پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 چگونه باید حضور و مدت زمان حضور یک کارمند را بررسی کرد
چگونه باید حضور و مدت زمان حضور یک کارمند را بررسی کرد؟
درخواست حذف اطلاعات

چگونه باید حضور و مدت زمان حضور یک کارمند را بررسی کرد؟

یکی از مهمترین عملکردهای بخش منابع انسانی، وظیفه جبران خدمات است. بنابراین با توجه به وظایف کارمندان، ثبت حضور و مدت زمان حضور آنها باید دقیق و درست باشد. به این دلیل، ستاد منابع انسانی باید درباره انواع روشهای بررسی حضور و مدت زمان حضور کارمند آگاهی داشته باشد. طیف روشها از فرایند های بررسی مبتنی بر کامپیوتر تا نمونه های ساده استفاده از قلم و کاغذ تنها را در بر می گیرند مانند نصب یک ساعت دیواری سنتی برای استفاده توسط کارت های ساعت فردی که با نام و شماره کارمند، بخش با هر اطلاعات شناسایی دیگر مهر شده اند. در ابتدای شیفت، کارمند کارت ساعتش را در آن ساعت قرار میدهد و کارت را با زمان جاری مهر میزند.کارفرمایانی که از این روش استفاده میکنند تاکید شان بر این است که کارمندان به دقت به ساعت ورود و وج با توجه به یک بازه مشخص زمانی برای حفظ یک مقدار ثابت ساعت برای کار هفتگی توجه کنند.برای مثال، کارمندان معمولا از ساعت زدن بیشتر از چند دقیقه قبل از اینکه شیفت شان شروع شود یا بیشتر از چند دقیقه بعد از پایان کارشان خوششان نمی آید. این روش باعث می شود فرایند پرداخت برای کار ساعتی در طی یک هفته کامل کاری آسان شود. بنابراین، این سیستم باید برای انعکاس حضور مدت طولانی تری از زمان مورد نظر یا ترک و غیبت، تعطیلی یا غیبت های دیگر مربوط به کار مانند شرکت در سمینارهای خارج از محیط کاری و کارگاه ها تعدیل شود.

وظیفه نگه داشتن زمان را به س رستان و مدیران در حوزه وظایف شان به عنوان بخشی از وظایف کاری معمول شان واگذار کنید. با استفاده از این روش، س رستان و مدیران بر زمان دقیق روزانه ورود و وج هر کارمند نظارت دارند. این روش می تواند برای دپارتمان های کوچک مفید باشد با این حال، نظارت و گزارش نویسی وقتی کارمندان شروع به انجام وظایف روزمره شان می کنند و وقتی آنها کارشان را تمام می کنند می تواند زمان بر و حداقل روشی هزینه بر باشد. نتیجه این روش این است که س رستان و مدیران احتمالا بیشتر با غیبت های کارمندان در محیط کاری آشنا میشوند. همانطور که گفته شد، ثبت غیبت های کارمند از طریق نظارت س رست و اطلاعات مبادله شده بین کارمند و س رست می تواند بسیار دقیق باشد. یک روش سلف- سرویس برای کارکنان در جهت نظارت بر حضور و غیابشان ایجاد کنید. با استفاده از یک روش نگهداری زمان به طور سنتی از طریق تامین کنندگان استخدام شده یا خدمات حرفه ای تامین می شود، کارکنان می توانند وظایف روزمره شان را برای گرفتن افزایش حقوق یک ربع یا نیم ساعت انجام دهند. نرم افزارهای کاربردی وجود دارد که در این فرایند کمک می کنند. با این حال، بسیاری از راه حل های نرم افزاری ممکن است برای صدور صورت حساب مشتریان باشند و نه فقط برای حفظ زمان حضور کارمند. کارکنانی که درگیر انجام پروژه کاری هستند که در فواصل متوسط یا بلند مدت زمانی باید آن را انجام دهند ممکن است این روش را در پیگیری کارایی شان مفید ارزی کنند و کارفرماها آن را در جبران کار کارکنان مثلا به مدت نیم ساعت بابت مشتریان خاص مفید خواهند یافت.

شما می توانید با استفاده از دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی یک گزارش کامل از حضور و غیاب و تردد پرسنل داشته باشید.مشاهده متن کامل ...
کارمند کلینیک دامپزشکی بطور معجزه آسایی از مرگ گریخت +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
گفته می شود این کلینیک دامپزشکی دارای 4 کارمند بوده که در لحظه وقوع حادثه 2 تن از آنها حضور داشتند.

مشاهده متن کامل ...
چگونه باید حضور و مدت زمان حضور یک کارمند را بررسی کرد؟
درخواست حذف اطلاعات

چگونه باید حضور و مدت زمان حضور یک کارمند را بررسی کرد؟

یکی از مهمترین عملکردهای بخش منابع انسانی، وظیفه جبران خدمات است. بنابراین با توجه به وظایف کارمندان، ثبت حضور و مدت زمان حضور آنها باید دقیق و درست باشد. به این دلیل، ستاد منابع انسانی باید درباره انواع روشهای بررسی حضور و مدت زمان حضور کارمند آگاهی داشته باشد. طیف روشها از فرایند های بررسی مبتنی بر کامپیوتر تا نمونه های ساده استفاده از قلم و کاغذ تنها را در بر می گیرند مانند نصب یک ساعت دیواری سنتی برای استفاده توسط کارت های ساعت فردی که با نام و شماره کارمند، بخش با هر اطلاعات شناسایی دیگر مهر شده اند. در ابتدای شیفت، کارمند کارت ساعتش را در آن ساعت قرار میدهد و کارت را با زمان جاری مهر میزند.کارفرمایانی که از این روش استفاده میکنند تاکید شان بر این است که کارمندان به دقت به ساعت ورود و وج با توجه به یک بازه مشخص زمانی برای حفظ یک مقدار ثابت ساعت برای کار هفتگی توجه کنند.برای مثال، کارمندان معمولا از ساعت زدن بیشتر از چند دقیقه قبل از اینکه شیفت شان شروع شود یا بیشتر از چند دقیقه بعد از پایان کارشان خوششان نمی آید. این روش باعث می شود فرایند پرداخت برای کار ساعتی در طی یک هفته کامل کاری آسان شود. بنابراین، این سیستم باید برای انعکاس حضور مدت طولانی تری از زمان مورد نظر یا ترک و غیبت، تعطیلی یا غیبت های دیگر مربوط به کار مانند شرکت در سمینارهای خارج از محیط کاری و کارگاه ها تعدیل شود.

وظیفه نگه داشتن زمان را به س رستان و مدیران در حوزه وظایف شان به عنوان بخشی از وظایف کاری معمول شان واگذار کنید. با استفاده از این روش، س رستان و مدیران بر زمان دقیق روزانه ورود و وج هر کارمند نظارت دارند. این روش می تواند برای دپارتمان های کوچک مفید باشد با این حال، نظارت و گزارش نویسی وقتی کارمندان شروع به انجام وظایف روزمره شان می کنند و وقتی آنها کارشان را تمام می کنند می تواند زمان بر و حداقل روشی هزینه بر باشد. نتیجه این روش این است که س رستان و مدیران احتمالا بیشتر با غیبت های کارمندان در محیط کاری آشنا میشوند. همانطور که گفته شد، ثبت غیبت های کارمند از طریق نظارت س رست و اطلاعات مبادله شده بین کارمند و س رست می تواند بسیار دقیق باشد. یک روش سلف- سرویس برای کارکنان در جهت نظارت بر حضور و غیابشان ایجاد کنید. با استفاده از یک روش نگهداری زمان به طور سنتی از طریق تامین کنندگان استخدام شده یا خدمات حرفه ای تامین می شود، کارکنان می توانند وظایف روزمره شان را برای گرفتن افزایش حقوق یک ربع یا نیم ساعت انجام دهند. نرم افزارهای کاربردی وجود دارد که در این فرایند کمک می کنند. با این حال، بسیاری از راه حل های نرم افزاری ممکن است برای صدور صورت حساب مشتریان باشند و نه فقط برای حفظ زمان حضور کارمند. کارکنانی که درگیر انجام پروژه کاری هستند که در فواصل متوسط یا بلند مدت زمانی باید آن را انجام دهند ممکن است این روش را در پیگیری کارایی شان مفید ارزی کنند و کارفرماها آن را در جبران کار کارکنان مثلا به مدت نیم ساعت بابت مشتریان خاص مفید خواهند یافت.

شما می توانید با استفاده از دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی یک گزارش کامل از حضور و غیاب و تردد  پرسنل داشته باشید.مشاهده متن کامل ...
خودکشی ناکام کارمند مترو
درخواست حذف اطلاعات
کارمند شرکت بهره برداری مترو تهران که به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی خود را بالای ساختمان این شرکت رسانده بود قبل ازسقوط، با حضور بموقع آتش نشانان و اورژانس منصرف شد.

مشاهده متن کامل ...
چگونه باید تمام این عقوبت را به ی دیگر نسبت داد
درخواست حذف اطلاعات
راستی
چگونه باید تمام این عقوبت را
به ی دیگر نسبت داد
و خود آرام از این خانه به کوچه رفت
صدا کرد
گفت : آیا شما می دانستید
من اگر سکوت را بشکنم
جبران لحظه هایی را گفته ام
که هیچ یک از شما در آن حضور نداشتید
اگر همه ی شما حضور داشتید
تحمل من کم بود
مجبور بودم
همه ی شما را فقط با نام کوچکتان
صدا کنم

| احمدرضا احمدی |مشاهده متن کامل ...
حضور در نمایشگاه؛ چرا؟ چگونه؟
درخواست حذف اطلاعات

هر ساله نمایشگاه های زیادی در سطح کشور چه به شکل مستقل و چه در کنار یک همایش برگزار می شود که شرکتهای نرم افزاری را برای حضور در آنها وسوسه می کند. حضور در این نمایشگاه ها در قالب یک غرفه، معمولا هزینه زیادی را برای شرکتها در بر دارد که متاسفانه اغلب به دلیل اینکه هدف از شرکت در نمایشگاه روشن نیست و اقدامات درستی قبل، در زمان برگزاری و پس از آن انجام نمی شود، این هزینه به هدر می رود.مشاهده متن کامل ...
خودکشی ناکام کارمند مترو/او می خواست خودش را از بالای ساختمان پرت کند
درخواست حذف اطلاعات
ایران نوشت: کارمند شرکت بهره برداری مترو تهران که به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی خود را بالای ساختمان این شرکت رسانده بود قبل ازسقوط، با حضور بموقع آتش نشانان و اورژانس منصرف شد.

مشاهده متن کامل ...
روش صحیح ا اج یک کارمند
درخواست حذف اطلاعات
روش صحیح ا اج یک کارمند

ا اج یک کارمند باید از طریق راه و رسم درست و به‌صورت مؤدبانه و خصوصی انجام شود تا کارمند از لحاظ روحی آسیب کمتری ببیند و بتواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد.مشاهده متن کامل ...
چگونه کارمند رویایی مدیرتان باشید؟
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از افراد می خواهند کارمند عالی و شایسته در محیط کار باشند اما را ار های لازم برای این کار را نمی دانند و متاسفانه تبدیل به کارمندی بدون انگیزه می شوند.

مشاهده متن کامل ...
بازداشت 2 کارمند شهرداری به دلیل تخلف مالی
درخواست حذف اطلاعات
بازداشت کارمند شهرداری
بازداشت کارمند شهرداری , هوشنگ ناظری با اعلام این خبر اظهار داشت: دو نفر از کارکنان شهرداری شهر زابل به اتهام تخلفات مالی توسط سربازان گمنام زمان (عج) دستگیر شدند.
بازداشت 2 کارمند شهرداری به دلیل تخلف مالی
درخواست حذف اطلاعات
بازداشت کارمند شهرداری
بازداشت کارمند شهرداری , هوشنگ ناظری با اعلام این خبر اظهار داشت: دو نفر از کارکنان شهرداری شهر زابل به اتهام تخلفات مالی توسط سربازان گمنام زمان (عج) دستگیر شدند.
ابهامات درباره حضور ایران در «آستانه» چگونه برطرف شد؟
درخواست حذف اطلاعات
حضور ایران در نشست «آستانه» از زمان اعلام این نشست طی یک ماه گذشته در هاله ای از ابهام بود که دیدار جابری انصاری و گزارش وی از نتایج دیدارش در مسکو ابهامات را برطرف کرد.

مشاهده متن کامل ...
تأخیر برای حضور در
درخواست حذف اطلاعات

متأسفانه، بخاطر حضور در جلسه ای حضور بنده ساعت دوازده امروز در پیام نور شهریار منتفی و به ساعت دو انتقال یافت.

ضمناً چنانچه امروز نتوانید حضور ی د، فردا از ساعت ده صبح نیز حضور خواهم داشت.مشاهده متن کامل ...
به مناسبت روز کارمند
درخواست حذف اطلاعات

کارمند که باشی ناخودآگاه سحرخیز می شوی تا به موقع به سرکار برسی.

کارمند که باشی همه تعطیلات هفته و ماه و سال را حفظ هستی.

کارمند که باشی نوسان قیمت را دقیق پیگیری می کنی.

کارمند که باشی ناخودآگاه ذهنت به یک ماشین حساب تبدیل می شود و می توانی در بزرگ ترین فروشگاه سریع قیمت ها را جمع بزنی تا ببینی قادر به یدن چه چیزهایی هستی.مشاهده متن کامل ...
حضور سرزده حجت حضور سرزده حجت ال رئیسی در مناطق ز له زده
درخواست حذف اطلاعات
تولیت آستان قدس رضوی به منظور بررسی و مشاهده آ ین وضعیت امداد رسانی در منطقه ز له زده رضویه حضور یافت.

مشاهده متن کامل ...
ترکیه: ا اج 94 هزار کارمند از زمان کودتای نافرجام
درخواست حذف اطلاعات
در پی کودتای نافرجام، 30 استاندار از مجموع 81 استاندار کشور، 2745 قاضی و دادستان، 1755 رئیس و معاون رئیس ، 492 نفر از کانون مذاهب، 300 کارمند وزارت امور اجتماعی، 275 کارمند ریاست جمهوری و ... ا اج شدند.

مشاهده متن کامل ...
بررسی دقایق حضور بازیکنان در لیگ شانزدهم
درخواست حذف اطلاعات
بررسی دقایق حضور بازیکنان در شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال نشان می دهد که بیشترین حضور مربوط به مهاجمی است که تیمش به لیگ دسته یک سقوط کرد.

مشاهده متن کامل ...
عدم مدیریتِ صحیح ...
درخواست حذف اطلاعات
اقتصاد ی به تعبیر قدیمی: به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.
مهر ماه دو سال پیش وقتی سه روز در ساختمان وزارت …. بالا و پایین رفتم و نتیجه نگرفتم، در یکی از طبقات به کارمند آن وزارت خانه گفتم:
آیا خدا را خوش می آید که سه روز است ما را می دوانید؟
آن کارمند که مسئول دفترِ یکی از آقایان مدیران تی بود، در حالی که با موبایل خود بازی می کرد و حتی سرش را هم به احترامِ من بالا نیاورد، با کمال خونسردی گفت:
اگر ن یتی دارید، شکایت کنید تا رسیدگی ند.
***
فروردین سال پیش در یکی از شهرداری ها، معلم زمان ابت خود را دیدم که در صندلی با ح محزونی نشسته است. از دیدنش خوشحال شدم و بعد از سلام و احوالپرسی، این طور گلایه کرد:
یک هفته است فلان کارمند شهرداری برای یک امضاء مرا سرکار گذاشته و اصلاً حضور ندارد. هیچ فردی هم پاسخگو نیست.
از همکار آن کارمند مؤدبانه و با لبخند سؤال : این همکار شما کجا هستند که


مشاهده متن کامل ...
حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد
درخواست حذف اطلاعات

مراسم ۱۳ آبان ماه مردم شهر ت آباد برخوار با حضور حجت ال اروجی مدیرکل تبلیغات ی استان اصفهان برگزار شد.

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آباد

حضور حجت ال اروجی در ۱۳ آبان مردم ت آبادمشاهده متن کامل ...
مراسم تجلیل از کارمندان نمونه
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با هفته ت و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و با حضور آقای رسولی(فرماندار آمل) و حجت ال مرتضوی( آمل) و جمعی از مسئولان شهرستان آمل، مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان آمل برگزار شد .


فرماندار ویژه آمل در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه این شهرستان که با حضور مسئولان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد ی برگزار شد، ضمن تبریک هفته ت و گرامیداشت روز کارمند اظهار داشت: همیشه مدیر نمونه، کارمند نمونه انتخاب کرده و با انتخاب کارمند، استعداد مدیر نیز مشخص می‌شود و در این باره مهمترین خصلت کارمند نمونه این است که از کارش لذت برده و از استرس به دور باشد.


آمل هم در این مراسم اظهار داشت: هفته ت هفته‌ای مقدس و یادآور خدمتگذاری شهید رجایی و باهنر است.
حجت ال ولمسلمین مرتضوی بیان کرد: بی شک در هیچ کجای دنیا همانند ایران در راه رفع مشکلات مردم گام برنداشته اند.


 در این مراسم از آقای شیرودی به عنوان کارمند نمونه هواشناسی شهرستان آمل تجلیل بعمل آمده و لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا گردید.

مشاهده متن کامل ...
اهمیت حضور و شرکت مردم در انتخابات
درخواست حذف اطلاعات
(ره ) درباره اهمیت حضور و شرکت مردم در انتخابات می فرمایند : « این وظیفه ای است الهی وظیفه ای است ملی وظیفه ای است انسانی وظیفه ای است که ما باید به آن عمل همه مان باید در انتخابات شرکت . »
با توجه به این اهمیت و نقش حضور مردم در صحنه انتخابات است که باید همت و تلاش تمامی مسئولان دست اندرکاران ک داها و رسانه ها به این امر معطوف شود که با اقدامات سنجیده و تد ر لازم و فضاسازی مناسب زمینه های حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم ساخته تا موجب امید بیشتر دوستداران و ناامیدی و ش ت دشمنان را فراهم نمایند.مشاهده متن کامل ...
لاوروف : حضور روسیه، ایران و حزب الله در مشروع است
درخواست حذف اطلاعات
تنها نیروی هوایی روسیه در حضور دارد و این حضور هم مشروع است، چراکه حضور این نیرو به درخواست ت قانونی بوده است.

مشاهده متن کامل ...
700 کارمند مایکروسافت ا اج می شوند
درخواست حذف اطلاعات
مایکروسافت قصد دارد هفته آینده حدود 700 کارمند خود را از کار بیکار کند.اگر چه این رقم در قیاس با کل 113 هزار کارمند این شرکت رقم قابل ملاحظه ای محسوب نمی شود.

مشاهده متن کامل ...
بررسی شرایط تیم با حضور برانکو
درخواست حذف اطلاعات
هیأت مدیره پرسپولیس امروز دوشنبه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد و در بخشی از این جلسه با حضور برانکو ایوانکوویچ شرایط سرخپوشان مورد بررسی قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
چرا سلیمانی باید در جبهه عراق و حضور میدانی داشته باشد؟
درخواست حذف اطلاعات
میزان نوشت: نظامی وس به بررسی چرایی حضور میدانی سرلشکر سلیمانی در جبهه عراق و و دلیل مخالفت با این حضور پرداخت.

مشاهده متن کامل ...
چرا سلیمانی باید در جبهه عراق و حضور میدانی داشته باشد؟
درخواست حذف اطلاعات
میزان نوشت: نظامی وس به بررسی چرایی حضور میدانی سرلشکر سلیمانی در جبهه عراق و و دلیل مخالفت با این حضور پرداخت.

مشاهده متن کامل ...
حقایقی جالب از زندگی در کاخ سفید؛ دریافت پول غذا و خشکشویی از رئیس جمهور/ حقوق م
درخواست حذف اطلاعات
هر رییس جمهوری مجاز است تا سقف 96 کارمند تمام وقت و 250 کارمند نیمه وقت در کاخ سفید استخدام کند.

مشاهده متن کامل ...
ع | حضور سیدعلی در 22 بهمن
درخواست حذف اطلاعات
جماران نوشت: حجت ال و المسلمین سید علی پس از حضور در میان راهپیمایان قمی، در این شهر حضور پیدا کرد.

مشاهده متن کامل ...
با پایان زمان ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات مجلس و خبرگان:
درخواست حذف اطلاعات

با پایان زمان ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات مجلس و خبرگان:
"همه برای برگزاری انتخاباتی حماسی تلاش کنند.
"

با پایان زمان ثبت نام در انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان زمان رسیدگی به صلاحیت ها آغاز می شود. شورای نگهبان نیز باید مثل همیشه تمام هم و غم خود را بر روی بررسی کامل افراد گذاشته و صدور نظری عادلانه پیرامون صلاحیت افراد و پیگیری حقوق قانونی خود در این رابطه را پیشه کار خویش کند و در راستای انتخاباتی با حضور حداکثری قدم بردارد.

...


مشاهده متن کامل ...
50 زن از یاران زمان در دوران ظهور
درخواست حذف اطلاعات
در زمان ظهور و حکومت حضرت حجت(عج) بانوان مختلفی به کمک و یاری زمان می پردازند، البته روایات در چهار محور از حضور و نقش ن در آن زمان سخن به میان آورده اند.

حضور 50 زن در بین یاران که باقر(ع) می فرماید: به ‏خدا سوگند، 313 نفر می‏آیند که 50 نفر از این عده زن هستند که بدون هیچ قرار قبلی در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد یا حضور ن آسمانی که اکرم(ص) می فرماید: عیسی‏ بن مریم به همراه 800 مرد و 400 زن از بهترین و شایسته‏ترین افراد روی زمین فرود خواهد آمد.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.