پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پروژه آرتمیس
پروژه های هوش
درخواست حذف اطلاعات

آ ین پروژه های هوش را میتوانید در سایت دیجی پروژه مشاهده کنید :

پروژه های بینایی ماشین ، پروژه های شبکه های عصبی ، پروژه های پردازش تصویر ، پروژه های پردازش تکاملی ، پروژه های پردازش گفتار ، پروژه های تبدیل متن به گفتار ، پروژه های شناسایی آماری الگو ، پروژه های یادگیری ماشین و ....

ورود به دیجی پروژه
مشاهده متن کامل ...
الگوریتم بهینه سازی فاخته بهبود یافته در خوشه بندی
درخواست حذف اطلاعات

الگوریتم بهینه سازی فاخته بهبود یافته در خوشه بندی

الگوریتم-بهینه-سازی-فاخته-بهبود-یافته-در-خوشه-بندیپروژه و گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، ج و منابع، چکیده پروژه : خوشه­ بندی به عنوان یک ابزار مهم در شناسایی آماری الگو و داده کاوی به دسته ­بندی داده­ های مشابه می­پردازد. در این مقاله، روش جدیدی جهت خوشه بندی بر اساس الگوریتم جستجوی فاخته cs با نام خوشه­ بندی جستجوی فاخته بهبود یافته ecsc ...پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه : پروژه :  فایلمشاهده متن کامل ...
بررسی آثار استحاله و تغییر فرهنگی در جوانان
درخواست حذف اطلاعات

بررسی آثار استحاله و تغییر فرهنگی در جوانان

بررسی-آثار-استحاله-و-تغییر-فرهنگی-در-جوانانپروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از متن پروژه و پایان نامه : به نظر می رسد که اکنون بخش قابل توجهی از مردم یزد، خاصه جوانان یزدی، از فرهنگ اصیل سنتی خود فاصله گرفته و به سمت و سوی فرهنگ غربی، یعنی آنچه که می توان به «شبه مدرنیسم» تعبیر کرد، گرایش پیدا کرده اند یا به عبارت دیگر دچار مرض« غرب زدگی .. پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : پروژه و پایان نامه : فایلمشاهده متن کامل ...
بازیگران جدید «هتل آرتمیس»
درخواست حذف اطلاعات
استرلینگ کی. براون و چارلی دی در «هتل آرتمیس» به جودی فاستر پیوستند.

مشاهده متن کامل ...
سه بازیگر به پروژه «دی روز» پیوستند
درخواست حذف اطلاعات
پانته آ بهرام، مهدی سلطانی،فرشته صدر عرفایی و سارا بهرامی بعنوان چهره ها ی جدید به پروژه نمایشی «دی روز» علی سر پیوستند. به گزارش مشاور رسانه ای پروژه، «دی روز» عنوان پروژه ای نمایشی به کارگردانی علی…

مشاهده متن کامل ...
بررسی سیستم امنیتی تشخیص هویت
درخواست حذف اطلاعات


بررسی سیستم امنیتی تشخیص هویت

بررسی-سیستم-امنیتی-تشخیص-هویتپروژه و گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، ج و منابع، مقدمه پروژه: تشخیص گوینده عبارت از فرایند تشخیص خ ر هویت شخص صحبت کننده بر اساس اطلاعات یکتای موجود در موج صوتی صحبت او. این فن آوری امکان تشخیص هویت شخص گوینده و در نتیجه امکان کنترل دسترسی او در هنگام استفاده از خدماتی همانند شماره ...پروژه فایلپروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه  پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژه پروژهمشاهده متن کامل ...
پروژه درسی رمزگشایی داده ها
درخواست حذف اطلاعات

پروژه درسی رمزگشایی داده ها

 پروژه درسی رمزگشایی داده ها , پروژه درسی رمزگشایی داده ها, پروژه درسی رمزگشایی داده ها, رایگان پروژه درسی رمزگشایی داده ها, مستقیم پروژه درسی رمزگشایی داده ها, ید پروژه درسی رمزگشایی داده ها, فروش پروژه درسی رمزگشایی داده ها, فروش انلاین پروژه درسی رمزگشایی داده ها, انلاین پروژه درسی رمزگشایی داده ها, ید انلاین پروژه درسی رمزگشایی داده ها

دریافت فایلادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
نفس به نفس بند اومده
درخواست حذف اطلاعات
اوضاع آروم منو میترسونه باید انتخاب کنم - پروژه سمنان - پروژه کرج - پروژه گیشا طبق معمول نمیدونم چه کنم تازه پروژه نیاورانم کلیییییییی کار داره پ.ن: تایتل ترک نفسمباصدای روزبه نعمت اللهی

منبع: http://baghebbargi. /

مشاهده متن کامل ...
پروژه های عمرانی سرمایه های ملی به حساب می آید/ اهتمام در افزایش سطح کیفی پروژه
درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون عمران شورای ی شهر کرج با بیان اینکه پروژه های عمرانی یک شهر به عنوان سرمایه های ملی کشور محسوب می شوند، گفت: با توجه به این مهم، افزایش سطح کیفی پروژه های عمرانی موجب افزایش عمر مفید پروژه ها و کاهش هزینه های نگهداری آن می شود.

مشاهده متن کامل ...
پروژه امنیت ز از ایران
درخواست حذف اطلاعات
پروژه امنیت ز برای تغییر ساختار در ایران، مهمترین پروژه ای است که اینک در دستور کار قرار دارد. در این پروژه باید ارکان بازدارندگی ایران تضعیف گردد.

مشاهده متن کامل ...
۵ پروژه عمرانی در دهه فجر در زنجان افتتاح می شود
درخواست حذف اطلاعات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه هم اکنون 60 پروژه در بخش های مختلف در سطح استان فعال و در دست پیگیری است، گفت: با توجه به اینکه این پروژه ها با مشکلات پیمانکاری مواجه نیستند، با برنامه ریزی های صورت گرفته 5 پروژه از این مجموعه، در دهه فجر سالجاری افتتاح خواهد شد و 80 درصد این پروژه ها نیز در 6 ماهه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.

مشاهده متن کامل ...
بودجه شهرداری براساس شاخص تورم، همان بودجه 76 است اما حجم خدمات چندین برابر شده
درخواست حذف اطلاعات
مهدی پندار گفت: پروژه هایی که در حال حاضر در تهران اجرا می شوند قابل قیاس با سال 76 نیستند. بزرگترین پروژه ای که در زمان کرباسچی انجام می شد، پروژه نواب بود در صورتیکه تنها پروژه علی، صدر - نیایش چند برابر آن پروژه هستند.

مشاهده متن کامل ...
اتوماسیون در تولید- مهلت نهایی پروژه ها
درخواست حذف اطلاعات
سلام

مهلت نهایی پروژه ها تا پایان روز 95/5/15 می باشد.

ضمنا" چند دانشجویی که پروژه انتخاب نکرده اند می توانند از آ .. ین فرصت استفاده نمایند و برای بهبود نمره خود پروژه انجام دهند البته این در صورتی است که بتوانند تا مهلت تعیین شده پروژه خود را به پایان برسانند.

ضمنا نمرات کتبی تا روز 95/5/7 اعلام خواهد شد تا همزمان با تحویل پروژه ها نمرات نهایی شود.منبع: http://iaukashan91. .. /


مشاهده متن کامل ...
پیش فروش آپارتمان در منطقه 22
درخواست حذف اطلاعات

پیش فروش آپارتمان در منطقه ­­22

منطقه 22 تهران یا دریاچه چیتگر به دلیل آب هوای عالی و آینده روشن به یکی از محبوب ترین منطقه ها در منطقه 22 گانه تهران تبدیل شده است

املاکی که حول دریاچه چیتگر منطقه 22 ساخته شده است از لحاظ دید و چشم انداز تقریبا بی همتا میباشد

از پروژه ها ی درحال ساخت منطقه که میتوان اشاره کرد پروژه ایران مال بزرگترین تجاری خاورمیانه و جزو بزرگترین مرکز ید های دنیا میباشد

یا شهربازی هزارویک شهر که به مساحت تقریبی 40 تار و در کلاس جهانی ساخه شده است بزرگترین مرکز تفریحی غرب آسیا و شرق اروپا میباشد

و پروژه آرتمیس به طول یک کیلومتر در ساحل دریاچه چیتگر و پروژه ل ون, پروژه رزمال, پروژه آیرانا ,پروژه سپانیر, پروژه پاسارگادودیگر پروژه ها میتوان نام برد

که گویای آینده مطلوبی را در این منطقه میباشد

پیش فروش های مس ی معتبر در منطقه 22 تهران دریاچه چیتگر از قرار متری 1500000 تا متری 3200000 میباشد

که حدود 1,380,000 پیش فروش قدر سهم 63 متر و 33 متر پهنه بی شهرک چیتگر

متری 2,570,000 پیش فروش پروژه شهرک شهید ازی

متری 2,800,000 پیش فروش پروژه سپانیر

متری 3,200,000 پیش فروش پروژه لو فرزانگان

و

جهت ب اطلاعات بیشتر تماس ب ریدمنبع: http://20-80. /


مشاهده متن کامل ...
۱۵ پروژه ای در کشور در حال اجرا است
درخواست حذف اطلاعات
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه ۱۵ پروژه ای در کشور در حال اجرا است، گفت: سعی می کنیم در تعریف پروژه های جدید روی پروژه های عملیاتی کار کنیم.

مشاهده متن کامل ...
همت بالا ه به کرج می رسد؟
درخواست حذف اطلاعات
سال ها از کلنگ زنی پروژه همت می گذرد، پروژه ای که قرار است ترافیک میان دو کلان شهر کرج و تهران را کاهش دهد، به گفته متولیان این پروژه پایان ۹۷ افتتاح می شود، باید دید این وعده محقق خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
دشمنان پروژه خطرناک زُ و تحریف را کلید زده اند/ برخی از سران اصلاحات مکتب را انک
درخواست حذف اطلاعات
حوزه علمیه قم و کارشناس امور دینی گفت: دشمنان پروژه فوق العاده خطرناکی به نام پروژه زُ و تحریف را کلید زده اند، این پروژه، پروژه علمی است که ده ها مؤسسه نظامی روی آن کار کرده اند.

مشاهده متن کامل ...
پروژه نفوذ «منارید» با مدیریت اجرایی می شود
درخواست حذف اطلاعات
رضا سراج کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیتی گفت: پروژه «منارید» پروژه اجرایی برخی حوزه های سند 2030 است که مدیریت ی ها پشت پروژه منارید قرار دارد و کشور هدف، ایران است.

مشاهده متن کامل ...
اجرای پروژه کیش 1404 با 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری
درخواست حذف اطلاعات
مونسان گفت: ما برای پروژه ای به نام کیش 1404 با محور ویژه طراحی کردیم که این طرح از فرودگاه آغاز و از آنجا به دامون و دریا می رسد. تمدن های مصر، یونان، ایران، روم و ... در این پروژه مد نظر هستند. همچنین بالغ بر 6 میلیارد دلار بودجه این پروژه خواهد بود.

مشاهده متن کامل ...
دانشجویانی که در سال تحصیلی 95-96 پروژه داشتند
درخواست حذف اطلاعات

پروژه

ان دسته از دانشجویانی که در نیم سال اول95-96 پروژه داشته اند فقط تا هفته اینده ، روز دوشنبه(26 تیرماه) فرصت ارسال پروژه تکمیل شده خود را دارند ولی دانشجویانی که در نیمسال دوم 95-96 پروژه را انتخاب د در صورتی که تمایل دارند به زودی نمره پروژه شان اعلام شودتا دوشنبه هفته اینده (26 تیرماه) فرصت دارند در غیر این صورت ابتدای ترم اینده(مهرماه96) در صورت تایید شدن کارشان، نمرات ثبت خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
بهره برداری از 121 پروژه درمانی در کردستان طی ت یازدهم
درخواست حذف اطلاعات
استاندار کردستان گفت: با افتتاح 10 پروژه درمانی و بهداشتی امروز، مجموع پروژه های درمانی در طول ت یازدهم در استان به 121 پروژه رسیده است.

مشاهده متن کامل ...
و اینگونه بود...
درخواست حذف اطلاعات
رفتیم از درباره پروژه بپرسیم که آیا بگیریم یا نگیریم
یه پروژه گذاشت گردنمون تازه با یه جوجه
و اینگونه بود که ماهم به خیل بده ها به پروژه پیوستیم


مشاهده متن کامل ...
یکی از مهمترین پروژه های قم معلق میان زمین و آسمان
درخواست حذف اطلاعات
منوریل یکی از مهمترین پروژه های اجرا شده در قم طی سال های اخیر است که پایان این پروژه پر هزینه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مشاهده متن کامل ...
صندوق سرمایه گذاری پروژه را ار هدایت غیرتورم ­زای نقدینگی به سمت پروژه های ملی
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به حجم نقدینگی زیاد موجود در کشور و محدودیت ت در تخصیص بودجه عمرانی، نیاز به ایجاد صندوق­ های پروژه با سازوکار مشخص و قانونی برای جذب سرمایه ­های بخش خصوصی و مردم برای پیشرفت در پروژه ­های…

مشاهده متن کامل ...
مدیریت پروژه چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
مدیریت پروژه

در این مقاله با پروژه، مدیریت پروژه، مولفه های مدیریت پروژه و ابزارها و نرم افزارهای مدیریت پروژه آشنا خواهید شد.

نوشته مدیریت پروژه چیست؟ اولین بار در گویا آی تی پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
با تحقیق مدیریت پروژه
درخواست حذف اطلاعات


تحقیق مدیریت پروژه

تحقیق-مدیریت-پروژه تحقیق در مورد مدیریت پروژه، در قالب doc و در 62 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: تاریخچه مدیریت پروژه، تعاریف مدیریت پروژه، فصل دوم: دلایل استفاده از مدیریت پروژه، اقدامات مدیریتی، وظایف مدیریت پروژه، کاربردهای مدیریت پروژه، فصل فایل

مشاهده متن کامل ...
: عجبا، برخی برای افتتاح هم دلواپس هستند
درخواست حذف اطلاعات
با اشاره به برخی انتقادات ابراز داشت: مادر مسیر افتتاح و ساخت پروژه های مهمی که احتیاج کشور است قدم برمی داریم. برخی می گویند چرا این هفته و چرا این ایام پروژه ها را افتتاح می کنید. فکر می کنند پروژه، کلید لامپ است که ما آن را می زنیم و آن پروژه افتتاح می شود.

مشاهده متن کامل ...
پروژه های با مجوز ی و درخواست ت انجام می شود
درخواست حذف اطلاعات


پروژه هایی که به آنها ورود می کند پروژه های عام المنفعه و برای عموم مردم است و البته با مجوز…مشاهده متن کامل ...
آ ین اخبار از پروژه ی شبیه ساز خورشیدی در فرانسه
درخواست حذف اطلاعات
َبیه ساز خورشید
پروژه ای که از آن با عنوان پیچیده ترین پروژه ی علمی تاریخ بشر یاد می شود، یعنی پروژه ای که جهت نمایش قابل اتکا […]

مشاهده متن کامل ...
۱۲ پروژه الف ویژه داریم/ وضعیت سریال های «موسی» و «سلمان»
درخواست حذف اطلاعات
قائم مقام سیما درباره رویکرد جدید صداوسیما نسبت به پروژه های الف ویژه و همچنین تعداد این پروژه ها توضیحاتی را ارایه کرد.

مشاهده متن کامل ...
پروژه تحکیماتی کورک ریاست حوزه فرعی دریائی س ل پائینی (جوزجان)
درخواست حذف اطلاعات


پروژه تحکیماتی دیوار استنادی کورک که کندکار پروژه متدکره تکمیل گردیده pcc تحت سنگاری ریخت گردیده است و سنگ کاری غرقه تهداب جریان داشت طبق اظهارات مردم محل درین نقطه همه ساله با تهدیدات شدید آب مواجه مشدند که از تطبیق این پروژه حیاتی خوشحال بودند و از اداره تطبیق کننده اظهار تشکری د این پروژه بزرگ از جمله پروژه های مهم بحساب میرود کار پروژه ادامه داشته و عملاٌ سنگ کاری جریان داردمنبع: http://northriverbasin. /

مشاهده متن کامل ...
پروژه ها و طرح های تحقیقاتی ملی در یزد افتتاح می شود
درخواست حذف اطلاعات
یزد ـ محمد فرهادی، علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازدید از یزد و افتتاح یک پروژه عمرانی و یک طرح تحقیقاتی ملی در این ، به یزد سفر کرد. ادامه: پروژه ها و طرح های تحقیقاتی ملی در یزد افتتاح می شود

مشاهده متن کامل ...
پروژه محاسبات عددی روش نصف پروژه محاسبه عددی با متلب matlab
درخواست حذف اطلاعات


پروژه محاسبات عددی روش نصف پروژه محاسبه عددی با متلب matlab

پروژه-محاسبات-عددی-روش-نصف- -پروژه-محاسبه-عددی-با-متلب-matlabپروژه محاسبات عددی روش نصف پروژه محاسبه عددی با متلب matlab  فایلمشاهده متن کامل ...
مخالفت با رد شدن قطار سریع السیر از داخل قم
درخواست حذف اطلاعات
اجرای پروژه قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران در سال ٨٦ مصوب و بخشی از کار در همان زمان آغاز شد. بعدها پروژه به تعویق افتاد و ت یازدهم هم وعده افتتاح پروژه را تا ٤ سال آینده داد.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در زنجان بی ت ویدال برای رویارویی با رئال مادرید نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت احادیثی گهربار از ائمه درباره نیکی به پدر و مادر تپه های تومولوس شیر اباد گلستان کجا واقه است هشدار به روسای قوا پیشینه تحقیقاتی و چارچوب نظری عد سازمانی تاریخ آغاز ثبت نام قبول شدگان ارشد آزاد 45 کالای اساسی گران شد پاو وینت ریاضی ششم ابت مبحث تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری 12 اسلاید هئیت اشک ریزان حضرت زهرا ع عملکر مهاجم کلمبیایی موناکو در دیدار برابر لیون قیمت کالسکه بیبی اسکای دنیای امروز سازمانها youtube vimeo metacafe ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی برای دهه نخست محرم سرامیک لعاب می شود تهیه ظروف صورت استفاده می شود بلوری سرامیک ذرات بلوری درباره سرامیک کامل درباره کامل درباره سرامیک ذرات بلوری سر وابستگی شهرداری ها و دهیاری ها به درآمدهای نفتی و مالیاتی با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده تماشای چه مکانهایی در ترابزون را نباید از دست داد هه هه کنکوووووور
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.