پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 قرآن نور است
دانستنیهای قرآن
درخواست حذف اطلاعات
علوم قرآن کدامند؟

بعضی از علوم هستند که برای بعضی دیگر از علوم جنبه مقدمه ای دارند به این معنی که برای فهم آن یا علم دیگر باید این مقدمه را طی کرد تا بتوان آن علم را طی کرد، از جمله علوم مقدمی علوم قرآن است که برای درک و فهم قرآن مجید آموختن آن ضروری و لازم است.
پس بنابراین علوم قرآن عبارت است از مجموعه علومی که برای فهمیدن و شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر قرآن ،آموختن آن لازم است. لذا برای هر مفسر و محقق قرآنی شناخت این علوم لازم است، ما دربحث های آینده به بعضی از علوم قرآن اشاره می کنیم.
برخی از این علوم قرآن عبارتند از:تاریخ قرآن، وحی و نزول قرآن، اعجاز قرآن، محکم و متشابه،عدم تحریف قرآن، تدوین قرآن، نص قرآن، ، اسامی و اوصاف قرآن، آیات و سوره ها، فهم و تفسیر قرآن، قرائات، ترجمه قرآن، تلاوت قرآن و ... .


مشاهده متن کامل ...
آداب تلاوت قرآن
درخواست حذف اطلاعات
# به هنگام تلاوت قرآن با وضو باشید و چنانچه وضو ندارید بدنتان با آیات قرآن تماس نداشته باشد .

# به احترام قرآن مؤدب بنشینید .

# در ابتدای تلاوت ، از به خداوند رحمان پناه ببرید . و همچنین حین تلاوت خود را در محضر او احساس کنید .

# در هنگامی که دیگران تلاوت قرآن می کنند کاملاً سکوت کنید و به آیاتی که خوانده می شود به دقت نگاه کنید .

# سعی کنید قرآن را از حیث صوت به بهترین وجه تلاوت کنید .

# قرآن را با صوت حزین تلاوت کنید .

# از خواندن قرآن در محلهای نامناسب خودداری کنیدمشاهده متن کامل ...
مصحف خون
درخواست حذف اطلاعات
ای مهر تابان بر سنان، قرآن بخوان قرآن بخوان

ای با خموشان همزبان، قرآن بخوان قرآن بخوان

تنها نه محمل می بری، از کاروان دل می بری

هم دل ببر هم جان ستان، قرآن بخوان

ای آفتاب و ماه من، تنها چراغ راه من

در پیش روی کاروان، قرآن بخوان قرآن بخوان

ادامه.....مشاهده متن کامل ...
15توصیه کاربردی معظم انقلاب برای انس بیشتر با قرآن
درخواست حذف اطلاعات
* آشنایی نوجوانان با متن و ترجمه قرآن
واقعیت تلخ این است که قرآن هنوز در جامعه ی ما، یک امر عمومی نشده است. همه به قرآن عشق می ورزند و احترام میکنند؛ اما عده ی کمی همواره آن را تلاوت و عده ی کمتری در آن تدبر میکنند.
برای رفع این نقیصه که کاری ممکن و روان است، در گام اول باید جوانان و نوجوانان را با متن و ترجمه ی قرآن آشنا کرد و از شربت گوارا و حیاتبخش قرآن، به ذائقه ی آنان چیزی چشانید. ۱۳۶۸/۰۷/۲۰مشاهده متن کامل ...
کتاب هدایت
درخواست حذف اطلاعات
قران آمده است تا نور باشد ، چراغ باشد

آمده است تا با تمسک و اقتدای به آن از ظلمت و گمراهی برهیم

آمده است تا درس زندگی باشد ، زندگی بیاموزد

آمده است تا فکر و اندبشه ما را تعالی بخشد

آیا نگاه نمادین و دادن جایگاه تعارفی و تشریفاتی محض به قرآن دادن

جفای به قرآن نیست ؟

عروسی مان قرآنی باشد یا قرآن دکور سفره عقدمان باشد ؟

قرآن در دلمان جای گیرد یا در جیب مان ؟

در اثاث کشی اول قرآن را به خانه نو ببریم یا در خانه تکانی دل ؟

در اتومبیل مان حتما قرآن باشد یا در مسیر زندگی مان ؟

بر مردگان بخوانیم یا دلهای مرده مان مان را با آن زنده کنیم ؟

حتی اگر به خواندن و تلاوت قرآن بسنده کنیم باز هم حق قرآن را ادا نکرده ایم

قرآن را باید مبنای برنامه زندگی مان قرار دهیم

در آیات قرآن بین یم و به آن عمل کنیم

تا سعادتمند شویم . ان شاء اللهمشاهده متن کامل ...
معجزه ای از نوع قرآن
درخواست حذف اطلاعات
نمونه هایی از معجزات قرآن:

1. زیبایی کلمات قرآن: کلمات قرآن کریم آنقدر زیبا است، که حتی دشمنان اکرم (ص) هم از شنیدن آن لذت می بردند و می دانستند که هیچ انسانی نمیتواند آیاتی به این زیبایی بیاورد. آیات قرآن آنقدر زیبا و دل نشین است که دشمنان به مردم گفتند: «وقتی دیدید محمد قرآن میخواند، گوش های خود را بگیرید و زود از آنجامشاهده متن کامل ...
گنج عرفان
درخواست حذف اطلاعات

گنج عرفان

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت چو خورشید فروزان است قرآن

به گ ارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد بهاران در بهاران است قرآن

صفای بوســـتـان آســــمانـی است شکوه باغ رضوان است قرآن

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهـــــــــ فروغ علم و ایمان است قرآن

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است به جسم عارفان ، جان است قرآن

به صدق و راستـــــی همتـــــــــــا ندارد رفیق نیک پیمان است قرآن

نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است کلید گنج عرفان است قرآن

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را که در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت به جان خسته در مان است قرآن

تسطــلی بخش دلــــــهای غمین است چراغ شام حرمان است قرآن

خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟ بنائی سخت بنیان است قرآن

در آن سامان که سامان نیست را پناه هر مسلمان است قرآنمشاهده متن کامل ...
قرآن در یک نگاه؛
درخواست حذف اطلاعات
قرآن سفره ی رنگین الهی است که از زمان نزول تا پایان عالم برای انسان های حق طلب گسترده شده وهر به اندازه شایستگی وظرفیت وجودی خویش ازآن بهره مند می شود.این کتاب آسمانی اوصافی و ویژگی هایی دارد که تبیین آن ها ، چندین مقاله می طلبد.

این اوصاف عظمت وموقعیت قرآن را به نمایش می گذارد که فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- قرآن معجزه جاوید است.(هود،۱۳-۱۴)

۲- قرآن کتاب هدایت برای همه مردم است.(بقره۱۸۵)

۳- قرآن شفا ورحمت برای مومنین است.(اسراء،۸۲)

۴- قرآن کتاب نور وروشنایی است.(شوری،۵۲)

۵- قرآن کت گویا ست.(شوری،۷)

۶- قرآن کتاب بشارت وبیم است.(فصّلت،۳-۴)

۷- قرآن کت ش ت ناپذیر است.(فصّلت،۴۱)

۸- قرآن بهترین سخن است.(زمر،۲۳)

۹- قرآن وسیله تذکر است.(ص،۸۷)

۱۰- قرآن خالی از انحراف است.(زمر،۲۷)

۱۱- قرآن کتاب بیان حقایق است.(قلم ۵۲)

۱۲- قرآن کتاب بیداری وهوشیاری است.(قلم،۵۲)

۱۳- قرآن کتاب معارف است.(اسراء،۸۹)

۱۴- قرآن هماهنگ با سایر کتب آسمانی است.(فاطر،۳۱)

۱۵- قرآن کتاب رحمت است.(نمل ،۷۷)

۱۶- قرآن کتاب مبین وآشکار است.(نمل،۱)

۱۷- قرآن هدایت گر مومنان است.(اعراف،۲۰۳)

۱۸- قرآن کت پر برکت است.(انعام ،۱۵۵)

۱۹- قرآن منبع معتبر تاریخ است.(نمل ،۷۶)

۲۰- قرآن هدایت گر جهانیان است.(قلم،۵۲)

۲۱- قرآن کتاب حکیم دانا است.(نمل،۶)

۲۲- قرآن کتاب پند واندرز است.(عبس،۱۱-۱۶)

۲۳-قرآن راهنمای حق طلبان است.(تکویر،۲۷-۲۸)

۲۴- قرآن کت ش ت ناپذیر است.(سجده،۲)

۲۵- قرآن کت بی نظیر است.(اسراء،۸۸)

۲۶- قرآن آمیخته با مثل هاست.(روم،۵۸)

۲۷-قرآن کتاب خداوند است.(شعراء،۱۹۲-۱۹۳)

۲۸- قرآن کت پابرجاست.(کهف،۱-۲)

۲۹- قرآن کت کامل است.(نحل،۸۹)

۳۰- قرآن کتاب رفع اختلاف است.(نمل ۷۶)

۳۱- قرآن کت مستحکم است.(هود،۱)

۳۲- قرآن کتاب حق است.(اسراء۱۰۵)

۳۳- قرآن وحی الهی است.(نجم،۴)

۳۴- قرآن کتاب استدلال است.(اسراء،۴۱)

۳۵- قرآن شفابخش جان هاست.(اسراء،۸۲)

۳۶- قرآن کتاب تحریف ناپذیر است.(حجر،۹)

۳۷- قرآن بهترین مشاور است.(نهج البلاغه،خطبه ۱۷۶)

۳۸- قرآن بهترین مونس است.(الکافی ،ج۲،ص۶۰۲)

۳۹- قرآن در هر زمان نو است.(نهج البلاغه ،خطبه ۱۵۸)

۴۰- قرآن حاوی مسائل غیبی است.(نهج البلاغه،خطبه ۱۵۸)

۴۱- قرآن سفره پهن شده ی الهی است.(بحارالانوار،ج۹۲،ص۱۹)

۴۲-قرآن حجت خدا بر بندگان است.(نهج البلاغه ،خطبه ۱۸۳)

سرچشمه فیض لم یزل قرآن است

آن لوحه ی اصل و بی بدل قرآن است

گر در دو جهان راه سعادت جویی

مفتاح حقیقت و عمل قرآن استمشاهده متن کامل ...
قرآن در نگاه دانشمندان
درخواست حذف اطلاعات

قرآن در نگاه دانشمندان

از زمانی که قرآن کریم نازل شد،مردم وبه خصوص دانشمندان را تحت تاثیر خود قرار داد.می دانید که دقت دانشمندان از سایر مردم بیشتر است،در نتیجه آن ها با خوردن قرآن نکات دقیق تر وزیباتری از ایات قرآن کشف می کنند.بسیاری از دانشمندان مسلمان وغیر مسلمان،قرآن را کت بی مانند معرفی کرده اند.یکی از دانشمندان بزرگ فرانسوی به نام (ارنست رنان)چنین گفته است:مشاهده متن کامل ...
عبادات از دیدگاه قرآن آیات الاحکام/آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری(قسمت ش
درخواست حذف اطلاعات

جماعت در قرآن.. 150

در صحیح شدن جماعت چند شرط است... 153

در جماعت چند شرط است... 155

قطع و ظن و شک در در قرآن.. 158

حکم قطع و علم در 160

حکم ظن و شک در 162

شک در عدد رکعات 166

سجده و تشهد فراموش شده 169

سجده سهو. 170

تفاوت میان واجب و مستحب در احکام شک و سهو. 172

مسافر در قرآن.. 172

مستحبی.. 185

شب در قرآن.. 186مشاهده متن کامل ...
از چه زمانی؟
درخواست حذف اطلاعات
جوان مسلمان می گوید:

فکر کرده ای از کی شروع کنیم به آموزش قرآن؟!

خب، نتیجه چه بوده؟

حالا ببین حضرت ماه چه میگوید در این رابطه.

چه قدر خوب است که سرگرمی جوانان و نوجوانان وک ن ما، انس با قرآن و آیات الهی قرآن و آموختن قرآن باشد.مشاهده متن کامل ...
وقتمان را صرف تلاوت قرآن کنیم یا تدبر آن؟!
درخواست حذف اطلاعات
تلاوت قرآن بدون فهم و تدبر ثواب زیادی دارد یا فهم و تدبر قرآن بدون تلاوت قرآن؟ یعنی ما چه کار کنیم؟ در تلاوت قرآن وقت را صرف کنیم یا در خواندن ترجمه آن؟

از آن جا که قرآن کریم، کلام آفریننده انسان هاست با دیگر سخن ها تفاوت اساسى داشته و داراى آثار ویژه اى است که در هیچ کلام دیگرى یافت نمى شود.

خواندن قرآن و شنیدن آن حتى براى انى که با زبان عربى آشنایى نداشته و معناى آیات الهى را نمى فهمند به عنوان عملى نیک در پرونده اع ان ثبت شده، آمرزش گناهان، نورانیت دل و ثواب ا وى را در پى دارد.

افزون بر این، مطابق روایت صادق (علیه السلام) حتى نگاه در قرآن نیز عبادت بوده و وجود داشتن یک جلد از قرآن در خانه، موجب طرد شیاطین از آن خانه مى شود. [1]مشاهده متن کامل ...
قرآن و هدایت
درخواست حذف اطلاعات

قرآن و هدایت


1- هیچ جا بهتر از قرآن نیست، هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست،این قرآن است که ما را به «مقاصد عالیه» هدایت می کند.
2- قرآن کتاب هدایت و مبدأ نور است.
3- قرآن، آ ین کتاب انسان سازی و «کتاب هدایت» و مبدأ نور است.
4- آرمان اصلی «وحی» این بوده است که معرفت به حق تعالی را ایجاد کند.
5- قرآن، «کتاب هدایت» و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نور بخش سیرالی الله است.
6- قرآن، صحیفه ی الهیه و کتاب احیای قلوب به حیات ابدی و کتاب علم و معارف الهیّه است و به شؤون الهیّه « جلّ علا» دعوت می کند.
7- وظیفه ی سالک الی الله، آن است که خود را به قرآن شریف، عرضه دارد.
8- قرآن همه چیز دارد: سیاست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، همه چیز دارد و انسان باید همه ی احتیاجاتش را از قرآن تأمین کند.
9- قرآن، غنی ترین کتاب های عالم در «تعلیم و تربیت» است.
10- ما ، قرآن شریفی داریم که همه مسائل در آن هست.
11- قرآن، انسان را به تقوا، اخلاق و به خوبی دعوت می کند.مشاهده متن کامل ...
ماجراهای مکتب خانه_قسمت پایانی
درخواست حذف اطلاعات

روخوانی قرآن به این شیوه بود که ازآ قرآن شروع کردیم تاسوره یس وسپس از اول قرآن روخوانی و روانخوانی کردیم تا آ قرآن،بعد از این مرحله یک جزوه ی10 الی 15 صفحه ای را به ما نشان داد که به«واجبات» معروف بود که شامل واجبات از قبیل:اصول دین،فروع دین و... بود که البته در جای خود بسیار شنیدنی و جالب بود.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
حقا مزد محمودرضا کمتر از شهادت نبود بانک login ebanking loginpage کپچا مورد login loginpage اینترنت بانک loginpage action ورودی اینترنت webbank login login loginpage action صفحات ورودی اینترنت svn entries نیمسال دوم سال تحصیلی ایندیپندنت همچنین یاد آن روزها در کنار پادگان اشرف و کمپ لیبرتی ورود ۲۱ قلم محصول فناوری اطلاعات ممنوع شد آثار هنرمندان ایرانی نسخه pdf کامل کتاب ielts writing section how to achieve a target 8 score نرم افزار پزشکی دارو شناسی گیلمن گودمن for android مقاله ای زیبا انشایگذر رودخانه p re laissa tomber نرم افزار متخصص شو موبایل اندروید نرم افزار تبچی ویندوز تبلیغات در گروه های تلگرام ای پی آی فارسی انسداد ۲۰ محور به دلیل شرایط نامساعد جوی ترافیک جاده ها افزایش یافت what you ve become ترجمه فارسی ترانه نرم افزار انتخاب رشته کنکور 2476196 رقم تسجیل الاجازه samsung debuts its flagship galaxy s8 phone complete with ai istant and infinity display نرم افزار افزایش بازدید پست تلگرام view روزی ۵ کا سین privacy messenger pro 3 8 6 مسنجر سریع و امنیتی اندروید
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.