پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کانون پرورش فکری ک ن و نو جوانان
ظرفیت کانون وکلا ۹۶
درخواست حذف اطلاعات

ظرفیت پذیرش وک  96

ظرفیت کانون وکلا 96

تعداد شرکت کنندگان آزمون وک  95

تعداد شرکت کنندگان وک  95

ظرفیت کانون وکلا ۹۶

ظرفیت وک  96

ظرفیت پذیرش کانون وکلا 96

معدل قبولی در کانون وکلا 94

ظرفیت پذیرش وک  کانون چهارمحال و بختیاری

ظرفیت پذیرش وک  کانون  اسان

ظرفیت پذیرش وک  کانون اصفهان

ظرفیت پذیرش وک  کانون البرز

ظرفیت پذیرش وک  کانون مازندران

ظرفیت پذیرش وک  کانون قم

ظرفیت پذیرش وک  کانون گیلان

ظرفیت پذیرش وک  کانون بوشهر

ظرفیت پذیرش وک  کانون آذربایجان غربی

ظرفیت پذیرش وک  کانون زنجان

ظرفیت پذیرش وک  کانون آذربایجان شرقی

ظرفیت پذیرش وک  کانون فارس و ک یلویه

ظرفیت پذیرش وک  کانون قزوین

ظرفیت پذیرش وک  کانون کرمانشاه وایلام

ظرفیت پذیرش وک  کانون همدان

ظرفیت پذیرش وک  کانون  کردستان

ظرفیت پذیرش وک  کانون  گلستان

ظرفیت پذیرش وک  کانون  اردبیل

ظرفیت پذیرش وک  کانون  مرکزی (اراک)

ظرفیت پذیرش وک  کانون  لرستان

ظرفیت پذیرش وک  کانون  کرمان

ظرفیت پذیرش وک  کانون 

آزمون وک  – ظرفیت پذیرش آزمون وک

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون چهارمحال و بختیاری

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  اسان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون اصفهان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون البرز

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون مازندران

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون قم

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون گیلان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون بوشهر

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون آذربایجان غربی

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون زنجان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون آذربایجان شرقی

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون فارس و ک یلویه

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون قزوین

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون کرمانشاه وایلام

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون همدان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  کردستان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  گلستان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  اردبیل

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  مرکزی (اراک)

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  لرستان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون  کرمان

ظرفیت پذیرش وک  96 کانون 

آزمون وک  96 – ظرفیت پذیرش آزمون وک  96

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون چهارمحال و بختیاری

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  اسان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون اصفهان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون البرز

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون مازندران

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون قم

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون گیلان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون بوشهر

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون آذربایجان غربی

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون زنجان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون آذربایجان شرقی

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون فارس و ک یلویه

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون قزوین

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون کرمانشاه وایلام

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون همدان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  کردستان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  گلستان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  اردبیل

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  مرکزی (اراک)

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  لرستان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون  کرمان

ظرفیت پذیرش وک  ۹۶ کانون 

آزمون وک  ۹۶ – ظرفیت پذیرش آزمون وک  ۹۶

ظرفیت کانون وکلا 96چهارمحال و بختیاری

ظرفیت کانون وکلا 96 اسان

ظرفیت کانون وکلا 96اصفهان

ظرفیت کانون وکلا 96البرز

ظرفیت کانون وکلا 96مازندران

ظرفیت کانون وکلا 96قم

ظرفیت کانون وکلا 96گیلان

ظرفیت کانون وکلا 96بوشهر

ظرفیت کانون وکلا 96آذربایجان غربی

ظرفیت کانون وکلا 96زنجان

ظرفیت کانون وکلا 96آذربایجان شرقی

ظرفیت کانون وکلا 96فارس و ک یلویه

ظرفیت کانون وکلا 96قزوین

ظرفیت کانون وکلا 96کرمانشاه وایلام

ظرفیت کانون وکلا 96همدان

ظرفیت کانون وکلا 96 کردستان

ظرفیت کانون وکلا 96 گلستان

ظرفیت کانون وکلا 96 اردبیل

ظرفیت کانون وکلا 96 مرکزی (اراک)

ظرفیت کانون وکلا 96 لرستان

ظرفیت کانون وکلا 96 کرمان

ظرفیت کانون وکلا 96

آزمون وک  ۹۶ – ظرفیت پذیرش آزمون وک  ۹۶

ظرفیت کانون وکلا ۹۶چهارمحال و بختیاری

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ اسان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶اصفهان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶البرز

ظرفیت کانون وکلا ۹۶مازندران

ظرفیت کانون وکلا ۹۶قم

ظرفیت کانون وکلا ۹۶گیلان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶بوشهر

ظرفیت کانون وکلا ۹۶آذربایجان غربی

ظرفیت کانون وکلا ۹۶زنجان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶آذربایجان شرقی

ظرفیت کانون وکلا ۹۶فارس و ک یلویه

ظرفیت کانون وکلا ۹۶قزوین

ظرفیت کانون وکلا ۹۶کرمانشاه وایلام

ظرفیت کانون وکلا ۹۶همدان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ کردستان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ گلستان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ اردبیل

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ مرکزی (اراک)

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ لرستان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶ کرمان

ظرفیت کانون وکلا ۹۶

آزمون وک  ۹۶ – ظرفیت پذیرش آزمون وک  ۹۶مشاهده متن کامل ...
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار
درخواست حذف اطلاعاتبررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران


چکیده: 1


مقدمه: 2


فصل اول:کلیات تحقیق


1-1)مقدمه 4


2-1) بیان مسئله تحقیق. 5


3-1) چارچوب نظری. 7


4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8


5-1) اه پژوهش.. 9


1-5-1) اه علمی تحقیق. 9


2-5-1)اه کاربردی تحقیق. 10


6-1 )فرضیه های تحقیق. 10


7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11


فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق


1-2- مقدمه 16


2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18


1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20


3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21


1-3-2) ادوینسون و مالونه 22


2-3-2)روس و همکارانش.. 23


3-3-2) بونتیس.. 23


4-3-2) بروکینگ... 24


5-3-2) سویبی. 25


6-3-2) استوارت.. 26


7-3-2) یوستک و همکارانش.. 26


8-3-2) پتی. 27


9-3-2) چن و همکارانش.. 27


10-3-2) پتی و گویتر. 29


11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30


12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما 32


13-3-2) لیم و دالیمور. 32


14-3-2) طبقه بندی نورتون و کاپلان. 33


15-2-2) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 33


4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: 34


1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 34


1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی: 35


2-1-4-2) کارت نمره متوازن: 35


3-1-4-2) ترا مه نامرئی: 36


4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس: 36


5-1-4-2) روش جهت ی تجاری اسک ا: 37


6-1-4-2) شاخص سرمایه فکری: 37


7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها : 38


8-1-4-2) روش تشکیل سرمایه بازار: 38


9-1-4-2) کارگزار تکنولوژی : 39


10-1-4-2) روش سرمایه فکری مستقیم: 39


11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: 40


12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری. 40


13-1-4-2) کیوی توبین 42


14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43


15-1-4-2) مدل کارگزار فناوری. 43


16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44


2-4-2) ارزی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری. 44


3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 46


1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری. 46


2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46


3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها 46


4-3-4-2) روش های کارت امتیاز. 47


5-2) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 53


1-5-2) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک. 53


2-5-2) شاخصهای عملکرد مالی. 55


6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65


1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65


2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71


3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76


فصل سوم :روش اجرای تحقیق


1-3 )مقدمه 79


2-3) روش تحقیق. 79


3-3) قلمرو تحقیق. 80


4-3 )روش های گردآوری اطلاعات.. 80


5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات.. 81


6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82


6-3 )جامعه آماری تحقیق. 83


7-3) آزمون فرضیه ها 84


8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85


1 -8-3) آزمون همبستگی. 85


2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86


3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86


4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87


5-8-3 )چند هم خطی 87


9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88


10-3 ) متغیر های تحقیق : 97


فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها


1-4) مقدمه 99


2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100


3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102


1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103


4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104


1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105


2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106


1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107


2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111


3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی(p/e) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114


4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازاربعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 119


3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 120


4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 124


5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایهبعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 128


1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص roe از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128


2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصasr از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132


3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 136


6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی evaبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 137


7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 142


8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144


فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات


1-5 )مقدمه 146


2-5) ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146


1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147


2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147


3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148


4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149


5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149


6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150


7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150


8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151


9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151


10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152


11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152


12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153


3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154


4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154


5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155


6-5 )محدودیت های تحقیق. 155


پیوست ها


پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158


پیوست ب) وجی های آماری از نرم افزار spss. 161


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 174


منابع لاتین: 176


چکیده انگلیسی: 178


 


 


ج 1-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30


ج 2-2 ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری. 42


ج 3-2 مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت) 45


ج 4-2 خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح ج زیر ارایه شده است: 47


ج 5-2 روش های ارزشی سرمایه فکری ic ( گردآوری اریک سویبی) 47


ج 6-2 شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها 56


ج 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84


ج 2-3 شاخصها و گروه های عملکرد مالی. 90


ج 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع. 100


ج 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 101


ج 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 102


ج 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106


ج 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری. 107


ج 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108


ج 7-4 : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108


ج 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 110


ج 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112


ج 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112


ج 11-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتtobin q 113


ج 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 113


ج 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت p/e. 115


ج 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116


ج 15-4 : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116


ج 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 117


ج 17-4 :ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار(p/e .tobin q. mbv) 119


ج 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری. 120


ج 19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها 121


ج 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(roa) 121


ج 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (roa) 122


ج 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت- گردش دارایی. 125


ج 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت.. 125


ج 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی. 126


ج 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت.. 126


ج 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام roe 129


ج 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe. 130


ج 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe 130


ج 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهامroe. 131


ج 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 133


ج 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr.. 134


ج 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 134


ج 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام asr.. 135


ج 34-4 : ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای بازده سرمایه (roe .asr) 136


ج 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138


ج 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی eva.. 139


ج 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139


ج 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی. 140


ج 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142


ج 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143


ج 41-4 :خلاصه نتایج. 144


 


 


 


 


نمودار 1-2 طرح ارزش اسک ا 22


نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 24


نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25


نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27


نمودار 5-2 طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل. 31


نمودار 6-2 طبقـــه بندی لــوونداهــل. 31


نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32


نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33


نمودار 9-2 طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک. 34


نمودار 10-2 شبکه منابع و فعالیت های ناملموس.. 41


نمودار 1-3 مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت.. 82


نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 82


نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری. 110


نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله. 111


نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت tobin qطی بازه زمانی 7 ساله. 114


نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت tobin q. 114


نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت p/e طی بازه زمانی 7 ساله. 117


نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت p/e. 118


نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی7 ساله. 123


نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری. 123


نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی7 ساله. 127


نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت.. 127


نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامroe طی بازه زمانی7 ساله. 131


نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامroe. 132


نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامasrطی بازه زمانی7 ساله. 135


نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام asr.. 135


نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله 140


نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 141


 


 


چکیده:


سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.


برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخ شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.


یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای ب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.


وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران


 


 


مقدمه:


با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و ـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] . یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4] .


 


 
[1]-pulic


[2]-vaic


[3]- chen et al,2005,p388.


[4] -sullivan,2002,p9


 مشاهده متن کامل ...
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفت
درخواست حذف اطلاعاتبررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:.. 1


مقدمه:.. 2


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1-مقدمه : 4


2-1 بیان مسئله 5


3-1 بیان ضرورت تحقیق. 6


4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7


5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 8


6-1 متغیرهای مورد مطالعه 8


7-1 اه تحقیق. 9


8-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق


1-2- مقدمه 11


2-2 اقتصاد دانشی. 11


3-2 تعریف دانش.. 12


4-2 پدیدار شناسی ب و کار در اقتصاد دانش پایه 13


5-2 اشکال جدید منابع سازمانی. 15


6-2 دارایی های نامشهود 16


7-2 تاریخچه ی سرمایه ی فکری. 20


8-2 اجزاء مدل سرمایه فکری. 25


 


9-2 تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. 29


1-9-2-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. 32


10-2 مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. 38


11-2 مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. 39


12-2 مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها 40


1-12-2 مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. 40


2-12-2 مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. 41


3-12-2 مدل های بازده دارایی ها 41


4-12-2 مدل های کارت امتیازی. 41


1-4-12-2 مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) 42


2-4-12-2 مدل کیوی توبین. 43


3-4-12-2 مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکو ) 44


4-4-12-2 مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) 46


5-4-12-2 مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) 47


6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) 48


7-4-12-2 شاخص سرمایه ی فکری. 49


8-4-12-2 کارت امتیازی زنجیره ارزش 50


9-4-12-2 کارت امتیازی متوازن. 50


10-4-12-2 رهیاب سرمایه ی فکری اسک ا 52


11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) 53


12-4-12-2 مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) 54


13-4-12-2 مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. 56


 


13-2 طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 57


14-2 نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 59


15-2 استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملکرد مالی‌ 60


16-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 68


17-2 مفهوم اقتصادی سود 68


18-2 تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته 69


1 -2 تحقیقات خارجی. 69


2 -2 تحقیقات داخلی. 71


فصل سوم: روش اجرای تحقیق


1-3- مقدمه: 73


2-3روش تحقیق. 73


3-3 نوع روش تحقیق : 74


1-3-3 روش گرد آوری اطلاعات: 74


2-3-3 ابزار گرد آوری اطلاعات : 74


3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 75


4-3 قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. 75


5-3 مدل تحلیلی تحقیق. 75


6-3 جامعه ونمونه آماری. 76


7-3 محدودیت های تحقیق. 77


8-3 روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : 77


9-3 روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : 77


10-3 همبستگی. 78


 


11-3 ضریب تعیین. 78


12-3 مدل رگرسیون تحقیق. 79


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها


1-4-‏ مقدمه‏: 81


2-4 بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ. 81


3-4 بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری. 83


4-4 بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری. 84


5-4 رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال. 85


6-4 بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 89


7-4 بررسی نرمال بودن خطا 92


8-4 جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. 93


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


1-5-مقدمه: 95


2-5 خلاصه 95


3-5 بیان نتایج. 96


4-5 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : 96


5-5 پیشنهادات : 98


1-5-5 پیشنهادت حاصل از تحقیق : 98


2-5-5 پیشنهادت جنبی : 98


3-5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 99


پیوستها


 


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 110


منابع لاتین: 111


چکیده انگلیسی .......................................................................................................112


 


 


 


 


 


 


ج 1-2 تاثیر گذارترین تلاش ها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری. 21


ج 2-2 : تاثیر گذار ترین تلاش ها در دهه نود میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری. 22


ج 3-2 تاثیرگذارترین تلاش ها در دهه ی حاضر پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری 24


ج 4-2 تاثیرات ایجاد ارزش و از دست دادن ارزش.. 55


ج 5-2 طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه ی فکری 59


ج 1-4- ضریب همبستگی پیرسون م ن دومتغیر سرمایه فکری وسود خالص... 83


ج 2-4-رگرسیون به صورت کلی (پنج ساله) 84


ج 3-4 ج رگرسیون م ن دو متغیر سرمایه ی فکری و سود خالص پنج ساله 84


ج 4-4 آزمون ضرایب جزئی رگرسیون ومقادیر آماره vif. 85


ج 5- 4 آزمون ضرایب جزئی رگرسیون ومقادیر آماره vif سال 82. 86


ج 6-4 همبستگی پیرسون به تفکیک سال از سال 82 تا 86. 93


ج 7-4 رگرسیون به تفکیک سال از سال 82 تا 86. 93


 


 


 


 


 


نمودار1-2 چارچوب دارایی های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما 20


نمودار2-2 مدل نوکو 45


نمودار 3-2 چارچوب سرمایه ی فکری بروکینگ... 46


نمودار 4-2 مدل سنجش ارزشگذاری جامع. 47


نمودار 5-2 چارچوب سرمایه ی فکری در مدل شاخص سرمایه ی فکری 49


نمودار 6-2 چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن 51


نمودار 7-2 چارچوب سرمایه ی فکری از دیدگاه اسک ا 52


نمودار 8-2 مدل نشانگر اسک ا 53


نمودار 9-2 مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. 56


نمودار 1-4 نمودار هیستوگرام متغیر سود خالص... 82


نمودار 2-4 هیستوگرام متغیر سود خالص پس از اعمال تبدیل. 82


نمودار3-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 89


نمودار 4-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 82. 90


نمودار5-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 83. 90


نمودار6-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 84. 91


نمودار7-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 85. 91


نمودار8-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 86. 92


 


 


چکیده:


همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترا مه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .


در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .


یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای ب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.


 


 


 


 


مقدمه:


توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های ب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و ی مجدد و... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های ب و کار را ، تفسیر می کند .


سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مست م ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از ی و سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از ی و ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، وم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است


 مشاهده متن کامل ...
سوالات مصاحبه کانون زبان ایران رایگان
درخواست حذف اطلاعات
about 887,000 results (0.59 seconds)
translate this page
jun 1, 2014 - 14 posts
سایت مرجع متخصصین ایران irexpert.ir - iranian experts department. ... ی میدونه در مصاحبه ی کانون زبان (برای جذب مدرس) چه سوالاتی می پرسند؟

سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران - لینک گردی

farsibuzz.ir/news/سوالات-مصاحبه-جذب-مدرس-کانون-زبان-ایران
translate this page
سوالات ... آموزشگاه زبان آموزشگاه زبان ایران آ فورد آموزش زبان ... مدرس زبان ...

استخدام کانون زبان ایران سال 95 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-کانون-زبان-ایران/
translate this page
jan 7, 2017 - به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز ۸ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از ...

مصاحبه انگلیسی جهت استخدام شدن ب - سایت دانشجویان زبان انگلیسی

www.en-students.ir › ... › گفتگوی آزاد chat
translate this page
من چند روز دیگه یه مصاحبه انگلیسی دارم که برای استخدام شدن در کانون زبان ایران جهت تدریس به نوجوانان است می خواستم اگر میشه من را راهنمایی کنید که موقعه مصاحبه ...

سلام ی هست تو کانون زبان (ili) درس بخونه یا تدریس کنه - مرجع زبان ...

chimigan.com/.../سلام- ی-هست-تو-کانون-زبان-ili-درس-بخونه-یا...
translate this page
dec 13, 2013 - سلام اگه ی هست که تو کانون زبان درس میخونه بگه و اگه میشه بگه که چه ... مسخواستم بپرسم مصاحبه حضوری جذب مدرس ک ن چه مباحثی داره ؟ ... سه سال پیش از مقطع پیشرفته زبان انگلیسی کانون زبان ایران فارغ حصیل شدم.

نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایران | نمونه سوالات تخصصی استخدامی ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-کانون-زبان-ایرا/1365
translate this page
feb 13, 2015 - نمونه سوال استخدامی کانون زبان ایران , نمونه سوال استخدامی کانون زبان ایران, رایگان نمونه سوال استخدامی کانون زبان ایران ,نمونه سوال ...

مصاحبه با مسئول جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران > کانون زبان ایران

old.ili.ir/default.aspx?tabid=68&articletype=articleview...
translate this page
jan 10, 2012 - مراحل پذیرش مدرس در بخش "جذب مدرس کانون زبان ایران" چگونه است؟ در بخش جذب مدرس ..... منظور اینه که سوالات مصاحبه تخصّصیه یا عمومی؟ ممنون میشم ...

چه سوالاتی که در تعیین سطح زبان انگلیسی میپرسند - سایت علمی ...

www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=164352
translate this page
jul 16, 2012 - من دو سه ماه قبل تعیین سطح دادم، سوالات معمول میپرسن و تا جایی که یادمه سوالاتش هم ... مثلا تو کانون زبان از شما هم امتحان کتبی می گیرند و هم شفاهی

new language new life - سوالات مکالمه و مصاحبه انگلیسی

abagherian. /post-96.aspx
translate this page
new language new life - سوالات مکالمه و مصاحبه انگلیسی - ... مجموعه سوالات مصاحبه و مکالمه. 1. please ... i live in …………, iran. 6. ... i was born in……………., iran.

کانون زبان ایران - دست نوشته های یک معلم زبان...

misrule. /tag/کانون-زبان-ایران
translate this page
مصاحبه. فصلنامه روابط عمومی کانون زبان ایران با نام "نمای نزدیک" در شماره ... به دست من رسید، با این حقیر مصاحبه ای در مورد فعالیت های یک ساله ام در زمینه آموزش الکترونیک و تولید محتوای الکترونیک داشت. ... همکارانی که سوال خاصی دارند من در خدمتم.

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی - accomplished 7

kevin.mihanblog.com/post/214
translate this page
may 14, 2012 - کانون زبان ایران (ili) امتحان دادم برای جذب مدرس ، مرحله اول آزمون کتبی بود اهواز، قبول ... مرحله دوم هم مصاحبه بود تهران اونم قبول شدم. ... مجددا یه سوال دیه

استخدام مدرسین آموزش و پرورش در کانون زبان ایران - نمونه سوالات ...

bartarin-ketab.ir/post/325
translate this page
ارائه مدرک اشتغال به تحصیل در سطوح a nced کانون زبان ایران ... + سوالان مصاحبه استخدامی ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ رایگان سوالات استخدامی نمونه سوالات استخدامی ...

مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی | آموزشگاه زبان ایران آ فورد ...

iranianlc.com/job-interview-in-english/
translate this page
آموزشگاه زبان ایران آ فورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان و هم چنین دوره های ... این سوالات به طور معمول سوالات مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی می باشند اما نمی ...

استخدام کانون زبان ایران در شهر تهران - «ای استخدام» - 822280

www.e-estekhdam.com/استخدام-کانون-زبان-ایران-در-شهر-تهران/
translate this page
may 16, 2016 - به مدرس زبان انگلیسی جهت تکمیل کادر آموزشی کانون زبان ایران ( وابسته به کانون پرورش فکری ... در مصاحبه های استخدام های تی چه می پرسند؟

مصاحبه کانون زبان ایران - مطلبستان فالند faland

faland.ir/article/مصاحبه-کانون-زبان-ایران/
مصاحبه خبرنگار روابط عمومی کانون زبان با حسن مسعودی ، حسن مسعودی قائم مقام مدیر عامل کانون پرورش فکریرییس کانون زبان ایران در حاشیه . سوالات مصاحبه کانون ...

دنیای این روزهای من

these-days.persianblog.ir/
translate this page
دیروز اولین جلسه ی کلاس های کانون زبان ایران در این شهرستان شروع شد. تجربه ی ... بعد که از مسافرت برگشتم زنگ زدن گفتن بیا واسه مصاحبه (مجبوری بری شیراز چون مرکز استانه و تو توی شهرستانی). ... (در حین طراحی سوال برای امتحان فینال).

مصاحبه شغلی مدرس زبان - سوالات مصاحبه برای استخدام مدرس زبان

www.verygoodsearch.ir/mtcsnmvjfrcfnvxdnjdsdsncvndnsdcacyrctd... - translate this page
محصول: job interview skills سطح: متوسط به بالا دسته: زبان انگلیسی ... ادامه مطلب ...سوالات مصاحبه برای استخدام مدرس زبانمصاحبه شغلی مدرس زبان - کانون زبان ایران ...

استخدام مدرس در کانون زبان ایران در سراسر ک یر 95

www.baroot.com/news/استخدام-مدرس-در-کانون-زبان-ایران-در-سرا/
translate this page
jul 10, 2016 - به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز ۸ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از ...

برای اینکه مدرس زبان انگلیسی بشم باید چیکار کنم؟ | انجمنهای پرشین تو

https://forum.persiantools.com › ... › آموزش زبانهای خارجی
translate this page
apr 13, 2012 - 11 posts - ‎7 authors
یا اینکه فقط مصاحبه میکنند و امتحان میگیرند در ضمن نظرتون در مورد کلاسهای تربیت مدرس tesol و elt .... ی سوال منو جواب نمیده؟ ... کانون زبان ایران رو من الان نمیدونم ولی قبلا حدود یک و نیم سال پیش البته در شیراز یادمه ساعتی ...

مدیر جذب و تربیت مدرس کانون زبان

shaparakdaily.ir/shaparak/news.aspx?nid=27498
translate this page
may 4, 2011 - اشاره: بهنوش خالقی، مدیر جذب و تربیت مدرس کانون زبان ایران است که در ... از قبول شدگان به تفکیک برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید. ... هم چنین آمارها حاکی است که سطح دشواری سوالات از نظر مخاطبان معمولی ارزی شده است.

نتایج آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران پاییز 92

modaress.loger.ir/.../نتایج-آزمون-جذب-مدرس-کانون-زبان-ایران-پایی...
translate this page
اعلام نتایج آزمون کتبی جذب مدرس تابستان 1390 > کانون زبان ایران ..... عمار المعلم , fataneh arab, ... سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران · نتایج آزمون جذب مدرس ...

مشاوره تبیان

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid...
translate this page
jul 17, 2012 - من علاقه زیادی به رشته زبان انگلیسی دارم حتی مدرک کانون زبان ایران را هم ... از قبول شدگان در آزمون کتبی برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید ...

جذب مدرس کانون زبان ایران 95 :: اخبار استخدامی ایران 95 - namnak.org

namnak.org/.../جذب_مدرس_کانون_زبان_ایران_95_::_اخبار_استخدام...
translate this page
استخدام کانون زبان ایران سال 95 | جذب مدرس در کانون زبان ایران. استخدام کانون زبان ایران .... سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران; جستجو. سوالات مصاحبه جذب ...

سوالات مصاحبه جذب مدرس زبان - لینک گردی

farsweekly.ir/news/سوالات-مصاحبه-جذب-مدرس-زبان
translate this page
آموزش مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی job interview skills بصورت ... 551. سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران. مدرس کانون زبان ایران ... نمونه سوالات جذب ...

نمونه سوالات حل workbook کانون زبان ایران # وبلاگ یاد

ssclub.weblogyad.xyz/.../نمونه+سوالات+حل+workbook+کانون+زبان...
translate this page
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... کلیک کنید › اطلاعات مصاحبه استخدامی › مجله ایران استخدام translate this page aug 1 ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... 95 کلیک ...

استخدام کانون زبان ایران در سال 95 - رزبلاگ

keshmeshbadoom7.rozblog.com/.../استخدام-کانون-زبان-ایران-در-س...
translate this page
dec 31, 2016 - سوالات مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران - لینک گردی استخدام در کانون زبان ایران سال 95. آزمون ویژه گروه ک ن بخش انگلیسی مراکز آموزشی .

بایگانی ها نمونه سوالات کانون زبان ایران run3 - mihan وب هاست

cpanel98.ir/tag/نمونه-سوالات-کانون-زبان-ایران-run3/
translate this page
4 days ago - نمونه سوالات حل workbook کانون زبان ایران نویسنده پیام .... مدرس کانون زبان ایران نمونه سوالات جذب مدرس کانون مصاحبه جذب مدرس زبان.

آزمون تعیین سطح رایگان کانون زبان - english students

englishstudents. /.../آزمون-تعیین-سطح-رایگان-کانون-ز...
translate this page
اگر میخواهید از سطح دانش زبانی خود آگاه شوید می توانید با مراجعه به سایت کانون زبان ایران و در قسمت آزمونهای الکترونیکی با ثبت اسم کاربری و رمز عبور از آزمون ...

استخدام کانون زبان ایران (کارت آزمون) - ایران استخدام | خب و

khabarpu.com/k.php?u...
translate this page
jan 7, 2017 - کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های ... از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

کانون زبان ایران - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/کانون_زبان_ایران
translate this page
کانون زبان ایران یک مؤسسه تی و غیرانتفاعی وابسته به کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان جهت آموزش زبانهای خارجی است. شهرت این مرکز ili است که مخفف عنوان ...

سوالات مصاحبه کانون زبان ایران

bestparsian.ir/news/سوالات-مصاحبه-کانون-زبان-ایران
translate this page
داوطلب گرامی خوش آمدید. کلیه سوالات استخدامی در اختیار شماست. سوالات عمومی و تخصصی از مرحله ...

سوالات متداول | موسسه زبان سفیر گفتمان

gosafir.com › صفحه اصلیدرباره موسسه زبان سفیر گفتمان
translate this page
سوالات خود در مورد نحوه دسترسی به سایت آموشگاه زبان سفیر و موسسه زبان ... زیرا مؤسسه سفیر گفتمان در سال 2008 از بین دیگر مؤسسات معتبر زبان در ایران به عنوان ..... فرم و پس از آن قبولی در مصاحبه شفاهی و کتبی در کلاسهای ttc شرکت نمایند.

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ - بیا تو اخبار

www.bia2akhbar.com/details.php?id=4932472
translate this page
به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز ۸ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی ...

فرم مصاحبه زبان - مطالب جدید

xyz .ir/article/فرم-مصاحبه-زبان/
فرم مصاحبه آزمون ی resume منابع آزمون سوالات آزمون ، فرم مصاحبه آزمون ... مصاحبه استخدامی به زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران : مصاحبه استخدامی به زبان ... زبان ایران ب معلم خصوصی زبان آلمانی آموزشگاه زبان کانون زبان ایران با روش مدرن ...

سوالات مصاحبه کانون زبان ایران - تبلیغات

www.javab-soal.com/j.aspx?...سوالات_مصاحبه_کانون_زبان_ایران...
translate this page
سوالات مصاحبه کانون زبان ایران,سوالات مصاحبه جذب مدرس زبان,نتایج مصاحبه جذب مدرس کانون زبان ایران,سوالات مصاحبه استخدام مدرس زبان,منابع ازمون جذب مدرس کانون ...

آزمون الکترونیکی

ili.etest.ir/
translate this page
با توجه به نیاز زبان آموزان جهت دسترسی به نمونه سوالات امتحانی، کانون زبان ایران اقدام به راه اندازی سامانه ای نموده است که به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به علاقه ...

استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵ (استخدام جدید) | دمادم

damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی
translate this page
jan 7, 2017 - کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون جذب مدرس را در بخش های ... از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین - آموزشگاه کلاس , موسسه و آموزش ...

english.a222.org › آزمون تعیین سطح
translate this page
sep 21, 2014 - آ ین ورودی ها. سوالات تعیین سطح شفاهی زبان انگلیسی; سوالات تعیین سطح زبان سفیر; سوالات تعیین سطح کانون زبان ایران; سوالات متداول در ...

نمونه سوال استخدامی کانون زبان ایران | رایگان سوالات استخدامی ...

testdoni.ir/tag/نمونه-سوال-استخدامی-کانون-زبان-ایران - translate this page
نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایران نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایران, نمونه سوالات استخدامی کانون زبان ایران, رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

آگهی استخدام کانون زبان ایران تیر ۹۵ - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/8e8766401580.html
translate this page
jul 18, 2016 - ثبت نام اینترنتی آزمون های سراسری جذب مدرس کانون زبان ایران از ساعت ۱۰ ... آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و گذراندن دوره های آموزشی پذیرفته خواهند شد.

استخدام کانون زبان ایران سال 93 - estekhdamiha.com

www.estekhdamiha.com › استخدام تی
translate this page
mar 9, 2014 - استخدام کانون زبان ایران سال 93,استخدام کانون زبان ایران,استخدام مدرس زبان انگلیسی,استخدام مدرس ... نمونه سوالات استخدامی،گزینش و مصاحبه.

ثبت نام jce-sce - کانون زبان ایران

ilireg.ir/jce-sce/
translate this page
5 : قبول شدگان آزمون مصاحبه می بایست جهت درخواست صدور مدرک خود به همراه یک ... 6 : در صورت بروز مشکل یا سوال با شماره تلفن 88492057-021 تماس حاصل فرمائید.

کانون زبان پارسایان | دوره های تخصصی › آزمون ielts

parsayanen.com/fa/news-details/37/آزمون-ielts-/
translate this page
تعداد سوالات: 40 (هر بخش 10 سوال) زمان پاسخگویی: 30 ... بخشهای ی ان, سوالات بخش شنیدار(listening) و مصاحبه (interview) ... مجریان برگزاری آزمون آیلتس در ایران.

مهلت ثبت نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد ...

madresehnews.com/fa/4811
translate this page
مهلت ثبت نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد ... و پرورش) از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

یک نابغه ایرانی که با ۱۹ زبان زنده دنیا با شما صحبت می کند

www.kanoon.ir › خواندنی ها و دیدنی هادانستنی ها
jan 19, 2013 - علی پیرهانی با قدرت تکلم ۱۹ زبان بعد از ج ی ریچاردز یی که می ... کانون فرهنگی آموزش - قلم چی ... نمونه سوال امتحانی ... پیچیده علی پیرهانی از ایران است چرا که او در ۲۴ سالگی توانسته است ۱۹ زبان را بیاموزد ولی ... پیرهانی کارهای تحقیقاتی، مصاحبه های خبری و تلویزیونی فرامرزی متعددی داشته است.

سایت ثبت نام اینترنتی و تاریخ ثبت نام کانون زبان ایران - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=3753
translate this page
کانون زبان ایران ( انجمن فرهنگی ایران و سابق) از سال 1304 هجری شمسی در تهران آغاز به کار نمود. ... جهت ثبت نام در کانون زبان ایران و اطلاع از زمان برگزاری کلاس های کانون های زبان تمامی ... پاسخ رئیس کانون زبان ایران به سوالاتی پیرامون افزایش شهریه ..... وزارت دفاع · مصاحبه های استخدامی · شرکت ملی گاز، نفت و پتروشیمی.

سوالات متداول - آموزشگاه زبان اسپیکان

www.spea .ir/index.php/explore-edu.../explore-edu-student-faq
translate this page
چنانچه در مصاحبه تعیین سطح صلاحیت زبان آموز برای شرکت در این دوره ها تایید شود، زبان آموزان می توانند مستقیما وارد کلاس های ielts شوند. اما اگر سطح عمومی زبان ...

نیوزسورس - استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵

newssource.ir/news/379015
translate this page
jan 7, 2017 - به گزارش روابط عمومی کانون زبان ایران، این آزمون در روز ۸ بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از ...

نام نویسی آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران آغاز شد

www.aiau.ir/pressreleases/pages/jazb1010.aspx
translate this page
dec 31, 2014 - نام نویسی از داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران از امروز ... از قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه و گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

استخدام کانون زبان ایران | جستجو - بهتینا

behtina.gdn/tags/استخدام-کانون-زبان-ایران
translate this page
عبارت استخدام کانون زبان ایران در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع ... رایگان سوالات مصاحبه حضوری،در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام ...

سوالات رایج در مصاحبه حضوری، شغلی، اداری | پورعلی.نت؛ تفکر مثبت ...

www.pourali.net/1388/09/597.html
translate this page
نمونه هایی از مهمترین سوالاتی که در یک مصاحبه حضوری پرسیده می شوند آشنا کنم. ... کلا اکثر شرکت ها که مدیران هم مالکان هستند در ایران وجود دارند و اصلا نمیدونند طرف .... من اولین بار هست که میخام مصاحبه بدم البته مصاحبه زبان .... راهبرد سیستم- ماهان- کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار- موسسه مطالاعات و پژوهش های اقتصادی و مدیریتی-

.: موسسه فرهنگی هنری آزرم :. اسامی پذیرفته شدگان آزمون علمی جذب مدرس ...

www.mylanguagefamily.com/newsview.aspx?id=49
translate this page
سوالات متداول · درباره ما · تماس با ما. سخن هفته. لین تان. مهدکودک مدادرنگی شبکه الکترونیک مهدهای کودک. کانون زبان ایران · سایت استخدامی کشور اخبار مربوط به ...

مهلت ثبت نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد

news.eshetab.com › آ ین اخبار
translate this page
مهلت ثبت نام جذب مدرس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران تمدید شد ... و پرورش) از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد.

باشو :: خبر رسان کوچک | استخدام کانون زبان ایران سال ۹۵

www.bashoo.ir/.../استخدام%20کانون%20زبان%20ایران%20سال%2...
translate this page
jan 7, 2017 - جذب مدرس در کانون زبان ایران استخدام کانون زبان ایران ۶ دی ۹۵ کانون زبان ایران در نظر دارد آزمون ... و داوطلبان از طریق شرکت در آزمون کتبی، مصاحبه و پس از گذراندن دوره آموزشی پذیرفته خواهند شد. .... کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران.
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
درخواست حذف اطلاعات
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 19
فرمت فایل docx
حجم فایل 922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 4

2-1) بیان مسئله تحقیق. 5

3-1) چارچوب نظری. 7

4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8

5-1) اه پژوهش.. 9

1-5-1) اه علمی تحقیق. 9

2-5-1)اه کاربردی تحقیق. 10

6-1 )فرضیه های تحقیق. 10

7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 16

2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18

1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20

3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21

1-3-2) ادوینسون و مالونه 22

2-3-2)روس و همکارانش.. 23

3-3-2) بونتیس.. 23

4-3-2) بروکینگ... 24

5-3-2) سویبی. 25

6-3-2) استوارت.. 26

7-3-2) یوستک و همکارانش.. 26

8-3-2) پتی. 27

9-3-2) چن و همکارانش.. 27

10-3-2) پتی و گویتر. 29

11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30

12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما 32

13-3-2) لیم و دالیمور. 32

14-3-2) طبقه بندی نورتون و کاپلان. 33

15-2-2) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 33

4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: 34

1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 34

1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی: 35

2-1-4-2) کارت نمره متوازن: 35

3-1-4-2) ترا مه نامرئی: 36

4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس: 36

5-1-4-2) روش جهت ی تجاری اسک ا: 37

6-1-4-2) شاخص سرمایه فکری: 37

7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها : 38

8-1-4-2) روش تشکیل سرمایه بازار: 38

9-1-4-2) کارگزار تکنولوژی : 39

10-1-4-2) روش سرمایه فکری مستقیم: 39

11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: 40

12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری. 40

13-1-4-2) کیوی توبین 42

14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43

15-1-4-2) مدل کارگزار فناوری. 43

16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44

2-4-2) ارزی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری. 44

3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 46

1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری. 46

2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46

3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها 46

4-3-4-2) روش های کارت امتیاز. 47

5-2) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 53

1-5-2) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک. 53

2-5-2) شاخصهای عملکرد مالی. 55

6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65

1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65

2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3 )مقدمه 79

2-3) روش تحقیق. 79

3-3) قلمرو تحقیق. 80

4-3 )روش های گردآوری اطلاعات.. 80

5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات.. 81

6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82

6-3 )جامعه آماری تحقیق. 83

7-3) آزمون فرضیه ها 84

8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

1 -8-3) آزمون همبستگی. 85

2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86

3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86

4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

5-8-3 )چند هم خطی 87

9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88

10-3 ) متغیر های تحقیق : 97

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4) مقدمه 99

2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100

3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102

1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103

4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105

2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106

1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107

2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111

3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی(p/e) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114

4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 119

3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 120

4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 124

5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 128

1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص roe از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128

2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصasr از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132

3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 136

6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی evaبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 137

7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 142

8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 )مقدمه 146

2-5) ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146

1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147

2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147

3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148

4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149

5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149

6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150

7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150

8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151

9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151

10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152

11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152

12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153

3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154

4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154

5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155

6-5 )محدودیت های تحقیق. 155

پیوست ها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158

پیوست ب) وجی های آماری از نرم افزار spss. 161

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 174

منابع لاتین: 176

چکیده انگلیسی: 178

ج 1-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30

ج 2-2 ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری. 42

ج 3-2 مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت) 45

ج 4-2 خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح ج زیر ارایه شده است: 47

ج 5-2 روش های ارزشی سرمایه فکری ic ( گردآوری اریک سویبی) 47

ج 6-2 شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها 56

ج 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84

ج 2-3 شاخصها و گروه های عملکرد مالی. 90

ج 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع. 100

ج 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 101

ج 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 102

ج 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106

ج 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری. 107

ج 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108

ج 7-4 : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108

ج 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 110

ج 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112

ج 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112

ج 11-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتtobin q 113

ج 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 113

ج 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت p/e. 115

ج 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116

ج 15-4 : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116

ج 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 117

ج 17-4 :ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار(p/e .tobin q. mbv) 119

ج 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری. 120

ج 19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها 121

ج 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(roa) 121

ج 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (roa) 122

ج 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت- گردش دارایی. 125

ج 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت.. 125

ج 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی. 126

ج 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت.. 126

ج 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام roe 129

ج 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe. 130

ج 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe 130

ج 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهامroe. 131

ج 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 133

ج 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr.. 134

ج 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 134

ج 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام asr.. 135

ج 34-4 : ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای بازده سرمایه (roe .asr) 136

ج 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138

ج 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی eva.. 139

ج 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139

ج 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی. 140

ج 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142

ج 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143

ج 41-4 :خلاصه نتایج. 144

نمودار 1-2 طرح ارزش اسک ا 22

نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 24

نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25

نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27

نمودار 5-2 طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل. 31

نمودار 6-2 طبقـــه بندی لــوونداهــل. 31

نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32

نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33

نمودار 9-2 طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک. 34

نمودار 10-2 شبکه منابع و فعالیت های ناملموس.. 41

نمودار 1-3 مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت.. 82

نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 82

نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری. 110

نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله. 111

نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت tobin qطی بازه زمانی 7 ساله. 114

نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت tobin q. 114

نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت p/e طی بازه زمانی 7 ساله. 117

نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت p/e. 118

نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی7 ساله. 123

نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری. 123

نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی7 ساله. 127

نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت.. 127

نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامroe طی بازه زمانی7 ساله. 131

نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامroe. 132

نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامasrطی بازه زمانی7 ساله. 135

نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام asr.. 135

نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله 140

نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 141

چکیده:

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخ شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای ب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.

وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و ـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] . یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4] .


[1]-pulic

[2]-vaic

[3]- chen et al,2005,p388.

[4] -sullivan,2002,p9آگهی خودرو


نمونه پیشینه تحقیق


سایت آگهی املاک


پیشینه تحقیق درمقالهمشاهده متن کامل ...
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
درخواست حذف اطلاعات
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 4

2-1) بیان مسئله تحقیق. 5

3-1) چارچوب نظری. 7

4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8

5-1) اه پژوهش.. 9

1-5-1) اه علمی تحقیق. 9

2-5-1)اه کاربردی تحقیق. 10

6-1 )فرضیه های تحقیق. 10

7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 16

2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18

1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20

3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21

1-3-2) ادوینسون و مالونه 22

2-3-2)روس و همکارانش.. 23

3-3-2) بونتیس.. 23

4-3-2) بروکینگ... 24

5-3-2) سویبی. 25

6-3-2) استوارت.. 26

7-3-2) یوستک و همکارانش.. 26

8-3-2) پتی. 27

9-3-2) چن و همکارانش.. 27

10-3-2) پتی و گویتر. 29

11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30

12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما 32

13-3-2) لیم و دالیمور. 32

14-3-2) طبقه بندی نورتون و کاپلان. 33

15-2-2) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 33

4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: 34

1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 34

1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی: 35

2-1-4-2) کارت نمره متوازن: 35

3-1-4-2) ترا مه نامرئی: 36

4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس: 36

5-1-4-2) روش جهت ی تجاری اسک ا: 37

6-1-4-2) شاخص سرمایه فکری: 37

7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها : 38

8-1-4-2) روش تشکیل سرمایه بازار: 38

9-1-4-2) کارگزار تکنولوژی : 39

10-1-4-2) روش سرمایه فکری مستقیم: 39

11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: 40

12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری. 40

13-1-4-2) کیوی توبین 42

14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43

15-1-4-2) مدل کارگزار فناوری. 43

16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44

2-4-2) ارزی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری. 44

3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 46

1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری. 46

2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46

3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها 46

4-3-4-2) روش های کارت امتیاز. 47

5-2) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 53

1-5-2) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک. 53

2-5-2) شاخصهای عملکرد مالی. 55

6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65

1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65

2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3 )مقدمه 79

2-3) روش تحقیق. 79

3-3) قلمرو تحقیق. 80

4-3 )روش های گردآوری اطلاعات.. 80

5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات.. 81

6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82

6-3 )جامعه آماری تحقیق. 83

7-3) آزمون فرضیه ها 84

8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

1 -8-3) آزمون همبستگی. 85

2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86

3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86

4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

5-8-3 )چند هم خطی 87

9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88

10-3 ) متغیر های تحقیق : 97

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4) مقدمه 99

2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100

3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102

1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103

4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105

2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106

1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107

2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111

3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی(p/e) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114

4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 119

3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 120

4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 124

5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 128

1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص roe از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128

2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصasr از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132

3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 136

6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی evaبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 137

7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 142

8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 )مقدمه 146

2-5) ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146

1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147

2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147

3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148

4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149

5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149

6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150

7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150

8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151

9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151

10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152

11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152

12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153

3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154

4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154

5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155

6-5 )محدودیت های تحقیق. 155

پیوست ها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158

پیوست ب) وجی های آماری از نرم افزار spss. 161

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 174

منابع لاتین: 176

چکیده انگلیسی: 178

ج 1-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30

ج 2-2 ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری. 42

ج 3-2 مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت) 45

ج 4-2 خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح ج زیر ارایه شده است: 47

ج 5-2 روش های ارزشی سرمایه فکری ic ( گردآوری اریک سویبی) 47

ج 6-2 شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها 56

ج 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84

ج 2-3 شاخصها و گروه های عملکرد مالی. 90

ج 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع. 100

ج 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 101

ج 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 102

ج 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106

ج 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری. 107

ج 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108

ج 7-4 : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108

ج 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 110

ج 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112

ج 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112

ج 11-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتtobin q 113

ج 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 113

ج 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت p/e. 115

ج 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116

ج 15-4 : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116

ج 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 117

ج 17-4 :ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار(p/e .tobin q. mbv) 119

ج 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری. 120

ج 19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها 121

ج 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(roa) 121

ج 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (roa) 122

ج 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت- گردش دارایی. 125

ج 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت.. 125

ج 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی. 126

ج 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت.. 126

ج 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام roe 129

ج 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe. 130

ج 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe 130

ج 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهامroe. 131

ج 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 133

ج 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr.. 134

ج 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 134

ج 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام asr.. 135

ج 34-4 : ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای بازده سرمایه (roe .asr) 136

ج 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138

ج 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی eva.. 139

ج 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139

ج 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی. 140

ج 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142

ج 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143

ج 41-4 :خلاصه نتایج. 144

نمودار 1-2 طرح ارزش اسک ا 22

نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 24

نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25

نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27

نمودار 5-2 طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل. 31

نمودار 6-2 طبقـــه بندی لــوونداهــل. 31

نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32

نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33

نمودار 9-2 طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک. 34

نمودار 10-2 شبکه منابع و فعالیت های ناملموس.. 41

نمودار 1-3 مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت.. 82

نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 82

نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری. 110

نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله. 111

نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت tobin qطی بازه زمانی 7 ساله. 114

نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت tobin q. 114

نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت p/e طی بازه زمانی 7 ساله. 117

نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت p/e. 118

نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی7 ساله. 123

نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری. 123

نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی7 ساله. 127

نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت.. 127

نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامroe طی بازه زمانی7 ساله. 131

نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامroe. 132

نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامasrطی بازه زمانی7 ساله. 135

نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام asr.. 135

نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله 140

نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 141

چکیده:

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخ شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای ب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.

وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و ـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] . یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4] .


[1]-pulic

[2]-vaic

[3]- chen et al,2005,p388.

[4] -sullivan,2002,p9


نرم افزار کامل smart pls ورژن 2

مشاهده متن کامل ...
سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم
درخواست حذف اطلاعات


اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95 - کانون فرهنگی آموزش قلم چی
www.kanoon.ir › اخبار و رویداد ها › رویداد های سایت
۲۷ دقیقه پیش - پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95. پاسخ تشریحی و کلید های آزمون 6 اسفند 95 را اینجا مشاهده کنید. فایل های ضمیمه بازدید : 5 زمان مطالعه کمتر از 1 ...سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۸ بهمن ۹۵
bartarina.com ›


رتبه: ۲٫۲ - ‏۸ رأی سوالات آزمون قلم چی و پاسخ نامه تشریحی آزمون کانون قلم چی 8 بهمن 95 که بعد از برگزاری آزمون 8 بهمن 95 لینک سوالات و پاسخنامه قرار می گیرد.سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵
bartarina.com ›


رتبه: ۳ - ‏۲ رأی۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات آزمون کانون قلم چی 15 بهمن 95 به همراه کلید سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی 15 بهمن 95 که به محض برگزاری و اتمام آزمون قرار داده ...سوالات آزمون 8 بهمن 95 قلمچی با پاسخ - صفحه اصلی
baztabonline.net/search/?q=سوالات+آزمون+8+بهمن+95+قلمچی+با+پاسخ
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن 95. 3 هفته پیش .... سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۶ اسفند ۹۵. 10 ساعت ...6 . پاسخنامه سوالات آزمون قلم چی 15 بهمن 1395 - صفحه اصلی
baztabonline.net/search/?q=پاسخنامه+سوالات+آزمون+قلم+چی+15+بهمن+1395
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - جواب سوالات آزمون قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵ پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون قلم چی ... پاسخ تشریحی و سوالات آزمون 6 اسفند 95 کانون قلم چی.سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی 8 بهمن 95 - ...
baztabonline.net/news/32823
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۵ آذر ۹۵ . ... ۶ روز پیش - سوالات آزمون قلم چی و پاسخ نامه تشریحی آزمون کانون قلم چی ...سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۵ بهمن ۹۵ قلم چی - بخون ...
bekhon.ir › آزمون های آزمایشی
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن 95 قلم چی - سوالات و پاسخ تشریحی - پایه دهم ،سال سوم و ... موسسه ( کانون فرهنگی آموزش قلم چی ).رایگان آزمون ۸ بهمن ۹۵ قلمچی - نبض کنکور
www.nabz kur.ir/2017/01/26/ -رایگان-آزمون-8-بهمن-95-قلمچی/
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 8 بهمن ۹۵ قلمچی کانون فرهنگی آموزش سال چهارم ... رایگان آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلمچی · آزمون ای سال ۹۶ فردا برگزار می شود/ ... کارت کنکور ی ۹۶ منتشر شد/ رقابت ۲۶۰ هزار نفر در روز · نرخ ...رایگان آزمون 15 بهمن ۹۵ قلمچی - نبض کنکور
www.nabz kur.ir/2017/02/02/ -رایگان-آزمون-15-بهمن-۹۵-قلمچی/
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن ۹۵ قلمچی کانون فرهنگی آموزش سال چهارم ... رایگان آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلمچی · آزمون ای سال ۹۶ فردا برگزار می شود/ ... کارت کنکور ی ۹۶ منتشر شد/ رقابت ۲۶۰ هزار نفر در روز · نرخ ...رایگان آزمون ۱۵ بهمن ۹۵ کانون قلمچی – rss cade
rsscade.cloudsite.ir › مطالب درسی
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - ۶ روز پیش – سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۱۵ بهمن ۹۵ کانون قلم چی. سال دوم و ... سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۸ بهمن ۹۵ – …پاسخ تشریحی و سوالات آزمون 15 بهمن 95 کانون قلم چی
www.tafrihi-center.ir/.../ -پاسخ-تشریحی-و-سوالات-آزمون-15-بهمن-95-کانون-قلم...
سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن 95 کانون قلم چی. کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 15 بهمن 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان. سوالات و پاسخ ...کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی 5 آذر 95
webpic.rozblog.com/ -کلید-سوالات-و-پاسخ-تشریحی-آزمون-قلم چی- -5-آذر-95/
۵ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی 5 آذر 95 پاسخنامه تشریحی قلم چی 5 آذر 95 , کلید سوالات قلم چی 5 آذر 95 , …بیا تو کنکور سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند ...
bia2koonkur.ir/ -سوالات-پاسخ-تشریحی-آزمون-6-اسفن/
۱۴ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۶ اسفند ۹۵ کانون قلم چی. آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلمچی. سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی ...کانون فرهنگی آموزشی قلم چی | کنکور 100 | مرجع کنکور ...
kour100.com/tag/کانون-فرهنگی-آموزشی-قلم-چی/
پاسخ کلید ها و پاسخ تشریحی کامل آزمون ۲۰ آذر ( ) کانون فرهنگی آموزشی قلم چی . ... پاسخ آزمون ۲۲ آبان ۹۴ موسسه ی قلم چی -۹۴/۸/۲۲- پیش ی تجربی ...آزمون های چهارم تجربی قلم چی ۹۵-۹۶ - خانه
https://limootoorsh.com/آزمون-های-چهارم-تجربی-قلم-چی-95-96/
آزمون های آزمایشی قلم چی ویژه چهارم تجربی (کنکوری های ۹۶) سال تحصیلی ۹۵-۹۶ رو در ج زیر می توانید کنید. تذکر : سوالات و پاسخ هر آزمون ساعت ۱۷ عصر بعد از آزمون بارگذاری می گردد و شما دوست های گلم می توانید در این بخش ... ۶ اسفند ۹۵.آزمون 1 بهمن 95 گاج - نیو1396 - اول
www.new1396.ir › دسته بندی نشده
۱ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - ۶ روز پیش – آزمون ۱ بهمن ۹۵ گاج. ... سوال و پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ دی ۹۵ قلمچی (کانون) . .... تاریخ : ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ زمان : ۷:۱ …آزمون های غیر حضوری قلمچی رشته تجربی - کنکور
kur.in › آزمونهای آزمایشی › قلمچیآزمون های غیر حضوری کانون فرهنگی آموزش. ... 5 اسفند 1395. امکان اصلاح اطلاعات در سامانه ثبت نام «آزمون ورودی مدارس سمپاد» تا 7 اسفند 95. 5 اسفند 1395 ... کارت کنکور ی 96 از فردا منتشر می شود/ برگزاری آزمون در . 2 اسفند 1395 .... 800 تست ریاضیات تجربی با پاسخ تشریحی. 29 شهریور .... آزمون 8 بهمن 95 قلمچی.آزمون های آزمایشی - بیولوژی کنکور - رز بلاگ
biology- kur.rzb.ir/cat/6/httpbiology kurrzbir.htmlآزمون های آزمایشی قلمچی، گزینه2، سنجش، گاج به صورت رایگان/ رایگان سوالات ... آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلم چی ... سوال و پاسخ آزمون ۸ بهمن ۹۵ کانون قلمچی.سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 19 آذر 95 قلمچی - سایت ...
kur.cc/tag/ -سوالات-و-پاسخ-تشریحی-آزمون-19-آذر-95/
سوالات مفهومی ریاضیات گسسته, 0, 24, ehsani ..... آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلم چی ... سوالات و پاسخ کلیدی مرحله اول المپیاد زیست شناسی ایران سال ۱۳۹۳.رایگان آزمون 6 اسفند 95 قلمچی
www. kur100.ir/post/1503
آزمون 6 اسفند 95 قلمچی. سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش. سال دهم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی.پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی ( 15 ...
delbakhte-fake.sky.emeg.ir/post8500.html
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - برای جواب سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی 15 بهمن 1395 ... کارت شرکت در آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد پیام نور بهمن ماه سال ۹۵ . .... ۶ روز پیش - پاسخ تشریحی آزمون 8 بهمن 95 - کانون فرهنگی ...رایگان آزمون های قلم چی 96-95 تجربی(مهر آبان آذر دی بهمن ...
40roz.blog.ir/.../ -رایگان-آزمون-های-قلم-چی-96-95-تجربی-مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-ا...
۱۵ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 18 تیر 95 کانون قلم چی آزمون 18 . ... رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد ی ۹۴-۹۵ – سوالات و . ... سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی 18 تیر 95 - د ده .پاسخنامه و کلید سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن 95 :: ...
nazkade.com/.../ %20پاسخنامه%20و%20کلید%20سوالات%20آزمون%20قلم چی%...
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - شویی. (۶). کلمات کلیدی ... ۹۵/۱۱/۲۲. اعلام نتایج آزمون استیج قسمت 12 22 بهمن 95 | چه ی حذف شد. ۹۵/۱۱/۰۷. قسمت ... 8 بهمن 95. سوالات و پاسخنامه آزمون قلمچی تمام رشته ها 8 بهمن 95 ... 8 بهمن 95. پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن 95 چهارم ریاضی ... منبع:کانون/کلبه نیوز. ...دی ال درس | مرجع آموزشی مقاطع تحصیلی |
dldars.ir/
رایگان آزمون 6 اسفند ۹۵ قلمچی ... ۲۰ بهمن ۱۳۹۵. ادامه مطلب · سوالات المپیاد فیزیک پایه دهم 1395 ... ادامه مطلب · سوالات و پاسخ کنکور ارشد 95 همه رشته ها ...پاسخنامه آزمون 24 دی 95 | ریاضی،تجربی و زبان | سوالات ...
kabironline.net/2017/01/13/پاسخنامه-تشریحی-و-کلید-سوالات-آزمون/
۲۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخنامه تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 24 دی 95 . آزمون قلم چی ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ دی ۹۵ کانون قلم … سوالات ...گزینه دو: صفحه اصلی
gozine2.ir/موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشی پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاوره ای با کیفیت در سراسر کشور.آزمون های قلم چی - ریاضی سرا
riazisara.ir/post/tag/ -آزمون-های-قلم-چیسوالات و پاسخنامه آزمون قلم چی پانزدهم بهمن ماه ۹۵. آزمون قلم چی,قلمچی. سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون قلم چی (روز ۹۵/۱۱/۱۵) را در ادامه نمایید. این فایل ها شامل ...پاسخنامه آزمون ۱۵ بهمن ۹۵ قلم چی | کلید سوالات قلمچی ۱۵ بهمن ...
atrin .ir/2017/02/پاسخنامه-آزمون-۱۵-بهمن-۹۵-قلم-کلید-س/
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵ – برترین ها ... ۶ days ago – سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ دی ۹۵ کانون قلم چی ...رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون قلم چی آذر 95 - اول
nex1jadid.ir › اخبار جدید
رایگان آزمون های قلم چی ۹۶-۹۵ تجربی(مهر آبان آذر دی بهمن اسفند … ... کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ( 19 آذر ماه 95)/ … ... nov 25, 2016 – سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۵ آذر ۹۵ کانون قلم چی. 2 . ... ( ۶ آذر ۹۴ ) …سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۵ آذر ۹۵ | ریاضی تجربی ...
faz2naz.ir/سوالات-و-پاسخ-تشریحی-آزمون-قلم-چی-۵-آذر-۹۵-%7c-ریاضی-تجربی-انسا...
۵ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - webpic.rozblog.com/پاسخ–تشریحی–آزمون–قلم چی- -۵–آذر–۹۵/. ۲ ساعت پیش – برای ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۵ آذر ۹۵ کانون قلم چی ...سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 12 آذر 95 گزینه دو 2
www.danesh-khanevadeh.ir/.../ -سوالات-و-پاسخ-تشریحی-آزمون-12-آذر-95-گزین...
۱۲ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون گزینه دو 5 آذر 95 - د ده نیوز ... 2 سوم تجربی 5 آذر ... admin بازدید : 205شنبه 01 اسفند 1394 : 19:12 نظرات (2). رایگان . ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۵ آذر ۹۵ کانون قلم چی. 2 . آزمون . .... رایگان آزمون ۶ آذر ۹۴ گزینه دو رشته ریاضی و تجربی - ... koorsara.ir ...آزمون وک | پایگاه خبری اختبار
www.ekhtebar.com › آزمون های حقوقی
مصاحبه با رتبه ۱ کانون وکلای دادگستری زنجان در آزمون وک ۹۵. ۵ اسفند ۱۳۹۵ ... سؤالات آزمون کارآموزی وک سال ۱۳۹۵همراه با پاسخنامه اسکودا ادامه مطلب » ... هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وک به قلم امین قاسم پور ادامه مطلب » ... بانک سوالات ویژه داوطلبان آزمون وک ۹۴ از اینجا دریافت کنید ... : جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی.شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران
mobtakeran.com/
کتاب کمک آموزشی,مشاوره تحصیلی, هدایت تحصیلی ,المپیاد,کنکور,آزمون, تیزهوشان. ... پرونده آزمون تیزهوشان روز 6 اسفند 95 · پرونده آزمون پیشرفت تحصیلی ...پاسخنامه آزمون ۱۴ آبان ۹۵ قلم چی تجربی - برترین نمونه ...
nemonesoalat512.ir/2016/11/03/پاسخنامه-آزمون-۱۴-آبان-۹۵-قلم-چی-تجربی/
۱۳ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ... ۹۵ گزینه دو … رایگان آزمون ۱۴ اسفند ۹۴ قلم چی · رایگان آزمون آزمایشی اول … ... 6 days ago – سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۷ آبان ۹۵ کانون قلم چی . ... کلید سوالات پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی 7 آبان 95.سایت کنکور | کنکور صد ,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی ...
www.reza-asghari75.ir/آزمون 6 اسفند 95 قلمچی. سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش. سال دهم و سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی.آزمون 8 بهمن 95 قلم چی - کنکورفا
www. kurfa.com/post/2847/ -آزمون-8-بهمن-95-قلم-چی.html
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - آزمون 29 بهمن 95 گزینه دو ... آزمون 8 بهمن 95 قلم چی سال دهم ریاضی و تجربی ... تاریخ ارسال پست: 08 بهمن 1395 ساعت: 13:35استخدام بانک سپه در سال 96 | «ای استخدام»
www.e-estekhdam.com/استخدام-بانک-سپه/استخدام بانک سپه (تجربه های آزمون + سوالات آزمون سال ۹۳). انتشار در ۶ اسفند ۱۳۹۵ مدیر امروز ۳۵۳۳۴ نظر ... برای سوالات عمومی بانک سپه سال ۹۳ ارسال شده توسط کاربران عزیز در .... ولی هفته پیش بهم اعلام شد که یک آزمایش از قلم افتاده وباید انجام شود که پایان هفته پیش .... آگهی های استخدام امروز ۶ اسفند سال ۱۳۹۵ در یک نگاه ...سوال های کانون آزمون 5 آذر 95 - تورکو موزیک
www.turku .ir/post/5097/ -سوال-های-کانون-آزمون-5-آذر-95.html
۵ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخنامه تشریحی قلم چی 21 آبان 95 + pdf | جدید 95 | ع ... 11 نوامبر 2016 . ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 21 آبان 95 کانون قلم چی - محرم ۹۵ .... ago - برای سوالات آزمون ۲۱ اسفند قلم چی بر روی عنوان ... 48 .کانون فرهنگی آموزش قلم چی | فروشگاه کتاب | ید ...
www.kanoonbook.ir/
فروشگاه کتاب کانون(قلم چی) پر تخفیف ترین سایت ید آنلاین کتاب کمک آموزشی کنکور، دهم، نهم و هشتم تجربی و ... رایگان یک فصل از هر کتاب. ... 10 سال کنکور ریاضیات پایه و پیش ی ریاضی (پاسخ تشریحی) .... 6 اسفند 95 ...سوالات و پاسخ کنکور خارج از کشور ۹۳ - سایت کنکوری ها
kuryha.ir/blog/1393/11/27/ -سوالات-و-پاسخ-کنکور-خارج-از-کشور/
کلید سوالات اختصاصی کنکور ریاضی خارج از کشور ۹۳ کلید سوالات عمومی کنکور ریاضی خارج از کشور ۹۳. دفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی.پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن ...
ratepost.ir/ -پاسخ-تشریحی-و-کلید-سوالات-آزمون/
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - کلید سوالات قلم چی ۸ بهمن ۹۵, جواب سوالات قلم چی ۹۵/۱۱/۸ ... نمونه سوالات کانون فرهنگی آموزش قلم چی,قلم چی, پاسخ تشریحی آزمون قلم چی, ... برای جواب سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی ۸ بهمن ۹۵ ...پاسخنامه تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 15 ...
ratepost.ir/ -پاسخنامه-تشریحی-و-کلید-سوالات-آ/
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - جواب سوالات آزمون قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵. پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵. لینک . منبع:کانون/ ...پاسخنامه تشریحی قلم چی 3 دی 95 - صفحه اصلی - جدیده
www.post.jadideh.ir/ -پاسخنامه-تشریحی-قلمچی-3-دی-95.html
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - کلید سوالات قلم چی 3 دی 95, جواب سوالات قلم چی 95/10/03,پاسخنامه تشریحی قلم چی 3 دی 95,پاسخنامه آزمون امروز قلم چی 3 دی 95, ...نمونه سوال شیمی دهم – جم شیمی
jamshimi.ir/tag/ -نمونه-سوال-شیمی-دهم/
امتحان شیمی دهم فصل اول طراح سوال علیرضا عابدین. 28 آذر , 1395 ... تست های کنکور آزمایشی کانون فرهنگی قلم چی شیمی 1 دهم فصل 1 با جواب تشریحی ... نمونه سوال های دسته بندی شیمی 3 امتحان نهایی همراه با پاسخ 82 تا 95.کانال فروش سوالات قلم چی | تلگرام
telegram.computeruser.ir/کانال-فروش-سوالات-قلم/
۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات قلم چی به همراه کلید با تراز بالای ۷۰۰۰ با قیمت مناسب در رشته های ... سوالات سنجش۹۵و۹۶ از کانال زیر .... سوالات آزمون ۶ اسفند ۹۵ سوالات ...پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 3 دی
www.baharfun.ir/.../ -پاسخ-تشریحی-و-کلید-سوالات-آزمون-قلمچی- -3-دی-.ht...
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - جواب تشریحی سوالات آزمون قلم چی 3 دی 95 **لینک بزودی ... فینال کشتی آزاد ایران ۲۹ بهمن ۹۵, 1, 11, mahtab21. آ ین خبر درباره وضعیت تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 1 اسفند 95, 0, 8, admin .... منبع:کانون/ ...آزمون ۴ تیر ۹۵ قلم چی - خانه - آوا بلاگ
jamyong-ava.avablog.xyz/page-475023.html
۴ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۴ تیر ۹۵ کانون قلم چی. ... 25 تیر ماه 94 سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون تابستان 94 قلم چی (روز 94/4/25) .... ۱ ۱ ۳ ۲تیر – – ۸ ۱۰ داد ۲ ۳ – ۳تیر – ۱۰ ۱۰ ۱۱ داد – ۲ ۴ ۴تیر قلم چی قلم چی قلم چی ۱۲ داد ۶ – . .... آزمون 21 اسفند قلم چی | آلفا مثبت | باشگاه کنکوریهای شاد ...کنکور سرا - کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی
koorsara.ir/جزوه صفر تا صد حرکت شناسی فیزیک ... رایگان جزوه انتگرال خور کنکور ... سوالات شیمی چهارم کنکور خارج از کشور سال های ۹۵-۹۰ به همراه پاسخ کلیدی.سوالات و پاسخنامه تشریحی قلم چی و سنجش ۱۴ ابان ۹۵
indexwar.ir/ -سوالات-و-پاسخنامه-تشریحی-قلم چ/
۱۴ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۷ آبان ۹۵ کانون قلم چی. .... ۶ روز پیش – کلید سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی ۷ آبان ۹۵٫ … ... ل مون ۱۴ اسفند قلم چی، پاسخ تشریحی آزمون ۱۴ اسفند ۹۴ – کانون فرهنگی …1 - سازمان نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ...
iaeo.org/gilan/نمونه سوالات یازدهمین آزمون سامانه های نوین آبیاری .... آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در روزهای پنجشنبه و مورخ 18 و19 آذر ماه سالجاری برگزار می شود. ... محترم دستگاههای اجرایی،اساتید محترم ی ،اعضای محترم کانون کارآفرینی و .... سئو آزمون آبیاری تحت فشار (بارانی و موضعی) به قلم آقای پور محسنی ...سایت کانون فرهنگی آموزش,کانون قلم چی,www.kanoon.ir - ...
khabarpu.com/pu/site-pu/uni/www.kanoon.ir-کانون-فرهنگی-آموزش-قلم-چی.htmسایت کانون فرهنگی آموزش,کانون قلم چی,www.kanoon.ir,دریافت کارنامه قلم چی,سایت کانون,نفرات برتر کانون فرهنگی آموزش,کارنامه کانون فرهنگی آموزش. ... فردا ۶ اسفند، برگزاری آزمون ی. قدس آنلاین. 14 ساعت پیش. جزئیات برگزاری آزمون ای ... 11 سوال که قبل از ید گوشی باید جواب آنها را بدانید. جی اس ام. محکومیت عامل ...تا پلی تکنیک - تا کنکور - فایل برنامه ریزی درسی ...
www.2politechnic.ir/index.php/2014-05-24-04.../3032-programrahbordi
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - فایل برنامه ریزی درسی روزانه - ساعتی فشرده دو هفتگی ویژه آزمون 6 اسفند 95 ... (منابع آزمون 6 اسفند 95 کانون قلم چی - پروژه 5 : آغاز نیم سال دوم - آزمون دهم) ... عزیزی که برنامه را تهیه نمایند ارایه می شود و هر گونه سوال و یا درخواستی در خصوص برنامه و اجرای آن به دقت بررسی و در اولین فرصت ممکن پاسخ داده می شود...).شیمی یزد
www.chemyazd.com/۳ اسفند ۱۳۹۵ ... دسته بندی موضوعی سوالات امتحانات نهایی کشوری شیمی سوم + پاسخ ... کنکور سراسری رشته تجربی و ریاضی در سال ۹۵ را مشاهده نمایید . ... در روز ، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در شهرستان نوشهر استان مازندران برگزار می شود .سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۶ شهریور ۹۵ کانون قلم ...
www.webiruni.ir/news/48269
۲ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۶ شهریور ۹۵ کانون قلم چی آزمون ۲۶ ... سوالات قلم چی 1 مرداد 95 + پاسخنامه - نتایج مدرسه نمونه سال 95 .... رایگان سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۱ اسفند ۹۴ گزینه دو . ... آزمون ۲۰ شهریور ۹۴(۹۴/۶/۲۰) برای بر روی عنوان دفترچه ی مورد نظر خود کلیک نمایید.سوالات و پاسخنامه تشریحی قلم چی و سنجش ۴ تیر ۹۵
www.bia2 .xyz/ -سوالات-و-پاسخنامه-تشریحی-قلم چ.html
۴ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۴ تیر ۹۵ کانون قلم چی. آزمون ۴ . ..... اعلام سازمان سنجش ، سوالات کنکورتجربی ۹۳ ، روز ۶ تیر ۹۳ ساعت ۱۵ انتشار یافت . ... کلید سوالات آزمون دستیاری ۲۱ اسفند ۹۴.سایت جامع آموزشی خوارزمی
www.kharazmi.sch.ir/index.php?show=message&numshow=all&howshow=r
6 اسفند 1395. صفحه اصلی ... *نحوه پاسخ گویی داوطلبان گروه زبان های خارجی در کنکور95. *راه اندازی دوره ... *آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 95 آزاد. *اعلام اسامی ... *فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1396. *دستورالعمل .... شرکت منظم در آزمون های کانون فرهنگی آموزش را به شما توصیه می کنم . علاوه بر آن ...کلید سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی 7 ...
98dl.org/2016/10/28/ -کلید-سوالات-و-پاسخنامه-تشریحی-آ/
۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۷ فروردین ۹۵ کانون قلم چی آزمون ۷ … ... ۶ آبان ۱۳۹۵٫ برگزاری آزمون های استخدامی در ۲۱ آبان ۹۵/ طریقه دریافت ...بهترین و برترین منابع کنکور سراسری ۹۵ برای رشته ی ... - ...
my koor.ir › خدمات کنکور سراسری۱ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - در ادامه بهترین منابع بروز رسانی شده کنکور را برای سال ۹۵ معرفی میکنم. ... بزنید بخوانید در یر اینصورت کتاب جامع دین و زندگی آبی قلم چی تنها کت از این ... کنکور بصورت خیلی سریع سوالات را نگاه کنید اگر بلد بودید سریع پاسخ دهید وگرنه به درسهای دیگر برسید. .... کتابهای زرد کانون منبع خوبی هستن.قزوین امروز
www.qazvin.info/هدف والای کانون وکلا استقلال است/ وم برخی اصلاحات در قانون. غلامرضا تجدد در ... نمایشگاه عرضه مستقیم کالا سیزدهم اسفند ماه در استان ب ا می شود. معاون هماهنگی امور ..... شهر اقبالیه، حضورمردم قدرت نرم می باشد. حجت ال ... آزمون جامع مدیریت فنی و راهنمایان گردشگری در قزوین برگزار شد . به منظور ارتقاء ...انتشارات علمی فار مشاوره پرسش و پاسخ
pharepub.com/index.php?nav=questions
لطفا یه نمونه از سوالات و پاسخ تشریحی بزارید واسه ... فار ازمون فیزیک ممکن هست تا قبل اسفند ماه برسه؟ ..... [email protected] ۲۰ ۱۳۹۶/۶/۲۸ ..... ببخشید کتاب های درس و تست دیفرانسیل دو جلدیتون چاپ ۹۵ داره و درسنامه هاش مطابق با ...... با سلام و وقت بخیر بنده تقی زاده هستم مدرس شیمی و طراح سوال در آزمون های قلم چی و رزمندگان ،نمونه ...سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
www.tebyan.net/

آهنگ جدید احساسی علی لهراسبی – وای خدا پر حرفم ۹۵ ..... قلم در دست گرفت و این بیت گفت: «خَیالُکِ فی عَینی وَ اِسمُکِ فی فَمی. ...... شد♢ مجموعه جهاد اجتماعی زندگی خوب در نظر دارد روز 6 اسفند پایگاه یک روزه خدمات درمانی و مددکاری ...... در پاسخ به این سوال باید گفت که چون چاپگرهای جوهر افشان از جوهر مایع استفاده می کنند یا ...سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 8 بهمن 95 قلم چی - آبلاکو
ablako.ir/search/?q=سوالات+و+پاسخ+تشریحی+آزمون+8+بهمن+95+قلم+چی
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون قلم چی کلید سوالات و پاسخ ... پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون ۶ اسفند ۹۵ قلم چی.منابع ی رشته های علوم انسانی - منابع آزمون ی ...
www.phdazmoon.net › اخبار آزمون ی › آزمون ی نیمه متمرکز سراسریلینک منابع از سرور پی اچ دی آزمون است. فایل ... آ ین خبرها : ی سوالات آزمون ی 95 پاسخنامه سوالات ی 95 سوالات ی 95 .... این سه رشته از قلم افتاده بود. الان به فایل ... منابع آزمون ی رشته علوم قرآن و حدیث را هم بذارید. با تشکر. پاسخ دادن. لادن. 7 آذر 1390 at ...... 6 اسفند 1391 at 08:57. سایت آزمون ...بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران ...
www.asrarnameh.com/news.php?id=8212
۱۶ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - مقاله | ایمیل |وب ...... اگر به این سوال جواب دادی هرگز به خود اجازه نمی دهی معلم رابا هیچ ی ...... آقای نوبخت : تا پایان اسفند ماه تمام مطالبات فرهنگیان به حسابشان ...... استخدام شدند ولی ای کاش قلم پایمان می ش ت وهرگز در کنکور شرکت ...... در ضمن برای کانون صنفی معلمان متاسفم که در انعکاس این نامه نوشته: ...مازندنومه : آزمونهای پرانتقاد نظام ی/رد حداکثری،قبولی ...
www.mazandnume.com/?pnid=v14537۱۰ آذر ۱۳۹۱ ه .ش. - تعداد سوالات 60 سوال است که در 150 دقیقه داوطلب باید به آن پاسخ بدهد ، یعنی برای هر سوال ..... 6 فروردین 1395-0:7 ... پنجشنبه 6 اسفند 1394-21:30 ...... می تونین کلید واژه های آزمون مرداد 94 هر رشته رو از لینک زیر کنید:اخبار بروجرد - روزهای بروجرد
www.borujerdtimes.ir/akhbar/index.aspx?itemid=328آ ین بروز رسانی ( ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ) ... علی لاریجانی در پاسخ به تذکر مردم بروجرد روند ثبت نام موافقان و مخالفان ... ۲۹ بهمن ماه ۹۵ در اداره فرهنگ و ارشاد ی بروجرد، سالن زرینکوب برگزار شد. ..... و تخصصی بود که بسیار مورد استقبال صاحبان قلم، پژوهش و تحقیق قرار گرفت. ...... آتش نشانانی که ۶ ماه حقوق نگرفته اند ...رو مه ایران | شماره :6440 | تاریخ 1395/12/3
www.iran-newspaper.com/
تعداد : 176810 دفعه. ۱۳۹۵ ۳ اسفند; اِثَّلاثا ٢٤ جمادی الاولی ١٤٣٨; tuesday, february 21, 2017. صفحه نخست · آرشیو · درباره ما · تماس با ما · rss. search.آزاد ی واحد پزشکی تهران
www.iautmu.ac.ir/news_archive.aspپنجمین دوره آزمون صلاحیت های بالینی (osce) در واحد پزشکی تهران برگزارمی شود. .... به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو جلسه پرسش و پاسخ با مشارکت مجموعه کانون ها و ...... و پیش کارورزی رشته های علوم پزشکی صبح امروز پنجشنبه 13 اسفند ماه با نهایت ...... برگزاری آزمون کارشناسی ارشد آزاد ی در روزهای پنج شنبه، و ...اخبار آموزش و پرورش
apahkam.ir/
ثبت نام آزمون سراسری سال ۹۶ تا ۲۸ بهمن ۹۵ ادامه دارد این آزمون در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ..... رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش از افزایش ۱۰ درصدی حقوق ...... وی یادآور شد: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده آزمون ورودی دوره ی نیمه متمرکز سال ۹۶ در روز ۶ اسفند ۹۵ در ... وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی گزینش این افراد اعلام می شود؟آزمون ۸ بهمن ۹۵ پایه نهم کانون قلم چی پاسخنامه | جستجو | پاپ ...
www.hastiblog.tk/list/آزمون+۸+بهمن+۹۵+پایه+نهم+کانون+قلم+چی+++پاسخنامه.html
۸ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - کلید سوالات قلم چی 8 بهمن 95, جواب سوالات قلم چی 95/11/8,پاسخنامه تشریحی قلم چی 8 بهمن 95,پاسخنامه آزمون امروز قلم چی 8 بهمن 95 ...نمونه سوالات استخدامی رایگان
www.file99.ir/نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند ... دفترچه سوالات ازمون تخصصی رشته برق مقطع دیپلم +پاسخنامه تستی .... خبر ۲۸ بهمن ۹۵ – استخدام جدید شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی ( سهامی خاص) ...... مقدماتی با رایانه -۵ معارف ی ۶- شناخت تامین اجتماعی ۷- اطلاعات عمومی ۸- استعداد و هوش.پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون ۱۵ بهمن ۹۵ قلم چی - ...
ninjagram.ir/dg/ -پاسخنامه-تشریحی-سوالات-آزمون-۱/

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخ تشریحی آزمون ۸ بهمن ۹۵ – کانون فرهنگی آموزش قلم چی ... پاسخنامه آزمون ۲۴ دی ۹۵ | ریاضی،تجربی و زبان | سوالات قلمچی … ... آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تصریح کرد: این آزمون روز ۱۵ بهمن ماه ۹۵ در ۵ …نمونه سوال آزمون ورودی بهیاری قاین - اخبار ایران و جهان
newsreaders.ir/search/?q=نمونه%20سوال%20آزمون%20ورودی%20بهیاری%20قاین...7
اخبار استخدام بانک دی جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک دی اینجا کلیک نمایید جهت جزوات و ... 30-6-2016 گوناگون کانون فرهنگی آموزش قلم چی 54.سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون قلم چی - وگ نیوز
vagnews.ir/search/?q=سوالات+و+پاسخ+تشریحی+آزمون+24+دی+95+کانون+قلم...
۵ ساعت پیش - برچسب ها : پاسخنامه تشریحی قلم چی ۶ اسفند ۹۵ , کلید سوالات قلم چی ۶ اسفند ۹۵ , جواب سوالات قلم چی ۹۵/۱۲/۶ , پاسخنامه ...سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون قلم چی ...
navduni.com/search/?q= +سوالات+و+پاسخ+تشریحی+آزمون...کانون+قلم...
۲۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخ سوالات آزمون قلم چی 24 دی 1395 کانون فرهنگی آموزش .... آزمون هوشمندسازی مدارس جلسه ۵ و ۶+پاسخ ۳ اسفند ۹۵ /سوالات چهارگزینه ای ...آزمون پیش ریاضی کانون قلم چی ۲۴ دی ماه ۹۵ - صفحه اول
asanresan.top/news/14025
۲۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ۳ روز پیش – سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ دی ۹۵ کانون قلم چی … ... دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۶٫ آزمون پیش انسانی کانون قلم چی ۳ دی ماه ۹۵ … ... پاسخ سوالات آزمون قلم چی ۲۴ دی ۱۳۹۵ کانون فرهنگی آموزش … ... تجربی ۲۲ اسفند ماه , سوالات آزمون تجربی قلم چی – سوالات آزمون ریاضی قلم چی -سوالات .جواب پاسخنامه آزمون قلم چی 28 آبان 95 پایه نهم
www.rooznews.xyz/ -جواب-پاسخنامه-آزمون-قلم-چی- -28-آبان-95-پایه-نهم.html
۲۸ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - آزمون 9 مهر 95 پایه نهم کانون قلم چی + پاسخنامه - محرم ۹۵ - صفحه نخست ... oct 28 ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۲۸ آبان ۹۵ سنجش – کنکور . ... ۶ روز پیش – آزمون ۷ آبان ۹۵ قلمچی پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی رمز .کلید وپاسخ آزمون قلم چی 15 بهمن ماه 1395 - مدل ...
omadahi.blogsky.com/.../ -کلید-وپاسخ-آزمون-قلم چی- -15-بهمن-ماه-...
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - پاسخنامه تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 15 بهمن 95. برای جواب سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم چی 15 بهمن 1395 ...سوالات و پاسخنامه آزمون قلم چی 5 آذر 95 کلیه رشته ها - ...
4load.ir/سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-قلم-چی-5-آذر-95-کلی/
۵ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۵ آذر ۹۵ کانون قلم چی. 2 . ... webpic.rozblog.com/پاسخ-تشریحی-آزمون–قلم چی- -5–آذر–95/. ۱۹ ساعت پیش ...کانال سوالات کانون قلم چی 15بهمن - جدیدترین و برترین ...
nobiz.ir/search/?q=کانال+سوالات+کانون+قلم+چی+15بهمن
پاسخنامه تشریحی قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵, کلید سوالات قلم چی ۱۵ بهمن ۹۵, جواب سوالات قلم چی ... سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی 29 بهمن 95.نمونه سوال آزمون 21 آبان قلمچی دهم ریاضی | یاس
zist10.baztab96.ir/page-312482.html
سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 21 آبان 95 کانون قلم چی .... آزمون 9 .... سوالات و پاسخنامه ریاضیات آزمون تابستان ۹۵ قلم چی (روز ۹۵/۶/۱۲) را در ادامه ...ایران فراز - صفحه 10 از 1329 - 95,ع ,بیوگرافی ...
iranfaraze.ir/page/10/
قسمت 35 سریال آرام می گیریم با کیفیت عالی چهارشنبه 4 اسفند 95 ... سوالات آزمون کانون قلم چی ۶ اسفند ۹۵ به همراه پاسخنامه آزمون قلم چی ۶ اسفند ۹۵ که ...دریافت کارنامه 23 مهر 95 کانون فرهنگی آموزش
www.janjalynews.ir/tag/دریافت-کارنامه-23-مهر-95-کانون-فرهنگی-آموزش
۲۳ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - آزمون کانون 23 مهر 95, آزمون 23 مهر 95 قلمچی, آزمون 23 مهر 95 کانون فرهنگی ... سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 23 مهر 95 قلمچی سال چهارم ...کلید وپاسخ آزمون قلم چی 15 بهمن ماه 1395 | جستجو | ...
www.lox- .ir/.../ ++کلید+وپاسخ+آزمون+قلم چی+ +15+بهمن++ماه+139...
پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن 95 ... سوال و پاسخ تشریحی آزمون 5 آذر 95 - کانون فرهنگی آموزش قلم چی 25 نوامبر 2016 ... سوال و ... نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۵ چهارم بهمن ماه اعلام می شود ... آشنایی باقرآن جلد ۶پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون قلم چی 24 دی 95 ششم ... - ...
www.stage2.ir/پاسخنامه-تشریحی-سوالات-آزمون-قلم-چی-24-دی-95-ششم-دبستان/
۲۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون قلم چی ششم . ... ۶ ساعت پیش - 13 hours ago - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 24 دی 95 کانون قلم چی کلید ... رایگان آزمون ۲۴ دی ۹۵ کانون|آزمون ۲۴ دی ۹۵ کانون قلمچی ... اسفند . …. velayat. ... پاسخ سوالات آزمون قلم چی 24 دی 1395 کانون .پاسخ تشریحی آزمون قلم چی 19 آذر 95 - کنکور
2 kur172.niloblog.com/p/6/
۱۹ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - nov 25, 2016 - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 5 آذر 95 کانون قلم چی . ... رایگان آزمون های قلم چی 96-95 تجربی(مهر آبان آذر دی بهمن اسفند سال . ..... کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۵ آذر ۹۵ - یک پاتوق.پاسخ تشریحی و کلید سوالات آزمون قلم چی 3 دی 95- ...
newmihan.ir/ -پاسخ-تشریحی-و-کلید-سوالات-آزمون-قلمچی-3-دی-95.html
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 3 دی 95 کانون قلم چی :: وبلاگ سایت ... tafrihicenter.blog.ir/. ... کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی (19 آذر 95) - مدل . .... آزمون قلم چی 14 آبان 95 سوم .... رایگان آزمون های قلم چی ۹۶-۹۵ تجربی(مهر آبان آذر دی بهمن اسفند … ... ۶ روز پیش - سوالات ... پاسخنامه و ...سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 21 آبان 95 کانون قلم چی - ...
borofun.ir/news/105362
۲۱ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 21 آبان 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 21 آبان 95 قلمچی سال ...سوالات آزمون سنجش آبان 95 - مجله خبری تفریحی دلمه
dulme.ir/search/?q= +سوالات+آزمون+سنجش+آبان+95
سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 7 آبان 95 کانون قلم چی ... ثبت نام ۶ هزار نفر در آزمون فراگیر ارشد/ برگزاری آزمون ۱۵ بهمن ... آزمون ept در روز ۱۹ آذر ۹۵ به طور همزمان در ای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل و کرمان برگزار می شود و زمان دریافت کارت ورود به ... توکلی افزود: این آزمون 6 اسفند 95 برگزار خواهد شد.برای اینکه مرتبط ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه ترین نتایج به 89 مورد نشان داده شده را حذف کرده ایم.

اگر بخواهید می توانید جستجو را با لحاظ نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.
جستجوهای مربوط به سوالات و پاسخنامه آزمون کانون قلم چی ۶ اسفند ۹۵
کانون قلم چی صفحه شخصی


پاسخ تشریحی ازمون قلم چی


پاسخ


کلید آزمون قلم چیپاسخ ازمون های قلم چی


آزمون های قلم چی 95


کانال قلم چی


نفرات برتر قلم چی
مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
درخواست حذف اطلاعات

ی)

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۴۰۰ سوال بهمراه پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی پرورشی ۶۰۰ سوال بهمراه پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روانشناسی رشد ۹۶۰ سوال بهمراه پاسخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش روشها و فنون تدریس ۳۵۰ سوال بهمراه پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اندازه گیری، سنجش و ارزشی آموزشی ۴۵۰ سوال بهمراه پاسخ

٩٨
وزارت آموزش و پرورش
آموزگار ابت ,آذربایجان شرقی-اسکو-آذرشهر-تبریز (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-بستان آباد-تبریز- هریس -سراب
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-چاراویماق-هشترود-مراغه-عجب
شیر- بناب-ملکان- آذرشهر-اسکو-تبریز (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)

ات تخصصی آموزگار ابت - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/ -نمونه-سوالات-تخصصی-آموزگار-ابت/
نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابت . amoozesh. مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد). ۲۰۰ سوال روشها و فنون تدریس همراه ...

نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش

collegeprozheh.ir/سوالات-استخدامی-آموزگار-دوره-ابت /
translate this page
۳ دفترچه سوال عمومی (۶۰ سوال سال ۸۴ / ۶۰ سوال سال ۸۶ / ۱۰۰ سوال سال ۸۹) – شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف ی، اطلاعات عمومی و ، ریاضی، کامپیوتر، زبان ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی آموزگار ابت با جواب - مدیو سوال

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیآموزگار ابت
translate this page
این مجموعه حاوی نمونه سوالات آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار ابت می باشد و { حاوی نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابت طبق سرفصل ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار دوره ابت - مدیو سوال

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیآموزگار ابت
translate this page
این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار دوره ابت می باشد و حاوی نمونه سوالات دروس عمومی آزمون های مختلف طبق دروس آزمون ...

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش (خوشه 2517)

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزگار-دوره-ا/
translate this page
کامل ترین مجموعه منابع سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش حاوی نمونه سوالات سال های گذشته این نهاد را از ای-سوال با قیمتی مناسب ...

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدائی آموزش و پرورش - عمومی و تخصصی

talafile.ir/سوالات-استخدامی-آموزگار-دوره-ابتدائی/
translate this page
jun 19, 2015 - این مجموعه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدائی آموزش و پرورش گروه طلافایل حاوی عین سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و ردیف شغلی آموزگار ...

سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش

istekhdam.ir › سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش
translate this page
oct 27, 2016 - این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار ابت ( کد شغلی 2517 ) می باشد و { حاوی سوالات تخصصی و عمومی ...

نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش - ایران استخدام

iranestekhdam.ir/ -نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/
translate this page
6 days ago - آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستید؟ ... ۶, نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش · ...

دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش رشته آموزگار دوره ابت ...

iranarze.ir/test-resources-education/185-amozesh-parvaresh.html
translate this page
گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آمادگی در آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش (رشته آموزگار دوره ابت ) نموده است، که ...

سوالات و جزوات استخدامی آموزش وپرورش - سوالات رشته آموزگار ابت

https://kandoocn.com/.../25988-بسته-ویژه-استخدامی-آموزش-و-پرو...
translate this page
این پکیج ویژه، کامل ترین و جامعه ترین بسته جهت استفاده داوطلبان آموزگار ابت ، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می.

سوالات آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش 96 - همیار دانشجو


برگرفته شده از meduir.blog.ir =failha.com=testdoni.ir =ashion.ir=testiha.ir

آموزگار ابت آذربایجان شرقی-خداافرین-کلیبر-اهر (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-شبستر-تبریز-جلفا-مرند (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-کلیبر-خداافرین-اهر -جلفا-مرند
(دامنه ی پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-مراغه-ملکان-عجب شیر-بناب-
آذرشهر-اسکو (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)

آموزگار ابت آذربایجان شرقی-میانه آزاد
آموزگار ابت آذربایجان شرقی-ورزقان-اهر (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-ارومیه - سیلوانا-نازلو -صومای
برادوست-انزل (دامنه ی پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-اشنویه- نقده (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-پیرانشهر- سردشت (دامنه ی پذیرش
آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-تکاب- شاهین دژ- کشاورز (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-چالدران- پلدشت- ماکو- شوط
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-خوی- چای (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آموزگار ابت آذربایجان غربی-سلماس آزاد
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
1 آموزگار ابت آذربایجان غربی-مهآباد آزاد
آموزگار ابت آذربایجان غربی-میاندواب-مرحمت آباد (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
1 آموزگار ابت اردبیل-اردبیل-بیله سوار-پارس آباد-خلخال-کوثر-
گرمی-مشگین شهر-نمین-نیر-سرعین (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
1 آموزگار ابت اصفهان-اران و بیدگل - اردستان- کاشان - نطنز
(دامنه پذیرش آموزش و پرورش)
1 آموزگار ابت اصفهان-اصفهان - شاهین شهر و میمه- شهر-
فلاورجان- لنجان - برخوار (دامنه پذیرش آموزش و
پرورش)
1 آموزگار ابت اصفهان-اصفهان-خور و بیابانک - نایین (دامنه
پذیرش آموزش و پرورش)
1 آموزگار ابت اصفهان-تیران وکرون-چادگان-خوانسار-ف -
فریدونشهر-گلپایگان-نجف آباد-بویین ومیاندشت
11461 آموزگار ابت
اصفهان-سمیرم- شهرضا- دهاقان- مبارکه (دامنه
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
17 (آقا: 7 نفر،
خانم 10 نفر)
11462 آموزگار ابت
البرز-اشتهارد - طالقان (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
61 (آقا: 15 نفر،
خانم 46 نفر)
11463 آموزگار ابت البرز-کرج آزاد زن 267
11464 آموزگار ابت البرز-کرج آزاد مرد 55
11465 آموزگار ابت
البرز-نظرآباد - ساوجبلاغ (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
255 (آقا: 55
نفر،
خانم 200 نفر)
11466 آموزگار ابت ایلام-ایلام آزاد مرد 1
11467 آموزگار ابت ایلام-دهلران آزاد مرد 1
11468 آموزگار ابت
بوشهر-بوشهر - تنگستان (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
35 (آقا: 9 نفر،
خانم 26 نفر)
11469 آموزگار ابت بوشهر-دشتستان آزاد مرد / زن
45 (آقا: 12 نفر،
خانم 33 نفر)
11470 آموزگار ابت
بوشهر-دیر-کنگان- جم- عسلویه- دشتی (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
57 (آقا: 15 نفر،
خانم 42 نفر)
١٠٠
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11471 آموزگار ابت
بوشهر-گناوه - دیلم (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
16 (آقا: 8 نفر،
خانم 8 نفر)
11472 آموزگار ابت
تهران-بهارستان- شهر-رباط کریم (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد زن 73
11473 آموزگار ابت
تهران-بهارستان- شهر-رباط کریم (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد 22
11474 آموزگار ابت
تهران-پاکدشت-پیشوا-ورامین-قرچک (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
94 (آقا: 22 نفر،
خانم 72 نفر)
11475 آموزگار ابت
تهران-دماوند-فیروزه کوه (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
22 (آقا: 8 نفر،
خانم 14 نفر)
11476 آموزگار ابت
تهران-شمیرانات-تهران (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
179 (آقا: 15
نفر،
خانم 164 نفر)
11477 آموزگار ابت
تهران-شهریار-ملارد-شهرقدس (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
128 (آقا: 32
نفر،
خانم 96 نفر)
11478 آموزگار ابت تهران-کهریزک آزاد مرد / زن
6 (آقا: 3 نفر،
خانم 3 نفر)
11479 آموزگار ابت
چهارمحال و بختیاری-اردل - کیار (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11480 آموزگار ابت چهارمحال و بختیاری-بروجن آزاد مرد / زن
5 (آقا: 3 نفر،
خانم 2 نفر)
11481 آموزگار ابت
چهارمحال و بختیاری-شهرکرد - سامان - بن
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
19 (آقا: 9 نفر،
خانم 10 نفر)
11482 آموزگار ابت
چهارمحال و بختیاری-فارسان - کوهرنگ (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
5 (آقا: 3 نفر،
خانم 2 نفر)
11483 آموزگار ابت
چهارمحال و بختیاری-لردگان - فلارد - خانمیرزا
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
8 (آقا: 4 نفر،
خانم 4 نفر)
11484 آموزگار ابت
اسان جنوبی-بشرویه-طبس-دستگردان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
9 (آقا: 4 نفر،
خانم 5 نفر)
11485 آموزگار ابت
اسان جنوبی-بیرجند -خوسف -درمیان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
15 (آقا: 5 نفر،
خانم 10 نفر)
11486 آموزگار ابت
اسان جنوبی-زیرکوه-قاینات (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
12 (آقا: 5 نفر،
خانم 7 نفر)
١٠١
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11487 آموزگار ابت
اسان جنوبی-سربیشه-نهبندان (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 3 نفر،
خانم 4 نفر)
11488 آموزگار ابت
اسان جنوبی-فردوس-سرایان (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
5 (آقا: 2 نفر،
خانم 3 نفر)
11489 آموزگار ابت
اسان رضوی-با ز-تایباد-تربت جام (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
17 (آقا: 7 نفر،
خانم 10 نفر)
11490 آموزگار ابت
اسان رضوی-بردسکن-کاشمر-مه ولات-گناباد-
خلیل آباد-بجستان (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد 1
11491 آموزگار ابت
اسان رضوی-تربت جام-سرخس (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
12 (آقا: 4 نفر،
خانم 8 نفر)
11492 آموزگار ابت
اسان رضوی-تربت حیدریه-زاوه (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
13 (آقا: 5 نفر،
خانم 8 نفر)
11493 آموزگار ابت
اسان رضوی-تربت حیدریه-زاوه-خواف-رشتخوار
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
14 (آقا: 5 نفر،
خانم 9 نفر)
11494 آموزگار ابت
اسان رضوی-جوین-جغتای (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
16 (آقا: 7 نفر،
خانم 9 نفر)
11495 آموزگار ابت
اسان رضوی-خوشاب-داورزن-سبزوار (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11496 آموزگار ابت
اسان رضوی-درگز-قوچان-چناران (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
3 (آقا: 1 نفر،
خانم 2 نفر)
11497 آموزگار ابت
اسان رضوی-رشتخوار-زاوه (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
22 (آقا: 6 نفر،
خانم 16 نفر)
11498 آموزگار ابت اسان رضوی-سرخس آزاد مرد / زن
12 (آقا: 5 نفر،
خانم 7 نفر)
11499 آموزگار ابت اسان رضوی-کلات آزاد مرد / زن
3 (آقا: 1 نفر،
خانم 2 نفر)
11500 آموزگار ابت
اسان رضوی-نیشابور-فیروزه (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 3 نفر،
خانم 4 نفر)
11501 آموزگار ابت
اسان شمالی-اسفراین- بام وصفی آباد- گرمه -
ج (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
15 (آقا: 5 نفر،
خانم 10 نفر)
11502 آموزگار ابت
اسان شمالی-بجنورد- رازوجرگلان- مانه وسمقان
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
52 (آقا: 18 نفر،
خانم 34 نفر)
١٠٢
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11503 آموزگار ابت
اسان شمالی-شیروان-فاروج (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
13 (آقا: 7 نفر،
خانم 6 نفر)
11504 آموزگار ابت
خوزستان-اهواز - کارون - باوی - حمیدیه (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
50 (آقا: 21 نفر،
خانم 29 نفر)
11505 آموزگار ابت
خوزستان-ایذه - باغملک - صیدون - دهدز - هفتکل
- مسجدسلیمان - لالی - کا (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
37 (آقا: 15 نفر،
خانم 22 نفر)
11506 آموزگار ابت
خوزستان-دزفول - شوش - مشک - شوشتر-
گتوند (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
34 (آقا: 14 نفر،
خانم 20 نفر)
11507 آموزگار ابت
خوزستان-دشت آزادگان -بستان - هویزه - آبادان -
گرد- مشهر- اروندکنار- شادگان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
63 (آقا: 17 نفر،
خانم 46 نفر)
11508 آموزگار ابت
خوزستان-رامهرمز-رامشیر-بهبهان-آغاجاری-امیدیه-
هندیجان-زیدون-ماهشهر-بندر (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش
آزاد مرد / زن
46 (آقا: 15 نفر،
خانم 31 نفر)
11509 آموزگار ابت
زنجان-ابهر-خدابنده- مدره-سلطانیه (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
10 (آقا: 5 نفر،
خانم 5 نفر)
11510 آموزگار ابت
زنجان-ایجرود-زنجان-ماهنشان-طارم (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
17 (آقا: 6 نفر،
خانم 11 نفر)
11511 آموزگار ابت
سمنان-دامغان - آباد (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
10 (آقا: 5 نفر،
خانم 5 نفر)
11512 آموزگار ابت
سمنان-سمنان - سرخه - مهدی شهر (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
26 (آقا: 8 نفر،
خانم 18 نفر)
11513 آموزگار ابت
سمنان-شاهرود -بسطام- میامی -بیارجمند (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11514 آموزگار ابت
سمنان-گرمسار - ارادان (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
10 (آقا: 5 نفر،
خانم 5 نفر)
11515 آموزگار ابت
سمنان-میامی -بسطام - بیارجمند (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
10 (آقا: 5 نفر،
خانم 5 نفر)
11516 آموزگار ابت
سیستان و بلوچستان-ایرانشهر – دلگان – فنوج -
سرباز (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
43 (آقا: 19 نفر،
خانم 24 نفر)
11517 آموزگار ابت
سیستان و بلوچستان-چابهار – کنارک – نیکشهر -
قصرقند (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
40 (آقا: 17 نفر،
خانم 23 نفر)
11518 آموزگار ابت
سیستان و بلوچستان-سراوان - سیب و سوران –
مهرستان - خاش (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
28 (آقا: 12 نفر،
خانم 16 نفر)
١٠٣
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11519 آموزگار ابت سیستان و بلوچستان-میرجاوه - زاهدان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 34 (آقا: 14 نفر،
خانم 20 نفر)
11520 آموزگار ابت سیستان و بلوچستان – نیمروز - هامون – ز -
هیرمند - زابل (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
24 (آقا: 12 نفر،
خانم 12 نفر)
11521 آموزگار ابت فارس-آباده-اقلید-بوانات-پاسارگاد- م بید (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11522 آموزگار ابت
فارس-جهرم-داراب-زرین دشت-فراشبند-فیروزآباد-
قیروکارزین (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
19 (آقا: 7 نفر،
خانم 12 نفر)
11523 آموزگار ابت فارس-شیراز-ارسنجان-سپیدان- امه-مرودشت-
سروستان-کوار (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 37 (آقا: 15 نفر،
خانم 22 نفر)
11524 آموزگار ابت فارس- عشایر آزاد مرد / زن
12 (آقا: 6 نفر،
خانم 6 نفر)
11525 آموزگار ابت فارس-کازرون-ممسنی-رستم (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 12 (آقا: 4 نفر،
خانم 8 نفر)
11526 آموزگار ابت
فارس-لامرد-لارستان-خنج-گراش-مهر (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
55 (آقا: 19 نفر،
خانم 36 نفر)
11527 آموزگار ابت
فارس-نی ریز-استهبان-فسا-داراب (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
18 (آقا: 6 نفر،
خانم 12 نفر)
11528 آموزگار ابت قزوین-آبیک-البرز-قزوین (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن 28 (آقا: 11 نفر،
خانم 17 نفر)
11529 آموزگار ابت
قزوین-تا تان-بویین زهرا-آوج (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
60 (آقا: 19 نفر،
خانم 41 نفر)
11530 آموزگار ابت قزوین-قزوین-البرز (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن 12 (آقا: 4 نفر،
خانم 8 نفر)
11531 آموزگار ابت قم-ک -جعفرآباد-خلجستان- قم (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
186 (آقا: 67
نفر،
خانم 119 نفر)
11532 آموزگار ابت کردستان-بیجار-دیواندره -کرانی (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11533 آموزگار ابت
کردستان-سقز- بانه - زیویه (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش) آزاد مرد / زن
9 (آقا: 4 نفر،
خانم 5 نفر)
11534 آموزگار ابت
کردستان-سنندج- کامیاران - موچش - کلاترزان
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11535 آموزگار ابت کردستان-قروه - دهگلان - سریش آباد (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن 4 (آقا: 3 نفر،
خانم 1 نفر)
١٠٤
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11536 آموزگار ابت
کردستان-مریوان - سروآباد (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش)
آزاد مرد / زن
5 (آقا: 4 نفر،
خانم 1 نفر)
11537 آموزگار ابت
کرمان-ارزوئیه-بافت-بردسیر-رابر-سیرجان-جیرفت-
رودبار-عنبرآباد-فاریاب-قلعه گنج- منوجان-کهنوج-بم
- ریگان- فهرج-نرماشیر (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11538 آموزگار ابت
کرمان-ارزوییه-بافت-رابر-سیرجان (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
22 (آقا: 7 نفر،
خانم 15 نفر)
11539 آموزگار ابت
کرمان-انار-رفسنجان-شهربابک (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
23 (آقا: 8 نفر،
خانم 15 نفر)
11540 آموزگار ابت
کرمان-بم-ریگان-فهرج-نرماشیر (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
20 (آقا: 8 نفر،
خانم 12 نفر)
11541 آموزگار ابت
کرمان-رودبار-فاریاب-قلعه گنج- کهنوج- منوجان
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
26 (آقا: 9 نفر،
خانم 17 نفر)
11542 آموزگار ابت
کرمان-زرند-راور-کوهبنان (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
8 (آقا: 4 نفر،
خانم 4 نفر)
11543 آموزگار ابت
کرمانشاه- آباد غرب-حمیل (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 2 نفر،
خانم 2 نفر)
11544 آموزگار ابت کرمانشاه-جوانرود آزاد مرد 1
11545 آموزگار ابت
کرمانشاه-دالاهو-ثلاث باباجانی (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11546 آموزگار ابت کرمانشاه-روانسر آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11547 آموزگار ابت
کرمانشاه-س ل ذهاب-قصرشیرین (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11548 آموزگار ابت کرمانشاه-سنقر کلیایی آزاد مرد / زن
4 (آقا: 3 نفر،
خانم 1 نفر)
11549 آموزگار ابت کرمانشاه-صحنه آزاد مرد 1
11550 آموزگار ابت کرمانشاه-کرمانشاه آزاد مرد / زن
13 (آقا: 6 نفر،
خانم 7 نفر)
11551 آموزگار ابت کرمانشاه-کن ر آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11552 آموزگار ابت کرمانشاه-گیلانغرب آزاد مرد 1
١٠٥
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11553 آموزگار ابت
کرمانشاه-هرسین-بیستون
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11554 آموزگار ابت
کرمان-کرمان- بردسیر (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11555 آموزگار ابت
کهگیلویه و بویراحمد-بویراحمد-دنا (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 5 نفر،
خانم 2 نفر)
11556 آموزگار ابت کهگیلویه و بویراحمد- عشایر آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11557 آموزگار ابت
کهگیلویه و بویراحمد-کهگیلویه-لنده-چرام-بهمیی
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
23 (آقا: 9 نفر،
خانم 14 نفر)
11558 آموزگار ابت
کهگیلویه و بویراحمد-گچساران-باشت (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11559 آموزگار ابت
کهگیلویه و بویراحمد-یاسوج- دنا- مارگون-لوداب
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
35 (آقا: 13 نفر،
خانم 22 نفر)
11560 آموزگار ابت
گلستان-آزادشهر-رامیان-علی آباد-مینودشت
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
16 (آقا: 8 نفر،
خانم 8 نفر)
11561 آموزگار ابت
گلستان-گرگان-آققلا-بندرترکمن-کردکوی-بندرگز-
گمیشان (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
22 (آقا: 10 نفر،
خانم 12 نفر)
11562 آموزگار ابت
گلستان-گنبدکاووس-گالیکش-کلاله-مراوه تپه
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
22 (آقا: 11 نفر،
خانم 11 نفر)
11563 آموزگار ابت
گیلان-اتاقور - کومله - لنگرود - املش (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 3 نفر،
خانم 4 نفر)
11564 آموزگار ابت
گیلان-استارا - حویق (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11565 آموزگار ابت
گیلان-استانه اشرفیه - کیاشهر (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11566 آموزگار ابت
گیلان-بندرانزلی - رضوانشهر (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 2 نفر،
خانم 2 نفر)
11567 آموزگار ابت گیلان-تالش آزاد مرد / زن
5 (آقا: 3 نفر،
خانم 2 نفر)
11568 آموزگار ابت
گیلان-چاب ر - کلاچای - رحیم آباد - رودسر
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 3 نفر،
خانم 1 نفر)
11569 آموزگار ابت
گیلان-دیلمان - سیا ل - لاهیجان - رودبنه
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 2 نفر،
خانم 2 نفر)
١٠٦
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11570 آموزگار ابت
گیلان-رشت - خمام -کوچصفهان - سنگر -
خشکبیجار - لشت نشا (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
16 (آقا: 5 نفر،
خانم 11 نفر)
11571 آموزگار ابت
گیلان-شفت - فومن (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
12 (آقا: 6 نفر،
خانم 6 نفر)
11572 آموزگار ابت
گیلان-عمارلو - رحمت آباد - رودبار (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 2 نفر،
خانم 2 نفر)
11573 آموزگار ابت
گیلان-ماسال و شاندرمن - صومعه سرا - تولمات
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11574 آموزگار ابت
لرستان-بروجرد - الیگودرز -ا -دورود (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
30 (آقا: 11 نفر،
خانم 19 نفر)
11575 آموزگار ابت
لرستان- م آباد-دوره چگنی (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
29 (آقا: 11 نفر،
خانم 18 نفر)
11576 آموزگار ابت
لرستان-کوهدشت -پلدختر-رومشگان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11577 آموزگار ابت
لرستان-نور آباد (دلفان)- سلسله (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 6 نفر،
خانم 5 نفر)
11578 آموزگار ابت
مازندران-امل-محمود آباد-بابلسر-فریدون کنار-نور
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11579 آموزگار ابت
مازندران-ساری -میاندرود-نکا-بهشهر-گلوگاه
(دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
12 (آقا: 5 نفر،
خانم 7 نفر)
11580 آموزگار ابت
مازندران-قایم شهر-کیاکلا-جویبار-سوادکوه-سوادکوه
شمالی - بابل -سیمرغ (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
14 (آقا: 5 نفر،
خانم 9 نفر)
11581 آموزگار ابت
مازندران-نوشهر-چالوس-کلاردشت-تنکابن-عباس
آباد-رامسر (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
8 (آقا: 3 نفر،
خانم 5 نفر)
11582 آموزگار ابت
مرکزی-تفرش-آشتیان-کمیجان-فراهان (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
28 (آقا: 10 نفر،
خانم 18 نفر)
11583 آموزگار ابت
مرکزی-دلیجان-محلات-خمین (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
19 (آقا: 5 نفر،
خانم 14 نفر)
11584 آموزگار ابت
مرکزی-سربند-خنداب-شازند-اراک (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
43 (آقا: 13 نفر،
خانم 30 نفر)
11585 آموزگار ابت
مرکزی-نوبران-زرندیه-ساوه (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش)
آزاد مرد / زن
63 (آقا: 15 نفر،
خانم 48 نفر)
١٠٧
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11586 آموزگار ابت
هرمزگان-بستک-جناح-پارسیان (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11587 آموزگار ابت
هرمزگان-بندرعباس- ابوموسی-فین (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
11 (آقا: 4 نفر،
خانم 7 نفر)
11588 آموزگار ابت
هرمزگان-بندرلنگه-شیب کوه -کیش (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
13 (آقا: 5 نفر،
خانم 8 نفر)
11589 آموزگار ابت
هرمزگان-جاسک - سیریک (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش)
آزاد مرد / زن
35 (آقا: 15 نفر،
خانم 20 نفر)
11590 آموزگار ابت هرمزگان-حاجی آباد آزاد مرد / زن
9 (آقا: 5 نفر،
خانم 4 نفر)
11591 آموزگار ابت
هرمزگان-قشم-هرمز-شهاب (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش)
آزاد مرد / زن
21 (آقا: 9 نفر،
خانم 12 نفر)
11592 آموزگار ابت
هرمزگان-میناب-بشاگرد-سندرک (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
32 (آقا: 12 نفر،
خانم 20 نفر)
11593 آموزگار ابت همدان-اسدآباد آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11594 آموزگار ابت
همدان-بهار-لالجین (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد 1
11595 آموزگار ابت
همدان-تویسرکان - قلقلرود (فرسفج) (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
3 (آقا: 2 نفر،
خانم 1 نفر)
11596 آموزگار ابت
همدان-سردرود - رزن - قروه درجزین (دامنهی
پذیرش آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
8 (آقا: 5 نفر،
خانم 3 نفر)
11597 آموزگار ابت همدان-فامنین آزاد زن 1
11598 آموزگار ابت
همدان-کبودراهنگ - گل تپه (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11599 آموزگار ابت
همدان-ملایر- سامن - جوکار (دامنهی پذیرش
آموزش و پرورش)
آزاد مرد / زن
4 (آقا: 2 نفر،
خانم 2 نفر)
11600 آموزگار ابت
همدان-نهاوند - خزل (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
7 (آقا: 4 نفر،
خانم 3 نفر)
11601 آموزگار ابت
همدان-همدان- قهاوند شرا (دامنهی پذیرش آموزش
و پرورش)
آزاد مرد / زن
2 (آقا: 1 نفر،
خانم 1 نفر)
11602 آموزگار ابت یزد-ابرکوه آزاد مرد 1
11603 آموزگار ابت یزد-اردکان آزاد مرد / زن
12 (آقا: 5 نفر،
خانم 7 نفر)
١٠٨
ادامه فهرست شغل محلهای وزارت آموزش و پرورش
کد شغل محل شغل دامنه پذیرش و محل خدمت نوع جنس پذیرش تعداد
11604 آموزگار ابت یزد-بافق- بهآباد (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
6 (آقا: 4 نفر،
خانم 2 نفر)
11605 آموزگار ابت یزد-تفت، نیر (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
11 (آقا: 5 نفر،
خانم 6 نفر)
11606 آموزگار ابت
یزد-صدوق (اشکذر) (دامنهی پذیرش آموزش و
پرورش)
آزاد مرد / زن
14 (آقا: 5 نفر،
خانم 9 نفر)
11607 آموزگار ابت یزد-مهریز-خاتم (دامنهی پذیرش آموزش و پرورش) آزاد مرد / زن
13 (آقا: 5 نفر،
خانم 8 نفر)
11608 آموزگار ابت یزد-میبد آزاد مرد 2
11609 آموزگار ابت یزد-یزدمشاهده متن کامل ...
پاو وینت پیرامون حسابداری به عنوان یک سرمایه فکری
درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت پیرامون حسابداری به عنوان یک سرمایه فکری


پاو وینت بررسی حسابداری سرمایه فکریپاو وینت بررسی حسابداری سرمایه فکری در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندیحسابداری
بازدید ها4
فرمت فایلpptx
حجم فایل823 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل23
پاو وینت بررسی حسابداری سرمایه فکری در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


 


 


کامل و جامع


 


قابل ویرایش با اسلاید های زیبا


 


تایپ استاندارد


 


پشتیبانی پیامکی : 09191809834 (فقط و فقط پیامک یا تلگرام )


 


 


 


فهرست مطالب :


 


 


مقدمه


حسابداری سرمایه فکری


جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهود


جایگاه سرمایه فکری


تعاریف سرمایه فکری


مدیریت سرمایه فکری


عناصر سرمایه فکری


تعامل میان اجزای سرمایه فکری وایجاد ارزش


سرمایه انسانی


سرمایه رابطه ای


سرمایه ساختاری


اه اندازه‌گیری سرمایه فکری


روشهای اندازه گیری سرمایه فکری


روش مستقیم( dic )


روش بازار سرمایه گذاری((mcm


روشهای بازده داراییها(roa)


روشهای کارتهای امتیازی(sc)


گزارشگری سرمایه فکری


نتیجه گیری


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.پاو وینت حسابداری سرمایه فکریحسابداری سرمایه فکریجایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهودجایگاه سرمایه فکریتعاریف سرمایه فکریمدیریت سرمایه فکریعناصر سرمایه فکریتعامل میان اجزای سرمایه فکری و ایجاد ارزشاه اندازه‌گیری سرمایه فکریروشهای اندازه گیری سرمایه فکریگزارشگری سرمایه فکریمشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
کاملترین پک سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش 96
درخواست حذف اطلاعات

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94 | ایران ...

iranestekhdam.ir/سوالات-مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش/

  1. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب)
  2. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 ( شامل ۲۶۸ سوال ان با جواب)

3. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۱۴۴ سوال ان با جواب)

4. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۹۹ سوال احادیث و شخصیتهای مذهبی با جواب)

5. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۶۲ سوال جبهه و جنگ با جواب)

6. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۱۰۴ سوال قرآن با جواب)

7. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۲۴۶ سوال قانون اساسی با جواب)

8. نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۵۰ سوال وصیتنامه با جواب)

9.نمونه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 (شامل ۴۱۶ سوال قانون اداری با جواب)

50 صفحه اتفاقات و روزهای مهم سالهای گذشته

شامل یک فایل پی دی اف اورجینال آموزش و پرورش 96 4 صفحه ای شامل سوالات مهم مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 با موضوع عقیدتی به همراه پاسخ تشریحی

یک فایل پی دی اف 280 صفحه ای مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 همراه با پاسخ تشریحی شامل سوالات تخصصی گزینش(احکام ،قوانین ،تاریخ انبیاء و …)

یک فایل پی دی اف 30 صفحه ای مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 شامل سوالات و پاسخ های تشریحی

یک فایل پی دی اف 280 صفحه ای مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 همراه با پاسخ تشریحی شامل سوالات تخصصی گزینش(احکام ،قوانین ،تاریخ انبیاء و …)

یک فایل پی دی اف 32 صفحه ای مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 شامل سوالات روانشناسی همراه با پاسخ تشریحی

یک فایل پی دی اف 37 صفحه ای مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 شامل سوالات و مذهبی

با توجه به آزمون استخدامی مجموعه کمک آموزشی مناسب را جهت افزایش آمادگی داوطلبین شرکت در مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 این آزمون مصاحبه آماده و برای و مطالعه قرارداده است .

– با توجه متن آزمون امسال مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96

وتوجه : تمامی سوالات دارای پاسخنامه و فرمت فایل ها پی دی اف ( pdf ) و با قابلیت پرینت و کپی بوده و همچنین میتوانید فایل ها را در تبلت و مبایل و رایانه خود مشاهده و مطالعه نمایید .

این مجموعه سوالات مصاحبه اورجینال آموزش و پرورش 96 برای کلیه رشته های و گرایش ها و مقاطع تحصیلی مناسب است.

مزیت های ویژه ی این بسته :
۱- حاوی سوالات پرتکرار و استاندارد مصاحبه و گزینش اورجینال آموزش و پرورش 96
۲- حاوی سوالات جدید مصاحبه و گزینش اورجینال آموزش و پرورش 96
۳- کمیت و کیفیت بالا مصاحبه و گزینش اورجینال آموزش و پرورش 96
۴- کنترل چندین باره و دقت در حداقل خطای انسانی در طراحی سوالات مصاحبه و گزینش اورجینال آموزش و پرورش 96
۵- قیمت بسیار پایین تر از سایت های مشابه
6. عین سوالات مصاحبه و گزینش اورجینال آموزش و پرورش 96
– همانطور که ملاحضه کردید این مجموعه آموزشی نمونه سوالات آزمون مصاحبه با توجه به محتویات که بصورت مختصر توضیح داده شد می تواند در آزمون عامل برتری شما نسبت به سایر رقبا باشد

مشخصات فایل:

سوالات مصاحبه استخدامی کلیک کنیدdec 3, 2015 - این مبحث مربوط به آرشیوی از تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام در مراحل مختلف استخدامی سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش است.

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام» - 700138

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پ-2/
translate this page
jul 31, 2016 - سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش. این صفحه بنا به درخواست کاربران برای مجتمع دیدگاههای کاربران عزیز در مورد آزمون استخدامی ...

سوالات مصاحبه گزینش آموزش و پرورش - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-گزینش-آموزش-و-پرورش/
translate this page
apr 13, 2017 - سوالات مصاحبه گزینش آموزش و پرورش. برای مشاهده صفحه استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید. کاربران عزیز با توجه به درخواستهای شما مبنی ...

سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی آموزش و پرورش (رایگان) | ایران ...

iranestekhdam.ir/سوالات-مصاحبه-حضوری-و-گزینش-استخدامی-آ/
translate this page
6 days ago - سوالات رایگان مصاحبه حضوری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... جهت مشاهده تجربیات گزینش استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک ...

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سری دوم - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پ-3/
translate this page
jan 25, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی و تجربیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سری دوم ..... مصاحبه دوره قبل وزارت علوم: برای چی میخواهی بیایی تهران؟ تو تهران ...

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 | ایران ...

iranestekhdam.ir/سوالات-مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش95/
translate this page
apr 21, 2017 - تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ ... جهت مشاهده آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان) اینجا کلیک ...

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سری اول - «ای استخدام ...

www.e-estekhdam.com/سوالات-مصاحبه-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پ/
translate this page
jan 20, 2016 - ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت های تی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور.

سوالات مصاحبه و گزینش آموزش و پرورش :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 96

https://estexdam.blog.ir/.../سوالات%20مصاحبه%20و%20گزینش%2...
translate this page
سوالات مصاحبه برای آمادگی در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 96 ... س رست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: از ۱۸ بهمن کار ...

استخدام آموزش و پرورش در سال 96 (اخبار + اطلاعیه ها)

www.e-estekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
8 hours ago - برای دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا ... آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید. ... باعنایت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ وزارت آموزش و ...

نمونه سوالات مصاحبه حضوری استخدامی دبیری آموزش و پرورش + جواب ...

testkar.blog.ir/.../نمونه%20سوالات%20مصاحبه%20حضوری%20است...
translate this page
feb 2, 2017 - search results سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94 | استخدام .ir/سوالات-مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش/ translate this page ...

نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش :: اخبار و ...

https://estexdam.blog.ir/.../ %20نمونه%20سوالات%20مصاحبه%...
translate this page
سوالات مصاحبه برای آمادگی در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 96 ... س رست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: از ۱۸ بهمن کار ...

از دوستان ی مصاحبه آموزش و پرورش نداشته؟ [آرشیو] - p30world ...

forum.p30world.com › ... › علم و آموزشآموزش عالی
translate this page
jul 28, 2010 - 100+ posts - ‎26 authors
و کلی هم سوال در مورد مهارت های تدریسو ویژگیهایه معلم خوب و نحوه برخورد با .... نتایج مصاحبه های تخصصی از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود و ...

خبر های آموزش و پرورش و استخدامی ها - رایگان سوالات گزینش و مصاحبه

esazmon. /tag/ -رایگان-سوالات-گزینش-و-مصاحبه
translate this page
خبر های آموزش و پرورش و استخدامی ها - رایگان سوالات گزینش و مصاحبه - - خبر های آموزش و پرورش و استخدامی ها.

سوالات مصاحبه آموزش و پرورش - سوالات استخدامی

www.e-soal.ir/ -سوالات-مصاحبه-آموزش-و-پرورش/
translate this page
محتویات سوالات مصاحبه آموزش و پرورش (آزمون مصاحبه/گزینش جضوری). مجموعه کامل بایدها و ... دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت،معدن و تجارت. ثبت شده در ستاد سامان دهی ...

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش | سایت جامع فرهنگیان

nedayemoallem.ir/tag/سوالات-مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
با سلام با توجه به فرآیند مصاحبه و گزینش داوطلبان ورود به فرهنگیان کنکور سراسری ۱۳۹۵ و همچنین نزدیک شدن به زمان استخدام آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ ...

مقالات و پژوهشها - گزینش آموزش و پرورش - وزارت آموزش و پرورش

www.gozinesh.medu.ir/portal/home.php?block=school...
translate this page
۴- آشنایی با مذاهب اهل سنت(واحد آموزش و مصاحبه هسته گزینش استان) .... ۱۱- مجموعه سوالات تستی و تشریحی آزمون سیر مطالعاتی (به اهتمام همکاران هسته گزینش آموزش و ...

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 95 - سوالات استخدامی

istekhdam.ir/سوالات-مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش-س/
translate this page
jan 10, 2017 - چه سوالاتی در مصاحبه حضوری استخدامی آموزش و پرورش می پرسند؟ معرفی خودت ... سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94 | ایران …

استخدام آموزش و پرورش 96 (استخدام جدید تا پایان داد) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
may 23, 2017 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و ... خبر ۲۱ فروردین ۹۶ -اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعلام اسامی نهایی .... وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: پس از تعیین تعداد نفرات نهایی در مصاحبه ...

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ - معلم ایرانی | دمادم

https://damadam.ir › دمادممعلم ایرانیاجتماعی
translate this page
این مبحث مربوط به آرشیوی از تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام در مراحل مختلف استخدامی سال ۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش است. نوشته سوالات مصاحبه ...

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700
translate this page
1 day ago - برای دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا ... آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید. ... باعنایت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ وزارت آموزش و ...

سوالات استخدامی مصاحبه آموزش و پرورش - نشـــــر استخـــــــــــدام

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-مصاحبه-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی مصاحبه آموزش و پرورش را تنها می توانید در نشر استخدام دریافت ... در این وزارتخانه باشند و با دریافت این مجموعه، دیگر به هیچ مجموعه ای نیاز ندارید.

رایگان سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات ...

www.baroot.com/news/category/ -سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... و ثبت نام آزمون استخدام وزارت نیرو اینجا کلیک کنید رایگان نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ...

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول ...

tizland.ir/...آموزشی/...آموزش-پرورش/اطلاعیه-وزارت-آموزش-و-پرورش-...
translate this page
وزارت آموزش و پرورش در خصوص بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی در سال 94، اطلاعیه ای صادر کرد. در : سرزمین ...

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - استخدام آموزش و پرورش

test .ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش
translate this page
جهت نمونه سوالات و جزوات آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94 به ادامه مطلب ... وزارت آموزش و پرورش در خصوص نتایج اولیه آزمون استخدامی و نحوه مصاحبه ...

رایگان سوالات مصاحبه گزینش آموزش و پرورش مخصوص سال # وبلاگ یاد

harchegan.weblogyad.xyz/.../رایگان+سوالات+مصاحبه+گزینش+آموز... - translate this page
های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ... عین سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 94 | نمونه سوالات گزینش ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه - ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf ... توانمندهای عمومی، تخصصی و مصاحبه استخدامی متناسب با نیازهای واحدهای آموزشی طبق ... ۹۵/۷/۱۴ و انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - رایگان نمونه سوالات عمومی ...

soalat-faragir95.blogsky.com/1395/10/23/post-44/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه ... های سال های گذشته اموزش و پرورش می باشد اگر چناچه قصد قبولی در وزارت اموزش و ...

استخدام آموزش و پرورش - دهوند

dehvand.ir/140782/
translate this page
oct 15, 2016 - آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 1395 ... جهت طرح سوال در خصوص ثبت نام آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 می ... برابر ضوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار میگیرد.

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 - ایران ...

khabarpu.com/k.php?u...
translate this page
تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 - ایران استخدام | خبر پو, پویش آ ین اخبار روز ایران و جهان.

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 | پایگاه خبری ...

www.vakilemelat.ir/.../سوالات-مصاحبه-استخدامی-وزارت-آموزش-و-پر...
translate this page
jan 19, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 ,این مبحث مربوط به آرشیوی از تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام در مراحل مختلف ...

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95

newzz.ir/search/?q...و+سوالات+مصاحبه...وزارت+آموزش...پرورش...
translate this page
نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی امشب اعلام می شود جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار استخدامی آموزش و ...

رایگان سوالات تخصصی آموزش و پرورش - سوالات آموزش و پرورش 95 ...

myheart76. /.../سوالات-آموزش-و-پرورش-95-رایگان-برای-...
translate this page
mar 13, 2016 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف ی خوشه ۲۵۰۷. نمونه سوالات .... رایگان نمونه سوال بدو خدمت “وزارت آموزش و پرورش کلیک کنید. نمونه سوالات آزمون ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی معلمان حق دریس ۹۴. نمونه سوالات ...

شرایط تکمیل ظرفیت های خالی مانده آزمون استخدامی آموزش وپرورش ...

https://www.tasnimnews.com › اجتماعیآموزش و پرورش
translate this page
feb 22, 2017 - آنگونه که شاپور محمدزاده س رست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در رابطه با روند مصاحبه علمی و گزینش پذیرفته شدگان در ...

استخدام آموزش و پرورش (اخبار استخدامی ۹۵ + تجربیات آزمون ۹۴) | ای استخدام

vista.ir/.../استخدام-آموزش-و-پرورش-%28اخبار-استخدامی-۹۵-تجربیا...
translate this page
4 days ago - استخدام آموزش و پرورش برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات در آزمون استخدامی سازمان آموزش و ... خبر ۲۱ فروردین ۹۶ -اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعلام اسامی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - برترین کتاب

bartarinketab.ir/post/25
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت آموزش وپرورش، سوالات استخدام پیمانی آموزش و پرورش در مشاغل ... دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش - آموزگار ابت .... سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش.

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ - moallemirani ...

moallemirani.com/سوالات-مصاحبه-استخدامی-وزارت-آموزش-و-پ/
translate this page
jan 19, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵. این مبحث مربوط به آرشیوی از تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام در مراحل مختلف ...

سوالات مصاحبه گزینش آموزش پرورش - محبوب ها

mahboobha.ir/tag/سوالات-مصاحبه-گزینش-آموزش-پرورش
translate this page
apr 13, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵... نمونه سوالات مصاحبه های حضوری آموزش و پرورش ۹۵ کپی برداری از سبک و محتوا برای سایت ...

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 - ملت | خبر ...

khabarfarsi.com/u/31821353 - translate this page
jan 19, 2017 - سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 95 ... بیش از 80 درصد پیشرفت داشته است، فردا ببینید مصاحبه می کنند که ما چقدر اعتبار ...

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش - تاپ سوال

topsoal.ir/ -سوالات-استخدامی-دبیر-زیست-شناس/
translate this page
دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش که یکی از خوشه های دبیری این وزارت است از ... و پرورش ، شما داوطلبان عزیز یک مجموعه نمونه سوالات آزمون های مصاحبه استخدامی را ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - رایگان نمونه سوالات عمومی ...

soal-estekhdam.ir/1395/10/23/post-68/
translate this page
jan 12, 2017 - جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ... سال های گذشته اموزش و پرورش می باشد اگر چناچه قصد قبولی در وزارت اموزش و ...

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ...

www.ex1rs.com/.../130125-16-تجربیات-و-سوالات-مصاحبه-استخدا...
translate this page
جهت مشاهده تجربیات استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴ اینجا کلیک نمایید جهت مشاهده آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان) اینجا کلیک نمایید.

رایگان +جواب سوالات استخدام اموزش و پرورش 94

-booklet-education-award.monoblog.ir/post-77103.html
translate this page
۴۰۰ صفحه جزوه عقیدتی استخدامی شامل احکام دین،مجلس خبرگان ره بری، مصاحبه .... aug 1, 2015 - بله،مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و ...

متن آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش 1395 - مدیو سوال

www.medu-soal.ir/متن-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-95/
translate this page
oct 9, 2016 - وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، ... که طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش در مرحله مصاحبه استخدامی و انجام ...

هسته گزینش - آموزش و پرورش استان فارس

gozinesh.farsedu.org/
translate this page
با توجه به این که هسته گزینش آموزش و پرورش فارس، فرآیند گزینش را فقط از ... داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه استخدامی موظفند فرم اطلاعات فردی را از سایت ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+

testmedu.ir/
translate this page
۱۰ سوال تخصصی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (روان ... استخدام آموزش و ... استخدامی آموزش و پرورش رایگان سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و … ید بسته ...

روند مصاحبه و گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

www.mehrnews.com/.../روند-مصاحبه-و-گزینش-پذیرفته-شدگان-آ...
translate this page
dec 31, 2016 - س رست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: روند بررسی مدارک، معاینات پزشکی و مصاحبه تخصصی تا ۷ بهمن ادامه دارد و ...

مصاحبه حضوری من سوالات مصاحبه امریه آموزش پرورش یا سرباز معلم ...

iruni95.ir/.../مصاحبه+حضوری+من+و+سوالات+مصاحبه+امریه+آموزش+و...
translate this page
بانک ملت (سوالات مصاحبه،گزینش حضوری)- سوالات مصاحبه آموزش و پرورش- سوالات مصاحبه وزارت نیرو- سوالات گزینش بانک ها (سوالات استخدامی ...

جزئیات ثبت نام و مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940510001517
translate this page
aug 2, 2015 - وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز ... برابر ضوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرد. .... *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ...
استخدام آموزش و پرورش ایلام در سال 96 +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام آموزش و پرورش ایلام در سال 96 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-آموزش-و-پرورش-ایلام/

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - جهت سفارش پستی کتاب اصل نمونه سوالات استخدامی 10 سال اخیر اینجا ... جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ... خبر ۱۲ اردیبهشت ۹۶: ۳۸۰ نفر امسال در آموزش و پرورش ایلام استخدام می ...

اطلاعیه استان ایلام در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 | ...

iranestekhdam.ir/اطلاعیه-استان-ایلام-در-رابطه-با-استخدا/

۱ دی ۱۳۹۵ - اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام. جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در باره این آگهی ...

استخدام آموزش و پرورش در سال 96 (اخبار + اطلاعیه ها)

۱ روز پیش - دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی .... صد در صد (۱۰۰%) سهمیه های اﺳﺘﺨﺪاﻣ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻼم، آذرﺑﺎﺠﺎن ﻏﺮﺑ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱ و ۲ ...

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/اخبار-استخدام-آموزش-و-پرورش/

برای دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا .... ۹۶ - ۳۸۰ نفر امسال در آموزش و پرورش ایلام استخدام می شوند برای مشاهده کلیک کنید ...

استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج گزینش پذیرفته شدگان ...

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/

۱۵ آبان ۱۳۹۵ - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش ... استخدام آموزش و پرورش ۹۶ (نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی ۹۵) ...... صددرصد (۱۰۰ % ) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام،آذربایجان غربی (به ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=1602

بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش-ویژه ازمون94. مهمترین فاکتور قبولی در آزمون های استخدامی، استفاده از آزمون های سالهای گذشته همان ارگان می باشد ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( نمونه سوالات) - دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پر/

۲۲ داد ۱۳۹۶ - منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش «منابع فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ... سوالات مصاحبه های استخدامی و گزینش سوالات مصاحبه های استخدامی و ...

جزئیات جدید از آزمون استخدامی آموزش و پرورش | سایت خبری ...

ilampooya.ir/35115/جزئیات -جدید-از-آزمون -استخدامی -آموزش -و-پرورش

تعداد زیادی از مخاطبان، سوالاتی را درخصوص رشته های مورد نیاز و سهمیه هر یک از مناطق کشور در آزمون استخدامی آموزش وپرورش مطرح کرده اند، سوالاتی که پاسخ برخی از آنها ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-سوالات-استخدامی-دبیر-عر/

نمونه سوالات رایگان تخصصی دبیر عربی آموزش و پرورش ( رایگان) که جهت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ برای شما مخاطبان گرامی فراهم نموده ایم که امیدواریم ...

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-عمومی-آزمو-5/

سایت استخدامی باروت در جهت آمادگی شما متقاضیان عزیز اقدام به انتشار رایگان نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و همچنین دفترچه دوره های ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-سوالات-استخدامی-دبیر-ری/

نمونه سوالات رایگان تخصصی دبیر ریاضی آموزش و پرورش ( رایگان) که جهت آزمون استخدامی سال ۹۵ برای شما عزیزان فراهم نموده ایم که امیدواریم مورد توجه و استفاده ...

رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و ...

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-اختصاصی-آز/

سایت استخدامی باروت در جهت آمادگی شما متقاضیان عزیز اقدام به انتشار رایگان نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش نموده است تا با مطالعه و ...

پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

ilam.medu.ir/

نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1395 نتایج گزینش ... رئیس اداره استعداد های درخشان اداره کل آموزش و پرورش ایلام خبر داد : نتایج آزمون ...

زمان استخدام آموزش و پرورش :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 96

https://estexdam.blog.ir/tag/زمان%20استخدام%20آموزش%20و%20پرورش

علی اصغر فانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: چندین بار در جلسه هیات ... نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش برای آمادگی در آزمون سال 95.

ای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 96 - مجله ...

viralfa1.xyz/search/?q= ای+مورد+نیاز+آزمون+استخدامی+آموزش+پرورش+سال...

منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۶ جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون ... آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید جهت نمونه سوالات استخدامی مربیان ... آموزش و پرورش ایلام زن مرد آزاد ایثارگر استان بوشهر صفحه اخبار استخدام آموزش و ...

استخدام آموزش و پرورش - کاری

karyab.net/agahi/استخدام-آموزش-و-پرورش/

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور. خبر 16 فروردین 96 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 گفت : درخواست ...

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون ...

www.farsnews.com/13940516000042

۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، آزمون استخدامی آموزش و .... *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ...

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش ...

t-estekhdam.ir/search/?...سوالات%20استخدامی%20دبیر%20زبان%20و%20ادبیات%20...

۴ تیر ۱۳۹۶ - سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش (به همراه پاسخ ..... مرد آزاد ایثارگر استان ایلام صفحه اخبار استخدام آموزش و پرورش ایلام زن ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ...

talafile.ir/سوالات-استخدامی-دبیر-ورزش-آموزش-و-پرور/

۴ تیر ۱۳۹۴ - + 60 سوال تخصصی دبیر ورزش ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 ) فاقد ... و پرورش, رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام, ...

استخدام در آموزش و پرورش در 14 رشته - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/1107507/استخدام-در-آموزش-و-پرورش-در-14-رشته

س رست فرهنگیان: آموزش و پرورش، امسال از فارغ حصیلان 14 رشته ی در مقطع کارشناسی معلم استخدام می کند.

[pdf]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷ - سازمان سنجش

www6.sanjesh.org/ /emp94.pdf

۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - در ﺳﺎل. 1394. وزارت آﻣﻮزش و ﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ .... ﻧﺎم ﻛﺪرﻫﻴﺮی ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ و ﺗﺎ ﺎﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳـﺘﺨﺪام ﻧـﺰد ﺧـﻮد ... ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ... ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻳﻼم ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ.

استخدام در استان ایلام | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/category/استان-ایلام

«نورعلی یاری» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه ایلام اظهار کرد: مرکز .... اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اورجینال

ruumtm.irsgo.ir/

کتاب نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با پاسخ به همراه جزوه منابع .... تضمین موفقیت شما در آزمون استخدامی ایلام نمونه سوالات آزمون استخدامی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - ...

asheghane-mg. /tag/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-

سوالات استخدامی شهرداری 95 - رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 94"سوالات استخدامی دستگاه های ...

آ ین جزییات از شرایط برگزاری آزمون استخدامی آموزش و ...

https://www.tasnimnews.com › اجتماعی › آموزش و پرورش

آذربایجان شرقی · آذربایجان غربی · اردبیل · اصفهان · البرز · ایلام · بوشهر · تهران ... آ ین جزییات از شرایط برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... موسی پور افزود: پیش نیاز دیگر شرایط و نحوه پذیرش 5هزار نفر در آموزش و پرورش است. .... واقعا متاسفم برای امثال شمایی که شان معلمین رو به سادگی زیر سوال میبرین و هدفتون معلم شدنه .

اخبار استخدام آموزش و پرورش در سال 94 | اخبار و اطلاعیه های

www.ghatreh.com/news/nn26869977/اخبار-استخدام-آموزش-پرورش-سال

۳۰ داد ۱۳۹۶ - برای دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی ... ۱۲ اردیبهشت ۹۶ - ۳۸۰ نفر امسال در آموزش و پرورش ایلام استخدام می شوند ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/

این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

منابع آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش 1396 + نمونه ...

medufile.ir/.../منابع%20آزمون%20استخدام%20وزارت%20آموزش%20و%20پرورش%201...

۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «منابع آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش 1396 + نمونه ... آموزش و پرورش رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام ...

جزئیات اولویت متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.yjc.ir › علمی پزشکی › آموزش و پرورش

۲۲ شهریور ۱۳۹۵ - مدیر کل دفتر وزارت آموزش و پرورش اولویت در آزمون استخدامی را ویژه خانواده ... تجربه کاری در آزمون شرایط بهتری برای پاسخگویی به سوالات دارند.

استخدام سازمان آموزش و پرورش سال 95 - شروع ثبت نام | ...

estekhdamjoo.ir/3451/استخدام-سازمان-آموزش-و-پرورش-سال-95----شروع-ثبت-نام.html

۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی ... دفترچه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ +رایگان

bahar.xyz/data/meduir/.../نمونه+سوالات+استخدامی+آموزش+و+پرورش+البرز+۹۶+رایگا...

استخدام آموزش و پرورش البرز زن مرد آزاد ایثارگر استان ایلام صفحه اخبار استخدام آموزش و ... تاپ سوال منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش | کلیه خوشه ها .

سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - استخدام پزشک و ...

estekhdam110. /cat-44.aspx

وی با اشاره به این که شهرستان ایلام هم اکنون از خدمات تمامی متخصصان برخوردار است، افزود: برای شهرستان مهران امسال جراحی عمومی جذب شده است و در سرابله نیز ...

استخدام آموزش و پرورش (اخبار استخدامی ۹۵ + تجربیات آزمون ...

vista.ir/news/.../استخدام-آموزش-و-پرورش-%28اخبار-استخدامی-۹۵-تجربیات-آزمون-۹۴%...

۶ تیر ۱۳۹۶ - استخدام آموزش و پرورش برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، ... صد در صد (۱۰۰%) سهمیه های اﺳﺘﺨﺪاﻣ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻼم، آذرﺑﺎﺠﺎن ﻏﺮﺑ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ...

شرایط و ضوابط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش - ایسنا

www.isna.ir/news/.../شرایط-و-ضوابط-شرکت-در-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش

۲۰ مهر ۱۳۹۵ - ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای جذب 10 هزار نیروی انسانی از ... بومی بودن: 100 درصد سهمیه های استخدامی در استان های ایلام، آذربایجان ...

ای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 96 - ایران ...

khabarpu.com/k.php?u...2lhzinix2lqg2lpyp9meidk2...

جهت بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ... استان ایلام, صفحه اخبار استخدام آموزش و پرورش ایلام, زن, مرد, آزاد, ایثارگر.

شرایط عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

www.javanonline.ir/fa/.../شرایط-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش

وزارت آموزش و پرورش شرایط ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی این وزارتخانه را اعلام ... مرحله اول شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی است و ...

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش - سایت خبری ...

www.tabnak.ir › صفحه نخست › آموزشی

۳ مرداد ۱۳۹۵ - آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش و پرداخت ... فانی در پاسخ به این سوال که ممکن است این آزمون در قالب آزمون دستگاه های ...

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش - کندو - ...

tnews.ir/news/125474616401.html

شاپور محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در پاسخ به این سوال که چه تعداد در آزمون استخدامی شرکت داشتند و نتایج اولیه آن چهز مانی اعلام خواهد شد؟

استخدام جدید آموزش و پرورش سال 96 | استخدام 96 | آگهی های ...

vatanestekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/

خبر ۳۰ داد ماه ۱۳۹۶ : جذب ۳۰۰ نیرو از طریق آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش بوشهر ... صد در صد (۱۰۰%) سهمیه های اﺳﺘﺨﺪاﻣ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻼم، آذرﺑﺎﺠﺎن ﻏﺮﺑ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱ و ۲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻪ)، ﺑﻮﺷﻬﺮ، .... ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻮال ﻏﻠﻂ، ﺳﻮم ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔ در ﻧﻈﺮ ﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آن چه یک فرهنگی در خصوص حقوق ومزایا و احکام خود ... - ایلام ...

abb r. /post-14.aspx

ایلام آموزش - آن چه یک فرهنگی در خصوص حقوق ومزایا و احکام خود لازم است بداند - برنامه ... آموزش انگلیسی و نمونه سوالات , اطلاعات شغلی کارکنان و فرهنگیان - ایلام آموزش. ... تذکر: استخدام در آموزش و پرورش در صورت صدور مجوز از سوی سازمان مدیریت امکان ...

اطلاعیه جدید::شرایط مهم استخدام آموزش و پرورش سال 95 :: مرجع ...

medutest.ir/1395/06/16/اطلاعیه-جدید-شرایط-مهم-استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-95

۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - به احتمال زیاد شرایط استخدام آموزش و پرورش در سال 95 از این قرار خواهد بود: ... صددرصد(۱۰۰ %) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام ، آذربایجان غربی ...

انتصاب جدید در آموزش پرورش شهرستان شهرکرد - onvansho

onvansho.ir/result/انتصاب-جدید-در-آموزش-پرورش-شهرستان-شهرکرد.html

قربانعلی بهرامی رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان اردل شد عنوان ریاست آموزش پرورش ... پورتال اداره کل آموزشپرورش استان ایلام انتصاب جدید در آموزشپرورش استان ... رایگان سوالات استخدامی آموزشپرورش در شهرستان های شهرکرد انتصاب جناب .

قبولی آزمون نمونه تی آموزش پرورش گنبد کاووس - لاوینز

ns-shop.ir/قبولی-آزمون-نمونه- تی-آموزش-پرورش-گنبد-کاووس

اعلام نتایج تیزهوشان گنبد کاووس اموزش پرورش ایلام نمونه نمونه تی . ... نمونه سوالات آزمون های سوالات استخدامی آموزشپرورش شهرستان گنبد کاووس .

aftabgardan - چطور امریه آموزش و پرورش بگیریم؟ یا چطور ...

aftab.cc/article/792

اگر حق شما باشد، پذیرفته می شوید و اگر نباشد، باید قید امریه آموزش و پرورش را .... 4- برخی افراد تصور می کنند بعد از این مدت به استخدام آموزش و پرورش در می آیند. ..... سوال دومم درباره اینه که آیا شما درباره اینکه "چگونه باید از ری خدمت استفاده کنیم ...

بررسی ید و فروش سوالات امتحانات در کمیته آموزش و پرورش ...

www.irinn.ir/fa/.../بررسی- ید-و-فروش-سوالات-امتحانات-در-کمیته-آموزش-و-پرورش

۳۱ داد ۱۳۹۶ - بررسی ید و فروش سوالات امتحانات در کمیته آموزش و پرورش ... آموزشی بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد.

استخدام آموزش پرورش ایلام - محبوب ها

mahboobha.ir/tag/استخدام-آموزش-پرورش-ایلام

۵ داد ۱۳۹۶ - استخدام آموزش و پرورش برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات ... نوشته اولین بار در ...

آنا | آموزش و پرورش

www.ana.ir › اجتماعی › آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد که زمان ... عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: لو رفتن سوالات امتحانات نهایی نیازمند ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش - روز ...

rozeroshan.ir/?p=2241

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - این سوالات مناسب برای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش میباشد ... ما در این بخش بیش از دو هزار نمونه سوال آزمونهای استخدامی آموزش پرورش بانکها .... البرز, نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش 94” استان ایلام, نمونه سوالات ...

امروز؛ آ ین مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش - ...

www.mojnews.com/.../166659-امروز-آ ین-مهلت-ثبت-نام-در-آزمون-استخدامی-آموزش-پ...

۵ تیر ۱۳۹۶ - به گزارش خبرگزاری موج، وزارت آموزش و پرورش دو روش برای جذب نیروی انسانی ... بومی بودن: صددرصد سهمیه های استخدامی در استان های ایلام، آذربایجان ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ | ...

testdoni.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آ-3/4683

اصل دفترچه استخدامی آموزش و پرورش ۹۵(شامل رشته ها و ای مورد نیاز ..... “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴” استان ایلام,نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و ...

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش آغاز شد | خبرگزاری ایلنا

www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/418148-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-آموزش-پرورش-آغاز-شد

۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ایلنا: مشاور عالی سازمان سنجش اموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان از امروز یکشنبه ۱۸ تا شنبه ۲۴ مهر می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام ...

استخدام آموزش و پرورش سال 94 | رایگان نمونه سوالات ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-94/

اخذ مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی آموزش و پرورش سید حسن حسینی مدیر کل دفتر امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدامی برای ۱۰ هزار نفر در ...

الف - آزمون استخدامی در آموزش و پرورش شاید وقتی دیگر

alef.ir/vdcc0eqi02bqmi8.ala2.html?276244

۲۴ داد ۱۳۹۴ - اگر 18 اسفند94 را شروع ماراتن خبری استخدام در آموزش و پرورش بدانیم تا ... در استخدام ها به طور رسمی اعلام نشده بود، اما خبری از سهم یک درصدی ایلام و این که ... منتظر استخدام در ازای فروش سوالات امتحانی یا ثبت نام برای استخدام، پول ...

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ (نتایج + اطلاعیه ها) - کار امروز

karemrooz.com/jobs/استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-۹۵-نتایج-اطل-4/

۲۳ دی ۱۳۹۵ - ج آدرس سایت و اطلاعیه های ادارات کل آموزش و پرورش استانها. کاربران عزیز این ج به مرور ... ۶, ایلام, ilam.medu.ir, اطلاعیه پذیرفته شدگان ایلام.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94 - نمونه سوالات ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-94/1923

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۹۳ با جواب نمونه سوالات ..... سوالات استخدامی “ مربیان پیش دبستانی ۹۴” استان ایلام,نمونه سوالات ...

شرایط و نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش - ...

www.khabaronline.ir/detail/58506/society/education

۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - سوالات تخصصی شامل حداقل 40 سوال مرتبط با رشته شغلی است. .... لیسانس جهانگردی هستم ایا میتوانم در ازمون استخدامی اموزش وپرورش شرکت کنم؟

اخبار آموزش و پرورش

apahkam.ir/

ادامهمطلب...اخبارآموزشوپرورشپنجشنبه,21ژانویه,2016 خلاصهخبرهایمهم آموزش وپرورش ... بوشهر-هرمزگان-خوزستان-ایلام....کارگزینی .... ادامهمطلب...ا ینگفتهفانی:استخدام،بازنشستگی،مازاد،ساماندهیچهارشنبه,13آگوست,2014 ا ینسخنان آموزشوپرورش ...

استخدام ۵ردیف شغلی درمازندران،سمنان،تهران،گلستان

yjcnews.ir/search/?q=استخدام+۵ردیف+شغلی+درمازندران،سمنان،تهران،گلستان

رایگان سوالات سالیان قبل استخدامی آموزش و پرورش (جهت آمادگی آزمون 96)
درخواست حذف اطلاعات

استخدام آموزش و پرورش در سال 96 (اخبار + اطلاعیه ها)

www.e-estekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/

1 day ago - برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک ... برای رایگان جزوه ها و فایلهای مصاحبه گزینش آموزش و پرورش ...

اخبار لحظه به لحظه استخدام ... · ‎سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/اخبار-استخدام-آموزش-و-پرورش/

translate this page

6 days ago - برای رایگان جزوه ها و فایلهای مصاحبه گزینش آموزش و پرورش اینجا ... برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ...

استخدام آموزش و پرورش 96 (خبر استخدام جدید) | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/زمان-استخدام-آموزش-و-پرورش/

translate this page

3 days ago - جهت نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید. جهت اطلاع از آ ین اخبار آزمون استخدامی آموزش و پروش عضو ...

اطلاعیه های استانی استخدامی · ‎جزئیات دوره آموزشی پذیرفته ...

استخدام آموزش و پرورش 96 (استخدام جدید تا پایان داد) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/

translate this page

nov 5, 2016 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش مخصوص 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش سوالات رایج در آزمون های.

استخدام آموزش و پرورش سال 96 | استخدام جدید | سازمان سنجش آزمون استخدامی

www.baroot.com/news/آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/

translate this page

استخدام جدید سال 96 استخدام آموزش و پرورش سال 96 نتایج آزمون استخدامی اموزش و پرورش استخدام جدید 96 استخدام 96 استخدام سال 96 رایگان نمونه سوالات آزمون ...

استخدام آموزش و پرورش سال 96 + نکات مهم شرکت در استخدام ... - کاری

karyab.net/agahi/استخدام-آموزش-و-پرورش/

translate this page

مواد آزمون تخصصی استخدامی آموزش پرورش سال 96: سوالات آزمون تخصصی براسا دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوشه های شغلی یا مشاغل تهیه خواهد شد. انتخاب افراد ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1396 ( فوق کامل به همراه پاسخ نامه )

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/

translate this page

سوالات استخدامی آموزش و پرورش مختص سال 1396 آماده شده جهت موفقیت داوطلبانی که می خواهند در کوتاه ترین زمان ممکن به پیشرفت بالایی دست یابند و استخدام شوند.

استخدام آموزش و پرورش - دهوند

dehvand.ir/140782/

translate this page

oct 15, 2016 - دفترچه راهنمای استخدام آموزش و پرورش. جهت طرح سوال در خصوص ثبت نام آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 ...

نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش(عمومی و تخصصی)96

testmedu.ir/

translate this page

" رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش اصل" " رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+اورجینال" " سوالات استخدامی آموزش و پرورش کپی سالهای ...

رشته های مورد نیاز استخدامی اموزش پرورش 95 :: اخبار و سوالات استخدامی ...

https://estexdam.blog.ir/.../رشته%20های%20مورد%20نیاز%20استخ...

translate this page

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96. رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95. شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96

hdaneshjoo.com/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپرورش-9...

translate this page

بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ...

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/11041/نمونه-سوالات-استخدامی-هنر-آموز-طراحی-و/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش با پاسخنامه – سوالات آزم.

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700

translate this page

3 days ago - برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ... برای مشاهده مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ اینجا کلیک کنید.

استخدام در آموزش و پرورش و تغییر زمان امتحانات داد 96 - نمناک

namnak.com/استخدام-در-آموزش-و-پرورش.p47346

translate this page

apr 9, 2017 - ف الدین احمدی دانش آشتیانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش ... استخدام در آموزش و پرورش و تغییر زمان امتحانات داد 96.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 بایگانی - مدیو سوال

www.medu-soal.ir/tag/آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/

translate this page

خبر ۱۶ اردیبهشت ۹۶: اعلام فراخوان آزمون استخدام آموزش و پرورش در هفته آینده (منبع: خبرگزاری صدا و سیما) س رست معاونت حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش از ...

جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 96 - تست

test.ir/post/276

translate this page

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت سازمان سنجش، منابع آزمون استخدامی سال 96 آموزش و پرورش در دو بخش عمومی و تخصصی به شرح ذیل می باشد، برای جزوات و ...

سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش سال96-95 | درسی فایل

drsifile.com/ s/ازمون-استخدامی/

translate this page

oct 4, 2016 - سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش سال96-95. پکیج مورد نظر شامل دو فایل شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد).

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - تست

test .ir/post/678/

translate this page

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

نمونه سوالات دبیر ریاضی استخدامی آموزش و پرورش 96 - استخدام در آزمون ...

-سوالات-استخدامی.com › بانک سوالات آزمون استخدامی

translate this page

oct 9, 2016 - در این پست از وب سایت مجموعه از سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش ویژه دبیر ریاضی را برای آماده سازی بیشتر شما کاربران گرامی و ...

سوالات آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.bartarinketab.ir/post/25

translate this page

در پی درخواست کاربران وبسایت برترین کتاب، دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابت به بسته جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش اضافه گردید.

اخبار آموزش و پرورش, اخبار فرهنگیان, اخبار استخدامی آموزش و ... - خب و

khabarpu.com/pu/site-pu/medu/education-news.htm

translate this page

آ ین اخبار آموزش و پرورش, آ ین اخبار فرهنگیان, آ ین اخبار استخدامی آموزش و پرورش, اخبار ... سوالات ضمن خدمت - فعالیت های مکمل آموزش و پرورش+سوالات جدید(پاسخ نامه) ... ضوابط ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 96-97/ اعلام شرایط مدارس شاهد.

استخدام در آموزش و پرورش در 14 رشته - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/.../استخدام-در-آموزش-و-پرورش-در-14-رشت...

translate this page

س رست فرهنگیان: آموزش و پرورش، امسال از فارغ حصیلان 14 رشته ... به فرهنگیان معرفی و دوره 11 ماهه برای ورود به مدارس در مهر 96 را داشته باشند.

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.farsnews.com/13940516000042

translate this page

aug 7, 2015 - جزئیات رشته های مورد نیاز در آموزش و پرورش استان های کشور و ظرفیت پذیرش آنان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. ... اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف ی معاف بوده و در ...

نکات مهم و سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دروس عمومی و تخصصی)

www.tahsilatetakmili.com › محصولاتسوالات آزمون استخدامی

translate this page

شامل کلیه دروس عمومی و تخصصی جهت آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش; براساس اطلاعات سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش; ویژه کلیه داوطلبان آزمون ...

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش / دفترچه و لینک ثبت نام ...

pnuna.com/44201/آغاز-ثبت-نام-استخدامی-آموزش-پرورش-95/

translate this page

پیام نورنا : ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از آغاز شد و امکان ویرایش ... رایگان نمونه سوال پیام نور + جواب ... لیست و منابع درسی نیمسال دوم 96-95.

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 95

medutest.ir/

translate this page

dec 10, 2016 - 3 days ago - این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار ابت ( کد شغلی ..... new 96.ir › مختلف ( 95 ).

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395 - pdf نمونه سوالات ...

www.tebyan.net/weblog/test95/default.aspx?topicid=51873

translate this page

oct 5, 2016 - pdf نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 95 .... page زمان (تاریخ) شروع ثبت نام آزمون ی تخصصی سال تحصیلی 95-96 از دهم داد ماه .

سوالات استخدامی حسابداری آموزش و پرورش سال 95 - آی استخدام

istekhdam.ir/سوالات-استخدامی-حسابداری-آموزش-و-پرور/

translate this page

oct 27, 2016 - سوالات استخدامی اموزش و پرورش هنرآموز حسابداری 96سوالات … 28 جولای … سوالات استخدام هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش +پاسخنامه.

خبرگزاری تسنیم - شرایط تکمیل ظرفیت های خالی مانده آزمون استخدامی ...

https://www.tasnimnews.com/.../شرایط-تکمیل-ظرفیت-های-خالی-ما...

translate this page

feb 22, 2017 - به دلیل خالی ماندن بخشی از ظرفیت های موجود در آزمون استخدامی وزارت ... در صورت هرگونه سوال در خصوص سابقه اشتغال به سازمان اداری و استخدامی کشور یا وزارت ... معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش در مرحله تکمیل ظرفیت ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رایگان

failha.com/page/2

translate this page

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ "نمونه ... ۱۲۴۹ نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور آموزش خوشه ۱۲۷۴ نمونه سوالات استخدامی ...

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 | کانی نت|kaninet

kaninet.ir/ثبت-نام-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-95/

احتمال برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در داد ماه/ صدور مجوز جذب ۱۵ هزار .... آموزش و پرورش در پاسخ به سوال درباره پرداخت معوقات فرهنگیان اظهار داشت: طی ...

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 - پامچال نیوز | خبر ...

khabarfarsi.com/u/34145663 - translate this page

feb 26, 2017 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 ... استخدامی آموزش و پرورش سوالات رایج در آزمون های استخدامی در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ ... مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در سطح مدارس استان یک هزار و 230 مربی ...

سوالات مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

estekhdams.ir/ext age/mosahebeap

translate this page

چه سوالاتی در مصاحبه حضوری آموزش و پرورش/ فرهنگیان می پرسند؟ معرفی خودت; توضیح در مورد خانوادت که چند تا برادر و خواهر هستین و چه کاره هستن و پدر و مادر ...

آ ین جزئیات استخدامی معلمان در آموزش و پرورش ! - نوداد

nodud.com › گوناگونفرهنگیان

translate this page

rating: 100% - ‎2 votes

آموزش و پرورش می گوید در سال 96 دنبال آن هستیم که مجوز از سازمان امور اداری و ... به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

استخدام های جدید در آموزش و پرورش در سال 96 - شفاف

www.shafaf.ir/fa/.../استخدام های-جدید-در-آموزش-و-پرورش-در-سال-96

translate this page

به گزارش شفاف، ف الدین احمدی دانش آشتیانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

استخدام جدید آموزش و پرورش سال 96 (استخدام 8000 نفر) | استخدام 96 ...

vatanestekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/

translate this page

خبر ۲۴ اردیبهشت ۹۶ : اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش وپرورش بزودی .... در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 94 - 95 - رایگان سوالات و ...

libarshad1388.blogsky.com/.../منابع-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرور...

translate this page

رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری آزاد ارشد ی 96-97 - سوالات و پاسخنامه ... لینک مواد آزمون عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 94-95.

عصر اعتبار - استخدام های جدید در آموزش و پرورش در سال ۹۶

www.asretebar.com/.../استخدام-های-جدید-در-آموزش-و-پرورش-در-سال-...

translate this page

اظهارداشت: در سال 96 دنبال آن هستیم که مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بگیریم. ... آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه امتحانات داد ماه ...

شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش - yjc

www.yjc.ir › علمی پزشکیآموزش و پرورش

translate this page

aug 8, 2015 - اعلام شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... از 10 سال سابقه کار دارد و سوال پرسیده است که امکان ثبت نام در آزمون استخدامی را دارد؟

سازمان سنجش آموزش کشور

www.sanjesh.org/

translate this page

سازمان سنجش آموزش کشور، سنجش و اندازه گیری و ارزی دانش داوطلبان ورود به ... و اعمال سهمیه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش درسال 1395 ... مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ · دریافت دفترچه سوالات ...

رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95 و ای مورد نیاز | بانک

https://blog.ostadbank.com/رشته-های-استخدامی-آموزش-پرورش-95/

translate this page

oct 9, 2016 - رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95reviewed by بانک on oct 9rating: 4.0رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95ج رشته های استخدامی آموزش ...

سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را اعلام می کند

tizland.ir/...آموزشی/...آموزش-پرورش/سازمان-سنجش-نتایج-نهایی-آزمو...

translate this page

سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را اعلام می کند ... آغاز دوره آموزشی تربیت حرفه ای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از 15 آذر ... بی زحمت یه شماره تلفن بذارید تا سوالات مربوطه رو بپرسیم .... تشکیل پرونده الکترونیک برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم از سال تحصیلی97-96 · قیمت و مهلت ثبت ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

file99.ir/

translate this page

دفترچه سوالات عمومی استخدامی سومین ازمون فراگیر (اموزش و پرورش) ... سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ..... نمونه سوالات استخدامی اموزش و پروش 96.

پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه

kermanshah.medu.ir/

translate this page

عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ت تدبیر و امید .... استان کرمانشاه، گروه های صبح و بعداز ظهر روز شنبه 30 / 2 / 96 در تمامی دوره های تحصیلی ... شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی 10000 نفری وزارت آموزش و پرورش« سهمیه مدیریت ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

www.asheghane-mg. /

translate this page

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 96"سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی"سوالات استخدامی دستگاه ه.

سوالات استخدامی علوم پزشکی 96

www.radiology87. /

translate this page

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۶ استخدام تامین اجتماعی در سال 96 | «ای .... رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 meduir-ebayw,ewer,ir/ www,baroot ...

استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۴ - پرتال ی کشور

www.unp.ir/news/job/goverment/44270

translate this page

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: با اجرای بسته حمایت از موسسان مدارس غیر تی، 7600 ... رایگان نمونه سوالات آزمون های تی سال قبل.

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 - پرداد | دمادم

https://damadam.ir › اخبارپرداداستخدامی

translate this page

شاپور محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در پاسخ به این سوال که چه تعداد در آزمون استخدامی شرکت داشتند و نتایج اولیه آن چهز مانی اعلام خواهد شد؟

اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ...

omoreedari.ir/

translate this page

موضوع سقف سنی استخدام در مناصب و خدمات تی مورد سوال مردم است. ..... بخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 96 توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد زمان صدور احکام ...

استخدام در آموزش و پرورش و تغییر زمان امتحانات داد 96 | - قطره

www.ghatreh.com/.../استخدام-آموزش-پرورش-تغییر-زمان-امتحانات-...

searches related to سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش

استخدام آموزش و پرورش سال 95

رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95

ج رشته های استخدامی آموزش و پرورش

سایت اموزش و پرورش

ای مورد نیاز است

مشاهده متن کامل ...

سوالات استخدامی 96 وزارتخانه آموزش و پرورش بهمراه جواب به عنوان اشانتیون
درخواست حذف اطلاعات

استخدام آموزش و پرورش در سال 96 (اخبار + اطلاعیه ها)

www.e-estekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
1 day ago - برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ... برای مشاهده مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ اینجا کلیک کنید.
اخبار لحظه به لحظه استخدام ... · ‎استخدام آموزش و پرورش · ‎استخدام آموزش و پرورش 94

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/اخبار-استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
3 days ago - برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ... هزار نفر در سال ۹۶ در آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاهده کلیک کنید ...

استخدام آموزش و پرورش 96 (خبر استخدام جدید) | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/زمان-استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
در چهارمین امتحان مشترک فراگیر، وزارت آموزش و پرورش (۸۰۰۰ نفر)، بانک صنعت ... جهت نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید.
you've visited this page 2 times. last visit: 8/28/14

استخدام آموزش و پرورش 96 (استخدام جدید تا پایان داد) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
nov 5, 2016 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش ... زمان اعلام نتایج و شرایط قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش.

استخدام آموزش و پرورش سال 96 | استخدام جدید | سازمان سنجش آزمون استخدامی

www.baroot.com/news/آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/
translate this page
استخدام جدید سال 96 استخدام آموزش و پرورش سال 96 نتایج آزمون استخدامی اموزش و پرورش استخدام جدید 96 استخدام 96 استخدام سال 96 رایگان نمونه سوالات آزمون ...

استخدام آموزش و پرورش سال 96 + نکات مهم شرکت در استخدام ... - کاری

karyab.net/agahi/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 .... مواد آزمون تخصصی استخدامی آموزش پرورش سال 96: سوالات آزمون تخصصی براسا ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 که شامل سوالات عمومی،تخصصی و سوالات ... ۲۰۰ عدد نمونه سوال معارف ی آماده شده برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۵ – ۹۶.

استخدام آموزش و پرورش - دهوند

dehvand.ir/140782/
translate this page
oct 15, 2016 - دفترچه راهنمای استخدام آموزش و پرورش. جهت طرح سوال در خصوص ثبت نام آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 ...

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 | کانی نت|kaninet

kaninet.ir/ثبت-نام-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-95/
“دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز .... آموزش و پرورش در پاسخ به سوال درباره پرداخت معوقات فرهنگیان اظهار داشت: طی ارسال ...

نمونه سوالات پر تکرار استخدامی آموزش و پرورش(عمومی و تخصصی)96

testmedu.ir/
translate this page
رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش جهت رایگان نمونه سوالات “عمومی” آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید برای مشاهده صفحه ...
you visited this page on 4/9/17.

رشته های مورد نیاز استخدامی اموزش پرورش 95 :: اخبار و سوالات استخدامی ...

https://estexdam.blog.ir/.../رشته%20های%20مورد%20نیاز%20استخ...
translate this page
رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96. رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95. شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

استخدام در آموزش و پرورش در 14 رشته - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/.../استخدام-در-آموزش-و-پرورش-در-14-رشت...
translate this page
س رست فرهنگیان: آموزش و پرورش، امسال از فارغ حصیلان 14 رشته ... رشته امور پرورشی با برگزاری آزمون استخدامی به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد. ... به فرهنگیان معرفی و دوره 11 ماهه برای ورود به مدارس در مهر 96 را داشته باشند. ...... سلام دوستان ی سوال فوری دارم ایا واسه چادگان نیرو معلم جذب میکنن میشه زود جواب ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395 - pdf نمونه سوالات ...

www.tebyan.net/weblog/test95/default.aspx?topicid=51873
translate this page
oct 5, 2016 - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95 - خانه ... سال 95،دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش،سوالات استخدامی وزارت آموزش . .... this page زمان (تاریخ) شروع ثبت نام آزمون ی تخصصی سال تحصیلی 95-96 از دهم داد ماه .

سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپرورش94
translate this page
بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ...

استخدام در آموزش و پرورش و تغییر زمان امتحانات داد 96 - نمناک

namnak.com/استخدام-در-آموزش-و-پرورش.p47346
translate this page
apr 9, 2017 - ف الدین احمدی دانش آشتیانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

سازمان سنجش آموزش کشور

www.sanjesh.org/
translate this page
سازمان سنجش آموزش کشور، سنجش و اندازه گیری و ارزی دانش داوطلبان ورود به آموزش ... سهمیه ها در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش درسال 1395 ... مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ · دریافت دفترچه سوالات ... در اطلاعیه اصلاحیه مورخ 13/2/96 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره ی ...

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 95

medutest.ir/
translate this page
dec 10, 2016 - istekhdam.ir › سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش. translate this page. 3 days ago - این مجموعه حاوی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای آموزگار ابت ( کد شغلی ..... new 96.ir › مختلف ( 95 ).

سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت ... - برترین کتاب

www.bartarinketab.ir/post/25
translate this page
در پی درخواست کاربران وبسایت برترین کتاب، دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابت به بسته جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش اضافه گردید.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رایگان

failha.com/page/2
translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۶ "نمونه ... مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 95" نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی ...

سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را اعلام می کند

tizland.ir/...آموزشی/...آموزش-پرورش/سازمان-سنجش-نتایج-نهایی-آزمو...
translate this page
دفترچه نمونه سوالات آزمون تیزهوشان پایه ششم سال 96 منتشر شد :: عضویت در کانال تلگرام .... اعلام زمان و ضوابط برگزاری آزمون استخدامی برای 10 هزار نفر در آموزش و پرورش ... همه دانستنی ها درباره نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش و شرایط گزینش

اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 - پامچال نیوز ...

khabarfarsi.com/u/36189865 - translate this page
apr 10, 2017 - اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 .... نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ها جهت تکمیل فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید .

خبرگزاری تسنیم - شرایط تکمیل ظرفیت های خالی مانده آزمون استخدامی ...

https://www.tasnimnews.com/.../شرایط-تکمیل-ظرفیت-های-خالی-ما...
translate this page
feb 22, 2017 - به دلیل خالی ماندن بخشی از ظرفیت های موجود در آزمون استخدامی وزارت ... در صورت هرگونه سوال در خصوص سابقه اشتغال به سازمان اداری و استخدامی کشور یا وزارت ... معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش در مرحله تکمیل ظرفیت ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - تست

test .ir/post/678/
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه

kermanshah.medu.ir/
translate this page
ثبت نام مدارس شاهد درسال تحصیلی 97-96 .... به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی 10000 نفری وزارت آموزش و پرورش «مرحله تکمیل ظرفیت» ...

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.farsnews.com/13940516000042
translate this page
aug 7, 2015 - به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، آزمون استخدامی .... ایران از پاسخگویی به سوالات معارف ی معاف بوده و در این ...

استخدام جدید آموزش و پرورش سال 96 (استخدام 8000 نفر) | استخدام 96 ...

vatanestekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
خبر ۱۹ اردیبهشت ۹۶ : برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان داد .... به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - استخدام در آزمون های سال 96

-سوالات-استخدامی.com › بانک سوالات آزمون استخدامی
translate this page
mar 12, 2016 - استخدام آموزش و پرورش سال |« استخدام»- برای مشاهده سهمیه ایثارگران آزمون استخدامی آموزش وپرورش اینجا کلیک کنید برای سوالات عمومی و ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - test.ir

test.ir/post/19
translate this page
آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96 + جذب نزدیک به 15 هزار نفر ... برای دفترچه سوالات آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش به همراه جزوه ها و نمونه سوالات ...

اخبار آموزش و پرورش, اخبار فرهنگیان, اخبار استخدامی آموزش و ... - خب و

khabarpu.com/pu/site-pu/medu/education-news.htm
translate this page
نیازنگار. ads. سوالات ضمن خدمت - فعالیت های مکمل آموزش و پرورش+سوالات جدید(پاسخ نامه). کندو ... اطلاعیه استان سیستان و بلوچستان در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 .... واکنش وزارت آموزش و پرورش به سخنان یکی از ک داها در اهواز: دوستان.

سوالات ازمون استخدامی اموزش و پرورش سال96-95 | درسی فایل

drsifile.com/ s/ازمون-استخدامی/
translate this page
oct 4, 2016 - توضیحات بیشتر در مورد سوالات استخدامی آموزش و پرورش : ... بسته نمونه سوالات جدید: ۲۳۴۰ نمونه سوال مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ به ...

سوالات استخدامی | بانک،آموزش و پرورش،سازمان،وزارت،

istekhdam.ir/
translate this page
سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی، بانک، آموزش و پرورش، وزارت خانه، ... حسابداری بانک تجارت 96،سوالات حسابداری بانک تجارت، رایگان سوالات استخدامی ...

شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش - yjc

www.yjc.ir › علمی پزشکیآموزش و پرورش
translate this page
aug 8, 2015 - اعلام شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... از 10 سال سابقه کار دارد و سوال پرسیده است که امکان ثبت نام در آزمون استخدامی را دارد؟

رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95 و ای مورد نیاز | بانک

https://blog.ostadbank.com/رشته-های-استخدامی-آموزش-پرورش-95/
translate this page
oct 9, 2016 - ای مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش 95 نیز اینجا نوشته شده است. ... آزمون استخدامی وزارت آموزش پرورش 95 نزدیک به ده هزار نفر پذیرفته خواهند شد.

استخدام های جدید در آموزش و پرورش در سال 96 - شفاف

www.shafaf.ir/fa/.../استخدام های-جدید-در-آموزش-و-پرورش-در-سال-96
translate this page
به گزارش شفاف، ف الدین احمدی دانش آشتیانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟

نمونه سوالات استخدامی رایگان

file99.ir/
translate this page
... تخصصی رایگان · نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی وزارت نیرو ... دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 ...

نکات مهم و سوالات استخدامی آموزش و پرورش (دروس عمومی و تخصصی)

www.tahsilatetakmili.com › محصولاتسوالات آزمون استخدامی
translate this page
شامل کلیه دروس عمومی و تخصصی جهت آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش; براساس اطلاعات سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش; ویژه کلیه داوطلبان آزمون ...

عصر اعتبار - استخدام های جدید در آموزش و پرورش در سال ۹۶

www.asretebar.com/.../استخدام-های-جدید-در-آموزش-و-پرورش-در-سال-...
translate this page
... آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی برگزار می شود؟ اظهارداشت: در سال 96 دنبال آن هستیم که مجوز از سازمان ...

جزییات کامل آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد - ایران جیب

www.iranjib.ir/.../جزییات-کامل-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-اعلا...
translate this page
oct 6, 2016 - براساس اطلاعیه سازمان سنجش، ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از 18 مهر آغاز می شود.

استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۴ - پرتال ی کشور

www.unp.ir/news/job/goverment/44270
translate this page
آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای جذب ۵هزار نیرو امسال برگزار می شود رئیس مرکز ... رایگان نمونه سوالات آزمون های تی سال قبل · ثبت نام. اخبار جدید استخدام ...

بسته ویژه سوالات استخدام وزارت نیرو سال 96 | سوالات استخدامی وزارت ...

soalniro.ir/بسته-ویژه-سوالات-استخدام-وزارت-نیرو-سا/1144
translate this page
mar 11, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 94 – طلا فایل. 18 این بسته از نمونه … بسته ویژه سوالات استخدامی اموزش و پرورش ویژه. با عرض ...

اموراداری ( احکام، افزایش حقوق، بخشنامه ، خبر و استخدام آموزش و پرورش ...

omoreedari.ir/
translate this page
موضوع سقف سنی استخدام در مناصب و خدمات تی مورد سوال مردم است. ..... بخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 96 توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد زمان صدور احکام ...

سوالات استخدامی علوم پزشکی 96

www.radiology87. /
translate this page
برچسب ها: رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزش · + نوشته شده در .... رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 meduir-ebayw,ewer,ir/ www,baroot ...

استخدام آموزش و پرورش (اخبار آزمون) · جدید 96 -گهر

gahar.ir/استخدام-آموزش-و-پرورش-اخبار-آزمون/
translate this page
oct 10, 2015 - جهت سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر (کد ۲۱۶) (مربوط به آزمون استخدامی شهریور ۹۴ آموزش و پرورش) – ارسال شده توسط کاربران سایت ایران ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی pdf

abolfazlmazroey. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام ... چون شما تعهد به آموزش پرورش دارین متاسفانه فقط درصورتی میتونین تحصیل مجدد داشته ... سلام شما باید در ثبت نام ی وزارت بهداشت 96 شرکت کنید.

برچسب منابع استخدامی آموزش و پرورش 96 - رایگان سوالات و ...

libarshad1388.blogsky.com/tag/منابع-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96
translate this page
وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز براساس مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جذب ...

اطلاعیه استان البرز در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 95

www.ghatreh.com/.../اطلاعیه-استان-البرز-رابطه-استخدام-آموزش-پر...
translate this page
apr 12, 2017 - اطلاعیه استان البرز در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 ... +جهت مشاهده اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش البرز اینجا کلیک ..... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول.

نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
apr 12, 2017 - سامی نهایی داوطلبان پذیرفته شده در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور برای طی سایر مراحل استخدام پیمانی در وزارت آموزش و پرورش اعلام شد. ... ضمنا داوطلبانی که درخصوص نتایج نهایی آزمون سوالاتی دارند می توانند از طریق بخش ... 2 دفترچه و کلید سوالات آزمون تیزهوشان 96 ( ششم و نهم) ...

رشته های استخدامی آموزش و پرورش 96 - خانه

jadid96.ir › جدید 95
translate this page
dec 6, 2016 - oct 15, 2016 – رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ... استخدام آموزش و پرورش در 14 رشته در سال 95 :: اخبار و سوالات استخدامی

تست : سوالات استخدامی و مصاحبه

libemploy.ir/

searches related to سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش 96

زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش

استخدام آموزش و پرورش سال 95

رشته های استخدامی آموزش و پرورش 95

ج رشته های استخدامی آموزش و پرورش

سایت اموزش و پرورش

ای مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش

شرایط استخدام آموزش و پرورش 95مشاهده متن کامل ...
لایحه جامع استقلال وکلای دادگستری ایران . مهدی بزرگی البرز
درخواست حذف اطلاعات

  لایحه جامع استقلال  وکلای دادگستری ایران ( پیشنهادی)

با سلام وعرض ادب به همکاران ارجمند . از تمامی همکاران عزیزم تقاضا دارم با نقد ونظر خود در تکمیل این پیش نویس کمک بفرمایید   تا پیشنهادی باشد از سوی جامعه وک . به نهاد قانونگذاری .

  لایحه جامع استقلال  وکلای دادگستری ایران

با سلام وعرض ادب به همکاران ارجمند . از تمامی همکاران عزیزم تقاضا دارم با نقد ونظر خود در تکمیل این پیش نویس کمک بفرمایید   تا پیشنهادی باشد از سوی جامعه وک .به نهاد قانونگذاری .

 

مقدمه : با وصف اینکه لایحه   ت طوری طراحی شد تغییر در یک ماده ممکن است کل  ساختار لایحه را بهم بریزد همکاران محترم این موضوع را در بررسی مواد  مد نظر قرار دادند . با وصف اینکه نگاه مجموعه حاکمیت با وکلا بسیا ر فاصله دارد به نظر دسترسی به یک متن مورد توافق بسیار بعید به نظر میرسد .

لایحه ت  را با این نگاه مورد بررسی قرار داده  که دادگستری  را  حامی  حقوق دفاعی مردم می داند پس هر موضوعی که اورا در انجام این مهم دور یا امر دفاع را با مشکل مواجه  کند انرا به کنار گذاشته .

2- ازادی در دفاع معیاری است که همکاران برای تحقق عد ضروری می دانند وانرا  تا انجا که میتوانستند در اصلاح مواد  وپیشنهاد اعمال د .

 

3-براساس معیارهای فوق  استقلال   نشات گرفته از حقوق دفاعی مردم خواهد بود   وامانتی است که بر اساس لایحه استقلال 1333مردم به سپردند تا در دادگاهها بی دفاع نمانند . لایحه جدید نمیبایست از لایحه 1333 عقب تر وضعیفتر باشد .

4- مطلب بعدی اینکه وکلا علاوه بر کمک به مردم میخواهند به حاکمیت کمک کنند یعنی با به عهده گرفتن مسئولیت دفاع به تحقق عد جامعه عمل بپوشانند تا  با برداشتن بار از روی دوش  حکومت   اوبتواند  به وظایف اساسی خود یعنی قانونگزاری وخدمت به مردم وارائه خدمات  قضایی بپردازد . نظارت پیشبینی شده در لایحه  ت وقوه قضائیه قدرت در دفاع را مختل میکند  وقوه ابتکار را از او میگیرد نه تنها مشکل حل نخواهد شد توان ت در نظارت بر موجب اختلال در خدمت رسانی ت به مردم خواهد شد  .

 

5-یکی از ایرادات اساسی قوانین قبلی این بود که هیات مدیره هم فکر میکرد هم تصویب میکرد وهم اجرا وهم نظارت پاسخگویی هم جایگاهی نداشت این روند یقینا منجر به استبداد در هیات مدیره میشود وموجب گریز همکاران از کانون وعدم همکاری با کانون  لذا با پیشبینی نمایندگان مجمع  در ژیشنویس بسیاری از مصوبات وتصمیمات مهم توسط نمایندگان یا با جلب نظر انان خواهد بود . با این نگاه تغییراتی در بخشهای مختلف داده شد . تا روند مدیریت در کانون به سوی دموکراسی گام بردارد . عموم همکاران در مدیریت ومصوبات به نحوی شرکت داده شوند .

دخ دادن دین در نان مردم خصوصا شغل ازاد  موجب سواستفاده وگزینش سلیقه ای میگردد ضمنا اثر نا مطلوب رفتار انسانها خواهد گذاشت روند کار تا کنون نشان داد سختگیری بیش از حد در دینداری مردم  موجب فاصله از دین شده با وجود  این همه ابزارهای نظارتی  اگر ی واقعا با سلامت کار کرد به مردم خدمت کرد ودین نداشت نمیبایست شود .؟ به همین علت معیار تدین به دین  در شرایط حذف شد .

نمایندگان هیات عمومی

1-    برای پیشگیری از حاکم شدن استبداد  در هیات مدیره  وجلو گیری از خود رایی و کارایی در خصوص  هیات عمومی با وصف هر یک رای  در کانونها  داشته  وک پذیر هم نیست چون عملا  برگزاری جلسات هیات عمومی با مشکلات فراوان روبرو است   نمایندگان هیات عمومی  پیش بینی شد  که وظیفه انان بجز انتخابات بقیه وظایف هیات  عمومی را دارد  وبه نحوی ناظر بر فعالیتهای عام  هیات مدیره است  .

2- دادسرا ودادگاههای انتظامی وکلا .

جهت جلوگیری از هرگونه دخ در انتخابات وتضمین یک انتخابات سالم  نظارت بر انتخابات زیر نظر دادرسان دادگاههای انتظامی کانون  برگزار میگردد.

دادسرا ودادگاه انتظامی وکلا جهت حمایت از حقوق دفاعی مردم تشکیل میشود تا هیچ ی به خاطر دفاع ازحقوق موکل  توسط دادگاههای عمومی محروم از وک نشود  وهیچ ی به خاطر استقلالی که دارد به موکل اجحاف نکند .

صندوق حمایت

در بخش صندوق حمایت پیشنهاد میگردد : هر مشمول  مستقیما رقم معینی مثلا 12 یا 15 در صد به صندوق پرداخت نماید.  اینکه در هر پرونده مبلغی به دادگستری پرداخت گردد  سپس به کانون تحویل شود وکانون 4درصد پرداخت کند وبعضا کانونها پرداخت نکنند با همکاران درگیر شوند موضوع را پیچیده میکند ضمنا انی که تلاش میکنند مبلغ زیاتری میپردازند وانان که کمتر کار میکنند مبلغ کمتری میدهند وهردو با یک رقم بازنشست میشوند .این نابرابری درست نیست .ضمنا  یک حد اقل اجباری با شد و انیکه با حقوق بیشتری میخواهند بازنشسته شوند مبلغ بیشتر با نظر کارشناسان  به صندوق پرداخت نمایند . مطلب دیگر اینکه موضوع بازنشستگی در صندوق به مفهوم ان نیست که شخص مشمول بدونه تودیع پروانه نتواند در صورت واجد شرایط بودن  از صندوق حقوق بازنشستگی بگیرد  . برای شخص معینی کار نمیکند تا بخواهد از او حقوق گرفته سپس  باز نشسته شود فلسفه صندوق حمایت  یعنی پشتیبانی در زمانیکه توان کم میشود با حقوقی که از پرداختی های خودش میگیرد کمکی است به کم توانی وی .بازنشستگی وکیا جایگاهی ندارد .

موسسات حقوقی

درلایحه موسسات حقوقی دیده شده ولی بدان پرداخته نشده با وصف اینکه اینده وک به دو دلیل به سمت تشکیل موسسات خواهد رفت وموفقیت با انی است که دارای با موسسات کار میکنند چون هم خدمات رسانی بهتر است وهم هزینه کمتر است  هم فعالیت حقوقی موسسات شفافتر هست از این پس کانونها میبایست مشوق تشکیل موسسات توسط باشند وتسهیلاتی در این زمینه برای موسسات از طریق صندوق حمایت یا بانکها در نظر بگیرند . تا خدمات بهتر با هزینه کمتر به مردم ارائه شود .

در این پیشنویس  کانون محلی تبدیل به کانون استانی وکانون ملی تبدیل به اتحادیه کانونهای وکلای ایران شد

 

"لایحه  استقلال و مشاور حقوقی "

فصل اول کلیات             

 لایحه جامع استقلال  وکلای دادگستری ایران

این پیشنویس بر اساس طرح مجلس وتا حدودی ت  طراحی ونوشته شده  تقدیم همکاران فرهیخته جهت اظهار نظر .

ماده 1 در اجرای اصل 35 قانون اساسی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و براساس آن اداره می گردد .

ماده 2 وک دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط انی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وک صادر می شود .

تبصره انی که تا تصویب این قانون از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وک دریافت نموده اند ، دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می باشند . همچنین ، کلیه کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 3 وکلای دادگستری علاوه بر وک در مراجع قضایی با رعایت این قانون می توانند در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری و امور مدنی نیز به وک بپردازند .

تبصره 1 وک وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق  دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می شود ، مجاز است .

تبصره 2 وکلای دادگستری می توانند در امور مدنی نیز وک نمایند .

فصل دوم تشکیلات

مبحث اول کانون های استانی وکلای دادگستری

ماده 4 کانون وکلای دادگستری استان موسسه ای است مستقل ، غیر تی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود و از این پس در این قانون " کانون " نامیده می شود .

ماده 5 وظایف و اختیارات کانون عبارت است از :

1 برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وک به داوطلبین واجد شرایط قانونی .

2 اداره امور راجع به وک دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه ای کارآموزان و وکلا .

3 درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا .

4 برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی وک تسخیری از سوی وکلا .

5 برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا برگزاری دوره های آموزشی .

6 انتشار نشریات حقوقی .

7 انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات .

ماده 6 کانون از ارکان زیر تشکیل می شود :

1 هیأت عمومی

2 نمایندگان هیأت عمومی

3 هیئت مدیره

4 بازرسان

5 دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

ماده 7 منابع کانون عبارتند از :

1 حق عضویت سالانه وکلا

2 معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وک نامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد .

3 وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارایه خدمات علمی ، فرهنگی و آموزشی

4 هدایا و کمک های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات

تبصره حق ا حمه وکلای تسخیری و معاضدتی براساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی به حساب کانون واریز و از طریق کانون به آنان پرداخت می گردد .

ماده 8 مقررات مالی کانون های استانی از جمله سال مالی ، چگونگی تنظیم و تصویب صورت ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون های یاد شده ، بازرسی مأموران در آئین نامه ای که از طریق شورای عالی وک تهیه تعیین خواهد شد .

الف –– هیأت عمومی

ماده 9 هیات عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وک آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند ، دارای وظایف زیر است :

1 انتخاب اعضای نمایندگان هیأت عمومی.هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان 

ماده 10  مجمع هرسال یکبار  وبا هر تعدادی جهت استماع گزارش  نمایندگان وهیات مدیره  وبازرسان تشکیل می گردد . وهرسه سال برای انتخاب نمایندگان  هیات عمومی ،هیات مدیره ،بازرسان  تشکیل میگردد  .

 

1 وکلایی که دارای شرایط  عضویت در هیأت مدیره هستند می توانند برای نمایندگی هیأت عمومی داوطلب شوند .

 :به منظور انطباق شرایط داوطلبان نمایندگی هیات عمومی  ، عضویت در هیئت مدیره و بازرسان  کانون  هیأت نظارت متشکل  از 4نفر عضو  اصلی وسه نفر علی البدل   از میان  دادرسان  دادگاه انتظامی توسط  نمایندگان مجمع انتخاب خواهند شد.

2 برای هر کانون تا  1000 نفر   10   برای هر 300 نفر مازاد بر هزار نفر  یک اضافه میشود .مازاد بر 5000 هر 500   یک .

3 اعضای هیأت نمایندگی برای 6سال انتخاب می شوند انتخاب نیمی از آنان هر سه سال همراه با انتخابات هیات مدیره  تجدید می شود .

تبصره 1 دور اول  با دعوت از هیات عمومی با هر تعداد تشکیل  ابتدا هیأت نظارت تعیین سپس نمایندگان هیات عمومی و هئیت مدیره و بازرس انتخاب  می گردد .

تبصره 2 دوراول نیمی از نمایندگان که بیشترین  رأی را آورده اند باقی خواهند ماند انتخاب نیم دیگر تجدیدخواهد شد.بدین ترتیب هر سه سال نیمی از نمایندگان تغییر خواهد کرد .

4 نمایندگان هیأت عمومی دارای رئیس و دو نائب رئیس و یک با رأی مخفی انتخاب می شوند هریک از نواب رئیس که بیشترین رأی را به دست آورد نایب رئیس اول خواهد بود در صورت تساوی آراء فردی که بیشترین رأی را آورده رئیس خواهد بود .

5 جلسات نمایندگان بیش از نصف بعلاوه 1 دارای رسمیت می باشد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود .

 

وظایف نمایندگان هیأت عمومی :

1  انتخاب هیات نظارت از بین دادرسان  دادگاه انتظامی کانون مربوطه  انتخابات نمایندگان هیات عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

2 انتخاب دارسان دادگاه انتظامی وکلا . انتخاب دادستان ودادیاران  با پیشنهاد هیات مدیره .

3 بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آنان و پس  استماع گزارش بازرسان .

4 رسیدگی و تصویب بودجه و صورت مالی کانون و ترا مه به پیشنهاد هیأت مدیره .

5 رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظائف کانون توسط هیأت مدیره .

6 سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری در سطح کلان  و ارائه برنامه های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها

 

7–صدور  مجوز جهت نقل و انتقال اموال غیرمنقول کانون و تنظیم قرارداد و معاملات با اطلاع  نمایندگان

8 تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوی به اطلاع نمایندگان برسد .

9- گزارش سالانه   فعالیتها ی نمایندگان  وهیات مدیره به طریق مقتضی به هیات عمومی حد اقل سالی یکبار با هر تعداد از حاضرین و ب نظرات انان  به طرق مقتضی  جهت سیاست گذاری عملکرد کانون .

10-نمایندگان میتوانند اعضای هیات مدیره را استیضاح نموده چنانچه عدم توانایی  در انجام امور  وعدم صلاحیت وی را احراز نمایند ایشان را  با اکثریت ارا برکنار نمایند اعتراض به این نظر  در  هیات عمومی اسکودا خواهد بود .

ب هیئت مدیره

ماده 11 وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وک واجد شرایط ذیل باشند می توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس شوند :

1 داشتن حداقل ده سال سابقه وک یا شش سال وک و چهار سال قضاوت،

2- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 4 و بالاتر با لحاظ مرور زمان

3 داشتن حداقل سی و پنج سال سن

 

ماده 12 تعداد اعضای هئیت مدیره برای کانون های تا هزار نفر دارای حق رأی ، پنج عضو اصلی و 3 عضو علی البدل و برای کانون های بیش از هزار تا پنج هزار نفر ، هفت عضو اصلی و 4 عضو علی البدل و برای کانون های بالاتر از پنج هزار نفر ، نه عضو اصلی و 5 عضو علی البدل خواهد بود .

ماده 13 اعضای هئیت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای
هیات عمومی کانون انتخاب می شوند . اعضا نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هئیت مدیره عضویت داشته باشند .

تبصره بقای عضویت در هئیت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد .

ماده 14 اعضای هئیت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس ، دو نایب رئیس و یک به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین ردی را به دست آورد ، نایب رئیس اول خواهد بود .

تبصره در صورت تساوی آراء برای انتخاب رئیس هئیت مدیره ، اولویت با فردی است که در انتخابات مجموع سابقه وک و قضاوت او بیشتر باشد .

ماده 15 جلسات هئیت مدیره در کانون های پنج نفره ، هفت نفره ، نه نفره به ترتیب با حضور چهار ، پنج و هفت نفر از اعضای رسمیت می یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می شود .

 ماده 16 عضویت اعضای هئیت مدیره و بازرسان و نمایندگان در موارد زیر زایل می شود :

1 فوت

2 حجر

3 محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه 4و بالاتر

4 هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هئیت مدیره ظرف ی ال ، بنابه تشخیص هئیت مدیره

5 استعفا پس از تصویب هئیت مدیره ( در مورد عضو هئیت مدیره ) و تصویب مجمع عمومی ( در مورد بازرسان )

6 رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت ، توسط دادگاه انتظامی وکلا

تبصره 1 غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است .

تبصره 2 جهات زیر عذرموجه محسوب می شود :

1 نرسیدن دعوتنامه یا در رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود .

2 مرضی که مانع از حرکت است .

3 فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4 ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن

5 عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون

6 در توقیف بودن .

7 رسیدگی در دادگاه

ماده 17 در صورت زوال عضویت هریک از اعضای هئیت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان ، عضو یا بازرس علی البدل به ترتیب تعداد رأی ، جایگزین وی می شود . در صورت عدم وجود عضو علی البدل ، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود .

تبصره اعضای علی البدل در جلسات هئیت مدیره شرکت می نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی البدل حاضر در جلسه که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت .

ماده 18 وظایف هئیت مدیره

1 اجرای مصوبات نمایندگان مجمع عمومی و امور ارجاعی

2 بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به هیات عمومی جهت تصویب نهایی

3 بررسی و تصویب صورت های مالی جهت ارایه به هیات عمومی و بازرس قانونی

4 اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله ید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تی و غیر تی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت بند 5 ماده

5 اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود حساب نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده از آن به نام کانون .

6 ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی که به اطلاع نمایندگان مجمع عمومی خواهد رسید

7 اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می شود

8 بررسی و تصویب گزارش های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی

9 تصویب استخدام کارکنان

10 اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف یا کارآموز

11 اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هئیت مدیره پیش بینی شده است .

12 سایر اختیارات ، وظایف و مسئولیت هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره

وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است .

13 پیشنهاد در خصوص توسعه امور وک ی آموزشی پس از تأکید نمایندگان مجمع به شورای عالی وک .

14 اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره حق دخ مستقیم در امور آموزشی به عنوان   ممتحن در  اختیار  دادیار در دادسرا و دادرسی در دادگاه انتظامی را ندارند

15 هیات مدیره مکلف است  از طریق سخنگوی خود هر سه ماه گزارش کاملی از فعالیتهای خود را از طریق درج در مجله یا سایت کانون  یا بصورت حضوری به سمع ونظر همکاران برساند ،وگزارش سالینه به هیات عمومی بدهد .

16-تعیین رو مه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه های کانون .

ماده 19- هئیت مدیره می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک چند نفر از اعضای هئیت مدیره تفویض نماید . این امر نافی مسئولیت هئیت مدیره نخواهد بود .

ماده 20 رییس هئیت مدیره ، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :

1 اجرای تصممیات  نمایندگان هیات عمومی و هئیت مدیره

2 اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

3 عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4 نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق ت غیر

5 اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب نمایندگان مجمع

6 تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه ، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد کانون به هئیت مدیره

7 وصول مطالبات و پرداخت بدهی های کانون

8 میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان

9 اداره جلسات هئیت مدیره

10 سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیش بینی شده است .

تبصره در غیاب رییس هئیت مدیره ، نواب رییس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود .

11- چنانچه یک سوم نمایندگان هیات عمومی پرسشی از هریک یا تمامی اعضای هیات مدیره داشته باشند انان مکلف به پاسخگویی هستند .عدم اقناع نمایندگان موجب تشکیل جلسه عمومی نمایندگان واستماع مذاکرات وتصمیم نهایی خواهد شد .

پ بازرسان

ماده 22 مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و 2 نفر بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می کند . انتخاب مجدد بازرسان  بلا مانع است .

ماده 22 وظایف بازرسان عبارت است از :

1 ارایه گزارش به نمایندگان هیات عمومی در مورد عملکرد هئیت مدیره و رییس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون

2 بررسی و اظهار نظر در مورد صورت های مالی و ارایه آن به هیات عمومی

3 بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی نمایندگان ارجاع می شود ، در حدود مقررات

4 اظهار نظر در مورد گزارش های هئیت مدیره به هیات عمومی

تبصره 1 گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن ، نظریه اکثریت
است . در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منع می شود . در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید ، بازرس علی البدل جایگزین می شود .

تبصره 2 بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط خارج از کانون و سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، استفاده کنند . حق ا حمه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده به تشخیص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت می شود .

ماده 23 بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون ، کلیه اسناد و دارایی ها و
حساب های کانون را مورد رسیدگی قرار می دهند . در صورت درخواست کتبی بازرس ، رییس کانون موظف است اطلاعات ، مدارک و مستندات مورد دادخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد .

ماده 24 بازرسان چنانچه در حین بازرسی ، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند  مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هئیت مدیره کانون برسانند . چناچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد ، باید موضوع را به نمایندگان هیات  عمومی گزارش نمایند .

ماده 25 چنانچه هریک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هریک از اعضای هئیت مدیره مشاهده نمایند ، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منع می نماید .

ماده 26 برخورداری از شرایط عضویت در هئیت مدیره ، برای بازرسان ا امی است ، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هئیت مدیره باشند .

ماده 27 گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هئیت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود .

گفتار دوم اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری  ایران ( اسکودا )

ماده 21 اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری  ایران موسسه ای است مستقل ، غیر تی و غیرانتفاعی که با عضویت تمامی کانون های استانی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و به اه زیر در پایتخت تشکیل می شود :

1 ایجاد رویه واحد در اجراء وظایف کانون های استانی  وکلا

2 ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه

3 تدوین روشهای جدید اموزشی  کار اموزی  و وک جهت خدمت رسانی بهتر به مردم با توجه به ا ین دستاورد جهانی با رعایت قوانین ومقررات ونظارت بر اجرای ان در سطح کانونها

4 سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری در سطح کلان  و ارائه برنامه های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها

5 هماهنگی ، برقراری و توسعه ارتباط کانونهای استانی  با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی

6 ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای  به بود وتحقق و تأمین حقوق دفاعی اشخاص

تبصره 1 اتحادیه  می تواند پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وک و سایر قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه کند .

تبصره 2 مصوبات اتحادیه برای کانونهای استانی  لازم الاجراست .

تبصره 3 در خصوص اجراء مصوبات اتحادیه  موضوع بند 3 این ماده کانونهای استانی متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می کنند .

ماده 22 کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود :

1 هیأت عمومی متشکل از نمایندگان هیأت عمومی کانونهای استانی

2 شورای اجرائی متشکل از اعضای هیأت مدیره ها ی کانونهای استانی به انتخاب هیات عمومی  اسکودا

3 بازرسان

4 دادستان کل و هیأت عمومی انتظامی وکلا

ماده 23 هیأت عمومی اتحادیه از کلیه اعضا  اصلی نمایندگان هیات عمومی کانونهای استانی تشکیل می شود کانونها تا 10 2 نفر    یکنفر از اعضای هیات مدیره

تبصره کانونهای  استانی  می توانند در صورت عدم امکان حضور هریک از اعضاء اصلی ، یکی از اعضاء علی البدل را به جای وی معرفی کنند .

چهار نفر نخست که حائز بیشترین آراء شده اند ، به ترتیب به عنوان رئیس هیات عمومی  ، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم  و انتخاب می شوند .

ماده 24 وظایف هیأت عمومی عبارتند از :  

 1– تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرائی  اتحادیه

2 تصویب بودجه و ترا مه و صورت های مالی اتحادیه و تعیین حق عضویت کانونهای  استانی

3 اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که به عنوان اه اتحادیه در این قانون اعلام شده است و امور مرتبط به جامعه وک و کانون های استانی

4-نظارت بر انتخاب اعضای شورای اجرایی، بازرسان و دادستان کل  ،اعضای هیات عمومی انتظامی وکلا

5 تعیین رو مه کثیرالانتشار که تمام اطلاعیه ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می شود .

ماده 25 هیأت عمومی حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد . جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می شود . در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه در بار اول ، مراتب در رو مه کثرالانتشاری که آگهی های کانون ملی در آن منتشر می شود ، جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وکلا عضو هیأت عمومی رسمیت می یابد .

ماده 26 –25نفر  از بین اعضای هئیت مدیره ها به عنوان اعضاء شورای اجرائی انتخاب می شوند سه نفر نخست که حائز بیشترین آراء شده اند ، به ترتیب به عنوان رئیس شورا ، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم انتخاب می شوند . رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیأت عمومی و شورای اجرائی است .

تبصره ، رئیس شورا را از میان وکلای دادگستری که دارای پانزده سال سابقه وک پایه یک و یا سابقه ده سال وک و ده سال قضاوت ، فاقد پیشینه کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه 3 نداشته باشند :

وظایف شورای اجرایی

1 – تنظیم دستور جلسات هیأت عمومی

2 بررسی پیشنهادهای کانون های استانی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون هایاستانی  به شورای اجرائی ارجاع می شود و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیأت عمومی جهت بررسی تصویب

3 تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ها و امور مالی کانون ملی و کانون های استانی و ارائه آنها به هیأت عمومی جهت بررسی و تصویب

4 تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص صنفی از قبیل لباس و اعلامات مشخصه و تابلو ها و سربرگ های وکلای دادگستری و کاراموزان و ارائه آن به هیأت عمومی جهت بررسی و تصویب

5 تعیین یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع داخلی و بین المللی

تبصره نصاب رسمیت جلسات شورای اجرائی ، اکثریت مطلق اعضاء و نصاب اتخاذ تصمیم ، اکثریت نسبی اعضائ حاضرست .

ماده 28 تمامی مصوبات هیأت عمومی ، شورای اجرائی و رئیس اتحادیه باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون ملی منتشر شود . مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار لازم الاجراء می شود . این مصوبات منحصر از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع ، از سوی هر ذی نفع ، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیأت عمومی دیوان عد اداری است .

ماده 29 چنانچه هریک از اعضاء شورای اجرائی که فاقد یکی از شرایط لازم برای عضویت در شورای مذکور یا ادامه آن شوند و یا از عضویت استعفاء کنند ، هیأت عمومی کانون ملی در اولین جلسه خود ، نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد .

تبصره 1 قبول استعفاء  یا برکنار اعضای شورای اجرایی با پذیرش اکثریت اعضاء شورای اجرائی است .

تبصره 2 شرایط عضویت در شورای اجرائی و ادامه آن همان است که در موارد 8 و 18 این قانون برای اعضاء هیأت مدیره کانونهای استانی مقرر شده است .

ماده 30 هیأت عمومی  اسکودا پنج بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل خارج از  نمایندگان هیات عمومی  و هیات مدیره های استانی  را برای مدت 3 سال انتخاب می کند . بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره  باشند . نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای اجرائی و رئیس کانون ملی و نیز حسن جریان امور در کانون ملی بدون دخ در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان کل انتظامی وکلا تسلیم می کند . گزارش بازرسان راجع به عملکرد شورای اجرائی باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه هیأت عمومی ، از طریق وب سایت و خبرنامه کانون ، منتشر شود و در اختیار اعضاء قرار گیرد و در جلسه هیأت عمومی کانون ملی نیز قرائت شود . در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .  

ماده 31 هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون های محلی که میزان آن باتوجه به وضع مالی هر کانون و تعداد وکلای آن به وسیله هیأت عمومی تعیین می شود . تأمین خواهد شد . کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی کارآموزان و وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس های آموزشی و سایر اقدامات علمی و فرهنگی ، استفاده کند .

ماده 32 ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت عمومی و شورای اجرائی کانون ملی و مجمع عمومی و هیأت  مدیره کانون و تقسیم کار وظایف هیأت های رئیسه مجامع عمومی کانونهای محلی و هیأت عمومی کانون

ملی و تنظیم صورتجلسات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد .

بخش دوم ورود به حرفه وک

گفتار اول شرایط ورود به حرفه وک

ماده 33 برای ورود به حرفه وک احراز شرایط زیر ا امی است :

1 داشتن تابعیت ت ایران

2 داشتن مدرک کارشناسی در رشته های حقوق در هر یک از گرایش ها ، فقه و مبانی حقوق ی یا فقه و حقوق از یکی از های مورد تأیید وزار

مشاهده متن کامل ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش | تخصصی و عمومی - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته آموزش و پرورش، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای ارگانهای ... این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزش

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

ی سایت ای-استخدام می باشد. ... ممنون میشم که سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 رو بذارید.

سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آموزش-و-پ...
translate this page
nov 11, 2016 - سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش, ۴۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه .... سلام میشه لطفا ی نمونه از سوالات استخدامی رشته شیمی محض رو بزارید. ... سوالات تخصصی تربیت بدنی 96 که برگزار شد را دارم ی هست ک ...

سوالات آموزش و پرورش ( سوالات دوره های قبلی ) - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/سوالات-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش ... سایت محترم ای استخدام یک خواهش دارم سوالات مربوط به ازمون برگزار شده 96اموزش وپرورش رشته ...

نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش - ایران استخدام

iranestekhdam.ir/ -نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/
translate this page
oct 22, 2016 - محصول نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل موارد زیر می باشد: مزیت های منحصر به فرد این دفترچه ها: ۱- سوالات شامل عین دفترچه ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه | ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf شامل آزمون های سال 96 ، 89 ، 86 و 84 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی.
you visited this page on 10/15/16.

سوالات استخدامی آموزش و پرورش - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96-96 که شامل سوالات عمومی،تخصصی و سوالات استخدامی سالهای قبل آموزش و پرورش می باشد را جهت مهیا نموده ایم که ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپرورش-9...
translate this page
بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ...

رایگان سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات ...

www.baroot.com/news/category/ -سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
رایگان نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات تی سوالات استخدامی آزمون استخدامی سوالات آزمون استخدامی ...

سوالات آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی رایگان

bartarin-ketab.mihanblog.com/post/25
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت آموزش وپرورش، سوالات استخدام پیمانی آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی در آبان ماه سال 96. دفترچه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 | نمونه سوالات استخدامی وزارت ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/5278
translate this page
may 18, 2016 - استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ (خبر استخدام جدید) |نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ ...

استخدام آموزش و پرورش سال 96 | رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-96/
translate this page
اخذ مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی آموزش و پرورش سید حسن حسینی مدیر کل دفتر امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدامی برای ۱۰ هزار نفر در ...

مدیو سوال - اخبار و نمونه سوالات کمک آموزشی استخدامی

www.medu-soal.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش ... بسته نمونه سوالات کمک آموزشی آزمون استخدامی سال 96 آموزش و پرورش / ویژه هنرآموز نقشه کشی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی - مدیو سوال

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر علوم اجتماعی
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی, منابع ... سوالات پرتکرار : بلی | اصل دفترچه : بلی | پاسخنامه : دارد | ویژه آزمون : سال 96 | کد ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زیست شناسی

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر زیست شناسی
translate this page
این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی دبیر زیست شناسی بوده و { حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و مشترک طبق دروس آزمون ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی ... - نمونه سوال 96 - بلاگ

nemonesoal.blog.ir/.../منابع-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-آبان-9...
translate this page
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی و اختصاصی زمان برگزاری و تعداد شرکت کنندگان آزمون مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: به هر یک از ...

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

medutest.ir/
translate this page
dec 10, 2016 - سوالات استخدام آموزگار ابت س 96. جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه ...

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700
translate this page
2 days ago - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات ... برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - تست

test.ir/post/19
translate this page
جزوه، دفترچه سوالات و نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96. . اعلام نتایج در صبح 16 آبان.

سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش

istekhdam.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزگار-ابتدا/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش ،سوالات تخصصی آموزگار ابت آموزش و پرورش سال 96، رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و ...

رایگان سوالات تخصصی آموزش و پرورش - سوالات آموزش و پرورش 96 ...

myheart76. /.../سوالات-آموزش-و-پرورش-96-رایگان-برای-...
translate this page
mar 13, 2016 - سوالات آموزش و پرورش 96+رایگان برای اولین بار. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف ی خوشه ۲۵۰۷. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - سوالات استخدامی و مصاحبه ...

test .ir/post/678/
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

بایگانی ها نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی - نمونه ...

testmedu.ir/tag/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پر
translate this page
نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت ,سوالات استخدامی مربی بهداشتx نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت 96 ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش - استخدام دهوند

dehvand.ir/357402/
translate this page
aug 4, 2015 - ح- مباحث مرتبط با توسعه. لینک نمونه سوالات اطلاعات عمومی به زودی. برای ید کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید ...

استخدام آموزش و پرورش (خبر استخدام 96) | استخدامی وزارت - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-آموزش-پرورش-خبر-استخدام
translate this page
jun 3, 2016 - استخدامی وزارت آموزش و پرورش جهت نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید جهت دانلو.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - تبیان

test96.tebyan.net/post/1 - translate this page
oct 5, 2016 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - ... برای مشاهده و نمونه سوالات رشته های مختلف آزمون استخدامی امسال اینجا را کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - نشر استخدام- سوالات استخدامی

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموعه استثنایی که با این حجم از نمونه سوال تنها در نشر استخدام قابل دریافت می باشد.این مجموعه تماما توسط این وبسایت تولید شده.

شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 رشته ها و ا | بانک

https://blog.ostadbank.com/شرایط-استخدام-آموزش-پرورش-96/
translate this page
rating: 4 - ‎review by بانک
oct 9, 2016 - شرایط استخدام آموزش و پرورش 96reviewed by بانک on oct 9rating: 4.0شرایط استخدام آموزش و پرورش 96شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 را ...

نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1396 - پایگاه ...

www.takbook.com/.../ -نمونه-سوال-آزمون-استخدامی-آموز/
translate this page
نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96. نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۵. یکی از پر استخدام ترین ارگان های کشور در حال حاضر آموزش و ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی ...

you.sellfile.ir/prod-648499-نمونه+سوالات+استخدامی+آموزش+و+پرو...
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی مدارس با پاسخ ( مربی پرورشی ). نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مربی امور ...

بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - اخبار پیام نور

pnuna.com/23386/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/
translate this page
بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ ... دریافت نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش – کلیک کنید ... لیست و منابع درسی نیمسال دوم 96-96.

جذب رشته عمران در آزمون استخدامی آموزش و پرورش! – ارشد عمران

arshadeomran.ir/جذب-رشته-عمران-در-آزمون-استخدامی-آموزش/
translate this page
aug 6, 2015 - 7 posts
به گزارش ارشد عمران، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ۲۷ شهریورماه ۹۴ برگزار خواهد، رشته عمران جزء ... نمونه سوالات استخدامی رشته عمران.

فایل استخدام-بروزترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

shop.estekhtam.com/estekhtam-detail/p92728338.loco
translate this page
استخدام آموزش و پرورش در سال 96. مشاهده اخبار استخدام آموزش و پرورش. سایت estekhtam.com برای اولین بار در ایران این نمونه سوالات را برای شما گردآوری و تهیه نموده ...

رایگان نمونه سوالات عمومی استخدامی دوره های قبلی به همراه جواب/نمونه ...

avayemaghar.ir/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-عمومی-استخدامی-دوره...
translate this page
aug 18, 2015 - نمونه سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش ..... ممنون ولی این نمونه سوالات ماله یه سایته دیگه هستش{ ای استخدام } شما اجازه ..... با سلام جواب سوالات عمومی استخدام آموزش پپرورش را می خواستم ممنون صلوات .... پرداخت 130 میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیج کهگیلویه و بویراحمد در سال96/فعالیت چشمگیر بسیج ...

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/3529/مجموعه-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پ/
translate this page
مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96. 3. نکات لازم : کاربران گرامی این بار تیم وب سایت راهنمای دانشجو توانسته بانک عظیمی از نمونه سوالات استخدامی آموزش ...

نمونه سوالات هنر آموز صنایع چوب آموزش پرورش 96 | جستجو | سی خبر

ckhabar.ir/.../نمونه+سوالات+هنر+آموز+صنایع+چوب+آموزش+پرورش+...
translate this page
nov 18, 2016 - نمونه سوالات دبیر ریاضی استخدامی آموزش و پرورش 96 + رایگان با سلام و درود خدمت شما عزیزان این مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دبیر ریاضی ...

سوالات کنکور پزشکی 93و93 - عین سوالات استخدام آموزش و پرورش ...

www.baharsearching.ir/fycqnjtfdnrnfnscynsdcvndnsdcacyctdqnjrct... - translate this page
عین سوالات استخدام آموزش و پرورش مجانیکارت شارژ رایگان ایرانسل 8 9 10 11 12 دی 96 - جدید 96>جهت بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

estekhdams.ir/ext age/mosahebeap
translate this page
چه سوالاتی در مصاحبه حضوری آموزش و پرورش/ فرهنگیان می پرسند؟ ... جزوه نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی. شامل: 165سوال ...

نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش 96 - استخدام در آزمون ...

-سوالات-استخدامی.com › بانک سوالات آزمون استخدامی
translate this page
oct 10, 2016 - نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش ۹۶. فرمت فایل : pdf قیمت : ۳۰۰۰ تومان. سلام خدمت کاربران عزیز وب سایت امروز مجموعه ای از ...

طلافایل | جدیدترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - طلافایل

talafile.com/جدیدترین-نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
feb 23, 2017 - کاربران عزیز توجه داشته باشید این مجموعه سوالات در وب سایت های دیگر (عمومی ، تخصصی و سه دفترچه های آزمونهای برگزار شده در دوره های قبل) هر کدام ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش

medu-azmoon. /
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 , نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش,

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و جواب ...

abolfazlmazroey. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام مراکز مهم ... آپدیت جدیدترین سوالات استخدامی 96 آموزش و پرورش تخصصی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - سایت تست دونی

testdoni.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آ-3/4683
translate this page
نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۹۳ با جواب نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۱۳۹۳ با جواب , نمونه سوالات استخدامیاستخدامی ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی

www.karsar.ir/1396/10/23/post-50/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

رایگان سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش - طلا فایل

talafile.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز-گرافیک-آموزش/
translate this page
jun 28, 2015 - + این بسته از سری نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش و ردیف شغلی ... + 50 سوال تخصصی هنرآموز گرافیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 ) ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - رایگان نمونه سوالات عمومی ...

soal-estekhdam.ir/1396/10/23/post-68/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دادیار دیوان محاسبات کشور(کد302) .... دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 96 ...

سوالات استخدام دبیری - کلوب

www.cloob.com/result/سوالات_استخدام_دبیری
translate this page
oct 18, 2016 - این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ... نمونه سوالات دبیر علوم تجربی استخدامی آموزش و پرورش 96 | همیار دانشجو

سوالات گزینش آموزش پرورش pdf - صفحه اصلی

paali.baztab96.ir/list/سوالات+گزینش+آموزش+و+پرورش+pdf.html
translate this page
سوالات گزینش آموزش و پرورش 96,سوالات گزینش آموزش و پرورش 96, نمونه سوالات گزینش سازمان آموزش و پرورش 96, سوالات گزینش آموزش و پرورش با ...

سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور + نمونه سوالات استخدامی ...

https://www.linkedin.com/.../سومین-آزمون-استخدامی-دستگاه-های-اجرا...
translate this page
sep 21, 2016 - org در روز شنبه مورخ 10/07/96 منتشر خواهد شد ، بهتر است متقاضیان با دریافت دفترچه راهنما ... در ادامه ضمن توضیحات استخدام بانک ها ، نمونه سوال

مشاهده متن کامل ...
رشته های استخدامی آموزش و پرورش 96
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش | تخصصی و عمومی - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته آموزش و پرورش، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای ارگانهای ... این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزش

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

ی سایت ای-استخدام می باشد. ... ممنون میشم که سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 رو بذارید.

سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آموزش-و-پ...
translate this page
nov 11, 2016 - سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش, ۴۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه .... سلام میشه لطفا ی نمونه از سوالات استخدامی رشته شیمی محض رو بزارید. ... سوالات تخصصی تربیت بدنی 96 که برگزار شد را دارم ی هست ک ...

سوالات آموزش و پرورش ( سوالات دوره های قبلی ) - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/سوالات-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش ... سایت محترم ای استخدام یک خواهش دارم سوالات مربوط به ازمون برگزار شده 96اموزش وپرورش رشته ...

نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش - ایران استخدام

iranestekhdam.ir/ -نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/
translate this page
oct 22, 2016 - محصول نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل موارد زیر می باشد: مزیت های منحصر به فرد این دفترچه ها: ۱- سوالات شامل عین دفترچه ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه | ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf شامل آزمون های سال 96 ، 89 ، 86 و 84 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی.
you visited this page on 10/15/16.

سوالات استخدامی آموزش و پرورش - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96-96 که شامل سوالات عمومی،تخصصی و سوالات استخدامی سالهای قبل آموزش و پرورش می باشد را جهت مهیا نموده ایم که ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپرورش-9...
translate this page
بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ...

رایگان سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات ...

www.baroot.com/news/category/ -سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
رایگان نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات تی سوالات استخدامی آزمون استخدامی سوالات آزمون استخدامی ...

سوالات آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی رایگان

bartarin-ketab.mihanblog.com/post/25
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت آموزش وپرورش، سوالات استخدام پیمانی آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی در آبان ماه سال 96. دفترچه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 | نمونه سوالات استخدامی وزارت ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/5278
translate this page
may 18, 2016 - استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ (خبر استخدام جدید) |نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ ...

استخدام آموزش و پرورش سال 96 | رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-96/
translate this page
اخذ مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی آموزش و پرورش سید حسن حسینی مدیر کل دفتر امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدامی برای ۱۰ هزار نفر در ...

مدیو سوال - اخبار و نمونه سوالات کمک آموزشی استخدامی

www.medu-soal.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش ... بسته نمونه سوالات کمک آموزشی آزمون استخدامی سال 96 آموزش و پرورش / ویژه هنرآموز نقشه کشی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی - مدیو سوال

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر علوم اجتماعی
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی, منابع ... سوالات پرتکرار : بلی | اصل دفترچه : بلی | پاسخنامه : دارد | ویژه آزمون : سال 96 | کد ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زیست شناسی

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر زیست شناسی
translate this page
این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی دبیر زیست شناسی بوده و { حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و مشترک طبق دروس آزمون ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی ... - نمونه سوال 96 - بلاگ

nemonesoal.blog.ir/.../منابع-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-آبان-9...
translate this page
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی و اختصاصی زمان برگزاری و تعداد شرکت کنندگان آزمون مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: به هر یک از ...

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

medutest.ir/
translate this page
dec 10, 2016 - سوالات استخدام آموزگار ابت س 96. جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه ...

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700
translate this page
2 days ago - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات ... برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - تست

test.ir/post/19
translate this page
جزوه، دفترچه سوالات و نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96. . اعلام نتایج در صبح 16 آبان.

سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش

istekhdam.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزگار-ابتدا/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش ،سوالات تخصصی آموزگار ابت آموزش و پرورش سال 96، رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و ...

رایگان سوالات تخصصی آموزش و پرورش - سوالات آموزش و پرورش 96 ...

myheart76. /.../سوالات-آموزش-و-پرورش-96-رایگان-برای-...
translate this page
mar 13, 2016 - سوالات آموزش و پرورش 96+رایگان برای اولین بار. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف ی خوشه ۲۵۰۷. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - سوالات استخدامی و مصاحبه ...

test .ir/post/678/
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

بایگانی ها نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی - نمونه ...

testmedu.ir/tag/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پر
translate this page
نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت ,سوالات استخدامی مربی بهداشتx نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت 96 ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش - استخدام دهوند

dehvand.ir/357402/
translate this page
aug 4, 2015 - ح- مباحث مرتبط با توسعه. لینک نمونه سوالات اطلاعات عمومی به زودی. برای ید کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید ...

استخدام آموزش و پرورش (خبر استخدام 96) | استخدامی وزارت - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-آموزش-پرورش-خبر-استخدام
translate this page
jun 3, 2016 - استخدامی وزارت آموزش و پرورش جهت نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید جهت دانلو.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - تبیان

test96.tebyan.net/post/1 - translate this page
oct 5, 2016 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - ... برای مشاهده و نمونه سوالات رشته های مختلف آزمون استخدامی امسال اینجا را کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - نشر استخدام- سوالات استخدامی

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموعه استثنایی که با این حجم از نمونه سوال تنها در نشر استخدام قابل دریافت می باشد.این مجموعه تماما توسط این وبسایت تولید شده.

شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 رشته ها و ا | بانک

https://blog.ostadbank.com/شرایط-استخدام-آموزش-پرورش-96/
translate this page
rating: 4 - ‎review by بانک
oct 9, 2016 - شرایط استخدام آموزش و پرورش 96reviewed by بانک on oct 9rating: 4.0شرایط استخدام آموزش و پرورش 96شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 را ...

نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1396 - پایگاه ...

www.takbook.com/.../ -نمونه-سوال-آزمون-استخدامی-آموز/
translate this page
نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96. نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۵. یکی از پر استخدام ترین ارگان های کشور در حال حاضر آموزش و ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی ...

you.sellfile.ir/prod-648499-نمونه+سوالات+استخدامی+آموزش+و+پرو...
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی مدارس با پاسخ ( مربی پرورشی ). نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مربی امور ...

بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - اخبار پیام نور

pnuna.com/23386/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/
translate this page
بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ ... دریافت نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش – کلیک کنید ... لیست و منابع درسی نیمسال دوم 96-96.

جذب رشته عمران در آزمون استخدامی آموزش و پرورش! – ارشد عمران

arshadeomran.ir/جذب-رشته-عمران-در-آزمون-استخدامی-آموزش/
translate this page
aug 6, 2015 - 7 posts
به گزارش ارشد عمران، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ۲۷ شهریورماه ۹۴ برگزار خواهد، رشته عمران جزء ... نمونه سوالات استخدامی رشته عمران.

فایل استخدام-بروزترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

shop.estekhtam.com/estekhtam-detail/p92728338.loco
translate this page
استخدام آموزش و پرورش در سال 96. مشاهده اخبار استخدام آموزش و پرورش. سایت estekhtam.com برای اولین بار در ایران این نمونه سوالات را برای شما گردآوری و تهیه نموده ...

رایگان نمونه سوالات عمومی استخدامی دوره های قبلی به همراه جواب/نمونه ...

avayemaghar.ir/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-عمومی-استخدامی-دوره...
translate this page
aug 18, 2015 - نمونه سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش ..... ممنون ولی این نمونه سوالات ماله یه سایته دیگه هستش{ ای استخدام } شما اجازه ..... با سلام جواب سوالات عمومی استخدام آموزش پپرورش را می خواستم ممنون صلوات .... پرداخت 130 میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیج کهگیلویه و بویراحمد در سال96/فعالیت چشمگیر بسیج ...

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/3529/مجموعه-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پ/
translate this page
مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96. 3. نکات لازم : کاربران گرامی این بار تیم وب سایت راهنمای دانشجو توانسته بانک عظیمی از نمونه سوالات استخدامی آموزش ...

نمونه سوالات هنر آموز صنایع چوب آموزش پرورش 96 | جستجو | سی خبر

ckhabar.ir/.../نمونه+سوالات+هنر+آموز+صنایع+چوب+آموزش+پرورش+...
translate this page
nov 18, 2016 - نمونه سوالات دبیر ریاضی استخدامی آموزش و پرورش 96 + رایگان با سلام و درود خدمت شما عزیزان این مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دبیر ریاضی ...

سوالات کنکور پزشکی 93و93 - عین سوالات استخدام آموزش و پرورش ...

www.baharsearching.ir/fycqnjtfdnrnfnscynsdcvndnsdcacyctdqnjrct... - translate this page
عین سوالات استخدام آموزش و پرورش مجانیکارت شارژ رایگان ایرانسل 8 9 10 11 12 دی 96 - جدید 96>جهت بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

estekhdams.ir/ext age/mosahebeap
translate this page
چه سوالاتی در مصاحبه حضوری آموزش و پرورش/ فرهنگیان می پرسند؟ ... جزوه نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی. شامل: 165سوال ...

نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش 96 - استخدام در آزمون ...

-سوالات-استخدامی.com › بانک سوالات آزمون استخدامی
translate this page
oct 10, 2016 - نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش ۹۶. فرمت فایل : pdf قیمت : ۳۰۰۰ تومان. سلام خدمت کاربران عزیز وب سایت امروز مجموعه ای از ...

طلافایل | جدیدترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - طلافایل

talafile.com/جدیدترین-نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
feb 23, 2017 - کاربران عزیز توجه داشته باشید این مجموعه سوالات در وب سایت های دیگر (عمومی ، تخصصی و سه دفترچه های آزمونهای برگزار شده در دوره های قبل) هر کدام ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش

medu-azmoon. /
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 , نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش,

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و جواب ...

abolfazlmazroey. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام مراکز مهم ... آپدیت جدیدترین سوالات استخدامی 96 آموزش و پرورش تخصصی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - سایت تست دونی

testdoni.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آ-3/4683
translate this page
نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۹۳ با جواب نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۱۳۹۳ با جواب , نمونه سوالات استخدامیاستخدامی ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی

www.karsar.ir/1396/10/23/post-50/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

رایگان سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش - طلا فایل

talafile.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز-گرافیک-آموزش/
translate this page
jun 28, 2015 - + این بسته از سری نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش و ردیف شغلی ... + 50 سوال تخصصی هنرآموز گرافیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 ) ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - رایگان نمونه سوالات عمومی ...

soal-estekhdam.ir/1396/10/23/post-68/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دادیار دیوان محاسبات کشور(کد302) .... دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 96 ...

سوالات استخدام دبیری - کلوب

www.cloob.com/result/سوالات_استخدام_دبیری
translate this page
oct 18, 2016 - این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ... نمونه سوالات دبیر علوم تجربی استخدامی آموزش و پرورش 96 | همیار دانشجو

سوالات گزینش آموزش پرورش pdf - صفحه اصلی

paali.baztab96.ir/list/سوالات+گزینش+آموزش+و+پرورش+pdf.html
translate this page
سوالات گزینش آموزش و پرورش 96,سوالات گزینش آموزش و پرورش 96, نمونه سوالات گزینش سازمان آموزش و پرورش 96, سوالات گزینش آموزش و پرورش با ...

سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور + نمونه سوالات استخدامی ...

https://www.linkedin.com/.../سومین-آزمون-استخدامی-دستگاه-های-اجرا...
translate this page
sep 21, 2016 - org در روز شنبه مورخ 10/07/96 منتشر خواهد شد ، بهتر است متقاضیان با دریافت دفترچه راهنما ... در ادامه ضمن ت

مشاهده متن کامل ...
رایگان سوالات استخدام 96 آموزش و پرورش+pdf
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش | تخصصی و عمومی - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته آموزش و پرورش، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای ارگانهای ... این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزش

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

جهت ب اطلاعات بیشتر از استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ کلیک کنید

ی سایت ای-استخدام می باشد. ... ممنون میشم که سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 رو بذارید.

سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/ -سوالات-عمومی-و-تخصصی-آموزش-و-پ...
translate this page
nov 11, 2016 - سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش, ۴۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه .... سلام میشه لطفا ی نمونه از سوالات استخدامی رشته شیمی محض رو بزارید. ... سوالات تخصصی تربیت بدنی 96 که برگزار شد را دارم ی هست ک ...

سوالات آموزش و پرورش ( سوالات دوره های قبلی ) - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/سوالات-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش ... سایت محترم ای استخدام یک خواهش دارم سوالات مربوط به ازمون برگزار شده 96اموزش وپرورش رشته ...

نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش - ایران استخدام

iranestekhdam.ir/ -نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/
translate this page
oct 22, 2016 - محصول نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل موارد زیر می باشد: مزیت های منحصر به فرد این دفترچه ها: ۱- سوالات شامل عین دفترچه ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه | ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf شامل آزمون های سال 96 ، 89 ، 86 و 84 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی.
you visited this page on 10/15/16.

سوالات استخدامی آموزش و پرورش - ای-سوال

www.e-soal.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96-96 که شامل سوالات عمومی،تخصصی و سوالات استخدامی سالهای قبل آموزش و پرورش می باشد را جهت مهیا نموده ایم که ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/.../ -سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپرورش-9...
translate this page
بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ...

رایگان سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات ...

www.baroot.com/news/category/ -سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
رایگان نمونه سوالات استخدامی سوالات استخدامی بانک ، آموزش و پرورش ، موسسات و ادارات تی سوالات استخدامی آزمون استخدامی سوالات آزمون استخدامی ...

سوالات آموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی رایگان

bartarin-ketab.mihanblog.com/post/25
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت آموزش وپرورش، سوالات استخدام پیمانی آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی در آبان ماه سال 96. دفترچه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 | نمونه سوالات استخدامی وزارت ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/5278
translate this page
may 18, 2016 - استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ (خبر استخدام جدید) |نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵″ ...

استخدام آموزش و پرورش سال 96 | رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-96/
translate this page
اخذ مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی آموزش و پرورش سید حسن حسینی مدیر کل دفتر امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدامی برای ۱۰ هزار نفر در ...

مدیو سوال - اخبار و نمونه سوالات کمک آموزشی استخدامی

www.medu-soal.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش ... بسته نمونه سوالات کمک آموزشی آزمون استخدامی سال 96 آموزش و پرورش / ویژه هنرآموز نقشه کشی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی - مدیو سوال

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر علوم اجتماعی
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی, منابع ... سوالات پرتکرار : بلی | اصل دفترچه : بلی | پاسخنامه : دارد | ویژه آزمون : سال 96 | کد ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر زیست شناسی

www.medu-soal.ir › سوالات استخدامیدبیر زیست شناسی
translate this page
این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی دبیر زیست شناسی بوده و { حاوی نمونه سوالات دروس عمومی و مشترک طبق دروس آزمون ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی ... - نمونه سوال 96 - بلاگ

nemonesoal.blog.ir/.../منابع-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-آبان-9...
translate this page
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش آبان 96 | عمومی و اختصاصی زمان برگزاری و تعداد شرکت کنندگان آزمون مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: به هر یک از ...

مرجع سوالات استخدام آموزش و پرورش 96

medutest.ir/
translate this page
dec 10, 2016 - سوالات استخدام آموزگار ابت س 96. جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه ...

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700
translate this page
2 days ago - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات ... برای سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - تست

test.ir/post/19
translate this page
جزوه، دفترچه سوالات و نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96. . اعلام نتایج در صبح 16 آبان.

سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش

istekhdam.ir/ -سوالات-استخدامی-آموزگار-ابتدا/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و پرورش ،سوالات تخصصی آموزگار ابت آموزش و پرورش سال 96، رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابت آموزش و ...

رایگان سوالات تخصصی آموزش و پرورش - سوالات آموزش و پرورش 96 ...

myheart76. /.../سوالات-آموزش-و-پرورش-96-رایگان-برای-...
translate this page
mar 13, 2016 - سوالات آموزش و پرورش 96+رایگان برای اولین بار. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف ی خوشه ۲۵۰۷. نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - سوالات استخدامی و مصاحبه ...

test .ir/post/678/
translate this page
سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - تست | سوالات استخدامی | مصاحبه استخدامی | جزوه استخدامی | نمونه ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

بایگانی ها نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی - نمونه ...

testmedu.ir/tag/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پر
translate this page
نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت ,سوالات استخدامی مربی بهداشتx نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت 96 ...

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش - استخدام دهوند

dehvand.ir/357402/
translate this page
aug 4, 2015 - ح- مباحث مرتبط با توسعه. لینک نمونه سوالات اطلاعات عمومی به زودی. برای ید کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید ...

استخدام آموزش و پرورش (خبر استخدام 96) | استخدامی وزارت - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-آموزش-پرورش-خبر-استخدام
translate this page
jun 3, 2016 - استخدامی وزارت آموزش و پرورش جهت نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید جهت دانلو.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - تبیان

test96.tebyan.net/post/1 - translate this page
oct 5, 2016 - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - ... برای مشاهده و نمونه سوالات رشته های مختلف آزمون استخدامی امسال اینجا را کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - نشر استخدام- سوالات استخدامی

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی آموزش و پرورش مجموعه استثنایی که با این حجم از نمونه سوال تنها در نشر استخدام قابل دریافت می باشد.این مجموعه تماما توسط این وبسایت تولید شده.

شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 رشته ها و ا | بانک

https://blog.ostadbank.com/شرایط-استخدام-آموزش-پرورش-96/
translate this page
rating: 4 - ‎review by بانک
oct 9, 2016 - شرایط استخدام آموزش و پرورش 96reviewed by بانک on oct 9rating: 4.0شرایط استخدام آموزش و پرورش 96شرایط استخدام آموزش و پرورش 96 را ...

نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1396 - پایگاه ...

www.takbook.com/.../ -نمونه-سوال-آزمون-استخدامی-آموز/
translate this page
نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96. نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۵. یکی از پر استخدام ترین ارگان های کشور در حال حاضر آموزش و ...

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی ...

you.sellfile.ir/prod-648499-نمونه+سوالات+استخدامی+آموزش+و+پرو...
translate this page
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی مدارس با پاسخ ( مربی پرورشی ). نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مربی امور ...

بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - اخبار پیام نور

pnuna.com/23386/سوالات-استخدامی-آموزش-و-پرورش-96/
translate this page
بروزترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ ... دریافت نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش – کلیک کنید ... لیست و منابع درسی نیمسال دوم 96-96.

جذب رشته عمران در آزمون استخدامی آموزش و پرورش! – ارشد عمران

arshadeomran.ir/جذب-رشته-عمران-در-آزمون-استخدامی-آموزش/
translate this page
aug 6, 2015 - 7 posts
به گزارش ارشد عمران، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ۲۷ شهریورماه ۹۴ برگزار خواهد، رشته عمران جزء ... نمونه سوالات استخدامی رشته عمران.

فایل استخدام-بروزترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

shop.estekhtam.com/estekhtam-detail/p92728338.loco
translate this page
استخدام آموزش و پرورش در سال 96. مشاهده اخبار استخدام آموزش و پرورش. سایت estekhtam.com برای اولین بار در ایران این نمونه سوالات را برای شما گردآوری و تهیه نموده ...

رایگان نمونه سوالات عمومی استخدامی دوره های قبلی به همراه جواب/نمونه ...

avayemaghar.ir/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-عمومی-استخدامی-دوره...
translate this page
aug 18, 2015 - نمونه سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش ..... ممنون ولی این نمونه سوالات ماله یه سایته دیگه هستش{ ای استخدام } شما اجازه ..... با سلام جواب سوالات عمومی استخدام آموزش پپرورش را می خواستم ممنون صلوات .... پرداخت 130 میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیج کهگیلویه و بویراحمد در سال96/فعالیت چشمگیر بسیج ...

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/3529/مجموعه-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-و-پ/
translate this page
مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96. 3. نکات لازم : کاربران گرامی این بار تیم وب سایت راهنمای دانشجو توانسته بانک عظیمی از نمونه سوالات استخدامی آموزش ...

نمونه سوالات هنر آموز صنایع چوب آموزش پرورش 96 | جستجو | سی خبر

ckhabar.ir/.../نمونه+سوالات+هنر+آموز+صنایع+چوب+آموزش+پرورش+...
translate this page
nov 18, 2016 - نمونه سوالات دبیر ریاضی استخدامی آموزش و پرورش 96 + رایگان با سلام و درود خدمت شما عزیزان این مجموعه سوالات عمومی و تخصصی دبیر ریاضی ...

سوالات کنکور پزشکی 93و93 - عین سوالات استخدام آموزش و پرورش ...

www.baharsearching.ir/fycqnjtfdnrnfnscynsdcvndnsdcacyctdqnjrct... - translate this page
عین سوالات استخدام آموزش و پرورش مجانیکارت شارژ رایگان ایرانسل 8 9 10 11 12 دی 96 - جدید 96>جهت بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

سوالات مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

estekhdams.ir/ext age/mosahebeap
translate this page
چه سوالاتی در مصاحبه حضوری آموزش و پرورش/ فرهنگیان می پرسند؟ ... جزوه نمونه سوالات مصاحبه های استخدامی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی. شامل: 165سوال ...

نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش 96 - استخدام در آزمون ...

-سوالات-استخدامی.com › بانک سوالات آزمون استخدامی
translate this page
oct 10, 2016 - نمونه سوالات دبیر فیزیک استخدامی آموزش و پرورش ۹۶. فرمت فایل : pdf قیمت : ۳۰۰۰ تومان. سلام خدمت کاربران عزیز وب سایت امروز مجموعه ای از ...

طلافایل | جدیدترین نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 96 - طلافایل

talafile.com/جدیدترین-نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی/
translate this page
feb 23, 2017 - کاربران عزیز توجه داشته باشید این مجموعه سوالات در وب سایت های دیگر (عمومی ، تخصصی و سه دفترچه های آزمونهای برگزار شده در دوره های قبل) هر کدام ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش

medu-azmoon. /
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش - نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 , نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش,

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و جواب ...

abolfazlmazroey. /
translate this page
رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام مراکز مهم ... آپدیت جدیدترین سوالات استخدامی 96 آموزش و پرورش تخصصی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ - سایت تست دونی

testdoni.ir/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آ-3/4683
translate this page
نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۹۳ با جواب نمونه سوالات استخدامیاستخدامی آموزش و پرورش ۹۴” ۱۳۹۳ با جواب , نمونه سوالات استخدامیاستخدامی ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - نمونه سوالات استخدامی

www.karsar.ir/1396/10/23/post-50/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

رایگان سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش - طلا فایل

talafile.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز-گرافیک-آموزش/
translate this page
jun 28, 2015 - + این بسته از سری نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش و ردیف شغلی ... + 50 سوال تخصصی هنرآموز گرافیک ( آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 ) ...

سوالات مصاحبه استخدامی اموزش و پرورش - رایگان نمونه سوالات عمومی ...

soal-estekhdam.ir/1396/10/23/post-68/
translate this page
jan 12, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات ... و پرورش 96 , مهم ترین سوالات آموزش و پرورش , نمونه سوالات هسته گزینش آموزش و پرورش جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش-سوالات آزمون استخدامی، ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی تخصصی دادیار دیوان محاسبات کشور(کد302) .... دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 96 ...

سوالات استخدام دبیری - کلوب

www.cloob.com/result/سوالات_استخدام_دبیری
translate this page
oct 18, 2016 - این مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ... نمونه سوالات دبیر علوم تجربی استخدامی آموزش و پرورش 96 | همیار دانشجو

سوالات گزینش آموزش پرورش pdf - صفحه اصلی

paali.baztab96.ir/list/سوالات+گزینش+آموزش+و+پرورش+pdf.html
translate this page
سوالات گزینش آموزش و پرورش 96,سوالات گزینش آموزش و پرورش 96, نمونه سوالات گزینش سازمان آموزش و پرورش 96, سوالات گزینش آموزش و پرورش با ...

سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور + نمونه سوالات استخدامی ...

https://www.linkedin.com/.../سومین-آزمون-استخدامی-دستگاه-های-اجرا...
translate this page
sep 21, 2016 - org در روز شنبه مورخ 10/07/96 منتشر خواهد شد ، بهتر است متقاضیان با دریافت دفترچه راهنما ... در ادامه ضمن ت

مشاهده متن کامل ...
بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۶
درخواست حذف اطلاعات


سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (ویژه آزمون96)


بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۶


مجموعه سوالات استخدامی  آموزش و پرورش توسط سایت  استخدام  20 معتبرترین سایت سوالات استخدامی استخدامی کشور  تهیه و تدوین شده است  و با توجه به اینکه سوالات استخدامی آموزش و پرورش یکی از مهمترین سوالات  استخدامی می باشد
 چرا که در آزمون های استخدامی  آموزش و پرورش تقریبا تمامی فارغ حصیلان ها می توانند شرکت کنند وب سایت استخدام 20 بسته کاملی را تهیه کرده است که کاملترین بسته موجود در اینترنت می باشد و با ید این مجموعه کامل نیازی به سردرگمی و جستجوی سوالات در اینترنت نیست .


***این مجموعه کامل شامل 5 بسته سوالات و تعداد 10386 سوال مراکز مهم میباشد***


نمونه سوالات استخدامی تخصصی استخدامی  آموزش و پرورش
بسته اول : مجموعه سوالات استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخ نامه


240 سوال روشها و فنون تدریس آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه435 سوال روانشناسی تربیتی ،عمومی ، پرورشی و رشد  آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه230 سوال سنجش و ارزی آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه 319 سوال تعلیم و تربیت آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه195 سوال تکنولوژی آموزش و پرورش آزمون استخدامی تخصصی آموزش و پرورش + پاسخنامه
بسته دوم : دفترچه سوالات تخصصی آموزش و پرورش سال ۸۹ شامل رشته های زیر :31 دفترچه نمونه سوالات تخصصی استخدامی آزمون آموزش و پرورش ۸۹ شامل نمونه سوالات رشته های زیر می باشد (بدون پاسخنامه)


سوالات هنر آموز حسابداری – سوالات هنر آموز کامپیوتر – سوالات کارشناس فناوری (it) – سوالات هنر آموز تأسیسات – سوالات هنر آموز صنایع نساجی – سوالات کارشناس امور حقوقی – سوالات آموزگار دوره ابت – سوالات مشاور تحصیلی – سوالات کارشناس آمار – سوالات هنر آموز ماشین های کشاورزی – سوالات هنر آموز صنایع چوب – سوالات هنر آموز نقشه برداری – سوالات هنر آموز نقشه کشی معماری – سوالات هنر آموز صنایع غذایی – سوالات هنر آموز مکانیک خودرو – سوالات هنر آموز متالوژی – سوالات هنر آموز معدن – سوالات هنر آموز صنایع ف ی و جوشکاری – سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی – سوالات هنر آموز طراحی و دوخت – سوالات دبیر ورزش – سوالات هنر آموز گرافیک – سوالات هنر آموز الکترونیک – سوالات نقشه کشی عمومی (صنعتی) – سوالات هنر آموز صنایع سرامیک – سوالات هنر آموز چاب – سوالات هنر آموز امور دامی – سوالات هنر آموز ساختمان – سوالات هنر آموز ساخت و تولید – سوالات هنر آموز زراعی و باغی – سوالات هنر آموز صنایع شیمیایی

بسته سوم : شامل اصل سوالات دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سالهای 84-86-89-95


دفترچه سوالات استخدامی عمومی  استخدامی  آموزش و پرورش سال 1395 با پاسخنامه


دفترچه سوالات استخدامی عمومی  آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1384 با پاسخنامه ( 60 سوال )


دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1386 با پاسخنامه (60 سوال)


دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1389 با پاسخنامه


  

>>>دفترچه سوالات استخدامی عمومی  استخدامی  آموزش و پرورش سال 1395 با پاسخنامه <<<


مجموعه 100 سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال9513 سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه icdl ) اموزش و پرورش سال95 + پاسخنامه

12 سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی
اموزش و پرورش سال95  + پاسخنامه

13 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی
اموزش و پرورش سال95 + پاسخنامه

13 سوال استخدامی معارف ی
اموزش و پرورش سال95  + پاسخنامه

12 سوال استخدامی زبان انگلیسی
اموزش و پرورش سال95 + پاسخنامه

12 سوال استخدامی اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی
اموزش و پرورش سال95 + پاسخنامه

25 سوال استخدامی هوش و توانمندی های عمومی
اموزش و پرورش سال95 + پاسخنامه


*****************************


>>>دفترچه سوالات استخدامی عمومی  آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1384 با پاسخنامه ( 60 سوال ) <<<


مجموعه 60 سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال8410 سوال استخدامی معارف ی اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی
اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی روش و فنون تدریس
اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی روانشناسایی تربیتی
اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری
اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی زبان انگلیسی اموزش و پرورش سال84 + پاسخنامه


*****************************


>>>دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1386 با پاسخنامه (60 سوال) <<<


مجموعه 60 سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال8615 سوال استخدامی معارف ی اموزش و پرورش سال86 + پاسخنامه


10 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی
اموزش و پرورش سال86 + پاسخنامه


15 سوال استخدامی علوم
اموزش و پرورش سال86 + پاسخنامه


15 سوال استخدامی ریاضیات و هوش
اموزش و پرورش سال86 + پاسخنامه


5 سوال استخدامی زبان انگلیسی
اموزش و پرورش سال86 + پاسخنامه


*****************************>>>دفترچه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ( کلیه رشته ها )  سال 1389 با پاسخنامه <<<


مجموعه 100 سوال عمومی اصل دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال8920 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی اموزش و پرورش سال89 + پاسخنامه


20 سوال استخدامی معارف ی اموزش و پرورش سال89 + پاسخنامه


15 سوال استخدامی اطلاعات عمومی اموزش و پرورش سال89 + پاسخنامه


15 سوال استخدامی ریاضیات و هوش
اموزش و پرورش سال89  + پاسخنامه


15 سوال استخدامی کامپیوتر
اموزش و پرورش سال89 + پاسخنامه


15 سوال استخدامی زبان انگلیسی 
اموزش و پرورش سال89 + پاسخنامه

بسته چهارم : سوالات عمومی پرتکرار ۵ سال اخیر آزمون های استخدامی ( ویژه آزمون ۹۶ ) + پاسخ نامهمجموعه سوالات عمومی استخدامی  آموزش و پرورش عمومی  شامل:


1440 سوال فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه icdl )  آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

900 سوال ریاضی و آمار مقدماتی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)

978 سوال زبان و ادبیات فارسی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)

807 سوال معارف ی  آزمون فراگیر + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

815 سوال زبان انگلیسی عمومی آزمون فراگیر  + پاسخنامه ( سازمان سنجش)

800 سوال اطلاعات عمومی – دانش اجتماعی و حقوق اساسی آزمون فراگیر  + پاسخنامه  ( سازمان سنجش)

730 سوال هوش و توانمندی های عمومی آزمون فراگیر + پاسخنامه( سازمان سنجش)
بسته پنجم : اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان سنجش در سالهای 93تا951-سوالات اصل دفترچه ( ازمون فراگیر 1و2و3 - اموزش و پرورش 95-تامین اجتماعی 93و94) با پاسخنامه می باشد که همگی سوالات در 3 سال اخیر برگزار شده است .


شما با مطالعه این بسته به راحتی به اه زیر خواهید رسید.
  1. شناسایی منابع و کتبی که در آزمونها مورد سوال واقع می شود
  2. آشنایی با نحوه طراحی سوالات
  3. سنجش میزان دانش خود و برنامه ریزی برای روزهای باقی مانده تا آزمون


***اصل دفترچه سوالات  عمومی استخدامی سازمان سنجش داد ماه94(ازمون فراگیر)+پاسخنامه


115 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی استخدامی اولین ازمون فراگیر ، داد ماه 94
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه icdl ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف ی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی  سازمان سنجش  اسفند ماه94   (ازمون فراگیر)+پاسخنامه


102 سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی استخدامی دومین ازمون فراگیر ، اسفند ماه 94
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه icdl ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف ی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


*** اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه 95  (ازمون فراگیر)+پاسخنامه


100 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر  ، ابان ماه95
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه icdl ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف ی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش ابان  ماه 95 (اموزش و پرورش)+پاسخنامه


100 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه95
مواد ازمون ( فناوری اطلاعات مهارت های هفت گانه icdl ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف ی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات  عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی ،هوش و  توانمندی های عمومی  )


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال93  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه


105 سوال استخدامی سازمان سنجش  دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 93
مواد ازمون (  ، ریاضی و امار مقدماتی ، زبان و ادبیات فارسی ، معارف ی ، زبان انگلیسی عمومی ،شناخت تامین اجتماعی ،  اطلاعات  عمومی  ( اطلاعات اجتماعی فرهنگی و مبانی اجتماعی  ،اشنایی مقدماتی با رایانه icdl)


***اصل دفترچه سوالات عمومی استخدامی سازمان سنجش سال94  (سازمان تامین اجتماعی )+پاسخنامه


105 سوال استخدامی سازمان سنجش دفترچه سوالات عمومی ازمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 94

مواد ازمون ( زبان انگلیسی عمومی ، زبان و ادبیات فارسی ،اشنایی مقدماتی با رایانه ، معارف ی ،شناخت تامین اجتماعی ، اطلاعات  عمومی )با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمای داوطلبان عزیز در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1396


++با این بسته کامل  یک گام از رقبای خود در آزمون استخدامی آموزش و پرورش  جلوتر می باشید++>>>   بسته  ویژه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۱۳۹۶<<<


1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا   لینک محصول   را دریافت کنید.
2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ محصول را پرداخت نمایید)
3-تمامی سوالات  و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود مشاهده و مطالعه نمایید .
4-همه  فایل های  سایت   فایل نودونه  به صورت فایل ی می باشند و  به محض پرداخت آنلاین ،  قادر به دریافت  لینک محصول خواهید بود.


+++کیفیت محصولات  را با ما تجربه کنید! مجموعه ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++


(((((قیمت: 16900 تومان)))))سوالات استخدامی آموزش و پرورش, بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش,سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش, رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf, رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94, رایگان سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش,سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95, سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش,منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش,دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 94,سوالات استخدامی آموزش و پرورش ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف ی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عربی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زیست شناسی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم تجربی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگاری ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز کامپیوتر,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداری ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر شیمی,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کار الکتروتکنیک ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کار کامپیوتر ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر تربیت بدنی ,
,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار استثنایی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مراقب سلامت,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار الکتروتکنیک ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار صنایع چوب ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار الکترونیک ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار تأسیسات,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار صنایع ف ی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار متالورژی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار مکانیک خودرو ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کار امور زراعی و باغی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار امور دامی,,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش کار ماشینهای کشاورزی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار صنایع غذایی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار نقشه برداری ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار ساختمان,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار صنایع شیمیایی,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار کامپیوتر ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار ساخت و تولید,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار نقشه کشی عمومی ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار طراحی و دوخت ,,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار چاپ ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار سرامیک ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی” کار صنایع نساجی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز الکترونیک ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز الکتروتکنیک ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز تأسیسات ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنایع ف ی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز علوم دامی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز علوم زراعی و باغی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ماشینهای کشاورزی,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنایع غذایی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ی مکانیک خودرو ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز گرافیک ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ساختمان ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه برداری,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز حسابداری ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ساخت و تولید,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنایع شیمیایی,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز کامپیوتر,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه کشی عمومی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه کشی معماری ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنایع دستی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز طراحی و دوخت ,
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز انیمیشن ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”آموزگار ابت ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر تربیت بدنی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر ریاضی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر زیست شناسی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر عربی ,
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر فیزیک,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر زبان و ادبیات فارسی ,
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر دینی و قرآن,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر زبان زبان انگلیسی,
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر شیمی ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبیر علوم اجتماعی,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”مربی مراقب سلامت ,نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”مربی پرورشی ,
نمونه سوالات استخدامی

مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه استان البرز در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 | ایران ...

iranestekhdam.ir/اطلاعیه-استان-البرز-در-رابطه-با-استخدا/
translate this page
may 15, 2017 - اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶: اطلاعیه آموزش و پرورش استان البرز درخصوص اعلام .... اطلاعیه های ۲۸ دی ۹۵: مراحل انجام مصاحبه استخدامی پیمانی آموزش و پرورش ۱۳۹۵ ..... اگه هم ی در اداره کل البرز- کرج آشنایی داره این سوال را بپرسه ممنون میشم .

اخبار لحظه به

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش البرز ۹۶ کلیک کنید

لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96 - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/اخبار-استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
برای دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا .... ۹۵ - ۱۴۶۳ نفر در آموزش و پرورش البرز استخدام پیمانی می شوند برای مشاهده کلیک کنید ...
جزئیات دوره آموزشی پذیرفته ... · ‎خبر اعلام فراخوان آزمون استخدامی ...

۱۴۶۳ نفر در آموزش و پرورش البرز استخدام پیمانی می شوند - «ای استخدام ...

www.e-estekhdam.com/۱۴۶۳-نفر-در-آموزش-و-پرورش-البرز-استخ...
translate this page
dec 27, 2016 - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش البرز بیان ... کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی،گزینش + منابع و سوالات آزمون ...

استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی 95 ...

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
nov 5, 2016 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش مخصوص 96 ... استخدام آموزش و پرورش ۹۶ (نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی ۹۵) ..... تهران. قم. اسان شمالی. ۳۰۴. دبیر زیست شناسی. تهران. البرز ...

۱۴۶۳ نفر در آموزش و پرورش البرز استخدام پیمانی می شوند - نشرنامه

nashrname.ir/news/detail?id...آموزش...پرورش+البرز+استخدام... - translate this page
dec 27, 2016 - نوشته ۱۴۶۳ نفر در آموزش و پرورش البرز استخدام پیمانی می شوند اولین بار در ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

زمان انجام مصاحبه داوطلبان جامانده آزمون استخدام آموزش و پرورش استان البرز ...

www.estekhdami.org/مصاحبه-استخدامی-آموزش-و-پرورش-البرز
translate this page
feb 18, 2017 - اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز.

استخدام آموزش و پرورش - دهوند

dehvand.ir/140782/
translate this page
oct 15, 2016 - دفترچه راهنمای استخدام آموزش و پرورش. جهت طرح سوال در خصوص ثبت نام آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 ...

پورتال روابط عمومی اداره کل استان البرز - وزارت آموزش و پرورش

alborz.medu.ir/
translate this page
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز از افتخار آفرینی هنر جوبان و هنر ... توجه ویژه ت به مناطق محروم با اختصاص 20 درصد از استخدام های 2 سال اخیر.

استخدام آموزش و پرورش سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393376040320700
translate this page
2 days ago - راهنمای آمادگی برای آزمون های فراگیر ۴ و آموزش و پرورش (سوالات عمومی و تخصصی) ... برای مشاهده مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶ اینجا کلیک کنید. ..... صنایع ف ی آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل – البرز – ایلام ...

اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ها در سال ۹۶

www.baroot.com/news/اطلاعیه-های-گزینش-آموزش-و-پرورش/
translate this page
برای مشاهده اطلاعیه در وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اینجا کلیک .... آزمون سوالاتی دارند؛ می توانند از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش ...

استخدام پیمانی 95 (سهمیه استان البرز ) - اداره کل آموزش و پرورش استان ...

alborz.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000264&block...
translate this page
jan 1, 2017 - به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی 10000 نفری وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان البرز قرار ...

3 - پورتال روابط عمومی اداره کل استان البرز - وزارت آموزش و پرورش

alborz.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000264...3
translate this page
پاسخ سوالات متداول مردمی در خصوص امور اداری (استخدام). ادامه مطلب. ... آزمون استخدامی 95. آغاز مرحله مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ۹۵ در اﻟﺒﺮﺯ;. از ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ...

استخدام آموزش و پرورش - کاری

karyab.net/agahi/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور. خبر 16 فروردین 96 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 گفت : درخواست ...

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 96/ - تی استخدام

t-estekhdam.ir/search/?...اخبار%20لحظه%20به%20لحظه%20استخدام...
translate this page
فرآیند استخدامی آموزش و پرورش مطابق قانون انجام شده است جهت ورود به صفحه اصلی ... استخدام آموزش و پرورش البرز زن مرد آزاد ایثارگر استان ایلام صفحه اخبار استخدام آموزش و ... تاپ سوال منابع تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش | کلیه خوشه ها ...

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.farsnews.com/13940516000042
translate this page
aug 7, 2015 - جزئیات رشته های مورد نیاز در آموزش و پرورش استان های کشور و ظرفیت پذیرش آنان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. ... اردبیل · البرز · تهران · اسان رضوی · اسان شمالی · سمنان · قزوین · گلستان .... اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف ی معاف بوده و در این ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش » کندو | مرجع سوالات و اخبار استخدام

https://kandoocn.com/index.php?...سوالات+استخدامی+آموزش...پرور...
translate this page
سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام عمران برق و برنامه نویس و شرکت نفت و استخدامی های جدید تی و بانکها و موسسات مالی.

اخبار آموزش و پرورش, اخبار فرهنگیان, اخبار استخدامی آموزش و ... - خبر پو

khabarpu.com/pu/site-pu/medu/education-news.htm
translate this page
آ ین اخبار آموزش و پرورش, آ ین اخبار فرهنگیان, آ ین اخبار استخدامی آموزش و پرورش, اخبار ... سوالات استخدامی آموزش و پرورش 5 دوره گذشته + پاسخنامه ... سازمان تبلیغات درخواستی برای راه اندازی مدارس صدرا به آموزش و پرورش البرز ارسال نکرده است.

استخدام در آموزش و پرورش در 14 رشته - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/.../استخدام-در-آموزش-و-پرورش-در-14-رشت...
translate this page
س رست فرهنگیان: آموزش و پرورش، امسال از فارغ حصیلان 14 رشته ی در مقطع کارشناسی معلم استخدام می کند.

شرایط تکمیل ظرفیت های خالی مانده آزمون استخدامی آموزش وپرورش ...

https://www.tasnimnews.com › اجتماعیآموزش و پرورش
translate this page
feb 22, 2017 - به دلیل خالی ماندن بخشی از ظرفیت های موجود در آزمون استخدامی وزارت ... آذربایجان شرقی · آذربایجان غربی · اردبیل · اصفهان · البرز · ایلام ... در صورت هرگونه سوال در خصوص سابقه اشتغال به سازمان اداری و استخدامی کشور یا وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند. معرفی شدگان رشته های شغلی وزارت آموزش و پرورش در مرحله تکمیل ...

استخدام شهرداری البرز سال 95 - - سوالات استخدامی

www.e-soal.ir/استخدام-شهرداری-البرز-کرج/
translate this page
آ ین اخبار استخدام شهرداری البرز را می توانید در وبسایت ای سوال دنبال نمایید.به محض انتشار ... اخباراستخدام آموزش و پرورش سال ۱۳۹۶ (استخدام جدید در تابستان).

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

ir.infrc.com/news/482323
translate this page
may 24, 2017 - رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی آموزش و پرورش ا.

استخدام آموزش و پرورش البرز - ایران استخدام | دمادم

https://damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی
translate this page
may 13, 2017 - جهت ورود به صفحه اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش البرز اینجا کلیک نمایید. شروع ثبت نام جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان البرز- ۱۹ اردیبهشت ۹۶ ... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول.

[pdf]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷ - سازمان سنجش

www6.sanjesh.org/ /emp94.pdf
aug 6, 2015 - وزارت آﻣﻮزش و ﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﺘﻌﻬﺪ. و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣـﻮرد .... ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﻮاد آزﻣﻮن ...... ﺎرس آﺑﺎد. 0. 1. 1. ﺎرس آﺑﺎد. ٥١٤٢. اﺻﻔﻬﺎن. ﻧﺎﺋﻴﻦ. 0. 1. 1. ﻧﺎﺋﻴﻦ. ٥١٤٣. اﻟﺒﺮز. ﻧﻈﺮآﺑﺎد. 0. 1. 1. ﻧﺎﺣﻴﻪ.

استخدام سازمان آموزش و پرورش سال 95 - شروع ثبت نام | استخدام جو

estekhdamjoo.ir/.../استخدام-سازمان-آموزش-و-پرورش-سال-95----شرای...
translate this page
oct 10, 2016 - ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی ... دفترچه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابت آموزش و پرورش.

استخدام سازمان آموزش و پرورش ۹۵ - لین تان فارسی

link. .ir/.../استخدام%20سازمان%20آموزش%20و%20پرورش...
translate this page
may 23, 2017 - سوالات استخدامی آموزش و پرورش مخصوص ۹۶ · سوالات استخدامی ..... تربیت بدنی. تهران. قم. اسان شمالی. ۳۰۴. دبیر زیست شناسی. تهران. البرز ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه - ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf شامل آزمون های سال 94 ، 89 ، 86 و 84 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی.

زمانبندی معاینه و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

tnews.ir/news/3cb478333395.html
translate this page
jan 18, 2017 - متن آگهی: اطلاعیه ۲۹ دی ۹۵: زمانبندی معاینه و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز- پردیس حکیم فردوسی اعلام شد.

آ ین اخبار استخدامی آموزش و پرورش

iranemploy.com/آ ین-اخبار-استخدامی-آموزش-و-پرورش/
translate this page
آموزش و پرورش در خصوص برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی ... نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ..... مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از استخدام کلیه معلمان حق دریس آموزش و پرورش استان البرز خبر داد. اکبر حلیمی ...

اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96

boyon.ir/news/19461
translate this page
جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ... گلچین مهمترین سوالات گزینش وصیت نامه حضرت (ره) آرشیو تجربیات ... جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز اینجا کلیک نمایید.

سوالات استخدامی و مصاحبه | تست - استخدام آموزش و پرورش

test .ir/tag/استخدام-آموزش-و-پرورش
translate this page
جهت نمونه سوالات و جزوات آمادگی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94 به ادامه .... حق دریس استان البرز به همراه نمونه سوالات استخدامی به ادامه مطلب بروید.

اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 - زد سوال

zsoal.ir/slink/40348
translate this page
may 31, 2017 - اطلاعیه استان البرز. اطلاعیه ۲۵ اردیبهشت ۹۶: زمان انجام مراحل استخدام پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﺮﻭﺭﺵ اﻟﺒﺮﺯ. اطلاعیه ۲۳ فروردین ۹۶: ...

کارتوئیت | برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان داد

kartwit.com/.../برگزاری-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-تا-پایان-...
translate this page
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش از موافقت سازمان ... جهت نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید.

اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 - خبرکو

www.khabarku.ir/.../اطلاعیه-های-گزینش-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پ...
translate this page
may 31, 2017 - جهت سفارش پستی کتاب اصل نمونه سوالات استخدامی 10 سال اخیر ... جهت مشاهده اطلاعیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز اینجا کلیک نمایید ...

نمونه سوالات امتحانات آموزش و پرورش - نمایش محتوا - میبدخبر

meybodkhabar.ir/-/ -نمونه-سوالات-امتحانات-اموزش-و-پرورش
translate this page
sep 6, 2015 - نمونه سوالات سه مرحله ی قبلی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش را از اینجا دریافت کنید.

شرایط عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

www.javanonline.ir/.../شرایط-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخدامی-آمو...
translate this page
وزارت آموزش و پرورش شرایط ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی این وزارتخانه را اعلام ... مرحله اول شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی است و ...

نمونه سوالات استخدامی ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز - نمونه ...

www.estekhdam20.com/.../ -نمونه-سوالات-استخدامی-۱۱-دستگ...
translate this page
jun 1, 2017 - نمونه سوالات استخدامی ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز ... سنجش دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه۹۵

هسته گزینش - آموزش و پرورش استان فارس

gozinesh.farsedu.org/
translate this page
پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی 95 مدارک خود را برای انجام گزینش به امور اداری اداره آموزش و پرورش محل س ت خود تحویل نمایند.(به پذیرفته شدگان پیامک ارسال ...

نمونه سوالات استخدامی ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز - نمونه سوالات ...

www.file99.ir/1396/02/31/post-1216/
translate this page
may 21, 2017 - نمونه سوالات استخدامی ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز ... 1-سوالات اصل دفترچه ( ازمون فراگیر 1و2و3 - اموزش و پرورش 95-تامین اجتماعی 93و94) ...

استخدام ۴ ردیف شغلی از استان قزوین،تهران،البرز - اخبار یک

akhbar1.ir › استخدامی
translate this page
توسط : ایران استخدامدر: آوریل 28, 2017 در: استخدامیبدون دیدگاه .... های قبلی ) · نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش · سوالات استخدامی بانک مرکزی · سوالات استخدامی ...

نمونه سوالات استخدامی 96 دستگاه اجرایی استان البرز :: رایگان ...

https://meduir.blog.ir/.../نمونه-سوالات-استخدامی-96-دستگاه-اجرایی-...
translate this page
-رایگا ن-نمونه-سوالات-استخدامی/ نمونه سوالات چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۶ کلیک کنید نمونه سوالات چهارمین آزمون استخدامی ... رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 ... نمونه سوالات استخدامی 96 دستگاه اجرایی استان البرز.

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش - سایت خبری تحلیلی ...

www.tabnak.ir › صفحه نخستآموزشی
translate this page
jul 24, 2016 - آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش و پرداخت ... فانی در پاسخ به این سوال که ممکن است این آزمون در قالب آزمون دستگاه های ...

استخدام جدید آموزش و پرورش سال 96 | استخدام 96 | آگهی های استخدامی روز ...

vatanestekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
۵- اصلاحات مربوط به اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز: – مقطع تحصیلی ... خبر ۳۰ داد ماه ۱۳۹۶ : جذب ۳۰۰ نیرو از طریق آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش بوشهر. در راستای ..... ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻮال ﻏﻠﻂ، ﺳﻮم ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔ در ﻧﻈﺮ ﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. الف – مواد ...

زمان اعلام نتایج و شرایط قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ اخذ تعهد ...

www.khabaronline.ir/detail/615033/society/education
translate this page
dec 22, 2016 - جامعه > آموزش - ایلنا نوشت: مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش زمان اعلام نتایج، ضوابط و شرایط قبولی در آزمون استخدامی ۱۰ هزار نفری آموزش و پرورش را ...

استخدامی | مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات تی و سازمانها

www.estekhdami.com/
translate this page
آزمون استخدامی مشترک فراگیر ادارات تی. ... ثبت نام تا ۹۶/۴/۱۱ تمدید شد :: استخدام وزارت آﻣﻮزش و ﺮورش :: آگهی استخدام وزارت اﻣﻮر ... استخدام شرکت صنعتی توربین دار – البرز شرکت صنعتی توربین دار واقع در شهرک صنعتی هشتگرد استان البرز ...

استخدام جدید آموزش و پرورش سال 95 | مجله اینترنتی سادک | سایت ...

sadek.ir/استخدام-جدید-آموزش-و-پرورش-سال-95/
translate this page
feb 8, 2017 - خبر ۲۰ آذر ۹۵: اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا آ آذر ماه .... تهران. قم. اسان شمالی. ۳۰۴. دبیر زیست شناسی. تهران. البرز ... آموزش و پرورش پانا، در پاسخ به این سوال که چه تعداد در آزمون استخدامی شرکت داشتند و نتایج اولیه ...

میگنا - مدارک و شرایط داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...

www.migna.ir/vdcjmtet.uqe8mzsffu.html
translate this page
aug 2, 2015 - جزئیات استخدام بیش از ۲۳ هزار نفر در آموزش و پرورش .... *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش خنده دارتر از خندوانه | کافی نت ولیعصر کرج

www.kolbeh-sabz.ir/آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرورش-خنده-دارت/
translate this page
aug 7, 2015 - در حالیکه از ماهها پیش خبر آزمون استخدامی آموزش و پرورش دهان به دهان می چرخید و نقل ... که همه از چند و چون آزمون آموزش و پرورش سوال می د و اینکه بالا ه کی ... چرا که وقتی در استان البرز برای شغل آموزگاری کلاً ۵ نفر آنهم مرد مورد نیاز ...

اخبار آموزش و پرورش

apahkam.ir/
translate this page
شهرستانتهران- اسانرضویوجنوبیوشمالیومازندران،گیلان،گلستان،اصفهان،خوزستان،کرمان،البرز،آذربایجانشرقی وغربی/ قموقزوینمهلتثبتنامتاآ مهردادماهمیباشد.

aftabgardan - چطور امریه آموزش و پرورش بگیریم؟ یا چطور «سرباز معلم ...

aftab.cc/article/792
translate this page
اگر حق شما باشد، پذیرفته می شوید و اگر نباشد، باید قید امریه آموزش و پرورش را .... 4- برخی افراد تصور می کنند بعد از این مدت به استخدام آموزش و پرورش در می آیند. ..... سوال دومم درباره اینه که آیا شما درباره اینکه "چگونه باید از ری خدمت استفاده ..... فعال(خانواده غیر فرهنگی) آیا شانسی برای قبولی در پذیرش برای استان البرز دارم؟

استخدام استان البرز و شهر کرج – ۱۴ تیر ۹۶ - اخبار جدید لحظه ای ایران و جهان

https://akhbartop.com/539797/
translate this page
3 hours ago - استخدام کرج و البرز – ۱۴ تیر ۹۶ برای دریافت تفکیک شده اخبار و آگهی های ... رایگان) · کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی،گزینش + منابع و سوالات آزمون ... سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی · سوالات عمومی و ...

مدیر کل آموزش و پرورش تهران تغییر کرد باقری س رست شد

رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش اردبیل 1396
درخواست حذف اطلاعات
about 937,000 results (0.63 seconds)
apr 13, 2017 - اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل. جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در باره این آگهی ...

استخدام آموزش و پرورش در سال 96 (اخبار + اطلاعیه ها)

www.e-estekhdam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
1 day ago - سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …).
اخبار لحظه به لحظه استخدام ... · ‎رشته های مورد نیاز آزمون استخدام · ‎اینجا

استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج گزینش پذیرفته شدگان نهایی 95 ...

www.estekhtam.com/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
nov 5, 2016 - اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش مخصوص 96 سوالات استخدامی آموزش و پرورش سوالات رایج در آزمون های.

سهمیه استان اردبیل در استخدامی آموزش و پرورش - مدیو سوال

www.medu-soal.ir/سهمیه-استان-اردبیل-در-استخدامی-آموزش-و/
translate this page
سهمیه استان اردبیل در استخدامی آموزش و پرورش 94,میزان استخدام آموزش و پرورش در استان ادبیل سال 1394s,سوالات استخدامی اموزش و پرورش استان اردبیل.

آموزش و پرورش استان اردبیل - وزارت آموزش و پرورش

arta.medu.ir/
translate this page
در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل عنوان شد .... فرایند جذب پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1395 آموزش وپرورش را اعلام کرد.

استخدام آموزش و پرورش - دهوند

dehvand.ir/140782/
translate this page
oct 15, 2016 - دفترچه راهنمای استخدام آموزش و پرورش. جهت طرح سوال در خصوص ثبت نام آزمون استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394 ...

اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

www.baroot.com/news/اطلاعیه-استخدام-آموزش-و-پرورش-سال-۹۵-2/
translate this page
اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش - زمان و مکان بررسی و تطبیق مدارک و مستندات استخدام آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام شد.

ای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش سال 96 - مجله تفریحی

viralfa1.xyz/search/?q= ای+مورد...استخدامی+آموزش+پرورش...
translate this page
منابع آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۶ جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون ... آزمون استخدامی آموزش و پرورش کلیک نمایید جهت نمونه سوالات استخدامی مربیان ... و پرورش اردبیل زن مرد آزاد ایثارگر استان اصفهان صفحه اخبار استخدام آموزش و ...

سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش (عمومی و ...

t-estekhdam.ir/search/?...سوالات%20استخدامی%20دبیر%20زبان%...
translate this page
jun 25, 2017 - سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش (به همراه ..... زن مرد آزاد ایثارگر استان اردبیل صفحه اخبار استخدام آموزش و پرورش اردبیل ...

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.farsnews.com/13940516000042
translate this page
aug 7, 2015 - به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، آزمون استخدامی آموزش و .... *به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ...

عناوین شغلی استخدامی آموزش و پرورش - مجله تفریحی نروا

https://norva.ir/search/?q=عناوین...استخدامی+آموزش+و+پرورش
translate this page
کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون آموزش و پرورش جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید جهت نمونه سوالات عمومی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش - کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=1602
translate this page
بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش-ویژه ازمون94. مهمترین فاکتور قبولی در آزمون های استخدامی، استفاده از آزمون های سالهای گذشته همان ارگان می باشد ...

سوالات استخدامی آموزش و پرورش » کندو | مرجع سوالات و اخبار استخدام

https://kandoocn.com/index.php?...سوالات+استخدامی+آموزش...پرور...
translate this page
سایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام عمران برق و برنامه نویس و شرکت نفت و استخدامی های جدید تی و بانکها و موسسات مالی.

استخدام در آموزش و پرورش در 14 رشته - خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/.../استخدام-در-آموزش-و-پرورش-در-14-رشت...
translate this page
س رست فرهنگیان: آموزش و پرورش، امسال از فارغ حصیلان 14 رشته ی در مقطع کارشناسی معلم استخدام می کند.

تشکیل پرونده استخدامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ...

akhbar1.ir › استخدامی
translate this page
apr 13, 2017 - تشکیل پرونده استخدامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان اردبیل ... معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: .... سوالات استخدامی فولاد سیرجان ایرانیان · نمونه سوالات ...

شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش - باشگاه خبرنگاران

www.yjc.ir › علمی پزشکیآموزش و پرورش
translate this page
aug 8, 2015 - اعلام شرایط سنی متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ... از 10 سال سابقه کار دارد و سوال پرسیده است که امکان ثبت نام در آزمون استخدامی را دارد؟

کافه ورک :اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

tarahandigikala.com/.../کافه-ورک-اطلاعیه-استان-اردبیل-در-رابطه/
translate this page
dec 29, 2016 - اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل. جهت م و تبادل نظر در رابطه با آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید ...

استخدام آموزش و پرورش اردبیل (خبر جدید) - ایران استخدام | دمادم

https://damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی
translate this page
may 3, 2017 - جهت ورود به صفحه اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش اردبیل اینجا کلیک نمایید ... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول.

اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ - ایران ...

khabarpu.com/k.php?u.../yqnum2yqg2k/...
translate this page
apr 13, 2017 - اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل ... سال 96استخدام آموزش و پرورش (استخدام جدید)استخدام وزارت نیرو (تجربیات آزمون+سوالات ...

اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵ - خبرکو

www.khabarku.ir/.../اطلاعیه-استان-اردبیل-در-رابطه-با-استخدام-آموز... - translate this page
apr 13, 2017 - اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش استان اردبیل. جهت م و ... نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ...

نمونه سوالات کامل هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش 95

accounting-1-3-3.blog.ir/
translate this page
oct 22, 2016 - نمونه سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش یکی از پر مخاطب ... آموزش و پرورش، بیش از ۱۰۰ نفر در اداره کل آموزش پرورش استان اردبیل

استخدام در استان اردبیل | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/category/استخدام-در-استان-اردبیل
translate this page
فهرست پذیرفته شدگان آزمون استخدامی علوم پزشکی اردبیل مورخ ۹۵/۸/۲۱ ... اطلاعیه هسته گزینش آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص پذیرفته شدگان چند برابر ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه - ایران عرضه

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html
translate this page
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه با فرمت pdf شامل آزمون های سال 94 ، 89 ، 86 و 84 به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی.

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/6286/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-وپر/
translate this page
این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی تمام رشته های تحصیلی می باشد>> مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ د.

استخدام آموزش و پرورش - کاری

karyab.net/agahi/استخدام-آموزش-و-پرورش/
translate this page
سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور. خبر 16 فروردین 96 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 گفت : درخواست ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش | - قطره

www.ghatreh.com/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-...
translate this page
may 24, 2017 - رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی آموزش و ... تردد بیش از 400 هزار خودرو در محورهای اردبیل ثبت شد ...

شماره های تماس برای پاسخگویی به سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش ...

https://www.tasnimnews.com › اجتماعیآموزش و پرورش
translate this page
aug 9, 2015 - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از روز پنجشنبه 15 مرداد آغاز شد و داوطلبان تا روز چهارشنبه 21 ...

[pdf]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷ - سازمان سنجش

www6.sanjesh.org/ /emp94.pdf
aug 6, 2015 - در ﺳﺎل. 1394. وزارت آﻣﻮزش و ﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ .... ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﻚ دﻓﺘﺮﻪ ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ..... اردﺑﻴﻞ. ﻣﻐﺎن. (. ﺮﻣﻲ. ) 0. 1. 1. ﻣﻐﺎن. (. ﺮﻣﻲ. ) ٥٠٠٣. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. اروﻣﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ. 2. 1. 0. 1.

بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش + ...

https://www.linkedin.com/.../ -بسته-کامل-نمونه-سوالات-آزمون-...
translate this page
aug 10, 2015 - بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش + رایگان. - نام محصول: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش .

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1395 - تبیان

www.tebyan.net/weblog/test95/default.aspx
translate this page
oct 5, 2016 - pdf نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش 95 .... سازمان نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گیلان iaeo.org/gilan/ translate ...

شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش - سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ...

www.tabnak.ir › اجتماعیداخلی
translate this page
apr 29, 2010 - آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله برگزار می شود. مرحله اول شامل سؤالات عمومی .... سوالات عمومی شامل : زبان و ادبیات فارسی - معارف ی

برگزاری اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی - ای ...

www.shahrekhabar.com/employment/14265877806314
translate this page
1 day ago - سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …).

آموزش و پرورش ۲۳ هزار نیرو استخدام می کند - باشگاه خبرنگاران نوجوان

yjcnews.ir/search/?q=آموزش+و+پرورش+۲۳+هزار...استخدام+می...
translate this page
اخبار استخدامی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع ... و پرورش اردبیل زن مرد آزاد ایثارگر استان اصفهان صفحه اخبار استخدام آموزش و ... ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید<جهت ...

تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش - مجله تفریحی

jokkhoonh.ir/search/?...استخدامی+آموزش...پرورش++++++++++++++...
translate this page
search results نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش | تخصصی و عمومی - ای استخدام .... اطلاعیه استان اردبیل در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96. 13-4-2017 ...

شماره تلفن و پیامک ارتباط با آموزش و پرورش - فردا

www.fardanews.com/fa/news/.../شماره-تلفن-و-پیامک-ارتباط-با-آموزش-و-پرورش
فارس: آموزش و پرورش شماره تلفن و شماره پیامک برای ارتباط با مردم و دریافت سوالات، پیشنهادات و انتقادات اعلام کرد. علی فرهادی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط ...

آزمون استخدامی ← شروع کن survey

https://www.surveymonkey.com/r/h7m5rks
translate this page
آزمون استخدامی بانک تجارت آزمون استخدامی بانک آزمون استخدامی شرکت نفت آزمون ... نیرو آزمون استخدامی تامین اجتماعی آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون استخدامی دیوان ... وزارت نیرو نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو آبان 93 آزمون استخدامی وزارت ... انتظامی سال 93 سوالات استخدامی نیروی انتظامی اردبیل سوالات استخدامی نیروی ...

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل - تیزلند

tizland.ir/...آموزش...سوال/معاون-آموزش-متوسطه-اداره-کل-آموزش-پرور...
translate this page
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل : اینجا کلیک کنید تا مطالب مرتبط با معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل را در وب سایت ...

شرایط عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

www.javanonline.ir/.../شرایط-عمومی-و-تخصصی-آزمون-استخدامی-آمو...
translate this page
وزارت آموزش و پرورش شرایط ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی این وزارتخانه را اعلام ... مرحله اول شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی مرتبط با رشته شغلی است و ...

سوالات نمونه تی نهم به دهم azgar95 آذربایجان غربی و اردبیل ...

darsyad.ir/ s/ -سوالات-نمونه- تی-نهم-آذربایج-2/
translate this page
jun 25, 2017 - سوالات آزمون نمونه تی نهم به ده