پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 مغز سیاه سفید
این روزهایم:)
درخواست حذف اطلاعات
همان امتحانِ مس ه که بودددد و تو اصلا در جریانش نبودی به مس ه ترین ح ممکن برگزار شد :(( برگه ات را سیاه کردی فقط نوشتی و مطمئنی که هیچ کدام درست نخواهد بود :دی اصلا به جهنم با این درس هایشان :( خلاصه خوشحال و خندان از گند زدن امتحان به فردا فکر می کنی که باید ع ببری سر کلاس. یک مقوای سفید و یک مقوای سیاه می ی برای بکگراند و یک دسته گل بزرگ برای ع های طبیعت بی جان و تبلیغات :) بافلاکت سوار تا ی میشوی :/ یک خانم آقا کنارت نشسته اند و محو دسته گل دستانت :) هنوز هم نمی دانی چرا اگر گل در دستانت باشند مردم به طرز عجیبی نگاهت می کنند :/ یا محو زیبایی می شوند و لذت می برند یا به نظرشان خیلی بیکاری که پول گل داده ای :دیمنبع: http://othername. /

مشاهده متن کامل ...
خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگور
درخواست حذف اطلاعات
خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگور

ا

تعبیر خواب - انگور
حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند. محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر ...
انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر ی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آ بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.حضرت جعفر صادق فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

امنبع: http://namazastara. /

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید
درخواست حذف اطلاعات

دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

جدیدترین طراحی های دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید اگرچه امروزه در دکوراسیون اتاق پذیرایی از رنگ های شاد و گرم استفاده می شود, با این حال استفاده از دو رنگ متضاد سیاه و سفید در دکوراسیون داخلی پذیرایی طرفداران خاص خود را دارد. رنگ سفید یکی از رنگ های اصلی مورد علاقه و مناسب […]

جدیدترین طراحی های دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید

اگرچه امروزه در دکوراسیون اتاق پذیرایی از رنگ های شاد و گرم استفاده می شود, با این حال استفاده از دو رنگ متضاد سیاه و سفید در دکوراسیون داخلی پذیرایی طرفداران خاص خود را دارد. رنگ سفید یکی از رنگ های اصلی مورد علاقه و مناسب برای طراحی اتاق پذیرایی است. (برای آشنایی بیشتر با دکوراسیون اتاق پذیرایی سفید کلیک کنید) ترکیب این رنگ با برخی از رنگ ها, موجب زیبایی بیشتر پذیرایی می شود. رنگ سیاه یکی از این رنگ ها است که در عین تضاد با رنگ سفید, مکمل خوبی برای آن به شمار می رود. رنگ سفید نشاط آور است, از طرف دیگر رنگ مشکی به فضا جذ ت می بخشد. به همین دلیل ترکیب این دو رنگ برای دکوراسیون برخی از اتاق های پذیرایی مناسب است. تصاویر زیر نمونه هایی از دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنید رنگ اصلی برخی از این دکوراسیون ها سفید بوده و رنگ برخی وسایل مانند مبلمان مشکی می باشد.

 دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

شیک ترین دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی

دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید 

 مبلمان سفید در اتاق پذیرایی مدرن

 دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

مدرن ترین دکوراسیون پذیرایی

دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید 

اتاق پذیرایی سیاه و سفید

 دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

اتاق پذیرایی سفید و سیاه

 دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

تصاویر زیر مربوط به دکوراسیون پذیرایی سیاه و سفید است که در آن ها از رنگ سیاه برای بخشی از دیوارهای پذیرایی استفاده شده است. نکته مورد توجه در این دکوراسیون ها, نو ردازی می باشد. در صورتی که از رنگ سیاه در دکوراسیون بیشتر استفاده شود, ممکن است فضای پذیرایی تاریک و کوچک و دلگیر به نظر برسد, به همین دلیل ترکیب مناسب این دو رنگ در دکوراسیون پذیرایی اهمیت ویژه ایی دارد.

 دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید

اتاق پذیرایی سیاه و سفید

دکوراسیون اتاق پذیرایی سیاه و سفید با طراحی های جدید 

چیدمان وسایل در دکوراسیون پذیرایی سیاه و سفید  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

آموزش رنگ ع های سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات

ع سیاه سفید

✍️ #تمرین
با توجه به آموزش رنگ ع های سیاه و سفید
تصویر را ، با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید .مشاهده متن کامل ...
وکتور سیاه سفید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ وکتور سیاه سفید با و پر سرعت .

وکتور سیاه سفید


وکتور سیاه سفید

وکتور سیاه سفید


با


وکتور سیاه سفید


مشاهده متن کامل ...
آزمون ریاضی تم 24 (سیاه و سفید )
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
بهترین دوربین های موجود برای عکاسی سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات
بهترین دوربین های موجود برای عکاسی سیاه و سفید

برای انتخاب یک دوربین مناسب به منظور عکاسی سیاه و سفید باید معیارهای مختلف از جمله گستره‌ی دینامیکی و ا پوژر را در نظر گرفت.مشاهده متن کامل ...
تصاویر سیاه و سفید زیبایی که از سراسر جهان ثبت شده اند
درخواست حذف اطلاعات
تصاویر سیاه و سفید زیبایی که از سراسر جهان ثبت شده اند

اگرچه رنگ‌ها جلوه‌ای زیبا از تصاویر نمایش می‌دهند؛ اما معمولا ع ‌های سیاه و سفید زیبایی و مفهومی خاص را تداعی می‌کنند.مشاهده متن کامل ...
جشن تولد ۸۸ سالگی تن تن/ تنها کتاب سیاه و سفید، رنگی شد
درخواست حذف اطلاعات
سرویس فرهنگ و هنر پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین:... ادامه: جشن تولد ۸۸ سالگی تن تن/ تنها کتاب سیاه و سفید، رنگی شد

مشاهده متن کامل ...
اولین ع سیاه و سفید گرفته شده با وان پلاس 5 منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات
اولین ع سیاه و سفید گرفته شده با وان پلاس 5 منتشر شد

مدیر اجرایی کمپانی وان‌پلاس اولین ع سیاه و سفید گرفته‌شده با پرچم‌دار آینده‌ی این شرکت را در حساب ویبوی خود منتشر کرده است.مشاهده متن کامل ...
بی نظیرترین ع های سیاه و سفید از م رین عکاسان
درخواست حذف اطلاعات


ما در این پست زیباترین ع های سیاه و سفید جهان که کار عکاسان مشهور سراسر جهان هستند را معرفی می…مشاهده متن کامل ...
اعتقادی به گرفتن ع رنگی از جنگ ندارم/ پرسه زدن در خاکریزها
درخواست حذف اطلاعات
سعید صادقی عکاس جنگ می گوید آن روزها نگاتیو سیاه و سفید به سختی پیدا می شد ناگزیر شده بخشی از ع هایش را رنگی بگیرد وگرنه معتقدست ع جنگی بهتر است سیاه و سفید باشد.

مشاهده متن کامل ...
آموزش سیاه و سفید ع رنگی با فتوشاپ
درخواست حذف اطلاعات

سیاه سفید تصاویر با فتوشاپ

پلاگین vitaminbw
تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید
حجم پلاگین : 16mb
حجم آموزش : 2mb

پلاگین

اموزشمشاهده متن کامل ...
سیاه سفید
درخواست حذف اطلاعات
" سیاه سفید " دوستت خواهم داشت
تمام چیزها قدیمیش خوب است
از آدمهایش بگیر تا " عشقشان " ... !مشاهده متن کامل ...
جنگ سفید در دریای سیاه +ع
درخواست حذف اطلاعات
جنگ دو سفید در دریای سیاه را ببینید که دوربین های ای ناسا گرفته اند.

مشاهده متن کامل ...
ظریف: مذاکره با اروپایی ها نه سیاه بود نه سفید
درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه معتقد است که مذاکره های صورت گرفته بین ایران و اروپایی ها تاکنون نه سیاه بوده و ونه سفید و مشخص نیست طرف های اروپایی در نهایت چه چیزی ارائه خواهند داد.

مشاهده متن کامل ...
ظریف: مذاکره با اروپایی ها تا امروز نه سیاه بوده نه سفید/مذاکره موشکی و منطقه ای
درخواست حذف اطلاعات
مذاکره های صورت گرفته با اروپا سیاه و سفید نیست و باید ببینیم اروپاپی ها در نهایت چه چیزهایی را ارائه می دهند.

مشاهده متن کامل ...
ع های سیاه و سفید فوق العاده از حیات وحش
درخواست حذف اطلاعات


عکاسی سیاه و سفید جذ ت خارق العاده ای دارد. در ع های زیر اثر antti viitala بافت پوست حیوانات به…مشاهده متن کامل ...
یوسف
درخواست حذف اطلاعات

براستی یوسف کیست

یوسف گم شده در زندگیمون خدا نیست

یوسف در زندگیمون پیغمبر خدا نیست که رحمت العالمین است

یوسف ما زمان نیست

میگویند تو سفید مطلق میبینی .وقتی من تو را که سفید از تو گرفته شده میبینم

مبهوتت میشوم سیاهی معنا ندارد وقتی که تو سیاهی را از سفیدی گرفته باشی اگر سفید نبود سیاه معنا پیدا نمیکرد واگر سیاه نبود سفید اینها مکمل هم هستند

ادمها هر کدومشون به نوعی در عین سیاهی سفید هم هستند  مثل برادران یوسف

میدانی بعضی چیزها را که سیاهن باید سفید دید تا بتوانی زندگی کنی 

والا از غصه دق میکنیمشاهده متن کامل ...
وارهول و عباس کیارستمی در «سیاه و سفید»
درخواست حذف اطلاعات
نمایشگاه گروهی «سیاه و سفید» با انتخاب فریدون آو در گالری ایوان برگزار می شود که در میان آن ها آثاری از عباس کیارستمی و وارهول وجود دارد.

مشاهده متن کامل ...
شخصیت های مطلقا سیاه و سفید را قبول ندارم/ اشاره به نقدهای مجازی
درخواست حذف اطلاعات
بهرنگ توفیقی در نشست «زیر پای مادر» بیان کرد که شخصیت های مطلقا سیاه و سفید را در این سریال قبول ندارد.

مشاهده متن کامل ...
تلویزیون انگلیس به روزهای سیاه و سفید بازگشت
درخواست حذف اطلاعات
فدراسیون فوتبال انگلیس به مناسب بیست و پنجمین سالروز راه اندازی کمپین مبارزه با نژادپرستی موسوم به «بیرون بیاندازش»، 25 ثانیه از لحظات ورود بازیکنان انگلیس به زمین در بازی دوستانه مقابل سوئیس را به صورت سیاه و سفید پخش کرد.

مشاهده متن کامل ...
عرضه ی کتانی هوشمند hyperadapt نایک
درخواست حذف اطلاعات
شرکت نایکی خبر داده است که می خواهند کفش hyperadapat را دوباره عرضه کنند. این کفش در طول چند ماه آینده در تمام دنیا دوباره عرضه خواهد شد. در کنار رنگی اصلی سیاه و سفید با خط های آبی، قرار است رنگ سیاه و سفید با خط های قرمز هم عرضه شود.

مشاهده متن کامل ...
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر
نحوه طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های شیک   دکوراسیون سیاه و سفید از جمله دکوراسیون هاییست که علاوه بر به روز بودن در زمان های مختلف شما را هیچ گاه دچار خستگی از دکوراسیون داخلی منزلتان نمی کند. با اجرای طراحی دکوراسیون سیاه و سفید در منزلتان، از یک دکوراسیون خاص و […]
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر
نحوه طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های شیک
 
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر 
دکوراسیون سیاه و سفید از جمله دکوراسیون هاییست که علاوه بر به روز بودن در زمان های مختلف شما را هیچ گاه دچار خستگی از دکوراسیون داخلی منزلتان نمی کند. با اجرای طراحی دکوراسیون سیاه و سفید در منزلتان، از یک دکوراسیون خاص و شیک در خانه خود لذت ببرید اما به یاد داشته باشید برای رسیدن به نتیجه مثبت در هر طراحی باید قوانینی را رعایت کرد تا زیبایی ها جلوه بهتر و ماندگارتری داشته باشند، برای رسیدن به این نتیجه مثبت در طراحی دکوراسیون سیاه و سفید در ادامه همراه ما باشید.
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر 
به نظر من هیچ طراحی نمی تواند محدود باشد و در هر لحظه می توان با ارائه ایده ای نو موجی از انرژی مثبت و آسایش را در محیط اطراف خود آفرید اما دلیل استفاده از قوانین در طراحی دکوراسیون تنها پیروی از ایده های موفق و متد های روانشناسی رنگ ها و طرح ها برای رسیدن به نتیجه دلخواه در دکوراسیون داخلی خانه است با این وجود این قوانین مانند قوانین رانندگی نیست و با ایده های متفاوت می تواند انعطاف پذیر باشد.
طراحی دکوراسیون سیاه و سفید برای خانه های مدرن+ تصاویر 
 در ابتدا بعنوان قانون اول باید بگویم اگر شما زوج تنهایی هستید و یا فرزندان جوان و بالغی دارید دکوراسیون سیاه و سفید می تواند مناسب خانه شما باشد اما اگر دارای فرزندان کوچک و در حال رشد هستید به شما توصیه می کنم از ایجاد محیطی سیاه و سفید در خانه خود اجتناب نمایید و یا تنها در بخشی از دکوراسیون خانه خود طراحی سیاه و سفید را انجام دهید. هر چند این طراحی دارای انرژی ها و ابعاد مثبت فراوانیست اما هیچگاه مناسب ک ن و نوجوانان در حال رشد نمی باشد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شوکه شدن پزشکان از زن سیاه پوستی که 2 فرزند سفید پوست بدنیا آورد! ع
درخواست حذف اطلاعات


زن سیاه پوستی که صاحب دو فرزند کاملا سفید پوست شده باعث تعجب پزشکان شده است.مشاهده متن کامل ...
سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات

از این همه دوری قلبم چنان تیر می‌کشد که رنگ چهره‌ام مثل برف سفید سفید می‌شود. و  گاهی چنان بهانه‌‌ می‌گیرد که روزگارم سیاه سیاه می شود...

پیام/آوار
مشاهده متن کامل ...
سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات

از این همه دوری قلبم چنان تیر می‌کشد که رنگ چهره‌ام مثل برف سفید سفید می‌شود. و  گاهی چنان بهانه‌‌ می‌گیرد که روزگارم مثل شب سیاه سیاه می شود...

پیام/آوار
مشاهده متن کامل ...
قوی سیاه - قوی سفید
درخواست حذف اطلاعات

مدتی بود که خودم را برای دیدن یک قوی سیاه آماده می . البته خیلی سخت است که در زمینه خاصی تا به حال هیچ قوی سیاهی را ندیده باشی و بعد سعی کنی، تصور کنی که حالا این قوی سیاه با چه شدت و قوتی می تواند با خود سیاهی بیاورد.

مهم تر اینکه بعد از دیدن آن باید چه کار کرد؟ چگونه می توان به اندازه لازم خود را برای دیدن و رویارویی با آن آماده کرد؟

من که تمام معادله ام را بر اساس قوی سفید نوشته بودم، حالا باید قوی سیاه را دقیقا در کدام قسمت معادله قرار می دادم. قوی سیاهی که با آمادنش معادله من را تبدیل به نامعادله می کرد. نامعادله ای که احساس می از حل آن عاجز هستم و من خودم را به اندازه کافی برای حل آن آماده نکرده ام.

به هر جهت برخلاف انتظاری که این مدت کشیدم، قوی سیاه در آ ین لحظه تبدیل به قوی سفید شد. قوی سفیدی که نمی توانم شدت خوشحالیم را از دیدنش پنهان کنم و سرخوشی حاصل از دیدنش امیدواری بیشتری نسبت به آینده را در من به وجود آورده است.مشاهده متن کامل ...
پیامک های سیاه تبلیغاتی به پیامک سفید تبدیل می شود
درخواست حذف اطلاعات
ارتباطات گفت: با مصوبه ای که به زودی ابلاغ می شود مشکل دریافت پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای مشترک حل خواهد شد و این پیامک های سیاه به پیامک های سفید تبدیل می شود.

مشاهده متن کامل ...
جوانی پوست با چای سفید
درخواست حذف اطلاعات
دلیل عملکرد فوق العاده چای سفید در مقایسه با چای سبز یا حتی چای سیاه به سطح آنتی ا یدان های موجود در آن باز می گردد.

مشاهده متن کامل ...
سفر به قاره سیاه؛ سرزمینی زیبا و ناشناخته
درخواست حذف اطلاعات
در شهر اگر چه جمعیت سیاهان بیشتر به نظر می رسید اما سفید پوست های زیادی هم دیده می شوند. وقتی از تعداد و چند و چون زندگی مردم این دو نژاد در کنار یکدیگر پرسیدم تصور اولیه ام غلط از آب درآمد. ارتباط افراد دو نژاد آن طور که فکر می چندان خوب هم نیست چرا که سیاه پوست های آفریقا، مردم سفید پوست را به راحتی در جمع خودشان نمی پذیرند.

مشاهده متن کامل ...
| دانستنی هایی درباره سلامت مو | چطور سفید شدن موها را عقب بیندازیم؟
درخواست حذف اطلاعات
موها چرا سفید می شوند؟ چه چیز باعث می شود موهای شما برای مدت بیشتری سیاه بمانند؟ هر آنچه باید درباره سفید شدن موها بدانید در این موشن گرافیک آمده است.

مشاهده متن کامل ...
به قول ِ رفیق: موهبت!
درخواست حذف اطلاعات
چلو فقط برای من یک ساز نیست. چلو حالِ من است. حالِ خوشم در لرزش دست ها، حالِ خوشِ ریتمیکی که مرا با گرد ها و سیاه ها و سفید ها به چپ و راست می کشاند. ویولون سل فقط برای من یک ساز نیست، دریچه ای است به روی خودم، لمس ضربان های روحم است وقتی انگشتانم را بر روی جای نت ها می گذارم، و همین، همین که می دانم با اولین تماسِ انگشتانم با آرشه، آن " من " دیگر رها می شود. و یک آدمِ دیگری متولد می شود، یک آدمِ دیگری که درونش پر از آتش است و بعضی وقت ها فکر می کند که آرشه از حرارتِ درونش دارد آتش می گیرد، چلو می تواند اشکِ شوق را در من به جوش آورد، ح ی که سال ها بعد از کلاسِ ادبیاتِ دبیرستان و شیخ صنعان، و یک شبِ مه ت ، بعد از خواندنِ آ ین صفحه ی کتابِ هزار خورشید تابان دیگر نیافتمش؛ از این روست که هر چیزِ مرتبطی با آن مرا به وجد می آورد یا بهم می ریزد. از این روست که از یک جایی به بعدء، یک چیزهایی را در کلام آدم ها نمی گیرم، وقتی که در ذهنم، هی آرشه ها راست می شوند، و چپ...مشاهده متن کامل ...
آموزش رنگی ع سیاه و سفید در فتوشاپ @p oshap
درخواست حذف اطلاعات

آموزش رنگی ع سیاه و سفید در فتوشاپ @p oshap

آموزش رنگی ع سیاه و سفید در فتوشاپ @p oshap

آموزش رنگی ع سیاه و سفید در فتوشاپ @p oshap

و اما، در این آموزش می خواهیم ع سیاه و سفید بالایی رو به ع رنگی تبدیل کنیم :

http://tutorials.aftab.cc/p oshop/colorize/5years_old_fixed_colored.jpg

توجه: ترفندهای مختلفی برای رنگی ع سیاه و سفید وجود دارد. از مقدماتی تر تا حرفه ای تر! اما این ترفندی است که در حد کلاس فتوشاپ مقدماتی است و انتظار می رود بتوانید به راحتی انجام دهید اما همین کار را در دوره پیشرفته با کلی امکانات حرفه ای تر فتوشاپ مثل mask و پنل adjastments انجام خواهیم داد... فعلاً در سطح مقدماتی پیش می رویم:

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
نمونه سوال طراحی ر ن
درخواست حذف اطلاعات

101-ویز های <<سرکش>>و <<خون سرد>> به ترتیب در مورد شخصیت چه رنگ های صادق است؟

الف- -قرمز

ب-قرمز-

ج-زرد-

د-قرمز-سبز

فصل چهارم دسته بندی رنگ ها

102-از کدام گزینه از جمله رنگ های اصلی یا درجه اول نیست؟

الف-سبز

ب-قرمز

ج-

د-زرد

103-نوع ترکیب سه رنگ اصلی قرمز- و زرد و بدست امدن رنگ کاملا تیره چیست؟

الف-افزایشی

ب-اصلی

ج-ترکیبی

د-کاهشی

104-کدام رنگ برای پوشش فصل تابستان مناسب تر است؟

الف-

ب-سیاه

ج-قرمز

د-سفید

105-اشیا در صورت داشتن چه رن گرمای بیشتری را در خود نگاه می دارند؟

الف-سیاه

ب-سفید

ج-قرمز

د-بنفش

106-رنگ های اصلی نوری کدام است؟

الف-قرمز- -زرد

ب-قرمز- -سبز

ج-قرمز-سبز-زرد

د- -نارنجی-زرد

107-حاصل ترکیب کاهشی سه رنگ اصلی چه رنگ است؟

الف-سفید

ب-قهوه ای

ج-خا تری بسیار تیره

د-

108-اچسام در صورت داشتن چه رن بیشترین میزان نورهای تا یده برخود را باز می تابانند؟

الف-سفید

ب-سیاه

ج-زرد

د-قرمز

109-اجسام دارای چه رن هنگامی که در معرض تابش افتاب قرار می رند نورهای کمتری را باز می تابانند؟

الف-قرمز

ب-سفید-

ج-سیاه

د-زرد

110-کدام رنگ شخصیتی دو گانه دارد؟

الف-بنفش

ب-زرد

ج-سبز

د-نارنجیمنبع: http://alipoor1395. /


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.