پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 عوامل ت یب بتن و راه کارهای ترمیم بتن
ترمیم و رشد سریع مو با آب پیاز قرمز
درخواست حذف اطلاعات

ترمیم و رشد سریع مو با آب پیاز قرمز

مجموعه : نکات سلامت مو

ترمیم و رشد سریع مو با آب پیاز قرمز

ترمیم و رشد سریع مو با آب پیاز قرمز

موهای هر شخص در حدود نیم اینچ (۱٫۳ سانتی متر) در ماه رشد می کنند . به گزارش پارسناز هر تار مو می تواند ۲ تا چهار سال روی سر شما عمر کند. بعد از این مدت این تار مو ریزش می کند و احتمالا موی تازه جایگزین آن خواهد شد. عوامل بسیاری بر الگوی رشد مو تاثیر می گذارند. این عوامل شامل سن، وراثت، رژیم غذایی، وضعیت عمومی سلامت فرد و شرایط پوست است.مشاهده متن کامل ...
عوامل مؤثر در انتخاب رشته
درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر در انتخاب رشته

عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می توان تفکیک کرد. با توجه به این تقسیم بندی، در این جا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ارائه می گردد :

الف- عوامل فردی و درونی

1- انگیزه ۲- علاقه ۳- شناخت ۴- توان علمی ۵- استعداد تحصیلی

ب- عوامل بیرونی و اجتماعی

1- محیط بیرونی 2- اشتغال 3- عنوان اجتماعی 4- محیط ویژه یمشاهده متن کامل ...
عوامل مؤثر در انتخاب رشته
درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می توان تفکیک کرد. با توجه به این تقسیم بندی، در این جا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ارائه می گردد :

الف- عوامل فردی و درونی

1- انگیزه ۲- علاقه ۳- شناخت ۴- توان علمی ۵- استعداد تحصیلی

ب- عوامل بیرونی و اجتماعی

1- محیط بیرونی 2- اشتغال 3- عنوان اجتماعی 4- محیط ویژه یمشاهده متن کامل ...
عوامل فلاح و رستگاری
درخواست حذف اطلاعات

عوامل فلاح و رستگاری

انسان امروز در اثر نگرانی ها و نا آرامی های دنیای جدید، پیش از پیش به امنیت و آرامش نیازمند بوده و هم چنان در پی یافتن راه های جدید برای رسیدن به آرامش معنوی و سعادت و رستگاری است. حال در این جا به برخی عوامل کلید ی راه های ب فلاح و رستگاری از دیدگاه معارف ی پرداخته و عوامل ایجاد کننده فلاح و رستگاری را بیان می کنیم.مشاهده متن کامل ...
عوامل عدم استجابت دعا
درخواست حذف اطلاعات
عوامل متعددی سبب می شود که دعای انسان به اجابت نرسد.

این عوامل ممکن است مرتبط با موضوعی که آن را می خواهیم، یا نوع دعا ما، یا نوع عملکرد ما باشد. بنابراین باید عوامل عدم استجابت دعا را بشناسیم تا اگر قابل رفع هستند، آنها را رفع نماییم. و اگر از مسائلی است که قابل رفع نیست (مثل عدم استجابت دعا به خاطر مصلحت نبودن) نظر به حکمت الهی داشته و او را شکر گوییم. با این نگاه عوامل مانع استجابت دعا را بیان می کنیم......

شما دوستان میتوانید عوامل عدم استجابت دعا را در ادامه مطلب ببینید.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
عوامل مهم در مطالعه متمرکز چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
عوامل مهم در مطالعه ی متمرکز یادداشت عوامل حواس پرتی یادتان هست که گفتیم عوامل حواس پرتی هیچ گاه به صفرنمی رسند حتی اگرشما بهترین شیوه ی مطالعه را د یش گرفته باشید. اکنون که شما روش مطالعه ی متمرکز را فرا گرفته اید و آن را به کارمی بندید، ملاحظه می کنید که اگرچه حواس پرتی شما تا حد فوق العاده زیادی کم شده است، اما برخی ازاوقات، اقکاردیگری غیرازموضوع مطالعه به سراغ ذهن شما می آیند و حواستان را پرت می کنند.مشاهده متن کامل ...
بررسی علل و عوامل بز اری نوجوانان
درخواست حذف اطلاعات

علل و عوامل بز اری نوجوانان سال هاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان معتقدند تعیین یک عامل قطعی و منحصر به فرد در شکل گیری رفتار بز ارانه غیرممکن است، به عبارت دیگر امکان ندارد مجرم نوجوان صرفاً به یک دلیل اقدام به ارتکاب بزه نماید بلکه علل و عوامل مختلف مانند زنجیره های به هم پیوسته و متوالی در ایجاد بز اری دخ و تاثیر دارند. عوامل موثری که متخصصان برای گرایش نوجوانان به بز اری برشمرده اند عبارتند از:مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور در شرکت شیر جاموس
درخواست حذف اطلاعات
ب

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت شیر جاموس توسط واحد حفاظت کار این مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
واریزامتحانات شهریورودیماه 1392
درخواست حذف اطلاعات
امروزچهارشنبه 1393/04/18 حق ا حمه امتحانات شهریورماه ودیماه سال 1392براساس درصدذیل به حساب همکاران واریز می شود .

شهریور1392 درصد دیماه 1392 درصد

1- حق ا حمه عوامل ستادی 50 50

2- حق ا حمه عوامل اجرایی 60 60

3- حق ا حمه عوامل تکثیر 50 50

4- حق ا حمه تصحیح اوراق 77 77مشاهده متن کامل ...
بررسی عوامل زیان آور در شرکت برق توزیع اهواز
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت توزیع برق اهواز توسط واحد حفاظت کار از این هفته آغاز می گردد. عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق، گازها و بخارات در این شرکت مورد ارزی قرار خواهد گرفت.مشاهده متن کامل ...
مقاله جدید - بخش دوم
درخواست حذف اطلاعات
بخش دوم مقاله بررسی تغییر اختیاری و اجباری حسابرس در رو مه دنیای اقتصاد شماره 3338 مورخ 1393/08/15 به چاپ رسیده است:

عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده است. عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی است.
عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس شامل این موارد است:


برای مطالعه مقاله کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید:مشاهده متن کامل ...
مطالعات اجتمایی
درخواست حذف اطلاعات
درس پنجم : عوامل موثر در کشاورزی

پرسش های متن

1- ما بخش عمد های از غذای خود را از چه راه ی به دست می آوریم؟
از راه کشاورزی
2- کشاورزی چند مرحله دارد ؟
سه مرحله - کاشت – داشت – برداشت
3- چه عواملی در کشاورزی موثرند ؟
1- عواملی طبیعی 2- عوامل انسانی
4- عوامل طبیعی کشاورزی چه چیز هایی هستند
1- خاک 2- آب 3- آب و هوا

ابقیه درادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن (2)
درخواست حذف اطلاعات

عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن (2)

در مقاله قبلی به عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به خود دانش آموز ابت و عوامل مربوط یه ضعف کتب درسی پرداختیم. در این مقاله به عوامل ضعف آموزش ریاضی مربوط به روش های آموزش و عوامل مربوط به معلمان ابت می پردازیم.مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات ترمیم
درخواست حذف اطلاعات
1.خوردگی را تعریف کنید.عوامل و فرآیند و کاهنده آن را نام ببرید

2. کربناتاسین را تعریف و نحوه ارزی و عمق کربناته شدن را شرح دهید

3. تاثیر پوشش و قطر میلگرد در شروع فرآیند خوردگی را بنویسید

4. میلگردها چند دسته اند و نام ببرید و مکانیزم خوردگی ناشی از حمله کلریدها را شرح دهید

5. عوامل فرآیند و کاهنده انقباض ناشی از خشک شدن با ذکر دلیل نام ببرید

6. خصوصیات مهم مصالح ترمیم با ذکر دلیل بنویسید

7. نقش سنگدانه ها را در عوارض ناشی از تغییرات حجمی شرح دهید

8. مصالح مناسب برای ترمیم به منظور کاهش نفوذپذیری و تغییرات حجمی را بنویسید

9. در آماده سازی سطح بتن جهت انجام ترمیم چه نکاتی باید رعایت شود

10. برای ترمیم سازه ایی که تحت اثر بارهای وارده قرار دارد چه نکاتی را باید در انتخاب مصالح ترمیم و روش اجرای ترمیم مدنظر قرارگیرد.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت نیرو گستر
درخواست حذف اطلاعات
ب

بنا بر گزارش س رست مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت نیرو گستر مجری پروژه آب رسانی غدیر صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم ف ی در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور در سازمان عمران شهری شهرداری اهواز
درخواست حذف اطلاعات
ب

بنا بر گزارش س رست مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در سازمان عمران شهری شهرداری اهواز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم ف ی در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
مهمترین عوامل گمراهی انسان
درخواست حذف اطلاعات
انسان حر و آزاده، انسانی است که هر نوع حجاب مانع از رؤیت حقیقت را کند، و حقیقت را بیش از همه چیز دوست بدارد. اگر پدر و مادر گرامی هستند ولی حقیقت جویی و پیروی از آن، از همه چیز گرامی تر، و عزیزتر است.

قرآن به مناسبت های گوناگون، از عوامل مختلفی نام می برد که فقط عامل ضل بوده و نتیجه ای جز گمراه بندگان از راه راست، ندارند.
شناخت این عوامل برای بندگان علاقمند به سعادت خویش مایه تکامل است زیرا... درست است که این عوامل زیان بار، مایه بدبختی و بدفرجامی گروهی از انسان ها می شوند که با حریت و ، زمام زندگی خود را به دست آن ها می سپارند ولی همین عوامل برای افراد با ایمان و هوشیار، مایه تکامل و سبب استواری مبانی دینی و اخلاقی می گردند.


مشاهده متن کامل ...
پخش فیتیله متوقف و با عوامل متخلف برخورد می شود
درخواست حذف اطلاعات

تهران - ایرنا - سازمان صداو سیما اعلام کرد در پی پخش برنامه فتیله روز ( 15آبان ماه) از شبکه دو سیما که بر اثر بی دقتی عوامل برنامه، موجبات رنجش خاطر هموطنان آذری پیش آمد، پخش این برنامه متوقف و با عوامل متخلف برخورد می شود.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور در گروه تخصصی نیرو گستر
درخواست حذف اطلاعات
ب

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در گروه تخصصی نیرو گستر، کارگاه تونل انتقال آب سد دز توسط واحد حفاظت کار این مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
عواملی که می تواند در گمانه زنی درست علایم راهگشا باشند
درخواست حذف اطلاعات
دوستان دانستن عوامل زیر در گمانه زنی های شما بسیار راه گشا است اگر آثاری را یافتید حتما با عوامل زیر مطابقت دهید ببینید با آنها هم خوانی دارد یا خیر .توجه به این عوامل در جاهایی که علایمی هست و نمی تواننید تشخیص دهید طبیعی است یا غیر طبیعی نقش حیاتی داردمشاهده متن کامل ...
عواملی که می تواند در گمانه زنی درست علایم راهگشا باشند
درخواست حذف اطلاعات
دوستان دانستن عوامل زیر در گمانه زنی های شما بسیار راه گشا است اگر آثاری را یافتید حتما با عوامل زیر مطابقت دهید ببینید با آنها هم خوانی دارد یا خیر .توجه به این عوامل در جاهایی که علایمی هست و نمی تواننید تشخیص دهید طبیعی است یا غیر طبیعی نقش حیاتی داردمشاهده متن کامل ...
عوامل کوتاهى و طول عمر
درخواست حذف اطلاعات

عوامل مؤثر در طول عمر و کوتاهى آن چیست؟

عوامل طبیعى:

برخى از عوامل طبیعى در افزایش عمر که براى بشر تاکنون شناخته شده است عبارتند از: 1. تغذیه صحیح دور از افراط و تفریط; 2. کار و حرکت مداوم; 3. پرهیز از هر گونه و اعتیادهاى خطرناک; 4. دور بودن از هواى آلوده; 5. مصرف ن مشروبات الکلى; 6. دورى از هیجان هاى مداوم.

عوامل معنوى:

بقیه در ادامه مطلب....مشاهده متن کامل ...
عوامل خشونت:
درخواست حذف اطلاعات
عوامل خشونت از دریچه‏ هاى گوناگونى به بحث و بررسى گذاشته شده است. برخى با نگاه روان شناختى این پدیده را مورد کنکاش قرار مى‏دهند. شمارى دیگر از جهت اجتماعى به بحث درباره عوامل خشونت مى‏پردازند وجرم شناسان نیز از دریچه دانش خویش به عوامل خشونت مى‏نگرند.
دریچه دیگرى که می‏تواند راهگشاى پژوهشگر باشد، دریچه وحى است. با یارى گرفتن از آیات وحى و نظرداشت موارد خشونت خانوادگى می‏توان عواملى را به عنوان عوامل خشونت خانوادگى معرفى کرد.
برخى از عوامل خشونت در قرآن عبارتند از:مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور محیط کار در نمایندگی سایپا- سلطانیان
درخواست حذف اطلاعات
ب

بنا بر گزارش س رست مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در نمایندگی سایپا- سلطانیان توسط کارشناسان مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم ف ی در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
عوامل موثر در یادگیری
درخواست حذف اطلاعات
یادگیری (learning discomfort )یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست. چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از: آمادگی ، انگیزه و هدف ، تجارب گذشته ، موقعیت و محیط یادگیری ، روش تدریس رابطه جز و کل ، تمرین و تکرار.

توضیح بیشتر در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
عوامل ت یب بتن و راه کارهای ترمیم بتن
درخواست حذف اطلاعات

این مقاله ترجمه ای از فصل سوم کتاب the guid concrete repair که توسط کارشناسان و ان دایره تعمیرات و اصلاح دفتر خدمات فنی و ی وزارت کشور ایالات متحده u.s department of the interior bureau of reclamation technical service centerو به منظور استاندارد سازی متد های ترمیمی بتن به صورت موضوعی و مصور تهیه و منتشر گردیده است.

کلینیک بتن ایران در راستای ارتقا آموزشی فعالان ، ان و کارشناسان در زمینه مقاوم سازی و ترمیم سازه های بتنی، که دایره ی وسیعی از مشاوران و بهره برداران واحدهای صنعتی که سازه های بتنی سنگین ، از قبیل کانال های سر ریز سد ها ، سیلو ها، مخازن و تصفیه خانه ها ، کلاریفایر ها و کولینگ تاور ها، حوضچه های اسید و ... زیر نظر آنان می باشد تا کارشناسان و مدیران پروژه و کارفرمایان تی را در بر می گیرد ، با اجازه مترجم ، متن حاضر را ارائه نموده است.

این فصل از کتاب به علل و عامل آسیب ها و های شایع در سازه های بتنی می پردازد و به صورت خلاصه اشاراتی به نحوه ترمیم و حل مشکلات ناشی از این صدمات می پردازد.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور در شرکت هواپیمایی نفت ایران
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکت هواپیمایی نفت ایران توسط واحد حفاظت کار و با حضور رئیس مرکز آقای صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق، گازها و بخارات در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور در شرکتهای وابسته به بنادر و کشتیرانی بندر
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

طبق اعلام رییس مرکز تحقیقات، جناب آقای ، بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در شرکتهای وابسته به بنادر و کشتیرانی بندر توسط واحد حفاظت کار این مرکز صورت پذیرفت شایان ذکر است عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، روشنایی و ... همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل ذرات معلق در این شرکت مورد ارزی قرار گرفتند.مشاهده متن کامل ...
سنجش عوامل زیان آور درشرکت سد و نیروگاه کارون 4
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

بنا بر گزارش س رست مرکز تحقیقات، آقای ، پروژه بررسی و سنجش عوامل زیان آور محیط کار در سد و نیروگاه کارون 4 قرار است توسط کارشناسان مرکز صورت پذیرد ایشان اشاره نمودند سه کارشناس و به مدت 5 شبانه روز به سد و نیروگاه کارون 4 اعزام می شوند و عوامل زیان آور فیزیکی از قبیل صدا ، ارتعاش ،امواج الکترومغناطیسی و .... و همچنین عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گازها و بخارات،ذرات معلق و فیوم ف ی در این شرکت مورد ارزی قرار خواهد گرفت.مشاهده متن کامل ...
علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى
درخواست حذف اطلاعات

-به طور کلى علل بوجود آمدن آسیب هاى اجتماعى به خصوص براى نوجوانان را به سه دسته تقسیم مى کنیم:

1-عوامل شخصیتى : این دسته از عوامل به دلیل ند اشتن تعادل روانى ، شخصیتى و اختلال در رفتار .

2-عوامل فردى : در حوزه ى عوامل فردى مى توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • آرزو هاى بلند
  • خوش گذرانى و لذت طلبى بسیار
  • قدرت، استقلال طلبى بسیار
  • بى بندو بارى

3- عوامل اجتماعی:

  • عدم پایبندی خانواده ها به آموزه های دینی
  • طرد اجتماعی
  • نوع شغل
  • بی کاری
  • فقر و...


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.