پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پاتوق دختر پسرا
اگه پسرا بدونند
درخواست حذف اطلاعات
اگه پسرا میدونستن صدا اسم دختر چقد ذوق زدش میکنه روز شب اسمشو صدا می

اگه پسرا میدونستن بوسیدن پیشونی دختر چقد واسش لذت بخشه هیچ جای دیگه ای شو نمیبوسیدن

اگه پسرا میدونستن زل زدن تو چشمای دختر و آهسته در گوشش گفتن دوست دارم چقد به دختر آرامش میده هر بار که همو میدیدن این کارو می

اگر پسرا میدونستن دختر دیونه وار عاشق ته ریش پسره هیچ وقتوشیش تیغ نمی

اگه پسرا میدونستن پاستیل یدن واسه دخترا از یدن کادو واسشون بهتره هر دفعه واسش پاستیل می یدن

اما حیف که هیچ کدومشون نمیدونممشاهده متن کامل ...
اگه....!
درخواست حذف اطلاعات

اگه پسرا نبودن کی مامانا رو دق می داد؟


اگه پسرا نبودن کی شلوار کردی می پوشید بیاد تو کوچه ؟
اگه پسرا نبودن کی مجنون می شد ؟
اگه پسرا نبودن کی خونه رو می کرد باغ وحش؟
اگه پسرا نبودن تو کیو ضایع می کرد؟
اگه پسرا نبودن کی خالی می بست ؟
اگه پسرا نبودن دخترا به چی می خندیدن؟
اگه پسرا نبودن کی چرت وپرت می گفت ؟
اگه پسرا نبودن کی زورگویی می کرد؟
اگه پسرا نبودن کی کرم می ریخت ؟
اگه پسرا نبودن کی ابروهاشو بر می داشت ؟ (هههههههه)
اگه پسرا نبودن دخترا کیو سر کار می ذاشتن؟
اگه پسرا نبودن دخترا کیو تیغ می زدن؟
اگه پسرا نبودن کی تو کلاس می رفت گچ می یاورد؟
اگه پسرا نبودن کی ا رو می ذاشت جلوی در؟مشاهده متن کامل ...
آخه چرا؟؟؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات
چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد ۲۴ ساعته به اون فکر میکنن؟

چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد گوشه گیر میشن؟

چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد میرن خونه می شینن هی مشروب میخورن؟

چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد ۲۴ ساعته آهنگ های داریوش و و گوگوش و...... گوش میدن؟

چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد بدی های طرف رو نمی بینن؟

چرا بعضی از پسرا تا از یک دختر خوششون میاد.............................

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا دخترا اینجوری نیستن؟

چرا دخترا زود یادشون میره؟

چرا دخترا.....................

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مشاهده متن کامل ...
پاتوق
درخواست حذف اطلاعات
سکوی مقابل فرش فروشی پاتوق من و دوستانم بود ... خاطرات شیرین آن روزها را فراموش نمی کنم

غروب یکی از روزها دختر کوچکی مقابل سکو زمین خورد ، به سرعت او را بلند و برای اینکه جلوی

گریه اش را بگیرم به او یک آدامس دادم ... از آن روز به بعد گاهی برای گرفتن آدامس نزد من می آمد ...

چند روز پیش پس از سالها بر حسب اتفاق از آنجا گذشتم ، به یاد خاطرات گذشته به سکو خیره شدم

که صدای دختر جوانی مرا به خود آورد : آقا هنوز آدامس داری ؟!مشاهده متن کامل ...
√این روزها در مــ ـــن خ میکنــد …چیزی شبیه تـــ ـــو√
درخواست حذف اطلاعات

اگه پسرا میدونستن صدا

اسم دخترچقدر ذوق زدش میکنهروز و شب اسمشو صدا میزدناگه پسرا میدونستن بوسیدن

پیشونی دخترچقدر واسش لذت بخشههیچ جای دیگشو نمیبوسیدناگه پسرا میدونستن زل زدن تو

چشمای دخترآهسته گفتن دوست دارمچقدر به دختر آرامش میدههرباز که همو میدیدن اینکارو میاگه پسرا میدونستن دختر دیوونه وارعاشق ته ریشه هیچوقت 6 تیغه نمیاگه پسرا میدونستن اون صدای

گرفتشون دم صبحهمه ی دنیای یه دخترههر روز بهش زنگ میزدناما حیف که نمیدونن

مشاهده متن کامل ...
√این روزها در مــ ـــن خ میکنــد …چیزی شبیه تـــ ـــو√
درخواست حذف اطلاعات

اگه پسرا میدونستن صدا

اسم دخترچقدر ذوق زدش میکنهروز و شب اسمشو صدا میزدناگه پسرا میدونستن بوسیدن

پیشونی دخترچقدر واسش لذت بخشههیچ جای دیگشو نمیبوسیدناگه پسرا میدونستن زل زدن تو

چشمای دخترآهسته گفتن دوست دارمچقدر به دختر آرامش میدههرباز که همو میدیدن اینکارو میاگه پسرا میدونستن دختر دیوونه وارعاشق ته ریشه هیچوقت 6 تیغه نمیاگه پسرا میدونستن اون صدای

گرفتشون دم صبحهمه ی دنیای یه دخترههر روز بهش زنگ میزدناما حیف که نمیدونن

مشاهده متن کامل ...
ضد دختر
درخواست حذف اطلاعات
همه ی پسرا دوست دارند یه دختر گیرشون بیاد که :

مثل اسب نجیب باشه!

مثل سگ وفا دار باشه!

ومثل سر به زیر باشه!

اما بیشتر پسرا به آرزوشون می رسن و دختری گیرشون میاد که :

مثل اسب جفتک میندازه!

مثل سگ پاچه می گیره!

ومثل نمی فهمه !!!مشاهده متن کامل ...
به قولم عمل میکنم!!!
درخواست حذف اطلاعات

امشب دوتا مطلب دیدم تو اینستا که دوست داشتم عشقمم بخوندشون.

ع شون و تا خواستم بفرستم، یادم اومد قرار بود از این به بعد مطالبو اینجا بذارم . . .

اگه پسرا میدونستن صدا اسم دختر چقدر ذوق زدش میکنه، روز و شب اسمشو صدا می !

اگه پسرا میدونستن زل زدن تو چشمای دختر و آهسته در گوشش گفتن دوستت دارم چقدر به دختر

آرامش میده، هر بار که همو میدیدن این کارو می !

اما حیف که نمیدونن . . .

دختر که باشی !

هزار بار هم که بگوید :

دوستت دارد !

باز هم خواهی پرسید :

دوستم داری ؟

و ته دلت همیشه خواهد لرزید !

کاش میشد ع اینو برات میفرستادم تا ببینی فقط من نیستم و کلی دختر دیگه حرفشون همینه!!!مشاهده متن کامل ...
تقدیم
درخواست حذف اطلاعات

{تقدیم به پسرا}
همش میگن پسر لاشیه
همش میگن پسر خیانت میکنه
همش میگن پسرا دخترارو هرزه میکن
همش میگن پسر فقط بخاطر هوس بادختره
خدا از دل پسرا خبر داره
دختر جان میخواهم رازی را به تو بگویم بر ملایش مکن
پسرا برای اولین بار عاشق میشن و بس
دیگه رنگ عشقو نمیبینن
چون ی نیست باهاشون تا آ بمونه
چون خیانت میبینه
چون بعد مدتی میفهمه طرفش که باهاش چند سال بوده لاشی بوده
چون میفهمه خیانت چه دردی داره
حالا حرفام طولانی شد بزار یه راز دیگه ام بگم
اگه تو ناراحت میشی میری بغل بابات تا آروم شی
پسرا میرن تو یه کوچه تنها با هر دودی که بره تو ریه هاشون آروم میشن .....
اره دختر جون


مشاهده متن کامل ...
دخترا و پسرا
درخواست حذف اطلاعات
دخترا و پسرا
ع العمل دختر پسرا هنگام دیدن ع دوستشون:
دخترا:
چیزی ک ب زبون میارن: وای عزیزم چ قد نایس شدی جیگر شدی
چیزی ک تو ذهنشون میگن: ٱه این ایکبیری بازم ع انداخت دماغ گنده
پسرا:
چیزی ک ب زبون میارن: نکبت تو خج نمیکشی ع میندازی با این قیافت شبیه قالپاق ماشینه
چیزی ک تو ذهنشون میگن: ا چ قد خوب افتاده ایول


مشاهده متن کامل ...
چه نعمت بزرگی هستن این برادرا
درخواست حذف اطلاعات

اگه پسرا نبودن...

اگه پسرا نبودن کی مامانا رو دق می داد؟


اگه پسرا نبودن کی خونه رو می کرد باغ وحش؟


اگه پسرا نبودن تو کیو ضایع می کرد؟


اگه پسرا نبودن دخترا به چی می خندیدن؟


اگه پسرا نبودن دخترا کیو سر کار می ذاشتن؟


اگه پسرا نبودن دخترا کیو تیغ می زدن؟


اگه پسرا نبودن کی تو کلاس می رفت گچ می یاورد؟


اگه پسرا نبودن کی ا رو می ذاشت جلوی در؟


مشاهده متن کامل ...
دختر
درخواست حذف اطلاعات
وقتی دل یه دختر رو میش ی درست ش خیلی سخته حتی اگه از ته دلش دوست داشته باشه دوستداشتن واسه دختر مهم نیست واسه اون مهمه که تا چه حد به پاش میمونی.... پسرا! اینو هیچوقت یادتون نره چون واسه نگهداشتن یه دختر پیش خودتون لازمتون میشه

مشاهده متن کامل ...
دختر
درخواست حذف اطلاعات
وقتی دل یه دختر رو میش ی درست ش خیلی سخته حتی اگه از ته دلش دوست داشته باشه دوستداشتن واسه دختر مهم نیست واسه اون مهمه که تا چه حد به پاش میمونی.... پسرا! اینو هیچوقت یادتون نره چون واسه نگهداشتن یه دختر پیش خودتون لازمتون میشه

مشاهده متن کامل ...
سربازی راهیِ
درخواست حذف اطلاعات

سربازی راهیِ واسه آدم ِ پسرا..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشن :|پسرا جییییییغ دست هورااااااا )))آخه دخترا فرشته ان و فرشته ها آدم نمیشن ..دخترا جیییییییغ دست هووورااااا ))اما مقام ادم از فرشته بالاترهپسرا موج مکزیکیییییییییییییییییییی ))اما ادم اشتباه میکنه مجازات میشه اما

فرشته ها پاکن ماهن گلن اصندختر ا حالا موج مکزیکی رو برین نوبت شوماس ))))))))))))مشاهده متن کامل ...
تفاوت جک تعریف پسرا با دخترا...!
درخواست حذف اطلاعات
تفاوت جک تعریف پسرا با دخترا...! پسر: یه روز یه مردی میره معدن! دختر: خب؟ پسر: بقیه اش برای بعدن! خخخخخ حالا دختره تصمیم داره این جوک رو برا دوستاش تعریف کنه ... دختر: یه روز یه مردی میره معدن... دوستاش: خبببببب؟ دختر: حالا بقیه اشو یه دفعه دیگه تعریف میکنم...

مشاهده متن کامل ...
بسلامتی پسرا
درخواست حذف اطلاعات
ایندفه ب سلامتی پسرا

اگه پسرانبودن کی میخواست مامانو دیونه کنه؟

کی میخواست ب تیکه بندازه؟

کی میخواست ساعت9 ارو بزاره بیرون؟

کی میخواست دخترارو حرص بده؟

کی میخواست سوسکارو بکشه؟

کی میخواستت روز تولد روز زن و مناسبتا روفراموش کنه؟

کی میخواست غیرتی بشه؟

ایندفعه بزن بسلامتی همه پسرا

اق پسرا ب سلامتی همتون.مشاهده متن کامل ...
پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟
درخواست حذف اطلاعات
پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که رو حرفشون حرف نزنن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که عاشق مادر شوهر باشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که مرتب و آراسته باشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که مودب باشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که تو جمع جلف نباشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که بی محلی کنن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که بهونه گیر نباشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که از خانواده پولداری باشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که سیریش نباشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که نگن داری کجا میری ؟

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که اهل ول جی نباشن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که جوراباشونو بشورن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

دخترایی که امر و نهی نکنن

پسرا چه دخترایی رو دوس دارن؟

این مطلب اختصاصی « 98 پست » است و کپی از آن مجاز نیست ( لطفا کپی نکنید )مشاهده متن کامل ...
اقا پسرا زمین گرده
درخواست حذف اطلاعات
یه آقا پسری که قبل از ازدواجش خیلی هم داشت ... بالا ه عاشق شد و ازدواج کرد..!
بعد خدا بهش یه دختر داد ...
یه روزبهش گفتم که یادته چجوری اشک دختر ها رو در میاوردی !؟
حالا خودت هم دختر داری ، نظرت چیه..؟؟
تحمل اشکش و داری !؟
بهم گفت : فقط می تونم بگم پشیمونم و امیدوارم همه اونها که دلشون رو ش تم منو ببخشن..!
هیچ پدری طاقت دیدن اشکهای دخترش و نداره..!!
آقایونِ پدر های آینده ...
به دختر دار شدنتون خوب فک کنید ، زمین گرده ها ..!!مشاهده متن کامل ...
پسرا
درخواست حذف اطلاعات
متن زیر رو فقط پسرا میونن بخونن دخترا الکی تلاش نکنید :|

دخترا اونو بصورت @@@ میبینن !! متن :

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

خخخخخخخخخ ههههههههههه پسرا حال کردین؟؟

مخصوصا اونجاش که نوشته بود :

@@@@@@@@@مشاهده متن کامل ...
ضد حال به پسرا ( سری 1 )
درخواست حذف اطلاعات
ضد حال به پسرا

قول داده بودم به دخترا گل سایت ما که ضد پسر هم بذارم. بفرما اینم ضد پسر

وقتی یه دختر بهتون میگه خوش بگذره

یعنی:

بی من بری زیر تریلی:)))

.

.

.

مخصوص پسرا.

خانوم نیا پائین شما "زوجتک نفسی فی المدت

المعلوم علی المهر معلوم"

بگو :قبلتُ

الان اینو که خوندی به من در اومدی ..

نخند ، کووفت دیگه کار از کار گذشته!

بدو شام آماده کن ، ترجیحا ماکارونیمشاهده متن کامل ...
دلت که درد میکند
درخواست حذف اطلاعات
دلم که درد می کند گریه بهانه می کنم

این دردو فقط زخم خورده های رفاقت می فهمن.

چه قدر سخته یکی که فک کنی همه ت شده برگرده وبگه بازیچه ام بودی.سرت کلاه گذاشتم

دم پسرا گرم کاری که این طوره یه دختر با یه دختر می کنه یه پسر تو خوابشم نمی تونه ببینهمشاهده متن کامل ...
چند وقت بود از این پستا نذاشته بودم الان میذارم یکم جیگرم حال بیاد
درخواست حذف اطلاعات
پسرا موجودات شادی هستن! چرا؟؟ 1-اسم فامیلیشون رو همیشه نگه میدارن. 2-مکالمات تلفنیشون بیشتر 30 ثانیه نیست. 3-برای یه سفر 5 روزشون یه شلوار جین کافیه. 4-اگر جایی دعوت نشن قهر نمیکنن. 5-در طول زندگی نیازی به تغییر مدل مو ندارن. 6-برای 25 نفر در عرض 25 دقیقه سوغاتی می ن. 7- اگه به یه مهمونی برن و لباسشون با دیگری یکی باشه ،ضد حال براشون نمیشه؛بلکه با طرف دوست میشن. 8- پسرا خوشگل تر از دخترا هستن چون بدون آرایش نازن ولی اگه راست میگی صبح زود برو و یه دختر ک میشناسیش ببینش اززندگی سیر میشی ... پسرا جایه پرچم خوبه یا ببرمش بالاتر ....؟مشاهده متن کامل ...
دختر یعنی
درخواست حذف اطلاعات

♥ دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .
♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . .
♥دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .
♥دختر ♥ یعنی طرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .
♥دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . .
♥ دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . .
♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . .
♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .
♥ دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .
♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . .
♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .
♥ دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .

♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشی


مشاهده متن کامل ...
پاتوق ی صنایع
درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ پاتوق ی صنایع در 10 مرداد ۱۳۹۲ افتتاح شد. حالا این وبلاگ یک سالگی خودش رو سپری کرده امیدوارم که تونسته باشم هدف این وبلاگ که برآورده ساختن گوشه ای از نیازهای شما و همچنین رضایت شما دوستان عزیز رشته ی صنایع است رو برآورده کرده باشم. لطفا با نظرات,پیشنهادات و انتقادات خود من را در بهبود عملکرد وبلاگ خودتون یاری کنید.مشاهده متن کامل ...
خصوصیات پسرا:
درخواست حذف اطلاعات

خصوصیات پسرا :

1- به محض اینکه پشت لبشون سبز شد زن میخوان .

2- شصت تا دارن ولی به همه میگن که اصلا دختر بازی را دوست ندارن .

3- در دو کار هستند : دعوا و دادن .

4- افتخار میکنند که اصلا به مردم نگاه نمیکنند ولی تا دلت بخواد های ضایع میبینند .

5- فکر میکنند که تموم دخترا کشته مرده ی اونان .

6- وقتی برای اولین بار با یک دختر حرف میزنند بدنشون میره رو ویبره(همان لرزش خودمون)مشاهده متن کامل ...
ضد دختر....پسرا حال کنید:)
درخواست حذف اطلاعات
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ پسرﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﭽﻤﻮﻥ دختر ﺑﺸﻪ؟ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : .

.

.

.

.

.

.

. ﻣﻐﺰ ﺧﺮررررررر

پسراااا ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ بردارید بیاید وسط ﻟﺐ ﮐﺎﺭﻭﻥ اهاااااااان چ گلبارووووون هاااااااا بدو...????مشاهده متن کامل ...
ضد دختر....پسرا حال کنید:)
درخواست حذف اطلاعات
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ پسرﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﭽﻤﻮﻥ دختر ﺑﺸﻪ؟ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : . . . . . . . . ﻣﻐﺰ ﺧﺮررررررر پسراااا ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ بردارید بیاید وسط ﻟﺐ ﮐﺎﺭﻭﻥ اهاااااااان چ گلبارووووون هاااااااا بدو...????

مشاهده متن کامل ...
دختریم
درخواست حذف اطلاعات
دختر بودن یعنی کفش های پاشنه بلند

دختر بودن یعنی لاک های رنگا ورنگ

دختر بودن یعنی یه گوشی پر از آهنگ

دختر بودن یعنی جواهرات قشنگ

دختر بودن یعنی کمدی پر از شال

دختر بودن یعنی وبلاگ داشتن

دختر بودن یعنی به پسرا محل نگذاشتن

دختر بودن یعنی بی خیال دنیا

دختر بودن یعنی مجلس های دخترونه

و در آ :

دختر بودن یعنی دنیای صورتی

دخترا جیغ دست هورااااااااااااا


مشاهده متن کامل ...
دختر=جلبک :|
درخواست حذف اطلاعات
ایا میدانید ضریب هوشی یک دختر نصف یک پسر است؟؟

باور ندارید؟؟؟

الان یه سوال میپرسم ببینم چند تا دختر درست جواب میدن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
..
.
.

.
دخترا شماره موبایلتون چنده؟؟؟

اگه یه نفر درست جواب داد :|

حالا همین سوالو از پسرا بپرسید

مثل بلبل جواب میدنمشاهده متن کامل ...
دختر یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات

♥ دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .
♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . .
♥دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .
♥دختر ♥ یعنی طرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .
♥دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . .
♥ دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . .
♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . .
♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .
♥ دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .
♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . .
♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .
♥ دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .

♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشیمشاهده متن کامل ...
دختر
درخواست حذف اطلاعات
دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت.؟
مامان من دیگه از دختر بودن خسته شدم!
مادرش با تعجب پرسید چرا؟
دختر گفت: خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسر قائل میشن!
پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره ی نمیگه اشکال داره.
اما دختر بره میگن خوب نیست.
پسر داشته میگن پسره دیگه!!
دختر داشته باشه میگن ابه!
پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره!
دختر سیگار بکشه میگن معتاده!
پسر چش چرونی. کنه میگن ذاتشه!
دختر چش چرونی کنه میگن وله! خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد!
مادرش با لبخند گفت: عزیزم اگه کار خلافی انجام بده ی تعجب نمیکنه!
اما ی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره!مشاهده متن کامل ...
ناز و نیاز
درخواست حذف اطلاعات
چند وقت قبل بود که مطلبی خوندم از خاطرات دختر خانمی که برای گفتگو و آشنایی همراه مادرش می ره به یه کافی شاپ. ظاهرا آقا پسر و مادرش دیر میان و دختر خانم حس بهش بر می خوره . حالا در مورد دیر اومدن و این چیزا که خیلی باهاش مخالفم حرفی ندارم. خودم هم همیشه سعی می کنم در این جور موارد کمی زودتر برم که به خانواده طرف مقابل بر نخوره. اما دختر خانم نوشته بود مگه نه این که دخترا آ نازن و پسرا نهایت نیاز!!! با خودم دیدم عجب فکر بچه گانه ای. یعنی دخترا نیاز ندارن؟ یعنی پسرا غرور ندارن. نمی دونم بقیه چجورین. ولی من هم غرور دارم که اجازه نمی دم ی اونو بشکنه و اگه ی بهم احترام بذاره نازشم می کشم. فکر می کنم یه طرف غرورش بیشتره و طرف دیگه نازش. اما هر دو طرف نیاز دارن.مشاهده متن کامل ...
ایجاد پاتوق های نه گفت وگو در کشور
درخواست حذف اطلاعات

مشاور کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به اهمیت پر اوقات فراقت بانوان به شکل صحیح تأکید کرد: ایجاد پاتوق های گفت وگو و همفکری برای بانوان را در دستور کار داریم که از طریق آن بخشی از اوقات فراغت بانوان پر شود.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.