پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کتابخانه عمومی شهیدعلی هاشمی اهواز
آیت الله هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام حاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسن
درخواست حذف اطلاعات

ع شخصیت ها و مسئولین در تشییع جنازه آیت الله ها، حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی!، اطلاع رسانی مراسم تشییع وتدفین آیت الله هاشمی رفس، بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز، بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم، مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار، حمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجا، اخبارگوناگون اشک‌های برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجان، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی، رفسنجانی + تصاویر گریه، با اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد در مناظره انتخاباتی، از لحظه خا پاری آیت الله هاشمی، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی! بیم یک اتفاق در فق، جعبه‌های ناوبری خاورمیانهاکبر هاشمی، ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، نجات‌یافتگان از ترور اهل ایران، رؤسای مجلس خبرگان ی، جعبه‌های ناوبری خاورمیانه، کتاب‌شناسی اکبر گنجی، کتاب “عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خا تری، کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی

<ul cl ="about-ul">
<li><a title="آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">آیت الله هاشمی (٢) </a></li>
<li><a title="مجمع تشخیص مصلحت نظام" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9_%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5_%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa_%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85">مجمع تشخیص مصلحت نظام (٢) </a></li>
<li><a title="مهدی هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">مهدی هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87">حاشیه (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c">اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="اقتصاد و برنامه ریزی مالی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af_%d9%88_%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87_%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c_%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c">اقتصاد و برنامه ریزی مالی (۱) </a></li>
<li><a title="خانواده هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">خانواده هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c">حاشیه های (۱) </a></li>
<li><a title="پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی&zwnj;" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c">هاشمی&zwnj; (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">مرحوم آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="اخبارحاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">اخبارحاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="سوء استفاده ازمراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a1_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87_%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">سوء استفاده ازمراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسن" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86">زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسن (۱) </a></li>
<li><a title="هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویری از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c_%d8%a7%d8%b2_%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c_%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصاویری از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="همسر آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">همسر آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="مراسم ختم آیت الله هاشمی رفسنجانی +ع " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%ae%d8%aa%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%2b%d8%b9%da%a9%d8%b3">مراسم ختم آیت الله هاشمی رفسنجانی +ع (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویر ع / مراسم تحویل هواپیمای ایرباس" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b9%da%a9%d8%b3%2f_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84_%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3">تصاویر ع / مراسم تحویل هواپیمای ایرباس (۱) </a></li>
<li><a title="هواپیمای ایرباس a321" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3_a321">هواپیمای ایرباس a321 (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع پیکر علی شریعتمداری و عباس ماهیار گرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%88_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1_%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">تشییع پیکر علی شریعتمداری و عباس ماهیار گرانی (۱) </a></li>
<li><a title="اصفهان ع / شهر زیرزمینی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86_%d8%b9%da%a9%d8%b3%2f_%d8%b4%d9%87%d8%b1_%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c">اصفهان ع / شهر زیرزمینی (۱) </a></li>
<li><a title="روسیه کمپین&zwnj;های حزب جمهوریخواه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87_%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87">روسیه کمپین&zwnj;های حزب جمهوریخواه (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87">تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه+ها+و+شعارهای+مراسم+تشییع+هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87%2b%d9%87%d8%a7%2b%d9%88%2b%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%2b%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%2b%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9%2b%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">حاشیه+ها+و+شعارهای+مراسم+تشییع+هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_">تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع های تشییع پیکر آیت" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa">ع های تشییع پیکر آیت (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">حاشیه های مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="پسر زندانی مرحوم هاشم رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%be%d8%b3%d8%b1_%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">پسر زندانی مرحوم هاشم رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع -های-تشییع-جنازه-هاشمی-رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">ع -های-تشییع-جنازه-هاشمی-رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع شخصیت ها و مسئولین در تشییع جنازه آیت الله ها" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa_%d9%87%d8%a7_%d9%88_%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86_%d8%af%d8%b1_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7">ع شخصیت ها و مسئولین در تشییع جنازه آیت الله ها (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی!" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%21">حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی! (۱) </a></li>
<li><a title="اطلاع رسانی مراسم تشییع وتدفین آیت الله هاشمی رفس" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9_%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%88%d8%aa%d8%af%d9%81%db%8c%d9%86_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3">اطلاع رسانی مراسم تشییع وتدفین آیت الله هاشمی رفس (۱) </a></li>
<li><a title="بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2">بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز (۱) </a></li>
<li><a title="بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85">بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82_%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1">مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار (۱) </a></li>
<li><a title="حمدی&zwnj;نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجا" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d9%88_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7">حمدی&zwnj;نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجا (۱) </a></li>
<li><a title="اخبارگوناگون  اشک&zwnj;های برادر آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجان" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86__%d8%a7%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86">اخبارگوناگون اشک&zwnj;های برادر آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجان (۱) </a></li>
<li><a title="آیت&zwnj;الله اکبر هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">آیت&zwnj;الله اکبر هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی + تصاویر گریه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%2b_%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87">رفسنجانی + تصاویر گریه (۱) </a></li>
<li><a title="با اکبر هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">با اکبر هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="محمود احمدی&zwnj;نژاد در مناظره انتخاباتی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87_%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c">محمود احمدی&zwnj;نژاد در مناظره انتخاباتی (۱) </a></li>
<li><a title="از لحظه خا پاری آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b2_%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87_%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">از لحظه خا پاری آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی! بیم یک اتفاق در فق" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%21_%d8%a8%db%8c%d9%85_%db%8c%da%a9_%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82_%d8%af%d8%b1_%d9%81%d9%82">درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی! بیم یک اتفاق در فق (۱) </a></li>
<li><a title="جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانهاکبر هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانهاکبر هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa_%d8%b4%d8%af%d9%87_%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa_%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa_%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86">ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱) </a></li>
<li><a title="نجات&zwnj;یافتگان از ترور اهل ایران" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d8%b2_%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1_%d8%a7%d9%87%d9%84_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86">نجات&zwnj;یافتگان از ترور اهل ایران (۱) </a></li>
<li><a title="رؤسای مجلس خبرگان ی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3_%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c">رؤسای مجلس خبرگان ی (۱) </a></li>
<li><a title="جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87">جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانه (۱) </a></li>
<li><a title="کتاب&zwnj;شناسی اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c">کتاب&zwnj;شناسی اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="کتاب &ldquo;عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خا تری" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%e2%80%9c%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8_%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be%d9%88%d8%b4_%d9%88_%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86_%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c">کتاب &ldquo;عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خا تری (۱) </a></li>
<li><a title=" کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8_%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be%d9%88%d8%b4_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c"> کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="تظاهر به گریه و صحنه&zwnj;پردازی داخل آمبولانس حمل پیکر" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1_%d8%a8%d9%87_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87_%d9%88_%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84_%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3_%d8%ad%d9%85%d9%84_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1">تظاهر به گریه و صحنه&zwnj;پردازی داخل آمبولانس حمل پیکر (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تصویر سازی گریه در آمبولانس حمل پیکر هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87_%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86_%d8%af%d8%b1_%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3_%d8%ad%d9%85%d9%84_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصویر سازی گریه در آمبولانس حمل پیکر هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title=" فایل " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84_%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85"> فایل (۱) </a></li>
<li><a title="&laquo;زندان&raquo; اوین" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%26%23171%3b%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%26%23187%3b_%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86">&laquo;زندان&raquo; اوین (۱) </a></li>
<li><a title="!بیانیه &laquo;مهدی هاشمی&raquo; در آستانه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%21%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87_%26%23171%3b%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%26%23187%3b_%d8%af%d8%b1_%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87">!بیانیه &laquo;مهدی هاشمی&raquo; در آستانه (۱) </a></li>
<li><a title="ع های دیدنی از ن معروف هالیوود قبل و بعد آرای" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%b2_%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86_%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81_%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af_%d9%82%d8%a8%d9%84_%d9%88_%d8%a8%d8%b9%d8%af_%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c">ع های دیدنی از ن معروف هالیوود قبل و بعد آرای (۱) </a></li>
<li><a title="ی ن و دختران ایرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%db%8c_%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86_%d9%88_%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">ی ن و دختران ایرانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع داغ و خفن از دختران زیبا و خوشگل ایرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d8%af%d8%a7%d8%ba_%d9%88_%d8%ae%d9%81%d9%86_%d8%a7%d8%b2_%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d9%88_%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">ع داغ و خفن از دختران زیبا و خوشگل ایرانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">حاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="فتنه 88 هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">فتنه 88 هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی در فتنه 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88">هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 (۱) </a></li>
<li><a title="خانواده هاشمی رفسنجانی فتنه 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88">خانواده هاشمی رفسنجانی فتنه 88 (۱) </a></li>
<li><a title="فتنه 88 و فتنه سال 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88_%d9%88_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d9%84_88">فتنه 88 و فتنه سال 88 (۱) </a></li>
<li><a title="روحیه مبارزاتی آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c%d9%87_%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">روحیه مبارزاتی آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="سند " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d9%86%d8%af_%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85">سند (۱) </a></li>
<li><a title="ج و   بازخوانی سفر تاریخی انقلاب" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84_%d9%88_%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85__%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b3%d9%81%d8%b1_%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8">ج و بازخوانی سفر تاریخی انقلاب (۱) </a></li>
<li><a title="قاجار تا اعتدال" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%a7_%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84">قاجار تا اعتدال (۱) </a></li>
<li><a title="فقدان آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">فقدان آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="آیت الله هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85">آیت الله هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام (۱) </a></li>
<li><a title="پدر بنویس؛ نه برای این که چیزی اضافه  آیت الله" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%be%d8%af%d8%b1_%d8%a8%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%9b_%d9%86%d9%87_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c_%d8%a7%db%8c%d9%86_%da%a9%d9%87_%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c_%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87__%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87">پدر بنویس؛ نه برای این که چیزی اضافه آیت الله (۱) </a></li>
<li><a title="(گزارش لحظه به لحظه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%28%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4_%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87_%d8%a8%d9%87_%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87">(گزارش لحظه به لحظه (۱) </a></li>
<li><a title="لحظه-مراسم-تشییع" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9">لحظه-مراسم-تشییع (۱) </a></li>
<li><a title="آیت الل" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84">آیت الل (۱) </a></li>
<li><a title="حواشی-مراسم-تشییع-پیکر-آیت&zwnj;الله-هاشمیتصاوی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c">حواشی-مراسم-تشییع-پیکر-آیت&zwnj;الله-هاشمیتصاوی (۱) </a></li>
<li><a title="حواشی-مراسم-تشییع-پیکر-آیت&zwnj;الله-هاشمی تصاوی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c">حواشی-مراسم-تشییع-پیکر-آیت&zwnj;الله-هاشمی تصاوی (۱) </a></li>
<li><a title="حواشی-مراسم" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85">حواشی-مراسم (۱)</a>
<ul cl ="about-ul">
<li><a title="آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">آیت الله هاشمی (٢) </a></li>
<li><a title="مجمع تشخیص مصلحت نظام" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9_%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5_%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%aa_%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85">مجمع تشخیص مصلحت نظام (٢) </a></li>
<li><a title="مهدی هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">مهدی هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87">حاشیه (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c">اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="اقتصاد و برنامه ریزی مالی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af_%d9%88_%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87_%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c_%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c">اقتصاد و برنامه ریزی مالی (۱) </a></li>
<li><a title="خانواده هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">خانواده هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c">حاشیه های (۱) </a></li>
<li><a title="پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی&zwnj;" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c">هاشمی&zwnj; (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">مرحوم آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="اخبارحاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">اخبارحاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="سوء استفاده ازمراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a1_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87_%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">سوء استفاده ازمراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسن" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86">زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسن (۱) </a></li>
<li><a title="هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویری از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c_%d8%a7%d8%b2_%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c_%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصاویری از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="همسر آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">همسر آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="مراسم ختم آیت الله هاشمی رفسنجانی +ع " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%ae%d8%aa%d9%85_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%2b%d8%b9%da%a9%d8%b3">مراسم ختم آیت الله هاشمی رفسنجانی +ع (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویر ع / مراسم تحویل هواپیمای ایرباس" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b9%da%a9%d8%b3%2f_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84_%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3">تصاویر ع / مراسم تحویل هواپیمای ایرباس (۱) </a></li>
<li><a title="هواپیمای ایرباس a321" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3_a321">هواپیمای ایرباس a321 (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع پیکر علی شریعتمداری و عباس ماهیار گرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%88_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1_%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">تشییع پیکر علی شریعتمداری و عباس ماهیار گرانی (۱) </a></li>
<li><a title="اصفهان ع / شهر زیرزمینی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86_%d8%b9%da%a9%d8%b3%2f_%d8%b4%d9%87%d8%b1_%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c">اصفهان ع / شهر زیرزمینی (۱) </a></li>
<li><a title="روسیه کمپین&zwnj;های حزب جمهوریخواه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87_%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87">روسیه کمپین&zwnj;های حزب جمهوریخواه (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87">تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه+ها+و+شعارهای+مراسم+تشییع+هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87%2b%d9%87%d8%a7%2b%d9%88%2b%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%2b%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85%2b%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9%2b%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">حاشیه+ها+و+شعارهای+مراسم+تشییع+هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_">تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع های تشییع پیکر آیت" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa">ع های تشییع پیکر آیت (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">حاشیه های مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="پسر زندانی مرحوم هاشم رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%be%d8%b3%d8%b1_%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">پسر زندانی مرحوم هاشم رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع -های-تشییع-جنازه-هاشمی-رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">ع -های-تشییع-جنازه-هاشمی-رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع شخصیت ها و مسئولین در تشییع جنازه آیت الله ها" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa_%d9%87%d8%a7_%d9%88_%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86_%d8%af%d8%b1_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%87_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7">ع شخصیت ها و مسئولین در تشییع جنازه آیت الله ها (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی!" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%21">حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت&zwnj;الله هاشمی&zwnj;رفسنجانی! (۱) </a></li>
<li><a title="اطلاع رسانی مراسم تشییع وتدفین آیت الله هاشمی رفس" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9_%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d9%88%d8%aa%d8%af%d9%81%db%8c%d9%86_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3">اطلاع رسانی مراسم تشییع وتدفین آیت الله هاشمی رفس (۱) </a></li>
<li><a title="بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2">بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز (۱) </a></li>
<li><a title="بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85">بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم (۱) </a></li>
<li><a title="مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82_%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1">مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار (۱) </a></li>
<li><a title="حمدی&zwnj;نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجا" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d9%88_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7">حمدی&zwnj;نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجا (۱) </a></li>
<li><a title="اخبارگوناگون  اشک&zwnj;های برادر آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجان" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86__%d8%a7%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86">اخبارگوناگون اشک&zwnj;های برادر آیت&zwnj;الله هاشمی رفسنجان (۱) </a></li>
<li><a title="آیت&zwnj;الله اکبر هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">آیت&zwnj;الله اکبر هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="رفسنجانی + تصاویر گریه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%2b_%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87">رفسنجانی + تصاویر گریه (۱) </a></li>
<li><a title="با اکبر هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">با اکبر هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="محمود احمدی&zwnj;نژاد در مناظره انتخاباتی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87_%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c">محمود احمدی&zwnj;نژاد در مناظره انتخاباتی (۱) </a></li>
<li><a title="از لحظه خا پاری آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d8%b2_%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87_%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">از لحظه خا پاری آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی! بیم یک اتفاق در فق" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%21_%d8%a8%db%8c%d9%85_%db%8c%da%a9_%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82_%d8%af%d8%b1_%d9%81%d9%82">درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی! بیم یک اتفاق در فق (۱) </a></li>
<li><a title="جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانهاکبر هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانهاکبر هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%af%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa_%d8%b4%d8%af%d9%87_%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa_%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa_%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86">ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱) </a></li>
<li><a title="نجات&zwnj;یافتگان از ترور اهل ایران" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%a7%d8%b2_%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1_%d8%a7%d9%87%d9%84_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86">نجات&zwnj;یافتگان از ترور اهل ایران (۱) </a></li>
<li><a title="رؤسای مجلس خبرگان ی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3_%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c">رؤسای مجلس خبرگان ی (۱) </a></li>
<li><a title="جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87">جعبه&zwnj;های ناوبری خاورمیانه (۱) </a></li>
<li><a title="کتاب&zwnj;شناسی اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c">کتاب&zwnj;شناسی اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="کتاب &ldquo;عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خا تری" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%e2%80%9c%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8_%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be%d9%88%d8%b4_%d9%88_%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86_%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c">کتاب &ldquo;عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خا تری (۱) </a></li>
<li><a title=" کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8_%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%be%d9%88%d8%b4_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c"> کتاب عالیجناب سرخپوش اکبر گنجی (۱) </a></li>
<li><a title="تظاهر به گریه و صحنه&zwnj;پردازی داخل آمبولانس حمل پیکر" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1_%d8%a8%d9%87_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87_%d9%88_%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84_%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3_%d8%ad%d9%85%d9%84_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1">تظاهر به گریه و صحنه&zwnj;پردازی داخل آمبولانس حمل پیکر (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="تصویر سازی گریه در آمبولانس حمل پیکر هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1_%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c_%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87_%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86_%d8%af%d8%b1_%d8%a2%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3_%d8%ad%d9%85%d9%84_%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">تصویر سازی گریه در آمبولانس حمل پیکر هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title=" فایل " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af_%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84_%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85"> فایل (۱) </a></li>
<li><a title="&laquo;زندان&raquo; اوین" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%26%23171%3b%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%26%23187%3b_%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86">&laquo;زندان&raquo; اوین (۱) </a></li>
<li><a title="!بیانیه &laquo;مهدی هاشمی&raquo; در آستانه" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%21%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87_%26%23171%3b%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%26%23187%3b_%d8%af%d8%b1_%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87">!بیانیه &laquo;مهدی هاشمی&raquo; در آستانه (۱) </a></li>
<li><a title="ع های دیدنی از ن معروف هالیوود قبل و بعد آرای" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%b2_%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86_%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81_%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af_%d9%82%d8%a8%d9%84_%d9%88_%d8%a8%d8%b9%d8%af_%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c">ع های دیدنی از ن معروف هالیوود قبل و بعد آرای (۱) </a></li>
<li><a title="ی ن و دختران ایرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%db%8c_%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86_%d9%88_%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">ی ن و دختران ایرانی (۱) </a></li>
<li><a title="ع داغ و خفن از دختران زیبا و خوشگل ایرانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3_%d8%af%d8%a7%d8%ba_%d9%88_%d8%ae%d9%81%d9%86_%d8%a7%d8%b2_%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d9%88_%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c">ع داغ و خفن از دختران زیبا و خوشگل ایرانی (۱) </a></li>
<li><a title="حاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%aa%d8%b4%db%8c%db%8c%d8%b9_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c">حاشیه های مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی (۱) </a></li>
<li><a title="فتنه 88 هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">فتنه 88 هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="هاشمی رفسنجانی در فتنه 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88">هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 (۱) </a></li>
<li><a title="خانواده هاشمی رفسنجانی فتنه 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88">خانواده هاشمی رفسنجانی فتنه 88 (۱) </a></li>
<li><a title="فتنه 88 و فتنه سال 88" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_88_%d9%88_%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d9%84_88">فتنه 88 و فتنه سال 88 (۱) </a></li>
<li><a title="روحیه مبارزاتی آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c%d9%87_%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa%db%8c_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">روحیه مبارزاتی آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="سند " href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d9%86%d8%af_%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85">سند (۱) </a></li>
<li><a title="ج و   بازخوانی سفر تاریخی انقلاب" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84_%d9%88_%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85__%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%b3%d9%81%d8%b1_%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c_%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8">ج و بازخوانی سفر تاریخی انقلاب (۱) </a></li>
<li><a title="قاجار تا اعتدال" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1_%d8%aa%d8%a7_%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84">قاجار تا اعتدال (۱) </a></li>
<li><a title="فقدان آیت الله هاشمی" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86_%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c">فقدان آیت الله هاشمی (۱) </a></li>
<li><a title="آیت الله هاشمی رفسنجانی در اینستاگرام" href="http://as118.persianblog.ir/tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85">آیت الله هاشمی رفسنجان

مشاهده متن کامل ...

بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم تر
درخواست حذف اطلاعات

حضور خارجی ها در مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم و بزرگداشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت حجت‌ال والمسلمین هاشمی رفسنجانی ( رحمة‌الله‌علیه) از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در حسینیه‌ی (رحمةالله‌علیه) و با حضور ایشان برگزار شد. مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار مرتبط: احمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی +ع حضور سرلشکر قاسم سلیمانی با لباس نظامی در مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی +ع مهدی هاشمی در مراسم ترحیم آیت الله رفسنجانی + ع مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ‌ (ره) + تصاویر سفیر...

حاشیه مراسم تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی

 • پوشش امدادی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی/حضور 185 نیروی امدادی و استقرار 2 فروند بالگرد
  3 روز پیش اخبار باشگاه خبرنگاران 110

  رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت:185 نجاتگر و امدادی به همراه پزشکان داوطلب در سرتاسر مسیر برگزاری مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی برای امدادرسانی به هموطنان حضور فعال خواهند داشت. به گزارش   گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، مرتضی سلیمی  درباره استقرار نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در سرتاسر مسیر تشییع پیکر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: 185نیروی انسانی شامل امدادگر، نجاتگر و پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات امدادی به هموطنان در سرتا سر مسیر حضور فعال خواهند داشت.  وی با اشاره به بکارگیری 52 دستگاه آمبولانس تاکید کرد: علاوه بر استقرار آمبولانس در سرتاسر مسیر، 10 دستگاه خودروی پشتیبانی، 3 دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه خودروی...

 • عمار حکیم در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی! +ع
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 67

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 65 سایر اخبار اخبارگوناگون rss مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی شرکت عمار حکیم رییس مجلس اعلای عراق در مراسم تشییع آیت الله هاشمی عمار حکیم  در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی جام جم آنلاین اخبار مرتبط: وداع انقلاب با پیکر آیت الله هاشمی + تصاویر لحظه به لحظه با مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی / وداع با یار دیرین و ی + تصاویر مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی در ضریح راحل (ره) +ع گردهمایی سینماگران برای مشایعت آیت‌الله هاشمی + تصاویر خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع + تصاویر

 • خارجی ها در مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی +ع
  1 روز قبل اخبار پرشین وی 31

  تاریخ نشر : چهارشنبه 22 دی 1395 مشاهده : 16 سایر اخبار اخبارگوناگون rss حضور خارجی ها در مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم و بزرگداشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت حجت‌ال والمسلمین هاشمی رفسنجانی ( رحمة‌الله‌علیه) از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب ی صبح امروز (چهارشنبه) در حسینیه‌ی (رحمةالله‌علیه) و با حضور ایشان برگزار شد. مراسم امروز بزرگداشت مرحوم هاشمی رفسنجانی مشرق اخبار مرتبط: احمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی +ع حضور سرلشکر قاسم سلیمانی با لباس نظامی در مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی +ع مهدی هاشمی در مراسم ترحیم آیت الله رفسنجانی + ع مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ‌ (ره) + تصاویر سفیر...

 • تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳
  3 روز پیش اخبار دلگرم 154

  تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳ تصاویر...

 • تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳
  2 روز پیش اخبار دلگرم 50

  تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳ تصاویر مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی -۳...

 • تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل
  2 روز پیش اخبار دلگرم 31

  تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر برگزاری مراسم سوگورای آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اربیل تصاویر...

 • احمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی +ع
  1 روز قبل اخبار پرشین وی 241

  تاریخ نشر : چهارشنبه 22 دی 1395 مشاهده : 224 سایر اخبار اخبارگوناگون rss حمدی‌نژاد، ابوتر و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی احمدی‌نژاد، ابوتر و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی در تصویر زیر محمود احمدی‌نژاد، حجت ال ابوتر و محسن هاشمی را در مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه (ره) با حضور انقلاب مشاهده می‌کنید. احمدی‌نژاد، ابوتر و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی خبر آنلاین اخبار مرتبط: مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ‌ (ره) + تصاویر بازتاب گسترده تذکر ی در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ! + تصاویر قرائت وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط فرزندش در تلویزیون/ بعد از انقلاب چیزی به دارایی هایم افزوده نشد +ع گریه‌ ظریف در مراسم خا پاری...

 • تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱
  2 روز پیش اخبار دلگرم 46

  تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر...

 • خوش و بش حاج‌ قاسم سلیمانی با داماد آیت‌الله سیستانی + ع
  1 روز قبل اخبار پرشین وی 20

  تاریخ نشر : چهارشنبه 22 دی 1395 مشاهده : 52 سایر اخبار اخبارگوناگون rss خوش و بش فرمانده قدس با حجت ال شهرستانی از حاشیه‌های مراسم ترحیم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود. حاشیه‌های مراسم ترحیم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی مراسم ترحیم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح روز چهارشنبه بیست و دوم دیماه با حضور معظم انقلاب و مسئولین کشوری و لشکری در حسینیه (ره) برگزار شد.   خوش و بش حاج‌ قاسم سلیمانی، فرمانده قدس با حجت ال شهرستانی و داماد آیت‌الله سیستانی از حاشیه‌های این مراسم بود. فارس اخبار مرتبط: حضور سرلشکر قاسم سلیمانی با لباس نظامی در مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی +ع احمدی‌نژاد و محسن هاشمی در مراسم ترحیم هاشمی رفسنجانی +ع حضور سرلشکر قاسم سلیمانی با لباس نظامی در مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی +ع ...

 • محمد هاشمی و بهداشت داخل ضریح در تدفین هاشمی رفسنجانی +ع
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 381

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 94 سایر اخبار اخبارگوناگون rss محمد هاشمی و بهداشت داخل ضریح در تدفین هاشمی رفسنجانی تدفین هاشمی رفسنجانی محمد هاشمی و بهداشت داخل ضریح در تدفین هاشمی رفسنجانی محمد هاشمی و بهداشت داخل ضریح در تدفین هاشمی رفسنجانی الف اخبار مرتبط: لحظه به لحظه با مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی / وداع با یار دیرین و ی / خداحافظ آیت الله + تصاویر قرائت زیارت آلِ یاسین توسط نوه برادر ایت الله هاشمی! + ع لحظه خا پاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مرقد (ره)+ ع همسر و فرزندان هاشمی رفسنجانی بعد از خا پاری آیت الله +تصاویر چشمان گریان عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع +ع

 • سلیمانی، نهاوندیان، مطهری، ازی، لاری و ... در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی‌ + تصاویر
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 133

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 26 سایر اخبار اخبارگوناگون rss مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمیرفسنجانی  مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمیرفسنجانی در تصاویر زیر حضور برخی شخصیت‌ها در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمیرفسنجانی را می‌بینید. محمدرضا خاتمی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمیرفسنجانی کمال ازی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمیرفسنجانی نهاوندیان در بدرقه پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی سلیمانی در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی حجت السلام والمسلمین لاری در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی علی مطهری در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر آنلاین اخبار مرتبط: مقامات و شخصیت‌ها در بدرقه آیت‌الله هاشمیرفسنجانی + تصاویر مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی در ضریح راحل (ره) +ع فائزه هاشمی...

 • زمان و مکان تشییع جنازه نیلوفر م نیک
  2-9-2016 اخبار شما نیوز 217

  مکان و زمان مراسم تشییع جنازه نیلوفر م نیک و مراسم خا پاری بازیگر جوان نیلوفر م نیک هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است. به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : نیلوفر م نیک در سریال معمای شاه نقش لیلی ارجمند را بازی می‌کرد. بنا بر اخبار رسیده، نیلوفر م نیک در تهران و حین عمل جراحی درگذشت. پس از مشخص شدن زمان دقیق مراسم تشییع جنازه نیلوفر م نیک در پایان این خبر اضافه خواهد شد.

 • آیت الله هاشمی رفسنجانی نابغه بود اما ...
  2 روز پیش سرگرمی سیمرغ 271

   رییس کل گمرک 2 خاطره از آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است تدبیر اقتصادی هاشمی که هیچ وقت خبری نشد رو مه اعتماد به نقل از مسعود کرباسیان رییس کل گمرک 2 خاطره وی از آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.  مسعود کرباسیان از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: او نابغه بود اوا دوران ریاست جمهوری  دور دوم آقای هاشمی در سفری  همراه ایشان به 5 کشور آفریقایی رفته بودم. آن زمان معاون بازرگانی خارجی بودم. در سفر  به اوگاندا بود.مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هنگام بازگشت به شهر جین جا که شهری مسلمان نشین در این کشور است،از کنار سد برق آبی عبور می کرد که دستور  توقف داد.ایشان از ماشین پیاده شد و درخواست کرد تا درباره ویژگی های سد برایش توضیح بدهند. سازنده سد درباره میزان برقی که سد تولید می کرد،توضیحاتی داد.بعد از پایان توضیحاتش،آقای هاشمی که به دقت به...

 • تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲
  2 روز پیش اخبار دلگرم 73

  تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۲...

 • عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی:از مردم تشکر می‌کنم
  3 روز پیش اخبار پرشین وی 106

  تاریخ نشر : دوشنبه 20 دی 1395 مشاهده : 8 سایر اخبار اخبارگوناگون rss همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: مردم خیلی لطف د که در مراسم حاضر شدند. همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از اصرار خبرنگاران برای بیان مطالبی درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: مردم خیلی لطف د که در مراسم حاضر شدند اما فائزه هاشمی از مصاحبه مادرش ممانعت می کرد.   همچنین فاطمه هاشمى در حاشیه مراسم اظهار داشت: اصلا باورم نمی‌شود که دیگر پدرم در میان ما نیست.   وى افرود: دیروز حال آیت الله هاشمى خوب بود و هیچ مشکلى نداشت. درگذشت پدرم اصلا قابل باور نیست. باشگاه خبرنگاران جوان اخبار مرتبط: حضور همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر پیکر ایشان + ع ع کمتر دیده شده از آیت الله هاشمی در کنار همسرشان آیت الله هاشمی و عفت مرعشی در اوایل زندگی...

 • مجلس ختم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سوی انقلاب
  3 روز پیش سرگرمی سیمرغ 187

  در این مراسم که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می شود علاوه بر شخصیت های داخلی، سفرهای کشورها و روسای جمهوری که برای تشییع پیکر می آیند، حضور خواهند داشت مجلس ختم برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مجلس ختمی از سوی انقلاب روز چهارشنبه ، ٢٢ دی ماه ٩۵،  از ساعت ٩:٣٠ تا ١١ در حسینیه (ره) برگزار می شود. به گزارش انتخاب، در این مراسم که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می شود علاوه بر شخصیت های داخلی، سفرهای کشورها و روسای جمهوری که برای تشییع پیکر می آیند، حضور خواهند داشت. منبع: فارس

 • اهل سنت از رحلت هاشمی رفسنجانی در عزاست/ همه ما از یک پیکریم
  1 روز قبل اخبار افکار نیوز 6

  گروه _ مولوی عبدالحمید اهل سنت زاهدان با اشاره به فوت هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی از استوانه ها و پایه های بزرگ نظام و انقلاب بود و ضایعه درگذشت ایشان همه ما را عزا دار و غمدار کرده است. به گزارش افکار نیوز؛ وی با بیان اینکه آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر آنکه برای همه ملت، اقوام و گروههای شناخته شده بود، یک چهره بین المللی و مطرح در عرصه جهانی بوده، گفت: در مراسم تشییع جنازه این یار انقلاب علاوه بر اینجانب، اهل  سنت هم شرکت د و مردم از استان ما هم به تهران آمدند تا این یار انقلاب را تشییع کنند. اهل سنت زاهدان  تصریح کرد: رحلت هاشمی رفسنجانی برای همه مردم ایران غمناک بود و اهل سنت هم از زمان شنیدن این خبر، با ملت ایران ابراز همدردی کرده است. مولوی عبدالحمید با اشاره به تلاشهای دشمنان نظام برای ایجاد تنش و اختلاف بین مسئولین در مراسم تشییع...

 • تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲
  2 روز پیش اخبار دلگرم 21

  تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۲ تصاویر...

 • پست جالب مهراب قاسمخانی در اینستاگرامش درباره تشییع جنازه دیروز!
  1 روز قبل تصاویر پرشین وی 49

  تاریخ نشر : چهارشنبه 22 دی 1395 مشاهده : 33 سایر اخبار گزارش تصویری rss پست جالب مهراب قاسمخانی درباره تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی پست جالب مهراب قاسمخانی   در اینستاگرام مهراب قاسمخانی در اینستاگرامش درباره تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی  با انتشار ع ی از جمعیت انبوه واکنش نشان داد. مهراب قاسمخانی با انتشار ع زیر نوشت: پیام دریافت شد؟   بیوگرافی مهراب قاسمخانی مهراب قاسم‌خانی در ۱۶ آذرماه سال ۱۳۵۰ در تهران به دنیا آمد. او طراح دکور و نویسنده می‌باشد. پس از پاورچین با شقایق دهقان ازدواج کرد که حاصل این ازدواج پسری است به نام نویان. اخبار مرتبط: ع قدیمی و جدید مهراب قاسم‌خانی و پسرش و توصیف عجیب مهراب از این ع ! نامه مهراب قاسم‌خانی به رئیس جدید صداوسیما + ع ع و متن جالب مهراب قاسمخانی بعد از دربی...

 • فاطمه و یاسر هاشمی بر مزار پدر! + تصاویر
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 766

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 45 سایر اخبار اخبارگوناگون rss فاطمه و یاسر هاشمی بر مزار پدر فاطمه و یاسر هاشمی بر مزار پدر فرزندان آیت الله هاشمی در مراسم تدفین پدر فاطمه و یاسر هاشمی بر مزار پدر! فاطمه و یاسر هاشمی بر مزار پدر! ایسنا اخبار مرتبط: چشمان گریان عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع +ع محمد هاشمی و بهداشت داخل ضریح در تدفین هاشمی رفسنجانی +ع لحظه به لحظه با مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی / وداع با یار دیرین و ی / خداحافظ آیت الله + تصاویر قرائت زیارت آلِ یاسین توسط نوه برادر ایت الله هاشمی! + ع لحظه خا پاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مرقد (ره)+ ع همسر و فرزندان هاشمی رفسنجانی بعد از خا پاری آیت الله +تصاویرمشاهده متن کامل ...
اخبارگوناگون اشک های برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی برادر آیت الله هاشمی رفسنجا
درخواست حذف اطلاعات

تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی + تصاویر گریه سیدحسن برای هاشمی رفسنجانی + تصاویر حضور همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر پیکر ایشان + ع

حاشیه مراسم تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی

 • تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱
  2 روز پیش اخبار دلگرم 32

  تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی -۱ تصاویر مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی...

 • شمخانی: آیت الله هاشمی ستون انقلاب بود
  3 روز پیش اخبار افکار نیوز 2

  به گزارش افکارنیوز ،  علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم اولین روز سوگواری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جماران و در جمع خبرنگاران با اشاره به سیره مبارزاتی انقل آیت‌الله هاشمیرفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی انسانی بسیار برجسته و ستون انقلاب بود. وی افزود: در ۴٠ سال گذشته پس از پیروزی انقلاب با چالش ها و گردنه های مختلفی هم در دوران حضرت و هم در دوران ی رو به رو بودیم که همواره آقای هاشمی در کنار و ی قرار داشتند، وی  هیچ وقت در چهارچوب حزب و جناح عمل نکرد. شمخانی تصریح کرد: تلقی همه ملت ایران از آقای هاشمی تلقی وحدتی است که ناشی از رفتار و شخصیت ایشان می شود، فردا ملت ایران آن فرمایش حضرت را که «هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است» را با حضور در تشییع جنازه ایشان ثابت خواهند کرد و هرگز فراموششان نخواهند کرد.

 • تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
  2 روز پیش اخبار دلگرم 31

  تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی ----------------------------------------------------------------------------- توجه: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی مجله اینترنتی دلگرم وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ...

 • تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل
  2 روز پیش اخبار دلگرم 56

  تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل تصاویر مراسم تدفین آیت الله هاشمی...

 • تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
  5 ساعت پیش اخبار دلگرم 7

  تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم بزرگداشت ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی...

 • روایت سلیمانی از تاکتیک های متفاوت آیت الله هاشمی
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 14

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 32 سایر اخبار اخبارگوناگون rss فرمانده نیروی قدس در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان گاهی اوقات تاکتیک های متفاوتی داشت ولی هاشمی استکبارستیز و صهیونیست ستیز بود.  حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی   سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: هاشمی همانی بود که از ابتدا بود و تا انتها همان بود؛ گاهی اوقات تاکتیک های متفاوتی داشت ولی هاشمی استکبارستیز و صهیونیست ستیز بود. میزان اخبار مرتبط: مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی در ضریح راحل (ره) +ع گردهمایی سینماگران برای مشایعت آیت‌الله هاشمی + تصاویر خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع + تصاویر شیون مهدی و...

 • پیام تسلیت ملی‌پوشان و فدراسیون فوتبال به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
  3 روز پیش ورزش خبر آنلاین 50

  پیام تسلیت ملی‌پوشان و فدراسیون فوتبال به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمیرفسنجانی ورزش > مدیریت ورزش - سایت فدراسیون فوتبال نوشت:فدراسیون فوتبال ایران با صدور پیامی درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. فدراسیون فوتبال ایران با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. آیت‌الله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز یکشنبه ۱۹ دی و پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش بی وقفه در راه تحقق و انقلاب دعوت حق را لبیک گفته و دار فانی را وداع گفت. فدراسیون فوتبال این ضایعه بزرگ را به پیشگاه زمان (عج)، ی (مدظله العالی)، بیت مرحوم آیت الله هاشمی، جامعه ت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و آحاد ملت ایران تسلیت عرض می نماید و از خداوند متعال برای ایشان، علو درجات و برای خانواده‌ آیت‌الله هاشمی صبر و شکیبایی مسئلت دارد....

 • تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس
  14 ساعت پیش اخبار دلگرم 4

  تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز ی انگلیس تصاویر مراسم بزرگداشت آیت...

 • پیکر آیت الله هاشمی در کنار (ره) آرام گرفت
  2 روز پیش اخبار برترین ها 12

  کد خبر: ۴۵۸۶۸۲ ۷۸۲۳  بازدید پیکر آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی، به خاک س شد. خبرگزاری ایسنا: پیکر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ظهر امروز در ضریح حرم (ره) به خاک س شد. مراسم تشیع و تدوین یار دیرین با حضور تعداد زیادی از مردم، مسئولین و خانواده او برگزار شد. صبح امروز معظم انقلاب بر پیکر هاشمی رفسنجانی خواندند. همچنین سران سه قوا، جمعی از فرمانده هان ارشد نظامی، نمایندگان مجالس خبرگان ی، شورای ی و شوراهای شهر و روستا، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران نیز در این مراسم حضور پیدا د. جمع زیادی از مردم نیز در مراسم تشیع این عالم مجاهد، در اجتماعاتی گسترده پیکر آیت‌الله هاشمی را برای سپردن به خانه ی ابدی مشایعت د. رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه ١٩دی ماه در بیمارستان ی تجریش جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس از گمانه...

 • مخالفت خانواده پورحیدری با تشییع جنازه در ورزشگاه
  5-11-2016 ورزش خبر آنلاین 8

  مخالفت خانواده پورحیدری با تشییع جنازه در ورزشگاه ورزش > لیگ برتر - خانواده پورحیدری مصر هستند تا مراسم تشییع جنازه پدر معنوی آبی‌ها در ورزشگاه شیرودی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛پس ازمخالفت شورای تامین با برگزاری تشییع جنازه منصور پورحیدری در ورزشگاه امجدیه،پسر او اعلام کرد که خانواده اش با این تصمیم مخالف هستند. به گفته علی پورحیدری آنها نمی خواهند که مراسم پدرشان در ورزشگاه برگزار شود چرا که منصورخان علاقه ای نداشته تا مردم به زحمت بیفتند.به همین دلیل آنها خواهان برگزاری مراسم در ورزشگاه شیرودی شده اند. علی همچنان گفته است که اگر شورای تامین با این تصمیم مخالف است آنها مراسم را از مقابل در خانه شان انجام می دهند. 251 41

 • محسن و یاسر هاشمی در تشییع پدر + ع
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 854

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 135 سایر اخبار اخبارگوناگون rss محسن و یاسر هاشمی در تشییع پدر مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی  محسن و یاسر هاشمی در تشییع پدر محسن و یاسر هاشمی در تشییع پدر ایسنا اخبار مرتبط: فائزه هاشمی در مراسم تشییع پدر + ع مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی در ضریح راحل (ره) +ع گردهمایی سینماگران برای مشایعت آیت‌الله هاشمی + تصاویر محسن رضایی در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی + ع لحظه به لحظه با مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی / وداع با یار دیرین و ی + تصاویر

 • تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان
  9 ساعت پیش اخبار دلگرم 10

  تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در اقلیم کردستان تصاویر دومین روز مراسم عزاداری آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی در...

 • جزئیات مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
  3 روز پیش اخبار ساعت24 97

  حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: مراسم تدفین آیت‌الله هاشمیرفسنجانی روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه برگزار می‌شود.  وی افزود: پیکر مرحوم هاشمیرفسنجانی به جماران منتقل شد. به گزارش فارس، آیت‌الله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از عمری مجاهدت و تلاش در مسیر آرمان‌های انقلاب عصر امروز یکشنبه 19 دی ماه در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت. فارس

 • محمد هاشمی ، پس از تدفین برادر! + ع
  2 روز پیش اخبار پرشین وی 156

  تاریخ نشر : 21 دی 1395 مشاهده : 59 سایر اخبار اخبارگوناگون rss خا پاری آیت‌الله هاشمیرفسنجانی خا پاری آیت‌الله هاشمیرفسنجانی محمد هاشمی، پس از برادر محمد هاشمی، پس از تدفین برادر انتخاب اخبار مرتبط: محمد هاشمی در مراسم بدرقه آیت الله هاشمی رفسنجانی + ع اشک‌های برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی + ع خودروی حامل پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی + تصاویر مزار آیت الله هاشمی رفسنجانی در ضریح راحل (ره) +ع گردهمایی سینماگران برای مشایعت آیت‌الله هاشمی + تصاویر خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع + تصاویر شیون مهدی و فاطمه بر پیکر پدرشان، آیت الله هاشمی رفسنجانی +تصاویر

 • تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
  2 روز پیش اخبار دلگرم 19

  تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تصاویر مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ----------------------------------------------------------------------------- توجه: کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی مجله اینترنتی دلگرم وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از...

 • نوه با انقلاب در حاشیه بزرگداشت آیت‌الله هاشمی+ع
  4 ساعت پیش اخبار پرشین وی 18

  تاریخ نشر : پنجشنبه 23 دی 1395 مشاهده : 224 سایر اخبار اخبارگوناگون rss تصویر زیر انقلاب را هنگام گفتگو با نوه حضرت (ره) نشان می دهد. گفتگوی نوه حضرت با انقلاب صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار ی با انتشار تصویر زیر در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت:"گفتگوی نوه حضرت با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب ی در جریان مراسم بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی " باشگاه خبرنگاران جوان اخبار مرتبط: بازتاب گسترده تذکر ی در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ! + تصاویر مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ‌ (ره) + تصاویر کدام فراز میت را انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی نخواندند؟+ع جای خالی آیت‌الله هاشمی پشت سر...

 • درخواست از خانواده هاشمی درصحن مجلس:آیت‌الله را از مقابل مجلس تشییع کنید
  3 روز پیش اخبار پرشین وی 156

  درخواست از خانواده هاشمی درصحن مجلس:آیت‌الله را از مقابل مجلس تشییع کنید/صدای بغض‌آلود تهران  درخواست از خانواده هاشمی درصحن مجلس امروز به دلیل درگذشت آیت‌الله هاشمیرفسنجانی ،‌ مجلس سیاه‌پوش شد و اردکان پیشنهاد کرد که رئیس مجلس از خانواده آیت‌الله استدعا کند که مراسم تشییع از مقابل مجلس باشد و دیگری نیز به دلیل بغض‌های مکرر توان بیان پیشنهاد را نداشت. محمدرضا تابش مردم اردکان در مجلس دهم، در جلسه علنی امروز- دوشنبه، 20 دی- که به دلیل درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی فضای غمگینی بر آن حاکم شده است، ضمن تسلیت همراه و انقلاب، گفت: من دو پیشنهاد دارم آقای ، خیلی از نمایندگان می‌خواهند برای عرض تسلیت عازم حسینیه جماران شوند اگر موافقت فرمایید ساعت 10 تنفس دهید. وی ادامه داد: مطلب دوم هم اینکه اینجا خانه ملت است و یکی از افرادی که...

 • تدبیر اقتصادی هاشمی که هیچ وقت خبری نشد
  2 روز پیش اقتصاد خبر آنلاین 28

  اقتصاد > اقتصاد - اعتماد به نقل از مسعود کرباسیان رییس کل گمرک 2 خاطره وی از آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.  مسعود کرباسیان از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: او نابغه بود اوا دوران ریاست جمهوری  دور دوم آقای هاشمی در سفری  همراه ایشان به 5 کشور آفریقایی رفته بودم. آن زمان معاون بازرگانی خارجی بودم. در سفر  به اوگاندا بود.مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هنگام بازگشت به شهر جین جا که شهری مسلمان نشین در این کشور است،از کنار سد برق آبی عبور می کرد که دستور  توقف داد.ایشان از ماشین پیاده شد و درخواست کرد تا درباره ویژگی های سد برایش توضیح بدهند. سازنده سد درباره میزان برقی که سد تولید می کرد،توضیحاتی داد.بعد از پایان توضیحاتش،آقای هاشمی که به دقت به صحبت های سازنده گوش می کرد،گفت که این سد چنین حجمی از برق را تولید نمی کند، چون...

 • مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود
  4 روز پیش اخبار افکار نیوز 40

  به گزارش افکارنیوز ، حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه برگزار می‌شود.  وی افزود: پیکر مرحوم هاشمیرفسنجانی به جماران منتقل شد.  آیت‌الله اکبر هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از عمری مجاهدت و تلاش در مسیر آرمان‌های انقلاب عصر امروز یکشنبه 19 دی ماه در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت.

 • اشک‌های برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی + ع
  3 روز پیش اخبار پرشین وی 459

  تاریخ نشر : دوشنبه 20 دی 1395 مشاهده : 52 سایر اخبار اخبارگوناگون  اشک‌های برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی  برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشک‌های محمد هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی اشک‌های برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جماران اخبار مرتبط: چه ی جانشین آیت الله هاشمی رفسنجانی می شود؟ ! شیون مهدی و فاطمه بر پیکر پدرشان، آیت الله هاشمی رفسنجانی +تصاویر در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی + تصاویر گریه سیدحسن برای هاشمی رفسنجانی + تصاویر حضور همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر پیکر ایشان + عمشاهده متن کامل ...
از غروب غریب آیت الله...
درخواست حذف اطلاعات


هاشمی

ساعات پایانی یکشنبه ۱۹ دی آغاز لحظات و دقایق پراسترس و سنگینی برای خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، نزدیکان، دوستان و دوستداران آیت‌الله بود؛

لحظاتی که با خبر بستری شدن یکی از شخصیت‌های  بزرگ در تاریخ انقلاب ی، تشنج کرد، با انتشار خبر پر از بهت‌ لبیک «آیت‌الله» به دعوت حق، به غروبی غریب برای یار دیرین (ره) رسید و با روزهایی آشوب‌زده‌تر ادامه یافت.

به گزارش ایسنا، عصر یکشنبه ۱۹ دی ۹۵ محمد هاشمی با تایید خبر بستری شدن آیت‌الله هاشمی در بیمارستان گفت که آقای هاشمی امروز به علت عارضه‌ای که  برای ایشان ایجاد شد در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدند که بحمدالله حال ایشان رو به بهبود است اما شواهد حاکی از وضعیت دیگری بود؛ چنانکه حدود یک ساعت بعد، خبر باورناپذیر درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد تا بدون هیچ رقیبی به خبر اول کشور در این روزها تبدیل شود.

در زیر مروری بر مهم‌ترین اخبار ایسنا درباره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از شامگاه یکشنبه به بعد منتشر شده است، خواهیم داشت.

حضور رئیس‌جمهور در بیمارستان ی تجریش

همزمان با انتشار خبر بستری شدن آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌ال و المسلمین رئیس‌جمهور کشورمان در  بیمارستان محل بستری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت تا ضمن عیادت از او، آ ین وضعیت سلامت یار دیرین (ره) را جویا شود.

اخبار ضد و نقیض درباره وضعیت جسمی آیت‌الله هاشمی در حال انتشار بود و خبرنگاران رسانه‌ها که برای پیگیری اخبار مربوط و مشخص شدن ماجرا خود را به بیمارستان ی تجریش رسانده بودند ادامه داشت تا اینکه حدود یک ساعت بعد از انتشار خبر بستری شدن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عین ناباوری همگان خبردرگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی تایید و منتشر شد.

حال و هوای بیمارستان ی تجریش همزمان با اعلام خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

همزمان با اعلام خبر درگذشت آیت الله هاشمی که عصر روز یک‌شنبه برای مداوا به بیمارستان ی تجریش منتقل شد، اطراف این بیمارستان مملو از جمعیت شد.

در اولین دقایق اعلام این خبر حجت ال والمسلمین رییس جمهوری همراه با تیم محافظ وارد بیمارستان ی تجریش شد و پس از آن جمعی از شخصیت‌های از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، حجت ال والمسلمین مجید انصاری، حجت ال والمسلمین علی یونسی و علی اکبر صالحی نیز به جمع حاضران در بیمارستان پیوستند.

پس از اعلام رسمی خبر درگذشت آیت الله هاشمی فاطمه هاشمی دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وارد بیمارستان شد و دقایقی بعد فرزند ارشد آیت‌الله، محسن هاشمی رفسنجانی در حالی که به سرعت بیمارستان را ترک می‌کرد در گفت‌وگویی کوتاه و شتابزده خبر درگذشت آیت الله را ناموثق و غیرقطعی دانست، اما در همان حال دقایقی بعد از آن با بلندشدن صدای شیون و زاری جمعی از نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی، شواهد حکایت از قطعی شدن خبر درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کرد.

در همین حال گفته می‌شد پیکر آیت الله هاشمی به محله جماران تهران منتقل می‌شود اما همچنان صدها نفر در مقابل بیمارستان ی تجریش کرده‌ بودند که البته با حضور ان حفاظتی و امنیتی اجازه ورود هیچ و حتی خبرنگاران نیز به داخل بیمارستان داده نشد. به سرعت بر جمعیت حاضر در مقابل بیمارستان افزوده می‌شدد به طوری که سراسر خیابان ولیعصر تقریبا مسدود شد و حاضران علی رغم تذکرات و برخوردهای ان حاضر در محل حاضر به ترک بیمارستان نبودند.

 

بهداشت: تیم پزشکی همراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نبوده است/ طبق گزارشی که به من داده‌اند کوتاهی شده است

به گزارش ایسنا، قاضی زاده هاشمی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله هاشمی دچار عارضه قلبی و تنفسی شدند که متاسفانه تلاش همکاران ما بی نتیجه بود.

وی ادامه داد: آن طور که به من گزارش شده ظاهرا تیم پزشکی همراه ایشان نبوده، درحالی که همراه شخصیت‌ها باید تیم پزشکی حاضر باشد. تیم پزشکی زمانی هم که متوجه شدند، فرصت از دست رفته بود و شاید اگر بودند هم نمیتوانستند کاری کنند اما اگر این گزارشی که به من داده شده درست باشد کوتاهی کرده‌اند.

قاضی‌زاده هاشمی روز دوشنبه نیز در مراسمی که برای وداع با آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار شد حضور یافت و در جمع خبرنگاران تاکید کرد که ابهامی درباره فوت آیت‌الله هاشمی وجود ندارد و همه چیز در این باره روشن است.

 

جزییات اقدامات درمانی آیت الله هاشمی رفسنجانی

محمد آقاجانی معاون درمان بهداشت در تشریح جزییات اقدامات درمانی انجام شده برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، گفت: ایشان روز (یکشنبه ۱۹ دی) حوالی ساعت ۶ بعد از ظهر دچار ایست کامل قلبی شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: بلافاصله تیم کامل تخصصی اعم از متخصصان قلب، اورژانس و ... بر بالینشان حاضر شدند و حدود یک ساعت و نیم عملیات احیا ادامه داشت. همه اقدامات درمانی لازم انجام شد اما متاسفانه ایشان ساعت ۷:۳۰ به لقاء الله پیوستند.

پیام انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

حدود یک ساعت بعد از انتشار خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، انقلاب ی با صدور پیامی درگذشت این یار دیرین (ره) را تسلیت گفتند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش‌هایی از این پیام تصریح د:

با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت ی، و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد جناب حجت‌ال والمسلمین آقای شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت . فقدان همرزم و همگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می‌رسد، سخت و جانکاه است.

اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هائی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین‌الحرمین کربلای معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه‌ی خناسانی که در سال های اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.

با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه‌ی الهی با پرونده‌ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه‌ی ما مسئولان است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می‌کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.

پیام رییس جمهور در پی درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت

ساعاتی بعد رییس جمهور نیز که ابتدا در توئیتر به این خبر واکنش نشان داده بود، در پیامی به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: سرمایه‌ای پرارزش، ایران ی بزرگ، انقلاب ی پرچمداری شجاع و نظام مُدبری کم‌نظیر را از دست داد.

در بخش‌هایی از این پیام آمده بود:
هاشمی هیچ‌گاه از جنگ نهراسید ولی همواره صلح را گرامی می‌داشت؛ هم فرمانده شجاع میدان‌های جهاد و شهادت بود و هم قهرمان مذاکره برای پایان جنگ. سخن گفتن از بزرگ‌مردی که به‌حق سنگ زیرین آسیای نظام بود، ساده نیست. محرم و یاور بی بدیل ی بود. برای ایران و ایرانی، آرزوهای بزرگی داشت و تا جان داشت برای سربلندی میهن ی کوشید. بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد. با انحراف از مسیر اعتدال ی سر سازش نداشت و مصلحت نظام را از هر امری بالاتر می‌دانست. مردم فهیم ایران، قدر خادمان خود را به خوبی می‌شناسند و دینشان را به سازندگی ادا خواهند کرد.نام هاشمی بزرگتر از آن است که احدی بتواند نقش‌آفرینی و حضور موثر او را در برگ برگِ تاریخ نهضت ی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقلاب، و از سابقه بی‌بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا واپسین دقائق زندگانی ایشان، و حیات همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران عزیز را انکار کند. که پیر و مراد همه ما عزیز قدس الله نفسه ا کیه فرمود: «بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.»

پیام تسلیت مقامات

دیگر مسئولان و شخصیت‌های داخلی و خارجی نیز در پیام‌هایی جداگانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند و این پیام‌ها همچنان ادامه یافت و در همان شب مقامات لشگری و کشوری در حسینیه جماران حضور پیدا د.

محمدعلی جعفری فرمانده کلّ پاسداران، علی لاریجانی رئیس مجلس، سید حسن نوه (ره)‌، محمدرضا عارف، آیت‌الله العظمی صانعی ، ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما و بسیاری از شخصیت‌های و  غیر دیگر هم با صدور پیام‌هایی درگذشت یار دیرین (ره) را تسلیت گفتند.

بازتاب درگذشت آیت‌الله هاشمی در رسانه های خارجی

کمتر رسانه‌ای در جهان بود که به این خبر واکنش نشان نداده یا آن را منتشر نکرده باشد. اغلب این رسانه‌ها از آیت‌الله رفسنجانی به عنوان سیاستمداری بزرگ و تاثیرگذار در انقلاب ی و سال‌های پس از آن یاد د.

خانواده هاشمی: راه هاشمی ادامه خواهد داشت

خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت این یار دیرین اطلاعیه‌ای صادر و در آن تاکید کرد که راه هاشمی ادامه خواهد داشت.

وداع با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری

 

مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش ایسنا، در این مراسم که صبح روز دوشنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد، علاوه بر اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی،  رئیس جمهور، اعضای هیات ت و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ی، شخصیت‌هایی از جمله آیت‌الله ی کاشانی، حسینعلی ی، علی اکبر صالحی، رحمانی فضلی، مرتضی اشراقی، اکبر ترکان، سرلشکر باقری، قاسم سلیمانی، غلامعلی رجایی، محمدرضا و علیرضا بهشتی، سرلشکر فیروزآبادی، سرلشکر رشید، سید محمد خاتمی، هادی خامنه‌ای، محسن غرویان، وحیدی، سید علی ، محسن رفیق‌دوست، علی شمخانی، علی اکبر ولایتی، سید محمدرضا خاتمی، عبدالله نوری، اسدالله بادامچیان، کمال ازی،  حجت‌ال قاضی عسکر، حجت‌ال ری شهری، محمود علیزاده طباطبایی، ناصر سراج، سیدشهاب‌الدین چاووشی، الهه کولایی، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران و جمعی دیگر از فعالان و مردم حضور پیدا د.

 

 

 

جهانگیری: ت پشتوانه بزرگ و شجاع خود را از دست داد

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گفت: آیت الله هاشمی تکیه گاه و پشتوانه محکمی برای نظام و ی بودند و ت احساس می کند که امروز پشتوانه بزرگ و شجاع خود را از دست داده است.

 

ظریف: آیت‌الله هاشمی در سیاست خارجی نظراتی راهگشا ارائه می‌کرد

 

محمدجواد ظریف، نیز در مراسم وداع با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اظهار کرد: آیت‌الله هاشمی به واقع از استوانه های بزرگ انقلاب بودند و هموار در کنار ی به عنوان یاری دلسوز حضور داشتند.


وی افزود: ایشان  برای ما در سیاست خارجی نظراتی راهگشا بیان می‌ د و از دست دادن این شخصیت بزرگ همه ما را غمگین کرده است.

ولایتی: هاشمی هیچ جایگزینی ندارد

علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حاشیه مراسم وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فقدان ایشان واقعا یک فقدان بسیار عظیم است که باید بگوییم ایشان هیچ جایگزینی ندارند و ان شاءالله با مولایشان علی (ع) محشور شوند.

وی خاطر نشان کرد: ایشان در مقاطع مختلف و هرجایی که نیاز بود برای جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه دشمنان در صحنه بودند.

ولایتی افزود: ایشان همواره زمانی که حضرت (ره) در قید حیات بودند در کنار ایشان حضور داشتند و بعد هم همواره در کنار ی بودند.

سرلشکر باقری: آیت الله هاشمی نقشی اساسی در تثبیت نظام ایفا د

رئیس ستاد کل نیروی های مسلح گفت: آیت الله هاشمی توجه خاصی به پیشبرد دفاع مقدس داشتند و نقشی اساسی در تثبیت نظام ایفا د.

علی مطهری: در سال‌های اخیر با هاشمی رفسنجانی خوب برخورد نشد

تهران در مجلس شورای ی گفت: در سال‌های اخیر با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مقداری خوب برخورد نشد.

علی مطهری نیز ظهر روز (دوشنبه) در حاشیه مراسم وداع با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ایشان یار نزدیک (ره)، شهید مطهری و انقلاب بودند که البته در سال‌های اخیر مقداری با ایشان خوب برخورد نشد ولی وظیفه خود را انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: ایشان در آنجاهایی که مصلحت نظام را تشخیص می‌داد کار خود را انجام می‌داد چه از محبوبیتش کاسته شود و چه مورد هجوم و توهین قرار گیرد. او انسانی بود که خالص برای خدا کار می‌کرد.

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا با درگذشت آیت‌الله هاشمی دعواهای تمام می‌شود؟ بیان کرد: نه ولی امیدوارم ان‌شاءالله تمام شود.

هادی خامنه‌ای: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک اصلاح طلب، انقل و مصلح بود

سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط نیز در این مراسم با بیان اینکه بهترین عنوان برای مرحوم هاشمی لقب کبیر ایران است، گفت: ایشان یک اصلاح طلب، انقل و مصلح بودند.

سابق دفاع: همه به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مدیونیم

وحیدی سابق دفاع نیز در این مراسم گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فردی بزرگ در تاریخ انقلاب هستند که همگان به او مدیون هستیم.

 سراج: آیت‌الله هاشمی در جلسه مجمع با روحیه‌ای باز و فعال بررسی برنامه ششم را دنبال می‌ د

رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی با تمام وجود در خدمت نظام ی و انقلاب بودند گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین و ی بودند و در تمام طول عمر خود از هیچ کوششی برای انقلاب دریغ ن د.

ناصر سراج در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران با اشاره به اینکه روز شنبه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه تشخیص مصحلت نظام تا ساعت ۱۲ راجع به برنامه ششم گفت‌وگو کردیم و ایشان با روحیه ای باز و فعال در جهت برطرف نواقص برنامه ششم نظر می دادند و قرار بود گزارش آن را اعلام کنیم که متاسفانه این اتفاق افتاد.

سراج با بیان اینکه آیت الله هاشمی از نفرات اول تاثیرگذار در پیروزی و تداوم انقلاب بود، خاطرنشان کرد: آیت الله هاشمی با شناختی که از همه افراد و گروه ها و جناح های معاند نظام داشتند، نقشی اساسی در افشای فعالیت های مخالفان انقلاب ایفا د.

کمال ازی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کبیر زمان بودند

کمال ازی رئیس شواری راهبردی روابط خارجی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران سازندگی توسط آیت‌الله هاشمی گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با وجود ویرانی‌های پس از جنگ تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ د و ما مشاهده می‌کنیم که کارهای زیربنایی اساسی از جمله انرژی هسته‌ای و مترو در دوران ایشان پا گرفته است.

سرلشکر رشید: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فرماندهی شجاع و باهوش بود

سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به سابقه حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های فرماندهی نیروی مسلح گفت: همه فرماندهان و بر این باوریم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های دفاع و امنیت فرماندهی بسیار شجاع،‌ باهوش و صاحب تدبیر بودند.

ری شهری: قدر چهره‌های انقلاب را قبل از آنکه از دست‌شان بدهیم، بدانیم

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی گفت:‌ باید ترتیبی داده شود که قدر چهره‌های انقلاب را قبل از اینکه از دست‌شان بدهیم بدانیم.

حجت‌ال و المسلمین ری شهری در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نقد منصفانه و خصمانه خیلی تفاوت دارد اظهار کرد: دوستان انقل باید حول محور ی، نقدهای منصفانه داشته باشند؛ باید ترتیبی داده شود تا قدر چهره‌های انقلاب را قبل از آنکه از دست‌شان بدهیم، بدانیم.

«ری شهری» با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی از شخصیت های تاثیرگذار و نقش‌آفرین قبل و بعد از نهضت انقلاب ی بودند افزود:‌ آیت‌الله هاشمی بعد از پیروزی انقلاب نیز در کنار (ره) نقش بسیار تعیین کننده ای در امور داشتند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی با اشاره به اینکه آیت‌الله هاشمی را از سال ۴۲ می‌شناسم تصریح کرد: ایشان از دوران نوجوانی پیش‌گام نهضت ی و در کنار (ره) بودند و از ایشان میراث علمی و کارهای قرآنی به یادگار مانده است که بسیار تاثیرگذار هستند.

ستاد تهران: منبر تهران خاطرات ماندگار خطبه های آیت الله هاشمی را از یاد نخواهد برد

ستاد تهران دوشنبه ۲۰ دی ماه، با صدور پیامی پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

مصباح یزدی: آیت‌الله هاشمی قبل و بعد از انقلاب در خدمت نظام ی بود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب ی در خدمت نظام ی بوده و خدمات فراوانی نسبت به نظام ی داشتند.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی در همایش «بررسی اخلاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه» که دوشنبه ۲۰ دی ماه با حضور طلاب و دانشجویان در علوم ی رضوی در مشهدمقدس برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، ضمن تسلیت به ی، ملت ایران و خانواده آن مرحوم، تصریح کرد: در ابتدا باید درگذشت رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام را که یار حضرت و همراه ی بودند را تسلیت عرض کنم.

وی افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب ی در خدمت نظام ی بوده و خدمات فراوانی نسبت به نظام ی داشتند که دعا می‌کنیم خداوند ایشان را با اولیای‌ خود، راحل و ی گرانقدر انقلاب ی محشور بفرمایند.

پیام تسلیت احمدی‌نژاد

محمود  رئیس‌جمهور پیشین و رقیب انتخاباتی آیت‌الله هاشمی نیز روز دوشنبه ۲۰ دی ماه با صدور پیامی  درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

احمد جنتی درگذشت هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

آیت‌الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ی و دبیر شورای نگهبان هم شامگاه یکشنبه ۱۹ دی در پیامی درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

 

 

آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از ساعت ۸:۳۰ سه‌شنبه ۲۱ دی ماه

مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور جمع کثیری از مردم، فعالان و مسئولان کشوری و لشکری از مقابل تهران آغاز شد.

حضور روئسای قوا در مراسم تشییع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

حجت‌ال والمسلمین ، علی لاریجانی و آیت‌الله آملی لاریجانی صبح روز سه‌شنبه ۲۱ دی در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور یافتند و به ت انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواندند.

انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی اقامه د

حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح در مراسم تشییع و وداع با رفیق دیرین و همگام دوران مبارزات نهضت ی و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد حضرت حجت‌ال والمسلمین هاشمی رفسنجانی (رحمة الله علیه) در تهران حضور یافتند.

به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور انبوه و پر شور مردم قدرشناس، مؤمن، انقل و وفادار، رؤسای قوای سه گانه و مسئولان لشکری و کشوری، در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد، حضرت آیت الله بر پیکر آن همرزم و مبارز قدیمی اقامه د و برای آن مرحوم، غفران، عفو و رحمت الهی را مسألت د.

گزارش ایسنا از بدرقه میلیونی رفیق دیرین انقلاب و ملت؛ پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جوار (ره) آرام گرفت

مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که با حضور میلیونی مردم از ساعت ۸ و نیم صبح سه‌شنبه ۲۱ دی ماه آغاز شده بود، با خا پاری رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جوار راحل پایان یافت.

به گزارش ایسنا، آیین وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  با حضور جمع کثیری از مردم، فعالان و مسئولان کشوری و لشکری از مقابل تهران برگزار  شد.

در لحظات اول  آغاز این مراسم پیام انقلاب به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در تهران قرائت شد.

مهدی و یاسر هاشمی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت حضور یافتند و مردم نیز به ابراز همدردی با آنها پرداختند.

محمد هاشمی برادر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که از میان جمعیت مردم خود را به محل برگزاری مراسم تشییع آیت الله هاشمی رساند،  از ابراز ارادت مردم به برادر فقیدش و همدری‌های مردمی تشکر کرد.

 

تشییع کنندگان پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم‌چنین تصاویری از ایشان در کنار ی در دست داشتند که از جمله روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود؛ " ۵۹ سال همدلی و هفکری". همچنین پلاکاردهایی با مضامین؛ "به خدا می‌سپارمت" ، " هاشمی روحت شاد، زنده‌باد"  و ... در دست داشتند.

تصاویری از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌ال و المسلمین که بر روی آن نوشته شده بود،" آیت‌الله هاشمی؛ مظهر استقامت و صبر ، مرد فردا" نیز در دست تشییع کنندگان دیده می‌شد.

معظم انقلاب راس ساعت ۱۰ صبح  جهت اقامه بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد تهران شدند و را بر پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اقامه د.

 مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی بعد از اقامه توسط حضرت آیت الله خامنه‌ای از تهران آغاز  و خودروی  حامل پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان سیل دوستدارانش  تا  میدان راه آهن و سپس حرم راحل حرکت کرد. تشییع کنندگان پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را با ذکر لا اله الا الله ، از لشکر حزب‌الله، الله اکبر ، لا اله الا الله بدرقه د.

 

همزمان با حرکت خوروی حامل پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان خیل دوستداران آن فقید انقل جمعیت زیادی از مردم جهت وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی و شرکت در مراسم خا پاری آن یار دیرین و ی در حرم مطهر (ره) حضور یافته و با دادن شعارهایی نظیر عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز خامنه‌ای صاحب عزاست امروز به عزاداری پرداختند.

پیشاپیش ماشین حامل پیکر "آیت‌الله" بر روی پلاکاردی قسمتی از بیانات حضرت (ره) مبنی بر این که " مردان تاریخ تا آ زنده هستند. بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است" نوشته شده و هم‌چنین قسمتی از پیام تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب ی نیز در پشت این پلاکار آورده شده بود.

مقارن ظهر امروز و اندکی بعد از اذان ظهر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی بر روی دست دوستاداران آن فقید انقل وارد صحن حرم مطهر (ره)شد و برروی دستان  خیل دوستدارانش وارد ضریح راحل گردید و بعد از انجام آداب دینی خا پاری در جوار مقتدای خود آرام گرفت. 

 پس از پایان مراسم خا پاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر (ره) هنگام وج خانواده هاشمی از حرم مطهر مردم با سردادن  شعار « هاشمی هاشمی تسلیت تسلیت » آن‌ها را تا درب وجی حرم مطهر (ره) همراهی د.

بازتاب مراسم تشییع و تدفین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های خارجی

مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

خانواده هاشمی: خدا به صبر آیت‌الله هاشمی در برابر ت یب و تهمت، جزای نیکو داد

پس از برگزاری مراسم روز سه‌شنبه، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتشار اطلاعیه‌ای از حضور مردم در مراسم تشییع آن مرحوم قدردانی د.

واکنش نمایندگان به حضور مردم در مراسم تشییع هاشمی رفسنجانی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای ی با انتشار مطالبی در فضای مجازی، نسبت به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.

واکنش رییس جمهور به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی

رییس جمهور با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود، به حضور مردم در مراسم تشییع و خا پاری پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، در مطلب منتشر شده در صفحه توییتر رییس جمهور آمده است: امروز برای وداع با آن مرد تاریخ‎ساز همه آمده بودند؛ بیاییم از این فضا برای دوستی، آشتی و وحدت ملی استفاده کنیم. به جای دیوار، پل بسازیم.

برگزاری مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حضور انقلاب

روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه، مراسم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر دوران مبارزات و همکار نزدیک دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی (رحمة الله علیه) رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی معظم انقلاب ی در حسینیه (ره) با حضور حضرت آیت الله برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم اعضای خانواده و بستگان آیت الله  هاشمی رفسنجانی، رؤسای قوای سه گانه، مسئولان کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

رونمایی از وصیت‌نامه‌ای قدیمی از آیت‌الله هاشمی توسط فرزند ارشدش

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح چهارشنبه ۲۲ دی ماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی بخش‌هایی از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مربوط به سال ۱۳۷۹ را قرائت کرد.

او گفت: در چند روز اخیر من در اسناد ایشان گشتم تا وصیت نامه جدیدی از ایشان پیدا کنم، ولی هنوز موفق به این امر نشده‌ایم.

 

برگزاری مراسم گرامیداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آزاد

به گزارش ایسنا، در این مراسم که بعدازظهر چهارشنبه ۲۲ دی ماه به دعوت مسئولان آزاد ی در مسجد علی (ع) این برگزار شد، علاوه بر خانواده هاشمی، حجت‌ال ناطق نوری، حجت‌ال سیدحسن ، محمد شریعتمداری، مرتضی بانک، سیدرضا اکرمی، فرهادی علوم، قاضی‌زاده هاشمی بهداشت، واعظی ارتباطات، محمدرضا عارف، هاشمی استاندار تهران، مرتضی اشراقی، حجت‌ال منتجب‌نیا، عبدالله نوری، محسن رهامی، علی جنتی، جمعی از مسئولان آزاد و مردم حضور داشتند.

کرباسچی: معدل فهم مردم نسبت به انی که به آن‌ها وفادارند، قابل قبول است

غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران در حاشیه این مراسم گفت: مردم ثابت د معدل فهم‌شان نسبت به انی که به آن‌ها وفادار هستند، قابل قبول است.

عارف: مردم قدرشناس استوانه‌های اصیل انقلاب هستند

رئیس فرا یون امید مجلس شورای ی نیز در حاشیه مراسم گرامیداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که عصر امروز در مسجد علی (ع) آزاد ی برگزار شد، گفت:‌ نقش ایشان در صحنه‌های انقلاب بی بدیل بود و مردم انصافا در چند روز گذشته نشان دادند که قدرشناس خدمتگزاران و استوانه‌های اصیل انقلاب هستند.

جنتی: هاشمی برای همه ما الگو بود

پیشین فرهنگ و ارشاد ی گفت:‌ آیت‌الله هاشمی در دوران مختلف برای همه ما یک الگو بود.

علی جنتی نیز در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آزاد واحد علوم تحقیقات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایشان به عنوان یک سیاستمدار می توانست برای همه الگو و راهنما باشد و برای همه ت‌مردان و سیاستمداران در دوران‌های مختلف یک الگو به حساب می‌آید.

ادای احترام به رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

http://media.president.ir/uploads/org/148430444090503700.jpg

رییس جمهوری صبح ۲۴ دی ماه با حضور در مرقد مطهر (ره) ضمن قرائت فاتحه و اهدای دسته گل، یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامی داشت و از خداوند متعال علو درجات، رحمت و غفران الهی را برای ایشان مس کرد.

به گزارش ایسنا، حجت ال والمسلمین را در این مراسم حجت ال و المسلمین سید حسن تولیت حرم مطهر (ره)، اعضای بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از اعضای هیات ت همراهی می د.

: فداکاری در راه نظام، عقلانیت و اعتدال، از ویژگی‌های بارز آیت‌الله هاشمی بود

به گزارش ایسنا، حجت ال والمسلمین پس از زیارت مرقد بنیانگذار انقلاب ی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، با حضور در جمع خبرنگاران،‌ جهاد و فداکاری در راه نظام ی و بویژه عقلانیت، اعتدال و میانه روی در مسائل و پیچ و خم‌های مختلف را از ویژگی‌های بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی برشمرد و تاکید کرد که ملت بزرگ ایران همان راه و مسیر این بزرگوار را انتخاب می‌کند.

  مراسم تشییع پیکر مطهر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نمایش وحدت همه جناح ها و گروه ها و همچنین نشانگر زمان و موقعیت شناسی مردم ایران توصیف کرد و گفت: آن روز همه با حضور در صحنه، یکپارچگی نظام و کشور را به رخ  جهانیان کشید.

اعلام زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش ایسنا، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۲۲ دی ماه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مراسم هفتمین شب در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه بیست و ششم دی ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل حرم مطهر حضرت (ره) برگزار خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
واکنش های داخلی و خارجی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
درخواست حذف اطلاعات

  انا لله و انا الیه راجعون

واکنش های داخلی و خارجی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی


هاشمی رفسنجانی

مقامات و مسئولان داخلی و خارجی د ی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، مقامات و مسئولان داخلی و خارجی د ی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان دادند.

این خبر در حال تکمیل است . . . . .

: فقدان همرزم و همگام "سخت و جانکاه" است

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت ی، و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد جناب حجت ال والمسلمین آقای شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت .

فقدان همرزم و همگامی که سابقه ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواریها و تنگناها که در این دهها سال بر ما گذشت و چه همفکریها و همدلیها که در برهه های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تلاش و تحمل و خط ذیری کشانید.

هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی انی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می آید. اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه هائی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربلای معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سال های اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.

او نمونه ی کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود. سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آن گاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای ی و مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی است.

با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.

اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه ی الهی با پرونده ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه ی ما مسئولان است.

غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم .

غفرالله لنا و له

سید علی

19 دی ماه 1395

پیام توئیتری د ی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

حجت ال رئیس جمهور در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیامی کوتاه در توئیتر منتشر کرد.

متن این پیام به این شرح است: روح بزرگ مرد انقلاب و سیاست، مظهر صبر و استقامت به آسمان عروج کرد.

: انقلاب ی پرچمداری شجاع و نظام مُدبری کم نظیر را از دست داد

متن پیام تسلیت حجت ال و المسلمین به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ

در ایام سوگ فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه کبیر، ایران به سوگ شایسته خویش نشست و قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار، سر بر آستان حق نهاد.

حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند ثابت قدم روح الله، همراه و همدل دیرین ی، چهره ممتاز و تاریخ ساز انقلاب ی و دلسوز واقعی مردم؛ پس از عمری مجاهدت و صبوری به ملاقات حق شتافت. تاریخ چه تقدیر پر معنایی داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال، در روزی به دیدار خداوند متعال شتافت که نقطه آغاز خیزش و قیام ملت در دفاع از کبیر، بنیانگذار انقلاب ی بود.

سخن گفتن از هاشمی که سال ها در کنار او بودم برای من بسیار دشوار است. وی در طول مبارزات مردم ایران تحت زعامت بزرگوار، یک انقل تمام عیار بود. سال ها زندان و شکنجه، او را از راه آن مراد جدا نکرد. او همواره یکی از پیشتازان بنام انقلاب ی بود. او بود که از قم تا نجف و از پاریس تا تهران هرگز و مرادش را تنها نگذاشت. هاشمی از معماران برجسته نظام ایران است؛ قانون اساسی، مجلس شورای ی، مجلس خبرگان ی، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حزب ، پاسداران انقلاب ی، جهاد سازندگی و تمام نهادهای انقلاب ی مدیون تدبیر و آینده نگری این مرد فرداها است.

امروز سرمایه ای پرارزش، ایران ی بزرگ، انقلاب ی پرچمداری شجاع و نظام مُدبری کم نظیر را از دست داد.

او محبوب بود و خادم مردم؛ هرکجا که او مسئولیت آن را بر عهده داشت، مایه آرامش و ی و مردم بود. او تحلیل گیری توانا بود که جهان را به خوبی می شناخت. خطبه های ش در روزهای سخت دفاع مقدس به همه روحیه می داد. او در مظلومیت، چون یار دیرینش شهید بهشتی بود و ناسپاسی ها را به آسانی تحمل می کرد.

هاشمی هیچ گاه از جنگ نهراسید ولی همواره صلح را گرامی می داشت؛ هم فرمانده شجاع میدان های جهاد و شهادت بود و هم قهرمان مذاکره برای پایان جنگ. سخن گفتن از بزرگ مردی که به حق سنگ زیرین آسیای نظام بود، ساده نیست. محرم و یاور بی بدیل ی بود. برای ایران و ایرانی، آرزوهای بزرگی داشت و تا جان داشت برای سربلندی میهن ی کوشید. بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد. با انحراف از مسیر اعتدال ی سر سازش نداشت و مصلحت نظام را از هر امری بالاتر می دانست. مردم فهیم ایران، قدر خادمان خود را به خوبی می شناسند و دینشان را به سازندگی ادا خواهند کرد.

نام هاشمی بزرگتر از آن است که احدی بتواند نقش آفرینی و حضور موثر او را در برگ برگِ تاریخ نهضت ی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقلاب، و از سابقه بی بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا واپسین دقائق زندگانی ایشان، و حیات همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران عزیز را انکار کند. که پیر و مراد همه ما عزیز قدس الله نفسه ا کیه فرمود: «بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.»

اینجانب با اعلام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل رسمی؛ مصیبت بزرگ فقدان این قهرمان ملی، شمند بزرگ ی و سرمایه بی بدیل نظام ایران را محضر حضرت بقیه الله روحی له الفداه، ی، مراجع عظام تقلید، علما و فضلا، شخصیت های انقلاب و نظام، ملت قدرشناس ایران به خصوص مردم شریف استان کرمان و شهر رفسنجان، همه یاران و دوستداران و ارادتمندان ایشان به ویژه خانواده گرامی، همسر مکرمه و صبور و همچنین فرزندان و برادران آن مجاهد نستوه صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرد بزرگ علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و مرادش (ره)، همرزمان و ی انقلاب ی، و برای همه بازماندگان صبر و أجر مسألت می دارم.

رییس ایران

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تأسف اینجانب گردید.

ایشان سالهای متمادی از مبارزان نهضت در دوران قبل از پیروزی انقلاب ی بودند و بعد از انقلاب نیز از موثرترین شخصیتهای نظام در کنار (ره) و ی در سمتهای مختلف به نظام ی خدمت د.

رحلت این یار دیرین (ره) و ی را به محضر حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و معظم انقلاب ی (مدظله العالی) و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.

صادق آملی لاریجانی_ رئیس قوه قضاییه

رئیس مجلس درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین و ی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

مرد بزرگی چشم از این جهان فرو بست که در چهره او شصت سال مبارزه با استبداد و استعمار، تلاش خستگی ناپذیر برای استقرار نظام ی، مجاهدتی کم نظیر برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، کوششی مداوم برای عمران و آبادی کشور و همتی مستمر برای سامان دادن به امور تقنینی هویدا بود.

عظیم القدری که از دهه 30 با تبلیغ ی و آگاهی بخش سعی وافری در بیداری ملت نمود.

سال ها زندان همراه با شکنجه و آزار فراوان او را از پا نینداخت تا نهضت، به ی (ره) به ثمر نشست.

به عنوان نزدیک ترین مشاور و یار به عضویت شورای انقلاب برگزیده شد و در همان ماه های اول پیروزی، هدف تیر منحرفین قرار گرفت، لیکن از تلاش برای در هم ش تن چهره نفاق و انحراف باز نایستاد.

اداره قوه مقننه، مسئولیت خطیری در آن سال های جنگ و آشوب بود که با صلابت به دوش کشید.

فرماندهی میدان های جنگ در زیر فشار نظامی و تحریم دشمن از کارهای طاقت فرسایی بود که از قهرمانی چون هاشمی ساخته بود.

در تمام این دوران او همراه با حضرت آیت الله (مدظله العالی) امت را یاری کرد و چون پروانه گرد وجود آن پیر فرزانه گشت.

انتخاب جدید انقلاب فرصتی بود تا هاشمی عزیز، باور و ایمان خود را نسبت به حضرت آیت الله نشان دهد.

به عنوان رئیس جمهور، حداکثر همراهی را با ی داشت و معظم انقلاب همواره از ت ایشان حمایت د.

سپس در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، لحظه ای از خدمت به نظام ی فروگذاری ننمود. علاقه وافر او به حفظ نظام و اعتلای آن و عشق او به ی، دشمنان را به کینه ورزی مداوم نسبت به او وامی داشت.

اینجانب ضمن نهایت تأثر و تأسف از این حادثه مؤلمه، مراتب تسلیت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج)، ی، خاندان محترم هاشمی، حوزه علمیه مقدسه قم و ملت شریف ایران تقدیم می دارم.

برای آن سفر کرده، آرزوی علو درجات و برای بازماندگان، دوستان و یاران ایشان صبر و شکیبایی از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای ی

19 دی ماه 1395

«فؤاد معصوم» رئیس جمهور عراق درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

«فؤاد معصوم» رئیس جمهور عراق در پیامی به ، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

وی در این پیام از مواضع آیت الله هاشمی در حمایت از ت و ملت عراق تقدیر کرد.

نخست هند درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

"نارندرا مودی" نخست هند طی پیامی در توئیتر اعلام کرد که از طرف یک میلیارد و 250 میلیون نفر از هموطنانم عمیق ترین تسلیت ها را برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به ملت ایران ابراز می کنم.

پیام «عبدالله گل» به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی + تصویر

«عبدالله گل» رئیس جمهور سابق ترکیه با انتشار پیامی در فضای مجازی به خبر درگذشت ایت الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد.

وی در این پیام که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده آورده است: تسلیت عمیق خود را به خانواده ایشان و مردم ایران ابراز میدارم.

 

پیام تسلیت سرلشکر باقری در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

در پی درگذشت «آیت الله هاشمی رفسنجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی، در گذشت این یار دیرین و ی را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت سرلشکر باقری با اشاره به مجاهدت های «آیت الله هاشمی رفسنجانی» در دوران نهضت ی آمده است: آن مجاهد سفر کرده در طول مبارزات انقل خود در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی رنج های بسیاری متحمل شد و پس از پیروزی انقلاب ی با قبول مسئولیت های خطیر نقش موثری در پیشبرد اه انقلاب داشت.

اینجانب ضمن تسلیت ارتحال این مجاهد خستگی ناپذیر و مبارز روزهای سخت انقلاب به فرماندهی معظم کل قوا،  ملت شریف ایران و ارادتمندان و خانواده آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای رحمت و غفران واسعه مسألت می نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد باقری - رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

نوری المالکی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

«نوری المالکی» نخست سابق عراق درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

دبیر کل «حزب دعوت ی» و نخست سابق عراق در پیامی درگذشت آیت الله رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آیت الله سید علی ، عظیم الشأن ایران تسلیت گفت.

پیام تسلیت شورای عالی انقلاب فرهنگی: آیت الله هاشمی رفسنجانی معتمد و مورد وثوق انقلاب بود

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت یار دیرین انقلاب و راحل (ره) و همگام صدیق معظم انقلاب (مدظله العالی) موجب تاثر و تالم همه دلسوزان انقلاب ی شد.

آن فقید سعید که از عنفوان جوانی در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت مصائب و سختی های فراوانی متحمل شد در 37 سال پس از پیروزی انقلاب ی نیز برای تحقق اه انقلاب ی از پای ننشست و تا آ ین نفس مجاهده و تلاش کرد.

مرحوم هاشمی رفسنجانی هیچ گاه انقلاب ی و آرمان های بزرگوار (ره) را فراموش نکرد و همواره معتمد و مورد وثوق بزرگوار انقلاب (مدظله العالی)بود.
ملت مسلمان و مقاوم ایران هیچ گاه خطبه های مستدل و عالمانه مرحوم آیت الله رفسنجانی را در سنگر فراموش نخواهند کرد.

تاریخ معاصر ایران گواهی خواهد داد که در سال های سخت دفاع مقدس مرحوم آیت الله رفسنجانی با حضور در جبهه های جنگ هم به رزمندگان روحیه برای مقاومت میداد و هم فرماندهان را برای اتخاذ تد ر صحیح یاری میداد.

پس از دفاع مقدس نیز در دوران سازندگی آیت الله هاشمی محور اصلی سازندگی در کشور بود و خدمات ایشان در آن زمان نیز منشاء برکات زیاد برای کشور بود.
دوران 8 سال ریاست ایشان بر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز توام با مصوبات راهگشای متعدد برای حوزه علم و فرهنگ کشور بود و بخش مهمی از توسعه آموزش عالی در کشور نیز در این دوران پایه گذاری شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن عرض تسلیت به معظم انقلاب (مدظله العالی) و همه آحاد ملت ایران برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی را خواستار است.

ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ارتحال آیت الله رفسنجانی را تسلیت گفتند

محمدعلی ن ام ولی فقیه چهارمحال و بختیاری در ارتحال آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی تسلیت عرض د.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

خبر تأسف بار ارتحال مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ علی اکبرهاشمی رفسنجانی منتشر شد و موجب تأثر و تألم گردید.

این شخصیت بزرگ ایران ی در عرصه های مختلف و در شکل گیری انقلاب ی و در تداوم بخشیدن به این چراغ نورانی نقشی پررنگ ایفا کرد. در دوران حضرت یاری دیرین و وفادار برای راحل، و در دوران ی حضرت آیت الله العظمی «دامه ظله» چهره ای وفادار و پشتیبان برای ی و نظام ی بود. دست های مرموزی در تلاش بودند تا او را در مقابل نظام و ی معظم قراردهند اما کیاست و هوشیاری آن مرحوم اجازه میدان داری به خناسان نداد. قطعاً خدمات او در دوران های مختلف در اذهان عمومی و در عرصه های انقلاب ماندگار است.

خدای متعال او را غریق دریای رحمت داشته و در جوار رحمت واسعه اش قرار دهد. این مصیبت را به ی و به ملّت عظیم شأن ایران ی تسلیت می گویم و صبر أجر برای صاحبان مصاب مسئلت دارم.

ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و شهرکرد

محمد علی ن ام

19دیماه 1395

پیام تسلیت صالحی ی: آیت الله هاشمی رفسنجانی لحظه ای از دغدغه تحقق آرمان های ملت بزرگ ایران غافل نبود

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال یار دیرین و ی و استوانه مستحکم انقلاب ی و مفسر قرآن کریم، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، خسرانی عظیم و ضایعه ای جبران ناپذیر است.

شخصیتی که عمر گرانقدر خویش را مصروف خدمت به انقلاب و نظام کرد و از عنفوان جوانی تا آ ین دقایق زندگانی پرفراز و نشیب خود، لحظه ای از دغدغه حفظ ارزش ها و تحقق آرمان های ملت بزرگ ایران غافل نبود.

آیت الله هاشمی سرمایه ای عظیم برای انقلاب، پشتوانه ای تکرار ناپذیر برای ملت بزرگ ایران و یاری وفادار برای و ی بود و با عروج خویش همه دوستداران انقلاب و وفاداران به این مرزو بوم را به سوگ نشاند.

اینجانب این ضایعه اسفبار را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، معظم انقلاب، حضرت آیت الله و عموم هموطنان تسلیت عرض نموده و تسلای خاطر بازماندگان محترم بویژه همسر گرانقدر و خانواده گرامی و وابستگان ایشان از خداوند متعال مس دارم.

پیام تسلیت «عبدالله عبدالله»: آیت الله هاشمی رفسنجانی حامی مجاهدین و مهاجرین افغانستانی بود

در این پیام آمده است: با کمال تأسف اطلاع یافتیم که آیت الله هاشمی رفسنجانی از پیشگامان انقلاب ی ایران  و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داعی حق را لبیک گفته است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی علاوه بر نقش و جایگاهی که در به ثمر رساندن انقلاب ی ایران و مدیریت تحولات و اجتماعی نوین ایران داشت، از لحای علمی و فکری نیز یکی از چهره های شاخص و تأثیرگذار در ایران به شمار می رفت.

طی هشت سالی که ایشان ریاست ایران را به عهده داشتند همواره از داعیه بر حق مجاهدین افغانستان حمایت کرده و از بذل کمک به مهاجرین کشور ما دریغ نورزیدند.

ارتحال این شخصیت عالی و مبارز ضایعه جبران ناپذیر برای ت و ملت بزرگ ایران به شمار می رود.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی مراتب تأسف و تأثر شدید خود را از بابت ارتحال ایشان ابراز داشته، این ضایعه اسفناک را به ت و ملت شریف برادر ایران خاصتا خانواده و فرزندان آن مرحوم تسلیت می گوید و برایشان جنت فردوس ازبارگاه خداوند پاک مسئلت می نماید.

انا لله و انا الیه راجعون

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان

ظریف: آیت الله هاشمی از همه چیز خود در راه انقلاب گذشت

محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران حاضر در حسینیه جماران گفت: این ضایعه آنقدر بزرگ است که صحبت در باره آن بسیار مشکل است. مرحوم آیت الله هاشمی بسیار مرد بزرگی بود و همانطور که ی یک بار فرمودند از همه چیز خود در راه انقلاب گذشت.

وی افزود: امیدوارم خداوند روح ایشان را با و محشور گرداند.

«عمار حکیم» درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

«عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق شامگاه یکشنبه در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به ت، ملت و معظم انقلاب تسلیت گفت.

تعطیلی 3 روزه کلیه برنامه های هنری سراسر کشور

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد و فرهنگ ی در پیام تسلیت خود به مناسبت ارتحال آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از تعطیلی سه روز کلیه برنامه های هنری سراسر کشور خبر داد.

متن پیامی وی به این شرح است: در پی خبر ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین بنیانگذار ایران و ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ایران ی یکپارچه عزادار گردید. ضمن عرض تسلیت به ی و عموم ملت شریف ایران، به پاس احترام به ساحت آن فقیه عالی قدر، کلیه برنامه های هنری همزمان با اعلام سه روز عزای عمومی در سراسر کشور تعطیل است.

آیت الله شبستری: خدمات آیت الله هاشمی در انقلاب ی برای همه روشن بوده و در تاریخ ثبت می شود

آیت الله محسن مجتهدشبستری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با بیان اینکه مبارزات آیت الله هاشمی رفسنجانی با رژیم پهلوی، تبعید ها، شکنجه ها و... فراموش نخواهد شد، اظهار داشت: خدمات ایشان قبل و بعد از پیروزی انقلاب ی برای همه روشن بوده و در تاریخ ثبت می شود. 

وی با بیان اینکه به خاطر تلاش ها و مجاهدت ها، برای ایشان علو درجات را از خداوند منان مسئلت می دارم، افزود: در این مصیبت، ی معطم انقلاب هم یار دیرین و همرزم خود را از دست دادند که خداوند به ایشان صبر عنایت فرماید.

 

پیام تسلیت خاموشی در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

متن پیام خاموشی به شرح زیر است:

ضایعه ی درگذشت مرحوم مغفور آیت الله هاشمی رفسنجانی (رحمت الله علیه) موجب تأسف و تأثر عموم علاقمندان انقلاب و نظام ی و ملت مؤمن و انقل کشورمان گردید. نقش پررنگ و ارزنده ی آن مرحوم در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و نیز خدمات و مسئولیت های مهم ایشان در دوران های حساس پس از پیروزی انقلاب بر ی پوشیده نیست.

ایشان همچنان که مسئولیت های بسیار مهمی چون عضویت شورای انقلاب، ریاست مجلس شورای ی، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان ی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی ادوار متمادی در نظام ی عهده دار بودند، در بسیاری از تصمیم گیری های کلیدی کشور همواره یار و یاور و ی محسوب می شدند.

انقلاب و نظام ی، با فقدان این چهره ی انقل و برجسته، در ماتم یکی از یاران باسابقه و قدیمی خود رخت عزا پوشید و نظام مقدس ایران در عزیمت شکوهمند خود به سمت قله های عزت و افتخار فقدان یاوری مخلص و خدوم را به سوگ نشست. بی تردید، ایشان یکی از یاران صدیق این انقلاب و موجب برکات فراوان برای آن بود و در طول حیات بلند و پربرکتش منشأ خدمات ارزنده ای به انقلاب و نظام ی گردید.

اینجانب این مصیبت را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ی (مد ظله العالی)، عموم خدمتگزاران نظام ی، ملت شریف ایران، و بیت گرامی ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم با صالحین و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سیدمهدی خاموشی

رئیس سازمان تبلیغات ی

شمخانی: یار دیرین و ی تکیه گاه کم نظیری برای انقلاب ی بودند

در  این پیام آمده است: ضایعه درگذشت  یار دیرین (ره) و ی مدظله العالی که تکیه گاه کم نظیری برای انقلاب ی بودند، موجب تاثر و تالم شدید است.

ایشان در کنار خدمات ارزشمند در طول سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب ی، فرماندهی شجاع و مدبر و تصمیم گیری ارزشمند در جبهه های نبرد. حق علیه باطل بودند و نقش محوری هاشمی  در وت جانشینی فرمانده کل قوا در پیروزی های رزمندگان هرگز از یادها نخواهد رفت.

اینجانب ضمن تسلیت درگذشت این فقیه و عالم مجاهد به محضر ی مدظله العالی و خانواده هاشمی رفسنجانی، علو درجات و رضوان الهی را برای ایشان  مسئلت می نمایم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: آیت الله هاشمی رفسنجانی یک مجاهد خستگی ناپذیر بود

محمدمهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار داشت: آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پیش وت عرصه انقلاب و یار دیرین و انقلاب بود.

وی آیت الله هاشمی را یک مجاهد خستگی ناپذیر توصیف کرد و گفت: درگذشت این مجاهد که در همه عرصه های انقلاب پای کار بود را به ملت شریف ایران ی به ویژه مردم استان کرمان تسلیت می گویم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی افزود: آیت الله هاشمی با حضور پر رنگ و پر انرژی خود توانست به جریان انقلاب کمک کند و انقلاب را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب هم در مسئولیت های مختلف به انقلاب ی کمک کرد خاطر نشان کرد: ایشان نمونه خوبی از مدیریت ی را به نمایش گذاشت.

زاهدی تصریح کرد: دشمنان فکر می د که نظام ی در ادامه روند انقلاب با کمبود نیرو برای مدیریت انقلاب مواجه می شود در حالی که آیت الله هاشمی از مدیران ارشد دنیا بهتر عمل کرد و در مدیریتش اقتدار داشت.

مردم کرمان و راور در مجلس شورای ی با اشاره به مسئولیت های آیت الله هاشمی در دوران دفاع مقدس، مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هر جا که نظام ی به ایشان احتیاج داشت پای انقلاب ایستاد و حیات دنیوی خود را در راه خدمت به نطام ی گذراند.

سازمان ملل در ایران درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت + تصویر

«گری لوئیس» سازمان ملل در ایران با انتشار پیامی در فضای مجازی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

وی در این پیام از طرف تمام کارمندان سازمان ملل متحد درگذشت رئیس جمهور سابق ایران را تسلیت گفته است.

لوئیس همچنین تصویر دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی به همراه سابق ملل متحد در ایران در سال 2015 میلادی را منتشر کرده است.

عارف: ویژگی بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی عشق به انقلاب و توسعه آن بود

محمدرضا عارف مردم تهران در مجلس شورای ی امشب در حسینیه جماران و در جمع خبرنگاران درباره درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، گفت: ایشان یکی از استوانه های اصلی انقلاب بود و ویژگی بارز آن مرحوم عشق به انقلاب و توسعه آن بود.

وی افزود: ایشان یار دیرین (ره) بودند و بعد از راحل نیز همواره در کنار انقلاب بودند.

پیام حاتمی کیا در خصوص درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

متن پیام ابراهیم حاتمی کیا به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

نمی شود از انقلاب ی ایران حرف زد، بی آنکه از آیت الله رفسنجانی یادی نکرد. نمی شود برگ های تاریخ انقلابمان را ورق زد، اما نام آیت الله رفسنجانی را ندید.

حافظه ی تاریخ انقلاب، بی نام آیت الله رفسنجانی کامل نیست.

اردبیل: آیت الله هاشمی رفسنجانی از ذخائر نظام و یار دیرین انقلاب بود

آیت الله سیدحسن عاملی امشب در مراسم یادواره ی عملیات کربلای 4 و 5 در مسجد محمدیه اردبیل با اظهار تاسف از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی از ذخائر نظام و انقلاب بودند و در زمان جنگ 8 ساله دفاع مقدس نیز در جبهه ها حضوری فعال داشته و فرماندهی بسیاری از عملیات جبهه ها را بر عهده داشتند.

ولی فقیه در استان اردبیل در ارتباط با برگزاری مراسم یادواره ی کربلای 4 و 5 استان اردبیل گفت: برگزاری این گونه مراسم تنها برای خاطره گویی از جنگ و یا بیان پند و موعظه نیست و اگر این گونه باشد و در برگزاری مراسم این گونه فکر کنیم به طور قطع منحرف شده ایم.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم یادواره برای این منظور است که یاد و نام برای همیشه در جامعه زنده بماند و بتوانیم با شناخت مناسب از این برای خود و جوانان یک الگوبرداری مناسبی انجام دهیم چرا که این به معنای واقعی کلمه نمونه کامل یک انسان وارسته و بااخلاص بودند که از تمامی داشته های خود صرف نظر کرده و جان شیرینشان را برای دفاع از نظام و انقلاب فدا د.

مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان ی افزود: باید در این یادواره ها از سرگذشت الگو گرفته و محقق شدن وعده و نصرت الهی را یادآوری کنیم چرا که ارادت به مقام ولایت اخلاص و ایثار آنها باید تبیین شده و برای دیگران الگو شوند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: اگر از مال دنیا در راه خدا نگذریم، این امر با حضور در مراسم یادواره های سنخیتی ندارد و یا اگر را درک کرده و کارهایی انجام دهیم که با راه و روش ی ان نیست حضور در این مراسم به طور قطع بی فایده بوده و منحرف شده ایم.

اردبیل اظهار کرد: انقلاب ی ایران فعالیت خود را با شعارهای جهانی آغاز کرد که بعد از گذشتن چند دهه از پیروزی انقلاب ی شعارهای ارائه شده در سال 57 در حال حاضر نیز در تمامی کشورهای منطقه طنین انداز شده و این موضوع وظیفه ما را سنگین تر می کند.

وی گفت: باید وجی این مجالس تربیت ان و فرماندهان باعظمتی همچون ان دوران جنگ باشد که با رشادتهای خود اجازه ندادند کشور به دست غریبه ها و بیگانگان شود و امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: آیت الله هاشمی رفسنجانی تا آ ین لحظات عمر به خدمت کرد

محمد هاشمی: ؛ برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی/ محل دفن؛ فعلا نامشخص

محمد هاشمی رفسنجانی برادر و رئیس دفتر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام امشب(یکشنبه 19 دی) با حضور در پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در جماران با قدردانی از حضور مردم و مسئولان به دلیل حضور در کنار پیکر برادر خود، گفت: مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار می شود.

وی افزود: البته هنوز محل دفن پیکر ایشان مشخص نشده است.

محمد هاشمی درباره علت فوت آیت الله هاشمی هم گفت: ایشان امروز ساعت 17:45 دقیقه وضعیت حالشان وخیم شد که به بیمارستان منتقل شدند و پس از آن رحلت د.

استاندار کرمان: آیت الله هاشمی رفسنجانی از مفا کشور و استان کرمان بود

علیرضا رزم حسینی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار داشت: درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی یار دیرین و انقلاب ی را به مردم استان کرمان و به طور خاص مردم شهرستان رفسنجان تسلیت می گویم.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی از مفا کشور و استان کرمان بود گفت: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان هفته گذشته در جلسه ای با حضور آیت الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیک شاهد دلسوزی های ایشان برای نظام ی و استان کرمان بودند.

استاندار کرمان آیت الله هاشمی رفسنجانی را شناسنامه انقلاب ی ایران عنوان کرد و افزود: آیت الله هاشمی یک سیاست مدار بزرگ در دنیا بود که در شرایط سخت به کمک نظام ی آمده است.

وی با اشاره به دوران فرماندهی آیت الله هاشمی در دوران دفاع مقدس خاطر نشان کرد: خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی همه مردم کشور را عزادار کرد و بسیار غیر منتظره بود.

مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ساعت 10 صبح از مقابل تهران

حسین مرعشی از بستگان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، گفت: مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعت 10 صبح روز از مقابل تهران برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون محل تدفین مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مشخص شده؟ گفت: تا به این لحظه محل تدفین مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مشخص نشده و این موضوع صبح فردا تصمیم گیری خواهد شد.

تعطیلی 3 روزه خانه هنرمندان در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

خانه هنرمندان با اعلام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، کلیه برنامه های هنری خانه هنرمندان ایران، از جمله برنامه سینما تک، گالری ها و اجراهای تئاتر را در روزهای دوشنبه، و چهارشنبه تعطیل اعلام کرد.

گزارش تصویری تسنیم از مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور مسئولان نظام در حسینیه جماران (کلیک کنید)

آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ قبل و بعد از انقلاب ی

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام امشب (یکشنبه، 19 دی) در پی بروز عارضه قلبی در بیمارستان ی تجریش دار فانی را وداع گفت

تسنیم در ادامه مروری بر بیش از 8 دهه زندگی این یار دیرین و ی خواهد داشت:

1313؛ در بهرمان متولد شد

آیت الله هاشمی  رفسنجانی در سال 1313 روستای بهرمان از توابع استان کرمان و در خانواده ای نسبتا ثرومند چشم به جهان گشود. وی تحصیلات خود را از سن 5 سالگی در مکتب خانه ای در «نوق» آغاز کرد.او یکی از 9 فرزند میرزاعلی هاشمی بهرمانی و ماه بی بی صفریان است. هاشمی در سال 1337 با عفت مرعشی ازدواج کرد.

اساتید؛ از مرحوم بروجردی و تا علامه طباطبایی

وی در سن 14 سالگی برای ادامه تحصیل به حوزه علیمه قم رفت و دروس حوزه را تا درجه اجتهاد ادامه داد و نزد اساتید صاحب نامی چون  مرحوم بروجردی، (ره)، سید محمد محقق داماد، محمدرضا گلپایگانی، سید محمد کاظم شریعتمداری، عبدالکریم حائری یزدی، شهاب الدین مرعشی، محمد حسین طباطبائی و حسینعلی منتظری ب فیض کرد.

قم؛ نقطه عطفی در فعالیت

در قم و پس از رحلت آیت الله بروجردی در سال 40 تحت تاثیر (ره) به سیاست روی آورد و به مخالفت با حکومت  پهلوی پرداخت. با تبعید ، نقش هاشمی در مبارزه با شاه و نمایندگی در داخل کشور پررنگ تر شد.

هاشمی در دوران پیش از انقلاب و در طول نهضت (ره) به صورت یک عضو فعال در صحنه حضور داشت که یکی از نمونه های بارز آن حرکتی بود که به همراه دیگر علما در اعتراض به زندانی شدن انجام داد.

شکنجه و زندان؛ تاوان همراهی با نهضت

وی در همین مقطع همراه آیت الله ربانی ، دستگیر و روانه زندان شد.پس از ترور منصور هم توسط گروه موتلفه، در اوا سال 1343 و نیز سال 1346 دستگیر شد. آیت الله هاشمی  در مجموع 7 بار و به مدت 4 سال و 5 ماه در زندان های رژیم پهلوی شکنجه و زندانی شد.

سال 56 و تشکیل ت مبارز

وی از اعضای موسس و موثر جامعه ت مبارز است که در سال 1356 به همراه شهیدان بهشتی، مطهری، مفتح، باهنرو مرحوم مهدوی کنی این تشکل مهم حوزوی را پایه ریزی کرد. برنامه ریزی ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها و در مجموع ساماندهی نهضت در آن زمان عمدتاً توسط این تشکل - برگزار می شد.

کتب؛ از « کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» تا «انقلاب یا بعثت جدید»

هاشمی علاوه بر ثبت و انتشار خاطرات خود، در نگارش کتاب هم فعال بود که از جمله تالیفات وی می توان به کتب «ارزشها و مکتبها»، « و فلسطین»، « کبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار»، «انقلاب یا بعثت جدید»، «آشنایی با تمدن و فرهنگ ی»، «جهان در عصر بعثت»، «آزاد شی ی، روشن فکری دینی»، «فرهنگ قرآن: کلید راهی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم»،  «تفسیر راهنما: روشی نو در ارائه مفاهیم و موضوعات قرآن»، «ترجمه کتاب سرگذشت فلسطین نوشته اکرم زعیتر» اشاره کرد.

پیروزی انقلاب و هاشمی

وی پس از پیروزی انقلاب ی به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب در کنار افرادی نظیر شهیدبهشتی، شهیدمطهری، شهید باهنر و معظم انقلاب نقش مهمی ایفا کرد و در جریان اولین دور مجلس شورای ی با انتخاب نمایندگان به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. وی همچنین از اعضای هیئت موسس حزب بود.

س رستی وزارت کشور، موقت تهران، جانشین فرماندهی کل قوا، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان از جمله دیگر مسئولیت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پایان؛ 19 دی 1395

سرانجام در روز 19 دی 1395 آیت الله هاشمی با پرونده ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون، در پی عارضه قلبی در بیمارستان ی تجریش به دیار باقی شتافت.

پیام تسلیت جمعیت رهپویان انقلاب ی در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به معظم انقلاب و ملت شریف ایران، خانواده داغدار و علاقه مندان به ایشان تسلیت عرض نموده و برای ایشان رحمت و مغفرت الهی را طلب می نماییم.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

جمعیت رهپویان انقلاب ی

واعظی: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خدمت نظام و انقلاب بود

محمود واعظی ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران، گفت: ملت ایران یک شخصیت برجسته را از دست داده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی ی بود که تمام عمر خود را چه در قبل و چه در بعد از انقلاب در خدمت و مردم بود.

وی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یک شخصیت مبارز دانست و خاطرنشان کرد: ایشان همه خصوصیات یک مدیر را داشت و این خصوصیات به گونه ای بود که از وی یک خدمتگذار ساخته بود.

آزاد فردا و پس فردا تعطیل است

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

«اطلاعیه شماره 2 روابط عمومی آزاد ی»

ضمن عرض تسلیت مجدد به محضر ملت شریف ایران به مناسبت ارتحال جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی( قدّس الله نفسه ا کیه) به اطلاع می رساند بنابر تصمیم هیئت رئیسه آزاد ی و به منظور ارج نهادن به روح ملکوتی حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی بنیانگذار آزاد ی و پیرو اعلام عزای عمومی از سوی هیئت محترم ت و دعوت صورت گرفته برای شرکت در مراسم تشییع آن مجاهد نستوه و فراهم شدن امکان حضور پرشور کارکنان، اساتید و دانشجویان در آیین های بزرگداشت ایشان، آزاد ی و ب بع کلیه فعالیت های اداری، آموزشی و خدماتی آن در روزهای دوشنبه و 20 و 21 دی ماه 1395 تعطیل اعلام می گردد.

بدیهی است متعاقبا اطلاع رسانی و برنامه ریزی لازم از سوی روسای واحدهای آزاد ی برای برگزاری امتحانات لغو شده صورت خواهد پذیرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: آیت الله هاشمی در مسئولیت های حساس به کشور خدمت کرد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار داشت: درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یک فرد دلسوز نظام ی همه مردم ایران را متاثر و ناراحت کرد.

وی با اشاره به اینکه عملکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران و مبارزه با رژیم ستمشاهی بر ی پوشیده نیست گفت: بعد از پیروزی انقلاب ی موضع گیری های ایشان در کنار راحل به تثبیت انقلاب ی کمک کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی را عامل تثبیت نظام ی دانست و افزود: نقش موثر آیت الله هاشمی در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ملت ایران بسیار با اهمیت است.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی در قالب مسئولیت های حساس در نظام به کشور خدمت کرد خاطرنشان کرد: ی احترام خاصی برای ایشان قائل بود و با بیان عبارت هایی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیت وی را برای نظام ارزشمند دانستند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه آنچه مسلم است این است که امشب ضایعه بزرگی برای کشور ی ایران رخ داد گفت: ضایعه درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی را به معظم انقلاب ی، خانواده آیت الله هاشمی، ملت بزرگ ایران ی به ویژه مردم استان کرمان و به طور خاص مردم منطقه نوق و بهرمان شهرستان رفسنجان تسلیت می گویم.

آیت الله نورمفیدی: آیت الله هاشمی رفسنجانی از استوانه های مستحکم انقلاب بود

آیت الله سید کاظم نورمفیدی امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وفات حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را که از استوانه های مستحکم انقلاب بود را به همه ملت ایران و همه امت ی به خصوص ی تسلیت می گوئیم.
وی افزود: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال های از یاران مخلص راحل بودند و در آن دوران هایی که مباحثی در حوزه علمیه قم بود، مقابل برخی از جریانات، علم م ع حضرت را قبل انقلاب ب ا کرد.

ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: در آن سال های قبل انقلاب، وی مجله "مکتب تشییع" را تاسیس د و همان روزها مشخص بود این کار را برای ترویج افکار و راه ارحل تاسیس د.

آیت الله نورمفیدی افزود: آن روزها مخصوص به خود بود تا وقتی که نهضت آغاز شد و اگر بخواهیم انقل ون اصیل انقلاب را معرفی کنیم در راس این مجموعه ی و آیت الله هاشمی بود.

وی اظهار کرد: همان گونه که در پیام ی آمده است، این دو بزرگوار در کنار و شه های ایستادند و در همه زمینه ها با هم بودند و آنچه برای آیت الله هاشمی مهم بود، دفاع از انقلاب بود.

ولی فقیه در گلستان گفت: وی را قبل انقلاب به سربازی بردند و مشغول سربازی بود و همان زمان هم برای دفاع از تلاش می کرد و همه زندانی ها و شکنجه ها را به جان یدند و در میدان های سخت انقلاب آقای هاشمی همچون کوه ایستادند و هیچ وقت کوتاه نیامد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب وقتی راحل وارد ایران شد، در عرصه های گوناگون مانند جنگ همواره ایستاد.

ولی فقیه در گلستان افزود: حتی در حادثه استان خود ما، من با ی و آیت الله رفسنجانی در ارتباط بودم و از آیت الل

مشاهده متن کامل ...

مطالعات ,طراحی, کتابخانه, تخصصی ,هنر و معماری, ۱۰۰ صفحه – رساله کتابخانه هنر و م
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری ۱۰۰ صفحه – رساله کتابخانه هنر و معماری

 

تاریخ ایجاد 11/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100 برگ ورد   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 12411 kb  تعدادمشاهده  101  


بخشی از پروپزال:
 
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
آمار مربوط به تیراژ کتاب و متوسط زمان کتابخوانی هر ایرانی، نشان دهنده کم توجهی به کتاب است که زنجیره ای از مشکلات اجتماعی را بوجود می آورد. به عنوان مثال در پی نبودن میل و اشتیاق به مطالعه کتاب، تعداد کمی از مردم اقدام به ید کتاب می کنند. نبودن یدار و کتاب های روی قفسه، ناشران را به تیراژ بیشتر کتاب تشویق نمی کند- تیراژ پایین و نبودن سود کافی، نویسنده را سرد و بی انگیزه می کند که این خود منجر به خلق کت می شود که در خور ستایش در بازار جهانی نیست. دور ماندن نویسندگان از صحنه بین المللی، انگیزه لازم به خلق آثار قوی به نویسنده نمی دهد تمام این ناکامی ها منجر به نبودن میل و اشتیاق به مطالعه می شود و…
کم توجهی جامعه به مسایل فرهنگی یکی از دلایل چرخه ناکامی هایی است که در بالا ذکر شد. مطمئناً اگرحرکت ها و مراکز فرهنگی در سطح ا و کشور پررنگ تر شود شکوفایی که نیاز است آغاز می شود.
کتاب به عنوان پایه ای ترین گزینه در چرخه ای که در بالا آمده، مورد توجه است و وجود مرکزی که حول محور مطالعه و کتاب بچرخد، تلنگری خواهد بود به این غفلت ما.
 
مطالعات کتابخانه تخصصی هنر و معماری,رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری,پایان نامه کتابخانه تخصصی هنر و معماری,طرح نهائی معماری با موضوع کتابخانه تخصصی هنر و معماری,مطالعات کتابخانه هنر و معماری,رساله کتابخانه هنر و معماری,برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی هنر و معماری,ظوابط طراحی کتابخانه تحصصی هنر و معماری,ریزفضاهای طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری,طراحی کتابخانه هنر و معماری,نقشه کتابخانه تخصصی هنر و معماری,نمونه موردی داخلی کتابخانه هنر و معماری,نمونه موردی خارجی کتابخانه هنر و معماری,نمونه موردی کتابخانه,مطالعات معماری کتابخانه هنر و معماری,رساله معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, پایان نامه معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری
۱-۲- تعریف طرح
کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های ی با توجه به نوع مراجعین و روش ارائه خدمات باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. از آنجایی که دانشجویان آینده سازان جامعه محسوب می شوند باید آنها را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ فرهنگی بارور ساخت.
از آنجایی که رشته هنر پل ارتباطی بین فرهنگ و علم می باشد، دانشجویان این رشته نیز نیازمند توجه و آموزش بیشتری می باشند و باید گام های محکمی برای رسیگی به نیازهای این قشر آینده ساز انجام داد. ایجاد کتابخانه تخصصی هنر می تواند در راستای نیل به این هدف خلاءهای موجود بین سیستم های آموزشی و مراکز فرهنگی جامعه را جبران کند.
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
بخشی از مطالب:
 
فصل دوم: شناخت
۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها
۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی کتابخانه ها ۱
۲-۱-۱-۱- کتابخانه های باستان:
تاریخ ایجاد کتابخانه در جهان به دوران کهن می رسد و به تاریخی که قرن ها پیش از میلاد است، ارتباط پیدا می کند. نخستین سنگ بنای کتابخانه را سران و زمامداران کشورها نه به قصد و نیت صرفاً ایجاد کتابخانه بلکه به خاطر حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات محصوص و محرمانه پایه گذاری د.
اولین کتابخانه بزرگ و مهم در «آتن» ایجاد گردید. در آن زمان مدارس که نظریات افلاطون و اپیکوریان در آن ها تدریس می گشت صاحب کتابخانه بودند. معروف ترین مجموعه کتابخانه ای متعلق به مدرسه ارسطو بود که به وسیله خود او بر طبق روش و نظامی منطقی ایجاد گردید که در معبد «موسس» قرار داشت.
در سال ۳۰۰ قبل از میلاد اسکندر مقدونی در شهر اسکندریه کتابخانه عظیمی تاسیس کرد که دارای ده تالار بزرگ و صدها قفسه شماره گذاری شده بود. هر یک از تالار های ده گانه به یکی از بخش های علم و دانش اختصاص یافته بود. بطلمیوس اول که ریاست کتابخانه را بر عهده داشت بر مجموعه کتاب های آن افزود. استفاده از منابع این کتابخانه هم در اتاق های کوچکی که برای مطالعه در نظر گرفته شده بود میسر بود.
کتابخانه های معابد معمولاً دارای چند اتاق بود، در هر اتاق الواح و طومارها روی زمین یا گنجه های چسبیده به دیوار نگهداری می شد. ساختمان کتابخانه های باستان برای استفاده از روشنایی روز، رو به آفتاب و مقابل جبهه شرق بنا می شد. ساختمان را طوری می ساختند که مانع نفوذ رطوبت باشد، زیرا رطوبت برای کتاب هایی که جنس آن ها از پاپیروس یا پارچه بود بسیار مضر بود و سبب از بین رفتن کتاب ها می شد. غالباً مجسمه های بزرگان و مشاهیر ادب آن روزگار زینت بخش تالار های کتابخانه بودند.
۲-۱-۱-۲- کتابخانه های قرون وسطی:
نخستین کتابخانه عمومی در یونان در سال ۳۳۰ قبل از میلاد تاسیس شد. اولین کتابخانه ی در دیرها و کلیسا ها دایر گردید. کتاب ها در طاقچه ها و یا در گنجه ها وصندوق هاییکه در رواق ها تعبیه شده بود نگهداری می شدند. محل کتابخانه تنگ، تاریک و دراز بود. نور از یک طرف به رواق ها می ت د و در ضلع دیگر گنجه های کتاب تعبیه شده بود. در کنار رواق ها اتاقک هایی برای مطالعه وجود داشت که از دریچه های باریک آن نور به اتاقک ها وارد می شد. در داخل هر اتاق صندلی و میز گذاشته شده بود. بطور قطعی نمی توان گفت که همه اتاق ها و رواق ها دارای پنجره شیشه ای بوده اند، چون بعضی شیشه نداشت و بعضی هم به جای شیشه سفید شیشه رنگی داشته اند.
در کتابخانه های صومعه ها و کلیسا ها در اوا قرون وسطی روش غرفه ای معمول شد. غرفه های کتاب طوری طرح ریزی شده بودند که نیاز خوانندگان را از بابت نور کافی تامین می د. هر یک از غرفه ها شامل یک اتاق دراز بود که نور از دو طرف از طریق دو ردیف پنجره وارد اتاق می شد. حد فاصل پنجره ها و دیوار های دو طرف ردیف های پشت به پشت گنجه ها و قفسه های کتاب چیده شده بود. در قسمت جلوی هر قفسه کتاب، میزی چسبیده به آن قرار داشت و کتاب ها در داخل قفسه ها به زنجیر کشیده شده بودند.
۲-۱-۱-۳- کتابخانه در دوران ی:
در دوره پیشرفت تمدن ی کار به جایی رسید که در هر مسجد جامع یک کتابخانه بزرگ هم ایجاد می د و فضلا و اهل علم کتاب های خود را وقف مساجد جامع می د. بسیاری از کتابخانه های ی خدمات گوناگون به مراجعه کنندگان ارایه می دادند. برای آن ها صرف نظر از محل زندگی و غذا، کاغذ و مرکب هم فراهم می آوردند. برای مثال علی بن یحیی منجم معروف که از ه نان خلفا بود، در اواسط قرن سوم هجری در ملک خود کتابخانه بزرگی بنا کرده بود و مردم از هر شهری برای ب علم ودانش آن روز به کتابخانه او می آمدند و علاوه بر استفاده از کتاب ها از مسکن، غذا و لوازم حریر بهره مند می شدند.
یکی دیگر از کتابخانه های مهم ی، کتابخانه بیت الحکومه بود که به وسیله مامون خلیفه عباسی در بغداد تاسیس شد. خلیفه دستور داده بود تا بسیاری از نسخه های خطی یونانیان را از امپراتوری بیزانس بیاورند و توسط مترجمین توانا به عربی ترجمه کنند. در قرن چهارم هجری ساختمان هایی مخصوص کتابخانه وجود داشت. کتاب ها در کتابخانه های ی بر حسن علوم مختلف طبقه بندی و در اتاق های جداگانه جایگزین می شد و فهرست آن ها بر سر در هر اتاق الساق می گردید. عضدال ه دیلمی در شیراز کتابخانه ای ساخته بود که دارای ۳۶۰ حجره بود و او هر روز در یکی از حجره ها جلوس می کرده و می گویند در هیچ علمی کت تالیف نشده بود جزء آن که در آن کتابخانه وجود داشت.
۲-۱-۱-۴- کتابخانه های قرون هفدهم و هیجدهم میلادی:
در این دو قرن تغییر عمده ای که بر ساختمان کتابخانه ها به عمل آمد این بود که کتابخانه ها برای برخورداری از نور بیشتر بالاتر از سطح زمین احداث شدند. روشنایی کتابخانه ها از طریق پنجره های بلندی که تا کف تالار ادامه داشت تامین می شد. روش ثابت کتابخانه ها تا اوا قرن ۱۸ کاملاً منسوخ شد. از قرن ۱۸ بنای کتابخانه های ملی که در واقع تجسم آرمان های معماری در عصر شکوه و جلال ی بود آغاز شد. این ساختمان ها دارای چشم انداز های دل انگیز، پله های عریض، سردرهای مجلل، گنبدهای بزرگ، ستون های عظیم داخلی و خارجی، تالار های بزرگ مطالعه، ردیف های طویل قفسه کتاب، راهروهای بلند، میزهای کنده کاری شده، سقف های مزین به نورافزارهای تزیینی، پنجره های مشبک باشکوه، آجر فرش های زیبا، کتیبه ها و نقش های دیواری و مجسمه ها و تندیس های پایه دار بودند.
۲-۱-۱-۵- کتابخانه های قرن نوزدهم میلادی:
در قرن ۱۹ تعداد خوانندگان نسبت به فضای اتاق ها و تالارهای مطالعه فزونی گرفت. کتابخانه بسیاری با بناهای نسبتاً باشکوه تاسیس شد. به تدریج لازمه ارایه خدمات در کتابخانه ها باعث ایجاد بخش مرجع، بخش امانت و اتاق مطالعه در هر در هر کتابخانه بود ولی وحدت و انجسامی در طرح و نقشه های بنا وجود نداشت و به اشکال مختلفی ساخته می شدند. هزینه نگهداری، حفظ و حراست و خدمات این گونه کتابخانه ها نیز بسیار زیاد بود.
از اواسط قرن ۱۹ تفاوت بسیار آشکاری در ساختمان کتابخانه های ی از جمله مخازن بزرگ کتاب و تالارهای مطالعه پدید آمد. طرح همه این ساختمان ها بر طبق سبک های معماری سنتی، گوتیک و یونانی تهیه می شد. ولی پیش بینی کافی برای توسعه و گسترش ساختمان کتابخانه به عمل نمی آمد و به همین دلیل آنچه کتابخانه های این زمان را در مضیقه و تنگنا قرار داده بود انبوه کتاب چاپی و جای کم برای نگهداری کتاب بود.
سبک کلی ساختمان مبنای یادگاری و تاریخی داشت و بیشتر برای مطالعه و تحقیق فضلا و دانشمندان مناسب بود. انبوه کتاب، مخازن را به تدریج به شکل برج کتاب در می آورد یعنی کتاب ها روی هم چیده می شدند و به صورت عمودی بالا می رفت. سالن های مطالعه واحدهای معماری جداگانه به حساب می آمدند. در موارد زیادی مقیاس و اندازه فضای اتاق های مطالعه با مخزن کتاب تناسبی نداشت و دسترسی به کتاب ها در اتاق مطالعه امکان پذیر نبود.
فضاهای مورد نیاز بخش های اداری و کارهای اجرایی و روزمره کتابخانه مثل کنترل و و بازرسی، بایگانی سوابق امانت، آماده سازی، فهرست نویسی، صحافی و حمل و نقل در نقشه ها گنجانده نمی شد. اساساً ساختمان با طرح و نقشه ثابت قبلی ساخته می شد. امکان تغییر پذیری و انعطافپذیری از نظر جابجایی فضاها و مواد و مجموعه کتابخانه وجود نداشت. مراجعه کنندگان به ندرت به قفسه های کتاب دسترسی داشتند و هیچگاه با رضایت خاطر از کتابخانه خارج نمی شدند. اکثر کتابخانه ها در خیابان های قدیمی جای داده شده بودند. در این زمان وم تنظیم و طبقه بندی و رده بندی کتاب ها و نیز دسترسی آزاد به کتاب ها، تا خوانندگان بتوانند محل و جای موضوعات و کتاب های مورد نیاز خود را به سادگی و راحتی پیدا کنند به عنوان یک ضرورت مطرح شد. تغییر و تحول اساسی در طرح و نقشه بنای کتابخانه بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت.
۲-۱-۱-۶- بنای کتابخانه ها در قرن بیستم و گرایش به ساختار م ار و انغطاف پذیر:
در این دوره از سوی طراحان و کارشناسان برای ساختمان کتابخانه بنای مستطیل شکل ساده توصیه شد. در این مدل تقریباً همه بخش های کتابخانه در یک طبقه جای می گیرند. قسمت های مختلف کتابخانه بر حسب نیاز به کمک پارتیشن و قفسه ها و وسایل و تجهیزات متحرک ایجاد می شود. دسترسی آزاد به منابع و مواد کتابخانه از تغییرات عمده و انقل این قرن است. به همین دلیل قفسه ها کوتاه تر می شوند. قفسه های دو طرفه به فرم و شکل راهرویی رایج می گردد. طرز آرایش قفسه ها نظارت بر آنها را تسهیل می کند.طرح های ساختمان ساده تر، کارآمدتر و جدیدتر و فضای داخلی بازتر، وسیع تر و انعطاف پذیرتر می شود. خلاصه این که در این قرن در رابطه با کاربرد و کارایی بناها و نیازهای استفاده کنندگان تحول اساسی ایجاد گردید.
در سال ۱۹۳۰ مکتب جدیدی برای طرح ساختمان کتابخانه بوسیله مبتکر آن «مک دونالد» به وجود آمد. روش جدید مبتنی بر اندازه های متناسب به نام روش «م ار» که ساختمان را به وسیله ستون هایی که در فواصل معین کار گذاشته شده اند. بنیاد می گیرد، یعنی بار و سنگینی ستون ها بر روی ستون ها است و دیوار های خارجی ساختمان، راه پله و تاسیسات، لوله کشی ها، سرویس ها و خدمات بهداشتی هر کدام در جای خود طراحی بر طبق نقشه طراحی می شوند. در سیستم م ار تغییر خدمات، وظایف و کاربرد یک محل یا فضا مست م تغییر ساختاری بنا نمی گردد. امتیاز این سیستم تغیی ذیری و انعطاف پذیری آن است و فضاها را می توان برای منظور های مختلف بدون تغییرات زیاد و هزینه های گزاف آماده ارائه خدمات و کاربرد مورد نیاز کرد. در سیستم م ار قفسه های متحرک، ارتفاع سقف کوتاه و روشنایی یکنواخت و ی ان است. تجهیزات و وسایل ساده و قابل جابجایی، فضاهای دلپذیر و بی تکلف و استفاده از آن ها آسان است.
۲-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۱
کتابخانه ها به شش دسته تقسیم می گردند.
۲-۱-۲-۱- کتابخانه های ملی
طبق تعریف یونسکو کتابخانه ملی کتابخانه ایست که خود را وقف شناسایی، جمع آوری و حفظ آثار و انتشارات مربوط به یک کشور کند. وظایف کتابخانه ملی را می توان در سه گروه تقسیم کرد:
۱) فعالیت های اصلی شامل:
– جمع آوری انتشارات و آثار ملی،
– جمع آوری انتشارات خارجی در باره آثار ملی،
– انتشار کتابشناسی ملی (کتابشناسی ملی ایران از سال ۱۳۴۲ در فواصل زمانی سالیانه انتشار یافته است)،
– ایجاد مرکز ملی اطلاعات کتابشناختی، انتشار فهرست ها،
– تاسیس نمایشگاه ها.
۲) فعالیت های قابل انتظار شامل:
– امانت بین کتابخانه ها،
– جمع آوری نسخه های خطی،
– تحقیق در زمینه های فنون کتابخانه.
۳) فعالیت های فرعی شامل:
– خدمات مبادله بین المللی، ارسال کپی ها
– کمک فنی به سایر کتابخانه ها.
علاوه بر آن جمع آوری و حفظ سکه ها و مدال ها، مهرها، مدارک نادر و قیمتی که دارای ارزش ملی هستند، مدارک خاص دیداری- شنیداری، ع ها، نقشه ها، صفحات و نوارهای موسیقی، تهیه نشریات رسمی خارجی از طریق ارتباط و مبادله و در بعضی از کشور ها هدایت و برنامه ریزی تحقیقات در زمینه علوم انسانی و اجتماعی را نیز به عهده دارد.
۲-۱-۲-۲- کتابخانه های عمومی
سازمان یونسکو در سال ۱۹۹۵ میلادی اعلامیه ای را در زمینه کتابخانه های عمومی منتشر کرد. در این متن آمده است که استفاده از این کتابخانه ها باید به صورت رایگان باشد و تمام مردم (بدون در نظر گرفتن گروه سنی، ملیت، مذهب، نژاد، زبان و طبقه اجتماعی خاص) باید توانند به طور ی ان از منابع و خدمات کتابخانه های عمومی بهره گیرند.
هدف کتابخانه عمومی آموزش، اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات پژوهشی، تعالی بخشیدن به روح و فکر، ایجاد تفریح و تفنن و تشویق مردم به مشارکت فعال در فعالیت های فرهنگی و اقتصادی است. گاهی محدوده خدمات آن ساختمان کتابخانه فراتر می رود و به زندان ها و مراکز تامین اجتماعی می رسند و زمانی با «کتابخانه های سیار» مناطق روستایی را در بر می گیرد. خدمات کتابخانه های عمومی به ک ن و نوجوانان نیز حائز اهمیت است.
۲-۱-۲-۳- کتابخانه های دیجیتال
معماری دیجیتال یک چارچوب کلی برای کتابخانه دیجیتال است که در آن اشیاء دیجیتالی بسیار زیادی مرکب از همه نوع منابع بر روی شبکه های رایانه ای ملی و از طریق اینترنت قابل دسترسی برای همه می باشند، که به این نوع دسترسی «نشر الکترونیک» می گویند. ویژگی های کتابخانه الکترونیک عبارتند از:
۱. از کتابخانه های دیجیتال بدون محدودیت فیزیکی و اداری کتابخانه های دیگر می توان استفاده کرد.
۲. کتابخانه دیجیتال دیدگاهی منسجم از همه اطلاعات موجود در کتابخانه را بدون در نظر گرفتن شکل یا فرمت آن فراهم می آورد.
۳. کتابخانه دیجیتال هم به مهارت های کتابداران و هم به مهارت های متخصصان کارآمد رایانه نیاز دارد.
۴. در کتابخانه دیجیتالی ارتباط استفاده کننده با کتابدار وجود ندارد و آموزش شیوه بهره گیری توسط کتابدار ممکن نیست.
۵. در کتابخانه دیجیتال حجم اطلاعات گسترده و ریزش اطلاعات کاذب فراهم می شود.
۶. در کتابخانه دیجیتالی امکان گسترش منابع منحصر به فرد وجود دارد.
۲-۱-۲-۴- کتابخانه های آموزشگاهی
کتابخانه های آموزشی بیشتر مخصوص مدارس هستند. هدف اصلی آن تشویق به خواندن کتاب، عادت به مطالعه (که در سنین کودکی باید به آن پرداخته شود)، تقویت قوه تفکر و بر انگیختن حس کنجکاوی بچه است.
بر حسب امکانات و بودجه و از همه مهم تر توجه مسئولان در بعضی از مدارس گاه کتابخانه ممکن است تنها محدود به یک کلاس یا یک قفسه باشد. کتابخانه های آموزشی بزرگ معمولاً نمونه کوچکی از یک کتابخانه عمومی با هدف در دسترس قرار دادن منابع اطلاعاتی در موضوع های گوناگون و کمک به برنامه درسی و پیشبرد آنها است.
عمده ترین خدمات کتابخانه های آموزشگاهی عبارت است از: پاسخ به نیاز های علمی کادر آموزشی و دانش آموزان است. کتابخانه های مزبور جزء کتاب و نشریات از وسایل تکنولوژیک و به خصوص وسایل دیداری- شنیداری نیز برخوردار است.
۲-۱-۲-۵- کتابخانه های ی
فلسفه وجودی این نوع کتابخانه ها در ها، دانشکده ها، موسسات آموزش عالی و دانشسراها کمک به اساتید، مدرسان و دانشجویان برای پیشبرد کار تحقیق و تدریس است. مهمترین نوع آن کتابخانه های مرکزی ها یا کتابخانه های بین ی است. کتابخانه های ی ممکن است شامل کتابخانه های متعددی به صورت کتابخانه های دانشکده ای و حتی بخش ها و رشته های گوناگون باشد.
کتابخانه های ی ایران پس از تاسیس مدارس عالی به تدریج شکل یافتند و به موازات گسترش ها، منابع و عرضه خدمات در آنها افزایش یافت. از کتابخانه های ی قدیم و مهم ایران، کتابخانه مرکزی تهران است که در سال ۱۳۲۸ شمسی بنیاد نهاده شد. از فعالیت های آن می توان به برگزاری نمایشگاه ها و سمینارها، همکاری با سایر ها و مراکز علمی- پژوهشی، تهیه میکرو و میکرو فیش از نسخه های دست نوشت و انتشارات نشریات و فنون کتابداری و کتابشناسی اشاره کرد.
 
و…………
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
فصل اول: کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- تعریف طرح ۲
۱-۳- دلایل انتخاب طرح ۲
۱-۳-۱- هدف طرح ۲
۱-۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع ۳
۱-۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح ۳
۱-۵- نتیجه گیری ۵
 
فصل دوم: شناخت ۶
۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها ۶
۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی کتابخانه ها ۶
۲-۱-۱-۱- کتابخانه های باستان ۶
۲-۱-۱-۲- کتابخانه های قرون وسطی ۷
۲-۱-۱-۳- کتابخانه در دوران ی ۷
۲-۱-۱-۴- کتابخانه های قرون هفدهم و هیجدهم میلادی ۸
۲-۱-۱-۵- کتابخانه های قرن نوزدهم میلادی ۸
۲-۱-۱-۶- بنای کتابخانه ها در قرن بیستم و گرایش به ساختار م ار و انغطاف پذیر ۹
۲-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۹
۲-۱-۲-۱- کتابخانه های ملی ۹
۲-۱-۲-۲- کتابخانه های عمومی ۱۰
۲-۱-۲-۳- کتابخانه های دیجیتال ۱۰
۲-۱-۲-۴- کتابخانه های آموزشگاهی ۱۱
۲-۱-۲-۵- کتابخانه های ی ۱۱
۲-۱-۲-۶- کتابخانه های اختصاصی ۱۲
۲-۱-۳- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی ۲۰
۲-۱-۳-۱- استاندارد های کتابخانه های ی ایران ۲۰
۲-۱-۳-۲- استاندارد های کتابخانه های تخصصی ایران ۲۳
۲-۱-۳-۳- معیار های برنامه ریزی و طراحی کتابخانه کشور ۲۵
۲-۱-۳-۴- استانداردهای ساختمان کتابخانه ۲۷
۲-۱-۴- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح ۳۱
۲-۱-۵- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۱
۲-۱-۵-۱- کتابخانه عمومی آیت الله بابل ۳۱
۲-۱-۵-۲- کتابخانه jaome fuster 42
۲-۱-۵-۳- کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ۵۰
۲-۱-۵-۴- کتابخانه هنر تاما- توکیو ۵۵
۲-۱-۵-۵- کتابخانه مرکزی universidad catolia del norte 59
۲-۲- بستر طرح ۶۲
۲-۲-۱- اقلیم ۶۲
۲-۲-۱-۱- دما ۶۲
۲-۲-۱-۲- بارش ۶۳
۲-۲-۱-۳- وزش باد ۶۳
۲-۲-۱-۴- رطوبت نسبی ۶۴
۲-۲-۱-۵- تابش خورشید ۶۵
۲-۲-۱-۶- یخبندان ۶۶
۲-۲-۱-۷- پوشش گیاهی منطقه بابل ۶۶
۲-۲-۲- تحلیل سایت ۶۶
۲-۲-۲-۱- دسترسی به سایت ۶۶
۲-۲-۲-۲- بررسی همسایگی سایت ۶۷
۲-۲-۲-۳- دیدهای مطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۲-۴- تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۲-۵- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۳- گونه شناسی الگوی معماری منطقه ۷۰
۲-۲-۴- مطالعه آداب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدوده طرح ۷۶
۲-۳- بررسی نمونه ای فن آوری، مصالح، سازه و تاسیسات مرتبط با موضوع ۷۷
۲-۳-۱- سازه ۷۷
۲-۳-۲- نور پردازی ۷۷
۲-۳-۳- تاسیسات و تنظیم شرایط محیطی ۸۰
 
فصل سوم: فرایند طراحی ۸۳
۳-۱- مبانی نظری ۸۳
۳-۱-۱- ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع ۸۳
۳-۱-۲- ارائه مصادیق طرح ۸۶
۳-۱-۲-۱- طرح سید هادی میرمیران برای کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۱-۲-۲- کتابخانه جندی شاپور ۸۷
۳-۱-۲-۳- کتابخانه baton rouge 87
۳-۱-۳- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح ۸۸
۳-۲- برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح شماتیک ۸۹
۳-۲-۱- ارائه برنامه فیزیکی ۸۹
۳-۲-۱-۱- محاسبه ظرفیت پذیرش مجموعه ۸۹
۳-۲-۱-۲- محاسبه ابعاد فضاهای مختلف مجموعه ۸۹
۳-۲-۲- ارائه ۳ ایدئوگرام در نحوه کاربری زمین و بنا ۹۴
۳-۲-۳- تحلیل و نقد گونه ها و انتخاب گزینه نهایی ۹۵
۳-۲-۴- پیشنهاد مصالح، سازه و تاسیسات ۹۶
۳-۳- تهیه طرح نهایی ۹۷
 
فصل چهارم: ارایه نقشه ها ۹۹
 
فهرست جداول
 
۱-۱- تعداد دانشجویان هنر در استان مازندران ۱
۲-۱- سرانه فضاهای فنی و کارگاهی ۲۵
۲-۲- سرانه فضاهای عمومی ۲۶
۲-۳- سرانه فضاهای پشتیبانی ۲۷
۲-۴- متوسط دمای سالیانه بابل ۶۲
۲-۵- متوسط رطوبت نسبی در شهر بابل به تفکیک ماه بین سالهای ۴۴-۴۰ ۶۵
۲-۶- میزان زاویه تابش در ماه های سال در بابل ۶۵
۲-۷- مقدار روشنایی مورد نیاز فضاهای مختلف ۷۸
۲-۸- شرایط مطلوب دمایی ورطوبتی در کتابخانه ۸۲
۳-۱- محاسبه جامعه آماری ۸۹
 
 
 
فهرست تصاویر
 
۱-۱- موقعیت زمین طرح در شهر ۴
۱-۲- موقعیت زمین طرح در بافت پیرامون ۴
۱-۳- ابعاد زمین طرح و دسترسی ها ۵
۲-۱- بنای کتابخانه آیت الله بابل ۳۱
۲-۲- حوزه نفوز کتابخانه تا شعاع ۳۰۰ متری ۳۲
۲-۳- سایت کتابخانه عمومی آیت الله ۳۲
۲-۴- حجم کلی کتابخانه ۳۳
۲-۵- ورودی و نمای اصلی کتابخانه ۳۴
۲-۶- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه همکف ۳۴
۲-۷- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه اول ۳۴
۲-۸- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه دوم ۳۵
۲-۹- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه سوم ۳۵
۲-۱۰- تفکیک فضاهای عمومی، پشتیبانی، اداری، فنی، کارگاهی و گردشی در پلان ها ۳۵
۲-۱۱- ارتباطات فضایی طبقه همکف، اول ، دوم و سوم ۳۶
۲-۱۲- دیاگرام فضایی طبقه همکف ۳۶
۲-۱۳- دیاگرام فضایی طبقه اول ۳۶
۲-۱۴- دیاگرام فضایی طبقه دوم ۳۶
۲-۱۵- دیاگرام فضایی طبقه سوم ۳۶
۲-۱۶- مخزن کتابخانه ۳۷
۲-۱۷- بخش گردش و امانت آقایان ۳۷
۲-۱۸- تالار مطالعه آزاد آقایان ۳۸
۲-۱۹- بانک اطلاعات و سایت ۳۹
۲-۲۰- مرکز اسناد ۳۹
۲-۲۱- نمای کتابخانه در شب ۴۰
۲-۲۲- نمای اصلی مجموعه ۴۱
۲-۲۳- مقطع طولی مجموعه ۴۱
۲-۲۴- کتابخانه خائومه فوستر ۴۲
۲-۲۵- نمای شرقی ۴۲
۲-۲۶- نمای شمالی ۴۲
۲-۲۷- سایت پلان مجموعه ۴۳
۲-۲۸- اسکیس های اولیه ۴۳
۲-۲۹- تصاویر سه بعدی از حجم ۴۴
۲-۳۰- حجم کتابخانه در تقابل با بافت قدیم شهر ۴۴
۲-۳۱- ورودی مجموعه ۴۴
۲-۳۲- ورودی مجموعه در شب ۴۴
۲-۳۳- کافی شاپ در کنار ورودی ۴۴
۲-۳۴- تشخص حجم کتابخانه نسبت به بافت شهر ۴۵
۲-۳۵- منظر کتابخانه در شهر ۴۵
۲-۳۶- فضای مطالعه ۴۵
۲-۳۷- سالن اینترنت ۴۵
۲-۳۸- فضای استراحت ۴۶
۲-۳۹- بخش نرم افزاری کتابخانه ۴۶
۲-۴۰- پلان های زیر زمین، طبقه همکف، اول و دوم ۴۶
۲-۴۱- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان زیر زمین ۴۷
۲-۴۲- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلا ن طبقه همکف ۴۷
۲-۴۳- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان طبقه اول ۴۷
۲-۴۴- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان طبقه دوم ۴۸
۲-۴۵- تفکیک فضاهای عمومی، پشتیبانی، اداری، فنی، کارگاهی و گردشی در پلان ها ۴۸
۲-۴۶- ارتباطات فضایی در پلان ها ۴۹
۲-۴۷- دیاگرام فضایی طبقه زری زمین ۴۹
۲-۴۸- دیاگرام فضایی طبقه همکف ۴۹
۲-۴۹- دیاگرام فضایی طبقه اول ۴۹
۲-۵۰- دیاگرام فضایی طبقه دوم ۴۹
۲-۵۱- ورود نور به مجموعه از نورگیر های سقفی ۵۰
۲-۵۲- جداره شفاف جهت نورگیری ۵۰
۲-۵۳- نورگیر ها در ارتفاع بالا جهت ورود نور به عمق ساختمان ۵۰
۲-۵۴- دید از بیرون مجموعه ۵۱
۲-۵۵- پلان پارکینگ و مخزن ۵۲
۲-۵۶- پلان همکف ۵۲
۲-۵۷- نمای غربی ۵۲
۲-۵۸- نمای جنوبی ۵۲
۲-۵۹- بخش داخلی فضای مطالعه ۵۳
۲-۶۰- سایت اینترنت ۵۳
۲-۶۱- فضای داخلی گالری ۵۳
۲-۶۲- بخش نشریات و مجلات ۵۳
۲-۶۳- بخش جستجوی اطلاعات ۵۳
۲-۶۴- سالن همایش ۵۳
۲-۶۵- حجم پلکان اصلی (از گرانیت نارنجی) و بالکن مشرف به آن ۵۴
۲-۶۶- دید از بیرون مجموعه ۵۵
۲-۶۷- دید از دالان طاق دار ۵۶
۲-۶۸- دید از سالن مطالعه ۵۶
۲-۶۹- پلان طبقه همکف و اول ۵۷
۲-۷۰- مقطع ۵۸
۲-۷۱- اتاق مرجع ۵۸
۲-۷۲- سالن نشریات جدید ۵۸
۲-۷۳- محوطه مشاهده ویدیویی ۵۸
۲-۷۴- فضاهای استراحت در دالان ستون دار ۵۸
۲-۷۵- راه پله ۵۸
۲-۷۶- نمای اصلی کتابخانه ۵۹
۲-۷۷- دید از درون کتابخانه ۵۹
۲-۷۸- دید از بیرون کتابخانه ۵۹
۲-۷۹- سایت پلان ۶۰
۲-۸۰- پلان همکف ۶۰
۲-۸۱- پلان طبقه اول ۶۰
۲-۸۲- پلان طبقه دوم ۶۰
۲-۸۳- پلان طبقه سوم ۶۰
۲-۸۴- نمای شمالی ۶۰
۲-۸۵- نمای جنوبی ۶۰
۲-۸۶- نمای غربی ۶۱
۲-۸۷- نمای شرقی ۶۱
۲-۸۸- مقاطع طولی ۶۱
۲-۸۹- مقطع عرضی ۶۱
۲-۹۰- طرح اولیه ۶۱
۲-۹۱- چند تصویر از فضاهای داخلی و تراس کتابخانه ۶۱
۲-۹۲- نمودار میزان بارندگی سالانه شهر بابل ۶۳
۲-۹۳- نمودار گل باد سالانه شهر بابل ۶۴
۲-۹۴- دسترسی ها به سایت ۶۷
۲-۹۵- همسایگی های سایت ۶۷
۲-۹۶- مقطع عرضی از خیابان مدرس تا ۱۷ شهریور ۶۷
۲-۹۷- دید از میدان ۱۷ شهریور ۶۸
۲-۹۸- کشیدگی شرقی-غربی و امکان استفاده از نورهای مطلوب ۶۸
۲-۹۹- دید های اطراف سایت ۶۹
۲-۱۰۰- ع از کوه دماوند، جلگه های مازندران و دریای خزر ۷۰
۲-۱۰۱- نمونه ای ورودی و سردر های منازل ۷۲
۲-۱۰۲- نمونه ای از حوض و چاه آب مجاور آن ۷۲
۲-۱۰۳- ایجاد گربه رو و کف کرسی ۷۲
۲-۱۰۴- پلان زیرزمین، طبقه همکف و اول یک خانه قدیمی ۷۳
۲-۱۰۵- یک نمونه از گربه رو ۷۴
۲-۱۰۶- قرار گرفتن ساختمان بالاتر از سطح زمین ۷۴
۲-۱۰۷- وجود ایوان در اطراف ساختمان ۷۴
۲-۱۰۸- ایوان فضای مناسبی برای استراحت ۷۴
۲-۱۰۹- نحوه استقرار ساختمان در حیاط ۷۵
۲-۱۱۰- نمونه ای از نماهای ابنیه سنتی با سقف شیروانی ۷۵
۳-۱- ماکت طرح کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۲- فرم کلی طرح کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۳- کتابخانه جندی شاپور ۸۷
۳-۴- کتابخانه baton rouge 87
۳-۵- ایده های اولیه کانسپت ۸۸
۳-۶- کانسپت انتخ ۸۸
۳-۷- ایدئوگرام های اولیه طرح ۹۴
۳-۸- بهترین ایدئوگرام ۹۴
۳-۹- دیاگرام های کلی مجموعه ۹۵
۳-۱۰- دیاگرام بخش کتابخانه ۹۵
۳-۱۱- دیاگرام بخش فضاهای جانبی ۹۵
۳-۱۲- حالات مختلف بخش مطالعاتی ۹۵
۳-۱۳- حالات مختلف بخش مطالعاتی به صورت ۳ بعدی


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی هنر و معماری, پایان نامه معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله کتابخانه هنر و معماری, ریزفضاهای طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری, طراحی کتابخانه هنر و معماری, طرح نهائی معماری با موض,


مشاهده متن کامل ...
مطالعات ,طراحی, کتابخانه, تخصصی ,هنر و معماری, ۱۰۰ صفحه – رساله کتابخانه هنر و م
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری ۱۰۰ صفحه – رساله کتابخانه هنر و معماریتاریخ ایجاد 11/09/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 100 برگ ورد قیمت: 16000 تومان حجم فایل: 12411 kb تعدادمشاهده 101


بخشی از پروپزال:

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
آمار مربوط به تیراژ کتاب و متوسط زمان کتابخوانی هر ایرانی، نشان دهنده کم توجهی به کتاب است که زنجیره ای از مشکلات اجتماعی را بوجود می آورد. به عنوان مثال در پی نبودن میل و اشتیاق به مطالعه کتاب، تعداد کمی از مردم اقدام به ید کتاب می کنند. نبودن یدار و کتاب های روی قفسه، ناشران را به تیراژ بیشتر کتاب تشویق نمی کند- تیراژ پایین و نبودن سود کافی، نویسنده را سرد و بی انگیزه می کند که این خود منجر به خلق کت می شود که در خور ستایش در بازار جهانی نیست. دور ماندن نویسندگان از صحنه بین المللی، انگیزه لازم به خلق آثار قوی به نویسنده نمی دهد تمام این ناکامی ها منجر به نبودن میل و اشتیاق به مطالعه می شود و…
کم توجهی جامعه به مسایل فرهنگی یکی از دلایل چرخه ناکامی هایی است که در بالا ذکر شد. مطمئناً اگرحرکت ها و مراکز فرهنگی در سطح ا و کشور پررنگ تر شود شکوفایی که نیاز است آغاز می شود.
کتاب به عنوان پایه ای ترین گزینه در چرخه ای که در بالا آمده، مورد توجه است و وجود مرکزی که حول محور مطالعه و کتاب بچرخد، تلنگری خواهد بود به این غفلت ما.

مطالعات کتابخانه تخصصی هنر و معماری,رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری,پایان نامه کتابخانه تخصصی هنر و معماری,طرح نهائی معماری با موضوع کتابخانه تخصصی هنر و معماری,مطالعات کتابخانه هنر و معماری,رساله کتابخانه هنر و معماری,برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی هنر و معماری,ظوابط طراحی کتابخانه تحصصی هنر و معماری,ریزفضاهای طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری,طراحی کتابخانه هنر و معماری,نقشه کتابخانه تخصصی هنر و معماری,نمونه موردی داخلی کتابخانه هنر و معماری,نمونه موردی خارجی کتابخانه هنر و معماری,نمونه موردی کتابخانه,مطالعات معماری کتابخانه هنر و معماری,رساله معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, پایان نامه معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری
۱-۲- تعریف طرح
کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های ی با توجه به نوع مراجعین و روش ارائه خدمات باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. از آنجایی که دانشجویان آینده سازان جامعه محسوب می شوند باید آنها را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ فرهنگی بارور ساخت.
از آنجایی که رشته هنر پل ارتباطی بین فرهنگ و علم می باشد، دانشجویان این رشته نیز نیازمند توجه و آموزش بیشتری می باشند و باید گام های محکمی برای رسیگی به نیازهای این قشر آینده ساز انجام داد. ایجاد کتابخانه تخصصی هنر می تواند در راستای نیل به این هدف خلاءهای موجود بین سیستم های آموزشی و مراکز فرهنگی جامعه را جبران کند.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب:

فصل دوم: شناخت
۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها
۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی کتابخانه ها ۱
۲-۱-۱-۱- کتابخانه های باستان:
تاریخ ایجاد کتابخانه در جهان به دوران کهن می رسد و به تاریخی که قرن ها پیش از میلاد است، ارتباط پیدا می کند. نخستین سنگ بنای کتابخانه را سران و زمامداران کشورها نه به قصد و نیت صرفاً ایجاد کتابخانه بلکه به خاطر حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات محصوص و محرمانه پایه گذاری د.
اولین کتابخانه بزرگ و مهم در «آتن» ایجاد گردید. در آن زمان مدارس که نظریات افلاطون و اپیکوریان در آن ها تدریس می گشت صاحب کتابخانه بودند. معروف ترین مجموعه کتابخانه ای متعلق به مدرسه ارسطو بود که به وسیله خود او بر طبق روش و نظامی منطقی ایجاد گردید که در معبد «موسس» قرار داشت.
در سال ۳۰۰ قبل از میلاد اسکندر مقدونی در شهر اسکندریه کتابخانه عظیمی تاسیس کرد که دارای ده تالار بزرگ و صدها قفسه شماره گذاری شده بود. هر یک از تالار های ده گانه به یکی از بخش های علم و دانش اختصاص یافته بود. بطلمیوس اول که ریاست کتابخانه را بر عهده داشت بر مجموعه کتاب های آن افزود. استفاده از منابع این کتابخانه هم در اتاق های کوچکی که برای مطالعه در نظر گرفته شده بود میسر بود.
کتابخانه های معابد معمولاً دارای چند اتاق بود، در هر اتاق الواح و طومارها روی زمین یا گنجه های چسبیده به دیوار نگهداری می شد. ساختمان کتابخانه های باستان برای استفاده از روشنایی روز، رو به آفتاب و مقابل جبهه شرق بنا می شد. ساختمان را طوری می ساختند که مانع نفوذ رطوبت باشد، زیرا رطوبت برای کتاب هایی که جنس آن ها از پاپیروس یا پارچه بود بسیار مضر بود و سبب از بین رفتن کتاب ها می شد. غالباً مجسمه های بزرگان و مشاهیر ادب آن روزگار زینت بخش تالار های کتابخانه بودند.
۲-۱-۱-۲- کتابخانه های قرون وسطی:
نخستین کتابخانه عمومی در یونان در سال ۳۳۰ قبل از میلاد تاسیس شد. اولین کتابخانه ی در دیرها و کلیسا ها دایر گردید. کتاب ها در طاقچه ها و یا در گنجه ها وصندوق هاییکه در رواق ها تعبیه شده بود نگهداری می شدند. محل کتابخانه تنگ، تاریک و دراز بود. نور از یک طرف به رواق ها می ت د و در ضلع دیگر گنجه های کتاب تعبیه شده بود. در کنار رواق ها اتاقک هایی برای مطالعه وجود داشت که از دریچه های باریک آن نور به اتاقک ها وارد می شد. در داخل هر اتاق صندلی و میز گذاشته شده بود. بطور قطعی نمی توان گفت که همه اتاق ها و رواق ها دارای پنجره شیشه ای بوده اند، چون بعضی شیشه نداشت و بعضی هم به جای شیشه سفید شیشه رنگی داشته اند.
در کتابخانه های صومعه ها و کلیسا ها در اوا قرون وسطی روش غرفه ای معمول شد. غرفه های کتاب طوری طرح ریزی شده بودند که نیاز خوانندگان را از بابت نور کافی تامین می د. هر یک از غرفه ها شامل یک اتاق دراز بود که نور از دو طرف از طریق دو ردیف پنجره وارد اتاق می شد. حد فاصل پنجره ها و دیوار های دو طرف ردیف های پشت به پشت گنجه ها و قفسه های کتاب چیده شده بود. در قسمت جلوی هر قفسه کتاب، میزی چسبیده به آن قرار داشت و کتاب ها در داخل قفسه ها به زنجیر کشیده شده بودند.
۲-۱-۱-۳- کتابخانه در دوران ی:
در دوره پیشرفت تمدن ی کار به جایی رسید که در هر مسجد جامع یک کتابخانه بزرگ هم ایجاد می د و فضلا و اهل علم کتاب های خود را وقف مساجد جامع می د. بسیاری از کتابخانه های ی خدمات گوناگون به مراجعه کنندگان ارایه می دادند. برای آن ها صرف نظر از محل زندگی و غذا، کاغذ و مرکب هم فراهم می آوردند. برای مثال علی بن یحیی منجم معروف که از ه نان خلفا بود، در اواسط قرن سوم هجری در ملک خود کتابخانه بزرگی بنا کرده بود و مردم از هر شهری برای ب علم ودانش آن روز به کتابخانه او می آمدند و علاوه بر استفاده از کتاب ها از مسکن، غذا و لوازم حریر بهره مند می شدند.
یکی دیگر از کتابخانه های مهم ی، کتابخانه بیت الحکومه بود که به وسیله مامون خلیفه عباسی در بغداد تاسیس شد. خلیفه دستور داده بود تا بسیاری از نسخه های خطی یونانیان را از امپراتوری بیزانس بیاورند و توسط مترجمین توانا به عربی ترجمه کنند. در قرن چهارم هجری ساختمان هایی مخصوص کتابخانه وجود داشت. کتاب ها در کتابخانه های ی بر حسن علوم مختلف طبقه بندی و در اتاق های جداگانه جایگزین می شد و فهرست آن ها بر سر در هر اتاق الساق می گردید. عضدال ه دیلمی در شیراز کتابخانه ای ساخته بود که دارای ۳۶۰ حجره بود و او هر روز در یکی از حجره ها جلوس می کرده و می گویند در هیچ علمی کت تالیف نشده بود جزء آن که در آن کتابخانه وجود داشت.
۲-۱-۱-۴- کتابخانه های قرون هفدهم و هیجدهم میلادی:
در این دو قرن تغییر عمده ای که بر ساختمان کتابخانه ها به عمل آمد این بود که کتابخانه ها برای برخورداری از نور بیشتر بالاتر از سطح زمین احداث شدند. روشنایی کتابخانه ها از طریق پنجره های بلندی که تا کف تالار ادامه داشت تامین می شد. روش ثابت کتابخانه ها تا اوا قرن ۱۸ کاملاً منسوخ شد. از قرن ۱۸ بنای کتابخانه های ملی که در واقع تجسم آرمان های معماری در عصر شکوه و جلال ی بود آغاز شد. این ساختمان ها دارای چشم انداز های دل انگیز، پله های عریض، سردرهای مجلل، گنبدهای بزرگ، ستون های عظیم داخلی و خارجی، تالار های بزرگ مطالعه، ردیف های طویل قفسه کتاب، راهروهای بلند، میزهای کنده کاری شده، سقف های مزین به نورافزارهای تزیینی، پنجره های مشبک باشکوه، آجر فرش های زیبا، کتیبه ها و نقش های دیواری و مجسمه ها و تندیس های پایه دار بودند.
۲-۱-۱-۵- کتابخانه های قرن نوزدهم میلادی:
در قرن ۱۹ تعداد خوانندگان نسبت به فضای اتاق ها و تالارهای مطالعه فزونی گرفت. کتابخانه بسیاری با بناهای نسبتاً باشکوه تاسیس شد. به تدریج لازمه ارایه خدمات در کتابخانه ها باعث ایجاد بخش مرجع، بخش امانت و اتاق مطالعه در هر در هر کتابخانه بود ولی وحدت و انجسامی در طرح و نقشه های بنا وجود نداشت و به اشکال مختلفی ساخته می شدند. هزینه نگهداری، حفظ و حراست و خدمات این گونه کتابخانه ها نیز بسیار زیاد بود.
از اواسط قرن ۱۹ تفاوت بسیار آشکاری در ساختمان کتابخانه های ی از جمله مخازن بزرگ کتاب و تالارهای مطالعه پدید آمد. طرح همه این ساختمان ها بر طبق سبک های معماری سنتی، گوتیک و یونانی تهیه می شد. ولی پیش بینی کافی برای توسعه و گسترش ساختمان کتابخانه به عمل نمی آمد و به همین دلیل آنچه کتابخانه های این زمان را در مضیقه و تنگنا قرار داده بود انبوه کتاب چاپی و جای کم برای نگهداری کتاب بود.
سبک کلی ساختمان مبنای یادگاری و تاریخی داشت و بیشتر برای مطالعه و تحقیق فضلا و دانشمندان مناسب بود. انبوه کتاب، مخازن را به تدریج به شکل برج کتاب در می آورد یعنی کتاب ها روی هم چیده می شدند و به صورت عمودی بالا می رفت. سالن های مطالعه واحدهای معماری جداگانه به حساب می آمدند. در موارد زیادی مقیاس و اندازه فضای اتاق های مطالعه با مخزن کتاب تناسبی نداشت و دسترسی به کتاب ها در اتاق مطالعه امکان پذیر نبود.
فضاهای مورد نیاز بخش های اداری و کارهای اجرایی و روزمره کتابخانه مثل کنترل و و بازرسی، بایگانی سوابق امانت، آماده سازی، فهرست نویسی، صحافی و حمل و نقل در نقشه ها گنجانده نمی شد. اساساً ساختمان با طرح و نقشه ثابت قبلی ساخته می شد. امکان تغییر پذیری و انعطافپذیری از نظر جابجایی فضاها و مواد و مجموعه کتابخانه وجود نداشت. مراجعه کنندگان به ندرت به قفسه های کتاب دسترسی داشتند و هیچگاه با رضایت خاطر از کتابخانه خارج نمی شدند. اکثر کتابخانه ها در خیابان های قدیمی جای داده شده بودند. در این زمان وم تنظیم و طبقه بندی و رده بندی کتاب ها و نیز دسترسی آزاد به کتاب ها، تا خوانندگان بتوانند محل و جای موضوعات و کتاب های مورد نیاز خود را به سادگی و راحتی پیدا کنند به عنوان یک ضرورت مطرح شد. تغییر و تحول اساسی در طرح و نقشه بنای کتابخانه بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت.
۲-۱-۱-۶- بنای کتابخانه ها در قرن بیستم و گرایش به ساختار م ار و انغطاف پذیر:
در این دوره از سوی طراحان و کارشناسان برای ساختمان کتابخانه بنای مستطیل شکل ساده توصیه شد. در این مدل تقریباً همه بخش های کتابخانه در یک طبقه جای می گیرند. قسمت های مختلف کتابخانه بر حسب نیاز به کمک پارتیشن و قفسه ها و وسایل و تجهیزات متحرک ایجاد می شود. دسترسی آزاد به منابع و مواد کتابخانه از تغییرات عمده و انقل این قرن است. به همین دلیل قفسه ها کوتاه تر می شوند. قفسه های دو طرفه به فرم و شکل راهرویی رایج می گردد. طرز آرایش قفسه ها نظارت بر آنها را تسهیل می کند.طرح های ساختمان ساده تر، کارآمدتر و جدیدتر و فضای داخلی بازتر، وسیع تر و انعطاف پذیرتر می شود. خلاصه این که در این قرن در رابطه با کاربرد و کارایی بناها و نیازهای استفاده کنندگان تحول اساسی ایجاد گردید.
در سال ۱۹۳۰ مکتب جدیدی برای طرح ساختمان کتابخانه بوسیله مبتکر آن «مک دونالد» به وجود آمد. روش جدید مبتنی بر اندازه های متناسب به نام روش «م ار» که ساختمان را به وسیله ستون هایی که در فواصل معین کار گذاشته شده اند. بنیاد می گیرد، یعنی بار و سنگینی ستون ها بر روی ستون ها است و دیوار های خارجی ساختمان، راه پله و تاسیسات، لوله کشی ها، سرویس ها و خدمات بهداشتی هر کدام در جای خود طراحی بر طبق نقشه طراحی می شوند. در سیستم م ار تغییر خدمات، وظایف و کاربرد یک محل یا فضا مست م تغییر ساختاری بنا نمی گردد. امتیاز این سیستم تغیی ذیری و انعطاف پذیری آن است و فضاها را می توان برای منظور های مختلف بدون تغییرات زیاد و هزینه های گزاف آماده ارائه خدمات و کاربرد مورد نیاز کرد. در سیستم م ار قفسه های متحرک، ارتفاع سقف کوتاه و روشنایی یکنواخت و ی ان است. تجهیزات و وسایل ساده و قابل جابجایی، فضاهای دلپذیر و بی تکلف و استفاده از آن ها آسان است.
۲-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۱
کتابخانه ها به شش دسته تقسیم می گردند.
۲-۱-۲-۱- کتابخانه های ملی
طبق تعریف یونسکو کتابخانه ملی کتابخانه ایست که خود را وقف شناسایی، جمع آوری و حفظ آثار و انتشارات مربوط به یک کشور کند. وظایف کتابخانه ملی را می توان در سه گروه تقسیم کرد:
۱) فعالیت های اصلی شامل:
– جمع آوری انتشارات و آثار ملی،
– جمع آوری انتشارات خارجی در باره آثار ملی،
– انتشار کتابشناسی ملی (کتابشناسی ملی ایران از سال ۱۳۴۲ در فواصل زمانی سالیانه انتشار یافته است)،
– ایجاد مرکز ملی اطلاعات کتابشناختی، انتشار فهرست ها،
– تاسیس نمایشگاه ها.
۲) فعالیت های قابل انتظار شامل:
– امانت بین کتابخانه ها،
– جمع آوری نسخه های خطی،
– تحقیق در زمینه های فنون کتابخانه.
۳) فعالیت های فرعی شامل:
– خدمات مبادله بین المللی، ارسال کپی ها
– کمک فنی به سایر کتابخانه ها.
علاوه بر آن جمع آوری و حفظ سکه ها و مدال ها، مهرها، مدارک نادر و قیمتی که دارای ارزش ملی هستند، مدارک خاص دیداری- شنیداری، ع ها، نقشه ها، صفحات و نوارهای موسیقی، تهیه نشریات رسمی خارجی از طریق ارتباط و مبادله و در بعضی از کشور ها هدایت و برنامه ریزی تحقیقات در زمینه علوم انسانی و اجتماعی را نیز به عهده دارد.
۲-۱-۲-۲- کتابخانه های عمومی
سازمان یونسکو در سال ۱۹۹۵ میلادی اعلامیه ای را در زمینه کتابخانه های عمومی منتشر کرد. در این متن آمده است که استفاده از این کتابخانه ها باید به صورت رایگان باشد و تمام مردم (بدون در نظر گرفتن گروه سنی، ملیت، مذهب، نژاد، زبان و طبقه اجتماعی خاص) باید توانند به طور ی ان از منابع و خدمات کتابخانه های عمومی بهره گیرند.
هدف کتابخانه عمومی آموزش، اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات پژوهشی، تعالی بخشیدن به روح و فکر، ایجاد تفریح و تفنن و تشویق مردم به مشارکت فعال در فعالیت های فرهنگی و اقتصادی است. گاهی محدوده خدمات آن ساختمان کتابخانه فراتر می رود و به زندان ها و مراکز تامین اجتماعی می رسند و زمانی با «کتابخانه های سیار» مناطق روستایی را در بر می گیرد. خدمات کتابخانه های عمومی به ک ن و نوجوانان نیز حائز اهمیت است.
۲-۱-۲-۳- کتابخانه های دیجیتال
معماری دیجیتال یک چارچوب کلی برای کتابخانه دیجیتال است که در آن اشیاء دیجیتالی بسیار زیادی مرکب از همه نوع منابع بر روی شبکه های رایانه ای ملی و از طریق اینترنت قابل دسترسی برای همه می باشند، که به این نوع دسترسی «نشر الکترونیک» می گویند. ویژگی های کتابخانه الکترونیک عبارتند از:
۱. از کتابخانه های دیجیتال بدون محدودیت فیزیکی و اداری کتابخانه های دیگر می توان استفاده کرد.
۲. کتابخانه دیجیتال دیدگاهی منسجم از همه اطلاعات موجود در کتابخانه را بدون در نظر گرفتن شکل یا فرمت آن فراهم می آورد.
۳. کتابخانه دیجیتال هم به مهارت های کتابداران و هم به مهارت های متخصصان کارآمد رایانه نیاز دارد.
۴. در کتابخانه دیجیتالی ارتباط استفاده کننده با کتابدار وجود ندارد و آموزش شیوه بهره گیری توسط کتابدار ممکن نیست.
۵. در کتابخانه دیجیتال حجم اطلاعات گسترده و ریزش اطلاعات کاذب فراهم می شود.
۶. در کتابخانه دیجیتالی امکان گسترش منابع منحصر به فرد وجود دارد.
۲-۱-۲-۴- کتابخانه های آموزشگاهی
کتابخانه های آموزشی بیشتر مخصوص مدارس هستند. هدف اصلی آن تشویق به خواندن کتاب، عادت به مطالعه (که در سنین کودکی باید به آن پرداخته شود)، تقویت قوه تفکر و بر انگیختن حس کنجکاوی بچه است.
بر حسب امکانات و بودجه و از همه مهم تر توجه مسئولان در بعضی از مدارس گاه کتابخانه ممکن است تنها محدود به یک کلاس یا یک قفسه باشد. کتابخانه های آموزشی بزرگ معمولاً نمونه کوچکی از یک کتابخانه عمومی با هدف در دسترس قرار دادن منابع اطلاعاتی در موضوع های گوناگون و کمک به برنامه درسی و پیشبرد آنها است.
عمده ترین خدمات کتابخانه های آموزشگاهی عبارت است از: پاسخ به نیاز های علمی کادر آموزشی و دانش آموزان است. کتابخانه های مزبور جزء کتاب و نشریات از وسایل تکنولوژیک و به خصوص وسایل دیداری- شنیداری نیز برخوردار است.
۲-۱-۲-۵- کتابخانه های ی
فلسفه وجودی این نوع کتابخانه ها در ها، دانشکده ها، موسسات آموزش عالی و دانشسراها کمک به اساتید، مدرسان و دانشجویان برای پیشبرد کار تحقیق و تدریس است. مهمترین نوع آن کتابخانه های مرکزی ها یا کتابخانه های بین ی است. کتابخانه های ی ممکن است شامل کتابخانه های متعددی به صورت کتابخانه های دانشکده ای و حتی بخش ها و رشته های گوناگون باشد.
کتابخانه های ی ایران پس از تاسیس مدارس عالی به تدریج شکل یافتند و به موازات گسترش ها، منابع و عرضه خدمات در آنها افزایش یافت. از کتابخانه های ی قدیم و مهم ایران، کتابخانه مرکزی تهران است که در سال ۱۳۲۸ شمسی بنیاد نهاده شد. از فعالیت های آن می توان به برگزاری نمایشگاه ها و سمینارها، همکاری با سایر ها و مراکز علمی- پژوهشی، تهیه میکرو و میکرو فیش از نسخه های دست نوشت و انتشارات نشریات و فنون کتابداری و کتابشناسی اشاره کرد.

و…………
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- تعریف طرح ۲
۱-۳- دلایل انتخاب طرح ۲
۱-۳-۱- هدف طرح ۲
۱-۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع ۳
۱-۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح ۳
۱-۵- نتیجه گیری ۵

فصل دوم: شناخت ۶
۲-۱- گردآوری قوانین و نمونه ها ۶
۲-۱-۱- سیر تحول تاریخی کتابخانه ها ۶
۲-۱-۱-۱- کتابخانه های باستان ۶
۲-۱-۱-۲- کتابخانه های قرون وسطی ۷
۲-۱-۱-۳- کتابخانه در دوران ی ۷
۲-۱-۱-۴- کتابخانه های قرون هفدهم و هیجدهم میلادی ۸
۲-۱-۱-۵- کتابخانه های قرن نوزدهم میلادی ۸
۲-۱-۱-۶- بنای کتابخانه ها در قرن بیستم و گرایش به ساختار م ار و انغطاف پذیر ۹
۲-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۹
۲-۱-۲-۱- کتابخانه های ملی ۹
۲-۱-۲-۲- کتابخانه های عمومی ۱۰
۲-۱-۲-۳- کتابخانه های دیجیتال ۱۰
۲-۱-۲-۴- کتابخانه های آموزشگاهی ۱۱
۲-۱-۲-۵- کتابخانه های ی ۱۱
۲-۱-۲-۶- کتابخانه های اختصاصی ۱۲
۲-۱-۳- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی ۲۰
۲-۱-۳-۱- استاندارد های کتابخانه های ی ایران ۲۰
۲-۱-۳-۲- استاندارد های کتابخانه های تخصصی ایران ۲۳
۲-۱-۳-۳- معیار های برنامه ریزی و طراحی کتابخانه کشور ۲۵
۲-۱-۳-۴- استانداردهای ساختمان کتابخانه ۲۷
۲-۱-۴- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح ۳۱
۲-۱-۵- مطالعه و بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۱
۲-۱-۵-۱- کتابخانه عمومی آیت الله بابل ۳۱
۲-۱-۵-۲- کتابخانه jaome fuster 42
۲-۱-۵-۳- کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ۵۰
۲-۱-۵-۴- کتابخانه هنر تاما- توکیو ۵۵
۲-۱-۵-۵- کتابخانه مرکزی universidad catolia del norte 59
۲-۲- بستر طرح ۶۲
۲-۲-۱- اقلیم ۶۲
۲-۲-۱-۱- دما ۶۲
۲-۲-۱-۲- بارش ۶۳
۲-۲-۱-۳- وزش باد ۶۳
۲-۲-۱-۴- رطوبت نسبی ۶۴
۲-۲-۱-۵- تابش خورشید ۶۵
۲-۲-۱-۶- یخبندان ۶۶
۲-۲-۱-۷- پوشش گیاهی منطقه بابل ۶۶
۲-۲-۲- تحلیل سایت ۶۶
۲-۲-۲-۱- دسترسی به سایت ۶۶
۲-۲-۲-۲- بررسی همسایگی سایت ۶۷
۲-۲-۲-۳- دیدهای مطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۲-۴- تحلیل نور مطلوب و نا مطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۲-۵- تحلیل بادهای مطلوب و نامطلوب سایت ۶۸
۲-۲-۳- گونه شناسی الگوی معماری منطقه ۷۰
۲-۲-۴- مطالعه آداب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدوده طرح ۷۶
۲-۳- بررسی نمونه ای فن آوری، مصالح، سازه و تاسیسات مرتبط با موضوع ۷۷
۲-۳-۱- سازه ۷۷
۲-۳-۲- نور پردازی ۷۷
۲-۳-۳- تاسیسات و تنظیم شرایط محیطی ۸۰

فصل سوم: فرایند طراحی ۸۳
۳-۱- مبانی نظری ۸۳
۳-۱-۱- ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع ۸۳
۳-۱-۲- ارائه مصادیق طرح ۸۶
۳-۱-۲-۱- طرح سید هادی میرمیران برای کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۱-۲-۲- کتابخانه جندی شاپور ۸۷
۳-۱-۲-۳- کتابخانه baton rouge 87
۳-۱-۳- نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح ۸۸
۳-۲- برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح شماتیک ۸۹
۳-۲-۱- ارائه برنامه فیزیکی ۸۹
۳-۲-۱-۱- محاسبه ظرفیت پذیرش مجموعه ۸۹
۳-۲-۱-۲- محاسبه ابعاد فضاهای مختلف مجموعه ۸۹
۳-۲-۲- ارائه ۳ ایدئوگرام در نحوه کاربری زمین و بنا ۹۴
۳-۲-۳- تحلیل و نقد گونه ها و انتخاب گزینه نهایی ۹۵
۳-۲-۴- پیشنهاد مصالح، سازه و تاسیسات ۹۶
۳-۳- تهیه طرح نهایی ۹۷

فصل چهارم: ارایه نقشه ها ۹۹

فهرست جداول

۱-۱- تعداد دانشجویان هنر در استان مازندران ۱
۲-۱- سرانه فضاهای فنی و کارگاهی ۲۵
۲-۲- سرانه فضاهای عمومی ۲۶
۲-۳- سرانه فضاهای پشتیبانی ۲۷
۲-۴- متوسط دمای سالیانه بابل ۶۲
۲-۵- متوسط رطوبت نسبی در شهر بابل به تفکیک ماه بین سالهای ۴۴-۴۰ ۶۵
۲-۶- میزان زاویه تابش در ماه های سال در بابل ۶۵
۲-۷- مقدار روشنایی مورد نیاز فضاهای مختلف ۷۸
۲-۸- شرایط مطلوب دمایی ورطوبتی در کتابخانه ۸۲
۳-۱- محاسبه جامعه آماری ۸۹فهرست تصاویر

۱-۱- موقعیت زمین طرح در شهر ۴
۱-۲- موقعیت زمین طرح در بافت پیرامون ۴
۱-۳- ابعاد زمین طرح و دسترسی ها ۵
۲-۱- بنای کتابخانه آیت الله بابل ۳۱
۲-۲- حوزه نفوز کتابخانه تا شعاع ۳۰۰ متری ۳۲
۲-۳- سایت کتابخانه عمومی آیت الله ۳۲
۲-۴- حجم کلی کتابخانه ۳۳
۲-۵- ورودی و نمای اصلی کتابخانه ۳۴
۲-۶- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه همکف ۳۴
۲-۷- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه اول ۳۴
۲-۸- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه دوم ۳۵
۲-۹- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی طبقه سوم ۳۵
۲-۱۰- تفکیک فضاهای عمومی، پشتیبانی، اداری، فنی، کارگاهی و گردشی در پلان ها ۳۵
۲-۱۱- ارتباطات فضایی طبقه همکف، اول ، دوم و سوم ۳۶
۲-۱۲- دیاگرام فضایی طبقه همکف ۳۶
۲-۱۳- دیاگرام فضایی طبقه اول ۳۶
۲-۱۴- دیاگرام فضایی طبقه دوم ۳۶
۲-۱۵- دیاگرام فضایی طبقه سوم ۳۶
۲-۱۶- مخزن کتابخانه ۳۷
۲-۱۷- بخش گردش و امانت آقایان ۳۷
۲-۱۸- تالار مطالعه آزاد آقایان ۳۸
۲-۱۹- بانک اطلاعات و سایت ۳۹
۲-۲۰- مرکز اسناد ۳۹
۲-۲۱- نمای کتابخانه در شب ۴۰
۲-۲۲- نمای اصلی مجموعه ۴۱
۲-۲۳- مقطع طولی مجموعه ۴۱
۲-۲۴- کتابخانه خائومه فوستر ۴۲
۲-۲۵- نمای شرقی ۴۲
۲-۲۶- نمای شمالی ۴۲
۲-۲۷- سایت پلان مجموعه ۴۳
۲-۲۸- اسکیس های اولیه ۴۳
۲-۲۹- تصاویر سه بعدی از حجم ۴۴
۲-۳۰- حجم کتابخانه در تقابل با بافت قدیم شهر ۴۴
۲-۳۱- ورودی مجموعه ۴۴
۲-۳۲- ورودی مجموعه در شب ۴۴
۲-۳۳- کافی شاپ در کنار ورودی ۴۴
۲-۳۴- تشخص حجم کتابخانه نسبت به بافت شهر ۴۵
۲-۳۵- منظر کتابخانه در شهر ۴۵
۲-۳۶- فضای مطالعه ۴۵
۲-۳۷- سالن اینترنت ۴۵
۲-۳۸- فضای استراحت ۴۶
۲-۳۹- بخش نرم افزاری کتابخانه ۴۶
۲-۴۰- پلان های زیر زمین، طبقه همکف، اول و دوم ۴۶
۲-۴۱- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان زیر زمین ۴۷
۲-۴۲- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلا ن طبقه همکف ۴۷
۲-۴۳- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان طبقه اول ۴۷
۲-۴۴- معرفی و تفکیک فضاهای داخلی در پلان طبقه دوم ۴۸
۲-۴۵- تفکیک فضاهای عمومی، پشتیبانی، اداری، فنی، کارگاهی و گردشی در پلان ها ۴۸
۲-۴۶- ارتباطات فضایی در پلان ها ۴۹
۲-۴۷- دیاگرام فضایی طبقه زری زمین ۴۹
۲-۴۸- دیاگرام فضایی طبقه همکف ۴۹
۲-۴۹- دیاگرام فضایی طبقه اول ۴۹
۲-۵۰- دیاگرام فضایی طبقه دوم ۴۹
۲-۵۱- ورود نور به مجموعه از نورگیر های سقفی ۵۰
۲-۵۲- جداره شفاف جهت نورگیری ۵۰
۲-۵۳- نورگیر ها در ارتفاع بالا جهت ورود نور به عمق ساختمان ۵۰
۲-۵۴- دید از بیرون مجموعه ۵۱
۲-۵۵- پلان پارکینگ و مخزن ۵۲
۲-۵۶- پلان همکف ۵۲
۲-۵۷- نمای غربی ۵۲
۲-۵۸- نمای جنوبی ۵۲
۲-۵۹- بخش داخلی فضای مطالعه ۵۳
۲-۶۰- سایت اینترنت ۵۳
۲-۶۱- فضای داخلی گالری ۵۳
۲-۶۲- بخش نشریات و مجلات ۵۳
۲-۶۳- بخش جستجوی اطلاعات ۵۳
۲-۶۴- سالن همایش ۵۳
۲-۶۵- حجم پلکان اصلی (از گرانیت نارنجی) و بالکن مشرف به آن ۵۴
۲-۶۶- دید از بیرون مجموعه ۵۵
۲-۶۷- دید از دالان طاق دار ۵۶
۲-۶۸- دید از سالن مطالعه ۵۶
۲-۶۹- پلان طبقه همکف و اول ۵۷
۲-۷۰- مقطع ۵۸
۲-۷۱- اتاق مرجع ۵۸
۲-۷۲- سالن نشریات جدید ۵۸
۲-۷۳- محوطه مشاهده ویدیویی ۵۸
۲-۷۴- فضاهای استراحت در دالان ستون دار ۵۸
۲-۷۵- راه پله ۵۸
۲-۷۶- نمای اصلی کتابخانه ۵۹
۲-۷۷- دید از درون کتابخانه ۵۹
۲-۷۸- دید از بیرون کتابخانه ۵۹
۲-۷۹- سایت پلان ۶۰
۲-۸۰- پلان همکف ۶۰
۲-۸۱- پلان طبقه اول ۶۰
۲-۸۲- پلان طبقه دوم ۶۰
۲-۸۳- پلان طبقه سوم ۶۰
۲-۸۴- نمای شمالی ۶۰
۲-۸۵- نمای جنوبی ۶۰
۲-۸۶- نمای غربی ۶۱
۲-۸۷- نمای شرقی ۶۱
۲-۸۸- مقاطع طولی ۶۱
۲-۸۹- مقطع عرضی ۶۱
۲-۹۰- طرح اولیه ۶۱
۲-۹۱- چند تصویر از فضاهای داخلی و تراس کتابخانه ۶۱
۲-۹۲- نمودار میزان بارندگی سالانه شهر بابل ۶۳
۲-۹۳- نمودار گل باد سالانه شهر بابل ۶۴
۲-۹۴- دسترسی ها به سایت ۶۷
۲-۹۵- همسایگی های سایت ۶۷
۲-۹۶- مقطع عرضی از خیابان مدرس تا ۱۷ شهریور ۶۷
۲-۹۷- دید از میدان ۱۷ شهریور ۶۸
۲-۹۸- کشیدگی شرقی-غربی و امکان استفاده از نورهای مطلوب ۶۸
۲-۹۹- دید های اطراف سایت ۶۹
۲-۱۰۰- ع از کوه دماوند، جلگه های مازندران و دریای خزر ۷۰
۲-۱۰۱- نمونه ای ورودی و سردر های منازل ۷۲
۲-۱۰۲- نمونه ای از حوض و چاه آب مجاور آن ۷۲
۲-۱۰۳- ایجاد گربه رو و کف کرسی ۷۲
۲-۱۰۴- پلان زیرزمین، طبقه همکف و اول یک خانه قدیمی ۷۳
۲-۱۰۵- یک نمونه از گربه رو ۷۴
۲-۱۰۶- قرار گرفتن ساختمان بالاتر از سطح زمین ۷۴
۲-۱۰۷- وجود ایوان در اطراف ساختمان ۷۴
۲-۱۰۸- ایوان فضای مناسبی برای استراحت ۷۴
۲-۱۰۹- نحوه استقرار ساختمان در حیاط ۷۵
۲-۱۱۰- نمونه ای از نماهای ابنیه سنتی با سقف شیروانی ۷۵
۳-۱- ماکت طرح کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۲- فرم کلی طرح کتابخانه ملی ایران ۸۶
۳-۳- کتابخانه جندی شاپور ۸۷
۳-۴- کتابخانه baton rouge 87
۳-۵- ایده های اولیه کانسپت ۸۸
۳-۶- کانسپت انتخ ۸۸
۳-۷- ایدئوگرام های اولیه طرح ۹۴
۳-۸- بهترین ایدئوگرام ۹۴
۳-۹- دیاگرام های کلی مجموعه ۹۵
۳-۱۰- دیاگرام بخش کتابخانه ۹۵
۳-۱۱- دیاگرام بخش فضاهای جانبی ۹۵
۳-۱۲- حالات مختلف بخش مطالعاتی ۹۵
۳-۱۳- حالات مختلف بخش مطالعاتی به صورت ۳ بعدی


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی هنر و معماری, پایان نامه معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله معماری کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله کتابخانه تخصصی هنر و معماری, رساله کتابخانه هنر و معماری, ریزفضاهای طراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماری, طراحی کتابخانه هنر و معماری, طرح نهائی معماری با موض,


مشاهده متن کامل ...
ناگفته های زندگی مرحوم آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی
درخواست حذف اطلاعات

پست 4159 : متن نقلی. به نام خدا. ناگفته های زندگی مرحوم آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی. ماجرای رد صلاحیت و چگونگی درگذشت و قضایای مختلف. در ادامه

رو مۀ شرق. 29 دی 1395

متن کامل: «عصر یکشنبه بود که همه در تب‌وتاب دریافت خبر درستی از سلامتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بودند؛ یکی می‌گفت وضع جسمانی آیت‌الله خوب است و دیگری آن را نقض می‌کرد. بااین‌حال همه متوجه وخامت اوضاع شده بودند. در همین شلوغی‌ها بود که با «محمود علیزاده‌طباطبایی» تماسی برقرار شد، اولین نفری که خبر داد آیت‌الله درگذشته، او بود. حجت تمام شد، هاشمی‌رفسنجانی به رحمت خدارفته بود. طباطبایی، خانواده هاشمی‌رفسنجانی نیست، بلکه وک برخی از فرزندان او مثل فاطمه و مهدی را از ابتدا تاکنون بر عهده داشته است؛ اما درباره ماجرای مهدی رفت‌و‌آمدهای متعددی داشته که پای او را به منزل هاشمی باز می‌کند. روایت آ ین دیدار علیزاده با آیت‌الله هم درباره پرونده مهدی بوده است. عصر به دفتر رو مه آمد و با او درباره سال‌های هم‌نشینی با خانواده هاشمی صحبت . از دهه ۶٠  تا دوره اصلاحات و انتقادات به هاشمی‌رفسنجانی تا به امروز؛ یعنی از ٨٨ تا انتخابات ٩٢ و روابطش با ت . بخش زیادی از گفت‌وگو هم به حواشی پرونده مهدی هاشمی ختم شد، شاید از آنجا که طباطبایی هم با این پرونده حضور بیشتری در مناسبات خانواده هاشمی داشته است.

سابقه آشنایی شما با مرحوم آیت‌الله هاشمی به چه زمانی بازمی‌گردد؟

سابقه آشنایی و ارتباطم با آقای هاشمی به حضورم در مدرسه رفاه و کمیته استقبال از بازمی‌گردد. ارتباط نزدیک‌تر با او مربوط به زمانی است که من در نیروی هوایی بودم؛ سال ۶٠. آقای محمدی‌گلپایگانی رئیس عقیدتی نیروی هوایی و بین بچه‌ها از محبوبیت زیادی برخوردار بودند. من هم از اعضای انجمن ی نیروهای هوایی بودم. ایشان را سال ۶٠ از نیروی هوایی برکنار د. ما همه ناراحت شدیم و نزد آقای هاشمی رفتیم که سفارش کنند تا ایشان به نیروی هوایی بازگردد. آقای هاشمی آن زمان در شورای عالی دفاع بود. گفت یک دفتری در نیروی هوایی راه‌اندازی کنیم به نام دفتر مشاوره و ایشان هم مسئول آن دفتر شوند. بعد هم ابلاغیه‌ای دراین‌باره زدند؛ به عنوان مسئول دفتر مشاوره . به‌این‌ترتیب ارتباط دورادوری با آقای هاشمی داشتم تا سال ۶۴. در این سال از عنوان مسئول بودجه دفاعی نیروی هوایی به سازمان برنامه منتقل شدم. دعواهای ما با هاشمی از آنجا آغاز شد! چراکه ما با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه بودیم و نیروهای مسلح هم همواره خواستار بودجه بیشتر بودند. در سازمان برنامه ارتباطم با آقای هاشمی بیشتر شد. او به اظهارنظر‌های کارشناسانه بسیار توجه می‌کرد.

مسئولیت شما در سازمان برنامه چه بود؟

من مدیر عمومی و دفاعی بودم که بودجه‌های امنیتی، دفاعی، کمیته، شهربانی، اطلاعات، قوه قضائیه، ریاست‌جمهوری، اقتصاد و دارایی و و و جنگ با این مدیریت بود. من یک تیم قوی را با خود همراه کرده بودم و وقتی که پیشنهاد تشکیل ستاد کل را دادیم، همین نیروها با من همراه شدند و از اینجا به بعد باز هم ارتباط تنگاتنگی با هاشمی داشتیم. من جانشین معاونت طرح و برنامه ستاد کل بودم. این ارتباط تا سال ٧٢ برقرار بود. یک سال قبل از آن من در انتخابات مجلس چهارم شرکت و از حوزه نطنز رأی آوردم. اما آن انتخابات باطل شد. بعد از آن ‌وقت گرفتم و به ملاقات آقای هاشمی رفتم و گفتم انتخابات را باطل د. گفت خب مگر فقط در مجلس می‌توان خدمت کرد؟ تو هرجا باشی می‌توانی خدمت کنی. من بعد از آن پس از حدود بیست‌ سال خدمت در سازمان برنامه به ح دلخوری استعفا دادم و به آقای روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه، گفتم استعفا می‌دهم و بیرون می‌روم اما تا زمانی که شما بخواهید به عنوان مشاور در خدمت شما می‌مانم. آقای زنجانی به من گفت آقای هاشمی خواسته است که تو به ریاست‌جمهوری منتقل شوی. من قبول ن . استعفا دادم و بعد از آن پروانه وک خود را دریافت . سال ٧۴ هاشمی به من ابلاغ کرد تا در ستاد مبارزه با به عنوان رئیس‌جمهور حضور داشته باشم. از اینجا به بعد با خانواده آقای هاشمی هم ارتباط برقرار . مهدی در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به عنوان رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد. از همان روز، حاشیه‌سازی‌ها علیه مهدی شروع شد. من به عنوان مهدی انتخاب شده بودم. تا قبل از قضایای سال ٨٨ ما هشت یا ٩ پرونده داشتیم که عموما براساس گزارش‌های بازرسی کل کشور مطرح شده بود. اتهاماتی مطرح می‌شد که یا در دادسرا منع تعقیب می‌خورد یا در دادگاه حکم برائت گرفته می‌شد. از اینجا ارتباطات بیشتر شده بود.

از این دوران موردی در ذهن‌تان باقی مانده که بخواهید بازگو کنید؟

مظلومیت آقای هاشمی را در جریان حمله به عبدالله نوری کامل احساس . من شاهد ماجرا بودم و موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع داده بودم که داستان مفصل دیگری است. فائزه اطلاع پیدا کرده و خبر مربوط به آن را در رو مه زن کار کرده بود. از او شکایت شد و او گفته بود من شاهد دارم. با من تماس گرفتند. من گفتم دلیلی ندارد که برای شهادت حاضر شوم مگر اینکه حاج‌آقا بخواهند. بعد محسن تماس گرفت و گفت حاج‌آقا گفتند به دفتر ایشان بروم. رفتم و تعریف که چه اتفاقی افتاد. هاشمی گفت اینها با فائزه مشکلی ندارند. من به  رئیس دادگاه انقلاب، گفتم رو مه زن را تعطیل کن قبل از اینکه دادگاهی تشکیل شود. چون مشکل اینها با من است. آنجا به هاشمی گفتم درباره فرزندان شما مطالب زیادی طرح می‌شود، چرا بر این فرزندان نظارت و کنترل بیشتری نداری. هاشمی گفت مثلا چه؟ گفتم مثلا گفته می‌شود آنها از رانت استفاده می‌کنند. هاشمی گفت بچه‌های من از جمله فاطی، فائزه، یاسر و مهدی کوچک بودند. محسن هم دیپلم گرفت و به رفت. ما زیر نظر ساواک بودیم. اگر چیزی بود که ساواک حتما افشا کرده بود. بعد از انقلاب هم از همان ابتدا بر خانواده ما حساسیت بوده است از جمله توده‌ای‌ها، چریک‌های ف و منافقین و بعد هم شما چپی‌ها. اگر چیزی بود، افشا می‌شد. به من هم خیلی‌ها گفته‌اند و من گفتم بروند بررسی کنند. حالا شما از جانب من باش و هر موردی که از بچه‌های من درباره موضوعات اقتصادی یا اخلاقی پیش آمد و برای تو ثابت شد، می‌توانی آن را رسانه‌ای کنی. من از آن روز به همه مقامات امنیتی اطلاع دادم و گفتم هر ی هر مطلبی دراین‌باره دارد، به صورت مستند بیاورد تا من پیگیری کنم، تا امروز یک مورد ارائه نشده است. یک مطلب دیگر را هم هاشمی در آن جلسه گفت. به من گفت مدرک تحصیلی شما چیست؟ آن زمان هنوز ا نگرفته بودم، گفتم کارشناسی ارشد. گفت آ ین پست تی شما چه بود؟ گفتم مدیر امور دفاعی سازمان برنامه بودم. گفت محسن من هم فوق‌لیسانس ی دارد و در صنایع دفاع مدیر است. گفت پدر تو چه‌کاره است؟ گفتم کشاورز است. گفت پدر محسن چه؟! هاشمی‌رفسنجانی است! این از رانت استفاده کرده است؟!

پس از سال ٧۴ وارد پرونده‌هایی شدید که برای فرزندان هاشمی طرح شد. در این فاصله آیا ملاقات‌های شما فقط به واسطه این پرونده‌ها بود یا آنکه رفت‌وآمد خانوادگی هم داشتید؟

وقتی پرونده مهدی مطرح شد ارتباطات نزدیک‌تر شد. من به اتفاق دامادم ابوالمعالی، وک پرونده را بر عهده گرفتیم. دخترم زهرا هم در کنار ما بود. کار عمیق و گسترده‌ای در این پرونده انجام شد. ما به طور مرتب گزارش پرونده را به آقای هاشمی ارائه می‌کردیم. بعضا هم آقای هاشمی تماس می‌گرفت و می‌خواست من را در رابطه با این پرونده ببیند. اوایل ملاقات‌ها در دفتر انجام می‌شد. اما از زمانی که مهدی بازداشت شد، بیشتر ملاقات‌های ما در منزل انجام می‌گرفت. معمولا بیش از یک ساعت یا دو ساعت صحبت می‌کردیم. این موضوع برای عفت‌خانم خیلی سنگین بود.

ماجرای پرونده مهدی؟

بله، یک شب که به منزل آنها رفته بودم، عفت‌خانم خیلی با تندی و عصبانیت رو به آقای هاشمی گفت چرا کاری نمی‌کنی؟!  هرجلسه‌ای که می‌رفتم عفت‌خانم هم آنجا حاضر بود. اما در آن جلسه خیلی تند شد. هاشمی هم چنین تعبیری به کار برد که ما دنبال مسائل شخصی خودمان نیستیم. من که نمی‌توانم به خاطر مسائل شخصی اقدامی انجام دهم. من قسم جلاله می‌خورم که در طول رسیدگی به این پرونده، آقای هاشمی هیچ اقدامی نکرد. آقای هاشمی جز با آقایان محسنی‌اژه‌ای و صادق لاریجانی هیچ ارتباط دیگری با قوه قضائیه نداشت. بااین‌حال، غیرمنصفانه گفته شد در این پرونده نفوذ می‌شود. تنها ابزار نفوذ در پرونده من بودم و ابوالمعالی.

نظر آقای هاشمی نسبت به پرونده مهدی چه بود؟

قبل از اینکه پرونده دادگاه برود از محتوای پرونده اطلاع کامل داشتیم. آقای هاشمی به من گفت محتوای پرونده چیست. گفتم چیزی نیست. هاشمی تأکید داشت پرونده مهدی به‌طور منصفانه رسیدگی شود. ببینید در ماجرای ٨٨ همه متهمان اولیه را همان روز شنبه یا یکشنبه بعد از انتخابات بازداشت د. بقیه متهمان هم رفته‌رفته تا تیرماه دستگیر شدند. مهدی تا آ مرداد تهران بود. نه احضار و نه متهم شد. هیچ مطلبی هم علیه او منتشر نشد. مهدی تصمیم گرفت برود و امکان ادامه تحصیل خود را بسنجد.

اما این سفر در آن مقطع سؤال‌برانگیز است.

خیر. ببینید، مهدی می‌گفت امکان فعالیت برای او در ت احمدی‌نژاد به‌ویژه بعد از قضایای ٨٨ وجود ندارد. مهدی زمان ریاست‌جمهوری هاشمی، مدیر تأسیسات دریایی بود. زمان آقای خاتمی، مدیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود تا سال ٨۴. از سال ٨۴ از آن سمت استعفا داد و فقط مسئول دفتر آقای هاشمی در هیئت امنای آزاد بود. معتقد بود بعد از ٨٨ حتی امکان فعالیت در این دفتر را هم ندارد. می‌دانید در آن مقطع آزاد و سایت مربوط به آن هم متهم بودند. به‌همین‌دلیل مهدی تصمیم گرفت تا برای ادامه تحصیل برود. با هیچ ممنوعیتی هم مواجه نبود، نه ممنوع‌ال وج بود و نه از جایی تذکری دریافت کرده بود. به اسم بازرسی از شعب آزاد از کشور خارج شد. آنجا رفت و بررسی کرد و توانست از آ فورد پذیرش بگیرد.

برای پذیرش از آ فورد ظاهرا شرایط سختی وجود دارد و علاوه بر همه شرایطی که باید دارا بود، ظاهرا باید از کانالی هم وارد شد.

مهدی در میان فرزندان هاشمی از همه ناشناخته‌تر مانده است. مهدی نفر چهلم یا چهل‌وسوم کنکور سراسری بود. فارغ‌ حصیل دانشکده فنی تهران است. شبیه‌ترین بچه‌ها به خود آقای هاشمی هم همین مهدی است. مهدی رفت و یک دوره زبان هم گذراند و بعد هم به صورت طبیعی از آ فورد پذیرش گرفت. بااین‌حال، مهدی به‌هرجهت پسر هاشمی‌رفسنجانی است و این بالا ه جزء شاخص‌هایی است که آنجا می‌خواهند پذیرش دهند. البته خیلی راحت هم نبود. بیش از شش یا هفت ماه طول کشید تا پذیرش گرفت.

پس هیچ احضاریه‌ای برای مهدی صادر نشده بود؟

اوا سال ٨٨ بود، اسفند ٨٨ بود که به منزل مهدی احضاریه‌ای به نام مهدی هاشمی‌رفسنجانی فرزند علی‌اکبر آمد. درحالی که او مهدی هاشمی‌بهرمانی است و فرزند اکبر. این احضاریه ایراد داشت. من احضاریه را به زندان اوین و نزد بازپرس بردم. گفتم مهدی هاشمی با مجوز قانونی از کشور خارج شده و آدرس اقامتگاه قانونی او در لندن هم به همین آدرس است. طبق آیین دادرسی کیفری، اگر حضور او ا امی است شما از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه به وزارت خارجه اعلام کنید تا او احضار شود و بازگردد. به من گفت خیر اگر لازم بود به شما اطلاع می‌دهم.

بعد از آن هیچ احضاریه دیگری نیامد؟

خیر، نه‌تنها احضاریه نبود، بلکه برخی اصرار داشته که او بازنگردد. اما مهدی خودش اصرار داشت بازگردد. می‌گفت درس‌های کلاسیک من تمام شده است و فقط رساله‌ام مانده که در ایران هم می‌توانم انجام دهم. دلیلی ندارد بمانم و باید برگردم و محاکمه شوم.

آقای هاشمی چه نظری دراین‌باره داشتند؟

مهدی سه یا چهار بار از لندن به دوبی آمد و ما آنجا یکدیگر را ملاقات کردیم و آقای هاشمی می‌گفت که مهدی را قانع کن که بازنگردد... بعد آقای هاشمی رفت نزد آقا و گفت که مهدی اصرار دارد بازگردد و محاکمه شود. نظر ما هم این است که منصفانه به اتهامات او رسیدگی شود.

بعد از بازگشت مهدی به ایران، قبل از اینکه او بازداشت شود، آیا تلاشی از سوی خانواده هاشمی انجام شد؟

آقای هاشمی به من گفت که به من گفته‌اند مهدی را یک هفته در بازداشت نگه می‌داریم. هاشمی گفت من گفتم که نه یک هفته، بلکه چند ماه نگه دارید، اما ارتباطش با من قطع نشود. بنابراین ارتباط مهدی با هاشمی قطع نشده بود.

یعنی از داخل زندان با هم تماس داشتند؟

به‌طورمرتب با هم تماس داشتند. قاضی پرونده مهدی به من گفت. من گفتم این پرونده از منع تعقیب تا می‌تواند کیفرخواست داشته باشد.  گفتم که اگر مهدی این اتهامات را نپذیرد، هیچ دلیل دیگری برای اقامه دعوا وجود ندارد. اما اگر مهدی بپذیرد، حتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بگیرد.

در دادگاه فقط شما وکلا و مهدی حضور داشتید؟

بله، چون غیرعلنی بود و بیشترین دفاع را هم خود مهدی انجام داد. ما از روز اول درخواست دادیم که دادگاه علنی باشد. حتی بعد از پایان دادگاه درخواست دادیم که چون جلسات ‌برداری‌شده است همه آن ها، مثل محاکمه کرباسچی از صدا‌وسیما منتشر شود یا اجازه انتشار آن در فضای مجازی داده شود.

در فاصله‌ای که مهدی زندان بود، آقای هاشمی برای ملاقات رفت. چون می‌دانم که دیگر اعضای خانواده و همسر هاشمی هم برای ملاقات رفته بودند.

آقای هاشمی به من گفت که مهدی از زندان تماس گرفته و می‌خواهد من را ببیند. این درخواست مهدی با فاصله چند روزه از درخواست محمود احمدی‌نژاد بود که می‌خواست با رحیمی یا بقایی در زندان ملاقات کند و این در خواست رد شده بود. به هاشمی گفتم مهدی خواسته یا درخواست قوه قضائیه است؟ گفت مهدی به من زنگ زده است. این درخواست قبل از برگزاری دادگاه و در طول ٨٩ روز بازداشت مهدی برای بازجویی مطرح شده بود. هاشمی به من گفت که رفتم. گفت که س رست دادسرا به او گفته که به مهدی بگویید درخواست عفو بدهد. هاشمی هم گفته بود که خود مهدی باید این را به من بگوید تا بفهمم جریان چیست. هاشمی گفت، مهدی را آوردند. مهدی گفت من اینجا نمی‌توانم صحبت کنم، برویم در حیاط قدم بزنیم.

باران هم می‌آمد و چتری گرفتیم و قدم زدیم. مهدی گفت از من خواسته‌اند، تقاضای عفو بدهم، من هم گفته‌ام باید با پدرم م کنم. من گفتم حالا نظر خودت چیست؟ گفت من کاری نکرده‌ام که تقاضای عفو بدهم. من می‌خواهم عادلانه به اتهاماتم رسیدگی شود. هاشمی گفت من گفتم که فردا می‌روم و این موضوع را با آقا مطرح می‌کنم. هاشمی گفت من خدمت ی رسیدم و موضوع را مطرح .   

 آقا گفت نظر شما چیست؟ گفتم اگر درخواست عفو بدهیم اتهامات مهدی همیشه باقی خواهد ماند و می‌گویند که به خاطر دوستی با شما اعمال نفوذ شده است. اجازه بدهید که به اتهامات مهدی به صورت قانونی و منصفانه رسیدگی شود.

ملاقات کجا انجام شده بود؟

داخل زندان اوین.

بعد از اجرای حکم و زندان مهدی، دیگر ملاقاتی انجام نشد؟

آقای هاشمی نرفت.

نرفت یا اینکه نشد که برود؟

شأن آقای هاشمی نبود که برود. اما دیگر اعضای خانواده می‌رفتند. آنها هم داخل صف می‌ایستادند و می‌رفتند. باید چندین پله را بالا می‌رفتند که عفت خانم نمی‌توانست برود و به‌همین‌دلیل بعدا تمهیداتی در نظر گرفتند که از محل دیگری تردد کنند. خانواده زندانیان در آن فاصله با خانواده هاشمی ملاقات می‌ د و بعضا هم گزارش‌هایی را از این ملاقات به آقای هاشمی ارائه می‌کردیم. بیشترین نگرانی هاشمی این بود و می‌گفت که نگرانم عملکرد ما به دین مردم آسیب بزند.

ملاقات‌های شما با مرحوم هاشمی موردی بود یا آنکه بعد از پرونده مهدی نظم خاصی گرفته بود؟

تقریبا هفته‌ای یک ‌بار برای ارائه گزارش از وضعیت پرونده، خدمت هاشمی می‌رفتم. بعد از اینکه حکم قطعی شد، ملاقات‌های من هم بیشتر شد. ما درخواست ایراد صلاحیت ارائه دادیم که در این صورت ابتدا باید به ایراد، رسیدگی شود و بعد حکم صادر شود. اما این اتفاق نیفتاد.

بعد از زندان مهدی، ملاقات‌های شما با هاشمی همچنان ادامه داشت؟

بله، ملاقات‌ها همچنان برقرار بود. روند پرونده و مسائلی را که به صورت جدید مطرح می‌شد، به صورت مستمر به هاشمی گزارش می‌دادم یا خود هاشمی می‌خواست که من دراین‌باره گزارش بدهم.

ملاقات‌های مرحوم هاشمی با ی همچنان ادامه داشت؟

ملاقات‌های آقای هاشمی به‌طورمرتب تا روز آ انجام شد.

به صورت مرتب؟

به صورت مرتب! این هم براساس توصیه بود که به هر دو گفته بود تا از هم جدا نشوند. این مطلب را آقای هاشمی نقل کرده است و فکر کنم آقا هم نقل کرده‌اند. این ملاقات‌ها به‌طورمرتب انجام می‌شد.

قبل از انتخابات ٩٢ و ثبت‌نام، هاشمی را دیدید؟

خیلی‌ها به هاشمی گفتند ثبت‌نام کند. به‌ندرت ممکن بود ی مانع شود. من تنها ی را که دیدم می‌گفت هاشمی ثبت‌نام نکند و نامزد نشود، محمد عطریانفر بود. اما فشارها برای ثبت‌نام او زیاد بود. هاشمی گفت من یک‌بار موضوع را با آقا مطرح و گفته است نظری نمی‌دهند. ولی ممکن است رأی نیاورید و برای خودتان خوب نیست. گفت من هم تصمیمی نگرفته بودم. روز آ برای ثبت‌نام تصمیم می‌گیرد. آن روز صبح تماس می‌گیرد که با آقا ملاقات کند؛ اما دفتر ایشان می‌گویند آقا درحال استراحت هستند. ظهر از دفتر ی تماس می‌گیرند که هاشمی در حال استراحت بوده است. هاشمی بین ساعت دو تا چهار استراحت می‌کرد. وقتی که بیدار می‌شود، حرکت می‌کند به طرف وزارت کشور. بعد تلفنی با آقا صحبت می‌کنند که آقا می‌گویند این موضوعی نیست که تلفنی درباره آن صحبت شود. هاشمی در نهایت تصمیم به ثبت‌نام گرفت... .

بعد از ردصلاحیت او را دیدید؟

بعد از ردصلاحیت خدمت ایشان رفتم.

همان شب یا فردای آن؟

فردای آن روز رفتم. برای خودش خیلی طبیعی بود. گفت من یک تکلیفی داشتم و باید خودم را عرضه می‌ . قانون هم یک مکانیسمی دارد. وقتی شورای نگهبان رد کرد، دیگر تکلیف من هم انجام شده است.

ناراحت بود؟

نه.

جا نخورده بود؟

نه، به هیچ‌وجه. گفت یک تکلیفی از دوش من برداشته شد. راحت شدم. بعد من به او گفتم خیلی از اقشار، ان و قضات که من را می‌بینند، می‌گویند حالا که این اتفاق افتاده، یک وقت از حمایت نکنید! هاشمی گفت بعد هم با ملاقاتی که با آقای خاتمی انجام داد، به این جمع‌بندی رسید که از حمایت کند. هاشمی می‌گفت من الان مانند دهه ٧٠ توان ندارم. می‌گفت آقای هم توانش از من بیشتر است و هم دیدگاه‌های او همان دیدگاه‌های من است.

با قبل از انتخابات جلسه داشت؟

رابطه با هاشمی نزدیک بود.

بعد از انتخابات چطور؟ دیدارهای مرتبی بین آن دو برگزار می‌شد؟

دیدار مرتب که خیر؛ اما بعضا نکاتی را به تذکر می‌داد. یک مورد همین مسئله لایحه جامع وک بود. لایحه‌ای را قوه قضائیه ارائه داده بود که کانون وکلا را زیر نظر خود ببرد. این لایحه در زمان احمدی‌نژاد به ت ارائه نشده بود. یک دفعه باخبر شدیم که این لایحه در ت در حال تصویب است. من که عضو هیئت‌مدیره کانون وکلا بودم با مجید انصاری و خانم امین‌زاده صحبت . پیشنهاد دادم نزد آقای هاشمی برویم. بعد هم به اتفاق دو، سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره و دو، سه نفر از وکلا خدمت هاشمی رفتیم. با توضیحاتی که دادم هاشمی گفت من در ماجرای پرونده مهدی، معنی استقلال را فهمیدم. حتما با آقای صحبت می‌کنم. با صحبت کرد. لایحه را بازگرداند و بیش از ٩٠ درصد خواسته‌های کانون برای استقلال لایحه تأمین شد. بعد هم که به مجلس رفت اختلافی پیش آمد و رئیس قوه قضائیه گفته بود این لایحه، قضائی است و لایحه ما نیست. مجلس تقریبا نظر قوه قضائیه را پذیرفته بود، اما ت باز با توصیه آقای هاشمی مقاومت کرد و به شورای حل اختلاف رفت. در آنجا آقای هاشمی با آقای شاهرودی صحبت کرد و آقای شاهرودی به نفع ت رأی داد و لایحه ت به کمیسیون قضائی مجلس برده شد.

به چه مواردی در عملکرد ت اعتراض داشت؟

به مسائل اقتصادی معترض بود و به موضوع سرمایه‌گذاری نقد داشت. هاشمی می‌گفت زمانی که من ت را تحویل گرفتم، مسائل و مشکلات آن خیلی زیاد بود، ولی ما مسائل را حل کردیم.

این انتقادات را می‌گفت؟

قطعا می‌گفت. نظر خودش را دارد. خیلی جاها به نظر هاشمی عمل می‌کرد و خیلی جاها هم عمل نمی‌کرد. یکی از اختلافات بین هاشمی و که من دیدم درباره استقلال سازمان برنامه بود. هاشمی می‌گفت حرف آ را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کارشناس بزند و نه آدم‌های .

آ ین ملاقات شما با هاشمی قبل از فوت او، چه زمانی بود؟

دو، سه روز قبل از فوت، او را دیدم. روز شنبه هم مهدی به مرخصی آمده بود. من به دفتر آقای هاشمی رفتم. مهدی گفت حاج‌آقا گفته این موارد را بررسی کنی. می‌خواهی خودت با او صحبت کن. گفتم خیر. اجازه بده که من آن موارد را بررسی کنم و بعد گزارش را خدمت حاج‌آقا ارائه بدهم. مهدی گفت تا اینجا آمدی نمی‌خواهی حاج‌آقا را ببینی؟! گفتم شرمنده‌ام. الان دستم خالی است. قرار شد موارد را بررسی کنم.

درباره پرونده خودش بود؟

بله، مهدی گفت من چند ساعت مرخصی گرفتم. آمدم و بازمی‌گردم. شنبه آمده بود و همان شنبه هم بازگشت. به مهدی گفتم یکشنبه این موارد را بررسی می‌کنم و دوشنبه ساعت ١٠ خدمت حاج‌آقا هستم که نشد. دو، سه روز قبل از آن هم باز هاشمی را دیده بودم. از من توضیحاتی خواسته بودند.

در چه رابطه‌ای؟

در رابطه با پرونده مهدی. مواردی را به ایشان گفتم. چون پرونده هنوز در مرحله اعاده دادرسی است. کمی هم دیر رسیدم. او یک جلسه و ملاقاتی داشت. آقای هاشمی داشت وارد جلسه می‌شد که ١٠ دقیقه یا یک‌ربع با هم صحبت کردیم. من گفتم فلانی و فلانی این جور گفتند. من به منزل رفتم و دیدم آقای هاشمی خودش به موبایلم زنگ زد و گفت اسم آن دو نفر را بگو.

شما خانوادگی نیستید؟

نه، من حتی در یک مورد که کیهان علیه هاشمی ‌‌دری کرده بود، به آقای هاشمی گفتم که دیدید مطلب رو مه را. گفت بله، دیدم. گفت شما آقای شریعتمداری را می‌بینید، بگویید که این حرف‌ها مصلحت نیست. دل چه ی را می‌خواهی با ‌این حرف‌ها خوش کنی؟ این حرف را نگویید. آقای هاشمی هیچ‌وقت از ی شکایت نکرد. یک ‌بار خودش تعریف کرد که بعد از شهادت بهشتی، از من خواستند مسئولیت قوه قضائیه را به‌عهده بگیرم. من گفتم که من خیلی دل‌رحم هستم و نمی‌خواهم ی زندان برود و هم خندید!

ولی زمان ریاست‌جمهوری او بخشی از منتقدان زندان رفتند و...؟!

در‌این‌باره من قبلا هم با یزدی صحبت .

و یا آقای عبدی... .

ببینید! هاشمی در یکی، دو وزارتخانه دخ ی نداشت که یکی از آنها هم اطلاعات بود. بزرگ‌ترین مشکلات برای هاشمی هم از همان ناحیه درست شد.

واکنش هاشمی به انتقاداتی که در دوره اصلاحات از او می‌شد، چه بود؟

بعد از اینکه ابطحی رفت زندان و آن مصاحبه را انجام داد، به هاشمی گفتم این صحبت‌ها را دیدید؟ گفت نه. ناراحت می‌شوم. هاشمی می‌گفت که من از چپ‌ها انتظاری ندارم. آنها اعتراض می‌کنند؛ اما از رفقای خودم انتظار داشتم تا از کارهایی که خودشان انجام دادند، دفاع کنند. گله داشت و انتظار داشت که دست‌کم دوستان خودش در کارگزاران در رسانه‌ها از عملکرد ت سازندگی دفاع کنند.

روز یکشنبه شما کجا بودید و چطور خبردار شدید؟

من ساعت پنج آن روز با آقای عبدالله نوری قرار داشتم و در منزل او بودم. را خو م و ساعت شش و ربع بود که از منزل او خارج شدم. سر قیطریه بودم در حال ورود به خیابان شریعتی که تلفنم زنگ زد. از سایت عماریون تماس گرفته بودند و به من گفتند که خبر دارید آقای هاشمی در بیمارستان بستری شده؟ گفتم نه، کدام بیمارستان؟ گفتند ی تجریش. سریع به سمت بیمارستان رفتم. آقای هاشمی را هم ١٠ دقیقه بود که به بیمارستان آورده بودند. آقای هاشمی را روی تخت خوابانده بودند و مشغول انجام عملیات احیا بودند. هاشمی بهداشت و طباطبایی آنجا بودند. من از آقای طباطبایی پرسیدم؛ گفت که ایشان تمام کرده است.

همه فرزندانش در بیمارستان بودند؟

بله، محسن و یاسر بودند. عماد (پسر محسن) و فاطی بودند. اما فائزه نبود. محمد هاشمی و حسین مرعشی هم بودند.

کدام قسمت بیمارستان بود؟

در اورژانس بودند و مردم هم تردد داشتند. همان‌جا من خیلی تلاش مهدی هم بیاید. هاشمی گفت من تلفن آقای ت‌آبادی (دادستان تهران) را دارم. بعد به او زنگ زد و آقای ت‌آبادی با زندان هماهنگ کرد و مهدی هم آمد.

بعد از اینکه پیکر را به حسینیه جماران منتقل د، در حسینیه چه گذشت؟

آن شب قاسم سلیمانی آمده بود. خب قاسم‌ سلیمانی خیلی به آقای هاشمی نزدیک بود... .

ظاهرا انگشتری هم به خانم عفت مرعشی داده‌اند؟

بله.

ماجرای آن انگشتر چه بود؟

از خودشان باید بپرسید! ولی قاسم‌ سلیمانی ارتباط با هاشمی داشت.

ی از لحظه وداع با پیکر منتشر شده که دیالوگی بین فاطمه و فیروزآبادی در می‌گیرد.

به فاطمه خیلی فشار آمد؛ چون فاطمه از همه به پدر نزدیک‌تر بود. من یک خاطره بگویم. روزی که دادگاه فاطمه بودم، از دادگاه برگشتیم. آقای تر به من زنگ زد که فورا خدمت حاج‌آقا برسم. جریان دادگاه را پرسید و من هم توضیح دادم و گفتم البته فاطمه بدش نمی‌آید که زندان برود. فاطمه می‌گوید که من تنها نگرانی‌ام از زندان، ملحفه‌های آن بود که فائزه گفته ملحفه‌ها را خودمان می‌شوییم و تمیز است! آقای هاشمی با یک ح پدرانه‌ای گفت که من اصلا تحمل و طاقت زندان‌رفتن فاطمه را ندارم! فاطمه خیلی احساسی بود و درددل می‌کرد و گاهی حرف‌های تندی هم می‌زد که برادرها جلوی دهانش را می‌گرفتند که این حرف‌ها را نزن... .

در همان مراسم وداع در جماران؟

نه، در بیمارستان.

هنوز وصیت‌نامه جدید پیدا نشده است؟ در ملاقات‌هایی که با هاشمی داشتید، اصلا صحبتی درباره تنظیم وصیت‌نامه نشده بود؟

وصیت‌نامه مربوط به همان سال ٧٩ است. احتمالا به‌روزشده باشد و بعید می‌دانم وصیت‌نامه جدیدی باشد.

وصیت‌نامه دست‌نویس را دیده‌اید؟

نه، دست محسن است و هر وقت مصلحت بدانند، درباره‌اش صحبت می‌کنند.

برای دفن مرحوم هاشمی، چه رایزنی‌هایی انجام شد؟ چند مکان در نظر گرفته شده بود؛ از‌جمله قم و مشهد، چطور به حرم رسید؟

فاطمه اصرار داشت که هاشمی را در زاده صالح دفن کنند. می‌گفت می‌خواهم هر روز صبح که از خانه خارج می‌شوم، پدرم را ببینم. خودش به طور رسمی نگفته بود که من را کجا دفن کنید. سید‌مهدی طباطبایی گفته بود که یک ماه قبل از فوت که با او ملاقات داشتم، گفته بود که از اول زندگی‌ام علاقه داشتم در مشهد دفن بشوم؛ اما به‌تازگی به این جمع‌بندی رسیدم که قم دفن بشوم. بنا بود که در حرم حضرت معصومه دفن بشود؛ اما ظاهرا اصرار سید‌حسن‌آقا و جمع‌بندی خانواده این شد که در حرم باشد. به نظرم این خواست بود. همان‌طور که اول انقلاب می‌خواهد تا هاشمی در جماران و نزدیک ایشان ن شود. این منزلی را که هاشمی در جماران در آن ن است، اجاره کرده و اجاره آن را تا زمانی که زنده بود، شخصا پرداخت می‌کرد. بعد از آن هم هاشمی اجاره آن را پرداخت می‌کرد...‌. می‌خواست هاشمی کنار دست او باشد. برای دفن هم همه خانواده راضی بودند؛ اگرچه در ابتدا بعضی معترض بودند و اصرار داشتند در قم دفن بشود.

بچه‌ها اصرار داشتند که قم باشد؟

بله.

کدام‌ یکی؟ 

مهدی به من گفت که ما بیشتر مایل بودیم که قم باشد.

چرا؟

می‌خواستند در صحن حرم و در کنار دیگر علما باشد؛ ولی وقتی که در حرم دفن شد، همه راضی بودند.» (منبع: اینجا)مشاهده متن کامل ...
نگاهی به زندگی آیة الله هاشمی رفسنجانی از پیروزی انقلاب تا داد1392
درخواست حذف اطلاعات

پست 4254 : متن نقلی. نگاهی به زندگی آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی از پیروزی انقلاب تا داد 1392:

«[آیت الله و حلقه جیم] : اکبر منتجبی، دبیر گروه نشریه آسمان – که هنوز توقیف نشده بود – در مقاله‌ای، سه تن از ون سرشناسِ جریان راست یعنی احمد جنتی، محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی را “حلقه جیم” خوانده بود علیهِ هاشمی رفسنجانی. این سه تن بیش از دیگران در تمام این سالها بر هاشمی تاختند و او، نزدیکان و خانواده‌اش را هدف انتقادات خود ساختند.

آیت الله مصباح یزدی در جریان انتخابات سال ۸۴ در دوگانه هاشمی – صریحاً و ضمناً از حمایت کرد و حتی از طلّاب جوان در اطراف خود که برای تبلیغ به ای مختلف می‌روند خواست تا برای پیروزی محمود کار کنند. مصباح یزدی در دور دوم انتخابات، تیغِ تیزِ نقد خود را سمت هاشمی نشانه رفت و بی آنکه نامی از او برده باشد گفت:

“ انی با عنوان آیت الله می گویند ما بودیم که را درست کردیم تا بتوانیم با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم؛ ما را به عنوان ولی فقیه در بین مردم ترویج کردیم و قائم مقام برایش درست کردیم؛ ی را ما درست کردیم، شورای ی را ما به ی فردی تغییر دادیم، بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش می‌کنیم … با این که عنوان آیت الله را دارند، متن مکاسب را درست نمی‌توانند معنا کنند.” [گفتمان مصباح، ص ۸۷۴-۸۷۵]» ... متن نوشتار در ادامه

 گریۀ آیة الله اکبرهاشمی رفسنجانی در رحلت _ کبیر انقلاب ی، عکاس: یک فرانسوی

متن کامل عیناً می آید : «سیدسبحان تقوی، فعال در یادداشتی برای انصاف نیوز به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نگاهی به زندگی او از پیروزی انقلاب تا داد ۹۲ نوشت:

[فقیهِ سیاستمدار و انقلاب ایران] : “روزهای اول از من پرسیدند که اگر زن‌ها کت و شلوار یا کت و دامن بپوشند یا چادر نگذارند چه می‌شود؟ گفتم این حکم شرعی نیست و می‌توانند کت و شلوار بپوشند و امثال اینگونه بحث‌ها؛ یا مثلاً بچه‌ها در مدرسه مقنعه سرشان می‌ د و می‌گفتم که چه ومی دارد بچه در مدرسه مقنعه بگذارد؟ این‌ها که هنوز مکلّف نشده‌اند؛ یا معتقد بودم که رنگ لباس آزاد است.” [هاشمی بدون روتوش، ص ۱۳۰]

این‌ها را نه فردی از افرادِ داخل در گروه‌های چپ یا دسته‌های ملی – میهنی یا جریان‌های لیبرال ِ ابتدای انقلاب که پرشمار هم بودند و رفته رفته از قطار انقلاب بیرون شدند؛ که فردی صاحب نام از طبقه تِ انقل می‌گفت: علی اکبر هاشمی رفسنجانی. آنهم در آن سالها که شور و تندی انقل حرف اول را می‌زد و برخی چنان در این تندی‌ها تند رفتند که گاه، عملشان مرحوم را به ع العمل وا می‌داشت؛ آن گونه که آیت الله شریعتی – شیخ الشّریعة – در خاطراتش آورْد: “یکبار در قضیه‌ای به خلخالی نوشتند من با ی شوخی ندارم. اگر به جای ۴ نفر، ۵ نفر را کنی، مطمئن باش نفر ششم خودت خواهی بود.”

هاشمی روزهای انقلاب هرچند به نحو طبیعی تحت تأثیر ادبیات انقل آن سالها بود، اما لااقل می‌کوشید تا در میانه‌ی دعوا بایستد و در اختلاف میانِ هواداران بازرگان در نهضت و رادیکال‌های انقل ، تلاش کرد تا اگر مانع حذف اولی نمی‌شود، لااقل از شدت و تندی دومی بکاهد. هاشمی آن سالها را به جرأت می‌توان نزدیک‌ترین مهره به مرکزی‌ترین قدرت انقل ( ) دانست؛ هم او که سال ۵۷ وقتی فرقانی‌ها قصدِ ترورش د و زنده ماند، بود که برای سلامتی‌اش قربانی کرد و گفت: “هاشمی زنده است تا نهضت زنده است.”

هاشمی به شخصِ نخستِ آن روزهای کشور و حضورش در حزب و ریاست مجلس و شورای عالی دفاع موجب شده بود تا همگان به نقش اثرگذار او در حلقه اصلی و مرکزی قدرت و حاکمیت نوپای انقل در ایران اقرار کنند؛ با این همه، هاشمی در آن ایام می‌کوشید به گونه‌ای رفتار کند که محلّ رجوعِ طرف‌های مختلفِ درگیر در انقلاب باشد؛ این گونه بود که دفتر کار و منزلش محلّ آمد و شد دسته‌ها و طیف‌های گوناگون شد و مکانی برای تصمیم گیری‌های مهم. هم سرانِ مملکتی و رؤسای قوا در دفترش به شور می‌نشستند؛ هم کیانوری و دیگر توده‌ای‌ها و اعضای نهضت و گروه‌های چپِ ی و ف ان و مجاهدین – که هنوز در چهارچوب نظام تعریف می‌شدند – به دفترش می‌رفتند تا دغدغه‌های خود و نگرانی‌هایشان از وضع کشور و انقلاب را به او بگویند؛ که شاید او را امین‌ترین فرد برای رساندنِ نظراتشان به می‌دانستند.

هاشمی در آن سالها – دستِ کم تا داد ۷۶ – فرد مؤثر در تصمیمات کشوری و از ارکان اصلی مدیریتی نظام بود. نگاهی به خاطرات منتشر شده از خودِ او و دیگر چهره‌های اثرگذارِ آن سالها نشان از نقش پررنگ او در بزنگاه‌ها و تصمیم گیری‌های اساسی دارد.

[هاشمی، در میانه چپ و راست] : هاب و در هم ریختگی سالهای اول انقلاب که فرونشست، هاشمی که در صدرِ مجلس شورای ی نشسته بود، نیک می‌دانست که زمانه، زمین بازی را عوض کرده و به جای کوبیدن بر طبلِ انقل گری و دامن زدن به آن تندی‌ها که اقتضای انقلاب و استقرار نظام بود، وقتِ واقع نگری و روزگارِ واقع گرایی دررسیده است. از ایستادنش در برابر دانشجویان رادیکالِ گرا و بازگشایی ‌ها – که به دنبال انقلاب فرهنگی بسته مانده بود – گرفته تا تماس با یی‌ها در جریان مک فارلین در اواسط دهه ۶۰ و تلاش برای تنش ز از روابط و عادی سازی ارتباط میان ایران با و عربستان و دیگر همسایگان عرب در خلیج فارس و نیز مجاب ِ به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان دادن به جنگ ۸ ساله که سیرِ فرسایشی به خود گرفته بود و کشور را از حرکت به جلو باز می‌داشت.

با فوت ، آیت الله خامنه‌ای ایران شد. هاشمی که نقش و تدبیرش در طرح مسأله ی آیت الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان ی و در سطح جامعه با ذکر آن خاطره معروف از حاج سید احمد در باب تأیید ی آیت الله خامنه‌ای از سوی بر ی پوشیده نبود؛ از انتخاب که آسوده شد، حضور خود را در سیاست به انتخاب مردم وانهاد و به رأی جمهور، رئیس جمهور شد.

جنگ تازه پایان یافته بود و ویرانی‌هایش برجا. در فضای آن روزها دو تفکر رو به روی هم می‌ایستاد. اولی نظر به توسعه داشت و راه علاج ویرانی حاصل از جنگ را در توسعه می‌جست؛ دومی اما توسعه را در تقابل با ارزش‌های انقلاب می‌دانست و با طرح شعارهای کلّی، سعی درترمیم و تقویت مبانی ایدئولوژیک نظام داشت. انقل ونِ آن روز، اقتصاد تی را مطلوب خود می‌دانستند و تحقّق آرمان‌های عد طلبانه و رویاهای شبه سوسیالیستی خود را در سایه‌ی اقتصاد تی عریض و طویل می‌دیدند. هاشمی اما دل در گروی توسعه داشت و به دنبال راهی برای نجات اقتصاد فاسد و درمانده تی در ایران بود.

رئیس مجالس اول تا سوم که اکنون رئیس جمهور چهارم ایران شده بود – بعد از بنی صدر و شهید رجایی و آیت الله خامنه‌ای – از افزایش تولید همراه با بالا رفتن رفاه اجتماعی و خدمات عمومی، خصوصی سازی و ایجاد مناطق آزاد تجاری، آزاد واردات کالا، حذف سوبسیدهای تی و دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم خارج برای سرمایه گذاری در داخل می‌گفت. در مجموع آنچه سودای هاشمی در آن سالها بود، اِعمال سیاست‌های اقتصادی توسعه محور برای وج از بن بستی بود که در اثر غلبه‌ی یک دهه اقتصاد تی در ایران ایجاد شده و هاشمی خود نیز در شکل گیری آن نقش داشت. دفاع از ت چپگرای میرحسین – در اقتصاد – و طرح مباحث مربوط به عد اجتماعی در خطبه‌های در کارنامه هاشمی دیده می‌شد. با اینهمه، هاشمی رئیس جمهور نه از عد اجتماعی، که از تعدیل اقتصادی سخن می‌گفت. اینجا بود که راست‌های افراطی -در سیاست – و چپ‌های رادیکال – در اقتصاد – هاشمی و سیاست‌هایش را دشمنی مشترک دیدند و فغان به آسمان بردند که هاشمی می‌خواهد نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را که دست پختِ لیبرال‌های خدا ناشناس است در ایران پیاده کند و این لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم فرهنگی با خود خواهد آورد و چه ها که نخواهد شد!

سیاست سازندگی و تعدیل اقتصادی هاشمی که مبتنی بر تقدّم توسعه اقتصادی بر توسعه بود، هرچند روی هم رفته درست و رهگشا بود اما ایراداتی هم داشت و فی المثل در حوزه سیاست‌های پولی خوب عمل نشد و به تورم بالا در آن سالها رسید. فشار و هجمه به هاشمی و ک نه‌اش آنچنان بود که در دور دوم، هاشمی عملاً از اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود عقب نشست؛ در حوزه فرهنگ نیز آنچه “اعتراض به لیبرالیسم فرهنگی در ت هاشمی” خوانده می‌شد با استعفای ارشادِ وقت، سید محمد خاتمی، تا اندازه زیادی فرونشست و علی اردشیر لاریجانی، رئیس امروز مجلس شورای ی، به جای خاتمی شد. هاشمی البته بعدها گفت: “آقای لاریجانی هم که بعد از آقای خاتمی آمد، به او گفتم که شما در آن مقداری که آقای خاتمی پیش رفته است عقب گرد نکنید و بیشتر باید به طرف باز شدن فضا حرکت کنید.” [هاشمی بدون روتوش، ص ۱۴۸]

در حوزه سیاست اما داستان جالب‌تر بود. محافظه کاران که زمانی در شعار “دشمن هاشمی دشمن ی است” سر می‌دادند و در ادامه، دشمن ی را دشمن پیغمبر می‌خواندند، تا غیرمستقیم این طور برداشت شود که پس “دشمن هاشمی هم دشمن پیغمبر است”، احیای خود در ساخت و بافتِ و بدنه اجتماعی را پس از درگذشت بنیانگذار تا حدّ بسیار مدیونِ هاشمی رفسنجانی بودند، رفته رفته از او فاصله گرفتند و این فاصله بعدها تا آنجا پیش رفت که به تقابلی آشکار رسید.

محافظه کاران که با حمایت هاشمی در انتخابات مجلس چهارم، چپ‌ها را ش ت داده و به مجلس رفته بودند تا بعد از انقلاب “اولین پارلمان سرتاسر محافظه کار ” را ترتیب دهند، بعد از مدتی به حضورشان در مجلس قانع نشدند و ک نه هاشمی را نشانه رفتند و سه ِ چپگرای ک نه هاشمی – عبدالله نوری، سید محمد خاتمی و مصطفی معین – را به زیر کشیدند. پافشاری مجلس چهارم که قاطبه و اکثریت اش در دست جناح راست بود بر برکناری این سه ک نه، اختلافات محافظه کاران و هاشمی را بیشتر آشکار ساخت. اینهمه در حالی بود که تا پیش از آن و در زمان حضور (ره)، ایشان به جهت ارتباط و خوبی که با چپ‌های خط ی داشت هیچگاه راضی به حذفشان از جریان‌های در کشور نبود.

شروعِ خصومت جریان راست با هاشمی شاید بر سر حضور تکنوکرات ها در ک نه او بود که به تولّد کارگزاران سازندگی از دل ت هاشمی انجامید. هاشمی می‌کوشید با تشکیل کارگزاران سازندگی، جریان سومی را در میانه‌ی چپ و راست عَلم کند، تا به وقت مناسب در بازی سیاست اثر بگذارد، و همین هم شد. هرچند هاشمی بعدها از کارکردِ کارگزاران، پس از دوران سازندگی گله کرد و گفت: “من الان از این گونه افراد انتقاد دارم برای اینکه بعد که دوم داد را راه انداختند، در رو مه‌هایی که دست آنها بود چیزی از سازندگی نگفتند.” [هاشمی بدون روتوش، ص ۱۳۷]

دوره دو تِ هاشمی که سرآمد، محافظه کاران که رقیبی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی خود نمی‌دیدند همگی پشت ناطق رفتند. هاشمی که از یکدستی قدرت و افتادنِ آن به دست محافظه کاران بیم داشت، شاید خاتمی را مناسب‌تر از علی اکبر ناطق نوری دید و پیش از انتخابات، در خطبه‌های تهران نسبت به خطر تقلّب در انتخابات هشدار داد. جامعه که در تقابل با حاکمیت، به دنبال کثرت قدرت و طرح فضایی نو در کشور بود خاتمی را با اختلاف رأی معناداری برگزید و این چنین بود که “دوم داد” شد و هاشمی رفسنجانی که زمانی حکم ریاست ت موقت را از (ره) گرفت تا به مرحوم بازرگان بدهد، این بار حکم ی را به دست خاتمی داد.

چپ‌های دیروز که دیگر دوم دادی خوانده می‌شدند، اما حقّ رفاقت با هاشمی به جا نیاوردند و وقتی اقبال مردم به خود را دیدند، خویش را بی نیاز از هاشمی در آستانه فتح مجلس ششم یافتند. این بار می‌رفت ت و مجلس دست چپ‌ها بیفتد و نظیر یکدستی محافظه کاران در حاکمیت برای اصلاح طلبان تکرار شود. به همین خاطر بود که هاشمی قصدِ مجلس کرد و از حوزه تهران نامزد شد. اصلاح طلبان اما بی محابا بر او تاختند و رو مه‌هایشان سراسر نقدِ هاشمی شد. اصلاح طلبان تا آنجا پیش رفتند که از گنجاندنِ نام هاشمی و دخترش، فائزه، در لیست خود روی گرداندند و حتی گوشه و کنار در محافل و رو مه‌ها شنیده و دیده شد که هاشمی را توصیه کرده‌اند تا به دوران بازنشستگی فکر کند و به ریاست مجمع تشخیص مصلحت بسنده. در این میان، راست‌ها گرچه پذیرای هاشمی در فهرست انتخاباتی خود شدند اما در قبالِ هجمه‌ها و حمله‌های چپ به هاشمی سکوت د و تنها نظاره گرِ بازی بودند. اکثریت مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد؛ همان مجلسی که هاشمی از آن انصراف داد و دخترش هم نتوانست برای حضور در آن از تهران رأی بیاورد.

هاشمی خود گرچه سوار بر کشتی اصلاحات نشد اما وابستگان و نزدیکانش – مردان هاشمی یا همان کارگزاران سازندگی – هم در سازماندهی تشکیلاتی در زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۷۶ که به پیروزی خاتمی انجامید، نقش مؤثری بازی د – انی مثل غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی و محمد عطریانفر -؛ هم پس از استقرار ت اصلاحات در رده‌های مختلف اجرایی وارد بدنه ت خاتمی شدند – محمدعلی ، عطاءالله مهاجرانی، محمدرضا عارف، مصطفی معین، اسحاق جهانگیری، حسن حبیبی، حبیب بی طرف، بیژن نامدار زنگنه، ازی‌ها (کمال و صادق) و بسیاری دیگر از مدیران هاشمی در دوره سازندگی به معاونت و وزارت و پست‌های اجرایی دیگر در ت خاتمی رسیدند – روزهای خوش اصلاح طلبان اما دیر نپایید و “ تِ پنهان” و جناح محافظه کارِ داخل در قدرت، چندانْ مشکل پیش پای مجلسِ اصلاح طلبان و ت اصلاحات انداخت تا خاتمی خود لب به گله بگشاید و از “هر ۹ روز یک بحران”ی که برای تش ایجاد د گلایه کند. “سراشیبی چپ” که شاید با ترورِ سعید حجاریان – شورای شهر تهران و تئوریسین جریان اصلاحات – از سوی نیروهای اطلاعاتی خودسر شروع شده بود آمد و آمد تا سال ۸۴، در میانِ تعدّد ک داهای اصلاح طلب، به پیروزی محمود در انتخابات ریاست جمهوری انجامید. مجلس هفتم نیز به لطفِ ردّ صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان که به استعفای دسته جمعی نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آن انجامید، مجلسی یکدست و اصولگرا شد.

در این ایام، هاشمی اما همواره در میانه‌ی چپ و راست می‌ایستاد؛ هاشمی در بین محافظه کاران، اصلاح طلب بود و در بین اصلاح طلبان، محافظه کار. هرچند بعدتر، هاشمی هر روز بیشتر به جانبِ چپ مایل شد و قرابت بیشتری با اصلاح طلبان پیدا کرد.

[آیت الله و حلقه جیم] : اکبر منتجبی، دبیر گروه نشریه آسمان – که هنوز توقیف نشده بود – در مقاله‌ای، سه تن از ون سرشناسِ جریان راست یعنی احمد جنتی، محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی را “حلقه جیم” خوانده بود علیهِ هاشمی رفسنجانی. این سه تن بیش از دیگران در تمام این سالها بر هاشمی تاختند و او، نزدیکان و خانواده‌اش را هدف انتقادات خود ساختند.

آیت الله مصباح یزدی در جریان انتخابات سال ۸۴ در دوگانه هاشمی – صریحاً و ضمناً از حمایت کرد و حتی از طلّاب جوان در اطراف خود که برای تبلیغ به ای مختلف می‌روند خواست تا برای پیروزی محمود کار کنند. مصباح یزدی در دور دوم انتخابات، تیغِ تیزِ نقد خود را سمت هاشمی نشانه رفت و بی آنکه نامی از او برده باشد گفت: “ انی با عنوان آیت الله می گویند ما بودیم که را درست کردیم تا بتوانیم با شاه مبارزه کنیم و کشور را حفظ کنیم؛ ما را به عنوان ولی فقیه در بین مردم ترویج کردیم و قائم مقام برایش درست کردیم؛ ی را ما درست کردیم، شورای ی را ما به ی فردی تغییر دادیم، بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش می‌کنیم … با این که عنوان آیت الله را دارند، متن مکاسب را درست نمی‌توانند معنا کنند.” [گفتمان مصباح، ص ۸۷۴-۸۷۵]

مصباح حتی از نقد شخصِ هاشمی فراتر رفت و جایگاه او در مجمع تشخیص مصلحت را که به حکمِ ی بود بر نت د: “اگر ی به تشخیص آنها اعتراض کند می گویند این مجمع تشخیص مصلحت را (ره) فرمودند و ضدّیت با آن یعنی ضدّیت با مجمعی که پایه گذاری کرد؛ یعنی ضدّیت با و انقلاب.” [گفتمان مصباح، ص ۸۷۳]

انتخابات ۸۴ گذشت و هاشمی مصائب و تلخی‌های آن سال را به خدا واگذار کرد. سال ۸۵ که موعد انتخابات خبرگان ی دررسید، مصباح و شاگردانش که روزهای خوشی داشتند، برنامه مفصلی برای شرکت در انتخابات خبرگان و ش تِ دوباره هاشمی ترتیب دادند؛ حتی وقتی هاشمی برای سخنرانی به قم رفت، جلسه سخنرانی‌اش را بر هم زدند و شعار معنادارِ “نه هاشمی – نه ” سر دادند. هاشمی به اصرارِ اطرافیانش حضور در انتخابات خبرگان را پذیرفت؛ مشروط بر اینکه پای هر صندوق تهران، ‌ای از ستادش برای روز انتخابات حضور داشته باشد. هاشمی نمی‌خواست آنچه در جریان انتخابات سال قبل بر او رفته بود دوباره تکرار شود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که در آن انتخابات رقیب هاشمی به شمار می‌رفت، کارت نمایندگان و ناظران هاشمی را صادر نکرد تا نهایتاً با پافشاری هاشمی و افزایش فشارها، صبح روز انتخابات ناچار شد به آن تن دهد. نتیجه انتخابات اما جالب بود؛ هاشمی با فاصله رأی معناداری نسبت به جنتی و محمد یزدی، با بیش از یک میلیون رأی در تهران اول شد و شاگردان مصباح هیچ کدام رأی نیاوردند! آیت الله مصباح و محمد یزدی که نتیجه انتخابات را دیده بودند به رقابت با هاشمی بر سرِ ریاست خبرگان برنیامدند اما جنتی ماند و دست آ هاشمی با ۷ رأی بیشتر رئیس خبرگان شد. تلاش‌های ناطق نوری در بیرون از مجلس و در داخل مجلس در این نتیجه بسیار مؤثر افتاد.

سال ۸۸ و پس از آن بسیاری از افرادِ داخل در جناح محافظه کار، مواضع هاشمی در آن سال و خصوصاً آ او در ۲۶ تیرماه ۸۸ را برنت دند و او را مصداقی از “خواصّ بی بصیرت” دانستند. بیشترین اتهامات را در آن ایام شاید شیخ محمد یزدی، دبیر وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس اسبق قوه قضاییه، نسبت به هاشمی مطرح کرد. هاشمی هیچ گاه به اتهامات یزدی پاسخ نداد تا یکبار که یزدی گفته بود: “هاشمی با موضع گیری‌هایی که از سه پهلو هم گذشته است هر روز از نظر دورتر می‌شود.” هاشمی در جواب به یزدی گفت: “در مورد سخنان اخیر آقای یزدی همانگونه که قبلاً هم گفته‌ام جوابم تاکنون به سخنانِ توأم با عصبانیت و غرض آلود ایشان “سلام” بوده است؛ ولی با صحبت‌های دیروز ایشان و اطلاعاتِ رسیده، این بار بوی توطئه به مشام می‌رسد و درباره مسائل ایشان در زمان راحل و در جلسه انتخاب ی بعد از ارتحال و در قوّه قضاییه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهم کرد.” همین هشدار کافی بود تا شیخ یزدی به قولی حسابِ کار خود کند و دیگر سخنی علیه هاشمی نگوید و حتی بکوشد تا در اختلاف میان هاشمی و پا در میانی نماید.

مصباح یزدی و محمد یزدی که دست از انتقاد به هاشمی برداشتند نوبت به احمد جنتی رسید. آیت الله احمد جنتی بارها به صراحت یا به تعریض، هاشمی را به راهِ راست خواند و از او خواست از ی و انقلاب دور نگردد و “گردن کلفتی” نکند. – این تعبیر را جنتی ضمن یکی از خطبه‌های درباره هاشمی به کار برد –

دبیر شورای نگهبان که از موضعِ انقل گری و ولایتمداری، هاشمی را به اصلاح رفتارش دعوت می‌نمود، اگر روزی تقاضای دیدار با را داشت و نمی‌پذیرفت، هاشمی را واسطه می‌کرد: “آقای جنتی از شورای نگهبان تلفن زدند و از اینکه حذف آقایان خلخالی و تبریزی را به مصلحت ندانسته‌اند و به اعضای شورای نگهبان هم اجازه ملاقات نداده‌اند ناراحت بودند. از من کمک خواستند که ملاقات بگیرم.” [خاطرات سال ۶۳ هاشمی، به سوی سرنوشت، ص ۵۸]

سالهای اخیر علاوه بر مصباح و جنتی و یزدی باید حلقه پرشماری از ون نزدیک به جریان محافظه کار را در شمارِ دشمنان هاشمی آورد؛ از سید احمد خاتمی و سید حمید و سید احمد علم الهدیٰ گرفته تا حتی جوان‌ترهایی مثل حمید رسایی و …

[دوگانه هاشمی – ] : هنوز در حافظه‌ها هست که سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری -خصوصاً در دور دوم انتخابات – و یارانش چگونه موج گسترده‌ای علیه هاشمی در کشور به راه انداختند و تمامِ عِدّه و عُدّه خود را در کار د تا در چشم طبقات ضعیف و محروم تصویر کنند که هاشمی و خانواده‌اش نماد و سمبلِ “اشرافی گری و سوء استفاده از بیت المال” اند. نزدیکانِ محمود، مدام از “کانون‌های ثروت و قدرت” حرف می‌زدند و در برنامه تلویزیونی انتخاباتی خود گفت: “به حریم ممنوعه قدرت وارد شده‌ام و به همین دلیل ت یب می‌شوم.”

هاشمی زمانی که برای انتخابات نام نویسی کرد، در بیانیه‌ای این تصمیم خود را یکی از سخت‌ترین تصمیمات در حیات خود خواند و نگرانی‌هایش برای آینده کشور را با مردم در میان نهاد و نسبت به “بروز گرایش‌های افراطی که زحمات مدیران نظام را نادیده می‌گیرند و می‌کوشند دامان خود را پاک جلوه دهند” هشدار داد و عزم خود را “ادامه سیاست سازندگی و تعمیق و گسترش آن در حوزه‌های ، اجتماعی و فرهنگی” اعلام کرد و آن را ضرورتی برای نظام دانست.

در دور دوم، اصولگرایان یکپارچه پشت ایستادند و اصلاح طلبان در دوگانه هاشمی – ، جانبِ هاشمی را گرفتند و دو تشکیلات شاخص جریان اصلاحات یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب ی رسماً در دور دوم از هاشمی حمایت د. مشارکت در بیانیه خود اعلام کرد: “با حفظ دیدگاه‌های انتقادی و شفاف خود نسبت به هاشمی، آرای خود را به نفع وی به صندوق می‌ریزیم.” مهدی که در دور اول رقیب هاشمی بود، وی را گزینه اصلحِ دور دوم خواند و به هوادارانش نوشت: “از یأس و سرخوردگی بپرهیزند و به خاطر و ایران و برای مبارزه با تحجّر و اقتدارگرایی با هوشیاری و با آمادگی در صحنه بمانند.”

دوگانه هاشمی – ، اصولگرایانِ حامی محمود را به ت رساند اما هاشمی ستیزی حامیان که دیگر “نواصولگرایان” خوانده می‌شدند پایان نداشت؛ گویی عنصری از هویتِ جمعی‌شان گشته بود که نمی‌توانستند از آن چشم بپوشند.

در انتخابات سال ۸۸ هر چند میرحسین و مهدی نامزد اصلاح طلبان و رقیب بودند، اما باز دوگانه هاشمی – بهانه خوبی بود برای تا ریاست جمهوری‌اش را ۸ ساله کند. حضور فرزندان هاشمی در ستاد میرحسین بهانه‌ای شد برای حامیان تا رقیب اصلی خود را هاشمی معرفی کنند و ستاد اصلی حامیان را ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام!
اوجِ استراتژیِ هاشمی ستیزی در مناظره معروف و بود. در آن مناظره، اتهامات سنگینی را به هاشمی و خانواده‌اش وارد کرد و گفت که تمام ت‌های پیشین دست به دست هم داده‌اند تا ت او را از پا بیاندازند. کوشید تا در اذهانِ مردمِ محروم جا اندازد که سببِ بدبختی‌شان تنها یک نفر است: هاشمی رفسنجانی؛ اوست که تمام این سالها با یارانش برده و خورده و تا جایی که توانسته از بیت المال سوء استفاده کرده؛ آن گاه وعده می‌داد، من که “محمود”م آمده‌ام تا دادِ مظلوم را از ظالم بستانم و بساطِ اشرافی گری را در هم بپیچم و از بر ملأ ِ پرونده‌های فساد اقتصادیِ وابستگان هاشمی سخن می‌گفت؛ هرچند بعدها حنایش رنگ باخت و در تمامِ این هشت سال حتی یک پرونده از آنها که قولش را داده بود نشان نداد؛ در عوض، بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی در دوره او و در حلقه معاونان و انش پدید آمد.

[روزهای سخت] : روزهای پس از انتخابات سال ۸۸ برای هاشمی، روزهای سختی بود. در آ ین خود که در اوج ناآرامی‌های بعد از انتخابات بود، را ارهای خود برای برون رفت از بحرانِ پیش آمده را شرح داد و از دل نگرانی‌اش برای نظام و انقلاب گفت، اما از سوی محافظه کاران و حامیان ت به همراهی با آنچه حاکمیت “فتنه” می‌خواند محکوم شد. اسفند ۸۹ در انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان به نفع آیت الله مهدوی کنی کنار رفت. پسرش، محسن، به جهت فشار ت به شهرداری تهران و کارشکنی در کار و بودجه مترو از مدیرعاملی مترو تهران کنار کشید. دخترش، فائزه، در حرم عبدالعظیم از سوی گروه‌های فشار محاصره شد و مورد اهانت قرار گرفت و در مهرماه ۹۱ به دلیل حضورش در ناآرامی‌های سال ۸۸، در دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ۶ ماه حبس محکوم شد و دوره محکومیت اش را در اوین گذراند. پسر دیگرش، مهدی، به محض ورود به ایران در فرودگاه دستگیر و بعد از ۸۴ روز با وثیقه‌ای سنگین موقّتاً آزاد شد تا منتظر حکم قطعی دادگاه بماند، و سرانجام هم به زندان افتاد.

از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این همه هجمه و ت یب، نه تنها هاشمی را زمین گیر نکرد؛ که بر محبوبیت اش در جامعه و خصوصاً نزد نسل جوان که شناخت کمتری از سابقه او داشتند، افزود و نتیجه‌اش آن شد که هنگام ثبت نام او برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، وقتی در دقایق آ نام نویسی به وزارت کشور رفت، با انبوهی از استقبال کنندگان روبرو شد و نامزدی‌اش در انتخابات، موجی در کشور به راه انداخت که خبرگزاری‌ها و مراکز آمارسنجیِ تی هم ناچار به انتشار آن تن دادند.

[سرّ ستیز با هاشمی] : به راستی سرّ این همه ستیز با هاشمی چه بود؟ شاید علت تمام این دشمنی‌ها دو چیز بیشتر نباشد: یکی ایستادن هاشمی در وسط بازی و دوری او از تن دادن به حرکت‌های تند، و دومی تغییر در نگاه و جهان بینیِ هاشمی. “هاشمی همیشه هدف یا سیبلِ جریانات تندرو، انقل و رادیکال بوده؛ منتها جنس تندروها در هر مقطعی متفاوت بوده است.” یک روز، چپ‌های مار یست و نشریات ف ان و مجاهدان خلق؛ یک روز چپ‌های ی چون عباس عبدی و خویینی ها در رو مه سلام؛ روز دیگر دانشجویان رادیکال و حشمت الله طبرزدی؛ بعد از دوم داد، چپ‌های تندرو چون گنجی با “عالیجناب سرخپوش” و دیروز، هواداران و نزدیکان محمود و محافظ کارانِ در قدرت که به تندروی ‌اند. به تعبیر صادق زیباکلام: “علی رغم تنوع و تفاوت در گرایشات – ازمنتهی الیه چپ تا منتهی الیه راست – در دشمنی با هاشمی تمامی آنان در یک وجه مشترک‌اند؛ جملگیِ آنان تندرو، رادیکال، افراطی یا آرمان گرایانی ایده آلیست هستند.”

مردِ محافظه کارِ دهه شصت، در دهه هشتاد و پس از آن، تحول خواه تر و مردم گرا تر شده بود؛ و می‌خواست به بانگ بلند به همگان بگوید که من، هاشمیِ سالهای شصت و هفتاد نیستم. هاشمیِ سالهای آ که به دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت و دانشجویان اصلاح طلب و طیف تحول خواه ‌های کشور را در دفترش به حضور می‌پذیرفت، دیگر آن هاشمیِ پیشین نبود؛ چرا که زمان و اقتضائات زمانه عوض شده بود.

هاشمی بر خلاف مخالفان اصولگرای خود، نه سَرِ ستیز با ی داشت و نه جوشِ جنگ با کشوری می‌زد؛ نه افراطی بود و نه آرمانگرا. سیاستمداری واقع گرا و واقع بین بود. بر خلاف اصولگرایان سنتی که معتقدند دشمنی با ضامنِ بقای آنهاست، هاشمی اما “دریافت که مهمتر از مبارزه با ، مهم‌تر از مرگ بر گفتن و خواهان نابودیِ این و آن شدن، تلاش برای تحقّق ‌های شهروندی چون بیان، مطبوعات، انتخابات آزاد وحاکمیت قانون است.”

مخالفان اصولگرای هاشمی نتوانستند بپذیرند که هاشمی هم چون هر انسان دیگری این حق را داشت که روزی از آنچه در گذشته بدان رغبتی داشته برگردد و دیگر نخواهد به ادبیاتی که سی چهل سال پیش به آن باور داشته سخن بگوید.» (منبع: اینجا)مشاهده متن کامل ...
نقش مهدی هاشمی درفتنه های 84الی88ومن بعد
درخواست حذف اطلاعات فتنه‌گری های یک آقا زاده! / نقش مهدی هاشمی از انتخابات 84 تا فتنه 88
بررسی نقش مهدی هاشمی در فتنه؛


فتنه‌گری های یک آقا زاده! / نقش مهدی هاشمی از انتخابات 84 تا فتنه 88نقش مهدی هاشمی در هدایت جریان‌های مخالف و معاند با نظام تنها به فته 88 بازنمی گردد بلکه این خط از انتخابات سال 1384 آغاز شده بود.به گزارش گروه -فرهنگ نیوز، انتخابات سال 1388 و حوادث پس از آن فرصتی بود تا بسیاری از افرادی که دم از قانون و وم اجرای آن می‌زنند در ترازوی قضاوت مردم قرار گیرند تا عیار صداقت ایشان نمایان شود.


از جمله این افراد «مهدی هاشمی رفسنجانی» یکی از اعضای خانواده حجت ال هاشمی رفسنجانی است که در کنار سایر اعضا نقشی اساسی در فتنه 88 داشت و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی از عملکرد وی، گواهی بر این مدعاست.


اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه‌های ایران دارای دو وجه امنیتی و اقتصادی است که در این نوشتار به اتهامات امنیتی وی پرداخته می‌شود.


* از نقش آفرینی در انتخابات 84 تا هدایت رسانه‌ها در فتنه 88


از مهدی هاشمی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد بر شخص حجت ال هاشمی یاد می‌شود که محسن مخملباف در مصاحبه با در این باره می‌گوید: «من اطلاع دقیق دارم که خاندان آقای هاشمی در یک ماه اخیر بسیار مؤثر بوده و هر وقت آقای هاشمی خواسته کمی متمایل به راست شود، با خشم فرزندان خود روبرو شده است و آن‌ها توانسته‌اند مواضع متعادل‌تری را به او تحمیل کنند. نباید نقش خاندان آقای هاشمی را در این میان نادیده گرفت.»


نکته جالب توجه اینجاست که نقش مهدی هاشمی در هدایت جریان‌های مخالف و معاند با نظام تنها به فته 88 بازنمی گردد بلکه این خط از انتخابات سال 1384 آغاز شده بود.


قدیری انه (مشاور اطلاع رسانی و ارتباطات هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84) در همین رابطه می‌گوید:


«پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز نتایج نظرسنجی یک مرکز مخالف احمدی‌نژاد حاکی از پیروزی وی با اختلاف بیش از 5 میلیون رأی در مقابل احمدی‌نژاد بود اما برخی نزدیکان هاشمی با نپذیرفتن این واقعیت، آماده بیان ادعای تقلب در انتخابات بودند، همانطور که امروز نیز با رفتار خود نشان می‌دهد یا بی‌اطلاع است یا مصالح ملت را فدای وجهه? خود کرده است."


مشاور سابق هاشمی خاطرنشان کرد: «مطمئن شدم که ایشان در انتخابات ش ت فاحشی خواهند خورد. گروهی پیشنهاد می‌ د که آقای هاشمی برای جبران اختلاف آرا دست به هنجار شکنی بزند. از اینکه چنین افرادی خود را طرفدار آقای هاشمی می‌دانند و در ستاد ایشان جمع شده‌اند، به شدت متأثر بودم. از آمارها کپی گرفتم و وقتی مهدی هاشمی از جلسه بیرون آمد آن را به وی دادم تا در جلسه تحویل آقای هاشمی دهد و گفتم ایشان چند میلیون رأی از احمدی‌نژاد عقب است. وی گفت: «من این آمار را قبول ندارم و بابا برنده است!»


مهدی هاشمی حتی به این هم بسنده نکرد و برای پیروزی پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه کرد تا جایی که «حمزه کرمی» از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت نیز در دفاعیات خود در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت:


«مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. بنده با وی صحبت و گوشزد که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.


به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال 84 چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ 200‌ هزار نسخه از کتاب ‌5‌ جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نمودم و در اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالی که فقط تعداد ‌25‌ هزار از این کتاب چاپ شد.»


به ترتیب تمام فعالیت‌های مهدی هاشمی در سال 84 به همین جا ختم شد تا نقش محوری وی در انتخابات سال 88 درک شود.


* هدایت رسانه‌های ضد انقلاب؛ کارویژه آقا مهدی در فتنه 88


محوری‌ترین نقش مهدی هاشمی در فتنه 88، به جایگاه او در هدایت رسانه‌ها باز می‌گردد. در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (ذیل زمینه‌ها و عوامل خارجی فتنه) در رابطه با فتنه سال 88 می‌خوانیم:


«و آ ین عامل پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیماً از داخل ایران دریافت د و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آن‌ها شد که سال 88 زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست، اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آن‌ها مراجعه شده نشان می‌دهد "مهدی هاشمی" نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای در وا سال 1387 موجب شد پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 1388 متمرکز نماید.»


مهدی هاشمی در این مقطع از دو طریق رسانه‌های خبری را هدایت می‌کرد؛ 1- پشتیبانی مالی 2- خبرسازی


یکی از اقدامات قابل توجه مهدی هاشمی، پشتیبانی مالی از رسانه‌های حامی فتنه بود که «مهرداد حید ور» از عناصر ضدانقلاب در مصاحبه با تلویزیون ضدانقلاب میهن با افشاگری منابع مالی سایت‌های موسوم به «سبز» و مأموریت مخفیانه «مهدی هاشمی» در خارج از کشور مدعی شد:


«مهدی هاشمی» در سال 2011 از لندن به پاریس رفته و 40 هزار یورو پول ج سایت‌های موسوم به «سبز» کرده است و از جمله سایت‌هایی که مهدی هاشمی هزینه‌هایشان را داده است سایت «کلمه»، « » و «روز آنلاین» است.


علاوه بر این مهدی هاشمی به طور مشکوکی با خبرنگاران حامی فتنه ارتباط داشته است و پس از وج از کشور (در شهریور 1388) این ارتباط استحکام بیشتری به خود دید.


21 شهریور 88 خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: «ابوالفضل فاتح (مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین در انتخابات ریاست‌جمهوری 1388) شامگاه (‌17 شهریور) با مهدی هاشمی رفسنجانی در هتل لانکاستر لندن یکی از ‌4‌ مکان اقامتی مهدی هاشمی در لندن دیدار و گفت و گو کرده است.‌»


«نیک آهنگ کوثر»(کاریکاتوریست و خبرنگار سایت‌های ضد انقلاب) از دیگر رابطان مهدی هاشمی بوده است که پس از به وجود آمدن اختلاف میان وی و مهدی هاشمی با انتشار فایلی صوتی، نقش مهدی هاشمی در فتنه 88 را بسیار نمایان ساخت.


نیک آهنگ بعدها در توضیح روابطش با هاشمی گفت:


«ماجرا بر سر این بود که خبرهایی بدون ارائه مستندات و شواهدی در سایت‌های سبز (فتنه) منتشر می‌ د که عملاً وجود خارجی نداشته و وقتی از آدم‌ها و سایت‌های مختلف می‌پرسیدم آ سر کارها به مهدی هاشمی ختم می‌شد. من به مهدی هاشمی می‌گفتم شما خبر را جعل می‌کنید و خبرسازی می‌کنید. گاهی مهدی هاشمی اطلاعات مختلفی به ما می‌داد که منبع دوم خبری هم با وی هماهنگ بود و برخی از خبرسازی‌هایش برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت انجام می‌گرفت».


با توجه به موارد ذکر شده واضح است که اتهامات بسیار جدی و مستندی در رابطه با فعایت های ضدامنیتی مهدی هاشمی در فتنه سال 88 وجود دارد که اگر فشارهای اربابان زر و زور نبود، قطعاً دستگاه قضایی به وظیفه خود بدون هیچ فشاری عمل کرده و وی را به سزای اع می‌رساند؛ هرچند که تا کنون نیز این دستگاه با همه فشارها برای جلوگیری از محاکمه این عامل فتنه، با قدرت سعی نموده است روند پرونده را پیش برده و از دخ ‌های اربابان قدرت در پرونده مهدی هاشمی جلوگیری نماید.


 مشاهده متن کامل ...
آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل به خاک س شد
درخواست حذف اطلاعات
کد خبر: 107843
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۵
تعداد نظرات: . نظر
 
خانه » اخبار برتر » اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
print this post
 

 

انا لله و انا الیه راجعون
 

اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر

 

پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار

 

دیرین و ی بر دوش

 

مردم/حضور گسترده مردم و

 

مسئولان+ ع و

 

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی پیش با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشگری در تهران آغاز شد.

 
 
 
 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که غروب روز یکشنبه در پی عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود دار فانی را وداع گفت.
آیت‌الله هاشمی  رفسنجانی در سال ۱۳۱۳ روستای بهرمان از توابع استان کرمان متولد شد. وی در ابتدای دهه چهل شمسی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت و با مبارزان ضد حکومت پهلوی همراه شد. یار دیرین و انقلاب به‌دلیل مبارزات خود ضد حکومت ستمشاهی چندین بار دستگیر و زندانی شد اما از آرمان‌های خود بازنگشت و کبیر انقلاب را تنها نگذاشت. با پیروزی انقلاب ی ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی ابتدا س رست وزارت کشور و سپس چند دوره رییس مجلس شورای ی شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس  در دوره‌ای طولانی جانشینی فرماندهی کل قوا را به‌عهده داشت.وی در سال ۱۳۶۸ با رأی مردم به‌عنوان  رییس ایران انتخاب شد و در سال ۱۳۷۲ نیز برای دور دوم به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و تا سال ۱۳۷۶ رئیس قوه مجریه بود. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال  ۱۳۷۶ با حکم انقلاب ی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که این مسئولیت را تا پایان عمر به‌عهده داشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی در همه ادوار مجلس خبرگان به‌عنوان مجلس و عضو هیئت رئیسه حضور داشت. وی همچنین از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ریاست مجلس خبرگان ی را به‌عهده داشت.

 

 

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از دقایقی دیگر در تهران آغاز می‌شود. قرار است که معظم انقلاب با حضور در تهران، بر پیکر وی اقامه کنند.

طبق برنامه قرار است که پیکر یار دیرین و ی، در آرمگاه راحل به خاک س شود.

 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی به تهران
 
 پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تشییع به تهران منتقل شد.
 
پوشش زنده/ آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی دیگر در تهران
 
حضور گسترده مردم در مقابل تهران
 
 مردم تهران از ساعت‌های ابت صبح امروز برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در مقابل تهران حضور یافته‌اند.
 
پوشش زنده/ آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی دیگر در تهران
 
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی دیگر/ انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی به تهران/ اولین تصویر از حضور گسترده مردم
 
 
 
 
 پخش زنده مراسم تشییع از شبکه های تلویزیونی
 

مراسم اقامه ، تشییع و خاک‌سپاری پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز از شبکه یک سیما، شبکه خبر، رادیو ایران، رادیو تهران، رادیو جوان و رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.این مراسم از دقایقی دیگر در تهران و با اقامه توسط معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز می‌شود و با مراسم تشییع و تدفین در حرم (ره) به پایان می‌رسد.

تشکر محسن هاشمی از حضور مردم

 
محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مقابل تهران حضور داشت در سپاس از حضور مردم گفت: نمی‌دانم چگونه از حضور پرشور مردم تشکر کنم
 
 آمبولانس حامل پیکر آیت‌الله هاشمی به تهران رسید
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی دیگر/ انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی به تهران/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 در حالی که کمتر از یک ساعت و نیم تا برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است خیابان های منتهی به تهران مملو از حضور جمعیت است.
 
 حضور شخصیت‌ها و روسای قوا در مراسم ارتحال
 
 رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان و شخصیت‌های لشکری و کشوری نیز در این مراسم حضور دارند.
 
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
در مراسم تشییع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما، حجت ال والمسلمین علی اکبر ناطق نوری  رئیس دفتر بازرسی دفتر ی، حجت ال محمود علوی اطلاعات، آیت الله علم الهدی مشهد، قاسم سلیمانی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتظری دادستان کل کشور شرکت د.
 
لازم به ذکر است در این مراسم سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای ی عراق، قاضی زاده هاشمی بهداشت و درمان، حجت ال والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، سید حسین هاشمی استاندار تهران، سیدمحمود دعایی مدیر مسئول رو مه اطلاعات، محمدرضا نعمت زاده صنعت، حسین دهقان دفاع و پشتیبانی، حجت ال شهیدی رییس بنیاد شهید، میرزاده رییس آزاد، صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد (ره)، ایوبی رییس سازمان سینمایی و … حضور یافتند.
 
انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
 
 آغاز رسمی مراسم تشییع جنازه آیت الله هاشمی
 

مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ دی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تهران آغاز شد.

تا دقایقی دیگر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای انقلاب ی به منظور اقامه بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی وارد تهران می‌شوند.

 
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دقایقی دیگر/ انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی به تهران/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 جزئیات مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی
 
 سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی خاطر نشان کرد: بعد از تشییع مراسم از مسیرهای مختلف تهران به سمت چهار راه کالج خیابان حافظ و بهشت زهرا انجام خواهد شد.
 
 آماده باش نیروهای پلیس برای تامین امنیت مراسم
 
 سرگرد شریفی مسئول اطلاع رسانی پلیس راهور ناجا در رابطه با آمادگی نیروهای پلیس جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع و تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی و تسهیل تردد مردم گفت: اکنون نیروهای پلیس بطور کامل آماده باش هستند تا این مراسم در کمال امنیت و آرامش برگزار شود.
شریفی افزود: در حال حاضر نیروهای پلیس در تمامی مبادی اطراف تهران، مرقد و مسیرهای اعلام شده، جهت برقراری نظم و امنیت حضور دارند. وی اظهار داشت: امیدواریم این مراسم با تلاش ان پلیس و همکاری مردم در نهایت امنیت و آرامش برگزار شود.
 
 شعارهای مردم در مراسم تشییع
 
تمامی مسیرهای منتهی تهران نشان از اردحام جمعیت در این حوالی دارد به طوری که در مترو انقلاب ی مملو از جمعیت است. در خیابان های انقلاب صدای نوحه و مداحی در حال پخش است و مردم شعار عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، صاحب عزاست امروز سر می‌دهند.
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
 حضور خانواده آیت‌الله هاشمی در بین مردم
 
فرزندان و همسر و خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به وسیله اتوبوس به تهران منتقل شدند هم اکنون در بین جمعیت هستند.
 
انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 قرائت متن پیام انقلاب برای درگذشت آیت‌الله هاشمی
 
 متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه‌ای ی برای درگذشت آیت الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران قرائت شد.
 
 خادمان حرم (ره) آماده استقبال از پیکر آیت الله هاشمی
 
انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 حضور سلیمانی در مراسم تشییع
 
  سلیمانی لحظاتی پیش در حالی از میان جمعیت عزادار تهران وارد خیابان انقلاب شد که شور و شعف انقل پس از دیدن وی شعله ور شد.
 
انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 
 
 حضور عمارحکیم در مراسم تشییع
 
عمار حکیم، رییس مجلس اعلای عراق در مراسم تشییع ایت الله هاشمی رفسنجانی حضور یافت.
 
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 

 اقامه انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی

 
 
انقلاب ی تا دقایقی دیگر با حضور در تهران، را بر پیکر حجت ال والمسلمین هاشمی رفسنجانی اقامه میکنند.
 
انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی به مصلی تهران
 
  پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به صحن تهران دقایقی قبل منتقل شد.
 
 حضور آیت الله موحدی کرمانی بر سر جنازه آیت‌الله هاشمی
 
 انتقال پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به تهران/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
انقلاب با حضور در تهران میت را بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی اقامه د.
 
 حضور انقلاب در برای اقامه بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 حضور انقلاب در تهران برای اقامه بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ آغاز مراسم تشییع/ اولین تصاویر از حضور گسترده مردم
 
 وداع آ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یار دیرین و ی
 
اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ آغاز مراسم تشییع/حضور گسترده مردم و مسئولان
 
آغاز مراسم تشییع و انتقال پیکر آیت الله هاشمی به سمت مرقد راحل.
 

 پس از اقامه بر پیکر مرحوم آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی توسط ی لحظاتی قبل مراسم تشییع پیکر وی از تهران آغاز شد.

پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تشییع در خیابان‌های انقلاب و ولی‌عصر (عج) در مرقد (ره) دفن می‌شود.

 
اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ آغاز مراسم تشییع/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ تشییع پیکر یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
 
 حضور ابراهیم جعفری امور خارجه عراق در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی
 
 اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ تشییع پیکر یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
 خانه ابدی هاشمی
 
 اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ تشییع پیکر یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
حضور حاج قاسم در مراسم تشییع مرحوم هاشمی
 
 اقامه معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در تهران/ تشییع پیکر یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
آغاز مراسم تدفین هاشمی در مرقد (ره)
 
مراسم رسمی تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حرم راحل آغاز شد.

 

گفتنی است؛ علی اکبر صالحی، اسحاق جهانگیری، سید حسن قاضی زاده هاشمی، سید حسن ، سیدعلی و محمدرضا عارف برای شرکت در مراسم رسمی تشییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت (ره) حضور یافتند.

هم اکنون، یکی از مداحان اهل بیت در حال مرثیه خوانی است و مردم نیز در حال عزاداری هستند.

 
اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
پیکر آیت الله هاشمی وارد مرقد (ره) شد.
 
اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
 
 اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
 
 ورود خانواده آیت الله هاشمی به ضریح راحل
 
 اقامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی/ تشییع یار دیرین و ی بر دوش مردم/حضور گسترده مردم و مسئولان+ ع و
 
 ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و بهشت‌زهرا
 
سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا بیان کرد: در حال حاضر به علت برگزاری مراسم ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در محدوده حرم مطهر و بهشت زهرا شاهد ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین هستیم، اما تمهیدات لازم برای روان‌سازی ترافیک درنظر گرفته شده است.

 

رحمانی افزود: مأموران پلیس از قبل از شروع مراسم تا بعد از آن در روان‌سازی و عادی‌سازی محورهای مواصلاتی تلاش می‌کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد: به منظور عدم ایجاد مشکل، به فرامین مأموران پلیس عمل کنند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم راحل به‌خاک س شد
 
پیکر یار دیرین ، ی و انقلاب با بدرقه پرشور مردم ، در جوار مرقد مطهر بنیانگذار آرام گرفت.
 
پیکر ایشان توسط محسن هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در داخل ضریح بنیانگذار به خاک س شد.
 


مشاهده متن کامل ...
رساله, طراحی, کتابخانه, عمومی, شهر
درخواست حذف اطلاعات

رساله طراحی کتابخانه عمومی شهر

 

تاریخ ایجاد 19/07/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 200 برگ ورد   قیمت: 7800 تومان   حجم فایل: 13129 kb  تعدادمشاهده  11  


فهرست
چکیده
مقدمه رساله1
دلایل انتخاب موضوع2
ضرورت و اهمیت موضوع 2
روش تحقیق3 
فصل اول : شناخت موضوعی طرح 
مقدمه4
بخش اول : مفاهیم پایه 
1-1-1 کتاب5     
1-1-2 کتابخانه6 
    1-1-2-1اه و خدمات کتابخانه6
1-1-2-2 مقررات در کتابخانه6
1-1-2-3 نمونه مواد و منابع کتابخانه ای7
1-1-2-4 بررسی تطبیقی نظام قفسه باز و قفسه بسته در امانات کتاب7 
1-1-3 انواع کتابخانه ها9
1- 1-3-1 کتابخانه ملّی9
1-1-3-2کتابخانه ی9
1- 1-3-3 کتابخانه پژوهشی9
1 -1-3-4 کتابخانه تخصصی10
1-1-3-5 کتابخانه عمومی10
1-1-3-6 کتابخانه شخصی (خصوصی)10
1-1-3-7 کتابخانه آموزشگاهی11
بخش دوم : تاریخچه کتاب و کتابخانه           
1-2 تاریخچه بررسی تحولات گذشته و آینده کتاب و کتابخوانی11
1-2-1 تاریخچه کتاب و کتابخانه11
1-2-2 سابقه تاریخی ساختمان کتابخانه ها12
1-2-2-1 کتابخانه های باستان12
1-2-2-2 کتابخانه های قرون وسطی13          
1-2-2-3 قرون هفدهم و هجدهم14
1-2-2-4 کتابخانه در دوران ی14
1-2-2- 5  بنای کتابخانه در قرن بیستم15
 1-2-3-1 کتابخانه در ایران 16
1-2-3-2کتابخانه های ایران پیش از 16
1-2-3-3 کتابخانه های ایران پس از 17
بخش سوم :کتابخانه عمومی 
1-3 کتابخانه های عمومی18
 1-3-1کتابخانه های شاخه19
1-3--اه کتابخانه عمومی19
1-3-3 وظیفه و مأموریت کتابخانه های عمومی19
1-3-4تأمین بودجه، قانونگذاری و شبکه ها 20
1-3-5عملیات و مدیریت20
1-3- 6 فعالیت های فرهنگی21
1-3-7خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی22
1-3-8 بیانیه ایفلا/ یونسکو1994درباره  کتابخانه های عمومی23
1-3-9 کتابخانه های عمومی در ایران23
1-3-9-1فقرکتابخانه های عمومی در تهران 24 
نتیجه گیری 26
فصل دوم : شناخت بستر موضوع 
مقدمه27
بخش اول :تهران
2- 1بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی28
2-1-1ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران28
2-1- 2  موقعیت استقرار28
2 1-3پیشینه28  
2-1-4  اقلیم 29            
2-1-4-1 بارندگی29
   2-1-4- 2 ز له 29     
2-1-4-3 شیب زمین 30
2-1-4-4 باد30
2-1-4-5 دما30
2-1-4-6 تابش آفتاب 31
بخش دوم : منطقه 22 تهران 
2-2بررسی کلی موقعیت قرارگیری طرح 31
2-2-1معرفی منطقه 22 تهران31     
2-2-2سابقه پیدایش منطقه 2232
2-2- 3 منطقه 22 در مناطق 22 گانه تهران بزرگ33 
2-2-4 منطقه 22 در شبکه شریانی تهران 34
2-2-5 منطقه 22 در کاربری عمومی تهران33             
2-2- 6 طرح تفضیلی منطقه 22تهران35
2-2 -7وضع موجود منطقه 22 36
2-2-8  شیب و توپوگرافی منطقه 2236
2-2- 9 ویژگی های اقلیمی منطقه 2237
2-2-9-1 آب و هوا37 
2-2-9-2دما و رطوبت هوا 38        
2-2-10تقسیم بندی نواحی منطقه39
2-2-10-1 ناحیه شش39
2-2-11 تاثیر توسعه منطقه 22 بر آلودگی هوا ی تهران40 
بخش سوم : را ارهای اقلیمی
2-3ویژگی های اقلیمی40
2-3-1اهمیت و ضرورت طراحی اقلیمی 40
2-3-2 معماری همساز با اقلیم (ازدیربازتاکنون)41
2-3-3  ویژگی اقلیم سرد41 
2 -3-3-1 پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن41
2-3-3-2شکل ساختمان42
2-3-3-3چگونگی استقرار ساختمان42
2-3-3-4ارتفاع ساختمان43 
2-3-3-5رابطه فضاهای پر وخالی44 
2-3-3-6شکل ،تناسبات و محل استقرار حیاط ها44 
 2-3-3-7 شکل و محل ایوان ها 47 
2-3-3-8چگونگی اسقرار فضاهای بسته47   
2-3-3-9ابعاد و تناسبات فضاهای بسته48 
2-3-3-10جداره های باز48
2-3-3-11جداره های بسته 49
2-3-4را ار های طراحی اقلیمی در تهران50
2-3-4-1جهت استقرار ساختمان50
2-3-4-2سطح بازشوی خارجی50
2-3-4- 3 نور و تهویه50
2-3-4-4 آلودگی صوتی51 
2-3-5چگونه ساختمان خود را بهینه کنیم51   
2-3-5-1پنجره ها51     
2-3-5-2عایقکاری52       
2-3-5-3درز بندی ساختمان53
2-3-5-3-1درزگیری درها و پنجره ها53
2-3-5-4طراحی محیط اطراف ساختمان53
2-3-5-5مصالح ساختمانی53
نتیجه گیری54 
فصل سوم: مبانی نظری
مقدمه55
بخش اول:مبانی نظری عام 
3-1مبانی نظری طرح56
3-1-1زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی56
3-1-2 شکل گیری فضا براساس مراتب زمانی و مکانی57 
3-1-3 شکل گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم58
3-1-4 ایجاد وحدت در عین کثرت58
3-1-5 انطباق محیطی، همدلی موزون با طبیعت58
3-1- 6 تقارن 59
3-1-7 شفافیت60
3-1-8 مقدم شمردن حس یزدانی بر حس زیبایی60
بخش دوم: مبانی نظری خاص
3-2 مبانی نظری خاص60
3-2-1 مبانی نظری و نقش آن در طراحی کتابخانه61
3-2-1-1 کتاب61
3-2-1-2 کتابخانه61
3-2-1-3 کتابخانه عمومی61
3-2-1-4 باغ کتاب62
3-2-1-5 لوح62
3-2-1-6 خانه62
نتیجه گیری63 
فصل چهارم :بررسی استاندارد و ظوابط
مقدمه64 
بخش اول :اجزای فضایی
4-1اجزای فضایی کتابخانه65
4-1-1فضاهای عمومی 65
4-1-1-1 سالن مطالعه65
4-1-1- 2 بخش امانت66
4-1-1-3  بخش مرجع66
4-1-1- 4 بخش نشریات و رو مه ها66          
4-1-1-5  پایگاه اطلاعات دیجیتالی66
4-1-1-6 بخش دیداری ـ شنیداری66 
4- 1-1-7 بخش فهرست 66
 4-1-1-8 بخش تکثیر67         
4-1-1-9 بخش آموزشی67         
4-1-1- 10 بخش استراحت67
4-1-1- 11سالن گردهمایی و سمینار67  
 4-1-1-12 نمایشگاه68     
4-1-2 فضاهای اداری68
4-1-3فضاهای فنی و کارگاهی68
4-1-3 -1 بخش انتخاب و سفارش مواد68        
4-1-3-2 بخش فهرست نویسی مواد69
4-1-3-3 بخش آماده سازی مواد69
4-1-3-4 کارگاه تعمیر وصحافی 69          
4-1-3-5 آتلیه عکاسی69
4-1-4 فضاهای پشتیبانی69
4-1-5 فضاهای گردش69       
4-1-5-1گردش افقی در طبقات69
4-1-5-2 گردش عمودی بین طبقات70 
بخش دوم : مبلمان و تجهیزات
4-2وسایل و مبلمان کتابخانه70
4-2-1مشخصات وسایل کتابخانه70
4-2-2-1میزهای مطالعه70
4-2-2-2ک ن ها (میزهای مطالعه انفرادی)70
4-2-2-3-1مشخصات اتاق های مطالعه انفرادی71        
4-2-2-4صندلی مطالعه71
4-2-2-4-1مشخصات صندلی مطالعه72 
4-2-3وسایل مورد نیاز فضاهای نگهداری کتاب72
4-2-3-1قفسه کتاب72
4-2-3-1- 1 مشخصات قفسه کتاب73
4-2-3-2قفسه مجلات74
4-2-3-3جارو مه ای یا قفسه رو مه75
4-2-3-4برگه دان75
4-2-3-4-1مشخصات برگه دان76
4-2-3-5جای فرهنگ و اطلس76
4-2-3-6جزوه دان77 
4-2-3-7 جای نقشه ( نقشه دان)77
4-2-3-8قفسه نمایش کتاب78
4-2-4وسایل ویژه فضاهای کاری78
4-2-4-1 میز امانت78
4-2-4-2رفبرگردان (لیف)79          
4-2-4-3چرخ کتاب (کتاب بر)79
4-2-4-4چها ایه یا پلکان کتابخانه79
4-2-5 وسایل اطلاع رسانی نوین80
4-2-5-1پایگاه های کاری کامپیوتری80
4-2-5-2صندلی80
4-2-5-3میز کار81
4-2-5-4مانیتور81
4-2-5-5صفحه کلید81
4-2-5-6 طراحی محیط مناسب پایگاه های کاری81          
4-2-6وسایل و تجهیزات داخلی کتابخانه های جانبازان و معلولین82
4-2-6-1صندلی مطالعه82
4-2-6-2میز مطالعه83
بخش سوم : استانداردها و ضوابط
4-3استانداردها و ضوابط84
4-3-1مخزن کتابخانه 84
4-3-1-1گنجایش قفسه های کتاب85
4-3-1-2مطالعه ابعاد لازم در مخازن بسته85 
4-3-1-3مطالعه ابعاد مخان باز86
4-3-1-4ابعاد مخزن فشرده87
4-3-1-5استانداردهای قرار گیری قفسه ها 88    
4-3-1-6 ابعاد استاندارد در مخازن باز89 
4-3-2نحوه نگهداری مواد نوشتاری و ابعاد مخازن آنها90
1-2-3-4کتابهای بسیار بزرگ90
2-2-3-4کتابهای بسیار کوچک90
3-2-3-4رو مه های یومیه90 
4-2-3-4مجلات ادواری90 
5-2-3-4جزوات وگزارشات91 
3-3-4محل های خواندن و مطالعه91
4-3-3-1تطبیق فضای مطالعه با قفسه های کتاب باز92 
4-3-3-2فضای مطالعه انفرادی و مجزا92   
4-3-3-3میزهای بلند (چند نفره )94
4-3-3-4 فضای مطالعات و مجادلات چند نفره94
4-3-4 استاندارد های متفرقه94
4-3-5 مطالعه ابعادی بخش های ادرای94 
4-3-6کلاسهای آموزشی97 
4-3-7سالن گرد همایی و سمینار (آمفی تاتر )99
4-3-7-1 ساختار عمومی فضای نمایشی 99
4-3-7-2صندلی تماشاگران99
4-3-7-3 اتاق رختکن ( تنفس بازیگران ) 100
4-3-7-4 نمایش 100
4-3-8  بوفه 100
4-3-9  استاندارد سرانه فضاهای کتابخانه102
بخش چهارم : معیار های طراحی
4-4شرایط آسایش انسان ها105
4-4-1گرمایش105
4-4-2سرمایش106
4-4-3رطوبت106
4-4-4تهویه مطبوع106
4-4-5نورگیر (نو ردازی)107
4-4-5-1نور و شدت آن107
4-4-5-2تقابل (سایه - روشن)108     
4-4-5-3تابش (درخشندگی)108
4-4-5-4 نور طبیعی و شدت آن108 
4-4-5-5نو ردازی فضاها109
4-4-5-6 نو ردازی در قفسه های کتاب و مخزن109 
4-4-6نقش رنگ و تزئینات در کتابخانه109
4-4-7صداهای خارجی و داخلی110
4-4-7-1منابع تولید صدا110
4-4-7-2سطح صدا111
4-4-7-3جذب و عایق سازی صدا111
4-4-8حمل و نقل مواد کتابخانه111
4-4-9پوشش کف کتابخانه111
4-4-10پنجره ها111
4-4-11شکل و فرم ساختمان کتابخانه111
4-4-12مشخصات حجم و نمای ساختمان کتابخانه112
4-4-13مشخصات ارتفاع و ابعاد کلی ساختمان112
4-4-14توصیف کلی جزئیات معماری و فنی112 
4-4-14-1ـ فضاهای مطالعه113
4-4-14-2ـ فضاهای دفاتر113
4-4-14-3 تالار اجتماعات113
4-4-14-4 مخازن کتاب و انبارهای ویژه114
4-4-14-5 لابراتوارها و کارگاه ها114
4-4-14-6 فضاهای طبیعی114
4-4-15تمرکز سیستم ها115
4-4-16قابلیت انعطاف و طرح م 115
4-4-17نگهداری و نگهبانی115       
  4-4 الگوی آمد و شد حمل و نقل116
بخش پنجم : ضوابط ایمنی
4-5حفاظت وایمنی کتابخانه117
4-5-1سیستم حفاظت از منابع کتابخانه در برابر عدم رعایت مقررات امانت 117
4-5-2سیستم حفاظت از ساختمان در برابر آتشسوزی117
4-5-3روشهای حفاظت از ساختمان در مقابله با انواع دستبردها118 
4-5-4تأمین امنیت و سلامت ارباب رجوع و کارمندان118
4-5-5مدیریت ایمنی کتابخانه 118
4-5-6درهای کتابخانه119
4-5-7آتش سوزی و وسایل اطفاء حریق119
4-5-8حفاظت و ایمنی محل و ساختمان کتابخانه120
4-5-9ایمنی وسایل و لوازم و تجهیزات کتابخانه120
4-5-10اقدامات حفاظتی و ایمنی در مراکز اسناد و منابع غیرکت 121
4-5-11مقرارت ایمنی و حفاظت اسناد و منابع غیر کت 121 
4-5-12تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی122          
4-5-13سیستم حفاظت از ساختمان در برابر ز له122
بخش ششم :  ضوابط معلولین       
4-6سازگاری با شرایط جسمی استفاده کنندگان 123
4-6-1تسهیلات مطالعه123 
4-6-1-1میز امانت123 
-4-6-1-2قفسه های کتابخانه123
4-6-1-3دسترسی به مجموعه124 
4-6-1-4وسایل و ابزارهای کتابخانه124 
4-6-1-5میز مطالعه124 
 4-6-2 تسهیلات رفاهی – پشتیبانی124          
 4-6-2-1راهروها124           
4-6-2-2راه پله 124 
4-6-2-3سطح شیبدار 125  
4-6-2-4دستگیره های کمکی125 
4-6-2-5آسانسور 125
4-6-3فضاهای بهداشتی 126
4-6-3-1تو 126  
4-6-3-2دستشویی126
4-6-3-3آبخوری و آب سرد126 
4-6-4تلفن های عمومی127          
4-6-5پارکینگ 127
4-6-6علایم بین المللی 127   
نتیجه گیری127 
فصل پنجم : بررسی نمونه ها
مقدمه128
5- بررسی نمونه های داخلی وخارجی129
5-1 کتابخانه لاید129
5-1-1محاسن ومعایب کتابخانه لاید132
5-2کتابخانه آویرو، پرتغال، آلوار سیز132
5-2-1فضای عمومی132
5-2-2فضای فنی وگارگاهی132
5-2-3فضای اداری132 
5-2-4فضای پشتیبانی132 
5-2-5فرم وحجم132 
5-2-6ورودی133
5-2-7عملکرد133
5-2-8نور گیری133
5-2-9سازه133
5-2-10تأسیسات133
5-2-11حمل و نقل مواد کتابخانه133
5-2-12ایمنی134
5-2-13محاسن و معایب کتابخانه آویرو134
5-3کتابخانه ملی فرانسه136
5-3-1معایب و محاسن کتابخانه ملی فرانسه138     
5-5کتابخانه ملی139
5-5-1خصوصیت ذاتی طرح139
5-5-2ملاحظات نورگیری فضاها 140
5-5-4خصوصیات محیطی و پیرامونی در طرح141 
5-5-5سازه طرح142
5-5-6سیستم های کنترل خ ر144 
5-5-6سیستم جمع آوری آب باران144
5-5-7شکل نهایی و خصوصیات معماری طرح144
5-5 کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار148
5-5-1 فضای عمومی148
5-5-1-1طلاعات و پذیرش148       
5-5-1-2بخش فهرست148           5-5-1-3پایگاه اطلاعات دیجیتالی148 
5-5-1-4  بخش امانت 149 
5-5-1-5 بخش مرجع149
5-5-1-6بخش رو مه ونشریات 149 
5-5-1-7 بخش مطالعه149
5-5-1-8 بخش فضای دیداری – شنیداری149
5-5-1-9 خانه149  
5-5-1-10سالن گرد همایی و سمینار150 
5-5-1-11نمایشگاه150 
5-5-1-12کلاس های آموزشی150 
5-5-1-13بوفه150 
5-5-1-15فضای اداری150 
5-5-2فضاهای فنی کارگاهی150      
5-5-2-1بخش فهرست نویسی و آماده سازی مواد150 
5-5-3فضاهای پشتیبانی150        
محاسن ومعایب کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار151
 نتیجه گیری152      
فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی
مقدمه153 
بخش اول : برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ابعاد فضاها 
 6-1 نظام عملکردی کتابخانه154 
6-1-1استفاده کنندگان کتابخانه154 
6-1-2منابع کتابخانه154   
6-1-3کارمندان ( کادر اداری ) کتابخانه 155
6-1-4اثر عوامل مختلف برنیازهای اساسی کتابخانه  155
6-1-5 شمار مراجعان (ظرفیت کتابخانه)155
6-1-6شمار منابع156  
6-1-7 قابلیت انعطاف ، تطبیق و توسعه156  
6-1-8سرانه فضاهای کتابخانه156 
6-1-9 بررسی  فضا ها156 
 6-1-9-1  سر سرای ورودی156 
6-1-9-2 مخازن157           
6-1-9-3 بخش مرجع157
6-1-9-4 اداری 158
6-1-9-5 فضای عمومی158     
6-1-9-6 خانه158
6-1-8-7فضای استراحت کارکنان158
6-1-8-8فضای فنی کارگاهی159
6-1-8-9فضای مطالعه159
6-1-8-10سرایداری159
6-1-9  برنامه فیزیکی پروژه159
6-1-10ج برنامه فیزیکی160
بخش دوم :دیاگرام روابط
6-2دیاگرام روابط163  
6-2-1دیاگرام فضاهااز لحاظ عملکرد163     
6-2-2دیاگرام ارتباطی طبقات164
بخش سوم : سازه و تأسیسات
6-3-1بررسی سازه پروژه165
6-3-1-1انتخاب سیستم سازه پروژه  165
 6-3-1-2مقایسه انواع اسکلت ساختمانی165  
6-3-1-3مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی166
 6-3-1-4انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای166
6-3-1-5مقایسه انواع اسکلت ها از نظر باربری و ایمنی در آتش سوزی167
6-3-1-6مقایسه انواع اسکلت از نظر اجرایی167
6-3-1-7مقایسه معماری انواع اسکلت ساختمانی168
6-3-1-8مقایسه اقتصادی انواع اسکلت ساختمانی168
6-1-3-9نتیجه گیری169
 6-3-1-10م ار طراحی فضاها 169
6-3-1-11مزایا و معایب ساختمان های ف ی170
6-3-1-12معایب سازه های اسکلت ف ی170
6-3-1-13سقف کامپوزیت171
6-3-1-14سقف کرومیت171
6-3-1-14-1مراحل اجرای سقف کرومیت172
6-3-1-14-2مزایای سقف کرومیت172
6-3-1-14-3انواع سقف کرومیت174
6-3-1-15 پا174
6-3-1-15-1بتن پوششی در سقف پا بلوک175
6-3-1-15-2معایا و مزایای استفاده از پاهای ماشینی در صنعت ساختمان175
6-3-1-16خصوصیات سازه ای پروژه176
6-3-1-16-1درز انبساط177
6-3-1-16-2درز انقطاع177
6-3-2تاسیسات مکانیکی177
6-3-2-1سیستم های خنک کننده (تهویه مطبوع)177
6-3-2-2آشنایی با دستگاه ایرواشر 177
6-3-2-3دستگاه هواساز 178
6-3-2-4فن کوئل178
6-3-2-5چیلرها178
6-3-2-6اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها179   
6-3-2-7نتیجه گیری179
6-3-3تأسیسات الکتریکی179
6-3-3-1سیستم روشنایی179
6-3-3-2ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نو ردازی180
6-3-3-3انواع لامپ ها180
6-3-3-4برق اضطراری180
6-3-4سیستم های کنترلی180
6-3-4-1سیستم اعلام حریق180
6-3-4-2طبقه بندی آتش سوزی براساس استاندارد اروپایی181
6-3-4-3نتیجه گیری181  
6-3-6آشنایی با سیستم اعلام سرقت182
6-3-7سیستم شبکه کامپیوتر182
فصل هفتم :طراحی
مقدمه183 
بخش اول : تحلیل سایت
7-1موقعیت قرار گیری در منطقه184
7-1-1عوامل موثر 184
7-1-2  هندسه و شکل زمین184
7-1-3 عوامل و طبیعی185
7-1-4 دسترسی ها185
7-1-5 کاربری ها185 
7-1-6 دید ومنظر185
7-1-7 شیب و توپو گرافی زمین186 
7-1-8چشم انداز های پروژه186
بخش دوم :مبانی طرح 
7-2ارائه رناتیو186
7-2-1 رناتیو186 
7-2-2 رناتیو 187
7-2-3 رناتیو 187
7-2-4مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی187
7-2-5حیطه بندی مسیر کنترل امنیت فضای اصلی188  
7-2-6تعریف محل ورودی اصلی و ورودی فرعی188
7-2-7تعین محل ارتباطات عمودی مانند پل ، رمپ، آسانسور   189
7-2-8مشخصات فنی طرح 189
7-2-8-1سازه 189
7-2-9 مشخصات طرح 190
7-2-9-1حفاظت در برابر آتش سوزی190 
7-2-9-2ملاحظات عایق بندی صوتی190 
7-2-9-3حفاظت کتابها از نفوذ آب190 
7-2-9-4ملاحظات معلولین190
 7-2-9-5ملاحظات درباره حمل و نقل کتاب در طبقات191
بخش سوم ارائه نقشه ها 
7-3-1 سایت پلان192 
7-3-2 پلان زیرزمین 193
7-3-3 پلان طبقه همکف194 
7-3-4 پلان طبقه اول195
7-3-5نمای شمالی196 
7-3-6 نمای جنوبی197
7-3-7 برش a-a198 
7-3-8 برشb-b199
7-3-9 پرسپکتیو خارجی200
7-3-10 پرسپکتیو داخلی207
7-3-11ستون گذاری 210
فهرست منابع 211
 
 
 فهرست ج
فصل اول:شناخت موضوعی طرح
 تاریخچه کتاب و کتابخانه در ادوار مختلف       ج      1-1 11   
درجه بندی کتابخانه های عمومی بر اساس متراژ            ج     1-225    
فصل دوم : شناخت بستر موضوع 
مقایسه جمعیت منطقه 22 به کل شهر تهران در سال5 8    ج     2-136    
میزان بارندگی  در ماه های مختلف سال         ج     2-2 37  
 میانگین دمای روزانه در ماه های سالج    2-3 39
فصل چهارم : بررسی استاندارد ها وضوابط
فضاهای کتابخانه   ج     4-165    
فضاهای عمومی  ج     4-265
فضاهای فنی و کارگاهی     ج     4-368
فضاهای پشتیبانی  ج     4-469
فضاهای گردش    ج     4-569
ابعاد استاندارد میزهای مطالعه        ج     4-671
ابعاد استاندارد صندلی مطالعه         ج     4-772
ابعاد استاندارد قفسه های کتاب       ج    4 -873
 ابعاد استاندارد قفسه خو ده          ج    4-975
ابعاد استاندارد قفسه شیب دار        ج    4-1075
 ابعاد استاندارد میز رو مهج   4-1175
ابعاد قفسه رو مه         ج   4-1275
ابعاد استاندارد برگه دان   ج   4-1376
ابعاد استاندارد جای فرهنگ واطلس ج    4-1477
ابعاد استاندارد جزوه دان  ج   4-1577
 ابعاد استاندارد نقشه دان  ج    4-1677
ابعاداستاندارد قفسه نمایش کتاب     ج 4- 1778
ابعاداستاندارد میز نمایش کتاب       ج   4 79
ابعاد استاندارد میز امانت  ج   4-1979
ابعاد استاندارد چرخ کتاب            ج   4-2079
ابعاد استاندارد چهار پایه ج   4-2179
گنجایش مخازن بسته با م های ممکن       ج   4-2286
گنجایش مخازن باز با م های ممکن         ج   4-2387
 سرانه سالن های مطالعه  ج   4-2491
 سرانه فضاهای پشتیبانی      ج   4-25 103
 سرانه فضاهای عمومی       ج   4-26104
 تخصیص فضاهای فنی گارگاهی       ج   4-27105
سطوح توصیه شده شدت روشنایی     ج   4-28107        
سطوح توصیه شده در دستنامه آی ای اس       ج   4-26107
فصل شش: برنامه ریزی فیزیکی
جمعیت منطقه دروضعیت موجود و آتی           ج     6-1156
برنامه فیزیکی    ج     6-2162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     فهرست تصاویر
فصل اول : شناخت موضوعی طرح
 کتاب          شکل 1- 15
 لوح مصری به خط هیروگلیف       شکل1- 25
 کتابخانه اسکندریه        شکل 1-36 
 کتاب         شکل 1-4 7 
مخزن بسته   شکل 1- 58
مخزن باز کتابخانه سیاتلشکل 1- 68
کتابخانه ملی    شکل1-79
کتابخانه صنعتی شریف     شکل 1- 8 9
کتابخانه تخصصی هنر  شکل   1- 9 10
کتابخانه عمومی شیلی  شکل 1- 1010
کتابخانه شخصی شریعتی     شکل 1- 1110
کتابخانه پراگ (جمهوری چک ) شکل 1- 1212
کتابخانه صعومعه         شکل1- 1312
پلان قسمت اصلی کتابخانه           شکل 1-1413
محوطه به جامانده ازکتابخانه سلسوس         شکل 1- 1513
کتابخانه استشهر کویمبرای پرتغالشکل 1- 1614
کتاب          شکل 1- 1714
کتابخانه هاون 1908    شکل 1- 1815
بنای قدیمی کتابخانه ملی ایران         شکل 1-1916
کتابخانه ملی رشت  شکل  1-  2017
کتابخانه عمومی هیل در کانادا          شکل1-2118
کتابخانه سیارشکل  1-2218
سالن مطالعه کتابخانه عمومی  هیل کانادا     شکل  1-2319
کتابخانه عمومی دنور    شکل 1-2420
کتابخانه عمومی در انگلستان        شکل 1-2520
کتابخانه عمومی لویی    شکل 1-2621
کتابخانه عمومی میلتون  شکل 1-2722
کتابخانه عمومی س لیک سیتی   شکل 1-2823
کتابخانه مرکزی شهید چمران در اهوازشکل1-2923
فصل دوم : شناخت بستر موضوع 
نقشه استان تهران درایران شکل 2-128…………………………
نقشه تهران و استانهای مجاور         شکل 2-228…… ……………………
نقشه تهران قدیم          شکل 2- 328…………………………
میدان توپخانه در دهه 1950 م        شکل 2-428…………………………
حدود تقسیمات  چهارگانه اقلیمی در ایران     شکل 2-5…………………………29
نمودار بارش دمای ماهانه تهران    شکل   2-629
نقشه گسلهای مهم استان تهران      شکل2-729
نیمرخ تقریبی توپوگرافی استان تهران    شکل2-8  30 
نمودار جهت و سرعت باد تهران در فصول مختلف       شکل  2-9 ……………………… 30
موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی 35  درجه       شکل  2 – 10…………………………31
ع هوایی منطقه 22 تهران      شکل   2-1132
پارک چیتگر  شکل 2-1232
ورزشگاه    شکل 2- 1333
نقشه منطقه 22 درشهر تهرانشکل 2-1433
شریان های اصلی منطقه 22 تهران      شکل 2-1534
نقشه کاربری های موجود در منطقه 22 تهران   شکل 2- 1635
نقشه معابر موجود در منطقه 22 تهران شکل 2 -1736
میزان باد در ارتفاعات 1400 00  متر           شکل 2 38     
میزان تبادلات حرارتی از طریق شیشه  شکل  2-1940
فرم مطلوب ساختمان در اقلیم سرد شکل2-20  41
نمودار نسبت سطوح خارجی به حرارت تلف شده        شکل 2-2141
ساختمان برای کاهش تبادل حرارت با محیط اطراف       شکل 2-2242
چگونگی اسقرار ساختمان روی زمین            شکل 2-2342
چگونگی اسقرار ساختمان روی زمین           شکل  2-2443
افزایش ارتفاع ساختمان به نفع کاهش سطح بام    شکل 2-2543
روش مختلف محافظت بنا از بادهای سرد       شکل2-2643
استقرار ساختمان در زمین و همسایگی های آنشکل 2-2744
کاهش سطوح سایه دار جبهه شمالی ساختمان  شکل2-2844
متراکم شدن ساختمان به منظور کاهش تبادل حرارت با محیط         شکل 2-2944
شکل تناسب و محل استقرار حیاط شکل2-3044
شکل تناسب و محل استقرار حیاط  شکل2-3145
شیب های مناسب برای بام          شکل 2-3245
شیب مناسب بام  در جهت شمال         شکل2-3345
فرو قسمتهایی از بنا در زمین شکل 2-3446
استفاده از نمای کاملا صاف و یکپارچه         شکل 2-3546
روش حفاظت ساختمان در مقابل باد های سردشکل2-3646
ویژگی بام های قوسی   شکل 2-3747
محل و ابعاد فضاهای نیمه باز      شکل  2-3847
استفاده از گلخانه در نمای جنوبی   شکل2-3947
محل و چگونگی استقرار فضاهای اصلی           شکل  2-4047
ابعاد و تناسبات فضا بسته      شکل 2-4148
ویژگی جداره های باز شکل   2-4248
سایبان ها و ملحقات باز شوها       شکل 2-4348
محافظت از ورودی       شکل 2-4449
ویژگی های جداره های بسته        شکل 2-4549
جهت ساختمان با توجه اقلیم      شکل 2-46  50      
نرخ نشست هوا          شکل2-47  52     
ضریب عبور نور         شکل 2-48 52        
ضریب گرمای ورودی تابش خورشید         شکل 2-49  52
فصل سوم : مبانی نظری 
مقیاس انسانیشکل   3-156
 وسیله اندازه           شکل  3-257
وسیله شکل           شکل   3-357
 وسیله مکان قرارگیری            شکل  3-4  57  
ایوان شمالی مسجد جامعه اصفهان   شکل 3-558
گنبد مسجد شیخ لطف اللهشکل 3-658
خانه بروجردی ها         شکل 3-7 59  
مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان    شکل 3-859
هشت بهشت اصفهان       شکل3-9 60
کتاب           شکل 3-10 61
کتابخانه ی درشهر کانزاس          شکل 3-1161
کتابخانه عمومی سیاتل   شکل 3-12 61
کتابخانه گنگرهشکل3-1362
فصل چهارم : بررسی استاندارد و ضوابط
سالن مطالعه کتابخانه انصار شکل 4-165
بخش امانات علوم پزشکی مشهد            شکل 4-266
بخش مرجع علوم پزشکی مشهد        شکل 4-366
بخش نشریات علم و صنعتشکل 4-466
پایگاه اطلاعات دیجیتالی علم و صنعت      شکل 4-566
بخش فهرست علم و صنعتشکل 4-667
دستگاه کپی    شکل 4-767
بخش آموزشی کتابخانه انصار         شکل 4-867
بخش استراحتشکل 4-967
سالن آمفی تأتر علم و صنعت    شکل4-1068
نمایشگاه علم وصنعت         شکل 4-1168
فضای اداری علوم پزشکی مشهد           شکل 4-1268
بخش فهرست نویسی علم و صنعت        شکل 4-1369
بخش آماده سازی مواد  شکل 4-1469
میز مطالعه     شکل 4-1570
میز مطالعه انفرادی        شکل 4-1671
صندلی مطالعه            شکل 4-1771
قفسه های یک طرفه و دوطرفه       شکل 4 73
قفسه کتاب  شکل  4-1973
قفسه رو مه            شکل  4-2075
برگه دان       شکل4-2175
جای فرهنگ و اطلس  شکل  4-2277
جزوه دان     شکل  4-2377
نفشه دان           شکل 4-2477
قفسه نمایش کتاب        شکل 4-2578
میز امانت     شکل4-2678
میز امانت    شکل4-2778
چرخ کتاب   شکل4-2879
چهار پایه  شکل4-2979
صندلی        شکل4-3080
میز کار        شکل4-3181
مانیتور         شکل4-3281
صفحه کلید    شکل4-3381
میزکار جانبازان         شکل4-3482
صندلی مطالعهشکل4-3583
صندلی     معلولین       شکل4-3683
میز مطالعه     شکل4-3783
مخزن کتابخانهشکل4-3884
مخزن بسته    شکل4-3985
مخزن باز       شکل4-4086
مخزن فشرده  شکل4-4187
فاصله ایمنی توصیه شده بین مبلمان کتابخانه   شکل4-4288
حداقل فاصله ایمنی برای موقعیت های مختلف خوانندگان            شکل4-4388
تطابق ارتفاع قفسه ها با مقیاس انسانی           شکل4-4489
مخزن باز در کتابخانه ا لغدیر        شکل 4-4590
مخزن کتابخانه عمومی وی          شکل 4-4690
بخش مجلات در کتابخانه شاورانم  شکل4-4790
فضای مطالعه کتابخانه اسکندریه     شکل4-4891
حداقل فاصله مرکزی بین مبلمان کتابخانه در ناحیه خوانندگان         شکل4-4992
چیدمان پیشنهادی برای ک ن باز در ناحیه قفسه های کتاب            شکل4-5092
چیدمان پیشنهادی برای ک ن باز در ناحیه قفسه های کتاب           شکل 4-5192
میزهای دونفره            شکل 4-5293
فضای مطالعه انفرادی کتلبخانه لویی کان       شکل 4-5393
فضای مطالعه انفرادی کتابخانه لاید شکل 4-5493
فضای مطالعه کتابخانه عمومی نیویورک         شکل 4-5594
بخش اداری  شکل 4-5694
فضای کاری و نشیمن گاه مراجعینشکل 4-5795
ابعاد فضای کاری  u شکل و پشت سر هم    شکل 4-5896
ابعاد میز uشکل و دیوار تقسیم     شکل 4-5996
پرونجا و فواصل دسترسی           شکل 4-6096
فضای کاری به همراه پروجا وقفسه بندی           شکل 4-6197
فضای کار ومحدود ه ی ارتباطات مجاور      شکل 4-6297
ابعاد استاندارد در کلاس درس       شکل4-6398
صندلی تماشگران        شکل 4-6499
ابعاد و فواصل مبلمان آمفی تأتر    شکل 4-6599
اتاق رختکنشکل   4-66100
ابعاد و استاندارد میز سخنرانی    شکل   4-67100
ابعاد و فواصل مبلمان بوفه»       شکل   4-68101
ابعاد و فواصل مبلمان بخش استراحت       شکل   4-69102
ابعاد استاندارد فضای رختکن      شکل  4-70102
گرمایش     شکل   4-71105
کتابخانه در آلمان         شکل 4-72106
کتابخانه عمومی نیویورک          شکل   4-73107
نور طبیعی  شکل   4-74108
نو ردازی فضاها         شکل 4-75109
نو ردازی  قفسه کتاب  شکل 4-76109
کتابخانه بریتانیا          شکل   4-79110
پوشش کف کتابخانه   شکل   4-80111
کتابخانه پویس          شکل   4-81111
کتابخانه تاما توکیو        شکل   4-82112
کتابخانه ملی فرانسه     شکل 4-83112
فضای مطالعه            شکل   4-84113
اتاق کنفرانس           شکل   4-85113
کتابخانه پلازا  درنیویورک         شکل   4-86114
کتابخانه دانشکده علوم حدیث    شکل   4-87114
کتابخانه گلندیل ای آریزونا        شکل  4-88115
کتابخانه عمو می نیویورک            شکل4-89116
آتش سوزی دانشکده حقوق تهران   شکل 4-90 117
دستگاه دود یاب         شکل 4- 91119
تقسیم بندی پلان به اشکال مناسب شکل 4-92122
عدم قرار گیری باز شوها درکنار دیوار          شکل 4-93122
ابعاد صندلی چرخدار    شکل 4-94123
ابعاد میز امانت قابل دستی برای معلولان     شکل 4-95123
ابعاد و فواصل قفسه کتاب قابل دستی برای معلولان    شکل 4-96123
فواصل قفسه های کتاب  قابل دستی برای معلولان      شکل 4-97123
ابعاد برگه دان قابل دستی برای معلولان       شکل 4-98124
ابعاد میز کامپیوتر قابل دستی برای معلولان   شکل 4-99124
ابعاد میز مطالعه قابل دستی برای معلولان    شکل 4-100124
ابعاد راهرو قابل استفاده برای معلولان          شکل 4-101124
ابعاد راه پله مناسب      شکل 4-102125
ابعاد سطح شیبدار مناسب معلولینشکل 4-103125
ابعاد آسانسور مناسب معلولین         شکل 4-104125
ابعاد آسانسور مناسب معلولین         شکل 4-105126
ابعاد تو مناسب معلولین           شکل 4-106126
ابعاد دستشویی مناسب معلولین        شکل 4-107126
ابعاد تو مناسب معلولین            شکل 4-108126
ابعاد پارکینگ مناسب معلولین         شکل 4-109127
فصل پنجم : نمونه ها
کتابخانه لاید    شکل 5-1129
ورودی کتابخانه لاید       شکل 5-2129
فضای مطالعه کتابخانه لاید            شکل 5-3130
پلان طبقه اول کتابخانه لاید           شکل 5-4130
پلان طبقه دوم کتابخانه لاید           شکل 5-5131
پلان طبقه سوم و چهارم کتابخانه لاید           شکل 5- 6131
پلان طبقه پنجم کتابخانه لاید         شکل 5-7131
کتابخانه لاید   شکل 5-8132
کتابخانه آویرو    شکل 5-9132
کتابخانه آویرو   شکل 5-10132
ورودی کتابخانه آویرو      شکل 5-11133
نورگیر کتابخانه آویرو       شکل 5-12133
بخش مطالعه کتابخانه آویرو            شکل 5-13133
نمای کتابخانه آویرو          شکل5-14134
پلان طبقه همکف( بایگانی ، اداری ، تأسیسات )          شکل 5- 15134
 پلان طبقه همکف (بایگانی ، اداری و تأسیسات)         شکل 5- 15134
 مقطع طولی از میان نما باز جنوب غربی      شکل 5- 16134
مقطع طولی از میان پلکان ، جنوب غربی       شکل 5-17135
پلان طبقه اول (ورودی عمومی)   شکل 5- 18135
پلان طبقه دوم            شکل 5- 19135
پلان طبقه سوم          شکل 5- 20135
کتابخانه ملی فرانسه      شکل 5-21136
پیاده روکتابخانه ملی فرانسه        شکل 5- 22  136
کتابخانه ملی فرانسه      شکل 5-23 137
سالن مطالعه کتابخانه ملی فرانسه   شکل 5-24137
کتابخانه ملی فرانسه     شکل 5-25138
نقشه های کتابخانه ملی فرانسه     شکل 5-26138
سایت کتابخانه ملی     شکل 5-27  139
نمای بیرونی کتابخانه ملی          شکل 5-  28  139
تالار مطالعه   شکل 5-29 140
نورگیری فضاها          شکل 5-30140
ارتباطات عمودی بین طبقات       شکل 5-31140
سازه طرح    شکل 5-32142
بوفه           شکل 5-33142
کتابخانه ملی  شکل 5-34143
بخش امانت  شکل 5-35144
حیاط مرکزی کتابخانه ملی           شکل 5-36145
کتابخانه ملی  شکل 5-37 146
پلان کلی تراز صفر      شکل 5- 38 147
پلان کلی تراز  1+        شکل 5-39 147
ورودی کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار شکل 5-40148
بخش ااطلاعات           شکل 5-41 148
بخش فهرستشکل 5-42148
پایگاه اطلاعات دیجیتالیشکل 5-43148
بخش امانت  شکل 5-44 149
بخش مرجع  شکل 5-45149
بخش رو مه ونشریات شکل 5-46149
بخش مطالعه بردران     شکل 5-47149
بخش فضای دیداری – شنیداری   شکل 5-48149
بخش خانه          شکل 5-49149
گرد همایی و سمینار    شکل 5-50150
نمایشگاه      شکل 5-51150
کلاس آموزشی           شکل 5-52150
بوفه           شکل 5-53150
فضای اداری شکل 5-54150
فضاهای فنی کارگاهی   شکل 5-55150
فضاهای پشتیبانی         شکل 5-56151
کتابخانه¬عمومی کانون انصار        شکل 5- 57 151
فصل ششم : برنامه ریزی فیزیکی
پلان ورودی   شکل6- 1156
پلان مخازن    شکل 6-2157
پلان بخش مرجع          شکل 6-3157
فضاها ی اداریشکل 6-4158
پلان بخش عمومی         شکل 6-5158
پلان خانه شکل  6-6 158     
پلان استراحت کارکنان    شکل  6-7 158           
پلان فضاهای فنی -پشتیبانی          شکل 6-8159
پلان فضای مطالعه         شکل 6-9159
پلان سرایداریشکل6-10159
دیاگرام فضای ارتباطی آمفی تأتر     شکل 6-11163
دیاگرام مسیر گردش کتاب در فضای پشتیبانی وعمومی  شکل  6-12163
دیاگرام فضای عمومی    شکل 6-13163
دیاگرام روابط  فضاها ی طبقه همکف          شکل 6-14164
دیاگرام روابط  فضاها ی طبقه اول  شکل 6-15164
کتابخانه چونگ کینگ     شکل6-16165
کتابخانه ای در شیکاگو           شکل 6-17165
کتابخانه ملی پراک جمهوری چک   شکل6 166
اسکلت کتابخانه ای در شیکاگو  شکل 6-19167
قاب فولادی   شکل6-20168
قاب بتنی      شکل 6-21168
 پلان ستونگذاری پروژه  شکل6-22169
ساختمان ف ی            شکل6-23170
سقف کامپوزیت        شکل6-24171
سقف کرومیت            شکل 6-25171
پاهای پیش ساخته فولادی        شکل6-26175
پوشش بتن در سقف     شکل6-27175
بلوک درسقف پا     شکل 6-28175
درز انقطاع   شکل  6-29177
دستگاه  ایرواشر           شکل 6-30178
دستگاه هواسازشکل6-31178
فن کوئل      شکل 6-32178
چیلرها        شکل6- 33179
لامپ          شکل 6-34180
سیستم اعلام حریق       شکل6-35180
عایق بندی صوتی دیواره ها       شکل   6-36182
سیستم اعلام سرقت      شکل6-37182
فصل هفتم : طراحی
موقعیت قرار گیری در منطقه          شکل 7-1184
شکل زمین     شکل 7-2184
عوامل و طبیعی  شکل7-3185
دسترسی        شکل 7-4185
کاربری ها      شکل 7-5185
تحلیل جهت گیری ساختمان          شکل 7-6 185         
چشم انداز شمال           شکل 7-7    186  
چشم انداز شمال غربی   شکل 7-8  186    
 چشم اندازشمال شرقی   شکل 7-9  186   
  چشم انداز جنوب غربی           شکل 7-10 186  
رناتیو یک  شکل7-11    186           
رناتیو دو    شکل 7-12187
رناتیو سه   شکل 7-13 187        
سازماندهی حول فضای باز مرکزی شکل 7-14187
ترسیم محور های سایت شکل 7-15187
حیطه بندی فضا براساس صدا       شکل 7-16187
همجواری فضاها براساس عملکرد آنها         شکل  7-17187
حیطه بندی فضای اصلی          شکل 7 188
 هندسه پلان شکل 7 -19 188         
 ترکیب سطوح            شکل 7-20 188     
محل ورودی  شکل 7-21188
موقعیت وید داخلی و تداوم فضاییشکل7-22 188
 تعین محل ارتباطات عمودی در پلان          شکل 7-23 189    
 ایجاد سازماندهی مرکزی شعاعی در پلان      شکل7-24189
 سازه م ار با درز انقطاع           شکل7-25 189 
 عبور لوله های تأسیساتی از داکتشکل   7-26190
 ملاحظات معلولین در طرح         شکل 7-27190
 ایجاد بالابر کتاب برای دسترسی آسان         شکل 7-28191
    
 
 
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله طراحی ,کتابخانه مرکزی شهر , رساله , طرح نهایی ,مطالعات,پروژه,پروپوزال , برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان ,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراح

مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, کتابخانه,ک ن, ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صف
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه

 

تاریخ ایجاد 06/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 124 صفحه ,ورد   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 12344 kb  تعدادمشاهده  70  


 مطالعات معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه 
چکیده
ک ن حساس ترین و تاثی ذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل میدهند ودرحساس ترین ومهم ترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی ،ذهنی،جسمی واجتماعی آن ها شکل میگیرد تا زمانی که وارد شهر میشوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند واین امرمست م فراهم بودن فضایی ک نه وصمیمانه است.
فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر ،دنیای پراز شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه وپرورش ورشد استعداد هایش را داشته باشد،فضایی که زمینه مناسب برای خلاقیت ک ن فراهم آورد.
 
اگر می خواهیم برای ک ن کار مفیدی انجام دهیم باید برایشان مجموعۀ بزرگی از کتاب های سودمند فراهم آوریم. انجام این مقصود تنها به وسیلۀ ایجاد کتابخانه هایی با کتاب های خوب و با ارزش عملی است.
هدف کلی خدمات کتابخانه ایی برای ک ن، اینست که همۀ آنان از نخستین روزی که با کلمات و تصاویر آشنا می شوند تا هنگامی که خدمات عادی کتابخانه های بزرگسالان پاسخگوی نیازهایشان می گردد، به آسانی به کتاب دسترسی داشته باشند، بدانگونه که در حال و آینده حداکثر استفاده از آن را ند و در حالیکه در انتخاب آزادند، به هنگام وم از راهنمایی نیز برخوردار شوند.
 
 
بخشی از مطالب و پروپوزال:
 
کتابخانۀ کودک، باید پاسخگوی نیازهای همۀ ک ن سنین مختلف باشند: از ک نی که هنوز فقط از کتابهای مصور لذت می برند تا آنانی که برای برآوردن نیازهای جدید خود در آستانۀ انتقال به قسمت های مخصوص بزرگسالان یا نوجوانان کتابخانه اند.
کودک به خدمات سهل الوصول تری نیازمند است. نباید ناچار شود راه دوری را که احتمالاً از کوچه های شلوغ شهر می گذرد، طی کند، باید بتواند نیازهای خود را در فاصلۀ کوتاهی به دست آورد.
کتابخانه باید برای اکثر ک ن مکانی دلپذیرتر و راحت تر از خانه یا مدرسه باشد. ک ن باید صرفنظر از ملاحظات دیگر صرفاً بخاطر لذتی که از حضور در کتابخانه می برند، به آنجا بیایند.
باید کوشش کنیم تا محیطی دلچسب، راحت و مناسب ایجاد کنیم.
کتابخانه باید برای اکثر ک ن مکانی دلپذیرتر و راحت تر از خانه یا مدرسه باشد. ک ن باید صرفنظر از ملاحظات دیگر صرفاً بخاطر لذتی که از حضور در کتابخانه می برند، به آنجا بیایند.
 
مقدمه
ک ن برای اینکه بتوانند از سال های کودکی خود به خوبی بهره مند شوند و استعددها و توانایی های لازم را برای خدمت به دیگران و خوشبختی خود بدست آورند، کتاب برایشان ضروری است. اگر ک ن از خواندن کتابهای خوب باز مانند و یا اگر رابطه ی آنها با کتاب پس از ترک مدرسه قطع شود، ضرری که از این رهگذر می رسد بسیار سنگین و چه بسا جبران ناپذیر باشد.
در آغاز زندگی، کودک هیچگونه شناختی ندارد و آمادگی او اندک است. بنابراین باید از ی و درباررۀ جهانی که بدان گام نهاده است، دربارۀ خودش و رابطه اش با این جهان آگاهی هایی پیدا کند؛ و از سوی دیگر توانایی جذب و هماهنگ ساختن حقایق و شه ها ، و نیز شوق فراگیری را در خود پرورش دهد.
اکثر دلایلی که کتابخانه را برای بزرگسالان لازم می شمارد، در مورد ک ن نیز صادق است. مهمترین این دلایل اینست که کمتر ی می تواند از راهی بجز امانت گرفتن کتاب از کتابخانه ها ، حتی به بخش کوچکی از کتاب های مفید دست یابد. اگر چه بعضی از بزرگسالان می توانند برای خود کتاب ب ند ، و خوشبختانه این کار را هم می کنند، اما اگر کتابخانه نبود ناگزیر اکثر آنها از خواندن بیشتر کتاب های سودمند محروم می مانند. لیکن در عمل فقط عدّۀ ناچیزی از ک ن می توانند کتاب ب ند. ک نی که امکان مالی دارند، باید تشویق شوند تا برای خود کتاب ب ند. ولی این کار در نهایت امر می تواند مقدار بسیار ناچیزی از ((نیاز ک ن جهان)) را به کتاب برآورد.
بنابر این ک ن، حتی بیش از بزرگسالان ، نیازمند کتابخانه های خوب هستند تا بتوانند انواع کتاب های مورد نیاز خود را به تعداد کافی بخوانند.
بیان ضرورت های طراحی
از آنجایی که دنیای امروز در حال تبدیل شدن به یک شبکه ارتباطی برای انتقال افکار و اطلاعات است همگام شدن و بهره گیری منطقی از این ح یکی از وظایف مهم جامعه ی امروز محسوب می شود ، این در حالی است که میزان سطح مطالعه هر شهروند ایرانی بسیار کمتر از استاندارد سطح جهانی است ، و از آنجایی که سنین کودکی دوران آزمون و خطاست لازم به نظر می رسد که حس کنجکاوی کودک برای کشف جهان اطراف خود در جهتی درست و جهت دار و هدفمند صورت گیرد و جواب سوالات خود را در محیطی علمی پیدا کند و در سنین کودکی با روش مطالعه و مراکز علمی آشنایی یابد.
 
فصل اول
مطالعات پایه
 
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه
مطالعه جامعه و فرهنگ انسانی یا بررسی فرهنگ مستمر انسان در طی اعصار نشان داده است که کتابخانه ها در تمامی دورانها به منزله ی بخشی از بافت اجتماعی وجود داشته اند کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی جز ج از پیشرفت اجتماعی نبود. بلکه به منزله جزئی از مراحل پیشرفت و مرحله ی کارکرد خاصی را نشان داده است ممکن است در مراحل نخستین سرشت ایجاد و نظارت و نمایش هدف کتابخانه ها مبهم و تاریک بوده باشد.
در حقیقت مبنای توسعه و پیشرفت هر جامعه ای در زمینه های مختلف علمی از قبیل علوم انسانی و اجتماعی و . . . تا علوم فنی و تکنولوژی را پژوهشها و تحقیقات مستدل و دامنه داری که در مراکز تحقیقات و کتابخانه های مختلف کشور انجام می گیرد می باشد.
آنچه مسلم است این است که زندگی افراد جامعه بدون کتاب و مطالعه زندگی در سطح است و آن جامعه ای به رشد و تحول و تکامل و ترقی و پیشرفت رهنمون می شود که کتاب و کتابخوانی در آن توسعه یابد و فرهنگ مطالعه در آن نهادینه گردد.
۱-۱ ) کتابخانه
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه
زمانی کتابخانه تنها انباری برای نگهداری کتابها و کتابداران نیز به منزله انباردارانی پنداشته می شدند، انبارهایی غیر فعال و انباردارانی بی تفاوت و دور از دید مراجعین در چند دهه اخیر پیشرفتهای شگرفی در زمینه کتابداری به وقوع پیوسته است و امروزه به استثنای چند، کتابخانه ها موسساتی خدماتی هستند و کتابداران نیز در جهت یاری رساندن به مراجعین برای جلوگیری هر چه بیشتر و بهتر از خدمات کتابخانه گام برمی دارند.
کتابخانه از دیدگاه رانگاناتان(پدر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی) عبارتست از : موسسه یا بنگاهی عمومی که وظیفه دارد از مجموعه کتابها مراقبت کند، مجموعه را در دسترس افرادی که نیاز به استفاده از آن دارند قرار دهد و نین همجوار خود را به افرادی کتابخانه رو و خواننده کتاب تبدیل نماید. بدین ترتیب کتابخانه موسسه ای عمومی در نظر گرفته شده که از آن انتظار می رود خوانندگان بالقوه را به خوانندگان بالفعل تبدیل کند و این شمای یک کتابخانه امروزی است.
در ایران باستان کتابخانه بزرگ کاخ آپادانا که مجموعه بزرگی از الواح گلی و سنگی داشت نشان دهنده پیشینه تاریخی کتابخانه در ایران است. پس از ورود به ایران و شکل گیری تمدن درخشان ی ایرانی،کتابخانه های ی در قالب نهادهای تعلیم و تربیت مثل نظامیه ها، بیت الحکمه ها، ربعها و مدارس علمیه چندین قرن به صورتی پویا و فعال در خدمت جامعه علمی، رجال و بزرگان، فقها و دیگران بود. کتابخانه های ربع رشیدی نوح بن منصور سامانی و سید نادر الموت و نظامیه بغداد از بارزترین نمونه های کتابخانه های بزرگ ایران در دوره درخشان ی است.
با تاسیس دارالفنون، اولین نهاد آموزش عالی در ایران، بتدریج زمینه های شکل گیری کتابخانه هایی با مجموعه های بزرگ و سبک جدید به وجود آمد. با تاسیس تهران در سال۱۳۱۳ این روند از سرعت و شتاب بیشتری برخوردار شد.
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها
۱-کتابخانه های باستانی
کتابخانه های دوران باستان به کاخ ها و معابد وابسته بودند. به نظر ((ریموند ایروین )) در طرح و ساختمان کتابخانه های دوران باستان باید به رواق ها و ایوان ها که از مظاهر برجسته معماری آن دوران و قرون وسطی بودند اشاره شود.
طرح اساسی کتابخانه های نخستین را می توان در چند مخزن کتاب با تعدادی اشکاف یا گنجه برای نگهداری طومارها و چندین راهروی س وشیده برای مطالعه خلاصه کرد. مطالعه کتاب ها در همان محل معمول نبود. شاید در این نظام مشکلات حفاظتی مطرح بوده است.
کتابخانه هایی چون کتابخانه اسکندریه و کتابخانه آشور بانی پال از کتابخانه های شاخص دوران باستان هستند.
۲-کتابخانه های یک اتاقه
در دهه ۱۹۶۰ میلادی اصطلاح ((کتابخانه در یک سالن )) را بعضی از کتابداران انگلیسی و اسک ناوی مطرح د. در این کتابخانه ها تمام خدمات کتابخانه در زیر یک سقف جای می گیرد و سپس این فضا با مبلمان و مجموعه ها و وسایل متعدد و مورد وم تقسیم بندی شده و برای استفاده های خاص بهره برداری می گردد.
در ((کتابخانه های یک اتاقه)) سه قسمت اصلی مشخص می شود :
هسته (تمام خدمات قرائت ، امانت و مرجع مربوط به بزرگسالان و ک ن ) ، واحد اداری و واحد فعالیت.
۳٫ کتابخانه های عمومی
کتابخانه های عمومی امروزه در تمامی کشورهای دنیا یافت می شوند ولی شکل امروزی آنها محصول ایده آل های انسان دوستانه غربی در قرن نوزدهم است . هدف اصلی آن ایجاد فرصت مطالعه و بازآموزی ، که افراد ثروتمند از آن برخوردار بودند ، برای توده های نوسواد بود.
ساختارهای موقت
از این ساختارها در مناطقی استفاده می شود که دارای جمعیت کم یا جداگانه ای هستند که نمیتوان برای آنها یک کتابخانه دایمی و مستقل و تمام وقت بنا کرد . برای مردم این نواحی امکان رفتن به نزدیک ترین کتابخانه وجود ندارد . علیرغم مشکلات مالی و وجود جایگزین های مختلف برای ساختارهای دایم ، اگر به معماری وظیفه احداث کتابخانه ای در هر منطقه از دنیا داده شود به طور مسلم گزینه اول احداث یک کتابخانه عمومی است. جایگزین های ممکن عبارتند از:
۱- کتابخانه های کاروانی
۲- کتابخانه های یدک کش
۳- کتابخانه های کانتینری
۴- کتابخانه های سیار
وابستگی تشکیلاتی و اداری
خدمات . کتابخانه های عمومی معمولا به وسیله ت های کشورها ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، احداث می شوند. وزارت کتابخانه ها یا آموزش (عالی یا مقدماتی ) اطلاعات ، فرهنگ ، هنر ، ارشاد و یا شهرداری ها از جمله سازمان های نظارتی هستند. هر کدام که کتابخانه ها را کنترل کنند در تاکید خدمات موثر واقع می شود و نوع خدمات و محدوده جغرافیایی ارائه خدمات ممکن است تاثیر پذیرد.
دسترسی و محل احداث . معمار در طراحی ساختمان کتابخانه عمومی قبل از هر چیزی باید به جذب مردم برای استفاده از آن فکر کند. برای انتخاب جای کتابخانه ، باید به الگوی رفت و آمد مردم و عادات نین محلی آن توجه کند. کتابخانه باید در مرکز ید و جمعیتی شهر واقع شود. با احداث ساختمان های خوب می توان تاثیر سر و صداهای خارجی را کاهش داد.
 
و….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان ضرورت های طراحی ۱
بیان اه طراحی ۲
مبانی نظری عام طرح ۲
فصل اول/ مطالعات پایه ۳
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه ۴
۱-۱ ) کتابخانه ۴
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه ۴
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۵
۱-کتابخانه های باستانی ۵
۲٫کتابخانه های یک اتاقه ۶
۳٫ کتابخانه های عمومی ۶
ساختارهای موقت ۶
وابستگی تشکیلاتی و اداری ۷
۴٫ کتابخانه های شاخه ۷
۵٫کتابخانه های بیمارستانی ۸
۱-۱-۳- وظایف کتابخانه ۸
۱-۱-۴- کتابخانه از نظر ساختار و تشکیلات ۹
۱-۱-۴-۱- بخش خدمات عمومی کتابداری: ۹
۱-۲) فضاهای مختلف یک کتابخانه ۹
الف- فضاهای عمومی کتابخانه (فضای مطالعه و تحقیق) (مربوط به مراجعین ) ۹
۱- به صورت باز ۱۰
۲- به صورت بسته ۱۰
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته: ۱۰
ج شماره ۱- فضای لازم برای نگهداری کتاب ها و نیز فضای اضافی برای نشستن ۱۱
سالن مطالعه (سالن قرائت) ۱۲
بخش نشریات ۱۳
بخش سمعی و بصری ۱۳
ب- فضای مرتبط با کارکنان کتابخانه ۱۳
حوزه خدمات اداری ۱۴
ریاست ۱۴
محل استراحت کارمندان ۱۴
ج- انبار کتاب ۱۴
۱-۳) توجیه پذیری محل ساختمان کتابخانه ۱۵
۱-۳-۱- جنبه های کاربردی ۱۵
۱-۳-۲- ساختمان کاربردی ۱۶
۱- ۴) عناصر فرعی کتابخانه ۱۶
۱-۴-۱- راهنما و نمادهای کتابخانه ۱۶
۱-۴-۲- نشانه ها و نمادهای ارتباطی ۱۷
۱-۴-۳- محل راهنماها ۱۷
۱-۴-۵- راهنماهای ورودی کتابخانه ۱۸
۱-۴-۶- راهنماهای داخل کتابخانه ۱۸
سیستم امانت ۱۹
پیشخوان ها ۱۹
راهنمای فهرست: ۱۹
۱-۵) انتخاب وسایل و تجهیزات کتابخانه ۲۰
۱-۶ ) حفاظت و ایمنی کتابخانه ۲۰
۱-۶-۱- درهای کتابخانه ۲۰
۱-۶-۲- پنجره های کتابخانه ۲۰
۱-۷ ) تاسیسات ۲۰
الف) گرما ۲۱
ب) تهویه ۲۱
۱-۷-۱- سطح مناسب توصیه شده رطوبت ۲۱
ج شماره ۲ ۲۱
۱-۷-۲- نور طبیعی ۲۲
نتیجه گیری مطالعات: ۲۲
فصل دوم/ مطالعات تکمیلی ۲۵
۲-۱ ) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ۲۶
۲-۱-۱- کودک و آموزش ۲۷
۲-۱-۲- کودک ، معماری و فضا : ۲۷
نتیجه گیری: ۲۸
۲-۱-۳- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای ک ن: ۲۸
۲-۱-۴- رعایت مقیاس ک ن در کلیه فضاها : ۲۸
۲-۲ ) کتابخانه های ک ن ۲۹
۲-۲-۱- مقدمه ۲۹
۲-۲-۲- سازمان و اصول خدمات ۳۱
۲-۲-۲-۱- مسئولیت خدمات ۳۱
۲-۲-۳- ماهیت خدمات کتابخانه یی ۳۲
۲-۲-۴- قوانین، مقررات و امور روزمره ۳۴
۲-۲-۵- خوانندگان ۳۴
۲-۲-۶- چیدن کتاب ها، راهنمایی و توصیه ۳۵
۲-۲-۶-۱- چیدن ورده بندی کتاب ها ۳۵
۲-۲-۷- کاتالوگ ها، فهرست ها و کارهای نمایشی ۳۷
۲-۳ ) فعالیت های فرعی کتابخانه ۳۷
۲-۳-۱- قصه گویی ۳۷
تصویر ۱ ۳۸
۲-۳-۲- سایر فعالیت های فرعی ۳۹
۲-۴ ) محل وتجهیزات ۴۰
۲-۴-۱- ایجادمحیط مناسب ۴۰
۲-۴-۲- موقعیت کتابخانه ۴۱
۲-۴-۲- ۱- رابطه بابخش های دیگرکتابخانه ۴۲
۲-۴-۳- طرح کتابخانه ها ۴۳
۲-۴-۳-۱- تز ئین کتابخانه ۴۵
۲-۴-۳-۲- نمای کتابخانه ۴۹
۲-۴-۳-۳- پیشانی ساختمان ۵۰
۲-۴-۳-۴- ارتفاع سقف کتابخانه ۵۰
۲-۴-۳-۵- پوشش کف کتابخانه ۵۰
۲-۴-۳-۶- پنجره ها ۵۱
۲-۴-۳-۷- نور کتابخانه ۵۱
ج شماره ۳ ۵۲
۲-۴-۳-۸- رنگ کتابخانه ۵۲
۲-۴-۳-۸-۱- دریافت رنگ ها: ۵۲
۲-۴-۳-۸-۲- ک ن ورنگ ها: ۵۲
۲-۴-۳-۸-۳- ک ن وروانشناسی رنگ ها ۵۳
۲-۴-۳-۸-۴- فضای بچه هاباید چه رنگی باشد؟ ۵۴
۲-۴-۳-۸-۵- مفهوم رنگ ها: ۵۴
نتیجه گیری : ۵۶
۲-۵ ) فضاهای کتابخانه : ۵۷
۲-۵-۱- ورود به کتابخانه ۵۷
۲-۵-۱- ۱- ورودی معلولین ۵۷
۲-۵-۱-۲- دهلیز ۵۷
۲-۵-۱- ۳- سالن ورودی ۵۷
۲-۵-۱- ۴- فضای رفت و آمد ۵۸
۲-۵-۲- پوشش کف ۵۸
۲-۵-۳- دستشوئی ها ۵۸
۲-۵-۴- وج اضطراری ۵۹
۲-۵-۵- ناحیه فهرست عمومی ۵۹
۲-۵-۵-۱- بخش فهرست نویسی ۵۹
۲-۵-۶- سمعی و بصری ۵۹
۲-۵-۷- سیستم امانت ۶۰
۲-۵-۸- نمایشگاه ۶۰
۲-۵-۹- نصب دستگاه های بالابرنده ۶۱
۲-۵-۱۰- اتاق تکثیر و کپی ۶۱
۲-۵-۱۱- بخش نشریات ۶۱
۲-۵-۱۲- سالن مطالعه ۶۲
۲-۵-۱۳- رئیس کتابخانه ۶۲
۲-۵-۱۴- فضا برای هر کارمند ۶۲
ج شماره ۴ ۶۲
۲-۵-۱۴-۱- محل و تعداد کارکنان مورد نیاز و رابطه آن با جمعیت ۶۲
۲-۶ ) وسایل و تجهیزات ۶۳
۲-۶-۱- قفسه کتاب ۶۳
تصویر ۵ ۶۴
۲-۶-۲- روشنایی قفسه های کتاب ۶۴
تصویر ۶ ۶۴
۲-۶-۳- قفسه نمایش کتاب ۶۴
۲-۶-۴- قفسه مجلات ۶۵
۲-۶-۵- میزها ۶۵
۲-۶-۵-۱- میز مطالعه ۶۵
میز مطالعه تک نفره ۶۶
میز مطالعه چهار نفره ۶۶
۲-۶-۵-۲- میز امانت ۶۶
۲-۶-۵-۳- میز نمایش کتاب ۶۷
تصویر ۷ ۶۷
۲-۶-۵-۴- میز کتابدار ۶۷
۲-۶-۶- صندلی ها ۶۸
ج شماره ۵ ۶۸
۲-۶-۷- چیدمان فضای مطالعه ۶۸
۲-۶-۸- چید مان فضای نگهدارنده کتاب ۶۹
۲-۶-۹- برگه دان ها ۶۹
۲-۷ ) نور و حرارت ۷۰
۲-۸) ترکیب مجموعه ۷۱
۲-۹) تسهیلات معلولین ۷۳
فصل سوم/ مطالعات تطبیقی ۷۴
۳-۱ )نمونه های خارجی ۷۵
۳-۱-۱- کتابخانه خائومه فوستر ۷۵
تصویر ۸نقشه طبقه همکف ۷۶
تصویر ۹ نقشه طبقه اول ۷۶
تصویر ۱۰ نقشه طبقه دوم ۷۷
تصویر ۱۱ نقشه زیرزمین ۷۷
تصویر ۱۲ ۷۸
تصویر ۱۳ ۷۸
تصویر ۱۴ ۷۹
تصویر ۱۵ ۷۹
تصویر ۱۶ ۸۰
تصویر ۱۷ ۸۰
تصویر ۱۸ ۸۱
تصویر ۱۹ ۸۱
۳-۱-۲- کتابخانه شیکاگو ۸۲
بخش های کتابخانه ۸۲
کارت کتابخانه ۸۳
برنامه ی بازدید عمومی ۸۳
۳-۱-۳- کتابخانه جدید شهر دنور (۱۹۹۳ ) ۸۳
طرح ۸۳
فضای ورودی ۸۴
قسمت کتاب های تصویری ۸۴
بخش غیر داستان ۸۴
بخش داستان ۸۵
غرفه برنامه ها ۸۵
اتاق کاردستی ۸۵
اتاق سمعی بصری و کامپیوتر ۸۵
۳-۱-۴- کتابخانه ک ن مونترال ۸۶
مجموعه ها ۸۶
خدمات دهی ۸۶
عضویت ۸۸
امانت کتاب ۸۸
خدمات امدادی ۸۸
خدمات به ک ن با نیازهای خاص : ۸۸
مامان غازه ۸۸
۳-۲ ) نمونه داخلی ۸۹
۳-۲-۱- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۸۹
آمفی تئاتر ۹۰
ورودی کتابخانه ۹۰
نتیجه گیری: ۹۱
فصل چهارم/ مطالعات زمینه ۹۲
۴-۱ ) بررسی وضعیت موجود کتابخانه های کشور ۹۳
۴-۱-۱- سالنامه آماری استان اسان رضوی ۱۳۸۷ ۹۳
ج شماره ۶ – کتابخانه ، کتاب ، اعضاء و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها ۹۳
۴-۲ ) ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی ۹۴
۴-۲-۱- نورگیری فضاها ۹۴
۴-۲-۲- ضوابط زیرزمین ۹۴
۴-۲-۳- ضوابط پارکینگ ۹۵
۴-۲-۴- ضوابط پلکان ۹۵
۴-۲-۵- ضوابط آسانسور ۹۵
۴-۲-۶- ضوابط آتش نشانی ۹۵
۴-۲-۷- ضوابط و مقررات ز له ۹۶
۴-۲-۸- مقررات محدودیت ارتفاع ۹۶
۴-۲-۹- ضوابط و مقررات خاص ۹۶
۴-۳ ) بررسی اقلیم ۹۷
۴-۳-۱- مشخصات اقلیمی مشهد ۹۷
۴-۳-۲- توپوگرافی : ۹۸
۴-۳-۳- جهت استقرار ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی ۹۸
۴-۳-۴- تابش آفتاب ۹۹
۴-۳-۵- دما ۱۰۰
۴-۳-۶- بارندگی ۱۰۱
۴-۳-۷- وزش باد ۱۰۱
تصویر ۲۴ – میزان و زاویه وزش باد شهر مشهد ۱۰۲
۴-۳-۸- رطوبت ۱۰۲
۴-۳-۹- درجه حرارت ۱۰۲
۴-۳-۱۰- تهویه ۱۰۳
۴-۳-۱۱- سایه بان های طبیعی ۱۰۳
۴-۳-۱۲- کیفیت رنگ و سطح مورد تابش ۱۰۳
۴-۳-۱۳- پیشنهادات و توصیه های اقلیمی در ارتباط با طرح پروژه ۱۰۴
۴-۴ ) اه مطالعات اقلیمی ۱۰۴
۴-۴-۱- هندسه سایت ۱۰۴
۴-۴-۲- دسترسی به سایت : ۱۰۵
۴-۴-۳- عوامل فرهنگی ۱۰۵
۴-۴-۴- سایت آنالیز ۱۰۶
۴-۵ ) تعیین اجزاء و عناصر پروژه: ۱۱۲
طبقه همکف ۱۱۲
طبقه اول ۱۱۲
زیرزمین ۱۱۲
فضای باز ۱۱۲
۵- ۵ )برنامه فیزیکی ……۱۱۳
منابع
 


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی کتابخانه ک ن, رساله ارشد معماری, رساله اماده کتابخانه کودک, رساله طراحی کتابخانه ک ن, رساله معماری کتابخانه ک ن, رساله کابخانه ک ن, طراحی کتابخانه ک ن, طرح نهائی معماری کتابخانه ک ن, طرح نهائی کتابخانه ک ن, ظوابط معماری کتابخانه ک ن, مطالعات آماده کتابخانه کودک,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی ۱۳۷ صفحه – طرح نهائی معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی
مطالعات طراحی کتابخانه ک ن - رساله طراحی کتابخانه ک ن


مشاهده متن کامل ...
مطالعات, معماری, کتابخانه,ک ن, ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحهتاریخ ایجاد 06/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 124 صفحه ,ورد قیمت: 12000 تومان حجم فایل: 12344 kb تعدادمشاهده 70


مطالعات معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه – رساله معماری کتابخانه ک ن ۱۲۴ صفحه
چکیده
ک ن حساس ترین و تاثی ذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل میدهند ودرحساس ترین ومهم ترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی ،ذهنی،جسمی واجتماعی آن ها شکل میگیرد تا زمانی که وارد شهر میشوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند واین امرمست م فراهم بودن فضایی ک نه وصمیمانه است.
فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر ،دنیای پراز شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه وپرورش ورشد استعداد هایش را داشته باشد،فضایی که زمینه مناسب برای خلاقیت ک ن فراهم آورد.

اگر می خواهیم برای ک ن کار مفیدی انجام دهیم باید برایشان مجموعۀ بزرگی از کتاب های سودمند فراهم آوریم. انجام این مقصود تنها به وسیلۀ ایجاد کتابخانه هایی با کتاب های خوب و با ارزش عملی است.
هدف کلی خدمات کتابخانه ایی برای ک ن، اینست که همۀ آنان از نخستین روزی که با کلمات و تصاویر آشنا می شوند تا هنگامی که خدمات عادی کتابخانه های بزرگسالان پاسخگوی نیازهایشان می گردد، به آسانی به کتاب دسترسی داشته باشند، بدانگونه که در حال و آینده حداکثر استفاده از آن را ند و در حالیکه در انتخاب آزادند، به هنگام وم از راهنمایی نیز برخوردار شوند.


بخشی از مطالب و پروپوزال:

کتابخانۀ کودک، باید پاسخگوی نیازهای همۀ ک ن سنین مختلف باشند: از ک نی که هنوز فقط از کتابهای مصور لذت می برند تا آنانی که برای برآوردن نیازهای جدید خود در آستانۀ انتقال به قسمت های مخصوص بزرگسالان یا نوجوانان کتابخانه اند.
کودک به خدمات سهل الوصول تری نیازمند است. نباید ناچار شود راه دوری را که احتمالاً از کوچه های شلوغ شهر می گذرد، طی کند، باید بتواند نیازهای خود را در فاصلۀ کوتاهی به دست آورد.
کتابخانه باید برای اکثر ک ن مکانی دلپذیرتر و راحت تر از خانه یا مدرسه باشد. ک ن باید صرفنظر از ملاحظات دیگر صرفاً بخاطر لذتی که از حضور در کتابخانه می برند، به آنجا بیایند.
باید کوشش کنیم تا محیطی دلچسب، راحت و مناسب ایجاد کنیم.
کتابخانه باید برای اکثر ک ن مکانی دلپذیرتر و راحت تر از خانه یا مدرسه باشد. ک ن باید صرفنظر از ملاحظات دیگر صرفاً بخاطر لذتی که از حضور در کتابخانه می برند، به آنجا بیایند.

مقدمه
ک ن برای اینکه بتوانند از سال های کودکی خود به خوبی بهره مند شوند و استعددها و توانایی های لازم را برای خدمت به دیگران و خوشبختی خود بدست آورند، کتاب برایشان ضروری است. اگر ک ن از خواندن کتابهای خوب باز مانند و یا اگر رابطه ی آنها با کتاب پس از ترک مدرسه قطع شود، ضرری که از این رهگذر می رسد بسیار سنگین و چه بسا جبران ناپذیر باشد.
در آغاز زندگی، کودک هیچگونه شناختی ندارد و آمادگی او اندک است. بنابراین باید از ی و درباررۀ جهانی که بدان گام نهاده است، دربارۀ خودش و رابطه اش با این جهان آگاهی هایی پیدا کند؛ و از سوی دیگر توانایی جذب و هماهنگ ساختن حقایق و شه ها ، و نیز شوق فراگیری را در خود پرورش دهد.
اکثر دلایلی که کتابخانه را برای بزرگسالان لازم می شمارد، در مورد ک ن نیز صادق است. مهمترین این دلایل اینست که کمتر ی می تواند از راهی بجز امانت گرفتن کتاب از کتابخانه ها ، حتی به بخش کوچکی از کتاب های مفید دست یابد. اگر چه بعضی از بزرگسالان می توانند برای خود کتاب ب ند ، و خوشبختانه این کار را هم می کنند، اما اگر کتابخانه نبود ناگزیر اکثر آنها از خواندن بیشتر کتاب های سودمند محروم می مانند. لیکن در عمل فقط عدّۀ ناچیزی از ک ن می توانند کتاب ب ند. ک نی که امکان مالی دارند، باید تشویق شوند تا برای خود کتاب ب ند. ولی این کار در نهایت امر می تواند مقدار بسیار ناچیزی از ((نیاز ک ن جهان)) را به کتاب برآورد.
بنابر این ک ن، حتی بیش از بزرگسالان ، نیازمند کتابخانه های خوب هستند تا بتوانند انواع کتاب های مورد نیاز خود را به تعداد کافی بخوانند.
بیان ضرورت های طراحی
از آنجایی که دنیای امروز در حال تبدیل شدن به یک شبکه ارتباطی برای انتقال افکار و اطلاعات است همگام شدن و بهره گیری منطقی از این ح یکی از وظایف مهم جامعه ی امروز محسوب می شود ، این در حالی است که میزان سطح مطالعه هر شهروند ایرانی بسیار کمتر از استاندارد سطح جهانی است ، و از آنجایی که سنین کودکی دوران آزمون و خطاست لازم به نظر می رسد که حس کنجکاوی کودک برای کشف جهان اطراف خود در جهتی درست و جهت دار و هدفمند صورت گیرد و جواب سوالات خود را در محیطی علمی پیدا کند و در سنین کودکی با روش مطالعه و مراکز علمی آشنایی یابد.

فصل اول
مطالعات پایه

اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه
مطالعه جامعه و فرهنگ انسانی یا بررسی فرهنگ مستمر انسان در طی اعصار نشان داده است که کتابخانه ها در تمامی دورانها به منزله ی بخشی از بافت اجتماعی وجود داشته اند کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی جز ج از پیشرفت اجتماعی نبود. بلکه به منزله جزئی از مراحل پیشرفت و مرحله ی کارکرد خاصی را نشان داده است ممکن است در مراحل نخستین سرشت ایجاد و نظارت و نمایش هدف کتابخانه ها مبهم و تاریک بوده باشد.
در حقیقت مبنای توسعه و پیشرفت هر جامعه ای در زمینه های مختلف علمی از قبیل علوم انسانی و اجتماعی و . . . تا علوم فنی و تکنولوژی را پژوهشها و تحقیقات مستدل و دامنه داری که در مراکز تحقیقات و کتابخانه های مختلف کشور انجام می گیرد می باشد.
آنچه مسلم است این است که زندگی افراد جامعه بدون کتاب و مطالعه زندگی در سطح است و آن جامعه ای به رشد و تحول و تکامل و ترقی و پیشرفت رهنمون می شود که کتاب و کتابخوانی در آن توسعه یابد و فرهنگ مطالعه در آن نهادینه گردد.
۱-۱ ) کتابخانه
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه
زمانی کتابخانه تنها انباری برای نگهداری کتابها و کتابداران نیز به منزله انباردارانی پنداشته می شدند، انبارهایی غیر فعال و انباردارانی بی تفاوت و دور از دید مراجعین در چند دهه اخیر پیشرفتهای شگرفی در زمینه کتابداری به وقوع پیوسته است و امروزه به استثنای چند، کتابخانه ها موسساتی خدماتی هستند و کتابداران نیز در جهت یاری رساندن به مراجعین برای جلوگیری هر چه بیشتر و بهتر از خدمات کتابخانه گام برمی دارند.
کتابخانه از دیدگاه رانگاناتان(پدر علوم کتابداری و اطلاع رسانی) عبارتست از : موسسه یا بنگاهی عمومی که وظیفه دارد از مجموعه کتابها مراقبت کند، مجموعه را در دسترس افرادی که نیاز به استفاده از آن دارند قرار دهد و نین همجوار خود را به افرادی کتابخانه رو و خواننده کتاب تبدیل نماید. بدین ترتیب کتابخانه موسسه ای عمومی در نظر گرفته شده که از آن انتظار می رود خوانندگان بالقوه را به خوانندگان بالفعل تبدیل کند و این شمای یک کتابخانه امروزی است.
در ایران باستان کتابخانه بزرگ کاخ آپادانا که مجموعه بزرگی از الواح گلی و سنگی داشت نشان دهنده پیشینه تاریخی کتابخانه در ایران است. پس از ورود به ایران و شکل گیری تمدن درخشان ی ایرانی،کتابخانه های ی در قالب نهادهای تعلیم و تربیت مثل نظامیه ها، بیت الحکمه ها، ربعها و مدارس علمیه چندین قرن به صورتی پویا و فعال در خدمت جامعه علمی، رجال و بزرگان، فقها و دیگران بود. کتابخانه های ربع رشیدی نوح بن منصور سامانی و سید نادر الموت و نظامیه بغداد از بارزترین نمونه های کتابخانه های بزرگ ایران در دوره درخشان ی است.
با تاسیس دارالفنون، اولین نهاد آموزش عالی در ایران، بتدریج زمینه های شکل گیری کتابخانه هایی با مجموعه های بزرگ و سبک جدید به وجود آمد. با تاسیس تهران در سال۱۳۱۳ این روند از سرعت و شتاب بیشتری برخوردار شد.
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها
۱-کتابخانه های باستانی
کتابخانه های دوران باستان به کاخ ها و معابد وابسته بودند. به نظر ((ریموند ایروین )) در طرح و ساختمان کتابخانه های دوران باستان باید به رواق ها و ایوان ها که از مظاهر برجسته معماری آن دوران و قرون وسطی بودند اشاره شود.
طرح اساسی کتابخانه های نخستین را می توان در چند مخزن کتاب با تعدادی اشکاف یا گنجه برای نگهداری طومارها و چندین راهروی س وشیده برای مطالعه خلاصه کرد. مطالعه کتاب ها در همان محل معمول نبود. شاید در این نظام مشکلات حفاظتی مطرح بوده است.
کتابخانه هایی چون کتابخانه اسکندریه و کتابخانه آشور بانی پال از کتابخانه های شاخص دوران باستان هستند.
۲-کتابخانه های یک اتاقه
در دهه ۱۹۶۰ میلادی اصطلاح ((کتابخانه در یک سالن )) را بعضی از کتابداران انگلیسی و اسک ناوی مطرح د. در این کتابخانه ها تمام خدمات کتابخانه در زیر یک سقف جای می گیرد و سپس این فضا با مبلمان و مجموعه ها و وسایل متعدد و مورد وم تقسیم بندی شده و برای استفاده های خاص بهره برداری می گردد.
در ((کتابخانه های یک اتاقه)) سه قسمت اصلی مشخص می شود :
هسته (تمام خدمات قرائت ، امانت و مرجع مربوط به بزرگسالان و ک ن ) ، واحد اداری و واحد فعالیت.
۳٫ کتابخانه های عمومی
کتابخانه های عمومی امروزه در تمامی کشورهای دنیا یافت می شوند ولی شکل امروزی آنها محصول ایده آل های انسان دوستانه غربی در قرن نوزدهم است . هدف اصلی آن ایجاد فرصت مطالعه و بازآموزی ، که افراد ثروتمند از آن برخوردار بودند ، برای توده های نوسواد بود.
ساختارهای موقت
از این ساختارها در مناطقی استفاده می شود که دارای جمعیت کم یا جداگانه ای هستند که نمیتوان برای آنها یک کتابخانه دایمی و مستقل و تمام وقت بنا کرد . برای مردم این نواحی امکان رفتن به نزدیک ترین کتابخانه وجود ندارد . علیرغم مشکلات مالی و وجود جایگزین های مختلف برای ساختارهای دایم ، اگر به معماری وظیفه احداث کتابخانه ای در هر منطقه از دنیا داده شود به طور مسلم گزینه اول احداث یک کتابخانه عمومی است. جایگزین های ممکن عبارتند از:
۱- کتابخانه های کاروانی
۲- کتابخانه های یدک کش
۳- کتابخانه های کانتینری
۴- کتابخانه های سیار
وابستگی تشکیلاتی و اداری
خدمات . کتابخانه های عمومی معمولا به وسیله ت های کشورها ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، احداث می شوند. وزارت کتابخانه ها یا آموزش (عالی یا مقدماتی ) اطلاعات ، فرهنگ ، هنر ، ارشاد و یا شهرداری ها از جمله سازمان های نظارتی هستند. هر کدام که کتابخانه ها را کنترل کنند در تاکید خدمات موثر واقع می شود و نوع خدمات و محدوده جغرافیایی ارائه خدمات ممکن است تاثیر پذیرد.
دسترسی و محل احداث . معمار در طراحی ساختمان کتابخانه عمومی قبل از هر چیزی باید به جذب مردم برای استفاده از آن فکر کند. برای انتخاب جای کتابخانه ، باید به الگوی رفت و آمد مردم و عادات نین محلی آن توجه کند. کتابخانه باید در مرکز ید و جمعیتی شهر واقع شود. با احداث ساختمان های خوب می توان تاثیر سر و صداهای خارجی را کاهش داد.

و….


فهرست مطالب:

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان ضرورت های طراحی ۱
بیان اه طراحی ۲
مبانی نظری عام طرح ۲
فصل اول/ مطالعات پایه ۳
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه ۴
۱-۱ ) کتابخانه ۴
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه ۴
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها ۵
۱-کتابخانه های باستانی ۵
۲٫کتابخانه های یک اتاقه ۶
۳٫ کتابخانه های عمومی ۶
ساختارهای موقت ۶
وابستگی تشکیلاتی و اداری ۷
۴٫ کتابخانه های شاخه ۷
۵٫کتابخانه های بیمارستانی ۸
۱-۱-۳- وظایف کتابخانه ۸
۱-۱-۴- کتابخانه از نظر ساختار و تشکیلات ۹
۱-۱-۴-۱- بخش خدمات عمومی کتابداری: ۹
۱-۲) فضاهای مختلف یک کتابخانه ۹
الف- فضاهای عمومی کتابخانه (فضای مطالعه و تحقیق) (مربوط به مراجعین ) ۹
۱- به صورت باز ۱۰
۲- به صورت بسته ۱۰
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته: ۱۰
ج شماره ۱- فضای لازم برای نگهداری کتاب ها و نیز فضای اضافی برای نشستن ۱۱
سالن مطالعه (سالن قرائت) ۱۲
بخش نشریات ۱۳
بخش سمعی و بصری ۱۳
ب- فضای مرتبط با کارکنان کتابخانه ۱۳
حوزه خدمات اداری ۱۴
ریاست ۱۴
محل استراحت کارمندان ۱۴
ج- انبار کتاب ۱۴
۱-۳) توجیه پذیری محل ساختمان کتابخانه ۱۵
۱-۳-۱- جنبه های کاربردی ۱۵
۱-۳-۲- ساختمان کاربردی ۱۶
۱- ۴) عناصر فرعی کتابخانه ۱۶
۱-۴-۱- راهنما و نمادهای کتابخانه ۱۶
۱-۴-۲- نشانه ها و نمادهای ارتباطی ۱۷
۱-۴-۳- محل راهنماها ۱۷
۱-۴-۵- راهنماهای ورودی کتابخانه ۱۸
۱-۴-۶- راهنماهای داخل کتابخانه ۱۸
سیستم امانت ۱۹
پیشخوان ها ۱۹
راهنمای فهرست: ۱۹
۱-۵) انتخاب وسایل و تجهیزات کتابخانه ۲۰
۱-۶ ) حفاظت و ایمنی کتابخانه ۲۰
۱-۶-۱- درهای کتابخانه ۲۰
۱-۶-۲- پنجره های کتابخانه ۲۰
۱-۷ ) تاسیسات ۲۰
الف) گرما ۲۱
ب) تهویه ۲۱
۱-۷-۱- سطح مناسب توصیه شده رطوبت ۲۱
ج شماره ۲ ۲۱
۱-۷-۲- نور طبیعی ۲۲
نتیجه گیری مطالعات: ۲۲
فصل دوم/ مطالعات تکمیلی ۲۵
۲-۱ ) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ۲۶
۲-۱-۱- کودک و آموزش ۲۷
۲-۱-۲- کودک ، معماری و فضا : ۲۷
نتیجه گیری: ۲۸
۲-۱-۳- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای ک ن: ۲۸
۲-۱-۴- رعایت مقیاس ک ن در کلیه فضاها : ۲۸
۲-۲ ) کتابخانه های ک ن ۲۹
۲-۲-۱- مقدمه ۲۹
۲-۲-۲- سازمان و اصول خدمات ۳۱
۲-۲-۲-۱- مسئولیت خدمات ۳۱
۲-۲-۳- ماهیت خدمات کتابخانه یی ۳۲
۲-۲-۴- قوانین، مقررات و امور روزمره ۳۴
۲-۲-۵- خوانندگان ۳۴
۲-۲-۶- چیدن کتاب ها، راهنمایی و توصیه ۳۵
۲-۲-۶-۱- چیدن ورده بندی کتاب ها ۳۵
۲-۲-۷- کاتالوگ ها، فهرست ها و کارهای نمایشی ۳۷
۲-۳ ) فعالیت های فرعی کتابخانه ۳۷
۲-۳-۱- قصه گویی ۳۷
تصویر ۱ ۳۸
۲-۳-۲- سایر فعالیت های فرعی ۳۹
۲-۴ ) محل وتجهیزات ۴۰
۲-۴-۱- ایجادمحیط مناسب ۴۰
۲-۴-۲- موقعیت کتابخانه ۴۱
۲-۴-۲- ۱- رابطه بابخش های دیگرکتابخانه ۴۲
۲-۴-۳- طرح کتابخانه ها ۴۳
۲-۴-۳-۱- تز ئین کتابخانه ۴۵
۲-۴-۳-۲- نمای کتابخانه ۴۹
۲-۴-۳-۳- پیشانی ساختمان ۵۰
۲-۴-۳-۴- ارتفاع سقف کتابخانه ۵۰
۲-۴-۳-۵- پوشش کف کتابخانه ۵۰
۲-۴-۳-۶- پنجره ها ۵۱
۲-۴-۳-۷- نور کتابخانه ۵۱
ج شماره ۳ ۵۲
۲-۴-۳-۸- رنگ کتابخانه ۵۲
۲-۴-۳-۸-۱- دریافت رنگ ها: ۵۲
۲-۴-۳-۸-۲- ک ن ورنگ ها: ۵۲
۲-۴-۳-۸-۳- ک ن وروانشناسی رنگ ها ۵۳
۲-۴-۳-۸-۴- فضای بچه هاباید چه رنگی باشد؟ ۵۴
۲-۴-۳-۸-۵- مفهوم رنگ ها: ۵۴
نتیجه گیری : ۵۶
۲-۵ ) فضاهای کتابخانه : ۵۷
۲-۵-۱- ورود به کتابخانه ۵۷
۲-۵-۱- ۱- ورودی معلولین ۵۷
۲-۵-۱-۲- دهلیز ۵۷
۲-۵-۱- ۳- سالن ورودی ۵۷
۲-۵-۱- ۴- فضای رفت و آمد ۵۸
۲-۵-۲- پوشش کف ۵۸
۲-۵-۳- دستشوئی ها ۵۸
۲-۵-۴- وج اضطراری ۵۹
۲-۵-۵- ناحیه فهرست عمومی ۵۹
۲-۵-۵-۱- بخش فهرست نویسی ۵۹
۲-۵-۶- سمعی و بصری ۵۹
۲-۵-۷- سیستم امانت ۶۰
۲-۵-۸- نمایشگاه ۶۰
۲-۵-۹- نصب دستگاه های بالابرنده ۶۱
۲-۵-۱۰- اتاق تکثیر و کپی ۶۱
۲-۵-۱۱- بخش نشریات ۶۱
۲-۵-۱۲- سالن مطالعه ۶۲
۲-۵-۱۳- رئیس کتابخانه ۶۲
۲-۵-۱۴- فضا برای هر کارمند ۶۲
ج شماره ۴ ۶۲
۲-۵-۱۴-۱- محل و تعداد کارکنان مورد نیاز و رابطه آن با جمعیت ۶۲
۲-۶ ) وسایل و تجهیزات ۶۳
۲-۶-۱- قفسه کتاب ۶۳
تصویر ۵ ۶۴
۲-۶-۲- روشنایی قفسه های کتاب ۶۴
تصویر ۶ ۶۴
۲-۶-۳- قفسه نمایش کتاب ۶۴
۲-۶-۴- قفسه مجلات ۶۵
۲-۶-۵- میزها ۶۵
۲-۶-۵-۱- میز مطالعه ۶۵
میز مطالعه تک نفره ۶۶
میز مطالعه چهار نفره ۶۶
۲-۶-۵-۲- میز امانت ۶۶
۲-۶-۵-۳- میز نمایش کتاب ۶۷
تصویر ۷ ۶۷
۲-۶-۵-۴- میز کتابدار ۶۷
۲-۶-۶- صندلی ها ۶۸
ج شماره ۵ ۶۸
۲-۶-۷- چیدمان فضای مطالعه ۶۸
۲-۶-۸- چید مان فضای نگهدارنده کتاب ۶۹
۲-۶-۹- برگه دان ها ۶۹
۲-۷ ) نور و حرارت ۷۰
۲-۸) ترکیب مجموعه ۷۱
۲-۹) تسهیلات معلولین ۷۳
فصل سوم/ مطالعات تطبیقی ۷۴
۳-۱ )نمونه های خارجی ۷۵
۳-۱-۱- کتابخانه خائومه فوستر ۷۵
تصویر ۸نقشه طبقه همکف ۷۶
تصویر ۹ نقشه طبقه اول ۷۶
تصویر ۱۰ نقشه طبقه دوم ۷۷
تصویر ۱۱ نقشه زیرزمین ۷۷
تصویر ۱۲ ۷۸
تصویر ۱۳ ۷۸
تصویر ۱۴ ۷۹
تصویر ۱۵ ۷۹
تصویر ۱۶ ۸۰
تصویر ۱۷ ۸۰
تصویر ۱۸ ۸۱
تصویر ۱۹ ۸۱
۳-۱-۲- کتابخانه شیکاگو ۸۲
بخش های کتابخانه ۸۲
کارت کتابخانه ۸۳
برنامه ی بازدید عمومی ۸۳
۳-۱-۳- کتابخانه جدید شهر دنور (۱۹۹۳ ) ۸۳
طرح ۸۳
فضای ورودی ۸۴
قسمت کتاب های تصویری ۸۴
بخش غیر داستان ۸۴
بخش داستان ۸۵
غرفه برنامه ها ۸۵
اتاق کاردستی ۸۵
اتاق سمعی بصری و کامپیوتر ۸۵
۳-۱-۴- کتابخانه ک ن مونترال ۸۶
مجموعه ها ۸۶
خدمات دهی ۸۶
عضویت ۸۸
امانت کتاب ۸۸
خدمات امدادی ۸۸
خدمات به ک ن با نیازهای خاص : ۸۸
مامان غازه ۸۸
۳-۲ ) نمونه داخلی ۸۹
۳-۲-۱- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۸۹
آمفی تئاتر ۹۰
ورودی کتابخانه ۹۰
نتیجه گیری: ۹۱
فصل چهارم/ مطالعات زمینه ۹۲
۴-۱ ) بررسی وضعیت موجود کتابخانه های کشور ۹۳
۴-۱-۱- سالنامه آماری استان اسان رضوی ۱۳۸۷ ۹۳
ج شماره ۶ – کتابخانه ، کتاب ، اعضاء و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها ۹۳
۴-۲ ) ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی ۹۴
۴-۲-۱- نورگیری فضاها ۹۴
۴-۲-۲- ضوابط زیرزمین ۹۴
۴-۲-۳- ضوابط پارکینگ ۹۵
۴-۲-۴- ضوابط پلکان ۹۵
۴-۲-۵- ضوابط آسانسور ۹۵
۴-۲-۶- ضوابط آتش نشانی ۹۵
۴-۲-۷- ضوابط و مقررات ز له ۹۶
۴-۲-۸- مقررات محدودیت ارتفاع ۹۶
۴-۲-۹- ضوابط و مقررات خاص ۹۶
۴-۳ ) بررسی اقلیم ۹۷
۴-۳-۱- مشخصات اقلیمی مشهد ۹۷
۴-۳-۲- توپوگرافی : ۹۸
۴-۳-۳- جهت استقرار ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی ۹۸
۴-۳-۴- تابش آفتاب ۹۹
۴-۳-۵- دما ۱۰۰
۴-۳-۶- بارندگی ۱۰۱
۴-۳-۷- وزش باد ۱۰۱
تصویر ۲۴ – میزان و زاویه وزش باد شهر مشهد ۱۰۲
۴-۳-۸- رطوبت ۱۰۲
۴-۳-۹- درجه حرارت ۱۰۲
۴-۳-۱۰- تهویه ۱۰۳
۴-۳-۱۱- سایه بان های طبیعی ۱۰۳
۴-۳-۱۲- کیفیت رنگ و سطح مورد تابش ۱۰۳
۴-۳-۱۳- پیشنهادات و توصیه های اقلیمی در ارتباط با طرح پروژه ۱۰۴
۴-۴ ) اه مطالعات اقلیمی ۱۰۴
۴-۴-۱- هندسه سایت ۱۰۴
۴-۴-۲- دسترسی به سایت : ۱۰۵
۴-۴-۳- عوامل فرهنگی ۱۰۵
۴-۴-۴- سایت آنالیز ۱۰۶
۴-۵ ) تعیین اجزاء و عناصر پروژه: ۱۱۲
طبقه همکف ۱۱۲
طبقه اول ۱۱۲
زیرزمین ۱۱۲
فضای باز ۱۱۲
۵- ۵ )برنامه فیزیکی ……۱۱۳
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی کتابخانه ک ن, رساله ارشد معماری, رساله اماده کتابخانه کودک, رساله طراحی کتابخانه ک ن, رساله معماری کتابخانه ک ن, رساله کابخانه ک ن, طراحی کتابخانه ک ن, طرح نهائی معماری کتابخانه ک ن, طرح نهائی کتابخانه ک ن, ظوابط معماری کتابخانه ک ن, مطالعات آماده کتابخانه کودک,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی ۱۳۷ صفحه – طرح نهائی معماری پژوهشکده هنر و روانشناسی
مطالعات طراحی کتابخانه ک ن - رساله طراحی کتابخانه ک ن


مشاهده متن کامل ...
هاشمی قهر نکرد؛ ش ت را پذیرفت
درخواست حذف اطلاعات

گفت‌وگوی ویژه تسنیم با حسین مرعشی:

ت یازدهم « قاطی» است/ هاشمی قهر نکرد؛ ش ت را پذیرفت/ باید قاطعانه یارانه‌ها را حذف می‌کرد/ برای حمایت از «۳ شرط» داریم

شناسه خبر: 1274029 سرویس:
 ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳
گفت‌و‌گوی تسنیم با حسین مرعشی

عضو ارشد و سخنگوی حزب اصلاح‌طلبان کارگزاران رسماً اعلام می‌کند که برای حمایت از آقای در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ سه شرط دارند که باید عملی شود.

گروه  خبرگزاری تسنیم- رضا همدانچی و احسان آریا: سیدحسین مرعشی متولد مردادماه 1337 کرمان از چهره‌های اصلاح‌طلب، عضو ارشد و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، پیشتر دو دوره مجلس شورای ی در دوره‌های پنجم و ششم است.

مرعشی که از بستگان نزدیک خانم عفت مرعشی همسر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است، در ت دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از استانداری کرمان به دفتر وی آمد و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت. ریاست بر سازمان میراث فرهنگی در ت اصلاحات نیز در کارنامه حسین مرعشی به چشم می‌آید.

پیش از درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی پیگیر مصاحبه با مرعشی بودیم، اما هر بار اعلام می‌کرد که فعلا سکوت اختیار کرده، اما پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی بالا ه مرعشی به درخواست مصاحبه ما پاسخ مثبت داد. در یک پنجشنبه برفی برای انجام مصاحبه‌ تفصیلی با موضوعات مختلف از شایعات درباره مرگ هاشمی،‌ وضعیت اصلاح‌طلبان و کارگزاران بدون حضور هاشمی، انتخابات شوراهای ی شهر و روستا و ... به دفترش در خیابان ستارخان تهران رفتیم.

حسین مرعشی در ابتدا و میانه مصاحبه تلاش می‌کرد طبق روحیه و عادت همیشگی خود مزاح کند، از جمله اینکه وقتی می‌بیند پایه‌های دوربین تصویربرداری در دفترش بسته می‌شود، می‌گوید «این بار می‌گیرید که نتوانیم تکذیب کنیم.»

مرعشی در این گفت‌و‌گو ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ت در بخش یارانه می‌گوید: من به بسیاری از وزرای ت گفتم که شما افراد محافظه‌کاری هستید و به همین علت نمی‌توانید کشور را به یک جهش اقتصادی برسانید.

سخنگوی حزب کارگزارن در مدح شخصیت هاشمی‌رفسنحانی نیز می‌گوید او "مرد زمان بود" و مانند او تکرار نخواهد شد، شخصیت‌هایی مثل سیدحسن، و ناطق‌نوری انسان‌های قابل احترامی هستند، اما نمی‌توانند مانند هاشمی باشند.

در ادامه مشروح مصاحبه خبرگزاری تسنیم باسیدحسین مرعشیرا می‌خوانید:

تسنیم: در ابتدا از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم برای انجام این مصاحبه قرار دادید، تشکر می‌کنیم؛ همچنین مجدداً از طرف تمامی همکاران‌مان درخبرگزاری تسنیم درگذشت آقای هاشمی‌رفسنجانی را تسلیت عرض می‌کنیم. برای اولین سوال می‌خواهیم درباره ابعاد مختلف زندگی و شخصیتی مرحوم آیت‌الله هاشمی از حضرتعالی سوال کنیم. اگر بخواهید زندگی‌ ایشان را به دوره‌های مختلفی تقسیم کنید، چه نکاتی در این دوره‌هاست که کمتر درباره آن گفته شده و شنیده شده است؟

 •  هاشمی مرد زمان بود

-مرعشی: آقای هاشمی در واقع تعریف جامعی ندارد و در یک مصاحبه نمی‌توان درباره ابعاد مختلف زندگی آیت‌الله هاشمی صحبت کرد. صحبت درباره ایشان نیاز به دقت و مطالعه کافی دارد و نمی‌توان در جملات کوتاهی، تحرک و فعالیت‌های بسیار متنوع ایشان را بیان کرد، اما اگر بخواهم به صورت کلی از زندگی ایشان برداشتی داشته باشم، باید بگویم که آقای هاشمی از دوران نوجوانی و از زمانی که به حوزه علمیه قم رفتند تا روز رحلت‌شان «مرد زمان» بودند.

 

 

 

 

در همه دوره‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و نیازهای کشور و نیازهای انقلاب و نظام و متناسب با مسائل روز تصمیم گرفتند، حرکت د، اقدام د و در این زمینه موضع گرفتند. این یک برداشت کلی است.

اگر بخواهیم این موضوع را بیشتر باز کنیم، باید بگویم که از ابتدای حضورشان در حوزه، در تحصیل‌شان بسیار جدی بودند، در تحصیل علوم دینی و مطالعه درباره مسائل منطقه و ایران هم جدی بودند.

در اسناد خاطرات زندگی‌شان داریم، زمانی که بخش مهمی از قرآن را حفظ کرده بودند، خدمت آقای بروجردی مورد امتحان قرار گرفتند که بر همین اساس آقای بروجردی دستور داد، شهریه آقای هاشمی را دو برابر کنند و این همان دوره‌ای است که آقای هاشمی مهمترین مسئله خاورمیانه را مورد توجه قرار داد، کتاب سرگذشت فلسطین را چاپ و منتشر و در همان دوران همچنین عقب‌ماندگی‌های ایران و سرنوشت کبیر را مطالعه و کت در این زمینه چاپ کرد.

 • برخی از بزرگان انتقاد می‌ د چرا آقای هاشمی برای مبارزه ب درآمد می‌کند؟

درست در زمانی که طلبه‌های هم سن و سال ایشان آن وقت مشغول تعلیم مباحث رایج طلبگی بودند، ایشان مشغول نگارش کتاب کبیر بود. این همان دوره‌ای است که ایشان از قم بلند شد و به تهران و جلسات علنی مجلس رفت و مباحث آن را گوش کرد و آنها را خدمت (ره) گزارش داد که حتی جایزه ایشان را پولی قرار دادند تا آقای هاشمی رادیویی بِ ند و با آن اخبار خارجی گوش کرده و خلاصه شده به ارائه کنند، یعنی مبارزه را در همان دوران تمرین می‌ د.

زندگی آیت‌الله از همین دوران شروع شد. در دوران مبارزه، آقای هاشمی فقط یک انسان مقاوم در برابر شکنجه نبود، در کنارش تدبیر مبارزه هم داشت و تامین منابع مالی مبارزه هم بر عهده‌ خودشان بود که این نشان‌دهنده درک آقای هاشمی از مسائل اقتصادی بود.

این را هم بدانید که آقای هاشمی کتاب سرگذشت فلسطین را با وجوهات و اعانه چاپ نکرد، با گرفتن حامی مالی چاپ نکرد، بلکه با پیش‌ فروش چاپ کرد، یعنی با پول پیش‌ فروش، کتاب را چاپ کرد.

می‌خواهم بگویم ایشان تامین مالی و اصول اقتصاد را خوب درک می‌کرد. بخش مهمی از هزینه‌های مبارزه را از طریق ب درآمد انجام می‌دادند که همان‌ وقت برخی از بزرگان انتقاد می‌ د که چرا آقای هاشمی این کار را می‌کند؟

 

 

 

 

آقای هاشمی در پاسخ می‌گفت من خودم ب درآمد کنم بهتر از این است که دست دراز کنم و از ی پول بگیریم، ما خودمان می‌خواهیم مبارزه کنیم، هزینه‌اش را هم باید خودمان تامین کنیم و بخش مهمی از هزینه‌های دوران مبارزه را آقای هاشمی این‌گونه تامین د یا گزارشی ساواک در سال 1350 داشته مبنی بر اینکه که در همه حوادثی که از آغاز نهضت ‌‌ به وقوع پیوسته، آقای اکبر هاشمی‌ بهرمانی (آنها این اسم را می‌گفتند) نقش تعیین‌کننده داشته و هیچ اثری هم از خودش به جا نگذاشته و نوشته که تشخیص این اداره حذف فیزیکی نامبرده می‌باشد، یعنی حتی تا این حد.

آقای هاشمی آدم زرنگ، دقیق، باهوش و مخلصی بود و در مبارزه مقاومت، گذشت و تدبر را با هم یکجا داشت. سندهای زیادی از دوران مبارزه وجود دارد که آقای هاشمی نقش کلیدی داشته است. یکی از دوستان تعبیر خوبی کرده‌اند که اگر را فرمانده و نهضت بدانیم، آقای هاشمی را باید رئیس ستاد بنامیم و کمتر از رئیس ستادی برای آقای هاشمی نمی‌شود چیزی قائل شد.

معمولا آدم‌های مبارز خصوصیاتی دارند که به درد دوران مبارزه می‌خورد، فقط ستیز می‌کنند، فقط نفی می‌کنند و نمی‌توانند کار اثباتی کنند. یکی از مشکلاتی که معمولا بعد از انقلاب‌ها‌ به وجود آمده، این است که نیروهایی که انقلاب د، ا اماً نمی‌توانند کارهای اثباتی کنند. آقای هاشمی در بخش دوم از تشکیل شورای انقلاب تا آ ین سِمَت که در مجمع تشخیص مصلحت  نظام بودند، نقش‌شان بسیار برجسته بود، در راه انداختن صنعت نفت کشور و اداره کشور و نهادهای  قانون‌‌گذار و تشکیل یک مجلس نیرومند نقش بارزی داشتند.

 • آقای هاشمی، آقای بهشتی را برای ریاست‌جمهوری در نظر داشت
 • به هاشمی گفت: «شما بحث‌های ریاست‌جمهوری و اینکه که رئیس‌جمهور شود را رها کن! بروید مجلس را محکم کنید»
 • مجلسی که گفتند در راس امور است، مجلسی بود که آقای هاشمی اداره می‌کرد

جمله‌ای از است که وقتی بحث‌های بنی‌صدر و ریاست‌جمهوری پیش آمد،‌ آقای هاشمی، آقای بهشتی را برای ریاست‌جمهوری می‌گفتند، چون بحث این بود که یک رئیس‌جمهور شود که خطاب به ایشان گفتند شما این بحث‌ها را رها کنید و بروید مجلس را محکم کنید.

 

 

 

 

بنابراین شکل‌گیری مجلس قوی یتی بود که انقلاب به آقای هاشمی داد و همه از آقای هاشمی خواستند که ریاست مجلس را بر عهده بگیرد. واقعا هم مجلس خوبی را شکل داد و آن را اداره کرد. آن مجلسی هم که گفتند در راس امور است، مجلسی بود که آقای هاشمی اداره می‌کرد و در همه کارهای کشور مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

 • آقای هاشمی گفت: «وقتی به همراه آقای به حلبچه رفتم تصمیم گرفتم را قانع کنم تا جنگ را تمام کنیم»
 • گفت جواب مردم را چه بدهیم؟ هاشمی ‌گفت من را کنید

این روند ادامه داشت تا به دوران جنگ رسیدیم و به تبع آن به پایان جنگ؛ آقای هاشمی در اوا عمرشان سفری به کرمان داشتند؛ در آن سفر، نمایندگان و مقامات که حدوداً 20 نفری می‌شدند دور ایشان نشسته بودند، ایشان خاطرات روزهای پایان جنگ را تعریف د که من خودم تا آن روز نشنیده بودم، آقای هاشمی گفتند وقتی رفتیم حلبچه! آن قدر صحنه‌های تکان‌دهنده در آنجا دیدم که همانجا تصمیم گرفتم و حتی آن را به آقای گفتم که می‌روم را قانع می‌کنم که جنگ را باید تمام کنیم.

آقای هاشمی در آن سفر گفت: من در حلبچه دیدم زنی بچه‌اش را بغل کرده که تا از پله‌ها به پناهگاه برود، اما همانجا در پله‌ها خشکش زده بود، تعدادی خانم را دیدم که به چشمه‌ای رفته بودند تا دست و صورت‌شان را بر اثر سوختگی آب بزنند که همانجا خشک‌شان زده بود.

 

 

 

 

آقای هاشمی در ادامه گفت که «به آقای گفتم اگر صدام دیوانه چنین بمبی را در تهران، شیراز و اصفهان بزند، چکار می‌خواهیم کنیم؟ وضع حلبچه وحشتناک بود. من آمدم و را متقاعد که جنگ را باید تمام کنیم» و مسئولیت‌پذیری آقای هاشمی در روزهای آ جنگ خودش را نشان داد. وقتی صراحتاً با صحبت می‌کند، می‌گوید جواب مردم را چه بدهیم؟ که آقای هاشمی گفته من به عنوان جانشین شما در جنگ، پایان جنگ و قطعنامه را می‌پذیرم، نامه می‌نویسم، تعهد ایجاد می‌کنم؛ شما من را به دادگاه بدهید. یک نفر محاکمه و می‌شود، اما یک کشور نجات پیدا می‌کند.

وقتی دید که آقای هاشمی تا این حد آمادگی دارد که مسئولیت جنگ را بپذیرد، می‌فرماید من خودم مسئولیت را می‌پذیرم؛ اگر شما این کار را کنید، اختلاف پیش می‌آید و کشور نباید دچار اختلاف شود.

 • ماجرای راه‌اندازی مترو تهران در زمان جنگ

سپس به دوره سازندگی می‌رسیم، البته بخش مهمی از دوران سازندگی آقای هاشمی به زمان جنگ برمی‌گردد. آن زمان که آقای محتشمی کشور بود، آقای هاشمی به کشور می‌گوید شما بروید متروی تهران را فعال کنید، چرا که اگر می‌خواستند در مجلس برای این کار رای‌گیری کنند، دو سوم نمایندگان مخالف بودند و اعتقاد داشتند که مترو کار فانتزی است، اصلا نمی‌توانستند بفهمند که مترو برای طبقات متوسط و پایین جامعه است.

آقای هاشمی به محتشمی می‌گوید شما بروید مترو را راه بیاندازید که وقتی در ت برای این موضوع بحث می‌کنند، ت ، شروع مجدد مترو را رد می‌کند. آقای هاشمی قانع نمی‌شود و به تلفن می‌کند که جلسه بعدی ت خودم می‌آیم و دفاع می‌کنم و خود آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس می‌رود و در ت از شروع پروژه مترو تهران دفاع می‌کند و مترو را راه می‌اندازد. این یک علامت است، آن هم در زمان جنگ که منابع کم بود و مشکل داشتیم یا اصلا خود تاسیس آزاد برای دوران جنگ است، پس ببینید در آن ایام چه‌ کارهایی برای سازندگی صورت گرفته بود.

در دوره بعد از جنگ،‌ آقای هاشمی در سیاست خارجی و داخلی، مسائل منطقه‌ای و اقتصادی و در همه ابعاد واقعاً یک شور و نشاط و یک بسیج ملی برای کاستن از آلام ناشی از نقلاب و جنگ ایجاد کرد و هیچ تی هنوز نیرومندتر از ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده و اینها قابل مطالعه است؛ تک تک وزرا قابل مطالعه هستند که هیچ تی به نیرومندی و فراگیری و جامعیت ت اول آقای هاشمی در ایران روی کار نیامده است.

تا آ عمرش و تا دوران مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین‌طور بود، کار کارشناسی دقیقی در دوره ایشان در مجمع انجام شد، از جمله سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کارهای دقیقی بود که در مجمع انجام شد و آقای هاشمی تا آ ین روزهای زندگی به روز بودند.

هیچ‌ وقت آقای هاشمی از مسائل روز جامعه و انقلاب و نظام عقب نبود و همیشه به هنگام بود. همین روز آ هم جلسه کمیسیون نظارت برنامه را داشتند که پیگیر بودند که اگر برنامه ششم مصوب مجلس شورای ی مغایرتی با سیاست‌ها دارد، تذکر دهند تا اصلاح شود.

تا آ ین روز زندگی‌شان کار کرد و بالا ه بخواهم خلاصه بگویم، باید بگویم ایشان مرد زمان خودش بود و هیچ‌ وقت از زمان عقب نیفتاد و مرد جبهه‌های متفاوت بود؛ از مبارزه، از تحصیل، از کار قرآنی عمیق، از تدبیر ، از تدبیر اقتصادی و از سیاست‌گذاری، در همه جبهه‌ها خوب درخشید و آقای هاشمی هر چه انجام داده با خودش برده و همه چیز نزد خداوند محفوظ است. ما باید واکاوی کنیم برای آموزش که چطور می‌شود ی این‌گونه موفق باشد؟ آقای هاشمی علاوه بر استعداد خداوندی، بسیار  زحمت‌کش و پرکار بود، خیلی اهل مطالعه بود و خوب گوش می‌کرد و خوب یاد می‌گرفت.

 • هاشمی قهر نکرد، ش ت را پذیرفت، اما هیچ‌گاه را نش ت

در تاریخ ایران نهضت‌های موفق زیادی داشتیم. مثلا نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت موفقی بود و تا مادامی که مرحوم مصدق و آقای کاشانی با هم همراه بودند و مردم هم پشت سرشان از آنان حمایت می‌ د، کارهای بزرگی برای ایران انجام شد، اما این دو بزرگوار با ناسازگاری که به وجود آوردند، این نهضت را ش تند، اما آقای هاشمی هیچ‌ وقت را نش ت. خودش بارها ش ت، ش ت و ش تِ خود را تحمل کرد، اما کلمه‌ای و قدمی برای تضعیف نظام بر نداشت.

اینکه آقای هاشمی را ردصلاحیت د ولو به عنوان کهولت سن، یک ش ت برای آقای هاشمی بود، آقای هاشمی ش تن را پذیرفت، اما سیاست را رها نکرد، قهر نکرد، یک روز هم از انقلاب و نظام قهر نکرد و ش ت خودش را پذیرفت، اما ش تن نظام را نپذیرفت و پای نظام ایستاد. این هنر آقای هاشمی بود و این را باید یاد بگیریم که هر وقت اختلافی با هم داشتیم کل را فدا نکنیم.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به ما گفتند برای یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشید، پس انی در ایران بودند که این‌گونه بودند که به خاطر دستمال قیصریه به آتش کشیدند، حُکَما می‌گفتند این کار را نکنید، پس این ضرب‌المثل در ایران بدون دلیل وجود ندارد. آقای هاشمی واقعا یک آدم مخلص، دوست‌دار ایران،‌ دوست‌دار مردم و نظام بود و پای نظام آبرومدانه ایستاد و با عزت هم دنیا را ترک کرد.

تسنیم: زمانی که آقای هاشمی در قید حیات بودند عده‌ای از مخالفان و معاندان نظام سعی داشتند آقای هاشمی را در مقابل ی و جدا از ایشان نشان دهند، نظر شما در این باره چیست؟

 - مرعشی: روابط آقای هاشمی و ی چند جنبه داشت. یک بخشش روابط شخصی بود. من تاکنون هیچ دوستی یا رفاقتی را ندیدم که در یک دوره نزدیک 70 سال این قدر وفادار و علاقمند باقی مانده باشد و این یک واقعیت مثبت و خوبی است. درباره مسائل حکومتی و اجتماعی و جاری و گذشته که همواره مطرح بوده، باید بگویم که خداوند هیچ دو نفری را مثل هم خلق نکرده، در دیدگاه‌ها همیشه تفاوت‌هایی است، منتهی باید ببینیم نحوه بیان و نحوه تعامل چگونه است.

یک عده ممکن است این طور عمل کنند که وقتی ی نظری دارد همه تسلیم آن باشند و اساسا خودشان را کنار بکشند و نظرات خود را منطبق با نظرات ی نظام و رئیس نظام کنند و احساس کنند ی نظر دیگری دارند، نظر خودشان را پنهان می‌کنند و به نظر من نه ی این را مفید می‌دانند و نه کار عاقلانه‌ای است.

عده‌ای دیگر در مقابل ممکن است بیایند و ستیز کنند، وارد چالش شوند و با سیاست‌های مصوب ی و نظرات قطعی ی وارد درگیری و چالش شوند و این طبیعتاً کشور را به سمت تفرقه و تشنج می‌رساند. آقای هاشمی روش عقلایی در این زمینه داشتند و نظرات‌شان را خیلی صریح با ی به بحث می‌گذاشتند.

خاطرم هست که در دوران ریاست‌جمهوری، جلسات هفتگی با ی تشکیل می‌شُد، تا یک زمانی این طور بود که وقتی من رئیس دفتر بودم، یک هفته آقای هاشمی میهمان آقا بودند و یک هفته آقا میهمان آقای هاشمی بودند و شام در کنار هم بودند و بحث می‌ د. یک اختلاف دیدگاه‌هایی بود که ساعت‌ها و چندین جلسه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای با هم بحث د و نهایتا آقای هاشمی خطاب به ی این‌گونه جمع‌بندی د که شما ولی‌فقیه هستید و من نظراتم را به شما می‌گویم، اما اگر جمع‌بندی شما چیز دیگری است، من جمع‌بندی شما را عمل می‌کنم و این همان مدل صحیح روابط بین هر یک از دست‌اندرکاران و هریک از مسئولان با ی می‌شود که نباید ی را از اطلاع‌رسانی، اظهارنظر، بحث برای تکامل شه‌ها و افکار و راه‌کارها محروم کرد، البته نباید هم ستیز کرد.

باید هر ی هر چقدر که می‌فهمد نظرش را بگوید. ی هم استقبال می‌کند و در انتهای قضیه، باید آنچه که ی تصمیم می‌گیرند را به عنوان فصل‌الخطاب قرار داده و به آن عمل کنیم.

این مدل درستی است که مسئولان کشور و سران قوا در تعامل با ی نظرات‌شان را بیان کنند و ی هم استقبال کند، ولی تصمیم نهایی تصمیم ی است و آقای هاشمی این مدل را خوب عمل می‌کرد و تجریه خیلی خوبی از آن داشت، هم در دوره حضرت و هم در دوره ی این تجربه را داشتند و  اقدامی خلاف آنچه که ی صلاح دانستند، انجام نمی‌داد، اما نظراتش را به راحتی و با صراحت بیان می‌کرد.

تسنیم:‌ از همان لحظات اولیه فوت آقای هاشمی، شایعات مختلفی درباره علت مرگ ایشان مطرح شد، این شایعه هم بیشتر از سوی مخالفان نظام و انقلاب مطرح شده، اگر برای شما امکان دارد از آن روز برای ما بگویید، از آ ین لحظه‌ای که ایشان را دیدید و یا به بالین‌شان در بیمارستان  رسیدید، بفرمایید. 

 - مرعشی: این در صلاحیت من نیست که اظهارنظر کنم و خانواده ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند و ابهامی در این زمینه به وجود نیامده، اما اصولا مرگ‌های ناگهانی سیاست‌مداران بزرگ همیشه شبهاتی را به دنبال داشته و چیزی جدیدی نیست و احمد آقای هم وقتی بر اثر ایست قلبی شبانه، دچار مرگ مغزی شدند، همین شایعات درباره ایشان هم مطرح شد. آقای هاشمی چون س ا بود و از بیماری خاصی رنج نمی‌برد و اطلاعاتی در این زمینه درباره بیماری آقای هاشمی منشتر نشده بود، غافلگیر و غفلتاً این اتفاق رخ داد و همین بستری را برای شایعات فراهم کرد.

تسنیم: گفته شده بود که ایشان بیماری قند داشتند و از انسولین هم استفاده می‌ د؟

 - مرعشی:‌ بله، ایشان قند داشتند. اطلاعات آن موجود است و پزشکان درباره آن اظهارنظر د. از نظر ما شبهه‌ای نیست. من تقریبا ساعت 18:45 به بالین ایشان در بیمارستان رسیدم ولی بالا ه اتفاق ناگواری بود که وقتی من رسیدم این اتفاق افتاده بود.

تسنیم:‌ در است ایست قلبی د؟

 - مرعشی:‌ بله، داخل است ایست قلبی د.

تسنیم:  سهم خانواده آقای هاشمی در انتقادهایی که به ایشان می‌شُد را چقدر می‌دانید؟

 - مرعشی:‌ آقای هاشمی در مسائل رفتاری آدم متفاوتی بود و اهل دیکته مطلبی به شخصی نبود. نه به خانواده و نه به دوستان . مدیریت آقای هاشمی مدیریت اقناعی بود، یعنی علاقمند بود که افراد قانع شوند. خانواده آقای هاشمی خانواده هستند و ایشان هیچ وقت از فرزندانش گله نکرد، چرا مثل من موضع نمی‌گیرید یا چرا می‌گیرید، البته اظهار خوشحالی می‌ د که همراهش هستند و همیشه هم همراهشان بودند و هیچ اختلاف در درون‌شان نبوده، ولی خودشان متفاوت فکر می‌کنند و هر کدام‌شان فکر و شه خودشان را دارند.

 • هاشمی بچه‌هایش را آزاد بار آورد

آقای هاشمی بچه‌هایش را آزاد بار آورد. به هرحال به عقاید فرزندانش احترام قائل بود، یعنی بین محسن آقا و فاطمه خانم و فائزه خانم تفاوت مشی و فکری ممکن بود وجود داشته باشد، ولی آقای هاشمی همه را مورد احترام قرار می‌داد و همه را هم به رسمیت می‌شناخت. در بیرون هم همین‌طور بود، هیچ وقت نشد که به ما کارگزارانی‌ها در طول 22 سال از عمر این حزب به جز یک مورد که راهنمایی د، چیزی را دیکته کنند.

من خودم خیلی مصاحبه و می‌دانم در خیلی‌ از این مصاحبه‌ها آقای هاشمی مخالف شه‌های من بود، اما هیچ وقت ایشان من را تخطئه نکرد که این خوب نبود، این خوب بود، اما سوال می‌کردیم و ایشان همیشه م می‌داد.

تسنیم:‌ یک مورد مربوط به چه موضوعی بود؟

ما برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواستیم یک اجتماعی تشکلی بدهیم که آقای هاشمی هم نگفتند این کار را نکنید، ولی گفتند شما مطمئن هستید که می‌توانید انی که می‌آیند آنجا شعار بدهند را کنترل کنید. گفتیم چطور؟ گفتند بنی‌صدر یک وقت 14 اسفند اجتماع برای خودش درست کرد، اما شعارهایش را نتوانست کنترل کند و از آنجا شعارهای تندی علیه در آمد و تا آ عمر ‌اش جواب‌گوی آن روز بود.

 • ماجرای کارگزارانی‌ها برای کرباسچی و نظر هاشمی در این باره

بعد گفتند برای حمایت از آقای کرباسچی می‌خواهید کار معینی کنید، ولی یک عده در جامعه ناراضی هستند و می‌آیند در اجتماع شما شعارهایی علیه دیگران می‌دهند. شما می‌توانید مسئولیتش را بپذیرید؟ من دیدم حرف دقیقی است و ما آن برنامه را لغو کردیم، البته دستور ندادند، تذکر بود و ما هم گوش کردیم.

تسنیم:‌ سوال‌های مختلفی درباره آقای هاشمی داریم، اما اگر موافق باشید از این بحث عبور کنیم و به سراغ مسائل روز و جاری برویم، همان‌طور که اطلاع دارید چند ماهی به پایان کار ت یازدهم باقی نمانده، ت توان و یا این‌طور بگوییم بخش زیادی از توان خود را از همان ابتدا صرف مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به یک توافق با کرد، ما نمی‌خواهیم صرفا در زمینه صحبت کنیم، ت در زمینه رفع مشکلات معیشتی نیز شعارها و وعده‌های مختلفی داده بود، از جمله اینکه در همان 100 روز اول بسیاری از مشکلات اساسی و معیشتی مردم را بر طرف خواهد کرد، اما مردم این طور فکر نمی‌کنند، یعنی این‌گونه نشد، ارزی شما از کارنامه ت در زمینه‌های مختلف از جمله مباحث اقتصادی و هسته‌ای چیست؟

 • انتقادهای صحیحی ممکن است نسبت به وارد باشد

 - مرعشی:‌ در حوزه‌های مختلف کارکرد ت قابل بررسی است. در بخش سیاست خارجی کارنامه ت را موفق می‌دانم، هر چند انتقادهای صحیحی ممکن است نسبت به وجود داشته باشد، اما انجام این پروسه در کل کار درستی بوده است. در جزئیات همیشه حرف‌های زیادی است و ممکن است که درست هم باشد، ولی بالا ه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قابل اداره نبود و باید حتما فضا تغییر می‌‌کرد و اتفاقات مثبت در این حوزه رخ می‌داد. آقای در این بخش کار بزرگی برای ایران کرد، هر چند می‌گویم ممکن است در ‌ای از حوزه‌های عملی و جزئیات ممکن بود راه‌کارهای بهتری هم وجود داشته باشد.

 

 

 

 

تسنیم:‌مصداقاً چه را‌ه‌کارهایی از نظر شما وجود داشت؟ یا چه جزئیاتی می‌توانست وضعیت را بهتر از این کند؟

 - مرعشی: من کلی می‌گویم. به هر حال ایران با 6 قدرتی که یکی از این قدرت‌ها هم اتحادیه اروپا است، نشست و تعامل کرد و نه تسلیم شد و نه کارشان به درگیری کشید، این اتفاق خوبی است، چون معمولا وقتی پرونده به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم می‌رود،  معمولاً سرنوشت خوبی را پیدا نمی‌کند و نمی‌توانند آن را حل کنند، اما ایران اولین کشوری است که با گفت‌و‌گو توانست پرونده را از شورای امنیت برگرداند و از فصل هفتم خارج شود.

براساس قطعنامه‌هایی که علیه ایران بوده، چه قطعنامه شورای حکام و چه قطعنامه‌های شورای امنیت، همه‌شان توسط یک قطعنامه لغو شد. خود استحکام در این زمینه مهم بود که الان ترامپ با وجود اینکه دلش می‌خواهد نباشد و یا آن را به هم بزند، اما نمی‌تواند؛ می‌داند مصوبه شورای امنیت است و امضای ایران تنها با 5 کشور و قدرت نیست. این مذاکراتی که نهایی شده حالا تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شده، یعنی هیچ کشوری حتی نمی‌تواند آن را به راحتی زیر پا بگذارد. این کار یکی از کارهای زیربنایی بود که باید در این دوره انجام می‌شد و این دستاوردی هم نیست که صرفا متعلق به ت باشد و دستاورد نظام است.

 • در موضوع مذاکرات هسته‌ای مقاومت نظام بسیار مهم بود و آنها فهمیدند ایران کوتاه‌ بیا نیست

این نیست که فقط مذاکره‌کنندگان ما خوب مذاکره د، نه! مقاومت نظام، در شکل‌گیری این فضا موثر بوده و آنها دیده بودند که اگر با ما راه نیایند ما کوتاه‌ بیا نیستیم، یعنی مقاومت نظام، صلابت نظام، قاطعیت و تد ر ی، پشتوانه چنین موفقیتی بوده است.

اگر ما از موضع ضعف می‌خواستیم گفت‌و‌گو کنیم، حتما نتایج مطلوبی نمی‌گرفتیم. کار اساسی و مهمی که انجام شده، حتما  نواقصی داشته و دارد. حتما هم بدعهدیایی در طرف مقابل وجود داشته که آثار این موفقیت را کم می‌کند، اما بالا ه کشور از این مرحله عبور کرد و مثل داستان پایان جنگ است. ممکن است ی به پایان جنگ انتقاد داشته باشد، اما بالا ه جنگ تمام شد، اینجا هم جنگ ما با دنیا تمام شده و کمر تحریم‌ها ش ت. الان نفت ما به وضع قبل تحریم‌ها برگشته و نزدیک 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم، پول نفت‌مان در حال بازگشت است و این روان‌سازی در روابط ایران باعث شده اروپایی‌ها در کار با ایران جدی باشند و سال‌هاست سیاست‌های براساس رهنمودهای ی این بوده که ما با اروپا یا همان غرب منهای مذاکره کنیم و این الان در دسترس‌مان است و تمام اروپا حتی انگلیس که در حال وج از اتحادیه اروپاست پای قضیه همکاری با ایران ایستادند. این مسئله را می‌توان از موفقیت‌های خوب این دوره یازدهم نه ت یازدهم که نتیجه توأمان مقاومت و مذاکره بوده، توصیف کرد.

 • دلیل ندارد که بگوییم مردم داوطلبانه انصراف بدهند؛ ت  از اول باید قاطع برخورد و یارانه‌ها را حذف می‌کرد و  این انتقاد را به ت دارم
 • به گفتم در دانشکده اقتصاد به من یاد دادند که تورم و شاخص رشد را همزمان مورد توجه قرار دهیم
 • با این شرایط اقتصادی کشور، سالی 40 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه توزیع کنید که چه شود؟
 • هر ی پول ندارد باید فرم کمیته امداد را پر کند تا ادعایش ثابت شود
 • مردم باید ثابت کنند که بنیه‌ مالی‌شان کم است
 • در یارانه‌ها ت ضعیف عمل کرد

در بخش اقتصاد و در کاهش تورم و انضباط مالی موفقیت نسبتاً  بزرگی برای ت حاصل شده است؛ بالا ه کاهش تورم از حدود 40 درصد به 8 یا 7/5 درصد دستاورد مهمی بود؛ منتهی در اقتصاد من خودم شخصا از همان اول استقرار ت به آقای عرض که در دانشکده اقتصاد به ما یاد دادند که باید به دو شاخص همزمان توجه کرد؛ شاخص رشد و شاخص تورم، یعنی هیچ وقت نباید تنها جلوی تورم را گرفت. باید به رشد هم توجه کرد. من خودم از انی هستم که به کاهش بیش از حد سریع تورم به زیر 10 درصد انتقاد دارم و معتقدم که این نگاه یک سویه ت را به دنبال داشته و از حدود یک سال پیش موضع‌ام این بود که حتما باید ت برنامه‌های مربوط به رونق اقتصادی را قوی‌تر کند. این انتقاد هم در کنار موفقیتی که داشتند، متوجه ت است.

در حوزه بهداشت و درمان کار بزرگی شده و درمان کشور امروز برای مردم کم‌ هزینه شده و این هزینه‌ها در آینده ممکن است طوری باشد که قابل تامین نباشد.

در یارانه‌ها ت ضعیف عمل کرد و من معتقدم کاری که ت قبل برای یارانه‌ها کرد، کار بود نه کار اقتصادی و هیچ نقطه مثبتی برای اقتصاد ایران نداشته است. در شرایطی که پرداخت‌های ت بابت پروژه‌های عمرانی به پیمانکارانی که طلبکارند فوق‌العاده عقب است و تخصیص‌های عمرانی کم است و پیمانکاران طلب دارند و به تبع آن مصالح‌فروش‌ها طلب دارند، کارخانجات طلب دارند، کارگرها طلب دارند، خب با این شرایط سالی 40 هزار میلیارد تومان توزیع کنید که چه شود؟ از همان اول معلوم بود که یارانه‌ها فقط برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید باشد، تمام. ت باید قاطعانه می‌ایستاد، هر ی هم ضعیف بود، باید اثبات کند که بنیه مالی‌اش ضعیف است و دلیل ندارد که بگوییم مردم داوطلبانه انصراف بدهند و پول نگیرند. به نظر من پرداخت یارانه‌ها سیاست اشتباه ت بود و ت از اول باید قاطع برخورد و یارانه‌ها را حذف می‌کرد و  این انتقاد را به ت دارم.

 • ت در عرصه مدیریت داخلی دچار عدم یکپارچگی است؛ آنها در داخل انسجام ندارند - فاقد ایدئولوژی هستند
 • هر استاندار و هر ی در ت یک حکم می‌دهد
 • با یک ت قاطی روبرو هستیم

در عرصه مدیریت داخلی کشور، ت سیاست‌های روشنی نداشته و خیلی دچار عدم یکپارچگی است. انسجام مدیریت ت در عرصه‌های داخلی انسجام کافی نیست. نه مشخص است که این ت، ت تکنوکرات است، نه مشخص است که ت است. هیچ کدام از اینها نیست. می‌گوییم یک ت اصولگرا روی کار است، خب در این صورت قاطع تکلیفش مشخص است،‌ خاستگاهش اصولگرایی است و اصولگراها را دعوت به همکاری می‌کند و اصلاح‌طلب‌ها هم متوجه می‌شوند جایی در ت ندارند و یا در ح مع این شرایط، تکلیف اصولگرایان مشخص می‌شود و می‌روند زندگی‌شان را می‌کنند. حالا ممکن است که فرضاً ت دیگری باشد با عنوان ت تکنوکراتی و بگوید من نه به ون اصلاح‌طلب اص می‌دهم و نه به ون اصولگراها. من فقط فن‌گراها را به کار می‌گیرم و هر ی قوی بود به ت می‌آید.

 

 

 

 

ت در عرصه مدیریت  داخلی فاقد ایدئولوژی است و به همین دلیل، ارکانش با هم کار نمی‌کند؛ هر استاندار، هر و هر سازمانش یک حکم می‌دهد و به همین دلیل انسجام کافی را نمی‌بینم و اینها را می‌گویم به این دلیل که ت دوم آقای اگر وی کار آمد باید این مشکلا ت را نداشته باشد و حتما ت دوم آقای باید تی باشد که این ضعف‌ها را نداشته باشد. در اقتصاد رونق را جدی‌تر دنبال کند،  در یارانه‌ها باید قاطع برخورد کند و به نیازهای  اساسی کشور بدهد.

ت در مدیریت داخلی باید تکلیف خود را بین این سه مدل روشن کند و الان ت قاطی داریم؛ یعنی جاهایی از فن‌گرایی تبعیت می‌کند، جاهایی اصولگرایان هستند و جاهایی اصلاح‌طلبان. این ت ت یکپارچه‌ای نیست و این عدم انسجام مشکلاتی را برای کشور درست می‌کند.

تسنیم:‌ یعنی معتقد هستید ت تمام یارانه‌هایی که واریز می‌‌کند را باید قطع کند؟

 - مرعشی:‌ در تمام دنیا یارانه نقدی را کمک‌های انتقالی می‌گویند. اینها حساب و کتاب دارد. آن ی که ندارد باید اثبات کند که ندارد. حالا یکی ماشین خارجی یده سریعاً یارانه‌اش را قطع می‌کنند!‌ این چه کاری است؟ من اگر ندارم باید فرم کمیته امداد را پر کنم که ندارم، اما حاضر نیستم بروم زیر پوشش کمیته امداد. کشورداری که با تعلل و امروز و فردا اداره نمی‌شود. شما در تامین 50 درصدی بودجه عمرانی مانده‌اید! بعد می‌روید به حساب همه پول می‌ریزید؟ کی گفته این کار را انجام دهید؟ در همین است. آنجا هر ی می‌خواهد از ت کمک بگیرد باید فرم‌هایی پر کند که نشان می‌دهد او درآمد نداشته، شغل نداشته و باید به او یارانه داد.

تسنیم:‌ یعنی وزرای اقتصادی ت در سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی عملکرد موفقیت‌‌آمیزی نداشتند؟

- مرعشی:‌ نکته‌ای درباره اقتصاد ایران باید توضیح بدهم. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و امروز در دنیا حال هیچ اقتصاد نفتی خوب نیست و نباید از این غفلت کنیم. کشورهای نفتی یک سری‌شان مثل عربستان، کویت و امارات ذخائر کافی داشتند و درآمدهای سال‌های گذشته‌شان را در نفت 120 دلار ذخیره کرده بودند و در این سال‌های اخیر مجبور شدند برداشت سنگینی از ذخائر خود داشته باشند تا اجازه ندهند اقتصادشان به رکود برود.

از طرفی کشورهایی مثل ونزوئلا ذخائر نداشتند و «راست روده» بودند، یعنی هر چه می‌خوردند فوری

مشاهده متن کامل ...

رونمایی از برنامه آیت الله هاشمی برای انتخابات۹۶
درخواست حذف اطلاعات
در گفت‌وگوی با حسین مرعشی صورت گرفت
فاطمه هاشمی چندی پیش درگفت‌وگو با ایسنا، از وجود برنامه انتخاباتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی خبر داد و عنوان کرد که برخی از نزدیکان از آن اطلاع دارند و جزئیاتش توسط آیت‌الله با آن‌ها مطرح شده است، بنابراین به سراغ حسین مرعشی، از نزدیکان دیرین آیت‌الله هاشمی رفتیم و جویای این برنامه انتخاباتی شدیم. مرعشی نیز این برنامه انتخاباتی را تشریح کرد و گفت که آقای هاشمی در این رابطه با هم مذاکره داشته است.
آفتاب‌‌نیوز :
او که پسر عموی عفت مرعشی-همسر آیت‌الله هاشمی- است، می‌گوید که بعد از ارتحال آیت‌الله، محور تصمیم‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است البته در عین حال تاکید می‌کند: باید دید در آینده و در کوران حوادث چه شخصیت‌هایی بیشتر می‌درخشند، اکنون نمی‌توان گفت که کدام فرد خاص جانشین آیت‌الله هاشمی است.

این فعال اصلاح‌طلب از ، سید محمد خاتمی، سید حسن و علی‌اکبر ناطق‌نوری به عنوان شخصیت‌های  موثر و نقاط اتکای کشور نام می‌برد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی همچنین نحوه تشکیل این حزب و مخالفت آیت‌الله هاشمی برای تشکیل آن را روایت کرد.

*تا وقتی سیاست و سیاست‌ورزی در ایران زنده است، آقای هاشمی هم زنده است

حسین مرعشی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ایسنا، با اشاره به زندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی در دوران تحصیل در حوزه علمیه، در زمان فعالیت در نهضت انقلاب ی همراه با (ره) و بعد از آن پس از پیروزی انقلاب فراز و فرود های زیادی در زندگی خود داشتند. در تمام این سال‌ها درس‌هایی به طور عمومی به مردم دادند و شاگردانی نیز  تربیت د. این طور نیست که رابطه آقای هاشمی با سیاست، بعد از ارتحال‌شان قطع شده باشد و من معتقدم زندگی اقای هاشمی جریان دارد که دلیل آن موفقیت ایشان است.

وی ادامه داد: آقای هاشمی میراثی برای ایران و برای ما باقی گذاشتند که دارای ابعاد و وجوهی است. یکی از ابعاد آن، همین تاکید به سیاست ورزی است. برخورد آقای هاشمی با سیاست بسیار عقلانی و منطقی بود و ایشان این مطلب را به خوبی درک کرده بودند که همه ما از سیاست تاثیر می‌پذیریم و سیاست بر ما احاطه دارد و زندگی شخصی، اجتماعی، فرهنگی و آینده ما و فرزندانمان همه تحت تاثیر فضای حاکم بر ماست. اگر چنین امر محتومی وجود دارد و ما باید در چارچوب هایی که سیاست پیرامونی به ما دیکته می‌کند، زندگی کنیم، پس چرا در آن محیط دخ نکرده و اثر نگذاریم؟

این فعال خاطر نشان کرد: پیام مهم دوران زندگی آقای هاشمی از نوجوانی تا سالخوردگی، این بوده که سیاست و سیاست ورزی مهم است و نباید در هیچ شرایطی صحنه سیاست را ترک کرد. این درسی است که به جامعه ایران منتقل شده و این فقط درس آقای هاشمی نبوده، بلکه درسی است که ایشان بر آن صحه گذاشته و آن‌ را تایید کرده است. به نظر من، آن جمله (ره) که فرمودند "هاشمی زنده است چون نهضت زنده است"، به معنای زنده بودن یک جریان بوده است.

مرعشی با اشاره به اظهار برخی نگرانی‌ها از نبود آیت‌الله هاشمی توسط بعضی فعالان ، تصریح کرد: می‌توان این طور گفت که تا وقتی سیاست و سیاست ورزی در ایران زنده است، آقای هاشمی هم زنده است و حضور دارد. بنابراین من آن مقدار که برخی از دوستان از نبود آقای هاشمی نگران هستند، نگران نیستم. از سوی دیگر منش و روش آقای هاشمی باید مورد توجه قرار گیرد، تعادل در روش همیشه موضوع مهمی در زندگی ایشان بوده است.

وی تاکید کرد: گذشت، درسی بوده که آقای هاشمی به ون داد از سویی ایشان تربیت نسلی از مدیران و سیاست‌مداران را بر عهده گرفته است که امیدواریم مثل آقای هاشمی به فکر کشور، منافع ملی، و نظام ی باشند. از منافع شخصی خود بگذرند و به پیشرفت کمک کنند. بنابراین این مسیر نباید بسته شود. ما زمانی باید نگران شویم که مسیر دگرایی، واقع‌گرایی و مردمی که حق انتخاب دارند، بسته شود. مادامی که این مسیر باز باشد، جای نگرانی وجود ندارد.

*درحال حاضر ، سیدمحمد خاتمی، سیدحسن و ناطق‌نوری هریک نقاط اتکایی در کشور هستند

معاون رئیس‌جمهور ت‌ اصلاحات یادآور شد: در تمام این سال‌ها شخصیت‌های موثر و بزرگی در کنار آقای هاشمی بودند و ایشان تنها نبودند. یک موفق تنها نیست بلکه یک مجموعه در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند. امروز نیز کشور احزاب و شخصیت‌های موثری دارد، آقای ، آقای خاتمی، حسن آقای و آقای ناطق نوری هریک نقاط اتکایی در کشور هستند.

مرعشی همچنین گفت: درحال حاضر در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب شخصیت‌ها و احزاب موثری وجود دارد. از همه مهمتر هم سرمایه آگاهی و هوشیاری مردم است که به خوبی مطالب را درک می‌کنند و آگاه هستند. در عین حال اطلاع‌رسانی امروز در جامعه ساده شده و دیگر ی نمی‌تواند با کنترل چند نهاد اطلاع‌رسانی و رسانه، اطلاعات را محدود کند. امروز دسترسی به اطلاعات برای مردم ساده شده و این آگاهی و هوشیاری پشتوانه بزرگی محسوب می‌شود. در این شرایط قطعا نهضت بزرگ ی، ملی و فکری که (ره) بنیان گذاشتند و آقای هاشمی هم جزوی از آن است، حتما با قوت ادامه پیدا می‌کند.

*اکنون نمی‌توان گفت که کدام فرد خاص جانشین آیت‌الله هاشمی است

این فعال اصلاح‌طلب خاطر نشان کرد: با گذشت زمان مشخص می‌شود که چه ی می‌تواند هدایت جریانی را بر عهده بگیرد که توسط آقای هاشمی راهبری می‌شد. باید دید در آینده و در کوران حوادث چه شخصیت‌هایی بیشتر می‌درخشند، اکنون نمی‌توان گفت که کدام فرد خاص جانشین آیت‌الله هاشمی است، این یک جریان فکری و باز است و حوادث آینده و نوع تعامل هریک از این افراد و یا افراد جدید دیگری، تعیین می‌کند که چه ی می‌تواند هدایت این جبهه را بر عهده گیرد.

*پیشنهاد هاشمی برای حضور ک دای سایه در کنار

وی درخصوص برنامه آیت‌الله هاشمی برای انتخابات ۹۶، گفت: آقای هاشمی در آ ین صحبتی که با هم داشتیم به من گفتند که با آقای صبحت د و ایشان قول داده که ک دای ریاست جمهوری آینده ایران شود. آقای هاشمی از این امر راضی بود و گفت که توافق کلی بر این است که در کنار آقای ، افراد دیگری نیز به عنوان ک دای در سایه وارد عرصه شوند تا دست این جبهه نیرومند مردمی در هیچ شرایطی بسته نباشد. تأکید آقای هاشمی این بود که در انتخابات پیش رو، در کنار آقای ، افراد دیگری هم باشند که به ایشان در مسائل تبلیغاتی و در اختیار گرفتن فضاهای رسمی کمک کنند. از سویی بهتر است با یک برگ بازی را شروع نکنیم که خ ناکرده به هر دلیلی پشیمانی بیاورد.

*بعد از ارتحال آیت‌الله، محور تصمیم‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری است

این پیشین مجلس در رابطه با افراد احتمالی حاضر در کنار آقای نیز اظهار کرد: آقای هاشمی در این رابطه بحثی نداشت. هر چند اشاراتی د اما اکنون همه ما تصمیم گرفتیم آقای درباره این مسائل تدبیر کند چون بعد از ارتحال آقای هاشمی، آقای محور تصمیم‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری است.

مرعشی همچنین با تاکید بر اتحاد گروه‌های اصلاح‌طلب برای انتخابات شوراهای ی شهر و روستا، افزود: اکنون در حال تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها برای این انتخابات هستیم، بعد از آن وارد تعیین مصادیق خواهیم شد. آقای هاشمی هم در این رابطه تأکید داشت که همه با هم باشیم و شورای نیرومندی شکل بگیرد اما درباره مصادیق صحبتی ن د.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به برگزاری اولین انتخابات بدون حضور آیت‌الله هاشمی پس از پیروزی انقلاب، تصریح کرد: خوشبختانه آقای هاشمی درباره انتخابات ۹۶ حرف‌های خود را زدند، حتی گاهی ما فکر می‌کردیم این بحث‌ها کمی زودهنگام است اما گویا مقدر بود که قبل از رحلت حرف‌هایشان را بزنند. امیدواریم مردم همچنان آن پیام را پی بگیرند. البته اکنون جریان کلی حاکم در جامعه متکی بر د، واقع‌گرایی، دوری از احساسات، دوری از منافع فردی و توجه به منافع ملی و توجه به حفظ کلیت نظام است. جریانی که چراغ آن خاموش نخواهد شد.

*تا نهضت زنده است هاشمی، (ره) و همه بزرگان زنده هستند

مرعشی تاکید کرد: (ره) جمله‌ای دارند که ما را آرام می‌کند. فرمودند که هر جا مشکلی داشتید مردم را به صحنه بیاورید، مردم مشکلات را حل می‌کنند. بنابراین مادامی که مردم در صحنه باشند نهضت ما زنده است و تا نهضت زنده است آقای هاشمی، (ره) و همه بزرگان زنده هستند و امیدوارم این شعار نباشد و مردم واقعاً هوشیارانه در صحنه باقی بمانند.

*اصولگرایان "هاشمی اصولگرا" می‌پسندیدند، اصلاح‌طلبان "هاشمی اصلاح‌طلب"

این فعال همچنین بیان کرد: تحلیل من این است که همه جریان‌های همیشه علاقه‌مند بودند آقای هاشمی مثل آنها باشد. مثلاً اصولگرایان آقای هاشمی را می‌پسندیدند که اصولگرا باشد یا از آنها تبعیت کند، یا برخی دوستان اصالح‌طلب نیز می‌گفتند که آقای هاشمی که در چارچوب ما نباشد به درد ما نمی‌خورد. اما آقای هاشمی استقلال جریانات و اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و اصلاً علاقه‌مند نبود که ی با او همراه یا تابعش باشد. آقای هاشمی هیچ‌گاه انتظار نداشت همه مثل او باشند و معتقد باشد که هر مثل من نیست می‌توان او را تخطئه کرد. آقای هاشمی با افراد و جریانات خیلی واقعی و طبیعی برخورد می‌کرد چون تفاوت در خلقت انسان‌ها را به عنوان امری واقعی مورد احترام می دانست.

وی ادامه داد: ایشان معمولاً پاسخ جفا را با وفا و پاسخ همه بدی‌ها را با خوبی می داد. آقای هاشمی هیچ گاه ی را به این دلیل که با او مخالفت کرده از خود دور نکرد. اگر ی نخواسته خودش نمی‌آمد اما در خانه او همیشه به روی آنها باز بود و این جزو مواردی است که می‌توانیم از آقای هاشمی درس بگیریم.

*آیت‌الله از چه رنج می‌برد؟

مرعشی همچنین گفت: آنچه آقای هاشمی از آن رنج می‌برد، سیاست‌ها، برخوردها یا روش‌هایی بود که کشور را زمین‌گیر می‌کرد، منابع را هدر می‌داد، برای مردم و کشور مشکل می‌آفرید. این مسائل آقای هاشمی را بسیار رنج می‌داد. ایشان از خیلی‌ها به دلیل اینکه کار کشور را لنگ می‌ د و نمی‌گذارند در ایران کارهای بزرگ انجام گیرد خیلی دلخور و دلگیر بود.

وی با ذکر خاطره‌ای در این رابطه، افزود: یادم هست آقای ترکان در زمان وزارت راه، با یک سرمایه‌گذاری که شهرک اکباتان را ساخته و از ایرانیان مقیم خارج از کشور بود، برای تکمیل آزادراه تهران- شمال قراردادی بست، به این نحو که آن فرد پول ارزی در بانک مرکزی س می‌گذاشت، معادل آن س از بانک‌های ایران ریال می‌گرفت، ‌ پروژه را اجرا می‌کرد، منافع پروژه را تبدیل می‌کرد و به بانک می‌داد و نهایتاً‌ پول خود را با سودی از صفر تا ۲۰ درصد دریافت می‌کرد. زمانی که این قرارداد امضا شد، آقای ترکان آن را برای آقای هاشمی فرستاد تا در ت مطرح شود. ایشان پی‌نوشت خیلی خوبی خطاب به آقای حبیبی -معاون اول-  روی این نامه درج د مبنی بر اینکه این قرارداد با فوریت در ت مطرح شود چون کار مهم و خوبی است. آن را برای پیگیری به من دادند اما گفتند که یادت باشد این کار انجام نمی‌ شود. سوال که چرا؟ و ایشان گفت که چون نمی‌گذارند در ایران کارهای بزرگ انجام گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تاکید کرد: چنین مسائلی خیلی آقای هاشمی را رنج می‌داد. آقای هاشمی می‌دید که می‌توان کارهای بزرگی برای ایران کرد، ‌می‌شود ایران را به یکی از قدرت‌های بزرگ تبدیل کرد اما برخی سیاست‌ها یا افراد تنگ‌نظر اجازه نمی‌دهند این اتفاقات مهم بیفتد. حال اینکه گروهی به آقای هاشمی بد بگویند اصلاً برای ایشان مهم نبود. آن خون دلی که آقای هاشمی می‌خورد این بود که همه چیز را برای یک جهش صنعتی در ایران مهیا می‌دید اما برخی نمی‌گذاشتند.

*برخی در ایران برای یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند

مرعشی در پاسخ به اینکه چه جریانات و افرادی مانع این موضوع هستند، اظهار کرد: بهتر است فقط به این بسنده کنم که برخی در ایران برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند. برای آقای هاشمی سخت بود که ببیند افرادی برای یک منفعت یا تشخیص ناصحیح اصرار کنند و نگذارند کشور با سیاست‌های درست جلو رود. این خون دلی بود که آقای هاشمی می خورد، اینکه مسائل فرعی را اصلی کنیم، مسائل اصلی را از روی میز مسئولان کنار بگذاریم و فقط برای خودمان و دیگران زحمت درست کنیم. امنیتی فضا، همه چیز را با دید منفی نگاه و تنگ‌نظری ثمری ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: آقای هاشمی واقعاً بزرگ بود و خصلت‌های پسندیده زیادی داشت، هرچه بیشتر به ایشان نزدیک می‌شدیم متوجه بزرگی روح‌اش می‌شدیم. از سویی روش‌های مدیریتی آقای هاشمی قابل مطالعه است و درباره این موضوع اصلاً بحث نشده، ایشان به هیچ وجه چیزی را به مدیرانش دیکته نمی‌کرد، ی در دوران طولانی عصبانیت آقای هاشمی را ندید. ایشان با آرامش تمام، با طمأنینه و وقار افراد را قانع می‌کرد و اصلاً دستوری در کار نبود. ایشان خیلی خوب گوش می‌کرد، ‌یاد می‌گرفت، تجزیه و تحلیل می‌کرد و بسیار قاطع تصمیم می گرفت.

*روش و منش آیت‌الله امروز به سیاست و قانون تبدیل شده است

این مجالس پنجم و ششم خاطر نشان کرد: بزرگترین جفا به د مملکت‌داری بود که افرادی نمی‌توانستند دریای وجودی آقای هاشمی را درک کنند، او داشت کشور را تدبیر می‌کرد اما آنها از منفعت شخصی و گروهی خود نگاه کرده و آقای هاشمی را تخطئه می‌ د. به هر حال آقای هاشمی ایستاد و صبوری کرد تا مقدار زیادی از افکارش فراگیر شد. این نکته مهم و قابل توجهی است. به طور مثال روزی مشارکت و کار با سایر کشورهای دنیا مخالفان زیادی داشت اما امروز همه معتقدند که باید با دنیا کار کنیم. تقویت بخش خصوصی مخالفان جدی داشت اما حالا همه به تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت اعتقاد دارند. در حال حاضر بسیاری از افکار آقای هاشمی به سیاست‌های کلی نظام و به فهمی مشترک تبدیل شده است.

مرعشی با بیان اینکه "روش و منش آقای هاشمی امروز به سیاست، ‌ قانون، ‌روش و منش تبدیل شده است"، افزود: جمعی به سفارت عربستان حمله د و باعث تیره شدن روابط دو کشور شدند اما عامه مردم متوجه هستند که سیاست آقای هاشمی مبنی بر روابط دوستانه ایران و عربستان درست بوده است و در حال حاضر ی از وضع موجود راضی نیست. قطعاً عربستان با ما متفاوت است اما نه عربستان قادر به تغییر است و نه ایران. دو واقعیت در منطقه هستند که باید با یکدیگر زندگی کنند. بنابراین آنچه روزی آقای هاشمی دنبال می‌کرد اکنون تبدیل به فرهنگ شده و من از این جهت نگران آینده نیستم.

*نظر منفی هاشمی‌رفسنجانی برای تشکیل حزب کارگزاران

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره نحوه تشکیل این حزب، گفت: ما جمعی بودیم که فکر می‌کردیم تکنوکرات‌ها و فن‌گرایان کشور پناهی ندارند و زیر چرخ دنده‌های اختلافات دو جناج وقت ضربه می‌خورند، ‌ بنابراین ما می‌خواستیم جریانی را درست کرده و از مسائل واقعی کشور دفاع کنیم و حرمت فن‌گرایی کشور را بالا ببریم. آقای هاشمی فکر می‌ د که این کار اختلافاتی را به دنبال داشته باشد و توصیه می‌ د که این کار انجام نگیرد. راه‌حل ایشان هم این بود که در لیست انتخاباتی ت مبارز که لیست اصلی تهران تلقی می‌شد، تعدادی از دوستان ما هم قرار بگیرند که عمدتاً افراد مرزالطرفین محسوب می‌شدند، ‌افرادی همچون آقای دعایی، ‌آقای محجوب و آقای مجید انصاری. نهایتاً بعد از تشکیل جلساتی، آقای ناطق به آقای هاشمی گفتند که دوستان ما این موضوع را نپذیرفتند و اگر می‌خواهید لیست بدهید، شاید چون فکر می‌ د این کار نمی‌گیرد و جریانی می‌آید و ش ت می‌خورد. بعد از آن صحبت‌هایی بین آقای هاشمی و ی انجام گرفت و ی گفتند که بهتر است این افراد لیست بدهند.

وی ادامه داد: نهایتاً آقای هاشمی اعلام د که من منع خود را از تشکیل گروه جدید برداشتم. بنابراین مصلحت‌ شی آقای هاشمی در ابتدا این بود که ما این کار را نکنیم و فقط روی متعادل شدن جریان اصولگرایی آن روز اثر بگذاریم اما بعد از برداشتن منع آقای هاشمی و اعلام نظرات ی، اولین بیانیه حزب را داده و تبلیغات خود را آغاز کردیم و کار را ادامه دادیم.

مرعشی تصریح کرد: آقای هاشمی هیچ‌گاه در مسائل داخلی حزب دخ نمی‌ د و آنقدر بزرگ فکر می‌ د که حتی ما اگر کارگزاران را منحل یا ادغام هم می‌کردیم ایشان خم به ابرو نمی‌آورد. اما به هر حال هر ی به آقای هاشمی دسترسی داشت و از هاشمی تکامل یافته سال‌های اخیر بهره نمی‌برد خودش ضرر می‌کرد بنابراین ما هم همیشه از ایشان م می‌خواستیم.

*بی‌اطلاعی از وجود هرگونه وصیت‌نامه

این فعال در بخش دیگری از این گفتگو، گفت: من از وجود هر گونه وصیت نامه اطلاعی ندارم. قرار نبود ایشان فوت کنند. آقای هاشمی هنوز آرزوهای بزرگی برای ایران داشت و هیچ انتظار این مرگ زودهنگام را نداشت. من تاکنون بحثی در خصوص وصیت‌نامه با ایشان نداشتم.

*بیت آیت‌الله در خدمت انقلاب و نظام خواهند بود

وی درباره تصمیم بیت آیت‌الله هاشمی در آینده فضای و اجتماعی کشور، اظهار کرد: مجموعه فرزندان و خانواده آقای هاشمی همچون گذشته در خدمت انقلاب و نظام هستند و متناسب با شرایط در سیاست نیز حضور خواهند داشت و به نظام کمک می‌کنند و مسیر پدر را ادامه خواهند داد. امیدواریم فضا برای حرکت مثبت در چارچوب نظام و انقلاب نیز برایشان باز بماند.

*نظرات صریح هاشمی درباره حل معضل باقی مانده سال ۸۸ به زودی منتشر می‌شود

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پایان درخصوص تلاش‌های آیت‌الله هاشمی برای حل مسائل بعد از انتخابات سال ۸۸ نیز گفت: ایشان مسئولیتی نداشتند که در رابطه با مسئله‌ای همچون حصر تصمیم‌گیری کنند اما نظرات خود را به مسئولین منتقل د و چون فکر نمی‌ د انتشار آنها کمکی به حل مسأله کند، منتشر ن د. به هر حال نظرات روشن و صریحی درباره حل معضل باقی مانده مشکلات ۸۸ داشتند. ان‌شاءالله به زودی با انتشار خاطرات ایشان، این موضوع هم بازتر خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
اظهارات و خاطره های خواندنی علی مطهری از آیت الله هاشمی
درخواست حذف اطلاعات
اظهارات و خاطره‌های خواندنی علی‌مطهری از آیت‌الله هاشمی
نائب رییس مجلس شورای ی گفت: در سال 92 ما خیلی اصرار داشتیم که آیت‌الله هاشمی ک دا شود و حتی روز آ که ما صبح به دیدار ایشان رفتیم و بعد از ظهر ثبت نام کرد فکر کنم اصرار ما بی تأثیر نبوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری در گفت‌و گویی از نحوه‌ی آشنایی آیت‌الله هاشمی با شهیدمطهری، خاطرات مشترکشان و در مورد وارد نشدن شهید مطهری در جریان جامعه ت و دیگر مسائل گفت. 
به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از جماران، در ادامه این گفت و گو را می‌خوانید؛

خاطراتی را که از رفت‌و آمدها و همکاری‌های شهید مطهری و مرحوم آیت الله هاشمی(ره) در ذهن دارید، برای ما بازگو کنید.

آنچه که من به خاطر دارم مربوط به خیلی بعدتر از زمانی است که آقای هاشمی با پدرم سابقه آشنایی پیدا کرده‌اند و مربوط به حدود سال 1347 است. ما در منزل قل ، خیابان شهید کلاهدوز فعلی ( ت) بودیم که الآن تبدیل به خانه- موزه شده و آقای هاشمی کمی آن طرف‌تر در کوچه لاجوردی نزدیک خانه ما بودند؛ یعنی پیاده چند دقیقه فاصله بود و گاهی ایشان به منزل ما می آمد.

 

روایت‌ علی‌مطهری از شکایت آیت‌الله هاشمی بخاطر دخ نظامیان در انتخابات و محکومیت 110 نفر از فرماندهان نظامی/

اولین بار شاید ایشان را آنجا دیدم که پشت در خانه ما آمده بودند و من در را باز و البته بدون ریش کمی برایم تازگی داشت.

یک بار یادم است چیزی به منزل ایشان بردیم (شاید نامه بود). ایشان خیلی راحت در حیاط منزل نشسته بودند و ظرف میوه جلویشان بود و مشغول خوردن میوه بودند و آنجا کمی با ما احوال‌پرسی د.

ولی خود آقای هاشمی همان طور که می دانید سال 1327 وارد حوزه علمیه قم می شوند، در حالی که شهید مطهری سال 1316 وارد حوزه قم شده‌اند. البته مطهری 15 سال از آقای هاشمی بزرگتر بودند. آقای هاشمی در مقاله «شهید مطهری آن‌گونه که من می‌شناسم» که در کتاب «سیری در زندگانی مطهری» چاپ شده است می‌گویند من وقتی وارد حوزه علمیه قم شدم دیدم حجره جنوب شرقی فیضیه خیلی مورد توجه است و بزرگان به آنجا رفت و آمد می‌کنند که متوجه شدم حجره آقای مطهری است و می دیدم که طلاب خیلی از ایشان سؤال می کنند و فهمیدم از اساتید بزرگ حوزه علمیه است. ایشان نقل می کنند که خیلی دوست داشتم به طریقی به ایشان نزدیک شوم و مثل بقیه اگر سؤالی داشتم بپرسم. بالأ ه به بهانه‌ای با ایشان صحبت و آن سادگی و طبیعی‌بودن و بی‌تکلف بودنشان برای من خیلی جالب بود. بعد فهمیدم آقای منتظری، هم‌حجره و هم مباحثه ایشان است و اینها دو شاگرد بزرگ آیت‌الله بروجردی هستند.

آقای هاشمی می‌گویند: من توفیق اینکه در درس آقای مطهری شرکت کنم پیدا ن ولی چند سال بعد شنیدم که ایشان به تهران مهاجرت کرده‌اند. خیلی ناراحت شدیم که چرا ایشان رفتند. حتی این تعبیر را به کار می‌برند که در آن موقع چهره آقای منتظری از دوری آقای مطهری شبیه ایتام شده بود.

بنابراین سابقه آشنایی آقای هاشمی با شهید مطهری به سال 27 بر می گردد و ایشان خیلی غبطه می‌خورد که چرا نتوانسته از درس مطهری استفاده کند. ولی بعد می‌گویند: وقتی شنیدیم ایشان در تهران فعالیت‌های خودشان را دارند و ارتباط خوبی با یان و روشنفکران و سخنرانی‌هایی دارند، خوشحال شدیم. بعد می‌گویند آشنایی بیشتر من با آقای مطهری به انتشارات مکتب تشیع برمی‌گردد. آقای هاشمی با همکاری دوستانشان مجله‌ای به نام «مکتب تشیع» تأسیس کرده بودند. ایشان می‌گویند از آقای مطهری هم مقالاتی می‌گرفتیم که این مقالات وزنی به مجله ما داده بود.

خودتان هم خاطراتی از ایشان دارید؟

بله، سال 57 بود که آقای هاشمی از زندان آزاد شدند. ما به دیدن ایشان در حوالی تجریش رفتیم. ایشان خیلی زود احساس کرد که مرکز ثقل انقلاب در داخل ایران از نظر هماهنگی با (ره) شهید مطهری و منزل ایشان است و به خاطر اعتماد زیادی که به شهید مطهری داشت اکثر مسائل را به ایشان ارجاع می‌‌داد و تا مورد تأیید ایشان نبود اقدام نمی‌ د. لذا آقای هاشمی در آن فاصله زمانی تا پیروزی انقلاب خیلی به شهید مطهری نزدیک و همواره در کنار ایشان بود. مثلا در فاصله 12 تا 22 بهمن که در مدرسه علوی بودند معمولاً صبحها آقای هاشمی به منزل ما می‌آمد و من این دو بزرگوار را با ماشین به مدرسه علوی می‌بردم و شب دیرهنگام به سراغ آنها می‌رفتم و اول پدر را در منزل پیاده می‌ و بعد آقای هاشمی را به منزلشان می‌رساندم و برمی‌گشتم.

در ملاقاتی که پس از ایشان از زندان داشتید خاطرتان هست که چه حرف هایی زده شد؟

نه، زیاد یادم نیست.

مرحوم مطهری از شکنجه های آقای هاشمی و مبارزاتشان چیزی بیان نمی د؟

حرف خاصی یادم نیست ولی در حدود سال 53 شهید مطهری یک نگرانی نسبت به آقای هاشمی داشت چون آقای هاشمی مقداری گرایش به مجاهدین خلق پیدا کرده بود و پول جمع می‌کرد و به مجاهدین خلق و مبارزان دیگر کمک می‌کرد. شهید مطهری نگران بود که بعد از آن تغییر ایدئولوژی، آیا آقای هاشمی همچنان از آنها حمایت می‌کند یا خیر.

البته انشعاب در سال 54 رخ داد.

انشعاب نبود، تغییر ایدئولوژی آنها سال 54 اعلام شد ولی نشانه‌های آن از قبل مشخص بود. این داستان را شهید مطهری در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از پیروزی انقلاب می‌گوید، البته اسم آقای هاشمی را نمی برد، و خود آقای هاشمی هم در مراسم بزرگداشت شهید مطهری آن را بیان می‌کند.

شهید مطهری در آن سخنرانی می گویند: یکی از دوستان ما خیلی مبارز بود و همه جان و را در راه مبارزه با رژیم شاه گذاشته بود و از سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق حمایت می کرد، اما بعد از تغییر ایدئولوژی آن سازمان من نگران شدم که آیا ایشان همچنان از این سازمان حمایت می کند یا خیر. سپس می گویند در جلسه‌ای از او (آقای هاشمی) سؤالی پرسیدم و می‌خواستم موضعش در مورد مجاهدین را بدانم. او جمله‌ای گفت که خیال من راحت شد. آن جمله این بود که «ما عد منهای خدا را نمی‌خواهیم؛ ما عد را هم در سایه نام خدا و خدا‌پرستی می‌خواهیم».

خود آقای هاشمی هم این داستان را تعریف می کند که شهید مطهری از من پرسید یا از زندان به او خبر دادند و مطهری گفته بود وقتی این جمله را شنیدم خیالم راحت شد.

از دهه منتهی به انقلاب که به منزل آیت الله هاشمی می رفتید خاطره ای دارید؟

از بعد از انقلاب خاطره دارم. یکی مربوط به اولین مصاحبه‌ای است که آقای هاشمی با رادیو و تلویزیون داشتند.

ایشان خاطره‌ای دارند و می گویند ناراحت بودند که تلویزیون در برنامه های خود قید « ی» را برای انقلاب به کار نمی برد و برنامه‌های غیر ی (یعنی موسیقی های آزاد ) هم پخش می کند. بعد ایشان می گویند که با شهید مطهری تا ی گرفتیم و به صدا و سیما رفتیم.

من چنین چیزی یادم نیست. موضوع قید « ی» هم مربوط به اعلام پیروزی انقلاب از را ت که گوینده گفت «این صدای انقلاب ایران است» و بلافاصله شهید مطهری گفت باید بگویند «انقلاب ی» و هم این تذکر را دادند. آن قضیه هم به این شکل نبود که با تا ی رفته باشند. من خودم شب هنگام از مدرسه علوی آنها را سوار . قرار بود آقای هاشمی برود در تلویزیون حرف‌هایی بزند چون بعد از معرفی آقای بازرگان به عنوان نخست‌ ، آقای هاشمی به عنوان سخنگوی شناخته شده بود. بنا بود آقای هاشمی برود و صحبت کند. ما از آنجا به سمت جام جم حرکت کردیم. در بین راه شهید مطهری می گفت که چه چیزهایی و به چه صورت باید گفته شود و با هم م می‌ د. ما آقای هاشمی را جلوی جام جم پیاده کردیم و به خانه رفتیم و چون تلویزیون نداشتیم یک دستگاه تلویزیون، یکی از دوستان داده بود و آنجا برای اولین بار از تلویزیون دیدیم که آقای هاشمی دارد صحبت می‌کند. بعد از آن مصاحبه، پدر گفتند خوب صحبت کرد و از صحبت هایشان راضی بودند.

موضوع صحبت یادتان نیست؟

دقیق یادم نیست. در مورد مسائل انقلاب بود. شاید بیست روز بعد از پیروزی انقلاب بود و لازم بود مسائلی گفته شود.

از مسیر منزل تا مدرسه علوی و صحبت هایی که احتمالا شهید مطهری در مورد آقای هاشمی می‌گفتند اگر خاطره ای دارید بفرمایید.

در راه که می رفتیم بحث‌هایی داشتند که برخی از آنها حاکی از خشنودی آنها از پیشرفت نهضت بود ولی یک موضوع را یادم هست که شهید مطهری معتقد بود ون پست اجرایی تی نگیرند مگر اضطراراً و آقای هاشمی خیلی این حرف را قبول نداشت. می گفت یعنی امثال ما نرویم پست بگیریم و امثال داریوش فروهر پست بگیرند. این موضوع برای او قابل قبول نبود.

البته تز شهید مطهری این بود که ت حتی در باید استقلال خود را حفظ کند و تی نشود چون ت شیعه در طول تاریخ همیشه در کنار مردم و در مقابل ت ها بوده. حتی در باید این ح خود را حفظ کند تا نفوذ کلام و نظارت خودش را کماکان داشته باشد.

آقای هاشمی در جواب چه می گفت؟

ایشان نظرش این نبود و می خواست بگوید اگر ما نرویم از دستمان در می رود. اما استدلال شهید مطهری چیز دیگری بود و نظر هم همین بود اما بعدا چون تجربه آقای بازرگان و بنی صدر پیش آمد اجازه دادند که ون هم وارد شوند.

آقای هاشمی در خاطراتشان در مورد تشکل پیدا ت مبارز گفته‌اند شهید مطهری مخالف نبود ولی وارد این جریان نشد. شما خاطره ای از این موضوع دارید؟

فکر می‌کنم مقصود شما حزب است نه ت مبارز. جامعه ت در سال 1355 تأسیس شد و خود شهید مطهری مؤسس و مبتکر این طرح بود ولی ایشان بعد از پیروزی انقلاب با تشکیل حزبی که مؤسسان آن صرفا باشند مخالف بود به خاطر اینکه معتقد بود حزب برای ب قدرت است و تشکیل چنین حزبی باعث می‌شود ت محدود شود و شامل بخشی از مردم خواهد شد. به دلیل تزی که داشتند که ون پست اجرایی تی نگیرند مگر اضطراراً و از طرفی حزب طبعاً برای ب قدرت است ایشان معتقد بودند بهتر است حزبی که مؤسسان آن صرفا ون باشند تشکیل نشود ولی با تشکیل حزب به طور کلی موافق بودند. نظر هم همین بود ولی با اصرار آقایان بهشتی و هاشمی در نهایت مثل اینکه اجازه آن را دادند و شهید مطهری هم بعد از آن مخالفتی نداشت ولی خودشان عضو حزب نبودند.

احتمالا بعضی از جلسات جامعه ت در منزل شما برگزار شده است. از این جلسات خاطره ای دارید؟

جلسات جاهای مختلف بوده و از محتوای آنها خبر چندانی ندارم به جز آنچه درباره راه‌پیمایی تاسوعا و عاشورای 57 بود.

در مبارزات سال 57 سفری به آبادان می روند که شهید مطهری هم عضو آن هیأت بودند ...

این طور نبود. در اعتراضات کارکنان صنعت نفت، نفت هم به خارج صادر نمی شد و هم مصرف داخلی تأمین نمی شد و مشکلاتی برای مردم پیدا شده بود. شهید مطهری طرحی را به پیشنهاد کرد که مصرف داخلی تأمین شود به دو جهت، هم اینکه تز مار یست‌ها را که می گویند انقلاب یک انفجار است و باید آنقدر جامعه سختی ببیند تا منفجر شود و انقلاب رخ دهد قبول نداشتند و هم اینکه ایشان معتقد بود چون تا آن موقع فقط به ت یب و نفی حکومت پرداخته‌اند، با این کار یک نقش ایج و اثباتی برای ایجاد می کنیم که نفت مردم تأمین شود و از این طریق عملاً ی حکومت را به تدریج به دست می‌گیرد. لذا ایشان پیشنهاد می دهد که هیأتی از طرف به خوزستان و پالایشگاه نفت آبادان برود و با کارکنان صنعت نفت صحبت کند که مصرف داخلی را تأمین کنند. اعضای هیأت را هم خود شهید مطهری به پیشنهاد می دهد: آقایان بازرگان، کتیرایی و حجت‌ال هاشمی رفسنجانی. هم پذیرفتند و اعلام د.

شما خاطره ای از این موضوع دارید؟

آنها که رفتند، نفت داخلی تأمین شد و خیلی کار موفقی بود. حالا که شما صحبت از خاطره می‌کنید این خاطره را هم عرض کنم که بعد از شهادت آیت‌الله مطهری، آقای هاشمی وقتی به منزل ما آمدند گفتند او کار خودش را کرد. اکنون این جمله را در باره خود ایشان هم می‌توانیم بگوییم که هاشمی کار خودش را کرد.

آقای مطهری! بخش عظیمی از مردم آقای هاشمی را به عنوان یک فرد بسیار با نفوذ که تا آ در قدرت بود، می شناختند. فکر می‌کنید این‌گونه تحلیل قدرت محور از شخصیت ایشان چقدر کامل است؟ تحلیل شما از مشی آقای هاشمی در طول این چهار دهه چیست؟

ایشان چون در ایجاد این انقلاب نقش داشت، واقعا دلسوز انقلاب بود و جایی که احساس می کرد لازم است وارد شود وارد می شد هرچند که مورد افتراها و تهمت ها قرار بگیرد. از ابتدای انقلاب طبیعی بود که ایشان نمی توانست خود را کنار بکشد و طبیعی بود که بعضی از مناصب را بر عهده می گرفت و همین کار را هم کرد. اولین پست ایشان س رستی وزارت کشور بود، بعد وارد مجلس شد و دو دوره رئیس مجلس شد و در جنگ هم نقش مهمی داشت و بعد از جنگ ایشان احساس کرد که کشور نیاز به یک حرکت بزرگ اقتصادی و سازندگی دارد و شاید این موضوع از دیگری غیر از ایشان بر نمی آمد. لذا برای ریاست جمهوری آمد و به نظر من نقش خودش را خوب ایفا کرد و حرکتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و بنیان های اقتصاد کشور را بنا نهاد و صنایع مادر مثل پتروشیمی و سیمان را به حرکت در آورد و نهضت سدسازی به وجود آورد و در مجموع کارش موفق بود.

از طرف دو دسته به ایشان انتقاد می‌شود، یکی اصلاح‌طلبان فعلی و دیگر اصولگرایان فعلی. فکر می‌کنید سیاست‌هایی که آقای هاشمی در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری در پیش گرفت چقدر درست بود و چقدر به این سیاست ها انتقاد وارد است؟

اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی شاید بیان به میزان کافی نبود یک علتش همین همتی بود که ایشان برای سازندگی کشور داشت و می خواست که این سازندگی آسیب نبیند و عجله داشت که این کارها زودتر انجام شود. لذا مایل نبود که جوّ کشور شده و این بحث ها مطرح شود و در نتیجه آهنگ عمران و آبادانی و سازندگی کند شود. شاید این نظر مورد انتقاد هم باشد چون این دو با هم قابل جمع است که بیان باشد و در عین حال سازندگی هم با سرعت خودش انجام شود.

لذا می دیدیم که ایشان خیلی میدان نمی داد که باب انتقاد باز شود. شاید این را نشانه کم تحملی ایشان تلقی می د ولی به نظر من علت اصلی آن این بود که نمی‌خواست کشور از سازندگی باز بماند. او احساس می‌کرد که بعد از جنگ ما باید یک شرایط جدی برای سازندگی ایجاد کنیم. اما اینکه همه سیاست های اقتصادی آن دوران درست بود یا نبود را کارشناس اقتصادی باید جواب دهد، ولی در مورد سیاست تعدیل که منجر به تورم زیادی شد بلافاصله ایشان این سیاست را اصلاح کرد؛ یعنی این شجاعت را داشت که از سرعت آن تعدیل بکاهد و تورم کاهش پیدا کند.

انتقاد دیگری که به آن دوره هست اقداماتی است که در آقای فلاحیان وجود داشت و درباره بعضی منتقدان برخی اقدامات خشن انجام شد. این هم مقداری مبهم است یعنی روشن نیست که آقای هاشمی در جریان این امور بوده یا نبوده است.

ایشان در مصاحبه‌ای می‌گویند که در آن اتفاقات من نقشی نداشته‌ام و دستوری نداده‌ام.

اصلا این طور کارها به روحیه ایشان نمی خورد چون ایشان آدم دلرحمی بود و اینکه این اقدامات با چه استدلال و فلسفه ای انجام می شده واقعا هنوز هم جواب قانع کننده ای داده نشده است؛ انحرافی بوده که در نظام ایجاد شده بود.

وقتی آیت الله هاشمی(ره) بعد از سال 84 و به خصوص 88 وارد دوره جدیدی از موضع‌گیری‌های شدند خیلی‌ها می‌گفتند که آقای هاشمی تغییر کرده است. به نظر شما آیا واقعا هاشمی عوض شده بود یا اینکه اقتضای سیاست ورزی در این مقطع ده ساله به گونه دیگری بود؟

لااقل از نظر ایشان شرایط دوران سازندگی اقتضا می کرده که خیلی باب مسائل باز نشود تا بیشتر به کار و فعالیت و تلاش های عمرانی خودشان برسند و البته ممکن است بعداً تغییر نگاهی هم در ایشان ایجاد شده بوده که بستن فضا و محدود بیان روش درستی نیست.

به نظر من هر دو عامل با هم مؤثر بوده است و ایشان از سال 84 احساس کرد که عده ای می خواهند انقلاب را مصادره کنند و احساس خطر کرد؛ مخصوصا با ورود آقای به انتخابات ریاست جمهوری.

ایشان با شناختی که از آقای احمدی‌نژاد و گروهش داشت مخصوصا از دوره استانداری اردبیل که آقای احمدی‌نژاد استاندار خود آقای هاشمی بود، برای انقلاب احساس نگرانی و احساس خطر کرد که اگر اینها روی کار بیایند آسیب جدی به انقلاب می‌زنند؛ لذا شما می‌بینید که ایشان وارد میدان انتخابات ریاست‌ جمهوری شد.

عده‌ای این موضوع را حمل بر قدرت طلبی آقای هاشمی د یا می‌کنند در حالی که این طور نبود و این قضیه بیشتر به خاطر احساس خطری بود که ایشان از ورود آقای داشت. در واقع ایشان اولین فردی بود که به خطر آقای احمدی‌نژاد وقوف پیدا کرد. لذا در همان موقع هم اعلام کرد که اگر اصولگرایان روی آقای ولایتی یا آقای لاریجانی توافق کنند من نمی‌آیم؛ یعنی معلوم است که ایشان صرفا به خاطر احساس خطر از آقای احمدی‌نژاد وارد میدان شد که مبادا ایشان رئیس‌جمهور شود.

بالأ ه آن اتفاقات افتاد و آقای احمدی‌نژاد هم با هوش بود و خیلی زود فهمید که تمایل بخشی از نظام این است که آقای هاشمی به حاشیه رانده شود. لذا خیلی از نیروهای انقلاب و نهادهای حکومتی هم پشت سر آقای احمدی‌نژاد قرار گرفتند و علی‌رغم اینکه ظاهر قضیه نشان می داد که آقای قالیباف می تواند برنده شود در نهایت آقای احمدی‌نژاد تقریبا در یک هفته آ حمایت شد و به دور دوم راه یافت. آقای هاشمی در اینجا معترض بود و چندبار هم اعلام کرد و در آ گفت به خدا واگذار . معتقد بود که انتخابات 84 ی شده و البته بعدا شکایت هم کرد و خود ایشان به من گفت که 110 نفر از فرماندهان نظامی در دادگاه به خاطر دخ در انتخابات محکوم شدند و ما دیدیم اگر بخواهد حکم اجرا شود خیلی برای نظام بد می شود و گذشتیم.

در هر حال همان موقع هم ایشان معتقد بود که انتخابات سالم نبوده و در واقع اختلاف نظر آقای هاشمی با ی از همان موقع یعنی از ورود آقای احمدی‌ نژاد شروع شد که ی آقای احمدی‌نژاد را کاملا قبول داشت و از آقای احمدی‌نژاد حمایت بسیار جدی کرد ولی آقای هاشمی ایشان را یک خطر برای انقلاب می‌دانست و طبعا اینجا اختلاف‌نظر شد و بعد هم که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شد آقای هاشمی چندان حمایت نمی کرد.

تا به سال 88 رسیدیم که آن مسائل پیش آمد. به نظر من آقای هاشمی در سال 88 هم خیلی خوب رفتار کرد؛ یعنی نامه‌ای که به ی داد یک اعلام خطر و هشدار بود و او به وظیفه خودش عمل کرد و گفت که اگر الآن جلوی این‌گونه رفتارها نایستید آسیب خواهیم دید و دیدید همین‌طور هم شد. واقعا خیلی از حرف‌های ایشان در آن نامه بعدا تحقق پیدا کرد. به هر حال عامل اختلاف بین این دو بزرگوار در واقع وجود آقای احمدی‌نژاد بود.

نظر شما در وقایع سال 84 چه بود؟ فکر می کنید که توصیه های آقای هاشمی در آن شرایط شنیده می شد؟

نه، ی متوجه نبود یعنی ی به خطر آقای احمدی‌نژاد آگاه نبود و تنها ی که کاملا این موضوع را می شناخت و احساس خطر می‌کرد آقای هاشمی بود و من خودم شاید جزو اولین انی بودم که منتقد آقای شدم ولی من هم حدود یک سال بعد به اینجا رسیدم که گروه خطرناکی هستند.

شما فکر می‌کنید که آقای هاشمی به خاطر تجربه چنین درکی داشت یا اطلاعاتی داشت؟

همان دوره استانداری آقای احمدی‌نژاد را و تخلفاتی که در اردبیل کرده بود را دیده بود؛ سو‌آپ نفت کرده بودند و پولش برنگشته بود و این پرونده به قوه قضائیه رفت و به وسیله‌ای ناپدید شد و اصلا به بیرون از قوه بردند. یا رفتارهایی که ایشان در دوره شهرداری داشت و پول پخش و مانند آن را دیده بود و بیش از همه احساس خطر می کرد.

مقداری هم ناشی از هوشش بود. بالأ ه آقای هاشمی آدم باهوشی بود و شاید زودتر از دیگران انحرافات را متوجه می شد. یعنی هم در عمل دیده بود و هم به خاطر هوشی که داشت زودتر از بقیه خطر این جریان را شناخت و هشدار داد و سال 88 هم ایشان مظلوم واقع شد که آقای احمدی‌نژاد آن حرف‌ها را در مناظره زد و آقای هاشمی درخواست کرد که طبق قانون چند دقیقه به ایشان وقت بدهند که صدا و سیما اجازه نداد. اگر بخواهیم ریشه های فتنه را بررسی کنیم یکی از ریشه ها همین بود. نباید ما بگوییم صرفا آقایان و مقصر و به وصل بودند و مسأله تمام است؛ باید اینها را بررسی کنیم.

نامه‌ای که آقای هاشمی به ی داد واقعا یک نامه تاریخی بود و وظیفه خودش را انجام داد که حاکی از دور شی و عمق نگاه ایشان بود و خطبه‌ای هم که ایشان در سال 88 بعد از انتخابات خواند به نظر من یک سند افتخار برای ایشان است که راه حل موضوع را نشان داد ولی متأسفانه تا به امروز عمل نکرده‌اند.

مشابه نامه ایشان به ی را ایشان و چند نفر از بزرگان انقلاب در مورد موضوع بنی صدر به داشتند که برخی مخالفان ایشان آن ها را با هم مقایسه می د و می‌گفتند ابن دومین «نامه بدون سلام» آقای هاشمی است. خیلی جالب است که ایشان، هم با و هم با ی در عین رابطه صمیمی صریح بودند. آقای اردبیلی در خاطراتشان تعبیر جالبی دارند که می گویند تنها ی که جرأت شوخی با را داشت آقای هاشمی بود.

فکر می کنید دلیل این رابطه عاطفی در عین حفظ صراحت چیست؟

بستگی به روحیه افراد دارد. بعضی افراد صریح هستند و نمی‌توانند در لفافه صحبت کنند و روکشی روی حرف‌هایشان بکشند. اینها یک مقدار ذاتی است یعنی به روحیات افراد بر‌می‌گردد و هم از این آدم‌ها بیشتر خوشش می‌ آمد تا آدم‌های متملق و چاپلوس و انی که ممکن بود در حضور طوری حرف بزنند و در غیاب طور دیگر.

فکر می کنید چرا آنقدر به ایشان علاقه داشت؟

چون ایشان را دلسوز و خوش‌فکر می‌دانست. همان طور که شاید صریح‌تر از آقای هاشمی خود شهید مطهری بود و در جاهایی به صراحت با (ره) مخالفت کرد و حکم را برگرداند. مثلا در قضیه ریاست کمیته‌های انقلاب ی برای آقای لاهوتی حکم نوشته بودند و شهید مطهری حکم را از آقای لاهوتی می‌گیرد و پیش می‌رود و می‌گوید این به صلاح نیست به خاطر اینکه آقای لاهوتی در دو سال آ در زندان به مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده و صلاح نیست و آقای مهدوی‌کنی را معرفی می‌کنند و آقای مهدوی می‌گوید حکم من به ریاست کمیته‌های انقلاب را به خط آقای مطهری با امضای دارم.

اینها دوستداران واقعی هستند یعنی می‌خواهند آبروی نرود چون فردا مشکل پیدا می شود و چون را دوست دارند این طور برخورد می‌کنند؛ یعنی به فکر خودش نیست، به فکر و انقلاب است.

از این نمونه ها درباره شهید مطهری زیاد بوده و با این حال شما می بینید که می‌گوید مطهری تن و حاصل عمرم بود. من معتقدم بعد از شهید مطهری ی صمیمی‌تر و صریح‌تر از آقای هاشمی با نداشتیم؛ یعنی بعد از اینکه شهید مطهری شهید شد شاید ایشان صمیمی ترین و صریح‌ترین یار بود و مسائل را خیلی راحت و روشن با ایشان مطرح می‌کرد.

شما این نقل قول از شهید مطهری را که می گوید بین ما ها آقای هاشمی تنها مجتهد است را شنیده‌اید؟

نه، خیلی معتبر نیست و من نشنیده‌ام.

از نقاط جالب در زندگی آقای هاشمی سفری است که به کشورهای مختلف یی، اروپایی و آسیایی کرده اند. مثلا در مورد مترو کشورهای زیادی را نام می برند که طی حضور در آنها تعمدا سوار مترو شدند. همان تجربه هم باعث شد که ایشان بعد از انقلاب مجموعه ت، مجلس و... را برای راه اندازی مترو قانع کند و خطبه ای مشهور به «خطبه مترو» را در خواندند.

یکی از خدمت های بزرگ ایشان همین مترو است و حاکی از دور شی ایشان بود. شاید آن موقع خیلی افراد ضرورت این کار را درک نمی د و خیلی ها هم منتقد بودند ولی ایشان با ایستادگی خودش بالأ ه این کار را به سامان رساند که یکی از کارهای بزرگش بود.

آقای مطهری! عمر آقای هاشمی بعد از سال 84 وارد دوره تازه ای می شود؛ تحلیل شما از ایفای نقش ایشان در این دوره 10 ساله اخیر چیست؟

آقای هاشمی در هر دوره ای به اقتضای شرایط عمل کرده است. در دوره سازندگی چون بلافاصله بعد از جنگ بوده، برای اینکه سریعتر کشور ساخته شود کمتر به توسعه اهمیت داده است، ولی از طرف دیگر ایشان وقتی خارج از قدرت بوده و شرایط جامعه را دیده احساس کرده که محدود بیان به ضرر کشور است و باعث استبداد می شود یعنی شاید اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده است.

به نظرم ایشان در 10 سال اخیر نقش خیلی خوبی ایفا کرد از این نظر که نمایندگی بخش مهمی از مردم کشور را بر عهده داشت. یعنی با روشی که بر کشور حاکم شد که یک طرفه می خواستند جلو بروند و هر منتقد و مخالفی را خیلی زود سرکوب می د و به حاشیه می راندند انقلاب داشت پایگاه اجتماعی خود را از دست می داد. یعنی جامعه دو بخش شد؛ عده ای که خود را انقل واقعی و بقیه را منحرف می دانستند و عده ای که واقعا انقلاب را دوست داشتند ولی با این روش ها مخالف بودند.

آقای هاشمی وارد انتقاد از حکومت شد و صریحا گفت که بعضی روش ها درست نیست و توانست بخش عظیمی از مردم را پشت سر انقلاب حفظ کند و اگر ایشان هم آن طرف می رفت برای انقلاب خطر بود یعنی ممکن بود حرکت های اجتماعی ایجاد شود.

در واقع آقای هاشمی از سال 84 و مخصوصا از سال 88 به این طرف بخش مهمی از جامعه را همچنان پشتیبان انقلاب و امیدوار به اصلاح امور نگه داشت و این هنری بود که ایشان نشان داد و به نظرم کار درستی کرد.

با خلأ ایشان فکر می کنید که آینده کشور و قطب بندی های اجتماعی و به چه سمتی می رود؟ فقدان ایشان قابل جبران است؟

بستگی به رفتار طرف مقابل دارد. اگر بخواهند روش های قبلی را ادامه دهند و سختگیری ها و محدودیت های بیان و مجازات های سنگین برای منتقدان و مخالفان داشته باشند شرایط بد می شود و چون مانعی به نام آقای هاشمی دیگر نیست ممکن است راه برای اینها بازتر هم شده باشد ولی ممکن است منجر به حرکت های اجتماعی شود و اگر عاقل باشند و درست رفتار کنند ممکن است ما به وحدت ملی نزدیک شویم. البته از یک نظر که اینها آقای هاشمی را به قول خودشان رأس فتنه می دانستند شاید احساس کنند با رفتن ایشان خطر کمتر شده و مقداری از روش‌های قبلی و سختگیری ها دست بردارند و ممکن است به همان روش ها ادامه دهند؛ ما باید منتظر رفتار آنها باشیم.

پیش‌بینی شما چیست؟

باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد.

آقای مطهری! با توجه به محدودیت‌هایی که برای برخی شخصیت های وجود دارد، فکر می‌کنید بعد از رحلت آقای هاشمی چه فردی یا افرادی می توانند جای خالی ایشان را پر کنند؟

اصولاً نباید دنبال فرد بگردیم. آن فرد در جریان عمل پیدا می‌شود. ی را نداریم که بتواند نقش ایشان را ایفا کند ولی اگر همه شخصیتهای هم‌سو با آقای هاشمی با هم هماهنگ باشند ممکن است بتوانند این راه را ادامه دهند. یعنی شخصیت‌ها و جریان‌های معتدل و طرفدار ‌های اساسی و حقوق شهروندی باید با تلاش و هماهنگی خودشان این راه را ادامه دهند ولی اینکه یک رأس یا داشته باشد ضرورتی ندارد. در عمل ممکن است خود به خود ی برجسته شود و نقش ی این جریان را پیدا کند اما هر باید به وظیفه خود عمل کند و تا حالا هم همین بوده و هر به عنوان وظیفه خود وارد شده و کاری را انجام داده است چون در مقابل انحرافات و ظلم ها نمی شود سکوت کرد؛ خود به خود افراد و جریان ها وارد می شوند و رشد می کنند. بالأ ه این راه را باید ادامه داد و خیلی نباید این موضوع را که چه ی هدایت این قضیه را بر عهده می گیرد جدی بگیریم.

واسطه اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل آقای هاشمی بود. فکر می کنید که در دوره پسا هاشمی آینده اصولگرایان معتدل چه می شود؟

این هم بستگی به رفتار خودشان دارد که چگونه عمل کنند. یک جبری وجود دارد برای این که معتدل ها اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب به هم نزدیک شوند و آن جبر مقابله با افراطها و فرصت‌طلبی‌هاست.

نقش و جایگاه ایشان مثل یک نقطه کانونی بود. در فقدان این نقطه کانونی فکر می کنید که باز هم اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل یک نقطه کانونی و فصل مشترک پیدا می کنند؟

اینها در یک جاهایی به هم نزدیک می شوند. مثلا در انتخابات سال 96 برای اینکه تندروها پیروز نشوند طبعا اینها به هم نزدیک می شوند و نیازی نیست که شخصیتی باشد و حول او به هم نزدیک شوند بلکه به خاطر نوع نگاهی که دارند و مصالحی که برای انقلاب حس می کنند خود به خود نزدیک می شوند و وقتی همه آنها از یک ک دا حمایت کنند این خودش به معنی اتحاد و ائتلاف است ولی ضرورتی ندارد که همه دور یک شخصیت جمع شوند.

فکر می کنید بحثی که مطرح شده مبنی بر اینکه با توجه به حضور سلیقه های مختلف در تشییع پیکر آقای هاشمی طرح آشتی ملی مطرح شود در حد یک ایده رسانه ای است یا می تواند جامه عمل بپوشد؟

می تواند فرصت و محملی برای وحدت ملی باشد ولی بعید است نهادهای حکومتی از این فرصت استفاده کنند و باز به راه خودشان ادامه می دهند. شما دیدید که در جریان تشییع جنازه آقای هاشمی بخش مهمی از مردم شعارهایی دادند که خیلی معنی دار و هشدار دهنده بود که حکومت باید این پیام ها را بگیرد ولی قرائن نشان می دهد که خیلی تأثیری نداشته و باز به راهشان ادامه می دهند.

شما سال 92 رئیس ستاد اصولگرایان آقای هاشمی بودید. چرا این تصمیم را گرفتید؟

خود ایشان به پیشنهاد بعضی‌ها این کار را د و حتی صبح یک جلسه هم برگزار کردیم ولی بعد از ظهر اعلام شد که ایشان رد‌صلاحیت شده است؛ یعنی این ستاد چند ساعت بیشتر دوام نداشت.

ملاقاتی هم در آن ایام با ایشان داشتید؟ دغدغه های ایشان را شنیده بودید؟

در سال 92 ما خیلی اصرار داشتیم که ایشان ک دا شود و حتی روز آ که ما صبح به دیدار ایشان رفتیم و بعد از ظهر ثبت نام کرد فکر کنم اصرار ما بی تأثیر نبوده است. بحث های ما در مورد ضرورت این قضیه بود که شرایط به گونه ای است که شما باید بیایید. چون اول مردد بود و در نهایت قبول و ثبت نام د و آثار خوبی هم داشت و ثبت نام و نوع برخورد ایشان با رد صلاحیت، برگ زرینی برای ایشان بود و همین ها بالأ ه در انتخابات 92 تأثیر گذاشت.

چند ماه بعد یک ملاقات خصوصی با ایشان داشتم که خیلی حرف ها گفت که بعضی از آنها قابل گفتن نیست.

چیزهایی که قابل گفتن است را بفرمایید.

یکی همین بود که گفتم بعد از انتخابات سال 84 ایشان معتقد بود آنجا هم ی شده است. یکی هم چون آن موقع دادگاه مهدی مطرح بود ایشان خیلی خوشحال بود و می گفت نام هفت قاضی را به من نشان دادند و گفتند با هر کدام که می گویید محاکمه انجام شود و من آقای «تولیت» را انتخاب . آقای تولیت پرونده را خوانده بود که بر اساس نقل آقای هاشمی، او گفته بود هیچ چیز مهمی در این پرونده نمی‌بینم و محکومیتی ندارد. پرونده را به آقای «سراج» هم داده بودند و ایشان هم گفته بود که چیز مهمی ندارد؛ از ایشان هم گرفتند و به آقای «مقیسه» دادند و ایشان هم اول گفته بود چیز مهمی ندارد. همچنین یادم هست که ایشان خیلی خوشحال بود، می‌گفت «الحمد لله مهدی در دادگاه دلایلی آورده که همه اتهامات را رد کرده و دادگاه هم جو نداشته» و می‌گفت اگر محکومیتی باشد شاید مدت کوتاهی زندان باشد اما بعد دیدیم که 10 سال زندان شد و طبعا ایشان ناراحت شد.

در مورد آینده چه چیزی می گفتند؟

ایشان در مورد آینده نگران بود و معتقد بود روش موجود باید عوض شود.

بعد از آقای ؟

بله، دوره آقای بود یعنی به نوع برخورد با منتقدان و سختگیری هایی که می شود و محدود انقل ون که هر روز دارند دایره را تنگ می کنند، اعتراض داشت و کمی نگران اوضاع بود.

البته صحبت های ایشان در چند ماه اخیر امیدوارانه بود. می گفت بعد از برداشته شدن این مانع از سر نظام خیالم راحت شد.

بعد از انتخابات 7 اسفند سال گذشته این حرف را زدند. از نظر اینکه مردم مقداری آگاه تر شدند ایشان امیدوار بود ولی از طرف دیگر خیلی امیدوار نبود و معتقد بود که روشی که حاکم است باید تغییر کند. واقعیتی که باید بدانیم این است که ایشان با ی اختلاف نظر داشت و خود ی هم د یامی که در پی درگذشت ایشان دادند مشخص بود که اختلاف نظرهایی داشته‌اند.

آیا فکر می‌کنید که منش و رفتار آقای هاشمی بعد از فوت ایشان تبدیل به یک گفتمان شد یا در حد یک روش باقی ماند؟ اثر ایشان بعد از فوت در صحنه کشور چطور خواهد بود؟

همین که ایشان گفتمانی را ایجاد کرد و یکی از شخصیت های رده اول انقلاب برداشت درستی از داشت و آن جایی که احساس خطر می کرد و احساس می‌کرد نظام دارد اشتباه می کند حرف خودش را می زد، نامه می نوشت و می‌گفت؛ این یادگار و میراث خوبی از ایشان است که به این معنی نیست که ی حرف نزند و اظهار نظر نکند و اگرچه خیلی ایشان را مورد هجوم قرار دادند ولی بالأ ه این گفتمان را ایجاد کرد که در این طور نیست که هر کاری بخواهند انجام دهند و بقیه نباید صحبت کنند. هر جایی که انسان احساس می کند نظام دارد اشتباه می کند، به اشکال مختلف حرفش را می زند و خط قرمز فقط آشوب، شورش، اقدام مسلحانه و امثال آن است و اینکه حرف ها گفته شود خط قرمز نیست. نظر مقام ی هم همین است. ایشان هم گفته‌اند ممکن است ی در موضوعی نظری مخالف نظر ی داشته باشد، او آزاد است که حرفش را بزند.

این خیلی مهم است یعنی اینکه یکی از شخصیت های رده اول و افراد نزدیک به این گفتمان را ایجاد کرد خیلی مهم است و باید ادامه پیدا کند؛ بر خلاف نظر افرادی که می خواهند فضا را ببندند و باب انتقاد و گفت و گو را ببندند. نعمتی بود که در این چند سال آقای هاشمی ایجاد کرد و حرف های

مشاهده متن کامل ...

کتاب و کتابخانه در تمدن ی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان ، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن به وضوح آشکار می شود
دسته بندی کتابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
کتاب و کتابخانه در تمدن ی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

خلاصه 1

مقدمه 2

ابزار و وسایل کتابت در دوران 3

کتابخانه های تمدن ی 3

الف: کتابخانه های شخصی 6

ب: کتابخانه های مساجد 6

ج:کتابخانه های عمومی 6

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران ی 7

کتابخانه حلب 7

کتابخانه شاپور 7

کتابخانه سید رضی 8

کتابخانه سید مرتضی 8

د- کتابخانه های نیمه عمومی 9

کتابخانه فارس 9

کتابخانه رامهرمز 9

کتابخانه بصره 10

کتابخانه ابن شاه مردان 10

کتابخانه صاحب بن عباد 10

چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11

شیوه های تهیه کتاب 11

کتابخانه های ایران ی 12

دلایل افول کتابخانه های ی 15

عوامل برونی 16

عوامل درونی 16

نتیجه 17

یادداشت ها : 18

abstract 20

غلامحسین سعیدیان 22

چکیده 22

کلید واژه ها 23

مقدمه 24

آذربایجان بزرگ و خان ترکمان 25

پی نوشت ها و توضیحات 36

منابع و مأخذ 48

سیاست های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران 52

چکیده 52

واژه های کلیدی: 52

مقدمه 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت 57

الف- امینیت راه ها ئ مبارزه با راه ن 60

ب- احداث راه و کاروانسرا 60

ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان ی) 62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم 66

نتیجه 68

پی نوشت ها و یادداشت ها 69

فهرست منابع 73

عنوان مقاله: 77

چکیده: 77

کلید واژه ها 78

مقدمه: 78

الف: ا 81

ب: رودها و رودخانه ها 96

ج: دریاها و دریاچه ها 97

د-کوه ها 98

ه: دژها و قلاع 99

و: اماکن جغرافیایی دیگر 101

پی نوشت ها 103

فهرست منابع و ماخذ 109

خلاصه

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان ، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن به وضوح آشکار می شود.

در دوران تمدن ی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان را شاهد می باشیم.

کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن ی – کتاب – کتابخانه ها

مقدمه

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اس0ت. ؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.

با توجه به عنایت خاصی که مکتب به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2).

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و انی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می د.

مسلمانان هر چه از زمان دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار ان و معصومین برای ب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.

ابزار و وسایل کتابت در دوران

مسلمانان در آغاز، تعالیم دینی خویش را از طریق به یاد سپاری به نسل های بعد و دیگران انتقال می دادند. هر چند مواردی موجود است که مسلمانان از پوست حیوانات و دیگر ابزار نوشتاری نیز استفاده می کرده اند.1

با پیدایش و ورود پاپیروس، مخصوصا، رونق صنعت کاغذ سازی در میان مسلمانان، در عرصه تعلیم و تعلم و کتابت دگرگونی عمده ای پدیدار شد و به آن سرعت بخشید. نباید فراموش کرد که ورود علوم و دانش یونانی و کشاکش فکری فرق و مذاهب ی از دیگر عواملی بودند که بر رونق بازار کتاب و حرفه های وابسته به آن افزودند.

کتابخانه های تمدن ی

تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.

سومریان، در حدود 2700 سال پیش از میلاد کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو[1] مجموعه ای م از 30000 لوح گلین[2] داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ د و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا[3] بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از 668 تا 626 قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می د. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای تی داشت.

اما کتاب در ، خود داستانی دیگر دارد: آغاز پیام وحی با فرمان خواندن، سوگند خوردن به قلم که نمادی است برای نوشتن، فراخوان مکرر به تعلیم و تعلم، پافشاری به کتابت، رویکرد گسترده پیروان آیین به فراگیری خواندن و نوشتن، همه و همه نمودهایی از این گذشته است. به اینها باید مصحف نویسی را نیز افزود که خود فصلی پردامنه و درخور پژوهشی مستقل است. زیرا اهتمام ویژه مسلمانان به قرآن آنان را وا داشته است تا ظریفترین و دقیقترین ارایه ها را در نگارش و تزیین این کتاب آسمانی به کار گیرند.

مسلمانان از اوا قرن دوم هجری به جمع آوری کتب علاقه زیادی نشان داده اندف اما دقیقاً معلوم نیست که آغاز تشکیل کتابخانه به کدام سال و کدام شخص باز می گردد. آن چه که مشخص است این که کتابخانه های عمومی پدیده ای متعلق به قرن چهارم هجری می باشد. خزانه الحکمه ها که پیش از دارالعم ها به وجود آمده بودند، به معنی واقعی کلمه، عمومی به شمار نمی رفتند.2

مدارکی وجود دارند که حکایت از ایجاد کتابخانه های مساجد در قرن چهارم هجری دارند. در همان حال ممکن است که آغاز کتابخانه های شخصی به شکل محدود آن مربوط به قرن سوم هجری باشد.

کتابخانه های جهان به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف- کتابخانه های شخصی

ب – کتابخانه های مساجد

ج- کتابخانه های عمومی

د- کتابخانه های نیمه عمومی

این طبقه بندی تکیه بر بنیان گذاران و استفاده کنندگان از کتابخانه دارد. در کتابخانه خای شخصی عمومی و نیمه عمومی بنیان گذاران افراد خاصی بودن و تنها میزان استفاده کنند گان آنها را از جدا می کنند. درحالی که در کتابخانه های مساجد بنیانگذاران خاصی را نداریم.

الف: کتابخانه های شخصی

به آن دسته از کتابخانه ها گفته می شود که علما و دانشمندان برای استفاده های شخصی تاسیس می د. می توان گفت که در میان علمای شیعه – مثل علمای سایر مذاهب – بر پا داشتن کتابخانه های شخصی امری مرسوم بوده است اما دقیقا نمی توان مشخص کرد که اولین کتابخانه شخصی را چه ی پدید آورد و یا تعداد آنها چقدر بوده است. در میان علمای شیعه که دارای کتابخانه های شخصی بر جسته ای بودند می توان از : محمد بن مسعود عیاشی سید رضی سید مرتضی شرف الدین محمد و شیخ طوسی نام برد.

ب: کتابخانه های مساجد

مساجد قدیمی ترین مراکز آموزشی در هستند. با توجه به توجه به جایگاه خاص مسجد در میان مسلمان مردم علما و دانشمندان به مساجد کتاب وقف می د و به این ترتیب بود که کتابخانه های مساجد به وجود آمدند و گویا در هرمسجد جامع بزرگ یک کتابخانه هم وجود داشت. 3

ج:کتابخانه های عمومی

این دسته از کتابخانه ها به کتابخانه هایی گفته می شود که برای استفاده همگانی، بدون توجه به پایگاه اجتماعی، علمی و مذهبی استفاده کنندگان ساخته شده بودند. " در آغاز قرن چهارم هجری نیاز به وجود یک کتابخانه عمومی بشدت احساس می شد. نهظت علمی در این دوره وسعتی قابل ملاحظه داشت. خزانه الحکمه ها به معنای واقعی کلمه عمومی نبودند... که بایستی به کتابخانه های عمومی تبدیل می شدند، به این ترتیب دارالعلم ها به وجود آمدند و به معنای واقعی کلمه عمومی بودند. به این ترتیب که جا و مکان و مستمری کافی و نیز قلم و دوات و کاغذ در اختیار مراجعان و محققان قرار می دادند."4

کتابخانه های عمومی بخشی از دارالعلم ها و در واقع مهمترین بخش آنها را تشکیل می دادند. پایه گذاران آنها گاهی چهره های برجسته حوزه های علمی بودند.

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران ی

کتابخانه حلب

تاریخ بنیاد این کتابخانه مشخص نیست. اما دو چهره شناخته شده با آن پیوند خورده اند: سیف ال ه حمدانی (356 ه.ق) در قرن چهارم و ثابت بن اسلم (460ه.ق) در قرن پنجم. این کتابخانه دارای بیش از ده هزار جلد کتاب بود که سیف ال ه و شاید اشخاص دیگر- وقف آن کرده بود. این کتابخانه با تسلط فاطمیان اسماعیلی بر حلب ط حریق شد. 5

کتابخانه شاپور

شاپور بن اردشیر در سال 381 هجری موسسه ای را در محله بین السورین کرخ بغداد بنا کرد و به روایت بیشتر منابع، اسم دارالعلم بر آن نهاد. برخی منابع اسم دارالکتب را برای این کتابخانه به کار برده اند. شاپور که در زمان بهاء ال ه بویهی چندین نوبت به وزارت رسید، پیش از آن به علت شغل کتابت، دارای فرهنگ غنی و روابط دوستانه با دانشمندان بود. وی در اصل ایرانی و شیعه مذهب بود و به همین جهت کرخ را به عنوان جایگاه کتابخانه برگزید. این کتابخانه در حدود ده هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف مانند: علوم دینی، ادبیات، فلسفه ، نجوم، هندسه، پزشکی و دیگر شاخه های علم داشت.

هر چند این کتابخانه موسسه ای شیعی بود و توسط شیعیان اداره می شد، اما فرق مختلف تسنن نیز در این کتابخانه جای خود را داشتند. بنابر این کتابخانه شاپور فقط به شیعیان بغداد اختصاص نداشت، بلکه در دسترس کلیه نان این شهر بود. 6

کتابخانه سید رضی

با آن که سید رضی ( 406ه.ق) از چهره های شناخته شده و مشهور قرن های چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است، از دارالعلم او اطلاعات اندکی در اختیار داریم. سید رضی در بغداد دارالعلمی ساخت که خود نیز در آن کتابخانه درس می گفت و دانشجویان برای شنیدن درس و استفاده از کتابها بدان مرکز می رفتند. سید رضی از اموال شخصی خود هزینه های کامل دانش اندوزان را پرداخت می کرد.

کتابخانه سید مرتضی

سید مرتضی (436 ه.ق) همانند برادرش، سید رضی، از شخصیت های علمی و شیعی در قرن پنجم است. طبق برخی از منابع وی مدتی ناظر کتابخانه شاپور بود. او دارالعلمی در بغداد بنا کرد که در حدود هشتاد هزار جلد کتاب داشت. این کتابخانه پس از کتابخانه عمومی بنی عمار در طرابلس، بزرگترین کتابخانه بود. وی نیز به شاگردانش ماهانه مرتبی و مقرری پرداخت می کرد. از شاگردان او می توان از شیخ طوسی نام برد.

د- کتابخانه های نیمه عمومی

کتابخانه های نیمه عمومی به کتابخانه هایی اطلاق می شود که بنیان گذاران، آنها را برای استفاده شخصی خویش بر پا می د و در همان حال تمام اقشار مردم نمی توانستند از آنها بهره گیرند و فقط طبقات بالای مردم توانایی ورود به کتابخانه ها را داشتند. این کتابخانه ها به امرا، پادشاهان و حکامی وابسته بودند که بیشتر کتابخانه ها را برای مصالح و ستایش انگیزی فرهنگی خویش دایر می د.7 این دسته از کتابخانه ها نیز به محققان کمکهای مالی می د و زمینه پژوهشهای آزاد آنها را تامین می نمودند 8. از این گونه کتابخانه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کتابخانه فارس

این کتابخانه توسط عظد ال ه در فارس تاسیس شد. این کتابخانه از کتابخانه های معتبر زمان خویش به حساب می آمد و در مورد آن ، مقدسی از جغرافیدانان و سیاحان بنام قرن چهارم ، در توصیف این کتابخانه چنین می نویسد: این کتابخانه زیر نظر یک کتابدار، از نیکو کاران شهر اداره می شود. هیچ کت وجود ندارد که در های گوناگون تصنیف شده باشد و در آن وجود نداشته باشد. این کتابخانه داری فهرستهایی است که موجودی آن در آنها نوشته شده است.

کتابخانه رامهرمز

این کتابخانه در شهر رامهر مز ، در کنار خلیج فارس ، توسط ابن سوار کانب ساخته شد. که در آن موقوفاتی نیز وجود داشت.
مشاهده متن کامل ...
کتاب و کتابخانه در تمدن ی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان ، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن به وضوح آشکار می شود
دسته بندی کتابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
کتاب و کتابخانه در تمدن ی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

خلاصه 1

مقدمه 2

ابزار و وسایل کتابت در دوران 3

کتابخانه های تمدن ی 3

الف: کتابخانه های شخصی 6

ب: کتابخانه های مساجد 6

ج:کتابخانه های عمومی 6

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران ی 7

کتابخانه حلب 7

کتابخانه شاپور 7

کتابخانه سید رضی 8

کتابخانه سید مرتضی 8

د- کتابخانه های نیمه عمومی 9

کتابخانه فارس 9

کتابخانه رامهرمز 9

کتابخانه بصره 10

کتابخانه ابن شاه مردان 10

کتابخانه صاحب بن عباد 10

چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11

شیوه های تهیه کتاب 11

کتابخانه های ایران ی 12

دلایل افول کتابخانه های ی 15

عوامل برونی 16

عوامل درونی 16

نتیجه 17

یادداشت ها : 18

abstract 20

غلامحسین سعیدیان 22

چکیده 22

کلید واژه ها 23

مقدمه 24

آذربایجان بزرگ و خان ترکمان 25

پی نوشت ها و توضیحات 36

منابع و مأخذ 48

سیاست های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران 52

چکیده 52

واژه های کلیدی: 52

مقدمه 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت 57

الف- امینیت راه ها ئ مبارزه با راه ن 60

ب- احداث راه و کاروانسرا 60

ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان ی) 62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم 66

نتیجه 68

پی نوشت ها و یادداشت ها 69

فهرست منابع 73

عنوان مقاله: 77

چکیده: 77

کلید واژه ها 78

مقدمه: 78

الف: ا 81

ب: رودها و رودخانه ها 96

ج: دریاها و دریاچه ها 97

د-کوه ها 98

ه: دژها و قلاع 99

و: اماکن جغرافیایی دیگر 101

پی نوشت ها 103

فهرست منابع و ماخذ 109

خلاصه

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان ، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن به وضوح آشکار می شود.

در دوران تمدن ی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان را شاهد می باشیم.

کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن ی – کتاب – کتابخانه ها

مقدمه

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اس0ت. ؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.

با توجه به عنایت خاصی که مکتب به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2).

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و انی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می د.

مسلمانان هر چه از زمان دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار ان و معصومین برای ب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.

ابزار و وسایل کتابت در دوران

مسلمانان در آغاز، تعالیم دینی خویش را از طریق به یاد سپاری به نسل های بعد و دیگران انتقال می دادند. هر چند مواردی موجود است که مسلمانان از پوست حیوانات و دیگر ابزار نوشتاری نیز استفاده می کرده اند.1

با پیدایش و ورود پاپیروس، مخصوصا، رونق صنعت کاغذ سازی در میان مسلمانان، در عرصه تعلیم و تعلم و کتابت دگرگونی عمده ای پدیدار شد و به آن سرعت بخشید. نباید فراموش کرد که ورود علوم و دانش یونانی و کشاکش فکری فرق و مذاهب ی از دیگر عواملی بودند که بر رونق بازار کتاب و حرفه های وابسته به آن افزودند.

کتابخانه های تمدن ی

تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.

سومریان، در حدود 2700 سال پیش از میلاد کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو[1] مجموعه ای م از 30000 لوح گلین[2] داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ د و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا[3] بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از 668 تا 626 قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می د. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای تی داشت.

اما کتاب در ، خود داستانی دیگر دارد: آغاز پیام وحی با فرمان خواندن، سوگند خوردن به قلم که نمادی است برای نوشتن، فراخوان مکرر به تعلیم و تعلم، پافشاری به کتابت، رویکرد گسترده پیروان آیین به فراگیری خواندن و نوشتن، همه و همه نمودهایی از این گذشته است. به اینها باید مصحف نویسی را نیز افزود که خود فصلی پردامنه و درخور پژوهشی مستقل است. زیرا اهتمام ویژه مسلمانان به قرآن آنان را وا داشته است تا ظریفترین و دقیقترین ارایه ها را در نگارش و تزیین این کتاب آسمانی به کار گیرند.

مسلمانان از اوا قرن دوم هجری به جمع آوری کتب علاقه زیادی نشان داده اندف اما دقیقاً معلوم نیست که آغاز تشکیل کتابخانه به کدام سال و کدام شخص باز می گردد. آن چه که مشخص است این که کتابخانه های عمومی پدیده ای متعلق به قرن چهارم هجری می باشد. خزانه الحکمه ها که پیش از دارالعم ها به وجود آمده بودند، به معنی واقعی کلمه، عمومی به شمار نمی رفتند.2

مدارکی وجود دارند که حکایت از ایجاد کتابخانه های مساجد در قرن چهارم هجری دارند. در همان حال ممکن است که آغاز کتابخانه های شخصی به شکل محدود آن مربوط به قرن سوم هجری باشد.

کتابخانه های جهان به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف- کتابخانه های شخصی

ب – کتابخانه های مساجد

ج- کتابخانه های عمومی

د- کتابخانه های نیمه عمومی

این طبقه بندی تکیه بر بنیان گذاران و استفاده کنندگان از کتابخانه دارد. در کتابخانه خای شخصی عمومی و نیمه عمومی بنیان گذاران افراد خاصی بودن و تنها میزان استفاده کنند گان آنها را از جدا می کنند. درحالی که در کتابخانه های مساجد بنیانگذاران خاصی را نداریم.

الف: کتابخانه های شخصی

به آن دسته از کتابخانه ها گفته می شود که علما و دانشمندان برای استفاده های شخصی تاسیس می د. می توان گفت که در میان علمای شیعه – مثل علمای سایر مذاهب – بر پا داشتن کتابخانه های شخصی امری مرسوم بوده است اما دقیقا نمی توان مشخص کرد که اولین کتابخانه شخصی را چه ی پدید آورد و یا تعداد آنها چقدر بوده است. در میان علمای شیعه که دارای کتابخانه های شخصی بر جسته ای بودند می توان از : محمد بن مسعود عیاشی سید رضی سید مرتضی شرف الدین محمد و شیخ طوسی نام برد.

ب: کتابخانه های مساجد

مساجد قدیمی ترین مراکز آموزشی در هستند. با توجه به توجه به جایگاه خاص مسجد در میان مسلمان مردم علما و دانشمندان به مساجد کتاب وقف می د و به این ترتیب بود که کتابخانه های مساجد به وجود آمدند و گویا در هرمسجد جامع بزرگ یک کتابخانه هم وجود داشت. 3

ج:کتابخانه های عمومی

این دسته از کتابخانه ها به کتابخانه هایی گفته می شود که برای استفاده همگانی، بدون توجه به پایگاه اجتماعی، علمی و مذهبی استفاده کنندگان ساخته شده بودند. " در آغاز قرن چهارم هجری نیاز به وجود یک کتابخانه عمومی بشدت احساس می شد. نهظت علمی در این دوره وسعتی قابل ملاحظه داشت. خزانه الحکمه ها به معنای واقعی کلمه عمومی نبودند... که بایستی به کتابخانه های عمومی تبدیل می شدند، به این ترتیب دارالعلم ها به وجود آمدند و به معنای واقعی کلمه عمومی بودند. به این ترتیب که جا و مکان و مستمری کافی و نیز قلم و دوات و کاغذ در اختیار مراجعان و محققان قرار می دادند."4

کتابخانه های عمومی بخشی از دارالعلم ها و در واقع مهمترین بخش آنها را تشکیل می دادند. پایه گذاران آنها گاهی چهره های برجسته حوزه های علمی بودند.

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران ی

کتابخانه حلب

تاریخ بنیاد این کتابخانه مشخص نیست. اما دو چهره شناخته شده با آن پیوند خورده اند: سیف ال ه حمدانی (356 ه.ق) در قرن چهارم و ثابت بن اسلم (460ه.ق) در قرن پنجم. این کتابخانه دارای بیش از ده هزار جلد کتاب بود که سیف ال ه و شاید اشخاص دیگر- وقف آن کرده بود. این کتابخانه با تسلط فاطمیان اسماعیلی بر حلب ط حریق شد. 5

کتابخانه شاپور

شاپور بن اردشیر در سال 381 هجری موسسه ای را در محله بین السورین کرخ بغداد بنا کرد و به روایت بیشتر منابع، اسم دارالعلم بر آن نهاد. برخی منابع اسم دارالکتب را برای این کتابخانه به کار برده اند. شاپور که در زمان بهاء ال ه بویهی چندین نوبت به وزارت رسید، پیش از آن به علت شغل کتابت، دارای فرهنگ غنی و روابط دوستانه با دانشمندان بود. وی در اصل ایرانی و شیعه مذهب بود و به همین جهت کرخ را به عنوان جایگاه کتابخانه برگزید. این کتابخانه در حدود ده هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف مانند: علوم دینی، ادبیات، فلسفه ، نجوم، هندسه، پزشکی و دیگر شاخه های علم داشت.

هر چند این کتابخانه موسسه ای شیعی بود و توسط شیعیان اداره می شد، اما فرق مختلف تسنن نیز در این کتابخانه جای خود را داشتند. بنابر این کتابخانه شاپور فقط به شیعیان بغداد اختصاص نداشت، بلکه در دسترس کلیه نان این شهر بود. 6

کتابخانه سید رضی

با آن که سید رضی ( 406ه.ق) از چهره های شناخته شده و مشهور قرن های چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است، از دارالعلم او اطلاعات اندکی در اختیار داریم. سید رضی در بغداد دارالعلمی ساخت که خود نیز در آن کتابخانه درس می گفت و دانشجویان برای شنیدن درس و استفاده از کتابها بدان مرکز می رفتند. سید رضی از اموال شخصی خود هزینه های کامل دانش اندوزان را پرداخت می کرد.

کتابخانه سید مرتضی

سید مرتضی (436 ه.ق) همانند برادرش، سید رضی، از شخصیت های علمی و شیعی در قرن پنجم است. طبق برخی از منابع وی مدتی ناظر کتابخانه شاپور بود. او دارالعلمی در بغداد بنا کرد که در حدود هشتاد هزار جلد کتاب داشت. این کتابخانه پس از کتابخانه عمومی بنی عمار در طرابلس، بزرگترین کتابخانه بود. وی نیز به شاگردانش ماهانه مرتبی و مقرری پرداخت می کرد. از شاگردان او می توان از شیخ طوسی نام برد.

د- کتابخانه های نیمه عمومی

کتابخانه های نیمه عمومی به کتابخانه هایی اطلاق می شود که بنیان گذاران، آنها را برای استفاده شخصی خویش بر پا می د و در همان حال تمام اقشار مردم نمی توانستند از آنها بهره گیرند و فقط طبقات بالای مردم توانایی ورود به کتابخانه ها را داشتند. این کتابخانه ها به امرا، پادشاهان و حکامی وابسته بودند که بیشتر کتابخانه ها را برای مصالح و ستایش انگیزی فرهنگی خویش دایر می د.7 این دسته از کتابخانه ها نیز به محققان کمکهای مالی می د و زمینه پژوهشهای آزاد آنها را تامین می نمودند 8. از این گونه کتابخانه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کتابخانه فارس

این کتابخانه توسط عظد ال ه در فارس تاسیس شد. این کتابخانه از کتابخانه های معتبر زمان خویش به حساب می آمد و در مورد آن ، مقدسی از جغرافیدانان و سیاحان بنام قرن چهارم ، در توصیف این کتابخانه چنین می نویسد: این کتابخانه زیر نظر یک کتابدار، از نیکو کاران شهر اداره می شود. هیچ کت وجود ندارد که در های گوناگون تصنیف شده باشد و در آن وجود نداشته باشد. این کتابخانه داری فهرستهایی است که موجودی آن در آنها نوشته شده است.

کتابخانه رامهرمز

این کتابخانه در شهر رامهر مز ، در کنار خلیج فارس ، توسط ابن سوار کانب ساخته شد. که در آن موقوفاتی نیز وجود داشت.
مشاهده متن کامل ...
بررسی اختصاصی عصر اهواز از جهارشنبه سیاه:
درخواست حذف اطلاعات

به همراه تصاویر

عصر اهواز - چهارشنبه سیاه اهواز ، 38 سال پیش ، در چهارشنبه 27 دی ماه سال 1357 ، در حمله ای وحشیانه ، نظامیان حامی شاه ملعون ، حدود 22 نفر از اهالی شریف شهر اهواز به شهادت رساندند و 80 نفر را نیز مجروح د.

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

عصر اهواز – چهارشنبه سیاه اهواز ، ۳۸ سال پیش ، در چهارشنبه ۲۷ دی ماه سال ۱۳۵۷ ، در حمله ای وحشیانه ، نظامیان حامی شاه ملعون ، حدود ۲۲ نفر از اهالی شریف شهر اهواز به شهادت رساندند و ۸۰ نفر را نیز مجروح د.

 آیت الله جزایری در خطبه های اهواز: حادثه چهارشنبه سیاه اهواز نباید به دست فراموشی س شود/در این روز «حسینیه اعظم اهواز» را به رگبار بستند و تعدادی از مردم بی گناه را به شهادت رساندند/ این روز باید بصورت کشوری مطرح شود

به گزارش پایگاه خبری عصر اهواز ،  آیت الله سید محمد علی جزایری ولی فقیه در استان خوزستان و اهواز در خطبه های این هفته اهواز با اشاره به حادثه چهارشنبه سیاه اهواز در ۲۷ دیماه سال ۵۷ عنوان کرد: یکروز قبل از چهارشنبه سیاه  «شاه ملعون» با وضعیتی ذلیلانه از کشور فرار کرده بود. مرحوم آیت الله خزعلی که انصافاً خدمات زیادی به انقلاب داده اند، هنگام سخنرانی در مسجد صاحب ا مان (عج) کوی انقلاب اهواز، خبر فرار شاه را اطلاع رسانی د و مردم شادمان به خیابان ها ریختند.

مردم خوزستان در مجلس خبرگان ی اظهار داشت: بر همین اساس نیز جامعه ت اهواز مصوباتی را در نظر گرفت که در اجتماع بزرگ مردم در حسینیه اعظم اهواز قرائت شد.

وی افزود: هنگام قرائت این مصوبات، خبر حرکت تانک ها به سوی حسینیه داده شد و پس از دقایقی تانک ها حسینیه را به رگبار بستند و موجب به شهادت رساندن تعدادی از مردم من جمله مرحوم شهید هوشنگ خوانساری  شد.

آیت الله جزایری تصریح کرد: نباید این روز که در تاریخ انقلاب ما روزی مهم و اثرگذار بوده است، نباید فراموش شود و باید به صورت کشوری مطرح گردد.

در حال حاضر پایگاه خبری عصر اهواز قصد دارد به بررسی ابعاد این روز خونین بپردازد تا انشالله مقدمه ای باشد بر رهنمود آیت الله جزایری مبنی بر مطرح نمودن این روز در سطح استان خوزستان و کشور عزیزمان ایران و هم یاد و خاطره ی و مردم مظلومی که بی گناه در این حادثه جان به جان آفرین تقدیم نمودند.

مروری بر روز «چهارشنبه سیاه اهواز»

مردم ایران نفس راحتی کشیدند!  مردم شهر اهواز نیز مانند سایر نقاط کشور با شنیدن خبر وج شاه از کشور به خیابان ها ریختند و به شادمانی پرداختند.

در بسیاری از خیابان های شهر اهواز مردم به صورت خودجوش به توزیع نقل و شیرینی پرداختند و این فرار مفتضحانه را به یکدیگر تبریک می گفتند. ولی دیری نگذشت که این روز ، به روزی خونین بنام “چهارشنبه سیاه” اهواز در تاریخ انقلاب ی نام گرفت.

در جبهه رژیم شاه ملعون و طرفدارانش، پس از وج مفتضحانه او روحیه کلیه نیروهای نظامی، تضعیف و به کلی متز ل شد، به طوری که فرار بسیاری از سربازان و درجه داران از و ارگان های نظامی به طور چشم گیری افزایش یافت و انی هم که در پادگان ها باقی مانده بودند، کارآیی و توان نظامی خود را از دست داده بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر اهواز ، در یکی از اسنادی که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب ی وجود دارد، سرلشکر شمس تبریزی فرمانده نظامی اهواز و حومه در گزارش خود که به ریاست ستاد ارایه داد، پس از اعلام باز بودن بازار و فعالیت مرکز تجاری شهر و اعتصاب ادارات پست، دارایی، آب، برق، شرکت نفت و مجتمع فولاد و همچنین نیمه تعطیل بودن سایر ادارات تی، اینگونه توضیح داده است: “از صبح روز جاری شماری در حدود ۱۲ هزار نفر در حسینیه اعظم اهواز اجتماع و آقای پیشوایی به منبر رفته و ضمن سخنرانی از کار مجلسیون و برخی نمایندگان که بی جهت همه را تایید می کنند انتقاد نمود. سخنرانی در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و حاضرین با سر دادن شعارهای ضد ملی در مسیر خود متفرق شدند.”

همچنین در بخش دیگر این گزارش آماده است: “از صبح جاری اجتماعی در حدود ۱۵ هزار نفر از طبقات مختلف مردم به خصوص کارکنان آموزش و پرورش در دبیرستان پروین اعتصامی تشکیل و شیخ ابوالقاسم خزعلی سخنرانی و پس از وی نمایندگان فرهنگیان، ادارات آب و برق، شرکت نفت و چند نفر دیگر سخنرانی ضد ملی نمودند.”

بر اساس آنچه در این سند آمده، فرمانده نظامی اهواز و حومه، سرلشکر شمس تبریزی روحیه نظامیان را پس از وج شاه از ایران به شدت متز ل توصیف کرده و معتقد است که نیروها از این غم بزرگ بسیار ناراحت هستند. از طرفی در همین ارتباط روحیه مردم درست در جبهه ع ، بسیار بالا و جسارت آنان در مقابل ساختارهای باقی مانده رژیم پهلوی دو چندان شده بود.

رو مه کیهان در خبری تحت عنوان “تظاهرات شبانه در اهواز” که روز ۲۶ دی ماه ۵۷، یعنی دقیقا روز وج شاه از ایران، از این شهر مخابره کرده، چنین آورده است: “یک ساعت از منع عبور و مرور در اهواز گذشته است، دود و بوی باروت و لاستیک های به آتش کشیده شده آسمان شهر را فرا گرفته. ستون های زیادی از دود این طرف و آن طرف دیده می شود و فریاد یکپارچه مردم که با سفیر گلوله و رفت و آمد تانک ها و زره پوش ها در هم آمیخته است به گوش می رسد.

بلافاصله پس از وج شاه از ایران جامعه ت اهواز در اقدامی لازم و مناسب نسبت به صدور اطلاعیه ای در همین خصوص اقدام کرد. بر اساس اسناد موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب ی، «آیت الله سیدعلی شفیعی»، از ون مبارز آن سالها در اهواز و فعلی مردم استان در مجلس خبرگان ی در خصوص صدور این اطلاعیه می گوید: “در جلسه جامعه ت اهواز مقرر کردیم که در تاریخی که شاید شاه از ایران برود ممکن است ح بی نظمی به هر دلیلی حاکم شود و ما بایستی قضایا را قبضه کنیم که هم سوء استفاده نشود، هم اغت نشود و هم به مردم اطلاع دهیم در حسینیه اعظم جمع شوند. به طرف حسینیه اعظم که در حرکت بودیم در فاصله ای دور از حسینیه جمعیتی متراکم مشاهده می شد، وضع بسیار خوبی بود. وارد حسینیه که شدیم در ابتدا اطلاعیه ای که تنظیم شده بود مردم در این شرایط چه کنند، توسط آیت الله جزایری خوانده شد. بنابراین انگیزه صدور اعلامیه، پیش بینی های اولیه برای وج شاه، جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم امور بوده است.

متن پیام جامعه ت اهواز به مردم مسلمان ایران در آستانه انقلاب ی به این شرح است:

“بسمه تعالی

در آستانه نیل به پیروزی کامل و استقرار حکومت به ی (ره) و قطع کلیه عیادی اشرار و خائنین به ملت و مملکت، هنوز هم ملت را در معرض کینه ها و مکرهای دشمنان قسم خورده می بینیم و اعلام می کنیم که این توطئه ها و مکرها سد راه حق نتواند بود و پیش روی آن را نخواهد گرفت؛

جاءالحق و ذَهَقَ الباطل، لذا به منظور خنثی نقشه های ی دشمن و پیروی منویات بزرگ، اذهان برادران و خواهران عزیزمان را به نکات زیر توجه می دهیم: هیچ از افراد ملت مجاز نیستند به ان نظامی، انتظامی، پلیس و که در حقیقت جزئی از ملت مسلمان هستند تعدی و تعرضی بنماید.

ین و پلیس که در حقیقت از خود ملت و پاسداران حریم حقوق ملت هستند حق ندارند تعدی و تعرضی به افراد ملت بنمایند.

هیچ مجاز نیست ی را به عنوان ساواکی یا به دلیل اینکه در گذشته مخالف نهضت بوده مورد تعرض و اهانت قرار دهد تا چه رسد به جرح و قتل. قضاوت در کلیه اتهامات با محاکمه صالح شرعیه است که در آینده به امر تشکیل خواهد شد.

ی حق ندارد اراضی را به هیچ عنوان کرده و ساختمان نماید. طبقات کم در آمد مطمئن باشند که اعطای زندگی آبرومندانه و تامین امکانات رفاه که در بدو آن ها داشتن خانه مس ی است از برنامه های حکومت عدل ی خواهد بود. لذا از هم اکنون به بی نظمی و اغت روی نیاروند که از خواسته های دشمنان است و نهضت را به وقفه می اندازد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: “به بازرگانان محترم و صاحبان کارخانجات و واردکنندگان خوار و بار و به محترم توصیه می شود که فرمان بزرگ را در زمینه ارزاق نصب العین خود قرار دهند. فروشندگان محترم نیز دستور فوق را رعایت کنند و در این بحران به مشکلات زندگی نیفزایند. ضمنا از فروشگاه های تعاونی ی تشکر و تقدیر می شود.

ملت ی و غیور از پیش کشیدن نزاع ها و کدورت های قلبی مانند اختلافات موجر و مستاجر خودداری کنند و صمیمیت فی م ن خود را حفظ کنند و از هر کاری که وحدت کلمه را به خطر می اندازد اهتراز کنند. مسلما در آینده ای نزدیک به دستور بزرگ محاکمه صالحه ریشه اختلافات را قطع خواهد کرد.

به عموم ملت مسلمان به خصوص جوانان عزیز توصیه می شود که حفظ نظم و کنترل شهر را به دست گرفته و از ت یب و آتش سوزی جلوگیری به عمل آوردند و مانع از هر گونه اقدامات تشنج آمیز شوند. امر به معروف و حفظ نظم بر همه واجب است.

ون اهواز پیشاپیش مبارزه با رژیم شاه

در پایان این اطلاعیه نیز اسامی افرادی ازجمله علی انصاری، عبداله بهبهانی، ساجدی، کاظم مرعشی، محمدجعفر ، سید مصطفی علم الهدی، اسماعیل بن احمد حسینی مرعشی، سیدعلی شفیعی، ابوالقاسم انصاری، محمدحسین ، محمدکاظم آل طیب، مرتضی انصاری، حاج سیدمحمد کاظم سجادی، سید محمد جزایری، سیدمحمد علی جزایری، علاءالدین جزایری و ابوالحسن انصاری ذکر شده است.

تصویر جوانی آیت الله جزایری و آیت الله سید علی شفیعی در تظاهرات اهواز

تصویر جوانی آیت الله جزایری و آیت الله سید علی شفیعی در تظاهرات اهواز

به این ترتیب با وح شاه، به جز نیروی انتظامی و ، تقریبا کلیه ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رژیم از بین رفت. در اطلاعیه جامعه ت اهواز همانگونه که ذکر شد، به جوانان توصیه شده بود که امور شهر را خود برعهده بگیرند، اما با این همه هنوز نهادهایی که پا بر جا بودند مقاومت های شدیدی می د و همین مقاومت ها سیاه ترین روز اهواز را در تاریخ انقلاب ی ایران رقم زد.

علاوه بر جامعه ت اهواز که با وج شاه از ایران اطلاعیه صادر کرد و اعلام موضع نمود، یان جندی شاپور نیز در همین رابطه موضع خود را انتشار داده و علاوه بر محکومیت اقدامات رژیم پهلوی، از ملت خواسته بودند مبارزه را تا ظهور پیروزی نهایی ادامه دهند.

تصویر روز چهارشنبه سیاه در اهواز - 27 دی ماه 1357

ع ی قدیمی از روز ۲۷ دیماه سال ۱۳۵۷ ، معروف به روز چهارشنبه سیاه اهواز

 

چهارشنبه، ۲۷ دی ماه ۱۳۵۷، یک روز پس از فرار مفتضحانه شاه از ایران

درست یک روز پس از وج شاه، نظامیان در اهواز فاجعه آف د. آنها که با فرار شاه کاخ آمال و آرزوهای خود را به باد رفته می دیدند با وج از پادگان ها و حمله مسلحانه با تانک و ادوات زرهی، شهر و مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیدند.

پیش از ظهر روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۵۷، نظامیان در خیابان های اصلی اهواز به تظاهرات و حمایت از شاه پرداختند. تیراندازی های نظامیان به سوی مردم آغاز شد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

تیراندازی در خیابان های نادری، پهلوی، سی متری و رضاشاه ادامه داشت. نظامیان به حسینیه اعظم و جندی شاپور هجوم آوردند و زخمیان زیادی به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند. صدای تیراندازی در خیابان های اهواز بلند بود؛ نظامیان خواستار بازگشت شاه بودند.

نظامیان وفادار به شاه به فکر مقابله با مردم افتادند. بعدازظهر آن روز، جامعه ت اهواز طی جلسه ای م ی در منزل شیخ مرتضی انصاری به هم شی پرداختند و برای کنترل بر اوضاع و پیشگیری از بروز هر گونه ابکاری چاره شی د و در پایان اعلامیه ای صادر د و از مردم خواستند با تشکیل کمیته، اوضاع شهر را به دست گیرند و بلافاصله در حسینیه اعظم اجتماع کنند.

به دنبال اعلام جانعه ت ، حسینیه اعظم اهواز و خیابان های اطراف آن مملو از جمعیت گردید.

حضرت آیت الله سید محمد علی جزایری بالای منبر رفتند و شروع به سخنرانی د،  در این حین شخصی در گوش «آیت الله» گفت که ستونی از تانک ها بر روی پل معلق در حال حرکت به سمت حسینیه است.

پس از چند دقیقه شخص دیگری آمد و گفت این تانک ها پرچم سفید برافراشته اند و مسئله مهمی نیست آمده اند به انقلاب و مردم بپیوندند. چند دقیقه بعد شخص دیگری آمد و گفت پرچم سفید را پایین برده اند و پرچم قرمز برافراشته اند و وضعیت نگران کننده است.

به دنبال آن صدای شلیک گلوله ها برخاست و مشخص شد که ستون تانک ها قصد حمله به حسینیه را دارند و می خواهند با تانک وارد حسینیه شوند و تمام مردم را له کنند.

مردم حاضر در حسینیه که از این تصمیم نظامیان بسیار عصبانی بودند ، زنجیروار جلو ستون تانک ایستادند و خطاب به آنها گفتند این خانه حسین است و نظامیان را از آمدن به حسینیه با تانک منصرف کنند.

در این حمله دردمنشانه حدود ۲۲ نفر از اهالی شریف شهر اهواز به شهادت رسیدند و ۸۰ نفر نیز مجروح گردیدند.

ون حاضر در حسینیه در اعتراض به این اقدام اعلام د تا  علت حمله مشخص نشود و عاملان این حمله مجازات نشوند از حسینیه خارج نمی شوند و به اعتصاب خود ادامه می دهند و از حسینیه خارج نخواهند شد و نظامیان هر کاری می خواهند انجام دهند.

حمله به حسینیه  با غرش تانک ها، رگبار مسلسل ها از زمین و پرواز هلیکوپترهای کبری همراه شد ، ت بختیار که بسیار آشفته شده بود اعلام کرد که این حمله خودسرانه بوده و رسماً عذرخواهی کرد.

با عذر خواهی رسمی ت ،  اعتصاب که حدود ۲۴ ساعت طول کشید ، ش ته شد و ون از حسینیه خارج شدند همزمان با اتفاقات حسینیه ، عده زیادی نیز در اجتماع کرده بودند آیت الله خزعلی به شدت علیه رژیم و اقدامات عمال وی سخنرانی کرد. یک ستون تانک نیز به آنجا حمله کرد و عده ای از مردم در به شهادت رسیدند. ستون تانک  خیابان های ، طالقانی و نادری را در خود در آورده بود و در این خیابانها با مردم نیز درگیر شده بود. گروهی نیز از قم و تهران خود را به اهواز رساندند و در حمایت از مردم اهواز، در پشت بام های مرتفع خیابان نادری سنگر گرفتند و با سلاحهایی که در دست داشتند با ین نظامی درگیر شدند و حدود ۱۴ نفر از آنها را به هلاکت رساندند. حمله این گروه موجب شد که نظامیان دریابند که با مقابله مردم روبرو هستند. چون در این روز دهها نفر از مردم اهواز به خاک و خون کشیده شدند ، این روز به «چهارشنبه سیاه یا خونین» شهرت پیدا کرده است.

 

اسامی ی چهارشنبه سیاه در اهواز به شرح زیر است:

 • ابوالقاسم حمیدی
 • سید شایع
 • علی بیت سیاح (۱۴ ساله)
 • کودک ۴ ساله فرزند عباس باوری
 • سهیل زاده ۹ ساله (در خانه خودشان تیر خورده)
 • سید اسماعیل
 • حسین زاده
 • ناصر زرگانی
 • محمدحسین شوشتری
 • هوشنگ خوانساری (۳۰ ساله) که خیابان شهید خوانساری در اهواز بنام این شهید بزرگوار نام گذاری شده است و آیت الله جزایری به ایشان اشاره داشته اند.
 • رحیم قنواتی نژاد (۱۴ ساله)
 • حمید دهقانی (۲۴ ساله)
 • حمید ذاکر زاده (۲۲ ساله)
 • ابراهیم درویشی (۲۱ ساله)
 • سید کریم (۱۳ ساله)
 • زهره (۱۱ ساله)
 • محمود بسندیده (۲۰ ساله)
 • کریم منوعی
 • محمد بنی طرفی (۲۵ ساله)
 • علی درویشی (۱۸ ساله)
 • عظیم واقعی (۱۶ ساله)
 • معین ضیائی (۳۰ ساله)

انتشار اسامی این و اسامی مجروحان حادثه موج شدیدی از نفرت در مردم کشور و به خصوص مردم اهواز ایجاد کرد. این اقدام وحشیانه نه تنها سودی برای رژیم در بر نداشت بلکه موجب شد مردم اهواز مبارزه خود را علیه رژیم جنایت کار پهلوی گسترش دهند و تا پیروزی انقلاب ی پیش روند.

تصاویر روز چهارشنبه سیاه اهواز در دی ماه سال ۱۳۵۷

 ون اهواز پیشاپیش مبارزه با رژیم شاه - تظاهرات مردم اهواز

ون اهواز پیشاپیش مبارزه با رژیم شاه – تظاهرات مردم اهواز

 ون اهواز پیشاپیش مبارزه با رژیم شاه - تظاهرات مردم اهواز

ون اهواز پیشاپیش مبارزه با رژیم شاه – تظاهرات مردم اهواز

تظاهرات مردم اهواز - چهارشنبه سیاه اهواز

چهارشنبه سیاه اهواز

غلامرضا سولاری از نویسندگان و خبرنگاران با سابقه استان خوزستان ، دلنوشته و خاطره ای غم بار از آن روز خونین دارد که در ادامه می خوانیم:

مادر دارد خودش را می خورد . حرص می زند . ذکر می گوید . بی تاب بی تاب است !

آ اخوی بزرگترم محمد در مغازه ی جوشکاری کار میکرد و در حالی که حکومت نظامی اعلام شده و مردم را به رگبار می بندند و عده ای را با سر و روی خونی در حال فرار در خیابان کیان دیده بودیم محمد از محل کارش باز نگشته بود !

مرحوم پدر آنچه کرد تا او را آرام کند فایده ای نداشت . تا بالا ه در کمال ن یتی و ناراحتی پدر من و مادر در میان آتش گلوله ها و حضور خودروهای نظامی و تانک های در خیابان ها می دویدیم بگونه ای که ما را نبینند  گاهی می نشستیم و باز برمی خاستیم تا به مغازه ی اخوی رسیدیم و بحمدلله ایشان سالم بودند و درب مغازه را بسته بودند تا آسیبی نبینند !

چون ی ها اگر درب خانه ای هم باز می دیدند آن را به رگبار می بستند . من و اخوی و مادر براه افتادیم . مسافت تا خانه تقریبا چند چهارراه و چند کوچه بود .

شروع به دویدن کردیم  بناچار گاها می نشستیم یا پنهان می شدیم تا سربازان و ی ها رد می شدند مجددا شروع به دویدن می کردیم .

در راه تعدای زن و مرد و جوان را دیدیم که تیر خورده بودند و شعار می دادند و الله اکبر می گفتند و می گریختند !

با دیدن این صحنه های سخت و ناراحت کننده  حالا دیگر مادرم هم نفرین میکرد و مرگ بر شاه می گفت و ذکر می گفت …

صدای شعارهای درود بر و مرگ برشاه همه جا طنین انداز بود و فضا را پر کرده بود هر را که می دیدی یا در حال فرار بود یا زخمی بود و یا شهید و یا مجروحی را به دوش می کشید و می دوید !

با لطف خدا و با گذشتن از چند خطر . سالم به خانه رسیدیم . در حال دادن گزارش رفت و آمد به پدر بودیم که خودرو جیپ ی ها به سر کوچه مان رسید . ایستاد و درجه داری پیاده شد و کوچه را به رگبار بست !

اگر اخوی احمد آقا پدر را به درون خانه همسایه مان آقای قنواتی نکشانده بود قطعا او مجروح یا شهید شده بود ولی بلطف و یاری خدا هیچ آسیبی ندید .

روز چهارشنبه سیاه اهواز روز سخت و جانسوزی برای مردم بود و صدعا نفر مجروح و شهید شدند . این روز همچنین روز شهادت دانش آموز نوجوان شهید حمید دهقان هم هست که نام مدرسه راهنمائی مان را بنام این شهید عزیز مزین ساخته اند .

 

روح شهیدان انقلاب و مظلومشان ، کبیر(ره) شاد باد و خداوند ی حضرت (مدظله العالی) و علمای عزیز علی الخصوص حضرت آیت الله سید محمد علی جزایری (دامه برکاته) که در این راه سخت و پرمشقت ، با عشق به و مردم ، همواره جان خود را در طبق ایثار گذاشته اند ، حفظ نماید.

 

 و اما…! پارادو عجیبی است.

به تاریخمان ، چه تاریخ باستان و یا معاصر افتخار می کنیم ولی یادی از روزهای سرنوشت ساز نمی شود.روزهایی که آسان فراموش شده اند.

گردآوری و گزارش از : مهدی زنگنه – مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی عصر اهواز

 


منبع: عصر اهواز


مشاهده متن کامل ...
یاد یادگار بخیر باد
درخواست حذف اطلاعات

بازخوانی اعتراضات شدید حاج احمد آقا به هاشمی رفسنجانی در آ ین سخنرانیهای قبل از فوت

 • اساس انحراف ت هاشمی از نگاه حاج احمد آقا
 • استقراض های خارجی و اعتراض حاج احمد آقا
 • انحراف هاشمی از مسیر (ره) به اعتقاد حاج احمد آقا
 • نمایش هاشمی در مبارزه با گرانفروشی و اعتراض حاج احمد آقا
 • عدم بیان ، بازگشت به دوران سرمایه داری ، فشار ت هاشمی بر ده فروشان و فریب افکار عمومی توسط هاشمی و ت او عمده صحبتهایی بود که حاج احمد آقای در چند سخنرانی آ خود نسبت به عملکرد هاشمی رفسنجانی گفته بود .

رابطه «حاج احمد » و هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری او بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳. این موضوع بسیار جای کار دارد و مهم است، زیرا فراتر از دعاوی باید دید واقعیت های عینی و تاریخی چه می گویند.

آنکه از «اشبه الناس» به (ره) سخن گفت تلاش کرد خود را یار این خانواده و رهرو راه نشان دهد. اگرچه ممکن است برخی فراموشکار باشند و گذشته را فراموش کنند اما به یمن رسانه های جمعی واقعیت های تاریخی پاک نمی شوند . دیروز به تاریخ پیوست. اما تاریخ هست و خواهد بود. گاهی مرور این حوادث تاریخی بسیار ارزنده است.

1- اساس انحراف ت هاشمی از نگاه حاج احمد

اگرچه حاج سید احمد اصل سخنرانی های انتقادی خود علیه ت هاشمی را در دهه70 ایراد کرد اما از همان آغاز ت هاشمی نسبت به تغییر سیاست های کلانی که در ت جدید رخ می داد حساسیت نشان داده و در انتقاد به آنها به طور ملایم تری سخن می گفت. مهم ترین انتقادی که حاج احمد از ابتدای ت هاشمی بر آن روا می دانست تغییر نگاه فرهنگی به نگاه اقتصادی بود. او براساس نگاه معتقد بود با این تغییر است که مسیر انحراف از انقلاب و خط آغاز می شود. او مقدمات «سازش با » را از همین تغییر می دانست، زیرا وقتی نگاه اقتصادی شد و میان خود و آن قدرت جهانی مقایسه صورت گرفت، معلوم است که نمی توان مبارزه را ادامه داد. او همچنین معتقد بود سیاست جدید ت برای اصلاح روابط خود با کشورهای عربی ای مانند عربستان و مصر با طریق (ره) فاصله دارد و از آن گذشته اینکه امکان احیای تمدن ی و تقویت هویت ی با این ت هایی که وابسته به غرب هستند غیرممکن است: « بارها تأکید داشتند در راه پرفراز و نشیب مبارزه نباید توانایی ها و امکانات خود را با قدرت مادی دشمن مقایسه کرد... می گفتند که مگر می شود با حکام کشورهایی چون عربستان سعودی، اردن، مراکش، مصر و نظیر آن هویت ی مسلمانان را به آنها بازگرداند... آنهایی که دم از سازش با می زنند در خط نیستند».(رو مه اطلاعات، 14/11/68)

به عبارت دیگر او هم منتقد بود که اقتصاد در ت هاشمی اص یافته و فرهنگ تابعی از آن شده است و هم اینکه رابطه با و کشورهای ارتجاعی عرب مانند مصر و عربستان - که ت هاشمی در پی آن بود - را تابعی از اقتصادیزه همه امور می دید. او تصریح داشت از همین تغییر است که انحراف از مسیر و انقلاب آغازمی شود.

2- استقراض خارجی و اعتراض حاج احمد
هاشمی برای انجام سیاست توسعه مورد نظر خویش بشدت به منابع مالی بسیار بیشتری احساس نیاز می کرد که به همین دلیل از همان آغاز برای انجام برخی پروژه ها درصدد «استقراض خارجی» برآمد. اما از آنجا که در ایران مطابق تجربه تاریخی دوران قاجار و گفتمان مسلط مورخان که یکی از نشانه ها و دلایل وابستگی حاکمان قاجار به روس و انگلیس را استقراض خارجی می دانستند، این اقدام ت هاشمی با نقدهای متفاوتی مواجه شد. البته هاشمی اوایل، اصل استقراض را انکار یا گاهی تلاش می کرد تعاریف جدیدی از آن ارائه کند یا آن را توجیه کند: «اینکه آقایان می گویند بعد از اجرا ما زیر بار قرض خواهیم رفت اصلاً این نیست... ما به استقراض مستقیم اجازه نداده ایم. اگر استقراضی باشد یا در آن 7 میلیارد و نیم است که اجازه داده ایم یا در این طرح است که گفتم [عمدتاً سرمایه گذاری در نفت و گاز و دریاست]... اتفاقاً سیاست ما در اینجا این است که اول طرح های گذشته را تمام کنیم... ما الان 500 میلیارد تومان طرح نیمه کاره داریم. می دانید 500 میلیارد تومان تقریباً 8 برابر بودجه امسال ما است که اینها همه در این برنامه باید تکمیل شود. ماندن اینها خیانت است، همان طور که ماندن آنها باعث خسارت شده است. سال به سال گران تر می شود. تورم مال اینهاست... ما اینقدر سرمایه گذاری بدون نتیجه کرده ایم... به هر حال نگرانی از استقراض نداشته باشید. اسم استقراض را هم خواهش می کنم از پشت تریبون عمومی نبرید، این به آن معنا استقراض نیست».(رو مه ، 18/9/68، ص 10)

در واقع هاشمی می دانست واژه «استقراض خارجی» در فرهنگ ایران از الفاظ منفور محسوب می شود که جامعه نسبت به آن حساسیت دارد، بنابراین از نمایندگان درخواست می کرد آن را در تریبون مجلس و رسانه های عمومی به کار نبرند. او که با اشاره به خاصیت ضدتورمی استقراض به طور تلویحی اتخاذ این روش را می پذیرفت اما معتقد بود چون جامعه روی آن حساسیت دارد باید پنهان انجام داد و نام «استقراض» بر آن نگذاشت. استدلال کلی هاشمی این بود که نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه ها که موجب عدم بازگشت سرمایه شده است، عامل تورم است و استقراض این مساله را هم حل خواهد کرد.

3- انحراف از مسیر (ره)
کمتر از 2 سال از ریاست جمهوری هاشمی می گذشت که حاج سید احمد با توجه به سیاست های ت جدید انتقاد خود را به دلیل «انحراف از مسیر (ره)» توسط ت جدید مطرح کرد. با آشکار شدن بخشی از این اختلاف ها در رسانه ها، خبرنگار اشپیگل از آیت الله هاشمی درباره نگرانی «یک جریان قوی» که احمد و «محتشمی پور» عضو آن هستند درباره انحراف از مسیر می پرسد. هاشمی اگرچه بروز برخی اختلاف ها را می پذیرد اما مسیر را ادامه راه در شرایط جدید بعد از جنگ معرفی می کند. او خود را وفادار به قانون برنامه 5 ساله که تصویب مجلس را دارد معرفی می کند. هاشمی همچنین درباره این نظر که غرب شما را به عنوان «مرد عمل» می شناسد که می خواهید رویه ها را اصلاح کنید و ایران را از انزوای بعد از انقلاب خارج کنید چنین پاسخ می دهد که راه همان راه است.(رو مه ، 7/1/70، ص 13)

آیت الله هاشمی در بهار سال 1370 در یکی از خطبه های به برخی «نیروهای انقلاب» اعتراض کرد که آنها به گونه ای سخن می گویند که دل مردم را خالی می کنند و استکبار هم از آن بهره می برد. استنباطی که از این سخنان هاشمی در محافل صورت گرفت این بود که هاشمی به سیداحمد انتقاد کرده است اما هاشمی در پاسخ به این مساله چنین می گوید: «من اگر بخواهم ی را مخاطب قرار دهم همان را نام می برم. مجبور نیستم طوری بگویم که مبهم باشد و حاج احمدآقا از دوستان و همکاران من است».
(رو مه ، 11/3/70، ص 13)

4- «دگر» ایدئولوژی هاشمی در دوران ریاست جمهوری
در دوران ریاست جمهوری هاشمی در داخل کشور منتقد سازمان یافته قابل اعتنایی نبود که هاشمی درباره آنها ایدئولوژی پردازی کند. در واقع در این دوران «دگر» ایدئولوژی هاشمی بخشی از نیروهای انقلاب بودند که در دهه گذشته به جناح «چپ» یا «رادیکال» موسوم بودند. اگرچه در ایدئولوژی هاشمی در تقابل با این جریان تنها یک تقابل رقابتی (و نه خصمانه) در تفسیر انقلاب و وجود داشت اما در هر حال به دلیل قدرت این جبهه در میان نیروهای مذهبی و انقل ، این اختلاف و رقابت مهم تلقی می شد. این اختلافات از همان آغاز ت هاشمی آغاز شد و در مقاطع مهمی چون انتخابات مجلس چهارم و انتخابات مجلس خبرگان نمود بیشتری یافت. هاشمی آغاز این اختلاف ها را به زیاده خواهی این جریان نسبت می دهد که در زمان تشکیل ک نه نخست وی محقق شد. او در این باره می نویسد: «با اینکه اکثر وزرای پیشنهادی یا از جناح رادیکال ها بودند که سابقه وزارت و ت سابق را داشتند یا نزدیک به افکار آنها بودند، این اختلاف به خاطر توقع زیادی آنها، به عادت ت گذشته (میرحسین )، تقابل و اختلاف کاملاً خود را نشان داد... جناح چپ تا حدودی خود را از اپوزیسیون می دید و به رغم داشتن نیمی از ک نه به این مقدار قانع نبود». هاشمی می نویسد: این اختلاف ها زمانی بیشتر و تیره تر شد که «جناح چپ» در انتخابات مجلس چهارم ش ت سختی خورد. او رو مه سلام و مجله بیان را مهم ترین رسانه های این جریان در انجام انتقاد و ایجاد این فضا معرفی می کند.(هاشمی رفسنجانی،1391: 36 و 37)

هاشمی بخشی از تیرگی روابط خود با افرادی که آنها را «سران رادیکال» می نامد در مقطع انتخابات مجلس خبرگان می دانست. او علت را این معرفی می کند که برای تأیید صلاحیت افراد ردشده توسط شورای نگهبان اقدام موثری انجام نداده است. او می نویسد حاج احمد هم در این باره به او رجوع کرده بود.(هاشمی رفسنجانی: 1392، 294 و 367)

در واقع جریانی که هاشمی رادیکال می نامد در دوران ریاست جمهوری هاشمی به این نتیجه رسید که ت حاکم در پی کنار گذاشتن افراد وابسته به این جبهه از قدرت است، بویژه که سیاست های ت جدید به طور عمیق با سیاست های ت گذشته که آن را متعلق به خود می دانستند در تمام ابعاد سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت داشت. به طور نمونه اردیبهشت سال 1369 عطا مهاجرانی در مقاله ای به این می پردازد که ایران و باید بدون واسطه مذاکره کنند. چون وی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بود، این باور وجود داشت که او زبان رئیس جمهور است و به دلیل شرایطی که او برای گفتن این سخن ندارد چنین اعتقادی را رسانه ای می کند. البته هاشمی به دلایلی آن را رد کرد و در کتاب خاطرات خود نوشت که وی «بی اجازه من نوشته است».(هاشمی رفسنجانی: 1392، ص 88)

5- انتقاد شدید هاشمی از جریان «چپ» و «رادیکال» به ی حاج احمد
آیت الله هاشمی بعد از انتخابات مجلس چهارم که با ش ت جریان «چپ» یا «رادیکال» همراه بود انتقاد تندی به این جبهه و شیوه انتقادی آنها به ت سازندگی می کند. او دلیل انتخاب این مقطع برای نقد آنها را چنین بیان می کند که «آن روزها اگر می گفتم خیال می د که این کار، یک کار تبلیغاتی- انتخاباتی است ولی امروز مردم خودشان فهمیدند. از رأی مردم، ما باید مساله را بفهمیم». در بیان هاشمی این مساله برجسته بود که نقدهای این جریان به ت وی «گناه کبیره» است. استدلال هاشمی این بود که آنها با این نقدهای خود بسیاری را «دلسرد» و «منحرف» کرده اند که نتیجه آن عدم حضور این افراد در انتخابات است و از سوی دیگر کارگزاران ت را «بدنام» و «بی دین» جلوه داده اند، لذا چون گناه آنها یک گناه اجتماعی است و نه فردی، گناهی کبیره است. هاشمی می گوید این جریان ت را به فاصله گرفتن از «خط » متهم می کند که هم نوعی همسویی با «دشمنان» انقلاب است و هم موجب «سوءاستفاده» آنها می شود.

لذا آنها با انتقاد خود انقلاب را «تضعیف» می کنند و چون در انتخابات مجلس چهارم رأی نیاورده اند بر شدت این تبلیغ افزوده اند. هاشمی پاسخ را این می دانست که ت مقید به برنامه 5 ساله نخست است که اصول آن در زمان (ره) نوشته شد، مجلس آن را تصویب کرد و ت هم باید آن را اجرا کند: «ما همه باید متعهد باشیم که چیزی بگوییم که دشمنان مان از آن بهره گیری نکنند، آن هم چیز خلاف نگوییم. حتی مسائل صحیح را هم که می خواهیم مطرح کنیم باید به گونه ای مطرح نماییم که قدرت انقلاب را تضعیف نکنیم و دل مردم را سرد نکنیم و مردم را در صحنه نگه داریم... اینهایی که ما داریم همه خدمتگزار خوبی هستند و در یک جایی می توانند کار کنند. ش تن و از پای درآوردن و بدنام و بی دین جلوه دادن... همه گناه است و همه وسیله ای برای دشمنان می شود... این گناهان مثل گناهان فردی اخلاقی نیست. اینها گناه کبیره است که به بنیان انقلاب و بنیان ملیت و بنیان کشور آسیب می رساند... ما دشمنان اصلی مان را بشناسیم که آنها اکنون روی چه مساله ای کار می کنند. آنها خط جدیدشان همین است که بگویند چون فلان و فلان رأی نیاوردند پس از خط کناره گرفته است و چرا این را می گویند برای اینکه در اینجا گفته شده... یکی از وسایل تبلیغ غربی ها این است که... همه رو مه های دنیا همیشه تحلیل شان و مقالات و سیاست شان را باتوجه به مقالات مثلاً فلان رو مه های یی یا فرانسوی و... بنویسند.

شما در رو مه های خودمان که انقل هم هستند می بینید هر روز چند مقاله از اینها چاپ می شود. بنابراین اینها به دنیا خوراک می دهند و همه رو مه خوان ها اینها را می خوانند... اکنون حرف اینها این است که در ایران برای اینکه راه شان را با غرب باز کنند، تندروها را مردم کنار گذاشته اند چون مردم از زندگی انقل خسته شده اند و می خواهند با غرب زندگی کنند و این حرف ها را از کجا درمی آورند. از حرف های ما (منتقدان داخلی) درآورده اند، چرا که از این بدترش را ما در اینجا گفته ایم... ممکن است بسیاری از انی که رأی ندادند از آدم هایی باشند که با این حرف ها دلسرد شدند... و ممکن است یک عده جوان را منحرف کرده باشند... (ما براساس برنامه 5 ساله عمل می کنیم و اکنون) این برنامه برای اجرا آمده است. خوب انی هم هستند که این برنامه و سیاست را قبول ندارند، حق آنها هم هست که قبول نداشته باشند... آن وقت آدم بیاید و دائماً مسائل اصولی این برنامه را زیر سوال ببرد و زوایای برنامه را متهم کند به انحراف از خط ، انحراف از حزب الله و... می نویسند ت ایران با این انتخابات غربی شد، نامردها ما در هیچ زمان نگفته بودیم با کشورهای دنیا رابطه نمی خواهیم داشته باشیم، در زمان یک وقت بعضی از این افراد تند می گفتند که ما با ت ها کاری نداریم، با ملت ها کار داریم و روابط ما با ملت هاست. فرمودند این چه حرفی است که شما می زنید، مگر می شود یک ت با ت های دیگر رابطه نداشته باشد. ما همیشه گفته ایم ما با همه ت ها غیر از 3-2 ت مشخص که همیشه استثنا شده اند رابطه داریم و همکاری می کنیم اما این روابط 2 طرفه است و براساس منافع است و براساس استقلال است».(رو مه ، 29/1/71، ص14 و 15

هاشمی معتقد بود این جریان تصویری «یک بعدی» و «سلیقه ای» از (ره) در جامعه ترسیم کرده است و به این دلیل باید با ش تن این تصویر مسلط از «تمام ابعاد شخصیتی ایشان بدون در نظرگرفتن سلیقه های شخصی و یک بعدی نگری به مردم شناسانده شود». هاشمی عملاً تصویر ذهنی و روایت خود از را دارای این ویژگی ها می داند و می افزاید: «هر قدر موفق شویم را در جامعه خود و دنیا زنده نگه داریم و آثار ایشان را به مردم عرضه کنیم سود خواهیم برد».(رو مه ، 3/3/71)

6- غائله نمایش مبارزه با گرانفروشی ت هاشمی و اعتراض حاج احمد
در سال 73 با افزایش نقدینگی، تورم کشور به 50 درصد رسید که موجب ن یتی های فراوان اجتماعی شد. آیت الله هاشمی در خطبه 15 مهر این سال توزیع ناعادلانه اجناس را عامل این گرانی ها اعلام کرد و با مقصر دانستن کاسبان «گرانفروش» به آنها «اخطار جدی» داد. البته او «رنگی هم از دخ ها و شیطنت های ایادی دشمنان خارجی» را در اینجا «خیلی روشن» می دانست. هاشمی بیان کرد: «اینها زالوهایی هستند که در ظرف چند ماه با درآمدهای غیرعادلانه و بادآورده جیب خود را پرمی کنند». او معتقد بود در دوران گذشته به دو دلیل نمی شد با آنها برخورد کرد: یکی کمبود کالا و دوم اینکه علما می گفتند مأموران دارند به مردم زور می گویند و این خلاف شرع است. هاشمی معتقد بود اکنون دیگر این زمینه وجود ندارد و «افکار عمومی به اندازه ای الان تشنه حضور ت در این صحنه است که الان ما متهم هستیم که چرا اقدامی نمی کنیم». او بشارت تشکیل «ستادی» را می دهد که به مساله «گرانفروشی» رسیدگی کند. شیوه اقدام این ستاد جریمه نقدی مغازه داران بود که به حساب ت واریز می شد.(رو مه ، 16/7/73)

ت و رسانه های آن، روزهای بعد مواضع هاشمی را به طور گسترده ای پوشش دادند و آیت الله هاشمی را به عنوان قهرمان مبارزه با گرانفروشی برجسته د به طوری که رو مه علاوه بر 16 مهر، با انتخاب همان تیتر روز قبل، خطبه اول را در روز بعد نیز چاپ کرد. رو مه علت این اقدام را خواست خوانندگان و کمیاب شدن نسخه روز قبل اعلام کرد.(رو مه ، 17/7/73)

در پی این سخنرانی اما واکنش سیداحمد بسیار سریع و صریح بود. او 18 مهر در سخنرانی ای که انجام می دهد بدون آنکه اشاره ای به سخنان گذشته رئیس جمهور د اصول مطالب وی را به نقد می کشد و علاوه بر مسائل اقتصادی در نقد مسائل هم صراحت بیشتری نشان می دهد. سیداحمد علت این وضعیت اقتصادی را سیاست خارجی و سیاست اقتصادی نادرست ت و دور شدن از اه انقلاب ی اعلام می کند و درباره آن چنین می گوید: «اینجانب چند سال قبل هشدار دادم که مذاکره با سرمایه داران بزرگ برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور، خطر بزرگی برای انقلاب است. امروز هم سرمنشأ گرانی و اخلال در امور را نفوذ سرمایه داران بزرگ در پیکره اقتصاد کشور می دانم. ما اگر بخواهیم با به جزء و ده فروشان برخورد کنیم به بیراهه خواهیم رفت. باید با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران بزرگ که سرفصل سرمایه داران وابسته به خارج هستند بشدت برخورد کنیم. آنها انی هستند که خود و ایادی متخصص شان در رشته های مختلف در ارگان های اقتصادی، فرهنگی و ی نفوذ کرده اند و در مواردی با نفوذ در دستگاه های تی، عملکرد انقل نظام و فرزندان آن را زیر سوال می برند. در کارخانه ها و ادارات، همه تلاش خود را می کنند تا مردم را نسبت به نظام ی بدبین کنند... باید مشکلات و نارسایی های اقتصادی و فرهنگی را ریشه ی کرد و قبل از آنکه مشکل به معضل حاد و درجه یک جامعه تبدیل شود، به فکر چاره باشیم».
(رو مه اطلاعات، 19 مهر 73، ص2)

7- نقدهای چندگانه سیداحمد ؛ از عدم بیان تا بازگشت سرمایه داری
حاج احمد پس از نقد مطالب چند روز گذشته هاشمی رفسنجانی به تعداد دیگری از تحولات این دوره نیز انتقاد می کند. او به گسترش فساد اداری و اخذ رشوه در اداره های تی انتقاد می کند. بازگرداندن سرمایه دارانی که بعد از انقلاب از کشور خارج شدند را به نقد می کشد. از یأس نیروهای مذهبی بر اثر سیاست های غیرانقل ت هاشمی رفسنجانی سخن می گوید و به عدم « بیان» و نبودن شرایط مناسب برای نقد ت حتی توسط نمایندگان مجلس اعتراض می کند. سیداحمد تصریح می کند مردم «انقلاب، نظام، ، و کشورشان» را دوست دارند اما به این مسائل اعتراض دارند: «اینکه در ادارات فساد و رشوه خواری است به این علت است که ما از اول برخورد قاطعی با اینگونه افراد نداشتیم... وقتی می بینید عده ای بی ضابطه و از برخورد آرام نظام سوءاستفاده کرده و وارد کشور می شوند و اموال شان را پس می گیرند و به راحتی فعالیت های گذشته خود را ادامه می دهند و کم کم به صورت شبکه های حرفه ای وارد مراکز اقتصادی و تولیدی، ادارات و ها می شوند، باید انتظار داشت که جوان های انقل که تا دیروز در برابر گلوله های دشمن می ایستادند امروز بی تفاوت شوند... مردم انقلاب، نظام، ، و کشورشان را دوست دارند، بنابراین لازم است در کمال حرف شان را بزنند. این جوی که درست کرده اند... به مصلحت انقلاب و نظام نیست. نباید این جو باشد، چرا مطبوعات و نمایندگان مجلس شورای ی بعد از موضع رئیس جمهور محترم جرأت پیدا می کنند و حرف دل شان را بیان می کنند».(رو مه اطلاعات، 19 مهر 73، ش 20315، ص2)

نقدهای حاج احمد به 2 دلیل عمده بازتاب زیادی در جامعه داشت و مورد توجه افکار عمومی بود: نخست اینکه وی فرزند کبیر انقلاب، (ره) بود و از چهره های مهم انقلاب و تراز اول حکومت به حساب می آمد که تلاش داشت «خط » و انقلاب را تفسیر و حفظ کند. دوم اینکه در شرایط آن دوران نقد صریحی از سوی ون به رئیس جمهور و سیاست های ت انجام نمی شد. لذا انتشار این نقدها در رسانه ها برای جامعه مغتنم بود.

8- نقد اشرافیت و فشار ت هاشمی بر ده فروشان و فریب افکار عمومی
سیداحمد به فاصله یک هفته بعد نیز انتقادات دیگری به ت و سیاست های اقتصادی آن وارد می سازد. او از غلتیدن برخی ان به اشرافیت و خارج شدن از «زیّ طلبگی» انتقاد می کند و همچنین به سیاست های مبارزه با گرانفروشی که توسط «سازمان تعزیرات» اجرا می شد اعتراض می کند. در واقع او معتقد بود عامل اصلی گرانی ها سیاست های ت است و حتی شرکت های تی کالاها را به قیمت عادلانه در جامعه توزیع نمی کنند و در این شرایط احتمال وقوع ظلم علیه کاسبان و ده فروشان وجود دارد: «آن ون که وضع شان خوب است باید حواس شان را جمع کنند که از زی طلبگی خارج نشوند، زی طلبگی مورد وفاق بزرگان ما است. ان همواره زندگی محقرانه ای داشته و عمل و گفتارشان با مقتضیات شغل آنها سازگار بوده است. اعتقاد داشتند طلاب و ون نباید از زی طلبگی خارج شوند... نباید اجازه بدهیم تحت تأثیر جو تبلیغاتی حق ی ضایع شود و بی گناهی را محکوم کنند. در چنین کار مهمی اول باید سراغ دانه درشت ها برویم. بسیاری از نهادها و شرکت های تی برای افزایش درآمدهای کاذب خود، قیمت های واقعی و سود عادلانه عرضه نمی کنند. ت و مسؤولان مبارزه با گرانفروشی اول باید به وضع شرکت ها و نهادهای تی رسیدگی کنند... ما از اول گفتیم که عمل سرمایه داران بزرگ و متکاثر کار را به اینجا خواهد رساند. ی با کارهای زیربنایی و بازسازی زیرساخت های اقتصادی مخالف نیست، ما می گفتیم اجازه ندهید به این بهانه لجام گسیختگی اقتصادی حاکم شود، عده ای با شعار رفاه اقتصادی کار را به جایی رساندند که به همان نقطه اول تعزیرات حکومتی برگشتیم».(رو مه اطلاعات، 26 مهر 73، ش 20321، ص 2)

9- خطبه شدیداللحن و تاریخی سوم آبان هاشمی علیه «فرزندان انقلاب»
با توجه به نفوذ سخنان حاج احمد در جامعه پاسخ هاشمی به این انتقادها نیز بسیار تند بود به صورتی که خطبه های 3 آبان 73 را می توان از شدیدالحن ترین خطبه های هاشمی علیه «دوستان» و «اعضای خانواده» انقلاب دانست. به عبارت دیگر هاشمی در نخستین بعدی که شرکت می کند بیشتر تلاش می کند به انتقادهای سراسر 2 هفته گذشته بویژه نقدهای حاج احمد پاسخ دهد. هاشمی همان طور که در خطبه پیشین نیز ی را شریک سیاست های خود در انجام مسائل اقتصادی و مبارزه با گرانفروشی به آن شیوه ای که وی مورد نظرش بود می سازد، در اینجا هم نقدهای صورت گرفته علیه سخنان او و سیاست های ت را شامل ی نیز معرفی می کند و یک سوی نقدها را معطوف به ی می سازد. البته هاشمی در مقاطع مختلف عمر ت خویش برای مشروعیت بخشی به سیاست های ت، ی را کاملا موافق و پشتیبان آن سیاست ها معرفی می سازد. یا اگر نقدی به او می شد مانند مورد بالا برای متهم ساختن منتقدان آن را نقد به انقلاب معرفی می کرد! در مجموع هاشمی علت نقدهای صورت گرفته را و برآمده از عد ه ای از انسان های «بدبین» معرفی می کند. او نتیجه می گیرد نقدهای این افراد نشان داد شعارهای عد خواهانه آنها واقعی نیست، زیرا علاقه ای ندارند ت با گرانفروشان مبارزه کند. هاشمی این منتقدان را به مار یست ها و توده ای ها تشبیه می سازد: «ما انتظار داشتیم جریانات که با شعارهای گرانی خودشان را به عنوان دلسوز در جامعه مطرح می د... با ما همکاری کنند... اینجا برخلاف انتظار ما درآمد که خیلی باعث تعجب بود.

از همان روزهای اول نغمه هایی شنیدیم که گفتند این کار اصولی نیست و تبلیغاتی است. مانور تبلیغاتی است برای انتخابات مجلس آینده یا می خواهند شعار دست ما را بگیرند و سنگر ما را خالی کنند، از این حرف هایی که شایسته یک محیط دوستانه همکاری انقل نیست... تا مسائل در حد تحلیل و صحبت های محدود بود ما گله ای نمی توانستیم . بعد کم کم دیدیم که حرکات از اطراف شروع شده که نشانی از یک حرکت تنظیم یافته است برای مبارزه با این حرکت که اینها برای ما تلخ است و تحمل آن کار دشواری است، آن هم از انی که دوست انقلاب هستند و خودشان عضو خانواده انقلاب هستند. خودی ها نباید غیرمنصفانه برخورد کنند. نشستند در جلسات درون گروهی و تحلیل د که این اولاً موقت است و برای انتخابات است. این چه سوءظنی است که آدم به ت و ش داشته باشد. ثانیاً گفتند این برای خلع سلاح ماست. یک بار اسلحه مبارزه با را از دست ما گرفتند و حالا هم می خواهند این حربه دیگر را بگیرند... عمیق تر از این متأسفانه تحلیلی بود و آن اینکه اصولا با طرز تفکر حاکمیت نمی شود مبارزه ای با گرانی کرد. باید این مبارزه با گرانی را انی ند که طرز تفکرشان با این لیبرالیسم اقتصادی مخالف است. آنها باید کار دست شان باشد و الا این حرکت... روبنایی است... مار یست ها در گذشته این حرف ها را می زدند؛ مثل توده ای ها... که می گفتند... باید آنها (مردم) آنقدر ناراضی باشند تا اینکه فواره چون بلند شود سرنگون شود. این طرز تفکرها با محیط ی سازگار نیست... حالا که یکپارچه نظام وارد این کار مشکل شده... ما پنجه در پنجه نیروهای مستکبر خارجی انداخته ایم، چون آنها به این جریان ن یتی مردم امید بسته بودند. پنجه در پنجه این همه آدم مفت خور زالوی پولدار انداختیم که حق مردم را از چنگال اینها بیرون بیاوریم و اصلاح نظام توزیع را مطرح کردیم که یک کار بسیار دشوار و طولانی است... من به مردم گفتم شما هم باید کمک کنید و جنس گران را ن ید».(رو مه ، 14/8/73)

هاشمی در این به پروژه و «توطئه ای» که از جانب این منتقدان علیه او در حال انجام بوده است اشاره می کند. او منبع خبرش را یکی از افراد این گروه تعریف می کند که پس از ندامت از کار خویش به نزد او رفته توبه کرده و ماجرا را بیان کرده است. هاشمی می گوید این مطالب خیلی اوقاتم را تلخ کرد. این فرد به جریانی تعلق داشت که فکر می کنند باید «اصولی تر» عمل کرد. هاشمی بیان می کند که نمی تواند تمام سخنان آن فرد را بگوید اما او به این موارد در آن جلسه اشاره کرد که آنها معتقد بودند ت با استعمار مبارزه نمی کند و دست مفت خواران را باز گذاشته است و می خواهد سرمایه داری را پیاده کند. نظر جلسه این بود که شعار مبارزه با گرانی اصولی نیست و مساله ای و مقطعی است که نباید با آن همراهی کرد. لذا باید مسائلی طرح شوند که این سیاست کمرنگ شود. انتقادهایی مثل خصوصی ها، تشکیل نمایشگاه کالاهای لو و غیرضروری، فساد اداری، سازشکاری ت، انحصارطلبی آن، تمایل ت به ب مجلس پنجم و طرد نیروهای حزب اللهی. یک هم در آن مجلس گفته بود که در زمان شاه آیت الله «میلانی» معتقد بود: «برای مبارزه با رژیم شاه می شود با بهتان هم مبارزه کرد».(رو مه ، 14/8/73)

به عبارت دیگر، هاشمی چنین اظهار می کرد که این جمع «اصولگرا» که در آن زمان به آن جریان خط گفته می شد و در آن ونی هم شرکت داشتند معتقد بوده اند برای مبارزه با ت هاشمی حتی می توان از «بهتان» استفاده کرد. در واقع هاشمی نقدهایی را که از جانب فرد مذکور بیان می کند که در آن جلسه طرح شده، در نهایت «بهتان» هایی می داند که صادق نیست. به این ترتیب او مخالفان خود را که «فرزند انقلاب» هستند افرادی معرفی می کند که برای شان جمله «هدف وسیله را توجیه می کند» کاملاً پذیرفته شده است. البته اینکه آن شخص چه ی بوده و آن جمع چه افرادی بوده اند یا اینکه جزئیات این پرونده چه بوده هیچ وقت در آینده از سوی هاشمی مطرح نشد و هیچ خبرنگار و مصاحبه کننده ای هم از او پرسش نکرد. البته این نکته هم وجود دارد که در این بیان هاشمی نکته مهم امنیتی و ملی به چشم نمی خورد که او آن را اینگونه در هاله ای از ابهام امنیتی - و آن هم در خطبه اظهار می کند. به هر حال جمعی از منتقدان ت بوده اند که تحلیلی درباره وضعیت موجود و سیاست های آن داشته اند که در جلسه خصوصی و حلقه خود مطرح کرده اند اما هاشمی آن را به کشانده و به صورت یک پرونده مهم در سطح کشوری مطرح می سازد که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس شوند. هاشمی در این خطبه با لحن تندی به منتقدان ت هشدار می دهد که خود را در مقابل این «بهمن» بزرگی که در حال حرکت است قرار ندهند اگرنه آنها را «زیر خواهد گرفت». او به صراحت تهدید می کند که «ما اخلال در این برنامه را به هیچ قیمت تحمل نخواهیم کرد».

در مجموع هاشمی پاسخ خود به این سخنان و نقدها را چنین بیان می کند: «ما که مسلمان هستیم، قبول نداریم که هدف وسیله را مباح می کند... (اما) الان اینجوری هستیم و به اینجا رسیده ایم که نظام خودمان را، همه مقدسات و خون را برملا می کنیم و می گوییم اینها اینجوری هستند و خب! اینکه نمی شود... شما را می گویید قبول دارید، ولی فقیه دستور دادند، گفتند اینها دست شان در هم است. مثل اینکه توقع دارند که دست ت و و مجلس و قوه قضائیه تو هم نباشد. چرا نباشد؟ خب! باید دست ما تو هم باشد. باید با هم کار کنیم... یک چنین تحلیلی دانشجو را اگر بخواهد منحرف کند، خب! این خطرناک است. من الان نه اسم جریان را می برم و نه دلم می خواهد که برای آنها مشکلی به وجود بیاید... اگر حرف حس انسان داشته باشد خب! چقدر است، شما رو مه ها را می بینید، رادیو می شنوید، تریبون مجلس را می بینید. هر می تواند حرف و منطق خودش را مطرح کند. خب! احتیاجی به اینگونه شانتاژها و کارهای غیرمنطقی نداریم. بهتر اینکه همه شما دست به دست هم بدهید و با هم برادر باشید و با رفاقت مبارزه کنید. مبارزات هم حق است، با آنها هم مخالفتی نداریم؛ واقعاً با طرح مسائل درست... الان مثلث 3 گرانفروش به هم رسیده اند، در مقابل این حرکت حقی که شروع شده است. گرانفروشان خارجی که بیشترین گرانی بار بر دوش آنهاست... گرانفروش های معمولی که اصلا هدف مبارزه با اینهاست. شعار می فروشند و رأی مردم را می خواهند به این ارزانی ب ند. عزیزترین موجودی مردم را که سرنوشت آنهاست، با این نوع گرانفروشی عمل ند. کجای این راه درست است؟ چرا ما با هم اختلاف داشته و ذهن مردم را مشوش . بارها و بارها انقلاب گفتند: امروز مأیوس مردم و بدبین مردم بدترین گناه و گناه کبیره است... من فکر می کنم که این مقدار صحبت ضروری بود که در مطرح بشود برای اینکه ملت ما فریب نخورد و جریان امور را دارند می بینند و این عوام فریبی ها و شعارهایی که محتوای آن با اه خاصی تنظیم شده است اینها را بشنوند ولی فقط شنونده باشند. با این حرف هایی که من زدم اگر عقل شان پذیرفت، دیگر خودشان می دانند، لیکن من اتمام حجت .

هم بر آنها و هم بر مردم که در این مسیر بزرگی که مثل یک بهمن شروع شد و هر را که جلوی آن بیاید آن را در این مسیر زیر خواهد گرفت، خودشان را قرار ندهند. ما اخلال در این برنامه را به هیچ قیمت تحمل نمی کنیم، هر ی که بخواهد باشد، چون می دانیم که... این همه خدمت و عظمت که در حوزه برنامه 5 ساله اول به وجود آمد با همین حرف های واهی می خواهد زیر سوال برود... بیایند تهمت بزنند که می خواهند آموزش عالی را خصوصی سازی کنند... در یک کشور باز و پردشمن چنین اتفاقاتی نباید رخ بدهد... البته حضور در صحنه، بودن، مطرح ، رو مه داشتن، رو مه نوشتن و مسائل را منطقی مطرح ، این چیزها لازمه محیط ، باز و آزاد است».(رو مه جمهوری ی، 14/8/73)

هاشمی تصریح داشت از جمله موارد مهمی که نسبت به آن «حساسیت» داشت و «عصبانی» می شد زمانی بود که چنین تلقی می کرد که: «در رسانه ها و اظهارنظرها دستاوردهای انقلاب را کوچک و مشکلات را بزرگ می کنند».(رو مه جمهوری ی، 6/10/73

او در جای دیگر می گوید: «من با خدا عهد کرده ام که همیشه صریح و صادق باشم. چیزی را که قبول ندارم مطرح نکنم».(رو مه ، 5/10/73)

10- پاسخ جدی حاج احمد به تهدیدات هاشمی
سیداحمد بعد از این سخنرانی آیت الله هاشمی در بارها به انتقادهای خود ادامه داد. اما مهم ترین نقدی که از او منتشر شد مربوط به صحبت هایی بود که اواسط اسفند 73 در یک دیدار عمومی ایراد شد و هفته نامه امید 21 اسفند [5 روز پیش از رحلت حاج احمد ] آن را منتشر کرد. مطلبی که موجب نای این نشریه در مراکز توزیع شد. نقدهای او در این سخنرانی به طور کلی شامل موارد زیر بود:
1- ت اشتباهات خود را گردن و استعمار می اندازد
2- نقد سیاست خارجی سازش گرانه
3- نقد سیاست های اقتصادی لیبرالی بویژه سیاست های پولی، بانکی و ارزی که بر مردم فشار اقتصادی وارد می ساخت
4- افزایش فساد اداری و اقتصادی

اما اصل سخن انتقادی حاج احمد بدین شرح است: «ما نباید همه ندانم کاری ها و مشکلات مان را به گردن بیندازیم. الان داخل شانزدهمین سال از عمر انقلاب ی هستیم و هنوز بعضی از مسؤولان حتی مسؤولان نهادهایی که پس از انقلاب تأسیس شده اند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته می اندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات به جامانده از رژیم طاغوت می دانند! ایضاً بعضی ها همه نقاط ضعف و بی کفایتی خود را با هیاهو به گردن استکبار جهانی و انداخته و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند... اینکه بخشی از مشکلات و مسائل ما به کارشکنی دشمنان و خیانت و کارشکنی و ضدیت صهیونیست ها بازمی گردد شکی نیست اما گسترش فساد اداری و رشوه خواری در ادارات و مؤسسات تی به خودمان برمی گردد. اتخاذ تصمیمات ناب دانه درباره ذخایر ارزی مملکت توسط خودمان بوده است. آقای «کاشان» (حاج اصغرآقا ف یه) در زمان تصدی پست معاونت ارزی بانک مرکزی مملکت در خزانه بانک را باز کرد و به هر دلال و قاچاقچی و چاقوکشی 5 هزار دلار تقدیم کرد و روزانه میلیون ها دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب گنگسترها ریخت. آیا این نقشه تهی خزانه ارزی مملکت را ی جنایتکار جلوی «حاج اصغرآقا» گذاشته بود یا به تصمیم گیری ناب دانه شخص او مربوط می شد؟ آیا این بابا رئیس و بزرگ تری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟ میلیاردها ریال بیت المال هزینه ساخت پل هوایی می شود و ناگهان صدها تن سیمان و بتن و میلگرد روی سر رهگذران آوار می شود و جان عده ای را می گیرد. آیا سهل انگاری ساختن یک سازه بتنی توطئه ی جنایتکار بوده است؟ ضعف مدیریتی و امنیت پرواز باعث سقوط پی در پی هواپیماهای مسافری سیویل و نظامی می شود و هنوز مرکب خبر سقوط هواپیمای فوکر و آسمان خشک نشده خبر سقوط طیاره دیگری منتشر می شود؛ آیا این هم از توطئه ست؟

از یک طرف آقایان مرتباً مشکلات مملکت را به گردن نیروهای ناشناخته و استکبار موهوم می اندازند و مرتباً می گویند در محاصره اقتصادی و غیره و ذلک هستیم و از طرف دیگر عده ای از رجال می گویند ما چیزی نداریم که بخواهیم به بفروشیم و احتیاجات خودمان را به نحو احسن از سایر کشورهای اروپایی و ژاپن تأمین کرده و نیازی به نداریم. بنابراین اثر محاصره اقتصادی مردود است و به اعتراف خود آقایان تأثیری در حال و روز ما ندارد! در ثانی اگر قرار بود محاصره اقتصادی مؤثر باشد تا به حال باید ت کوبا و ملت کوبا و کشور کوبا طی چهار دهه گذشته که در محاصره کامل دریایی قرار دارد از بیخ و بن مضمحل شده باشد.

آیا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور و تی که سر راه مان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی بیریم؟! جالب اینکه در همان ایامی که آقایان برای اخذ وام خارجی دور دنیا راه افتاده بودند در رو مه ها و نشریات داخل کشور مرتبا مضرات اخذ وام خارجی و سرنوشت ممالک مقروض و بد ار جهان چاپ می شد... یک مدت ایام ماه عسل بود. آقایان از دردسر جنگ فراغت یافته و پول های موجود را هزینه می د. دوستان انقلاب و نظام مرتباً حرص می خوردند و مضرات دریافت وام های سنگین خارجی را گوشزد می د. اما آقایان در مصاحبه های خود دریافت هرگونه وجهی را از کشورهای خارجی تکذیب کرده و با قاطعیت می گفتند ما هیچگونه بدهی خارجی نداریم. حالا اعلام می شود صحبت از 35 تا 40 میلیارد دلار بدهی است و هرچند هفته یک بار اخبار مربوط به نحوه پرداخت بدهی ها به آلمان و فرانسه و انگلیس هلند و کره و ژاپن و بعضی ممالک دور و نزدیک در جراید چاپ می شود... آقایان حالا عذر بدتر از گناه می آورند و می گویند عدم ثبات قیمت های نفت و کاهش درآمد ارزی باعث... شده است... چون نتوانسته اید آینده بازار نفت را به درستی و کارشناسانه پیش بینی کنید و براساس یک درآمد موهوم و تضمین نشده، حساب نسیه باز کرده اید. گناه مشکلات امروز و نابسامانی اقتصادی زیر سر بزرگ و کوچک است و باید مشکلات امروز را که ریشه در بی کفایتی چند ماه و چند سال قبل و تصمیم گیری های غلط اقتصادی دارد به گردن بیندازیم؟... ضرباتی که توسط خودمان طی چند سال اخیر به بدنه اقتصاد مملکت وارد آمده مهلک تر از توطئه های شرق و غرب است و اگر همه دشمنان انقلاب و نظام هم جمع می شدند نمی توانستند بلایی که خود ما بر سر پول ملی مان آوردیم بر سر ریال بیاورند! حالا سررسید وام های دریافتی یکی پس از دیگری فرا می رسند و آقایان مدیرانی که طی سال های اخیر با استراتژی «فردا که نیامده است فریاد مکن» و روش مدیریتی «امروز را بگذران برای فردا خدا بزرگ است» به اداره کشور سرگرم بوده اند، فشار کشورهای وام دهنده برای بازپس گیری وام های پرداختی را به جامعه منتقل کرده و با... سوبسید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا و خدمات و عدم تزریق کافی ارزهای معتبر خارجی به بازار و صنایع می کوشند چک ها و سفته های مملکت را پاس کنند! در نتیجه یک شبه 20 هزار تومان روی یک سکه طلا کشیده می شود و دلار به مرزهای 500 تومان نزدیک می گردد. ظاهراً همه نبوغ و زیرکی و سیاست آقایان هم متوجه برخورد با مردم و داخل مملکت است.

آقایان به جای اینکه سعی کنند ارز ناشی از صادرات را به داخل مملکت برگردانند، ارزش نفت صادراتی را در بازارهای بین المللی افزایش دهند، در یدهای خارجی رعایت صرفه جویی و چانه زدن را ند، هزینه های جاری مملکت را کاهش دهند، دلار را تا حد ممکن از مبادلات اقتصادی خارج کنند و در جهت تقویت اقتصاد و پول ملی و قدرت ید مملکت و مردم تلاش کنند؛ چون زورشان به اجنبی نمی چربد سرگرم چلاندن مردم شده اند... آیا حالا ی هست بیاید یک رجوعی به برنامه های اقتص

مشاهده متن کامل ...

اهوازچت|چت اهواز |اهواز| چتروم اهوار
درخواست حذف اطلاعات

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,

اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,اهواز چت,چت اهواز,اهواز,چتروم اهواز,


مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز +کلیک کنید
درخواست حذف اطلاعات

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 (اعلام نتایج ...

iranestekhdam.ir/استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اهو/
translate this page
apr 17, 2017 - اطلاعیه های آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز: .... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ...

بیمارستان تخصصی کبیر - موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهواز

translate this page
apr 13, 2017 - ثبت نام آزمون استخدامی موسسه خدمات درمانی میلاد اهواز - بیمارستان تخصصی کبیر ... خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهوازبیمارستان تخصصی کبیر اهواز در .... و – 1) به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز | استخدام

www.estekhtam.com/.../استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اه...
translate this page
apr 16, 2017 - بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهوازبیمارستان تخصصی ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 - مجله خبری نیوز

newzz.ir/search/?...استخدام+بیمارستان+تخصصی+ کبیر+اهواز...
translate this page
استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 .... قانونی اعلام میگردد. برای مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ...

سوالات استخدامی بیمارستان کبیر اهواز - مجله خبری نیوز

newzz.ir/search/?q= +سوالات+استخدامی+بیمارستان...اهواز
translate this page
(حاوی بیش از ۳۰۰۰ نمونه سوال عمومی و تخصصی – کاملترین مجموعه موجود) این محصول حاوی گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با پاسخنامه آنها و ...

اعلام نتایج برخی رشته های آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی ...

www.estekhdami.org/اعلام-نتایج-برخی-رشته-های-آزمون-استخدا
translate this page
2 days ago - نتایج آزمون علمی برخی رشته های استخدامی موسسه خدمات درمانی میلاد اهوازبیمارستان کبیر اعلام شده است و نتایج سایر رشته ها نیز در حال اعلام ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - پامچال نیوز | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/36547109 - translate this page
apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

بیمارستان کبیر اهواز - سازمان تامین اجتماعی

www.tamin.ir/news/13803.html
translate this page
صفحه نخست سایت مدیریت درمان; حوزه مدیریت ... برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی موسسه خدمات درمانی میلاد اهواز(بیمارستان کبیر) · چگونگی احتساب ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز | سوالات استخدامی وزارت ...

soalniro.ir/استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اهو-2/10530
translate this page
apr 13, 2017 - جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید” استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز- 24 فروردین 96 ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی بیمارستان کبیر (تأمین اجتماعی)

testiha.ir/post/2493
translate this page
apr 24, 2017 - apr 13, 2017 - ثبت نام آزمون استخدامی موسسه خدمات درمانی میلاد اهواز - بیمارستان تخصصی کبیر ... تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی استان ...

آگهی استخدام شرکتی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهواز (بیمارستان ...

ahwniaz.ir/آگهی-استخدام-شرکتی-موسسه-خدمات-بهداشت/
translate this page
apr 13, 2017 - اطلاعیه ۲۶: موسسه خدمات درمانی میلاد اهوازبیمارستان کبیر – با تمامی داوطلبانی که «دعوت ..... (بیمارستان تخصصی کبیر اهواز) .... نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

آگهی استخدامی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهواز :: تست دونی

testduni.blog.ir/.../آگهی-استخدامی-موسسه-خدمات-بهداشتی-درمانی-میل...
translate this page
... موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهوازبیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال ... استخدامی در اینترنت می باشد در این بسته سعی شده تمام سوالات استخدامی در ...

استخدام تامین اجتماعی در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-سازمان-تامین-اجتماعی/
translate this page
1 day ago - سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی ... سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز ..... (۲۱۰۷)، مشک (۲۱۰۹)، اهواز (۲۱۱۲)، ایـذه (۲۱۱۵)، بـاغملـک (۲۱۱۷)، بـاوی (۲۱۱۰)، بندرماهشـهر .... خبر ۲۱ اسفند ۹۵ – اطلاعیه اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهران.

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - جویا

jooya.net/.../استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اهواز-365841...
translate this page
apr 17, 2017 - نوشته استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز اولین بار در ایران استخدام. ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - ایران استخدام | خب و

khabarpu.com/k.php?u...
translate this page
apr 13, 2017 - جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ... تاریخ های مهم آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 - ایران استخدام ...

khabarpu.com/k.php?u...
translate this page
apr 17, 2017 - جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ... تاریخ های مهم آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - خبرساز

https://www.khabarsaaz.ir/.../استخدام-بیمارستان-تخصصی- ک...
translate this page
apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

بیمارستان المومنین (ع)اهواز

o.ir/
translate this page
رس بیمارستان المومنین (ع)اهواز. بیمارستان المومنین(ع)اهواز یک مرکز درمانی تامین اجتماعی ارائه دهنده خدمات درمانی و تشخیصی مطلوب و ایمن به بیماران است.

نمونه سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات آزمون 96 - رزبلاگ

hoseinic60hosein.rozblog.com/.../نمونه-سوالات-تخصصی-استخدامی...
translate this page
دیوان محاسبات کشور-نمونه سوالات تخصصی حسابرس استخدامی دیوان محاسبات سال 96- .... رشته های آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز (جدید) ... سوالات

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - جویا - نتایج استخدامی ...

aftabmag.com/detail/1002397/article/4
translate this page
21 hours ago - کبیر اهواز - جویا ایران استخدام استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز این خبر را به اشتراک بگذارید: - نتایج استخدامی بیمارستان ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - مجله تفریحی اینیستا

iniesta.ir/news/56552
translate this page
apr 13, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - آرشیو مطالب روز

persiatalent-ebayw.sayme.ir/post/4829/
translate this page
apr 13, 2017 - آزمون مورد داوطلبان استخدامی صورت تحصیلی exam ajums عنوان شغلی آزمون ... استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... و – 1) به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد داده خواهد شد.

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان شهید رجایی - نمونه سوالات تخصصی ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-بیمارستان-شهید/5776
translate this page
jul 19, 2016 - بیمارستان پرستار استخدام رجایی تهران استخدام پرستار | جستجو در … weblog24.xyz/ ..... بخش اطفال مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز: …

آزمون استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/tags/آزمون-استخدامی
translate this page
اعلام نتایج برخی رشته های آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز اعلام نتایج برخی رشته های آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز

استخدام علوم پزشکی اسان شمالی - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/57ab81700300.html
translate this page
mar 9, 2017 - متن آگهی: موسسه کار آفرینان آوا سلامت درنظردارد جهت ارائه خدمات پشتیبانی وخدماتی در بیمارستان های جدید اسیس بجنورد ، شیروان وسایر واحدهای ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز

www.titreno.com/fa/.../استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اه...
translate this page
apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

۱۳ آبان، آزمون جذب متقاضیان بیمارستان شهید بقایی دو در ...

qudsonline.ir/.../۱۳-آبان-آزمون-جذب-متقاضیان-بیمارستان-شهید-بق...
translate this page
nov 1, 2016 - قدس آنلاین اهواز -زهره کریمی : پژمان بختیاری نیا س رست ... شنبه و چهارشنبه 11 و 12 آبان ماه به سایت http://jazb.ajums.ac.ir مراجعه کنند. ... آزمون کتبی توانمندی های تخصصی فرد در رشته ثبت نامی با 45 سوال ارزی خواهد شد.

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 - لیست اخبار

newslist.ir › اخباراستخدامایران استخدام
translate this page
apr 13, 2017 - جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ... تاریخ های مهم آزمون استخدامی بیمارستان تخصصی کبیر اهواز ...

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

miladhospital.com/
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخو میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 ...

سوالات آزمون استخدامی بیمارستان کبیر

www.ashion.ir/article/.../سوالات-آزمون-استخدامی-بیمارستان- ک...
translate this page
سوالات آزمون استخدامی بیمارستان کبیر. 0 0. دسته بندی: تازه های سایت بازدید: 16 تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۴. سوالات آزمون استخدامی بیمارستان کبیر s page 1 da ...

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور

www.noorvision.com/
translate this page
وب سایت رسمی بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور – مرکز درمان دوربینی ، نزدیک بینی ، پیرچشمی ... پاسخ به سوالات تخصصی، جستجو در بیش از ...

بیمارستان آریا اهواز

arya-hospital.ir/
translate this page
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا به عنوان بزرگترین مرکز درمانی خصوصی جنوب غرب ... کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد.

اخبار - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127
translate this page
معاون غذا و دارو علوم پزشکی تهران گفت: در اجرای طرح تحول سلامت، هزینه دارو و ... از مدیر گروه سلامت دهان و دندان علوم پزشکی اهواز --اخبار روز -- 1 ساعت پیش ... اصلی اخبار و استخدام وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید خبر 10 اردیبهشت 96: ... بیمارستان افضلی پور و درمانگاه تخصصی و اورژانس مرکزی این بیمارستان بود ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - مجله اینترنتی هاپ نیوز

hopnews.ir/news/38769
translate this page
apr 13, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز .... صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، بر اساس مجموع ترازشده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

استخدام بیمارستان ابن سینا در تهران

sedayeqazvin.ir/pages/othersnews-1091077.aspx
translate this page
sep 26, 2016 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول ... استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 (کارت آزمون). ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۹۶/۰۱/ ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
translate this page
در این صفحه فقط استخدامی های بهداشت محیط قرار داده می شود. (سایت بهداشت محیط در ... بیمارستان غرب تهران از همکاران ذیل دعوت به همکاری می نماید. – کارشناس بهداشت ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز | استخدام | فیدگاه

feedgah.ir/post/.../استخدام-بیمارستان-تخصصی- کبیر-اهواز/
translate this page
apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز. ... و – ۱) به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال ... سوالات آزمون وزارت نیرو 96.

ساخت بیمارستان کبیر اهواز از سر گرفته شد - ایسنا

www.isna.ir/.../ساخت-بیمارستان- کبیر-اهواز-از-سر-گرفته-شد
translate this page
jan 16, 2014 - ساخت بیمارستان کبیر اهواز از سر گرفته شد ... و وnicu و درمانگاه های تخصصی وعمومی خواهد شد و به بیمه شدگان شهرستان های آبادان و مشهر خدمات ...

بیمارستان 96 تختخو کبیر اهواز به بهره برداری رسید - رویکرد ۲۴

rooykard24.com/.../بیمارستان-96-تختخو - کبیر-اهواز-به-...
translate this page
22 hours ago - بیمارستان 96 تختخو کبیر اهواز به بهره برداری رسید ... وی با بیان اینکه این بیمارستان دارای چهار اتاق عمل و درمانگاه های عمومی و تخصصی است ... بود گفت: جذب نیروهای مورد نیاز این بیمارستان از طریق برگزاری آزمون استخدامی، مصاحبه .... رییس شورای ی شهر تهران با اشاره به سوالاتی پیرامون روند مرخصی ...

استخدام موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد اهواز - راتاتویل

ratatoil.ir/استخدام-موسسه-خدمات-بهداشتی-درمانی-می/
translate this page
apr 13, 2017 - نمونه سوالات استخدامی موسسه بین المللی صلح و دوستی برای مشاهده و نمونه ... استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز در سال 96 | سوالات

آدرس مراکز درمانی خون و انکولوژی درشهرستانها - iranian oncology nursing ...

ions. /post-798.aspx
translate this page
سوالات استخدامی · آدرس مراکز ... علی عیشی فوق تخصص خون انکولوژی – تلفن مطب : 2241448-0441. - داوود .... اهواز- کیان پارس- خیابان 17 شرقی- بیمارستان آریا – درمانگاه خون و انکولوژی – تلفن: 19-3378310-0611. - مهران .... اراک- خیابان راه آهن-بیمارستان کبیر- بخش خون انکولوژی ک ن- تلفن : 8-3135075-0861.

استخدام مراکز درمانی و بیمارستانها

searchjob.ir/cat/123/استخدامی-مراکز-درمانی-و-بیمارستانها-.aspx
translate this page
نمایش پست :آگهی استخدامی بیمارستان فوق تخصصی مهر تهران .... به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از روابط علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی و ...

استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز - مجله تفریحی ایران مارکت

iranmc.in/news/531868
translate this page
استخدام بیمارستان تخصصی کبیر اهواز. 1 هفته قبل .... و – ۱) به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد داده خواهد شد.

بیمارستان قلب شهید رجائی

www.rhc.ac.ir/
translate this page
بیمارستان قلب شهید رجائی, اخبار بیمارستان قلب شهید رجائی , آلبوم ع ... برگزاری ششمین همایش قلب ک ن در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزاری هفته سلامت 1396 در پارک ملت تهران در راستای ... در اولین روز هفته قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون استخدام پیمانی مو رخ ..... گروه های آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ).

آگهی استخدام پرستار - پرتال ی

www.unp.ir/news/job/nurse/18779
translate this page
دروس تخصصی: اصول و فنون کاربرد احکام ی در پرستاری، بررسی وضعیت .... بیمارستان ک ن تهران , به تعدادی کارشناس پرستاری , اتاق عمل و بیهوشی ...

خبرگزاری آریا - استخدام مهماندار در یک بیمارستان خصوصی

www.aryanews