پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 نسبت به انجام کارهای خود دید مثبت داشته باشید
نسبت به انجام کارهای خود دید مثبت داشته باشید
درخواست حذف اطلاعات
داشتن دید ساده و مثبت نسبت به کارهای خود، نقش مهمی در ایجاد اشتیاق برای انجام آن ها دارد.

مشاهده متن کامل ...
چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزایش دهیم ؟
درخواست حذف اطلاعات
1 - شکرگزار باشید.
2 - تحرک داشته باشید.
3 - مراقب تغذیه خود باشید.
4 - همیشه در حال یادگیری باشید.
5 - با طبیعت در تماس باشید.
6 - خود و دیگران را ببخشید.
7 - با خودتان خلوت کنید.
8 - در حق دیگران کار نیک انجام دهید.
9 - قدرت خنده را جدی بگیرید.
10 - به حیوانات غذا بدهید.
11 - اگر بچه کوچکی در خانواده دارید، با او وقت بگذرانید.
12 - با گیاهان صحبت کنید.
13 - در حق دیگران دعای خیر کنید.
14 - به کارهای جانبی مثل نقاشی و آشپزی و عکاسی بپردازید.
15 - کارها را صرفا از روی مهربانی انجام دهید.
16 - مراقبه کنید.
17 - جنبه مثبت قضایا را نگاه کنید.
18 - گاهی به تنهایی سفر کنید.
19 - موسیقی گوش کنید.
20 - از خودتان مراقبت کنید و آراسته باشید.
21 - با افرادی دارای ارتعاشی بالا بیشتر در ارتباط باشید.مشاهده متن کامل ...
چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزایش دهیم ؟
درخواست حذف اطلاعات
1 - شکرگزار باشید.
2 - تحرک داشته باشید.
3 - مراقب تغذیه خود باشید.
4 - همیشه در حال یادگیری باشید.
5 - با طبیعت در تماس باشید.
6 - خود و دیگران را ببخشید.
7 - با خودتان خلوت کنید.
8 - در حق دیگران کار نیک انجام دهید.
9 - قدرت خنده را جدی بگیرید.
10 - به حیوانات غذا بدهید.
11 - اگر بچه کوچکی در خانواده دارید، با او وقت بگذرانید.
12 - با گیاهان صحبت کنید.
13 - در حق دیگران دعای خیر کنید.
14 - به کارهای جانبی مثل نقاشی و آشپزی و عکاسی بپردازید.
15 - کارها را صرفا از روی مهربانی انجام دهید.
16 - مراقبه کنید.
17 - جنبه مثبت قضایا را نگاه کنید.
18 - گاهی به تنهایی سفر کنید.
19 - موسیقی گوش کنید.
20 - از خودتان مراقبت کنید و آراسته باشید.
21 - با افرادی دارای ارتعاشی بالا بیشتر در ارتباط باشید.مشاهده متن کامل ...
چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزایش دهیم ؟
درخواست حذف اطلاعات
1 - شکرگزار باشید.
2 - تحرک داشته باشید.
3 - مراقب تغذیه خود باشید.
4 - همیشه در حال یادگیری باشید.
5 - با طبیعت در تماس باشید.
6 - خود و دیگران را ببخشید.
7 - با خودتان خلوت کنید.
8 - در حق دیگران کار نیک انجام دهید.
9 - قدرت خنده را جدی بگیرید.
10 - به حیوانات غذا بدهید.
11 - اگر بچه کوچکی در خانواده دارید، با او وقت بگذرانید.
12 - با گیاهان صحبت کنید.
13 - در حق دیگران دعای خیر کنید.
14 - به کارهای جانبی مثل نقاشی و آشپزی و عکاسی بپردازید.
15 - کارها را صرفا از روی مهربانی انجام دهید.
16 - مراقبه کنید.
17 - جنبه مثبت قضایا را نگاه کنید.
18 - گاهی به تنهایی سفر کنید.
19 - موسیقی گوش کنید.
20 - از خودتان مراقبت کنید و آراسته باشید.
21 - با افرادی دارای ارتعاشی بالا بیشتر در ارتباط باشید.مشاهده متن کامل ...
مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات

مثبت فکر را تمرین کنید، هر روز!

اگر بدبین هستید و افکاری منفی دارید توقع نداشته باشید که در عرض یک شب، به یک فرد مثبت نگر و خوش بین تبدیل شوید. اما با تمرین گفت وگوی ذهنی شما، کم کم مثبت می شود و از ح خودانتقادی بیرون می آید و خودپذیری جای آن را می گیرد و همین طور نسبت به جهان اطرافتان کمتر دیدگاهی بدبینانه خواهید داشت و زیباتر به نظر خواهد آمد.

تمرین تفکر مثبت، دید بهتری به شما می بخشد. وقتی ح ذهنی مثبت باشد قادرید از پس هر مسئله ای هرچه قدر هم استرس زا و ناراحت کننده باشد به نحو مؤثری برآئید. این توانائی (مثبت نگری) به سلامت جسم و روح شما کمک می کند و درهای جدیدی را به رویتان می گشاید. تمرین روزانه را به یاد داشته باشید.مشاهده متن کامل ...
مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات

مثبت فکر را تمرین کنید، هر روز!

اگر بدبین هستید و افکاری منفی دارید توقع نداشته باشید که در عرض یک شب، به یک فرد مثبت نگر و خوش بین تبدیل شوید. اما با تمرین گفت وگوی ذهنی شما، کم کم مثبت می شود و از ح خودانتقادی بیرون می آید و خودپذیری جای آن را می گیرد و همین طور نسبت به جهان اطرافتان کمتر دیدگاهی بدبینانه خواهید داشت و زیباتر به نظر خواهد آمد.

تمرین تفکر مثبت، دید بهتری به شما می بخشد. وقتی ح ذهنی مثبت باشد قادرید از پس هر مسئله ای هرچه قدر هم استرس زا و ناراحت کننده باشد به نحو مؤثری برآئید. این توانائی (مثبت نگری) به سلامت جسم و روح شما کمک می کند و درهای جدیدی را به رویتان می گشاید. تمرین روزانه را به یاد داشته باشید.مشاهده متن کامل ...
کشور: بی انصافی نکنید، یعنی ت سه تا کار مثبت هم انجام نداده است؟
درخواست حذف اطلاعات
کشور گفت: ما شب و روز مسائلی را برای ت مطرح می کنیم اما گاهی انصاف به صورت کامل کنار گذاشته می شود. در تصور برخی اینگونه است که گویا ت هیچ اقدامی انجام نداده است که بی انصافی است، یعنی ت ٣ تا کار مثبت هم انجام نداده است؟ چرا کارهای مثبت ت را نمی بینید؟

مشاهده متن کامل ...
یک نکته
درخواست حذف اطلاعات
قانون اعتقادات

به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر قسمت نیمه هوشیار ذهن تأثیر می گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می آید. هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود.

قانون انتظارات

هر آنچه که انتظارش را می کشید به سرتان می آید. مثلاً اگر انتظار یک زندگی خوب و موفق را می کشید، همان را خواهید داشت و برع . پس اگر هر عملی که انجام دهید از آن انتظار مثبت داشته باشید، نتیجه مثبت خواهید گرفت. حتماً تأثیر این قانون را در زندگی روزمره زیاد دیده اید.

قانون جاذبه

منفی ها، منفی ها را جذب می کنند و مثبت ها، مثبت ها را. افراد با ذهنیت منفی، اشخاص منفی را جذب می کنند و برع ، افراد با ذهنیت مثبت، اشخاص پر انرژی و مثبت ش را.

قانون جانشینی

ذهن نیمه هوشیار در یک لحظه می تواند فقط به یک وجه از قضیه فکر کند (مثبت یا منفی). یعنی زمانی که می خواهیم به جنبه مثبت کاری فکر کنیم قادر نیستیم در همان لحظه جوانب منفی آن را هم بسنجیم. مگر آنکه جنبه منفی جانشین وجه مثبت شود.

قانون کارما

آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی، بازی بومرنگ هاست.مشاهده متن کامل ...
چگونه ارتباط و تعامل مناسبی با همسر داشته باشیم
درخواست حذف اطلاعات
آیا می دانید «نسبت پنج به یک» چیست و چه تأثیری در زندگی مشترک شما دارد؟ «نسبت پنج به یک» جادو نیست اما جادو می کند. باور ندارید، امتحان کنید!

زن و شوهرهایی در زندگی موفق ترند که در برابر هر پنج بار لبخند به همدیگر، فقط یک بار اخم بر چهره شان می نشیند، در برابر پنج تعریف، فقط یک بار از هم انتقاد می کنند آن هم به شیوه ای مثبت و سازنده، و در برابر پنج اشتراک نظر، فقط یک اختلاف عقیده با هم دارند. به این می گویند «نسبت پنج به یک»؛ یعنی داشتن پنج تعامل مثبت در برابر یک تعامل منفی. رعایت این نسبت در زندگی مشترک معجزه می کند. اگر می خواهید این نسبت جادویی را وارد زندگی تان کنید، را ارهای زیر را امتحان کنید:مشاهده متن کامل ...
را ارهای تقویت تفکر مثبت
درخواست حذف اطلاعات

تعریف تفکر مثبت:
شیوه ای از فکر است که فرد را قادر میسازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشند و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیریم.

را ارهای تقویت تفکر مثبت:مشاهده متن کامل ...
را ارهای تقویت تفکر مثبت
درخواست حذف اطلاعات

تعریف تفکر مثبت:
شیوه ای از فکر است که فرد را قادر میسازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشند و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیریم.

را ارهای تقویت تفکر مثبت:مشاهده متن کامل ...
روغن کاری
درخواست حذف اطلاعات

سلام

آقای محسن پور نامی کامنتی گذاشته و در آن سخنی رانده است که باید پاسخ میگرفت که گرفت اما این باعث نگرانی دیگر دوستان شد که چرا چنین حرفی زده شده است

اولا باید بگویم کار دریافت پروانه ساخت و سند در دستور کار هیئت های مدیره هست و هر چند به کندی ولی بخوبی پیش میرود و در اقدام آن تلاش زیادی از طرف دوستان هیئت اجرائی انجام میگیرد. کار ، کار اداری است و طولانی بودن آن نتیجه کاغذ بازی های اداری و البته پشت هم اندازی است که با درایت و کاردانی گروه اجرائی و در راس آن جناب آقای شفیعی خورشیدی و دوستان دیگر آقایان اسماعیلی و علی اوسط و حیدری و حجت الا سلام حسینی و ین و مشاورین محترم آقایان سلطانی و مجد زاده و انشاء اله به زودی نتیجه آن را خواهید دید

از طرف دیگر باید این را در نظر داشته باشید حساسیت شما دوستان نظیر روغنی است که در مکانیک به کار میرود و هر مهره ای روغن کاری لازم دارد اگر این حساسیت از بین برود انگیزه سست میشود و وقتی انگیزه ها از بین رفت ی که در کمین نشسته و در مخیله خود افکار پلیدی را می پرو راند این نبود انگیزه را مانند ابزاری به کار گرفته و از انگیزه منتقل شده سوء استفاده میبرد تا همین کارهای اداری در حال انجام را طولانی کند و در این میان کلاهی نمدی برای خود بدست آورد

حساسیت خود را بیشتر کنید تا انگیزه از دست هیئت های مدیره بدر نرود حساسیت شما این نیست که با سخنانی نظیر حرفهای آقای محسن پور باعث و بانی از دست رفتن انگیزه خدمت باشید میتوانید با مراجعه به بازرسان شرکت در حرکتهای انجام شده مشارکت داشته باشید بازرس انتخ شما وقتی متوجه حساسیت شما شود میتواند با این پشتوانه حرکتی مثبت تر انجام دهد به صفت عالی مثبت تر دقت داشته باشید بازرسان شرکت کارهای مثبت انجام میدهند ولی مراجعه شما باعث مثبت تر شدن آن خواهد شدمشاهده متن کامل ...
وضعیت مغز افراد مثبت ش در زندگی !
درخواست حذف اطلاعات
مسیرهای مغزی فعال در افراد دارای سبک زندگی خلاقانه و مثبت نسبت به افرادی که دارای دید منفی به زندگی هستند، تفاوت های معناداری دارند.
وضعیت مغز افراد مثبت ش در زندگی !

در تحقیقی که توسط محققان آ فورد انجام شد، آنها دریافتند که مسیرهای مغزی فعال در افراد دارای سبک زندگی خلاقانه و مثبت نسبت به افرادی که دارای دید منفی به زندگی هستند، تفاوت های معناداری دارند.مشاهده متن کامل ...
گذری بر معجزه های مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات
http://teeteel.notkade.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/220.pngدراین یاداشت قصد داریم شما خواننده گرامی را آشنا نمایی با بخشی از نهج البلاغه که به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، صفات افراد، و افکار سازنده( مثبت شی) اشاره دارد.
کانون گفتمان مهدویت ،در سراسر نهج‏ البلاغه به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، صفات افراد، و افکار سازنده توجه شده است. حضرت علی علیه‏السلام نه تنها خود به این موارد توجه داشتند، بلکه دیگران را نیز هدایت می‏ د تا این ابعاد را به طور اختیاری و آگاهانه مورد توجه قرار دهند.
برای مثال، به زیبایی‏های جهان توجه داشته باشیم، صفات خداوند را که همه مثبت هستند فراموش نکنیم، کارهای نیک و مثبت دیگران را به خاطر داشته باشیم و از پیامدهای مثبت اعمال غفلت نکنیم.
توجه به این ابعاد جهان ـ در واقع ـ نگاه واقع‏بینانه و در عین حال، مثبت‏نگرانه به مسائل است. انتظار مثبت نسبت به آینده، شامل سه حیطه می‏شود:


مشاهده متن کامل ...
نگاهی اجمالی بر معجزه های مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات
http://teeteel.notkade.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/220.pngدراین یاداشت قصد داریم شما خواننده گرامی را آشنا نمایی با بخشی از نهج البلاغه که به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، صفات افراد، و افکار سازنده( مثبت شی) اشاره دارد.
کانون گفتمان مهدویت ،در سراسر نهج‏ البلاغه به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، صفات افراد، و افکار سازنده توجه شده است. حضرت علی علیه‏السلام نه تنها خود به این موارد توجه داشتند، بلکه دیگران را نیز هدایت می‏ د تا این ابعاد را به طور اختیاری و آگاهانه مورد توجه قرار دهند.
برای مثال، به زیبایی‏های جهان توجه داشته باشیم، صفات خداوند را که همه مثبت هستند فراموش نکنیم، کارهای نیک و مثبت دیگران را به خاطر داشته باشیم و از پیامدهای مثبت اعمال غفلت نکنیم.
توجه به این ابعاد جهان ـ در واقع ـ نگاه واقع‏بینانه و در عین حال، مثبت‏نگرانه به مسائل است. انتظار مثبت نسبت به آینده، شامل سه حیطه می‏شود:


مشاهده متن کامل ...
مثبت و منفی
درخواست حذف اطلاعات
سلام

فرد مثبت همیشه برنامه دارد.
فرد منفی همیشه بهانه دارد.
فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.
فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای میبیند.
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی میبیند.
فرد مثبت برای هر مشکلی را اری میابد.
فرد منفی برای هر را اری مشکلی میبیند.
فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد میکند.
فرد منفی دشمنی ها را زیاد میکند.
فرد مثبت میگوید اجازه بده انجام پذیر است.
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.
فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل میگند.
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد میکند.
(همیشه مثبت باش)

اشتباه نشود هر دو (آند و کاتد )لازم و م ومندمشاهده متن کامل ...
مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات

مثبت شی به معنای خود را گول زدن نیست.
مثبت شی به معنای ندیدن مشکلات نیست.
بلکه مثبت شی یعنی :
باور داشته باشید ، برای هر مشکلی راهی هست.
باور داشته باشید ، راه رسیدن به خواسته های تان ، عزم و اراده خودتان است.
باور داشته باشید ، اگر به هدفی نرسیدیم ، آ دنیا نیست.
باور داشته باشید که انسان ها ، قصد آزار شما را ندارند ، بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند.
و از همه مهم تر :
باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است.
از امروز تلاش کنید ، مثبت باشید ؛
فردی مثبت ش اما واقع گرا.
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ.مشاهده متن کامل ...
معجزه های مثبت شی
درخواست حذف اطلاعات

مرکز ترویج اخلاق ی ، در سراسر نهج‏البلاغه به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها، صفات افراد، و افکار سازنده توجه شده است. حضرت علی علیه‏السلام نه تنها خود به این موارد توجه داشتند، بلکه دیگران را نیز هدایت می‏ د تا این ابعاد را به طور اختیاری و آگاهانه مورد توجه قرار دهند.

برای مثال، به زیبایی‏های جهان توجه داشته باشیم، صفات خداوند را که همه مثبت هستند فراموش نکنیم، کارهای نیک و مثبت دیگران را به خاطر داشته باشیم و از پیامدهای مثبت اعمال غفلت نکنیم.

توجه به این ابعاد جهان ـ در واقع ـ نگاه واقع‏بینانه و در عین حال، مثبت‏نگرانه به مسائل است.

انتظار مثبت نسبت به آینده، شامل سه حیطه می‏شود:مشاهده متن کامل ...
آرامش ی د
درخواست حذف اطلاعات

هفت روش برای آرامش :

1-- یاد بگیرید که گاه مسائل را رها سازید.بدین معنا که به هر مسئله ای دائماً گره نخورید. وقتی همیشه و همه جا در فکر مسائل خود هستید و به مرور آنها می پردازید، در واقع همیشه بار اضافه ای را با خود حمل می کنید که این خود سبب ایجاد اضطراب و استرس در شما می گردد. بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید. این امر به شما کمک می کند که با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.

2- به خود و خدای خود ایمان داشته باشید.اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، به راحتی از عهده مشکلات زندگی برخواهید آمد . و ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اه خود گام خواهید برداشت.

3- مثبت ش باشید:اگر دیدگاه مثبت شی نداشته باشید، همه چیز می تواند بی فایده و بی ثمر باشد. داشتن نگرش مثبت و امید، بهترین سلاح در مقابل ترس و اضطراب است.

4- نسبت به انتظارات و برنامه ریزی های خود، واقع بین و منطقی باشید.توانائی های خود را در موقعیت های خاص بشناسید و نسبت به عدم توانائی ها و ضعف های خود واقع بین باشید. هر چقدر نگرش شما نسبت به مسائل زندگی منطقی تر باشد، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت.

5- نسبت به انسان ها، عشق بی قید و شرط خود را نثار کنید و در مقابل ضعف های آنها صبور باشید . خطاها و اهمال کاری هایشان را ببخشید. هر چقدر نسبت به دیگران بخشش بیشتری داشته باشید، احساس شادی و سندی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

۶- معنای فداکاری را لمس کنید.دست بخشش داشته باشید. ولی انتظار بازگشت نداشته باشید. دیگران را به شیوه های خودشان خوشحال کنید. به افراد بی پناه، یتیم و فقیر کمک کنید. برای آنهایی که خواهان یاری شما هستند پشت و پناه باشید و بدون آنکه منّتی بر آنها نهید ، تکیه گاهشان باشید.

7- افکار خود را بازسازی کنید.در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود، بازنگری کنید. در مقابل خویشتن صبور باشید و ارزش ها و استعدادها و مهارت های خود را ارج نهید. خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید. هر گونه ترس و تردید غیرمنطقی که در مورد خود دارید را کنار بگذارید.

برگرفته از وب روانشناسی و مشکلات یادگیری (خانم لک )مشاهده متن کامل ...
چند روش برای القای مثبت گرایی
درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه پیشین ، کلین پاول، در گفته های خود اظهار می دارد: "خوش بینی مداوم یکی از ضروریات زندگی است." این یکی از 13 اصلی است که او در کتاب خود با نام "سفر یی من" آورده است.

به دلیل حس مثبت گرایی که پاول در وجود خود داشت افراد مختلف در زمینه کاری خیلی سریع نسبت به او جذب می شدند. با بیان این مطلب که مثبت گرایی یکی از ضروریات زندگی است می توان به راحتی اعتماد و امید را به فرد مقابل انتقال داد.

همه می دانیم که از طریق مثبت گرایی به راحتی می توانیم به سمت موفقیت سوق پیدا کنیم، اما آیا شما یک حس مثبت دائمی را نسبت به فضای بیرون از خود به نمایش می گذارید؟

در این قسمت نکاتی را به شما آموزش می دهیم که با به کارگیری آنها به راحتی بتوانید انرژی مثبت خود را به دیگران نیز انتقال دهید.مشاهده متن کامل ...
گروه دوستداران کره
درخواست حذف اطلاعات
این گروه یک گروهی اینترنتی در انجمن ها تخصصی فلش خور می باشد.

حال ما این وبلاگ را فراهم کرده ایم تا مطالب مربوط به این گروه را در اینجا بگذاریم.

برای عضویت در این گروه باید:

1 دختر باشید.

2 در انجمن های تخصصی فلش خور عضو باشید.

3 بیش از 9 سال سن داشته باشید.

4 یک ستاره در انجمن های تخصصی فلش خور داشته باشید.

5 مدیران نسبت به شما دیدگاه خوبی داشته باشند.

6 یت ها را به موقع و در زمان معین شده انجام بدهید.

هر فردی که که ضرایط بالارو داره میتونه عضو گروه ما بشه.

پیرزو باشید

بانو جانگ اوکی جونگمشاهده متن کامل ...
نکاتی برای موفق بودن:
درخواست حذف اطلاعات

افزایش اعتماد به نفس

بسیاری از افراد، حتی آنهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند. اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم.
از خودتان مراقبت کنید: داشتن اعتماد به نفس تا حدی به داشتن تصویری مثبت از اندام خود بستگی دارد. اگر هر روز صبح تا محل کار خود پیاده راه بروید، بیشتر ورزش کنید، و تغذیه سالم تری داشته باشید، هم در بهبود ظاهر و هم در بهبود حال شما تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. اگر احساس می کنید وقت کافی برای ورزش ندارید، سعی کنید صبح ها چند دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید – حتی یک پیاده روی کوتاه، اگر به طور روزانه تکرار شود، نتیجه بخش خواهد بود. مراقبه نیز به تمرکز شما کمک خواهد کرد.

یک فهرست تهیه کنید: در اغلب اوقات، افرادی که از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند فهرست های ذهنی ای از تمام ایرادهایشان دارند: بیش از اندازه چاق، دست و پا چلفتی، کند در روابط اجتماعی، و غیره. این نکات منفی را با تهیه فهرستی از خصوصیات مثبت خود، چه روی کاغذ چه به صورت ذهنی، به نکات مثبت تبدیل کنید. آیا آسانگیر و خوش برخورد هستید؟ در کار خاصی مهارت دارید؟ آیا طنز استثنایی دارید؟ تفکر در مورد این چیزها وقتی ایام به کام شما نیست تاثیر فراوانی در بهبود حال و افزایش اعتماد به نفس شما خواهد داشت.

چارچوب ذهنی: فکر ورود به اتاقی که پر از آدم های غریبه است شما را در جای خود می خشکاند؛ بعضی صبح ها، ترک خانه امری دشوار است. چنین افرادی می توانند از چند تمرین ساده ذهنی کمک بگیرند. قبل از ورود به موقعیت های اجتماعی ای که می توانند دشوار باشند، از خودتان بپرسید، "بدترین اتفاق ممکن چیست؟" انرژی خود را صرف خود موقعیت کنید، نه صرف نگرانی جلوتر در مورد آن. اگر کاری را برای بار اول انجام می دهید، تصور کنید که آن را قبلا هم انجام داده اید. به خاطر داشته باشید در آنچه که نمی آزمایید همیشه بازنده هستید.

اه واقع بینانه تایین کنید: بسیاری از افراد وقتی از عدم اعتماد به نفس رنج می برند که برای خود اه غیر قابل دسترس تایین کرده و در رسیدن به آنها با ش ت مواجه می شوند. در عوض، اه ی تایین کنید که قابل دسترس تر باشند و برای رسیدن به آنها در طول روز تلاش کنید. شاید نتوانید تا پایان هفته جهان را تسخیر کنید، اما حتما به کارهای خود خواهید رسید. با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این اه ، احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت.

موفق باشیدمشاهده متن کامل ...
دعای دسته جمعی
درخواست حذف اطلاعات

نظرتون چیه دسته جمعی برای هم انرژی مثبت بفرستیم

دو جور میشه انجام داد

۱- ی ساعت مشخص در روز برای یک دقیقه تمرکز کنیم و به همدیگه فکر کنیم و برای هم انرژی مثبت بفرستیم

می تونه همراه با ی ذکر هم باشه و وقتی همزمان همه با هم ذکر رو بگیم فوق العاده انرژیش زیاد میشه


۲- هر روز رو اختصاص بدیم به ی شخص

مثلا شنبه خانوم ایکش و یکشنبه اقای زد!

بعد همگی شنبه هنگام گفتن ذکر روی خانوم ای تمرکز می کنیم و براش انرژی مثبت می فرستیم

ببینم کیا موافق هستن

الان تو گروه تلگرامی هم به دوستان خبر میدم

من قبلا ی بار انجام دادم خیلی سال پیش و خیلی انرژی مثبت گرفتم

البته روش دوم رو انجام دادم

اگه تا حالا انجام ندادی ی بار انجام بده ببین چه نتیجه ای می گیریمشاهده متن کامل ...
مثبت فکر را هر روز تمرین کنید
درخواست حذف اطلاعات

مثبت فکر را تمرین کنید

اگر بدبین هستید و افکاری منفی دارید توقع نداشته باشید که در عرض یک شب، به یک فرد مثبت نگر و خوش بین تبدیل شوید. اما با تمرین گفت وگوی ذهنی شما، کم کم مثبت می شود و از ح خودانتقادی بیرون می آید و خودپذیری جای آن را می گیرد و همین طور نسبت به جهان اطرافتان کمتر دیدگاهی بدبینانه خواهید داشت و زیباتر به نظر خواهد آمد. تمرین تفکر مثبت، دید بهتری به شما می بخشد. وقتی ح ذهنی مثبت باشد قادرید از پس هر مسئله ای هرچه قدر هم استرس زا و ناراحت کننده باشد به نحو مؤثری برآئید. این توانائی (مثبت نگری) به سلامت جسم و روح شما کمک می کند و درهای جدیدی را به رویتان می گشاید. تمرین روزانه را به یاد داشته باشید.

● تمرین:
به طور مرتب در طی روز لحظاتی توقف کنید و ببینید مشغول فکر به چیزی هستید. اگر متوجه شدید که بیشتر افکار شما منفی هستند سعی کنید یک نکته مثبت در آنها پیدا کرده و فکرتان را تصحیح کنید. این قانون ساده را به یاد داشته باشید: هیچ وقت به خودتان حرفی نزنید که حاضر نباشید آن حرف را به دیگران بزنید.


مشاهده متن کامل ...
روش سخنرانی - مراحل مسئله ی
درخواست حذف اطلاعات

روش سخنرانی - مراحل مسئله ی

#آموزش_روش_سخنرانی
#مسئله_ی

#مراحل_مسئله_ی


مراحل مسئله ی :
1 – یافتن مشکل مخاطب پیرامون موضوع مورد نظر:
نکته : در موضوعات منفی ، مثلا:دروغ ، مشکل ، خود موضوع است یعنی مشکل این است که بعضی مخاطبین دروغگوئی را ترک نمی کنند و در موضوعات مثبت ، مثلا: ، مشکل ، عدم انجام ندادن موضوع یعنی نخواندن است.
2 – تفکر و نوشتن دلایل بروز مشکل در مخاطب :
علت ها ، زمینه ها یا ریشه های بروز مشکل را می نویسیم.
3 – نگرش مخاطب نسبت به موضوع:
یعنی در حال حاضر مخاطب چطور به موضوع مورد نظر می نگرد؟ مثبت یا منفی؟ نگرشهای منفی را طبق اولویت بایدتغییر دهیم و از نگرشهای مثبت استفاده کنیم و آنها را تقویت نمائیم.
4 – فرصتها و نقاط مثبت شخصیت مخاطب : در فرم ثابت است ولی ما باید طبق اولویت از آنها خوب استفاده نمائیم.
نکته : در بعضی موضوعات بعضی از نقاط مثبت کارائی مهمتر و بیشتری می تواند داشته باشد که باید در اولویت قرار داده شود و بر ع .
5 – آثار مثبت و منفی موضوع:

الف - منظور از آثار مثبت هم آثار مثبت خود موضوع وهم آثار مثبت طرح موضوع می تواند باشد (مثلا طرح موضوع آثاری دارد که خود موضوع آن آثار را ندارد مثل اینکه اگر یک موضوعی مطرح شود حتما به دیگران انتقال می دهد واین انتقال دادن جزء آثار مثبت طرح موضوع است).

ب - منظور از آثار منفی فقط آثار منفی خود موضوع می باشد.
نکته1 : در موضوعات منفی ، آثار منفی، آثار خود موضوع و آثار مثبت ، آثارع موضوع می باشد.
نکته2 : در موضوعات مثبت ، آثار مثبت ، آثار خود موضوع و آثار منفی ، آثارع موضوع می باشد.

6 – آسیب شناسی بحث:

الف – آثار منفی طرح بحث مورد نظر؛
ب – شبهات پیرامون بحث مورد نظر؛
ج – موانع و مشکلات طرح بحث مورد نظر


7 – اولویت بندی: بعد از یافتن مسائل اساسی ، با توجه به اینکه می خواهیم بیشترین تأثیر را روی مخاطب داشته باشیم اولویت مسائل مهمتر را مشخص می کنیم ومی نویسیم.مشاهده متن کامل ...
صعودبورس های آسیایی درواکنش به تحولات مثبت
درخواست حذف اطلاعات
بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با بهبود امیدها نسبت به برنامه اصلاحات مالیاتی رییس جمهور ، آمار اقتصادی جهانی مثبت و افزایش قیمت بعضی از کالاها صعود د.

مشاهده متن کامل ...
۲۶اسرار رسیدن به موفقیت
درخواست حذف اطلاعات

شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم. اعتقاد درونی به اینکه شما قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست.

راههای رسیدن به موفقیت :

۱- شه مثبت داشته باشید « نورمن پیل » می گوید: شه های خوب و مثبت مانند تابش نور آفتاب بر اتاقی تاریک است که همه جا را روشن می کند.

۲- باور و ایمان داشته باشیدهمیشه آن چیزی اتفاق می افتد که شما واقعاً باورش دارید. این یک حقیقت است. پس باید باورهای محدود کننده ای که مانع موفقیت شما هستند را شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید.مشاهده متن کامل ...
چگونه از شر افکار منفی رها شویم
درخواست حذف اطلاعات
شما می توانید افکار منفی و افسرده کننده در ذهن تان داشته باشید و یا مثبت ش و الهام بخش باشید. در حقیقت طرز تلقی شما نسبت به زندگی، نوع زندگی و رفتار و عملکردتان را تعیین می کند.

در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است، افراد هرچه مثبت تر فکر کنند، به موفقیت بیشتری دست پیدا می کنند و هرچه موفق تر باشند، شادتر و در نتیجه طولانی تر زندگی می کنند. اما افراد منفی گرا، خود را به بدبختی و زندگی سرشار از ناامیدی انداخته و در نهایت عمری بی کیفیت و کوتاه خواهند داشت. اگر شما از این دسته افراد هستید و دید منفی تان به زندگی غالب است پس بهتر است هرچه سریع تر نوع زندگی تان را تغییر دهید و با به کاربردن 5 روش زیر نگاه تان به زندگی را به سمت مثبت شی پیش برده و با افزایش قدرت روحی تان از زندگی بیشتر لذت ببرید. این 5 کار ساده را در پنج روز پی در پی انجام دهید. در واقع آنها را تبدیل به وظایف روزانه تان نمایید تا در قبال شان احساس مسئولیت کنید. انجام دادن این کارها برای برخی بسیار ساده و پیش پا افتاده است اما برای افرادی که گرفتاراضطراب های شدید هستند کمی مشکل به نظر می رسد. اما نباید ناامید باشید زیرا با تمرین، هر کار سختی را می توان به کاری شیرین و آسان تبدیل کرد.

روز اول صبح وقتی از خواب بیدار می شوید، قبل از اینکه از رختخواب بیرون بیایید با خود بین ید چقدر خوش شانس هستید که یک روز دیگر از خواب بیدارشدید و می توانید به زندگی ادامه دهید و از تجربه های تازه بهره مند شوید. سپس با خود فکر کنید امروز باید چه کار مفید و سازنده ای انجام دهید تا ارزش این لحظات از بین نروند.

روز دوم به یک غریبه مهربانی کنید و با او رفتار محبت آمیزی داشته باشید.

روز سوم به چیزی که ممکن است بی توجه از آن بگذرید توجه کرده و زیبایی موجود در آن را بی د.

روز چهارم ویژگی خوب ی را که می شناسید پیدا کرده و مهم تر از همه به او یادآور شوید.

روزپنجم شب، قبل از خواب، به چیزی فکر کنید که امروز انجام دادید و با آن توانسته اید شرایط خود و اطرافیان تان را هرچند اندک بهتر از قبل نمایید. پس از اینکه در پنج روز متوالی این کارها را انجام دادید، سعی کنید هر پنج مورد را به بخشی از رفتارهای روزمره تان تبدیل کنید. مطمئن باشید با این روش می توانید افکار مثبت تان را افزایش داده و تجربه های بهتری از زندگی داشته باشید و کمتر دچار اضطراب شوید.مشاهده متن کامل ...
تقسیم کار در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
درخواست حذف اطلاعات
کارهای خانه را تقسیم د؛ قرار شد تمیز خانه، جارو زدن، نان پختن، نظافت و رسیدگی به بچه ها و ... کارهای داخل خانه بر عهده فاطمه (سلام الله علیها) باشد و کارهای خارج منزل؛ تهیه مخارج خانه، تهیه مواد غذایی موردنیاز و ... را علی (علیه السلام) انجام دهد.
این تقسیم کار را با راهنمایی پدر انجام دادند.
وقتی فرمودند کارهای داخل خانه را فاطمه انجام دهد و کارهای بیرون منزل بر عهده علی (علیه السلام) باشد، فاطمه (سلام الله علیها) با شادمانی فرمودند: «جز خدا ی نمی داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است منع فرموده است.»*

*بحارالانوار/ج ۴۳/ ص ۹۱ و ۳۱مشاهده متن کامل ...
انرژی مثبت داشته باشید:
درخواست حذف اطلاعات
انرژی مثبت داشته باشید:

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ،

ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮﺩﻥ،

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﻡ

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،

ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،

ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ

ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ،

ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﺾ،ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻻﯾﺰﺍﻝ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻃﺎﻟﺒﻢ،

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺘﺮﺳﻢ ….

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﻢ …..

ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﺑﺎﺷﯿﻢ ….

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ….

ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻮﺍﺯﺷﻢ ﮐﺮﺩ

ﺳﭙﺎﺱ ﻛﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ ..مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
enable exchangecertificate services ١٠ خطاى ذهنى که شما را به بدبینى و منفى شى سوق مى دهد تنظیم باد تایر چگونه روی سواری ماشین تاثیر گذار است اصلی ترین تصویر از ابو علی سینا سامسونگ سری جدیدی از گوشی های هوشمند را در ces معرفی می کند تحقیق درباره وقف 78 ص با فرمتword نهاوند شاهزاده محمد مقدس شاهزاده آستان مقدس غبارروبی آستان شهرستان نهاوند سریال tangled the series قسمت دهم 10 فصل دوم انتقاد عادل غلامی از مسئولان پس از پیروزی برابر ع ع نوشته و شعرهای زیبا برای محمد باقر ع زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد آزاد لاله مرزبان instagram پژوهش رضایت هیجانی ناگویی رابطه رابطه ناگویی ناگویی هیجانی رضایت شویی رابطه ناگویی هیجانی زنگ سلامت هرگز با شکم خالی آب یخ ننوشید پاو وینت بررسی تعاریف و اصول بودجه روش پند دادن جوان گنا ار همه چیز درباره ماساژ و ماساژ درمانی روز م باهله مبارک اختصاص بیش از میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی مناطق کشور فرصت های کاری تهران حسابدار 7 فروردین
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.