پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 میخواهی بروی
نیمکت
درخواست حذف اطلاعات
گاهی فقط میخواهی با یک دوست ، در کوچه باغ خاطره ها قدم بزنی

او بگوید

تو بگویی

بروی محل یک سوسیس خام بگیری بخوری

روی نیمکت بجای تکیه به چوب

پشت به پشت به دوست تکیه کنی

تا پشتت گرم دوست باشد

و زندگی بعضا آنقدر سخت میگیرد که ما این چیز های ساده را هم نداریم

نفس تنگممشاهده متن کامل ...
نیمکت
درخواست حذف اطلاعات
گاهی فقط میخواهی با یک دوست ، در کوچه باغ خاطره ها قدم بزنی

او بگوید

تو بگویی

بروی محل یک سوسیس خام بگیری بخوری

روی نیمکت بجای تکیه به چوب

پشت به پشت به دوست تکیه کنی

تا پشتت گرم دوست باشد

و زندگی بعضا آنقدر سخت میگیرد که ما این چیز های ساده را هم نداریم

نفس تنگممشاهده متن کامل ...
میخواهی بروی
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی

مى خواهى بروى ؟
بهانه مى خواهى ؟
بگذار من بهانه را دستت دهم
برو و هر پرسید بگو :
لجوج بود ، همیشه سرسختانه عاشق بود
بگو فریاد مى کرد ، همه جا فریاد مى کرد که فقط مرا مى خواهد
بگو دروغ مى گفت ، مى گفت هرگز ناراحتم نکردى
بگو درگیر بود ، همیشه درگیر افسون نگاهم بود
بگو بی احساس بود ، به همه فریادها ، توهین ها و اخمهایم فقط لبخند میزد
بگو او نخواست
نخواست ى جز من در دلش خانه کند . . .مشاهده متن کامل ...
میخواهی بروی
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی ....برو...

میخواهی بخند...بخند....

میخواهی ترکم کنی..... ...

من دیگر نیازی بهت ندارم...

هر روز و هر شب...

جای خالیت را با....

یه دنیا بغض...

چند تا sms....

یه سکوت تلخ...

یه اسمون تاریک....

یه بغل گریه...یه هوای دلهره....

و...............................

دلتنگی های نفس گیر...

پر میکنم...جای خالیت را...

تو میخواهی بروی...برو....

نیازی بهت نیست!!!!!!!!!!
مشاهده متن کامل ...
lمیخوای بری...برو...
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی برو

میخواهی بروی ....برو...

میخواهی بخند...بخند....

میخواهی ترکم کنی..... ...

من دیگر نیازی بهت ندارم...

هر روز و هر شب...

جای خالیت را با....

یه دنیا بغض...

چند تا sms....

یه سکوت تلخ...

یه اسمون تاریک....

یه بغل گریه...یه هوای دلهره....

و...............................

دلتنگی های نفس گیر...

پر میکنم...جای خالیت را...

تو میخواهی بروی...برو....

نیازی بهت نیست!!!!!!!!!!مشاهده متن کامل ...
نیاز ی بهت نیست
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی برو

میخواهی بروی ....برو...

میخواهی بخند...بخند....

میخواهی ترکم کنی..... ...

من دیگر نیازی بهت ندارم...

هر روز و هر شب...

جای خالیت را با....

یه دنیا بغض...

چند تا sms....

یه سکوت تلخ...

یه اسمون تاریک....

یه بغل گریه...یه هوای دلهره....

و...............................

دلتنگی های نفس گیر...

پر میکنم...جای خالیت را...

تو میخواهی بروی...برو....

نیازی بهت نیست!!!!!!!!!!مشاهده متن کامل ...
تو بگو....
درخواست حذف اطلاعات
این روزها احساس خوبی ندارم،هرچند در تمام لحظاتم جاری شده ای اما بسیار نگرانم،نگران تو،نه نگران خودم. میبینم که تو حتی نوشته هایم را نمیخوانی ،دیگر حوصله دیدنم را نداری،وقتی که هستی به چیزهایی فکر می کنی ومی پردازی که من در میانشان نیستم.به کار هایی دست میزنی که من نباشم .توحتی میخواهی زودتر از پیش من بروی وبه کار های دیگه ای مشغول شوی.تا جایی که یادم می آید هر موقع تو بودی من اولویت اولم تو بودی نه هیچ کار دیگه،دیدن تو برام نهایت آرزو بود ودیگر هیچ،هیچ چیزی نمی تواند تورا از خاطرم دور کند؛گاهی میگفتی که تا آ ش می مانی وبا من هستی ولی نه حرفهای قشنگ اون روزها را میزنی ونه منتظر من هستی ونه از عرفان عشق می گویی.نه با من بودن را میکنی ونه حوصله بودن با مرا داری.

راستی دیگر از من خسته ای؟

میخواهی به هر شکل ممکن از من دور شوی؟

مگر نه این بود که یک دل باید فقط به خاطر یک نفر بتپد وهیچ چیز دیگری را در خود نگیرد؟

آیا تو دیگر از پیش من رفتنی شده ای؟

میدانم که در معذوریت قرار گرفته ای

آیاهر وقت که خواستی بروی ......؟

من بازنده میشوم وچه باختی ،به وسعت یک عمر از دست رفته وبه اندازه ش تن و د شدن ستون فقراتی که به عشق تو ایستاده است

وبه قیمت مرگ تمامی لحظاتی که فقط تو هستی ونیستی که ببینمت

ودفن آرزوهایی که هر روز صبح وسحر به عشق دیدنت می پروراندم ودیگر نیست

وثانیه های تپش قلبی که جز تو هرگز برای ی نخواهد تپید

بگو ،برایم بگو آیا هنوز مرا همانی که بودم میخواهی یا نه؟

بگو.......مشاهده متن کامل ...
مهر ماهم...
درخواست حذف اطلاعات
من یک مهر ماهی ام...

همون دیوونه ای که هق هق همه رو به جون دل گوش میده

اما خودش بغضاش زیر بالش میترکه.....

همونی که همه فکر میکنن سخته ،سنگه

اما با هر تلنگری میشکنه

همونی که مواظبه ی ناراحت نشه

اما همه ناراحتش میکنن...

همونی که تکیه گاه خوبیه

اما واسش تکیه گاهی نیس...

همونی که کلی حرف داره اما همیشه ته

من زاده " مهر ماهم" ...

اگر مرا میخواهی باید با "غرورم " بخواهی ...

اگر مرا میخواهی باید با " پیچیدگی ام" بخواهی ...

اگر مرا میخواهی باید با "صراحتم " بخواهی ......

من با بقیه متفاوتم ...

نمی توانم مانند سایرین باشم

قانعم ، تودارم ، عاشق زندگی و عزیزانم هستم ،

تو را با تمام دنیا عوض نمی کنم

آنکه درون من ه است،" عشق" است ..

عشقی که دیگر هیچ جای دنیا نمی توانی آن را بی ...مشاهده متن کامل ...
می خواهی
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی ....برو...

میخواهی بخند...بخند....

میخواهی ترکم کنی..... ...

من دیگر نیازی بهت ندارم...

هر روز و هر شب...

جای خالیت را با....

یه دنیا بغض...

چند تا sms....

یه سکوت تلخ...

یه اسمون تاریک....

یه بغل گریه...یه هوای دلهره....

و...............................

دلتنگی های نفس گیر...

پر میکنم...جای خالیت را...

تو میخواهی بروی...برو....

نیازی بهت نیست!!!!!!!!!!مشاهده متن کامل ...
گوش کن
درخواست حذف اطلاعات
مردی به یکی از فرزندانش گفت:
پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!
پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی این کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند...
پسرم
آیا میخواهی پولهایت را ج کنی؟
تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟
چه زیباست حکمت بزرگان!


مشاهده متن کامل ...
از سر زلف تو پیداست که "سر" می خواهی *
درخواست حذف اطلاعات

از سر زلف تو پیداست که "سر" می خواهی

از فروپاشی یک شهر خبر می خواهی

عشق، میدان جنون است نه پس کوچه ی عقل

دل دیوانه مهیاست! اگر می خواهی..

میوه ام عزت و ام بود که رفت

از تهی دستی یک سرو، ثمر می خواهی؟

شاخه ی خویش ش تم که عصایت باشم

تو ولی از من افتاده، تبر می خواهی

عطر گیسوی تو تا ملک سلیمان رفته ست

زلف وا کرده ای و شانه به سر میخواهی

"مصلحت نیست که از برون افتد راز"!

مصلحت نیست که از هرکه نظر میخواهی..

وصف تو کار ی نیست بجز "حافظ" و من

عاشقی اهل دل و اهل هنر میخواهی...

پوریا شیرانیمشاهده متن کامل ...
خاطره ها
درخواست حذف اطلاعات
میخواهی بروی پس بی بهانه برو! بیدارنکن خاطره های خواب الودرا... محبت ساختگیت عشق دروغینت وچشمان پرفریبت روزی گرفتارخواهندساخت... فقط بیادرخزان خواسته هایم کمی قدم بزن دلم برای راه رفتنت تنگ شده استمشاهده متن کامل ...
بهانه
درخواست حذف اطلاعات
وقتی قرار است بروی ، دل دل نکن ...

منتظر نمان

هیچ اتفاقی ماندگارت نمی کند.

وقتی قرار است بروی،

حتما دل شوره هایت را مرور کرده ای

یادگاری هایت را ، بغض های پشت سرت را ...

یا می روی بی آنکه یادت بیاید کوچه هایی را که قدم زدیم

و باران هایی که بر سرمان بارید

و چراغ قرمز هایی که هنوز نمی دانم چرا دوستشان داشتیم.

بهانه برای رفتن زیاد است

این ماندن است که بهانه نمی خواهد

این ماندن است که دل می خواهد

شهامت می خواهد، عشق می خواهد ...

حالا هی تو بگو باید بروی ، اصلا همه دنیا را جاده بکش

بگو که عشق به درد شعر ها می خورد

و من می ترسم از ی که دیگر

حتی شعر هم قلبش را نمی لرزاند

ی که می داند به غیر از من ، ی منتظرش نیست

اما دلش ، هوای پ دارد ...

وقتی قرار است بروی، حتی به آیینه نگاه نکن

شاید چشم های ی که روبروی تو ایستاده

منصرفت کند از رفتن

شاید نم اشکی ببینی ، غباری ،

خیالی دور در آستانه ویران شدن

شاید ناخودآگاه در آینه لبخند بزنی

و به تصویر دیرآشنای محصور در قاب بگویی : سلام ...

شاید هنوز روح ک نه ات از گوشه ای سرک بکشد

و نگران باشد که مبادا فراموشش کنی ...

تو لبخند بزن !

من غربت پشت آن لبخند را خوب می شناسم

نمی گویم نرو

اصلا مگر چیزی عوض می شود ؟!

فقط یک والله خیرالحافظین می خوانم

و به چهار جهت فوت می کنم ...

حتی اگر دیگر نبینمت ،

هر شب به خوابت می آیم

تا به یادت بیاورم که بی خداحافظی رفتی ...

از : نیلوفر لاری پورمشاهده متن کامل ...
الفبای عشق 2
درخواست حذف اطلاعات

همه چیز از پشت معنای عاشقی میگیرد وقتی میخواهی بنشینی میخواهی تکیه بدهی میخواهی تماشا کنی حتی وقتی میخواهی دلت قرص بشه باید پشتت محکم باشه باید پشتت به یک ستون محکم و استوار باشه نمیدونم چه خبره اما میخام پشتت باشم و اگر قابل باشم پناهت بیشتر از جسمت روخت رو در آغوش بگیرم و بهت ثابت کنم مرد بودن یعنی فتح روح یعنی کشف زوایای دل یعنی بوسه هایی که نه بر لب که لبالب وجود معشوق بنشینه میخام پشتت باشم و پشتیبانت و دلم رو چتری کنم برای سایه های اندوهی که ممکنه باشه و سایبانی برای دلت که اگر خواستی آتیش صحرای تنهایی بدنت رو متالم نکنه بالای سرت باشم اما تو سرورم باشیمشاهده متن کامل ...
بهشت یا جهنم
درخواست حذف اطلاعات

مردی به یکی از فرزندانش گفت:
ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!

و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند

الان چه تصمیمی داری؟ آیا میخواهی پولهایت را ج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟؟؟مشاهده متن کامل ...
بهشت یا جهنم
درخواست حذف اطلاعات

مردی به یکی از فرزندانش گفت:
ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!

و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند

الان چه تصمیمی داری؟ آیا میخواهی پولهایت را ج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟؟؟مشاهده متن کامل ...
ریاکاری
درخواست حذف اطلاعات
ای که می گویی مسلمان باش و می خواری مکن ای که خود گفتی مکن می خوارگی ،اری مکن هرچه میخواهی بگو یا هرچه میخواهی ،اما ریا کاری مکن می بخور منبر بسوزان ،مردم آزاری مکن مردمان را غرق اندوهی که خود داری مکن خود گرفتاری و مردم را گرفتار ،گرفتاری مکن

مشاهده متن کامل ...
مردی به یکی از فرزندانش گفت:
درخواست حذف اطلاعات

مردی به یکی از فرزندانش گفت:
ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!

و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند

الان چه تصمیمی داری؟ آیا میخواهی پولهایت را ج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟؟؟مشاهده متن کامل ...
به سلامت!
درخواست حذف اطلاعات
می خواهی بروی؟ بهانه می خواهی؟بگذار من بهانه را دستت دهم

برو و هر پرسید بگو لجوج بودهمیشه سر سختانه عاشق بود

بگو فریاد میکرد..همه جا فریاد میکرد فقط مرا میخواهد

بگو دروغ میگفت، می گفت هرگز ناراحتم نکردی

بگو درگیر بود همیشه درگیر افسون نگاهم بود

بگو او نخواست ،نخواست ی جز من در دلش خانه کند

این همه بهانه برایت آوردم

حالا اگر میخواهی برو به سلامت...مشاهده متن کامل ...
جهنــــــم...!
درخواست حذف اطلاعات
گاهی ادم میماند بین بودن و نبودن...

به رفتن ک فکر میکنی اتفاقی می افتد ک منصرف میشوی...

میخواهی بمانی..رفتاری میبینی ک انگار باید بروی...

و این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است...!

+سیمین دانشور

+خوشحالم از اینکه دوستای بیرون از نتم آدرسِ ِ این وبم رو ندارن!

+درسام ذهنم و بدجوری درگیر کرده!طوری ک جا غذا حرص درسام و میخورم!

به امید روزی که خوشحال بیام این پست های قدیمی و بخونم و بگم...ارزششو داشت...!مشاهده متن کامل ...
میخواهی بروی برو
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی برو....باشه قبول ...برو....
فقط قبل رتن یه چیزایی رو باید یادت بمونه...
باید یادت بمونه که اجازه نداری اهنگی رو که من دوس دارمو گوش بدی...
اجازه نداری تو خاطراتم بگردی....
اجازه نداری تو خیالم ولو شی....
تو اجازه نداری تو خیالم باهام حرف بزنی...
دیگه اجازه نداری...
تو حق نداری...حق نداری....هواییم کنی...حق نداری...
فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مشاهده متن کامل ...
میخواهی بروی برو
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی برو....باشه قبول ...برو....
فقط قبل رتن یه چیزایی رو باید یادت بمونه...
باید یادت بمونه که اجازه نداری اهنگی رو که من دوس دارمو گوش بدی...
اجازه نداری تو خاطراتم بگردی....
اجازه نداری تو خیالم ولو شی....
تو اجازه نداری تو خیالم باهام حرف بزنی...
دیگه اجازه نداری...
تو حق نداری...حق نداری....هواییم کنی...حق نداری...
فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مشاهده متن کامل ...
بهشت
درخواست حذف اطلاعات

مردی به یکی از فرزندانش گفت:
ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!

و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند

الان چه تصمیمی داری؟ آیا میخواهی پولهایت را ج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟؟؟


برچسب ها: دینی مذهبیمشاهده متن کامل ...
instagram+ دو اکانت بروی یک موبایل
درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار instagram+ برای استفاده از دواکانت اینستاگرام بروی یک موبایل.

instagram

س از نرم افزار ۲linesforwhatsapp برای فعال سازی واتزاپ با دو شماره بروی یک گوشی .این بار نرم افزار اینستاگرام پلاس را معرفی میکنیم.

شما توسط این نرم افزار قادر خواهید بود بروی یک گوشی دو اکانت اینستا گرام را فعال نمایید .

برای این کار نیازی به هیچ عملیات اضافی نیست و نیازی به روت بودن گوشی نیست . کافی است علاوه بر خود نرم افزار اینستاگرام بروی گوشی, این نرم افزار را هم نصب نمایید.مشاهده متن کامل ...
instagram+ دو اکانت بروی یک موبایل
درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار instagram+ برای استفاده از دواکانت اینستاگرام بروی یک موبایل.

instagram

س از نرم افزار ۲linesforwhatsapp برای فعال سازی واتزاپ با دو شماره بروی یک گوشی .این بار نرم افزار اینستاگرام پلاس را معرفی میکنیم.

شما توسط این نرم افزار قادر خواهید بود بروی یک گوشی دو اکانت اینستا گرام را فعال نمایید .

برای این کار نیازی به هیچ عملیات اضافی نیست و نیازی به روت بودن گوشی نیست . کافی است علاوه بر خود نرم افزار اینستاگرام بروی گوشی, این نرم افزار را هم نصب نمایید.مشاهده متن کامل ...
میخواهی بروی برو
درخواست حذف اطلاعات

میخواهی بروی برو....باشه قبول ...برو....

فقط قبل رتن یه چیزایی رو باید یادت بمونه...
باید یادت بمونه که اجازه نداری اهنگی رو که من دوس دارمو گوش بدی...
اجازه نداری تو خاطراتم بگردی....
اجازه نداری تو خیالم ولو شی....
تو اجازه نداری تو خیالم باهام حرف بزنی...
دیگه اجازه نداری...
تو حق نداری...حق نداری....هواییم کنی...حق نداری...
فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


مشاهده متن کامل ...
بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
درخواست حذف اطلاعات

مردی به یکی از فرزندانش گفت:
ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول ب ی؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
- ی که بازی میکند پول میدهد!
- ی که میخورد پول میدهد!
- ی که سیگار میکشد پول میدهد!
- ی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
- و ی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!

و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
- ی که میخواند، مجانی میخواند
- و ی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
- ی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
- و ی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند

الان چه تصمیمی داری؟ آیا میخواهی پولهایت را ج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟؟مشاهده متن کامل ...
هر چه میخواهی آرزو کن
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

you want...

.dream what you want to

dream go where you want to go

be what you want to be

because you have only one life

and one chance to do all the things you want to do

هر چه میخواهی آرزو کن،هر جایی که میخواهی برو،هر آنچه که میخواهی باش چون فقط یک بار زندگی می کنی و فقط یک شانس داری برای انجام آنچه میخواهی.

جی۵ لاین

یا علیمشاهده متن کامل ...
بهانه برای رفتن زیاد است...
درخواست حذف اطلاعات
وقتی قرار است بروی ، دل دل نکن ... منتظر نمان هیچ اتفاقی ماندگارت نمی کند. وقتی قرار است بروی، حتما دل شوره هایت را مرور کرده ای یادگاری هایت را ، بغض های پشت سرت را ... یا می روی بی آنکه یادت بیاید کوچه هایی را که قدم زدیم و باران هایی که بر سرمان بارید و چراغ قرمز هایی که هنوز نمی دانم چرا دوستشان داشتیم. بهانه برای رفتن زیاد است این ماندن است که بهانه نمی خواهد این ماندن است که دل می خواهد شهامت می خواهد، عشق می خواهد ... حالا هی تو بگو باید بروی ، اصلا همه دنیا را جاده بکش بگو که عشق به درد شعر ها می خورد و من می ترسم از ی که دیگر حتی شعر هم قلبش را نمی لرزاند ی که می داند به غیر از من ، ی منتظرش نیست اما دلش ، هوای پ دارد ... وقتی قرار است بروی، حتی به آیینه نگاه نکن شاید چشم های ی که روبروی تو ایستاده منصرفت کند از رفتن شاید نم اشکی ببینی ، غباری ، خیالی دور در آستانه ویران شدن شاید ناخودآگاه در آینه لبخند بزنی و به تصویر دیرآشنای محصور در قاب بگویی : سلام ... شاید هنوز روح ک نه ات از گوشه ای سرک بکشد و نگران باشد که مبادا فراموشش کنی ... تو لبخند بزن ! من غربت پشت آن لبخند را خوب می شناسم نمی گویم نرو اصلا مگر چیزی عوض می شود ؟! فقط یک والله خیرالحافظین می خوانم و به چهار جهت فوت می کنم ... حتی اگر دیگر نبینمت ، هر شب به خوابت می آیم تا به یادت بیاورم که بی خداحافظی رفتی ...

از : نیلوفر لاری پور

بدون مخاطب خاص ص ص ص صمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.