پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فروش پروژه بازی پرش با نرم افزار flash
فروش پروژه بازی پرش با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2470

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی پرش با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی پرش با نرم افزار flash

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش flash
درخواست حذف اطلاعات
پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش flash
موضوع :

پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش flash

بازی حافظه با نرم افزار فلش flash

قالب بندی: flash-swf-as

قابلیت اجرا در نرم افزار adobe flash

در این پروژه باید دو ع کارت را مثل هم پیدا کنید تا بازی تمام شودجهت محصول اینجا کلیک نماییدمشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2309

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

مدت زمان انیمیشن 1 دقیقه است.

ع وجی برنامه

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2171

عنوان پروژه: فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار flash

ع وجی برنامهبرای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن مصاحبه با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2170

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن مصاحبه با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن مصاحبه با نرم افزار flash

مدت زمان: 30 ثانیه

ع وجی برنامهبرای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2263

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

مدت زمان انیمیشن 1 دقیقه است.

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2269

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

مدت زمان انیمیشن 1 دقیقه است.

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2256

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

مدت زمان انیمیشن 30 ثانیه است.

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2172

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

زمان: 2 دقیقه

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2
ع 3

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2173

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

زمان: 1 دقیقه و 30 ثانیه

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2
ع 3

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2169

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار flash

مدت زمان: 2 دقیقه

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash
درخواست حذف اطلاعات
کد: 2467

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flash

قالب بندی: fla - swf

دسته: کامپیوتر - flash و action script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: adobe flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار flashh

مدت زمان انیمیشن 1 دقیقه است.

ع وجی برنامه

ع 1
ع 2

برای ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.مشاهده متن کامل ...
نرم افزار ایمیل مارکتینگ
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از شرکتها و صاحبان مشاغل به همراه بازاریابان خود نیاز به ابزاری دارند تا بتوانند با استفاده از آن ابزار ب و کار خود را به دیگران معرفی کنند یکی از این ابزار ها ایمیل می باشد ولی نکته ای که حائز اهمیت می باشد اسپم شدن ایمیل از طریق ارسال معمولی آن است.نرم افزار معرفی شده نرم افزاری است که با کمک آن می توانید هزاران ایمیل را به کاربران مختلف ارسال کرده بدون اینکه که آن ها اسپم بشوند نرم افزار ایمیل مارکتینگ و یا نرم افزار ارسال ایمیل همگانی تحت ویندوز اجرا می شود و کار با آن بسیار راحت می باشد .برای ید نرم افزار به سایت weblandco.ir مراجعه نمایید.

نرم افزار ایمیل مارکتینگ ، فروش نرم افزار ایمیل مارکتینگ ،نرم افزار ارسال ایمیل همگانی ، فروش نرم افزار ارسال ایمیل همگانیمشاهده متن کامل ...
ارسال ایمیل گروهی
درخواست حذف اطلاعات
همان طور که می دانید ایمیل یکی از ابزارهای مورد استفاده بازاریابان برای تبلیغات می باشد .امروزه بسایری از افراد حداقل دارای یک ایمیل فعال می باشند یعنی بطور واقعی با آن کار میکنند .

پس می توان از این ابزار برای تبلیغات و بازاری استفاده کرد .

نرم افزار ارائه شده در این سایت نرم افزاری می باشد که از طریق ویندوز و فقط از طریق اتصال به اینترنت می تواند صدها ایمیل را برای شما ارسال کند .

باری ید این نرم افزار به قسمت نرم افزارهای قایل فروش رفته و از آنجا اقدام فرمایید.

برچسب ها:

نرم افزار ارسال ایمیل گروهی , نرم افزار ارسال ایمیل انبوه , ارسال ایمیل انبوه , ارسال ایمیل گروهی , ارسال ایمیل , فروش نرم افزار ایمیل مارکتینگ , فروش نرم افزار ارسال ایمیل انبوهمشاهده متن کامل ...
بازی آنلاین فلش
درخواست حذف اطلاعات
بازی آنلاین، بازیهای آنلاین، بازی فلش، بازی دخترانه، بازی کم حجم، بازی دخترانه آنلاین، بازی باربی، بازی آنلاین دخترانه، بازی آشپزی، بازی آرایشگری، بازی باربی آنلاینبازی آنلاین,بازیهای آنلاین,بازی فلش,بازی دخترانه,بازی کم حجم,بازی دخترانه آنلاین,بازی باربی,بازی آنلاین دخترانه,بازی آشپزی,بازی آرایشگری,بازی باربی آنلاین,بازی آنلاین,بازی متفرقه,بازی دختران,بازی ک ن,بازی جنگی,بازی تفنگی,آنلاین گیم,بازی کم حجم,بازی فلش,فلش گیم,آنلاین,بازی,بازی آنلاین ورزشی,بازی ورزشی,فلش گیم ورزشی,بازی ورزشی,بازی آنلاین فکری,بازی فکری,فلش گیم فکری,بازی فلش فکری,بازی مرحله ای,بازی آنلاین مرحله ای,فلش گیم مرحله ای,بازی آنلاین مسابقه ای,بازی مسابقه ای,بازی مسابقه ای,فلش گیم مسابقه ای,بازی اکشن,بازی آنلاین اکشن,فلش گیم اکشن,بازی تقنگی,بازی آنلاین تقفنگی,فلش گیم تفنگی,بزای آنلاین تیر اندازی,فلش گیم تیر اندازی,بازی تیر اندازی,بازی متفرقه,بازی دختران,بازی ک ن,بازی جنگی,بازی تفنگی,,بازی متفرقه,بازی دختران,بازی ک ن,بازی جنگی,بازی فلش,مرکز بازیهای فلش در ایران,بازیهای ورزشی,بازیهای اکشن و ماجرایی,بازیهای مسابقه ای,بازیهای تیراندازی,بازیهای فکری, بازیهای نوکیا, بازیهای سونی اری ون, بازیهای سامسونگ, بازیهای موتورولا, بازیهای جاوا,هزاران بازی جذاب, دیگر,بازی تفنگی,game,online,flash,flash game,game flash,free flash,free flash game,game flash,game free flash


مشاهده متن کامل ...
فروش برنامه تخصصی حسابداری فروشگاه ....
درخواست حذف اطلاعات
سلام دوستان امروز بعد از مدتها پروژه ای فروشگاه م رو تموم و اماده برای فروش

چند نمونه توانایی این نرم افزار :

ثبت مشتری

ثبت کالا

لیست مشتریان

لیست کالاهای موجود در انبار یا فروشگاه

لیست چک ها یا فروش های قسطی در هر روز

ثبت فروش نقدی

ثبت فروش قسطی

اخطار دادن سیستم در روزی که مشتری قول وصول چک یا بدهی رو داده

گزارش گیری ید های کلی و جزئی

و .....

خلاصه این نرم افزار از هر جهت کامله

قیمت این نرم افزار طراحی شده توسط خودم فقط 150 هزار تومن

مشابه این در بازار با امکانات کمتر زیر 200 تومن وجود نداره
مشاهده متن کامل ...
ارسال ایمیل انبوه
درخواست حذف اطلاعات

اگر شما نیز به دنبال استفاده از ایمیل به عنوان یک ابزار تبلیغاتی هستید پیشنهاد ما به شما استفاده از این نرم افزار است.

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه این امکان را به شما می دهد تا بتوانید به راحتی به تعداد زیادی آدرس ایمیل متن تبلیغاتی ارسال نمایید.

برچسب ها :

نرم افزار ارسال ایمیل گروهی , نرم افزار ارسال ایمیل انبوه , ارسال ایمیل انبوه , ارسال ایمیل گروهی , ارسال ایمیل , فروش نرم افزار ایمیل مارکتینگ , فروش نرم افزار ارسال ایمیل انبوهمشاهده متن کامل ...
نرم افزار uwamp برای راه اندازی وب سرور لوکال به صورت پرتابل
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

از آنجایی که دوستان لازم است برای درس سیستم های مدیریت محتوا سیادت هم سر کلاس و هم در منزل نسبت به ایجاد یک پروژه شکیل با استفاده از نرم افزار مدیریت محتوای جوملا اقدام نمایند.

لذا به دوستان پیشنهاد می شود بجای نرم افزار xampp که بر روی کامپیوتر نصب می شود نرم افزار uwamp wamp server را که بصورت پرتابل کار می کند از لینک زیر دریافت کنند و همیشه در کلاس بر روی یک usb flash آن را داشته باشند تا بتوانند همزمان با کلاس پروژه خود را پیش برده و مشکلات کامپیوترهای سایت نیز برای آنها درد سر ساز نشود

این نرم افزار مشتمل بر نرم افزار های زیر می باشد که می توانید از اینجا کنید

uwamp wamp server last version 2.2.1

apache 2.2.24 (with ssl)
mysql 5.6.11
php (5.3.25 / 5.4.15) with xdebug 2.2.0
phpmyadmin 4.0.2
sqlite browser 1.3
xdebug client 1.0b5مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه های عمرانی
درخواست حذف اطلاعات
1.انجام پروژه های فولاد و بتن بصورت دستی و با نرم افزارهای etabs وsafe

2. انجام پروژه های راهسازی بصورت دستی و با نرم افزار civil 3d

3.انجام پروژه های مثل سوله و سایر پروژه ها با نرم افزارsap

4.به همراه ترسیم نقشه ها با نرم افزار اتوکد

ذکر این نکته لازم است که سوالات رایج از پروژه ها را هم یاد خواهیم داد.

شماره های تماس 09145382407مشاهده متن کامل ...
فلش پلیر برای مرورگرهای اینترنت - adobe flash player 11.7 for internet
درخواست حذف اطلاعات

با توجه به فراگیر شدن فایل های فلش (مثل انیمیشن، بازی، بنر و ...) که بیشتر آنها هم از طریق سایت های اینترنتی منتشر میشوند، وجود نرم افزار flash player بر روی هر مرورگر اینترنتی ضروری است.

اگر فلش پلیر روی مرورگرتان نصب نباشد و شما وارد سایتی شوید که در آن از فلش استفاده شده است، با پیغام خطای پلاگین فلش مواجه خواهید شد. (امروزه تقریبا در همه سایت ها حداقل چند بنر یا لوگوی فلش وجود دارد)

به همین دلیل، نرم افزار فلش پلیر از اولین نرم افزار هایی است که هر کاربر بعد از نصب ویندوز باید آن را نصب کند. برنامه adobe flash player به صورت رایگان از طرف شرکت adobe تولید شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد. بهتر است تا برای نمایش بهتر فایل های فلش در سایت های مختلف، همیشه آ ین نسخه flash player را نصب کرده باشید.

به تازگی جدیدترین نسخه نرم افزار فلش پلیر برای مرورگرهای اینترنتی، یعنی adobe flash player 11.7 منتشر شده است. این نسخه برای مرورگرهای اینترنت ا پلور (internet explorer) ، فایرفا (firefox) ، کروم (chrome) و اپرا (opera) قابل نصب و استفاده می باشد.مشاهده متن کامل ...
طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110
درخواست حذف اطلاعات

با محیط ۶۴بیتی نسخه ی جدید نرم افزار ادوبی فلش شما می توانید سریع تر از آن چه که فکر می کنید کارهای خود را انجام دهید. نوارهای کاری جدید در رابط کاربری نرم افزار و ویژگی های ارتباطی این نسخه باعث متمایز شدن آن شده است. محتوای html خود را ایجاد کنید و ویدیوهای hd و صداهای خود را در طراحی های فلش خود جای دهید. نرم افزار flash professional cc بخشی از creative cloud شرکت ادوبی می باشد. به این منظور که شما می توانید کارهای خود را در اینترنت با دیگران به اشتراک گذاشته و یا به آن ها در هر نقطه ای از دنیا که نیاز داشتید از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنید. هم چنین شما می توانید آپدیت های جدیدی که برای این نرم افزار عرضه می شود را به محض عرضه شدن دریافت نمایید.

برنامه درادامه مطلب

| قابل اجرا بر روی سیستم های ۶۴ بیتی |

adobe.flash.pro.cover طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110مشاهده متن کامل ...
طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110
درخواست حذف اطلاعات

با محیط ۶۴بیتی نسخه ی جدید نرم افزار ادوبی فلش شما می توانید سریع تر از آن چه که فکر می کنید کارهای خود را انجام دهید. نوارهای کاری جدید در رابط کاربری نرم افزار و ویژگی های ارتباطی این نسخه باعث متمایز شدن آن شده است. محتوای html خود را ایجاد کنید و ویدیوهای hd و صداهای خود را در طراحی های فلش خود جای دهید. نرم افزار flash professional cc بخشی از creative cloud شرکت ادوبی می باشد. به این منظور که شما می توانید کارهای خود را در اینترنت با دیگران به اشتراک گذاشته و یا به آن ها در هر نقطه ای از دنیا که نیاز داشتید از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنید. هم چنین شما می توانید آپدیت های جدیدی که برای این نرم افزار عرضه می شود را به محض عرضه شدن دریافت نمایید.

برنامه درادامه مطلب

| قابل اجرا بر روی سیستم های ۶۴ بیتی |

adobe.flash.pro.cover طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110مشاهده متن کامل ...
طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110
درخواست حذف اطلاعات

با محیط ۶۴بیتی نسخه ی جدید نرم افزار ادوبی فلش شما می توانید سریع تر از آن چه که فکر می کنید کارهای خود را انجام دهید. نوارهای کاری جدید در رابط کاربری نرم افزار و ویژگی های ارتباطی این نسخه باعث متمایز شدن آن شده است. محتوای html خود را ایجاد کنید و ویدیوهای hd و صداهای خود را در طراحی های فلش خود جای دهید. نرم افزار flash professional cc بخشی از creative cloud شرکت ادوبی می باشد. به این منظور که شما می توانید کارهای خود را در اینترنت با دیگران به اشتراک گذاشته و یا به آن ها در هر نقطه ای از دنیا که نیاز داشتید از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنید. هم چنین شما می توانید آپدیت های جدیدی که برای این نرم افزار عرضه می شود را به محض عرضه شدن دریافت نمایید.

برنامه درادامه مطلب

| قابل اجرا بر روی سیستم های ۶۴ بیتی |

adobe.flash.pro.cover طراحی حرفه ای فلش adobe flash professional cc 2014 v14.0.0.110مشاهده متن کامل ...
پروژه فروشگاه اسباب بازی با c++
درخواست حذف اطلاعات
پروژه فروشگاه اسباب بازی با c++ از دیگر پروژه های حرفه ای و فروشگاهی می باشد که به زبان c++ توسط تیم قدرتمند برنامه نویسی projectp30.ir طراحی و پیاده سازی شده است.این پروژه در محیط command line و توسط نرم افزار turbo c++ قابل اجرا می باشد. از مهم ترین امکانات پروژه فروشگاه اسباب بازی عبارتند از : ید اسباب بازی ، فروش اسباب بازی ، اطلاعات مربوط به اسباب بازی ، ثبت اطلاعات مشتری ، جستجو مشتری و کالا ، اطلاعات انبار و …. به عنوان نکته نیز باید خدمت کاربران گفته شود که تصویری واضح از محیط پروژه در اختیار کاربران قرار داده است که می توانند قبل از ید پروژه شمایی از محیط پروژه را ببینند.همچنین کاربران عزیز می توانند از این پروژه فروشگاهی جهت ساخت نمونه پروژه های فروشگاهی دیگر با c++ نیز به عنوان الگو استفاده نمایند. در ضمن کاربران عزیز می توانند برای سفارش پروژه های برنامه نویسی و مخصوصاً پروژه های c++ که لیست آنها در سایت نمی باشد از طریق فرم سفارش پروژه،پروژه مورد نظر خود را سفارش دهند جهت سفارش پروژه با شماره 09132402747 تماس بگیرید

مشاهده متن کامل ...
پروژه فروشگاه اسباب بازی با c++
درخواست حذف اطلاعات
پروژه فروشگاه اسباب بازی با c++ از دیگر پروژه های حرفه ای و فروشگاهی می باشد که به زبان c++ توسط تیم قدرتمند برنامه نویسی projectp30.ir طراحی و پیاده سازی شده است.این پروژه در محیط command line و توسط نرم افزار turbo c++ قابل اجرا می باشد. از مهم ترین امکانات پروژه فروشگاه اسباب بازی عبارتند از : ید اسباب بازی ، فروش اسباب بازی ، اطلاعات مربوط به اسباب بازی ، ثبت اطلاعات مشتری ، جستجو مشتری و کالا ، اطلاعات انبار و …. به عنوان نکته نیز باید خدمت کاربران گفته شود که تصویری واضح از محیط پروژه در اختیار کاربران قرار داده است که می توانند قبل از ید پروژه شمایی از محیط پروژه را ببینند.همچنین کاربران عزیز می توانند از این پروژه فروشگاهی جهت ساخت نمونه پروژه های فروشگاهی دیگر با c++ نیز به عنوان الگو استفاده نمایند. در ضمن کاربران عزیز می توانند برای سفارش پروژه های برنامه نویسی و مخصوصاً پروژه های c++ که لیست آنها در سایت نمی باشد از طریق فرم سفارش پروژه،پروژه مورد نظر خود را سفارش دهند جهت سفارش پروژه با شماره 09132402747 تماس بگیرید

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.