پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 چقدر خنده داره نه
بسیار جالبه ...
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت به درگاه الهی دیر و طاقت فرسا میگذره ولی 90 دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره! چقدر خنده داره که 100 هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می ریم کم به چشم میاد! چقدر خنده داره که یه ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یه ساعت دیدن به سرعت میگذره! چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم! چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمان به وقت اضافه می کشه لذت می بریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی که مراسم دعا و خطابه و نیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!

مشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره...
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنده داره که یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی ۹۰ دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره.

چقدر خنده داره که صدهزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می ریم کم به چشم میاد .

چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یک ساعت دیدن به سرعت می گذره .مشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره...
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنده داره که یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی ۹۰ دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره.

چقدر خنده داره که صدهزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می ریم کم به چشم میاد .

چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یک ساعت دیدن به سرعت می گذره .مشاهده متن کامل ...
خنده داره یا تاسف آوره؟؟!!
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذره

چقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید، مبلغ ناچیزیه

چقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذره

چقدر خنده داره که...
وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم.

چقدر خنده داره که ...
خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.


چقدر خنده داره که...
برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.

چقدر خنده داره که ...
شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می کنیم.

چقدر خنده داره که...
همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت بروند.

چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟
دارید می خندید ؟..........دارید فکر میکنید ؟
این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است.

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.
این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره:
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره که نیم ساعت عبادت به درگاه خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل برق و باد میگذره. چقدر خنده داره که 20هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ هنگفتیه اما وقتی با همون مقدار به ید میریم کم به چشم میاد . چقدر خنده داره که نیم ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما دوساعت دیدن به سرعت میگذره. چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون به وقت اضافه میکشه لذت میبریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی مراسم دعا و خطابه ونیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت میکنیم و آزرده خاطر میشیم. چقدر خنده داره که سعی میکنیم ردیف جلوی یک کنسرت یا مسا بقه رو رزرو کنیم اما به آ ین صف جماعت تمایل بیشتری داریم . چقدر خنده داره که همه مردم بدون این که به چیزی اعتقاد پیدا کنن و یا کاری درراه رضای خدا انجام بدن میخوان به بهشت برن . چقدر خنده داره که وقتی جوکی از طریق پیامک یا ایمیل به دیگران ارسال میکنیم به سرعت آتشی که در جنگل انداخته شود همه جا را فرا میگیرد اما وقتی سخن و پیام الهی رو میشنویم دو برابر در مورد گفتن یا نگفتن اون فکر میکنیم . این طور نیست ؟ دارید می خندید؟ دارید فکر می کنید؟ این حرفها رو به گوش بقیه برسونید و از خدا سپاسگذار باشید که او خدای اعلا و دوست داشتنی است. که با همه ناشیگری بنده هاش بازم مارو رها نکرده. پس یک یا علی بگوئیم وبرای او پاشیم تا در آن دنیا شرمنده نباشیم . آیا این خنده دار نیست که وقتی می خواید این حرفا رو به بقیه بزنید خیلی ها رو از لیست خودتون پاک می کنید به خاطر اینکه......

مشاهده متن کامل ...
خنده داره
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره

که یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست. ولی 90 دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره!چقدر خنده داره

که صد هزارتومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می ریم کم به چشم میاد!چقدر خنده داره

که یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یک ساعت دیدن به سرعت می گذره!چقدر خنده داره

که وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمیاد تا بگیم اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!چقدر خنده داره

که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون به وقت اضافی می کشه لذت می بریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی مراسم دعا و نیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!چقدر خنده داره

که خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته اما خوندن صد سطر از پرفروشترین کتاب رمان دنیا آسونه!

چقدر خنده داره

که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام بدیم!چقدر خنده داره

که شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم اما سخنان قران رو به سختی باور می کنیم!چقدر خنده داره

که همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت برن!چقدر خنده داره

که وقتی جوکی رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می کنیم به سرعت آتشی که در جنگلی انداخته بشه همه جا رو فرا می گیره اما وقتی سخن و پیام الهی رو می شنویم دو برابر در مورد گفتن یا نگفتن اون فکر می کنیم!خنده داره

اینطور نیست؟دارید می خندید؟دارید فکر می کنید؟این حرفا رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشید که او خدای دوست داشتنی ست.آیا این خنده دار نیست که وقتی می خواهید این حرفا را به بقیه بزنید خیلی ها را از لیست خود پاک می کنید؟ به خاطر اینکه مطمئنید که اونا به هیچ چیز اعتقاد ندارند.این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنید دیگران اعتقادشون از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنده داره که یک ساعت عبادت به درگاه الهی دیر وطاقت فرسا میگذره ولی 90دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد میگذره!

چقدرخنده داره که ده هزار تومان کمک در راه خدامبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که باهمون مقدار پول به ید میریم کم به چشم میاد!

چقدر خنده داره که یه ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما یه ساعت دیدن به سرعت میگذره!

چقدر خنده داره که وقتی میخوایم عبادت ودعا کنیم هرچی فکرمیکنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم اما وقتی میخوایم بادوستمون حرف بزنیم

چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون به وقت اضافه میکشه لذت میبریم واز هیجان تو پوست خودمون نمیگنجیم اما وقتی که تو مراسم دعا ونیایش طولانی تر ازحدش میشه شکایت میکنیم وازرده خاطر میشیم!

چقدرخنده داره که خوندن یه صفحه ویا بخش ازقران سخته اما خوندن 100صفحه از پرفروشترین کتاب رمان دنیا اسونه!

چقدرخنده داره که سعی میکنیم ردیف جلو صندلی های یک کنسرت یامسابقه رو رزرو کنیم امابه ا ین ردیف یک مکان مذهبی تمایل داریم!

ازکتاب خداهمین هاست

مهدیه مهدیخانلومشاهده متن کامل ...
چقدر خنـده داره که...
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذرهچقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید،

مبلغ ناچیزیهچقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذرهچقدر خنده داره که...

وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با

دوستمون حرف

بزنیم هیچ مشکلی نداریم.چقدر خنده داره که ...

خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.


چقدر خنده داره که...

برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها

رو سعی می کنیم

تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.چقدر خنده داره که ...

شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می

کنیم.چقدر خنده داره که...

همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام

بدند به بهشت بروند.چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟

دارید می خندید ؟..........دارید فکر میکنید ؟

این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است.

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون

مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.

این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
خنده داره یا تأسف آور؟!
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذره

چقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید، مبلغ ناچیزیه

چقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذره

چقدر خنده داره که...
وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم.

چقدر خنده داره که ...
خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.


چقدر خنده داره که...
برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.

چقدر خنده داره که ...
شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می کنیم.

چقدر خنده داره که...
همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت بروند.

چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟
دارید می خندید ؟..........دارید فکر میکنید ؟
این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است.

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.
این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنـده داره که...
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذره

چقدر خنده داره که...

وقتی برادر بزرگ دست برادر کوچک ازروی حسادت شکایت میکند ویکی اقوام بهش

بگه تواین ماجرا چی گیرت

اومد غیراز ذلت وخاری بشینه مثل بچه گریه کنه.

چقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید،

مبلغ ناچیزیهچقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذرهچقدر خنده داره که...

وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با

دوستمون حرف

بزنیم هیچ مشکلی نداریم.چقدر خنده داره که ...

خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.


چقدر خنده داره که...

برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها

رو سعی می کنیم

تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.چقدر خنده داره که ...

شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می

کنیم.چقدر خنده داره که...

همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام

بدند به بهشت بروند.چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟

دارید می خندید ؟..........دارید فکر میکنید ؟

این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است.

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون

مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.

این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنده دار است!!!
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره که

یک ساعت عبادت به درگاه الهی دیر و طاقت فرسا می گذره ولی 60 دقیقه بازی یک تیم فوتبال مثل باد می گذره!

چقدر خنده داره که صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می رویم کم به چشم میاد!

چقدر خنده داره که یه ساعت عبادت، طولانی به نظر میاد اما یه ساعت دیدن به سرعت می گذره!

چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!

چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمان به وقت اضافه می کشه لذت می بریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی که مراسم دعا و نیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!

چقدر خنده داره که خوندن یه صفحه دعا سخته اما خوندن 100 صفحه از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه!

چقدر خنده داره که سعی می کنیم ردیف جلو صندلی های یک کنسرت یا مسابقه رو رزرو کنیم اما به آ ین ردیف یک مکان مذهبی تمایل داریم!

چقدر خنده داره که برای عبادت و نیایش هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تو آ ین لحظه هم که شده انجام بدیم!

چقدر خنده داره که شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم اما معجزات الهی رو به سختی باور می کنیم!

چقدر خنده داره که همه مردم می خوان بدون این که به چیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه خدا انجام بدن به بهشت برن!

چقدر خنده داره که وقتی جوکی رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می کنید به سرعت آتشی که در جنگلی انداخته شود همه جا را فرا می گیرد اما وقتی که سخن و پیام الهی رو می شنوید دو برابر در مورد گفتن و یا نگفتن اون فکر می کنید!

خنده داره. اینطور نیست؟!

دارید می خندید؟

دارید فکر می کنید؟

این حرفارو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشید که او خدای مهربان و دوست داشتنی است.

پی نوشت:

آیا این خنده دار نیست که وقتی که می خواید این حرفارو به بقیه بزنید خیلی ها رو از لیست پاک می کنید به خاطر این که... .مشاهده متن کامل ...
در فراق یار
درخواست حذف اطلاعات
این که با ی که بی قرار نیست صبح و شب گفتگو کنی که انتظار چیست خنده دار نیست؟(1) چقدر خنده داره که آقا در تمام اوقات به یاد و مراقبت ما است و مشتاقانه ما را می طلبد ولی ما در شبانه روز ؛حتی دقایقی را هم به ایشان اختصاص نداده ایم.... چقدر خنده داره زمانی که در مجلسی وارد می شویم ویا به دیدار ی می رویم سعی میکنیم زیبا و آراسته جلوه نماییم؛اما به اینکه آقا ؛چگونه ما را بپسندد و چگونه ما را دوست داشته باشد؛ توجهی نکرده ایم و همیشه در محضرشان آلوده و زشت حضور یافتیم... چقدر خنده داره که ما با این همه لطف پدرانه آقا ؛ما هنوز ایشان را به عنوان یک عضو خانواده خود نپذیرفته ایم ، چرا که یک فرزند ، به پدر خود افتخار می کند و جایش را در شادی ها خالی میکند و هیچ گاه با گستاخی و بی حیایی در مقابل پدر نمی ایستد.... چقدر خنده داره که ما غم مسکن و ازدواج، کار ،تجارت و حتی غم اعضای خانواده و اقوام را می خوریم وبرای برطرف همه این غم ها تلاش میکنیم اما در بین غم های ما از غم تنهایی و مظلومیت آقا از مشکلات و اضطرارشان از گریه ها و ناله هایشان که از گناهان ما سر می دهند ، سهمی وجود ندارد... چقدر خنده داره که ما برای رسیدن به خواسته هایمان دست به دامان هر ی می شویم که او نیز برای بر آورده شدن حاجات ما دعا کند ؛اما افسوس که چنین ح ی را در فراق آقا نداریم، چرا که ظهورشان برای ما به عنوان حاجت ضروری محسوب نمی شود. چقدر خنده داره که ما با اینکه در زمان حضور آقا هستیم ، جوانی و عمرمان را به غیر از ایشان صرف کرده ایم در حالی که رئیس مکتب شیعه صادق علیه السلام می فرمایند: اگر او را درک می تمام ایام زندگی را خود به او خدمت می .... چقدر خنده داره که با اینکه ادعای دوستی با آقا را داریم ولی در برخی مجالس رویمان نمی شود از ایشان سخن بگوییم چرا که به ما می گویند مذهبی و متحجر...! چقدر خنده داره که در فعالیت های اداری و مان از نام آقا استفاده مینماییم اما هیچ گاه رضایت ایشان را در دستور جلسات و نقشه هایمان در نظر نمیگیریم و شاخص فعالیت مان را با ایشان تنظیم نمیکنیم... چقدر خنده داره با اینکه می دانیم که جد بزرگوار آقا ، حسین علیه السلام برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام د و به شهادت رسیدند اما ما به راحتی از منکر عبور میکنیم وخودمان را به ندیدن و نشنیدن می زنیم... چقدر خنده داره که ادعای دوستی وجان ف آقارا داریم ،ولی به توصیه هایشان توجهی نمی کنیم... چقدر خنده داره که با این همه بی معرفتی و نا مهربانی ما ، هرگز آغوش گرم و شیرینشان را بر روی ما نمی بندند... وامی از وبلاگ زیبای: ی که آمدنی بودوهست می آیدمشاهده متن کامل ...
قرمز نشود که بشود!
درخواست حذف اطلاعات
چشمامو بستم و رفتم... باز ،چیزی در من تموم شده بود،یه غده ی سرطانی که روحمو گرفته بود تو چنگش و هی میکشوند نابود شد،تهی شدم ... چشمامو باز ،یکی داشت داد میزد دوستت دارم،ناخداگاه لبخند رو لبام نشست،بطری رو چرخوندم ،نگاهش ،چقدر مرد شده،چقدر جذاب،چقدر حالِ خوب داره! دستامو گذاشتم رو مبل و لبخندی رو لبام نشست،چشماش،چشماش چقدر زیباست! به خودم اومدم،دیدم داره بهم می خنده! قرمز شد با خال های صورتی!

مشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره که 100 هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که با همون مقدار پول به ید می ریم کم به چشم میاد!
چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!
چقدر خنده داره که خوندن یه صفحه و یا بخش از قرآن سخته اما خوندن 100 صفحه از پرفروشترین کتاب رمان دنیا آسونه!
چقدر خنده داره که سعی میکنیم ردیف جلو صندلی های یک کنسرت یا مسابقه رو رزو کنیم اما به آ ین ردیف یک مکان مذهبی مثل مسجد تمایل داریم!
چقدر خنده داره که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا نمی کنیم اما برای بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تو آ ین لحظه هم که شده انجام بدیم!
چقدر خنده داره که شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم اما سخنان ائمه و قرآن رو به سختی باور می کنیم!
چقدر خنده داره که همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنند و یا کاری در راه خدا انجام بدن به بهشت برن!

چقدر خنده داره که وقتی جوکی رو از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل به دیگران ارسال می کنید به سرعت آتشی که در جنگلی انداخته شود همه جا را فرا می گیرد اما وقتی که سخن و پیام الهی رو می شنوید دو برابر در مورد گفتن و یا نگفتن اون فکر می کنید!

چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمان به وقت اضافه می کشه لذت می بریم و از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی که مراسم دعا و بحث دینی و نیایش طولانی تر از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!


مشاهده متن کامل ...
سُ ه..
درخواست حذف اطلاعات
چقدر خنده داره که آدم دلش واسه چیزی تنگ شه که ازش فرار می کرده..

چقدر عجیبه که آدم دلش واسه چیزی تنگ شه که می ترسوندش..

چقدر مس ه که صدای ظریف و نرم اون دعوت رو بشنوی و ته دلت یه کمی، فقط یه کمی وسوسه شی واسه دوباره جواب دادن بهش..مشاهده متن کامل ...
فکر کنید بهش لطفا ...
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذره

چقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید، مبلغ ناچیزیه

چقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذره

چقدر خنده داره که...


وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم.

چقدر خنده داره که ...


خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.


چقدر خنده داره که...


برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.

چقدر خنده داره که ...


شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می کنیم.

چقدر خنده داره که...


همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت بروند.

چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟


دارید می خندید ؟..........دارید فکر میکنید ؟


این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است.

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.


این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف ترهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره...نه؟!
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنـده داره که...

یک ساعت خلوت با خدا دیر و طاقت فرساست ولی 90 دقیقه بازی فوتبال مثل باد میگذره

چقدر خنده داره که...

صد هزار تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی با همون پول میریم ید، مبلغ ناچیزیه...

چقدر خنده داره که...

یک ساعت عبادت در مسجد طولانی به نظر میاد اما ی اعت دیدن به سرعت میگذره

چقدر خنده داره که...

وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم، چیزی یادمون نمی آد که بگیم ، اما وقتی می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم.

چقدر خنده داره که ...

خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته، اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه.

چقدر خنده داره که...

برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم.

چقدر خنده داره که ...

شایعات رو مه ها رو به راحتی باور می کنیم ، اما سخنان قرآن رو به سختی باور می کنیم.

چقدر خنده داره که...

همه مردم می خوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند و یا کاری در راه خدا انجام بدند به بهشت بروند.

چقدر خنده داره .......اینطور نیست ؟

دارید می خندید ؟ ..........دارید فکر میکنید ؟

این حرف ها رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند سپاسگزار باشیم که او خدای دوست داشتنی است

آیا خنده دار نیست که وقتی می خوایم این حرف ها رو به بقیه بزنیم خیلی ها رو از لیست پاک می کنیم. چون مطمئنیم که به چیزی اعتقاد ندارند.

این اشتباه بزرگیه اگه فکر کنیم اعتقاد دیگران از ما ضعیف تره

+اادامه مطلب هم خیلی خنده دارهمشاهده متن کامل ...
چقدر خنده داره
درخواست حذف اطلاعات

چقدر خنده داره که

یک ساعت خلوت با خدا, دیر و طاقت فرساست

ولی ۹۰ دقیقه بازی فوتبال,مثل باد میگذره...

...

چقدر خنده داره که

صد هزار تومان کمک در راه خدا, مبلغ بسیار هنگفتیه
اما وقتی با همون پول ید میریم , مبلغ ناچیزیه

چقدر خنده داره که
یک ساعت عبادت در مسجد, طولانی به نظر میاد
اما یک ساعت دیدن, به سرعت میگذره
.


چقدر خنده داره که
وقتی میخوایم عبادت و دعا کنیم ، چیزی یادمون نمیاد که بگیم
اما وقتی میخوایم با دوستمون حرف بزنیم , هیچ مشکلی نداریم

چقدر خنده داره که
خوندن یک صفحه و یا بخشی از قرآن سخته
اما خوندن صد سطر از پرفروش ترین کتاب رمان دنیا آسونه

چقدر خنده داره که
برای عبادت و کارهای مذهبی وقت کافی در برنامه روزمره پیدا نمیکنیم
اما بقیه برنامه ها رو سعی میکنیم تا آ ین لحظه هم که شده انجام دهیم

چقدر خنده داره
شایعات رو مه ها رو به راحتی باور میکنیم
اما سخنان قرآن رو به سختی باور میکنیم

چقدر خنده داره
همه مردم میخوان بدون اینکه به چیزی اعتقاد داشته باشند

و یا کاری در راه خدا انجام بدند, به بهشت بروند

چقدر خنده داره …….اینطور نیست ؟ (برگرفته ازوبلاگ قبیله عشق)مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
آشنایى با قرآن جلد 8 27 نویسنده شهید مرتضى مطهرى نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی راهی به ناکجا اثر گرگ بیر نمونه هایی از طراحی ساده نوری با استفاده از نظریه پارا الی تلویزیون انلاین برای اندروید نمونه سوالات ضمن خدمت توسعه فردی نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه درسی ملی کد 0113 کدام شهر است نمونه سوالات ضمن خدمت اصول طراحی آموزشی اهنگ ارمین و زدبازی بنام تابستون لعنتی نمونه سوال کارشناس امور صید و صیادی استخدامی شیلات pdf با جواب نمونه سوال پایان ترم ریاضیات و آمار آزاد ارومیه الله الل ه زمان ظهور انواع باتری ها و عملکرد آنها باتری های مناسب برای سیستم های خورشیدی نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی نمونه هفتم نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی نمونه دوم نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی نمونه اول 544875 امکانات رفاهی خانه معلم شهرکرمان بیت کوین bitcoin چیست نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی نمونه دوم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.