پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مجنون
مجنون چت::
درخواست حذف اطلاعات

مجنون چت/چت مجنون/majnoonchatچتروم مجنون چت/مجنــون چت رو|چت روم لیلی و مجنون|ادرس لیلی و مجنون چت/چت مجنون لیلی چت عشق چت عاشقانه چت سایت لیلی و مجنون ...مشاهده متن کامل ...
آهنگ جدید علی زند ی مجنون
درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید علی زند ی مجنون

 

 

 • آهنگ جدید علی زند ی مجنون

  آهنگ جدید علی زند ی مجنون

  امشب از وبسایت بزرگ صبا موزیک ، آهنگ جدید علی زند ی بنام مجنون با کیفیت عالی و متن ترانه

  new “majnoon” of ali zand vakili whit text on saba-

  alizand آهنگ جدید علی زند ی مجنون

  متن آهنگ مجنون علی زند ی

  لیلى صـفـتـان خــراب کــردنــد مــَرا
  مـجـنـون مـجـنـون خــطـاب کــردنــد مـَـرا
  خـَـنـدان خـَنـدان شَــراب خـوردنــد نـهــان
  گِــریـان گـِـریــان کــبــاب کــردنــد مَـــرا
  لیلی صفتان اب د مرا
  مجنون مجنون خطاب د مرا
  خندان خندان خوردند نهان
  گریان گریان کباب د مرا

  علی زند ی مجنون

  منبع : آهنگ جدید علی زند ی مجنونمشاهده متن کامل ...
مجنون و صحرانورد
درخواست حذف اطلاعات
دید مجنون را یکی صحرانورد،

کز میان بادیه، بنشسته فرد.

کرده دفتر ریگ و انگشتان، قلم،

می زند با نقش خونین، این رقم

گفت: ای مجنون شیدا! چیست این؟

می نویسی نامه، بهر کیست این؟

گفت: مشق نام لیلی می کنم

خاطر خود را تسلی می کنم!

چون میسر نیست من را کام او؛

عشق بازی می کنم، با نام او...منبع: http://paperook. .. /


مشاهده متن کامل ...
اهنگ یک شبی مجنون ش را ش ت mp3
درخواست حذف اطلاعات

اهنگ یک شبی مجنون ش را ش ت mp3

یک شبی مجنون ش را ش ت

یک شبی مجنون ش را ش ت mp3

یک شبی مجنون ش را ش ت
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
عشق آمد دل آدم را مجنون کرد
درخواست حذف اطلاعات

عشق آمد دل آدم را مجنون کرد
در همان بدو ورود جگرش را خون کرد

جدال با عقل را از راه نرسیده آغاز نمود
به خدا قسم سرشت آدم را بی قانون کرد

آدم، خسته از درد فراق، مانده از راه دراز
زد عشق را در دل خود مدفون کرد

اشک مجنون زیر بار عشق در قلب
مروارید شد و ریتم قلب را با مضمون کرد
آ

دم عاشق زجهان بار گرانی بر بست
این دُر نهان اورا ز خدا هزار بار ممنون کرد

من ماندم بین عشقی که دنیایم را میمون کرد
یا ترک عشقی که عالم دینم بهشت را بدان مدیون کرد

خدا بیامرزد پدر دینی را که
بهشت را برای بعضی، آب و نون کرد

عشق آمد دل آدم را مجنون کرد
آدم عاقلِ مارا زبهشت بیرون کردمنبع: http://reihaneasadi. .. /


مشاهده متن کامل ...
ندیدم از صدای عشق خوشتر
درخواست حذف اطلاعات
مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود. سوالی رااز لیلی پرسید ، لیلی جو نداد ، مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت .
دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد.
لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش را بر بازوی لیلی زد
و گفت: دیوانه ، مگر کر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا لال که به نگفتی . لیلی اشکش در آمد و دوید و رفت .
که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت : لیلی نه کر بود و نه لال ، از عشق شنیدن دوباره صدای تو ، فلک را تحمل کرد و دم بر نیاورد ،
اما از ضربه اهسته دست تو اشکش در آمد ، من اگر او را به فلک بستم ش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما تو عشق او بودی و هیچ حقی برای سرزنش ش نداشتی .
مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گوییمنبع: http://daftarezendgi92248. /


مشاهده متن کامل ...
نادرِ مجنون...
درخواست حذف اطلاعات


+کاغذ قلم به دست داری... می نویسی؟

_نه، سیاه میکنم جناب

+چه چیزی را؟

_کاغذ ها را، دفاتر را

+این سیاه ها سودی هم دارد؟

_نه جناب، بیشتر شبیه جنون است، سفیدی کاغذ ها اذیتم میکنند

+جنون بد است، اما مجنون خوب است، جنون داری یا مجنونی؟

_جنون، فکر میکنم جنون دارم جناب

+جنون بد است، جنون دیوانگی است، دیوانگی ابتر است

_شما جنون دارید یا مجنونید؟

+من مجنونم پسر

_فرقی هم میکند؟ جنون با مجنون؟

+صد البته، مجنون جنونش را مهار میکند، افسار میزند، جنون موتور محرک مجنون است

_تا به حال اینطور نگاهش نکرده بودم

+مگر تو تا به حال نگاه هم میکردی؟

_با تفاسیر شما، نه جناب، کور بودم

+البته کور بودن هم خوب است، کور باش ولی علیل نه...

_کور باشم ولی علیل نه...

+مجنون شو تا دیگر جان درختان بی زبان را نگیری، بلدی مجنون شوی؟

_فکر نکنم جناب

+فکر نکن پسر، تلاش کن! بلدی تلاش کنی؟

_فکر کنم جناب..

+بازهم فکر کردی.. مجنون شو پسر... تا وقت هست مجنون شو، جنون تباهت میکند

_چشم جناب مجنون میشوم.. راستی اسمتان؟

+نادر.. ولی تو همان مجنون صدایم کن..

پ ن:

تولدت مبارک موجودِ نادرِ قابل ستایش

#نادر_ابراهیمیمشاهده متن کامل ...
ندیدم از صدای عشق خوشتر
درخواست حذف اطلاعات
مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود. سوالی رااز لیلی پرسید ، لیلی جو نداد ، مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت .
دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد.
لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش را بر بازوی لیلی زد
و گفت: دیوانه ، مگر کر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا لال که به نگفتی . لیلی اشکش در آمد و دوید و رفت .
که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت : لیلی نه کر بود و نه لال ، از عشق شنیدن دوباره صدای تو ، فلک را تحمل کرد و دم بر نیاورد ،
اما از ضربه اهسته دست تو اشکش در آمد ، من اگر او را به فلک بستم ش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما تو عشق او بودی و هیچ حقی برای سرزنش ش نداشتی .
مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گوییمنبع: http://daftarezendgi92248. /

مشاهده متن کامل ...
لیلی و مجنون چت
درخواست حذف اطلاعات

چت روم لیلی و مجنون چت لیلی چت مجنون لیلی چت عشق چت عاشقانه چت سایت لیلی و مجنون مجنون چت لیلی چت روم عاشقانه.مشاهده متن کامل ...
ندیدم از صدای عشق خوشتر
درخواست حذف اطلاعات
مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود. سوالی رااز لیلی پرسید ، لیلی جو نداد ، مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت .
دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد.
لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش را بر بازوی لیلی زد
و گفت: دیوانه ، مگر کر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا لال که به نگفتی . لیلی اشکش در آمد و دوید و رفت .
که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت : لیلی نه کر بود و نه لال ، از عشق شنیدن دوباره صدای تو ، فلک را تحمل کرد و دم بر نیاورد ،
اما از ضربه اهسته دست تو اشکش در آمد ، من اگر او را به فلک بستم ش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما تو عشق او بودی و هیچ حقی برای سرزنش ش نداشتی .
مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گوییمنبع: http://ehsanbarati1382. /

مشاهده متن کامل ...
شعرترکی (مجنون)
درخواست حذف اطلاعات
اوتدا قلبیم یانیرالله یارنجه بیگانه اولوب

اوت تکی عشقی دوشوب لومه ویرانه اولوب

گورنجه عشقی دوشوب باشیمه یارب بوگجه

مجنوناکیمسه باخارسا دیب دیوانه اول

یارن اوزعشقی ادیب دور منی مجنون بیلیرم

اماحیف اولسون کی یاربیلمدی ا ددی دیوانه اولب

مجنونمنبع: http://shear-man. /

مشاهده متن کامل ...
فرمانده مجنون به تغزل درآمد
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه شعر فرمانده مجنون سروده میثم رنجبر ، تولید مشترک حوزه هنری مازندران و بسیج هنرمندان استان رونمایی می شود .

مشاهده متن کامل ...
چت لیلی و مجنون
درخواست حذف اطلاعات

چت روم لیلی و مجنون لیلی چت لیلی ومجنون - چت روم مجنون چت مجنون چت لیلی و مجنون - چت لیلی,چتروم لیلی,لیلی چت روم,لیلی و مجنون,لیلی ومجنون چت,لیلی چت,چتروم ...مشاهده متن کامل ...
لیلی و مجنون
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: شهر حکایت


 


داستانهایلیلی و مجنون


لیلی و مجنون


 


مجنون در عشق لیلی می‌سوخت. دوستان و آشنایان نادان او که از عشق چیزی نمی‌دانستند گفتند لیلی خیلی زیبا نیست. در شهر ما دختران زیباتر از و زیادند، دخترانی مانند ماه، تو چرا اینقدر ناز لیلی را می‌کشی؟ بیا و از این دختران زیبا یکی را انتخاب کن. مجنون گفت: صورت و بدن لیلی مانند کوزه است، من از این کوزه زیبایی می‌نوشم.


 


خدا از این صورت به من مست کنندة زیبایی می‌دهد.شما به ظاهر کوزة دل نگاه می‌کنید. کوزه مهم نیست، کوزه مهم است که مست کننده است. خداوند از کوزة لیلی به شما سرکه داد، اما به من داد. شما عاشق نیستید.


 


خداوند از یک کوزه به یکی زهر می‌دهد به دیگری و عسل. شما کوزة صورت را می‌بینید و آن ناب با چشم ناپاک شما دیده نمی‌شود. مانند دریا که برای مرغ‌ آبی مثل خانه است اما برای کلاغ باعث مرگ و نابودی است.مشاهده متن کامل ...
موزه ای که مجنون را به لیلی رسانده است! + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
در موزه لوور پاریس از تصویر منتسب به "لیلی و مجنون"؛ دو شخصیت معروف ادبی کشورمان نگهداری می شود.

مشاهده متن کامل ...
عراق فعالیت های مجنون را به دست می گیرد
درخواست حذف اطلاعات
عراق تحویل فعالیت های میدان نفتی مجنون از شرکت رویال داچ شل را آغاز کرده است.

مشاهده متن کامل ...
لاله اسکندری به جزیره مجنون می رود
درخواست حذف اطلاعات
لاله اسکندی امشب مهمان برنامه تلویزیونی «جزیره مجنون» خواهد بود.

مشاهده متن کامل ...
مجنون ناشناس
درخواست حذف اطلاعات

و مجنون ناشناس من


هیچگاه نفهمید


که لیلی نامی در همسایگی روزها و نیمه ش


دیوانی از احساس،


تقدیمش کرد؛


اما شاید


روزی-در اوج جوانی ام-


خود را میان حروف شعرم


بیابد و


نامم را،


در رسانه عام!


"ترمه سلطانی هفشجانی"مشاهده متن کامل ...
لولاک
درخواست حذف اطلاعات

گوش و کبک و آهوان باشد شکار خسروان شیران نر بین سرنگون بر بسته بر فتراک من

دلهای شیران خون شده صحرا زخون گلگون شده مجنون کنان مجنون شده از شاهد لولاک من

مولانامشاهده متن کامل ...
مجنون نیستم
درخواست حذف اطلاعات

لیلا برو ! شرمنده ام مجنون سابق نیستم
دیرآمدی و من دگر آن مرد عاشق نیستم


بعد تو بر زخم دل بس که نمک پاشیده اند
من حریف طعنه های این خلایق نیستم


نیمه شبها تا سحر صد بار مُردن ساده نیست
خسته ام لحظه شمار این دقایق نیستم

کودک احساس را در خود به دار آویختم
درد این است با خودم همواره صادق نیستم


یک گلستان و دو گل آفت زده دردست باد
ام تنگ است و دنبال شقایق نیستم


این بماند که چه بود و چه گذشت بر من وَ تو
من دگر در بند آن کشف حقایق نیستم


بعد تو لیلی مرا سنگ صبورم خوانده اند
هر که پرسیدش بگو مجنون لایق نیستم

جواد الماسیمنبع: http://javadalmasi59. /

مشاهده متن کامل ...
نتانیاهو مجنون خون آشامی است که سرتاپا در لجنزار جنایت فرو رفته است
درخواست حذف اطلاعات
کلیمیان در مجلس گفت: نتانیاهو مجنون خون آشامی است که نقشی به جز مسموم فضا و کشتار ن و ک ن بی گناه و ظالمانه زمین های مردم مظلوم فلسطین ندارد.

مشاهده متن کامل ...
آهنگ جدید هوروش باند مجنون
درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید هوروش باند مجنون • سی اس لند

 

 

 • آهنگ جدید هوروش باند مجنون • سی اس لند

  آهنگ جدید هوروش باند مجنون

  و حالا ترک جدید و فوق العاده شنیدنی گروه هوروش باند بنام مجنون همراه با ت ت و کیفیت عالی

  موزیک و ترانه سرا : آرش ap / تنظیم کننده : مسعود جهانی

  ( مهدی دار ، مسعود جهانی )

  new hoorosh band – majnoon with text and s

  majnoon آهنگ جدید هوروش باند مجنون

  متن آهنگ مجنون هوروش باند

  همه میدونن مه من دیوونتم تو سرم فکر توئه بی طاقتم
  هرکی میبینه میگه روانیم چرا نمیبینی منو چرا نمیبینی منو
  رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
  هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
  همه از دم دیده بودن مارو باهم چیده بودن
  خاطراتو باز کنارت من همون موندم که بودم
  نبودی ولی من مثل پروانه دور تو بودم
  نه نبود اصلا از اولم دل تو با من نبود ولی موندم
  من میام به سمتت هنوزم من همون آدم دیروزم
  رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
  هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
  رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
  هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم

  هوروش باند مجنون

  منبع : آهنگ جدید هوروش باند مجنونمشاهده متن کامل ...
مجنون چو شوی،دل بشود هم سفرت
درخواست حذف اطلاعات

مجنون چو شوی،دل بشود هم سفرت
میخانه روی،مست شود هم نظرت
آیین دل ست عشق به آن دلبرناز
عاشق که شدی،لیلا بشودهم نفست

نظافتیانمشاهده متن کامل ...
ساخت روزگار مجنون بزودی در مهران
درخواست حذف اطلاعات
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی ایلام گفت: سینمایی با عنوان روزگار مجنون در شهرستان مهران تولید خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
سید رضا نریمانی - یکی مجنون ترین مجنون مثه من
درخواست حذف اطلاعات


شور حسین

سید رضا نریمانی
یکی مجنون ترین مجنون مثه من


[لطفاً برای دریافت مداحی و مشاهده متن به ادامه مطلب بروید...]


ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
داستانڪ????????????
درخواست حذف اطلاعات

ی مرتبا به د ده ای میزد، ﺭﻭﺯ ﻪ ﺭﺩﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ را یافتند، ﺷﺒﻴﻪ ﻤﻪ ﻫﺎ ﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ! گفت: ﺩﺯﺩ، ﻤﻪ ﻫﺎ ﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﺪﻩ، ﺩﺮ ﻔﺖ: ﻤﻪ ﻫﺎیش ﺷﺒﻪ ﻤﻪ های ﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ... ﻫﺮﺴ ﺑﻪ ﻃﺮﻘ ﻭﺍﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩ. ﺩﻮﺍﻧﻪ ﺍ ﻓﺮﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ: ﻣﺮﺩﻡ! ﺩﺯﺩ، ﺧﻮﺩ ﺪﺧﺪﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺩﻡ ﻮﺯﺧﻨﺪ ﺯﺩند ﻭ ﻔﺘﻨﺪ: ﺪﺧﺪﺍ ﺑﻪﺩﻝ ﻧﺮ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟ ﻓﻘﻂ ﺪﺧﺪﺍ ﻓﻬﻤﺪ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﻭﺳﺖ. ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﺴ ﺁﻥ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺪ ﻭقتی ﺍﺣﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺟﻮﺎ می ﺷﺪﻧﺪ ﺪﺧﺪﺍ میﻔﺖ: ﺩﺯﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺪﺧﺪﺍ ﻭﺍﻗﻌﺖ ﺭﺍ میﻔﺖ ﻭﻟ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﺖ، ﻓﺮﺳﻨﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﺩﺍﺷﺖ. ﺷﺎﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﺘﺮﺳﺪﻧﺪ. ﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﻳﺶ ﺳﻨﻦ ﻭﻟ ﻧﺎﺩﺍﻧ، ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺍﺷت.مشاهده متن کامل ...
لیلی و مجنون
درخواست حذف اطلاعات

لیلی و مجنوندید مجنون را شبی لیلا به خواب 
کاسه ای در دست دارد خیس آب

گفت او را چیست ای شیدای من؟
در جوابش گفت ای لیلای من

کاسه ی آب است اما آب نیست
باده ی ناب است اما ناب نیست

اینکه میبینی حاصل افسون توست
دسترنج هق هق مجنون توست

سوختم در آتش بیداد تو
ریختم هر قطره اش با یاد تو

ابر بودم تشنه ی لیلا شدم ،
بس که با تو را دریا شدم

عشق اگر روزی تو را افسون کند؟
لیلی اش را تشنه ی مجنون کند,,,مشاهده متن کامل ...
افتتاح تقاطع ده مجنون در کوتاه ترین زمان
درخواست حذف اطلاعات
عضو شورای شهر کرمانشاه اظهار کرد: بنا به وعده معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه، تقاطع ده مجنون تا پایان سال جاری و در بدبینانه ترین ح پایان فروردین سال آینده به بهره برداری می رسد.

مشاهده متن کامل ...
از نگاه ت مجنون پیر
درخواست حذف اطلاعات

باز می خوانم برایت شعر شیر

شعر مردان حماسی دلیر

شعر سنگر شعر گریه شعر رنج

از نگاه ت مجنون پیر

زنده ام با خاطرات زخمی ام

ای شما دریا دلان بی نظیر

ای دلیران دیار اشک و آه

شیرمردان مانده روز غدیر

دستهای خالی ام را بنگرید

دستهای بسته اما دست گیر

ای صبوران به خون آذین شده

ای حماسی ای غیوران دلیر

بر سرو روی نشسته گرد غم

بی شما چون چهره مجنون پیرمشاهده متن کامل ...
ناتو دلش .. ته
درخواست حذف اطلاعات
یادش بخیر درسی به نام ریاضی 1 با .. ارجمند .. خورشیدی سال 1389 داشتم سر کلاس

.. یک اصطلاحی برای افراد عاشق و دل ش .. ته به کار برد و آن" ناتو دل ش .. ته" بود.

این شعر تقدیم می کنم به تمام ناتوهای دلش .. ته

*****************************************************************************

رفته بودم عاشقی کنم

اندکی مثل آدم زندگی کنم

ندا آمد تو را نباید شوق این بادیه

تو نخورده مستی ای اهل بادیه

دلم ش .. ت ز این ندا که چرا زدند

قرعه مستی به نام من دیوانه زدند

مگر مرا جه نشان است ز آدمی

که آ .. این باشد فرجام من بشری

من ز دل خویش شرمنده ام

که گرفتار این عقل گشته ام

ای کاش دل نبود فرمانبر عقل

که این گونه شود غصه به دل

در آ .. فکر کنم دل شود جدا ز عقل

گر شود مجنون دل دگر آزاد است

اما چه کنیم مجنون گرفتار لیلی است

مجنون تر از مجنون آید پدید

گر آید او را به جهان نشان خواهم داد

گویم که او اهل بادیه است در عالمی

فکر کنم مرا بی دلیل آدم .. د

شاید اشتباهی خطا کرند

مرا ز عالم خویش جدا .. د

عالم من عالم آرزو و آرمان است

عالمی که در آن نیست ج .. عشق

عالم که انتخاب طبیعی نیست عشقمنبع: http://armon-irani. .. /


مشاهده متن کامل ...
لیلی و مجنون
درخواست حذف اطلاعات

لطفاً نظرتون رو درباره ی این تصویر بگین که خیلی دلم می خواد بدونم! :دیتوضیحات تصویر:

«این ع ، تصویر واقعی لیلی و مجنون هستش که در موزه ی لوور پاریس نگهداری میشه!

اونوقت ما چی فکر می کردیم درباره شون!»مشاهده متن کامل ...
«دل مجنون» را بدون گلوله می سازم/ در 12 سالگی، سودای جنگیدن در جبهه را داشتم
درخواست حذف اطلاعات
لرستانی در برنامه جزیره مجنون گفت: در صورتی که بتوانم نخستین دفاع مقدسی خود را بسازم، مطمئنا ی بدون "گلوله" می سازم، چون معتقدم سینمای دفاع مقدس فقط به معنای توپ و تانک نیست.

مشاهده متن کامل ...
صدای تو لالایی میشه..(فو)
درخواست حذف اطلاعات
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن
نفس حبس و ترس ممتد هست پس
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صدای تو لالایی میشه تو گوش من
تو شاهد شب و تب و ت
تو شب نارفیقی تو مهت
کدوم لیلی مثل تو مجنون بود
مجنون تویی ، تویی علت وجود
تو اون کوهی که باد به تو تکیه کرد
با اسم تو تفسیر شده واژه مرد
قد قامت صلاة اگه رو لبمه
به حرمت حضور تو بی واهمهمشاهده متن کامل ...
با شنیدن خبر شهادت نواب می خواستم مجنون وار سر به دیوار بکوبم
درخواست حذف اطلاعات
بسم الله
خبرگزاری فارس: با شنیدن خبر شهادت نواب می خواستم مجنون وار سر به دیوار بکوبم

صبح روزی که به من اطلاع دادند او شهید شده است ی که چنان عشقی به نواب دارد چطور می تواند این خبر را بشنود. با شنیدن این موضوع می خواستم مجنون وار سر به دیوار بکوبم اما خودم را حفظ و به منزل آقای بهبهانی رفتم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
طواف دائم
درخواست حذف اطلاعات
و من آنم که به شوقت
سر مجنون دارم
و تو آنی که به لب
شهد عسل گون داری

من به تکرار بگویم
که تو را میخواهم
تو به بازار نیایی
که هزار عاشق دلخون داری

تو بگو بر چه مدار است
به گرد تو طواف دائم
ای که در بارگهت
این همه مجنون داری

گفتمش من نگرانم
که از آغوش تو یک آن نروم
گفت این هزل مگو
تا که به شعرت دل دلخون داری


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
آ ین اقدامات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری پکیج کامل اصول مطالعه برنامه ریزی و آمادگی برای کنکور عشقولانه مهدی زهره وند آ ین اخبار از پیوستن سعید عزت اللهی به اتلتیکو مادرید افتخارات پرسپولیس و افتخارات اسطوره های پرسپولیس آ ین اجراهای روز صحنه تئاتر فجر حجاب به زبان ساده نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران مدرسه تخصصی کوهنوردی در ماکو راه اندازی می شود راز کفش های جدید رونالدو ع آ هفته خود را در کویر تهران بگذرانید تصاویر آ غاز رزمایش هماهنگ کشوری شباب سال آ ایمررررررررررر آینده یاهو به کجاختم شد رکورد درآمدهای گمرکی کشور ش ته شد آینده پژوهی شخصی آهنگ فکر من باش با صدای پویا بیاتی ۹۳ آینده صنعت بطری سازی و تاثیر آن بر بازار هدف ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم آیت الله یزدی به فتوای ی درباره موسیقی عمل شود آیت الله هاشمی بالا ه همه ماها داریم می رویم سیدمهدی طباطبایی حیف است خاطراتی که دارید نگویید
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.