پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 کتاب جامع دکوراسیون word
برسی طراحی داخلی مینیمال سه آپارتمان - مینیمال یا تاریک
درخواست حذف اطلاعات


طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی به سبک مینیمال و مدرن، چیزی است که بسیاری از طراح ها و کارفرماها، محور خود در طراحی قرار داده اند. همانطور که بارها و بارها در آرل بررسی کرده ایم، مینیمال کمینه گرایی است. استفاده از عناصر ضروری و حفظ سادگی. اما این سادگی تا چه حد با شما راه می آید. شما به عنوان طراح، خود می توانید در فضای مینیمالی که طراحی نموده اید زندگی کنید؟ به عبارت دیگر سادگی آزار دهنده چیست؟ با این اوصاف فرض کنید این سادگی با پ رنگی تیره هم همراه شود! در این بخش طراحی داخلی سه آپارتمان را مورد بررسی قرار خواهیم داد که هر سه مینیمال هستند و هرکدام از تم رنگی خود استفاده می نمایند. با آرل همراه باشید.
طراحی داخلی آپارتمان اول، پ رنگی تیره دارد. همه چیز حتی کف نشیمن ذغالی رنگ است و یا از ترکیب رنگ ذغالی با رنگ سفید بدست آمده است. مبلمان که جای خود را دارد. این فضا یک فضای مینیمال و مدرن به تمام معنا است. بعضی سلیقه ها، این رنگ را برای زندگی می پسندند اما برخی هم نمی توانند برای طولانی مدت در این فضا زندگی کنند. نظر شما در باره ی طراحی داخلی این آپارتمان چیست؟ استفاده از رنگ های تیره در کنار یک طراحی مینیمال بیش از اندازه ل کننده نیست؟

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن


طراحی داخلی آپارتمان دوم، اگرچه مینیمال است اما سردی طراحی اول را ندارد. البته این نظر نگارنده است. استفاده از چوب به فضای ساده گرما و زندگی می بخشد و می توان گفت بین سادگی (انرژی پایین تر) و انرژِی (حاصل از چوب) تعادل محکمتری نسبت به فضای اول برقرار شده است. این فضا ترکیبی از رنگ چوب و سفید است.

ر

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن


طراحی داخلی آپارتمان سوم ترکیبی از رنگ های بیشتر است. در کنار سادگی و زیبایی فضا، از پ رنگی تیره، سفید، چوب و آبی استفاده شده است. این فضا بطرز مهیجی نسبت به دو فضای قبلی مهیج تر است. تنوع رنگی بیشتر فضا را از ح آور بیرون آورده است.
شاید این نتیجه گیری درست نباشد اما می تواند یک نظر نسبی باشد که در کنار طراحی داخلی مینیمال و سادگی شاید استفاده از پ رنگی متنوع تر طراحی داخلی مینیمال را مهیج تر نماید. در حالی که یک طرح مینیمال با دو رنگ، شاید در بلند مدت سبب خستگی و افسردگی شود.

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن

طراحی داخلی مینیمال،دکوراسیون داخلی مدرن،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی،دکوراسیون مدرن


نظر شما در باره ی استفاده از پ رنگی متنوع تر در طراحی داخلی مینیمال چیست؟ آیا با طبیعت مینیمالیسم تناقض دارد یا می تواند بهبودی بر آن باشید؟مشاهده متن کامل ...
طراحی داخلی خانه ای از جنس چوب، خانه ای برای زندگی
درخواست حذف اطلاعات
طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمانی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت، خانه ای برای زندگی نام دارد. خانه ای که در طراحی آن استفاده از چوب حرف اول می زند. کف، قفسه ها، کمدها، درب ها، بسیاری از مبلمان و ... همه و همه از جنس چوب هستند و یا حداقل طرح چوب. گرما و انرژی برخواسته از چوب، سبب شده است تا ین خانه لقب خانه ی زندگی بگیرد. طراحی داخلی این آپارتمان توسط گروه طراحی ryntovt design، انجام شده است. با آرل همراه باشید.
وقتی در این آپارتمان راه می روید، گویی درون یک درخت هستید و همه چیز، شما راه به سمت چوب سوق می دهد.
به نقل از طراح و مجری این پروژه، عناصری در دکوراسیون داخلی این آپارتمان که از جنس چوب ساخته نشده اند مانند مبلمان و یا ها، به رنگ طوسی تیره هستند و در واقع خنثی هستند تا با هارمونی گرم فضا تناقض نداشته باشند.

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

در این آپارتمان، با آشپزخانه ای تمام چوبی روبرو هستیم .آشپزخانه ای که میز غذاخوری، ک نت ها و قفسه ها، کف همه از جنس چوب هستند و حتی دیوار روبرو به نحوی طراحی شده است که با فضای چوبی همخوانی داشته باشد.

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

بین یکی از اطاق خواب ها و اطاق نشمین، از دیوار جداکننده ای استفاده شده است که کرکره ای مانند است و قابلیت جمع شدن و ی ره شدن فضا را دارد و همینطور در صورت نیاز، می توان آن را کاملا باز نمود تا مانند دیوار عمل کند.

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

در اتاق بچه ها، برای افزودن انرژی و جلوگیری از یکنواختی فضای حاصل از چوب، از رنگ سبز برای دیوار و مبلمان ساخته شده است. در واقع می توان هنر طراح داخلی این پروژه را تحسین نمود چرا که با ترکیب رنگ های حاصل از طراحی داخلی و مبلمان، توازن محیط ها را کنترل نموده است.

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمان

طراحی داخلی،دکوراسیون داخلی با چوب،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون آپارتمانمشاهده متن کامل ...
ریاضی و معجزات قرآن
درخواست حذف اطلاعات

کانال فرهنگی و اجتماعی علی رجالی:

معجزات ریاضی و علمی قرآن

http://mojezateghoran. /


معجزات ریاضی و علمی که تا به حال کشف شده است آورده شود (البته هنوز مطالب کامل نشده است). همچنین سعی کرده ام که توضیحات کاملی در مورد هر اعجاز بنویسم و مطالب زاید را حذف کنم و زیاد به حاشیه نپردازم.

ابتدا توضیح مختصری در رابطه با معجزات ریاضی بخوانید.

مقدمه معجزات ریاضی

پدیده بى نظیرى که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمیشود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، همگى داراى ترکیبى خاص هستند.

براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى- ترکیب ریاضى ماوراء انسانى. عدد نوزده م ج مشترک سراسر سیتم ریاضى قرآن است. این پدیده خصوصا شگفت انگیز است وقتیکه در نظر داشته باشیم (۱) که قرآن در زمان جه و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آیات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسیارى داشتند.

ابتدا باید بدانیم که چرا عدد مورد توجه خداوند 19 است:

19 ویژگی مهمی دارد که هیچ عدد دیگری آن ویژگی ها را ندارد:

همانطور که میبینید 19 از ترکیب اولین عدد و آ ین عدد ساخته شده است؛

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ : همانا ابتدا از سوی خدا آمده ایم و در انتها به سوی او باز می گردیم.

همچنین در آیه ی 3 سوره ی 57 (3 ×19) آمده است :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ. همانطور که نمایان است در اینجا نیز خداوند خود را اول و آ هر چیز معرفی میکند که همه ی امور به اراده ی اوست. نکته ی جالب تر این است که اگر شماره ی این آیه را در 19 ضرب کنیم شماره ی سوره ی آن به دست می آید.

همچنین در آیه ی 30 و 31 سوره ی مدثر(74) می توانیم دلایل وجود معجزه ی 19 را بی م:

30 و 31 سوره مدثر:

بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است (30)

و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى انى که کافر شده‏اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان انى که ایمان آورده‏اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مؤمنان به شک نیفتند و تا انى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف‏ چه چیزى را اراده کرده است این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند و (شماره) یان پروردگارت را جز او نمى‏داند و این (آیات) جز تذکارى براى بشر نیست (31)

توضیح مختصری از چگونگی کشف معجزات ریاضی توسط رشاد خلیفه از زبان خودش :

در سال ۱۹۶۸ به این نتیجه رسیدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگلیسى، پیغام حقیقى آ ین کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترین مترجمان قرآن، یوسف على و مارمادوک پیکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معیار عظیم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دینى فاسدشان غلبه کنند. هنگامیکه دیدم حقیقت کلام خدا اینطور تغییر داده شده، تصمیم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاییکه حرفه من شیمى بود، و با وجود تاریخچه گسترده دینى پدر من صوفى مشهورى بود در مصر. من به خدا قسم خوردم که از آیه اى به آیه دیگر نروم مگر اینکه کاملا آنرا درک کنم.
من همه ترجمه ها و تفاسیرى را که میتوانستم پیدا کنم یدارى ، آنها را روى میزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز . اولین سوره،حمد، در چند روز کامل شد. اولین آیه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه این آیه چهار سال بطول انجامید، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظیم ریاضى قرآن.
کتابهاى تفاسیر قرآنى به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بودند که " هیچ معانى و اهمیت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، یا هر پاراف دیگرى را نمیداند." من تصمیم گرفتم تا قرآنى را در کامپیوتر بنویسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببینم آیا در میان این پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر ریاضى وجود دارد یا نه.

به این ترتیب اولین جرقه برای کشف معجزات ریاضی زده شد و بعد از او شاگردانش و افراد دیگر راه او را ادامه دادند. همچنین رشاد خلیفه با استفاده از آیات قرآن در کت به نام حدیث و قرآن نشان داد که تنها کت که باید به عنوان هدایت کننده از آن پیروی کنیم قرآن است و بقیه ی کتاب ها ما را به بیراهه می کشانند.۱۳۸۸/۰۷/۱۰ | توسط : s...sنظر15 نظر
1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آ قرآن است.
4- سوره علق 19 آیه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7- این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد.

۸- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه ‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بارکلمه “ الله" 2698بار(42×19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3×19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6×19)دیده می شود.

۹- ما بین"بسم الله الرحمن الرحیم" جا افتاده (سوره ۹) و تکرار مجدد آن در (سوره ۲۷)، تعداد ۱۹ سوره وجود دارد.

۱۰- حرف "ق" قرآن است و مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره اى که با حرف مقطعه "ق" آعاز شده اند (سوره های 50 و 42)، برابر تعداد سوره هاى قرآن است.(۱۱۴=۵۷+۵۷)

۱۱- سوره هاى ۷، ۱۹و ۳۸ با حرف مقطعه "ص" شروع شده اند و مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=19× ۸ مى باشد.

۱۲- سوره ۳۶ با حروف مقطعه "یس" شروع شده است و مجموع دفعات تکرار هاى این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است.

۱۳- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع مى شود یعنى "ک، ه، ى، ع، ص" و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است.

۱۴- سوره ۲ با حروف مقطعه " ا، ل، م" شروع مى شود این سوره داراى ۹۸۹۹=۱۹×۵۲۱ دفعه تکرار این حروف است.

۱۵- همچنین سوره ۳ با حروف مقطعه "ا، ل، م" آغاز شده است و داراى ۵۶۶۲=۱۹×۲۹۸ دفعه تکرار این حروف است.

۱۶- سوره هاى ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ نیز با حروف مقطعه "ا، ل، م" شروع شده اند و مجموع تعداد تکرار هاى این حروف در هر یک از این سوره ها عبارت است از ۱۶۷۲=۱۹×۸۸ و ۱۲۵۴=۱۹×۶۶ و۸۱۷=۱۹×۴۳ و۵۷۰=۱۹×۳۰.

۱۷- سوره هاى ۱۰ و ۱۱ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد این حروف در هر یک از این سوره ها دقیقاَ با هم برابر است و برابر ۲۴۸۹=۱۹×۱۳۱ مى باشد.

۱۸- همچنین سوره هاى ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه "ا، ل، ر" آغاز شده اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ها به ترتیب عبارت است از ۲۳۷۵=۱۹×۱۲۵ و ۱۱۹۷=۱۹×۶۳ و ۹۱۲=۱۹×۴۸.

۱۹- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه "ا، ل، م، ر" شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است.

۲۰- سوره ۷ با حروف مقطعه "ا، ل، م، ص" آغاز شده است وتعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۲۰=۱۹×۲۸۰ است.

۲۱-عدد ۱۹ م ج مشترک قرآن است و ارزش ابجدى کلمه "واحد" نیز برابر ۱۹ است، پس این معجزه موضوع و هدف اصلى قرآن را که همان "یکتایى خدا" است، تاکید مى کند.پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۹ | توسط : s...sنظر8 نظر
اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات آن جمع کنیم ج ی به شکل زیر خواهیم داشت که روابط شگفت انگیزی بر آن حاکم است:

نوع

جمع

تعداد آیه

شماره سوره

زوج

8

=

7

+

1

زوج

288

=

286

+

2

فرد

203

=

200

+

3

زوج

180

=

176

+

4

فرد

125

=

120

+

5

...

...

...

...

...

...

...

...

زوج

118

=

5

+

113

زوج

120

=

6

+

11۴

جمع زوج ها

جمع فردها

جمع آیه ها

جمع سوره ها

6236

6555

6236

6555

قابل توجه است که تعداد زوج ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.

اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می آید که مساوی است با تعداد کل آیه های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر رقم های 6555 را با رقم های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب19 دارد:

(6+2+3+6) + (6+5+5+5) = ۳۸ = ۲×۱۹

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر این روابط می توان این گونه فرض کرد که 114 گوی سفید و 114 گوی سیاه داریم و اگر بگوییم که این روابط اتفاقی بوده اند باید بپذیریم که اگر این گوی ها را با هم ترکیب کنیم و با چشم بسته آنها را به دسته های دو تایی تفکیک کنیم دقیقاَ هر گوی سفید در کنار یک گوی سیاه است که چنین احتمالی برابر صفر و غیر ممکن است.

روابطی دیگر

کل آیات قرآن:۱۱۴ *تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها زوج است : ۶۰ سوره ""در این بین ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۳۰ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است."" *تعداد سوره هایی که تعداد آیات آنها فرد است : ۵۴ سوره ""در این بین ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ی ترتیب آنها زوج است و ۲۷ سوره وجود دارد که شماره ترتیب آنها فرد است.""

سوره های دارای شماره ترتیب زوج=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن زوج است =۵۷ سوره های دارای شماره ترتیب فرد=سوره هایی که جمع آیات و شماره سوره آن فرد است =۵۷چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ | توسط : s...sنظر1 نظر
در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حروف مقطعه ی حم ("ح" و "م") شروع میشوند.

این سوره ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت. این روابط آنقدر دقیق و عجیب و شفاف هستند که هر انسانی را به شگفت وامیدارد و درمیان معجزات ریاضی که تا حالا آنها را دیده ام این قسمت به نظر من از همه جالب تر است.

سوره

تعداد ح

تعداد م

سوره غافر (سوره 40)

64

380

سوره فصلت (سوره 41)

48

276

سوره شوری (سوره 42)

53

300

سوره ز ف (سوره 43)

44

324

سوره دخان (سوره 44)

16

150

سوره جاثیه (سوره 45)

31

200

سوره احقاف (سوره 46)

36

225

رابطه 1: اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد حاصل 2147 میشود که مساوی است با 19×113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم های بدست آمده را باهم جمع کنیددرست همان عدد 113 بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64، (6) و (4) میباشد.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147 = 19×113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113

می بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.

رابطه 2 : اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) انجام دهیم باز می بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 x 59

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

رابطه 3 : اگر 4 سوره بعد یعنی سوره های 43 و 44 و 45 و 46 را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می آید.

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 x 54

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54

رابطه 4 : اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم 1045 میشود

که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 x 55

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55

رابطه 5 : حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 40 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید

که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 x 58

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58

آیا فکر می کنید این روابط ریاضی تصادفی است؟

اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟ چه رسد به یک شخص. آیا این روابط نشان دهنده یک وجود بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و ی محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

البته توجه داشته باشید که در آن زمان چرتکه هم وجود نداشت چه رسد به کامپیوتر و ماشین حساب.مشاهده متن کامل ...
دکوراسیونی لو با بافت هایی گرم و جذاب
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


این خانه مدرن خیلی بیش تر از یک خانه معمولی در حومه شهر حرف برای گفتن دارد.

 

این خانه توسط شرکت طراحی اوکراینی به نام da-design طراحی شده است و دارای عناصر زیبا و منحصربه فرد بسیاری است.

 

هر اتاق، از یک آشپزخانه و اتاق غذاخوری باز گرفته تا یک اتاق بازی که هر کودکی رویای آن را در سر می پروراند، دارای جهان شخصی و زیبایی مختص به خود است.

 

همزمان طراحان این خانه رنگ ها را به گونه ای در فضا اجرا کرده اند که از اتاقی به اتاق دیگر به راحتی جریان می یابند و از این طریق فضای کلی خانه یک دست و جذاب می شود. در این مطلب می خواهیم نگاهی به قسمت های مختلف این خانه بیندازیم.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
به سرعت می توان بافت های گرم و جذاب موجود در فضای نشیمن اصلی این خانه را مشاهده کرد.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
بافت های خاکی و خنثی، از یک قالیچه زیبا گرفته تا یک چها ایه کوچک چوبی، بازت هستند از منظره وسیع و زیبایی که در بیرون از پنجره اتاق حضور دارد.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


در اتاق نشیمن نو ردازی و منابع نوری عنصر اصلی فضا هستند: از چراغ های پایه دار مدرن و روشنایی های سقفی گرفته تا نو ردازی نواری پیرامون سقف. به نور ملایم و خنک روی شومینه توجه کنید.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
صندلی ها و مبل های راحتی نیز به رنگ های خاکی و خنثی هستند و لم دادن روی آن ها تجربه ای فراموش نشدنی است.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
یک ستون مرکزی، که به رنگ سیاه تخته سیاه درآمده است، اتاق نشیمن را از آشپزخانه و فضای غذاخوری جدا می کند، اما در عین حال فضای حرکت افراد برای گذر از این فضاها ساده و بدون مشکل است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
یک میز غذاخوری کوچک درست در کنار آشپزخانه ساخته شده است و بر اساس نیاز می توان آن را تا کرد و یا گسترش داد.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


یک دیوار اتاق غذاخوری را از اتاق نشیمن جدا می کند. این دیوار به رنگ سفید درآمده است تا نور طبیعی ورودی به داخل خانه در فضا انعکاس یابد و اتاق غذاخوری نورانی و روشن شود.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
در اتاق خواب، حتی تاثی ذیری های بیش تری از منظره بیرونی خانه را می توان مشاهده کرد. این نکته کاملا در دیوارهای پنل دار چوبی مشخص است.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
وجود رنگ آبی در این فضا جلوه ای جذاب و گیرا به طرح رنگی خنثی این اتاق داده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
اتاق خواب دارای یک است که در پشت یک دیوار شفاف پنهان شده است. وجود دیوار شفاف باعث شده است تا فضا بزرگ تر به نظر برسد.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
اتاق بازی ک ن شاید جذاب ترین و خاص ترین فضای این خانه مدرن است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
اتاق بازی دارای یک فضای بازی مرکزی است که در زیر تخت خواب قرار گرفته است.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


از طریق یک نردبان چوبی می توان به تخت خواب که در واقع در پشت بام خانه قرار گرفته است دسترسی داشت.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
از نمای بالا به راحتی می توان طراحی منحصربه فرد اتاق ک ن را مشاهده کرد.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
هم چنین یک کاناپه در کنار فضای بازی قرار دارد که به راحتی به یک تخت خواب تبدیل می شود و در زیر آن فضاهای نگهدارنده کافی برای نگهداری از اسباب بازی ها و وسایل دیگر تعبیه شده است.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
طراحان در اتاق کودک از رنگ های شاد و برجسته استفاده کرده اند اما در به کارگیری آن ها کاملا هوشمندانه عمل کرده اند. جزئیاتی مانند این چراغ مطالعه به طراحی آن ها ظاهری پخته تر داده است.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


در این ع عناصر مدرن موجود در و سرویس بهداشتی را می بینید.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
کاشی های ساده سفید رنگ و یک سینک مدرن نه تنها فضا را شلوغ نکرده اند بلکه به آن حس و حالی آرامش بخش داده اند.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
عناصر اصلی یک وان خصوصی بسیار زیبا و برجسته است.از نکات مهم برای طراحی یک زیبا هستند.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
وجود یک پشتی برای سر و شمع های کافی فضایی آرامش بخش و بسیار لو را به وجود آورده است.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


فضای بیرونی وان دارای پوششی از پنل های چوبی است. با استفاده از این پنل های چوبی، از نظر بصری با دیگر قسمت های خانه هماهنگی پیدا کرده است.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 
خب البته ک ن نیز به مخصوص به خود نیاز دارند.
 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


کاشی های رنگی فضای زیبایی را خلق کرده اند. طراحی این گستره سنی زیادی را شامل می شود و با بزرگ تر شدن ک ن نیاز به بازسازی نیست.

 

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

 منبع : chidaneh.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • 3روش تزئین میز غذا برای مهمان(+ع )
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی - سری دوم
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی مدرن
 • دکوراسیون مناسب برای سالمندان
 • دکوراسیون ناهارخوری ویژه کریسمس
مشاهده متن کامل ...
دکوراسیونی لو با بافت هایی گرم و جذاب
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدماناین خانه مدرن خیلی بیش تر از یک خانه معمولی در حومه شهر حرف برای گفتن دارد.

این خانه توسط شرکت طراحی اوکراینی به نام da-design طراحی شده است و دارای عناصر زیبا و منحصربه فرد بسیاری است.

هر اتاق، از یک آشپزخانه و اتاق غذاخوری باز گرفته تا یک اتاق بازی که هر کودکی رویای آن را در سر می پروراند، دارای جهان شخصی و زیبایی مختص به خود است.

همزمان طراحان این خانه رنگ ها را به گونه ای در فضا اجرا کرده اند که از اتاقی به اتاق دیگر به راحتی جریان می یابند و از این طریق فضای کلی خانه یک دست و جذاب می شود. در این مطلب می خواهیم نگاهی به قسمت های مختلف این خانه بیندازیم.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


به سرعت می توان بافت های گرم و جذاب موجود در فضای نشیمن اصلی این خانه را مشاهده کرد.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


بافت های خاکی و خنثی، از یک قالیچه زیبا گرفته تا یک چها ایه کوچک چوبی، بازت هستند از منظره وسیع و زیبایی که در بیرون از پنجره اتاق حضور دارد.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


در اتاق نشیمن نو ردازی و منابع نوری عنصر اصلی فضا هستند: از چراغ های پایه دار مدرن و روشنایی های سقفی گرفته تا نو ردازی نواری پیرامون سقف. به نور ملایم و خنک روی شومینه توجه کنید.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


صندلی ها و مبل های راحتی نیز به رنگ های خاکی و خنثی هستند و لم دادن روی آن ها تجربه ای فراموش نشدنی است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


یک ستون مرکزی، که به رنگ سیاه تخته سیاه درآمده است، اتاق نشیمن را از آشپزخانه و فضای غذاخوری جدا می کند، اما در عین حال فضای حرکت افراد برای گذر از این فضاها ساده و بدون مشکل است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


یک میز غذاخوری کوچک درست در کنار آشپزخانه ساخته شده است و بر اساس نیاز می توان آن را تا کرد و یا گسترش داد.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


یک دیوار اتاق غذاخوری را از اتاق نشیمن جدا می کند. این دیوار به رنگ سفید درآمده است تا نور طبیعی ورودی به داخل خانه در فضا انعکاس یابد و اتاق غذاخوری نورانی و روشن شود.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


در اتاق خواب، حتی تاثی ذیری های بیش تری از منظره بیرونی خانه را می توان مشاهده کرد. این نکته کاملا در دیوارهای پنل دار چوبی مشخص است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


وجود رنگ آبی در این فضا جلوه ای جذاب و گیرا به طرح رنگی خنثی این اتاق داده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


اتاق خواب دارای یک است که در پشت یک دیوار شفاف پنهان شده است. وجود دیوار شفاف باعث شده است تا فضا بزرگ تر به نظر برسد.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


اتاق بازی ک ن شاید جذاب ترین و خاص ترین فضای این خانه مدرن است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


اتاق بازی دارای یک فضای بازی مرکزی است که در زیر تخت خواب قرار گرفته است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


از طریق یک نردبان چوبی می توان به تخت خواب که در واقع در پشت بام خانه قرار گرفته است دسترسی داشت.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


از نمای بالا به راحتی می توان طراحی منحصربه فرد اتاق ک ن را مشاهده کرد.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


هم چنین یک کاناپه در کنار فضای بازی قرار دارد که به راحتی به یک تخت خواب تبدیل می شود و در زیر آن فضاهای نگهدارنده کافی برای نگهداری از اسباب بازی ها و وسایل دیگر تعبیه شده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


طراحان در اتاق کودک از رنگ های شاد و برجسته استفاده کرده اند اما در به کارگیری آن ها کاملا هوشمندانه عمل کرده اند. جزئیاتی مانند این چراغ مطالعه به طراحی آن ها ظاهری پخته تر داده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


در این ع عناصر مدرن موجود در و سرویس بهداشتی را می بینید.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


کاشی های ساده سفید رنگ و یک سینک مدرن نه تنها فضا را شلوغ نکرده اند بلکه به آن حس و حالی آرامش بخش داده اند.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


عناصر اصلی یک وان خصوصی بسیار زیبا و برجسته است.از نکات مهم برای طراحی یک زیبا هستند.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


وجود یک پشتی برای سر و شمع های کافی فضایی آرامش بخش و بسیار لو را به وجود آورده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


فضای بیرونی وان دارای پوششی از پنل های چوبی است. با استفاده از این پنل های چوبی، از نظر بصری با دیگر قسمت های خانه هماهنگی پیدا کرده است.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


خب البته ک ن نیز به مخصوص به خود نیاز دارند.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو


کاشی های رنگی فضای زیبایی را خلق کرده اند. طراحی این گستره سنی زیادی را شامل می شود و با بزرگ تر شدن ک ن نیاز به بازسازی نیست.

دکوراسیون پاییزی ,دکوراسیون لو

منبع : chidaneh.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • 3روش تزئین میز غذا برای مهمان(+ع )
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی - سری دوم
 • دکوراسیون سرویس بهداشتی مدرن
 • دکوراسیون مناسب برای سالمندان
 • دکوراسیون ناهارخوری ویژه کریسمس
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


تصاویری از جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل در سال 2017

 

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل2017

 

دکوراسیون,طراحی دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل2017

 

دکوراسیون,طراحی انواع دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

 

طراحی انواع دکوراسیون,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

منبع : guinness.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • 10 ایده منحصر به فرد برای تزئینات
 • آموزش رنگ اتاق دخترانه
 • بازسازی اعجاب انگیز وسایل منزل!
 • جدیدترین مدل دکوراسیون برای آشپزخانه شما
 • جدیدترین مدلهای چوب
 • دکوراسیون آپارتمان برای زوجهای جوان
مشاهده متن کامل ...
جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


تصاویری از جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل در سال 2017

 

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل2017

 

دکوراسیون,طراحی دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل2017

 

دکوراسیون,طراحی انواع دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2017

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

 

طراحی انواع دکوراسیون,دکوراسیون,دکوراسیون داخلی

 

منبع : guinness.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • 10 ایده منحصر به فرد برای تزئینات
 • آموزش رنگ اتاق دخترانه
 • بازسازی اعجاب انگیز وسایل منزل!
 • جدیدترین مدل دکوراسیون برای آشپزخانه شما
 • جدیدترین مدلهای چوب
 • دکوراسیون آپارتمان برای زوجهای جوان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل مجموعه : دکوراسیون ع های زیبا از دکوراسیون دا
درخواست حذف اطلاعات

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

مجموعه : دکوراسیون

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل منزل

در صورت باز نشدن ع ها رو ع مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه show picture را بزنید .

مدل دکوراسیون دفتر کار ,تصاویر دکوراسیون ,تصاویر مدل های دکوراسیون ,تصویر دکوراسیون, تصویر مدل دکوراسیون

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

طراحی دکوراسیون, ع دکوراسیون, مدل دکوراسیون, مدل دکوراسیون جدید, مدل دکوراسیون دفتر

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون منزل, دکوراسیون کتابخانه خانگی, دکوراسیون یک کتابخانه

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون سلطنتی, دکوراسیون شرکت, دکوراسیون فانتزی, دکوراسیون محل کار, دکوراسیون مغازه

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون خانه, دکوراسیون داخلی, دکوراسیون سالن پذیرایی, دکوراسیون سرویس بهداشتی

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون اتاق خواب, دکوراسیون اتاق کودک, دکوراسیون اروپایی, دکوراسیون جدید

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون جدید , dekorasion , interior design , دکوراسیون, دکوراسیون آشپزخانه, دکوراسیون اتاق

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های باکیفیت از مدل های دکوراسیون , دکوراسیون ها , دکوراسیون مدرن

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

مرجع ع های دکوراسیون , دکوراسیون اتاق نشیمن , جدید ترین مدل های دکوراسیون

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

مدل های جدید دکوراسیون , ع های جدید از مدل های دکوراسیون , گالری ع از مدل های دکوراسیون

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون حال , دکوراسیون اتاق ها , دکوراسیون , دکوراسیون خانه , دکوراسیون ویلا

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون آشپزخانه , دکوراسیون شرکتی , دکوراسیون اداری , دکوراسیون پذیرایی

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون حرفه ای , دکوراسیون خارجی , دکوراسیون اتاق خواب , دکوراسیون منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون , مدل های دکوراسیون , ع های دکوراسیون , دکوراسیون داخلی , دکوراسیون ساده

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزل

ع های زیبا از دکوراسیون داخلی منزلمشاهده متن کامل ...
مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

اگر قصد دارید تا برای فضای کوچک خانه خود دکوراسیون بچینید می توانید از مدل های زیر استفاده کنید که بهترین و زیباترین هستند. طراحی دکوراسیون داخلی منازل کوچک کار نسبتا دشواری است که باید با دقت و حساسیت زیادی انجام شود. در این مطلب تصاویر طراحی دکوراسیون 2 خانه کوچک را مشاهده خواهید کرد

که در طراحی دکوراسیون آپارتمان اول از رنگ های روشن و زیبایی استفاده شده و در طراحی دکوراسیون آپارتمان دوم از رنگ های تیره تری نسبت به آپارتمان اول استفاده شده است که هر کدام از این دکوراسیون ها زیبایی و جذ ت خاص خودشان را دارند.

طراحی دکوراسیون و چیدمان خانه های کوچک برای برخی از افراد دشوار است. برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک بهتر است از همه فضاهای منزل نهایت استفاده را ببرید تا بتوانید دکوراسیونی مدرن و شیک را در منزل خود بوجود آورید.

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچکطراحی مدرن برای دکوراسیون داخلی منازل کوچک

در طراحی داخلی این آپارتمان کوچک همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید از ترکیب رنگ های روشن و زیبا استفاده شده است. ترکیب رنگ سبز و خا تری و کرم فضایی متفاوت و جذ را در دکوراسیون داخلی اتاق نشیمن این آپارتمان کوچک بوجود آورده است. برای استفاده بهینه از فضای اتاق نشیمن تلویزیون نیز روی دیوار نصب شده است.

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

فضای بین آشپزخانه و اتاق نشیمن با کمک میز ناهار خوری از یکدیگر جدا شده اند و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید برای بزرگ تر به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی آشپزخانه کوچک این آپارتمان برای سقف و ک نت ها و کفپوش از رنگ سفید و کرم استفاده شده است. ترکیب رنگ سبز با رنگ کرم و سفید هارمونی زیبایی از رنگ ها را در این آشپزخانه بوجود آورده است.

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

اتاق خواب یکی از مهم ترین مکان ها در هر خانه ای است, برای طراحی دکوراسیون داخلی این اتاق خواب کوچک از ترکیب رنگ های روشن و زیبا استفاده شده است و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید از همه فضا های موجود در اتاق خواب استفاده بهینه شده است.
مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچکدر طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان دوم از رنگ های تیره تر و نو ردازی مدرن و ایده آل استفاده شده است. طراحی نو ردازی مدرن و ایده آل در دکوراسیون داخلی منازل کوچک باعث بزرگ تر به نظر رسیدن فضای این خانه ها می شود بنابراین بهتر است در طراحی دکوراسیون خانه های کوچک در انتخاب رنگ و طراحی نو ردازی حساسیت های لازم را به ج دهید.

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

مدل های دکوراسیون داخلی برای فضای کوچک

سایت زیبایی خانه


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

مدل های زیبایی از دکوراسیون آشپزخانه های کوچک ع در زیر تصاویر مختلفی از نمونه مدل های طراحی دکوراسیون آشپزخانه های کوچک را ملاحظه می تصاویری از بهترین مدل های دکوراسیون داخلی برای …جدید ترین این بخش مبلمان جالب منزل که از قارچ ساخته شده است ع مدل شومینه های زیبا مدل های دکوراسیون داخلی خانه های لو جدید جذابمدل دکوراسیون داخلی خانه های لو مدل دکوراسیون داخلی خانه های لو مدل دکوراسیون دکوراسیون منزل ع دکوراسیون منزلدکوراسیون داخلی منزلدکوراسیون آشپزخانه ع دکوراسیوندکوراسیون دکوراسیون دکوراسیوندکوراسیون منزلدکوراسیون اتاق خوابدکوراسیون محل کارمدل دکوراسیون ع دکوراسیون آپارتمانهای کوچکع دکوراسیون آپارتمانهای کوچک درک انتخاب زیرکانه اسباب و اثاثیه می تواند به شما طراحی دکوراسیون داخلی منزل و ایده های چیدمان و …طراحی دکوراسیون داخلی خانه و منزل، چیدمان و تزیین خانه ایرانی مدرن و زیبا، ع و دکوراسیون آپارتمان های کوچکدر خانه های کوچک امروزی، بسیار مهم است که طراحی دکوراسیون داخلی خانه به صورتی باشد که دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلیدکوراسیون منزل دکوراسیون داخلی منزللوستردکوراسیون آشپزخانه دکوراسیون دکوراسیون کاغذ دیواری، دکوراسیون کاغذ دیواری منزل، مدل در این پست از سایت آکاایران برای شما جدیدترین دکوراسیون کاغذ دیواری را آماده کرده ایم مدل های زیبایی از دکوراسیون آشپزخانه های کوچک ع در زیر تصاویر مختلفی از نمونه مدل های طراحی دکوراسیون آشپزخانه های کوچک را ملاحظه می کنید تصاویری از بهترین مدل های دکوراسیون داخلی برای منزل جدید ترین این بخش مبلمان جالب منزل که از قارچ ساخته شده است ع مدل شومینه های زیبا برای مدل های دکوراسیون داخلی خانه های لو جدید جذاب مدل دکوراسیون داخلی خانه های لو مدل دکوراسیون داخلی خانه های لو مدل دکوراسیون داخلی دکوراسیون منزل ع دکوراسیون منزلدکوراسیون داخلی منزلدکوراسیون آشپزخانه ع دکوراسیوندکوراسیون داخلی دکوراسیون دکوراسیوندکوراسیون منزلدکوراسیون اتاق خوابدکوراسیون محل کارمدل دکوراسیون خانه ع دکوراسیون آپارتمانهای کوچک ع دکوراسیون آپارتمانهای کوچک درک انتخاب زیرکانه اسباب و اثاثیه می تواند به شما در طراحی دکوراسیون داخلی منزل و ایده های چیدمان و تزیین خانه طراحی دکوراسیون داخلی خانه و منزل، چیدمان و تزیین خانه ایرانی مدرن و زیبا، ع و تصاویر یا دکوراسیون آپارتمان های کوچک طراحی فضاهای کوچک دکوراسیون آپارتمان های کوچکچیدمان فضاهای کوچکدکوراسیون فضاهای کوچک دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون داخلی دکوراسیون منزل دکوراسیون داخلی منزللوستردکوراسیون آشپزخانه دکوراسیوندکوراسیون دکوراسیون کاغذ دیواری، دکوراسیون کاغذ دیواری منزل، مدل کاغذ در این پست از سایت آکاایران برای شما جدیدترین دکوراسیون کاغذ دیواری را آماده کرده ایم
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب با استفاده از ایده های نو
درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب برای شما دوستای گلم گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب با استفاده از ایده هایی نو را جمع آوری نموده ام برای داشتن اتاق خواب زیبا و شیک می توانید از این تصاویر استفاده کنید تا پایان مطلب همراه م باشید.

ع هایی رو براتون بنمایش گذاشته ایم از

چیدمان و مدل دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا

امیدوارم ع های دکوراسیون های مختلف از اتاق خواب های جدید و زیبا براتون جالب و آموزنده باشه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب کوچک ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون داخلی اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل کمد اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل تاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل اتاق خواب با تم بنفش

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب نوعروس

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب سفید و سیاه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون برای اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل جدید دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل شیک دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

چیدمان اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل چیدمان اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب فانتزی ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون کمد و درایور در اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل رو لحافتی

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

چیدمان کمد و صندلی در اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب

منبع:امیزینگمشاهده متن کامل ...
جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانتصاویری از جدیدترین دکوراسیون داخلی منزل در سال 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

دکوراسیون داخلی منزل 2016

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی 2016

منبع : guinness.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • 10 ایده منحصر به فرد برای تزئینات
 • آموزش رنگ اتاق دخترانه
 • بازسازی اعجاب انگیز وسایل منزل!
 • جدیدترین مدل دکوراسیون برای آشپزخانه شما
 • جدیدترین مدلهای چوب
 • دکوراسیون آپارتمان برای زوجهای جوان
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب با استفاده از ایده های نو
درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب برای شما دوستای گلم گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب با استفاده از ایده هایی نو را جمع آوری نموده ام برای داشتن اتاق خواب زیبا و شیک می توانید از این تصاویر استفاده کنید تا پایان مطلب همراه م باشید.

ع هایی رو براتون بنمایش گذاشته ایم از

چیدمان و مدل دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا

امیدوارم براتون جالب و آموزنده باشه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب کوچک ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون داخلی اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل کمد اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل تاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل اتاق خواب با تم بنفش

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب نوعروس

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب سفید و سیاه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون برای اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل جدید دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل شیک دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

چیدمان اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل های دکوراسیون اتاق خواب جدید و زیبا model

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل چیدمان اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون اتاق خواب فانتزی ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل دکوراسیون کمد و درایور در اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

مدل رو لحافتی

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

چیدمان کمد و صندلی در اتاق خواب ۲۰۱۵

دکوراسیون اتاق خواب 2015 , مدل دکوراسیون اتاق خواب , مدل دکوراسیون 2015

دکوراسیون اتاق خواب

منبع:امیزینگمشاهده متن کامل ...
دکوراسیون راهروی ورودی
درخواست حذف اطلاعات


دکوراسیوناولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید,
کوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.
اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است.
برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید
دکوراسیون ورودی منزل با طراحی جدید و تزیینات متفاوت


دسته بندی:راهرو, راهرو و راه پله


اولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید, در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که امیدواریم از مشاهده این دکوراسیون ها نهایت لذت را ببرید.


دکوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.


دکوراسیون مدرن و زیبا ورودی منزل
انواع ایده های مدرن و جدید برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل


اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است. در ادامه ایده های مدرن و جدید برای تزیین راهرو با وسایل ساده را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار می دهیم.
اجرای کناف


دکوراسیون زیبا و متفاوت راهرو ورودی
دکوراسیون داخلی راهرو ورودی با تزیینات شیک و متفاوت


برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.


دکوراسیون ورودی منزل با طراحی زیبا
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید.
نوین ام دی اف


طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل تزیینات زیبا برای راهرو ورودی طراحی راهرو ورودی منزل
اگر می خواهید دکوراسیون ورودی منزل شما شیک و بی نظیر باشد می توانید فرشی رنگارنگ و زیبا را در این بخش از منزل پهن کنید توجه داشته باشید که رنگ های موجود در فرش باید با سایر رنگ هایی که در دکوراسیون منزل خود استفاده کرده اید مطابقت و همخوانی داشته باشد.
برای اینکه در هنگام وارد شدن به منزل حس خوبی داشته باشید بهتر است از گلدان های رنگارنگ در این بخش از خانه خود استفاده کنید گیاهان رنگارنگ و زیبا باعث ایجاد حس طراوت و شاد در راهرو ورودی منزل می شوند و می توانند انرژی مثبت زیادی را به این بخش از منزل تزریق نمایند.
دکوراسیون ورودی منزل با طراحی جدید و تزیینات متفاوت


دسته بندی:راهرو, راهرو و راه پله


اولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید, در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که امیدواریم از مشاهده این دکوراسیون ها نهایت لذت را ببرید.


دکوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.


دکوراسیون مدرن و زیبا ورودی منزل
انواع ایده های مدرن و جدید برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل


اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است. در ادامه ایده های مدرن و جدید برای تزیین راهرو با وسایل ساده را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار می دهیم.
اجرای کناف


دکوراسیون زیبا و متفاوت راهرو ورودی
دکوراسیون داخلی راهرو ورودی با تزیینات شیک و متفاوت


برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.


دکوراسیون ورودی منزل با طراحی زیبا
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید.
نوین ام دی اف


طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل تزیینات زیبا برای راهرو ورودی طراحی راهرو ورودی منزل
اگر می خواهید دکوراسیون ورودی منزل شما شیک و بی نظیر باشد می توانید فرشی رنگارنگ و زیبا را در این بخش از منزل پهن کنید توجه داشته باشید که رنگ های موجود در فرش باید با سایر رنگ هایی که در دکوراسیون منزل خود استفاده کرده اید مطابقت و همخوانی داشته باشد.
برای اینکه در هنگام وارد شدن به منزل حس خوبی داشته باشید بهتر است از گلدان های رنگارنگ در این بخش از خانه خود استفاده کنید گیاهان رنگارنگ و زیبا باعث ایجاد حس طراوت و شاد در راهرو ورودی منزل می شوند و می توانند انرژی مثبت زیادی را به این بخش از منزل تزریق نمایند.


دکوراسیون داخلی راهرو ورودی خانه دکوراسیون راهرو ورودی با طراحی متفاوت و کاربردی دکوراسیون راهرو ورودی با طراحی ساده
در اغلب خانه ها فضای ورودی از فضای کل منزل تفکیک نشده است که در این صورت بهتر است با استفاده از پارتیشن ها راهرو ورودی را از سایر بخش های منزل تفکیک کنید. همچنین می توانید برای این قسمت از منزل از کاغذ دیواری با طرح های متفاوت تری استفاده کنید.
تزیین دیوار راهرو ورودی یکی دیگر از مهم ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای تزیین دیوار ورودی می توانید از قاب ع ها و تابلو های کوچک و فانتزی استفاده کنید.
یکی دیگر از نکاتی که در هنگام طراحی دکوراسیون ورودی منزل باید مورد توجه قرار بگیرد نو ردازی راهرو ورودی است که برای طراحی نو ردازی در این بخش از منزل می توانید از لوستر های سقفی با طرح فانتزی استفاده کنید. اگر تمایل دارید که از نو ردازی مدرن تری برای راهرو منزلتان استفاده نمایید، نو ردازی های هالوژنی و نقطه ای می توانند برای شما ایده مناسبی باشند.
+تزئینات شیک
+دکوراسیون راهرو
+دکوراسیون زیبا
+طراحی دکوراسیون"/>

مشاهده متن کامل ...
درباره طراحی راهروی ورودی
درخواست حذف اطلاعات
دکوراسیوناولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید,
کوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.
اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است.
برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید
دکوراسیون ورودی منزل با طراحی جدید و تزیینات متفاوت


دسته بندی:راهرو, راهرو و راه پله


اولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید, در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که امیدواریم از مشاهده این دکوراسیون ها نهایت لذت را ببرید.


دکوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.


دکوراسیون مدرن و زیبا ورودی منزل
انواع ایده های مدرن و جدید برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل


اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است. در ادامه ایده های مدرن و جدید برای تزیین راهرو با وسایل ساده را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار می دهیم.
اجرای کناف


دکوراسیون زیبا و متفاوت راهرو ورودی
دکوراسیون داخلی راهرو ورودی با تزیینات شیک و متفاوت


برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.


دکوراسیون ورودی منزل با طراحی زیبا
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید.
نوین ام دی اف


طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل تزیینات زیبا برای راهرو ورودی طراحی راهرو ورودی منزل
اگر می خواهید دکوراسیون ورودی منزل شما شیک و بی نظیر باشد می توانید فرشی رنگارنگ و زیبا را در این بخش از منزل پهن کنید توجه داشته باشید که رنگ های موجود در فرش باید با سایر رنگ هایی که در دکوراسیون منزل خود استفاده کرده اید مطابقت و همخوانی داشته باشد.
برای اینکه در هنگام وارد شدن به منزل حس خوبی داشته باشید بهتر است از گلدان های رنگارنگ در این بخش از خانه خود استفاده کنید گیاهان رنگارنگ و زیبا باعث ایجاد حس طراوت و شاد در راهرو ورودی منزل می شوند و می توانند انرژی مثبت زیادی را به این بخش از منزل تزریق نمایند.
دکوراسیون ورودی منزل با طراحی جدید و تزیینات متفاوت


دسته بندی:راهرو, راهرو و راه پله


اولین مکان در هر خانه ای که می تواند توجه افراد را در هنگام وارد شدن به منزل به سوی خود جلب کند راهرو ورودی است بنابراین بهتر است برای این قسمت از منزل دکوراسیون زیبایی را طراحی کنید, در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که امیدواریم از مشاهده این دکوراسیون ها نهایت لذت را ببرید.


دکوراسیون راهرو ورودی می تواند بیانگر سلیقه و ذهنیت شما باشد بنابراین بهتر است برای طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل خود کمی خلاقیت و سلیقه به ج دهید تا بتوانید این فضا از منزل تان را به محیطی دلباز و با نشاط تبدیل کنید.


دکوراسیون مدرن و زیبا ورودی منزل
انواع ایده های مدرن و جدید برای طراحی دکوراسیون ورودی منزل


اغلب افراد به طراحی دکوراسیون ورودی منزل خود اهمیت زیادی نمی دهند. در اغلب راهرو های ورودی از یک فرش و جاکفشی استفاده می شود و دکوراسیون این بخش از منزل در بیشتر خانه ها سرد و بی روح است. در ادامه ایده های مدرن و جدید برای تزیین راهرو با وسایل ساده را در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار می دهیم.
اجرای کناف


دکوراسیون زیبا و متفاوت راهرو ورودی
دکوراسیون داخلی راهرو ورودی با تزیینات شیک و متفاوت


برای اینکه فضای ورودی دلباز و بزرگ تر به نظر برسد بهتر است از آینه با قاب برنجی و یا هر نوع قاب دلخواه خود استفاده کنید. آینه ها با قاب برنجی باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای ورودی منزل می شوند.


دکوراسیون ورودی منزل با طراحی زیبا
یکی از مهم ترین وسایل و تجهیزات در راهرو ورودی جاکفشی و رخت آویز است. بهتر است برای جلوگیری از بهم ریختگی فضای ورودی و رعایت بهداشت در هنگام ورود به منزل کفش هایتان را در جاکفشی قرار دهید. برای نصب رخت آویز در فضای ورودی بهتر است ابتدا با استفاده از برچسب های دیواری طرح دلخواه خود را روی دیوار طراحی کنید و سپس اقدام به نصب رخت آویز روی دیوار نمایید.
نوین ام دی اف


طراحی دکوراسیون داخلی ورودی منزل تزیینات زیبا برای راهرو ورودی طراحی راهرو ورودی منزل
اگر می خواهید دکوراسیون ورودی منزل شما شیک و بی نظیر باشد می توانید فرشی رنگارنگ و زیبا را در این بخش از منزل پهن کنید توجه داشته باشید که رنگ های موجود در فرش باید با سایر رنگ هایی که در دکوراسیون منزل خود استفاده کرده اید مطابقت و همخوانی داشته باشد.
برای اینکه در هنگام وارد شدن به منزل حس خوبی داشته باشید بهتر است از گلدان های رنگارنگ در این بخش از خانه خود استفاده کنید گیاهان رنگارنگ و زیبا باعث ایجاد حس طراوت و شاد در راهرو ورودی منزل می شوند و می توانند انرژی مثبت زیادی را به این بخش از منزل تزریق نمایند.


دکوراسیون داخلی راهرو ورودی خانه دکوراسیون راهرو ورودی با طراحی متفاوت و کاربردی دکوراسیون راهرو ورودی با طراحی ساده
در اغلب خانه ها فضای ورودی از فضای کل منزل تفکیک نشده است که در این صورت بهتر است با استفاده از پارتیشن ها راهرو ورودی را از سایر بخش های منزل تفکیک کنید. همچنین می توانید برای این قسمت از منزل از کاغذ دیواری با طرح های متفاوت تری استفاده کنید.
تزیین دیوار راهرو ورودی یکی دیگر از مهم ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای تزیین دیوار ورودی می توانید از قاب ع ها و تابلو های کوچک و فانتزی استفاده کنید.
یکی دیگر از نکاتی که در هنگام طراحی دکوراسیون ورودی منزل باید مورد توجه قرار بگیرد نو ردازی راهرو ورودی است که برای طراحی نو ردازی در این بخش از منزل می توانید از لوستر های سقفی با طرح فانتزی استفاده کنید. اگر تمایل دارید که از نو ردازی مدرن تری برای راهرو منزلتان استفاده نمایید، نو ردازی های هالوژنی و نقطه ای می توانند برای شما ایده مناسبی باشند.


+تزئینات شیک
+دکوراسیون راهرو
+دکوراسیون زیبا
+طراحی دکوراسیون"/>

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون داخلی منزل
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل:

10 راه برای تغییر دکوراسیون خانه-وقتی صحبت از تغییر دکوراسیون خانه به میان می آید، منظور وما تغییر تمام وسایل و تغییرات کلی نیست. بلکه می توان با بودجه محدود هم تغییرات قابل توجهی ایجاد کرد و حال وهوای خانه را به کلی عوض کرد.

روش های زیر در تغییر دکوراسیون داخلی منزل به شما کمک خواهد کرد:

1- رنگ :

رنگ ، ساده ترین روش تغییر دکوراسیون داخلی منزل است. کنار گذاشتن رنگ سفید و انتخاب رنگ های قوی تر مانند قرمز تیره، قهوه ای پررنگ و طوسی.رنگ های روشن تر اتاق را بزرگ تر نشان می دهد و رنگ های تیره تر دیوارها را نزدیک تر نشان می دهد.زرد جزو رنگ هایی است که فضا را زنده می کند.

2- به کف خانه توجه کنید:

یکی دیگر از روشهای تغییر دکوراسیون داخلی منزل تغییر فضای زیر پا است که تاثیر قابل توجهی بر اتاق دارد. برای این منظور گزینه های مختلفی وجود دارد:اگر فرش مندرسی دارید که اتاق را کیپ تا کیپ پوشانده، آن را با یک فرش جدید تعویض کنید.کف را می توان مجددا پارکت کرده یا پارکت ها را پولیش زد.با انداختن فرش می توان یک سری از نواقص را پوشاند.


3- توجه به مبلمان:

مبلمان یکی از موارد مهم در تغییر دکوراسیون داخلی منزل شماست. لازم نیست حتما آن ها را عوض کنید. بلکه می توانید از روش های دیگر مثلا تغییر چیدمان یا تعویض رویه استفاده کنید.

4-نو ردازی:

نو ردازی نیز یکی از موارد مهم در تغییر دکوراسیون داخلی منزل است.آیا تا به حال به اهمیت نو ردازی فکر کرده اید؟ شما برای مطالعه و انجام کارها به نور کافی و برای ایجاد محیطی صمیمی تر به نور ملایم احتیاج دارید. پس لازم است میزان نور را در هر اتاق تنظیم کنید.برای مطالعه، بیش ترین نوع نو ردازی را داشته باشید.

5- استفاده از یک کار هنری در تغییر دکوراسیون داخلی منزل:

استفاده از تابلو ها و کارهای هنری برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل یکی دیگر از روشهایی است که شما میتوانید استفاده کنید. کارهای هنری را با نصب یک دیوارکوب در بالای آن ها متمایز کنید و جلوه بیش تری به آن ها دهید.لامپ های آفت گرما و زیبایی خاص خود را دارند.ع های مورد نظر را به دیوار آویزان کنید یا طوری به دیوار تکیه دهید که با اولین نگاه جلب توجه کنند.سعی کنید تصاویر یا کارهای هنری هم سطح چشم نصب شوند مگر آن که بخواهید آن ها به صورت عمودی باشند.

6- با گچ بری کلاس کار را بالا ببرید:

با استفاده از گچ بری، مرز سقف و دیوار را از هم جدا کنید. گچ بری ها و قرنیزها، نمای افقی جالبی به خصوص زمانی که رنگ آن ها از دیوار متفاوت باشد، ایجاد می کنند.

7- اشیاء مورد علاقه را روی طبقات، یک جا قرار دهید:

برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل مجموعه اشیا مورد علاقه ای را که از جاهای مختلف جمع کرده اید، روی طبقات یک ویترین یا چند قفسه یک جا بگذارید. به این ترتیب فضای خالی یک دیوار را پر کرده و خانه همیشه مرتب به نظر می رسد.

8- وسایل را چاشنی کار کنید:

فضای یک اتاق را با وسایل به هم مربوط کنید. با توجه به مدلی که انتخاب کرده اید، روش های مختلفی برای مرتبط وسایل وجود دارد. با فرش، ن، شمع، گل های خشک، یک قفس تزیینی پرنده و بسیاری موارد دیگر می توان این ارتباط را برقرار کرد.

9- ن های قدیمی را عوض کنید:

خیلی مواقع تنها با عوض رویه ن ها می توان تغییر محسوسی در دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی ایجاد کرد. سعی کنید تعداد ن ها و تنوع آن ها را بیش تر کنید.

10- از دیوار استفاده بیش تری کنید:

با اضافه طرح یا مدل مورد علاقه، فضای نزدیک به دیوار را تبدیل به جایی برای نشستن و مکالمه نمایید.راه های مختلفی برای این کار وجود دارد. مثلا می توانید از سنگ، چوب یا پارچه که معمول است یا یک کاغذ دیواری با طرحی خاص و یا پتینه استفاده کنید و بدین ترتیب دکوراسیون داخلی منزل خود راتغییر بدهید.


تصاویری از دکوراسیون داخلی منزل2012

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • زیبایی د ر آپارتمان
 • اصول دکوراسیون خانه در زمستان
 • با دکوراسیون سفید به استقبال زمستان
 • تزیینات و چیدمان و دکوراسیون خانه
 • دکوراسیون داخلی چیست ؟
 • دکوراسیون مخصوص افسرده ها
مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون داخلی منزل
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل:

10 راه برای تغییر دکوراسیون خانه-وقتی صحبت از تغییر دکوراسیون خانه به میان می آید، منظور وما تغییر تمام وسایل و تغییرات کلی نیست. بلکه می توان با بودجه محدود هم تغییرات قابل توجهی ایجاد کرد و حال وهوای خانه را به کلی عوض کرد.

روش های زیر در تغییر دکوراسیون داخلی منزل به شما کمک خواهد کرد:

1- رنگ :

رنگ ، ساده ترین روش تغییر دکوراسیون داخلی منزل است. کنار گذاشتن رنگ سفید و انتخاب رنگ های قوی تر مانند قرمز تیره، قهوه ای پررنگ و طوسی.رنگ های روشن تر اتاق را بزرگ تر نشان می دهد و رنگ های تیره تر دیوارها را نزدیک تر نشان می دهد.زرد جزو رنگ هایی است که فضا را زنده می کند.

2- به کف خانه توجه کنید:

یکی دیگر از روشهای تغییر دکوراسیون داخلی منزل تغییر فضای زیر پا است که تاثیر قابل توجهی بر اتاق دارد. برای این منظور گزینه های مختلفی وجود دارد:اگر فرش مندرسی دارید که اتاق را کیپ تا کیپ پوشانده، آن را با یک فرش جدید تعویض کنید.کف را می توان مجددا پارکت کرده یا پارکت ها را پولیش زد.با انداختن فرش می توان یک سری از نواقص را پوشاند.


3- توجه به مبلمان:

مبلمان یکی از موارد مهم در تغییر دکوراسیون داخلی منزل شماست. لازم نیست حتما آن ها را عوض کنید. بلکه می توانید از روش های دیگر مثلا تغییر چیدمان یا تعویض رویه استفاده کنید.

4-نو ردازی:

نو ردازی نیز یکی از موارد مهم در تغییر دکوراسیون داخلی منزل است.آیا تا به حال به اهمیت نو ردازی فکر کرده اید؟ شما برای مطالعه و انجام کارها به نور کافی و برای ایجاد محیطی صمیمی تر به نور ملایم احتیاج دارید. پس لازم است میزان نور را در هر اتاق تنظیم کنید.برای مطالعه، بیش ترین نوع نو ردازی را داشته باشید.

5- استفاده از یک کار هنری در تغییر دکوراسیون داخلی منزل:

استفاده از تابلو ها و کارهای هنری برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل یکی دیگر از روشهایی است که شما میتوانید استفاده کنید. کارهای هنری را با نصب یک دیوارکوب در بالای آن ها متمایز کنید و جلوه بیش تری به آن ها دهید.لامپ های آفت گرما و زیبایی خاص خود را دارند.ع های مورد نظر را به دیوار آویزان کنید یا طوری به دیوار تکیه دهید که با اولین نگاه جلب توجه کنند.سعی کنید تصاویر یا کارهای هنری هم سطح چشم نصب شوند مگر آن که بخواهید آن ها به صورت عمودی باشند.

6- با گچ بری کلاس کار را بالا ببرید:

با استفاده از گچ بری، مرز سقف و دیوار را از هم جدا کنید. گچ بری ها و قرنیزها، نمای افقی جالبی به خصوص زمانی که رنگ آن ها از دیوار متفاوت باشد، ایجاد می کنند.

7- اشیاء مورد علاقه را روی طبقات، یک جا قرار دهید:

برای تغییر دکوراسیون داخلی منزل مجموعه اشیا مورد علاقه ای را که از جاهای مختلف جمع کرده اید، روی طبقات یک ویترین یا چند قفسه یک جا بگذارید. به این ترتیب فضای خالی یک دیوار را پر کرده و خانه همیشه مرتب به نظر می رسد.

8- وسایل را چاشنی کار کنید:

فضای یک اتاق را با وسایل به هم مربوط کنید. با توجه به مدلی که انتخاب کرده اید، روش های مختلفی برای مرتبط وسایل وجود دارد. با فرش، ن، شمع، گل های خشک، یک قفس تزیینی پرنده و بسیاری موارد دیگر می توان این ارتباط را برقرار کرد.

9- ن های قدیمی را عوض کنید:

خیلی مواقع تنها با عوض رویه ن ها می توان تغییر محسوسی در دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی ایجاد کرد. سعی کنید تعداد ن ها و تنوع آن ها را بیش تر کنید.

10- از دیوار استفاده بیش تری کنید:

با اضافه طرح یا مدل مورد علاقه، فضای نزدیک به دیوار را تبدیل به جایی برای نشستن و مکالمه نمایید.راه های مختلفی برای این کار وجود دارد. مثلا می توانید از سنگ، چوب یا پارچه که معمول است یا یک کاغذ دیواری با طرحی خاص و یا پتینه استفاده کنید و بدین ترتیب دکوراسیون داخلی منزل خود راتغییر بدهید.


تصاویری از دکوراسیون داخلی منزل2012

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخلی منزل2012,اصول دکوراسیون داخلی منزل,دکوراسیون داخل منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون داخلی منزل
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدماننمونه هایی از شیک ترین دکوراسیون های حیات و حیات خلوت خانه ها را تماشا کنید و از آن ها ایده بگیرید .

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • زیباسازی حیاط خلوت در روزهای بهاری
 • بالکن کوچک خانه تان را زیبا کنید
 • دکوراسیون حیات و حیات خلوت
 • نمونه هایی از سنگ فرش باغ و حیاط
 • نمونه هایی از سنگ فرش باغ و حیاط - سری دوم
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


نمونه هایی از شیک ترین دکوراسیون های حیات و حیات خلوت خانه ها را تماشا کنید و از آن ها ایده بگیرید .

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


نمونه هایی از شیک ترین دکوراسیون های حیات و حیات خلوت خانه ها را تماشا کنید و از آن ها ایده بگیرید .

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شیک ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
درخواست حذف اطلاعات

 شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت

 

قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید

    www.takcarpet.        www.takcarpet.ir 

روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید

 

نمونه هایی از شیک ترین دکوراسیون های حیات و حیات خلوت خانه ها را تماشا کنید و از آن ها ایده بگیرید .

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

 

 

 

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیاتمشاهده متن کامل ...
شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
درخواست حذف اطلاعات

 شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت

 

قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید

    www.takcarpet.        www.takcarpet.ir 

روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید

 

نمونه هایی از شیک ترین دکوراسیون های حیات و حیات خلوت خانه ها را تماشا کنید و از آن ها ایده بگیرید .

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

 

 

 

 

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیات

شیک ترین دکوراسیون حیات

دکوراسیون حیاط خلوت,دکوراسیون حیاتمشاهده متن کامل ...
شیک ترین و لاکچری ترین دکوراسیون حیات و حیات خلوت
یه مشت خاک
درخواست حذف اطلاعات
یه مشت خاک

آرزوی دیدن کربلای ایران


چه کنم دیگه ؟! منم دلم خوشه به این یه مشت خاکه . چقدرخوب شد این خاک ها رو آوردم.خاک نیست.تربته.اون روزکه منم می خواستم مثل بقیه یه مشت خاک تبرکی از شلمچه بردارمنزدیک بود ، شیطون گولم بزنه و از ترس این که کلاسم پائین بیاد ، دستام رو خاکی نکنم.عجب امتحانی پس دادم . اخه چه می دونستم شلمچه کجاس ؟ من چه می دونستم وجب


به وجب اون جا یک دنیا رمز و رازه؟ آخه من که از شلمچه چیزی نمی دونستم .


بیشترش تقصیر بابام بود . من که خیلی چیزی یادم نمی آید . اما داداشم میگه وقتی


جنگ شروع شد ، بابا همهی ما رو فرستاد . بعدش هم خودش اومد اونجا .


چند سال بعد که حس بزرگ شده بودیم اومدیم ایران و حرف هایی
درباره ی جنگ شنیدیم.اصلا باورم نمی شد.خلاصه وقتی رفتم ، با چند تا از


همکلاسی ها خیلی رفیق شدم . پارسال وقتی قرار شد بچه های


رو ببرن جنوب ، به دلم افتاد منم برم ، اما مگه بابام زیر بار می رفت .
خلاصه بابا رو تهدید که اگه نذاره برم جنوب ، قید خانمشدن رو می زنم . خلاصه همه چیز جور شد و راه افتادیم .


عجب چیزاییی دیدم و شنیدم . وقتی رفتیم شلمچه ، خیلی از


بچه ها از حال و هوش رفتن . زیارت عاشورا خو م
و بعد همه بچه ها از خاک اون جا تبرکی بر داشتن . منم می خواستم بردارم


ولی به دفعه گفتم بابام و دوستام مس ه ام می کنند؟!!!


ولی وقتی یاد اون جایی افتادم که میگفتن فقط 400 شهید


رو یه جا از زمینش بیرونآوردن ، دلم آتش گرفت و خودم رو سرزنش .


افتادم رو خاک ها ، یه پلاستیک که توش خوراکی بود


از ته کیفم بیرون آوردم . خوراکی هایش رو ریختم بیرون . دو سه تا


مشت برداشتم و ریختم توی پلاستیک . بعد هم که از جنوب


برگشتم فکر اون جا دست از سرم بر نمی داشت .


پیش خودم می گفتم ما کجا و جبهه کجا ؟اگه خدا قبول کند ، حالا دیگه عوض شدم . حالا وقتیکه دلم می گیره و می خواهم به خاطر گذشته ها
استغفار کنم ، می رم توی اتاقم و چفیه ای که


قبلا به جای رو سری ام استفاده می و موهایم
از زیرش بیرون می ریخت رو باز می کنم


و تربت شلمچه رو می ریزم روش .زیارت عاشورا می خونم و از خدا می خوام منو ببخشه وپیش رو سفیدم کنه .تربت

هر وقت می رم توی اتاقم تا با تربت شلمچه و چفیه ام قاطی


بشم مامانم می پرسه ؟ منم می گم میرم درس بخونم .

به خدا دروغ نمی گم .من می رم تو کلاس چفیه و از معلم شلمچه درس میگیرم.


به ی نگید کم کم دارم بچه های کلاس روعادت میدم که دیگه منو پریوش صدا نکنن .به بچه ها گفتم به من بگن زینب. آخ که چقدراین چفیه و این مشت خاک شفا بخش دل و صفابخش جان اند .مشاهده متن کامل ...

یه مشت خاک
انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

رنگ بندی دکوراسیون آشپزخانه از کاشی ها گرفته تا میز و صندلی و ک نت ها مهم است و در زیبایی فضای آشپزخانه تاثیر زیادی دارد. برای ک نت ها از رنگ آبی روشن یا قرمز استفاده کنید و فضای زیادی را به رنگ های خا تری و سبز اختصاص دهید. البته می توانید رنگ های زیادی را در آشپزخانه به کار ببرید و در کنار آن ها چندین رنگ مناسب با آن ها ترکیب کنید

تا آشپزخانه ای منحصر به فرد در خانه داشته باشید. در اینجا نکات الهام بخشی درباره رنگ ها آورده ام که می تواند برای تان مفید باشد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

نسیم دریایی خنکی در این فضای نیلگونی طراحی شده جریان دارد که اصول ترکیب این رنگ را در همه جای آشپزخانه از ک نت ها گرفته تا صندلی های پیشخوان رعایت کرده است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

خا تری مایل به آبی: این رنگ اقیانوسی مناسب انی است که عاشق اقیانوس هستند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

کمی هم از رنگ های سیر استفاده کنیم. ترکیب مشکی و آبی یک رنگ خا تری غنی ایجاد می کند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

خا تری هنری: ترکیب ظرافت و زیبایی این رنگ دریایی را منحصر به آشپزخانه کرده است. این رنگ یکی از پر درخواست ترین رنگ ها برای آشپزخانه است. هم لو است و هم کاربردی. این رنگ به نظر سرد و کناره گیر است اما وقتی غرق در آن می شوی به شناخت بیشتری از آن می رسی.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

با خا تری یک ترکیب طبیعی در آشپزخانه بسازید. همانطور که می بینید ک نت ها نیز به نوعی مطیع این رنگ ها هستند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

سفید کاغذی: این رنگ را می توان به عنوان رنگ تاکیدی و اصلی آشپزخانه در نظر گرفت. رنگی بسیار آرام و خاموش که در روزهای آفت به آبی روشن می زند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

ظاهر دریایی این آشپزخانه به دلیل کف پوش آبی شیشه ای آن بسیار تازه و روشن شده است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

اعماق اقیانوس: این رنگ معمولا برای آشپزخانه های چوبی بسیار مناسب است چون آشپزخانه را روشن تر می کند و می توان آن را با قرمز و سفید نیز ترکیب کرد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این طیف سبز را که در تصویر بالا می بینید شاید به نظر کمی قدیمی برسد اما ظاهری زیبا و تازه به آشپزخانه داده است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

سبز: این رنگ می تواند برای هر چیزی یک رنگ مکمل باشد. برای آشپزخانه باید یک رنگ بولد در نظر بگیرید و بقیه رنگ ها را از رنگ های ساده استفاده کنید.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

وقتی در کنار ک نت های اسپرسو از رنگ سفید استفاده کنید رنگ ک نت ها زیاد به چشم نمی زند و باعث می شود آشپزخانه بزرگ تر نشان داده شود.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

شب تابستان: برای این که ک نت ها و دیوار آشپزخانه کمی عقب تر دیده شود از این رنگ شکلاتی تیره استفاده کنید. سپس از رنگ سفید برای روی ک نت ها و داخل ک نت ها استفاده کنید تا ظروف جلوه زیبایی بگیرد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این آشپزخانه آبی و خا تری بیشتر به سبک اسک ناوی هاست.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آبی فریبنده: این رنگ فضایی آرام و دوستانه در خانه ایجاد می کند و ترکیب آن با رنگ خا تری کمی از عادی بودن این رنگ می گیرد و آن را زیباتر و ملایم تر می کند. در کنار این رنگ می توان از زرد کم رنگ نیز استفاده کرد و البته سفید هم مناسب است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

کفپوش های زیبای جیوه ای ظاهری خا تری و زیبا به این آشپزخانه داده است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

جیوه ای: شاید در ذهن تان جیوه ای همان نقره ای باشد اما اینگونه نیست. جیوه ای همان خا تری کم رنگ است که هم کلاسیک و سنتی است و هم مدرن. این رنگ در ترکیب با رنگ های ف ی، نیکل و مرمری بسیار عالی و بی نظیر می شود.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

همانطور که در تصویر می بینید این رنگ از پشت شیشه های ک نت رنگ سفید را از ح ل کننده در می آورد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

ساحل جنوب: این رنگ فیروزه ای رنگی تازه و خنک است که شما را به یاد سواحل دریا می اندازد. شاید این رنگ برای تمام ک نت ها مناسب نباشد اما همانطور که در تصویر قبل دیدید به عنوان رنگ حاشیه ای بسیار زیبا و بی نظیر است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این رنگ خا تری برای آشپزخانه های بزرگ بسیار مناسب است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

خا تری مایل به آبی: این رنگ همان خا تری است اما ذرات آبی نیز در آن دیده می شود. بهتر است از این رنگ در قسمت پایین ک نت ها استفاده کنید و بالای ک نت ها را سفید استفاده کنید. اما در آشپزخانه های بزرگ می توانید از این رنگ در تمام قسمت های ک نت استفاده کنید. درست است که این رنگ یک رنگ خنک است اما درون آن گرما نیز وجود دارد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

کمی نقره ای در زمینه طرح دار، پس زمینه ای متالیک به فضای اتاق می دهد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آبی آکوا: این رنگ که همان رنگ آب ها در زیر نور خورشید است شما را با خود به ساحل دریا می برد. این رنگ را روی یکی از دیوارها، روی سقف و یا روی درب اتاق به کار برد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

طیف ملایم سبز برای آشپزخانه.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

سبز سا ون: این طیف سبز معمولا در خانه های انگلستانی زیاد به چشم می خورد. مزیت این رنگ این است که با همه رنگ ها جور در می آید. درست مثل رنگ گلهای باغچه.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این یک آشپزخانه کاملا کلاسیک با رنگ های خاص و پر جلا می باشد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

سبزآبی: این رنگ آبی یک رنگ آبی معمولی نیست بلکه ترکیبی از رنگ های سبز و خا تری نیز در آن دیده می شود. این رنگ بسیار چشمگیر و رضایت بخش است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

فضایی دراماتیک با رنگ مشکی.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

مشکی: در خانه هایی که بلافاصله با وارد شدن چشم به آشپزخانه می خورد نیاز به فضایی دراماتیک هست. بنابراین با ک نت های مشکی و آیزه های شیشه ای می توان این فضای دراماتیک را در آشپزخانه ایجاد کرد. مشکی رنگی است جذاب، استوار و قوی.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

در این آشپزخانه سنگ های مرمری روی ک نت با ک نت های کب ی ست شده اند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آبی تیره: من یکی از طرفداران ترکیب آبی و سفید هستم چون این ترکیب حد و مرز ندارد و همیشه می توان از آن استفاده کرد. بنابراین برای ک نت های این رنگ می توان از سنگ های مرمری روی آن استفاده کرد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

اگر دوست ندارید دیوارها و سقف خانه را رنگ کنید می توانید از این رنگ برای ک نت ها استفاده کنید. همانطور که می بینید این رنگ هم رنگی ملایم و آرامبخش است و هم چشمگیر و خیره کننده.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

صورتی رزی: روش دیگری هم برای استفاده از این رنگ در آشپزخانه وجود دارد. می توانید سقف آشپزخانه را صورتی پر رنگ کنید و داخل ک نت ها صورتی روشن. این ترکیب انرژی خاصی به فضای آشپزخانه می دهد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آشپزخانه ای با طیف رنگ های استوارو ثابت.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آُسمان مه آلود: این طیف خا تری نه زیاد تیره است و نه زیاد سرد و به ساده ترین ک نت ها جذ ت می دهد. میتوانید از رنگ های زرد لیمویی، آبی و سفید در ترکیب با این رنگ استفاده کنید.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

آشپزخانه ای مدرن که ک نت های سبز و اوپن سنگ آ به آن ظاهری گرم و مهمان نوازانه داده است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

سبز کوهستانی: برای خانم هایی که عاشق آشپزی و گلخانه هستند این رنگ را پیشنهاد می کنم. این رنگ به آشپزخانه های بزگ حسی آرامبخش می دهد.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این ک نت ها به آشپزخانه ظاهری رویایی داده است. ترکیب نارنجی و مشکی نه آشپزخانه را زیاد شلوغ نشان می دهد و نه خیلی ساده.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

نارنجی: این رنگ را می توانید برای داخل ک نت ها نیز استفاده کنید. وقتی رنگ نارنجی از پشت شیشه نمایان می شود به عنوان پس زمینه برای تمام ظروف عمل می کند.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

این آشپزخانه با رنگ های ک نت جانی تازه گرفته است.

انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه

خا تری مایل به قهوه ای: این رنگ ما بین خا تری و قهوه ای است.


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

بهترین سایت مدو زیبایی اموزش درست کمربند چرم زیبا و نه برای لباس یا مانتو این مدل کمربند زیبا و ساده مجله اینترنتی برترین ها پورتال خبری و سبک …اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ بهترین رنگ های پیشنهادی برای دکوراسیون در سال …بهترین رنگ های پیشنهادی برای یک دکوراسیون داخلی زیبا در سال بر اساس تصمیم گیرهایی تاثیر رنگ ها بر روحیات رنگ آمیزی منحصر به فرد برای تاثیر رنگ ها بر روحیات رنگ ها در طراحی داخلی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند می توانیم بهترین کار برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه های …حتی اگر آشپزخانه شما بسیار قدیمی با دیوارهای آجریست، روش های ارزان زیادی برای تغییر انتخاب رنگ برای مبلمان سفید و فرش سرمه ای دکوراسیونانتخاب رنگ برای مبلمان سفید و فرش سرمه ایچگونه پره و مبلمان را ست کنیم؟آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید سایت خانه داری پیشنهاد غیر دارویی برای رهایی از درد کمر لایت مد مد و لباس دکوراسیون آرایش و زیبایی …مدلدکوراسیونآرایش و زیباییآشپزیلایت مد مد و لباس دکوراسیون آرایش و زیبایی نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان قلی پور بلکا …در سبک های کلاسیک بهتر است که این نها از همان جنس و بافت روتختی باشند به هماهنگی معماری، دکوراسیون داخلی ، طراحی داخلی آرل پیشخواناگر شما بخواهید یک فضای کوچک را به عنوان مکانی برای زندگی انتخاب کنید، با چالش های انتخاب رنگ برای مبلمان سفید و فرش سرمه ای دکوراسیون انتخاب رنگ برای مبلمان سفید و فرش سرمه ایچگونه پره و مبلمان را ست کنیم؟ بهترین رنگ های پیشنهادی برای دکوراسیون در سال تصاویر بهترین رنگ های پیشنهادی برای یک دکوراسیون داخلی زیبا در سال بر اساس تصمیم گیرهایی که بهترین کار برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه های قدیمی حتی اگر آشپزخانه شما بسیار قدیمی با دیوارهای آجریست، روش های ارزان زیادی برای تغییر آن تاثیر رنگ ها بر روحیات رنگ آمیزی منحصر به فرد برای دکوراسیون رنگ آمیزی دکوراسیون انتخاب رنگ دکوراسیون ترکیب رنگ ها در دکوراسیون اصول رنگ بهترین سایت مدو زیبایی گروه تولیدی مبلمان داتوی در نظر دارد برای حمایت از زوج های جوان در شروع زندگی خود، لیست آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید سایت خانه داری، آکا پیشنهاد غیر دارویی برای رهایی از درد کمر بهترین رنگ برای اتاق خواب کدام است؟ بهترین رنگ برای اتاق خواب دکوراسیون اتاق خواب رنگ اتاق خواب وسایل اتاق خواب ویژگی های چگونه رنگ اتاق خود را انتخاب کنیم؟ • پارسیان هوم اتاق ها آشپزخانه چگونه رنگ اتاق خود را انتخاب کنیم؟ تا نیازهای کاربری و روحی ما رو بر آورده کنه و در نتیجه انتخاب ترکیب رنگ در دکوراسیون خانه آی بانو پایگاه بانوی دیوارهای رنگی اگر شما می خواهید دیوارهای خانه را رنگی کنید و درمیان رنگین کمان رنگ ها دکوراسیون دکوراسیوندکوراسیون منزلدکوراسیون اتاق خوابدکوراسیون محل کارمدل دکوراسیون خانه
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
انتخاب بهترین رنگ ها برای دکوراسیون آشپزخانه
ع های زیبا از دکوراسیون داخلی
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدماندکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

منبع : siteaks.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • جدیدترین مدلهای چوب
 • جدیدترین مدل دکوراسیون برای آشپزخانه شما
 • دکوراسیون آپارتمان برای زوجهای جوان
 • دکوراسیون خانه ها در سال جدید
 • دکوراسیون منزل برای جشنها
 • 3ایده تزیین و رنگامیزی یک کشو لباس!
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ع های زیبا از دکوراسیون داخلی
ع های زیبا از دکوراسیون داخلی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

دکوراسیون داخلی

ع دکوراسیون داخلی, دکوراسیون زیبای داخلی

 

منبع : siteaks.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
ع های زیبا از دکوراسیون داخلی
خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]
وب سایت چیدانه: در تور خانه گردی، به خانه­ سفید و رویایی خانم مقدسه محمدیان در شیراز رفتیم. این خانه نمونه ایده آلی از به کارگیری حداکثر ذوق و خلاقیت در طراحی داخلی است. فضای خانه روشن و سفید است و همچون مرواریدی در دل صدف چشم را خیره می ­کند. سبک کلاسیک و دکوراسیون زیبای این خانه را دنبال کنید:

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

خانه ی سفید خانوم مقدسه محمدیان در شیراز

 • تعداد افراد ن: ۴ نفر
 • شغل خانم خانه: و هیئت علمی تمام وقت (دارای مدرک ای بازاری بین المللی)
 • شغل مرد خانه: انبوه سازی مسکن (دارای مدرک ی معماری)
 • موقعیت شهر: شیراز / محله: ارم- تپه تلویزیون
 • متراژ فضا: ۱۳۰ متر
 • سال ساخت: سال ۱۳۸۰ (بدون نوسازی)
 • مالکیت: شخصی
 • تعداد اتاق خواب: ۲
 • تعداد سرویس: ۲ و ۲ دستشویی
 • سبک دکوراسیون: کلاسیک
 • رنگ های غالب: سفید
 • ویژگی برجسته طراحی: نظم در بی نظمی (طبق تئوری آشوب)
 • طراح: خانم مقدسه محمدیان (صاحب خانه)
 • مدت زمان طراحی داخلی: حدود ۱۵سال است که به این خانه آمده ­ام. پیاده این سبک و چیدمان را از همان سال­ اول شروع شد. در طول این سال­ ها چیدمان منزل را تکمیل کرده ­ام.

چه نکاتی در طراحی مد نظر بوده است؟

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

دو نکته ای که در طراحی "خانه ی سفید ما" بیشتر مدنظر بوده است، استفاده از «رنگ سفید» و «سبک کلاسیک» می باشد. به رنگ سفید علاقه زیادی دارم. به نظر من بازی با رنگ سفید مثل تیغ دو لبه است که اگر درست استفاده نشود فضا بی روح می­ گردد. به همین دلیل در استفاده از آن باید نهایت احتیاط را به ج داد. سفید به زعم خیلی ها رنگی سرد است. از این ­رو در کنار آن از رنگ­ های گرم استفاده کرده ­ام. در خانه­­ من، یکی از بارزترین رنگ­ های گرم «نور آباژورها» است. قرار دادن آباژورها در فضاهای مختلف خانه گرمی خاصی را ایجاد کرده است و به یقین تمام نقطه­ قوت خانه نور گرم آباژورها است.

همچنین سبک کلاسیک، سبک روستایی (country side) و به طور کلی سبک­ های قدیمی را دوست دارم که البته منظورم همان سبک کلاسیک انگلیسی است. از همین رو در انتخاب وسایل خانه، مبلمان چوبی (با رنگ سفید) را به ام دی اف ترجیح داده ­ام، چرا که چوب به خانه روح و گرمی می­ دهد. طرح­ های مشبک و اطی­ ها روی چوب یادآور یک سبک قدیمی (شاید همان سبک کلاسیک انگلیسی) است. استفاده از سبدهای حصیری در قسمت ­های مختلف خانه نیز ناشی از همین روحیه­ «قدیمی دوستِ» من است.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

از جمله نکات دیگری که در طراحی مدنظر قرار داده ­ام، هارمونی وسایل خانه با هم و تناسب ابعاد وسایل با جای قرار گیری شان است. کاربردی بودن همه­ اسباب و وسایل در خانه نکته قابل توجه دیگری است که مدنظر بنده قرار داشته است. هیچ چیز به صرفِ دکور و تزیین در خانه وجود ندارد. هر وسیله ­ای که جایگزاری شده، یقینا کاربرد و استفاده ­ای دارد.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

نظم در عین بی نظمی (طبق تئوری آشوب) نکته­ بارز دیگری است که در خانه من به چشم می خورد. در نگاه اول شاید همه ­چیز آشفته و شلوغ به نظر آید اما زمانی که به بطن فضاها وارد می­ شوید نظم را کاملا احساس می­ کنید.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

نکته دیگر تقسیم بندی مناسب فضاها در نشیمن خانه است. سالنی با هندسه­ مستطیل را به بخش­ هایی با کاربری­ های متفاوت تقسیم کرده ­ام. قسمتی از سالن را به میز نهارخوری اختصاص داده ­ام. در کنار فضای گرم شومینه، مبلمان دونفره ­ای را برای نوشیدن چای عصرانه و گفتمان روزانه­ خودم و همسرم قرار داده ­ام. فضای نشیمن را با یک چیدمان متمرکز با ترکیبی از یک تلویزیون و یک دست مبلمان هفت نفره طراحی کرده ­ام. فضایی را نیز برای مطالعه و خلوت در کنار کتابخانه در نظر گرفته­ ام. سعی شده همه­ فضاها متناسب با کاربریشان تعریف شود.

چه چیزهایی را در طراحی دوست دارید و چه چیزهایی را دوست ندارید؟

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

سبک کلاسیک و دکوراسیون شلوغ را به سبک های سنتی ایرانی که پر از نقش و رنگ است ترجیح می دهم. همچنین سبک مدرن را که در آن از ترکیب سفید و خا تری به وفور استفاده می­ شود، دوست ندارم. این ترکیب رنگ، خانه را بی ­روح و سرد می ­کند. خانه­ گرم را می پسندم و معتقدم رنگ های گرمی که با رنگ سفید ترکیب می­ شوند باعث گرمی بخشیدن به فضاهای خانه می ­شود.

به کار بردن رنگ­ های زیاد در طراحی فضاهای داخلی خانه را نمی پسندم. به نظر من زیاد بودن رنگ­ ها در دراز مدت چشم را می­ آزارد و روح را خسته می­ کند. من طرفدار آرامش در فضاهای خانه هستم و این آرامش با رنگ سفید برای من حاصل می ­شود.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

خانه­ بزرگ با فضاهای بزرگ مقیاس همراه با سالن­ های مجلل را دوست ندارم. چرا که به زعم من در این فضاها احساس آرامش حاصل نمی­ شود. مقیاس ­های انسانی را برای فضاهای خانه دوست دارم. طبیعی بودن مبلمان خانه از دیگر علاقه های من در دکوراسیون است(ناشی از علاقه مندی به سبک روستایی). از این­ رو بیشتر وسایل خانه را از جنس چوب های اطی شده انتخاب کرده ­ام. همچنین فرش ­های خانه، گبه هایی هستند از پشم طبیعی که این ارگانیک بودن، باعث روح دادن به فضاهای خانه شده است.

دلیل انتخاب این نوع دکوراسیون چیست؟

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

حس آرامش مهم ترین اصل در زندگی من است. این حس به طور کامل، از رنگ سفید در ترکیب متعادل با رنگ­ های گرم، به من منتقل می­ شود. به زعم من سفید رنگ منعطفی است که در همه زمان­ ها (گذشته، حال و آینده) در دسته­ رنگ­ های «شیک» قرار دارد. همچنین سبک کلاسیک و سبک روستایی همراه با دکوراسیونی که تداعی­ گر فضاهای قدیمی هستند، برای من احساس آرامش به دنبال دارد.

نقش گیاهان در خانه چگونه است؟

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

بنظر من گیاه در زنده نگه داشتن و ادامه­ حیات خانه نقش کلیدی دارد. به کاربردن گیاه به تعداد مناسب فضای خانه را گرم می­ کند. اما تعداد بالای گیاهان زیبایی را از بین می­ برد. از این­ رو سعی کرده ­ام به تعداد مناسب از گیاهان در پر جاهای خالی خانه استفاده کنم. من معتقدم گیاه صرفا نباید سبز باشد. به همین دلیل با استفاده از گل­ های سفید در خانه سعی کرده ام هارمونی گیاه با وسایل خانه رعایت شود.

هرکدام از وسایل خانه تان را از کجا تهیه کرده اید؟

همه وسایل را از فروشگاه های ikea و the one در دبی تهیه کرده ام.

کارهای خدماتی و تاسیساتی را به چه اهالی فنی سپردید؟

تمام کارهای خدماتی را خودم و همسرم انجام داده ایم.

دکوراسیون نشیمن خانه

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

مقدسه محمدیان از نقاط قوت خانه استفاده کرده و علایق شخصی خود را به خوبی در سالن خانه به نمایش گذاشته است. سالن خانه پر از ایده­ های ظریف و کاربردی است.

در دنیایی که بسیاری چیزها در آن مجازی شده­ اند، سبک کلاسیک سرشار از حس زندگی است. استفاده از مصالح طبیعی مثل چوب (در مبلمان و وسایل) و پشم (در گبه) گرمای خوشایند و اصیلی را به فضای نشیمن سفید داده است.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

تقسیم ­بندی فضاهای مختلف توسط مبلمان، تکلیف و کاربری هر بخش را روشن کرده است. فضای نشیمن، نهارخوری، کتابخانه و فضای گفتمان دونفره همگی به صورت جدا از هم و درعین حال هماهنگ طراحی شده­ اند. در این قسمت از خانه، در به کار بردن ا سوری­ ها دقت زیادی شده است. ا سوری­ های استفاده شده همگی حسی مشترک را به بیننده القا می­ کنند. مجموعه­ کنسول­ ها، آباژور ها، تابلو ها و ... که در این سالن به وفور حضور دارند، نحوه­ قرارگیری آن­ ها به ترتیبی هماهنگ است که در نظر بیننده اضافه نمی ­آیند.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

فضاهای خالی زیر مبلمان و کنسول­ ها فضاهای مرده­ ای هستند که در این سالن زنده شده­ اند و به هدر نرفته ­اند. سبد های حصیری در این مکان­ ها گنجانده شده است و به عنوان فضاهای ذخیره ­سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

ورودی منزل خانه سفید ما

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

ورودی خانه به عنوان یک فضای گذار از بیرون به درون و بالع تعریف شده است. با قرار گرفتن در آن حس ورود تداعی می­ شود. جاکفشی، جالباسی و آینه عناصری هستند که در ورودی خانه تعبیه شده­ اند. نیمکتی حصیری در فضای ورودی قرار داد که برای پوشیدن و کندن کفش از آن استفاده می­ شود. استفاده از گیاه در بدو ورود، حس گرمی خانه را منتقل می­ کند. همچنین کنسول­ هایی به رنگ قهوه ­ای تیره در هماهنگی کامل با رنگ سفید کف و رنگ قهوه­ ای روشن نیمکت حصیری بکار رفته است.

طراحی آشپزخانه

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

فضای آشپزخانه دنج و دوست داشتنی است. حضور گیاهان که تعداد آن­ ها از قسمت­ های دیگر خانه بیشتر است، طراوت و شاد را در آشپزخانه که مکان پخت و پز است، به وجود آورده است. قفسه­ های باز در چنین آشپزخانه کوچکی علاوه بر بزرگ نمایی فضا، بسیار کاربردی و مفید هستند.

استفاده از سبدهای حصیری و نوارهای پارچه­ ای قرمز با طرح­ های ساده و چهارخانه در فضای آشپزخانه سبکی از آشپزخانه ­های قدیم را به تصویر کشیده است. استفاده از آباژور و تابلوهایی با تناژ رنگ گرم سبب روح بخشیدن به فضای آشپزخانه شده است.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

دکوراسیون اتاق خواب در خانه سفید ما

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

اتاق خواب با سبکی کاملا هماهنگ با سالن و آشپزخانه از یک سبک کلاسیک پیروی کرده است و رنگ غالب بکار رفته در آن سفید است. پارچه گلدار روی تخت با گل­هایی به رنگ گلبهی کنتراست زیبایی ایجاد کرده است.

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده

در دکوراسیون اتاق خواب نیز مانند فضاهای دیگر خانه از کنسول، آباژور و ا سوری­ ها (شمع، سبدهای حصیری، قاب و ...) به وفور استفاده شده است. نقطه­ اوج این فضا که در بدو ورود توجه بیننده را جلب می ­کند ترکیبی است از یک صندلی، میز معلق، آباژور و آینه­ دایره ­ای شکل؛ که دارای چیدمان منحصربه فردی است و کمتر در خانه­ های ایرانی دیده شده است.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده دو نکته ای که در طراحی خانه ی سفید ما بیشتر مدنظر بوده است، استفاده از رنگ سفید و خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده …خانه سفید خانم مقدسه محمدیان در یک نگاه تعداد افراد ن ۴ نفر شغل خانم خانه خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده آرامش در دکوراسیون منزل منزل خانواده در طراحی خانه ی سفید ما خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده …در تور خانه گردی، به خانه سفید و رویایی خانم مقدسه محمدیان در شیراز رفتیم این عصر ساختمان خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده عصر ساختمان در تور خانه گردی خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده وب سایت چیدانه در تور خانه گردی، به خانه سفید و رویایی خانم مقدسه محمدیان در خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده فضاهای مس ی در تور خانه گردی به خانه سفید و رویایی خانم محمدیان در شیراز رفتیمخانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده در دکوراسیون منزل خانواده منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده چیدانه خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل در دکوراسیون منزل خانواده منزل خانه سفید ما خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده و دکوراسیون زیبای این خانه را خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل منزل خانواده در طراحی خانه ی سفید ما خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده آکا محمدیان در شیراز رفتیم این خانه خانه روشن و سفید است و دکوراسیون زیبای این خانه خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده رنگ سفید را در دکوراسیون منزل خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده محبوب فضای خانه روشن و سفید است و در تور خانه گردی سبک کلاسیک و دکوراسیون زیبای این خانه را خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده سبک کلاسیک و دکوراسیون زیبای این عصر ساختمان خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده و دکوراسیون زیبای این خانه را هرلحظه، خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده اخبارفرهنگیخانهسفید سبک کلاسیک و دکوراسیون زیبای این خانه را دنبال کنید در تور خانه فضای خانه روشن و سفید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
خانه سفید ما، آرامش در دکوراسیون منزل خانواده
طراحی داخلی منزل مس ی دو خوابه، مدرن و کلاسیک
درخواست حذف اطلاعات

طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل مس ی دو خوابه، مدرن و کلاسیک


منزل مس ی مورد بررسی در این بخش، یک واحد آپارتمان دو خوابه است که برای یک زوج به همراه دو کودک دیزاین شده است. طراحی داخلی این منزل مس ی توسط  دو طراح به نام های slava balbek & artem zavarzin صورت گرفته است. در طراحی این آپارتمان دو خوابه، می توان سبک های مدرن و کلاسیک را در کنار یکدیگر را مشاهده نمود. به عنوان مثال در فضای نشیمن با یک دکوراسیون داخلی مدرن روبرو هستیم اما همچنان می توان عناصر سبک کلاسیک را روی دیوارها مشاهده نمود و اینجاست که متوجه دیزاینی ترکیبی می شویم. در یک نمونه ی دیگر می توان آشپزخانه ی مدرنی را دید برای میز ناهارخوری و جزیره، از کورین استفاده شده است.


در ادامه می توانید طراحی سایر فضاها از جمله اتاق خواب مستر، اتاق خواب بچه ها، مستر، سرویس بهداشتی که دو رناتیو طراحی برای آن ارائه شده است، لاندری و کلوزت را مشاهده نمایید.


برای سرویس بهداشتی این خانه، دو طرح ارائه شده است که در آن رنگ مورد استفاده در فضا یک بار سفید و سبز زیتونی و بار دیگر، سفید و مشکی است که هر دو بسیار عالی هستند.


در فضای کلوزت یا رختکن نیز می توانید یک دکوراسیون لاکچری با چوب ببینید. در لاندری یا رختشویی نیز از یک دکوراسیون قدیمی با حس و حال قدیمی استفاده شده است.


در ادامه می توانید تصاویر این منزل مس ی را مشاهده نمایید. در انتها نیز پلان چیدمان سه بعدی قرار داده شده است که می توانید از آن استفاده نمایید.


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزلطراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزلطراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


طراحی داخلی منزل،دکوراسیون منزل


تحریریه خط معمار


مبنع :http://archline.ir - home designingمشاهده متن کامل ...
طراحی داخلی منزل مس ی دو خوابه، مدرن و کلاسیک
طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد
درخواست حذف اطلاعات

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

چیدمان اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی اتاق خواب عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

ع هایی از طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی های شیک دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

زیباترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

جدیدترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

مدل چیدمان اتاق عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی مدرن دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

گالری ع دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و دامادمشاهده متن کامل ...
طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد
طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد
درخواست حذف اطلاعات

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

چیدمان اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی اتاق خواب عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

ع هایی از طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی های شیک دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

زیباترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

جدیدترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

مدل چیدمان اتاق عروس

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی مدرن دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

دیزاین طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

گالری ع دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

گالری تصاویر دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد

طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و دامادمشاهده متن کامل ...
طراحی دکوراسیون اتاق خواب عروس و داماد
دکوراسیون داخلی خانه و ویلا
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدماندکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون و چیدمان خانه و ویلا

دکوراسیون داخلی ویلا, دکوراسیون خانه

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • آویزهای دیواری ابتکاری
 • جدیدترین مدلهای چوب
 • چیدمانی ویژه برای اتاق نشیمن
 • اتاق خواب های زیبا و شیک با رنگهای خنثی
 • بزرگتر نشان دادن خانه با زاویه ها
 • تزئین ساده و ارزان
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون داخلی خانه و ویلا
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.