پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 طنزریاضی
طنزریاضی
درخواست حذف اطلاعات

شاعر این مثنوی دیوانه نیست
با ریاضی خوانده ها بیگانه نیست
روز و شب خواب ریاضی دیده ام
خواب خطهای موازی دیده ام
کاش در دنیا نشان از غم نبود
صفر صفرم اینقدر مبهم نبود
حال ،بشنو اندکی از رشته ام
مثل یک زالو به خونش تشنه ام
در ریاضی چهره ای شاداب نیست
هشتترمی ،در انجا باب نیست
بچه ها پیوسته دشنامش دهند
گوش خود اما به فرمانش دهند
ای ریاضی ،ای ریاضی چیستی؟
می بری هردم به تیغت،کیستی ؟
تاکه اسمت بر زبان سبز شد
کل مغزم پیچهایشهرز شد
از میان سیزده دانشکده زیر ده ،
گویی میانگینش زده
از ریاضی گشته باهوشتر
کرده کمتر راه خود را بر وتر
قضیه ای را می برد دائم به کار
قضیه ای در هندسه، نامش حمار
می زنم فریاد لبریز از یقین
ای فغان از دست استو وگرین
ان ریاضی یک،به زحمت پاس شد
نمره ام ده شد ولی سر طاس شد
صنعتی من زلف ومویی داشتم
بین یاران ابروئی داشتم
می زدم فرق وسط ،گهگا ه
می شدم پشت تریبونهای گپ
از چه رو کردی سرم را طاس طاس؟
ای دریغ ،افتاده ام از اند کلاس
ای ریاضی خوان شاعر گوش کن
پنبه غفلت برون از گوش کن
رشته ها را غرق حلاجی مکن
مس ه بر برق و نساجی مکن
مثل این جادو گران پیر زن
اینقدر چون غربتی ها غر نزن
چون بهشتی بوده گر در اسمان
برزمین شد صنعتی در اصفهان
شعر من لبریز از رمز بود
هر چه در بالا سرودم طنز بود
خنده بر هر درد بی درمان دواست
خنده بسیار هم نوعی بلاست
ای عزیزان،غصه را باطل کنید
خنده را در کار خود داخل کنید
لیلی و مجنون یکدیگر شوید
بی خیال درس، بازیگر شویدمشاهده متن کامل ...
طنزریاضی
درخواست حذف اطلاعات

شاعر این مثنوی دیوانه نیست
با ریاضی خوانده ها بیگانه نیست
روز و شب خواب ریاضی دیده ام
خواب خطهای موازی دیده ام
کاش در دنیا نشان از غم نبود
صفر صفرم اینقدر مبهم نبود
حال ،بشنو اندکی از رشته ام
مثل یک زالو به خونش تشنه ام
در ریاضی چهره ای شاداب نیست
هشتترمی ،در انجا باب نیست
بچه ها پیوسته دشنامش دهند
گوش خود اما به فرمانش دهند
ای ریاضی ،ای ریاضی چیستی؟
می بری هردم به تیغت،کیستی ؟
تاکه اسمت بر زبان سبز شد
کل مغزم پیچهایشهرز شد
از میان سیزده دانشکده زیر ده ،
گویی میانگینش زده
از ریاضی گشته باهوشتر
کرده کمتر راه خود را بر وتر
قضیه ای را می برد دائم به کار
قضیه ای در هندسه، نامش حمار
می زنم فریاد لبریز از یقین
ای فغان از دست استو وگرین
ان ریاضی یک،به زحمت پاس شد
نمره ام ده شد ولی سر طاس شد
صنعتی من زلف ومویی داشتم
بین یاران ابروئی داشتم
می زدم فرق وسط ،گهگا ه
می شدم پشت تریبونهای گپ
از چه رو کردی سرم را طاس طاس؟
ای دریغ ،افتاده ام از اند کلاس
ای ریاضی خوان شاعر گوش کن
پنبه غفلت برون از گوش کن
رشته ها را غرق حلاجی مکن
مس ه بر برق و نساجی مکن
مثل این جادو گران پیر زن
اینقدر چون غربتی ها غر نزن
چون بهشتی بوده گر در اسمان
برزمین شد صنعتی در اصفهان
شعر من لبریز از رمز بود
هر چه در بالا سرودم طنز بود
خنده بر هر درد بی درمان دواست
خنده بسیار هم نوعی بلاست
ای عزیزان،غصه را باطل کنید
خنده را در کار خود داخل کنید
لیلی و مجنون یکدیگر شوید
بی خیال درس، بازیگر شویمشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهریه و مفهوم حق حبس در قانون فناوری راننده رانندگی حرکات هشدار داغون اونیه میشه داغونم داغون اونیه خالی میشه میشه داغون میگه داغونم افزار صوتی فرمت برنامه jetaudio صدای افزار jetaudio تبدیل کنید basic final واردات ماهای ی قانونی بوده است نمونه سوال ریاضی ششم یادآوری عددنویسی داستان سریال احضار نرم افزار ایتبس چیست سلطانی فر و علوی مسئول قبح شکنی های جشن منتخبان جوانان جهان در شیراز مبدل usb کینکت ورژن 2 ویژه ویندوز زایمان افزایش می شود کاهش اثرات میزان بیماران هیپرتانسیو افزایش می یابد درصد می شود میلی متر جیوه هیپرونتیلاسیون منجر ادبی باختین گفت وگویی آثار agents of shield recap o brother where art thou آ ین وضعیت جسمانی سه بازیگر فراموش شده سینمای ایران 1 86 مجلس فوق العاده هیئت متوسلین 14 معصوم بیاض های های مقیم یزد بمناسبت شب قدر زندگی زهرا و دخترم میزبانی رقابت های والیبال میزبانی رقابت های james corden tim minchin ben platt and abigail spencer present donald the al video دبیرکل جدید سازمان ملل سوگند خورد تشنه زمان عج بشویم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.