پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو باآقای علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی رد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /


مشاهده متن کامل ...
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو با علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /

مشاهده متن کامل ...
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو باآقای علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد.

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.منبع: http://libbe khoy. /

مشاهده متن کامل ...
غیر از .. ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات
گفت وگو با علیرضا مختا .. ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشورغیر از .. ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهدریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا .. و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. در مدرسه هم همین وضع است و .. هم به این شکل. پس گفتمان کتاب خوانی در ایران غالب نیست و به عبارت بهتر کتاب خوانی در کشور ما ارزش و فضیلت محسوب نمی شود.

هفته کتاب و کتاب خوانی از پنج شنبه 20 آبان آغاز می شود. شاید هفته کتاب برای بسیاری از ایرانیان در سکوت رسانه ای و خمودگی و روزمرگی بگذرد، بی آنکه نشانی یا تأثری از آن بگیرند. علیرضا مختا .. ور، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور اما هر روز از سال و هر ساعت از روز تحت تأثیر دغدغه کتاب و کتاب خوانی است. او از اینکه چرا در برنامه های تلویزیونی، سخنرانی های ملی و در هر اقدامی که مخاطب دارد، ارجاع به کتاب دیده نمی شود، گله مند است و این «ارجاع ندادن به کتاب» را یکی از سه شاخص خود در محاسبه میزان کتاب خوانی در کشور می داند. شاخص هایی که بسیار منطقی تر از شاخص های دم دستی سنجش های غیرعلمی سال های اخیر است. مختا .. ور در رابطه بین کتاب و کتابخوان، توجه ویژه ای به معیشت و دغدغه های«کتابداران» کرده است. تا جایی که از همکاران او می شنوم گاهی کتابداری از نقطه دورافتاده ای در کشور نیمه های شب با او تماس می گیرد که «آقای مختا .. ور! خانه ام آتش گرفته است!» شاید آن زمان دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در هراس از آتش دیگری است که بر فرهنگ کتاب خوانی ایرانیان می دمد و آن را خا .. تر می کند با میانگین شمارگان بین 400 تا 700!منبع: http://ayatollahzabihilib. .. /


مشاهده متن کامل ...
پیام مردم به ت منتقل شد/ سوال ها باید به قوه قضائیه ارجاع شود
درخواست حذف اطلاعات
عضو شورای مرکزی فرا یون نمایندگان ولایی مجلس، با تأکید بر اینکه با سوال از رئیس جمهور پیام مردم به ت منتفل شده است، خواستار طی شدن فرآیند قانونی ارجاع سوالات به قوه قضائیه شد.

مشاهده متن کامل ...
مواردی که دعوا به شورا یا داوری ارجاع می شود
درخواست حذف اطلاعاتموارد ارجاع به شورا و داوری1⃣اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح و نسب:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست(اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست)


ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ارجاع مردم برای دریافت یارانه به نهادهای امدادی در شأن ملت ایران نیست/بودجه 97 ن
درخواست حذف اطلاعات
مردم کاشان در مجلس شورای ی با بیان اینکه ارجاع مردم برای دریافت یارانه به نهادهای امدادی در شأن ملت ایران نیست، گفت: بودجه 97 نباید معیشت مردم را تهدید کند و فراموش نشود که بخشی از مردم زندگی شان بدون یارانه دچار اختلال اساسی می شود.

مشاهده متن کامل ...
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. ...منبع: http://ghaemalmohamadpl. /

مشاهده متن کامل ...
غیر از ی هیچ سخنوری مردم را به کتاب ارجاع نمی دهد
درخواست حذف اطلاعات

ریشه اصلی معضل کتاب خوانی در نظام آموزشی کشور از دبستان تا و پس از آن در خانواده و سپس در رسانه های ماست. در خانواده ای که کودک دست پدر و مادرش کاغذ، قلم و کتاب نمی بیند، تأثیر نمی گیرد. در کشور ما کودک زودتر از دبستان با رسانه آشنا می شود. خب در رسانه هم که خبری از کتاب نیست. ...منبع: http://motahari-library. /

مشاهده متن کامل ...
موارد ارجاع به شورا و داوری
درخواست حذف اطلاعات

موارد ارجاع به شورا و داوری


1⃣اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح و نسب:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست(اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست)

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تخصصم
درخواست حذف اطلاعات
بررسی منابعی است که در مقالات آمده است اگر در مقاله ای به کتاب یا مقاله ای ارجاع داده شده است و شما میخواهید از درستی ارجاع مطمئن شوید میتوانم کمکتان کنم چه منبع داده شده فارسی، انگلیسی یا عربی باشد. مرجع مربوط به کتاب های دینی(شیعه، سنی، وه .. ، .. ی و زرتشتی) یا عرفانی یا فلسفی قدیمی یا جدید باشد، یا اینکه کتاب تخصصی به زبان انگلیسی باشد، یا مقاله انگلیسی یا فارسی.

جستجوی مطالب در اینترنت را بخوبی بلدم.

میتونید به من ایمیل بدین: [email protected]منبع: http://saeedgolmohamadii. .. /


مشاهده متن کامل ...
ممنوعیت ارجاع مردم به کارشناسان داخل ادارات/ سازمانهای تی مکلف به ایجاد "می
درخواست حذف اطلاعات
بر اساس بخشنامه رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی، از اول تیر ماه 1397 به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقص مقررات…

مشاهده متن کامل ...
شناسایی مشخصات سلاح اقتصادی ترامپ علیه ایران
درخواست حذف اطلاعات
اقتصادنیوز : کتاب «هنر تحریم ها» نوشته «ریچارد نفیو» که در ایران با استقبال روبه رو شد، ذیل شه ای تدوین شده که در کتاب بارها به آن ارجاع شده است؛ کتاب «عصیان جنگ خزانه داری در عصر جدید» نوشته «خوان…

مشاهده متن کامل ...
ضرورت شفاف سازی منابع مالی در طرح تحول/ نبود سیستم ارجاع سبب افزایش هزینه های در
درخواست حذف اطلاعات
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: نبود سیستم ارجاع سبب افزایش هزینه های درمان و مراجعه بی دلیل مردم به پزشکان می شود.

مشاهده متن کامل ...
انتقاد یک مجلس به عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه
درخواست حذف اطلاعات
مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای ی گفت: عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه مخالف نص صریح آئین نامه داخلی مجلس است.

مشاهده متن کامل ...
تسویه طرح تابستانه کتاب؛ همین هفته
درخواست حذف اطلاعات
«هفته کتاب، هفته ترویج و تبلیغ کتاب است؛ بنابراین نباید سراغ چالش و تحلیل رفت. باید در این هفته از خوبی ها و ویژگی های خوب کتاب در ایران گفت و مردم را با فضای مناسب آشنا و برای کتاب تبلیغ کرد چرا که مردم از کتاب فاصله دارند».

مشاهده متن کامل ...
ارجاع «مهلت سوال از رئیس جمهور» به کمیسیون آیین نامه
درخواست حذف اطلاعات
مردم اصفهان در مجلس شورای ی، از ارجاع موضوع اختلاف نظر هیات رئیسه و نمایندگان بر سر «مهلت سوال از رئیس جمهور» به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
« » ارجاع به را کنار بگذارد
درخواست حذف اطلاعات
مطالبات ملت ایران اکنون دیگر نجات از باتلاق نیست، و از امروز باید ارجاع مشکلات به دوران را حتی به حق،کناری بگذارد.

مشاهده متن کامل ...
کمک هالیوودی ها به نفوذ کتاب صوتی در میان مردم
درخواست حذف اطلاعات
هالیوودی ها از زمانی که کتاب های شنیداری وارد چرخه تولید شدند به شنیده شدن آنها در میان مردم کمک د و با خواندن متن این کتاب ها مردم را به ید آن ها علاقه مند ساختند.

مشاهده متن کامل ...
نحوه ارجاع کار بتن
درخواست حذف اطلاعات

احتراماً بازگشت به نامه شماره 10634-11د-95 مورخ 23/5/95 درخصوص ارجاع کار بتن به آگاهی می رساند مطابق نامه شماره 02/100/5488 مورخ 15/10/1393 محترم راه و شهرسازی ( به پیوست ضمیمه می باشد ) انتخاب آزمایشگاه از حقوق مالک می باشد ، لذا ارجاع کار از طرف سازمان امکانپذیر نمی باشد.(ن. س 10/6/95).ش.ن.12585منبع: http://n er-raouf. /

مشاهده متن کامل ...
مافیای پخش، دامن کتاب را هم گرفته است
درخواست حذف اطلاعات
به دلیل مافیای پخش دسترسی مردم به کتاب های خوب کم شده است برای همین نمایشگاه کتاب، تبدیل شده به مرکزی برای کتابفروشی و مردم از ای مختلف به تهران می آیند تا کتاب مورد نظر خود را تهیه کنند.

مشاهده متن کامل ...
ارجاع 16 پیکر به پزشکی قانونی برای تشخیص هویت
درخواست حذف اطلاعات
%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9+16+%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1+%d8%a8%d9%87+%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c+%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: با ارجاع پیکر دو آتش نشان و یک شهروند دیگر، شمار پیکرهای ارجاعی به مرکز تشخیصی - آزمایشگاهی کهریزک به ۱۶ تن رسید. ادامه: ارجاع 16 پیکر به پزشکی قانونی برای تشخیص هویت

مشاهده متن کامل ...
کتابشناسی استنادی
درخواست حذف اطلاعات
در مورد استناد و ارجاع منابع اطلاعاتی زیاد وجود دارد که هر کدام اطلاعات زیادی در حوزه استناد، ارجاع، اخلاق پژوهشی را در اختیار قرار می دهد، برای دسترسی به هر یک از این کتاب ها، یک کتابشناسی مختصری با نام کتابشناسی استنادی توسط گروه پژوهیار تهیه شده است. برای مشاهده کتابشناسی استنادی کلیک کنید.منبع: http://pajoohyar. /


مشاهده متن کامل ...
گرایش پس از تلگرامی مردم به اپلیکیشن های پیام رسان
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: با شدن تلگرام مردم به سراغ اپلیکیشن های مختلف رفته اند که بالاترین ارجاع به اپلیکیشن های خارجی است.

مشاهده متن کامل ...
ولایتی: ظریف، موگرینی را به ارجاع داد
درخواست حذف اطلاعات
یک عضو هیات عالی نظارت بر گفت: آقای ظریف در نامه به خانم موگرینی، اروپایی ها را به صراحت به نقض بندهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ ارجاع داد.

مشاهده متن کامل ...
ارجاع شکایت شجریان از صدا و سیما به دادگاه تجدیدنظر
درخواست حذف اطلاعات
این پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.

مشاهده متن کامل ...
کاهش هزینه های درمانی با اجرای سیستم ارجاع
درخواست حذف اطلاعات
سیستم ارجاع در تمام واحدهای درمانی طرف قرار داد با بیمه سلامت اجرا می شود.

مشاهده متن کامل ...
هاشمی: هر فردی اعتقادی به نظام ارجاع ندارد، برود
درخواست حذف اطلاعات
بهداشت گفت:فرصت زیادی برای خدمت وجود ندارد و حداکثر تا ۳ سال آینده حتما باید نظام ارجاع در کشور اجرایی شود.

مشاهده متن کامل ...
مردم نمی دانند دست فروشان کتاب مافیا هستند
درخواست حذف اطلاعات
او با بیان این که اطلاع رسانی ها در زمینه قاچاق کتاب باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: یک سری از مردم از همه جا بی خبرند و فکر می کنند دست فروشی کتاب شغل شریفی است و نمی دانند که این ها مافیا هستند؛ فکر می کنند با جمع آوری این کتاب ها عده ای از نان خوردن می افتند.

مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب
درخواست حذف اطلاعات


انتشار کتاب شواهد تجربی حیات پس از مرگ
بزرگترین پژوهش روی تجربیات نزدیک به مرگ
نوشته محقق برجسته، جفری لانگ

دوستانی که در اصفهان زند میکنند برای تهیه کتاب می توانند با شماره ۳۷۹۳۴۱۳۱ تماس ب رند.
عزیزانی که قصد ید پستی کتاب را دارند به آی دی تلگرام زیر پیام ارسال نمایند.
@aliimago
قیمت کتاب: ده هزار تومان
انتشارات اصفهان، باحمایت قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی


این کتاب فوق العاده درباره تجربیات نزدیک به مرگ، دلایل قانع کننده ای مبنی بر اینکه ذهن و هشیاری را نمیتوان به فعالیت های مغز تنزل داد، ارایه می دهد.
ماریو بیورگارد، متخصص علوم اعصاب از مونترال و مولف کتاب مغز معنوی


اگر ی برای ادامه زند پس از مرگ از شما دلیل خواست او را به این کتاب ارجاع دهید.
دانیون و کاترین برینکلی، مولفین کتاب اسرار نورمنبع: http://irande. /


مشاهده متن کامل ...
سفر به «دوزخ»؛ ادامه ای دیگر بر «کد داوینچی»
درخواست حذف اطلاعات
«دوزخ» با ارجاع به کتاب «کمدی الهی» تماشاگرش را شگفت زده می کند. قهرمان این به مرور تغییر ماهیت داده است.

مشاهده متن کامل ...
سازمان ملل خواستار ارجاع پرونده به لاهه شد
درخواست حذف اطلاعات
شورای سازمان ملل متحد درباره غوطه شرقی شهر دمشق تشکیل جلسه داد و خواستار ارجاع پرونده به دیوان بین المللی کیفری شد.

مشاهده متن کامل ...
ارجاع پرونده مدیران بانک مرکزی به قوه قضاییه
درخواست حذف اطلاعات
کمیسیون اقتصادی مجموعه تخلفات مدیران بانک مرکزی را در قالب یک گزارش جهت بررسی و رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می دهد.

مشاهده متن کامل ...
اطلسی: نمایشگاه کتاب یک غنیمت است/ برای کتاب زمان بگذاریم
درخواست حذف اطلاعات
سیامک اطلسی، هنرمند پیش وت سینما و تلویزیون، تاکید کرد: کتاب هرطور که باشد کتاب است و باید برایش وقت گذاشت. توصیه من به مردم عزیزم این است که کمی بیشتر به کتاب نزدیک شوند و با آن دوستی کنند.

مشاهده متن کامل ...
شست و شو دادن
درخواست حذف اطلاعات
گفتند شما ذهن بچه های مردم را شست و شو می دهید .آ چقدر ا راست شدن ،چقدر ذکر گفتن،چقدر دین و آیین و مذهب .ما می خواهیم.به کجا دارید مردم را ؟و.... گفتم شما هم شست و سو مغزی می دهید .جز این است؟حرفی برای گفتن نداشت .ما شست و شو می دهیم و صراط مستقیم را نشان دادیم شما شست و شو می دهید ت یب می کنید ،نفاق می اندازید.مگر خداوند لعن نکرده است انی که در بین مسلمان

.مگر شما نبودید که در صحن انقلاب سرباز وطن بودید و امروز به جمع اعتقاداتی می روید که خودتان بابتشبر علیه شاه قیام کردید .درست مثل شمر که در زمان از اصحاب بود و در زمان حسین(ع) قاتل نوه شد .شما برای قیام حسینی انقلاب کردید آ شدید در صف عمر بن سعد .مردم را تحریک کردید وعده دروغ دادید مگر به سعد یزید حکومت را پیشنهاد نداد آیا داد رفتید سیاست انگلیسی یی یاد گرفتید تطمیع شدید و رویای خلافت در سر پرورش دادید .فتنه کردید آیا اربابتان انگلیس به وعده ای که داده بود عمل کرد .

ریختید در شهر،ع راحل را کردید .در روز عاشورا پایکوبی کردید دقیقا کاری که بعد از به شهادت رساندن حضت حسین)ره( دشمنانش د .آری ما شست و شو می دهیم و تفکرات غلط شما را از دهن مردم پاک می کنیم .زیرا ایمان داریم که وعده خدا نزدیک است .منبع: http://ravi66. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.