پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مطالبه خسارت پایه یک دادگستری
خسارت ناشی از تصادف رانندگی را باید از چه ی و چگونه مطالبه کرد؟
درخواست حذف اطلاعات
پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان دیده می رسد، همین عبارت است«خسارت را چه ی باید بپردازد؟». با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می کنند. البته اگرچه بیمه ساده ترین راه جبران خسارت است، اما راه های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد.

مشاهده متن کامل ...
خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن
درخواست حذف اطلاعات

همیشه افرادی که در حوزه های مختلفی مانند انحصار وراثت، وصیت، اوراق بهادار، مطالبه وجه چک، خسارت و … اطلاعات حقوقی خوبی دارند و علاقه مند این حوزه هستند در زمان وقوع دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری و حتی در زمان اقامه دعوی تصمیمات بهتری می گیرند. به عنوان نمونه مبحث خسارت ناشی از عدم النفع موردی […]

نوشته خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
مطالبه خسارت
درخواست حذف اطلاعات

شرایط مطالبه خسارت


خسارت :خسارت دو نوع است 1. خسارت عدم انجام تعهد 2.خسارت تاخیر در انجام تعهد خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت عدم جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست متعهد به جای تعهد خسارت پرداخت میکند این خسارت جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد و زمان آن قدر مهم است که اگر بگذرددیگر به درد نمیخورد یعنی تعهد باید در زمانی انجام شود واگر زمان بگذرد دیگر انجام تعهد فایده ندارد و باید خسارتعدم انجام تعهد پرداخت شودخسارت تاخیر در انجام تعهدیا خسارت تاخیر در جایی است که اصل تعهد قابل انجاماست ولی متعهد دیر کرده است در اینجا متعهد هم بایداصل تعهد را انجام دهد و هم بابت تاخیر خسارت بدهد اینخسارت جایی است که تعدد مطلوب است یعنی با گذشت زمان باز قابل انجام است


خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمیشود ولی خسارت تاخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع میشود


http://eslamabasian.blog.ir


http://www.vekalateonline.comمشاهده متن کامل ...
استحقاق دریافت خسارت از تاریخ مطالبه است
درخواست حذف اطلاعات

نظریه شماره ۵۵۶۶/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶


«استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاریخ مطالبه دین با وجود سایر شرایط است.»

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
خسارت در دیر کرد
درخواست حذف اطلاعات

بد اری که از پرداخت بدهی خود خودداری می کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته ایم.

خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی

یک دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند، می گوید: قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تاخیر تادیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه پول را قابل مطالبه می دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
چگونه می توان خسارت ناشی از عدم النفع را مطالبه کرد؟
درخواست حذف اطلاعات
همیشه افرادی که در حوزه های مختلفی مانند انحصار وراثت، وصیت، اوراق بهادار، مطالبه وجه چک، خسارت و … اطلاعات حقوقی خوبی دارند و علاقه مند این حوزه هستند در زمان وقوع دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری و حتی در زمان اقامه دعوی تصمیمات بهتری می گیرند. به عنوان نمونه مبحث خسارت ناشی از عدم النفع موردی است که قانون آئین دادرسی به آن پرداخته است و برای آن ضوابطی تعیین کرده است.

مشاهده متن کامل ...
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از .. ت
درخواست حذف اطلاعات
 .. پرونده های شهرداری۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از .. ت


در اینکه هیچ خسارتی نبایستی بدون جبران باقی بماند شکی نیست،اما همین حق هم اگر درست مطالبه نشود به طور یقین جبران نخواهد شد،همانگونه که افراد عادی از اشتباه و تصمیمات اشتباه در امان نیستند،سازمانها و شرکتهای .. تی هم گاهی در اقدامات خود دچار اشتباه میشوند،و این اشتباه نیز حتما خساراتی به همراه خواهد آورد.اما سئوال این مطلب این است که کجا ودر چه مرجعی آنرا مطالبه کنیم؟

براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دادگستری مرجع تظلمات و مطالبه خسارت از سازمانهای و شهرداریها میباشد.اما آیا میتوان مستقیم از اقدامات .. ت و با عنوان مطالبه خسارت در دادگاه طرح دعوی نمود و یا نیاز به انجام مقدماتی دارد؟ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی بیان میدارد که:

"ماده 11 - کارمندان .. ت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت .. ت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود .. ت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود."

اما فراموش نکنید که ...

.. دیوان عد .. اداری و دعاوی شهرداری_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹منبع: http://karimivakil. .. /


مشاهده متن کامل ...
رانندگان حادثه ساز تا 10 درصد خسارت را بپردازند
درخواست حذف اطلاعات
آیا می دانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه "می تواند" بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهمتر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟

مشاهده متن کامل ...
نقشه راه
درخواست حذف اطلاعات
تغییر مدیران اقتصادی یکی از ضرورت هایی است که بخشی از پازل نقشه راه ت را باید دربرگیرد. امروز تغییر وزرا یک مطالبه عمومی است تأخیر در پاسخ به این مطالبه عمومی خسارت های جبران ناپذیری دارد.

مشاهده متن کامل ...
15 مطالبه مردم و ت ایران از /12 اقدام علیه ایران که واشنگتن باید خسارت آن را بپر
درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات و شروط خارجه برای ایران مقاله ای را تحت عنوان "سیاست خارجی در بحران" نوشته است و مجموعا 15 مطالبه جدی مردم و ت ایران از را اعلام کرد.

مشاهده متن کامل ...
تقویت حس مطالبه گری در بین رسانه ها و مردم
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر تقویت حس مطالبه گری در بین رسانه ها و مردم استان، گفت: اگر ما در رسانه ها حس مطالبه گری نداشته باشیم، دیگر ی به استان توجه نمی کند، این درحالی است که مخفی کاری بزرگ ترین آسیب و اشکال برخی از مدیران است.

مشاهده متن کامل ...
«بی کت » مطالبه از خویشتن است/ روشنفکر ما فقط یاد گرفته دین را زیر سوال ببرد مان
درخواست حذف اطلاعات
نویسنده رمان «بی کت » گفت: رمان من مطالبه از هیچ نیست، مطالبه از خویشتن است، یعنی اگر مطالبه ­ای، طلبی، نگاهی، انتقادی، حرکتی است همه این ها از وجود تک تک ماست.

مشاهده متن کامل ...
نحوه مطالبه ضرر و زیان مالی از «مجرمان» در دادگاه
درخواست حذف اطلاعات
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و ...

مشاهده متن کامل ...
حقوق شهروندی کم اختیارترین وزارت خانه را متحول می کند؟
درخواست حذف اطلاعات
هفته گذشته و در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، رییس جمهور چهار خواسته از آوایی، پیشنهادی دادگستری طلب کرد که سر و سامان دادن به و حقوق شهروندی از جمله این مطالبه ها بود. اما آیا این مطالبه از وزارت دادگستری از وظایف این وزارتخانه است و می تواند به عمل نزدیک شود؟

مشاهده متن کامل ...
اراِیه مهلت به مدیون
درخواست حذف اطلاعات
ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)
افزایش یا کاهش ارزش پول
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.منبع: http://kafi95. /


مشاهده متن کامل ...
مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 525

 

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین ف یا

شماره پروانه :10597

فهرست موضوعی

عنوان صفحه

سرقت 1

مطالبه(سفته) 14

تخلیه 19

خلع ید 26

نزاع 37

تخلیه 41

مطالبه اجرت المثل 45

استرداد اموال 50

تصادف جرمی منجر به فوت 53

10- مطالبه وجه چک 57

11- ا ام به تنظیم سند 59

12- تغییر نام 61

13- تصادف جرمی 65

14- مطالبه دیه 67

15- خلع ید 81

16- تخلیه 85

17- تصادف فوتی 93

18- فسخ قرار داد 100

19- ت یب و پیشروی در ملک 105

20- مطالبه ( فاکتور) 109

21- فروش مال غیر و کلاهبرداری 112

22- مطالبه 120

23- ا ام به تنظیم سند 124

24- فسخ قرار داد 130

عنوان صفحه

25- سرقت 135

26- مطالبة اجور معوقه 141

28- خلع ید 146

29- ایراد صدمه غیر عمد 150

30- مطالبه وجه چک 157

31- مطالبه خسارت اتومبیل 160

32- تقسیط دیه و اعار 165

33- قتل غیر عمد 169

34- مطالبه 178

35- مطالبه سفته 183

36- دیه 186

37- فحاشی تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی 191

38- مهروموم و تحریر ترکه 200

39- ا ام به اجازة تعمیرات 203

40- مطالبه و واخواهی 206

41- مطالبه وجه چک فاکتور 208

42- مطالبه وجه چک 211

43- شرب خمر و نگهداری و استعمال 214

44- اعتراض به توقیف اموال 221

45- سرقت 226

46- تخلیه 228

47- تنظیم سند 231

48- فسخ مبایعه نامه 237

49- اختلاف خانوادگی 242

50- مطالبه 249

عنوان صفحه

51- ابطال شناسنامه 251

52- تعدیل اجاره بها 254

53- تصادف جرمی 256


با


مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک


مشاهده متن کامل ...
مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 525

 

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین ف یا

شماره پروانه :10597

فهرست موضوعی

عنوان صفحه

سرقت 1

مطالبه(سفته) 14

تخلیه 19

خلع ید 26

نزاع 37

تخلیه 41

مطالبه اجرت المثل 45

استرداد اموال 50

تصادف جرمی منجر به فوت 53

10- مطالبه وجه چک 57

11- ا ام به تنظیم سند 59

12- تغییر نام 61

13- تصادف جرمی 65

14- مطالبه دیه 67

15- خلع ید 81

16- تخلیه 85

17- تصادف فوتی 93

18- فسخ قرار داد 100

19- ت یب و پیشروی در ملک 105

20- مطالبه ( فاکتور) 109

21- فروش مال غیر و کلاهبرداری 112

22- مطالبه 120

23- ا ام به تنظیم سند 124

24- فسخ قرار داد 130

عنوان صفحه

25- سرقت 135

26- مطالبة اجور معوقه 141

28- خلع ید 146

29- ایراد صدمه غیر عمد 150

30- مطالبه وجه چک 157

31- مطالبه خسارت اتومبیل 160

32- تقسیط دیه و اعار 165

33- قتل غیر عمد 169

34- مطالبه 178

35- مطالبه سفته 183

36- دیه 186

37- فحاشی تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی 191

38- مهروموم و تحریر ترکه 200

39- ا ام به اجازة تعمیرات 203

40- مطالبه و واخواهی 206

41- مطالبه وجه چک فاکتور 208

42- مطالبه وجه چک 211

43- شرب خمر و نگهداری و استعمال 214

44- اعتراض به توقیف اموال 221

45- سرقت 226

46- تخلیه 228

47- تنظیم سند 231

48- فسخ مبایعه نامه 237

49- اختلاف خانوادگی 242

50- مطالبه 249

عنوان صفحه

51- ابطال شناسنامه 251

52- تعدیل اجاره بها 254

53- تصادف جرمی 256


با


مقاله درمورد گزارشات کارآموزی وک


مشاهده متن کامل ...
مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی
درخواست حذف اطلاعات

مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۳۷ 
سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۶۲

نظریه‌های م ی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸

٭٭٭٭٭
۴۶۳
شماره پرونده ۹۸۳ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴
سؤال
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می­نماید و مدعی می­گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می­تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول­المکان می­باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می­گردد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۴۲۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹
 
نظریه م ی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به نظـر می‌رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.
۲ـ نظر به این که ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در رو مه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با فات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان ا امی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده ۵۱۹ خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.
  
http://www.rrk.ir/laws/showlaw.aspx?code=13009

 مشاهده متن کامل ...
تحقیق کامل درباره گزارشات کارآموزی وک 343 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق کامل درباره گزارشات کارآموزی وک 343 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 525

 

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین ف یا

شماره پروانه :10597

فهرست موضوعی

عنوان صفحه

سرقت 1

مطالبه(سفته) 14

تخلیه 19

خلع ید 26

نزاع 37

تخلیه 41

مطالبه اجرت المثل 45

استرداد اموال 50

تصادف جرمی منجر به فوت 53

10- مطالبه وجه چک 57

11- ا ام به تنظیم سند 59

12- تغییر نام 61

13- تصادف جرمی 65

14- مطالبه دیه 67

15- خلع ید 81

16- تخلیه 85

17- تصادف فوتی 93

18- فسخ قرار داد 100

19- ت یب و پیشروی در ملک 105

20- مطالبه ( فاکتور) 109

21- فروش مال غیر و کلاهبرداری 112

22- مطالبه 120

23- ا ام به تنظیم سند 124

24- فسخ قرار داد 130

عنوان صفحه

25- سرقت 135

26- مطالبة اجور معوقه 141

28- خلع ید 146

29- ایراد صدمه غیر عمد 150

30- مطالبه وجه چک 157

31- مطالبه خسارت اتومبیل 160

32- تقسیط دیه و اعار 165

33- قتل غیر عمد 169

34- مطالبه 178

35- مطالبه سفته 183

36- دیه 186

37- فحاشی تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی 191

38- مهروموم و تحریر ترکه 200

39- ا ام به اجازة تعمیرات 203

40- مطالبه و واخواهی 206

41- مطالبه وجه چک فاکتور 208

42- مطالبه وجه چک 211

43- شرب خمر و نگهداری و استعمال 214

44- اعتراض به توقیف اموال 221

45- سرقت 226

46- تخلیه 228

47- تنظیم سند 231

48- فسخ مبایعه نامه 237

49- اختلاف خانوادگی 242

50- مطالبه 249

عنوان صفحه

51- ابطال شناسنامه 251

52- تعدیل اجاره بها 254

53- تصادف جرمی 256


با


تحقیق کامل درباره گزارشات کارآموزی وک 343 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد گزارشات کارآموزی وک 343 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارشات کارآموزی وک 343 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 524

 

کانون وکلای دادگستری خوزستان ولرستان

گزارشات کارآموزی

تهیه و تنظیم :

شهین ف یا

شماره پروانه :10597

فهرست موضوعی

عنوان صفحه

سرقت 1

مطالبه(سفته) 14

تخلیه 19

خلع ید 26

نزاع 37

تخلیه 41

مطالبه اجرت المثل 45

استرداد اموال 50

تصادف جرمی منجر به فوت 53

10- مطالبه وجه چک 57

11- ا ام به تنظیم سند 59

12- تغییر نام 61

13- تصادف جرمی 65

14- مطالبه دیه 67

15- خلع ید 81

16- تخلیه 85

17- تصادف فوتی 93

18- فسخ قرار داد 100

19- ت یب و پیشروی در ملک 105

20- مطالبه ( فاکتور) 109

21- فروش مال غیر و کلاهبرداری 112

22- مطالبه 120

23- ا ام به تنظیم سند 124

24- فسخ قرار داد 130

عنوان صفحه

25- سرقت 135

26- مطالبة اجور معوقه 141

28- خلع ید 146

29- ایراد صدمه غیر عمد 150

30- مطالبه وجه چک 157

31- مطالبه خسارت اتومبیل 160

32- تقسیط دیه و اعار 165

33- قتل غیر عمد 169

34- مطالبه 178

35- مطالبه سفته 183

36- دیه 186

37- فحاشی تهدید و استفادة غیر مجاز از برق عمومی 191

38- مهروموم و تحریر ترکه 200

39- ا ام به اجازة تعمیرات 203

40- مطالبه و واخواهی 206

41- مطالبه وجه چک فاکتور 208

42- مطالبه وجه چک 211

43- شرب خمر و نگهداری و استعمال 214

44- اعتراض به توقیف اموال 221

45- سرقت 226

46- تخلیه 228

47- تنظیم سند 231

48- فسخ مبایعه نامه 237

49- اختلاف خانوادگی 242

50- مطالبه 249

عنوان صفحه

51- ابطال شناسنامه 251

52- تعدیل اجاره بها 254

53- تصادف جرمی 256

54- تنفیذ وصیت نامه 261


با


تحقیق و بررسی در مورد گزارشات کارآموزی وک 343 ص


مشاهده متن کامل ...
هاشمی: رسیدگی به پرونده فریدون مطالبه عمومی است
درخواست حذف اطلاعات
مردم تهران در مجلس نهم گفت: رسیدگی به پرونده حسین فریدون مطالبه عمومی است و ما از مسئولان تی می خواهیم در خط مقدم این مطالبه قرار داشته باشند.

مشاهده متن کامل ...
مطالبه مهریه 3.76 درصد در کرمان رشد داشته است
درخواست حذف اطلاعات
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مطالبه مهریه در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان کرمان 3.76 رشد داشته است.

مشاهده متن کامل ...
تصمیمات هیات ت برای خسارت دیدگان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
هیأت ان در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت ال والمسلمین رییس جمهوری، ‏تصمیماتی درباره جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده اتخاذ کرد.‏

مشاهده متن کامل ...
توهین ساده و توهین به کارمندان ت چه مجازاتی دارد؟
درخواست حذف اطلاعات
شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه ای در زندگی روزمره مان اتفاق می افتد.پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ گاه به اندازه شیوع و انجام آن نبوده است. چه اینکه اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار آن بود، غالب شکایات مطروح در دادگستری به پیگیری همین عنوان مجرمانه اختصاص می یافت

مشاهده متن کامل ...
جبران خسارت معنوی، مقاله جبران خسارت معنوی
درخواست حذف اطلاعات
خسارت معنوی از جمله مواردی میباشد که در حقوق ما کمتر به آن توجه شده است لکن امروزه قانوگذار درصدد برآمده تا نقش خسارت معنوی در قانون و در رویه قضایی پررنگ تر شود.

برای مقاله جبران خسارت معنوی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...منبع: http://mahdynaeeny. /

مشاهده متن کامل ...
خسارت 40 میلیاردی به سیستم برق کرمانشاه
درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم نژاد گفت:برآورد دقیقی از میزان خسارت صورت نگرفته اما در جلسه ستاد بحران توانیر میزان خسارت تا به امروز حدود ۴۰ میلیارد تومان ارزی شده است.

مشاهده متن کامل ...
بیمه خسارت کشاورزان آسیب دیده را پرداخت نکرد
درخواست حذف اطلاعات
یک کشاورز نمونه با اشاره به اینکه به رغم گذشت بیش از یک سال از بروز خسارت، در منطقه استان آذربایجان شرقی بیمه خسارت محصولات کشاورزان خسارت دیده را پرداخت نکرده است، گفت: ت سال گذشته پول گندمکاران این منطقه را قسطی داد.

مشاهده متن کامل ...
خسارت باغهای گلستان / خسارت ک .. اهای گلستان
درخواست حذف اطلاعات

خسارت محصول کشاورزی ک .. اکاران:مشاهده متن کامل ...

خسارت های ز له در عراق (ع )
درخواست حذف اطلاعات
ز له ۷.۳ ریشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق خسارت هایی را نیز در کشور عراق به همراه داشت. در گزارش زیر بخشی از خسارت های این ز له ویرانگر در خاک عراق را مشاهده می کنید.

مشاهده متن کامل ...
10 روستای اشنویه از سیل خسارت دیدند/جان باختن نفر دوم شایعه است
درخواست حذف اطلاعات
فرماندار اشنویه گفت:10 روستا بر اثر طغیان رودخانه 'گادر' و سیل خسارت دیدند که آماردقیق خسارت به زودی اعلام می شود.

مشاهده متن کامل ...
دستور ویژه درباره جبران خسارت حملات ان دریایی
درخواست حذف اطلاعات
مقرر شده مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال جهت جبران خسارت صاحبان لنج های خسارت دیده توسط ان دریایی اختصاص یابد.

مشاهده متن کامل ...
خسارت زمین لرزه در استان لرستان + ع
درخواست حذف اطلاعات
زمین لرزه به برخی مناطق شهری و روستایی در شهرستان رومشکان و کوهدشت خسارت وارد کرده و خوشبختانه خسارت انسانی نبوده است.

مشاهده متن کامل ...
عارف:جوانگرایی را از ت دوم مطالبه می کنیم
درخواست حذف اطلاعات
رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بر وم مطالبه جوانگرایی در ت دوم تأکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
رسم مطالبه این نیست آقای کیانیان!
درخواست حذف اطلاعات
رضا کیانیان روز گذشته گفت: در ۴۰ سال بعد از انقلاب هیچگونه خیری ندیده ایم و هر سال اوضاع کشورمان بدتر شده است؛ اما آیا این رسم مطالبه است؟

مشاهده متن کامل ...
جزئیات شکایت فدراسیون بسکتبال از باورمن
درخواست حذف اطلاعات
حقوقی فدراسیون بسکتبال در پرونده باورمن با اشاره به شکوائیه تنظیم شده گفت: مطالبه حقوق یک ماهه و خسارت های مالی مسئولیت های مدنی و حرفه ای از جمله موارد مورد اشاره است.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
اورژانس شرایط امدادرسانی در پلاسکو بسیار سخت است هنوز خبر موثقی از زیرآوار وجود ندارد جهت پرسش و سوالات در ضمینه نمادها وعلائم باستانی و عضویت درانجمن پژوهشی نماد ودفینه ایران تعصب سازمان سنجش نسبت به حذف کنکور cut the rope 2 v1 1 1 o 5946 377 o1 5946 0377 o 5946 0377 o 5946 0377 o 5946 0377 o خواب مرده بیادی رو با خودش ببره دفتر حقوقی بین المللی آذرباد آشنایی با خواص معجزه آسای به در طب سنتی بحران افشاگری دوستان سابق برای کانال افشاگر اختلافات داخلی چگونه رابطه آمدنیوز و سازمان جاسوسی ترکیه را افشا کرد توسعه کشت برنج با خشکه کاری شرق هرمزگان در مسیر تحول و توسعه نشست کارگروه فرهنگی شورا دومین اسکار اصغر فرهادی متن کامل پیامی که انوشه انصاری آن را خواند کنایه به تص پای جهانگیری به کربلا نرسید نقشه here نوکیا برای اندروید اهنگ گجه لر اوزون گجه لر ل سنگ شناسی معرفی سنگ ها و کانی ها معنی رباعی نشان سرفرازی از سید حسن حسینی نتایج جستجو برای عبارت دلم برات تنگ شده جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.