پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پراید وانت
پراید
درخواست حذف اطلاعات

روند تولید و نامگذاری و رشد خودرو صد در صد ایرانی ساخت کارخانه سایپا با همکاری اولیه ٢٥ سال قبل
شرکت kia کره جنوبی
پراید hb ایده اولیه و ساخت کره
مابقی خلاقیت و نوآوری ایرانی
پراید kia
پراید صبا
پراید١٤١
پراید١٣٢
پراید١١١
پراید١٣١
پراید١٢١
پراید١٣٢ six
پراید١٣٢ lx ........
و هم اکنون در بازار استفاده های غیر سواری از این محصول شگرف

*پراید وانت*
با قابلیت حمل چند جعبه خالی میوه

اما این انتهای راه نیست.....
نگران نباشید. محصولات جدید در راه است:
پراید١٨ چرخ
پراید١٠ تن
پراید شبه نیسان
پراید شبه ما یما
پراید سقف کروک
پراید شاسی بلند
پراید خاور
پراید جرثقیل
پراید تراکتور
پراید کشنده
پراید ناو
پراید اف 14 و اف 16
پراید بدون سرنشین
پراید دو کاره
ووو....
این شرکت همچنین قصد رقابت با سازمان هوا فضای و ناسا را دارد و در این راستا در سال های آتی شاهد
پرتاب اولین پراید به فضا!!!!!!!!!
خواهیم بود و در ضمن طراحی پراید مریخ نورد نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد...
سایپا مطمئن :|مشاهده متن کامل ...
پراید
درخواست حذف اطلاعات

روند تولید و نامگذاری و رشد خودرو صد در صد ایرانی ساخت کارخانه سایپا با همکاری اولیه ٢٥ سال قبل
شرکت kia کره جنوبی
پراید hb ایده اولیه و ساخت کره
مابقی خلاقیت و نوآوری ایرانی
پراید kia
پراید صبا
پراید١٤١
پراید١٣٢
پراید١١١
پراید١٣١
پراید١٢١
پراید١٣٢ six
پراید١٣٢ lx ........
و هم اکنون در بازار استفاده های غیر سواری از این محصول شگرف

*پراید وانت*
با قابلیت حمل چند جعبه خالی میوه

اما این انتهای راه نیست.....
نگران نباشید. محصولات جدید در راه است:
پراید١٨ چرخ
پراید١٠ تن
پراید شبه نیسان
پراید شبه ما یما
پراید سقف کروک
پراید شاسی بلند
پراید خاور
پراید جرثقیل
پراید تراکتور
پراید کشنده
پراید ناو
پراید اف 14 و اف 16
پراید بدون سرنشین
پراید دو کاره
ووو....
این شرکت همچنین قصد رقابت با سازمان هوا فضای و ناسا را دارد و در این راستا در سال های آتی شاهد
پرتاب اولین پراید به فضا!!!!!!!!!
خواهیم بود و در ضمن طراحی پراید مریخ نورد نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد...
سایپا مطمئن :|مشاهده متن کامل ...
سایپا مطمئن
درخواست حذف اطلاعات

روند تولید و نامگذاری و رشد خودرو صد در صد ایرانی ساخت کارخانه سایپا

با همکاری اولیه ٢٥ سال قبل شرکت kia کره جنوبی

پراید hb ایده اولیه و ساخت کره

مابقی خلاقیت و نوآوری ایرانی

پراید kia

پراید صبا

پراید١٤١

پراید١٣٢

پراید١١١

پراید١٣١

پراید١٢١

پراید١٣٢ six

پراید١٣٢ lx

.

.

.

.

.

.

.

.

و هم اکنون در بازار استفاده های غیر سواری از این محصول شگرف
*پراید وانت*

با قابلیت حمل چند جعبه خالی میوه
اما این انتهای راه نیست.....

نگران نباشید.

محصولات جدید در راه است:

پراید١٨ چرخ

پراید١٠ تن

پراید شبه نیسان

پراید شبه ما یما

پراید سقف کروک

پراید شاسی بلند

پراید خاور

پراید جرثقیل

پراید تراکتور

پراید کشنده

پراید ناو

پراید اف 14 و اف 16

پراید بدون سرنشین

پراید دو کاره ووو....

این شرکت همچنین قصد رقابت با سازمان هوا فضای و ناسا را دارد و در این راستا در سال های آتی شاهد پرتاب اولین پراید به فضا!!!!!!!!! خواهیم بود و در ضمن طراحی پراید مریخ نورد نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

.

.

سایپا مطمئن :|مشاهده متن کامل ...
شام ونهار و صبحانه یک وعده
درخواست حذف اطلاعات
ساعت حدود یک بعد از ظهر است. نهار نخورده ام. می پرسد: صبحانه خوردی؟

می گویم ، اون که هیچ...

یاد ماجرای یارو رفته بود تست راهنمایی و رانندگی. طرف بیسواد بود! در شکل آمبولانس بود و آتش نشانی و وانت و کمپرسی .

تا سه بار می پرسند حق تقدم با کدام است؟ می گوید: اول وانت، بعد آتش نشانی، بعد آمبولانس و در آ کمپرسی.

می گویند : آمبولانس بیمار دارد ممکن است بمیرد

مرد می گوید: وانت - آمبولانس - آتش نشانی و در آ کمپرسی

می گویند ممکن است جایی آتش گرفته باشد اگر آتش نشانی نرسد...

می گوید: اول وانت بعد آتش نشانی بعد آمبولانس و در آ کمپرسی!

می گویند: آیا واجب است که اول وانت برود؟

می گوید خیلی خب، اول آمبولانس، بعد آتش نشانی - و در آ هم کمپرسی.

می گویند: پس وانت چی میشه؟

می گوید: اووووووووووووووووووووووووهه! اون که همون اول رفته بود!!!!!!!!!!!!!!

حالا شده کار من. شام یادم نیست خورده باشم، صبحانه که همون اول صبح حذف شد! نهار را هم تا این ساعت که نخورده ام. خدا عالم است.مشاهده متن کامل ...
وانت تلفنیهای موجود و جداشده از وانت تلفنی درشهر اردبیل
درخواست حذف اطلاعات
وانت تلفنیهای بسیاری در اردبیل در این واحد خدماتی تعلیم دیده و برای خود کارمی کنند.

1-وانت تلفنی آذربایجان وآبادان 2-وانت تلفنی آرمان 3-وانت تلفنی آرتا

4-وانت تلفنی وطن بار 5-وانت تلفنی اطمینان بار 6-وانت تلفنی المهدی

7-وانت تلفنی آریانا 8-وانت تلفنی پیروزی 9-...

وبسیاری از رانندگان هم که بامشتریان بصورت مستقیم یادر مغازه شان کارمی کنند ویاباموبایل به سرویشان میروند که افتخارم در دنیا این است که برای دیگران مفید بوده وراه ورسم درستی ونان در آوردن راازمن یادگرفته اند.

این افتخاری بزرگ وکاری پرثواب است.مشاهده متن کامل ...
وانت تلفنیهای موجود و جداشده از وانت تلفنی درشهر اردبیل
درخواست حذف اطلاعات
وانت تلفنیهای بسیاری در اردبیل در این واحد خدماتی تعلیم دیده و برای خود کارمی کنند.

1-وانت تلفنی آذربایجان وآبادان 2-وانت تلفنی آرمان 3-وانت تلفنی آرتا

4-وانت تلفنی وطن بار 5-وانت تلفنی اطمینان بار 6-وانت تلفنی المهدی

7-وانت تلفنی آریانا 8-وانت تلفنی پیروزی 9-...

وبسیاری از رانندگان هم که بامشتریان بصورت مستقیم یادر مغازه شان کارمی کنند ویاباموبایل به سرویشان میروند که افتخارم در دنیا این است که برای دیگران مفید بوده وراه ورسم درستی ونان در آوردن راازمن یادگرفته اند.

این افتخاری بزرگ وکاری پرثواب است به شرطی که نامردی در کارنباشد.مشاهده متن کامل ...
وانت تلفنیهای جداشده از این واحد خدماتی
درخواست حذف اطلاعات
وانت تلفنیهای بسیاری در اردبیل در این واحد خدماتی تعلیم دیده و برای خود کارمی کنند.

1-وانت تلفنی آذربایجان وآبادان 2-وانت تلفنی آرمان 3-وانت تلفنی آرتا

4-وانت تلفنی وطن بار 5-وانت تلفنی اطمینان بار 6-وانت تلفنی المهدی

7-وانت تلفنی آریانا 8-...

وبسیاری از رانندگان هم که بامشتریان بصورت مستقیم یادر مغازه شان کارمی کنند ویاباموبایل به سرویشان میروند که افتخارم در دنیا این است که برای دیگران مفید بوده وراه ورسم درستی ونان در آوردن راازمن یادگرفته اند.

این افتخاری بزرگ وکاری پرثواب است.مشاهده متن کامل ...
واژگونی مرگبار وانت نیسان در آزاد راه نظنز- کاشان
درخواست حذف اطلاعات

واژگونی مرگبار وانت نیسان در آزاد راه نظنز- کاشان

سرهنگ رضیایی در گفتگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت: در استان اصفهان آزاد راه نطنز- کاشان کیلومتر ۷۰ ، روز گذشته یک دستگاه وانت نیسان از مسیر حرکت خود واژگون شد.
این مقام مسئول پلیس راه در ادامه افزود: متاسفانه در پی وقوع این سانحه رانندگی راننده وانت نیسان جان خود را از دست داد.
وی در خاتمه به علت وقوع این حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: کارشناسان پلیس با حضور در صحنه حادثه علت واژگونی را خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده وانت نیسان اعلام د.مشاهده متن کامل ...
واژگونی مرگبار وانت نیسان در آزاد راه نظنز- کاشان
درخواست حذف اطلاعات

واژگونی مرگبار وانت نیسان در آزاد راه نظنز- کاشان

سرهنگ رضیایی در گفتگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت: در استان اصفهان آزاد راه نطنز- کاشان کیلومتر ۷۰ ، روز گذشته یک دستگاه وانت نیسان از مسیر حرکت خود واژگون شد.
این مقام مسئول پلیس راه در ادامه افزود: متاسفانه در پی وقوع این سانحه رانندگی راننده وانت نیسان جان خود را از دست داد.
وی در خاتمه به علت وقوع این حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: کارشناسان پلیس با حضور در صحنه حادثه علت واژگونی را خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده وانت نیسان اعلام د.مشاهده متن کامل ...
(نیسان) پیک آپ (دو ک ن)
درخواست حذف اطلاعات

نیسان فرانتیر (به انگلیسی: nissan frontier)‏ خودرویی وانت است که از سال ۱۹۹۷ تاکنون تولید شده است. نسل اول این ماشین که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ تولید می شده، با کد d22 شناخته می شده و نسل دوم این خودرو که از سال ۲۰۰۴ تاکنون تلید شده است، با کد d40 شناخته می شود.

وایل دهه هشتاد شمسی و زمانیکه تنها وانت های بازار خودروهایی همچون مزدا 1600، پیکان وانت و نیسان وانت (نیسان جونیور) بودند، ناگهان پارس خودرو مدلی را راهی بازر کرد که با قیمت 16 میلیون تومانی خود، حدودا چهار برابر پیکان وانت و دو برار نیسان وانت می ارزید.

برای مشاهده ع ها و قیمت و مشخصات کامل این ماشین به ادامه مطلب مراجعه کنید.مشاهده متن کامل ...
برخورد پیکان وانت با گاردریل
درخواست حذف اطلاعات
برخورد پیکان وانت با گاردریل و انحراف به کنار اتوبان.مشاهده متن کامل ...
جک...
درخواست حذف اطلاعات
ایا میدانید محصولات جدید سایپا در راه است: پراید 18چرخ پراید 10تن پراید شاسی بلند پراید خاور پراید چرثقیل پراید تراکتور پراید کمپرسی پراید ناو پراید لوکوموتیو پراید کوپتر پراید زیر دریایی بوئینگ 747 پراید پراید بدون سرنشین وَ همچنین این شرکت قصد دارد در رقابت با سازمان هوا فضای و ناسا در سال های آتی اولین پراید را به فضا پرتاب نمایدمشاهده متن کامل ...
وسایل دست دوم وانت دوک ن نیسان داتسون
درخواست حذف اطلاعات
نیسان وانت دوک ن مدل 88 تا 93 میلادی (z20)

شاسی دست دوم تمیز و بدون ذره اسیب دبدگی

داشبورد و پکیج بخاری و کولر کامل

کلیه ابزار برقی

می دانم وسایل این نوع ماشین ها به سختی پیدا می شوند اما ما این وسایل را در دسترس شما قرار میدهیممشاهده متن کامل ...
پراید وانت!!!!!
درخواست حذف اطلاعات

http://www.donyayekhodro.com/wp-content/uploads/%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af1.jpg

بار اولی که پراید وانت دیدم تا چن روز تو کفِش بودم؟؟؟؟

یعنی این پرایدها کم آدم کشتن حالا پرایدوانتشو ساختن!!!

ولى انصافا این پراید وانتا شبیهِ اون دمپایى جلو بسته هاى قدیم نیست ؟! . . .

راستی دوستان توجه داشته باشین که مرگ حقه و پراید و پرایدوانت فقط وسیله ان!!!مشاهده متن کامل ...
صرفه جویی حدود 4 میلیون لیتری بنزین با ساماندهی سهمیه سوخت وانت بارها محقق می شو
درخواست حذف اطلاعات
علیرضا فیض بخش با تشریح طرح ساماندهی سهمیه سوخت وانت بارها اعلام نمود: پیش بینی ما این است که با اجرای این طرح به صرفه جویی 4 میلیون لیتری سهمیه یارانه ای بنزین دست خواهیم یافت.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: وانت بارهای حمل و نقل عمومی در کشور در دو بخش شخصی - عمومی مشغول به کار می باشند که در طرح ساماندهی ضمن شناسایی وانت بارهای فعال ، سهمیه یارانه ای بنزین وانت بارهایی که در در بخش حمل و نقل عمومی بار فعال نیستند به سهمیه شخصی کاهش خواهد یافت.

فیض بخش اظهار داشت: ساماندهی وانت بارهای فعال در بخش حمل ونقل، طی یک ماه آینده آغاز می شود و پیش بینی ما این است که با اجرای این طرح صرفه جویی حدود 30 درصد از سهمیه اختصاص یافته در حال حاضر کاهش می یابد.

گفتنی است طرح ساماندهی سهمیه سوخت موتورسیکلت های فرسوده و فاقد پلاک ملی و خودروهای فرسوده که در تیرماه سال جاری اجرا شده بود صرفه جویی 7 میلیون لیتری بنزین را به همراه داشته است.مشاهده متن کامل ...
تغییر سهمیه تا ی های بین شهری، وانت بارها و خودروهای سنگین
درخواست حذف اطلاعات
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: از اول اسفندماه اصلاحاتی در ج سهمیه های سوخت خودروهای مختلف اعمال می شود.

وی افزود: حدود 5 ماه پیش شروع به بررسی اصلاح سهمیه های سوخت یارانه ای وانت بارهای غیرفعال در حمل و نقل عمومی کردیم و از ابتدای اسفندماه 950 هزار وانت بار که تاکنون ساماندهی نشده اند سهمیه های سوخت یارانه ای آنها به سهمیه عادی 60 لیتری تبدیل می شود.

علیرضا فیض بخش در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمامی دو میلیون و 200 هزار وانت بار کشور که حدود یک میلیون و 250 هزار دستگاه در سال 90 ساماندهی شده است و 950 هزار دستگاه ساماندهی نشده اند مجددا از ابتدای اسفند توسط وزارت کشور مورد ساماندهی قرار می گیرند و از ابتدای فروردین ماه با توجه به اطلاعات جدید ساماندهی این ناوگان سوخت یارانه ای به وانت بارهای آن در حمل و نقل عمومی تعلق می گیرد.مشاهده متن کامل ...
افزایش چهاربرابری عملکرد از رده خارج خودروهای فرسوده
درخواست حذف اطلاعات

علیرضا فیض بخش در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که طرح ساماندهی سهمیه بندی بنزین در وانت بارها به کجا انجامید اظهار داشت: این مسئله در کارگروهی در دست بررسی است و به محض اینکه به جواب برسد ما آن را به اجرا می رسانیم. ضمن اینکه پیش بینی می شود ظرف سه تا چهار هفته آینده مراحل بررسی طرح تکمیل شود و قابلیت اجرا پیدا کند.

وی با بیان اینکه برخی وانت بارها مصرف عمومی ندارند افزود: دلیل ندارد به این وانت بارها در ماه 400 لیتر سهمیه بنزین داده شود. از نظر ما این وانت ها مانند یک خودروی سواری شخصی هستند که همان 60 لیتر بنزین به آنها تعلق می گیرد.مشاهده متن کامل ...
پراید
درخواست حذف اطلاعات

اینجوری که سایپا داره پراید میده بیرون کم کم باید منتظر مدلهای جدید پراید به اسم:

انتگرال پراید دوگانه سوز ،پراید سه معادله سه مجهول ،پراید رسم نمودار،پراید 18 چرخ،پراید شبه نیسان،پراید شاسی بلند،پراید جرثقیل،پراید اف 16،پراید کوپتر،بوئینگ 747 پراید ،پراید بدون سرنشین

و بزودی منتظر پرتاب اولین پراید به فضا باشیممشاهده متن کامل ...
ناامن ترین خودروهای ایران!!!! "تجارت آهن و خون"
درخواست حذف اطلاعات

تصادف مرگبار در س ل زهاب چهار قربانی ...

امروز خودروسازان معتبر دنیا، ایمنی خودروی خود را مبتنی بر این تعریف می کنند که ممکن است هر کدام از محصولات آنها تصادف شدید داشته باشد و لذا باید فکری به آن لحظه "مرگ و زندگی" کرد و الّا سوار موتور محرکه بر روی بدنه و چهار عدد چرخ ، کار چندان شاقی نیست.
پراید، پیکان وانت و نیسان وانت در شرایطی در ایران تولید می شوند که تکنولوژی آنها متعلق به قرن گذشته است و در هیچ جای دنیا نظیرشان تولید نمی شود اما چون در ایران، جان آدمیزاد گویا چندان ارجمند نیست و در فقدان شرایط رقابتی برابر ، خودروسازان وطنی این محصولان ناامن را تبدیل به "چاه نفت بی پایان" خود کرده اند و به "تجارت آهن و خون" ادامه می دهند.
عقل سلیمی که نگران جان مردم است ایجاب می کند که ابتدا تولید این خودروهای مرگبار ، فوراً متوقف شود و سپس با همکاری ا امی تولید کنندگان این خودروها، عملیات جمع آوری و جایگزینی این خودروها آغاز شود زیرا در غیر این صورت، حتی در صورت توقف تولید نیز ، تا سالیان متمادی محصولات تولید شده قبلی، به آدمکشی خود ادامه خواهند داد.
با این حال شاهدیم که نه تنها امیدی برای این کار نیست ، بلکه تازه وانت پراید را هم تولید کرده اند!مشاهده متن کامل ...
مدارک لازم جهت همکاری وکاردر این واحد خدماتی
درخواست حذف اطلاعات
1-فتوکپی مدارک اتومبیل

2-فتوکپی مدارک راننده

3-پتوی کهنه4 عدد

4-طناب به حدکافی

5-برگه رضایت ازمحل کارقبلی(درصورت راننده وانت بار بودن)

6-امضاءتعهدوقرارداد کاری دردفترخانه ثبت اسناد

7-سفته یاچک تضمین دروجه وانت بار تلفنی

(وانت پیکان 100/000/000ریال-نیسان 150/000/000ریال)

8-چسباندن برچسب وانت تلفنی برروی ماشین

9-مبلغ 500/000ریال ودیعه دستی جهت تصویه حساب بدهی کمیسیون

10-نداشتن مشتری موبایلیمشاهده متن کامل ...
دور دوم اصلاح سهمیه بنزین وانت بارها از اول فروردین ۹۴ اجرایی می شود
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری ها از فرصت یک ماهه وانت بارها در اسفندماه سال جاری برای ثبت نام و اخذ پروانه خبر داد و گفت: وانت بارهایی که اقدام به ثبت نام نکنند از ابتدای فروردین ماه سهمیه بنزین یارانه ای آنها ۶۰ لیتری می شود.

جعف ور اظهار داشت: طی ۴ سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار وانت بار فعال در بخش حمل و نقل عمومی از طریق وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و اصناف، اقدام به ارائه مدارک خود و ثبت نام در سامانه اینترنتی ساماندهی خودروهای عمومی د.

وی افزود: از این تعداد، مالکان ۳۵۰ هزار وانت بار مراحل ثبت نام را تا صدور پروانه طی د اما پرونده ۹۰۰ هزار وانت بار هنوز باز است و فرایند ثبت نام آنها کامل نشده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری های وزارت کشور با بیان اینکه "در مجموع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار وانت بار در چرخه حمل و نقل کشور داریم"، گفت: از این تعداد در ۴ سال گذشته ۹۵۰ هزار وانت بار هیچ گونه مراجعه ای برای ثبت نام در سامانه مربوطه برای فعال بودن در چرخه حمل و نقل عمومی نکرده اند و تلقی ما این است که این تعداد، وانت بارهایی هستند که برای کارهای شخصی استفاده می شوند.مشاهده متن کامل ...
اخبار وانت بار پایتخت (حادثه 5مرداد 93)
درخواست حذف اطلاعات

خودرو سمند با بی احتیاطی وانت بار دچار حادثه شد

اخبار وانت بار : ظهر امروز بر اثر بی احتیاطی راننده یک خودرو وانت بار حادثه ای به وقوع پیوست که منجر به ترافیک سنگینی در مسیر کنگان به سمت بوشهر(روبروی شهرداری بندر کنگان )شد.

اخبار وانت بار: ظهر امروز بر اثر بی احتیاطی راننده یک خودرو وانت بار حادثه ای به وقوع پیوست که منجر به ترافیک سنگینی در مسیر کنگان به سمت بوشهر(روبروی شهرداری بندر کنگان )شد.

به گزارش ثلاث وبه نقل از شاهدان عینی ماجرا ، در این حادثه با برخورد وانت بار به پشت یک دستگاه سمند قرمز رنگ به شماره پلاک ایران 58 ، خودروی سمند چرخیده و در عرض خیابان متوقف می شود.راننده ی وانت بار نیز از فرصت استفاده کرده و از صحنه تصادف متواری می شود.بلافاصله پس از این اتفاق تریلری که به صحنه نزدیک می شده بدلیل قرارگرفتن ناگهانی خودروی سمند در مسیرش مجددا با سمند برخورد کرده و این بار از سمت راننده صدمات جدی تری را به این خودرو وارد می آورد.

با رسیدن خودروی پلیس به صحنه و پس از بررسی های لازم خودروی سمند و تریلر به منتهی الیه سمت راست بلوار انتقال داده شدند و مسیر مجددا بازگشایی شد.

خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در بر نداشت.

اخبار حوادث وانت بار پایتختمشاهده متن کامل ...
مدارک لازم جهت همکاری وکاردر این واحد خدماتی
درخواست حذف اطلاعات
1-فتوکپی مدارک اتومبیل

2-فتوکپی مدارک راننده

3-پتوی کهنه4 عدد

4-طناب به حدکافی

5-برگه رضایت ازمحل کارقبلی(درصورت راننده وانت بار بودن)

6-امضاءتعهدوقرارداد کاری دردفترخانه ثبت اسناد

7-سفته یاچک تضمین دروجه وانت بار تلفنی

(وانت پیکان 100/000/000ریال-نیسان 150/000/000ریال)

8-چسباندن برچسب وانت تلفنی برروی ماشین

9-مبلغ 500/000ریال ودیعه دستی جهت تصویه حساب بدهی کمیسیون

10-نداشتن مشتری موبایلیمشاهده متن کامل ...
قطعات پراید
درخواست حذف اطلاعات
تسمه دینام پراید - تسمه تایم پراید بلبرینگ چرخ های پراید -تسمه دینام پراید منجیت دار - دیسک وصفحه سیکو-دایکن ووالئو-واتر پمپ-شیلن گ بخاری ورادیاتور-غلطک هرزگرد پراید-واشر سر سیلندر پراید - سرسیلندر پراید-کاسه نمدجاتراید-بلرینگ چرخ پراید-کپسول فن پراید -واشر ترموستات پراید-دیسک چرخ پراید-فن رادیاتور پراید -رله دوبل پراید-پمپ بنزین پرایدو....مشاهده متن کامل ...
جوک های سایپا
درخواست حذف اطلاعات
محصولات جدید سایپا در راه است:
پراید 18چرخ
پراید 10تن
پراید شاسی بلند
پراید خاور
پراید چرثقیل
پراید تراکتور
پراید کمپرسی
پراید ناو
پراید لوکوموتیو
پراید کوپتر
پراید زیر دریایی
بوئینگ 747 پراید
پراید بدون سرنشین
وَ
همچنین این شرکت قصد دارد در رقابت با سازمان هوا فضای و ناسا در سال های آتی اولین پراید را به فضا پرتاب نماید :|مشاهده متن کامل ...
تصادف مرگبار در محور اهواز-ملاثانی 2 کشته و زخمی به جا گذاشت
درخواست حذف اطلاعات

2 کشته و زخمی در اثر تصادف در اتوبان ملاثانی

برخورد سه دستگاه خودرو در جاده اهواز به ملاثانی یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت.این تصادف در بامداد روز گذشته رخ داد، این حادثه در اثر برخورد یک خودرو وانت پیکان با یک خودرو پراید و یک کشنده ولو در تقاطع اهواز به ملاثانی بوقوع پیوست که در اثر آن راننده وانت کشته و سر نشین آن زخمی شد. مسئولین ذیربط علت حادثه را رعایت ن راننده کشنده ولو در حق تقدم اعلام د.مشاهده متن کامل ...
ع : اولین پیکان تولید شده در ایران
درخواست حذف اطلاعات
اولین پیکان تولید شده در ایران که در مراسمی در آن زمان رونمایی شد.

پـِیکان نام گونه ای خودروی سواری ایرانی است که شرکت ایران خودرو تولید آن را از سال ۱۳۴۶ خورشیدی آغاز کرد و در حدود ۴۰ سال آن را ادامه داد. از سال ۱۳۴۶ پیکان با دو مدل و و کارلو به بازار عرضه شد و در این سال وانت پیکان و تا ی پیکان هم به آن اضافه شد و پیکان اتوماتیک نیز در سال ۱۳۴۹ به تولیدات افزوده شد. در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ شش مدل پیکان تولید می شد که عبارت بود از و ، وانت، کار، جوانان، تا ی و اتوماتیک.

درنهایت تولیدآن در سال ۱۳۸۳ به اتمام رسید و پروندهٔ پیکان خودروی محبوب هر ایرانی بسته شد. عده ی بسیاری از مردم نیز معتقدند با وجود نقص هایی که پیکان دارد اگر هنوز هم پیکان تولید می شد آن را به پراید ترجیح می دادند و در مقایسه با پیکان و پراید خودروی پیکان را یداری می نمودند.مشاهده متن کامل ...
راننده پراید جان خود را از دست داد
درخواست حذف اطلاعات

بنابر گزارش خبر آنلاین , روز یکشنبه 23 آذرماه در محور برزند روبروی آزاد ی شهرستان گرمی، پژو 405 در مسیر حرکت خود از سمت گرمی به اردبیل با پراید تصادف کرد، در این حادثه راننده هر دو خودرو به همراه دو سرنشین پژو 405 مجروح شده و جهت مداوا به بیمارستان ولایت گرمی انتقال یافتند اما متأسفانه راننده 46 ساله پراید به علت شدت جراحات وارده و علیرغم تلاش کادر درمانی در بیمارستان جان خود را از دست داد. علت این حادثه بی احتیاطی راننده پراید به علت عدم رعایت حق تقدم هنگام ورود به جاده اصلی اعلام شده است.مشاهده متن کامل ...
اعطای همزمان ج ه و شرمساری به خانواده های نیازمند
درخواست حذف اطلاعات

نکته عجیب و ناراحت کننده ماجرا این بود که توزیع این کمک ها را نه به طور خصوصی و با حفظ آبروی خانواده های نیازمند ، که با تبلیغات گسترده انجام دادند بدین شکل اقلام ج ه هر نو عروس را پشت یک وانت جمع د، بر روی وانت ها بنرهای بزرگی نصب د که نشان می داد این اقلام، کمک های خیریه به نوعروسان نیازمند است، سپس این وانت ها پشت سر هم ردیف شدند و حرکت د و سرانجام هر کدام شان در برابر دوربین عکاسان و در و همسایه ها ، جلوی خانه های خانواده های نوعروسان توقف د تا زمین و زمان بدانند که در اینجا نوعروسی وجود دارد که نیازمند ج ه است و عده ای خیر، پول جمع کرده و برایش ج ه یده اند.مشاهده متن کامل ...
اعطای همزمان ج ه و شرمساری به خانواده های نیازمند
درخواست حذف اطلاعات

نکته عجیب و ناراحت کننده ماجرا این بود که توزیع این کمک ها را نه به طور خصوصی و با حفظ آبروی خانواده های نیازمند ، که با تبلیغات گسترده انجام دادند بدین شکل اقلام ج ه هر نو عروس را پشت یک وانت جمع د، بر روی وانت ها بنرهای بزرگی نصب د که نشان می داد این اقلام، کمک های خیریه به نوعروسان نیازمند است، سپس این وانت ها پشت سر هم ردیف شدند و حرکت د و سرانجام هر کدام شان در برابر دوربین عکاسان و در و همسایه ها ، جلوی خانه های خانواده های نوعروسان توقف د تا زمین و زمان بدانند که در اینجا نوعروسی وجود دارد که نیازمند ج ه است و عده ای خیر، پول جمع کرده و برایش ج ه یده اند.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.