پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 واکنش غول های فناوری به افشاگری تازه ویکی لی
گذری بر رشته مدیریت فناوری اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات

اگر در سال های گذشته کنکور داده باشید و یا امسال برای اولین بار قصد شرکت در این آزمون را دارید احتمالاً هنگام ورق زدن صفحات رشته های علوم انسانی و ی با رشته های جدیدی مواجه شده اید که در حوزه علوم فناوری اطلاعات قرار دارند این رشته ها که به ترتیب مدیریت فناوری اطلاعات و ی فناوری اطلاعات نام دارند به دلیل تازگی هنوز آنچنان که باید و شاید توسط دانشجویان و علاقه مندان شناخته نشده اند. به همین خاطر اغلب افراد در انتخاب رشته و گزینش منابع درسی برای این دو رشته سردرگم می شوند. در این مجال قصد دارم با معرفی این رشته ها و شاخه های مرتبط با آنها قدمی هر چند کوچک برای آشنایی و انتخاب بهتر دوستان خواننده ای که قرار است امسال با سالهای بعد در کنکور شرکت کنند بر دارم. به علت کثرت سوال های موجود در مورد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ابتدا به معرفی این رشته می پردازیم.

مقدمه:

... و اینک فناوری اطلاعات ، به عنوان کاتالیزور فرآیند توسعه در دنیا باعث تغییر ماهیت جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی شده است. جامع ای فارغ از مرزهای جغرافیایی، جامعه ای که در حال جهانی شدن است.

فناوری اطلاعات الگوهای عصر صنعتی را در همه ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به هم ریخته و شیوه ها و روش های متفاوت و رویکردهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است. توسعه متقابل فناوری و اطلاعات روز به روز بر حجم دانش و فناوری در اختیار انسان می افزاید و به تدریج تمام زندگی وی را در برمی گیرد. بشر امروزی برای فهم هر پدیده جدید و یا نو سازی روش ها و ابزار پیشین از پیشوند e بهره می گیرد.

آموزش، تجارت، اقتصاد، ت و...همه در پرتو فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی دچار تغییرات مثبتی شده اند. اما این سیر پرشتاب همچنان با سرعتی باور ن ی در حال حرکت است. واین نیست جز به سبب ماهیت تحول آفرین و شتابدار این فناوری که شمندان را واداشته آنرا در زمره فناوریهای نظام آفرین به شمار آرند و ورود جامعه بشری به عصری نوین بنام عصر اطلاعات را اذعان دارند

آری امروزه فناوری اطلاعات و درجه پیشرفت در آن به عنوان مقیاس توسعه یافتگی کشور ها به محسوب می شود. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ایجاد بستر مناسب برای جذب, پردازش و بکارگیری فناوری است .فناوری اطلاعات نیز دربند این وم بوده علاوه اینکه بدلیل ماهیت تحول افرینش برای جذب و بکارگیری آن نیاز به تدقیق و برنامه ریزی کلان و استراتژیک می باشد.

در سالهای اخیر محیط بنگاه های ب و کار، متاثر از روند جهانی شدن اقتصاد، دگرگونی در اقتصادهای صنعتی و حرکت موسسات به سمت فضای دیجیتالی دچار تغییرات گسترده ای شده است.به گونه ای که برای ایجاد تحولات بنیادین در زیرساختارهای ب وکار و نظام های سازمانی و پایه ریزی و اجرای برنامه های توسعه علاوه بر وجود فناوری و اطلاعات به حلقه واسط دیگری به نام مدیریت نیاز پیدا شد.

پیوند سه عامل فناوری، اطلاعات و مدیریت با هدف ایجاد قابلیت های جدید در شیوه های مدیریت بنگاه های مزبور و توانمندسازی مدیران با بهره گیری از” فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات فراوانی بر موفقیت برنامه های توسعه مبتنی بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات در برنامه های راهبردی سازمان و تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده در تعیین استراتژی ها و سیاست های سازمانی و شیوه های برنامه ریزی فرایندها، نیروهای انسانی و سایر منابع، ان و مدیران پیشروی سازمان های قرن حاضر را در معرض رویارویی با چالش های جدیدی قرار داده است.

پرداختن به این موضوع در بعد ملی نیاز ها و م ومات جدیدی را پدید می آورد که یکی از اولویت های آن پرورش و تربیت مدیران فناوری اطلاعات برای اداره سازمان های امروزی است. با این رویکرد ها از چند سال پیش برنامه ریزی گشترده ای در های مختلف کشور از جمله های تهران و ا هرا انجام شد تا رشته مدیریت فناوری اطلاعات شکل بگیرد.

ضرورت توسعه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

خیلی جدی باید گفت که مدیریت فناوری اطلاعات برای کشور یک ضرورت ملی به حساب می آید. سیستم سنتی مدیریت کشور، ضعف و ناکارآمدی ساختار مدیریتی کشور در عرصه برنامه ریزی و اجرا، وجود سرمایه های عظیم مادی، ترکیب جوان جمعیتی کشور و نیروی تحصیل کرده و در حال تحصیل، پتاسیل بالای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال، ماهیت دانشی فناوری اطلاعات و در نهایت نیاز واقعی کشور بر فناوری اطلاعات محور برنامه های کلان و جزیی توسعه ای خود همه و همه می طلبد تا برای هدایت صحیح سرمایه های ملی در جهت بهره گیری مناسب از فناوری اطلاعات با دقت و وسواس زیادی به موضوع مدیریت فناوری اطلاعات در کشور توجه شود.

چرا فقط کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات؟

نو بودن این دانش برای جامعه ی ما، سطح بالای تخصص ها و دانش های مطرح شده در این رشته، کمبود متخصص برای آموزش و همچنین کمبود امکانات و محتوای آموزشی مناسب در سال های ابت ایجاد این رشته باعث شده است که ها مجبور شوند این رشته را فقط در رشته کارشناسی ارشد به اجرا درآورند اما با توجه به پیشرفت روزافزون علوم فناوری اطلاعات و مدیریت و توسعه آموزش های پایه ای در این زمینه برای عموم دانشجویان مقاطع پایین تر امید آن می رود که بتوان در آینده نه چندان دور این رشته را برای مقاطع لیسانس و حتی فوق دیپلم نیز ایجاد کرد.

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات چیست؟

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد ابتدا در سال 1380 و در های علامه طباطبایی و تهران راه اندازی گردید و برای آن اقدام به پذیرش دانشجو شد. اما هم اکنون در ا هرا و سازمان مدیریت صنعتی نیز برای این رشته دانشجو پذیرفته می شود.

هدف از تشکیل این دوره در نظامنامه آموزشی آن به صورت زیر عنوان شده است:

" هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص موسسات و سازمانهای تی و خصوصی است.متخصصینی که در زمینه های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت بنوانند در جهت تامین نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت کنند. "

به عبارت دیگر هدف از این دوره آموزشی توانمندسازی و تجهیز مدیران سازمان های تی و خصوصی، مدیران مرتبط با واحدهای فناوری اطلاعات در سازمانها، مشاورین ارشد مدیریت و مسوولان طرحهای تحول سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مسایل گوناگون سازمان و مدیریت، به شمار می آید.

انتظار طراحان این دوره های آموزشی این است که دانشجو پس از ورود به بازار کار قادر به درک تحولات نوین سازمانی، به ویژه در سطوح برنامه ریزی راهبردی و سیاست گذاریها و شناخت بهتر عوامل مرتبط با زمینه های رقابت در محیط ب و کار کنونی و در نهایت تقویت قابلیت های تحلیل و تصمیم گیری باشد. فارغ حصیلان، در زمینه درک نقش محوری فناوری اطلاعات در سازمانهای خود و جنبه های مدیریتی آنها، تسلط بیشتری یافته و قادر خواهند بود جنبه های بحرانی فعالیت های با محور فاوا در سازمان را شناسایی نموده و در جهت پیاده سازی استراتژی های متاثر از آن فعالیت نمایند. بهبود اثربخشی ارتباط بین رده های مدیریتی و کارشناسان و مشاورین فناوری اطلاعات، از جمله سایر تاثیرات این دوره محسوب می گردد.

رشته مدیریت فناوری اطلاعات در سه گرایش:

مدیریت منابع اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

نظام کیفیت فراگیر

تصویب شد که از این بین دو گرایش منابع اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته فعال و در حال اجرا می باشند. تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد می باشد که شامل 20 واحد مشترک . 8 واحد تخصصی مربوط به گرایش و 4 واحد پایان نامه می باشد.ضمن اینکه دروس پیش نیاز بنا به تشخیص مرجع برگزار کننده دوره ارائه می شود.

این رشته به دلیل ماهیت میان رشته ای آن دربرگیرنده برخی از دروس اصلی علوم مدیریت و شماری از دروس مربوط به علوم ی و رایانه می باشد.

دروسی مانند : تئوریهای پیشرفته مدیریت.- مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته- تحقیق در عملیات پیشرفته- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته- مدیریت منابع اطلاعاتی- سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک- کاربرد it در سازمان - تحلیل آماری و... از زمره دروس مربوط به حوزه علوم مدیریت می باشند و دروسی مانند: تحلیل و طراحی ساختاریافته سیستمها – سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی – سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری و خبره- فناوری اطلاعات- ی نرم افزار به کمک کامپیوتر case – متدلوژیهای ایجاد و توسعه سیستم اطلاعاتی-مدلسازی اطلاعات سازمان- منطق فازی و هوش - ی مجدد رویه های اجرایی و فرایندها و.... از زمره دروس مربوط به حوزه فنی و علوم رایانه می باشند. که بسته به گرایش انتخاب شده ارائه می شوند.

دروسی که در این رشته تدریس می شوند

دروس پیش نیاز

· آمار کاربردی applied statistics

· روش تحقیق (+کارگاه روشهای جستجو در پژوهش) research method

· تحقیق در عملیات و مدلهای تصمیم گیری operations research and decision models

دروس اصلی

· رویکرد سیستمی system approach

· مبانی مدیریت فناوری اطلاعات foundations of it mana ent

· فاوا در سازمان و مدیریت ict in organization & mana ent

· مدیریت تکنولوژی و نوآوری mana ent of technology & innovation

· آثار فاوا بر سازمانها، افراد و جامعه impact of ict on organizations, individuals & society

· ی سازمان enterprise engineering

· مبانی ب و کار و تجارت الکترونیک foundations of e-business and e-commerce

· سیستمهای اطلاعاتی بنگاه اقتصادی enterprise information systems (eis, erp, eam)

· بنگاههای اقتصادی گسترش یافته extended enterprises (erpii, eai, crm , scm)

· مباحث منتخب در مدیریت فاوا special topics in ict mana ent

· مهارتهای فاوا برای مدیران (ict skills for managers (workshop

· سمینار seminar

· پایان نامه thesis

نمونه دروس انتخ

· مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات it project mana ent

· تفکر استراتژیک strategic thinking

· مدیریت دانایی (دانش) knowledge mana ent

· مدیریت تحول change mana ent

· هوش تجاری و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری business intelligence & decision support systems

· مدیریت زنجیره تامین supply chain mana ent

· مدیریت روابط مشتری mana ent information systems

· سیستمهای اطلاعات مدیریت mana ent information systems

· هوش و سیستمهای خبره artificial intelligence and expert system

· کاربرد نظریه فازی در سازمان fuzzy application in organization

· یک عنوان از دروس سایر رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با تصویب شورای علمی دوره

*** کلیه دروس در قالب 2 واحد ارایه می گردند . پایان نامه معادل 4 واحد ارزی خواهد شد .

اطلاعات مورد نیاز برای کنکور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

الف)مواد امتحانی و تعداد تست

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30تست

2- تئوریهای مدیریت 40تست

3- اقتصاد د و کلان 30 تست

4- ریاضی و آمار 40 تست

5- مالیه عمومی و بودجه 30 تست

6- حسابداری تی 30 تست

7- بازاری 30 تست

8- مدیریت مالی 30 تست

9- تحقیق در عملیات 30 تست

10- مدیریت تی 30 تست

گرایش های موجود وضرایب مواد امتحانی در هر گرایش

مدیریت بازرگانی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)

مدیریت تی (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0)

مدیریت صنعتی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مدیریت فناوری و اطلاعات (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2)

مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مدیریت مالی (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0)

تعداد نفرات پذیرفته شده در کنکور سال قبل

در دوره های روزانه:

مدیریت بازرگانی 86 نفر)، (مدیریت تی 61 نفر)، (مدیریت صنعتی 46 نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات 27 نفر)، (مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی 12 نفر)، (مدیریت مالی 18 نفر)، (تعداد کل 250 نفر)

در دوره های شبانه و نوبت دوم:

) مدیریت بازرگانی 55 نفر) ، (مدیریت تی 16 نفر)، (مدیریت صنعتی 17 نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات 7 نفر)، (مدیریت مالی 5 نفر)، (تعداد کل100 نفر)

در آزاد (به طور تقریبی(:

مدیریت بازرگانی (270 نفر) مدیریت تی (450 نفر) مدیریت صنعتی220 نفر

های ذیل در این رشته دانشجو می پذیرند:

1-علامه طباطبائی ،2- شهید بهشتی ، 3- تهران ، 4- تربیت مدرس ،5- ا هرا (س) ، 6- گیلان ،7- مازندران ،8- فردوسی مشهد ،9- باهنر کرمان ،10- چمران اهواز ، 11- شیراز ، 12- اصفهان ، 13- سمنان ، 14- شاهد 15- مجتمع آموزشی عالی قم 16- سیستان و بلوچستان ، 17- پیام نور

منابع مجموعه مدیریت

1- زبان تخصصی

الف- ونوس (2 جلدی): مقدماتی و پیشرفته

ب- استونر ترجمه اسماعیلی

پ- زبان عمومی ی (سری کتاب ارشد پوران پژوهش

2- تئوری های مدیریت

الف- اصول و مبانی سازمان مدیریت ، رضائیان

ب- مدیریت عمومی ، الوانی

پ- مدیریت رفتار سازمانی، رضائیان

ج- مدیریت رفتار سازمانی، ر نز

چ- مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد ، ترجمه قاسم کبیری

ح- مدیریت منابع انسانی، سعادت

خ- تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، رضائیان

د- تئوری سازمان (طراحی ساختار) ر نز

3- اقتصاد د

الف- اقتصاد د، درس و تست نظری

ب- اقتصاد د، سالواتوره ترجمه سبحانی

ج- 2000 تست اقتصاد د، نظری

4- اقتصاد کلان

الف- اقتصاد کلان ، درس و تست، نظری

ب- اقتصاد کلان، روزبهان

ج- 2000 تست اقتصاد کلان، نظری

5- ریاضیات

الف- ریاضیات کاربردی، ناصحی فر

ب- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ابراهیمی

6- آمار

الف- آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر-مومنی (2 جلدی)

ب- آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ابراهیمی

7- حسابداری تی ، مالیه عمومی و بودجه

الف- حسابداری تی مالیه عمومی و بودجه محمد حسینی

8- مدیریت بازاری

الف- مدیریت بازاری ، ونوس، عبدالحمید ابراهیمی، روستا

ب- کتاب اصول با

مشاهده متن کامل ...

پاو وینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازما
درخواست حذف اطلاعاتپاو وینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته استیفن ر نز ترجمه الوانی و دانایی فرد با عنوان فناوری در حجم 34 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت عمومی مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
پاو وینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته ر نز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)فروشنده فایل


کد کاربری 19عنوان: پاو وینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته ر نز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)


دسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)


فرمت: پاو وینت(powerpoint)


تعداد اسلاید: 34 اسلاید


کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته استیفن ر نز ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد رشته های مجموعه مدیریت میباشد. این فایل شامل پاو وینت فصل هفتم این کتاب با عنوان « فناوری» می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:


تعریف فناوری


پژوهش های صورت گرفته پیرامون فناوری


پژوهش وودوارد


طبقه بندی وودوارد از انواع فناوری


نتیجه گیری وودوارد از پژوهش پیرامون فناوری


خلاصه یافته های وودوارد در خصوص رابطه بین پیچیدگی فناوری و ساختار


فناوری مبتنی بر دانش


پیشینه فناوری مبتنی بر دانش


دو بعد اساسی فناوری مبتنی بر دانش


طبقه بندی فناوری از دیدگاه پرو


فناوری های تکراری


فناوری های ی


فناوری های هنری و صنعتگرانه


فناوری های غیرتکراری


شکل طبقه بندی فناوری از دیدگاه پرو


نتایج تحقیقات پرو پیرامون فناوری


پیش بینی های پرو از رابطه فناوری- ساختار


عدم اطمینان محیطی: نقش تامسون در تعریف و سنجش فناوری


طبقه بندی فناوری از دیدگاه تامسون


فناوری پیوسته مستمر


فناوری واسطه ای


فناوری متمرکز(فشرده)


نتیجه گیری از نظریه تامسون


تاثیر صنعت و اندازه بر سازمان


عامل مشترک در نظریه ها : تکراری بودن


طبقه بندی فناوری ها بر اساس تکراری و غیرتکراری بودن


فناوری های تولیدی در مقابل فناوری های خدماتی


فناوری و پیچیدگی


فناوری و رسمیت


فناوری و تمرکز


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


 مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس

استخدام پارک علم و فناوری در فارس سال ۹۵ - «ای استخدام» - 992283

www.e-estekhdam.com/استخدام-پارک-علم-و-فناوری-در-فارس/
translate this page
feb 26, 2017 - پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

اس

پارک علم ­و فناوری استان ­فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استناد مصوبات هیات امنای منطقه و آیین نامه تشکیلات پارکهای علم و فناوری ، ازطریق آزمون و مصاحبه تخصصی، ازمیان داوطلبان متعهد و متخصص اقدام به جذب کارشناس در مراکز رشد “نفت، گاز و پتروشیمی” و “فناوری اطلاعات و ارتباطات” طبق ج زیر به صورت قرارداد انجام کار معین می نماید.واجدین شرایط جهت­ ثبت نام می­توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۵/۱۲/۹۵ اقدام نمایند.

ردیف شغل محل کار مدرک مورد نیاز مواد آزمون
۱ کارشناس

(یک نفر)

مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی کارشناسی یا کارشناسی ارشد

در رشته شیمی با گرایش شیمی تجزیه

یا ی شیمی

مکانیک سیالات، ترمو دینامیک،

اتتقال جرم و انتقال حرارت

۲ کارشناس

(یک نفر)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی یا کارشناسی ارشد

در رشته فناوری اطلاعات

یا ی کامپیوتر ـ نرم افزار

ساختمان داده ها، ی نرم اقزار، شبکه های کامپیوتری، مدیریت فناوری اطلاعات

وسیستم عامل

آزمون ها در سطح دروس مقطع کارشناسی برگزار می­شود.

در شرایط برابر سابقه کار مفید و مرتبط تاثیرگذار است.

شرایط سنی طبق آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی منطقه چهارفناوری: دارا بودن حداقل سن۲۰ سال تمام و حداکثر۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطح یک حوزوی، حداکثر۳۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ی حرفه ای و سطح سه حوزوی و حداکثر ۴۰ سال تمام با مدرک تحصیلی ی تخصصی یا سطح چهار حوزوی

تبصره ۱ ـ دارندگان مدرک تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی ی، چنانچه همترازی آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می گیرند.

مدارک موردنیاز:

 1. فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
 2. فتوکپی کارت ملی ـ پشت و رو
 3. فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم
 4. فتوکپی از آ ین مدرک تحصیلی
 5. فرم درخواست تکمیل شده ـ همراه با مستندات مربوطه

تاریخ آزمون تخصصی از طریق تارنمای پارک علم و فناوری فارس متعاقبا اعلام خواهد شد.

از برگزیدگان آزمون، جهت حضور در مصاحبه به صورت تلفنی دعوت بعمل می آید
فرم درخواست

گزیده آگهی های استخدام مشابه:

 • استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۶ (خبر جدید)
 • استخدام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات (خبر جدید)
 • استخدام فروش-صنعتی و فناوری اطلاعات در یک شرکت معتبر
 • استخدام فروش-صنعتی و فناوری اطلاعات در یک شرکت معتبر
 • استخدام اپتومتریست(با امکانات رفاهی)در عینک سازی چشمک در فارس
 • استخدام علوم پزشکی استان اردبیل

تخدام پا

سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس کلیک کنید

سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس کلیک کنید

سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس کلیک کنید

سوالات استخدامی پارک علم ­و فناوری استان ­فارس کلیک کنید

رک علم و فناوری استان فارس سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-پارک-علم-و-فناوری-استان-فارس/
translate this page
mar 5, 2017 - ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود. استخدام پارک علم و فناوری استان فارس- ۷ اسفند ۹۵. پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ... ایا نمونه سوال هست دانلد کنیم .

استخدام پارک علم و فناوری گلستان سال 95 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-پارک-علم-و-فناوری-گلستان/
translate this page
nov 20, 2016 - دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید ... پارک علم و فناوری گلستان در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ورودی و مصاحبه علمی و پس از .... استخدام دیوان محاسبات (نمونه سوالات گذشته).

استخدام در پارک علم و فناوری گلستان - estekhdamiha.com

www.estekhdamiha.com › آگهی های استخدام جدید امروز
translate this page
nov 21, 2016 - ارک علم و فناوری گلستان در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ورودی و مصاحبه ... دریافت نمونه سوالات جدید آزمون های استخدامی با پاسخ (۷ آزمون استخدامی).

استخدام پارک علم و فناوری استان فارس - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/ccf980939001.html
translate this page
feb 26, 2017 - متن آگهی: پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و ... نمونه سوالات آزمون های استخدامی · آگهی استخدام وزارت نیرو سال ۹۶ ...

آگهی استخدام پارک علم و فناوری گلستان - سایت استخدامی

tnews.ir/news/208574529091.html - translate this page
صفحه اصلی · قوانین و مقررات · نمونه سوالات استخدامی · ارسال آگهی استخدام ... پارک علم و فناوری گلستان در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ورودی و مصاحبه علمی و ...

استخدام پارک علم و فناوری استان فارس سال ۹۵ (استخدام جدید) - ایران ...

https://damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی
translate this page
mar 5, 2017 - استخدام پارک علم و فناوری استان فارس- ۷ اسفند ۹۵. پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به ... ایا نمونه سوال هست دانلد کنیم .. منابع آزمون چیه.

استخدام حسابدار و 6 ردیف شغلی دیگر در پارک علم و فناوری یزد

www.baroot.com/news/استخدام-پارک-علم-و-فناوری-یزد/
translate this page
به گزارش وب سایت استخدامی باروت – پارک علم و فناوری یزد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام حسابدار ،کارشناس فروش، پشتیبان نرم ...

پارک علم و فناوری کردستان نیروی متخصص استخدام می کند - استخدام ایران

www.estekhdamiran.com/.../پارک-علم-و-فناوری-کردستان-نیروی-...
translate this page
nov 22, 2016 - پارک علم و فناوری کردستان در آبناماه امسال و از طریق آزمون، تعداد ۵ نیروی متخصص استخدام می کند. جزئیات ثبت نام و دفترچه راهنمای ثبت نام را از ...

استخدام در پارک علم و فناوری تهران - استخدامی

kar24.rozblog.com/.../استخدام+در+پارک+علم+و+فناوری+ +...
translate this page
آگهی استخدام برنامه نویس جاوا، اندروید، iosشرکت رسانا از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری تهران ، با توجه به نیاز به تکمیل کادر… ... مرجع آ ین و بروزترین اخبار به همراه نمونه سوالات استخدامی. جدیدترین مطالب سایت. رایگان نمونه ...

پارک علم و فناوری کُردستان نیروی متخصص استخدام می کند+جزئیات و ...

estekhtami.blog.ir/.../پارک-علم-و-فناوری-کردستان-نیروی-متخص...
translate this page
nov 22, 2016 - پکیج کامل نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی تی ... به گزارش نوای آبیدر، پارک علم و فناوری کُردستان در آبناماه امسال و از طریق آزمون، تعداد 5 ... (دفترچه راهنمای ثبت نام استخدامی پارک علم و فناوری کُردستان - کلیک کنید).

استخدام کارشناس it در پارک علم و فناوری قم – تیتر خوان

titrkhon.com/1395/.../استخدام-کارشناس-it-در-پارک-علم-و-فناوری-...
translate this page
jan 12, 2017 - یک استارتاپ تازه کار واقع در پارک علم و فناوری قم برای تشکیل یک تیم قوی، ... استخدام رشته علوم کامپیوتر در قم ... نمونه سوالات استخدامی.

پارک علم و فناوری استان مازندران

mstp.ir/
translate this page
this site may be ed.
معتمدزادگان در سیستان و بلوچستان: نقش پارک های علم و فناوری در ... رئیس پارک علم و فناوری مازندران به عنوان رئیس بخش غرب آسیا و شمال آفریقای ...

سایت اخبار استخدامی آذربایجان - مطالب ابر استخدام پارک علم و فناوری

www.sulduzjob.ir/post/.../استخدام%20پارک%20علم%20و%20فناور...
translate this page
پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی طبق مصوبات هیات امنا منطقه یک فناوری مورخ 07/11/91 جهت تامین ... نمونه سوالات مصاحبه ی استخدامی و گزینش تی.

استخدام نیروی php کار جهت همکاری با پارک علم و فناوری در یزد

www.bia2akhbar.com/details.php?id=5017853 - translate this page
jan 8, 2017 - استخدام نیروی php کار جهت همکاری با پارک علم و فناوری در یزد. انتشار در ... استخدام رشته علوم کامپیوتر در یزد ... نمونه سوالات استخدامی.

امضای تفاهم نامه همکاری پیام نور آذربایجان شرقی و پارک علم و ...

pnuna.com/50875/همکاری-پیام-نور-پارک-علم-و-فناوری/
translate this page
این مراسم در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با حضور بخشعلی معصومی رئیس پیام ... رایگان نمونه سوال پیام نور + جواب ...

استخدام کارشناس الکترونیک خانم در پارک علم و فناوری | به - قطره

www.ghatreh.com/.../استخدام-کارشناس-الکترونیک-خانم-پارک-علم... - translate this page
dec 20, 2016 - استخدام کارشناس الکترونیک خانم در پارک علم و فناوری ... نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ب و کار الکترونیک - نمونه ...

پارک فناوری پردیس | پرسش های متداول

techpark.ir/content.php?pagename=faq
translate this page
هیات امنا (با ریاست معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیری ریاست پارک و 6 مجموعه حقوقی شامل معاون فناوری علوم، تحقیقات ...

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر واقع در پارک فناوری پردیس ...

estekhdami.loger.ir/.../استخدام-مسئول-دفتر-در-یک-شرکت-معتبر...
translate this page
یک شرکت واقع در پارک فناوری پردیس (شهر پردیس) ،نیازمند به نیرویی با شرایط زیر در تهران می باشد. ... استخدام رشته علوم ارتباطات در تهران ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی.

پارک علم و فناوری استان مرکزی - صفحه اصلی

www.astp.ir/
translate this page
پذیرش 7 واحد فناور جدید در مرکز رشد واحدهای فناور – بهمن 95. ○ بازدید رئیس پارک علم و فناوری اصفهان از پارک استان مرکزی - آذر 95. ○ برگزاری دوره آموزشی روشهای ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/
translate this page
نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می ..... پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 95 - رایگان نمونه سوال

nomonesoal.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو-95/
translate this page
mar 8, 2017 - af%d8%a7%d9%85 استخدامی وزارت نیرو جدید سال ۹۵ .... برچسبها: رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزش · نوشته شده در … ... پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استناد …

استخدام در پارک علم و فناوری فارس - 1261246

dehvand.ir/1261246/
translate this page
feb 26, 2017 - پارک علم و فناوری استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استناد مصوبات هیات امنای منطقه و آیین نامه تشکیلات پارکهای علم و ...

پارک علم و فناوری پردیس بومهن | میهن کار | استخدام | کاری

mihankar.com/tag/پارک-علم-و-فناوری-پردیس-بومهن.html
translate this page
پارک علم و فناوری پردیس بومهن. ... کارمند | سایت کار ی | استخدام | اخبار استخدامی | اخبار استخدام | روزمه خوب | روزمه کاری | رایگان نمونه سوالات استخدام.

اطلاعیه دعوت به همکاری پارک علم و فناوری آزاد ی از شرکت های ...

edarejat.ir/اطلاعیه-دعوت-به-همکاری-پارک-علم-و-فناو-2/
translate this page
jan 3, 2017 - اطلاعیه دعوت به همکاری پارک علم و فناوری آزاد ی از شرکت های .... برچسب ها:اخبار استخدامی اخبار ی دانشجویان فارغ حصیلان و ...

صنعتی شریف - خانه

www.sharif.ir/
translate this page
آشنایی با · پارک علم و فناوری شریف · درس افزار آزاد شریف · کتابخانه مرکزی · انجمن فارغ حصیلان · مرکز خدمات آزمایشگاهی · دانشجویان · اساتید · کارمندان ...

مرکز رشد فناوری نیشابور | nti.org.ir

www.nti.org.ir/
translate this page
برگزاری جلسه اسفندماه شورای فناوری مرکز رشد فناوری نیشابور به گزارش روابط ... گذاری بسیج اساتید شهرستان نیشابور در محل پارک علم و فناوری و مرکز رشد. ... تخفیف 40 درصدی شرکت های دانش بنیان برای سامانه استخدامی «ایران تلنت» .... دانشجویان نمونه کشوری در اولویت جذب هیات علمی آزاد ی قرار دارند.

استخدام شهرداری گلستان سال ۹۵ - نشر استخدام- سوالات استخدامی

www.nashr-estekhdam.ir/استخدام-شهرداری-گلستان/
translate this page
شهرداری گلستان بعد از آزمون استخدامی سال ۹۴ هیچ خبر استخدامی در سال ۹۵ مبنی بر ... پارک علم و فن آوری استان گلستان برای تامین نیروی انسانی خود خواهان جذب نیرو ...

پرسش های متداول - وزارت علوم

https://www.msrt.ir/fa/faq
translate this page
اداره استخدام و بازنشستگی سوال: دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با یت ... نامه استخدامی اعضای هیات علمی ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای ...

استخدام نیروی برنامه نویس مسلط به net در پارک علم و فناوری | فیدگاه

feedgah.ir/.../استخدام-نیروی-برنامه-نویس-مسلط-به-net-در-پارک-ع...
translate this page
jan 31, 2017 - استخدام نیروی برنامه نویس مسلط به net در پارک علم و فناوری. ... 8600 تومان. نمونه سوالات "پکیج بهاری" ایران استخدام (فرصت طلایی مطالعه).

پارک علم و فناوری کُردستان نیروی متخصص استخدام می کند+جزئیات و ...

khabarfarsi.com/u/28460286 - translate this page
nov 21, 2016 - پارک علم و فناوری کُردستان در آبان ماه امسال پنج نفر نیروی متخصص استخدام ... آنچه در این گزارش می خوانید نمونه مشت از وارها اقدامی است که جوانان ...

مرکز جذب اعضای هیات علمی

www.mjazb.ir/
translate this page
علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۳ عضو هیئت علمی نمونه کشور تجلیل کرد · ... حمایت وزارت علوم از محصول تولید شده در پارک علم و فناوری هرمزگان · علوم ...

تقدیر رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان از همکاری پیام نور ...

pnutabriz.ir/.../2212_تقدیر-رئیس-پارک-علم-و-فناوری-استان-کرم... - translate this page
jun 19, 2016 - پیام نورنا : رئیس پارک علم و فناوری استان کرم. ... رایگان نمونه سوال پیام نور + جواب .... سوالات استخدامی. » نمونه سوالات استخدامی ...

استخدام در پارک علم و فناوری گلستان- استخدام افراد با مدارک کارشناسی ...

stu.magnegaresh.ir › اخبار ی
translate this page
nov 16, 2016 - پارک علم و فناوری گلستان اطلاعیه جذب ۴ جایگاه شغلی داده است. ... نمونه سوالات کارشناسی ارشد ی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های ...

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی | استخدام

estekhdamam.ir/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخ/
translate this page
۲- مصاحبه علمی (سنجش استعداد و مهارت) ... شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از ۱۳۰۰ سوال مهم آزمون های قبلی در دروس زیر: ۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه; ۲۰۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه; ۲۰۰ سوال معارف ی + پاسخنامه; ۱۸۰ سوال اطلاعات عمومی + ... استخدام پارک علم و فناوری استان فارس | استخدام ...

wkar | اخبار ثبت شرکت های دانش بنیان در سال ۹۵

wkar.ir/.../titr-112-اخبار_ثبت_شرکت_های_دانش _بنیان_در_سال_۹...
translate this page
مرجع و بانک استخدامی های ایران. اخبار ثبت ... ادامه ... دریافت استخدامی ها در ایمیل خود ... استاندار قزوین گفت : با وجود پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بستر خوبی برای ایجاد شهرک تحقیقاتی در قزوین فراهم شده است. .... نمونه سوالات استخدامی.

اخبار جدید استخدام های سراسری کشور archives - - ای-سوال

www.e-soal.ir/category/آرشیو-خبرهای.../استخدام های-سراسری-کشور/
translate this page
استخدام شهرداری قزوین سال ۹۵ اخبار زیر در مورد آزمون استخدامی سال گذشته شهرداری ... آگهی جذب و بکارگیری نیروی قراردادی در پارک علم و فناوری گلستان پارک علم […].

پورتال پیام نور-سوالات متداول سازمان

www.pnu.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid...6f42...
translate this page
واحد های فناوری :واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که در زمینه ... مرکز تهران شمیرانات ، مرکز رشد ا ی به عنوان زیر مجموعه پارک علم و فناوری فعالیت می نماید . .... پاسخ: اینست که دانشجو می تواند در همان لحظه به سوالات آزمون پاسخ دهد و در پایان نرم ..... سوال: آیا پیام نور، شرایط استخدامی بعد از فارغ حصیلی دارد؟

پارک علم و فناوری کرمانشاه - پرسش وپاسخ

217.219.219.72/پذیرش-آنلاین/پرسش-وپاسخ.html
translate this page
oct 12, 2015 - سوال 1 شرایط پذیرش د ارک علم وفناوری چیست ؟ ... افراد و نیروهای با تحصیلات بالا را استخدام کرده و بافت اصلی آنرا متخصصین و ین تشکیل می دهند. ... بعنوان مثال می توان تعهداتی چون ثبت شرکت ، تولید نمونه اولیه ، تولید ...

آموزش دوره های تخصصی در مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و ...

www.unp.ir/news/education/general/7300
translate this page
آموزش دوره های تخصصی در مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری تهران - استخدام مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری تهران ...

پارک علم و فناوری کرمانشاه - پرسش وپاسخ

kti.karbalaiyan.ir/خدمات-و-تسهیلات/جذب-و.../پرسش-وپاسخ.html
translate this page
oct 12, 2015 - سوال 1 شرایط پذیرش د ارک علم وفناوری چیست ؟ ... افراد و نیروهای با تحصیلات بالا را استخدام کرده و بافت اصلی آنرا متخصصین و ین تشکیل می دهند. ... بعنوان مثال می توان تعهداتی چون ثبت شرکت ، تولید نمونه اولیه ، تولید ...

کانون فارغ حصیلان آزاد ی

www.aiau.ir/
translate this page
سوالات متداول ... استخدام فارغ حصیلان ی شرکت صنایع برق و انرژی صبا ... دعوت به همکاری شرکت رهپویان فناوری ... پارک علم و فناوری حلقه واسط و صنعت است ... آغاز ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه از اول آبان ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت تابان انرژی برق شیراز | نمونه سوالات ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-شرکت-تابان-انرژ/6573
translate this page
nov 22, 2016 - آگهی استخدام شرکت تابان انرژی برق شیراز · آگهی استخدام پارک علم و فناوری گلستان · آگهی استخدام سازمان جهاد …. نمونه سوالات استخدامی ...

1 - سازمان نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گیلان

iaeo.org/gilan/
translate this page
نمونه سوالات یازدهمین آزمون سامانه های نوین آبیاری .... نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با همکاری آموزشگاه کشاورزی بوستان ... فراخوان پارک علم و فناوری گیلان ..... آگهی استخدام شرکت دانش بنیان فن آوری زیستی طبیعت گرا(بایوران).

نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی - حل سوالات کنکورارشد ...

www.niazerooz.com/keys/cat-625/...سوالات...فناوری.../763470.ht...
translate this page
نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی - حل سوالات کنکورارشد فناوری اطلاعات 88. ... خیابان موسی صدر شرقی - پارک علم و فناوری اسان جنوبی تلف : ...

[pdf]خبرنامه زمستان 94 - پارک علم و فناوری تهران

stp.ut.ac.ir/documents/.../afca5115-a037-4658-8e4f-59ba0faf2dd8
translate this page
فصلنامه پارک علم و فناوری دانشـگاه تهران یازدهمین سـال زمستان 1394 ... او می گوید: مدیران درجه یک، انی را استخدام می کنند که از خودشان بهتر و ... ا م بـه ذکر اسـت نمونه ای از این دسـتگاه به سـفارش ..... در خصوص این سوال باید بگویم که هم .

شرایط ویژه سربازی برای افراد فعال شرکت های دانش بنیان پارک علم و ...

kur.in › یاخبار ی
translate this page
jun 3, 2015 - نمونه سوالات استخدامی .... طراحی و تصحیح سوالات امتحان پایه دهم در دادماه 96 برعهده مدارس است ... زمان اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95 .... علمی و فناوری، طی نامه ای به پارک های علم و فناوری شرایط ویژه سربازی ...

نمونه سوال استخدامی افسری سال 95 – مرکز دانش | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
jan 30, 2017 - نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی سال 95 | .... مرکز فن بازار ملی ایران (پارک فناوری پردیس) برگزاری رویدادهایی با عنوان …

kgut :: تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

www.kgut.ac.ir/
translate this page
اطلاعیه اتاق نمونه دانشجوئی. 1396/01/19. اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع ی بین المللی (ره). 1396/01/19. اطلاعیه صبحانه ...

علم و فناوری | دسته بندی اخبار | جزوات ، نمونه سوالات ، آموزش های ...

dlsoal.ir/news_cat/elmi-it/
translate this page
محققان پارک علم و فناوری قم بازی رایانه ای با موضوع سبک زندگی ی ایرانی را قرار است تا اوایل اسفندماه در دسترس عموم قرار دهند که این بازی قابل نصب بر روی ...

علمی کاربردی شیروان

تعریف فناوری نانو از منابع مختلف
درخواست حذف اطلاعات
تعریف فناوری نانو از منابع مختلف :

یک نانومتر یک هزارم میکرون است و اگر بخواهیم احساس فیزیکی نسبت به آن داشته باشیم می توان گفت که یک نانومتر 80000/1قطر موی انسان می باشد اما این تعریف مقیاس نانو، نمی تواند مقایسه درستی باشد چرا که ضخامت موی انسان با توجه خصوصیات فردی هرانسان از چند ده میکرومتر تا چند صدمیکرومتر متغیر می باشد.
بنابراین نیاز به یک استاندارد برای بیان مفهوم مقیاس نانو وجود دارد. با ایجاد ارتباط میان اندازه اتم ها و مقیاس نانو می توان یک نانومتر را راحت ترتصورکرد. یک نانومتر برابر قطر 10 اتم هیدروژن و یا 5 اتم سیلسیم می باشد. درک این موضوع برای افراد معمولی نیز راحت تر می باشد. علی رغم اینکه درک اندازه یک اتم برای افراد غیرعلمی ساده نمی باشد، با اینحال اندازه دقیق اتم برای فهماندن این مقیاس زیاد اهمیت ندارد. چیزی که با این تشابه مشخص می شود، این است که نانوفناوری

عبارت است از:
دستکاری کوچکترین اجزاء ماده یا اتم ها

فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روبات های میکروسکپی)

فناری نانو فناوری است که بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و مولکول ها استوار است بدین منظور که بتوان ساختاری پیچیده را با خصوصیات اتمی تولید کرد.

تعریف فناوری نانو: توسعه و استفاده از ادوات و قطعاتی که اندازه آنها تنها چند نانومتر است. تحقیق بر روی قطعات و ادوات بسیار کوچک که خواصشان به خواص الکترونیکی این قطعات وابسته است و خواص الکتریکی آنها احتمالاً متأثر از حرکت تعداد معدودی الکترون در طی عملکرد قطعه می باشد. این ادوات، سریع تر از ادوات بزرگتر عمل می کنند. مسأله قابل توجه این است که می توان چنین ساختارهای در ابعاد مولکولی را به کمک انتخاب مناسب مراحل واکنش های شیمیایی تولید کرد. همچنین می توان چنین ساختارهایی را از طریق دستکاری اتم ها روی سطح به وسیله میکروسکوپ های نیروی اتمی بدست آورد.

شاخه ای از علوم که هدف نهایی آن کنترل بر روی تک تک اتم ها و مولکول ها می باشد تا بتوان به کمک آن تراشه های کامپیوتری و سایر ادواتی تولید کرد که هزاران بار کوچکتر از ادوات فعلی باشند که فناوری امروز امکان ساخت آنها را برای ما فراهم آورده است. در فناوری فعلی تولید مدارات نیمه هادی از روش لیتوگرافی برای ایجاد طرح مدار بر روی مواد نیمه هادی استفاده می شود. پیشرفت شگرفی که در لیتوگرافی طی 2 دهه اخیر رخ داده است به ما این امکان را می دهد که با بهره گیری از دستگاه های جدید بتوانیم مداراتی کوچکتر از 1 میکرون (1000 نانومتر) را تولید کنیم. البته باید توجه داشت که این مدارات هنوز از میلیون ها اتم تشکیل شده اند. بیشتر دانشمندان بر این باور هستند که لیتوگرافی به مرزهای محدودکننده فیزیکی خود نزدیک شده است. بنابر این برای کوچکتر اندازه نیمه هادی ها می بایست از فناوری های جدیدی که می توانند تک تک اتم ها را سازماندهی کنند، استفاده کرد و طبعاً چنین فناوری جزء محدوده فناوری نانو محسوب می شود. اگر چه تحقیق در زمینه فناوری نانو به زمانی باز می گردد که ریچاردپی فاینمن طی سخنرانی کلاسیک خود در سال 1959 به این فناوری اشاره کرد اما عبارت فناوری نانو اولین بار توسط کی اریک در لر در سال 1986 در کت از وی با عنوان موتورهای آفرینش بسط داده شد. در مقالات و نوشته های عمومی واژه فناوری نانو گاهی به هر فرآیند کوچکتر از اندازه های میکرون اطلاق می گردد که می تواند فرآیند لیتوگرافی را نیز شامل شود. به خاطر همین بسیاری از دانشمندان هنگامی که می خواهند درباره فناوری نانو به معنی واقعی و علمی کلمه صحبت کنند از آن به عنوان فناوری نانومولکولی یاد می کنند که به معنی فناوری نانو در ابعاد مولکولی می باشد.

فناوری نانو که گاه به آن فناوری ساخت مولکولی نیز گفته می شود، شاخه ای از ی است که با طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و اداوات مکانیکی بسیار کوچک (در ابعاد مولکولی) سر و کار دارد. پژوهشگاه فناوری نانو انگلستان تعریف فناوری نانو را بدین گونه بیان می کند: قلمروی از علم و فناوری که به ابعاد و تلورانس های 1/0 تا 100 نانو مترمی پردازد در جایی که این ابعاد و یا تلورانس ها بتوانند نقش مهمی در خواص قطعه ایفاء کنند.
بحث فناوری نانو اغلب مشابه بحث سیستم های میکرو مکانیکی- الکترونیکی می باشد(mems) .
در واقع فناوری نانو زیر مجموعه mems است و mems به فناوری های بزرگتر از ابعاد مولکولی (ابعاد نانو) نیز می پردازد.

نانوتکنولوژی چیست ؟
در حالی که تعاریف زیادی برای فناوری نانو وجود دارد ، nni تعریفی را برای فناوری نانو ارائه می دهد که در برگیرنده هر سه تعریف ذیل باشد.
1- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی ، مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ای 1 تا 100 نانومتر.
2 – خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها، خواص و عملکرد نوینی دارند .
3 – توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی .

عناصر پایه در فناوری نانو :

تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می گیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست؛ بلکه زمانی که اندازه مواد دراین مقیاس قرار می گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت خوردگی و ... تغییر می یابد. در حقیقت اگر بخواهیم تفاوت این فناوری را با فناوری های دیگر به صورت قابل ارزی بیان نماییم، می توانیم وجود "عناصر پایه" را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانومقیاسی هستند که خواص آنها در ح نانومقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگتر فرق می کند.

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانوذره است. منظور از نانوذره، همانگونه که از نام آن مشخص است، ذراتی با ابعاد نانومتری در هر سه بعد می باشد. نانوذرات می توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات ف ی، سرامیکی، ... .

دومین عنصر پایه، نانوکپسول است. همان طوری که از اسم آن مشخص است، کپسول های هستند که قطر نانومتری دارند و می توان مواد مورد نظر را درون آنها قرار داد و کپسوله کرد. سال هاست که نانوکپسول ها در طبیعت تولید می شوند؛ مولکول های موسوم به فسفولیپیدها که یک سر آنها آبگریز و سر دیگر آنها آبدوست است، وقتی در محیط آبی قرار می گیرند، خود به خود کپسول هایی را تشکیل می دهند که قسمت های آبگریز مولکول در درون آنها واقع می شود و از تماس با آب محافظت می شود. ح برع نیز قابل تصور است.

عنصر پایه بعدی نانولوله کربنی است. این عنصر پایه در سال 1991 در شرکت nec کشف شدند و در حقیقت لوله هایی از گرافیت می باشند. اگر صفحات گرافیت را پیچیده و به شکل لوله در بیاوریم، به نانولوله های کربنی می رسیم. این نانولوله ها دارای اشکال و اندازه های مختلفی هستند و می توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند. این لوله ها خواص بسیار جالبی دارند که منجر به ایجاد کاربردهای جالب توجهی از آنها می شود.

عناصر پایه گوناگون و متنوع دیگری نیز وجود دارند. لیست کامل عناصر پایه فناوری نانو به شکل ساختار درختی در گروه مطالعاتی آینده شی طراحی شده است که می توانید با مراجعه به بخش درخت های علم، قسمت درخت عناصر پایه آن را مشاهده نمایید.

کاربردهای فناوری نانو :

در حقیقت کاربرد فناوری نانو از کاربرد عناصر پایه نشأت می گیرد. هر کدام از این عناصر پایه، ویژگی های خاصی دارند که استفاده از آنها در زمینه های مختلف، موجب ایجاد خواص جالبی می گردد. مثلاً از جمله کاربردهای نانوذرات می توان به دارورسانی هدفمند و ساده، بانداژهای بی نیاز از تجدید، شناسایی زود هنگام و بی ضرر سلول های سرطانی، و تجزیه آلاینده های محیط زیست اشاره کرد. همچنین نانولوله های کربنی دارای کاربردهای متنوعی می باشند که موارد زیر را می توان ذکر کرد:
• تصویر برداری زیستی دقیق
• حسگرهای شیمیایی و زیستی قابل اطمینان و دارای عمر طولانی
• شناسایی و جداسازی کاملاً اختصاصی dna
• ژن درمانی که از طریق انتقال ژن به درون سلول توسط نانولوله ها صورت می پذیرد.
• از بین بردن باکتری ها
اینها تنها مواردی از کاربردهای بسیار زیادی هستند که برای عناصر پایه قابل تصور می باشند. کاربرد این عناصر پایه در صنایع مختلف، در درخت دیگری به نام «درخت صنعت» آورده شده است که با مراجعه به گروه مطالعاتی آینده شی، بخش درخت صنعت، می توانید آن را مشاهده کنید.
در نهایت «درخت فناوری نانو» معرفی می گردد که فناوری نانو را به شکل یک زنجیره از رویکرد ساخت عناصر پایه تا کاربرد آنها، در یک درخت چهار سطحی نمایش می دهد. با مراجعه به گروه مطالعاتی آینده شی، بخش درخت فناوری، می توانید آن را مشاهده کنید .

منبع مطالب سایت ستاد ویژه فناوری نانو میباشد

http://nano.irمشاهده متن کامل ...
آموزش بزرگسال در هندوستان
درخواست حذف اطلاعات

تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حالی بود که طی سال 1939 برای بار دیگر کمیته ای با عنوان (cabe) جهت رفع معضل بی سوادی و تدارک امکانات لازم آموزش بزرگسالان در مقیاس وسیع و به عنوان مقدمه ای برای آموزش رایگان و اجباری تشکیل یافت. ریشه کنی بی سوادی از جمله اصلی ترین اه ت هند از زمان استقلال کشور طی سال 1947 تاکنون بوده است. در طول نخستین طرح 5 ساله، پروژه آموزش اجتماعی که مسأله سوادآموزی را نیز شامل گردید طی سال 1952 به عنوان بخشی از طرح توسعه ملی معرفی گردید. اجرای پروژه مذکور با تدارک جدید تشکیلاتی و سازمانی مشتمل بر نهادهای سازمان دهنده آموزش اجتماعی مردان و ن در سطح پایه و نهاد آموزش اجتماعی اصلی در روند اجرای طرح صورت گرفت. حمایت جامع آموزشی با احداث مراکز آموزش رؤسای آموزش اجتماعی با عنوان (seotcs) به وقوع پیوست. در همین اثنا کتابخانه های روستایی، کالج های janata، باشگاه های ویژه جوانان و مدارس گروهی (قومی) آغاز به فعالیت نمود. مدارس گروهی (قومی) که مطابق الگوی پیشرفته دانمارکی تحت عنوان vidyapeeths فعالیت می نمودند به ارائه و اجرای طرح های آموزش بزرگسالان به جوانان و افراد بزرگسالان روستایی مناطق karnataka و vihars در ای بیهار پرداختند. ت هند نیز به تشکیل شورای آموزش عالی روستایی در جهت ارتقاء سطح سواد افراد روستایی از طریق اجرای پروژه احداث مؤسسات روستایی مبادرت نمود. اجرای این طرح ها خود به توسعه روستایی من جمله توسعه برنامه های سوادآموزی در روستا های کشور منجر گردید. طی سال 1956 کمیته دائمی cabe در حوزه آموزش اجتماعی تشکیل یافت. در همین اثنا مرکز ملی آموزش پایه در جهت تدارک امکانات آموزش پیشرفته و تقبل پژوهش های مربوط به آموزش جوانان آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر این تلاش های مختلفی در جهت نشر سوادآموزی توسط ایالات مختلف کشور صورت پذیرفت که از این میان می توان به منطقه gran shihshan واقع در ای maharashtra اشاره نمود که طی سال 1959 یکی از ایالات موفق کشور در جهت نیل به اه آموزش بزرگسالان به شمار می آمد. هدف اصلی مسوولین منطقه فوق اجرای سیاست سوادآموزی روستا به روستای ای ظرف مدت زمان کمتر از 6 ماه به واسطه بهره گیری از خدمات افتخاری معلمین ابت و متوسطه بود. گفتنی است که عملکرد این منطقه از انعکاس موفقی برخوردار بوده اما با عدم اتمام طرح به علت بحران های مالی نیز مواجه بوده است. علی رغم تمامی تلاش های به عمل آمده در حوزه آموزش بزرگسالان این حوزه آموزشی از پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی برخوردار نبوده است. چرا که طرح های توسعه ملی کاهش یافته و به تدریج از میان رفته اند. تنها در صورتی آموزش بزرگسالان به صورت خ ر جهانی می گردد که آموزش ابت به صورت جهانی و اجباری مطرح گردد. با بررسی نرخ جمعیت باسواد کشور هند درمی ی م که این کشور طی سال 1951 از رشد 37/19 درصدی و طی سال 1961 از رشد 02/24 برخوردار بوده است این در حالی است که بعدها طی سال 1966 کمیسیون kothari بر اهمیت گسترش سواد و برنامه های سوادآموزی تأکید نمود که از جمله اصلی ترین اصول آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. گسترش آموزش عمومی 5 ساله برای ک ن رده های سنی 11-6 سال

· تدارک دوره های آموزش نیمه وقت برای آندسته از ک ن رده های سنی 14-11 سال که یا از تحصیل بازمانده و یا مردود علمی شناخته شده اند

. تدارک آموزش وقت و حرفه ای برای افراد بالغ رده های سنی 30-15 سال

. بهره گیری از رسانه های گروهی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آماده سازی افراد به برخورداری از نعمت سواد

. احداث کتابخانه ها در سراسر کشور

. تأکید بر وم پی گیری برنامه های آموزشی

. نقش بارز و مهم ها و سازمان های داوطلب در سطوح ای ی و منطقه ای

با توسل به معیارهای فوق، نرخ سوادآموزی در کشور طی سال 1971 بر 60 درصد و طی سال 1976 بر 80 درصد بالغ گردید. بعدها کمیته آموزش هند به این موضوع پی برد که اگر چنانچه سواد ارزشمند تلقی گردد می بایستی به صورت عملی به مورد اجرا درآید. با این هدف طی سال 68-1967 پروژه بین سازمانی آموزش حرفه ای سوادآموزی به کشاورزان با هدف تعمیم ارائه برنامه های آموزش به افراد بزرگسال به مورد اجرا درآمد. گفتنی است که پروژه مذکور 144 منطقه کشور شامل 8640 کلاس درس را تحت پوشش قرار داده و به سازماندهی آموزش 6/2 میلیون کشاورز تا سال 1978 منتهی گردید.

نهاد های مرکزی

در می ان کشوره ای جه ان این کشور هندوستان است که با بزرگترین مشکلات آموزشی روبروست. تقریباً یک سوم افراد بی سواد جهان در کشور هندوستان قرار گرفته اند. با توجه به سرشماری به عمل آمده طی سال 1991 بالغ بر 200 میلیون بزرگسال بی سواد در کشور هندوستان وجود دارد. عدم توجه به آموزش در زمان استعمار کشور به کاهش برنامه های آموزشی به ویژه برنامه های ویژه افراد ن مناطق محروم کشور منتهی گردید. بر این اساس نهاد آموزش ملی با عنوان nlm به طور مأموریتی و در چ ارچوب زم انی مشخص و تحت نظارت سازمان ملل در کشور راه ان دازی گردید. هدف اصلی nlm ارائه برنامه های آموزشی به 100 میلیون نفر از افراد بی سواد رده های سنی 30-15 سال تا سال 1991 بود.

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان تا زمان دستی کامل به هدف باسوادی کلیه افراد رده های سنی 35-15 و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموختگان و ارتقاء مهارت های آموزشی آنان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که این طرح با همکاری ngos (سازمان های خصوصی)، سازمان های جوانان، معلمان و دانش آموزان داوطلب صورت می گیرد. دو دسته از فعالیت ها در کانون برنامه های آموزش بزرگسالان قرار گرفته اند. از یک سو در حالی که به نیاز دانش آموختگان جدید آموزش عالی و پیوسته از طریق تدارک امکانات آموزشی مستقل، ایجاد برابری در سیستم باز آموزشی، آموزش های آشنایی با مشاغل و برنامه های توسعه مهارت های آموزشی افراد اهمیت داده می شود، از سوی دیگر برنامه های آموزش عمومی نیز با انرژی و نیروی حرکتی تازه ای تغذیه می گردند. پرداختن به مورد دوّم جهت جذب افراد بی سواد، ضروری است. منظور از افراد بی سواد آندسته از افرادی است که به دلیل ترک تحصیل از عملیات آموزشی بازمانده و یا به هر دلیلی از برنامه های آموزشی مدارس محروم مانده و لایة جدیدی را به اقشار بی سواد جامعه افزوده اند.

طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی

طی دهة اخیر طرح مبارزه با بی سوادی بالغ بر 90 درصد از روستاها و مناطق کشور هندوستان را تحت پوشش قرار داده است. حوزه های ای ی مرکز اجرایی این برنامه ها محسوب می شوند با مشارکت مردم صورت می گیرد. طی 5 سال اخیر، این عملیات به طور چشمگیری در من اطق دورافت اده و ایالاتی که از لحاظ آموزشی عقب افتاده و محروم می باشند به مورد اجرا در آمده است. ایالاتی نظیر بیهار، مدهیا یرادش، آث ار یرادش و راجستان در ای ن دسته ق رار می گیرند. روح همکاری و تعاون داوطلبان در اجرای این طرح عملیاتی، قابل تحسین بوده است. در مناطق دیگر کشور همانند دامکا[5]و بانسوانا[6] در راجستان که از ن با سطح پائین آموزش برخوردار بوده و دسترسی به آن مناطق آسان نمی باشد چندین عملیات بسیج اجتماعی به اجرا درآمده و خیل عظیمی از مردم کشور در آن حضور یافته اند.

نظارت و ارزی بر طرح عملیاتی

با گسترش برنامه های آموزشی نیاز به نظارت و ارزی به طور کامل احساس گردید. لازم به ذکر است که این قبیل نظارت ها به صورت ملاق ات از مناطق عملیاتی و تدارک گزارشاتی در خصوص میزان کارایی و عملکرد آنان صورت می گیرد. جهت س اده و مؤثرتر نمودن هر چه بیشتر نظارت ها، جلسات نظارتی ماهیانه ای در سطح ایالات تشکیل می یابد. بحث هایی که در این جلسات صورت می گیرند، تنها بر جمع آوری اطلاعات متمرکز نگردیده، بلکه جنبه های کیف ی آموزشی هم انند مشکلات آتی پیش روی طرح های عملیاتی نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. ارزی م تقارن و سطحی برنامه های آموزشی در سرتاسر ایالات به اجرا درآمده و میزان موفقیت عملیات انجام ی افته را م ورد ارزی ق رار می دهند. ارزی م تقارن زمان ی صورت می پذیرد که حداقل 50 درصد از ک ن ثبت ن امی به گذراندن م راحل ابتدای ی آموزشی نائل آیند. ارزی نهایی نیز زمانی صورت می گیرد ک ه 60 درصد از دانش آموزان به تکمیل مرحلة سوّم آموزش ابتدای ی نائل آمده و یا در حال تکمیل آن ب اشند.

نتایج یافته های ارزی های ملّی

در خصوص نرخ سواد ملّی می توان از طریق سرشماری هایی که 10 سال یک بار در سطح کشور صورت می گیرد به اطلاعات کافی دست یافت. آ ین سرشماری به سال 1991 صورت گرفته است. از آنجایی که ایجاد اصلاحات در نرخ رشد سوادآموزی منحصرا به تلاش های آموزشی مربوط نشده و معرفه های دیگری همچون مؤثر و کارآمد بودن برنامه های آموزشی نیز در آن دخیل می باشند از این روی می باید به میزان ارتقاء سطح سوادآموزی با دیدی کلّی تر نگریسته شود.

نرخ ارتقاء سوادآموزی در کشور هندوستان از سال 1951 به بعد یکنواخت بوده است. این در حالی است که این نرخ پس از س ال 1991 با جهش عظیمی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد دورة 10 ساله تنها 31/10 درصد ب وده و ای ن در حالیست ک ه بین سال ه ای 97-91 (یک دورة 6 ساله) افزایش 10 درصدی در این میزان به ثبت رسیده است. براساس پیش بینی های به عمل آمده، کشور هندوستان با تلاش بیشتر سعی در افزایش این میزان تا نرخ 70 درصد تا اوا قرن حاضر دارد

آمار جمعیتی افراد بی سواد کشور (برحسب میلیون)

سال تعداد جمعیت بی سواد(بالاتر از 7 سال) جمعیت بالاتر از 7سال جمعیت کل
1961 24940 35685 43893
1971 28303 44565 54816
1981 30531 54104 66529
1997 32888* 77491 95304
2001 25842** 83882 103163
نرخ رشد سواد در مناطق شهری و روستایی برمبنای درصد
نرخ رشد سواد در میان ن و مردان برمبناای درصد

از سال 1991 ب ه بعد ت غییراتی در این روند صورت گرفته است. کاهش نرخ افراد بی سواد کشور طی سال های 97-1991 کاملاً محسوس بوده که این خود نشانگر موفقیت تلاش های صورت گرفته در زمینة ارتقاء سطح سواد و آموزش بنیادی کشور می باشد. مطابق نمودار فوق تفاوت های موجود در مناطق شهری و روستایی، سدّی عظیم در مقابل ارتقاء سطح سواد افراد بوده است. مطابق این نمودار شکاف میان شهر و روستا بتدریج رو به کاهش گذارده است. در این دوره در مقایسه با دهه های پیشین نرخ رشد سواد در مناطق روستایی بیشتر نیز بوده است. این روند احتمالاً از دو عامل تأثیر پذیرفته است. اوّل اینکه پیشرفت عظیمی در آموزش ابت صورت گرفته و دوّم اینکه طی دهة 1990 همکاری و مشارکت مردم در طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی به طور ناباورانه ای افزایش یافته است. این عامل خود بوضوح بیانگر کاهش تفاوت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. با توجه به نمودار مذکور افزایش نرخ ن باسواد در فاصلة سال های 1991 و 1997 نیز مشهود می باشد. نرخ مذکور در فاصلة زمانی مشخص برای ن با 11 درصد و برای مردان با 9 درصد رشد مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهة قبل نیز ن از رشد بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. (6/9 درصد در مقابل 8/7 درصد) از این روی رشد سریع نرخ سوادآموزی ن نه تنها پابرجا مانده بلکه طی دهة اخیر به مقدار آن نیز افزوده گردیده است. دلیل این مورد تأکید nlm بر مشارکت هر چه بیشتر ن و ثبت نام از دختران در مدارس ابت بوده است. از جمله مهم ترین اه آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بسیج اجتماعی برجسته ترین ویژگی طرح عملیات آموزشی این بوده است که از آموزش تحت عنوان جزء لاینفک زندگی یاد نموده و به هدایت مردم جامعه به سوی آموزش و یادگیری مبادرت نموده است. گفتنی است که جهت عملی سازی این طرح از کلیه ابزارهای ممکن من جمله ب ایی مراسم فرهنگی و به اجراگذاشتن بازی های محلّی، خیمه شب بازی و سرودهای دسته جمعی و غیره استفاده گردید.

سیاستهای آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای آموزش بزرگسالان در کشورهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش نرخ ثبت نام مدارس

برنامة آموزش بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده است که به ارتقاء نرخ ثبت نام ک ن در مدارس منجر گردد. یافته های مطالعاتی در کشور هندوستان نشان می دهند که ک ن خانواده های باسواد بیشتر از ک ن خانواده های بی سواد در مدارس ابت ثبت نام نموده اند. به عبارت دیگر در خانواده های باسواد از هر 3 کودک 2 نفر در مدارس ابت ثبت نام می نمایند. در خصوص دختران این تفاوت محسوس تر است. نرخ ثبت نام خانواده های محروم از آموزش بزرگسالان نیز بر 58 درصد و خانواده های سهیم در این آموزش بر 72 درصد بالغ می گردد.

2. افزایش میزان آگاهی مردم جامعه از اهمیّت آموزش

طبق تحقیقات به عمل آمده در کشور هندوستان به اثبات رسیده است که خانواده ها از اهمیت آموزش برای خود و فرزندانشان آگاهی کامل دارند. بزرگترین دستاورد آموزش بزرگسالان تأثیرگذاری آن بر حوزه آموزش دختران است. اعتماد به نفسی که دختران از طریق انجام تکالیف مدرسه و ایفای دیگر نقش ها ب می کنند حاصل آگاهی والدین باسواد از این موضوع است که دختران باید آموزش دیده و وارد محیط اجتماعی شوند. از این روی جهت برقراری شرایط برابر آموزشی برای دختران و پسران باید به مقولة آموزش کمی اهمیت بیشتری داد.

3. ایجاد برابری در حوزه آموزش

مشارکت زن ان در حوزه آم وزش از جمله دیگر نقاط قوّت طرح آموزش بزرگسالان محسوب می گردد. چرا که بالغ بر 62 درصد از شرکت کنندگان طرح مذکور از ن متشکل می گردد. طرح آموزش بزرگسالان به آندسته از نی که از آموزش محروم مانده اند، فرصت ارتقاء موقعیّت اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آموزش، معلومات و یادگیری مهارت ها را فراهم آورد. طرح مبارزه با بی سوادی و طرح عملیاتی آموزش بزرگسالان هر دو بر از میان برداشتن اختلافات و اعطای قدرت به ن تمرکز داشته اند.

4. ارتقاء جایگاه زن در خانواده

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به ایفای نقش مهمی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت زن در خانواده ها منتهی گردیده است. با وجودی که ن از اجازة دخ در تصمیم گیری های خانواده برخوردار نبودند اما با اجرای طرح مذکور این اعتماد به ن داده شد تا از سهمی هر چند ناچیز در امورات داخلی و خارجی خانواده ها برخوردار گردند.

5. ارتقاء سلامتی و بهداشت خانواده و جامعه

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین تأثیر مسلّمی بر سلامتی و بهداشت خانواده به همراه داشته است. چرا که با ارتقاء سواد علمی ی ک جامعه نرخ زاد و ول د و م رگ و می ر آن جامعه نیز کاهش می یابد. اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به گسترش علوم بهداشتی و تغذیه ای منتهی گردیده است. این امر مادران را قادر می سازد تا به مراقبت ه ای لازم بهداشت ی از اعضای خانواده به ویژه ک ن مبادرت نمایند.

اطلاع رسانی عمومی، اراده های و صلاحیت ملّی

طی دهة اخیر شاهد آن بودیم که جامعة متمدن در بسیج عقاید عمومی و تشویق برنامه های آموزش همگانی دست توانایی داشته است. بسیج همگانی آموزش که حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی است خود شاهدی بر این مدّعاست. علاوه بر این اجرای این طرح عملیاتی به آمادگی هر چه بیشتر افراد داوطلب در جهت ارتقاء سطح آموزش منجر گردیده است. علاوه بر این با بررسی این طرح عملیات مذکور همچنین مشخص گردید که میزان درخواست برنامه های آموزش بنیادی در کشور به طور فوق العاده ای بالا می باشد. مأموریت گسترده ای که در پیش روی ت هندوستان قرار دارد، اجرای سیاست برقراری تعادل و هماهنگی میان نرخ درخواست آموزشی بنیادین مناطق حاشیه ای و مناطق محروم کشور می باشد. سیاست مذکور باید از طریق تلاش های نه چندان گسترده اما مؤثر صورت گیرد. دهة 90 شاهد فعالیت های موفقی در این زمینه بوده است. بعلاوه در چندین پروژه آموزش همگانی efa من جمله لاک جامبیش و مبارزه با بی سوادی، سازمان های تی و غیر تی از پتانسیل مشارکتی و همکاری بالایی برخوردار بوده اند. در کل می توان گفت که طی چند سال اخیر شاهد مشارکت گسترده جامعة مدنی در فعالیت های آموزش همگانی efa بوده ایم. گفتنی است که این امر به طور غیرمستقیم به ارتقاء سطح آگاهی مردم و توجه به جانب آموزش همگانی efa منتهی گردیده است. با توجه به سه دسته از فعالیت های عمده ای که توسط ت اتخاذ گردیده اند، آرایش مثبت داخل کشور مشهود می گردد. دستة اوّل معیارهای قانون گذاری بودند که طی سال های اخیر به عرصة ظهور درآمدند. از جمله این قوانین می توان به وم تشکیل شوراهایی اشاره نمود که ت را م م می نمود تا به تدارک برنامه های آموزشی رایگان برای کلیه ک ن رده های سنی 14-5 سال مبادرت نماید. این روند هم اکنون در کشور هندوستان به صورت قاعدة کلّی درآمده و در حال اجراست. در برخی ایالات کشور نیز معیارهای قانون گذاری جدیدی ارائه گردیده است. به عنوان مثال ای تامیل نادو به طراحی طرح آموزش مبادرت نمود، که براساس آن کلیه ک ن م م به حضور در کلاس های ابت بودند. معیار قانون گذار دیگری نیز با عنوان تمرکزز از آموزش ابت در چندین ای کشور به مورد اجرا گذارده شد.

دستة دوّم این فعالیت ها که همانند دستة اوّل جهت گیری مثبتی به ی های بخشید، اختصاص منابع آموزشی بیشتر به حوزه آموزش پایه بود. چرا که منابع در دسترس آموزش بنیادی هرگز کافی نبوده است. از این روی تلاش های صورت گرفته در جهت اختصاص منابع بیشتر به آموزش همگانی efa نسبت به بخش های دیگر آموزشی، نکتة مهمی است که باید بدان توجه داشت. طی سال های اخیر همچنان تلاش در جهت اختصاص منابع هر چه بیشتر به آموزش همگانی آغاز گردیده که جهت هر چه مؤثرتر واقع شدن آن، این روند باید ادامه یابد. همانگونه که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره گردید، حصول پیشرفتی دائمی در آموزش همگانی تنها از طریق ابتکارات پروژه ای صورت نمی گیرد. بلکه می بایستی با روند اصلاحات مدیریتی همراه شده تا بتواند از تغییرات حاصله (پیشرفت های حاصله) در طول عملیات کوتاه مدت پشتیبانی به عمل آورد. روند فوق بعد دیگر این طرح عملیاتی است که جهت ایجاد اصلاحات در ساختار فعلی و روند مدیریتی به آمادگی بالای نهادهای نیازمند است. در اینجا نیز می شود تأثیرات مثبت این روند را در ت های ای ی مشاهده نمود. چرا که تلاش های زیادی در سطح ایالات در زمینة تمرکزز و مقتدرسازی پرسنل مدرسه ای جهت اجرای مدیریتی مؤثر و کارآمد صورت گرفته است. با این حال جهت عملی سازی تلاش ها در زمینة اصلاحات و ایجاد تغییرات در مدیریت گستردة ایالات، این امر کافی به نظر نمی رسد. با وجود کلیه مشکلات و کنش هایی که پیش روی این سیستم قرار دارد، ابتکارات جدید پروژه های آموزش همگانی efa اثبات می نماید که کشور هندوستان در جهت پیشبرد اه آموزش همگانی efa در هر دو زمینة سیاست اجرایی مداوم و در دسترس قرار دادن منابع بشری مورد نیاز از آمادگی لازم برخوردار می باشد.

ارزی آموزشی

توسعة فراهم سازی آموزش بنیادی در کشور هندوستان جریانی تدریجی بوده است که حتی پیش از دهة 90 نیز به مورد اجرا درآمده است. این در حالی است که طی سال های اخیر گام بزرگی در جهت نیل به آموزش ابت در سرتاسر کشور برداشته شده است. به گونه ای که کلیه ک ن می توانند در نزدیکترین مکان ممکن به آموزش ابت دست یابند. گفتنی است سیاست مذکور با خلق امکانات جدید و همیاری اهالی بخش های مختلف کشور صورت پذیرفته است. در کنار ارتقاء دسترسی ک ن به امکانات مدرسه ای نرخ ثبت نام و حضور ک ن در مدارس نیز رو به افزایش گذارده است. از جمله نکات قابل توجه در این خصوص کاهش ناهمگونی های دو جنس زن و مرد در نرخ ثبت نام بوده است. چرا که اکراهی که از قدیم نسبت به آموزش دختران نشان داده می شد، هم اکنون مغلوب گردیده است. این امر می تواند حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت ن بوده باشد. در هر حال این پروژه در ابتدای راه بوده و راه طولانی و دراز مدتی پیش روی دارد. مشکل دیگری که به نظر می رسد به طور کامل مهار نگردیده مشارکت محدود برخی گروه های حاشیه ای در برنامه های آموزشی می باشد. این بدان مفهوم نیست که هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. اما با این حال در جهت مقابله با این مشکل باید بررسی هایی دقیق به عمل آمده و پروژه های قدیمی تجدید و اصلاح گردند. بدون شک بهبود کیفیت آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های آموزش همگانی efa را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری های کلانی در زمینه تجدید زیربناهای آموزشی و تخصیص منابع به مدارس ابت صورت گرفته است. اگر چه بانکداران خارجی در زمره تأمین کنندگان این طرح بوده اند اما نباید فراموش کرد که عمده ترین سرمایه گذاری ها از جانب منابع داخلی صورت گرفته است. علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها، گام های بزرگی در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری برداشته شده است. طی دهة اخیر تلاش عمده ای در جهت آموزش معلمان ضمن خدمت صورت گرفته است. این طرح در کنار پروژة “حداقل سطح یادگیری” به ارتقاء میزان آگاهی مردم نسبت به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری منجر گردیده است. همچنین مراکز محلّی جدیدی همانند crc,brc,diet تأسیس گردیدند که عمده هدف آنها حمایت از معلمین و ارائه خدمات مشاوره به آنان بوده است. گفتنی است که در این خصوص نیز نمی توان میزان دقیق تأثیرگذاری این مراکز در بهبود روند آموزش و یادگیری و میزان دسترسی به آموزش ابت را مشخص نمود. کلیه این تلاش ها باید به مدت طولانی ادامه یابد، تا تأثیر دقیق آن مشخص گردد. تملک اجتماعی برای مدت زمان طولانی در حوزه آموزش همگانی مطرح بوده است. اگر چه این شعار مکرّرا در اسناد و سیاست های کشور لحاظ گردیده است، اما تلاش های محدودی در این زمینه صورت گرفته و تعداد محدودی از این شعارها به عرصه ظهور درآمده اند. تلاش ها و موفقیت های حاصله در سرتاسر کشور ی ان نبوده است. چرا که در این صورت ابتکارات تکنیکی و اجرایی صورت پذیرفته طی چند سال اخیر می باید به مشارکت و واکنش مثبت جامعه منجر می گردید. نوسامانی سیستم مدیریتی فاز دیگر طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی محسوب می گردد که طی چند سال اخیر توجه عموم را مجذوب خود ساخته است. چندین معیار در این زمینه اتخاذ گردیده اند که انتظار می رود تأثیری ماندگار بر کارآیی نظام آموزشی داشته باشند. تقریباً در کلیه ایالات کشور ساختمان مجزایی ویژه ارائه برنامه های آموزش بنیادی اختصاص یافته است. امید می رود که این امر به اقتدار و تکمیل فعالیت های آموزش بنیادی منجر گردد. توسعة دیگری که در این زمینه صورت گرفت، به عرصه ظهور درآمدن اعضای ثانویه در اجرای برنامه های ت های ای ی بود که به ساده و مؤثر نمودن روند سرمایه گذاری ها و مدیریت ابتکارات آموزش همگانی منتهی گردید. در حال حاضر کلیه این امور در مفاد برنامه های آموزش همگانی efa گنجاده شده و به عنوان ابزاری بسیار مفید و مؤثر در بهبود کارایی مدیریت ها دخیل می باشد. فلذا می باید در جهت تداوم این پروژه ها تلاش های عمده ای صورت گرفته و سرمایه گذاری های بیشتری به آن اختصاص می یابد. سومین و شاید مهم ترین توسعه ای که در این زمینه صورت پذیرفته، روند تمرکزز آموزش است که در تعاقب اصلاحات قبلی به عرصة ظهور درآمد. ت های ای ی با اتخاذ معیارهای جدید اصلاحاتی، ساختار مدیریتی جدیدی را تقدیم آموزش همگانی نمودند. انتظار می رود که این امر با ی اعضاء ت های ای ی که بیش از هر بخش دیگری در تغییر مفاد آموزشی و شرایط محلّی توانا می باشند تغییرات عمده ای را در مقام مدیریتی اعمال نماید. از همان ابتدا که بحث بسیج منابع مطرح گردید، روز به روز به اهمیت و حیاتی بودن آن افزوده گردید. اجرای سیاست اقتصادی و تعدیل و تطبیق ساختارها اهمیت آن را به میزان دو برابر افزایش داده است. طی دهه اخیر گام های مثبت در این زمینه برداشته شده است. در این دوره می توان شاهد افزایش نرخ بودجه اختصاص یافته به آموزش بنیادی بود. که این خود می تواند معرف در دسترس بودن سرمایه ها جهت ارتقاء سطح آموزش بنیادی باشد.

جهت گیریهای آموزشی کشور طی قرن بیستم

قانون اساسی هندوستان که به سال 1950 اقتباس گردید، ایالات کشور را بر آن داشت تا ظرف مدت زمان 10 سال به فراهم سازی امکان برخورداری ک ن رده های سنی 14-5 سال از امکانات آموزشی پایه مبادرت نمایند. گفتنی است که این عملیات گسترده سریعاً پی گیری شده و ظرف مدت 50 سال اخیر فرسنگها راه جهت نیل به این منظور پیموده شده است. این عملیات در شرایطی آغاز گردید که از 5 نفر شهروند هندی 4 نفر از نعمت سواد بی بهره بوده و از هر 10 کودک تنها 2 نفر در کلاس های درس حضور می یافتند. با اتخاذ و اجرای عملیات مذکور در کشور هندوستان در جهت نیل به هدف آموزش همگانی مدارس بیشتری در سرتاسر کشور تأسیس گردید. سیستم عملیاتی مذکور از لحاظ وسعت و سطح پوشش از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که در حال حاضر از هر 5 کودک گروه سنی 14-6 چهار نفر در مدارس عادی حضور داشته و از هر سه نفر، دو نفر از نعمت سواد برخوردار می باشند. با وجودی که پیشرفت حاصله ناچیز نبوده اما جهت نیل به هدف آموزش همگانی ناچیز شمرده می شود. در تعقیب هدف تدارک آموزش همگانی، سیاست ملّی آموزش و سایر فعالیت های اصلاحاتی از اهمیت بالایی برخوردار گردیدند. انتشار بیانیه جهانی آموزش همگانی پس از سال 1990، جلوه ویژه ای به جریانات کنونی داخل کشور بخشید. به نحوی که طی دهة اخیر قرن بیستم شاهد پیشرفت عمده ای در زمینة آموزش بنیادی در کشور هندوستان بوده ایم. اما با این حال سفر طولانی و دور و درازی در پیش است. مهم ترین وظیفه حال حاضر ت، از دست ندادن ی است که طی دهة اخیر خلق گردیده است. استراتژی ها باید بگونه ای طراحی شوند که طی قرن آتی دسترسی کامل به اه efa حاصل گردد. سیاست ها و برنامه های آتی کشور نیز باید با توجه به این دیدگاه جهت گیری گردد. از جمله مهم ترین جبهه گیری های efa طی قرن بیست و یکم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک آموزش ابت برای کلیه ک ن - ادامة مأموریت ناتمام

روش های مأخوذه جهت نیل به هدف جهانی سازی آموزش ابت طی سال های اخیر با تبعیت از ضابطه های ذیل صورت پذیرفته است.

الف) عزم ملّی در تدارک آموزش رایگان و اجباری با کیفیتی مطلوب برای کلیه ک ن رده های سنی 14- 5 سال

ب) گنجاندن آموزش ابت در زمرة حقوق بنیادی افراد و پیشبرد آن در قالب معیارهای اساسی

ج) به اجرا گذاردن هفتاد و چهارمین روند اصلاحات آموزشی در جهت تمرکز ز آموزش و برجسته تر نمودن نقش اعضاء محلّی، سازمان های اجتماعی و عاملین داوطلب جهت نیل به vee

علاوه بر این ت مرکزی که بر اهمیّت آموزش ابت واقف می باشد در مانوری مشترک با ت مرکزی در جهت نیل به اه vee می باشد. ت هندوستان نیز در تعاقب مأموریت ناتمام خود به حمایت از ابتکارات آموزش ابت ادامه داده و به ارتقاء صلاحیت ت های ای ی ادامة تلاش و فعالیت مؤثر، مبادرت می نماید. بسیج عمومی منابع جهت رساندن سهم آموزش به 6 درصد درآمد ناخالص ملّی، هدفی است که کشور هندوستان تا زمان دستی به آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نخواهد نمود.

2- درنظر گرفتن ضابطه ها جهت برقراری تعادل

اعمال فعالیت های گسترده پنجاه سال اخیر به توسعة سیستم آموزشی کشور و ارتقاء مقام و منزلت آموزش از لحاظ در دسترس بودن و نرخ مشارکت ک ن در آن، منتهی گردیده است. گفتنی است این گونه فعالیت ها با درنظر گرفتن ضوابطی در جهت برقراری تعادل، هدایت می گردد. با این وجود در نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه شده در می ی م که ناهمگونی گسترده ای در پیشرفت های حاصله وجود داشته است. افراد ن مناطق جغرافیایی خاص در بهره برداری از سرمایه گذاری ها موفق نبوده اند. با توجه به این موضوع باید طی سال های آتی روش جدیدی جهت برطرف نمودن این معضل اتخاذ گردد. روشی که به برطرف نمودن احتیاجات آموزشی دسته های ذیل تأکید داشته باشد:

. ن و دختران

. گروه های قبیله ای

. ک ن مشغول به کار

. ک ن استثنایی

. ک ن متعلق به گروه های اقلیت

. ک ن اقشار محروم و کم درآمد جامعه

. ک ن مناطق عقب افتادة آموزشی در ایالات مختلف کشور

. همگرایی مدیریتی و ارائة برنامه های ارتقاء آموزشی

با توسعه سیستم آموزشی کشور، تشکیلات اجرایی سطوح مختلف نیز گسترش یافته و مدیریت مجزایی به آموزش مدرسه ای، آموزش مشاوره، آموزش تکنیکی و آموزش بزرگسالان اختصاص یافت. شعبات اداری متفاوتی در سرتاسر کشور فعالیت دراند که از ساختاری ی ان برخوردار بوده و اه مشابه را دنبال می نمایند. این روند بویژه در خصوص آموزش ابت ، آموزش غیررسمی و آموزش بزرگسالان مصداق بیشتری دارد. ی زیاده از حدّ تشکیلات فوق سبب شده است تا مراکز مذکور نتیجه ای مع دربر داشته باشند. جهت برطرف نمودن این مشکل، طرحهای تکمیلی و همگرایی قوانین ذیل طراحی گردید:

الف) اجتناب از ایجاد ساختارهای جهت اجرای برنامه های مختلف آموزشی

ب) بررسی مجدد معیارها و الگوهای عملیاتی طرح های مختلف

ج) تشویق ت های ای ی در محکم سازی پایه های مدیریتی آموزشی از جانب ت مرکزی

ارتقاء کیفیت آموزشی

دهة 1990 که از همان ابتدا با طرح “بهره برداری از تخته سیاه[7]” جهت تشکیل مدارس ابت با حداقل زیربنا و امکانات آموزشی همراه شد، شاهد ابتکارات جدیدی در زمینة بهبود کیفیت آموزشی بوده است. با این حال این رشته از عملیات مرحلة آغازین خود را طی نموده و در جهت نیل به اه تعیین شده می باید ادامه یابند. تجارب بدست آمده نشان می دهند که ارتقاء کیفیت آموزشی نه تنها بر نرخ ثبت نام و ماندگاری ک ن در مدارس تأثیر داشته است، بلکه به افزایش قدرت فن آوری و میزان مسئولیت پذیری شهروندان هندی منجر گردیده است. از جمله مهم ترین ضوابط روند ارتقاء کیفیت آموزشی کشور طی دهه 90 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. بهبود کیفی محتویات دروس آموزشی

. مستعدسازی معلمان در حال خدمت و ی ا آمادة به خدمت

. تدارک امکانات زیربنایی و مناسب آموزشی

. تأکید بر مقتدرسازی مدیریت نهادی

. تأسیس نهاد ارزی آموزشی

علی رغم اعمال سیاست مذکور عملکرد کیفی مدارس کشور رضایت بخش نبوده است. از این روی تلاش هایی در جهت اقتدار هر چه بیشتر مدیریت داخلی مدارس و اصلاح روند کیفی آموزش و یادگیری صورت پذیرفته است. علاوه بر این تلاش هایی در جهت سمت و سو دادن به روند توسعه از طریق اجرای طرح های نهادی و نظارتی و اعمال سیاست های مدیریتی ساده و مؤثّر به مورد اجرا گذارده شده است. جهت نیل به این هدف، در حال حاضر طرحی به اجرا درآمده که از طریق آن از معلمان و سرمعلّمان منطقه ای حمایت می گردد.

مدیریت غیر متمرکز آموزشی

مطابق قانون سیاست ملّی آموزش مصوب سال 1986 که در جهت بهبود طرح های آموزشی و سیستم مدیّریتی و ایجاد نهادهای مسئول امور آموزشی کشور به تصویب رسیده است، روند تمرکزز آموزشی لازم و ضروری به شمار می آید. در حال حاضر چندین ت ای ی به اجرای روند تمرکزز از چارچوب مدیریت آموزش ابت مبادرت نموده اند. برخی از ایالات کشور نیز از حمایت های لازم ت در زمینة تمرکزز از مدیریت آموزشی برخوردار می باشند. با توجه به مکانیزم فشرده و متمرکز، عملیات تمرکزز آموزشی کار آسانی نبوده است. کشور هندوستان نیز با ایجاد فضایی جهت همکاری هر چه بیشتر افراد جامعه و تغییر تدریجی تصمیم گیری ها از سطوح ای ی به حوزه ها توسط نهادهای پانچایاتی راج، جهت نیل به هدف تمرکزز آموزشی تلاش می نماید. گفتنی است که تغییر و تحولات به عمل آمده در ساختار مدیریتی نیازمند تلاش های وسیعی در جهت ابقاء و جلب نظر سازمان های آموزشی است. جهت نیل به این هدف از نهادهای محلّی آموزشی و نهادهای هم پیمان به نحو شایسته ای حمایت و پشتیبانی به عمل می آید. همچنین انتظار می رود که سیستم آموزش از راه دور نقش مهمی در جهت مستعدسازی کادر فعال آموزشی ایفا نماید. از این روی برنامه های آموزش از راه دور که در جهت تربیت و آموزش معلمان پایه ریزی گردیده، جهت ایفای مؤثرتر نقش خود مورد تقویت و پشتیبانی قرار گرفته است.

ادامة دستی به هدف “تمرکزز ” از طریق برقراری مشارکت میان ت های مرکزی و ای ی، نیازمند هماهنگی و تنظیم دقیق سیاست ها و برنامه ها می باشد.

حوزه های ای ی

از حوزه های ای ی کشور هند به عنوان مراکزی جهت برنامه ریزی های آموزشی یاد می گردد. در گذشته، چندین طرح توسعة آموزشی در سطوح ت های ای ی به مورد اجرا گذارده شد اما با آغاز عملیّات ملّی مبارزه با بی سوادی این طرح ها در قالب حوزه های ای ی در آمده و کلیه ارزی ها در داخل حوزه ها انجام می گیرند. در تعاقب این روند، کلیه برنامه ریزی های آموزش ابت به ویژه آندسته از برنامه هایی که تحت پوشش طرح آموزش همگانی قرار دارند در سطح حوزه ها به انجام می رسند. برنامه ریزی آموزشی در سطوح حوزه های ای ی از چندین مزیّت به شرح ذیل برخوردار می باشد:

الف) تطابق هر چه بیشتر استراتژی طرح های آموزشی با شرایط محلی

ب) تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی

پ) کمک به کشف و شناسایی ناهمگونیهای داخل حوزه ای ایالات کشور

انتظار می رود که اتخاذ چنین سیاستی سرمایه گذاری های بیشتری را متوجه نیازمندی حوزه های ای ی نموده و از این طریق جوابگوی برنامه ریزی آموزشی در سطوح مناطق در و روستاهای کشور باشد.

طرح های آموزشی

طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ecce )

طراحی و تدارک طرح آموزشی و مراقبت های دوران کودکی ecce به روشی اصولی به اجتماعی تر نمودن گروه های ک ن، ایجاد سلامتی و تندرستی، تشویق روند یادگیری خلاق و ارتقاء شخصیتی انان منتهی می گردد. اجرای طرح مذکور برای اقشار کم درآمد جامعه به جبران نقایص فیزیکی، روانی و عاطفی ک ن منجر می گردد. علاوه بر این اجرای طرح ecce به جهانی شدن آموزش ابت و افزایش نرخ ثبت نام و ابقاء تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابت کمک می نماید. در حال حاضر طرح تکمیلی توسعه خدمات ویژه ک ن با عنوان (icds) عمده ترین هدف طرح ecce به شمار می رود. علاوه بر ت های ای ی، مراکز پیش دبستانی، بالوادیس و غیره نیز که تحت پوشش نهاد مرکزی رفاه اجتماعی قرار دارند به اجرای طرح مذکور مبادرت می نمایند. جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در برنامه های ت و سایر نهادها، بر مشارکت اعضاء محلّی و گروه های پانچایاتی راج تأکید فراوان شده است. بعلاوه طرح ecce که به عنوان طرح ویژه مراقبت های بهداشتی، روانی-اجتماعی، تغذیه ای و آموزشی ک ن به حساب می آید، طی سال های آتی ترویج و رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طرح تشویق سیستم خدمات پیوسته

با وجودی که طی سال های اخیر سیستم خدمات آموزشی مدراس کشور چندین بار گسترش یافته است. اما با این حال نمی توان گفت که این سیستم قادر به برآوردن کلیه نیازهای آموزشی ک ن می باشد. این مورد بیشتر در خصوص حوزه آموزش ابت مصداق می یابد. مطالعات نشان داده اند که با پرداختن انحصاری به برنامه های آموزش رسمی ابت نمی توان سریعاً به اه ملّی دست یافت. چرا که برنامه های آموزشی مدارس می باید برخلاف کالبد آموزش رسمی، انعطاف پذیر و قابل تطبیق باشند. مراکزی همانند مراکز آموزش غیررسمی، مراکز آموزش فصلی ویژه ک ن مهاجر و مشغول به کار، مدارس داوطلبی، سیستم باز آموزشی سطوح بالاتر از ابت ، مراکز آموزش اردوگاهی ویژه دختران جوان و غیره، همگی باید به طریق اصولی ارتقاء یابند. برنامه های آموزش غیررسمی که با حمایت ت مرکزی در اکثر مناطق کشور به اجرا درآمدند، با کوله باری از ش ت و موفقیت توأم بوده است. اگر چه این برنامه ها به گونه ای مؤثر و کارآمد به اجرا درمی آمد، اما به گونه ای که انتظار می رفت در سطح ای ی بدون نتیجه ماند. اگر نه، دهة اخیر می بایست شاهد به روی کار آمدن مدل هایی متناوب در اجرای برنامه های آموزشی می بود. سیستم باز یادگیری (ols) بخش مهمی از فعالیت های آموزش همگانی را به خود اختصاص داده است. سیستم مذکور در جهت تدارک امکانات آموزشی اولیه و برآوردن نیاز آن عده از افرادی که از ادامة آموزش در نظام آموزش تمام وقت محروم مانده و همچنین جهت برقراری تعادل در روند آموزش تقویت گردیده و مورد حمایت ت قرار گرفته است. با این هدف که مراکز شغلی و آکادمیک بیشتری را تحت پوشش قرار داده و از دانش آموزان بیشتری در هر دو بخش آموزش عادی و بزرگسالان حمایت به عمل آورد.

طرح برقراری مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی

عملیات اجرایی برنامه های آموزشی کشور هندوستان چنان عظیم و طاقت فرسا است که نمی توان از بخش عمومی انتظار داشت تا به برآوردن نیازهای روزافزون آموزشی جامعه مبادرت نماید. اگر چه فعالیت های آموزشی کشور همواره با ابتکارات بخش خصوصی همراه بوده اما به گونه ای که پیداست ت قادر به بهره برداری صحیح از این ابتکارات نبوده است که در این خصوص باید راه چاره ای شیده شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی نه تنها از لحاظ تأمین نیروهای متخصص و از طریق ارائة مدیریتی کارآمد و توسعة ابزارهای آموزشی به بهبود کیفیت آموزش کشور کمک می نماید. در حال حاضر جهت بالابردن منحنی ابتکارات خصوصی در آموزش ابت سعی شده است تا در سطح نهادهای آموزشی و نحوة اجرای برنامه های آموزشی تعاون و تقارب برقرار گردد.

طرح برجسته ترسازی نقش سازمان های غیر تی ( ngos )

همانگونه که اشاره شد سازمان های غیر تی به عنوان شرکای ت به حمایت از آن در جهت نیل هدف “آموزش همگانی (efa)” مبادرت می نمایند. از این روی به ویژه طی سال های اخیر ت هندوستان تصمیم دارد تا به ارتقای نقش این سازمان ها در کلیه سطوح اجتماعی مبادرت نماید. هدف اصلی اتخاذ چنین سیاستی گسترش مشارکت عمومی در برنامه های آموزش همگانی و کاستن بار سنگین تقبل هزینه های آن است. از اینرو نقش ngos در برنامه های توسعة آموزشی برجسته تر شده و دامنة فعالیت آن ها به هدایت برنامه های nfe و اجرای بخشی از طرح های آزمایشی ابداعی در مدارس کشور منتهی گردیده است. تلاش ت هند بر این است تا در کنار ادامه برنامه های فعلی، بخش های شایسته و صلاحیت دار ngos را شناسایی نموده و به اعطای نقش های برجسته تر به این سازمان ها در جهت همکاری با عاملین تی مبادرت نماید.

طرح ملّی ارائة آموزش همگانی (ساروا شیکشا ابهیان)

همکاری بخش های خصوصی در اجرای این طرح مشهود می باشد. طرح مذکور از طریق اجرای سیاست های ویژه ای سعی در ملی سازی برنامه های آموزش ابت در کشور دارد. از جمله مهم ترین فعالیت های تحت پوشش طرح ساروا شیکشا ابهیان می توان به اجرای سیاست تمرکزز آموزشی، سرمایه گذاری های ماندگار، هزینه برروی استراتژی های مؤثر ملی سازی، طراحی فنون آموزشی کارآمد، اجرای طرح های آموزشی مختص دختران و گروههای مرزی و اقلیتهای قومی اشاره نمود.مشاهده متن کامل ...
بانک جامع گردشگری ایران نسخه لاتین
درخواست حذف اطلاعات

 بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران +موقعیت هتل ها+هتل های ایران+بهترین هتل های ایران+هتل+آپارتمان+رزرو هتل+رزرو هتل های ایران+معرفی هتل های ایران+معرفی هتل+موقعیت هتل های ایران+اطلاعات هتل ها+اطلاعات هتل های ایران+قیمت هتل های ایران+قیمت هتل ها+هتل های گردشگری+هتل های سنتی+هتل های گردشگری ایران+هتل های سنتی ایران+برترین هتل ایران+برترین هتل های ایران کدامند+نام هتل های ایران+نام هتل ها+اسامی هتل های ایران+اسامی هتل ها+زیباترین هتل ها+زیباترین هتل های ایران+محبوب ترین هتل ها+محبوب ترین هتل های ایران+هتل های 5 ستاره ایران+هتل های پنج ستاره+هتل های 4ستاره+هتل های چهار ستاره+هتل های 4 ستاره ایران+هتل های چهار ستاره ایران+اقامتگاه ها+اقامتگاه های ایران+سوئیت آپارتمان+سوئیت آپارتمان های ایران+شماره تماس هتل های ایران+شماره تماس هتل ها+شماره رزرو هتل ها+مرغوب ترین هتل ها+مناسب ترین هتل ها+لیست هتل ها+لیست هتل های ایران+فهرست هتل ها+فهرست هتل های ایران+هتل هایی با رنک بالا+هتل های رنک بالای ایران +مراکز اقامتی ایران+برترین مراکز اقامتی ایران+بهترین مراکز اقامتی ایران+ جاهای دیدنی ایران+بهترین مکان های دیدنی +بهترین مکان های گردشی+مکان های گردشی+مکان های گردشگری+جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایران+پربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران


بانک جامع گردشگری ایران (نسخه لاتین)


  


 


iran


بانک جامع گردشگری ایران با جمع آوری اطلاعاتی در زمینه های آثار باستانی,مکان های دیدنی,برترین هتل هاو رستوران های تمامی ای ایران توانسته است یک بانک اطلاعاتی کامل در زمینه ی گردشگری ایران برای شما هموطنان عزیز فراهم کند.از این رو شما هموطنان می توانید با انتخاب شهر مورد نظر خود به تمامی مکان های دیدنی و بهترین هتل ها و رستوران ها آشنا شوید و خاطره خوشی از سفر خود داشته باشید.


 


ارتباط با ما:


 


 آدرس:  کاشان،خیابان 22 بهمن,جنب سازمان تامین اجتماعی,ساختمان بهمن,طبقه اول,واحد 7


تلفن :  03155472369  و  03155462505

 

 ایمیل: info@en.virtualcountry.ir

 

موبایل: 09387025400

 

اینستاگرام: https://instagram.com/instavirtualcity

 

:  https://facebook.com/shahrmajazi


  


 جاهای دیدنی ایران، بهترین مکان های دیدنی، بهترین مکان های گردشی،مکان های گردشی، مکان های گردشگری،جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایرانربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران+بهترین هتل های گیلانمشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاع
apr 24, 2017 - ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت های تی، خصوصی و استخدام ... خبرگزاری ایرنا : ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سال گذشته در کل کشور ۱۰۰ هزار شغل با اجرای طرح ..... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی.
translate this page
استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (خبر جدید). بروز رسانی : ۹ اردیبهشت ... جهت نمونه سوالات عمومی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید · جهت نمونه ...

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 95 | «ای استخدام»

estekhdami.loger.ir/.../استخدام-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-د...
translate this page
feb 26, 2017 - استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (خبر جدید) ... معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارتقای زیرساخت های ارتباطی، .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید. ... نمونه سوالات استخدامی.

نمونه سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رشته حسابداری ...

shopyar24.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-ارتباطات-2/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام – اورجینال. ویژه آزمون های استخدامی رشته حسابداری امور مالی ...

فناوری اطلاعات(شرکت ارتباطات زیر ساخت) – آگهی استخدام|کاری ...

www.estekhdam.biz/.../نمونه-سوالات-استخدامی/فناوری-اطلاعاتشرک...
translate this page
سوالات استخدامی شرکت زیر ساخت نمونه سوالات آزمون شرکت ارتباطات زیر ساخت سوالات استخدامی شرکت زیر ساخت و فناوری اطلاعات ویژه استخدامی جدید شامل کلیه ...

نمونه سوالات بدو خدمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | نمونه سوالات ...

failha.com/نمونه-سوالات-بدو-خدمت-وزارت-ارتباطات-و/2098 - translate this page
mar 13, 2015 - نمونه سوالات استخداموزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”, نمونه سوالات استخداموزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”, رایگان نمونه سوالات ...

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 93 - ایران استخدام - تی نیوز

tnews.ir/news/f5ca24133312.html
translate this page
apr 21, 2017 - جهت مشاهده شرایط استخدام در استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (اخذ شده از ... جهت نمونه سوالات عمومی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید.

ید پستی نمونه سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ...

rightelcalltvu.toukaan.ir/ - translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال ویژه آزمون های استخدامی رشته حسابداری امور مالی و ...

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

tarahandigikala.com/divar/استخدام-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاع/
translate this page
feb 26, 2017 - ایرنا در این رابطه به نقل از برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود: “میزان سرمایه گذاری پیش ...

استخدامی / ازمون های اختصاصی وزارت خانه ها / وزارت ارتباطات و فناوری ...

www.tnp24.com/search/category:408/
translate this page
سوالات احکام و معارف ی استخدامی وزارت ارتباطات و ف ... ... 2,000 تومان. سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ...

نمونه سوالات استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی قدرت ... - خانه

jnmrazavi.ir/57-نمونه-سوالات-استخدامی-برق-با-پاسخ-تشر/
translate this page
مجموعه منابع و نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته برق با پاسخ تشریحی ... شرکت مخابرات ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شرکت ارتباطات زیر ساخت.

رایگان نمونه سوالات فناوری اطلاعات و کامپیوتر - استخدام دهوند

dehvand.ir/137734/
translate this page
sep 11, 2013 - نمونه سوالات فناوری اطلاعات و کامپیوتر ( رایگان) تعداد کل سوالات 175، به همراه پاسخنامه کلیدی سوالات تعداد صفحات نمونه سوال: ... - 137734.

رایگان سوالات استخدامی تخصصی فناوری اطلاعات بانک صادرات با ...

free s.blog.ir/.../نمونه-سوال-استخدامی-رشته-فناوری-اطلاعا...
translate this page
oct 11, 2015 - نمونه سوالات تخصصی رشته فناوری اطلاعات (it) آزمون استخدامی بانک ... نمونه سوالات اختصاصی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی استخدام بانک صادرات .... منابع درون سازمانی erp [6]، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری crm [7]، ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی فن آوری اطلاعات | آموزش ...

iranelearn.com/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-10.html
translate this page
rating: 5 - ‎review by 30 کاربر تایید شده است
رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی فن آوری اطلاعات. -آیا به فکر استخدام در مراکز تی مثل بانک ها، وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ هستید؟ – برای تأمین ...

نمونه سوالات بدو خدمت “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” - سایت تست دونی

testdoni.ir/نمونه-سوالات-بدو-خدمت-وزارت-ارتباطات/3904
translate this page
... و فناوری اطلاعات”بهمراه پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون بدو خدمت “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”+پاسخنامه شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی مشخصات ...

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - کافه ورک

cafework.ir/استخدام-وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاع/
translate this page
feb 26, 2017 - ایرنا در این رابطه به نقل از برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود: “میزان سرمایه گذاری پیش ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/
translate this page
سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۶ در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ .... انسانی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز به جذب افراد متخصص و با تجربه به شرح ...

پرتال استخدامی کشور – شتاب » مراکز » وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

www.eshetab.com/centers_tax/وزارت-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات/
translate this page
اولین پرتال استخدامی کشور٬ آزمون استخدامی٬ استخدام تی٬ استخدام بانک٬استخدام مراکز تی٬ استخدام سال ۹۵٬ ... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ... نمونه سوالات.

نمونه سوالات مصاحبه | سوالات مصاحبه استخدامی تی ...

soalmosahebe.ir/ -نمونه-سوالات-مصاحبه-وزارت-اطلا/25
translate this page
dec 7, 2016 - رایگان سوالات آزمون استخدامی حفاظت اطلاعات با پاسخنامه :: … ... تست | سوالات استخدامی و مصاحبه – استخدام وزارت ارتباطات و اطلاعات .... نمونه سوالات کارشناس فناوری اطلاعات استخدامی وزارت نیرو | …

نمونه سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات (حراست) وزارت ...

www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی
translate this page
برای ید آنلاین سوالات پیشنهادی کارشناس فناوری اطلاعات وزارت نیرو بر روی ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس فناوری اطلاعات / کلیک نمایید.

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

talafile.ir/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-علو/
translate this page
jun 25, 2015 - مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت علوم جهت افزایش آمادگی داوطلبین ... طبق متن اگهی استخدام آزمون مشترک شامل سوالات دروس 1-فناوری اطلاعات.

آگهی استخدام اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آزاد ی | مرجع ...

www.estekhdami.org/آگهی-استخدام-اداره-کل-فناوری-اطلاعات-و
translate this page
aug 19, 2015 - اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آزاد ی جهت تامین نیروی انسانی خود از ۷ نفر ( ن شهرستان تهران) از طریق مصاحبه و گزینش برای ...

آگهی استخدام - مطالب ابر نمونه سوالات استخدامی حراست سازمان نفت

shop-90.mihanblog.com/.../نمونه%20سوالات%20استخدامی%20حراس...
translate this page
برچسب ها: نمونه سوالات آزمون استخدامی دادگستری، نمونه سوالات استخدامی استانداری، نمونه سوالات آزمون استخدامی ... استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال ۹۱*.

سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی وزارت نیرو (مجموعه کامل)

topsoal.ir/ -سوالات-استخدامی-کارشناس-روابط/
translate this page
اگر برای آزمون استخدامی کارشناس روابط عمومی وزارت نیرو نیاز به یک منبع ... مواد امتحانی تخصصی آزمون : اصول روابط عمومی ، مبانی ارتباطات جمعی ، مبانی سازمان و ... ۲۷۵ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه icdl) به همراه پاسخ نامه.

منابع و نمونه سوالات استخدامی

rahkar24. /
translate this page
منابع و نمونه سوالات استخدامی - اطلاعات و منابع و نمونه سوالات جامع و رایج و رایگان آزمون و نمونه سوالات استخدامی. ... پکیج کامل سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته ی نفت .... ۲۳۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه ۳۳۰ سوال ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ...

iranarze.ir/technology+research+science+ministry+test+pdf+downl...
translate this page
دروس عمومی این بسته: دانش کامپیوتر، اطلاعات ، اجتماعی و مبانی قانونی، ... این محصول استخدامی حاوی تعداد 3729 نمونه سوال استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

file99.ir/
translate this page
سوالات تخصصی کارشناسی فناوری اطلاعات - ی نرم افزار دیوان محاسبات(کد307) ... نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی وزارت نیرو ...

سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات کردستان

istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی
translate this page
feb 18, 2016 - سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات کردستان سال 94، ی کامپیوتر (تمامی گرایش ها) - ی فناوری اطلاعات (تمامی ...

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات,استخدام سراسر کشور

www.unp.ir/news/job/goverment/23450
translate this page
jul 17, 2012 - استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 91 در سراسر کشور کارفرما : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ای مورد نیاز : اصفهان , تبریز , مشهد ...

سوالات استخدامی فناوری اطلاعات - استخدام | انجمن کار و استخدام ...

otageabi.ir/forumdisplay.php?f=177
translate this page
انجمن · نمونه سوالات استخدامی · نمونه سوالات استخدامی icdl; سوالات استخدامی فناوری اطلاعات. نمایش موضوعات: شماره 0 تا 0 , از مجموع 0 موضوع. انجمن: سوالات استخدامی ...

رایگان نمونه سوالات تخصصی سومین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی

www.baroot.com/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-تخصصی-دستگ-...
translate this page
مجموعه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی زیر شامل سوالات زیر است ... ای، فناوری اطلاعات و مشاغلی که با رشته های ذکر شده در ارتباط میباشند مفید است.

استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت فناوری اطلاعات،ارتباطات فاطررسانور | ای ...

feed.parsipoo.ir/.../استخدام-۳-ردیف-شغلی-در-شرکت-فناوری-اطلاع...
translate this page
1 day ago - استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت فناوری اطلاعات،ارتباطات فاطررسانور. ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی - نمونه سوالات استخدامی ...

bartarinketab.ir/post/238
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی , سوالات رایج در آزمون های استخدامی ... یک فایل پی دی اف حاوی 275 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و دانش کامپیوتر با پاسخنامه.

[pdf] سوالات فناوری اطلاعات بخش اول - آزمون مجازی استخدامی

www.4javabi.com/ /soalat/it1.pdf
translate this page
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣ ... ﺳﻮاﻻت. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ اول www.4javabi.com. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﺖ ﺑﺴﺎر زﺎد دروس ... ﺎرﺟﻮﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ. ) ﻣﻔﺪ .... ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺎﻧ.

شرکت فناوری اطلاعات استخدام - نمونه سوالات استخدامی

www.danavatavana.com/شرکت-فناوری-اطلاعات-استخدام.html
translate this page
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان(هولدینگ) استخدام شرکت فناوری اطلاعات استخدام استخدام و ارتباطات پاسارگاد آریان آگهی استخدام شرکت فناوری ...

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « ادارجات

edarejat.ir/ict/
translate this page
سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی · سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی · سایت اداره کل ارتباطات و فناوری ...

تماس | پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

https://www.itrc.ac.ir/contact
translate this page
سوال امنیتی. این بخش به منظور جلوگیری از ورود هر مه در نظر گرفته شده است. لطفاً آن را تکمیل نمایید. image captcha. what code is in the image? *. enter the ...

استخدام بانک تجارت | اخبار استخدامی بانک تجارت + سوالات استخدامی ...

karyab.net › آگهی هااستخدام 96
translate this page
apr 20, 2017 - متقاضیان گرامی استخدام بانک تجارت سال 96، جهت نمونه سوالات ادوار ... فناوری اطلاعات، امور شعب، اجرائی، mis، اطلاعات و ارتباطات، ب و کارهای کوچک، بورس ... مواد آزمون استخدامی شامل 180 سوال از دروس : معارف ی(10سوال)، ...

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-تامین-اجتماعی/1621
translate this page
mar 13, 2017 - سوالات آزمون استخدامی تأمین اجتماعی ... ٣٠٠ نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات /سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ١٠٠تایی (همراه با ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پارک علــــــم و فناوری استان کردستان ...

www.stpok.ir/
translate this page
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ... معظم انقلاب سیاست های کلی «علم و فناوری» را ابلاغ د ... جدیدترین اخبار و اطلاعات فناوری روز جهان را اینجا بخوانید.

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو از 18 اسفندماه/ استخدام نزدیک به ...

khabarfarsi.com/u/34599483 - translate this page
mar 6, 2017 - 1-سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو با پاسخنامه تشریحی برای اولین ... اشتغال و رییس ت یازدهم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داده ...

فایل نمونه سوالات استخدامی شرکت های وابسته وزارت - رزبلاگ

upewoghyquzi.rozblog.com/.../ -فایل-نمونه-سوالات-استخدامی...
translate this page
مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو سال 96 به همراه اصل سوالات دوره های ... سوالات استخدامی شرکت ملی نفتسوالات عمومی | نمونه سوالات ... 11 دسامبر .... جدیدترین مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های .

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=1530
translate this page
شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی شامل بیش از 1300 سوال مهم آزمون های قبلی در دروس ... 275 سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه; 200 سوال زبان انگلیسی + ...

استخدام نیوز - بیوگرافی ارتباطات و فناوری اطلاعات ک نه ...

www.estekhdamnews.com/post/8451
translate this page
aug 4, 2013 - بیوگرافی ارتباطات و فناوری اطلاعات ک نه (محمود واعظی) + ع . ... بهترین کتاب نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی rss

جزوه , منابع , نمونه سوالات کارشناسی ارشد

www.azmoon.in/category/8/
translate this page
سوالات رایگان کارشناسی ارشد86,87,88,89,90,91,92,93با پاسخنامه, نمونه سوالات ... جزوه , منابع , نمونه سوالات کارشناسی ارشد - دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ... جزوه , منابع , نمونه سوالات کارشناسی ارشد - 1138-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ... جزوه , منابع , نمونه سوالات کارشناسی ارشد - 1276-مجموعه ی فناوری اطلاعات it ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو - میهن همکار

mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1409
translate this page
نام محصول: نمونه سوالات آزمون های استخدامی وزارت نیرو. برای رایگان بخشی از ... ٣٠٠ نمونه سوال فناوری اطلاعات و کامپیوتر (همراه با پاسخنامه). ٣٠٠ نمونه سوال معارف ...

شروع ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو / پذیرش 660 نفر در بخش برق

barghnews.com/.../شروع-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-پذیرش-660-نفر-در-...
کامپیوتر (نرم افزار) و فناوری اطلاعات می خواهند. ..... برق نیوز در هفته آینده نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو را در سایت قرار خواهد داد اما در صورتی که بخواهید ...

برای دیدن سایت اینجا را کلیک کنید - خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/249054/ict/internet
translate this page
oct 7, 2012 - فناوری اطلاعات > اینترنت - نسخه بتای سایت جمهوری .... سایت دو اشکال اولیه دارد: ١- بخش ارتباط با ما را ندارد. ..... سایت خوبی می باشد ن یک سوال داشتم:(چگونه بایدیکی ازسربازان گمنام زمان(عج)باشیم؟

سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها 95 ( جزوه + نمونه سوال) - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -سوالات-تخصصی-استخدامی-شهرداری/
translate this page
با این مقدمه به سراغ آزمون استخدامی شهرداری ها و نمونه سوالات تخصصی استخدامی آن می پردازیم که در اینجا ۵ نمونه ... سوالات تخصصی استخدامی فن آوری اطلاعات شهرداری.

مازندران

www.umz.ac.ir/

searches related to نمونه سوالات استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت ارتباطات زیرساخت تهران

استخدام شرکت ارتباطات سیار

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 94

حراست شرکت ارتباطات زیرساخت

استخدام فناوری اطلاعات در بانک

استخدام فناوری اطلاعات در تهران

استخدام رشته it

شرکت ارتباطات زیرساخت tehran

خبر ۲۷ فروردین ۹۶ – ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید با توسعه شبکه ملی ارتباطات در کشور


مشاهده متن کامل ...

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی
درخواست حذف اطلاعات

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضیحفره های انقباضی و گازی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب می شوند. تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره ها انجام شده است. اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند. این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد. به همین حفره های انقباضی به وجود می آیند. به وجود آمدن حفره های گازی به این صورت می باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد ف از ح اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می آید.
در این مقاله عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه تخلخل می توان متأثر از چند عامل باشد:

1ـ ضخامت قطعه:

هر چه ضخامت کمتر می شود، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

2ـ تعداد جوانه:

با افزایش تعداد جوانه، اندازه دانه کاهش می یابد و بالطبع با کاهش اندازه دانه، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

3ـ عملیات بهسازی:

عملیات بهسازی باعث تشکیل تخلخل های درشت و کروی شکل می شود.
از جمله عواملی که به شکل تخلخل تأثیر می گذارد عملیات بهسازی می باشد. عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزن شکل فازسیلیسم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل و ظریف می گردد. شکل تخلخل های ریز و پراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل و اندازه فضاهای بین دندریتی است. در این ح تخلخل ها عمدتاً ح کشیده و نازک دارند. از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتاً درشت تر و کروی تر بوده و مورفولوژی آن ها کمتر تابع شکل و اندازه و فضاهای بین دندریتی می باشد.
مقدار تخلخل به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ شرایط انجماد هیدروژن مذاب زیادتر باشد اثر استرانسیم برای بهسازی بر مقدار تخلخل بیشتر است.
2ـ عملیات : افزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.
3ـ سرعت انجماد: با افزایش سرعت انجماد، مقدار تخلخل کاهش می یابد.
توزیع تخلخل به چند صورت می باشد:
1ـ پراکنده: که در مورد انجماد خمیری اتفاق می افتد.
2ـ متمرکز: این ح در انجماد پوسته ای ایجاد می شود.
3ـ محیطی: در صورتی انجماد هم از اطراف و هم از مرکز اتفاق بیافتد، این ح به وجود می آید.

1- چگونگی ایجاد مک های گازی:

گازها در ح مذاب نسبت به ح جامد انحلال بیشتری در ف ات دارند.با کاهش درجه حرارت گازهای حل شده در مذاب(به صورت اتمی)به تدریج از ح اتمی خارج می شوند وبه صورت مولکولی(حباب)در می آیند.در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می شوند.سرعت وج حباب های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانروی مذاب اندازه حباب وشکل وعمق پاتیل را می توان نام برد.
بدیهی است با کاهش درجه حرارت گرانروی مذاب افزایش می یابد.در نتیجه سرعت وج حباب های گازی به تدریج کاهش می یابد.با شروع انجماد مذاب دو مشکل مهم در وج حباب های گازی ایجاد می شود:
الف- اختلاف حلالیت در ح مذاب وجامد:در بسیاری از ف ات وآلیاژها اختلاف حلالیت گازها در ح جامدومذاب بسیار زیاد است.بدیهی است در هنگام انجمادگازهای زیادی از ح اتمی (انحلال)به ح مولکولی تبدیل می گردند به گونه ای که به ناگاه مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می یابد.به عبارت ساده تر در یک فاصله زمانی کوتاه مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب های گازی تبدیل می شوند.
ب- محبوس شدن حباب ها: اگر فرض شود که حباب های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد(دامنه انجماد)بتوانند از مذاب خارج شوند در این صورت مشکلی به نام مک وتخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود ندارد.اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب ونیز وجود هسته های جامد به طور جدی حرکت حباب های گازی با مشکل مواجه می شوند وبه عبارت دیگر حباب های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می شوند.

عوامل موثر بر میزان مک های گازی:

1- مقدار اختلاف حلالیت گاز در ح جامد ومذاب
2- نوع انجماد
3- سرعت سرد مذاب
4- آخال ها(ناخالصیها)
5- عناصر آلیاژی
6-سیستم راهگاهی
7-شکل اندازه و وزن قطعه
تشکیل مک های گازی بیشتر در دامنه انجماد های زیاد انجام می شود.


رابطه 1

رابطه فوق مشخص کننده آنست که برای تشکیل حب به شعاع r فشار داخلی حباب باید حداقل برابرpg باشد که حباب های بسیار کوچک فشار داخلی بسیار زیاد خواهد بود وبه دلیل عدم دستی به چنین فشار بالائی عملا حباب ها نمی توانند در اندازه های خیلی کوچک تشکیل شوند به هر صورت این اندازه نمی تواند از اندازه اتم ف کوچک تر باشد.
چنانچه فشار لازم برای حذف تنش های سطحی در فصل مشترک گاز- ف برابر pst منظور شود در جریان انجماد به تدریج تنش سطحی افزایش یافته ودر نتیجه pst بزرگتر وفشار داخلی برای تشکیل حب به شعاع rبیشتر خواهد بود.
با توجه به پدیده انقباض در دامنه انجماد وکاهش فشار نسبی در فصل مشترک مایع- جامد مجموع فشار داخلی سیستم کاهش یافته واز اینرو رابطه فشار به صورت زیر نوشته می شود: که در آن psh فشار انقباضی کاهش موضعی فشار در فصل مشترک مایع- جامد است.

2- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی:

2-1- حفره های انقباضی[8]:

اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند.به عنوان مثال آلومینیوم خالص دارای 14-7% انقباض ضمن انجماد است.این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد.در صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره ای بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویند که خود بنابر عوامل گوناگون از جمله مدل انجماد به دو دسته متمرکز وپراکنده تقسیم می شوند.
حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
حفره های انقباضی پراکنده معمولا در آلیاژهای دارای دامنه انجماد بلند به چشم می خورد.در این آلیاژها حد فاصل هندسی مشخصی بین مایع وجامد وجود ندارد و ری های ناشی از انقباض به طور پراکنده در سراسر قطعه پخش شده وفقط قسمتی از آن در مناطق ضخیم وانتهایی به صورت متمرکز باقی می ماند.

2-2- حفره های گازی[8]:

عموما گازها در ف ات مذاب نسبت به ح جامد دارای حلالیت بیشتری هستند.بنابراین در حین انجماد گاز حل شده به صورت فوق اشباع در مذاب در آمده ودر صورت وجود جوانه مناسب برای ایجاد تخلخل در مذاب وجود نداشته باشد این گازبه صورت فوق اشباع در ساختار جامد باقی خواهد ماند.
حلالیت هیدروژن در مذاب آلیاژهای آلومینیوم cc/100gr69/. ودرجامد درحدود cc/100gr 03/0 می باشد.از طرفی سرعت نفوذ آن در مذاب آلومینیوم نیز بالاست.از این روتقریبا تنها گازی است که در بوجود آمدن حفره های گازی در آلومینیوم موثر است.
مدل تئوریکی تشکیل حباب های گازی به صورت زیر می باشد[6]:
1- هسته های جامد درداخل مذاب تشکیل می شود.
2- رشد شاخه ای بر روی هسته ها آغاز و ادامه می یابد.
3- مذاب محصور در داخل دانه های رشد یافته از عناصر محلولی وهمچنین مقدار گاز غنی شده وبعد از مدتی حباب های گازی تشکیل می شوند.
4- در مراحل پایانی انجماد و هنگامی که حجم مایع کاهش یافته وغلظت ملکولی گاز افزایش می یابد.شرایط برای تشکیل حباب هائی بین بازوهای دندریت فراهم می شود.
مکانیزم رسوب:
بدون توجه به مسئله تغذیه ،تشکیل تخلخل به توزیع هیدروژن در طول انجماد آلومینیوم مربوط می شود. به خوبی شناخته شده است که تشکیل حفره درآلیاژهایآلومینیوم به وسیله نفوذ هیدروژن از زمینه جامد شده به داخل حفره بوجود می آید ،که در حقیقت از طرفی شبیه به رسوب فاز ثانویه در زمینه محلول فوق اشباع می باشد.تقریبا یک تعداد کمی از مقاله ها به این مسئله با مکانیزم جوانه زنی ورشد پرداخته اند. تعدادی از محققان با پدیده های ریاضی به این موضوع پرداخته اند.وانگ و سیگوارد این مسئله را با مدل های ترمودینامیکی حل د.

3- اندازه تخلخل:

3-1- اثر ضخامت قطعه بر اندازه تخلخل:

اندازه حفرات با تغییر ضخامت تغییر می کند.هر چه ضخامت کمتر می شود اندازه حفرات کوچکتر می شود.دلیل آن این است که با افزایش سرعت سرد شدن که با کاهش ضخامت رابطه مستقیم دارد اندازه دندریت ها کوچک تر می شود.با کوچک شدن فضاهای بین دندریتی حباب ها در فضای کمتری رشد می کنند.در نتیجه اندازه آنها کوچکتر می شود.
سرعت رشد ودرشت شدن حباب های گازی عملا با سرعت انجماد رابطه مع دارد.با افزایش سرعت انجماد وایجاد دانه های ریز وهمگن موانعی برای درشت شدن حباب های گازی حاصل شده وفقط ریز مک هایی در بین بازو های شاخه های جامد ممکن است تشکیل می شوند.بطور کلی با افزایش سرعت انجماد امکان جوانه زنی و رشد مستقل حباب ها در بین دانه ها کاهش می یابد.]6[

3-2- تعداد جوانه:

یکی از عواملی که باعث ریز شدن دانه ها می شود تعداد جوانه بیشتر است.در حقیقت وقتی که تعداد جوانه در ذوب کم باشد دانه هائی که شروع به رشد می کنند در زمان دیرتری به یکدیگر برخورد می کنند.پس در این زمان حباب فرصت بیشتری پیدا می کند تا اندازه اش بزرگتر شود.یعنی اینکه آن مقدار هیدروژنی که به صورت اتمی در ذوب حل شده است فرصت بیشتری پیدا می کند تا به صورت مولکولی(حباب)در بیاید وهر چه زمان بیشتر باشد به اندازه حباب افزوده می شود.

3-3- عملیات بهسازی:

افزودن استرانسیم بمنظور اصلاح ساختار سیلیسیم یوتکتیکی از ح درشت وسوزنی به ح ظریف ورشته ای شکل،هم اکنون بعنوان یک فرایند مهم در ذوب آلیا ژهای آلومینیوم- سیلیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اثرات جانبی عملیات بهسازی با استرانسیم،افزایش تخلخل در قطعات ریختگی است.عملیات بهسازی با سدیم،استرانسیم وکلسیم سبب افزایش نسبتا شدید تعداد وابعاد تخلخل های ریز وپراکنده در قطعات ریخته گری می شوند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثرات عملیات بهسازی با سدیم وکلسیم به مراتب بیشتر از عملیات بهسازی با استرانسیم است. البته از آنجائی که در اثر عملیات بهسازی اغلب تخلخل های انقباضی درشت توسط ریز مک های گازی جایگرین می گردند،یک جنبه مثبت این پدیده کاهش نیاز به تغذیه است. [5]
در ذوبی که عملیات بهسازی انجام شده است قبل از اینکه دندریت ها بوجود آیند حباب های بزرگی در ذوب وجود دارد. در ابتدای امردندریت ها زده می شوند.بعد از این مرحله فاز یوتکتیک می خواهد رسوب کند.برای رسوب فاز یوتکتیک باید یک سطح زیرین برای رسوب وجود داشته باشد.به همین دلیل فصل مشترک حباب- مایع محل خوبی برای رسوب فاز یوتکتیک می باشد.پس فاز یوتکتیک به صورت شعاعی اطراف حباب رشد می کند.حباب در میان سلول یوتکتیک مخفی می شود وشکل واندازه اش به همان صورت اولیه باقی می ماند]2.[.می توان گفت که علت بزرگی حفرات در آلیاژهای آلومینیوم بهسازی شده وجود این حباب ها در قبل از بوجود آمدن دندریت ها می باشد.در آلیاژهای بهسازی شده اندازه حفرات کمتر تابع شکل واندازه فضا های بین دندریتی است.

4- شکل تخلخل:

4-1- تاثیر عملیات بهسازی بر شکل تخلخل :

عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزنی شکل فاز سیلیسیم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل وظریف می گردد.شکل تخلخل های ریز وپراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.در این شرایط تخلخل ها عمدتا ح کشیده ونازکی دارند.(شکل 2)از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتا درشت تر وکروی تر بوده(شکل 3)ومورفولوژی آنها کمتر تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.علت این امر در قسمت اندازه تخلخل توضیح داده شد(4)

در آلیاژهای بهسازی نشده بیشتر حباب ها در دامنه انجماد بوجود می آیند.با رشد دندریت ها سطح این حباب ها به سطح دندریت ها برخورد می کنند وشکل دندریت ها را به خود می گیرند.به این گونه مک ها مک های بین دندریتی می گویند که شکل بی قاعده دارند.پس در آلیاژهای بهسازی نشده مک های با شکل بی قاعده یا بین دندریتی وجود دارد ودر آلیاژهای بهسازی شده مک های بزرگ کروی شکل همراه با تعداد کمی مک های بین دندریتی وجود دارد. [2]
نوع دیگری از شکل تخلخل وجود دارد که به صورت سوزنی شکل می باشد. بوجود آمدن این نوع تخلخل بستگی به سرعت انجماد دارد.اگر سرعت انجماد به حدی باشد که جبهه انجماد به حباب برخورد کرده و مجرائی به شکل حباب در یک امتداد بوجود آورد در نهایت یک فضای خالی به شکل یک سوزن خواهیم داشت.

5- توزیع حفرات:

5-1- پراکنده در همه جای قطعه(یکنواخت):

این ح در مواقعی بوجود می آید که انجماد خمیری باشد.وقتی که انجماد از همه جا شروع می شود دندریت ها در همه جا زده می شوند وحباب های گازی در بین دندریت ها احاطه می شوند ودر نهایت به صورت ریز مک های گازی در کل قطعه به صورت پراکنده باقی می مانند.
ح دیگر این است که مذ که در بین دندریت ها وجود دارد دارای انقباض می باشد.چون دندریت ها در همه جا بوجود آمده اند مانع تغذیه شده مذاب بین دندریتی می شوند.در نهایت ریز مک های انقباضی در سراسر قطعه باقی خواهد ماند.
یا می توان گفت که اگر انجماد به طوری باشد که تمام دانه ها به صورت هم محور با شد حفرات گازی وانقباضی به صورت پراکنده درهمه قطعه دیده بشوند.

5-2- متمرکز بودن در وسط قطعه(مرکزی):

حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
این نوع توزیع حفره در ح ی بوجود می آید که انجماد در ابتدا تا حدی به صورت ستونی پیش رفته باشد.سپس به علت وجود ناخالصی های موجود در ذوب باقی مانده یا کاهش شیب دمایی در مرکز قطعه دانه ها به صورت هم محور رشد می کنند.در ابتدا که دانه ها به صورت ستونی رشد می کنند در حین رشد حباب های گازی موجود درذوب را به طرف جلو می رانند. همچنین انقباض موجود درذوب باقی مانده متمرکز می شود.در نهایت که دانه های هم محور در وسط قطعه ایجاد می شوند این حباب ها در بین دانه ها گیر می افتند.امکان دیگری که وجود دارد اینست که چون جبهه انجماد به سمت وسط قطعه است در نهایت مذ که باقی می ماند دارای انقباض می باشد که باعث ایجاد حفرات انقباضی در مرکز قطعه می شود.

5-3- محیطی:

این ح دلیلش این می تواند باشد که ما از مبرد داخلی در مرکز قطعه استفاده کنیم.در این ح انجماد از مرکز قطعه واز اطراف قطعه شروع بشود که در نهایت حلقه ای از مذاب را در محیط قطعه خواهیم داشت و حفرات گازی در این مذاب باقی مانده پیدا کرده اند.در نهایت حلقه ای از حفرات گازی وانقباضی در محیط قطعه خواهیم داشت.البته قابل ذکر است که استفاده از کلمه حلقه اینست که ما قطعه فرضی خود را یک استوانه درنظر گرفته ایم.

6- مقدار تخلخل:

6-1- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[4]:

درآزمایشات میر اسماعیلی تخلخل های نسبتا درشت در نمونه بدون تغذیه برای آلیاژ 319 مشاهده شده است،در حالیکه در نمونه تغذیه دار تخلخلها عمدتا به تغذیه منتقل شده اند وخود قطعه عاری از تخلخل است.بر خلاف قطعات منجمد شده توسط قالب تغذیه دار که عمیلات بهسازی سبب افزایش قابل توجه تخلخل شده است،این عملیات سبب کاهش جزئی تخلخل در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه گردیده است.در قطعات منجمد شده در قالب تغذیه دار،افزایش استرانسیم به مذاب سبب افزایش تخلخل شده است واین افزایش در صورت استفاده از مقادیر بیشتر استرانسیم شدیدتر است.از طرفی در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه،افزایش استرانسیم تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخلخل نداشته است.در کل می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر برای انجام عملیات بهسازی با استرانسیم از یک سیستم تغذیه گذاری نا مناسب استفاده کنیم قطعه ما دارای تخلخل کمتری خواهد بود.
در یک نگاه کلی می توان نتیجه گیری کرد که بهسازی با استرانسیم در نمونه های ریخته شده در قالب تغذیه دار با افزایش تعداد وابعاد تخلخل ها سبب افزایش مقدار کلی تخلخل گردیده است.
عملیات بهسازی سبب افزایش تخلخل در نمونه های حاوی تخلخل های انقباضی نمی شود.در توضیح این پدیده می توان عنوان کرد که عملیات بهسازی چه درقطعات عاری از مکهای انقباضی وچه در قطعات حاوی مکهای انقباضی سبب افزایش تخلخل های گازی می گردد.تشکیل این تخلخل های گازی د رقطعات عاری از مک های انقباضی سبب افزایش تخلخل در قطعه می شوند،در حالیکه در قطعات حاوی مکهای انقباضی،تخلخل های گازی ایجاد شده در اثرعمیلات بهسازی جایگزین مکهای انقباضی موجود گردیده وبنابراین عملیات بهسازی تاثیر قابل توجهی بر مقدار کلی تخلخل نمی گذارد.در واقع در شرایطی که شرایط برای تشکیل مکهای انقباضی وهم گازی فراهم است،هیدروژن محلول در مذاب آلومینیوم می تواند در خلال انجماد بدون هیچ مشکلی در مک های انقباضی تشکیل شده رسوب کند وبدین سان تلفیقی از مک های گازی وانقباضی بوجود می آید.

6-2- اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن[9]:

با افزایش درجه حرارت جنب وجوش اتم ها زیاد می شود وفواصل بین اتم های آلومینیوم زیاد می شود.به همین دلیل هیدروژن به راحتی وارد آلومینیوم می شود.پس هر چه درجه حرارت افزایش یابد میزان هیدروژن موجود در آلومینیوم افزایش می یابد.
در شکل اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن را می توان دید.

6-3- اثرات متقابل مقدار هیدروژن

مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل:
تخلخل های حاصل ازعملیات بهسازی منشا گازی دارند.استرانسیم فقط در صورت وجود هیدروژن کافی قادر به افزایش قابل ملاحظه تخلخل است، پس اثر استرانسیم بر افزایش تخلخل در شرایطی که هیدروژن مذاب بیشتر باشد شدیدتر است.از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که تخلخل های حاصل از عملیات بهسازی با استرانسیم منشا گازی دارند،بنابراین کاهش هیدروژن مذاب می تواند تا حد زیادی اثر عملیات بهسازی برتخلخل را خنثی کند. افزایش ابعاد وتعداد تخلخل ها وهمچنین تغییر مورفولوژی آنها از ح کشیده وترک مانند به ح کروی شکل در اثر افزایش هیدرو ژن بوضوح قابل تشخیص است.(شکل5)

6-4- اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم سرعت انجماد وعملیات [4]:

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که عملیات آخال زدائی وافزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.iwahori وserratos در آزمایشات خود نشان دادند که انجام عملیات فلا زنی پس از عملیات بهسازی با استرانسیم سبب کاهش قابل توجه تخلخل در آلیاژa356 گردیده است.شکل6اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم مذاب وسرعت سرد شدن را بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 نشان می دهد.

شکل 6 – اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم و وسرعت سرد بر مقدار تخلخل در آلیاژa356
همانطور که ملاحظه می گردد گرچه افزایش سرعت انجماد سبب کاهش تخلخل در تمام شرایط گردیده است ولی اثر سرعت انجماد در شرایط بهسازی شده با استرانسیم بر کاهش تخلخل بمراتب بیشتر است.
به بیان دیگر در شرایطی که در نمونه های نزدیک به تغذیه که دارای سرعت انجماد کمتری هستند عملیات بهسازی سبب افزایش نسبتا شدید تخلخل شده است اثر این عملیات در نمونه های مجاور مبرد که دارای سرعت انجماد زیادتری هستند قابل ملاحظه نمی باشد.همچنین نتایج بدست آمده بیانگر اثرات شدید استفاده از در سیستم راهگاهی بر کاهش تخلخل در قطعات بهسازی شده با استرانسیم است.
در واقع حضور در سیستم راهگاهی با کاهش های ا یدی وبا تمیز مذاب درون قالب سبب کاهش نسبتا شدید تخلخل در آلیاژ بهسازی شده با استرانسیم گردیده است.این نتایج از آن نظر حائز اهمیت است که در آلیاژهای بهسازی شده با استرانسیم نمی توان از عملیات فلا زنی بمنظور افزایش تمیزی مذاب استفاده کرد(عملیات فلا زنی سبب استرانسیم زدائی از مذاب می شود).

6-5- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[1]:

در این آزمایش آلیاژ a206(al-4.5%cu-0.4%mn-0.3%mg-0.2%ti)استفاده شده است.عرض،طول وضخامت قطعات به ترتیب 14،20و1سانتی مترمی باشد.سه قطعه با سه نوع قطر تغذیه متفاوت 3،4و6سانتی متری استفاده شدوارتفاع تغذیه ها 5/1برابر قطر تغذیه ها میباشد.قالب های ماسه ای co2 با استفاده از ماسه سیلیسی وهفت درصد وزنی سیلیکات سدیم به عنوان سخت کننده،آماده شد ودرانتهای قالب یک مبرد مسی قرار داده شده است.قالب ها به مدت 8ساعت در دمای پخته شده وتا دمای محیط قبل از ریخته گری سرد می شوند.
فرایند ذوب در کوره الکتریکی مقاومتی انجام شده وشمشa206به طور مستقیم در یک بوته گرافیتی اضافه شد.در حین ذوب شدن،غلظت هیدروژن اولیه ذوب در حدود کنترل می شود.دمای ریختن در حدود کنترل می شود.ترموکوبل ها در قالب قرار داده می شوند تا حرارت موجود در 9مکان قطعه نشان داده شده در شکل بدست آید.برای اندازه گیری وزن مخصوص از روش ارشمیدس استفاده می شود.


شکل 7-شماتیک قطعه[1]

توزیع تخلخل در درصد حجمی از انتهای مبرد تا انتهای تغذیه در قطعات،در شکل 8 نشان داده شده است.در این شکل،با افزایش اندازه تغذیه مقدار تخلخل کاهش پیدا کرده است.درهمه نمونه ها،حداقل تخلخل را در مبرد داریم،تا فاصله کمی از تغذیه به تدریج این مقدار تا یک ماکزیمم افزایش پیدا می کند.

6-6- تئوری ham برای محاسبه مقدار تخلخل[1]:

ر رسوب هیدروژن (f)وزمان واکنش یا به عبارتی زمان انجماد(tf) به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 1
که مقدار هیدروژن اولیه( )، مقدار هیدروژن نفوذ کرده در داخل حفره در یک محل معین ( )، هیدروژن قابل حل در آلومینیوم جامد( )، زمان آسایش(sec)وn یک مقدار ثابت است. قیاسی از چگونگی نفوذ هیدروژن می باشد. مقدار ر تشکیل تخلخل در یک محل معین آلیاژ ریختگی آلومینیوم a356(vp(%))را می توان به صورت زیر تشریح کرد:
معادله 2
که pg فشار حباب گازی(atm)و یک مقدار ثابت می باشد. pg ترکیبی از فشار اتمسفر وفشار هیدرواستاتیکی تغذیه،کاهش فشار مذاب بین دندریتی و فشار تنش سطحی حباب گازی می باشد.k باید معادل با باشد( دانسیته مایع( ))،teدمای یوتکتیک(کلوین) ،273ح استاندارد دما می باشد.پس معادله(2) را می توان به صورت زیر نشان داد:
معادله 3
که برابر با است.درمعادله (3)اگر فرض کنیم که به بینهایت میل کند یعنی که همه هیدروژن داخل حفره نفوذ کرده و ر هیدروژن رسوب کرده در یک محل معین در قطعه ریختگی (f) برابر با یک خواهد بود.به این دلیل ،ماکزیمم تخلخلی است که می تواند در قطعه ریختگی تشکیل شود.راههای مشابه دیگری برای پیش بینی مقدار ماکزیمم تخلخل وجود دارد مانند معادلات ترمودینامیکی.
نتیجه زمان انجماد به صورت نمودار در شکل 9 نشان داده شده است.این منحنی ظاهرا تئوری هام را اثبات می کند.با افزایش زمان تا یک حدی شیب منحنی کاهش می یابد که ممکن است دلیل آن،کم شدن نفوذ هیدروژن محلول در داخل حباب باشد. فشار حباب گازی می تواند به صورت روبه روباشد: که درآن تنش سطحی حباب گازی در نظر گرفته شده است.در عبارت قبلی تنش سطحی مذاب آلیاژ a206( )،c یک مقدار ثابت است( ).بر طبق این توصیف،فشار حباب گاز به ترتیب برای مبرد وتغذیه برای زمان های انجماد متفاوت،28/1و17/1محاسبه شده است.

7- محاسبه فاکتور شکل[3]:

در مقاله[3] محاسبه فاکتور شکل به صورت زیر می باشد:
که در آن aسطح حفره وpمحیط حفره می باشد.حفرات بزرگتر دارای فاکتور شکل کمتری می باشند.همچنین در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم با افزایش ضخامت فاکتور شکل کاهش یافته است.
با توجه به مطالب بالا می توان اینگونه استنباط کرد که حفرات کروی در مقاطع نازک تر می باشند زیرا با کاهش ضخامت فاکتور شکل افزایش می یابد.بیشترین فاکتور شکل را دایره دارد که یک می باشد.

8- تاثیر سرعت سرد بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ356 [2]

روش آزمایش:
هشت ذوب آماده شد:دو ذوب بهسازی نشده ،یکی باsb ریز دانه شده ،دو ذوب با سدیم بهسازی شده وسه ذوب با استرانسیم بهسازی شد.
ذوب ها در کوره سوخت گازی با بوته گرافیتی 8 کیلوگرمی وهمچنین با استفاده ازآمیژان 356 به عنوان شارژ آماده شد.ریز دانه هر ذوب با 1/0%تیتانیم به صورت آمیژانal-ti-b(5:1)انجام شد.در این عملیات ها ،سدیم به صورت ف ی(1/0%) ،استرانسیم به صورت آمیژان(al-sr10%) و25/0% آنتیموان به صورت ف ی اضافه شده اند.زمان انحلال برای آنتیموان واسترانسیم 20دقیقه می باشد.بعد از عملیات ذوب ،مقدار هیدروژن باید در حدود کنترل شود.همچنین از تجهیزات (telegas)تکنیک گردشی گاز و((alscan استفاده شد.نیاز هست که برای گاززدائی از نیتروژن باخلوص بالا استفاده شود.
هرذوب در دمای در پنج فنجان ف ی با دیواره نازک ریخته که نمونه های با وزن 200gr تولیدوبعدا بریده شدند..
درجه حرارت هائی که برای کوئنچ انتخاب شده اند٬با توجه به آنالیز های حرارتی آمیژان بدست آمده اند:درجه حرارت لیکوئیدوس ٬درجه حرارت یوتکتیک (بهسازی نشده وریز دانه شده با sb) یا در محدوده 565-570 (بهسازی شده با na,sr) .
درجه حرارت نمونه هائی که در آب کوئنچ شده اند بر طبق رخدادهای انجماد آلیاژ به صورت زیر می باشد:
: اواسط رشد دندریت- قسمت جامد 30%
:انتهای رشد دندریت- قسمت جامد 50%
شروع انجماد یوتکتیک- قسمت جامد 55%
اواسط انجماد یوتکتیک-قسمت جامد 75%
بعد از انجماد(هوا سرد شده)
برای مشخص دانسیته از روش ارشمیدس استفاده شده است..
نتایج وبحث:
ترکیبات شیمیائی در ج شماره2نشان داده شده است.


ج -2: آنالیز ترکیب شیمیائی

نتایج دانسیته:
بیشترین دانسیته بدست آمده در هر سری برای نمونه های کوئنچ شده از بوده است که این مطابق با مقدار ریز تخلخل صفر می باشدکه با متالوگرافی اثبات می شود.این مقدار را به عنوان دانسیته مرجع استفاده می کنیم.درصد ریز تخلخل های محاسبه شده برای نمونه های دیگردر ج 3نشان داده شده است.
ج 3:مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون


ج 3-1


ج 3-2

مقدار ریز تخلخل بدست آمده برای نمونه های در هوا سرد شده ٬تاثیر نهائی عملیات بهسازی در تشکیل ریز تخلخل ها را نشان می دهد.بیشترین مقدار مشاهده برای ذوب بهسازی شده با سدیم(na) و بعد از آن برای ذوب بهسازی شده با استرانسیم(sr) وبعد از آن برای ذوب بهسازی نشده می باشد.کمترین مقدار مک ها برای نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) بدست آمده است.این ترتیب برای نمونه میله ای ریخته شده در ماسه هم مشاهده می شود
نتایج آنالیزهادر ج 3 نشان داده شده است که سرعت افزایش مقدار مک ها را بعد از شروع واکنش یوتکتیک برای همه ذوب ها نشان می دهد. مقدار مک ایجاد شده در طول انجماد یوتکتیک در محدوده 0.7_0.6% می باشد.
شرایط انجام آزمایش با مقدار هیدروژن از این قرارمی باشد:
برای ذوب های بهسازی نشده ،مقدار جوانه تخلخل در حین رشد دندریت خیلی کوچک می باشد،بنابراین تقریبا همه تخلخل ها به علت جوانه زنی مک ها ورشد در حین واکنش یوتکتیک بوجود می آیند.
در مورد ذوب های بهسازی شده،جوانه زنی تخلخل وشروع رشدپائین تر از است که در شروع واکنش یوتکتیک به مقداری درحدود 48/0% برای نمونه های بهسازی شده با سدیم(na) می رسد. در حین واکنش یوتکتیک ،سرعت رشد، مشابه سرعت رشد ذوب های بهسازی نشده می باشد.
برای ذوب های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) ،شروع جوانه زنی حباب ها بعد از واکنش یوتکتیک انجام می شود.همچنین در این مورد ،سرعت رشد حباب ها مشابه ذوب های بهسازی نشده میباشد.
رویداد انجماد نشان می دهد که تشکیل حفره در آلیاژ های آلومینیوم به این صورت می باشد:
1-برای شروع انجماد در :مقدار انقباض انجماد به وسیله توده مذاب تغذیه کننده وتغذیه بین دندریتی به آسانی جبران می شود(برای همه عملیات ها).
2- از تا شروع واکنش یوتکتیک: در آلیاژهای بهسازی نشده و ریز دانه شده با sb تحرک مذاب بین دندریتی باندازه کافی از تشکیل مک جلوگیری می کند.در ذوب های بهسازی شده ،تحرک به شدت کاهش می یابدو مقدارانقباض بوسیله تشکیل حفره جبران می شود.
3- بطور کلی بعد از واکنش یوتکتیک:نفوذ پذیری بین دندریت ها وبین سلول ها به علت حجم زیاد جامد کاهش می یابد .بعد از آن ،مقدار انقباض انجماد به طور چشمگیری به وسیله تشکیل حفره در همه موارد جبران می شود.
بر اساس این ترتیب رخداد ها ،ما می توانیم بیشترین گرایش تشکیل ریزتخلخل ها را به ذوب های بهسازی شده نسبت دهیم به علت اینکه تحرک مایع بین دندریتی کاهش می یابد که بین دماهای و می باشد.در این محدوده یک فاز مایعی وجود دارد که در آن سیلسیم ،منیزیم ،آهن وعناصر بهساز متمرکز شده اندوهمچنین فاز جامد با شبکه دندریتی وجود دارد.عنصر بهساز می تواندخواص فاز مایع از قبیل ویسکوزیته یا نفوذ پذیری را تغییر بدهدو همچنین بر مورفولوژی دندریتها تاثیر بگذارد.

نتایج متالوگرافی:

در نمونه های کوئنچ شده،مذاب باقی مانده قبل از کوئنچ با آب وجود دارد ،یک ریز ساختار خیلی ریز دانه شده ایجاد شده است که به راحتی نسبت به فازهای که قبلا جامد شده اند قابل تشخیص می باشد.
نمونه های کوئنچ شده از :
ریز ساختار نمونه های کوئنچ شده از مشابه با همه عملیات ها می باشد.این ریز ساختار a-دندریت ها ومایع سریع سرد شده.این نمونه ها هیچ گونه تخلخلی را نشان نمی دهند.

نمونه های کوئنچ شده :

نمونه های کوئنچ شده از همانند نمونه های کوئنچ شده از می باشند،بجزوجودa-دندریت های بزرگ(در حدود 50%) وعدم وجود a-دندریت های خیلی کوچک در داخل منطقه یوتکتیک.
در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان تخلخلی دیده نمی شود ولی در نمونه های بهسازی نشده تخلخل ها به صورت خیلی ریز وجود دارند.در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم تخلخل های بزرگ کروی دیده می شود.
حفراتی که در بین دندریت ها زده می شوند مورفولوژی آن ها تا ایجاد یک شکل نا منظم تغییر می کند(بین دندریتی)
این موضوع برای حفرات در حال رشد ودر تماس با جامد می باشد(a-دندریت ها).
اما در قسمت مایع بیشتر می باشد(در حدود 50%) وبه همین دلیل تماس پیدا حفره با دندریت ها به ندرت اتفاق می افتد. همچنین بیشتر حفرات تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک کروی می باشند.
نمونه های کوئنچ شده در شروع یوتکتیک و اواسط یوتکتیک:
در نمونه های ریز دانه شده با آْنتیموان و بهسازی نشده که در شروع واکنش یوتکتیک کوئنچ شده اند،ساختار کاملا رشد پیدا کرده a-دندریت دیده می شود و همچنین مقدار زیادی هسته های یوتکتیک کوچک با فاز سیلیس لایه ای وجود دارد.
در نمونه های بهسازی نشده،مقدار زیادی ریز تخلخل کوچک در قسمت مایع وجود دارد.در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ریز تخلخل وجود ندارد.نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم وکوئنچ شده در شروع واکنش یوتکتیک( )ساختار دندریتی a ،مک های بزرگ و یک تعداد کمی هسته های یوتکتیک بزرگ را نشان می دهد.تعداد کم هسته های یوتکتیک حاصل واکنش عناصر بهساز می باشند.
فاز سیلیس به علت نیاز داشتن به یک لایه زیرین برای رسوب ، فصل مشترک حباب /مایع را انتخاب می کند.قابل توجه است که فاز سیلیس به صورت شعاعی در اطراف حباب رشد می کند که هم مرکز با هسته یوتکتیک می باشد. .هسته های یوتکتیک جامد شده اطراف حباب های کروی ایجاد می شوند که این موضوع وجود حباب های کروی را در آلیاژ های بهسازی شده تثبیت می کند.
در ادامه انجماد ،مقدار انقباض و سگرگاسیون هیدروژن به جوانه زنی حباب های جدید کمک می کند ،در حالی که حباب های از قبل شکل یافته توسط یوتکتیک جامد احاطه شده اند.بیشتر این حباب های جدید باید شکل نا منظمی داشته باشندزیرا قسمت جامد در حال رشد می باشد.
در آلیاژ های بهسازی نشده (یا ریز دانه شده با آنتیموان) ،هسته های یوتکتیک شکل نا منظمی دارند. همچنین حباب های جدید در حال رشد در تماس با جامد یک شکل نا منظمی پیدا دارند(بین دندریتی).بازو های هسته های یوتکتیکی به اندازه ای کوچک می باشند که حباب ها می توانند اطراف آنها رشد می کنند.ممکن است که حباب ها به صورت تخلخل های خوشه ای شکل درتصاویر متالوگرافی ظاهر شوند.
در آلیاژ های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم، فصل مشترک هسته های یوتکتیک نا منظم می باشد.دراین مورد ،حفره های جدید که شکل نا منظم دارند ،به طور جزئی مورفولوژی بین دندریتی پیدا می کنند.به علاوه اینکه ،چون هسته های یوتکتیک بزرگ می باشند ،حباب های جدید به سختی می توانند اطراف آنها رشد کنند.همچنی در این مورد آنها شکل رشته ای ندارند.در نمونه های کوئنچ شده از اواسط واکنش یوتکتیک ،ساختار دندریت های a ،هسته های یوتکتیک دیده می شود.در نمونه های بهسازی نشده(ریز دانه شده با آنتیموان)حفرات نامنظم در حال رشد و خوشه ای شکل وجود دارد(احاطه شده توسط بازوهای هسته یوتکتیک).
نمونه های بهسازی شده دارای حفرات کروی احاطه شده توسط یوتکتیک می باشند و همچنین حفرات نا منظم در قسمت مایع در حال رشد می باشند.

نمونه های درهوا سرد شده:

ریز ساختار نهائی نمونه ها ،تفاوت ها در اندازه و توزیع حفرات و فاز سیلیس یوتکتیک نشان می دهد.فاز سیلیس در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی نشده لایه ای می باشد ،در حالی که فاز سیلیس در آلیاژ بهسازی شده رشته ای و بسیار ریزمی باشد.حفرات درآلیاژ های بهسازی نشده و ریزدانه شده با آنتیموان ،نا منظم و با مورفولوژی بین دندریتی و خوشه ای می باشند.درآلیاژ های بهسازی شده دو نوع حفره وجود دارد:یکی کروی ودیگری نا منظم(به طور جزئی بین دندریتی).
مقدار حفره شکل یافته بعد از واکنش یوتکتیک برای هر ذوب و همه عملیات ها ی ان می باشد.درمورد مقدار حفره تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک ، درآلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده تفاوت هائی مشاهده می شود.
باید تاکید کرد که آلیاژ هائی که شامل مقدار هیدروژن بالاتر از باشند ،احتمالا در طول انجماد آنها، رخداد هائی روی می دهدکه متفاوت با مطالب قبلی خواهد بود.در آلیاژ های بهسازی نشده با مقدار هیدروژن بالاتر ،حفرات می توانند زودتر تشکیل شوند که در نتیجه تعداد زیادتری حفرات کروی ایجاد خواهد شد.
خلاصه مشخصات اصلی ریز ساختار تکامل یافته آلیاژ های بهسازی نشده ،ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی شده با استرانسیم وسدیم در طول انجماد ،در ج 4 آمده است.بیشترین تفاوت های قابل توجه مربوط به تغییرات ریز ساختاری بهسازی شده است که تعداد هسته های یوتکتیک کاهش ،مورفولوژی یوتکتیک/ مایع و قطعا مورفولوژی فاز سیلیس تغییر یافته است.

حباب های به وجود آمده در همه عملیات ها در ج 5 آمده است.در نمونه های بهسازی نشده یا درنمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ،بیشتر حفرات کروی،بعد از شروع واکنش یوتکتیک جوانه می زنند.در این ح ،حفرات به صورت بین دندریتی وسلولی رشد می کنند.همچنین در این شرایط ،فصل مشترک هسته های کوچک یوتکتیک با مایع نا منظم می با شد.حفرات رشد کرده فصل مشترک هسته های یوتکتیک را احاطه می کنند و به صورت شاخه ای و یا به صورت نا منظم و خوشه ای شده دیده می شوند.
در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم ،حباب های بین دندریتی قبل از انجماد یوتکتیک جوانه می زنند.بدین ترتیب ،وقتی هسته های یوتکتیک شروع به رشد می کنند ،حباب های جدید را احاطه می کنند و بدین ترتیب مورفولوژی اولیه خود را حفظ می کنند(کروی شده).ریز تخلخل های تشکیل شده بعد از جوانه زنی هسته یوتکتیک به صورت دندریتی و سلولی رشد می کنندکه نا منظم می باشند.در حالی که در نمونه های بهسازی شده ،هسته های یوتکتیک بزرگ می باشندو حفرات نمی توانند آنها را احاطه کنند ،.همچنین از مکانیزم شاخه ای شدن جلو گیری شده و حفرات نا منظم به صورت خوشه ای مشاهده نمی شوند.بعلاوه اینکه در آلیاژ های بهسازی شده ،چون فصل مشترک هسته یوتکتیک/ مایع صاف می باشد ،حباب ها نسبت به آلیاژ های بهسازی نشده کمتر نا منظم هستند.

روش آزمایش:

آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 356 می باشد.بدین منظور برای تهیه این آلیاژ از آلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم وهمچنین آلومینیوم ومنیزیم خالص استفاده شد.عملیات ذوب در کوره زمینی با سوخت گازوئیلی انجام شد.مواد شارژ جمعا kg7 می شدند که ابتدا آلومینیوم خالص وآلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم را شارژ وپس از ذوب شدن از کوره خارج شده ومنیزیم به صورت خالص اضافه شد.بر روی ذوب اول هیچ گونه عملیات کیفی انجام نشد.دمای ذوب ریزی ح گازز نشده 720درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
پس از ریختن نمونه پله ای اول مجددا ذوب باقی مانده داخل کوره قرار داده شده تا به دمای فوق ذوب لازم برسد.پس از رسیدن به دمای فوق ذوب لازم بوته بیرون آورده شده وگازز انجام گرفت.برای گازز از قرص دگازر استفاده شد.دمای ریختن ذوب گازز شده م ن730-720درجه سانتی گراد بود.شکل وابعاد مدل استفاده شده برای آزمایش در زیر نشان داده شده است.

نتایج:

در نمونه گازز نشده هیچ گونه مک وحفره مشاهده نشد. همانطور که از شکل الف پیداست هیچ گونه حفره یا ریز مک دیده نمی شود.
در نمونه گازز شده حفره بزرگی در سطح بیشترین ضخامت قطعه مشاهده می شود. علت وجود حفره این می تواند باشد که چون قالب مورد استفاده برای ریخته گری نمونه های آزمایشی ماسه تر می باشد احتمال دارد که رطوبت موجود در ماسه در هنگام تماس با مذاب بخار شده وحفره ای در سطح قطعه بوجود آورده است.
در کل حفره موجود در سطح قطعه گازز شده منشا گازی دارد زیرا در نمونه گازز نشده حفره انقباضی وجود ندارد یعنی اینکه سیستم تغذیه گذاری مناسب بوده است وهمچنین دمای بارریزی هر دو نمونه ی ان می باشد.با این اوصاف حفره موجود در سطح نمونه گازز شده نمی تواند منشا انقباضی داشته باشد.مشاهده متن کامل ...
معرفی و فایل کامل بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ا
درخواست حذف اطلاعات
دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict )1 را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5)
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 309 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 4

2-1- بیان مسئله 6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش 7

4-1- انگیزه پژوهش 9

5-1- هدف پژوهش 9

6-1- سوال پژوهش 10

7-1- تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی 14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی 15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی 17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی 20

5-1-2- منابع فرهنگ 22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ 22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه 29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ 30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت 31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی 31

15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان 31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی 33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی 34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار 35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی 35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز 35

2-20-1-2- الگوی اوچی 36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن 37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر 39

5-20-1-2- الگوی کرت لوین 40

6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا 40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات 42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات 43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات 46

4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستی 49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...

5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الکترونیک 50

2-5-2-2- تجارت الکترونیک 51

3-5-2-2- ت الکترونیک 53

4-5-2-2- نشر الکترونیک 54

5-5-2-2- پارک های فناوری 54

6-5-2-2- شهر اینترنتی 56

7-5-2-2- د ده جهانی 56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل windows 58

3-6-2-2- واژه پردازها word 58

4-6-2-2- صفحه گسترها excel 59

5-6-2-2- بانک اطلاعاتی access 59

6-6-2-2- ارائه مطلب power point 60

7-6-2-2- اینترنت internet 60

7-2-2- ظهور اینترنت 62

8-2-2- اینترنت چیست 62

9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی 63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاری اطلاعات 63

11-2-2- فناوری پوش 64

12-2-2- ارتباطات شبکه ای 64

13-2-2- را ارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات 66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات 67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات 69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات 70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی 72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی 72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور 74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد...

22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات 77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات 79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده 80

25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان 84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه 85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا 86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات it 87

3-2- پیشینه پژوهش 88

1-3-2- پژوهش های داخل کشور 88

2-3-2- پژوهش های خارج کشور 92

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش 103

2-3- جامعه پژوهش 103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری 103

4-3- ابزار پژوهش 104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی 104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات 105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه 108

2-4- اطلاعات عمومی 109

3-4- توصیف داده ها 112

4-4- تحلیل داده ها 130

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری 152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش 152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش 153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش 154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش 155

2-5- نتیجه کلی 156

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش 157

4-5- پیشنهادهای پژوهش 157

5-5- خلاصه پژوهش 159

منابع و مآخذ

فهرست منابع 63

فهرست منابع لاتین 169

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات


فهرست جداول

عنوان صفحه

ج شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی

ج شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی 78

ج شماره (3-1) حجم نمونه 103

ج شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 109

ج شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 110

ج شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 111

ج شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری 112

ج شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات 114

ج شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری 116

ج شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی) 117

ج شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی) 118

ج شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی 119

ج شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات 120

ج شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول 121

ج شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها 123

ج شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها 124

ج شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها 125

ج شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی 127

ج شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب 128

ج شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت 129

ج شماره(4 )نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و 131

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری 132

اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

ج شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری 135

فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و 136

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و 139

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و 141

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و 143

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و 145

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و 147

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری 150

فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی 40

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی 41

نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، 45

رایانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات 46

نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس 109

نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 110

نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 111

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 131

نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان 133

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 135

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 137

نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 139

نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 141

نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 143

نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 145

نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 147

نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد 150

1-1- مقدمه

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر ی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، ب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد ( ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و ب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مست م از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

سازمانها باید جهت به کار­گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ش ت در این حرکت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترک، به سازمان ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و .... تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف­دار ، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می­کند.

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش­های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می­تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی می شود.

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان ن یتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو ... را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.


3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند.

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، ن یتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود .

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است) ( ی ندوشن ، 1354 ، ص 60).

وم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است . دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد . با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت ان خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها ، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند . چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه ، خود را با شرایط انطباق می دهند .

بر مبنای مطالعات متعدد ، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند . با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست . اما تحقیقات ، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند.

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است .

استفاده کنندگان این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری سازمان آموزش و پرورش می باشد. که با پیاده یک الگوی فرهنگی مناسب و قوی در سازمان زمینه استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین آنها فراهم می شود. و سازمانهایی که از نتایج این پژوهش می توانند بهره ببرند شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان تکفا، سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش، سازمان تألیف کتب درسی، سازمان آموزش عالی، ضمن خدمت فرهنگیان، سازمانهای مرتبط با تکنولوژی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی و ....
می باشند.

4-1- انگیزه پژوهشگر

اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی در نوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در سازمانهای آموزشی مشاهده می شود .

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوانب می باشد پس به کارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متاسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده موثر و به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است .

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انگیزه ای پژوهشگر برای انجام این پژوهش شده است.

5-1- هدف پژوهش

1-5-1- هدف کلی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران می­باشد.

2-5-2- اه فرعی

با توجه به اهمیت نقش فرهنگ سازمانی در میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) توسط کارکنان این تحقیق بر آن است تا با بررسی فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش به اه ذیل دست یابد:

1- تعیین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.

2- تعیین میزان رابطه هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict). در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.

3- تعیین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران.

6-1- سوالات پژوهش

1-6-1- سؤال اصلی

1- آیا بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

2-6-1- سوالات فرعی

1- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ادارات آموزش و پروش شهر تهران چگونه است؟

2- آیا بین هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟

3- آیا میزان به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران متفاوت است؟


7-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-7-1- فرهنگ سازمانی

تعریف نظری:

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­ آورد (آقاجانی، 1383 ، ص 153).

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (ر نز، ترجمه اعر ، 1382، ص 372).

تعریف عملیاتی:

منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش نمره به دست آمده از طریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی که در قالب هفت ویژگی اصلی ( نو آوری و ریسک پذیری ، توجه به جزئیات ، نتیجه مجوری ، توجه به افراد ، توجه به گروه ، داشتن روحیه جسارت و سرشکنی ، تهور طلبی و ثبات و پایداری ) را نیز تنظیم و جمع آوری گردید.

2-7-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعریف نظری:

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383، ص 16).

فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزارهای رایانه محوری که افراد به منظور کار با مطالعات و پشتیبانی اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده می کنند.

تعریف عملیاتی:

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد که بر حسب مهارتهای هفت گانه icdl ( آَشنایی با مفاهیم و اصول ، آشنایی با مدیریت فایلها ، واژه پردازها ، صفحه گسترده ها ، بانکهای اطلاعاتی ، ارائه مطلب و اینترنت ) منظور شده در پرسشنامه به دست می آید.

3-7-1- کارکنان

در این پژوهش منظور از کارکنان افرادی می باشند که دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس و بالاتر و در سال تحصیلی 85-84 در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران به صورت استخدام رسمی مشغول به کار بوده اند.


اعتماد شما سرمایه ما

مشاهده متن کامل ...
سرفصل های ارشد نرم افزار
درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند مهربان

همانطور که می دانید کنکور ارشد شامل سه بخش دروس عمومی و دروس مشترک و دروس تخصصی می باشد .

دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر بین تمام گرایش ها شامل 2 درس زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات می باشد که درس ریاضیات خود شامل 4 درس می باشد و درسی به نام «دروس مشترک» که آن هم شامل 5 عنوان درسی است و مابقی سؤالات با توجه به گرایش به صورت تخصصی هر رشته مطرح شده اند.
___________________________________________________________
« زبان عمومی و تخصصی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی ی کامپیوتر می باشد. بدون تردید اگر دانشجویان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقل هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه گذاری در این درس می تواند منطقی باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصی در اکثر رشته ها در های مختلف فرق می کند و اساتید این درس به صورت سلیقه ای منابع و یا جزوات مورد نظر خود را به دانشجویان معرفی می کنند. خواندن کتاب زبان عمومی و همچنین زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف برای رسیدن به تسلط در این درس کفایت می کند. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست های عمومی رشته های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند. در کتاب زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف علاوه بر بررسی و ارایه پاسخ تشریحی و ترجمه تست های کنکورهای کارشناسی ارشد سال های قبل (از سال 92 ـ 72) لغات، اصطلاحات و متون رایج در رشته ی کامپیوتر به همراه ترجمه آن ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست های چهارگزینه ای تألیفی برای آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر با سئوالات درس زبان تخصصی این رشته آورده شده است. ضریب این درس در کنکور کارشناسی ارشد تی 1 می باشد.

____________________________________________________________

« ریاضیات »
سؤالات درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر شامل 4 درس ریاضیات ی، آمار و احتمال، محاسبات عددی و ساختمان های گسسته می باشد. ضریب درس ریاضیات برای تمام گرایش ها (2) و تعداد آن 16 سئوال می باشد.

« ریاضیات ی »
تعداد سئوالات درس ریاضیات ی در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. کتاب کرویت­ سیک مهمترین مرجع تدریس این درس می باشد که به لحاظ حل مثال های زیاد و تشریح کامل مطالب خصوصاً در بخش توابع مختلط دارای ضعف می باشد و بعضاً به دلیل ترجمه گزینشی در فصول معادلات با مشتقات جزیی مطالب پیچیده تر نیز شده است. در کتاب ریاضیات ی انتشارات مدرسان شریف تمام مطالب درسی با متنی ساده و روان آموزش داده شده، همچنین گنجاندن مثال ها و تست های چهارگزینه ای فراوان با پاسخ های تشریحی در ضمن آموزش درس از دیگر مزیت های این کتاب است. طبقه بندی مطالب و آوردن تمامی تست های کنکورهای کارشناسی ارشد 10 سال اخیر اکثر رشته های فنی و ی و گروه علوم پایه به صورت طبقه بندی شده در پایان هر فصل با پاسخ های کاملاً تشریحی، قرار دادن تست های تکمیلی با پاسخ کلیدی برای داوطلبان آزمون جهت تمرین بیشتر، حل کامل سئوالات آزمون سراسری 1392 (بهمن 91)، ارایه آزمون های خودسنجی در پایان کتاب در سه سطح a و b و c برای آمادگی در هفته های آ نزدیک آزمون، ارایه روش های تستی برای حل تست ها و ... از جمله مشخصات دیگر این کتاب است.
کتاب ریاضی ی شامل 1250 پرسش چهار گزینه ای شامل 950 مسئله حل شده با پاسخ تشریحی و 300 مسئله با پاسخ کلیدی می باشد.

_________________________________________________

« آمار و احتمالات »
تعداد سئوالات درس آمار و احتمالات در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. در ها کتاب های آمار و احتمال نادر نعمت الهی، احتمال و آمار پاشا، آمار و احتمالات ی تألیف شلدون راس تدریس می شود و بعضی اساتید از جزوه های شخصی خود برای تدریس استفاده می کنند. سئوالات این درس در قسمت مفاهیم آماری معمولاً ساده تر و در قسمت احتمال سخت تر به نظر می رسد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز از سالیان گذشته کت را ویژه رشته های کامپیوتر و برق روانه بازار کرده است. در ویرایش اخیر این کتاب، ضمن اضافه شدن مثال های مختلف با حل تشریحی، پاسخ های تشریحی سئوالات سال 1392 نیز در کتاب گنجانده شده است.

_____________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

________________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

_______________________________________________________

« ساختمان گسسته »
از این درس نیز معمولاً در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 5 سئوال مطرح می شود. برای تسلط بر این درس آشنایی با مفاهیم درس ساختمان داده ها لازم است البته مطالب این درس بیشتر حال و هوای ریاضیات دارد و به همین سبب جزء سئوالات ریاضیات در نظر گرفته می شود. از منابع مهم این درس کتاب های ساختمان های گسسته، تألیف بهروز قلی زاده و ریاضیات گسسته اثر رالف.پ. گریمالوی می باشند. با توجه به حجم کم مطالب در این درس وقت گذاشتن برای درس ساختمان گسسته مفید می باشد. انتشارات مدرسان شریف کتاب ساختمان گسسته را با در نظر گرفتن مطالب مورد نیاز داوطلبان به بازار عرضه کرده است. این کتاب در 7 فصل ضمن آموزش خلاصه مطالب با آوردن مثال های متعدد سعی بر آشنایی داوطلبان با سئوالات این درس داشته است. در این کتاب علاوه بر ارائه تمامی سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی کامپیوتر از سال 78 تا 92، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته های ی it و همچنین رشته علوم کامپیوتر نیز در آن گنجانده شده است.

__________________________________________________________

دروس تخصصی مشترک تمام گرایش های ی کامپیوتر
از این دروس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 27 تست مطرح می شود و شامل 5 درس: 1ـ ساختمان داده 2ـ نظریه زبان ها و ماشین ها 3ـ مدارهای منطقی 4ـ معماری کامپیوتر 5ـ سیستم عامل می باشد. ضریب این دروس در آزمون (4) می باشد و با توجه به این ضریب, مهمترین عامل برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

_____________________________________________________________
« ساختمان داده ها »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود. منابع مهم این درس در ها کتاب های اصول ساختمان داده ها تألیف هروتیز، ساختمان داده ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم می باشد. مباحث این درس آرایه ها، صف و پشته، لیست های پیوندی، درخت ها، گراف ها و الگوریتم های مرتب سازی هستند. تسلط بر این درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضریب آن بسیار مهم و در درجه دوم برای فهم بهتر درسی مانند طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته کاملاً ضروری می باشد. برای این درس نیز مانند کتب دیگر انتشارات مدرسان شریف کتاب جامع و بسیار مفید ساختمان داده ها را به قلم آقای بهروز تبریزیان (که ایشان سابقه زیادی در تدریس، تألیف و تحقیق در این درس را دارند) به جامعه علمی کشور عرضه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش ساده و روان خلاصه مطالب درسی مانند کتب دیگر مثال های متعدد در متن درس قرار داده شده است و در پایان هر فصل تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته های ی کامپیوتر، ی it و رشته علوم کامپیوتر مربوط به این فصل گنجانده شده است و پس از ارایه پاسخ تشریحی برای این تست ها مولف تعدادی تست تکمیلی با پاسخ کلیدی برای تمرین هرچه بیشتر دانشجویان در کتاب گنجانده است. بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) در پایان کتب از جمله مزایای دیگر این کتاب می باشد.

_____________________________________________________

« نظریه زبان ها و ماشین ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 6 سئوال می باشد. کتاب های مرجع در این درس مقدمه ای بر زبان های رسمی و ماشین تألیف لینتز، تئوری زبان های رسمی تألیف روسز، مقدمه ای بر تئوری کامپیوتر تألیف کوهن می باشند و تقریباً تمامی آن ها مطالب را پیچیده و غیرقابل فهم بیان کرده اند. البته خود این درس ماهیت این چنین دارد. انتشارات مدرسان شریف از سال ها قبل کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها را به قلم محمدرضا نامی به بازار کتاب ایران عرضه کرده که در سال 92 این کتاب ویرایش مجدد شده و با اضافه مثال های متعدد، توضیح بیشتر درس و بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) مجدداً روانه بازار کتاب شده است. مطالعه این کتاب برای این درس به همه داوطلبان توصیه می شود.

____________________________________________________________

« مدار منطقی »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود، به لحاظ اهمیت در بین دروس ی کامپیوتر در کنار درس ساختمان داده ها جزء مهمترین دروس می باشد. این درس به نوعی پیش نیاز درس معماری کامپیوتر نیز می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های طراحی دیجیتال، تألیف موریس مانو، کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال تألیف ویکتور پرنلسون می باشند. سیستم ها و مبناهای عددی، مدارهای منطقی، ساده سازی توابع منطقی، مدارهای منطقی می باشد. کتاب های مرجع فوق هرچند کتاب های خوبی هستند ولی به دلیل اینکه هر دوی آن ها ترجمه هستند لذا آموزش بعضی مطالب کمرنگ بیان شده است و در ضمن مسائل حل شده آن ها خیلی زیاد نیستند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب مدار منطقی را به داوطلبان ی کامپیوتر ارایه کرده است. در این کتاب ضمن ارایه خلاصه درس تست های تألیفی مولف در فصول مختلف گنجانده شده است. وجود تست های رشته ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها در کتاب به همراه تست های تکمیلی در پایان هر فصل کتاب باعث منحصر به فرد شدن این کتاب در بین کتاب های دیگر بازار شده است.

____________________________________________

« معماری کامپیوتر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 6 یا 7 سئوال می باشد. منابع مهم این درس در ها کتاب های طراحی سیستم های کامپیوتری تألیف مانو، طراحی نرم افزار و معماری کامپیوتر تألیف هنسی می باشند. تسلط و درک مطالب مدار منطقی کمک زیادی به موفقیت در این درس می کند. رئوس مطالب این درس، اطلاعات داده ها، الگوریتم محاسباتی، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد کنترل، خط لوله ای و سیستم های موازی، حافظه پنهان و دستگاه های ورودی و وجی i/d می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب معماری کامپیوتر را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب با نگاهی به سئوالات 15 سال اخیر، سعی شده مطالب در راستای این گونه سئوالات جمع بندی شود. مثال های زیاد، آوردن الگوریتم های مختلف، ترسیم اشکال مورد نیاز از جمله نقاط قوت این کتاب می باشد. در این کتاب سئوالات رشته ی it نیز به طور کامل به همراه پاسخ های تشریحی آن ها آورده شده است.

_______________________________________

« سیستم عامل »
تعداد سئولات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 4 تست می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های سیستم های عامل مدرن تألیف تننباوم، سیستم های عامل تألیف استالینگ، سیستم های عامل تألیف دتیل، مفاهیم سیستم های عامل تألیف سیلبر شاتز می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب سیستم عامل را به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش درس در حدود 860 تست چهارگزینه ای گنجانده شده است. تمامی سئوالات ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 و همچنین سئوالات ی it از سال 1381 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها گنجانده شده است. به لحاظ مثال های حل شده هیچ کت تاکنون در کشور مانند این کتاب تألیف نشده و به همین دلیل برخی اساتید از این کتاب به عنوان کتاب مرجع ی برای تدریس خود در طول ترم های ی استفاده می کنند. روبه رو شدن با تست های مختلف برای موفقیت در این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر کاملاً ضروری می باشد. این کتاب یکی از کتب بی نظیر کامپیوتر در کشور می باشد و مطالعه آن به کلیه داوطلبان با هر سطح علمی و توانایی توصیه می شود.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک، دیجیتال و انتقال داده ها در آزمون کارشناسی ارشد می باشند. ضریب این دروس برای این گرایش 2 می باشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
___________________________________________________
« مدار های الکتریکی»
این درس از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق ارایه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت در این کتاب تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل, آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

________________________________________________

« vlsi »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. از جمله دروسی است که از سال 82 به عنوان مواد درسی در لیست آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است، منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های اصول طراحی vlsi نوشته کامران شریف اشراقیان می باشند.

« الکترونیک دیجیتال »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (6) سئوال می باشد. همان طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن ترکیب دو درس مدار منطقی و الکترونیک می باشد و برای موفقیت در این درس باید به مطالب هردوی این دروس مسلط بود. البته وزن الکترونیک در این درس بیشتر است و آن مقدار مطلبی که در مورد مدار منطقی لازم است را معمولاً دانشجویان رشته کامپیوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در درس الکترونیک دچار مشکل اند. منابع مهم این درس کتاب های الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی، والیزاده و مهدی پور، اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت زاده می باشند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب خلاصه و مفیدی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است.
_______________________________________________
« انتقال داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سئوال می باشد. منابع مهم این درس کتاب های شبکه های کامپیوتری و انتقال داده تألیف فرشاد صفایی و محمود فتحی، شبکه های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه پدرام، ccna – انتقال داده و شبکه های کامپیوتر تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت ا... سپیدفام می باشند. این درس مفاهیم انتقال اطلاعات در دنیای کامپیوتر را مورد بررسی قرار می دهد، تعریف مفاهیم انتقال، انواع شبکه های انتقال، رسانه های انتقال، رمز داده ها، واسط انتقال داده ها، کنترل پیوند داده ها از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد، مطالعه کتاب انتقال داده های انتشارات مدرسان شریف که به شکل کاملاً حرفه ای مباحث وسیع این درس را مطابق آزمون ارشد جمع آوری کرده است را به کلیه داوطلبان آزمون ی کامپیوتر توصیه می کنیم.

_______________________________________________

دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ومحاسبات آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم و پایگاه داده ها می باشند. برای گرایش نرم افزار، این دروس دارای ضریب (2) و برای گرایش الگوریتم و محاسبات این دروس دارای ضریب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
__________________________________________________
« کامپایلر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر معمولاً (4) سئوال می باشد. از منابع مهم این درس می توان به کتاب اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو اشاره کرد. به طور کلی کامپایلر برنامه ای است که متن برنامه نوشته شده به یک زبان که زبان مبدأ نامیده می شود را به عنوان ورودی گرفته و آن را به برنامه معادلش و به یک زبان دیگر که زبان مقصد گفته می شود، ترجمه می کند. این درس جزء دروس سنگین گرایش نرم افزار محسوب می شود.
_____________________________________________
« زبان های برنامه سازی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. مطالب آن نیاز به آشنایی با مطالب برنامه نویسی دارد، مدل های زبان، بررسی معماری ماشین، انواع داده اصلی، بسته بندی و داده های ساخت یافته، وراثت، کنترل ترتیب برنامه و زیربرنامه و مدیریت حافظه از رئوس مطالب این درس می باشند. از منابع مهم این درس کتاب های زبان های برنامه سازی تألیف پرات ترجمه جعفرنژاد قمی، اصول زبان های برنامه سازی تألیف هروتیز می باشند.
_____________________________________________________
« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح درس تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
_____________________________________________________-
« پایگاه داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (4) سئوال می باشد. تعاریف و مفاهیم پایگاه داده ها، مدل های داده ای، زبان های پرس و جوی فرمال، زبان پرس و جوی sql، جامعیت و امنیت و سطوح نرمال و نرمال سازی از مطالبی است که در این درس مورد مطالعه قرار می گیرد. از کتاب های مرجع این درس که در های مختلف به عنوان منبعی برای تدریس مورد استفاده قرار می گیرد می توان به کتاب های پایگاه داده ها تألیف دیت، اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز اشاره کرد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس کت بسیار کامل و جامع را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است. در این کتاب تمامی مطالب از مفاهیم اولیه تا پیشرفته ترین مطالب به صورت کاملاً ساده و روان آموزش داده شده است. ضمن آموزش مطالب، تست های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سایر کتب این انتشارات تمامی سئوالات آزمون های گذشته رشته ی کامپیوتر تا سال 1392 نیز در کتاب آورده شده است. سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز به طور کامل در کتاب گنجانده شده است. همچنین تست های تکمیلی جهت خودسنجی داوطلبان در پایان هرفصل کتاب ارایه گردیده است.
__________________________________________
دروس تخصصی گرایش هوش آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 3 درس مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم و هوش هستند، ضریب تمام دروس برابر 2 می باشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1392، 16 سوال می باشد.
__________________________________________________
« مدارهای الکتریکی »
این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق نیز ارائه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش این درس استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل، آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

_____________________________________________________

« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
___________________________________________________
« هوش »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (7) سئوال می باشد. این درس از سال 81 به عنوان مواد درسی گرایش هوش در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می توان به کتاب های هوش تألیف راست، هوش تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

- ریاضیات شامل: ریاضیات ی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته
- دروس مشترک شامل: ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل
- دروس تخصصی معماری کامپیوتر شامل: مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده
- دروس تخصصی هوش شامل: مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش
- دروس تخصصی نرم افزار شامل: کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده

_____________________________________

برگرفته از سایت مدرسان شریفمشاهده متن کامل ...
ویکی های مفید
درخواست حذف اطلاعات

projects of the wikimedia foundation (read more...)

wikipedia-logo.png wikipedia
free encyclopedia
wiktionary-logo.svg wiktionary
dictionary and thesaurus
wikinews-logo.svg wikinews
free content news source
wikibooks-logo.png wikibooks
free textbooks and manuals
wikiquote-logo.png wikiquote
collection of quotations
wikisource-logo.png wikisource
free source documents
wikiversity-logo.svg wikiversity
free learning tools
wikivoyage-logo-v3-icon.svg wikivoyage
free travel guide
wikispecies-logo.png wikispecies
directory of species
commons-logo.svg commons
shared media repository
wikidata-logo.svg wikidata
free knowledge base
mediawiki-logo.png mediawiki
free wiki software

آشنایی با دانشنامه ویکی پدیا

آشنایی با دانشنامه ویکی پدیاشما هم ممکن است مانند من در اولین برخورد با یک سایت «ویکی» با این پرسش مواجه شوید که «چطور ممکن است هر ی اجازه داشته باشد محتوای هر صفحه این سایت را دستکاری کند؟ ». اما پس از چند دقیقه مطالعه راهنمای سایت متوجه خواهید شد که با یکی از پدیده های اینترنت مواجه هستید، یک دانشنامه آنلاین. بارزترین ویژگی یک دانشنامه آنلاین از نوع «ویکی» این است که نویسنده مشخصی ندارد. هر ی می تواند یک مطلب جدید به این دانشنامه اضافه یا مطالب نوشته شده را ویرایش کند. این موضوع باعث شده است تا هر کاربر اینترنت بتواند به اندازه توان خود اطلاعات به این دانشنامه بیافزاید. البته در کنار این نقطه قوت بزرگ که حاصل د جمعی است، مشکلات دیگری هم بروز کرده است. از جمله این مشکلات می توان به ساختار سلسله مراتبی ویکی پدیا اشاره کرد که باعث شده تا برخی تئوری پردازان ادعا کنند که ویکی پدیا جمع عظیمی کاربر با حقوق برابر دارد و چند هزار نفر با حقوق بسیار بیشتر و چند ده نفر با حقوق نامحدود.

ویکی پدیا دانش نامه ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن بپردازند. البته این نوشتارها و ویرایش ها باید مطابق با اساس نامه ویکی پدیا باشند؛ یعنی مطالب بی طرفانه و بدون پایمال حق نشر دیگران نوشته شده باشند. ویکی پدیای فارسی به دنبال چنین نظریات چالش برانگیزی به تدریج رقبایی هم برای ویکی پدیا پا به عرصه اینترنت می گذارند که هشداری جدی برای بزرگ ترین دانشنامه آنلاین تلقی می شود که میلیون ها صفحه ورودی از علوم مختلف را در خود جای داده است. «ویکی پدیا» مشهورترین ویکی اینترنت است اما «ویکی »های مشهور دیگری هم وجود دارند که کاربران کمتر با آنها آشنایند. ویکی هایی که هر کدام در نوع خود قابل توجه بوده و برای بسیاری از کاربران اینترنت ناشناخته اند. از این دسته می توان به موارد زیر اشاره کرد که از پروژه های بنیاد ویکی مدیا به شمار می روند:

● ویکی واژه wiktionary :

یک فرهنگ واژه ها به همه زبان های موجود است که با همکاری همگانی بر روی اینترنت پدید می آید. ویکی واژه فرهنگی آزاد از واژه هاست که در آن معنی، ریشه و تلفظ واژه ها گنجانده می شود. ویکی واژه مکمل واژگانی دانشنامه آزاد ویکی پدیا شمرده می شود.

● کتابخانه آزاد wikisource :

هدف از این کتابخانه فراهم آوردن مجموعه ای آزاد از کتاب ها، نوشتارها و متون و مراجع بنیادین دیگر به همه زبان ها است. ترجمه متون بنیادین به زبان های گوناگون نیز از اه این پروژه است.

● ویکی گونه wikispecies :

یکی از پروژه های ویکی که برای راهنمایی در مورد گونه های زیستی به کار می رود و در یک گونه بالا رده ها و زیر رده ها را مشخص می کند.

● ویکی گزارش wikinews :

یک مرجع خبری با محتوای آزاد است.

● ویکی گفتاورد wikiquote :

این پروژه از نرم افزار «مدیاویکی» برای ایجاد مجموعه ای عظیم از نقل قول های افراد برجسته، کتاب ها و ضرب المثل ها به همراه جزئیات آنها استفاده می کند.

● ویکی انبار wikimedia commons:

انبار و مجموعه ای از پرونده های آوایی، تصویری و دیگر فایل های چندرسانه ای است که محتوای آن برای استفاده همگان آزاد است.

در کنار این ویکی های مشهور، ویکی های دیگری هم راه اندازی شده اند که توسط نهادهای دیگر یا افرادی خوش ذوق هدایت می شوند. از جمله این ویکی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویکی چگونه wikihow : ویکی چگونه به پرسش های کاربران در دسته بندی های مختلف جواب می دهد. هر ی می تواند یکی از پرسشگران یا یکی از پاسخ دهندگان باشد. این سایت سؤالات را در حوزه های متنوعی مانند سفر، هنر، حیوانات خانگی، سلامتی، اقتصاد و... دسته بندی کرده است.

ویکی نقشه wikimapia : در این ویکی هر ی می تواند روی نقشه جغرافیایی گوگل، اطلاعاتی درباره مکان های جغرافیایی اضافه یا ویرایش کند.

دری وری نامه uncyclopedia : این یکی از ابتکاراتی است که توسط برخی کاربران اینترنت راه اندازی شده تا مفهومی طنز برای ویکی ایجاد کنند. سیتیزن دیوم citizendium :این پروژه توسط یکی از بنیانگزاران ویکی پدیا پایه گذاری شده و هر ی نمی تواند ویراستار آن باشد. ی ویراستار را انتخاب نمی کند و او مجبور است با اسم حقیقی بنویسد و متخصص بودن خود را ثابت کند.

درباره ما aboutus : این ویکی که مخصوص دامنه های سایت طراحی شده است به ازای هر دامنه (domain) سایت صفحه ای ایجاد می کند تا بتوان مشخصات سایت را به صورت قابل ویرایش در آن ثبت کرد.

ویدی پدیا vidipedia : یک ویکی دیگر با این تفاوت که محتوایش را فایل های ویدئویی تشکیل می دهند.

ویکی سفر wikitravel : تمام اطلاعاتی را که برای سفر به یک نقطه نیاز دارید می توانید از این ویکی پیدا کنید یا اگر اطلاعات مفیدی ب کرده اید با دیگران در میان بگذارید. موفقیت پروژه ای مانند ویکی پدیا باعث شده است تا ویکی های زیادی روی اینترنت ایجاد شوند. به علت کدباز (open source) بودن هر ی می تواند با نصب برنامه مدیریت محتوای ویکی، سایت ویکی دلخواه خود را بسازد. به همین علت تعداد این نوع سایت ها که محتوایش مشارکت همگان را می طلبد، رو به افزایش است. ویکی یکی از بهترین اتفاقاتی بوده که در اینترنت رخ داده و طرفدارانش آن را به جوامع ایده آل اشتراکی در دنیای مجازی تشبیه می کنند که چندان دچار ضعف های نمونه های واقعی این فلسفه نشده است. کار با ویکی ها از چند زاویه جذاب است. به عنوان کاربر همواره می توان به منابع عظیمی از اطلاعات در آن دست پیدا کرد. به عنوان یک کاربر فعال محتواساز، حس خوبی در تکمیل بخشی از این دانشنامه خواهید داشت.مشاهده متن کامل ...
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرور
درخواست حذف اطلاعات
رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ict) ارتباطات
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 255 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ict) ارتباطات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ict) ارتباطات


فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۴
۲-۱- بیان مسئله ۶
۳-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۷
۴-۱- انگیزه پژوهش ۹
۵-۱- هدف پژوهش ۹
۶-۱- سوال پژوهش ۱۰
۷-۱- تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲- مبانی نظری پژوهش
۱-۱-۲- فرهنگ سازمانی ۱۴
۲-۱-۲- تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۵
۳-۱-۲- اهمیت فرهنگ سازمانی ۱۷
۴-۱-۲- خصوصیات فرهنگ سازمانی ۲۰
۵-۱-۲- منابع فرهنگ ۲۲
۶-۱-۲- شیوه پیدایش فرهنگ ۲۲
۷-۱-۲- انواع فرهنگ سازمان ۲۳
۸-۱-۲- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی ۲۸
۹-۱-۲- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان ۲۸
۱۰-۱-۲- فرهنگ سازمانی و توسعه ۲۹
۱۱-۱-۲- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش ۲۹
۱۲-۱-۲- رابطه فناوری و فرهنگ ۳۰
۱۳-۱-۲- رابطه فرهنگ و مدیریت ۳۱
۱۴-۱-۲- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی ۳۱
۱۵-۱-۲- کارکرد فرهنگ سازمان ۳۱
۱۶-۱-۲- زنده نگه داشتن فرهنگ ۳۲
۱۷-۱-۲- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی ۳۳
۱۸-۱-۲- تغییر فرهنگ سازمانی ۳۴
۱۹-۱-۲- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار ۳۵
۲۰-۱-۲- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی ۳۵
۱-۲۰-۱-۲- الگوی آجیل پارسونز ۳۵
۲-۲۰-۱-۲- الگوی اوچی ۳۶
۳-۲۰-۱-۲- الگوی پیترز و واترمن ۳۷
۴-۲۰-۱-۲- الگوی لیت وین و اترینگر ۳۹
۵-۲۰-۱-۲- الگوی کرت لوین ۴۰
۶-۲۰-۱-۲- الگوی منوچهر کیا ۴۰
۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۲
۲-۲-۲- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۳
۳-۲-۲- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۶
۴-۲-۲- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستی ۴۹
به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…
۵-۲-۲- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۲-۲- پول الکترونیک ۵۰
۲-۵-۲-۲- تجارت الکترونیک ۵۱
۳-۵-۲-۲- ت الکترونیک ۵۳
۴-۵-۲-۲- نشر الکترونیک ۵۴
۵-۵-۲-۲- پارک های فناوری ۵۴
۶-۵-۲-۲- شهر اینترنتی ۵۶
۷-۵-۲-۲- د ده جهانی ۵۶
۶-۲-۲- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۶-۲-۲- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۷
۲-۶-۲-۲- استفاده رایانه و مدیریت فایل windows ۵۸
۳-۶-۲-۲- واژه پردازها word ۵۸
۴-۶-۲-۲- صفحه گسترها excel 59
۵-۶-۲-۲- بانک اطلاعاتی access 59
۶-۶-۲-۲- ارائه مطلب power point 60
۷-۶-۲-۲- اینترنت internet 60
۷-۲-۲- ظهور اینترنت ۶۲
۸-۲-۲- اینترنت چیست ۶۲
۹-۲-۲- شبکه عنکبوتی جهانی ۶۳
۱۰-۲-۲- موتورهای جستجو و بازاری اطلاعات ۶۳
۱۱-۲-۲- فناوری پوش ۶۴
۱۲-۲-۲- ارتباطات شبکه ای ۶۴
۱۳-۲-۲- را ارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۶
۱۴-۲-۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۶
۱۵-۲-۲- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات ۶۷
۱۶-۲-۲- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۹
۱۷-۲-۲- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۸-۲-۲- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۹-۲-۲- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۲
۲۰-۲-۲- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۲
۲۱-۲-۲- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور ۷۴
سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…
۲۲-۲-۲- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات ۷۷
۲۳-۲-۲- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات ۷۹
۲۴-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده ۸۰
۲۵-۲-۲- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۱
۲۶-۲-۲- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ۸۴
۲۷-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه ۸۵
۲۸-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا ۸۶
۲۹-۲-۲- مدیریت فناوری اطلاعات it 87
۳-۲- پیشینه پژوهش ۸۸
۱-۳-۲- پژوهش های داخل کشور ۸۸
۲-۳-۲- پژوهش های خارج کشور ۹۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
۱-۴- مقدمه ۱۰۸
۲-۴- اطلاعات عمومی ۱۰۹
۳-۴- توصیف داده ها ۱۱۲
۴-۴- تحلیل داده ها ۱۳۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵- بحث و نتیجه گیری ۱۵۲
۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش ۱۵۲
۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش
۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش ۱۵۳
۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش ۱۵۴
۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش ۱۵۵
۲-۵- نتیجه کلی ۱۵۶
۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش ۱۵۷
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۵۷
۵-۵- خلاصه پژوهش ۱۵۹
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۱۶۳
فهرست منابع لاتین ۱۶۹
ضمایم
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فناوری اطلاعات
فهرست جداول
عنوان صفحه
ج شماره (۲-۱) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی
ج شماره (۲-۲) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۸
ج شماره (۳-۱) حجم نمونه ۱۰۳
ج شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۰۹
ج شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۱۱۰
ج شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۱۱
ج شماره (۴-۴) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری ۱۱۲
ج شماره (۴-۵) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات ۱۱۴
ج شماره (۴-۶) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری ۱۱۶
ج شماره (۴-۷) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی) ۱۱۷
ج شماره (۴-۸) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی) ۱۱۸
ج شماره (۴-۹) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی ۱۱۹
ج شماره (۴-۱۰) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات ۱۲۰
ج شماره (۴-۱۱) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول ۱۲۱
ج شماره (۴-۱۲) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها ۱۲۳
ج شماره (۴-۱۳) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها ۱۲۴
ج شماره (۴-۱۴) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها ۱۲۵
ج شماره (۴-۱۵) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی ۱۲۷
ج شماره (۴-۱۶) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب ۱۲۸
ج شماره (۴-۱۷) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت ۱۲۹
ج شماره(۴-۱۸)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و ۱۳۱
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴- ۱۹) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری ۱۳۲
اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان
ج شماره (۴-۲۰)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری ۱۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۱) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و ۱۳۶
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۲) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و ۱۳۹
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۳) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و ۱۴۱
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۴) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و ۱۴۳
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۵) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و ۱۴۵
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۶) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و ۱۴۷
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
ج شماره (۴-۲۷)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری ۱۵۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد
فهرست نمودارها
نمودار شماره (۲-۱)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی ۴۰
نمودار شماره (۲-۲)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی ۴۱
نمودار شماره (۲-۳)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، ۴۵
رایانه و ارتباطات
نمودار شماره (۲-۴)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات ۴۶
نمودار شماره (۴-۱)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس ۱۰۹
نمودار شماره (۴-۲) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۱۱۰
نمودار شماره (۴-۳) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۱۱۱
نمودار شماره (۴-۴) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۱
نمودار شماره (۴-۵) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ۱۳۳
نمودار شماره (۴-۶) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۵
نمودار شماره (۴-۷) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۷
نمودار شماره (۴-۸) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹
نمودار شماره (۴-۹) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۱
نمودار شماره (۴-۱۰) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۳
نمودار شماره (۴-۱۱) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۵
نمودار شماره (۴-۱۲) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۷
نمودار شماره (۴-۱۳)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد ۱۵۰
چکیده
فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی شه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این شه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش به تعداد ۲۶۵۹ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا ی در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۳۳۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه ر نز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه icdl بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:
۱- بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
۲- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.
۳- بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
۴- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد ی ان می باشد.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه¬ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict ) را تجربه می¬کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه¬ای را جامعه اطلاعاتی می¬گویند (صرافی زاده، ۱۳۸۳ ، ص ۵).
جامعه اطلاعاتی جامعه¬ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه¬ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی¬ حداکثر استفاده را می¬برند.
بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص ۲۵).
ویژگی دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر ی که طالب آن باشد قرار می¬گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه¬هایی چون اقتصاد، آموزش ، ب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می¬گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت¬تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می¬شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده¬ای در حال گسترش است می¬تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد ( ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴).
دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده¬آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.
زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و ب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مست م از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.
سازمانها باید جهت به کار¬گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن¬آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ش ت در این حرکت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه¬های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش¬های مشترک، به سازمان ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام¬های سازمانی، هدف¬گذاری، تدوین و اجرای استراتژی¬ها و …. تاثیر می¬گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف¬دار ، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می¬کند.
نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.
لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش-های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می¬تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.
۲-۱- بیان مسئله
با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی می شود.
در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان ن یتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.
فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند.
اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.
نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.
در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، ن یتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود .
همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است) ( ی ندوشن ، ۱۳۵۴ ، ص ۶۰).
وم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.
شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است . دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد . با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت ان خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها ، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند . چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه ، خود را با شرایط انطباق می دهند .
بر مبنای مطالعات متعدد ، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند . با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست . اما تحقیقات ، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند.
در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است .
استفاده کنندگان این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری سازمان آموزش و پرورش می باشد. که با پیاده یک الگوی فرهنگی مناسب و قوی در سازمان زمینه استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین آنها فراهم می شود. و سازمانهایی که از نتایج این پژوهش می توانند بهره ببرند شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان تکفا، سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش، سازمان تألیف کتب درسی، سازمان آموزش عالی، ضمن خدمت فرهنگیان، سازمانهای مرتبط با تکنولوژی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی و ….
می باشند.
۴-۱- انگیزه پژوهشگر
اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه ۵۰ میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی در نوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه ۸۰ میلادی کمتر در سازمانهای آموزشی مشاهده می شود .
فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوانب می باشد پس به کارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متاسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده موثر و به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است .
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انگیزه ای پژوهشگر برای انجام این پژوهش شده است.
۵-۱- هدف پژوهش
۱-۵-۱- هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران می¬باشد………………
مشاهده متن کامل ...
اهنگ های جدید
درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیز در سمت چپ وبلاگ روی گزینه تبادل لینک کلیک کنید.مشاهده متن کامل ...
ماری جو هچ(قسمت2)
درخواست حذف اطلاعات
 1. دهد که خود نیز شکل ساختاری را تحت تاثیر قرار می دهد.به این ترتیب فنا وری از طریق اثرات واسطه ای آن بر ارتباطات به ساختار اجتماعی مرتبط می شود. v ساخت اجتماعی فناوری در سالهای اخیر تعدادی از نظریه پردازان سیستم های اجتماعی - فنی ، رویکرد نمادین-تفسیری را برای مطالعه فناوری پیشنهاد کرده اند که ساخت اجتماعی فناوری نامیده می شود.این نظریه پردازان مدلهای خطی نوآوری فناورانه دیدگاه مدرنیست که نوآوری ها را از طریق حرکت در طول مراحل پیش بینی علم محض تا پژوهش کاربردی ، توسعه و... و در نهایت به کارگیری ترسیم می کند ، به چالش می کشند.ساخت گرایان اجتماعی به جای این مدل های خطی مختلف، بررسی های تفصیلی از بستر احاطه کننده توسعه محصولات جدید و فناوری های آنها را مطرح می سازند. در این دیدگاه اثرات هنجار های فرهنگی، روابط اجتماعی، و اعمال قدرت بر دانش ، شیوه های طراحی و تولید محصولات و فناوری به صورت اجتماعی تصور می شوند.مطالعاتی که در این سنت انجام می گیرد در تلاش است راههایی پیش روی نظریه پردازان قرار دهد تا از آن طریق فناوری ها به جای آن که به عنوان کاربرد های محض یافته های علمی تصور شوند سازه های ذهنی محسوب گردند. دیدگاه های ساختارگرایان اجتماعی بر این باور استوار است که جنبه های اجتماعی و فناورانه به صورت متقابل یکدیگر را شکل می دهند.بدین ترتیب هم گروههای اجتماعی و هم فناوری ها در چیدمان مشروط ، مفاهیم ، فنون و چارچوبهای فناورانه مناسب شکل می گیرند. انعطاف پذیری در نحوه طراحی مصنوعات بشرساز، فرصت ایجاد گزینه هایی برای انتخاب فناوری بر اساس معیارهای غیرفنی نظیر ارزش های فرهنگی ، هنجارهای اجتماعی یا ملاحظات قدرت فراهم می کند. پژوهشگران علاقمند به ساخت اجتماعی فناوری به دو پیش فرض اساسی تکیه می کنند: فناوری بر اساس عوامل پیچیده مختلف که جوامع ما را می سازند شکل گرفته و منع می شوند و همینطور فناوری ها ضرورتا نباید به شیوه ای که در عالم واقعی اند باشند.فناوری کاربرد محض علم نیست، بلکه متاثر از روابط اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و فنی است که مقدم بر ان است و ان را شکل می دهد . v درک فناوری های جدید اگرچه نظریه پردازانی که دیدگاه ساخت اجتماعی فناوری را تصدیق می کنند، مدعی اند همانطور که جامعه بر فناوری تاثیرگذار است، فناوری نیز بر جامعه تاثیر می گذارد ولی تاکنون تاکید بر تاثیر جامعه بر فناوری بوده است . با این حال نظریه پردازان پست مدرن، موضوع تاثیر فناوری بر جامعه را انتخاب کرده اند. ü خواص فناوری جدید فناوری جدید نقطه ورودی برای بحث درباره چگونگی ایفای نقش پست مدرنیسم در تئوری سازمان را فراهم می کند. کارل ویک معتقد است که فناوری جدید ناشی از پیشرفت در رایانه و میکروالکترونیک ها ، گونه شناسی های تئوری سازمان مدرنیست را به چالش می کشاند.ویک سه خاصیت فناوری های جدید را شناسایی می کند و ادعا دارد آنچه این نوع فناور یها را از فناوری های اولیه و کمتر پیشرفته متمایز می سازد ، حدی است که این فناوری ها رویدادهای احتمالی ، مستمر و انتزاعی را در بردارند. ü خاصیت اول: فناوری های احتمالی ویک در توصیف فناوری های جدید به عنوان فناوری های احتمالی ادعا میکند که این نوع فناوری ها به طرقی نامعین کارها را انجام می دهند که عمدتا به واسطه تعاملات متراکمی است که میان عناصر آنها بروز می کند .نتیجه این پیچیدگی ان است که فناوری های جدید چیزهای غیرمنتظره ای را انجام می دهند .بدین ترتیب کنترل آنها دشوار است و می توانند ش ت های غیر قابل تصوری ، نظیر انفجار کارخانه اتمی را ایجاد کنند.اگرچه رویدادهای غیرقابل انتظار در زمان استفاده از فناوری های قدیمی تر نیز رخ می دهد (انفجار دیگ های بخار) ولی فناوری های جدید از آن جهت که رویدادهایی که در آنها بروز می کند نمی توان پیش بینی کرد ، تکرار نخواهند شد و کم وبیش تصادفی به نظر می رسند نه می توان درباره آنها و نه از آنها یادبگیریم ، منحصر به فرد هستند ü خاصیت دوم : فناوری های مستمر ویک ادعا می کند که فناوری های جدید مستمرند ، از آن جهت که خ ر هستند ، میزان خ ری فناوری های جدید ، مقیاس پیچیدگی فنی وودوارد را کنار می گذارد . فناوری های جدید پیچیده تر از فرایندهای مستمرند که وودوارد توصیف کرده است از آن جهت که این فناوری ها کاملا خ ر هستند به جای آن که صرفا مکانیزه یا تا حدی خ ر باشند. زمانی که سیستم ها به طور کامل خ ر می شوند ، توجه از کارایی به پایایی تغییر جهت می دهد.زیرا مهمترین وظیفه برای اپراتورها حفظ تداوم کار سیستم است. در این سیستم ها، کارایی از طریق مجموعه تنظیم کننده تجهیزات کنترل می شود در حالیکه اپراتورها بر تجهیزات نظارت می کنند تا در اجرا با اشکال مواجه نشوند.یکی از جنبه های مرتبط پیوستگی فناوری های جدید آن است که به موازات مواجهه با مشکلات جدید و حل آنها ، سیستم به روز می شود و در نتیجه فناوری به طور مستمر تغییر می کند. ü خاصیت سوم: فناوری انتزاعی وی استدلال می کند که به موازات افزایش پیچیدگی فنی ، دانش و نیروی کار درون ماشین ها ناپدید می شوند.بنابراین فناوری های جدید انتزاعی اند.یعنی اپراتورها نمی توانند آنچه را که انجام می دهند ببینند.بنابراین برای درک فرایندهای کاری خود باید مدل های شناختی آنچه در حال انجام است ، شکل داده و بر آنها تکیه کنند. آنگاه به دلیل اینکه با نمادهای فرآیندهای کار می کنند که در قطب مخالف فرایندهای واقعی هستند، مدل های شناختی ، آنها را در معرض درک ناصحیح و تفسیرهای چندگانه قرار می دهد. پست مدرنیست و فناوری جدید به گفته نظریه پرداز پست مدرن، لیوتار، مدرنیست در اثر وقوع اثرات فناوری جدید بر فرآیندهای اجتماعی وشناختی زیر سوال رفت.بر اساس این نگاه فناوری ، منشا تغییرات بنیادی در جامعه است. لیوتار معتقد است که "استیلای رایانه ها" نوعی تغییر جهت در تاکید از نتایج و اه عملی به ابزار تحقق آن نتایج ، به همراه می آورد.او بعدها ادعا می کند که سرمایه داری فرا-صنعتی ، ارزش های جامعه را از ارزشهایی نظیر حقیقت و عد به کارایی تغییر داده است.(آنچه وی آن را سهم فرهنگی فناوری می نامد) لیوتار استدلال می کند که این تغییر ارزش ، دل بر نوعی گذار از آنچه درست (حقیقت) است به آنچه سودمند یا ارزش بازاری تصور می شود، اشاره می کند.دانش به نوعی کالا تبدیل می شود . نه نشانه بارز ذهنی تحصیل کرده و آموزش دیده .به گفته لیوتار تفاوت بین مدرن و پست مدرن با ظهور اطلاعات کامل که فناوری رایانه به جامعه ارائه می دهد، شکل گرفته است.با وجود اطلاعات کامل هیچ مزیتی وجود ندارد که به ب اطلاعات بیشتر قادر شد.مزیت فقط می تواند از تنظیم داده ها به شیوه های جدید ناشی شود. فصل6 فرهنگ سازمانی ده فرهنگ سازمانی : دو پژوهشگر به نامهای جان ون ماننن و استیفن بیرلی مکتب ده فرهنگها را شکل دادند. •مفهوم و تعریف ده فرهنگ:زیر مجموعه ای از اعضای یک سازمان که بطور مرتب با دیگر اعضای تعامل دارند ،خود را بعنوان نوعی گروه بارز در درون سازمان تعیین هویت می کنند ،مجموعه ای از مسائل را بعنوان مسائل همگان تعریف می کنند و به طور روتین بر مبنای ادراکات جمعی منحصر به فرد گروه دست به اقدام می زنند. •مقایسه تعریف ده فرهنگ سازمانی با فرهنگ سازمانی نشان می دهد که فرهنگ کلیت سازمان را در نظر می گیرد و ده فرهنگ ها تصویری از فرهنگهای متعدد کوچک را که همگی درون یک سازمان مشابه هستند به تصویر می کشد. •در ده فرهنگها آشوب وبه هم ریختگی تصویری ذهنی از فرهنگ است که بسیار پیچیده تر و متناقض تر از چارچوب مدل شاین می باشد. •دیدگاه د فرهنگها ما را نسبت به تفاوت هایی که ده فرهنگهای چندگانه موجود درون یک سازمان واحد را از هم متمایز می کند آگاه می سازد. •در سازمانها باید توجه کنیم که چگونه ده فرهنگهای مرتبط بهم را نظم وترتیب داده و برای فرهنگ سازمانی آنها را با هم متناسب کنیم . • ده فرهنگها بر اساس سطح فرهنگ مختلف می شود بعبارتی فرهنگ یک واحد می تواند ده فرهنگ یک سازمان باشد و فرهنگ یک سازمان می تواند ده فرهنگ یک حرفه یا منطقه یا ملی باشد. • ده فرهنگ ها را می توان بر روی یک پیوستار تصور نمود از فرهنگ واحد یا یک پارچه تا نا منسجم و از وحدت تا گی ادامه دارد. •تفکر در مورد دنبال تغییرات در یک فرهنگ خاص با هدف توصیف تغییرات سطوح وحدت و گی درون ساز مان •رویکرد ده فرهنگ بدنبال پاسخ این سئوال است که چه چیزی ده فرهنگهای یک سازمان را از ده فرهنگهای یک سازمان دیگر متمایز می سازد. •طبقه بندی ده فرهنگها از دیدگاه سیل و مارتین : 1- ده فرهنگ های حامی یا حمایت کننده ،این ده فرهنگها از ارزش های غالب فرهنگ سازمانی حمایت می کنند و تقویت آنها موجب افزایش اشتیاق آنان برای حمایت می شود. 2- ده فرهنگ های متقابل ، این ده فرهنگها ارزش های غالب فرهنگ سازمانی را رد می کنند و نسبت به ارزش های غالب سازمان بی اعتنا هستند. 3- ده فرهنگ های همراستا ، این ده فرهنگها ارزش های مستقل را در کنار ارزش های غالب فرهنگ سازمانی حفظ می کنند. •برخی از پژو هشگران ده فرهنگها را براساس حرفه ،گروه کاری ،سطوح سلسه مراتبی (ستادی ،صفی )،وابستگی های عاطفی سازمانی قبلی (در سازمانهای ادغام شده) •برای جستجو ده فرهنگها ، تیم های پروژه ای ،شعبات مناطق واحد های بخشی ،جای مناسبی می باشد. چرا ده فرهنگها وجود دارند؟ •مانن و بیرلی مطرح می کنند : 1- جذ ت فردی ، موجب می گردد ، افراد مشابه معمولا به هم جذب شوند و معمولا افراد مشابه جذب یک حرفه ، شغل ، سطح مدیریتی یا سازمان خاصی می شوند.شباهت های افراد می تواند از طریق سن ،جنس ،عضویت در دیگر گروهها ، سازمانها(مدارس ،باشگاه ها،اماکن مذهبی ) 2-فرصتها ی تعامل ،اشاره به تعامل میان اعضای یک سازمان دارد.مطالعات پویایی گروه ها نشان می دهد ، وقتی افراد به طور مرتب با هم در تعامل هستند ،گروهها شکل و انسجام می یابند،این تعاملات می تواند از طریق وابستگی وظیفه ای ،روابط گزارش دهی ،مجاورت در سالن یا راهرو ،دفاتر ،ایستگاههای کاری ،تجهیزات مشترک،نهار خوری و غیره باشد وموجب برقراری تماس افراد با یکدیگر شود وپس از آن موجب تشکیل ده فرهنگها می گردد. •عوامل جذ ت میان فردی و فرصتهای تعامل ممکن است با هم ترکیب شوند. بعنوان نمونه مدیران عالی سازمانها معملا مسن تر و بلع سطوح پایین تر کم سن وال تر و یا تحصیلات ی انی دارند دیدگاه پست مدرن :فرهنگ به عنوان پدیده ای •جوان مارتین و میر سون سه نگاه مجزا را درون حوزه مطالعات فرهنگی مشخص د. 1- انسجام: فرهنگ پدیدهای مشترک توصیف می شود و همه اعضا اتفاق نظر دارند ،نگاه شاین اینگونه می باشد. 2- تفکیک :دیدگاه ده فرهنگ را در پیش می گیردو نحوه ش تن وحدت فرهنگها توصیف می کند و ح ثبات دارد. 3- گی ، این نگاه پست مدرنیست به فرهنگ است ،این نگاه بدنبال سازگاری ، همشکلی و ثبات نیست و بر راههایی متمرکز است که بر اساس آنها فرهنگ سازمانی ،ناسازگار،مبهم ،چند گونه و دائما سیال و پویا هستند. نگاه گی انتقادی به نگاه تفکیک است و کانون تمر کز انتقادات آن، به استفاده نگاه تفکیک از تفکر دو ارزشی یا متضاد ده فرهنگها است. مثل کارگران در مقابل مدیران ،صف در مقابل ستاد ،زن در مقابل مرد که انها را از هم متمایز می کند اعتقاد مارتین بعنوان یک پست مدرن بر این است که معمولاً نتایج نهایی نوعی دو ارزش و دو گانگی را نشان می دهد. یکی از دو طرف ،دو ارزشی دارای جایگاهی بالاتر تصور می شود. یکی از ایرادات وارده به تفکر دوارزشی یا دو گانگی این است که نگرش ما و دیدگاه های اعضای گروههای دارای جایگاه پایین تر را ساده سازی و تفسیر نا درست می کند و واژههای تعریف معمولاً در مشخصه ها و دیدگاههای غالب است . در تفکر متضاد ،نگاه گی ،مهر تاییدی بر چند گانگی است ،اگر چه فقط یک راه برای تصور مشابه یک پدیده است ولی برای دیدن متفاوت پدیده ها راههای چند گانه ای وجود دارد. بدلیل تنوع مبانی هویت فردی ،اتحاد ده فرهنگها ممکن است بصورت مستمر با گفتمان و مناظره تغییر جهت دهد و ثابت نماند و همچنین خود موضوعات دائما در حال تغییرند و تصویر ذهنی نیز در حال تغییر است. مدرنیست ها •مدرنیست ها نیز مانند تفسیری ها اعتقاد دارند پیش فرضها وارزش ها از طریق تجلی در هنجارها ،رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهند و هویت را از طریق نمادها ،سنتها ،آداب و رسوم ابلاغ می کنند. •اختلاف این دو در این است که تفسیری ها ،فرهنگ را بعنوان بستر معنا سازی و تفسیر تعریف می کنند و آگاهی از پیش فرضها و ارزش ها ،چار چوب مناسبی برای شناخت از خود در پیوند با جهان پیرامون ارائه می دهد . •آگاهی از پیوند خود با جهان پیرامون ،چیزی است که که بینش را درون فرهنگ شما و افراد دیگر تزریق می کند. •مدرنیست ها شناخت فرهنگی را بعنوان ابزار مدیریت تفسیر می کند و فرهنگ بعنوان متغییری تصور می شود که برای بالا بردن احتمال تحقق عملکرد مطلوب مورد نظراز دیگران در سازمان دستکاری می شود . تفاوت آنها در نوع شناخت شناسی یا رابطه پژوهشگر با پدیده است. •تفسیری ها در پاسخ به انتقاد وارده به ذهن گرایی مدعی اند که نه تنها رویکرد ذهنی به علمی میسر است بلکه عینین علمی مورد ادعا مدرنیست ها نوعی توهم است و ادعا می کنند هیچگونه مشاهدهای از پدیده ،عاری از اثرات عمل مشاهده نیست و نتیجتا هیچگونه نگاه عینی بیرونی به پدیده وجود ندارد . خصوصا هنگامی که از درک چیزی به عینیت معنای فرهنگی به میان آید. •تفاوت تفسیری ها با مدرنیست ها در نگاه آنها نسبت به بستر فرهنگی است تفسیری ها می گویند باید با توجه به جمیع جهات پدیده بررسی شود اما مدرنیست ها پدیده را بستر ز می کنند. •انتقاد مدرنیستها این است ، گرچه تصاویر ذهنی غنی از فرهنگ در بستر فرهنگی ایجاد می گردد،ولی هیچگونه ارزش عملی در تلاشهای آنها خارج از محیط هایی که در آن چنین تصاویر ذهنی شکل گرفته وجود ندارد. انتقاد دیگر آنها این است که شیوه های تفسیری زمان بر است واز لحاظ صرفه اقتصادی ،به صرفه نمی باشد. •تفاوت ارزش ها اینگونه هویدا می گردد که ارزش تفسیری بدنبال فهم همدلانه با دیگران است.ارزش های مدرنیست بر کارایی و کنترل متمرکز است. •قوت فرهنگی •حد و حدودی که اعضای سازمان ،ارزش های محوری مشترکی دارند تعریف می شود. مدرنیستها بیشتر روی این موضوع کار کرده اند. •جان کاتر و جمیز هسکت ،قوت فرهنگی را در بیش از 200 شرکت با پرسش از تحلیلگران مالی و مدیران شرکتها یی که در رقابت با سازمانهای مورد مطالعه انها بودند بررسی د ، قوت فرهنگی شرکتها را رتبه بندی و یک نمره متوسط برای هرشرکت محاسبه د،این نمرات با عملکرد سازمانی سنجش شده در قالب متوسط رشد درآمد خالص ،نرخ برگشت سرمایه ،قیمت سهام پیوند ، دادند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که فرهنگ قوی بصورت معنی داری با عملکرد کلی سازمان مرتبط است ،ولی وقتی ارزش های فرهنگی از انطباق سازمانی با محیط حمایت می کند رابطه قوی تر است . •بعبارت دیگر فرهنگ بر عملکرد سازمان تاثیر مهمی دارد ولی تا وقتی که فرهنگ سازمانی بتواند تغییرات محیط را پیش بینی کند و خود را با آن تطبیق دهد. هرگاه محیط از فرهنگ سازمانی حمایت نکند مانع عملکرد مثبت می شود. •دنشن (مدرنیست) در تئوری اقتضایی خود ادعا می کند سازمانهای فعال در محیط های با تغییرات شدید زمانی عملکرد بهتری دارند که انعطاف پذیرتر بوده وبرای تغییر ارزش قائل شوند. مدیریت فرهنگ آیا می توان فرهنگ را مدیریت کرد؟ •از نگاه افرادی (مدرنیستها)که اعتقاد دارند فرهنگ را می توان مدیریت کرد ،تئوری فرهنگ ،نوید بخش شکل های جدید نفوذ و کنترل مدیریت در سازمان است .این دیدگاه معتقد است چنانچه ارزشها وهنجارهارفتار را تحت تاثیر قرار دهند پس مدیریت می تواند با اشاعه هنجارها و ارزش های سازمانی مورد نظر ،رفتارهای مطلوب ونتایج آن را برای سازمان تضمین کرد. •افرادی که مخالف این ایده هستند و اعتقاد دارند که فرهنگ را نمی توان مدیریت کرد اینگونه استدلال می کنند که چون هنجار ها و ارزش ها ریشه در پیش فرضها و هنجارها دارند احتمال مدیریت فرهنگ ضعیف است . •مدیران عالی سازمانبا نفوذ ترین اعضای یک فرهنگ سازمانی می باشند زیرا در دید دیگرانند و ساختار قدرت به نفع آنهاست و معمولا رفتارشان استانداردی برای دیگران محسوب می شو ی این تضمینی نیست که اولا اعضا دقیقا نیات مدیران را درک کنند و یا سایر اعضا اینگونه عمل کنند. •نگاه تفسیری اینگونه بحث می کند که مدیران از توان بالقوهای برای تبدیل شدن به نمادها ی قدرتمند در درون سازمانها برخوردارند ،مدیران بعنوان نمادها ،معانی که دیگر کارکنان به سازمان پیوند می دهند را به نمایش می گذارند،این استدلال تایید می کند که مدیران خود بخشی از فرهنگ هستند بنابراین احتمالا از طریق نفوذ فرهنگی می توان فرهنگ را مدیریت نمود. •به اعتقاد تفسیری ها مدیران مصنوعاتی هستند که علاقمندند نماد شوند. •هرگاه بدنبال تغییر هستند به جای تلاش برای مدیریت فرهنگ باید از طریق برنامه های تغییرفرهنگی بستر فرهنگی خود را مد نظر قراردهند •سازمان را با آگاهی فرهنگی از چندگانگی معانی که از شماو تلاش شما ساخته می شود میتوان مدیریت کرد فصل 7 ساختار فیزیکی سازمانها ساختار فیزیکی : روابط بین عناصر فیزیکی سازمان ، ساختار فیزیکی آن سازمان را نشان می دهد . عناصر فیزیکی ، ساختمانها مکان استقرار آنها ، اسباب ، اثاثه تجهیزات ، دکوراسیون ، و پوشش انسانهای آن سازمان را شامل می شود . توجه نظریه پردازان سازمان بیشتر معطوف به جغرافیای سازمانی ، محل استقرار واحدها ، طرح و دکور سازمانها می شود . توجه به ساختار فیزیکی سازمانها به مطالعات هاثورون بر می گردد که توجه آنها به نور سالن ، هوا و غیر بود اما بعد از آن که متوجه شدند عوامل انسانی تاثیر به سزایی بر روی عملکرد و بازده گذارده کم کم توجه به این عناصر فیزیکی کمتر شد و بیشتر به مکتب روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی گرایش یافتند . مکتب مدیریت علمی از زمان تیلور حدود سالهای 1900 و توجه به حرکت سنجی و زمان سنجی انجام کارها و توجه به تعیین مکان مناسب برای انبار تجهیزات و نقشه کارگاه معطوف بود و به انسان بعنوان انسان اقتصادی می نگریستند . مکتب روابط انسانی و توجه به امور رفاهی ،انسان بعنوان انسان و سایر نیازهای انسانها از جمله تعلق گروهی ، احترام و غیره می باشد . پس از مطالعات هاثورن تعداد محدودی از پژوهشگران از جمله ، فرد استیل و اریک سانداستروم مطالعه در خصوص ساختار فیزیکی را ادامه دادند و مجدداً در عصر کنونی تئوری پردازان سازمان در حال نوآفرینی و باز آفرینی تحقیقات خود در خصوص ساختار فیزیکی هستند . و منابع آنها از تئوری ها ی سازمان نبوده وبلکه بیشتر از منابعی همچون مطالعات فرهنگ مادی در انسان شناسی و مطالعات پست مدرن در جغرافیای انسانی و معماری می باشد . دیدگاه مدرینستها و تفسیری در خصوص ساختار فیزیکی نسبت به فرهنگ سازمانی نزدیکتر و از شکاف کمتری بر خوردار است. برخی از نظریه پردازان مدرنیست سازمان مدعی هستند که دیدگاه تفسیری ها و مدرن ها بدلیل محدود بودن حوزه چار چوبهای تئوری می باشد و علت محدود بودن چارجوب تئوریک را نیز وجود ساختار فیزیکی در یک قلمرو قطعی و خاص نه یک قلمرو تجریدی می دانند .نظریه پردازان تفسیری وجود مبنای تئوریک برای پدیده های قطعی و مشخص را رد نمی کنند و دلیل این ادعا را اینگونه بیان می کنند که مطالعات فرهنگ مادی در انسان شناسی اینگونه عمل نموده است . در فرهنگ معین تجردیدی اینگونه بیان شده است: عملی از ذهن که صفتی از صفات چیزی یا جزی از اجزا معنایی را به نظر آورده و سبب غفلت از صفات اجزای دیگر است در صورتیکه آن جز یا صفت به تنهایی و مستقلاً نمی تواند وجود داشته باشد مثل تصور شکل یا قطر یا رنگ یا وزن یک کتاب قطع نظر از دیگر خصوصیات آن . روایتهای کوتاه : غیر انتزاعی ، مشخص و خاص می باشند و دقیقاً چیزی است که مورد توجه قرار دارد . روایتهای بلند : انتزاعی ، تجریدی و با توجه به سایر صفات و غیره می باشد . پست مدرنیستها به روایتهای کوتاه اعتقاد دارند تا روایتهای بلند جنبه های بنیادی سه گانه ساختار های فیزیکی سازمان : 1. جغرافیای سازمان 2. جانمایی و چیدمان واحدها 3. طرح که شامل نقشه و دکور سازمان و مبلمان آن می باشد . و از حیث حیطه جغرافیای سازمانی در بر گیرنده جا نمایی واحد ها و طرح .در جغرافیای سازمانی به ارتباطات ، بکار گیری نیروی انسانی ، حمل و نقل و ایاب و ذهاب و غیره توجه می نماید . در جانمایی واحدها و استقرار ساختمانها به تعامل هماهنگی تعارض و کنترل اشاره و توجه دارد . طرح دکور به تصاویر ذهنی ، هویت افراد و سازمان و جایگاه درون سازمانی اشاره دارد . جغرافیای سازمانی : فعالیت سازمانها در بیش از یک مکان یک پدیده ای بسیار رایج شده است مثل ظهور شرکتهای چند ملیتی ، گروههای تولیدی ، شرکتهای با ب و کارهای نا مرتبط ، شرکتهای دارای حق امتیاز ، شرکتهای زنجیره ای و غیره در تئوری سازمان ، مفهوم جغرافیای سازمانی توجه به پراکندگی مکان هایی که یک سازمان در آنها فعالیت می کند و در جغرافیای سازمانی ، سازمان موجودیت آن فیزیکی است و دقیقاً در فضا و زمان وجود دارد . و بوسیله یک نقشه معمولی می توان فضاهای شده توسط سازمان و مجموعه مکانهای به هم مرتبط را ترسیم و توصیف نمود .جغرافیای سازمانی شامل همه نقاط موجود روی زمین که سازمان ب و کار خود را راهبری می کند . مهمترین این عناصر : محل استقرار ساختمانها ، دفاتر مرکزی کارخانجات ، مراکز خدماتی ، فروشگاهها ، دفاتر اداری و غیره می باشد .و برخی اماکن ذینفعان با نفوذ سازمان و یا مشتریان را نیز در نقشه جغرافیای سازمان قرار می دهند و به این نحو تحلیل گر ، تصویر ذهنی از سازمان بعنوان مجموعه ای از فعالیتها را فراهم می کند . که شامل تعاملات داخلی سازمان تا تعاملات خارجی سازمان گسترده می شود مثال : دو جوان یکی همه اقوامش در یک شهر وجود دارند و دیگر خودش در یک شهر بردارش در شمال غرب کشور و خواهرش در جنوب غرب و پدر و مادرش در مرکز ایران زندگی می کنند این ارتباطات آنها رسیدگی به حال همدیگر و سایر موارد با هم در حال تغییر و تحول است . هر گاه پراکندگی فضایی سازمان ترسیم می شود با توجه ویژگی های فیزیکی هر مکان تحلیل می شود . از قبیل جو ، منابع طبیعی ، تراکم جمعیت ، صنعتی گرایی ، شهرگرایی، حضور یا عدم حضور افراد با نژادهای مختلف و غیره ویژگی های هستند که برای توصیف اماکن یک سازمان که در آنجا فعالیت می کند مفید است . نقشه داخلی سازمان : هم به چیدمان ساختمانها و اشیاء درون ساختمان اشاره دارد .نقشه داخلی سازمان به جانمایی فضاها ، اشیاء فیزیکی فعالیت های انسانی در یک مکان اشاره دارد . محل قرار گرفتن اشیاء ، نوع دیوار کشی داخل ساختمان ، قطعات و اثاثه بزرگ و غیره می باشد هرگاه مجموعه ای از ساختمانها نیز وجود داشته باشند به ویژگی نقشه داخلی سازمان ارتباط می یابد .تعیین فضای کاری ، فضای سبز فضای بوفه ، اتاق کنفرانس همه در نقشه داخلی سازمان طراحی می شود . محل استقرار واحدهای حسابداری و فروش ، ید و غیره در ساختمانها اداری ، نقشه داخلی غالباً در قالب میزان باز بودن یا open بودن ، قابلیت دسترسی و میزان خصوصی بودن یک فضا دیوار های کوتاه ، اتاق خصوصی و غیره دفاتر بدون حصار قابلیت دسترسی بیشتر را دارند دفاتر با دیوارهای بلند و در حداقل قابلیت دسترسی را دارند . نقشه داخلی : شیوه ارتباطی و نحوه هماهنگی افراد و گروهها را تحت تاثیر قرار می دهد مثل تاثیر روی کانالهای غیر رسمی ارتباطات ، (شایعات ) یا خط توید مونتاژ مست م جفت و جور جایگاه افراد با ابزار انجام وظیفه است . نقشه داخلی ضعیف می تواند روی نحوه ارتباط و هدردادن فضا ، اتلاف وقت و غیره تاثیر بسزایی بگذارد . طرح دکور : کلمه طرح و دکور بیشتر سبک معماری و امکانات یک ساختمان را به ذهن متبادر می کند مثل سر در ، تابلوها ،تکنولوژی و غیره و برای بیان موارد جزیی تر در ساختار فیزیکی ایفای نقش می کنند . در هنگام تحلیل طرح و دکور باید به مظاهر بیرونی و درونی کارخانه ها ، دفاتر و سایر ساختمانها باید توجه کنیم ساختارهای فیزیکی دامنه ای از زشت ، قابل تحمل ، دلپذیر ، زیبا و الهام بخش را در بر می گیرد در ییوستاری تصور کنید با دامنه زشت تا الهام بخش .و این عناصر فیزیکی مرتبط با طرح و دکور تاثیر مهم و بارزی از فرهنگ سازمان و تصویر ذهنی آن برای افراد خارج از سازمان دارد مثل یک ساختمان بصورت بسیار نا مناسب و مبلمان چوبی و غیره قیمت ارزان و ساختمانی با توجه به مبلمان و کفپوش و غیره گران قیمتساختمان اول می تواند نشان دهنده صرفه جویی در هزینه ها می تواند باشد و یا به مظاهر فیزیکی ناآگاه است یا دغدغه ای ندارد و این البته به شدت تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد است . رویکردها نسبت به ساختار فیزیکی در سازمانها 1- رویکرد رفتاری :این رویکرد از نگاه مدرنیستها نشات می گیرد و بیشتر بر رابطه ساختار فیزیکی با تعامل و دیگر شکلهای فعالیت های درون سازمانی متمرکز است . 2- این نگاه به ساختار فیزیکی بعنوان چارجوبی می نگرد که فرصتها و محدودیتهایی برای اطلاعات و ایده ها و هماهنگی فعالیتهای به هم وابسته را فراهم می کند و کانون توجه آن بر رابطه بین شکل فیزیکی یک سازمان و رفتار افراد انجام دهنده و ظایف کاری درون این فضا ها استوار است و ایده اساسی آن این است که چون انسانها نمی توانند درون دیوارها قدم بزنند و یا درون کف اتاق ها را ببیندند رفتارشان به وسیله طرح محیط فیزیکی سازمان شکل می یابد .و معتقدند هرچه فاصله بین افراد بیشتر باشد ، فرصت کمتری برای تعامل مستقیم خواهند داشت و زمان کمتری صرف اینگونه فعالیتها می شود . هر جند در برخی موارد هم می توان ایجاد محدودیت می کند . روابط گزارش دهی رسمی ، تاریخچه فرهنگی مشابه ، وابستگی وظیفه ای ، با تسهیم اطلاعات و الگوهای دوستی در سازمانها ارتباط دارد و فاصله فیزیکی معمولاً مسائلی را در ارتباط با شکل گیری روابط ایجاد خواهد کرد . برخی براین باورند که محیط های دفاتر باز با موانع فیزیکی کم یا بدون موانع فیزیکی ، تعامل و ارتباطات را تشویق می کند و اینگونه فضا ها خلاقیت را تحریک و کار تیمی را حمایت می کند یا همان دیوارهای بلند مانع خلاقیت است حتی در منازل فضاهای باز می تواند نمایش ارتباطات باز باشد . رویکرد نمادین : رویکرد نمادین که از نگاه تفسیری ها منبعث می شود و مدعی است که ساختار های فیزیکی ماخذ غنی نمادها و کانال مهمی برای نمایش فرهنگی می باشند.و ساختار فیزیکی سازمان را شکل دهنده و حافظ نظام معنایی می دانند که به اعضای سازمان کمک می کند تا مشخص کنند چه ی هستند و چه کاری انجام می دهند . در صورتیکه رویکرد رفتاری ساختار فیزیکی را شکل دهنده و حفظ کننده و نوعی نظم دهنده فعالیتها می دانند. در گذر زمان ،ساختمانها تجلی سازمانهای خود هستند و به افراد کمک می کنند تا آنچه در مورد سازمان می شند و احساس می کنند ،بسازند مثل ساختمانهای دادگستری ،مجالس قانون گذاری ،معابد و غیره می باشد. تفسیرهایی که از ساختمان ها نیز صورت می گیرد .برخی ساختمانهای مرکزی در قالب یک هرم عظیم ،شکل داده شده تا سلسله مراتب را نشان دهد و افراد را ترغیب میکند تا آن را رعایت کنند. اعضا کلیسا می دانند چگونه در کلیسا رفتار کنند زیرا واکنش هایی همچون زانو زدن ،علامت دادن از طریق دستان و غیره آنها را نسبت به این عنصر ساختار فیزیکی شرطی کرده است . نماد سازمان موجب بروز شرطی شدن رفتار است که این نوع شرطی شدن اشاره به شرطی شدن نمادین دارد. صف کشیدن افراد برای ید از یک فروشگاه که افراد بصورت خ ر در گیر رفتارهای مطلوب می شوند که در این مثال می تواند پیش خوان یا سایر مشتریان بعنوان نماد عمل کنند. اهمیت ایده رفتار شرطی شده نمادین در پیوند ناآگاهانه بین ساختار فیزیکی و روال های عادی کاری است که بخش بزرگی از زندگی روزانه سازمانها را شکل می دهد. مثال دیگر پوشیدن لباس کار توسط یک زن یا مرد در منزل در هنگام کار و به نوعی افراد خانواده را متوجه می کنند که وی فعلا مشغول انجام کاری است و نباید برای وی مزاحمت ایجاد کرد. معمولا افرادی که اتاق های لو و خصوصی دارند برای خود یک ارزش نمادین محیا نموده و افراد بر اثر آن نماد تفسیر می کنند. روابط بین هویت و ساختار فیزیکی در قالب سه موضوع جایگاه اجتماعی و هویت فردی ،مرزهای گروه و هویت گروه ،تصویر ذهنی از شرکت و هویت سازمانی. 1- جایگاه اجتماعی و هویت فردی : کیفیت مبلمان ،اندازه اتاق و ممتاز بودن و خصوصی بودن اتاق معمولا با هویت فرد بستگی دارد و معمولا فاصله سلسله مراتب اجتماعی افراد از طریق فصله های مکانی و سایر اشیا فیزیکی بیان و ابلاغ می گردد. 2- ساختار فیزیکی و هویت گروه : مرز های قلمرویی از طریق دامنه متنوعی از اجزای فیزیکی نظیر دیوارها ،درها،ساختمانها و اماکن مختلف یا طرحهای تزیینی و غیره قابل رویت است. مشخص وضعیت فیزیکی قلمرو ها ی درون ساختار های فیزیکی ،مرزهای بارزی را ایجاد می کند که بصورت نمادین با گروههایی که این فضا ها را می کنند پیوند داده می شود هرچه مرزها مشخص تر باشند هویت گروهی مشخص تر می باشد. ظهور ده فرهنگها و مشخص قلمروها دو روی یک سکه می باشند. البته مشخص نیست که آیاهویت قوی موجب مرزهای مشخص می شود یا بلع .یا هردو بر هم اثر مثبت می گذارند.علت بررسی هویت گروهها و رابطه آن با ساختار این است که شناخت این پیوند این توانایی را به افراد می دهد که چه مقع اقدام به تغییر نمایند وچگونه زیرا برخی اوقات نیاز است هویت گروه قوی شود وبرخی اوقات نیاز به تضعیف گروه می باشد. 3- هویت سازمانی و تصویر ذهنی : هویت سازمانی در مقیاس بزرگتر و وسیع تر از هویت گروهی قرار دارد وئ نشان دهنده این است که تجارب اعضا و باورهای آنها در مورد سازمان بعنوان یک کل چگونه است . هویت سازمانی متمرکز بر این است که اعضای سازمان چگونه خود را بعنوان یک سازمان تصور می کنند.معماران و طراحان بر این اعتقادند که چنانچه همه اعضای سازمان جهت کاری خود را از یک مرجع یا یک نقطه که قابل رویت برای همه اعضای سازمان باشد شروع کنند موجب ایجاد عنصرکلیدی ایجاد و حفظ هویت سازمانی است . تصویر ذهنی از شرکت اشاره به تصورات دیگران از سازمان دارد و تجلی بسیا ری از تصورات است که یک سازمان در مخاطبان خارجی خود ایجاد می کند و دلیلی و جود ندارد که انتظار داشته باشیم که تصویر ذهنی از شرکت با هویت سازمانی با هم سازگار و منسجم باشند. ظاهر فیزیکی یک سازمان واسطه ای بالقوه است که از آن طریق <تاثیری ماندگار ایجاد میکنند. برخی سعی می کنند با تمرکز بر اجزای ظاهری سازمان هویت سازمانی و تصویر ذهنی از شرکت را تحت تاثیر قرار دهند . معماری ،طراحی محصول ،علامت استاندارد ،لباس های هم شکل می تواند بر هویت سازمانی و تصویر ذهنی از شرکت تاثیر گذارد. پیوند بین هویت سازمانی و تصویر ذهنی وجود دارد و آنچه که تصویر ذهنی یک سازمان را به محیط نشان می دهد ،در شکل گیری هویتی که سازمان را حفظ می کند بی تاثیر نیست.البته نه به این معنا که فعالیتهای مربوط به نمایش تصویر ذهنی به محیط ضرورتا برای کنترل هویت سازمانی بکار خواهد رفت. تصویر ذهنی و هویت سازمانی منبعث از اجرا ساختار فیزیکی شرکت در معرض انواعی از استنباطهای تفسیرس دیگر غیر از آنچه که طراحان مد نظر قرار داشته اند قرار می گیرد.مثال نو تردام و مجسمه با دستان باز به سوی بهشت و تفسیر فوتبالیستها بهنوان فردی که گل زده و خوشحال است و دستان خود را باز نموده است. پست مدرنها : انتقادات پست مدرن ها از طریق تئوری اجتماعی و به حاشیه راندن موضوعات فضا در تئوری های روابط اجتماعی متمرکز شده اند.و نظریه پردازان اجتماعی را به نادیده گرفتن فضا متهم می کنند. ساختار های اجتماعی و فیزیکی آنقدر بهم تنییدهاند که هیچکدام از آنها نمیتوانند بدون دیگری عمل کنند. فضای ساختمانها بصورت اتمتعی ساخته می شود لذا پتانسیل قوی پدیده های نمادین با دیگر مصنوعات فرهنگی را که بطور مشابه قادر به انتقال معنی و محتوی ای وژیک هستند تسهیم می کنند. پست مدرن ها خواهان طبیعت ز معنا و روشن سازی فرآینده هستند که از آن طریق ،معانی درون ساختارهای فیزیکی جای داده می شوند. فقط از طریق شالوده شکنی تصویری فضای ساخته شده می توان ابهامات و سو استفاده های نادرست قدرتمندان را برملا کرد. کلوتز : برای چندین دهه نسبت به معنای لشکال معماری بی تفاوت بودیم یا آنها را نادیده می گرفتیم . جنبه های ساختاری یک ساختماتن و ارزش های کارکردی آن در قالب صرفه جویی در هزینه ها بود و این واقعیت که نوع فضا ی فیزیکی می تواند بیانگر معنای یک چیز یا چیز دیگری باشد مورد بحث رسمی نبود . روند های جدید معماری توجه به بسترها یا فضا های دیگر در کنار ویژگی های کارکردی ساختمان باید مد نظر قرار گیرد. فصل هشتم قدرت کنترل و تعارض سازمانی تعارض : بخش اول فرآیند های در سازمانها حول دامنه متنوعی از موضوعات می چرخد ، که می تواند گروههای مختلف را به سمت و سوی تعارض مستقیم با یکدیگر سوق دهد . تعارض می تواند بین کارگران و مدیران ، سطوح سلسله مراتب اداری ، بخشهای متنوع سازمان ، واحدهای تولیدی ، بین افراد حرفه ای و غیر حرفه ای ، بین کارکنان صفی و ستادی ، بین بورکراتها و ارباب رجوع و غیره رخ دهد . به همین دلیل تعارض می تواند از ارزشهای مختلفی منبعث گردد و رفتار ، یکی از واکنش ها نسبت به تعارض در سازمانها می باشد ، طبق گفته مارچ و سایمون ، تعارض سازمانی می تواند منجر به حل مساله ، یا اقناع یک طرف یا طرفین ، یا چانه زنی و یا شگردهای شود . تعارض ، هر چند به مباحث تصمیم گیری ، قدرت و سیاست در تئوری سازمان مرتبط می شود ، اما تئوری های خاص خود را دارد . تعارض سازمانی : نوعی تنازع آشکار بین دو یا چند گروه در یک سازمان و یا بین دو یا چند سازمان می باشد . تعارض معمولاً بر برخی از شرایطی که به منابع یک بازیگر اجتماعی توجه بیشتری دارد متمرکز است . ریشه های تعارض می تواند در منابع کمیاب ، فرصتهای محدود و یا عدم درک مشترک باشد . تفاوت رقابت با تعارض : در رقابت ، افراد تلاش برای رسیدن به هدفی را داشته اما در راه رسیدن به اه دیگران مانعی ایجاد نمی کنند . در تعارض افراد تلاش می کنند تا به هدفی برسند اما برای رسیدن دیگران به اه مانع ایجاد کرده و یا آسیب می رسانند در نتیجه طرف دیگر تعارض نیز اقدام به مقاومت و یا انتقام گیری می کند . تئوری های سازمانی همکاری محور و تعارض محور: تعارض و همکاری به اعتقاد مورگان دو پیش فرض متفاوت داشته که تئوری های سازمان بر اساس آنها شکل گرفته است .یک پیش فرض همکاری در سازمانها را ضروری و یا حداقل هدف مطلوب می داند و تعارض را که همکاری در سازمانها را مخدوش کند ، پدیده ای مضر و م ب می پندارد . این دیدگاه تعارض را که بخشی از همه سازمانهاست و همچنین جستجو برای حذف تعارض ، اه چندگانه ، ارزشهای ده فرهنگی ، رفتار غیر عقلایی مثل احساس و شهود را نادیده می گیرد . پیش فرض دیگر درک و شناخت تعارض ، بعنوان یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر در سازمانها است و منجر به تئوری های تعارض محور که متفاوت با تئوری های همکاری محور اند، می شود . تئوری های تعارض ریشه در نحله ی جامعه شناسانه تئوری کلاسیک دارد و بیشتر در حوزه روابط صنعتی شکل گرفته است . پژوهشهای جدید در زمینه تعارض نگاه مدرنیستی که تعارض را پدیده ای آشکار می پندارد به چالش کشیده اند.دبورا کلب و لیندا پوتنام مدعی اند که واکنشها به تعارض ، نظیر رفتار اجتن ، ایجاد و توسعه هنجارهای فرهنگی ، رفتار عاطفی بخشی از واقعیت تعارض در زندگی سازمانی روزمره بوده و جنبه های عمومی ، رسمی و عقلایی مدیریت تعارض را که مدرینستها به آنها تاکید دارند ، باید تعدیل گردد و جنبه های خصوصی ، غیر رسمی و غیر عقلایی مدیریت تعارض روشن شود . مثل انتقال تعارض در شرایط رسمی به زمان استراحت را می توان ، جنبه هایی از تعارض سازمانی محسوب نمود . همچنین مدیریت شکل های پنهان تعارض دشوارتر از شکلهای آشکار آن است ، زیرا در تعاملات تکراری اعضای سازمان ، که در فعالیت های روزانه آنها متداول است ، تجلی پیدا می کند . تاریخچه و مراحل تکامل نگرشها نسبت به تعارض : 1- تعارض بعنوان پدیده ای م ب : بسیاری از نظریه پردازان کلاسیک تعارض را پدیده ای مضر و م ب تصور می د و آن را در تضاد با همکاری می پنداشتند ، وجود تعارض در سازمانها را نشانه ضعف مدیریت دانسته و چنانچه تعارضی در سازمان مشاهده می شد ، نشانه عملکرد ضعیف مدیر سازمان بوده و باید به هر شکل ممکن از بروز تعارض جلوگیری بعمل می آمد. هیچگونه تعارضی در سازمان قابل قبول نبوده و نگرشی کاملاً منفی به تعارض وجود داشت . 2- تعارض بعنوان پدیده ای طبیعی : مرحله دوم تکامل تئوری های تعارض سازمانی از زمان توجه سازمانها به انسانها بعنوان انسان نه بعنوان ابزار کار و آغاز مکتب روابط انسانی بر می گردد ، وجود تعارض را به دلیل حضور انسانها در سازمانها یک پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب می دانستند و بایستی و وجود تعارض را بعنوان ضعف مدیریت تلقی نمی د . 3- تعارض بعنوان پدیدهای سازنده : نگرش مثبت نسبت به تعارض دیدگاهی دیگر است ،که در باب تعارض مطرح شده ، این نگاه علاوه براینکه وجود تعارض را تایید می کند بلکه میزانی از آن را در حد کارکردی ، مفید و سازنده می داند تعارض را برای انطباق پذیری و نو آوری مفید می داند . تعارض از لحاظ روانی شناختی نشانه سلامتی است زیرا منجر به رهایی از سر خوردگی ها می شود ، نوعی حس مشارکت و نشاط را ایجاد می کند و از لحاظ جامعه شناختی نیز به دلیل مخالفت با وضع موجود و بروز ابتکار عمل ها برای تغییرات اجتماعی نیز نشانه سلامت جامعه است . همچنین برخی از نظر یه پردازان تعارض را بدلیل تکثیر گرایی و تشویق نوعی احترام به تنوع ، مورد تایید قرار می دهند . نگاه مثبت به تعارض ، نسبت به تعارض کم و تبعات منفی آن همچون گروه شی ، تصمیم گیری ضعیف ، بی علاقگی و رکود هشدا ر می دهد . 4- مدل اقتضایی تعارض : مدل اقتضایی بعنوان بهترین شیوه ی درک تعارض سازمانی و انتخاب نوعی واکنش نسبت به آن ارائه می دهد . این دیدگاه نسبت به تعارض به گونه ای منحنی شکل نگاه می کند . اعتقاد دارد که تعارض بسیار کم و تعارض بسیار زیاد منجر به عملکرد ضعیف می گردد ، اما وجود تعارض در سطح متوسط منجر به عملکرد بهینه و مطلوب می شود . توجیه این نگاه آن است که تعارض باید طوری مدیریت شود که مزایای تحریک بهینه ی ایده ها و دیدگاه های جدید را ایجاد و انسجام گروهی را تقویت و اثرات منفی لج بازی و یا دشمنی آشکار بین واحد ها و افراد را به حداقل برساند . حفظ توازون بین رقابت و تعارض از راه کاهش و یا تشویق تعارض امکان پذیر است . راه کارهای کاهش تعارض در سازمانها : (ج 1-10 ) تعارض در سازمانها با اقدامات و استراتژی هایی همچون - ج فیزیکی ، افزایش منابع ، فرو نشاندن احساسات و افکار با بکارگیری استراتژی اجتناب . - تاکید بر شباهتها از طریق استراتژی آرام سازی . - مذاکره از طریق استراتژی مصالحه . - توسل به مقام بالاتر از طریق ارجاع سلسله مراتب سازمانی. - گردش شغلی از طریق استراتژی تغییر ساختاری . - مجاورت فیزیکی از طریق مواجهه و رویارویی قابل کاهش می باشد. راههای تحریک تعارض : (ج 2-10 ) - مدل سازی تعارض بین واحدی از طریق مخالفت باز ، آشکار و واکنش های همکاری گونه - تغییر کانالهای ارتباطی تثبیت شده - مخفی اطلاعات - ارتباطات بیشتر بین واحدی - ارسال پیام های مبهم بصورت حساب شده و از روی عمد - متمایز فعالیتها یا نتایج کار زیر دستان - به چالش کشیدن ساختار موجود قدرت با استفاده از این اقدامات می توان تعارض را در سازمان تحریک نمود. تعارض در تئوری سازمان به دو گونه افقی و عمودی بروز می کند در تعارض افقی خطوط سلسله مراتب سازمانی قطع می شود اما در تعارض عمودی از خطوط سلسله مراتبی تبعیت می شود. همه نوع تعارض مست م استفاده از قدرت است ولی همه نوع استفاده از قدرت منجر به تعارض آشکار نمی شود .قدرت مورد استفاده در جنبه مثبت ، می تواند منجر به نوآوری شود. به علت اینکه انسانها ، ساز و کارهای دفاعی روانی متعددی بکار می برند و برای رهایی از تعارض آشکار ازاستراتژی های هوشیارانه ای همچون اجتناب یادوری از تعارض ، آرام سازی ،مصالحه ،حل مساله و یا ارجاع سلسله مراتبی مورد استفاده قرار می دهند. پیش بینی زمان وقوع تعارض آشکار قبل از آنکه بطور واقعی رخ دهد بسیار دشوار است.ریچارد و ون و جان داتون مدل ماخذ متداول تعارض را ارائه د و تع ت بین دپارتمانها ی فروش و تولید را در دو شرکت مشاهده و تحلیل د . در این مدل تعارض از طریق شاخص هایی همچون خصومت آشکار ،عدم صداقت ،بی احترامی ،تحریف اطلاعات ،بیان کلماتی مثل ما –آنها ،فقدان هماهنگی و اجتناب از تعامل قابل مشاهده است و این را می توان در پیوستاری تصور نمود که یک طرف آن خصومت آشکارو سر دیگر آن اجتناب کامل از تعامل باشد و در این بین نیز مظاهر بی اعتمادی ،بی احترامی ،تحریف اطلاعات ، بیان کلماتی مثل ما –آنها ،فقدان هماهنگی نهفته است. ریشه این رفتارها ی قابل مشاهده در شر ایط های محلی تعارض همچون خصائص و ویژگی های گروه ، ناسازگاری اه عملیاتی ،وابستگی وظایف ،پاداش ها ومعیارهای عملکرد ،منابع مشترک ،تفاوت در جایگاه های اجتماعی اجتماعی سازمان، ابهام در قلمرو اختیار قانونی ،موانع ارتباطی ،تفاوتهای فردی می باشد . ریشه شرایط محلی تعارض نیز در محیط ،استراتژی ،تکنولوژی ، ساختار اجتماعی ، فرهنگ سازمانی و ساختار فیزیکی نهفته است. خصائص گروه ناشی از تفکیک درون سازمانی : همیشه درو ن سازمان فشارهای تفکیک و یکپارچگی باهم در تعارض می باشند . فشارهای داخلی و خارجی سازمان ،را مجبور به تفکیک می کنند و از طرف دیگر نیاز به یکپارچگی در سازمان ایجاد می گردد. سازمانها از طریق واحدها و فعالیتهای تفکیک شده بدنبال بالفعل توان بالقوه اعضای سازمانی بوده و برای تحقق اه کلی سازمان نیاز به هماهنگی دارند. فشارهای تفکیک ،واحدهای سازمان را ایجاد می کند. هر واحد سازمانی ،وظیفه متفاوتی انجام می دهد و با بخش های متفاوتی از محیط ساز گار می شود ، این تفاوتها در وظایف و سازگاری ها فرصت شکل گیری هویت گروه و ده فرهنگها را در سازمان بوجود می آورد . زمانیکه از واحدها انتظار می رود که فعالیتهای خود را هماهنگ کنند و منابع و فرصتها را تقسیم کنند زمینه بروز تعارض محیا شده است و چنانچه سازمان هم سطوح مدیریت و یا واحد جدیدی را برای هماهنگی ایجاد کند فرصتهای تعارض بیشتر می شود. ناسازگاری در اه عملیاتی : اه و استراتژی های تعریف شده در بالاترین سطوح سازمان باید به واحدها و پستهای سازمانی ابلاغ و تقسیم شود . در نهایت مجموعه ای از فعالیتها برای تحقق آنها انجام شود وبه محض آنکه اه به سطوح عملیاتی منتقل شوند غالباً توازون بین اه مطرح می گردد بعنوان نمونه تعارض در اه تولید و واحد فروش یا پیشخدمت ها و آشپزها ، زمینه هایی برای شکل گیری تعارض وجود دارد و هرگروه هم اه کلیدی خودش را دنبال می کند و به این شکل با رفتار هدف مورد نظر دیگران متعارض می شود . وابستگی وظیفه ای : سه شکل متفاوت وابستگی متقابل وظیفه ای به اعتقاد تامپسون وجود دارد . 1- وابستگی وظیفه ای مجموعه ای : در این وابستگی واحدهای وابسته بهم برای انجام وظایفشان نیاز به تعامل بسیار کمی داشته و این تعامل کم موجب بروز فرصت اندک برای تعارض می شود و منافع و اه هر واحدتقربیاً بصورت مستقل دنبال می شود . - وابستگی بده – بستانی : این وابستگی نیاز به تعامل مستمر دارد و فرصتهای زیادی برای تعارض بوجود می آید .در این وابستگی هر گروه برای تحقق اه و منافع خود متکی به گروه دیگری می باشد . 3- وابستگی وظیفه ای متوالی یا ترتیبی : یک واحد به واحد دیگر وابسته است ولی وابستگی بصورت بده - بستان نسبت واحد مستقل انگیزه کمی برای ع ا

  مشاهده متن کامل ...
مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری
درخواست حذف اطلاعات

خبرنگار ریسک نیوز:
با توجه به اینکه در همه بازار های پولی، موسسات غیر مجاز مطرح است، در خصوص موسسات غیر مجازی که از طریق بیمه مرکزی معرفی شده اند، مانند آتیه سازان حافظ را ار شما چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
این مورد مشابهتی با موسسات مالی غیر مجاز ندارد، وقتی صحبت از غیر مجاز می شود یعنی مجوز فعالیت ندارد. این سازمانی که ذکر کردید مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی دارد و زیر مجموعه بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزار بیمه سلامت مجوز فعالیت دارد ولی براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بیمه، اگر یک موسسه ای بخواهد در زمینه بیمه های تجاری که بیمه های مکمل درمان هم بیمه های تجاری محسوب می شوند،فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و این سازمان در این حوزه وارد فعالیت شده است بدون اینکه مجوز بیمه مرکزی را داشته باشد.

خبرنگار پول پرس:
بانک ها بابت وثایق از س گذاران و متقاضیان تسهیلات آنرا بیمه می کنند اما در قبال حق بیمه ای که دریافت می کنند بیمه نامه را به بیمه گذاران تحویل نمی دهند، را ار بیمه مرکزی برای این مسئله چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
یک بیمه نامه ای به نام مانده بد ار داریم و بانک هایی که به مشتریان وام پرداخت می کنند برای آنها یک بیمه نامه عمر مانده بد ار از یک شرکت بیمه می ند که در صورت فوت یا از کار افتادگی و یا به هر دلیلی که قادر به پرداخت اقساط خود نیستند ، این اقساط را شرکت بیمه بپردازد. این یک بیمه نامه جاری است .طبیعی است در ح هایی که تسهیلات در ازای وثیقه گرفته می شود، بانک ها که این بیمه نامه را می ند برای مشتریان خود در تفاهم نامه بین بانک و بیمه، قید می شود وثایق در اختیار بیمه قرار گیرد. اگر وام گیرنده از پرداخت اقساطش استنکاف کند بیمه گر ریسک آنرا بر عهده گیرد و طبق قانون بیمه ، بیمه گر جایگزین بیمه گذار می شود وقتی که خسارتی را پرداخت می کند و می تواند آن وثایق را وسیله برگشت خسارتی قرار دهد که پرداخت کرده است.

خبرنگار پارس فارس:

به نظر شما در صنعت بیمه انحصار وجود دارد یا خیر و اگر انحصار وجود دارد، موضع شما برای ورود شورای رقابت به نرخ گذاری در صنعت بیمه چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بازار بیمه بازرگانی یک بازاری است که ۲۹ شرکت بیمه در آن مجوز دارند و فعالیت می کنند. اگر ۲ شرکت تخصصی p&i و ۲ شرکت بیمه اتکایی را خارج کنیم، ۲۵ شرکت باقی می مانند که بر سر دو چیز رقابت می کنند.۱- فروش بیمه نامه و ۲- حق بیمه و نرخ است که بیمه ها بر سر آن رقابت می کنند اما تعیین حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از تولیدات و خدمات یک امر تخصصی شناخته شده و پیچیده ای است که بر عهده شرکت های بیمه استو الگوهای جهانی هم این را نشان می دهد که احتمال وقوع حادثه بر تعیین حق بیمه دخ دارد و این احتمال وقوع حادثه مبتنی بر تاریخ و تجربه و اطلاعاتی که جمع آوری شده، می تواند زمینه تعیین نرخ حق بیمه باشد. در زمینه نرخ فنی رقابتی وجود ندارد چرا که این ماهیت ریسک است که تعیین می کند نرخ فنی چقدر است.
رقابتی که شرکت های بیمه باهم دارند بر سر هزینه های بالا سری است. به این معنا که شرکت های بیمه به حق بیمه فنی، هزینه های بیمه گری و سود مورد انتظار سهامداران را اضافه می کنند . اگر یک شرکت بیمه بتواند هزینه هایش را مدیریت کند و هزینه های بالا سری را کاهش دهد در رقابت دست بالاتر را دارد. اگر یک شرکت بیمه سهامدارانش را قانع کند که سود کمتری دریافت کنند، طبیعتا دست بالاتر را دارد. شرکت بیمه است که با اطلاع از سوابق بیمه گذاران خود می تواند نرخ و حق بیمه فنی را تعیین کند و هیچ ارگان دیگری هم صلاحیت حرفه ای ورود به این بحث را ندارند. در زمینه اینکه آیا انحصار وجود دارد، باید گفت خیر. هیچ بازار انحصاری کاملی در اقتصاد دنیا وجود ندارد و نه بازار رقابتی کاملی وجود دارد. همه بازار ها بین این دو در نوسان هستند. ما به لحاظ تعداد در بازارمان، رقابت داریم و همه این رقابت در بخش حق بیمه نیست بلکه در خدمات پس از فروش که در بیمه ارزی و پرداخت خسارت است یکی از مهمترین ملاک ها در صنعت بیمه است. هر چه ما جلو تر می رویم و بر تعداد شرکت های بیمه افزوده می شود الگوهای بیشتری برای خدمت رسانی به مشتری به بازار وارد می شود. مانند: ارسال پیامک پس از صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت توسط گروه های سیار، ارزی و پرداخت خسارت در تمام نقاط کشور، کاهش فرآیند پرداخت خسارت، زیباسازی چیدمان شعب شرکت و مکانیزه معرفی به بیمارستان ها. پس، در حوزه صدور انحصار نداریم و در حوزه پرداخت خسارت نیز الگوهای متفاوت داریم پس بازار، بازار انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست. به این دلیل که بخش عمده ای از پرتفوی صنعت بیمه را خودرو و درمان تشکیل می دهد و این دو تابع نرخ گذاری هستند. طبیعتا این موارد، مشخصات بازار رقابتی را خدشه دار می کند. چرا که ت با نرخ گذاری برای بازار و فعالان بازار، تصمیم گیری می کند و در نتیجه در حوزه درمان و شخص ثالث اختیار ارزی ریسک به طور کامل در اختیار شرکت های بیمه نیست.

خبرنگار ایران و جهان:

با توجه به نظارت بیمه مرکزی بر صلاحیت مدیران شرکت های بیمه، صورت های مالی برخی از شرکت های بیمه نشان می دهد که وضعیت مالی خوبی ندارند، آیا بیمه مرکزی در بحث مدیریتی شرکت هایی که وضع مناسبی ندارند ورود پیدا می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در دوره اخیر مدیریت بیمه مرکزی ما سه حوزه را در ایفای وظایف قانونی ما که نظارت است مشخصا برنامه ریزی کردیم و دنبال می کنیم. اول نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه از این بابت که شرکت های بیمه را مانیتور و پایش کنیم به طوری که در هر لحظه توانایی ایفای تعهداتی را که بر عهده دارد داشته باشند. ابزار ما برای این پایش، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه است که مدلی از محاسبه توانگری مالی است که ما آن مدل را درباره شرکت های بیمه پیاده می کنیم. اقدامات دیگری که در حوزه پایش توانگری مالی انجام می دهیم این است که صورت های مالی شرکت های بیمه، نحوه ذخیره گیری را کنترل می کنیم و اگر شرکتی ذخیره کافی لحاظ نکرده باشد برای ریسک ها، باید اصلاح حساب کند و ذخایر کافی در حساب های خود در نظر بگیرد. همین طور سرمایه گذاری های شرکت بیمه را پایش می کنیم که از نصاب های مقرر در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه فرا تر نرود. درست است که تعدادی از شرکت های بیمه توانگری آنها پایین است اما این ها وضعیت خط قرمز ندارند و اقداماتی برای بهبود توانگری آنها صورت گرفته از جمله کنترل ریسک های انتخ ، محدودیت در صدور بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی. این پایش الان به طور کامل در حال انجام است و اگر شرکتی از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکند، یکی از مهمترین را ارهای ما اطلاع رسانی به افکار عمومی است. یعنی بیمه مرکزی سیاست شفاف سازی اطلاعات شرکت های بیمه را اتخاذ کرده و همه این اطلاعات را به صورت شفاف در پرتال خود قرار می دهد تا افکار عمومی، رسانه ها و سهامداران این شرکت ها در جریان تنظیم حساب ها در شرکت های بیمه قرار گیرند. اگر شرکت های بیمه به این رهنمود ها توجه نکنند و برای اینکه نمی خواهیم به بازار بیمه شوک وارد کنیم، به بورس اعلام خواهیم کرد و بورس به عنوان نهاد نظارت مالی می تواند با آنها برخورد کند. بیمه مرکز ی هم می تواند از ثبت صورتحساب های مجامعی که رهنمودهای نظارتی بیمه مرکزی را جدی نگرفته اند، جلوگیری کند. در حوزه دوم بحث توانمند سازی حوزه مدیریتی است. تا کنون بیمه مرکزی فقط شرکت های بیمه غیر تی فعال در سرزمین اصلی را می توانست براساس آیین نامه شماره ۴۰ در انتخاب مدیران آنها (مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام، مدیران فنی و محاسبان فنی) دخ داشته باشد. هفته گذشته ما آیین نامه ای را در شورای عالی بیمه به تصویب رس م که بزودی ابلاغ می شود. این آیین نامه در زمینه مشاغل کلیدی و نحوه تعیین صلاحیت آنهاست. برای اولین بار در این آیین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی دسته بندی شدند و شرایط و مدارک مورد نیاز برای احراز صلاحیت در این مشاغل به تفکیک مشخص شده است که احراز صلاحیت مشاغل کلیدی بر عهده بیمه مرکزی است و احراز صلاحیت مدیران عملیاتی بر عهده شرکت های بیمه با رعایت شرایط موجود در آیین نامه است. پس در حال حاضر و با تصویب این آیین نامه، بیمه مرکزی احراز صلاحیت تمام مدیران کلیدی شرکت های بیمه اعم از خصوصی و تی و سرزمین اصلی و مناطق آزاد را بر عهده دارد. با این آیین نامه نظارت به صورت منظم و یکپارچه در کل صنعت بیمه صورت می گیرد. حوزه بعدی شفافیت و پاسخگویی است. در این حوزه ما ۲ آیین نامه داریم. یکی آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران است که در آن شرکت های بیمه را به پاسخگویی موظف کرده است و بیمه مرکزی به عنوان حافظ حقوق مردم و بیمه گذاران این آیین نامه را در شورای عالی بیمه تصویب و اجرا کرده است. در زمینه شفافیت نیز ما یک آیین نامه با عنوان شفافیت گزارش گری مالی در شورای عالی بیمه تصویب کردیم که بر اساس آن مشخص شده که شرکت های بیمه چه اطلاعاتی را باید در معرض افکار عمومی قرار دهند. با اجرای این ۴ آیین نامه ما این ۴ حوزه را پوشش دادیم، توانگری مالی شرکت های بیمه را رصد می کنیم، توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه را نظارت می کنیم، شفافیت و گزارش گری مالی را به عموم مردم و رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم و پاسخگویی در مقابل مشتریان را با سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران که در پرتال بیمه مرکزی فعال است رصد می کنیم. تا کنون بیش از ۳۰ هزار شکایت دریافت و رسیدگی شده است. در نتیجه می توان این اطمینان خاطر را به جامعه و مردم داد که اتفاقاتی که قبلا رخ داده دیگر تکرار نخواهد شد و از حقوق مردم به طور کامل بر اساس موازینی که در همه جای دنیا رایج است حمایت می کند.
آیا این آیین نامه پایش مدیران ، شامل مدیران فعلی هم می شود؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود اما از آنجایی که دوره های مدیریتی معمولا ۲ و یا ۴ ساله است و زمانی که دوره آن مدیر تمام شود مقررات در مورد آن اعمال می شود.

خبرنگار مهر:

به نظر میرسد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مخالف کرده اند و قضیه منتفی شده است. این صحت دارد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

خیر. لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال گذشته و ۲ ماهه امسال بررسی شد و خوشبختانه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا به همه دغدغه های ما در مورد این قانون پاسخ مثبت دادند و الان جمع بندی که ما در اختیار داریم و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم نهایی و به صحن علنی داده شده است بیش از ۹۰ درصد خواسته های صنعت بیمه را در این لحاظ کرده است. هم ریسک بر مبنای ویژگی های راننده ارزی خواهد شد و هم اصلاحاتی چون در صورت افزایش دیه دیگر نیازی به ید الحاقیه نیست و مازاد بر تعهدات بیمه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود و به همین دلیل حق بیمه صندوق به ۷ تا ۸ درصد افزایش می یابد.
ساز و کار های دیگری در این لایحه دیده شده از جمله اینکه تمام اطلاعات حوادث رانندگی در یک سامانه متمرکز خواهد شد و همه سازمان های مرتبط اعم از پلیس، وزارت بهداشت، راه و ترابری، پزشکی قانونی و بیمه ها به این سامانه مرتبط می شوند و تمام اطلاعات حوادث رانندگی و ترافیکی در این سامانه قابل دسترس خواهد بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و پرداخت خسارت های غیر واقعی جلوگیری خواهد شد و اینکه این تمرکز اطلاعات به ما امکان استفاده از داده ها برای ارزی ریسک خواهد داد و برداشت ما این است چنانچه لایحه ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس جمع بندی شد و در صحن علنی به تصویب نمایندگان محترم برسد هم برای مردم و هم برای شرکت های بیمه تسهیلات بهتری فراهم خواهد شد.

خبرنگار دنیای اقتصاد:

با توجه به اینکه فصل مجامع آغاز شده است، بند نحوه ذخیره گیری که مورد اختلاف شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی است، کما کان هست. آیا برنامه ای برای تفاهم سر این موضوع هست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در مورد ذخیره گیری، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد نوع و نحوه ذخیره گیری در شرکت های بیمه را تعیین کرده است. کلا در دنیا بیش از ۲ نوع ذخیره نمی گیرند ما هم یک طرح مطالعاتی را به پژوهشکده بیمه محول کردیم که مطالعه تطبیقی انجام دهد و مستندا به ما بگوید که ذخایر شرکت های بیمه برای اینکه بتوانند در آینده پاسخگوی تعهداتشان باشند چه نوع ذخایری است و باید به چه میزان لحاظ شود. اما در حال حاضر براساس آیین نامه ذخایر عمل می کنیم و همین طور نحوه تنظیم حساب های شرکت های بیمه را براساس قانون تاسیس بیمه گری بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته است و شورای عالی بیمه هم در آیین نامه شماره ۲۸ مشخص کرده است صورت های مالی شرکت های بیمه با چه فرم و چارچوبی تنظیم شود و چه ذخایری در آن لحاظ شود.
استاندارد حسابداری که سازمان حسابرسی برای بیمه ها تنظیم کرده است در آن یکی از ذخایر به نام ذخیره فنی تکمیلی را به رسمیت نشناخته است و معتقد است این ذخیره را نباید شرکت های بیمه داشته باشند و دلیل آن این است که در این ۵۰، ۶۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است. این ذخیره بیشتر مربوط به ریسک های فاجعه آمیز است و شرکت های بیمه این ذخیره را می گیرند و انباشت می شود که اگر خدای ناکرده حادثه ای مانند ز له رخ داد بتوان با این وسیله بخشی از آن خسارت ها را جبران کرد. اما چون تا کنون اتفاق نیافتاده است سازمان حسابرسی می گوید نباید این ذخیره محاسبه شود. اما ما در صنعت بیمه اعتقاد داریم همیشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و این ذخیره پشتوانه مالی شرکت های بیمه است و ارقام قابل توجهی است و اگر بخواهیم این ذخیره را حذف کنیم بخش عمده ای از دارایی های شرکت های بیمه آزاد می شود و در حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند و ممکن است تصمیم گرفته شود آنها را به عنوان سود تقسیم کنند و میلیارد ها پول از شرکت های بیمه خارج می شود و بنیه مالی آنها را ضعیف می کند و ما موافق حذف این ذخیره ها نیستیم اما حسابرسان هر سال در همه صورت های مالیشرکت های بیمه یک بند حسابرسی می آورند که این ذخیره طبق استاندارد حسابرسی نباید گرفته می شد و شرکت های بیمه طبق مصوبه شورای عالی بیمه گرفته اند. اما از آنجایی که شرکت های بیمه تابع مصوبات شورای عالی بیمه هستند ارجحیت داده شده است به سازمان حسابرسی. نرخ ذخیره فنی تکمیلی ۵ درصد حق بیمه است.
سازمان امور مالیاتی رد دفاتر بیمه ای را آغاز کرده است، نظر شما چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
رد رد دفاتر به تازگی انجام شده و من نیز از طریق رسانه ها مطلع شدم و هنوز انعکاسی از شرکت های بیمه نداشته ایم و از آنجایی که شرکت های بیمه همه سهامی عام، بورسی و یا فرابورسی هستند، دفاتر رسمی دارند و این دفاتر در مجامع با تایید حسابرسان مطرح می شود و مجامع با حضور بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد در نتیجه اینکه ما بیاییم و دفتر رسمی و قانونی یک شرکت بیمه را که اساسنامه آن مصوب بورس و بیمه مرکزی است و چارچوب صورت های مالی مصوب شورای عالی بیمه است دفاتر همه قانونی و درست تنظیم می شوند و اینکه این دفاتر را رد کنند مسئله از نظر من غیر قابل قبول است اما اینکه در رسانه ها آمده است که دفاتر یک یا دو شرکت بیمه رد شده است شاید مسئله خاصی وجود داشته است.

خبرنگار آنا:

پارسال اقتصاد قول دادند مالیات را از صنعت بیمه حذف کنند اما همچنان پابرجاست؟ بیمه مرکزی سهم بیمه اتکایی اجباری را کجا سرمایه گذاری می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ارزش افزوده یک بحث قانونی است و باید به تصویب مجلس برسد. ت محترم در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که به مجلس تقدیم کرده است این معافیت را آورده است ولی هنوز در دست بررسی مجلس شورای ی است و امیدواریم با دعوت از ما در کمیسیون اقتصاد و نظر موافق نمایندگان در صحن علنی هم به تصویب برسد.
در مورد بیمه اتکایی، ماهیت بیمه اتکایی آن طور که شما سو ان را مطرح کردید انگار که یک پولی ما از شرکت های بیمه می گیریم و یک درآمد خالص است و در جیبمان می گذاریم. بیمه گر اتکایی مانند بیمه گر مستقیم در مقابل خسارت ها و هزینه های بیمه گری مسئول است. یعنی به همان میزان که بیمه گر مستقیم اولیه که بیمه نامه صادر می کند باید خسارت و کارمزد و حق صدور را بپردازد و بیمه مرکزی هم به همان اندازه که سهم دارد در همه اینها شریک است و از آنجایی که در سالهای اخیر شرکت های بیمه زیان ده شده اند و عملیات بیمه گری سود ده نیست بنابراین بیمه گر اتکایی نیز سودی نمی برد. اما در سالهای قبل که هم سهم اتکایی اجباری بالاتر بود و( در سال ۹۴ سهم اتکایی اجباری از ۵۰ و ۲۵ به ۲۵ و ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است) چنانچه مازادی بر خسارت ها و هزینه بیمه گری به بیمه گر اتکایی برسد، بیمه گر اتکایی هم مانند بیمه گر مستقیم در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری باید اینها را سرمایه گذاری کند.( بازار بورس، بانک، پروژه های ساخت و ساز و ....) بخشی از بیمه مرکزی که بیمه گر اتکایی است یعنی معاونت اتکایی که مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند تابع همان چارچوب هایی است که شرکت های دیگر اتکایی فعال در بازار بیمه ایران هستند.

خبرنگار ایران و جهان:

بیمه ایران زیان هنگفتی داشت که بر روی بیمه اتکایی بیمه مرکزی هم تاثیر گذاشت آیا این برطرف شد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله بیمه ایران در عملکرد سال ۹۲ خود که در سال ۹۳ به آن رسیدگی شد به دلیل شفاف سازی حساب ها یک زیانی را شناسایی کرد، شرکت در آن سال زیان ده شد و از آنجایی که بیشترین حجم بازار هم به بیمه ایران تعلق داشت آثار آن بر روی صورت های مالی بیمه مرکزی نمایان شد و بیمه مرکزی هم در عملکرد سال ۹۲ خود زیان ده بود.کل عملیات بیمه گری در ایران سود آور نیست و معاونت اتکایی بیمه مرکزی مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند حاصل عملکردش تصویری است از عملکرد صنعت بیمه. اگر عملکرد صنعت بیمه سود ده باشد آن هم سود ده خواهد بود و اگر زیان دهد بیمه مرکزی هم زیان ده می شود.
برای سال ۹۳ باید همه صورت های مالی شرکت های بیمه بررسی و مجامع آنها تشکیل شود و در شهریور نیز مجمع بیمه مرکزی برگزار شود تا بتوانیم رقم واقعی سود و زیان هر شرکت بیمه و صنعت بیمه را اعلام کنیم.

خبرنگار شبکه خبر:

قرار بود تخفیف بیمه ثالث پس از فروش خودرو برای شخص بماند چرا تا کنون اجرایی نشده است؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

اگر منظورتان امتیازاتی است که یک شخص در بیمه نامه شخص ثالث به آن تعلق می گیرد همچون تخفیف عدم خسارت ، اگر در زمان اعتبار بیمه نامه ماشین را فروخت این امتیاز برای آن محفوظ بماند؟ دقیقا از سال گذشته انجام می شود.

خبرنگار نقدینه:

اعلام شده بود سه شرکت جدید وارد صنعت بیمه می شوند و یکی در حال پذیره نویسی است، ممکن است اطلاعاتی در مورد آنها بدهید؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله سه شرکت بیمه از شورای عالی بیمه مجوز تاسیس دریافت کرده اند اما شورای عالی بیمه مرحله نهایی نیست و باید سرمایه ای را که تعهد کرده اند واریز کنند و مراحل پولشویی آن انجام شود و بعد از این مراحل امور اقتصادی و دارایی تاسیس این شرکت را تایید کند این مرحله آ است و شرکت می تواند وارد بازار شود و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کند از آنجایی که هیچ کدام از این سه شرکت این مراحل را نگذرانده اند، بعد از انجام این مراحل، اعلام می شود.

خبرنگار جهان اقتصاد:

با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه با کمبود نقدینگی روبرو شده اند.راه حل بیمه مرکزی برای حل این مشکل چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ما به شرکت های بیمه گفتیم بازار را از تعادل خارج نکنید. تخفیف بدون دلیل ندهید. البته هر شرکتی مجاز است ارزی ریسک کند و تخفیف بدهد وگرنه به صورت عمومی اعلام تخفیف از اصول بیمه گری خارج است. متاسفانه برخی شرکت های بیمه این موضوع را در سال گذشته رعایت ن د و بعضا تا سی درصد تخفیف ارائه د.دلیل بعدی این است که نسبت خسارت در سال گذشته پنج درصد کاهش یافته بود و بالا ه با کاهش تورم و امید به تعادل رسیدن بازارها در ایران، صنعت بیمه نیز که یکی از این بازارها محسوب می شود باید با سیاست های کلی ت و نظام همراهی کند به خصوص زمانی که می خواهد از تخفیف خودش صرف نظر کند. وقتی شرکتی سی درصد تخفیف می دهد به جای اینکه ده درصد نرخ را به خاطر دیه بالا ببرد می تواند این مبلغ را از همان سی در صد خود ر کند.لازم بود این مساله به شرکت های بیمه هشدار داده شود که اگر نهاد ناظر هم احساس کند با سیاست هایش همسویی نمی شود و نظم بازار به هم بخورد به موقع و متناسب با وضعیت موجود، واکنش نشان می دهد. در واقع به نفع شرکت های بیمه است که با این سیاست های کلان دستگاه ناظر همراهی کنند.

خبرنگار رادیو سراسری:

در خصوص آ ین وضعیت شرکت بیمه توسعه وضعیت چگونه است و تا آنجا که اطلاع داریم شورای عالی بیمه هم در این خصوص مصوبه ای دارد و قرار بود املاکی را به بیمه ایران منتقل کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:

همانگونه که استحضار دارید این شرکت به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود در برابر بیمه گذاران و زی دگان و همچنین معرفی ن مدیران واجد شرایط و خودداری از اصلاح وضعیت توانگری مالی خود اشکالات بسیاری داشت. بیمه مرکزی با ورود به این مساله تلاش کرد تا از زیان بیشتر ناشی از فروش بیمه نامه های جدید جلوگیری کند و عده بیشتری گرفتار این حلقه ضعیف صنعت بیمه نشوند ،"صدور" این شرکت را متوقف کرد و فرصت داد تا اصلاحات مالی، مدیریتی و سرمایه ای و بهبود توانگری را انجام بدهد تا مجوز صدورش مجددا برقرار شود.
متاسفانه مدیران شرکت به جای اقدام برای اصلاح مشکلات این شرکت و پاسخگویی به مردم، تعلل د و شورای عالی بیمه برای تعیین تکلیف ده ها هزار زیان دیده بلاتکلیف و مقصران حادثه ای که در زندان بودند، به این مساله ورود کرد و با لغو اجازه صدور بیمه نامه های شخص ثالث و عمر و به استناد ماده ۴۴ قانون تاسیس و بیمه گری، حقوق و تعهدات این رشته را به شرکت بیمه ایران منتقل کرد.
از آنجا که تاکنون چنین اتفاقی در صنعت بیمه نیفتاده بود طبیعتا پیاده این تصمیم دشواری هایی داشت. برای انتقال وجوه و املاک شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران به حمایت قضایی نیاز داشتیم. بدون حکم قاضی که چنین چیزی امکان نداشت و به همین خاطر مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و از آنجا که به دلیل شکایت های متعدد در سراسر کشور ، مساله به مرحله حاد خود رسیده بود، قاضی ویژه ای تعیین و رسیدگی آغاز شد. به این ترتیب تصویر اسناد املاکی سهامداران شناسایی شد و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. هر چند این اسناد هر یک مشکل حقوقی دارند و دایره حقوقی شرکت بیمه ایران هم اکنون شرایط و شیوه های این انتقال را بررسی می کند.امیدواریم با حمایت قاضی پرونده این فرایند هم طی شود و شرکت بیمه ایران بتواند خسارات باقی مانده و تسویه نشده را هم به نتیجه برساند.ما برآورد می کنیم چیزی حدود پانزده هزار پرونده خسارت رسیدگی شده که باید پرداخت شود و پرونده های دیگری نیز در مسیر دادگاه و پزشکی قانونی و ... وجود دارد و ما پیش بینی می کنیم این روند رسیدن پرونده ها تا سال ۱۳۹۵ هم ادامه پیدا می کند. پیش بینی ما این است که بیمه ایران باید رقمی در حدود هشتصد میلیارد تومان بپردازد که هم اکنون بیمه مرکزی مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان علی الحساب در اختیار بیمه ایران گذاشته که با این مبلغ خسارات مربوط به ۱۳۵۰۰ پرونده پرداخت شده که بیش از ۱۵۰ تن از مقصران حوادث که به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوط به خسارت به زندان افتاده بودند، آزاد شدند.
انشالله با همراهی قوه قضاییه و قاضی محترم، املاک یادشده به شرکت بیمه ایران منتقل می شود و باقی خسارات نیز پرداخت خواهد شد. بیمه ایران باید براساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل کند و در این مصوبه تصریح شده که تعهدات در ازای انتقال املاک و دارایی ها توسط این شرکت قابل پرداخت خواهد بود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که عده ای در یک شرکت، انحرافاتی داشته اند و حقوق مردم را ضایع د و بنا نیست ت متعهد و متکفل تمامی تعهداتی باشد که به واسطه بی کفایتی و بی توجهی عده ای خاص که خود اعتقاد دارند املاک و دارایی هایی بیش از میزان تعهدات خود داریم.
این سهامداران اعلام آمادگی د که املاک خود را تحویل بدهند اما همانطور که پیش از این نیز گفتم مشکلات حقوقی بر سر راه انتقال این اسناد وجود دارد که با تصمیمات خاص قاضی ویژه پرونده حل می شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:

در تماسی که هفته گذشته با شرکت بیمه ایران داشتیم اعلام د که دیگر به پرونده های بیمه توسعه رسیدگی نمی کنیم به این دلیل که از سوی بیمه مرکزی حمایت مالی نشدیم.بالا ه مردم امیدوار باشند یا نه؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

این حرف را چه ی زده است. آیا این حرف یک مقام مسئول است؟ به هر حال ی که چنین ادعایی کرده باید مسئولیتی داشته باشد. مگر می شود یک مقام مسئول درباره یک مصوبه قانونی اینطوری حرف بزند؟ ما همه تابع قانونیم و خارج از ضوابط و مقررات و مسئولیت های قانونی حرفی نمی زنیم و کاری نمی کنیم. شورای عالی بیمه این تصمیم را گرفته و پرداخت خسارات را به دریافت دارایی ها مشروط کرده است.
پیگیری های لازم هم در حال انجام است و هر سه قوه حمایت و پیگیری می کنند که این اتفاق بیفتد تا خسارات مردم پرداخت شود. تا آن زمان هم در استان ها حضور دارند.پرونده ها را دریافت و ثبت می کنند. حمایت مالی بیمه مرکزی هم در هیچ یک از این ضوابط و مقررات نیامده جز پرداخت علی الحس که شورای عالی بیمه مصوب کرد و بیمه مرکزی هم آن را پرداخته است. این پرونده روال عادی خودش را طی می کند و طبیعی است که تا انتقال این املاک زمان می برد اما این ادعا که دیگر کاری به این پرونده و تعهدات بیمه توسعه نداریم، حرفی نیست که مقامات مسئول آن را بر زبان آورده باشند چون خلاف ضوابط و مقررات است.

خبرنگارایستانیوز:

سالروز تاسیس بیمه مرکزی را تبریک می گویم. بیمه مرکزی علاوه بر بیمه شخص ثالث مجوز صدور بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه را نیز ابطال کرده است. با توجه به زمان دار بودن بیمه نامه های عمر چه آینده ای در انتظار بیمه گذاران این شرکت خواهد بود؟ در زمینه منابع ناشی از دریافت حق بیمه اتکایی توسط بیمه مرکزی درباره شیوه سرمایه گذاری و میزان بازدهی و شناسایی سود آن اظهارنظر بفرمایید. درباب احتمال توافق هسته ای و تاثیر آن در بازار بیمه نیز توضیحی ارائه کنید.

رئیس کل بیمه مرکزی:

شما سه سوال مطرح کردید. بیمه توسعه چیزی در حدود سه تا چهارهزار بیمه نامه عمر فروخته که ذخیره ریاضی آن در حدود هفت میلیارد تومان است که اگر قرار به باز ید باشد با این مبلغ می توان این باز ید را انجام داد. من از مدیرعامل درخواست که این مبلغ جزئی را پرداخت کند تا فرایند باز ید انجام بشود و اگر هم نخواستند بیمه نامه جایگزین بیمه ایران (مان) را به آنها بفروشند که خوشبختانه این مساله در هیات مدیره شرکت بیمه ایران به تصویب رسید که به زودی وضعیت این گروه از بیمه گذاران تعیین تکلیف خواهد شد.
در خصوص بازده دارایی های بیمه مرکزی باید بگویم ما فقط در بانک ها س گذاری کرده ایم و مبلغ چهارصد میلیارد تومان نیز در بورس سهام داریم که متاسفانه با نوسانات بازار بورس بازدهی چندانی نداشته و تقریبا در شرایط سر به سر است اما س های بانکی با نرخ رسمی به سوددهی رسیده است.
در خصوص بحث تحریم استحضار دارید پس از سال ۸۸ و ۸۹ تحریم ها شدت گرفت و مدیران بیمه مرکزی نیز تحریم شدند و شرکت های بیمه گر اتکایی که در ایران حضور داشتند، کم کم فاصله گرفتند و از طرفی امکان رد و بدل پول هم وجود نداشت و نمی توانستیم حق بیمه های اتکایی را حواله کنیم و از دیگر سو سهم خسارات آنان را دریافت کنیم بنابراین ارتباطات قطع شد.
از آنجا که ریسک های کشور باید پوشش مناسب بیمه ای داشته باشند چند را ار اتخاذ شد که یکی از آنها ظرفیت های مشترک بازار بود. یعنی تمامی ظرفیت های شرکت های بیمه را جمع کردیم و در واقع صندوقی راه انداختیم و نیازهای اتکایی شرکت های بیمه را در این صندوق واگذار کردیم. ت نیز مبلغی در حدود یک میلیارد دلار در اختیار بیمه مرکزی قرار داد و چنانچه باز هم ریسک های صنعت بیمه از ظرفیت نگهداری و ظرفیت صندوق مشترک فراتر بود به صندوق ویژه اتکایی تحریم با پشتوانه یک میلیارد دلار منتقل می شود.
خدا را شکر تمامی ریسک های کشور در این سال ها پوشش داده شده و ضریب خسارت در این سال ها پایین بوده و در هیچ حوزه ای به مشکل نخورده ایم. در بحث پساتحریم هم برنامه ای مدون داریم که اصولش را به زودی اعلام خواهیم کرد که سیاست های بیمه مرکزی پس از لغو تحریم ها و مواجهه با بازارهای بین المللی چگونه خواهد بود. این سیاست ها از دو وجه که در زمان گذشته غالب بود ، فاصله خواهد گرفت.یکی اینکه دیگر یدار خدمات اتکایی صرف نخواهیم بود و از این پس رابطه ای دوسویه مبتنی بر واردات و صادرات خدمات بیمه ای برقرار خواهیم کرد با شرکت هایی که بخواهند با ما مراودات بیمه ای داشته باشند. استراتژی دوم ما این است که از شرکت ها و ت هایی که از شرایط تحریم ما سوء استفاده د و بعضا در خصوص پرداخت برخی خسارت ها طفره رفتند یا کمک ن د همه و همه را در روابط خود مدنظر قرار خواهیم داد. در حال تدوین برنامه ای مفصل هستیم که از تجارب زمان تحریم و ظرفیت های پدید آمده صنعت بیمه کشور در روزگار پس از تحریم استفاده کنیم.

خبرنگار رو مه آسیا:

کمی در خصوص آسیب شناسی صنعت بیمه بگویید و راه هایی که برای حل مشکلات این صنعت وجود دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی:

یکی از بزرگترین ایراداتی که بر صنعت بیمه های بازرگانی وارد می شود موضوع ترکیب پرتفوی بازار بیمه کشور است.در بازارهای توسعه یافته بیمه های اموال سی تا چهل درصد، بیمه های زندگی چیزی بین پنجاه تا هفتاد درصد که این ترکیب پرتفوی در ایران با یازده درصد بیمه های زندگی ترکیب مناسبی به نظر نمی رسد. اما باید نگاهی به بدیل های اقتصادی بیمه در سطح کشور داشته باشیم.کالای جایگزین بیمه عمر در کشور چیست که مردم از آن بهره مند می شوند و از ید بیمه نامه عمر خودداری می کنند. انی که با سیستم رفاه اجتماعی کشور آشنایی دارند قطعا تصدیق خواهند کرد که بخش عمده ای از مردم تحت پوشش رفاه اجتماعی هستند که این خود بدیل و جایگزین بیمه عمر محسوب می شود.
در جوامعی که خدمات بیمه های تامین اجتماعی وجود ندارد ضریب نفوذ بیمه عمر کم می شود. هر چند کیفیت خدمات بیمه نامه های بازرگانی با تامین اجتماعی شامل بازنشستگی ، از کارافتادگی ، مستمری و عمر و حادثه قابل قیاس نیست. اگر چنین خدماتی ارائه نمی شد تمامی این ظرفیت ها به بیمه های بازرگانی منتقل می شد که این موضوع یکی از دلایل رشد نیافتگی بیمه عمر در کشور به حساب می آید.
ما مقالاتی در این خصوص منتشر کردیم. من چهار سال پیش در مقاله ای محاسبه که ضریب نفوذ بیمه در ایران هفت و نیم درصد است و سال گذشته از پژوهشکده بیمه درخواست کردیم که با در نظر گرفتن شرایطی که ظرفیت بدیل های بیمه عمر را به بیمه های بازرگانی منتقل می کند، بررسی و احصا کنند که پژوهشکده ضریب نفوذ بیمه های عمر را ده درصد اعلام کرد. اینها مسائلی است که نمی توان به آن توجه نداشت اما نمی شود ض

مشاهده متن کامل ...
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی
درخواست حذف اطلاعات

امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر علم مواد،مکانیک،الکترونیک، نور، پزشکی، هوافضا و غیره شاهد پیشرفت وشکوفایی فناوری نانو هستیم. با توجه به این پیشرفت میتوان این فناوری را آغازگر خوبی برای انقلاب صنعتی دوم دانست .

نانوفناوری، هر روز چهره ای جدید از خود به نمایش می گذارد. یک از نمایش شگفت انگیز نانو در زندگی مردمان قرن بیست ویکم، استفاده از این فناوری در تولید الیاف پارچه ای و به تبع آن، پوشاک است.

صنعت نساجی بیش از هر صنعت دیگر در جهان ، تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن واقع شده است.. تجارت نساجی و پوشاک ، بیش از هر تجارت دیگری در معرض رقابت شدید بین المللی قرار دارد .

امروزه منسوجات فنی وکاربرد ان در البسه بسیار متنوع است .این پارچه های طراحی شده به البسه خصوصیات ویژه ای از جمله عایق بودن ضد اب وضد باد بودن کاهش وزن وسبکی و...است.

اگر امروزه به دنبال فقط یک نمونه عینی برای قدرت تجاری فناوری نانو باشیم، نانوالیاف مثال خوبی است. الیافی که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب خود، به طور نامحسوس و تدریجی تغییر کرده ، کیفیتی کاملاً جدید و بهتر یافته اند و خود را به بازارهای جهانی تحمیل کرده اند. نانوالیاف در حال حاضر در بازار موجود بوده و برخی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پوشاک جهان از مشتریان دائمی آن هستند. در سال 2002 و همزمان با دیدار جورج دبلیو بوش از چین، مقامات چینی کراواتی را به او اهدا د که به علت داشتن پوششی نانومقیاس هرگز لکه به خود نمی گرفت و به عبارتی همیشه تمیز می ماند. این هدیه، قدرت آشکار چین را در فناوری های پیشرفته به رخ یی ها کشید. اما حتی این کشور هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پنبه و ابریشم در سطح جهان، باید از نزدیک پیشرفت های فناوری نانو را تعقیب کند تا از صحنه رقابت به دور نیفتد، زیرا این فناوری قادراست میزان تقاضا برای این الیاف طبیعی را به طور چشمگیر تحت الشعاع قرار دهد...

شرکت نانوت (nano-tex)واقع در ای کالیفرنیا، مجوز استفاده از روش تقویت الیاف خود را در اختیار بیش از 80 کارخانه نساجی دنیا از جمله دوکارخانه بزرگ نساجی در هند قرار داده است. این فناوری که امروزه از آن در پوشاک و مبلمان بیش از 100 شرکت جهان استفاده می شود، ضد لکه و آلودگی نمودن پارچه را بدون تغییر در بافت آن امکان پذیر می کند. این ویژگی در بافت پارچه وجود دارد، اما نمی توان با چشم غیر مسلح، آن را تشخیص داد و طوری طراحی شده که پارچه تا پایان عمر خود این ویژگی را حفظ کند. پارچه های دارای ویژگی خنک ترین آسایش (coolest comfort)، رطوبت خود را از دست داده و به سرعت خشک می شود، بنابراین کیفیتی شبیه به پنبه را خواهند داشت. شرکت نانوت در آوریل 2005 اعلام کرد نوع جدیدی از این ویژگی را ابداع کرده که به لباس های پنبه ای خاصیت ضد چروک می دهد.

پژوهشگران چینی به کمک فناوری نانو روشی را برای تقویت الیاف طبیعی نظیر ابریشم، پشم و پنبه ابداع کرده اند. به گفته سانگ یانلین (song yanlin) از فرهنگستان علوم چین (cas) این روش شبکه پرز مانندی شبیه برگ نیلوفر آبی، در سطح پارچه پدید می آورد که مولکول های هوا را جذب می کند. در نتیجه یک لایه پوشش نازک سطح پارچه را پوشانده و آن را در مقابل چربی و آب محافظت می کند. دانشمندان این فرهنگستان، روش های دیگری را هم برای افزایش جذب آب در الیاف ابداع کرده اند که پارچه های پشمی را در مقابل چروکیدگی و الیاف ابریشمی را در مقابل رنگ پریدگی محافظت می کنند. سانگ پیش بینی می کند که در آینده بتوان تغییرات نانو مقیاسی را در الیاف ایجاد کرد که در نتیجه آنها لباس ها نسبت به تغییر میزان نور، دما، رطوبت، تشعشع و تغییردمای بدن ی که آنها را می پوشد، واکنش نشان دهند.

تأثیر نانو الیاف بر صنعت نساجی در دو سال اخیر، موضوع اصلی چند همایش بین المللی در اروپا و آسیا بوده است. درسال جاری همایش اروپایی با مشارکت انجمن صنایع نساجی پنبه اسپانیا (aitpa) درباره این موضوع برگزار گردید. درک اه برگزاری این قبیل همایش ها کار مشکلی نیست. برگزار کنندگان آنها علاوه بر تبادل اطلاعات در مورد روش های تقویت الیاف در مقیاس نانو، به امید یافتن جو برای این سئوال بودند که اروپا چگونه می تواند به تهدید دو جانبه منسوجات تقویت شده با این فناوری پیشرفته از یک سو و تولیدات ارزان قیمت آسیایی از سوی دیگر مقابله کند؟

گرچه تأثیرات فناوری نانو بر صنعت نساجی سنتی هنوز به طور کامل روشن نیست، اما کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها به صادرات مواد خام متکی است، ناگزیرند این تاثیرات را از قبل پیش بینی کنند. آیا به کمک فناوری نانو، می توان الیافی با بافت و ویژگی الیاف طبیعی نظیر پنبه و ابریشم تولید کرد؟ در این صورت آیا این الیاف جدید تقویت شده، بازار الیاف طبیعی را از رونق خواهد انداخت؟ آیا اگر به پارچه های مرغوبی نظیر ابریشم، خاصیت ضد لک افزوده شود، میزان تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت؟ آیا تولید پارچه های ضد لکی که دوام بیشتری دارند، بر میزان مصرف آنها تأثیر خواهد گذاشت؟.

نگاهی دقیق به تأثیر فناوری نانو بر صنعت نساجی یعنی، نگاهی فراتر از محصولاتی نظیر نانوشلوارهاو...، می توان به ارزش واقعی این صنعت پی برد. با توجه به نتایج به دست آمده از پروژه انجام شده در واحد مطالعات استراتژی فناوری نانو queen mary و college of fashion بازار حاصل از فروش محصولات نساجی مبتنی بر فناوری نانو در سال 2007 به 6/13 میلیارد دلار رسیدو در گزارش اخیر تحت عنوان "nanotechnology" این بازار به 115 میلیارد دلار در سال 2012 خواهد رسید.با نگاهی عمیق به این اعداد، خواهیم یافت، بخش نساجی با ادغام فناوری های نوین و جهانی سازی با نیاز مشتریان تغییر ناگهانی کرده است. با قدم زدنی کوتاه در فروشگاهها و مراکز ید پی خواهیم برد که صنعت نساجی با اعمال تغییراتی بنیادین در رنگ، بافت و ظاهر محصولات توانسته است گامی بلند در این صنعت در 100 سال اخیر بردارد و جایگاه فعلی این صنعت با ساختار اولیه بافت منسوجات در گذشته تفاوت اساسی دارد.

در یک صنعت مانند نساجی همه قسمت های بازار به یک میزان از ورود فناوری جدید تأثی ذیر نخواهند بود. در بازاری که قیمت حرف اول را می زند و نقش تعیین کننده دارد، فناوری نانو تأثیرگذاری چندانی نخواهد داشت. البته فناوری نانو در جهت افزایش عایدی این صنعت مؤثر خواهد بود، ولی این تأثیر به ندرت افزایش خواهد یافت.

در این بازاری که رقابت و تغییر در آن موج می زند، تولید کنندگان و فروشندگان به دنبال سلیقه و نیاز مشتریان هستند و در نهایت می خواهند با عملکرد بهتر، قیمت ها را تعدیل کنند. تعدادی از شرکت ها سعی در تشخیص نیاز بازار و مطابقت محصولات خود با سلیقه مشتریان دارند، آنها با رویکرد به نوآوری در فناوری هایی نظیر نانو به این مهم دست می یابند.

شرکت های نساجی و اروپا در جستجوی رویکرد مناسب، جهت تعدیل قیمت ها و افزایش امکان رقابت در بازار هستند.

همین سیاست باعث شده تا شرکت های نساجی، مالک بسیاری از پتنت ها باشند. بر این اساس بیش از 50 درصد از شرکت های نساجی فعال در عرصه نانو مالکیتی یی داشته ولی کارخانه های آنها در آسیا قرار دارد. کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی در چیدمان تار و پود منسوجات نیست، بلکه بیشترین اثرگذاری را این فناوری در سنتز الیاف و اصلاح الیاف طبیعی دارد. این مسئله در کشورهایی که منابع غنی از الیاف طبیعی مانند کتان دارند فرصت خوبی جهت شکوفایی این صنعت با کمک فناوری نانو ایجاد کرده است.

قدرت مانور فناوری نانو در صنعت نساجی در زمینه هایی مانند مصارف پزشکی، نظامی و تجهیزات

پزشکی بیشتر خواهد بود که قیمت در درجه اول اهمیت قرار ندارد، یعنی کیفیت بر قیمت ارجح است، در این میان صنعت نساجی گام های ارزشمندی را برداشته است.

همچنین نانو تکنولوژی در عرصه تکمیل کالای نساجی بستر ایجاد کاربردهای جدید و مفیدی شده است.به خصوص قابلیت کنترل تکمیل در کالای نساجی توسط نانو تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و این موضوع که ملکول های جدا از هم یا نانو ذرات در تکمیل می توانند تک تک در محل روی اجسام گذاشته شوند قابل تصور می باشد و این عمل توسط تکنیک های ترمودینامیک، الکترواستاتیک و یا دیگر روش های مشابه انجام می شود

در فناوری نانو اصل بر این است که خواص مواد با کاهش اندازه انها به نانومتر تغییر فاحشی می کند؛و باعث ایجاد موادی جدید با ویژه گی های شگفت انگیز می شود .

صنعت نساجی هم تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و تحقیقات زیادی در این مسیر در حال انجام است.عمده این تحقیقات بر مبنای استفاده از مواد در اندازه های نانو وایجاد نانو ساختارها در طول فرایند تولید و تکمیل پارچه است.برخی از نمونه های علمی کاربرد فناوری نانو در صنععت نساجی شامل تواید البسه ایمن وهوشمند (البسه ای است که بتواند در شرایط محیطی مختلف ع العمل های لازم را داشته باشد ) نظیر جوراب های هوشمند برای دیابتی ها،به منظور بهبود چرخش خون انها ،جوراب های ضد بو ولباس های ورزشی ضد گرد وخاک،همچنین تهیه لباس وملحفه های بیمارستانی وپوشش های زخم ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره است.

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.comمشاهده متن کامل ...
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی
درخواست حذف اطلاعات

امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر علم مواد،مکانیک،الکترونیک، نور، پزشکی، هوافضا و غیره شاهد پیشرفت وشکوفایی فناوری نانو هستیم. با توجه به این پیشرفت میتوان این فناوری را آغازگر خوبی برای انقلاب صنعتی دوم دانست .

نانوفناوری، هر روز چهره ای جدید از خود به نمایش می گذارد. یک از نمایش شگفت انگیز نانو در زندگی مردمان قرن بیست ویکم، استفاده از این فناوری در تولید الیاف پارچه ای و به تبع آن، پوشاک است.

صنعت نساجی بیش از هر صنعت دیگر در جهان ، تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن واقع شده است.. تجارت نساجی و پوشاک ، بیش از هر تجارت دیگری در معرض رقابت شدید بین المللی قرار دارد .

امروزه منسوجات فنی وکاربرد ان در البسه بسیار متنوع است .این پارچه های طراحی شده به البسه خصوصیات ویژه ای از جمله عایق بودن ضد اب وضد باد بودن کاهش وزن وسبکی و...است.

اگر امروزه به دنبال فقط یک نمونه عینی برای قدرت تجاری فناوری نانو باشیم، نانوالیاف مثال خوبی است. الیافی که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب خود، به طور نامحسوس و تدریجی تغییر کرده ، کیفیتی کاملاً جدید و بهتر یافته اند و خود را به بازارهای جهانی تحمیل کرده اند. نانوالیاف در حال حاضر در بازار موجود بوده و برخی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پوشاک جهان از مشتریان دائمی آن هستند. در سال 2002 و همزمان با دیدار جورج دبلیو بوش از چین، مقامات چینی کراواتی را به او اهدا د که به علت داشتن پوششی نانومقیاس هرگز لکه به خود نمی گرفت و به عبارتی همیشه تمیز می ماند. این هدیه، قدرت آشکار چین را در فناوری های پیشرفته به رخ یی ها کشید. اما حتی این کشور هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پنبه و ابریشم در سطح جهان، باید از نزدیک پیشرفت های فناوری نانو را تعقیب کند تا از صحنه رقابت به دور نیفتد، زیرا این فناوری قادراست میزان تقاضا برای این الیاف طبیعی را به طور چشمگیر تحت الشعاع قرار دهد...

شرکت نانوت (nano-tex)واقع در ای کالیفرنیا، مجوز استفاده از روش تقویت الیاف خود را در اختیار بیش از 80 کارخانه نساجی دنیا از جمله دوکارخانه بزرگ نساجی در هند قرار داده است. این فناوری که امروزه از آن در پوشاک و مبلمان بیش از 100 شرکت جهان استفاده می شود، ضد لکه و آلودگی نمودن پارچه را بدون تغییر در بافت آن امکان پذیر می کند. این ویژگی در بافت پارچه وجود دارد، اما نمی توان با چشم غیر مسلح، آن را تشخیص داد و طوری طراحی شده که پارچه تا پایان عمر خود این ویژگی را حفظ کند. پارچه های دارای ویژگی خنک ترین آسایش (coolest comfort)، رطوبت خود را از دست داده و به سرعت خشک می شود، بنابراین کیفیتی شبیه به پنبه را خواهند داشت. شرکت نانوت در آوریل 2005 اعلام کرد نوع جدیدی از این ویژگی را ابداع کرده که به لباس های پنبه ای خاصیت ضد چروک می دهد.

پژوهشگران چینی به کمک فناوری نانو روشی را برای تقویت الیاف طبیعی نظیر ابریشم، پشم و پنبه ابداع کرده اند. به گفته سانگ یانلین (song yanlin) از فرهنگستان علوم چین (cas) این روش شبکه پرز مانندی شبیه برگ نیلوفر آبی، در سطح پارچه پدید می آورد که مولکول های هوا را جذب می کند. در نتیجه یک لایه پوشش نازک سطح پارچه را پوشانده و آن را در مقابل چربی و آب محافظت می کند. دانشمندان این فرهنگستان، روش های دیگری را هم برای افزایش جذب آب در الیاف ابداع کرده اند که پارچه های پشمی را در مقابل چروکیدگی و الیاف ابریشمی را در مقابل رنگ پریدگی محافظت می کنند. سانگ پیش بینی می کند که در آینده بتوان تغییرات نانو مقیاسی را در الیاف ایجاد کرد که در نتیجه آنها لباس ها نسبت به تغییر میزان نور، دما، رطوبت، تشعشع و تغییردمای بدن ی که آنها را می پوشد، واکنش نشان دهند.

تأثیر نانو الیاف بر صنعت نساجی در دو سال اخیر، موضوع اصلی چند همایش بین المللی در اروپا و آسیا بوده است. درسال جاری همایش اروپایی با مشارکت انجمن صنایع نساجی پنبه اسپانیا (aitpa) درباره این موضوع برگزار گردید. درک اه برگزاری این قبیل همایش ها کار مشکلی نیست. برگزار کنندگان آنها علاوه بر تبادل اطلاعات در مورد روش های تقویت الیاف در مقیاس نانو، به امید یافتن جو برای این سئوال بودند که اروپا چگونه می تواند به تهدید دو جانبه منسوجات تقویت شده با این فناوری پیشرفته از یک سو و تولیدات ارزان قیمت آسیایی از سوی دیگر مقابله کند؟

گرچه تأثیرات فناوری نانو بر صنعت نساجی سنتی هنوز به طور کامل روشن نیست، اما کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها به صادرات مواد خام متکی است، ناگزیرند این تاثیرات را از قبل پیش بینی کنند. آیا به کمک فناوری نانو، می توان الیافی با بافت و ویژگی الیاف طبیعی نظیر پنبه و ابریشم تولید کرد؟ در این صورت آیا این الیاف جدید تقویت شده، بازار الیاف طبیعی را از رونق خواهد انداخت؟ آیا اگر به پارچه های مرغوبی نظیر ابریشم، خاصیت ضد لک افزوده شود، میزان تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت؟ آیا تولید پارچه های ضد لکی که دوام بیشتری دارند، بر میزان مصرف آنها تأثیر خواهد گذاشت؟.

نگاهی دقیق به تأثیر فناوری نانو بر صنعت نساجی یعنی، نگاهی فراتر از محصولاتی نظیر نانوشلوارهاو...، می توان به ارزش واقعی این صنعت پی برد. با توجه به نتایج به دست آمده از پروژه انجام شده در واحد مطالعات استراتژی فناوری نانو queen mary و college of fashion بازار حاصل از فروش محصولات نساجی مبتنی بر فناوری نانو در سال 2007 به 6/13 میلیارد دلار رسیدو در گزارش اخیر تحت عنوان "nanotechnology" این بازار به 115 میلیارد دلار در سال 2012 خواهد رسید.با نگاهی عمیق به این اعداد، خواهیم یافت، بخش نساجی با ادغام فناوری های نوین و جهانی سازی با نیاز مشتریان تغییر ناگهانی کرده است. با قدم زدنی کوتاه در فروشگاهها و مراکز ید پی خواهیم برد که صنعت نساجی با اعمال تغییراتی بنیادین در رنگ، بافت و ظاهر محصولات توانسته است گامی بلند در این صنعت در 100 سال اخیر بردارد و جایگاه فعلی این صنعت با ساختار اولیه بافت منسوجات در گذشته تفاوت اساسی دارد.

در یک صنعت مانند نساجی همه قسمت های بازار به یک میزان از ورود فناوری جدید تأثی ذیر نخواهند بود. در بازاری که قیمت حرف اول را می زند و نقش تعیین کننده دارد، فناوری نانو تأثیرگذاری چندانی نخواهد داشت. البته فناوری نانو در جهت افزایش عایدی این صنعت مؤثر خواهد بود، ولی این تأثیر به ندرت افزایش خواهد یافت.

در این بازاری که رقابت و تغییر در آن موج می زند، تولید کنندگان و فروشندگان به دنبال سلیقه و نیاز مشتریان هستند و در نهایت می خواهند با عملکرد بهتر، قیمت ها را تعدیل کنند. تعدادی از شرکت ها سعی در تشخیص نیاز بازار و مطابقت محصولات خود با سلیقه مشتریان دارند، آنها با رویکرد به نوآوری در فناوری هایی نظیر نانو به این مهم دست می یابند.

شرکت های نساجی و اروپا در جستجوی رویکرد مناسب، جهت تعدیل قیمت ها و افزایش امکان رقابت در بازار هستند.

همین سیاست باعث شده تا شرکت های نساجی، مالک بسیاری از پتنت ها باشند. بر این اساس بیش از 50 درصد از شرکت های نساجی فعال در عرصه نانو مالکیتی یی داشته ولی کارخانه های آنها در آسیا قرار دارد. کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی در چیدمان تار و پود منسوجات نیست، بلکه بیشترین اثرگذاری را این فناوری در سنتز الیاف و اصلاح الیاف طبیعی دارد. این مسئله در کشورهایی که منابع غنی از الیاف طبیعی مانند کتان دارند فرصت خوبی جهت شکوفایی این صنعت با کمک فناوری نانو ایجاد کرده است.

قدرت مانور فناوری نانو در صنعت نساجی در زمینه هایی مانند مصارف پزشکی، نظامی و تجهیزات

پزشکی بیشتر خواهد بود که قیمت در درجه اول اهمیت قرار ندارد، یعنی کیفیت بر قیمت ارجح است، در این میان صنعت نساجی گام های ارزشمندی را برداشته است.

همچنین نانو تکنولوژی در عرصه تکمیل کالای نساجی بستر ایجاد کاربردهای جدید و مفیدی شده است.به خصوص قابلیت کنترل تکمیل در کالای نساجی توسط نانو تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و این موضوع که ملکول های جدا از هم یا نانو ذرات در تکمیل می توانند تک تک در محل روی اجسام گذاشته شوند قابل تصور می باشد و این عمل توسط تکنیک های ترمودینامیک، الکترواستاتیک و یا دیگر روش های مشابه انجام می شود

در فناوری نانو اصل بر این است که خواص مواد با کاهش اندازه انها به نانومتر تغییر فاحشی می کند؛و باعث ایجاد موادی جدید با ویژه گی های شگفت انگیز می شود .

صنعت نساجی هم تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و تحقیقات زیادی در این مسیر در حال انجام است.عمده این تحقیقات بر مبنای استفاده از مواد در اندازه های نانو وایجاد نانو ساختارها در طول فرایند تولید و تکمیل پارچه است.برخی از نمونه های علمی کاربرد فناوری نانو در صنععت نساجی شامل تواید البسه ایمن وهوشمند (البسه ای است که بتواند در شرایط محیطی مختلف ع العمل های لازم را داشته باشد ) نظیر جوراب های هوشمند برای دیابتی ها،به منظور بهبود چرخش خون انها ،جوراب های ضد بو ولباس های ورزشی ضد گرد وخاک،همچنین تهیه لباس وملحفه های بیمارستانی وپوشش های زخم ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره است.

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.comمشاهده متن کامل ...
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی
درخواست حذف اطلاعات

امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر علم مواد،مکانیک،الکترونیک، نور، پزشکی، هوافضا و غیره شاهد پیشرفت وشکوفایی فناوری نانو هستیم. با توجه به این پیشرفت میتوان این فناوری را آغازگر خوبی برای انقلاب صنعتی دوم دانست .

نانوفناوری، هر روز چهره ای جدید از خود به نمایش می گذارد. یک از نمایش شگفت انگیز نانو در زندگی مردمان قرن بیست ویکم، استفاده از این فناوری در تولید الیاف پارچه ای و به تبع آن، پوشاک است.

صنعت نساجی بیش از هر صنعت دیگر در جهان ، تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن واقع شده است.. تجارت نساجی و پوشاک ، بیش از هر تجارت دیگری در معرض رقابت شدید بین المللی قرار دارد .

امروزه منسوجات فنی وکاربرد ان در البسه بسیار متنوع است .این پارچه های طراحی شده به البسه خصوصیات ویژه ای از جمله عایق بودن ضد اب وضد باد بودن کاهش وزن وسبکی و...است.

اگر امروزه به دنبال فقط یک نمونه عینی برای قدرت تجاری فناوری نانو باشیم، نانوالیاف مثال خوبی است. الیافی که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب خود، به طور نامحسوس و تدریجی تغییر کرده ، کیفیتی کاملاً جدید و بهتر یافته اند و خود را به بازارهای جهانی تحمیل کرده اند. نانوالیاف در حال حاضر در بازار موجود بوده و برخی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پوشاک جهان از مشتریان دائمی آن هستند. در سال 2002 و همزمان با دیدار جورج دبلیو بوش از چین، مقامات چینی کراواتی را به او اهدا د که به علت داشتن پوششی نانومقیاس هرگز لکه به خود نمی گرفت و به عبارتی همیشه تمیز می ماند. این هدیه، قدرت آشکار چین را در فناوری های پیشرفته به رخ یی ها کشید. اما حتی این کشور هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پنبه و ابریشم در سطح جهان، باید از نزدیک پیشرفت های فناوری نانو را تعقیب کند تا از صحنه رقابت به دور نیفتد، زیرا این فناوری قادراست میزان تقاضا برای این الیاف طبیعی را به طور چشمگیر تحت الشعاع قرار دهد...

شرکت نانوت (nano-tex)واقع در ای کالیفرنیا، مجوز استفاده از روش تقویت الیاف خود را در اختیار بیش از 80 کارخانه نساجی دنیا از جمله دوکارخانه بزرگ نساجی در هند قرار داده است. این فناوری که امروزه از آن در پوشاک و مبلمان بیش از 100 شرکت جهان استفاده می شود، ضد لکه و آلودگی نمودن پارچه را بدون تغییر در بافت آن امکان پذیر می کند. این ویژگی در بافت پارچه وجود دارد، اما نمی توان با چشم غیر مسلح، آن را تشخیص داد و طوری طراحی شده که پارچه تا پایان عمر خود این ویژگی را حفظ کند. پارچه های دارای ویژگی خنک ترین آسایش (coolest comfort)، رطوبت خود را از دست داده و به سرعت خشک می شود، بنابراین کیفیتی شبیه به پنبه را خواهند داشت. شرکت نانوت در آوریل 2005 اعلام کرد نوع جدیدی از این ویژگی را ابداع کرده که به لباس های پنبه ای خاصیت ضد چروک می دهد.

پژوهشگران چینی به کمک فناوری نانو روشی را برای تقویت الیاف طبیعی نظیر ابریشم، پشم و پنبه ابداع کرده اند. به گفته سانگ یانلین (song yanlin) از فرهنگستان علوم چین (cas) این روش شبکه پرز مانندی شبیه برگ نیلوفر آبی، در سطح پارچه پدید می آورد که مولکول های هوا را جذب می کند. در نتیجه یک لایه پوشش نازک سطح پارچه را پوشانده و آن را در مقابل چربی و آب محافظت می کند. دانشمندان این فرهنگستان، روش های دیگری را هم برای افزایش جذب آب در الیاف ابداع کرده اند که پارچه های پشمی را در مقابل چروکیدگی و الیاف ابریشمی را در مقابل رنگ پریدگی محافظت می کنند. سانگ پیش بینی می کند که در آینده بتوان تغییرات نانو مقیاسی را در الیاف ایجاد کرد که در نتیجه آنها لباس ها نسبت به تغییر میزان نور، دما، رطوبت، تشعشع و تغییردمای بدن ی که آنها را می پوشد، واکنش نشان دهند.

تأثیر نانو الیاف بر صنعت نساجی در دو سال اخیر، موضوع اصلی چند همایش بین المللی در اروپا و آسیا بوده است. درسال جاری همایش اروپایی با مشارکت انجمن صنایع نساجی پنبه اسپانیا (aitpa) درباره این موضوع برگزار گردید. درک اه برگزاری این قبیل همایش ها کار مشکلی نیست. برگزار کنندگان آنها علاوه بر تبادل اطلاعات در مورد روش های تقویت الیاف در مقیاس نانو، به امید یافتن جو برای این سئوال بودند که اروپا چگونه می تواند به تهدید دو جانبه منسوجات تقویت شده با این فناوری پیشرفته از یک سو و تولیدات ارزان قیمت آسیایی از سوی دیگر مقابله کند؟

گرچه تأثیرات فناوری نانو بر صنعت نساجی سنتی هنوز به طور کامل روشن نیست، اما کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آنها به صادرات مواد خام متکی است، ناگزیرند این تاثیرات را از قبل پیش بینی کنند. آیا به کمک فناوری نانو، می توان الیافی با بافت و ویژگی الیاف طبیعی نظیر پنبه و ابریشم تولید کرد؟ در این صورت آیا این الیاف جدید تقویت شده، بازار الیاف طبیعی را از رونق خواهد انداخت؟ آیا اگر به پارچه های مرغوبی نظیر ابریشم، خاصیت ضد لک افزوده شود، میزان تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت؟ آیا تولید پارچه های ضد لکی که دوام بیشتری دارند، بر میزان مصرف آنها تأثیر خواهد گذاشت؟.

نگاهی دقیق به تأثیر فناوری نانو بر صنعت نساجی یعنی، نگاهی فراتر از محصولاتی نظیر نانوشلوارهاو...، می توان به ارزش واقعی این صنعت پی برد. با توجه به نتایج به دست آمده از پروژه انجام شده در واحد مطالعات استراتژی فناوری نانو queen mary و college of fashion بازار حاصل از فروش محصولات نساجی مبتنی بر فناوری نانو در سال 2007 به 6/13 میلیارد دلار رسیدو در گزارش اخیر تحت عنوان "nanotechnology" این بازار به 115 میلیارد دلار در سال 2012 خواهد رسید.با نگاهی عمیق به این اعداد، خواهیم یافت، بخش نساجی با ادغام فناوری های نوین و جهانی سازی با نیاز مشتریان تغییر ناگهانی کرده است. با قدم زدنی کوتاه در فروشگاهها و مراکز ید پی خواهیم برد که صنعت نساجی با اعمال تغییراتی بنیادین در رنگ، بافت و ظاهر محصولات توانسته است گامی بلند در این صنعت در 100 سال اخیر بردارد و جایگاه فعلی این صنعت با ساختار اولیه بافت منسوجات در گذشته تفاوت اساسی دارد.

در یک صنعت مانند نساجی همه قسمت های بازار به یک میزان از ورود فناوری جدید تأثی ذیر نخواهند بود. در بازاری که قیمت حرف اول را می زند و نقش تعیین کننده دارد، فناوری نانو تأثیرگذاری چندانی نخواهد داشت. البته فناوری نانو در جهت افزایش عایدی این صنعت مؤثر خواهد بود، ولی این تأثیر به ندرت افزایش خواهد یافت.

در این بازاری که رقابت و تغییر در آن موج می زند، تولید کنندگان و فروشندگان به دنبال سلیقه و نیاز مشتریان هستند و در نهایت می خواهند با عملکرد بهتر، قیمت ها را تعدیل کنند. تعدادی از شرکت ها سعی در تشخیص نیاز بازار و مطابقت محصولات خود با سلیقه مشتریان دارند، آنها با رویکرد به نوآوری در فناوری هایی نظیر نانو به این مهم دست می یابند.

شرکت های نساجی و اروپا در جستجوی رویکرد مناسب، جهت تعدیل قیمت ها و افزایش امکان رقابت در بازار هستند.

همین سیاست باعث شده تا شرکت های نساجی، مالک بسیاری از پتنت ها باشند. بر این اساس بیش از 50 درصد از شرکت های نساجی فعال در عرصه نانو مالکیتی یی داشته ولی کارخانه های آنها در آسیا قرار دارد. کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی در چیدمان تار و پود منسوجات نیست، بلکه بیشترین اثرگذاری را این فناوری در سنتز الیاف و اصلاح الیاف طبیعی دارد. این مسئله در کشورهایی که منابع غنی از الیاف طبیعی مانند کتان دارند فرصت خوبی جهت شکوفایی این صنعت با کمک فناوری نانو ایجاد کرده است.

قدرت مانور فناوری نانو در صنعت نساجی در زمینه هایی مانند مصارف پزشکی، نظامی و تجهیزات

پزشکی بیشتر خواهد بود که قیمت در درجه اول اهمیت قرار ندارد، یعنی کیفیت بر قیمت ارجح است، در این میان صنعت نساجی گام های ارزشمندی را برداشته است.

همچنین نانو تکنولوژی در عرصه تکمیل کالای نساجی بستر ایجاد کاربردهای جدید و مفیدی شده است.به خصوص قابلیت کنترل تکمیل در کالای نساجی توسط نانو تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و این موضوع که ملکول های جدا از هم یا نانو ذرات در تکمیل می توانند تک تک در محل روی اجسام گذاشته شوند قابل تصور می باشد و این عمل توسط تکنیک های ترمودینامیک، الکترواستاتیک و یا دیگر روش های مشابه انجام می شود

در فناوری نانو اصل بر این است که خواص مواد با کاهش اندازه انها به نانومتر تغییر فاحشی می کند؛و باعث ایجاد موادی جدید با ویژه گی های شگفت انگیز می شود .

صنعت نساجی هم تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و تحقیقات زیادی در این مسیر در حال انجام است.عمده این تحقیقات بر مبنای استفاده از مواد در اندازه های نانو وایجاد نانو ساختارها در طول فرایند تولید و تکمیل پارچه است.برخی از نمونه های علمی کاربرد فناوری نانو در صنععت نساجی شامل تواید البسه ایمن وهوشمند (البسه ای است که بتواند در شرایط محیطی مختلف ع العمل های لازم را داشته باشد ) نظیر جوراب های هوشمند برای دیابتی ها،به منظور بهبود چرخش خون انها ،جوراب های ضد بو ولباس های ورزشی ضد گرد وخاک،همچنین تهیه لباس وملحفه های بیمارستانی وپوشش های زخم ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره است.

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.comمشاهده متن کامل ...
جستاری در فرقه شناسی
درخواست حذف اطلاعات

پیش گفتار

«فرقه شناسی» یکی از حوزه های مطالعات ادیان و مذاهب محسوب می شود و ناظر به مطالعه علل پیدایش، نحوه شکل گیری، ادامه حیات و افول انشعابات فرعی از شاخه اصلی در ادیان گوناگون می باشد به همین جهت، این انشعابات به «فرقه»، به مفهوم «پدیده ای که متفرق شده» موسوم شده اند. از دهة 60 میلادی به این سو، حوزه مطالعات ادیان و فرق با پدیده قابل توجه دیگری نیز روبه رو شد. اگرچه این پدیدة جدید أسیس نبود، اما رشد قارچ گونه و انبوه این پدیده، در طول تاریخ ادیان و فرق بی نظیر بوده و تنها در دوره معاصر چنین حجمی از چنین پدیده ای قابل مشاهده است. این پدیده، که به های نوپدید معنوی یا عرفان های نوظهور شهرت یافتند، داعیه کشف یا برساختن بخشی از دینداری هستند که در آن، عوامل اختلاف زای ادیان به حداقل رسیده و مشترکات به طور حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. جنس و ماهیت این معنویت های نوپدید، با فرقه هایی که پیش تر از بدنه اصلی ادیان منشعب می شدند، دو تفاوت عمده دارد: اول آنکه، این معنویت های نوپدید بر پایه جهان بینی ای عاری از شریعت یا دست کم شریعتی بسیار خفیف بنا شده اند و از سوی دیگر، وجود نوعی ساختار فرقه ای حاکم بر روابط میان اعضا و ان آنها، محققان این حوزه را وادار به دسته بندی جدیدی در ماهیت این معنویت ها نموده است که در مقابل فرقه های سنتی، که در زبان انگلیسی به (sect) ترجمه شده اند، این عرفان های نوظهور، به (cult) موسوم گردیدند.

در این مقاله، هر جا سخن از «فرقه» به میان می آید، مراد همان ترجمه دوم از فرقه (cult) است. البته این ساختار فرقه ای، تنها محدود به عرفان های نوظهور نیست، بلکه وقتی راجع به «فرقه» سخن می گوییم، مراد ما بیشتر معطوف به یک ساختار است تا یک نهاد. فرقه یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه نوعی ساختار است که می تواند در قالب یک نهاد هم ظهور داشته باشد. تفکر فرقه ای برای به وجود آمدن، ا اماً متکی به وجود نهاد نیست؛ چون یک ساختار روانی است. اما برای بروز و ظهور خود از ابزار نهادهای اجتماعی استفاده می کند. این مقاله می کوشد به این جنبه ساختاری از فرقه ها بپردازد و ابعاد کلامی و ساختارهای اعتقادی معنویت های نوپدید موردنظر این پژوهش نیستند.

تفکر فرقه ای

«تفکر فرقه ای» می تواند از کوچک ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده برای رشد و گسترش طولی و عرضی خود در جامعه بهره ببرد. مانند مافیای سیسیل، که در اصل یک تشکل فرقه ای خانوادگی با هدف منافع مادی و ثروت اندوزانه و ب قدرت اجتماعی است. و یا از بزرگ ترین نهاد اجتماعی، یعنی ت برای پیشبرد اه خود بهره مند شود. مانند نازیسم و صهیونیسم که ساختاری فرقه ای دارند.

بنابراین، در تعریف «فرقه» باید ابتدا به این نکته توجه کرد که با یک ساختار روانی مواجه هستیم، نه یک نهاد اجتماعی. به عبارت دیگر، فرقه پیش و بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشد، یک ساختار روانی است. این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد، فرقه ای تجاری و اقتصادی خواهد بود. مانند شرکت های هرمی یا گلدکوئیستی. چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد، تبدیل به فرقه ای تروریستی خواهد شد. مانند القاعده و مجاهدین خلق. به همین ترتیب، برای نیل به اه خود در هر قالبی قرار بگیرد، رنگ و فرم آن قالب را به خود می گیرد. اما هرگز ماهیت آن تغییر نمی کند.

شاید بتوان گفت: تفکر فرقه ای، هر قالبی را که به استخدام خود درآورد، آن قالب را مطابق ساختار روانی خود تغییر داده، استحاله می کند. یک فرقه مذهبی، اگرچه از متن و بطن یک دین جا افتاده برای رشد خود استفاده می کند، اما در کوتاه مدت، تمام آموزه های دین پایه را به نفع خود جعل و استحاله می کند. به طوری که آن تعالیم، وقتی در فرقه مورد استفاده قرار می گیرند، دیگر آن معنای اصلی و اصیل خود را ندارند، بلکه مطابق تفسیر فرقه از آن کلیدواژه، قرائتی جدید به دست می آید که معمولاً با نسخه اصلی تفاوت های ماهوی زیادی نیز دارد. جالب اینکه این قرائات عموماً قرائت اصیل و حاق واقع نیز پنداشته می شوند.

عضویت در فرقه

فرقه ها، علی رغم سکت های مذهبی (sects)، که نوعاً متکی به طبقه اجتماعی و اقتصادی و تعداد افراد است (همیلتون، 1387، ص 333)، کمتر به این المان ها متکی هستند. یک سکت مذهبی عموماً، در نسل پیشرو از تعداد اندکی افراد متعلق به طبقات پایین دست جامعه که می پندارند مورد ستم قرار گرفته اند و یا قرائت رسمی از دین را نمی پذیرند، شکل می گیرد. اما فرقه ها (ک ها)، دام خود را در همه جا پهن نموده اند. سن (سینگر، 1388، ص 5)، ت، طبقه اجتماعی، رتبه اقتصادی و سطح سواد هیچ یک برای فرقه ها حد و مرزی به حساب نمی آیند. هر فردی به محض آنکه بتواند روی پا خود بایستد، سخن بگوید، اسلحه حمل کند و خلاصه کوچک ترین ابراز وجودی داشته باشد، می تواند در استخدام فرقه ها درآید.

برای هر در هر مرتبه از دانش، سواد، ت، و طبقه اجتماعی، درون فرقه ها جایی برای ماندن و ایفای نقش وجود دارد. از خُردترین وظایف جاری تا بالاترین مراحل اجرایی. البته این نکته را نباید از ذهن دور نگاه داشت که افراد هرچه در سطوح عالی تری از سواد، ثروت و منزلت اجتماعی باشند، برای رشد و گسترش اجتماعی فرقه، بیشتر به کار می آیند. اما هرگز نباید تصور شود که چنانچه فردی با یک منزلت اجتماعی و یا اقتصادی بالا در فرقه ای عضو شود، می تواند در ی فرقه مشارکت داشته باشد. در فرقه ها، تمام افراد از بالاترین تا پایین ترین مراتب، در خدمت ایده ها و فرامین یک نفرند؛ شما هر چقدر هم که پول، سواد یا شغل اجتماعی مناسبی داشته باشید، نباید تصور کنید که می توانید با فرقه در امر ی شریک شوید. البته ممکن است به اقتضای جایگاه شما، نقش هایی برای شما تعریف کند، تا بتوانند بازی بهتری از شما بگیرند، اما این هم صرفاً برای بهره برداری بیشتر و بهتر از شماست، نه به جهت احترام به شایستگی های شما.

ممکن است یک نهاد اجتماعی، مانند یک سکت مذهبی را بی د که ساختار فرقه ای داشته باشد، یا یک گروه از های نوپدید دینی و یا حتی یک گروه سنتی از دراویش و صوفیه، که می تواند ساختار فرقه ای در مناسبات آنها سریان یافته باشد، اما ا اماً نمی توان گفت: های نوپدید دینی یا تصوف سنتی یا نهادهای ، همگی به صورت فرقه ای اداره می شوند. ممکن است حتی یک مدرسه علوم دینی، یا علوم جدید و یا حتی یک خانواده را بی د که به صورت فرقه ای اداره می شود؛ چراکه برخلاف سکت ها، که می توانند در نقش یک نهاد اجتماعی ظاهر شوند، فرقه یک ساختار روانی است، نه یک نهاد اجتماعی. بنابراین، این مقاله نیز به وجوه روان شناختی موجود در مکانیسم های رفتاری، جذب و تداوم بخشی حضور افراد در فرقه ها می پردازد.

این روش ها و مکانیسم ها، اگرچه نباید به همه فرقه ها تعمیم داد، اما باید دقت نمود که غالب فرقه ها حائز اغلب این روش ها و مکانیسم های هستند. در برخی موارد، فقط شدت و ضعف این موارد، موجب تفاوت در میان فرقه ها می شود، نه ماهیت رفتار و مکانیسم های عملکرد آنها.

ماهیت روان شناختی فرقه ها، ایجاب می کند تا پژوهشگر حوزه فرق (cults)، موازی و یا حتی قبل از وجوه اجتماعی و کلامی این پدیده، نگاه ویژه ای به وجوه روان شناسانه این مسئله داشته باشد. فرقه ها هم محصول یک مجموعه آسیب های روانی اند و هم علت موجبه و زمینه رشد و گسترش آن. اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای، به نوبه خود، از انواعی از آسیب های روانی رنج می برد و متقابلاً مولد و تشدیدکنندة بسیاری از آسیب های روانی در اعضا و هواداران خود نیز می باشد. توجیه وسیله به بهانه هدف متعالی، خط کشی دوگانه روابط به «ما و آنها»، انحصارگرایی مفرط در باب حقانیت و نجات و ناامنی روانی دائمی برگرفته از مناسبات بیمار فرقه ای، که همواره اعضا را تهدید می کند، خود موجب شکل گیری و دامن زدن به بیماری ها و آسیب های روانی در اعضای فرقه هاست.

اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای

یکی از بدیهی ترین و ضداخلاقی ترین باورهای فرقه ها، این است که برای رسیدن به آرمان متعالی فرقه، باید از هر وسیله استفاده نمود و هر چیز را مصادره به مطلوب نماید. تفاوتی نمی کند این وسیله چه چیز باشد. وسیله می تواند آموزه های ادیان و مذاهب باشد که از آنها به نحو زیرکانه و دقیقی در جهت توجیه ایدئولوژی موجود در فرقه سوءاستفاده به عمل می آید. این وسیله می تواند یک حزب ، یک تشکل فرهنگی یا یک شخصیت اجتماعی باشد. فرقه اگر به این نتیجه برسد که با این وسیله خاص می تواند اولاً ادامه حیات دهد و ثانیاً، یک قدم به اه خود نزدیکتر شود، لحظه ای در همکاری یا استفاده ابزاری از وسیله موردنظر تردید نخواهد کرد.

همین خط اصلی در تفکر فرقه ای است که موجب رشد سرطانی انواعی از رذایل اخلاقی و آسیب های روانی در درون فرقه می شود. مدت کوتاهی پس از ورود به فرقه، اعضای فرقه تبدیل به بازیگران ماهری می شوند که به راحتی می توانند خود را پشت نق از تزویر و نفاق پنهان کنند. فرقه ها، هرگز آن چیزی که نشان می دهند، نیستند. ممکن است به شما نشان دهند که چقدر دلباخته معنویت و عرفانند، اما حقیقت این است که عرفان پوششی است برای ی امیال شخصی فرقه. ممکن است خود را یک مؤسسه پول چاپ کنی تمام عیار نشان دهند و طمع شما را تحریک کنند و به شما بقبولانند که می توانید با استفاده از قانون جذب، یک شبه پولدار شوید، اما هرگز باور نکنید. هدف فقط سرازیر شدن مقادیر بی حس از ثروت به جیب بنیانگذار شرکت هرمی است. همه ابزارهای مطرح شده فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت و ثروت بیشترند. در پایان، اگر نیک تأمل کنیم، متوجه می شویم که اعضای فرقه و اساساً خود ساختار فرقه، هم وسیله ای بوده اند برای اه کامجویانه فرقه. همه چیز فقط یک سراب، یک تصویر توهمی و ذهنی موهوم بیش نیست.

بسیاری از انی که عضو فرقه ها می شوند، به سرعت با این مکانیسم خو می گیرند. ازآنجاکه مناسبات فرقه ای به خوبی یکدیگر را پشتیبانی می کنند، برای جلب نظر فرقه، باید پیش درآمدهای دیگری را از قبیل ارائه اقسام پیشکش ها، چاپلوسی و تملق و انقیاد محض در برابر فرامین فرقه، به بهترین شکل اجرا شوند تا مورد توجه قرار گیرند و بتوانند مورد توجه فرقه قرار گیرند.

مکانیسم های تفکر فرقه ای را می توان در این موارد خلاصه کرد: (ر.ک: سینگر، 1388، ص95 و 107ـ109 و 212؛ www.howcultswork.com؛ فرهنگ فرقه از: www.nejatngo.org).

کنترل ذهن؛ هدف وسیله را توجیه می کند؛ فقط باید به فرقه صداقت نشان داد؛ دنیا به دو گروه تقسیم شده: ما و آنها؛ تمام حقیقت در فرقه است (انحصارگرایی معرفتی)؛ فقط اهل فرقه رستگارند (انحصارگرایی نجات)؛ فرقه استحقاق بهره مندی از همه مواهب را دارد؛ خوبی یا بدی افراد، به دوری یا افراد به فرقه بستگی دارد؛ به گوینده بنگر نه به گفته؛ شرایط تعیین کننده همه چیز است (عدم وجود یک استراتژی دائمی در مواجهه با امور)؛ تحت هر شرایطی دیگران مقصرند، نه فرقه؛ تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه (نوعی سیستم نظامی حاکم بر فرقه ها)؛ همواره نزدیک ترین افراد در معرض بیشترین خطراتند؛ همه خائنند، مگر خلاف آن ثابت شود (نگاه امنیتی به همه)؛ همه یا هیچ ؛ عدم هویت مستقل فردی (یا من یا فرقه، در مقابلِ هم من، هم گروه)؛ همه برای یک نفر؛ رازز از عالم (تقلیل مفاهیم متعالی به مصادیق جزیی)؛ مسئله ز از ذهن پرسشگر (حل کاذب مسائل اساسی در ذهن اعضا)؛ شک در آرمان های فرقه کفر است؛ و نگاه ابزاری به انسان.

مکانیسم های نفوذ فرقه ها در شخصیت افراد

فرقه ها، برای جذب افراد، نیازمندند تا از شیوه های اعمال نفوذ در ذهن و شخصیت افراد بهره ببرند که طیف وسیعی از روش های روان شناسانه را شامل می شود. مهم ترین و معروف ترین این روش ها، به روش مغزشویی مشهور شده است. اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در تعامل با شست وشوی مغزی هستند و فقدان این روش ها، عملیات مغزشویی را ناتمام می گذارد (سینگر، 1388، ص157 و 290، بخارایی، 1391، ص 7 و 44، روخلین، 1368، ص 33ـ38).

برخی از این روش های جذب عبارتند از:

القاء کاذب حس مهم بودن به افراد؛ رازآمیزی رفتارها و تعالیم در فرقه؛ سوءاستفاده از ش ت های روانی و اجتماعی افراد؛ پایین نگه داشتن سطح اعتماد به نفس افراد؛ سیاست با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن؛ تحقیر؛ ایجاد عطش؛ تحریک عواطف؛ تحریک حس متفاوت بودن؛ ریاکاری معنوی و زهدنمایی؛ استفاده از روش جای پا باز ؛ و استفاده از روش «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود».

تغییر شخصیت افراد پس از ورود به فرقه

افراد پس از جذب در فرقه ها، به طور محسوس و غلوشده ای دچار تغییرات رفتاری، روانی و شخصیتی می شوند. به طوری که انی که افراد جذب شده را از قبل می شناخته اند، به راحتی متوجه این تغییر ناگهانی، عمیق و پرقدرت می شوند. این تحولات شخصیتی، تقریباً تمام وجوه زندگی افراد جذب شده را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از نوع پوشش، نحوة غذا خوردن و رژیم غذایی و رفتار گرفته تا نوع نوشتار، انتخاب رنگ و تغییر در نوع ارتباطات و پیوندها را شامل می شود. اولین و اصلی ترین کاری که هر فرقه انجام می دهد، دست و پا نوعی تشخص فرقه ای برای خود است تا از این روش به هویت مستقلی برسد (سینگر، 1388، ص 110) و اعلام موجودیت نماید. نوع خاص لباس، آرایش مو و صورت، انتخاب حرکات نمادین و اصلاحات سمبلیک از رایج ترین این کارهاست (سینگر، 1388، ص 101، 102،104، 155؛ www.howcultswork.com).

هیچ اطلاعاتی خارج از فرقه نباید به اعضا برسد، بخصوص آنکه این اطلاعات بر ضد فرقه باشد. پس غالب کانال های ارتباطی با بیرون از فرقه، باید قطع شده، یا به صورت بسیار محدود و مدیریت شده، اطلاعات به صورت قطره ای به اعضا داده شود.

اصلی ترین چیزی که اعضای فرقه باید بیاموزند، این است که آنها با افراد بیرون از فرقه تفاوت دارند. ازاین رو، پررنگ ترین خط کشی در ذهن هر عضو فرقه، خطی فرضی است که بین خود و دیگران رسم می کند. به این ترتیب، دنیای فرقه ها به «ما» و «آنها» تقسیم می شود.

همچنین دنیای جدیدی که اعضای فرقه، آن را تجربه می کنند، نظام جهان شناسی و جهان بینی خاص خود را دارد. ممکن است حتی جهان بینی قبلی اعضای فرقه، با حفظ همان اصطلاحات در تعالیم فرقه، استحاله شوند. موازی با این خط کشی میان ما و آنها، به تدریج نوعی تمامیت خواهی و جزمیت در مقابل تعالیم فرقه شکل می گیرد. اعضای فرقه نسبت به هرگونه نقد و سؤال برون فرقه ای به شدت واکنش نشان می دهند. با تغییر جهان بینی اعضای فرقه، طبعاً ارزش های اخلاقی آنها نیز تغییر می کند. به گونه ای که نوعی نظام اخلاقی متناسب با دنیای جدید را برای خود خلق می کنند.

قطع یا محدودسازی روابط با بیرون از فرقه؛ تشخص فرقه ای؛ محدودسازی دریافت اطلاعات از خارج از فرقه؛ تقسیم دنیا به ما و آنها؛ تمامیت خواهی و جزم در برابر تعالیم فرقه؛ تغییر در جهان بینی اعضای فرقه؛ تغییر در ارزش های اخلاقی اعضای فرقه.

مکانیسم های تداوم حضور اعضا در فرقه

اما صرفاً جذب افراد به فرقه ها نقطه پایان ماجرا نیست. فرقه ها افراد را جذب می کنند تا از آنها بهره برداری نمایند. بنابراین، لازم است تا به هر شکل ممکن افراد در فرقه بمانند و حضوری مداوم همراه با ایمان و اعتقاد داشته باشند. در اینجا نیز تکنیک های روان شناختی با مهارت هرچه تمام تر مورد استفاده ان فرقه ها قرار می گیرند. برای متقاعد سازی و پابند نمودن اعضا در فرقه، روش های مختلفی وجود دارد که از نرم ترین و مخملی ترین روش ها تا سخت ترین و چدنی ترین رفتارها را دربرمی گیرد. از جاذبه هایی مانند ازدواج درون فرقه ای و استحکام پیوندهای خانوادگی بر اساس آموزه های فرقه و یا اعطای پست های اجرایی و عملیاتی برای ی حس جاه طلبی افراد، تا متوسل شدن به روش های خشونت آمیز مانند تحقیر، تهدید، بایکوت، حبس و یا حتی حذف فیزیکی در بسیاری از فرقه ها، از شیوه های معمول برای پایبندسازی اعضا در فرقه است.

ازآنجاکه منطق در فرقه ها منطق زور و اجبار است. ازاین رو، در مقابل نقدها و پرسش های احتمالی افراد، تحقیر و تمس منتقد یکی از معمول ترین شیوه هاست. «ت یب شخصیتی یکی از نشانه های فرقه هاست».

شرطی شدگی جزء نخستین یافته های دانش روانشناسی نوین به شمار می رود که در آزمایشات پاولف به دست آمد (روخلین، 1368، ص 38-33). اعضای فرقه پس از مدت کوتاهی از نوع واکنش هایی که از جانب فرقه دریافت می کنند، درمی یابند که باید چگونه رفتار کنند تا مستحق نگاه های محبت آمیز فرقه شوند و یا از عواقب خشم او در امان بمانند. برای بهره کشی از افراد، هیچ راهی به اندازه اینکه آنها تصور کنند در یک مسابقه قرار گرفته اند که قرار است در صورت برنده شدن، جایزه ویژ ه به آنها تعلق گیرد، افراد را ترغیب به تلاش نمی کند. ان فرقه ها نیز با استفاده از همین روش، چند نفر از نزدیک ترین افراد به خود را به عنوان الگوی سایرین معرفی نموده، بقیه را در مسابقه ای ساختگی با این افراد قرار می دهد. در فرقه ها، معمولاً افراد چند گروه در طبقه اول نزدیک به فرقه دیده می شوند: آنان که چاپلوس ترند، آنان که پولدارترند، آنان که زیباترند و آنان که بی اراده ترند.

«تقویت حس جهل و گناه» (کریمی، 1390، ص 141) در اعضا این حسن را برای روسای فرقه ها دارد که اعضا همواره اشتباهات و خطاها را از جانب خود ببینند و در نهایت، اشکالات طبیعی که در روند امور ممکن است پیش بیاید را در اثر قصورات خود تصور کنند. این حس، موجب می شود تا برای جبران مافات چند برابر تلاش کند تا بتوانند خود را به فرقه اثبات کند؛ ارعاب؛ القاء حس جهل و گناه در اعضا؛ تحقیر، تمس ؛ بایکوت؛ شرطی شدگی اعضای فرقه براساس سیستم محرک و پاسخ؛ مشغول سازی دائمی افراد فرقه جهت پر نمودن اوقات فراغت (سرگرم سازی)؛ طبقه بندی اعضا به مقربین و غیرمقربین؛ ایجاد فضای امنیتی درون فرقه؛ تقویت حس خودمقصربینی در اعضای فرقه؛ و قطع ارتباط با افراد بریده از فرقه.

علل جذ ت فرقه ها

فرقه ها، برای آنکه بتوانند جذب کنند، باید جذاب باشند. به همین دلیل، مکانیسم های جذ ت زا در ساختار و رفتار فرقه ای بهره مند می شوند. مهم ترین عامل جذ ت فرقه ها را شاید بتوان در متفاوت بودن آنها دانست. فرقه ها با سوءاستفاده از این تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن و یا تجربه امور متفاوت و گریز از یکنواختی و تکرار، خود را تافته ای جدابافته از جامعه می نمایانند و بهشتی موعود را به اعضای خود وعده می دهند که هرگز وجود خارجی ندارد. فرقه ها همواره بیرون از کادر هستند. همین ویژگی غیررسمی بودنشان برای انی که از چارچوب های رسمی بخصوص در ابعاد دینی و اجتماعی گریزان هستند، بهترین پناهگاه است. فرقه ها، بخصوص در قرائت امور دینی به شدت سکولار و شخصی اند. تبلیغ یک نوع دین شخصی و ادراک فردی از حقیقت، از مهم ترین آرمان فرقه هاست. همچنین فرقه ها به این امید و یا توهم را در افراد بارور می کنند که می توانند آنها از همه قیود دست وپاگیر مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آزاد کنند. درحالی که، عملاً چنین اتفاقی نمی افتد. برخی از این ویژگی های جذ ت زا عبارتند از: متفاوت بودن؛ غیررسمی بودن؛ توهم از قیود؛ باطن گرایی و رازآلودگی؛ ویژگی های ساختاری فرقه ها.

ویژگی های ساختاری فرقه ها نیز به نوبه خود، قابل توجه و جالب است. فرقه ها در چند ویژگی با هم مشترکند. همین ویژگی هاست که موجب می شود ما میان فرقه ها و تشکل های اجتماعی غیرفرقه ای تمایز قائل شویم. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: ساختار هرمی در فرقه، شخص محوری به جای ایده محوری، جزمی شی و انحصارگرایی، استفاده از روش های شست وشوی مغزی (سینگر، 1388، ص 30) و انحصار و نظارت در ورود و وج اطلاعات از جمله این ویژگی هاست.

نظام های فرقه ای، اساساً بر مبنای ساختار هرمی شکل گرفته اند (همان). از مهم ترین ویژگی های ساختار هرمی، نحوة تنظیم روابط اعضای جامعه با رأس هرم است. رأس هرم، که در اینجا فرقه قلمداد می شود، در قلمرو حکومت خود از قدرتی بی رقیب و تمامیتی بی بدیل برخوردار است که به او این امکان را می دهد که از فراز هرم قدرت، مادی و معنوی فرقه، تمام امور زیردستان خود را تحت نظارت مستقیم داشته باشد (همان، ص 104). فرقه در این ساختار «فاعل ما یشاء» و «یسئل و لایسئل» است. او از همه پاسخ می خواهد و به هیچ پاسخگو نیست. ساختار هرمی فرقه، اقتضا می کند که همه مواهب، امکانات و امتیازات مادی ـ و احیاناً معنوی ـ مخصوص فرقه باشد و دیگران بر حسب فاصله ای که با فرقه دارند و نسبت به طبقه ای که در آن قرار می گیرند، حق بهره مندی از این نعمات را دارند. این امر موجب به وجود آمدن رقابتی فاسد در میان اعضای فرقه می گردد که به موجب آن، اعضای فرقه برای حصول تقرب بیشتر به رأس هرم، به هر وسیله ای متوسل می شوند و از هیچ وسیله ای برای نیل به این هدف روی گردان نیستند. ازاین رو، در میان این فرق شبه عرفانی، پدیده های فاسدی نظیر جاسوس پروری، تهمت و بهتان به هم ردیفان، حسد، دروغ، غیبت، سوء ظن و... بیش از هر چیز ی مورد توجه قرار می گیرند. ناگفته نماند، فرقه هم گرچه از بروز مشاجرات و اختلافات علنی استقبال نمی کند، اما ازآنجاکه همواره کنترل جماعتی که با هم اختلاف دارند راحت تر است، بنابراین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در اینجا نیز با قرائتی عرفانی! مورد استفاده قرار می گیرد.

قدرت، فساد می آورد. قدرت مطلق بدون تقوا، فساد مطلق. جایی که همه امکانات و مواهب به سمت فرقه معطوف باشد، او یگانه مرجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و آمر باشد و دیگران صرفاً مجریان اوامر او باشند و ی را یارای نقد و پرسش از فرقه نباشد، به یقین فساد در همه ارکان آن گروه رسوخ خواهد کرد. فرار از پاسخ گویی به شبهات و مسدود نمودن همه کانال های انتقاد با استفاده از برچسب های الهیاتی، پربسامدی همچون شک، ب ، حال بد، وابسته شدن و... موجب می شود تا اعضای فرقه برای جلوگیری از برچسب خوردن و انگشت نما شدن به خودسانسوری (فاوست، 1387، ص 34) روی بیاورند و هرگونه نقد و پرسش را در درون خود سرکوب کنند.

نکته قابل تأمل و البته خطرناک در این باب اینکه، در این ساختارهای هرمی، که هم فاسدند و هم مفسد، به هر میزان که افراد از لحاظ توانایی های فردی توانمندتر باشند و به میزانی که در روش خود صادق تر باشند، به همان میزان نیز خطرناک تر، جزمی تر و متعصب تر خواهند بود؛ چراکه تمام قدرت و صداقت خویش را به فرقه تفویض نموده و در خدمت مطامع و منافع او مورد استفاده قرار می دهند. این افراد، به راحتی تبدیل به ماشین های بی ادراک و احساسی می شوند که برای انجام هر کاری که از جانب فرقه دستور داده شود، آمادگی کامل را خواهند داشت. ازاین رو، تبعیض حاکم بر روابط اعضای فرقه با فرقه، که بر اساس میزان ثروت، زیبایی و یا تملق بیش تر مریدان صورت می گیرد، خود نوع دیگری از فساد در رفتارهای اجتماعی را در این فرق به نمایش می گذارد. افرادی که به کار فرقه نیایند و کارایی لازم را جهت پیشبرد اه فرقه نداشته باشند، به زودی طرد شده و از جمع بیرون رانده می شوند. تنها انی باید در فرقه بمانند که بتوان از آنها بهره کشی نمود. رقابت بر سر تصاحب قدرت، چه در میان اعضای دون پایه فرقه برای تقرب به فرقه و چه در بین سطوح عالی فرقه بر سر جانشینی فرقه، نیز داستان دیگری است که حتی در برخی اوقات در برخی فرق، کار را به حذف فیزیکی و ترور نیز رسانده است. پرستش فرقه یا حداقل قائل بودن به نوعی از جایگاه مافوق انسانی برای ان فرقه ها نیز از بدیهیات نظام های فرقه ای است.

فرقه ها چه بخواهند و یا نخواهند، چه بدانند و یا ندانند، پس از مدتی که از شکل گیری آنها بگذرد، از رادیکالیسم و آرمان خواهی افراطی، که در آن آرمان ها و ایده ها نقش اساسی دارند، به سمت نوعی شخص پرستی تغییر جهت می دهند. به طوری که فرقه، تبدیل به نمود و نماد تمام عیار همه آرمان های فرقه می شود؛ هرگونه خدشه و نقد بر فرقه به منزله نقد و خدشه بر آرمان ها تلقی شده، غیرقابل تحمل خواهد بود. نمونه روشن این سخن، باید از گرو رجوی، که حالا باید به صراحت آن را فرقه رجوی خواند، نام برد. اه ضدامپریالیستی سازمان مجاهدین، در بدو تأسیس بر هیچ پوشیده نبود. شعارهای پرطمطراق و غرب ستیز این سازمان، تعداد زیادی از افراد را در سطوح مختلف اجتماعی به خود جذب نمود. اما پایان کار سازمان، ختم به شخص محوری و حتی شخص پرستی شد.

ازآنجاکه حرف اول و آ را در فرقه، فرقه می زند، الهیات فرقه نیز مبتنی بر ادراک شخصی فرقه از امور است. بنابراین، متکی بر تفسیر به رأی متون دینی است.

برخی از ویژگی های ساختاری فرقه ها عبارت است از (ر.ک: فاوست، 1387، ص 34؛ انجمن نجات مرکز فارس در: www.howcultswork.com):

ساختار هرمی؛ باطن گرایی؛ تأویل گرایی شدید یا نص گرایی افراطی؛ لایه لایه بودن، پیروی از اصل رازداری؛ مبهم بودن اه ؛ شخص محوری به جای ایده محوری؛ فقدان یا ضعف شدید اخلاقیات؛ فقدان یا ضعف شدید احکام دینی؛ الهیات مبتنی بر ادراک شخصی؛ ساختار تقلیدگرایانه؛ جزمی شی؛ و باور به نوعی از نخبه گرایی انحصاری.

خطرات سیستم های فرقه ای

خطرات بالقوه و بالفعل فرقه ها نیز محدود به افراد نمی شود. فرقه ها خطرات بالقوه ای هم در رابطه با افراد و هم در رابطه با جامعه به وجود می آورند. این امر موجب می شود آنها را دست کم نگیریم و متوجه زیان های آنها در بلندمدت بر روی فرد و جامعه باشیم. نخستین گام سیستم های فرقه ای برای در دست گرفتن عنان تفکر و اختیار افراد، تهی نمودن آنها از هویت فردی و امحا این هویت فردی در یک هویت جمعی جعلی است. در صورت موفق بودن فرقه در این امر، فرد احساس فردیت خود را به شدت از دست می دهد و به نوعی الیناسیون فکری و روانی دچار می گردد. این شیوه، همان طور که گفته شد، گام اول است و فرقه ها در این روش، نوعی سیستم قبیله ای را به کار می برند. در قبایل بدوی نیز با این شکل از هویت جمعی مشترک مواجه هستیم.

پس از استحاله فردیت فرد در یک هویت جمعی، در دومین گام برای نیل به در اختیار گرفتن عنان فکری و روانی افراد، فرقه هویت جمعی را که خود برای افراد و اعضای خود جعل نموده، در هویت شخصی فرقه استحاله می کند. به این ترتیب، هویت جمعی فرقه در وجود فرقه متجلی می شود. از این پس، ماهیت قبیله و فرقه از هم جدا می شود. این مرحله از استحاله، غالباً همراه با یک واقعه تاریخی در فرقه رخ می دهد. از آن پس، فرقه با اعلام چیزی شبیه به انقلاب ایدئولوژیک، که توسط سران مجاهدین خلق در اشرف اعلام شد، نوعی تحول اساسی در روند فرقه را ایجاد می کنند. در این تغییر رویه، اختیارات گروه، که تا این مرحله کما بیش در حدود عرف ی در سایر گروه ها بوده، همراه با بار عظیمی از وجوه کاریزماتیک، به نوعی شخص محوری افراطی تبدیل می شود که همه منافع، قدرت ها و اراده های موجود در گروه به سمت یک نقطه سرازیر می گردد. در مقابل، گروه که از این پس جزمی تر از گذشته شده است، به هیچ پاسخگو نخواهد بود. این مرحله، سرآغاز تبدیل یک گروه به فرقه است. اگر یک گروه بتواند اعضای گروهش را برای عبور از این مرحله متقاعد کند، در مراحل بعدی تقریباً مشکلی نخواهد داشت. همین انقلاب ایدئولوژیک، به مدد همکاری و همرایی تعدادی از مریدان و مطیعان به زودی در بین همه اعضا مشروعیت می یابد.

یکی از نشانه های این تحول اساسی و استحاله روشی، اعلام عمومی برای لغو یک عمل یا اجبار به انجام یک عمل است که تا پیش از این، در عرف و قوانین دینی و اجتماعی گروه مقبول بوده است. نظیر این واقعه را می توان در اعلام قیامت عمومی در فرقه اسماعیلیه، اعلام نسخ شریعت و اعلام قیامت در بهاییت، اعلام چندهمسری در مورمون ها و اعلام طلاق ایدئولوژیک توسط فرقه مجاهدین مشاهد نمود.

الف. خطرات فرقه برای فرد

تز ل کانون خانواده؛ امحا هویت شخصی افراد در جهت نیل به هویت جمعی؛ سیستم قبیله ای؛ امحاء هویت جمعی فرقه در جهت تثبیت شخصیت فرقه؛ تبدیل قبیله به فرقه؛ تعطیل منطق افراد؛ اتلاف عمر افراد؛ اتلاف پول افراد؛ ایجاد محدودیت های اجتماعی؛ ایجاد آسیب های روانی به افراد؛ جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ و بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک.

مهم ترین خطر فرقه برای جامعه، آنجاست که فرقه ها با تشکیل یک هویت فرقه ای جعلی، مانع شکل گیری هویت اجتماعی واحد می گردند و ازآنجاکه جامعه اساساً بر مبنای هویت جمعی شکل می گیرد، با د شدن هویت ها انسجام هویتی جامعه نیز عملاً در معرض فروپاشی قرار می گیرد. فرقه ها با جذب و در اختیار گرفتن نخبگان جامعه و استخدام استعدادهای آنها به نفع خود، جامعه را از این استعداد و دستاوردهای آن محروم نموده و همه توانایی های نخبگان را در جهت منافع و اه ـ غالباً ضداجتماعی خود ـ به کار می گیرد.

فرقه ها همواره در همه حکومت ها، جزء خطرات بالقوه برای ایجاد یک ناامنی اجتماعی و بر هم زدن نظم اجتماعی تلقی شده اند. ازاین رو، به دید یک مسئله امنیتی به آنها نگریسته شده است. بدیهی است وقتی گروهی با هوادارانی از چند ده نفر تا چند میلیون نفر در یک جامعه وجود داشته باشد که اغلب اعضای آن حاضرند برای آرمان های گروهشان دست به هر کاری بزنند، هر لحظه بیم آن می رود که یک آشوب و اغت تمام عیار از دل یکی از همین فرقه ها بروز کند.

فرقه ها بخصوص با ماهیت مذهبی و معنوی، کانون منابع مالی و فکری و اجتماعی می شوند. وجود نذورات و احیاناً موقوفات، سیل ثروت سرشاری را نصیب سران فرقه ها می کند. از سوی دیگر، گروه نخبگانی که جذب این فرقه ها می شوند مسئولیت تبلیغات و معرفی تعالیم فرقه را بر عهده دارند.

ب. خطرات فرقه برای جامعه

جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک؛ تز ل کانون خانواده (ر.ک: سینگر، 1388، ص122، 300، 301، 302، 309، 310، 311).

آسیب های روانی شایع در فرقه

فرقه ها هم در سطح بنیانگذاران و هم در سطح اعضا، متشکل از افرادی هستند که مورد هجوم آسیب های روانی گوناگونی قرار می گیرند. تنها تفاوت میان اعضا و ان فرقه ها را شاید بتوان در تیپ های شخصیتی آنها جست وجو نمود. اعضای فرقه ها غالباً شخصیتی پذیرنده، منفعل و قربانی دارند که آماده دریافت و اجرای فرامین هستند. در مقابل، ان اغلب دارای شخصیتی اقتدارگرا، تمامیت خواه و فرمانده اند. در کنار هم قرار گرفتن این دو تیپ شخصیتی، ساختاری کامل، اما بیمار را شکل می دهد که هر دو طرف، این ساختار را راضی نگه می دارد. تا زمانی که هریک از طرفین در ساختار شخصیتی خود باقی بمانند، چرخه رفتاری فرقه به قوت خود باقی خواهد بود. اما به محض اینکه یکی از طرفین، که غالباً اعضای فرقه هستند، از طبقه و تیپ شخصیتی خود فاصله بگیرند، تع ت و تنش ها بروز خواهد نمود.

برخی از این آسیب های روانی موجود در فرقه ها عبارتند از:

اعتیاد (اقسام گوناگون اعتیاد ذهنی و جسمی و روانی)؛ توهم (منجر به باور رس جهانی برای فرقه)؛ پارانویا و بدبینی (منجر به باورداشت تئوری توطئه)؛ افسردگی (سینگر، 1388، ص 129)؛ مانیایی (بیماری دو اختلال قطبی شخصیت)، (نوسان میان نوعی شادی کاذب بیرونی و افسردگی درونی)؛ نارسیسیسم (خودشیفتگی افراطی افراد و فرقه)؛ اختلال اضطراب فراگیر (دیویسون و کرینگ، 1390، ص 191).

روش های دفاع روانی در مقابله با فرقه ها

این گونه نیست که فرقه ها ش ت ناپذیر و نفوذناپذیر باشند. فرقه ها هم مثل هر ساختار دیگری، نقاط ضعف خود را دارند. بنابراین، انی که در فرقه ها گرفتار می شوند، با کمی جسارت و امید می توانند خود را نجات دهند. شما چه در درون تارهای یک فرقه گرفتار شده باشید و یا نشده باشید و در معرض این خطر باشید، باید برخی مهارت های دفاع روانی در مقابل روش های نفوذ فرقه ها را بشناسید و به کار ببندید. آگاهی از این روش ها، به شما کمک می کند تا در موقع قرار گرفتن در معرض آسیب های فرقه ای، واکنش بهتری از خود بروز دهید. خسارت روانی و جسمی کمتری متوجه شما شود و یا به کلی از آن جلوگیری نمایید.

اگر هنوز گرفتار فرقه ها نشده اید، این روش ها را به مثابه روش های پیشگیرانه استفاده کنید. اگر در یکی از فرقه ها با مختصاتی که پیش تر بررسی کردیم، قرار دارید، این روش های دفاع روانی می تواند در حکم راه های گریز از فرقه باشد. البته باید دقت کنید که این روش ها یک شبه پاسخ نمی دهند. باید تدریجاً نتایج آن را ببینید. افراد ورش ته روانی، بهترین اه فرقه ها هستند. در ح روانی نامتعادل، خودآگاهی ما در پایین ترین سطح قرار دارد. ما آمادگی پذیرش هر چیزی که ما را به آرامش و تخدیر برساند، داریم. برای اینکه در چنین دامی گرفتار نشوید، خودتان را پیدا کنید. تقویت خودآگاهی شخصی و اینکه «کیستید، کجایید و باید چه کار کنید؟»، مهم ترین پیشگیری از گسیختگی روانی و در قرار گفتن در معرض خطر استحاله فرقه هاست.

ی که در مسیر خودآگاهی قرار دارد، حتی اگر در شرایط نامتعادل روانی نیز قرار بگیرد، به سرعت خود را بازمی یابد و بر شرایط بحرانی فائق می آید. خانواده نخستین پناهگاه روحی روانی همه افراد است. اما اگر این پناهگاه، خود تبدیل به شکنجه گاه روانی افراد شود، روشن است که بهترین راه دوری از این شکنجه گاه روانی، دوری گزینی از آن است. جوانان و نوجوانان در سنین بحران عاطفی، مستعدترین افراد برای جذب در فرقه ها هستند. این زنگ خطر برای والدینی است که رابطه مناسبی با فرزندان خود برقرار نمی کنند. اگر فرزند شما در کنار شما احساس آرامش نکند، بی شک در پی مأمنی برای ب آرامش خواهد بود. فرقه ها همواره در کمین افرادی هستند که از عقبه خود فراری هستند و به سوی آینده ای نامعلوم می گریزند. رفتار فرقه ها در بدو امر، بسیار گرم و پذیرنده است. انی را که از بیرون وارد می شوند، تسکین می دهد، اما این تسکین موقتی پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد. بنابراین، پیشگیرانه ترین راه برای جلوگیری از جذب شدن در فرقه ها، تقویت بنیان های عاطفی و روانی در خانواده است.

فرقه ها همواره قرائت های نامعمولی از دین ارائه می دهند. این امر برای انی که از فضای رسمی و دین زده اجتماع خسته و فرسوده شده اند، بسیار خوشایند و خواستنی است. ذهن انسان ذاتاً از یکنواختی و تکرار خسته می شود، و در پی راهی برای کشف لایه های گوناگون پدیده هاست. فرقه ها این وعده را به شما می دهند که لایه های باطنی ادیان را به شما آموزش می دهند. اما یک ذهن وقاد و مجرب به زودی می فهمد که وعده های فرقه ها، در خوشبیانه ترین ح ، خطا و پندار فرقه و ناشی از نامتخصص بودن در اصول و مبانی دینی است، که فرقه خود را به آن منتسب می کند.

فرقه ها بهشت انی هستند که نمی خواهند ذهن خود را با فکر روی مسائل و پیچ و خم های معرفتی ادیان خسته کنند. آنها همواره یک راه ساده و کپسولی پیش پای شما می گذارند. شما فقط با خوردن یک قرص به مقصد می رسید! این در مورد همه فرقه ها، با هر گرایشی صدق می کند.

فرقه های مذهبی به شما می گویند: ما راهی را به باطن یافته ایم و هیچ جز ما با آن آشنا نیست. کافی است تا به تعالیم ما عمل کنید تا به آن راه وارد شوید و در کوتاه ترین مدت به کمال برسید. فرقه های تجاری با ترفندهای مختلف، شما را متقاعد می کنند که اگر روش های آنها را اجرا کنید، یک شبه میلیون ها دلار پول نصیبتان می شود. فرقه های روان شناختی هم وعده آرامشی ابدی را در چند روز به شما می دهند.

فرقه های ، دورنمای دنیایی آباد و آزاد را تحت تعالیم فرقه به شما نوید می دهند و خلاصه فرقه ها دورنمای بهشتی زمینی را برای شما ترسیم می کنند که وجود خارجی ندارد. برای اینکه در دام این وعده ها گرفتار نشوید، معرفت دینی خود را ارتقا دهید.

فرقه ها بخصوص با گرایش های مذهبی، روان شناختی و فراروان شناختی، اغلب شما را با برخی امور خارق العاده شگفت زده می کنند. شاید انی که در دام این فرقه ها گرفتار می شوند، قربانی جاه طلبی و قدرت طلبی خود شده باشند. این افراد، در پی کشف و به دست آوردن قدرت های باطنی خود اسیر وعده ها و تعالیم این فرقه ها می شوند. فرقه های فراروان شناختی راه های ارتباط با موجودات فرامادی را آموزش می دهند. برخی دیگر، با آموزش انواع خاصی از ریاضت و ورزش های جسمی و روانی، ذهن شما را برای درک اسرار آفرینش آماده می کنند. همه اینها خوب است، اما مسئله اینجاست که غالب این وعده ها شعاری بیش نیست و شما نه تنها به آسمان وصل نمی شوید، بلکه از زمین هم کنده شده و در هوا معلق می مانید.

افراد بسیاری در اثر روش های نادرست برقراری ارتباط با موجودات غیرارگانیک، کارشان به تیمارستان کشیده و یا به کلی از فضای اخلاقی و دینی دور شده اند. ی که سطح دانش معنوی و معرفت دینی خود را ارتقا داده باشد، به خوبی می داند که روش برقراری ارتباطات فراانسانی، باید تحت نظارتی دقیق و در چارچوبه ای اخلاقی صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است چشمه های حقیری از قدرت های فراانسانی، نظیر پیشگویی های ساده، باز شدن چشم به اصطلاح باطن بین و..، هم برای فرد حاصل شود. اما ازآنجاکه فرد ابت ترین مراحل خودسازی را طی نموده، به دست آوردن این قدرت ها جز زیان مضاعف نتیجه ای برای او نخواهد داشت. اصل تعادل در عالم ایجاب می کند که هر نیرویی در جای شایسته خود قرار گیرد. در غیر این صورت، موجب خسران و فاجعه های اخلاقی و معنوی خواهد شد. تفاوتی نمی کند که شما در یک فرقه باشید و یا در شرف ورود به یکی از فرقه ها قرار گرفته باشید. جزء هر کدام از این دو گروه باشید، مکانیسم «نه» گفتن، یکی از کارآمدترین مکانیسم های دفاعی در برابر گرفتار شدن در دام فرقه هاست.

فرقه ها از روش های روان شناختی گوناگونی برای نفوذ در شخصیت افراد و بهره برداری از آنها استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها که در روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، موسوم به روش «جای پا باز » (کریمی، 1390، ص 140) است. آنها از درخواست های کوچک شروع می کند تا به خواسته های بزرگتر برسند. آنها همان روز اول، از شما نمی خواهند بمبی را داخل یک ماشین جاسازی کنید و در میان یک خیابان شلوغ منفجر کنید. از کارهای به ظاهر پیش پاافتاده شروع می کنند، تا آستانه تحریک اخلاقی شما را بالا ببرند. شما اگر بتوانید برای جلب رضایت فرقه، از دوست خودتان جاسوسی کنید، حتماً بعدها می توانید برای حفظ رضایت فرقه، هر کار دیگری را هم ید. پس مراقب درخواست هایی که از شما می شود باشید.

روش دیگری که در این فرقه ها مرسوم است، روش «باز جای پا» نامیده می شود. ما در فارسی این روش را با ضرب المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود»، می شناسیم. آنها شما را با یک درخواست بسیار بسیار بزرگ شوکه می کنند. ممکن از شما تقاضای مبلغ بالایی از دارایی تان را نمایند، یا از شما بخواهند یک رفتار ضداجتماعی و غیرقانونی فاحش را انجام دهید. اگر شما آن قدر ساده باشید که این کار را انجام دهید که چه بهتر! وگرنه گام دوم را برمی دارند و درخواست بسیار کوچکی از شما می کنند. وقتی شما در مقابل پرداخت چندین میلیون پول مقاومت کنید، حتماً با پرداخت چند صدهزار تومان مشکل کمتری دارید و برای اثبات صداقت خود، حتماً این کار را انجام خواهید داد (کریمی، 1390، ص 142).

بنابراین «نه» گفتن را از همان کودکی باید به فرزندان خود بیاموزیم و خود هم آن را تمرین کنیم. اگر قرار است ی یا گروهی، به دلیل عدم تمکین شما را طرد کند، بهتر است این اتفاق زودتر بیفتد و شما زودتر از فرقه طرد شوید، تا آنکه سال ها عمر و دارایی خود مصروف اه فرقه کنید و وقتی کارشان با شما تمام شد، شما را طرد کند.

فرقه ها پر است از افرادی که یا به افراط کشیده شده و یا به تفریط. و اساساً فرقه ها محصول همین تندروی ها و کندروی هاست. تندروی در احساس گرایی یا افراط در عقل ورزی همواره مشکل آفرین و خطرساز بوده است. در تعالیم مذهبی و دستورالعمل های اخلاقی، همواره مراقبه و پایش اعمال و رفتار روزانه از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. هر شب از خودتان بپرسید کاری که امروز انجام دادید، جدای از تعالیم فرقه هم کاری مفید بوده یا نه؟ آیا اگر شخص دیگری این کار را در حق شما انجام می داد، باز هم آن را مورد تأیید قرار می دادید، یا چون شما تحت تعالیم فرقه آن را انجام داده اید، رفتاری مثبت تلقی می شود؟

با خودتان صادق باشید و از پاسخ های متفاوتی که درونتان به شما می دهد، نهراسید. اجازه بدهید ناخودآگاهتان با شما سخن بگوید و حقیقت درونی تان را برایتان واگویه نماید. از اینکه یک روز بفهمید کلی از راه ر

مشاهده متن کامل ...

برنامه ت برای پیش بینی پذیری اقتصاد شفانامه اقتصادی ت یازدهم منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سیاست های اقتصادی ت برای وج غیرتورمی از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که مجموعه این گزارش را می توان در دو عبارت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود محیط نامساعد ب و کارخلاصه کرد.

برنامه ت برای وج از رکود از یک سو بر رفع تنگناهای مالی و از سوی دیگر بر ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور(نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و مسکن ) در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به عنوان را اری برای افزایش تقاضای مؤثر) بنا نهاده شده است. این در حالی است که ت سعی دارد زمینه مناسبی جهت پیوند بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.
به اعتقاد ت بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و تی، مداخلات ت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. با این حال آنچه در طرح مذکور آمده است بیشتر ناظر به متعهد شدن ت در چارچوب ارقام بودجه، وصول طلب و پرداخت بدهی ها، افزایش مالیات ها و حذف قیمت گذاری کالاها ست و مهم تر از انشای این را ارهای خوب اجرای آن و متعهد بودن به اجرا و نترسیدن از کاهش مقبولیت با این جراحی جدید است. در این طرح آمده است: برقراری ارتباط بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط ب و کار است و رس اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای وج از رکود، تأمین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رس اصلی فضای ب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد د خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای ب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحرّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه وج از رکود افزایش یابد.
بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش ت در فصول چهارگانه به تشریح سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های بهبود فضای ب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های وج از رکود پرداخته است.
1- سیاست های اقتصاد کلان: این سیاست ها در سه بخش سیاست های پولی، ارزی و مالی ارائه می شود.
1- 1- سیاست های پولی: رویکرد و جهت گیری اصلی ت در تدوین سیاست های پولی «انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد کلان » و «پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم » است. ت از طریق اجرای سیاست هایی چون مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عدم افزایش بدهی بخش تی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها، ی ان سازی و کاهش تدریجی نسبت س قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی، افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی در نظر دارد تا زمینه وج از رکود را فراهم آورد.
1- 2- سیاست های ارزی: ت در این بخش در تلاش است تا با سیاست های ارزی در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه ی ان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار برسد. اصلاح ترکیب ترا مه بانک مرکزی، افزایش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار، کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز از جمله برنامه ها در این بخش است.

1- 3- سیاست های مالی: همچنین در بخش سیاست های مالی ت برنامه های خود را در سیاست های مالیاتی، سیاست های بودجه ای و را ارهای مدیریت و تسویه بدهی های ت دنبال خواهد کرد. آنچه در این گزارش به عنوان سیاست های مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد، مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در «قوانین مالیاتی موجود » در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. این سیاست قرار است از راه اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و در چارچوب قوانین موجود عملی شود. همچنین در این برنامه بر حفظ توازن بودجه در راستای سیاست های کنترل تورم تأکید شده و توازن بودجه ای به عنوان ارتباط دهنده سیاست های پولی و مالی نقش ایفا می کند.
بنابر این گزارش، از دیگر برنامه های مالیاتی ت می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، ی ان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان تی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری، کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات، اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی، حمایت از تعاونی های مرزنشینان، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی، اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزی دارایی ها با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت ها، وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها، تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی بالا، معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود، اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی، اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند و همچنین وضع مالیات بر سود سرمایه ای در املاک و مستغلات.
تسهیلات در واگذاری طرح های نیمه تمام
در بخش دیگری از برنامه به سیاست های بودجه ای اشاره شده و آمده است: رویکرد ت در تدوین سیاست های بودجه ای برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی توسط بودجه های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است (پس از ر تعهدات غیر قابل اجتناب جاری).
همچنین ت در تلاش است با واگذاری طرح های نیمه تمام نسبت به وج از رکود اقدام کند.
تولد نهاد متولی بدهی های تی
در ادامه این طرح آمده است: افزایش بدهی های ت به ویژه به پیمانکاران و بانک ها در کنار آشفتگی حساب های مربوط، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی ت، پیمانکاران و بانک ها شده است. لذا اقدامات متعددی برای این مهم پیش بینی شده است که تعیین نهاد متولی، ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی های ت مورد توجه قرار گرفته است هدف از تشکیل آن احصاء، ثبت و پایش بدهی ها، تسویه بدهی های ت به بخش خصوصی از محل مطالبات ت است.
2- بهبود فضای ب و کار
در بخش دوم این طرح تلاش شده تا با کاهش دخ های ناروای ت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر شود بلکه کارایی را به همراه بیاورد. هر چند که مجموعه سیاست های بهبود شرایط محیط ب و کار ذکر شده را نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتاً طولانی عنوان کرده است.
ت در این بخش یکی از کلیدی ترین برنامه های خود را حذف تدریجی قیمت گذاری تی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری عنوان کرده است. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی ب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و. . . از سوی دفتر بهبود فضای ب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، حذف استعلامات مالیاتی به صورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه ها، مکلف نمودن بانک مرکزی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393، مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی دریافت لیست حقوق در سال 1393، مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای ب و کار به صورت سه ماهه به هیئت ت از دیگر فعالیت های ت در بخش بهبود فضای ب و کار است.
3- تأمین منابع مالی
سیستم بانکی که بار اصلی تأمین مالی را بر دوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولاً پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری - در سطح بنگاه- که تحرک بیشتری ایجاد می کنند، تخصیص دهد. علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تأمین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تأمین منابع برای سرمایه گذاری، به ویژه در بنگاه های بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر این، به خصوص در سال 1393، تأمین سرمایه در گردش از طریق بانک ها اولویت بسیار بالا خواهد داشت.
3- 1- سیاست های بانکی و اعتباری
لذا یکی از اصلی ترین برنامه های ت برای پیشبرد سیاست های وج از رکود « افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها»، « هدایت منابع اعتباری بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی با تأکید بر فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده » و « انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی » است. در کنار این سه رویکرد، « گسترش عمق و سطح بازار بین بانکی » نیز از جمله اه سیاست های بانکی و اعتباری تعیین شده است.
در ادامه اهم سیاست های اعتباری و بانکی ت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف وج از رکود طراحی شده اند، ذکر شده است: کاهش بدهی بخش تی به بانک، تسری معافیت های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول، تسهیل وصول مطالبات معوق بانک ها، ممنوعیت باز ید اوراق مشارکت پیش از سررسید، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک ها و دستگاه قضایی، ا ام بانک ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد، ا ام بانک ها به فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک، افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز، ا ام بانک ها به ب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام، منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد)، منطقی سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی، ا ام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانک ها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاه های اقتصادی، گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای ید کالاهای بادوام تولید داخل و استفاده از ظرفیت گواهی س خاص در تأمین منابع مالی طرح های تولیدی کل سیاست های مد نظر ت جهت بهبود این حوزه پولی می باشد.
3-2- بازار سرمایه
حدود 43سیاست در بخش بازار سرمایه از سوی ت تدوین شده است که اهم آنها از این قرار است: تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار تی - جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر.
4- فعالیت ها و محرک های وج از رکود
در بخش دیگری از این طرح به را ارهای وج از رکود با توجه به محدود بودن منابع و ضعف تخصیص منابع، محدودیت های بین المللی به تعیین برخی « معیارها » و « اولویت ها » در تخصیص منابع محدود پرداخته است. در این بین ت در نظر دارد از طریق اجرای سیاست هایی در چهار حوزه 1- بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی ، 2- صادرات غیرنفتی 3- صنعت و معدن و 4- مسکن، پتانسیل لازم برای ایجاد رونق در اقتصاد را در سال های 93 و 94 ایجاد کند.
4-1- انرژی
بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش هایی چون حمل و نقل و ساختمان، نیروگاه ها که بیشترین سهم را در مصرف انرژی از آن خود کرده اند، افزایش ظرفیت تولید گاز، نفت، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، اجرای سیاست هایی برای تسهیل روند صادرات غیر نفتی نیز از جمله کارهایی است که ظاهراً در دستور کار سریع ت قرار دارد تا از این رهگذر به موهباتی چون افزایش اشتغال، تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت برسد.
4-2- صادرات غیر نفتی
در ادامه به مهم ترین اجزای مجموعه سیاست های ت در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در دوره کوتاه مدت و سپس به سیاست هایی با هدف تسهیل تجارت اشاره شده است.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 30روز، تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمان های مرتبط با کشورهای طرف تجارت، ایجاد شعب بانک های ایرانی در گمرکات مرزی، اقدام و پیگیری وزارت امور خارجه برای راه اندازی باجه های صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی ورودی، لغو روادید برای بازرگانان کشورهای هدف، انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف، اعزام رای ن بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف، جزو اهم این اقدامات است.
4-3- صنعت و معدن
سه ملاحظه کلیدی در تدوین سیاست های صنعتی برای پیشبرد برنامه وج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آن که قرار نیست منابع محدود موجود صرفاً به سمت چند صنعت خاص گسیل شود و دوم آنکه موضوع بهره وری مد نظر قرار گیرد و دست آ سیاست های صنعتی با سایر سیاست های این مجموعه از جمله سیاست های تجاری و توسعه صادرات و سیاست های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. در این رابطه سیاست های اجرایی برای تأمین مالی صنعت، تحریک تقاضای داخلی و تعدیل حوزه قوانین و پشتیبانی در نظر گرفته شده است. سیاست های اجرایی برای تأمین مالی بخش از طریق تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی توسط شاخص هایی چون صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر، برخوردار از توان اشتغال زایی و دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول انجام می گیرد. از سوی دیگر سیاست های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی نیز از این قرار است:
1- توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه ای.
2- تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به یداران کالاهای با دوام و سرمایه ای به روش اعتبار یدار.
3- تسهیل صدور ضمانت نامه ها برای پیمانکاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و ی جهت اجرای طرح های داخلی و خارجی.
4- افزایش سرمایه صندوق های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت.
5- نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده ای و ریلی.
در سومین گام نیز سیاست های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی تدوین شده است که اهم این موارد از این قرار است:
1- ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به هنگام جهت دسترسی آسان ذی نفعان.
2- پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی.
3- تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بد اران ارزی و پیش بینی مشوق های مناسب برای خوش حساب ها.
4- تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید کننده و کارآفرین.
5- اضافه شـدن شهرک های فناوری به حمـایت از شـهرک ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات.
4-4- مسکن
حوزه مسکن به عنوان آ ین بخش و به دلیل آنکه ارتباطات پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود.
یکی از برنامه های قطعی ت در بخش مسکن، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولاً امکان خانه دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.
در گام بعدی نیز بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تأسیس صندوق از سوی بانک ها، موارد را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تأمین ری های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.مشاهده متن کامل ...
قانون مالیاتهای مستقیم
درخواست حذف اطلاعات

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها
ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد است اج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا است اج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.
تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت ان می رسد.
تبصره 2– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و ای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آ ین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و ای مذکور نخواهد بود.
تبصره 3– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد ی هر سال از پرداخت 05 درصد مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره 4– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.
ماده 133– صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.
تبصره – ت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
ماده 134– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
ماده 135 – حذف شد.
ماده 136 – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 137 – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی ت ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی ر می گردد.
در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل ر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.
ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.
تبصره 1– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شرکت وصول خواهدشد.
تبصره 2– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.
تبصره 3– کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از50 نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 4– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:
شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.
شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
ماده 139–
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد العظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.
د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم ی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم ی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.
ﻫ – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب ی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب ی با هیأت ان می باشد.
و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات ی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم ی و مدارس و های تی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و ز له، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر تی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق ا حمه اعضاء آن ها ر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1– وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اه و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.
تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
تبصره 4– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت (ره) یا ی دارای مجوز می باشند بر اساس نظر ی انجام می گیرد.
ماده 140– حذف شد.
ماده 141–
الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اه صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت ان می رسد.
ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد انی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.
ماده 142– درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده 143 مکرر– حذف شده است.
ماده 144– ج ه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ان خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 145– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:
1 – سود متعلق به س های مربوط به ور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2 – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وس های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل س هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.
3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه تی و اسناد خزانه.
4 – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و س ثابت به شرط معامله متقابل.
5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.
ماده 146– کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.
تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:
هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت ان صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.
ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1 – قیمت ید کالای فروخته شده و یا قیمت ید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت ان می رسد تعیین خواهد شد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.
د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت ا اج و باز ید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و– معادل یک ماه آ ین حقوق و دستمزد و همچنین ما به فاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت ا اج و باز ید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.
6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات تی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون م م به ر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به ت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، ید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاری ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.
14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
15 – مخارج حمل و نقل.
16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.
17 – حق ا حمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق ا حمه بازرس قانونی.
18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19 – بهای م ومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.
20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.
25 – ضایعات متعارف تولید.
26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
28 – هزینه ید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.
تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 داد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.
ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.
3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن ج مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.
5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 150– طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق ج مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به فاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب – در مواردی که طبق ج مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.
تبصره 1– هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.
تبصره 2– مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.
تبصره 3– مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل یداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در ج استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره 4– در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده 151– ج استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده 152– قرائن مالیاتی عبارتست از:
عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:
1- ید سالانه.
2- فروش سالانه.
3- درآمد ناویژه.
4- میزان تولید در کارخانجات.
5- ارزش حق واگذاری محل ب.
6- جمع کل وجوهی که بابت حق حریر و حق ا حمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
7 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.
ماده 153– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154– ج ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف – برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی ایران، شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان ج ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب – ج مذکور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.
به محض وصول ج مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور ج رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات ج قانع کننده به نظر برسد ج از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و به عنوان ج ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1– در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آن ها ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2– حضور سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همچنین بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3– ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق ج ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره 4– کمیسیون تعیین ضرایب اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از:
یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آ اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترا مه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
ماده 156– اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین ح و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده 157 – نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.
تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 158 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده 159– وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده 160– سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده 161– در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهند بود.
ماده 162– در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 163– سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد ر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آ ین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده 164– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 165– درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل ز له سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خش الی، طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات تی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد ر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت ان تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت ان اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد.
ب – به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.
ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30 شهریور 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط ر خواهد شد.
د – درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ارایه دلایل مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
ماده 166– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط ر خواهد شد.
ماده 167– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده 168– ت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با ت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای ی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت ان رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. ت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شورای ی گزارش نماید.
ماده 169– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آ دی ماه هرسال دریکی از رو مه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد.
تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 169 مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره1– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که یدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات یدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به یدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.
ماده 170– مرجع رسیدگی به هرگ

مشاهده متن کامل ...
برنامه ­ریزی استراتژیک
درخواست حذف اطلاعات

بررسی عوامل سازمانی موثر در برنامه ­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

چکیده

با توجه به این­که شرکت­ها و سرمایه­گذاران توجه روزافزونی به استراتژی­های مربوط به تجارت الکترونیک نشان می­دهند، برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به روشی مهم جهت توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک بدل گشته است. با وجود این، علی رغم رشد و افزایش تعداد چارچوب­های نظری ارائه شده در ارتباط با سیستم و فناوری اطلاعات، اجرای عملی آن­ها با مشکلات متعددی مواجه است. به نظر می­رسد مشکلات مرتبط در برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، پیش از آن­که جنبه فنی داشته باشد، ناشی از مسامحه در روابط درونی سیستم و فناوری اطلاعات و زمینه­های سازمانی است. هدف از این مطالعه تعیین و شناسایی عوامل مهم سازمانی مرتبط با برنامه­ریزی­های استراتژیک فناوری اطلاعات است. شناسایی این ساز و کارهای کلیدی سازمانی موجب افزایش کارایی برنامه­ریزی­های استراتژیک می­شود. ساز و کارهای ارائه شده در این بررسی می­تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران سازمان که در پی برنامه­ریزی­های استراتژیک مرتبط با فناوری اطلاعات در عصر دیجیتال هستند، قرار دهد.

کلمات کلیدی سیستم اطلاعات، فناوری اطلاعات، برنامه­ریزی استراتژیک

مقدمه

برنامه­ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات به عنوان فرایندی حیاتی در تلفیق فناوری اطلاعات در رویه­های سازمانی مطرح است. برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم­های اطلاعاتی و به­طور کلی فناوری اطلاعات است. استفاده از فناوری اطلاعات موجب پیشبرد موفقیت­آمیز اه سازمانی شده و قدرت رقابتی سازمان را افزایش می­دهد. با توجه به رشد روز­افزون تجارت الکترونیک در معاملات جهانی، سیستم و فناوری اطلاعات به عوان ابزاری موثر در اجرای موفقیت­آمیز استراتژی تجارت الکترونیک، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

چهار دلیل عمده جهت گرایش سازمان­ها به برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات وجود دارد که عبارتند از [1]:

· گسترش و بهبود فناوری

· کمبود نیروی انسانی متخصص

· محدودیت منابع سازمان

· ایجاد سیستم یکپارچه

در برنامه­ریزی فرایند فناوری اطلاعات، وجود عوامل متعددی مانند میزان سرمایه مالی، خدمات انسانی، کارشناسان فنی و زیرساخت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری لازم و ضروری است [2]. بیشتر مطالعات اخیر در ارتباط با مدیریت سیستم اطلاعات بر بهبود و توسعه برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات متمرکز بوده است.

محققین زیادی چارچوب­های مختلفی جهت توسعه و بهبود کارایی برنامه­ریزی استراتژیک سیستم و فناوری اطلاعات پیشنهاد و معرفی نموده­اند. در این مورد تحقیقات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات با هدف تعین کارایی، ارتباط بین فناوری اطلاعات و موفقیت­های تجاری، عوامل موثر بر برنامه­ریزی­های تجاری و سیستم اطلاعات، عوامل کلیدی اجرایی فناوری اطلاعات و ارزی سودمندی استراتژی­های فناوری اطلاعات صورت گرفته است [3].

با وجود ارائه چارچوب­های مختلف در ارتباط با برنامه­ریزی استراتژی فناوری اطلاعات، تا کنون سازمان­ها نتوانستند به طور موثر بر مشکلات به وجود آمده در برنامه­ریزی فناوری اطلاعات فائق آیند. مشکلات مذکور پیش از آن­که منتج از نقایص فنی باشد، ناشی از عدم توجه کافی به روابط و اثرات درونی سیستم­های اطلاعاتی و زمینه­های سازمانی است [3]. با وجود تحقیقات زیادی که در زمینه سیستم و فناوری اطلاعات صورت گرفته است، تحقیقات اندکی به ارزی و بررسی روابط بین ساز و کارهای درون سازمانی و کارایی سیستم و فناوری اطلاعات پرداخته­اند.

بررسی­های مختلف محققین منجر به ارائه مدل­های توصیفی مختلف به منظور فهم برنامه­ریزی­های استراتژیک فناوری اطلاعات شده است، ولی ارزی جنبه­های سازمانی برنامه­ریزی اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته است. مطالعات نشان داده است که مسایل روان­شناسی، ، اجتماعی و رفتاری نیز بر کارآمدی موثر استراتژی­های مربوط به فناوری اطلاعات تاثیرگذار هستند [4]. باتاگلی [5] نیز در بررسی­های خود متذکر گردید که شرایط فرهنگی، و اجتماعی به طور معنی­داری بر تصمیم­گیری­های مرتبط با تصمیم­گیری­های سازمانی تاثیرگذار هستند. فرایند برنامه­ریزی استراتژیک سیستم و فناوری اطلاعات با کلیه ساز و کارهای سازمانی

در ارتباط هستند. بنابراین لازم است از منظر سازمانی نیز مورد توجه قرار گیرند. از­این­رو، توجه به ساختارهای سازمانی موجب افزایش آگاهی از پیچیدگی­های برنامه­ریزی استراتژیک و جنبه­های گوناگون آن می­شود[2].

در این مطالعه و براساس مطالعات محققین مختلف، مکانیسم­های اصلی سازمانی که با برنامه­ریزی استراتژی سیستم و فناوری اطلاعات مرتبط هستند، معرفی می­شود که عبارتند از: تعامل گروه­ها، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و مدیریت تغییر(تحول). مکانیسم­های مذکور قادر هستند از طریق تلفیق در چارچوب برنامه­ریزی استراتژی فناوری و سیستم اطلاعات، کارایی آن را بهبود بخشند.

وم برنامه ­ریزی استراتژیک

ورود به حوزه فناوری اطلاعات بدون توجه به برنامه­ریزی استراتژیک، مسائل عمیق­تری را در سازمان­ها پدید می­آورد که مهم­ترین آن­ها عبارتند از [4,5]:

· سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات از اه کاری پشتیبانی نمی­کنند.

· سیستم­هایی که یکپارچه طراحی نشده­اند، موجب دوباره­کاری، تاخیر، اتلاف منابع و در نتیجه کاهش بهره­وری می­گردند.

· تضاد بین متخصصین فناوری اطلاعات و سایر کارکنان

· فقدان ابزاری برای تعیین الویت­ها در رابطه با مصرف منابع

· فقدان روشی برای تصمیم­گیری در خصوص سطوح مطلوب منابع یا چگونگی و زمان به­کارگیری منابع خارجی

· عدم سازگاری استراژی­های فناوری اطلاعات با الویت­های کاری

· کاهش بهره­وری در مدیریت موثر منابع اطلاعاتی

· تضعیف موضع رقابتی سازمان

· ناتوانی سازمان در مواجهه با تغییرات

· کاهش کیفیت محصولات و خدمات

اه برنامه­ریزی استراتژیک (is/it)

· ب شناخت از محیط سازمان و استراتژی­های آن

· تعیین استراتژی­ها و سیاست­های کلان فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از یت و اه سازمان

· تدوین معماری اطلاعاتی شامل فهرست، مشخصات و ارتباط سیستم­های اطلاعاتی

· تعیین نیازهای اجرایی عمده برای توسعه و اجرای سیستم­های اطلاعات در سازمان

· تعیین مشخصات زیرساخت­های سخت­افزاری و ارتباطی فناوری اطلاعات

· تعیین مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز سازمان برای پیاده­سازی و اجرای سیستم­های اطلاعات [6].

فرایند تکامل رویکردهای مرتبط با برنامه­ریزی فناوری اطلاعات

به دلیل وجود تغییرات سریع در محیط­های تجاری، رویکردهای مرتبط با برنامه­ریزی فناوری اطلاعات نیز روند تکاملی خود را طی کرده و پس از گذراندن وضعیت­های فنی، متوازن و تقابل، وارد وضعیت هماهنگ شده است (شکل 1). در این بخش به ح ­های مختلف برنامه­ریزی فناوری اطلاعات و روند تکاملی تغییرات مطرح شده، پرداخته خواهد شد.

تغییر از وضعیت فنی به وضعیت متوازن

در آغاز توسعه برنامه­ریزی سیستم و فناوری اطلاعات (وضعیت فنی) تنها بر بهبود کارایی و بهره­وری رایانه­ها تاکید می­گردید و کلیه تلاش­ها بر افزایش کارکرد رایانه­ها و تقویت مدیریت شبکه رایانه­ها معطوف بود. به دلیل فقدان استراتژی مناسب، عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی و کاربردهای اندک فناوری اطلاعات در این دوره، میزان بهره­وری سیستم اطلاعات کم­تر از حد انتظار بود[4] .

با رشد و توسعه در فرایند مدیریت فناوری اطلاعات، مدیران سازمان­ها توجه بیشتری بر رویکردهای مبتنی بر تجارت نشان داده­اند. رویکردهای مبتنی بر تجارت همان­طور که در شکل (1) نیز نشان داده شده است، وضعیت متوازن را در روند تکاملی رویکردهای استراتژی فناوری اطلاعات را تشکیل داده­اند. در وضعیت متوازن بیشتر بر استفاده از فناوری اطلاعات برای نیل به اه تجاری تاکید می­شود. در وضعیت متوازن، از روش­های مشهوری مانند برنامه­ریزی سیستم تجاری (شرکت ibm) و ی اطلاعات استفاده می­شود[6].

تغییر از وضعیت متوازن به وضعیت تقابل

بر اساس مطالعات ک ا و ورنر [7]، وضعیت متوازن بر این فرض استوار است که اه و طرح­های تجاری، اساس و زیربنای طرح­های مربوط به فناوری اطلاعات را تشکیل می­دهند. در این رویکرد، بر کیفیت طرح­های تجاری تاکید زیادی می­شود. اگرچه به مدت طولانی از رویکردهای مربوط به وضعیت متوازن استفاده شده است، ولی این رویکرد دارای محدودیت­های زیادی است.

در اوایل دهه 1980، مدیران تجاری بسیاری از شرکت­های بزرگ به منظور افزایش قدرت رقابت­پذیری و ب مزیت­های رقابتی اقدام به شناسایی مجموعه­ای از کاربردهای فناوری اطلاعات کرده و تلاش نمودند تا فرصت­های رقابتی متاثر از فناوری اطلاعات را مشخص سازند. برخی از این کاربردها و فرصت­ها قادر هستند استراتژی­های تجاری را تحت تاثیر خود قرار داده و به­ این ترتیب، تاثیر طرح­های تجاری و استراتژی­های فناوری اطلاعات نسبت به هم دوطرفه خواهد بود[5] .

در رویکرد وضعیت تقابل بر برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات از لحاظ تحلیل تجاری تاکید می­شود. هدف از وضعیت تقابل، تعیین فرصت­های استراتژیک به منظور بهینه­سازی عملکرد تجاری در بازارهای تجاری است. همچنین در وضعیت تقابل، شرکت­ها در پی ایجاد کاربردهای جدید برای فناوری اطلاعات در سازو کارهای سازمانی هستند. شکل (3) وضعیت تقابل را نشان می­دهد.

تغییر از وضعیت تقابل به وضعیت ایده­آل

روش­های مختلف برنامه­ریزی فناوری و سیستم اطلاعات قادر هستند عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و محیطی را تحت کنترل خود قرار دهند [7]. اثرات متقابل بین عوامل تجاری و استراتژی­های فناوری اطلاعات موجب ایجاد برخی تغییرات سازمانی مانند بازنگری در وظایف، مهارت­ها، ساختار سازمانی، اعضای سازمان و سبک­های مدیریتی می­شوند. با وجود استفاده از رویکردهای مربوط به وضعیت متوازن و وضعیت تقابل در روش­های مربوط به برنامه­ریزی استراتژی فناوری اطلاعات،سازمان­ها هنوز قادر به حل موثر مشکلات مربوط به فناوری اطلاعات نیستند. زیرا رویکردهای مذکور روابط بین سیستم­ها اطلاعات و ساز و کارهای سازمانی را مد نظر قرار نمی­دهند. صرف­نظر از هر رویکردی از برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات که توسط سازمان­ها انتخاب می­شوند، این رویکردها خود را با فرهنگ، تجارب و محیط سازمان سازگار می­کنند [3]. ایجاد این سازگاری، هماهنگی در استراتژی تجاری، استراتژی فناوری اطلاعات و هوامل مختلف سازمانی را در پی خواهد داشت (شکل 4). بنابراین یک استراتژی تجاری باید با تغییر در رویکردهای مورد استفاده در فناوری اطلاعات، بین عوامل محیطی سازمان توازن و هماهنگی ایجاد نماید.

خصوصیات موجود در وضعیت هماهنگی (ایده­آل)، موجب ایجاد بستری مناسب جهت بهبود و توسعه رویکردهای برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می­شود. در ج (1) مجموعه­ای از اه ، خصوصیات، روش­ها و سازو کارهای کلیدی وضعیت­های مختلف برنامه­ریزی فناوری اطلاعات نشان داده شده است. در وضعیت فنی، تنها بر افزایش کارایی رایانه­ها و فرایند اتوماسیون تاکید می­شود، در حالی­که در وضعیت متوازن بیشتر بر ایجاد توازن و هماهنگی بین اه و طرح­های تجاری با سیستم­های اطلاعاتی تمرکز می­شود. بنابراین، دستی به اه تجاری به عنوان الویت نخست در وضعیت متوازن مطرح است. ایجاد نوآوری از طریق خلق ایده­های نو در استراتژی­های فناوری اطلاعات در وضعیت تقابل مورد بررسی قرار می­گیرد تا به این وسیله، وضعیت رقابتی شرکت ارتقا یابد. در وضعیت هماهنگ نیز بر هماهنگی هر چه بیشتر سیستم اطلاعات با سازو کارهای سازمانی تاکید می­گردد [8].

مشکلات برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

با وجود بررسی­ها و مطالعات مختلف صورت گرفته در خصوص برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، مسایل و مشکلات زیادی در این ارتباط لا­ینحل باقی مانده است [8]. رویکردهای سنتی و رایج برنامه­ریزی فناوری اطلاعات بر جنبه­های رسمی و عقلایی سازمان تاکید دارند، ولی برخی از پیچیدگی­های ذاتی درون سازمانی را که ناشی از رفتار­های انسانی است، مد نظر قرار نمی­دهند. تحقیقات فینی و همکاران [9] نشان داده است که تنها 24درصد از سیستم­های اطلاعاتی مورد استفاده در سازمان­ها، توسعه یافته و با ساز و کارهای سازمانی هماهنگ هستند. از این رو، سازمان­ها نیازمند بازنگری سریع و موثر در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک سیستم­های اطلاعاتی خود هستد.

رشد سریع اینترنت و فناوری­های مبتنی بر وب زمینه مناسبی برای توسعه برنامه­ریزی فناوری اطلاعات فراهم نموده است که خود زیرساخت لازم و مناسب را برای گسترش تجارت الکترونیک مهیا کرده است [9]. در این راستا محققین مدل­های مختلفی مبتنی بر سیستم اطلاعات تجارت الکترونیک پیشنهاد نموده­اند [4,8,12]. چارچوب­های ارائه شده کمک زیادی به درک مدیران جهت برنامه­ریزی سیستم­های اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت و وب خواهد نمود. با وجود این، به نظر می­رسد مدل­ها و چارچوب­های ارائه شده قادر نیستند به برخی از مشکلات مدیریتی و سازمانی مانند نحوه اجرای برنامه­­های استراتژیک و انتخاب استراتژی مناسب بپردازند. بنابراین، مدل­های مذکور در حالی که بر توسعه کاربردها و استراتژی­های فناوری اطلاعات تمرکز دارند، نسبت به اهمیت تلفیق ساز و کارهای سازمانی در برنامه­ریزی­های استراتژیک فناوری اطلاعات غفلت می­ورزند. این غفلت ممکن است نارسایی­هایی در فرایند برنامه­ریزی سیستم و فناوری اطلاعات ایجاد نماید

متن کامل مقالهمشاهده متن کامل ...
چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟
درخواست حذف اطلاعات

/در تهران مشروب فروشى بیشتر از کتاب فروشى بود/ افشاگری درباره مراکز ا در تلویزیون +ع

در طول 12 تا 22 بهمن 57 تمرکز خود را وحدت کلمه و انسجام ملی قرار داده و در همین راستا با آغوش باز یان را به حضور پذیرفتند.
سرویس تاریخ مشرق - پیروزی انقلاب ی در شرایطی که محمدرضاشاه از پشتوانه2500ساله شاهنشاهی در ایران بهره می برد و به جدیدترین ابزارآلات نظامی مجهز بود و همه ابرقدرت ها نیز به حمایت از حکومت وی برخاسته بودند و ایران را مهد ثبات در منطقه به شمار می آوردند[1]، برای بسیاری از متفکران داخلی و خارجی هنوز هم مایه بهت و حیرت است. چنانکه ناظران خارجی و داخلی از تحلیل آن به شگفتی آمده و معتقدند که انقلاب ی ایران انقل متفاوت از سایر انقلاب های جهان و انقل به نام خدا بود.[2] انقلاب شکوهمند ی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که متفکران جهان، دین را افیون توده ها و مساله ای کاملا جدا از اجتماعیات به حساب می آوردند. اما در کمال ناباوری و بهت مردم جهان انقلاب به رنگ و بوی دین و خدا به وقوع پیوست و اساس همه ی نظریات انقلاب را به هم ریخت.

مدیریت انقل (ره) در روزهای پایانی مبارزهبی شک و به تصریح همه ی تحلیل گران انقلاب ی در داخل و خارج، نقش ی به ویژه در حضور ایشان در ایران، موثرترین عامل پیروزی انقلاب ی به شمار می رفت. لذا تحلیل محتوای بیانات ایشان در آن روزها(12بهمن تا 22بهمن) می تواند گوشه ای از مدیریت بی نظیر این شخصیت بزرگ تاریخی را برای نسل جوان روشن کند. لذا در این یادداشت با بررسی اهم نکاتی که حضرت در طول این 10روز به آن اشاره داشته اند، اندکی با نحوه ی مدیریت انقلاب توسط ایشان در آن دوره ی حساس آشنا می شویم.

پیروزی هنوز ناتمام است

حضرت در بدو ورود به ایران با تشکر از ملت قهرمان و خانواده های و ایثارگران و همه ی طبقات کشور از و دانشجو و بازرگان و به و کارمند و کارگر و...[3] به همه ی ملت گوشزد می کند که هرچند قدم های خوبی در راستای نابودی حکومت پهلوی برداشته شده است اما هنوز مبارزه ادامه دارد و مردم باید تا انتها در صحنه بمانند و خیابان ها را خالی نکنند. دلیل این تاکید بر ادامه ی حضور مردمی آن است که بعضی درصدد شبهه افکنی هستند که شاه بماند و سلطنت د اما حکومت نکند و قصد دارند با این شعار، بین مردم تفرقه افکنی کرده و آنها را متفرق کنند. اما مقتدارنه می ایستد و می فرماید:

«این کارها و این چیزهایى که اخیراً واقع مى‏شود و دست و پا مى‏زنند .... رژیم سلطنتى را حفظ کنند، این مطلب را باید بدانند که گذشته است مطلب؛ و اینطور مسائلى که شما پیش مى‏آورید دست و پایى بیش نیست و اگر تسلیم ملت نشوید، ملت شما را به جاى خودش مى‏ نشاند.»[4]

وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران

با بررسی دقیق بیانات حضرت در طول این ده روز متوجه می شویم که ایشان بیشترین تاکیدشان بر حفظ وحدت کلمه و دوری از تفرقه و انشعاب ملت است. ایشان اساسا رمز پیروزی انقلاب ی را در اتحاد کلمه همه ی آحاد ملت و همه ی طبقات از پیر و جوان و کوچک و بزرگ و به ویژه اتحاد ی و حوزوی می دانند:

«من بزرگترین پیروزى را آشتى بین و مدارس علمى [حوزه‏هاى علمى‏] مى‏دانم. اگر ما هیچ پیروزى پیدا نکرده بودیم الّا همین معنا که بین و طبقه روحانى نزدیک کردیم و تفاهم حاصل شد و این دست خیانتى که سالهاى طولانى جدایى انداخته بود بین این دو طبقه قطع شد و بحمد اللَّه، هم روحانى فهمید که ى آنچه اجانب گفته‏اند نبود و هم طبقه جوان و ى فهمیدند که روحانى آنطور که براى اینها توصیف کرده بودند نبود. آنها مى‏خواستند که ملت را از هم جدا کنند و تمام هستى ملت را ببرند، و خود ملت [را] باز به هم ریزند .... شما ملت ایران ثابت کردید که با وحدت کلمه، یدِ اجانب، دست آنها را قطع کردید؛ دست این شاه ظالم، دست این محمدرضاى ظالم را که مى‏خواست‏ تمام هستى ما را به باد فنا بدهد قطع کردید.»[5]

 چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بیشتر از کتاب فروشى بود/ افشاگری درباره مراکز ا در تلویزیون +ع
 

غیرقانونی بودن سلطنت، ت و مجلس

حضرت اساس سلطنت را غیرعقلانی[6]، غیرقانونی و غیرملی و خلاف [7] خواندند. زیرا حکومت رضاشاه با زورسرنیزه و کودتا بر سرکار آمد و مجلس موسسان بر خلاف قانون اساسی، حکومت پهلوی را به رسمیت شمارد و محمدرضا نیز توسط انگلیس روی کار آمد و با کودتای 28مرداد توانست حکومتش را با زور و ساواک بر مردم ادامه دهد. اما به انتقاد از اساس سلطنت اکتفا نمی کرد و تها و مجالسی که در دوران پهلوی شکل گرفته اند را نیز غیرقانونی و نامشروع می دانست:

«حالا مى‏ آییم سراغ تهایى که ناشى شده از سلطنت محمدرضا و مجلسهایى که ما داریم. در تمام طول مشروطیت- الّا بعض از زمانها آن هم نسبت به بعض از وکلا- مردم دخ نداشتند در تعیین وکلا! شما الآن اطلاع دارید که در این مجلسى که حالا هست- چه مجلس شورا و چه مجلس سنا- و شما ملت ایران هستید، شما ملتى هستید که در تهران سکنى‏ دارید، من از شما مردم تهران سؤال مى‏کنم که آیا این وکلایى که در مجلس هستند- چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا- شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید؟ اکثر این مردم مى‏شناسند این افرادى را که به عنوان مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسى که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلسِ غیرقانونى است.....اما تى که ناشى مى‏شود از یک شاهى که خودش و پدرش غیرقانونى است، خودش علاوه بر او غیرقانونى است، وکلایى که تعیین کرده است غیرقانونى است، تى که از همچو مجلسى و همچو سلطانى انشا بشود، این ت غیرقانونى است.»[8]

 چگونه از 12 تا 22 بهمن انقلاب را مدیریت کرد؟/در تهران مشروب فروشى بیشتر از کتاب فروشى بود/ افشاگری درباره مراکز ا در تلویزیون +ع  

خسارت های ناشی از حکومت پهلوی

حضرت در طول این 10روز بنای خود را بر روشن گری عمومی و بصیرت بخشی به مردم قرار دادند که از این طریق ملت با چشم باز و نه از سر احساسات به مبارزه با رژیم طاغوت بپردازند. در این راستا ایشان در سخنرانی های مختلف خود و به فراخور مخاطب، گوشه هایی از خسارت های شاه مخلوع را به ملت یادآوری می د. ایشان در جمع صادرکنندگان خشکبار به آسیب های اصلاحات ارضی که منجر به ازبین رفتن کشاورزی کشور و وابستگی بی حدوحصر به اجانب بود اشاره کرده و اقتصاد شاه را اقتصادی وابسته و متکی به غرب دانستند که با فروش نفت فراوان، ایران را بازار ید اسلحه و ادوات نظامی می کرد و به جای سرمایه گذاری در داخل کشور به پر انبارهای تسلیحات نظامی خود می شید.[9]

فساد دربار شاه از فسادهای اخلاقی گرفته تا فسادهای مالی موضوع دیگری است که امت، مردم را نسبت به آن آگاه می کند[10] و حکومت پهلوی را مسبب ترویج فساد و بی بند و باری در بین جوانان معرفی می کند که این امر موجب بی اخلاقی و دورشدن آنان از فضای تحصیل علم و معنویت نیز شده است:

«این آدم به واسطه نوکرى که داشته، مراکز ا درست کرده. تلویزیونش مرکز است، رادیوش- بسیارى‏ اش- است. مراکزى که اجازه دادند براى اینکه باز باشد، مراکز است. اینها دست به دست هم دادند. در تهران مرکز مشروب فروشى بیشتر از کتاب فروشى است، مراکز فساد دیگر الى ماشاء اللَّه است. براى چه؟ سینماى ما مرکز است. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز ا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با ا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزى که در خدمت اجانب براى عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروى انسانى ماست، با آن مخالف هستیم. ما کىْ مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ .... سینما یکى از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما مى‏دانید که جوانهاى ما را اینها به تباهى کشیده‏ اند.» [11]

نحوه مواجهه با

سیاست در برخورد با یان سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی است. طبیعتا تعداد محدودی از یان که در مدارج عالی رتبه بوده و در به شهادت رساندن فرزندان ملت نقش کلیدی و محوری داشته اند، قابل بخشش نیستند اما اغلب یان که خود را قطره ای از اقیانوس بی کران ملت به حساب آورده و از بند حکومت پهلوی خود را آزاد کرده و به ملت پیوسته باشند، نه تنها بخشیده که مورد احترام و تقدیر امت نیز خواهند بود. در این راستا به یانی که به جریان انقل ون بپیوندند اطمینان خاطر می دهد که توبه آنها پذیرفته و از جانب ملت مورد احترام و عزت تمام خواهند بود.[12] ایشان در مواجهه با یان بر ایجاد مستقل و به دور از وابستگی به اجانب تاکید دارد و از یان می خواهد که برای تحقق این هدف با جریان مردمی همراهی کرده و از بندطاغوت و اربابان خارجی آنان، خود را آزاد سازند:

«این منطق ماست. ما فریاد مى‏کنیم که استقلال مى‏خواهیم، استقلال ى مى‏خواهیم، ما استقلال ندارد؛ ما فریادمان این است. ما داریم مى‏گوییم آقا مى‏خواهیم شما حاکم خودتان باشید، مستقل باشید »[13]

مدیریت انقل (ره) در روزهای پایانی مبارزه 

تاسیس ت موقت، گام عملیاتی برای تحقق انقلاب ی

تشکیل ت موقت دومین گام عملیاتی و رسمی بعد از تشکیل شورای انقلاب به شمار می رود تا به همگان ثابت شود که تنها اهل شعار و حرف نیست بلکه در راستای تحقق اه ش هرکاری را که لازم باشد انجام می دهد. اگر سلطنت را به رسمیت نمی شناسد فقط شعار نمی دهد بلکه شورای انقلاب تشکیل می دهد و اگر حکومت بختیار را غیر قانونی و نامشروع می داند، خود حکومتی مشروع و مردمی را بر سر کار می گذارد. لذا ایشان در تاریخ 15بهمن با انتخاب بازرگان به ریاست ت موقت آب پاکی را روی دست همه ی انی که اندک امیدی به ادامه حکومت پهلوی داشتند، ریخت و ت موقت را تی مشروع و قانونی و متکی به آرای مردم معرفی کرد و از ملت خواست تا با حضور خود در خیابان ها حمایت خود را از ت موقت بیان دارند.[14]

نکته ی مهم و قابل توجه آن است که حضرت در بینات مکرر خود بعد از تشکیل ت موقت، حکومت بازرگان را به این دلیل مشروع و واجب الاتباع می دانند که از طرف خود ایشان به عنوان حاکم شرع نصب گردیده و به پشتوانه ی مردمی نیز مستظهر است. یعنی این تفکر که اساس حکومت ی با مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی حاصل می شود، از همان ابتدا توسط مورد تاکید قرار گرفت تا همگان بدانند که اگر حکومتی بخواهد ی باشد باید دوشرط مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را دارا باشد که اولی توسط معصوم یا نایب ایشان(فقهای جامع الشرایط) و دومی توسط رای و نظر مردم حاصل می شود.

ایشان در تبیین قسمت اول یعنی مشروعیت الهی ت موقت می فرمایند: «من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم ، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.»[15]و در تشریح قسمت دوم یعنی مقبولیت مردمی نیز حضور مردم و حمایت از این ت را لازم و موجب کارآمدی و بسته شدن دهان یاوه گویان می دانند، لذا از مردم می خواهند که با حضور در خیابان ها، موافقت خود را با ت موقت منصوب ابراز دارند.[16]

مدیریت انقل (ره) در روزهای پایانی مبارزه 

خنثی تفرقه افکنی ها

حضرت با فراست و تیزبینی تمام در میانه ی همه ی این اتفاقات، فریب هایی را که توسط برخی برای تشتت صفوف به هم پیوسته ملت و تفرقه افکنی در میان مردم القا می شد، درمی یافت و در اسرع وقت در صدد پاسخگویی و رفع شبهه از آن بر می آمد. یکی از این فریب ها، بحث توبه شاه بود. میگفتند که اگر شاه توبه کند، باید توبه او پذیرفته شده و به وی حق سلطنت دوباره بدهیم تا جبران مافات کند که این حرف از دل نظریه ی«شاه باید سلطنت کند نه حکومت» در می آمد. مقتدرانه در مقابل این حرف غلط ایستادگی کرده و فرمودند:

« گاهى گفته مى‏شود .... به اینکه خوب شاه مى‏ آید توبه مى‏کند و توبه هم کرد؛ خوب دیگر چه مى‏گویید؟ خدا که توبه را قبول مى‏کند، شماها چه مى‏گویید دیگر؟! این را من کراراً عرض که اولًا توبه شرایطى دارد که تا آن شرایط تحقق پیدا نکند، خداى تبارک و تعالى قبول نمى‏کند. آنچه بى‏شرطْ خداى تبارک و تعالى قبول مى‏کند آن چیزهایى است که مربوط به حقوق اللَّه است .... و اما حقوق ناس- حقوق ناس را، توبه‏اش را تا این حق رد نشود قبول نمى‏کند. شما بفرمایید که حالا این شخص که آمده توبه کرده- فرضاً عرض مى‏کنم- این راضى است به اینکه بیاید اموالى را که از مردم برده پس بدهد و کارهایى که از قبیل چپاول هست، اینها را جبران د؟

.... فرض کنید ..... آن اموال شخصى را مى‏دهد و جبران مى‏کند، خوب این ده سال حبسى که کرده و این قدرت انسانى را تلف کرده کى جبران مى‏کند؟ کى‏ مى‏تواند جبران کند این ده سال حبس، پنج سال حبس این علما، این دانشمندان، این رجال سیاسى که اینها را به هدر داده است؟ ... اینها دیگر جبران نمى‏خواهد! اگر یک ى را هدر دادند همه زندگى‏اش را، اینها را جبران کى مى‏کند؟ این همه جراحت که بر اشخاص، بر قلوب مؤمنین، بر قلوب پیرزنها، پیرمردها، جوانها وارد کرده است، اینها را کى جبران مى‏کند؟ یک نفر آدم یک شخص را اگر کشت، این قصاصش به این است که این یک نفر را در مقابل او بکشند؛ اگر یک نفر آدم هزاران آدم را کشت، حالا ما چطور آن را جبران ؟ اینکه هزاران نفر از بهترین اولاد این وطن را، بهترین اولاد این را در این حبسها کشته- پاهایشان را اره د! ....حالا ما فرض کنیم که یک جان دارد این و ما یک جان را در مقابل یک جان گرفتیم، باقى‏اش چه؟ ما چطور از یک آدمى توبه قبول ، و بگوییم که این سلطان باشد و حکومت نکند! همان سلطنت د! ... همه مى‏دانیم که این [توبه‏] بیش از اینکه یک نیرنگى هست، نیست چیز دیگرى. این نیرنگ براى این بود که ما را بازى بدهد و ما راضى بشویم به اینکه این آقا سلطان باشد و حکومت نکند تا این انقلاب بخوابد! .... این نقشه است.»[17]

اجنبی ها تنها حامیان حکومت پهلوی و ت بختیار

با طرح این سوال که چرا حکومتی که نه شرعی و قانونی است و نه مردم آن را قبول دارند، هنوز هم به کار خود ادامه می دهد، از یک واقعیت مهم و پنهان برمی دارند که آن، حمایت اجنبی ها به ویژه و انگلیس از حکومت پهلوی و ت بختیار است. ایشان فرستادن ژنرال هایزر یی را نیز در راستای اجبار به حمایت همه جانبه از حکومت بختیار تحلیل کرده و بقای حکومت پهلوی را نیز همچون تاسیس آن به دلیل حمایت ها و فشارهای خارجی بر ملت ایران می دانند.[18]

مدیریت انقل (ره) در روزهای پایانی مبارزه 

ترسیم حکومت ی مطلوب

از آن دسته انقل ونی نبود که تنها به فکر ت یب و از بین بردن سلطنت باشد بلکه حتی در این ایام پرهیاهو نیز حکومت مطلوب را برای مردم تبیین می کرد تا ملت بدانند بعد از حکومت پهلوی باید به دنبال چگونه حکومتی باشند و اساسا حکومتی که می خواهد ادامه ی حکومت المومنین علیه السلام باشد، چگونه حکومتی خواهد بود. در این راستا ایشان، ابتدا تعریف خود را از حقیقی ارائه داده و مکتب را مکتب انسان سازی معرفی می کنند اما نه فقط انسان سازی در امور فردی بلکه تربیت ابعاد اجتماعی انسان را نیز از جمله ابعاد برنامه ی تربیتی برای انسان به شمار می آورند.[19] در نظر ایشان، تنها برای بیان احکام فردی نیامده بلکه اموری مانند جهاد، جماعت و ، خمس و زکات و حج و بسیاری از معارف دیگر در راستای تربیت بعد اجتماعی انسان می باشد که از جمله مهم ترین این مسائل نیز، بحث تشکیل حکومت ی است:

«آنقدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، در عبادات وارد نشده است. شما پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه مى‏کنید، هفت- هشت تا کتابى است که مربوط به عبادات است، باقى‏اش مربوط به سیاسات و اجتماعیات و معاشرات و اینطور چیزهاست. ما همه آنها را گذاشتیم کنار و یک بُعد را، یک بعد ضعیفش را گرفتیم. را همچو بد معرفى کرده‏اند به ما که ما هم باورمان آمده است که [را] به سیاست چه! سیاست مال قیصر و محراب مال !- محراب هم نمى‏گذارند براى ما باشد- دین سیاست است؛ حکومت دارد. شما بخشنامه حضرت و کتاب حضرت به مالک اشتر را بخوانید ببینید چیست. دستورهاى پیغمبر و دستورهاى - علیه السلام- در جنگها و در سیاسات ببینید چه دارد. این ذخایر را ما داریم، عُرضه استفاده‏اش را نداریم.»[20]

حضرت آرزو می کند که حکومت آینده ایران نیز با الگو گیری از حکومت عدل علوی در راستای تحقق عد اجتماعی گام بردارد:

«ما آرزوى یک همچو حکومتى داریم. یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه مند باشد؛ عقیده‏ اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگى‏ اش پست باشد، گرسنگى بخورد. ما مى‏خواهیم یک همچو حکومت عدلى ایجاد کنیم.»[21]

مدیریت انقل (ره) در روزهای پایانی مبارزه 

انقلاب ی انقلاب ثبات است نه هرج و مرج

در روزهای پایانی و منتهی به پیروزی انقلاب ی، امت با ارسال پیام های متوالی و در بیانات مختلف، ملت ایران را دعوت به آرامش و جلوگیری از هرج و مرج و آشوب و فتنه انگیزی می کند و از آنان می خواهد دربرابر انی که قصد سوء استفاده از شرایط فعلی را دارند، بایستند و اجازه ندهند که انقلاب ی در جهان به عنوان یک آشوب و هرج و مرج داخلی تلقی شود. ایشان ملت را به همکاری با ت موقت و حفظ امنیت و آرامش دعوت کرده و از ایشان می خواهد که از هدررفت منابع و امکانات کشور و بدنام انقلاب ی درجهان برحذر باشند:

«از شما مى‏خواهم که اولًا مانع آشوب و هرج و مرج بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض به عملیاتى از قبیل غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتلاف اموال عمومى و خصوصى دست بزنند. دشمن براى اب چهره نهضت از طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان توده مسلمان دست به چنین کارها مى‏زند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشیانه قلمداد نماید. من اکیداً اعلام مى‏کنم که هر دست به چنین عملیاتى بزند، از جامعه انقلابى ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است. ... دشمن از انواع وسایل و دسایس بهره مند است و توطئه‏ ها در کمین ماست. تنها هوشیارى و انضباط انقلابى و اطاعت از فرمانهاى ى و ت موقت ى است که همه توطئه‏ ها را نقش برآب مى‏ سازد.»[22]

نتیجه گیری

حضرت در طول ده روزه ی حضور خود در ایران تمرکز خود را بر حفظ وحدت کلمه و انسجام ملی قرار داده و در همین راستا با آغوش باز یان را به حضور می پذیرفتند و در قبال آنان سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را پی گرفتند. ایشان ضمنا با ترسیم وضع موجود جامعه، سلطنت و ت و مجلس را غیرقانونی توصیف کرده و بنابراین با تشکیل ت موقت، ت مشروع و قانونی مورد نظر خود را منصوب د. ایشان همچنین با بیان خسارت های حکومت پهلوی در عرصه های ، فرهنگی و اقتصادی، سعی در بیدار گان داشتند. خنثی فتنه افروزی ها و تفرقه افکنی های داخلی و خارجی نیز از دیگر عرصه های مدیریتی ایشان به شمار می رود که همگی در جهت متحدنگاه داشتن ملت برای نهایی مبارزه با طاغوت و ب ایی حکومت ی صورت می گرفت. مدیریت ایشان در ایام پرتنش و سخت و دشوار مبارزه با طاغوت و برقراری حکومت ی حقیقتا مصداق روشنی است از یک مدیریتی دینی و انقل که شایسته است مورد توجه همه پیروان و علاقه مندان به مکتب راحل رضوان الله تعالی علیه قرار گیرد.مشاهده متن کامل ...
پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش. doc با و پر سرعت .

پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش. doc


پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل و یرایش 175 صفحه

 

چکیده:

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی شه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این شه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر دارای تحصیلات دیپلم تا ی در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 330 نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه ر نز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه icdl بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

1-بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

2-میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.

3-بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.

4-میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد ی ان می باشد.

 

مقدمه:

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه¬ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict ) را تجربه می¬کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه¬ای را جامعه اطلاعاتی می¬گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه¬ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه¬ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی¬ حداکثر استفاده را می¬برند.

 بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر ی که طالب آن باشد قرار می¬گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه¬هایی چون اقتصاد، آموزش ، ب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می¬گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت¬تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می¬شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده¬ای در حال گسترش است می-تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد ( ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده¬آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و ب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مست م از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

سازمانها باید جهت به کار¬گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن¬آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ش ت در این حرکت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه¬های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش¬های مشترک، به سازمان ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام¬های سازمانی، هدف¬گذاری، تدوین و اجرای استراتژی¬ها و.... تاثیر می¬گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف¬دار ، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می¬کند.

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش¬های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می¬تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسئله

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش

4-1- انگیزه پژوهش

5-1- هدف پژوهش

6-1- سوال پژوهش

7-1- تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی

5-1-2- منابع فرهنگ

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی

15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز

2-20-1-2- الگوی اوچی

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر

5-20-1-2- الگوی کرت لوین

6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات

4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستی

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...

5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الکترونیک

2-5-2-2- تجارت الکترونیک

3-5-2-2- ت الکترونیک

4-5-2-2- نشر الکترونیک

5-5-2-2- پارک های فناوری

6-5-2-2- شهر اینترنتی

7-5-2-2- د ده جهانی

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل windows

3-6-2-2- واژه پردازها word  

4-6-2-2- صفحه گسترها excel

5-6-2-2- بانک اطلاعاتی access

6-6-2-2- ارائه مطلب power point

7-6-2-2- اینترنت internet

7-2-2- ظهور اینترنت

8-2-2- اینترنت چیست

9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاری اطلاعات

11-2-2- فناوری پوش

12-2-2- ارتباطات شبکه ای

13-2-2- را ارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور

سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد...

22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده

25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات it

3-2- پیشینه پژوهش

1-3-2- پژوهش های داخل کشور

2-3-2- پژوهش های خارج کشور

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش

2-3- جامعه پژوهش

3-3- نمونه و روش نمونه گیری

4-3- ابزار پژوهش

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

6-3- روش جمع آوری اطلاعات

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه

2-4- اطلاعات عمومی

3-4- توصیف داده ها

4-4- تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش

2-5- نتیجه کلی

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش

4-5- پیشنهادهای پژوهش

5-5- خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

فهرست جداول:

ج شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی

ج شماره (2-2) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی

ج شماره (3-1) حجم نمونه

ج شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

ج شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

ج شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

ج شماره (4-4) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری

ج شماره (4-5) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات

ج شماره (4-6) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری

ج شماره (4-7) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی)

ج شماره (4-8) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی)

ج شماره (4-9) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی

ج شماره (4-10) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات

ج شماره (4-11) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول

ج شماره (4-12) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها

ج شماره (4-13) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها

ج شماره (4-14) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها

ج شماره (4-15) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی

ج شماره (4-16) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب

ج شماره (4-17) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت

ج شماره(4 )نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4- 19) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

ج شماره (4-20)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-21) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-22) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-23) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-24) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-25) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-26) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

ج شماره (4-27)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی

نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی

نمودار شماره (2-3)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، رایانه و ارتباطات

نمودار شماره (2-4)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات

نمودار شماره (4-1)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس

نمودار شماره (4-2) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل

نمودار شماره (4-3) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات

نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-5) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان

نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-8) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-9) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-10) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-11) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-12) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمودار شماره (4-13)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد

 

منابع ومأخذ:

1-آذرنگ، عبدالحسین، 1370، سیاست اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعاتی، اطلاعات و ارتباطات، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد، ص110.

2-آقاجانی، حسینعلی، کجوری، داوود، 1383، مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم نظریات و کاربردها، چالوس، آزاد ص 154- 153.

3-ادراکی، محبوبه، 1384، خلاقیت همراه با مدیریت تغییر، نشریه تدبیر، شماره 163، ص82.

4-اسدی، علی 1371، «تکنولوژی و نظامهای اطلاعاتی»، مجموعه مقالات کنفرانس تکنولوژی و اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ص22.

5- ی ندوشن، محمد علی، 1354، فرهنگ و شبکه فرهنگ، تهران، انتشارات توس، ص65.

6-الی، ابل و دیگران، 1369، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش ، ص86.

7-باقری زاده، سید محمد، 1375، «فرهنگ سازمان در قلمرو و بالندگی سازمان» نشریه تدبیر شماره 63، ص28.

8-برزگر، محمد، 1380، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات ، انتشارات بهینه، چاپ سوم، ص19.

9-بوداغیان، مصطفی، 1384، «فرهنگهای سازمانی سالم و فرهنگ های سازمانی بیمار» نشریه مدیریت دانش، شماره9، ص11.

10-تهرانی نیک بخش، صابری علیرضا، 1380، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انتشارات انیستیتو ایز ایران.

11-تدین، شبنم، تهرانی ، مهدی، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مدیریت تی، ص 532- 521.

12-جهان کیت، هولمز دیانا، 1383، آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی، ترجمه مجید آذرخش، جعفر مهرداد، تهران انتشارات سمت چاپ سوم، ص46.

13-جان، ای، آر، بی، 1356، به سوی سیاستهای ارتباطی واقع بینانه: بررسی تحلیلی از گرایشها و شه های نوین در زمینه ارتباطات، ترجمه، خسرو جهانداری، انتشارات، سروش، ص79-78.

14-حاضری، بغداد افسانه صراف زاده، مریم،1384، مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانه ها، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره 4، ص6-5.

15-حسینی، علی، 1384، «مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات» مجله تدبیر، شماره 158 ص25.

16-هری، عباس، 1372، «کتابداری مدیریت جدید» مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی، ص250.

17-خوارزمی، شهدخت، 1383، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتباس از سایت آینده نگر.

18-خوارزمی، شهیدخت، 1374، فرهنگ سازمانی، نشریه تدبیر، شماره22، ص20-16.

19-دپویی، گزاویه، یونسکو، 1374، فرهنگ و توسعه، ترجمه فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، تهران، انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران، ص43.

20-دسلر، گری، 1371، مبانی در مدیریت، جلد دوم، ترجمه داوود مدنی، چاپ دوم، انتشارات آرین.

21-دهخدا، علی اکبر، 1341، لغت نامه دهخدا، زیر نظر معین، 50 جلدی، جلد 37، حرف ف، تهران، انتشارات دانشکده ادبیات تهران و سازمان لغت نامه دهخدا.

22-دیاناسی، فیزی، 1384، مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگهای سازمانی انواع و تغییر فرهنگ، ترجمه ناصر میر سپاسی، ص 4و 5.

23- ، استانلی، 1373، مدیریت فرهنگ سازمان، ترجمه ناصر میر سپاسی، پریچهر معتمد گرجی، چاپ اول، انتشارات مروارید.

24-ر نز، استیفن، 1382، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعر ، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپششم، ص372.

25-رادینگ، الن، 1383، مدیریت دانش، ترجمه لطیفی، حسین، انتشارات سمت ، چاپ سوم، ص 69.

26-رضائی، علی،1384 ،«فن آوری اطلاعات و ارتباطات» مجله جهان اقتصاد، شماره 154، ص35.

27-روح الامینی، محمود، 1374،«زمینه فرهنگ شناسی» انتشارات عطار، چاپ دوم، ص73.

28-روشن، داریوش، 1383، تغییر فرهنگ سازمانی، نشریه تدبیر، شماره 146، ص83-82.

29-رولی، جنیفر، 1380، مبانی سیستم های اطلاعاتی، ترجمه سیف کاشانی، زهرا، انتشارات سمت چاپ سوم.

30-زارعی، متین، 1374، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های ی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی، پایان نامه، رسالة ی در مشهد.

31-سپهری، مدرن، 1381، ی مجدد فرایندهای سازمانی مجله تدبیر شماره 122، ص21.

32-شاین، ادگار، 1383، مدیریت فرهنگ سازمانی و ی، ترجمه برزو فرهی بوزجانی، شمس الدین نوری ، تهران، سیمای جوان چاپ اول.

33-شریفی، اصغر، 1380، «ارائه چارچوبی برای نهادینه فناوری اطلاعات و ارتباطات» رسالة ی، دانشکده علوم تحقیقات، ص 45.

34-شریف نواز، فتاح، 1375، مدیریت انتقال تکنولوژی، انتشارات برنامه و بودجه، چاپ سوم، ص 40.

35-شکاری، غلامعباس، 1381، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثر بخشی ب ی استان اسان» رساله ی.

36-صرافی زاده، اصغر، 1383، فناوری اطلاعات در سازمان it ، انتشارات میر،چاپ اول.

37-صفائی، محمد رضا، 1383، مجله تکنولوژی آموزشی، شماره 146، ص40-41.

38-طاهری، مسعود، 1377، مدیریت تغییر و تحول سازمانی،انتشارات درخشش،چاپ اول ص63.

39-علی احمدی، حسین، 1384، به سوی جامعه اطلاعاتی، مجله تدبیر، شماره 153، ص38.

40-علی احمدی، علیرضا، 1384، شناخت فرهنگ، «فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن»، تهران، تولید دانش.

41-فاتحی، کمال، 1379، اثر فرهنگ و ارزش های اجتماعی بر استراتژیک مدیریت، نشریه تدبیر، شماره 69.

42-فرهنگی، علی اکبر ، 1370، رسانه ها در جامعه اطلاعاتی امروز، فصل نامه اطلاع رسانی، شماره 2، ص6.

43-فولتن، جنیفر، 1378، آموزش و راهنمای سریع ویندوز، ترجمه داریوش فرسایی، انتشارات زند، چاپ دوم.

44-عباس، فرخ زاد، 1381، رابطه اطلاعات و ارتباطات، فصل نامه اطلاع رسانی شماره 3، ص43.

45-کاسکل، پارل، هارت، مایکل، 1377، آموزش همزمان ویندوز 95-98، ترجمه داریوش فرسایی،چاپ دوم، نشریه فرهنگی زند.

46-کیا، منوچهر، 1370، نقش فرهنگ سازمانی در نظریه پردازی مدیریت، نشریه مدیریت تی، شماره 13، ص 47-24

47-گودرزی، اکرم، 1381، اصول و مبانی و نظریه ها جو و فرهنگ سازمانی، جهاد ی، واحد اصفهان، ص 34.

48- محمودی، مهدی، 1384، نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، نشریه تدبیر، شماره 160، ص 29.

49-مشبکی، اصغر، 1377، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه، ص 48.

50-ممی زاده، جعفر، 1377، فرهنگ شالوده سازمان، نشریه تدبیر، شماره 68.

51-معتمدنژاد، کاظم، جهای سوم در راه استقرار نظم بین المللی نوین اطلاعات و ارتباطات، انتشارات سروش، چاپ دوم، ص 11.

52-منوریان، عباس، شیرین ، علی، 1382، رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی.

53-مومنی، هوشنگ، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات نشریه مدیریت و توسعه، شماره 59، ص 46.

54-مهربان،شیرین،1383،فرهنگ سازمانی و توسعه،نشریه تدبیر، شماره 148، ص 45،43.

55-مهدوی، محمد تقی، 1382، نیازهای اطلاعات تکنولوژی، سازمانی پژوهشهای علمی و صنعتی.

56-مهدوید، محمد تقی، 1373، بانکهای اطلاعاتی جهان، تهران، سازمانی پژوهشهای علمی و صنعت ایران، ص 2 و 1.

مشاهده متن کامل ...

ot, equipments
درخواست حذف اطلاعات

مات و بیماری های مغز و اعصاب و روماتولوژی و.. دچار کاهش دایمی یا موقتی توانایی های جسمی شده و قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نیستند.

اه کاردرمانی در این بیماران
جلوگیری از پیشرفت بیماری و معلولیت و باز گرداندن توانایی های از دست رفته تا حد امکان جهت بازگشت بیمار به زندگی قبلی.

روش های مورد استفاده در کار درمانی
وجه افتراق و امتیاز کار درمانی تاکید آن بر استفاده گسترده از " فعالیت هد فمند" است . فعالیت هدفمند به فعالیت هایی گفته می شود که فرد به طور فعا ل در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمی، ذهنی، عاطفی و شناختی شده و در طی انجام آن توجه فرد معطوف به انجام فعالیت است.
فعالیت هایی که برای درمان انتخاب می شوند باید دارای خصوصیات زیر باشند:

• هدف مشخصی داشته باشند .
• منجر به افزایش مهارت های فردی و بالا بردن عملکردهای بیمار شوند.
• مطابقت با جنس ، سن و علاقه بیمار باشند.
• بر اساس آگاهی و حرفه بیمار انجام شوند.
• باعث ایجاد حرکات و وضعیت های نادرست و نامطمئن نشوند .
• بیمار را در زمینه های مختلف جسمی و ذهنی در بر گیرند .
• تمرینات درمانی عبارتند از: کاربرد اختصاصی حرکات یا انقباض عضلات بدن جهت افزایش حداکث