پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 چرا ک دای پوششی اوج بی صداقتی است
خاک پوششی 2
درخواست حذف اطلاعات
به تدریج با رشد اسپان قارچ در کمپوست شبکه مسلیومی سفیدرنگی در سطح بستر تشکیل می شود که به تدریج به صورت یک پوشش یکنواخت سفید در سطح بستر مشاهده می گردد. در این هنگام باید سطح بستر با خاک پوششی مناسب پوشانده شود که به این عمل لایه کِشی گفته می شود. – بعد از 14 تا 15 روز
به خاک پوششی روکش بستر گفته می شود
** خاک پوششی یکی از مراحل اساسی در تولید و پرورش قارچ دکمه ای می باشد. خاک پوششی به منظور متوقف رشد رویشی قارچ و وادار مسلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده قرار می گیرد
اه اصلی خاک پوششی
     خاک پوششی موجب یک تغییر متابولیسمی بر روی مسلیوم شده و منجربه تشکیل اندام باردهی می گردد
      خاک پوششی به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد
     رطوبت لازم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازد
 

خاک پوششی قارچ


خاک پوششی، خاک مخصوصی است که بصورت پاستوریزه تولید گردیده و حاوی مواد مورد نیاز جهت رشد و نمو قارچ میباشد.
شرکت کشت و صنعت قارچ پانیذ آماده دریافت سفارش خاک پوششی از تولید کنندگان پرورش قارچ در سراسر ایران و دیگر کشور ها بصورت بسته بندی و پاستوریزه بوده لذا جهت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

خاک پوششی قارچ

تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (agaricus bisporus) )

محمود ذکائی , سحر بازیار , محمد خانه باد ,

citation: bibtex | endnote

abstract

قارچ خوراکی دکمه ای سفید مهم ترین قارچ خوراکی تجاری در سراسر دنیا می باشد. در این تحقیق، یازده تیمار خاک های پوششی گوناگون با پایه ورمی کمپوست بازیافت شده از زباله های شهری مشهد به عنوان جای گزین پیت (peat) در کشت قارچ agaricus bisporus مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه ای ما بین میزان رطوبت، ph، هدایت الکتریکی (ec) و ظرفیت نگهداری آب (whc)، کل کربن آلی، کل نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن، وزن خا تر و کربنات کلسیم قارچ کشت شده در خاک پوششی با پایه پیت (peat) و با پایه کمپوست انجام و در آن پارامترهای تولیدی مختلفی (تعداد قارچ ها، وزن کل محصول، وزن فردی، اندازه کلا ، سرعت محصول دهی و وزن خشک) مورد ارزی قرار گرفت. میزان ec تیمارها به صورت معنی داری بالاتر از خاک پوششی با پایه پیت بود. نتایج آشکار کرد ورمی کمپوست به علت چسبندگی و ec بالا به تنهایی نمی تواند جایگزین مناسبی برای پیت باشد. در تعدادی از تیمارهایی که از ورمی کمپوست به همراه مکمل ها استفاده شد، تفاوت معنی داری در وزن کل محصول با خاک پوششی با پایه پیت در انتهای دوره کشت مشاهده نشد. در تمام تیمارهایی که از ورمی کمپوست به عنوان پایه در خاک پوششی استفاده د، وزن خشک، وزن فردی و قطر کلا به طور معنی داری افزایش یافت، گرچه تعداد قارچ های تولیدی کاهش یافت. در تیمارهایی که با استفاده از ورمی کمپوست تهیه شده بودند، سرعت محصول دهی یا فاصله زمانی بین خاکدهی و فلاش اول زیادتر از خاک پوششی با پایه پیت بود.

 

صفحه اصلیدرباره مادرآمدزاییارتباط با ما

خاک پوششی مناسب جهت استفاده در مزارع پرورش قارچ خوراکی دکمه ای

یکی از مراحل اساسی فرایند پرورش قارچ خوراکی دکمه ای، مرحله بست وشانی است. در این مرحله، لایه ای از خاک پوششی مناسب بر روی کمپوست قرار می گیرد که در آ ، کلا قارچ خوراکی بر روی این لایه بوجود می آید. بعضی کارکردهای اصلی خاک پوششی عبارتند از: حمایت از کلا قارچ و ثابت نگه داشتن آن بر روی بستر، تأمین آب مورد نیاز میسلیوم قارچ خوراکی، جلوگیری از خشک شدن کمپوست و تبادل گازهای تنفسی بین کمپوست و هوا. پرورش دهندگان قارچ خوراکی از خاک های مختلفی مثل خاک پیت، خاک رس، سیلت، لوم و ... به عنوان خاک پوششی استفاده کرده اند. مناسب ترین نوع خاک پوششی، خاک پیت می باشد.

قیمت انواع خاک پوشش

خاک پوشش (پیت( درجه یک ایرانی

هرمتر مکعب

85000 تومان

خاک پوشش (پیت مخلوط) در جه دو ایرانی

هر متر مکعب

40000 تومان

خاک پوشش (پیت خالص، ایرلندی درجه یک پمپ دار(

در بسته بندی 50 لیتری

1000 تومان

هر متر مکعب خاک پوششی حدودا 600کیلو وزن دارد و برای حدودا 2/5 تن کمپوست کافی است ارسال خاک پوششی همراه کمپوست و با هم صورت می گیرد به جز نوع ایرلندی که در بسته بندی وکیم قرار دارد و به تنهایی هم امکان ارسالش وجود دارد


نقش خاک پوششی

خاک پوششی:

پوشاندن سطح بستر با یک لایه از مواد مرطوب و برخوردار از خواص ساختاری ویژه را اصطلاحا ً لایه پوششی مینامند.

نقش خاک پوششی :

1- محافظت از خشکیدگی بستر کشت : میسلیوم قارچ شدیدا ً نسبت به خشکی هوا ، حساس می باشد. اگر احیانا ً سطح کشت خشک شود ، میسلیوم ها مرده و بصورت یک توده سخت و غیر قابل نفوذ سلولی در می آیند .با پوشاندن سطح بستر با یک لایه مرطوب میتوان از میسلیوم ها در برابر صدمات ناشی از خشک شدن و همچنین از هدر رفتن رطوبت بستر تا حد زیادی جلوگیری کرد .

2- ایجاد محیطی مرطوب و مناسب برای تشکیل سلولهای بنیادی :لایه پوششی ترکیبی از مواد لازم برای رشد گسترش شبکه میسلیومی می باشد . میکرو کلیمای مرطوب ایجاد شده درون لایه پوششی تقویت کننده رشد میسلیومی و تشکیل سلولهای بنیادی می باشد .

3- ایجاد ذخیره آب لازم برای رشد قارچ : رشد ته سنجاقی ها و تبدیل آن به یک قارچ کاملا ً بالغ شدیدا ً تحت تاثیر آب بوده و بدون آن قارچها کوچک مانده و رشد نمی کنند . لذا با استفاده از یک لایه پوششی میتوان تا حد زیادی آب را درون آن ذخیره کرد و موقع نیاز در دسترس میسلیوم ها قرارداد .

خصوصیات لایه پوششی :

لایه پوششی باید به گونه ای باشد که موجب حفظ رشد میسلیومی ، تحریک بار دهی و پشتیبان چینهای متوالی قارچ باشد . هنگام آماده سازی لایه پوششی باید مواد آن را به دقت و بر طبق خواص شیمیائی و فیزیکی آنها انتخاب کرد .

1- نگهداشت آب : لایه پوششی باید دارای ظرفیت جذب و آزاد سازی مقادیر پایدار آب باشد . لایه پوششی نه تنها باعث تقویت رشد رویشی میشود که رطوبت لازم و کافی را برای تولید متوالی کلا های قارچ را نیز فراهم میکند.

2- ساختمان: ساختمان لایه پوششی باید متخلخل و باز بوده با توجه به این دلیل نگهداشت ساختار سطحی مناسب به طور مستقیم بر توانایی لایه پوششی برای تشکیل سلولهای پریموردیومی و پایداری تولید اندام بار دهی و نگهداشت قارچ ها به عنوان تکیه گاهی مناسب تاثیر میگذارد.

3- ارزش غذایی :لایه پوششی نمی تواند مواد غذایی مورد نیاز رشد قارچ های خوراکی را فراهم کند و باید از ارزش غذایی کمتری نسبت به بستر برخوردار باشد چرا که یک لایه پوششی مغذی به نوبه خود از کپک های رقیب بیشتری نیز حمایت میکند . قطعات چوب و دیگر مواد گیاهی تجزیه نشده از مکانهای اولیه رشد کپک ها بوده و باید با دقت خاصی از لایه پوششی تهیه شده جدا نمود .

4- ph : جهت رشد مطلوب میسلیومی لازم است که در صد اسیدیته لایه پوششی در حد مشخصی باشد . یک لایه پوششی بیش از حد اسیدی یا قلیایی میتواند رشد میسلیومی را مختل کرده از عوامل رقیب حمایت نماید . مقدار مطلوب برای قارچ دگمه ای 7تا 7.5 است .

5- کیفیت بهداشتی : لایه پوششی باید عاری از آفات ، عوامل بیماری زا و بقایای خارجی باشد و از همه مهم تر باید عاری از هرگونه نماتد و لارو ات باشد .

مزایای خاک پوششی نیما

فروش خاک پوششی نیما

۱- عاری بودن خاک پوششی قارچ از هر گونه آلودگی

۲- پاستوریزاسیون در دمای ۶۰ تا ۶۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت با بخار مستقیم

۳- استفاده از تونلهای استاندارد پ ی و اسپیگتی

۴- جذب آب بالای ۷۰ درصد

۵- خاک پوششی با بافت همگن و یکنواخت

۶- ترکیب ثابت و با کیفیت بالا

۷- استفاده از مواد اولیه مرغوب

۸- بسته بندی خاک پوششی قارچ مطابق با استاندارد های جهانی

۹- کیفیت منحصر به فرد در ایران

۱۰- ترکیب خاک پوششی قارچ نیما: ۶۰ درصد خاک پیت سیاه+ ۴۰ درصد خاک پیت قهوه ای + سنگ گچ + فیبر + پوکه معدنی + پرلیت


مجتمع کشت و صنعت نیما
بزرگترین واحد تخصصی تولید خاک پوششی در غرب استان اصفهان
فروش خاک پوششی قارچ
ظرفیت تولید 40000 متر مکعب در سال
مزایای خاک:
عاری از هرگونه بیماری
پاستوریزاسیون در تونلهای پ ی و اسپیگتی
بسته بندی استاندارد جهانی
دارای فیبر و پوکه معدنی
ترکیب متفاوت با دیگر خاکهای ایرانی
قابلیت جذب آب بالا (70%)
بافت همگن و ثابت
ارسال خاک به تمام نقاط ایران
بهترین کیفیت خاک برای کمپوست ایران
استفاده از بهترین و مرغوب ترین خاک پیت موجود در ایران
فروش خاک،
فروش کمپوست از بهترین کارخانه های کمپوست سازی در ایران.
www.nimacompost.com
تماس: 09131711341
5354559 0919

( خاک پوششی قارچ کمپوست قارچ کمپوست قارچ )


کد مطلب : 73205
نخستین کارخانه تخصصی تولید خاک پوششی قارچ کشور در ف افتتاح شد


با اعتباری بالغ بر ۴۶۰میلیون تومان؛
نخستین کارخانه تخصصی تولید خاک پوششی قارچ کشور در ف افتتاح شد
خبرگزاری ایمنا: نخستین کارخانه تخصصی تولید خاک پوششی قارچ و کمپوست قارچ کشور با ۴۶۰میلیون تومان هزینه در شهرستان ف راه اندازی شد.


۱۴ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۹
 مجری این طرح در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: در این کارخانه سالانه ۳۲۰۰۰ مترمکعب خاک و ۲۰۰۰ تن کمپوست قارچ تولید می شود.
صادقی با بیان اینکه تولیدات این کارخانه عاری از هر نوع باکتری و انگل است و به صورت پاستوریزه با ترکیب ثابت همراه با آنالیز و مشخصات ترکیبی و فیزیکی برای واحدهای پرورش قارچ تولید می شود، افزود: مرحله اول این واحد تولیدی با ۵۰۰۰متر مربع وسعت قادر است ۵۳درصد از خاک واحدهای پرورش قارچ استان اصفهان و ۲۳ درصد از نیاز کشور را تامین کند.
این محصول که قبلا از کشورهای هلند و ایرلند به کشور وارد می شد قابل رقابت با نوع خارجی بوده و از نظر بسته بندی مرغوب تر از نوع خارجی است.
راه اندازی این واحد زمینه اشتغال ۷نفر به صورت مستقیم و ۱۳نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است./

1-      خاک مصرفی باید در نگه داری آب از ظرفیت بالایی برخوردار باشد تا از نفوذ سریع آب به لایه های زیری و از بین رفتن آن جلوگیری نماید.

2-      از نظر ph خنثی یا کمی غلیایی باشد. 3/7 ، 4/7

3-      فاقد هرگونه آلودگی قارچی، باکتریایی، تخم و لارو ات و مواد آلی کاملاً نپوسیده باشد.

4-    بافت آن زیاد سنگین نباشد، زیرا در غیر این صورت سطح خاک زود سِله می بندد و از رسیدن ا یژن لازم و رطوبت به لایه های زیرین سطح خاک پوششی جلوگیری می نماید و سبب کاهش محصول می شود.( سوراخهای ریز و درشت در خاک را خُلَل-خُرَج می گویند)

 

موادی که می توانند به عنوان خاک پوششی مصرف شوند:

با توجه به آنکه خاک پوششی نقش چندانی در تغذیه ندارد، لذا کیفیت و خصوصیات فیزیکی خاک پوششی بر جنبه های غذایی آن برتری دارد. در کشورهای اروپایی از مخلوط پیت و آ به عنوان خاک پوششی استاندارد استفاده می شود. در بعضی مناطق که خاک پیت در اختیار ندارند برای پوشاندن بستر از خاک مزرعه استفاده می کنند. در کِشت و صنعتهای بزرگ از مخلوط سیلت لوم و بقایای کمپوست مصرفی را که حداقل ی ال در معرض هوا قرار گرفته است خُرد و سَرَند –الک می کنند و با خاک مخلوط می نمایند.

چنانچه خاک پیت در اختیار نباشد با استفاده از هورمونهای زیر می توان خاک پوششی تهیه نمود:

1- خاک رُسی لوم  + کود ی کاملاً پوسیده        * به نسبت 1 : 1

2- خاک رُسی لوم  +  کود ی کاملاً پوسیده  +  کمپوست مصرف شده (2ساله)   * به نسبت 2 : 1 : 1

3- پرلیت  +  کمپوست مصرف شده  +  خاک رُسی لوم         * به نسبت 1 : 2  : 2

4- کمپوست مصرف شده  +  خاک رُسی لوم         * به نسبت  1 : 4

5- ورمیکولایت (خاک وارداتی)  +  کمپوست مصرف شده  +  خاک باغچه (رُسی لوم)       *به نسبت 1 : 2 : 2

 

** تذکر: چنانچه از خاک باغ در تهیه خاک پوششی استفاده می شود باید توجه نمود که خاک را از لایه سطحی مزرعه که محل فعالیت میکرواُرگانیسم های زیادی است برداشت ننمود بلکه لایه های تحتانی زمین برداشت نمود. در حدود 30 سانتیمتری زیر خاک

کشت قارچ خوراکی و دارویی با خاک پوششی مناسب

کشت قارچ خوراکی و دارویی با خاک پوششی مناسب

آیا می دانستید که اگر در هنگام کشت و خاک دهی قارچ های خوراکی و دارویی از خاک پوششی مناسب استفاده نگردد این محصولات رشد قابل توجهی ندارند.

خاک پوششی با هدف  متوقف رشد رویشی قارچ و وارد میسیلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت تهیه خاک پوششی مرغوب با ما در ارتباط باشید.
پل ارتباطی شما:
تلفن : 09177152496 (قائدی)
ایمیل: [email protected]

به منظور از بین بردن عوامل زنده زیان آور از قبیل آفات، قارچها، نماتُدها، باکتریها و غیره لازم است خاک پوششی را ضدّعفونی کنیم. در مراکزی که استفاده از بخار آب گرم وجود دارد معمولاً خاک پوششی به مدت 6 ساعت با بخار آب در دمای 60درجه سانتیگراد پاستوریزه می شود. (همانند پاستورازیسیون کمپوست در سطح وسیع)

 

در سطح محدود می توان برای ضدّعفونی خاک پوششی از فُرمالین و کلروپیکرین استفاده می شود. برای این منظور خاک پوششی را در لایه ای به قطر 15 سانتیمتر روی یک لایه صاف سیمانی پخش می نمایند و سپس فُرمالین 4% روی آن می پاشند ، مجدداً لایه دوم با همین ضخامت پخش شده و سطح آن را با پلاستیک پوشانده و به همان ترتیب لایه سوم و چهارم نیز فُرمالین پاشی می گردد و بلافاصله سطح آن با پلاستیک پوشانده می گردد پس از 2 تا 3 روز گاز فُرمالین کاملاً در لایه های خاک نفوذ کرده و آن را استریل می نمایند. معمولاً برای ضدّعفونی یک متر مکعب خاک پوششی حدود 600 تا 700 میلی لیتر فُرمالین 37% در 10 لیتر آب نیاز می باشد.

 

خاک پوششی که به وسیله فرمالین ضدّعفونی می شود باید فاقد هرگونه کلوخ و دارای رطوبت مناسب باشد.( نه زیاد خشک و نه دارای رطوبت زیادی که ذرات بهم بچسبند. )

 

در زمان پاستوریزه شدن درجه حرارت خاک پوششی باید بین 18 تا 24 رجه سانتیگراد باشد و پس از اتمام عمل استریل خاک باید کاملاً تهویه شود تا هیچ گونه اثری از گاز فرمالین در آن دیده نشود.

 

عملی ** خاک پوششی آماده جهت مصرف باید رطوبت کافی داشته باشد زیرا رطوبت زیاد در پخش یکنواخت خاک در سطح بستر ایجاد اشکال می نماید و کمبود رطوبت باعث بروز مشکل در پنجه دوانی و نفوذ قارچ در خاک پوششی می شود، چنانچه رطوبت خاک کم باشد با آب پاشی روی خاک رطوبت را به حد مطلوب می رساند.

 

برای اندازه گیری مقدار رطوبت کافی است مقداری خاک را بین دو انگشت شصت و سوّابه فشار داد، چنانچه خاک در اثر فشار دو انگشت به هم چسبید ولی هیچ گونه آبی از آن خارج نشد رطوبت مناسب است. زمانی عمل خاک دهی روی بستر انجام می شود که مرحله پنجه دوانی قارچ کامل شده و مسلیوم قارچ حداقل 75% سطح بستر را اِشغال نموده باشد. مدت زمان پنجه دوانی بستگی به نوع، مقدار، کیفیت بذر مصرفی، کیفیت کمپوست و شرایط محیطی موجود متفاوت می باشد و معمولاً 14 روز طول می کشد لذا حدود 14 روز پس از عمل تلقیح بسترها می توان از خاک پوششی استفاده نمود. خاک پوششی معمولاً به قطر 3 تا 5 سانتیمتر روی بستر قارچ پخش می شود. ** چنانچه رطوبت محیط را نتوان در حد لازم تامین نمود قطر خاک پوششی را ضخیم تر در نظر می گیرند.** برای ی انی قطر خاک پوششی در تمام سطح بستر ضروری است قبل از مصرف خاک پوششی سطح بستر کاملاً صاف و فشرده شود.

پس از خاک دهی باید شرایط لازم برای رشد و نفوذ مسلیوم قارچ در خاک پوششی فراهم شود که این شرایط عبارتند از :

1-      تنظیم درجه حرارت در بستر در حدود 23 تا 25 درجه سانتیگراد

2-      تامین رطوبت نسبی درون سالن در حد اشباح 100درصد

3-      تهویه مناسب

*تذکر: خاک پوششی همانند یک لحاف سطح بستر را می پوشاند از این رو ممکن است سبب افزایش درجه حرارت شود، لذا قبل از خاک دهی حرارت دورن بستر را 3 تا 5 درجه سانتیگراد باید کاهش داد.

  • برای اندازه گیری دمای درون کمپوست باید دماسنج را در مرکز کمپوست فرو ببریم.

** پس از آنکه شبکه مسلیومی سطح خاک پوششی را کاملاً پوشاند باید شرایط را به نحوی تغییر داد تا قارچ برای تولید اندام باردهی تحریک شود. تولید محصول قارچ خوراکی به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی موجود در سالن ها می باشد. پس از آنکه شبکه مسلیومی کاملاً سطح خاک پوششی را پوشاند حرارت داخل سالن را به مدت 2 روز به 16 تا 18 درجه سانتیگراد کاهش می دهیم و عمل تهویه با هوای آزاد صورت می گیرد در این مرحله اولین نشانه های تشکیل اندام باردهی با تشکیل مسلیوم های ضخیم که در بین قارچ کاران فرانسوی لامارکو معروف است شروع می گردد، پس از این مرحله اندام باردهی قارچ شبیه به ته سنجاق ظاهر می گردد. (مرحله ته سنجاق شدن یا پین هِید  pin head ) که این مرحله معمولاً 25 روز پس از بذ اشی اتفاق می افتدو در * شرایط خنک ممکن است تا 35 روز افزایش یابد.

سپس قارچ وارد * مرحله دکمه ای شدن می شود که این مرحله استراحتی بوده * و ممکن است قارچ در این مرحله برای 4 تا 6 روز هیچ رشدی نداشته باشد پس از آن رشد سریع کلا آغاز می شود. چنانچه عمل تهویه زودتر از موعد مقرر صورت گیرد و یا آنکه سطح خاک پوششی بیش از حد خشک باشد اندام های باردهی معمولاً در حد فاصل خاک و کمپوست تشکیل می شوند.

در هنگام هوادهی سالن ها اگر هوای کافی وارد سالن شود مقدار گاز کربنیک موجود در سالن کاهش یافته و تمامی اندام های باردهی قارچ به طور یکواخت رشد می نماید و مقدار محصول افزایش می یابد.

برع اگر هوادهی به صورت ناقص انجام شود رشد قارچ به صورت یکنواخت نبوده و اندام های باردهی در مراحل رشدی مختلف روی سطح بستر مشاهده می شود. *( در مرحله رشد بهترین درجه حرارت برای قارچ 18 درجه سانتیگراد می باشد ) و با کاهش درجه حرارت میزان رشد قارچ نیز کاهش می یابد.
خاک پوششی
خصوصیات خاک پوششی:
1. خاک مصرفی باید در نگهداری آب از ظرفیت بالایی برخوردار باشد تا از نفوذ سریع آب به لایه های زیرین و از بین رفتن آن جلوگیری نماید
2. از نظر ph خنثی یا کمی قلیایی باشد 7.3 یا 7.4
3. خاک پوششی در حقیقت یک لایه محافظت کننده البته اگر خاصیتی هم در رشد قارچ داشته باشد ناچیز است و خصوصیت یک خاک پوششی خوب برای استفاده در پرورش قارچ بیشتر در میزان نگهداری و حفاظت و استحکام بخشی به پایه قارچ می باشد
4. قابلیت عبور دادن هوا از خود که در رشد قارچ بسیار مهم است
5. پاستوریزه شدن مناسب و آری بودن از هر نوع آلودگی و ارگانیزم های بیماری زا و نیز ارائه بسته بندی مناسب و محافظت شده


[center]شرکت کیمیا گستر از سال 1376 در همدان , م آباد ,بروجرد , کرمانشاه , سنندج و سایر شهر های هم جوار شروع به فعالیت در زمینه تهیه و توزیع خاک پوششی و کمپوست آماده به کشت و آموزش و راه اندازی سالن های کشت قارچ نمود .

درسال 1390 (2010) صادرات خاک پوششی به کشور های حوزه خلیج فارس و هندوستان فعالیت دارد

آدرس دفترتهران : میدان رس نرسیده به چهارراه سرسبز پلاک 662 طبقه دوم شماره تماس : 02177134654


شماره تماس : مسئول فروش 09126894782


دفتر فروش در همدان 08112523209 شرکت کیمیا گستر

مجتمع کشاورزی نیما با با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید محصولات مختلف کشاورزی از سال 1390 اقدام به تولید تخصصی خاک پوششی پاستوریزه با ظرفیت 32000 متر مکعب در سال کرده است این واحد از آ ین تکنولوژی روز برای تولید خاک پوششی استفاده میکند، ترکیب خاک در این واحد حاصل تجربیات و تحقیق بسیار در زمینه یافتن بهترین کیفیت خاک بدست آمده است موفقیت کار ما در برآورد انتظارات پرورش دهندگان قارچ در رابطه با ارائه خاک با کیفیت و عاری از هرگونه بیماری است خاک در تونلهای بخار که از نوع اسپیگتی است پاستوریزه می شود ما مفت یم که توانستیم خاک پوششی با ترکیبی همانند خاکهای خارجی بدست آوریم و این خاک را با قیمتی کمتر از یک سوم قیمت خاک خارجی در اختیار پرورش دهندگان قارچ قرار دهیم عوامل مختلفی منجر به موفقیت واحد ما در زمینه تولید خاک پوششی پاستوریزه گشته است عواملی چون استفاده از بهترین مواد اولیه، تعامل مداوم با مشتریان در زمینه خاک و بهبود کیفیت بر اساس خواست مشتریان، داشتن واحد تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و دستی به بهترین ترکیب خاک با بالاترین عملکرد محصول. محصول جدید واحد ما که از ابتدای سال 1392 شروع به عرضه کرده ایم خاک مخصوص گلخانه ها برای نشاکاری و درخت کاریمی باشد که در آن از ترکیبات کود ارگانیک با بهترین کیفیت استفاده شده است


« آشنایی با خاک پوششی بستر سالن های پرورش قارچ »

به تدریج با رشد اسپان قارچ در کمپوست شبکه مسلیومی سفیدرنگی در سطح بستر تشکیل می شود که به تدریج به صورت یک پوشش یکنواخت سفید در سطح بستر مشاهده می گردد. در این هنگام باید سطح بستر با خاک پوششی مناسب پوشانده شود که به این عمل لایه کِشی گفته می شود. – بعد از 14 تا 15 روز –

به خاک پوششی روکش بستر گفته می شود.

** خاک پوششی یکی از مراحل اساسی در تولید و پرورش قارچ دکمه ای می باشد. خاک پوششی به منظور متوقف رشد رویشی قارچ و وادار مسلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده قرار می گیرد.**

اه اصلی خاک پوششی:

1- خاک پوششی موجب یک تغییر متابولیسمی بر روی مسلیوم شده و منجربه تشکیل اندام باردهی می گردد.

2- خاک پوششی به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد.

3- رطوبت لازم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازد.

4- از تبخیر رطوبت بستر جلوگیری به عمل می آورد.

 

« خصوصیات خاک پوششی »

1- خاک مصرفی باید در نگه داری آب از ظرفیت بالایی برخوردار باشد تا از نفوذ سریع آب به لایه های زیری و از بین رفتن آن جلوگیری نماید.

2- از نظر ph خنثی یا کمی غلیایی باشد. 3/7 ، 4/7

3- فاقد هرگونه آلودگی قارچی، باکتریایی، تخم و لارو ات و مواد آلی کاملاً نپوسیده باشد.

4- بافت آن زیاد سنگین نباشد، زیرا در غیر این صورت سطح خاک زود سِله می بندد و از رسیدن ا یژن لازم و رطوبت به لایه های زیرین سطح خاک پوششی جلوگیری می نماید و سبب کاهش محصول می شود.( سوراخهای ریز و درشت در خاک را خُلَل-خُرَج می گویند)

موادی که می توانند به عنوان خاک پوششی مصرف شوند:

با توجه به آنکه خاک پوششی نقش چندانی در تغذیه ندارد، لذا کیفیت و خصوصیات فیزیکی خاک پوششی بر جنبه های غذایی آن برتری دارد. در کشورهای اروپایی از مخلوط پیت و آ به عنوان خاک پوششی استاندارد استفاده می شود. در بعضی مناطق که خاک پیت در اختیار ندارند برای پوشاندن بستر از خاک مزرعه استفاده می کنند. در کِشت و صنعتهای بزرگ از مخلوط سیلت لوم و بقایای کمپوست مصرفی را که حداقل ی ال در معرض هوا قرار گرفته است خُرد و سَرَند –الک می کنند و با خاک مخلوط می نمایند.

چنانچه خاک پیت در اختیار نباشد با استفاده از هورمونهای زیر می توان خاک پوششی تهیه نمود:

1- خاک رُسی لوم + کود ی کاملاً پوسیده * به نسبت 1 : 1

2- خاک رُسی لوم + کود ی کاملاً پوسیده + کمپوست مصرف شده (2ساله) * به نسبت 2 : 1 : 1

3- پرلیت + کمپوست مصرف شده + خاک رُسی لوم * به نسبت 1 : 2 : 2

4- کمپوست مصرف شده + خاک رُسی لوم * به نسبت 1 : 4

5- ورمیکولایت (خاک وارداتی) + کمپوست مصرف شده + خاک باغچه (رُسی لوم) *به نسبت 1 : 2 : 2

** تذکر: چنانچه از خاک باغ در تهیه خاک پوششی استفاده می شود باید توجه نمود که خاک را از لایه سطحی مزرعه که محل فعالیت میکرواُرگانیسم های زیادی است برداشت ننمود بلکه لایه های تحتانی زمین برداشت نمود. در حدود 30 سانتیمتری زیر خاک

« شناسایی اصول ضدّ عفونی خاک پوششی »

به منظور از بین بردن عوامل زنده زیان آور از قبیل آفات، قارچها، نماتُدها، باکتریها و غیره لازم است خاک پوششی را ضدّعفونی کنیم. در مراکزی که استفاده از بخار آب گرم وجود دارد معمولاً خاک پوششی به مدت 6 ساعت با بخار آب در دمای 60درجه سانتیگراد پاستوریزه می شود. (همانند پاستورازیسیون کمپوست در سطح وسیع)

در سطح محدود می توان برای ضدّعفونی خاک پوششی از فُرمالین و کلروپیکرین استفاده می شود. برای این منظور خاک پوششی را در لایه ای به قطر 15 سانتیمتر روی یک لایه صاف سیمانی پخش می نمایند و سپس فُرمالین 4% روی آن می پاشند ، مجدداً لایه دوم با همین ضخامت پخش شده و سطح آن را با پلاستیک پوشانده و به همان ترتیب لایه سوم و چهارم نیز فُرمالین پاشی می گردد و بلافاصله سطح آن با پلاستیک پوشانده می گردد پس از 2 تا 3 روز گاز فُرمالین کاملاً در لایه های خاک نفوذ کرده و آن را استریل می نمایند. معمولاً برای ضدّعفونی یک متر مکعب خاک پوششی حدود 600 تا 700 میلی لیتر فُرمالین 37% در 10 لیتر آب نیاز می باشد.

خاک پوششی که به وسیله فرمالین ضدّعفونی می شود باید فاقد هرگونه کلوخ و دارای رطوبت مناسب باشد.( نه زیاد خشک و نه دارای رطوبت زیادی که ذرات بهم بچسبند. )

در زمان پاستوریزه شدن درجه حرارت خاک پوششی باید بین 18 تا 24 رجه سانتیگراد باشد و پس از اتمام عمل استریل خاک باید کاملاً تهویه شود تا هیچ گونه اثری از گاز فرمالین در آن دیده نشود.

عملی ** خاک پوششی آماده جهت مصرف باید رطوبت کافی داشته باشد زیرا رطوبت زیاد در پخش یکنواخت خاک در سطح بستر ایجاد اشکال می نماید و کمبود رطوبت باعث بروز مشکل در پنجه دوانی و نفوذ قارچ در خاک پوششی می شود، چنانچه رطوبت خاک کم باشد با آب پاشی روی خاک رطوبت را به حد مطلوب می رساند.

برای اندازه گیری مقدار رطوبت کافی است مقداری خاک را بین دو انگشت شصت و سوّابه فشار داد، چنانچه خاک در اثر فشار دو انگشت به هم چسبید ولی هیچ گونه آبی از آن خارج نشد رطوبت مناسب است.

 

« آشنایی با مناسبترین زمان خاک دهی »

زمانی عمل خاک دهی روی بستر انجام می شود که مرحله پنجه دوانی قارچ کامل شده و مسلیوم قارچ حداقل 75% سطح بستر را اِشغال نموده باشد. مدت زمان پنجه دوانی بستگی به نوع، مقدار، کیفیت بذر مصرفی، کیفیت کمپوست و شرایط محیطی موجود متفاوت می باشد و معمولاً 14 روز طول می کشد لذا حدود 14 روز پس از عمل تلقیح بسترها می توان از خاک پوششی استفاده نمود. خاک پوششی معمولاً به قطر 3 تا 5 سانتیمتر روی بستر قارچ پخش می شود. ** چنانچه رطوبت محیط را نتوان در حد لازم تامین نمود قطر خاک پوششی را ضخیم تر در نظر می گیرند.** برای ی انی قطر خاک پوششی در تمام سطح بستر ضروری است قبل از مصرف خاک پوششی سطح بستر کاملاً صاف و فشرده شود

« اصول مراقبت از بسترها پس از خاک دهی »

پس از خاک دهی باید شرایط لازم برای رشد و نفوذ مسلیوم قارچ در خاک پوششی فراهم شود که این شرایط عبارتند از :

1- تنظیم درجه حرارت در بستر در حدود 23 تا 25 درجه سانتیگراد

2- تامین رطوبت نسبی درون سالن در حد اشباح ›100درصد‹

3- تهویه مناسب

*تذکر: خاک پوششی همانند یک لحاف سطح بستر را می پوشاند از این رو ممکن است سبب افزایش درجه حرارت شود، لذا قبل از خاک دهی حرارت دورن بستر را 3 تا 5 درجه سانتیگراد باید کاهش داد.

• برای اندازه گیری دمای درون کمپوست باید دماسنج را در مرکز کمپوست فرو ببریم.

** پس از آنکه شبکه مسلیومی سطح خاک پوششی را کاملاً پوشاند باید شرایط را به نحوی تغییر داد تا قارچ برای تولید اندام باردهی تحریک شود. تولید محصول قارچ خوراکی به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی موجود در سالن ها می باشد. پس از آنکه شبکه مسلیومی کاملاً سطح خاک پوششی را پوشاند حرارت داخل سالن را به مدت 2 روز به 16 تا 18 درجه سانتیگراد کاهش می دهیم و عمل تهویه با هوای آزاد صورت می گیرد در این مرحله اولین نشانه های تشکیل اندام باردهی با تشکیل مسلیوم های ضخیم که در بین قارچ کاران فرانسوی لامارکو معروف است شروع می گردد، پس از این مرحله اندام باردهی قارچ شبیه به ته سنجاق ظاهر می گردد. (مرحله ته سنجاق شدن یا پین هِید pin head ) که این مرحله معمولاً 25 روز پس از بذ اشی اتفاق می افتدو در * شرایط خنک ممکن است تا 35 روز افزایش یابد.

سپس قارچ وارد * مرحله دکمه ای شدن می شود که این مرحله استراحتی بوده * و ممکن است قارچ در این مرحله برای 4 تا 6 روز هیچ رشدی نداشته باشد پس از آن رشد سریع کلا آغاز می شود. چنانچه عمل تهویه زودتر از موعد مقرر صورت گیرد و یا آنکه سطح خاک پوششی بیش از حد خشک باشد اندام های باردهی معمولاً در حد فاصل خاک و کمپوست تشکیل می شوند.

در هنگام هوادهی سالن ها اگر هوای کافی وارد سالن شود مقدار گاز کربنیک موجود در سالن کاهش یافته و تمامی اندام های باردهی قارچ به طور یکواخت رشد می نماید و مقدار محصول افزایش می یابد.

برع اگر هوادهی به صورت ناقص انجام شود رشد قارچ به صورت یکنواخت نبوده و اندام های باردهی در مراحل رشدی مختلف روی سطح بستر مشاهده می شود. *( در مرحله رشد بهترین درجه حرارت برای قارچ 18 درجه سانتیگراد می باشد ) و با کاهش درجه حرارت میزان رشد قارچ نیز کاهش می یابد.
« آشنایی با خاک پوششی بستر سالن های پرورش قارچ »

به تدریج با رشد اسپان قارچ در کمپوست شبکه مسلیومی سفیدرنگی در سطح بستر تشکیل می شود که به تدریج به صورت یک پوشش یکنواخت سفید در سطح بستر مشاهده می گردد. در این هنگام باید سطح بستر با خاک پوششی مناسب پوشانده شود که به این عمل لایه کِشی گفته می شود. – بعد از 14 تا 15 روز –

به خاک پوششی روکش بستر گفته می شود.

** خاک پوششی یکی از مراحل اساسی در تولید و پرورش قارچ دکمه ای می باشد. خاک پوششی به منظور متوقف رشد رویشی قارچ و وادار مسلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده قرار می گیرد.**

اه اصلی خاک پوششی:

1- خاک پوششی موجب یک تغییر متابولیسمی بر روی مسلیوم شده و منجربه تشکیل اندام باردهی می گردد.

2- خاک پوششی به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل ...
قارچ1
درخواست حذف اطلاعات

« روشهای تولید کود کمپوست »

2 روش عمده برای تولید کمپوست وجود دارد:

الف- روش دراز مدت : یک روش قدیمی و اولیه بوده و برای تولید کمپوست به منظور کشت قارچ در سطح تجاری مناسب نیست. البته به علت گرانی تکنولوژی روش کوتاه مدت، در بیشتر کشورهای آسیایی هنوز از روش دراز مدت برای تهیه کمپوست استفاده می گردد. تهیه کمپوست با این روش دارای مراحل ذیل می باشد:

1- خیس کاه و کلوش: اولین گام در تهیه کمپوست خیس کاه و کلوش می باشد در این روش کلوش مصرفی را به صورت لایه نازک در سطح سوله پخش می نمایند و با پاشیدن آب فراوان بر روی آن طی مراحل مختلف آن را خیس می نمایند به نحوی که کاملا اشباح از آب شود و نتواند آب بیشتری را جذب نماید، به این ترتیب در این مرحله رطوبت کاه به 75% می رسد. یک تُن کاه خشک تقریباً نیاز به 5000لیتر آب برای رسیدن به نقطه اشباح دارد.

2- مخلوط و قالب زدن کمپوست: مرحله دوم کار پس از خیس نمودن کاه و کلوش اضافه تمام مکملهای غذایی به جز پودر سنگ گچ به کمپوست می باشد که باید به صورت یکنواخت در سطح کاه انجام شود که این مواد باید به خوبی مخلوط شود، پس از مخلوط نمودن مکملهای غذایی با کمپوست، مخلوط را به صورت یک توده به ارتفاع 1 متر و عرض 1 متر روی هم انباشته می نمایند که در اصطلاح این عمل را قالب زنی نام دارد.

در مرکز کمپوست حرارت 59 الی 60 درجه می باشد.

عمل قالب زنی می تواند با دست یا به کمک قالبهای مخصوص و با استفاده از تراکتور صورت بگیرد. اندازه ابعاد قالب کمپوست بستگی به اندازه قطعات کاه و کلوش و دمای هوا دارد.

هر چه قطعات کاه و کلوش بزرگتر باشد و هوا سردتر باشد نیاز به قالب های بزرگتر می باشد ( 1 × 5/1 ).

3- برگرداندن کمپوست: به منظور بدست آوردن کمپوستِ مناسب و اطمینان از تأمین درجه حرارت مطلوب ( 70 تا 75 درجه سانتی گراد)ضروری می باشد. همچنین برای جلوگیری از عمل تخمیر زیاد کمپوست و تامین مواد غذایی مورد نظر باید طی مراحل تهیه کمپوست چندین مرحله عمل قالب زنی و برگرداندن کمپوست صورت گیرد.

 

« مراحل به عمل آوری کمپوست به روش دراز مدت »

1- روز اول: خیس نمودن کاه و کلوش، مخلوط مکمل های غذایی و انباشته نمودن کمپوست.

2- روز چهارم: اولین مرحله زیر و رو کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست.

3- روز هشتم: دومین مرحله زیر و رو کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست.

4- روز دوازدهم: سومین مرحله زیر و رو کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست.

5- روز شانزدهم: چهارمین مرحله زیر و رو کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست.

6- روز بیستم: آ ین مرحله زیر و رو کمپوست.

در این روش به جز پودر سنگ گچ را در سومین و چهارمین مرحله زیر و رو کمپوست به مقدار کافی اضافه می نمایند.

در آ ین مرحله زیر و رو کمپوست 20 لیتر محلول آب حاوی 40 میلی لیتر سمّ مالاتیون روی کمپوست می پاشند تا آفات و ات درون کمپوست از بین بروند.

** البته از سموم دیگر مانند: 1- دیازیون، 2- اتیون (آزینفوس متیل)، 3- ملاتیون، 4- آترازول، 5- لیندین، 6- تیونازین، 7- دروسپان می توان به این منظور استفاده نمود. ** ــ ه کش هستند ــ

* از سنگ گچ برای گرفتن رطوبت اضافی و جلوگیری از بهم چسبیدن کمپوست استفاده می شود.

* برای کمپوستهای طبیعی آ ین مرحله برگرداندن کمپوست به جای روز بیستم روز شانزدهم میباشد.

 

« شناسایی اصول روش کوتاه مدت تهیه کمپوست »

این روش دارای 2 مرحله می باشد:

1- مرحله اول: مانند مراحل اولیه روش دراز مدت می باشد با این تفاوت که اولین مرحله برگرداندن کموست در روز سوم انجام می گیرد، و مراحل دوم و سوم برگرداندن کمپوست به ترتیب در روزهای ششم و نهم یا دهم تهیه کمپوست صورت می گیرد. در مرحله سوم برگرداندن کمپوست سنگ گچ به مواد اضافه می شود و آماده برای فاز دوم می باشد.

2- مرحله دوم،مرحله پیک حرارتی (پاستورازیسیون): هدف از این مرحله تامین شرایط مناسب برای فعال شدن میکرواُرگانیسم های گرما دوست و پاستوریزه نمودن کمپوست می باشد. در این مرحله کمپوست و هوای اطراف آن را حرارت می دهند تا دما به 60 درجه سانتیگراد برسد، در نتیجه کلیه اُرگانیسم های مضّر از بین می روند.

نحوه پاستورازیسیون کمپوست:

برای پاستوریزه نمودن کمپوست ابتدا قفسه ها و جعبه ها را با کمپوست تهیه شده و در اتاق پاستورازیسیون به فاصله 20 سانتیمتر روی هم قرار می دهند به گونه ای که جریان هوا و بخار از میان آنها به راحتی عبور نماید. به تدریج بر اثر فعالیت می درون کمپوست حرارت به تدریج افزایش می یابد. در این هنگام باید درهای اتاق کاملاً بسته باشد تا از وج حرارت جلوگیری به عمل آید. درجه حرارت کمپوست در این فعل و انفعالات می تواند به حدود 52 تا 54 درجه سانتیگراد برسد، باید مراقب بود که درجه حرارت در تمامی قفسه های حاوی کمپوست به طور یکنواخت ایجاد شود. کمپوست را به مدت 2 تا 4 روز در دمای 52 تا 54 درجه سانتیگراد نگه می دارند، سپس درجه حرارت را به طور به وسیله بخار آب گرم به 59 الی 60 درجه سانتیگراد افزایش می دهند، پس از 8 ساعت به تدریج هر 2 ساعت 2 تا 3 درجه از درجه حرارت کاسته می شود تا مجدداً دما به 52 تا 54 درجه سانتیگراد برسد.

** سپس کمپوست برای 5 روز در این حرارت نگه داری می شود تا آمونیاک موجود در آن کاملاً از بین برود. در این هنگام کمپوست را خنک کرده تا حرارت آن به 24 تا 25 درجه سانتیگراد کاهش یابد. در تمام این مراحل باید رطوبت نسبی کافی در اطراف کمپوست وجود داشته باشد تا از خشک شدن سطح آن جلوگیری به عمل آید.

به تازگی روشهای جدیدی ارائه شده مانند استفاده از تونل.

مراحل پاستورازیسیون درون محیطی مسدود به نام تونل پاستورازیسیون با اتاق اتاق عمل آوری صورت می گیرد. این روشها در کشورهای پیشرفته مانند ایتالیا و فرانسه و هنلد با موفقیت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش پس از آماده نمودن کمپوست در مرحله اول به روش کوتاه مدت کمپوست را درون تونل پاستورازیسیون انباشته می کنند، سپس در و پنجره و هواکش ها را بسته و از ورود هوای آزاد به اتاق کاملاً جلوگیری به عمل می آید، سپس با ورود بخار آب گرم دمای هوای تونل را به 57 تا 58 درجه سانتیگراد می رسانند، در این هنگام دمای درون کمپوست به حدود 62 تا 63 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پس از 4 تا 8 ساعت هوای تازه را وارد اتاق می نمایند تا درجه حرارت به تدریج به 46 تا 48 درجه سانتیگراد کاهش یابد و به مدت 4 تا 6 روز در این دما نگه داشته می شوند تا مراحل رسیدن کمپوست تکمیل شود. پس از رسیدن کمپوست درجه حرارت تا سطح 24 تا 25 درجه سانتیگراد کاهش می دهند. در این هنگام کمپوست آماده بذ اشی می شود.

 

« کمپوست آماده دارای خصوصیات زیر می باشد »

 

• رنگ کمپوست قهوه ای تیره می باشد و هیچ اثری از آمونیاک در آن مشاهده نمی شود.

• کمپوست باید فاقد هر نوع بوی نامطبوع باشد.

• ph کمپوست باید خنثی یا نزدیک به خنثی باشد.

• رشته های کلوش درون کمپوست باید تُرد و شکننده باشد.

• رطوبت کمپوست باید در حد مطلوب باشد. برای اطمینان از این امر می توان مقداری از کمپوست را در مُشت گرفته و آن را فشار داد، چنانچه چند قطره آب از آن خارج شد رطوبت کافی است ولی اگر مقدار رطوبت کم باشد باید روی آن را آب پاشید تا رطوبت آن به حد مطلوب برسد. کمپوست آماده باید هرچه سریعتر مصرف شود زیرا انباشته نمودن کمپوست به مدت طولانی موجب فساد و اب شدن آن می شود.

 

« آشنایی با روشهای آماده سازی بستر »

الف- آماده سازی بستر در سطح زمین: در این روش احتیاج به فضای زیادی می باشد. از اشکالات دیگر این روش، خشک شدن سطح بستر می باشد که برای جلوگیری از آن باید سطح بستر با پلاستیک پوشیده شود تا رطوبت نسبی لازم در هوای اطراف آن تامین گردد.

ب- روش قفسه ای: در این روش سالن های پرورش قارچ را با قفسه های متعدد طبقه بندی می کنند. چهارچوب قفسه ها معمولاً از چوب یا استیل ساخته شده و صفحات آنها چوبی یا توری می باشد. حدّ فاصل هریک از قفسه ها حداقل نیم متر است(50 سانتیمتر) و پایین ترین طبقه هر قفسه حداقل باید 20 سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد.

در صورت استفاده از کمپوست سنگین ضخامت آن نباید بیشتر از 20 سانتیمتر باشد و اگر کمپوست سبک استفاده می شود می توان ضخامت کمپوست را 25 تا 30 سانتیمتر در نظر گرفت. در این روش عمل پنجه دوانی بذر و مرحله رشد قارچ در یک سالن اجرا می شود.

ج- روش جعبه ای: در این روش از جعبه های ارزان قیمت استفاده می شود که این جعبه ها را می توان از مغازه ها تهیه کرد یا با چوب ساخت. در این روش جعبه ها را با کمپوست پُر می نمایند و پس از بذ اشی داخل اتاقی روی هم می پوشانند و جعبه ها را به اتاق رشد منتقل می نمایند.

جعبه های مصرفی نباید زیاد بزرگ باشند، جعبه هایی به ابعاد 15×50×100 سانتیمتر بسیار مناسب می باشد. جعبه ها باید از چوب محکم درست شده باشند و به منظور تهویه بهتر کمپوست و وج آب اضافی باید در کف جعبه ها در محل اتصال تخته ها شکافی به عرض 1 تا 5/1 تعبیه شود.

در چهارگوش جعبه پایه هایی قرار می دهند تا هنگام چیدن جعبه ها روی هم فضای کافی در بین آنها ایجاد شود، پایه های استفاده شده به ارتفاع 15 سانتیمتر می باشد، این فضا در هنگام برداشت قارچ استفاده می شود.

این جعبه ها ظرفیت حدود 25 تا 35 کیلوگرم کمپوست را دارد.

د- روش کیسه ای: روش رایجی است. با توجه به گران بودن جعبه ها و هزینه زیاد جایگزینی جعبه های سالم به جای جعبه های ش ته می توان از کیسه های پلاستیکی به عمق 45 سانتیمتر استفاده کرد.

کیسه ها معمولاً ظرفیتهای متفاوتی دارند، در حدود 25 کیلوگرم ظرفیت آنها می باشد. کیسه ها را معمولاً بصورت قفسه ای یا در کف اتاق پهلوی هم قرار می دهند. استفاده از سیستم قفسه ای با صرفه تر می باشد، زیرا چیدن قفسه ها در کف اتاق باعث می گردد از کل فضای اتاق استفاده مطلوب بعمل نیاید، با توجه به آنکه قطر کمپوست در روش کیسه ای معمولاً زیاد می باشد ممکن است دمای درون آن افزایش یافته و باعث ایجاد خسارت گردد. به همین دلیل، استفاده از این روش بیشتر در مناطق خنک و یا در شرایطی که درجه حرارت قابل کنترل می باشد قابل توسعه می باشد

 

« شناسایی اصول کاشت اسپان قارچ در بستر »

بذرکاری در بستر عبارت از افزودن مسلیوم قارچ به بستر آماده شده می باشد. برای بدست آوردن نتیجه مطلوب باید به نکات ذیل توجه کرد:

الف) بذر قارچ باید بوسیله آزمایشگاههای مطمئن تهیه شود.

ب) بذر قارچ باید از سویه های مناسب انتخاب و تهیه شده باشد.

ج) بذر موردنظر باید تازه بوده و دانه های غلات کاملاً با مسلیوم قارچ پوشیده شده باشد.

د) بذر مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی قارچی و باکتریایی باشد.

میزان بذر مصرفی نسبت به شرایط مختلف متفاوت می باشد. بطور متوسط مقدار 200 تا 250 گرم بذر برای مصرف در جعبه یا یک متر مربع از بستر کافی می باشد. البته در شرایط مساعد می توان از بذر کمتری استفاده نمود.

کیفیت کمپوست به میزان بذر بستگی دارد.

 

« آشنایی با روشهای کاشت اِسپان قارچ »

الف- کاشت یک لایه: در این روش دانه های بذر قارچ در سطح بستر پخش شده، روی آن را با لایه نازکی از کمپوشت پوشیده می شود.

ب- کاشت ایه: در این روش ابتدا جعبه ها یا کیسه ها را تا نیمه از کمپوست آماده پُر می کنند، سپس لایه ای از بذر قارچ در سطح آن پخش می نمایند و مجدداً روی آن کمپوست می ریزند و پس از پر شدن جعبه ها یا کیسه ها روی آن لایه ای دیگر از بذر اضافه می نمایند و روی آن را با لایه نازکی از کمپوست می پوشانند.

ج- کشت مخلوط: این روش بدین صورت است که قبل از پر نمودن جعبه ها بذر را به مقدار کافی با کمپوست مخلوط می نمایند و خوب به هم می زنند تا بذر در تمامی نقاط کمپوست پخش شود، سپس جعبه ها را با کمپوست آماده پر می کنند.

د- کاشت نقطه ای یا لکّه ای: در این روش جعبه ها را کاملاً با کمپوست پر می نمایند و سطح آن را صاف می کنند، سپس در ردیف های متعدد به فاصله 8 تا 12 سانتیمتر از یکدیگر حفره هایی به عمق 5/2 تا 5 سانتیمتر با انگشت ایجاد می نمایند و در هر سوراخ در حدود 5 گرم بذر می ریزند و روی آن را با کمپوست می پوشانند. بعد از کاشت بذر سطح بستر را با ورقه های خیس رو مه می پوشانند تا رطوبت آن حفظ گردد.

*تذکر: روش کاشت ایه و مخلوط در سیستم کیسه ای استفاده می شود، برای مواقعی که درجه حرارت پایین تر است مناسب به نظر می رسد.

« شناسایی اصول چیدن جعبه ها در سالن های پرورش قارچ »

پس از انجام عمل بذ اشی جعبه ها را تا 4 تا 5 ردیف روی هم قرار می دهند، ردیف های جعبه از سقف و از ردیف بعدی باید در حدود 1 متر فاصله داشته باشد تا عمل تهویه به راحتی صورت گیرد. بین هر ردیف از جعبه ها نیز باید حدود 20 تا 25 سانتیمتر فاصله وجود داشته باشد تا اجرای کارهای مختلف از قبیل خاک دهی، آبیاری، چیدن قارچ و ... به راحتی صورت گیرد.

« آشنایی با مرحله ریشه دوانی قارچ دکمه ای»

منظور از ریشه دوانی تولید مسلیوم قارچ و توسعه هرچه سریعتر آن درون کمپوست می باشد. پس از مرحله کاشت بذر پرورش دهندگان باید بهترین شرایط محیطی را برای رشد قارچ فراهم آورند. درجه حرارت سالن کشت باید در حدود 25 درجه سانتیگراد باشد. درجه حرارت بستر ممکن است در بعضی موارد به ویژه زمانیکه ضخامت لایه کمپوست زیاد باشد افزایش یافته و منجر به عدم تشکیل اندام باردهی قارچ در مرکز بستر و در نتیجه فقط در اطراف بستر کلا قارچ دیده می شود. برای رفع این اِشکال باید از بسترهای نازک استفاده کرد یا درجه حرارت سالن را کاهش داد. رطوبت نسبی مورد نیاز را باید با آب پاشی های مکرّر در کف و روی دیوار یا بوسیله بخار تامین نمود.

در مرحله ریشه دوانی نیازی به آب دادن بستر نمی باشد، فقط در صورت خشک شدن سطح بستر باید مقدار کافی آب روی آن پاشید، در این مرحله با استفاده از ه کشهای مختلف مانند مالاتیون و دیازنون کف و دیواره های سالن را سمّ پاشی می کنند.

*خاصیت کشندگی لارو ها با دیازنون بیشتر است، نزدیک 100% است.

 

« آشنایی با خاک پوششی بستر سالن های پرورش قارچ »

به تدریج با رشد اسپان قارچ در کمپوست شبکه مسلیومی سفیدرنگی در سطح بستر تشکیل می شود که به تدریج به صورت یک پوشش یکنواخت سفید در سطح بستر مشاهده می گردد. در این هنگام باید سطح بستر با خاک پوششی مناسب پوشانده شود که به این عمل لایه کِشی گفته می شود. – بعد از 14 تا 15 روز –

به خاک پوششی روکش بستر گفته می شود.

** خاک پوششی یکی از مراحل اساسی در تولید و پرورش قارچ دکمه ای می باشد. خاک پوششی به منظور متوقف رشد رویشی قارچ و وادار مسلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده قرار می گیرد.**

اه اصلی خاک پوششی:

1- خاک پوششی موجب یک تغییر متابولیسمی بر روی مسلیوم شده و منجربه تشکیل اندام باردهی می گردد.

2- خاک پوششی به عنوان تکیه گاهی برای استقرار اندام باردهی مورد مصرف قرار می گیرد.

3- رطوبت لازم برای تشکیل و رشد اندام باردهی قارچ را فراهم می سازد.

4- از تبخیر رطوبت بستر جلوگیری به عمل می آورد.

 

« خصوصیات خاک پوششی »

1- خاک مصرفی باید در نگه داری آب از ظرفیت بالایی برخوردار باشد تا از نفوذ سریع آب به لایه های زیری و از بین رفتن آن جلوگیری نماید.

2- از نظر ph خنثی یا کمی غلیایی باشد. 3/7 ، 4/7

3- فاقد هرگونه آلودگی قارچی، باکتریایی، تخم و لارو ات و مواد آلی کاملاً نپوسیده باشد.

4- بافت آن زیاد سنگین نباشد، زیرا در غیر این صورت سطح خاک زود سِله می بندد و از رسیدن ا یژن لازم و رطوبت به لایه های زیرین سطح خاک پوششی جلوگیری می نماید و سبب کاهش محصول می شود.( سوراخهای ریز و درشت در خاک را خُلَل-خُرَج می گویند)

موادی که می توانند به عنوان خاک پوششی مصرف شوند:

با توجه به آنکه خاک پوششی نقش چندانی در تغذیه ندارد، لذا کیفیت و خصوصیات فیزیکی خاک پوششی بر جنبه های غذایی آن برتری دارد. در کشورهای اروپایی از مخلوط پیت و آ به عنوان خاک پوششی استاندارد استفاده می شود. در بعضی مناطق که خاک پیت در اختیار ندارند برای پوشاندن بستر از خاک مزرعه استفاده می کنند. در کِشت و صنعتهای بزرگ از مخلوط سیلت لوم و بقایای کمپوست مصرفی را که حداقل ی ال در معرض هوا قرار گرفته است خُرد و سَرَند –الک می کنند و با خاک مخلوط می نمایند.

چنانچه خاک پیت در اختیار نباشد با استفاده از هورمونهای زیر می توان خاک پوششی تهیه نمود:

1- خاک رُسی لوم + کود ی کاملاً پوسیده * به نسبت 1 : 1

2- خاک رُسی لوم + کود ی کاملاً پوسیده + کمپوست مصرف شده (2ساله) * به نسبت 2 : 1 : 1

3- پرلیت + کمپوست مصرف شده + خاک رُسی لوم * به نسبت 1 : 2 : 2

4- کمپوست مصرف شده + خاک رُسی لوم * به نسبت 1 : 4

5- ورمیکولایت (خاک وارداتی) + کمپوست مصرف شده + خاک باغچه (رُسی لوم) *به نسبت 1 : 2 : 2

** تذکر: چنانچه از خاک باغ در تهیه خاک پوششی استفاده می شود باید توجه نمود که خاک را از لایه سطحی مزرعه که محل فعالیت میکرواُرگانیسم های زیادی است برداشت ننمود بلکه لایه های تحتانی زمین برداشت نمود. در حدود 30 سانتیمتری زیر خاک

« شناسایی اصول ضدّ عفونی خاک پوششی »

به منظور از بین بردن عوامل زنده زیان آور از قبیل آفات، قارچها، نماتُدها، باکتریها و غیره لازم است خاک پوششی را ضدّعفونی کنیم. در مراکزی که استفاده از بخار آب گرم وجود دارد معمولاً خاک پوششی به مدت 6 ساعت با بخار آب در دمای 60درجه سانتیگراد پاستوریزه می شود. (همانند پاستورازیسیون کمپوست در سطح وسیع)

در سطح محدود می توان برای ضدّعفونی خاک پوششی از فُرمالین و کلروپیکرین استفاده می شود. برای این منظور خاک پوششی را در لایه ای به قطر 15 سانتیمتر روی یک لایه صاف سیمانی پخش می نمایند و سپس فُرمالین 4% روی آن می پاشند ، مجدداً لایه دوم با همین ضخامت پخش شده و سطح آن را با پلاستیک پوشانده و به همان ترتیب لایه سوم و چهارم نیز فُرمالین پاشی می گردد و بلافاصله سطح آن با پلاستیک پوشانده می گردد پس از 2 تا 3 روز گاز فُرمالین کاملاً در لایه های خاک نفوذ کرده و آن را استریل می نمایند. معمولاً برای ضدّعفونی یک متر مکعب خاک پوششی حدود 600 تا 700 میلی لیتر فُرمالین 37% در 10 لیتر آب نیاز می باشد.

خاک پوششی که به وسیله فرمالین ضدّعفونی می شود باید فاقد هرگونه کلوخ و دارای رطوبت مناسب باشد.( نه زیاد خشک و نه دارای رطوبت زیادی که ذرات بهم بچسبند. )

در زمان پاستوریزه شدن درجه حرارت خاک پوششی باید بین 18 تا 24 رجه سانتیگراد باشد و پس از اتمام عمل استریل خاک باید کاملاً تهویه شود تا هیچ گونه اثری از گاز فرمالین در آن دیده نشود.

عملی ** خاک پوششی آماده جهت مصرف باید رطوبت کافی داشته باشد زیرا رطوبت زیاد در پخش یکنواخت خاک در سطح بستر ایجاد اشکال می نماید و کمبود رطوبت باعث بروز مشکل در پنجه دوانی و نفوذ قارچ در خاک پوششی می شود، چنانچه رطوبت خاک کم باشد با آب پاشی روی خاک رطوبت را به حد مطلوب می رساند.

برای اندازه گیری مقدار رطوبت کافی است مقداری خاک را بین دو انگشت شصت و سوّابه فشار داد، چنانچه خاک در اثر فشار دو انگشت به هم چسبید ولی هیچ گونه آبی از آن خارج نشد رطوبت مناسب است.

 

« آشنایی با مناسبترین زمان خاک دهی »

زمانی عمل خاک دهی روی بستر انجام می شود که مرحله پنجه دوانی قارچ کامل شده و مسلیوم قارچ حداقل 75% سطح بستر را اِشغال نموده باشد. مدت زمان پنجه دوانی بستگی به نوع، مقدار، کیفیت بذر مصرفی، کیفیت کمپوست و شرایط محیطی موجود متفاوت می باشد و معمولاً 14 روز طول می کشد لذا حدود 14 روز پس از عمل تلقیح بسترها می توان از خاک پوششی استفاده نمود. خاک پوششی معمولاً به قطر 3 تا 5 سانتیمتر روی بستر قارچ پخش می شود. ** چنانچه رطوبت محیط را نتوان در حد لازم تامین نمود قطر خاک پوششی را ضخیم تر در نظر می گیرند.** برای ی انی قطر خاک پوششی در تمام سطح بستر ضروری است قبل از مصرف خاک پوششی سطح بستر کاملاً صاف و فشرده شود

« اصول مراقبت از بسترها پس از خاک دهی »

پس از خاک دهی باید شرایط لازم برای رشد و نفوذ مسلیوم قارچ در خاک پوششی فراهم شود که این شرایط عبارتند از :

1- تنظیم درجه حرارت در بستر در حدود 23 تا 25 درجه سانتیگراد

2- تامین رطوبت نسبی درون سالن در حد اشباح ›100درصد‹

3- تهویه مناسب

*تذکر: خاک پوششی همانند یک لحاف سطح بستر را می پوشاند از این رو ممکن است سبب افزایش درجه حرارت شود، لذا قبل از خاک دهی حرارت دورن بستر را 3 تا 5 درجه سانتیگراد باید کاهش داد.

• برای اندازه گیری دمای درون کمپوست باید دماسنج را در مرکز کمپوست فرو ببریم.

** پس از آنکه شبکه مسلیومی سطح خاک پوششی را کاملاً پوشاند باید شرایط را به نحوی تغییر داد تا قارچ برای تولید اندام باردهی تحریک شود. تولید محصول قارچ خوراکی به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی موجود در سالن ها می باشد. پس از آنکه شبکه مسلیومی کاملاً سطح خاک پوششی را پوشاند حرارت داخل سالن را به مدت 2 روز به 16 تا 18 درجه سانتیگراد کاهش می دهیم و عمل تهویه با هوای آزاد صورت می گیرد در این مرحله اولین نشانه های تشکیل اندام باردهی با تشکیل مسلیوم های ضخیم که در بین قارچ کاران فرانسوی لامارکو معروف است شروع می گردد، پس از این مرحله اندام باردهی قارچ شبیه به ته سنجاق ظاهر می گردد. (مرحله ته سنجاق شدن یا پین هِید pin head ) که این مرحله معمولاً 25 روز پس از بذ اشی اتفاق می افتدو در * شرایط خنک ممکن است تا 35 روز افزایش یابد.

سپس قارچ وارد * مرحله دکمه ای شدن می شود که این مرحله استراحتی بوده * و ممکن است قارچ در این مرحله برای 4 تا 6 روز هیچ رشدی نداشته باشد پس از آن رشد سریع کلا آغاز می شود. چنانچه عمل تهویه زودتر از موعد مقرر صورت گیرد و یا آنکه سطح خاک پوششی بیش از حد خشک باشد اندام های باردهی معمولاً در حد فاصل خاک و کمپوست تشکیل می شوند.

در هنگام هوادهی سالن ها اگر هوای کافی وارد سالن شود مقدار گاز کربنیک موجود در سالن کاهش یافته و تمامی اندام های باردهی قارچ به طور یکواخت رشد می نماید و مقدار محصول افزایش می یابد.

برع اگر هوادهی به صورت ناقص انجام شود رشد قارچ به صورت یکنواخت نبوده و اندام های باردهی در مراحل رشدی مختلف روی سطح بستر مشاهده می شود. *( در مرحله رشد بهترین درجه حرارت برای قارچ 18 درجه سانتیگراد می باشد ) و با کاهش درجه حرارت میزان رشد قارچ نیز کاهش می یابد.

 

« اصول برداشت محصول »

برداشت زمانی صورت می گیرد که کلا قارچ در حد مطلوب رشد کرده ولی باز ندشه باشد.

(تیغه ها مشخص نباشند در این زمان معمولاً سطح کلا پهن شده و قطر آن به 5/2 تا 8 سانتیمتر می رسد.)

در دمای 18 درجه سانتیگراد اندام باردهی قارچ طی 8 تا 10 روز به حداکثر رشد از نظر وزن و اندازه رسیده و آماده برداشت می شود و تولید و رشد اندام باردهی قارچ در مدت زمان 6 تا 8 هفته (42 تا 48 روز) طول می کشد. طی این مدت به تدریج اندام باردهی رشد کرده و طی چین ها متعدد باید برداشت شود، فاصله هر چین از چین قبل حدود 7 تا 10 روز است. در حد فاصل بین دو چین نیز معمولاً چند کلا بالغ ممکن است به وجود آید که می توان آن را برداشت کرد و پس از هر چین باید بستر آبیاری و طی مدت زمان رشد رطوبت خاک پوششی در حد اشباح نگه داشته شود.

( کمبود رطوبت نسبی باعث می شود قارچ چرمی شود و وزنش سبک شود.)

برای چیدن قارچ کمی کلا را به سطح بستر فشار داده و سپس به آرامی پیچ می دهند و به طرف بالا می کشند تا از خاک خارج شود چنانچه ذرات خاک و مسلیوم به کلا چسبیده باشد با یک کاتر تیز کلا را تمیز می نمایند. یک روش دیگر برای برداشت این است که کلا های رسیده را با یک کاتر تیز و استریل از سطح خاک بریده و جمع آوری می کنند * سپس به کمک کاتر بقایای گوشتی کلا (ساقه) که در خاک باقی مانده است را از خاک خارج می کنند.(چون باعث کپک می شود)

چاله های ایجاد شده در سطح بستر نیز دوباره با خاک پوششی استریل پر می شود پس از هر برداشت باید تمامی اندام های گوشتی قارچ یا اندام های باردهی که از بین رفته اند را از سطح بستر جمع آوری می کنیم

*( میزان محصول با کیفیت کمپوست و نحوه مدیریت سالن های تولید پرورش قارچ رابطه مستقیم دارد)

در کشورهای غربی که تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارند میزان متوسط محصول بالغ بر 30 تا 40 کیلوگرم در مترمربع می باشد. در کشور ما میزان برداشت بسیار متغیر است به حدود 6 تا 20 کیلوگرم در مترمربع می رسد.

** از 1 تُن کاه خشک می توان حدود 5/2 تن کمپوست تهیه کرد که این مقدار کمپوست می تواند به طور متوسط 450 کیلوگرم قارچ برداشت کند.

135 کیلوگرم برداشت نامناسب است. معمولاً بیشترین محصول در چین های اول و دوم برداشت می شود و کاهش محصول در هر دو چین نسبت به چین قبل مشاهده می شود.

 

« اصول بسته بندی محصول »

قارچ محصول فوق العاده ظریف و حساسی است و پس از برداشت به تدریج کیفیت خود را از دست می دهد لذا برداشت، جابه جایی و نگه داری محصول باید با کمال دقت و مراقبت اجرا شود. وارد شدن هرگونه فشار و ضربه به قارچ باعث قهوه ای شدن کلا شده و بازا سندی آن را به شدت کاهش می دهد.

به منظور حفظ کیفیت محصول رعایت نکات ذیل در هنگام برداشت محصول و پس از آن توصیه می شود:

1- در هنگام چیدن قارچ باید توجه داشت که به کلا فشار بیش از حد وارد نشود و از تماس بیش از حدّ دست با آن نیز خودداری شود.

2- بهتر است قارچها در هنگام برداشت مستقیماً در ظروف بسته بندی قرار گیرد و از محصول به صورت توده خودداری شود زیرا این عمل باعث وارد شدن فشار به لایه های زیرین محصول و صدمه دیدن یا قهوه ای شدن آن خواهد شد.

3- قبل از برداشت محصول از آبیاری بستر خودداری شود زیرا این عمل باعث پخش ذرات خاک بستر بر روی کلا قارچ و کثیف شدن آن می شود.

در ایران بیشتر قارچ به صورت تازه مصرف و مقدار کمی نیز به صورت کنسرو نگه داری و به بازار عرضه میشود. قارچ تازه بیش از 48 ساعت در حرارت 20 درجه سانتیگراد قابل نگه داری نیست(چون بیش از 70 درصد وزن قارچ را آب تشکیل داده است). اما می توان آن را به مدت 1 هفته در حرارت 4 درجه سانتیگراد نگه داری کرد. نگه داری قارچ در درجه حرارت بالا موجب خشک شدن، قهوه ای شدن، چرمی شدن بافت، باز شدن کلا و طویل شدن ساقه قارچ و در نهایت آلودگی با باکتری می شود، در این صورت بوی زننده از قارچ استشمام می شود. به منظور کاهش آثار حرارت و کمک به نگه داری قارچ معمولاً آنها را در بسته های پلاستیکی مخصوص بسته بندی کرده و سطح بسته توسط یک لایه پلی اتیلن (سلیفون) پوشیده می شود.

در ایران معمولاً قارچ به صورت فوق در بسته های 200 تا 400 گرمی در ظروف یکبارمصرف بسته بندی می شود و برای انجام تهویه مناسب معمولاً 4 تا 6 سوراخ کوچک در پوشش پلاستیکی ایجاد می شود

 

« قارچ چینی »

قارچ چینی قارچی است کاه دوست، که در مناطق معتدل و گرمسیری رشد می کند. این قارچ بر روی کاه و کلوش به ویژه کاه برنج رشد می کند. در مناطق روستایی که کاه و کلوش برنج وجود دارد نیز تولید قارچ به روشهای سنتی صورت گرفته و به عنوان یک محصول فرعی کشاورزان و روستائیان به حساب می آید.

این قارچ پس از پخته شدن دارای طعم و مزه بسیار مطبوعی است و به همین دلیل در کشورهایی که این قارچ تولید می شود مردم آن را بر قارچ دکمه ای ترجیح می دهند.

قارچ چینی قارچی است با رشد سریع که دارای ساقه گوشتی و کشیده به طول 3 تا 8 سانتیمتر بوده و کلا آن به رنگ خا تری تیره می باشد. کلا تخم مرغی، استکانی با مرکز برآمده می باشد که رنگ آن تیره تر از حاشیه می باشد. دارای تیغه های مخفی و آزاد بوده که ابتدا سفید رنگ است و پس از رشد کامل به رنگ قرمز مایل به قهوه ای در می آید. ساقه قارچ ح م وطی شکل دارد که ابتدا سفت و گوشتی بوده و با گذشت زمان توخالی، خشک و فیبری می شود و رنگ آن قهوه ای کم رنگ در می آید.

در پایه ساقه کیسه ولوا بزرگ با حاشیه آزاد و زوائد مختلف دیده می شود که به تدریج قهوه ای رنگ می شود. قارچ متعلق به رده بازیدیومسیت، راسته آگاریکا ، خانواده آمانیتاسه و جنس ولواریلا می باشد.

گونه ای که در حال حاضر از این قارچ در بیشتر نقاط دنیا کِشت می شود ولواریلا ولواسه volvarialla volvaceao می باشد.

 

« تاریخچه قارچ چینی »

چینیان اولین افرادی بودند که بیش از 100 سال پیش موفق به تولید قارچ به روش شدند. روش پرورش قارچ احتمالاً از چین به سایر کشورهای مختلف منتقل شده و توسعه یافته است. در حال حاضر در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا که مزارع برنج دارند تحت شرایط کنترل شده تولید می شود.

 

« بیماریهای قارچی »

در این زمینه 2 گروه بیماری به شرح ذیل از اهمیت خاصی برخوردارند.

· بیماریهایی که در اثر عوامل زنده ایجاد می شوند.

· بیماریهایی که در اثر اختلالات ژنتیکی و مطلوب نبودن شرایط محیطی در سالن های پرورش قارچ ظاهر می شود.

بیماریهای گروه اول نسبت به گروه دوم از اهمیت بیشتری برخوردارند و در صورت بی توجهی به آنها می توانند بخش عمده ای از محصول را از بین ببرند. عوامل زنده نیز از لحاظ وارد نمودن خسارت کیفی و کمّی بر محصول به دو دسته تقسیم می شوند:

1.موجوداتی که به صورت عامل بیماریزا(پاتوژن) مستقیماً به قارچ حمله کرده و از آن به عنوان میزبان و محیط رشد استفاده می کنند و سرانجام باعث از بین رفتن محصول می شوند، در این گروه قارچها باکتریها و ویروسها قرار می گیرند.

2.عوامل رقیب که با نابود محیط رویشی به طور غیر مستقیم باعث بروز خسارت در قارچ می شود. بروز عوامل بیماریزا خصوصاً در مواقعی که بستر کشت ضدعفونی کامل نشده باشد و یا زمانیکه کشت درون کیسه ها به صورت فشرده انجام شود بیشتر است.

 

تفسیر و تعبیر علایم یک بیماری در تولید و پرورش قارچ دو عامل زیر است:

1. چگونگی رشد و توسعه محصول در زمان وقوع بیماری

2. راه ورود عوامل بیماریزا به محیط پرورش که با دانستن آن می توان به منبع آلودگی پی برد.

به طور کلّی 5 ناقل عمده برای آلودگی در محیط های پرورش قارچ باید در نظر داشت:

1.کارکنان سالنهای محیط کِشت

2. هوا

3. مواد استفاده در بسترهای کِشت

4. اِسپان

5. ابزار و تجهیزات مورد استفاده

بیماریهای اِسپان قارچ خوراکی:

1. اسپُرژیلوس aspergillus 6. کلادُس پُریوم clalosporium

2. پِنی سِلیوم penicillium 7. اپی کُکُم epicocum

3. فوزاریوم fusarium 8. هِلمین توس پُریوم helminthosporium

4. رناریا alternaria 9. اسپُرین دونیما sporendonema

5. نورُسپُرا nourouspora

پراکنش عوامل مختلف بیماریزایی قارچی و کپک های رقیب به شرح زیر است:

1- عوامل قارچی که عمدتاً در کمپوست دیده می شوند. در این گروه کپک های سبز زیتونی، قارچهای رقیب کلاهدار، کپکهای سبز، پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، کپک های زرد. و کپک های دیگر مانند موکُر mucor و ریزُپُس rhizopos وجود دارند.

2- عوامل قارچی که در خاک پوششی و کمپوست یافت می شود. این گروه شامل کپک سفید ، قهوه ای است

3- عوامل قارچی که در سطح یا داخل خاک پوششی یا در روی اندام های باردهی دیده می شود. در این گروه عواملی مانند عامل کپک دارچینی، عامل حباب خشک، عامل حباب تَر، عامل مولدهای بیماری تارعنکبوتی و عامل کپک صورتی وجود دارند.

بیماریها:

۱. بیماری قارچی وِرتِسلیومی (حباب خشک = جوش خشک):

علایم مشخصه این بیماری ظهور نقاط آب سُخته در روی کلا قارچ و تبدیل آنها به لکّه هایی به رنگ قهوه ای مایل به خا تری است. اگر آلودگی در مراحل اولیه رشد قارچ صورت گیرد باعث بدشکلی کلا و کاهش بازا سندی می شود. در مراحل پیشرفته بیماری کلا قارچ چروکیده شده و بافت آن ح چرمی به خود می گیرد. منابع اصلی آلودگی اولیه را بقایای کمپوست اطراف سالنها یا اسپُر موجود در فضای سالن محل رشد و پرورش قارچ تشکیل می دهند. اندام های آلوده کننده قارچ ممکن است به وسیله ترشحات آب آبیاری روی کلا قارچ قرار گیرد و به وسیله مگس ها و ات دیگر به سایر نقاط بستر منتقل شود. رشد و نمو این بیماری در حرارتهای بالاتر از 28 درجه سانتیگراد حاصل می شود، تهویه نامناسب، رطوبت نسبی بالا توسعه بیماری را افزایش می دهد به منظور جلوگیری از آلودگی قارچهای سالم باید بلافاصله پس از چیدن قارچهای آلوده را از بین برد. در صورت رعایت کامل بهداشت زراعی و مشاهده بیماری در بسترها حرارت سالن را به کمتر از 14 درجه سانتیگراد کاهش می دهیم.

2. بیماری قارچی دُنبلان کاذب: این بیماری بیشتر اوقات به عنوان رقیب قارچ خوراکی به شمار رفته است تا به عنوان یک قارچ انگل. معمولاً مسلیوم قارچ به صورت توده ای پنبه ای شکل در سطح بستر قارچ در سالنها دیده می شود. این توده پنبه ای شکل به سرعت افزایش حجم پیدا کرده، به رنگ صورتی متمایل به قهوه ای در می آید و به شکل اندامی چروکیده و رویشی شبیه به مغز یا دنبلان را پیدا می کند. در بسترهای آلوده بوی نامطبوعی استشمام می شود. کاهش چشمگیری در میزان محصول به خصوص در نقاط آلوده بستر دیده می شود، مهمترین روش کنترل این بیماری پیشگیری است. افزایش رطوبت بسترها و حرارت بالاتر از 20 درجه سانتیگراد بعد از مصرف خاک پوششی و تهویه کم همراه با رطوبت نسبی بالا.

3. بیماری قارچی سفیدک (تارعنکبوتی): مسلیوم قارچ به صورت پوشش رویشی سفید رنگ ابریشمی روی سطح خاک پوششی بسترها را می پوشانند. مسلیوم قارچ در سطح خاک پوششی به هر طرف گسترش یافته و در مسیر حرکت خود تمام سطح بسترها را می پوشاند. مسلیوم مُسِن و پیرتر از ح ابریشمی به صورت پوشش سفید رنگ تغییر ح می دهد. قارچ های مورد حمله رنگ خود را از دست داده و ح آبکی فرم پیدا می کند. عمده ترین منبع آلودگی اولیه این بیماری خاک پوششی است. بنابراین پاستوریزاسیون دقیق خاک پوششی بسیار ضروری است. در فواصل زمانی متعدد که بیماری در سالن ها ظاهر می شود خاک پوششی و نقاط آلوده باید به وسیله فُرمالین ضدعفونی شود. معمولاً عملیات ضدّعفونی سرعت پیشرفت بیماری را کاهش داده یا از آن جلوگیری می کند.

4. بیماری قارچی حباب تر (جوش تَر): مهمترین علایم این بیماری گسترش یا توسعه بافت مزمحل شده بر روی اندام باردهی که در ابتدا سفیدرنگ و پنبه ای بوده و با گذشت زمان به رنگ قهوه ای در می آید.

5. قارچهای هرز یا رقیب: گروه زیادی قارچهای هیفومسیت که به اصطلاح کپک نامیده می شود، بر روی بسترهای قارچ مشاهده می شوند این قارچها در سالن های پرورش بسیار بوده و عمدتاً به نام قارچهای رقیب یا هرزه نامیده شدند، این قارچها از نظر سرعت جذب مواد غذایی و قدرت تطبیق با شرایط اکولوژیکی قارچ خوراکی برتری داشته و می تواند به سرعت بر روی بستر مستقر شوند و یا اینکه مستقیماً از رشد مسلیوم قارچ خوراکی جلوگیری کند. با جذب مواد غذایی و در نتیجه محصول به طور غیر مستقیم کاهش می دهد.

از مهمترین قارچهای هرز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- کپک قهوه ای: مسلیوم قارچ به صورت توده سفید رنگ بر روی سطح خاک پوششی و کمپوست بسترها دیده می شود. در نقاط آلوده خاک پوششی قارچ خوراکی قادر به رشد نبوده و در نتیجه محصول کاهش پیدا می کند.

ب- کپک سبز و آبی: با ترشح مواد سمّی از تولید قارچ خوراکی در نقاط آلوده جلوگیری می کند.

ج- کپک سبز زیتونی: این قارچ عمدتاً بر روی کمپوست رشد می کند و هرگز در روی خاک پوششی به رشد و نمو نمی پردازد. این کپک به وسیله تولید اندام های باردهی سبز زیتونی خود که به اندازه نخود و دارای زوائد فراوانی است قابل تشخیص و شناسایی می باشد.

د- کپک آتشی: بعد از ضدّعفونی سالنها چنانچه کمپوست مصرف شده در اطراف یا در سالنها برای مدتی باقی بماند افزایش می یابد و مسلیوم در ابتدای رشد به رنگ سفید کرمی است. اما به زودی رنگ نارنجی به خود می گیرد. اگر باعث آلودگی شود کنترل آن بسیار مشکل است.

هـ- قارچهای هرز کلا دار: این قارچ در کمپوست با ساقه های دراز و کلا های نازک دیده می شوند و به صورت یک توده سیاه رنگ تبدیل می شوند. قارچهای مذبور یا خارج مواد غذایی از کمپوست برای ب مواد غذایی با مسلیوم قارچ خوراکی رقابت می کنند و بدین ترتیب باعث عدم رشد اسپان و کاهش عملکرد می شود. اسپُرهای آن به وسیله جریان هوا پخش می شوند و کمپوست را می کنند.

 

« بیماریهای باکتریایی »

در اثر بالا بودن رطوبت نسبی بیش از 80% و دمای 16 تا 25 درجه سانتیگراد به سرعت باعث این بیماری می شود و در نهایت موجب تقلید کمیت و به خصوص کیفیت می شود.

مهمترین بیماریهای باکتریایی:

1. بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی: عامل بیماریزای این بیماری باعث ایجاد لکه های زرد کمرنگ بر روی کلا و پایه می شود، لکه با گذشت زمان قهوه ای تیره و شکلاتی می شوند.

2. بیماری لکه باکتریایی تیره: در اثر این بیماری لکه های روی کلا و حتی ساقه به شکل فرورفته یا ح ج ظاهر می شود.

3. بیماری تیغه های اشک ریز

4. بیماری مومی شدن قارچ

راههای انتقال بیماری:

1. منابع اولیه آلوده کننده ( خاک پیت، سنگ آ ، سنگ گچ )

2. منابع ثانویه شان کلا های بیمار، دستها و کفشهای کارگران، سبدها، چاقوها (کاترها)، مگس ها و کنه هایی که به عنوان آفت محصول قارچ می باش

 

« بیماریهای ویروسی »

مجموعه ای از چند ویروس موجب بیماری خطرناک در قارچ خوراکی می شود که تحت نامهای بیماری قهوه ای، بیماری ساقه آبکی، بیماری x و بیماری خشکیدگی قارچ در منابع گزارش شده است. این بیماری موجب خسارت شدید به محصول قارچ در بسترها می شود. معمولاً ساقه قارچ بیمار در اثر بیماری کشیده و قارچ به شکل چوب طبل یا بشکه ای شکل در می آید. . کلا قبل از موعد باز می شود. باید توجه داشت که باز شدن قبل از بلوغ تیغه های کلا قارچ و دراز شدن ساقه قارچ ممکن است در اثر عوامل زیست محیطی و زراعی نیز به وجود آید.

بیماری ویروسی ممکن است علائم مشخصی نداشته باشد اما کاهش میزان محصول در واحد سطح شاید بهترین و مشخص ترین علامت بیماری باشد. ویروس باعث ضعیف شدن و کاهش مسلیوم قارچ می شود. انتقال ویروس ها از طریق اسپُراسپان به راحتی صورت می گیرد. لاروها، زنبورها و کنه ها به عنوان ناقلان ویروسهای قارچ خوراکی در منابع گزار

مشاهده متن کامل ...

از پر رنگ تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
درخواست حذف اطلاعات
تصاویر صفحه نخست رو مه های 10 اردیبهشت ماه؛

تصاویر صفحه نخست رو مه‌های کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر صفحه نخست رو مه‌های کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:

از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست
از پر رنگ‌تر شدن نقش نامزد پوششی تا دلیل لرزش دست


مشاهده متن کامل ...
خاک پوششی مخصوص سالن قارچ - نحوه استرلیزه خاک پوششی - خاک پوششی قارچ دکمه ای چیس
درخواست حذف اطلاعات

ضدعفونی خاک پوششی سالن قارچ - خاک پوششی مخصوص سالن قارچ - نحوه استرلیزه خاک پوششیضدعفونی خاک پوششی سالن قارچ - خاک پوششی مخصوص سالن قارچ - نحوه استرلیزه خاک پوششی


خاک پوششی چیست؟کانال تلگرام فروشگاه تی تاک

ttakco


خاک پوششی تقریبا 14 روز بعد از پر شذن سالن در یک لایه روی کمپوست ریخته می شود که برای رشد و تشکیل اندارم قارچ ها ضروری است

قابل توجه است که خاک پوششی آب ریسه و میسیلیوم را نگه می دارد.
مشخصات اصلی خاک پوششی قارچ دکمه ای :


1-خاک پوششی قارچ دکمه ای خاک پوششی مصرفی باید باید آب را درخود دخیره کند تا از رفتن آب به لایه های پایین تر جلوگیری کند.

2-خاک پوششی قارچ دکمه ای باید فاقد هرگونه تخم لارو،مواد آلی کاملا نپوسیده ، آلودگی قارچی و ...باشد.

3-خاک پوششی قارچ دکمه ای باید بافت زیاد سنگینی نداشته باشد چراکه سطح خام به سرع سوله می بندد و مانع از رسیدن ا یژن و رطوبت کافی به لایه های زیرین خاک پوششی می شود. و بازده محصول را کاهش می دهد.

4-خاک پوششی قارچ دکمه ای باید از نظر ph خنثی باشد و یا کمی خاصیت قلیلیی داشته باشد.تلفن مرکز پخش :

09120578916

09199762163کلمات کلیدی :

خاک پوششی سالن

فرمول خاک پوششی قارچ

ید خاک پوششی قارچ دکمه ای

طرز تهیه خاک پوششی قارچ دکمه ای

خاک پوششی نیما

خاک پوششی قارچ چیست

قیمت خاک پوششی قارچ دکمه ای

فروش کمپوست قارچ

تهیه خاک قارچ


گوگل پلاس فروشگاه تی تاک

گوگل پلاس فروشگاه تی تاک


خاک پوششی سالن،فرمول خاک پوششی قارچ، ید خاک پوششی قارچ دکمه ای،طرز تهیه خاک پوششی قارچ دکمه ای،خاک پوششی نیما،خاک پوششی قارچ چیست،قیمت خاک پوششی قارچ دکمه ای،فروش کمپوست قارچ،تهیه خاک قارچ
مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده هافروشنده فایل


کد کاربری 4558توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه

  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   • منبع : دارد (به شیوه apa)

  • نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


قسمتی از مبانی نظری متغیر:


تحلیل پوششی داده ها


 


تلاش برای تابعی رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و ... در نظریه های اقتصاد د با این انگیزه ایجاد شده­اند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهاده­های متفاوت به ستاده­های نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل


 


جدید، در سازمان­های کنونی غیرعملی به نظر می­رسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی[1]، 1390).


 


یکی از روش­های غی ارامتری، جهت اندازه­گیری کارائی و بهره­وری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر[2] در سال 1974، مفاهیم و مدل­ccr را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده­ها یک مدل برنامه­ریزی خطی برای داده­های مشاهده شده می­باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم می­کند. منظور از dmu واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره می­شود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده­ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی[3]، 1391).


 


تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزی کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده است که چندین ورودی و چندین وجی دارند. اندازه­گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبة ارزی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می‌شود(matrin &kocher&sutter[4]., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرندة مشابه است که تعداد ورودی‌های مصرفی و وجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با استفاده از مدل­های برنامه­ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت­هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می­آید و این مرز، معیاری برای ارزی و ارائه را ارهای بهبود عملکرد سایر شرکت­ها، قرار می­گیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با استفاده از یک مرز تولید غی ارامتری می­توان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).


 


در سال 1957، فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث ی، به اندازه­گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک وجی بود(farrell[5], 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودی­ها و وجی­های چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه د که توانایی اندازه­گیری کارایی با چندین ورودی و وجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل ccr نامیده شد و اول بار در رساله ای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی در سال 1976، در کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(charnesand et al., 1978).شکل اولیه این مدل نمی­توانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدود وزن­های uو v مدل ccr استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودی­ها و وجی­های فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل می­کند(علیرضائی و کشوری و خلیلی[6]، 1385). دیسون و تاناسولیس(dyson and et al[7]., 1988) نمونه­ای از روش اول و تاناسولیس و آلن(than oulis & allen[8],1998) نمونه­ای از روش دوم ارائه د.
 
 


[1]فارسیجانی، حسن؛ آرمان، محمدحسین؛ حسین بیگی، علیرضا؛ جلیلی، اعظم


 


 


 


[2]banker,r.d.,charnes,a.,&cooper,w.w


 


[3]حمزه پور، مهدی؛ محمدی، روح اله


 


[4]martin d.h., g.kocher and m. sutter


 


[5]farrell, m. j


 


[6]علیرضایی، محمدرضا؛ کشوری، ابوالفضل؛ خلیلی، مسعود


 


[7]dyson, r. g., &than oulis, e


 


[8]than oulis, e., & allen, r


 مشاهده متن کامل ...
ممالک محروسه چاپ گردید
درخواست حذف اطلاعات

ممالک محروسه 1

 

سرمقاله

     نمی‌دانم چرا هر پنج‌شنبه که می‌رسد بیْ‌دلیل و بادلیلْ، نام و یادِ دو ِ بزرگ، رخنه در ذهن و ضمیرم می‌کنند و از خودْ، بیْ‌خودم می‌کنند. راحتْ نمی‌گذارند مرا و فسرده‌ام می‌کنند. مچاله می‌شوم و می‌خواهم چنگی در هوا زنم، شاید دستم به جایی رسد و در حلقه‌ی آنان، درآویزم. بزرگْ‌ انِ ایرانْ‌دوستِ بی‌نظیر، روانْ‌شادان و زندهْ‌یادان، محمّدجواد شیخ‌ال ی و ایرج افشار. چاپ و پخشِ ممالکِ‌محروسه مانندِ بسیاری دیگرْ از نشریه‌های پرشمارِ امروزِ جامعه‌ی ما، بی‌دلیل و بیْ‌مایه نیست. ماجرایِ انتشارِ ممالکِ‌محروسه، به دو زمینه‌ی ازْپیشْ‌موجود، بازگشت می‌کند: یکی، شاگردیِ سردبیرْ بوده است نزدِ ِ بیْ‌مانندِ تاریخِ ایرانِ معاصر، ‌شادروانِ جاویدْ‌یاد محمّدجواد شیخ‌ال ی؛ در زمانی که شاگرد ایشان بودم در دوره‌ها‌ی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ی علوم در تهران. در ترمِ سوم دوره‌ی کارشناسی، از آن بزرگْ‌مردِ بیْ‌جانشین، خواستم که به من، مراجع و منابعی را معرفی کنند تا بهتر بتوانم از قراردادِ رژی سردربیاورم. ایشان، به‌رسمِ یْ، چند کتاب به من شناساندند. با خج و شرمِ بیشْ‌ازاندازه، به حضرت ی عرض که خوانده‌ام. اندکی شگفتی در صورت ایشان دیدم. بدون درنگ فرمودند که بهْ‌تر است به‌جایِ دانستنِ قرارداد رژی و ِ تنباکو، بروی بر سر اصلِ ماجرا، یعنی، قاجاران را، بایستْ از بیخ‌وبُن، بشناسی. بدون درنگ فرمودند باید قاجاریه‌شناس شوی تا بتوانی درک کنی که رژی چیست و حکمِ الیوم استعمال تنباکو به‌ایِّ نحو کان به چه معناست و زمینه و زمانه‌ی قاجاران را بایستْ به‌طرزی دقیق، درک و دریافت کنی. خواندنِ ناسخ‌ ّواریخ و ا یر ّواریخ و تاریخ عضدی و تاریخ نو و تاریخ محمّدی و حقایق‌الاخبار ناصری و مرآت‌البلدان، محصول توصیه‌ی انه‌ی ایشان بود. از همان زمان، قاجاریه برای من شد منبع درک و دریافت دیگری از تاریخ معاصر؛ به‌ویژه آن‌که، از محضر ایشان یاد گرفتم که نمی‌توان بر تاریخ، حکمْ راند، بلکه این تاریخ است‌که بایست بر ذهن ما چیره شود و نگذارد که حکم‌های دُگمِ ازْپیش‌تعیینْ‌شده، سرشت و سرنوشتِ رخْ‌دادهای تاریخ را رقم زند. قاجاریه‌شناسی را بدونِ شکّ، مدیونِ شیخ‌ال ی، رحمت‌اللّه علیه، هستم. از شگفتی‌های روزگار هم هست که ایشان به‌واسطه‌ی کتاب سیمای احمدشاه قاجار و هواداریِ ایرانْ‌دوستانه از پهلوی اول، نزدِ بازماندگانِ قاجار، چندان مقبول نبود و به‌تعبیرِ خودشان، گاه‌گاهی، ایشان را قلقلکی می‌دادند و از درگاه می‌راندند. امّا، بنده با راهْ‌نماییِ عالمانه‌ی ایشان بود که گام در شناسایی دودمان قاجاریه گذاشتم و تاکنون هم ادامه دارد. از ایشان که بگذریم، دوستِ قدیمی و صمیمیِ مرحومِ شیخ‌ال ی، یعنی ِ بی‌نظیرْ شادروان ایرج افشار هم در شکلْ‌گیری نشریه‌ی ممالکِ‌محروسه، نقشی اساسی داشتند. داستانِ آن، برای خودم آنْ‌قدر جذّاب است که بارها صحنه‌ی آن‌را در ذهنم مرور می‌کنم و از تکرارِ بیْ‌شمار آن، لذّت فراوان می‌برم. بنده، برای شرکت در ششمینْ کنفرانسِ اروپایی مطالعات ایرانی در وینِ اتریش که در 18 تا 22 سپتامبر 2007 برگزار می‌شد، مقاله‌ای ارائه کرده بودم با عنوانِ مناسباتِ فرامرزیِ روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟* و در هنگامِ ارائه‌ی سخنْ، دیدم افشارِ کتابْ‌پژوه و نشریه‌شناس و ایرانْ‌شناسِ سرشناس، آرام نشسته‌اند و گوش می‌کنند و گاه‌گاهی یادداشتی می‌نویسند. بدونِ درنگ، پس از پایانِ سخن، مرا تشویق د و از این‌که کوشش با داشته‌ها و یافته‌های علوم ، تلاش‌های قاجاران را در عرصه‌ی نظام بین‌الملل، بازْتفسیر کنم، آشکاراْ شادمان بودند و فرمودند این نوع نگاه به دورانِ قاجار را، می‌بایست ژرفْ‌ شانه‌تر از آن‌که تاکنون می‌ شیدی، پیْ‌گیری کنی؛ زیرا، آن‌چه که در نگاهِ به قاجاران، رسم بوده است یعنی، جاریْ‌ ِ یک حکمِ ذهنیِ ارزشْ‌داورانه به سراسرِ دورانِ قاجار، به‌شدّت نادرست است. از بس خوشْ‌حال شده بودم اندکی دستْ‌پاچه شدم  و لحظاتی چند نمی‌دانستم چه بگویم. فقط یادم هست سر بالا و ناگهانی گفتم جنابِ ! من شاگردِ جواد شیخ‌ال ی بوده‌ام و در دوره‌ی کارشناسی این اجازه و افتخار را داشته‌ام که روزهای چهارشنبه در نشست‌های چهارشنبهْ‌نشینِ شما در محلِ کتابْ‌فروشیِ فرزندتان بابک، حضور یابم و از مباحثاتِ بسیارْدانش‌ورزانه‌ی جناب‌عالی و باستانی پاریزی و شیخ‌ال ی، خوشهْ‌چینی کنم. جورِ دیگری به من نگاه د. من هم ناگهانی گفتم ! قصد دارم نشریه‌ای منتشر کنم ویژه‌ی مطالعاتِ قاجار و اسم آن را هم گذاشته‌ام ممالکِ‌محروسه. حضرتْ‌‌عالی می‌پذیرید عضو هیأت تحریریه شوید؟ شما به من کمک می‌دهید؟ مطمئن هستم خواننده‌ی محترم قبول می‌کند که بنده، تا چه اندازه هول کرده بودم و دستْ‌پاچه شده بودم و تُندتُند حرف می‌زدم. خب! طبیعی بود! ی به منزلت و مقامِ ایرجِ افشار، اندکْ‌توجهی نموده بود و من هم نمی‌دانستم که از این فرصت، چگونه باید بهره بگیرم. نیمْ‌نگاهی د و وراندازانه، دیدی زدند و تشویقم د و فرمودند عضویت در هیأت تحریریه نه، زیرا، اشتغالات و سنّ‌وسال، اجازه نمی‌دهد، ولی به حرمتِ رفیقِ قدیممْ شیخ، در هر شماره برای من یک مقاله کنار بگذار. نمی‌دانید به ی دنیا را دادن یعنی چه. ولی دنیا را به من دادند. از اتّفاق، نخستینْ خبرِ انتشارِ ممالکِ‌محروسه را نیز ایشان در بخارای عزیز(بخارا، شماره‌ی64، آذر/اسفند1386، ص140)، لطف د و درج فرمودند. امّا، موافقت با انتشارِ ممالکِ‌محروسه، بیْ‌هوده، به‌قدری به درازا کشید(فروردین 1387 کجا و مهر1393 کجا؟) که ایرج افشار آن‌را ندید؛ و، افسوس آن‌که ممالکِ‌محروسه مفت به انتشارِ نوشتاری از او نشد.

     خوانندگانِ گرامی! نویسندگانِ محترم! پژوهشْ‌گرانِ گرانْ‌قدر!

ما در آغاز راه هستیم. نیاز به کمک داریم. برای بهْ‌ترشدن راه بسیار داریم و کار بسیار. شماره‌ی نخستِ ممالکِ‌محروسه را، پایه‌یِ داوری قرار ندهید. نوشتارهای این شماره را بخوانید. کاستی و کژی دیدید دریغ نکنید و بنویسید. سخن بر سرِ برتری و اشرافِ یکی از رشته‌های موجود در علوم انسانی، بر رشته‌ی دیگر نیست. در این مجله، نه تاریخ و نه علوم و نه جامعه‌شناسی، هیچْ‌کدام، کرسیْ‌نشین نیستند. ممالکِ‌محروسه می‌خواهد بر محورِ دودمانِ قاجار، آشتی‌دهنده‌ی همه‌ی دانش‌های موجود در گستره‌ی علوم انسانی باشد؛ بنابراین، پذیرایِ نوشتارها و جُستارهای شما پژوهشْ‌گران است. اگر درباره‌ی موضوعیْ از انبوهْ‌موضوعاتِ پژوهشیِ موجود در زمینه‌ی قاجاریه‌شناسی، دغدغه‌ای دارید و پرسمانی(مسأله) در ذهنِ‌تان شکل گرفته است، دستْ‌به‌قلم شوید، در بندِ ظرایفِ روش‌شناختی نباشید و از اسطوره‌ی چارچوب بیرون بزنید. قیام کنید علیه معیارهایِ دست‌وپاگیرِ روش‌شناسانه. ممالکِ‌محروسه نمی‌خواهد زینتِ قفسه‌ها باشد و زندانیِ فُرم. مستند و مستدلّ بنویسید و از عیب‌جویی‌هایِ همهْ‌گاهیِ افسانه‌ی پوزیتیویسم نهراسید. بدونِ تعارفْ منتظریم.

سردبیر

محسن خلیلی

 

 

رهْ‌یافت و راهْ‌بُردِ دوفصلْ‌نامه‌ی ممالکِ‌محروسه

 

ممالکِ‌محروسه، آماده‌ی دریافتِ نوشتارهایِ(تألیف, بازْنشرِ[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیحِ [نسخه‌های خطّی] و ترجمه) پژوهشیِ پژوهشْ‌گرانِ قاجاریه‌شناس است. ممالکِ‌محروسه، ویژه‌ی پژوهش‌های تاریخِ قاجار است و از چاپِ نوشتارهایی که دیگرْ دوران‌های تاریخِ ایران را دربرداشته باشد، خودداری می‌کند. دو استثناء وجود دارد؛ یکی، پیشینه و سرنوشتِ ایل قاجار است‌که می‌تواند دورانِ پیشاقاجار و پساقاجار را پوشش دهد؛ و، دوم، مواردی است‌که درباره‌ی یکی از موضوعاتِ پژوهشی، میانِ قاجاران و دیگر کشورها، مقایسه‌ صورت می‌پذیرد. نوشتارهایِ مقایسه‌ایِ ایرانْ‌محورانه، که به تاریخِ ایران مرتبط می‌شود، می‌بایستْ مقایسه‌هایِ درونْ‌قاجاری باشند و نه مقایسه‌ی قاجاران با دیگرْ دوران‌های حکومتْ‌گری در ایران. منظور از دورانِ قاجار، آغاز سلطنت آقامحمّدخان‌قاجار تا سوم آبان1304خورشیدی است.

ممالکِ‌محروسه، نوشتارهای پژوهشیِ (تألیف و بازْنشر[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیح [نسخه‌های خطّی] و پارسی‌گردانی) پژوهشْ‌گران را، پس از داوری‌هایِ بیْ‌طرفانه، منتشر می‌کند: تاریخْ‌نگاریِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، علم، ن، دینی و مذهبی، اداری و دیوانْ‌سالاری، نهادهای مدنی و و حقوقی، رخْ‌دادهای ، روابط خارجی و دیپلماسی، اقتصاد ، شه‌ی ، جامعه‌شناسی و تاریخی، محلّی، ادبیات، هنر و معماری و موسیقی، حقوق و قانون، مطبوعات و نشریات، نظامی، حکومت‌های محلّیِ ایالات و ولایات، شرحِ‌حالْ‌نویسی و نخبگان و رجال قاجار، ایل و خاندانِ قاجار، القاب و عناوین و مناصب و مراتب، مرزها و جغرافیای ، مکاتبات سلطنتی، فرمان‌ها، اسنادِ معاهدات و قراردادها، انواع نوشتار‌های اداری و دیوانی، گزارش‌های اقتصادی، شجرهْ‌نامه‌های قاجاری، منشوراتِ فرهنگی، اوراق و اسنادِ نظامی، اسنادِ قضایی، گزارش‌ها و اسناد و مکتوباتِ مالی، مکاتبات خصوصی و خانوادگی، مردمْ‌شناسی، آداب ‌و رسوم و فرهنگِ عامّه، پژوهش‌های زبانْ‌شناختی و زبانْ‌شناسیِ تاریخی.

ممالکِ‌محروسه، نشریه‌ای است آزاد و بدون وابستگی‌هایِ معمول و مصطلح؛ به هیچ گروه و دسته و حزب و جناح و عقیدتی، وابستگی و گرایش ندارد و از هیچ گروه و شه‌ی ویژه‌ای پیروی نمی‌کند.

ممالکِ‌محروسه، نوشتارهایی را دانشْ‌ورزانه و چاپْ‌شدنی می‌داند که اصیل، پژوهشی، مستدلّ و شه‌انگیز باشند و دانش و آگاهی خوانندگان را اعتلاء بخشند. چاپِ نوشتارها در ممالکِ‌محروسه، نشانْ‌گرِ پذیرشِ دیدگاه‌های پدیدآورندگان نیست. مسؤولیت مقاله‌ی منتشرشده، از منظرِ محتوای علمی و نظرات مطرح‌شده در متن آن، به‌عهده‌ی نویسنده است.

سردبیرِ ممالکِ‌محروسه، به نوشتارهایی اجازه‌ی چاپ می‌دهد که توسطِ هیأت تحریریه و داورانِ گزینشْ‌شده، بررسی شده باشد. فرآیندِ داوریِ نوشتارهای ارسالی، زیرِ نظرِ سردبیر و پنهان است.

نوشتار و جُستارِ ارسالی، می‌بایست برگرفته از پژوهش در حیطه‌های موضوعیِ ممالکِ‌محروسه باشد. نوشتارِ ارسالی، نبایستی پیش از این در نشریه‌های داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها، منتشر شده باشد. نیز، نبایست در انتظارِ چاپْ در نشریه‌ای دیگر باشد. مقاله‌ی ارسالی، نبایستْ همْ‌زمان برای انتشار به مجله‌ای دیگر فرستاده شود. متن‌های برگرفته از نسخه‌های خطّی و اسناد, نباید پیش‌ از این، به‌صورتِ مستقلّ یا در بخش‌هایی از کتاب‌ و نشریه‌ و مجموعه مقالاتِ دیگر، چاپ شده باشد. بازْچاپِ انتقادیِ و تصحیحِ دوباره‌ی نسخه‌های خطّی و اسناد, به‌شرطِ نوبودن, به‌تشخیصِ سردبیر و داورانِ ممالکِ‌محروسه، آزاد است. نیز، بایستی متن‌های برگرفته از نسخه‌های خطّی و اسناد، چنان‌که مرسوم است به شیوه‌ی رسم‌الخطِّ(دبیره) امروزی بازنویسی شوند و در دیباچه‌ی نوشتار، درباره‌ی شیوه‌ی نوشتاری و دبیره‌ی متنِ اصلی، توضیح داده شود.

نوشتارهای فرستادهْ‌شده برای ممالکِ‌محروسه، پس از پذیرش، یکْ‌سانْ‌سازی، ویراسته و پیراسته‌ می‌شوند. اگر، ویرایشِ نوشتارْ به تغییر بنیادینِ مقاله بینجامد، چاپ آن، با آگاهیِ صاحبِ نوشتار خواهد بود. مقاله‌های فرستادهْ‌شده، بازگردانده نمی‌شوند. تکثیر و بازْچاپِ نوشتارهای ممالکِ‌محروسه، ممنوع است؛ مگر، با اجازه‌ی کتبیِ سردبیر. نقلِ‌قول و استناد به بخش‌هایی از نوشتارِ منتشرشده در ممالکِ‌محروسه، به‌شرطِ وفاداریِ کامل به محتوا و مضمونِ مقاله‌، با ذکر کامل و دقیقِ نشانیِ نوشتار، مجاز است.

 

 

 

 

راهْ‌نمایِ نگارشِ نوشتار

      الف) ساختارِ نوشتار

عنوان: کوتاه و گویا؛ نام نویسنده(نویسندگان): نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و نشانیِ پستی و شماره‌ی همراه و رایانامه‌ی نویسنده‌ی مسئول؛ چکیده‌ی فارسی: 150 تا 200 واژه و 5 تا 7کلیدْواژه‌ به‌شکل مفرد(قاجاریه، تاریخْ‌نگاری)؛ مقدّمه: مسأله، پیشینه‌ی پژوهش، پرسش(ها)، روش و شیوه‌ی گردآوری و تحلیلِ داده‌ها، در یک بخش و بدون ذکر عناوین فرعی؛ ج ‌ها(شماره و عنوان در بالای ج )، ع و نقشه و تصویر و یا نمودار(شماره و عنوان در پایین آن)؛ نتیجه‌گیری: تبیین یافته­ها؛ پیوست‌ها: نامه‌ها، اسناد، قراردادها، متون قوانین و دیگرْ موادِ خامِ به‌کاررفته در نوشتار.

     ب) ریختِ نوشتار

مقاله‌ها با بهره‌گیری از واژهْ‌پردازِ word 2013،  و با قلمِ(فونتِ) n im حروفْ‌نگاریِ رایانه‌ای(تایپ‌) شود. بیش از 10000 واژه نباشد. اندازه‌ی قلم (سایز فونت) در عنوانِ مقاله(14 توپُر یا bold)، ریزْعنوان(سوتیتر12 معمولی)، متن مقاله(13)، تیترها(12 توپُر یا bold)، تیترهای فرعی11معمولی، و در پانویس‌ها برای ارجاعات 1 و برای رفرنس‌های غیرفارسی، 10 باشد. برابرْنهاده‌هایِ غیرفارسیِ اصطلاح‌ها را در متن مقاله و در کمانک (با اندازه‌ی قلمِ 10) بیاورید. تمامیِ ع ‌ها، نقشه‌ها، نمودارها، ج ‌ها، تصاویر، فرمول‌ها، و پیوست‌ها باید در متن مقاله، به‌صورتِ عنوانْ‌دار و شمارهْ‌دار نوشته شود. تصاویرِ ع و نقشه و سند و ...(رنگی یا سیاه‌وسفید) با وضوحِ 300 dpi و با فرمت tif و جدای از متن مقاله، ارسال گردد. مطالب فارسیِ درونِ ج ‌ها با سایزِ فونت 12معمولی و انگلیسی با فونت 11معمولی ارائه شود. ارجاع‌دهی به‌شیوه‌ی پانوشتْ است. برای پانویسْ‌گذاری در نوشتار، گزینه‌ی references را انتخاب نمایید و سپس  footnotesو در بخش number of format گزینه‌ی عددی(1,2,3) را انتخاب نمایید. سپس در بخشِ numbering از گزینه‌ی  restart each pageاستفاده نمایید. بنابراین، پانوشتْ‌های هر صفحه، از عددِ 1 آغاز می‌گردد. ارجاعِ به‌شکلِ پانویس، از قرار زیر است:

الف) کتاب و پایان‌نامه: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، نام کتاب، ترجمه‌ی(محل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت چاپ، سال)ص10 یا صص10-12.

                      نمونه: محسن محسنی، کتاب الف، ترجمه‌ی جلال جلالی(تهران: سفید، ج.2، چاپ دوم،1394)ص35.

                                 سهیل سهیلی، ایل قاجار(تبریز: الفبا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، پایان‌نامه‌ی ی تاریخ،1394)ص456.

ب) مقاله: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله»، ترجمه‌ی، عنوان نشریه(دوره، سال، شماره، شماره‌ی پیاپی، روز یا هفته یا ماه یا فصل و یا دوفصل و سالِ چاپ)ص10 یا صص10-12. 

                     نمونه: محسن محسنی، «الف»، ترجمه‌ی رضا رضوی، الفبا(دوره‌ی4، سال2، شماره‌ی1، شماره‌ی پیاپی5، بهار1394)ص24.

ارجاع بعدی: الف) بدون فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی، همان، ص11. ب) با فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی، پیشین، ص23.

پ) دانشنامه: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، «مدخل»، نام دائرة‌المعارف، ترجمه‌ی(محل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت چاپ، سال)ص10 یا صص10-12.

                    نمونه: جلال جلالی، «ایل»، دانشْ‌نامه‌ی قاجار، ترجمه‌ی حسین حسینی(مشهد: گنبد، ج. 1، چاپ دوم،1394)ص456.

ت) اسناد: نامِ سازمان دارنده‌ی سند، شماره‌ی بازی ، تاریخِ سند.

ث) نسخه‌های خطّی: نامِ نسخه، نامِ نویسنده‌ی اثر، محلِّ نگهْ‌داریِ نسخه‌ی خطّی، شماره‌ی صفحه.

ج) لاتین: در ارجاعاتِ غیر زبان فارسی، به روش زیر عمل شود. در دیگرْ ارجاعات به همان منابع، از ibid(ارجاعِ بلافاصله به همان منبع) و op.cit(ارجاعِ با فاصله به منبع پیشین) استفاده شود.

samuel harter, “psychological relevance and information science”, journal of the american society for information science (vol.2, no. 4, winter 1992)pp. 602-615.

gabriel salton, introduction to modern information (new york: mcgraw-hill, 1983) p.87.

چ) منابع برخطّ(online): مریم شاهبداغی، «تلفنی که هیچ‌ برنمی‌دارد»، بازی 21 تیر 1383، از persianblog.com/maryamnaji

american psychological ociation (2001). electronic reference. retrieved november 1, 2001, from http://login.ez .library.ualberta.ca/loing://www .apastyle.org/elecref.html 

ح) فرستادنِ متنِ اصلیِ نوشتارهایی که به پارسی، بازگردانی می‌شوند، همْ‌راه با آگاهی‌ها و ویژگی‌های کتابْ‌شناختی، بایسته است.

 

 *extra territorial relations under the qajar: foreign relations or foreign policy?: sixth european conference of iranian studies ,vienna, austria, institute of iranian studies of the austrian academy of sciences,18-22 september 2007.

 مشاهده متن کامل ...
مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری با و پر سرعت .

 مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری


 مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری

 

مشخصات این فایل
عنوان: کاربرد و مزایای ریخته گری
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 165

این مقاله درمورد کاربرد و مزایای ریخته گری می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری می خوانید :

انواع مواد پوششی در قالب های موقت:
بطور کلی مواد پوششی قالب و ماهیچه را می توان به دو گروه جامد و مخلوط مایع تقسیم نمود.
مواد پوششی جامد که بیشتر در قالب های ماسه ای تر بکار می روند، شامل مواد دیرگدازی نظیر مواد سیلیکاتی، مواد کربنی و مواد ا یدی می باشند.
این مواد با استفاده از غربال های بسیار ریز و یا کیسه پودر به سطح قالب پاشیده می شوند و یا با ابزار و وسایل مخصوص به سطح قالب مالیده می شوند و پودر اضافی توسط فوتک با هوای فشرده از محفظه قالب خارج می گردد.
مواد پوششی مخلوط مایع اصولاص در قالب های ماسه ای خشک و نیز ماهیچه ها بکار می روند این مواد چهار جزئی اصلی دارند که عبارتند از:
الف- ماده پر کننده دیرگداز
ب- عامل غوطه ور سازی
ج- چسب
د- ماده حلال یا واسطه ( آب، الکل و روغن می باشد)
مواد سیلیکاتی : شاموت، کائولن و ترکیب alo3 , sio2
مواد کربنی: گرافیت، پودر زغال و پودر کک
مواد ا یدی: پودر سیلیس sio2، پودر آلومین alo3 ، پودر mgo
پودر کروبت، cr203, feo ، پودر  zro2, sio2
پودر تالک،  mgo, 4sio2, 2h2o 3
علاوه بر اجزای فوق ممکن است موادی برای بهبود بخشیدن مشخصات پوششی به آن اضافه شود، بعنوان مثال ماده فعال در سطح قالب ( موادی که در تغییر تنش سطحی مذاب موثر باشد)
موادی که برای بهبود خاصیت چسبندگی و یا موادی برای جلوگیری از کف پوشش اضافه شود.
مواد دیر گداز علاوه بر دارا بودن شکل و اندازه مناسب، بایستی تا حد امکان از وزن مخصوص پائینی برخوردار باشند تا غوطه ور شدن آنها درداخل ماده حلال یا واسطه به آسانی صورت گیرد.
انبساط حرارتی این مواد بایستی پائین بوده و از نظر شیمیایی نسبت به مذاب خنثی باشند.
فراوانی و پائین بودن قیمت نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

براساس نوع ف مذاب و نیز شرایط ریخته گری ممکن است از مواد دیرگداز مختلفی استفاده شود، این مواد عبارتند از:
پورد سیلیسی، زیرکن کرومیت، آلومین، شاموت، الیوین، نیزیت و کروم، نیتریت جهت دستی به پوشش یکنواخت، توزیع یکنواخت ذرات مواد دیرگداز در سراسر مخلوط پوششی امری ضروری است، بدلیل اختلاف موجود در وزن مخصوص مواد دیرگداز و ماده حامل یا واسطه، از موادی بنام عامل غوطه ور سازی استفاده می شود.
این خواص عبارتند از: حفظ ثبات و استحکام دیرگدازی، عدم تمایل به واکنش با مذاب
روشهای پوشش دادن قالب و ماهیچه:
روشهای معمول پوشش دادن قالب و ماهیچه توسط مواد پوششی مخلوط مایع به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از:
- پوشش دادن با استفاده از قلم مو    در اثر نیروی وارده مواد دیرگداز حفره های موجود در سطح قالب را پر می کند.
- روش پاشیدن یا اسپری نمودن   محدودیت در استفاده از مواد جامد یا مواد غلیظ
- روش غوطه ور سازی
پوشش قالب ویژه
در قالبهای ویژه پوشش قالب بعنوان سری در برابر نفوذ و تماس ف مذاب و قالب عمل می کند.
بطور کلی پوشش قالب برای چهار منظور بکار می رود.
الف- برای جلوگیری از انجماد سریع ف مذاب
ب- بمنظور کنترل سرعت و نحوه انجماد و نتیجتاً کمک به سلامت قطعه
ج- به حداقل رساندن شوک های حرارتی در قالب
د- جلوگیری از جوش خوردن مذاب به قالب
انواع مواد پوششی در قالب ویژه
مواد پوششی مورد استفاده در قالبهای ویژه عموماً دو نوع هستند.
1- عایق کننده ها
2- روان کننده ها
در بعضی مواد از هر دو نوع استفاده می شود.
یک ماده پوششی عایق کننده خوب شامل یک قسمت وزنی سیلیکات سدیم با دو قسمت وزنی کائولن کلوئیدی همراه با آب کافی بوجود می آید. al203. sio2. 2h2o
مواد پوششی دو انکار مطلوب معمولاً گرافیک در یک حامل ( واسطه) می باشد.
مشخصات مواد پوششی:
مهمترین مشخصه های مواد پوششی جهت قالبهای ویژه عبارتند از:
الف- برای افزایش عمر قالب، مواد پوششی بایستی ح خورندگی قالب را نداشته باشند.
ب- بایستی براحتی به سطح قالب چسبیده و در عین حال این عملیات ریختگی براحتی از قالب جدا شوند.
ج- بایستی از تماس مستقیم مذاب و قالب ممانعت نماید.
د- ماده پوششی بایستی خنثی بوده و تولید گاز مضر ننماید.
قبل از پوشش دادن سطح قالب بایستی کاملاً تمیز بوده و عاری از هرگونه چربی و روغن باشد در صورتی که قالب توسط اسپری نمودن پوشش داده می شود، بایستی سطح قالب به اندازه کافی داغ باشد ( حدود  250) به این ترتیب آب موجود در مواد پوششی کاملاً بخار می شود. ( تسریع در عمل صورت می گیرد)
پوشش قالب را می توان توسط روش اسپری و یا برس زدن ( قلم مو) و یا غوطه ور نمودن قالب انجام داد.

عمر مواد پوششی:
عمر مواد پوششی بستگی به عاملهایی نظیر درجه حرارت مذاب، اندازه و پیچیدگی قالب و سرعت بارریزی مذاب دارد.
در برخی قالبها در آغاز هر شیفت کاری و یا هر دوره کاری نیاز به پوشش قالب می باشد به منظور برطرف نمودن و تمیز قالب توسط سنولاست نرم عمل انجام می گیرد.
مواد پوششی برای آلیاژ های مختلف ریختگی:
جنس ف یا آلیاژی که در قالب ریخته می شود، در تعیین نوع مواد پوششی نقش اصلی را دارد.
 در ریخته گری آلومینیم و منیزیم معمولاً از یک نوع ماده پوششی در قالبهای ویژه استفاده می شود و در برخی موارد ممکن است از دو نوع پوششی نیز استفاده شود.
در آلیاژ های مس بدلیل بالا بودن درجه حرات ریخته گری و مشخصه های انجماد آنها، بایستی حتماً از پوششهای عایق برای قالبهای ویژه استفاده نمود.
برای پوششهای قالبهای ویژه مورد استفاده در چدنهای خا تری دو نوع پوشش مورد استفاده قرار می گیرد.
1- پوشش اولیه که معمولاً قبل از هر شیفت کاری استفاده می شود که شامل سیلیکات سدیم و آن و زیر گداز دیگر می باشد.
2- پوشش ثانویه که قبل از هر بارریزی مورد استفاده قرار می گیرد. شامل لایه های کربن پوشش داده شده روی سطح قالب ( بر اثر احتراق گاز استیلین درسطح قالب ایجاد می شود)
پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار:
در قالبهای دایکاست نیز همانند قالبهای ویژه، مواد پوششی به منظور جلوگیری از تماس مستقیم مذاب و قالب و ایجاد سطح صاف در قطعه های ریختگی مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، با انتخاب صحیح مواد پوششی می توان هدایت بهتر مذاب را در داخل قالب تضمین نمود.
مواد پوششی قالب براساس عواملی نظیر درجه حرارت بارریزی مذاب، درجه حرارت قالب و نوع آلیاژ ریختگی تعیین می شود.
معمولاً در این روش از مواد پوشش روغنی استفاده می شود.
هنگامی که مذاب با مواد پوششی روغنی در تماس قرار می گیرد، برخی از ترکیبات تشکیل دهنده مواد پوششی تجزیه شده و یک لایه کربنی ایجاد می گردد، که پس از عملیات ریختگی به صورت یک پودر کربنی در سطح قطعه ریختگی ملاحظه می شود، معمولاً مقدار کافی از آن در سطح قالب باقی مانده که برای حداقل 5 تا 6 مرتبه تزریق کافی است.
معمولاص بیرون انداز ها و پیستون تزریق ماهیچه را توسط پوشش شامل گرافیک کلوئیدی و مواد روغنی معلق پوشش می دهند تا از جوش خوردگی آنها به قالب جلوگیری شود. گرافیت های سنگین بصورت گریس برای روغنکاری پیستون تزریق بکار می رود.
مواد پوششی در آلیاژ های مختلف مثل cu, mg, al, za

کوره های ذوب:
اولین مرحله در انجام یک فرآیند ریخته گری، ذوب مواد اولیه ف ی (ف یا آلیاژ) براساس ترکیب شیمیایی مورد نیاز می باشد، که این عمل در واحدهایی بنام کوره های ذوب صورت می گیرد.
طبق تعریف، یک کوره ذوب وسیله ای ( واحدی) است که می تواند با ایجاد حرارت لازم، وزن معینی از ف یا آلیاژ را با سرعت لازم و هزینه های معقول، ذوب نماید.
معیارهای اصلی در انتخاب مناسبترین نوع آن عبارتند از:
1) ترکیب شیمیای آلیاژ و دامنه محدودیتهای ترکیبی
2) درجه حرارت ذوب و فوق ذوب لازم
3) ظرفیت ذوب
4) سرعت ذوب
5) هزینه هیا اقتصادی
کوره های ریخته گری را می توان از نظر مشخصات تکنولوژیکی و متالوژیکی به صورتهای زیر تقسیم بندی کرد
الف) از نظر نوع تولید: کوره های ریخته گری از این نظر، به دو نوع مداوم و تکباری تقسیم می شوند.
کوره های مداوم، کورهایی هستند که در آنها عمل شارژ بطور مداوم و همراه با عمل ذوب صورت می گیرد. مثل کره کوپل با ظرفیت بالا
در حالیکه در کوره های تکباری عمل شارژ برای تهیه هر با مذاب، تنها یکبار انجام می شود بعنوان مثال کوره بوته ای
ب) از نظر نوع انرژی حرارتی: کوره هیا ذوب را از نظر انرژی حرارتی می توان به صورت نمودار 1 ارائه شده تقسیم بندی نمود.
ج) از نظر نحوه تماس مذاب با محیط ذوب: کوره ها را از این نظر می توان به صورت نمودار 2 تقسیم بندی نمود.
مشخصات تکنولوژیک و متالوژیکی کوره های ریخته گری
1- کوره بوته ای
این کوره ها ساده ترین و قدیمی ترین نوع از کوره های ذوب ف ات هستند که بصورت ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل
سوخت مناسب برای اکثر کوره های بوته ای، سوخت های فسیی ( مایع، گاز) می باشد درمیال سوخت های مایع، گازوئیل و مازوت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.
مازوت یا نفت کوره از گازوئیل ارزانتر است و ارزش حرارتی بیشتری نیز نسبت به آن دارد. ولی به دلیل گرانروی بیشتر ( سیالیت کمتر)، حتماً به هنگام استفاده باید پیشگرم شود.

مزایا:
1- قابلیت ذوب ف ات مختلف ( بدلیل قابل تعویض بودن بوته)
2- قابلیت دسترسی به سوخت مصرفی
3- کنترل مطلوب ترکیب شیمیایی مذاب ( عدم تماس سیستم مذاب، سوخت و محصولات احتراق)
4- مناسب بودن برای واحدهای کوچک و برای تولید با مقادیر پائین
5- سهولت تعمیر و نگهداری
محدودیتها
1- پائین بودن ظرفیت ذوب ( بخصوص در نوع بوته متحرک)
2- پائین بودن راندمان حرارتی
بدلیل انتقال حرارت از طریق تشعشع و هدایت به مذاب، راندمان حرارتی پائین است و با توجه به نوع سوخت بین 30-15 درصد می باشد.
3- کوتاه بودن عمر بوته ها، بدلیل تغییرات شدید حرارت بوته درطی عملیات ذوب و ریخته گری و همچنین خوردگی بوته توسط مذاب که هزینه های تولید را افزایش می دهد.
کوره های تشعشی:                         rever bratory farnace
در این نوع از کوره ها، شعله ( محصولات احتراق) به صورت جریانی از روی سطح شارژ حرکت می کنند و در اثر تشعشع آن شارژ ذوب می گردد.
کوره های تشعشعی روباد ده نیز نامیده می شوند.
این کوره ها در دو نوع ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می گیرند.
نوع ثابت بیشتر برای ذوب ف ات و آلیاژهای غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرند کوره های تشعشعی متحرک دارای دو نوع گردان و ذوار می باشند
نوع گردان که با ظرفیت کم ( کمتر از kg 500) تا ظرفیت های زیاد ( تا 75ton) ساخته می شود برای ذوب ف ات و آلیاژهای غیر آهنی مثل برنج و برنز و به طور وسیعی برای ذوب انواع چدن مورد استفده قرار می گیرد.
نوع دوار ( کوره در حین ذوب دوران و چرخش دوار) بطور موفقیت آمیزی برای ذوب چدن، بویژه برای ظرفیت های kg500 و بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

از ویژگیهای مهم این کوره ها، سهولت مخلوط شدن مذاب و افزودن عناصر آلیاژی در اثر دوران کوره و افزایش عمر جداره آنها به دلیل تماس مداوم مذاب با تمام سطوح کوره
( عدم تمرکز مذاب در منطقه خاصی از جداره دیرگداز) می باشد.
مزایای کوره های تشعشعی عبارتند از:
1- امکان تهیه مذاب با مقادیر زیاد ( بالابودن ظرفیت مذاب بویژه در مقایسه با نوع بوته ای)
2- برخورداری از راندمان حرارتی بیشتر ( 35-25 درصد می باشد)
3- توزیع یکنواخت درجه حرارت و ترکیب شیمیایی ( در نوع دوار)
محدودیت های این نوع کوره ها که از نظر متالوژیکی دارای اهمیت زیادی است:
دشوار بودن کنترل واکنشهای شیمیایی بین مذاب و محصولات احتراق بدلیل تماس مستقیم شعله با شارژ مذاب که بعنوان مثال در صورت ا یدی بودن بیش از حد شعله، عناصر اصلی موجود در مذاب ( کربن و سیلیسم در چدنها) می سوزند.
کوره های الکتریکی             electric furnace
در این کوره ها، حرارت لازم برای ذوب ف از انرژی الکتریکی تأمین می گردد. یکی از انواع این کوره ها، کوره قوس الکتریکی می باشد که حرارت ناشی از ایجاد قوس الکتریکی میان الکترود و شارژ کوره موجب ذوب شدن مواد ف ی می گردد.
کوره های قوسی، دارای انواع مختلفی است که یکی از انواع بسیار متداول در ذوب فولاد، بنام کوره های قوسی مستقیم در شکل نشان داده شده است.
کوره قوس الکتریکی بهترین و مناسبترین کوره برای ذوب، تصفیه، آلیاژ سازی و نگهداری مذاب فولاد می باشد.
کوره قوس الکتریکی سه الکتروری که در شکل نشان داده شده
مهمترین جزء ساختمان این کوره ها، الکترودهای آنست که بصورت سه تایی با زاویه  do نسبت به همدیگر از طریق سقف کوره وارد کوره می شوند. جنس این الکترودها عموماً از گرافیت می باشد که بصورت تکه های مختلف استوانه ای شکل ساخته می شوند و در یک طرف هر کدام زائده ای بنام « nipple» وجود دارد و در طرف دیگر آن سوراخی درست به اندازه « nipple» وجود داردکه می توان از طریق زائد. و سوراخ تکه های مختلف را به هم متصل نمود.
طول و قطر این الکترودها بسته به نوع کوره و ظرفیت آن متفاوت است این الکترودها دارای یک عمر مفید هستند، چرا که براثر عوامل مختلف مثل ا یداسیون ( بخاطر درجه حرارت بالا و وجود ا یژن در کوره های معمولی ا یداسیون بسرعت انجام می شود.) به همین دلیل سفارش می شود که از حداقل درجه حرارت لازم استفاده نشده و ذوب کوره تا حدامکان باز نشود).
- ضایعات مکانیکی
- اتمیزه شدن الکترودها که بخاطر قوس الکتریکی باعث می شود بصورت پودر در اطراف قوس پراکنده شوند.
- فرو بردن الکترودها در مذاب فولاد ( در اوا مرحله فولاد سازی ممکن است نیاز به درجه حرارت بالا وجود داشته بشد مثل فوق گداز لازم، تصفیه کامل و تنظیم ترکیب شیمیایی مثل گوگرد ز که در این صورت با پایین آوردن الکترودها و فرو بردن آنها در مذاب درجه حرات را تا حد دلخواه می توان افزایش داد)
در مورد نحوه اتصال الکترودها لازم به توضیح است که هر چه این اتصال بهتر و بدون هیچ مانعی انجام گیرد، انتقال جریان الکتریکی بهتر و راندمان حرارتی بالاتر و مصرف برق کمتر خواهد بود، بنابراین بایستی ی ری مسائل فنی مربوط به حفظ و نگهداری الکترودها، تمیز الکترودها ( با دمتن هوا) و اتصال محکم آنه رعایت شود.
از دلایل استفاده از این کوره ها در ذوب فولادها ( بویژه فولادهای غیر آلیاژی) امکان تصفیه مذاب از ناخالصی های مضر، با ایجاد سرباره مناسب می باشد.
چرا که در این کوره ها سطح مذاب نسبت به حجم آن از وسعت بیشتری برخوردار است در نتیجه عمل تصفیه بطور بسیار مطلوبی صورت می گیرد.
بدلیل همین ویژگی، شارژ این کوره ها را معمولاً قرافه های فولادی تشکیل می دهند. ظرفیت کوره های قوسی بین 1-100ton متغییر است.

مزایای این کوره:
- امکان استفاده از قراضه به عنوان شارژ
- سرعت ذوب نسبتاً بالا
- کنترل مطلوب درجه حرارت و ترکیب شیمیایی
از مواد دیرگدازی مثل آ نیز استفاده می شود تا سطح مذاب تولیدی پوشیده شده و علاوه بر جلوگیری از اتلاف حرارتی مذاب از تماس مستقیم مذاب با هوا جلوگیری شود.
محدودیت اصلی در استفاده از این کوده ها بالا بودن هزینه سرمایه گذاری ثابت و هزینه های جاری می باشد.
کوره های القایی                     inducticn furnace
از انواع دیگر کوره های الکتریکی، کوره های القایی هستند. در این کوره ها، حرارت لازم برای ذوب ف ، بوسیله جریان القایی حاصل از یک میزان الکترو مغناطیسی تأمین می گردد. این کوره ها را بر حسب مشخصات مختلف می توان طبقه بندی نمود:
1- از نظر
- پائین    50-60 hz
- متوسط    500-1000 hz    
- بالا        > 10000hz
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری

تعریف ریخته گری:
مراحل ریخته گری:
تعریف ریخته گری
تاریخچه ریخته گری:
دوره برنز ( مس و مفرغ)
دوره تاریک صنعتی:
دوره رنسانس صنعتی:
دوره انقلاب صنعتی:
روشهای تولید قطعات:
ا تروژن
محدودیت ها  و مزایا:
روش متالوژی پودر. powder metallurgy
مهمترین مزایای روش ریخته گری:
محصولات ریخته گری
ماسه :
چسب ها  binders
تقسیم بندی چسبها از لحاظ ترکیب شیمیایی
بهبود قابلیت از هم پاشیدگی
احیاء و آماده سازی ماسه،
مدلهای چوبی:
مدلهای ف ی:
مدلهای پلاستیکی:
مدلهای طبیعی:
مدل یک تکه:
مدلهای صفحه ای:
مدل با قطعه آزاد:
مدل با سیستم راهگاهی:
مدلهای مخصوص:
میزان اضافه مجاز ماشینکاری آلیاژ های صنعتی
اضافه مجاز ماشینکاری
شیب مجاز
اختلاف مجاز ( تلرانس)
اشتباه در مجاز:
ریخته گری در قالبهای پوسته ای:
روش ریخته گری دقیق         investment casting
مزایای روش ریخته گری دقیق
انواع روشهای ریخته گری دقیق:
مواد نسوز در فرآیند پوسته ای دقیق:
تقسیم بندی روشهای ریخته گری در قالبهای دائمی
انواع مواد پوششی در قالب های موقت:
روشهای پوشش دادن قالب و ماهیچه:
 ppm: قسمت بر میلیون part per million
روشهای کمی :
روش است اج در خلاء :
روشهای گازز :
روش پیش انجماد:
روش گار ز با استفاه از کاهش فشار خارجی


با


مقاله کاربرد و مزایای ریخته گری


مشاهده متن کامل ...
فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها
درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها


برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری پایان نامه تحلیل پوششی داده ها , مبانی و پیشینه نظری تحلیل پوششی داده ها , فصل دوم پایان نامه تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , پیشینه و مبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی داده ها , تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها


توضیحات


توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه apa)

نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

این روش در ابتدا با تز ی رودز مطرح شد که در آن پیشرفت تحصیلی مدارس امریکا در سال 1978 مورد ارزی قرار گرفته بود که در همین راستا این تکنیک برای رتبه بندی دانشکده های اقتصاد انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت که اساس آن بر اساس مدلی بود که فارل در سال 1957 برای ارزی کارایی با استفاده از روشهای غیر پارامتری مطرح کرده بود. چارنز رودز و کوپر مدل اولیه فارل راکه چند ورودی و یک وجی داشت را توسعه دادند و نام آن را ccr گذاشتند و در سال 1984نیز مدل bcc توسط بنکر، چارنز و کوپر ارائه شد. ( و فتائی، 1389 : 22)

تعریف تحلیل پوششی داده ها: تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیرنده در مقایسه با یکدیگر با استفاده از یک برنامه ریاضی می باشد.

تعریف ورودی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

تعریف وجی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.

واحدهای تصمیم گیرنده (dmu): واحدهایی هستند که ی ری ورودی را دریافت و پس از فرایند وجی خارج می کنند.

(کیم و لی، 2011 : 57)

2-1-17- مدل های تحلیل پوششی داده ها

در روش dea برای هر یک از واحدهای غیرکارا، یک واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند. از آنجائیکه این واحد مرکب (ترکیب دو یا چند واحد کارا) ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت، به عنوان یک واحد مجازی کارا شناخته می شود. یکی از مزایای dea یافتن بهترین واحد مجازی کارا برای هر واحد واقعی (چه کارا و چه غیر کارا) می باشد. چنانچه واحدی کارا باشد، مجموعه مرجع آن واحد مجازی کارا خود این واحد خواهد بود. سهم هر یک از واحدهای کارا در تشکیل واحد مجازی کارا برای یک واحد غیرکارا بستگی به وزن (λ1 , λ2 ,... λn) λ دارد که توسط روش dea برای هر یک از بنگاههای کارا محاسبه و ارائه می شود. (شعبانی و همکاران، 1389)

تکنیک dea دارای چهار مدل اصلی می باشد:

1- مدل بازگشت به مقیاس (crs): این مدل که اولین روش dea است، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه شد. این مدل را برخی اوقات با حروف ccr می شناسند که برگرفته از نام این سه پژوهشگر است. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها نیز با نسبت ثابت (کاهشی یا افزایشی) تغییر می کنند. در واقع شیب تابع تولید در این مدل ثابت است.

2- مدل بازگشت به مقیاس متغیر(vrs) : این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه شد و اغلب با حروف bccشناخته می شود. این مدل در مواقعی استفاده می شود که مقیاس گذاری ی ان بالاتر و پائینتر از حداکثر مقداری که برای هر یک از ورودیها و وجیها مشاهده شده است، امکانپذیر نباشد. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت متفاوتی تغییر می کنند. این تغییر میتواند کاهشی یا افزایشی باشد. شیب تابع تولید در این مدل متغییر است.


 ید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری پایان نامه تحلیل پوششی داده ها , مبانی و پیشینه نظری تحلیل پوششی داده ها , فصل دوم پایان نامه تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها , مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل پوششی داده ها , پیشینه و مبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی داده ها , تحلیل پوششی داده هامشاهده متن کامل ...
عارف هم ک دای دوم را تایید کرد؛ وضعیت متز ل تر شد/ آیا اسحاق جهانگیری جایگزین می
درخواست حذف اطلاعات
محمدرضا عارف در حاشیه دیدار نوروزی خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر نظر اصلاح طلبان درباره ک دای پوششی گفت: درخصوص موضوع ک دای پوششی بحث های جدی صورت گرفت و دو نظر در این ارتباط وجود دارد نظر اول این است که از هر فردی که ک دای نهایی است حمایت شود که خوشبختانه در هفته های اخیر با اکثریت آرا در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصمیم گیری شد که ک دای نهایی آقای باشد. عارف هم ک دای دوم را تایید کرد؛ وضعیت خطر
محمدرضا عارف در حاشیه دیدار نوروزی خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر نظر اصلاح طلبان درباره ک دای پوششی گفت: درخصوص موضوع ک دای پوششی بحث های جدی صورت گرفت و دو نظر در این ارتباط وجود دارد نظر اول این است که از هر فردی که ک دای نهایی است حمایت شود که خوشبختانه در هفته های اخیر با اکثریت آرا در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصمیم گیری شد که ک دای نهایی آقای باشد. عارف هم ک دای دوم را تایید کرد؛ وضعیت خطر
گروه - رجانیوز:  نهایتا گمانه زنی ها درباره عدم اجماع اصلاح طلبان بر روی گزینه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با اعلام رسمی محمدرضا عارف، رئیس فرا یون اصلاح طلبان مجلس تبدیل به واقعیت شد و مشخص شد که اوضاع خوبی در جبهه همراهانش ندارد.
 
به گزارش رجانیوز، محمدرضا عارف در حاشیه دیدار نوروزی خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر اصلاح طلبان درباره ک دای پوششی گفت: «درخصوص موضوع ک دای پوششی بحث های جدی صورت گرفت و دو نظر در این ارتباط وجود دارد. عده ای هم معتقدند جریان اصلاحات نمایندگی یک جریان را بر عهده دارد و نمی تواند در یک رویداد مهم مثل انتخابات ریاست جمهوری ک دا نداشته باشد  و به همین دلیل معتقدند جریان اصلاحات باید در کنار ، از گزینه دیگری هم حمایت کند که اگر ک دادی اصلی آنها به هر دلیلی در میان نامزدها حضور نداشت، آنها گزینه دومی هم داشته باشند.»
 
رئیس فرا یون امید در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری نهایی در ارتباط با ک دای پوششی نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم هست، گفت: «شورای هماهنگی اصلاحات بخشی از شورای عالی سیاست گذاری است و تصمیمات شورای عالی سیاست گذاری برای کل جریان اصلاحات لازم الاجرا است.»
 
بنابر برخی اخبار، اسحاق جهانگیری همان ک دای پوششی است که قرار است در کنار به عنوان نامزد اصلاح ‎طلبان  در انتخابات حاضر شود.
 
به نظر می رسد ن یتی عمومی از ت و همچنین عملکرد بسیار ضعیف آن در چهار سال گذشته، سران اصلاحات را به این نتیجه رسانده که شرایط را باید برای عبور از فراهم کنند. این وضعیت سبب شده تا از چهره های دیگر ت به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نام برده شود.


مشاهده متن کامل ...
مقاله بـار موثـر هسـته انـرژی یونیـزاسیـون
درخواست حذف اطلاعات

 
فایل ورد قابل ویرایش


 توضیحی مختصر از مقاله  :1- بار موثر هسته اتم


در یک اتم چند الکترونی، بار منفی هر الکترون، مقداری از بار مثبت هسته آن اتم را خنثی کرده و از تاثیر تمامی بار مثبت آن بر الکترونهای دیگر، به میزان معین می کاهد. عمل جلوگیری الکترونها از تاثیر تمامی بار مثبت هسته بر الکترون مورد نظر در  یک اتم(با یون)، اصطلاحاً اثر پوششی آن الکترونها نامیده می شود.


- ری از واحد بار مثبت هسته که به وسیله هر الکترون در آن اتم پوشیده می شود به ثابت(یا ضریب) پوششی آن الکترون موسوم است. و با علامت (و یا گاهی با s ) نشان داده می شود.مقداری از بار مثبت هسته که پس از تاثیر اثر پوششی الکترونهای پوشش دهنده از بار حقیقی هسته اتم(ze) برای الکترون مورد نظر باقی می ماند، بار موثر  هسته اتم برای آن الکترون نامیده می شود و با علامت  نشان داده می شود. بار موثر هسته بر حسب واحد نسبی بار الکترون(e=1) از رابطه(1-1) قابل محاسبه است:ثابت پوششی کل الکترونهای پوشش دهنده(یعنی تمام الکترونهای اتم غیر از الکترون مورد نظر) است.


الف) محاسبه بار موثر هسته اتم


چون بار موثر هسته در بسیاری از بررسیهای کمی به ویژه،‌ تعیین شعاع اتمی و یونی، انرژی الکترون، انرژی یونیزاسیون، الکترونگاتیوی عناصر، دخ داشته و در روند تغییرات این خواص نقش اساسی دارد. با وجود این برای محاسبه آن روش  کاملاً دقیقی وجود ندارد. البته دو روش برای  محاسبه آن ارائه شده است که  نتایج حاصل از آنها کم یا بیش تقریبی است و در زیر به بررسی هر یک از آنها می پردازیم:


* روش اسلیتر:


این روش که توسط اسلیتر درسال 1930 ارائه شد. روش قدیمی، تجربی و تقریبی است. نتایج حاصل از این روش، فقط در مورد اتم هلیم دقیق است و برای عناصر دوره دوم نسبتاً دقیق ولی برای عناصر دوره سوم به بعد تقریبی است از این رو فقط در بررسیهای کیفی و مقایسه ای و توجیه روند تغییرات خواص عناصر، می توان از این روش استفاده کرد. در مورد تقریبی بودن نتایج این روش، می توان دو علت زیرا برشمرد:


1- اسلیتر، نقش الکترونهایی را که در تراز بالاتر از الکترون مورد نظر قرار دارند، از نظر اثر پوششی نادیده گرفته بود.


2- وی فقط عدد کوانتومی اصلی(n) به بیانی دیگر فقط ترازهای اصلی انرژی اتم را مورد توجه قرار داد. یعنی، بین الکترون های ترازهای فرعی مربوط به یک تراز اصلی انرژی تفاوتی قایل نشد. مثلاً، برای تمامی الکترونهای ترازهای فرعی 3d , 3p , 3s  ، ثابت پوششی برابری در نظر گرفته بود.


اسلیتر، برای محاسبه بار موثر هسته، قواعدی به شرح زیر وضع کرده بود:


(i) اگر الکترون مورد نظر در ترازهای s یا p قرار داشته باشد،‌برای هر الکترون پوشش دهنده که:


1) نسبت به الکترون مورد نظر،‌ در تراز بالاتر قرار دارد ثابت پوششی برابر صفر است.


2) درمان تراز اصلی الکترون مورد نظر قرار دارد. ثابت پوششی برابر 35/0 است(مگر در مورد تراز 1s که برابر 30/0 در نظر گرفته می شود).


3) در تراز اصلی ما قبل تراز اصلی الکترون مورد نظر قرار دارد. ثابت پوششی برابر 85/0 است.


4) در ترازهای اصلی پایین تر از تراز ماقبل تراز الکترون مورد نظر قرار داشته باشد. ثابت پوششی برابر واحد است.(ii ) اگر الکترون مورد نظر در ترازهای d  یا f قرار داشته باشد.


با رعایت قاعده 1 از بند :i


1) برای هر الکترون پوشش دهنده که درهمان  تراز فرعیd (یا f) قرار دارد. ثابت پوششی 35/0 در نظر گرفته می شود.


2) برای هر یک از الکترونهای باقی مانده دیگر، مقدار ثابت پوششی برابر واحد منظور می شود. برای روشن شدن موضوع و درک بهتر تفاوت دو ح به حل تمرینی می پردازیم:


تمرین(1-1) بار موثر هسته را برای الکترونهای تراز 4s و 3d در اتم منگتر حساب کنید.حل: ابتدا آرایش الکترونی اتم منگنز را می نویسیم: 
لینک :
مقاله بـار موثـر هسـته انـرژی یونیـزاسیـون
مشاهده متن کامل ...
مقاله تحلیل حساسیت واحدهای کارآ در تحلیل پوششی داده ها با بازده
درخواست حذف اطلاعات

فایل ورد قابل ویرایش


 


تحلیل حساسیت واحدهای کارآ در تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر   


توضیحی مختصر از مقاله  :


چکیده


دراین مقاله، تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر ارایه شده است. واحد های تصمیم گیرنده (dmu) به صورت کارآ یا ناکارآ طبقه بندی می شوند که بعد از تغییرات ورودی / وجی های آن ها، ممکن است طبقه بندی شان تغییر کند. یعنی یک dmu ی کارآ می تواند ناکارآ شود و بالع . هدف این مقاله ارزی تغییرات ورودی/ وجی های یک dmu ی کارآی رأسی است به گونه ای که وضعیت کارآیی آن تغییر نکند ودر نتیجه ناحیه ای کارآ برای آن واحد مشخص می گردد. تشخیص این ناحیه با استفاده از روش تکرار می باشد. دراولین گام، مدل بسط داده شده تحلیل پوششی داده هاdea)) لحاظ شده که با استفاده از آن dmu ی تحت ارزی از مجموعه مرجع جدا            می شود.با استفاده از برنامه ریزی پارامتریک و با به کار بردن ج سیمپل جواب بهینه به دست می آید، سپس جواب های دوآل است اج و معادله ی وج متناظر مشخص می گردد. با تکرار روش از وج ی به وج مجاور رفته و تا تعیین همه ی وج های مرز ناحیه ی کارآیی برای dmu ی مورد نظر این عمل ادامه یافته، تا ناحیه ی کاملی از کارآیی به دست آید.


 


کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده هاdea))، بازده به مقیاس متغیرvrs))، تحلیل حساسیت، lp، مدل بسط داده شده ی تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی پارامتریک. 


1  مقدمهتحلیل حساسیت یک واحد کارآی رأسی با تغییرات ممکن ورودی ها و وجی ها ی آن همواره مورد توجه تحلیل گران deaبوده است. محققین متعد دی در مورد تحلیل حساسیت واحدهای کارآ در تحلیل پوششی داده ها مطالعاتی داشتند و روش هایی برای به دست آوردن تغییرات مجاز ورودی ها و وجی ها پیشنهاد شده است. چارنز و نرالیچ [5]  نخستین بار به این موضوع پرداختند به این صورت که بعد از آشفتگی ماتریس پایه ی بهینه، همچنان بهینگی آن حفظ گردید. مطالعات دیگری توسط تامسون و گنزالس [11] مطرح شد. آن ها از متغیرهای بهینه ی دوآل درمدل های مضربی برای ارزی کارآییdmu ی مورد نظر استفاده د. در مطالعات بعدی از مدل گسترش یافته استفاده شد به طوریکه dmu ی مورد بررسی از مجموعه ی مرجع خارج شده ومتغیرها با تغییراتی در ورودی و وجی تعریف گردیده ونیز با ارایه ی تعریفی از ناحیه ی کارآ، حفظ کارآییdmu ی مورد بحث بررسی گردید.هدف ازاین مقاله به دست آوردن ناحیه ای کارآ () است، به طوری که کارآیی واحد مورد نظر با تغییرات مجاز ورودی/ وجی همچنان کارآ باقی بماند.همچنین روشی برای به دست آوردن ناحیه ی کارای کامل ارایه گردید که به طور همزمان همه ی ورودی ها و وجی های  ی کارآ تغییر کنند[10].  تاکنون با استفاده از مدل بسط داده شده ی تحلیل پوششی داده ها وبه کاربردن برنامه ریزی پارامتریک و تغییرات ورودی/ وجی به عنوان پارامتر، ناحیه ی کارآیارایه گردید. ناحیه ی مذکوربا روشی که وج های مرز کارآ را مشخص می سازند، به دست  می آید. با توجه به این که بررسی های قبلی شرط لازم کارآ بودن را دنبال می د، دراین مقاله سعی بر     پیدا شرایط لازم و کافی بوده که نهایتاٌ منجربه مشخص نمودن ناحیه ی کارآی کامل برای  خواهد شد
لینک :
مقاله تحلیل حساسیت واحدهای کارآ در تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر   


مقاله تحلیل حساسیت واحدهای کارآ در تحلیل پوششی داده ها با بازده به مقیاس متغیر   مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده ها
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی روش تحلیل پوشش داده ها
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده هافروشنده فایل


کد کاربری 4674مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی روش تحلیل پوشش داده ها


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه


توضیحات نظری کامل در مورد متغیر


پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه


رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa)


نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc


قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


روش تحلیل پوشش داده ها (dea) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (lp)[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه ی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش dea شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.


دو مدل بسیار اساسی در روش dea وجود دارد که به مدل های ccr و bcc معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این ح میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام dmu به شرح زیر است:


 


در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس crs[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارn*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید ی ان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی ccr را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس vrs[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل bcc را با افزودن یک قید تحدب به شکل n"i λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل crs (هدف بلند مدت) و vrs (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از ح ccr برح bcc کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش dea در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)


کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.


« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخ در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخ ت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.


برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه ش ت بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، برای ت نقش فع ری قائل شدند. راه حل این دسته، تصدی ت در برخی فعالیتها برای ایجاد کارآیی اجتماعی است. از آنجا که در این نظریات به ابزارهای ایجاد کارآیی داخلی کمتر توجه می شد، تصدی گری ت بسیار مورد انتقاد قرارگرفت. حتی برخی ادعا د که امکان حصول به کارآیی خصوصی در تصدی های تی وجود ندارد. لذا بازگشت مجددی به نظریه های بازار آزاد و ت حداقل به وجود آمد.


در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی تی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر می رسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد. دخ کارایی ت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخ ت را ناکارامد می سازد. ( ی و رئیس صفری، 1385)


 


2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها


درباره اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزی شود دو روش اصلی وجود دارد:


 


2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی


در این روش، ابتدا شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش های رایج اقتصادسنجی تخمین زده می شود. طبق تعریف تابع تولید، واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات (واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده است، کارایی واحدها را، ارزی و سنجش نمود. مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.


 


2-2-13-2 روش تحلیل پوششی داده ها


این روش نیازی به تعیین تابع تولید ندارد. فرض کنید در یک صنعت، تنها دو ورودی (نهاده) و یک وجی (ستاده) وجود داشته باشد. اگر اطلاعات مقادیر ورودی و وجی را برای تمامی واحدهای تولیدی فعال در آن صنعت در یک فضای دو بعدی مانند شکل زیر نشان دهیم، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند، تابع محدبی به دست می آید که به آن منحنی تولید مرزی (کارا) گفته می شود. واحدهایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای تولید همان مقدار محصول ( وجی) از مقادیر بیشتری نهاده (ورودی) استفاده کرده اند (فلاح، 1386).


 


نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها


 


2-2-14 تحلیل پوششی داده ها


اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال 1957 برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از dea دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین وجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. dea امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزی شده اند فراهم کرده است.


 


نمودار 2-4- مرز فارل


 


برای مثال امکان محک زنی با استفاده از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت های خیلی سودآور منجر شده است. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک ها که مطالعات قبلی قادر به ارزی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک dea میسر می شود. ( بحیرایی و حامدی، 1391)


dea که بوسیله چارنز و همکاران در سال 1978 معرفی شد، یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای ارزی واحد های تصمیم گیری (dmu) متجانس است که هرکدام تعدادی شاخص ورودی را دریافت و به شاخص های وجی تبدیل می کنند. با استفاده از این روش واحدهای تصمیم گیری به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می شوند. مرز کارایی dea که بوسیله قطعات ترکیب خطی بهترین واحدهای مشاهده شده حاصل می شود، یک مجموعه امکان تولید محدب را مشخص می سازد . بنابراین dea نیازی به تعریف صریحی از رابطه تولید بین بردارهای ورودی و وجی dmuها ندارد .


تعیین کارایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها بر اساس میزان فاصله هر واحد تصمیم گیری از مرز کارایی و نوع تصویر شدن آن بر روی مرز انجام می شود. دو نوع روش کلی در نحوه تصویر روی مرز عبارتند از شعاعی و غیر شعاعی. مدلهای شعاعی درdea ، همانند bcc[4] و ccr[5] ورودیهای و وجیهای غیر شعاعی را نادیده می گیرند. از اینرو مدلهای غیر شعاعی واقعی تر می باشند و این مدلها بطور همزمان تقلیل ورودی ها و افزایش وجی ها را انجام می دهند. (آصفی و داودی،1390)


تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی است که با استفاده از اطلاعات سازمانها و واحدهای خدماتی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، اقدام به ساخت مرز کارایی می کند. مرز فوق براساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستاده ها و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می شود و درواقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد مزبور تا مرز کارایی است تقسیم می شوند. هر کدام bcc و ccr مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو دسته از این مدلها را میتوان به دو رویه ورودی محور و وجی محور مورد بررسی قرار داد. تفاوت دو مدل bcc وccr در فرض مربوط به بازدهی ثابت یا متغیر نسبت به مقیاس است. در مدل ccr فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، و در مدل bcc فرض بر بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است. منظور از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این است که ستاده ها به نسبتی که نهاده ها تغییر می کنند تغییر کنند، برای مثال اگر نهاده ها دوبرابر شدند ستاده ها هم دو برابر شوند. اما منظور از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس این است که ستاده ها متناسب با نهاده ها تغییر نکنند. فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. مسایل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیتها و غیره موجب می شوند واحدها در مقیاس بهینه عمل نکنند. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی را دچار اختلال خواهد کرد. (خواجوی و همکاران، 1389)


 
[1]. linear programming


1. constant returns to scale


2. variable returns to scale


[4] . بانکر، چارنز، کوپر


[5] . چارنز ، کوپر و رودز


 مشاهده متن کامل ...
طغیان ک دای پوششی؛ چرا جهانگیری اصرار دارد خود را نامزد اصلاح طلبان بخواند؟
درخواست حذف اطلاعات
ز له جهانگیری

جهانگیری در مناظره انتخاباتی بیان کرده که رقیب و ک دای اصلاحات است؛ موضوعی که ابهامات زیادی را در این جریان به وجود آورده است.

سرویس سیاست مشرق - نحوه حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم محل سئوال و منازعه بسیار است. این ابهام در درون اردوگاه اصلاح طلبی وجود دارد و با توجه به برگزاری مناظره اول که به طور کاملا ضعیفی در آن حضور یافت و چشم به دفاع یار ضربه گیر خود داشت، بر این ابهامات افزوده شد. بعد از مناظره روز هشت اردیبهشت رو مه های زنجیره ای با تیترهای توفان و ز له جهانگیری سعی د اینگونه القاسازی کنند که وی پیروز این مناظره بوده است اما درواقع تقویت جهانگیری بیشتر به مثابه تضعیف بود و این سئوال را به وجود آورد که جهانگیری برابر چه ی توفان و ز له به پا کرد؟

اسحاق جهانگیری در مناظره اول در پاسخ به ماهیت ک داتوری اش بیان داشت که رقیب و اصلاح طلبان است.

وی قبل از حضور در برنامه گفتگوی ویژه تلویزیونی نیز تاکید داشت که اصلاح طلبان نیز باید در انتخابات حضور داشته باشند. اما لاری، نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات نمایندگی جهانگیری را تکذیب کرد. جالب اینجاست که غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران و هم حزبی جهانگیری نیز در سخنانی معنادار بیان کرده که « اصلاح طلب نبوده است.»[1]

البته حضور معاون اول و رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی به هر صورت قابل توجیه نیست اما در جریان اصلاح طلب سه نوع واکنش قابل تامل درباره رقابت و یا عدم حضور یکی از این دو شاهد هستیم که عده ای جهانگیری را پوششی نمی دانند، عده ای نیز وی را ک دای کاملا پوششی و ف می خوانند و عده ای نیز نظر قطعی در این باره نمی دهند و با تردید تصمیم گیری در این زمینه را به آینده موکول می کنند.

در ادامه به واکنش های اصلاح طلبان در این باره می پردازیم.

ازی : جهانگیری پوششی نیست

صادق ازی، رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است و قرار نبود که همراه با رئیس جمهور نقش ایفا کند. این که امروز بگوییم ایشان مأموریت حمایت از را دارد حرف منطقی نیست.[2]

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه جهان آرا در خصوص پوششی بودن جهانگیری گفت: بنده نظرم این است که آقای جهانگیری پوششی نیست و شاید تحولات و اجتماعی به گونه ای دیگر رقم خورد یعنی بالا ه شاید دیدیم شرایطی ایجاد شد که جهانگیری در جامعه و مردم دارای محبوبیت بیشتری شود و نمی توانیم از الآن پیش بینی کنیم و نیاز به زمان دارد و باید صبر کنیم و ببینیم تا 3 ــ 2 روز آ چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: در عالم سیاست همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد و هیچ چیز غیرممکنی وجود ندارد.

تاجیک: جهانگیری و هاشمی طبا نیامنده اند که بنمانند

محمد رضا تاجیک، کارشناس اصلاح طلب درباره پوششی بودن جهانگیری در رقابت انتخاباتی گفت: در مورد سه ک دای جریان اصلاحات باید این نکته را در نظر داشت که دو کارت از سه کارت موجود برای بازی ن است. آقای جهانگیری و هاشمی طبا نیامده اند که در انتخابات باقی بمانند، بلکه آمده اند که صحنه را ترک کنند. این در حالی است که آقای جهانگیری در مناظره اخیر نقش پررنگی در تببین دستاوردهای ت و همچنین جریان اصلاحات داشت که عملکرد ایشان قابل تقدیر است. با این همه، ایشان به همراه آقای هاشمی طبا از قدرت اجماع بین جریان اصلاحات و اعتدالگرایان برخوردار نیستند و نمی توان برای آنها حضور در پاستور را متصور شد.[3]

لاری: و جهانگیری هر دو باقی نخواهند ماند

لاری نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در نشست خبری با موضوع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شورای عالی سیاست گذاری اطلاح طلبان آقای را به عنوان نامزد خود در انتخابات معرفی کرده بود اما آقای جهانگیری روز گذشته اعلام کرد که اصلاح طلبان در انتخابات از وی حمایت د و همچنین احتمال کناره گیری به نفع جهانگیری گفت: در همین مکان، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به صورت اجماعی تصمیم گرفتند که ک دای جمع ما جناب آقای باشد بنابراین ایشان ک دای اصلاح طلبان است و هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد.[4]

لاری تصریح کرد: ما از ظرفیت انتخابات برای طرح دیدگاه هایمان استفاده کردیم و در نهایت هم مطمئناً ما دو ک دا نخواهیم داشت و آقای و جهانگیری هر دو باقی نخواهند ماند.

منصوری: جهانگیری انصراف می دهد

آذر منصوری، سخنگوی ستاد انتخابات حزب اتحاد هم دیروز گفت: آنچه در تصمیم حضور جهانگیری در کنار حائز اهمیت است، این است که ایشان در کنار باشد. اگر نتیجه این باشد که حضور جهانگیری به رای بیفزاید در صحنه خواهد ماند، در غیر این صورت انصراف می دهد، اما آنچه از مقطع ثبت نام هم مشهود بود، این است که جهانگیری رقیب نخواهد بود. [5]

عارف: در آ درباره رفتن و ماندن جهانگیری تصمیم می گیریم

محمدرضا عارف مردم تهران و رئیس فرا یون امید مجلس شورای ی در حاشیه همایش سراسری ستاد انتخاباتی ن حامی در پاسخ به این سوال که با توجه به عملکرد جهانگیری در مناظره روز گذشته آیا وی را شخصیت مناسبی برای ریاست جمهوری می بینید یا خیر افزود: آقای جهانگیری ظرفیت بالایی دارد و او را از جمله ظرفیت های برجسته می دانیم.همانگونه که قبلا هم اشاره ادامه مسیر 92 برای ما مهم است ولی در عین حال ک دای اصلی ما است.

رئیس فرا یون امید مجلس شورای ی همچنین تصریح کرد: ک دای اصلی ما آقای است ولی در آ درباره ماندن یا رفتن جهانگیری تصمیم می گیریم. ان شاءالله هر دو می آیند ولی در آ تصمیم می گیریم.[6]

وی در پاسخ به این سوال که آیا درنهایت یک ک دا برای ریاست جمهوری خواهید داشت گفت: ان شاءالله به این می رسیم.

لیدر جریان اصلاحات هم به تازگی در جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرده است که این جریان در کنار خواهد بود و حمایتی از نامزدی جهانگیری به عنوان ک دای اصلی نخواهد کرد.

در عین حال نوبخت سخنگوی ت نیز در آ ین گفتگوی خود با خبرنگاران تصریح کرد جهانگیری نامزد هیچ جریانی نیست و برای کمک به آقای وارد صحنه شده است.مشاهده متن کامل ...
"رئیسی، زاکانی، بذ اش، قالیباف و فتاح" ۵ ک دای نهایی جبهه مردمی شد
درخواست حذف اطلاعات

تکرار/گزارش کامل دومین مجمع ملی جبهه مردمی

"رئیسی، زاکانی، بذ اش، قالیباف و فتاح" ۵ ک دای نهایی جبهه مردمی شدند

شناسه خبر: 1372547 سرویس:
 ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب (2)

دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» روز گذشته در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری تسنیم، 5 ک دای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، عصر روز گذشته (پنجشنبه 17 فروردین ماه) در دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب انتخاب شدند.

انتخاب این افراد از بین 10 گزینه قبلی بود که در نخستین مجمع ملی انتخاب شده بودند.

براساس رأی‌گیری صورت گرفته، از مجموع 2378 رأی ب‌شده، افراد زیر به‌ ترتیب آرای اخذ شده، به‌ عنوان 5 ک دای نهایی جبهه مردمی انتخاب شدند:

1- سیدابراهیم رئیسی با 2147 رأی

2- علیرضا زاکانی با 1546 رأی

3- مهرداد بذ اش با 1404 رأی

4- محمدباقر قالیباف با 1373 رأی

5- پرویز فتاح با 994 رأی

2 نفر از «اهل سنت» به شورای مرکزی «جبهه مردمی» اضافه شدند

در نشست عصر روز گذشته جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد، با رأی اکثریت حاضر در مجمع 2 نفر از اهل سنت به شورای مرکزی اضافه شدند.

مسئولیت انتخاب "نامزد نهایی جبهه مردمی" به شورای مرکزی واگذار شد

نمایندگان اقشار مختلف در جبهه مردمی نیروهای انقلاب در جریان برگزاری دومین مجمع ملی این  جبهه، با رأی اکثریت قاطع، به اعضای شورای مرکزی وک و اختیار دادند که نامزد نهایی را از بین 5 گزینه نهایی تعیین کنند.

اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب با رای أکثریت، حق تعیین گزینه نهایی را به شورای مرکزی تفویض د.

رستم قاسمی: باید ت اقتصادی روی کار بیاید

رستم قاسمی ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری در حاشیه دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه مشکل اصلی کشور مشکل منابع نیست، بلکه ناکارآمدی است، گفت: مشکل اساسی کشور ناتوانی اجرایی است.

وی با بیان اینکه با وجود نیروهای انقل ، مشکلات حل می‌شود، گفت: مدیران اجرایی کشور باید هم انگیزه و هم اعتقاد داشته باشند، چرا که با روحیه انقل مشکلات کشور حل می‌شود.

قاسمی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مسئله کشور و عمده مشکلات مردم در حوزه اقتصادی است، گفت: 80 درصد بیانات معظم انقلاب در ابتدای سال و در حرم رضا(ع)‌ به مسئله اقتصاد اختصاص داشت و لذا باید تی اقتصادی روی کار بیاید.

«فتاح» و «قالیباف» در صورت ک داتوری در چارچوب «جبهه مردمی» عمل می‌کنند

مهدی محمدی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا، در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف وضعیت برخی ک داها همچون پرویز فتاح و محمدباقر قالیباف در عرصه انتخابات، گفت: هنوز حضور قطعی این افراد در صحنه انتخابات معلوم نیست، ولی در صورت حضور حتما در چارچوب اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: ک داهای مورد حمایت جبهه مردمی تعهد مکتوب دادند که در انتخابات به صورت مستقل حضور نیابند و بعید است خلاف تعهدشان عمل کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی درباره عدم حضور سعید جلیلی در مجمع امروز، گفت: آقای جلیلی سازوکار جبهه را نپذیرفت، حتی امروز از ایشان به عنوان سخنران دعوت شده بود که حتی مایل نبودند به عنوان سخنران دومین مجمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب حضور یابند، لذا از نظر ما ایشان خارج از فرایند و سازوکار جبهه مردمی قرار دارد. نظر خود ایشان هم همین است.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی: رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که اشرافی‌گری نداشته باشد

آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی دبیرکل جامعه ت مبارز در دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی، گفت:‌ به شما به دلیل تشکیل این جبهه تبریک می‌گویم. دست به کاری زدید که خیلی ارزشمند است. خداوند در قرآن می‌فرماید امانت را به‌ اهلش بدهید. این انقلاب هدیه بزرگ‌ الهی است که باید به دست‌ صالحان س شود.

وی افزود: انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها هر دو مهم است. باید ببینیم در بین افرادی که از سوی شورای نگهبان برای ک داتوری انتخابات تایید می‌شوند، اصلح چه ی است. مدبرترین، مدیرترین، تواناترین و دلسوزترین فرد را انتخاب کنید.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی اضافه کرد: ک داها با رای‌گیری امروز به 5 نفر تقلیل می‌یابد و این 5 نفر به یک نفر در نهایت می‌رسد. باید دعا کنیم تا خدا به ما توفیق شناخت اصلح و ترغیب مردم به سمت او را دهد.

دبیرکل جامعه ت مبارز تاکید کرد: انتخابات یکی از فعالیت‌های جبهه مردمی است.‌ این جبهه باید بماند تا در هر مقطعی کاری را که‌ برای انقلاب لازم است، انجام دهد.

وی افزود: باید بهترین را انتخاب کنیم. یکی از ملاک‌های بهتر بودن این است که رئیس‌جمهوری انتخاب کنیم که صد در صد مطیع ‌ باشد.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی تصریح کرد: محبت به مردم و نیکی به مردم از ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور است. اقتصاد مسئله اساسی است. انقلاب در سال گذشته اقتصاد مقاومتی را مطرح د و امسال هم. رئیس‌جمهور باید درد مردم را احساس کند و اشرافی‌گری نداشته باشد، به کشور خودمان تکیه داشته باشد و دشمن را دشمن بداند و به و وعده‌هایش اعتماد نکند.

حاجی بابایی: برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه داریم

حمیدرضا حاجی‌بابایی آموزش‌ و پروش ت دهم در حاشیه دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در جمع خبرنگاران گفت: ما برای همه مشکلات و معضلات کشور سرفصل هایی را آماده کرده‌ایم.

وی افزود: بسته اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای حل مشکلات آماده شده است لذا اگر بخواهیم این برنامه را از همین امروز شروع کنیم، می توانیم.

آموزش و پرورش ت دهم بزرگ ترین مشکل کشور را اشتغال و تولید برشمرد و گفت: برای رونق دادن به فضای اقتصادی کار کارشناسی شده است تا ببینیم چطور باید سرمایه گذاری کرد و منابع را از کجا تامین کنیم.

حاج‌بابایی همچنین تاکید کرد: اگر این برنامه اجرا شود، میتوانیم بین یک و نیم تا دو میلیون شغل ایجاد کنیم، اما متاسفانه با روند فعلی بین 40 تا 45 درصد ورودی اشتغال خود را بیشتر نمیتوانیم، پوشش دهیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها با مدیریت قوی و باتجربه بتواند پیش رود.

زاکانی: همه از نامزد نهایی جبهه مردمی به لحاظ عقلی و اعتقادی حمایت کنیم

علیرضا زاکانی دبیرکل سابق جمعیت رهپویان انقلاب ی در حاشیه دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با حضور در جمع خبرنگاران بر تمکین بر نظر نهایی جبهه مردمی تاکید کرد و اظهار داشت: ی که نامزد نهایی شد از لحاظ عقلی، تعهد به پیمان و اعتقادی باید توسط دیگران حمایت و کمک شود.

وی برهمین اساس گفت: در نهایت باید یک نامزد در صحنه به عنوان جبهه انقلاب باقی بماند.

دستجردی: جلوه ناکارآمدی دستگاه اجرایی را در زندگی مردم می‌بینیم

مرضیه وحید دستجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در حاشیه دومین مجمع ملی نیروهای انقلاب در جمع خبرنگاران درباره چرایی ورود این جبهه به عرصه کشور گفت: به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی کشور ناکارآمد است و این ناکارآمدی را در جنبه های مختلف زندگی مردم می‌بینیم. این وضع شامل وضعیت بد زندگی و اشتغال مردم است.

وی برهمین اساس تصریح کرد: مردم از وضعیت فعلی اقتصاد و وادادگی مسئولان اجرایی شاکی هستند.

سخنگوی حبهه مردمی نیروهای انقلاب ی افزود: باید طرح نویی در انداخته شود و تی بیاید که کارآمد باشد و زمام امور اجرایی را در دست گیرد.

اساسنامه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» به تصویب رسید + متن کامل

اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در نشست عصر دومین مجمع ملی این جبهه که روز گذشته(پنجشنبه، 17 فروردین 96) در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، به تصویب اعضاء رسید.

متن کامل این اساسنامه به شرح ذیل است:

بازدید رحیمیان از روند شمارش آرای ک داهای «جبهه مردمی»

حجت‌ال والمسلمین رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با حضور در محل رای‌گیری و شمارش آراء از روند رای‌گیری و شمارش آراء ک داهای این جبهه بازدید کرد.

مسئولان برگزاری انتخابات ک داهای جبهه مردمی نیز طی گزارشی به حجت‌ال  والمسلمین رحیمیان درباره مکانیزم رای‌گیری توضیح دادند.

غلامعلی حدادعادل  نائب رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب همراه با آیت‌الله موحدی‌کرمانی نیز از روند برگزاری انتخابات بازدید د.

بذ اش:‌ پیروزی در انتخابات با جریان انقلاب خواهد بود

مهرداد بذ اش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره وحدت نیروهای انقل در انتخابات گفت: وحدت به این خوبی اتفاق افتاده است و همه آمده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: پیروزی با جریان انقلاب خواهد بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جبهه نیروهای مردمی چه خلأئی را در کشور احساس کرده است، گفت: کشور تنها یک یا دو مشکل ندارد. مردم گله مندند و از مشکلات اساسی رنج می‌برند.

بذ اش ضمن انتقاد از مدل‌های آزمون و خطا در کشور یادآور شد، مدل‌های آزمون خطا و مدیریتی که مردمی نیست باعث شد جبهه مردمی وارد انتخابات شود.

تعهد کتبی 5 نامزد «جبهه مردمی» برای کناه‌گیری به نفع ک دای نهایی

مهدی چمران عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در حاشیه مجمع ملی این جبهه در جمع خبرنگاران، گفت: هدف از تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اقدام فراجناحی این جبهه برای انسجام بین نیروهای انقلاب است.

وی با بیان اینکه این جبهه پس از انتخابات نیز استمرار خواهد داشت، ادامه داد‌: یکی از اه جبهه مردمی حضور در انتخابات است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از انتخاب یک نفر به عنوان ک دای نهایی، 4 ک دای دیگر به نفع آن یک نفر کنار می‌روند؟ اظهار داشت: بنده پیش‌بینی بلد نیستم، وظیفه ما این است که وارد عرصه انتخابات شویم.

چمران ادامه داد: در شورای مرکزی در این باره بحث می‌شود، البته 5 نفری که انتخاب می‌شوند تعهد داده‌اند، حتی اگر در مناظره حضور داشته باشند و به یک نفر رسیدیم، به نفع آن یک نفر از صحنه کنار بروند.

ضرغامی:‌ مدیریت ناکارآمد است/ قطعا از ظرفیت ظریف در تم استفاده می‌کنم

سید عزت‌الله ضرغامی ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری در حاشیه دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب و در جمع  خبرنگاران، گفت: قرار نیست در انتخابات 2 قطبی انقل و ضدانقلاب شکل بگیرید و رقابت درون  جریان انقلاب خواهد  بود.

وی با بیان اینکه آقای سال‌ها در حاکمیت حضور داشته، گفت: اگر  من رقیب آقای باشم، به مردم خواهم گفت که آقای درون جریان انقلاب است، اما از نظر من و بنا به دلائل و استدلال‌هایی که دارم، مدیریت ایشان ناکارآمد است.

ضرغامی با بیان اینکه ت ظرفیت‌های نظام را هدر داده و استفادت نکرده است، تصریح کرد: بنده آقای ظریف را از ظرفیت‌های نظام می‌دانم و قطعا در صورت پیروزی از این ظرفیت استفاده درست خواهم کرد. متاسفانه آقای با راهبردی غلط نتوانست از این ظرفیت استفاده کند.

وی با تاکید بر ناکارآمدی ت در رفع مشکلات کشور، گفت: اگر رئیس ت آینده باشم، در اولین اقدام جلسات کارشناسی  با حضور مسئولان ت فعلی برای آسیب‌شناسی  ت یازدهم برگزار خواهم  کرد.

حدادعادل:‌ "جریان ثروت و قدرت" جایگاه‌هایی در ت یازدهم گرفتند

غلامعلی حدادعادل عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی روز گذشته( پنجشنبه 17 فروردین 96) در دومین مجمع ملی این جبهه که در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، گفت: حضور امروز شما اهتمام به مهمترین مسائل زندگی و حکومت و جامعه ی است و در درباره هیچ امری به  اندازه ولایت سفارش نشده و ولایت فلسفه است.

وی افزود: جا دارد در این شرایط از خودمان بپرسیم که در کجای تاریخ انقلاب قرار داریم. در این شکی نیست که ما وارث مهمترین انقلاب قرن هستیم.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ادامه داد: پس از آنکه در اوایل قرن بیستم ضربات متعددی بر پیکره مسلمانان وارد شد پیروزی انقلاب ی نوید مجددی به مسلمانان جهان داد در جنگ جهانی اول شاهد بودیم که بسیاری از سرزمین‌های ی از دست رفت و رژیم جعلی صهیونیستی هم تشکیل شد اما در 20 سال پایانی قرن بیستم انقلاب به پیروزی رسید و را به عنوان یک قدرت مطرح کرد.

حدادعادل تصریح کرد: از روز اول به پیروزی رسیدن انقلاب ما زیر فشار تحریمها و توطئه‌ها بوده‌ایم اما دوام 40 ساله انقلاب برهانی بر اصیل بودن انقلاب است و ما امروز می‌خواهیم از این میراث گرانقدر نگهداری کنیم.

وی با اشاره به نعمت‌ها و دستاوردهای انقلاب ی خاطرنشان کرد: نعمت بزرگ ی حضرت و امروز ی معظم انقلاب  یکی از نعمتهای بزرگی است که نصیب ما شده است.

حدادعادل ادامه داد: دستاورد بزرگ دیگر ما نعمت استقلال است امروز برای ایران در تهران تصمیم گرفته می‌شود نه در لندن و پاریس.

وی اظهار داشت: ما نعمت اقتدار و امنیت داریم و دشمنان نمی‌توانند با اراده خود در این منطقه تصمیم بگیرند و می‌دانند که هیچ تصمیم‌گیری مهمی بدون اراده ایران میسر نیست.

سابق مجلس برخورداری کشور از جوانان پاک و متعهد را نعمت دیگری برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: جوانان ما امروز آماده خدمت به مردم هستند که نمونه‌ای از آنها م عان حرم‌اند. امروز انقلاب ی برای ملتهای جهان الگو شده تا آنها باتوکل به خدا بتوانند به نیروی مردم تکیه کنند.

حدادعادل در ادامه عنوان کرد: اما دشمنی با نظام ی در طی این سالها تشدید و سازمان یافته شده و به همان نسبت که ما انقلاب را تثبیت کرده‌ایم دشمن هم طراحی بیشتر کرده است و آ ین نقشه‌های آنان تحریم کشور به بهانه‌های مختلف و ترویج مفاسد اخلاقی و ت یب مبانی فرهنگی است که متوجه عموم مردم و بخصوص نسل جوان است.

وی گفت: آنها می‌خواهند بر نسل جوان امروز فشار بیاورند تا آنها همه مشکلات را به پای انقلاب بنویسند. دشمنان برای ما مشکل درست می‌کنند و هزینه آن را به پای انقلاب می‌نویسند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی به اشاره به اه تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب تصریح کرد: این جبهه برای این است که ما با آگاهی از واقعیت‌ها و با تکیه بر اصول و اطاعت از ولایت و نوع‌آوری در افکار بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

حدادعادل ادامه داد کمتر از یک ماه و نیم دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم از مواهب دیگر انقلاب ی است که به ما امکان نقد می‌دهد. ما بر سر قدرت دعوا نمی‌کنیم و هر جا بتوانیم برای اداره کشور کمک می‌کنیم. جبهه مردمی برای قدرت‌طلبی به وجود نیامده است.

وی اظهار داشت: روز تصمیم‌گیری در پیش است یکی از مشکلات اصلی این ت را در اصل پیروزی آن مشاهده کردیم اگر به 4 سال پیش برگردید رئیس جمهور فعلی احتمال پیروزی نمی‌داد اما انی وارد صحنه شدند و بعدا کنار رفتند که شرایط خاصی را به وجود آوردند و ائتلاف ما نیز به اختلاف تبدیل شد و به نتیجه نرسید و به همین دلیل یک پیروزی غیرمنتظره حاصل شد.

وی با بیان اینکه پیروزی ت فعلی با شعار اعتدال و مذاکره با تحریم کنندگان حاصل شد گفت: وقتی که آقا پیروز شد انی که در متن قضایا نبودند و حتی ک دای آنها آقای نبود برای تصاحب پست‌ها هجوم آوردند و جریان ثروت و قدرت با عجله ت را در اختیار گرفت. این شیفتگی برای قدرت و ثروت نتیجه‌اش حقوقهای نجومی است و صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

وی ادامه داد: از این عیب مادرزادی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد شد. مسئله اعتدال هم به همان اندازه مبهم بود که اصلاحات مبهم بود. این موضوع را نه اصلاح‌طلبان فهمیدند و نه اصولگرایان و ی هم آن را باور نکرد.

وی خاطرنشان کرد: در بین وزارتخانه‌ها هم دو، سه وزارتخانه نصیب جریان ما شد که مهمترین آنها وزارت کشور بود که مشاهده کردید در عرض کمتر از 4 سال برای 3 مرتبه معاون آن عوض شد.

حدادعادل با اشاره به مسئله عنوان کرد: این ت با شعار مذاکره برای رفع تحریم و چرخش چرخ سانتریفیوژها و کارخانه‌ها روی کار آمد اما امروز نه سانتریفیوژها می‌چرخد نه کارخانه‌ها البته اصل مذاکره تصمیم نظام و عاقلانه بود.

سابق مجلس با بیان اینکه در آن زمان یک عده می‌گفتند ما نگران طرف مقابل و دلواپس هستیم اظهار کرد: ت این موضوع را به صورت یک درآورد و به آنها بدگویی کرد. این که شما با تهای دشمن مذاکره کنید و به آنها خوشبین باشید و با انی که نگران شما هستند مقابله کنید باعث می‌شود دشمن آنچه که نباید بفهمد را متوجه شود.

حدادعادل ادامه داد: در شرایط فعلی هر روز شاهد یک تحریم هستیم یک عده‌ می‌خواستند در جامعه دو قطبی طرفداران و مخالفان ایجاد کنند اما امروز با این رفتار آقایان و بدقولی دشمن تاریخ استفاده از برای استفاده به عنوان یک شعار سپری شده است.

وی با اشاره به مشکلات مردم گفت: مشکل امروز مردم ما مشکل کارآمدی و معضلات اقتصادی است و جبهه مردمی هم تصمیم دارد در کنار نامزد نهایی خود تیم همراه او را هم به مردم معرفی کند.

سابق مجلس با اشاره به سازوکار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اظهار داشت: ما احساس می‌کردیم وضع موجود دیگر جوابگوی مشکل فعلی نیست ما به همه احزاب انقل احترام می‌گذاریم و این جبهه برای یکپارچه شدن همه احزاب و همسو همه نیروها به وجود آمده است.

وی ادامه داد: این اولین بار است که نامزدهایی می‌آیند و ک داها در حضور آنها برنامه‌های خود را تشریح می‌کنند. جمنا می‌خواهد به اصول و انقلاب برگردد و به سمت دریای بی‌پایان مردم برود.

حدادعادل خاطرنشان کرد: امروز وقت همت، بصیرت و وحدت است و روز کمک به ی برای اینکه خون تازه‌ای در رگهای کشور به جریان بیفتد.

وی با اشاره به رفتار رسانه‌های معاند انقلاب ی در انتخابات تصریح کرد: این رسانه‌ها دهه اول انقلاب هر وقت انتخابات می‌شد می‌گفتند در آن شرکت نکنید اما امروز برع است و می‌گویند بروید به ی که ما می‌گوییم رای بدهید. آنها دم از تحریم بیشتر می‌زنند و ما دم از های بعدی می‌زنیم.

حدادعادل در پایان خاطرنشان کرد: درست است که اولین حضور جبهه مردمی نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری است اما بعد از انتخابات کار ما تمام نمی‌شود و اگر پیروز شدیم تمام هم و غم خود را برای خدمت به کار می‌گیریم و اگر هم نشدیم با قدرت به همین مسیر ادامه می‌دهیم. ما می‌توانیم تی را معرفی کنیم که وج از رکود و حل مشکلات بانکها و سبک زندگی ی وجه همت آن باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در توصیه‌ای به اعضا اعلام کرد که در انتخاب 5 ک دای نهایی دقت کنند و این‌طور نباشد که تنها یک فرد بر ایشان ملاک باشد و 4 نفر دیگر بر ایشان فرقی نکند‌، چرا که با انتخاب دقیق 5 ک دا و در نظر گرفتن روند باقی مانده تا انتخابات و مناظرات و تبلیغات انتخاباتی به پیروزی کمک خواهد شد.

نیکزاد: کشور فقط جزیره کیش نیست/ در این ت به مسکن جفا شد

علی نیکزاد ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته(پنجشنبه، 17 فروردین 96) در دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی، اظهار داشت:‌ من آدم هستم، اما هرگز اهل ‌کاری نبوده و نخواهم بود. در روزهای اخیر چند بار با من تماس گرفتند و از من خواستند در این جلسه حضور پیدا نکنم، اما من به تقوا و ایمان شما اعتماد دارم و با کمال خضوع و خشوع در بین شما حضور پیدا .

وی با اشاره به سخنی از المومنین علی(ع)  مبنی بر اینکه من هرگز از فقر نمی‌ترسم و از سوءتدبیر می‌ترسم، گفت: متاسفانه در اداره کشور سوء تدبیر آشکار است. اگر سوء تدبیر آشکار نبود، این جمعیت از بزرگان سراسر کشور امروز در اینجا جمع نمی‌شدند.

نیکزاد افزود: قبول کنید که قوه مجریه کار کشورداری را خوب اجرا نکرده است.

وی در ادامه بیان داشت: کشور فقط کیش نیست، باید  به همه کشور توجه داشت. ماشین خوب، ویلای 5 هزار متری  ایرادی ندارد ولی برای مسئولان ایراد است.

سابق مسکن و شهرسازی ضمن انتقاد از عدم سعه صدر در مسئولان، بیان کرد: چگونه منتقدان را بی‌سواد خطاب می‌کنند و چرا آنها را به جهنم حواله می‌دهند؟ مگر قباله بهشت دست آنهاست؟ ی که در ایران سعه صدر ندارد، نباید در کشور حتی یک استاندار هم باشد.

 ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری راه‌حل برون رفت از وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی را ارائه تسهیلات خوب به بخش‌های اساسی کشور دانست و افزود: در این دوره به مسکن جفا شد، چرا که می‌توان در این بخش شغل‌های زیادی ایجاد کرد.

سابق راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در زمینه‌های زیادی می‌توان ایجاد اشتغال کرد، گفت: با ایجاد یک میلیون شغل می‌توان نرخ بیکاری را به 8 درصد کاهش داد و آن را تک‌رقمی کرد و این توفیق از طریق صدور فناوری، صندوق توسعه ملی و صرفه‌جویی و تلاش در بخش مسکن امکان‌پذیر است.

ضرغامی: دشمن و جناح رقیب برای انتخابات96 تعداد زیادی صفحه مجازی یده‌اند

سید عزت‌الله ضرغامی ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری صبح روز گذشته(پنجشنبه، 17 فروردین‌ماه 96) در دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» که در مجموعه شهر آفتاب در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت افکارعمومی، گفت: افکارعمومی از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل در قرآن کریم بارها به خطاب شده که با زبان مردم با آنها سخن بگوید. 

وی افزود: یکی از آسیب‌های جریان اصول‌گرایی که امروز تبدیل به جریان انقلاب شده، این است که معمولا در جلب افکارعمومی ضعیف عمل کرده است. 

ضرغامی اظهار داشت: جبهه انقلاب در دوره‌های اخیر ریاست‌جمهوری موفق نبوده و علیرغم اینکه نیروهای انقل جزو بهترین و دلسوزترین نیروهای کشور هستند، نتوانسته‌اند با افکارعمومی درست کار کنند و نوع مواجهه نیروهای انقلاب با مردم در خیلی دوره‌ها نتیجه ع داده است. 

رئیس اسبق سازمان صدا و سیما ادامه داد: حتی در سال 84 هم آقای احمدی‌نژاد منتخب اصولگراها نبود و فرد منتخب اصولگراها فرد دیگری بود که نفر ششم شد. در سال 92 هم تابلویی که از اختلافات در جریان اصولگرایی دیدیم در حد اعلای خود بود و دیدیدم که نمی‌توانیم بین خودمان وحدت ایجاد کنیم تا مردم به ما اعتماد کنند. 

وی با بیان اینکه در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با پدیده جدی فضای مجازی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: دشمن و جناح رقیب برای این استفاده از فضای مجازی برنامه‌های زیادی دارند و بسیاری از صفحات مجازی را یداری کرده و با مدیران آنها هم رایزنی‌هایی داشته‌اند. 

ضرغامی گفت: امروز در میان احزاب گسترده و فراگیر و در غیاب اشخاص کلیدی و تاثیرگذار، راه‌اندازی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی از مواردی است که تصورش برای دشمن موجب تصدیق می‌شود.

رئیس اسبق سازمان صدا و سیما ادامه داد: اگر این جبهه ایجاد نمی‌شد و یا اینکه موفق نشود، معلوم نبود ساز و کار نیروهای انقلاب برای حضور در عرصه چگونه بود، لذا پاسداری از این نهال نوپا برای تبدیل شدنش به یک شجره طیبه بسیار مهم است. 

وی تصریح کرد: تشکیل این مجمع و حضور 3 هزار نفر از نیروهای انقلاب در آن، اولین تضمین برای نیروهای انقلاب است و برای اینکه کوچک‌ترین شبهه‌ای در رای امروز شما پیش‌ نیاید می‌بایست به صحبت‌های بنده و همه دوستان با دقت عنایت کرده و سپس رای دهید. 

ضرغامی اظهار داشت: آقای جلیلی یک نیروی انقل و متعهد است که همه ما ایشان را می‌شناسیم، اما اگر آقای جلیلی نگران ساز و کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب است، ما باید به ایشان احترام بگذاریم و آن قدر خوب کار کنیم تا آقای جلیلی و دیگران در جریان انتخابات با ما همراهی کنند. 

ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد: البته مراقبت‌هایی لازم است تا دچار خطای راهبردی نشویم و به افرادی مثل آقای جلیلی که نگران جبهه هستند، اضافه نشود. 

وی با بیان اینکه در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری، روسای جمهور برای دو دوره انتخاب شده‌اند، گفت: این اولین دوره‌ای است که ما برداشت جدی داریم که این اتفاق در انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌افتد و شما باید ی را انتخاب کنید که بتواند این راه را بپیماید. 

ضرغامی با اشاره به بعضی برنامه‌های خود برای ورود به صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، خاطرنشان کرد: بنده سه گروه از مطمئن‌ترین دوستانم را به عنوان مشاور برای بررسی برنامه‌ها به کار گرفته‌ام که تا امروز هم نتیجه خوبی داده و این برنامه‌ها با 20 اولویت مهم که بیشتر آنها اقتصادی است به زودی منتشر خواهد شد. 

رئیس اسبق سازمان صدا و سیما ادامه داد: در مملکت ما به اندازه کافی در مورد موضوعات مهم قانونی تصویب شده و نهادهای اجرایی هم برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند، مثلاً سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در انتهای سال 92 توسط ی ابلاغ شد و یا سیاست‌های کلی برنامه توسعه پنج ساله ششم کشور که ایشان ابلاغ د حرف خوبی نیست که زده نشده باشد.

وی خاطرنشان کرد: البته ت آقای برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ستادی تشکیل داد و گزارشی‌ هم از اقدامات خود خدمت ی دادند و ایشان هم تایید د که در بعضی بخش‌ها کارهایی انجام شده است.

ضرغامی ادامه داد: بسیاری از حرف‌های خوبی که امروز افراد مختلف می‌گویند، در سیاست‌های ابلاغی ی وجود دارد، ولی ننوشتن رویه اجرایی بزرگ‌ترین مشکل کشور در جهت اجرایی نشدن این برنامه‌هاست. 

ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: همچنین ما در کشور مشکل مدیریت داشته‌ها را داریم که به نظر من اسطوره‌ این موضوع در جهت اجرای مدیریت داشته‌ها شهید طهرانی‌مقدم بود. 

وی در پایان گفت: بنده نگاه استانی به مدیریت کشور دارم و معتقدم راه کلیدی حل بسیاری از مشکلات و اجرای برنامه‌ها در کشور اجرای مدیریت استانی است.

پیام فتاح به جمنا: از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنم

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد (ره) در پیامی به دومین همایش جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفته است:  به علت معذوراتی که شورای مرکزی از آن مطلع‌اند از حضور در دومین مجمع عذرخواهی می‌کنم اما سازوکار انتخاب ک دا را قبول دارم.

وی در این پیام تأکید کرده است: از هیچ کمکی برای جمنا دریغ نمی‌کنم.

رستم قاسمی:‌ کشور "به همت تِ پیر" تعطیل شده است

رستم قاسمی ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری امروز در دومین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» که روز گذشته(پنجشنبه، 17 فروردین 96) در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، گفت: به طور قطع در اداره کشور نیازمند برنامه جامع در حوزه‌های مختلف به خصوص ، اجتماعی و فرهنگی هستیم.

وی با بیان اینکه امروز چالش بزرگ کشور در موضوع اقتصادی است، افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قدرت اول منطقه هستیم، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که امن‌ترین کشور دنیاست، اما در این کشور گورخواب داریم و مردم نگرانند و این کشور نیز شرمنده جوانان است. امروز در این شرایط کشور به همت ت پیر به جایی رسیده که تعطیل شده است.

سابق نفت با انتقاد از سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور طی سال‌های اخیر، تاکید کرد: در سایه دیپلماسی نه تنها چرخ اقتصاد نچرخید، بلکه چرخ سانتریفیوژها هم نچرخید.

وی با بیان اینکه امروز بحران اقتصادی بر مسائل و اجتماعی نیز سایه افکنده، تاکید کرد: د

مشاهده متن کامل ...

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
درخواست حذف اطلاعات
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7901
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی
تعداد صفحه: 15صفحه
نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

این روش در ابتدا با تز ی رودز مطرح شد که در آن پیشرفت تحصیلی مدارس امریکا در سال 1978 مورد ارزی قرار گرفته بود که در همین راستا این تکنیک برای رتبه بندی دانشکده های اقتصاد انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت که اساس آن بر اساس مدلی بود که فارل در سال 1957 برای ارزی کارایی با استفاده از روشهای غیر پارامتری مطرح کرده بود. چارنز رودز و کوپر مدل اولیه فارل راکه چند ورودی و یک وجی داشت را توسعه دادند و نام آن را ccr گذاشتند و در سال 1984نیز مدل bcc توسط بنکر، چارنز و کوپر ارائه شد. ( و فتائی، 1389 : 22)

تعریف تحلیل پوششی داده ها: تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیرنده در مقایسه با یکدیگر با استفاده از یک برنامه ریاضی می باشد.

تعریف ورودی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

تعریف وجی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.

واحدهای تصمیم گیرنده (dmu): واحدهایی هستند که ی ری ورودی را دریافت و پس از فرایند وجی خارج می کنند.

(کیم و لی، 2011 : 57)

2-1-17- مدل های تحلیل پوششی داده ها

در روش dea برای هر یک از واحدهای غیرکارا، یک واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند. از آنجائیکه این واحد مرکب (ترکیب دو یا چند واحد کارا) ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت، به عنوان یک واحد مجازی کارا شناخته می شود. یکی از مزایای dea یافتن بهترین واحد مجازی کارا برای هر واحد واقعی (چه کارا و چه غیر کارا) می باشد. چنانچه واحدی کارا باشد، مجموعه مرجع آن واحد مجازی کارا خود این واحد خواهد بود. سهم هر یک از واحدهای کارا در تشکیل واحد مجازی کارا برای یک واحد غیرکارا بستگی به وزن (λ1 , λ2 ,... λn) λ دارد که توسط روش dea برای هر یک از بنگاههای کارا محاسبه و ارائه می شود. (شعبانی و همکاران، 1389)

تکنیک dea دارای چهار مدل اصلی می باشد:

1- مدل بازگشت به مقیاس (crs): این مدل که اولین روش dea است، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه شد. این مدل را برخی اوقات با حروف ccr می شناسند که برگرفته از نام این سه پژوهشگر است. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها نیز با نسبت ثابت (کاهشی یا افزایشی) تغییر می کنند. در واقع شیب تابع تولید در این مدل ثابت است.

2- مدل بازگشت به مقیاس متغیر(vrs) : این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه شد و اغلب با حروف bccشناخته می شود. این مدل در مواقعی استفاده می شود که مقیاس گذاری ی ان بالاتر و پائینتر از حداکثر مقداری که برای هر یک از ورودیها و وجیها مشاهده شده است، امکانپذیر نباشد. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت متفاوتی تغییر می کنند. این تغییر میتواند کاهشی یا افزایشی باشد. شیب تابع تولید در این مدل متغییر است.

3- مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(irs) : در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت افزایشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل افزایشی است و بنابراین گاهی کارائی تکنیکی ورودی محور بیشتر از کارائی تکنیکی وجی محور است و بالع .

4- مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(drs) : منظور از بازگشت به مقیاس کاهشی این است که با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت کاهشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل کاهشی است. (قیصری، 1386)
مشاهده متن کامل ...
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
درخواست حذف اطلاعات
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7901
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی
تعداد صفحه: 15صفحه
نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

این روش در ابتدا با تز ی رودز مطرح شد که در آن پیشرفت تحصیلی مدارس امریکا در سال 1978 مورد ارزی قرار گرفته بود که در همین راستا این تکنیک برای رتبه بندی دانشکده های اقتصاد انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت که اساس آن بر اساس مدلی بود که فارل در سال 1957 برای ارزی کارایی با استفاده از روشهای غیر پارامتری مطرح کرده بود. چارنز رودز و کوپر مدل اولیه فارل راکه چند ورودی و یک وجی داشت را توسعه دادند و نام آن را ccr گذاشتند و در سال 1984نیز مدل bcc توسط بنکر، چارنز و کوپر ارائه شد. ( و فتائی، 1389 : 22)

تعریف تحلیل پوششی داده ها: تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیرنده در مقایسه با یکدیگر با استفاده از یک برنامه ریاضی می باشد.

تعریف ورودی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

تعریف وجی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.

واحدهای تصمیم گیرنده (dmu): واحدهایی هستند که ی ری ورودی را دریافت و پس از فرایند وجی خارج می کنند.

(کیم و لی، 2011 : 57)

2-1-17- مدل های تحلیل پوششی داده ها

در روش dea برای هر یک از واحدهای غیرکارا، یک واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند. از آنجائیکه این واحد مرکب (ترکیب دو یا چند واحد کارا) ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت، به عنوان یک واحد مجازی کارا شناخته می شود. یکی از مزایای dea یافتن بهترین واحد مجازی کارا برای هر واحد واقعی (چه کارا و چه غیر کارا) می باشد. چنانچه واحدی کارا باشد، مجموعه مرجع آن واحد مجازی کارا خود این واحد خواهد بود. سهم هر یک از واحدهای کارا در تشکیل واحد مجازی کارا برای یک واحد غیرکارا بستگی به وزن (λ1 , λ2 ,... λn) λ دارد که توسط روش dea برای هر یک از بنگاههای کارا محاسبه و ارائه می شود. (شعبانی و همکاران، 1389)

تکنیک dea دارای چهار مدل اصلی می باشد:

1- مدل بازگشت به مقیاس (crs): این مدل که اولین روش dea است، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه شد. این مدل را برخی اوقات با حروف ccr می شناسند که برگرفته از نام این سه پژوهشگر است. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها نیز با نسبت ثابت (کاهشی یا افزایشی) تغییر می کنند. در واقع شیب تابع تولید در این مدل ثابت است.

2- مدل بازگشت به مقیاس متغیر(vrs) : این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه شد و اغلب با حروف bccشناخته می شود. این مدل در مواقعی استفاده می شود که مقیاس گذاری ی ان بالاتر و پائینتر از حداکثر مقداری که برای هر یک از ورودیها و وجیها مشاهده شده است، امکانپذیر نباشد. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت متفاوتی تغییر می کنند. این تغییر میتواند کاهشی یا افزایشی باشد. شیب تابع تولید در این مدل متغییر است.

3- مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(irs) : در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت افزایشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل افزایشی است و بنابراین گاهی کارائی تکنیکی ورودی محور بیشتر از کارائی تکنیکی وجی محور است و بالع .

4- مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(drs) : منظور از بازگشت به مقیاس کاهشی این است که با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت کاهشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل کاهشی است. (قیصری، 1386)


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

مشاهده متن کامل ...
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
درخواست حذف اطلاعات
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7901
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی
تعداد صفحه: 15صفحه
نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

این روش در ابتدا با تز ی رودز مطرح شد که در آن پیشرفت تحصیلی مدارس امریکا در سال 1978 مورد ارزی قرار گرفته بود که در همین راستا این تکنیک برای رتبه بندی دانشکده های اقتصاد انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت که اساس آن بر اساس مدلی بود که فارل در سال 1957 برای ارزی کارایی با استفاده از روشهای غیر پارامتری مطرح کرده بود. چارنز رودز و کوپر مدل اولیه فارل راکه چند ورودی و یک وجی داشت را توسعه دادند و نام آن را ccr گذاشتند و در سال 1984نیز مدل bcc توسط بنکر، چارنز و کوپر ارائه شد. ( و فتائی، 1389 : 22)

تعریف تحلیل پوششی داده ها: تکنیکی جهت محاسبه کارایی نسبی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیرنده در مقایسه با یکدیگر با استفاده از یک برنامه ریاضی می باشد.

تعریف ورودی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

تعریف وجی: در تحلیل پوششی داده ها عاملی که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.

واحدهای تصمیم گیرنده (dmu): واحدهایی هستند که ی ری ورودی را دریافت و پس از فرایند وجی خارج می کنند.

(کیم و لی، 2011 : 57)

2-1-17- مدل های تحلیل پوششی داده ها

در روش dea برای هر یک از واحدهای غیرکارا، یک واحد کارا یا ترکیبی از دو یا چند واحد کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند. از آنجائیکه این واحد مرکب (ترکیب دو یا چند واحد کارا) ضرورتاً در صنعت وجود نخواهد داشت، به عنوان یک واحد مجازی کارا شناخته می شود. یکی از مزایای dea یافتن بهترین واحد مجازی کارا برای هر واحد واقعی (چه کارا و چه غیر کارا) می باشد. چنانچه واحدی کارا باشد، مجموعه مرجع آن واحد مجازی کارا خود این واحد خواهد بود. سهم هر یک از واحدهای کارا در تشکیل واحد مجازی کارا برای یک واحد غیرکارا بستگی به وزن (λ1 , λ2 ,... λn) λ دارد که توسط روش dea برای هر یک از بنگاههای کارا محاسبه و ارائه می شود. (شعبانی و همکاران، 1389)

تکنیک dea دارای چهار مدل اصلی می باشد:

1- مدل بازگشت به مقیاس (crs): این مدل که اولین روش dea است، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه شد. این مدل را برخی اوقات با حروف ccr می شناسند که برگرفته از نام این سه پژوهشگر است. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها نیز با نسبت ثابت (کاهشی یا افزایشی) تغییر می کنند. در واقع شیب تابع تولید در این مدل ثابت است.

2- مدل بازگشت به مقیاس متغیر(vrs) : این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال 1984 ارائه شد و اغلب با حروف bccشناخته می شود. این مدل در مواقعی استفاده می شود که مقیاس گذاری ی ان بالاتر و پائینتر از حداکثر مقداری که برای هر یک از ورودیها و وجیها مشاهده شده است، امکانپذیر نباشد. در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت متفاوتی تغییر می کنند. این تغییر میتواند کاهشی یا افزایشی باشد. شیب تابع تولید در این مدل متغییر است.

3- مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(irs) : در این مدل با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت افزایشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل افزایشی است و بنابراین گاهی کارائی تکنیکی ورودی محور بیشتر از کارائی تکنیکی وجی محور است و بالع .

4- مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(drs) : منظور از بازگشت به مقیاس کاهشی این است که با تغییر یک واحد در ورودیها، وجیها با نسبت کاهشی تغییر میکنند. شیب تابع تولید در این مدل کاهشی است. (قیصری، 1386)
مشاهده متن کامل ...
بافت های جانوری از نوع پوششی
درخواست حذف اطلاعات

یاخته های موجود در بدن ما در کنار هم قرار میگیریم و با هماهنگی یکدیگر بافت ها را به وجود می آورند پس بافت های بدن ما از یاخته و مایع بین یاخته ای تشکیل شده است در بدن ما چهار نوع بافت شامل بافت پوششی پیوندی ماهیچه ای و عصبی وجود دارد که در این جا بافت پوششی را بررسی میکنیم

بافت پوششی:

همان طور که از اسم بافت پوششی پیداست این نوع بافت سطح بدن را می پوشاند علاوه نقاط سطحی دهان که همان پوست است مجاری و حفره های بدن که شامل دهان معده روده ها و رگ ها نیز توسط بافت پوششی پوشیده است از دیگر ویژگی این بافت نزدیک بودن یاخته ها به هم است که باعث شده است فضای بین یاخته ای کمی وجود داشته باشد

نکته:در بین بافت ها کم ترین فضای بین یاخته ای در بافت پوششی مشاهده میشود

در زیر همه انواع بافت پوششی شامل سنگفرشی مکعبی و استوانه ای بخشی به نام غشای پایه وجود دارد که بافت پوششی را به بافت های زیرین متصل میکند

نکته:غشای پایه شبکه از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است

نیم نکته:گلیکو پروتئین همون کربوهیدرات به علاوه پروتئینه و چون کربوهیدرات ها نوعی قند هستند پس تو ساختار غشای پایه قند هم داریم)

بافت پوششی شامل بافت پوششی استوانه ای مکعبی و سنگفرشی است که هر کدام از این ها می توانند چند لایه د

در لوله گوارشی بافت پوششی سنگفرشی و استوانه ای وجود دارد که در دهان و ابتدای حلق از نوع سنگفرشی چند لایه می باشد ودر معده و روده از نوع استوانه ای یک لایه میباشد

بافت پوششی

نکته:دیواره مویرگ از نوع سنگفرشی یک لایه

غده تیروئید از نوع مکعبی یک لایه

مری از نوع سنگفرشی چند لایه

روده از موع استوانه ای یک لایه

بافت پوششی غده ای

ابتدا باید غده را تعریف کنیم و ببینیم منظور از غده چیست

غده به بافتی گفته می شود که از خود موادی را درون مجرایی وارد میکند

با توجه به تعریف گفته شده اگز هر نوع بافتیاز خود موادی به مجاریی ترشح کند غده شناخت می شود بافت پوششی نیز در برخی از نقاط به عنوان غده عمل میکند به عموان مثال در غدد بزاقی بافت پوششی بزاق ترشح میکند و وارد مجرایی می کند که به دهان راه دارد

نکته:در معده و روده نیز غده ها و یاخته هایی از جنس بافت پوششی وجود دارد که مواد را می سازد و وارد این اندام ها می کند


زیست را باما بخوانید...
مشاهده متن کامل ...
برنامه سال پنجم(95-94) برگزاری مراسم مذهبی در روستای بق
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

ستاد برگزاری مراسم مذهبی روستای بق دامغان

سال پنجم برگزاری( 95-94)

ماه شمسی ماه قمری مناسبت بانی مجلس
29آذر 94 8ربیع الاول شهادت حضرت حسن عسگری (ع) حاج تقی و حاج علی صداقتی
8دی 94 17ربیع الاول میلاد حضرت رسول (ص) - ولادت جعفر صادق (ع) علی اکبر اسکندرزاده
29دی94 8ربیع الثانی ولادت حضرت حسن عسگری (ع) حاج تقی و حاج علی صداقتی
1بهمن94 10ربیع الثانی شهادت حضرت معصومه (س) حسن هاتفی (محمد)
22بهمن 94 پیروزی انقلاب ی دهیاری و شورای روستای بق
25بهمن 94 5جمادی الاول ولادت حضرت زینب (س) حاج محمدرضا عمویی (حاج جعفر)
3اسفند 94 13جمادی الاول شهادت حضرت فاطمه (س) (به روایتی ) مهدی عمویی (داماد حاج محمدرضا)
23اسفند 94 3جمادی الثانی شهادت حضرت فاطمه (س) حسن و علی اصغر هاتفی - حمید و مجیدصداقتی
4فرودین 95 13جمادی الثانی وفات حضرت ام البنین (س ) خانمها نصرتی- امین زاده - صدقی - صداقتی
11فروردین 95 20جمادی الثانی ولادت حضرت فاطمه (س) و حضرت (ره) کربلایی علی اکبر صداقتی و تقی هاتفی
21فروردین اول رجب ولادت حضرت محمد باقر (ع) حاج عباسعلی عمویی ( حاج صفر)
23فروردین 3رجب شهادت حضرت علی النقی هادی (ع) ابوالفضل صدقی (علی اکبر)
30فروردین 10رجب ولادت حضرت محمد تقی (ع) مصطفی نادعلیزاده (حاج مرتضی )
2اردیبهشت 13رجب ولادت حضرت علی (ع) اخوان شهید علی اکبر صداقتی
4اردیبهشت 15رجب وفات حضرت زینب (س) خانواده مرحوم حاج جعفر قلی عمویی
14اردیبهشت 25رجب شهادت حضرت موسی کاظم (ع) حاج عباسعلی عمویی ( حاج صفر)
16اردیبهشت 27رجب مبعث حضرت رسول اکرم (ص) کربلایی علی اصغر عمویی (طلایی)
21اردیبهشت 3شعبان ولادت حضرت حسین (ع) حاج عباسعلی صداقتی (رضا)
22اردیبهشت 4شعبان ولادت حضرت عباس (ع) محمدرضا نادعلیزاده (بق) - غلامعلی نادعلیزاده 2
23اردیبهشت 5شعبان ولادت حضرت سجاد (ع) حاج غلامعلی نادعلیزاده 2
29اردیبهشت 11شعبان ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان محمدمهدی معرفی و مهدی نادعلیزاده
2 داد 15شعبان ولادت حضرت مهدی (عج) سید مهدی طیبی (سید محمد)
14و15 داد رحلت حضرت (ره ) و قیام 15 داد دهیاری و شورای روستای بق
27 داد 10رمضان وفات حضرت خدیجه (س) حاج محمدرضا عمویی (حاج جعفر)
1تیر 15رمضان ولادت حضرت حسن مجتبی (ع) ابوالفضل عمویی (حاج رمضان )
7تیر 21رمضان شهادت حضرت علی (ع) و شب قدر کربلایی علی هاتفی (یدا ...)
9تیر 23رمضان سوم شهادت حضرت علی (ع) و شب قدر همیاری
30تیر 15شوال شهادت حضرت حمزه سید ال (ع) حاج حسن طیری
9مرداد 25شوال شهادت حضرت جعفر صادق (ع) کربلایی علی اکبر اسکندرزاده
14مرداد 1ذی القعده ولادت حضرت معصومه (س) حسن هاتفی (محمد)
24مرداد 11ذی القعده ولادت حضرت رضا (ع) حاج نصرا... آتشی - حاج عباسعلی عمویی
12شهریور 30ذی القعده شهادت حضرت محمد تقی (ع) حاج عباسعلی نادعلیزاده (ملارمضان )
19شهریور 7ذیحجه شهادت حضرت محمد باقر (ع) خانواده مرحوم عباسعلی رمضانیان
21شهریور 9ذیحجه شهادت حضرت مسلم (ع) کربلایی غلامعلی صدقی (دامغان)
27شهریور 15ذیحجه ولادت حضرت علی النقی (ع) ستاد برگزاری مراسم مذهبی
30شهریور 18ذیحجه عید سعید غدیر خم رضا نادعلیزاده (شب بعد عید )
23مهر 12محرم شهادت حضرت سجاد (ع) خانواده مرحوم حاج رمضانعلی صداقتی
6آبان 25محرم شهادت حضرت سجاد (ع) روایت دوم محمدصدقی (علی اکبر)
15آبان 5صفر شهادت حضرت رقیه (ع) خانم بشیری (صداقتی )
17آبان 7صفر ولادت حضرت موسی کاظم (ع) رحمت ا... صدقی
30آبان 20صفر اربعین حسینی حاج عباسعلی صداقتی (شهید غلام)
8آذر 28صفر رحلت حضرت رسول و شهادت حسن مجتبی (ع) کربلایی عباس نادعلیزاده (و خانواده حاج احمد)
10آذر 30صفر شهادت حضرت رضا (ع) فرزندان مرحوم حاج علی اکبر عمویی (علی محمد)


مشاهده متن کامل ...
برنامه سال پنجم(95-94) برگزاری مراسم مذهبی در روستای بق
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

ستاد برگزاری مراسم مذهبی روستای بق دامغان

سال پنجم برگزاری( 95-94)

ماه شمسی ماه قمری مناسبت بانی مجلس
29آذر 94 8ربیع الاول شهادت حضرت حسن عسگری (ع) حاج تقی و حاج علی صداقتی
8دی 94 17ربیع الاول میلاد حضرت رسول (ص) - ولادت جعفر صادق (ع) علی اکبر اسکندرزاده
29دی94 8ربیع الثانی ولادت حضرت حسن عسگری (ع) حاج تقی و حاج علی صداقتی
1بهمن94 10ربیع الثانی شهادت حضرت معصومه (س) حسن هاتفی (محمد)
22بهمن 94 پیروزی انقلاب ی دهیاری و شورای روستای بق
25بهمن 94 5جمادی الاول ولادت حضرت زینب (س) حاج محمدرضا عمویی (حاج جعفر)
3اسفند 94 13جمادی الاول شهادت حضرت فاطمه (س) (به روایتی ) مهدی عمویی (داماد حاج محمدرضا)
23اسفند 94 3جمادی الثانی شهادت حضرت فاطمه (س) حسن و علی اصغر هاتفی - حمید و مجیدصداقتی
4فرودین 95 13جمادی الثانی وفات حضرت ام البنین (س ) خانمها نصرتی- امین زاده - صدقی - صداقتی
11فروردین 95 20جمادی الثانی ولادت حضرت فاطمه (س) و حضرت (ره) کربلایی علی اکبر صداقتی و تقی هاتفی
21فروردین اول رجب ولادت حضرت محمد باقر (ع) حاج عباسعلی عمویی ( حاج صفر)
23فروردین 3رجب شهادت حضرت علی النقی هادی (ع) ابوالفضل صدقی (علی اکبر)
30فروردین 10رجب ولادت حضرت محمد تقی (ع) مصطفی نادعلیزاده (حاج مرتضی )
2اردیبهشت 13رجب ولادت حضرت علی (ع) اخوان شهید علی اکبر صداقتی
4اردیبهشت 15رجب وفات حضرت زینب (س) خانواده مرحوم حاج جعفر قلی عمویی
14اردیبهشت 25رجب شهادت حضرت موسی کاظم (ع) حاج عباسعلی عمویی ( حاج صفر)
16اردیبهشت 27رجب مبعث حضرت رسول اکرم (ص) کربلایی علی اصغر عمویی (طلایی)
21اردیبهشت 3شعبان ولادت حضرت حسین (ع) حاج عباسعلی صداقتی (رضا)
22اردیبهشت 4شعبان ولادت حضرت عباس (ع) محمدرضا نادعلیزاده (بق) - غلامعلی نادعلیزاده 2
23اردیبهشت 5شعبان ولادت حضرت سجاد (ع) حاج غلامعلی نادعلیزاده 2
29اردیبهشت 11شعبان ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان محمدمهدی معرفی و مهدی نادعلیزاده
2 داد 15شعبان ولادت حضرت مهدی (عج) سید مهدی طیبی (سید محمد)
14و15 داد رحلت حضرت (ره ) و قیام 15 داد دهیاری و شورای روستای بق
27 داد 10رمضان وفات حضرت خدیجه (س) حاج محمدرضا عمویی (حاج جعفر)
1تیر 15رمضان ولادت حضرت حسن مجتبی (ع) ابوالفضل عمویی (حاج رمضان )
7تیر 21رمضان شهادت حضرت علی (ع) و شب قدر کربلایی علی هاتفی (یدا ...)
9تیر 23رمضان سوم شهادت حضرت علی (ع) و شب قدر همیاری
30تیر 15شوال شهادت حضرت حمزه سید ال (ع) حاج حسن طیری
9مرداد 25شوال شهادت حضرت جعفر صادق (ع) کربلایی علی اکبر اسکندرزاده
14مرداد 1ذی القعده ولادت حضرت معصومه (س) حسن هاتفی (محمد)
24مرداد 11ذی القعده ولادت حضرت رضا (ع) حاج نصرا... آتشی - حاج عباسعلی عمویی
12شهریور 30ذی القعده شهادت حضرت محمد تقی (ع) حاج عباسعلی نادعلیزاده (ملارمضان )
19شهریور 7ذیحجه شهادت حضرت محمد باقر (ع) خانواده مرحوم عباسعلی رمضانیان
21شهریور 9ذیحجه شهادت حضرت مسلم (ع) کربلایی غلامعلی صدقی (دامغان)
27شهریور 15ذیحجه ولادت حضرت علی النقی (ع) ستاد برگزاری مراسم مذهبی
30شهریور 18ذیحجه عید سعید غدیر خم رضا نادعلیزاده (شب بعد عید )
23مهر 12محرم شهادت حضرت سجاد (ع) خانواده مرحوم حاج رمضانعلی صداقتی
6آبان 25محرم شهادت حضرت سجاد (ع) روایت دوم محمدصدقی (علی اکبر)
15آبان 5صفر شهادت حضرت رقیه (ع) خانم بشیری (صداقتی )
17آبان 7صفر ولادت حضرت موسی کاظم (ع) رحمت ا... صدقی
30آبان 20صفر اربعین حسینی حاج عباسعلی صداقتی (شهید غلام)
8آذر 28صفر رحلت حضرت رسول و شهادت حسن مجتبی (ع) کربلایی عباس نادعلیزاده (و خانواده حاج احمد)
10آذر 30صفر شهادت حضرت رضا (ع) فرزندان مرحوم حاج علی اکبر عمویی (علی محمد)


مشاهده متن کامل ...
نگاهی به رواج فرهنگ تبرج در میان بانوان محجبه
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

جاب بی حجاب
نگاهی به رواج فرهنگ تبرج در میان بانوان محجبه

یکی از مهم ترین مباحث اینروزهای رسانه های اجتمائی و محافل نقد وبررسی مسئله حجاب است ، مسئله مهمی که ریشه در فرهنگ ی و ایرانی ما دارد .این مسئله از چنان جایگاهی برخوردار است که در رسانه های عمومی نظیر تلوزیون و جراید و اینترنت اهمیت ویژه ای پیدا کرده و حتی صفحات اجتمائی بسیاری را به خود اختصاص داده است ، کاربران بسیاری با تشکیل کمپین هائی به دفاع از این مسئله پرداخته وبا به اشتراک گذاشتن تصاویر و پوسترهای رنگارنگ گوی سبقت در معرفی حجاب را از هم می ربایند.قابل توجه است که غالبا این حرکت ها مخاطب را از جنبه بنیادی حجاب آگاه نمی کند بلکه آن نگاه اصیل به مقوله حجاب نیز مغفول می ماند،این حرکت ها که غالبا رویکردی سلیقه ای در معرفی حجاب دارند و یا در تشخیص مصادیق صحیح حجاب دچار اشتباه شده اند خود از موانع فرهنگ سازی در مسیر حجاب به شمار میروند.نگارنده در این مقاله می کوشد به آسیب شناسی این حرکت ها پرداخته و به معرفی مصادیق حجاب ی بپردازد.

بازنگری کوتاهی به معنای حجاب
حجاب در لغت به معنای پوشاندن و ماندن است.دهخدا حجاب را در نگه داشتن و بازداشتن از درآمدن می دانداستعمال این واژه در لغت بیشتر به معنای است و در اصطلاح حجاب به نوعی خاص از پوشش برای ن گفته می شود و نه هر پوششی.و منظور از حجاب پوششی است که بواسطه واقع شدن صورت می گیرد.یعنی ن بواسطه پوششی که ازورای آن هرگونه زیبائی های نه شان دیده نشود در محافل اجتمائی حاضر شوند. لازم به ذکر است که  این واژه مختص ن نیست منتهی درباره ایشان کاربرد بیشتری دارد
شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب درباره کاربرد واژه حجاب اینچنین می گوید:
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است. در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقها کلمه "ستر" که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه "ستر" را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه "پوشش" را به کار می بردیم. زیرا معنی شایع لغت حجاب است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. وظیفه پوشش که برای ن مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند.
حدود و ثغور حجاب
مسئله حجاب در به اعضاء و جوارح منحصر نمی شود و از آن هم فراتر رفته و به رفتار انسان نیز تعمیم پیدا می کند و چنانچه شخصی حجاب ظاهری  کامل را رعایت کند ولی در بعد رفتار از حجاب کافی برخوردار نباشد فعل او مثل جسدی بی روح خواهد بود که ظاهری انسانی دارد اما اثری از حیات و حرکت در آن موج نمی زند.حجاب در رفتار انسان ، ع العمل ها و معا ها و تعامل شخص با محیط را در برمیگیرد.حجاب رفتاری انسان ریشه در فکر و عقاید او دارد ، علی علیه السلام در این باره می فرمایند:
مراقب افکارت باش چرا که بزودی گفتار تو را خواهد ساخت و مراقب رفتارت باش چرا که بزودی رفتار تو را خواهد ساخت و مراقب رفتارت باش چرا که بزودی عادت های تو را خواهد ساخت ومراقب عادت هایت باش چرا که شخصیت تو را خواهد ساخت و مراقب شخصیت خود باش چون بزودی سرنوشت تو خواهد شد.
پس هرکدام از این حجب مقدمه ای برای حجاب پس از خود خواهد بود و چنانچه مقدمه ای ناقص باشد بقول شاعر تا ثریا می رود دیوار کج.پس برای رسیدن به حجاب رفتار، گریزی از رعایت حجاب جوارحی یا ظاهری نیست.لازم به ذکر است که منشاء اقسام حجاب ، فکر و عقاید انسان است که آینه تمام نمای جهانبینی اوست . پس حجاب ریشه در جهان بینی دارد و شخص موحد افکار خود را از جهانبینی الهی دریافت میکند.
پس در یک نگاه عام حجاب اقسام مختلفی دارد که کیفیت هرکدام  ارزش حجب قبل و بعد از خود را نشان می دهد.

حجاب پوشاننده ، زیبنده  ، یا فریبنده ؟
اصل مسئله حجاب و فلسفه آن پوشاندن زیبائی های بدن و مصون ماندن از خطرات است این مسئله منحصر در فرهنگ ی نیست و پیش از آن سایر تمدن ها و ادیان تعریفی از حجاب برای پیروان خود داشته اند . بطور مثال در آثار بجا مانده از تمدن باستانی ایران هیچ اثری از بانوان بی حجاب نمی بینیم . یا در میان یهودیان معتقد کانادا ن یهودی از حجاب بسیار کاملی استفاده می کنند.
اما در ایران در سال های اخیر جریاناتی در دفاع از حجاب شکل گرفته که به بهانه تبلیغ حجاب و ارائه الگوی مناسب به جوانان مسئله حجاب را تحریف کرده است .البته همه این جریانات مغرضانه و برنامه ریزی شده نیست اما برخی از آن ها به دنبال انحراف و ارائه یک تعریف و مصداق خاص از حجاب است مثلا در رسانه های عمومی و صفحات اجتمائی می بینیم که تحت عنوان کمپین دفاع از حجاب بانوان محجبه با پوشش های بسیار تجملاتی و رنگ های خیره کننده و با فیگور هائی که مناسب ع های شخصی یادگاریست تصاویر خود را دراین صفحات در معرض دید عموم قرار می دهند و اذعان می کنند که می توان چادری بود و اینقدر زیبا هم پوشید.و یا باز در صفحات اجتمائی پوستر هائی طراحی می شود که حجاب زن مسلمان را به تصویر می کشد البته اینکه حجاب باید زیبا باشد واقعیتی است که ازآن گریزی نیست اما چون واژه زیبائی ، مثل مفاهیمی نظیر ست که ممکن است معانی مختلفی داشته باشد و برداشت های متفاوتی از آن بشود باید مشخص شود که منظور از این حجاب زیبا چیست آیا حجاب زیبا حج ست که زیبائی های جسمی زن را در قالب پوشش نشان می دهد نظیر حجاب خاص ن متجدد ترکیه و لبنان  که درعین حال که شخص پوشیده است اما تمام جاذبه های جسمی و برجستگی های بدن خود را با نوع پوششی که دارد نشان می دهد؟
آیا منظور از حجاب زیبا استفاده ازپوشش هائیست که از رنگ های بسیار زیبا و خیره کننده استفاده می کند؟آیا منظور از حجاب زیبا استفاده از آرایش و زیور آلات متنوع همراه با حجاب برتر است ؟و آیا منظور از حجاب زیبا بانوی زیبائیست که حجاب دارد و با آن زیباتر شده است؟
این سوال ها و ده ها سوال دیگر برداشت هائیست که می توان از گزینه حجاب زیبا داشت .اما باید دید حقیقت عبارت حجاب زیبا که در معرفی حجاب برتر و الگو سازی مورد استفاده قرار می گیرد چیست و ما به چه اندازه به آن نائل شده ایم و یا تا چه حد از آن فاصله داریم .


گزاره های حجاب مناسب

پوشاننده باشد

استفاده از عبارت پوشاننده بودن حجاب شاید از نظر برخی همان حجاب باشد اما هر نوع پوششی را نمی توان حجاب نامید چرا که پوششی حجاب است که هم برهنگی را مخفی کند و هم برجستگی ها بدن را .چه بسا پوشش هائی که کل بدن را می پوشاند اما تمام برجستگی ها را نمایان می سازد.

رنگ آن متناسب با عرف باشد

پوشش مناسب باید رنگی متناسب با فرهنگ و عرف جامعه داشته باشد برخی از رنگ ها در بعضی فرهنگ ها یک عرف محسوب می شود اما ممکن است همان رنگ در عرف جامعه دیگر ضد ارزش و جلف تلقی شود.

مدل و طرح آن موجب جلب اذهان عمومی نشود

گاهی لباسی پوششی کامل محسوب می شود اما به نحوی طراحی شده که شخصی که از آن استفاده می کند خاص و انگشت نما می شود و این همان پوششی است که در متون دینی لباس شهرت نام دارد .

خود آن حجاب از مصادیق زینت و تبرج نباشد

از آنجا که هدف از حجاب حفظ زینت هاست در نتیجه نباید نوع حج که استفاده می شود از مصادیق زینت باشد مثلا برای پوشاندن دست از ساق دست استفاده می شود حال اگر همین ساق دستی که باید موجب پوشیده شدن دست باشد بدلیل استفاده از پارچه های گیپور رنگ پوست را به نمایش بگذارد به علاوه زیبائی که ایجاد می کند و سبب توجه شود این حجاب نیست زینت است و یا چادر هائی که بسیار نازک و بدن نما هستند و یا ضمن اینکه ضخیم هستند اما بدلیل جنس براق و ی که دارند حجم بدن را نشان می دهند این ها خود از مصادیق زینت هستند و نمی توانند حجاب مناسبی باشند.

بیانگر ملیت و هویت فرد باشد

حجاب باید هویت و ملیت یک فرد را نشان دهد به نحوی که در هرجای دنیا که دیده شود آن را تحت عنوان پوشش مردم فلان کشور بشناسند مثل حجاب معروف برقع که پوشش خاص ن افغانیست ویا جل ب که مورد استفاده ن عرب است

زیبا باشد

رعایت مواردی نظیر رنگ متناسب و موقر همراه با تمیزی و طرح و مدل متناسب ، زیبائی یک حجاب را رقم می زند.

تجملاتی نباشد

این مسئله یکی از موارد بسیار مهمی است که بسیار مغفول مانده .استفاده از حجاب های بسیار گران قیمت در عرصه تبلیغ حجاب یکی از معضلات معرفی حجاب است و متاسفانه موجب بروز پدیده تجملگرائی و چشم و هم چشمی میان افراد محجبه می شود.

در افراد چادری پوشش زیر چادر با چادر تناسب لازم را داشته باشد

بسیار دیده می شود که افراد محجبه با توجیهات متعددی ضمن اینکه چادر خود را حفظ کرده اند اما در زیر چادر خود از مانتو ها و شلوارهائی استفاده می کنند که هیچ تناسبی با حجاب برتر ندارد .مثلا پوشیدن توسط بانوان محجبه در محیط های عمومی و یا پوشیدن مانتوهائی که آستین های تنگ و کوتاه دارند و کل برجستگی های بدن را نمایان می کنند . همچنین آرایش صورت و و بیرون گذاشتن مو از مصادیق رفتارهای نامتناسب ضمن استفاده از حجاب است .

نکته پایانی

مروجین حجاب و باید نسبت به مقوله حجاب حرکت های علمی و پژوهشی بیشتری داشته باشند تا به جای اعمال انواع سلیقه ها و ترویج صرفا رنگ و لع که گاهی به ابتذال و انحراف هم کشیده می شود مسئله حجاب واقعی فرصت معرفی و تبلیغ پیدا کند.


 


 منابع
کتاب مسئله حجاب شهید مطهری
(سایت لغت نامه واژه یاب)مشاهده متن کامل ...
قبل از سال 92 مردم با تورم روزانه و ساعتی مواجه بودند
درخواست حذف اطلاعات
در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی انتخاباتی
ک دای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در اولین برنامه تلویزیونی با مردم سخن خواهد گفت.
آفتاب‌‌نیوز : ک دای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری طی سخنانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت: افراط و تفریط و خشونت نتوانسته باعث خوشبختی هیچ ملت و پیشرفت هیچ کشوری شده باشد.

وی افزود: صاحب این کشور، ملت است؛ ما باید در چارچوب قانون اساسی، قانون مصوب و همچنین خواست مردم و اراده مردم مدیریت جامعه را برعهده بگیریم. در سال 92 همان موقعی که با هم کار را آغاز کردیم، ما با مشکلات فراوانی مواجه بودیم. اما در عین حال امیدهای زیادی هم داشتیم.

ک دای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: من از آغاز معتقد بودم با آن امیدها و تلاش‌ها و همبستگی‌ها و هماهنگی‌ها می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم. ما آن زمان بیکاری رنج‌آوری را نسبت به جوانان خودمان و جامعه خودمان مواجه بودیم در حالی که در هشت سال گذشته می شد کاری کرد که همه‌ی جوانانی که متولدین دهه 60 بودند و در اواسط دهه هشتاد می‌بایست به شغل و کار می‌رسیدند به اشتغال برسند. متاسفانه در زمینه اشتغال و شغل جوانان کار زیادی انجام نشده بود.

ادامه داد: آن موقع، شرایط کشور از لحاظ تورم نگران کننده بود. مردم با تورم روزانه و ساعتی مواجه بودند. هر روز در فکر آن بودند که اجناسی را ب ند و انبار کنند برای اینکه احساس می‌ د در روزهای بعد کالاها گران تر خواهد شد.قدرت ید کم شده بود. در کنار این مسائل مردم احساس امنیت نمی‌ د. قطعنامه هایی بالای سر مردم بود، به‌خصوص 1929 که شرایط کشور را در مرز بحران قرار داده بود و مردم نسبت به ماه‌ها و سال‌های آینده خودشان اطمینانی نداشتند به همین دلیل در آغاز امر لازم بود در 5 مورد مهم ما سریعا به تصمیم گیری و اقدام و عمل برسیم.

وی خاطر نشان کرد: مورد اول درباره مذاکرات هسته‌ای بود که باید با دنیا وارد گفت‌وگو و شرایطی که هر روز مردم در انتظار تحریم جدید بودند، متوقف شود. اقدام دوم این بود که برای مهار افسارگسیخته که مردم را نگران کرده بود تدبیری شیده شود و در مسئله سوم، مسئله تولید و کارگاه های تولیدی ما به حرکت در بیاید و ما از رکود خارج شویم و همچنین قدرت ید مردم افزوده شود و مردم توانایی ید بیشتری و بهتری را پیدا کنند و بالا ه تصمیم پنجم اینکه مردم ارتباط آسانتری با اطلاعات و دنیا داشته باشند.

ک دای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برای هر 5 موضوع در همان ماه‌های اولیه  تصمیمات لازم اتخاذ شد، خاطر نشان کرد: سه مورد اول به دلیل اهمیت ویژه‌اش، مدیریتش را خودم شخصا به عهده گرفتم. هر هفته دو سه جلسه برای مذاکرات هسته‌ای داشتیم و حداقل در هفته دو جلسه اقتصادی برای مسئله مهار تورم و رونق تولید داشتیم.

اضافه کرد: دو مسئله دیگر را هم، مسئله قدرت ید مردم را به ستاد اقتصادی و مسئله ارتباط جوانان و ملت ما با دنیا را به وزارت ارتباطات سپردم، تا مردم برای تماس‌شان با دیگران و جهان و به دست آوردن اطلاعات احساس نگرانی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ما در همان ماه‌های اولیه  و در همان صد روز اول در همه این زمینه‌ها قدم‌های اولیه را برداشتیم که گزارش آن را در اوایل آذر 92 بعد از 100 روز به اطلاع مردم رساندم،‌گفت: در زمینه مذاکرات هسته‌ای به توافق موقتی در آذر 92 رسیدیم و با آن، تحریم‌ها دیگر افزوده  نمی‌شد. در برخی موارد تحریم‌ها برداشته شد و ایران با 6 قدرت بزرگ برای یک توافق نهایی تصمیم گرفتند که مذاکرات خود را ادامه بدهند.

ک دای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای اشتغال انجام دادیم. در 94 و 95 هر سالی حدود 640 هزار نفر، اشتغال خالص بود. اگر در هشت سال قبل هم سالی 600 هزار درست می‌شد، امروز دیگر مشکلی به نام اشتغال نداشتیم. در اینجا لازم می‌دانم به ملت بزرگوار و عزیز عرض کنم که مسائل و مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل  نمی‌شود.

افزود: ما اگر اشتغال برای جوان‌مان می‌خواهیم، اولین قدم آن است که سرمایه‌گذاری‌ها افزوده شود و پول‌ها از دلالی به سمت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی هدایت شود؛ همینطور که با کلام و سخن شغل درست نمی‌شود. برای اینکه سرمایه گذاری ایجاد شود، نیاز به امنیت است.

وی افزود: مردم باید نسبت به فردای کشورشان و سال آینده کشورشان مطمئن باشند. چرا در سال‌های قبل 92 سرمایه‌گذاری‌ها متوقف و منفی شده بود به این دلیل که نمی‌دانستند ماه بعد و 2 ماه بعد با چه مشکلات و ناامنی‌هایی احتمالا مواجه می‌شوند. لحن سخن برخی مسئولان کشور ما قبل از سال 92 با دنیا، لحن تقابل بود. آنها هم با ما اینچنین صحبت می‌ د

ک دای انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: از روز اول پیامم به دنیا این بود که با ملت و کشور ایران با زبان تکریم حرف بزنید و زمانی مذاکرات هسته ای ما در مسیر درست قرار گرفت که دنیا این پیام را اخذ کرد و گرفت. بنابراین اگر شغل می خواهیم و اشتغال برای جوانان، باید زمینه برای سرمایه گذرای آماده شود. مردم به سادگی سرمایه را روی زمین نمی‌گذارند و به کار تولیدی مشغول نمی‌شوند، می‌روند به سمت دلالی که یکی دو هفته بعد به سودشان برسند.

وی با بیان این که زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران در مسیر درست قرار گرفت که دنیا این پیام ملت ایران را گرفت، اظهار داشت: بر همین اساس اگر ما شغل برای جوانانمان می‌خواهیم باید زمینه برای سرمایه‌گذاری مهیا شود، مردم به سادگی سرمایه‌شان روی زمین نمی‌گذارند و به کار تولیدی مشغول نمی‌شوند. چرا که به دنبال کار دلالی می‌روند تا بتوانند در همان هفته و یا دو هفته بعد به سودشان برسند.

سرمایه‌گذاری را یک موضوع اعتماد برانگیز و اعتمادی بلند مدت دانست و افزود: در گذشته هم مردم ما این اعتماد بلندمدت را هم نداشتند به طریق اولی نیز ایرانیان خارج از کشور و همین خارجی‌ها نیز این اعتماد را نداشتند، اما امروز بعد از 3.5 سال اعتمادی را در کشورمان و جهان به وجود آوردیم که در ید هواپیما افرادی که آمدند سرمایه‌گذاری د و فاینانس را تامین د و اقساطتش 18 ساله است یعنی این که یک سرمایه‌گذار خارجی آمده پولی را برای ایران اختصاص داده که در طول 18 سال آینده به اقساطش خواهد رسید این یعنی اعتماد جهان به ایران و اعتماد مردم به آینده و سرمایه‌گذارشان.

ک دای انتخابات ریاست جمهوری با یادآوری سفرهای استانی خود در طول 3 سال گذشته، تصریح کرد: بنده به هر استانی که سفر ، از کارآفرینان داخلی و افرادی که اهل آن استان بودند و در خارج از کشور زندگی می‌ د جلساتی را با آنها گذاشتم که همگی آنها در همان جلسات برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اعلام آمادگی د و برخی از آن قول‌هایی که در آن جلسات داده شد اجرایی و عملیاتی شده است. 

در ادامه با بیان این مطلب که برخی از کلمه افتتاح خوششان نمی‌آید و اینگونه فکر میکنند که اگر ما این روزها به هر استانی وارد شویم دهها پروژه بزرگ آماده افتتاح هستند، گفت: فکر می‌کنند که ما دیروز تصمیم گرفته‌ایم و امروز آنها را افتتاح می‌کنیم، یک بنگاه تولیدی بزرگ که افتتاح می‌شود سال‌ها برای آن کار شده و از اول ت نیز روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. 

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: ما در همین شیراز ورزشگاهی را افتتاح کردیم که از شروع کلنگ‌زنی آن 20 سال گذشته بود، 80 میلیارد ج این ورزشگاه بود و 12 میلیارد در طول سال‌های قبل اختصاص داده شده بود و ت 68 میلیارد اعتبار برای آن اختصاص داد تا این ورزشگاه افتتاح شود. این را هم بدانید که این ورزشگاه یک معضل برای مردم شیراز شده بود و سوال بود که چرا یک ورزشگاه 50 هزار نفری افتتاح نمی‌شود. افتتاح به معنی اعتماد مردم است، اعتماد به معنی سرمایه‌گذاری است و افتتاح به این معناست که ما در مسیر رشد و توسعه قرار داریم. 

ک دای انتخابات ریاست جمهوری در تشریح دستاوردهای ت در بخش پتروشیمی نیز گفت: در این ت پتروشیمی‌های متعددی افتتاح شد، در طول مواد پتروشیمی در طول این 3.5 سال گذشته 9 میلیون تن افزایش داشته‌ایم و درآمد صادرات ما در پتروشیمی 5.5 میلیارد دلار اضافه شده است. بنابراین اولین شرط برای اشتغال اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری است و مردم باید برای سرمایه‌گذاری اعتماد کنند. 

بر همین اساس فن‌آوری را از ا امات ایجاد اشتغال دانست و گفت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی امروز نیمه تعطیل است و تصمیمی‌ هم برای راه‌اندازی آن نباید بگیریم چرا که تجهیزاتش کهنه شده و برای سال‌های قبل است. در سال 95 که 24 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط توانستند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند 70 درصدشان قبل از این ت متوقف شده بودند و فعالیت نمی‌ د. وقتی یک کارخانه 15 سال تجهیزاتش مانده، امروز هم اگر راه‌بیفتند نخواهند توانست با دنیا رقابت کنند.

وی اضافه کرد: محصول ما باید رقابتی باشد تا پایدار بماند. باید رقابتی باشد تا کارخانه‌ای که افتتاح می‌شود پس فردا به تعطیلی نرود ما افتتاح پایدار می‌خواهیم. ما سرمایه‌گذاری‌ای می‌خواهیم که برای اشتغال پایدار به جوانان ما باشد نه این که جوانان ما وارد یک بنگاه تولیدی شوند و 2 سال بعد ناچار شوند که بنگاه را ترک کرده و آن بنگاه تعطیل شود. بنابراین برای فن‌آوری نیازمند این هستیم که شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس شود. در این ت 3هزار شرکت دانش‌بنیانی که مورد اعتماد ما بوده مجوز دریافت کرده و ما نیز به آنها وام داده‌ایم و کمک کردیم تا آنها شروع به کار د. 

ک دای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: برای این که مردم بدانند این شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر ارزشمند هستند درآمد این شرکت‌ها در سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بوده که این به این معنی‌است که ما با شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.

در ادامه با بیان این مطلب که «خوب است آنهایی که با اینترنت و شبکه اجتماعی میانه خوبی ندارند بدانند که در سال گذشته صد هزار شغل از طریق فن‌آوری اطلاعات به وجود آمده» به اهمیت شبکه‌های اجتماعی در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: امروز مشاغل بسیاری از طریق اینترنت به وجود آمده است به طور مثال برخی از روستاییان عزیز ما از طریق شبکه‌های اجتماعی گردشگر خارجی برای روستایشان جذب می‌کنند و یا از طریق اینترنت صنایع دستی خودشان را صادر می‌کنند. امروز 27 هزار روستاهای ما در این ت به اینترنت مجهز شده‌اند که این کار بزرگی است، البته کارهای بزرگتر دیگری هم برای روستاهایمان باید انجام دهیم. 

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: امروز خوشحالم که به مردم عزیزمان اعلام کنم که هیچ روستای 10 خانواری وجود ندارد که برق نداشته باشد و هیچ روستای 20 خانواری وجود ندارد که در آن برای آب‌رسانی تلاش نشده باشد. امروز اکثر روستاهای ما از نعمت گاز برخوردارند و تا پایان این ت حدود 10هزار روستای ما از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد. 

ک دای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه شرط اشتغال فن‌آوری و مدیریت بازار ید و صادرات است، اظهار داشت: ما در سال 94 با مشکلی مواجه شدیم و آن این بود که برخی از بنگاه‌های ما محصولات‌شان در انبارها ذخیره شد، که علتش این بود مردم قدرت ید نداشتند، بنابراین باید در مردم قدرت ید ایجاد کنیم و بازار صادرات نیز در دنیا برای خودمان ب کنیم. برای این که بازار صادرات داشته باشیم باید تعامل سازنده با جهان برقرار کنیم. 

ادامه داد: بنده 4 سال پیش به مردم عزیز قول دادم و گفتم که اقتصاد را نجات خواهم داد و تعامل سازنده با جهان برقرار خواهم کرد و اینگونه هم شد و به حمدالله ما تعامل سازنده‌ای با جهان شروع کردیم. 

وی تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی خوبی را از سال گذشته برای اشتغال شروع کردیم در شورای عالی اشتغال که از 5 بهمن گذشته شروع به کار کرده طرحی را تحت عنوان طرح کارورزی به تصویب رس م، سپس این طرح را در 2 استان به عنوان نمونه شروع کردیم. در این طرح جوانان ما برای 4 تا 6 ماه دوره‌های آموزشی گذاشته و کمک‌هایی به آنها داده شد و هم زمان این جوانان در بنگاه‌های مختلف مشغول به کار شدند و اگر بنگاه‌ها از کار آنها راضی بودند آنها به کارشان ادامه می‌دادند که با بررسی‌های ما معلوم شد که 70 درصد از این جوانان جذب بنگاه‌ها شدند و در واقع در این بنگاه‌ها باقی ماندند.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به طرح کارورزی گفت:  طرح کارورزی اولین طرح ت دوازدهم خواهد بود و مردم ایران شاهد این طرح خوب خواهند بود. 

وی با اشاره به جذب سرمایه‌ برای ایجاد اشتغال گفت: مردم ما باید بدانند که ما برای اشتغال نیاز به سرمایه داریم و باید سرمایه جذب کنیم، من به مردم می‌گویم که در سایه از امسال‌، درآمد ما از نفت و سایر محصولات وابسته به آن، به 20 میلیارد دلار می‌رسد. تصمیم‌گیری برای ایجاد اشتغال سرمایه می‌خواهد و من به مردم عزیز می‌گویم، که ما از امسال به بعد سالی 15 میلیارد دلار از طریق صادرات نفتی و سایر فراورده‌هایش به صندوق توسعه می‌ریزیم و این یعنی تا پایان ت دوازدهم این درآمد به 60 میلیارد دلار می‌رسد، که از این پول باید اهرمی ایجاد کرد تا بانک‌ها نیز در سرمایه‌گذاری شرکت کنند. از طرفی از سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌توانیم استفاده کنیم، وقتی که صندوق ما وارد سرمایه‌گذاری شود ما می‌توانیم 140 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری کنار بگذاریم. این سرمایه‌گذاری است که می‌تواند اشتغال ایجاد کند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اشتغال جوانان گفت: من در اینجا می‌خواهم به مردم عزیز بگویم که برای اشتغال جوانان در 2 زمینه باید بسترسازی کنیم. یکی صادرات غیرنفتی که در این 4 سال به حمدالله رو به رشد بوده، تصمیم ما در ت آینده این است که صادرات غیرنفتی را به 2 برابر افزایش دهیم. امروز 50 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی درآمد داریم که باید این میزان به 100 میلیارد دلار برسد، که این کار شدنی است. 

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: من در سفرهای اخیرم به کشورهای آسیایی دور دیدم که کشورهایی مانند ویتنام، ما ی و تایلند در سال حدود 200 میلیارد دلار صادرات و حدود 200 میلیارد دلار هم واردات دارند که مجموع صادرات و واردات آنها به 400 میلیارد دلار می‌رسد، که ما هم می‌توانیم به سطح از صادرات و واردات برسیم.  کاری که ما کردیم، این بود که مردم را نسبت به آینده امیدوار کردیم و وظیفه ما این بود که فضا را باز کنیم. اگر این امیدی که در مردم است همه کمک می‌ د و آنهایی که مخالف ت بودند هم به خاطر ملت‌شان و به خاطر کشورشان کمک می‌ د و می‌آمدند در کنار ت و بذر یاس در دل مردم نمی‌پاشیدند شرایط بهتری برای کشور رقم می‌خورد. 

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ادامه داد: مگر می‌شود مردمی به ت منتخب خودشان امید نداشته باشند و به نظام امید داشته باشند؟ اگر ما مردم را از ت وقت که مورد حمایت مردم است مایوس کنیم معنی آن این است که از نظام مایوس کرده‌ایم. مگر ما می‌توانیم نشاط در جوان‌هایمان ایجاد کنیم بدون این که فضای ارتباطات را تسهیل کنیم. آیا ما می‌توانیم زیرساخت‌های اینترنتی را تقویت نکنیم و جوان‌های ما با نشاط باشند؟

حجت ال با اشاره به پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی در ت یازدهم گفت: امروز ما می‌بینیم که چگونه در این زمینه علی‌رغم فشارهایی که بر ت بوده ما ایستادگی کردیم و زیرساخت‌ها را آماده کردیم. با این امکانات است که می‌شود، اشتغال به وجود آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مگر می‌شود ما به فکر اشتغال، تولید، رونق اقتصاد باشیم و فضا را برای اقتصاد، رقابتی نکنیم؟ ما نباید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کارآفرین را برای رقابت بترسانیم. رقابت اقتصادی ما باید رقابتی سالم و منصفانه باشد. نمی‌شود یک بنگاه اقتصادی پشتوانه‌اش، پشتوانه امنیتی و باشد و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران را دعوت کنیم به این که در اقتصاد حضور پیدا کنند.  باید برخی از بنگاه‌های اقتصادی که به برخی دستگاه‌های امنیتی وصل هستند بروند در نقاط مرزی کار کنند، باید فضای مرکزی کشور را برای کارآفرینان سرمایه‌گذاران و جوانان باز گذاشت. مگر می‌شود به مردم سخت‌گیری کرد در عین حال امید داشت به این که کشور ما از لحاظ اشتغال و تولید از همه کشورها برتر و بالاتر باشد. 

حجت ال با اشاره به مهار تورم در ت یازدهم، اظهار داشت: من خوشحالم امروز دیگر راجع به تورم کمتر بحث می‌شود، چون مردم می‌بینند که تورم مهار شده و ما امروز به تورم تک رقمی رسیده‌ایم. من خوشحال که ملت ما به آینده امیدوار است و به همین دلیل است که در بخش‌های مختلف در حال سرمایه‌گذاری است. من خوشحالم از این که جوان‌های ما آگاهند که عده‌ای نباید از دفاع مقدس و مقدسات کشور و از دین برای خودشان و گروه‌شان استفاده کنند. اینگونه می‌خواهیم مردم را به دین دعوت کنیم؟ در حالی که دین و انقلاب فرای احزاب است، ی معظم انقلاب فرای احزاب است. ما اینگونه می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؟ اشتغال برای حزب خودمان، یا اشتغال گسترده؟ 

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افزود: اشتغال فقط برای مردها یا برای خانم‌ها نیز می‌خواهیم اشتغال درست کنیم، اشتغال برای شهرنشینان یا اشتغال برای روستاییان هم می‌خواهیم ایجاد کنیم؟  ما در پی اشتغال گسترده در کشور هستیم و برای اشتغال گسترده باید صادرات غیرنفتی را گسترش بدهیم. ما برای اشتغال باید در کشور به رونق صنعت توریسم بپردازیم، که یکی از صنایعی است که به سرعت اشتغال ایجاد می‌کند. 

 وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های ت یازدهم در زمینه رونق گردشگری گفت: تصمیم‌ ت این است که سالانه یک میلیون نفر به گردشگران اضافه کند، اگر بتوانیم یک میلیون گردشگر خارجی اضافه کنیم که در این ت به حمدالله 12 درصد افزایش داشتیم، می‌بینیم چقدر اشتغال ایجاد می‌شود.  ما زیربناهای گردشگری را در ت یازدهم آماده کردیم، هتل 4 و 5 ستاره ساختیم، جاده‌ها و راه‌آهن را نوسازی کردیم. ما در بحث راه‌آهن ناوگان خود را نوسازی کردیم، چرا که در صنعت گردشگری فقط بحث ناوگان هوایی نیست که اهمیت دارد، اگر می‌خواهیم جذب گردشگر کنیم باید ناوگان‌مان را نوسازی کنیم.  ما 160 لکوموتیو و 100 واگن باری و مسافربری وارد کردیم، یا در حال وارد هستیم.

وی با اشاره به دستاوردهای ت در زمینه تولید و اشتغال گفت: ما در زمینه تولید و اشتغال قدم‌های بسیار خوبی برداشتیم و امروز باید فعالیت خود را ادامه بدهیم تا فقر ریشه‌کن شود و تا این که معیشت خانواده‌ها بهتر شود. ما در ت یازدهم تلاش کردیم تا حقوق بازنشستگان را افزایش بدهیم و تلاش کردیم که دریافتی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به بیش از 3 برابر افزایش دهیم که این امر محقق شد. امروز دریافتی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به نسبت سال 92 بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان در ت یازدهم اظهار داشت: کمترین دریافتی بازنشستگان در سال جدید بیش از یک میلیون و 150 هزار تومان است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد. 

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنین آرامش و امنیت در جامعه مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار زندگی و اقتصاد باید در جامعه آرامش لازم را به وجود آوریم. با ایجاد آرامش و از بین بردن فضای امنیتی مردم احساس خواهند کرد که به امنیت لازم رسیده‌اند. ما اگر می‌خواهیم در مسیر پیشرفت حرکت کنیم باید دغدغه‌های داخلی را کم کنیم، فاصله‌ها را کم کنیم تا همه مذاهب و اقوام احساس آسودگی و آرامش کنند.

وی با بیان این که اگر می‌خواهیم در مسیر پیشرفت قرار گیریم باید فضای های ما امن باشد، اما امنیتی نباشد، گفت: خوشحالم که امسال در 16 آذر ی بحث نکرد که در اجتماع و تظاهرات باشد یا نباشد، در 16 آذر تمامی تفکرات مختلف احساس می‌کنند که می‌توانند مطالب خود را بیان کنند. 

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در ادامه به موضوع اشاره کرد و افزود: مسئله مهم برای ملت و برای رشد جامعه است، مردم باید احساس در همه زمینه‌ها را داشته باشند. امروز نقد از ت و رئیس جمهور آزاد است و حتی عده‌ای فکر می‌کنند که جایزه هم می‌گیرند،‌ لذا فضای خوبی است و امروز مردم احساس نمی‌کنند که اگر از مسئولان انتقاد کرده‌اند و یا از مشکلی که در جامعه وجود دارد انتقاد کرده‌اند، فردا احضار و پس‌فردا دستگیر می‌شوند.

"بنده به وزارت کشور و دستور داده‌ام که برای مردم در شرایطی اگر فردی جرمی کرده بود با او برخورد کنند. در حریم خصوصی و زندگی مردم جستجو و مداخله نداشته باشیم. در همین زمینه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را در 100 روز اول این ت تهیه کرده بودیم و در سال گذشته به مرحله نهایی رسانیدم و به همه دستگاه‌های اجرایی، حقوق شهروندی را ابلاغ کردیم، تا مردم هم از حقوق خود مطلع باشند و هم احساس کنند از عزت و کرامت برخوردارند. "


مشاهده متن کامل ...
ک داهای جبهه مردمی به نفع ک دای واحد کنار می روند
درخواست حذف اطلاعات

۳۹ روز تا انتخابات ۹۶/ پوشش زنده مهمترین اخبار رسمی و غیررسمی

۲۰ فروردین/ک داهای جبهه مردمی به‌نفع ک دای واحد کنار می‌روند/آغاز فعالیت انتخاباتی /تا دقایقی دیگر؛ بیانیه رسمی آیت الله رئیسی

شناسه خبر: 1369148 سرویس:
 ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵
إبراهیم رئیسی

مهمترین اخبار رسمی و غیررسمی از انتخابات ۹۶ را هرروز به‌‌‌صورت زنده در این خبر دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری تسنیم، 29 اردیبهشت 1396 انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر و روستا برگزار می‌شود.

طبق برنامه اعلام‌شده توسط وزارت کشور، روز 22 فروردین، دستور شروع انتخابات توسط کشور صادر و از همان روز نیز هیئت اجرایی توسط فرمانداری‌ها تشکیل و ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آغاز می‌شود.

ثبت‌نام‌ داوطلبان از روز 22 فروردین آغاز می‌شود و تا 26 فروردین به‌مدت 5 روز ادامه خواهد یافت؛ همچنین با پایان یافتن زمان ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، کار شورای نگهبان رسماً آغاز می‌شود و از 27 تا 31 فروردین، این شورا بی‌وقفه کار بررسی صلاحیت‌های ک داهای ریاست‌جمهوری را ادامه می‌دهد که این زمان 5روزه تا 5 روز دیگر هم طبق قانون قابل تمدید است، اما نهایتاً وزارت کشور در روز 6 تا 7 اردیبهشت، موظف است اسامی نهایی نامزدهای احراز صلاحیت شده ریاست‌جمهوری 96 را اعلام رسمی کند.

در ادامه این روند نیز ک داهای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اعلام قبلی می‌توانند از 8 تا 27 اردیبهشت 96 به تبلیغ برنامه‌های خود بپردازند، اما این تبلیغات در روز 28 اردیبهشت پایان خواهد یافت و نهایتاً در روز 29 اردیبهشت سال 96 انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌ ایران در سراسر کشور برگزار می‌شود.

گروه  خبرگزاری تسنیم برای دسترسی آسان مخاطبان، مهمترین اخبار رسمی و غیررسمی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را به‌صورت زنده در همین خبر به‌روز رسانی می‌کند.

برای مشاهده اخبار جدیدی که در این خبر قرار داده شده، صفحه خود را به‌روز رسانی کنید . . . .

تا دقایقی دیگر؛ بیانیه رسمی ورود آیت الله رئیسی به انتخابات 96

12:28 - کانال منسوب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی نوشت که تا دقایقی دیگر بیانیه او براى ورود به انتخابات ریاست جمهورى منتشر خواهد شد.

« » رسماً فعالیت انتخاباتی خود را کلید زد

15 :10 - رو مه ت از انتصاب علی جنتی مستعفی فرهنگ، به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات خبر داد. (لینک)

برگزاری نشست بررسی امنیت انتخابات در وزارت کشور

48 :03 - سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس از برگزاری نشست دوروزه بررسی امنیت انتخابات با حضور کشور خبر داد.

حسینی: ک داهای «جبهه مردمی» به‌نفع ک دای واحد کنار می‌روند

00:01 - عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: همه نامزدها با صراحت اعلام کرده‌اند که به‌نفع ک دای واحد جبهه مردمی کنار می‌روند.


احمدی: اطلاعی از محتوای جلسه معاون رئیس‌جمهور با فعالان فضای مجازی ندارم

   16:05 - رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از محتوای جلسه معاون رئیس‌جمهور با فعالان فضای مجازی بی‌اطلاعم.

رضایی: قصدی برای ک داتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم

15:58 - محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی اعلام کرد که قصدی برای ک داتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.

 

آیت‌الله نوری همدانی از ملاقات‌های انتخاباتی معذور است

14:31 - دفتر آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، درباره درخواست ملاقات‌های انتخاباتی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

آغاز به کار ستاد انتخابات شوراهای حزب مردمی اصلاحات در کشور

13:18 - حزب مردمی اصلاحات با صدور بیانیه‌ای از آغاز به کار ستادهای انتخابات این حزب در تهران و سراسر استان‌هاى کشور از امروز خبر داد.

تشکر آیت‌الله رئیسی از «جبهه مردمی نیروهای انقلاب»

  12:41 - آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ک دای انتخابات ریاست جمهوری 96 در گفت‌وگو با حجت‌ال والمسلمین رحیمیان از حسن ظن تمامی تشکل‌ها و گروه‌ها به‌ویژه شرکت‌کنندگان در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی و از قبول زحمت ایشان و مرتضوی در ابلاغ پیام سپاس، تقدیر و تشکر کرد.

« » هنوز تصمیم قطعی برای ک داتوری نگرفته است

12:31 - مشاور رئیس‌جمهور به تسنیم گفت که آقای فعلاً تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته و رسماً چیزی اعلام نکرده‌ است.

ادامه انتقادات از نشست انتخاباتی معاون رئیس‌جمهور

11:37 -دیدار  انتخاباتی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور با مدیران کانال‌ها و صفحات یداری شده که به‌تازگی انجام شده، همچنان واکنش‌هایی را در پی دارد.

در همین زمینه یک رو مه صبح کشور نوشت که محمد شریعتمداری بنا به برخی خبرها به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی در جلسات اصلاح‌طلبان حضور می‌یابند و آیا وی برای عهده‌داری این مسئولیت از سمت خود استعفا داده‌اند؟

دعوت نادران از آشنا برای مناظره درباره عملکرد

 

10:11 - الیاس نادران سابق مجلس شورای ی و از اقتصاددانان کشور طی مطلبی، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور را به مناظره فراخواند.

حمایت جامعه مدرسین از «جبهه مردمی»

00:03 - آیت الله رضا آشتیانی عضو ارشد جامعه مدرسین گفت که تشکل متبوعش کلّیت کار جبهه مردمی را قبول داشته و بر وحدت نیروهای انقلاب روی یک گزینه تأکید دارد.


اخبار 16 فروردین

دعوت نخبگان ایرانی ن از حجت ال رئیسی برای ک داتوری

18:21- جمعی از نخبگان، اساتید، متخصصین، دانشجویان و شاغلین ایرانی ن در با صدور بیانیه‌ای از حجت ال ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت د. (لینک)

«علی نیکزاد» به جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی پیوست

16:10 - علی نیکزاد راه و شهرسازی ت نهم و دهم به‌عنوان ک دای احتمالی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، پس از دعوت رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب به این جبهه مردمی پیوست.

قالیباف: درخواستی برای نامزدی ندارم/ همه برای تغییر رئیس ت تلاش کنند

14:46 - محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری تسنیم گفته است، "همان‌طور که طی نامه‌ای اعلام هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تلاشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست‌جمهوری به کار خواهم گرفت".

او تأکید کرده است: وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی ت فعلی است، لذا برای هر فرد دلسوزی تلاش برای جایگزین رئیس‌جمهوری مناسب به‌جای رئیس‌جمهور فعلی در 29 اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است. (لینک)

 

  ت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری «سبد کالا» توزیع می‌کند

28 :14 - علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید ت برای تأمین اعتبار توزیع سبد کالا در اردیبهشت‌ماه و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.(لینک)

«گزینه 12» روی میز شبکه یک می‌رود

13:53 - برنامه «گزینه 12» ویژه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در 20 قسمت پنج دقیقه ای تولید شده است که از امشب 16 فروردین هر شب پس از مجموعه نمایشی پخش می شود.

واعظی: ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌شوم

15 :13 - ارتباطات و فناری اطلاعات گفت: حضورم در انتخابات ریاست‌جمهوری را تکذیب می‌کنم.(لینک)

 

در آستانه ثبت‌نام از داوطلبان ریاست جمهوری نشست خبری برگزار می‌کند

 12:42 - در حالی که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری(22 تا 26 فروردین) آغاز می‌شود، رئیس جمهور هفته آینده نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار می‌کند.(لینک)

11:44- مرتضی حاجی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، رئیس شورای ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در شهر تهران شد. (لینک)

حزب موتلفه قطعا از گزینه نهایی «جبهه مردمی» حمایت می‌کند

    11:35 - دبیرکل حزب مؤتلفه گفت: این حزب قطعا از گزینه نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی حمایت می‌کند. (لینک)

استعفای رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

28 :11 - برخی منابع خبری از استعفای حجت ال سید ابراهیم رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات خبر می‌دهند.

فردا قرار است نشست این هیئت در تهران برگزار شود. در همین حال عباسعلی کدخ سخنگوی هیئت نظارت به یک خبرگزاری داخلی گفته که موضوع استعفای رئیسی از این هیئت فردا مشخص می‌شود.

 

                                                                                                اعضای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که در شوراها ثبت‌نام د باید انصراف دهند

                                                                                                                                                                                                                          

9:11 - محمدرضا تابش عضو هیئت رئیسه فرا یون امید با اشاره به ثبت شماری از اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات شورا گفت: اخلاقاً این افراد باید انصراف دهند(لینک)


 

اخبار 15 فروردین

انتخاب رئیس و دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری

18:42 - در اولین جلسه از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، در اجرای تبصره‌های 4 و 5 ماده 31 قانون، پس از رای گیری به عمل آمده، علی اصغر احمدی و علی پورعلی مطلق به اتفاق آرا به عنوان نائب رییس و دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شدند. (لینک)

حبیبی: موتلفه پیش‌قدم ائتلاف در جریان اصولگرایی است

18:13 - محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه ی امروز با بیان اینکه آمدن موتلفه در انتخابات 96 جای هیچ فردی را  تنگ نمی کند، گفته است: موتلفه همواره در طول انقلاب ثابت کرده هر وقت بحث ائتلاف اصولگرایان مطرح شود پیش‌قدم بوده است.

 

7 معتمد انتخابات ریاست‌جمهوری 96 انتخاب شدند + اسامی

17:09 - سید کاظم میرولد، علی اصغر احمدی، حمید میرزاده، محسن حاجی میرزایی، حجت ال محمدعلی شهیدی، حسینعلی ی و غلامرضا تاجگردون به عنوان اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شدند. (لینک)

چاپ بیش از 200 میلیون تعرفه برای 3 انتخابات پیش رو

13:41 علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به آ ین اقدامات ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت، گفت: با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو کارهای اجرایی و مقدماتی انتخابات از 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز می‌شود.(لینک)

تلاش نیروهای مسلح برای تامین امنیت انتخابات 96

 

12:02 - سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز طی سخنانی با اشاره به انتخابات پیش رو، این انتخابات را یک رخداد بزرگ و حساس برای کشور قلمداد و نقش حضور یکپارچه مردم پای صندوق‌های رأی را برای نظام و مملکت ی امنیت‌زا دانسته و گفته است: بی‌تردید حضور حداکثری و حماسی مردم ایران در انتخابات به مثابه نماد ارتباط و همبستگی مردم با نظام و نیز درک بالای آنان از وضعیت انقلاب در حوزه داخلی و بین‌المللی را به رخ دشمنان خواهد کشید.

او می‌گوید: به یاری خداوند، نیروهای مسلح با فراهم‌سازی تمام تمهیدات لازم به وظایف ذاتی خود در تأمین امنیت حداکثری برای برگزاری انتخابات حساس ریاست جمهوری و شوراهای ی شهر و روستا به مانند همیشه به شایستگی عمل خواهند کرد.

بذ اش:ان‌شاءالله انتخابات آینده نجات ملت از یک ت خسته و کم‌کار باشد

 10:27 - مهرداد بذ اش ک دای احتمالی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی تأکید کرد که ان‌شاءالله انتخابات آینده نجات ملت از یک ت خسته، بی‌حوصله و کم‌کار خواهد بود.(لینک)

هزار دانشجوی دیگر از حجت ال رئیسی برای انتخابات دعوت د

09:35 - در ادامه موج دعوت از حجت ال رئیسی برای ک داتوری در انتخابات ریاست جمهوری این بار نیز بیش از هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور با صدور نامه‌ای خطاب به او، از وی برای ک داتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت د.(لینک)

یک اعتدال‌گرای دیگر ک دای انتخابات ریاست‌جمهوری شد

4:38 - خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران و از فعالین اعتدال‌گرا در گفت‌وگو با تسنیم برای ک داتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام حضور کرد.

دعوت 210 فعال دانشجویی از آیت‌الله رئیسی برای ک داتوری در انتخابات

00:14 - 210 نفر از اعضای سابق و ادوار اتحادیه جامعه ی دانشجویان، آیت‌الله رئیسی را به حضور در دوازدهمین رقابت‌ انتخاباتی ریاست‌جمهوری دعوت د.(لینک)

 


 

اخبار 14 فروردین

عارف: هیات رئیسه اصلاح‌طلبان برای ک دای پوششی در کنار به اجماع رسیدند

19:42 - در حالی که در ماه‌های گذشته افراد تاثیرگذار جریان اصلاحات تلاش داشتند تا را تنها گزینه خود برای انتخابات معرفی کنند، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد که هیات رئیسه اصلاح‌طلبان برای ک دای پوششی در کنار به اجماع رسیدند.

فردا؛ مشخص‌شدن زمان اعلام ک داتوری کواکبیان

17:27- نشست دفتر حزب مردم‌سالاری در سال جدید فردا 15 فروردین برگزار می‌شود. دستور کار این نشست اعلام زمان نشست خبری مصطفی کواکبیان نامزد احتمالی این حزب در انتخابات است. اخیراً در کنگره حزب مردم سالاری مصوب شد که کواکبیان در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند.

افزایش 37 درصدی رای منفی

17:19 - یک کانال تلگرامی از افزایش 37 درصدی رای منفی در انتخابات پیش رو خبر داد و نوشت که یعنی 37 درصد از انی که در این نظرسنجی‌ها شرکت‌ کرده‌اند،گفته‌اند که قطعاً در انتخابات 96 به رأی نمی‌دهند.

رستم قاسمی: اگر ک دای نهایی جبهه مردمی نباشم، کنار می‌روم

17:03 - رستم قاسمی یکی از ک داهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در حاشیه یک مراسم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که در صورتی که به عنوان ک دای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی نباشم، از صحنه انتخابات کنار می‌روم.(لینک)

آملی لاریجانی: برای انتخابات پیش رو در ایران، خواب‌هایی دیده است

16:54 - آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضا با اشاره به اظهارات مداخله جویانه در سازمان ملل تصریح کرد که این خانم که به تازگی به این سمت گماشته شده است در بدو حضور خود در این جایگاه اظهاراتی داشته که از چند جهت مهم است. اولین نکته در اظهارات او این است که نشان می‌دهد برای انتخابات امسال ما خواب‌هایی دیده‌اند.(لینک)

میرتاج الدینی: نامزدهای «جبهه مردمی» متعهد شدند که به نفع نامزد نهایی کنار بروند

16:45 -رئیس کمیته نمایندگان جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت که نامزدهای جبهه مردمی متعهد شده‌اند که به نفع نامزد نهایی کنار بروند. (لینک)

در همین حال رضا روستا آزاد دبیر کمیته اقشار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اعلام کرد: یکی از موارد مهم مورد بحث در دومین مجمع ملی کاهش نامزدهای جبهه از 10 نفر به 5 نفر است.(لینک)

نشست خبری احمدی‌نژاد در روزهای آینده

16:08 - سایت نزدیک به رئیس ت‌های نهم و دهم در خبری اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد در روزهای آتی با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی کنفرانس خبری برگزار می‌کند.

دعوت 510 فرزند شهید از بذ اش برای ک داتوری در انتخابات

15:11 - 510 نفر از فرزندان در نامه‌ای به مهرداد بذ اش از وی برای ک داتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت به‌ عمل آوردند. (لینک)

 

 ک داتوری سید ابراهیم رئیسی در انتخابات

15:05- اگرچه هنوز حجت ال و السلمین سید ابراهیم رئیسی درباره قطعی شدن حضورش در انتخابات 96 سخنی به زبان نیاورده است، اما گفته شده که ک داتوری وی در انتخابات قطعی است.

این در حالی است که پیشتر خوراکیان رئیس دفتر حجت ال رئیسی به تسنیمگفته بود که آیت‌الله رئیسی حضور در آستان قدس رضوی را مهمتر از هر مسئولیت و فرصتی گران‌قدر برای خدمت به محبان آن آستان مقدس می‌داند.

با این حال برخی منابع، خبر دادند که وی در روزهای آتی ک داتوری خود را اعلام می‌کند.

در همین پرویز امینی تحلیلگر مسائل امروز طی یادداشتی در کانال شخصی خودش، نوشته که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ک داتوری سید ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و این ک داتوری به طور طبیعی بر محیط و فضای کلان انتخابات موثر است. (لینک)

: خواهان انتخابات همراه با ت یب و بداخلاقی نیستیم

13:39 -  حجت ال می‌گوید که دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، باشکوه و توام با اخلاق و رقابت در کشور است.(لینک)

زاهدی: گزینه نهایی «جبهه مردمی» نباشم، ک دا نخواهم شد

12:59 - محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  که از وی به عنوان ک دای احتمالی مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی یاد می‌شود، طی گفت‌وگویی تاکید کرد که در صورتی ‌که گزینه نهایی جبهه مردمی نباشد، ک دا نخواهد شد.(لینک)

سیما از امشب برنامه‌های انتخاباتی خود را کلید می‌زند

 11:27 -  با توجه به نزدیک شدن دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در 29 اردیبهشت 1396، ویژه برنامه مناظره از امشب 14 فروردین به طور زنده به روی آنتن می‌رود.(لینک)
 مشاهده متن کامل ...
اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید
درخواست حذف اطلاعات
 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

هیجان در زندگی لازمه ادامه لذت بردن در زندگی میباشد ولی برخی هیجان زیادی را می طلبند و دست به کارهایی میزنند که برای برخی فکرش هم غیر ممکن است.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

منبع : نیولیز بلاگ


مشاهده متن کامل ...
اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید
درخواست حذف اطلاعات
 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

هیجان در زندگی لازمه ادامه لذت بردن در زندگی میباشد ولی برخی هیجان زیادی را می طلبند و دست به کارهایی میزنند که برای برخی فکرش هم غیر ممکن است.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

منبع : نیولیز بلاگ


مشاهده متن کامل ...
اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید
درخواست حذف اطلاعات
 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

هیجان در زندگی لازمه ادامه لذت بردن در زندگی میباشد ولی برخی هیجان زیادی را می طلبند و دست به کارهایی میزنند که برای برخی فکرش هم غیر ممکن است.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

 اوج هیجان واقعی را در این ع ها ببینید

منبع : نیولیز بلاگ


مشاهده متن کامل ...
راز معرفی ک دای پوششی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

محمد هاشمی محمد هاشمی می‌گوید: دراین دوره مراجعات به آیت‌الله هاشمی در مورد ت بیشتر شده بود و از مسائلی چون بیکاری و گرانی و... ابراز نگرانی می‌ د.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با صدا به توصیه‌ها و نظرات مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در مود انتخابات 96 اشاره کرده است که بخش‌هایی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:


 آیا ایده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات سال 96 همان ایده 92 بود؟ ایشان معتقد بودند که باید همان شیوه تکرار شود یا تغییراتی را به همراه داشته باشد؟


هاشمی: آیت‌الله هاشمی می‌گفتند رقابت شدید خواهد بود و باید آمادگی داشت. ایشان معتقد بودند که باید بیش از یک نفر در صحنه حضور داشته باشد، چون شکل مناظره‌ای که از سال 92 باب شد، کار را مشکل می‌کرد. معتقد بودند اگر قرار باشد پنج، شش نفر به یک نفر باشد کار سخت می‌شود بالا ه این حرف‌ها و مناظرات تأثیرات خود را می‌گذارد. بنابراین آماده بودن برای این صحنه را لازمه پیروزی می‌دانستند.


 آن زمان و در زمان حیات صحبتی هم از ک دای پوششی مطرح شد؟


هاشمی: بله بارها این موضوع را مطرح د. شخصیت‌های مدنظر ایشان همگی شخصیت‌هایی مورد احترام بودند و کاملاً قابلیت عهده‌دار شدن پست ریاست جمهوری را داشتند. اشخاصی را معرفی د که این ظرفیت در آنها باشد و شخصیت به گونه‌ای باشد که بتوانند رئیس‌جمهور شوند. البته این بحث ک دای پوششی و حمایتی به شکل الان مطرح نبود که حتما ک دای پوششی حضور داشته باشد. چهره‌های همچون ناطق‌نوری مدنظرشان بود که شخصیت توانمند و از رجل است یا آقای عارف و البته آقایان جهانگیری و ظریف.


منظورتان از اینکه می‌گویید بحث ک دای پوششی به این شکل مطرح نبود، چیست؟ صرفا برای مناظرات انتخاباتی و به عنوان نیروی کمکی این موضوع را مطرح می‌ د؟


هاشمی: خیر، ماجرا فراتر از این حرفها بود. ایده اولیه اینگونه بود که مشارکت زیاد باشد تا شه و فکر بیشتری در جریان باشد.


در آن زمان جلسه‌ای با آقای با محوریت انتخابات داشتند که ایشان را از نظرات خود آگاه کنند؟ و اینکه آیا آقای هم با آقای هاشمی درمورد ک دای پوششی هم نظر بودند؟


هاشمی: بله، جلساتی در مورد انتخابات برگزار شد. آقای هاشمی به گفتند باید در صحنه چند نفر حضور داشته باشند از همان زمان که مطرح شد در محافل هم این بحث قوت گرفت و آغاز شد. آقای هاشمی هم اسامی چند نفر را مطرح د و آقای هم پذیرفته بودند. بعد آقای هم حرف ایشان را تأیید د. پس از رحلت آیت‌الله اما مسئله ای که پیش آمد این بود که آقای گفتند که موضوع ک دای متعدد مطرح شده اما من نپذیرفتم و قرار بود باز هم در این مورد با آقای هاشمی صحبت کنیم. منتها در آن زمان ما خبر داشتیم که ایشان پذیرفته بودن. خبر اینگونه بود که پذیرفته بود بعد که با دوستان اصلاح‌طلب و اعتدالیون صحبت کرده بودند و این داستان از ایشان پرسیدند که شما همچنین قراری با آقای هاشمی گذاشته بودید، آقای گفت که مطرح شده‌، اما نهایی نشده و قرار بوده که باز صحبت کنیم. این صحبت‌ها البته بعد از رحلت آیت‌الله مطرح شد.


آیا آقای هاشمی نسبت به ک داتوری مجدد همچنان نظرمثبتی داشتند؟ چون بعد از رحلت‌شان اخباری منتشر شد که ایشان در اوا حیات معتقد بودند، باید ک دای نهایی تغییر کند؟


هاشمی: آقای هاشمی معمولا صحبت که می‌شد نظرشان این بود که دو دوره ای است. عده ای می‌گفتند رد صلاحیت می‌شود و از حاج آقا سوال می‌ د جایگزین کیست؟ ایشان می‌گفتند آقای ت دو دوره‌ای دارد. نظر نهایی‌شان هم روی دو دوره‌ای شدن ت بود. علیرغم نقدها هیچ وقت نمی‌گفتند که دو دوره ای نیست. مراجعات هم به حاج آقا در مورد ت بیشتر شده بود. ناراضی‌ها عمدتا اشخاصی بودند که در ستادها مشارکت داشتند یا حمایت کرده بودند اما بعدا آن طور که باید مورد اقبال ت قرار نگرفتند. البته بعضی هم به دلیل مشکلات اقتصادی مراجعه می‌ د و از مسائلی چون بیکاری و گرانی و... ابراز نگرانی می‌ د البته انتقادات بیشتر در حوزه مسئولیت قوه اجرایی بود و حاج‌آقا هم مسئولیت اجرایی نداشتند که کاستی‌ها را جبران کنند، صرفا توصیه‌ای می‌ د یا راه‌حلی پیشنهاد می‌ د.مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی شرکت skk یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی شرکت skk یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 7873 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31
گزارش کارآموزی شرکت skk یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی شرکت skk یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش
skk نام یک شرکت ژاپنی است که از سال 1955 در تولید انواع رنگها و پوششهای ساختمانی فعالیت دارد . دامنه گسترش تولیدات و کیفیت بالای آنها، موجب شده تا شرکت skkبه عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در دنیا شناخته شود.
این شرکت به سبب کیفیت بالای محصولات خود، ضمن برخورداری از استاندارد کیفی ژاپن jis ، در سال 1994 موفق به دریافت گواهینامه iso 9002 شده است . هم اکنون skk
با ارائه خدمات مناسب عرضه و توزیع تولیدات خود، با دهها نمایندگی، در آسیا، اروپا، و آفریقا فعالیت می نماید.
تولیدات شرکت skk شامل :
پوششهای گرانیتی، پوششهای ماسه سنگی، پوششهای مشابه کاشی، پوششهای روستیک، پوششهای بافت دار، پوششهای متالیک، پوششهای با خاصیت های ویژه از جمله: پوششهای ضدباکتری و قارچ، پوششهای ضد جلبک ، پوششهای ضد حریق، پوششهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پوششهای ضد ترک و انعطافپذیر، پوششهای محافظت کننده مصالح از اثرات محیطی، پوششهای مقاوم در مقابل هوازدگی ، پوششهای ایزوله حرارتی، پوششهای با مقاومت مناسب در مقابل خش و سایش و . . . رنگهای مات ، نیمه براق و براق با کیفیت و خواص متفاوت ، پوششهای کف با ویژگیهای مختلف از جمله : کف های بهداشتی ( ضد باکتری و قارچ )، کفهای ضد ضربه ، کفتهای فانتزی ، کف های سرامیکی ، کفهای جاذب بخار ، کفهای اپو ی و بسیاری محصولات دیگر می باشد .
بافتهای متنوع skk
samples of varoius
finishes
نمونه هایی از بافتهای پوششهای skk که برای فضای داخلی و خارجی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
ویژگی محصولات skk
specification
شرکت skk همگام با پیشرفت جهانی در زمینه تکنولوژی ساختمان، پژوهش و نوآوری را سر لوحه کار خود قرار داده است . این شرکت با تولید دهها محصول متنوع، طیف وسیعی از نیازهای صنعت ساختمان را برآورده می سازد. ویژگی هایی که در ساخت و تولید این محصولات با نظارت کیفی مستمر به دست آمده است به اختصار چنین است :
1 – چسبندگی و اتصال بسیار قوی به سطوح زیر کار ( چوب ، ف ، بتن ، گچ ، سنگ و . . . )
2 – وزن و ضخامت کم ( از 300 میکرون تا 5 میلیمتر )
3 – پایداری و ثبات رنگ فوق العاده
4 – امکان سفارش هر نوع رنگ دلخواه ( بیش از 10000 رنگ )
5 – قابلیت طرح ریزی متناسب با طراحی ساختمان
6 – شبیه سازی انواع سنگ و کاشی
7 – قابلیت اجرا به صورت مات، نیمه مات، نیمه براق و براق
8 – مقاوم در برابر آب و رطوبت
9 – قابلیت تنفس بافت از داخل به خارج که از پوسته شدن جلوگیری می کند
10 – مقاوم در برابر نفوذ آلودگی ها به داخل سطح پوشش و کاملاً قابل شستشو
11 – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
12 – پایداری بالا در برابر هوازدگی
13 – دارای خاصیت آنتی استاتیک برای دفع گرد و غبار
14 – ارائه محصول پوششی برای دیوار داخلی و خارجی، کف داخلی و خارجی، سقف و بام
15 – تنوع درجه سختی از پوششهای انعطاف پذیری تا ضد خش
16 – مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی و زیست محیطی ( باکتری ، قارچ، جلبک و . . . )
17 – دوام و طول عمر زیاد
18 – سهولت و سرعت اجرا
19 – قابلیت اجرا در سطوح بزرگ بدون درز و یا یکپارچه
20 – قیمت پایین محصولات
مراحل اجرا
coating
application
انجام عملیات نما سازی به شرایط هر پروژه بستگی دارد . ساختمانها یا قدیمی هستند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند و یا در حال احداث بوده و نوساز محسوب می شوند. لذا شیوه های اجرایی و مراحل عملیاتی در هر یک از حالات فوق متفاوت خواهد بود و ب نتیجه مطلوب و حصول نمای پایدار و مقاوم منوط به انجام و رعایت مراتب اجرایی و دستورالعمل های فنی می باشد که اجمالاً به آن اشاره می گردد.
1 – آماده سازی اولیه سطح
ابتدا بایستی بیستر کار برای اجرای مصالح نما آماده شود تا دوام و ثبات آن تضمین شود. در ساختمانهای قدیمی با شستشو و لایه برداری پوسته فاسد شده و ترمیم ترکها و یا سطوح ت یب شده به وسیله مواد آماده سازی سطح این عمل صورت می گیرد. در پروژه های نوساز با استفاده از مواد افزودنی، سطح زیر کار آماده می شود تا ضمن ایجاد بستری محکم ، سطحی صاف و بدون موج ایجاد گردد .
2 – اجرای لایه آستر ( base coat )
سیستمی که شرکت skk برای چسبندگی لایه ها پیش بینی کرده به صورت زنجیره ای است که هر یک از لایه ها به لایه زیرین پیوند می خورد. لایه آستر با توجه به نوع مصالح انتخ متفاوت است و با نفوذ به سطح زیر کار ( سیمان، بتن، گچ و . . . ) علاوه بر ایجاد پیوستگی با آن و چسبندگی بیشتر امکان حفاظت ( در مقابل رطوبت ، قارچ و . . . ) را فراهم می آورد . چنانچه مصالح انتخ قابلیت درزبندی داشته باشد پس از اجرای لایه آستر درزبندی بوسیله شابلون مخصوص یا نوار چسب اجرا می گردد.
3 – اجرای لایه بافت ( texture coat )
این لایه با توجه به نوع مصالح انتخ متفاوت است و شکل و نمای اصلی پوشش از آن نشأت می گیرد. اجرای بافت با پیستوله مخصوص و یا غلتک به صورت ریز یا درشت انجام می پذیرد. پس از آن شابلون یا نوار چسب از روی کار جدا می شود.
4 – اجرای لایه نهایی ( finishing coat ) و یا ( top coat )
در این مرحله با توجه به نوع بافت انتخ ، لایه نهایی اجرا خواهد شد، این لایه در مواردی به صورت رنگ و در موارد دیگر به صورت پوشش محافظ و بی رنگ می باشد که بنا به شرایط پروژه جهت جلوگیری از تاثیر عوامل م ب محیطی بر نما پیشنهاد می گردد .
پوششهای دانه سنگی 1
stone coatings
eleganstone
پوششی مشابه سنگ گرانیت، تشکیل شده از ذرات سنگ طبیعی که برای دیوار فضاهای خارجی و داخلی استفاده می گردد. پوششی محافظتی و دکوراتیو که سطح نهایی بسیار زیبایی ایجاد می نماید.
محصولی با ارزش که امکانات فوق العاده ای برای خلق آثار هنری در اختیار معماران و طراحان قرار می دهد .
موارد استفاده
1 – نماهای خارجی ساختمانهای مس ی ، اداری و تجاری و به خصوص ساختمانهای بلند
2 – مناسب برای فضاهای داخلی پر رفت و آمد
ویژگیها
¨ پوششی مشابه سنگ گرانیت با ظاهری بسیار زیبا
¨ مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨ مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی
¨ به سبب اجرای پاششی بر روی فرمهای مختلف قابل اجرا است.
¨ پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨ امکان طرح ریزی و درزبندی به صورت دلخواه
¨ قابلیت تنفس بافت که از پوسته شدن جلوگیری به عمل می آورد.
¨ اجرای چند لایه ای ، که زنجیره ای مقاوم برای پیوستگی به سطوح زیرین ایجاد می نماید.
¨ دارای لایه محافظ که سطح نهایی را آنتی استاتیک می نماید.
بافت و دانه بندی
پوششهای دانه سنگی 2
stone coatings
elegance tile ts
پوششی مشابه سنگ طبیعی که برای پوشش دیوارها و فضاهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. محصلوی در رنگهای متنوع و بافتی نسبتاً صاف که ظاهری بسیار زیبا را ایجاد می نماید.
استفاده از شابلونهای ویژه در طرح بندی و ترکیب چند رنگ در تکمیل این زیبایی نقش بسیار موثری دارد .
موارد استفاده
1 – نماهای خارجی ساختمانهای مس ی، اداری و تجاری و به خصوص ساختمانهای بلند
2 – سطوح داخلی راهروها و فضاهای پر رفت و آمد.
ویژگیها
¨پوششی با دانه های ماسه سنگی طبیعی
¨مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨به سبب اجرای پاششی بر روی سطوح فرمهای مختلف قابل اجرا است
¨امکان درزبندی و ترکیب رنگ به اشکال مختلف
¨قابلیت تنفس بافت که از تبله شدن جلوگیری به عمل می آورد .
¨وزن بسیار کم که باعث کاهش بار مرده ساختمان می شود .
¨دارای لایه محافظ که سطح آن را آنتی استاتیک می نماید .
¨مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی
بافت و دانه بندی
پوششهای دانه سنگی 3
stone coatings
granipastel
پوشش تشکیل شده از ذرات سنگ طبیعی با دانه بندی بسیار ظریف که سطحی بسیار صاف و طبیعی را جلوه گر می سازد . این محصول در فضاهای داخلی برای دکوراسیون کاربرد بسیاری دارد . granipastel قابلیت درزبندی دارد و این ویژگی به طراح امکان می دهد بر زیبایی های آن بیفزاید .
موارد استفاده
¨پوشش سطوح داخلی ساختمان های مس ی، اداری و تجاری
¨در صورت استفاده از پوشش های نهایی sk pu clear برای نماهای بیرونی ساختمان نیز مناسب است .
ویژگیها
¨سطح نهایی مشابه سرامیک
¨مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨پایداری فوق العاده در برابر اثرات م ب محیطی
¨قابل اجرا بر روی فرمهای مختلف
¨پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨امکان طرح ریزی و درزبندی به شکل دلخواه
¨رنگهای متنوع بسیار زیبا
¨قابل اجرا بر روی نماهای خارجی و داخلی ساختمان
بافت و دانه بندی
پوششهای تزئینی 1
decorative coatings
bell art
نوعی پوشش تزئینی است که به کمک بافتهای بدیع و زیبای خود به بناهای معماری، روح و غنا می بخشد. این محصول با ضخامت متوسط 5 میلیمتر اجرا می شود و امکان پوشاندن ترکهای مویین و کلیه ناهمواریهای زیر کار را فراهم می آورد . بکارگیری ابزارهای ویژه در ایجاد بافت های متنوع موجب ی حس نوآوری و خلاقیت معماران و طراحان می گردد .
موارد استفاده
1 – تزئین نماها داخلی و خارجی ساختمانهای مس ی، آپارتمانها و هتلها
2 – پوشش فضاهای داخلی و خارجی ساختمانهای تجاری ، اداری و کارخانجات
3 – زیباسازی مراکز آموزشی، اماکن عمومی
ویژگی ها
¨تنوع بسیار در رنگ و نوع بافت
¨قابلیت پوشش ترکهای مویین زیرکار و ناصافیهای سطح
¨مقاوم در برابر آب و اثرات م ب محیطی
¨چسبندگی فوق العاده به سطوح زیر کار
¨ضد قارچ و جلبک
¨قابل اجرا برای فضاهای داخلی و خارجی
پوششهای اکریلیک 2
acrylic coatings
lenafriend
پوششی انعطاف پذیر که از امولسیونی ویژه نوعی رزین کلرینه مخصوص تشکیل شده است .
محصولی ضد آب و مقاوم که خاصیت پوشانندگی بسیاری دارد و ترکهای سطح زیرکار در سطح نهایی آن نمودی نخواهند داشت.
موارد استفاده
1 – سطوح داخلی و خارجی ساختمانهای مس ی، آپارتمانها و هتلها
2 – سطوح داخلی و خارجی فضاهای عمومی دفاتر، کارخانجات، انبارها
3 – فضاهای داخلی و خا رجی مراکز آموزشی و شهری
4 – پوشش نمای ساختمانهای واقع در مناطق سردسیر
5 – برای ضد آب سطوح بتونی، سنگی و . . .
ویژگیها
¨خاصیت چسبندگی فوق العاده به لایه زیرکار
¨مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی و آب باران
¨دارای قابلیت کشسانی و مقاوم در برابر ترکهای مویین زیرکار
¨قابل استفاده برای شرایط محیطی سخت
¨ثبات رنگ فوق العاده
پوششهای چند رنگی 1
multi colour coatings
hibritone
رنگی با سطح نهایی مشابه سنگ گرانیت که برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.
زیبایی این محصول و مشابهت آن با سنگ گرانیت طبیعی کاملاً قابل مقایسه است.
پوششی بسیار سبک و نازک که از سطح پوسته ای محکم و قابل شستشو برخوردار است.
موارد استفاده
1 - نماهای خارجی ساختمانهای بلند
2 – فضاهای داخلی خصوصاً روی سطوح منحنی، ستونهای گرد و . . .

گزارش کارآموزی شرکت skk یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش
skk نام یک شرکت ژاپنی است که از سال 1955 در تولید انواع رنگها و پوششهای ساختمانی فعالیت دارد . دامنه گسترش تولیدات و کیفیت بالای آنها، موجب شده تا شرکت skkبه عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در دنیا شناخته شود.
این شرکت به سبب کیفیت بالای محصولات خود، ضمن برخورداری از استاندارد کیفی ژاپن jis ، در سال 1994 موفق به دریافت گواهینامه iso 9002 شده است . هم اکنون skk
با ارائه خدمات مناسب عرضه و توزیع تولیدات خود، با دهها نمایندگی، در آسیا، اروپا، و آفریقا فعالیت می نماید.
تولیدات شرکت skk شامل :
پوششهای گرانیتی، پوششهای ماسه سنگی، پوششهای مشابه کاشی، پوششهای روستیک، پوششهای بافت دار، پوششهای متالیک، پوششهای با خاصیت های ویژه از جمله: پوششهای ضدباکتری و قارچ، پوششهای ضد جلبک ، پوششهای ضد حریق، پوششهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پوششهای ضد ترک و انعطافپذیر، پوششهای محافظت کننده مصالح از اثرات محیطی، پوششهای مقاوم در مقابل هوازدگی ، پوششهای ایزوله حرارتی، پوششهای با مقاومت مناسب در مقابل خش و سایش و . . . رنگهای مات ، نیمه براق و براق با کیفیت و خواص متفاوت ، پوششهای کف با ویژگیهای مختلف از جمله : کف های بهداشتی ( ضد باکتری و قارچ )، کفهای ضد ضربه ، کفتهای فانتزی ، کف های سرامیکی ، کفهای جاذب بخار ، کفهای اپو ی و بسیاری محصولات دیگر می باشد .


بافتهای متنوع skk
samples of varoius
finishes
نمونه هایی از بافتهای پوششهای skk که برای فضای داخلی و خارجی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .ویژگی محصولات skk
specification

شرکت skk همگام با پیشرفت جهانی در زمینه تکنولوژی ساختمان، پژوهش و نوآوری را سر لوحه کار خود قرار داده است . این شرکت با تولید دهها محصول متنوع، طیف وسیعی از نیازهای صنعت ساختمان را برآورده می سازد. ویژگی هایی که در ساخت و تولید این محصولات با نظارت کیفی مستمر به دست آمده است به اختصار چنین است :

1 – چسبندگی و اتصال بسیار قوی به سطوح زیر کار ( چوب ، ف ، بتن ، گچ ، سنگ و . . . )
2 – وزن و ضخامت کم ( از 300 میکرون تا 5 میلیمتر )
3 – پایداری و ثبات رنگ فوق العاده
4 – امکان سفارش هر نوع رنگ دلخواه ( بیش از 10000 رنگ )
5 – قابلیت طرح ریزی متناسب با طراحی ساختمان
6 – شبیه سازی انواع سنگ و کاشی
7 – قابلیت اجرا به صورت مات، نیمه مات، نیمه براق و براق

8 – مقاوم در برابر آب و رطوبت
9 – قابلیت تنفس بافت از داخل به خارج که از پوسته شدن جلوگیری می کند
10 – مقاوم در برابر نفوذ آلودگی ها به داخل سطح پوشش و کاملاً قابل شستشو
11 – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
12 – پایداری بالا در برابر هوازدگی
13 – دارای خاصیت آنتی استاتیک برای دفع گرد و غبار
14 – ارائه محصول پوششی برای دیوار داخلی و خارجی، کف داخلی و خارجی، سقف و بام
15 – تنوع درجه سختی از پوششهای انعطاف پذیری تا ضد خش


16 – مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی و زیست محیطی ( باکتری ، قارچ، جلبک و . . . )
17 – دوام و طول عمر زیاد
18 – سهولت و سرعت اجرا
19 – قابلیت اجرا در سطوح بزرگ بدون درز و یا یکپارچه
20 – قیمت پایین محصولات

مراحل اجرا
coating
application

انجام عملیات نما سازی به شرایط هر پروژه بستگی دارد . ساختمانها یا قدیمی هستند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند و یا در حال احداث بوده و نوساز محسوب می شوند. لذا شیوه های اجرایی و مراحل عملیاتی در هر یک از حالات فوق متفاوت خواهد بود و ب نتیجه مطلوب و حصول نمای پایدار و مقاوم منوط به انجام و رعایت مراتب اجرایی و دستورالعمل های فنی می باشد که اجمالاً به آن اشاره می گردد.


1 – آماده سازی اولیه سطح
ابتدا بایستی بیستر کار برای اجرای مصالح نما آماده شود تا دوام و ثبات آن تضمین شود. در ساختمانهای قدیمی با شستشو و لایه برداری پوسته فاسد شده و ترمیم ترکها و یا سطوح ت یب شده به وسیله مواد آماده سازی سطح این عمل صورت می گیرد. در پروژه های نوساز با استفاده از مواد افزودنی، سطح زیر کار آماده می شود تا ضمن ایجاد بستری محکم ، سطحی صاف و بدون موج ایجاد گردد .

2 – اجرای لایه آستر ( base coat )
سیستمی که شرکت skk برای چسبندگی لایه ها پیش بینی کرده به صورت زنجیره ای است که هر یک از لایه ها به لایه زیرین پیوند می خورد. لایه آستر با توجه به نوع مصالح انتخ متفاوت است و با نفوذ به سطح زیر کار ( سیمان، بتن، گچ و . . . ) علاوه بر ایجاد پیوستگی با آن و چسبندگی بیشتر امکان حفاظت ( در مقابل رطوبت ، قارچ و . . . ) را فراهم می آورد . چنانچه مصالح انتخ قابلیت درزبندی داشته باشد پس از اجرای لایه آستر درزبندی بوسیله شابلون مخصوص یا نوار چسب اجرا می گردد.
3 – اجرای لایه بافت ( texture coat )
این لایه با توجه به نوع مصالح انتخ متفاوت است و شکل و نمای اصلی پوشش از آن نشأت می گیرد. اجرای بافت با پیستوله مخصوص و یا غلتک به صورت ریز یا درشت انجام می پذیرد. پس از آن شابلون یا نوار چسب از روی کار جدا می شود.
4 – اجرای لایه نهایی ( finishing coat ) و یا ( top coat )
در این مرحله با توجه به نوع بافت انتخ ، لایه نهایی اجرا خواهد شد، این لایه در مواردی به صورت رنگ و در موارد دیگر به صورت پوشش محافظ و بی رنگ می باشد که بنا به شرایط پروژه جهت جلوگیری از تاثیر عوامل م ب محیطی بر نما پیشنهاد می گردد .


پوششهای دانه سنگی 1
stone coatings
eleganstone


پوششی مشابه سنگ گرانیت، تشکیل شده از ذرات سنگ طبیعی که برای دیوار فضاهای خارجی و داخلی استفاده می گردد. پوششی محافظتی و دکوراتیو که سطح نهایی بسیار زیبایی ایجاد می نماید.
محصولی با ارزش که امکانات فوق العاده ای برای خلق آثار هنری در اختیار معماران و طراحان قرار می دهد .

موارد استفاده
1 – نماهای خارجی ساختمانهای مس ی ، اداری و تجاری و به خصوص ساختمانهای بلند
2 – مناسب برای فضاهای داخلی پر رفت و آمد

ویژگیها
¨ پوششی مشابه سنگ گرانیت با ظاهری بسیار زیبا
¨ مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨ مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی
¨ به سبب اجرای پاششی بر روی فرمهای مختلف قابل اجرا است.
¨ پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨ امکان طرح ریزی و درزبندی به صورت دلخواه
¨ قابلیت تنفس بافت که از پوسته شدن جلوگیری به عمل می آورد.
¨ اجرای چند لایه ای ، که زنجیره ای مقاوم برای پیوستگی به سطوح زیرین ایجاد می نماید.
¨ دارای لایه محافظ که سطح نهایی را آنتی استاتیک می نماید.


بافت و دانه بندی
پوششهای دانه سنگی 2
stone coatings
elegance tile ts


پوششی مشابه سنگ طبیعی که برای پوشش دیوارها و فضاهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. محصلوی در رنگهای متنوع و بافتی نسبتاً صاف که ظاهری بسیار زیبا را ایجاد می نماید.
استفاده از شابلونهای ویژه در طرح بندی و ترکیب چند رنگ در تکمیل این زیبایی نقش بسیار موثری دارد .

موارد استفاده
1 – نماهای خارجی ساختمانهای مس ی، اداری و تجاری و به خصوص ساختمانهای بلند
2 – سطوح داخلی راهروها و فضاهای پر رفت و آمد.

ویژگیها
¨پوششی با دانه های ماسه سنگی طبیعی
¨مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨به سبب اجرای پاششی بر روی سطوح فرمهای مختلف قابل اجرا است
¨امکان درزبندی و ترکیب رنگ به اشکال مختلف
¨قابلیت تنفس بافت که از تبله شدن جلوگیری به عمل می آورد .
¨وزن بسیار کم که باعث کاهش بار مرده ساختمان می شود .
¨دارای لایه محافظ که سطح آن را آنتی استاتیک می نماید .
¨مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی


بافت و دانه بندی

پوششهای دانه سنگی 3
stone coatings
granipastel


پوشش تشکیل شده از ذرات سنگ طبیعی با دانه بندی بسیار ظریف که سطحی بسیار صاف و طبیعی را جلوه گر می سازد . این محصول در فضاهای داخلی برای دکوراسیون کاربرد بسیاری دارد . granipastel قابلیت درزبندی دارد و این ویژگی به طراح امکان می دهد بر زیبایی های آن بیفزاید .

موارد استفاده
¨پوشش سطوح داخلی ساختمان های مس ی، اداری و تجاری
¨در صورت استفاده از پوشش های نهایی sk pu clear برای نماهای بیرونی ساختمان نیز مناسب است .

ویژگیها
¨سطح نهایی مشابه سرامیک
¨مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت
¨پایداری فوق العاده در برابر اثرات م ب محیطی
¨قابل اجرا بر روی فرمهای مختلف
¨پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی
¨امکان طرح ریزی و درزبندی به شکل دلخواه
¨رنگهای متنوع بسیار زیبا
¨قابل اجرا بر روی نماهای خارجی و داخلی ساختمان

بافت و دانه بندیپوششهای تزئینی 1
decorative coatings
bell art

نوعی پوشش تزئینی است که به کمک بافتهای بدیع و زیبای خود به بناهای معماری، روح و غنا می بخشد. این محصول با ضخامت متوسط 5 میلیمتر اجرا می شود و امکان پوشاندن ترکهای مویین و کلیه ناهمواریهای زیر کار را فراهم می آورد . بکارگیری ابزارهای ویژه در ایجاد بافت های متنوع موجب ی حس نوآوری و خلاقیت معماران و طراحان می گردد .

موارد استفاده
1 – تزئین نماها داخلی و خارجی ساختمانهای مس ی، آپارتمانها و هتلها
2 – پوشش فضاهای داخلی و خارجی ساختمانهای تجاری ، اداری و کارخانجات
3 – زیباسازی مراکز آموزشی، اماکن عمومی


ویژگی ها

¨تنوع بسیار در رنگ و نوع بافت
¨قابلیت پوشش ترکهای مویین زیرکار و ناصافیهای سطح
¨مقاوم در برابر آب و اثرات م ب محیطی
¨چسبندگی فوق العاده به سطوح زیر کار
¨ضد قارچ و جلبک
¨قابل اجرا برای فضاهای داخلی و خارجی
پوششهای اکریلیک 2
acrylic coatings
lenafriend

پوششی انعطاف پذیر که از امولسیونی ویژه نوعی رزین کلرینه مخصوص تشکیل شده است .
محصولی ضد آب و مقاوم که خاصیت پوشانندگی بسیاری دارد و ترکهای سطح زیرکار در سطح نهایی آن نمودی نخواهند داشت.

موارد استفاده
1 – سطوح داخلی و خارجی ساختمانهای مس ی، آپارتمانها و هتلها
2 – سطوح داخلی و خارجی فضاهای عمومی دفاتر، کارخانجات، انبارها
3 – فضاهای داخلی و خا رجی مراکز آموزشی و شهری
4 – پوشش نمای ساختمانهای واقع در مناطق سردسیر
5 – برای ضد آب سطوح بتونی، سنگی و . . .

ویژگیها
¨خاصیت چسبندگی فوق العاده به لایه زیرکار
¨مقاوم در برابر اثرات م ب محیطی و آب باران
¨دارای قابلیت کشسانی و مقاوم در برابر ترکهای مویین زیرکار
¨قابل استفاده برای شرایط محیطی سخت
¨ثبات رنگ فوق العاده

پوششهای چند رنگی 1
multi colour coatings
hibritone

رنگی با سطح نهایی مشابه سنگ گرانیت که برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.
زیبایی این محصول و مشابهت آن با سنگ گرانیت طبیعی کاملاً قابل مقایسه است.
پوششی بسیار سبک و نازک که از سطح پوسته ای محکم و قابل شستشو برخوردار است.

موارد استفاده
1 - نماهای خارجی ساختمانهای بلند
2 – فضاهای داخلی خصوصاً روی سطوح منحنی، ستونهای گرد و . . .
مشاهده متن کامل ...
تا آنجا که در دست من بود با قاضی، کارمند و اداری فاسد در هر جایگاهی برخورد می .
درخواست حذف اطلاعات

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جمع جوانان و دانشجویان:

برنامه ما نجات اقتصاد و مدیریت کشور است/نوشته ام حق ولیه من در راه زائران و فقرا هزینه شود/با یتیمی بزرگ شده ام و درد فقر را لمس کرده ام

ثبت نام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: درباره آستان قدس باید بگویم با اینکه بنده یک سال است که آنجا حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق ولیه استفاده نکرده ام و گفته ام این درآمد ج فقرا و مستضعفان شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت ال والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز ۲۹ فروردین در جمع جوانان و نخبگان دانشجویی حضور یافت و به سوالات دانشجویان در حوزه های مختلف ازجمله سوابق مدیریت کلان، مبارزه با فساد، برنامه ها و ادامه رقابت در عرصه انتخابات پاسخ داد.

حجت ال والمسلمین رئیسی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه حضور در جمع دانشجویان توفیقی است و بنده از توصیه ها و نصایح خیرخواهانه که مطرح شد، تشکر می کنم، درباره دغدغه نسبت به فساد اظهار داشت: در تعبیر قرآنی فساد این گونه معنا شده است که اگر یک امری از اعتدال خارج شود، فساد صورت می گیرد و این مسئله کم و زیاد دارد.

* باید بسترهای فساد را از بین برد

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر همین اساس افزود: اگر نظام اداری و اقتصادی ما بر مبنای آنچه که باید باشد، نبود و فسادآور بود، باید حتماً بسترهای فساد را از بین برد؛ علت، سازوکارهای فاسد است که منجر به فساد و پرونده می شود.

وی با اشاره به حضور خود در سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی از سازمان ها و وزارتخانه ها تصریح کرد: پس از حکم ۸ ماده ای معظم انقلاب برای مبارزه با فساد، ما سه سال متوالی نمایشگاه ب ا کردیم، تا آسیب دستگاه ها را به نمایش بگذارم.

حجت ال والمسلمین رئیسی ادامه داد: ما در نمایشگاه اول خود از مدیران و کارشناسان ارشد دعوت کردیم تا ببینند در وزارتخانه ها چه خبر است و حدود ۵ هزار نفر از مدیران عالی و میانی و کارشناسان از این نمایشگاه بازدید د و سخنان و دست نوشته های آنها نیز موجود است، ما گفتیم اگر نگاه ما به کشور بد است، خودتان بیایید اینجا و ببینید و بگوید نگاه شما ناقص است.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به جلسه رؤسای سه قوه وقت و رئیس وقت سازمان بازرسی با ی خاطرنشان کرد: معظم انقلاب در آن جلسه فرمودند که نمایندگانی از دفتر ما آمدند و از این نمایشگاه تعریف د و گفتند که در این نمایشگاه آسیب های دستگاه ها نشان داده شده است.

* نه فساد درون دستگاه های کشور را برمی تابم و نه فساد درون سازمان خود را

وی با تأکید بر اینکه بنده به عنوان فردی که در تمام سالهای خدمت با فساد مبارزه کرده ام نه فساد درون دستگاه های کشور را برمی تابم و نه فساد درون سازمان خود را، تلاش کرده ام با فساد در هر سطح و مقام و مسئولی برخورد کنم، خاطرنشان کرد: بنده در زمان ت آقای هاشمی و آقای خاتمی رئیس بازرسی بودم و به نیروهای خود گفته بودم که خط قرمز ما بی استناد و غیرمتقن صحبت است؛ چراکه تحلیل های رو مه ای غیر از گزارش بازرسی است، لذا بازرسی باید متقن صحبت کند.

حجت ال والمسلمین رئیسی با اشاره به گزارشاتی که در این زمینه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود است و اشکالات ساختاری و رفتاری در این زمینه، تصریح کرد: سخن ما درباره آسیب شناسی و آسیب ز است؛ در کشور ما ارباب رجوع هم آسیب ها را می داند، اما مشکل ما اراده در آسیب ز است.

*نمی گویم همه یکباره معصوم می شوند، اما در ت ی نمی گذاریم فساد در هیچ کجا لانه کند.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: اعتقاد بنده این است که ما می توانیم نظام اداری بدون فساد داشته باشیم، نمی گویم همه یکباره معصوم می شوند، اما در ت ی اراده ام این است که نگذارم فساد در هیچ کجا لانه کنند.

*قبل از هر ی رئیس ت باید مدعی فساد باشد

وی در ادامه سخنان خود ب ان اینکه قوه قضائیه و دادگستری در مرحله بعد است و قبل از هر ی رئیس ت باید مدعی فساد باشد، افزود: رؤسای ت و وزرا نباید اجازه بروز فساد را بدهند و اگر هم فسادی بروز کرد، قبل از هر ی آنها خود باید مدعی برخورد با فساد باشند.

حجت ال والمسلمین رئیسی با بیان اینکه اگر بستر ایجاد فساد در دستگاه ها اصلاح شود هر روز شاهد یک پرونده نخواهیم بود، به اولین پرونده فساد در سال ۷۴، پرونده ۱۲۳ میلیارد در اولین سال حضور خود در بازرسی اشاره کرد و یادآور شد: بعد از آن نیز پرونده های بسیاری کشف شد که مبلغ و افراد آن پرونده ها متفاوت بود، اما جنس آن یکی است و ما از همان سوراخ غلط نظام بانکی که گزیده شده ایم، بازهم گزیده شدیم.

* نظام بانکی کشور باید متحول شود و ما امکان تحول را داریم/ به دنبال تشکیل تی در تراز نظام ی هستیم

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید متحول شود و ما امکان تحول را داریم، گفت: من این موضوع را با شناخت عرض می کنم، بحث بنده تشکیل تی در طراز نظام ی است و رس خود را در تشکیل ت ی می دانم.

*نباید به هیچ و هیچ جریان وام دار بود

وی درباره هزینه های انتخاباتی خود که مورد سؤال دانشجویان قرار گرفت، توضیح داد: من هم اعتقادم این است که انسان نباید به هیچ و هیچ جریان وام دار باشد تا بتواند وظیفه خود را انجام دهد.

حجت ال رئیسی ب ان اینکه دوستان در سلوک چند سال گذشته من هم دیده اند که در مسئولیت های پیچیده سعی کرده ایم آنچه وظیفه مان است انجام دهیم، گفت: بنده در ارتباط با هزینه های انتخاباتی گفتم که به دوستان بگویند هر ی در هر شهری و هر کجایی که تشخیص داد اقدام کند؛ بنده تاکنون در انتخابات شرکت کرده ام، اسان جنوبی در انتخابات خبرگان بودم، آنجا مردم متمولی ندارد، اما مردم خودشان در قالب یک مغازه دار و یک خانه دار کار را آغاز کرده اند و حتی در خانه های خود را باز کرده و در منزلشان ستاد تشکیل دادند.

*پول گزاف ندارم که در انتخابات ج کنم

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه بنده در این عرصه پول های گزاف ندارم که کار انجام دهم، خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که خود را عرضه کرده و خود را بشناسانیم تا آنهایی که اطلاع ندارند بتوانند انتخاب کنند، لذا ما گفته ایم که بایدها و نبایدها در این زمینه تنظیم و به ستادها ارائه شود.

* گفته ام که حق تولیت بنده باید برای زائران و فقرا ج شود

وی ب ان اینکه به هیچ عنوان نباید در این عرصه اسراف صورت گیرد حتی از پول خودشان، اظهار داشت: درباره آستان قدس هم باید بگویم با اینکه بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق ولیه استفاده نکرده ام و گفته ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان ج شود.

حجت ال والمسلمین رئیسی ب ان اینکه حق ولیه بنده دست نخورده مانده است و تصمیم گرفته ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود، خاطرنشان کرد: این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق متولی از پول های مردمی است که با جان ودل خود آنجا قرار داده اند، لذا به وراث خود هم گفته ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نسبت خود با جریان های مختلف اظهار داشت: ما بعد از این ۳۸ سال با وجود این ذخایر ملی، جوانان برومند، خلاقیت ها و انی که حاضرند برای کشور خطر کنند، نباید شاهد این میزان از فقر و بیکاری باشیم؛ چراکه این مسئله زیبنده نظام ی نیست.

* قادریم با توجهات حضرت رضا(ع) فقر را از چهره کشور بزدائیم

وی تأکید کرد: ما با کمک خداوند و با توجهات حضرت رضا(ع) قادریم فقر را از چهره زیبای این کشور بزدائیم.

*می توانم ک دای اصولگرایی و اصلاح طلبی در خط (ره) باشم

حجت ال والمسلمین رئیسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر اصولگرایی و اصلاح طلبی در خط (ره) باشند و دلشان برای نظام و انقلاب بسوزد، بنده می توانم ک دای آنها باشم.

* باید کار و کرامت به نام رضا(ع) آغاز شود

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عین حال اظهار داشت: مردم از این نوع اختلافات و دسته بندی ها خسته شده و به ستوه آمده اند و این نوع گفتمان باید تمام شود و آنچه آغاز می شود باید کار و کرامت به نام رضا(ع) باشد.

* بنده نیامده ام که بروم، آمده ام که موفق شوم/ به عنوان یک خادم برای حل مشکلات مردم آمده ام

وی ب ان اینکه بنده سیر حضور خود در انتخابات را در جلسات مختلف گفته ام، ادامه داد: بنده بودن در کنار آستان رضا(ع) را بزرگ ترین عنایت خدا بر خود می دانسته و می دانم و به دنبال هوا و هوس و پست و مقام هم نیامده ام، بلکه به عنوان یک خادم آمده ام تا مشکلات مردم را حل کنم.

حجت ال والمسلمین رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: بنده نیامده ام که بروم، بلکه آمده ام که موفق شوم، البته اراده و انتخاب متعلق به مردم است و وظیفه ما نیز عرضه درست آن چیزی است که هستیم و این پیشینه می تواند گواه این ادعاها باشد.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص برنامه های خود برای مشکلات کشور توضیح داد: بنده برای تمام این موارد نه فقط برای برنامه های کلان کشوری، بلکه برای بخش های مختلف برنامه داریم. در برنامه های مختلف ازجمله سفر به استان ها و حضور در میزگردها می گوییم آیا این کار شدنی است یا یک آرمان دست نیافتنی است.

وی با اشاره به آشنایی خود با لایه های مختلف اداری تصریح کرد: برنامه ای که مدنظر داریم قابل اجرا و قابل پایش بوده و می توان گزارش آن را به مردم ارائه داد.

حجت ال والمسلمین رئیسی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که مجدداً از وی پرسید آیا شما می خواهید کنار بروید یا تا آ می مانید، گفت: من نیامده ام که بروم، بلکه آمده ام که بمانم و موفق شوم.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه خود برای مبارزه با فساد و تبعیض
اظهار داشت: ما به دنبال مبارزه با فقر، فساد و تبعیض هستیم و این را در اطلاعیه خود هم گفتم؛ چراکه این مسئله از آرزوهای ملت است و ما نیز به دنبال عملی شدن این وظیفه هستیم.

وی در پاسخ به سؤال دانشجویی که گفت مسئولان نباید به سراغ کاخ نشینی بروند، یادآور شد: بنده با یتیمی بزرگ شده ام و درد فقر را نشنیده ام، بلکه آن را لمس کرده ام؛ اگر به روستاها و ای اطراف رفته ام، نه از باب سر زدن به عنوان یک فرد از بالا به پایین، بلکه همراه مردم بوده ام و سبک ما این طور بوده است که در ستادهای مختلفی عضو هیأت امنا بوده ام و پرونده های پیچیده مالی وجود داشته است، اما با کمک الهی هم خودمان و هم اهل و خانواده ام عادت کرده اند که یک زندگی معمول اداری داریم.

حجت ال والمسلمین رئیسی ادامه داد: بنده به تهران که آمدم به کارمندان خانه های نهادی و سازمانی می دادند که با درصدی تخفیف و با قیمت خوب فروخته می شد، اما بنده اقدام ن و به دنبال خانه رفتم تا ارتباط نهادی در این زمینه نداشته باشم؛ چراکه نمی خواستم کارمندان احساس کنند چون دستم باز است برای خود اقدام ، البته این مسئله نه خلاف شرع و نه خلاف قانون است، اما احساس حالا که در این جایگاه و دسترسی به اموال هستم، باید طوری رفتار کنم که این قضیه نباشد و دعا کنید که این روحیه باقی بماند.

* ت ما ت انقل خواهد بود

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ب ان اینکه بنده بنای ورود نداشتم و دیر هم وارد صحنه شدم، گفت: تا زمانی که ستاد و کار شکل بگیرد، زمان می برد اما حتماً به یقین بدانید که ت ما ان شاءالله ت انقل خواهد بود.

*نمی دانم در چه عرصه ای وارد شده ایم که همه دچار ترس شده اند

وی درباره گزارش شکده های یی و تلاش آنها برای ایجاد دوقطبی بین مردم و نظام که مورد سؤال یکی از دانشجویان قرار گرفت، خاطرنشان کرد: نمی دانم در چه عرصه ای وارد شده ایم که همه دچار ترس شده اند، اما ما از این چیزها جا نمی خوریم، من یک جوان ۱۹ ساله بودم که وارد کار شدیم و به برکت انقلاب مردم و (ره) یک مسئولیت و مدیریت را برعهده گرفتیم و ما خدمت شهید بهشتی می رسیدیم و ایشان ما را تشویق می کرد؛ بنابراین می خواهم بگویم که ما از این نوع اقدامات جا نمی خوریم، اما همه را به انصاف و توجه به خواسته های مردم دعوت می کنم.

* برنامه ما نجات اقتصاد و مدیریت کشور است

حجت ال والمسلمین رئیسی ب ان اینکه با وجود گذشت ۳۸ سال از انقلاب وضع موجود در نظام پولی ، بانکی و صادرات و واردات در شأن ملت ایران نیست، یادآور شد: ما می خواهیم که ملت را از این وضع نجات دهیم و قابل نجات دادن است، برنامه ما، برنامه نجات اقتصاد و مدیریت کشور است و این شعار نبوده و امکان پذیر است، اگر پیشرفت های هوافضا، نانو و موشکی نبود، ما ناامید می شدیم اما امروز اعلام می کنیم که ما می توانیم.

ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: آ ین کلام ما این است که ما نیامده ایم که برویم، بلکه آمده ایم که موفق شویم.

خبرگزاری فارس 29 فروردین 1396مشاهده متن کامل ...
حجت ال والمسلمین رئیسی در جمع دانشجویان: یک ریال «حق تولیت» نمی گیرم/ قبل از هر
درخواست حذف اطلاعات
ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: درباره آستان قدس باید بگویم با اینکه بنده یک سال است که آنجا حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق ولیه استفاده نکرده ام و گفته ام این درآمد ج فقرا و مستضعفان شود.

به گزارش خاورستان، حجت ال والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز 29 فروردین در جمع جوانان و نخبگان دانشجویی حضور یافت و به سوالات دانشجویان در حوزه های مختلف ازجمله سوابق مدیریت کلان، مبارزه با فساد، برنامه ها و ادامه رقابت در عرصه انتخابات پاسخ داد.حجت ال والمسلمین رئیسی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه حضور در جمع دانشجویان توفیقی است و بنده از توصیه ها و نصایح خیرخواهانه که مطرح شد، تشکر می کنم، درباره دغدغه نسبت به فساد اظهار داشت: در تعبیر قرآنی فساد این گونه معنا شده است که اگر یک امری از اعتدال خارج شود، فساد صورت می گیرد و این مسئله کم و زیاد دارد.* باید بسترهای فساد را از بین بردک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر همین اساس افزود: اگر نظام اداری و اقتصادی ما بر مبنای آنچه که باید باشد، نبود و فسادآور بود، باید حتماً بسترهای فساد را از بین برد؛ علت، سازوکارهای فاسد است که منجر به فساد و پرونده می شود.وی با اشاره به حضور خود در سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی از سازمان ها و وزارتخانه ها تصریح کرد: پس از حکم 8 ماده ای معظم انقلاب برای مبارزه با فساد، ما سه سال متوالی نمایشگاه ب ا کردیم، تا آسیب دستگاه ها را به نمایش بگذارم.حجت ال والمسلمین رئیسی ادامه داد: ما در نمایشگاه اول خود از مدیران و کارشناسان ارشد دعوت کردیم تا ببینند در وزارتخانه ها چه خبر است و حدود 5 هزار نفر از مدیران عالی و میانی و کارشناسان از این نمایشگاه بازدید د و سخنان و دست نوشته های آنها نیز موجود است، ما گفتیم اگر نگاه ما به کشور بد است، خودتان بیایید اینجا و ببینید و بگوید نگاه شما ناقص است.ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به جلسه رؤسای سه قوه وقت و رئیس وقت سازمان بازرسی با ی خاطرنشان کرد: معظم انقلاب در آن جلسه فرمودند که نمایندگانی از دفتر ما آمدند و از این نمایشگاه تعریف د و گفتند که در این نمایشگاه آسیب های دستگاه ها نشان داده شده است.* نه فساد درون دستگاه های کشور را برمی تابم و نه فساد درون سازمان خود راوی با تأکید بر اینکه بنده به عنوان فردی که در تمام سالهای خدمت با فساد مبارزه کرده ام نه فساد درون دستگاه های کشور را برمی تابم و نه فساد درون سازمان خود را، تلاش کرده ام با فساد در هر سطح و مقام و مسئولی برخورد کنم، خاطرنشان کرد: بنده در زمان ت آقای هاشمی و آقای خاتمی رئیس بازرسی بودم و به نیروهای خود گفته بودم که خط قرمز ما بی استناد و غیرمتقن صحبت است؛ چراکه تحلیل های رو مه ای غیر از گزارش بازرسی است، لذا بازرسی باید متقن صحبت کند.حجت ال والمسلمین رئیسی با اشاره به گزارشاتی که در این زمینه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود است و اشکالات ساختاری و رفتاری در این زمینه، تصریح کرد: سخن ما درباره آسیب شناسی و آسیب ز است؛ در کشور ما ارباب رجوع هم آسیب ها را می داند، اما مشکل ما اراده در آسیب ز است.*نمی گویم همه یکباره معصوم می شوند، اما در ت ی نمی گذاریم فساد در هیچ کجا لانه کندک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: اعتقاد بنده این است که ما می توانیم نظام اداری بدون فساد داشته باشیم، نمی گویم همه یکباره معصوم می شوند، اما در ت ی اراده ام این است که نگذارم فساد در هیچ کجا لانه کنند.*قبل از هر ی رئیس ت باید مدعی فساد باشدوی در ادامه سخنان خود ب ان اینکه قوه قضائیه و دادگستری در مرحله بعد است و قبل از هر ی رئیس ت باید مدعی فساد باشد، افزود: رؤسای ت و وزرا نباید اجازه بروز فساد را بدهند و اگر هم فسادی بروز کرد، قبل از هر ی آنها خود باید مدعی برخورد با فساد باشند.حجت ال والمسلمین رئیسی با بیان اینکه اگر بستر ایجاد فساد در دستگاه ها اصلاح شود هر روز شاهد یک پرونده نخواهیم بود، به اولین پرونده فساد در سال 74، پرونده 123 میلیارد در اولین سال حضور خود در بازرسی اشاره کرد و یادآور شد: بعد از آن نیز پرونده های بسیاری کشف شد که مبلغ و افراد آن پرونده ها متفاوت بود، اما جنس آن یکی است و ما از همان سوراخ غلط نظام بانکی که گزیده شده ایم، بازهم گزیده شدیم.* نظام بانکی کشور باید متحول شود و ما امکان تحول را داریم/ به دنبال تشکیل تی در تراز نظام ی هستیمک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید متحول شود و ما امکان تحول را داریم، گفت: من این موضوع را با شناخت عرض می کنم، بحث بنده تشکیل تی در طراز نظام ی است و رس خود را در تشکیل ت ی می دانم.*نباید به هیچ و هیچ جریان وام دار بودوی درباره هزیه های انتخاباتی خود که مورد سؤال

دانشجویان قرار گرفت، توضیح داد: من هم اعتقادم این است که انسان نباید به هیچ و هیچ جریان وام دار باشد تا بتواند وظیفه خود را انجام دهد.حجت ال رئیسی ب ان اینکه دوستان در سلوک چند سال گذشته من هم دیده اند که در مسئولیت های پیچیده سعی کرده ایم آنچه وظیفه مان است انجام دهیم، گفت: بنده در ارتباط با هزینه های انتخاباتی گفتم که به دوستان بگویند هر ی در هر شهری و هر کجایی که تشخیص داد اقدام کند؛ بنده تاکنون در انتخابات شرکت کرده ام، اسان جنوبی در انتخابات خبرگان بودم، آنجا مردم متمولی ندارد، اما مردم خودشان در قالب یک مغازه دار و یک خانه دار کار را آغاز کرده اند و حتی در خانه های خود را باز کرده و در منزلشان ستاد تشکیل دادند.*پول گزاف ندارم که در انتخابات ج کنمک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه بنده در این عرصه پول های گزاف ندارم که کار انجام دهم، خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که خود را عرضه کرده و خود را بشناسانیم تا آنهایی که اطلاع ندارند بتوانند انتخاب کنند، لذا ما گفته ایم که بایدها و نبایدها در این زمینه تنظیم و به ستادها ارائه شود.* گفته ام که حق تولیت بنده باید برای زائران و فقرا ج شودوی ب ان اینکه به هیچ عنوان نباید در این عرصه اسراف صورت گیرد حتی از پول خودشان، اظهار داشت: درباره آستان قدس هم باید بگویم با اینکه بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق ولیه استفاده نکرده ام و گفته ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان ج شود.حجت ال والمسلمین رئیسی ب ان اینکه حق ولیه بنده دست نخورده مانده است و تصمیم گرفته ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود، خاطرنشان کرد: این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق متولی از پول های مردمی است که با جان ودل خود آنجا قرار داده اند، لذا به وراث خود هم گفته ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست.ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نسبت خود با جریان های مختلف اظهار داشت: ما بعد از این 38 سال با وجود این ذخایر ملی، جوانان برومند، خلاقیت ها و انی که حاضرند برای کشور خطر کنند، نباید شاهد این میزان از فقر و بیکاری باشیم؛ چراکه این مسئله زیبنده نظام ی نیست.* قادریم با توجهات حضرت رضا(ع) فقر را از چهره کشور بزدائیموی تأکید کرد: ما با کمک خداوند و با توجهات حضرت رضا(ع) قادریم فقر را از چهره زیبای این کشور بزدائیم.*می توانم ک دای اصولگرایی و اصلاح طلبی در خط (ره) باشمحجت ال والمسلمین رئیسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر اصولگرایی و اصلاح طلبی در خط (ره) باشند و دلشان برای نظام و انقلاب بسوزد، بنده می توانم ک دای آنها باشم.* باید کار و کرامت به نام رضا(ع) آغاز شودک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عین حال اظهار داشت: مردم از این نوع اختلافات و دسته بندی ها خسته شده و به ستوه آمده اند و این نوع گفتمان باید تمام شود و آنچه آغاز می شود باید کار و کرامت به نام رضا(ع) باشد.* بنده نیامده ام که بروم، آمده ام که موفق شوم/ به عنوان یک خادم برای حل مشکلات مردم آمده اموی ب ان اینکه بنده سیر حضور خود در انتخابات را در جلسات مختلف گفته ام، ادامه داد: بنده بودن در کنار آستان رضا(ع) را بزرگ ترین عنایت خدا بر خود می دانسته و می دانم و به دنبال هوا و هوس و پست و مقام هم نیامده ام، بلکه به عنوان یک خادم آمده ام تا مشکلات مردم را حل کنم.حجت ال والمسلمین رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: بنده نیامده ام که بروم، بلکه آمده ام که موفق شوم، البته اراده و انتخاب متعلق به مردم است و وظیفه ما نیز عرضه درست آن چیزی است که هستیم و این پیشینه می تواند گواه این ادعاها باشد.ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص برنامه های خود برای مشکلات کشور توضیح داد: بنده برای تمام این موارد نه فقط برای برنامه های کلان کشوری، بلکه برای بخش های مختلف برنامه داریم. در برنامه های مختلف ازجمله سفر به استان ها و حضور در میزگردها می گوییم آیا این کار شدنی است یا یک آرمان دست نیافتنی است.وی با اشاره به آشنایی خود با لایه های مختلف اداری تصریح کرد: برنامه ای که مدنظر داریم قابل اجرا و قابل پایش بوده و می توان گزارش آن را به مردم ارائه داد.حجت ال والمسلمین رئیسی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که مجدداً از وی پرسید آیا شما می خواهید کنار بروید یا تا آ می مانید، گفت: من نیامده ام که بروم، بلکه آمده ام که بمانم و موفق شوم.ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه خود برای مبارزه با فساد و تبعیض

اظهار داشت: ما به دنبال مبارزه با فقر، فساد و تبعیض هستیم و این را در اطلاعیه خود هم گفتم؛ چراکه این مسئله از آرزوهای ملت است و ما نیز به دنبال عملی شدن این وظیفه هستیم.وی در پاسخ به سؤال دانشجویی که گفت مسئولان نباید به سراغ کاخ نشینی بروند، یادآور شد: بنده با یتیمی بزرگ شده ام و درد فقر را نشنیده ام، بلکه آن را لمس کرده ام؛ اگر به روستاها و ای اطراف رفته ام، نه از باب سر زدن به عنوان یک فرد از بالا به پایین، بلکه همراه مردم بوده ام و سبک ما این طور بوده است که در ستادهای مختلفی عضو هیأت امنا بوده ام و پرونده های پیچیده مالی وجود داشته است، اما با کمک الهی هم خودمان و هم اهل و خانواده ام عادت کرده اند که یک زندگی معمول اداری داریم.حجت ال والمسلمین رئیسی ادامه داد: بنده به تهران که آمدم به کارمندان خانه های نهادی و سازمانی می دادند که با درصدی تخفیف و با قیمت خوب فروخته می شد، اما بنده اقدام ن و به دنبال خانه رفتم تا ارتباط نهادی در این زمینه نداشته باشم؛ چراکه نمی خواستم کارمندان احساس کنند چون دستم باز است برای خود اقدام ، البته این مسئله نه خلاف شرع و نه خلاف قانون است، اما احساس حالا که در این جایگاه و دسترسی به اموال هستم، باید طوری رفتار کنم که این قضیه نباشد و دعا کنید که این روحیه باقی بماند.* ت ما ت انقل خواهد بودک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ب ان اینکه بنده بنای ورود نداشتم و دیر هم وارد صحنه شدم، گفت: تا زمانی که ستاد و کار شکل بگیرد، زمان می برد اما حتماً به یقین بدانید که ت ما ان شاءالله ت انقل خواهد بود.*نمی دانم در چه عرصه ای وارد شده ایم که همه دچار ترس شده اندوی درباره گزارش شکده های یی و تلاش آنها برای ایجاد دوقطبی بین مردم و نظام که مورد سؤال یکی از دانشجویان قرار گرفت، خاطرنشان کرد: نمی دانم در چه عرصه ای وارد شده ایم که همه دچار ترس شده اند، اما ما از این چیزها جا نمی خوریم، من یک جوان 19 ساله بودم که وارد کار شدیم و به برکت انقلاب مردم و (ره) یک مسئولیت و مدیریت را برعهده گرفتیم و ما خدمت شهید بهشتی می رسیدیم و ایشان ما را تشویق می کرد؛ بنابراین می خواهم بگویم که ما از این نوع اقدامات جا نمی خوریم، اما همه را به انصاف و توجه به خواسته های مردم دعوت می کنم.* برنامه ما نجات اقتصاد و مدیریت کشور استحجت ال والمسلمین رئیسی ب ان اینکه با وجود گذشت 38 سال از انقلاب وضع موجود در نظام پولی ، بانکی و صادرات و واردات در شأن ملت ایران نیست، یادآور شد: ما می خواهیم که ملت را از این وضع نجات دهیم و قابل نجات دادن است، برنامه ما، برنامه نجات اقتصاد و مدیریت کشور است و این شعار نبوده و امکان پذیر است، اگر پیشرفت های هوافضا، نانو و موشکی نبود، ما ناامید می شدیم اما امروز اعلام می کنیم که ما می توانیم.ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: آ ین کلام ما این است که ما نیامده ایم که برویم، بلکه آمده ایم که موفق شویم.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.