پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مسائل مربوط به اموال مشترک
آیا شوهر می تواند ج ه همسرش را بفروشد؟
درخواست حذف اطلاعات
شوهر اجازه چنین کاری را ندارد. زیرا این اموال اصولاً به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد، نه فروش آن ها ولی زن حق دارد، این اموال را از زندگی مشترک خارج کند. زیرا این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مایملک خود را دارد.مشاهده متن کامل ...
جلسه شورای شهر کردکوی
درخواست حذف اطلاعات

image resultدر دویست و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر کردکوی مباحث مختلفی از جمله سیل اخیر، انتقال بازار هفتگی و قبرستان شهرستان و مسائل مربوط به شورا اعم از ارائه گزارشات مالی، شفاف‎سازی در امور، استفاده به جای اعضای شورا از اموال و حواشی و شایعات مربوط به استیضاح شهردار کردکوی مطرح شد.مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب معنوی +
درخواست حذف اطلاعات
جنگ و زن

جنگ و زن : مجموعه ای است مشتمل بر 15 سخنرانی که در زمانها و مکانهای مختلف ایراد شده اند و وجه مشترک همه آنها این است که موضوع آنها مسائل معنوی و مربوط به خود سازی و تزکیه نفس است ، اگر چه در خلال سخنرانی ها گاه به مسائل اجتماعی نیز اشاره شده است .مشاهده متن کامل ...
یک مسابقه :دو نفر مشترک در این دو ع را پیدا کنید؟
درخواست حذف اطلاعات
تصویر نخست مربوط میشود به اوا سال 1394 و تصویر دوم مربوط میشود به ابان ماه 1395. تصویر اول زمانی است که کار آموزان تعمیرات موبایل در روز امتحان عملی مشغول گرفتن ع یادگاریند و تصویر دوم مربوط میشود به دو نفر از ان کار آموزان عزیز که مغازه تعمیراتی خود ع مشترک گرفته اندمشاهده متن کامل ...
بررسی حق شفعه با تحلیل ماده 808قانون مدنی
درخواست حذف اطلاعات

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

هرگاه (نه همیشه ) لفظ هرگاه نشانه استثنایی بودن حق شفعه است یعنی باید شرایطی فراهم شود تا حق شفعه تحقق یابد بنابراین باید احکام آنرا در حدود تصریح قانون تفسیر مضیق نمود

مال غیر منقول( نه منقول )این لفظ اموال منقول را به کل از دایره شمول حق شفعه خارج می کند و آن را مختص غیر اموال منقول می کند

باید توجه داشت اموال غیر منقول اقسامی دارد بنابراین باید فروض مختلف ایجاد حق شفعه در اقسام اموال غیر منقول را بررسی کرد

اموال غیر منقول ذاتی و بواسطه عمل انسان :

بدون استثنا عامل ایجاد حق شفعه هستند.

اموال غیر منقول تبعی

الف- فرضی که غیر منقول تبعی با فرض بقا در زمین و بنا در وضع کنونی خود فروخته شود حق شفعه وجود دارد

ب-فرضی که غیر منقول تبعی با فرض بقا در زمین فروخته شود ولی مبیع در رابطه قراردادی مستقل باشد در این ح نیز حق شفع نیست چنانکه در ماده 809 آمده : هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهد بود.

ج-فرضی که غیر منقول تبعی با فرض جدا شدن از متبوع خود فروخته شود چون ح غیر منقول خود را از دست می دهند و تبدیل به اموال منقول می گردند که در این ح حق شفعه نیست (با دقت در ماده 15 ق.م مدنی و اصل منقول بودن اموال این حکم است اج می شود )

اموال در حکم غیر منقول (غیر منقول حکمی )

بنا به تصریح ماده 17 ق.م این اموال فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقولند در سایر موارد منقولند بنابراین طبیعتا" در آنها حق شفعه نیست.مشاهده متن کامل ...
مسائل مربوط به شهرستان ها باید با سرعت و جدیت بیشتری در دستگاه های اداری پیگیری
درخواست حذف اطلاعات
با حضور استاندار فارس ، فرماندار کوار ، مردم شهرستان در مجلس شورای ی ، ائمه شهر کوار و اکبر آباد ، معاونان استاندار ، مدیران کل استان و اعضای شورای اداری شهرستان کوار ، جلسه شورای اداری و برنامه ریزی مشترک استان و شهرستان کوار در کارخانه ذوب آهن پاسارگاد شهرستان...مشاهده متن کامل ...
شغل های پول ساز برای علاقه مندان به ریاضی+ج
درخواست حذف اطلاعات
برخی از مشاغل در سرتاسر دنیا که با ریاضیات و مسائل مربوط به آن سروکار دارند درآمد چندان بدی ندارند.

ریاضیات از جمله درس هایی است که در دوران مدرسه کمتر دانش آموزی پیش می آید که به آن علاقه داشته باشد و اکثراً تصور می کنند که آموزش های ریاضیات برای آن ها در آینده کاربردی ندارد.

بااین حال اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به ریاضیات و مسائل مربوط به آن علاقه مند هستید باید بدانید که برخی از شغل ها در سرتاسر دنیا که با ریاضیات و مسائل مربوط به آن سروکار دارند درآمد چندان بدی ندارند.مشاهده متن کامل ...
تحصیـــل امـــــوال
درخواست حذف اطلاعات
تحصیل اموال

با توجه به تعاریف، حسابداری تحصیل اموال با فرض تدارم فعالیت و بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی و اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره ( تطابق درآمد و هزینه ) صورت می گیرد و یا به عبارت دیگر، تحصیل اموال باید در راستای اه بلند مدت سازمان و ارزش متعارف تصاحب اموال در تاریخ مشخص باشد که ارزش و زمان تحصیل اموال برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان مشخص گردد.مشاهده متن کامل ...
سؤال شرعی در مورد قضاء پدر و مادر
درخواست حذف اطلاعات
ی که پدر یا مادرش فوت کرده، و یا روزه قضاء او بر عهده پسر بزرگتر است آیا پسر می تواند از اموال متوفی برای این کار اجیر بگیرد یا فقط باید خودش انجام بدهد؟

پاسخ: از اموال خودش می تواند اما از اموال پدر و مادر در صورتی که وصیت نکرده باشند نمی تواند. و اگر چنین وصیتی کرده اند باید از ثلث اموال متوفی برای این کار استفاده شود.مشاهده متن کامل ...
اصول کا ردازی و انبارداری درسازمانهای تی و موسسات تولیدی
درخواست حذف اطلاعات

تعریف مال

چیزی که قابل تملک، مبادله وارزش باشد اصطلاحامال گفت می شود.به موجب آیین نامه اموال تی:(کلیه اموال منفوقی ک در تصرف مالکانه وزارتخانه یا موسسه بوده یا به نحوی از انحا به تصرف مالکانه انها دراید،به عنوان اموال تی محصوب می شود)

اموال غیرمنقول
اموالی که غیرقابل حمل وانتقال باشد،به نحوی که حمل وجابجایی ان موجب ان مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.مانند ساختمان،پل،کارخانه و...
اموال منقول
اموالی که نقل ان ازمحلی به محل دیگربدون اینکه لطمه ای به ان وارد اید امکان پذیرباشد،در ردیف اموال غیرمنقول قرارمی گیرد
به موجب همین ایین نامه اموال منقول به دونوع تقسیم می شود:
الف)اموال مصرفی:شامل اموالی است که براثراستفاده جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و...
ب)اموال غیر مصرفی:شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و ازدست دادن
مشخصات اصلی بتوان ان را مکرر مورد استفاده قرار داد.
پیش پرداخت وعلی الحساب
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبار مربوط ،طبق احکام ومقررات وقراردادها پیش ازانجام تعهد صورت می گیرد.
علی الحساب عبارت است ازپرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.

کا ردازو وظایف آن
کا رداز ی است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود ونسبت به ید وتدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می کند.مشاهده متن کامل ...
چه مربوط؟
درخواست حذف اطلاعات
به مخابرات شهرم، دل و قلوه ها چه مربوط؟

اگر از قضا بمیرم، به اداره ها چه مربوط؟


سفری که با تو دارم، همه روزه صبح و عصر است

خلبان بی مجوز، به هوا فضا چه مربوط؟


تو پلی ز قلب پاکت به دلم بساز و رد شو

گذر از پل هوایی به پلیس ها چه مربوط؟


همه حساب عمرم، به لب تو سر به سر شد!

تو ببخش و من ببخشم، به خزانه ها چه مربوط؟


دو بدن و روح واحد، در عقیده ها نگنجد!

به رئیس ثبت احوال، و کار ما چه مربوط؟


، از آن خویشیم... و خدا گواه ما شد

کم و بیش ماجرایش به فرشته ها چه مربوط؟مشاهده متن کامل ...
یه معمای جالب
درخواست حذف اطلاعات
پدری که از دار دنیا 17 شتر داشت، اموالش رو بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کرد که پسر اول به میزان یک دوم اموال،پسر وسطی به اندازه یک سوم اموال، و پسر کوچکتر به اندازه یک نهم اموال پدرش رو به ارث ببره. هر کدوم از پسر ها هم ارثش رو کامل می خواسته و حاضر نبوده قسمتی از ارثش رو با برادراش شریک باشه به نظرتون چه کار کنیم که همشون راضی بشن؟

هر که حلش کرد یا تحقیق کرد و جواب رو فهمید بیاره به خودم تحویل بده.(کلاس 201 )مشاهده متن کامل ...
دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می شود؟
درخواست حذف اطلاعات

دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می شود؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می دارد: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد د»

این ماده نشان می دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هریک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند. ازین رو پس از طلاق نیز دارایی های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می کند که پس از سال ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به ج از یکدیگر می گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده های ایرانی هزینه های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟

تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازیمشاهده متن کامل ...
تقلب درامتحانات واحکام آن .
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

به دنبال سوالات متعدد دانش آموزان از موضوعات مربوط به مسائل تحصیلی و امتحانات بویژه تقلب درآن ،گروه دین وزندگی پاسخ جناب آقای فلاح زاده مطابق با فتاوای ی را جهت اطلاع ورعایت به آگاهی می رساند :

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir طی فراخوانی اعلام کرد به پرسش های شرعی مخاطبان که مربوط به مسائل تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب، معلمان و اساتید است، پاسخ می دهد.

حجت ال والمسلمین فلاح زاده، کارشناس مسائل فقهی به پرتکرارترین سوالات، مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی پاسخ داده اند که در ادامه متن پاسخ ایشان به این سوالات ارائه می شود:

تقلب در امتحان:مشاهده متن کامل ...
پاسخ مسائل کتاب مبانی میکروالکرونیک
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

از لینک های زیر میتونید پاسخ مسائل کتاب مبانی میکروالکترونیک پروفسور بهزاد رضوی رو کنید.

لینک پاسخ مسائل مربوط به درس الکترونیک 1

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d8f750f2987247a99b122185105a6e46

لینک پاسخ مسائل مربوط به درس الکترونیک 2

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=dcffedcc6e9e1ea92e6999fdb83dcd87

البته ذکر این نکته ضروری هست که پاسخ داده شده به برخی مسائل درست نیستن (تو تمریناتی که ترم قبل برای درس الکترونیک 1 مشخص کرده بودم یکی دو مورد دیده شد و البته یک کتاب حل تمرین دیگه ای هم که به من نشون دادن تو اونم بعضا جواب داده شده درست نبود و بالا ه پیش میاد و چیز طبیعی هستش) و به همین خاطر سعی نکنید مبنای کارتون پاسخ داده شده تو این فایل ها باشه و اگر پاسختون با پاسخ اینا یکی نبود تو کلاس بیارید و باهم بررسیشون کنیم.

موفق باشید.مشاهده متن کامل ...
کتاب dsm 5
درخواست حذف اطلاعات
در سال ۱۹۹۹، کنفرانس پژوهش و برنامه ریزی dsm-5 به طور مشترک توسط انجمن روانپزشکی و موسسه ملی سلامت روان (nimh)، جهت تعیین اولویت های پژوهشی برگزار شد. گروه های کاری برنامه ریزی و تحقیقات، مقالات مورد نیاز این پژوهش را برای اطلاع رسانی و شکل دادن به dsm-5 تولید د و نتیجه کار را به همراه توصیه ها در مقاله ای به apa گزارش دادند. گروه های کاری به شش گروه تقسیم شدند که در واقع هر گروه برای تمرکز بر یک موضوع گسترده به وجود آمد.
این موضوعات به شرح زیر می باشند:

1- فهرست واژه ها، اختصارات و اصطلاحات
2- علوم اعصاب و ژنتیک
3- تشخیص و مسائل مربوط به رشد
4-شخصیت و ارتباط آن با اختلالات
5- معلولیت و اختلالات روانی
6- مسائل میان فرهنگیمشاهده متن کامل ...
کتاب dsm 5
درخواست حذف اطلاعات
در سال ۱۹۹۹، کنفرانس پژوهش و برنامه ریزی dsm-5 به طور مشترک توسط انجمن روانپزشکی و موسسه ملی سلامت روان (nimh)، جهت تعیین اولویت های پژوهشی برگزار شد. گروه های کاری برنامه ریزی و تحقیقات، مقالات مورد نیاز این پژوهش را برای اطلاع رسانی و شکل دادن به dsm-5 تولید د و نتیجه کار را به همراه توصیه ها در مقاله ای به apa گزارش دادند. گروه های کاری به شش گروه تقسیم شدند که در واقع هر گروه برای تمرکز بر یک موضوع گسترده به وجود آمد.
این موضوعات به شرح زیر می باشند:

1- فهرست واژه ها، اختصارات و اصطلاحات
2- علوم اعصاب و ژنتیک
3- تشخیص و مسائل مربوط به رشد
4-شخصیت و ارتباط آن با اختلالات
5- معلولیت و اختلالات روانی
6- مسائل میان فرهنگیمشاهده متن کامل ...
نکاتی درباره قیم و چگونگی اداره اموال «مولی علیه»
درخواست حذف اطلاعات

باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد.مشاهده متن کامل ...
نهج البلاغه و مساله حکومت
درخواست حذف اطلاعات
از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است‏ مسائل مربوط به حکومت و عد است . هر ی که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند می‏بیند علی ( ع ) درباره‏ حکومت و عد حساسیت خاصی دارد ، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است . قطعا برای انی که با آشنائی ندارند و برع با
تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می‏باشند باعث تعجب است که چرا یک‏ پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می‏پردازد ؟ مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست ؟ آ یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل‏
اجتماعی چه کار ؟ و بر ع ، ی که با تعلیمات ی آشنا است و سوابق علی ( ع ) را می‏داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم پرورش یافته است ، پیغمبر او را در کودکیاز پدرش گرفته..........مشاهده متن کامل ...
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول
درخواست حذف اطلاعات
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول


در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی برد،مشاهده متن کامل ...
معما های حضرت علی (ع) و 17 شتر
درخواست حذف اطلاعات
در روزگار علی(ع) پیرمردی از دنیا رفت که 17 شتر داشت، وصیت کرد که اموالش رو بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کنند که پسر اول به میزان یک دوم اموال ، پسر دوم به اندازه یک سوم اموال ، و پسر سوم وکوچکتر به اندازه یک نهم اموال پدر رو به ارث ببرند. بدون اینکه شتری را بکشند و کشته شده شتری را تقسیم کنند. از طرفی هم هر کدام از پسر ها ارثش رو زنده و کامل می خواسته است .مشاهده متن کامل ...
پنجمین نشست مشترک مجلس و ت فردا برگزار می شود
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، پنجمین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای ی و هیأت ت فردا (یکشنبه) با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود. قرار است در این نشست مشترک درباره مسائل روز و جاری کشور و همچنین بیانیه لوزان و مذاکرات هسته ای با حضور محمدجواد ظریف امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شود. همچنین در این نشست مشترک رؤسای ۲ قوه و برخی از نمایندگان مجلس و وزرا سخنرانی خواهند کرد. منبع خبر : فارس


مشاهده متن کامل ...
حقوق و تکالیف زن از دیدگاه
درخواست حذف اطلاعات

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.مشاهده متن کامل ...
یه معمای جالب
درخواست حذف اطلاعات
پدری که از دار دنیا 17 شتر داشت، اموالش رو بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کرد که پسر اول به میزان یک دوم اموال،پسر وسطی به اندازه یک سوم اموال، و پسر کوچکتر به اندازه یک نهم اموال پدرش رو به ارث ببره. هر کدوم از پسر ها هم ارثش رو کامل می خواسته و حاضر نبوده قسمتی از ارثش رو با برادراش شریک باشه به نظرتون چه کار کنیم که همشون راضی بشن؟

هر که حلش کرد یا تحقیق کرد و جواب رو فهمید بیاره به خودم تحویل بده.(کلاس 201 )مشاهده متن کامل ...
آیت الله مکارم : مساله بانکداری در کشور باید حل شود
درخواست حذف اطلاعات
آیت الله «ناصر مکارم » از مراجع تقلید گفت: مساله بانکداری در کشور باید حل شود و تا زمانی که این مساله حل نشود مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرعامل وکارکنان موسسه مالی اعتباری کوثر با بیان اینکه بخش عمده مسائل اقتصادی کشور به بانک ها مربوط است افزود: بانک ها بسیاری از اموال خودرا که ناشی از سرمایه گذاری های مردم است به ساخت و ساز تبدیل کرده اند که باید این ساخت و سازها تبدیل به سرمایه شده و در اقتصاد جاری شود.مشاهده متن کامل ...
چه مدیریتی.........؟
درخواست حذف اطلاعات
بنده توصیه ی مکرّر میکنم به مسئولین محترم قوای سه گانه که جلساتشان را به طور مرتّب داشته باشند؛ خیلی از مسائل در این جلسات مشترک حل میشود: جلسات ت و مجلس، جلسات قوّه ی قضائیّه و ت، جلسات قوّه ی قضائیّه و مجلس؛ این دیدارها، این تبادل نظرها، این استفاده ی از نظرات یکدیگر، موجب هم افزایی است. و مسئله ی مدیریّت جهادی؛ این توصیه مربوط به همه است.مشاهده متن کامل ...
مسائل حقوقی چک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات
هم وطن محترمی سوالی با این مضمون مطرح کرده اند که "ازشخصی چکی به مبلخ هفتاد میلیون تومان دریافت کرده ام اما وی در حساب خود موجودی نداشت و چک برگشت خورد لطفا بنده را برای وصول مالم و توقیف اموال او واینکه از این بابت می بایست بولی ببردازم راهنمایی کنید با تشکر از این دوست عزیز جواب شما به شرح زیر است: بر اساس قانون چنانچه ی از دیگری طلبی داشته باشد می تواند حتی قبل از اقامه دعوا بر وصول طلب خود نسبت به توقیف اموال قابل بازداشت وی اقدام نماید.در این رابطه ماده ۱۰۸ از قانون آیین دادرسی مدنی گفته است"خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی .......درخواست تامین خواسته نماید"منظور از تامین نیز به موجب ماده ۱۲۱ از همین قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.دوست گرامی بنابر این شما میـ توانید به استناد چک صادره از ناحیه بد ارتان نسبت به توقیف اموال وی اقدام نمایید.اضافه می کنیم که بواسطه حفظ ارزش چک به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه مکلف گردیده است که چنانچه دارنده چک(در صورت برگشت)تقاضای توقیف اموال بد ار را نمود،بلافاصله نسبت به اجابت تقاضای وی اقدام نماید.در خصوص قسمت دوم سوال شما در خصوص هزینه نیز،بنا بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۹/۲۵ چنانچه ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک نسبت به بر گشت چک اقدام نموده باشید جهت توقیف اموال بد ار نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.بس ازآن باتنظیم دادخواست باخواسته ا ام خوانده به برداخت وجه مندرج در چک وی محکوم به برداخت میگرددمشاهده متن کامل ...
سوره قیامت
درخواست حذف اطلاعات

این سوره در مکه نازل شده و داراى 40 آیه است.

همانگونه که از نام سوره پیدا است مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور مى‏زند ، جز چند آیه که در باره قرآن مجید و مکذبین به آن سخن مى‏گوید ، و اما بحثهائى که در مورد قیامت در این سوره آمده روی هم رفته در چهار محور است:

1 -مسائل مربوط به اشراط الساعة ( حوادث عجیب و بسیار هول انگیزى که در پایان این جهان و آغاز قیامت روى مى‏دهد).

2 -مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز.

3 -مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر.

4 -بحثهاى مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مساله معاد.

در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى‏ الله‏ علیه‏ وآله‏ وسلّم‏) مى‏خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل له یوم القیامة انه کان مؤمنا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یوم القیامة ى که سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او در روز قیامت گواهى مى‏دهیم که او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده‏تر است .

منبع :تفسیر نمونه جلد 25مشاهده متن کامل ...
نشست مشترک شورا ...
درخواست حذف اطلاعات

شورای مجموعه حضرت حربن ریاحی (ع)درنشستی مشترک گردهم آمدند و ضمن اعلام شرح وظایف خویش به بحث وگفتگو درباره مسائل جاری مجموعه پرداختند.جلسه ابتدا با قرائت قرآن آغاز و با صحبت های جانشین محترم مجموعه و اعلام اسامی شورای جدبد ادامه پیدا کرد.

تصاویرجلسه در ادامه مطلب ...مشاهده متن کامل ...
مزایده اموال بابک زنجانی به ارزش 1400 میلیارد تومان
درخواست حذف اطلاعات

۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۰:۳۶:۴۴

کد خبر: 224384

مزایده اموال بابک زنجانی به ارزش 1400 میلیارد تومان

وزارت نفت در حالی قبول کرده به جای بدهی خود از بابک زنجانی، اموال او را بگیرد که تاکنون 5 مزایده برای فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت توسعه هلدینگ سورینت برگزار شده است. در آ ین مزایده 27 ملک بابک زنجانی بیش از 1400 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
چگونه دوام شارژ لپ تاپ لینو ی را افزایش دهیم طبیعت نطنز همچنان در تسخیر معدن کاوان آیا کر زنده می ماند بررسی درمورد تاریخ listقتل در ایلام ی کارمند بانک ملی منظور از معافیت کف پدر گلستان 2493540 رمز هلیکوپتر gta v آموزش افزایش فالوور اینستاگرام 378 دنیا مال ماست تبدیل زباله به کاشی تصاویر گزارش کار قانون مالوس اپتیک آمارها درباره گرانی گوشت چه می گوید شخصیت افراد درونگرا چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی چرا ن نخبه می روند چرمی کمربند انواع جاسوئیچی صنعتی جیبی انواع کارت والنتینو emilio برای نگهداری انواع کلید خ ر کلاسیک ا انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان چت کافه گپ کافه کافه گپ کافه چت کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه پ د اف مهر و محبت کنیم هیجان دیگران ممکن رفتار می شویم مقایسه کنیم آستانه تحمل بهداشت روان حوزه بهداشت واکنش هیجا مقاله سدهای مقایسه ارزی وزنی دوره وزنی بتنی مقاله ترجمه سدهای وزنی ارزی دوره سدهای خاکی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.