پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فلارد طوایف روستای سندگان
چگونه روستایمان سندگان شد
درخواست حذف اطلاعات
درقرون گذشته زنی که مالک این قسمت از خاک فلارد بود و صنم جان نام داشت سدی بر جلوی چشمه بنا نمود. پس از اتمام ساخت سد آب رودخانه تغییر مسیر داده و نزدیک به چهار کیلومتر به طرف جنوب و در قسمت دره نییک و در زیر کوه کت سیاه مشرف به سندگان جاری گشت. ( پتروشیمی در دره نییک در حال احداث میباشد.)

ساخت این سد توسط این زن سرانجام باعث گشت به این قسمت از خاک فلارد سد صنم جان که بعدها سندیجان، سندجان و امروز سندگان گفته شود.مشاهده متن کامل ...
طوایف و خانوارهای مقیم سندگان
درخواست حذف اطلاعات
روستای سندگان محل س ت چهار طایفه و خانوارهای که از دیگر مناطق به این روستا مهاجرت نموده و دارای فامیلهای بیژنی باوری سبزواری مرادی جلیلی رفیعی زیل قنبری نظری خلیلی سلطانی جنتی پور انداخت کیانی الماسی محمدی صمیعی شیدای مقدم رستمی ریگی رئیسی تیموری زاهدی سعیدی خواجه که هر کدام از این فامیلها از تبار طایفه ای بزرگ که به دلایلی به این روستا نقل مکان نمودند.مشاهده متن کامل ...
طایفه مال احمدی.(بویراحمدی نویی )ومیلاسی
درخواست حذف اطلاعات
اص عده ای ازاین فامیل به طایفه بزرگ نویی استان کهگیلویه وبویراحمد میرسدایل نویی یکی از ایلات چهارگانه (چهاربنیچه) جاکی میباشد این ایل روزگاری طولانی با اقتدار ودرایت خاص بزرگانش دارای قلمرو وسیعی در کهگیلویه و بویراحمد وزمانی به چنان اقتداری رسید که سکه بنام خان خود زدند که این کار انها به مذاق ت مرکزی خوش نیامد وحدود یکصد شصت سال پیش درگیریهای درون ایلی از یک طرف وحمله بویر احمدیها باعث فروپاشی ایلی این قوم شد فامیل این قوم مقیم سندگان وفلارد سبزواری وبیژنی میباشد و از اجداد ساتیاروبختیار وباسبزواریهاوبیژنیهاونیکبختهای مال خلیفه هم نژاد میباشند جد نیکبختها کرد برادر ساتیاروبختیا ربود .

درزمان حاج حسینقلی خان قوامپور که اصلن ازطایفه تیرگیر میباشدهنگامی که خان بزرگ بختیاری به فلارد امده بود سراغی از طایفه مال احمدی مقیم فلارد پایین میگیرد وخان فلارد که که بادرایت وتدبیر خاص خودوبدون خون ریزی توانسته بودمقام خانی را ازاولاد نامدار خان منجزی سلطانیهای سندگان ومال خلیفه خارج نمایدواکثر طایفه مال احمد به قشقایی مهاجرت نمودن راد ایل نویی ومیلاسی را به عنوان مال احمدی معرفی نماید

که چندی بعد باعث حمله بختیاریها به فلاردشد که خوانین فلارد به لرکش پادنا نزد خان قشقایی پناهنده شدند . که بعدا یکی از بزرگان نویی پیش خان فلارد رفته وبه او گفت یا بنر مثل شیر یا بارکن بریم گرمسیر یا بریم پیش که خان به تهران وپیش میروند وخانی رادر خانواده خود تثبیت میکند خان در این سفر بادختر پهلوان مهدی تهرانی ازدواج مینماید که نامش بی بی کشور مادر مرحوم محمد قلیخان قوامی میباشد بعدها خوانین فلارد به ویژ ه حاج داراب خان که مردی عادل وموردقبول کل فلاردی ها بود در تمامی جنگهای ایل بختیاری شرکت داشت این دوره را میتوان فع رین دوره فلارد نام برد.

در ضمن این ایل مال احمدی مقیم سندگان ومالخلیفه فرق دارد با مال احمدی بهداروند .مشاهده متن کامل ...
بازدید از مدارس منطقه ی فلارد
درخواست حذف اطلاعات
در تاریخ 19 /93/7 از مدارس منطقه ی فلارد توسط خانم طاهری بازدید به عمل آمد. در این بازدید دبیرستان های شبانه روزی فاطمه زهرا و شهید بهشتی مال خلیفه ( خنک) بازدید به عمل آمد و گزارش بازدید به اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی فلارد ارائه گردید. همچنین در جلسه ای که ریاست اداره آموزش و پرورش فلارد با اعضای گروه های آموزشی استان داشتند، موارد و مشکلات مدارس مورد بازدید به اطلاع ایشان رسید.مشاهده متن کامل ...
کارگروه معلمان پایه دوم دوره ابت منطقه فلارد
درخواست حذف اطلاعات
کارگروه معلمان پایه دوم دوره ابت منطقه فلارد

سیامک حسین پور مدیر پژوهش سرا و هماهنگ کننده ی گروههای آموزشی دوره ی ابت اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد از برگزاری کارگروه معلمان پایه ی دوم دوره ی ابت فلارد مرکزی و میانکوه فلارد ،خبرداد.

حسین پور گفت معلمان پایه ی دوم ابت در این کارگروه با عوامل بد خطی و را ارهای آن در بین دانش آموزان ،آشنا شدند و همچنین سئوالات خود را در دروس ریاضی و عاوم تجربی مطرح و پاسخ آنها را دریافت د. وی افزود در ادامه ، عیسی مرادی شرکت کنندگان در این کارگروه را با مهارتهای زندگی و مسائل بهداشت و روان دانش آموزان ،آشنا کرد. شایان ذکر است زمان و مکان برگزاری کارگروه معلمان پایه ی دوم ابت پشتکوه فلارد متعاقبا اعلام خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
بازدید از مدارس منطقه فلارد
درخواست حذف اطلاعات
در تاریخ 19 /93/7 از مدارس منطقه ی فلارد توسط خانم طاهری بازدید به عمل آمد. در این بازدید دبیرستان های شبانه روزی فاطمه زهرا و شهید بهشتی مال خلیفه ( خنک) بازدید به عمل آمد و گزارش بازدید به اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی فلارد ارائه گردید. همچنین در جلسه ای که ریاست اداره آموزش و پرورش فلارد با اعضای گروه های آموزشی استان داشتند، موارد و مشکلات مدارس مورد بازدید به اطلاع ایشان رسید.

مشاهده متن کامل ...
بازدید از مدارس منطقه فلارد
درخواست حذف اطلاعات
در تاریخ 19 /93/7 از مدارس منطقه ی فلارد توسط خانم طاهری بازدید به عمل آمد. در این بازدید دبیرستان های شبانه روزی فاطمه زهرا و شهید بهشتی مال خلیفه ( خنک) بازدید به عمل آمد و گزارش بازدید به اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی فلارد ارائه گردید. همچنین در جلسه ای که ریاست اداره آموزش و پرورش فلارد با اعضای گروه های آموزشی استان داشتند، موارد و مشکلات مدارس مورد بازدید به اطلاع ایشان رسید.

مشاهده متن کامل ...
بازدید از مدارس منطقه فلارد
درخواست حذف اطلاعات
در تاریخ 19 /93/7 از مدارس منطقه ی فلارد توسط خانم طاهری بازدید به عمل آمد. در این بازدید دبیرستان های شبانه روزی فاطمه زهرا و شهید بهشتی مال خلیفه ( خنک) بازدید به عمل آمد و گزارش بازدید به اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی فلارد ارائه گردید. همچنین در جلسه ای که ریاست اداره آموزش و پرورش فلارد با اعضای گروه های آموزشی استان داشتند، موارد و مشکلات مدارس مورد بازدید به اطلاع ایشان رسید.

مشاهده متن کامل ...
تیم والیبال پارس فلارد والیبال مسجدسلیمان
درخواست حذف اطلاعات
با آغاز سال نو وشروع مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای خوزستان در رده جوانان ،تیم والیبال پارس فلارد بعنوان والیبال مسجدسلیمان درمسابقات قهرمانی باشگاههای خوزستان برای ب قهرمانی شرکت خواهد کرد . یاد آور میشود این تیم باهمایت آقای جهانگیر عالی پور مدیرعامل شرکت پارس فلارد توانست دراین مسابقات شرکت نماید.مشاهده متن کامل ...
جشن ولادت کریم اهل بیت حسن مجتبی(ع) در روستای زاده شیرمرد(ع) فلارد
درخواست حذف اطلاعات

جشن ولادت کریم اهل بیت حسن مجتبی(ع) در روستای زاده شیرمرد(ع) فلارد

جشن ولادت با سعادت دومین اختر تابناک آسمان ولایت و ت،کریم اهل بیت حسن مجتبی (ع) با حضور حضرت حجت ال والمسلمین سید محمد باقر بخشایش پور محترم مال خلیفه،جمعی از مسئولین و کارکنان ادارات،مردم ولایی وشهیدپرور روستای شیرمرد و اعضای پایگاههای مقاومت بسیج محلات ، به دعوت حوزه مقاومت بسیج حسین(ع) فلارد برگزارشد.

بهرام عبداللهی-خبرنگار آزاد-فلاردمشاهده متن کامل ...
مقام اول تیم پارس فلارد درگروه 4 منطقه بهبهان
درخواست حذف اطلاعات
مسابقات قهرمانی جوانان خوزستان که باشرکت 16 تیم در4گروه چهار تیمی ازتاریخ 27فروردین تا 28فروردین در مناطق چهار گانه !-دزفول 2- اهواز 3-ایذه 4- بهبهان برگزارگردید .تیم پارس فلارد درمنطقه بهبهان باغلبه برتیم های منتخب والیبال بهبهان ،هیئت والیبال هفتکل ووالیبال سربندر با ب 9امتیاز بعنوان اول گروه 4 به جمع 8تیم برتر جوانان خوزستان راه یافت .هیئت والیبال مسجدسلیمان به مربیان وبازیکنان وخصوصا به جهانگیر عالی پور صعود تیم پارس فلارد مسجدسلیمان را به مرحله نیمه نهایی تبریک می گوید.مشاهده متن کامل ...
یکتا شیلنگ فلارد
درخواست حذف اطلاعات

یکتا شیلنگ فلارد

ارائه دهنده انواع شیلنگهای فشار قوی، فشار ضعیف، اتصالات و دیگر لوازم جانبی هیدرولیک جهت تمام دستگاه های سنگین از جمله لودر، بلدزر، بیل میکانیکی و ....

آدرس: فلارد(پل قره) - شهر مالخلیفه- ابتدای ورودی شهر- یکتا شیلنگ

09139881478-09131178496مشاهده متن کامل ...
روستای دورباش
درخواست حذف اطلاعات

روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش، روستای دورباش ، روستای دورباش، روستای دورباش تو چه کردی با ما با اینکه بدترین ضربه های زندگیم را آنجا دیدم ولی هنوزم با بردن نامت افتخار میکنم به وجودت به اهالیت به کوه هایتمشاهده متن کامل ...
یکتا شیلنگ فلارد
درخواست حذف اطلاعات

یکتا شیلنگ فلارد

ارائه دهنده انواع شیلنگهای فشار قوی، فشار ضعیف، اتصالات و دیگر لوازم جانبی هیدرولیک جهت تمام دستگاه های سنگین از جمله لودر، بلدزر، بیل میکانیکی و ....

آدرس: فلارد(پل قره) - شهر مالخلیفه- ابتدای ورودی شهر- یکتا شیلنگ

09139881478-09131178496مشاهده متن کامل ...
یکتا شیلنگ فلارد
درخواست حذف اطلاعات

یکتا شیلنگ فلارد

ارائه دهنده انواع شیلنگهای فشار قوی، فشار ضعیف، اتصالات و دیگر لوازم جانبی هیدرولیک جهت تمام دستگاه های سنگین از جمله لودر، بلدزر، بیل میکانیکی و ....

آدرس: فلارد(پل قره) - شهر مالخلیفه- ابتدای ورودی شهر- یکتا شیلنگ

09139881478-09131178496مشاهده متن کامل ...
راهی طرح دانش آموزان فلاردی به مرحله ی کشوری جشنواره خوارزمی
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش کارشناس پیگیری امور دفتر ،اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فلارد حسین رستمی مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد از راه ی طرح 2 دانش آموز این منطقه به مرحله ی کشوری شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی،خبرداد. رستمی گفت طرح ربات عیب یاب لوله های انتقال که توسط امید رحمانی و هادی منصوریان دانش آموز ان پایه ی دوم رشته ی علوم تجربی متوسطه ی دوم (دبیرستان شهید بهشتی روستای شهریار ) مجتمع رضا(ع) در مرحله ی استانی شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی ،انتخاب و به مرحله ی کشوری این جشنواره راه پیدا کرد. مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد تصریح کرد این ربات قادر است در لوله های با قطر 5/10 سانتی متر و بیشتر ، حرکت نموده و با استفاده از دوربین کوچکی که در جلوی آن نصب گردیده ، تصاویر داخل لوله را از طریق بی سیم و کوچک ،روی صفحه تلویزیون نمایش دهد تا عیوب احتمالی مسیر لوله را به کاربر نشان دهد.وی افزود این طرح با هزینه دومیلیون و پانصد هزار ریال و طی مدت 2 ماه توسط این دانش آموزان ساخته و راه اندازی شده است.مشاهده متن کامل ...
راهی طرح دانش آموزان فلاردی به مرحله ی کشوری جشنواره خوارزمی
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش کارشناس پیگیری امور دفتر ،اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فلارد حسین رستمی مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد از راه ی طرح 2 دانش آموز این منطقه به مرحله ی کشوری شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی،خبرداد. رستمی گفت طرح ربات عیب یاب لوله های انتقال که توسط امید رحمانی و هادی منصوریان دانش آموز ان پایه ی دوم رشته ی علوم تجربی متوسطه ی دوم (دبیرستان شهید بهشتی روستای شهریار ) مجتمع رضا(ع) در مرحله ی استانی شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی ،انتخاب و به مرحله ی کشوری این جشنواره راه پیدا کرد. مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد تصریح کرد این ربات قادر است در لوله های با قطر 5/10 سانتی متر و بیشتر ، حرکت نموده و با استفاده از دوربین کوچکی که در جلوی آن نصب گردیده ، تصاویر داخل لوله را از طریق بی سیم و کوچک ،روی صفحه تلویزیون نمایش دهد تا عیوب احتمالی مسیر لوله را به کاربر نشان دهد.وی افزود این طرح با هزینه دومیلیون و پانصد هزار ریال و طی مدت 2 ماه توسط این دانش آموزان ساخته و راه اندازی شده است.مشاهده متن کامل ...
طایفه جلیلی
درخواست حذف اطلاعات
اص جلیلیهای سندگان به قوم بزگ لرکی که مکان اولیه انها بین دو رودارمندودوپلان وبا جلیلیهای لردگان منجیها بارزیها ال احمدیها خلیلی وطهماسبیهاهم نژاد بوده جلیلیهای سندگان دو اولاد که عده ای از اجداد سلیمان وعده ای از اولاد غریب میباشندعده ای لرکیها را ترک وعده ای دیگر لر می دانند بعضی از بزرگان لردگان اص جلیلیهارابویر احمد ی که درزمان کریم خان زند به لردگان تبعید شدند .اما انچه مسلم است این طایفه جز سرشاخه اصلی جونکی سردسیر زیرمجموعه ایل سترگ بختیاروند میباشدوتعصبات شدیدی نسبت به بزرگان بختیاری دارند . لرکیهای مهاجرت کرده به بختیاری دراصل لرهای ن شیراز بودند که با کریم خان زند به شیراز امده بودند و از ترس اقا محمد خان جنایتکار به قشقایی ها پناه اورده بودند به محض اولین فرصت دوباره به وطن خود بختیاری برگشتند . جلیلیها از باب بهداروند و ایل هفت لنگ میباشندمشاهده متن کامل ...
راهی طرح دانش آموزان فلاردی به مرحله ی کشوری جشنواره خوارزمی
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش کارشناس پیگیری امور دفتر ،اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فلارد حسین رستمی مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد از راه ی طرح 2 دانش آموز این منطقه به مرحله ی کشوری شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی،خبرداد. رستمی گفت طرح ربات عیب یاب لوله های انتقال که توسط امید رحمانی و هادی منصوریان دانش آموز ان پایه ی دوم رشته ی علوم تجربی متوسطه ی دوم (دبیرستان شهید بهشتی روستای شهریار ) مجتمع رضا(ع) در مرحله ی استانی شانزدهمین جشنواره ی خوارزمی ،انتخاب و به مرحله ی کشوری این جشنواره راه پیدا کرد. مدیر پژوهش سرای دانش آموزی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد تصریح کرد این ربات قادر است در لوله های با قطر 5/10 سانتی متر و بیشتر ، حرکت نموده و با استفاده از دوربین کوچکی که در جلوی آن نصب گردیده ، تصاویر داخل لوله را از طریق بی سیم و کوچک ،روی صفحه تلویزیون نمایش دهد تا عیوب احتمالی مسیر لوله را به کاربر نشان دهد.وی افزود این طرح با هزینه دومیلیون و پانصد هزار ریال و طی مدت 2 ماه توسط این دانش آموزان ساخته و راه اندازی شده است.مشاهده متن کامل ...
غار و اشکفت در کوهای سندگان و آثار گذشتگان
درخواست حذف اطلاعات
درکوه مشرف به گودناز و داغباشی که از مراتع روستا ی سندگان میباشند اشکفتی وجود دارد بنام اشکفت "وولی" یا "والی" که کوزه ش ته های فراوانی در قسمت بالای آن که غار مانند میباشد وجود دارد و آثار باستانی عظیمی در این گود که روزگاری مس ی و دارای لوله کشی آب بوده موجود است که در چند سال اخیر توسط افراد غیر حرفه ای که به دنبال گنج بودند صدمات فراوانی دیده. در ضمن غار داغباشی هم دراین کوه واقع شده که بنا به گفته اهالی هنوز ی موفق به رسیدن به انتهای ان نگردیده و در اکثر کوههای اطراف روستا چاله های کوچکی در دل سنگ حفر نموده اند تا با جمع شدن آب در این گودیها پرندگان از آن استفاده کنند و این حرکت نشان میدهد که مردمان دوران های گذشته به حیات وحش به دیده احترام می نگریستند. مراتع گود ناز در شرق این روستا واقع شده و باغات باشتی در شمال شرقی، روزگاری قصبه ای بود به همین نام که بین دو کوه واقع شده بود و چشمه ای هم در بالای دره که هنوز هم وجود دارد، که بعدا این قسمت بر اثر رانش زمین کل روستا و مردمانش در اعماق زمین فرو رفتندبنا به روایات مردمان این روستا زنگنه ای بودند حتی این دره هم از دست گنج یابان ناشی در امان نماند و چند چاه در آن حفر نمودند.

دربالای چشمه سندگان کوهی است که پشت آن حرمی شکل و جلو آن مانند دیوار صاف، در گذشته مردم روستا در اطراف هرمی همین کوه س ت داشتند زیرا دردوران گذشته به خاطر نا امن بودن کل منطقه فلارد و ح استراژیکی که کوه به اطراف داشت همیشه از گزند غارت گران در امان بود ،هرچند در بعضی مواقع هم به قافله آنها شبیخون میزدند. همچنین لهگامرگی و لهجونی در غرب روستا قرار گرفته که در قبرستان مبهمی است که مردگان آن را چمباته ی به خاک س اند،تقریبا اکثر این استخوانها پوسیده شده و آثار آن در خاک مثل ریشه درخت میماند بعضی از آنها گوشوارهای سبزرنگ پوسیده و انگشتری در دست و چند عددکوزه و بعضی دیگر چند عدد میخهای 20سانتی سبز رنگ تیر کمان و یک کوزه با آنها دفن گردیده که شخم زدنهای متوالی این زمینها در حال فرو پاشی آثار بر جای مانده از این تمدن گمنام شده .

و اما در زمین های شالی کاریه طایفه ریگی روستایی بنام گل که خان نشین بود وجود داشت که با خشت پخته ساخته شده بود، اجداد این مردم که بالای چهارصد سال قدمت داشتند مال احمدی و ازطایفه محمود صالح طایفه کیان ارثیوبعدها بهداروندها که بنا به دلایلی مانند جنگهای خونین به استان فارس و بوشهر مهاجرت نمودند که توسط خوانین ومالکان بعدی ت یب و به رودخانه ریخته شدو هرز گاهی آثاری مانند سنگ قبر و پی ساختمان در این زمین هامشاهده میشود.مشاهده متن کامل ...
هدف غایی پروژه ی مهر شاداب سازی و آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش کارشناس پیگیری امور دفتر ،اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش فلارد

بهرام عبداللهی کارشناس پیگیری امور دفتر،اطلاع رسانی و روابط عمومی و مسئول کمیته توجیه و تبلیغ پروژه ی مهر اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد از تشکیل جلسه ی توجیهی مدیران مجتمع ها و مدارس مستقل این منطقه در محل خانه ی آموزش وپرورش،خبرداد.

عبداللهی گفت در ابتدای این این جلسه، حسن منصوری رییس آموزش وپرورش منطقه ی فلارد ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران عزیز ،به تشریح اه پروژه ی مهر،تشکیل و فعال نمودن کمیته های ستاد پروژه مهر در مدارس،ضرورت ثبت نام و کلاس بندی دانش آموزان و رعایت محدوده ی جغرافیایی ثبت نام ،پرداخت و تأکید نمود که هدف غایی پروزه ی مهر آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید می باشد که این امر با سعی و تلاش وافر مدیران محترم مجتمع ها و مدارس مستقل امکان پذیر می باشد.

کارشناس پیگیری امور دفتر،اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد افزود در بخش دوم جلسه ناصر رستمی کارشناس ارزی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی فلارد ، مدیران محترم را با ارزی الکترونیکی آشنا نمود و خاطر نشان کرد هدف از اجرای این طرح ، ارزی و مقایسه ی عملکرد یک ساله مدیران محترم با توجه به شاخص های تعیین شده با استناد به مستندات و مدارک خواسته شده می باشد.وی از مدیران مجتمع ها و مدارس منطقه خواست تا با مراجعه به سامانه ای که به همین منظور پیش بینی گردیده است ،اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت نمایند.

خبرنگار آزاد-بهرام عبداللهی-فلاردمشاهده متن کامل ...
یکتا شیلنگ فلارد
درخواست حذف اطلاعات
ارائه دهنده انواع شیلنگهای فشار قوی، فشار ضعیف، اتصالات و دیگر لوازم جانبی هیدرولیک جهت تمام دستگاه های سنگین از جمله لودر، بلدزر، بیل میکانیکی و ....

آدرس: فلارد(پل قره) - شهر مالخلیفه- ابتدای ورودی شهر- یکتا شیلنگ

09139881478-09131178496مشاهده متن کامل ...
برگزاری جشن ولادت زمان (عج) درآموزش وپرورش منطقه فلارد
درخواست حذف اطلاعات

به ابتکار حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه فلارد در نیمه نیمه شعبان وبه مناسبت سالروز ولادت منجی عالم بشریت مهدی موعود(عج) و به یمن برگزاری اولین دراین بخش ایستگاه صلواتی برگزار گردید.صادقی اعلام نمودند: در آستانه سالروز میلاد آ ین ذخیره الهی ،کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه با ب ایی ایستگاه صلواتی در محل درب ورودی اداره، با شربت و شیرینی از مردم و گزاران پذیرایی و در جشن و شادمانی دوستداران و منتظران نرگس زهرا(س) سهیم شدند.مشاهده متن کامل ...
افطاری به مناسبت ولادت کریم اهل بیت حسن مجتبی(ع) در مسجد حسن مجتبی(ع) شهر مال خل
درخواست حذف اطلاعات

افطاری به مناسبت ولادت کریم اهل بیت حسن مجتبی(ع) در مسجد حسن مجتبی(ع) شهر مال خلیفه

کمیته امداد حضرت (ره) و جمعی از خیرین فلارد در ایام اکرام ایتام و به مناسبت میلاد سراسر با سعادت کریم اهل بیت حسن مجتبی(ع) به ایتام و مددجویان کمیته امداد و سایر اقشار مردم،افطاری می دهند

دهند..

بهرام عبداللهی-خبرنگار آزاد-فلاردمشاهده متن کامل ...
ولایت من - موردغفار
درخواست حذف اطلاعات

طوایف ن در روستای موردغفار

عبارت «طوایف ن در روستای موردغفار» از بین تمامی وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده کلیه اطلاعات با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.مشاهده متن کامل ...
طایفه ریگی
درخواست حذف اطلاعات

گروه ی این قوم بزرگ، مقیم لردگان رااز قوم بزرگ ممسنی وابسته به اتحادیه سکایی پارتی که در سیستان، کرمان و فارس اقامت داشتند که در زمان تیمور گورگان به سبب مقاومت و جنگیدن بر علیه او از سیستان به سمرقند در آسیای میانه و لرستان، اراک در غرب ایران تبعید گردیدند که عده ی زیادی از آنها در دوره های بعد به ویژه زمان نادرشاه به وطن خود بازگشتند اما عده ی دیگر نسب آنها را به میربولان سپه سالار معروف نادرشاه که با ترفند نظامی توانست راه هندوستان رابرای نادرشاه باز گرداند میدانند.ریگی های سندگان بیشتر از اولاد اسماعیل می باشند و عده ای از آنها هم از اولاد رحیم و شریف که همه آنها نوادگان نصرالله گپ وفامیلی شان رفیعی میباشد بیشتر آنها در قسمت پایین روستا س ت دارند و با اهالی روستای گرداب سفلی و ریگی های قرح و اهالی ریگ لردگان هم نژاد میباشند. این طایفه زیر مجموعه جانکی سرد سیر وریگی بختیاری جز ایل هفتلنگ محسوب میشوندمشاهده متن کامل ...
روستای زوزن
درخواست حذف اطلاعات
روستای زوزن - مرکز دهستان جلگه زوزن – در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در جنوب استان اسان رضوی واقع گردیده است. این روستا با جمعیت حدود ۳۲۰۰ نفر بر جایگاه شهر تاریخی زوزن بنا شده و در ۵۹ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۱دقیقه عرض شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۷۶۲ متر می باشد. اهالی زوزن عمدتا از طوایف عرب و خزائی هستند که هر دو عرب نژادند و پیرو مذهب جعفری هستند. www.zuzantak.

مشاهده متن کامل ...
روستای کرگان
درخواست حذف اطلاعات
روستای کرگان از توابع بخش مرکزی شهرستان بستان آباد ودر ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان واقع گردیده است این روستا به دو روستای کرگان جدید وقدیم تقسیم شده که هر کدام یک روستای کامل را تشکیل می دهند وبا فاصله ۲ کیلومتری از هم قرار گرفته اند . روستای کرگان قدیم دارای ۱۵۰ خانوار و۹۶۰ نفر جمعیت وروستای


مشاهده متن کامل ...
برخی اماکن گردشگری شهرستان شوشتر
درخواست حذف اطلاعات

برخی اماکن گردشگری شهرستان شوشتر (این اماکن واقع در محدوده جغرافیایی شوشتر می باشند که در ایام خاص مورد استقبال و بازدید گردشگر واقع می شوند.)
1- بقعه شعیب نبی- روستای حسام آباد واقع در دشت میان آب شوشتر

2- روستای سماله- در ضلع شمالی شهرستان شوشتر و قسمت جنوبی بخش عقیلی

3- بقعه محمد بن زید- شمال شوشتر و در جوار روستای ترکالکی
4- تنگ عقیلی- عقیلی 5- روستای دشت بزرگ- 20 کیلومتری شمال شوشتر 6- روستای راهدار- 45 کیلومتری شرق شهر شوشترو د رمسیر فرعی جاده شوشتر به مسجدسلیمان 7- کوه فدلک - در شمال شهرستان شوشتر به ارتفاع 320 متر از سطح دریا 8- روستای کوه زر- مسیر شوشتر-عقیلی 9- عسکر مکرم 10- گلالک 11- دستوا 12- باغ خان- حدود 700 متری محوطه آبشارهای شوشتر 13- بافت قدیم شوشتر

مشاهده متن کامل ...
انتقاد یکی از هم روستاهای عزیز
درخواست حذف اطلاعات
سلام خسته نباشی یه انتقاد مردم بیرک رو فقط به نام بیرک میشناسن و همه دوستان چه از روستای بالا و چه روستای پائین اگه از ما بپرسن اهل کجای با افتخار میگیم بیرک .اما شما در قسمت چپ وبلاگ اوقات شرعی رو با نام روستای بیرک علیا ثبت کردی اگه علیاش حذف بشه به نظر من خیلی بهتره.با تشکر

جواب: با توجه به اینکه اوقات شرعی روستا را از سابت روستا نت گرفته شده که این سایت برای هر روستای به صورت جداگانه می باشد طبق تقسیمات کشوری روستای بیرک علیا و سفی جدا بوده اما از نظر کلیه مشخصات دیگر با هم یکی می باشند. لذا از کلیه دوستان عذرخواهی میکنم در این مورد کاری از دست من بر نمی آید. اگر شما نظر و پیشنهاد دارید در خدمت شما هستم؟

موفق باشیدمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.