پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 غرفه سازی م ار چیست
غرفه سازی
درخواست حذف اطلاعات

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی یکی از را ارهای مهم تبلیغاتی به منظور معرفی هرچه بهتر خدمات و محصولات شرکتها به صورت حضوری و نمایش مستقیم محصولات و خدمات به مشتریان و کارشناسان مربوطه مسباشد.از این رو غرفه سازی نمایشگاهی و طراحی غرفه و حضور در نمایشگاه ها و کنگره ها و سمینارهای تخصصی برای مشارکت کنندگان دارای جایگاه ویژه ای میباشد.

یکی از دغدغه های مشارکت کنندگان و غرفه داران ، طراحی غرفه و کاربردی بودن غرفه و انتخاب شرکت غرفه سازی نمایشگاهی میباشد، که بتواند تمامی خواسته ها و موارد مورد نیاز شرکت را از لحاظ غرفه سازی تامین نماید ؛ از این رو وظیفه شرکت غرفه ساز نمایشگاهی نیز درک موارد مورد نیاز مشارکت کننده میباشد و تامین نیازهای مشارکت کنندگان از نظر کیفی ، زمانی و بودجه ای میباشد. و انجام این مهم نیازمند تجربه بالای اجرایی و طراحی متناسب با عنوان نمایشگاه، برند مشارکت کننده ،تجهیزات نمایشگاهی مورد نیاز و...است.

شرکت ن ن طرح بارو،با دارا بودن گرید غرفه سازی و دارا بودن کارگاه یک هزار متری غرفه سازی اختصاصی وپرسنل مجرب در امور طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی ، غرفه سازی م ار mdf چندبار مصرف در نمایشگاه بین المللی،غرفه سازی در شهر آفتاب،غرفه سازی هتل المپیک و غرفه سازی در سایر نمایشگاه های تهران و شهرستانها مشغول به فعالیت میباشد که توانسته نیاز غرفه داران را برآورده نماید.

برخی پروژه های شرکت ن ن طرح بارو:طراحی غرفه وغرفه سازی شرکت دارو پخش ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارس آنلاین ،طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راک تهران ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت بتن بسپار، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت تانیر ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پوراطب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت دنا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارسیان موتور ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راز طب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت درمان آرا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت مهبان دارو ،و....منبع: http://baro-design. /


مشاهده متن کامل ...
غرفه سازی
درخواست حذف اطلاعات

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی یکی از را ارهای مهم تبلیغاتی به منظور معرفی هرچه بهتر خدمات و محصولات شرکتها به صورت حضوری و نمایش مستقیم محصولات و خدمات به مشتریان و کارشناسان مربوطه مسباشد.از این رو غرفه سازی نمایشگاهی و طراحی غرفه و حضور در نمایشگاه ها و کنگره ها و سمینارهای تخصصی برای مشارکت کنندگان دارای جایگاه ویژه ای میباشد.

یکی از دغدغه های مشارکت کنندگان و غرفه داران ، طراحی غرفه و کاربردی بودن غرفه و انتخاب شرکت غرفه سازی نمایشگاهی میباشد، که بتواند تمامی خواسته ها و موارد مورد نیاز شرکت را از لحاظ غرفه سازی تامین نماید ؛ از این رو وظیفه شرکت غرفه ساز نمایشگاهی نیز درک موارد مورد نیاز مشارکت کننده میباشد و تامین نیازهای مشارکت کنندگان از نظر کیفی ، زمانی و بودجه ای میباشد. و انجام این مهم نیازمند تجربه بالای اجرایی و طراحی متناسب با عنوان نمایشگاه، برند مشارکت کننده ،تجهیزات نمایشگاهی مورد نیاز و...است.

شرکت نگین طرح بارو،با دارا بودن گرید غرفه سازی و دارا بودن کارگاه یک هزار متری غرفه سازی اختصاصی وپرسنل مجرب در امور طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی ، غرفه سازی م ار mdf چندبار مصرف در نمایشگاه بین المللی،غرفه سازی در شهر آفتاب،غرفه سازی هتل المپیک و غرفه سازی در سایر نمایشگاه های تهران و شهرستانها مشغول به فعالیت میباشد که توانسته نیاز غرفه داران را برآورده نماید.

برخی پروژه های شرکت نگین طرح بارو:طراحی غرفه وغرفه سازی شرکت دارو پخش ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارس آنلاین ،طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راک تهران ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت بتن بسپار، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت تانیر ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پوراطب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت دنا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارسیان موتور ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راز طب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت درمان آرا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت مهبان دارو ،و....منبع: http://baro-design. /

مشاهده متن کامل ...
اعلام شرایط غرفه های خودساز نمایشگاه مطبوعات
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: متقاضیان غرفه های خودساز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات روزهای پنجشنبه و شنبه (27 و 29 مهرماه) می توانند برای دریافت تاییدیه نقشه غرفه و وجه ضمانت ت یب غرفه اقدام کنند.

مشاهده متن کامل ...
غرفه سازی
درخواست حذف اطلاعات

غرفه سازی نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشگاهی یکی از را ارهای مهم تبلیغاتی به منظور معرفی هرچه بهتر خدمات و محصولات شرکتها به صورت حضوری و نمایش مستقیم محصولات و خدمات به مشتریان و کارشناسان مربوطه مسباشد.از این رو غرفه سازی نمایشگاهی و طراحی غرفه و حضور در نمایشگاه ها و کنگره ها و سمینارهای تخصصی برای مشارکت کنندگان دارای جایگاه ویژه ای میباشد.

یکی از دغدغه های مشارکت کنندگان و غرفه داران ، طراحی غرفه و کاربردی بودن غرفه و انتخاب شرکت غرفه سازی نمایشگاهی میباشد، که بتواند تمامی خواسته ها و موارد مورد نیاز شرکت را از لحاظ غرفه سازی تامین نماید ؛ از این رو وظیفه شرکت غرفه ساز نمایشگاهی نیز درک موارد مورد نیاز مشارکت کننده میباشد و تامین نیازهای مشارکت کنندگان از نظر کیفی ، زمانی و بودجه ای میباشد. و انجام این مهم نیازمند تجربه بالای اجرایی و طراحی متناسب با عنوان نمایشگاه، برند مشارکت کننده ،تجهیزات نمایشگاهی مورد نیاز و...است.

شرکت نگین طرح بارو،با دارا بودن گرید غرفه سازی و دارا بودن کارگاه یک هزار متری غرفه سازی اختصاصی وپرسنل مجرب در امور طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی ، غرفه سازی م ار mdf چندبار مصرف در نمایشگاه بین المللی،غرفه سازی در شهر آفتاب،غرفه سازی هتل المپیک و غرفه سازی در سایر نمایشگاه های تهران و شهرستانها مشغول به فعالیت میباشد که توانسته نیاز غرفه داران را برآورده نماید.

برخی پروژه های شرکت نگین طرح بارو:طراحی غرفه وغرفه سازی شرکت دارو پخش ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارس آنلاین ،طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راک تهران ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت بتن بسپار، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت تانیر ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پوراطب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت دنا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت پارسیان موتور ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت راز طب ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت درمان آرا ، طراحی غرفه و غرفه سازی شرکت مهبان دارو ،و....منبع: http://baro-design. /

مشاهده متن کامل ...
استند ، تحهیزات و لوازم غرفه سازی اصفهان
درخواست حذف اطلاعات

03132684518 نمایشگاه ویستا www.displaystand.ir

تجهیزلوازم غرفه در نمایشگاه اصفهان

اجاره تجهیزات نمایشگاهی و لوازم غرفه سازی در اصفهان

جهت مشاهده و دریافت لیست قیمت به سایت زیر مراجعه فرمایید و عضو کانال تلگرام شوید

وب سایت:www.vistafair-co.ir

ایمیل مکاتباتی :[email protected] & [email protected]

مدیر فروش :09130215908 تهران: 09198768304منبع: http://exhibition-equipment. /

مشاهده متن کامل ...
درباره شرکت ن ن طرح بارو
درخواست حذف اطلاعات

ن ن طرح بارو در یک نگاه

شرکت ن ن طرح بارو؛ پیشرو در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خدمات تبلیغاتی تخصصی و نمایشگاهی میباشد.

خدمات دکوراسیون داخلی :طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی پروژه های مس ی ، اداری ، فروشگاهی ؛ بازسازی ساختمان

خدمات نمایشگاهی :( طراحی غرفه , غرفه سازی نمایشگاهی , اجاره تجهیزات نمایشگاهی و...) غرفه سازی یک بار مصرف ، طراحی و غرفه سازی از نوع ماژولار mdf ، غرفه ما یما ،

خدمات تبلیغاتی تخصصی و نمایشگاهی : خدمات چاپ , تامین هدایای تبلیغاتی , ساخت تیزر , طراحی سایت ، بهینه سازی سایت و سئو.منبع: http://baro-design. /


مشاهده متن کامل ...
ب ایی غرفه ای با هدف مبارزه با کالاهای تقلبی در نمایشگاه «ایران فارما»+ع
درخواست حذف اطلاعات
غرفه «اصیل ب یم» یکی از غرفه های حاضر در نمایشگاه ایران فارما است که تلاش دارد مخاطبان خود را با سامانه کنترل اص فرآورده های سلامت آشنا سازد.

مشاهده متن کامل ...
غرفه سازی نمایشگاه و هنر خلاقانه غرفه آرایی
درخواست حذف اطلاعات
غرفه سازی یک هنر است که می تواند تجلی گاه هویت شرکت و هنر طراح غرفه باشد. غرفه سازی را نمی توان تنها مکانی برای جای دادن محصولات و کالاهای شرکتها دانست. دانش, بینش, فرهنگ, ذوق و سلیقه طراح و سازنده غرفه را به خوبی می توان از نحوه طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه مشاهده کرد. برای غرفه سازی حرفه ای و انه نیاز به تخصص و مهارت و دانش و تجربه است.شاید افرادی زیادی اعم از طراحان صنعتی, معماران, نقاش ها, آهنگران, نقشه کش ها, طراحان گرافیک, طراحان صحنه و لباس, طراحان داخلی و سایر افراد خیال کنند که می توانند در کنار فعالیت های اختصاصی خود به صورت تفننی در غرفه سازی نیز فعالیتی داشته باشند، اما در واقع باید گفت که غرفه سازی خود می تواند به عنوان یک رشته مستقل ی باشد که به خوبی بدان پرداخته نشده است.شاید افراد بدون تخصص و مهارت بتوانند در طراحی غرفه فعالیت کنند اما نتیجه هیچ وقت نمی تواند یک غرفه نمایشگاهی حرفه ای و تخصصی باشد. این مطلب برگرفته از سایت  ساخت غرفه است .
طراحی غرفه اولین مرحله در غرفه سازی نمایشگاهی
داشتن یک ایده خلاقانه برای طراحی غرفه از مهم ترین اصول و اولین گام در غرفه سازی نمایشگاهی است. ایده ی در ساخت غرفه نیز خود به تخصص, دانش و تجربه نیاز دارد. طراح غرفه باید بداند که هدف شرکت از حضور در نمایشگاه چیست؟
خلاقیت را باید در تمام جنبه های ساخت غرفه احساس کرد. طراح غرفه باید بداند که مخاطب به خوبی کاستی ها و کج سلیقگی ها را درک می کند.
پس این وظیفه طراح غرفه است که به تمامی جزئیات در غرفه سازی توجه کند و هیچ چیزی را از قلم نیندازد. استفاده به جا و مناسب از نورها, رنگها, تصاویر, اشیا, متون و نیز ابزار و متریال و مصالح در ساخت غرفه و غرفه آرایی می تواند تاثیر مثبتی روی جذب مخاطب و افکار و شه های وی از شرکت و محصولات یا خدماتش داشته باشد.
در غرفه سازی به دنبال ایده های نو باشید
مخاطبین همواره به دنبال یافتن چیزهای تازه هستند. ایده های خلاقانه در ساخت غرفه به سرعت می تواند باعث جذب مخاطب شود. زیبایی و خلاقیت هر دو کنار هم می تواند در ساخت غرفه استفاده شود.
غرفه های نمایشگاهی زیادی هستند که فقط زیبا هستند و نمی توانند به خوبی هدف و هویت شرکت را در معرض دید قرار دهند. ماندگاری غرفه یکی از اساسی ترین معیارها در ساخت غرفه است. عمر یک نمایشگاه حداکثر تا یک هفته است.
پس از اتمام نمایشگاه این ماندگاری غرفه در ذهن مخاطب است که باعث می شود مخاطب همچنان به دنبال یافتن محصولات و خدمات شرکت مورد نظر باشد. چون تصور مثبتی و زیبایی از این شرکت و غرفه نمایشگاهی وی در ذهن مخاطب باقی مانده است.
غرفه نمایشگاهی نماد ارزش های یک شرکت و سازمان است. در غرفه سازی باید توجه شود که مخاطب تنها با یک نگاه به غرفه نمایشگاهی شما جذب شود. اگر در همان نگاه اول نتوان توجه مخاطب را به غرفه جذب کرد دیگر نمی توان امیدوار بود که در فرصت های بعدی مخاطب متوجه غرفه نمایشگاهی شما شود. در ساخت غرفه باید بتوانید برتری ها و تمایز خود را از سایر رقبای خود نشان دهید.

مشاهده متن کامل ...
سیستم های امنیتی غرفه داران نمایشگاه مطبوعات! (ع )
درخواست حذف اطلاعات
در پایان ساعت کاری نمایشگاه مطبوعات غرفه داران با اشیای مختلف مانند: چسب، صندلی، نخ، پارچه و کاغذ غرفه ها را برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه مسدود می کنند.

مشاهده متن کامل ...
برگذاری دوازدهمین همایش بسکابادیهای سراسر کشور
درخواست حذف اطلاعات

ب خدمت تمام همشریان عزیز

با عنایت به اینکه مقرر گردیده 5 غرفه در محل مدرسه شامل

غرفه صنایع دستی به مدیریت خانواده  اقای  بلال حافظی پور

غرفه سلامت نه و مردانه به مدیریت اقای محمد ارزومنذان

غرفه فروش تولیدات دامی و کشاورزی به مدیریت اقای حمید صالحی نیا

غرفه بلوکه زنی به مدیریت اقای محمد بنی اسدی

و غرفه فرهنگی  و اثار باستانی و میراث فرهنگی وسیله اقای شیخ مسلم بسکابادی

در روز (همایش  بسکابادیهای سراسر کشور )سوم فروردین 1396 بر پا  شود

لذا از کلیه دوستان و عزیزان درخواست میشود به هر نحو ممکن در غرفه  های مختلف به خصوص غرفه پنجم مشارکت و همکاری نماییندمشاهده متن کامل ...
امکان انتخاب طراحی غرفه
درخواست حذف اطلاعات

این پورتال به شما این امکان را می دهد تا طراحی غرفه اختصاصی خود را به داخواه خود انتخاب کرده و به نمایش بگذارید. در حال حاضر 20 طرح مختلف طراحی گردیده که به راحتی می توان آنهارا برای غرفه انتخاب کرد.مشاهده متن کامل ...
نگاهی به بخش های مختلف غرفه ایسوس در کامپیوت 2017
درخواست حذف اطلاعات

غرفه ایسوس در کامپیوت 2017

شرکت asus در رویداد computex 2017 تایوان، غرفه ویژه ای دارد که کاربری های متنوعی را به نمایش گذاشته است. در ادامه این مطلب، بخش های مختلف غرفه ایسوس در کامپیوت 2017 را بررسی خواهیم کرد. بخش های مختلف غرفه ایسوس در کامپیوت 2017 دربرگیرنده کاربری های مختلفی است که به سادگی از یکدیگر تفکیک شده اند. در ابتدای ورود به این ...

نوشته نگاهی به بخش های مختلف غرفه ایسوس در کامپیوت 2017 اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
صدور بیش از ۷ هزار کارت تردد برای ناشران، غرفه داران و اهالی رسانه/ آغاز تحویل غ
درخواست حذف اطلاعات
بیش از ۷ هزار کارت تردد برای ناشران، غرفه داران و اهالی رسانه در سی امین دوره نمایشگاه کتاب صادر شد و غرفه های مربوط به ناشران از روز چهارشنبه ششم اردیبهشت تحویل داده شده است.

مشاهده متن کامل ...
غرفه سایپا به تسخیر بوشهری ها درآمد
درخواست حذف اطلاعات
عصر خودرو- در نمایشگاه خودروهای داخلی و لوازم جانبی در بوشهر غرفه گروه خودرو سازی سایپا به تسخیر بوشهری ها در آمد.

مشاهده متن کامل ...
قیمت گوشت شترمرغ قطعه بندی در غرفه تره بار
درخواست حذف اطلاعات
ماهیچه شترمرغ بسته ۱۰۰۰ گرمی با مبلغ ۵۳ هزار تومان در غرفه تره بار عرضه می شود.

مشاهده متن کامل ...
تازه های نشر را در کدام غرفه نمایشگاه کتاب پیدا کنیم؟ (+ )
درخواست حذف اطلاعات
لطف نمایشگاه به تازه های نشر است ولی این کتاب ها در صدها غرفه پخش شده اند؛ اما شاید ندانید همه تازه های نشر را می شود در یک غرفه پیدا کرد.

مشاهده متن کامل ...
اجرا غرفه نمایشگاهی
درخواست حذف اطلاعات

بعد از نهایی شدن طرح نوبت به اجرا آن می رسد. نمایشگاه در ابتدا پلان غرفه و سالن برگزاری را در اختیار شرکت سفارش دهنده قرار می دهد و از همین طریق پلان نمایشگاه به دست مجری طرح می رسد و نمایشگاه سالن را در حدود چند روز قبل از افتتاحیه در اختیار مجری قرار می دهد.

غرفه نمایشگاهی

نتیجه گیری:

هنر غرفه سازی امروزه براساس آمار گرفته شده در دنیا توانسته است بیش از ۵۵% به امر تجارت کمک کند و همچنین برگزاری نمایشگاه های بین المللی به یک صنعت مهم در جذب توریست مبدل گردیده است.

صنعت غرفه سازی نمایشگاهی شاید از کمترین صنایعی باشد که با وجود تورم روز افزون تمامی صنایع و هزینه ها این صنعت نه تنها همراه با تورم پیش نرفته است بلکه هر روز از قیمت های ساخت و ساز نیز کاسته می گردد.منبع: http://exhibition-booth. .. /


مشاهده متن کامل ...
گزارش زومیت از غرفه سامسونگ در mwc 2018
درخواست حذف اطلاعات
گزارش زومیت از غرفه سامسونگ در mwc 2018

گزارش زومیت از غرفه‌ی سامسونگ در mwc 2018 که بخش اصلی تمرکز آن به نمایش قابلیت‌ها و ویژگی‌های گل ی اس ۹ و اس ۹ پلاس معطوف بود.مشاهده متن کامل ...
پلمپ 6 غرفه متخلف فرودگاه شهید دستغیب
درخواست حذف اطلاعات
با حضور ان اجرای احکام تعزیرات حکومتی فارس، 6 غرفه فرودگاه شیراز پلمپ شد.

مشاهده متن کامل ...
گزارش زومیت از غرفه شا در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷
درخواست حذف اطلاعات
گزارش زومیت از غرفه شا در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷

شا به لطف بازه‌ی گسترده‌ای از محصولات خود، یکی از غرفه‌های جذاب نمایشگاه ایفا ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده بود.مشاهده متن کامل ...
غرفه سازی م ار چیست ؟
درخواست حذف اطلاعات

وجود یک راه حل مناسب و همه منظوره که سازگار با نیازهای مختلف ب و کار شما برای حضور در نمایشگاه می تواند بهترین گزینه در پیش روی شما باشد که غرفه سازی م ار می تواند این راه حل مناسب برای شما باشد .غرفه سازی م ار می تواند فضای کوچک نمایشگاهی خود را به حداکثر برسانید و از تمامی فضا به نحو احسنت استفاده نمایید. تجهیزات م ار را بنا به محصول یا خدمات خود به صورت سفارشی ید کنید و از این تجهیزات در نمایشگاه های بعدی نیز بهره گیرید . اما اگر در شرایطی نیستید که بتوانید تجهیزات را یداری کنید می توانید از امکان اجاره تجهیزات نمایشگاهی استفاده کنید

غرفه های م ار از اجزای قابل بازسازی ساخته شده است، آنها انعطاف پذیری بیشتر و سهولت حمل و نقل را  جهت غرفه سازی با سرعت بالا فراهم می کنند.غرفه های  م ار در داخل جعبه های حمل و نقل فشرده بسته بندی می شوند که می تواند موجب حفظ هزینه های ذخیره سازی کم گردد

شرکت های ارائه دهنده غرفه با سیستم م ار  می توانند با ساختاری همراه با لوازم جانبی و لوازم جانبی مورد نیاز ب و کار شما به تجارتتان کمک کنند.مانند قفسه ها و صفحه های نمایش وکانترهای اطلاعات. بنابراین شما لازم نیست برای تجهیز غرفه م ار خود به چندین شرکت مراجعه کنند بلکه یکی از این دست شرکت های غرفه سازی معتبر می توانند پاسخگوی تمامی نیازهای شما باشند.مشاهده متن کامل ...
پیاده رو در قرق غرفه های میادین میوه و تره بار + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
معابر خیابان های شهر تبریز به وسیله غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار قرق شده است.

مشاهده متن کامل ...
اختصاص 27 غرفه به کتاب های کودک و نوجوان در دومین نمایشگاه کتاب کاشان
درخواست حذف اطلاعات
کانون خبرنگاران نبأ: رییس اداره فرهنگ و ارشاد ی گفت: 27 غرفه دومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان به عرضه کتابهای کودک و نوجوان اختصاص دارد. ادامه: اختصاص 27 غرفه به کتاب های کودک و نوجوان در دومین نمایشگاه کتاب کاشان

مشاهده متن کامل ...
نوآوری در طراحی
درخواست حذف اطلاعات

گروه طراحی و اجرای دکوراسیون بلوط

بلوط توانایی تحقق بخشیدن به تمام رویاهای شما را دارد

هدف اصلی ما ، ی و ساخت غرفه های نمایشگاهی  و دکوراسیون داخلی است که پل ارتباطی در جهت رسیدن به کلیه اه ی است که شاید ورای تصورات نیز باشد

ویژگی ها و خدمات ویژه ای که بلوط را از سایر شرکت های غرفه سازی متمایز می کند :

نظارت مستقیم ین معماری

نوآوری در طراحی

کیفیت بالای متریال

معماری داخلی و طراحی دکوراسیون واحد های مس ی
معماری داخلی و طراحی دکوراسیون واحد های اداری

معماری داخلی و طراحی دکوراسیون واحد های فروشگاهی

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

 

 

تماس با شرکت :

آدرس شرکت بلوط : پاسداران -سه راه ضرابخانه -کوچه اکرمی (کوکب) پلاک 12-طبقه 4-واحد 26

شماره تماس : 22875426-22869074 

www.balootco.ir  : web site

[email protected] : email

https://www.instagram.com/balootco/ : instagram

https://telegram.me/balootco_ir :  1 telegram

https://telegram.me/baloot_ir : 2 telegram

 

 

 

 

 

 

دکوراسیون,فروشگاه,غرفه,نمایشگاه,بلوط,طراحی,غرفه سازی,نمایشگاه,نمایشگاه بین المللی,طراحی داخلی,دکوراسیون اداری, غرفه نمایشگاهی,دکوراسیون تجاری,دکوراسیون نمایشگاهی,دکوراسیون داخلی منزل,غرفه های ما یما,غرفه های نمایشگاهی,baloot,balootco,بازسازی,پارکت,لوازم نمایشگاهی,کانتر نمایشگاهی,غرفه مدرن,غرفه های مینیمال,غرفه پرتابل,غرفه ساده,کاغذ دیواری,معماری ,دکوراسیون بلوط,

اجرای پارتیشن, طراحی فضای داخلی, میز کنفرانس, انواع میز مدیریتی, میز کارشناسی, میز کارمندی, کانتر ,

فایل 4 کشو, میز گروهی, فروش پارکت, فروش پارکت لمینت, اجاره میز و صندلی نمایشگاهی,

expo  , design ,exhibitiondesign

 

 

 مشاهده متن کامل ...
گزارش ویدیویی زومیت از غرفه سونی در mwc 2017
درخواست حذف اطلاعات
گزارش ویدیویی زومیت از غرفه سونی در mwc 2017

گزارش ویدیویی زومیت از غرفه‌ی سونی در کنگره‌ی جهانی موبایل ۲۰۱۷ و محصولات جدیدی که این کمپانی معرفی کرده است.مشاهده متن کامل ...
گزارش ویدیویی زومیت از غرفه سامسونگ در mwc 2017
درخواست حذف اطلاعات
گزارش ویدیویی زومیت از غرفه سامسونگ در mwc 2017

گزارش ویدیویی زومیت از غرفه‌ی سامسونگ در کنگره‌ی جهانی موبایل ۲۰۱۷ و محصولات جدیدی که این کمپانی معرفی کرده است.مشاهده متن کامل ...
گزارش زومیت از غرفه پاناسونیک در نمایشگاه ایفا 2017
درخواست حذف اطلاعات
گزارش زومیت از غرفه پاناسونیک در نمایشگاه ایفا 2017

پاناسونیک طبق روال هر ساله‌ی خود در نمایشگاه ایفا، امسال نیز غرفه‌ی جذ را برای بازدیدکنندگان این رویداد تدارک دیده بود.مشاهده متن کامل ...
گزارش زومیت از غرفه زولا در نمایشگاه الکامپ 24
درخواست حذف اطلاعات
گزارش زومیت از غرفه زولا در نمایشگاه الکامپ 24

با گزارش زومیت از غرفه‌ی بازی شوتر آنلاین زولا که در بیست‌وچهارمین دوره‌ی نمایشگاه الکامپ حضور پررنگی داشت، همراه باشید.مشاهده متن کامل ...
گزارش زومیت از غرفه پاناسونیک در نمایشگاه ایفا 2017
درخواست حذف اطلاعات
گزارش زومیت از غرفه پاناسونیک در نمایشگاه ایفا 2017

پاناسونیک طبق روال هرساله‌ی خود در نمایشگاه ایفا، امسال نیز غرفه‌ی جذ برای بازدیدکنندگان این رویداد تدارک دیده بود.مشاهده متن کامل ...
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از نگاه دو غرفه دار/ صف ون در غرفه طنز نمایشگاه!
درخواست حذف اطلاعات
نمایشگاه مطبوعات یک دورهمی بزرگ و فرصتی است برای اهالی رسانه تا با مخاطبان خود رودرو گفتگو کنند.

مشاهده متن کامل ...
عوامل موثر در قدرت فروش حداکثری غرفه نمایشگاهی
درخواست حذف اطلاعات

غرفه سازی موثر در فروش و حضور شرکت شما در نمایشگاه صنعت مربوطه برای پیروزی در بازاری به شدت رقابتی امری حیاتی است. این چند نکته را در نظر داشته باشید تا ساخت غرفه و فروش نمایشگاهی شما به حداکثر برسد:
نکته یک :
ساخت غرفه
برای شروع، علایق و مشارکت اولیه ی مدیر بازاری خود را فهرست کنید. او باید در راه اندازی برنامه ی ساخت غرفه ی شما شریک تبلیغاتی متعهدی باشد. اگر در شرکت خود بخش ارتباطات ندارید، شرکت نمایشگاهی خود و یا مشاوری از بیرون برای ساخت غرفه استخدام کنید. اگر بودجه ی استخدام مشاور را ندارید، خود و تیم فروش را با اصول اولیه ی فروش در نمایشگاه آشنا کنید.
نکته دو :
ساخت غرفه و اهمیت نمایشگاه را درک کنید و تمام تلاش خود را ید.برای غرفه سازی موثر در فروش،بازاریاب های ب و کار به ب و کار هر ساله از ویژگی های غرفه های نمایشگاهی بعنوان بخش ارزشمندی از تبلیغات خود بهره می برند. بررسی نُه رویکرد بازاری که توسط شرکت های بزرگ اتخاذ می شود نشان داده است که غرفه های نمایشگاهی پس از تبلیغات و فروش تبلیغاتی از لحاظ ب درآمد در رتبه ی سوم است. این یعنی شما باید برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت باید زمان و تلاش زیادی به ساخت غرفه های نمایشگاهی اختصاص دهید.
نکته سوم :
استانداردهایی برای کیفیت، طراحی ، ساخت غرفه و غرفه تعیین کنید تا محیط غرفه را بهبود ببخشید. یک غرفه ی نمایشگاهی که بخوبی ارائه می شود می تواند جاذبه ای منحصربفرد باشد، بخصوص اگر در نمایشگاهی درجه یک با استانداردها و دستورالعمل های خاصی برای غرفه ها شرکت کنید. غرفه های قابل حمل و نقل و سفارشی هم اکنون از طریق متخصصان قابل دسترسی هستند و آن ها می توانند کل طراحی غرفه و ساخت غرفه و انتقال آن به محل نمایشگاه را انجام دهند. مواد سبک و سازه های پیش ساخته کار مونتاژ، ش تن و حمل و نقل را آسان و کم هزینه کرده اند.
نکته چهارم :
کارمندان خود را آموزش دهید تا در غرفه فروشندگی کنند. به یاد داشته باشید که برای چه انی کار انجام می دهید، پیام چیست و می خواهید مشتریان چه چیزی درباره ی محصول و خدمات بدانند. پیام را با کارمندان تمرین کنید تا شفاف و صریح باشد. 
مطمئن شوید که کارمندان مطلع در غرفه به سوالات پاسخ می دهند. مطمئن شوید که نمایندگان خوبی برای شرکت هستند و اتیکت دارند – چیزی نخورند، ننشینند، با یکدیگر صحبت نکنند و مشتریان را نادیده نگیرند.منبع : انواع غرفه
نکته پنجم :
برای غرفه سازی موثر در فروش از منابع مورد اطمینان راهنمایی بگیرید. با رشد صنعت نمایشگاه، منابع حامی انی که می خواهند نمایشگاه را به بخش اصلی بازاری خود تبدیل کنند نیز رشد داشته اند. همزمان با برنامه ریزی فروش و بازاری ، به ارزش ساخت غرفه های نمایشگاهی خوب و یا ارتقا یافته نیز دقت کنید. در محیط ب و کار امروز، جایی که تکنولوژی های پیشرفته ی تجارت الکترونیک و موبایل ها ملاقات های رو در رو را از بین برده اند، شرکت شما احتمالا بدنبال بهره گیری حداکثر از نمایشگاه ها است تا بتواند به تیم فروش کمک کند. ساخت غرفه خوب با طراحی منحصر بفرد کمک شایانی در برند سازی و رقابت با همکاران و فروش هرچه بیشتر به کمپانی شما می کند.مشاهده متن کامل ...
مشکل ما کتاب نخوانی والدین است نه بچه ها/ کتابفروشی بابوی باقلا!
درخواست حذف اطلاعات
بخش کودک و نوجوان سی امین نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳ اردیبهشت کار خود را آغاز کرده اما برخی غرفه داران هنوز هم از نبود تهویه مناسب، اطلاع رسانی درست و متراژ غرفه ها گله مندند.

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون داخلی غرفه های نمایشگاهی
درخواست حذف اطلاعات

دکوراسیون داخلی غرفه های نمایشگاهی: به طور کلی امروزه حضور در نمایشگاه‌های مختلف یکی از روش‌های توسعه تجارت بوده و به این جهت بسیاری معتقد هستنداستفاده از ابزارهایی مانند غرفه‌سازی می‌تواند نقش زیادی در اعتمادسازی و توسعه تجارت آن ها داشته باشد. غرفه نمایشگاهی نقش مهمی را در جذب مخاطبان به دلیل نمایش کالاهای آن ها در حضور مخاطبان و بازدیدکنندگان تجاری خواهد داشت. هر چه طراحی غرفه تناسب بیشتری هدف عرضه‌کننده داشته باشد نوع فعالیت شرکت بهتر به نمایش در خواهد آمد و برای مخاطبان نیز جذاب می‌باشد. طراح غرفه برای طراحی دکوراسیون داخلی غرفه های نمایشگاهی باید با متریال ساخت غرفه آشنا باشد؛ همچنین ذهن خلاق، محور طراحی غرفه نمایشگاهی است به این دلیل که این ایده باید مخاطب را در غرفه نگه داشته و پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد.

یکی دیگر از مسائلی که در طراحی دکوراسیون داخلی غرفه نمایشگاهی به آن توجه نمود، عوامل نور، رنگ، صدا، فرم  و بو می‌باشد. به طور مثال فرم یک غرفه باید با کالای ارائه شده مرتبط باشد و یا رنگ‌های مورد استفاده در دکوراسیون داخلی غرفه های نمایشگاهی با هم هماهنگ باشند. تمامی این عوامل نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب دارند. در ساخت غرفه لوکیشن و ابعاد آن باید متناسب با محصولات و نیز دکوراسیون و بازدیدکنندگان احتمالی از آن غرفه باشد. همچنین استفاده از مبلمان و میز و صندلی مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی بر روی برخورد غرفه‌داران با بازدیدکنندگان داشته باشد. بنابراین برای داشتن یک حضور موفق در نمایشگاه می‌توان با کمک طراحان ماهر، غرفه خود را به یک مکان جذاب و خاص برای جذب بازدیدکنندگان تبدیل کنیم.

 

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
غرفه های بازارچه مرزی مهران ساماندهی می شود
درخواست حذف اطلاعات
تعیین تکلیف غرفه های مستقر در محوطه گمرک و بازارچه مرزی مهران در دستور کار کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قرار دارد.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهار کامل آتش سوزی در جنگل های گیلان خسارت به 13 5 تار از مزارع چای استان العربیة دیسمبر المتحدة اللغة الأمم الذی اللغة العربیة الأمم المتحدة العالمی للغة للأمم المتحدة لغتنا العربیة العامة للأمم المتحدة ا باربری تهران باربری تهران گیلان تهران رشت چه چشمان فراموشکاری شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران ۸۹۲ میلیون دلار جریمه کرد کره شمالی ایران نیست که صرفا با رفع تحریم راه پیشرفتش هموار شود آموزش فروشگاه ساز ووکامرس توسط اطلس وردپرس حرفه داربست کاری از درآمدهای میلیونی تا چالش ها و مشکلات بیمه ای white takes beaner wall جلسه نقد و بررسی ر مان کافه ی خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه آبادی آرامش بازار ارز دوام دارد دام رو میزارم به دریا افشین اذری از کدام البوم هست قالب حرفه ای شرکتی و اداری buildpress فارسی نسخه 3 2 0 برای وردپرس نسخه کامل جشنواره مد و لباس فجر طلایی ترین دوره خود را سپری می کند دختران بلا پسران ناقلا قیمت جاروبرقی فیلیپس نیروهای کرد مدعی شدند به منطقه صنعتی شهر دیرا ور رسیده اند آقای سیاوش جعفریان مددکاران اجتماعی دو گروگانگیری همزمان در دو نقطه پاریس ورود تانک به صحنه حادثه حمله پلیس به محل نگهداری گروگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.