پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پایان تلخ عشق شعر محمدکدخ عرفان the bitter end poem mohammad khodkhodaee
بوسه!(عاشقانه ها)شعر:محمدکدخ (عرفان) wine kiss! (love) poem: mohammad khodkhodae
درخواست حذف اطلاعات

او هوسباز است

بوسه می خواهد ز من

او به فکر لذت و غافل ز رؤیاهای من

آرزو دارم که او در راه عشقی پاک و ناب

جان سپردن در ره معشوق بخواهد او ز من

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراضمشاهده متن کامل ...
تو را میخواهمت!(عشق)شعر:محمدکدخ (عرفان) i want you! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

تو را می خواهمت ای چشمۀ نوش

تو را می خواهم و ترسم که هرگز

تو را نتوانمت گیرم در آغوش

تویی چون آسمان پر ز باران

منم چون برکه ای ، گشته فراموش!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراضمشاهده متن کامل ...
سفره ها خالی است!شعر:محمدکدخ (عرفان) the tables are empty poem: mohammad khodkho
درخواست حذف اطلاعات

آه که این شب ها چقدر تاریک است

کوچه های شهرِ پائین ، چقدر باریک است

هر دم این بانگ می آید ز یک خانه به در

وای خدایا ! سفره ی ما امشبم خالی است

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
بوی جنگ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the smell of war! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

من در اینجا هر چه میبینم غم و درد است

همه رنج است و اندوه

آه سرد است

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
میلاد لحظه ها!(عرفان)محمدکدخ (عرفان)
درخواست حذف اطلاعات

میلاد لحظه ها!(عرفان)

poem :mohammad kadkhodaih

لحظه به لحظه زاده شو!

وبامیلاد درلحظه ها

بگذارلحظۀ پیش که گذشتۀ توست بمیرد!

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رنگ خدا ننگ است! شعر:محمدکدخ (عرفان) the color of god is a shame! poem: mohammad
درخواست حذف اطلاعات

درین جا من دلم آزرده و تنگ است

غروبهایش چه غمگین و چه دلتنگ است

تو گویی که درون های مردمان سنگ است

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
چشم براه باران! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for rain! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

من

قرن ها ست چشم به راه بارش بارانم

مانده ام ؛...

از چه باید پا به این دنیای پست می گذاشتم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
باغ دل!(عاشقانه) شعر:محمدکدخ (عرفان) garden of hearts! poem: mohammad khodkhodae
درخواست حذف اطلاعات

من به گل ها همه گفتم

که امسال

بهار در دل من می شکفد

باغ دل باز ، ز عشق صنمی گل داده ست

دگر امروز

تفرج گه عشاق زمانه همه در قلب من است !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
آ ین وسوسه! شعر:محمدکدخ (عرفان) the last temptation! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

در روزگاری

که خیانت شده عادت

و صداقت

قصۀ برف به تابستان است

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
زخم شلاق! شعر:محمدکدخ (عرفان) whip scars! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم

همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم

همین ها کافی ست مرا و تو را

که راه را به بیراهه ها برده ایم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
وای یک زن! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silence of the dead city! poem: mohammad khod
درخواست حذف اطلاعات

در سکوت شهر مرده بی تپش

مردمان،آرام و رام و بی تنش

وایِ .....یک زن گاه می آید به گوش

در میان کوچه های ظلمت شب

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تو بهاری!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) you spring! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

تو بهاری

تو خزانی

من گُلم !

با تو من سرخ میشوم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پچ پچ کلاغها! محمدکدخ (عرفان) crows isfaction! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

دیگر برای خوش آیند کلاغها

نه شعری می سرایم

نه سخنی می گویم

نه سکوت میکنم

نه فریادی خواهم زد

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
میروم تا بمیرم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the demise of civilization! poem: mohammad
درخواست حذف اطلاعات

اگر این بی مهتاب و طولانی پایان نپذیرد

و صبح سحر فرا نرسد

و وس ها از خواندن آفتاب باز مانند

اگر خزندگان از پرواز کبوترهای سپید

بر پهنۀ آسمان آزاد همچنان ممانعت ورزند

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
دردبیرحمانه! شعر:محمدکدخ (عرفان) merciless pain! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

میدانم

دیگر ی مرا به میهمانی

عشق و مهربانی

نخواهد برد !

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
جنگل وحشی!شعر:محمدکدخ (عرفان) wild jungle! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

اندکی

صبر می باید

ما

ز این دشت پر از خون

ز این جنگل وحشی

عبور

خواهیم کرد!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
دوران سیاه ! شعر:محمدکدخ (عرفان) black era! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم

همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم

ما گرفتار اندوه درون

ما به زندان غم و درد و جنون

همه دل ها پر خون

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)
درخواست حذف اطلاعات

رای به رئیسی رای به است!

آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد

رای من

رای تو

و رای ما به رئیسی

رای به هایی است

که از هیچ و فسادی

روی برنمیتابند !!!

محمدکدخ (عرفان)

mohammad-erfan.lihanblog.com

sheroerfan.blog.irمشاهده متن کامل ...
سکوت شب! شعر:محمدکدخ (عرفان) silence of the night! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

گرفتار شبم

ظلمت فراگیر است

دلم تنگ و ش ته ست

سکوت شب چه سنگین است

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
همه چیز را باختم!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) i lost everything!(love) poem: mohamm
درخواست حذف اطلاعات

از همان روزی

که دست در گردنش انداختم

و لبش بوسیدم

گویی که با باد صبا قرعه انداختم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
عصیانگرکشته!شعر:محمدکدخ (عرفان) rebellious! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

ای عاشقِ عصیانگر کشته !

خواهم که ز این

پنجره ی حنجره

فریاد کنم !

خواهم که تو را یاد کنم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
عصیان میچرید! شعر:محمدکدخ (عرفان) the sheep are rebellious! poem: mohammad khodk
درخواست حذف اطلاعات

من چه چیزهایی که از باران ندیدم

یک زن روسپی دیدم

که زیر بارش باران خود را می ید

ی دیدم که عصیان میچرید

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
فریاد جنون !(شعر کوتاه)شعر:محمدکدخ (عرفان) shouting madness! poem: mohammad khod
درخواست حذف اطلاعات

تو چه دانی پس این سکوت سنگین

چه دردی

چه نیازی

و چه فریاد جنون آسایی ست!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
حسرت کشیدیم ! شعر: محمدکدخ (عرفان) we regretted! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

امان از این روزگار

که با ما خوب تا نکرد !

حسرت کشیدیم

اما نان جومان را دو تا نکرد !

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
چرا ماهی مرده!شعر:محمدکدخ (عرفان) why the dead fish! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

نمیدانم چرا در تُنگ آب ماهی مرده

چرا از یاد برده پرواز را پرنده

چرا باران ، آب رودها را چنین خشک کرده برده

چرا حاتم چنین حق فقیران را به نامردی خورده

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
خیانت به آینه! شعر:محمدکدخ (عرفان) betrayal to the mirror! poem: mohammad khodkh
درخواست حذف اطلاعات

آیین آینه

صداقت است

اما ، بازهم

کار ما

خیانت است !

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
قلب مست میکده!شعر:محمدکدخ (عرفان) in the heart of the tavern! poem: mohammad kho
درخواست حذف اطلاعات

تو ای زیباترین دریا

مرا با خود ببر زین ساحل خسته

به شهر دور رؤیاها

مرا بر بال امواجت نشان

زین ساحل خونین مرا بیرون کشان !

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
هزارمیلیون گل سرخ پلاسید! شعر:محمدکدخ (عرفان) thousands of roses poem: mohammad
درخواست حذف اطلاعات

ز نجوای کلاغهایی که ایستاده

سر پیچ خیابان

و پنهان در کمین کوچه های تنگ و باریک

پسِ پس کوچه های شهر تاریک

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
میهمانی نور!( زمان) شعر:محمدکدخ (عرفان) light party! (imam of the time) poem: mo
درخواست حذف اطلاعات

خواهد آمد آن مرد روزی

با کوله ای پر ز سیب های درشت

کودک پیر را با مهربانی میگیرد به پشت

باغ چشم ها را هرس خواهد کرد

و خواب را ز چشم های حریص خواهد چید

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
در انتظار هنوز! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for still! poem: mohammad khodkhodae
درخواست حذف اطلاعات

و آدم ها قرن هاست هنوز

انتظار را

برای رسیدن به عد

و انسانیت

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
سکوت مذاب! شعر:محمدکدخ (عرفان) melt silence! poem: mohammad khodkhodaee
درخواست حذف اطلاعات

گوی بلورم

تنها

نشسته بر حباب خاک

در انتظار نور !

چون شمعی اسیر ظلمت شب

لرزان و بیفروغ

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
همچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) beautiful morning! poem: mohammad khodk
درخواست حذف اطلاعات

من وفاداری میخواهم از او

تا بسوزم در ره او من وجود خویش را

او مهربانی خواهد از من همچو صبح دلنشین

تا که من در او بمیرانم شب تشویش را

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراضمشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.