پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مطالبه خسارت پایه یک دادگستری
در شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
درخواست حذف اطلاعات
✅چکیده:
پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چنانچه خواهان در مدت معقولی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام ننماید، خودداری از مطالبه (اقامه دعوی) در این مدت حاکی از انصراف از مطالبه وجه در مدت مذکور است.و لذا برای این مدت خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نمی شود. ...مشاهده متن کامل ...
مطالبه طلب- پایه یک دادگستری 09121202931 22077541
درخواست حذف اطلاعات
ا سلام؛

سئوالات زیادی در خصوص وصول مطالبات از شرکتها یا اشخاص از بنده می شود که نکته مهمی در این مورد شایان یاد آوری است:

همانگونه که می دانیم کشور ما با مسئله تورم روبه رو است،معنی آن این است که هر ساله ارزش ریال در برابر سایر کالاها کاهش می یابد مطالبات مالی نیز از این قائده مستثنی نیست.

فرضا اگر شما از شخصی 20 میلیون تومان طلب مالی داشته باشید اگر چنانچه چند سال از عدم پرداخت مدیونتان سپری شده باشد ارزش اقتصادی آن منطقا کاهش می یابد این خسارت قابل جبران است که از آن به نام خسارت تاخیر تادیه نام برده میشود اما وصول این خسارت دارای شرایطی است مطابق قانون این خسارت از زمان درخواست شما بر مطالبه آغاز خواهد گردید.

بنابر این اگر طلبی از شخصی داشته باشید لازم است که آن را به صورت قانونی مطالبه کنید مطالبه نیز به هر طریقی امکانپذیر است که ساده ترین شکل آن ارسال اظهار نامه خواهد بود اقامه دعوا نیز مطالبه رسمی محسوب شده و خسارت تاخیر از آن زمان محاسبه و در صورت محکومیت و درخواست شما قابل وصول است.

البته در مورد چک اینگونه نیست بنابر این خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مندرج در آن محاسبه خواهد گردید.

میر آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir

دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33

22077541- 021 09121202931

با تشکراز حسن انتخاب شما-آذربادمشاهده متن کامل ...
پایه یک دادگستری وصول مطالبات آذرباد
درخواست حذف اطلاعات
با سلام؛

سئوالات زیادی در خصوص وصول مطالبات از شرکتها یا اشخاص از بنده می شود که نکته مهمی در این مورد شایان یاد آوری است:

همانگونه که می دانیم کشور ما با مسئله تورم روبه رو است،معنی آن این است که هر ساله ارزش ریال در برابر سایر کالاها کاهش می یابد مطالبات مالی نیز از این قائده مستثنی نیست.

فرضا اگر شما از شخصی 20 میلیون تومان طلب مالی داشته باشید اگر چنانچه چند سال از عدم پرداخت مدیونتان سپری شده باشد ارزش اقتصادی آن منطقا کاهش می یابد این خسارت قابل جبران است که از آن به نام خسارت تاخیر تادیه نام برده میشود اما وصول این خسارت دارای شرایطی است مطابق قانون این خسارت از زمان درخواست شما بر مطالبه آغاز خواهد گردید.

بنابر این اگر طلبی از شخصی داشته باشید لازم است که آن را به صورت قانونی مطالبه کنید مطالبه نیز به هر طریقی امکانپذیر است که ساده ترین شکل آن ارسال اظهار نامه خواهد بود اقامه دعوا نیز مطالبه رسمی محسوب شده و خسارت تاخیر از آن زمان محاسبه و در صورت محکومیت و درخواست شما قابل وصول است.

البته در مورد چک اینگونه نیست بنابر این خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مندرج در آن محاسبه خواهد گردید.

آذرباد دعاوی تجاری و حقوقیمشاهده متن کامل ...
وصول مطالبات پایه یک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات

با سلام؛

سئوالات زیادی در خصوص وصول مطالبات از شرکتها یا اشخاص از بنده می شود که نکته مهمی در این مورد شایان یاد آوری است:

همانگونه که می دانیم کشور ما با مسئله تورم روبه رو است،معنی آن این است که هر ساله ارزش ریال در برابر سایر کالاها کاهش می یابد مطالبات مالی نیز از این قائده مستثنی نیست.

فرضا اگر شما از شخصی 20 میلیون تومان طلب مالی داشته باشید اگر چنانچه چند سال از عدم پرداخت مدیونتان سپری شده باشد ارزش اقتصادی آن منطقا کاهش می یابد این خسارت قابل جبران است که از آن به نام خسارت تاخیر تادیه نام برده میشود اما وصول این خسارت دارای شرایطی است مطابق قانون این خسارت از زمان درخواست شما بر مطالبه آغاز خواهد گردید.

بنابر این اگر طلبی از شخصی داشته باشید لازم است که آن را به صورت قانونی مطالبه کنید مطالبه نیز به هر طریقی امکانپذیر است که ساده ترین شکل آن ارسال اظهار نامه خواهد بود اقامه دعوا نیز مطالبه رسمی محسوب شده و خسارت تاخیر از آن زمان محاسبه و در صورت محکومیت و درخواست شما قابل وصول است.

البته در مورد چک اینگونه نیست بنابر این خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مندرج در آن محاسبه خواهد گردید.

آذرباد دعاوی تجاری و حقوقیمشاهده متن کامل ...
خسارات تاخیر تادیه آذرباد پایه یک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات

با سلام؛

توضیحاتی در خصوص خسارات تاخیر تادیه اینکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی :

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه ومورد حکم قرار خواهد داد مگز اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

بنابر این چناچه فرضا شما بابت فروش خودرو ثمن معامله را در یافت نداشته ید از زمان مطالبه شما تا هنگامی که یدار پول را بدهد چون ارزش واقعی پول کاهش میابد لذا دادگاه با توجه به شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی به این خسارت رای خواهد داد.

نکته قابل توجه اینکه در برخی از پرونده هایی که شخصا طلبکار بوده ام گاها متوجه شده ام مطالبه وی از طریق ارائه دادخواست بعضا در مبالغ سنگین مست م پرداخت هزینه دادرسی زیاد بوده است بنابر این مطالبه را از طریق اظهارنامه انجام داده ام تا مبنای خسارت شروع شود و از این طریق حق موکل محفوظ داشته شده است.هزینه ارسال اظهار نامه نیز بسیار ناچیز است اما مطالبه رسمی محسوب می شود و برای دادگاهها لازم العنایه است.

نکته دیگر اینکه تاریخ مطالبه در دعوی چک همان تاریخ سررسید چک است بنابر این چنانچه چکی که دریافت داشته اید برگشت خورده است و پس از چند سال اقدام قانونی برای مطالبه وجه داشته اید و تقاضای خسارت تاخیر تادیه نیز نموده اید دادگاه مبنای شروع خسارت را علی رغم عدم مطالبه شما به موجب اظهار نامه یا دادخواست،از تاریخ سررسید حساب می کند.

با سپاس آذرباد پایه یک دادگستریمشاهده متن کامل ...
پایه یک دادگستری شهرک غرب سعادت آباد
درخواست حذف اطلاعات

با سلام؛

سئوالات زیادی در خصوص وصول مطالبات از شرکتها یا اشخاص از بنده می شود که نکته مهمی در این مورد شایان یاد آوری است:

همانگونه که می دانیم کشور ما با مسئله تورم روبه رو است،معنی آن این است که هر ساله ارزش ریال در برابر سایر کالاها کاهش می یابد مطالبات مالی نیز از این قائده مستثنی نیست.

فرضا اگر شما از شخصی 20 میلیون تومان طلب مالی داشته باشید اگر چنانچه چند سال از عدم پرداخت مدیونتان سپری شده باشد ارزش اقتصادی آن منطقا کاهش می یابد این خسارت قابل جبران است که از آن به نام خسارت تاخیر تادیه نام برده میشود اما وصول این خسارت دارای شرایطی است مطابق قانون این خسارت از زمان درخواست شما بر مطالبه آغاز خواهد گردید.

بنابر این اگر طلبی از شخصی داشته باشید لازم است که آن را به صورت قانونی مطالبه کنید مطالبه نیز به هر طریقی امکانپذیر است که ساده ترین شکل آن ارسال اظهار نامه خواهد بود اقامه دعوا نیز مطالبه رسمی محسوب شده و خسارت تاخیر از آن زمان محاسبه و در صورت محکومیت و درخواست شما قابل وصول است.

البته در مورد چک اینگونه نیست بنابر این خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مندرج در آن محاسبه خواهد گردید.

آذرباد دعاوی تجاری و حقوقیمشاهده متن کامل ...
مطالبه وجه چک پایه یک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات

اخیرا سئوالات زیادی در خصوص خسارت احتمالی برای قرار توقی امول در مورد چک شده است

که ضرورت ذکر این مطلب را بیش از پیش پررنگ تر می نماید

هم وطنان محترم قانونگذار برای چک ارزش زیادی قائل گردیده است که یکی از این امتیازات توقیف اموال صادر کننده بدون پرداخت خسارت احتمالی به دادگاه است به طور کلی چنانچه سند مستند دعوای شما در زمره اسناد عادی باشد برای امکان توقیف پیش از طرح دعوا می بایست وجه نقد به عنوان خسارت احتمالی در حساب س دادگستری بپردازید اما چنانچه سند مطالبه وجه شما چک باشد از این امر معاف هستید

نکته مهم اینکه معافیت دارنده چک متقاضی توقیف اموال از پرداخت خسارت احتمالی منوط به این است که چک ظرف مهلت 15 روز از تاریخ سررسید برگشت شده باشد.

بنابر این چنانچه به صادر کننده مهلت می دهید به خاطر داشته باشید چنانچه ظرف این مهلت چک را برگشت نزنید چک شما این امتیاز را از دست خواهد داد.

با سپاس آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللیمشاهده متن کامل ...
مطالبه خسارت - پایه یک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات
با سلام مدتی قبل عده ای برای بهره برداری از یک معدن به روستای ما آمدند و اقدام به گذاشتن دینامیت د که به خاطر موج انفجار ساختمان من خسارت دید و دیوار خانه ترک برداشت. ممنون میشم در مورد گرفتن نحوه خسارت راهنمائی کنید. البته شنیدم باید اول تو شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل کنم بعد شکایت.آیا درسته؟ خیلی ممنون

با سلام؛

هم وطن محترم قطعا به شما خسارت تعلق خواهد گرفت چرا که ین معدن بدوا برای بهره برداری می بایست پیش بینی های لازم را انجام داده و سپس بر اساس موازین ی و علمی اقدام می نمودند

با بت تامین دلیل هم عرض می شود شما هم می توانید موضوع را تامین دلیل کنید و بر اساس نظر کارشناس اقدام نمایید و هم میتوانید طرح دعوا نموده و در دادخواست برای بر آورد خسارات تقاضای ارجاع امر به کارشناس دهید

باسپاس و تجدید احترام- آذرباد دعاوی تجاری و حقوقی

www.lawoffices.ir دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33

22077541- 021 09121202931مشاهده متن کامل ...
قرار توقیف اموال - توقیف اموال برای چک بلا محل - چک برگشتی - معافیت دارنده چک مت
درخواست حذف اطلاعات
اخیرا سئوالات زیادی در خصوص خسارت احتمالی برای قرار توقیف اموال در مورد چک شده است

که ضرورت ذکر این مطلب را بیش از پیش پررنگ تر می نماید

هم وطنان محترم قانونگذار برای چک ارزش زیادی قائل گردیده است که یکی از این امتیازات توقیف اموال صادر کننده بدون پرداخت خسارت احتمالی به دادگاه است به طور کلی چنانچه سند مستند دعوای شما در زمره اسناد عادی باشد برای امکان توقیف پیش از طرح دعوا می بایست وجه نقد به عنوان خسارت احتمالی در حساب س دادگستری بپردازید اما چنانچه سند مطالبه وجه شما چک باشد از این امر معاف هستید

نکته مهم اینکه معافیت دارنده چک متقاضی توقیف اموال از پرداخت خسارت احتمالی منوط به این است که چک ظرف مهلت 15 روز از تاریخ سررسید برگشت شده باشد.

بنابر این چنانچه به صادر کننده مهلت می دهید به خاطر داشته باشید چنانچه ظرف این مهلت چک را برگشت نزنید چک شما این امتیاز را از دست خواهد داد.

با سپاس آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir

دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33

22077541 09121202931مشاهده متن کامل ...
خسارت در چک از چه زمانی آغاز می گردد- پایه یک دادگستری آذرباد
درخواست حذف اطلاعات

دوست عزیزی از شهرستان یاسوج سوالی با مضمون ذیل پرسیده اند:

جناب اذرباد با سلام و خسته نباشید...چکی مربوط به سال 82 میباشد ....

بدلایلی در سال 89 برگه شده و در سال 91دادخواست مطالبه وجه بانضمام کلیه

خسارات وارده من جمله خسارت تاخیر تادیه ارائه شده....سوال این است که محکمه خسارت تاخیر تادیه را میبایست از کدام زمان محاسبه کند یا در رای منظور

نماید؟...از زمان صدور چک یا برگشت خوردن چک یا از زمان تقدیم دادخواست؟؟

ضمن عرض سلام و تشکر جواب شما به شرح زیر است:

کوتاه عرض می گردد که مبدا معیار محاسبه خسارت

تاریخ مندرج در چک می باشد.

دوست گرامی بر اساس ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام الحاقی به ماده 2قانون صدور چک،مبدا خسارت، تاریخ چک یعنی همان تاریخی که در ناحیه بالای چک درج شده است مبنای محاسبه است.مشاهده متن کامل ...
پرداخت غرامت های باغ های خسارت دیده شهرستان
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع باغداران محترم شهرستان می رساند.عملیات بازدید میدانی خسارت باغ های شهرستان به اتمام رسیده و واریز خسارت کشاورزان آغاز شده و خسارت باغداران روستاهای قشلاق شاهوردی،طویله شامی و نقدوز میتوانندبا مراجعه به بانک کشاورزی خسارت خود را دریافت نمایند.

مشاهده متن کامل ...
خسارت معنوی در حقوق ایران
درخواست حذف اطلاعات
خسارت معنوی در حقوق ایران اشاره: در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد. یکی از موارد بحث بر انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ابهام های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

مشاهده متن کامل ...
ذینفع ، یدار ، بیمه گذار : خسارت به کدام پرداخت می شود ؟
درخواست حذف اطلاعات

تاجر آگاه (5) :

ذینفع ، یدار ، بیمه گذار : خسارت به کدام پرداخت می شود ؟

مطابق تعریف های ذیل :

تاجر آگاه می داند که در صورت وقوع خسارت آن شخص حقیقی یا حقوقی که بطور مستقیم دچار زیان خواهد شد ، نسبت به میزان نفع خود از مورد بیمه حق مطالبه خسارت را دارد .

چنانچه یدار بیمه نامه می باشید اما آن را به نفع شخص دیگر یداری می نمایید ، حتما موضوع را بیمه گر خود اطلاع دهید .

تعاریف اصطلاحات بیمه باربری :

" بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی که در خواست صدور بیمه نامه را دارد . در بیمه های باربری بیمه گذار صاحبان شرکت های بازرگانی یا بازرگانان و تجار ، صادر کنند گان و وارد کنندگان می باشند . "

" ذینفع : ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی است که در صورت وقوع خسارت بطور مستقیم دچار زیان خواهد لذا
در صورت وقوع خسارت به نسبت میزان نفع خود از مورد بیمه که در بیمه های باربری کالا ، حفق مطالبه خسارت را دارد در بیمه های باربری بانک های گشایش کننده اعتبار که تسهیلات جهت گشایش اعتبار در اختیار بیمه گذار قرار می دهند ذینفع محسوب می گردند و نام آنها معمولا پس از نام بیمه گذار در بیمه نامه درج می گردد. "مشاهده متن کامل ...
مطالبه 4- جناب بهمنیار!
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

مطالبه به عنوان ویژه نامه نشریه اخلاصی ها با نگاه امر به معروف و نهی از منکر و در راستای مطالبه گری در فضای علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بصورت درون ی انتشار پیدا میکند.جهت دسترسی همه دانشجویان فایل آن نیز در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت "مطالبه - جناب بهمنیار!" اینجا کلیک کنید.

یا علی مدد

نشریه مطالبه، جناب بهمنیار!مشاهده متن کامل ...
فرمول ضریب خسارت:
درخواست حذف اطلاعات
ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است که بر اساس درصد محاسبه می شودودر محاسبه مذکور مبالغ کارمزد نمایندگان وکارگزاران شبکه فروش ,هزینه های اداری ,تشکیلاتی وپرسنلی منظور نمی شودواز تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده به دست می آید.بنابراین خسارت واقع شده خسارت پرداختی به علاوه مابه فاوت خسارت های معوق در انتها وابتدای دوره مالی است وحق بیمه عاید شده مساوی با حق بیمه تولیدی سال مذکور منهای عوارض قانونی از قبیل سهم پرداختی از حق بیمه اجباری شخص ثالث به نیروی انتظامی ,وزارت بهداشت وصندوق تامین خسارت های بدنی به علاوه مابه فاوت ذخایر حق بیمه در ابتدا وانتهای سال مالی است.

مشاهده متن کامل ...
پاسخ به سوال 3
درخواست حذف اطلاعات
با سلام و عرض ادب در صفحه 17 کتابتان به شرایط اسنادی مطالبه اشاره کردید.سوالی که طرح می شود این است اگر صرفا مطالبه داخل در مدت اعتبار ضمانت نامه باشد اما تکمیل ان از طریق ارائه مدارک مزبور بعد از انقضا صورت گیرد،چنین مطالبه ای معتبر است یا خیر؟

پاسخ: برای پاسخ به این سوال نخست بخشی از بند الف ماده 20 مقررات urdg در خصوص مهلب بررسی مطالبه ضمانتنامه ذکر می گردد: "اگر هنگام ارائه مدارک اشاره شود که بعدا تکمیل خواهد شد، ضامن آن را تا زمان کامل شدن، بررسی نخواهد کرد" این بند به این معناست که مطالبه ناقص به منزله مطالبه غیرمنطبق بوده و قابل بررسی نمی باشد. لذا چنانچه ذینفع تا قبل از انقضای سررسید ضمانتنامه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند ضمانتنامه در سررسید باطل و از درجه اعتبار ساقط شده و هیچ حقی برای مطالبه آتی یا تکمیل مدارک نخواهد داشت.

ارادتمند

سعید تراشیونمشاهده متن کامل ...
پاسخ به سوال 3
درخواست حذف اطلاعات
با سلام و عرض ادب در صفحه 17 کتابتان به شرایط اسنادی مطالبه اشاره کردید.سوالی که طرح می شود این است اگر صرفا مطالبه داخل در مدت اعتبار ضمانت نامه باشد اما تکمیل ان از طریق ارائه مدارک مزبور بعد از انقضا صورت گیرد،چنین مطالبه ای معتبر است یا خیر؟

پاسخ: برای پاسخ به این سوال نخست بخشی از بند الف ماده 20 مقررات urdg در خصوص مهلب بررسی مطالبه ضمانتنامه ذکر می گردد: "اگر هنگام ارائه مدارک اشاره شود که بعدا تکمیل خواهد شد، ضامن آن را تا زمان کامل شدن، بررسی نخواهد کرد" این بند به این معناست که مطالبه ناقص به منزله مطالبه غیرمنطبق بوده و قابل بررسی نمی باشد. لذا چنانچه ذینفع تا قبل از انقضای سررسید ضمانتنامه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند ضمانتنامه در سررسید باطل و از درجه اعتبار ساقط شده و هیچ حقی برای مطالبه آتی یا تکمیل مدارک نخواهد داشت.

ارادتمند

سعید تراشیونمشاهده متن کامل ...
نمونه یک اظهار نامه
درخواست حذف اطلاعات

اظهار نامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

مشخصات کامل دارنده چک

مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

مشخصات کامل صادر کننده چک

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم فقره جک شماره (یا شماره ها ) مورخ بانک شعبه به مبلغ از حساب جاری صادر
نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت بسته شدن حساب چک برگشت شده است .

با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می شود بدون حضور به مراجع قضایی وجه اصل چک را پرداخت نمایید ، در صورت عدم پرداخت از طریق محاکم دادگستری اقدام و پیگیری خواهم کرد .

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

خلاصه جوابمشاهده متن کامل ...
استرداد وجه
درخواست حذف اطلاعات
هم وطن محترمی سئوال با این مضمون داشته اند:

سلام، من مدت هشت سال با وعده ازدواج با پسر مورد علاقه ام صبر و در این مدت برای رفع مشکلات مالی ایشان پول واریز می ، و قرار شد در شهریور ۹۳پولها را که مبالغ زیادی است پس بدهد ولی مدام وعده میدهد ، و اکنون که به اسفند ماه رسیدیم هیچ پولی را پس نداده و من پرینت بانکی واریزیهایم را از بانک گرفته ام ، و اینکه شخصی از آشنایان ایشان گفته ، این فرد اصلا مجرد نیست و حتی اسمش را نیز به تودروغ گفته ، آیا راهی برای رسیدن به پولم دارم؟ ضمن اینکه او میگفت حساب بانکی ام مسدود است و شماره حس که میدهم مربوط به مادر و یا در مواردی پسر عمویش بوده یعنی من این پولها را به حساب مادر و یا اقوام ایشان و یا فردی که فکر میکنم خودش است واریز کرده ام و رسید آنها موجود است

با عرض سلام جواب شما به شرح زیر است:

-شما می توانید دادخواست حقوقی با خواسته استرداد وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وی در

دادگاه ثبت کنید از لحاظ قانون چونکه شما اساسا دینی نسبت به ایشان نداشته اید قادر خواهید بود مبالغ خود را به

همراه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا هنگام وصول وجه از وی مطالبه نمایید

با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما به این وبلاگ

آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

22077541 09121202931

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33مشاهده متن کامل ...
عناوین دعاوی مالی
درخواست حذف اطلاعات
مطالبه وجه چک و سفته
ا ام به تحویل ملک معوض ا ام خوانده به تهیه مسکن جداگانه تقسیم مال
تقسیم مال تنفیذ وصیت نامه مطالبه خسارت
مطالبه دیه استرداد ثمن معامله پرداخت حق الوکاله
ابطال چک استرداد لاشه چک مطالبه اجرت المثل اموال
مطالبه اجور معوقه مطالبه حق الوکاله به درخواست مطالبه ما به فاوت اجاره بها
مطالبه ارز خارجی

توجه : برای طرح دعاوی مالی که مبلغ آن زیر پنج میلیون تومان می باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه فرمائید.مشاهده متن کامل ...
مهریه پایه یک دادگستری
درخواست حذف اطلاعات
آیا میشودحقوق مرد را با سندنکاحیه در بورنده مطالبه مهریه توقیف کرد؟؟؟منظورم تامین خواسته هست؟؟یعنی خواسته در دادخواست مطالبه مهریه بهمراه تامین خواسته باشه ودراین زمینه با تسلیم فیش حقوقی به دادگاه میتوان حقوقشو توقیف کرد

سلام

هم وطن محترم بله نه تنهااین امکان وجود دارد بلکه توصیه ما به همه انی که به دفتر بنده نیز تشریف می آورند همین است لذا می توان توقیف حقوق زوج را در همان دادخواست و یا اگر دادخواست را داده اید به موجب درخواست جدید و جالب تر اینکه قبل از طرح دعوی و تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست توقیف نمود.

اما ذکر این نکته نیز شایان یادآوری است که چنانچه زوج دارای عائله باشد ۱/۴ و در صورتی که فاقد عائله باشد ۱/۳ حقوق وی قابل توقیف است.

با تشکر از حسن انتخاب شما-آمیرآذرباد دادگستریمشاهده متن کامل ...
- چک - امور چک - مطالبه وجه - برای مطالبه وجه - - چک
درخواست حذف اطلاعات

با سلام سوالی از حضورتان داشتم "از شخصی بابت فروش اجناس کارخانه چکی به مبلغ هشتاد میلیون تومان گرفته ام.پس از اینکه از امروز و فردا ش متوجه شدم که او با پول من مشغول به کار است و پول من را نمی دهد از وی شکایت .آیا دادسرا پول مرا از وی می گیرد یا خیر مرا راهنمایی کنید".

با احترام جواب ایشان به شرح زیر است:

دوست گرامی،صدور چک بلا محل علاوه بر اینکه صادر کننده را م م به پرداخت وجه می کند،به عنوان یک جرم تلقی می گردد،اما مرجع صدور حکم به پرداخت وجه دادسرا نیست،دادسرا صرفا اقدام به تحقیقات مقدماتی کرده و پس ازکامل شدن پرونده و احراز تحقق جرم صدور چک بلا محل، پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه می فرستد.هم وطن محترم،بنابر این شما می بایست تا زمان ارسال پرونده به دادگاه کیفری منتظر بمانید و دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را در همان دادگاهی که به جرم صدور چک بلا محل رسیدگی می کند تقدیم کنید،البته شکایت در دادسرا مانع از این نیست که شما مطالبه چک را به طور مستقل و از دادگاه حقوقی پیگیری نمایید.از این رو افراد برای اعمال فشار و آگاهی دادن به بد ار از مجازات حبس بدوا چک را از دادسرا پیگیری می نمایند تا هم از ابتدا پول زیادی بابت هزینه دادرسی ندهند و هم اینکه با گرفتن برگ جلب صادر کننده فشارهای روانی را بر وی دو چندان کنند.

آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir

دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33

22077541- 021 09121202931مشاهده متن کامل ...
بیمه آسیا، خسارت 34 میلیارد ریالی شرکت قاسم ایران را پرداخت.
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، چک خسارت 34 میلیارد ریالی شرکت قاسم ایران با حضور ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا به سیدمحمد مدرس نیا، مدیرعامل شرکت قاسم ایران تحویل شد.
کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به اینکه پرداخت خسارت بحق در سریع ترین زمان ممکن، جزء وظایف و برنامه های اصلی بیمه آسیاست، گفت: افتخار بیمه آسیا، خدمت به بیمه گذاران خوشنامی چون شرکت قاسم ایران است که سهامداران آن آزادگان سرافراز هستند.
سیدمحمد مدرس نیا ،مدیرعامل شرکت قاسم ایران با تأکید بر رضایت مندی این شرکت از همکاری طولانی مدت با بیمه آسیا، اظهار داشت: این شرکت با 26 شعبه در سراسر کشور در حوزه توزیع دارو یکی از شرکت های برتر پخش کشور می باشد که شرکت مینو یکی از زیرمجموعه های آن است.
مدیرعامل شرکت قاسم ایران با اشاره به فعالیت بیست ساله این شرکت بیان داشت: سهام شرکت قاسم ایران متعلق به 42 هزار آزاده کشور است.
بنابراین گزارش، با وقوع آتش سوزی در یکی از انبارهای شرکت قاسم ایران کارشناسان اداره خسارت آتش سوزی بیمه آسیا به همراه کارشناسان رسمی دادگستری به محل اعزام شدند و تحقیقات خود را برای ارزی علت و میزان خسارت آغاز د.
این گزارش می افزاید: با توجه به میزان بالای خسارت و تنوع موجودی انبار، در نهایت پس از بررسی های انجام شده توسط کارشناسان شرکت بیمه آسیا و کارشناسان رسمی دادگستری و حسابرسی اسناد و مدارک مالی بیمه گذار طی مدت پنج ماه ،میزان خسارت 34 میلیارد ریال برآورد و به بیمه گذار پرداخت شدمشاهده متن کامل ...
اجرای چک- پایه یک دادگستری 09121202931
درخواست حذف اطلاعات

در جواب به سوال این هم وطن عزیز که فرموده اند:

سلام
من وپسرعمویم 8 میلیون تومان به فردی به قرض دادیم وبرای ضمانت چک وسفته البته به نام پسرعمویم گرفتم اما پسر عمویم دو سال است که فوت کرده وطرف پول ما را نمی دهد ما چگونه باید شکایت کنیم ؟ ایا من میتوانم خودم چکها را به اجرا بگذارم ؟خواهشا من را راهنمایی کنید
باتشکر

جواب ایشان به شرح زیر است:

دوست عزیز فوت پسر عموی مرحومتان تاثیری در مطالبه حقتان ندارد،شما میتوانید با طرح دعوی مطالبه وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی علیه صادر کننده چک به پولتان برسید اما با توجه به اینکه چکها به نام پسر عمویتان است ورثه ایشان می بایست این دعوی را به طرفیت صادر کننده مطرح نمایند

اگر در رابطه با ورثه پسر عموی مرحومتان به مشکل برخوردید(ان شا الله که اینگونه نباشد) دائر بر اینکه حق شما را به رسمیت نمی شناسند دوباره با این وبلاگ در ارتباط بوده و جواب خود را دریافت دارید.

آذرباد دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

www.lawoffices.ir

www.attorneyazarbad.

دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

فلکه دوم صادقیه-بلوار آیت الله کاشانی-پلاک 77 واحد8

44131512- 021 09121202931مشاهده متن کامل ...
پایه یک دادگستری آذرباد- چک
درخواست حذف اطلاعات
هم وطن محترمی سوالی با مضمون ذیل پرسیده اند که جواب ایشان در ادامه عرض میگردد:

با سلام

ممنون از ایجاد سایت و پاسخ به سولات حقوقی هموطنان.
من پولی را بابت کاری به فردی سپردم و از وی چک بدون تاریخ در وجه خودم گرفتم. متاسفانه ایشان در پرداخت بدهی خود که حدود 2 سال از آن می گذرد تعلل می کند و می گوید ندارد. متاسفانه اخیرا متوجه شدم که دارد اما تمایلی به پرداخت ندارد.
روشی که بتوان چک را برگشت بزنم و ایشان را تحت فشار بگذارم چیست؟
شنیدم چک بدون تاریخ جنبه حقوقی دارد، آیا این چک می تواند جنبه کیفری نیز پیدا کند؟
آیا فرقی می کند که خودم چک را برگشت بزنم یا به فرد مطمئن دیگری بدهم تا برگشت بزند؟
آیا می توانم درخواست توقیف اموال بدهم؟
آیا می توانم درخواست ممنوع ال وجی وی را بدهم؟

هم وطن محترم روش تحت فشار گذاشتن جز با اقامه دعوی با خواسته مطالبه امکانپذیر نیست

بنا بر این

۱.ابتدا به دادگاه محل برگشت خوردن چک مراجعه و دادخواست مطالبه وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تنظیم و به دادگاه تقدیم دارید

۲.چنین چکی جنبه کیفری خود را از دست داده و به ناچار تنها باید دادخواست به شرح فوق دهید

۳.اگر چک توسط شخص دیگری برگشت بخورد وی دارنده قانونی محسوب می شود بنابر این احتیاط کنید .

۴.بنابر مواد ۱۰۸به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی قادر خواهید بود حتی قبل از اقامه دعوی نیز اموال وی را توقیف نمایید.

۵.اگر جک را از طریق مراجع ثبتی اجرا گذارید بعد از ۳هفته قادر به ممنوع ال وجی وی هستید اما آگاه باشید مرجع ثبتی برگ جلب صادر نمینماید.وچنانچه حکم دادگاه صادر شد می توانید درخواست ممنوع ال وجی بدهید

۶.برای اطلاع بیشتر با بنده تماس بگیرید

دفتر حقوقی بین المللی آذرباد پایه یک دادگستری

سعادت آباد-میدان کاج-اول خیابان سرو غربی-پلاک7-واحد33

22077541- 021 09121202931مشاهده متن کامل ...
چاپ شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث
درخواست حذف اطلاعات

انتشارات پوشش­گستر قصد دارد کتاب "شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث" را به زودی منتشر کند. بیمه گذار بیمه نامه شخص ثالث به درستی انتظار دارد که شرکت بیمه در مدت معقول ،خسارت مالی وارد شده را بررسی و ارزی کند و به سرعت،خسارت شخص زیان دیده را بپردازد.این کتاب به‏عنوان جلد دوم از "مجموعه شیوه‏نامه پرداخت خسارت در بیمه اتومبیل"، با هدف تأمین این انتظارات نوشته شده است. به همبن دلیل،نویسندگان آن، گذشته از تشریح وظایف کارشناسان شرکت بیمه‏ در فرایند بررسى و پرداخت خسارت مالی شخص ثالث، کوشیده‏اند تا طرف‏هاى مرتبط با این خسارت را از حقوق و وظایف خود در این فرایند آگاه کنند.

کتاب "شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث"را که در قطع پ ویی و47 صفحه منتشر خواهد شد خداکرم اخوان کارشناس بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران وسه نفر دیگر از فعالان صنعت بیمه نگاشته اند. از مجموعه شیوه نامه پرداخت خسارت در بیمه اتومبیل، دو جلد دیگر یعنی "شیوه نامه پرداخت خسارت در بیمه حوادث راننده" و "شیوه نامه پرداخت خسارت اتومبیل در بیمه بدنه" نیز منتشر خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
چاپ شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث
درخواست حذف اطلاعات

انتشارات پوشش­گستر قصد دارد کتاب "شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث" را به زودی منتشر کند. بیمه گذار بیمه نامه شخص ثالث به درستی انتظار دارد که شرکت بیمه در مدت معقول ،خسارت مالی وارد شده را بررسی و ارزی کند و به سرعت،خسارت شخص زیان دیده را بپردازد.این کتاب به‏عنوان جلد دوم از "مجموعه شیوه‏نامه پرداخت خسارت در بیمه اتومبیل"، با هدف تأمین این انتظارات نوشته شده است. به همبن دلیل،نویسندگان آن، گذشته از تشریح وظایف کارشناسان شرکت بیمه‏ در فرایند بررسى و پرداخت خسارت مالی شخص ثالث، کوشیده‏اند تا طرف‏هاى مرتبط با این خسارت را از حقوق و وظایف خود در این فرایند آگاه کنند.

کتاب "شیوه نامه پرداخت خسارت مالی شخص ثالث"را که در قطع پ ویی و47 صفحه منتشر خواهد شد خداکرم اخوان کارشناس بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران وسه نفر دیگر از فعالان صنعت بیمه نگاشته اند. از مجموعه شیوه نامه پرداخت خسارت در بیمه اتومبیل، دو جلد دیگر یعنی "شیوه نامه پرداخت خسارت در بیمه حوادث راننده" و "شیوه نامه پرداخت خسارت اتومبیل در بیمه بدنه" نیز منتشر خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
انتشار چگونه ارزیاب خسارت بیمه ای شویم
درخواست حذف اطلاعات

چگونه ارزیاب خسارت بیمه ای شویم؟ منتشرشد.این کتاب را که در 153 صفحه و قطع رقعی چاپ شده است ابراهیم ایران نژاد، ارزیاب خسارت بیمه تالیف کرده است.برای تهیه این کتاب که به قیمت 150000 ریال به بازار عرضه شده است به شرکت ارزی خسارت بیمه ای ایرانیان پوشش، به نشانی تهران،خ ولی عصر،ابتدای خ یوسف آباد،خ هفتم،پلاک 14 مراجعه کنید یا با شماره 09121141364 تماس بگیرید.مشاهده متن کامل ...
مطالبه خسارت بدنی وارده ناشی ازحادثه کار
درخواست حذف اطلاعات

مطالبه خسارت بدنی وارده ناشی ازحادثه کار

رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای ح.... بطرفیت شرکت پ.... بخواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال خسارت بدنی وارده ناشی ازحادثه کار باملاحظه محتویات پرونده ازنظراینکه خواهان بنابراستدلال ذیل میبا یستی سازمان تامین اجتماعی را دعوت به دادرسی نمود علی ایحال عدم دعوت وی بدادرسی موجب این نگردید که دادگاه به موضوع رسیدگی فلذا باملاحظه پرونده ومدارک ومستندات ابرازی خواهان وپرونده متشکله در سازمان تامین اجتماعی که مویداینست کارگرنسبت به حوادث ناشی از کاربیمه بوده وکارفرمانیزحق بیمه کارگرراپرداخت نموده ونظرباینکه به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی فرض تقصیر تحقق برای مسئولیت کارفرما در برابر اعمال کارگران خویش که درحین انجام کاربه مناسبت آن واردمی شودپیش بینی گردیده ومسئولیت مذکوربالحاظ ماده 36قانون تامین اجتماعی صرفا" در حد پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده توسط کارفرما میباشدونظرباینکه به موجب حکم شماره 11600159 مورخه 10/12/1371 مضبوط د رونده فنی پرسنلی تامین اجتماعی وخواهان وبراساس سند پرداخت شماره .... بمبلغ .... ریال ازبابت غرامت 25% نقص عضوبه خواهان پرداخت گردیده وتعهدات سازمان تامین اجتماعی که در راستای تحقق مسئولیت شرکت خوانده و بمنظور تضمین حقوق خسارت دیده بوده بنحو موصوف اجراشده و غرامت وضرروزیان ناشی ازکارکه بعهده سازمان تامین اجتماعی بوده پرداخت گردیده فلذا خواهان استحقاق بیش ازآنچه که درمقررات موضوعه آمده نداشته ومبلغ استحقاقی رانیز دریافت نموده دعوی مطروحه وی برعلیه خوانده محکوم به بیحقی تلقی میگردد رای صادره حضوری بوده وظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظراستان خواهدبود. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران .مشاهده متن کامل ...
آیا در صورت فوت شوهر می توان اجرت المثل را مطالبه کرد؟
درخواست حذف اطلاعات

مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آ ماده واحده ( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد ، قابل وصول است . بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد .


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.