پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 شعر نو اشعار عاشقانه غزل پروژه
ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه

ع های سریال عاشقانه

عاشقانه نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی منوچهر هادی است که در سال 1395–1396 در شبکهٔ نمایش خانگی منتشر شد.

بازیگران سریال عاشقانه :

:♥: محمدرضا گ ار : در نقش سهیل :♥:

:♥: حسین یاری : در نقش رضا :♥:

:♥: ساره بیات : در نقش پگاه (همسر سهیل) :♥:

:♥: پانته‌آ بهرام : در نقش ریحانه (همسر رضا) :♥:

:♥: مهناز افشار : در نقش گیسو برازنده :♥:

:♥: هومن سیدی : در نقش پیمان (برادر ریحانه) :♥:

:♥: بهاره کیان‌ افشار : در نقش درسا :♥:

:♥: سارا رسول‌زاده : در نقش هدیه :♥:

:♥: فرزاد فرزین : در نقش خودش :♥:

:♥: مسعود رایگان : در نقش یونس (پدر رضا) :♥:

:♥: علیرضا سوزن‌چی : در نقش محمود :♥:

:♥: همراز اکبری : در نقش دنا (فرزند رضا و ریحانه) :♥:

:♥: حمیدرضا پگاه :♥:

:♥: علیرضا زمانی‌نسب :♥:

:♥: یکتا ناصر :♥:

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سارا رسول‌زاده در نقش هدیه در سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

ساره بیات در نقش پگاه همسر سهیل (محمدرضا گ ار) در سریال خانگی عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

حضور محسن مسلمان بازیکن تیم پرسپولیس در پشت صحنه سریال خانگی عاشقانه

ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانهمشاهده متن کامل ...
ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه

ع های سریال عاشقانه

عاشقانه نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی منوچهر هادی است که در سال 1395–1396 در شبکهٔ نمایش خانگی منتشر شد.

بازیگران سریال عاشقانه :

:♥: محمدرضا گ ار : در نقش سهیل :♥:

:♥: حسین یاری : در نقش رضا :♥:

:♥: ساره بیات : در نقش پگاه (همسر سهیل) :♥:

:♥: پانته آ بهرام : در نقش ریحانه (همسر رضا) :♥:

:♥: مهناز افشار : در نقش گیسو برازنده :♥:

:♥: هومن سیدی : در نقش پیمان (برادر ریحانه) :♥:

:♥: بهاره کیان افشار : در نقش درسا :♥:

:♥: سارا رسول زاده : در نقش هدیه :♥:

:♥: فرزاد فرزین : در نقش خودش :♥:

:♥: مسعود رایگان : در نقش یونس (پدر رضا) :♥:

:♥: علیرضا سوزن چی : در نقش محمود :♥:

:♥: همراز اکبری : در نقش دنا (فرزند رضا و ریحانه) :♥:

:♥: حمیدرضا پگاه :♥:

:♥: علیرضا زمانی نسب :♥:

:♥: یکتا ناصر :♥:

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سارا رسول زاده در نقش هدیه در سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

ساره بیات در نقش پگاه همسر سهیل (محمدرضا گ ار) در سریال خانگی عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

حضور محسن مسلمان بازیکن تیم پرسپولیس در پشت صحنه سریال خانگی عاشقانه

ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانهمشاهده متن کامل ...
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه
درخواست حذف اطلاعات

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه , سریال عاشقانه , سریال عاشقانه با کیفیت بالا , قسمت 8 سریال عاشقانه , 8 هشتم سریال عاشقانه , سریال نمایش خانگی , سریال های نمایش خانگی , سریال کامل عاشقانه , کامل سریال عاشقانه , قسمت آ سریال عاشقانه , سریال عاشقانه , تمامی قسمت های سریال عاشقانه , سریال عاشقانه با کیفیت 720 , 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت 720 , سریال عاشقانه با کیفیت عالی قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه , قسمت 9 نهم سریال عاشقانه , قسمت نهم 9 سریال عاشقانه , قسمت 9 سریال عاشقانه , 9 نهم سریال عاشقانه , قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه , سریال عاشقانه , سریال عاشقانه با کیفیت بالا , قسمت 8 سریال عاشقانه , 8 هشتم سریال عاشقانه , سریال نمایش خانگی , سریال های نمایش خانگی , سریال کامل عاشقانه , کامل سریال عاشقانه , قسمت آ سریال عاشقانه , سریال عاشقانه , تمامی قسمت های سریال عاشقانه , سریال عاشقانه با کیفیت 720 , 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت 720 , سریال عاشقانه با کیفیت عالی قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه , قسمت 9 نهم سریال عاشقانه , قسمت نهم 9 سریال عاشقانه , قسمت 9 سریال عاشقانه , 9 نهم سریال عاشقانه ,


سریال عاشقانه قسمت 8 هشتم با

قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه با کیفیت عالی

پخش قسمت 8 چهارشنبه 27 اردیبهشت 96


 قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه کیفیت بالا

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه

گروه : اجتماعی

سال تولید : 1395

تعداد قسمت ها: 30 قسمت پخش در شبکه خانگی

کارگردان : منوچهر هادی

بازیگران: محمدرضا گ ار، ساره بیات، پانته آ بهرام، بهاره کیان افشار، حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، علیرضا زمانی نسب، حسین یاری، مسعود رایگان، هومن سیدی، سارا رسول زاده و مهناز افشار

خلاصه داستان : در قسمت هفتم عاشقانه «سهیل» همه را به رستوران دعوت می کند تا دعوایی که بین خود و همسرش پیش آمده بود را خاتمه دهد. از طرفی «گیسو» در خانه «رضا» با همسر «حاج یونس» روبرو شده و موقعیتی عجیب شکل می گیرد؛ موقعیتی که آبروی چند ساله «حاج یونس» را به خطر می اندازد.


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه - کول

www.cool .ir/ -قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه.html
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه - کول , رایگان قسمت 8 سریال عاشقانه منوچهر هادی, قسمت هشتم فصل 1 سریال عاشقانه با hd 1080p.
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با رایگان سریال ایرانی عاشقانه قسمت 8 هشتم رایگان و به همراه ید قانونی.

قسمت هشتم سریال عاشقانه

https://www.resafilm.biz/tag/ -قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه/
3 days ago - قسمت هشتم ۸ سریال عاشقانه. قسمت ۸ سریال عاشقانه با . پخش ۲۷ اردیبهشت در شبکه خانگی. رایگان قسمت هشتم 8 ...

سریال عاشقانه قسمت 8 هشتم - فردا

www.1farda .net/ -سریال-عاشقانه-قسمت-8-هشتم/
سریال عاشقانه قسمت 8٬ سریال عاشقانه قسمت هشتم٬ سریال عاشقانه٬ سریال عاشقانه محمدرضا گ ار٬ عاشقانه 8٬ قسمت 8 سریال ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه | روزانه

dlroozane.com/ -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه/
عاشقانه; اردیبهشت 23, 1396. سریال عاشقانه قسمت 8 با . رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی . پخش 27 اردیبهشت در ...
6 days ago - قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه با رایگان سریال ایرانی عاشقانه قسمت ۸ هشتم رایگان و به همراه ید قانونی ...
5 days ago - قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه با رایگان سریال ایرانی عاشقانه قسمت ۸ هشتم رایگان و به همراه ید قانونی ...
3 days ago - قسمت 8 سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 عاشقانه , سریال عاشقانه قسمت 8 عاشقانه ...

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - آپارات

www.aparat.com/v/ondmc/سریال_عاشقانه_قسمت_هشتم_8
6 days ago - سایت تفریحی سنتر لینک قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه = goo.gl/fff8tn سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 عاشقانه , سریال عاشقانه , محمدرضا ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت hd و

www.ariapix.net/1396/02/ -قسمت-8-هشت-عاشقانه.html
سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره ها سینما تاریخ پخش.

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - میهن ویدئو

mihanvideo.com/video/.../ _سریال_عاشقانه_قسمت_هشتم_8
23 hours ago - لینک : www.myou.ir/v6 سریال عاشقانه هشت 8- سریال کامل عاشقانه هشت 8- سریال عاشقانه هشت 8- عاشقانه هشت 8- رایگان ...

قسمت هشتم سریال عاشقانه -

https://blogday.ir › سریال ایرانی
1 day ago - رایگان قسمت هفتم سریال عاشقانه با کیفیت ۱۰۸۰p web-dl محصول ۱۳۹۵ با به همراه نسخه های کم حجم پخش ۲۷ اردیبهشت در ...

قسمت هشتم سریال عاشقانه - فاز98

www.faz98.com/ -قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه/
قسمت هشتم سریال عاشقانه سریال عاشقانه قسمت 8 هفتم با و رایگان و کیفیت بالا قسمت 8 عاشقانه.
رایگان قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه | 27 اردیبهشت 96 \n برچسب ها: زمان پخش قسمت هشتم سریال عاشقانه, سریال عاشقانه قسمت 8, قسمت 8 سریال ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه | گنج

ganjdl.ir/post/262/ -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه.html
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه, قسمت هشتم سریال عاشقانه,قسمت 8 سریال عاشقانه, تمام قسمت های سریال عاشقانه, کامل سریال…, قسمت 8 هشتم ...

رایگان سریال عاشقانه | قسمت هشتم (1 تا 8) - تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.com/.../ -سریال-عاشقانه-محمدرضا-گ ار-با...
سریال عاشقانه | قسمت اول تا هشتم (1 تا 8). سریال عاشقانه محمدرضا گ ار. سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با . کامل سریال عاشقانه ...

رایگان قسمت 8 سریال عاشقانه - youtube

https://www.youtube.com/watch?v=l6s9_h8wlss
7 days ago - uploaded by alireza beigy
برای رایگان قسمت 8 به این لینک مراجعه کنید : http://www. -irooni.ir/%d8%af%d8%... category. people & blogs. license. standard ...

سریال دندون طلا قسمت هشتم 8 - تاپ صدا

www.mytopseda.com/22654/seryal-dandon-tala-part-8/
سریال ایرانی دندون طلا قسمت هشتم 8 با کیفیت عالی و ، تمامی قسمت های دندون طلا ، seryal - dandon tala 8.
5 days ago - سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره...
سریال عاشقانه با کیفیت عالی و ... و کارگردان در خصوص آ ین وضعیت سریال «عاشقانه» اظهار داشت: هشت قسمت از این سریال آماده شده است و در حال ...

قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه رایگان - عاشقانه

asheganeh.ir › سریال عاشقانه
7 days ago - قسمت هشتم سریال عاشقانه , سریال عاشقانه قسمت هشتم , قسمت 8 سریال عاشقانه , سریال عاشقانه قسمت 8 , قسمت هشتم 8 ...

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان

1396.blogsky.com/.../ -سریال-عاشقانه-قسمت-هشتم-...
4 days ago - سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان ... سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره ها ...
may 7, 2017 - قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه - قسمت 8 هشتم سریال عاشقانهسایت تفریحی سنتر سریال عاشقانه قسمت 8 هشتم = goo.gl/fff8tn ...
3 days ago - سریال عاشقانه قسمت 8 با رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی پخش 27 اردیبهشت در شبکه خانگی از ...

قسمت 14 فصل هشتم سریال the vampire diaries

30movie.ir/ -قسمت-14-فصل-هشتم-سریال-the-vampire-diaries/
قسمت 14 فصل هشتم سریال the vampire diaries با به همراه ... سریالprison break; سریال super ; سریال عاشقانه; سریال ... 8 سریال the vampire diaries, قسمت چهاردهم فصل 8 سریال the vampire ...

قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه ها

ahangdoni.ir/.../36415_ -قسمت-هشتم-8-سریال-عاشقانه-ها.html...
قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه هاreviewed by جوانمرد on nov 6rating: 3.5 قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه ها قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه ها با لینک ...

قسمت هشتم آسپرین - پردیس موزیک

pardis .net › سریال ایرانی سریال آسپرین
قسمت هشتم سریال آسپرین با جدیدترین قسمت سریال آسپرین با بالاترین کیفیت موجود و قسمت 8 آسپرین به صورت رایگان آسپرین 8. ... ژانر ( دسته بندی موضوعی ) : درام , روانشناسانه و معمایی , عاشقانه.

قسمت هشتم سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - ایران پست

www.irpost.tk/p/16745/قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه-قسمت-هشتم-8
قسمت هشتم سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 رایگان قسمت 8 هشتم از فصل 1 سریال ایرانی جدید عاشقانه ساخته منوچهر هادی با کیفیت بالا عالی همراه ...
سریال عاشقانه قسمت 8 با رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی پخش 27 اردیبهشت در شبکه خانگی قسمت 8 هشتم ...
7 days ago - قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه سریال عاشقانه 8 هشتم با serial asheghane ghesmat 8 قسمت 5 پنجم ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی - سینما ، تئاتر و ...

forum.roman4u.ir/.../670- -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه-با-...
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی قسمت 8 سریال عاشقانه , قسمت هشتم سریال عاشقانه hd 1080p رایگان قسمت 8 هشتم...

قسمت 8 سریال عاشقانه - نما

www.namafilm.net › سریال
قسمت 8 سریال عاشقانه, قسمت هشتم سریال عاشقانه, سریال عاشقانه, رایگان قسمت 8 سریال عاشقانه کیفیت عالی و .
n سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان \n سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره ها سینما \n تاریخ.
2 days ago - قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه, قسمت هشتم سریال عاشقانه, عاشقانه 8 , سریال عاشقانه قسمت هشتم, سریال عاشقانه
مشاهده متن کامل ...
انیمیشن و ع متحرک کوچک و جالب برای وب مسترها و زیبا سازی سایت و وبلاگ
درخواست حذف اطلاعات

انیمیشن و ع متحرک کوچک و جالب برای وب مسترها و زیبا سازی سایت و وبلاگ


http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*http://www.khavaranshop.com/*-*-*


مشاهده متن کامل ...
گل عاشقانه قلبی
درخواست حذف اطلاعات

در دنیا گونه های مختلفی از گل و گیاه وجود دارد که برخی از آنها مانند گل "خونریز قلب" برای ما شناخته شده نیستند.

این گل زیبا و متفاوت به دلیل شباهت شکلی آن به قلبی که از آن قطرات قرمزی می چکد آن را "خونریز قلب" نامیده اند و در اوا فصل بهار در قاره آسیا و محدوده م ن سیبری تا ژاپن می روید.

این گل زیبا که در سه رنگ صورتی و قرمز و سفید شناخته شده است را می توان گل مرگبار نیز نامید چرا که در صورت بلعیده شدن سبب مرگ فرد می شود و هرگونه تماس مستقیم آن منجر به تحریک و حساسیت کل پوست بدن می شود.

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانه

گل عاشقانه قلبی

گل عاشقانه قلبی, گل عاشقانه, عاشقانه قلبی, عاشقانهمشاهده متن کامل ...
پروژه کارآفرینی خیار درختی
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماری

انجام پروژه دانشجویی فولاد و بتن ومعماریمشاهده متن کامل ...
شعرهای عاشقانه زیبا
درخواست حذف اطلاعات

شعرهای عاشقانه زیبا

شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه

من تمـــــام شــــــــعرهایم را
در وصــــــــف نیامدنت ســـــــــــــروده ام !
و اگر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورنه ســــــــر برسی


دســـــــــت خالی ,حیرت زده
از شاعر بودن استعفا خواهم داد!
نقــــــاش میشوم
تا ابدیت نقش پرواز را
بر میله های تمام قفس های دنیـــــــا
خواهـــــــم کشید.
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
دل من هرزه نـبـود …
دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا !!!
به کجا ؟!
معـلـوم است ، به در خانه تو !
دل من عادت داشـت
که بمانـد آن جا ، پـشـت یک تـوری
که تو هر روز آن را به کناری بزنی …
دل من ن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گـذری .
دل من ن دستان تو بود
دل من گوشه یک باغـچه بـود
که تو هر روز به آن می نگری
راستی ،دل من را دیدی…؟!
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
برای ان عاشق بی دل می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست
برای ان مینویسم که معنای انتظار را ندانست،
چه روزها و شبهایی که به یادش سپری
برای ان مینویسم که روزی دلش مهربان بود
می نویسم تا بداند دل ش تن هنر نیست
نه دگر نگاهم را برایش هدیه میکنم ، نه دگر دم از فاصله ها میزنم
و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم
می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور کند
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
کاش می دانستیم که زندگی با همه وسعت خویش
محفل ت غم خوردن نیست
حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست
زندگی خوردن و خو دن نیست
زندگی حس جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است
از تماشاگر اغاز حیات
تا به جایی که خدا می داند
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
کاش می شد باردیگر سرنوشت از سر نوشت
کاش می شد هر چه هست بر دفتر خوبی نوشت
کاش می شد از قلمهایی که بر عالم رواست
با محبت, با وفا, با مهربانیها نوشت
کاش می شد اشتباه هرگز نبودش در جهان
داستان زندگانی بی غلط حتی نوشت
کاش دلها از ازل مهمور حسرتها نبود
کاین همه ای کاشها بر دفتر دلها نوشت
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
برامیدجام لعلت دردی آشامم هنوز
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
که به مویم اثر از برف زمستان من است
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
شیشه ی پنجره را باران شست.
از دل من اما ٬
چه ی نقش تو را خواهد شست؟
آسمان سربی رنگ٬
من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ.
می پرد مرغ نگاهم تا دور٬
وای ٬باران ٬
باران٬
پر مرغان نگاهم را شست.
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
بوسه ام را می گذارم پشت در
قهرکردی , قهر , سر به سر
تو بیا , در را تماما باز کن
هر چه میخواهی برایم ناز کن
من غرورم را ش تم , داشتی ؟
آمدم , حالا تو با من آشتی؟
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
عشق یعنی پاکی و صدق و صفا
خود شناسی حق شناسی از وفا
عشق یعنی دور بودن از خطا
بنده بودن خلوت دل با خدا
عشق یعنی نفس را گردن زدن
پاک و طاهر گشتن روح و بدن
عشق یعنی صیقل زنگار دل
دیدن اسرار غیب در جام دل …..!
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
در حضور خارها هم می شود یک یاس بود
در هیاهوی مترسک ها پر از احساس بود
دست در دست پرنده
بال در بال نسیم
ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود
کاش می شد حرفی از “کاش می شد”هم نبود
هرچه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
کاش می دیدی چه کردی با دلم
با دل بیچاره ی بی حاصلم
حرفهایت، بوی شب بو داشتند
در درون ام گل کاشتند
آه، پس کو،کجاست آن عشق ناب
حرفهای بی ریای آفتاب
دل به تو دادم ولی آه و فغان
از منو سادگی و این مردمان
من چه با تو ای نا مهربان
چین سزاوارم غم شد ای امان
من کجایم کنج این زندان اسیر
تو کجایی از بر این ط سیر
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
کجایی در شب هجران که زاری های من بینی؟
چو شمع از چشم گریان اشکباری های من بینی
کجایی ای که خندانم زوصلت دوش می دیدی
که امشب گریه های زار و زاری های من بینی؟
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
اگه بگم که قول می دم تا همیشه باهات باشم
اگه بگم که حاضرم فدای اونچشات بشم
اگه بگم توآسمون عشق من فقط تویی
اگه بگم بهونه ی هر نفسم تنها تویی
اگه بگم قلبمو من نذر نگاهت می کنم
اگه بگم زندگیمو بذر بهارت می کنم
اگه بگم ماه منی هر نفس راه منی
اگه بگم بال منی لحظه ی پرواز منی میشی
برام خاطره ی قشنگ لحظه ی وصال میشی
برام باغبون میوه های تشنه وکال میشی
برام ماه شبای بی سحر میشی
برام ستاره ی راه سفر ولی بدون هرجا باشی یا نباشی مال منی
بدون اگه برای من هم نباشی عشق منی
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
ای عشق ، که عطر یار ما را داری
رنگ دل بی قرار ما را داری
ما را به نگاه نازنینش بفروش
بفروش که اختیار ما را داری
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
تو مرا بردی به شهر یادها،
من ندیدم خوش تر از جادوی تو،
ای سکوت ای مادر فریادها
گم شدم در این هیاهو گم شدم،
تو کجایی تا بگیری داد من؟
گر سکوت خویش را می داشتم،
زندگی پر بود از فریاد من!
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
باید که لهجه کهنم را عوض کنم
این حرفِ مانده در دهنم را عوض کنم
یک شمعِ تازه را بسرایم از آفتاب
شمع قدیم سوختنم را عوض کنم
هرشب میان مقبره ها راه می روم
شاید هوای زیستنم را عوض کنم
بردار شعر های مرا مرهمی بیار
بگذار وصله های تنم را عوض کنم
بگذار شاعرانه بمیرم از این سرود
از من مخواه تا کفنم را عوض کنم
من که هنوز خسته باران بم
فرصت بده که پیرهنم را عوض کنم
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
اما تو بگو «دوستی» ما به چه قیمت؟
امروز به این قیمت، فردا به چه قیمت؟
ای خیره به دلتنگی محبوس در این تنگ
این حسرت دریاست تماشا به چه قیمت
یک عمر ج به هوای نفسی وصل
گیرم که جوان گشت زلیخا به چه قیمت
از مضحکه دشمن تا سرزنش دوست
تاوان تو را می دهم اما به چه قیمت
مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود
دیدیم، ولی دیدن دنیا به چه قیمت
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
از زندگی از این همه تکرار خسته ام
از های و هوی کوچه و بازار خسته ام
دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه
امشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام
دل خسته سوی خانه ، تن خسته می کشم
آوخ … کزین حصار دل آزار خسته ام
بیزارم از خموشی تقویم روی میز
وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام
از او که گفت یار تو هستم ولی نبود
تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید
از حال من مپرس که بسیار خسته ام…
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
یک نظر در خود بیافکن کیستی ؟
عاشقی مستی خماری چیستی ؟
جام هستی را بزن بر نیستی
هرچه هستی با مرامی بیستی !
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
منم تنهاترین تنهای تنها
و تو زیباترین زیبای دنیا
منم یلدای بی پایان عاشق
تو بودی مرحم زخم شقایق
نگاهت را پرستم ای نگارم
فدای تار مویت هرچه دارم

شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه

منبع : کلیشهمشاهده متن کامل ...
ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه
درخواست حذف اطلاعات
ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانه

ع های سریال عاشقانه

عاشقانه نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی منوچهر هادی است که در سال 1395–1396 در شبکهٔ نمایش خانگی منتشر شد.

بازیگران سریال عاشقانه :

:♥: محمدرضا گ ار : در نقش سهیل :♥:

:♥: حسین یاری : در نقش رضا :♥:

:♥: ساره بیات : در نقش پگاه (همسر سهیل) :♥:

:♥: پانته آ بهرام : در نقش ریحانه (همسر رضا) :♥:

:♥: مهناز افشار : در نقش گیسو برازنده :♥:

:♥: هومن سیدی : در نقش پیمان (برادر ریحانه) :♥:

:♥: بهاره کیان افشار : در نقش درسا :♥:

:♥: سارا رسول زاده : در نقش هدیه :♥:

:♥: فرزاد فرزین : در نقش خودش :♥:

:♥: مسعود رایگان : در نقش یونس (پدر رضا) :♥:

:♥: علیرضا سوزن چی : در نقش محمود :♥:

:♥: همراز اکبری : در نقش دنا (فرزند رضا و ریحانه) :♥:

:♥: حمیدرضا پگاه :♥:

:♥: علیرضا زمانی نسب :♥:

:♥: یکتا ناصر :♥:

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سارا رسول زاده در نقش هدیه در سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

ساره بیات در نقش پگاه همسر سهیل (محمدرضا گ ار) در سریال خانگی عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

سریال عاشقانه ,سریال خانگی عاشقانه,یازشگران سریال عاشقانه,پشت صحنه سریال عاشقانه

حضور محسن مسلمان بازیکن تیم پرسپولیس در پشت صحنه سریال خانگی عاشقانه

ع هایی از پشت صحنه و بازیگران سریال بسیار زیبای عاشقانهمشاهده متن کامل ...
غزلیات سعدی
درخواست حذف اطلاعات

غزلیات

سعدی

غزل ۱: اول دفتر به نام ایزد دانا

غزل ۲: ای نفس م باد صبا

غزل ۳: روی تو خوش می نماید آینه ما

غزل ۴: اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

غزل ۵: شب فراق نخواهم دواج دیبا را

غزل ۶: پیش ما رسم ش تن نبود عهد وفا را

غزل ۷: مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

غزل ۸: ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را

غزل ۹: گر ماه من برافکند از رخ نقاب را

غزل ۱۰: با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را

غزل ۱۱: وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را

غزل ۱۲: دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را

غزل ۱۳: وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

غزل ۱۴: امشب سبکتر می زنند این طبل بی هنگام را

غزل ۱۵: برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را

غزل ۱۶: تا بود بار غمت بر دل بی هوش مرا

غزل ۱۷: چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

غزل ۱۸: ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را

غزل ۱۹: کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

غزل ۲۰: لاابالی چه کند دفتر دانایی را

غزل ۲۱: تفاوتی نکند قدر پادشایی را

غزل ۲۲: من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

غزل ۲۳: رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

غزل ۲۴: وقتی دل سو می رفت به بستان ها

ب

غزل ۲۵: اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

غزل ۲۶: ما را همه شب نمی برد خواب

غزل ۲۷: ماه رویا روی خوب از من متاب

ت

غزل ۲۸: سرمست درآمد از ابات

غزل ۲۹: متناسبند و موزون حرکات دلفریبت

غزل ۳۰: هر که خصم اندر او کمند انداخت

غزل ۳۱: چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

غزل ۳۲: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

غزل ۳۳: کهن شود همه را به روزگار ارادت

غزل ۳۴: دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

غزل ۳۵: دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

غزل ۳۶: بنده وار آمدم به زنهارت

غزل ۳۷: مپندار از لب شیرین عبارت

غزل ۳۸: چه دل ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

غزل ۳۹: بی تو حرامست به خلوت نشست

غزل ۴۰: چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست

غزل ۴۱: دیر آمدی ای نگار سرمست

غزل ۴۲: نشاید گفتن آن را دلی هست

غزل ۴۳: اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

غزل ۴۴: بوی گل و بانگ مرغ برخاست

غزل ۴۵: خوش می رود این پسر که برخاست

غزل ۴۶: دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

غزل ۴۷: سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

غزل ۴۸: صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

غزل ۴۹: م آن بقعه که آرامگه یار آن جاست

غزل ۵۰: عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

غزل ۵۱: آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب ست

غزل ۵۲: آن ماه دوهفته در نقابست

غزل ۵۳: دیدار تو حل مشکلاتست

غزل ۵۴: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست

غزل ۵۵: مجنون عشق را دگر امروز ح ست

غزل ۵۶: ای کاب زندگانی من در دهان توست

غزل ۵۷: هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

غزل ۵۸: اتفاقم به سر کوی ی افتادست

غزل ۵۹: این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدست

غزل ۶۰: شب فراق که داند که تا سحر چندست

غزل ۶۱: افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست

غزل ۶۲: ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست

غزل ۶۳: از هر چه می رود سخن دوست خوشترست

غزل ۶۴: این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

غزل ۶۵: عیب یاران و دوستان هنرست

غزل ۶۶: هر ی را نتوان گفت که صاحب نظرست

غزل ۶۷: فریاد من از فراق یارست

غزل ۶۸: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

غزل ۶۹: ع خوشست و بر طرف جوی خوشترست

غزل ۷۰: ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

غزل ۷۱: دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

غزل ۷۲: پای سرو بوستانی در گلست

غزل ۷۳: دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

غزل ۷۴: از دست خوبان سلسبیلست

غزل ۷۵: کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

غزل ۷۶: یارا بهشت صحبت یاران همدمست

غزل ۷۷: بر من که صبوحی زده ام قه حرامست

غزل ۷۸: امشب به راستی شب ما روز روشنست

غزل ۷۹: این باد بهار بوستانست

غزل ۸۰: این خط شریف از آن بنانست

غزل ۸۱: چه رویست آن که پیش کاروانست

غزل ۸۲: هزار سختی اگر بر من آید آسانست

غزل ۸۳: مگر نسیم سحر بوی زلف یار منست

غزل ۸۴: ز من مپرس که در دست او دلت چونست

غزل ۸۵: با همه مهر و با منش کینست

غزل ۸۶: بخت جوان دارد آن که با تو قرینست

غزل ۸۷: گر ی سرو شنیدست که رفتست اینست

غزل ۸۸: با دمندی و خوبی پارسا و نیک خوست

غزل ۸۹: بتا هلاک شود دوست در محبت دوست

غزل ۹۰: سرمست درآمد از درم دوست

غزل ۹۱: سفر دراز نباشد به پای طالب دوست

غزل ۹۲: به چشم در نمی آید که گویم مثل اوست

غزل ۹۳: یار من آن که لطف خداوند یار اوست

غزل ۹۴: خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

غزل ۹۵: آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست

غزل ۹۶: ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

غزل ۹۷: صبحی مبار ت نظر بر جمال دوست

غزل ۹۸: گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست

غزل ۹۹: صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست

غزل ۱۰۰: این مطرب از کجاست که برگفت نام دوستمشاهده متن کامل ...
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
درخواست حذف اطلاعات
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل  ,مشاهده متن کامل ...
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,
پایان نامه , تحقیق , پروژه , پروپوزال , سمینار , دفاعیه , پاو وینت , فایل ,مشاهده متن کامل ...
دلنوشته28
درخواست حذف اطلاعات

 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

در آن روزها عشق تو شیرین ترین عشق ها بود

آن روزها با تو می زیستم و در خیالم با تو پرواز می

می دانی چگونه تو را یافتم؟؟؟

 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

روزی با بال عشق به پرواز در آمدم

و

از رودها و آبها و آبشارها که سرود عشق را می خواندند

 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

و

از کویرهای خشک و بی باران که در خود سوزهای نهانی داشتند گذر


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

به گلستان زیبایی رسیدم که بلبلان بهار را می د


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

آنجا عشق گمشده ام را نیافتم......................


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

بر سرزمین ها و افق های دور پرواز

تا اینکه بالا ه به سرزمین عاشقان رسیدم


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

وقتی پا به عرصه ی این سرزمین گذاشتم سبک بال تر شدم

 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

آنجا بود که تو را یافتم


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

و

گوشه ای از قلبم را به تو هدیه


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

و

تو با دستان گرمت آن را پذیرفتی


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

و

اجازه دادی تا گونه هایت را نوازش دهم......


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

...تو را از هر زاویه ای می توان دوست داشت...


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

....تو را در هر ثانیه ای می توان به خاطر داشت....


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

....تو را از هر خاطری می توان گذر داد....


 uharhki , u;s uharhki , u;s uharhki2014 , ع عاشقانه , عاشقانه , سایت عاشقانه , ع عاشقانه 92 , ع عاشقانه دو نفره , جدیدترین ع عاشقانه2014 , والپیرهای عاشقانه , جدیدترین ع عاشقانه تنهایی , ع عاشقانه 93 , ع عاشقانه love , love , love p o , lover , lovely

.........برای دوست داشتن تو همان یاد و نامت کافیست........مشاهده متن کامل ...
لیست شاعران معاصر
درخواست حذف اطلاعات

سهراب سپهری پروین اعتصامی احمد شاملو
اشعار سهراب سپهری اشعار پروین اعتصامی اشعار احمد شاملو


فروغ فرخزاد نیما یوشیج شهریار
اشعار فروغ فرخزاد اشعار نیما یوشیج اشعار شهریار

 رهی معیری کارو دردریان
اشعار اشعار رهی معیری اشعار کارو دردریان

شیون فومنی مهدی اخوان ثالث ملک الشعرای بهار
اشعار شیون فومنی اشعار مهدی اخوان ثالث اشعار ملک الشعرای بهار

محمدرضا شفیعی کدکنی محمدحسن بارق شفیعی رحیم معینی کرمانشاهی
اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی اشعار محمدحسن بارق شفیعی اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

کامبیز صدیقی مایی سید حمیدرضا برقعی محمدحسین بهرامیان
اشعار کامبیز صدیقی مایی اشعار سید حمیدرضا برقعی اشعار محمدحسین بهرامیان

شاطر عباس صبوحی یوسفعلی میرشکاک سید حسن حسینی
اشعار شاطر عباس صبوحی اشعار یوسفعلی میرشکاک اشعار سید حسن حسینی

محمدرضا عالی پیام فریدون مشیری ایرج جنتی عطایی
اشعار محمدرضا عالی پیام اشعار فریدون مشیری اشعار ایرج جنتی عطایی

محمدعلی بهمنی سید علی صالحی محمدعلی سپانلو
اشعار محمدعلی بهمنی اشعار سید علی صالحی اشعار محمدعلی سپانلو

سیاوش رایی خسرو گلسرخی احمدرضا احمدی
اشعار سیاوش رایی اشعار خسرو گلسرخی اشعار احمدرضا احمدی

عبدالجبار کاکایی مسعود اصغ ور افشین یداللهی
اشعار عبدالجبار کاکایی اشعار مسعود اصغ ور اشعار افشین یداللهی

حسین سپهری هوشنگ ابتهاج مهدی سهیلی
اشعار حسین سپهری اشعار هوشنگ ابتهاج اشعار مهدی سهیلی

محمود کیانوش سعید بیابانکی منوچهر آتشی
اشعار محمود کیانوش اشعار سعید بیابانکی اشعار منوچهر آتشی

علی شریعتی شهاب مقربین حسین منزوی
اشعار علی شریعتی اشعار شهاب مقربین اشعار حسین منزوی

نصرت رحمانی حسین پناهی مریم حیدرزاده
اشعار نصرت رحمانی اشعار حسین پناهی اشعار مریم حیدرزاده

اردلان سرفراز قیصر امین پور محمد قهرمان
اشعار اردلان سرفراز اشعار قیصر امین پور اشعار محمد قهرمان

حمید مصدق حمید هنرجو حافظ ایمانی
اشعار حمید مصدق اشعار حمید هنرجو اشعار حافظ ایمانی

 (ره) یدالله رویایی یغما گلرویی
اشعار (ره) اشعار یدالله رویایی اشعار یغما گلرویی

علیرضا قزوه فاضل نظری فرخ تمیمی
اشعار علیرضا قزوه اشعار فاضل نظری اشعار فرخ تمیمی

بیژن جلالی احمد پروین لالانی
اشعار بیژن جلالی اشعار احمد پروین اشعار لالانی

نادر ناد ور نجمه زارع ایرج میرزا
اشعار نادر ناد ور اشعار نجمه زارع اشعار ایرج میرزا

محمدرضا عبدالملکیان گروس عبدالملکیان محمدرضا ترکی
اشعار محمدرضا عبدالملکیان اشعار گروس عبدالملکیان اشعار محمدرضا ترکی

عباس خوش عمل کاشانی شیما شاهسواران احمدی رضا نیکوکار
اشعار عباس خوش عمل کاشانی اشعار شیما شاهسواران احمدی اشعار رضا نیکوکار

یاسر قنبرلو علی باباچاهی مریم جعفری آذرمانی
اشعار یاسر قنبرلو اشعار علی باباچاهی اشعار مریم جعفری آذرمانی

محمدمهدی سیار علی محمد مودب مژگان عباسلو
اشعار محمدمهدی سیار اشعار علی محمد مودب اشعار مژگان عباسلو

جلیل صفربیگی محمود مشرف آزاد تهرانی مسعود فردمنش
اشعار جلیل صفربیگی اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی اشعار مسعود فردمنش

طاهره صفارزاده محمد بیابانی هیوا
اشعار طاهره صفارزاده اشعار محمد بیابانی اشعار هیوا

رویا زرین باقر رمزی ضیغم نیکجو
اشعار رویا زرین اشعار باقر رمزی اشعار ضیغم نیکجو

سلمان هراتی سیما یاری سیروس اسدی
اشعار سلمان هراتی اشعار سیما یاری اشعار سیروس اسدی

سید هوشنگ بهاره خدابنده یاسین حمیدیان مقدم
اشعار سید هوشنگ اشعار بهاره خدابنده اشعار یاسین حمیدیان مقدم

فرزاد و فرهاد نامی
اشعار فرزاد و فرهاد نامیمشاهده متن کامل ...
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه کیفیت بالا
درخواست حذف اطلاعات

سریال عاشقانه قسمت 8 هشتم با

قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه با کیفیت عالی

پخش قسمت 8 چهارشنبه 27 اردیبهشت 96


 قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه کیفیت بالا

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه

گروه : اجتماعی

سال تولید : 1395

تعداد قسمت ها: 30 قسمت پخش در شبکه خانگی

کارگردان : منوچهر هادی

بازیگران: محمدرضا گ ار، ساره بیات، پانته آ بهرام، بهاره کیان افشار، حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، علیرضا زمانی نسب، حسین یاری، مسعود رایگان، هومن سیدی، سارا رسول زاده و مهناز افشار

خلاصه داستان : در قسمت هفتم عاشقانه «سهیل» همه را به رستوران دعوت می کند تا دعوایی که بین خود و همسرش پیش آمده بود را خاتمه دهد. از طرفی «گیسو» در خانه «رضا» با همسر «حاج یونس» روبرو شده و موقعیتی عجیب شکل می گیرد؛ موقعیتی که آبروی چند ساله «حاج یونس» را به خطر می اندازد.

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه - کول

www.cool .ir/ -قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه.html
قسمت 8 سریال عاشقانه. رایگان قسمت 8 هشتم از فصل 1 سریال ایرانی جدید عاشقانه. ساخته منوچهر هادی با کیفیت بالا عالی همراه نسخه کم حجم.

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت hd و

www.ariapix.net/1396/02/ -قسمت-8-هشت-عاشقانه.html
سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره ها سینما تاریخ پخش.
6 days ago - قسمت هشتم سریال عاشقانه با 4 کیفیت به صورت رایگان به کارگردانی منوچهر هادی و بازی مهناز افشار و گ ار لینک : قسمت 8 در تاریخ ...

قسمت هشتم سریال عاشقانه - فاز98

www.faz98.com/ -قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه/
قسمت هشتم سریال عاشقانه سریال عاشقانه قسمت 8 هفتم با و رایگان و کیفیت بالا قسمت 8 عاشقانه.
9 hours ago - سریال عاشقانه قسمت هشت 8 با کیفیت عالی و غیر رایگان serial asheghane قسمت هشتم سریال عاشقانه 1080 رمز ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی - سینما ، تئاتر و ...

forum.roman4u.ir/topic/670- -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه-...
قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی قسمت 8 سریال عاشقانه , قسمت هشتم سریال عاشقانه hd 1080p رایگان قسمت 8 هشتم...

رایگان سریال عاشقانه | قسمت هشتم (1 تا 8) - تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.com/.../ -سریال-عاشقانه-محمدرضا-گ ار-با...
آغاز پیش فروش قسمت 8 از دوشنبه شب ::. سریال عاشقانه | قسمت اول تا هشتم (1 تا 8). رایگان همه قسمت های سریال عاشقانه با کیفیت بالا و .

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - میهن ویدئو

mihanvideo.com/video/.../ _سریال_عاشقانه_قسمت_هشتم_8
23 hours ago - لینک : www.myou.ir/v6 سریال عاشقانه هشت 8- سریال کامل عاشقانه ... عاشقانه هشت 8با کیفیت 4k - سریال عاشقانه هشت 8با کیفیت بالا ...

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - آپارات

www.aparat.com/v/ondmc/سریال_عاشقانه_قسمت_هشتم_8
6 days ago - سایت تفریحی سنتر لینک قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه = goo.gl/fff8tn سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 عاشقانه , سریال عاشقانه , محمدرضا ...

رایگان قسمت 8 هشتم عاشقانه - آپارات

www.aparat.com/v/pwzty/ _رایگان_قسمت_8_هشتم_عاشقانه
23 hours ago - قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با رایگان سریال ایرانی عاشقانه قسمت 8 هشتم با و کیفیت بالا برای ..

رایگان قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه با و کیفیت بالا

www.lutos.ir/ -episod-eight-serial-asheghane/
may 8, 2017 - رایگان قسمت هشتم ۸ سریال عاشقانه. قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت بالا و عالی ۱۰۸۰p و ۷۲۰p. قسمت ۸ سریال عاشقانه با حجم ...
2 days ago - سریال عاشقانه. تیزر قسمت هشتم اضافه شد. قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی و کم حجم. خلاصه داستان : آرامش ظاهری زندگی چند ...

قسمت 8 عاشقانه کیفیت بالا - عاشقانه

asheganeh.ir/tag/ -قسمت-8-عاشقانه-کیفیت-بالا/
قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه با . گروه : اجتماعی. سال تولید : ۱۳۹۵. تعداد قسمت ها: ۳۰ قسمت پخش در شبکه خانگی. کارگردان : منوچهر هادی.

سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - asheghaneh 8 full series ...

https://www.youtube.com/watch?v=6w5fjphiiv0
23 hours ago - uploaded by &movie
لینک : www.myou.ir/v6 سریال عاشقانه هشتم 8- سریال کامل عاشقانه هشتم ... هشتم 8با کیفیت 4k - سریال عاشقانه هشتم 8با کیفیت بالا ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه - آپارات

www.aparat.com/v/z4nes/قسمت_8_هشتم_سریال_عاشقانه
6 days ago - پاپ ترانه قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با رایگان سریال ایرانی عاشقانه قسمت 8 هشتم رایگان و به همراه ید قانونی قسمت 8 ...

سریال عاشقانه قسمت 8 هشتم - فردا

www.1farda .net/ -سریال-عاشقانه-قسمت-8-هشتم/
با همکاری موسسه هنرنمای پارسیان ✴. قسمت هشتمعاشقانه. زمان پخش احتمالی ۲۷ اردیبهشت. با کیفیت ۱۰۸۰p ( قیمت : ۲۰۰۰ تومان ). با کیفیت ۷۲۰p ...

قسمت هشتم سریال عاشقانه -

https://blogday.ir › سریال ایرانی
1 day ago - رایگان قسمت هفتم سریال عاشقانه با کیفیت ۱۰۸۰p web-dl محصول ۱۳۹۵ با به همراه نسخه های کم حجم پخش ۲۷ اردیبهشت در ...

رایگان قسمت 1 اول سریال عاشقانه با کیفیت عالی | جستجو | م تو

maxto.ir/.../ +رایگان+قسمت+1+اول+سریال+عاشقانه+با+کیف...
رایگان قسمت 1 اول سریال عاشقانه با کیفیت عالی ... قسمت 8 سریال هشت و نیم دقیقه کم حجم, سریال 8 و نیم دقیقه با کیفیت بالا, کامل قسمت 8 ...

قسمت 8 هشتم سریال لیسانسه ها | 13 دی 95 | جستجو | م تو

maxto.ir/.../ +قسمت+8+هشتم+سریال+لیسانسه+ها+%7c+13+د...
قسمت 8 هشتم سریال رویای فرمانروای بزرگ | 4 آبان 95 | کیفیت عالی و کم ... درباره سریال عاشقانه آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می ریزد…

قسمت جدید 8 هشتم سریال عاشقانه - پارسی یاب

parsiyab.com/i/ _قسمت_جدید_8_هشتم_سریال_عاشقانه
سریال عاشقانه با |همه قسمت هاreviewed by omid on mar., 09 mai 2017 02:14:00 gmtrating: 5.0. سریال عاشقانه با کیفیت بالا hd و حجم ..

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه | روزانه

dlroozane.com/ -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه/
عاشقانه; اردیبهشت 23, 1396. سریال عاشقانه قسمت 8 با . رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی . پخش 27 اردیبهشت در ...

سریال انقلاب زیبا قسمت 8 هشتم با کیفیت عالی | ...

www.sstarv.com/1393/.../ -قسمت-8-هشتم-سریال-انقلاب-زیبا...
4 days ago - سریال انقلاب زیبا قسمت 8 هشتم با کیفیت عالی قسمت 8 هشتم سریال انقلاب زیبا از اس استاروی قسمت 8 اضافه شد انتشار دهنده گروه اس ...

قسمت هشتم سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 - ایران پست

www.irpost.tk/p/16745/قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه-قسمت-هشتم-8
قسمت هشتم سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 رایگان قسمت 8 هشتم از فصل 1 سریال ایرانی جدید عاشقانه ساخته منوچهر هادی با کیفیت بالا عالی همراه ...

قسمت 8 سریال عاشقانه – ایندی

www.index.tmwp.ir/2017/05/09/ -قسمت-8-سریال-عاشقانه/
6 days ago - ۲ روز پیش – سریال عاشقانه قسمت 7 با . رایگان قسمت هفتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی . پخش قسمت 7 دوشنبه 18 ...

سریال عاشقانه فصل اول قسمت هشتم کیفیت بالا - عاشقانه قسمت 8

new fa.ir/2017/05/10/سریال-عاشقانه-فصل-اول-قسمت-هشتم/
5 days ago - آهنگ جدید با | آهنگ های جدید ایرانی - سریال عاشقانه فصل اول قسمت هشتم کیفیت بالا - عاشقانه قسمت 8 سریال ...

قسمت 7 سریال عاشقانه - نما

www.namafilm.net › سریال
قسمت 7 سریال عاشقانه با کیفیت عالی .... تاریخ پخش قسمت هشتم : 28 اردیبهشت. مشاهده آنچه خواهید دید قسمت 8 سریال عاشقانه >> آنونس قسمت هشتم ...
3 days ago - سریال عاشقانه قسمت 8 با رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی پخش 27 اردیبهشت در شبکه خانگی از ...
may 7, 2017 - سریال عاشقانه قسمت 8 با رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی پخش 27 اردیبهشت در شبکه خانگی.

قسمت ۵ پنجم سریال عاشقانه با کیفیت عالی hd - نگار

negarfilm.ir/ -قسمت-پنجم-سریال-عاشقانه/
apr 17, 2017 - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶; قسمت 8 هشتم عاشقانه. قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه با کیفیت hd. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶; ... رایگان سریال عاشقانه قسمت پنجم با کیفیت بالا. قسمت پنجم سریال ...

قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه با کیفیت hd و ... - خانه

www.persiansurena.com/ -قسمت-8-هشتم-سریال-عاشقانه-با-ک...
5 days ago - سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 با و 4 کیفیت و رایگان سریال ایرانی عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی و با حضور ستاره ها ...

رایگان سریال دیوار به دیوار با و بهترین کیفیت hd

bit .ir/دیوار-به-دیوار/
3 hours ago - سریال جدید نوروزی شبکه 3 با بازی پژمان جمشیدی ، ویشکا ... سریال دیوار به دیوار با کیفیت hd قسمت سی و هشتم – ۲۴ اردیبهشت.

قسمت هشتم 8 سریال عاشقانه - رایگان و سریال

movie.irblog.in/2017/04/24/ -قسمت-هشتم-8-سریال-عاشقانه/
apr 24, 2017 - سریال عاشقانه قسمت ۸ با . رایگان قسمت هشتم سریال عاشقانه با کیفیت عالی ۷۲۰p. قسمت ۸ سریال عاشقانه.

سریال عاشقانه - آهنگ جدید - پاپ ترانه

poptaraneh.com/category/ - -جدید/سریال-عاشقانه
قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه. دسته بندی ... قسمت 8 هشتم سریال عاشقانه ... رایگان قسمت دوم سریال ایرانی عاشقانه با و کیفیت بالا.

سریال پژمان با کیفیت عالی قسمت پنج تا سیزدهم - پردیس موزیک

pardis .net/.../ -سریال-پژمان-با-کیفیت-عالی-قسمت-پ....
سریال جدید و زیبای “پژمان” با کیفیت عالی | با از سرور های سایت پردیس موزیک | قسمت اول تا سیزدهم اضافه شد.

قسمت ۸ هشتم سریال عاشقانه | کول ع

www.coolaks.com/ -قسمت-۸-هشتم-سریال-عاشقانه/
6 days ago - سریال عاشقانه قسمت هشتم ۱۰۸۰p, قسمت ۸ سریال عاشقانه با لینک ... جدید عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی با کیفیت بالا عالی کم حجم.

سریال آسپرین قسمت هشتم 8 با کیفیت عالی - دوستی ها

www.doustiha.ir/1395/05/.../ -سریال-آسپرین-قسمت-هشتم.ht...
aug 8, 2016 - سریال آسپرین قسمت هشتم 8 با کیفیت عالی hd, قسمت هشتم سریال آسپرین, رایگان سریال آسپرین قسمت هشت 8, مستقیم ...

قسمت 8 هشتم سریال علی البدل - 98 پست

98post.ir/3052/ -قسمت-8-هشتم-سریال-علی-البدل/
mar 27, 2017 - سریال علی البدل قسمت 8 هشتم با کیفیت عالی قسمت 8 هشتم سریال علی البدل ... 8 هشتم سریال بازگشت | 24 بهمن 95 | کیفیت عالی و کم حجم. .... رایگان قسمت 8 هشتم از فصل 1 سریال ایرانی جدید عاشقانه.

قسمت هشتم 8 سریال آسپرین با کیفیت عالی - نوا

navafilm.in/ -قسمت-8-سریال-آسپرین-با-کیفیت-عالی/
شعر ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات

(ماه استغفار)

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا

درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا

سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش

درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش

سلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار

درودم بر تو ای ماه و ماه استغفار

سلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه

درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی

سلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان

درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان

سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان

درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن

سلامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند

درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند

سلامم بر تو ای ماه ولایت ای مه والا

درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

(آب توبه)

سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شستشو کن

اگر خواهی شوی پاک از پلیدی

به درگاه خدای خویش رو کن

به شکر نعمتش تا می توانی

لبت را آشنا با ذکر او کن

در رحمت به رویت کرده حق باز

به او رو آور و دفع عدو کن

گدای درگه حق شو به عالم

گ گر کنی با آبرو کن

هرآنچه درد دل داری به عالم

سحر با حقتعالی گفتگو کن

اگر خواهی تو فیض از محضرحق

از او توفیق طاعت آرزو کن

(گناه)

با سنگ هر گناه پرم را ش ته ام

آه ای خدا ، خودم کمرم را ش ته ام

نه راه پیش مانده برایم نه راه پس

پلهای امن پشت سرم را ش ته ام

من دانه دانه اشک خودم را فروختم

نرخ طلایی گهرم را ش ته ام

دیگر مرا نشان خودم هم نمی دهند

آیینه های دور و برم را ش ته ام

دنیا ش ت خورده تر از من ندیده است

حالا به سنگ خورده ، سرم را ش ته ام

آرام کن مرا و در آغوش خود بگیر

حالا که بغض شعله ورم را ش ته ام

راهم بده به باغهای شجرهای طیبه

من توبه کرده ام ، تبرم را ش ته ام

حالا ببین که به غیر از گدا شدن

در پیشگاه تو هنرم را ش ته ام

ماه برکت زِ آسمان می آید
صوت خوش قرآن و اذان می آید
تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه
تبریک،بهار رمضان می آید

امشب طلب عشق زِدلدار کنیم
رجیم را سر دار کنیم
امر فرجش اگر مهیا باشد
این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله)

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست
باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست
سفره رنگین و خدا چشم به راه ست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست
بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست
مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست
ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست
حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد
در و دیوار زند داد یدار کجاست
آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور
گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست
من ژولیده به آوای جلی می گویم
آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا
درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا
سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش
درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش
سلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار
درودم بر تو ای ماه و ماه استغفار
سلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه
درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی
سلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان
درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان
سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان
درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن
سلامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند
درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند
سلامم بر تو ای ماه ولایت ای مه والا
درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا

سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شستشو کن
اگر خواهی شوی پاک از پلیدی
به درگاه خدای خویش رو کن
به شکر نعمتش تا می توانی
لبت را آشنا با ذکر او کن
در رحمت به رویت کرده حق باز
به او رو آور و دفع عدو کن
گدای درگه حق شو به عالم
گ گر کنی با آبرو کن
هرآنچه درد دل داری به عالم
سحر با حقتعالی گفتگو کن
اگر خواهی تو فیض از محضرحق
از او توفیق طاعت آرزو کن

مضانا تو بهترین ماهی

چون که ماه ضیافت اللّهی
خوش عمل هر که بود در رمضان
ترک منکر نمود در رمضان

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیمى بوزید
که سراپاى پر از عطر و صفا کرد مرا

نازم آن دوست که با لطف سلیمانى خویش
پله از سلسله دیو دعا کرد مرا

فیض روح القدسم کرد رها از ظلمات
همرهى تا به لب آب بقا کرد مرا

من نبودم بجز از جاهل گم کرده رهى
لایق مکتب ف النجبا کرد مرا

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشى او
من خطا و او مهر و وفا کرد مرا

دست از دامن این پیک مبارک نکشم
که به مهمانى آن دوست ندا کرد مرا

زین دعاهاست که با این همه بى برگى و ضعف
در گلستان ادب نغمه سرا کرد مرا

هر سر مویم اگر شکر کند تا به ابد
کم بود زین همه فیضى که عطا کرد مرا

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلى ما گوشه ابات است
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهاى باده چون لعل چیست جوهر عقل
بیا که سود ى برد کاین تجارت کرد

در خم آن ابروان محرابى
ى کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روى یار نظر کن ز دیده منت دار
که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

مضان شهر عشق و عرفان است . . . رمضان بحر فیض و احسان است
رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن . . . گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور . . . در گذرگاه هــر مــــسلمــان است
رمــضــان چــلچــراغ نـــور افـشان . . . در شبــستان قلــب انـسان است

مـــاه تــحکــیــم آشنـــایــــى هـــا . . . مــاه تعــطیل قــهر و حرمان است
مـــاه شـــب زنــده دارى عـشــاق . . . مــاه بــیــدار بــاش وجــدان است

مـــاه اشــک و خـروش و ناله و آه . . . راه برگــشت هــر پــشیمان است
مــــاه آســـایــش قــلــوب بــشــر . . . مــاه پــالایــش تـــن و جــان است

مــــاه تــسلیــم در بــــر خـــالـــق . . . مــاه تــمریــن کــار نــیـکــان است
رمضــان چــشمــه عـطــاى خـــدا . . . ماه عفو و گذشت و غفــران است

رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا . . . بهــر گــم گـشتگان حـیــران است
رمــضــان شــاخسارى از طــوبـى . . . غرفه اى از بــهشـت رضوان است

رمــضــان بــارگــــاه (بــســم ا…) . . . جلــوگاه (رحیـم) و (رحمان) است
مــاه تـــحصیــل دانــش و تــقــوى . . . گــاه تــطهـیــر و راه ایــمـان است

مــــاه اکـــرام عـــتــرت و قـــــرآن . . . مــــاه اطفــــاء نــــار نــیــران است
عیــــد مســعــود زاد روز حــســن . . . روز پــر فــیــض نــیــمــه آن است

شــب قــدرش ســلام بــر مــهدى . . . تــا بــه فـجرش که نور باران است
مـــغــرب آفــتــاب عــمــر عــلـــى . . . مشــرق مــــاهتــــاب قــرآن است

در چــنین مه که انس و جان یارب . . . بر سر سفــره تــو مــهــمـان است
نظـــرى ســوى دردمنــدان کــــن . . . اى کــه نــامـت شفا و درمان است

بــــارالــها بــــه درگــه کــــرمـــت . . . سائــل خــستــه دل فـراوان است
کشــــور مــــا بــهشت زهــرا شد . . . بس کــه پــر لاله خــاک ایران است

اى خــــــدا آرزوى ایــــــن امـــــت . . . جشــن پــیــروزى شــهیــدان است
واى بــر حـال آن ى که حسان . . . خــصــم قــرآن و یـار استمشاهده متن کامل ...
تزیین انواع ع کیک تولد زیبا دخترانه شیک
درخواست حذف اطلاعات

تزیین انواع ع کیک تولد زیبا دخترانه شیک

تزیین انواع ع کیک تولد زیبا دخترانه شیک در سایت جسارت

,ع کیک تولد,ع کیک تولد مردانه,ع کیک تولد عاشقانه فانتزی,ع کیک تولد نه,ع کیک تولد عاشقانه,ع کیک تولد ساده,ع کیک تولد دخترانه,ع کیک تولد دخترانه جدید,ع کیک تولد قلب,ع کیک تولد زیبا و رمانتیک,ع کیک تولد مردانه,ع کیک تولد مردانه شیک,ع کیک تولد مردانه زیبا,ع کیک تولد مردان زن ذلیل,ع کیک تولد پسرانه,ع کیک تولد پسرانه بزرگسال,ع کیک تولد پسرانه زیبا,ع های کیک تولد پسرانه,ع های کیک تولد مردانه,ع کیک تولد دخترانه شیک,ع کیک تولد دخترانه باربی,ع کیک تولد دخترانه نوجوان,ع کیک تولد دخترانه زیبا,ع کیک تولد دخترانه فانتزی,ع کیک تولد دخترانه,ع کیک تولد دخترانه ی زیبا,ع کیک تولد عاشقانه,ع کیک تولد عاشقانه قلب,ع کیک تولد عاشقانه جدید,ع کیک تولد عاشقانه دونفره,ع کیک تولد عاشقانه خوشگل,ع های کیک تولد عاشقانه,ع کیکهای تولد عاشقانه, ع کیک تولد عاشقانه,ع کیک تولد ساده و شیک,ع کیک تولد ساده و زیبا,ع کیک تولد ساده شکلاتی,ع کیک تولد ساده خانگی,ع کیک تولد ساده ایرانی,ع کیک تولد ساده دخترونه,ع کیک تولد ساده دخترانه,ع کیک تولد ساده پسرانه,ع کیک تولد ساده قشنگ,ع کیک تولد دخترانه عروسکی,ع کیک تولد دخترانه جدید 94,ع های کیک تولد جدید دخترانه,ع های کیک تولد دخترانه جدید,ع کیک تولد دخترانه ی جدید,ع کیک تولد جدید,جدیدترین ع کیک تولد دخترانه,ع کیک تولد قلبی,ع کیک تولد قلب قرمز,ع کیک تولد قلبی شکل,ع کیک تولد قلب شکلاتی,ع کیک تولد شکل قلب,ع های کیک تولد قلبی,ع کیک تولد به شکل قلب,ع های کیک تولد شکل قلب,ع های کیک تولد قلب,ع کیک تولد زیبا و عاشقانه

ع کیک تولد , کیک تولد زیبا

جسارت >>> ع کیک تولد >>> در این مطلب زیباترین مجموعه ع کیک تولد را برای شما تهیه دیده ایم..امیدواریم این مجموعه مورد توجه شما قرار گیرد.

ع کیک تولد

روزی که به دنیا آمدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسید

که آرامش بخش روح و روان ی هستی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر است

بهانه ی زندگیم تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد مردانه

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم

و وابسته به ی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم

نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد

سالروز تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید

تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد . . .

سالروز شکفتنت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد نه

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است

این باشکوه ترین ، بر شما مبارک باد . . .

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه

جشن میلادت را به پرواز می روم

در این خانگی ترین آسمانِ بی انتها

آسمانی که نه برای من

نه برای تو

که تنها برای ما آبیست …

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده

الفبا برای سخن گفتن نیست ، برای نوشتن نام توست

اعداد پیش از تولد تو به صف ایستاده اند

تا راز زاد روز تو را بدانند

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه

از یک نگاه تو رنگم پریده است

قربان آن شوم که تو را آفریده است

عزیزم تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد قلب

زمین در انتظار تولد یک برگ ، من در حال شمارش مع

صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه جدید

این هدیه ی آسمانی چشمانت

دلبسته به شمعدانی چشمانت

ای عشق تولدت مبارک ، قلبم

تقدیم به مهربانی چشمانت …

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد زیبا و رمانتیک

پلک جهان می پرید

دلش گواهی می داد اتفاقی می افتد

آری اتفاقی می افتد و فرشته ای از آسمان فرود آمد

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد مردانه

سبز ترین خاطرات از آن انیست که

در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد مردانه شیک

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد

و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت

قلب ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت

فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد مردانه زیبا

و تو آن شبنم عشقی که با آمدنت

به روزگار تیره و تارم رنگ مهر و وفا بخشیدی

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد مردان زن ذلیل

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا

باقی عمرت ۱۰۰ به بالا

امروز روز تولدته عزیزم

عزیزمی دوستت دارم به مولا

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد پسرانه

تمام آدما فدات

خوش به حال مامان و بابات

تو امروز اومدی و ما شدیم کیش و مات

تولدت مبارک نازنین

حالا برو بخواب که دیر نشه لالات

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد پسرانه بزرگسال

تارهای گیتارم را به لرزش در می آورم

تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم

بارها این تارها به صدا درمی آیند و می گویم : تولدت مبارک بهترینم

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد پسرانه زیبا

امروز به هوای تو چه خوشحالم

می خواهم بپرم چه سود که بی بالم

تو را می خواهم نبینمت بد حالم

می گویم تولدت مبارک نگویم خدا کند لالم

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع های کیک تولد پسرانه

نام قشنگت بر لبانم جاریست

تمام چیزهای دنیا بی تو فانیست

تولدت مبارک عزیزم

روی تو امروز چه نورانیست

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع های کیک تولد مردانه

عاشقانه در انتظار تو هستیم

کم طاقت دیدار تو هستیم

با آمدنت جمال ما روشن شد

حالا که آمدی گرفتار تو هستیم !

تولدت مبارک عزیزم !

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه شیک

امشب دامن تو پر از هدیه های کوچک و بزرگ می شود

اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم جز دلی که به من پس دادی

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه باربی

امشب شب تولد توست

تو یک سال بزرگتر شدی

و عشق من یک سال در دلت کوچکتر

من اما هیچ وقت شب تولدت با تو نبودم

من هیچ وقت در دلت نبودم

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه نوجوان

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد

شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت

امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند

و من در اوج عشق خود را در پستوی زمان تنها حس نمی کنم

تولدت مبارک عشقم

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه زیبا

امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم

که تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه فانتزی

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه

هدیه ای برای روز تولد تو

لمس بودنت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبیست کوچک

در قالب ق از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم

و با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویم

آغاز بودنت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه ی زیبا

ای زیبا ترین ترانه ی هستی

بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست

پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه

سوسوی ستارگان آسمان در هاب آمدن توست

آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی

تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه قلب

سالیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی را

که خودت کاشته ای آبیاری می کنم

تولد مهربان ترین گل دنیا مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه جدید

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بود

سرشار از عشق و محبت کردی نازنیم زیباترینم

حضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویم

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه دونفره

هر انسان لبخندی از خداست و تو زیبا ترین لبخند خ

بهانه زندگیم تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه خوشگل

و باز من کنارت نیستم

امشب تو شادمانی و باز در دلت نیستم

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع های کیک تولد عاشقانه

می آیی با خواهش این و آن

در پوشش آرزوهای دیگران می روی

با هزار آرزوی گران برای خود نه برای دیگران

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیکهای تولد عاشقانه

این چندمین تولد توست؟ و چندمین انبساط مجدد کائنات؟

این جندمین بارخلقت است؟ و چندمین انفجار سکوت؟

چندمین لبخند آفرینش؟ خورشید را چندمین بار است که می بینی؟

و پروانه ساعت ها چندمین بار است که می چرخد؟

و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمی خیزد؟

چندمین بار است که مجدداً نفس می کشی؟

چندمین دم ؟ چندمین آن ؟

آه که تو چقدر خوشبختی و جهان چه پرغوغاست

که بی نهایت مین تولد تو را جشن می گیرد

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد عاشقانه

و امروز دوباره متولد می شوی

و شمع ها ، که سهم توست از زندگی

و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند

و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت

و عطری که نصیب پروانه هاست

و تو سهم من از تمام زندگی

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده و شیک

امروز که تولد توست

برای تو َبرای چشم های تو هدیه ام ناقابل است

خاطراتی از فرداهامان برای بودنت

همراه ترانه های خیس و باران خورده چشمهایم

و من َ در هر تولد تو باز زنده می شوم

تولدم مبارک

تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه

عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده و زیبا

امروز سالروز تولد توست

و من برایت هدیه ای ن یده ام

که آنچه یدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست

من روز تولدت خود متولد می شوم

تولدمان مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده شکلاتی

ب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام

تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر

تو متولد می شوی و من عاشق تر می شوم

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده خانگی

روز تولد تو رها از این تن می شم

این هدیه تولد

پیشکش چشمای تو

ناز گل زیبای من

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده ایرانی

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد

و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت

تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد

گل یاسمنم تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده دخترونه

با هفت آسمون پر ازگل یاس و میخک

با صد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک

یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار وکوچک

فقط میخواد بهت بگه تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده دخترانه

تولدت مبارک،خوش اومدی ستاره

اگرچه ازراه دورهیچ فایده ای نداره

شمعها رو روشن کن وبه جام دوتاروفوت کن

نمیشه پیشت باشم فقط برام سکوت کن

تواین روزطلایی نگوکمی غم داری

بدون که دیوونه ای به نام … جون داری

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده پسرانه

امشب

شعری نخواهم نوشت

شمع را….

برای تولدت روشن میکنم

و پرهایم را طواف میدهم

بر گرد آتشی که تــــو در جانم روشن کرده یی

تکه خا تر کوچک کافی است

تا پر سوخته حرمت پیدا کند.

جشن تولد توست

و من…

بار به دنیا می آیم و خا تر می شوم

تا راز حضور تو را بدانم.

ققنوسم من امشب!

“ تولــ ــ ـ ـــدت مبارک بهترینم “

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد ساده قشنگ

روزتولد توستاره هادمیدند

پرستوهای عاشق به خونشون رسیدند

روز تولد تو بخت من ازراه رسید

نیمه جونی،جون گرفت تشنه به دریار رسید

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد دخترانه عروسکی

مهربانم !

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد

بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد

و خداوند شب و روز و تمام لحظات

با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد

تولدت مبارک

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع های کیک تولد جدید دخترانه

تمام آدما فدات / خوش به حال مامان و بابات

تو امروز اومدی و ما شدیم کیش و مات

تولـــــــــدتـــــــــ مبـــــــارکــــــــ

حالا برو بخواب که دیر نشه لالات !

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد قلب قرمز

باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـی

هرجای دنیـا که میــــری به ارزوهـــات بـرسی

روزه تـــولـــده توئه میـــــلاده هرچی خاطــــره

روزی که غیـره ممکنه هیچ جـــوری از یادم بره

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد قلبی شکل

وقتی که پاتو گذاشتی روی این زمین خاکی

تموم گل های عالم شدن از دست تو شاکی

خدا هم هواتو داشته ، تو رو با گلا سرشته

با تو دنیای پر از درد ، واسه من مثل بهشته

روز میلادت مبارک عزیزترینم .

ع کیک تولد , ع کیک تولد زیبا , انواع کیک تولد مردانه , ع کیک تولد عاشقانه فانتزی

ع کیک تولد قلب شکلاتی
مشاهده متن کامل ...

ع عاشقانه غمگین با متن زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018
درخواست حذف اطلاعات

ع عاشقانه غمگین با متن زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018


ع عاشقانه غمگین


گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه با متن


ع عاشقانه غمگین با متن


دست خودم نیست
نمی توانم جلویش را بگیرم !
در تا ی باشد
یا در جلسه مهم کاری
یا سر میز شام
فرقی نمی کند
دوست داشتنت
به «عطسه» می ماند . . !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه غمگین


ع عاشقانه غمگین


دوباره راه می افتم
عشق،
مرا از تمام سربالایی های نیامدنت بالا می برد !
من این پیچ و خم های به تو نرسیدن را هم
دوست دارم . . .
مینا آقازاده


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع های عاشقانه غمگین


ی به خوبیِ من مشقِ عشق را ننوشت
ببین به دیده‌ی انصاف،
آفـریـن دارم . . !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع غمگین


دوستت دارم و
عشـــق تو
از نامم می تراود
مثــــل
شیره ی تک درختی مجروح
در حیاط زیارتگاهی !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع های عاشقانه غمگین


مرا دوست داشته باش
همچون
گذشتن از این سو به آن سوی خیابان
نخست
به من نگاه کن
بعد مرا
و سپس باز هم مرا
نگاه کن !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع های عاشقانه غمگین


ع عاشقانه متن دار


باران،
شبیه توست
هر جا ببارد
دوستش دارم . . .


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه دخترانه


وقتی میـگویم
” تـــــــو ”
یعنی تمـامِ مَـن !
ایـن کلمه ی دو حرفی


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع غمگین


انگار پیچکی
دیوارِ برلین رابه سُ ه بگیرد !
یا پرنده ای
دیوارِ چین را
مرا که می بوسی . . !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه غمگین با متن


ع عاشقانه غمگین با متن


باید آنقدر
در آغوشت بگیرم
که اگر روزی
دور بودیم از هم
عطر تنت در من
مانده باشد . . .


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه متن دار


یک مدل دوست دارم هست که
گفته نمیشه
فهمیده میشه
بهش میگن دوست دارم واقعی . . .


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه غمگین متن دار


معجزه عشق
همه یِ اختراعات دنیا را
زیرِ سوال می‌برد !
وقتی تنها با یک نگاه
با یک سلام، با یک بودن
می‌شود تا آ ِ دنیا
بی‌هیچ هواپیمایی دوید
دوید، دوید …


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عشق


ع عاشقانه


آدم که عاشق شد؛ گرما نمیفهمد
آدم که عاشق شد؛ من من، نمیفهمد
طوفان نمیفهمد، سرما نمیفهمد
چیزى نمیفهمد، اصلا نمیفهمد !


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه دخترانه


دنیای ساده‌ای داریم
گاهی اگر …
دعوا می‌کنیم،
سر این است
که من عاشق‌ترم
یا تـو …


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه جدید


ع عاشقانه متن دار


خنده ام می گیرد !
?ه نفت را طلای سیاه می دانند
خب سیاستمدارند
و انتظار چندانی هم نمی رود !
از طرفی …
” چشمان ” تو را ?ه ندیده اند . . .


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه دخترانه


ع عاشقانه دخترانه


ادبیات مدرسه را دور بریز
در ادبیات من
دوست داشتن را فقط یک جور میتوان صرف کرد
دوستت دارم
دوستم داری
و دیگران غلط میکند دوستت داشته باشد…


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه دخترانه


جمل های عاشقانه زیبا


پدرم عقیده داشت که :
یک زن نیرومند می تونه
از یک مرد هم قوی تر باشه
مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه
فکر می کنم یک زن عاشق
تقریبا نابود نشدنی باشه …


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع جمل های عاشقانه


ع های عاشقانه خفن


فَقَط پیشِ «تُو» آرومَم
فَقَط با «تــــُو» جَهان خوبہ…
چِقَدبَدعادَتم ?ردے
نَباشے حالَم آشوبه…


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه دخترانه


ع های عاشقانه گیتار


تمام زندگیم را
فدای “میمی”میکنم که آ نامم میگذاری…!


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه متن دار


ع پروفایل


زنـدگی با تو عجب حس عجیبی دارد
بوسه روی لب تو طـعم غـریبی دارد
مـثل آدم بفـروشم به هوای تو بهشت
چون که حوا هوس مزه ی سیبی دارد
سید مصطفی هاشمی


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع غمگین


ع غمگین


به سرت روسری آبی و صورت چون ماه
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟


ع عاشقانه غمگین,ع عاشقانه غمگین جدید,ع عاشقانه غمگین متن دار,ع عاشقانه غمگین شیک


ع عاشقانه غمگین با متن زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018مشاهده متن کامل ...
احمد شاملو
درخواست حذف اطلاعات

مربوط به موضوع : اشعار احمد شاملو

زندگینامه احمد شاملو

"برای جستجو

احمد شاملو (زادۀ ۲۱ آذر، ۱۳۰۴ در تهران؛ در خانه شماره ۱۳۴ خیابان صفی علیشاه - درگذشت ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ در فردیس کرج) شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس، ادیب، مترجم ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. آرامگاه او در زاده طاهر کرج واقع است. تخلص او در شعر الف. بامداد بود. سرودن شعرهای خواهانه و ضد استبدادی ، عنوان شاعر ایران را برای او به ارمغان آورده است. شهرت اصلی شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار نو و برخی قالب های کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های عامیانه است. شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو (که بعدها شعر نیمایی هم نامیده شد) روی آورد، اما برای نخستین بار درشعر «تا شکوفه سرخ یک پیراهن» که در سال ۱۳۲۹ با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این سبک به شعر سپید یا شعر منثور یا شعر شاملویی یا

[ شنبه 1390/03/28 ] [ 19:4 ] [ محمد مرفه ]

آرشیو نظرات

مربوط به موضوع : اشعار احمد شاملو

سراسر روز


سراسرِ روز
پیر نی آراسته
آسان گیر و مهربان و خندان از برابرِ خوابگاهِ من گذشتند.

نیم شب پلنگکِ پُرهیاهوی قاشقکی برخاست
از خیالم گذشت که پیر ن باید به پایکوبی برخاسته باشند.

سحرگاهان پرستار گفت بیمارِ اتاقِ مجاور مُرده است.

[ شنبه 1390/03/28 ] [ 18:51 ] [ محمد مرفه ]

آرشیو نظرات

مربوط به موضوع : اشعار احمد شاملو

نوروز در زمستان


سالی
نوروز
بی چلچله بی بنفشه می آید،
بی ِ سردِ برگِ نارنج بر آب
بی گردشِ مُرغانه ی رنگین بر آینه.

سالی
نوروز
بی گندمِ سبز و سفره می آید،
بی پیغامِ خموشِ ماهی از تُنگِ بلور
بی ِ عفیفِ شعله در مردنگی.

سالی
نوروز
همراهِ به درکوبی مردانی
سنگینی بارِ سال هاشان بر دوش:
تا لاله ی سوخته به یاد آرد باز
نامِ ممنوع اش را
و تاقچه ی گناه
دیگر بار
با احساسِ کتاب های ممنوع
تقدیس شود.

در معبرِ قتلِ عام
شمع های خاطره افروخته خواهد شد.
دروازه های بسته
به ناگاه
فراز خواهد شد
دستانِ اشتیاق
از دریچه ها دراز خواهد شد
لبانِ فراموشی
به خنده باز خواهد شد
و بهار
در معبری از غریو
تا شهرِ خسته
پیش باز خواهد شد.

سالی
آری
بی گاهان
نوروز
چنین
آغاز خواهد شد.

[ شنبه 1390/03/28 ] [ 18:50 ] [ محمد مرفه ]

آرشیو نظرات

مربوط به موضوع : اشعار احمد شاملو

می دانستند دندان برای...


می دانستند دندان برای تبسم نیز هست و
تنها
برد د.چند دریا اشک می باید
تا در عزای اُردواُردو مُرده بگرییم؟

چه مایه نفرت لازم است
تا بر این دوزخ دوزخ نابکاری بشوریم؟

[ شنبه 1390/03/28 ] [ 18:50 ] [ محمد مرفه ]

آرشیو نظرات

مربوط به موضوع : اشعار احمد شاملو

از خود با خویش


برای عباس جعفری

اکنون که چنین
زبانِ ناخشکیده به کام اندر کشیده خموشم
از خود می پرسم:
«ــ هرآنچه گفته باید باشم
گفته ام آیا؟»

در من اما، او
(چه کند؟)
دهان و لبی می بیند ماهی وار
بی امان در کار
و آوایی نه.

«ــ عصمتِ نابکارِ آب و بلور آیا
(از خویش می پرسم)
در این قضاوتِ مشکوک
به گمراهی مرسومِ قاضیان اش نمی کشاند؟»

زمانه یی ست که
آری
کوته ْبانگی الکنان نیز
لامحاله خیانتی عظیم به شمار است.ــ
نکند در خلوتِ بی تعارفِ خویش با خود گفته باشد:
«ــ ای لعنتِ ابلیس بر تو بامدادِ پُرتلبیس باد!
می بینی که نیامِ پُرتکلفِ نام آوری دغل کارانه ات
حتا
از شمشیرِ چوبینِ ک نِ حلب آباد نیز
بی بهره تر است؟»

بر این باور است شاید
(چه کند؟)
که حرفی به میان آوردن را
از سرِ خودنمایی
درگیرِ تلاشِ پُروسواسِ گزینشِ الفاظی هرچه فا ترم؟:
فضاحتِ دستی به فصاحتِ هرچه شگفت انگیزتر
به گرماگرمِ هنگامه یی
که در آن
حتا
وشی بی خویش
از اشِ حنجره یی خونین
به نیروتر از هر کلامِ بلیغ است
سنجیده و برسخته.نگران و تلخ می گوید:
«ــ پس شعر؟

بر این قُلّه
سخت بی گاه
خامش نشسته ای.

زمان در سکوت می گذرد تشنه ْکامِ کلامی و
تو خاموش اینسان؟»

می گویم:
« مگر تالارِ بینش و معرفتت را جویای آذینی تازه باشی،
ور نه کدام شعر؟

زمانه
پیچِ سیاهِ گردنه را
به هیأتِ فریادی پسِ پُشت می گذارد: ــ
به هیأتِ زوزه ی دردی
یا غریوِ رجزخوانِ سفاهت،
به هیأتِ فریادِ دهشتی
یا هُرَّستِ ش تِ توهمی،
به هیأتِ هُرّای دیوانگانِ تیمارخانه به آتش کشیده
یا انفجارِ تُندری که کنون را در خود می وشد؛
یا خود به هیأتِ فریادِ دیرباورِ ناگاه
حصارِ قلعه ی نجدِ سوسمار و شتر را
چندین پوک و پوسیده یافتن.

فریادِ رهایی و
از پوچ پایگی به در جستن،
یا بیداری کوتوالانِ حُمق را
آژیرِ دَربندان شدن
در پوچ پایگی امان جُستن...

تشنه کامِ کلامند؟
نه!
اینجا
سخن
به کار
نیست،
نه آن را که در جُبّه و دستار
فضاحت می کند
نه آن را که در جامه ی عالِم
تعلیمِ سفاهت می کند
نه آن را که در قه ی پوسیده
ف به حماقت می کند
نه آن را که چون تو
در این وانفسا
احساسِ نیاز
به بلاغت می کند.»هِی بر خود می زنم که مگر در واپسین مجالِ سخن
هرآنچه می توانستم گفته باشم گفته ام؟

ــ نمی دانم.
این قدر هست که در آوارِ صدا، در لُجّه ی غریوِ خویش مدفون شده ام
و این
فرومُردنِ غمناکِ فتیله یی مغرور را مانَد
در انباره ی پُرروغنِ چراغش.

[ شنبه 1390/03/28 ] [ 18:49 ] [ محمد مرفه ]

آرشیو نظرات

صفحه بعد >>

برای جستجو به تفکیک شاعر کلیک کنید

top of formدر کل وبلاگ

bottom of form

وبلاگ-کد جستجوی گوگل

در کادر پایین آدرس ایمیل خود را وارد کنید
تا از آ ین بروزرسانی وبلاگ با خبر شوید

تعداد اعضاء : 919 نفر

top of form

bottom of form

عضویت لغو عضویت

سایت خدماتی بیست تو خبرنامه ی ایمیلی


گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود
گاهی نـمـی شــود کــه نـمـی شــود
گاهی هـزار دوره دعـا بی اجـابت است
گاهی نگفته قـرعه به نام تـو مـی شود
گاهی گدای گ و بخت با تـو نیست
گاهی تمـام شهـر گـدای تـو مـی شود

تاریخ افتتاح وبلاگ : 20/01/1390
تاریخ افتتاح سایت : 18/05/1392
تعداد پست : تقریبا 23700
پیج رنک گوگل : 3

عنوان ب شده : نامزد دریافت نشان زرین و بلورین ششمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال در سال 1391

برای مشاهده معنی هر واژه در متن وبلاگ کافیست روی واژه موردنظر دو بار کلیک کنید

--------------------ادبیات--------------------

متفرقه از دنیای ادبیات

پرسش و پاسخ ادبی

غزلیات صوتی حافظ

اشعار سهراب سپهری

اشعار پروین اعتصامی

اشعار احمد شاملو

اشعار فروغ فرخزاد

اشعار نیما یوشیج

اشعار شهریار

اشعار قاآنی

اشعار

اشعار صائب تبریزی

اشعار رهی معیری

اشعار عبید زاکانی

اشعار کارو دردریان

اشعار شیخ بهایی

اشعار شیون فومنی

اشعار سلمان ساوجی

اشعار مهدی اخوان ثالث

اشعار فرخی سیستانی

اشعار ملک الشعرای بهار

اشعار مسعود سعد سلمان

اشعار شیخ محمود شبستری

اشعار ابوالحسن ایی مروزی

اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

اشعار محمد حسن بارق شفیعی

اشعار شیما شاهسواران احمدی

اشعار عباس خوش عمل کاشانی

اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

اشعار کامبیز صدیقی مایی

اشعار سید هوشنگ

اشعار محمدرضا عبدالملکیان

اشعار یاسین حمیدیان مقدم

اشعار محمدحسین بهرامیان

اشعار سید حمیدرضا برقعی

اشعار شاطر عباس صبوحی

اشعار مریم جعفری آذرمانی

اشعار یوسفعلی میرشکاک

اشعار سید حسن حسینی

اشعار رضی الدین آرتیمانی

اشعار محمدرضا عالی پیام

اشعار ملا هادی سبزواری

اشعار فرهاد و فرزاد نامی

اشعار گروس عبدالملکیان

اشعار منوچهری دامغانی

اشعار ایرج جنتی عطایی

اشعار محمدعلی بهمنی

اشعار سید علی صالحی

اشعار محمدعلی سپانلو

اشعار علی محمد مودب

اشعار محمدمهدی سیار

اشعار سیاوش رایی

اشعار خسرو گلسرخی

اشعار مسعود فردمنش

اشعار محتشم کاشانی

اشعار احمدرضا احمدی

اشعار عبدالجبار کاکایی

اشعار ف الدین عراقی

اشعار مسعود اصغ ور

اشعار افشین یداللهی

اشعار فریدون مشیری

اشعار سیروس اسدی

اشعار جلیل صفربیگی

اشعار طاهره صفارزاده

اشعار حسین سپهری

اشعار محمدرضا ترکی

اشعار هاتف اصفهانی

اشعار هوشنگ ابتهاجمشاهده متن کامل ...
آموزش نشانه ر با شعر
درخواست حذف اطلاعات

آموزش نشانه ر با شعر

آموزش نشانه ر با شعر1 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر
shahedifar. /category/18
‎یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر - - یاد دهی و یادگیری کلاس
اول نسترن. ... آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر .... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها.
2 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ی تـ ت باشعر
shahedifar. /post/143
‎آموزش نشانه ی تـ ت باشعر. تصویر. توت. دست. ﺗ غیر آ ت آ . ماهستیم دوبرادر. غیر
آ و آ . دو نقطه داریم در سر. آمد یم اول تر. اول توت هستیم. در آ سوت هستیم.
3 . سوگلی های کلاس سوم - آموزش نشانه ی "ر" با شعر و کار با خمیر
saharkargar. /post/26
‎27 نوامبر 2012 ... سوگلی های کلاس سوم - آموزش نشانه ی "ر" با شعر و کار با خمیر - رویدادهای روز در کلاس
سوم.
images for آموزش نشانه ر با شعرimage result for ‫آموزش نشانه ر با شعر‬‎image result for ‫آموزش نشانه ر با شعر‬‎image result for ‫آموزش نشانه ر با شعر‬‎image result for ‫آموزش نشانه ر با شعر‬‎image result for ‫آموزش نشانه ر با شعر‬‎
4 . آموزش حروف الفبا باشعر - تاره ها ...کلاس س
zamany3. /post/36/
‎گلهای زندگی - آموزش حروف الفبا باشعر - کلاس ستاره ها - گلهای زندگی. ... آموزش
نشانه ر با شعر. اَبر باران زَنبور. ر. کودک خوب و نازم من سرسره می سازم. شکل سرسره
دارم ...
5 . آموزش ابت مهاباد ( شخصی ) - آموزش نشانه های الفبا با شعر
baraneymahabad. /post/76
‎آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر. ما چهار تا غین هستیم ... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها
.... آموزش نشانه ر با شعر. اَبر باران زَنبور. ر. کودک خوب و نازم من سرسره می سازم.
6 . کلاس اول یزد
grohe-amozeshi-aval. /
‎آموزش نشانه ی اَ َ باشعر. اَ بر د َ ر یا. اَ اول َ غیراول. من اَ اول هستم. همیشه اول هستم دوستم َ.
غیراول هیچ وقت نمیاداول. چون که کمی ناقلاست. همه اش سوارحرفهاست. [ پنجشنبه ...
7 . آموزش حرف ( ر ) یک شکل - شعر و داستان های ک نه
abiasemoni. /post/310
‎کودک زرنگم به سوالات زیر پاسخ مناسب بده : ۱- نشانه ی ( ر ) را با دقّت نگاه کن. ۲-
صدای حرف ( ر ) را با دقّت بکش . ۳- حالا با کشیدن صدای ( ر ) بادوستانت یا مامان و
بابا ...
8 . آموزش نشانه ها با شعر - تنهاترین معلم - تفلیس تا قلعه عبدالله - blogfa
hoseynmanzoori. /post-214.aspx
‎شکل سرسره دارم در سر نقطه ندارم. در همه جا می آیم کشیده است صدایم. در اول رام هستم در
آ ابر هستم. آموزش نشانه ی تـ ت باشعر. تصویر. توت. دست. ﺗ غیر آ ت آ .


10 . نخبگان فردا - آموزش نشانه ر با شعر
skohandel. /post/136
‎نخبگان فردا - آموزش نشانه ر با شعر - شکوفه های کلاس اول.

11 . آموزش نشانه های الفبا با شعر+اول+فارسی
www.bargozideha.com/.../0od3voel-آموزش-نشانه-های-الفبا-با-شعر-اول-فارسی
‎آموزش نشانه های الفبا با شعر+اول+فارسی. آموزش نشانه های الفبا ... آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ
غ با شعر. ما چهار تا غین هستیم .... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها. ما،چهار تابرادَر.
12 . فارسی - آموزش ابت
elementary-educate.persianblog.ir/tag/فارسی
‎و همراه با خواندن شعر نشانه جدید را برای آن ها. تدریس . شعر نشانه .... ر. سپس هویج
ها را به آن ها دادم تا بخورند تا برای ان ها این درس لذت بخش وخاطره. انگیز شود و بعد از ...
13 . غنچه های زیبا
ghonchehayeziba.mihanblog.com/
‎با توجه به مشکل دانش آموزان در مرحله آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) است به آموزش املا می
... آموزش نشانه ر با شعر. اَبر باران زَنبور. ر. کودک خوب و نازم من سرسره می سازم.
14 . علمی آموزشی "پایه اول ابت "
medug1. /
‎26 دسامبر 2014 ... آموزش نشانه هـ ـهـ ـه ه باشعر. 9 ماه ستاره ها مهتاب نُه. هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها. ما
،چهار تابرادَر. وسط وغیرآ . هم اول وهم آ . هم تنهاییم ،هم چسبان.
15 . جشن الفبا و آموزش الفبا - کودک من - نی نی وبلاگ
koodakeman91.niniweblog.com/cat104.php
‎اوّل وسط یا آ فقط این شکلی ( ر ) هستم. مثل یک روز روشن در ... منبع:کتاب آموزش
16 . الفبا(محمد رستمی بیجارگاه). موضوع : جشن الفبا و ... آموزش نشانه خـ خ با شعر · 2 نظر
.
17 . تربیت معلم آموزش ابت - آموزش نگاره ها و نشانه ها با شعر
tarbiatmoalem. /category/28
‎آموزش نگاره شماره 12 با زبان شعر. نور محمد دری د- دانش آموخته مرکز تربیت معلم
رضا علیه السلام و آموزگار مدارس عشایر الوار گرمسیری. برچسب ها: آموزش نگاره ها و
...
18 . آموزش نشانه ظ با شعر - اینجا همه چیز هست - بهترین های نت
khublink.ir/.../آموزش%20نشانه%20ظ%20با%20شعر%20-%20اینجا%20همه%20چیز%20هست.html
‎آموزش نشانه ظ با شعر - اینجا همه چیز هستآمده ایم در ریاضی منبع:کتاب آموزش ...
برچسب ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس
..... نویسنده : شاهدی فر | آرشیو نظرات آموزش نشانه ر با شعر آموزش نشانه ر با
شعر
19 . کلاس اولی ها - آموزش نشانه ی تـ ت باشعر
shaghaygh7. /post/71
‎آموزش نشانه ی تـ ت با شعر. 12.gif aardbei9.gif کف زدن دست لبخند. توپ توت دَست
تاب. ﺗ غیر آ ت آ . ماهستیم دوبرادر. غیر آ و آ . دو نقطه داریم در سر. آمدیم اول تر.
20 . گروه آموزشی اول ابتدائی
vahidi.aramblog.ir/
‎آموزش نشانه ر با شعر. اَبر باران زَنبور. ر. کودک خوب و نازم من سرسره می سازم. شکل س
رسره دارم در سر نقطه ندارم. در همه جا می آیم کشیده است صدایم. در اول رام هستم در آ ...

21 . آموزش الفبا - آبی - صفحه نخست
khanehabi.persianblog.ir/tag/آموزش_الفبا
‎آموزش حرف ر. نویسنده: الهه ... مامان و بابا جون لطفا هر نشانه ای که تدریس می شه، با کاغذ
رنگی برش بزنید و به دفتر مشق یا نقاشی به کمک دانش آموز بچسبانید . یک صفحه
... آموزش حرف د. نویسنده: الهه - ۱۳٩۳/٧/۱٩. امروز حرف د را به بچه ها آموزش دادم ... شعر د.
22 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر
iranimag.com/detail/1610311/article/2
‎رسیده فصل بارون. برچسب ها: آموزش فارسی کلاس اول, آموزش درس آب کلاس اول, تدریس
نشانه آ ا, تدریس نشانه بـ ب, آموزش باشعر ... ت مثل توپ خورشید قرمزو زرد وسپید.
23 . داستان نشانه ر - top site 2015
topest.hostik.ir/داستان-نشانه-ر.html
‎داستان نشانه ر,آموزش نشانه های الفبا با ... آموزش نشانه ر با ... ... شعر و داستان های
ک نه - درس5 ( مادر ) آموزش حرف (ر) - سیما شمال نسب - شعر و داستان های ... بیشتر.
24 . نـوگل بـاغ | n o g o l e b a g h . i r - آموزش نشانه (و) همراه با شعر
www.nogolebagh.ir/post/148/آموزش-نشانه-(و)-همراه-با-شعر
‎آموزش نشانه (و) همراه با شعر. آموزش نشانه( و )با شعر. ((ورزش -داور- سوار کار)). یک شکل
دارم, تنهایم. کشیده است,صدایم. من که یک شکلی هستم. درهمه جا نشستم. آمده ام در باو ...
25 . پایه اول دبستان دخترانه صنعتی اصفهان
iut aval1.persianblog.ir/
‎22 آگوست 2015 ... آموزش نشانه ط با شعر. ط. بچّه هامن(طا) هستم. با(تـ ت)همصداهستم. یک شکل دارم بچّه ها. می
آیم در همه جا. در هر کجا بیایم. با همین شکل می آیم. در سر نقطه ندارم.
26 . آموزش نشانه( و )با شعر - وبلاگ آموزشی فاطمه مهران تبار
www.mehrantabar.blogsky.com/1391/11/10/post /
‎تاریخ : 10 بهمن ماه سال 1391 در ساعت 02:29. آموزش نشانه( و )با شعر. آموزش
نشانه( و )با شعر. ((ورزش -داور- سوار کار)). یک شکل دارم, تنهایم. کشیده است,صدایم.
27 . آموزش نشانه « ر » با شعر - انجمن علمی ، هنری و آموزشی تاپ پرشین
forum.topersian.ir/showthread.php?tid=17307
‎17 ا کتبر 2014 ... آموزش نشانه « ر » با شعر. [تصویر: wolke10.gif] اَبر [تصویر: regen_48.gif] باران [
تصویر: abeille-gif-006.gif] زَنبور ر کودک خوب و نازم من سرسره می ...
28 . خانم سالاروند - به وب سایت دبستان دخترانه هوشمند شهید بهشتی ( شاهد )
www.beheshti13.ir/laleh2
‎قرآن : تمرین سوره ی عصر - انتخاب نام مناسب برای شعر با توجه به معنی و مفهوم آن ...
آموزش نشانه های " ر" و " نـ ن " – تقویت مهارت های زبانی – تقویت مهارت های گوش دادن و ...
29 . آموزش نشانه های الفبا با شعر+اول+فارسی - آموزش ابت
study.parspa.com/1393-03-08-193450.html
‎آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر. ما چهار تا غین هستیم کنار هم ... ایم در قاضی. آمده ایم در ریا
ضی. آموزش نشانه حـ ح با شعر ... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها. ما،چهار تابرادَر.
30 . بلاگ دایر - آموزش نشانه( اِ ِـه ه ) با شعر
www.blogdir.ir/post/112064/آموزش-نشانه-ا-ـه-ه-با-شعر
‎آموزش نشانه( اِ ِـه ه ) با شعر. شهر نشانه ه. اِنسان دِرَخت نَرده. ه. اِ اول ِغیر اول ـه آ
چسبان ه آ تنها. ماچهار تا اِهستیم. کنار هم نشستیم. به من میگن اِ اول. اِ اول است همیشه.

31 . تدریس نشانه اَ :: قهوه داغ
https:// coffee.blog.ir/post/تدریس-نشانه-ا
‎آموزش نشانه ( اِ ِ ـه ه ) با شعر - تنهاترین معلم - تفلیس تا قلعه عبدالله ... آموزش حروف
الفبای فارسی-حرف تـ · آموزش حروف الفبای فارسی -حرف ر · آموزش حروف
32 . کلاس نفیسه (پیش دبستانی 1) - مهد کودک قرآنی ملیکا
www.mahdmelika.ir/index.php?option=com_content...
‎1 ا کتبر 2014 ... _آموزش 3 آیه اول سوره حمد همراه با تفسیر و شعر و نقاشی. _ آشنایی ... _ آموزش شروع
کار ها با نام خداوند به همراه آیه و شعر ... _صدا آموزی : آموزش نشانه ( ر ).
33 . اول بلاگ | معظم انقلاب ی در دیدار پرشور هزاران نفر از ...
gahnamerangarang.avalblog.ir/page-60227.html
‎3 نوامبر 2015 ... مبارزه با استکبار برخوردار از پشتوانه عمیق عقلانی و تجربی است/ ... آموزش نشانه ی
او ، و باشعر · آموزش نشانه ر با شعر · آموزش پیام قرانی سَلامٌ ...
34 . اول ابت - noor
ariashokooh.persianblog.ir/tag/اول_ابت
‎آموزش نشانه ی او ، و باشعر. توت فرنگی لیمو انگور ... برچسب ها: نرم افزار آموزشی
کلاس اول تا ششم ابت , نمونه سوال کلاس ششم, آزمون کلاس ششم. موضوعات مرتبط:
35 . آموزش نشانه های الفبا با شعر+اول+فارسی - آموزش ابت
study.parspa.com/1393-03-08-193450.html
‎آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر. ما چهار تا غین هستیم کنار هم ... ایم در قاضی. آمده ایم در ریا
ضی. آموزش نشانه حـ ح با شعر ... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها. ما،چهار تابرادَر.
36 . بلاگ دایر - آموزش نشانه( اِ ِـه ه ) با شعر
www.blogdir.ir/post/112064/آموزش-نشانه-ا-ـه-ه-با-شعر
‎آموزش نشانه( اِ ِـه ه ) با شعر. شهر نشانه ه. اِنسان دِرَخت نَرده. ه. اِ اول ِغیر اول ـه آ
چسبان ه آ تنها. ماچهار تا اِهستیم. کنار هم نشستیم. به من میگن اِ اول. اِ اول است همیشه.
37 . آموزش الفبا با قصه و نقاشی
anjoman.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=17257&threadid=589953...
15 فوریه 2013 ... آموزش نشانه ر با شعر. اَبر باران زَنبور. ر. کودک خوب و نازم من سرسره می سازم ... آموزش
نشانه ایـ یـ ی ای با شعر ... هستم با ر برابر ولی یک نقطه بر سر.
38 . بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، روانشناسی، شویی، مد ...
www.beytoote.com/
‎بافت لباس سرهمی نوزاد,آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد ... فارس: امروز عصر ون های گشت
امنیت اخلاقی پلیس به خیابان های تهران آمدند و با بدپوششان، بدحجابان برخورد ...
39 . درآمدی بر نگره آموزش ادبیات: - google books result
https://books.google.com/books?isbn=1780834098
مهدی جامی - ‎2015 - foreign language studyاین هم که منطق و مبادى شعر صرفاً مقدمه علم ادب دانسته شده نیز جندان دقیق نیست. ...
شاید این که فارابى د (ر احصاء نشانه اى از این باشد که حداقل کروهى از قدما به درستى ...
با آنکه در تکره ادباى کلاسیکف معاصر و بالطبع در آموزش مدرسى هنوز هم عملا همان طرح ...
40 . جستجو در پایان نامه های دانشجویی فردوسی مشهد
thesis.um.ac.ir/index-l-kwd-ب.html
‎39 - آب و جلوه های آن در شعر فارسی از آغاز تا قرن هفتم - نویسنده: هادی ش ز، فاطمه ....
114 - آموزش دیکته ی فارسی به خارجیان و بررسی اشکالات املایی آنها با رویکردی ......

41 . “ارتداد در محکمه اجتهاد” در شماره جدید مجله پنجره - وب سایت ظهور
zohur.net/1.htm
در گلگشت این هفته شعری از محمد رمضانی فرخانی در انتظار شماست و ...... وی همچنین
بر حق فلسطینی ها در بازگشت به سرزمین خود تاکید کرد. —ر ...... وی ادامه داد: دغدغه کا
با جوانان و آموزش رایگان به آنها همیشه با من بوده است. ...... یکی از نشانه های این هشدارها،
حمله انتحاری به «سفارت ایران» در «بیروت» بود که عاملان آن رسماً ...
42 . 1404 | بزرگترین تشکل | shia | ashura | ashoora | shia ...
www.jonbesh1404.ir/forum
‎هر ماه یکبار مصاحبه ای مفید با یکی از مسئولین ها و سازمانها یا مراکز مربوطه
خواهیم داشت. زیر انجمن ها : .... در این قسمت آموزش برنامه های مختلف کامپیوتری قرار داده
میشه که میتونید استفاده کنید ... 4, 21, طرح ها و مسابقات قابل برنامه ر . ... بررسی
43 . نشانه های ظهور-ویژگیهای عصر ظهور ... 358, 2453, شعر زیبای شرح پریشانی از وحشی
.
44 . گزارش روزانه کلاس اول دبستان ( نیلوفر 2) - جستجوی "آموزش نشانه ها با ...
www.shdabestan.ir/...آموزشی/.../گزارش-روزانه-کلاس-اول-دبستان-نیلوفر-2-192/?...آموزش+نشانه...با+شعر
گزارش روزانه کلاس اول دبستان ( نیلوفر 2) - جستجوی `آموزش نشانه ها با شعر` در ...
که صدای اول ( ر ) و دو شکل که صدای آ آن ( ر ) باشد ، 2 نقاشی بکش که صدای اول و آ
...
45 . نشانه شناسی اصطلاح؛ راهبردی اساسی در شعر حوزه(یک بررسی انتقادی)
www.hawzah.net/.../نشانه-شناسی-اصطلاح-راهبردی-اساسی-در-شعر-حوزه(یک-بررسی-انتقادی)/?...
‎فارغ از مشابهت ها و مفارقت های شعر امروز حوزه، با آنچه که در میراث شعری حوزه ... در
متون و میراث شعری حوزه، بیشتر نشانه استفاده از ابزار شعر برای آموزش است تا ...
اگر این کار صورت گیرد) بنابر تعریف پیش گفته از شعر، این موضوع نمی تواند
باشد.
46 . شعر نو .::. مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و جوان ادبیات
www.shereno.com/
‎مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی. ...
ساعت ! فرسنگها فاصله یِ من با تو ************* ره دراز و مسافری که هنوز، به. بهناز
رستمی _ (شهپر) .... آ ین مطالب; نقد · آموزش (شعرنو) · عاشقانه ها · داستان کوتاه · ادبی
و هنری ...... قلب دلتنگ مرا بازیچه پنداشت و ر. ادامه شعر .... از نشانه های جوشیده در
طبیعت
47 . آموزش عروض و قافیه - بیشه
www.bisheh.com/group.aspx?groupid=941&postid=84252
‎اولین قدم این هست که بدونیم وزن شعر بیش از اینکه به نوع نگارش مربوط باشه به ...
که این ح نیز یک هجای بلند محسوب میشه و عدد دو در اینجا و نشانه عروضی « - »
نشانگر اون خواهد بود . ... هجای کشیده می خونند و برابری میکنه با یک هجای بلند و یک
هجای کوتاه که اینجا ... این ( ای ) – سن – گ – ر – خا – ط – رس ت – ک – مح – کم – می – ش
– ود
48 . مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی
www.bartarinha.ir/
‎bolet فریدون مشیری، شاعر دلاویزترین شعر جهان ... زندگی خانم های با سلیقه شده است
. در این مطلب با آموزش مرحله به مرحله تا زدن چند نوع دستمال سفره با ما همراه باشید.
49 . کلاس اول یزد (دبستان دخترانه مطهری) اسپیناد
espinad.com/blog/grohe-amozeshi-aval
‎وبلاگ ' آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر ' به صورت خ ر از وبلاگهای معتبر فارسی
50 . مجله پزشکی رها فان
www.rahafun.com/
‎سایت سرگرمی تفریحی آموزشی رهافان اس ام اس جدید آموزش مسائل شویی
ع جدیدترین مد ... قیمت اصلی 42000 تومان با تخفیف ویژه امروز فقط 21000

51 . مرجع کتاب
readbook.ir/index.php
‎+ آموزش زبان (32) - انگلیسی .... تعداد بازدیدها : 2447; اشعار عنصری بلخی -
بلخی ... تعداد بازدیدها : 8140; مغالطات،هنر استدلال همراه با منطق نمادین - دیوید کلی[pdf]
52 . بخش چهارم
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/92-93/.../080-095-c1.pdf
‎... ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ (٢). ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ( ... ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑّﻪ ﻫﺎ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎﻕ. ﺑﻪ
ﻴﺮﺍﻫﻦ ﺧﻮﺩ ... ﺻـ ﺹ . آٓ ن را د ه اﻯ؟ ر ز و ا . ف ﻯ رِ. آٓ نِ ف و آٓ ِ د ا . اﻯ ج ش ر . ، ا و آٓن ا ه ا. را ر . نِ ،
ﻯ ر و. ص . .... ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺁﻣﻮﺯﺎﺭ، ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺍﺯ ﻣﺠﻠّﻪ ی ﺭﺷﺪ. ﻴﺪﺍ ﻛﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺑﺨﻮﺍﻥ. ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ.[pdf]
53 . اصرار بر ت یب و توهین نشانه ای از خواهی نیست
iran-newspaper.com/newspaper/pagepdf/12753
‎25 ژانویه 2015 ... ب ه گزارش مه ر، امین تارخ در حاش یه دومین جلس ه تخصصی انجمن. بازیگران
، .... به منظور آشنایی با شعر و ادب فارسی صورت می گیرد. راه اندازی ..... نس بت به
موضوع آموزش اتوماس یون اداری برای کارکنان، کارشناسان و مدیران.
54 . پیش دبستان و دبستان دخترانه مروا - تولدت مبارک : نازنین سادات
morvaschool.ir/users/birthdate/?birthdate=50
گروه های آموزشی ... در مجالی که برایم باقیست باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که د را
با عشق علم را با احساس و ریاضی را با شعر دین را با عرفان همه را با تشویق تدریس ...
55 . فال حافظ آکا،فال حافظ آنلاین با معنی،فال حافظ با تعبیر - فال حافظ ...
www.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/
‎این فال حافظ با توجه به صدای دلنشین گرمارودی و درک بهتری از مفهوم شعر
حافظ بدست داده و به نوعی کاملترین فال ... گرفتن بیش از سه فال برای یک نفر
نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود. ...... آموزش تقویت حافظه و تند خوانی
فانتوم 2.[pdf]
56 . دریافت
www.ensani.ir/storage/files/20120329154144-5072-128.pdf
‎ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ،. ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ... ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﻰ، ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﻧــﻮﻉ ﻧﺮﺵ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ... ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰ ﺩﻫﻴﻢ.
ﺳﺲ. ﺑﺎ ... ﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﻮﻳﺪ:ﺭﺩ ﺯﺍﺩﻩﺯﻰﻡ ﻗﻠﻰﻡﺍﻣﺎ ... ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷــﻌﺮ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ.
57 . کاربرد نشانه ها در شعر و متن فارسی - انجمن تخصصی آهنگسازی کیوبیس ...
cubase.ir/thread246529/کاربرد-نشانه-ها-در-شعر-و-متن-فارسی.html
‎17 مه 2014 ... آموزش و اطلاعات شعر پارسی; کاربرد نشانه ها در شعر و متن فارسی ... برخی عقیده دارند
که وسیله ارتباط آدمیان با یکدیگر، در ابتداء اشارات دست .... ر.ک. ۲-۸. ۶. علامت نقل
قول در خط انگلیسی انگلستان دوجفت ویرگول برع است (” “).
58 . آرشیو موضوعی بیانات - khamenei.ir
farsi.khamenei.ir/speech-topic
‎آموزش تفکر محور / آموزش و پرورش/ آموزش /اصلاح نظام آموزشی/ آموزش حفظ محور ......
بانکداری ی / بانک ی / بانک توسعه ی/بانکداری بدون ربا/بانکداری
بدون بهره .... بیدل دهلوی / میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی / بیدل/شعرای فارسی سرا/شعر
فارسی/سبک هندی ...... علایم ایمان / علامت ایمان/ نشانه ایمان / ایمان ...[xls]
59 . فایل - موسسه آموزش عالی آفاق
a h.ac.ir/controlpanel/page_files/743153705_finalregesterybook.xlsx
‎882, 881, 1391/07/04, با نان تنها(غذا و تغذیه درجهان), لستر ر.براون, ابولقاسم ......
1478, 1477, 1391/07/18, جریان شناسی شعر انقلاب ی, سعید علایی, ندارد. 1479
, 1478 ...... 1998, 1997, 1391/07/29, انسان، نشانه، فرهنگ, امیلیا نرسیسیانس, ندارد.
60 . کار کرد کانون در ماهی که گزشت (شهریور 3743) -- gozareshha
www.gatha.org/index.php?option=com_content...
‎کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت از نویسنده ارجمند بزرگ امید در
حقوق میان کشوری که در زندگی میکند فراخوانی کرد تا بخش دوم سخنرانی

61 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اخبار > آموزش درست نویسی3
www.behdasht.gov.ir/news/آموزش+شغلی.../آموزش+درست+نویسی3
‎یادآوری: هرگاه دو جمله کامل با «واو» به یک دیگر عطف گردد، نقطه در پایان جمله ی دوم
گذاشته می شود. مثال: ... ناصرخسرو، شاعر آزاده ی اسانی، اشعار زهد و پند بسیار گفته
است. پ- آن جا که در مورد چند ..... این نشانه که در فارسی جهت آن از راست به چپ است، در
موارد زیر به کار می رود: الف – هنگام ارجاع به ماده ای خاص که تقریباً معادل است با نشانه ی
ر.ک.
62 . برنامه ها - مهد کودک نارنجی
www.narenjikindergarten.com/main/index.php/programmes
‎29 سپتامبر 2015 ... با اهدای سلام و حمد و سپاس خدای متعال سال تحصیلی 1394_1395را آغاز می نماییم . از
اینکه بار دیگر ...... واحد کار فروردین ماه : آشنایی با فصل بهار ، شناخت فصل بهار و
نشانه های فصل بهار . § واحد کار ... v آموزش شعر : آموزش یک شعر در هر ماه که مربوط به
واحدکار همان ماه است . ..... سفر فیزیک دان کوچولو به آهن ربا و جاذبه.
63 . ت ت - مدرسه نمونه سوالات پایه ی اول
www.textarchive.net/archive/5a3d6gep4xc
‎کلاس ت پیک آموزشی ترجمه برای همه پایه اول ابت - سخت کوشان برای ... های
آهن ربا آزمون درک مطلب و جمله سازی آزمون سودوکو و قرینه ی جشن الفبا مدرسه ی ...
مهر ماه ( 4 ) پاو وینت نشانه ی آ اول و ا غیر اول شعر زیبای کتاب فارسی کلاس چهارم ...[pdf]
64 . [pdf] word ﺁﻣﻮزش
www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../pdf/word2.pdf
‎ﺁﻣﻮزش. word. ﻣﻘﺪﻣﻪ. دورﻩ ی ﺁﻣﻮزﺷ. word. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻬﺎرت از اﺳﺘﺎﻧﺪارد. icdl. ﻣ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
word. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واژﻩ ..... ﺑﺎﻳﺪ ﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻠﻮک آﺮدﻩ و ﺿﺮﺑﺪر داﺧﻞ اﻳﻦ ﺰﻳﻨﻪ ر. ا ﺑﺮداﺷﺖ .
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ..... ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دآﻤﻪ ﻣﺎوس ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎری ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ ﺁﻳﺪ در. اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آﻞ ...[pdf]
65 . چند نشانه افراد با استعداد واگذاری سالن های مطالعه، سیاست و فرآیند سا
www.isfahanziba.ir/sites/default/files/newspaper/1393/06/.../12.pdf
‎باال و پایین ب ر روی موش ک هنگام پرت اب آزمایش ... گفت: در ای ن دوره
آموزش ی ک ه توأمان با گردش گری .... چندتن از چهره های تازه و جوان در حوزه شعر.
66 . نیشابور - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیشابور
‎در این دوره نیشابور با ۱۲۵ هزار تن جمعیت، هشتمین شهر پرجمعیت دوران خود بوده است.
... نشانه ها و شواهد امروزی که عبارت از ابه های متعدد در اطراف شهر کنونی نیشابور
است ... ۵ آموزش. ۵.۱ ها و دانشکده ها; ۵.۲ مدارس; ۵.۳ انجمن های هنری و علمی; ۵.۴
کتابخانه ها ..... ی، زبان شناس، شاعر، صوفی و عارف، نویسنده عرب زبان ر قرنِ
هشتم قمری ...
67 . ریاضی - دوست من سلام
goleroz2.persianblog.ir/tag/ریاضی
‎با کلیک بر روی تصویر زیر می توانی یک بازی زیبا برای ساخت اعداد سه رقمی
کنی و با گسترده ی آن ها ...... آموزش تقریب (قطع و گرد ) اعداد با شعر.
68 . سایت علمی دانشجویان ایران
www.pnuha.com/
‎2020 ف ر ی ب ا ... sanazazizi13 · طراحی سایت و بالا بردن ترافیک سایت شما با
استقاده از گوکل( قسمت .... maya2015 · مهمترین نشانه پارگی دیسک کمر را بشناسید
... روانشناسی و مسائل تربیتی و آموزشی ابت ...... شعر و دست نوشته های اهدای
عضو.
69 . بروزترین سایت تخصصی iran-hd
iran-hd.com/
‎اموزش راه اندازی اکانت در istar · آموزش باز کانال ها با اکانت جیشیر در کارتهای
dvb · آموزش باز کانال ها با ...... بخش ر سیو ر فورست (for full hd).
70 . شهرستان ادب - تاخت های سرخوش
shahrestanadab.com/شهرستان-ادب/articletype/.../تاختهای-سرخوش
‎28 سپتامبر 2014 ... کارگاه های ادبی ضمن آموزش قواعد و معاییر ادبی و شعری، نه تنها می تواند راه ورود ...
نیست و تنها مخاطب و منتقد با توجه به نشانه های متنی از جمله المان های روانکاوانه یا ....

71 . آموزش اوزان عروضی شعر پارسی | دفتر اشعار من
daftaresher.ir/peot-of/.../آموزش-عروض-و-قافیه-شعر-پارسی.html
‎28 ژوئن 2012 ... با افاعیل عروضی و پیدا اوزان اشعار بر پایه آن افاعیل است. .... ای (__) سا (__)
رِ (u) با (__) آ (__) هِس (__) تِ (u) را (__) کا (__) را (__) مِ (u) جا ..... واجها در واقع صدای
حروف هستند ، مثلاً “ش” نشانه حرف “شین” است، اما واج یا صدای آن ...
72 . سایت موسیقی بیان ، موسیقی ، آموزش موسیقی ، آموزش رایگان موسیقی ...
www.bayan .ir/bml/bayan /.../03_gonehaeitekrar.php
‎تکرار هم در موسیقی و هم در شعر آن اعمال شده است . ... نمونه 3/4 از قسمت اول سنفونی
شماره 104 (سنفونی لندن) در «ر» ، اثر هایدن گرفته شده ، نموداری از تکرار عینی در
موسیقی ار تر است . شباهت بین نوع تکرار را در این نمونه با شکل 3/2 ملاحظه
کنید . ... حتی قسمتهای درازتر نیز غالباً به عینه تکرار می شود (آهنگسازمعمولاً نشانه
¾ ¿ ¿ ½ ...[pdf]
73 . (برای دسترسی به کتابچه چکیده مقالات (فایل pdf) اینجا را کلیک کنید)
www.ihcs.ac.ir/uploadedfiles/2/5/4827.pdf
‎اﻓﺮوز. ﻧﺴﺒﺖ. ﺳﺎﺳﺖ. ﺬاری. ﻋﻠﻢ. و. ﻓﻨﺎوری. ﺑﺎ. ﻋﻠﻮم. اﻧﺴﺎﻧ. 24. اﺣﻤﺪرﺿﺎ. ﺑﺴﺞ. آﻣﻮزش. و. وﻫﺶ. ﻣ.
ﺎن. رﺷﺘﻪ. یا. در .... زﺑﺎن. ﻓﺎرﺳ. . 69. ﻧﺎر. داور. ی. و ﻫﻤﺎران. آﻣﻮزش. زﺑﺎن. ﻓﺎرﺳ. . ﺑﻪ. ﻏ. ﺮ. ﻓﺎرﺳ.
. زﺑﺎﻧﺎن. ﺎﻣ. . ﺑﻪ. ﺳﻮ. ی .... ﻧﺸﺎﻧﻪ. . ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘ. . 116. ﺣﻤ. ﺪرﺿﺎ. ﺷﻌ. یﺮ. « اﺮانِ. اﺳﻼﻣ. » ﺑﺎﻧِ.
ﻣﻮﺿﻮع. و. اﻧﺎره. ی. ﺟﺪﺪ. 118. در ...... ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﻮاﻋ از ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ از ﻧﻮﺷﺘﺎر ...
74 . روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی .وسواس.اختلالات شخصیتی .خودباوری ...
robabnaz.persianblog.ir/
‎24 نوامبر 2013 ... چنین افرادی ممکن است یک سردرد معمولی را نشانه بارز بیماری خطرناکی مانند سرطان ...
برنامه های آموزش مدیریت خشم، این هدف از طریق بازسازی شناختی پیگیری می شود. ...
افراد با نگه داشتن این باورهای غیرمنطقی، اضطراب، خشم، افسردگی و آشفتگی ......
هنری نظیر موسیقی ، خطاطی ، شعر، صنایع دستی و نقاشی بپردازد.[pdf]
75 . : ﺮورش دﻗﺖ دو ﺗﺼﻮﺮ را ﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎدر ﺎ
upload.tehran98.com/upme/uploads/2eac39b4ac1904be1.pdf
دو ﺗﺼﻮﺮ را ﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎدر ﺎ ﻨﺪ ﻣﻮرد ﺟﺰﺋ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺎن ﻣـ دﻫـﻢ و
از ... آﻣﻮزﺷ. : ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣ ﻮﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻠﻤﺎﺗ را ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮم ﺑﻌﻀ از اﻦ ﻠﻤﺎت ﻃﻮری ا ...
ﻠﻤﻪ ای ﻪ ﻣﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈ. ﺮ ﻨﺪ داﺧﻞ ﻮﻣﻪ ﻗﺮار ﻣ ﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ. «: ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﺷﻌﺮ .» اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ،.[pdf]
76 . حفظ آیات و سوره های کوچک قرآن کریم به منظور آشنایی و انس با قرآن ...
gd.sadra-school.ir/.../برنامه%20آموزشی/آبان/پیش%20دبستان.pdf
‎حفظ آیات و سوره های کوچک قرآن کریم به منظور آشنایی و انس با قرآن. 5. آواشناسی ...
آموزش، تشخیص و تثبیت نشانه در کلمات و جم و روخوانی آن ها. 1 ... آموزش شعر باد و
... پرش از روی طناب، وسط. دایره،. ر. وی سنگ. و. رودخانه. *. تقویت مهارت های جسمی.
77 . ابران، سرزمینی دلربا و فریبا بر سیاره آبی: - google books result
https://books.google.com/books?isbn=1780834365
مهدی استعدادی شاد - ‎2014 - literary collectionsجون همان تلاش توصیف (من شنده) و آموزش این کارکرد به نسل آینده، که شرحش در
قصهى ... او که، با آن وسعت از نظریه یردزى در جوانى جهانشمولى عالم را معنا کرده، در
قیاس با ... خود، نشانه اى از یکف که بیش از این در سیهر ادبیات (دهه هاى متمادى در شعر و
یس از ... زوایاى شه ورزى ایرانیان بوده است، د (ر سالهاى اخیر به سیهر فلسفى آمده
است.
78 . آلپ گروه - حل معما ﻧﺎﻡ ﺴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻭﻑ اﻟﻔﺒﺎ با | جستجو |
alpgroup.ir/list/حل+معما+ﻧﺎﻡ+ﺴﺮ+ﺑﺪﻭﻥ+ﺣﺮﻭﻑ+اﻟﻔﺒﺎ+با.html
‎"ر" مثل رگ های گلوی رفیقم که با حرارت سرب شدند. .... حروف الفبا به این صورت
بود که ابتدا نشانه تدریس می شد و بعد کلمه ای که با حروف مورد نظر نوشته ... در اینجا
روش نوینی جهت تدریس و آموزش حروف الفبای فارسی آورده شده است . ... از مکتبهای
ادبی پس از جنگ جهانی دوم 1939-1945 دوران کوتاهی در شعر فرانسه فعالیت داشت
بنیان ...
79 . یدونه : یدونه – سایت تفریحی سرگرمی
www.yedooneh.ir/
‎آرایش و زیبایی · آشپزی · آلبوم · آموزش · آموزش انواع غذاها · آهنگ جدید · آهنگ قدیمی · آیا
می دانستید؟ ... که این دشتها با آب چشمه های روان طراوت خاصی دارند که از چشمه های
زیبای این روستا هم می توان ... اهالی روستا اوقات فراغت خود را با انواع بازیهای بومی
محلی پر می کنند از جمله: گوروابازی، ... شعر; آبان ۳۰, ۱۳۹۴ .... از نشانه های جوشیده در
طبیعت
80 . کوزه - آموزش نشانه ها اول دبستان
www.kozeh.ir/tag/5rcwz7ahps0-آموزش-نشانه-ها-اول-دبستان
‎فارسی کلاس اول نشانه و (اُ استثنا) ترانه های ک نه · ایده نقاشی با نی · آموزش ایده ای
زیبا برای تزیین تخم مرغ عید کلاس .... آموزش نشانه ها ، درس پنجم/ آموزش نشانه: ر، ن ...

81 . تدریس نشانه ی فارسی اَ ــَ به همراه شعر در کلاس اوّل دبستان خانم جلیلوند
www.databshenasan.ir/moduledefinitions/.../viewarticle.aspx?...187
‎29 ا کتبر 2013 ... «شعر اَ » در ابر و در اسب اوّل رسیده صدای اَ را هر شنیده ـَ غیر اوّل باز شده خسته روی
صداها با اخم نشسته او را نگاه کن در برف و دارد اَ کلاهش را کج می ...
82 . اُاُجوو (oojoo) - آموزش حرف غ
www.oojoo.ir/posts/آموزش%20حرف%20غ
‎آموزش حروف الفبا با شعر - یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - blogfa. آموزش نشانه
ظ با شعر. ظ. بچّه ها من ظا هستم. با همه آشنا هستم. ... که نام شان با آن حرف آغاز می شود" ....
آمده اند عبارتند از واک های ب، پ، م، ف، و، ت، د، س، ز، ش، ژ، ل، ر، ن، چ، ج، ی، ک، خ، غ، ه.
83 . آموزش الفبا همراه با شعر
book.blogday.xyz/post/?tag=آموزش+الفبا+همراه+با+شعر
‎آموزش رنگ های به زبان انگلیسی به ک ن با شعر. ... ساحل چابهار - حروف الفبا با شعر
آموزش قواعد صرف و نحو عربی به صورت شعر فارسی ... آموزش نشانه عـ ﻌ ﻊ ع با شعر.
84 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر
iranwiki.net/detail/863441/article/3
‎طرح درس نشانه ف - مجری طرح قران پایه اول,مجری طرح ارزشی توصیفی و23 سال
سابقه تدریس پایه اول در ضمن این وبلاگ درسال .... برچسب ها: آموزش فارسی کلاس اول,
...
85 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر
magifa.com/detail/1610311/article/2
‎طراحی آموزشی برای تدریس حرف ت - رسیده فصل بارون. برچسب ها: آموزش فارسی کلاس
اول, آموزش درس آب کلاس اول, تدریس نشانه آ ا, تدریس نشانه بـ ب, آموزش باشعر .
86 . انیمیشن پت پستچی postman pat the movie با ... - سا موزیک |
saa .ir/.../ +انیمیشن+پت+پستچی+postman+pat+the+movie+با+دوبله+فارسی.html
‎ انیمیشن پت پستچی postman pat the movie با ... آموزش نشانه
ر با شعر · آموزش نشانه نـ ن با شعر( درس نان) · پیک آدینه اول آذر ماه 94 · اصل ۹۰ به ۱۰ ...
87 . سا موزیک | راز نشانه ها | جستجو | - آ ین مطالب سایت
saa .ir/list/راز+نشانه+ها.html
‎کارتهایی رو با ترکیبهای نشانه های قبل دادیم و بچه ها رو گروه بندی کردیم. ... قبل از
گفتن نخستین شعر به زبان آلمانی ..... زبان آموزی : آموزش نشانه ( ﻤ م ) و بازخوانی
نشانه ها و ترکیب هر یک ازنشانه های آموزش داده شده شامل نشانه های آ ا ، ﺒ ب ، ﺳ س ، ر ، اَ َ
88 . کد های مداحی محرم با صدای دمام سنج - سا موزیک |
saa .ir/list/کد+های+مداحی+محرم+با+صدای+دمام+سنج.html
‎کد های مداحی محرم با صدای دمام سنج ... کتاب ریاضی اول ابت · آموزش نشانه ر با
شعر · آموزش نشانه نـ ن با شعر( درس نان) · پیک آدینه اول آذر ماه 94 · اصل ۹۰ به ۱۰
چیست؟
89 . سا موزیک | توپ ترین نقشه جهان (ع ) - آ ین مطالب سایت
saa .ir/page-22224.html
‎این اختراع با استقبال شدید مردم رو به رو شد طوری که دنس ساتور نقشه جهان توپی خود
... آموزش نشانه ر با شعر · آموزش نشانه نـ ن با شعر( درس نان) · پیک آدینه اول آذر ماه 94 ...
90 . سا موزیک | استفاده از موز برای مقابله با ویروس آنفلوآنزا
aftab67.saa .ir/page-6129.html
‎منبع : آستان جاناناستفاده از موز برای مقابله با ویروس آنفلوآنزا ... آموزش نشانه ر با
شعر · آموزش نشانه نـ ن با شعر( درس نان) · پیک آدینه اول آذر ماه 94 · اصل ۹۰ به ۱۰ ...

91 . کتاب آموزش صداها و نشانه ها: صامت ها (س، ش، ر، ز، م، ن)
ketab.ir/modules.php?name=news&op=pirbook&bcode...
‎کتاب هم آوا با آواها: شعر الفبا آآآ اومد. هم آوا با آواها: شعر... کتاب آموزش صداها و نشانه ها:
مصوت ها (آ، ا، ا،. آموزش صداها و نشانه... کتاب آموزش صداها و نشانه ها: صامت ها (س، ش، ر،.
92 . آموزش نشانه ی ب با شعر - کلاس اولی ها
omidi1.parsiblog.com/posts/34/
‎31 ا کتبر 2015 ... آموزش نشانه ی ب با شعر - کلاس اولی ها - سکوت کن... جبران آنچه به ... برای درمان من
پزشک شود.. من دلم میخواهد دانش آموزم برای من اقتدار بورزد تا میهنش ر.
93 . فرهنگ نیوز
www.farhangnews.ir/
‎ناگفته های از دیدار دیروز پوتین با انقلاب. مشاور انقلاب در امور ....
آموزش و پرورش گفت: ت امسال ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حدود ۱۲ میلیون
دانش آموز بخش تی اختصاص داده. .... آیت الله علوی گرگانی: ربا مردم را بیچاره کرده.
100 . داستانهای کوتاه و جذاب که آدم را به خود فرو می برد [آرشیو] - سایت ...
www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-22486.html
‎22 آگوست 2007 ... این شعر ک د شعر سال 2005 اثر یک پسر سیاه پوست وقتی به دنیا ...... نشانه
راهبی کنار جاده نشسته بود و با چشمان بسته در حال تفکر بود. ...... بستگی به ان دارد
ید بک لینک
مشاهده متن کامل ...
استاتوس و جملات زیبا ، عاشقانه و رمانتیک تلگرام و اینستاگرام 96 – 2017
درخواست حذف اطلاعات

استاتوس و جملات زیبا ، عاشقانه و رمانتیک تلگرام و اینستاگرام 96 – 2017

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

جنس دلتان از چیست ؟

که اصلا تنگ نمی شود …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ وقت نگفت دوستت دارم

ولی همیشه

شالی را سر می کند

که میداند به او نمی آید

اما

من برایش گرفته ام …

آریا نوری

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

گفت: هیچ از دوری نمرده !

مرده ؟!

تو دلم گفتم:

اونایی که مردن زبان گفتن ندارن …

محمد مرکبیان

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم

دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

روزگاری یک تبسم

یک نگاه

خوش تر

از گرمای صد آغوش بود . . .

فریدون مشیری

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

یک فصل از یک قصه؟

نه! این را نمی خواهم

می خواهم از این پس

تمامِ ماجرا باشی . . .

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

همه

لرزش دست و دلم

از آن بود که

که عشق

پناهی گردد،

پروازی نه

گریز گاهی گردد …

احمد شاملو

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت

من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی

و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …

می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت …

کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

شمردن ستاره ها سخت نیست

اگر تو بگویی به اندازه ی ستاره های آسمان دوستم داری …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

آنقدر دوستت دارم که

پروانه ها گیج می شوند

گل ها تعجب می کنند

و باران دلش آب می افتد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

تو که باشی بس است …

مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

احتیاجی به تسبیح نیست

دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

از تو دور بودن پر توقعم کرده …

حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

مرخصی ندارد

حتی وقت استراحت ندارد

حقوق و مزایا ندارد

بیمه ندارد

ترفیع و پست و مقام ندارد

استعفا یا ا اج شدن ندارد

بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد

با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

باران بهانه ی آسمان است

وقتی دلش برای تو تنگ می شود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است

حس میکنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر ی میرم

چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند

وقتی سرم روی تو بالا و پایین می رود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بگذارید انشا بنویسم …

موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟

به نام خدا

هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند فایده ندارد

اما دوستت دارم های تـــــــــــــو چه غوغایی می کند ؟!

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !

مثلا وقتی می آیی نرو …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی یعنی

همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

ه نی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد

و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دلبندم …

من دلم فقط روی دل تو بند می شود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

“تـــــــــــو” تنها یکیست آن هم تویی

من دیگران را  “شما” خطاب می کنم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دوستت دارم و پنهان آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد

اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

تمام حرف مجنون یک کلام است

“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

عشق یعنی طوری نگاهت می کنم

که انگار تنها آدم دنیا هستی !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

یاد تو پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

به دلم نشستی ولی دو زانو !

معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

آنقدر که بودن تو را می خواهم ، بودن خود را نمی خواهم

چقدر زیباست این عشق ؛ محو تو شدن را دوست دارم

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

جهان که فاصله ای نیست !

تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

بین این همه ضمیر فقط یک “تـــــــــو” کافیست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :

بوسه هایت !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

در میان گلها عطر یادت را می بویم …

آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟

سجاد شهیدی

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

تمام زندگیم را

فدای “میمی”میکنم که آ نامم میگذاری…!

فاطمه یوسفوند

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!

تو که نیستی

اینجا هم خالی از آدم است…

لاله صاحبدل

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا | جملات عاشقانه | جمله زیبا

 مشاهده متن کامل ...
استاتوس و جملات زیبا ، عاشقانه و رمانتیک تلگرام و اینستاگرام 96 – 2017
درخواست حذف اطلاعات

استاتوس و جملات زیبا ، عاشقانه و رمانتیک تلگرام و اینستاگرام 96 – 2017

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

جنس دلتان از چیست ؟

که اصلا تنگ نمی شود …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ وقت نگفت دوستت دارم

ولی همیشه

شالی را سر می کند

که میداند به او نمی آید

اما

من برایش گرفته ام …

آریا نوری

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می دوزیم . . .

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

گفت: هیچ از دوری نمرده !

مرده ؟!

تو دلم گفتم:

اونایی که مردن زبان گفتن ندارن …

محمد مرکبیان

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم

دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

روزگاری یک تبسم

یک نگاه

خوش تر

از گرمای صد آغوش بود . . .

فریدون مشیری

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

یک فصل از یک قصه؟

نه! این را نمی خواهم

می خواهم از این پس

تمامِ ماجرا باشی . . .

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

همه

لرزش دست و دلم

از آن بود که

که عشق

پناهی گردد،

پروازی نه

گریز گاهی گردد …

احمد شاملو

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت

من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی

و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

راه کـه می روی عقـب می مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …

می خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

شاهرگم قید توست ، بزنم میمیرم …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد

خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت …

کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

شمردن ستاره ها سخت نیست

اگر تو بگویی به اندازه ی ستاره های آسمان دوستم داری …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

آنقدر دوستت دارم که

پروانه ها گیج می شوند

گل ها تعجب می کنند

و باران دلش آب می افتد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

تو که باشی بس است …

مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

احتیاجی به تسبیح نیست

دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

از تو دور بودن پر توقعم کرده …

حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

مرخصی ندارد

حتی وقت استراحت ندارد

حقوق و مزایا ندارد

بیمه ندارد

ترفیع و پست و مقام ندارد

استعفا یا ا اج شدن ندارد

بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد

با این حال دوست داشتنی ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

باران بهانه ی آسمان است

وقتی دلش برای تو تنگ می شود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

و مهربانیت از دور چه عجیب نزدیک است

حس میکنم جغرافیا ، دروغ تاریخ است …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر ی میرم

چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

هیچ جزر و مدی نمی تواند آشفته ام کند

وقتی سرم روی تو بالا و پایین می رود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بگذارید انشا بنویسم …

موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟

به نام خدا

هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند فایده ندارد

اما دوستت دارم های تـــــــــــــو چه غوغایی می کند ؟!

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

بیا با هم رفت و آمد نکنیم !

مثلا وقتی می آیی نرو …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

زندگی یعنی

همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

••• جملات زیبا و عاشقانه •••

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

ه نی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد

و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دلبندم …

من دلم فقط روی دل تو بند می شود !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

“تـــــــــــو” تنها یکیست آن هم تویی

من دیگران را  “شما” خطاب می کنم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دوستت دارم و پنهان آسمان پشت میله های قفس آسان نیست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد

اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

تمام حرف مجنون یک کلام است

“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

عشق یعنی طوری نگاهت می کنم

که انگار تنها آدم دنیا هستی !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

یاد تو پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

به دلم نشستی ولی دو زانو !

معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

آنقدر که بودن تو را می خواهم ، بودن خود را نمی خواهم

چقدر زیباست این عشق ؛ محو تو شدن را دوست دارم

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

میخواهمت و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

جهان که فاصله ای نیست !

تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

بین این همه ضمیر فقط یک “تـــــــــو” کافیست !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :

بوسه هایت !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

در میان گلها عطر یادت را می بویم …

آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟

سجاد شهیدی

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

تمام زندگیم را

فدای “میمی”میکنم که آ نامم میگذاری…!

فاطمه یوسفوند

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا,جمله های زیبا,جمله زیبا

جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!

تو که نیستی

اینجا هم خالی از آدم است…

لاله صاحبدل

مجموعه جملات زیبا و عاشقانه بسیار ناب و رمانتیک خاص

جملات زیبا | جملات عاشقانه | جمله زیبامشاهده متن کامل ...
فهرست مطالب: تحقیق کامل آسیب پذیری ساختمآن ها در برابر ز له
درخواست حذف اطلاعات
فهرست مطالب: تحقیق کامل آسیب پذیری ساختمآن ها در برابر ز له

تاریخ ایجاد 31/05/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 390 قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 12174 kb تعدادمشاهده 7فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر ادبیات فنی
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه
1-2) کلیات موضوع تحقیق
1-2-1) هدف از انجام تحقیق
1-2-2)روند انجام تحقیق
فصل دوم: آسیب پذیری ساختمآن ها در برابر ز له
2-1) مقدمه
2-2) وم مطالعه آسیبپذیری ساختمآن های موجود

2-3)سابقه ارزی آسیبپذیری ساختمآن های موجود

2-4) عوامل موثر بر خسارت
2-5)دستهبندی خسارت

2-5-1)خسارت مستقیم و ثانویه
2-5-2)انواع خسارت از دیدگاه اجتماعی
2-6)خسارت سازه ای ساختمآن ها
2-6-1) ایجاد طبقه نرم در طبقه اول
2-6-2)خسارت ناشی از اثر ساختمآن های مجاور
2-6-3) خسارت ناشی از میانقاب ها
2-7) خسارت ناشی از ضعفهای موضعی

2-7-1)ستون ها
2-7-2) تیرها
2-7-3)اتصال تیر- ستون
2-7-4) بادبندها
2-7-5)دیوارهای برشی
2-8) خسارات ثانویه از زمین لرزه
فصل سوم: راهبردهای مقاوم سازی
3-1)کلیات
3-2)روش ارزی براساس نسبت ظرفیت به نیاز سازه
3-2-1)منحنی ظرفیت و طیف ظرفیت
3-2-2) طیف نیاز
3-2-3)نقطه عملکردی و جابجایی هدف سازه
3-2-4)رفتار یا عملکرد هدف
3-3)مقاوم سازی سازه ها
3-4)راهبردهای مقاوم سازی
3-4-1)راهبرد اصلاح موضعی اجزاء
3-4-2)راهبرد افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه
3-4-3)راهبرد کاهش نیاز ساختمان
3-4-1)کاهش جرم ساختمان
3-4-3-2)سیستم های جداسازی لرزه ای
3-4-3-3)سیستم های غیر فعال اتلاف انرژی (میراگرها)
فصل چهارم: بررسی خصوصیات و نحوه محاسبات میانقاب ها
4-1)مقدمه
4-2)سازه های مرکب
4-3)آیا واقعاً توجه به نقش میانقاب ها ضروریست؟
4-4) مروری برتحقیقات انجام شده در مورد قاب های مرکب
4-4-1)مطالعه در مورد اثر بار بر روی ستون ها ومیانقاب ها
4-4-2)مطالعه در مورد اثر فاصله بین قاب ومیانقاب
4-4-3)مطالعه در مورد اثر بازشوها
4-4-4)مطالعه در مورد اثر اتصال دهنده های برشی
4-4-5)مطالعه در مورد اثر مقاومت مصالح میانقاب
4-4-6)مطالعه در مورد اثر مسلح سازی میانقاب ها
4-4-7)مطالعه در مورد اثر مشخصه های دینامیکی
4-4-8)عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح با و یا بدون استفاده از میانقاب های بنایی
4-4-8-1)مشخصات سازه نمونه
4-4-8-2)مدل های غیرخطی قاب بتن آرمه دارای میانقاب بنایی
4-4-8-3)نتایج تحلیل پوش آور استاتیکی
4-4-8-4)برآورد عملکرد لرزه ای
4-4-8-5)عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با میانقاب آجری
4-4-8-6)نتیجه گیری
4-5) اندرکنش قاب ومیانقاب
4-6) مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی بر روی میانقاب های بتنی
4-6-1)مطالعات سینان ین
4-6-2)مقاله شماره 1896 از یازدهمین کنفرانس wcee
4-6-3)میلر و ریولی در مدلسازی و بهسازی لرزه ای هتل utah
4-6-4) پایان نامه محمود محمودی اصل
salmonetal (1997)4-6-5)
4-6-6) تحقیقات محمد کبیر و محسن هاشمی نسب
4-6-6-1)تحلیل اجزای محدود
4-6-6-2)بارگذاری خمشی
4-6-6-3)نتایج عددی
4-6-6-4)صحت سنجی آزمایشگاهی
4-6-6-5)آزمایشات خمشی
4-6-6-6)بارگذاری برشی
3d-panel4-7) سختی میانقاب ها از نوع
3d-panel4-8)مشخصات مصالح میانقاب ازنوع
فصل پنجم: انتخاب و طراحی مجدد سازه های موجود جهت تحلیل خطی
5-1) مقدمه
5-1-2) مدلسازی براساس نرمافزار etabs 2000

5-1-3) انتخاب انواع سیستمهای باربر جانبی

5-1-4) مقاومسازی ساختمآن های کوتاه مرتبه

5-1-5) مدلسازی براساس ویرایش سوم آئیننامه 2800

5-1-6) مدلسازی پانل سهبعدی

5-1-7) مدلسازی پانل سهبعدی با اعمال بازشو

5-1-8) مشخصات مقاومت مصالح در طراحی پانل سهبعدی

5-2) تعریف پروژه ها
5-2-1) پروژه شماره 1
5-2-1-1) مشخصات پروژه شماره 1
5-2-1-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-1-3) بارگذاری
5-2-1-3-1) بارهای مرده
5-2-1-3-2) بارهای زنده
5-2-1-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-1-4) مدلسازی خطی
5-2-2) پروژه شماره 2
5-2-2-1) مشخصات پروژه شماره 2
5- 2-2-2)پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-2-3) بارگذاری
5-2-2-3-1) بارهای مرده
5-2-2-3-2)بارهای زنده
5-2-2-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-2-4) مدلسازی خطی
5-2-3) پروژه شماره 3
5-2-3-1) مشخصات پروژه شماره 3
5-2-3-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-3-3) بارگذاری
5-2-3-3-1) بارهای مرده
5-2-3-3-2) بارهای زنده
5-2-3-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-3-4) مدلسازی خطی
5-2-4) پروژه شماره 4
5-2-4-1) مشخصات پروژه شماره 4
5-2-4-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-4-3) بارگذاری
5-2-4-3-1) بارهای مرده
5-2-4-3-2) بارهای زنده
5-2-4-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-4-4) مدلسازی خطی
5-2-5) پروژه شماره 5
5-2-5-1) مشخصات پروژه شماره 5
5-2-5-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-5-3) بارگذاری
5-2-5-3-1) بارهای مرده:
5-2-5-3-2) بارهای زنده:
5-2-5-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-5-4) مدلسازی خطی
5-2-6) پروژه شماره 6
5-2-6-1) مشخصات پروژه شماره 6
5-2-6-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-6-3) بارگذاری
5-2-6-3-1) بارهای مرده
5-2-6-3-2) بارهای زنده
5-2-6-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-6-4) مدلسازی خطی
5-2-7) پروژه شماره 7
5-2-7-1) مشخصات پروژه شماره 7
5-2-7-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-7-3) بارگذاری
5-2-7-3-1) بارهای مرده
5-2-7-3-2) بارهای زنده
5-2-7-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-7-4) مدلسازی خطی
5-2-8) پروژه شماره 8
5-2-8-1) مشخصات پروژه شماره 8
5-2-8-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-8-3) بارگذاری
5-2-8-3-1) بارهای مرده
5-2-8-3-2) بارهای زنده
5-2-8-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-8-4) مدلسازی خطی
5-2-9) پروژه شماره 9
5-2-9-1) مشخصات پروژه شماره 9
5-2-9-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-9-3) بارگذاری
5-2-9-3-1) بارهای مرده
5-2-9-3-2) بارهای زنده
5-2-9-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-9-4) مدلسازی خطی
5-2-10) پروژه شماره 10
5-2-10-1) مشخصات پروژه شماره 10
5-2-10-2) پارامترهای مقاومت مصالح
5-2-10-3) بارگذاری
5-2-10-3-1) بارهای مرده
5-2-10-3-2) بارهای زنده
5-2-10-3-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
5-2-10-4) مدلسازی خطی
فصل ششم: ارزی و نتیجه گیری از رفتار لرزه ای سازه های منتخب فصل پنجم با توجه به اثر پانل سه بعدی
6-1) مقدمه
6-2) بررسی نتایج حاصل از آنالیز مدل ها و تفسیر نمودارها
6-2-1-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 1
6-2-1-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 1
6-2-2-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 2
6-2-2-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 2
6-2-3-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 3
6-2-3-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 3
6-2-4-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 4
6-2-4-2) بررسی نتایج و تفسیرنمودارهای پروژه شماره 4
6-2-5-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 5
6-2-5-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 5
6-2-6-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 6
6-2-6-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 6
6-2-7-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 7
6-2-7-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 7
6-2-8-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 8
6-2-8-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 8
6-2-9-1) جداول و نمودارهای پروژه شماره 9
6-2-9-2) بررسی نتایج و تفسیر نمودارهای پروژه شماره 9
6-2-10-1) جداول ونمودارهای پروژه شماره 10
6-2-10-2) بررسی نتایج و تفسیرنمودارهای پروژه شماره 10
6-3) بررسی زمآن های تناوب اصلی سازه در پروژههای اول تا دهم

فصل هفتم: انتخاب و طراحی سازه نمونه جهت تحلیل غیرخطی
7-1) مقدمه
7-1-1) استفاده از هندسه مناسب
7-1-2) توزیع نیروی جانبی وثقلی قاب ها
7-1-3) ساختمان طراحی شده
7-1-4) ساختمان نمونه
7-1-5) نتیجه
7-1-6) مشخصات مقاومت مصالح در طراحی پانل سه بعدی
7-1-7) طراحی مدل بادبندمعادل پانل سهبعدی

7-2) مشخصات ساختمان
7-2-1) آئین نامه های مورد استفاده
7-2-2) مشخصات پروژه
7-3) تعیین هدف بهسازی و سطح اطلاعات
7-4) پارامترهای مقاومت مصالح
7-5) بارگذاری
7-5-1) بارهای مرده
7-5-2) بارهای زنده
7-5-3) نیروهای جانبی ناشی از ز له
7-6) مدلسازی خطی و توضیح مدل ها
7-6-1) مدلسازی خطی
7-6-2) مدل اول
7-6-3) مدل دوم
7-6-4) مدل سوم
7-6-5) مدل چهارم
فصل هشتم: ارزی و نتیجه گیری از رفتار لرزه ای غیرخطی سازه نمونه فصل هفتم با توجه به اثر پانل سه بعدی
8-1) مقدمه
8-2) تحلیل خطر ز له و طیف طراحی
8-3) انتخاب اولیه روش تحلیل
8-4) بررسی پارامترهای اثرگذار
8-4-1) اثر همزمانی مولفه های متعامد ز له
8-4-2) اثر مولفه های قائم ز له
8-4-3) اثر p-δ
8-4-4) ملاحضات پیچش
8-5) تحلیل خطی ونسبت تنش بحرانی در اعضا
8-6) فرضیات تحلیل غیرخطی
p-δ 8-6-1) اثر
8-6-2) اثرات پیچش
8-6-3) ترکیب بارها
8-6-4) مفاصل پلاستیک و محل آن ها
8-6-5) نقطه کنترل
8-6-6) الگوی باربر جانبی
8-7) بررسی نتایج حاصل از آنالیز مدل ها و تفسیر نمودارها
8-7-1) بررسی و تفسیر نمودارهای پوش آور
push ex8-7-1-1) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه تحلیل غیرخطی
push ey8-7-1-2) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه تحلیل غیرخطی
push spx8-7-1-3) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه تحلیل غیرخطی
push spy8-7-1-4) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه تحلیل غیرخطی
push unx8-7-1-5) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه تحلیل غیرخطی
تحلیل غیرخطی push uny8-7-1-6) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه
تحلیل غیرخطی push mode18-7-1-7) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای پوش آور در فایل های سه گانه
fema 3568-7-2) بررسی و تفسیر نمودارهای پوش آور به همراه تغییرمکان هدف محاسبه شده براساس
تحلیل غیرخطی fema-356 ،push ex8-7-2-1) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push ey8-7-2-2) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push spx8-7-2-3) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push spy8-7-2-4) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push unx8-7-2-5) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push uny8-7-2-6) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

تحلیل غیرخطی fema-356 ،push mode18-7-2-7) مقایسه جداول و تفسیر نمودارهای در فایل های سه گانه

8-7-3) ارزی تغییرمکان جانبی مراکز جرم و دریفت طبقات
فصل نهم: نتایج کلی و پیشنهادات
9-1) نتایج کلی فصل های پنجم و ششم (تحلیل خطی)
9-2) نتایج کلی فصل های هفتم و هشتم (تحلیل غیرخطی)
9-3) پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
مراجع


فهرست جداول
ج (4-1)نتایج پوش آور و ida برای قاب بتن آرمه
ج (4-2) نتایج تست خمشی جانبی 3 نمونه
ج (4-3) مقدار بار نهایی و تغییرمکان متناظر با آن در دال
ج (6-1)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 1)
ج (6-2)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 1)
ج (6-3)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 1)
ج (6-4)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 2)
ج (6-5)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 2)
ج (6-6)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 2)
ج (6-7)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 3)
ج (6-8)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exp(پروژه شماره 3)
ج (6-9)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exn(پروژه شماره 3)
ج (6-10)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 3)
ج (6-11)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyp(پروژه شماره 3)
ج (6-12)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyn(پروژه شماره 3)
ج (6-13)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 3)
ج (6-14)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exp(پروژه شماره 4)
ج (6-15)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exn(پروژه شماره 4)
ج (6-16)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyp(پروژه شماره 4)
ج (6-17)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyn(پروژه شماره 4)
ج (6 )حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 4)
ج (6-19)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exp(پروژه شماره 5)
ج (6-20)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exn(پروژه شماره 5)
ج (6-21)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyp(پروژه شماره 5)
ج (6-22)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyn(پروژه شماره 5)
ج (6-23)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 5)
ج (6-24)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 6)
ج (6-25)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 6)
ج (6-26)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 6)
ج (6-27)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 6)
ج (6-28)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 6)
ج (6-29)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 7)
ج (6-30)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 7)
ج (6-31)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 7)
ج (6-32)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 7)
ج (6-33)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 7)
ج (6-34)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 8)
ج (6-35)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 8)
ج (6-36)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 8)
ج (6-37)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 8)
ج (6-38)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 8)
ج (6-39)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exp(پروژه شماره 9)
ج (6-40)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exn(پروژه شماره 9)
ج (6-41)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyp(پروژه شماره 9)
ج (6-42)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyn(پروژه شماره 9)
ج (6-43)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 9)
ج (6-44)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 9)
ج (6-45)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 9)
ج (6-46)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-ex(پروژه شماره 10)
ج (6-47)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exp(پروژه شماره 10)
ج (6-48)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،ux-exn(پروژه شماره 10)
ج (6-49)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-ey(پروژه شماره 10)
ج (6-50)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyp(پروژه شماره 10)
ج (6-51)تغییر مکان مرکز جرم و دریفت طبقات،uy-eyn(پروژه شماره 10)
ج (6-52)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 10)
ج (6-53)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 10)
ج (6-54)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 10)
ج (6-55)زمان تناوب اصلی سازه در پروژه های اول تا دهم
ج (7-1)مقادیر بارهای بدست آمده برای ساختمان
ج (7-2)مشخصات مقاطع اعضا
ج (8-1)مقادیر ضریب پایداری طبقات
ج (8-2)مقادیرجابجایی نسبی حداکثر در طبقات
ج (8-3)کنترل نامنظمی در سختی پیچشی
ج (8-4)کنترل نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع
ج (8-5)جابجایی مرکز جرم در جهتx و y وکنترل پیچش
ج (8-6)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها
ج (8-7)سازه تحت بار جانبی push ex - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-8)سازه تحت بار جانبی push ex - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-9)سازه تحت بار جانبی push ex - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-10)سازه تحت بار جانبی push ey - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-11)سازه تحت بار جانبی push ey - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-12)سازه تحت بار جانبی push ey - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-13)سازه تحت بار جانبی push spx - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-14)سازه تحت بار جانبی push spx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-15)سازه تحت بار جانبی push spx - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-16)سازه تحت بار جانبی push spy - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-17)سازه تحت بار جانبی push spy - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8 )سازه تحت بار جانبی push spy - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-19)سازه تحت بار جانبی push unx - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-20)سازه تحت بار جانبی push unx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-21)سازه تحت بار جانبی push unx - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-22)سازه تحت بار جانبی push uny - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-23)سازه تحت بار جانبی push uny - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-24)سازه تحت بار جانبی push uny - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-25)سازه تحت بار جانبی push mode1 - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-26)سازه تحت بار جانبی push mode1 - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-27)سازه تحت بار جانبی push mode1 - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-28) (fema 356) push ex - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-29) (fema 356) push ex- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-30) (fema 356) push ex - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-31) (fema 356) push ey - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-32) (fema 356) push ey - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-33) (fema 356) push ey - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-34) (fema 356) push spx - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-35) (fema 356) push spx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-36) (fema 356) push spx - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-37) (fema 356) push spy - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-38) (fema 356) push spy - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-39) (fema 356) push spy - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-40) (fema 356) push unx - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-41) (fema 356) push unx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-42) (fema 356) push unx - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-43) (fema 356) push uny - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-44) (fema 356) push uny - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-45) (fema 356) push uny - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-46) (fema 356) push mode1 - قبل از پانل سه بعدی
ج (8-47) (fema 356) push mode1 - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
ج (8-48) (fema 356) push mode1 - پانل سه بعدی مدل دیوار
ج (8-51)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push ex
ج (8-52)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push ey
ج (8-53)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push spx
ج (8-54)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push spy
ج (8-55)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push unx
ج (8-56)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push uny
ج (8-57)تغییر شکل و دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push mode1


فهرست نمودارها
نمودار (6-1)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 1)
نمودار (6-2)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 1)
نمودار (6-3)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 1)
نمودار (6-4)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 1)
نمودار (6-5)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 1)
نمودار (6-6)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 2)
نمودار (6-7)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 2)
نمودار (6-8)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 2)
نمودار (6-9)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 2)
نمودار (6-10)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 2)
نمودار (6-11)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 3)
نمودار (6-12)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 3)
نمودار (6-13)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exp(پروژه شماره 3)
نمودار (6-14)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 3)
نمودار (6-15)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exn(پروژه شماره 3)
نمودار (6-16)دریفت ،ux-exn(پروژه شماره 3)
نمودار (6-17)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 3)
نمودار (6 )دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 3)
نمودار (6-19)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 3)
نمودار (6-20)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 3)
نمودار (6-21)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyn(پروژه شماره 3)
نمودار (6-22)دریفت ،uy-eyn(پروژه شماره 3)
نمودار (6-23)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 3)
نمودار (6-24)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-25)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-26)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exn(پروژه شماره 4)
نمودار (6-27)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-28)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-29)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-30)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-31)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 4)
نمودار (6-32)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 4)
نمودار (6-33)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exp(پروژه شماره 5)
نمودار (6-34)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 5)
نمودار (6-35)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exn(پروژه شماره 5)
نمودار (6-36)دریفت ،ux-exn(پروژه شماره 5)
نمودار (6-37)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 5)
نمودار (6-38)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 5)
نمودار (6-39)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyn(پروژه شماره 5)
نمودار (6-40)دریفت ،uy-eyn(پروژه شماره 5)
نمودار (6-41)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 5)
نمودار (6-42)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 6)
نمودار (6-43)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 6)
نمودار (6-44)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 6)
نمودار (6-45)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 6)
نمودار (6-46)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 6)
نمودار (6-47)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 6)
نمودار (6-48)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 6)
نمودار (6-49)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 7)
نمودار (6-50)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 7)
نمودار (6-51)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 7)
نمودار (6-52)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 7)
نمودار (6-53)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 7)
نمودار (6-54)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 7)
نمودار (6-55)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 7)
نمودار (6-56)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 8)
نمودار (6-57)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 8)
نمودار (6-58)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 8)
نمودار (6-59)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 8)
نمودار (6-60)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 8)
نمودار (6-61)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 8)
نمودار (6-62)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 8)
نمودار (6-63)تغییرمکان مرکز جرم ،ux-exp(پروژه شماره 9)
نمودار (6-64)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 9)
نمودار (6-65)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exn(پروژه شماره 9)
نمودار (6-66)دریفت ،ux-exn(پروژه شماره 9)
نمودار (6-67)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 9)
نمودار (6-68)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 9)
نمودار (6-69)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyn(پروژه شماره 9)
نمودار (6-70)دریفت ،uy-eyn(پروژه شماره 9)
نمودار (6-71)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 9)
نمودار (6-72)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 9)
نمودار (6-73)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 9)
نمودار (6-74)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-ex(پروژه شماره 10)
نمودار (6-75)دریفت ،ux-ex(پروژه شماره 10)
نمودار (6-76)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exp(پروژه شماره 10)
نمودار (6-77)دریفت ،ux-exp(پروژه شماره 10)
نمودار (6-78)تغییر مکان مرکز جرم ،ux-exn(پروژه شماره 10)
نمودار (6-79)دریفت ،ux-exn(پروژه شماره 10)
نمودار (6-80)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-ey(پروژه شماره 10)
نمودار (6-81)دریفت ،uy-ey(پروژه شماره 10)
نمودار (6-82)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyp(پروژه شماره 10)
نمودار (6-83)دریفت ،uy-eyp(پروژه شماره 10)
نمودار (6-84)تغییر مکان مرکز جرم ،uy-eyn(پروژه شماره 10)
نمودار (6-85)دریفت ،uy-eyn(پروژه شماره 10)
نمودار (6-86)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی ستون ها(پروژه شماره 10)
نمودار (6-87)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی تیرها(پروژه شماره 10)
نمودار (6-88)حداکثر نسبت تنش بحرانی در طراحی بادبندها(پروژه شماره 10)
نمودار(8-1)سازه تحت بار جانبی push ex -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-2)سازه تحت بار جانبی push ex - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-3)سازه تحت بار جانبی push ex -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-4)سازه تحت بار جانبی push ey -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-5)سازه تحت بار جانبی push ey - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-6)سازه تحت بار جانبی push ey -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-7)سازه تحت بار جانبی push spx -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-8)سازه تحت بار جانبی push spx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-9)سازه تحت بار جانبی push spx -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-10)سازه تحت بار جانبی push spy -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-11)سازه تحت بار جانبی push spy - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-12)سازه تحت بار جانبی push spy -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-13)سازه تحت بار جانبی push unx -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-14)سازه تحت بار جانبی push unx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-15)سازه تحت بار جانبی push unx -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-16)سازه تحت بار جانبی push uny -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-17)سازه تحت بار جانبی push uny - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8 )سازه تحت بار جانبی push uny -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-19)سازه تحت بار جانبی push mode1 -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-20)سازه تحت بار جانبی push mode1 - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-21)سازه تحت بار جانبی push mode1 -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-22) (fema 356) push ex -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-23) (fema 356) push ex - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-24) (fema 356) push ex -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-25) (fema 356) push ey -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-26) (fema 356) push ey - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-27) (fema 356) push ey -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-28) (fema 356) push spx -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-29) (fema 356) push spx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-30) (fema 356) push spx -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-31) (fema 356) push spy -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-32) (fema 356) push spy - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-33) (fema 356) push spy -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-34) (fema 356) push unx -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-35) (fema 356) push unx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-36) (fema 356) push unx -پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-37) (fema 356) push uny -قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-38) (fema 356) push uny - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-39) (fema 356) push uny - پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-40) (fema 356) push mode1 - قبل از پانل سه بعدی
نمودار(8-41)( (fema 356) push mode1 - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
نمودار(8-42)( (fema 356) push mode1 - پانل سه بعدی مدل دیوار
نمودار(8-45) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push exو محدودیت fema-356
نمودار(8-46) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push eyو محدودیت fema-356
نمودار(8-47) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push spxو محدودیت fema-356
نمودار(8-48) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push spyو محدودیت fema-356
نمودار(8-49) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push unxو محدودیت fema-356
نمودار(8-50) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push unyو محدودیت fema-356
نمودار(8-51) دریفت گذرا و ماندگار در الگوی بار جانبی push mode1و محدودیت fema-356

فهرست اشکال
شکل(3-1) منحنی ظرفیت(برش پایه در برابر جابجایی بام)
شکل(3-2) منحنی ظرفیت تیپ
شکل(3-3) منحنی طیف ظرفیت تیپ
شکل(3-4) منحنی طیف نیازاستاندارد و ویژه ساختگاه
شکل(3-5) مشخص نقطه عملکرد و جابجایی هدف
شکل(3-6) منحنی سطوح عملکرد سازه ای درآئین نامه های مختلف
شکل(3-7) را ارهای بکارگرفته شده برای دستی به راهبرد بهسازی انتخاب شده
شکل(3-8) الف-تاثیراصلاح سیستم سازه بر منحنی ظرفیت ب- تاثیراصلاح موضعی اجزاءسازه بر منحنی ظرفیت
شکل(3-9) تاثیراصلاح موضعی اجزاءبر عملکرد لرزه ای سازه
شکل(3-10) تاثیر افزایش مقاومت سیستم در عملکرد لرزه ای سازه
شکل(3-11) تاثیر افزایش سختی بر عملکرد لرزه ای سازه
شکل(3-12) تاثیر کاهش جرم ساختمان بر منحنی نیاز سازه
شکل(3-13) تاثیرات استفاده ازجداسازهای لرزه ای برطیف نیاز و ظرفیت سازه
شکل(3-14) تاثیر استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی روی منحنی های نیاز و طیف ظرفیت
شکل(4-1) سه ح مختلف وجود میانقاب بنایی در سازه نمونه
شکل(4-2) قاب سه دهانه دو بعدی تحت آنالیز غیرخطی
شکل(4-3) نمودار نیرو- تغییرمکان استرات
شکل(4-4) نمودار برش پایه-دریفت: شکل(a)مربوط به4 طبقه-شکل (b)مربوط به8 طبقه
شکل(4-5) نتایج ida برای ساختمان 4 طبقه با میانقاب متراکم
شکل(4-6) نمودار فروپاشیدگی برای الف-سازه 4 طبقه و ب-سازه 8 طبقه
شکل(4-7) مودهای ش ت در قاب های مختلف
شکل(4-8) مختصات المآن های solid
شکل(4-9) مختصات المان کششی-فشاری
شکل(4-10) نمای افقی یک پانل ساندویچی کف
شکل(4-11) نمودار تنش- کرنش مش
شکل(4-12) شرایط مرزی تکیه گاه
شکل(4-13) نتایج نیرو- تغییرشکل را برای پانل دال افقی
شکل(4-14) جک روغنی
شکل(4-15) نمودارهای نیرو- تغییرشکل را برای دیوارهای 1 و نحوه انجام آزمایش
شکل(4-16) نمودارهای نیرو- تغییرشکل را برای دیوارهای 2 و نحوه انجام آزمایش
شکل(4-17) مقایسه بیتن پیش بینی عددی رابطه بین نیرو- تغییرمکان را با نتایج بدست آمده از تحقیقات آزمایشگاهی
شکل(4 ) مدل عددی
شکل(4-19) تجهیزات آزمایشگاهی نمونه
شکل(4-20) نمودار بار – تغییرمکان
شکل(4-21) بادبند معادل میانقاب پانل سه بعدی
شکل(4-22) اجزاء پانل سه بعدی و روش اجرا
شکل(5-1) نمای سه بعدی سازه شماره 1 در ویرایش اول آئین نامه2800
شکل(5-2) نمای سه بعدی سازه شماره 1 در ویرایش سوم آئین نامه2800
شکل(5-3) نمای سه بعدی سازه شماره 1 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-4) نمای سه بعدی سازه شماره 1 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-5) نمای سه بعدی سازه شماره 2 در ویرایش اول آئین نامه2800
شکل(5-6) نمای سه بعدی سازه شماره 2 در ویرایش سوم آئین نامه2800
شکل(5-7) نمای سه بعدی سازه شماره 2 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-8) نمای سه بعدی سازه شماره 2 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-9) نمای سه بعدی سازه شماره3 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-10) نمای سه بعدی سازه شماره3 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-11) نمای سه بعدی سازه شماره3 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-12) نمای سه بعدی سازه شماره3 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-13) نمای سه بعدی سازه شماره4 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-14) نمای سه بعدی سازه شماره4 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-15) نمای سه بعدی سازه شماره4 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-16) نمای سه بعدی سازه شماره4 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-17) نمای سه بعدی سازه شماره5 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5 ) نمای سه بعدی سازه شماره5 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-19) نمای سه بعدی سازه شماره5 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-20) نمای سه بعدی سازه شماره5 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-21) نمای سه بعدی سازه شماره6 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-22) نمای سه بعدی سازه شماره6 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-23) نمای سه بعدی سازه شماره6 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-24) نمای سه بعدی سازه شماره6 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-25) نمای سه بعدی سازه شماره7 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-26) نمای سه بعدی سازه شماره7 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-27) نمای سه بعدی سازه شماره7 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-28) نمای سه بعدی سازه شماره7 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-29) نمای سه بعدی سازه شماره8 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-30) نمای سه بعدی سازه شماره8 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-31) نمای سه بعدی سازه شماره8 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-32) نمای سه بعدی سازه شماره8 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-33) نمای سه بعدی سازه شماره9 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-34) نمای سه بعدی سازه شماره9 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-35) نمای سه بعدی سازه شماره9 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-36) نمای سه بعدی سازه شماره9 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(5-37) نمای سه بعدی سازه شماره10 در ویرایش اول آئین نامه 2800
شکل(5-38) نمای سه بعدی سازه شماره10 در ویرایش سوم آئین نامه 2800
شکل(5-39) نمای سه بعدی سازه شماره10 با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(5-40) نمای سه بعدی سازه شماره10 با پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(7-1) نمای پلان سازه در ویرایش اول2800- تحلیل خطی
شکل(7-2) نمای جانبی سازه در ویرایش اول2800- تحلیل خطی
شکل(7-3) نمای سه بعدی سازه در ویرایش اول2800- تحلیل خطی
شکل(7-4) نمای جانبی سازه در ویرایش سوم2800- تحلیل خطی
شکل(7-5) نمای سه بعدی سازه در ویرایش سوم2800- تحلیل خطی
شکل(7-4) نمای جانبی سازه در ویرایش سوم2800- تحلیل خطی
شکل(7-7) نمای سه بعدی سازه در ویرایش سوم2800- تحلیل غیرخطی
شکل(7-8) نمای جانبی سازه با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل- تحلیل غیرخطی
شکل(7-9) نمای سه بعدی سازه با پانل سه بعدی مدل بادبند معادل- تحلیل غیرخطی
شکل(7-10) نمای جانبی سازه با پانل سه بعدی مدل دیوار- تحلیل غیرخطی
شکل(7-11) نمای سه بعدی سازه با پانل سه بعدی مدل دیوار- تحلیل غیرخطی
شکل(8-1) سازه تحت بار جانبی push ex - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-2) سازه تحت بار جانبی push ex - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-3) سازه تحت بار جانبی push ex - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-4) سازه تحت بار جانبی push ey - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-5) سازه تحت بار جانبی push ey - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-6) سازه تحت بار جانبی push ey - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-7) سازه تحت بار جانبی push spx - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-8) سازه تحت بار جانبی push spx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-9) سازه تحت بار جانبی push spx - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-10) سازه تحت بار جانبی push spy - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-11) سازه تحت بار جانبی push spy - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-12) سازه تحت بار جانبی push spy - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-13) سازه تحت بار جانبی push unx - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-14) سازه تحت بار جانبی push unx - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-15) سازه تحت بار جانبی push unx - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-16) سازه تحت بار جانبی push uny - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-17) سازه تحت بار جانبی push uny - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8 ) سازه تحت بار جانبی push uny - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-19) سازه تحت بار جانبی push mode1 - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-20) سازه تحت بار جانبی push mode1 - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-21) سازه تحت بار جانبی push mode1 - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-22) (fema 356) push ex - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-23) (fema 356) push ex - پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-24) (fema 356) push ex- پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-25) (fema 356) push ey - قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-26) (fema 356) push ey- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-27) (fema 356) push ey - پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-28) (fema 356) push spx- قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-29) (fema 356) push spx- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-30) (fema 356) push spx- پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-31) (fema 356) push spy- قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-32) (fema 356) push spy- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-33) (fema 356) push spy- پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-34) (fema 356) push unx- قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-35) (fema 356) push unx- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-36) (fema 356) push unx- پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-37) (fema 356) push uny- قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-38) (fema 356) push uny- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-39) (fema 356) push uny- پانل سه بعدی مدل دیوار
شکل(8-40) (fema 356) push mode1- قبل از پانل سه بعدی
شکل(8-41) (fema 356) push mode1- پانل سه بعدی مدل بادبند معادل
شکل(8-42) (fema 356) push mode1- پانل سه بعدی مدل دیوار


کلمات کلیدی مرتبط:
روشهای,اجرای,ساختمان,تحقیق ,کارآموزی,نحوه,اجرای,پی,ساختمان, درس,روش ,اجرایی, +کامل,روش,اجرایی, , تحقیقات , word , doc , docx , شهری , , ppt ,pptx ضوابط ، نمونه موردی ، ایرانی ، خارجی, مقررات, شهرداری ,عمران, رشتهفهرست مطالب ,چکیده ,مقدمه ,مروری بر ادبیات فنی ,فصل اول: کلیات ,1-1) مقدمه ,1,
<

مشاهده متن کامل ...
غزل چت|چت غزل
درخواست حذف اطلاعات

غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،


غزل چت،چت غزل،مشاهده متن کامل ...
وزن و قافیه در شعر کهن و شعر نو / محمدرضا آقااحمدی
درخواست حذف اطلاعات


مقدمه :

تعریف شعر ؛ شعر در لغت تازی مأخوذ از ((شعور )) است و به معانی : ((دانش ،فهم ، درک ، وقوف و دانایی )) به کار رفته و اصطلاحاً (( کلامی است مرتب ، معنوی ، موزون ، خیال انگیز و به قصد )) که در آن شه ها و احساسات و عواطف شاعر در قالب الفاظی فصیح و زیبا مبتنی بر قواعدی معین بیان می شود .

به گفتة ارسطو : (( شعر سخنی است مُخیّل که شوری در دل برانگیزد و ح ی از غم یا شادی را در انسان ایجاد کند )) . به تعبیری دیگر ، شعر عبارت از بیان و تجسّم صورتهای خیالی عاطفی است که برانگیزانندة احساسات و هیجانات درونی افراد باشد .

انواع شعر فارسی از لحاظ قالب یا صورت ( forme )

منظور از قالب شعری ، شکل و هیأت ظاهری شعر است به اعتبار نوع وزن و تساوی افاعیل عروضی ( در شعر سنتی ) و نوعِ قوافی بیتها و مصراعها و مصراعها ( در نوع مستزاد ) و تعداد ات یا کوتاه و بلند شدن مصراعهاست در بعضی از انواع شعر نو و آزاد ( در اوزانِ نیمایی ) همچنین واژگان و قالبهائی است که شاعر انتخاب می کند . اشعار فارسی از لحاظ قالب ، به منزلة ظروفی هستند که از عناصر مزبور ترکیب شده اند ، که گاه گنجایش لفظی آنها زیاد و اندازه هایشان بزرگ است ، نظیر مثنویها و قصاید و گاه حجم لفظی شان کوچک است و مختصر ، نظیر قطعات ، رباعیات و دوبیتها .

مشهورترین قالبهایی که از قدیمترین ازمنة شعر فارسی تا عصر حاضر مورد استفاده سخن سرایان ایرانی قرار گرفته است ، عبارتند از : 1 . مثنوی 2 . قصیده 3 . غزل 4 . قطعه 5 . مسمط 6 . مستزاد 7 . ترجیع بند 8 . ترکیب بند . 9 . رباعی . 10 . دوبیتی 11 .و بالا ه قالبهای آزاد در شعر امروز فارسی .

در آستانة شعر نو

  جنگ جهانگیر اوّل ( 1914-1918 م) با همة مصایبی که داشت . زمینة و تحول عظیمی در جهانبینی قدیمی کشور ایران فراهم آورد . حوادث شگرف اجتماعی و سالهای بعد بحرانی در جهان ادب فارسی ایجاد کرد که پایان آن ناپیدا بود .

ادبیات کلاسیک ایران – بخصوص ادبیات منظوم – با قواعد و قوانین مزاحم و سختگیر خود ، که در طول تاریخ ادبی ممتد ایران تغییری عمده در آن راه نیافته بود . دیگر آن قدرت و صلاحیت لازم را نداشت که حیات اجتماعی معاصر را با همة پیچیدگیها و تضادهای آن بیان کند و نویسندگان و شاعرانی که            می خواستند مسائل حاد و مبرم روز را در آثار خویش منع کنند از هر جهت خود را اسیر مقررات فنون و صنایع ادبی می یافتند .

یکی از مهمترین ویژگیهای ادبیات معاصر ایران پیدایش شیوه ای نو در شعر و تغییر بنیادین ارکان آن است. در آ ین دهة قرن سیزدهم هجری شمسی گروهی از صاحبنظران و شاعران علیه قواعد و اصول سنتی شعر فارسی قیام د و گامهایی در جهت تغییر و تحول بنیادین آن برداشتند . آنها با انتشار آراء و عقاید خود در دو نشریة (( ستان )) و (( تجدد )) نخستین حرکت را در جهت تغییر و تحول شعر فارسی ایجاد د. سپس نیما با انتشار (( افسانه )) و اشعار دیگر ، متفاوت با شعر سنتی و اصول و قواعد آن ، شعر نو را بنیان نهاد و به ادبیات معاصر ایران امتیاز و ویژگی مهمی بخشید .

این ویژگی با تازگی و طراوت و لطف خاص خود در برابر اصول و قواعد سنتی ، که یک هزار سال بر شعر فارسی سایه افکنده بود ، قد علم کرد . اما با ظهور شیوة نو شیوة سنتی به دست فراموشی س نشد و ارزش و اعتبار آن کاهش نیافت ؛ زیرا این بنای عظیم ، که ذوق و قریحة نوابغی چون فردوسی ، سعدی ، حافظ ، خیام ، نظامی و مولوی بدان صلابت و استحکام بخشیده است در برابر هیچ پدیده ای آسیب پذیر نیست .

شعر فارسی امروز به دو گروه تقسیم می شود ، که عبات است از شعر سنتی و شعر نو . به همین مناسبت شاعران معاصر را نیز باید در دوگروه کهن سرایان و نوسراین معرفی کرد .

برخی از کهن سرایان معاصر ، شعر نو و شاعران نوگو را نفی نکرده حتی خود نیز درشیوة نو طبع آزمایی نموده اند مانند لاهوتی ، شهریار ، و چند تن دیگر . اما برخی دیگر از این گروه ، در اصل با شعر نو مخالف بوده ، آثاری از این دست را به هیچ عنوان شعر نمی دانند و حتی از توهین و ناسزا به نو سرایان خودداری نکرده آنها را مصروع ، یاوه سرا و هذیان گو معرفی کرده اند . مهدی حمیدی و مظاهر مصفا از مخالفان سر سخت شعر نو در گروه سنتی سرایان هستند .

بعضی نوسرایان نیز نه تنها با سرودن شعر به سبک متقدمین در دوران معاصر مخالفتی ندارند بلکه خود نیز اشعارزیبایی بدان شیوه سروده و توانمندی ، مهارت و علاقة خود را به این شیوه نشان داده اند . فروغ فرخزاد ، اخوان ثالث ، یدالله رویائی ، و تعداد دیگری از این نو سرایان در این گروه جای دارند .

تفاوتهای شعر نو با کهن  

نزدیک به یک قرن است که از شعر نو گفتگو می شود ولی هنوز تعریف جامع و کاملی از آن نشده و معیارها و ضوابط آن مشخص نگردیده است .

ضوابط شعر کهن را وزن و قافیه مشخص می سازند ، به طوری که برای تشخیص شعر از (( غیر شعر )) یا حداقل نظم از (( غیر نظم )) نیازی به آگاهی از رموز و فنون شعر و ادب نیست . هر آدم عامی شعر کهن را می شناسد و سخن فاقد وزن و قافیه را به عنوان شعر نمی پذیرد . اما شعر نو چنین نیست و ظاهراً ضوابط و معیارهای معینی آن را مشخص نمی سازد . گاه قطعه ای به عنوان شعر نو معرفی می شود که با نثر کمترین تفاوتی ندارد . گوینده ، آن را شعر می نامد و مدعی ، هیچ شباهتی بین آن و شعر پیدا نمی کند !

بدیهی است شعر نو ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد ، که در جای خود به آن خواهیم پرداخت ، ولی به جرئت می توان گفت که ، نه تنها مخاطبان شعر ، بلکه بسیاری از نوسرایان نیز با ضوابط و معیارهای شعر نو بیگانه اند .

 

قافیه در شعر کهن و شعر نو

گفتیم که بنای شعر کهن بر دو اصل قافیه و وزن استوار است و وجود این دو اصل همراه با برخی ملاحظات سخن منظوم را از منثور جدا می کند .

قافیه در لغت به معنی از پی رونده و پساوند است و در اصطلاح به آ ین کلمة شعر گفته می شود . در تعریف دقیقتر باید گفت قافیه عبارت است از تکرار یک یا چند حرف در آ ین کلمه دو مصراع یا مصراعهای آ یک قطعه شعر . نویسندگان دایره المعارف فارسی در تعریف قافیه گفته اند :

(( یک مصوت یا رشته ای از چند صامت و مصوت ، که در آ ین کلمة ات یک قطعه شعر یا در آ ین کلمة مصراعهای یک بیت تکرار شود ، ولی این تکرار تکرار یک کلمه با معنی واحد نباشد ، والاّ این کلمة مکرر را ردیف می خوانند و کلمة ماقبل آن مأخذ قافیه است ، مثلاً در بیت :

               ع روی تو چو در آینه ی جام افتاد           صوفی از خنده ی می در طمع خام افتاد

کلمة افتاد ، که در دو مصراع به عینه و با یک معنی تکرار شده است ، ردیف خوانده می شود و (( ام )) در جام و خام قافیه است . در میان ادبای قدیم بر سر اینکه قافیه آیا بر تمام کلمه اطلاق می شود یا بر حروف مشترک ، یا بر آ ین حرف کلمه ، اختلاف است . )) 

قافیه در اشعار اروپایی نیز وجود دارد ، اما چون کاربرد آن در اشعار اروپایی با اشعار سنتی فارسی و عربی تفاوت دارد تعریف آن نیز تا حدودی متفاوت است . اگر بخواهیم خلاصه ای از تعاریف گوناگون غربیها در مورد قافیه بدهیم باید بگوییم قافیه تکرار صداهای مشابه یا بازگشت صداهای مشابه است یا به صورت دیگر قافیه صداهای مشابه دو هجای آ در پایان شعر است .

در حال حاضر در اشعار زبانهای مختلف اروپایی از قافیه استفاده می شود ، اما هیچگاه به آن درجه از اهمیتی که در شعر عرب یا سنتی فارسی دارد نرسیده است . در اغلب اشعار اروپایی شاعر پس از استفاده دو یا سه قافیه در یک قطعه آن را عوض می کند ، اما در اشعار فارسی و عربی وحدت قافیه حتی در قصاید بلند حفظ می شود . در اشعار سنتی اروپا بیشتر به وحدت هجاها و سیلابها اهمیت داده می شد ولی با ظهور سمبولیسم در فرانسه نظم ال اندرن ( مصراع دوازده هجایی ) در هم ریخته شد و قافیه نیز تغییر یافته ساده تر گردید ، یعنی چند قافیة ناقص به جای قافیه های کامل مورد قبول قرار گرفت و قواعد و مقررات دست و پاگیر مربوط به قافیه از میان برداشته شد .

ایراد و انتقاد به قافیه ، از زمانهای دور تا زمان حال وجود داشته و به عنوان عیوب شعر مطرح شده است . نکات مورد انتقاد ، که توسط منتقدان ، چه اروپایی و چه عرب و ایرانی ، اقامه می شده همیشه ی ان بوده است . اهم این نکات را می توان بدین قرار خلاصه کرد :

1 . پایبندی به قافیه و رعایت آن به عواطف و احساس شاعر خدشه وارد ساخته ، فکر و شه را از او سلب می کند .

2 . رعایت قافیه و پایبندی به آن وحدت موضوع را از بین برده موجب می شود که معانی پراکنده ای در یک قطعه شعر وارد شود . همچنین شاعر به سبب توجه به وحدت وزن و قافیه از وحدت معنی غافل  می گردد .

3 . قافیه سازی موجب می شود که گاه شاعر سخنی را در شعر بیاورد که خود بدان اعتقاد نداشته باشد .

4 . قافیه سازی ، شاعران دوره های گذشته را به آوردن کلمات مهجور عربی در شعر فارسی تشویق کرده و از این را بسیاری از لغات عربی وارد زبان فارسی شده است .

5 . رعایت قافیه و پایبندی به آن موجب می شود که کلمات زائد در شعر گنجانده شود و شاعر ناچار زیبایی شعر را به عیب حشو زایل سازد !

قافیه تنها از سوی منتقدان و مخالفان آن مورد ایراد و انتقاد واقع نشده بلکه موافقان قافیه و برخی از قافیه سازان نیز گاه آن را مخل به حساب آورده اند چنانکه مولوی گفته است :

                    لفظ و قول و حرف را بر هم زنم                   تا که بی این هر سه با تو دم زنم

و در جای دیگر :

                                قافیه شم و دلدار من                         گویدم من جز دیدار من

در اینکه قافیه ( در شعر سنتی ) شاعر را مقید می سازد و مشکلاتی در کار شاعر به وجود می آورد تردیدی نیست ، اما در برابر امتیازات بسیاری که قافیه به شعر می دهد .

(( روشن است که قافیه و بحر سدّ راه و مشکل عظیمی برای بیان هنرمند است و اگر هنرمند شه و احساس خود را می توانست در قالب نثر بیان کند  بهتر ادای معنی می کرد ؛ ولی رمز آفرینش شعر و وجه امتیاز آن در همین نکته است که شاعر توائا و هنرمند ( به معنی واقعی ) آن است که با وجود همین حدود و قیود بیان خود را به بهترین و زیباترین صورت ادا کند ، به طوری که غالباً شعر هنرمندی چون حافظ را اگر بخواهند به نثر برگردانند زیباتر و رساتر از شعر وی نخواهد شد ... ))    

در مورد ارزش و اهمیت قافیه در شعر محققان و پژوهشگران قدیم و معاصر مطلب زیادی نوشته اند . عیدالحسین زرین کوب در (( شعر بی دروغ ، شعر بی نقاب )) می گوید :

(( در قافیه چند خاصیت هست : اول آنکه با تکرار و تراجع اصوات آ کلمه ح ی به کلام می بخشد که در حقیقت موسیقی وزنش را تکمیل می کند و بدین گونه قدرت و تاثیر صنعت عجاب انگیز شاعر را     می افزاید ... خاصیت دیگر قافیه آن است که نظم و ترتیبی به شعر می دهد واجزاء آن را متناسب می کند . ضبط و ربط آنها را آسان می نماید ، وزن و آهنگ را هم تقویت می کند و گویی به قول بعضی فایدة آن سر و سامان دادن است به شعر ... ارتباط قافیه با معنی هم قابل توجه است و مهم . شوتسه ، محقق آلمانی در رساله ای که به زبان آلمانی نوشته شده است سبب زیبایی قافیه را اصل تعدد در وحدت نتیجه می گیرد ، یعنی که بی این تعدد وحدت شعر چیزی نیست جز یکجور یکنواختی تحمل ناپذیر . بعلاوه به اهمیت آن در مساعدت به حافظه نیز توجه کرده اند .... ))   

مؤلف (( موسیقی شعر )) تحقیق جامع و کاملی در زمینة نقش قافیه انجام داده به نحوی عالمانه اهمیت و مقام قافیه را در شعر روشن ساخته است . به طوری که کار هر پوینده ای را در این زمینه آسان کرده است . او با توجه به نظریات ناقدان غرب و تأملات برخی معاصران از راز پیوستگی قافیه با شعر و مقام آن در زیبایی شعر سخن گفته ، نقش مهم قافیه را در پانزده مورد مشخص ساخته است . آنچه در پی می آید اشارة مختصری است به موارد پانزده گانه که تمامی آن مربوط به پژوهشگر مزبور است و از کتاب موسیقی شعر تلخیص شده است .

1 . تاثیر موسیقیایی : قافیه در حقیقت به منزلة دستگاه مولد صوت است زیرا اگر دو غزل با دو قصیده را در یک وزن و یک موضوع اما با دو قافیه مختلف سروده شده است با یکدیگر بخوانیم تأثیر این شعر ها با هم متفاوت خواهد بود و این اختلاف تأثیر ، از اختلاف قافیه هاست که از نظر موسیقیایی هر کدام آهنگ مخصوص به خود دارد .

نکته دیگر در باب جنبة موسیقیایی قافیه این است که در گفتگو معمولی و نثر به آهنگ کلمات توجه نداریم ؛ ذهن فقط متوجه معانی است اما در شعر ، با اینکه هرگز از معانی غافل نیستیم ، از آهنگ کلمات نیز لذت می بریم و این لذت بیشتر در اثر برگشت قافیه هاست و در حقیقت گوش بوسیلة قافیه ها تحریک می شود و احساس لذت و خشنودی می کند .

2 . تشخّصی که قافیه ها به کلمات خاص هر شعر می بخشد : در شعر شاعران هنرمند ، آنها که به تأثیر هنری قافیه توجه داشته اند ، اگر دقت کنیم خواهیم دید که اینان به قافیه به عنوان یک کلمة ساده که برای پایان بندی مصرعها و ات به خدمت گمارده می شود نگاه نمی کرده اند ، بلکه همواره می کوشیده اند که قافیه را از کلماتی انتخاب کنند که در شعر تشخّص و امتیاز دارند و یک کلمة ساده نیستند... ناگفته پیداست که اگر شاعر بخواهد در شعر روی کلمة خاصی تکیه کند ، اگر آن کلمة را در قافیه قرار دهد این تشخّص و برجستگی در حد اعلای خود خواهد بود ... گاهی این تشخّص و امتیاز را در قافیه برای آن ایجاد می کنند که قافیه علاوه بر معنی خود ، از نظر صوتی نیز به ادای مفهوم کمک می کند .

3 .   لذتی که قافیه از برآورده شدن یک انتظار به وجود می آورد : قافیه های پیش در حقیقت نوعی انتظار در خاطر آدمی به وجود می آورد و قافیه های پس از آن این انتظار را بر می آورند . لذتی که از آمدن قافیه در شعر می بریم تا حدودی به همین مسئله پیوستگی دارد ، یعنی در حقیقت لذت برآورده شدن یک انتظار است ...

4 . زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت : یکی از لذتهای دیگر که قافیه به ما می بخشد ، نوعی زیبایی معنوی است که از یک خصوصیت روانی دیگر سرچشمه گرفته و آن عبارت از این است که وقتی کلمات مشابه را در پایان ات می خوانیم یا می شنویم احساس می کنیم که این کلمات در عین وحدت با یکدیگر متفاوت اند و در عین تفاوت وحدت دارند .

5 . تنظیم فکر و احساس : یکی از مهمترین هنرهای قافیه در یک شعر ، تأثیری است که در حفظ وحدت احساس و ح هنرمند دارد . هنگامی که قافیه می آید خواننده یا شنونده به یاد قرینه می افتد و از آن قرینه مطالبی را که با آن پیوستگی دارند ، تداعی می کند و این تداعی باعث می شود که وحدت ذهنی و ح کلی تأملات شاعر به خواننده منتقل شود در این باره قافیه به شخص شاعر این کمک را کرده است که احساسات و عواطف او را به صورت منظم و مرتبی در آورده است ... در حقیقت قافیه عواطف را از پریشانی و بی نظمی باز می دارد و بدان وحدت شکل می بخشد .

6 . استحکام شعر : جایگزین شدن و استواری یک کلمه در قافیه چندان به استواری شعر کمک می کند که اگر بخواهیم تمام کلمات دیگر شعر را پخته و منسجم و استوار جای دهیم و یکی را از این نظر نادیده بگیریم استواری ساختمان شعر از بین می رود ... قافیه به قول مایاکوفسکی (( چفت و بست شعر )) است و این سخن او بسیار سخن دقیق و قابل ملاحظه ای است . قافیه طرح و پیکرة صوری و صوتی شعر را به وجود می آورد و اگر نا استوار باشد مایه ضعف سخن می شود .

7 . کمک به حافظه و سرعت انتقال : اسپنسر در بارة وزن می گوید : وزن وسیله ای برای صرفه جویی در توجه ذهن به شمار می رود و لذتی که از آن حاصل می شود نتیجة آن است که چون کلمات بر طبق ضرب و وزنی معهود و آشنا با هم تلفیق شود ذهن آنها را آسانتر ادراک می کند ... این سخن اسپنسر را در بارة قافیه بهتر می توان مطرح کرد ، زیرا ذهن آدمی با شنیدن یک شعر ، بعد که بخواهد آن را از حفظ بخواند در بسیار موارد از قافیه کمک می گیرد ، یعنی از یاد آوری کلمات هم آهنگ و هم شکل به یاد  جملاتی می افتد که این کلمات در پی آنها بوده اند و ما خود در زندگی خویشتن از این خاصیت قافیه بهره ها برده ایم و می توانیم به عنوان یک راه ساده برای حفظ شعر ها از وجود قافیه های شعر استفاده کنیم.

8 . ایجاد وحدت شکل : یکی از خصوصیات برجستة قافیه تأثیری است که در پیوستن مصراعها و دسته بندی آنها به صورت بند ها دارد ، زیرا صدای نخستین هنوز در گوش ما طنین دارد که صدای دومی – که مشابه آن است – می رسد و این دو یکدیگر را می گیرند . این خصوصیت پیوند دهندگی تنها در مورد مصراعهانیست ، بلکه گاهی بند ها را نیز به یکدیگر پیوند می دهد و از این رهگذر وحدت ساختمانی شعر را حفظ می کند .

9 . جدا و تشخّص مصراعها : قافیه در عین اینکه باعث وحدت مصراعها و ایجاد شکل ترکیبی شعر می شود ، وظیفه مقابل این کار را نیز به عهده دارد . یعنی در عین ایجاد وحدت تمایز و دگرگونی و استقلالی نیز به مصراعها می بخشد .

10 . تداعی معانی : یکی از بزرگترین خصوصیتهای قافیه مسئلة تداعی معانی است زیرا در موارد بسیار شاعر خود را در اختیار کلمات می گذارد تا او را به هر وادی که بخواهند بکشند ... می دانیم که (( هر عنصر نفسانی که به قسمت روشن وجدان بازگردد میل دارد کل ح نفسانی ای را که خود جزء آن بوده در آنجا احیا کند )) یعنی از آمدن هر صورت ذهنی یک مشت صور و ح ذهنی دیگر که همراه آن بوده است . به خاطر آدمی باز می گردد و این موضوع خاصیت طبیعی ذهن انسان است که از هر کلمه مفهومی را و با هر مفهومی یک سلسله مفاهیم دیگر را که بدان پیوستگی دارند تداعی می کند از این خاصیت ذهن کار شعر بیش از هر کار دیگر می توان سود جست .

11 . توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات : یکی از تأثیرهایی که قافیه در ذهن ایجاد می کند مسئلة توجه دادن خواننده است به زیبایی ذات کلمات . بنابر عقیدة schutze وظیفه ای که قافیه در ایجاد زیبایی دارد این است که توجه و فکر ما را به تصدیق و مقایسة کلمات به صورت هر چه بیشتر جلب کند . هگل نیز با عقیده ای مشابه به همین نظر معتقد است که قافیه جنبة فیزیکی الفاظ را از راه جلب توجه ما به کلمات نمایش می دهد ، بی آنکه توجهی به معانی آنها داشته باشیم ...

12 . تناسب و قرینه سازی : بر روی هم هر نوع تناسب و قرینه سازی میان اجزاء پراکنده وحدتی پدید   می آورد که ادارک مجموع اجزاء را سریعتر و آسانتر می کند و همین نکته خود سبب احساس آسایش و لذت می شود و بسیاری از فلاسفه و محققان زیبایی شناسی مانند دیدرو معتقدند که (( تناسب اساس ادراک زیبایی است )) ... ابوریحان بیرونی هم از قدما ، معتقد است که (( نفس آدمی به هر چیز که در آن تناسبی وجود داشته باشد میل می کند و از آنچه بی نظام است روی گردان است و مشمئز . )) 

13 . ایجاد قالب مشخص و حفظ وحدت : کلمات یک شعر همین کلمات سادة زبان هستند که در اثر نوع گزینش و پسند شاعر و ح ترکیبی آنها با یکدیگر آنقدر برجستگی و تشخّص پیدا می کنند که خواننده تصور می کند . در جایی که باید زبان نرم شود قافیه نیز بیش از دیگر کلمات – چنین شکلی به خود       می گیرد و در جایی که باید درشت باشد به گونه ای دیگر چهره می نماید و در هر مجالی که شاعر سخن    می گوید قافیه برای او قالب خاص سخن می آفریند و در هر قسمت وحدت و آهنگ گفتاری او را حفظ    می کند ....   

14 . توسعة تصویرها و معانی : مارمونتل می گوید : لذتی که که از قافیه حاصل می شود نتیجه روشنی و زیبایی است که قافیه در کار بیان شعر می بخشد و این سخن درستی است زیراکه می توان قافیه را به نوعی ترانسفورماتور الکتریکی تشبیه کرد . اگر کلمات و مصراعها را به صورت رشتة سیمی تصور کنیم که احساسات و عواطف و شه های شاعر را از خود گذرداده به خواننده منتقل می کنند قافیه را باید به منزلة یک ترانسفورماتور به حساب آوریم که در هر فاصله ای مجموعه ای از احساسات شاعر را به خواننده    می رساند و در هر قسمت آنچه را که از بخش اول باز گرفته تقویت می کند و با قسمت اخیر می آمیزد ...

15 . القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات : این خصوصیات قافیه همة شعرها نیست . اما قابل توسعه و گسترش است در بسیاری از شعرها قافیه علاوه بر ادای وظیفه هایی که گفتیم از نظر صوتی ترسیم مفهوم شعر است . اگر موضوع شعر ح ندبه و فریاد کشیدن باشد قافیه نیز این ح را از نظر صوتی نمایش می دهد و این چیزی است ورای جنبة موسیقیایی قافیه و یا گوشة مشخصی است از همان که جای دقت و گسترش بسیار دارد .

این بود خلاصه ای از آنچه (( موسیقی شعر )) در زمینة نقش و مقام قافیه در شعر نگاشته است .

قافیه در شعر نو وجود دارد ، اما از نظم و ترتیب و اصول دقیق شعر سنتی برخوردار نیست و شاعر زامی به آوردن آن در پایان مصراعها یا ات ندارد بلکه در هر کجا که مناسب بداند آن را مورد استفاده قرار می دهد . برای تشریح چگونگی قافیه در شعر نو بهتر است از زبان نیما صحبت کنیم . بنیانگذار شعر نو در موقعیتهای مختلف از قافیه و کاربرد آن در شعر نو وهمچنین ارزش و اهمیت قافیه سخن گفته است . او   می گوید :

(( قافیه در نظر من زیبایی و طرح بندی است که به مطلب داده می شود و موزیک طبیعی کلام را درست  می کند ... قافیه مقید به جمله خود است ؛ همین که مطلب عوض شد و جملة دیگر روی کار آمد قافیه به آن نمی خورد .)) 

(( قافیه مال مطلب است ، زنگ مطلب است . مطلب که جدا شد قافیه جداست . در هر دو مطلب اگر دو قافیه شد ، یقین می دانم مثل من زشت خواهی دانست . قدما این را قافیه می دانستند ولی قبول این مطلب بیذوقی است . برای ما ، که به طبیعت کلام دست به هم می دهیم ، هر جا که مطلبی است در پایان آن قافیه است . دو کلمه از حیث وزن و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه را به هم می دهند . فراموش نکنید وقتی که مطلب تکه تکه و در جملات کوتاه کوتاه است اشعار شما حتماً باید قافیه نداشته باشد . همین نداشتن عین داشتن است و در گوش من لذت بیشتری می دهد . ))  

(( شعر بی قافیه آدم بی استخوان است ... قافیه بندی ، آن طور که من می دانم و زنگ مطلب آن را اسم   می گذارم ، بسیار بسیار مشکل است و بسیار بسیار لطیف و ذوق می خواهد . قافیه غلام شاعر است نه شاعر غلام قافیه و من قافیه را بردة خویش ساخته ام . )) 

(( قافیه باید زنگ آ مطلب باشد . مطلب که جداشد قافیه جداست ... لازم نیست قافیه در حرف روی متفق باشد ، دو کلمه از حیث وزن و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه را به هم می دهند . )) 

(( قافیه یک موزیک جداگانه از وزن برای مطلب است . شعر بی قافیه خانة بی سقف و در است . ))  

(( اگرقافیه نباشد چه خواهد بود ؟ حباب تو خالی ! شعر بی قافیه مثل آدم بی استخوان و وزن بی ضرب است. به حسب ذوق و پس از کار زیاد خودتان می توانید پیدا کنید کجا خواننده منتظر قافیه است . هر که این انتظار را شناخت قافیه را شناخته است . ))

چنانکه دیدیم بنیانگذار شعر نو می گوید : (( شعر بی قافیه آدم بی استخوان است )) و در جای دیگر : (( شعر بی قافیه خانة بی سقف و در است . )) سخن نیما را اگر به بیان دیگر بازگو کنیم باید بگوئیم : (( شعر بی قافیه شعر نیست زیرا آدم بی استخوان آدم نیست و خانة بی سقف و در خانه نیست . )) 

استناد به سخن نیما در مورد قافیه و نیز توجه او به وزن در بسیاری از شعرها به معنی طرفداری از استمرار اسلوبهای کهن و رعایت وزن و قافیه به شیوة سنتی نیست . هرگز نمی توان انکار کرد که نوآوری و ایجاد تغییر و تحول در شعر فارسی نیاز زمانه بود و ظهور شعر نو و شاعران نو گو به شعر فارسی طراوت و تازگی بخشید . تداوم شعر به یک شیوه و یک شکل و تکرار مضامین گذشته در طول مدتی بیش از هزار سال خسته کننده و ملال آور بود .

اگر نیاز زمانه نبود چگونه شعر نو در برابر شعر پر اقتدار کهن یارای خودنمایی داشت ؟

در ضرورت نوآوری و وم تغییر و تحول در شعر فارسی به اندازة کافی سخن گفته شده و ظهور صدها شاعر نوگو و ارائه اشعاری زیبا به شیوة نو جایی برای انکار این شعر باقی نگذاشته است . اما در چگونگی شعر نو و معیارها و ضوابطی که آن را مشخص می سازد سخن بسیار است .

همزمان با نیما و بعد از او گروه بیشماری به عنوان شاعر نوگو در عرصة شعر ظاهر شدند و به زعم خود اشعارشان را در رو مه ها و مجلات و دفترها و دیوانهای گوناگون منتشر ساختند . برخی بدون استحقاق ، تنها به لطف همفکران و دوستان رو مه نگار به نام و شهرتی دست یافتند . در ساخته های آنها اثری از تازگی ، زیبایی لفظ و زیبایی معنی نمی توان یافت اما ملاحظات عقیدتی و همفکری و دوستی ، آنان را به شهرت کاذب رسانید .

نیما خود از این مدعیان نوگویی و ساخته هایشان در رنج و غذاب بود و می گفت :

((نمونه ها ی تازه ترین شعرهای ما نشانة نموداری از شک و تردید و ندانم کاری و کارهای بی نظم و از پیش خود است . چون اساس کار از روی هوسناکی است و کمتر از روی واقعیت و وم و حالی شعر گفته می شود کمتر از روی واقعیت و وم و حالی هم گوینده پی جوی مصالح و وسایل کار خود است ؛ در صورتی که ما آغاز می کنیم و در آغاز به کار نقصان بیشتر است و به دانستن راه و تجربة دیگران

 مشاهده متن کامل ...
متن نوشته های عاشقانه و بسیار زیبا ( سری جدید )
درخواست حذف اطلاعات

متن نوشته های عاشقانه و بسیار زیبا ( سری جدید )

جملات عاشقانه و زیبا, جدیدترین اس ام اس عاشقانه

یک صبح از خواب می پریم وُ
کنارِ دست مان
جای ی هنوز گرم است!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

مهربانا ….
دیـــــوانه را
محبت عـــاقــــل مــى کـــند
مـــا را ولـــى …..
محبت تـــــو
دیـــــوانه مــــى کـــــند ….

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

متن های عاشقانه

ما هیچ وقت به هم نمی رسیم
همیشه سوزنبانی هست
که به وقتِ رسیدن مان
خط ها را عوض کند!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

چه جشنِ باشکوهی ستْ میانِ ستاره ها
انگار به ناشُکریِ زمین
تو را به آسمانْ بُرده استْ خدا

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

فیزیـــــک بــعـــدها ثـــابـــت مـــی کـــنــد
در روزهــــای بــــــارانـــی
جــــای خـــالــی آدم هــــا
“بــــــــــــــزرگتر” مـــی شود…

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

چه از تو دورم کرده اند کلمات!
کاش جای این همه شعر
فقط نوشته بودم:
دوستت دارم!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

جدیدترین اس ام اس عاشقانه

میانِ قابِ ع
لب خندِ تو خالی ست
کی می رسی
میوه ی نارسِ پاییز؟!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

پیام کوتاه عاشقانه

بخند
ساحل دل من کمی موج می خواهد. موج خنده هایت
تا بهم ریزد تمام نظم شن ریزه ها را

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

پیامک عاشقانه

راه می روم
و شهر
زیر پاهام تمام می شود.
تو،
هیچ کجا نیستی!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا

میگفتی منـو تو
به عشـــق هـم زنـده ایـم
دلـم تنـگ میشــه حتـی واسه صــدات
که پشــت گوشــی میـگفتـــی:
الــــو زندگیـــــــم

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

تو دلت سفر می خواست
من، نه
ولی حالا هر غروب
مرا به سفرهای دور می برند دُرناها…

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

زیباترین اس ام اس های عاشقانه

به سلامتی عشق های یک طرفه
سختی زیاد داره ولی سرشار از امیده
امیده های هرچند الکی ولی زنده

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

متن های عاشقانه

سفر از چشم های تو مَحال بود
که ممکن شد
مرگ که دیگر محال نیست!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ما فقط به هم فکر می کنیم:
تو، پشتِ میزِ کافه ای در پاریس
من، پشتِ پنجره ی اتاق َم در تهران،
و هیچ پلی برای به هم رسیدن نیست
مگر عشق
که سال به سال دارد پیرتر می شود!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

جدیدترین اس ام اس عاشقانه

به خیالِ تو اعتباری نیست
گاهی هست، گاهی نیست.
باید
با خیال خودم سفر کنم!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

پیام کوتاه عاشقانه

مرزها
زبانِ فاصله را نمی فهمند.
هرچه دورتر می روم
نزدیک تر می شوی

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

به احترامِ هر قطاری که از راه می رسد
کلاه برمی دارد از سر
مردی که سال هاست
قطاری دل اَش را بُرده است!

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

این جا، هوا سوزِ غریبی دارد
و بوی سردِ کافور
دهانم را تلخ می کند.

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

متن های عاشقانه

بهار تابستان پاییز زمستان
همه قراردادی هستند
وقتی که گرمی دستانت و نسیم صدایت هست
هر روز من بهاریست

جملات عاشقانه، جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و احساسی

نبودن هایی هست
که هیچ بودنی
جبرانش نمی کند
انی هستند
که هرگز تکرار نمیشوند
و
تو همانی هستی که
هیچ جای خالیت را پر نمی کندمشاهده متن کامل ...
نقد شعر
درخواست حذف اطلاعات

شماره ی نوشته : ۶ / ۴

احسان طبری

درباره ی نقد شعر

( چه گونگی نقد شعر نو )

طی سال های اخیر درباره ی شعر و نقد شعر کهن و شعر امروزی در کشور ما کتب و رسالات فراوانی نوشته شده است.

یکی از جالب ترین کتب در این میانه صور خیال در شعر فارسی از شفیعی کدکنی است. در کتاب ذکر شده ابتدا این صور خیال مورد بحث نظری بسیار وسیع قرار می گیرد و سپس بر شعر فارسی از آغاز قرن سوم هجری تا قرن ششم هجری (دوران معزی و لامعی و ارزقی) انطباق می یابد و امید است این بررسی که گویا مجلدات متعددی را در بر خواهد گرفت ادامه یابد. ما این کتاب را از آن جهت در مقدمه ی سخن از کتب مربوط به شعر ذکر کردیم که صرفنظر از بیان تئوری و در آمیختن تحقیق تاریخی با تحلیل و استنتاج منطقی، خواننده را با منابع بسیار وسیعی در فارسی و عربی درباره شعر و نقد الشعر یا عیار الشعر مانند آثار فلاسفه بزرگ ایران و عرب (از قبیل ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصیر) و انی ک صرفن به مسایل فنی و ذوقی شعر و نثر هنری عربی پرداخته اند مانند تفتازانی صاحب مطول و جرجانی صاحب اسرارالبلاغه و ابن سنان صاحب سرالفصاحه و ابن قتیبه صاحب الشعر و الشعرا و مرزوقی صاحب شرح حماسه و دیگران آشنا می کند و مایه ی ادبی و تحقیقی به خواننده می دهد و بسیار کتاب پر مطلب و پر شه است.

آقای کدکنی کتاب دیگری نیز در زمینه ی مورد بررسی ما دارد یعنی کتاب موسیقی شعر که آن را در جوانی نوشته ولی اخیر به چاپ رسیده است. در آستانه ی شرکت در این مجلس بار دیگر چاپ تازه تر دو جلد کتاب طلا در مس رضا براهنی و صور و اسباب در شعر امروز ایران اسماعیل نوری علاء را خوانده ام که مستقیمن به شعرا و شعر امروز اختصاص دارد. در سابق کتاب شعر بی دروغ، شعر بی نقاب عبدالحسین زرین کوب را خوانده بودم که آن نیز بحث مشبعی از دیدگاه فرهنگ ایرانی و ی ایران درباره ی شعر بطور اعم و نیز شعر امروز است. زرین کوب در کتاب یادداشت ها و شه ها نیز بخشی از کتاب را به مسایل مربوط به ماهیت شعر و نقد شعر در اروپا و نقد شعر در ایران اختصاص داده است که سودمند است و از جمله در آن شعر سره یا شعر ناب (poésie pure) شاید برای اولین بار مورد بحث قرار می گیرد.

از آثار دیگری که اینجانب با آن ها آشنا هستم شعر و سیاست رساله ی کوچک ولی شمندانه ی ناصر پورقمی و از شعر گفتن اسماعیل خوئی است که طی آن دو قطعه ملخص از آثار ایمانوئل کانت و مارتین هایدگر درباره ی شعر نیز به صورت ترجمه گنجانده شده است. کتاب محمد حقوقی بنام شعر نو از آغاز تا امروز ـ بررسی اشعار شاعران امروز را از ١٣۰١ تا ١٣۵۰ در بر می گیرد یعنی در واقع آقای حقوقی بحثی را آغاز کرده است که کتاب با ارزش یحیی آرین پور از صبا تا نیما در آستانه اش متوقف شده است.

حقوقی در کتاب خود تاریخ مختصر ۵ دهه شعر نو و تفسیر برخی اشعار و نمونه ی آن ها را با هم یکجا مطرح کرده است. یعنی کتاب او چند وظیفه را با هم انجام می دهد و بطور عمده جنگی از منتخبات اشعار نو پردازانه با مراعات سلیقه ی مؤلفان اشعار است. همچنین با کتاب جالب و منظم حمید زرین کوب بنام چشم انداز شعر نو فارسی آشنا شده ام.

با وجود این تالیفات متعدد گاه خوب و بسیار خوب، وقت آن رسیده است که بر پایه و ملاک اجرای یک بررسی تاریخی ـ منطقی درباره ی تکامل شعر نو در ایران، اثر تفصیلی ـ تحلیل بزرگی نوشته شود که به تر است کار جمعی باشد تا متضمن اطلاع، قضاوت و فرهنگ هر چه سرشارتری در این موضوع شود، زیرا به اندازه ی کافی زمان گذشته است که بتوان منظره را دید و درباره اشخاص و آثار و مسایل نظر داد، به حد کافی مصالح تحقیقی بررسی های بزرگ و کوچک خوب جمع شده است که بتوان این وظیفه را انجام پذیر دانست.

کتبی که درباره ی ماهیت شعر و هنر و بویژه شعر امروز نگاشته شده باز هم بیش از این هاست. ما از کتبی نام برده ایم که خوانده ایم یا با آن ها آشنایی یافته ایم. متاسفانه تاکنون با سبک شناسی دینامیک آریان پور و پست و بلند شعر نو خانلری آشنا نشده ام. با آن که کتب دیگر این مؤلفان را درباره ی هنر یا شعر خوانده و بهره برده ام. مسلمن این فهرستی است بسیار ناقص ولی همین اندازه نشان می دهد که دانش ایرانی ما درباره ی شعر و نقد شعر در کار زایش است و در این دانش هم اکنون استفاده ی وسیع از منابع مختلف گوناگون شرقی (مثلن از العمده ابن رشیق در محاسن شعر و آداب آن گرفته تا منابع غربی مانند بحث مارتین هایدگر فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی درباره ی ماهیت سرشت شعری در نزد شاعر آلمانی هولدرلین) انجام گرفته است.

اشکال ما در همین جاست که ما یک فرهنگ جهانی داریم و یک فرهنگ ملی خودمان که با فرهنگ ی و عربی در دوران هزار سال اخیر جوش خورده است.

نه تنها رشته هایی از علوم انسانی و اجتماعی و اصناف هنر، بلکه حتا، رشته هایی از علوم طبیعی نیز باید در کشور ما با نوعی درآمیزی متناسب و معقول م ن این دو رشته ی فرهنگ انجام گیرد و به همین جهت پژوهندگانی مانند آریان پور، شفیعی کدکنی وعبدالحسین زرین کوب و خانلری که در کنار فرهنگ جهانی به فرهنگ خودی نیز نظر داشته اند (صرفن از جهت اسلوبی) در جاده ی ثمر بخش تری حرکت کرده اند و نسل نوین روشنفکران انقل نیز باید این دوچهرگی را بیاموزند. ما باید نسلی سخت کوش و بسیار ش و پرخوان باشیم و به تنوع طبیعی بسنده نکنیم و بنا به اصطلاح شادروان دهخدا "شدت عمل ایرانی" را بار دیگر در تاریخ بارز سازیم.

در دوران رژیم گذشته، بحث های داغ مربوط به شعر امروز در مطبوعات ادواری آن ایام می شده که در پس بعضی از آن ها سیمای کریه ساواک مشهود بود. اینجانب این بحث ها را نیز تا آن جا که دستم می رسیده دنبال می کرده ام. برخی از آن ها به علت لحن گزنده اش مرا نا سند می ساخت و در نوشته های خود این نا سندی از شیوه ویرانگر انتقاد را بارها یاد کرده ام. می گویند زبان نیز از تپانچه قتال تر است. در قرون وسطی این نوع زبان تیزی را "فصاحت کلبی" می نامیدند و می گفتند اگر چه ممکن است ی در این فن شخص بزرگی باشد ولی خود این فن فن کوچکی است.

روشن است که من در این جا وقت دوستان را برای اظهار نظر درباره ی شاعران جداگانه نمی گیرم. هم به این دلیل که در این زمینه نوشته ها کم نیست. هم به این دلیل که به آثار هر شاعری و به هر شعر جداگانه ی وی باید مستقل برخورد کرد. به ویژه آن که برخی شاعران ما آثار متعدد دارند و سبک هنری محتوای فکری آن ها در عمر شاعری شان تحولاتی را از سر گذرانده است. درباره ی برخی از شاعران معاصر این سعادت را یافته ام که به طور پراکنده ای اظهار نظرهایی کرده ام. هر شعر خوب یک کتاب کوچک است که به شکل فشرده، شه و احساس شاعر را درباره ی واقعیت معین منع می کند و گشودن این کلاف کار ساده ای نیست.

لذا خود را در این گفتار مقصور می کنیم به بیان برخی شه ها درباره ی نقد و تفسیر شعر به عنوان شاخه هایی از ادب و شناخت هنری و نیز اشاراتی به ملاک های عینی یک نقد با محتوا و مستدل، و این که نقد نباید سمت ذهنی ستایشی یا نکوهشی عبث پیدا کند و ضرور است که برای خوانندگان و خود شاعر سخن او مقنع و عینی و ملموس باشد، زیرا نقد اگر تا حد طرح مسایل نو و آموزنده و تفکر وادارنده بالا نیافرازد و فرانیازد، یک رشته ی معرفتی و یک نقد آفریننده نیست.

جریان نوآوری پنجاه سال اخیر در شعر فارسی، در تاریخ کهن کشور ما در دوران های مختلفی، نظایری داشته است.

به عنوان مثال میر شیر علی لودی درکتاب خود مرآت الخیال می گوید که شاعران طرفدار سبک هندی در دوران شاهان صفوی در ایران، و پادشاهان گورکانی در هند روش خاص غزل گویی خود را "تازه طرزی" یا "خیال بندی" می نامیدند و موافق مطالب این کتاب و کتب دیگر تازه طرزان آن عصر با شاعران سنتی کهن، نوعی روش مقابله و مکابره نیز داشته اند. چون آن که بعدها یعنی از اوا صفویه و بازگشت به سبک های کهنه به نوبه ی خود انتقاد شدید از سبک هندی باب شد و البته هم انتقاد شاعران سبک هندی از سبک کلاسیک گذشته و هم انتقاد طرفداران بازگشت ادبی به سبک هندی، دارای پایه ی مقنع نیست و اغراق آمیز است. در جهان و زندگی یک نظام موسیقی وار از زیبائی وجود دارد که شاعر آن را به انحا مختلف صید می کند و در زبان عصر خود می گنجاند و نمی توان تحول سبک دید و تعبیر شعری را در ادوار مختلف عجیب دانست. به قول شاعر معاصر سهراب سپهری که چون این روزها با مجموعه آثارش آشنائی یافتم از او در این سخنرانی باز هم یاد خواهم کرد:

چرا مردم نمی دانند

که لادن اتفاقی نیست.

زمانی در جلسه ای از اینجانب پرسیده شد که آیا دهه های اخیر را دوران اعتلای ادب منثور و منظوم فارسی می شمرم و وقتی سئوال کننده جواب مثبت شنید که آری چون این است، گویا نا سند شد و این را شاید امتیازی به آن نظامی دانست که در نظر همه ی ما به علت خصلت ضد ملی و ضد دمکراتیک حاد خویش به شدت محکوم است. باید توجه داشت که هر عملی که در جامعه می شود نمی توان و نباید به حساب رژیم مسلط و طبقه ی حاکم گذاشت. جامعه ی ما گاه کاملن علارغم استبداد پهلوی کارهای فراوان کرده اند. شعر نوپردازانه نیز یکی از پناهگاه های روح طغیانی جامعه بوده است و این واقعیتی است که شعر و نثر فارسی طی قریب صد سال اخیر روی هم، در جاده ی اعتلاست و از آن جمله در شعر نوپردازانه در دهه های اخیر انی مانند: نیماـ رائی ـ سایه ـ شاملوـ سهراب سپهری ـ ناد ور ـ محمد زهری ـ کوش آبادی ـ کیومرٍث زاده ـ اسماعیل خوئی ـ م. سرشک (شفیعی کدکنی) ـ فروغ فرخزادـ ژاله اصفهانی ـ ـ طاهره صفارزاده ـ اخوان ثالث ـ آینده (شاهرودی) ـ رویایی ـ سپانلو ـ مفتون ـ منوچهر نیستانی ـ محمد علی ی ـ شرف الدین اسانی ـ محمود کیانوش ـ غلامحسین متین ـ منوچهر آتشی ـ منوچهر شیبانی ـ منصور اوجی ـ نصرت رحمانی ـ احمد رضا احمدی ـ محمد خلیلی ـ اصلانیان ـ سیروس نیرو ـ جلال سرفراز ـ فریدون مشیری ـ م. آزرم ـ گرمارودی ـ نصرت الله نوح، و برخی دیگر پدید شدند. در این جا از شعرای کهن پرداز یا سنت گرای این دوران نامی نبرده ایم نه به علت آن که گویا آثار آن ها را آثار هنری نمی شمریم به صرف این که کهن پردازانه است! ابدن ! در میان شعرای سنت گرای دوران اخیر شاعرانی مانند ملک الشعرای بهار ـ ادیب پیشاوری ـ ادیب نیشابوری ـ ادیب الممالک فراهانی ـ پروین اعتصامی ـ دهخدا ـ فرخی یزدی ـ ایرج میرزا ـ میرزاده عشقی ـ عارف ـ لاهوتی ـ شهریار ـ رشید یاسمی ـ نظام وفا ـ ی فیروزکوهی ـ وحید دستگردی ـ پژمان بختیاری ـ حبیب یغمائی ـ پرویز ناتل خانلری ـ فریدون توللی ـ حمیدی ـ رهی معیری ـ افراشته ـ ابوالحسن ورزی ـ رعدی آذرخشی ـ گلچین گیلانی ـ نایینی ـ خلیل سامانی ـ علی اشتری ـ صورتگر ـ سرمد ـ فضل الله گرکانی و بسیاری دیگر پدید شده اند که برخی از آنان در تاریخ شعر معاصر جایگاه محکمی دارند و حتا در پیدایش نوپردازی معاصر نیز موثر بوده اند و برخی از آنان شعرای "مرزی" نوپردازی و کهن پردازی هستند. ولی در این گفتار بحث ما بیش تر نقد شعر نوپردازانه است.

دوستان محترم مرا عفو کنند اگر این فهرست اسامی به هیچ وجه مرتب و ابدن کامل نیست و نیزتوجه کنند که در پایه ی این نامبردن ها ملاحظات و اجتماعی را نگنجانده ایم و نمی توانیم هم بگنجانیم . انی که شاعر و هنرمندند به هر جهت شاعر و هنرمندند ولو آن که به سبب تباهی یا در اثر گمراهی مروارید خود را در پای بت های نابرازنده ای ریخته باشند. به هر جهت شاعر بودن را از آنان نمی شود واستاند. به قول آهنگ ساز معروف روس روبن شتاین، در دوران تسلط اشرافیت سلطنتی وقتی با ناز و تکبر والا گوهران کاخ رومانف روبرو می شد، می گفت «قادر نیستم خداوند عالم باشم، به شاهزادگان نیز ارجی نمی نهم، ولی هنرمند هستم.» به هر جهت انی هنرمند هستند و این را از آنان نمی توان گرفت. قضاوت اجتماعی درباره ی آنان که حتمن ضرورت دارد نمی تواند جای قضاوت هنری را بگیرد والا در ادبیات بزرگ ما نام بسیاری از مدیحه گویان را باید به فراموشی سپرد و این کاری روا نیست.

در همین دوران مورد بحث ما موازی با شعر ، نقد شعر نیز تحولی را در جهت غنا کرد.

نقد در کشور ما رشته ی جوانی است و عیب نقد معاصر ما گاه در ذهن گرایی آن و گاه در کلی گویی ها و اظهارات زیبا ولی اثبات نشده و گاه در لحن و شیوه آن است. با این حال هم انی که نام بردم و هم انی که کارشان تنها نقد نیست، ولی گهگاه نقدی نوشته اند و هم نقادان کم تر معروف، نقدهای فکر شده و آموزنده ی کمی ننگاشته اند و نباید ناسپاس بود و خدمت آنان را در این زمینه ی حساس و دشوار که دقت و جسارت می طلبد، نادیده گرفت.

در کشور ما انقل بزرگ رخداده و عصری نو آغاز می شود و گمان می کنم در این عصر، ما دیگر نباید به ذهن گرائی اعم از مثبت یا منفی، به احکام ادعایی بدون اثبات، به مصطلاحات و معقولات عاری از تعریف علمی، به بررسی های خالی از انتظام منطقی، به جدل، به جانشین تفسیر های دل بخواه به جای نقد خبره و منطبق بسنده کنیم. نقادی کاری است بسیار دشوار و اگر تخیل نقاد از جهت آفرینش یک اثر ادبی گاه از شاعر پائین تر است، از جهت آشنایی به فن و تاریخ شعر، به درون بافت و نسج فکری شعر، باید از او در مقام بالاتر قرار داشته باشد تا بتواند صرافی کند. تاریخ کشورهای باختر نشان می دهد که نقادان بزرگ مانند هردر ـ سن بو ـ لابرونیتر ـ بلینسکی ـ دابرولیوبف ـ ستاسف (نقاد موسیقی) و غیره چه نقش موثری در تکامل هنری کشورهای خود داشته اند.

به نظر اینجانب نقاد شعر، امروز اگر می خواهد از مواضع عینی به موضوع نقد برخورد نماید باید نظر خود را درباره ی نکات زیرین یعنی آن چه که ما آن را ملاک های عینی نقد می نامیم، روشن کند:

١) درباره ی زبان

شیوه ی واژه گزینی و چفت و بست کلام شعری و درجه ی بلاغت و فصاحت آن، درباره ی نوع زبان اثر هنری (مانند کهن بودن یا عامیانه بودن، یا ترجمه وار بودن، نوآورانه بودن زبان و مقولاتی از این قبیل).

۲) درباره ی صور و تع ر و کنایات و استعارات و تشبیهات شاعر

که تار و پود زبان شعری از آن بافته شده است و تعیین حد نوآوری و خلاقیت شاعر در این عرصه ی خاص. زبان شعر مانند زبان هر هنری تصویری است و اگر شاعری از این بابت تنگدست باشد، به مقام خود نرسیده است. این که برخی از نوعی "رستاخیز زبانی" شاعر سخن گفته اند، نیز کلام در خورد دقتی است و باید تعریف این مقوله را دریافت.

٣) درباره مضمون فکری شعر

که سمت و رس و پیام شعر را روشن می کند و نقش اجتماعی آن را قوت می بخشد.

۴) درباره شکل شعر

از جهت تکنیک و فن، مانند آن که شعر سنتی عروضی است یا شعر هجایی است. شعر موزون است یا شعر بی وزن است. شعر خلقی است یا شعر مثلن برای ک ن است و غیره و این که شعر سروده شده در شکل منطبق خود قرار دارد یا نه و آیا موازین شکل گزیده ی خود را مراعات کرده است یا نه.

۵) درباره ی شیوه تالیف و ترکیب (یا کومپوزیسیون) شعر

یعنی این که چه گونه آغاز می شود و چه گونه انجام می گیرد، اطناب و ایجاز در آن چه گونه است و تناسب اجزای آن با هم چیست.

۶) درباره ی نوع شعر

مانند: حماسی، غنایی، طنزآمیز، روایی، تعلیمی، رثاء، توصیفی و امثال آن و این که آیا شاعر توانسته است مطالبات و مقتضیات نوع شعر را مراعات کند یا از عهده برنیامده است.

۷) درباره ی موضع اجتماعی و جانبداری و خلقیت شعر

و این که شعر دانسته یا ندانسته به کدام نیروهای تاریخی خدمت می کند و دارای چه رس ی است.

۸) درباره ی درجه ی ابتکار و اختراع شاعرانه، تقلیدی یا ابداعی بودن شعر.

اما نکته ی مربوط به رس شعر که یاد شد، نکته ایست بس مهم که درباره اش می خواهیم بیش تر توضیح بدهیم: این که مارتین هایدگر در بررسی شعر هولدرلین (به ترجمه ی اسماعیل خوئی در کتاب از شعر گفتن) می گوید شاعر در فاصله ی بین خدایان و مردم در زمانی می زید که خدایانی گریخته اند و خ دارد می آید (یعنی در زمان نیاز) و یا این که ایمانوئل کانت در کتاب خود به نام نقد داوری می گوید شعر بازی سرگرم کننده خیال است که چیزی را به خواننده می دهد که وعده نکرده است و از دادن چیزی که وعده کرده است عاجز است، باید گفت حرف های به ظاهر ژرفی است که غالبن محتوای جدی آن کم است.

بررسی تاریخ شعر جهان و ایران مطلب را طور دیگری نشان می دهد. این بررسی عملکرد فرهنگی عظیم شعر و مسئولیت آگاهانه یا ناخود آگاه آن را برملا می سازد.

به احتمال قوی به این اجزای هشتگانه باید نکاتی را افزود یا از آن کاست ولی گویا مطلب در همین حدودهاست.

انتقاد باید سازنده و آفریننده باشد یعنی باید بتواند انتقاد را تا حد طرح مسایل اصولی در گستره ی انتقاد (و در مورد ما در گستره ی شعر) اوج دهد. بتواند به رویش و تکامل موضوع انتقاد کمک کند. تئوریسین های مترقی بسنده به انتقاد منفی را انتقاد می کنند. آنان می گفتند: انتقاد خطا هنوز به معنای غلبه بر خطا نیست، انتقادی که ضرورت تاریخی موضوع مورد انتقاد را نبیند و شیوه ی غلبه بر نارسایی را نیابد، ناچار به چند خطاب خشم آلوده بسنده می کند و اکتفا می ورزد. انتقادی که راه نشان ندهد، عقل و قریحه را به تکال واندارد و جهت اثباتی را روشن نسازد، انتقاد سازنده نیست، ایراد گیری پوچ و ویرانگر است. در این جا عجز ناقد بروز می کند که می داند چه نباید کرد ولی نمی داند چه باید کرد. چون این نقادی نمی تواند پرورنده و سازنده و ره گشا باشد.

شاعر معروف معاصر شوروی میخائیل سوه تلف درباره ی ضرورت ابداع حتا در بیان شه های کهنه و عادی در شعر سخنی دارد که قبل از خاتمه ی این بحث ذکر آن را سودمند می دانیم. وی می گوید: «از چه باید ترسید؟ از ج ضرب! شما که نه نه تا می شود هشتاد و یکی را اختراع نکرده اید؟ شما که «وطن را باید دوست داشت» را اختراع نکردید. ولی باید آن را طوری عرضه دارید که نو باشد والا مانند ی خواهید بود که دوچرخه چوبی می سازد و حال آن که بیچاره خبر ندارد که دوچرخه آهنی مدت هاست وجود دارد.... این نوگویی کهنه همان چیزی است که برشت آن را "غریب سازی" (یا verfremdung) می نامد و در فرانسه "فاصله گذاری" ترجمه کرده اند یعنی بیان یک حادثه مانوس و عادی به نحوی که باز هم حیرت و کنجکاوی را برانگیزد. تمام شاعران بزرگ ما وقتی نیک بنگرید به ندرت حرف تازه ای زده اند. ولی آن را به شیوه ای گفته اند که گیراست و حیرت و آفرین بر می انگیزد. حافظ وقتی که می خواهد بگوید «نباید دروغ گفت» می گوید:

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

این امر سبک و زاویه دید خاص شاعر را به وجود می آورد که بدون آن، او در رنگ خا تری مقتدیان و تکرار کنندگان (یعنی اپیگون ها) گم و گور می شود. به سخن زیبای خسرو که گویی در خطاب به تکرار کنندگان کار دیگران می گوید:

«گویی: "دم اوست مرده را زیست"

آن زان وی است، زان تو چیست؟»

به این امر که شاعر باید نوگو و طرفه گو باشد تا بتواند تاثیر بخشد قدما توجه کامل داشتند بهمین جهت می گفتند «احسنه اکذبه» یا به ترین شعر دروغ ترین آن هاست که به معنای شگرف ترین است. ابن سینا از نقش ضرور به شگفت آوردن شعر سخن می گوید و خواجه نصیرالدین طوسی برآنست که روح انسانی از امری که به اصطلاح او «مغافصةً» یعنی به ناگهان به او برسد منفعل و متاثر می شود و نیز می گوید "محاکمات" یعنی روایتگری، هنری لذیذ است حتا اگر در ظاهر روایت از امور زشت و کریه سخن در میان باشد. زیرا امری غریب را برای شنونده به کمک خیال مجسم می سازد و تخیل هر چه قوی تر لذت بخش تر. اجازه می خواهم گریزوار، چیزی از فیه مافیه مولوی بخوانم که البته او در متن فکری دیگری گفته ولی در وصف خیال سازنده ی هنری که صورت آفرین و چهره پرداز است صدق می کند. مولوی می نویسد:

«خیال، خود این عالم است آن و معنی، صد چو این پدید آورد، بپوسد، اب گردد و نیست شود و باز عالم نو پدید آرد.... ی خانه ای در دل برانداز کرد. خیال بست که عرضش چندین باشد و طولش چندین باشد. صفه اش چندین و صحنش چندین. این را خیال نگویند که آن حقیقت (یعنی خانه) از این خیال می زاید و فرع این خیال است.» (فیه ما فیه چاپ فروزانفر، ص ١۲۰)

تخیل آفریننده ی هنری و تخیل آفریننده ی علمی یا فنی دارای منشا روحی واحدی هستند. در نمایش "سی زوئه بانسی مرده است" که هفته ی پیش ما آن را به کارگردانی آقای رکن الدین خسروی در همین اطاق کوچک تماشا کردیم. نقش خیال چهره پرداز هنری، خیلی قوی دیده می شد. مثلن جایی که بونتو (bonto) دوست انقل سیزوئه (cizue) برای او سعی می کند نشان دهد که اگر او شناسنامه ی معتبر یک سیاه کشته شده را بگیرد و مال خودش را که مهر باطله خورده، بسوزاند، چه گونه شخصیت به کلی تازه ای که قدرت حیات در یک شهر بزرگ دارد به دست می آورد والا باید چهل فرسخ عقب گرد کند به ده کوره ی خود بازگردد. سی زوئه با چشمان به قول هدایت رک زده خود در فضای مبهم خیره می شود های خیال را می بیند. تجسم این ها او را قانع می کند که واقعن برای آن که زنده بماند بار دیگر خودش نباشد و باید زنش با او دوباره ازدواج کند. آتول فوگار با استفاده از تصویر "شناسنامه" تمام ناچیزی انسان سیاه را در قبال دستگاه وحشتناک بوروکراتیک نژادگرایان آفریقای جنوبی نشان می دهد و هن یشگان جوان ما نیز آن را اجرا د و ما و تماشاگران را تحت تاثیر قرار دادند.

می خواهم دو شعر از سهراب سپهری که یکی از بزرگ ترین شعرای معاصر ماست در توصیف تخیل شاعرانه بخوانم. تخیل را سهراب سپهری با خواب دیدن همانند می کند:

«آدمیزاد، این حجم غمناک، روی پاشویه وقت، روز سرشاری حوض را خواب می بیند.»

و نیز:

«خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شن های ترنم، جای پای دوست.» و همین شاعر فرود آمدن پرنده ی سحری خیال را در آشیانه ی واژه های زیبا بیان می کند:

«بین درخت و ثانیه سبز، تکرار لاژورد، با حسرت کلام می آمیزد.»

"حسرت کلام" در زبان سهراب سپهری همانست که ما آن را به عطش شعر تعبیر کرده ایم. شاید همان باشد که آن را "رستاخیز زبان" گفته اند.

ما این نوگویی و طرفه گویی یک شه ی کهنه را جانشین نوآوری به معنای اصیل واژه نمی کنیم، فقط می خواهیم شاعران را از اقتدا و تکرار مکرر برحذر داریم. همیشه در تاریخ ادب انی طرفدار حفظ محکم سنن و اقتدا و اپیگونیسم بوده اند و شفیعی کدکنی در صور خیال در شعر فارسی سخنان ابن قتیبه را در کتاب الشعر و الشعراء که سخت مخالف آن بود که ی قدمی از چهارچوب تشبیهات و تغییرات و مطالب شعری شعرای جاهلیت آن سوتر گذارد، نقل می کند. ما این نوع سلیقه را ـ گرچه نه به این شدت ـ طی صد سال اخیر تحول شعر فارسی بارها در نزد ادیبان معاصر دیده ایم. فراگرفتن سنت گذشته (که ما آن را لازم می دانیم و توصیه می کنیم) به معنای توقف در این موضع و جمود در آن نیست . تنها حرکت به جلو و نوآوری که به اشکال مختلف بروز می کند (مضمون نو در شکل کهنه، شکل نو با مضمون کهنه، شکل نو با مضمون نو) باید با توجه به آزمون های گرد آمده و اطلاع از آن باشد. به قول مولوی :

«گرچه هر عصری سخن آری بود

لیک گفته ی دیگران یاری بود.»

اما درباره ی این که اجزای شعر (برای نقد این اجزا) چیست، این بحث را صاحب نظران به ویژه اعراب که بیش تر درباره ی شعر و نقد شعر نوشته اند، نیز به میان کشیده بودند و این اجزا را عمودهای شعری نامیدند. مثلن مرزوقی در کتاب شرح حماسه خود از "شرف معنی" و "جز لفظ" و "اصابت وصف" و "هماهنگی اجزای کلام" و " تشبیه" و "انتخاب وزن مناسب برای شعر" و "هماهنگی مستعار با مستعاله در امر استعاره" و "همگامی لفظ ومعنی" و "همخوانی لفظ و معنی با وزن و قافیه" صحبت می کند ولی مقایسه ی اجزایی که ما ذکر کردیم با این عمودها که مرزوقی می گوید نشان می دهد که بنیاد برخورد تحلیلی ما (چون آن که باید هم انتظار داشت) با بنیادهای قرون وسطایی فرق های زیادی دارد و تنها چیزی که جالب است بسط و دقتی است که تئوری شعر در نزد قدما یافته بود و اجزایی که ما ذکر کردیم نیز نهایی نیست.

در عصر ما کارهای وسیعی که بر روی زبان شناسی، معناشناسی (سمانتیک)، علامت شناسی (سمیوتیک) منطق عمومی زبان و ژرف کاوی هایی در رشته های زیباشناسی، تفسیر هنری، انتقاد هنری و غیره دیده می شود یک سلسله مسایل تازه ای را از جهت نقد و تفسیر هنری مطرح کرده است و زمان می خواهد تا در کشور ما خوب درک و هضم شود.

مثلن تئوریسین ایتالیائی امیلیو بتی در سال ١۹۹۵ کتاب تئوری عمومی تفسیر (e. betti, teoria generaee della interpretatione) را نشر داده است و باب جدیدی در تفسیر هنری گشوده که اکنون به نام کهنش که به وسیله ی فیلسوف آلمانی دیلتی (dielthey) احیا و متداول شده "هرمه نوتیک" (hermeneutique) نام گرفته است. این دانش کوششی است برای درک علامات معنامند( مانند واژه ها) به کمک دانش سمیوتیم (یعنی دانش علامت شناسی) که واژه های معنامند را به عنوان نمادهای فرهنگی بررسی می کند. "شلایر ما " از پیروان آلمانی این علم می گوید:

«وظیفه ی هرمه نوتیک آنست که یک نویسنده را به تر از آن بفهمیم که خودش خودش را می فهمد».

تفسیر، به وسیله ی تجزیه تحلیل اثر هنری و در مورد ما شعر به تقسیم آن اجزای مختلف انجام می گیرد، مانند اجزای زبانی (یا فیلولوژیک)، اجزای تاریخی، اجزای فنی و غیره.

امیلیو بتی که از او نام بردیم می گوید:

«معنی ها را باید در خود داده ها جست و جو کرد و آن را از خارج بر آن وارد نساخت ».

وی می طلبد که تفسیر "کلیت" و همه سویگی (یا "holisme") را در کار خود مراعات کند یعنی تناسب درونی ارزی های تفسیری را حفظ نماید و به تفسیر مع واقعیت دست نزند و با داشتن شور و احساس برای سبک و انشا، برای معنی، برای هنر، برای نقش هنرمند، برای حق مفسر به تفسیر ، این وظیفه را انجام دهد تا تفسیر از هر باره جذاب و مرغوب و مقنع و واقعی باشد.

با وجود تاکید بتی به اصل عدم مداخله مفسر و حفظ جامعیت سخن، اشکالی از هرمه نوتیک معاصرغرب می کوشد از آثار هنری آن چیزی که می خواهد بسازد، یعنی تفسیر ذهنی رواج یافته است و کار مفسر گاه کاری است غیر از کار مؤلف.

هر مه نوتیک در قرون وسطی به صورت تفسیر متون مقدس موافق قواعد خاصی انجام می گرفت و ما هم در تمدن ایرانی و ی سنت مفصلی در امر تفسیر و قواعد آن به نام زند و پازند و گرزارش، از زمان ساسانی داریم و نیز از متون واحدی تفسیرهای گوناگونی می شده است. ولی تصور می کنم، یادآوری های امیلیوبتی درباره ی ضرورت اص و جامعیت تفسیر، یادآوری های درستی است. حاصل سخن آن است که دانش نقادی یا کریتیک (که از ریشه ی ی تی خه یونانی یعنی سنجش و داوری می آید) با دانش تفسیر اثر هنری یا هرمه نوتیک(که از ریشه یونانی هرمه نه به معنای ترجمان می آید) فرق دارد، ولی در کشور ما هنوز این دو مبحث که عملکرد های مختلف دارند با یکدیگر مخلوط می شود. درست است که باید نقادی سازنده را هم با راه حل اثباتی همراه کرد و آن را تا سرحد طرح مسایل اوج داد ولی این باب انتقاد و سنجش با مبحث تفسیر و گزارش متفاوت است. زیرا باب انتقاد باب صرافی اثر هنری است در داخل چهارچوب قراین و قواعد و موازین پذیرفته شده ی هنری، ولی باب تفسیر باب توضیح اثر هنری است از سوی مفسر به عنوان "نمادهای فرهنگی" که باید آن را گشود و واگشود از آن نتیجه گیری های مختلف کرد و آن را برای خواننده گسترش داد و به ریشه های آن باز گرداند.

ما باید در کشورمان هم سنجش و هم گزارش هنری را در روی پایه های محکم قرار دهیم. به طور گذرا بد نیست بگوییم که در کشور ما علم تاویل و تفسیر پس از به دو شکل بروز کرده است. : هم به صورت تفسیر محکمات و متشابهات و ظاهر و باطن آیات قرآن بر پایه ی درایت و روایت و هم به صورت تفسیر ادبی که خود آن جزو علم بدیع و سخت به اجمال بوده تنها تفسیر جلی و خفی را از هم جدا می ساخته است. در کشور ما، چون آن که گفتیم، دانش انتقاد شعر به ویژه با استفاده از آثار اعراب در این زمینه، به نام "نقدالشعر" و "قرض الشعر" (یعنی شعر سرایی) وجود داشته است.

امید است روزی دانشمندان و پژوهندگان مطلعی پدید شوند که با جذب عناصر معقول و علمی نقد و تفسیر سنتی ما و نقد و تفسیر باختر زمین و تحلیل علمی و تاریخی مسایل، انگاره ها و پیمانه ها و دستگیره ها و اهرم های لازم را برای بررسی شعر فارسی بر بنیاد علمی به وجود آوردند. آری در همه زمینه ها هنوز کار زیادی باید بشود به قول پل وایان کوتوریه (p. v. couturier) انقل فرانسوی که فاشیست ها تیربارانش کرده اند «گذشته در مقابل آینده همیشه صفراست در مقابل بی نهایت».

زمانی گوگول نویسنده ی معروف روس در ظلمات استبداد، کشور روسیه را به "ترویکا" تشبیه می کرد که اقوام و قبایل در برابر تاختن آن راه می گشایند و آن سمندهای چالاک و مغرور با زنگوله های نغمه خوان خود به پیش می روند. امید است کشور ما نیز که اکنون سمند وار از آتش انقلاب دوباره رستاخیر کرده بتواند نقش فرهنگی خویش را در جهان تجدید کند. این کار به تلاش و فداکاری و فراگیری عنودانه ای نیاز دارد که که همه باید به آن یاری دهیم.

به سر مطلب باز می گردیم . برای آنکه انتقاد بتواند به حربه کارایی در پیشرفت هنر بدل شود باید محیط روحی و اخلاقی لازم آن نیز پدید آید. مقدم بر همه نه تنوع در سبک و نه قوت و صراحت انتقاد درست و مستدل و دوستانه، نباید بتواند در همبستگی و همبودگی ما خللی وارد سازد. وحدت ظاهری و سالوسانه بد است. تفرقه ی ستیزه جویانه نیز بد است. وحدت اصولی نه ستیزه را بر می تابد و نه سالوسی و عیب پوشی را، ما باید فن این همبستگی نوین انسانی ثمربخش را در عمل بیاموزیم. نقادان ما باید در چون این محیطی و برای ایجاد چون این محیطی عمل کنند. محیطی که این بیت جامی آن را خوب توصیف می کند:

بیگانه تنیم و آشنا دل

بر جنگ زبان و پرصفا دل

ناقد باید خبره، عادل و صریح باشد. انتقاد شنونده باید تصدیق دوست و ستایش پسند و زودرنج و نقدگریز نشود و بداند که به قول عطار:

هر که دون حق ترا نامی نهد

تو یقین دان کو ترا دامی نهد

یا به قول سعدی:

گر هردو دیده هیچ نبیند، به اتفاق

بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش

و گاه هنرمندان واقعی از سخن ستایش سالوسانه به حق رنجه می شدند مانند شاعر نامی ما انوری وردی که این شعر شیرین را در خطاب به یک ستاینده ی سالوس سروده است:

«دشنام دهی که : «انوری! یا رب

چون شعر لطیف و طبع تر داری!»

چه توان گفتن؟ نه اولین داغ است

کز طعنه مرا تو بر جگر داری!»

حالا بر ما روشن نیست که آیا واقعن آن ی که شعر انوری را به لطافت ستوده قصد داشته است داغ نکوهش و طعنه ای بر جگر شاعر بگذارد، یا شاعر نازک طبع ما، چون آن در مقابل ستایش دیگران سراسیمه می شده و یا خود را در خور آن نمی شمرده که حتا ستایش بجا را طعنه نابجایی می شمرده.

اشاره به سخنان نغز گویندگان کلاسیک به اینجانب الهام می دهد که به اصطلاح برای "مزید فایده" چند کلمه ای نیز درباره ی قواعد نقد شعری و ادبی سنتی ایران در قرون وسطی بگوییم و این باب را به ویژه برای شاعران جوان و نوجوان فرا یاد آوریم:

انتقاد از شعر سنتی ما مبتنی بر یک سلسله قواعد واجب المراعات بود و اگر گوینده و سخنور از آن ها بی اطلاع می ماند یا نادانسته آن ها را نقض می کرد، ناقد کاملن ذیحق بود آن را نقص ادبی بشمرد و گوینده را فاقد صلاحیت ادبی اعلام دارد.

این سلسله قواعد بر یک رشته علوم ادبی مانند علم عروض، علم بدیع، علم معانی، علم بیان و غیره تنظیم شده و طی زمان این علوم چون آن که گفتیم به تکامل و دقت معینی رسیده بودند. فرصت آن نیست که ما این علوم را با شرح و بسط معرفی کنیم ولی اشاره ی مختصری به هر یک از آن ها خالی از فایده نیست، زیرا کماکان حتا در نوپردازی ما از قواعد مدونه ی این علوم استفاده می کنیم و ناچاریم استفاده کنیم:

١)علم عروض

بررسی اوزان و بحور شعر فارسی است. برای تقطیع وزن در اشعار دو نوع پایه و پیمانه قایل بوده اند: پایه اصلی و پایه فرعی . پایه های اصلی مانند:فاعلن و فعلولن و فاعلاتن و مفاعلین و مستفعلن و فعولات و متفاعلن و مفاعلتن است. پایه های فرعی زحاف نام دارد که در اثر افزودن ها یا کاستن هایی در پایه های اصلی حاصل می شود مثلن در مورد پایه ی اصلی فاعلن می توانیم بگوییم فعلن (با حذف الف)، فاعل (با حذف ن) یا فاع (با حذف ل و ن) و امثال آن . عروضیون ما به دقت معین کرده بودند که این تغییرات در پایه های اصلی به چه اشکالی است و برای هر کدام از آن ها نام ویژه ای گذاشته بودند مثلن مانند:مغصور و محذوف و احزب و اثلم و ا م و موقوف و مکفوف و غیره.

بحوری که تنها از یک پایه تشکیل می شدند عبارت بودند از: هزج و رمل و متقارب و متدارک و وافر و کامل . اما بحوری که از دو پایه تشکیل می شد نیز عبارتست از: طویل و مدید و بسیط و منسرح و مضارع و مجتث و مقتضب و سریع و جدید و قریب و مشاکل. بسیاری از این بحور در فارسی به صورت سالم آن نیامده با شکل ازاحیف آمده یعنی در یک یا هر دو پایه آن تغییراتی رخداده است، چون آن که می دانیم فرق زیادی ما بین بحور عربی و فارسی است و بحور ما ریشه ای در اوزان هجایی کهن پهلوی دارد و نظیر آن اوزان هنوز در "فهلویات" یا ترانه های عامیانه باقی است.

لذا عروض عبارت است از بحور مبتنی بر پایه های اصلی و فرعی که گاه تنها یکی از آن ها پایه ی بحر قرار می گیرد، مثلن مانند فعولن در بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعلول) و گاه دو تا از آن ها (مانند "مفتعلن، مفتعلن، فاعلن") و ١۲ بحر از ١۹ بحر دوپایه ایست آن هم با دست خوردگی ها یا زحاف که این کلمه زحاف در عربی به معنای به نشانه نخوردن است. خوب! اگر در تقطیع شعر روشن می شد که شعر در بحور مجاز نمی گنجد و چیزی زیاد یا کم دارد آن شعر قبول نبود. می گفتند وزن این شعر مختل است.

۲) به علم عروض، علم قافیه نیز مزید می شد که قواعد قافیه و روی و ردیف و معایب این کار را معین می ساخت. شعر نوپردازان به ویژه در شکل نیمایی آن بحور و اوزان و قوافی را البته به شکل آزادانه ای مراعات می کند. لذا هنوز قواعد کهن عروض و قافیه در مورد این نوع شعر مصداق دارد. و به همین جهت روی این دو رشته ی فنی شعر سنتی مکث بیش تری کرده ایم. اما اشکال دیگر شعر نوپردازانه و به ویژه "موج نو" غیر نیمایی آن بحور و اوزان عروضی و قواعد سنتی قافیه را کنار گذاشت و بدنبال قواعد دیگری رفت که باید آن ها را با بررسی روند تکامل این شعرها از درونشان بیرون کشید. برخی از نقادان دوران ما از این جهت شاعران معاصر را به سنت گرا، اعتدال گرا، شاعران نیمایی و شاعران موج نو تقسیم کرده اند. در ادبیات اروپایی درکنار اشعار سنتی، از اشعار آزاد و سفید سخن می رود و برای وزن در شعر محتوای نوی جستجو می کند . که در آهنگین بودن عمومی بیان، هماهنگی الفاظ، چفت و بست دستوری کلام منع است و قافیه ها را در هم ص واژه ها می جویند. در بحث گذشته راجع به شعر گفتیم که این آسان تر شدن جهت فنی در شعر نو هم دارای خواصی است هم دشواری هایی پدید آورده است، با آن که در هر حال مرحله ی ضرور و ناگزیر تکامل شعر در سراسر جهان است. و تاریخ حکم خود را درباره اش و به سودش صادر کرده است.

٣) دیگر از علوم سنتی که پایه ی نقد شمرده می شد علوم معانی و بیان بود. در علم معانی قواعدی ذکر می گردید که به یاری آن ها مطابقت کلام با مقتضای حال و مقام (یا زمان و مکان) بررسی می گردید. اما در علم بیان مقولاتی مانند معانی حقیقی و مجازی و تناسب آن ها که "علاقه" نام دارد، استعاره و تشبیه و کنایه و غیره بررسی می شده است.

هم معانی و هم بیان مطلب را جایی مطرح می کنند که برخی از آن ها برای ادب شناسی امروزی نیز قابل توجه است و در سخن پیشینیان با وجود صوری و مدرسی بود برخی مباحث آن، نکات آموختنی کم نیست.

۴) علم ادبی مهم دیگر علم بدیع بود که صنایع لفظی و معنوی را در کلام ـ منثور یا منظوم ـ مورد بررسی قرار می داد . مانند مراعات نظیر، ایهام ناسب، براعت استهلال، ارسال مثل، تلمیح، توریه، ترصیع، تنسیق الصفات، جناس و غیره و غیره که البته این صنایع در نثر نیز به کار رفت.

عقیده ی راسخ اینجانب است که باید علوم سنتی ادبی ما به شیوه ی نوینی تنظیم و در دسترس شاعران و نویسندگان قرار گیرد تا در کنار قریحه شعری، برخودآگاهی فنی آنان نیز بیافزاید و آنان را به نکات و اصطلاحات و مباحث ضرور مجهز سازد. در این زمینه علاوه بر کتبی که ذکر کردیم، کتبی مانند حدائق السحر و طواط و المعجم فی معائیر اشعار العجم شمس قیس رازی و در دوران اخیر ابدع البدایع قریب گرگانی و صناعات ادبی همایی نوشته شده و تصور می کنم باز هم دردوران اخیر کتبی در این زمینه تالیف گردیده است که اکنون نام آن ها را به خاطر نمی آورم.

ولی علاوه بر تنظیم علوم سنتی با اسلوب نو، باید ادب شناسی معاصر در غرب (علومی مانند پوئه تیک، استه تیک و غیره) نیز تنظیم گردد و نقادان فاضل ما بکوشند تا قانونمندی شعر نیمایی و پس از نیمایی را موافق قوانین استه تیک و ادب شناسی تنظیم کنند و معیارهای عینی برای نقد و ارزی را به وجود آورند. زیرا معیارهای شعر کهنه ی ما دیگر چندان پاسخگوی اشعار نوپردازانه نیست ولی معیارهای نو نیز از جهان ذهنیات و سلیقه های شخصی به زحمت خارج شده است.

اینجانب معتقد نیستم که دانش ادبی و اطلاع فنی جای قریحه یا "عرق شاعرانه" (vena poetica) را می گیرد و آن چه را که شاعر رومی هوراس آن را "جنون مطبوع" (amabilis insania) و شاعر نظامی آن را "کیمیای سخن" می نامد پر کند. ولی مثلن شاعر بزرگ و بی نظیر ما حافظ از انی بود که بر تئوری ادبی و اسرار بلاغت تسلط داشت و نبوغ را با مهارت فنی همراه می ساخت و بدون شک یکی از دلایل عظمت او در مهارت شگرف فنی اوست.

شاعری که علوم ادبی را خواه به معنای سنتی، خواه به معنای امروزی نداند، از جهت خودآگاهی هنری و جهت فنی ضعیف است، لذا نه تنها می تواند خطا کند، بلکه نمی تواند خود را بشناسد و به غث و ثمین، سره و ناسره، ارجمند و بی ارج در کار خود پی ببرد. تمام شعرای بزرگ ما ادبای بزرگ نیز بوده اند، به همین سبب توانستند در عالم ادب دوران ساز باشند. در گذشته از اجزای سه گانه ی هنر یعنی آفرینش بدیعی، مضمون و شکل یا فن سخن گفتیم. اینک باید بگویم که هر یک به مایه ای نیازمند است.

آفرینش بدیعی به استعداد نیاز دارد (که اعراب دوران جاهلیت تصور می د جنی است به نام "تابعه" که در که در جسم شاعر رخنه می کند!) مضمون به قدرت تفکر و نیز به تجربه حیاتی و دانش نیازمند است. است. شکل یا فن به اطلاع از ادب و زبان نیاز دارد. تاره به همه ی این ها باید سخت کوشی و خویشتن کاوی مزید مزید شود تا اثر هنری، اثر هنری شود.به قول انوری که هم اکنون از او صحبت کردیم:

صد بار عقده در شوم، تا خود

از عهده یک سخن بدر آیم

یا به قول بسیار ژرف و زیبای نظامی:

هر چه در این نشانت دهند

گر نستانی، به از آنت دهند

و شمس قیس رازی در المعجم به کوتاهی این اندرز را درباره ی رابطه ی مضمون و شکل به شاعران می دهد: «شاعر باید نه به آوردن معانی خوب در الفاظ پست راضی شود، نه به اتیان معانی در الفاظ خوب.» و سرانجام در قابوسنامه آمده است که : «شعر از بهر دیگران گویند، نه از بهر خویش».

در واقع داشتن تسلط بر زبان و بیان شعری و شه ی روشن و بدیع دو محور اساسی شعر است که می تواند شعر را تا مرز شگرف "سهل ممتنع" اوج دهد. نمی توان مانند قیصر روم گفت: «من قیصر رومم و بالاتر از صرف و نحو قرار دارم». باید اهرم های صرف و نحو زبان را نه به معنای خشک و مدرسی آن، بلکه با توجه به روح پویای زبان و شه مخترع هنرمندانه، در دست داشت و به ویژه از آن چه که می خواهیم بگوییم و بسراییم نیک آگاه و باخبر باشیم و نیاز نو گفتن، عطش شعر در ما پدید آید. بوآلو شاعر و نقاد بزرگ فرانسوی عصر لویی چهاردهم می گفت:

«آن چه خوب درک شود، خوب هم بیان خواهد شد و الفاظ برای بیان آن آسان به دست می آید.»

و تقریبن در همین معنی گُته در فائوست می گوید:

«اگر ی واقعن چیزی برای گفتن دارد، در آن صورت نیازی ندارد که به دنبال واژه ها بدود.»

یا به قول نظامی:

در مرحله ای که ره ندانم

پیداست که نکته چند رانم ؟

از : نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد دوممشاهده متن کامل ...
پروژه کارآفرینی شرکت آب معدنی کوهسار
درخواست حذف اطلاعات


ع نوشته های عاشقانه,متن عاشقانه سری اول
درخواست حذف اطلاعات

ع نوشته های عاشقانه,متن عاشقانه سری اول - آقا و خانوم لو

 

 

 • ع نوشته های عاشقانه,متن عاشقانه سری اول - آقا و خانوم لو

  عاشقانه

  ع نوشته های عاشقانه,متن عاشقانه سری اول

  نبض منو قلب تو با هم زده

  دلم می خواد … خودت بیایی ببینی …!

   

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  بعضی حرف ها رو نمیشه گفت باید خورد …

  ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت نه میشه خورد …!

  میمونه سر دل میشه دل تنگ میشه بغض میشه سکوت !

  میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چه مرگته …

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته تیکه دار عاشقانه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ثمره ی عشق مون

  ع عاشقانه دونفری با بچه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  علامت حاکم بزرگ روی دست آقاشون ?

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  عکش نوشته

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته عاشقانه دونفری

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته تیکه دار عاشقانه

  ع عاشقانه بوسه , ع های بوسه عاشقانه , ع عاشقانه جدید

  ع های عاشقانه بوسه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته تیکه دار عاشقانه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  کاش در این شهر ی پیدا میشد

  و تو را برایم تجویز میکرد

  تا باورت شو حال من فقط با تو خوب می شود …

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  امروز هم با بی تو بودن گذشت …

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  همه جا هستی

  در نوشته هایم در خیالم

  تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم هست …

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته غمگین عاشقانه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  نزدیک ترین آدم به تو اون ی هست

  که از دورترین فاصله همیشه به فکرته …

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته غمگین جدید

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته غمگین جدید

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  هر چقدر آدمارو بیشتر میشناسی

  تنهاییت دلچسب تر میشه …

  ع نوشته عاشقانه غمگین جدید

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  تو ! دوم شخص مفرد نیستی

  تــــــو همه ی زندگیـــمی

  ع نوشته عاشقانه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  اسم تو برای من قشنگترین آهنــگه

  ع نوشته عاشقانه زیبا

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته عاشقانه زیبا

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

   

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  ع نوشته تیکه دار عاشقانه

  ع عاشقانه , ع نوشته عاشقانه 94 , ع عاشقانه جدید

  در نظرات شرکت کنید و به این مطلب امتیاز بدهید

  مدیریت عاشقانه

  سلام عاشقانه از سال ۸۹ در قلب های شماست .

  مرو راهی که با ریگی بلغزی / مشو بیدی که با بادی بلرزی
  تو را قدر و تو را قیمت گران است / مکن کاری که یک ارزن نیرزی . . .مشاهده متن کامل ...
نت فارسی آهنگ با شعر و آکورد
درخواست حذف اطلاعات

 

 از فروشگاه موسیقی پاپ با اطمینان ید کنید.

 

                                            کیفیت و دقت را با ما تجربه کنید.                 

قیمت نتهای فارسی 

هر عدد   با شعر و آکورد  4 هزار تومان

از  20 عدد به بالا شامل 20% تخفیف میشود. ارسال ( با ایمیل ) و

سفارش نوشتن  نت درخواستی  شما  بعد از تائید پذیرفته می شود.

قیمت سفارش

نُت فارسی معمولی 15 هزار تومان

+ اضافه شعر 5 هزار تومان

+ اضافه آکورد 5 هزار تومان

سفارش کامل با شعر و آکورد 25 هزار تومان

 فهرست نتهای فارسی با شعر و آکورد در حال حاضر

بعد از پرداخت مبلغ و دریافت رمز عبور روی نام آهنگ کلیک کنید برای

301- یه شبگرد عاشق ازمرتضی اشرفی  با شعر و آکورد

302- قربونی از سعید شایسته               با شعر و آکورد

303- 

مقالات مرتبط در این دسته
جزوه معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح
کارخانه آسف
تحقیق اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی
نمونه سوالات کارگاه جوشکاری بهمراه کلید سئوالات کارگاه جوشکاری برق
پاو وینت , پانل 3d
گزارش کارآموزی شرکت خانمان
تحقیق طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران
جزوه زبان تخصصی رشته عمران
تحقیق رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند
تحقیق بادبند ، ستون و اتصالات ف ی در بناهای ف ی - درس : سازه های ف ی
تحقیق آشنایی با آسف گرم
سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی
دیوار ای word