پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مستمری مشمولین قان
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ت
درخواست حذف اطلاعات

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ت ( بخشنامه شماره 96/1754 مورخ 1396/02/24سازمان تامین اجتماعی)

دریافت فایلمشاهده متن کامل ...
نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان
درخواست حذف اطلاعات

طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد، اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود؟ برای مثال فردی که فوت می کند، ورثه اش عبارتند از: یک پسر و یک دختر و یک همسر، در این ح مستمری باید چگونه تقسیم شود؟

ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به خاطر فوت، از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند، ولی از اموال متوفی ارث ببرند. از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن می باشد و در صورت استحقاق دریافت بر خلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

در صورتی که متوفی بد ار باشد، برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

مستمری جزو ترکه نیست، بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظر گرفته است. بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است و امکانپذیر نمی باشد. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود. اگر در بیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

چه انی بازماندگان متوفی محسوب می گردند؟

به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع می باشند،

عبارتند از:


1- همسر دائمی بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است. در صورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری نماید، مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مستمری او دوباره برقرار می شود.


قابل ذکر است برقراری مجدد مستمری از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد، ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری برقرار نخواهد شد.


2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند.


3- پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال کرده باشد. یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

سهم مستمری هر یک از بازماندگان چگونه تعیین می گردد؟


همسر یا همسران بیمه شده 50 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده و هر فرزند 25 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می کنند. پدر و مادر نیز 20 درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می نمایند. بدیهی است مجموع مستمری های بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی نماید و چنانچه کند، سهم هر کدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد. در ضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت مستمری گردد، سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به 100 درصد مستمری برسد. منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.منبع: http://delforooz. /

مشاهده متن کامل ...
هیچ پیامکی به مشمولین سهام عد ارسال نشده است
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به گذشت بیست روز از آمادگی سامانه سهام عد برای دریافت شماره حساب شبا از مشمولین حدود 20 میلیون نفر شماره حساب ارائه کرده اند که تایید شماره حساب بعد از شهریور ماه از طریق پیامک به مشمولین اطلاع…

مشاهده متن کامل ...
مشمولین سهام عد تنها ۱۱ میلیارد تومان به حساب ت ریختند/ بدهی مشمولین ۲۷ هزار میل
درخواست حذف اطلاعات
طبق گزارش مجلس کل بدهی مشمولین بابت ۴۹ شرکت واگذار شده قطعی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

مشاهده متن کامل ...
کدام بازماندگان،مستمری می گیرند؟
درخواست حذف اطلاعات
پس از فوت بازنشسته یا فردی که بر اساس قانون، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری بازماندگان هستند، وراث وی می توانند برای برقراری مستمری مذکور اقدام کنند.

مشاهده متن کامل ...
افزایش مستمری مستمری بگیران بیمه اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۱۰ درصدی مستمری مستمری بگیران از دی ماه خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
ع | مسن ترین مستمری بگیر کشور ن در جزیره قشم
درخواست حذف اطلاعات
روستای سوزا در جزیره قشم یکی از پیرترین مستمری بگیران کشور را دارد. «علی رجستری رمکانی» متولد ۱۲۷۵ است و از سال ۱۳۸۴ مستمری از کارافتادگی می گیرد.

مشاهده متن کامل ...
وم افزایش مستمری گروه هایی از مستمری بگیران تامین اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات
مردم شاهین شهر، برخوار و میمه درمجلس شورای ی گفت: لازم است مستمری گروه هایی از مستمری بگیران تامین اجتماعی که بین 4 تا 10 میلیون ریال دریافتی ماهیانه دارند، افزایش یابد.

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه درباره افزایش مستمری مددجویان
درخواست حذف اطلاعات
ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.

مشاهده متن کامل ...
خانوارهای کم درآمد مستمری می گیرند/ اعلام میزان مستمری
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بهزیستی، گفت: تمام خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است می توانند مستمری مددجویی دریافت کنند.

مشاهده متن کامل ...
خانوارهای کم درآمد مستمری می گیرند/ ۲۵۰ هزار تومان مستمری برای خانواده های دو نف
درخواست حذف اطلاعات
میزان نوشت: رئیس سازمان بهزیستی، گفت: تمام خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است می توانند مستمری مددجویی دریافت کنند.

مشاهده متن کامل ...
افزایش مستمری مددجویان بهزیستی منتفی شد؟/ دلخوشی 2 ماهه پایان یافت
درخواست حذف اطلاعات
افزایش مستمری مددجویان بهزیستی که همزمان با ایام انتخابات اتفاق افتاده بود، متوقف شده و مستمری به ماننده گذشته به این افراد پرداخت می شود.

مشاهده متن کامل ...
افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران روستایی
درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران این صندوق از مهرماه خبر داد و درباره علت تاخیر در افزایش مستمری های سالانه گفت: صندوق بیمه اجتماعی صندوقی جوان است و اولین مستمری های بازنشستگی چند ماهی است که برقرار شده است.

مشاهده متن کامل ...
افزایش مستمری مددجویان از ابتدای سال آینده اعمال می شود
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، تأکید کرد: اکنون این دستگاه ها م م به اجرای افزایش مستمری ها هستند.

مشاهده متن کامل ...
ثبت نام جدید برای سهام عد متوقف شد
درخواست حذف اطلاعات
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: فعلا در مورد ثبت نام مشمولین جدید سهام عد برنامه ای نداریم و تنها مشمولین قبلی تا نیمه اول شهریور ماه تعیین تکلیف خواهند شد.

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری
درخواست حذف اطلاعات
ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.

مشاهده متن کامل ...
بخشنامه موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین
درخواست حذف اطلاعات
بخشنامه شماره 136000/700 مورخ 2/8/95 موضوع نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای

شماره بخشنامه : 700/136000 تاریخ بخشنامه : 02/08/95

فایل ضمیمهمنبع: http://akhbar20. /

مشاهده متن کامل ...
مدیرعامل تامین اجتماعی: ت یازدهم پرداخت مستمری ها را 81 درصد افزایش داد
درخواست حذف اطلاعات
در سال ١٣٨٩ مستمری ها ٦ درصد و در سال ١٣٩٠ این افزایش به ٢ درصد رسید که اگر با نرخ تورم تعدیل کنیم، رشد مستمری ها در هشت سال پیش از ت یازدهم بیش از ٣٧ درصد نخواهد بود.

مشاهده متن کامل ...
مشمولین سهام عد ، از اوا سال 96 سود می گیرند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عد ، از اوا سال 96 سود سال مالی 95 خود را می گیرند.

مشاهده متن کامل ...
ا ام بهزیستی و کمیته امداد به افزایش مستمری مددجویان
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: نمایندگان مجلس شورای ی با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی موافقت کرده و اکنون این دستگاه ها م م به اجرای افزایش مستمری ها هستند.

مشاهده متن کامل ...
برقراری«خارج از نوبت»مستمری خانواده دریانوردان سانچی
درخواست حذف اطلاعات
یک مقام مسئول با اشاره به دستور کار برای پیگیری خارج از نوبت برقراری مستمری خانواده جان باختگان حادثه نفتکش گفت: مستمری بازماندگان متوفیان این حادثه به زودی پرداخت می شود.

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها درباره افزایش مستمری مددجویان
درخواست حذف اطلاعات
ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد (ره) و سازمان بهزیسیتی کشور، مستمری مددجویان مذکور افزایش یافته است.

مشاهده متن کامل ...
سه انتقاد به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در بخشنامه بودجه ۹۸
درخواست حذف اطلاعات
در ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ بود که رئیس جمهور بخشنامه سال ۱۳۹۸ را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. در بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده بود که افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین گردد. سه انتقاد به این پیشنهاد ت وارد است.

مشاهده متن کامل ...
مستمری مددجویان بهزیستی ۳.۴ برابر افزایش یافت
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان بهزیستی گفت: مستمری مددجویان بهزیستی هر سال افزایش می یابد که در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل از رشد ۳.۴ برابری روبه رو بوده است

مشاهده متن کامل ...
سود نقدی پرداختی به مشمولین سهام عد پس گرفته می شود
درخواست حذف اطلاعات
سود نقدی پرداختی در سالهای گذشته به برخی از مشمولین سهام عد ، از ارزش کلی سهامشان ر می شود.

مشاهده متن کامل ...
جزییات افزایش پرداختی مستمری بگیران در سال 96 اعلام شد/ افزایش 14/5 درصدی نرخ پر
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش نرخ پرداختی به مستمری بگیران از نرخ تورم در سال 96 بیشتر است.

مشاهده متن کامل ...
جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان
درخواست حذف اطلاعات
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال ٩٦ را تشریح کرد.

مشاهده متن کامل ...
آغاز به کار مجدد سامانه سهام عد از ۱۴ فروردین
درخواست حذف اطلاعات
سامانه سهام عد که برای بروزرسانی صورتحساب مشمولین از ۳۰ اسفند ۹۵ از دسترس خارج شده است، از روز ۱۴ فروردین، دوباره در دسترس مشمولین قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل ...
نام نویسی معافیت جریمه مشمولین غائب و فراری خدمت سربازی
درخواست حذف اطلاعات
معاون وظیفه عمومی فارس گفت: ثبت نام معافیت جریمه مشمولین غائب و فراری بیش از 8 سال از 16 اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مشاهده متن کامل ...
نام نویسی معافیت جریمه مشمولین غایب و فراری خدمت سربازی
درخواست حذف اطلاعات
معاون وظیفه عمومی فارس گفت: ثبت نام معافیت جریمه مشمولین غایب و فراری بیش از 8 سال از 16 اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مشاهده متن کامل ...
مشمولین سهام عد شرایط سنی ندارند/مبلغ سود سهام عد مشخص شد
درخواست حذف اطلاعات
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عد ، شرایط سنی ندارند.

مشاهده متن کامل ...
افزایش 10 درصدی مستمری مددجویان
درخواست حذف اطلاعات
خانواده های پنج نفره، 460 هزار تومان مستمری دریافت می کنند که با 220 هزار تومان از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش 10 درصدی مستمری طی سال جاری به 700 هزار تومان می رسد

مشاهده متن کامل ...
چه ی مستمری فقرا را افزایش داد؟
درخواست حذف اطلاعات
افزایش مستمری نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد (ره) یکی از پربحث ترین مباحث در سومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری بود.

مشاهده متن کامل ...
پرداخت بیش از پنج هزار میلیارد انواع مستمری در گیلان در سه ماهه اول سال جاری
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه بزرگ ترین گروه تعهداتی سازمان را مستمری ها تشکیل می دهد از پرداخت افزون بر پنج هزار و 122 میلیارد ریال انواع مستمری در سه ماهه اول سال جاری خبر داد

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.