پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 پولس در یت 2 جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست
پولس در .. یت (4)
درخواست حذف اطلاعات
از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. یت میکند

که در با تعالیم عیسی در کتاب مقدس در تضاد است

مثل ایاتی که انجام شریعت عیسی را لازم میداند در برابر پولس

که صرف ایمان را کافی ندانسته

آیاتی که عیسی را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد

مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1

ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22

د رحالی که عیسی علیه السلام در انجیل میگوید

مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7منبع: http://mohabaat17. .. /


مشاهده متن کامل ...
پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /


مشاهده متن کامل ...
پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

مشاهده متن کامل ...
نقش پولس در گسترش یت
درخواست حذف اطلاعات

 
فهرست مطالب
 
پولس از دیدگاه هانس گ 1
پولس به عنوان بحث انگیزترین شخصیت نزد یان و یهودیان 2
اختلاف منابع در مورد زندگی پولس 2
تولد پولس در خانواده اى یهودى 3
پرورش پولس در محیط یونانى مآب 4
تغییر در زندگى پولس در پایان یک عصر 4
پولس و تغییر یت یهودى به یت امت یونانى مآب 5
پیامدهاى تغییر یت یهودى به یت امت یونانى مآب 6
محور الهیات پولس 7
علاقه پولس به عیساى تاریخى 7
پولس به عنوان متفکرى بزرگ و الهیدان منسجم 8
سنت انجیلى عیسى از دیدگاه پولس 8
ارتباط میان پولس و عیسى 9
موعظه عیسى در کلام پولس 9
طرفدارى پولس از آرمان واحد 11
تلاش پولس برای قابل درک نمودن پیام عیسی 12
پولس در مقابل شریعت یهود 13
شریعت یهود از دیدگاه پولس 14
اختلاف مفسران یهودى و ى درباره اعتبار شریعت از نظر پولس 15
اعتبار شریعت بر مبنای تورات در نظر پولس 15
دیدگاه پولس در مورد آزادى از «شریعت» 16
مفهوم تکالیف شرعى (هلاخا) برای یان 17
مناقشه پولس و پطرس درباره غذاى پاک 17
آزادى حقیقى از دیدگاه پولس 18
پولس، مردى از زمان خودش 19
زندگى روزمره دنیوى یان از دیدگاه پولس 20
دیدگاه پولس درباره نپذیرفتن عیسى به عنوان ا 21
ادراک پولس از امت ى 22
مرجعیت در کلیسا از دیدگاه پولس 23
 
 
 
نقش پولس در گسترش یت
 
پولس از دیدگاه هانس گ
هانس گ، متکلم برجسته کاتولیک از کشور آلمان در کتاب متفکران بزرگ ى با نگاهى نو از هفت شخصیت تأثیرگذار در یت، یعنى پولس، اریگن، آگوستین، آکویناس، لوتر، شلایرما و بارت سخن مى گوید. به نظر هانس گ، اهمیت پولس و الهیات او در تاریخ جهان انکارناپذیر است، اما نباید آن گونه که نیچه مى پنداشت، پولس را بنیان گذار واقعى یت بدانیم. اهمیت پولس از آن جهت است که راه پذیرش یت را بر غیر یهودیان هموار ساخت و این گونه بود که یت را به دینى جهانى تبدیل کرد. بدون پولس، کلیساى کاتولیک و الهیات آباى یونانى و لاتینى وجود نمى یافت و هیچ گونه تغییرى به دست آگوستین، لوتر، بارت و جز آن صورت نمى گرفت. اما آیا پولس که شاگرد مستقیم عیسى نبود، عیسى را درست شناخت یا چیز دیگرى از عیسى فهمید؟ به نظر هانس گ، پولس نسبت به سنت عیسى بى اعتنا نبود و، آن گونه که برخى پنداشته اند، نمى خواست دین جدیدى بنا کند. از نکات جالب توجه این است که هانس گ برخلاف دیدگاه رایج، معتقد است پولس شریعت را مقدس مى شمارد، لکن سخن پولس این است که با انجام دستورات و تکالیف شرعى دین یهود نمى توان رستگار شد؛ چه آن که نجات از راه ایمان و اعتماد بى چون و چرا حاصل مى شود نه از راه عمل به دستورات شرعى. از نظر گ، پولس هم چنان مى تواند الگوى عملى یان باشد، به شرط آن که بر حسب زمان خودش فهمیده شود و به زبان امروزى تبیین گردد.
 

کامل مقاله در مورد نقش پولس در گسترش یت

   

 مشاهده متن کامل ...
ادعای شباهت عیسی به یونس نبی
درخواست حذف اطلاعات

بر خلاف مسلمانان که کشته شدن عیسی را هرگز قبول ندارند، یان معتقد به کشته شدن عیسی بوده و در این مورد در کتاب مقدس خود بسیار نوشته‌اند. یکی از مطالبی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده شباهت عیسی به یونس نبی در سه شبانه روز محبوس ماندن در شکم ماهی و مدفون شدن در زیر خاک است. اما به شهادت کتاب مقدس این شباهت هرگز ایجاد نشد و این مطلب مذکور در کتاب مقدس غلط است.
 


مشاهده متن کامل ...
این مطالب در پاسخ به فردی که در اینستاگرام ادعا داشت ی است گرد آوری شده است/ نشا
درخواست حذف اطلاعات

شبهات مطرح شده توسط فردی که ادعا دارد ی است

 1. 1. من میگم جنایات مقصودم فقط محمد نیس.....وقتی میگم جنایات از کشتار علی بگیر تا ا ین ......از دستور دادن محمد بگیر تا پیروانش

 1. 2. من انسانیت و منطقم میگه هردینی که انسانی بکشه دین الهی نیس......بخداوند قسم اگر عیسی هم یکنفر میکشت ازش برمیگشتم.....

 1. 3. ابن صرح یکی از دستورات محمد بود

تاریخ طبری و دو قرن سکوت و محمد ی که باید از نو شناخت و ۲۳ سال رس ......اینارو بخون

 1. 4. من فقط واسم شخصی الهی هس که هیچ گناهی نکرده باشد......ده تا زن نگرفته باشد و ۶ ساله رو عقد نکرده باشد با زن پسر خودش ازدواج نکرده باشد و خیلیل کارایی دیگه......عیسی با اینکه تمام ن اورشلیم عاشقش بودن ولی هیچ وقت با زنی ازدواج نکرد هیچ وقت شمشیر به کمرش نبست

آدرس اینستاگرام این شخص

b3,hzadlimo

فهرست مطالب

 1. 1. کیست؟
 2. 2. آیا انجیل چهارگانه توسط چهار تن از یان پروتستان نوشته شده است؟
 3. 3. آیا انجیل اولیه به زبان عبری یا آرامی نوشته شده بود؟ آیا نویسندگان قدیمی مسلمان چنین عقیده ای داشتند؟
 4. 4. چهار کتاب انجیل تایید شده ی ی ها ، چه تضادهایی با هم دارند؟
 5. 5. یت چیست؟
 6. 6. مسلمانان معتقد هستند انجیل برنابا انجیل حقیقی است، انجیل برنابا اصلا در زمان محمد(ص) نوشته نشده بلکه در قرن شانزدهم نوشته شده؟
 7. 7. حضرت عیسی با حضرت یحیی چه نسبتی داشته است؟
 8. 8. پولس در یت از چه جایگاهی برخوردار است؟
 9. تغییر دین پولس
 10. 10. صحت رؤیای پولس
 11. 11. پولس مبلغ یت
 12. 12. آرا و شه های پولس
 13. 13. تفاوت های شه های پولس با عیسی و حواریان
 14. 14. پولس و استفاده از اساطیر رومی
 15. 15. پولس مخالف شریعت
 16. 16. شه های پولس پایة یت بعد از حواریان
 17. 17. عقل گریزی و جبرگرایی در شه های پولس
 18. 18. پولس پیرو عیسی یا یک بدعت گذار
 19. 19. انجیل برنابا چه جایگاهی نزد یان دارد؟
 20. 20. در پاسخ به مطالب b3,hzadlimo خاطر نشان می کنم که:
 21. 21. اما داستان ابن سرح : عبدالله ابن سرح و غنائم جنگ
 22. 22. همان قرآنی که تو قبول نداری حضرت عیسی را چنین معرفی می کند.

23. تعدد زوجات دلیل بر بزرگواری (ص)

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ادعای یک مسلمان
درخواست حذف اطلاعات
pejman k:
ادعای یک مسلمان:
" تورات قبل از انجیل تحریف شد. "

پاسخ:

با دلایل فراوان می توان اثبات کرد که عهد عتیق قبل از تجسم .. بر روی زمین تحریف نشده.

اما بهتر است ابتدا این ادعا توسط قرآن مورد ارزی .. قرار بگیرد:

" ای یحیی کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم"
(سوره مریم آیه 12)

" خدا به عیسی، کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد "
(سوره آل عمران آیه 48)

"مریم (مادر عیسی) سخنان پروردگار و کتاب های او را تصدیق کرد"
(سوره تحریم آیه 12)

چرا در قرآن عیسی نگفت که تورات تحریف شده؟

چرا فرشته به .. .. نگفت که کتاب مقدس تحریف شده؟

وقتی فرشته به .. .. توصیه کرد کتاب مقدس را بخواند، چرا .. .. نگفت کتاب مقدس تحریف شده؟

اگر .. .. انجیل و تورات را مطابق سوره یونس آیات ۹۴- ۹۵ دیده است بنابراین ادعای تحریف کتاب مقدس در قبل از .. قابل قبول نیست.

جدا از روایات اناجیل، شواهد و اسناد تاریخی و هم چنین گزارش های مورخان قرن اول میلادی نشان می دهند که قوم .. در دوران .. و تاسیس کلیسا، به شریعت الهی و عهدعتیق، کاملا اعتقاد داشتند و به آن وفادار بودند.منبع: http://besharat1. .. /


مشاهده متن کامل ...
مقدّس بودن یعنی چه
درخواست حذف اطلاعات
♨️مقدّس بودن یعنی چه؟

✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟

طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!مشاهده متن کامل ...

تصاویر | موزه کتاب مقدس در واشنگتن
درخواست حذف اطلاعات
موزه کتاب مقدس که در هشت طبقه ساخته شده و بزرگترین موزه در این سبک است ۱۷ نوامبر در واشنگتن افتتاح خواهد شد. در این موزه صدها هزار نسخه چاپی و دست نویس از کتاب مقدس یان از نسخه هایی بسیار قدیمی گرفته تا نسخه های جدید و همچنین کتاب مقدس از مذاهب مختلف یت از جمله کاتولیک، پروتستان، ارتودو و ساماریتان نگهداری می شود. برای ساخت این موزه پانصد میلیون دلار در هزینه شده است.

مشاهده متن کامل ...
زفیرو ترنا ؛ نیک پولس و جو بروننبرگ
درخواست حذف اطلاعات
«زفیرو ترنا / zefiro torna» یکی از قطعات کلودیو مونته وردی آهنگساز ایتالیایی است که نیک پولس نوازنده ویولنسل و جو بروننبرگ نوازنده آکوردئون می نوازند. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می بینید و می ‎شنوید.

مشاهده متن کامل ...
انجیل به روایت لوقا و نامه ی اعمال رسولان
درخواست حذف اطلاعات
ابتدای انجیل سوم، اطلاعتی درباره ی نویسنده ی این کتاب به ما می دهد. خود نویسنده می گوید من بر مطالب من بر اساس گفته های شاهدان عینی است و میگوید من دربارهی همه ی این امور تحقیق میکنم و با دقت و ترتیب می نویسم .

سنتا این انجیل را به لوقا، یار و همراه پولس، نسبت میدهند.این امر ریشه در شهادت ایرنئوس در پایان قرن دوم دارد. اودر کتاب against heresies میگوید انجیل سوم را لوقا، آن طور که پولس تبلیغ میکرد،نوشت.منبع: http://ejazemaktob. .. /


مشاهده متن کامل ...
بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس
درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات یت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عیسی ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عیسی می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است.


ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...
بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس
درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات یت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عیسی ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عیسی می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
کتاب مقدس
درخواست حذف اطلاعات
تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است

چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدائی که پدر خداوند ما عیسی است

خ که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات،ما را تسلی و

قوت قلب می بخشد . بلی او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی

را به انی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند.

یقین بدانید که هر قدر برای بیشتر زحمت ببینیم، از او تسلی و

دلگرمی بیشتری خواهیم یافت.

ما برای رساندن نجات و تسلی خدا به شما ،زحمات بسیار متحمل

میشویم اما در این زحمات، خدا ما را تسلی عطا کرده است ،که این نیز

به منظور کمک به شماست،تا بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار

میگیرید،او شما را تسلی خواهد داد.

او به شما این قدرت را خواهد بخشید که نا ملایمات را تحمل کنید

نامه دوم پولس به یان قرنتس

دوم قرنتیان۱ :۳ تا ۷منبع: http://adindeilamifar. /

مشاهده متن کامل ...
جایگاه و ارزش زن از نگاه پولس
درخواست حذف اطلاعات

پولس یکی از شخصیت‌های ویژه و خاص در دین یت است. وی آموزه‌های بسیاری را در دین یت وارد ساخته تا و بسیاری از عقاید و احکامی که هم اکنون یت به آن پایبند هستند ساخته و پرداخته‌ی پولس است. وی نگاه ویژه‌ای هم به ن داشته و در رساله‌های خود به ترسیم جایگاه و ارزش ن که غالباٌ خلاف حقیقت است، پرداخته است.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
و یت
درخواست حذف اطلاعات


(به عبری: מָשִׁיחַ (māšîaḥ)) (به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (m'shiha)) در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، به شکل یک لقب برای عیسی استفاده شده است و به طور عام « » به عنوان مترادف با عیسای ناصری در نظر گرفته می شود.

یت
بر طبق انجیل پیروان عیسای ناصری او را پس از مرگ و رستاخیزش، عیسی یا عیسی کریستیوس نامیدند و خود را بر طبق اعمال رسولان (۱۱:۲۷) ی نامیدند. پیش از مرگ و تصلیب عیسی او بیشتر به عنوان عیسای ناصری و یا عیسی پسر یوسف خوانده می شد. اما پس از تصلیب پولس رسول در عهد جدید از او به عنوان عیسی یا یاد می کرد

یهودیت
بیشتر یهودیان عیسی را به عنوان نمی شناسند و همچنان منتظر ظهور ا یا منجی خود می باشند در حالیکه یان منتظر رجعت یا ظهور مجدد هستند.


مسلمانان عیسی را به عنوان و الهی پذیرفته اند اما او را پسر خدا نمی دانند؛ و مسئله تثلیث را رد می کنند و معتقدند که او کشته نشد و به آسمان رفت و زنده است. آنها طبق دیدگاه آ زمانی در دین ، منتظر ظهور به همراه مهدی هستند.مشاهده متن کامل ...
سوال یک خواننده غیر ی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کت که خدا به انسان می
درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند.

هدف از ارائه کتاب مقدس انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان.

alirezamolaeibaroughمنبع: http://alirezamolaeibarough. /

مشاهده متن کامل ...
من چطور میتوانم ی شوم...
درخواست حذف اطلاعات

سوال: من چطور می توانم ی شوم؟

جواب: 
مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).

این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.

جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به ایمان آورده عوض می شود. زندگی او بعد از آن عوض شدنش را نشان می دهد.

توجه کنید که عوض شدن آن مرد بخاطر ایمانش بود. او باید به ایمان می آورد و بس. آن مرد ایمان آورد که عیسی پسر خدا (خداوند) و همان بود که نبوتها را به انجام رسانید ( ). ایمان او شامل این هم می شد که عیسی برای گناهان ما مرد و دوباره قیام کرد چون این پیغامی بود که پولس و سیلاس به آن موعظه می د (رومیان 10: 9-10 و اول قرنتیان 15: 1-4).

عوض شدن یعنی برگشتن. وقتی ما بطرف چیزی برمی گردیم، ا اما از چیزی دیگر رو بر می گردانیم. وقتی ما بطرف بر می گردیم، باید از گناه رو برگردانیم. کتاب مقدس رو بر گردانیدن از گناه را توبه و رو گرداندن بطرف را ایمان می خواند. بنابراین، توبه و ایمان مکمل همدیگر هستند. هم توبه و هم ایمان در 1 تسالونیکیان 1: 9 آمده است-"شما از بتها بسوی خداوند بازگشت کردید". نتیجة تبدیل صادقانة یک ی این است که راههای گذشته و آنچه را که مربوط به مذاهب دروغین است ترک می کند.

ساده تر اینکه، برای ی شدن، باید شخص ایمان بیاورد که عیسی پسر خداست که جانش را برای گناهان او داد و دوباره قیام کرد. شخص باید با خدا در این توافق قرار گیرد که گنا ار است و نیاز به نجات دارد و باید تنها به عیسی برای این نجات امید داشته باشد. وقتی شخص از گناه رو بر می گرداند و بطرف رو می کند، خدا قول می دهد که او را نجات داده و روح القدس را به او عطا کند تا او شخص جدیدی شود.

یت، در شکل حقیقی اش یک مذهب نیست. یت بر اساس کتاب مقدس رابطه با عیسی است. یت این است که خدا نجات را به ی عطا می کند که به قربانی بر روی صلیب اعتماد کرده ایمان بیاورد. ی که به یت می گراید مذهبش را ترک نمی کند تا به مذهبی دیگر بپیوندد، بلکه او هدیة خدا را دریافت می کند که شروع یک رابطة جدید و شخصی با عیسی است و نتیجة آن بخشش گناهان و زندگی ابدی بعد از مرگ و در بهشت است.مشاهده متن کامل ...
چرا کتاب مقدس به نقاط ضعف .. ان اشاره کرده است؟
درخواست حذف اطلاعات

یک. نااطاعتی آدم و حوا سبب رخنه گناه به جهان شد و انسان ها ازطریق ارثی و هم چنین ارتک .. در وضعیت گناه آلود قرار گرفتند. در نتیجه، .. ان هم از این قاعده مستثنی نبوده اند.

دو. همه .. ان طبق روال طبیعت از یک پدر و مادر به وجود آمدند. اما در مورد عیسی چنین نبود. مادرش زمانی آبستن شد که هنوز .. بود. عیسی پدر بشری نداشت. تولد او از یک دختر .. ، امری است کاملا منحصر به فرد در تاریخ بشر. هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که در طول تاریخ، .. دیگری به جز مریم، بدون ارتباط با یک مرد، آبستن شده باشد. پیشگویی تولد .. (عهد جدید) در دوران آدم و حوا، به “نسل زن” اشاره دارد (مریم .. ) و نه از نسل مرد (پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵).

سه. خوشبختانه کتاب مقدس به نقاط ضعف رسولان و .. ان اشاره کرده است تا از آن ها بت نسازیم، بلکه تمرکز ما بر خداوند باشد. به یاد داشته باشیم: انسان حاصل هدف خدا و برای هدف خدا به دنیا آمده است. کتاب مقدس، نقاط ضعف .. ان را مخفی نکرده، بلکه آن را با صداقت بیان نموده است، چرا که آنان انسان های مافوق طبیعی نبوده اند. پولس رسول چنین نوشت: “ما ضعیف هستیم، لیکن با قوت خدا زیست خواهیم کرد” (دوم قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۵). هر گاه احساس ضعف می کنیم، خدا دارد به ما یادآوری می کند که به او متکی باشیم و توکل نماییم.

چهار. اگر خدا عده ای را کاملا مقدس می آفرید، این پرسش برای مردم مطرح می شد که چرا خدا تفاوت و تبعیض قائل شده است؟ چرا من باید برای دست ی .. به پاکی و قدوسیت، سعی و تلاش کنم تا مقبول خدا واقع شوم، در حالی که دیگری کاملا مقدس و کامل آفریده شده؟

پنج. طبق نگرش .. یت، افراد در هر مقام و موقعیت باید وفاداری خود را به خدا “ثابت” کنند. هنگامی شما می توانید ادعای وفاداری کنید که قبل از آن فرصت بی وفا بودن داشته اید، ولی خودتان برگزیدید که وفادار بمانید. خدا افرادی را می خواهد که با “خواست و اراده خودشان”، وفاداری خود را ثابت کرده اند و نه این که عده ای کاملا مقدس را خلق کند. باید بدانیم خدا کیست؟ انسان کیست؟ ما انسان هستیم. ایمان راستین همیشه مورد آزمایش قرار می گیرد. زیرا ایمانی که آزموده نشده باشد، قابل اعتماد نیست. خدا ما را امتحان می کند تا از ما انسان بهتری بسازد.

شش. سراسر کتاب مقدس مملو از نمونه هایی است دال بر این که چگونه خدا مشتاقانه دوست دارد انسان های عادی و ناقص را علی رغم ضعف های شان، برای انجام کارهای فوق العاده مهم به کار گیرد. کتاب مقدس می فرماید: خدا عمدا اشخاصی را برگزیده که در نظر مردم دنیا، نادان و ضعیف هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و قدرتمند به حساب می آیند، شرمگین سازد. خدا همان .. انی را برگزیده که دنیا ایشان را هیچ می انگارد، تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند، هیچ هستند و به این ترتیب هیچ .. در هیچ جا، نتواند در برابر خدا ف .. فروشی کند (اول قرنتیان فصل ۱ آیات ۲۷- ۲۹).

ضعف موسی، خشم او بود. خشمی که باعث گردید او یک مصری را به قتل برساند. او لوح های ده فرمان را نیز ش .. ت. با این حال، خدا او را تبدیل به “متواضع ترین مرد روی زمین” نمود. ضعف جدعون، خودکم بینی و عدم اعتماد به نفس بود، اما خدا او را به مردی “شجاع و زورآور” تبدیل نمود. ضعف ابراهیم، ترس بود. نه یک مرتبه، بلکه دو بار ادعا کرد که همسرش، خواهر وی می باشد، تا بدین وسیله جان خود را از خطر مرگ برهاند. ولی خدا، ابراهیم را به “پدر تمام ایمانداران” تبدیل نمود. پطرس شکاک و عجول تبدیل به “ص .. ه” شد و داود .. کار، به “مردی موافق دل خدا” و یوحنای متکبر را به “رسول محبت” تبدیل گردید.

تخصص خدا، تبدیل ضعف ها به قوت است.

هفت. کتاب مقدس، تاریخ قوم .. است و .. ان هم یهودی بودند. مطابق دیدگاه کتاب مقدس، .. ان انسان بودند. کتاب مقدس نگرش واقع بینانه به .. ان دارد و نه ایده آلی. همان طور که اشاره شد هر گاه احساس ضعف می کنیم، خدا دارد به ما یادآوری می کند که به او متکی باشیم و توکل نماییم. انسان ها به فیض و رحمت خدا نیازمندند.

هشت. .. قادر بود درون انسان ها را ببیند و انگیزه آنان را مشاهده نماید. بنابراین، هیچ .. نمی توانست او را فریب دهد تا مرتکب خطا و اشتباه شود.

نه. پولس رسول هم مثل همه ما می خواست که از ضعف خود بهبودی حاصل کند. به همین دلیل دعا کرد: “خداوندا، این مشکل (احتمالا ناراحتی جسمی و یا سختی ها و جفاها) را برطرف کن.” ولی اراده خدا این بود که پولس با این مشکل سر .. د و ضعیف بماند، تا توکل او به جای قدرت، حکمت و ذکاوت خودش، متمرکز بر قدرت و حکمت خدا باشد.

خدا از پیش می دانست که ممکن است پولس مغرور بشود. در نتیجه، اجازه داد تا مشکلی در زندگی او کار .. د تا از غرور و تکبر پیشگیری کند. خداوند می دانست که پولس رسول با استعدادهای خود چه کارهای عظیمی برای گسترش انجیل انجام بدهد. بنابراین، با گذاشتن مشکل، تضمین کرد که شهرت پولس منتهی به غرور و احیانا ش .. ت .. نشود. هر گاه در کتاب مقدس با شخصیتی برخورد می کنیم که سرمست از باده غرور شده است، می دانیم به آ .. خط رسیده است.

شخصی که کامل است، نیاز به خدا ندارد. شخصی که مغرور می شود، در جبهه مخالف خدا زندگی می کند. وقتی که غرور وارد می شود، کم کم حس وابستگی و نیاز به خدا از بین می رود، زیرا اساس غرور، خ مگی و خود محوری است.

ده. برای یک انسان این امکان وجود دارد که در برابر جهانی بی خدا، زندگی بی عیبی را سپری کند، اما بعدا در خانه خود دچار وسوسه شود.

یازده. وسوسه های درون یک شخص غالبا هلاکت بار تر از وسوسه های بیرونی هستند.
دوازده. تجربه نشان داده که سال های طولانی پیروزی .. ، انسان را از ارتکاب گناه مصون نگاه نخواهد داشت:”هوشیار باشید، زیرا ممکن است در دام گناه گرفتار شوید” (اول قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۱۲). .. فرمود:”دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید” (متی فصل ۲۶ آیه ۴۱).

سیزده. خداوند از ما انتظار ندارد کامل و بی عیب باشیم. هیچکدام از شخصیت های کتاب مقدس به جز .. کامل نبودند. اگر بی عیب بودن لازمه دوستی با خدا می بود، در این صورت ما هیچگاه نمی توانستیم دوستان خدا شویم. خوشبختانه به جهت فیض خداوند، عیسی .. دوست گنا .. اران می باشد (متی فصل ۱۱ آیه ۱۹).

چهارده. به یاد داشته باشید: اگر سایرین فقط نقاط قوت شما را ببینند، خواهند گفت: “خوش بحالش، ولی حیف که من هیچ وقت نخواهم توانست، چنین کارهایی را انجام دهم.” ولی وقتی اجازه دهید که آن ها ملاحظه کنند که خدا شما را با وجود ضعف های تان به کار می گیرد، آن ها تشویق خواهند شد که این گونه بین .. ند: “خدا می تواند مرا هم به کار بگیرد”.منبع: http://isamasihroherasti. .. /


مشاهده متن کامل ...
کتاب مقدس انجیل
درخواست حذف اطلاعات
کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و ان زۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عیسی ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زند انسان را عوض نماید.
آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /


مشاهده متن کامل ...
رونمایی از ۳ عنوان کتاب دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب شیراز
درخواست حذف اطلاعات
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ۳ کتاب دفاع مقدس در شانزدهمین نمایشگاه کتاب رونمایی می شود.

مشاهده متن کامل ...
«هستی من مقدس» در بازار کتاب
درخواست حذف اطلاعات
کتاب «هستی من مقدس» نوشته محمد محمدی گرگانی با محوریت فلسفه و اخلاق دینی روانه بازار کتاب شده است.

مشاهده متن کامل ...
نگاهی به بخش پژوهش «بهترین کتاب دفاع مقدس»/ ایجاد گرایشِ تاریخ دفاع مقدس در مقاط
درخواست حذف اطلاعات
داور هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس گفت: ایجادِ گرایش تاریخ دفاع مقدس در مقاطع کارشناسی ارشد و ی به منظور ارتقای کیفیت آثارِ دفاع مقدسی ضروری است.

مشاهده متن کامل ...
عرضه 6 کتاب گویای جدید به بازار
درخواست حذف اطلاعات
به همت نشر موزه دفاع مقدس کتاب های «یاور صادق» ، «حماسه هویزه»،«راز گمشده مجنون» و «6410»، « سلام ابراهیم » و «دستاوردهای دفاع مقدس» در قالب کتاب گویا و در شمارگان 1000 نسخه به بازار آمد.

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

عیسی : خداوند

به غیر از پسر خدا و نجات دهنده، عنوان دیگری که به عیسی داده می شود خداوند است. درباره واژه "خداوند" باید متذکر شد که این واژه برگردان واژه یونانی "کوریوس" به معنی سرور، رئیس و یا فردی مقتدر است2. اینکه عیسی به راستی در مقام اقتدار قرار داشت از اینجا معلوم می شود که در کتاب مقدس 82 مرتبه با عنوان "خداوند عیسی " مورد خطاب قرار گرفته است. جدای از این، آیاتی در کلام هستند که به اقتدار و خداوندی عیسی اشاره می کنند. یکی از آنها فیلیپیان 2: 9-11 است. در آنجا اینطور می خوانیم:

فیلیپیان 2: 9-11
" از این جهت خدا نیز او [عیسی] را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عیسی ، خداوند است برای تمجید خدای پدر."

همچنین اول قرنتیان 15: 24-28 می گوید:
" و بعد از آن انتها است وقتی که [عیسی] ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوّت را نابود خواهد گردانید. زیرا مادامی که همه دشمنان را زیر پایهای خود ننهد،می باید او سلطنت بنماید. دشمن آ که نابود می شود، موت است. زیرا «[خدا] همه چیز را زیر پایهای وی [عیسی] انداخته است». امّا چون می گوید که «همه چیز را زیر [عیسی] انداخته است»، واضح است که او [خدا] که همه را زیر او [عیسی] انداخت، مستثنی است. امّا زمانی که همه مطیع وی [عیسی] شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی گردانید، تا آنکه خدا کلّ در کلّ باشد."

همانطور که از آیات بالا مشخص است همه چیز و همه زیر پایهای عیسی انداخته شده و یا خواهد شد. تنها مستثنی خداست "که همه چیز را زیر انداخته است" و خود عیسی هم مطیع او خواهد شد. به غیر از خدا همه چیز و همه مطیع عیسی است و یا خواهد شد "تا هر زبانی اقرار کند که عیسی ، خداوند است برای تمجید خدای پدر."منبع: http://bamasih. /

مشاهده متن کامل ...
محبت
درخواست حذف اطلاعات
هرکدام از شاگردان برای پیروی از عیسی بهایی پرداخت د
پولس به تیموتائوس در اینباره اینگونه می نویسد:
و همه انی که می خواهند در عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید (دوم تیموتائوس ۱۲:۳)
حال امروز نوبت هریک از ما است که از خود بپرسیم:
- ما حاضر هستیم چه بهایی را برای پیروی از عیسی بپردازیم؟

در برابر محبت عمیق پدر که از ازل بوده وتا به ابد باقی خواهد بود چه میشود کرد

جزء اجرای فرمان او وهر آنچه خواست او از ماست .
در درجه اول اعتقاد وایمان به پدر آسمانی عیسی ومنجی عالم

اعتماد به خداوند

مشاهده متن کامل ...

از «زخم داود» تا «لم یزرع»/ برگزیدگان بهترین کتاب دفاع مقدس
درخواست حذف اطلاعات
اختتامیه جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، عصر امروز در باغ موزه دفاع مقدس با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

مشاهده متن کامل ...
عیسی کیست ؟ (از زبان کتاب مقدس)
درخواست حذف اطلاعات
"عیسی" پسر خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" کلمه خداست (یوحنا 1:1) "عیسی" کلمه حیات است (اول یوحنا 1:1) "عیسی" پسر انسان است (لوقا 10:19) "عیسی" خدای حق است (اول یوحنا 20:5) "عیسی" خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائو16:3) "عیسی" مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" فروغ جلال خداست (عبرانیان 3:1) "عیسی" صورت خدای نادیده است (کولسیان 15:1) "عیسی" خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16:1) "عیسی" برتر از همه چیز است (کولسیان 18:1) "عیسی" بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد (یوحنا 29:1) "عیسی" کاهن اعظم است (عبرانیان 11:9) "عیسی" شفیع ماست (اول یوحنا 1:2) "عیسی" واسطه است (اول تیموتائوس 5:2) "عیسی" انسان است (اول تیموتائوس 5:2) "عیسی" است (تثنیه 18:18) "عیسی" رهاننده است (رومیان 26:11) "عیسی" نجات دهنده است (لوقا 11:2) "عیسی" اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8:1) (مکاشفه 13:22) "عیسی" نان حیات است (یوحنا 51:6) "عیسی" است (لوقا 20:9) "عیسی" مشاور شگفت انگیز است (اشعیا 6:9) "عیسی" پدر سرمدی است (اشعیا 6:9) "عیسی" خدای قدیر است (اشعیا 6:9) "عیسی" سرور صلح و سلامتی است (اشعیا 6:9) "عیسی" یهوه عد ماست (ارمیا 6:23) "عیسی" سنگ اصلی بناست (افسسیان 20:2) "عیسی" در است (یوحنا 7:10) "عیسی" راه است (یوحنا 6:14) "عیسی" راستی است (یوحنا 6:14) "عیسی" عمانوئیل است یعنی خدا با ما (اشعیا 14:7) "عیسی" نخست زاده از میان مردگان است (مکاشفه 5:1) "عیسی"حیات جاودان است (اول یوحنا 20:5) "عیسی" شبان اعظم است (عبرانیان 20:13) "عیسی" شبان نی ت (یوحنا 11:10) "عیسی" سَر کلیساست (کولسیان 18:1) "عیسی" آن قدوس است (اعمال 14:3) "عیسی" همان «من هستم» است (یوحنا 58:8) "عیسی" داور است (اعمال 42:10) "عیسی" مرد عادل است (اعمال 14:3) "عیسی" پادشاه است (متی 5:21) "عیسی" شاه شاهان است (اول تیموتائوس 15:6) "عیسی" رب ارباب است (اول تیموتائوس 15:6) "عیسی" نور جهان است (یوحنا 12:8) "عیسی" خورشید عد است (ملاکی 2:4) "عیسی" شیری از طایفه یهوداست (مکاشفه 5:5) "عیسی" مرد غمهاست (اشعیا 3:53) "عیسی" است (متی 8:23) "عیسی" طبیب است (متی 12:9) "عیسی" حکمت خداست (اول قرنتیان 24:1) "عیسی" قدرت خداست (اول قرنتیان 24:1) "عیسی" قیامت و حیات است (یوحنا 25:11) "عیسی" خادم عادل است (اشعیا 11:53) "عیسی" آدم دوم است (اول قرنتیان 47:15) "عیسی" پسر داود است (متی 27:9) "عیسی" معلم است (یوحنان 2:3) "عیسی" تاک حقیقی است (یوحنا 1:15) عیسی ....

مشاهده متن کامل ...
رونمایی از ۴ کتاب جدید از انتشارات ۲۷ بعثت
درخواست حذف اطلاعات
چهار کتاب جدید با موضوع دفاع مقدس در مرکز تبادل کتاب با حضور فرمانده تهران و جمعی از نویسندگان برتر دفاع مقدس رونمایی می شود.

مشاهده متن کامل ...
زمان بهشتی شدن عیسی از منظر کتاب مقدس
درخواست حذف اطلاعات

20:41

یان بر خلاف مسلمانان معتقدند عیسی کشته شده و پس از دفن شدن از قبر برخاسته و در زمان وارد شدن به بهشت و حاضر شدن او در نزد خدا اختلاف شده است. بنا بر بخشی از کتاب مقدس، عیسی تصریح کرده است که همان روزی که می‌میرد وارد بهشت می‌شود اما از بخش‌های دیگر کتاب مقدس مطلبی خلاف آن را می‌توان یافت.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
دبیر هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس حکم گرفت
درخواست حذف اطلاعات
مسئول سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، با اعلام انتخاب و صدور حکم دبیر این جایزه از شکل گیری دبیرخانه این جایزه ملی در حوزه کتاب خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
بازنشر کتاب های ع «جنگ تحمیلی»/ «دلاوران» از کرمانشاه آمدند
درخواست حذف اطلاعات
سیدعباس میرهاشمی از انتشار مجموعه تازه ای از کتاب های ع با موضوع دفاع مقدس خبر داد که به زودی از سوی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس روانه بازار می شود.

مشاهده متن کامل ...
نمایشگاه هفته دفاع مقدس
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس نمایشگاهی متشکل از کتابهای دفاع مقدس بالغ بر 100 ها عنوان وجلد کتاب ویژه جنگ تحمیلی ورویدادها ی جنگ

خاطرات رزمندگان با مطالبی بسیار مفید وجامع در خصوص دفاع مقدس جمع آوری شده است شایان ذکر است در کنار مجموعه نمایشگاه کتاب نمایشگاهی از ع وپوستر با عنوان نمایشگاه دجال واره جهت آگاهی دهی وبصیرت افزایی جوانان ونوجوانان خصوصا خانواده ها به نمایش گذاشته شده است

ساعت بازدید 8 صبح تا 6 عصر - بازدید برای عموم مراجعین آزاد است

علاقمندان میتوانند با عضویت در کتابخانه عمومی شاهد بصورت رایگان بمدت ی ال از خدمات وامکانات کتابخانه های کل شهرستان بهرمند شوند

image result for ‫نمایشگاه کتاب دفاع مقدس‬‎

image result for ‫نمایشگاه کتاب دفاع مقدس‬‎مشاهده متن کامل ...
کتاب مقدس و مساله ی روئیت خدای هستی
درخواست حذف اطلاعات

امکان رؤیت خدا از منظر کتاب مقدس
آیا کتاب مقدس همانند قرآن رؤیت خدا توسط انسان را منتفی می داند؟ یا اینکه معتقد است انسان می تواند خدا را ببیند⁉
بررسی کتاب مقدس نشان می دهد که بین عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس بر سر امکان رؤیت خداوند، اختلاف و تناقض آشکاری وجود دارد.
در عهد قدیم، سفر پیدایش چنین آمده است:
«یعقوب گفت: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل ( «چهره خدا») نامید.» [1].
اما عهد جدید امکان دیدن خداوند را محال دانسته و وقوع آن را رد می کند.
یوحنا در انجیل خود تصریح می کند که هیچ .. قادر به دیدن خدا نیست:
« .. ی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.»[2].
اگرچه این نوع تناقض در کتاب مقدس چیز بی سابقه ای نیست اما .. یان باید بگویند که بالا .. ه آیا خداوند دیدنی نیست و عبارت عهد عتیق که قائل به امکان دیدن خدا شده، اشتباه و غلط است؟
یا اینکه همان گونه که عهد عتیق بیان داشته خداوند قابل دیدن است و عبارت عهد جدید که آن را غیرممکن می داند، غلط و اشتباه است⁉

___________________________

پی نوشت:
[1]. ترجمه ی تفسیری کتاب مقدس، پیدایش 32: 30.
[2].همان، .. وج 33: 11. @n_masihiatمنبع: http://naghdemasihiyat. .. /


مشاهده متن کامل ...
پیشگویی کتاب مقدس درباره تلویزیون، اینترنت و
درخواست حذف اطلاعات

در قرون گذشته مخالفان یت، پیشگویی های کتاب مقدس را صرفا فریب و خیال پردازی تلقی می د. یکی از این موارد در کتاب مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۹ یافت می شود:” دو نبی خداوند توسط کشته می شوند و اجساد آنان سه روز و نیم در خیابان های شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. مردم از قوم های مختلف اجساد را تماشا خواهند کرد و در سراسر جهان جشن و پایکوبی خواهند پرداخت”.

حدس و گمان کارشناسان کتاب مقدس این است که دو نبی مذکور، موسی و ایلیا می باشند که مطابق پیشگویی کتاب مقدس، در دوران حکومت ، بار دیگر ظهور خواهند کرد. هر دو نبی در تبدیل هیئت ظاهر شدند (متی فصل ۱۷ آیات ۱- ۷).

یوحنا در رویا مشاهده کرد که دو نبی به مدت سه سال و نیم پیغام خدا را به مردم اعلام می کنند و این قدرت را دارند تا مانع بارش شوند، چشمه های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به بلایای گوناگون دچار سازند. در زمان ایلیا قحطی رخ داد (اول پادشاهان فصل ۱۷ آیات ۱- ۷) و موسی با قدرت خدا بلایا را بر مصر فرود آورد ( وج فصل های ۸- ۱۱).

در طول قرون متمادی، مخالفان کتاب مقدس تمس کنان می پرسیدند:” چگونه همه مردم جهان می توانند اجساد دو نبی را ببینند؟”

با گذشت زمان و اختراع تلویزیون، و اینترنت، امروزه هیچکدام از منتقدان یت این پیشگویی را کاملا رد نمی کنند و مهر سکوت بر لب گذاشته اند. این پیشگویی در عهد جدید ذکر شده که به باور پیروان تحریف کتاب مقدس، کاملا منسوخ و باطل شده است.

دشمنان کتاب مقدس می آیند و می روند، اما کتاب مقدس باقی می ماند. چه درست گفت عیسی خداوند که:” آسمان و زمین از میان خواهد رفت، ولی سخنان من تا ابد پابرجا خواهد ماند “(مرقس فصل ۱۳ آیه ۳۱).منبع: http://armansabouri3. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهار کامل آتش سوزی در جنگل های گیلان خسارت به 13 5 تار از مزارع چای استان العربیة دیسمبر المتحدة اللغة الأمم الذی اللغة العربیة الأمم المتحدة العالمی للغة للأمم المتحدة لغتنا العربیة العامة للأمم المتحدة ا باربری تهران باربری تهران گیلان تهران رشت چه چشمان فراموشکاری شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران ۸۹۲ میلیون دلار جریمه کرد کره شمالی ایران نیست که صرفا با رفع تحریم راه پیشرفتش هموار شود آموزش فروشگاه ساز ووکامرس توسط اطلس وردپرس حرفه داربست کاری از درآمدهای میلیونی تا چالش ها و مشکلات بیمه ای white takes beaner wall جلسه نقد و بررسی ر مان کافه ی خیابان گوته نوشته حمیدرضا شاه آبادی آرامش بازار ارز دوام دارد دام رو میزارم به دریا افشین اذری از کدام البوم هست قالب حرفه ای شرکتی و اداری buildpress فارسی نسخه 3 2 0 برای وردپرس نسخه کامل جشنواره مد و لباس فجر طلایی ترین دوره خود را سپری می کند دختران بلا پسران ناقلا قیمت جاروبرقی فیلیپس نیروهای کرد مدعی شدند به منطقه صنعتی شهر دیرا ور رسیده اند آقای سیاوش جعفریان مددکاران اجتماعی دو گروگانگیری همزمان در دو نقطه پاریس ورود تانک به صحنه حادثه حمله پلیس به محل نگهداری گروگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.