که
کمتر از صد آیه دارد ( مانند قصص , نمل , عنکبوت , یس و ص ). المفصل : سوره هاى
اوا قرآن که نخستین آنها به اختلاف اقوال سوره ق یا حجرات است . نامهاى گروهى
دیگر نیز براى بعضى از سوره ها به مناسبتهاى خاصى نهاده اند. از جمله سوره الم :
هفت سوره این که با الم آغاز مى شود. سور مسبحات : ( که با کلمه سبحان , یا سبح ,
یا یسبح آغاز مى گردد , که عبارتند از اسراء , حدید , , صف , , تغابن , و
اعلى . سـور حـوامیم : هفت سوره که با حم آغاز مى گردد ( مؤمن , فصلت , شورى ,
ز ف , دخان , جاثیه , و احقاف ). سور طواسین : سوره هایى که با طس یا طسم آغاز مى
شود ( شعراء , نمل , قصص ). سـور عزایم : چهار سوره اى چهار سوره اى که در آنها
سجده واجبه هست ( سجده , فصلت , نجم , علق ). ا هراوان : ( بقره و آل عمران ).
المعوذتین : دو سوره آ قرآن ( فلق و ناس ). چهار قل : چهار سوره پایان قرآن که
با کلمه قل آغاز مى شود. نام سوره ها ( فاتحة الکتاب , بقره , آل عمران , نساء ,
تا آ ) توقیفى یعنى به تعیین رسول اللّه (ص ) بوده است ( نیز ـ تاریخ قرآن ,
رامیار , 581 ). بعضى سوره ها , دو یا چند نام دارد از جمله : فاتحة الکتاب ( حمد
, ام القرآن , سبع المثانى ) ; توبه ( برائت ) اسراء ( بنى ) نمل ( سلیمان
) ص ( داود ) مؤمن ( غافر ) , اخلاص ( توحید , قل هو اللّه ) ; مسد ( لهب ).
درباره اینکه ترتیب و توالى سوره هاى قرآن که آغاز آنها , فاتحة الکتاب و پایان
آنها , سوره ناس است , تـوقـیـفـى اسـت یـا اجتهادى ( اجتهاد صحابه ) و به راى و
نظر گردآورندگان بازمى گردد , اختلاف اقوال است . بعضى گفته اند توقیفى و به امر و
ارشاد (ص ) و رهنمود وحى است . بعضى گفته اند اجتهادى است و به عهده سامان
دهندگان مصحف عثمانى است , چون حضرت رسـول (ص ) بـه دلایـلـى کـه بـعـدا گـفته
خواهد شد , قرآن را کتابت و جمع کرده ولى مدون بین الدفتین نکرده بودند. و بعضى
گفته اند آمیزه اى از توقیف و اجتهاد است و این راى پذیرفتنى تر است . نام و نشان
سوره هاى 114 گانه قرآن مجید در اغلب تاریخهاى قرآن ( از جمله تاریخ قرآن , تالیف
رامـیـار , 583 بـه بـعـد ) و نیز با آمار و ارقام مربوط به کلمات و حروف هر یک در
فرهنگ آمارى کـلـمات قرآن کریم , تالیف محمد روحانى , و نیز در پایان هر قرآن طبع
جدیدى آمده است , و به رعایت اختصار , از آوردن آن در اینجا خوددارى مى شود.

4
- صورت و سبک قرآن .

از آنجا که
قرآن , متنى مقدس و قدسى است , نمى توان و از ادب شرعى به دور است که درباره آن ,
هـمـانـنـد سـایـر کـتـابـها سخن گفت , یا آن را در معرض پژوهشهاى زبانشناسى و
مخصوصا سبک شناسى آورد. ولى از سوى دیگر از آنجا که قرآن یک سند عظیم الشان زبانى
و یک اثر بسیار مهم ادبى است , لذا شـایـد بـا قید احتیاط و رعایت احترام جنبه
قدسى قرآن , بتوان به ضرورت بحث و تحقیق از این زاویه نیز به آن نگریست و درباره
آن بحث کرد. نثر در زبان عربى , در عصر جاهلیت و اوان ظهور , سابقه و نمونه چندانى
ندارد. نمونه هایش یا بعضى خطبه هاست یا سجع کاهنان . و در قـرآن سـجـع فراوان هست
, که احتراما و براى آنکه به سجع کاهنان و شعر شبیه نشود به آن فاصله مى گویند و
مراد از آن کلمات مشابه پایانى هر آیه است . قرآن با شعر عربى هم که سابقه درخشانى
دارد , شباهت ندارد. قـرآن , قول انى را که مى گویند قرآن شعر و (ص )
شاعر است , به شدت نفى مى کند و مى فرماید که به او شعر نیاموخته ایم و سزاوار او
نیست ( یس , 69 نیز ـ الحاقه , 41 ). اما در قرآن , جوهر شعرى بسیار است . یعنى
بیان ظریف و مجازى و انواع استعاره ها و تمثیلات و تشبیهات هنرى . همچنین آیات
موزون یا موزون افتاده قرآن نیز از یکصد فقره بیشتر است . با وجود این , و با آنکه
نفوذ قرآن در شعر و ادب عربى و فارسى , بسیار عظیم است , ولى قرآن شعر نیست . این
نکته و واقعیت هم حیرت آور است که بین قرآن و سایر کلمات و ماثورات و خطبه ها و
احادیث و آثار بازمانده از رسول اللّه (ص ) و على بن طالب و دیگر بزرگان
, شباهت چندانى دیده نمى شود. و باید گفت که قرآن نوعى منحصر به فرد و تافته اى
است جدا بافته . ارزش موسیقایى کلمات و جملات قرآن نیز از دیرباز مورد توجه محققان
بوده است . قابلیت خوشخوانى قرآن و ترتیل و تغنى و همخوانى آن کم نظیر یا بى نظیر
است . از سوى دیگر , قرآن با آنکه اینهمه قصص و حکایات در بر دارد , قصه هم نیست .
و با وجود اشارات تاریخى , تاریخ هم نیست . امـا مـهمترین مشخصه و خصیصه ساختارى
قرآن که شاید قدما نیز به آن توجه داشته اند , اسلوب چند وجهى و بلاتشبیه گسسته
نماى آن است . یـعـنى شاخه به شاخه شدن معانى و مضامین و قطع پیاپى توالى یک مضمون
و مدام از معنایى به معناى دیگر پرداختن . این گسسته نمایى ظاهرى قرآن مجید , در
فرهنگ و ادب فارسى نظیر دارد. دو کـتـاب عـظیم که از شا ارهاى جاویدان زبان فارسى
هستند , نیز همین اسلوب و ساختار را دارند. نخست مثنوى معنوى اثر مولانا جلال
الدین بلخى ( م 672 ق ). دوم غزلهاى خواجه شمس الدین حافظ ( م 792 ق ). در مـورد
مـثـنـوى , مرحوم فروزانفر بر آن بوده اند که تحت تاثیر قرآن , این سبک و سیاق را
پیدا کرده است . در مـورد غزلهاى حافظ که به اصطلاح بعضى فارسى زبانهاى پا تان
پاشان ( از پاشیدن ) است , نگارنده براى نخستین بار این نظر را مطرح کرده است که
حافظ با انقلابى که ( به قول آربرى ) در غزل کرده است , نه تحت تاثیر سنت شعرى و
تاریخ غزل فارسى است ( چنانکه غزلش هیچ شباهت صـورى و سـاخـتارى با غزل بزرگترین
سلفش سعدى ندارد ) , بلکه تحت تاثیر ساخت و ساختار سوره هاى قرآن کریم است .
مسلمانها اعم از عرب و غیر عرب , گویى بیم داشته اند که به این خصیصه اشاره کنند.
قـدیـمـتـریـن اشـاره اى که در این باب دیده مى شود حدیثى است که یکى از معاصران
که یـهـودیى به نام سلام بن مشکم بوده است از سر شکوه و گلایه به حضرت (ص )
عرض مى کند : چـگـونـه از تـو پیروى کنیم حال آنه قبله ما را ترک کرده اى و کتابى
هم که آورده اى آن طور که تورات متناسق است , تناسق ( نظم و نسق ) ندارند , کتابى
بیاور که مانوس و متعارف باشد وگرنه ما هم نظیر اینکه تو آورده اى مى آوریم . سپس
خداوند این آیه را [ در مقام تحدى ] نازل کرد : قل لئن اجتمعت الانس و الجن ... [
اگر انس و جـن هـمـدسـتى کنند که نظیر این قرآن را بیاورند , نظیر آن را نخواهند
آورد , ولو آنکه بعضى پشتیبان بعضى باشند ] ( اسراء , 88 ـ اسباب النزول , سیوطى )
اگر آن یهودى را بهانه جو و نادان و سـخـن نـشـنـاس بـدانیم , در سخن دانى و قرآن
شناسى طه حسین , تردیدى نیست که بحث مـبسوطى در این باره دارد و مى نویسد : مثلا
موضوعهاى سوره بقره بسیار و از هم بیگانه اند , و ایـن خـود دلیل است که این سوره
یکمرتبه نازل نگشته , بلکه به تدریج و د د نازل مى شده است . سپس دهها موضوع و
مضمون متنوع سوره بقره را براى نمونه یاد مى کند ( ـ آئینه , نوشته طه حسین
. ترجمه محمد ابراهیم آیتى , ص 149 - 151 ). از قرآن پژوهان اروپایى گویا ابتدا
نولدکه شناس آلمانى که مهمترین تاریخ قرآن را نوشته اسـت , در مقاله قرآن که
براى طبع یازدهم دایرة المعارف بریتانیکا نوشته است به این خصیصه از سبک قرآن
اشاره کرده و گفته است اصولا ذهن هر پژوهشگر امروزین اروپایى سبک قرآن را به
اصطلاح ناپیوسته و پاشان مى یابد. ریـچـارد بـل یـکى از برجسته ترین قرآن پژوهان
غربى , در کتاب مقدمه بر ترجمه قرآن به این خـصـیـصه اشاره و آن را ناشى از بیدقتى
و اشتباه ناسخان و کاتبان وحى مى داند ولى مونتگمرى وات , قـرآن شـنـاس اسکاتلندى
معروف که این مقدمه او را تهذیب کرده و گسترش داده است , تعلیل او را نادرست مى
شمارد. آرتـور جـان آربـرى کـه از بزرگترین شناسان و قرآن پژوهان غربى است در
مقدمه ترجمه قـرآنش به انگلیسى , و نیز فریتیوف شوآن در کتاب فهم , بهتر از
دیگران به اهمیت هنرى و زبانى - ادبى این خصیصه ساختارى قرآن پى برده اند و آن را
حسن و هنر قرآن شمرده اند , نه عیب و ایراد آن . به نظر مى رسد که اعجاز و سبک
تقلید ناپذیر و خارق العاده قرآن , جز از این طریق میسر نمى شد. اگر بیان شه
با رعایت ترتیب و توالى منطقى و مضمونى در کتابهاى دیگر خطى باشد , شیوه بـیـان
انـدیـشـه قـرآن حـجـمى و حلقوى و بلکه اگر غریب ننماید کروى است و به قول آربرى
کنت وآنى و پلى فونیک است . اگـر قـرآن مـى خـواسـت هـر مضمون را از فى المثل شه
توحیدى و نفى شرک و تعدد آلهه تا هشدار به کافران و منافقان تا قصص یکایک انبیاء
تا توصیف جهنم و بهشت , تا تسلى دادن حضرت رسـول (ص ) تـا اشـارات و تلمیحات
تاریخى به غزوه ها هریک را در جاى خود و از آغاز تا انجام و یـکـبـار براى همیشه
بیاورد , سبکش عادى و شاید ملال آور و حداکثر شبیه به تورات ادعایى آن یهودى , یا
فى المثل تاریخ طبرى مى شد. و هرگز نمى توانست همانند صورت فعلى هنرى باشد. هنر در
این تلفیق و تلفیق هنرى است . ( بـراى تـفـصـیـل در ایـن باره تطورالاسالیب
النثریة فى الادب العربى , نوشته انیس المقدسى , مـخـصوصا فصلهاى اول و دوم همچنین
مقاله قرآن و اسلوب هنرى حافظ نوشته نگارنده در کـتـاب ذهـن و زبـان حـافـظ و
مقدمه بر ترجمه قرآن ( به انگلیسى ) اثر ریچارد بل , ویراسته مونتگمرى وات , فقصل
پنجم ویژگیهاى سبک قرآنى ).

5
- محتواى قرآن .

مضامین و
معانى قرآن بسیار متعدد و متنوع و درهم تنیده و سرشار از طراوت تکرار است .

در قـرآن توحید و دعوت به شه درباره خداوند و دعوت به ایمان , با نهى و نفى
شرک و نفاق و ارتـداد , بـا انکار آلهه و تخطئه و بت پرستى و اشاره به گوشه
هایى از قصص انبیاء از آدم تا خـاتـم (ص ) و اشـاره به گوشه هایى از زندگى و
پرسشهاى عادى عربهاى معاصر (ص ) از جـمله درباره اهله قمر یا حتى مسائلى
چون حیض , و وعظ و پند در باب گذران و لهو و لعب نما بـودن زنـدگـى و مـظـاهر آن
چون مال ( با نهى از مال پرستى و مال اندوزى ) و تجملاتى چون داشـتـن پسران و
نازیدن به باغ و بستان , تا اشاراتى درباره وحى و تنزیل و تاویل قرآنى تا احکامى
فقهى چون تنظیم میراث و تعیین سهم الارث و تازیانه زدن به کاران و ب دست
و انواع تـحـلیلها و تحریمها و احکام اخلاقى چون دستگیرى از بینوایان و اطعام
م ین تا رعایت حقوق والـدین و احترام فوق العاده به پدر و مادر , و نهى از مفاسد
و رذایل اخلاقى , چون کشتن فرزندان از تـرس فـقـر یا حمیت جاهلیت , و رباخوارى و
توصیه مکارم اخلاق از صدق و اخلاص تا توصیف فـرشـتـگـان و اعمال آنان و دهها و
صدها موضوع دیگر در هم تنیده است , و طبق ساختار ظاهرا نـاپـیـوسته یا گسسته پیوند
قرآن مجید که در بخش پیشین به آن اشاره کردیم , همه و همه در کنار همدیگر آمده
اند. مـاحـصـل آنـکه مضامین اصلى قرآن عبارت است از 1 ) اشاره به وقایع تاریخى (
غزوات , هجرت رسـول اللّه - ص - و نـظایر آن ) , 2 ) قصص انبیاء و حکایات دیگر , 3
) شه توحیدى و دعوت به ایـمان و , 4 ) نهى از شرک و نفاق , 5 ) معاد
شناسى ( توصیف عوالم ا وى و حیات پس از مرگ ) , 6 ) فرشته شناسى ( نیز شامل بحث
درباره و شیاطین و جن ) , 7 ) احکام فقهى , 8 ) احـکـام اخلاقى ( اعم از وعظ
و ارشاد و انواع امر به معروف و نهى از منکر ) , 9 ) توجه دادن به آیات الهى و
شگفتیهاى آفاق و انفس ( که شباهت به برهان نظم یا اتقان صنع دارد ) , 10 ) اشاره
به شـرایـع پـیشین و کتب و صحایف آسمانى , 11 ) داستان آفرینش و خلقت انسان , و
انسان شناسى روان شناسانه . تـنـوع و تعدد موضوعات و مضامین قرآن مجید تا به حدى
است که فهرست موضوعى قرآن که فـقـط سرعنوانهاى موضوعى را به نظم الفبایى با اشاره
به نام سوره و شماره آیه ( یعنى بدون نقل آیـات قـرآنـى ) در بـر دارد حـجمش به
اندازه خود قرآن است ( ـ فرهنگ موضوعى قرآن مجید , تدوین کامران فانى و بهاءالدین
مشاهى ; همچنین فهرس المطالب , تدوین محمود رامیار ).

6
- حروف مقطعه یا فواتح سور.

حروف مقطعه
یعنى حرفهاى گسسته از هم , و فواتح سور یعنى آغازگر سوره ها.

این دو اصطلاح به آیات یا حروفى از قرآن مجید اطلاق مى گردد که مرموز هستند.
یـعـنـى مـعـنـاى آنـهـا یـا مراد از آنها از زمان جریان وحى تا به امروز - به
نحوى که مورد قبول صاحبنظران و قرآن پژوهان باشد - روشن نشده است . ( براى تفصیل ـ
سوره بقره , توضیح آیه 1 ).

7
- وحى و کیفیت نزول قرآن .

الف ) وحى
.

قـرآن مـجید به توسط فرشته وحى , جبرئیل از سوى خداوند و بر وفق آنچه در لوح محفوظ
ثبت است , به عین الفاظ بر قلب [ قواى دراکه ] حضرت رسول (ص ) وحى یا نازل شده است
. وحـى , پـدیـده اى اسـت واقعى و عینى و روحانى و عبارت است از ارسال پیام از سوى
خداوند به ان , و در مورد قرآن به حضرت خاتم الانبیاء (ص ). قرآن پژوه معاصر
, محمد هادى معرفت , در تعریف وحى نشده است : وحى پدیده اى است روحانى که در
بعضى از مردم پدید مى آید که با آن به خصایص روحى , ممتاز مى گردند که آنان را
سـزاوار اتصال به ملااعلى مى گرداند , و این یا با مکاشفه در باطن نفس است یا با
شنیدن که گـیـرنـده وحـى احـسـاسـى ناگهانى را درمى یابد که از خارج وجودش بر او
نازل مى گردد و برخاسته از ضمیر خود او نیست . و مى افزاید که وحى از مقوله ادراک
وصف ناپذیر است و این پدیده روحانى را ى که شایسته دریافت آن است درمى یابد. و جز
او ى نمى تواند ژرفناى آن را وصف کند , مگر آنکه به آثار و عوارضش از آن تعبیر
کند. ( مهید , 1/26 ) همو وحى را سه گونه مى داند. 1 ) بـه صـورت رؤیـاى
صـادقـه 2 ) به وساطت جبرئیل 3 ) به صورت مباشر ( بدون واسطه ) که مخصوصا دو صورت
اخیر بر حضرت رسول (ص ) فرود مى آمده است . و صورت اول در آغاز بعثت براى حضرت (ص
) پیش مى آمده است . شادروان رامیار براى وحى مراحل هفت گانه شمرده است ( تاریخ
قرآن , 112 ). و فرق آن را با الهام باز نموده است ( پیشین , 145 به بعد ).
شـادروان عـلامـه طـبـاطـبایى مى نویسد : آنچه از قرآن به دست مى آید این است که
این کتاب آسمانى [ قرآن ] از راه وحى اى که به پیغمبر اکرم (ص ) شده به دست آمده ,
و وحى یک نوع تکلیم آسـمـانـى ( غـیـر مادى ) است که از راه حس و تفکر عقلى درک
نمى شود , بلکه با درک و شعور دیـگـرى اسـت که گاهى در برخى از افراد به حسب خواست
خدایى - پیدا مى شود , و دستورات غیبى یعنى نهان از حس و عقل را از وحى و تعلیم
خدایى دریافت مى کند. عهده دارى این امر نیز نبوت نامیده مى شود. ( قـرآن در
اسـلام , 107 ) همچنین : عقیده عمومى مسلمین - که البته ریشه آن همان ظواهر لـفـظى
قرآن است - درباره وحى قرآن این است که قرآن مجید به لفظ خود سخن خداست که به
وسـیله یکى از مقربین ملائکه که موجوداتى آسمانى هستند , به پیغمبر اکرم (ص )
فرستاده شده است . نام این ملک یا فرشته , جبرئیل و روح امین است . سخن خدا را
تدریجا در مدت بیست و سه سال به پیغمبر اکرم (ص ) رسانیده و به موجب آن به آن حضرت
یت داده شده که لفظ آیات آن را بر مردم بخواند. ( پیشین , 90 ). بـه گـفته
مرحوم رامیار , واقعیت وحى به انبیاء به تواتر تاریخى رسیده است و مورد تایید
یاران و حتى دشمنان ایشان بوده است , ولو آنکه در تبیین و توجیه آن اختلاف نظر
بسیار است . ( تاریخ قرآن , 133 ). در حـین نزول وحى به حضرت رسول (ص ) احوال
سنگین گوناگونى دست مى داده است نظیر لـرزیدن , در هواى سرد عرق ریختن , به ح ى
نزدیک به بیهوشى و بهت درآمدن , و گاه قبل از فرارسیدن وحى , صدایى مانند زنگ (
) مى شنیده است . بهترین و کاملترین توصیف از آغاز شدن وحى در سیره ابن هشام
آمده است . ( ـ سیرت رسول اللّه , 1/205 به بعد , باب دوازدهم . ) پـس از
انـقـضـاى هـر نوبت از وحى , حضرت رسول (ص ) الفاظ قرآن را که به نحوى روشن در
خـاطـرش نـقش بسته بوده است , به یاد مى آورده و به کاتبان وحى که عده آنان را تا
چهل نفر از صـحـابه با سواد ( از جمله خلفاى چهارگانه , ابى بن کعب , زید بن ثابت
, طلحه , زبیر , سعد بن ابـى وقـاص ) یـاد کـرده انـد , امـلا مـى فـرمـوده انـد و
آنان با نوشت افزارهاى بسیار ابتدایى آن را مـى نـوشته اند , و سپس با نظارت
مستقیم حضرت (ص ) بر مردم مى خوانده اند و حافظان , حفظ مى کرده اند. ( درباره
حافظان اولیه ـ تاریخ قرآن , رامیار , 247 به بعد ). ب ) نزول . نـزول قرآن مجید
عبارت است از فرود آمدن وحى به تفاریق , از مصدر وحى ( خداوند ) به مهبط وحـى (
قـلـب حـضـرت رسول - ص - ) در طى مدت بیست و سه سال از لیلة القدر ( شبى از شبهاى
فرد دهه آ رمضان ) سال اول بعثت , تا اندکى پیش از وفات آن حضرت (ص ). در قرآن
مجید , نزول وحى چون به خداوند نسبت داده شود , و تنزیل نامیده مى شود.
نخستین سوره اى که بر حضرت رسول (ص ) نازل شده است , سوره علق ( اقرا ) است .
بـعضى گفته اند ابتدا فقط پنج آیه اول این سوره نازل شده است , بعضى از محققان هم
برآنند که نخستین سوره کامل که نازل شده است , فاتحة الکتاب ( سوره حمد ) است . (
مهید , 1/93 - 98 ). آ ین سوره اى که نازل شده است , سوره نصر است . بـعـضـى
از قـرآن پـژوهان گفته اند که قرآن بتمامه در لیلة القدر به صورت جملة واحدة (
یکباره ) از لوح محفوظ به بیت العزة یا بیت المعمور ( در آسمان چهارم ) نازل شده ,
و سپس نجوما یا منجما یعنى بخش بخش و به تفاریق در طول مدت 23 سال به تفصیل نزول
یافته است . ( بحارالانوار , 18/253 - 254 ). مـلا مـحسن فیض گفته اند مراد از این
[ دو نحوه نزول ] نزول معناى قرآن به قلب (ص ) اسـت ... سـپـس در طول بیست
[ و سه ] سال , هر بار که جبرئیل بر او ظاهر شده و وحى آورده و الفاظ آن را بر
حضرت مى خوانده است , بخش بخش از باطن قلب او به ظاهر زبانش نزول مى یافته است . (
مقدمه نهم از تفسیر صافى ). عـلامه طباطبایى هم بر آن است که حقیقت قرآن , یعنى
کتاب مبین در یک شب ( لیلة القدر ) بر قـلـب رسـول خدا (ص ) نازل شده و سپس همین
قرآن بعد از آنکه تفصیل یافت , تدریجا در طى مدت دعوت نبوى , نزول یافته است . (
المیزان , ذیل تفسیر آیه 185 بقره . ) نزول تدریجى قرآن , نظر به چند علت یا حکمت
داشته است . 1 ) رخ دادن پیشامدهایى که دستورى و حیانى یا الهى مى طلبید , 2 )
انى پرسشى داشتند که جواب اقتضا مى کرد , 3 ) تشریع حکمى در موقع مناسب و معین
لازم مى نمود. 4 ) پایدار ساختن ( فرقان آیه 32 ) , 5 ) ایجاد روحیه ثبات
قدم در مؤمنان و مجال دادن به کـافران یا تازه ایمان آوردگان تا براى ترک عقاید
باطله و عادات رذیله و ایجاد عقاید و عبادات و آداب درست به جاى آن ; همچنین سیر
از نرمش و مماشات با کفار به جهاد با آنان . ( تاریخ قرآن , رامیار , 200 - 204 ).
نزول قرآن مجید , چند آیه به چند آیه بوده است که تعداد این آیات را 3 تا 5 گفته
اند. ( پیشین , 201 ).

8
- جمع و تدوین قرآن .

مراد از
جمع و تدوین قرآن این است که چگونه وحى , بیست و سه ساله که به صورت 3 تا 5 آیه اى
نازل مى شد , نهایتا به صورت مدون بین الدفتین و مصحف ( مانند کتاب امروزى )
درآمد. کـهـنـتـریـن مـنـبع این بخش مهم از سرگذشت یا تاریخ قرآن در احادیث اهل
سنت و نیز تا حدودى احادیث شیعه است . چنانکه حاکم در مستدرک گفته است جمع و تدوین
قرآن , سه مرحله دارد : الف ) زمان حضرت رسول (ص ) , ب ) زمان ابوبکر , ج ) زمان
عثمان . الف ) زمان حضرت رسول (ص ) . در سـراسـر عصر نزول وحى و حیات (ص )
, قرآن به صورت مکتوب ولى پراکنده بود یعنى صحیفه به صحیفه . و چنانکه اشاره شد با
نوشت افزارهاى ابتدایى و بر روى چیزهایى نظیر تکه هاى چرم , استخوانهاى شـانـه و
دنده و شتر , چوب درخت ما که پوست آن را کنده بودند , سنگهاى صاف و صیقلى
و قطعاتى از حریر و اندکى نیز کاغذ نوشته شده بود. در این مرحله , مهم این بود که
بسیارى از صحابه , قرآن را حفظ بودند. سوره هاى قرآن کامل بود و حتى نام داشت ,
اما تا پایان حیات رسول اللّه (ص ) مجموع بین الدفتین نبود. مهمترین عللى که
(ص ) را از جمع نهایى و کتاب ساختن قرآن باز مى داشت دو واقعیت بـود 1 )
باب وحى باز بود و در هر وهله از وحى آیاتى نازل مى شد که حضرت (ص ) به کاتبان وحى
مى فرمود : این آیه یا آیات را در فلان سوره بین کدام آیه ها قرار دهید. 2 ) دیگر
آنکه به گفته خطابى (ص ) همواره در انتظار نسخ احتمالى بعضى از احکام قرآن
یا نسخ تلاوت قسمتى از آن بود. ( ترجمه اتقان , 1/200 ). لذا تا وحى به پایان نمى
رسید , امکان تدوین و مصحف سازى نبود. بعضى برآنند که مراد از جمع قرآن در عصر
رسول اللّه (ص ) همان حفظ آن در دلها بوده است . ( تاریخ قرآن , رامیار , 211 ).
جمع در زمان رسول اللّه (ص ) را اصطلاحا تالیف گویند. ( پیشین , 213 ).

 مشاهده متن کامل ...
اعجاز قرآن
درخواست حذف اطلاعات
مقاله قرآن و کامپیوتر نوشته « رشاد خلیفه» دانشمند مسلمان مصری دارای درجه پی اچ دی در رشته ی سیستمها و آریزونای ست که مدتی معاون سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بوده است . وی با کمک عده ای از مسلمین متخصص و صرف وقت بسیار تحقیقات گسترده ای را در نظم ریاضی کاربرد حروف و کلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آیات 11 تا 31 سوره مدثر که عدد 19 را کلید رمز اعجاز آمیز قرآن و آسمانی بودن آن معرفی میکنند به کمک عدد 19 توانست رمز نظم ریاضی حیرت انگیز و اعجاز آمیز حاکم بر حروف قرآنی را کشف نماید. رشاد خلیفه ، نخستین بار ترجمه قرآن مجید از عربی به انگلیسی را در 12 جلد نگاشت . این ترجمه ها توسط مؤسسه « روح حق» واقع در شهرستان توسان ای آریزونای بچاپ رسید. مقاله قرآن و کامپیوتر در پایان جلد اول کتاب ترجمه قرآن درج شده است. اینک متن مقاله : در چهارده قرن اخیر نوشته های بیشمار ادبی شامل کتاب ، مقاله . گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن برشته تحریر در آمده است . دراین نوشته ها فصاحت بیان ، فضیلت ادبی، معجزات علمی، سبک و حتی جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشریح شده است. با وجود این، تحقیق در اعجاز قرآن بعلت احساسات بشری، بیطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقیده نویسنده برعلیه آن قلم فرسایی شده است . چون مطالعات وپژوهش های قبلی به بوسیله بشر انجام شده خواهی نخواهی تمایلات ونظرات ضد ونقیض نویسندگان در آنها به چشم میخورد ، این نوشته ها نتوانسته اند افراد غیرمسلمان را قانع کنند که قرآن کتاب آسمانی است و دلایل نویسندگان درایشان مؤثر نبوده است. معجزه ای که در این رساله پژوهشی ارائه می شود برمبنای اصولی بی چون و چرا و خالی از شک و شبیه و غیرقابل تغییر استوار است بدین ترتیب که فن کامپیوتر با کشف سیستم اعدادی اعجاز آمیز قرآن مدلل می دارد که قرآن مجید بدون شک ساخته فکر بشر نمی تواند باشد. خواست خدای توانا بوده است که این نظم پیچ در پیچ عددی قرآن مخفی نماند تا تایپ شود که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نیز در عرض گذشت قرون بوسیله ذات او محافظت میشده و از گزند تغییر ، افزایش یا کاهش در امان مانده است. رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصراً از این قرارند : 1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است. 2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19). 3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آ قرآن است. 4- سوره علق 19 آیه دارد. 5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد. 6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است. 7- این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است. 8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) . 9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19). 10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آ ین آیه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» می باشد. (آیه 30) . 11- پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل « فاتحه الکتاب» را آورد که با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19 حرف) اغاز می شود . این بیانیه 19 حرفی بالفاصله بعد از نزول آیه «برآن دوزخ 19 فرشته موکلند» نازل شد . این مراتب گواهی ارتباط آری از شبهه آیه 30 سوره مدثر(عدد 19) و اولین بیانیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» (عدد 19) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر عدد 19 بنا نهاده شده است. 12- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می فرماید : الف) بی ایمانان را آشفته سازد. ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است. ج) ایمان مومنان تقویت نماید. د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و یت بزداید. ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد. 13- آفریننده بمامی آموزدکه این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان است (آیه 31 سوره مدثر)ویکی از معجزات عظیم قران است. (آیه 35). 14- هرکلمه از جمله آغازیه قرآنبسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن بنحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه ‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بارکلمه “ الله “ 2698بار(42*19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده می شود. 15- قرآن 114سوره دارد که هر کدام از سوره ها با آیه افتتاحیه “ بسم الله الرحمن الرحیم “ آغاز میشود بجز سوره توبه (شماره 9) که بدون آیه معموله افتتاحیه است،لذا آیه “ بسم الله الرحمن الرحیم“ در ابتدای سوره ها 113 بار تکرار شده است.چون این رقم به 19 قابل قسمت نیست وسیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصد وچهاردهمین آیه بسم الله را در سوره النمل که دوبسم الله دارد(آیه 27) (آیه افتتاحیه وآیه 30 )بنابراین قرآن مجید 114 بسم الله دارد. 16- همانطور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هر گاه از سوره توبه شروع کرده آنرا سوره شماره یک وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همین ترتیب جلو برویم ، ملاحظه می شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم الله تکمیلی را دارد .از این نظم نتیجه می گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان از لحاظ ترتیب سوره ها یکی است . 17- تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) میباشد. 18- قرآن مجید شامل اعداد بیشماری است .مثلاً : ما موسی را برای جهل شب احضار کردیم ،ما هفت آسمان را آفریدیم .شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) میباشد. 19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنیم ، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود . 20- حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود. 21- یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست که29 سوره با حروف رمزی شروع میشود که معنی ظاهری ندارند ، این علامات در هیچ کتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی شوند .این حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد 19 بنا شده است.اولین نشانه این ارتباط اینست که29 سوره از قرآن با این علامات شروع میشود.تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعداد خود رمزها نیز14میباشد.هرگاه تعدادسوره ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع کنیم ، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود. 22- خداوند توانا بما یاد میدهدکه در هشت سوره وسوره های شماره( 10،12،13،15،26،27،28 ،31)دو آیه اول که با این رموز آغاز میشوند حاوی وحامل معجزه قرآن هستند،باید توجه داشت که قرآن کلمه “ آیه “ را بمعنی معجزه بکار برده است . باید کلمه آیه دارای معانی متعددی باشد که یکی از آنها معجزه است ونیز باید دانست که خود کلمه معجزه در هیچ جای قرآن بکار برده نشده است.بدین جهت قرآن مناسب تفسیر نسلهای گوناگون بشریت است مثلاً نسلهای قبلی (پیش ازکشف اهمیت حروف رمزی قرآن )کلمه آیه رادر این هشت سوره ،آیه نیم بیتی می پنداشتند ،ولی نسلهای بعدی که از اهمیت این رموزبا خبر شدند آیه را به معنی معجزه تفسیر کرده اند. بکار بردن کلمات چند معنایی و مناسب برای همه نسلهای بشر در زمانهای گوناگون خود یکی از معجزات قران است. 23- سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است. 24- سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است. 25- بدین ترتیب در میی د که دو سوره قرآنی فوق الذکر (شماره 50 و 42 ) به اندازه همدیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود : “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می نماید و 114 ق مذکور گواه 114 سوره های قرآن است. این احتساب اعداد آشکار و گویا ، مدلل می دارد که 114 سوره قرآن ، تمام قرآن را تشکیل می دهند و چیزی جز قرآن نیستند. 26- آمار کامپیوتر نشان میدهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود ، دارای تعداد معینی ق (57 مورد ) هستند ، گوئی خداوند توانا می خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است. 27- یک نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می دارد که هر کلمه و در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یک سیستم اعدادی بخصوصی که بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد ، فرعون و اخوان لوط “ در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر بجای « اخوان » در سوره ق کلمه « قوم » بکار بدره می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذکر کلمه قوم بجای اخوان، حرف « ق» در این سوره 58 بار تکرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد ، بدین معنی که با جایگزین یک کلمه بجای دیگری نظم قرآن از بین میرود. 28- تنها سوره ای که با حرف « ن » آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 « ن » دارد که به 19 قابل قسمت است ( 7×19). 29- سه سوره اعراف (شماره 7 ) مریم ( شماره 19 ) و ص ( شماره 38) که با حروف « ص» شروع میشوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند ( 8×19). 30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 میباشد ( 18 × 19) . 31- در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 میباشد ( 15×19). 32- در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز « حم » شروع میشوند تکرار حروف 2166 میباشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره های قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند. باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن ، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است ، اما در موارد دیگر ، بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آنها اشخاص تحصیل کرده باید از ماشینهای الکترونیکی کمک بگیرند . 33- در سوره های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز « الم » شروع میشوند تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 میباشند ( 1404*19). 34- در سوره های 20و26و27و28و36و42 که با رمز « طس » یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز میشوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد میباشد ( 26*19). 35- در سوره های 10و11و12و14و15 که با رمز « الر» آغاز می شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد ( راء ) تنها در سوره سیزدهم ،9،97 مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد 19 می باشد (511*19). 36- در سوره هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد می باشد (438*19). 37- در سوره رعد ( شماره 13 ) که با حرف رمزی “المرا“ آغاز می شود ، تعداد حروف (الف ، لام ، میم، را ) 1501 مورد می باشد (79*19). 38- در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19). 39- در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19). 40- در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19). 41- در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19). 42- در سیزده سوره فوق الذکر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد(620*19). 43- در هفده سوره ای که حروف “میم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19). درتاریخ ، کت سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت علاوه بر 43 بند پیشین ، موارد زیر نیز گواه صادقی است: الف: کلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تکرار شده که مضربی از عدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینکه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی که اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دسترو زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“ می آمد ، سیستم ریاضی قران بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“. ب: مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت حروف آغازین آمده است ، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بکار رفته اند: حرف “ک“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه ، حرف “ی“ 345 مرتبه ، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است: 345+ 168+137+122+26= 897 که مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک، ه ، ی ، ع ، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آنکه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد(798=57*14). پ: در قرآن بعضی از کلمات با کلمه های دیگر که از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند ی ان به کار رفته اند. مثلاً : 1- کلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بکار رفته است و به همان تعداد (145 بار ) کلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش بکار رفته است. 2- کلمه “دنیا “ 115 بار و کلمه “آ ت“ هم 115 بار بکار رفته است. 3- کلمه “ملائکه“ 88 بار در قرآن آمده است و کلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 بار بکار برده شده اند. 4-“حر“ یعنی گرما 40 بار و کلمه “ برد“ یعنی سرما نیز 40 بار بکار برده شده اند. 5- کلمه “مصائب“ 75 بار و کلمه “شکر“ نیز 75 بار 6- کلمه زکات 32 بار و کلمه “برکات“ نیز 32 بار . 7- کلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و کلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار . 8- کلمه “یوم “ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتیب 365 بار و 12 بار بکار رفته اند. 9- کلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و کلمه “امرأه “ به معنی زن نیز 24 بار در قرآن بکار رفته اند. 10- کلمه “ “ بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است. آیا اینها تصادفی است؟ ت: تفاوتهایی د رحدود یک ده هزارم. ضمن بررسی سوره مریم و زمر دیدم که نسبت “درصد“ مجموع حروف ( ک، ه ، ی ، ع، ص) در هردو سوره مساوی است با اینکه باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد. اما هنگامیکه محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم (0001/0 ) بیش از سوره زمر است . این تفاوتهای جزئی راستی عجیب و حیرت آوراست. نتیجه: 1- یک مؤلف هر قدر هم که توانا باشد هر گز نمی تواند د رذهن خود حروف و اعدادی به اندازه معین بگیرد سپس از آنها مقالات و یا کت بنویسد که همچون قرآن حتی شماره ها و حروف و کلمات آن نیز به اندازه و شمرده شده در آید مثلاً حروف مقطعه “الم“ به ترتیب “الف“ بعد “ لام“ و سپس “میم“ از دیگر حروف در سوره های مربوطه بیشتر باشد. از طرف دیگر تعداد حروف مقطعه 14 حرف باشد یعنی درست نصف تعداد حروف الفبای عربی. اگر مشاهده کردیم انسانی در مدت 23 سال با آن همه گرفتاری ؛ سخنانی آورد که نه تنها مضامین آنها حساب شده و از نظر لفظ و معنی و محتوا در عالیترین صورت ممکن بود ؛ بلکه از نسبت ریاضی و عددی حروف چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر یک از حروف الفبا در هریک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاضی دارد. آیا نمی فهمیم که کلام او از علم بی پایان پروردگار سرچشمه گرفته است؟ 2- رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید. تمام محاسبات فوق در صورتی صحیح خواهد بود که به رسم الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم مثلاً اسحق و زکوه و صلواه را به همین صورت بنویسیم نه بصورت اسحاق و زکات و صلاه . در غیر اینصورت محاسبات ما بهم خواهد ریخت. 3- عدم تحریف قرآن. در قران مجید حتی کلمه و حرفی کم و زیاد نشده و الا بطور مسلم محاسبات کنونی روی قرآن فعلی صحیح از آب در نمی آمد و کلمات و حروف حساب شده نظام کنونی حروف قرآن را بکلی به هم می ریخت. پس این نشانه دیگری بر عدم کوچکترین تحریف در قرآن مجید است. حال فرموده را یاد آوری می کنم که فرمود: «عجائب و شگفتیهای قرآن پایان ناپذیر است و قرآن ظاهرش خوشایند و باطنش عمیق است. عجائبش را نمی توان شمرد و غرائبش هرگز کهنه نشود مؤمن هرگاه قرآن بخواند بوی عطر مانندی از دهانش خارج شود.» «امیدوارم خوانندگان گرامی در انجام وظیفه دینی و کتب ثواب ا وی و خشنودی پروردگار ، تاجایی که می توانند این معجزه را نشر و گسترش دهند تا اعجاز قرآن بیش از پیش روشن گشته و این کتاب شریف و گرانقدر از مظلومیت خارج و قانون زندگی واقعی گردد. در پایان با تمام وجود و با فریادی بلند به امت ی می گویم ای ملت ی قرآن را بخوانید و عمل کنید که سعادت بشر در آن نهفته است.

مشاهده متن کامل ...
کدام سوره قران مشکل گشاست,نام سوره مشکل کشا چیست
درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها:سوره مشکل کشا,کدام سوره قران مشکل گشاست,نام سوره مشکل کشا,کدام سوره مشکل گشاست,سوره مشکل کشا کدام است,اسم سوره مشکل کشا قران,سوره مشکل کشا کدام سوره قران است,چه سوره ای ازقران مشکل کشا است,سوره هاى مشکل گشا,دعاهای مشکل گشا,ذکرهای مشکل کشا,ایه مشکل کشا,

کدام سوره قران مشکل گشاست

 

 ادامه در: http://jazab98.ir/sura-need/

search results خواص درمانی و مشکل گشایی سوره های قرآن به اجمال - نیک صالحی www.niksalehi.com/din-andishe/archives/216179.php translate this page خواص درمانی و مشکل گشایی سوره های قرآن به اجمال فاتحه مال وثروت – زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها – رهایی از عزاب ... سوره ای با خاصیت معجزه گری www.tebyan.net › صفحه اصلی › قرآن › مقالات قرآنی translate this page apr 23, 2015 - در اثرات سوره های قرآن اثرات عجبیبی ذکر شده که هر کدام یک معجزه ای می باشند. اما در سوره های قرآن آنچه ... 2) عجیب و مشکل گشا. اگر ی به نیت ... سوره ای که خواندنش در زندگی معجزه می‌کند - باشگاه خبرنگاران جوان www.yjc.ir › اجتماعی › باشگاه شبانه translate this page لذا در اثرات سوره های قرآن اثرات عجبیبی ذکر شده که هر کدام یک معجزه ای می باشند. اما در سوره های قرآن آنچه که خیلی ... 1) عجیب و مشکل گشا اگر ی به نیت قضای ... آیه ای که خواندنش گره گشای مشکلات است. - هــم انــ ـی دینــی 2 andiseh57.parsiblog.com/.../آیه+ای+%25d9%2583ه+خواندنش+گره+... translate this page may 12, 2011 - آیه ای که خواندنش گره گشای مشکلات است. ... دیروز صبح حضرت آیت الله سید کمال فقیه ایمانی آیهی 128 از سوره ی توبه را ... نکتــه های قرآنــی ذکرمعبود* ذکر و دعا * - گره گشا و رفع هم و غم zekremabod. /category/10 translate this page در مشکلات دنیا و آ ت و مسائل فردی و اجتماعی از آن بهره گرفته. به نتیجه مطلوبشان برسند و .... موضوعات مرتبط: ختم بعضی سوره ها وآیات قرآن ، گره گشا و رفع هم و غم. قرآن و حدیث - دعاهای مشکل گشا (قسمت چهارم) saghalain-zf.mihanblog.com/post/57 translate this page aug 30, 2010 - در رکعت سوم پس از سوره حمد صد مرتبه نصر من الله و فتح قریب (سوره صف آیه 13) و در رکعت چهارم پس از سوره حمد صد مرتبه انا فتحنا لک فتحا مبینا ... دعاهای مشکل گشا 2oaa.mihanblog.com/ translate this page nov 22, 2013 - سوره فاتحه الکتاب را بیست و یک بار بخواند بعد از صبح و بیست و دو بار بعد از ظهر و بیست و ... البتّه اگر مشکلات خواننده این دعا بسیار سخت و غیر قابل تحمّل است. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ .... استخاره آنلاین با قرآن کریم. . دستورات مشکل گشا از آیت الله بهجت(ره) www.hawzah.net/fa/article/view/93040 translate this page دستورات مشکل گشا از آیت الله بهجت(ره) ... (سوره ی ابراهیم، آیه ی 28) چه بهشتی می شد دنیا ... آیا با وجود اشتغالات اجتماعی می توان عبادات، از قبیل قرائت قرآن و و. ذکرهای تجربه شده جهت رفع مشکلات - بیتوته www.beytoote.com/religious/daru-manavi/solve1-problems.html translate this page ختم یا الله ختم سوره حمد دعای زفع گرفتاری,دعای رفع مشکل,دعاهای مشکل گشا,دعای برای رفع ... آیا در قرآن بیان شده است که زن نمی‌تواند قاضی یا مرجع تقلید شود؟ دعاهای مشکل گشا که سریع تر اجابت می شوند - دوست قرآنی www.doostqurani.ir/post/345 translate this page دعای سری الجابه,دعای مشکل گشا,مشکلگشا,دعای براورده شدن حاجت,دعای سریع بگیرد,دعایی که سریع بگیرد,دعا های سریع اجابت میشود,,دعاهای مشکل گشا که سریع تر ... دعاهای مشکل گشا - تکناز www.taknaz.net/news_cats_251.html translate this page دعاهای مشکل گشا, تکناز,ع های دیدنی,خنده دار,تصاویر جالب, اس ام اس جدید,مطالب ... خاصیت سوره حمد در شفای بیمار (مشکل گشا ) ... دعایی برای فراموش ن قرآن. انس باقرآن ونهج البلاغه - کتاب گره گشا grehgosha. /category/8/کتاب-گره-گشا translate this page dec 24, 2011 - صادق(ع) : فرمودند ی که 100آیه از هر جای قرآن بخواند وپس از آن 7 ... سورة انعام : جهت رفع مشکلات باقر(ع)فرمودند : هرگاه علتی یا مشکلی برای ... معجزه قران و ادعیه - ادعیه بخت گشایی www.faribaa9999. /cat-2.aspx translate this page sep 28, 2016 - ... و ادعیه - ادعیه بخت گشایی - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی. ... رکعت دوم بعد از سوره مبارکه حمد از آیه ۹۳ سوره مبارکه انعام تا آ این ... آیه ای در قرآن برای گره گشای بخت برای دختران - پرشین وی www.persianv.com/ahkam/267376.php translate this page nov 20, 2014 - آیا آیه ای در قرآن برای درخواست ازدواج از حق تعالی وجود دارد که گره گشای بخت برای دختران باشد؟(البنه به جز آیه 74 سوره فرقان ). سحر و جادو و بستن ... هنگام خواب چه سوره هایی را بخوانیم؟ - بیتوته www.beytoote.com/religious/daru.../special-chapters-sleep.html translate this page انواع دعاهای مشکل گشا قبل از خو دن مستخبات قبل از خواب,مسبحات,دعا,دعا ,دعاهای مشکل گشا,دعای ... تلاوت قرآن و یاد خدا در شب نیز برای آرامش تاثیر بسیار دارد. 37 . برچسب عجیب و مشکل گشا - معجزه قران و ادعیه - بلاگ اسکای faribaa9999.blogsky.com/tag/ -عجیب-و-مشکل-گشا a description for this result is not available because of this site's robots.txt learn more قلب قرآن(سوره یس) و موفقیت yasin714. / translate this page قلب قرآن(سوره یس) و موفقیت - سوره یس،موفقیت(مدیریت زمان-مدیریت ... «یاسین»، حلال مشکلات و برطرف کننده گرفتاری ها؛ ... منابع:۱-یاسین مشکل گشای مشکلات. سماموس - دعاهای مشکل گشا somamus. /post-84.aspx translate this page سماموس - دعاهای مشکل گشا - اجتماعی. ... هر هفت مرتبه آیه 7 از سوره ممتحنه «عسی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم موده و اله قدیر، و الله غفور رحیم» را به کف ... سنگر فرهنگی مذهبی آل رسول - دعا های مشکل گشا oloomquran. /category/34/دعا-های-مشکل-گشا translate this page سنگر فرهنگی مذهبی آل رسول - دعا های مشکل گشا - هیت فرهنگی مذهبی آل رسول شوشتر. ... خاصیت سوره حمد در شفای بیمار (مشکل گشا ) ... دعایی برای فراموش ن قرآن فضیلت و خواص سوره حمد - فهرست قرآن quran.anhar.ir/fazilat-60.htm translate this page 2) عجیب و مشکل گشا. اگر ی به نیت قضای حاجت دو رکعت بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از ان سوره حمد را تلاوت نماید و ... فضیلت سوره های قرآن - اشعار قرآنی ghasemi90. /cat-22.aspx translate this page نمونه ی مومنان; سوره مبارکه تحریم; آیه شریفه 11 ... موسی بن جعفر(ع) فرمود: «تلاوت سوره تبارک (فرقان) را ترک مکن چرا که هر ی آن را ...... 2) عجیب و مشکل گشا. یا، "قلب قرآن" مشکل‌گشای مشکلات: آثار و برکات "سوره مبارکه یس" vista.ir/.../خواص-شگفت‌انگیز-یس-%25d8%258c-یا%25d8%258... translate this page پدیدآورندگان : نویسنده: علی رستمی‌چافی موضوع : قرآن - سوره یس - خواص , قرآن - سوره‌ها و ... قرآنی · خواص شگفت‌انگیز "بسم‌الله الرحمن الرحیم" مشکل گشای مشکلات ... آیات مشکل گشا - وسلات ...اذکار ، دعاها و ت taw olat. /category/5 translate this page اذکار،دعاها،ختومات،توسلات(داروهای معنوی) - آیات مشکل گشا - شرح ادعیه و اذکار ... محتوای سوره: ... قران مجید ، دعا را در جهات مختلف طرح می کند که دانستن آن لازم است : 1. خواص آیات قرآن - کانون گفتگوی قرآنی www.askquran.ir › ... › نزول قرآن › سور ه ها و آیات translate this page jul 9, 2008 - در این تاپیک قصد دارم به معرفی آیات مشکل گشا وسود مند قرآن بپردازم لذا ... در کتاب مصباح کفعمی آمده است که آیه ۱۳۱ و ۱۳۲ سوره طه را بنویسد و بر ... خواص درمانی و مشکل گشایی سوره های قرآن به اجمال www.balal-zah.ir/fa/module.content_page.75.html translate this page فاتحه مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها - رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان - راه رسیدن به بهشت ... دعاهای مشکل گشا | پرسمان دانشجویی - علوم قرآن و معارف قرآن quran.porsemani.ir/node/2545 translate this page آیا دعایی هست که در سخت ترین شرایط بتوان در کمترین زمان مشکل گشا باشد؟ .... این سخن، اشاره به آیه 216 سوره «بقره» دارد که مى فرماید: «عَسى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ ... دعاهای مشکل گشا ختم قران گروهی for (android) free on ... m.mobomarket.net/free- -دعاهای-مشکل-گشا-ختم-قران-گر... translate this page دعاهای مشکل گشا ختم قران گروهی apk for android, 100% safe and ... این نرم افزار ارزشمند شامل مجموعه ای از دعاهای مشگل گشا ، خواص آیات و سوره های قرآن و . مشکل گشای مؤمنین - مرکز اطلاع رسانی غدیر www.ghadeer.org/book/1566/247540 translate this page مشکل گشای مؤمنین , ابراهیم احمدیان , ... بر دستورها و برنامه های قرآنی، بی گمان الفاظ و کلمه ها و آیه ها و سوره های قرآن نیز شفایند و هر گره ای را می گشایند و هر گونه سختی ... معجزه سوره یاسین قرآن | وب سایت شخصی امید دین پرست - اسرار موفقیت omiddinparast.ir › اذکار و ادعیه translate this page jul 8, 2014 - { یس } یکی از سوره های مبارکه قرآن می باشد که به آن لقب « قلب قرآن » داده ... در ص ۲۳۲ کتاب کلیدهای مشکل گشا را به همراه سوره یاسین معرفی نمایم که ... کدام سوره مشکل گشاست - 2016 با و رایگان film2016.rozblog.com/post/287/کدام-سوره-مشکل-گشاست.html translate this page ختم یا الله ختم سوره حمد دعای زفع گرفتاری,دعای رفع مشکل,دعاهای مشکل گشا,دعای برای رفع مشکل. ... دعاهای مشکل گشا که سریع تر اجابت می شوند - دوست قرآنی. کدام سوره مشکل گشاست | سایت تفریحی فان کده msearch.top/post/کدام-سوره-مشکل-گشاست/ translate this page oct 19, 2016 - کدام سوره مشکل گشاست ... دو آیه قرآن به صورت صریح بحث حجاب را مطرح کرده اند آیه سوره نور و آیه سوره احزاب به طور. شپش pediculus مقدمه اگر چه ... آرشیو کامل بخش دعاهای مشکل گشا - ع www.pcparsi.com/cat/دعاهای-مشکل-گشا-11.html translate this page دعاهای مشکل گشا. ... از فضایل سوره >> دعای مجیر و ترجمه این دعا >> با دعای چهل کلید و خواص ... آیه ای در قرآن برای گره گشای بخت برای دختران >> دعاى روز هشتم ماه ... بنام "خدا"یی که باران رحمتش همیشه جاریست - "مشکل گشای زین ... www.pellepelletakhoda. /post-54.aspx translate this page "مشکل گشای زین العابدین(علیه السلام). ... با دو آیه بعد آن و سه آیه آ سوره بقره را بخواند بدی در خود و نبیند و به نزدیک او نیاید و قرآن را فراموش نکند. ت بهار:سوره ای که خواندنش در زندگی معجزه می‌کند www.dolatebahar.com/telex-46972.html translate this page apr 30, 2015 - لذا در اثرات سوره های قرآن اثرات عجبیبی ذکر شده که هر کدام یک معجزه ای می باشند. اما در سوره های قرآن آنچه ... 1) عجیب و مشکل گشا. اگر ی به نیت ... سوره ای که خواندنش معجزه می کند - جام جم آنلاین jamejamonline.ir/online/.../سوره-ای-که-خواندنش-معجزه-می-کند translate this page apr 24, 2015 - من شنیده ام یک سوره در قرآن هست که خواندنش در زندگی معجزه می کند. این کدام سوره است؟ شاید این ... 2) عجیب و مشکل گشا اگر ی به نیت قضای ... 2 . 5-دعاهای بخت گشایی و ازدواج - و ختم مجرب برای حاجت(ازدواج و بخت ) doa2007. /category/5 translate this page سوره:فرقان; تعداد آیات:77; محل نزول:مکه; تعداد کلمات:892; تعداد حروف:3733; معنی عنوان سوره: ... آیه اول این سوره که یکی از نامهای قران می باشد و جدا کننده حق از باطل است به علت اینکه قرآن .... مشکل باز شدن بخت و عدم استطاعت به ازدواج در تمام جوامع وجود دارد. دعای مشکل گشا مجرب - کتاب citar.ir/دعای-مشکل-گشا-مجرب-2/ translate this page sep 7, 2015 - کتاب قرآن پر از راز و رمزها و معجزاتی هست که هنوز منو شما به اون صورت نتونستیم ... در این قسمت در مورد ختم سوره فتح جهت مشکل گشایی قرار میدم. کدام سوره قرآن باعث معجزه در زندگی می‌شود؟ - فردا www.fardanews.com/.../کدام-سوره-قرآن-باعث-معجزه-در-زندگی-می‌... translate this page 1) عجیب و مشکل گشا اگر ی به نیت قضای حاجت دو رکعت بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از آن سوره حمد را تلاوت نماید و ... ܓ داروخانه معنویܓ ( آثار و خواص سوره ها، آیات قرآنی و ادعیه ... forum.hammihan.com › ... › گنجینه معنوی › ادعیه و مناجات translate this page sep 14, 2009 - 16 posts - ‎2 authors عجیب و مشکل گشا: اگر ی به نیت حاجت 2 رکعت بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بخواند و بعد از آن سوره حمد را تلاوت ... ازدواج و دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران و دوشیزگان گرامی alihaghshenas.ir/index.aspx?pid=99&articleid=45429 translate this page 2) سوره نور آیه 32( همراه با امید به فضل خداوند و تلاش برای ازدواج ). سوره نور آیه 32 را به وقت اذان .... دعای دسته جمعی برای بازشدن گره از مشکلات ختم قران و دعا و صلوات ... برای حاجت - آسمان خدا s-asemanekhoda. /cat-4.aspx translate this page یس 83 آیه و 729 کلمه دارد عایشه از رسول خدا روایت کرده که در قران سوره ای هست که خواننده را شفاعت کند ..... به نقل از کتاب آیه الکرسی مشکل گشای مشکلات، نادر مرادی. دعاها - تالاب www.talab.ir/religion/invocation translate this page سوره هایی برای اجابت دعا در روزهای هفته · دعای زیبا برای ثروتمند ... دعای مشکل گشا برای ادای قرض · خواص برخی از آیات قرآن آیه به جهت زیادی رزق · دعایی برای بچه دار ... آدینه بوک: خواص شگفت انگیز "یس"، یا، "قلب قرآن"مشکل گشای مشکلات ... www.adinehbook.com/gp/product/9649699608 translate this page خواص شگفت انگیز "یس"، یا، "قلب قرآن"مشکل گشای مشکلات: آثار و برکات "سوره مبارکه یس"در دنیا و آ ت، ... ~علی رستمی چافی - 978-964-96996-0-8 - بزرگترین ... - دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج www.malakootiha.com/دعاهای-کلیدی-و-موثر-برای-بخت-گشایی-ف... translate this page jan 13, 2015 - دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج , دعای گشایش بخت ... برای میسر شدن و تسهیل امر ازدواج ، سوره مبارکه الفجر را یکبار بر ... برای پسران و دخترانی که امر ازدواج بر آنها سخت شده است و با مشکل مواجه شده اند ختم شریفه ذیل که مجرب است و مدت آن یک هفته است پیشنهاد میشود: ... همه دعاهای قرآنی موثر است. یالثارات - سوره ای که خواندنش معجزه می‌کند - سایت خبری انصار حزب الله yalasarat.com/vdcjhievhuqeyoz.fsfu.html translate this page من شنیده ام یک سوره در قرآن هست که خواندنش در زندگی معجزه می کند. این کدام سوره است؟ ... ۱) عجیب و مشکل گشا اگر ی به نیت قضای حاجت دو رکعت بخواند و ... ۱۶ دعای طلایی جهت بخت گشایی khabareno.com › فرهنگستان › مذهبی aug 27, 2013 - مانند ختم بسم الله الرحمن الرحیم ، سوره احزاب در کوزه ، نگین فیروزه ، ختم صلوات .... ختم قران رو نذر کن به نیت باز شدن بخت هردوتاتون. ..... خدایا مشکل ازدواج و اشتغال همه جوونای ایران رو حل کن و دستمون رو بگیر و عاقبت بخیرمون کن خلاصه تاپیک از چه ذکر هایی حاجت گرفتید(حتما پست اول خوانده شود ... www.nowaroos.com › کلوپ › علمی ، فرهنگی ، هنری › مذهبی translate this page jan 2, 2014 - نذر کنید اگه حاجت گرفتین 15 بار قرآن رو ختم کنید. angel .... دعای نادعلی (در زمان بروز مشکل نذر میکنید که 7 بار این سوره رو بخونید) angel ... قرآن ومعنویت - جهت گشایش در کار ghoranvamanaviyat. /tag/جهت-گشایش-در-کار translate this page قرآن ومعنویت - جهت گشایش در کار - مزامین دینی و مذهبی. ... برای پیدا آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، افراد و غیره در هر روز 88 مرتبه ذکر« یا حلیم» خوانده ..... نخستین سوره قرآن است و دارای 7 آیه ومکی می باشد. .... 2) عجیب و مشکل گشا. دین آرامش برای همه و همیشه - ختم سوره توحید برای طی الارض، آسان ... islamforever. /post/303 translate this page دین آرامش برای همه و همیشه - ختم سوره توحید برای طی الارض، آسان شدن امور ،رزق بسیار - خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی و معجزه قرآن و ادعیه. دعای بازکننده گره مشکلات - که www.irannaz.com/news_detail_152.html translate this page دعای بازکننده گره مشکلات. مجموعه : دینی و مذهبی · دعای بازکننده گره مشکلات .... نوزادی که آیات قرآنی برروی بدنش ظاهر می‌شود!!(+ع ) · این پسر بخاطر بیماری اش همیشه ...


مشاهده متن کامل ...
دعا شفا و اعجاز علمی در قرآن(کامل)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل دعا شفا و اعجاز علمی در قرآن(کامل) با و پر سرعت .

دعا شفا و اعجاز علمی در قرآن(کامل)


دعا شفا و اعجاز علمی در قرآن(کامل)

بسمه تعالی

اغلب سوال میشود که چرا انسان در دنیا اینقدر گرفتار مشکلات و سختیهاست و هر به گونه ای و به شکلی  این سختیها را تجربه میکند . در بخشی از کتاب دعا ، شفا و اعجاز علمی در قرآن میخوانیم : « تصوّر راحتی و آسایش دائم ، بدون سختی در جهان مادی برای انسان ، غیر ممکن است . در حدیث قدسی است که خداوند خطاب به حضرت داوود علیه السّلام می فرماید : " ای داوود علیه السّلام، من پنج چیز را در پنج چیز قرار داده ام امّا مردم آن را در جای دیگر می جویند و نمی یابند ، من علم را در گرسنگی قرار داده ام ، ولی مردم آن را در راحتی و آسایش و سیری می جویند و نمی یابند ، عزّت را در اطاعت خود قرار داده ام  ولی مردم آن را در دربار پادشاهان می جویند و نمی یابند ، غنا و بی نیازی را در قناعت قرار داده ام ، امّا مردم در زیادی مال می جویند و نمی یابند ، خوشنودی خودم را در خشم گرفتن بر نفس قرار داده ام ، ولی مردم در رضایت نفس می جویند و نمی یابند ، آسایش و راحتی را در بهشت قرار داده ام اما مردم آن را در دنیا می طلبند و نمی یابند " . سختی ها و مشکلات موجب می شود نقاط ضعف و قوّت انسان آشکار گردد وانسان با غلبه بر هر مشکل و سختی یک درجه بر رشد و تکامل خویش افزوده گردد و... از طرفی نقش مدیریت و تدبیری که انسان به ج میدهد و در کلیه امور زندگی آن ها را به کار میبندد بسیار مهم و آشکار است چه بسا گرفتاریها توسط خود انسان و به واسطه سوء مدیریت ایجاد شوند . در این کتاب به مسائل بسیار مهمی همچون اعجاز علمی قرآن ، نقش دعا و توسل در حل مشکلات ، اهمیت مدیریت و نکات کلیدی آن و همچنین به فراخور مباحث مختلف از موارد کاربردی و درمانی طب سنتی ایران بحث شده است .  

 

فهرست مطالب


عنوان صفحه
مقدمه . . . . ........................... ................................ ................................ ................................
فصل اول، فلسفه بلا و سختی در زندگی انسانها
ابزار امتحانات الهی. . . . ...... ................................ ................................ ................................
فلسفه امتحانات و ابتلائات الهی. . . .. . ................. ................................ ................................
دعا . . . .. . ..................... ................................ ................................ ................................
اهمیّت دعا. . . . .. . .................... ................................ ................................ ................................
آیا دعا با رضا منافاتی دارد؟. . . . ......................... ................................ ................................
موانع استجابت دعا . . . ...... ................................ ................................ ................................
اصول دعا . . . . ........... ................................ ................................ ................................
خلاصه آداب دعا . . . ............................. ................................ ................................
آیا اموری همچون دعا نویسی نیز مورد تایید هست؟ . ..... ................................
ذکر صلوات بر حضرت صاحب الامر علیه السَلام . .. . ...................... ................................
فصل دوم، فضیلت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
سیمای بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم. . . .. . .................. ................................ ................................
چند توسل به بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم. . . ........ ................................ ................................
فراز پایانی دعای ندبه. . . . .. ................................ ................................ ................................
فصل سوم، استغفار
آثار و عواقب گناه. . . . ......... ................................ ................................ ................................
انواع استغفار . . . .. . ................. ................................ ................................ ................................
استغفار واقعی کدام است؟ . . . ........................... ................................ ................................
شرایط استغفار . . . .. . .............. ................................ ................................ ................................
موانع قبولی استغفار. . . . ...... ................................ ................................ ................................
برکات مادی استغفار . . . .... ................................ ................................ ................................
برکات معنوی استغفار . . . .. ................................ ................................ ................................
استغفار . . . .. . .................. ................................ ................................ ................................
استغفار بهترین هدیه برای اموات، پدرومادر، ن و مردان مومن. . .............................
زمان و اوقات استغفار. . . . ... ................................ ................................ ................................
بعضی از انواع استغفار که اثرات خاصّی دارند . . ............................. ................................
زیارت حضرت صاحب ا ّمان علیه السلام بعد از صبح . ...... ................................
فصل چهارم، صلوات
احادیث و روایات در مورد صلوات . . .. . ............... ................................ ................................
مکان و زمان صلوات . . . ................................ ................................ ................................
صلوات، ختم صلوات و آداب ختم صلوات. . . ... ................................ ................................
آداب انجام ختم های صلوات. . . .. . ...................... ................................ ................................
ختم های صلوات که توسط بزرگان شفارش شده است. . .. . ............. ................................
اشعاری در مورد صلوات. . . . ............................... ................................ ................................
صلواتی که از حضرت صاحب ا ّمان )عج( در مکّه به دست ابو الحسن ضرّاب اصفهانى رسیده
فصل پنجم، شب
احادیث و روایاتی که از حضررت رسرول اکرم صرلّی ال علیه وآله وسرل م در مورد شب بیان شده
است. . . . . ... ................................ ................................ ................................ ................................
احادیث و روایاتی که از حضرات معصومین علیهم السّلام در مورد شب بیان شده است
وقت شب. . . . .. . .............. ................................ ................................ ................................
تعداد رکعات شب. . . . .. ................................ ................................ ................................
شرطهای ظاهری و باطنی بیدار شدن از خواب و خواندن شب . .........................
فصل ششم، خواص آثار وبرکات اسماء الحسنی الهی
اسم أعظم خداوند . . . ........ ................................ ................................ ................................
بعضی از اهل معرفت اسماء ال را به ده ده تقسیم کرده اند. . ...... ................................
فصل هفتم، تلاوت قرآن کریم . . .. . ................... ................................ ................................
قرآن کریم خود را چنین معرفی میکند . . ....... ................................ ................................
آداب تلاوت قرآن . . . ........ ................................ ................................ ................................
آداب باطنی قرائت قرآن . . . .............................. ................................ ................................
خواندن از روى قرآن . . . ... ................................ ................................ ................................
تلاوت قرآن در مسجد. . . . ................................ ................................ ................................
تلاوت قرآن در خانه . . . .... ................................ ................................ ................................
فصل هشتم آثار و خواص سور و آیات قرآن سوره مبارکه حمد. . ................................
سوره مبارکه بقره . . . ......... ................................ ................................ ................................
فواید قرائت آیه الکرسی . . . .............................. ................................ ................................
سوره مبارکه آل عمران . . . ............................... ................................ ................................
سوره مبارکه نساء. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مائده. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انعام. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه اعراف. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انفال. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه توبه . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه یونس علیه السّلام. . . .. . .................. ................................ ................................
سوره مبارکه هود علیه السّلام. . . .. . ..................... ................................ ................................
سوره مبارکه یوسف علیه السلام. . . .. . ................. ................................ ................................
سوره مبارکه رعد. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ابراهیم علیه السّلام. . . .. . ................ ................................ ................................
سوره مبارکه حجر. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نحل. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه اسرا . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه کهف. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مریم سلام ال علیها. . . .. . .............. ................................ ................................
سوره مبارکه طه. . . . ........... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انبیاء . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه حج . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مومنون . . . ... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نور. . . . ........... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه فرقان . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه شعرا . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نمل. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قصص. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه عنکبوت. . . . .. ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه روم. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه لقمان . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه سجده. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه احزاب. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه سبا . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه فاطر . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه یس. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه صافّات . . . .... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ص. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه زمر . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مومن )غافر(. . . . ............................ ................................ ................................
سوره مبارکه فصّلت. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه شوری . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ز ف. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه دخان. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه جاثیه . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه احقاف . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه محمّد صلّی ال علیه و آله وسلّم. . . ........................... ................................
سوره مبارکه فتح. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه حجرات. . . . ... ................................ ................................ ................................
................................ ................................ ................................ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ق« سوره مبارکه
سوره مبارکه ذاریات. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه طور . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نجم. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قمر. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه الرّحمن. . . . .... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه واقعه. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه حدید . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مجادله . . . .... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ممتحنه . . . ... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه صف. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه . . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه منافقون. . . . ... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه تغابن . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه طلاق. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه تحریم . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ملک. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قلم . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه الحاقه. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه معارج . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نوح. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه جن. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مزّمّل. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مدثّر . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قیامت. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انسان )دهر(. . . . ............................ ................................ ................................
سوره مبارکه مرسلات. . . . .. ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نبا . . . .. . ............ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نازعات. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه عبس. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه تکویر. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انفطار . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مطفّفین. . . . ... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه انشقاق. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه بروج. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه طارق. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه اعلی. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه غاشیه. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه فجر. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه بلد . . . ........... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه شمس. . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه لیل. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ضحی. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه الم نشرح )انشراح( . . .. . .................. ................................ ................................
سوره مبارکه تین. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه علق. . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قدر . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه بینه. . . . .......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ز ال . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه عادیات. . . . .... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قارعه. . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه تکاثر . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه عصر. . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه همزه . . . ....... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه فیل . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه قریش. . . . ...... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه ماعون . . . ..... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه کوثر . . . ........ ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه کافرون. . . . .... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه نصر . . . ......... ................................ ................................ ................................
سوره مبارکه مسد )تبت(. . . . .............................. ................................ ................................
سوره مبارکه توحید . . . ...... ................................ ................................ ................................
سور مبارکه فلق و ناس. . . . ............................... ................................ ................................
فهرست منابع . . . .. .


با


دعا شفا و اعجاز علمی در قرآن(کامل)


مشاهده متن کامل ...
اسامی قرآن و وجه این نام گذاری ها
درخواست حذف اطلاعات

اسامی قرآن و وجه این نام گذاری ها

قرآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، دارای اسامی و صفات زیادی است که بعضی از آنها توسط دانشمندان علوم قرآنی تحقیق و بیان شده است. ذکر نام های فراوان و اوصاف زیاد باعث شده است که بعضی؛ اوصاف این کتاب را با نام های آن اشتباه گیرند، اما از آن جا که هر صفتی می تواند به صورت اسم استفاده شود، می توان اوصاف قرآن را جزء اسامی آن دانست.

از این رو است که در بین علمای تفسیر، اختلافات فراوانی وجود دارد. و هر یک برای قرآن اسمائی آورده اند،[۱] چنان که مرحوم طبرسی به ذکر ۴ نام برای قرآن اکتفا کرده اند که عبارت اند از: قرآن ،فرقان، کتاب، ذکر.[۲]

ابوالفتح رازی ۴۳ نام برای قرآن آورده است،[۳] که البته بعضی جنبۀ وصفی دارد.

ف رازى در تفسیر کبیر، ۴۰ اسم براى قرآن ذکر نموده است.[۴]

کاشفی سبزواری هم می گوید: برای قرآن ۶۶ نام، از خود قرآن و ۱۲ نام  از احادیث وجود دارد.[۵]

اما بدر الدین زرکشی نقل می کند که «حرالیّ» کت در این زمینه نوشته است و بیش از ۹۰ اسم یا وصف برای قرآن ذکر می کند.[۶]

صاحب مهید از قاضی عُزَیزی، ۵۵ نام برای قرآن ذکر می کند که ۴۳ نام آن با نام هایی که مرحوم ابوالفتوح رازی بیان کرده، مشترک است.[۷]

این ۵۵ نام (یا وصف) از خود قرآن گرفته شده است.

ما در این جا به این اسامی و به آیاتی که این اسما در آن آمده است، اشاره می کنیم:

 1. قرآن (طه، ۲ ـ نساء، ۸۲،…)
 2. فرقان (انفال ۲۹ ـ آل عمران، ۳ و ۴ ـ فرقان، ۱ و …)
 3. کتاب (فاطر، ۲۹ ـ نساء، ۱۰۵)
 4. ذکر (آل عمران، ۵۸ ـ حجر، ۹)
 5. تنزیل (شعراء ۱۹۲ـ انسان، ۲۳)
 6. حدیث ( زمر، ۲۳، کهف، ۶)
 7. موعظه (یونس، ۵۷)
 8. تذکره ( حاقه، ۴۸)
 9. ذکری ( هود، ۱۲۰)
 10. بیان (آل عمران، ۱۳۸)
 11. هدی (بقره، ۲)
 12. شفاء (فصلت، ۴۴)
 13. حکم (رعد، ۳۷)
 14. حکمت ( احزاب، ۳۴)
 15. حکیم (آل عمران، ۵۸)
 16. مهیمن ( مائده، ۴۸)
 17. هادی ( جن، ۱ و ۲)[۸]
 18. نور (اعراف، ۱۵۷)
 19. رحمه (نمل، ۷۷)
 20. عصمت ( آل عمران، ۱۰۳)[۹]
 21. ن ( ضحی، ۱۱)
 22. حق ( حاقه، ۵۱)
 23. تبیان ( نحل، ۸۹)
 24. بصائر ( قصص، ۴۳)
 25. مبارک ( انبیاء، ۵۰)
 26. مجید ( ق، ۱)
 27. عزیز ( فصلت، ۸۷)
 28. عظیم (حجر ۸۷)
 29. کریم (واقعه، ۷۷)
 30. سراج ( احزاب، ۴۶)[۱۰]
 31. منیر ( احزاب، ۴۶)
 32. بشیر ( فصلت، ۳ و ۴)
 33. نذیر ( فصلت، ۴)
 34. صراط ( حمد، ۶)
 35. حبل ( آل عمران، ۱۰۶)
 36. روح ( شوری، ۵۲)
 37. قصص ( یوسف، ۳)
 38. فصل ( طارق، ۱۳)
 39. نجوم ( واقعه، ۷۵ )[۱۱]
 40. عجب ( جن، ۱)
 41. قیّم ( کهف، ۱ و ۲)
 42. مبین ( یوسف، ۱)
 43. علیّ (ز ف، ۴)
 44. کلام ( توبه، ۶)
 45. قول (قصص، ۵۱)
 46. بلاغ (ابراهیم، ۵۲)
 47. متشابه ( زمر، ۲۳)
 48. عربی ( زمر، ۲۸)
 49. بشری ( نمل، ۲)
 50. عدل ( انعام، ۱۱۵)
 51. امر ( طلاق، ۵)
 52. ایمان ( آل عمران، ۱۹۳)
 53. نباء (نباء، ۱ و ۲ )
 54. وحی ( انبیاء، ۴۵)
 55. علم ( رعد، ۳۷)[۱۲]

ولی از آن جا که ذکر چهار نام تقریباً بین کلمات همۀ مفسّران دیده می شود، در مورد علّت نام گذاری قرآن به همین اسامی چهار گانه اکتفا کرده و در مورد این اسامی بحث می کنیم:

۱٫ قرآن: این واژه یا از “قَرْن‌” و یا از “قرأ” به معنای‌، جمع‌، پیوند و ضمیمه نمودن حروف و کلمات به یک دیگر در هنگام ترتیل است.‌[۱۳]

کتاب آسمانی حضرت محمد (ص) را قرآن می نامند؛ چرا که جمع و خواندن آن بر عهدۀ ما است.[۱۴] همچنین به اعتبار آن که جامع تمام علوم و حاوى جمیع احکام است، آن را قرآن می نامند.

۲٫ کتاب‏: به معنای ضمیمه و جمع بعضی حروف بر بعضی دیگر به واسطۀ نوشتن است‌. البته گاهی به ضمیمه حروف به یک دیگر به صورت لفظی نیز کتاب می‌گویند؛ و به همین دلیل به آیات و کلام خدا کتاب گفته می ‌شود، و لو نوشته نشود.[۱۵] به جهت این ضمیمه و جمع است که به قرآن کتاب می گویند.

۳٫ فرقان‏: از آن جا که قرآن با دلیل‏هاى محکمش حق را از باطل جدا می کند، به اسم «فرقان» نامیده شده است. یزید بن سلام از اکرم (ص) سؤال کرد؛ چرا قرآن را فرقان نامیده‏اند، فرمود: “زیرا آیات و سوره‏هاى آن متفرّق است و به صورت الواح نازل نشده، ولى سایر کتب از قبیل صحف و تورات و انجیل و زبور تمام آنها در الواح و اوراق نازل شده است.[۱۶]

همچنین چون قرآن پیروانش را به نجات و خلاص از بدبختی ها می کشاند، به او فرقان گفته‏اند همچنان که در آیۀ کریمه به آن اشاره شده است: “اى انى که ایمان آورده‏اید، اگر از خدا بترسید شما را بصیرت شناخت حق از باطل دهد “.[۱۷]

۴٫ ذکر: تعبیر از قرآن به «ذکر» ممکن است به چند جهت باشد:

۱٫ این عنوان‌، به معنای یادآوری قلبی و زبانی است.‌[۱۸] این کتاب یادآورى خدا است، به بندگان نسبت به فرائض و احکام، تا مال، منال، جاه و جلال دنیوى آنها را مغرور نسازد و از سعادت ابدى و نعمت ا وى محروم نشوند.

۲٫ در کتب لغت ذکر به معنای شرف هم آمده است،[۱۹] و قرآن شرف و افتخاری است براى ى که بدان ایمان آورد و تصدیق می کند مفاد این آیه را: «وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ».[۲۰]

۳٫ آیاتى که راجع به حفظ قرآن از زوال و تحریف بحث مى‏کند، نام ذکر  را برای قرآن آورده که مى‏فرماید: “قرآن کریم از این جهت که ذکر است باطل بر آن غلبه نمى‏کند، نه روز نزولش و نه در زمان آینده، نه باطل در آن رخنه مى‏کند و نه نسخ و تغییر و تحریفى که خاصیت ذکر بودنش را از بین ببرد[۲۱]. [۲۲]

نکته پایانی این که سه عنوان کتاب‌، ذکر و فرقان‌، برای کتاب های آسمانی دیگر نیز ذکر گردیده و تنها عنوان قرآن‌، به صورت اسم خاص برای این کتاب آسمانی مطرح است.

 

نامیده شدن قرآن به مصحف

قرآن کریم از همان ابتدا به این نام؛ یعنی “قرآن” معروف بوده است؛ زیرا با همین نام در بعضی از آیات ، اسم برده شده است.[۲۳]

و اما مصحف در لغت از صُحُف جمع صحیفه به معنای آنچه که در آن نوشته می شود، گرفته شده است[۲۴] و به معنای مجموعۀ میان دو جلد.[۲۵] بنابراین مصحف به کتاب جلد شده گفته می شود، حال چه قرآن باشد چه غیر قرآن. در قرآن کریم از کتاب های آسمانی با عنوان “صحف” تعبیر شده،[۲۶] ولی مصحف ذکر نشده است.

مصحف در لسان صحابه

از وقایع صدر ، بحث جمع آوری قرآن است که مباحث مربوط به خود را دارد[۲۷]. بعضی قائل هستند که قرآن در زمان خود جمع آوری شده است و برخی قائل به جمع آوری قرآن در زمان بعد از رحلت ایشان هستند. اما مسلم است که قرآن در زمان (ص) نوشته شده بود و در زمان صحابه بحث جمع آوری آن در مصحف جامع و واحد بود.

در نقل های تاریخی است که عمر خلیفۀ دوم، شخصی را نزد اُبی بن کعب فرستاد و گفت: قصد دارم قرآن را در مصحفی بنویسم، آنچه از قرآن نزد تو است برایم بفرست.[۲۸] بخاری از “زید بن ثابت” نقل می کند که زید می گوید: خلیفه ابوبکر به او دستور داد تا قرآن را جمع آوری کند. وی می گوید: همۀ قرآن را جمع ، صفحات گرد آوری شده (صُحف) نزد ابوبکر بود تا از دنیا رفت. سپس در حیات عمر، نزد وی باقی بود و بعد از او در دست حفصه دختر عمر قرار گرفت.[۲۹]

در زمان عثمان با توجه به رفتن قرآن به سرزمین های ی فتح شده اختلا ف در قرائت کلمات قرآن پیدا شد و برای جلوگیری از اختلاف عثمان دستور داد تمام نوشته های زمان رسول خدا(ص) را گرد آوری د و نسخه کتابت زید در زمان ابوبکر را که نزد حفصه بود به امانت گرفتند و بر اساس قرائت واحد قرآن را تدوین نمودند و از روی آن پنج یا شش نسخه استنساخ شد . یک نسخه در مدینه و یک نسخه در مکه و چهار نسخه دیگری را همراه با یک حافظ قرآن که نقش معلم و راهنمای درست خوانی را داشت به مراکز مهم جهان ، یعنی بصره ، کوفه، شام و بحرین ارسال د و بقیه قرآن ها که با این قرائت مخالف بود از بین بردند و عثمان به تمام بلاد نوشت قرآن های دیگری را از بین ببرند[۳۰].

پس معلوم شد که “مصحف” در زمان صحابه به همان معنای لغوی آن استعمال شده است؛[۳۱] یعنی به معنای اعم از قرآن استعمال شده است. البته از برخی صحابه در تاریخ نام برده می شود که برای خود، قرآن را در صحیفه هایی جمع کرده بوده اند که به نام خودشان مشهور بود؛ مانند مصحف عایشه، مصحف حفصه، مصحف بن کعب و .. همۀ این مصاحف بعد از رحلت گرامی (ص) به این نام مشهور شد.

مصحف در لسان اهل بیت (ع)

در لسان اهل بیت نیز مصحف در همان معنای لغوی آن استعمال شده است. در روایتی صادق (ع) می فرمایند: “خواندن قرآن از روی مصحف، موجب بهره مندی از چشم خویش و تخفیف در عذاب والدین می شود، اگر چه کافر باشند”.[۳۲]

معلوم است که این جا نیز “مصحف” به معنای لغوی آمده است؛ زیرا معنا ندارد (ع) بفرماید: خواندن قرآن از روی قرآن.

مصحف حضرت فاطمه (س) نیز که در نزد یه مشهور و معروف است، غیر از قرآن است. صادق (ع) در این باره می فرمایند: “به خدا قسم! این مصحف، قرآن نیست”.[۳۳]

بنابر این می توان گفت که واژۀ مصحف بعد از استنساخ نسخۀ واحد از قرآن های موجود، (در زمان خلیفۀ سوم) برای قرآن علَم شد.

 

آشنایی با قرآن

قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید (ص) است. این کتاب در طول ۲۳ سال از طریق وحی تدریجاً بر رسول خدا (ص) نازل شد. پیغمبر اکرم (ص) آیات قرآن را بر مردم می‏خواند و جاذبه این آیات، افراد را به سوی می‏کشید.

قرآن در پیوند انسان با خدا زیباترین بیان ها را آورده است. قرآن، تورات و انجیل را تصدیق کرده، ولی گفت در این کتاب ها تحریف صورت گرفته و دست ‏خیانت کار بشر در آن وارد شده است. قرآن اغلاط این دو کتاب را در الهیات، در قصص ان و در ای مقررات تصحیح کرد. قرآن، خدا را از چیزهایی نظیر کشتی گرفتن، و ان را از نسبت های ناروایی که در کتب پیشین آمده بود تنزیه کرد و این خود دلیل دیگری است بر حقانیت این کتاب.

مسلمانان از صدر تا عصر حاضر اهتمام بی نظیری در امر قرآن نشان داده اند که نشانه شیفتگی آنها نسبت به قرآن است. قرآن در زمان رسول اکرم به وسیله گروهی که خود آن حضرت معین کرده بودند – «کاتبان وحی‏» – نوشته می‏شد. به علاوه غالب مسلمانان اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ، عشق عجیبی به حفظ همه و یا اکثر آیات قرآن داشتند، قرآن را در ها می‏خواندند و در غیر ها تلاوت آن را ثواب می دانستند، و از تلاوت آن لذت می‏بردند و مایه آرامش روح آنها بود. عشق و علاقه مسلمین به قرآن منشاء و مبداء یک سلسله علوم ادبی و عقلی شد که اگر قرآن نمی‏بود این علوم به وجود نمی‏آمد. قرآن در سبک هم بی نظیر است، سبک قرآن نه شعر است و نه نثر. اما شعر نیست برای این که وزن و قافیه ندارد. سبک و اسلوب قرآن نه سابقه دارد و نه لاحقه؛ یعنی نه قبلا ی با این سبک سخن گفته است و نه بعداً ی با همه دعوت ها و مبارزه طلبی های قرآن توانسته است با آن رقابت کند و یا از آن تقلید نماید. خلاصه این که مسلمانان در هر عصری متناسب با امکانات فکری و عملی خود تحت تاثیر شوق و عشقی که به کتاب آسمانی خود داشتند درباره قرآن کار کرده‏اند، از قبیل یاد گرفتن و به خاطر سپردن، قرائت نزد ان قرائت و تجوید،  تفسیر معانی،  توضیح و شرح لغات قرآن در کتب لغت مخصوص این کار، بر شمردن آیات و کلمات و حتی حروفی که در مجموع قرآن به کار رفته است، تدقیق در معانی آن و استفاده از آن در مسائل حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، فلسفی، عرفانی، علمی و زینت دادن گفته ها و نوشته های خود به آیات قرآن، کتیبه های بسیار عالی یا گچ بری ها و کاشی کاری ها، نوشتن آن با خطوط بسیار زیبا، تذهیب آن، آموختن آن به فرزندان خود قبل از هر آموزش دیگر، تدوین نحو و صرف زبان عربی به خاطر قرآن، ابداع و ابتکار علم معانی و بیان و بدیع، جمع آوری لغات زبان عربی و امثال اینها.[۳۴]

رسول اکرم (ص) رسماً به قرآن «تحدی‏» کرد؛ یعنی مدعی شد که قرآن کار من نیست، کار خدا است و از من و هیچ بشر دیگر ساخته نیست که مانند آن را بیاورد و اگر باور ندارید آزمایش کنید و از هر ی می‏خواهید کمک بگیرید، ولی بدانید که اگر جن و انس پشت به پشت هم دهند که مانند آن را بیاورند، قادر نخواهند بود: (قُلْ لَئِنِ  اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى‏ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً).[۳۵] این آیه با صراحت تمام، همه جهانیان را اعم از کوچک و بزرگ، عرب و غیر عرب، انسان ها و حتى موجودات عاقل غیر انسانى، دانشمندان فلاسفه، ادبا، مورخان، نوابغ و غیر نوابغ، خلاصه همه را بدون استثنا دعوت به مقابله با قرآن کرده است و مى‏گوید اگر فکر مى‏کنید قرآن سخن خدا نیست و ساخته مغز بشر است، شما هم انسان هستید، همانند آن را بیاورید. این دعوت به مقابله که در اصطلاح علمای عقائد،” تحدى” نامیده مى‏شود، یکى از ارکان هر معجزه است، و هر جا چنین تعبیرى به میان آمد به روشنى مى‏فهمیم که آن موضوع، از معجزات است.[۳۶] قرآن مطالب و معانی گسترده ای آورد و به طوری طرح کرد که بعدها منبع الهام شد، هم برای فلاسفه و هم برای علمای حقوق و فقه و اخلاق و تاریخ و… .

قرآن مجموعه ۱۱۴ سوره است و مجموع این سوره ها بر حدود ۶۲۰۵ آیه مشتمل است و همه این آیات مجموعاً در حدود ۷۸۰۰۰ کلمه است.

 

تعداد کلمات قرآن

مسلمانان از صدر توجه فراوانی به قرآن؛ این کتاب آسمانی داشته اند؛ از جمله تمام کلمات قرآن را به دقت و حتی با تفکیک بین کلمات آیات مکی و مدنی شمرده اند که بیان می شود:

۱٫ کلمات مکی: ۴۵۶۵۳

۲٫ کلمات مدنی: ۳۲۱۵۴

۳٫ بنابراین مجموع کلمات قرآن کریم ۷۷۸۰۷کلمه می باشد.[۳۷]

 

طریقه نوشتن حرف الف در کلمه قرآن

باید توجه داشت که الف، واو و یاء وسط کلمه در مواردی چون عِباد، یَحْزَنُون، مُنْذِرین در واقع حرف نبوده، بلکه نوعی حرکت کشیده است که به حرف قبلی متصل می شود و به همین دلیل حرکات چهارگانه (ضم، فتح، ر و س ) در آنها مشاهده نمی شود.

از طرفی می دانیم که همزه و الف متفاوت بوده و همزه بر خلاف الف، حرفی مانند دیگر حروف بوده و حرکات چهارگانه نیز بر آن اعمال می شود.

در این راستا، گرچه به نظر می رسد نباید تفاوتی میان همزه و سایر حروف وجود داشته و همان گونه که حروف دیگر متصل به الف حرکتی، به صورت مستقل نگاشته شده و عباراتی؛ مانند “برهان”، “انسان”، میزان” و … را به وجود می آورند، همزه نیز باید از چنین وضعیتی برخوردار بوده و اگر متصل به الف حرکتی باشد، عباراتی؛ چون “قرءان”، “الظمئان” را به وجود آورد. (به همین دلیل، قرآن های با رسم الخط عثمان طه، عبارات حاوی “آ (با کلاه)” را به صورت همزه متصل به الف “ءا” می نگارند که در این فرض، همزه تفاوتی با دیگر حروف نخواهد داشت. اما بر اساس رسم الخط عربی، خصوص همزه متصل به الف، نگارش دیگری به صورت ” آ ” دارد که می توان از چنین رسم الخطی استفاده نمود. البته باید دانست که این رسم الخط (استفاده از الف با کلاه) اختصاصی به کلمۀ “قرآن” نداشته، بلکه در هر عبارتی که شامل همزۀ متصل به الف حرکتی باشد، می توان از این نگارش استفاده نمود. مواردی؛ نظیر “ظمآن”[۳۸] و “مآب”[۳۹] در قرآن کریم و “مرآت” به معنای آینه در روایات و متون عربی از همین قبیل می باشند.

 

اثبات وحیانی بودن قرآن

در اثبات نزول قرآن از سوى خداوند چند روش قابل تصور است که در ذیل به فهرست اجمالى آن شیوه ها اشاره مى شود.

شیوۀ اول: در این روش، از سخنان معصومان (ع) استفاده مى‏شود؛ یعنى روایاتى قطعى از شخص رسول اکرم (ص)، یا یکى از ان معصوم (ع) وجود دارد که فرموده اند: قرآن از طرف خداوند است. این سخن اگر چه با توجه به معجزات آن بزرگواران و با عنایت به معجزات دیگر رسول گرامى (ص) که مقام الاهی آنها را ثابت مى کند و با در نظر گرفتن معصوم بودن آنان از هرگونه خطاى عمدى یا سهوى (چه در کردار و چه در گفتار)- که خود ادله اى متقن دارد سخنى مقبول و قابل اثبات است، ولى این شیوه روش اصولى و اساسى و راهى آسان و به دور از پیچ و خم تأملات فراوان نیست؛ زیرا اولاً: خود (ص) براى اثبات نبوت خویش، قرآن را به عنوان معجزه معرفى کرده است. ثانیاً: هیچ‏ کدام از معجزات دیگر ایشان و نیز معجزات ان معصوم (ع) جز قرآن باقى نمانده است، گر چه به تواتر قطعى و ادلّه متقن و غیر قابل تردید، به اثبات رسیده باشد. افزون بر این، چنین استدلالى نقلى است و با آنچه در این جا مورد نظر است و معیار اصلى کلامى بودن این گونه مسائل به حساب مى‏آید، سازگارى ندارد. معیار مسائل کلامى عقلى بودن آنها است.

بنابراین، در استفاده از این شیوه براى اثبات وحیانى بودن قرآن، باید دقت نظر بیشترى مبذول داشت و در حل اشکالاتى که به این روش مى‏شود، دقت نمود.

شیوۀ دوم: در این شیوه براى اثبات وحیانى بودن قرآن، از خود قرآن استفاده مى‏شود. خداوند بارها قرآن را از جانب خود معرفى کرده و فرموده است: “انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون”[۴۰]، و “و انزل الفرقان”[۴۱]،و “نزل الکتاب”[۴۲] و “لو انزلنا هذا القرآن…”[۴۳]. با توجه به این آیات قرآن تصریح دارد که از ناحیۀ خدا نازل گشته است.

در نگاه ابتدایى این دلیل با همین تقریرى که ارائه شد، یک دلیل دورى است؛ زیرا هنوز وحیانى بودن قرآن و حجیت آن ثابت نگشته، تا بتوانیم به آن تمسک جوییم و آن را مقدمۀ استدلال قرار دهیم. اما در یک نگاه دقیق تر مى توان به خود آیات قرآن براى اثبات وحیانى بودن آن تمسک جست.

شایان ذکر است که آیات تحدى[۴۴]؛ مانند: “و ان کنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره من مثله”[۴۵]، یا آیات دیگرى نظیر: “لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا”ً[۴۶]، ناظر به نزول قرآن از ناحیه خدا و سند قطعى بر این مطلب است، لکن چون این گونه آیات در واقع به اعجاز قرآن نظر دارد، دلیلى نقلى و قرآنى محسوب نمى شود، بلکه دلیلى عقلى و بیرونى است که در خود قرآن نیز از آن استفاده شده است. در حقیقت همان روش سوم را پیش پاى شمندان گذارده و استدلالى کاملا عقلى را براى هدایت عقول فرا روى حقیقت جویان قرار داده است.

شیوۀ سوم: این روش اثبات مطلب از طریق اثبات اعجاز قرآن است. در این شیوه که معمول ترین روش ها است ویژگى هایى که در خود قرآن است و کاشف از الاهی بودن آن است، بررسى مى شود.[۴۷] [۴۸]

منابع جهت مطالعۀ بیشتر:

هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، مؤسسه فرهنگى خانۀ د، قم، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

 

فائده وجود حروف مقطعه در ابتدای سوره های قرآن

پیش از پرداختن به بحث فائده حروف مقطعه در قرآن، نخست دو نظریه ای را که در رابطه با حروف مقطعۀ قرآن مطرح شده بیان می کنیم.

پیرامون حروف مقطعۀ قرآن سخنان زیادی گفته شده است[۴۹]، از میان سخنان مفسرانی که در این راستا سخن گفته اند، بیاناتی از علامه طباطبایی سپس دیدگاه مفسر دیگری را بیان می نماییم سپس نتیجه می گیریم.

علامه (ره) می گوید: در بیست و نه سوره از قرآن حروف مقطعه آمده که بعضى با یک حرف شروع شده؛ مانند سورۀ” ص” و” ق” و” ن”. بعضى دیگر با دو حرف؛ نظیر” طه” و” طس”، و” یس” و” حم” و بعضى دیگر با سه حرف؛ مانند” الم” و” الر” و” طسم” و بعضى دیگر با چهار حرف؛ مثل” المص” و” المر” و بعضى هم با پنج حرف چون سورۀ” کهیعص” و” حمعسق”.

از سوى دیگر این حروف هم (از نظر تعداد کاربرد) با یک دیگر تفاوت دارند، بعضى از آنها تنها در یک جا آمده؛ مانند” ن” و بعضى دیگر در آغاز چند سوره آمده؛ مانند” الم”، و” الر” و” طس” و” حم”.

با در نظر گرفتن این دو نکته اگر کمى در سوره هایى که حروف مقطعه سرآغاز آنها یکى است- مانند” الم”،” المر”، دقت کنیم، خواهیم دید که آن سوره ها از نظر مضمون نیز به هم شباهت دارند و سیاقشان یکى است، به طورى که شباهت بین آنها در سایر سوره ها دیده نمى‏شود.

شباهتى که در آیات اول بیشتر این سوره ها مشاهده مى‏شود بر این معنا تأکید می کند؛ مثلاً در سوره هاى” حم” آیۀ اول آن با عبارت” تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ” است، یا عبارتى دیگر که این معنا را مى‏رساند، و نظیر آن آیه هاى اول سوره هایى است که با” الر” افتتاح شده که فرموده: ” تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ” و یا عبارتى در همین معنا و نیز نظیر این در سوره هایى که با” طس” شروع مى‏شود و یا سوره هایى که با” الم” آغاز گشته، که در بیشتر آنها نبودن ریب و شک در کتاب به میان آمده، و یا عبارتى که همین معنا را مى‏رساند.

با در نظر گرفتن این شباهت ها ممکن است آدمى حدس بزند که بین این حروف و مضامین سوره اى که با این حروف آغاز شده ارتباط خاصى باشد، مؤید این حدس آن است که مى‏بینیم سوره اعراف که با” المص” آغاز شده، مطالبى را که در سوره هاى” الم” و سوره” صاد” هست در خود جمع کرده. و نیز مى بینیم سورۀ رعد که با حروف” المر” افتتاح شده، مطالب هر دو قسم سوره هاى” الم” و” المر” را دارد.

از این جا استفاده مى‏شود که این حروف رموزى هستند بین خداى تعالى و ش که معناى آنها از ما پنهان است و فهم عادى ما راهى به درک آنها ندارد، مگر به همین مقدار که حدس بزنیم بین این حروف و مضامینى که در سوره هاى هر یک آمده ارتباط خاصى هست.[۵۰]

در ادامه بیان نکته ای که یکی از مفسران معاصر عرضه داشته خالی از لطف نیست.

چند سال قبل یکى از محقّقین مصرى ( رشاد) که ن امریکا است، در بارۀ حروف مقطعه اوائل بعضى سوره ها به نکاتی دست یافته که آن را به وسیلۀ دستگاه الکترونیکى به ثبوت رسانده است، او به این نتیجه رسیده است که حروف اوائل هر یک از این سوره ها با حروفى که در آیات همان سوره آمده رابطه دارد، سپس همین دریافت و نظر را با کوشش چند ساله و به وسیلۀ دستگاه الکترونیکى به صورتى اثبات کرد و به این نتیجه رسید که مقدار حروفى که در هر یک از این ۲۹ سوره که با حروف مفرد یا مرکب آغاز شده بیش از دیگر حروفى است که در همان سوره آمده است، بنابر این کشف، معلوم مى‏شود که بیش از اعجازى که در لغات خاص و ترکیب جمله ها و آیات در قرآن آمده، حروف آن هم با حساب و تناسب و نظمى خاص آورده شده که خود علاوه بر معانى و حقایق و محتواى آنها، جهتى از اعجاز است.

این کشفیات، بیان و اثبات بعضى از نظرهایى است که درباره حروف مقطعه در اوائل سوره بقره ذکر شده که یکى از آنها همین نظر است که این حروف اشاره به اعجاز و تناسب حروف و کلمات آیات سوره ای است که در آغاز آن حروف مفرد و مرکّب آمده است، و شاید که این نظرها و کشف ها روزنه هایى باشد براى رسیدن و کشف حقایق برتر.[۵۱]

با توجه به مطالبی که بیان شده به چند نکتۀ مهم دست می ی م.

الف. این حروف که در اصطلاح علوم قرآنی به آن حروف مقطعه گفته می شود حروف بیهوده نیست؛ زیرا فواید بسیاری برای آن بیان د.

ب. با بیانی که ما از مفسران عرضه داشتیم معلوم می شود که این رمزی است بین خدا و رسولش (ص) که البته ممکن است بشر به برخی از رموز آن بتواند پی ببرد و در هر رمزی اسراری نهفته است که دیگران از آن بی خبرند که عدم اطلاع دیگران ار آن اسرار، دلیل بر بیهوده بودن آن نیست.

ج. اگر در یک کت هدایت گر که برای عموم نوشته شده چند نکتۀ کلیدی هم برای خواصّ قرار داده شود، منافاتی با هدایت گری آن کتاب ندارد.

این رموز گرچه شاید به طور مستقیم گره ای از مشکلات انسان های امروزی را باز نکند، اما همان طور که گفتیم با توجه به این که این حروف رمزی بین خدا و رسولش است چه بسا با بهره گیری از این رموز بهتر از عهدۀ راهنمایی بشر بر آید و گره ای از مشکلات گمراهی بشر را حلّ نماید.

علاوه بر همۀ این مواردی که بیان شد، بحث از حروف مقطعه و نظیر این، از مباحث درون دینی است؛ یعنی زمانی به این مباحث پرداخته می شود که از بحث خدا و نبوت و … فارغ شده باشیم؛ از این رو، وقتی ما خدا را با اوصاف نیک و حکمت شناختیم و معلوم شد که خداوند کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد[۵۲] اگر موردی نظیر استعمال حروف مقطعه پیدا شد که ما (بر فرض) دلیل و سرّ آن را پیدا نکردیم باز با همان پاسخ اجمالی (حکیم بودن خداوند) به این نتیجه می رسیم که آن کار بیهوده نیست.

 

عدم تحریف قرآن

در مورد تحریف قرآن باید گفت که از دیرباز، گفتگوهای فراوانی میان مفسران، در این زمینه وجود داشته و اکثریت دانشمندان شیعه و اهل سنت، معتقد به عدم تحریف قرآن بوده و هستند. البته تعداد اندکی از پیروان این دو گروه مهم ی، مواردی را بیان نمودند که نشانگر نوعی تحریف است، اما با این وجود، این نکته، مورد اجماع و اتفاق همگان است که تمام آنچه اکنون از قرآن در اختیار ما است، از طرف خداوند نازل شده و قابلیت استفاده و استناد دارد. در این زمینه به پاسخ های ۳۸۸۸ (سایت کوئست: ۴۴۴۷) و ۴۵۳ (سایت کوئست: ۴۸۶) مراجعه کنید.

روایاتی در کتب اهل سنت و کتاب های شیعه در ارتباط با نوعی تحریف وجود دارد با این وجود همچنان که ذکر شد، در میان هر دو مکتب مسلم است که عمل به همین قرآنی که در میان مسلمانان متداول بوده و در خانۀ هر مسلمان؛ چه شیعه و چه سنی به صورت کاملاً مشابه وجود دارد، بهترین راهنما برای رسیدن به هدایت و سعادت بوده و باید آن را عاملی برای وحدت مسلمانان بدانیم نه موضوعی برای تفرقه و ج بین آنان! و بحث های مرتبط را تنها به صورت علمی مطرح نماییم و نه و مذهبی.

 

سوره های قرآن و نام حیوانات

پنج سوره در قرآن هست که هر کدام به نام حیوانی نام گذاری شده است.

۱٫ سورۀ بقره ( ماده)؛ ۲٫ سورۀ نحل ( زنبور عسل)؛ ۳٫ سورۀ نمل ( مورچه)؛ ۴٫ سورۀ عنکبوت؛ ۵٫ سورۀ فیل؛[۵۳]

در بارۀ فضیلت این سوره ها گفته شده است:

۱٫ سورۀ بقره: از رسول خدا (ص) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سورۀ بقره و آیۀ آیه الکرسی.[۵۴]

۲٫ سورۀ نحل: (ص) فرمودند: هر سورۀ نحل را تلاوت کند خداوند از نعمت های دنیایی که به او داده در قیامت حساب نمی کشد.[۵۵]

۳٫ سورۀ عنکبوت: (ص) فرمودند: هر سورۀ عنکبوت را تلاوت کند خداوند به عدد هر یک از مؤمنین و منافقین ده حسنه در نامۀ عملش ثبت می فرماید.[۵۶]

۴٫ سورۀ نمل: صادق (ع) فرمودند: هر سوره های شوری و نمل و قصص را در شب بخواند از اولیاء الله خواهد بود.[۵۷]

۵٫ سورۀ فیل: صادق (ع) فرمودند: هر سوره فیل را در های واجب خود بخواند روز قیامت کوه و دشت و ریگ بیابان ها گواهی دهند که او از گزاران بوده است.[۵۸]

سورۀ فیل و ایلاف یک سوره محسوب می شوند، بنابراین اگر بخواهیم سورۀ فیل را بعد از سورۀ حمد در بخوانیم باید بعد از سورۀ فیل، ایلاف را نیز بخوانیم.[۵۹]

 

کلی یا جزئی نگری در آیات قرآن

قرآن کریم حبل الهى است و مایه سعادت و رستگارى نوع انسانى مى باشد؛[۶۰] از این رو باید تمامى مضامین و قوانین لازم براى هدایت بشرى را در خود جاى دهد.

حال اگر قرار باشد همه مصادیق و جزئیات، چه آنها که راجع به عصر نزول بودند و چه آنها که در آینده خواهند آمد، در متن این کتاب نوشته شود، لازم است تا به اندازه لحظات زندگى هر یک از مسلمانان، کتابى جامع نازل گردد.

مشخص است که چنین امرى ممکن و عاقلانه نیست. پس چه باید کرد و چه راهى را باید برگزید؟!

خداوند تبارک و تعالى قرآن را به عنوان نسخه جامع رهایى بخش، در بهترین شکل براى هدایت بشر فرو فرستاد. او قوانین کلى را به صراحت و یا در قالب امثال و حکم، داستان ها و سرگذشت پیشینیان ذکر نمود تا مردم با تعیین مصداق و ربط آنها به کلیات مذکور در آیات شریف، راه درست را برگزیده و از تحیر و سرگردانى نجات یابند.

این همان مطلبى است که صادق (ع) به صحابى خود مى فرمایند: “بر ما است که اصولى عام و فراگیر را بیان کنیم و بر شما است که فروع را از آنها بی د”.[۶۱]

اما در این رهگذر، گاهى ارجاع فروعات به اصول دشوار به نظر مى‏رسد و یا مورد غفلت قرار مى گیرد. در چنین مواردى، بر قانون گذار لازم است تا با بیان برخى از جزییات، تعیین مصادیق را به مخاطبان بیاموزد. به عنوان مثال بارى تعالى در آیه اى مى فرماید: “از پلیدى ها بپر د”[۶۲] و چون مواردى مثل یا در عرف آن روز، یکى از مسایل عادى[۶۳] به شمار مى رفت و زشت بودنشان چندان معلوم نبود، خداوند در آیه اى دیگر که مدّت ها پس از آیه پیشین نازل مى‏شود، به تعیین برخى از مصادیق پلیدى پرداخته و مى فرمایند: “ ، و… از پلیدى ها هستند…”[۶۴].

پس بیان برخى از جزییات نه تنها ضررى به کلیت کتاب نمى زند؛ بلکه بستر مناسبى را براى درک موقعیت ها و دستیابى به روشِ صحیحِ تطبیق مسایل جدید بر قوانین کلى قرآن کریم، فراهم مى نماید و از ایجاد انحرافات و تأویلات ناصحیح جلوگیرى مى کند؛ از این روى، گاهى قرآن کریم بر خلاف کتب علمى متعارف که در مقام تبیین یک حقیقت (و یا قانون) مصادیق را ذکر نمى نمایند، به جزئیات مى پردازد و به بیان قواعد کلى اکتفا نمى کند.

 

استفاده قرآن از زبان قهر، تهدید، اجبار

پذیرش حقیقت با دلیل و برهان یکی از صفات پسندیدۀ انسانی است. فهم آیات قرآنی و روایات ی اگرچه تا حد زیادی امکان پذیر است، ولی فهمیدن معنای دقیق و تحلیل صحیح از آنها مست م ب معارف و علوم زیادی است. واژه های مختلفی در قرآن کریم به معنای ترس یا نزدیک به آن است. کلمۀ «خوف»، «خشیت»، «وجل» و «رهب» از این کلمات است. اگر چه از این واژه ها در قرآن استفاده فراوانی شده است، ولی هر کدام جایگاه مخصوص خود را دارند و در مقابل واژه های رحمت و محبت و مهربانی نیز بسیار زیاد استعمال شده است. در ذیل به برخی از مصادیق هر دو نوع از کلمات اشاره شده و حکمت های آن اشاره می شود.

به کارگیری ادبیات رئوفانه (دربارۀ اصل پذیرش و در مقابل مؤمنان)

خداوند، انسان ها را در مورد پذیرش اصل دین نه تنها تهدید نکرده است، بلکه از اجبار مردم به دینداری نیز خودداری کرده است. قرآن می فرماید: «در قبول دین، اکراهى نیست؛ (زیرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است‏.»[۶۵] از طرفی به ش می فرماید: «و هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مى‏خواند، پاسخ مى‏گویم!».[۶۶] و آن گاه که دوستان خداوند به گناه آلوده می شوند با ندای «لا تقنطوا» آنان را آرامش داده و می فرماید: « {ای به بندگان گناه کار از طرف من} بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‏اید! از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه گناهان را مى‏آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.»[۶۷]

خداوند در قرآن کریم اولیاء و دوستانش را انی معرفی می کند که خوف و ترسی ندارند و دل هایشان با یاد او آرام گرفته است. قرآن می فرماید: «آگاه باشید (دوستان و) اولیاى خدا، نه ترسى دارند و نه غمگین مى‏شوند!»[۶۸] و «آنها انى هستند که ایمان آورده‏اند، و دل هایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرامش مى‏یابد».[۶۹]

بله! خداوند از دوستانش خواسته است که فقط از او بترسند[۷۰] و یا در بیان صفات عالمان می فرماید: «(و) جز این نیست که از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مى‏ترسند، همانا خداوند مقتدر غالب و آمرزنده است».

ترسى که در این آیه آمده ترسى نیست که با اطمینان منافات داشته باشد، بلکه ح ى است قلبى که طبعاً قبل از آمدن اطمینان عارض قلب مى‏شود.[۷۱] این ترس، یک ترس عقلی و به معنای «ترس از نافرمانی خداوند»[۷۲] و ترس از دست دادن رحمت الهی به واسطۀ انجام گناهان است. چنین ترسی باعث تلاش در جهت به دست آوردن رضایت خداوند می شود، رضایتی که در آن، تمام خیر و خوبی ها نهفته است.[۷۳]

رابطۀ بین مؤمنان و خداوند یک رابطۀ قلبی و از روی حبّ و دوست داشتن است نه از روی تهدید و ترس، خداوند در وصف مؤمنان می فرماید: «بعضى از مردم، معبودهایى غیر از خداوند براى خود انتخاب مى‏کنند و آنها را هم چون خدا دوست مى‏دارند. امّا آنها که ایمان دارند، عشق شان به خدا، (از مشرکان نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است‏».[۷۴]

۱٫ استفادۀ قرآن از ادبیات تهدید آمیز؟

بله از آن جایی که دو ابزار مهم تربیتی برای همۀ نسل ها و عصرها (زمان ها)، تهدید و تشویق است،[۷۵] قرآن کریم که کتاب هدایت است از هر دوی این ابزار، هم برای مؤمنان و هم برای غیر مؤمنان استفاده کرده است. در مقام تهدید به مؤمنان می فرماید: «اى انى که ایمان آورده اید! یهود و نصارى را ولىّ (و دوست و تکیه‏گاه خود،) انتخاب نکنید! آنها اولیاى یک دیگر هستند و انى که از شما با آنان دوستى کنند، از آنها هستند (و ستمکار، پس) خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمى‏کند».[۷۶] و در مقام تشویق و ترغیبشان می فرماید:« (آرى،) آنها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنى تنها از آن آنها است و آنها هدایت‏ یافتگانند!»[۷۷]

از طرفی قرآن کریم نسبت به انی که بعد از دیدن همۀ معجزات الاهی و اتمام حجت، ایمان نیاورده و در صدد آزار و اذیت (ص) و مؤمنان برآمدند و دین آنها را مس ه کرده و در راه رشد به شدت مانع تراشی می د، و هرگز توبه ن د، هشدار داده و آنان را به شدت تهدید به عذاب الاهی کرده است. قرآن کریم می فرماید: «و انى که کافر شدند، و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود».[۷۸] یا در آیۀ دیگر می فرماید: «آنها که کافر شدند، اموالشان را براى بازداشتن (مردم) از راه خدا ج مى‏کنند آنان این اموال را (که براى به دست آوردنش زحمت کشیده اند، در این راه) مصرف مى‏کنند، امّا مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس ش ت خواهند خورد و (در جهان دیگر) کافران همگى به سوى دوزخ گردآورى خواهند شد».[۷۹]

بنابراین، در مقابل انی که مال و مسلمانان را برای خود حلال می دانند و هر روز برای طرح ریزی جنگ های نظامی، اقتصادی و فرهنگی برای مسلمانان فعالیت می کنند، نمی شود با زبان نرم صحبت کرد. خداوند در مقابل چنین افرادی، از چنین ادبیات در خور شأن آنان استفاده می کند.

۲٫ وجود ادبیات جبری در آیات مربوط به هدایت انسان؟

آیاتی از جمله آیۀ ۳۹ سورۀ انعام[۸۰] که در آن صحبت از هدایت و یا عدم هدایت خداوند برای هر شخصی که اراده کند، است، تفسیر بسیار حکیمانه ای دارد.

از آن جایی که خداوند حکیم و عادل است، تمام کارهایش نیز در محدودۀ حکمت و عد ی است که دارد. اگر صحبت از هدایت عده ای و عدم هدایت عدۀ دیگر است به آن معنا نیست که خداوند بدون هیچ حکمت و عد ی چنین کاری انجام می دهد، بلکه بدان معنا است که چون همۀ امور به دست خداوند است، اگر انی با دیدن همۀ دلائل ایمان نیاورند، وارد راه و طریق گمراهی شده اند و با این که خداوند وسایل ابت هدایت؛ مانند فطرت و روحیۀ حقیقت جویی و حقیقت خواهی را به آنان داده بود، ولی آن را زیر پا گذاشته و به کفر گرائیدند، خداوند دربارۀ چنین افرادی که به اختیار خود گمراهی ابت را ب کرده اند، می فرماید: «هر را خدا بخواهد گمراه مى‏کند»؛[۸۱] یعنی بعد از گمراهی اختیاری، خداوند دیگر با آنان همانند پرهیزکاران برخورد نکرده و راهنمایی های بیشتری را در اختیارشان قرار نمی دهد و بدین وسیله در گمراهی اختیاری خود باقی می مانند.[۸۲] البته این گمراهی ثانوی برای انی است که هیچ پلی برای برگشت خود باقی نگذاشته باشند.

۳٫ قهر و خشم خداوند در قرآن

دین ، دین صلح و برادری است. خداوند ش را با وصف «رحمه للعالمین»[۸۳] در قرآن یاد کرده است. و در برابر انی که دین را نمی پذیرند می فرماید: «آیین شما براى خودتان، و آیین من براى خودم‏.»[۸۴]

اما در مقابل انی که از هر وسیله برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده می د و جان و اموال آنان را محترم نمی دانند چه باید کرد؟ وقتی شخصی دستش را برای برادری دراز می کند و طرف مقابل می خواهد دست او را قطع کند چه باید کرد؟ در مقابل فرعون ها و نمرودها که جز به محو ادیان الهی، به چیز دیگری راضی نبودند چه باید کرد؟ در مقابل انی که شعله های جنگ را در برابر مسلمانان می افروزند چه باید کرد؟

در هدف نهایی از جنگ و قتال، از بین رفتن فتنه ها است، هر گاه که دیگران برای مسلمانان فتنه نسازند و جنگ نکنند (حال چه مسلمان شوند یا نه)، دیگر جنگ و قتالی نیست.

قرآن کریم در این باره می فرماید:« وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمینَ؛ و با آنها پیکار کنید! تا فتنه ای باقى نماند و دین، مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، (مزاحم آنها نشوید! زیرا) تعدّى جز بر ستمکاران روا نیست».[۸۵]

 

تفصیل و تفسیر قرآن

فهم عادى ما از کتاب خدا مست م آن است که آیاتش را جدا جدا تدبر کنیم، و خود قرآن هم جدا جدا و به تدریج نازل شود، گرچه قرآن حقیقت دیگرى دارد که به لحاظ آن حقیقت امرى واحد و غیر تدریجى است، و نزولش به - یک دفعه- است، نه تنزیل (نزول بتدریج).

معنای آیۀ شریفۀ “وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِکِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى‏ عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَهً لِقَوْمٍ یؤْمِنُون”[۸۶] چنین است: در حقیقت ما بر آنان کتابى آوردیم که آن را از روى دانشى (وسیع) تفصیل دادیم (الفاظش را به آیات و سور و محکمات و متشابهات و نصوص و ظواهر، و محتوایش را به اصول و فروع و علوم و معارف گوناگون)، در حالى که سراپا هدایت و رحمت است براى گروهى که ایمان مى‏آورند.”

“فصلنا” از مصدر تفصیل باب تفعیل به معنای فصل فصل و ترتیب نمودن چیزى است.[۸۷]

این که قرآن دارای دو جنبۀ مقام وحدت و جمعی و مقام تفصیل و بخش بخش بودن،است، از آیات کریمه قرآن استفاده مى‏شود مانند آیه:” کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ”[۸۸] این کتابى است که آیاتش استحکام یافته سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه (نازل گردیده) است!

در این که فرق میان” احکمت” و” فصلت” چیست؟ مفسران بحث هاى فراوان کرده‏اند و احتمالات زیادى داده‏اند، اما آن چه نزدیک تر از همه، به مفهوم آیۀ فوق به نظر مى‏رسد این است که در جملۀ اول ” احکمت” این واقعیت بیان شده است که قرآن مجموعۀ واحد به هم پیوسته‏اى است، که هم چون یک بناى محکم و استوار پا بر جا است و نشان مى‏دهد که از سوى خداوند واحد یکتا نازل شده، و به همین دلیل هیچ گونه تضاد و اختلاف در میان آیاتش دیده نمى‏شود. اما جملۀ دوم ” فصلت” اشاره به این حقیقت است که این کتاب در عین وحدت، آن چنان شاخه ها و شعب فراوان دارد که تمام نیازهاى روحى و جسمى انسان ها را در زیر پوشش خود قرار مى‏دهد، بنا بر این در عین وحدت، کثیر است و در عین کثرت، واحد.[۸۹]

بنابراین تفصیل عبارت است از این که کتاب را فصل فصل و قطعه قطعه کنند، در نتیجه احکام به معناى آن است که به نحوى باشد که جزء جزء نداشته و اجزایش از یک دیگر متمایز نباشد، چون همه اش به یک معنا بر مى‏گردد، که آن معنا جزء و فصل ندارد.

روایاتى که از طرق شیعه از حضرت صادق (ع) رسیده و نیز مفسّرین از ابن عباس نقل کرده‏اند منطبق با مضامین این آیات و در تأیید تفسیر اخیر است.

خلاصه مضمون این روایات با اختلاف در تعبیر چنین است: “قرآن به صورت جمعى در شب قدر یا ماه رمضان از بیت المعمور یا لوح محفوظ یا آسمان بالا، به آسمان اول یا آسمان دنیا نازل شده سپس از آن به تدریج و تفریق فرود آمده است.[۹۰]

معنای تفسیر

تفسیر که به معناى بیان معانى آیات قرآنى، و کشف مقاصد و مدالیل آن است، از قدیمى ترین اشتغالات علمى است، که دانشمندان ى را به خود جلب و مشغول کرده است. و تاریخ این نوع بحث که نامش تفسیر است، از عصر نزول قرآن شروع شده، و این معنا از آیه “کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ، یتْلُوا عَلَیکُمْ آیاتِنا، وَ یزَکِّیکُمْ وَ یعَلِّمُکُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ”[۹۱] به خوبى استفاده می شود، چون مى‏فرماید: همان رسولى که کتاب قرآن به او نازل شد، آن کتاب را به شما تعلیم مى‏دهد.

ابتداء بحث از قرآن از چارچوبه جهات ادبى آیات، و شان نزول آنها، و مختصرى استدلال به آیات براى توضیح آیاتى دیگر، و اندکى تفسیر به روایات وارده از رسول خدا (ص)، در باب قصص و معارف مبدأ و معاد، و امثال آن نمی کرد. در زمان تابعین جریان به همین منوال بود، تنها چیزى که به آن اضافه د، این بود که بیشتر از گذشتگان در تفسیر خود، روایت آوردند، (که متأسفانه در بین آن روایات، احادیثى بود که یهودیان جعل کرده، و در بین قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت، و چگونگى ابتداء خلقت آسمان ها، و تکوین زمین، و دریاها، و بهشت شداد، و خطاهاى انبیاء و تحریف قرآن، و چیزهایى دیگر از این قبیل دسیسه و داخل احادیث صحیح نمودند، و هم اکنون در اى روایات تفسیرى و غیر تفسیرى، از آن قبیل روایات دیده مى‏شود).

در عصر خلفاء، فتوحات ى شروع مى‏شود، و مسلمانان در بلاد فتح شده با فرقه هایى مختلف، و امّت هایى گوناگون، و با علماى ادیان و مذاهب مختلف آشنا می شوند، و این خلط و سبب مى‏شود بحث هاى کلامى در مسلمانان شایع شود.

از سوى دیگر در اوا سلطنت امویان و اوائل عباسیان؛ یعنى در اوا قرن اول هجرت، فلسفه یونان به زبان عربى ترجمه شده، در بین علماى انتشار یافت، و همه جا مباحث عقلى ورد زبان ها و نقل مجالس علماء شد.

و از سوى سوم مقارن با انتشار بحث هاى فلسفى، مطالب عرفانى و صوفى گرى نیز در راه یافته، جمعى از مردم به آن تمایل نمودند، تا به جاى برهان و استدلال فقهى، حقایق و معارف دینى را از طریق مجاهده و ریاضت هاى نفسانى دریابند.

و از سوى چهارم، جمعى از مردم سطحى به همان تعبد صرف که در صدر نسبت به دستورات رسول خدا (ص) داشتند، باقى ماندند، و بدون این که کارى به عقل و فکر خود داشته باشند، در فهم آیات قرآن به احادیث اکتفاء نموده، و در فهم معناى حدیث هم هیچ گونه مداخله اى ننموده، به ظاهر آنها تعبد مى د، و اگر هم احیاناً بحثى از قرآن مى د، تنها از جهات ادبى آن بود، و بس. این چهار عامل باعث شد که روش اهل علم در تفسیر قرآن کریم مختلف شود.[۹۲]

 

ظنی الدلاله بودن قرآن

بر اساس تصریح خود قرآن، دست کم بخشی از آیات قرآن، متشابه و یا ظنی الدلاله می باشند. در این کتاب مقدس می خوانیم:

“هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم‏”؛[۹۳] او ى است که این کتاب (آسمانى) را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن، آیات

مشاهده متن کامل ...

نمونه سوالات رایگان آزمون ضمن خدمت کتاب بسوی فهم قرآن
درخواست حذف اطلاعات

دوره ضمن خدمت "ترجمه و تفسیر آیات برگزیده جزء 28 قرآن کریم "سوره ...

kilik.blog.ir/post/226
translate this page
با سلام و درود. من نتوانستم در دوره ضمن خدمت فرهنگیان سوره صف ثبت نام کنم. .... ب اگر ی نمونه سوالات به سوی فهم قرآن رو داره به ادرس ایمیلم وا سوره صف و کتاب بسوی قران (همین الان اقدام کنید) فایل اول :یک فایل استثنایی همین الان اضاف گردید( 200نکته پرتکرار ازمون صف که در ازمون های ازمایشی موجود بود) فایل دوم:نمونه سوال4 گزینه ای دو نمونه به تعداد 200سوال با پاسخ
فایل سوم :112 صفحه کتاب پی دی اف به سوی قران
فایل چهارم:تفسیر کامل سوره صف 16صفحه فایل پنجم:28سوال با که پاسخ ان بصورت تیک در صفحه سوالات می باشد با این پکیج قبولی

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید


مثال: برگرفته شده از meduir.blog.ir+failha.com +testdoni.ir
شما 100درشد خواهد بود
نمونه سوالات آزمون سوره صف که محتوای آن 200 سوال چهار گزینه ای در دو فایل پی دی اف که فایل اول حاوی 150سوال با پاسخ نامه و فایل دوم با 40عدد سوال با پاسخ که به راحتی میتوان ح کنکوری پاسخ و محتوای ان را فهمید می باشد و با پرینت و مطالعه این سوالات ارزشمند قطعا موفقیت در آزمون ضمن خدمت را تجربه خواهید کرد. همچنین کتاب پی دی افی به سوی قران با 112 صفحه و 28 سوال بصورت پاسخ با تیک و تفسیر کامل سوره نیز به تعداد 16 صفحه پیوست می باشد
سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت
  وبسایت درسی فایل زیر نظر تیم فرهنگی آموزش ابت که همگی از مدیران و معلمان باتجربه می باشند اداره میگردد و این وبسایت جهت در خواست همکاران معزز از سراسر کشور با 50 هزار طرفدار فرهنگی ویژه جهت همکاری در دریافت فایل های مورد نیازشان با قیمت مناسب می باشد و تضمین و پاسخ به تک تک فرهنگیان و تامین فایل های درخواستی انان از اصول اولیه ما می باشد درصورتی که برای ایمیل ندارید از این ایمیل [email protected] استفاده نماییدهمچنین اگر با اینترنتی اشنا نیستیدبرای راهنمایی و دریافت فایل مورد نظر از طریق تلگرام به مدیر سایت با ایدی [email protected] یا شماره 09215736487 ارتباط برقرار کنید(توجـــه توجــــــه) خواهشمندم باتوجه به اینکه بنده نیز فرهنگی می باشم جهت اسایش و همکاری فقط پیامک بزنید و همان لحظه پاسخ بگیرید تماس تلفنی همیشه پاسخ داده نمی شود.
ادامه مطلب
[image: سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف]
امتیاز 3.91 ( 292 رای )
zip
آذر ۲, ۱۳۹۵
2000 تومان
1323 فروش
2000 تومان – ید پرداخت مورد به سبد ید اضافه شد
سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صفنمونه سوال مختلف به همراه تفسیر سوره صف و کتاب بسوی قران (همین الان اقدام کنید) فایل اول :یک فایل استثنایی همین الان اضاف گردید(200نکته پرتکرار ازمون صف که در ازمون های ازمایشی موجود بود) فایل دوم:نمونه سوال4 گزینه ای دو نمونه به تعداد 200سوال با پاسخ
فایل سوم :112 صفحه کتاب پی دی اف به سوی قران
فایل چهارم:تفسیر کامل سوره صف 16صفحه فایل پنجم:28سوال با که پاسخ ان بصورت تیک در صفحه سوالات می باشد با این پکیج قبولی شما 100درشد خواهد بود
نمونه سوالات آزمون سوره صف که محتوای آن 200 سوال چهار گزینه ای در دو فایل پی دی اف که فایل اول حاوی 150سوال با پاسخ نامه و فایل دوم با 40عدد سوال با پاسخ که به راحتی میتوان ح کنکوری پاسخ و محتوای ان را فهمید می باشد و با پرینت و مطالعه این سوالات ارزشمند قطعا موفقیت در آزمون ضمن خدمت را تجربه خواهید کرد. همچنین کتاب پی دی افی به سوی قران با 112 صفحه و 28 سوال بصورت پاسخ با تیک و تفسیر کامل سوره نیز به تعداد 16 صفحه پیوست می باشد.
برچسب ها : 180سوال ازمون ضمن خدمت, zemn khedmat soure saf, آزمون اینترنتی "به سوی فهم قرآن", ازمون 4گزینه ای سوره صف, ازمون بسوی قران, ازمون سوره صف, ازمون صف با تفسیر, ازمون ضمن خدمت سوره صف, امتحان بسوی فهم قران, بسوی فهم قرآن, به سوی فهم قران, ثبت نام سوره صف, ثبت نام ضمن خدمت سوره صف, ثبت نام مسابقه سوره صف, سوره صف, منابع ازمون سوره صف, نمونه سوالات بسوی فهم قران, کتاب به سوی فهم قرآن, سوالا بسوی فهم قران, سوالات بسوی فهم قران, سوالات تستسیضمن خدمت سوره صف, سوالات سوره صف بگیر, سوالات صحیح غلط ازمون سوره صف, سوالات ضمن خدمت سوره صف, ضمن خدمت امتحان سوره صف, ضمن خدمت بسوی فهم قران, ضمن خدمت سوره صف, ضمن خدمت سوره صف برای فرهنگیان, ضمن خدمت فهم قران, فهم قرانضمن خدمت سوره saf, منابع ازمون بسوی فهم قران, منابع ازمون ضمن خدمت سوره صف, منابع ضمن خدمت سوره صف, منبع ازمون ضمن خدمت بسوی ق

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف)کلیک کنید

ک

ران, نمومه سوالات به سوی فهم قران, نمونه ازمون بسوی فهم قران, نمونه سوالات آزمون به سوی فهم قرآن سوره صف, نمونه سوالات امتحان بسوی فهم قرآن, نمونه سوالات بسوی فهم قران, نمونه سوالات به سوی فهم قرآن, نمونه سوالات تفسیر سوره صف, نمونه سوالات سوره صف, همه سوالات ضمن خدمت سوره صف, کتاب بسوی قران, کتاب سوره صف
دیدگاه ها۱۹ پاسخ به “ سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف
 1. علی محمودی می گه:
  خوب است امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد

 2. منابع خوبی بود اگر ممکن است فایل هوشمند سازی مدارس را نیز قرار دهید

 3. هلنا توحیدی می گه:
  با سلام و روز بخیر
  خ ممنون بابت نمونه سوالات
  آیا شما اطلاع دارید آزمون بصورت تستی است یا تشریحی؟
  لطفا پاسخ را ب ایمیلم ارسال کنید
  [email protected]

  باسپاس فراوان…..توحیدی

 4. فریبا رحیمی می گه:
  سلام لطفا برنامه عملیاتی متوسطه اول طرح تعالی برای مدارس شبانه روزی راهم بزا ن واقعانیازدارم

 5. رحیمی می گه:
  ب ممنون از مطالب خوبتون انشالله پاینده باشید

 6. حمید اسماعیل پور می گه:
  با سلام بعد از ید اینترنی نمونه سوالات برای بنده ایمیل مشود ؟

  • admin می گه:
   هم همون لحظه میتونید از سایت کنید هم ایمیل میشه و هم اگه تمایل داشتید در تلگرام براتون ارسال مکنم
   نگرانی بابت دریافت فایل و پاسخگویی نیست

 7. بیتا می گه:
  با سلام. نمونه سوالات جامع “به سوی فهم قرآن”رو در اختیار دوستان قرار میدهم. آدرس ایمیل من. bito [email protected]

 8. خاطره می گه:
  درود .من الان سوالات رو یدم ولی لینک برای من باز نمیشه.لطفا پاسخ بدید

پاسخ دهید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز علامت گذاری شده اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وبسایت

5 × = twenty five


ابزارک ها
تلگرام و امارگیر سایت
[image: ads] [image: logo-samandehi]
محصولات پرفروش
مطالب پیشنهادی
انواع مطالب
 • جدید
 • پربازدید
 • تصادفی
 • [image: %d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%

مثال: برگرفته شده از meduir.blog.ir+failha.com +testdoni.ir
سم ارسال کنه .

سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف | درسی فایل

drsifile.com/ s/ازمون-ضمن-خدمت-سوره-صف/
translate this page
rating: 3.9 - ‎288 votes
nov 22, 2016 - نمونه سوالات آزمون سوره صف که محتوای آن 200 سوال چهار گزینه ای در دو فایل پی دی اف که فایل اول حاوی 150سوال با پاسخ نامه و فایل دوم با 40عدد ...

سوالات ازمون سوره صف-ضمن خدمت فرهنگیان » کندو | مرجع سوالات و اخبار ...

https://kandoocn.com/index.php?newsid=89735
translate this page
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت-سوره صفمی باشد.

فایل سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف

bademjanebanafsh.rozblog.com/.../فایل-سوالات-آزمون-ضمن-خدمت-...
translate this page
12 hours ago - نمونه سوال داخل نرم افزار به صورت رایگان ! ... من نتوانستم در دوره ضمن خدمت فرهنگیان سوره صف ثبت نام کنم. 3 . نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت بسوی ...

نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان مرند

ghodratallah. /
translate this page
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان مرند - معاون پرورشی مدارس مرند دراستان آ- شرقی ... دوره ضمن خدمت ترجمه و تفسیر آیات برگزیده جزء 28 قرآن کریم «سوره مبارکه صف.
سوالات ضمن خدمت فرهنگیان · ‎مرداد ۱۳۹۵ · ‎تیر ۱۳۹۵ · ‎آذر ۱۳۹۴

ضمن خدمت فرهنگیان-به سوی فهم قران-سوره صف

www.testamooz.ir/.../ضمن%20خدمت%20فرهنگیان...سوره%20صف/...
translate this page
جستجو : شروع آزمون. نام آزمون:آزمون ضمن خدمت فرهنگیان -سوره صف. تعداد سوال:10. نمایش سوال در هر صفحه:همه. زمان:10دقیقه:0ثانیه. نمره منفی:ندارد ...

آزمون ضمن خدمت فرهن ان تفسیر سوره صف | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 ...

weblog24.gdn/list/آزمون-ضمن-خدمت-فرهن-ان-تفسیر-سوره-صف
translate this page
نتایج جستجوی عبارت آزمون ضمن خدمت فرهن ان تفسیر سوره صف از بین کلیه اطلاعات و ... دانش آموزان 30 سوال تستی و یک سوال تشریحی را در مدت 35 دقیقه پاسخ دادند.

بسته ویژه سوالات ازمون ضمن خدمت فرهنگیان-سوره صف - کندو

tnews.ir/news/ae3275333156.html
translate this page
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت-سوره صف می باشد .

نمونه سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان(به سوی فهم قران سوره صف ...

failha.com/نمونه-سوالات-تفسیر-ضمن-خدمت-فرهنگیانب/6654
translate this page
2 hours ago - dec 10, 2016 – ۴ روز پیش – نمونه سوالات تفسیر سوره ی صف ویژه ی ضمن خدمت فرهنگیان همراه با پاسخنامه تفسیر سوالات تشریحی ...

نمونه سوالات ازمون سوره صف - سمینو

semino.ir › نمونه سوالاتدینی
translate this page
5 days ago - سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف ,نمومه سوالات به سوی فهم قران سیمای سوره صف ,دوره ضمن خدمت "ترجمه و تفسیر آیات برگزیده.

نمونه سوالات سوره صف با پاسخ+ضمن خدمت فرهنگیان

www.tahgigh.ir/.../نمونه-سوالات-سوره-صف-با-پاسخضمن-خدمت-فره...
translate this page
dec 10, 2016 - ۴ روز پیش - نمونه سوالات تفسیر سوره ی صف ویژه ی ضمن خدمت فرهنگیان همراه با پاسخنامه تفسیر سوالات تشریحی سوالات تستی ...

نمونه سوالات سوره صف + تفسیر ( ازمون ضمن خدمت فرهنگیان )

www.emrooz.top/shop/text/201612151011167234
translate this page
7 days ago - نمونه سوالات سوره صف + تفسیر ( ازمون ضمن خدمت فرهنگیان ) این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و ...

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت کتاب بسوی فهم قرآن - اخبار ایران و جهان

newsgrab.ir/search/?q=نمونه+سوالات+آزمون+ضمن+خدمت+کتاب...
translate this page
به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون سراسری «بسوی فهم قرآن» ویژه کارکنان ت با محوریت مفاهیم و تدبر سوره مبارکه «صف» برگزار می شود. ثبت نام در این طرح از ۲۰ ...

نمونه سوالات تفسیر سوره صف ویژه - اخبار ایران و جهان

newsgrab.ir/search/?q=نمونه+سوالات+تفسیر+سوره+صف+ویژه
translate this page
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف ب آمادگی ثبت نام کنندگان و آشنایی با سوالات آزمون در روز چهارشنبه( ٢٨ مهرماه) از ساعت ...

سوالات ازمون سوره صف-ضمن خدمت فرهنگیان | این بسته ویژه، کامل - قطره

www.ghatreh.com/news/.../سوالات-ازمون-سوره-ضمن-خدمت-فرهنگیا...
translate this page
dec 5, 2016 - سوالات ازمون سوره صف-ضمن خدمت فرهنگیان. این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های ...

تفسیر سوره صف( منبع آزمون ضمن خدمت کارکنان ت) - وبلاگ ...

mba49.persianblog.ir/post/119/
translate this page
nov 4, 2016 - ... روز چند ساعت(۱) · تفسیر سوره صف( منبع آزمون ضمن خدمت کارکنان ت) ... نمونه سوالات تستی وتشریحی ضمن خدمت تفسیر سوره صف.

بسته ویژه سوالات ازمون ضمن خدمت فرهنگیان-سوره صف | کندو

khabarpu.com/k.php?u.../zhdiqinmb2lhzh9mg2q/...
translate this page
بسته ویژه سوالات ازمون ضمن خدمت فرهنگیان-سوره صف - کندو | خب و.

دوره ضمن خدمت ترجمه سوره صف - دبیرستان آقا مصطفی - مدرسه هوشمند

agamostafa.ir/?app=content&itemid=1598
translate this page
دوره ضمن خدمت ترجمه سوره صف. ... تست. 1395/09/21 :: اعضای هیات رییسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعیین شدند · 1395/09/26 .... قسمت 1چند نمونه سوال حل شده فیزیک 2.

نمونه سوالات سوره صف ضمن خدمت فرهنگیان

98patoghi.rzb.ir/tag/نمونه-سوالات-سوره-صف-ضمن-خدمت-فرهنگیان
translate this page
نمونه سوالات سوره صف با پاسخ + ضمن خدمت فرهنگیان,نمونه سوالات سوره صف با پاسخ, نمونه سوالات سوره صف با پاسخ,لیست نمونه سوالات سوره صف…,نمونه ...

نمونه سوالات سوره صف + تفسیر ( ازمون ضمن خدمت فرهنگیان ) - fileskade

fileskade.blogsky.com/1395/09/26/post-480/
translate this page
6 days ago - این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت-سوره ...

نمونه سوالات سوره صف با پاسخ+ضمن خدمت فرهنگیان

user .ir/نمونه-سوالات-سوره-صف-با-پاسخضمن-خدمت-فرهن...
translate this page
6 دسامبر 2016 ... نمونه سوالات تفسیر سوره ی صف ویژه ی ضمن خدمت فرهنگیان همراه با پاسخنامه تفسیر سوالات تشریحی سوالات تستی 1 .

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت سوره صف

user .ir/نمونه-سوالات-دوره-ضمن--خدمت-سوره-صف.html
translate this page
نمونه سوالات سوره صف با پاسخ+ضمن خدمت فرهنگیان نمونه سوالات تفسیر سوره ی صف ویژه ی ضمن خدمت فرهنگیان همراه با پاسخنامه …,نمونه سوالات دوره ضمن خدمت ...

دین و زندگی یزدان پناه - نمونه سوالات آزمون سوره صف

dinozendegiyazdan84. /post/77
translate this page
دین و زندگی یزدان پناه - نمونه سوالات آزمون سوره صف - - دین و زندگی یزدان پناه.

نمونه سوالات سوره صف با پاسخ+ضمن خدمت فرهنگیان | بیسترینها

alfadl.bistarinha.xyz/page-213158.html
translate this page
۴ روز پیش - نمونه سوالات تفسیر سوره ی صف ویژه ی ضمن خدمت فرهنگیان همراه با پاسخنامه تفسیر سوالات تشریحی سوالات تستی 1 .

نمونه سوالات مفاهیم سوره صف - آ ین اخبار ایران و جهان

khabarduni.ir/search/?q=نمونه+سوالات+مفاهیم+سوره+صف
translate this page
به گزارش خبرگزاری مهر ، اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف ب آمادگی ثبت نام کنندگان و آشنایی با سوالات آزمون در روز چهارشنبه( ٢٨ مهرماه) از ساعت ...

نمونه سوالات ضمن خدمت سوره مبارکه صف + خلاصه کتاب - اقدام پژوهی ومقاله

coffinet.ir/نمونه-سوالات-ضمن-خدمت-جهان-بینی-توحیدی-2/
translate this page
خلاصه کتاب + جدیدترین نمونه سوالات ضمن خدمت سوره صف; تفسیر آیات برگزیده جزء 28 قرآن کریم “سوره صف” با کد 99505886; تعداد صفحات : 21 صفحه; قیمت فقط ...

نمونه سوال سوره صف با جواب برای ضمن خدمت فرهنگیان

www.post.jadideh.ir/.../ -نمونه-سوال-سوره-صف-با-جواب-برای-...
روزه از نظر قرآن(3)
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

روزه از نظر قرآن(۳)

علامه طباطبایى رضوان الله تعالى


هیچ شکى نیست در اینکه بعثت رسولخدا ص قرین و توام با نزول اولین بخش آن بوده، و در آن بخش به وى دستور داده که مردم را تبلیغ و انذار کن، از سوى دیگر در این نیز هیچ شکى نیست که بعثت و نزول اولین بخش قرآن، در شب اتفاق افتاده، براى اینکه آیه شریفه:

"انا انزلناه فى لیلة مبارکة انا کنا منذرین" (38) ، صریحا مى‏فرماید: که قرآن در شب نازل شده، و باز شکى نیست که آن شب از شب‏هاى رمضان بوده، براى اینکه در سوره بقره آیه 185 مى‏فرماید: "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن".

پس تا اینجا هیچ شکى نیست تنها گفتگو در این است که منظور این آیات تمام قرآن است‏یا بعضى از آن؟

در پاسخ از این سؤال مى‏گوئیم: گو اینکه همه قرآن در یک شب نازل نشده، اما همینکه سوره حمد که مشتمل بر بسیارى از معارف قرآن است در یک شب نازل شده، مثل این است که همه قرآن در یک شب نازل شده باشد، و بهمین اعتبار مى‏شود گفت: (ما قرآن را در فلان شب نازل کردیم).

پاسخ دیگرى که مى‏توان گفت اینکه: کلمه قرآن همانطور که بر همه آیات بین دو جلد اطلاق مى‏شود، بر بعض از آن نیز اطلاق مى‏گردد، همانطور که بر سایر کتب آسمانى از قبیل تورات و انجیل و زبور نیز اطلاق مى‏گردد، و این خود اصطلاحى است از قرآن کریم.

آنگاه اضافه کرده: که اولین بخشى که نازل شده"اقرء باسم ربک الذى خلق..." (39) است که در شب بیست و پنجم رمضان نازل شد، در حالى که رسول خدا ص در وسط بیابان بود، و به طرف خانه خدیجه مى‏آمد، همینکه این آیات به وى وحى شد به خاطرش رسید از جبرئیل بپرسد: چگونه پروردگار خود را یاد کند، دوباره جبرئیل خود را به وى نشان داد و تعلیمش داد که بگوید: "بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین"تا آ سوره حمد، و سپس کیفیت را به او یاد داد، و از نظرش غائب شد، رسول خدا ص به خود آمد در حالى که اثرى از جبرئیل نیافت، تنها از آنچه دیده بود، تعبى و کوفتگى در خود احساس کرد، تعبى که همواره بعد از دیدن جبرئیل به او دست مى‏داد، و چون اولین بار بود که به چنین منظره‏اى بر مى‏خورد و نمى‏دانست که از طرف خدا مبعوث به نبوت و هدایت‏خلق شده، لذا وقتى به خانه درآمد از شدت خستگى آن شب را تا به صبح خو د، صبح آن شب مجددا فرشته وحى نزد او برگشت و این سوره را بر او نازل کرد: "یا ایها المدثر قم فانذر". (40) آنگاه مفسر نامبرده مى‏گوید پس معناى نازل شدن قرآن همین نازل شدن سوره حمد است، که در ماه رمضان و مصادف با شب قدر نازل شده، و اما آنچه در کتب شیعه دیده مى‏شود که بعثت در روز بیست و هفتم رجب بوده، روایاتى است که علاوه بر اینکه جز در بعضى از کتب شیعه که تاریخ تالیفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نیست، یافت نمى‏شود مخالف کتاب خدا نیز هست، چون متوجه شدید که کتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته. سپس اضافه مى‏کند: که در این میان روایات دیگرى هست مؤید آن روایات که مى‏گوید معناى نزول قرآن در ماه رمضان این است که قرآن قبل از بعثت رسولخدا ص یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد، و جبرئیل آن را در بیت المعمور به ملائکه املاء کرد، تا آنکه بعد از بعثت‏به تدریج‏بر رسول خدا ص نازل شد. و این روایات اوهامى است‏ افى که دست اجانب آنها را با روایات آمیخته کرده و به چند جهت مردود است، 1 - مخالف کتاب خدا هستند 2 - لوح محفوظ را جزء ماوراى طبیعت دانسته در حالى که لوح محفوظ عبارت است از عالم طبیعت و بیت المعمور عبارت است از کره زمین، که با س ت‏بشر معمور و آباد گشت، این بود خلاصه گفتار آن مفسر.

مؤلف: من نمى‏دانم کدام یک از جملات این مفسر که سراسر آن فاسد است قابل اصلاح است تا به وجهى از وجوه با حق و حقیقت منطبق شود، چون در چنین صورتى قضیه شبیه مثل معروف مى‏شود که مى‏گویند وصله از خود جامه بیشتر است.

زیرا اولا این افسانه که وى از پیش خود در باره بعثت درست کرده و یا اینکه گفته اولین بخش نازل شده چیست"اقرء باسم ربک"وقتى نازل شد که رسول خدا ص در راه بود، و بعد از آن سوره حمد نازل شد، و آنگاه را به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگى به خواب رفت، و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده، امر به تبلیغش نمود همه اینها مطالبى است که نه آیه محکمه دل ‏بر آن دارد، و نه سنت قائمه، بلکه تنها و تنها قصه‏اى است تخیلى که نه با کتاب موافق است و نه با حدیث، و بیان ناسازگاریش خواهد آمد.

و ثانیا وى گفته: که بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبلیغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد، و در مقام تفسیر و توضیح این سخن گفته است: نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسولخدا ص تنها در یک شب نبى و غیر رسول بود، و صبح همان شب به مقام رس هم رسید، چون سوره"مدثر"او را امر به تبلیغ نمود، ولى این مفسر هرگز نمى‏تواند بر طبق گفته‏هاى خود دلیلى از کتاب یا سنت‏بیاورد، و عجب اینجا است که مساله را از مسلمات گرفته، در حالى که چنین نیست اما از نظر سنت مسلم نیست‏براى اینکه کتب سنت چه آنها که علماى اهل سنت تالیف کرده‏اند، و چه آنها که علماى یه تالیف کرده‏اند، همه بعد از دو قرن و بیشتر از عصر رسولخدا ص تدوین شده‏اند، هر چند که مفسر نامبرده این اشکال را منحصرا به کتب شیعه وارد دانسته، ولى تمامى کتب عامه نیز اینطور بوده‏اند، اگر در روایات شیعه دسیسه شده باشد.در روایات عامه نیز شده است و اما کتب تاریخ علاوه بر اینکه متعرض این جزئیات نشده احتمال دسیسه در آنها بیشتر است، و اگر بیشتر هم نباشد حداقل مانند کتب حدیث در معرض آن بوده است.

و اما کتاب خدا که براى هر اهل فنى روشن است که دل آیات آن بر مساله بعثت قاصرتر از دل روایات است، بلکه مى‏توان گفت آیات قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته دل دارد، و رسما افسانه و بافته‏هاى او را تکذیب مى‏کند، چون سوره علق بطوریکه اهل حدیث گفته‏اند و به شهادت پنج آیه اول آن اولین سوره‏اى بوده که بر رسولخدا ص نازل شده، و احدى از مفسرین نگفته و حتى احت را هم نداده که تکه تکه نازل شده باشد، و حداقل احتمال مى‏دهیم که یک باره نازل شده باشد، مشتمل بر این نکته است که رسولخدا ص در انظار مردم مى‏خوانده، و بعضى از مردم او را از این کار نهى مى‏ د، و در مجالس قریش از او بدگوئى مى‏کرده‏اند، و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل نشده بود، پس رسول خدا ص چگونه مى‏خوانده، و در ش چه مى‏گفته؟ سوره علق هم از به غیر از امر سجده که دستورى دیگر نداده، پس معلوم مى‏شود آن جناب قبل از سوره علق ى داشته و انى بوده‏اند که آن جناب را از نهى مى‏کرده‏اند، و از نهى خود ست‏بردار نبوده‏اند، مگر اینکه بگوئى منظور از این گزار شخصى دیگر غیر از رسولخدا ص است، و این حرف بطلانش روشن است، براى اینکه در آ سوره به خود آن جناب خطاب نموده مى‏فرماید: " کلا لا تطعه"آن ى را که به تو مى‏گوید مخوان اطاعت مکن، بلکه همچنان خدا را سجده کن، و به او نزدیک شو.

اینک آیاتى از همین سوره که دل ‏بر بطلان قول مزبور دارد: "ارایت الذى ینهى عبدا اذا صلى ارایت ان کان على الهدى.او امر ب قوى.ارایت ان کذب و تولى.ا لم یعلم بان الله یرى؟.کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة.ناصیة کاذبة خاطئة.فلیدع نادیه.سندع ا بانیة.

کلا لا تطعه و اسجد و اقترب." (41) پس از این سوره استفاده مى‏شود که رسولخدا ص قبل از نازل شدن اولین سوره از قرآن هم مى‏خوانده، و خود بر طریق هدایت‏بوده و احیانا دیگران را هم امر به تقوا مى‏کرده، و این همان نبوت است، ولى رس نیست، و بهمین جهت این وضع آن جناب را انذار ننامیده، پس آن جناب قبل از بعثت هم نبى بوده، و مى‏خوانده، با اینکه هنوز قرآن بر او نازل نشده بود، و سوره حمد که جزء است نیامده، و به تبلیغ نشده بود.

و اما سوره حمد، مدتها بعد از بعثت نازل شد، و اگر نزولش بلا فاصله بعد از سوره علق بود، و بقول این مفسر در قلب رسولخدا ص خطور کرده بود جا داشت‏بفرماید: "قل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین..."و یا بفرماید: "بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله رب العالمین...".

مترجم: (چون سوره علق به عبارتى آغاز شده که معناى"قل"را مى‏دهد اگر سوره حمد هم بلا فاصله با آن سوره نازل شده بود باید کلمه"قل"و یا"اقرء"در اول آن قرار مى‏داشت).

و نیز لازم بود که در این سوره گفتار در جمله"مالک یوم الدین"تمام شود زیرا بقیه سوره از غرض بیگانه است از طرفى ختم شدن سوره در جمله"مالک یوم الدین"از نظر بلاغت قرآن شریف مناسب‏تر و لایق‏تر بود.

بله در سوره حجر که به شهادت مضامین آیاتش از سوره‏هاى مکى است و بیانش خواهد آمد فرموده: "و لقد آتیناک سبعا من المثانى و القرآن العظیم" (42) و مراد از کلمه"سبع مثانى" سوره حمد است که در آیه شریفه در مقابل قرآن عظیم قرار گرفته و این منتها درجه تجلیل و تعظیم از سوره حمد است و لیکن با همه این احوال سوره حمد قرآن نامیده نشده بلکه هفت آیه از آیات قرآن معرفى شده به دلیل اینکه آیه: "کتابا متشابها مثانى" (43) همه قرآن مثانى خوانده شده و در آیه سوره حجر سوره حمد هفت عدد از آن مثانى خوانده شده.

و با این حال از آنجا که سوره حجر مشتمل بر نامى از سوره حمد است معلوم مى‏شود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل شده.

و نیز از آنجائى که سوره حجر مشتمل بر آیه"فاصدع بما تؤمروا عرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین..." (44) مى‏فهمیم که رسولخدا ص مدتى دست از انذار کشیده بود و در این آیه مجددا بدان شده که مى‏فرماید: "فاصدع"پس از سوره حجر دو چیز استفاده شد یکى ترک انذار و دیگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از کجا ثابت مى‏کنید که نزول حمد قبل از ترک انذار بوده؟.

و اما سوره مدثر و مطالبى را که مشتمل است چون آیه"قم فانذر"اگر گفته شود همه آن یک باره نازل شده حال آیه: "قم فانذر"حال آیه: "فاصدع بما تؤمر"در سوره حجر است و نیز حال جمله"و اعرض عن المشرکین"در سوره حجر حال جمله"ذرنى و من خلقت وحیدا"در سوره مدثر است و هر دو مضمونى نزدیک به هم دارند، از هر دو فهمیده مى‏شود اولا انى مزاحم دعوت رسول خدا ص بوده‏اند و در ثانى رسول خدا ص مدتى انذار را تعطیل کرده بود.

و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سیاق آن بر مى‏آید که تنها صدر آن در آغاز رس نازل شده و بقیه بعد از تعطیل انذار آمده است.

و ثالثا اینکه مى‏گوید: (روایاتى که مى‏گوید قرآن قبل از بعثت و یکپارچه در شب قدر از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شده و بعد از بعثت‏به تدریج از بیت المعمور بر رسول خدا ص نازل مى‏شده روایاتى است جعلى و افى چون مخالف کتاب است و مضمونى مستقیم ندارد، بلکه مراد از لوح محفوظ عالم طبیعت و مراد از بیت المعمور کره زمین است)گفتارى است‏خطا و افتراء و به دلیل اینکه اولا: ظاهر هیچ آیه‏اى از آیات قرآن مخالف با این روایات نیست و بیانش از نظر خواننده گذشت.

و ثانیا: در روایات نامبرده نفرموده‏اند: قرآن قبل از بعثت، یک جا به بیت المعمور نازل شد، و کلمه یک جا را مفسر نامبرده در اثر دقت ن در روایات اضافه کرده و ثالثا: تفسیر لوح محفوظ به عالم طبیعت تفسیرى است‏بسیار زشت و خنده‏آور، و ما نمى‏دانیم بنا به گفته وى به چه مناسبت عالم طبیعت در کلام خدا لوح محفوظ خوانده شده؟، آیا از این جهت است که عالم طبیعت از تغیر و دگرگونى محفوظ است؟که عالم طبیعت جاى همه دگرگونى‏ها است چون عالم حرکات است و ذوات موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغییر است.

و یا از این جهت لوح محفوظ خوانده شده که تکوینا و یا تشریعا از فساد و تباهى محفوظ است؟که این نیز خلاف واقع است، براى اینکه عالم طبیعت عالم و فساد است.و یا بدین جهت‏بوده که از اطلاع اغیار محفوظ است‏یعنى غیر اهل اطلاع ى از اسرار آن آگاه نیست همچنانکه آیه شریفه: "انه لقرآن کریم فى کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون" (45) خبر مى‏دهد؟که این نیز صحیح نیست‏براى اینکه ادراک هر صاحب ادراکى نسبت‏به عالم طبیعت‏ی ان است.

و بعد از همه این اشکالات اشکال مهمى که به وى وارد است این است که این مفسر در توجیه نازل شدن قرآن در ماه رمضان هیچ وجه صحیحى که هم در جاى خود صحیح باشد، و هم لفظ آیه آن را بپذیرد، نیاورده، چون خلاصه گفتارش این شد که معناى جمله"انزل فیه القرآن"این است که"کانما انزل فیه القرآن"یعنى گویا قرآن در ماه رمضان نازل شده و معناى آیه"انا انزلناه فى لیلة""کانا انزلناه فى لیلة" است، یعنى گویا ما قرآن را در یک شب نازل کردیم، و حال آنکه نه اهل لغت چنین معنائى از چنین عبارتى مى‏فهمد، و نه اهل عرف و آشناى به سیاق کلام.

و اگر جایز باشد ى بگوید نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد است، که مشتمل بر رؤوس مطالب قرآن است، باید جایز باشد که دیگرى بگوید معناى نزول قرآن نزول همه آن، یعنى اجمال معارف آن است‏بر قلب رسولخدا ص، و هیچ مانعى هم ندارد که ى این حرف را بزند و بیانش در سابق گذشت.

البته در گفتار مفسر نامبرده اشکالهاى دیگرى نیز هست، که چون بیرون از غرض ما بود متعرض آنها نشدیم.

"هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان"

کلمه ناس - که عبارت است از طبقه پائین افراد جامعه که سطح فکرشان نازلترین سطح است، بیشتر در همین طبقه اطلاق مى‏شود چنانکه آیه: "و لکن اکثر الناس لا یعلمون" (46) و آیه: "و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون" (47) اطلاق گردیده، معلوم مى‏شود ناس معنائى اعم از علما و غیر علما دارد.

و این اکثریت همانهایند که اساس زندگیشان بر تقلید است و خود نیروى تشخیص و تمیز در امور معنوى به وسیله دلیل و برهان را ندارند، و نمى‏توانند از راه دلیل میان حق و باطل را تشخیص دهند، مگر آنکه ى دیگر ایشان را هدایت نموده حق را بر ایشان روشن سازد، و قرآن کریم همان روشنگرى است که مى‏تواند براى این طبقه حق را از باطل جدا کند، و بهترین هدایت است.

اما خواصى از مردم که در ناحیه علم و عمل تکامل یافته‏اند، و استعداد اقتباس از انوار هدایت الهیه و اعتماد به فرقان میان حق و باطل را دارند، قرآن کریم براى آنان بینات و شواهدى از هدایت است، و نیز براى آنان جنبه فرقان را دارد، چون این طبقه را به سوى حق هدایت نموده، حق را برایشان مشخص مى‏کند، و روشن مى‏کند که چگونه باید میان حق و باطل فرق گذاشت، همچنانکه فرمود: " یهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، و ی جهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم". (48)

از اینجا علت اینکه چرا میان"هدى"و میان"بینات من الهدى"مقابله انداخت؟روشن مى‏گردد، چون مقابله میان آن دو مقابله میان عام و خاص است، قرآن براى بعضى افراد هدایت، و براى بعضى دیگر بیناتى از هدایت است.

"فمن شهد منکم الشهر فلیصمه"

کلمه"شهادت"به معناى حاضر بودن در جریان، و اطلاع یافتن از آن است، (وقتى مى‏گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد بودم، یعنى حاضر بودم، و در نتیجه حضورم از جریان اطلاع یافتم)، و شاهد ماه رمضان بودن، به این معنا است که انسان همچنان زنده و هوشیار بماند، تا ماه رمضان فرا رسد، و آدمى از فرا رسیدنش آگاه شود، و این شهادت هم نسبت‏به تمامى ماه صادق است، و هم نسبت‏به بعضى از آن، (مانند اینکه آدمى در اوائل ماه، مسافر باشد و در اوا آن حاضر شود) و اما اینکه مراد از شهود شهر این باشد که انسان شاهد رؤیت هلال رمضان باشد در حالى که مسافر هم نباشد، صحیح نیست چون دلیلى در لفظ آیه بر آن نیست، بله از راه ملازمه آنهم در بعضى از اوقات و به کمک قرائن مى‏توان چنین معنائى را بر آیه تحمیل کرد، و لیکن در آیه هیچ قرینه‏اى بر این معنا وجود ندارد.

"و من کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام ا "

وارد ساختن این جمله در آیه مورد بحث از قبیل تکرار به منظور تاکید و غیره نیست، چون قبلا هم گفتیم دو آیه قبلى در مقام بیان حکم نبودند، و تنها در مقام زمینه‏چینى بودند، و فقط آیه سوم حکم را بیان مى‏کند، پس آیه سوم مشتمل بر جمله تکرارى نیست.

"یرید الله بکم الیسر، و لا یرید بکم العسر، و لتکملوا العدة"

کانه این جمله مى‏خواهد مجموع مطالب آیه را تعلیل کند، هم استثنا شدن مریض و مسافر و افطار آن دو در ماه رمضان را، و هم روزه گرفتن در ایام دیگر سال را، چیزى که هست اینکه جمله اول مطلب اول را تعلیل مى‏کند و مى‏فرماید چون خدا سهولت را برایتان خواسته، و جمله آ یعنى"و لتکملوا العدة"مطلب بعد را و مى‏فرماید اینکه گفتیم به همان عدد از روزهاى دیگر سال را روزه بگیرید براى این بود که تکمیل سى روز امرى واجب است.

و حرف"لام"در جمله"و لتکملوا العدة"الخ لام غایت است، و جمله عطف است‏بر جمله: "یرید"الخ، چون آن جمله نیز مشتمل بر معناى غایت‏بود، و تقدیر کلام این است که:

اگر ما شما را دستور دادیم که در سفر و مرض روزه را بخورید براى این بود که بار تکلیف شما را سبک کنیم، و هم براى اینکه عدد سى روزه را تکمیل کرده باشیم، و بعید نیست که ایراد جمله: "و لتکملوا العدة"باعث‏شده که دیگر مانند آیه قبلى حکم آن صورت را که روزه طاقت‏فرسا باشد بیان نکند چون هم بیان آیه قبلى براى اینجا نیز کافى بود و هم کلمه(سختى بر شما نخواسته)دل ‏بر آن مى‏کرد.

"و لتکبروا الله على ما هدیکم و لعلکم تشکرون..."

ظاهر دو جمله مورد بحث‏بطوریکه لام غایت(البته غایت‏به معناى غرض که آن نیز اصطلاح دیگرى است)اشعار دارد، این است که مى‏خواهند غایت و نتیجه اصل روزه را بیان کنند، نه حکم استثناى مریض و مسافر را چون وقتى مى‏بینیم جمله"شهر رمضان"را مقید کرد به جمله: "الذى انزل فیه القرآن.. ."، مى‏فهمیم که میان وجوب روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان یک نحوه ارتباط و پیوستگى وجود دارد، در نتیجه برگشت معناى غایت‏به این مى‏شود که تلبس و اشتغال به روزه براى اظهار کبریائى حق تعالى است‏به خاطر اینکه قرآن را بر ایشان نازل فرمود، و ربوبیت‏خود و عبودیت‏بندگان را اعلام داشت، و نیز بدین منظور بود که در مقابل اینکه به سوى حق هدایتشان فرموده و با کتاب خود برایشان حق را از باطل جدا کرده شکرش را بجاى آرند.

و چون روزه وقتى متصف به این صفت مى‏شود، یعنى وقتى شکر نعمت‏هاى خدا مى‏شود که مشتمل بر حقیقت معناى روزه باشد، یعنى از روى اخلاص انجام شود، و روزه‏دار از آلودگیهاى طبیعت پاک باشد، و از بزرگترین مشتهیات نفس چشم بپوشد، لذا دنبال آیه نفرمود:

"و لیتشکروا الله"، چون شکر تنها با روزه واقعى محقق مى‏شود، بلکه در مقابل فرمود: "و لتکبروا الله على ما هدیکم"براى اینکه تکبیر و بزرگداشت‏خدا با صورت روزه هم انجام مى‏شود، چه اینکه این صورت، حقیقت هم داشته باشد و یا نداشته باشد، و بهمین جهت مساله شکر را با کلمه"لعل امید است" ، از تکبیر جدا کرد، و فرمود، "و لتکبروا الله على ما هدیکم، و لعلکم تشکرون"همانطور که در اول آیات، در باره روزه فرمود: "لعلکم تتقون".

بحث روایتى
در حدیث قدسى(یعنى احادیثى که سلسله سندش منتهى به خود خداى تعالى مى‏شود)آمده: که خداى تعالى فرمود: روزه فقط براى من است، و من خود جزاى آن را مى‏دهم. (49)

مؤلف: این روایت را شیعه و سنى البته با مختصر اختلافى نقل کرده‏اند و وجه اینکه روزه براى خداى سبحان است این است که تنها عبادتى است که از امور عدمى تشکیل مى‏شود، بخلاف عبادتهاى دیگر، از قبیل ، و حج و امثال آن، که از امور وجودى ترکیب مى‏یابد، و یا حداقل امور وجودى هم در آنها دخ دارند، و معلوم است که فعل وجودى نمى‏تواند محض و خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد، چون خالى از نقایص مادى و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست، و ممکن است در انجام آن قصد غیر خدا هم به میان آید، و سهمى از آن را براى غیر خدا انجام دهد، چنانکه در موارد ریا و سمعه و سجده براى غیر خدا این آفت‏ها مشاهده مى‏شود، بخلاف عملى که همه‏اش نفى است، یعنى روزه که عبارت است از نخوردن، ننوشیدن، و فلان و بهمان ن ، که صاحبش خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات مى‏بیند، و با خویشتن‏دارى خود را از لوث شهوات نفس پاک نگه مى‏دارد، و این امور عدمى چیزى نیست که غیر خدا هم سهمى از آن داشته باشد، زیرا امرى است تنها میان بنده و پروردگارش و طبعا ى جز خدا از آن با خبر نمى‏شود.

و اینکه فرموده: و"انا اجزى به"اگر کلمه"اجزى"را به معلوم بخوانیم، یعنى من جزاى آن را مى‏دهم آن وقت دل مى‏کند بر اینکه در دادن اجر به بنده، ى میان او و خدا فاصله و واسطه نمى‏شود، همانطور که بنده هم در بندگى و عبادت خدا به وسیله روزه ى را دخیل قرار نداد، و نگذاشت ى از روزه‏داریش با خبر شود، چنانکه در باره صدقه آمده است: صدقه را تنها خدا مى‏گیرد، و بین صدقه دهنده و خدا ى واسطه نیست، و در قرآن هم آمده: "و یاخذ الصدقات" (50) و اما اگر" اجزى"را به مجهول بخوانیم، معنایش این مى‏شود: (خود من جزاى روزه قرار مى‏گیرم)آن وقت عبارت کنایه مى‏شود از نزدیکى روزه‏دار به خداى تعالى.

و در کافى از صادق ع روایت آورده که رسول خدا ص در اوائل بعثت مدتى پشت‏سر هم روزه مى‏گرفت، بطوریکه اشخاص مطلع مى‏گفتند دیگر ترک نمى‏کند و سپس مدتى روزه را ترک مى‏کرد بطوریکه اشخاص مى‏گفتند دیگر روزه نمى‏گیرد، بعد از مدتى این رسم را رها کرد، یک روز روزه مى‏گرفت، و یک روز افطار مى‏کرد، که این همان روزه داوود پیغمبر است، بعد از مدتى این رسم را کنار گذاشت، و در هر ماه ایام البیض آن ماه یعنى(سیزده و چهارده و پانزدهم)آن را روزه مى‏گرفت، و سپس این را هم ترک کرد، و در هر ده روز دو پنجشنبه و بین آن دو یک چهارشنبه روزه مى‏گرفت، و این رسم را تا آ عمر ادامه داد. (51)

و از عنبسة العابد روایت‏شده که گفت: رسولخدا ص در ایامى که از دنیا رفت، در این رسم و برنامه بود که همه‏ساله شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مى‏گرفت. (52)

مؤلف: اخبار از طریق اهل بیت ع در این باب بسیار است، و این همان روزه سنتى است که رسول خدا ص مى‏گرفت و گرنه روزه واجب تنها همان روزه رمضان است.

و در تفسیر عیاشى از صادق ع روایت کرده که در تفسیر آیه: "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام"فرموده: این مخصوص مؤمنین است. (53)

و از جمیل روایت آورده که گفت: از صادق ع از معناى آیه: "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام"، و"یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال"پرسیدم، فرمود:

همه این خطاب‏ها شامل حال گمراهان و منافقین و خلاصه تمامى افرادى که به ظاهر شهادت به توحید و نبوت و معاد داده‏اند مى‏شود. (54)

و در فقیه از حفص روایت کرده که گفت از صادق ع شنیدم مى‏فرمود:

روزه ماه رمضان قبل از امت بر هیچ امتى واجب نبود، عرضه داشتم: پس اینکه خداى عزوجل مى‏فرماید: "یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم" چیست؟فرمود: بله ماه رمضان قبل از امت روزه‏اش واجب بوده، اما نه بر امتها بلکه تنها بر انبیاى آنان، خداوند امت را بر سایر امم برترى داده، چیزى را که بر رسول خود واجب کرده بود بر امتش هم واجب فرمود. (55)

مؤلف: این روایت‏به خاطر اینکه اسماعیل بن محمد در سند آن هست ضعیف است، و این معنا در روایتى دیگر از عالم ع آمده که آنهم مرسل است، یعنى اصلا سندش ذکر نشده، و به نظر مى‏رسد هر دو روایت‏یکى باشد، و به هر حال از اخبار آحاد است، و ظاهر آیه هم مساعد با این نیست که مراد از جمله"کما کتب على الذین من قبلکم"تنها خصوص انبیا باشد، و به فرضى که چنین چیزى منظور بوده، از آنجائى که مقام مقام زمینه‏چینى و تشویق و ترغیب بوده، تصریح به اسم آن انبیا از کنایه بهتر و مؤثرتر بود، و خدا دانا است.

و در کافى از ى که از صادق ع سؤال نموده روایت کرده که گفت:

پرسیدم آیا کلمه"قرآن"و کلمه"فرقان"به یک معنا است؟و یا هر یک معنائى جداگانه دارد؟

فرمود: قرآن همه کتاب خدا است، و فرقان تنها آن آیاتى است که احکام واجب را در بر دارد. (56)

و در کتاب جوامع از آن جناب ع روایت کرده که فرمود: فرقان عبارت است از هر آیه محکمى که در قرآن است. و در تفسیر عیاشى و قمى از آن جناب ع روایت آورده‏اند که فرمود: فرقان عبارت است از هر امر محکمى که در قرآن است، و کتاب عبارت است از آن آیاتى که انبیاى قبل را تصدیق مى‏کند. (57)

مؤلف: خود کلمه"فرقان"و کلمه"کتاب"هم با معنائى که در روایت‏براى آن دو شده سازگار است، و در بعضى از اخبار آمده که کلمه"رمضان"یکى از اسماى خداى تعالى است پس دیگر شایسته نیست ى بگوید رمضان آمد و رمضان رفت، بلکه باید گفت: ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت، (تا آ حدیث)و این روایت‏خبر واحدى است که در باب خودش غریب است، و این کلام از میان مفسرین از قتاده نیز نقل شده.

ولى در اخبارى که راجع به اسامى خداى تعالى وارد شده نام"رمضان"دیده نمى‏شود، علاوه بر اینکه کلمه"رمضان"بدون اینکه کلمه"ماه"قبل از آن آید و نیز کلمه "رمضانان""دو رمضان"در روایات وارده از رسولخدا ص و ائمه اهل بیت ع بسیار آمده، و این جدا بعید است که احتمال دهیم هر جا کلمه"رمضان" در احادیث آمده"شهر رمضان"بوده، و راوى کلمه"شهر"را از آن انداخته باشد. (58)

و در تفسیر عیاشى از صباح بن نباته روایت‏شده که گفت: من به صادق ع عرضه داشتم: ابن ابى یعفور به من دستور داد چند مساله را از شما بپرسم حضرت پرسید آن مسائل چیست؟عرضه داشتم: او از شما مى‏پرسد: وقتى ماه رمضان آمد و من در منزل باشم آیا جایز است مسافرت کنم؟فرمود: خداى تعالى مى‏فرماید: "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه"، پس هر ماه رمضان را درک کند و در میان خانواده‏اش باشد نمى‏تواند مسافرت کند، مگر براى حج و یا عمره، و یا براى طلب مالى که مى‏ترسد اگر به دنبالش نرود تلف بشود. (59)

مؤلف: و این نکته استفاده لطیفى است که از اطلاق آیه براى حکم کراهت‏سفر کرده است چون مسافرت در رمضان جایز است اما با کراهت.

و در کافى از على بن الحسین ع روایت آورده که فرمود: اما روزه در سفر و در حال مرض، عامه در آن اختلاف کرده‏اند، بعضى گفته‏اند: مریض و مسافر مى‏تواند روزه بگیرد، و بعضى دیگر گفته‏اند نباید بگیرد، طایفه سوم گفته‏اند مختار است، اگر خواست‏بگیرد و اگر نخواست نگیرد، ولى ما مى‏گوئیم باید در این دو حال حتما روزه را بشکند، و افطار کند، (منظور این است که روزه نباید بگیرد، پس اگر در سفر و یا حال مرض روزه بگیرد روزه‏اش درست نیست‏باید آن چند روز را دوباره قضا کند)براى اینکه خداى عزوجل مى‏فرماید، "فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام ا ". (60)

مؤلف: این روایت را عیاشى نیز نقل کرده است.

و در تفسیر عیاشى از باقر ع روایت آورده که در تفسیر جمله"فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" فرموده: چقدر این بیان براى ى که تعقلش کند روشن است!براى اینکه در عبارتى کوتاه این معنا را رسانده، که هر ماه رمضان را درک کرد باید روزه‏اش را بگیرد، و هر در ماه رمضان مسافرت کرد باید روزه‏اش را بخورد. (61)

مؤلف: روایات وارده از ائمه اهل بیت ع در اینکه مریض و مسافر حتما باید روزه‏اش را بخورد بسیار زیاد است، و این مذهب ائمه اهل بیت ع است، (بخلاف علماى اهل سنت که روزه رمضان را براى مسافر و مریض اختیارى مى‏دانند)، و آیه شریفه بطوریکه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت ع دل دارد. (62)

و نیز در تفسیر عیاشى از ابى بصیر روایت آمده که گفت: من از ع از معناى جمله: "و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین"پرسیدم فرمود: منظور بیماران و سالخوردگانى است که توانائى روزه گرفتن ندارند. (63)

و باز در همان تفسیر از باقر ع در تفسیر همان آیه نقل کرده، که فرمود:

منظور سالخورده و ى است که عطش آزارش مى‏دهد. (64)

و نیز در همان تفسیر از صادق ع روایت آورده که فرمود منظور زنى است که از جان فرزندش بترسد و سالخوردگانى که روزه برایشان طاقت‏فرسا باشد. (65)

مؤلف: روایات در تفسیر آیه، از ائمه ع بسیار است، و در روایت ابى بصیر مراد از مریض آن بیمارانى‏اند که قبل از ایام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند قضاى روزه رمضان را در سایر ایام سال بجا آورند، چون واضح است که کلمه(مریض)در جمله: "فمن کان منکم مریضا"شامل مریض نامبرده نمى‏شود، و کلمه(عطاش)که در روایت آمده به معناى بیمارى عطش است. (66) (که ظاهرا همان مرض قند باشد)." مترجم" باز در همان تفسیر از سعید از صادق ع روایت آمده که فرمود: در عید فطرهم تکبیر هست، عرضه داشتم تکبیر که غیر از روز قربان نیست، فرمود: چرا در عید فطر هم هست، لیکن مستحب است که در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو رکعت عید گفته شود. (67)

و در کافى از سعید نقاش روایت کرده که گفت صادق ع فرمود: براى من در شب عید فطر تکبیر هست، اما واجب نیست‏بلکه مستحب است، مى‏گوید، پرسیدم این تکبیر در چه وقت مستحب است؟ فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در صبح و عید آنگاه قطع مى‏شود، مى‏گوید عرضه داشتم: چگونه تکبیر بگویم؟فرمود: مى‏گوئى"الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر على ما هدانا"و منظور از کلام خدا که مى‏فرماید: "و لتکملوا العدة"همین است، چون معنایش این است که را کامل کنید.و خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرده تکبیر کنید، و تکبیر همین است که بگوئید:

"الله اکبر، لا اله الا الله، و الله اکبر، و لله الحمد"راوى مى‏گوید در روایت دیگرى آمده که تکبیر آ را چهار بار باید گفت. (68)

مؤلف: اختلاف این دو روایت که یکى تکبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب مى‏داند و دیگرى نمى‏داند ممکن است‏حمل شود بر مراتب استحباب، یعنى دومى مستحب باشد، و اولى مستحب‏تر، و اینکه فرمود: منظور از(و لتکملوا العدة)اکمال است‏شاید منظور این باشد که با خواندن عید، عدد روزه را تکمیل کنید و باز خود تکبیرات را بگوئید، که خدا شما را هدایت کرد، و این با معنائى که ما از ظاهر جمله، "و لتکبروا الله على ما هدیکم..."فهمیدیم منافات ندارد، براى اینکه کلام استفاده حکم استحبابى از مورد وجوب است، نظیر آنکه در سابق در جمله: "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" گذشت، که گفتم از آن، کراهت مسافرت در ماه رمضان براى ى که اول ماه را درک کند استفاده کرده‏اند، و اختلاف آ تکبیرات در دو جاى روایت اخیر مؤید این احتمال است که بعضى داده و گفته‏اند در جمله:

"و لتکبروا الله على ما هدیکم"تکبیر به دلیل اینکه با حرف(على)متعدى شده متضمن معناى حمد است.

و در تفسیر عیاشى از ابن ابى عمیر از صادق ع روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرضه داشتم: فدایت‏شوم احادیثى که در بین ما بر سر زبانها جریان دارد مبنى بر اینکه رسول خدا ص بیست و نه روز روزه مى‏گرفت، بیشتر است از احادیثى که مى‏گوید، سى روز روزه مى‏گرفت؟آیا احادیث اول درست است؟فرمود یک کلمه از آنها سخن خدا نیست، و رسول خدا ص غیر از سى روز روزه نگرفته، و علتش هم این است که قرآن مى‏فرماید: "و لتکملوا العدة"و آیا رسولخدا ص آن را ناقص مى‏کرد؟ (69)

مؤلف: اینکه فرمود: (آیا رسولخدا ص آنرا ناقص مى‏کرد) استفهامى است انکارى، و روایت دل دارد بر بیانى که ما کردیم، و گفتیم ظاهر تکمیل، تکمیل ماه رمضان است.

و در محاسن برقى از بعضى راویان شیعه نقل کرده که او بدون ذکر سند گفته منظور از تکبیر در جمله: "و لتکبروا الله على ما هدیکم"تعظیم، و منظور از هدایت، ولایت است. (70)

مؤلف: اینکه هدایت‏به معناى ولایت‏باشد از باب تطبیق کلى بر مصداق است و ممکن است از قبیل همان قسم بیاناتى باشد که نامش را تاویل گذاشته‏اند، چنانکه در بعضى از روایات آمده و در معناى دو کلمه"یسر و عسر"فرموده‏اند: یسر ولایت و عسر مخالفت‏با خدا و دوستى با دشمنان خداست.

و در کافى از حفص بن غیاث از صادق ع نقل کرده که گفت: از آن جناب از کلام خداى عزوجل پرسیدم، که مى‏فرماید: "شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن"، چطور مى‏فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شد، با اینکه در دو دهه بین اول و آ ش نازل شده؟ (71)

ع فرمود: قرآن در ماه رمضان یک باره به بیت المعمور نازل شد و سپس در طول بیست‏سال به تدریج‏به زمین نازل گردید، آنگاه فرمود: رسولخدا ص فرموده صحف ابراهیم در اولین شب از ماه رمضان نازل شد، و تورات در روز ششم رمضان، و زبور در هیجدهم رمضان و قرآن در بیست و سوم از ماه رمضان نازل شده.

مؤلف: این روایت را که کافى از صادق و آن جناب از رسولخدا ص نقل کرده الدر المنثور به چند طریق آن را از واثلة بن اسقع از رسولخدا ص نقل کرده است (72) .

و نیز در کافى و فقیه از یعقوب روایت کرده که گفت: مردى را شنیدم که از صادق ع از شب قدر مى‏پرسید، که آیا گذشته و یا همه‏ساله هست؟فرمود: اگر شب قدر از بین برود، و برداشته شود، قرآن هم برداشته مى‏شود. (73)

و در الدر المنثور از ابن عباس روایت کرده که در باره ماه رمضان و لیله مبارکه و لیله قدر گفت: لیله قدر همان لیله مبارکه است که در ماه رمضان واقع است، که در آن ماه قرآن کریم از ذکر به بیت المعمور نازل شد، و بیت المعمور همان موقع ستارگان در آسمان دنیا است، که قرآن در آنجا قرار گرفت، و سپس به تدریج‏به رسولخدا ص نازل شد، قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آیاتى در باره جنگها نازل مى‏شد. (74)

مؤلف: این معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روایت‏شده، و از گفتار ابن عباس چنین بر مى‏آید که این نظریه خود را از آیات قرآنى استفاده کرده، مانند آیه: "و الذکر الحکیم" (75) و آیات: "و کتاب مسطور فى رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع" (76) و آیات"فلا اقسم بمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، فى کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون‏» (77) و آیه: «و زینا السماء الدنیا بمص ح و حفظا» (78) که ارتباط گفتار ابن عباس با همه این آیات روشن است، تنها نقطه ابهامى که در کلام وى هست و معلوم نیست که از کجاى قرآن استفاده کرده، این است که گفته: محل ستارگان، آسمان اول، و موطن قرآن است، و دل آیات سوره واقعه بر این معنا روشن نیست.

بله در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام آمده که بیت المعمور در آسمان است که ان شاء الله بحث ما پیرامون آن خواهد آمد.

مطلب دیگرى که تذکرش لازم است، این است که احادث هم مانند قرآن کریم محکم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در میان احادیث‏بسیار شایع است، و مخصوصا در مثل اینگونه حقایق (که فهم بشر از درکش عاجز است) مانند لوح، و قلم، و حجب، و آسمان و بیت معمور، و بحر مسجور، لا جرم بر یک فرد دانشمند لازم است که براى بدست آوردن معناى واقعى کلام سعى کند قرائن کلام را بدست آورد.


پى‏نوشت‏:
1- و او را(یوسف را)به بهاى ناچیزى، درهمى چند فروختند."سوره یوسف آیه 20"
2- اى انى که ایمان آورده‏اید براى شما در باره کشتگان قصاص مقرر شد."سوره بقره آیه 178"
3- بر شما مقرر شد هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد اگر مالى بجاى گذارد براى پدر و مادر و خویشاوندان وصیت کند. «سوره بقره آیه 180»
4- خدا قضاء رانده که من و رسولانم غلبه خواهیم کرد."سوره مجادله آیه 21"
5- مى‏نویسیم آنچه از پیش فرستادند، و آنچه اثر که از دنبال دارند."سوره یس آیه 12"
6- و بر ایشان(بنى )نوشتیم که شخص در مقابل شخص است(یعنى اگر ى دیگرى را کشت اولیاء مقتول حق دارند قاتل را بکشند و جان او برابر مقتول است.)"سوره مائده آیه 45"
7- اگر نیکى کنید به خود نیکى کرده‏اید، و اگر بدى کنید نیز به خود کرده‏اید."سوره اسراء آیه 7"
8- هان اى مردم شما همان محتاجان به خدائید، و خدا همانا بى‏نیاز است."سوره فاطر آیه 15"
9- ما خبر داریم از اینکه سخن آنان تو را اندوهناک کرده، ولى آنها تو را تکذیب نمى‏کنند، بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار مى‏کنند."سوره انعام آیه 33"
10- به سوى آفریننده‏تان بازگشت کنید و خودتان را(یعنى انى را که گوساله پرستیده‏اند)بکشید آن براى شما بهتر است."سوره بقره آیه 54"
11- بشت د به سوى ذکر خدا و سوداگرى را واگذارید این براى شما بهتر است."سوره آیه 9"
12- ایمان به خداى آورید و در راه خدا با مال و جان خود جهادى کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید."سوره صف آیه 11".
13- ما آن را(قرآن را)کتابى خواندنى و عربى کردیم باشد که شما درکش کنید."سوره ز ف آیه 3"
14- و قرآنى که آن را قسمت قسمت کردیم تا کم کم بر مردمش، بخوانى و به تدریج نازلش کردیم." سوره اسراء آیه 106"
15- خدا سخن آن که در باره همسرش با تو مجادله مى‏کرد و به خدا شکوه مى‏کرد شنید، و خدا همه گفتگوى شما را مى‏شنود."سوره مجادله آیه 1"
16- و چون تجارت یا لهوى مى‏بینند تو را در وسط سخن در حالى که ایستاده‏اى رها مى‏کنند."سوره آیه 11"
17- مردانى که عهد خود را که با خدا بسته‏اند وفا مى‏کنند، بعضى از ایشان عمرشان سرآمده، و بعضى دیگر منتظر سرآمدن عمرند، و کمترین گوشه‏اى از عهد خود را دگرگون نمى‏سازند."سوره احزاب آیه 23"
18- سوگند به کتاب روشنگر که ما آن را در شبى با برکت نازل کردیم، که ما همواره کار بیم رسانى را داشته‏ایم."سوره دخان آیه 3"
19-ما آن را در شب قدر نازل کردیم."سوره قدر آیه 1"
20- سوره بقره آیه 185
21- سوره دخان آیه 3
22- سوره قدر آیه 1
23- مثل آبى که ما آن را از بالا نازل کرده‏ایم."سوره یونس آیه 24"
24- کتابى که ما نازلش کردیم بر تو کتابى پر برکت تا در آیاتش تدبر کنند."سوره ص آیه 29"
25- کتابى است که قبلا نزد حکیم خبیر، فشرده بود، و سپس آیاتش از هم جدا شد."سوره هود آیه 1"
26- محققا براى آنها کتابى آورده‏ایم که از روى علم تفصیل دادیم کتابى که هدایت و رحمت است‏براى قومى که ایمان آورند آیا جز تاویل آن را منتظرند روزى که تاویلش بیاید آنها که از پیش آن را فراموش کرده‏اند اقرار مى‏کنند که رسولان پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند."سوره اعراف آیه 52 - 53"
27- این کتابى نیست که بتوان به خدا افتراء زد، لیکن مصدق کتب آسمانى عصر خودش و تفصیل همان کتابها است کتابى است‏بدون شک از ناحیه رب العالمین(تا آنجا که مى‏فرماید): بلکه اینان چیزى را تکذیب مى‏کنند که احاطه علمى بدان ندارند، و هنوز تاویلش نیامده."سوره یونس آیه 39 - 37"
28- حم سوگند به کتاب روشنگر که ما آن را کتابى خواندنى و عربى کردیم، تا شاید شما تعقل کنید، و گرنه آن کتاب در کتابى اصلى بود، که نزد ما مقامى بلند و فرزانه دارد."سوره ز ف آیه 1 - 4"
29- سوگند به جایگاههاى ستارگان نخورم، و آن اگر بدانید سوگندى بزرگ است محققا قرآنى است ارجمند در نامه‏اى نهفته، جز پاک شدگان به آن دسترسى نیابند نازل ى از پروردگار جهانیان است. "سوره واقعه آیه 80"
30- آن قرآنى مجید است که در لوح محفوظ قرار دارد."سوره بروج آیه 22"
31- بلکه آن قرآنى است ارجمند در لوحى محفوظ."سوره بروج آیه 22"
32- ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کردیم."سوره بقره آیه 185"
33- ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر."سوره قدر آیه 1"
34- ما نازل کردیم قرآن را در شبى مبارک."سوره دخان آیه 2"
35- در قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مکن."سوره طه آیه 114"
36- زبان خود را بدان حرکت مده، که به آن عجله کرده باشى، چونکه جمع آن و نیز خواندش به عهده ما است، پس همینکه آنرا خو م خواندنش را پیروى کن، و سپس به عهده ما است که آنرا بیان کنیم." سوره قیامت آیات 15 - 19"
37- سوره آل عمران آیه 7
38- ما نازل کردیم قرآن را در شبى مبارک و ما هستیم بیم دهندگان."سوره دخان آیه 2"
39- سوره علق آیه 1
40- اى جامه بخود پیچیده برخیز و بترسان."سوره مدثر آیه 2 - 1"
41- آیا دیدى آن ى را که بنده‏اى را از اینکه بخواند نهى مى‏کرد، تو اى نهى کننده هیچ مى‏دانى که اگر آن بنده بر راه راست‏باشد، و یا به پرهیزکارى دستور دهد، دیگر جا ندارد که تو او را از ش نهى کنى، اى تو بگو آیا مى‏دانى آن نهى کننده را که اگر تو را تکذیب کند، و از تو روى بگرداند چه کیفرى خواهد داشت؟راستى آیا او نمى‏داند که خدا رفتار او را مى‏بیند، و از قصد او اطلاع دارد؟بداند که جریان به این سادگى‏ها نیست اگر از آزار دست‏برندارد موى پیشان

مشاهده متن کامل ...

اسامی سوره های قرآن کریم همراه با معنی
درخواست حذف اطلاعات

سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چا ایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مریم (19)؛ سوره طه (20)؛ سوره انبیا ( ان) (21)؛ سوره حج (22)؛ سوره مؤمنون (23)؛ سوره نور (روشنایی) (24)؛ سوره فرقان (25)؛ سوره شعرا (شاعران) (26)؛ سوره نمل (مورچه) (27)؛ سوره قصص (داستانها) (28)؛ سوره عنکبوت (29)؛ سوره روم (30)؛ سوره لقمان (31)؛ سوره سجده (32)؛ سوره احزاب (گروه ها) (33)؛ سوره سبا (34)؛ سوره ملائکه (فاطر- آفریننده) (35)؛ سوره یس (36)؛ سوره صافّات (فرشتگان صف بسته) (37)؛ سوره ص (38)؛ سوره زمر (جماعتها) (39)؛ سوره مؤمن [غافر] (آمرزنده) (40)؛ سوره فصلت [یا حم سجده (41)؛ سوره شوری (م ) (42)؛ سوره ز ف (زینت) (43)؛ سوره دخان (دود) (44)؛ سوره جاثیه (زانو زننده) (45)؛ سوره احقاف (ریگها) (46)؛ سوره محمد [قتال (47)؛ سوره فتح (پیروزی) (48)؛ سوره حجرات (اتاقها) (49)؛ سوره ق (50)؛ سوره ذاریات (بادهای خاک پراکن) (51)؛ سوره طور (کوه طور) (52)؛ سوره نجم (ستاره) (53)؛ سوره قمر (ماه) (54)؛ سوره الرحمن (بخشنده) (55)؛ سوره واقعه (قیامت) (56)؛ سوره حدید (آهن) (57)؛ سوره مجادله (58)؛ سوره (راندن) (59)؛ سوره ممتحنه (امتحان شده) (60)؛ سوره صف (61)؛ سوره (62)؛ سوره منافقین (دورویان) (63)؛ سوره تغابن (مغبونی) (64)؛ سوره طلاق (رها شدن از شویی) (65)؛ سوره تحریم (حرام ) (66)؛ سوره ملک (فرمانروایی) (67)؛ سوره قلم (68)؛ سوره حاقه (69)؛ سوره معارج (آسمانها) (70)؛ سوره نوح (71)؛ سوره جن (72)؛ سوره مزمل (جامه بر خود پیچیده) (73)؛ سوره مدثر (جامه بر سر کشیده) (74)؛ سوره قیامت (75)؛ سوره دهر (زمان) (76)؛ سوره مرسلات (بادها) (77)؛ سوره نبأ (خبر) (78)؛ سوره نازعات (قابض ارواح) (79)؛ سوره عبس (رو ترش کرد) (80)؛ سوره تکویر (در پیچیدن) (81)؛ سوره انفطار (شکافتن) (82)؛ سوره مطففین (کم فروشان) (83)؛ سوره انشقاق (شکافته شدن) (84)؛ سوره بروج (برجها) (85)؛ سوره طارق (آنچه در شب درآید) (86)؛ سوره اعلی (برتر) (87)؛ سوره غاشیه (قیامت) (88)؛ سوره فجر (سپیده صبح) (89)؛ سوره بلد (شهر) (90)؛ سوره شمس (91)؛ سوره لیل (شب) (92)؛ سوره ضحی (چاشتگاه) (93)؛ سوره انشراح (گشودن) (94)؛ سوره تین (انجیر) (95)؛ سوره علق (خون ه) (96)؛ سوره قدر (تقدیر) (97)؛ سوره بینه (برهان) (98)؛ سوره ز ال (زمین لرزه) (99)؛ سوره عادیات (اسبان دونده) (100)؛ سوره قارعه (کوبنده) (101)؛ سوره تکاثر (فراوانی) (102)؛ سوره عصر (زمان) (103)؛ سوره همزه (عیبجو) (104)؛ سوره فیل (105)؛ سوره قریش (106)؛ سوره ماعون (107)؛ سوره کوثر (خیر بسیار) (108)؛ سوره کافرون (109)؛ سوره نصر (یاری دهنده) (110)؛ سوره مسد (لیف ما) (111)؛ سوره اخلاص (112)؛ سوره فلق (بامدادان) (113)؛ سوره ناس (مردم) (114)مشاهده متن کامل ...
✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات

به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ [اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه] در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ ✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان + نوشته شده در شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 2:54 شماره پست: 479 عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید

اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»

در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست».

چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى).

،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن

در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام):

هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود

به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ ✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید

روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206)

قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست.

از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد.

صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند.

صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند.

منبع:سایت تبیان

+ نوشته شده در شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 2:54 شماره پست: 479


عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری:

اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شویدمشاهده متن کامل ...
ریاضیات در قرآن (mat in quran)
درخواست حذف اطلاعات

ریاضیات در قرآن (mat in quran)

اعجاز آمیز قرآن از این قرارند :

1. اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2. قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3. اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آ قرآن است.

4. سوره علق 19 آیه دارد.

5. سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6. اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7. این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

8. دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) .

9. سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است.(3× 19).

10. چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آ ین آیه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» می باشد. (آیه 30) .

11. پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل « فاتحه الکتاب» را آورد که با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19 حرف) آغاز می شود . این بیانیه 19 حرفی بافاصله بعد از نزول آیه «برآن دوزخ 19 فرشته موکلند» نازل شد . این مراتب گواهی ارتباط آری از شبهه آیه 30 سوره مدثر(عدد 19) و اولین بیانیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» (عدد 19) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر عدد 19 بنا نهاده شده است.

12. آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می فرماید :

الف) بی ایمانان را آشفته سازد.

ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است.

ج) ایمان مومنان تقویت نماید.

د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و یت بزداید.

ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

13. آفریننده بمامی آموزدکه این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان است (آیه 31 سوره مدثر)ویکی از معجزات عظیم قران است. (آیه 35).

14. هرکلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن بنحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه ‎‎‎‎‏ “ اسم “ 19 بارکلمه “ الله “ 2698بار(42*19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده می شود.

15. قرآن 114سوره دارد که هر کدام از سوره ها با آیه افتتاحیه “ بسم الله الرحمن الرحیم “ آغاز میشود بجز سوره توبه (شماره 9) که بدون آیه معموله افتتاحیه است،لذا آیه “ بسم الله الرحمن الرحیم“ در ابتدای سوره ها 113 بار تکرار شده است.چون این رقم به 19 قابل قسمت نیست وسیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصد وچهاردهمین آیه بسم الله را درسوره النمل که دوبسم الله دارد(آیه 27) (آیه افتتاحیه وآیه 30 ) بنابراین قرآن مجید 114 بسم الله دارد.

16. همانطور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هر گاه از سوره توبه شروع کرده آنرا سوره شماره یک وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همین ترتیب جلو برویم ، ملاحظه می شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم الله تکمیلی را دارد .از این نظم نتیجه می گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان از لحاظ ترتیب سوره ها یکی است .

17. تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) میباشد.

18. قرآن مجید شامل اعداد بیشماری است . مثلاً : ما موسی را برای جهل شب احضار کردیم ،ما هفت آسمان را آفریدیم .شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) میباشد.

19. اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنیم ، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود .

20. حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.

21. یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست که29 سوره با حروف رمزی شروع میشود که معنی ظاهری ندارند ، این علامات در هیچ کتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی شوند .این حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد 19 بنا شده است.اولین نشانه این ارتباط اینست که29 سوره از قرآن با این علامات شروع میشود.تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعداد خود رمزها نیز14میباشد.هرگاه تعداد سوره ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع کنیم ، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود.

22. خداوند توانا بما یاد میدهدکه در هشت سوره وسوره های شماره( 10،12،13،15،26،27،28 ،31)دو آیه اول که با این رموز آغاز میشوند حاوی وحامل معجزه قرآن هستند،باید توجه داشت که قرآن کلمه “ آیه “ را بمعنی معجزه بکار برده است . باید کلمه آیه دارای معانی متعددی باشد که یکی از آنها معجزه است ونیز باید دانست که خود کلمه معجزه در هیچ جای قرآن بکار برده نشده است.بدین جهت قرآن مناسب تفسیر نسلهای گوناگون بشریت است مثلاً نسلهای قبلی (پیش ازکشف اهمیت حروف رمزی قرآن )کلمه آیه رادر این هشت سوره ،آیه نیم بیتی می پنداشتند ،ولی نسلهای بعدی که از اهمیت این رموزبا خبر شدند آیه را به معنی معجزه تفسیر کرده اند. بکار بردن کلمات چند معنایی و مناسب برای همه نسلهای بشر در زمانهای گوناگون خود یکی از معجزات قران است.

23. سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است.

24. سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است.

25. بدین ترتیب در میی د که دو سوره قرآنی فوق الذکر (شماره 50 و 42 ) به اندازه همدیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود : “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می نماید و 114 ق مذکور گواه 114 سوره های قرآن است. این احتساب اعداد آشکار و گویا ، مدلل می دارد که 114 سوره قرآن ، تمام قرآن را تشکیل می دهند و چیزی جز قرآن نیستند.

26. آمار کامپیوتر نشان میدهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود ، دارای تعداد معینی ق (57 مورد ) هستند ، گوئی خداوند توانا می خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است.

27. یک نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می دارد که هر کلمه و در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یک سیستم اعدادی بخصوصی که بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد ، فرعون و اخوان لوط “ در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر بجای « اخوان » در سوره ق کلمه « قوم » بکار برده می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذکر کلمه قوم بجای اخوان، حرف « ق» در این سوره 58 بار تکرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد ، بدین معنی که با جایگزین یک کلمه بجای دیگری نظم قرآن از بین میرود.

28. تنها سوره ای که با حرف « ن » آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 « ن » دارد که به 19 قابل قسمت است ( 7×19).

29. سه سوره اعراف (شماره 7 ) مریم ( شماره 19 ) و ص ( شماره 38) که با حروف « ص» شروع میشوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند ( 8×19).

30. در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 میباشد ( 18 × 19) .

31. در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 میباشد ( 15×19).

32. در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز « حم » شروع میشوند تکرار حروف 2166 میباشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره های قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند. باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن ، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است ، اما در موارد دیگر ، بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آنها اشخاص تحصیل کرده باید از ماشینهای الکترونیکی کمک بگیرند .

33. در سوره های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز « الم » شروع میشوند تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 میباشند ( 1404*19).

34. در سوره های 20و26و27و28و36و42 که با رمز « طس » یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز میشوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد میباشد ( 26*19).

35. در سوره های 10و11و12و14و15 که با رمز « الر» آغاز می شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد ( راء ) تنها در سوره سیزدهم ،9،97 مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد 19 می باشد (511*19).

36. در سوره هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد می باشد (438*19).

37. در سوره رعد ( شماره 13 ) که با حرف رمزی “المرا“ آغاز می شود ، تعداد حروف (الف ، لام ، میم، را ) 1501 مورد می باشد (79*19).

38. در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19).

39. در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).

40. در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19).

41. در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19).

42. در سیزده سوره فوق الذکر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد(620*19).

43. در هفده سوره ای که حروف “میم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19).

درتاریخ ، کت سراغ نداریم که مانند قرآن طبق یک سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت علاوه بر 43 بند پیشین ، موارد زیر نیز گواه صادقی است:

o کلمه “الله“ 2698 مرتبه درقرآن تکرارشده که مضربی ازعدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینکه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی که اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دستور زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“ می آمد ، سیستم ریاضی قران بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.

o مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه کهیعص می باشد که بصورت حروف آغازین آمده است ، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بکار رفته اند: حرف “ک“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه ، حرف “ی“ 345 مرتبه ، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است:

345+ 168+137+122+26= 897 که مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تکرار حروف پنجگانه (ک، ه ، ی ، ع ، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آنکه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (که تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد(798=57*14).

درقرآن بعضی ازکلمات با کلمه های دیگرکه از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند ی ان به کار رفته اند.

مثلاً :

1. کلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بکار رفته است و به همان تعداد (145 بار ) کلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش بکار رفته است.

2. کلمه “دنیا “ 115 بار و کلمه “آ ت“ هم 115 بار بکار رفته است.

3. کلمه“ملائکه“ 88 بار درقرآن آمده است وکلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 باربکاربرده شده اند.

4. “حر“ یعنی گرما 40 بار و کلمه “ برد“ یعنی سرما نیز 40 بار بکار برده شده اند.

5. کلمه “مصائب“ 75 بار و کلمه “شکر“ نیز 75 بار

6. کلمه زکات 32 بار و کلمه “برکات“ نیز 32 بار .

7. کلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و کلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار .

8. کلمه “یوم “ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتیب 365 بار و 12 بار بکار رفته اند.

9. کلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و کلمه “امرأه “ به معنی زن نیز 24 بار در قرآن بکار رفته اند.

10. کلمه “ “ بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.

آیا اینها تصادفی است؟

o تفاوتهایی د رحدود یک ده هزارم. ضمن بررسی سوره مریم و زمر دیدم که نسبت “درصد“ مجموع حروف ( ک، ه ، ی ، ع، ص) در هردو سوره مساوی است با اینکه باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد. اما هنگامیکه محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم (0001/0 ) بیش از سوره زمر است . این تفاوتهای جزئی راستی عجیب و حیرت آوراست.

نتیجه:

1. یک مؤلف هر قدر هم که توانا باشد هر گز نمی تواند د رذهن خود حروف و اعدادی به اندازه معین بگیرد سپس از آنها مقالات و یا کت بنویسد که همچون قرآن حتی شماره ها و حروف و کلمات آن نیز به اندازه و شمرده شده در آید مثلاً حروف مقطعه “الم“ به ترتیب “الف“ بعد “ لام“ و سپس “میم“ از دیگر حروف در سوره های مربوطه بیشتر باشد. از طرف دیگر تعداد حروف مقطعه 14 حرف باشد یعنی درست نصف تعداد حروف الفبای عربی. اگر مشاهده کردیم انسانی در مدت 23 سال با آن همه گرفتاری ؛ سخنانی آورد که نه تنها مضامین آنها حساب شده و از نظر لفظ و معنی و محتوا در عالیترین صورت ممکن بود ؛ بلکه از نسبت ریاضی و عددی حروف چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر یک از حروف الفبا در هریک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاضی دارد. آیا نمی فهمیم که کلام او از علم بی پایان پروردگار سرچشمه گرفته است؟

2. رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید. تمام محاسبات فوق در صورتی صحیح خواهد بود که به رسم الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم مثلاً اسحق و زکوه و صلواه را به همین صورت بنویسیم نه بصورت اسحاق و زکات و صلاه . در غیر اینصورت محاسبات ما بهم خواهد ریخت.

3. عدم تحریف قرآن. در قران مجید حتی کلمه و حرفی کم و زیاد نشده و الا بطور مسلم محاسبات کنونی روی قرآن فعلی صحیح از آب در نمی آمد و کلمات و حروف حساب شده نظام کنونی حروف قرآن را بکلی به هم می ریخت. پس این نشانه دیگری بر عدم کوچکترین تحریف در قرآن مجید است.

حال فرموده را یاد آوری می کنم که فرمود:

«عجائب و شگفتیهای قرآن پایان ناپذیر است و قرآن ظاهرش خوشایند و باطنش عمیق است. عجائبش را نمی توان شمرد و غرائبش هرگز کهنه نشود مؤمن هرگاه قرآن بخواند بوی عطر مانندی از دهانش خارج شود.»

«امیدوارم خوانندگان گرامی در انجام وظیفه دینی و کتب ثواب ا وی و خشنودی پروردگار ، تاجایی که می توانند این معجزه را نشر و گسترش دهند تا اعجاز قرآن بیش از پیش روشن گشته و این کتاب شریف و گرانقدر از مظلومیت خارج و قانون زندگی واقعی گردد.

در پایان با تمام وجود و با فریادی بلند به امت ی می گویم ای ملت ی قرآن را بخوانید و عمل کنید که سعادت بشر در آن نهفته است.

مطالب ضمیمه عاریتی می باشدکه به منظوررعایت حقوق نویسنده ذکرگردیده است ولی چون نگارنده مطلب مشخص نبوده بناچارنامی ازآن برده نشده است.مشاهده متن کامل ...
قران3
درخواست حذف اطلاعات

فایل صوتی ترتیل سوره های قران کریم به صورت جداگانه و باصدای شهریار پرهیزگار

1. ترتیل سوره حمد

2. ترتیل سوره بقره

3. ترتیل سوره آل عمران

4. ترتیل سوره نساء

5. ترتیل سوره مائده
6. ترتیل سوره انعام

7. ترتیل سوره اعراف

8. ترتیل سوره انفال

9. ترتیل سوره توبه
10. ترتیل سوره یونس
11. ترتیل سوره هود
12. ترتیل سوره یوسف
13. ترتیل سوره رعد
14 . ترتیل سوره ابراهیم
15. ترتیل سوره حجر
16. ترتیل سوره نحل
17. ترتیل سوره اسراء

18. ترتیل سوره کهف
19. ترتیل سوره مریم
20. ترتیل سوره طه
21. ترتیل سوره انبیاء
22. ترتیل سوره حج
23. ترتیل سوره مؤمنون
24. ترتیل سوره نور

25. ترتیل سوره فرقان

26. ترتیل سوره شعراء
27. ترتیل سوره نمل

28. ترتیل سوره قصص

29. ترتیل سوره عنکبوت

30. ترتیل سوره روم

31. ترتیل سوره لقمان

32. ترتیل سوره سجده

33. ترتیل سوره احزاب
34. ترتیل سوره سبأ

35. ترتیل سوره فاطر

36. ترتیل سوره یس
37. ترتیل سوره صافات
38. ترتیل سوره ص
39. ترتیل سوره زمر
40. ترتیل سوره غافر
41. ترتیل سوره فصلت

42. ترتیل سوره شوری

43. ترتیل سوره ز ف

44. ترتیل سوره دخان
45. ترتیل سوره جاثیه
46. ترتیل سوره احقاف
47. ترتیل سوره محمد
48. ترتیل سوره فتح

49. ترتیل سوره حجرات
50. ترتیل سوره ق

51. ترتیل سوره ذاریات
52. ترتیل سوره طور
53. ترتیل سوره نجم
54. ترتیل سوره قمر
55. ترتیل سوره الرحمن
56. ترتیل سوره واقعه

57. ترتیل سوره حدید
58. ترتیل سوره مجادله
59. ترتیل سوره
60. ترتیل سوره ممتحنه
61. ترتیل سوره صف

62. ترتیل سوره
63. ترتیل سوره منافقون
64. ترتیل سوره تغابن
65. ترتیل سوره طلاق

66. ترتیل سوره تحریم
67. ترتیل سوره ملک
68. ترتیل سوره قلم

69. ترتیل سوره حاقه
70. ترتیل سوره معارج
71. ترتیل سوره نوح
72. ترتیل سوره جن
73. ترتیل سوره مزمل

74. ترتیل سوره مدثر
75. ترتیل سوره قیامت
76. ترتیل سوره انسان
77. ترتیل سوره مرسلات
78. ترتیل سوره نبأ
79. ترتیل سوره نازعات

80. ترتیل سوره عبس
81. ترتیل سوره تکویر

82. ترتیل سوره انفطار

83. ترتیل سوره مطففین

84. ترتیل سوره انشقاق

85. ترتیل سوره بروج
86. ترتیل سوره طارق
87. ترتیل سوره اعلی
88. ترتیل سوره غاشیه
89. ترتیل سوره فجر
90. ترتیل سوره بلد
91. ترتیل سوره شمس
92. ترتیل سوره لیل
93. ترتیل سوره ضحی
94. ترتیل سوره انشراح
95. ترتیل سوره تین
96. ترتیل سوره علق
97. ترتیل سوره قدر
98. ترتیل سوره بینه
99. ترتیل سوره ز ال
100. ترتیل سوره عادیات
101. ترتیل سوره قارعه
102. ترتیل سوره تکاثر

103. ترتیل سوره عصر

104. ترتیل سوره همزة
105. ترتیل سوره فیل
106. ترتیل سوره قریش
107. ترتیل سوره ماعون
108. ترتیل سوره کوثر
109. ترتیل سوره کافرون
110. ترتیل سوره نصر
111. ترتیل سوره لهب
112. ترتیل سوره اخلاص

113. ترتیل سوره فلق
114. ترتیل سوره ناس

ماس دعامشاهده متن کامل ...
رمز های قرآن
درخواست حذف اطلاعات

راز و رمزهای قران

عظیم ترین آیه قرآن ؟ آیة الکرسی

عد آمیزترین آیه قرآن ؟ ان الله یأمربالعدل والأحسان

بهترین قصه قرآن ؟ قصه حضرت یوسف

سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟ سوره یاسین

عروس قرآن ؟ سوره الرحمن

قلب قرآن ؟ سوره یاسین

ریحانه قرآن ؟ سوره یاسین

مادر قرآن ؟سوره حمد

سوره حجاب ؟سوره نور

سوره ان ؟ سوره بروج

سوره علی (ع) ؟ سوره واقعه

سوره حسین (ع) ؟سوره فجر

آیه های نامدارآیه استرجاع ؟ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ آیه 156 سوره بقره آیه حجاب ؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ آیه 30 سوره نور آیه چشم زخم ؟ وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ آیه 51 سوره قلم

آیه تحدی ؟ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا آیه 88 سوره اسراء

آیه مباهله ؟ فَمَنْ حَآجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ آیه 61 سوره آل عمران

قرآن و آمارقرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله الرحمن الرحیم ؟ 114 بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله ؟ 115 بسم الله

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره ؟ 114 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره مکی ؟ 86 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند آیه ؟ 6236 آیه

قرآن مجید مشتمل بر چند حزب ؟ 120 حزب

قرآن مجید مشتمل بر چند کلمه ؟ 77437 کلمه

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف ؟ 323671 حرف

قرآن مجید مشتمل بر چند رکوع ؟ حدود 1000 رکوع

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره با حروف مقطعه ؟ 29 سوره

ترینهای قرآنیبزرگترین سوره قرآن ؟ سوره بقره

بزرگترین آیه قرآن ؟ آیه 282 سوره بقره

بزرگترین کلمه قرآن ؟ فأسقیناکموه سوره حجرآیه 22

کوچکترین سوره قرآن ؟ سوره کوثر

کوچکترین آیه قرآن ؟ آیه مدهامتان سوره الرحمن آیه 64

کوچکترین کلمه قرآن ؟ ق ، ص

کلمه وسط قرآن ؟ والیتلطف ( سوره کهف آیه 19)

اولین سوره قرآن مجید ؟ سوره حمد

اولین سوره نازل شده ؟ سوره علق

اولین آیه نازل شده ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق

آ ین سوره قرآن مجید ؟ سوره ناس

آ ین سوره نازل شده در میانه راه مکه به مدینه ؟ سوره مطففین

آ ین سوره نازل شده ؟ سوره نصر

آ ین آیه نازل شده ؟ الیوم أکملت لکم دینکم سوره مائده آیه 3

سوره های معروفسوره های معوذتین ؟ سوره ناس و فلق

سوره های زهروان ؟ سوره های بقره و آل عمران

سوره های قرنتین ؟ سوره های انفال و توبه

سوره های سبع الطوال ؟ هفت سوره بلند قرآن

سوره های مسبحات ؟ سوره هایی که با سبح یا یسبح شروع می شوند. 1- اسراء 2- حدید 3- 4- صف 5- 6- تغابن 7- اعلی

سوره های حوامیم ؟ هفت سوره از سوره 40 تا 46 قرآن مجید

سوره های چهار قل ؟ سوره های کافرون ، توحید ، فلق، ناس

سوره های طواسین ؟ سوره های شعراء ، نمل ، قصص

سوره های بساتین ؟ سوره هایی که با { الف .لام .میم .را } آغاز می شوند

سوره معروف به دب ج ؟ سوره آل عمران

سوره معروف به عقود ؟ سوره مائده

سوره معروف به بدر ؟ سوره انفال

سوره معروف به برائت ؟ سوره توبه

سوره معروف به هل اتی ؟ سوره دهر

سوره معروف به بنی ؟ سوره اسراء

سوره معروف به کلیم ؟ سوره طه

سوره معروف به جامعه ؟ سوره شعراء

سوره معروف به سلیمان ؟ سوره نمل

سوره معروف به مضاجع ؟ سوره سجده

سوره معروف به ملائکه ؟ سوره فاطر

سوره معروف به غرف ؟ سوره زمر

سوره معروف به غافر ؟ سوره مومن

سوره معروف به مص ح ؟ سوره فصلت

سوره معروف به شریعت ؟ سوره جاثیه

سوره معروف به قتال ؟ سوره محمدمشاهده متن کامل ...
قرآن
درخواست حذف اطلاعات

قرآن

قرآن (نام پارسی: نُبی)، کتاب دینی و یکی از ثقلین است.

در باور مسلمانان، این کتاب در یک دورهٔ ۲۳ ساله از جانب خدا و از طریق جبرئیل بر محمد، که آ ین می‌خوانندش، فروفرستاده شده‌است. مجموع این فروفرستاده‌ها (وحی) به گونهٔ کت گردآوری شده که قرآن نام دارد. قرآن دارای ۳۰ جزء، ۱۱۴ سوره (بخش) و ۶۲۳۶(عدد کوفی)=۶۲۲۶(عدد شامی)=۶۲۱۴(عدد مدنی)=۶۲۰۴(عدد بصری) آیه(بند) است.

مسلمانان قرآن را کتاب مقدس دین خود می‌دانند و از آن با الق چون «کریم» و «مجید» یاد می‌کنند. برای ایشان، این کتاب بازآفرینی زمینی از مفاهیم اصلی آسمانی‌ست که ابدی و ازلی هستند. قرآن خود را به عنوان «لوح حفاظت‌شده« (»اللَوح المحفوظ»، ۸۵:۲۲) می‌خواند.

آیه

آیه در واژه به معنی نشانه‌است و در اصطلاح کوچک‌ترین واحد تقسیم قرآن است. این کلمه در قرآن به همین معنای خاص نیز به کار رفته‌است. یک آیه می‌تواند چند حرف، چند کلمه، یک یا چند جمله و یا یک یا چند بند (پاراگراف) باشد. طبق محاسبهٔ کامپیوتری تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶عدد است. (رامیار، تاریخ قرآن:۵۷۰) برخی آیات نظیر آیهٔ نور (نور، ۳۵)، آیة الکرسی (بقره، ۲۵۵)، آیهٔ تطهیر (احزاب، ۳۳) و آیهٔ حجاب (نور، ۳۰ و ۳۱) با نامهای خاصی مشهورند.

 

 

سوره

سوره در لغت به معنای «بُریده شده» است و در اصطلاح واحدی است دربرگیرندهٔ گروهی مستقل از آیات قرآن که مَطلَع «بسم الله الرحمن الرحیم» و مقطعی دارد. به اعتقاد شیعیان هر سورهٔ قرآن - جز سورهٔ توبه - با آیه «به نام خداوند بخشندهٔ مهربان» آغاز می‌شود. و اهل سنت «بسم الله» را جزء سوره نمی‌دانند. در قرآن کلمهٔ «سوره» به همین معنا به کار رفته‌است؛ مثلاً در آیهٔ تحدی (مبازره طلبی)(بقره، ۲۳).

قرآن ۱۱۴ سوره دارد. هر سوره یک یا دو نام دارد، که معمولاً از کلمه‌ای از آن سوره گرفته شده‌است. برخی معتقدند ترتیب سوره‌ها توسط تعیین شده و برخی بر این باورند که آنها به هنگام گردآوری در زمان عثمان کما بیش به ترتیب طول مرتب شده‌اند. سوره‌های قرآن به دو دستهٔ مکی (فروفرستاده شده در مکه) و مدنی (فروفرستاده شده در مدینه) تقسیم می‌شوند. سوره‌ها وماً وحدت موضوعی ندارند. نام رایج و تعداد آیات هر یک در انتهای این مقاله آمده‌است. برای مشاهده فهرست نام سوره‌ها و تعداد آیات آنها به مقاله سوره رجوع کنید.

دیگر تقسیم‌بندی‌ها

قرآن به ۳۰ بخش تقریباً مساوی به نام جزء تقسیم شده‌است. هر جزء از دو قسمت مساوی به نام حزب تشکیل شده‌است و احزاب به نصف و ربع حزب تقسیم می‌شوند (برخی نیز هر جزء را به چهار حزب تقسیم می‌کنند و در این صورت ۱۲۰ حزب داریم).

سبک

سبک آیات قرآن با زمان پیدایش و نیز محتوای آنها متناسب است. سوره‌های مکی از سوره‌های مدنی مسجع‌ترند. همچنین آیاتی که به حوادث قیامت و بیم و امیدِ آن می‌پردازند، بیشتر احساسات خوانده را منقلب می‌سازند و آیاتی نظیر آیات احکام به گونه‌ای است که د خواننده را مخاطب قرار می‌دهد.

مسالهٔ دیگر تفاوت آشکار سبک قرآن با سایر سخنان روایت شده از و نیز سخنان چون علی بن طالب است.

متن پاشان

اسلوب متعارف نگارش اغلب کتابها، روایت خطی است؛ یعنی از یک نقطه به عنوان مقدمه آغاز و پس از بیان مستندات و استدلالات به نتایجی می‌رسد. اما قرآن بدین معنا آغاز و پایانی ندارد و می‌توان آن را از هر قسمتی آغاز نمود، بی آنکه نیاز باشد بیش از چند آیه به عقب بازگشت. به بیان دیگر هر رکوع مستقل از باقی متن گویاست، جز در مواردی معدود نظیر سوره یوسف که تمام آن وحدت موضوع و مضمون دارد. بهاءالدین مشاهی در این باره می‌گوید:

»امـا مـهمترین مشخصه و خصیصه ساختاری قرآن که شاید قدما نیز به آن توجه داشته‌اند، اسلوب چندوجهی و بلاتشبیه گسسته‌نمای آن است. یـعـنی شاخه به شاخه شدن معانی و مضامین و قطع پیاپی توالی یک مضمون و مدام از معنایی به معنای دیگر پرداختن. این گسسته‌نمایی ظاهری قرآن مجید در فرهنگ و ادب فارسی نظیر دارد. دو کـتـاب عـظیم که از شا ارهای جاویدان زبان فارسی نیز هستند از همین اسلوب و ساختار الهام گرفته‌اند. نخست مثنوی معنوی اثر مولانا جلال الدین بلخی(م ۶۷۲ ق). دوم غزلهای خواجه شمس الدین حافظ (م ۷۹۲ ق). در مـورد مـثـنـوی، مرحوم فروزانفر بر آن [نظر] بوده‌اند که تحت تأثیر قرآن این سبک و سیاق را پیدا کرده‌است. در مـورد غزلهای حافظ که به اصطلاح بعضی فارسی‌زبانهای پا تان، «پاشان» (از پاشیدن) است نگارنده برای نخستین بار این نظر را مطرح کرده‌است که حافظ با انقل که (‌به قول آربری‌) در غزل کرده‌است، نه تحت تأثیر سنت شعری و تاریخ غزل فارسی است (‌چنانکه غزلش هیچ شباهت صـوری و سـاخـتاری با غزل بزرگ‌ترین سلفش سعدی ندارد) بلکه تحت تأثیر ساخت و ساختار سوره‌های قرآن کریم است‌. مسلمانها اعم از عرب و غیر عرب، گویی بیم داشته‌اند که به این خصیصه اشاره کنند. قدیمترین اشـاره‌ای که در این باب دیده می‌شود حدیثی است که یکی از معاصران که یهودیی به نام «سلام بن مشکم» بوده‌است. [او] از سر شِکوه و گلایه به [ ] عرض می‌کند: «چـگـونـه از تـو پیروی کنیم حال آنکه قبلهٔ ما را ترک کرده‌ای و کت هم که آورده‌ای آن طور که توراتِ متناسق است، تناسق (نظم و نسق) ندارند. کت بیاور که مانوس و متعارف باشد وگرنه ما هم نظیر اینکه تو آورده‌ای می‌آوریم». سپس خداوند این آیه را [در مقام تحدی] نازل کرد: قل لئن اجتمعت الانس و الجن ... [اگر انس و جـن هـمـدسـتی کنند که نظیر این قرآن را بیاورند، نظیر آن را نخواهند آورد، ولو آنکه بعضی پشتیبان بعضی باشند  ...طه حسین [...بحث مـبسوطی در این باره دارد و می‌نویسد: «مثلاً موضوعهای سوره بقره بسیار و از هم بیگانه‌اند و ایـن خـود دلیل است که این سوره یکمرتبه نازل نگشته، بلکه به تدریج و خُرد خُرد نازل می‌شده‌است. سپس دهها موضوع و مضمون متنوع سوره بقره را برای نمونه یاد می‌کند .»

حال آنکه چنانچه این کتاب به شکل متعارف و نظیر سایر کتب نگاشته شده بود، به عنوان مثال باید از مباحث اعتقادی آغاز می‌کرد و پس از بیان داستان آفرینش و انبیا به روزگار می‌رسید و نهایتاً احکام را بیان می‌نمود، که در این صورت اسلوب آن بیشتر منطقی بود و نه هنری.

دیدگاه ‌شناسان اروپایی

بهاءالدین مشاهی می‌گوید:

»از قرآن‌پژوهان اروپایی گویا ابتدا نولدکه شناس آلمانی که مهم‌ترین تاریخ قرآن را نوشته اسـت، در مقاله قرآن که برای طبع یازدهم دایرة المعارف بریتانیکا نوشته‌است به این خصیصه از سبک قرآن اشاره کرده و گفته‌است اصولاً ذهن هر پژوهشگر امروزین اروپایی سبک قرآن را به اصطلاح ناپیوسته و پاشان می‌یابد. ریـچـارد بـل یـکی از برجسته ترین قرآن پژوهان غربی، در کتاب مقدمه بر ترجمهٔ قرآن به این خصیصه اشاره و آن را ناشی از بی‌دقتی و اشتباه ناسخان و کاتبان وحی می‌داند ولی مونتگمری وات قـرآن شـنـاس اسکاتلندی معروف که این مقدمه او را تهذیب کرده و گسترش داده‌است، تعلیل او را نادرست می‌شمارد. آرتـور جـان آربـری، از [...] ‌شناسان و قرآن‌پژوهان غربی، در مقدمهٔ ترجمه قرآنش به انگلیسی و نیز فریتیوف شوآن در کتاب «فهم » بهتر از دیگران به اهمیت هنری و زبانی - ادبی این خصیصه ساختاری قرآن پی برده‌اند و آن را حسن و هنر قرآن شمرده‌اند، نه عیب و ایراد آن‌. به نظر می‌رسد که اعجاز و سبک تقلیدناپذیر و خارق‌العاده قرآن جز از این طریق میسر نمی‌شد. اگر بیان شه با رعایت ترتیب و توالی منطقی و مضمونی در کتابهای دیگر خطی باشد شیوه بـیـان انـدیـشـه قـرآن حـجـمی و حلقوی ... و به قول آربری کنت وآنی و پلی فونیک است .«

محتوا

کتاب قرآن خود را این گونه معرفی می‌کند:

»کت است که به سوی تو فروفرستاده‌ایم، تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی‌ها به سوی روشنی درآوری، به سوی راه خدای توانای ستوده»(سوره ابراهیم، آیه۱)

پیدایش

مسلمانان همگی قرآن را وحی و الفاظ آن را عیناً و دقیقاً از جانب خدا می‌دانند، که توسط روح الامین (جبرئیل) بر نازل شده‌است.

برخی غیر مسلمانان قرآن را متنی می‌دانند، که محمد خود آن را بیان کرده‌است. برخی از ایشان نیز معتقدند قرآن یک کار گروهی و نوشته شده توسط اشخاص مشخصی است که محمد تنها یکی از آنها بوده‌است.

گردآوری

متن قرآن در سه مرحله گردآوری شد، تا نهایتاً به صورت امروزین یا اصطلاحاً «مصحف» درآمد. نخست زمان محمد. سپس زمان ابوبکر و در آ زمان عثمان. در دوره‌های بعدی رسم الخط آن اصلاح شد.

زمان محمد

در زمان حیات ، وی قرآن را بر مسلمانان می‌خواند. برخی آن را حفظ می‌ د و برخی بر تکه‌های چرم، استخوانهای شانه و دنده و شتر، چوب درخت ما، سنگهای صاف و صیقلی و گاه کاغذ می‌نوشتند. از آنجا که هنوز قرآن بر وحی می‌شد و متن آن ناقص بود، امکان «کتاب ساختن» آن وجود نداشت. «جمع قرآن در زمان رسول خدا را اصطلاحاً تألیف گویند.« در زمان حیات ۳۷ نفر حافظ کل قرآن بودند. (رامیار،تاریخ قرآن:۲۵۵) و تعداد کاتبان وحی که برای خود نسخه‌ای برمی‌گرفتند به بیش از پنجاه نفر می‌رسیده‌است.

زمان ابوبکر

در این زمان جنگهای ردّه بین مسلمانان و از دین برگشتگان و متنبّیان رخ داد، که در آن تعدادی از حافظان قرآن کشته شدند. به پیشنهاد عمر و به دستور ابوبکر »زید بن ثابت» که از کاتبان وحی و حافظ قرآن بود، مأمور جمع آوری قرآن شد. »زید همه نوشته‌های قرآنی را ولو آنکه ده‌ها حافظ و ده‌ها نوشته مطابق آن بود، با اخذ حداقل دو شاهد یکی از کتابت و یکی از حفظ می‌پذیرفت.« قرآن توسط زید طی ۱۴ ماه و تا زمان فوت ابوبکر در سال ۱۳ هجری به صورت مجموعه‌ای از صحیفه‌ها جمع آوری شد و طبق وصیت ابوبکر در اختیار عمر و سپس دخترش «حَفصه» قرار گرفت.

 

زمان عثمان

در زمان عثمان با توجه به گسترش سرزمین مسلمانان تا ایران، شام و مصر نیاز بود به سرعت متن واحدی از قرآن در تمام سرزمینهای مسلمان منتشر شود. همچنین به علت فوت یا کشته شدن تعدادی از حافظان و نویسندگان وحی بیم تفرقه در متن قرآن وجود داشت. از این رو، خلیفه عثمان با جمع‌آوری نسخه‌های مختلف دست به ی ان‌سازی قرآن زد. وی انجمنی متشکل از «زید بن ثابت»، «سعید بن عاص»، «عبدالله بن زبیر» و «عبدالرحمن بن حارث» تشکیل داد. این گروه با همکاری دوازده نفر از قریش و انصار کار تهیه نسخه نهایی را انجام دادند. آنها تمام نوشته‌های قرآن موجود را گرد آوردند و با تکیه بر شهادت شاهدان و حافظان نسخه نهایی یا «مصحف » را تهیه د، که معروف به مصحف عثمانی است و به خط کوفی ابت بود. این کار در فاصله سالهای ۲۴ تا ۳۰ هجری قمری انجام شد و از روی آن ۵ یا شش نسخه تهیه شد. دو نسخه در مکه و مدینه نگهداری شد و باقی نسخه‌ها به همراه یک حافظ قرآن که نقش راهنمای درست خوانی را داشت، به بصره، کوفه، شام و بحرین ارسال شد.

عثمان برای دستی به «توحید نص» یا یگانگی متن قرآن دستور داد، تمام نوشته‌های موجود قرآن را با آب و سرکه جوشانده و محو کنند، تا ریشه نزاع و اختلاف از بین برود. نسخه‌هایی که نابود شدند شامل قرآن عبدالله پسر مسعود -که گویا فاقد دو سوره فلق و ناس بوده‌است.- پسر کعب بودند و قرآن علی نزد وی و فرزندانش باقی ماند و گرچه وی در گردآوری قرآن مستقیما حضور نداشت، در هیچ جا و در زمان خلافت صحت متن گردآوری شده را رد نکرده‌است. صاحب‌ نظران مسلمان معتقدند این نسخه‌ها عموماً از نظر لغوی، املایی و تعداد سوره‌ها تفاوت جزئی داشته‌اند. اما به هر حال عموم مسلمانان حتی خاندان علی و سایر مخالفان خلافت بر صحت نسخه عثمان در طول تاریخ تاکید کرده‌اند.

نظر مشهور جمع آوری در مورد جمع آوری قرآن همین است که ذکر شده اما محققین متا نظر بر جمع آوری قرآن در همان زمان محمد ( ) دارند و روایات ونقلهای مربوط به جمع آوری قرآن بعد از محمد را متناقض یا ناظر به اموری دیگر نظیر تکثیر مصحف یا توحید مصاحف می‌دانند. ر.ک. تاریخ قرآن ،عزت دروزه /البیان ،خویی /کاوشی در جمع آوری قرآن ،ایازی /مباحثی در علوم قرآن ،صبحی صالح.

اصلاحات بعدی

نسخه عثمان به خط عربی اولیه نوشته شده بود، که بدون علامت‌گذاری، اعراب و حروف «والی»(حروفی که نوشته می‌شود و خوانده نمی‌شود) است. تا زمانی که محدود به سرزمینهای عرب زبان بود، اعراب مشکلی در قرائت قرآن نداشتند. اما با گسترش سرزمینهای ی مردمان غیر عرب زبان نمی‌توانستند قرآن را درست بخوانند. برای حل مشکلات ناشی از آن و مقابله با اشتباه خواندن قرآن به دستور علی «ابوالاسود دوئلی» اقدام به اعراب گذاری قرآن نمود. روش او برای این کار بر اساس شیوه رسم الخط سریانی بود. سپس در طی قرن اول به دستور خلفا و امرای اموی «یحیی بن عامر» و «نصر بن عاصم» حروف مشابه نظیر ب، ت و ث را نقطه گذاری د. یزید فارسی حرف «الف» را به قرآن افزود(در عربی الف و همزه دو حرف متفاوت محسوب می‌شود.) در قرن دوم هجری «ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد بصری» که اصلیتش ایرانی است، علم نحو و عروض را ابداع کرد و علائم همزه، تشدید و ن را وضع کرد و روش امروزی ثبت حرکات را ایجاد کرد. در طی قرن سوم هجری رسم الخط قرآنی معیار(استاندارد) موجو بوده‌است و ابوحاتم سجستانی(سیستانی) رساله‌ای در رسم الخط قرآن نگاشته، که بخش‌هایی از آن امروزه موجود است. همچنین خط عربی بتدریج طی چند قرن از «کوفی اولیه» به »نسخ» که امروزه قرآن را بدان می‌نویسند، تحول یافت.

نسخه‌ای که امروزه بیشترین استفاده را دارد در سال ۱۹۲۲ (میلادی) توسط الازهر مصر تایید شده‌است و اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان شیعه نیز معتقدند چیزی از آن کاسته یا به آن افزوده نشده‌است.

قرائت قرآن

قاریان هفتگانه(قرّاء سبعه) و راویان چهارده گانه

در خواندن متن واحد قرآن چهارده شیوه یا روایت مختلف وجود داشته‌است. مشهورترین روایت که امروزه قرآن را بر اساس آن اعراب گذاری می‌کنند، روایت حفص از عاصم کوفی است، که به علی می‌رسد. تمام قرآن‌هایی که در ایران به چاپ می‌رسد از جهت صحت کتابت و انطباق با این قرائت در اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان تبلیغات ی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مسأله در پایان تمام قرآن‌ها ذکر شده‌است.

چنانکه حافظ می‌گوید:

عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ

 

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

این چهارده روایت در تلفظ حروف و اعراب اندکی متفاوت هستند. مثلاً در قرائت مشهور حفص از عاصم آمده‌است: ملک یوم الدین (م با الف مقصوره که مالک خوانده می‌شود) و در قرائت مشهور دیگر مَلک یوم الدین.

اسامی قاریان و راویان آنها بر اساس کتاب »الاتقان فی علوم القرآن» اثر «جلال‌الدین سیوطی« عبارت‌اند از:

عاصم کوفی(ف.۱۲۷-۱۲۹ه.ق.). وی قرائت را از «ابوعبدالرحمن سلمی« از « علی» و همچنین از «سعد بن ایاس شیبانی» و «زر بن حبیش» اخذ کرده‌است. قرائت وی را «حفص» و «ابوبکر شعبة بن عیاش» روایت کرده‌اند.

عبدالله بن کثیر مکی(ف. ۱۲۰ه.ق.). وی قرائت را از «عبدالله بن صائب صح » و «مجاهد» از «ابن عباس» از « علی» اخذ کرده‌است. قرائت وی را «قنبل» و «بزی» روایت کرده‌اند.

نافع بن عبدالرحمن اصفهانی مدنی(ف. ۱۵۹ یا ۱۶۹ ه.ق.). وی قرائت را از «یزید بن قعقاع» از «ابو میمونه» غلام «ام سلمه»همسر پیاه هستند.

ابن عامر دمشقی(ف. ۱۱۸ه.ق.). وی قرائت را از «ابودرداء صح » اخذ کرده و راویان او «هشام» و «ابن ذکوان» با یک واسطه هستند.

علاوه بر این هفت قراو غیر مسلمانان است. چانچه فردی در صحت متن قرآن، در اسناد آن به و امثال آن شک داشته باشید، در هر سند تاریخی دیگری از آن دوران قطعاً شک خواهد داشت.واقع شودو چنین اجماعی بعید است ریشه در واقعیت نداشته باشد. ۳- گرچه نقل است عثمان و امویان نُسَخ قرآنی متفاوت را از بین برده‌اند، اما مخالفان آنها بعدا بر این مبنا به مخالفت با آنها نپرداخته و در دوره عباسیان و نزد شیعه نیز همین متن قرآن مورد تایید قرار گرفته‌است.۴- نهایتا برخی دانشمندان نظیر محدث نوری قائل به حذف برخی مطالب از قرآن هستند، ولی عده بسیار زیادی از علمای شیعه و سنی در رد این ادعا کتاب نوشته‌اند. ر.ک. افسانه تحریف قرآن،رسول جعفریان.

 

 

 

آمارهایی دربارهٔ قرآن

تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶ است. البته در این رقم هم اختلاف هست. مثلاً در این محاسبه، «بسم الله الرحمن الرحیم» فقط در سورهٔ فاتحه (اولین سورهٔ قرآن) شمرده شده‌است (البته بجر سوره فاتحه؛ «بسم الله الرحمن الرحیم» که در ابتدای همه سوره‌های قرآن جز سوره توبه که «بسم الله الرحمن الرحیم« ندارد- قرار دارد جزء آیه اول آنها محسوب می‌شوند.)نظراتی دیگر نیز در این باره بسیار موجود است, برای مثال اشخاصی می‌گویند ۶۶۶۶ و اشخاصی دیگر می‌گویند ۶۲۳۴.

بسته به روش شمارش و تعریف کلمه و نیز نحوهٔ رسم‌الخط, اعداد مختلفی برای تعداد کلمات و حروف قرآن گفته شده. مشهورترین آن‌ها ۷۷۷۰۱ کلمه و ۳۲۳۶۷۱ حرف است.

قرآن ۱۱۴ سوره دارد. سورهٔ ۹ قران سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحیم« ندارد اما سورهٔ ۲۷ قران یعنی سورهٔ نمل ۲ «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد. طولانی‌ترین سوره قرآن سوره بقره یا است که شامل ۲۸۶ آیه‌است. کوتاه‌ترین سوره قرآن هم کوثر با ۳ آیه‌است.

بلندترین آیه قرآن، آیه ۲۸۲ بقره‌است که در ان ۲۰ حکم الهی آمده‌است. کوتاه‌ترین آیه قرآن نیز آیهٔ ۶۴ سورهٔ الرحمن است که رنگ باغ بهشتی را توصیف می‌کند.

 

دیدگاه‌ها درباره قرآن

مسلمانان

»قرآن وحی نامه اعجازآمیز الهی است، که به زبان عربی[شیوا(فصیح)] به عین الفاظ توسط فرشته وحی، جبرئیل، از جانب خداوند و از لوح محفوظ بر قلب و زبان هم اجمالا یکباره و هم تفصیلا در طول بیست و سه سال نازل شده.«

اعتقاد عموم مسلمانان و تمامی مذاهب آن است که قرآن کتاب آسمانی و مقدس است، که طبق مندرجات آن و باور مسلمانان توسط وحی الهی به محمد فروفرستاده شد و معتبرترین متن دینی نزد مسلمانان است و مسلمانان آن را معجزه و سند اثبات نبوت محمد می‌دانند. تمام مذاهب ی جز معدودی از دانشمندان بر صحت متن آن اتفاق نظر دارند و اختلاف در نحوه خواندن متن، تفسیر و احیانا ترتیب آن است. میزان این اتفاق نظر به حدی است، که شیعیان دوازده ی ایران و وه ان عربستان از قرآن با رسم الخط واحدی استفاده می‌کنند.

مستشرقان

مستشرقان دیدگاههای متعددی درباره قرآن داشته‌اند. برخی چون گلدزیهر


مبارزه‌طلبی

مسلمانان معتقدند که قرآن معجزه و اثبات کننده درستی ادعای ی اوست.

قرآن در آیاتی منکران وحیانی بودن را به مبارزه طلبیده‌است. ازجمله در آیه ۲۳ سوره بقره می‌گوید «و اگر در آنچه بر بنده خویش فرو فرستاده‌ایم شک دارید، اگر راست می‌گویید سوره‌ای همانند آن بیاورید و از یاورانتان در برابر خداوند یاری بخواهید.« در آیات متعددی از قرآن از منکران وحیانی این کتاب خواسته شده‌است، که اگر می‌توانند نظیر آن را بیاورند. البته در آیه‌ای درخواست شده که کت مثل آن بیاورند. در آیه دیگر ده سوره ذکر شده و آیه بالا یک سوره نیز در اثبات مدعای بشری بودن قرآن کافی دانسته شده‌است. از موارد دیگر مبارزه‌طلبی قرآن ادعای انسجام و عدم تناقض در متن آن است. «چرا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ که اگر از غیر خدا بود، اختلاف‌های زیادی در آن می‌یافتند«

از سویی، افرادی نظیر مسیلمه نیز خود را خوانده و عباراتی نظیر الفیل، ما الفیل، و ما ادریک ما الفیل، له ذنب و بیل، و طوم طویل را گفته‌اند.(طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱ ص ۱۰۸)

دانستنیهای قرآن

 

تعداد جزء قرآن

آیا مى دانید که : قرآن کریم داراى سى جزء است ، که هر جزء با جزء دیگر از نظر طول برابر است. احتمال دارد که حضرت رسول(ص) یا جانشینان ایشان این تقسیم را، براى آن‏که قراءت روزانه قرآن آسان باشد، انجام داده‏اند. در مصحف رسمى امروز جهان ، یعنى در مصحف مدینه، به کتابت عثمان طه، هر جزء درست در بیست صفحه پانزده سطرى کتابت شده است.

 

تعداد حزب قرآن

آیا مى دانید که : هر جزء از اجزاى سى‏گانه قرآن، چهار یا دو حزب و کل قرآن 120 یا شصت حزب است. شاید این تقسیم‏بندى نیز براى تسهیل قراءت قرآن در مجالس فاتحه بوده باشد.تعداد آیات قرآن

آیا مى دانید که : تعداد آیات قرآن بر طبق اصح روایات 6236 فقره است.

 

 

تعداد کلمات قرآن

آیا مى دانید که : تعداد کلمات قرآن 77807 فقره است.

 
کلمه جلاله (اللَّه)

آیا مى دانید که : کلمه جلاله (اللَّه) در قرآن کریم 2699 بار به‏کار رفته است.

 

حامدات

آیا مى دانید که : حامدات پنج سوره است که با الحمدللَّه آغاز مى‏شود که از این قرارند:

1.سوره فاتحه.

2. سوره انعام.

 3. کهف.

 4. سبأ.

5. فاطر.

 

 

مسبّحات قرآن

آیا مى دانید که : مسبّحات عبارتنداز :

 اِسراء

 حدید

صف

تغابن

اعلى.

 

 پیشینهء تفسیر قرآن

آیا مى دانید که : پیشینهء تفسیر قرآن به زمان رسول اکرم (ص ) بر مى گردد زمانیکه آن حضرت در پاسخ به پرسشهاى صحابه از آیات قرآن , آیات را تفسیر مى فرمود.

منابع تفسیر

آیا مى دانید که : منابع مهم تفسیر نقلى از نگاه شیعه عبارتنداز: قرآن , روایات (ص ) و ائمه معصومین (ع )و از نظر اهل سنت این منابع عبارتنداز: قرآن , روایات (ص )و صحابه .

اولین نمونه تفسیر

آیا مى دانید که : اولین نمونه هاى تفسیر علمى در تفاسیر شیعه به تفسیر تبیان شیخ طوسى متوفى (460 برمى گردد.

تفاسیر مهم

آیا مى دانید که : تفاسیرِ المیزان , الفرقان , الکاشف , البصائر, نوین , نمونه , من هدى القرآن , پرتوى از قرآن و...از تفاسیر مهم علمى قرن 14هستند.

آیا مى دانید که : علامه طباطبائى , صاحب تفسیر ارزشمند المیزان , معتقد است که نزول دفعى قرآن بر قلب (ص ) بوده است .مشاهده متن کامل ...
تلاوت قرآن با صدای عبدالباسط
درخواست حذف اطلاعات

تلاوت همه سوره های قرآن با قرائت عبدالباسط (تجوید)
تلاوت تجوید قرآن عبدالباسط عبدالصمد mp3

سوره فاتحه (الفَاتِحَة)
سوره بقره (البَقَرة)
سوره آل عمران (آل عِمران)
سوره نساء (النِساء)
سوره مائده (المَائِده)
سوره انعام (الأنعام)
سوره اعراف (الأعراف)
سوره انفال (الأنفال)
سوره توبه ( ّوبه)
سوره یونس (یونس)
سوره هود (هود)
سوره یوسف (یوسف)
سوره الرعد (الرّعد)
سوره ابراهیم(إبراهیم)
سوره حجر (الحجر)
سوره نحل (النّحل)
سوره اسراء (الإسراء)
سوره کهف (الکهف)
سوره مریم (مریم)
سوره طه (طه)
سوره انبیاء (الأنبیاء)
سوره حج (الحجّ)
سوره مؤمنون (المؤمنون)
سوره نور (النّور)
سوره فرقان (الفرقان)
سوره شعراء (الشّعراء)
سوره نمل (النّمل)
سوره قصص (القصص)
سوره عنکبوت (العنکبوت)
سوره روم (الرّوم)
سوره لقمان (لُقمان)
سوره سجدة (السَّجدة)
سوره احزاب (الأحزاب)
سوره سبأ (سَبأ)
سوره فاطر (فاطِر)
سوره یس (یس)
سوره صافات (الصَّافّات)
سوره ص (ص)
سوره زمر (ا ُّمَر)
سوره غافر (غَافِر)
سوره فصلت (فُصّلت)
سوره شوری (الشّوری)
سوره ز ف (ا ُّ ُف)
سوره دخان (الدُّخان)
سوره جاثیه (الجاثیة)
سوره احقاف (الأحقاف)
سوره محمد (مُحَمَّد)
سوره فتح (الفَتح)
سوره حجرات (الحُجُرات)
سوره ق (ق)
سوره ذاریات (الذّاریات)
سوره طور (الطّور)
سوره نجم (النَّجم)
سوره قمر (القَمَر)
سوره رحمن (الرَّحمن)
سوره واقعه (الواقعة)
سوره حدید (الحَدید)
سوره مجادله (المُجادلة)
سوره (الحَشر)
سوره ممتجنه (المُمتَحنَة)
سوره صف (الصَّف)
سوره (الجُمعة)
سوره منافقون (المُنافِقون)
سوره تغابن ( َّغابُن)
سوره طلاق (الطّلاق)
سوره تحریم ( َّحریم)
سوره ملک (المُلک)
سوره قلم (القَلم)
سوره حاقه (الحاقـّة)
سوره معارج (المَعارج)
سوره نوح (نُوح)
سوره جن (الجنّ)
سوره مزمل (المُـزَّمِّل)
سوره مدثر (المُدَّثر)
سوره ثیامه (القیامَة)
سوره انسان (الإنسان)
سوره مرسلات (المُرسَلات)
سوره نبا (النَّبأ)
سوره نازعات (النّازعات)
سوره عبس (عَبَس)
سوره تکویر ( َّـکویر)
سوره انفطار (الإنفِطار)
سوره مطففین (المُطَفّفین)
سوره انشقاق (الإنشِقاق)
سوره بروج (البُرُوج)
سوره طارق (الطّارق)سوره اعلی (الأعلی)
سوره غاشیه (الغاشیة)
سوره فجر (الفَجر)
سوره بلد (البَلد)
سوره شمس (الشَّمس)
سوره لیل (اللَیل)
سوره ضحی (الضّحی)
سوره شرح (الشَرح)
سوره تین ( ّین)
سوره علق (العَلق)
سوره قدر (القَدر)
سوره بینه (البَیـِّنة)
سوره ز ال (ا َّ َلة)
سوره عادیات (العَادیات)
سوره قارعة (القَارعة)
سوره تکاثر ( َّـکاثُر)
سوره عصر (العَصر)
سوره همزه (الهُمَزة)
سوره فیل (الفیل)
سوره قریش (قُـرَیش)
سوره ماعون (المَاعُون)
سوره کوثر (الکوثر)
سوره کافرون (الکافِرون)
نصر (النَّصر)
مسد (المَسَد)
اخلاص (الإخلاص)
فلق (الفَلق)
ناس (النَّاس)مشاهده متن کامل ...
ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی - به تفکیک سوره
درخواست حذف اطلاعات
امیدوارم مورد قبول شما بازدیدکننده گرامی واقع گردد . شماره نام سوره گوش دادن 1 سوره الفاتحة ( mp3 ) ( file ) 2 سوره البقرة ( mp3 ) ( file ) 3 سوره آل عمران ( mp3 ) ( file ) 4 سوره النّساء ( mp3 ) ( file ) 5 سوره المائدة ( mp3 ) ( file ) 6 سوره الانعام ( mp3 ) ( file ) 7 سوره الاعراف ( mp3 ) ( file ) 8 سوره الانفال ( mp3 ) ( file ) 9 سوره ّوبة ( mp3 ) ( file ) 10 سوره یونس ( mp3 ) ( file ) 11 سوره هود ( mp3 ) ( file ) 12 سوره یوسف ( mp3 ) ( file ) 13 سوره الرّعد ( mp3 ) ( file ) 14 سوره ابراهیم ( mp3 ) ( file ) 15 سوره الحجر ( mp3 ) ( file ) 16 سوره النّحل ( mp3 ) ( file ) 17 سوره الاسراء ( mp3 ) ( file ) 18 سوره الکهف ( mp3 ) ( file ) 19 سوره مریم ( mp3 ) ( file ) 20 سوره طه ( mp3 ) ( file ) 21 سوره الانبیاء ( mp3 ) ( file ) 22 سوره الحجّ ( mp3 ) ( file ) 23 سوره المومنون ( mp3 ) ( file ) 24 سوره النّور ( mp3 ) ( file ) 25 سوره الفرقان ( mp3 ) ( file ) 26 سوره الشّعراء ( mp3 ) ( file ) 27 سوره النّمل ( mp3 ) ( file ) 28 سوره القصص ( mp3 ) ( file ) 29 سوره العنکبوت ( mp3 ) ( file ) 30 سوره الرّوم ( mp3 ) ( file ) 31 سوره لقمان ( mp3 ) ( file ) 32 سوره السّجدة ( mp3 ) ( file ) 33 سوره الاحزاب ( mp3 ) ( file ) 34 سوره سبأ ( mp3 ) ( file ) 35 سوره فاطر ( mp3 ) ( file ) 36 سوره یس ( mp3 ) ( file ) 37 سوره الصّافات ( mp3 ) ( file ) 38 سوره ص ( mp3 ) ( file ) 39 سوره ا ّمر ( mp3 ) ( file ) 40 سوره غافر ( mp3 ) ( file ) 41 سوره فصّلت ( mp3 ) ( file ) 42 سوره الشّوری ( mp3 ) ( file ) 43 سوره ا ّ ف ( mp3 ) ( file ) 44 سوره الدّخان ( mp3 ) ( file ) 45 سوره الجاثیة ( mp3 ) ( file ) 46 سوره الاحقاف ( mp3 ) ( file ) 47 سوره محمّد ( mp3 ) ( file ) 48 سوره الفتح ( mp3 ) ( file ) 49 سوره الحجرات ( mp3 ) ( file ) 50 سوره ق ( mp3 ) ( file ) 51 سوره الذّاریات ( mp3 ) ( file ) 52 سوره الطّور ( mp3 ) ( file ) 53 سوره النّجم ( mp3 ) ( file ) 54 سوره القمر ( mp3 ) ( file ) 55 سوره الرّحمن ( mp3 ) ( file ) 56 سوره الواقعة ( mp3 ) ( file ) 57 سوره الحدید ( mp3 ) ( file ) 58 سوره المجادلة ( mp3 ) ( file ) 59 سوره ال ( mp3 ) ( file ) 60 سوره الممتحنة ( mp3 ) ( file ) 61 سوره الصّف ( mp3 ) ( file ) 62 سوره الجمعة ( mp3 ) ( file ) 63 سوه المنافقون ( mp3 ) ( file ) 64 سوره ّغابن ( mp3 ) ( file ) 65 سوره الطّلاق ( mp3 ) ( file ) 66 سوره ّحریم ( mp3 ) ( file ) 67 سوره الملک ( mp3 ) ( file ) 68 سوره القلم ( mp3 ) ( file ) 69 سوره الحاقّة ( mp3 ) ( file ) 70 سوره المعارج ( mp3 ) ( file ) 71 سوره نوح ( mp3 ) ( file ) 72 سوره الجنّ ( mp3 ) ( file ) 73 سوره المزّمل ( mp3 ) ( file ) 74 سوره المدّثر ( mp3 ) ( file ) 75 سوره القیامة ( mp3 ) ( file ) 76 سوره الانسان ( mp3 ) ( file ) 77 سوره المرسلات ( mp3 ) ( file ) 78 سوره النبأ ( mp3 ) ( file ) 79 سوره النّازعات ( mp3 ) ( file ) 80 سوره عبس ( mp3 ) ( file ) 81 سوره ّکویر ( mp3 ) ( file ) 82 سوره الانفطار ( mp3 ) ( file ) 83 سوره المطفّفین ( mp3 ) ( file ) 84 سوره الانشقاق ( mp3 ) ( file ) 85 سوره البروج ( mp3 ) ( file ) 86 سوره الطّارق ( mp3 ) ( file ) 87 سوره الاعلی ( mp3 ) ( file ) 88 سوره الغاشیة ( mp3 ) ( file ) 89 سوره الفجر ( mp3 ) ( file ) 90 سوره البلد ( mp3 ) ( file ) 91 سوره الشّمس ( mp3 ) ( file ) 92 سوره اللیل ( mp3 ) ( file ) 93 سوره الضّحی ( mp3 ) ( file ) 94 سوره الشّرح ( mp3 ) ( file ) 95 سوره ّین ( mp3 ) ( file ) 96 سوره العلق ( mp3 ) ( file ) 97 سوره القدر ( mp3 ) ( file ) 98 سوره البینة ( mp3 ) ( file ) 99 سوره ا ّ لة ( mp3 ) ( file ) 100 سوره العادیات ( mp3 ) ( file ) 101 سوره القارعة ( mp3 ) ( file ) 102 سوره ّکاثر ( mp3 ) ( file ) 103 سوره العصر ( mp3 ) ( file ) 104 سوره الهمزة ( mp3 ) ( file ) 105 سوره الفیل ( mp3 ) ( file ) 106 سوره قریش ( mp3 ) ( file ) 107 سوره الماعون ( mp3 ) ( file ) 108 سوره الکوثر ( mp3 ) ( file ) 109 سوره الکافرون ( mp3 ) ( file ) 110 سوره النّصر ( mp3 ) ( file ) 111 سوره المسد ( mp3 ) ( file ) 112 سوره الاخلاص ( mp3 ) ( file ) 113 سوره الفلق ( mp3 ) ( file ) 114 سوره النّاس ( mp3 ) ( file )
منبع : http://quranicaudio.com

مشاهده متن کامل ...
ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان سوره حدید
درخواست حذف اطلاعات

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان سوره حدید

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان سوره حدید - s2a.ir

s2a.ir/tag/ثبت+نام+ضمن+خدمت+فرهنگیان+سوره+حدید.html
به گزارش روابط عمومی آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید در ایام ماه مبارک رمضان پس از برگزاری ...

اسان رضوی ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان سوره حدید - s2a.ir

s2a.ir/.../ اسان+رضوی+ثبت+نام+ضمن+خدمت+فرهنگیان+سوره+حد...
به گزارش روابط عمومی آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید در ایام ماه مبارک رمضان پس از برگزاری ...

ثبت نام ضمن خدمت سوره حدید ویژه اسان رضوی - s2a.ir

s2a.ir/.../ثبت+نام+ضمن+خدمت+سوره+حدید+ویژه+ اسان+رضوی.ht...
به گزارش روابط عمومی آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید در ایام ماه مبارک رمضان پس از برگزاری ...

سایت ثبت نام سوره ی حدید ضمن خدمت فرهنگیان - s2a.ir

s2a.ir/.../سایت+ثبت+نام+سوره+ی+حدید+ضمن+خدمت+فرهنگیان.ht...
به گزارش روابط عمومی آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید در ایام ماه مبارک رمضان پس از برگزاری ...

ثبت نام - مهدویت

www.mahdaviat.org/index.php?pg=register
با سلام خدمت شما. ثبت نام دوره های آموزش مجازی. کارمندان عزیز جهت ثبت نام در دوره ضمن خدمت «تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم » و «آداب و اسرار »و «حکومت مهدوی و ...
به دلیل عدم ثبت و یا ثبت اشتباه کد پرسنلی شما در زمان ثبت نام آزمون مفاهیم سوره مبارکه صف، .... نگران نباشید نمره قبولی در همه دوره های ضمن خدمت فرهنگیان 12 است ...

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر سوره صف - خبر دونی

khabarduni.ir/search/?q=ثبت+نام+ضمن+خدمت+فرهنگیان...سوره...
ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر سوره صف. جلد ۳۹ تفسیر ... به گزارش خبرگزاری مهر ، برنامه قرآنی «۱۴۵۰» هر روز یک آیه از سوره حدید را تفسیر و بررسی می کند.

ثبت نام آزمون سوره صف ضمن خدمت فرهنگیان | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

weblog24.gdn/list/ثبت-نام-آزمون-سوره-صف-ضمن-خدمت-فرهنگیان - translate this page
نتایج جستجوی عبارت ثبت نام آزمون سوره صف ضمن خدمت فرهنگیان از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با ...

دوره ضمن خدمت سوره صف - پرنسیا

peransia.xyz/search/دوره-ضمن-خدمت-سوره-صف - translate this page
دوره ضمن خدمت سوره صف از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب فارسی جستجو شده و ... سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ .... با تفسیر جزء هفده قرآن کریم برای آزمون ضمن خدمت فرهنگیان .... عدم ثبت و یا ثبت اشتباه کد پرسنلی شما در زمان ثبت نام آزمون مفاهیم سوره مبارکه صف، ...
dec 23, 2016 - سوال اکثر همکاران میشه لطف کنید و به این سوالم جواب بدید؟ من دیروز دوبار در آزمون … من نتوانستم در دوره ضمن خدمت فرهنگیان سوره صف ثبت نام کنم.

آزمون ضمن خدمت فرهنگیان سوره صف | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

weblog724.gdn/list/آزمون-ضمن-خدمت-فرهنگیان-سوره-صف - translate this page
نام آزمون آزمون ضمن خدمت فرهنگیان \-سوره صف نام کتاب ضمن خدمت فرهنگیان\-به سوی فهم ... 0 ثانیه نمره منفی ندارد نیاز به ثبت نام دارد شروع آزمون 1395 8 25 پایان آزمون بدون محدودیت http ... برگزاری آزمون شفاهی طرح قرآنی 1450 با محوریت سوره حدید.
jun 1, 2017 - نمونه سوالات ونرم افزارهایی ازاکثردوره های ضمن خدمت فرهنگیان بخصوص ... نمونه سوالات ونرم افزارو های آموزشی وشرایط ثبت نام اکثردوره های ضمن خدمت فرهنگیان بخصوص دوره .... نمونه سولات وخلاصه تفسیر سوره صف مخصوص کارکنان ت - قدرت اله محمودلو ...... اولین سوره نازله مربوط به سوره بقره،آیه 219 است.

آزمون مجدد سوره واقعه به صورت کتبی - تبلیغات

song-code-blogfa-com.defaeestu.v3b.ir/.../آزمون+مجدد+سوره+واقعه+...
معاون آموزشی فرهنگیان می گوید: در برخی رسانه ها آمده که ۴۶ درصد ... برگزاری آزمون کتبی «تفسیر سوره حدید» در آزاد ی تبریز ... آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید ... بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ...

آنا | برگزاری دوره های ضمن خدمت در واحد شاهین شهر

www.ana.ir › واحدهای آزادسمنان، یزد، اصفهان
jan 19, 2016 - مدیر اجرایی دوره ها و کارگاه های آموزش ضمن خدمت آزاد ی واحد شاهین شهر، ... سلیمانی دوره های آسیب شناسی عزاداری محرم، تفسیر سوره حدید، ورزش ...

ثبت نام سوره صف ضمن خدمت فرهنگیان

farfar2010.nicky.ir/.../ثبت+نام+سوره+صف+ضمن+خدمت+فرهنگیان.... - translate this page
دوره ضمن خدمت برای همکارانی که در سال جاری تدریس دین وزندگی دارنددر تاریخ 30دیماه در روز ... آثار و خوّاص سوره های: غافر، ز ف، محمّد، ق، ذاریات، نجم، الرحمن، مجادله، بروج
سوالات آزمون به سوی قرآن ( تفسیر سوره صف) ... نمونه سوالات ضمن خدمت کتاب جاذبه و عه علی(ع) شهید مطهری ... بایستی قبل از ثبت نام از طریق مراجعه به سامانه جامع یادگیری فرهنگیان (ltms) نسبت به گذراندن یا عدم گذراندن هر کدام از دوره های آموزشی ...

ثبت نام ضمن خدمت سوره حدید ویژه اسان رضوی

nahamta.ir/.../ثبت+نام+ضمن+خدمت+سوره+حدید+ویژه+ اسان+رضو...
به گزارش روابط عمومی آزاد ی واحد رامسر کارگاه آموزش ضمن خدمت تفسیر سوره حدید ویژه کارکنان و اساتید در ایام ماه مبارک رمضان پس از برگزاری ...
may 21, 2017 - دوره ضمن خدمت الکترونیکی «واژه های آسمانی» از ششم داد ماه سال جاری برای ... ثبت نام این دوره ضمن خدمت 16 ساعته از 26 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 4 ...

طرح قرآنی ۱۴۵۱ در ماه مبارک رمضان اجرا می شود - رویکرد ۲۴

rooykard24.com/.../طرح-قرآنی-۱۴۵۱-در-ماه-مبارک-رمضان-اجرا-می-...
may 21, 2017 - با همت شبکه قرآن و معارف سیما طرح قرآنی ۱۴۵۱ با محوریت سوره مبارکه ملک در ... و دهمین دوره آن نیز در سال 95 با نام 1450 با محوریت سوره حدید پایان یافت و امّا طرح ... در مدرسه | درسی فایل ثبت نام اینترنتی آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان ...
من نتوانستم در دوره ضمن خدمت فرهنگیان سوره صف ثبت نام کنم. .... ب اگر ی نمونه سوالات به سوی فهم قرآن رو داره به ادرس ایمیلم وا سوره صف و کتاب بسوی قران (همین الان ...
وی افزود: این مداحان که قبلا درسامانه طوبی ثبت نام و سازماندهی شده اند،در رشته های قرآن،ادعیه .... سوره مبارکه حدید ویژه فرهنگیان باحضور رئیس اداره تبلیغات ی شهرستان ... سوره مذکور، به قبول شدگان از سوی اداره تبلیغات ی گواهینامه ضمن خدمت ...
mar 1, 2016 - ... سال ۱۳۸۰ تا۱۳۸۲؛ کارشناس واحد برنامه ریزی پذیرش و ثبت نام ارزشی اساتید ... مدرس ؛ کارشناس امور دانشجویی در سوره؛ کارشناس ستاد شاهد و ... ضمن خدمت فرهنگیان در منطقه و تربیت معلم ی مکه تهران؛ عضویت در ...
dec 24, 2013 - ضمن خدمت فرهنگیان بوشهر در رابطه باتدریس و نمونه سوالات پایه های ابت ... صادق علیه السلام فرمودند: ی که مرضی به او برسد سوره حمد را در گریبانش ... سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد. ... ثبت نام در سامانه ضمن خدمت ذیل ..... و دومین سوره است که بعد از سوره «نساء» و قبل از سوره «حدید» نازل شده است.
اعطای مدارک معتبر مورد تایید دارالقرآن اداره کل تبلیغات ی،برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت ویژه فرهنگیان و کارمندان اداره .... اطلاعیه ثبت نام آنلاین(خواهران) .... از حسنات پدرم قرار دهد و نیز قرآن کریم را به مصداق آیه 28 از سوره حدید، براى او نورى قرار ... طبلاوى مى گوید:" من در ضمن یک گروه دینى از مصر به دعوت شیخ ابوالحسن ...
may 10, 2017 - cookies help us deliver our services. by using our services, you agree to our use of cookies hidden fieldssearch redeem categories قرآن ششم ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

https://www.tebyan.net/
راهنمای زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی عبدالرضاآباد سال تحصیلی 96-97 .... می بینم» به کارگردانی سعید فرهنگیان؛ تولید: سازمان رسانه ای اوج تولید شده است. ..... در روایت آمده که هر در هر شب از ماه رمضان سوره انا فتحنا را در مستحبى ...... ▫️نکند مرا از در خانه ات رانده ای و از خدمت به درگاهت محرومم کرده ای ؟
... و یکم ماه رمضان با حضورآیت الله امجد - نشر مطالب با ذکر نام پایگاه ... مهران غفوریان در بیمارستان بستری شدشفقنا - شفقنا زندگی مهران غفوریان بازیگر سریال.

[pdf]دریافت فایل

www.iranculture.org/userfiles/rahbord/issue_rahbord_farhang_no12-13.pdf
jan 23, 1974 - مقاله در مج یا رو مه های اینترنتی: نام خانوادگی،. نام. )س ال ...... )به آیات 33 تا 39 بقره. و تفاسیر ..... اســت که: و ماخلقت الجنّ و االنس اال لیعبدون )آیه 56 ســوره ذاریات(. ..... مقاله حاضر تالش دارد ضمن تشریح این نوع مدل های مفهومی ..... x( و ترجیح دین اسالم به11x(، مهم ترین خدمت عبارت اســت از خدمت به اسالم )10اســالم ).

مطالب-شهرستان خنج رکورددار تولد نوزاد در فارس شد

khj.niloblog.com/post/471659.aspx - translate this page
رکورد تولید گندم در تار در فارس به نام خنج ثبت شد ... معوقات فرهنگیان تا قبل از هفته معلم پرداخت می شود ... آشنایی با سوره های کتاب آسمانی/تکاثر ... حرفه ای پی دی اق سوره حدید 1450 اهنگ امشب دلم غمگینه از لرستانی بوسیدن عمر و ... نمونه سوالات تستی جهان بینی توحیدی ضمن خدمت فرهنگیان کتاب مطهری اشنایی با قران و ...

ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان مفاهیم سوره صف | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

weblog24.site/.../ثبت-نام-ضمن-خدمت-فرهنگیان-مفاهیم-سوره-صف....
نتایج جستجوی عبارت ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان مفاهیم سوره صف از بین کلیه ... آیه 180 بقره به آیه وصیت معروف است. سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمی - وزارت فرهنگ و ارشاد ...

khabarfarsi.com/u/39017237 - translate this page
may 28, 2017 - آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در دومین جلسه از سلسله تفاسیر هرروزه سوره حدید در ماه مبارک رمضان که ... جمعی از خانواده های ، فرهنگیان و خانواده های مذهبی شهرستان کلاله که ... خبر داد و از شهروندان خواست تا در این کلاس ها ثبت نام و شرکت کنند. ... مدرس آموزش عالی حکیمان مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان .

سوال تستی سوره صف /- نمونه سوال تفسیر سوره صف

namnaak.xyz/سوال...سوره...+/-+نمونه+سوال+تفسیر+سوره+صف/
نام کاربری : ... اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف ب آمادگی ثبت نام کنندگان و آشنایی ... سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف | درسی فایل .... وبلاگ احمد علیزاده فلاح - نمونه سوال کارگاه تفسیر سوره حدید واحد بافق ... نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان مرند - معاون پرورشی مدارس مرند دراستان آ- شرقی .

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

isarkhabar.com/?page_id=2421
هماهنگ شوم ،در این حین ،تیمی سه نفره رسیدگی شدند ،ضمن اینکه قبل از هرگونه .... ب خدمت ایثارگران ودست اندرکاران سایت ، به نظرحقیر قوانین ما خصوصا ..... این بنیاد٬ چندی بعد با نام «بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی» در چهارچوب نظام ...... لطف نمایید دستور دهید بیمه تکمیلی جانبازان شاغل خصوصا فرهنگیان زیر نظر بنیاد باشد .

سوره حج از عبدالباسط - بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

almm-ba.zozanaqe.ir/ogle/سوره+حج+از+عبدالباسط
رایگان سوالات تفسیر ضمن خدمت فرهنگیان( سوره صف) .... ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو، یک مقطع از سوره حدید با صدای منشاوی را بشنویم که بی ...

ساره - edosa.ir

edosa.ir/portal/home.php?school_code=95105004...id... - translate this page
ستاد ثبت نام دانش آموزی ... برای عزیزان شرکت کننده گواهی ضمن خدمت صادر می گردد. رونوشت : مدیریت محترم جهت استحضار دبستان سمیه وبسیج فرهنگیان جهت اطلاع .... آیه اول سوره که گفتگوی زنی با (ص) را درباره شوهرش مطرح می کند و حکمی که ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار خور بدانید – میدان

https://meidaan.com/archive/7998
apr 27, 2015 - ضمن اینکه در عربستان ظهور کرد و مخاطبش بیشتر اعراب بودن. ..... درباره ثبت روز کوروش در تقویم سازمان ملل باید یک ت درخواست دهد. ...... در تفسیر یکی از ایات سوره شعراء (اگر این قران را بر عجم نازل میکردیم شما ...... بند ۳۳- ۳۵: “خدایان سومر و #آیا میدانستید بهترین معمار دنیا یک زن عرب با نام زها حدید است .

نتایج جستجوی - داراب آنلاین

darabonline.com/search/results
جانشین ستاد انتخابات استان فارس از تأیید صلاحیت 74 درصد نامزدهای ثبت نام شده در ... انگار برای خدمت به مردم به این دنیا آمده بود، اسمش عباس بود با هیکلی قوی، قدی ..... استفاده گسترده از انواع محصولات فناوری برای فریب اساتید و معلمان در مدارس و ...... پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت در تمامی مراحل ...
dec 24, 2016 - ثبت نام در چهارمین دوره مسابقات. جلسات قرآنی شهر .... قرائت ترتیل، حفظ سوره حدید با ترجمه، حفظ یک جزء. پیوسته، ... ب حد نصاب نمره، گواهینامه آموزش ضمن خدمت. معادل 28 ... سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان ت و فرهنگیان 110 کمک. هزینه سفر ... به سایت اینترنتی www.quran-std.ir ضمن ثبت نام در. جشنواره، در ...

خلاصه سوره صف - وب سایت

ravanshenase92.data6.ir/list/خلاصه+سوره+صف.html - translate this page
نام کتاب :ضمن خدمت فرهنگیان-به سوی فهم قران-سوره صف تعداد سوال:10 نمایش سوال در ... نیاز به ثبت نام:دارد .... چرا کلمه آهن (حدید) در آیه ۲۵ سوره حدید آمده است؟ ابتدا چند ...

آزمون تستی سوره صف | سرزمین خبر

istgahefile.blognewsland.ir/list/آزمون+تستی+سوره+صف.html - translate this page
نام کتاب :ضمن خدمت فرهنگیان-به سوی فهم قران-سوره صف تعداد سوال:10 ... نیاز به ثبت نام:دارد ... برگزاری آزمون شفاهی طرح قرآنی 1450 با محوریت سوره حدید. با عنایت ...

نکات کنکوری تفسیر سوره آل عمران آزمون ی علوم قرآن حدیث ...

weblog724.xyz/.../نکات-کنکوری-تفسیر-سوره-آل-عمران-آزمون-دک... - translate this page
تفسیر تطبیقیـ ج زمانی ثبت نام برگزاری آزمونزمان ثبت نام آزمونزمان برگز ... نام آزمونآزمون ضمن خدمت فرهنگیان \-سوره صفنام کتاب ضمن خدمت فرهنگیان\-به سوی فهم قران\-سوره .... برگزاری آزمون شفاهی طرح قرآنی 1450 با محوریت سوره حدید.
jan 21, 2013 - و بدین ترتیب ، اکرم (ص) ضمن بنیانگذاری قرائت و کتابت قرآن، ...... ثبت و ضبط و محاسبه ی اعمال از نظر قرآن و روایات .... ترجمه و تحقیق بخشی از مقدمه ی تفسیر قاسمی به نام «محاسن أویل» ...... به همین ترتیب نخست سوره مبارکه حمد و پس از آن سوره مبارکه بقره تا پایان آیه 42 تصحیح و بررسی شده است.
دانستنی های قرآنی
درخواست حذف اطلاعات

دانستنی های قرآنی

تعداد نقطه ها، حروف، کلمات و آیه هاى قرآن را بنویسید.
دانشمندان مسلمان براى به دست آوردن تعداد نقطه ها، حروف و کلمه ها و آیه هاى قرآن تلاش هاى زیادى کرده اند، ولى هنوز در بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف هم دلیل دارد: نوع خطّى که قرآن با آن نوشته مى شود، اختلاف در تعیین کلمات و چگونگى جدا آیه ها از هم، از دلایل مهم اختلاف نظر دانشمندان است. با این همه، نظر درست تر این است که:
تعداد آیه هاى قرآن 6236، تعداد کلمات قرآن 77437 و تعداد حروف قرآن 321180 یا 322770 و تعداد نقطه هاى قرآن 158461 است.

قرآن چند بسم الله دارد؟
قرآن کریم داراى 114 «بسم الله الرحمـن الرحیم» است که 113 بار آن در اوّل سوره ها و یک بار آن هم در وسط سوره نمل آمده است. در آغاز سوره توبه «بسم الله» وجود ندارد، ولى چون سوره نمل دو «بسم الله» داردـ یکى در اوّل و یکى هم در وسط ـ تعداد «بسم الله»هاى قرآن با تعداد سوره ها برابرند.

کلمه «الله» چند بار در قرآن کریم آمده است؟
به نوشته محمود روحانى، این کلمه 2699 بار در قرآن کریم آمده است. این کلمه یکى از کلمه هایى است که خیلى در قرآن تکرار شده است. این تکرار به سبب اهمیّت یاد خدا در زندگى انسان است.

نام مبارک حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله) چند بار در قرآن کریم آمده است؟
نام عزیز ما پنج بار در قرآن آمده است که چهار بار با عنوان «محمّد» و یک بار هم با عنوان «احمد» از ایشان یاد شده است. نام محمّد در آیه هاى 144 سوره آل عمران، 40 سوره احزاب، 2 سوره محمّد و 29 سوره فتح ذکر گردیده و نام احمد در آیه 6 سوره صف آمده است.

نام کدام بیشتر در قرآن آمده است؟
پاسخ این پرسش حضرت موسى(علیه السلام) است. نام این خدا 136 بار در قرآن آمده است. اما مى دانید چرا نام حضرت موسى(علیه السلام) این قدر در قرآن تکرار شده است؟ زیرا زندگى آن خدا و سرگذشت قوم آن حضرت یعنى مردم یهود درس هاى بسیار آموزنده اى براى ما دارد. خدا در سوره هاى مختلفى از آنها یاد کرده و اشتباه هاى آنان را بیان نموده، تا ما به مشکلات آنها گرفتار نشویم و خطاهاى آنها را تکرار نکنیم.

نام چند زن در قرآن کریم آمده است؟
جز نام مبارک حضرت مریم ـ ما در حضرت عیسى(علیه السلام) ـ نام زن دیگرى در قرآن نیامده است. البتّه نام ن زیادى به صورت اشاره در قرآن ذکر شده است; مثلاً در آیه 33 سوره احزاب که درباره اهل بیت نازل شده، حضرت زهرا هم مورد نظر بوده است. هم چنین در آیه 71 سوره هود به همسر حضرت ابراهیم بدون ذکر نام اشاره شده است. در آیه هاى 11 سوره قصص، 23 نمل و 40 آل عمران و آیات بسیارى دیگر نیز از برخى ن بى آن که اسمشان بیاید یاد شده است.

چرا قرآن 114 سوره دارد؟
این پرسش را درباره تعداد آیه ها، تعداد حروف و حتّى تعداد هر حرف هم مى توان پرسید; مثلاً مى توان پرسید چرا حرف «کاف» یا «قاف» یا «میم» به فلان تعداد در قرآن آمده است.
بى تردید همه کارهاى خدا دلیلى دارد، ولى درک حکمت و راز همه کارهاى خدا براى ما انسان ها ممکن نیست، یا لااقل دشوار است. چرا تعداد دندان هاى ما 32 عدد است؟ چرا قلب ما در هر دقیقه 70 بار مى زند؟ چرا ان معصوم 12 نفرند؟ چرا خدا 124 هزار فرستاد؟ هر کدام از این پرسش ها جوابى دارد، ولى ما به راحتى نمى توانیم پاسخ این پرسش ها را بی م.
آن چه براى ما مسلمانان اهمیت دارد این است که خدا قرآن را براى راهنمایى ما فرستاده و راه سعادت را به ما نشان داده است. ما باید به آیات قرآن عمل کنیم و درباره حرف هاى خدا خوب بین یم. ندانستن راز تعداد سوره ها ضررى به بهره مندى ما از نعمت این کتاب آسمانى نمى زند. ما شاید ندانیم که چرا هر یک از دستانمان پنج انگشت دارد، ولى از همه آنها براى انجام کارهایمان استفاده مى کنیم. قرآن 114 سوره و 114 چراغ روشنى بخش و 114 باغ زیبا دارد. راز این عدد هر چه باشد ما باید از این 114 نعمت خداداد بهره ببریم.

سوره هایى که به نام یکى از ان هستند کدامند؟
این سوره ها عبارتند از: یونس (سوره دهم)، هود (سوره یازدهم)، یوسف(سوره دوازدهم)، ابراهیم (سوره چهاردهم)، محمّد(صلى الله علیه وآله) (سوره چهل و هفتم) و نوح (سوره هفتاد و یکم) که شش سوره از قرآن کریم را تشکیل مى دهند.

بزرگ ترین و کوچک ترین سوره قرآن کدام است؟
بزرگ ترین سوره قرآن، بقره با 282 آیه و کوچک ترین سوره قرآن کوثر با سه آیه است. بقره به معناى مادّه و کوثر به معناى خیر زیاد است. سوره بقره در مدینه و سوره کوثر در مکّه نازل شده است.

کدام سوره بدون بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم شروع مى شود؟
پاسخ این سؤال سوره نهم قرآن یعنى سوره توبه است. بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم یعنى به نام خداوند بخشنده مهربان، این جمله درباره رحمت و مهربانى خداست. چون سوره توبه با اعلام بیزارى از مشرکان و بت پرستان آغاز مى شود و خشم و غضب خدا را به آنان بیان مى کند، بسم الله که آیه رحمت و مهربانى است در اوّل آن نیامده است. شاید خدا با این کار مى خواسته به مردم بفهماند که من آن قدر از بت پرستان خشمگینم که «بسم الله» اوّل سوره ها را هم در این سوره نمى آورم و سوره را با آیه رحمت شروع نمى کنم.

حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله) درباره کدام سوره فرموده اند که مرا پیر کرد؟
رسول خدا(صلى الله علیه وآله) درباره چند سوره فرموده اند که این سوره ها مرا پیر د، ولى در پاسخ به سؤال بالا معمولا از سوره هود یاد مى شود. به نظر بعضى از دانشمندان مسلمان علّت سخن (صلى الله علیه وآله) درباره سوره هود آیه 112 این سوره است. در این آیه و یارانش مأمور به استقامت و پایدارى شده اند. رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مردى صبور و مقاوم بود، ولى نگران یارانش بود که آیا در مقابل مشکلات مقاومت خواهند کرد یا نه. براى همین، حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله) خیلى غصّه خورد و به فرموده خود آن بزرگوار به خاطر سوره هود پیر شد.

کدام سوره قرآن دو بسم الله دارد؟
این سوره، سوره بیست و هفتم قرآن یعنى سوره نمل است. در این سوره یک بار در اوّل سوره و یک بار هم در آیه 30، جمله «بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم» آمده است. «بسم الله» آیه 30، مربوط به نامه حضرت سلیمان است که در اوّل آن «بسم الله» بود. این نامه را حضرت سلیمان به ملکه سرزمین سبا نوشت. وقتى نامه به دست ملکه سرزمین سبا رسید آن را براى اطرافیانش خواند و طبق آیه 30 چنین گفت: این نامه از سلیمان است و چنین است: «بسم الله الرَّحْمنِ الرحیم...» پس معلوم شد که یکى از دو بسم الله سوره، مربوط به اوّل سوره نیست.

در کدام سوره کلمه «الله» در تمام آیه هاى آن تکرار شده است؟
پاسخ این سؤال سوره مجادله است. این سوره پنجاه و هشتمین سوره قرآن است و بیست و دو آیه دارد. در همه این 22 آیه کلمه الله هست.

چرا نهج البلاغه را برادر قرآن و صحیفه سجّادیه را خواهر قرآن مى گویند؟
آیا در خانه برادر و خواهرى دارید یا نه؟ در هر حال اگر دقّت کرده باشید برادرها و خواهرها شباهت زیادى به هم دارند. مخصوصاً دو قلوها که خیلى خیلى به هم شبیه هستند. کتاب نهج البلاغه و کتاب صحیفه سجّادیّه هم خیلى شبیه قرآن هستند; یعنى هم عبارت ها و جمله هاى این دو کتاب مثل قرآن زیبا و جالبند و هم معناى حرف هاى آن ها به آیات قرآن شباهت دارند.
در همه جاى این دو کتاب سخن از پرهیزگارى و تقوا به بیان آمده است، در قرآن هم خدا ما را به تقوا دعوت مى کند. نهج البلاغه و صحیفه سجّادیه ما را به دوستى با خدا فرا مى خوانند، قرآن هم ما را به یاد خدا و محبّت او دعوت مى کند.
نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ما را به یاد آ ت مى اندازند، آیات قرآن هم مدام از آ ت سخن مى گویند. براى همین شباهت هاست که این دو کتاب را برادر و خواهر قرآن گفته اند.

سوره و آیه و کلمه وسط قرآن کدام است؟
مى دانید که قرآن 114 سوره و 6236 آیه دارد. هر دوى این عددها زوج هستند. در عددهاى زوج، تعیین یک عدد به عنوان عدد وسط ممکن نیست; مثلاً در عدد 6 نمى توانیم یک عدد را وسط آن بدانیم بلکه باید بگوییم عدد 3 و 4 وسط 6 هستند، امّا در عددهاى فرد مى توانم یک عدد را عدد وسط بدانیم; مثلا در عدد 5، عدد 3 وسط پنج است; یعنى هر دو طرفش با هم برابر هستند، در یک طرف دو عدد و در طرف دیگر هم دو عدد قرار دارد. با توضیحى که دادیم متوّجه شدید که باید دو سوره و دو آیه را به عنوان سوره ها و آیه هاى وسط قرآن نام ببریم. سوره 57 و 58 قرآن (سوره حدید و سوره مجادله) سوره هاى وسط قرآن و آیه هاى 45 و 46 سوره شعراء آیه هاى وسط قرآن هستند.
اما کلمه وسط قرآن، کلمه «ولیتلطّف» در آیه نوزدهم سوره کهف قرار دارد.

بزرگ ترین و کوچک ترین آیه قرآن کدام است؟
بزرگ ترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره است که تقریباً یک صفحه است. کوچک ترین آیه قرآن هم آیه 64 سوره الرحمن است که تنها از یک کلمه یعنى (مُدهامتان) تشکیل شده است. البتّه اگر «بسم الله» را یک آیه جداگانه به حساب آوریم، کوچک ترین آیه قرآن آیه اوّل سوره طه خواهد بود که از کلمه دو حرفى «طه» تشکیل شده است.