پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فایل فلش هواوی huawei y330 u05بیلد نامبر c00b121 با
فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b121 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b121 با   مشخصه فایل :  y330-u01_firmware_v100r001c00b121_burma_android 4.2_emui 2.0_05021pcs.zip اندروید:.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b134 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b134 با   مشخصه فایل :  huawei y330-u05 firmware(v100r001c00b134custc605d001, panama, channel-others).zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei h60-l11 بیلد نامبر c00b121 با
درخواست حذف اطلاعات

موضوع : فایل فلش هواوی huawei h60-l11 بیلد نامبر c00b121 با مشخصه فایل : h60-l11, android 4.4, emotion ui, v100r001chnc00b121sp06, electricity supplier channels.zip اندروید:4.4 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل ...


مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b126 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b126 با   مشخصه فایل :  y330-u05_firmware_v100r001c00b126custc40d001_spanish_telefonica_android 4.2.2_emui 2.0.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b809 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b809 با   مشخصه فایل :  y330-u05_v100r001c00b809_firmware_venezuela_operatorvalue_android4.2_emui2.0_05012krf.zip اندروید:.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b123 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b123 با   مشخصه فایل :  y330-u05_firmware_v100r001c00b123custcolc45d001_spanish_columbia tigo_android 4.2.2_emui 2.0.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b127 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u05بیلد نامبر c00b127 با   مشخصه فایل :  y330-u05 v100r001c00b127custc604d001_firmware_south_america-channel_android 4.2.2_emui 2.0_05012kvd.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei h60-l11 بیلد نامبر c00b121 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei h60-l11 بیلد نامبر c00b121 با   مشخصه فایل :  h60-l11, android 4.4, emotion ui, v100r001chnc00b121sp06, electricity supplier channels.zip اندروید:4.4 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei p7-l10 بیلد نامبر c00b121 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei p7-l10 بیلد نامبر c00b121 با   مشخصه فایل :   p7-l10 v100r001c00b121sp01_firmware_united kingdom_channel-others_android 4.4.2_emui 2.3_05012hkh.zip اندروید: 4.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
رام رسمی huawei y330-u01 با بیلد نامبر b136
درخواست حذف اطلاعات

رام رسمی huawei y330-u01 با بیلد نامبر b136
برند: huawei
مدل: y330-u01


اندروید: 4.2.2

توضیحات محصول: با نصب این رام مشکل هنگی و کندی گوشی خود را حل کنید.

قابل نصب با dload

توجه: فایل ها کاملا تست شده و سالم و بدون باگ میباشند.
مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b111 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b111 با   مشخصه فایل :  y330-u11_firmware_v100r001c00b111custc10d001_ukraine_android 4.2_emui 2.0.zip اندروید:.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b125 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b125 با   مشخصه فایل :    y330-u01 v100r001c00b125custchec109d002 swiss orange.rar تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u15بیلد نامبر c00b111 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u15بیلد نامبر c00b111 با   مشخصه فایل :  y330-u15 v100r001c00b111custc605d002_firmware_latin_american_channel_android 4.2.2_emui 2.0_05012llw.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u17بیلد نامبر c00b106 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u17بیلد نامبر c00b106 با   مشخصه فایل :  y330-u17_v100r001c00b106custbrac59d002_firmware_brazil_oi_android 4.2.2_emui 2.0_05012pcx.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b122 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b122 با   مشخصه فایل :  y330-u01 v100r001c00b122custc86d002_firmware_spain_yoigo_android 4.2.2_emui 2.0_05012kep.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b115 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b115 با   مشخصه فایل :  y330-u01 v100r001c00b115custc109d003_firmware_spain_slovakia_android 4.2.2_emui 2.0_05012kdt.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b108 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b108 با   مشخصه فایل :  y330-u11 v100r001c00b108custc432d001_firmware_portugal_channel-others_android 4.2._emui 2.0_05012kff.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b118 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b118 با   مشخصه فایل :  y330-u01 v100r001c00b118custc432d001_firmware_countryvalue_operatorvalue_android 4.2.2_emui 2.0_05012juy.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b110 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y330-u11بیلد نامبر c00b110 با   مشخصه فایل :  ascend y330 firmware(android 4.2, v100r001c00b110, indonesia, xl.rar اندروید:.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش فارسی هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b136 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش فارسی هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b136 با   مشخصه فایل :  y330-u01_firmware_v100r001c00b136custc433d002_saudi arabia_android 4.2.2_emui 2.0.zip اندروید:.4.2.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ز ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c482b208 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c482b208 با   مشخصه فایل :  huawei y220-u05, v100r003c482b208,mexico movistar.zip تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c211b206 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c211b206 با   مشخصه فایل :  huawei y220 firmware(y220-u05, android 2.3, v100r003c211b206f, dominican republic, claro).zip اندروید:.2.3 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
آموزش تصویری حل مشکل عدم شارژ یا شارژ کاذب گوشی هواوی huawei ascend y330 سری y33
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : آموزش تصویری حل مشکل عدم شارژ یا شارژ کاذب گوشی هواوی huawei ascend y330 سری y330 با          فایل آموزشی بسیار ساده حل مشکل شارژ: huawei ascend y330   یدار محترم در صورتی که با تعمیرات کوشی آشنایی دارید اقدام به ید این فایل بنماید .   با می توانید فایل مورد نظر خود را نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c465b204 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c465b204 با   مشخصه فایل :  y220-u05 v100r002c465b204_firmware_peru_argentina_bolivia_operatorvalue_operatorvalue_operatorvalue_android 2.3.6_05021mth.zip اندروید:.2.3.6 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c464b201 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c464b201 با   مشخصه فایل :  y220-u05_v100r001c464b201_firmware_paraguay_personal_android_2.3.6_05021kss.zip اندروید:.2.3.6 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c153b203 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل فلش هواوی huawei y220-u05بیلد نامبر c153b203 با   مشخصه فایل :  y220-u05_v100r003c153b203f_firmware_paraguay_claro_android_2.3.6_na_05021rkf.zip اندروید:.2.3.6 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل       ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11
درخواست حذف اطلاعات

ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11

ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11

ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11 با و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند   تست شده و بدون مشکل در صورتی که پس از تعویض هارد یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید میتوانید ازاین فایل استفاده کنید.   آموزش رایت همراه فایل می باشد imei null and baseband unknown repair 100% ...

ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11

ترمیم سریال و بیس باند هواوی backup nvram huawei y330-u11مشاهده متن کامل ...
رام رسمی کیبوردفارسی y330-u11 اندروید 4.2.2 بیلد نامبر 115
درخواست حذف اطلاعات

رام رسمی کیبوردفارسی y330-u11 اندروید 4.2.2 بیلد نامبر 115

رام رسمی کیبوردفارسی y330-u11 اندروید 4.2.2 بیلد نامبر 115

        رام رسمی صفحه کلید فارسی وقابلیت فارسی سازی با مورکال y330-u11 b115 صد در صد تست شده تضمینی          در این مطلب برای شما کاربران گرامی رام رسمی  مخصوص گوشی هواوی اسند y330-u11 را اماده کرده ایم.بیلدنامبر این رام b115 و اندروید آن ۴٫۲٫۲ می باشد. این رام مخصوص نصب از طریق sd card وsp flash tools  می باشد. &nb ...

رام رسمی کیبوردفارسی y330-u11 اندروید 4.2.2 بیلد نامبر 115

رام رسمی کیبوردفارسی y330-u11 اندروید 4.2.2 بیلد نامبر 115مشاهده متن کامل ...
فایل nvram گوشی هواوی وای 330 یو 11 مدل huawei y330-u11 با
درخواست حذف اطلاعات
موضوع : فایل nvram گوشی هواوی وای 330 یو 11 مدل huawei y330-u11 با            فایل nvram گوشی: nvram backup huawei y330-u11   با می توانید فایل مورد نظر خود را نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فل
درخواست حذف اطلاعات

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)

              رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd (فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)     مدل:huawei y6 scl-l21 شماره نسخه:v100r001c432b150       روش اول: پوشه dload که حاوی فایل فلش با پسوند app می باشد را داخل مموری کارت کپی کنید( دقت داشته باشد پارتیشن مموری حتما fat32 باشد )  طریقه ...

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)

رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl-l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd(فایل فلش huawei y6 scl-l21 b150)مشاهده متن کامل ...
باتری اورجینال huawei y300
درخواست حذف اطلاعات

باتری اورجینال huawei y300

 

باتری هواوی huawei battery y300با ظرفیت معادل 1730mah و تولید ولتاژ 3.7v و با تکنولوژی ساخت li-ion ، برای گوشی هواوی مدل y300 طراحی و تولید شده است. همچنین این باتری شگفت انگیز برای گوشی هواوی huawei y330 نیز قابل استفاده بوده و سازگاری کامل دارد.مشاهده متن کامل ...
رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330-u11 با
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330-u11 با با و پر سرعت .
 رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330-u11 با

موضوع :

رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330-u11 با

با زبان فارسی 

تست شده و کاملا سالم     

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید


با


رام فارسی و رسمی حل مشکل تک ویبره هواوی فلش با فلش تو huawei y330-u11 با


مشاهده متن کامل ...
آموزش تصویریه حل مشکل لایت ال سی دی گوشی huawei y330 با
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل آموزش تصویریه حل مشکل لایت ال سی دی گوشی huawei y330 با با و پر سرعت .

موضوع:

آموزش تصویریه حل مشکل لایت ال سی دی گوشی huawei y330  با

 

image result for huawei y330

 

میتوانید سلوشن  این مدل گوشی را از طریق نمایید

با تشکر


با


آموزش تصویریه حل مشکل لایت ال سی دی گوشی huawei y330 با


مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei h60-l04 بیلد نامبر c00b119 با
درخواست حذف اطلاعات

موضوع : فایل فلش هواوی huawei h60-l04 بیلد نامبر c00b119 با مشخصه فایل : huawei honor 6 firmware(h60-l04, android 4.4.2 emui 2.3, v100r001c00b119, morocco).zip اندروید:4.4.2 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل ...


مشاهده متن کامل ...
فایل فلش هواوی huawei h60-l04 بیلد نامبر c151b530 با
درخواست حذف اطلاعات

موضوع : فایل فلش هواوی huawei h60-l04 بیلد نامبر c151b530 با مشخصه فایل : huawei honor 6 firmware(h60-l04, android 5.1, emui 3.1, c151b530, english, flipkart).rar اندروید:5.1 تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق نمایید با تشکر گروه آدا فایل ...


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.