پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مستند داستانی امنیتی عاکف قسمت بیست و نهم
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت بیست و پنجم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت بیست و پنجم

رفتم نزدیک میز حاج کاظم ایستادم بدون سلام علیک گفتم:

+حاجی این چه وضعشه؟

_بشین عاکف. صداتم بیار پایین.

نشستم و تا خواستم ادامه بدم، گفت: هیچچی نگو.

شروع کرد سرحرف و باز کرد:

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهل و دوم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت چهل و دوم

شروع کرد...

بسم الله الرحمن الرحیم.

ببخشید که مزاحم شما شدم این وقت صبح، دلیلشم این بود که بعد از شما با یه سرویس امنیتی از آلمان ساعت 8صبح قرار ملاقات دارم بابت تبادل اطلاعاتی و تجربه ها و همکاری های امنیتی و تا شب همینطور وقتم پر هست. روزای دیگه هم اگر میخواستیم وقت بزاریم شاید دیر میشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهل و هفتم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت چهل و هفتم

خیلی جدی اومدم وسط حرفش و یه کم لحنم و تند و گفتم:

+ محترم شما متاسفانه در تور جاسوسی دشمن قرار گرفتید. منم م که هم از جان شما حفاظت کنم و هم اینکه آگاهتون کنم. شما زیر نظر ما هستید. الان حتی آب خوردنتون هم زیر نظر ما هست. فقط چندنکته رو عرض میکنم:

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت سیزدهم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت سیزدهم

ساعت7 شده بود. نفهمیدم چه طوری گذشت.

دیدم موبایلم زنگ خورد. حاج کاظم بود.

_سلام پسر چطوری

+سلاااام حاج آقا جون

_برات دوهفته مرخصی گرفتم. برو خوش باش.

+راضی به زحمت نبودم.

_برو مس ه خداحافظ.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهلم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت چهل

رفتم دفترم ، قرآن و از روی میز برداشتم و یه چندخط قرآن خوندم. مسئول دفترم اومد در زد وارد شد و چندتا جلسه و دیدار و بهم یادآوری کرد.

گفت:

_جلسه با سران اهل سنت سیستان و بلوچستان تا نیم ساعت دیگه یعنی

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهل و ششم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت چهل و ششم

نشستم فکر دیدم اگر بخوایم فقط تعقیب کنیم چیزی دستمون و نمیگیره. با بچه های داخل ایران ارتباط گرفتم و گفتم سوابق علمی و اخلاقی و خانوادگی و.... همه چیزه این ایرانی رو برام بفرستید. اونها هم حدود دو سه ساعت بعد همه چیزو از طریق کلمات کدگزاری شده و فوق امنیتی سری به دست عامل ما در سفارت ایران و اون هم به دست من رسوند.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت چهاردهم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت چهاردهم

زنگ زدم ، به عاصف، گفتم:

+ چطوری سیدعاصف عبدا هراء، خوبی دادا؟

_ به مرحمتِ شما...

+ داداش برای مشهد بلیط میخوام. من و خانمم هستیم فقط. ردیفش کن خبر بده، یاعلی.

این م ن تا عاصف بهم زنگ بزنه زنگ زدم به بهزاد، یه چندتا بوق خورد جواب داد:

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت اول
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت اول


زخمی و با هزار گند و خودم و از توی فاضلاب های شهر کشیدم بیرون. ساعت نمیدونستم چند بود. چون زیر شیشه ساعتم پر از لجن فاضلاب بود. بدنم تیر میکشید.


دوست داشتم همونجا بمیرم. چندتا از بچه هامون شهید شدن. منم که زحمی. رسیدم سر کوچه ای که کاظم محمود از بچه های سوری شهید شده بود و منم همونجا زخمی شده بودم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت بیست و نهم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت بیست و نهم

یه چیزی به ذهنم رسید.

به داخل خاک ایران پیام فرستادم:

110_101 : غذا روی اجاق هست؟ میخوام وقتی اومدم با کباب بزنم.( 110 من بودم و این کد یا همون متنی که فرستادم یعنی من دارم میام ایران.)

101_110 : مهمون حبیب خداست. کی ازشمابهتر؟

وسیله هام و جمع و به حسینی زنگ زدم برام بلیط تهیه کنه. باید منتظر می موندم خودش بلیط و بیاره. حالا میخواست یک دقیقه دیگه بشه، یا اینکه100 روز دیگه. باید منتظر میشدم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت سوم
درخواست حذف اطلاعات

#مستند_داستانی_عاکف قسمت سوم


گاهی اوقات شاید حالم از هرچی آدم به هم میخورد. یک نیروی اطلاعاتی باید از روحیه ی بالایی برخوردار باشه و نباید تحت تاثیر احساسات قرار بگیره. منم به خاطر وظایف امنیتی که داشتم از روحیه بالایی برخوردار بودم.


دلیلش هم سال ها کار اطلاعاتی درون مرزی و برون مرزی در غرب آسیا یعنی خاورمیانه و بعضا در قلب اروپا بود و قبل از اون هم زندگی با دوستان امنیتی. ولی به هرحال منم آدم هستم و یه جاهایی نمیتونم خودم و کنترل کنم و دلم میشکنه.
بگذریم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت پنجاه و سوم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_امنیتی_عاکف قسمت پنجاه و سوم

دوستان همین الآن دارم مینویسم چشام پر اشکه. شما خیلی چیزارو نمیدونید. ای کاش هیچ وقت ندونید. هیچ وقت نفهمید بعضی چیزار. بخدا خیلی چیزارو آدم نمیدونه راحتتر زندگی میکنه. بگذریم. ناراحتتون نکنم.

متی داشت بخاطر ضربه ای که بهش زدم و انگشتم و روی خِرخِرَش که گذاشتم به سختی نفس میکشید. رفتم بالای سرش. گفتم ادامه پروژتون و میگی یا همینجوری داری خفه میشی ببرمت بسوزونمت. با چشماش ماس میکرد و گفت میگم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت دهم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت دهم

از ماشین اومدم پایین و یکی از ماشین هایی که برام از قبل سازمان تعیین کرده بود و سوارش شدم و از محل کار خارج شدم.

توی راه به حرفای امروز فاطمه فکر می . به اتفاقاتی که توی یدن زن و بچه های مردم توی و عراق به عنوان برده ی و... افتاده بود فکر می . به حرفای حق پرست معاونت خارجی اداره فکر می . به حرفای بهزاد که دختر حاج کاظم و میخواست فکر می .
خسته بودم. نمیدونستم باید چیکار می . نیاز به آرامش داشتم. آرامش روحی و روانیو و جسمی.لت و پار بودم.

رادیوی ماشین و روشن .. روی رادیو معارف تنظیمش .. صدای قرآن و که شنیدم آرامش گرفتم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ناگفته های زندگی محمدرضا شاه در شبکه مستند
درخواست حذف اطلاعات
بیست و سومین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «ارثیه پدری» روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت ششم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت ششم


توی حیاط از سیدرضا و بهزاد جدا شدم.


وارد سالن ورودی کارمندان نهاد شدم. دستم و گذاشتم روی سیستمِ تایید هویت. صورتمو بردم جلوی دستگاه. تایید اولیه رو داد و رمز دادم وارد شدم.


بعدش مستقیم رفتم دفترم. خیلی خسته بودم. چند تا کاغذ با سربرگ و مُهر اون رَده ای که بودم و گرفتم و گزارش کاری نوشتم. همین طور نوشتم و نوشتم و نوشتم. سیستم عصبیم به هم داشت میریخت از اون وضعیت. یه 45 دیقه می شد داشتم می نوشتم.دستم درد گرفته بود. دیدم تلفن دفترم به صدا در اومد.


کُد روی صفحه رو دیدم، متوجه شدم کجاست.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مستند داستانی امنیتی عاکف - قسمت دوازدهم
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم
#مستند_داستانی_عاکف قسمت دوازدهم

حرکت کردیم اومدیم تا دمِ در حیاط که بهم گفت:

_ بیرون نیا. فقط یه لحظه سرت و بیار بیرون سمت راست کوچه جلوی l90 اون سمند و که مشکی هست ببینش!!! توش محافظات هستند.لحظه به لحظه مراقِبِت هستند. خی تخت. دوتا تیم دونفره هستند. ساعتاشونم خودشون عوض میکنندو هماهنگن. تیم دومت فردا بهت اضافه میشه. یا توی اداره میبینیشون یا هرجایی که هستی بهت ملحق میشن. من باید برم فعلا یاعلی.

نمیدونستم داره چه اتفاقی می افته. ولی سپردم به خدا. بدون اینکه به محافظا توجه کنم، خداحافظی با عاصف.

رفتم پیش خانوادم. فکرم دوباره مشغول شد. خلاصه اون ساعات و لحظاتِ مهمانی رو تا شب به هرنحوی بود گُذَروندَم.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ماجرای پیامک تهدیدآمیز برای ساخته نشدن یک مستند
درخواست حذف اطلاعات
هفتمین قسمت «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «زخم های رو باز» روی آنتن شبکه مستند رفت.

مشاهده متن کامل ...
/ قسمت دوم مستند «خارج از دید»
درخواست حذف اطلاعات
مستند خارج از دید ساخته مهدی نقویان، نگاهی دیگر به حواث سال 88 دارد. قسمت دوم این مستند روز گذشته (چهارشنبه) از شبکه های سیما پخش شد.

مشاهده متن کامل ...
/ قسمت سوم مستند «خارج از دید»
درخواست حذف اطلاعات
مستند خارج از دید ساخته مهدی نقویان، نگاهی دیگر به حواث سال 88 دارد. قسمت سوم این مستند روز گذشته (پنج شنبه) از شبکه های سیما پخش شد.

مشاهده متن کامل ...
فصل دوم «به اضافه مستند» در ایستگاه آ / نادر طالب زاده مهمان ویژه
درخواست حذف اطلاعات
آ ین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «مارش میرا» ساخته هادی نعمت الهی به روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
مستند «قائم مقام» به تلویزیون رسید/ روایتی از ناگفته ها
درخواست حذف اطلاعات
شصتمین قسمت از برنامه «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «قائم مقام» ساخته سید محمدعلی صدری نیا روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
حضور مجید انتظامی در تلویزیون پس از 38 سال
درخواست حذف اطلاعات
مهر نوشت: دومین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «اُبوایست» ساخته صادق محمدی روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
ماجرای دخترانی که برای بازیگر شدن به تهران مهاجرت می کنند
درخواست حذف اطلاعات
چهاردهمین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «اشک ها و لبخندها» ساخته امیدعبداللهی بر روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
عکاس جنگ به روایت حاتمی کیا در «به اضافه مستند»
درخواست حذف اطلاعات
هجدهمین قسمت از برنامه «به اضافه مستند» با پخش مستند «چشم جنگ» در آستانه سالروز آزاد سازی مشهر به موضوع عکاسی جنگ می پردازد.

مشاهده متن کامل ...
مستند عملیات آزمایشگاه ابر با - قسمت دوم
درخواست حذف اطلاعاتmndl.ir ( مستند با ) *** نسخه کامل و با کیفیت فقط در www.mndl.ir *** مستند عملیات آزمایشگاه ابر با - قسمت دوم عملی


لینک های :مشاهده متن کامل ...
بررسی یک عملیات لورفته و شهادت ۱۷۵ غواص در تلویزیون
درخواست حذف اطلاعات
دومین قسمت از برنامه «به اضافه مستند» این هفته ساعت ۲۰:۳۰ با بررسی مستند شلمچه اثر محمد علی فارسی در ایام سالگرد عملیات کربلای ۴ و ۵ از شبکه مستند پخش خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
ادعاهای رو مه اصولگرا از یک مستند
درخواست حذف اطلاعات
تا همین چند سال پیش تماشای ی مستند در سینما کاری خارق العاده به شمار می رفت. برای علاقه مندان به سینما، نشستن در سالن های تاریک و چشم دوختن به نقره ای به معنای دیدن ی داستانی بود، نه مستند! اما ...

مشاهده متن کامل ...
چهار قسمت از ضبط مستند مسابقه آماده باش باقی مانده است
درخواست حذف اطلاعات
تهیه کننده مستند مسابقه «آماده باش» از ضبط ۴ قسمت پایانی این اثر خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
مسائل در ایران موضوع یک برنامه در شبکه مستند
درخواست حذف اطلاعات
سومین قسمت از برنامه «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «یک پیشنهاد ساده» به بررسی وضعیت آموزش مسائل در کشور می پردازد.

مشاهده متن کامل ...
ماجراهای هیجان انگیز برای چهار خانواده در فصل جدید مستند «خونه به خونه»
درخواست حذف اطلاعات
فصل جدید مستند «خونه به خونه» در ۱۰ قسمت در استان بوشهر تولید شده است. به گزارش روابط عمومی خانه مستند انقلاب ی، رضا فرهمند کارگردان مجموعه خونه به خونه از تولید فصل جدید این مجموعه مستند خبر داد…

مشاهده متن کامل ...
ویدیو: مستند دیدنی سه سنجاقک
درخواست حذف اطلاعات
مستند «سه سنجاقک» محصول سال 1393 و به کارگردانی دلاور دوستانیان است. سه سنجاقک مربوط به داستان سه سنجاقک با رنگ های سبز، زرد و سیاه است که به صورت موازی برای هر یک از آنها داستانی پیش می آید. تماشای این مستند را از دست ندهید.

مشاهده متن کامل ...
انتقادکیهان از یک مستند تلویزیونی/ دوران هویدا را به لحاط اقتصادی،شکوفا معرفی می
درخواست حذف اطلاعات
کیهان نوشت: مستند «زندگی، زمانه و مرگ هویدا»درباره عباس هویدا (یکی از موثرترین و پرسر و صداترین عناصر دوران پهلوی دوم) طی چهار قسمت از شبکه مستند سیما پخش شد.

مشاهده متن کامل ...
یک مستند پیشتاز سریال های داستانی در سال 2017
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: منتقدین تلویزیونی مجموعه مستند حیات وحش «سیاره آبی» را بالاتر از سریال های داستانی معروف به عنوان بهترین برنامه سال ۲۰۱۷ انتخاب د.

مشاهده متن کامل ...
نصیب من شده از جستجوت بنویسم..............
درخواست حذف اطلاعات

چقدر بغض بخوانم سکوت بنویسم؟
چقدر حرف دلم را منوط بنویسم؟

چقدر درّه بمانم به قلّه خوش باشم؟
به پای دامنه ها از سقوط بنویسم؟

چقدر دست من از پا درازتر باشد؟
برای آمدنت هی قنوت بنویسم؟

چه می شود که بیایی و شعرهایم را
به خط بوسه به زیر گلوت بنویسم؟؟؟

و یا به جوهری از رنگ سیب روی لبت
دو آیه از لب خود، از هبوط بنویسم

به جای بودن و ماندن، به جای آغوشت
نصیب من شده از جستجوت بنویسم

............................................منبع: http://onvaredivar. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.