پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مجازات حبس برای صادر کننده چک بلامحل پایه یک دادگستری
مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غی است.

مشاهده متن کامل ...
نکات مهم در موردچک
درخواست حذف اطلاعات

-مجازات صدور چک بلامحل: 

۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد حبس تا ۶ ماه. 

۲.مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال. 

۳.مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال. 

-صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می شود و این جرم غیر قابل تعلیق است. 

-مرور زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری. 

- ی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وک در وصول باشد. 

- طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غی است. 

- در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت. 

- چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. 

-به صورت کلی شاکی می تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد. 

- تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثنا آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند. 

-در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند م م به پرداخت خسارت مدعی می شود.مشاهده متن کامل ...
چک و نمایندگی در پرداخت چک
درخواست حذف اطلاعات


چک

ی که چک صادر میکند باید در تاریخ مندرج درآن در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجه نقد را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کندو یا دستور عدم پرداختش را بدهداگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهدمطابق رای وحدت رویه چکی که از حساب مسدودصادر شده است چک بلامحل است و چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده وجه نقد واعتبار در بانک نداشته و یا چک از حساب مسدود صادرشده و یا چک به علت قلم خوردگی یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد اگر چک به وک یانمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد صادرکننده و صاحب حساب متضامنا مسول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان متضامنا علیه هر دو صادر میشود و امضا کننده مسولیت کیفری نیز دارد مگر ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل یا بعدی یا صاب حساب بوده است دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیانرا از دادگاه کیفری مطالبه کند

قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177 عباسیان


http://eslamabasian.blog.ir


http://www.vekalateonline.comمشاهده متن کامل ...
انهدام باند چک های بلامحل
درخواست حذف اطلاعات
باند کلاهبرداری با چک های بلامحل در شهرستان تربت حیدریه که ۱۸۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، متلاشی شد.

مشاهده متن کامل ...
چک های بلامحل در این ح قابلیت تعقیب کیفری ندارند!
درخواست حذف اطلاعات
چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند.

مشاهده متن کامل ...
انهدام باند چک های بلامحل/ جزئیات ۱۸۰ میلیون کلاهبرداری
درخواست حذف اطلاعات
باند کلاهبرداری با چک های بلامحل در شهرستان تربت حیدریه که ۱۸۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، متلاشی شد.

مشاهده متن کامل ...
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز وم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در ح عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین


با


چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن


مشاهده متن کامل ...
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز وم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در ح عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین


با


چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن


مشاهده متن کامل ...
حکم پرونده قاتل آتنا اصلانی صادر شد/ اجرای مجازات در ملاء عام
درخواست حذف اطلاعات
میزان نوشت: رئیس کل دادگستری اردبیل گفت: حکم پرونده قاتل آتنا اصلانی صادر شد.

مشاهده متن کامل ...
۵ صادر کننده بن نمونه کشوری شدند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان بناب گفت: یک صادر کننده بن به عنوان صادرکننده ملی و استانی و چهار صادر کننده دیگر به عنوان صادر کنندگان نمونه استانی برگزیده شدند.

مشاهده متن کامل ...
عمل زیبایی نامتعارف کنید، مجازات می شوید
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات، تا دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات ی هم برای افراد متقاضی انجام عمل های چشم گربه ای و گوش الاغی و هم پزشکان تسهیل کننده این اقدام خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
ید کلاه ایمنی و کتاب به جای حبس در زندان
درخواست حذف اطلاعات
رو مه قانون نوشت: احکام جایگزین حبس، یکی از را ارهای مفید و مهمی است که در چند سال گذشته توسط قضات صادر می شود و تاثیر این نوع مجازات ها بسیار بهتر و موثرتر از مجازات حبس بوده است.

مشاهده متن کامل ...
انهدام باند چک های بلامحل/جزئیات ۱۸۰ میلیون تومان کلاهبرداری
درخواست حذف اطلاعات
باند کلاهبرداری با چک های بلامحل در شهرستان تربت حیدریه که ۱۸۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، متلاشی شد.

مشاهده متن کامل ...
مجازات صدور چک بلامحل
درخواست حذف اطلاعات

۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد حبس تا ۶ ماه.

۲. مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.

۳. مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می شود و این مجازات،غیر قابل تعلیق است.

مرور زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غی می باشد.

در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.

به صورت کلی شاکی می تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.

تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثناء آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.

در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نمی باشد. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند م م به پرداخت خسارت مدعی می شود.مشاهده متن کامل ...
مجارات صدور چک با علم به بسته بودن حساب
درخواست حذف اطلاعات

مجازات صدور چک با علم به مسدود بودن حساب


✅ طبق قانون هر با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. پس برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:

1-حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز وم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در ح عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در دادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی، موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و


با


تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن


مشاهده متن کامل ...
حکم رحیم صادر شد/حکم مجازات اشد برای
درخواست حذف اطلاعات


رییس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده اسفندیار رحیم خبر داد و گفت که رای صادره…مشاهده متن کامل ...
مجازات سنگین در انتظار مخلان اقتصادی/گشت های بازرسی ادامه دارد
درخواست حذف اطلاعات
کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح جزییات مجازات مخلان نظام اقتصادی گفت: قانون گذار مجازات های سنگینی برای این موارد در نظر گرفته است.

مشاهده متن کامل ...
تقاضای تخفیف با اسقاط حق تجدید نظر
درخواست حذف اطلاعات

در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد ؛محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ؛حق تجدید نظر خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه تا یک چهارم مجازات را ر می کند این حکم قطعی است

نتیجه این حکم ان است که اگر حکم به دادستان و شاکی و متهم ابلاغ شد و دادستان اعتراض نکند چنانچه محکوم علیه به دادگاه مراجعه و حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خود را ساقط کند و دادگاه مجازات مندرج در حکم را تا یک چهارم تخفیف دهد حکم قطعی میشود در حالی که حکم نسبت به شاکی به دلیل عدم انقضا مدت هنوز قطعی نشده است و او چند روز بعد درخواست تجدید نظر یا فرجام خود را به دادگاه تسلیم می کند ناعادلانه و غیر منطقی است زیرا حکم صادره قطعی است بدون اینکه شاکی فرصت استفاده از حق تجدید نظر را داشته باشد

قبول وک در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب توسط پایه یک دادگستری 09127045177
مشاهده متن کامل ...
رئیس دادگستری مشهد: ما به نمایندگی از خدا و زمان در امور مردم دخ می کنیم
درخواست حذف اطلاعات
مجازات در از عذاب ا وی مجرمان و زندانیان کم می کند/ اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات ا وی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام ی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار ا وی آن برای محکومان این است که این مجازات در آ ت از آنها برداشته می شود

مشاهده متن کامل ...
گاهی مردم جلوی مجازات های جایگزین را می گیرند
درخواست حذف اطلاعات
استان فارس یکی ازجرم خیزترین استان های کشور است. تعداد زیادی از احکام مجازات های جایگزین نیز توسط قضات این استان و مخصوصا شهر شیراز صادر شده اند.

مشاهده متن کامل ...
5 سال حبس برای برخی متهمان حقوق های نجومی
درخواست حذف اطلاعات
برخی از این افراد محکوم به رد مال، مجازات حبس و جزای نقدی شده اند و برای برخی افراد مجازات حبس پنج سال صادر شده است.

مشاهده متن کامل ...
و مجازات
درخواست حذف اطلاعات

مجازات

هرچند در قانون ایران برای م مجازات در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب های های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات ی به عنف و پذیرش نظام درجه بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ویژگی عفو عمومی
درخواست حذف اطلاعات

1- به موجب قانون و توسط قوه مقننه اعطا میشود

2-عفو عمومی فقط در جرایم تعزیری قابل اعطا می باشد بنابراین حدود – قصاص – دیات مشمول عفو عمومی نمی شوند

3- عفو عمومی شامل دیه و جبران ضرر و زیان نمی شود

4- عفو عمومی علاوه بر محکومان شامل حال متهمین نیز می شود و حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود

5- عفو عمومی به دلیل این که جرم را در بر می گیرد شامل حال شرکاء و معاونین نیز می شود در نتیجه از جهات عینی سقوط مجازات می باشد .

6- عفو عمومی علاوه بر مجازات اصلی مجازات تبعی و تکمیلی را نیززایل می کندمنبع: http://spnuls. /

مشاهده متن کامل ...
ید کلاه ایمنی و کتاب به جای حبس در زندان
درخواست حذف اطلاعات
احکام جایگزین حبس، یکی از را ارهای مفید و مهمی است که در چند سال گذشته توسط قضات صادر می شود و تاثیر این نوع مجازات ها بسیار بهتر و موثرتر از مجازات حبس بوده است. کاشت نهال، کتابخوانی و ید کتاب، مشارکت در کارهای عام المنفعه، سرکشی به پدران و مادران سالخورده در مراکز نگهداری سالمندان و خدمت به آن ها...

مشاهده متن کامل ...
کره شمالی حکم مجازات ترامپ را صادر کرد!
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: یک رسانه تی کره شمالی امروز (چهارشنبه) اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ علیه این کشور را محکوم کرد و نوشت، رئیس جمهور بخاطر این صحبت هایش شایسته مجازات است و او را بخاطر…

مشاهده متن کامل ...
جزوه آئین دادرسی مدنی 1
درخواست حذف اطلاعات

جزوه-آئین-دادرسی-مدنی-1
جزوه آئین دادرسی مدنی 1

فرمت فایل ی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

 


توضیحات:

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1 ، بر اساس کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) عبدالله شمس ، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه.


نام : جناب آقای رحیم معروفی
نام : آزاد ی واحد قزوین (باراجین)

بخشی از متن جزوه:
خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده ی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند. ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند به این ضوابط و مقررات آئین دادرسی مدنی می گویند.
گاهی اختلاف حقوقی و کیفری با هم مخلوط می شوند علاوه بر پرداخت جریمه زندانی هم می شود.
مثل کشیدن چک بلامحل که چکی است که وقتی امروز صادر می شود و تاریخ وصول برای امروز باشد همانم تاریخ باید ببرید بانک و امروز ببرید بانک و پول نداشته باشد داخل حساب چک بلامحل است. اما اگر چک را برای 1 ماه دیگر صادر کند چک مدت دار است نه چک بلامحل.

آئین دادرسی کیفری : اگر اختلاف حقوقی را به همراه مجازات پیش بینی کند و ما ضوابطی را انجام بدهیم.
آئین دادرسی اداری : گاهی تضییع حق ما توسط شخص حقوقی انجام می شود که برای دفاع باید ضوابطی را رعایت کنیم که به این ضوابط آئین دادرسی اداری گفته می شود که بالاترین مرجع دیوان عد اداری می باشد.

 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


+جزوه آئین دادرسی مدنی 1"/>

مشاهده متن کامل ...
چک کیفری و حقوق دارنده- .. 09121202931
درخواست حذف اطلاعات
با سلام به خوانندگان محترم وبلاگ؛

با موضوع چک به پرسشی در این زیمنه پاسخ دادهمی شود که به شرح زیر است:

"از دوستی بابت فروش پارچه چکی گرفته ام.پس از اینکه از اطرافیانش متوجه شدم که او با پول من مشغول به کار است و پول من را نمی دهد از وی شکایت .. .آیا دادسرا پول مرا از وی می گیرد یا خیر مرا راهنمایی کنید".


با احترام جواب ایشان به شرح زیر است:

دوست گرامی،بر اساس صدور چک بلا محل علاوه بر اینکه صادر کننده راقانونا می توان م .. م به پرداخت وجه نمود،به عنوان یک جرم تلقی می گردد.

اما مرجع صدور حکم به پرداخت وجه دادسرا نیست،دادسرا صرفا اقدام به تحقیقات مقدماتی کرده و پس ازکامل شدن پرونده و احراز تحقق جرم صدور چک بلا محل، پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه چزایی برای صدور حکم می فرستد.

هم وطن محترم،بنابر این شما می بایست تا زمان ارسال پرونده به دادگاه کیفری منتظر بمانید و دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را در همان دادگاهی که به جرم صدور چک بلا محل رسیدگی می کند تقدیم کنید.

البته شکایت .. در دادسرا مانع از این نیست که شما مطالبه چک را به طور مستقل و از دادگاه حقوقی پیگیری نمایید.از این رو افراد برای اعمال فشار و آگاهی دادن به بد .. ار از مجازات حبس بدوا چک را از دادسرا پیگیری می نمایند تا هم از ابتدا پول زیادی بابت هزینه دادرسی ندهند و هم اینکه با گرفتن برگ جلب صادر کننده فشارهای روانی را بر وی دو چندان کنند.چرا که بهزینه دادرسی در مورد شکایت صدور چک بلامحل بسیار کمنر از هزینه دادرسی در خصوص دادخواست مطالبه وجه چک است.

هزینه دادرسی برای تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک برابر با سه و نیم درصد وجه خواسته است.البته چنانچه دادخواست در شورای حل اختلاف طرح گردد که برای رسیدگی به خواسته های زیر بیست میلیون تومان صالح به رسیدگی ااست این هزینه نصف خواهد بود.

www.lawoffices.ir

www.attorneyazarbad. ..

دفتر حقوقی .. آذرباد .. پایه یک دادگستری

دانشچوی دوره .. ای حقوق خصوصی

فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت الله کاشانی-بعد از بلوار ابوذر-پلاک 77-ساختمان آرمیتا-واحد 8

09121202931 021-44131512منبع: http://attorneyazarbad. .. /


مشاهده متن کامل ...
کره شمالی حکم مجازات ترامپ را صادر کرد!
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: یک رسانه تی کره شمالی امروز (چهارشنبه) اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ علیه این کشور را محکوم کرد و نوشت، رئیس جمهور بخاطر این صحبت هایش شایسته مجازات است و او را بخاطر اینکه سفرش به منطقه مرزی بین دو کره را لغو کرد، یک ترسو خواند.

مشاهده متن کامل ...
محصولات پرآب بر نباید صادر شوند/ تخصیص ویژه ت به وزارت نیرو برای طرح های اضطراری
درخواست حذف اطلاعات
نیرو با بیان اینکه در شرایط کم آبی و کم بارشی نباید صادر کننده آب باشیم،گفت: صادرات آب از طریق محصولات آب بر همانند این است در این شرایط کم آبی کشور شاید مستقیم آب لوله صادر نکنیم ولی به صورت غیرمستقیم آب صادر می شود.

مشاهده متن کامل ...
احتمال حذف مجازات برای حاملین موادمخدر + مجازات های جایگزین
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت این کمیسیون با ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با موادمخدر مبنی بر حذف مجازات خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
جالب ترین جریمه های مجرمین به جای حبس
درخواست حذف اطلاعات
در چند ماه اخیر قضات بسیاری در سراسر کشور برای مجرمانی که به خاطر تخلفات مختلف و عبور از خط قرمزهای قانونی راهی دادگاه شده بودند، از مجازات هایی جز مجازات های معمولی استفاده د. مجازات هایی که این روزها بارها درباره آنها شنیده ایم و به مجازات جایگزین معروفند.

مشاهده متن کامل ...
مجازات چک کیفری
درخواست حذف اطلاعات

مجازات چک کیفری

مطابق قانون صدور چک بلامحل و بر طبق ماده 7 اصلاحی 1382/6/2 برای مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا 6 ماه حبس برای ده میلیون تا پنجاه مییلیون ریال ، 6 ماه تا ی ال حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال را از ی ال تا دو سال به علاوه ممنوعیت داشتن از دسته چک به مدت 2 سال حبس و معادل یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق وصندوق ت تعیین می شود .

                     شرکت مشاوران مثبت آریا درخدمت مردممشاهده متن کامل ...
درخواست مجازات افساد فی الارض برای مظلومین
درخواست حذف اطلاعات
معاون دادستان تهران و س رست دادسرای پولی و بانکی از دادگاه رسیدگی به پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه، درخواست اشد مجازات برای این فرد و ب وی بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات ی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را کرد.

مشاهده متن کامل ...
آوایی: بدنبال جایگزینی مجازات حبس و کاهش تعداد زندانیان هستیم
درخواست حذف اطلاعات
دادگستری با بیان اینکه بدنبال جایگزینی مجازات حبس هستیم، گفت: مجازات های جایگزین کم هزینه تر است و باعث کاهش تعداد زندانیان می شود.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
گزارشگر ویژه سازمان ملل وضع مسلمانان میانمار را اسف بار اعلام کرد کتابخانه عمومی آیت الله سعیدی ماهشهر جزوه مالیه عمومی و تعیین خط مشی ت ها به همراه نمونه سوالات پرونده الکترونیکی مشاور م مقاله با موضوع مدیریت دانش سرمایه های انسانی و بعد فراموشی یادگی کالکشن آهنگ های ملایم و شاد از هنرمندان مختلف کتاب 57 کتاب57 کتاب 57 موسسه کتاب 57 سایت کتاب 57 نتایج قرعه کشی کتاب 57 کتاب های فجر ثبت نام ق دانش خانواده و جمعیت ویراستار دوم پیام نور جمعی از نویسندگان انجام پروژه دانشجویی با نرم افزار گمبیت و فلوئنت fluent جملات ناب و سنگین فراگیران دوره راهنمای تور زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسید پرسید که این قبر کیه گفت قبر پدرمه ولی اونی که قبره پسرمه اگه فوت نمیکرد بود به نظرتون قبر مال کیه بانو توعجیب مهربانی تلنگر میزند امشب تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس ا امی است چرا مستمری بهزیستی بعضیا پرداخت نشد منابع و دروس امتحانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور علوم اقتصادی darman shopenhawer به مناسبت رحلت نبی اکرم و حسن مجتبی و رضا ع اجاره مسکن در تهران به شرط دریافت دلار
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.