پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پرنیان خیال
آرشیو کتاب های رمان نسخه جاوا
درخواست حذف اطلاعات

تاجماه | پرنیان

تاجماه | کتابچه

آتروپات ( 1 ) پرنبان
آتروپات ( 2 ) الهاگان جهنم ( پرنیان )
آتروپات ( 1 و 2 ) هر دو جلد ( پرنیان )

آتروپات ( 1 ) کتابچه
آتروپات ( 2 ) الهاگان جهنم ( کتابچه )
آتروپات ( 1 و 2 ) هر دو جلد ( کتابچه )

دل بن ه ( پرنیان )

دیدبان ذهن ( 1 ) جاوا پرنیان
دیدبان ذهن ( 1 ) جاوا کتابچه
نکته : جلد دوم این کتاب با نام ( فواد ) هنوز کامل نشده

افسانه ارابلا ( پرنیان )
افسانه ارابلا ( کتابچه )

دل من , دل تو ( پرنیان )
دل من , دل تو ( کتابچه )
دل من , دل تو ( اف بوک )

آنتی عشق ( پرنیان )
آنتی عشق ( کتابچه )

حریم عشق

زندگی شوی

طلسم خا تری

ازدواج بخاطر بردارم ( 1 ) جلد اول
جلد دوم در حال تایپ

پسران بد ( پرنیان )
پسران بد ( کتابچه )
پسران بد ( افبوک )

هیچ ان ( 1 ) پرنیان
هیچ ان ( 2 ) پرنیان
هیچ ان ( 3 ) پرنیان
هیچ ان ( هر سه جلد) پرنیان

هیچ ان ( 1 ) کتابچه
هیچ ان ( 2 ) کتابچه
هیچ ان ( 3 ) کتابچه
هیچ ان ( هر سه جلد) کتابچه

هیچ ان ( 1 ) افبوک
هیچ ان ( 2 ) افبوک
هیچ ان ( 3 ) افبوک
هیچ ان ( هر سه جلد) افبوک

نفرین یک جسد ( 1 ) پرنیان
نفرین یک جسد ( 2 )جادو | پرنیان

نفرین یک جسد ( 1 ) کتابچه
نفرین یک جسد ( 2 ) جادو | کتابچه

مدیر

دکل ( پرنیان ) ( کتابچه )( افبوک )

عشق به توان 6 ( پرنیان )
عشق به توان 6 ( کتابچه )
عشق به توان 6 ( اف بوک )

بختک ( پرنیان )
بختک ( کتابچه )
بختک ( اف بوک )

به قلب من نگاه کن

تیدا ، زاده نور یا تاریکی ؟ پرنیان + کتابچه

مومیایی | پرنیان
مومیایی | کتابچه

وارث عذاب عشق ( فریده شجاعی )

پارک

همیشه با همیم

هر عهدی بستم پاش ایستادم

حس چوبی

کوه غرور

دل من دل تو ( پرنیان )
دل من دل تو ( کتابچه )

عمارت عشق ( پرنیان )
عمارت عشق ( کتابچه )

پنجمین نفر

از ما بهترون ( 1 ) پرنیان + کتابچه
از ما بهترون ( 2 ) پرنیان + کتابچه
از ما بهترون ( 3 ) پرنیان + کتابچه
از ما بهترون ( 4 ) پرنیان + کتابچه
از ما بهترون ( 1 و 2 و 3 و 4 ) هر چهار جلد - پرنیان

درنده تاریک شب ( 1 ) پرنیان
درنده تاریک شب ( 2 ) در بطن شب | پرنیان
درنده تاریک شب ( 3 ) در انتهایی ترین نقطه شب | پرنیان

درنده تاریک شب ( 1 ) | کتابچه
درنده تاریک شب ( 2 ) در بطن شب| کتابچه
درنده تاریک شب ( 3 ) در انتهایی ترین نقطه شب |کتابچه


هر دو باختیم

ورود عشق ممنوع

man من ( پرنیان )
man من ( اف بوک )

قصر یخی ( پرنیان )
قصر یخی ( کتابچه )

انتقام میگیرد ( پرنیان )
انتقام می گیرد ( کتابچه )

بانوی سرخ ( کتابچه )

از غرور تا عشق

مثلث زندگی من

کولی ( پرنیان )
کولی ( کتابچه )
کولی ( اف بوک )

عشق فیزیکی

عشق

ویلان ( خورشید - ر )

لطفا نباشبد ( کتابچه )

پانزده سال کابوس ( 1 ) جلد اول

خانم سنگی

به فلب من نگاه کن

الماس ( پرنیان )
الماس ( کتابچه )

آیین من ( 1 و 2 ) جلد اول و دوم

پسران مغرور دختران شیطون

راز شاهزاده شهر جادو (1) جلد اول
جلد دوم بزودی

ابریشم و عشق

کوه شبشه ای

خاطرات گمشده طرلان

صنم پرست

دلتنگی های ستاره

هم جنس من ( پرنیان )

هم جنس من ( کتابچه )

هم جنس من ( اف بوک )


ولهان ( 1 ) پرنیان + کتابچه + افبوک

ولهان ( 2 ) ظهور تریبل ها

ولهان ( 3 ) دنیای درون ( نصفه است و در حال تایپ )


غرور عاشقان

ازدواج توتیا


دریا ( ماندانا مودب پور )


عشقم را نادیده نگیر ( پرنیان )

عشقم را نادیده نگیر ( کتابچه)


من روحم

قفسی برای آرامش


برزخ اما بهشت ( پرنیان )

برزخ اما بهشت ( کتابچه )

برزخ اما بهشت ( افبوک )


آسانسور ( پرنیان )

آسانسور ( کتابچه )

آسانسور ( افبوک )


تو سهم منی ( پرنیان )

تو سهم منی ( کتابچه )

تو سهم منی ( افبوک )


عشق دردناک ( پرنیان )

عشق دردناک ( کتابچه )


آرام وحشی ( پرنیان )

آرام وحشی ( کتابچه )


وسوسه ( پرنیان )

وسوسه ( کتابچه )


دو نیمه سیب ( 1 )

دو نیمه سیب ( 2 )


ر قلب من ( پرنیان )

ر قلب من ( کتابچه )

ر قلب من ( اف بوک )


عسل تلخ ( پرنیان )

عسل تلخ ( کتابچه )

عسل تلخ ( افبوک )


محله ممنوعه ( 1 ) جاوا - پرنیان

محله ممنوعه ( 2 )nde - جاوا پرنیان


زن کمان گیر ( بخش اول ) جاوا - پرنیان

زن کمان گیر ( بخش دوم ) جاوا - پرنیان


زن کمان گیر ( نسخه یک بخشی - حجم بالا ) جاوا - پرنیان


نه خانی آمد ، نه خانی رفت


در سکوت یک زن


بازی


غربت


یک روز با ما , یک روز بر ما ( پرنیان ) + ( کتابچه ) + ( اف بوک )


آسمان ب، آسمان امشب ( پرنیان ) ( کتابچه ) ( اف بوک )

شیرینی یک تلخی


ملکه ی عذاب


همکارم مبشی؟ ( پرنیان )

همکارم میشی؟( کتابچه)


از عشق بدم بدم بدم می آید ( پرنیان ) ( کتابچه )


گل حسرت ( 1 )

گل حسرت ( 2 )


لرد سوداگران

درد و احساس


اتاق کاهگلی ( 1 ) پرنیان + کتابچه

اتاق کاهگلی ( 2 )جن گیری شیدا ( پرنیان + کتابچه )


به پایانم کشاند آغاز تو

عشق و دیوانگی

نام تو زندگی من


آینه زمان ( 1 ) دختر گمشده تاریخ
آینه زمان ( 2 ) فرزند خورشید
آینه زمان ( 3 ) شاهزاده پارت
آینه زمان ( 4 ) ظهور و سقوط


قتل سپندیار ( 1 )
قتل سپندیار ( 2 ) پیله ات را بگشا

ارژنگ

نذار دنیا رو دیوونه کنم

دالان بهشت

اتفاق عاشقی ( پرنیان )
اتفاق عاشقی ( کتابچه )
جن زده

وحشی اما دلبر

موژان من

یک شب آرامش

عشق پیری

ترانه ات میشوم

رمان خارجی خاطرات خون آشام ( هر 5 جلد ترجمه شده )


خاطرات خون آشام ( 1 ) بیداری
خاطرات خون آشام ( 2 ) کشمکش
خاطرات خون آشام ( 3 ) غضب
خاطرات خون آشام ( 4 ) اتحاد تاریک
خاطرات خون آشام ( 5 ) شب هنگام


ایرانی ( ر - اعتمادی )

در تمنای توام ( 1 )
در تمنای توام ( 2 ) همه سهم دنیا رو ازم بگیر

نوتریکا ( 1 ) جلد اول
نوتریکا ( 2 ) جلد دوم

الهه عشق من

تنهایی ( نرگس عینی )

با گرگ ها می د

فقط برای من بخوان

برای من بخون , برای من بمون

کیستار ( 1 ) جلد اول
کیستار ( 2 ) جلد دوم | دست های خونین

بازنده

مهر و مهتاب ( تکین حمزه لو )

در جگر خاریست

سوگولی

سفید برفی

پریای من

به پایانم کشاند آغاز تو

فصل پنجم عاشقانه هایم

گرگ هایی به نام مرد

قاف عشق

دلربای من

تندیسگر عشق


رمان های شادی داوودی
قصه عشق ( شادی داوودی )
شطرنج عشق ( شادی داوودی )
عشق با تو در رویا ( شادی داوودی )
خورشید ( شادی داوودی )
به یاد مانده ( شادی داوودی )
پرستار مادرم ( شادی داوودی )


آوای عشق

مثلث دو گوش

زوال اطلسی ها

عشق یوسف

سفر به دیار عشق

یاسمین ( م - مودب پور )

شعله شب

بی بهانه

باور ندارم

واحد رو برویی

مسخ عسل

پژوا و پژمان ( 1 ) جلد اول

یک sms

عروسک کوکی

انتقام ما

دنیا پس از دنیا

خواب زده

ساحل آرامش

همسایه من

خوشبختی های کوچک

عشق تو پس کوچه های تعصب

گنجینه عشق ( اکرم واحدی )

وحشت با ارواح

معشوقه

ورطه

آوای فاخته

زیتون

می گل ( 1 ) پرنیان
می گل ( 2 ) پرنیان
می گل ( 1 و 2 ) هر دو جلد - پرنیان
می گل ( 1 و 2 ) اف بوک

غم و عشق

غزال

آدم ی به بهانه عشق

قلب عاشق

عشق و سنگ ( 1 ) جلد اول
جلد دومش بزودی قرار داده میشود

بانوی قصه

انتقام گر

آدم و حوا ( 1 ) جاد اول
آدم و حوا ( 2 ) جلد دوم

نازکترین حریر نوازش

ساختمان دو واحده

خون و عشق

زمین به شکل احمقانه ای گرد است

دوراهی عشق و هوس

دالیت

سوخته دامانم

هوس و گرما

زیبای عرب

فرشته من

روز نود و سوم

زیبای فراموش شده

سه قطره خون ( صادق هدایت )

حکم دل ( نسخه کامل ) پرنیان
حکم دل ( اف بوک )

یک بار نگاهم کن ( 1 ) جلد اول
یک بار نگاهم کن ( 2 ) برایم از عشق بگو

در مسیر آب و آتش

تلنگر

قشاع

شفق

شاه لیر ( ویلیام ش پیر ) king lear

میراث خانوم بانو

قلبی برای تپیدن

آرمینا

اقلیما

تکیه گاهم باش ( 1 ) جلد اول
تکیه گاهم باش ( 2 ) جلد دوم

لحظه های دلواپسی ( 1 )
لحظه های دلواپسی ( 2 ) نیاز به تو

نیاز به تو

قدیسه ی نجس ( 1 )
قدیسه ی نجس ( 2 ) محکومه ی شب پر گناه

محکومه شب پرگناه

چشمهایی به رنگ عسل

آرام وحشی

قتل کیارش

الهه ی شرقی

رقیبان عشق

مرثیه ی عشق ( 1 )
مرثیه ی عشق ( 2 ) واهمه ی با نبودن

ازدواج اجباری

ازدواج به سبک اجباری

ازدواج خانوادگی ممنوع

ازدواج به سبک کنکوری

آریا aria ( باربارا کاتلند )

هیچ وقت دیر نیست

اینجا زنی عاشقانه می بارد ( 1 ) جلد اول
اینجا زنی عاشقانه می بارد ( 2 ) جلد دوم

ویلای وحشت

پرنده های قفسی

سنت شکن

سیاه بازی

خشت و آیینـه

همین که کنارت نفس میکشم

هرگز به احساسم شلیک نکن ( 1 ) جلد اول
هرگز به احساسم شلیک نکن ( 2 ) جلد دوم

صرفا جهت اینکه فهم شی

عشق خج ی من

دلواپس توام

مشاهده متن کامل ...
آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf
درخواست حذف اطلاعات

آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf

آتش افزار گنشده

جلد 1 - 2 - 3

جلد اول

آتش افـزار گمشـده ( 1

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

-----------

جلد دوم

آتش افـزار گمشـده ( 2

 اتحاد گرگینه ها

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

-----------

جلد سوم

آتش افـزار گمشـده ( 3

 ( عناصر موروثی )

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

----------------------

آتش افزار گمشده ( 1 )

آتش افزار گمشده ( 1 )

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگینه ها

آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگینه ها

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثی

آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثی

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افـزار گمشـده ( 1

آتش افـزار گمشـده ( 2

 اتحاد گرگینه ها

آتش افـزار گمشـده ( 3

عناصر موروثی

آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf
درخواست حذف اطلاعات

آتش افـزار گمشـده ( 1 - 2 - 3 ) | نویسنده : sanaz - mf

آتش افزار گنشده

جلد 1 - 2 - 3

جلد اول

آتش افـزار گمشـده ( 1

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

-----------

جلد دوم

آتش افـزار گمشـده ( 2

 اتحاد گرگینه ها

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

-----------

جلد سوم

آتش افـزار گمشـده ( 3

 ( عناصر موروثی )

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

----------------------

آتش افزار گمشده ( 1 )

آتش افزار گمشده ( 1 )

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگینه ها

آتش افزار گمشده ( 2 ) اتحاد گرگینه ها

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثی

آتش افزار گمشده ( 3 ) عناصر موروثی

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

آتش افـزار گمشـده ( 1

آتش افـزار گمشـده ( 2

 اتحاد گرگینه ها

آتش افـزار گمشـده ( 3

عناصر موروثی

قـمـا ر سـر نو شـت ( 1 ) و ( 2 ) | نویسندگان : makhmal_66 و carol
درخواست حذف اطلاعات

قـمـا ر سـر نو شـت ( 1 ) و ( 2 ) | نویسندگان : makhmal_66 و carol

 سرنوشت

جلد اول و دوم

----------

جلد اول
جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید
پی دی اف

جلد دوم
جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید
پی دی اف

-----------

 ( سرنوشت 1 )

( سرنوشت 1 )

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی - مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

 ( سرنوشت 2 )

( سرنوشت 2 )

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی - مستقیم
jar1jar2jar3apkepub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
تصویر جلد کتابتصویر جلد 2 کتاب

اگر مایل هستید هر دو جلد این کتاب را بصورت یک کتاب و یکجا کنید و در گوشی خود داشته باشیذ
میتوانید از لینک های زیر نمایید
 جلد اول و دوم
هر دو جلد بصورت ( یک کتـاب ) یکجـا

جاوا - پرنیان ( هر دو جلد )|1#|2#|
جاوا - کتابچه ( هر دو جلد )|1#|2#|
جاوا - اف بوک ( هر دو جلد )|1#|2#|
آندرویــد ( هر دو جلد )|1#|2#|
آیفون - تبلت ( هر دو جلد )|1#|2#|
پی - دی - اف ( هر دو جلد )|1#|2#|

خلاصه داستان :

داستان زندگی دختری به نام سوگل که تو یه خونه کار میکنه صاحب اونجا زنی به اسم شهرناز و پسرش سوگل را اذیت میکنند......یه روز سوگل همونجا مردیو میبینه که بهش خیره شده......شهرناز با اون مرد سر تمام زندگیش میکنه و اون مرد برنده میشه......شهرناز که زندگیشو تو خطر میدیده به پیشنهاد اون مرد گوش میده و در اضای گرفتن خونش سوگلو به اون میده.....
--------

مـتـفـر قــه
اجرا کننده کتاب های pdf در گوشی های آندروید android
foxit mobile pdfadobe readerrepligo-pdf-reader-

---------------------

اجرا کننده کتاب های pdf در کمپیوتر pc
دو برنامه بسیار کم حجم ( پرتابل = بدون نیاز به نصب ) برای خواندن کتاب هایpdf در کمپیوتر
-----------
پی دی اف خوانهای مزبوط به سایر گوشیها را از صفحه زیر فرمایید


مشاهده متن کامل ...
مصاحبه با نادیا مفتونی
درخواست حذف اطلاعات

 


آیا تخیل و قوه خیال در آدمیان به طور عام و در ک ن و نوجوانان به طور خاص به تفکر و خلاقیت‏، ابداع و نوآوری می‌انجامد یا تنها به گونه‌ای خیال‌پردازی بی‌حاصل کشیده می‌شود که فایده‌ای از آن عاید نمی‌شود؟ و دیگر آنکه اگر تخیل به تفکر نمی‌انجامد و تنها گونه‌ای دور باطل است راه‌کار رهایی از آن چیست و چه کار باید کرد؟


هنر و رسانه در پرورش قدرت تخیل و در ‌‌نهایت تفکر ک ن و نوجوانان هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مضر تفکر صحیح در ک ن و نوجوانان باشد .


اکثریت مردم در مرحله کودکی فکری هستند و عوام به شمار می‌روند و درواقع به تعبیر ابن سینا «صبیان العقول» هستند که می‌شود به یک معنی آن را «خُرد‍‍‍ْ خِردان» ترجمه کرد. ارسطو بر این باور است که «آدمی حیوانِ ناطق است»، یعنی بیش از هر چیز صاحب قدرت نطق یا‌‌ همان عقل است. حال آنکه فار بر این سخن اعتراض می‌کند و می‌گوید برع ‏، آدمیان بیش از همه تحت تاثیر قوه مخیله خود هستند و تنها عده‌ای معدود از انبیا و اولیا از دایره? تاثیر خیال بیرون‌اند و زندگیشان همواره تحت سیطره عقل قرار دارد. درواقع محرک‌های اعمال ما همیشه محرک‌های عقلانی نیستند بلکه در بیشتر مواقع هیجانات و احساسات افسار زندگی ما را در دست دارند. محرک‌های اعمال بیشتر محرک‌های عاطفی‌اند، انفعالات نفسانی‌اند که دراثر تخیلات پدید می‌آیند.


در قرآن کریم نوع دیگری از محرک‌ها یاد شده است که می‌شود آن را «محرک‌های رفتاری» نامید. در قرآن انی که در «فسق» اصرار می‌ورزند آیات قرآن را تکذیب می‌کنند، این تکذیب در طرز تفکر قرآنی‏ ناشی از نوعی تفکر نیست بلکه ناشی از رفتار به شیوه‌ای خاص است که نکته‌ حایز اهمیتی است. برای نمونه، بسیاری از شبهات حوزه ن، اینکه چرا زن نصف مرد ارث می‌برد یا تنها نیمی از عقل بهره دارد و مانند این‌ها ناشی از محرک‌های رفتاری هستند و نه محرک‌های عقلانی و تفکری. بنابراین، عوام محرک‌های اع ان بیشتر محرکهای خیالی و عاطفی و نیز محرک‌های رفتاری است. مقصود از عوام‏، مردم عادی و درس نخوانده نیستند بلکه دایره آن گسترده‌تر است و شامل ان و محققان هم می‌شود. تنها عده‌ای معدود از خواص و ان هستند که تنها محرک آن‌ها عقل بشری است.


جامعه‌ای که تنها برمبنای عقل عمل می‌کند، جامعه‌ای آرمانی است. بنابراین‏، تخیل نقش محوری در جهت دادن به اعمال و رفتارهای آدمی دارد. برنامه‌های تلویزیونی و ‌ای می‌توانند افکار و اعمال خیل کثیری از افراد جامعه را جهت بدهند و موجی ایجاد کنند، مثلاً، آمار برخی از بزه‌کاری‌ها در اثر تماشای یا سریال خاصی ناگهان بالا می‌رود. افراد با آنکه می‌دانند کار آن‌ها عقلانی نیست ولی چون محرک اصلی اعمال آن‌ها تخیلات و احساسات است تحت تاثیر واقع می‌شوند. رسانه‌های قدرتمند تلاش می‌کنند که این عده? کثیر از مردم را که درواقع در مرحله «کودکی فکری» قرار دارند، جهت بدهند و به مسیری که خود دوست دارند بکشانند و در این کار هم موفق‌اند.


صفت بارزی که می‌بایست در ک ن و نوجوانان پرورش داد و بر آن تاکید کرد «شجاعت» است. ک ن شجاع، خلاق‌اند ک ن ترسو تنها تقلید می‌کنند. اگر ک ن تقلید یا به عبارتی کپی‌برداری کنند حتا اگر بهترین اشخاص را کپی کنند تنها یک کپی خوب می‌شوند و کارشان اصیل نیست. انسان خلاق آزاد است چون بر محیط اثر می‌گذارد و اسیر محدودیت‌های اطراف خود نیست. میان و خلاقیت نسبتی وجود دارد.


نکته دیگر این است که تربیت هیچگاه در کودکی به پایان نمی‌رسد. در دوران هم می‌-تواند ادامه پیدا کند. تربیت ک ن بسیار دشوار‌تر از تربیت دانشجویان در مقاطع بالا‌تر است. معلم اگر توانمند باشد می‌تواند در هر سنی اثر تربیتی خود را اعمال کند. ازاینرو، دامنه کار مربیان و دست اندر کاران فلسفه و کودک بسیار بیشتر از ک ن زیر 18سال است. از آنجا که اکثر آدمیان در مرحله کودکی بسر می‌برند‏، مخاطبان برنامه فلسفه و کودک درواقع اکثریت مردمان جامعه هستند.


خیال و تخیل در شه فار مترادف‌اند و دارای مراتب هستند. خلاقیت نیز ذو مراتب است. قوه خیال سه گونه توانایی دارد. یکی اینکه صور محسوسات را حفظ می‌کند و اینکه یادآوری می‌کند‌‌ همان صور محسوسات را. این خود گونه‌ای خلاقیت است. پایین‌ترین مرتبه همین یادآوری صور محسوسات است. مرتبه دوم تجزیه و ترکیب صور است. این مرتبه بالاتری از تخیل است. چیزی همچون اسب بالدار در عالم وجود ندارد ولی ذهن می‌تواند با تجزیه و ترکیب صور آن را بسازد. مرتبه سوم، تصویر سازی است که فار آن را «محاکات» می‌نامد. برای نمونه‏، «ماه شب چهارده» که تمثیلی از یار است. قوه خیال هم به ازای محسوسات است و هم به ازای معقولات است. به عبارت دیگر، معقول را لباس محسوس بر تن می‌پوشاند. ادبیات فارسی سرشار از تصویرسازی از معقولاتی چون خوبی، بدی، زیبایی، راستگویی، سعادت و مانند اینهاست.


در سینمای هالیوود، یا سینمای فرانسه که دیگر اوج بی‌بندوباری است‏، از همین قوه تصویرسازی استفاده می‌شود. مثلاً، در تایتانیک که بسیار مشهور هم هست، تم اصلی درواقع خیانت زن به شوهر است که به زیبایی هر چه تمام‌تر و با جلوه‌های ویژه اثرگذار به نمایش گذاشته می‌شود. در این لاابالیگری با زیبایی تصویرسازی می‌شود و به خورد مخاطب داده می‌شود. البته، تصویر سازی جنبه مثبتی هم دارد. با تصویرسازی می‌توان شه‌های فیزیکی امروز را که بسیار خشک و انتزاعی‌اند به تصویر کشید و به تجسم در آورد. همچنین، ایده‌های فلسفی را می‌توان با نمایش به سادگی و به شیوه‌ای جذاب تصویر کرد. ‌سازان غربی در این زمینه بسیار پیشرفت کرده‌اند.


خلاقیت به خودی خود نه خوب است و نه بد. بسته به اینکه چه ی و در چه راهی آن را به کار بندد خوب یا بد می‌شود. قاتلان زنجیره‌ای و ان حرفه‌ای اغلب افرادی بسیار باهوشی و خلاقی هستند ولی خلاقیت خود را در راه حرام به کار می‌برند. از سوی دیگر‏ اولیا و انبیا، فیلسوفان و دانشمندان برجسته نیز خلاق‌اند ولی قدرت خلاقه خود را در راه دیگری به کار می‌برند. خلاقیت می‌بایست در ترازوی اخلاق سنجیده شود.


فار عقیده دارد که هنر همیشه نمی‌بایست دنبال اه عالی و آرمانی و جدی باشد، گاهی هنرهایی چون موسیقی و طنز و نقاشی و مانند این‌ها اگر تنها به هدف سرگرمی و بازی باشند می‌توانند برای رسیدن به سعادت آدمیان مفید واقع شوند. به ویژه انی که کار جدی می‌کنند بسیار بیشتر از دیگران به لذت، استراحت و بازی احتیاج دارند. این سه مولفه در خلاق ک ن و نوجوانان هم می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.


مبحث دیگری که در نظریه خیال فار اهمیت دارد. مآخذ صور خیال است. ذهن ما صور خیال را از کجا می‌آورد؟ عده‌ای بر این باورند که منبع صور خیال عالم مثال است. مآخذ صور خیال بر دو دسته‌اند مقام واقع و مقام آرمان. در مقام واقع صور خیال از عقل فعال و نفوس کواکب و غیره می‌-آید و در مقام آرمان این سوال مطرح می‌شود که صور خیال را از کجا باید اخذ کرد؟ فلاسفه می‌گویند از برهان باید گرفت. شریف‌ترین معارف‏، معارف برهانی است. در پارادایم ادیان ابراهیمی، حقیقت مطلق یا مأخذ صور خیال می‌بایست متکی به وحی باشد. در دین حقیقت مطلق، برهان نیست، وحی است. هنرمند در تصویرسازی‌های خود می‌بایست متکی به معارف وحیانی باشد. شأن هنرمند و خطیب در شه فار از تمام مشاغل جامعه والا‌تر است. کار هنرمند این است که حقایق وحیانی را از منبع صور خیال که همانا وحی است از عقل فعال می‌گیرد و لباس خیال به آن می‌پوشاند و به توده مردم می‌رساند. چون زبان عامه مردم که در این تعریف، همه مردم را شامل می‌-شود، زبان خیال است. رابطه تفکر و تخیل در اینجا پدیدار می‌شود. تخیل می‌بایست مبتنی بر تفکر باشد و تفکر یعنی اتصال تخیل به حقیقت مطلق که‌‌ همان عالم وحی است. از این رو‏ اگر تخیل از نردبان وحی بالا برود، مردم نیز از همین نردبان بالا می‌روند. بنابراین کار هنرمند، کار ادیب، کار فیلسوف این است که معقولات را از عقل فعال یا فرشته وحی یا تجسم آنکه قرآن هست و معارف وحیانی هست دریافت کند به عالم خیال بیاورد و به آن لباس خیال بپوشاند و در عالم محسوس به صورت یا ازراه رسانه‌های دیگر به مردم عرضه کند. یان و یهودیان در عرصه سینما بسیار پیشرفت کرده‌اند ولی مسلمان وارد این عرصه نشده‌اند. البته این امر دلیلهای گوناگون دارد. یکی این است که مسلمانان نمی‌خواستند معارف وحیانی وارد عرصه ابتذال سینما بشود. دیگر آنکه متخصصان توانمندی وجود ندارند که بتوانند این معارف قدسی را از عالم وحی که‌‌ همان عالم عقل محض است به عالم خیال و محسوس و در ‌‌نهایت سینما بیاورند.


در پایان، مفتونی‏، به قدرت عظیم تصویرسازی و خیال در عصر امروز که نمونه بارز آن سینماست اشاره کرد و سینما را جادوی قرن حاضر خواند. همچنین جمله‌ای تفکر برانگیز از اسلاوی ژیژک، فیلسوف و منتقد سینمای اسلونیایی، نقل کرد که «سینما چیزی را که شما هوس می‌کنید نمی‌دهد، بلکه می‌گوید چه چیزی را هوس باید ید». سینما امروز جهان را و افکار و اذهان عمومی را ی می‌کند و زبان سینما‌‌ همان زبان خیال و تصویرسازی است که دربرنامه فلسفه و کودک نیز به این زبان می‌بایست توجه ویژه‌ای کرد‏، و فار در این حوزه‏، یعنی حوزه خیال و تربیت ک ن دیدگاه‌های ویژه‌ای دارد که جای تحقیق و تفحص دارد.


 مشاهده متن کامل ...
رمان خارجی(( دزیـــره )) desiree | نویسنده: آن ماری سلینکو annemarie selinko
درخواست حذف اطلاعات

(( دزیـــره )) desiree | نویسنده : آن ماری سلینکو annemarie selinko

 جلد اول و دوم

رمان خارجی

 ( دزیـــره )

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

imageimage

جلد اول و دوم ( یکجا )

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی - مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
-----
( نسخه جاوا - پرنیان ) جلد اول و دوم بصورت جدا گانه
-------
تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

imagedesiree1desiree2

(( دزیـــره ))

jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|

desiree

image
درباره ی کتاب

کتاب دزیره یکی از ده رمان برتر دنیاست که به فارسی هم ترجمه شده است .دزیره در ابتدا معشوقه ی ناپلئون بوده است . اما ناپلئون با شخص دیگری ازدواج می کند و دزیره با یکی از قدرتمندان جمهوری ازدواج می کند و سرانجام ملکه ی سوئد می شود . دزیره داستان سالها بعد از جمهوری ، زندگی شخصی خود ، به قدرت رسیدن ناپلئون و اتفاقات و اجتماعی که در این دوران اتفاق می افتد به صورت خاطرات شخصی در دفترچه ی خاطراتش می نویسد و کتاب از زبان دزیره و از دفتر چه ی خاطرات وی نوشته شده است.

خلاصه داستان :


داستان درباره ی دختر فرانسوی به اسم دزیره کلاری از یک خانواده ی ثروتمنده که طی جریاناتی با ناپلئون بناپارت آشنا می شود.ناپلئون به او علاقه مند می شود و با او نامزد میشود.بعد از مدتی ناپلئون بدون دزیره به پاریس میرود و در آنجا……….
---------------
پیش گفتار

کتاب دزیره رمانی است بسیار جذاب و تاریخی ، برگرفته از وقایع و رویدادهای نیمه دوم قرن هیجدهم و عصر ناپلئون . قهرمان اصلی این رمان بزرگ برناردین اوژنی دزیره است . دزیره کلاری ملقب به دزیدریا ،ملکه سوئد و نروژ دختر آقای فرانسیس کلاری تاجر ابریشم و اهل مارسی بود که در هشتم نوامبر سال 1777 میلادی درمارسی فرانسه چشم به جهان گشود .
دزیره در سال 1794 با ناپلئون بناپارت نامزد شد .اما دوسال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به هم زد و در هشتم مارس 1796 با ژوزفین دوبوهارنه ازدواج کرد . هنگامی که دزیره از این موضوع اطلاع یافت به ناپلئون نوشت که :
-«تو زندگی مرا به سوی بدبختی سوق دادی و من هنوز ناتوان از فراموش توام . »
اما دزیره چندی بعد با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج کرد . ژنرال برنادوت فردی بود مدیر ، با تجربه و کار آزموده . او جنگ های پیروزمندانه و افتخار آمیزی انجام داد و به خاطر خوشنامی خود از طرف مجلس ملی سوئد به ولایتعهدی آن کشور برگزیده شد و سپس درسال 1810 رسما پادشاه آن کشور گردید .
دزیره در سال 1829 تاج گذاری کرد و ملکه کشور سوئد گردید . او شوهرش را در سال 1844 از دست داد و بیوه شد . و پسرش اوسکار جانشین پدر گردید . دزیره بعد از فوت شوهرش چند باز سعی کرد از مقام خود استعفا دهد تا به نزد خانواده ی خود که سالها بود در ای لوئیزیانای می زیستند برود . اما ملت سوئد اجازه این کار را به او ندادند .
سرانجام او یک سال پس از مرگ تنها فرزندش اوسکار که بعد از پدرش به عنوان اوسکار اول برتخت نشسته بود در سال 1860 در سن 83 سالگی بعد از بازدید از اپرا در قصر استکهلم زندگی را بدرود گفت و پیکرش را در کنار مزار همسرش در کلیسای لوتران به خاک سپردند .
و اما سخنی هم درباره نویسنده این کتاب . نویسنده این رمان تاریخی خانم آن ماری سلینکو است . این بانوی شیفته ، اطریشی الاصل است که پس از کشورش به دست نازی ها به تبعیت دانمارک در آمد و با شوهر خود در این کشور می زیست که باز هم براثر حمله هیتلر بدانجا این کشور را نیز ترک کرده و به سوئد آزاد پناهنده شد .
آن ماری سلینکو به عنوان مترجم وارد صلیب سرخ گردید و در اینجا بود که با کنت فولک برنادوت یکی از نوادگان ژان باتیست برنادوت آشنا شد و یکی از همکاران خستگی ناپذیر وی به شمار آمد و در این دوران پر آشوب بود که آن ماری سلینکو به فکر نوشتن زندگی نامه دزیره کلاری افتاد و با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی معتبر شروع به نوشتن کرد .
داستان آن ماری سلینکو پس از انتشار به سرعت بر سر زبانها افتاد ویکی از پرطرفدارترین رمانهای جهان گردید . چنانکه هنوز چندی ازانتشار این کتاب نگذشته بود که به زودی به اغلب زبانهای دنیا ترجمه شد و در سراسر جهان میلیونها خواننده مشتاق پیدا کرد .
------------مشاهده متن کامل ...
( ا یـنـجا زنی عـا شـقـا نـه می بـا رد ) جـلـد ( 1 و 2 ) | java | android | epub
درخواست حذف اطلاعات

( ا یـنـجا زنی عـا شـقـا نـه می بـا ر د ) جـلـد ( 1 و 2 ) | نویسنـده :فـا طـمـه حـیـد ر ی

انجمن نود و هشتیـا

جلد اول
image 1

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
»»»»»»»»»»»»»

جلد دوم
image 2

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
»»»»»»»»»»»»»»

تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

image

ا یـنـجا زنی عـا شـقـا نـه می بـا رد ( 1 )


jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|


ا یـنـجا زنی عـا شـقـا نـه می بـا رد ( 2 )


jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|

اگر مایل هستید هر دو جلد ایم کتاب را بصورت یک کتاب و یکجا در گوشی خودتان داشته باشید از لینک های زیر کنید

هر دو جلد کتاب بصورت یک کتاب ( یک فایل )

( ا یـنـجا زنی عـا شـقـا نـه می بـا رد ) جـلـد ( 1 و 2 )

جاوا - پرنیان jar ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
جاوا - کتابچه jar ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
جاوا - اف بوک jar ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
آ نـد ر و یــــد apk ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
آیفـون - تبلت - آندروید epub ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
پی دی اف pdf ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|

خلاصه موضوع رمان :

چای حضورت را سر میکشم و دلم از گرمایت ضعف میرود...از شیرینی ات نوچ میشود!
میبینی؟ تو نیستی و من از همین فاصله کذایی دوستت دارم...
بعد از گذشت دو سال و زخمی که به تنِه زندگی نگار خورده است همه چیز متفاوت شده ...تلاش او برای دوست داشتن..برای راضی نگهداشتن...و درست زمانی که فکر میکند موفق شده است اتفاقی میافتد که دوباره و دوباره همه چیز را عوض میکند..و شاید همه یز را سره جایش برمیگرداند...
اتفاقی مثل نزول باران برای زمینی که از تشنگی لب میزند...مشاهده متن کامل ...
ناعادلانه قضاوت ( 1 و 2 ) | با فرمتهای | apk | epub | jar | pdf |
درخواست حذف اطلاعات

نا عـادلانه قضاوت کــردم ( 2 و 1 ) « جلد اول و دوم »| نویسنده : آ سا یـا آ ر یـا یـی

image0

نکته : جلد اول و دوم این کتاب برای آندرویدapk و پی دی افpdf بصورت یکجا قرار داده شده ی.ینی فقط یکی رو کنید کافیه
image0

imag2

جلد 1

جلد 2

خلاصه موضوع رمان :
باران در کودکی پدرو مادر خود را از دست داده و با مادربزرگش زندگی میکند.مادر بزرگش در یه خونه باغ کار و در همان جا زندگی میکند.حالا بعد از چند سال صاحب باغ و خانواده اش قصد برگشت به ایران را دارند.....

باران..... این تنها اسمی است که بعد از برگشتنش یاد میکند .... چه ی...؟ یه که با قصاوت تمام باران را از خود راند و او را از خانه بیرون کرد ....
سالها گذشته ، بردیا کمی بعد طرد باران ، به خارج از کشور رفته و حالا بعد از چهار سال دوباره به ایران بازگشته ... او در باتلاق شاید ها دست و پا میزند.... تا اینکه ی وارد زندگیش می شود.....باراد .
آیا او می تواند حضور فردی جدید را در زندگی بپذیرد...؟
آیا فهمیده است که باران بی گناه است...؟
آیا باران او را می بخشد...؟
امیدوارم همراهم باشید....

=========

اگر مایل هستید هر دو جلد کتاب را بصورت یکجا -( یک فایل ) در گوشی خود داشته باشید از لینک های زیر استفاده نمایید

جاوا - پرنیان jar ( جلد 1 و 2 - یکجا )|1#|2#|
جاوا - کتابچه jar ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
جاوا - اف بوک jar ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
آ نـد ر و یــــد apk ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
آیفـون - تبلت - آندروید epub ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|
پی دی اف pdf ( جلد 1 و 2 - یکجا ) |1#|2#|مشاهده متن کامل ...
کـلـبـه آ ن سـو ی بــا غ ( جـلـد 1 و 2 ) ) | با فرمتهای | apk | epub | jar | pdf
درخواست حذف اطلاعات

کـلـبـه آ ن سـو ی بــا غ ( جـلـد 1 و 2 ) | نویسنده : ناهید سلیمان خانی

--------------

جلد اول و دوم یکجا

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد

پی دی اف

------------

کـلـبـه آ ن سـو ی بــا غ ( 1 )

image 1

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

------------

کـلـبـه آ ن سـو ی بــا غ ( 2 )

image 2

jar1jar2jar3apkepubpdf
6 سرور کمکی
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdfجلد اول
خلاصه موضوع داستان :
داستان در مورد دختری به اسم نسرینه که با بنز سفید رنگی تصادف می کنه و به شدت اسیب می بینه در این بین راننده ماشین جهانگیر عاشق نسرین میشه و انقدر میره و میاد تا نسرین رو هم عاشق خودش می کنه.اما غافل از اینکه جهانگیر نامزد دختر ش الهام بوده و وقتی نسرین قضیه رو میفهمه که دیگه دیر شده بوده و جهانگیر الهام رو ول کرده بوده!الهام هم به نسرین میگه که انتقام این کار رو میگیره……


مشاهده متن کامل ...
عشق و احساس من 1 و 2 ( آبی برنگ احساس من ) | java | android | epub | pdf
درخواست حذف اطلاعات

عشق و احساس من ( 1 ) و ( 2 ) ( آبی برنگ احساس من ) | نوشته : fereshteh27

جلد 1 = عشق و احساس من

جلد 2 - آبی برنگ احساس من

-----------

جلد دوم این کتاب با نام ( آبی برنگ احساس من ) میباشد

عشق و احساس من

image0

--------------------
(( عشـق احســاس مــن ))
(( آبی برنگ احساس من ))
تصویر جلد کتابتصویر جلد کتاب
سه قطره خون | نوشته : صادق هدایت
درخواست حذف اطلاعات

سه قطره خون | نوشته : صادق هدایت

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

------------

image

jar1jar2jar3apkepubpdf
5سرور کمکی -مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
-----------------------------

تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

image
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|

image


بیوگرافی نویسنده :

صادق هدایت در سال 1281 خورشیدی در تهران، در خانواده اعتضاد الملک هدایت به دنیا آمد. دوره دبیرستان را در 1303 به پایان برد و یک سال بعد به قصد ادامه تحصیل به بلژیک رفت اما ذوق ادبی او را از ادامه تحصیل در رشته ی بازداشت.

سال بعد به فرانسه رفت و تا 1308 در آنجا ماند. در همین سالهای جوانی به قصد خودکشی، خود را به رود "سن" انداخت اما یک ماهیگیری که آن اطراف بود نجاتش داد و هدایت بعداً شرح این واقعه را در داستان "زنده به گور" نوشت و آن را "یادداشت های یک دیوانه" نام نهاد.

سال بعد از این رویداد به تهران بازگشت و به تالیف و تصنیف آثارش، که در فرانسه آغاز کرده بود ادامه داد.

در ضمن نویسندگی، اگر چه علاقه ای به شغل تی نداشت، اما به استخدام ت در آمد. نخست در بانک ملی ایران و بعد هم در اداره اقتصاد و مدتی بعد هم در اداره موسیقی کشور مشغول به کار شد. او در این سالها سفری هم به هند کرد و زبان "فارسی میانه" را آموخت. در 1318 به عضویت هیات تحریریه مجله موسیقی درآمد و سرانجام در سال 1320 با سمت مترجمی در هنرکده هنرهای زیبا مشغول شد و تا سال 1329 که به فرانسه رفت و دیگر باز نگشت، در این شغل باقی ماند.

در فروردین 1330 در پاریس، شیر گاز اتاقش را باز کرد و به حیات خود خاتمه داد: فرجامی تلخ که زمینه ساز بحثهای مخالف و موافق درباره او بود و هست . .

===============

قابل توجه علاقه مندان خواندن کتاب های رمان مخصوص گوشی های موبایل

اگر مایل هستید کتاب های رمان مورد نظر خودتان را بوسیله پیامک دریافت نمایید و براحتی آنرا کرده و در گوشی خود نصب نمایید. مراخل زیر را طی نمایید

ایتدا گوشی خود را برداشته و مقدار شارژی که برایتان هزینه میشود را به خط و شماره 09391315486 انتقال دهید( مقدار دلخواه بین 250 تا 500 تومن ) و سپس متن درخواست خود را همراه با نام کتاب مورد نظرتان و فرمت ( نوع کتاب ) ذکر کنید به شماره زیر ارسال نمایید

09391315486

مثال :

مریم - از تهران - کتاب رمان افسونگر - جاوا - پرنیان ( هزینه شارژ انتقال داده شد )

--------------


نخوه انتقال شارژ خط به خط ایرانسل

ایتدا عدد 12 را به شماره 1112 پیامک بزنید تا رمز انتقال شارژ تان برایتان از شبکه ارسال گردد در حفظ آن کوشا باشید و فقط خودتان از آن باید مطلع باشید / سپس با استفده از کد دستوری زیر انتقال انجام میودمشاهده متن کامل ...
سه قطره خون | نوشته : صادق هدایت
درخواست حذف اطلاعات

سه قطره خون | نوشته : صادق هدایت

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

------------

image

jar1jar2jar3apkepubpdf
5سرور کمکی -مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
-----------------------------

تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

image
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|

image


بیوگرافی نویسنده :

صادق هدایت در سال 1281 خورشیدی در تهران، در خانواده اعتضاد الملک هدایت به دنیا آمد. دوره دبیرستان را در 1303 به پایان برد و یک سال بعد به قصد ادامه تحصیل به بلژیک رفت اما ذوق ادبی او را از ادامه تحصیل در رشته ی بازداشت.

سال بعد به فرانسه رفت و تا 1308 در آنجا ماند. در همین سالهای جوانی به قصد خودکشی، خود را به رود "سن" انداخت اما یک ماهیگیری که آن اطراف بود نجاتش داد و هدایت بعداً شرح این واقعه را در داستان "زنده به گور" نوشت و آن را "یادداشت های یک دیوانه" نام نهاد.

سال بعد از این رویداد به تهران بازگشت و به تالیف و تصنیف آثارش، که در فرانسه آغاز کرده بود ادامه داد.

در ضمن نویسندگی، اگر چه علاقه ای به شغل تی نداشت، اما به استخدام ت در آمد. نخست در بانک ملی ایران و بعد هم در اداره اقتصاد و مدتی بعد هم در اداره موسیقی کشور مشغول به کار شد. او در این سالها سفری هم به هند کرد و زبان "فارسی میانه" را آموخت. در 1318 به عضویت هیات تحریریه مجله موسیقی درآمد و سرانجام در سال 1320 با سمت مترجمی در هنرکده هنرهای زیبا مشغول شد و تا سال 1329 که به فرانسه رفت و دیگر باز نگشت، در این شغل باقی ماند.

در فروردین 1330 در پاریس، شیر گاز اتاقش را باز کرد و به حیات خود خاتمه داد: فرجامی تلخ که زمینه ساز بحثهای مخالف و موافق درباره او بود و هست . .

===============

قابل توجه علاقه مندان خواندن کتاب های رمان مخصوص گوشی های موبایل

اگر مایل هستید کتاب های رمان مورد نظر خودتان را بوسیله پیامک دریافت نمایید و براحتی آنرا کرده و در گوشی خود نصب نمایید. مراخل زیر را طی نمایید

ایتدا گوشی خود را برداشته و مقدار شارژی که برایتان هزینه میشود را به خط و شماره 09391315486 انتقال دهید( مقدار دلخواه بین 250 تا 500 تومن ) و سپس متن درخواست خود را همراه با نام کتاب مورد نظرتان و فرمت ( نوع کتاب ) ذکر کنید به شماره زیر ارسال نمایید

09391315486

مثال :

شقایق - از تهران - کتاب رمان افسونگر - جاوا - پرنیان ( هزینه شارژ انتقال داده شد )

--------------


نخوه انتقال شارژ خط به خط ایرانسل

ایتدا عدد 12 را به شماره 1112 پیامک بزنید تا رمز انتقال شارژ تان برایتان از شبکه ارسال گردد در حفظ آن کوشا باشید و فقط خودتان از آن باید مطلع باشید / سپس با استفده از کد دستوری زیر انتقال انجام میودمشاهده متن کامل ...
عشق بدون مانـع | نویسنده : سمانه طارمی
درخواست حذف اطلاعات

عشق بدون مانـع | نویسنده : سمانه طارمی

( عشق بدون مانع )

جاوا - پرنیان
جاوا - کتابچه
جاوا - اف بوک
آندرویـــد
آیفون - تبلت - آیپاد
پی - دی - اف

-------------

( عشق بدون مانع )

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
چهار 4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
( عشق بدون مانع )
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|


درباره رمان :


تارا دختری از یه خانواده متوسط که با پسری به اسم فردین آشنا میشه
وپس از مدتی به عقد هم درمیان ..اما چند روز مونده به عروسی با کشته شدن
داماد همه چی اب میشه ومشکل هایی برای تارا وفردین به وجود میادمشاهده متن کامل ...
روزای بارونی | نویسنده : هما پوراصفهانی
درخواست حذف اطلاعات

روزای بارونی | نویسنده : هما پوراصفهانی

این رمان ادامه رمان" قرار نبود " میباشد

قـرار نبــــود ( 2 )

( روزای بارونـی )روزای بارونی

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید
پی دی اف

-------------

روزای بارونی

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
شش 5 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf

image

( روزای بارونـی )

نکته مهم :

روزای بارونی ادامه رمان قرار نبود میباشد

و برای درک بهتر داستان لازم است ابتدا کتاب های توسکا و جدال پرتمنا و قرار نبود را بخوانید چون به هم مرتبط میباشند.
-----------
درباره رمان :

رمانی مختلط از آرتان و ترسا ، نیما و طرلان ( قرار نبود 2 ) توسکا و آرشاویر ، احسان و طناز ( توسکا 2 ) آراد و ویولت ( جدال پر تمنا 2 ) ... همه شخصیت ها با هم روزای بارونی رو می سازن ...

روزای بارونی ... روزایی که برای هر ی که ذره ای احساس داشته باشه همراه با لذته ... گاهی می تونه برای همون افراد سرشار از درد باشه ... درد نبودن ی که یه روزی بوده ... یا درد تنهایی و نبودن هیچ ! روزایی که هر ی توی هر ادبیاتی ازش به عنوان غم استفاده می کنه و تنهایی ... همه می گن ابرا کنار می رن و خورشید یه روز در می یاد ... شاید باید به این رمان هم همینطور نگاه کرد ...

روزای بارونی ... بازی سرنوشته ... امتحان پس دادن بنده هاست ... خدا عاشقا رو دوست داره و گاهی تصمیم می گیره ببینه چند مرده حلاجن ... وقتی قراره عاشقا ترفیع بگیرن باید از یه امتحان سخت عبور کنن ... یا اونقدر عاشقن که از این امتحان سر بلند می یان بیرون و می رن مرحله بعد ... یعنی عاشق تر می شن ... و پیش خدا عزیز تر ... یا اینکه ... سقوط می کنن! عشق رو رها می کنن و تنهایی رو انتخاب می کنن ... اون مجازاتیه که خدا براشون در نظر گرفته ... این رمان می خواد به همه عاشقا بگه ، صبور باشین ، طاقت داشته باشین ، به هم فرصت بدین ، با هم باشین! اینجوری از اون امتحان سر بلند بیرون می یاین ... وگرنه سزاتون سقوطه!

زوج ها به ترتیب :

آرتان و ترسا ( قرار نبود )

طناز و احسان ( مربوط به رمان توسکا )

آراد و ویولت ( جدال پر تمنا )

نیما و طرلان ( قرار نبود )

توسکا و آرشاویر ( توسکا )

----------------مشاهده متن کامل ...
این مرد ارباب است | نویسنده : رویا رستمی
درخواست حذف اطلاعات

این مرد ارباب است | نویسنده : رویا رستمی

( این مرد ، ارباب است )

جاوا - پرنیان
جاوا - کتابچه
جاوا - اف بوک
آندرویـــد
آیفون - تبلت - آیپاد
پی - دی - اف

-------------

این مرد ، ارباب است

jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
شش 4 لینک کمکی
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
( این مرد ، ارباب است )
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|

سخن نویسنده کتاب ( خانم : رویا رستمی )

" سلام "

این سلامو قاتی همه عطر رازقی های عشق کنید و استشمام...
یه رمان دیگه و شاید یه جنجال دیگه...
اسم رمانو که متوجه شدین...
این مرد، ارباب است!
قبل از شروع یه معرفی کوچولو از رمانام داشته باشم:
در تمنای توام- تلافی...و اما عشق- نذار دنیا رو دیوونه کنم- همه سهم دنیارو ازم بگیر- کفش قرمز(در حال تایپ)
اونایی که روها رو شناختن و سبکش و دیدن و خوندن و پسنیدن بگم که این رمان هم سبکی مشابه نذار دنیارو دیوونه کنم و کفش قرمز داره، باز اونایی که روها رو شناختن بگم که من از عشق می نویسم.رمانام هم خونه ای نیست، پلیسی نیست، ترسناک نیست،
ابهام آمیز نیست اما...پر از عشقه، پر از غروره، پر از زندگیه و پر از حس خوب عاشقی.
اونایی که خاص رمان می خونم پس به جمع ما خوش آمدن.
اما هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است،
--------------
موضوع رمان :

از من عشق می گیری و غرور می دهدی
از من پدر می گیری و نگاهی که صد حرف دارد
تو را به آیه قسم که زندانی شدنت را دوست دارم اگر آن تن بالا رفته ی صدایت برای لرز دادن نگاهم دست نوازشی شود برای
کاشتن لبخندی خوش
عاشق می شوم، عاشق می مانم.

قاصدک، دختری که اسیر میشه، اسیری مردی پر از غرور، که اونو به جای طلب از پدری بر می داره که قول میده پول طلبو جور کنهحتی اگه بمیره تا دخترش آزاد بشه...اما باربد چقد مرد میشه که ساده از قاصدکی بگذره که زیباست و پر از شیطنت و زندگی و البتهبا نیش زبونی که داغون می کنه.باربد جذابمون که دوس دختراش دیوونه اش می کنن توی قصرش باید از یه شاهزاده بگذره...اگه بتونه...


--------------
شخصیت های رمان :

باربد:30 ساله، مغرور و غد و بد اخلاق...
قاصدک:23ساله، مغرور، شیطون و پر از زندگی و سروصدا و البته کمی گستاخ...
ژانر:همه می دونن اما عاشقانه...
ختم کلام اینه که روهای عشق هنوز هستش پس تنهاش نذارین.
--------------


مشاهده متن کامل ...
بـا ز گـشـت | نـو یـسـنـد ه : نشاط داوودی
درخواست حذف اطلاعات

بـا ز گـشـت | نـو یـسـنـد ه : نشاط داوودی

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

------------

image

jar1jar2jar3apkepubpdf
5سرور کمکی -مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
-----------------------------

تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

image
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|


خلاصه رمان :

یه دختری به اسم سایه ... میره شمال ... اونجا میفهمه چند ماه قبل یه آقایی با ماشینش کوبیده به دره پشتیه باغشون ... میره دنبال خسارت گرفتن و ....
اما اینکه چرا میره دنبال خسارت یا از کجا میفهمه که ی با ماشین به دره باغ زده رو باید خودتون بخونین تا متوجه بشین ...


بیوگرافی نویسنده :

خانم نشاط داودی، متولد نیشابور است و لیسانس تربیت بدنی دارد. ایشان سال هاست ن تهران هستند و در گفتگویی که با سایت «کلبه کتاب کلیدر» داشتند اشاره کوتاهی به چگونگی آغاز به کار داستان نویسی شان نمودند: «من با توجه به رشته تحصیلی ام، هم اکنون مربی و بازیکن بسکتبال وشاغل در آموزش و پرورش منطقه سه تهران می باشم. شرایط شغلی ام باعث شد که شاهد و ناظر و شنونده داستان های جالب و نادر و تقریبا خاصی از جانب شاگردانم باشم. این طور شد که قلم به دست گرقته و نوشتم. به یاری خدا و با کمک نشر پرسمان موفق به چاپ اولین رمان خود (بازگشت) شدم که در نمایشگاه امسال (89) با استقبال خوبی همراه بود.»
از خانم داودی دو رمان «بهار زرد» و «رنگ خاموشی نیز منتشر شده است.»

-----------مشاهده متن کامل ...
ز هـر تـا و ا ن | نوشته : p*e*g*a*h
درخواست حذف اطلاعات

ز هـر تـا و ا ن | نوشته : p*e*g*a*h

جـا وا - پر نیـا ن
جـا وا - کـتـا بچـه
جـا وا - اف بــوک
آ نـد ر و یـــــد
آیفـــون - تـبـلـت - آندروید - آیپاد
پی دی اف

------------

image

jar1jar2jar3apkepubpdf
5 سرور کمکی - مستقیم
jar1jar2jar3apk epub pdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
jar1jar2jar3apkepubpdf
-----------------------------

تـــو جـــه :
کتابهای جاوا در سه قالب ساخته شده و برای قرار داده شده ( لینکهای جاوا که بالا مشاهده میکنید از سمت راست به ترتیب عبارتند از :

image
jar جاوا - پرنیان |1#|2#|3#|
jar جاوا - کتابچه |1#|2#|3#|
jar | jad جاوا - اف بوک |1#|2#|3#|
apk آندرویـــد |1#|2#|3#|
epub آیفون - تبلت - آندروید |1#|2#|3#|
pdf پی دی اف ا1#|2#|3#|


خلاصه رمان :

عصیانگری که آمده تا قصاص کند. تا به جبران آتشی که بر جانش افتاده زندگی دیگران را بسوزاند و بخشکاند. آمده تا با افسونگری جام زهر را در کام دشمنانش بریزد…..مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
نماهنگ ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا س با صدای میثم مطیعی 1738838 جزئیات جدیدی از ios9 منتشر شد facebook original lefevre mina lefevre original programming درمان چسبندگیهای کانال برگزاری کلاس مطالعه بمناسبت دهه مبارک فجر برای دانش آموزان سال دوم تجربی در کتابخانه بقیه الله ا گوشی های هوشمند غی ی لی گوگل اسیستنت را از امروز دریافت می کنند گردنبند برنز رومانتویی ساعت بازشو کلاسیک صعود 3 پله ای بسکتبال ایران در رنکینگ جهانی پاو وینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی 56 اسلاید مراسم تحلیف دونالد ترامپ آغاز شد استقبال باراک اوباما و میشل اوباما از دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ قسمت 19 قلعه سنگی ndt procedure nondestructive testing procedure فایل کارآفرینی کارخانه تولید ورق های ف ی رنگی منابع کنکور آزمون سراسری اصفهان مجموعه فری هند اورجینال شرح قشنگی چشات تو هیچ کتاب قصه نیست شهرستان اداره برگزار اینکه اوقاف اداره اوقاف رییس اداره صورت گیرد زادگان زاده ابراهیم رییس اداره اوقاف شکلات ها چگونه در کارخانه ساخته می شوند یعنی خیلی اصلا دختره مرده اینو راحت بخندم یعنی واقعا fruit smash kingdom
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.