پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 فینگر فود توشه
رویا؟!
درخواست حذف اطلاعات

همیشه رویا اونی نیست که خیر توشه... رویای من که انگار نه خیر توشه، نه خودش توشه!

کوروش فقیرمشاهده متن کامل ...
بدترین توشه آ ت در کلام علی (ع)
درخواست حذف اطلاعات
شرح و تفسیر حکمت 221 نهج البلاغه با موضوع توشه آ ت را در اینجا بخوانید.

مشاهده متن کامل ...
تنها توشه ا ته
درخواست حذف اطلاعات

‏خدا کنه واقعا هر سلام 60، 70 تا ثواب داشته باشه

خیلی روش حساب ، در واقع تنها توشه آ تمه
مشاهده متن کامل ...
بهترین توشه
درخواست حذف اطلاعات

بهترین توشه در این و مکان
رزق و روزی حلال است در جهان
گر بخواهی رشد و جنات برین

ب آن کن،تا شود روحت روانمشاهده متن کامل ...
خبری از شبکه توشه
درخواست حذف اطلاعات
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
بدترین توشه آ ت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات


بدترین توشه آ ت چیست؟

توشه آ ت , بهترین توشه ها توشه تقواست «(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ ا َّادِ َّقْوَى); و زاد و توشه تهیه کنید، و بهترین زاد و توشه، پرهیزکارى است»


بدترین توشه آ ت از دیدگاه نهج البلاغه
شرح و تفسیر حکمت ۲۲۱ نهج البلاغه با موضوع توشه آ ت را در اینجا بخوانید.

نهج البلاغه با مرور قرنها نه تنها تازگی و جذ ت خویش را حفظ کرده که فزونتر ساخته است و این اعجاز نیست مگر به سبب ویژگی هایی که در شکل و محتوا است، این امتیاز را جز در مورد قرآن نمی توان یافت که در کلام علی (ع) درباره قرآن آمده است:


« ظاهره انیق و باطنه عمیق، لاتفنی عجائبه و لاتنقضی غرائبه » قرآن کت است که ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد، نه شگفتی های آن پایان می‎پذیرد و نه اسرار آن منقضی می‎شود.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مجموعه کلیپ های «ره توشه هدایت»+کتاب نور هدایت
درخواست حذف اطلاعات

دریافت مجموعه کلیپ های «ره توشه هدایت» با موضوعات مختلف اعتقادی، اخلاقی، عرفانی و سبک زندگی ی+کتاب نور هدایت؛ از سری انتشارات حرم مطهر رضوی...

- ره توشه هدایت|جزء یکم
- ره توشه هدایت|جزء دوم
- ره توشه هدایت|جزء سوم
- ره توشه هدایت|جزء چهارم
- ره توشه هدایت|جزء پنجم
- ره توشه هدایت|جزء ششم
- ره توشه هدایت|جزء هفتم
- ره توشه هدایت|جزء هشتم
- ره توشه هدایت|جزء نهم
- ره توشه هدایت|جزء دهم
- ره توشه هدایت|جزء یازدهم
- ره توشه هدایت|جزء دوازدهم
- ره توشه هدایت|جزء سیزدهم
- ره توشه هدایت|جزء چهاردهم
- ره توشه هدایت|جزء پانزدهم
- ره توشه هدایت|جزء شانزدهم
- ره توشه هدایت|جزء هفدهم
- ره توشه هدایت|جزء هجدهم
- ره توشه هدایت|جزء نوزدهم
- ره توشه هدایت|جزء بیستم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و یکم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و دوم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و سوم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و چهارم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و پنجم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و ششم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و هفتم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و هشتم
- ره توشه هدایت|جزء بیست و نهم
- ره توشه هدایت|جزء سی ام

کتاب مرتبط:
- کتاب "نور هدایت " از مجموعه کتب مشکات، گلچین سخنرانی های انجام شده در حرم مطهر رضا علیه السلام در باب ویژگیهای قرآنمشاهده متن کامل ...
ره توشه هایی ناب از شه بلند شهید مطهری
درخواست حذف اطلاعات
ادامه: ره توشه هایی ناب از شه بلند شهید مطهری

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درس ششم پیام های آسمانی پایه نهم دوره اول متوسطه
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت درس ششم پیام های آسمانی پایه نهم دوره اول متوسطه

پاو ونت فصل سوم راه و توشه پایه نهم, پاو وینت پایه نهم پیام های آسمان درس ششم, پاو وینت پایه نهم متوسطه پیام های آسمانی درس اول, پاو وینت پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه نهم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل سوم درس ششم, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت جدید درس پیام های آسمان پایه هشتم سال 95, پاو وینت جدید درس ششم پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت جدید درس6 پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت درس 6, پاو وینت درس 6 (وضو و غسل و تیمم) پیام های آسمان, پاو وینت درس 6 وضو و غسل و تیمم, پاو وینت درس 6پیام های آسمان, پاو وینت درس ششم (وضو و غسل و تیمم), پاو وینت درس ششم پیام های آسمان, پاو وینت درس ششم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت درس ششم پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت درس وضو و غسل و تیمم, پاو وینت فصل راه و توشه, پاو وینت فصل سوم پیام های آسمان, پاو وینت فصل سوم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت فصل سوم پیام های آسمان پایه نهم, پاو وینت فصل سوم پیام های آسمان متوسطه, پاو وینت فصل سوم پیام های آسمان نهم, پاو وینت های جدید پایه نهم سال تحصیلی 95, پاو وینت های جدید پایه نهم متوسطه سال تحصیلی 95, پاو وینت وضو و غسل و تیمم, پاو وینت وضو و غسل و تیمم پایه نهم, پاو وینت وضو و غسل و تیمم متوسطه, پیام های آسمان, پیام های آسمان پایه متوسطه, پیام های آسمان پایه نهم, پیام های آسمان درس ششم, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 6پیام های آسمان پایه متوسطه, ید پاو وینت درس ششم پیام های آسمان پایه نهم, دانلو , پاو وینت درس ششم پیام های آسمان نهم, پاو وینت درس وضو و غسل و تیمم, پاو وینت فصل راه و توشه, پاو وینت وضو و غسل و تیمم, پیام های آسمان, درس, درس 6, درس ششم, درس ششم پایه متوسطه وضو و غسل و تیمم, درس ششم پایه نهم متوسطه وضو و غسل و تیمم, درس ششم پایه نهم وضو و غسل و تیمم, درس ششم درس وضو و غسل و تیمم, درس ششم فصل راه و توشه پایه نهم, درس وضو و غسل و تیمم, درس وضو و غسل و تیمم پایه متوسطه, درس وضو و غسل و تیمم پایه نهم, درس وضو و غسل و تیمم پایه نهم متوسطه, رایگان پیام های آسمان (وضو و غسل و تیمم) پایه نهم, رایگان پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان پیام های آسمان پایه نهم, رایگان پیام های آسمان پایه نهم متوسطه, رایگان پیام های آسمان درس وضو و غسل و تیمم پایه نهم, رایگان درس 6 پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس 6پیام های آسمان پایه نهم, رایگان درس ششم پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس وضو و غسل و تیمم, رایگان درسهای پایه نهم, رایگان درسهای پایه نهم متوسطه, فصل راه و توشه پایه متوسطه, فصل راه و توشه پیام های آسمان پایه نهم, فصل سوم پیام های آسمان, فصل سوم پیام های آسمان پایه متوسطه, فصل سوم پیام های آسمان پایه نهم, فصل سوم پیام های آسمان متوسطه, فصل سوم پیام های آسمان نهم, وضو و غسل و تیمم, وضو و غسل و تیمم پیام های آسمان پایه متوسطه, درس 6پیام های آسمان متوسطه, درس 6پیام های آسمان نهم, درس 6درس وضو و غسل و تیمم, درس ششم از فصل راه و توشه, درس ششم پیام های آسمان, درس ششم پیام های آسمان پایه نهم متوسطه, درس ششم پیام های آسمان متوسطه, درس ششم پیام های آسمان نهم, درس ششم درس وضو و غسل و تیمم, درس ششم ششم از فصل راه و توشه پایه نهم, درس ششم ششم پیام های آسمان پایه نهم, راه و توشهفصل سوم پیام های آسمان نهم, نهم متوسطه, وضو و غسل و تیمم, وضو و غسل و تیمم پاو وینت فصل راه و توشه پایه متوسطه


لینکمشاهده متن کامل ...
پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه

پاو وینت درس به سوی پاکی پیام های آسمانی پایه هفتم دوره اول متوسطه

پاو وینت پایه هفتم پیام های آسمان درس نهم, پاو وینت پایه هفتم متوسطه پیام های آسمانی درس نهم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, پاو وینت پیام های آسمان فصل چهارم درس نهم, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت جدید پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت جدید درس پیام های آسمان پایه هفتم سال , پاو وینت جدید درس9 پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکی, پاو وینت به سوی پاکی پایه هفتم, پاو وینت به سوی پاکی متوسطه, پاو وینت درس 9, پاو وینت درس 9 ( به سوی پاکی) پیام های آسمان, پاو وینت درس 9 به سوی پاکی, پاو وینت درس 9پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم ( به سوی پاکی), پاو وینت درس نهم پیام های آسمان, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت درس به سوی پاکی, پاو وینت فصل راه و توشه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, پاو وینت فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, پیام های آسمان, پیام های آسمان پایه متوسطه, پیام های آسمان پایه هفتم, پیام های آسمان درس نهم, راه و توشه, به سوی پاکی, به سوی پاکی پاو وینت فصل راه و توشه پایه متوسطه, به سوی پاکی پاو وینت فصل راه و توشه پایه هفتم, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 9پیام های آسمان پایه متوسطه, ید پاو وینت درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم, دانلو , پاو وینت به سوی پاکی, پاو وینت درس نهم پیام های آسمان هفتم, پاو وینت درس به سوی پاکی, پاو وینت فصل راه و توشه, پیام های آسمان, به سوی پاکی, به سوی پاکی پیام های آسمان پایه متوسطه, به سوی پاکی پیام های آسمان پایه هفتم, درس, درس 9, درس نهم, درس نهم پایه متوسطه به سوی پاکی, درس نهم پایه هفتم به سوی پاکی, درس نهم پایه هفتم متوسطه به سوی پاکی, درس نهم درس به سوی پاکی, درس نهم فصل راه و توشه پایه هفتم, درس به سوی پاکی, درس به سوی پاکی پایه متوسطه, درس به سوی پاکی پایه هفتم, درس به سوی پاکی پایه هفتم متوسطه, رایگان پیام های آسمان ( به سوی پاکی) پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان پیام های آسمان درس به سوی پاکیپایه هفتم, رایگان درس 9 پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس 9پیام های آسمان پایه هفتم, رایگان درس نهم پیام های آسمان پایه متوسطه, رایگان درس به سوی پاکی, رایگان درسهای پایه هفتم, رایگان درسهای پایه هفتم متوسطه, فصل راه و توشه پایه متوسطه, فصل راه و توشه پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان, فصل چهارم پیام های آسمان پایه متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, فصل چهارم پیام های آسمان متوسطه, فصل چهارم پیام های آسمان هفتم, درس 9پیام های آسمان متوسطه, درس 9پیام های آسمان هفتم, درس 9درس به سوی پاکی, درس نهم از فصل راه و توشه, درس نهم چهارم از فصل راه و توشه پایه هفتم, درس نهم چهارم پیام های آسمان پایه هفتم, درس نهم پیام های آسمان, درس نهم پیام های آسمان پایه هفتم متوسطه, درس نهم پیام های آسمان متوسطه, درس نهم پیام های آسمان هفتم,


لینکمشاهده متن کامل ...
نگاهی به کتاب روت
درخواست حذف اطلاعات
فصل دوم

الف-‏‏‏‏‏ روت برای به دست آوردن غذا به مزرعه بوعز برای خوشه چینی می رود (۲:‏‏۱-‏‏‏‏‏‏۷).
ب-‏‏‏‏‏ بوعز لطف خود را شامل حال روت می کند و با برخوردی مناسب به او اجازه می دهد تا توشه ای نیز با خود به خانه ببرد (۲:‏‏۸-‏‏‏‏‏‏۱۶).
ج-‏‏‏‏‏ روت با توشه اش نزد نعومی برمی گردد. نعومی درمی یابد که بوعز خویش آنان است (۲:‏‏۱۷-‏‏‏‏‏‏۲۲).
د-‏‏‏‏‏ روت تا پایان جمع آوری محصول در مزرعۀ بوعز خوشه چینی می کند (۲:‏‏۲۳).منبع: http://jesuschrist7. .. /


مشاهده متن کامل ...
طرز تهیه فینگر گوجه فرنگی
درخواست حذف اطلاعات
فینگر فود ها به غذا های لقمه ای و غذا های انگشتی و س ایی و … معروف هستند. طرز تهیه فینگر فود ها در منزل به راحتی امکان پذیر است. کافیست شما کمی صبر و حوصله و خلاقیت به ج بدهید.

مشاهده متن کامل ...
may
درخواست حذف اطلاعات

ها ها ها خوشحالم اونم خیلی :))

ماه می که تولد من توشه , همون اردیبهشت خودمون ^_^ کلی خبرای خوب توشه خداروشکر . حالم خوبه . به قول جونکی :کنچانا کنچانا :))

بابا حرفای خوبی بهم زد ب . شرط و شروط هاش رو آسون تر کرد برام :)) میخوام بشینم درس بخونم ان شاء الله . به قول مامانم گوش شیطون کر :))

و خب دیگه دیگه :) هاهاهاهاهاهاه ^___^مشاهده متن کامل ...
may
توشه
درخواست حذف اطلاعات
ندارم توشه و راه است دشوار

بودطی این راه اجبار

شروعش د ی اعطای جان است

مسیری که بسوی اسمان است

بدانم بهترین توشه در این راه

بود عزمی که دارم بهر الله

به سویش باچه روئی ره سپارم

که جزروئی سیاه چیزی ندارم

ازآن ترسم رسد روز حسابم

پذیرفته نگردد هرجوابم

شوم آنگه یکی از روسیاهان

که توشه ای ندارند جزگناهان

بسی ناچیزبود اعمال نیکم

بسی را درگناهان من شریکم

بودبر گردنم حق فراوان

بد ارم به خلق بسیار تاوان

خطاهایم بسی مستور ماندند

بسی ازچشم مردم دور ماندند

خداوندا امید عفو دارم

توئی امید من پروردگارممنبع: http://salim52. /


مشاهده متن کامل ...
توشه زند
درخواست حذف اطلاعات

تعداد زیادی از ما دانسته یا ندانسته-خواسته یا ناخواسته تاریخ پردرد زند خود را به صورت توشه ای گرانبها به دوش می کشیم. دردها را به خاطر می سپاریم - زنده نگه می داریم و بازگو می کنیم. بدین ترتیب خودمان را با وقایعی که هرگز نمی توانیم تغییر دهیم دایم زجر و شکنجه می دهیم.منبع: http://psychosa. /


مشاهده متن کامل ...
شهادت حضرت صادق(ع)
درخواست حذف اطلاعات
یک قدمی بیش به ان و معصومین نزدیک شویم .

کمی بیشتر عمل نیک کنیم

عیچ ی تا ابد در این دارالفانی نمانده است و نخواهد ماندپس به جای افزودن به توشه گناه به توشه باقیات الصالحات خود بیافزائیم

شهادت جعفر صادق (ع) تسلیت باد .منبع: http://oshshaghalmahdi. /


مشاهده متن کامل ...
بیا ره توشه برداریم.
درخواست حذف اطلاعات

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بگذاریم

به سوی سرزمینهایی که دیدارش

بسان شعله ی آتش

دواند در رگم خون نشیط زنده ی بیدار

نه این خونی که دارم، پیر و سرد و تیره و بیمار

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بگذاریم

کجا؟ هر جا که پیش آید

بدآنجایی که می گویند خورشید ما

زند بر ی شبگیرشان تصویر

بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید: «زود!»

وزین دستش فُتاده مشعلی خاموش و نالد دیر!
+اخوان ثالثِ عزیز.

+همین اول محرمی،

یه جوری با خودمون طی کنیم،

که اربعین کربلایی شویم.

روزهای آ وقت کمه،

عایدیمون هم کم خواهد بود.

+ ب جای شما خالی ما حرم بودیم.

از باب امید به اثر مجالست.

بچه ها بازی د و بازی د و بازی د،

و من بودم و من بودم و من بودم و تو.

داشتیم میومدیم بیرون، که روضه ی احمد واعظی منو به خودم آورد،

برای عزادار بودن برای حسین_علیه السلام باید برات بخوان،

باید اجازه بگیری، باید ره توشه برداری، باید قدم در راه بگذاری!

چی میگم، چه کار میکنم، اصلاً حواسم کجاست؟!

+زیارت عاشورا هرروزه رو فراموش نکنیم و به بهانه ی بی حالی یا خستگی ازش غافل نشیم.

+پارسال.


+صلی الله علیک یا اباعبدالله و علی الارواح ی حلت بفنائک.مشاهده متن کامل ...
توشه
درخواست حذف اطلاعات
از روزیکه متولد شده ایم مرگ را مقصد مان قرار داده اند

با تک تک ثانیه شمار ساعت هر لحظه از مبدأ (تولد)دور وبه مقصد نزدیک ونزدیکتر می شویم بدون اینکه توشه ای در بین راه برای روز مبادایمان برچینیم .

خدایا ،از من ب ر هرآنچه را که باعث دوری من از تومی شود.منبع: http://mahdi-madadi. /


مشاهده متن کامل ...
کتاب «ره توشه ماه رمضان سال 1396»
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
(بدون عنوان)
درخواست حذف اطلاعات

هروقت حالم خیلی اب میشه میرم مطالبیو می خونم که خدا توشه

آرامش میده بهم

تنها کاری که از دستم برمیاد.مشاهده متن کامل ...
آه من قله زاد و طول السفر
درخواست حذف اطلاعات
آه من قله زاد و طول السفر
خدایا چه جمع کرده ام برای آ تم؟
چیزی نزدیک به هیچ و حتی از هیچ هم پایین تر....
خدایا وقتی مومنان علی ع از طولانی و سخت بودن مسیر پس از مرگ و کمی توشه اش می نالد....من چه بگویم.؟

من باید عبارتی شدیدتر از بدبخت برای خودم پیدا کنم. که نشان از عمق فاجعه ای داشته باشد که در وجودم اتفاق افتاده....
خدایا من با خود چه کرده ام؟ اگر همین الان مرگ م فرابرسد( که کاش برسد)، چه دارم که با خود ببرم؟
جز اینکه در آن دنیا در پاسخ هر سوالی بگویم من چند لحظه ای به ضریح علی ع نگریسته ام...
علی جان.... اگر تو از کمی توشه ی آ ت خود نالیده ای، پس من چه بگویم که پر از بار گناهم؟؟ اما من امیدم نه به هایم و نه به هیچ یک از کارهای مس ه ام نیست...امیدم فقط به نشستن در مجالس شما و گریستن و بر سر و زدن بود که آن هم احساس میکنم خالصانه نبوده...
و اکنون ای ما....نگاه به ضریحت را بیشتر نصیب ما کن تا رستگار شویم...
فقط حیدر المومنین است
روبروی ضریح حضرت سلطان... انس و جان
م.ج
22.8.95
22.53منبع: http://asemoon-e-man. /


مشاهده متن کامل ...
طرز تهیه بیسکویت لیدی فینگر
درخواست حذف اطلاعات
لیدی فینگر یک مدل بیسکویت اسفنجی، سبک و شیرین به شکل یک انگشت بزرگ است. این بیسکوییت ها را در دسرهای معروفی چون تیرامیسو، ترایفل و شارلوت به کار می برند.

مشاهده متن کامل ...
دلنوشته های شهیداهل قلم شهیدآوینی.
درخواست حذف اطلاعات

دلنوشته های زیبای شهیدآوینی

_ شأن انسان در این است که از زمان و مکان و مقتضیات آنها فراتر رود و غل و زنجیر جاذبه خاک را از دست و پای روح خویش بگشاید و به مقام ولایت رسد و ی این مقام را درخواهد یافت که از خود و آنچه دوست دارد در راه خدا بگذرد و سر تسلیم به آستان قربان بسپارد و مقرب شود و خداوند در جوابش «و فدیناه بذبح عظیم» نازل کند... سلام علی ابراهیم.

_ شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت مقدمه جهاد فی سبیل الله است. هجرت، هجرت از سنگینی و جاذبه هایی که تو را به خاک می چسباند. چکمه هایت را بپوش، ره توشه ات را بردار. و هجرت کن. حضرت حسین علیه السلام در صحرای کربلا انتظار تو را می کشد. چکمه هایت را بپوش و ره توشه ات را بردار و هجرت کن که ان

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
من اینجا (اخوان ثالث)
درخواست حذف اطلاعات

من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که می بینم بد آهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ استمشاهده متن کامل ...
در طبیعت غیر از جای پا، رد دیگری باقی نگذاریم
درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران گفت: در توشه ی سفر تا جایی که ممکن است از وسایلی که به طبیعت آسیب می رسانند، اجتناب کنیم.

مشاهده متن کامل ...
تو رهایی ام باش
درخواست حذف اطلاعات


چنان جسمی معلق در فضایی بیکران و تاریکم . به هر چه که بدستم آید چنگ در میزنم تا شاید چراغی باشد برای افروختن و بعد شاید راهی یابم برای پیمودن و در آ آن ، شاید مامنی باشد برای به آرامش رسیدنم .

طوفانزده ای در دریای مواجم که نمی دانم به کدام سو باید شنا کرد تا در انتهایش ص ه ای باشد برای پناه بردن به آن و آنقدر هراسان و هول کرده ام که شاید بسنده کنم به تکه چوبی برای رهایی ، هر چند به خطا !

اگر تو در کوله بار این مسافر ره گم کرده توشه زادی نگذاری و اگر تو راهی ننمایی ، به دستش چراغی ندهی و سوی چشمان و عقل بیدارش نباشی ، یقینا راهش راه هلاک است و منزلش ، منزل ویرانی و تباهی .

تو توشه زاد ، تو چراغ ، تو راه ، تو غایت آرزوها ، تو منزلم باش ؛ تو رهایی ام باش .22/7/1390
مشاهده متن کامل ...
پاو وینت ره توشه های جاده خوشبختی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل پاو وینت ره توشه های جاده خوشبختی با و پر سرعت .

 پاو وینت ره توشه های جاده خوشبختی


 پاو وینت ره توشه های جاده خوشبختی

مهربان و خوش رفتار باشیم

همسر مان را جزیی از وجود خودمان بدانیم، محسناتش را بازگو کنیم. برایش خوبی بخواهیم و در راه کمک به همسرمان تلاش خود را به کار ببندیم. با مهربانی می توانیم مالک قلب همسرمان باشیم و رابطه گرم و صمیمی با او برقرار سازیم.

رسول اکرم (ص) فرمودند:

شایسته ترین مردم از نظر ایمان، خوش رفتارترین و مهربانترین آنان با خانواده اش است و من خوش رفتارترین شما با خانواده ام هستم.

وسائل الشیعه ج 8 ص 507

گذشت و عفو داشته باشیم

گذشت و عفو عنصر اصلی استمرار و استحکام پیوند شویی از سوی هر یک از زوجهاست. اگر همسرمان خطا کرد و احساس کردیم پشیمان شده از صمیم قلب او را ببخشیم و موضوع را دنبال نکنیم. نخواهیم خطا کار بودن شریک زندگیمان را به اثبات رسانده و او را محکوم کنیم.

رسول اکرم (ص) فرمودند:

ی که از لغزش مسلمانی بگذرد، خداوند در قیامت از لغزش اوخواهد گذشت.میزان الحکمه ج 7 ص 3832

با همسرمان صمیمی باشیم

احساساتمان را صادقانه بیان کنیم و به او بگوییم ”دوستت دارم“.

صادق (ع) فرمودند:

هرگاه ی را دوست داشتی به او بگو زیرا

این اظهار دوستی، عشق و علاقه ی شما را

نسبت به هم افزون تر و مستحکم تر می کند.

اصول کافی ج2 ص 644

(ص) فرمودند:

این سخن مرد به زن که دوستت دارم، هرگز از قلب او محو نخواهد شد.

وسائل الشیعه ج14 ص10

صبور باشیم

صبر کلیدی است که بسیاری قفل ها را می گشاید. با صبر مشکلات بهتر حل می شود و صابران نزد خداوند جایگاه والایی دارند. اگر رفتار همسرمان را خوشایند نمی دانیم بهتر است با حوصله و تامل و در شرایط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنیم.

علی (ع) فرمودند:

صبر پیروزی است و نا شکیبایی خطر ساز است.

غررودرر ج 1 ص606

ونیز فرمودند: صبر کلید رسیدن است و

کامی سرانجام ی است که صبر می کند.

بحارالانوار ج 75 ص 45

شامل 33 اسلاید powerpoint


با


پاو وینت ره توشه های جاده خوشبختی


مشاهده متن کامل ...
اسکله ای برای کویر/ خش الی، لمیده بر «تخت عد »
درخواست حذف اطلاعات
صیادان «تخت عد » هر روز صبح به تالاب هامون رفته و شب با توشه پر برمی گشتند اما اکنون تنها کارشان خیره شدن به قایق های به خاک نشسته در کویر هامون است.

مشاهده متن کامل ...
ع همراه با متن
درخواست حذف اطلاعاتمن اینجا بس دلم تنگ است ...

و هر سازى که میبینم بد آهنگ است

بیا ... ره توشه برداریم

قدم در راه بى برگشت بگذاریم...

ببینیم آسمان هر کجا ...

آیا همین رنگ است...؟_________________________

شعر:مهدى اخوان ثالث

ع :سپیده دلفان آذرینمشاهده متن کامل ...
توشه افتخار محرمی از آسیا به اروپا
درخواست حذف اطلاعات
صادق محرمی در بازی خداحافظی اش برای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا آنقدر درخشید که در تیم برترین بازیکنان هفته قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
سخنان ابوذر
درخواست حذف اطلاعات

پای سخنان ابوذر

در روایت آمده: وقتی ابو ذر به مکه مکرمه آمد کنار درب بیت اللّه ایستاد و از مردمی که از اطراف ممالک ی به حج آمده بودند دعوت کرد برای شنیدن سخنان او اجتماع کنند.

پس از اجتماع مردم فرمود: ای مردم! می دانید که من جُندبِ هستم و نسبت به شما خیرخواه و مهربانم. ای مردم! هرگاه یکی از شما اراده سفر کند، همانا از زاد و توشه آن قدر بردارد که در آن سفر به آن محتاج و نیازمند است و از برداشتن زاد و راحله و بردن با خود هیچ چاره ای ندارد، هرگاه امر سفر دنیا که خیلی معمولی است چنین باشد، پس برداشتن زاد و توشه برای سفر آ ت سزاوارتر است!

مردی در میان جمعیت گفت: ابو ذر! ما را به زاد و توشه سفر آ ت راهنمایی کن.

فرمود: برای دفع رنج روز نشور، روزه بگیرید و برای عظائم امور، حج واقعی گذارید و برای برطرف وحشت قبر، در دل شب دو رکعت خالص برای حضرت رب به جای آورید[1].

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
بیا بریم ببینیم آسمان هر جا همین رنگ ست ؟
درخواست حذف اطلاعات
من اینجا بس دلم تنگ ست .

و هر سازی که می بینم بد آهنگ ست .

بیا ره توشه برداریم ٬

قدم در راه بی برگشت بگذاریم ؛

ببینیم آسمان هر جا همین رنگ ست ؟

مشاهده متن کامل ...
لغزش ها
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

برداشتهایی از آیات قرآن

لغزش ها

انسان ها در گذر زمان امکان خطا دارند ، چه آشکارا و چه در خفا. اما خدای متعال راه توبه و بازگشت را باز گذاشته است.انسان بخاطر یک خطا ،نباید از خدا نا امید شود.انسان همانند آب جوی می ماند، امکان آلودگی وجود دارد. اما همینکه به دریا می ریزد ،آلودگی ها محو می شود.انسان ها نیز با توبه واقعی ، و عدم تکرار گناه، به دریای مهر و محبت الهی وصل می شود و خدا از حق خود می گذرد و گناهان مر تکب شده را می بخشد.
انی که کار زشتی یا گناهی مرتکب می شوند، به خود ظلم می کنند و آثار و تبعات آن خطا به خودشان بر می گردد.همانند گرد و غبار که در اثر طوفان از زمین بلند می شود و در نهایت دوباره به زمین بر می گردد.انسان ها نیز وقتی طوفان هوای نفس بلند می شود ، تا وقتی خطا و یا گناهی که می خواهند انجام نگردد آرام نمی گیرند،. با توجیهات گوناگون ، عقل را فریب می دهند و سپس آنر عمل را انجام می دهند.
گناهان همانند دوایر تو در تو ادامه پیدا می کند.لذا با استغفار از خدای متعال تداوم گناه سد می گردد و پس از کنترل آن و عدم تکرار آن ، با توبه به ح اول بر می گردیم.

آنکه نبست بار خود،توشه ره چه می کند
توشه ره چه می بری ،مرگ خبر نمی کند
بار سفر تو بسته ای ،تا که شود نجات تو
هر که بود اسیر خود،بار سفر چه می برد

علی رجالیمشاهده متن کامل ...
رهزن ایمان
درخواست حذف اطلاعات

رهزن ایمان تو اعمال توست
همره روز جزا افعال توست
آنچه کشتی ،می کنی آنرا درو
گر نباشد توشه ای،اشکال توست

مشاهده متن کامل ...
یادداشت محسن رضایی به مناسب ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات
دبیر مجمع تشخیص مصلحلت نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان یادداشتی در کانال تلگرامش منتشر کرد و نوشت: مرحبا به انی که در ماه نزول قرآن با دستگیری نیازمندان از سفره الهی توشه ها بر می گیرند.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
نمونه ترجمه مقاله روابط متقابل تغذیه و سلسله مراتب تشکیل بال در ماکیان اهلی چند مورد اکتشافات فضایی اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده پیام تبریک رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگر پارس آباد سریال همه چیز آنجاست قسمت چهل و نه از شیردهی شیر به پلنگ بیاموزیم 2 آهنگ جزیره از صادق 3 دقیقه 320 آهنگ چه رابطه ایبین دو مفهوم کلیشه ونام تجاری وجود دارد فراخوان برنامه صعود شبانه کلک چال مس مسافران وقتی اقابهرام به سلمانی رفت شبیه سازی و آموزش زاویه سنج انیورسال با استفاده از flash player همایش بزرگ طلایه داران تبلیغ در ساوجبلاغ برگزار می شود را ارهای کاهش سرقت معنوی بخش هفتم به قلم رابعه رضوی انشا در مورد گذر رود خانه نصب آیفون تصویری الکتروپیک گفت ب گریه ها به یادت آهنگ لری مال وه بار یا ژسه پستو یا دو کوک بکشی سی شوم ایوارت با صدای نورمحمد پاپی نور محمد پاپی بررسی کتب جدید الیف ابت وایرادات آن چرا فعالیت جسمی و رژیم غذایی ممکن است برای درمان چاقی کافی نباشد رایگان مقاله انگلیسی درباره درآمد گزارش عملکرد ترانزیستور و اثر میدانی آن
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.