پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ک لبه تن ه ایی ه ا
تحقیق در مورد فرهنگ لغات نظریه گراف ها
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد فرهنگ لغات نظریه گراف ها با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فرهنگ لغات نظریه گراف ها

از wikipedia، دایره المعارف آزاد.

نظریه گراف یک منطقة رشد در تلفیق ریاضی می باشد و یک واژگان تخصصی زیادی دارد. بعضی از نویسندگان کلمه ی ان با معانی، مختلف به کار می برند. بعضی نویسندگان کلمات مختلف با کلمات معانی ی ان بکار می برند. این مقاله تلاش در جهت کاربرد فعلی را دارد.

مندرجات

1-اصول ها

101-زیر مجموعة گراف ها

102-waiks

103-درفت ها

104-دسته ها

105-مولنه های متصل شدید

106-گره ها

107-جزئی ها

108-جایگزین ها

2- مجاورت و درجه

201-مستقل

3-اتصال

4-فاصله

5-نوع

6-گراف های وزنی و شبکه ها

7-سازماندهی

8-تنوع

9-ترکیب شده

10-رجوع به

11- منابع

اصول ها

یک گراف g شامل دو عنصر به نام رئوس ها و لبه ها می شود. هر لبه ای، دو پایان در یک دسته اتوس دارد که به این دو نقطه پایانی اتصال یا الحاق گفته می شود همچنین یک دسته از لبه ها را می توان به عنوان یک زیر مجموعه از ترکیب دسته های دو عنصری رئوس ها تعریف نمود. بنابراین، دستة رئوس ها به عنوان یک دسته مورد بررسی قرار می گیرند و یک نسبت تلاقی وجود دارد که هر لبه ای را با یک جفت رئوس ترسیم می کنند که در اصل نقاط پایانی آن می باشد.

لبه ها ممکن است به سازمان عملی، راهنمایی نظریه ای از یک کران هدایت شده یا دو گرافی واگذار شده باشند، به بخش سازماندهی رجوع کنید.

مدل های جایگزین گراف موجود می باشد، برای مثال یک گراف ممکن است به عنوان یک تابع دو تائی بولی بیش از یک دسته رئوس یا به عنوان یک مجذور م س (1/0) در نظر گرفته شده باشد.

یک رأس (عنصر اساس) معمولاٌ به عنوان یک گره یا یک نقطه ترسیم می شود. دست رأس از g معمولاٌ با علامت (g)vیا با علامت v در زمان که هیچ بهم ریختگی مهمی وجود ندارد، مشخص می گردد. ترتیب یک گراف تعدادی از رئوس هایش با علامت

می باشد.

یک لبه ای که (یک دسته از دو عنصرها)، به عنوان یک خط متصل به دو رأس، رئوس پایانی یا نقاط پایانی نامیده می شوند. یک لبه با رئوس پایانی x وy به وسیله xy علامت گذاری می شوند (بدون هر نشانه دیگری در میانشان). دسته لبه gمعمولاٌ به وسیلة علامت (g)e، یا علامت e در زمانی که هیچ به هم ریختگی مهمی وجود ندارد، مشخص می گردد.

اندازة یک گراف، تعداد لبه های آن می باشد، مثال:

یک حلقه، لبه ای است و رئوس پایانی نیز رأس ی ان می باشد. فاصله رئوس پایانی یک دارد. اگر هر لبه ای با رئوس های ی ان وجود داشته باشد، یک لبه، گوناگون است در غیر اینصورت یک لبه به صورت ساده می باشد چندگانگی یک لبه، عداد لبه های گوناگون تقسیمی با رئوس های پایانی می باشد، چندگانگی از یک گراف، بیشترین چندگانگی از لبه هایش می باشد. اگر یک گراف هیچ لبه ها و حلقه های گوناگون نداشته باشد، یک گراف ساده محسوب می شود، اگر آن دارای لبه های گوناگون و بدون حلقه باشد، یک گراف گوناگون محسوب می شود و اگر آن شا مل حلقه ها و لبه های گوناگون (از تعداد بی فیل متناقض است) باشد، گراف چندگانه یا گراف ساختگی نام دارد. و گفته شد بدون هیچ قید و شرطی، یک گراف تقریباٌ همیشه ساده فرض می شود یا یک گراف از یک مشق گرفته می شود. برای لبه ها و رئوس یک گراف معمولاٌ به واگذاری برچسب های مشخص با نام برچسب زنی گراف رجوع می شود. گراف با لبه های برچسب دار و رئوس به عنوان برچسب دار و یا بدون آنها به عنوان عدم برچسب دار شده، شناخته می شود. به ویژه اینکه گراف ها با رئوس برچسب دار تنها، رأس برچسب شده می باشند و با لبه های برچسب دار، لبه برچسب شده. محسوب می گردد. (این کاربرد برای تشخیص گراف ها با رأس قابل شناس یا دسته های لبه از یک طرف و انواع هم ریختگی یا طبقه های گراف از طرف دیگر مورد استفاده قرار می گیرند) یک فرالبه ای لبه ای است که برای بردن هر تعداد از رئوس ها یا بیش از دو رأس اجازه یافته است یک گراف که هر فرالبه ای را می پذیرد، یک فراگرافی نامیده می شود. یک گراف ساده می تواند به عنوان یک مورد خاص فراگرافی به نام فراگرافی ی ان 2 مورد ملاحظه قرار گرفته باشد. بنابراین وقتی بدون شد، یک لبه همیشه شامل بیشترین رئوس دو فرقی می شود و یک گراف با یک فراگراف اشتباه می شود.

یک آنتی لبه، لبه ای است که آنبا وجود ندارد. با توضیح بیشتر اینکه، برای دور رئوس u و v، } vوu {، یک آنتی لبه در یک گراف g هر زمان که (vوu) یک لبه در g نباشد، وجود دارد. این بدان معنی ست که هیچ لبه ای به دو رئوس یا (برای گرافت های جهت دار) وجود ندارد و بیشترین لبه (uوv) از v به u وجود دارد.

یک آنتی سه گوش، یک دسته از سه رأس که متصل شده اند می باشد.

متمم g از یک گراف g، یک گراف با دسته رأس ی ان به عنوان g می باشد، اما با یک دسته لبه از قبیل xy ، یک لبه در g می باشد و تنها زمانی که xy در یک لبه در g نمی باشد.

یک گراف بی لبه یا گراف خالی، احتمالاٌ یک گراف با رئوس ی ان، اما بدون لبه می باشد یا آن یک گرافی بدون رئوس و لبه ها می باشد. همچنین گراف خنثی، گراف بدون رئوس و لبه ها می باشد یا آن یک گراف بدون لبه ها و هر تعداد n از رئوس می باشد که در این مورد، ممکن است اگر خنثی به روی n تعداد رئوس نامیده شود (هیچ سازگاری در همة آنها وجود ندارد). یک گراف زمانی که به صورت بی اندازه، رئوس بیاری و لبه و یا هر دوی آنها را دارد، گراف نامحدود است، در غیر این صورت یک گراف محدود می


با


تحقیق در مورد فرهنگ لغات نظریه گراف ها


مشاهده متن کامل ...
ای بنا شده بر لبه پرتگاه !
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


مانارولا (manarola) در ایتالیا
مانارولا د ده ای کوچک روی خط ساحل سنگی ایتالیای شمالی است و دومین شهر کوچک در منطقه زیبا و رنگارنگ cinque terre محسوب می شود. کلیسای سنگی san lorenzo که تاریخ ساخت آن به سال 1338 میلادی بر می گردد، در این د ده واقع شده و یکی از جاذبه های گردشگری آن به شمار می رود.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

آکاپولکو (acapulco) در مکزیک
شهری است بندری در 300 کیلومتری جنوب غرب مکزیکو سیتی. آکاپولکو بزرگترین شهر در ای گوئررو (guerrero) است و یکی از بزرگترین ساحل های گردشگری مکزیک در آن واقع شده است.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

ای بنا شده بر لبه پرتگاه!
کاستل فولیت اروکا (kastelfulit de la roca) در اسپانیا
یکی از د ده های زیبای اسپانیا است که روی ص ه ای در میان دو رودخانه بنا شده است. این د ده خوش منظره و البته مهیج، با داشتن مساحتی کمتر از یک کیلومتر مربع، یکی از کوچک ترین ای کاتالونیا (catalonia) بخش خودمختار شمال شرق اسپانیا به شمار می رود. اگر از دور به خانه های این د ده نگاه کنید، تصور می کنید که هر لحظه این خانه ها به داخل دره فرو خواهد ریخت.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

روکامادور (ro adour) در فرانسه
این د ده بالای دره ای در جنوب غرب فرانسه قرار گرفته و پیشینه آن به قرن دوازدهم می رسد. علاوه بر وضعیت خاص خانه های این منطقه، آثار باستانی روکامادور از جمله سینت آمادور (saint amator)، این شهر را مورد توجه گردشگران و زائران قرار داده است.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

    ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

بونیفاسیو (bonifacio) در فرانسه
بونیفاسیو در جنوبی ترین نقطه جزیره کرس در جنوب فرانسه قرار دارد. آب های اقیانوس به مرور ایام بخش های پایین ص ه ای را که شهر بونیفاسیو روی آن بنا شده دچار فرسایش کرده و به این ترتیب برخی ساختمان ها کاملاً روی لبه نازک ص ه قرار گرفته اند. این ح ، منظره کاملاً دلهره آوری را خلق کرده است.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

روندا (ronda) در اسپانیا
روندا یکی از ای منطقه مالاگا (málaga) است که حدود 35 هزار نفر در آن زندگی می کنند. پیشینه این شهر به دوران نوسنگی می رسد و معماری آن نیز از رومی ها اقتباس شده است.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

    ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

 الحجر (al-hajar) در یمن
این د ده در منطقه کوهستانی هراز واقع در استان صنعا در یمن واقع شده است. خانه های این شهر تاریخی به دلیل این که در لبه یک پرتگاه ساخته شده، از شهرتی جهانی برخوردار است.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  پازیتانو (positano) در ایتالیا
پازیتانو شهری کوچک در ساحل آمالفی (amalfi) ایتالیاست. علاوه بر معماری خاص این شهر و چشم انداز قشنگ آن، عصار لیموی آن که با نام limoncello شناخته می شود، به این شهر آوازه ای جهانی بخشیده است. گردشگری تامین کننده بخش عمده درآمدهای این شهر زیباست.

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  سادورینی (santorini) در یونان
این شهر زیبا - که سانتورینی هم خوانده می شود - به خاطر خانه های سفید رنگش، چشم اندازهای بسیار زیبا و نیز خانه های بنا شده بر روی ص ه های آتشفشانی شیب دار مشهور است. این جزیره محل رفت و آمد گردشگران زیادی است و در آن انواع هتل ها، فروشگاه ها و کافه ها فعالیت دارند. 

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  ای بنا شده بر لبه پرتگاه, ای خطرناک جهان

  منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • ارزانترین ای دنیا +تصاویر
 • این شهر زیباترین پاییز دنیا را دارد + تصاویر
 • با ارزش ترین ای دنیا +ع
 • جاهایی در فرانسه که حتما باید دید!
 • درِسدن، آلمان یکی از زیباترین ای دنیا
 • دیدنی ترین ای دنیا برای گردشگران[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
زندگی نامه ایی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل زندگی نامه ایی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

پیش درآمد

درفرهنگ ایرانی وادب پارسی (( روزگاری دراز، حکیم ی بود که دانای به فلسفه باشد . فلسفه هم شامل کلیه علوم نظری وعملی ، تجربی وانسانی ،ظاهری وخفیه می گردد. لذا ی حکیم بود که به تمام علوم وفضائل آشنا باشد . لیکن با گسترش دامنه علوم ودرآمد هر چیزی دردایره آن ، دیگر نمی شد به ی ، بدان معنا ،حکیم گفت .

چون فلسفه قطعه قطعه شد ، هر قطعه سرخود گرفت ومانند قلمه یک نهال به رشد پرداخت وشاخه ها داد . انبوه ترین و م ترین قطعه ، جامعه شناسی بود که به نوبه خود رشدی سریع داشت وشاخه هایی بی شمار برآورد. هر روز شاخه ای نو می روید وسایه خود ر شتر می گستراند .

بیشتر آثار پارسی ونوشته های مربوط به (( ایی )) از او به ((حکیم ایی )) یاد کرده اند . محمد عوفی در(( لباب الالباب )) وامین رازی در((هفت اقلیم )) وآثار معاصران چونان آثار ذبیح الله صفا در((تاریخ ادبیات درایران )) معین درحواشی (( چهارمقاله )) ومدرس در(( ریحانه الادب )) و آثار مستقل درباره ایی ومقاله های فراوان نوشته شده درباره او با پیشوند (( حکیم )) آراسته و آمده است .

حکیم ابوالحسن علی بن محمد ایی مروزی شاعری بزرگ واز پیشاهنگان شعر شیعی بود ومتعهدانه ادب پارسی است که پس از سال ها سکوت ،در دوره معاصر نام ومنزلت او شناخته شده است . شعر ایی ،شعری است گونه گونه وسرشار از ویژگی های ادبی واخلاقی ،به همین روی تنها درعصر حاضر است مه بزرگی او دریافته وشناخته شده است چه ،درطول ودرازای تاریخ غباری برسهم وشان او کشیده شده بود.

زندگی نامه وآثار ایی

نام وتخلص ایی

نام ایی بدرستی روشن نیست . باخزری در(دمیه القصر )از سخنوری بنام ((ابوالحسن علی بن محمد ایی مروزی )) سخن می گوید که آراینده وپیراینده آن -آقای احمد آتش – این گمان را نزدیک به یقین دانسته که او همان ایی شاعر معروف باشد. دربررسی های انجام پذیرفته دررویه های پسین دریافته می شود که این دیدگا ه درست است وجای هیچ دودلی وگمانی دیگر نیست وچهارمقاله وتذکره های موجود پارسی این گواه راتایید می کنند. بدین ترتیب نسبت وشجره نامه این شاعر روشن می شود.

اگرچه روانشاد بدیع ا مان فروزانفر براین باور است که :

((نام ایی معلوم ومعین نیست .))

فروزانفر درنقد وتحلیل نام ایی می افزاید که : (( ایی نام یا تخلصیست که درتذکره ها واشعار شعرا ونیز درشعر خود بدان یاد شده وبدون هیچ شک وشبهتی درعصر های بعد وظاهرا درعصر خود نیز بدان معروف بوده وشهرت داشته است ودرعلت وضع این اسم صاحب مجمع الفصحا پنداشته که اورا بدان جهت ایی گفته اند که در وت زهد دربرداشته وکلاه فقر بر سر گذاشته واین سخن بعید است زیرا ایی شاعری مدح سرا بوده واز اشعار او هیچ بوی زهد به مشام نمی رسد مگر اینکه در آ عمر که از مدح دست کشید ه ، وت زهد به بر کرده واز این رو باید در انجام زندگی بدین نام شهرت یافته باشد ولی باز براین فرض علت تخصیص او به این اسم از میانه زهاد عصر که ناچار آنان هم وت زهد در برداشته وکلاه فقر برسر گذاشته اند معلوم نیست وشاید جز تناسب ا و وت صاحب مجمع الفصحا را علتی معلوم بوده که اکنون برما پوشیده است .

ظاهرا لفظ ایی بر ی اطلاق می شده که ا بفروشد یا ببافد یا بپوشد و عده ای از علما بدین نام معروفند که از آن جمله است ابوالحسن علی بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن فیروز نحوی معروف قرن دوم ودیگر ابواسحاق ابراهیم بن احمد ایی مروزی که نام وی درانساب سمعانی دیده می شود.

کنیه ایی

کنیه ایی رانویسند ه چهار مقاله (( ابوالحسن ))ونویسندگان ((آتشکده )) و((مجمع الفصحاء )) و((ریاض العارفین)) ابواسحاق نوشته اند.

لقب ایی

لقب ایی در آثار پارسی ((مجدالدین ابواسحاق)) آمده است.

نویسندگان آثاری چون ((آتشکده)) و((مجمع الفصحا)) وقاموس اعلام وریاض العارفین ((مجدالدین ))یاد کرده اند. این نظریه بعدها در((ریحانه الادب)) وآثارمتا تذکره وتاریخ ادبیات ومقالات راه یافته است . به هر حال (( ایی)) نامی فراگیرتر ومشهورتر از دیگر نام های اوست ودرمتون ادب پارسی شناخته تر ومعروف تر است.

زادگاه ایی

زادگاه وزیست گاه ایی ((مرو)) است . مرویا مروشاهجان شهری کهن وتاریخی است که در سی فرسنگی شمال شرقی سرخس وشصت فرسنگی طوس اسان قرار گرفته وبه سال 1277هجری در پی بی کفایتی وبی لیاقتی زمامداران وقت از ایران جداشده است.

همه تذکره نویسان ،شرح حال نگاران وزندگینامه نویسان از زمان ایی تا کنون هم عقیده ومتفف القولند که ایی اهل مرو بوده است و((مروزی )) همواره به عنوان پسوند نام اودر آثار پارسی آمده است.

خود ایی درتایید انتسابش به ((مرو)) سروده است:

زیبابود ار مرو بنازد به ایی

چونان که سمرقند به سمرقند

بدیع ا مان فروزانفر نیز در این باره تاکید وتایید دارد که ((دراین که ایی از اهل مرو بوده ، هیچ تردیدی نیست.))

تولد ومرگ ایی

سال روز تولد ایی 27شوال 341هجری برابر با 16ماه مارس 953میلادی (سده دهم ) است هم او در قصیده ای باز ماند ه13بیتی به این تاریخ تولد اشاره دارد :

به سیصدو چهل ویک رسید نوبت سال

چهارشنبه وسه روز باقی از شوال

بیامدم به جهان تا چه گویم وچه کنم

سرود گویم وشادی کنم به نعمت ومال

ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر

که بر ده گشته فرزندم و اسیر عیال

درآثار دیگر او نشانی از این شه وتکرار نیست وهمه مورد خان ومنتقدان این عقیده وتاریخ را مورد استناد قرار داده اند .


با


زندگی نامه ایی


مشاهده متن کامل ...
یک بازی و ریاضی جالب
درخواست حذف اطلاعات
آموزش حل مکعب روبیک در کمتر از 50 ثانیه

مقدمه :
یکی از سرگرمی های چند دهه ی اخیر جهان ، مکعب روبیک می باشد که در سر تا سر دنیا شیفتگان و علاقمندان زیادی دارد . مکعب روبیک نام یک پازل مکانیکی است که برای اولین بار در سال 1974 توسط ارنو روبیک ، معمار مجارستانی اختراع شد . از آن پس این مکعب جادویی به پاس قدردانی از مخترع آن روبیک نام گرفت .
آنچه خو د گوشه ای از تاریخچه ی مکعب پر رمز و راز روبیک بود . احتمالا شما با این مکعب آشنایی چندانی ندارید یا اینکه آنرا در یک برنامه تلویزیونی ، اینترنت ، ویترین مغازه ها و ... دیده اید و یده اید و با خود گفته اید که این مکعب را یداری می کنم و در عرض چند ثانیه (!) آن را حل کرده و ... اما زهی خیال باطل . شاید آنقدر با آن ور رفته اید که به مچ درد ، گردن درد ، ناراحتی اعصاب (!) و ... مبتلا شده اید ، از همین رو آن را از جلوی چشمانتان دور کرده اید تا با دیدن شکل حل نشده آن حرص نخورید و ناراحتی هایتان تشدید نشود . البته به شما حق می دهم چون من هم مانند شما ابتدای کار همین وضع را داشتم اما شما کجا و من کجا ! زمانی که من شروع به سر و کله زدن با این مکعب حتی یک منبع معتبر و استاندارد وجود نداشت و من مجبور بودم به هر دری بزنم تا یک الگوریتم را یاد بگیرم .
این مکعب جادویی علاوه بر سرگرمی باعث افزایش تمرکز ، هماهنگی بین حواس ، جلوگیری از آ ایمر در بزرگ سالان ، تقویت حافظه ک ن ، افزایش اعتماد به نفس و ... می شود . علاوه بر این ها شما با حل این مکعب خارق العاده بین دوستان و آشنایانتان به عنوان یک فرد باهوش و نابغه شناخته می شوید که می توانید آن را در کمتر از یک دقیقه حل کنید .
بخش اول
نکات و اصطلاحات لازم برای آموزش
برای راحتی آموزش ، 6 وجه مختلف مکعب را به شکل زیر نام گذاری می کنیم :

منبع : www.fori .mihanblog.com


همانطور که در شکل می بینید هر سطح دارای یک نام اختصاصی می باشد که به صورت زیر ساده می شود

منبع : www.fori .mihanblog.com

بنا براین به هر کدام از وجوه راست ، بالا و ... یک سطح می گوئیم . حال اگر در شکل بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که هر سطح تنها به دو سمت حرکت می کند (جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت)
از این پس اگر منظور ما حرکت سطح در جهت حرکت عقربه های ساعت باشد آن را به صورت حروف می بینیم (rludfb) ، ولی اگر منظور ما حرکت در خلاف جهت عقربه های ساعت باشد پس از نام سطح از علامت (") استفاده می کنیم (r" l" u" d" f" b") . اگر منظور ما 2 بار حرکت یک سطح باشد بعد از نام سطح عدد 2 را می گذاریم . همچنین چون شما تازه کار هستید علاوه بر نوشتن به صورت حروف انگلیسی از علائم بسیار ساده و راحت نیز هنگام نوشتن الگوریتم ها استفاده می کنیم
اگر در تصویر دقت کنید متوجه می شوید که دو سطح روبه رو به عنوان مثال r و l هنگام چرخش وضعیتی مخالف هم دارند یعنی اگر جهت چرخش به سمت عقربه های ساعت سطح r به سمت بالاست در سطح l مخالف آن است (به سمت پائین) . اگر خود شما نیز این حالات را اجرا کنید متوجه خواهید شد .
وضعیت رنگ ها نسبت به هم :

یک مکعب استاندارد دارای 6 رنگ : زرد ، سفید ، آبی ، قرمز ، سبز و نارنجی است که به صورت زیر در مقابل هم قرار می گیرند :
رنگ زرد مقابل رنگ سفید
رنگ قرمز مقابل رنگ نارنجی
رنگ آبی مقابل رنگ سبز
معیار آموزش ما هم رنگ بندی بالا می باشد .
طرز گرفتن مکعب برای حل :
برای حل مکعب روبیک باید طوری آن را مقابل خود بگیرید که سه سطح را بتوانید مشاهده کنید (مانند شکل زیر) :

منبع : www.fori .mihanblog.com

هم چنین طوری باید مکعب را بگیرید که رنگ زرد سطح بالا و رنگ سفید سطح زیرین شما باشد .
نام گذاری قطعات :
یک مکعب روبیک استاندارد دارای27 مکعب کوچک است که 8 تای آن را گوشه ، 12 تای آن را لبه و 6 قطعه ی دیگر را مرکز می نامند . در شکل زیر گوشه ها را مشاهده می نمائید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

هم چنین در شکل زیر لبه ها را می بینید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

در شکل زیر نیز قطعات مرکزی را مشاهده می نمائید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

همانطور که در اشکال بالا پیداست قطعاتی که در گوشه هستند دارای سه وجه اند بنابراین به سه سمت می چرخند . سایر قطعات نیز به این شکل هستند یعنی دو وجه مساوی است با چرخش در دو جهت و ... اما قطعات مرکزی همیشه وضعیتشان نسبت به هم ثابت است یعنی به عنوان مثال قطعه ی مرکزی زرد رنگ همیشه مقابل قطعه ی مرکزی سفید رنگ می باشد . در واقع قطعه های مرکزی نقش محور را ایفا می کنند . همچنین رنگ قطعات مرکزی تعیین کننده رنگ سطح آن است .
همچنین یک مکعب روبیک استاندارد دارای سه لایه می باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com

در تصویر بالا (که یک تصویر مغهومی می باشد) قسمت های همرنگ را یک لایه می نامیم .
تمام قسمت های بالا را در تصویر زیر مشاهده می کنید :

منبع : www.fori .mihanblog.com


منبع : www.fori .mihanblog.com

تا اینجا تا حدی با این مکعب خارق العاده آشنا شدید ، حال وقت آن رسیده که وارد قسمت اموزش شویم :
فصل دوم
نگاهی به نحوه حل مکعب در 7 مرحله
ما مکعب روبیک را در 7 مرحله حل می کنیم ، شما خلاصه اعمالی را که در این مراحل انجام داده می شود را مشاهده می کنید و با نحوه حل آن آشنا می شوید ، در ضمن در فصل بعد به ارائه الگوریتم ها می پردازیم :
در تصاویرزیر قسمت هایی که فاقد رنگ هستند (قسمت های تیره) به این معنا هستدن که ما در آن مرحله به رنگ آنها توجهی نداریم .
مرحله ی اول :
تشکیل یک علامت جمع در سطح زیرین :

منبع : www.fori .mihanblog.com

مطمئن می شویم که رنگ بالای هر لبه با رنگ خود لبه یکی است (در تمام سطوح ، مانند شکل بالا)
مرحله ی دوم :
قرار دادن گوشه های لایه زیرین در جای خود :

منبع : www.fori .mihanblog.com

وقتی تمام گوشه ها سر جای خود قرار گرفتند لایه زیرین حل شده است .
مرحله ی سوم :
قرار دادن لبه های لایه ی وسط سر جای خود :

منبع : www.fori .mihanblog.com

وقتی تمام لبه های لایه وسط سر جای خود قرار گرفتند لایه ی وسط نیز حل می شود .
تا اینجا ما مراحل روش f2l را انجام داده ایم .
مرحله ی چهارم :
اولین قدم برای حل لایه ی بالا ، تشکیل علامت جمع روی آن است . (بدون اهمیت دادن به رنگ زیر لبه ها ، مانند شکل)

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی پنجم :
قرار دادن هر لبه در جای خود در صورت نا مرتب بودن

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی ششم :
قرار دادن گوشه های لایه ی آ بدون توجه به رنگ سایر سطوح :

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی آ :
قرار دادن گوشه های لایه ی بالا سر جای خود و تکمیل مکعب :

منبع : www.fori .mihanblog.com


تبریک ! شما توانستید مکعب را حل کنید !
فصل چهارم
الگوریتم ها برای حل مکعب به روش مبتدی
قبل از شروع آموزش مقداری در مورد روش آموزش توضیح دهیم : روشی که هم اکنون قصد آموزش آنرا دارم روش f2l نامیده می شود که به معنای (ابتدا دو لایه اول) می باشد ، البته این روش یک روش استاندارد بین المللی است که در سراسر جهان با این نام شناخته می شود . ( این آموزش ، آموزش روش مبتدی f2l می باشد) تا این جا ما با روش حل مکعب آشنا شدیم
حل لایه ی زیرین :
مرحله ی اول :
ابتدا یک رنگ را به عنوان سطح زیرین و رنگ دیگری را به عنوان سطح جلوی خود انتخاب کنید ( در اینجا رنگ زرد سطح زیرین و رنگ قرمز سطح جلو ی ما می باشد )
در لایه بالا دنبال لبه ای بگردید که شامل هر دو رنگ انتخ باشد (زرد و قرمز)
دو ح پیش می آید : رنگ زیرین ما (زرد) در قسمت بالایی لبه باشد ، یا رنگ زیرین ما (زرد) در قسمت پائینی لبه باشد (اگر لازم است می توانید لایه ی بالا را به سمت چپ و راست بچرخانید تا یکی از حالات ذکر شده پدید آید)
بنا به ح موجود یکی از الگوریتم های زیر را انتخاب و اجرا نمائید (به طرز گرفتن مکعب دقت کنید)
1- رنگ زیرین ما در قسمت بالایی لبه باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u - f2

2 - رنگ زیرین ما در قسمت پائینی لبه باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r" - f - r
حرکت r در الگوریتم 2 برای بازگرداندن لبه ای است که ممکن است در لایه ی زیرین وجود داشته و پس از الگوریتم جا به جا شده است

اگر که لبه ی مورد نطر ما (دارای رنگ ها انتخ (زرد و قرمز)) در لایه های دیگر ( وسط و زیرین ) باشد ، برای حل آن را به لایه ی بالا می بریم :
3 - اگر لبه مورد نظر در لایه ی وسط باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - f2
حرکت r" در الگوریتم 3 برای بازگرداندن لبه ای است که ممکن است در لایه ی زیرین وجود داشته و پس از الگوریتم جا به جا شده است

4 - اگر لبه مورد نظر در لایه ی پائین باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r2 - u - f2

حال رنگ دیگری را به عنوان رنگ سطح جلو انتخاب کرده و مراحل فوق را برای آن اجرا کنید . (منظور ما از انتخاب رنگ دیگری چرخاندن کل مکعب در دست است)
این مراحل را تا جایی تکرار کننید که در سطح زیرین یک علامت جمع درست شود .
حل گوشه های لایه زیرین :
مرحله ی دوم :
در لایه ی بالا دنبال یک گوشه باشید که دارای رنگ انتخ برای سطح زیرین باشد (زرد)
به رنگ های دیگر گوشه توجه کنید (به عنوان مثال آبی و قرمز) ، گوشه انتخ را بین دو قطعه مرکزی سطوح راست و جلو قرار دهید (باچرخاندن لایه بالا)
سه ح پیش می آید :
1 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح جلوئی باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f" - u" - f

2 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح راست باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r"

3 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح بالا باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u2 - r" - u" - r - u - r"

اگر گوشه مورد نظر ما در لایه زیرین باشد ابتدا آن را به لایه بالا منتقل کرده ، سپس با استفاده از الگوریتم های بالا آن را حل می کنیم ، مطابق الگوریتم :
4 - قطعه ی گوشه مورد نظر ما در لایه پائین باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - u"

الگوریتم های بالا را برای تمام گوشه های سطح زیرین اجرا نمائید .
قرار دادن لبه های لایه ی وسط :
مرحله ی سوم :
در لایه ی بالا دنبال قطعه ی لبه ای باشید که رنگ سطح بالایی شما (سفید)در آن موجود نباشد . اگر پیدا نکردید متن بعد از الگوریتم ها را بخوانید .
یک رنگ را به عنوان رنگ سطح جلویی خود انتخاب کرده و آن را در سطح جلو قرار دهید (قرمز) . لایه ی بالا را بچرخانید تا رنگ لبه مورد نظر با قطعه ی مرکزی سطح جلو یکی شود . دو ح رخ می دهد :
1 - انتقال لبه به سمت راست :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u - r - u" - r" - f - r" - f" - r

2 - انتقال لبه به سمت چپ :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u" - l" - u - l - f" - l - f - l"

اگر در لایه ی بالا لبه ای با مشخصات ذکر شده پیدا نکردید ، لایه وسط را نگاه کنید . لبه ی مورد نظر را پیدا خواهید کرد . برای اینکه آن را سر جای خودش قرار دهید ابتدا باید آن را به لایه ی بالا انتقال دهید .
برای اینکار : مکعب را طوری بگیرید که لبه مورد نظر بین سطوح راست و جلو قرار گیرید ، سپس یکی از الگوریتم های بالا را برای آن اجرا کنید . مشاهده خواهید کرد که لبه ی مورد نظر به لایه بالا منتقل می شود . به الگوریتم زیر توجه کنید :
قطعه ی خا تری هر رنگی می تواند باشد ، لبه ی موجود در لایه ی وسط با این لبه جایگزین می شود :

منبع : www.fori .mihanblog.com
جا به جایی لبه ها از لایه ی وسط به لایه ی بالا

مراحل فوق را برای تمام لبه های لایه ی وسط اجرا کنید تا لایه وسط نیز کامل شود .
ایجاد علامت جمع روی سطح بالا :
مرحله ی چهارم :
سه ح ممکن است پیش آید : نقطه ، خط ، l
برای ایجاد علامت جمع به طرز گرفتن اولیه دقت کنید ، در ضمن همانطور که قبلا گفتم رنگهای تیره دارای اهمیت نیستند و رنگ آن ها فرقی نمی کند که چه باشد حتی اگر همرنگ سطح بالا (سفید رنگ) باشند.
1 - ح خط :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - r - u - r" - u" - f"

2 - ح l :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - u - r - u" - r" - f"

3 - ح نقطه :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - r - u - r" - u" - f" - u2 - f - u - r - u" - r" - f"

مرتب مکان لبه های لایه آ :
مرحله ی پنجم :
اگر لایه آ را چرخ د و دیدید که رنگ قسمت پائینی همه ی لبه ها با قطعات مرکزی زیر آن ها یک سان است مرحله ی بعدی را بخوانید ، در غیر این صورت یک لبه را طوری بگذارید که رنگ قسمت پائین آن با قطعه ی مرکزی سطح جلو ی ان باشد .
دو ح پیش می آید :
1 - سه لبه باید در جهت خلاف عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - u - r - u2 - r"

2 - سه لبه باید در جهت عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u2 - r" - u" - r - u" - r"

چناچه هیچ کدام از حالات بالا رخ نداد ، یک یا چند بار الگوریتم های بالا را تکرار کنید تا بالا ه یکی از حالات بالا بروز دهد .
حل گوشه های لایه آ :
مرحله ی ششم :
در اینجا ما به گوشه ای نیاز داریم که سطح سفید آن (رنگ انتخاب شده برای سطح بالا) رو به بالا نباشد ، یعنی سطح سفید رنگ گوشه مانند شکل باشد (یا سطح راست یا سطح جلو)
لایه بالا را بچرخانید تا سطح سفید رنگِ گوشه در سطح راست یا پشتی قرار گیرد .
دو ح رخ می دهد : رنگ سطح بالایی روی گوشه (سفید) در سطح راست یا سطح پشت قرار می گیرد.
توجه کنید که پس از انجام هر یک از الگوریتم های زیر 2 لایه اول به هم می ریزند بنا براین پس از انجام الگوریتم مورد نیاز ، شکل گرفتن مکعب را عوض نکنید و ادامه ی آموزش را بخوانید :
1 - رنگ سفید روی گوشه در سطح راست قرار گیرد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - d - r" - d" - r - d - r" - d"

2 - رنگ سفید روی گوشه در سطح پشتی قرار گیرد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
d - r - d" - r" - d - r - d" - r"

حالا 2 لایه ی اول شما به هم ریخته است ، برای درست این دو لایه بدون اینکه ح مکعب در دستان شما تغییر کند :
اگر ابتدا الگوریتم اول را انجام داده اید از دستور العمل زیر استفاده کنید :
لایه ی بالا را بچرخانید تا گوشه ای که حاوی رنگ سفید ( نه در قسمت بالایی خود ، در قسمت های راست و جلویی ) است را پیدا کنید و آنرا در سطح پشتی مکعب قرار داده و الگوریتم دوم را برای آن اجرا کنید .
اگر ابتدا الگوریتم دوم را انجام داده اید ، از دستور العمل زیر استفاده کنید :
لایه ی بالا را بچرخانید تا گوشه ای که حاوی رنگ سفید ( نه در قسمت بالایی خود ، در قسمت های راست و جلویی ) است را پیدا کنید و آنرا در سطح راست مکعب قرار داده و الگوریتم اول را برای آن اجرا کنید .
این کار ها را برای همه ی گوشه هایی که رنگ سفید آنها در قسمت بالایی نیست اجرا کنید .
مرتب گوشه های لایه آ :
مرحله ی آ :
لایه ی آ را بچرخانید تا جائیکه یک گوشه سر جای خود قرار گیرد ، سپس مکعب را دقیقا مانند شکل زیر در دست بگیرید : (طوری مکعب را در دست بگیرید که گوشه ای که سر جایش قرار دارد در سمت چپ سطح جلو قرار گیرد)

منبع : www.fori .mihanblog.com

دو ح رخ می دهد :
1 - سه گوشه ی دیگر باید در جهت خلاف عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r2 - b2" - r - f - r" - b2" - r - f" - r

2 - سه گوشه دیگر باید در جهت عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r" - f - r" - b2" - r - f" - r" - b2" - r2


چنانچه هیچ کدام از حالات بالا رخ نداد ، یک از الگوریتم ها را اجرا کرده تا یکی از ح ها به وجود آید .
تبریک می گویم ، شما نحوه حل مکعب روبیک را آموختید .

منبع تبیانمشاهده متن کامل ...
یک بازی و ریاضی جالب
درخواست حذف اطلاعات
آموزش حل مکعب روبیک در کمتر از 50 ثانیه

مقدمه :
یکی از سرگرمی های چند دهه ی اخیر جهان ، مکعب روبیک می باشد که در سر تا سر دنیا شیفتگان و علاقمندان زیادی دارد . مکعب روبیک نام یک پازل مکانیکی است که برای اولین بار در سال 1974 توسط ارنو روبیک ، معمار مجارستانی اختراع شد . از آن پس این مکعب جادویی به پاس قدردانی از مخترع آن روبیک نام گرفت .
آنچه خو د گوشه ای از تاریخچه ی مکعب پر رمز و راز روبیک بود . احتمالا شما با این مکعب آشنایی چندانی ندارید یا اینکه آنرا در یک برنامه تلویزیونی ، اینترنت ، ویترین مغازه ها و ... دیده اید و یده اید و با خود گفته اید که این مکعب را یداری می کنم و در عرض چند ثانیه (!) آن را حل کرده و ... اما زهی خیال باطل . شاید آنقدر با آن ور رفته اید که به مچ درد ، گردن درد ، ناراحتی اعصاب (!) و ... مبتلا شده اید ، از همین رو آن را از جلوی چشمانتان دور کرده اید تا با دیدن شکل حل نشده آن حرص نخورید و ناراحتی هایتان تشدید نشود . البته به شما حق می دهم چون من هم مانند شما ابتدای کار همین وضع را داشتم اما شما کجا و من کجا ! زمانی که من شروع به سر و کله زدن با این مکعب حتی یک منبع معتبر و استاندارد وجود نداشت و من مجبور بودم به هر دری بزنم تا یک الگوریتم را یاد بگیرم .
این مکعب جادویی علاوه بر سرگرمی باعث افزایش تمرکز ، هماهنگی بین حواس ، جلوگیری از آ ایمر در بزرگ سالان ، تقویت حافظه ک ن ، افزایش اعتماد به نفس و ... می شود . علاوه بر این ها شما با حل این مکعب خارق العاده بین دوستان و آشنایانتان به عنوان یک فرد باهوش و نابغه شناخته می شوید که می توانید آن را در کمتر از یک دقیقه حل کنید .
بخش اول
نکات و اصطلاحات لازم برای آموزش
برای راحتی آموزش ، 6 وجه مختلف مکعب را به شکل زیر نام گذاری می کنیم :

منبع : www.fori .mihanblog.com


همانطور که در شکل می بینید هر سطح دارای یک نام اختصاصی می باشد که به صورت زیر ساده می شود

منبع : www.fori .mihanblog.com

بنا براین به هر کدام از وجوه راست ، بالا و ... یک سطح می گوئیم . حال اگر در شکل بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که هر سطح تنها به دو سمت حرکت می کند (جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت)
از این پس اگر منظور ما حرکت سطح در جهت حرکت عقربه های ساعت باشد آن را به صورت حروف می بینیم (rludfb) ، ولی اگر منظور ما حرکت در خلاف جهت عقربه های ساعت باشد پس از نام سطح از علامت (") استفاده می کنیم (r" l" u" d" f" b") . اگر منظور ما 2 بار حرکت یک سطح باشد بعد از نام سطح عدد 2 را می گذاریم . همچنین چون شما تازه کار هستید علاوه بر نوشتن به صورت حروف انگلیسی از علائم بسیار ساده و راحت نیز هنگام نوشتن الگوریتم ها استفاده می کنیم
اگر در تصویر دقت کنید متوجه می شوید که دو سطح روبه رو به عنوان مثال r و l هنگام چرخش وضعیتی مخالف هم دارند یعنی اگر جهت چرخش به سمت عقربه های ساعت سطح r به سمت بالاست در سطح l مخالف آن است (به سمت پائین) . اگر خود شما نیز این حالات را اجرا کنید متوجه خواهید شد .
وضعیت رنگ ها نسبت به هم :

یک مکعب استاندارد دارای 6 رنگ : زرد ، سفید ، آبی ، قرمز ، سبز و نارنجی است که به صورت زیر در مقابل هم قرار می گیرند :
رنگ زرد مقابل رنگ سفید
رنگ قرمز مقابل رنگ نارنجی
رنگ آبی مقابل رنگ سبز
معیار آموزش ما هم رنگ بندی بالا می باشد .
طرز گرفتن مکعب برای حل :
برای حل مکعب روبیک باید طوری آن را مقابل خود بگیرید که سه سطح را بتوانید مشاهده کنید (مانند شکل زیر) :

منبع : www.fori .mihanblog.com

هم چنین طوری باید مکعب را بگیرید که رنگ زرد سطح بالا و رنگ سفید سطح زیرین شما باشد .
نام گذاری قطعات :
یک مکعب روبیک استاندارد دارای27 مکعب کوچک است که 8 تای آن را گوشه ، 12 تای آن را لبه و 6 قطعه ی دیگر را مرکز می نامند . در شکل زیر گوشه ها را مشاهده می نمائید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

هم چنین در شکل زیر لبه ها را می بینید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

در شکل زیر نیز قطعات مرکزی را مشاهده می نمائید :

منبع : www.fori .mihanblog.com

همانطور که در اشکال بالا پیداست قطعاتی که در گوشه هستند دارای سه وجه اند بنابراین به سه سمت می چرخند . سایر قطعات نیز به این شکل هستند یعنی دو وجه مساوی است با چرخش در دو جهت و ... اما قطعات مرکزی همیشه وضعیتشان نسبت به هم ثابت است یعنی به عنوان مثال قطعه ی مرکزی زرد رنگ همیشه مقابل قطعه ی مرکزی سفید رنگ می باشد . در واقع قطعه های مرکزی نقش محور را ایفا می کنند . همچنین رنگ قطعات مرکزی تعیین کننده رنگ سطح آن است .
همچنین یک مکعب روبیک استاندارد دارای سه لایه می باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com

در تصویر بالا (که یک تصویر مغهومی می باشد) قسمت های همرنگ را یک لایه می نامیم .
تمام قسمت های بالا را در تصویر زیر مشاهده می کنید :

منبع : www.fori .mihanblog.com


منبع : www.fori .mihanblog.com

تا اینجا تا حدی با این مکعب خارق العاده آشنا شدید ، حال وقت آن رسیده که وارد قسمت اموزش شویم :
فصل دوم
نگاهی به نحوه حل مکعب در 7 مرحله
ما مکعب روبیک را در 7 مرحله حل می کنیم ، شما خلاصه اعمالی را که در این مراحل انجام داده می شود را مشاهده می کنید و با نحوه حل آن آشنا می شوید ، در ضمن در فصل بعد به ارائه الگوریتم ها می پردازیم :
در تصاویرزیر قسمت هایی که فاقد رنگ هستند (قسمت های تیره) به این معنا هستدن که ما در آن مرحله به رنگ آنها توجهی نداریم .
مرحله ی اول :
تشکیل یک علامت جمع در سطح زیرین :

منبع : www.fori .mihanblog.com

مطمئن می شویم که رنگ بالای هر لبه با رنگ خود لبه یکی است (در تمام سطوح ، مانند شکل بالا)
مرحله ی دوم :
قرار دادن گوشه های لایه زیرین در جای خود :

منبع : www.fori .mihanblog.com

وقتی تمام گوشه ها سر جای خود قرار گرفتند لایه زیرین حل شده است .
مرحله ی سوم :
قرار دادن لبه های لایه ی وسط سر جای خود :

منبع : www.fori .mihanblog.com

وقتی تمام لبه های لایه وسط سر جای خود قرار گرفتند لایه ی وسط نیز حل می شود .
تا اینجا ما مراحل روش f2l را انجام داده ایم .
مرحله ی چهارم :
اولین قدم برای حل لایه ی بالا ، تشکیل علامت جمع روی آن است . (بدون اهمیت دادن به رنگ زیر لبه ها ، مانند شکل)

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی پنجم :
قرار دادن هر لبه در جای خود در صورت نا مرتب بودن

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی ششم :
قرار دادن گوشه های لایه ی آ بدون توجه به رنگ سایر سطوح :

منبع : www.fori .mihanblog.com

مرحله ی آ :
قرار دادن گوشه های لایه ی بالا سر جای خود و تکمیل مکعب :

منبع : www.fori .mihanblog.com


تبریک ! شما توانستید مکعب را حل کنید !
فصل چهارم
الگوریتم ها برای حل مکعب به روش مبتدی
قبل از شروع آموزش مقداری در مورد روش آموزش توضیح دهیم : روشی که هم اکنون قصد آموزش آنرا دارم روش f2l نامیده می شود که به معنای (ابتدا دو لایه اول) می باشد ، البته این روش یک روش استاندارد بین المللی است که در سراسر جهان با این نام شناخته می شود . ( این آموزش ، آموزش روش مبتدی f2l می باشد) تا این جا ما با روش حل مکعب آشنا شدیم
حل لایه ی زیرین :
مرحله ی اول :
ابتدا یک رنگ را به عنوان سطح زیرین و رنگ دیگری را به عنوان سطح جلوی خود انتخاب کنید ( در اینجا رنگ زرد سطح زیرین و رنگ قرمز سطح جلو ی ما می باشد )
در لایه بالا دنبال لبه ای بگردید که شامل هر دو رنگ انتخ باشد (زرد و قرمز)
دو ح پیش می آید : رنگ زیرین ما (زرد) در قسمت بالایی لبه باشد ، یا رنگ زیرین ما (زرد) در قسمت پائینی لبه باشد (اگر لازم است می توانید لایه ی بالا را به سمت چپ و راست بچرخانید تا یکی از حالات ذکر شده پدید آید)
بنا به ح موجود یکی از الگوریتم های زیر را انتخاب و اجرا نمائید (به طرز گرفتن مکعب دقت کنید)
1- رنگ زیرین ما در قسمت بالایی لبه باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u - f2

2 - رنگ زیرین ما در قسمت پائینی لبه باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r" - f - r
حرکت r در الگوریتم 2 برای بازگرداندن لبه ای است که ممکن است در لایه ی زیرین وجود داشته و پس از الگوریتم جا به جا شده است

اگر که لبه ی مورد نطر ما (دارای رنگ ها انتخ (زرد و قرمز)) در لایه های دیگر ( وسط و زیرین ) باشد ، برای حل آن را به لایه ی بالا می بریم :
3 - اگر لبه مورد نظر در لایه ی وسط باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - f2
حرکت r" در الگوریتم 3 برای بازگرداندن لبه ای است که ممکن است در لایه ی زیرین وجود داشته و پس از الگوریتم جا به جا شده است

4 - اگر لبه مورد نظر در لایه ی پائین باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r2 - u - f2

حال رنگ دیگری را به عنوان رنگ سطح جلو انتخاب کرده و مراحل فوق را برای آن اجرا کنید . (منظور ما از انتخاب رنگ دیگری چرخاندن کل مکعب در دست است)
این مراحل را تا جایی تکرار کننید که در سطح زیرین یک علامت جمع درست شود .
حل گوشه های لایه زیرین :
مرحله ی دوم :
در لایه ی بالا دنبال یک گوشه باشید که دارای رنگ انتخ برای سطح زیرین باشد (زرد)
به رنگ های دیگر گوشه توجه کنید (به عنوان مثال آبی و قرمز) ، گوشه انتخ را بین دو قطعه مرکزی سطوح راست و جلو قرار دهید (باچرخاندن لایه بالا)
سه ح پیش می آید :
1 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح جلوئی باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f" - u" - f

2 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح راست باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r"

3 - رنگ سطح زیرین ما (زرد) در قطعه ی گوشه در سطح بالا باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u2 - r" - u" - r - u - r"

اگر گوشه مورد نظر ما در لایه زیرین باشد ابتدا آن را به لایه بالا منتقل کرده ، سپس با استفاده از الگوریتم های بالا آن را حل می کنیم ، مطابق الگوریتم :
4 - قطعه ی گوشه مورد نظر ما در لایه پائین باشد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - u"

الگوریتم های بالا را برای تمام گوشه های سطح زیرین اجرا نمائید .
قرار دادن لبه های لایه ی وسط :
مرحله ی سوم :
در لایه ی بالا دنبال قطعه ی لبه ای باشید که رنگ سطح بالایی شما (سفید)در آن موجود نباشد . اگر پیدا نکردید متن بعد از الگوریتم ها را بخوانید .
یک رنگ را به عنوان رنگ سطح جلویی خود انتخاب کرده و آن را در سطح جلو قرار دهید (قرمز) . لایه ی بالا را بچرخانید تا رنگ لبه مورد نظر با قطعه ی مرکزی سطح جلو یکی شود . دو ح رخ می دهد :
1 - انتقال لبه به سمت راست :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u - r - u" - r" - f - r" - f" - r

2 - انتقال لبه به سمت چپ :

منبع : www.fori .mihanblog.com
u" - l" - u - l - f" - l - f - l"

اگر در لایه ی بالا لبه ای با مشخصات ذکر شده پیدا نکردید ، لایه وسط را نگاه کنید . لبه ی مورد نظر را پیدا خواهید کرد . برای اینکه آن را سر جای خودش قرار دهید ابتدا باید آن را به لایه ی بالا انتقال دهید .
برای اینکار : مکعب را طوری بگیرید که لبه مورد نظر بین سطوح راست و جلو قرار گیرید ، سپس یکی از الگوریتم های بالا را برای آن اجرا کنید . مشاهده خواهید کرد که لبه ی مورد نظر به لایه بالا منتقل می شود . به الگوریتم زیر توجه کنید :
قطعه ی خا تری هر رنگی می تواند باشد ، لبه ی موجود در لایه ی وسط با این لبه جایگزین می شود :

منبع : www.fori .mihanblog.com
جا به جایی لبه ها از لایه ی وسط به لایه ی بالا

مراحل فوق را برای تمام لبه های لایه ی وسط اجرا کنید تا لایه وسط نیز کامل شود .
ایجاد علامت جمع روی سطح بالا :
مرحله ی چهارم :
سه ح ممکن است پیش آید : نقطه ، خط ، l
برای ایجاد علامت جمع به طرز گرفتن اولیه دقت کنید ، در ضمن همانطور که قبلا گفتم رنگهای تیره دارای اهمیت نیستند و رنگ آن ها فرقی نمی کند که چه باشد حتی اگر همرنگ سطح بالا (سفید رنگ) باشند.
1 - ح خط :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - r - u - r" - u" - f"

2 - ح l :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - u - r - u" - r" - f"

3 - ح نقطه :

منبع : www.fori .mihanblog.com
f - r - u - r" - u" - f" - u2 - f - u - r - u" - r" - f"

مرتب مکان لبه های لایه آ :
مرحله ی پنجم :
اگر لایه آ را چرخ د و دیدید که رنگ قسمت پائینی همه ی لبه ها با قطعات مرکزی زیر آن ها یک سان است مرحله ی بعدی را بخوانید ، در غیر این صورت یک لبه را طوری بگذارید که رنگ قسمت پائین آن با قطعه ی مرکزی سطح جلو ی ان باشد .
دو ح پیش می آید :
1 - سه لبه باید در جهت خلاف عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u - r" - u - r - u2 - r"

2 - سه لبه باید در جهت عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - u2 - r" - u" - r - u" - r"

چناچه هیچ کدام از حالات بالا رخ نداد ، یک یا چند بار الگوریتم های بالا را تکرار کنید تا بالا ه یکی از حالات بالا بروز دهد .
حل گوشه های لایه آ :
مرحله ی ششم :
در اینجا ما به گوشه ای نیاز داریم که سطح سفید آن (رنگ انتخاب شده برای سطح بالا) رو به بالا نباشد ، یعنی سطح سفید رنگ گوشه مانند شکل باشد (یا سطح راست یا سطح جلو)
لایه بالا را بچرخانید تا سطح سفید رنگِ گوشه در سطح راست یا پشتی قرار گیرد .
دو ح رخ می دهد : رنگ سطح بالایی روی گوشه (سفید) در سطح راست یا سطح پشت قرار می گیرد.
توجه کنید که پس از انجام هر یک از الگوریتم های زیر 2 لایه اول به هم می ریزند بنا براین پس از انجام الگوریتم مورد نیاز ، شکل گرفتن مکعب را عوض نکنید و ادامه ی آموزش را بخوانید :
1 - رنگ سفید روی گوشه در سطح راست قرار گیرد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r - d - r" - d" - r - d - r" - d"

2 - رنگ سفید روی گوشه در سطح پشتی قرار گیرد :

منبع : www.fori .mihanblog.com
d - r - d" - r" - d - r - d" - r"

حالا 2 لایه ی اول شما به هم ریخته است ، برای درست این دو لایه بدون اینکه ح مکعب در دستان شما تغییر کند :
اگر ابتدا الگوریتم اول را انجام داده اید از دستور العمل زیر استفاده کنید :
لایه ی بالا را بچرخانید تا گوشه ای که حاوی رنگ سفید ( نه در قسمت بالایی خود ، در قسمت های راست و جلویی ) است را پیدا کنید و آنرا در سطح پشتی مکعب قرار داده و الگوریتم دوم را برای آن اجرا کنید .
اگر ابتدا الگوریتم دوم را انجام داده اید ، از دستور العمل زیر استفاده کنید :
لایه ی بالا را بچرخانید تا گوشه ای که حاوی رنگ سفید ( نه در قسمت بالایی خود ، در قسمت های راست و جلویی ) است را پیدا کنید و آنرا در سطح راست مکعب قرار داده و الگوریتم اول را برای آن اجرا کنید .
این کار ها را برای همه ی گوشه هایی که رنگ سفید آنها در قسمت بالایی نیست اجرا کنید .
مرتب گوشه های لایه آ :
مرحله ی آ :
لایه ی آ را بچرخانید تا جائیکه یک گوشه سر جای خود قرار گیرد ، سپس مکعب را دقیقا مانند شکل زیر در دست بگیرید : (طوری مکعب را در دست بگیرید که گوشه ای که سر جایش قرار دارد در سمت چپ سطح جلو قرار گیرد)

منبع : www.fori .mihanblog.com

دو ح رخ می دهد :
1 - سه گوشه ی دیگر باید در جهت خلاف عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r2 - b2" - r - f - r" - b2" - r - f" - r

2 - سه گوشه دیگر باید در جهت عقربه های ساعت جا به جا شوند :

منبع : www.fori .mihanblog.com
r" - f - r" - b2" - r - f" - r" - b2" - r2


چنانچه هیچ کدام از حالات بالا رخ نداد ، یک از الگوریتم ها را اجرا کرده تا یکی از ح ها به وجود آید .
تبریک می گویم ، شما نحوه حل مکعب روبیک را آموختید .

منبع تبیانمشاهده متن کامل ...
20 نکته در باب بازاری و فروشندگی بیمه
درخواست حذف اطلاعات
اگر شما فکر کنید که صادقانه می توانید با مشتری در فروش بیمه ارتباط برقرار کنید بدانید که در اشتباه هستید البته ما نمی خواهیم اصول اخلاقی را زیر پا بگذاریم اما هدف ما ارائه کالایی است که در دست داریم .
اصول حرفه ای فروش ایجاب می کند به جای معرفی کالاهای مشابه مزیتهای فروش خود را به مشتری معرفی نمایید.

نکات زیادی وجود دارد که با بکار گیری هر یک از آنها می تواند در امر فروش و بخصوص فروش بیمه نامه موفق بود. باید دانست که فروشندگی بیمه یکی از مشاغلی است که تفاوتهای زیادی با سایر فروشندگی ها دارد ، چرا که این فروشندگان در حال فروش ایده ها ، اعتماد و قول یا وعده ای در آینده به مشتریان خود هستند ، در واقع ما فروشندگان باید بدانیم ، آنچه به فروش می رسد اعتبارو ارزشی است که با معرفی خودمان به مشتری می دهیم ، بنابر این باید تصویر درست و حرفه ایی در زمان مذاکره برای فروش بیمه داشته باشیم.

عدم توجه به اصول حرفه ایی ودلایل متعدد دیگر از جمله ترس و عدم اعتماد به نفس موجب ترک شغل فروشندگان بسیاری در صنعت بیمه می باشد. لذا توجه به این اصول اهمیت خاصی را برای این صنف از فروشندگان ایجاب می نماید. لذا در این متن تلاش می شود منبعی برای استفاده فروشندگان جوان و بی تجربه که در نظر دارند مدیر فروش بیمه باشند، به تحریر می آید .هر چند ممکن است کافی نباشد اما قطعا کمک شایانی به پیشبرد فروش خواهد کرد. آنچه تجربه و استباط آقای کارول می باشد در زیر می خوانیم :

لباس رسمی و حرفه ایی

با برتن داشتن لباس رسمی و حرفه ایی مشتری را متقاعد می نمایید که شما در شغل و کار خود جدی و حرفه ایی هستنید. ضمن اینکه با این روش اعتماد به نفس خود را بالا برده و فضای فروش را با قوت قلب بیشتر اداره می کنید.

اجتناب از استفاده زبان عامیانه

آیا شما در بیان مشخصات بیمه خود از زبان محاوره ایی استفاده میکنید یا با بکار بردن زبان رسمی در مشتری خود ایجاد حس احترام و ارزش می نمایید. با این تصور باید بدانید با استفاده از زبان رسمی و ارائه موفقیت های خود در فروش و انتخاب بیمه نامه در حال خدمت به مشتری هستید . زبان رسمی ارزشها و ملاکهای مشتری را تقویت می کند و به او حس احترام و بزرگی را تقدیم می نمایید.

یافتن زمینه های مشترک ( حس مشترک )

همیشه بین شما و یدار چیزهای مشترکی وجود دارد که ضمن گفتگو باید به کشف آنها بپردازید. به طور مثال هم محلی بودن ، طرفداری از یک تیم فوتبال ، استفاده از محصولات یک برند معتبر ، یا هم سطح بودن و برابر بودن طبقه اجتماعی و خانوادگی . شما می توانید با پیدا این وجوه مشترک تاثیر مثبت و روحیه بخشی در مشتری ایجاد نمایید.

ایجاد یک چشم انداز مثبت ( آینده نگری )

به طور مثال شما با فردی که از لحاظ سنی از شما بزرگتر است برخورد می نمایید. ایجاد یک چشم انداز مثبت مانند برابری سن شما و فرزند یا نوه یدار و امید به آینده در این گروه سنی می توایند چشم انداز امید بخشی را به مشتری داد. به طور مثال نیاز به سرمایه در آینده برای شروع یک ب کار برای شما اهمیت دارد. محصول شما می تواند متضمن این آینده نگری باشد.

یاداوری بیشینه و تجربه

شما در حین مذاکره می توانید با یادوری بیشینه و تجربه خود و سازمان مطبوع در مشتری ایجاد اعتماد به نفس نمایید. به طور مثال اینکه شرکت بیمه مورد نظر بیش از 30 سال است در صنعت بیمه فعالیت می نماید و من و یا نمایندگی من 2 سال است موفق شده است از این سازمان موجوز فروش دریافت نماید. پس از مزایا به خوبی استفاده کنید.یادگیری از همکاران با تجربه

باید دانست پیشرفت فناوری موجب تحول زیادی در ب کار شده است و این باعث شده سرعت رشد افراد کم تجربه با توجه به وجود منابع مختلف زیاد باشد. اما همکاران قدیمی تر همیشه راه حلهایی را ارائه می دهند که به عنوان تجربه شخصی و روش ب و کار آنها باعث موفقیت شغلی بوده است . لذا استفاده از این تجارب را هیچگاه بی ارزش یا بی اعتبار ندانید و همواره به آن به عنوان یک راه موفقیت بنگرید.ابراز اشتیاق

یک فروشنده بیمه باید بداند اشتیاق یداران برای ید بیمه نامه به قدر کافی تحریک و یا تهییج نشده است . بنابر این باید شور و شوق خود را با ابراز تمایل به فروش بیمه به یدار نشان دهد. هیچ گاه نباید نوع نگاه و یا نوع برخورد شما در یدار حس احمق بودن فروشنده در متقاعد خود را ایجاد کند. بلکه باید یدار متقاعد شود یک فروشنده تمایل دارد با فروش کالای خود ارزشی افزوده به او تقدیم کند.

دنبال رو های بازار

وقتی به سراغ یک مخاطب حرفه ایی می روید باید بدانید او می داند که شما به دنبال سهم بیشتر از بازار هستید ، بنابر این لازم نیست با یک گفتگو ل کننده به دنبال نمایش خود باشید چرا که او مزیتها و دلایل کافی برای انتخاب یک بیمه نامه را می داند و به شما با نگاه خام بودن و یا بی تجربه بودن می نگرد. بهتر است روشهای پیشبرد فروش خود را در این مواقع بیان دارید.مثل تخفیفات و یا ویژگی های خاصی که محصول شما به او ارائه میدهد.

صدای خود را ضبط کنید.

آیا صدای شما به قدر کافی حرفه ایی است ، ایا در صدای شما اعتماد به نفس وجود دارد ، آیا شمابا یدارحرفه ایی برخورد کرده اید. این سوالات می تواند نقاط ضعف شما را در مذاکره به شما معرفی کند. مکث و یا عجله هر دو در ادراک مشتری تاثیر دارد. آیا از فن بیان به خوبی در مقابل مشتری استفاده کرده اید. بی شک ضبط صدا می تواند در این خصوص به شما کمک کند.

فروش به نسل جوان را در نظر داشته باشید.

باید بدانید نسل جوان با ریسکهای زیادی در مقابل آینده خود مواجه است ، ازدواج ، ید خانه ، شروع ب و کار ، تحصیل ، فرزند و... پس این قشر می تواند مشتری با دوام و بهتری برای شما باشد.

اصول ید و فروش را نادیده نگیرید.

راههای زیادی برای ید و فروش وجود دارد مثل ید و فروش اینترنتی ، تلفنی ، شبکه های اجتماعی و سایر روشهای غیر حضوری ، اما باید دانست که مشتریان ما فراتر از این مسائل ، نیازمند وجود یک ارتباط درست در نحوه ید خود هستند. به طور مثال مشتری نیاز دارد که بداند که در ید خود موفق بوده یا خیر ، شما می توانید با رعایت اصول حرفه ایی به مشتری خود این اطمینان را بدهید که محصولی که در دست دارد حاصل تجربه و انتخاب خوب او بوده است بنابر این می توانید با ارسال یک پیام تشکر و یا یک حضور و دعوت ویژه این اطمینان را به او بدهید.

صحبت کمتر ، گوش دادن بیشتر

باید بدانیم که نیازهای مشتری باید شنیده شود ، پس اجازه بدهید او نگرانی های خود را در خصوص محصول شما بپرسد زمان لازم را برای رسیدگی به مشکلات و مسائل او در اختیارش قرار دهید تاسوالاتش را ابراز نماید و با پاسخ مناسب و به موقع این اطمینان را در او ایجاد نمایید.

مطرح بودن اعتراض

بی شک ممکن است مشتری شما به خاطر تجارب قبلی اعتراضاتی هم نسبت به محصول شما داشته باشد. در این مواقع ممکن است ندانید چه ع العملی باید داشته باشید. مقابله به مثل بدترین راه ممکن است . بهتر است در این موقع با یک شوخی به جا یادآوری کنید که در جریان این مشکلات هستید و شرکت مطبوع شما با برنامه ها و اقدامات خود تا چه حد در رفع این مسائل کوشا بوده است. اینجا بهتر است مجددا نسبت به آموزشها ، تجارب و آگاهی خود به مشتری حس همدلی و همراهی را القا نمایید.

بیشترین آمادگی با تمرین بیشتر

باید بدانید هر چقدر در فروش و بیمه تخصص داشته باشید اما همواره ممکن است با مسائلی مواجه شوید که می تواند تخصص و آمادگی شما زیر سوال ببرد ، بنابراین همواره در حال توسعه و بالا بردن سطح اطلاعات خود باشید، با مطالعه کتب و مجلات و نشریات و ارتباط خوب با منابع خبری این امر همواره در شما ایجاد خواهد شد. در اینجا تعامل خوب با یک همکار نیز می تواند به بهبود توانایی های شما کمک کند، تمرین آنچه در مذاکرات به کار می برید و مسائلی که با آن مواجهه می شوید در تعامل و تمرین با یک همکار منجر به بهبود عملکرد شما خواهد شد.

انتخاب الگو و هدف

باید بدانید وجود انگیزه و هدف موجب تلاش بیشتر و بهره وری بهتر برای شما خواهد شد. قطعا فروشندگانی را می شناسید که از همین طریق به درآمدهای بالا دست یافته اند. حتی فروشندگان بین المللی معروفی هستند که میزان معروفیت آنها مایع قبطه و توجه تمام فروشندگان است. با این شناخت و آشنایی قبطه خوردن را کنار بگذارید و آنها را الگو و هدف خود قرار دهید. نگاه به زندگی و روشهای ب موفقیت آنها می تواند انگیزه لازم را برای فعالیت شما ایجاد کند. با شناخت نقاط قوت خود به سمت موفقیت حرکت نمایید.

باید تبدیل به یک متخصص بازاری شوید

قطعا شرکت و سازمان مطبوع شما نمی تواند به تنهایی در رشد و پرورش تخصصی شما به تنهایی دخیل باشد ، بنابر این لازم است در امر بازاری ضمن مطالع منابع موجود از سایر منابع هم استفاده نمایید. اما یک نکته نیز وجود دارد که باید به انها توجه کنید. شما باید به عنوان یک متخصص بازاری شناخته شوید بنابر این باید از تمام منابع و امکانات استفاده کنید. برخی از آنهامی تواند شامل موارد زیر باشد.

الف – شرکت و عضویت در انجمن های فروش

ب- شرکت در شبکه های اجتماعی

ج- ایجاد وب سایت شخصی

د- معرفی خود به عنوان یک متخصص در جستجو گرها و منابع اطلاعاتی بومی و جهانی

وارد ویژگی های فشار فروش شوید

کالا و یا محصول شما ممکن است ویژگی های زیادی را برای پیشبرد فروش ایجاد کرده باشد که برخی از آنها بنا به تجربه و اطلاعات شما به سختی قابل ارائه باشد. این چالش شما را در موقعیتی قرار می دهد که ممکن است در مقابل سوالات زیادی از جانب مشتری قرار بگیرید بنا بر این در موقعیت خطرناکی قرار می گیریدکه تمام آنچه که برای آن تلاش کرده اید از بین می رود.لذا به جای افشای تمام اطلاعات سعی کنید آنچه در آن اشراف کامل را دارید به کار ببرید ، یعنی از ده ویژگی مورد نظر تنها به چند مورد خاص آن اشاره کنید. در این شرایط از فشاری که ممکن است در آن قرار بگیرد خارج شده اید.

از اصطلاحاتی که یدار با آن آشنا نیست بپر د

آیا لازم است هنگامی که با صنف خاصی وارد مذاکره می شود از اصطلاحات حرفه ایی برای معرفی و فروش کالای خود استفاده کنید ؟ پاسخ خیر است چرا که هیچ چیز بدتر از آن نیست که یداراحساس کند با طرز بیان و بکار گیری اصطلاحات خاص او را کوچک می کنید. بهتر است قبل از فروش به یک طبقه و صنف خاص با اصطلاحات و تع ر آن گروه آشنا شوید و در مذاکره خود با استناد به آنچه او درک می کند اقدام نمایید.


سیگنال ید

هنگامی که احساس کردید مشتری نسبت به ید محصول قانع شده است و سیگنال ید را به شما داد . از ارائه توضیحات بیشتر اجتناب کنید. شما به وظایف خود عمل کرده اید و حال نوبت مشتری است تا نسبت به آنچه که به او داده اید اقدام نماید. باید بدانید در این مرحله تصمیم سازی را در مشتری به خوبی انجام داده اید بنابر این تلاش و یا توضیحات بعدی شما می تواند موقعیت شما در خطر قرار دهد. با لبخند و تبسم از اینکه آنچه مشتری بدست آورده بهتر است پایان مذاکره فروش را در خود اعلام و وارد مرحله قدر دانی و تشکر شوید. شاید لازم باشد به چند سوال مشتری پاسخ دهید . اما پاسخهای شما کوتاه و ابراز اعلام رضایت باشد.


آیا بیمه شما با بهترین قیمت فروش عرضه میشود ؟

یکی از متداول ترین و اصلی ترین سوالات یداران هر کالایی قیمت آن است. یعنی اینکه او می خواهد بهترین ید را با بهترین قیمت داشته باشد. یکی از مشکلات فروش بیمه همین موضوع است ، در صنعت بیمه به واقع نمی توان بهترین قیمت را به مشتری ارائه داد چرا که همواره ممکن است سایر رقبا قیمتهایی به مراتب متفاوت تری را نسبت به شما ارائه دهند. وظیفه فروشنده این است که به مشتری خود القا کند با مبلغی که می پردازد بهترین خدمات را دریافت خواهد کرد . اگر شما فکر کنید که صادقانه می توانید با مشتری در فروش بیمه ارتباط برقرار کنید بدانید که در اشتباه هستید. ما نمی خواهیم اصول اخلاقی را زیر پا بگذاریم اما هدف ما ارائه کالایی است که در دست داریم . اصول حرفه ای فروش ایجاب می کند به جای معرفی کالاهای مشابه مزیتهای فروش خود را به مشتری معرفی نمایید.


*منبع :

http://www.insurancesplash.com
john f. carroll on march 12 2013

* نوشته عباس طیبی نیارکی کارشناس ارشد مدیریت بیمه ، اقتباس از رهنمود های جان اف کارول فروشنده حرفه ایی بیمه


مشاهده متن کامل ...
ادبیات و زبان
درخواست حذف اطلاعات

نام کتاب: یئر اوزوندن انسان لار سیلیمه یه کاش

(از روی زمین انسان ها پاک نشوند کاش)

گرد آوری و ترجمه: رضا کاظمی

چاپ و نشر: پردیس دانش؛ 1392

چاپ کتاب به زبان ترکی و آنهم داستان و قصه چنان اتفاق نادری در استان ماست که چاپ هر کتاب و با هر کیفیتی سبب خوشحالی مضاعف می شود مخصوصاً وقتی که این مجموعه را همشهری و یکی از دوستان صاحب این قلم نوشته باشد ولی قبل از بررسی کتاب ذکر دو نکته را ضروری می دانم و به قول حوزه رفته ها باید صغری و کبری قضیه را بچینیم تا نتیجه گیری کنیم.

الف: یکی از سوالات مشکل و اساسی در مورد داستان و ادبیات پاسخ به این سوال اساسی است که اصلاً هدف از ادبیات چیست؟ این سوال چنان اساسی و ریشه ایی است که در تمام کشورهای دنیا صدها کتاب تالیف و ترجمه شده است و هنوز هیچ جواب قطعی به این سوال داده نشده است که بالا ه هدف از نوشتن اینهمه قصه و داستان رنگارنگ در سبک ها و مکاتب مختلف با ژانرهای متفاوت چیست؟ مخصوصاً اگر به این مسئله فکر کنیم که فقط چند موضوع محدود چون عشق، نفرت،انتقام و...در جهان هستی وجود دارد و یا ما می شناسیم.

ادیبان مختلف جواب های متفاوت به سوال داده اند ولی به باور این قلم اساس هنر لذت و ذاذ است. هنرمند با نقاشی خود، با موسیقی خود، با شعرهایش و قصه هایش درو دیوار جهان هستی را رنگین می کند و جهان را قابل تنفس و قابل زندگی می نماید. اگر هنرمندی نسبت به صحنه ایی که می بیند حسی پیدا کند و آن را بتواند به مخاطب خود انتقال دهد بی شک هنرمند موفقی است و بعد از این رس اساسی هنراست که نوبت به زاویه و حس خود هنرمند می رسد که هدف از انتقال آن صحنه چه بوده است.

اگر زمانی هدف از هنر، رساندن مستقیم پیام به مخاطب بود و هنر حول شعار می گشت که مثلاً انسان بد، عاقبت به خیر نمی شود اکنون رس هنر کالبدشکافی روح و روان انسان بد است و اینکه چرا یک انسان به مرحله ایی می رسد که مسلسل برمی دارد و به صورت کور به روی انسان های دیگر آتش می گشاید. اگر یک قصه نویس بتواند به مخاطب خود حس تنفر آن فرد سایکوپات(ضد اجتماع)را انتقال دهد و خواننده بتواند با آن فرد حس آمیزی کند بی شک هنرمند در رس قصه نویسی خود موفق خواهد بود والا قصه او ابتر و رس ش ناتمام خواهد ماند.

بسیاری از ادیبان شخصیت هایی در داستان های خود آفریده اند که بسیار زنده تر و قابل لمس تر از شخصیت های واقعی هستند چون ژان والژان فرانسوی و یا اسکارلت یی.

ب: دومین مسئله ایی که ذهن مخاطب را می کند مخصوصاً در زبان ترکی طریقه نوشتن و استفاده از لغات است. متاسفانه به علت نبود مدرسه و آموزشگاه رسمی نویسندگان ترک به مشکلات عدیده ایی برمی خورند و هر به فراخور سواد خود طریقه نوشتن خاصی را ابداع می کند و یا در مقابل لغات بیگانه از ترکی راه و روش خاصی را بر می گزیند مثلاً یکی از لغات ترکیه دیگری از لغات باکویی استفاده می کند و آن دیگری دست به ابداع و جعل لغت می زند که متاسفانه به علت نبود فرهنگستان در زبان ترکی این مسئله سبب تشتت بیشتر در زبان می شود و به هیچ عنوان هم نمی توان جلوی ابتکار نویسندگان را هم گرفت و یا ملامت شان کرد ولی بی شک تا زمانی که یک فرهنگستان تاسیس نشود و کار اینها را در جعل و ابداع لغت تایید نکند و توسط یک رسانه قدرتمند این لغات تکرار نگردد و جزو فرهنگ مردم نگردد و عامه مردم آن لغت را تکرار نکنند این کار ادیبان فقط در کاغذ می ماند و هنگام خواندن اثرشان توسط عامه مردم به علت ناآشنا بودن آن لغت و عدم فهم درست از آن واژه غیر از د دگی برای خواننده عامه چیزی به بار نمی آورد.

و حال با این صغری و کبرایی که چیدیم می رسیم به کتاب رضا کاظمی که اختصاص دارد به نود ونه داستان کوتاه که از زبان فارسی ترجمه شده اند.

داستان دوم به نام" پیس حادثه لر"(حادثه های بد)در مورد دو نفر است به نام رجینالد کوک(مرد)که می خواهد با "سسیل نورتوود"(زن)ازدواج کند. در داستان اشاره می شود که مرد قبل از ازدواج با زن سه زن قبلی خود را از دست داده است و بعد از آن گفتگوی چند خطی بین این دو جریان می یابد که طی آن مشخص می شود زن هم شوهر خود را در حادثه ای در کوهستان از دست داده است و ناگهان مردی به نام جاستین مارلو وارد گفتگو می شود و بدون اینکه مشخص شود این مرد در کجا بوده و علت حوادث چه بوده فقط می گوید: چه بد و داستان تمام می شود.

داستان سوم در مورد نمایشی است که ناگهان شخص اول آن از پا در می آید و آماتوری که هر شب نقش نعش را ایفا می کرد نقش اول را ایفا می کند و بسیار خوب هم از پس نقش برمی آید و هنگامی که تماشگران به تشویق او می پردازند دستش به سرنگی می خورد که در جیبش هست و خواننده احتمالاً با سپیدخوانی حدس می زند که آماتور با این سرنگ هن یشه نقش اول را از پا درآورده است.

داستان چهارم در مورد گفتگوی است که بین دو نفر به اسم لویی و تونی برقرار است و در آن جا با تفنگ همدیگر را تهدید می کنند که مغز همدیگر را داغان خواهند کرد و در آ قصه مادر هر دو نفر را به شام دعوت می کند و معلوم می شود که تونی و لویی دو کودک هستند و در حال تفنگ بازی.

هر سه قصه کوتاه را به قصد از اول کتاب نقل تا ی نگوید عامدانه داستانک های بی معنی را انتخاب کرده ام. هر سه این داستانک ها احتمالاً یک ضربه در آ دارند که شاید قصدشان غافلگیر خواننده است ولی بی شک هیچ کدام داستان نیستند چرا که همه آنها فاقد پیرنگ هستند و زاویه دید قصه نویس هم مشخص نیست و معلوم نیست خواننده چه حظی باید از این داستانک ها ببرد و بیشتر به جوک و لطیفه ایی می مانند که از زبانی به زبان دیگر برگردان شده اند و طبیعتاً حلاوت و شیرینی خود را از دست داده اند.

به نظر راقم این سطور ترجمه تمام داستان ها آنهم از زبان فارسی که طبیعتاً تمام خوانندگان ترک زبان به راحتی کتاب های فارسی را می خوانند بدون اینکه مترجم ابداعی کرده باشد و مثلاً نویسنده جدیدی را معرفی کرده باشد و یا شرح حالی از او داده باشد که ما بدانیم با چه نویسنده ایی و از کدام کشور طرفیم بی شک اگر نگوییم کار عبثی است بسیار کم فایده است مخصوصاً اگر بدانیم که برای خواندن بعضی از این داستانک ها باید خواننده دو سه تا هم لغت نامه ترکی با خود باید داشته باشد تا لغت های شاذ و بسیار غیر معمول را پیدا کند که گاهی در لغت نامه ها هم نیست.

مترجم در داستان اول به جای قاتل مزدور کلمه مزدلو قاتیل گذاشته است که معلوم نیست چه تفاوتی غیر از عوض شدن جای موصوف و صفت در این دو وجود دارد آیا دو کلمه مزد و قاتل ترکی هستند؟ در داستان دوم به جای حادثه اولای گذاشته در صفحه ده به جای خط جیزگی گذاشته که از آن بهتر جزیغ است و در صفحه یازده به جای ترمز ساخلاج گذاشته که احتمالاً ابداع خود مترجم است در حالی ما قبلاً به جای ترمز کلمه دورموز را به کار می بردیم که احتمالاً از کلمه دورماق ترکی است به معنی ایستادن و کاملاً افاده معنی می کند و احتیاج به ابداع کلمه ایی چون ساخلاج که کاملاً غیرمصطلح است نبود. و ایضاً کلماتی چون وورغو به معنی تاکید یانیلماق به معنی اشتباه که کارخیماق و یا یاهلماق از آن مصطلح تر است. چاخناشماق را همهمه معنی کرده که درست نیست و یرماق را به جای خیلی تعجب به کار برده که مصطلح نیست و یاشام یولداشی را به معنی همسر به کار برده که حیات یولداشی از آن بهتر است. قاندال را به جای دستبند به کار برده که ایضا مصطلح نیست و دمیر داراق لاری را به جای میله های آْهنی که بی شک غلط است و معنی آن شانه های آهنی می شود.

و تازه رسیده ایم به صفحه پانزده؛ کل کتاب پر است از این لغاتی که احتمالاً از لغات ترکیه ایی گرفته شده است و طبیعتاً برای خواننده ترک زبان کشور ما بسیار غیر مصطلح است و یا از لغاتی استفاده است که ما لغات بسیار بهتری و کاملاً قابل قبولتری داریم.

متاسفانه مترجم عزیز اصلاً توجه نکرده که زبان یک موجود کاملاً زنده است که کلمات سلول های این موجود زنده هستند که هم می میرند و هم زایش می کنند و این قابلیت زبان در طول زمان است که تابع هیچ مترجم و نویسنده ایی هم نیست و نویسندگان بسیار قدرتر و قدرتمندتر از کاظمی هم موفق به ابداع لغتی نشدند که مردم قبول نداشته باشند ولی به کار ببرند.

فرهنگستان زبان فارسی با وجود سابقه دهه ها تاسیس هر چقدر هم بخواهد به جای پیتزا مردم کش لقمه را به کار ببرند باز هم ناموفق است در حالی که در پشت حرکت فرهنگستان نهادهای بسیار پرقدرتی هم ایستاده اند و حالا کاظمی عزیز با چاپ یک کتاب کم حجم می خواهد این کارسترگ را انجام دهد و جعل لغت کند که بی شک ناموفق است.

کتاب از لحاظ دستور زبانی هم دارای اشکالات بسیار زیادی است که بررسی این مورد می گذاریم به ان این فن و برای مترجم عزیز به خاطر چاپ کتاب که واقعاً در این روزگار وانفسا کار بسیار سترگ و نفسگیری است خسته نباشید عرض می کنیم و هم منتظر کتاب های جدیدتر و بهتری از ایشان در حوزه قصه هستیم.مشاهده متن کامل ...
منطقه ای شدن در روند دگرگونی نظام اروپا
درخواست حذف اطلاعات

منطقه ای شدن در روند دگرگونی نظام اروپا

تلخیص: الناز طلوعی

تغیر نظام اروپا به حرکت به سمت همگرایی و چند پارگی ، جهانی شدن و منطقه ایی شدن باز میگردد. که هم می توان آن ها را در راستای هم و هم در تعارض با هم در نظر گرفت . در اروپا از یک سو شاهد گسترش همگرایی هستیم و از سوی دیگر به واسطه همگرایی های مشخص چند پارگی داریم که آنها را میتوان در تشکیل مناطق از سطح ده منطقه ایی و درون کشوری دید. اتحادیه اروپا به عنوان مدل منطقه ایی شدن و یا تشکیل مناطق در نظر گرفته میشود .

نقش ت ها پس از منطقه ایی شدن

در منطقه و به تبع آن روابط بین الملل ، ت را نمی توان عضو ثابت و به دور از تغییر ساختار بین الملل انگاشت ولی این به معنای نقش آنها نیست. بلکه آنها بازیکنان فعالی در تحول جهانی شدن هستند.

دلایل کمرنگ شدن نقش ت ها در منطقه

1. ت توانایی هرچه کمتری برای کنترل محیط بین الملل خود دارند و در عین حال محیط یاد شده دست و بال آن ها را هرچه بیشتر می بندد .

2. ت ها از کنترل محیط داخلی خودشان یعنی گروه های اجتماعی و اقلیت هایی که به فرض تابع اقتدار ت هستند هرچه ناتوان تر هستند.

3. مراجع بین الملل یا فوق ملی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا وجود دارند که هرچه بیشتر در امور ت ها شریک و سهیم می شوند.

جهانی شدن :افزایش پیوند ها و ارتباط متقابل ت ها و جوامع سازنده نظم نو جهانی در بستر آن رویدادها ، تاثیرات و پیامدهای مستقیم تصمیمات و فعالیت های یک بخش بر نقاط دیگر جهان ..

دو دیدگاه نسبت به جهانی شدن وجود دارد :

1.جهانی شدن ، محیط بین لملل را از بنیاد دگرگون می سازد .

2. جهانی شدن امری نو نمیباشد از سال ها پیش در حال رخ دادن بوده است.

آنچه مسلم است باید وابستگی متقابل از نمودهای جهانی شدن بدانیم.

جهانی شدن هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه اجتماع مطرح ساخته اند. که به اشکال زیر قابل مشاهده است.

با فشرده شدن زمان و مکان و برچیده شدن مرزها بین المللی تولید و سر برآوردن تقسیم جدیدکار که باعث ایجاد محیط رقابتی جدید و مهاجرت می گردد.

اروپا مناطق .

سه سطح از منطقه گرایی نو وجود دارد . کلان مناطق . الگوهای ده منطقه ایی . الگوهای زیر منطقه ایی.

1.کلان مناطق : واحد های منطقه ای است که جریان سرمایه ها را در یک واحد مکانی هماهنگ می سازند ولی افزون بر آن ، دسترسی به روند جهانی شدن را نیز تامین می کنند . که ایجاد این روند متضمن بزرگتر شدن چشمگیر بازار تضعیف واحد های موجود و افت معنای کامل شهروندی است. مانند اتحادیه اروپا

2.الگوهای ده منطقه ایی : گروهایی از ت ها هستند که در برابر جهانی شدن اقتصاد ، بالا گرفتن رقابت نوعی مثلث رشد یا پهنه اقتصادی حوزه منطقه ایی را تشکیل می دهند که مرز های را در می نوردند.همکاری موتور های چهار گان اتالونیا – رون- آلپ بادن

3.الگوهای زیر منطقه ایی در داخل کشور پا می گیرند و واحد های نسبتا خود مختاری در دل حیطه صلاحیت ت ها هستند که با دیگر واحد های زیر منطقه ایی ، شبکه های تعامل تشکیل می دهند. مانند لومباردی در ایتالیا

از مشکلات منطقه ایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

روابط میان تشکیل مناطق و ت ، برخی جنبه های گسترش دیوان سالاری ، کمبود مردم سالاری راه شدن پیش از پیش مناطق پیرامونی به حاشیه و رشد تابرابر های میان منطقه که علت این امر نخبه گرایانه بودن منطقه یعنی تنها مناطقی که از نظر اقتصادی در بهترین موقعیت مکانی قرار دارند از منابع لازم برای راه انداختن شکل های تازه همکاری منطقه ایی می باشد برخوردارند و تنها همین مناطق برای شرکای بیرونی جذ ت دارند. انباشت نابرابر منطقه می شود.

نکات مثبت: جهانی شدن و همگرایی : بازیگران منطقه علی الخصوص اتحادیه اروپا تشکیل شدند تا بیشتر پاسخگوی چالش های اقتصادی و تا حدود کمی پاسخگوی چالش های اجتماعی و شوند.

2. مناطقی که پیرامون خوانده می شوند در قالب اتحادیه اروپا جز مناطق مسلط قلمداد می شوند.

3.می توانند از یک گروه به گروه دیگر بروند و محدودیت های ملی موجود را پشت سربگذارند.

نکات منفی :

1. تفاوت اقتصادی و ت ها در مناطق باعث تفاوت در منافع می شود .

2. کشور با اقتصاد قدرتمند و ثبات بفکر کشورهای کمتر توسعه یافته نیستند.

3. مناطق درون کشوری که با توسعه زیر ساخت که در جهت توسعه منطقه گام بر می دارند دست کم از نظر مالی تا اندازه زیادی وابسته به ت هستند.

اتحادیه اروپا تا اندازه زیادی به سیاست منافع مالی کشورهای عضو وابسته است.

ت ها و بعد از اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد فوق ملی سیاست منطقه ایی را پی ریختند زیرا نابرابرهای منطقه ای را مانعی در راه رشد و توسعه اقتصادی می دانستند.

علل منطقه شدن : سیاست منطقه ایی

2.برهم زدن تمرکز گرایی

3.وخیم شدن اوضاع اقتصادی . جلوگیری از پیرامونی شدن و برای توسعه

محورهای سه گانه منطقه ایی شدن در اروپا

محور شمالی شامل کشورهای اسک ناوی ، منطقه بالکان و تا حدودی نیز روسیه ، ایالات شمالی آلمان

محور غربی که آلمان مبتکر اصلی آن است.

محور شرقی مردم سالاریهای نوپای اروپای شرقی و شرق اروپای مرکزی

در کل منطقه مدیترانه تا حدودی ا ری منطقه ایی صورت می گیرد

یکی از مهمترین ویژگی های تشکیل مناطق در اروپا مکمل بودن یا تنفیذ متقابل همکاری در سطح مختلف فوق ملی ، ملی و درون کشوری است.

منطقه ای شدن در محور شمال :

منطقه اروپایی بارنتش : سه استان شمالی نروژ ایستان های نورلند ترومز و فینمارک مناطق مورمانسک کارلیا – آرخانجلسک و شمالی ترین استان های فنلاند و سوئد.در حوزه های اقتصادی محیط زیست و فرهنگ فعالیت دارند.این حوزه منطقه ایی نشان م یدهد چگونه شکل های حوزه منطقه ایی و درون کشور تشکیل منطاق تابع و زیردست شکل های سنتی منطقه ای شدن مانند اتحادیه اروپا هستند. نظر شورای سطح ان فعالیت دارند.

منطقه ب یک حوزه مناطقی مد نمونه برای منطقه ایی شدن نو

از اعوامل بوجود آورنده همکاری در منطقه باتیک م یتوان به عوامل تاریخی ژئوپلتیک اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد. فنلاند و سوئد بخشی از دانمارک ایالات ش ویگ هولشتاین و ملکنبورگ فو ومن در آلمان بخش های شمالی لهستان منطقه کالینیگوار لیتوانی لتونی استونی و سن پیترزبورگ

از نظر تولید اهمیت دارد 15-7% کل تولید جهان را در بر می گیرد.همکاری اقتصادی در آن اهمیت دارد.

منطقه ایی شدن در محور غربی شکل های تکمیل کننده همگرایی

این مناطق اگر از نظر جغرافیایی فاصله دارند ولی عمدتا هویت مشترک دارند.

نمونه ویژهای که در آن مرز آبی اروپا شبکه ایی از شهر از لندن و برو ل فرانکفورت و میلان را به هم مرتبط میسازدو سطح بالای توسعه اقتصادی ، فناوری و علمی شان به هم پیوند می دهد.

منطقه مدیترانه : اعضا در سطح مختلفی از توسعه قرار دارند. برخی شان اروپایی و برخی آفریقایی هستند.که وجه استثنا آن در مقایسه با مناطق دیگر است . زیرا وجه مشخصه بیشتر شکل های منطقه ایی شدن این است که مناطقی با سطح مشابه توسعه با یکدیگر به همکاری بپردازند. کشورهای پیرامونی با کشورهای پیرامونی و مناطق مسلط با دبگر منافع مسلط

هم بود علمی نقش مهمیدر ایجاد آگاهی مشترک زیست محیطی داشته است.

منطقه ایی شدن روی محور شرقی مرحله ایی گذرا را در همگرایی اروپا

منطقه ای شدن روی محور شرقی تا اندازه زیادی مشروط به سیاست های غرب و شمال اروپا می باشد.

وجه تفاوت با منطقه ایی شدن شمال و غرب اروپا :

همکاری ها در محور شرقی عمدتا محدود به اقدامات ت هاست و همکاری درون کشوری در کمترین حد است. فشارهای خارجی و منافع قدرت های پر نفوذ منطقه بویژه آلمان و روسیه هنوز تاثیر نیرومندی به این منطقه دارد. سطح درون کشوری : توسعه نیافته است. نقش محوری ت و تمرکز محورگرایی شدید در آنها دیده می شود.

نتیجه

اگر کشورهای شرق اروپا ی مرکزی به عضویت اتحادیه اروپا در آیند و در زمانی که چنین شود اتحادیه بار دیگر با چالشهای تازهای روبرو خواهد شد.جدای از این ج زمانی و محتوای افزایش اعضای اتحادیه اروپا چه باشد خود اتحادیه دست نخورده باقی خواهد ماند :پویش درونی آن تغییرات(اصلاحات نهادی،اجرای پیمان ماستریخت ،توسعه سیاست مشترک خارجی و امنیتی) را ضروری میسازد و فشارهای موجود از طرف خارج اتحادیه این تغییرات را هم حیاتی و هم تحقق آنها را دشوار تر می کند.تغییر مناطق اروپا در رقم زدن آینده اروپا نقش خواهند داشت. اگر سیاست گذاران اروپا در اینده موفق شوند اتحادیه فدرالی تری به وجود آورندحتی اگر به فدراسیون اروپا دست نیابند مناطق می توانند در سطوح سیاست گذاری اروپا نقش فع ری بازی کنند و بدین ترتیب سیاست گذارن اروپا را نیز به سطح جامعه مدنی نزدیکتر سازند.اما چنانچه افزایش شمار اعضا و فشارهی داخلی برسرشت بین تی این اتحادیه تاکید داشته باشد-چنین چیزی محتمل تر به نظر می رسد- هم مناطق درون کشوری لطمه خواهند دید و هم در بلند مدت کل منطقه اروپا.تداوم سیاست گذاری بین المللی تی،افزایش توانایی نقش آفرینی اتحادیه و بر این اساس تقویت موقعیت بین المللی آن را نیز هر چه دشوار تر و احتمالاً آن را به کلی کمرنگ خواهد ساخت.

مطابق این رویکرد این فصل،تغییر نقش ت اروپایی نسبی است یعنی به هیچ وجه منجر به از بین رفتن یا از هم پاشیدن ت که برخی مدعی اند نمی شود. ولی قطعاًشالودهای آن به گونهای تکان خواهند خورد که در تمامی سطوح پیامدهای دارد..یکی از عوامل مهم،روند جهانی شدن است که کنترل را بر اقتصادهای ملی- تولید،مالیه،منابع- کاهش میدهد و این بخشهای اقتصادهای ملی را از بسیاری جهات به عواملی می سازد که نسبت به ت برون زا محسوب میشوند. منطقهای شدن به عنوان بخشی از روند جهانی شدن ،با کمک به توزیع دوباره کارویزهها در سطح درون کشوری یا فوق ملی بر سطح تی تاثیر می گذارد. ت آماده پذیرش این تغییرات است زیرا بدین ترتیب می تواند از بار مالی خود بکاهد.اما این تغییربه حوزه اقتصاد محدود نمی شود:یکی از عناصر این تغییر،رشد ملت پرستیو به شکلی نهفتهتر که البته کاملا اهمیت دارد بیگانگی شهروندان در تمامی بخشهای اروپا ست.بر این اساس ساختار جدید یا نظم اروپایی جدیدی سر بر خواهد آورد.که سر بر آوردن یا نیاوردن چنین نظمی به هر دو جز روند جاری دگرگونی یعنی جهانی شدن و منطقهای شدن بستگی خواهد داشت.مردم سالاری و جامعه مدنی دست کم می تواند راه حل نسبی نه تنها در اروپا بلکه در کل جهان باشد.مشاهده متن کامل ...
ایی با بهترین «سبک زندگی» ع
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


 در زیر به سبک زندگی برترین ای دنیا اشاره می کنیم و مشخص می کنیم که کدام ا برترین سبک زندگی را دارند.

10. مسکو، روسیه
چهار معیار کلیدی برای مطالعه سبک زندگی عبارتند از تحصیل، تفریح، کیفیت رستوران ها و تعداد روزهای آفت در آن شهر.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 10. مادرید، اسپانیا (رتبه مشترک)

  ایی با بهترین سبک زندگی

 10. موناکو (رتبه مشترک)
در گزارش ها و مطالعات مربوط به سبک زندگی، دلیل و انگیزه مردم برای نقل مکان به خارج از کشور مطالعه می شود و هر شهری بر اساس انواع مختلف مردم از جمله کارآفرینان، خانواده ها و زوج های بازنشسته امتیاز می گیرد.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 9. اوکلند، استرالیا
مردم اغلب زندگی در کشورهای دیگر را کاملاً بررسی نمی کنند و به آن توجه نمی کنند.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 8. سنگاپور
این شهر اخیراً ارزشمندترین شهر برای ب و کار خارجی نامیده شده است.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 7. هنگ کنگ
برای سال سوم متوالی، اجاره خانه های اجاره ای لو این شهر که یکی از گران ترین ای آسیاست، رو به کاهش است.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 6. لندن

  ایی با بهترین سبک زندگی

 5. قبرس
قبرس بخاطر پایین بودن مالیات در رده پنجم این لیست قرار دارد.

  ایی با بهترین سبک زندگی

2. ژنو (رتبه مشترک)
این شهر از لحاظ تحصیل و تعداد رستوران های درجه یک با لندن و هنگ کنگ رقابت می کند.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 2. جزایر کیمن (رتبه مشترک)
جزایر کیمن، مایورکا و ژنو مشترکاً رتبه دوم را بدست آوردند.

  ایی با بهترین سبک زندگی

2. مایورکا، اسپانیا (رتبه مشترک)
نظرسنجی و تحقیق در مورد بهترین ای دنیا با بهترین سبک زندگی به این سوال ختم شد که بالا ه پولمان را برای کدامیک از آنها بگذارید و در کدامیک زندگی کنیم؟

  ایی با بهترین سبک زندگی

1. دبی
دبی در سه مورد از چهار مورد معیارهای این لیست بهترین رتبه را بدست آورد. این شهر کمترین قیمت بنزین را در 12 ماه گذشته داشته و هزینه یک لیتر بنزین در این شهر تقریباً نصف قیمت بنزین در مسکو است.

  ایی با بهترین سبک زندگی

 

 منبع:bartarinha.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • بایدها و نبایدهای سفر به کشورهای دیگر!
 • در مسافرت های خارجی این قوانین را نشکنید
 • آشنایی با هتل پارک رویال در سنگاپور
 • ایرانی ها از دیدن این کشورها لذت می برند
 • با ارزش ترین ای دنیا +ع
 • بهترین کشورها برای گردشگری پزشکی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
معرفی و فایل کامل کار اموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی
درخواست حذف اطلاعات
به کمک قالب های برش، قطعات از نوار، تسمه های ف ی، صفحات یا پروفیل های از مواد ، کاغذ، چرم، پارچه و مواد آب بندی ساخته می شود قالب های دوتکه غالباً در پرس بسته شده و در نتیجه حرکت مستقیم الخط ماشین به هم نزدیک و دور می شوند از روش های ساخت و تولید طبق din 8580 غالباً فرآیندهای شکل دادن، قطع و اتصال به کار می رود مطابق با روش تولید قالب
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136
کار اموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

قالب های برش

اصلاحات

برش قیچی

قالب های برش

اجزای ساختمان قالب های برش

عوامل مؤثر در طراحی قالب های برش

پرس ها و تجهیزات کمکی صنعت پرس کاری

ریخته گری تحت فشار در قالب های ف ی (دایکاست)

مدیریت کیفیت

عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت

مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت

برآورد هزینه کیفیت در پروژه ها

ساخت هزینه های کیفیت

ساخت فعالیت ها در پروژه ها

نقش مدیریت کیفیت فراگیر

منابع

مقدمه

1- قالب های برش

1-1- اصطلاحات

به کمک قالب های برش، قطعات از نوار، تسمه های ف ی، صفحات یا پروفیل های از مواد ، کاغذ، چرم، پارچه و مواد آب بندی ساخته می شود. قالب های دوتکه غالباً در پرس بسته شده و در نتیجه حرکت مستقیم الخط ماشین به هم نزدیک و دور می شوند. از روش های ساخت و تولید طبق din 8580 غالباً فرآیندهای شکل دادن، قطع و اتصال به کار می رود. مطابق با روش تولید قالب های به کار رفته با عنوان قالب های شکل دادن، قالب های برش و قالب های اتصال مشخص می شود. قالب هایی که عملیات برش و شکل دادن و گاهی اتصال را انجام می دهند

1-1-1- قطع

طبق din 8588 منظور از قطع برش مکانیکی قطعات بدون ایجاد مواد زاید بی شکل و نیز بدون براده است. بنابراین روش برش یک فرآیند ساخت بدون براده برداری است و غالباً برای تولید قطعات نازک و با سطح مشخص به کار می رود.

روش های اصلی کاربردی قطع برش قیچی و برش گوه ای است. قالب های برش به قالب های برش ـ گوه ای و مخصوص تقسیم می شوند.

1-1-2- شکل دادن

طبق din 8582 منظور از شکل دادن، یک فرآیند تولید است که باعث می شود روی قطعه جامدی تغییر شکل ماندگاری ایجاد شود.

نام گذاری دقیق قالب غالباً با بیان دقیق فرآیند ساخت و تولید و بسته به نحوه گرفته شدن قطعه خام و بیرون انداخته شدن آن از قالب، مثلاً قالب های کشش عمیق، قالب های خم کاری رولینگ و غیره می باشد.

1-1-3- متصل

طبق din 8593 منظور از متصل ، کنار هم قرار دادن دو یا چند قطعه کار به شکل ثابت و مشخص می باشد. در قالب های برش این نوع اتصال غالباً با در هم پرس ، سجاف یا پرچ کاری ایجاد می شود. بدین ترتیب به قالب های پرس کاری، سجاف یا پرچ کاری موسوم هستند.

1-1-4- قالب های مرکب

به کمک قالب های مرکب از فرآیندهای ساخت قطع ، شکل دادن و متصل دو یا بیش از دو فرآیند اجرا می شود، مثلاً برش مازاد خارج و کشش عمیق.

هرگاه تولید قطعه ای، کورس های متعدد پرس انجام گیرد، قالب مربوطه قالب مرکب سری نامیده می شود. قالب مرکب یک مرحله ای قالبی است که با یک کورس پرس فرآیندهای مختلف ساخت انجام می شود.

1-2- برش قیچی

برش قیچی قطع قطعه کار بین دو لبه برش می باشد که از کنار هم می گذرند.

خط لبه برش روی قالب و روی قطعه کار ممکن است باز و یا بسته باشد.

1-2-1- واژه های پایه

اصطلاحاتی که مربوط به قالب می باشد با پسوند «قالب» مانند سنبه قالب، ماتریس قالب و غیره مشخص می شود.

اصطلاحاتی که مربوط به قطعه کار می باشد با پسوند «قطعه» مانند سطح برش قطعه، گوشه قطعه و غیره مشخص می شود.

1-2-2- مراحل برش

برش قیچی با قالب های برش مانند عمل قیچی می باشد، که قطع شدن قطعه کار با سنبه و ماتریس انجام می گیرد.

عمل برش طی مراحل زیر صورت می گیرد:

مرحله 1:

مواد در نتیجه نفوذ سنبه ابتدا به صورت الاستیک تغییر شکل می دهد.

مرحله 2:

با ادامه نفوذ سنبه در قطعه کار، الیاف مواد باز هم کشیده می شود، به طوری که از حد الاستیک و تغییر شکل ماندگار ایجاد می شود. مواد از خارج به داخل لبه برش کشیده می شود و در این منطقه قوس توکشیدگی روی می دهد.

مرحله 3:

با نفوذ عمیق سنبه، الیاف مواد باز هم کشیده شده، به طوری که در نهایت بر استحکام برشی (قیچی) غلبه می شود. مواد در لبه برش قیچی می شود. ترک های ایجاد شده از گوشه لبه های سنبه و ماتریس به طرف هم حرکت می کنند.

مرحله 4:

استحکام سطح باقی مانده اکنون آنقدر کوک است که با ادامه نفوذ سنبه، ترک ادامه و ش ت مواد روی می دهد. سطوح ش ت عمودی نیست بلکه نسبت به سطح نوار و سطح بالای قطعه کار مایل است.

مرحله 5:

هنگام نفوذ سنبه در مواد نیروی الاستیک fe ظاهر می شود که به صورت تغییر شکل برگشت فنری مواد عمل می کند. بدین جهت سنبه تحت فشار زیاد قرار می گیرد. نوار روی سنبه که در حال برگشت به وضعیت اولیه است چسبیده و برای جدا آن باید بیرون انداز قرار داده شود.

مرحله 6:

بعد از برگشت کامل سنبه، مواد به خاطر خاصیت برگشت فنری دچار تغییر شکل می شود. برگشت فنری منجر به این می شود که سوراخ ها کمی کوچکتر و قطعات برش خورده کمی بزرگتر از قطر سنبه یا محفظه خالی ماتریس گردد.

1-3- قالب های برش

طبق din 8588 قالب های برش قیچی به طور اختصار قالب های برش نامیده می شود. برای نام گذاری این قالب ها می توان آنها را با توجه به نقطه نظرات زیر تقسیم بندی کرد:

* برش مازاد خارج (blanking) * برش دقیق * برش بدون مازاد

* برش گوشه زنی * برش فاق * برش فرم پانچی

* سوراخ کاری (punching) * دوره بری قطعات کشش * دوره بری تکمیلی

* برش موضعی * دوره بری قطعات فورج

بنابراین قالب ها با توجه به موارد فوق قالب های برش مازاد خارج، قالب های برش گوشه زنی، قالب های سوراخ کاری و غیره نامیده می شوند.

برش مازاد خارج (blanking)

برش مواد در امتداد یک خط برش بسته جهت ایجاد شکل خارجی قطعه کار می باشد.

برش گوشه زنی

برش مواد در امتداد یک خط برش باز می باشد که طی آن قطعه نهایی یا نیمه تمام تهیه می شود.

سوراخ کاری (برش مازاد داخل) (punching)

برش در طول یک خط برش بسته جهت ایجاد شکل داخلی مطلوب است.

برش فاق

جدا و برش موضعی در قطعه کار در امتداد یک خط برش آزاد است.

دوره بری

برش مواد در حاشیه قطعه کار و یا برش اضافات ماشین کاری در طول خط برش بسته یا باز می باشد. برای برش پلیسه یا مازاد یک قطعه ریختگی، آهنگری یا پرس شده از قالب دوره بری استفاده می شود.

برش موضعی

برای برش موضعی داخل یا حاشیه قطعه کار و در امتداد خط برش بار به کار می رود.

دوره بری تکمیلی

برای جدا حاشیه باریک در امتداد خط باز یا بسته روی قطعه کار برش کاری اولیه شده برای به دست آوردن سطح برش براق و عمودی به کار می رود.

در این فرآیند مازاد به شکل براده است. بدین جهت جزو فرآیندهای براده برداری می باشد. به خاطر این که ابزار لازم همان قالب برش می باشد در اینجا مطرح شده است.

برش دقیق

برش مواد جهت ایجاد شکل داخلی یا خارجی با سطح برش عمود بر سطح قطعه کار می باشد، ضمناً سطح برش آن زبری کمتری دارد. در برش دقیق باید قطعه کار به طور خاصی گرفته شود، این روش دیگر نیازی به قالب برش تکمیلی ندارد.

برش فرم پانچی

برای جدا تکه تکه ذرات مواد در امتداد خط برش باز با مسیر دلخواه به کار می رود.

برش بدون مازاد

برای برش مواد در امتداد خط برش باز و بسته به کار می رود، به طوری که هیچ گونه مازادی در آن به وجود نمی آید. بنابراین از یک قطعه خام یا نیمه تمام چندین قطعه کار به دست می آید.

1-3-2- تقسیم بندی طبق جریان تولید

در این تقسیم بندی، قالب های برش از نظر تعداد فرآیندهای به کار رفته و نیز ترتیب آنها بررسی می شود.

1-3-2-1- قالب های ساده

در قالب های ساده همواره فقط یک فرآیند مثلاً برش گوشه زنی، سوراخ کاری یا دوره بری و غیره به کار می رود.

برای تولید قطعه کار نشان داده شده با قالب یک مرحله ای باید ابتدا با قالب برش مازاد خارج قطعه خام تهیه شود. سپس قطعه تهیه شده با قالب مثلاً به طور دستی در قالب سوراخ کاری قرار داده می شود.

در اینجا برای هر مرحله کاری یک ضربه و یک قالب لازم است. دقت فرم داخل به فرم خارج بستگی به کیفیت گرفتن قطعه کار و نیز راهنمای سنبه دارد. وقتی یک فرآیند به کار می رود، دقت فقط بستگی به راهنمای سنبه دارد.

ملاحظات ویژه در قالب های ساده

برای تعیین دقیق وضعیت قطعه خام میانی نیاز به قطعه گیر است که به عنوان قطعه لایی نیز عمل می کند. این قطعه ضمناً فاصله لازم بین بیرون انداز و ماتریس را ایجاد می کند.

هرگاه مثلاً فقط برش مازاد خارج انجام می گیرد، بهتر است که ماتریس در یک صفحه گیرنده چدنی نصب شود. ضمناً ماتریس دارای م وط خارج و حلقه گیرنده دارای م وط داخل است. حلقه گیرنده با رزوه ظریف و یا توسط 4 تا 6 پیچ به طرف صفحه گیرنده بسته می شود. به واسطه دو سطح م وط، ماتریس در مرکز قرار می گیرد. در این طرح می توان ماتریس را به راحتی تعویض و صفحه گیرنده را برای قالب های با اندازه تقریباً ی ان به کار برد.

برای این که قالب به راحتی و به خوبی روی میز پرس بسته شود، منطقی است از یک صفحه پایه استفاده شود. وقتی تعداد قطعات کمتر و دقت مطلوب پایین باشد، بدون نیاز به طراحی ویژه می توان سنبه را به پرس بست. اگر برخلاف خواسته قبل تعداد قطعات و نیز دقت مطلوب بالا باشد، باید سنبه مجهز به تجهیزات راهنمای خاصی باشد.

برای جدا قطعه کار سوراخ شده از روی سنبه بیرون انداز و نیز برای بیرون انداختن قطعه کار از قالب پران استفاده می شود. هرگاه چنین راه حلی ممکن نباشد پنس، انبر و غیره و یا هوای فشرده به کار می رود. بیرون انداز می تواند روی قالب بوده و یا به طور قابل تنظیم روی پرس بسته شود.

هرگاه به دلایل معینی خواسته شود که پلیسه ایجاد شده در یک سمت قرار گیرد، می توان در ادامه کار، سمت پلیسه دار قطعه خام میانی را به طرف بالا یا به طرف پایین قرار داد.

قالب های ساده غالباً برای تولید قطعات ساده در تیراژ بالا به کار می رود.

1-3-2-2- قالب های مرکب

در قالب های مرکب، بیش از یک فرآیند برش به کار می رود، مثلاً سوراخ کاری و برش مازاد خارج. این قالب ها با توجه به ترتیب در نظر گرفته شده به قالب های برش مرکب سری و قالب های برش مرکب یک مرحله ای تقسیم بندی می شود.

قالب های برش مرکب سری

در قالب برش مرکب سری فرآیندهای مختلف برش پشت سر هم انجام می گیرد.

برای ساخت قطعه کار نشان داده شده، در یک کورس پرس نوار سوراخ کاری شده و نیز قسمت سوراخ شده قبلی برش مازاد خارج می شود. سپس نوار دقیقاً به اندازه پیشروی v به جلو رفته، به طوری که وضعیت سوراخ نسبت به حفره ماتریس سنبه مازاد خارج در موقعیت تعیین شده قرار گیرد. هر قدر نوار به دقت پیشروی کند به همان میزان قطعه کار دقیق می باشد.

برای ساخت یک قطعه کار با این روش چندین کورس لازم است. تعداد آن بستگی به مراحل کار تعیین شده است. حداقل تعداد کورس درست برابر با تعداد فرآیندهای برش است. برای قطعه کار دو کورس لازم است: یک کورس برای سوراخ کاری و یک کورس برای برش مازاد خارج. تقسیم تولید به مراحل زیاد هم ممکن است، این کار در قطعات پیچیده که دقت ابعادی بالا است به کار می رود. با این همه هزینه بالای تولید فقط در تیراژ بالا مقرون به صرفه است. مزیت دیگر در این است که فرآیندهای مختلف در یک قالب قابل اجرا است.

علی رغم موارد فوق توجه شود که قطعات برش خورده در هر دو سمت پلیسه دارد. این پلیسه ها را می توان در بشکه های پرداخت یا به روش های الکتروشیمیایی برطرف نمود.

ملاحظات ویژه در قالب های برش مرکب سری

تقسیم بندی تولید به مراحل زیاد عملاً منجر به لاغر شدن سنبه می شود که باید با قطعات اضافی آن را تقویت کرد. خود این قطعات از پایه یا صفحاتی عبور کرده و حمایت می شود. این کار دقت لازم وضعی و پایداری سنبه را تعیین می کند. با افزایش تعداد سنبه تعداد حفره در ماتریس هم افزایش می یابد، که در نتیجه قالب برش مرکب سری از نظر طول بزرگتر می شود. هرگاه سوراخ های چهارگوش در قطعه کار لازم باشد، این خطر وجود خواهد داشت که فاصله بین لبه های برش در نقاط “a” کوچک و به هنگام سخت کاری ماتریس، در این محدوده ترک ایجاد می شود. هرگاه حفره دو مرحله پشت سر هم تنگ هم قرار گیرند، می توان یک ایستگاه خالی (هرز) در نظر گرفت.

دیواره کانال به همراه صفحه راهنما و ماتریس کانالی را درست می کنند که نوار به هنگام پیشروی تا حداکثر امکان وضعیت ثابت و یکنواختی نسبت به سنبه داشته باشد. این تجهیزات به همراه پین استوپ (محدودکننده پیشروی) دقت اندازه وضعیت فرم داخل به خارج را تعیین می کنند. برای محدود پیشروی مثلاً پین نصب شده است. بدین ترتیب که بعد از آزاد شدن نوار از سنبه، ابتدا نوار را بلند کرده و از طریق پین نوار به اولین کانال بعدی منتقل می شود. این نحوه انتقال در مورد ورق های نازک این خطر را دارد که لبه های ورق پیچیده و وضعیت آن در قالب درست نباشد. به علاوه هنگام برش هم ورق توسط نیروهای عرضی دچار تغییر شکل اضافی می شود. در این موارد باید از تجهیزات پیشروی دیگر و یا از ورق گیرهای مطمئن در هنگام برش استفاده شود.

قالب های برش مرکب سری برای قطعات کوچک و پیچیده در تیراژ بالا به کار می رود.

قالب های برش مرکب یک مرحله ای

در قالب برش مرکب چند فرآیند برش مختلف به طور همزمان انجام می گیرد.

در قالب برش مرکب یک مرحله ای، سنبه مازاد خارج در قسمت پایین قالب بسته می شود، ضمناً به عنوان ماتریس فرم داخل هم عمل می کند. وقتی سنبه سوراخ کاری و ماتریس مازاد خارج در نتیجه نیروی پرس به طرف پایین حرکت می کند، ابتدا با نوار تغذیه درگیر می شود. سپس سنبه سوارخ کاری وارد حفره ماتریس خود شده و بعد از برش، مازاد سوراخ کاری را به طرف پایین می راند. همزمان ماتریس مازاد خارج نوار و بیرون انداز فنری را به پایین فشار می دهد. نوار تغذیه سنبه مازاد خارج را احاطه می کند. قطعه کار وارد ماتریس مازاد خارج شده و پران فنری به طرف بالا رانده می شود.

وقتی ماتریس مازاد خارج و سنبه سوراخ کاری به طرف بالا برمی گردد فنرهای 1، بیرون انداز و نوار تغذیه را به طرف بالا می راند. همزمان فنرهای 2 و پران، قطعه کار را به طرف پایین و داخل نوار برمی گرداند.

1-3-3- تقسیم بندی بر اساس ساختمان طراحی

وقتی قالب های برش بر اساس ساختمان طراحی تقسیم بندی می شوند، نوع راهنمای سنبه جهت مشخصه قالب در نظر گرفته می شود.

1-3-3-1- قالب های برش بدون راهنما (برش آزاد)

در قالب های برش بدون راهنما سنبه برش نسبت به قسمت پایین قالب توسط اجزای قالب راهنمایی و هدایت نمی شود. هدایت سنبه فقط به وسیله پرس انجام می گیرد.

قالب های برش بدون راهنما، قالب های ساده و ارزان هستند. این قالب ها غالباً به عنوان قالب های یک مرحله ای برای برش واشرهای گرد و دیگر فرم های ساده به کار می رود. ضمناً تلرانس قابل دستی دقت پایینی دارد، مثلاً سری تلرانس های iso ردیف های 11 تا 13، همچنین در تیراژ پایین قطعات، که ساخت قالب های برش با راهنما اقتصادی نیست این قالب ها به صرفه است.

از آنجا که هدایت سنبه فقط توسط پرس انجام می گیرد، بایستی کشویی های پرس لقی کمتری داشته باشد. در غیر این صورت سنبه و ماتریس با هم تصادف کرده و هر دو اسقاط می شوند. بدین جهت تنظیم و بستن قالب روی پرس باید با دقت خاصی انجام گیرد. ابتدا سنبه در پرس بسته شده، سپس بسته به اندازه ماتریس، بین سنبه و ماتریس فیلرهای مصرفی یا تسمه های نازک قرار داده و سنبه و ماتریس را در وضعیت درستی داخل هم قرار می دهند. در نهایت ماتریس روی میز پرس محکم بسته شده و سپس فیلرها را از قالب بیرون می آورند.

قالب های برش بدون راهنما غالباً برای قطعات ساده ای که تیراژ درخواستی پایین باشد مناسب است.

1-3-3-2- قالب های برش با راهنما

در قالب های برش با راهنما، سنبه در داخل قالب های برش با راهنمایی توسط اجزای قالب هدایت می شود و بدین جهت نسبت به قالب های برش بدون راهنما عمر طولانی تری دارد.

در این قالب های راهنمایی سنبه توسط پرس انجام نمی گیرد بلکه توسط صفحه راهنما، میله راهنما یا توسط خود ماتریس صورت می گیرد. بدین وسیله سنبه همواره دقیقاً در ماتریس هدایت و بدین جهت تصادف یا سایس یک طرفی قالب روی نمی دهد. قالب های برش با راهنما به ویژه برای قطعاتی مناسب هستند که تیراژ لازم زیاد باشد، قالب های برش با راهنما به قالب های برش صفحه ای، میله ای و ماتریسی تقسیم بندی می شوند.

قالب های برش با راهنمای صفحه ای

در قالب ها برش با راهنمای صفحه ای هر کدام از سنبه ها توسط صفحه راهنمای بسته شده به قسمت پایین قالب، در داخل ماتریس راهنمایی و هدایت می شود.

برای ساخت یک قطعه کار همواره یک ضربه و یک کورس پرس لازم است، زیرا سوراخ کاری و برش همزمان انجام می گیرد. در برش مرکب می توان فرم داخل قطعات را با وضعیت دقیق ثابتی نسبت به فرم خارج آن درست کرد. این کار در قالب های یک مرحله یا قالب های برش مرکب سری همواره ممکن نیست، زیرا به واسطه قرار دادن قطعه کار از قبل برش خورده یا پیشروی نوار خطاهایی پیش می آید. شرط لازم برای تلرانس تنگ ثابت وضعی (0.01-0.02 mm) راهنمای خیلی دقیق قالب برش مرکب است. هزینه تولید وقتی اقتصادی است که قطعات خواسته شده نه فقط خیلی دقیق باشند، بلکه در تولید انبوه موردنیاز باشد. سایر مزیت این روش در این است که پلیسه های ایجاد شده همواره فقط در یک طرف قرار می گیرد.

ملاحظات ویژه در قالب های برش مرکب یک مرحله ای

سنبه مازاد خارج به قسمت پایین قالب توسط پین و پیچ محکم می شود. ماتریس و سنبه سوراخ کاری به قسمت بالای قالب بسته می شود. این ترتیب سنبه و ماتریس لازم است تا مازاد از داخل سنبه مازاد خارج، خارج شود. پران علاوه بر بیرون انداختن قطعه کار وظیفه هدایت سنبه سوراخ کاری را به عهده دارد. بدین جهت باید لقی آن در ماتریس مازاد خارج (متحرک) خیلی کمتر باشد. بدین ترتیب ماتریس مازاد خارج سنبه سوراخ کاری را تا لحظه نفوذ در نوار هدایت می کند.

هرگاه سنبه های سوراخ کاری در فاصله های خیلی کم کنار همدیگر و یا در فاصله خیلی نزدیک از فرم خارجی قرار گیرند این خطر وجود خواهد داشت که پهنای لبه ماتریس خیلی کوچک شود. در این نقاط ممکن است هنگام عملیات حرارتی ترک های ناشی از سخت کاری روی دهد.

قالب های برش مرکب یک مرحله ای برای ساخت قطعاتی به کار می رود که موقعیت فرم داخل نسبت به خارج خیلی دقیق بوده و تیراژ لازم بالا باشد.

هر دو صفحه و نیز دیواره کانال و صفحه پایه با پین های استوانه ای در وضعیت دقیق نسبت به هم قرار گرفته و به همدیگر بسته می شود. بدین ترتیب سنبه نمی تواند به طور یک طرفه منحرف شده و به ماتریس صدمه بزند. دیواره کانال بین صفحه راهنما و صفحه برش (ماتریس) که همزمان به صورت راهنمای نواز تغذیه نیز عمل می کند باید فقط دارای ارتفاع mm 8 ـ mm 5 باشد. بدین وسیله سنبه تا فاصله خیلی تا ماتریس هدایت شده و در نتیجه دقت اندازه قطعه کار برشی نسبت به قالب برش آزاد خیلی بالا می رود. به علاوه انگشتان نیز به طور ناخواسته نمی تواند بین سنبه و ماتریس قرار گیرد.

ساختمان بسته قالب مراقبت از مراحل برش و انتقال نوار تغذیه را مشکل می سازد. عیب دیگر راهنمای صفحه ای در هدایت نسبتاً کوتاه لغزشی و نبودن همیشگی مواد لغزشی مناسب است. در صورت بزرگ بودن نیرو، خاصه در ح یک طرفه بودن آن، تمایل به سایش زودهنگام وجود دارد.

در قالب برش با راهنمای صفحه ای دقت قطعات تولیدی بالا بوده و عمر قالب نیز از قالب های برش بدون راهنما بیشتر است.

قالب های برش با میل راهنما

در یک قالب برش با میل راهنما هدایت و راهنمای سنبه توسط دو و در قالب های بزرگ با چهار میل راهنمای سنگ خورده و لپینگ شده انجام می گیرد.

اصولاً میل راهنماها با انطباق پرسی در کفشک پایین قالب می نشیند. برخلاف صفحه راهنما، در روش میل راهنما نه فقط هر کدام از سنبه ها بلکه کل قسمت بالای قالب راهنمایی می شود، به خاطر فاصله زیاد میل راهنماها هدایت سنبه بهتر از روش صفحه راهنما است. به علاوه عمر آن نیز خیلی بیشتر است، زیرا سطح لغزشی طولانی تر و جنس مناسب تری داشته و در صورت اعمال نسبت نامناسب نیروها فقط سایش کمتری روی می دهد.

برای سنبه های لاغر و به ویژه برای سنبه های سوراخ کاری، با قطر کوچک باید از صفحه راهنما نیز استفاده کرد. قالب های سوراخ کاری با میل راهنما غالباً صفحه راهنمای متحرکی داشته که میل راهنما روی آن لغزیده و با فنر به قسمت بالای قالب (طرف سنبه) بسته می شود. بدین وسیله سنبه سوراخ کاری تا نفوذ در قالب، هدایت و از خطر ش ت جلوگیری می شود.

قالب های برش با میل راهنما در مواردی به کار می رود که ضمن وجود نسبت نامناسب نیروها تیراژ قطعات خیلی بالا و سرعت لغزشی بالا باشد.

قالب های برش ماتریس راهنما

در قالب های برش با راهنمای ماتریس هدایت و راهنمایی سنبه توسط ماتریس انجام می گیرد.

قسمت غیربرشی سنبه به اندازه ای بلند در نظر گرفته می شود که در داخل حفره ماتریس قرار گیرد. ضمناً طول آن به اندازه ای باشد که در وضعیت نقطه مرگ بالای پرس، سنبه در داخل ماتریس باشد.

این قالب ها برای برش شکل های ساده در امتداد خط باز مانند گوشه زنی، برش موضعی و برش فرم پانچی به کار می رود.

کاربرد روش ماتریس راهنما در سنبه های برش یک طرفه باعث می شود که نیروهای به وجود آمده یک طرفه نمی توانند باعث کج شدن سنبه شود.

قالب های برش فرم پانچی

با قالب های برش فرم پانچی قطعات ورق (مانند پره پروانه و گلگیر) در کناره نوار تغذیه برش می خورند. قطعات بزرگ دست و پاگیر که برای ساخت آن تهیه قالب برش مازاد خارج به صرفه نیست، توسط این قالب ها طبق شابلون برش می خورد. از آنجا که سنبه قالب های برش فرم پانچی یک طرفه عمل برش را انجام می دهد، باید به صورت ماتریس راهنما طراحی شود. این قالب ها روی پرس های سریع یا روی ماشین های ویژه بسته می شود.

قالب های برش موضعی

این قالب ها برای برش فرم در کناره قطعه کار به کار می رود. نیروی جانبی ایجاد شده توسط راهنمای ماتریس گرفته می شود. این قالب ها در کنار تجهیزات دیگر برای برش کناره قطعات روتور و استاتور و نیز برش کناره اره های دندانه درشت به کار می رود.

1-3-4- قالب های برش ویژه

1-3-4-1- قالب های دوره بری قطعات کششی

با قالب های دوره بری حاشیه قطعات توخالی کشیده شده یا از قبل کار شده بریده می شود. بدین وسیله غالباً لبه های تمیز و دقیق حاصل می شود.

وقتی قطعه ای برای قالب دوره بری در نظر گرفته می شود باید دقت شود که قطعه کار همواره وضعیت معین قبلی را پیدا کند. این وضعیت با قسمت گیرنده قالب تعیین می شود. بسته به قطعه کار حاشیه قطعات فرم، حفره ها یا ترکیبی از آنها برای گرفتن قطعه کار در نظر گرفته می شود. گرفته شدن محکم قطعات با ورق گیر انجام می گیرد.

در دوره بری مازاد قطعات کششی، بیرون اندازی جهت آزاد مازاد خارج، از دور سنبه لازم است.

بسته به دقت خواسته شده، تعداد قطعه کار و امکان گرفتن آن از قالب های دوره بری با سیستم تکیه گاهی یا محرکه گوه ای یا قالب دوره بری افقی استفاده می شود.

در قالب های دوره بری با محرکه گوه ای قطعه کار روی درن عمودی گیرنده قرار داده می شود. شکل درن گیرنده مانند شکل داخلی قطعه کشیده شده نهایی است. در ارتفاعی برابر طول نهایی قطعه کار تیغه های برش قرار دارد. تیغه برش روی کشویی بسته شده که توسط سنبه گوه ای به طرف داخل حرکت و توسط فنرهای کششی و یا به طور اجباری توسط سنبه های گوه ای به عقب کشیده می شود. تعداد تیغه ها و نیز کشویی و سنبه گوه ای بستگی به شکل قطعه کار دارد. غالباً تعداد آن سه یا چهار تا است، بدین وسیله راستای مناسب برش ایجاد و مسیر کوتاهی از تیغه برش حاصل می شود. برای این که سطح برش براقی به دست آید باید هر تیغه برش تا محدوده برش تیغه کناری عمل کند. بدین دلیل باید حرکت برشی تیغه ها پشت سر هم انجام گیرد. این کار با پله دار شدن سطوح کنترل سنبه گوه ای و کورس زیاد پرس عملی است. شیب سطوح سنبه گوه ای اصولاً برابر °30 نسبت به راستای حرکت سنبه است.

قالب دوره بری در پانچ تکیه گاهی قالب ساده و چندمنظوره است. با این قالب لبه اضافه قطعه کشیده شده با تعداد زیاد ضربه های پرس برش می خورد. قطعات گرد بعد از هر ضربه پرس، روی درن گیرنده چرخانده می شود. قطعات چهارگوش باید بعد از برش اولیه از درن بیرون آورده شده و برای برش دوم به اندازه °90 چرخانده شده و روی درن قرار داده می شود. برای این که لبه برش خورده به هنگام بیرون کشیدن و قرار دادن دوباره آن مزاحم نباشد، از بیرون انداز استفاده می کنند. غالباً درن گیرنده به صورت چرخشی طراحی می شود طوری که قطعه کار جهت دوره بری فقط یک بار روی آن قرار داده می شود.

از آنجا که لبه قطعه کار با تعداد زیاد ضربه های پرس برش می خورد، وجود پلیسه در نقاط برش غیر قابل پرهیز است.

با قالب دوره بر افقی قطعه کار تمیزتر و دقیق تر از قالب های دوره بری سیستم گوه ای برش می خورند، با این همه باید لبه های برش قالب مرتباً سنگ زنی شود.

قطعه کار کششی جهت دوره بری، دهانه به طرف بالا در ماتریس قرار داده می شود. کف قطعه کار روی پران فنری نرم، می نشیند. سنبه بسته به کفشک بالایی به هنگام پایین آمدن پرس، ابتدا فقط تا عمقی نفوذ می کند که لبه های برش آن با لبه های برش ماتریس، در یک صفحه دقیقاً روبه روی هم قرار می گیرد. سپس پین های فاصله، ماتریس قرار گرفته روی پین های فنری را به همراه خود پایین می برد. روی دیواره خارجی ماتریس زوارهای قوسی قرار دارد که بر روی زوار گوه ای ثابت قالب می لغزد. زوار قوسی شکل طوری قرار دارد که قسمت خالی قوس همواره روی برآمدگی گوه ثابت می نشیند. بدین وسیله ماتریس با قطعه کار کششی به طور افقی از تمام جهت به طرف لبه های برش سنبه جابه جا می شود. لبه مازاد قطعه کار کششی از لبه های برش سنبه، که حرکت افقی ندارد جدا می شود.

از آنجا که هم در قالب های دوره بری سیستم گوه ای و هم در قالب های دوره بری افقی قطعات متحرک تحت سایش قرار دارند بیشتر از سایر قالب های دوره بری نیاز به کارهای تعمیر و سرویس دارند.

1-3-4-2- قالب های دوره بری قطعات فورج

این قالب ها برای دوره بری مازاد و فلاش های قطعات آهنگری و پرس کاری به کار می رود.

حفره ماتریس در این قالب ها با شکل خارجی قطعات مطابقت می کند. سر سنبه فقط وقتی می تواند تخت باشد که قطعه کار آهنگری سطح تخت نسبتاً کافی داشته باشد. اگر چنین نباشد باید فرم سر سنبه مطابق با شکل قطعه کار باشد. قطعه کار بعد از دوره بری پایین افتاده و یا توسط پران به طرف بالا می آید.

1-3-4-3- قالب های دوره بری تکمیلی

با قالب های دوره بری تکمیلی سطوح برش یک قطعه پانچ شده، نسبت به سطح قطعه کار کاملاً عمود شده، کیفیت سطح برش و دقت اندازه آن بالا رفته و گوشه های قطعه کار تیز می شود.

بسته به نیاز و خواسته تمام محیط قطعه کار یا فقط قسمتی از آن دوره بری تکمیلی می شود. قطعه کار ابتدا با قالب های برش معمولی طوری برش می شود که اندازه های خارجی بزرگتر و اندازه های داخلی آن کوچکتر از اندازه های نهایی خواسته شده باشد.

اندازه اضافه دوره بری هر طرف حدود %10 ضخامت ورق است. برای ورق های با ضخامت بالای mm 4 دقت شود که تحت شرایطی دو بار دوره بری می شود و بدین جهت باید اضافه دوره بری دو برابر مقدار فوق باشد. بدین ترتیب با قالب های دوره بری تکمیلی قطعات با ابعاد دقیق برشکاری می شوند.

در قالب های دوره بری تکمیلی سنبه برش حدود mm 3/0 در هر طرف بزرگتر از حفره ماتریس طراحی می شود، زیرا سنبه این قالب ها وارد ماتریس نشده بلکه حدود mm 5/0 ... mm 3/0 بالای ماتریس قرار می گیرد. ارتفاع قسمت استوانه ای و پرداخت شده ماتریس حدود 2 تا 4 برابر بزرگتر از ضخامت قطعه کار است. قطعات برش خورده تکمیلی توسط قطعه کار بدون برش تکمیلی از ماتریس پایین رفته یا توسط پران به طرف بالا رانده می شود در برش تکمیلی داخلی باید سنبه وارد ماتریس شود. به همین ترتیب اگر سنبه در قسمت پایین قالب طراحی شده باشد باید سنبه وارد ماتریس شود. این نحوه طراحی این برتری را دارد که براده های مازاد بین قطعه کار و ماتریس وارد نمی شود. شکاف برش در این ح mm 02/0 ... 01/0 یا %8/0 ضخامت ورق است.

اگر لبه های ماتریس خیلی تیز باشد، سطوح برش قطعه کار قائم ا اویه شده و لبه های آن تیز می شود. اگر لبه های برش گرد باشد لبه های قطعه کار نیز تیز نبوده و به علاوه به واسطه نیروی برش بالا مواد در سطوح برش متراکم و سخت می شود. قطعه گیر سخت کاری شده طوری روی ماتریس پین می شود یا به طور «بذار و وردار» روی پین قرار می گیرد که قطعه کار از تمام جهات به طور یکنواخت برش می شود. به هنگام قرار دادن قطعه کار برش خورده، توجه شود که پلیسه قطعه کار به طرف پایین باشد.

قطعات برش خورده تکمیلی علاوه بر صافی سطح بالای سطح برش (ra حدود mm 1) دقت اندازه بالایی دارد. قطر سوراخ با دقت mm 1± ساخته می شود. دقت فاصله سوراخ ها در برش تکمیلی همزمان سوراخ ها mm 3± است.

دوره بری تکمیلی روی پرس معمولی یا ترجیحاً با پرس های ویژه دوره بری تکمیلی انجام می گیرد. بهترین قالب دوره بری با کفشک های میل راهنمادار ساچمه ای است. قطعات دوره بری شده غالباً دارای پلیسه جزئی می باشند. پلیسه قطعات در درون بشکه های تمیزکاری به روش مافوق صوت یا به روش الکتروشیمیایی حذف می شود، البته این عملیات روی قطعات نهایی آماده به ندرت مجاز است.

1-3-4-4- قالب های برش دقیق

با قالب های برش دقیق، قطعات با اندازه دقیق و تخت با سطوح برشی پرداخت و قائم ا اویه و آن هم در یک مرحله کاری به دست می آید. این کار با برجستگی های حلقوی که تا حد امکان به موازات خطوط برش می باشد انجام می گیرد. پرس به کار رفته باید سه کاره باشد.

قبل از شروع عمل برش اصلی نوار تغذیه توسط ورق گیر متحرک روی سطح ماتریس فشار داده می شود. یک برجستگی حلقوی گوه ای شکل که زیر ورق گیر و در فاصله a از فرم قطعه کار قرار دارد روی نوار تغذیه به تدریج اثر می اندازد. در کنار فشار دادن سطحی نوار تغذیه که قبل از برش اصلی اعمال می شود، به هنگام برش توسط اثرات جانبی برجستگی های حلقوی یک جا به جایی اضافی مواد در راستای سنبه و روی لبه های برش ماتریس عمل می کند. سیلان مواد، مانند آنچه هنگام ایجاد ترک لازم است، اتفاق نمی افتد، طوری که تشکیل منطقه ش ت غیرممکن است. موادی که مخصوص برش دقیق می باشند، باید قابلیت تغییر شکل سرد خوب داشته باشد.

به هنگام برش دقیق در نتیجه عملکرد توأم قالب برش دقیق و پرس برش دقیق، مواد کاملاً بریده می شود، در محدوده منطقه برش هیچ سطح زبری به وجود نمی آید. در ورق های با ضخامت زیر mm 4 مقدار زبری میانگین سطح برش mm 7/0-3/0 و در ضخامت های بیشتر mm 2/1-5/0 نیز تلرانس اندازه کیفیت iso 6-8 به دست می آید. به واسطه کیفیت سطحی بالا هرگونه عملیات بعدی با قالب های دوره بری تکمیلی یا براده برداری منتفی است.

قالب های برش دقیق به عنوان قالب های برش مازاد خارج و غالباً به عنوان قالب های مرکب با طرح قوی و محکم ساخته می شوند. شکاف برش فقط %5/0 ضخامت ورق است، در ورق های نازک با ضخامت زیر mm 1 چون این اندازه حدود mm 005/0 و تقریباً صفر می شود، استفاده از کفشک میل راهنما جهت هدایت سنبه ضروری است. سایش زودهنگام که معمولاً در قالب های با شکاف برش کمتر، روی می دهد، در اینجا مشکل ساز نیست، زیرا سنبه وارد ماتریس نمی شود.

برای برش دقیق نیاز به پرس دقیق چندکاره است که به طور مکانیکی یا هیدرولیکی عمل می کند. پرس یک کاره مناسب نیست.

بسته به کیفیت سطحی مواد نوار تغذیه ارتفاع h برجستگی حلقوی تا ضخامت نوار تغذیه است. برجستگی کوتاه در فاصله نزدیک خط برش همان اثر برجستگی بلند در فاصله دورتر از خط برش را دارد. هر قدر ارتفاع برجستگی حلقوی بیشتر می شود به همان میزان شعاع توکشیدگی کوچکتر می شود. وقتی ضخامت نوار تغذیه از mm 4 بیشتر می شود برجستگی حلقوی روی ماتریس هم ضروری است.

اصولاً لازم نیست که این برجستگی شکل بسته ای داشته باشد. برای شکل های داخلی برجستگی حلقوی لازم نیست، زیرا در نتیجه عمل پران (که نقش ورق گیر را دارد) سطح برش بدون عیبی حاصل می شود.

لبه های برش پرداخت شده ضمن داشتن گردی خیلی جزئی روی سنبه و ماتریس کیفیت صافی سطح سطوح برش را افزایش می دهد.

پهنای مازاد حاشیه و میانی روی نوار تغذیه در برش دقیق بیشتر از برش معمولی می باشد. سرعت برش باید بیشتر از mm/s 10 تا mm/s 15 نباشد. چربی کاری دو طرف نوار تغذیه مثلاً با گریس های ویژه لغزشی و برش عمر این قالب های گران و نیز دقت و تمیزی قطعات برش را افزایش می دهد.

تناژ لازم برای برش دقیق تقریباً دو برابر برش معمولی می باشد. اضافه بر نیروی برش بر ورق گیر بالا و ورق گیر پایین نیز نیرویی اعمال می شود.

نیروی مؤثر بر ورق گیر بالا %70-50 و نیروی مؤثر بر ورق گیر پایین %30-10 نیروی برش است.

1-4- اجزای ساختمان قالب های برش

در قالب سازی عموماً ساخت قالب به صورت تکی است، نه تولید انبوه. خیلی از قطعات که غالباً در ساختمان قالب های دیگر نیز بهتر است به صورت سری ساخته می شوند. بدین جهت توسط مؤسسه استاندارد آلمان (din) برای این قطعات استانداردهایی تدوین شده است که شکل، ابعاد و نیز اندازه ها و تلرانس های لازم آن تعیین شده است. مثلاً به طور مثال دنباله قالب طبق din 9895 ، کفشک های راهنمادار طبق din 9812 و din 9816 و غیره استاندارد شده است.

1-4-1- صفحه پایه

صفحه پایه که ضخامت آن غالباً mm 60 – mm 25 است، ارتباط بین قسمت پایین قالب و میز پرس را انجام می دهد. برای بستن قسمت پایین قالب سوراخ های سرتاسری (راه به در) با شیار در نظر گرفته می شود. اگر از تکه های بست استفاده می شود باید قسمت بست صفحه پایه پهن تر از قسمت دیگر ساخته شود. برای این که قطعات برش خورده بدون هیچ مانعی از قالب پایین بیفتد، باید سوراخ صفحه پایه mm 2 بزرگتر از سوراخ ماتریس طراحی شود.

1-4-2- ماتریس

ماتریس یک یا چند حفره داشته که شکل آن با شکل سنبه های مربوطه مطابقت دارد. برای این که قطعات برش خورده به آسانی از ماتریس پایین بیفتد، بهتر است حفره های قالب از لبه های برش به پایین، جزئی گشادتر شود. بسته به ضخامت ورق، تعداد قطعات برش، فرآیند و دقت خواسته شده، حفره قالب به صورت های مختلفی طراحی می شود. عموماً این مطلب صادق است که هر قدر صافی سطح حفره بهتر باشد، به همان میزان می توان گشادشدگی قالب را کوچکتر انتخاب کرد. برای حفره های گرد می توان بوش های استاندارد را در صفحه پرس کرده یا چسباند، زیرا در این روش می توان بوش ماتریس را به راحتی تعویض کرد.

باید با دقت ویژه ای حفره ماتریس مربوط به سنبه های باریک سوراخ کاری و نیز برقوکاری از سنبه مازاد خارج قالب برش مرکب ساخته شود. سوراخ های استوانه ای با برقوکاری می شود. هر قدر حفره براق تر باشد، مازاد برش از سنبه های باریک به راحتی پایین می افتند. سوراخ آزاد در ماتریس یا سنبه برش مازاد خارج با یک مته بزرگتر نادرست است زیرا مازاد برش روغنی و گریسی روی هم چسبیده و در هم گیر می کنند. در نتیجه سنبه های باریک نمی توانند مازاد برش را به طرف پایین ببرد و ش ته می شود. همچنین در صفحه پایین سوراخ های عبور مازاد باید فقط مقداری بزرگ باشد، مانند یک سوراخ م وطی برقو خورده از زیر صفحه زیرین.

1-4-3- دیواره کانال

در قالب های برش با راهنمای صفحه ای نوار تغذیه بین دو زوار موازی به ضخامت mm 8-5 هدایت می شود، طوری که بین صفحه روبنده و ماتریس یک کانال تغذیه به وجود می آید. با این فاصله هم هدایت نوار تغذیه مطمئن شده و همچنین موقعیت آن نسبت به سنبه توسط دیواره کانال عملی می شود. نوار تغذیه باید در راهنما بدون گیر جابه جا شود. زوار راهنما جهت جلوگیری از گیر نوار تغذیه حدود °3 به طرف بالا گشادتر می شود. برای جلوگیری از ایجاد قوس شکم دادگی شدید در نوار تغذیه نازک یکی از زوارها یا هر دو آن را بلندتر گرفته و صفحه استقرار، جهت قرار گرفتن نوار تغذیه، به این زوارها بسته می شود. در قالب های برش مرکب سری در نتیجه هدایت غیردقیق نوار تغذیه، عیب وضعیت نادرست شکل داخلی نسبت به شکل خارجی قطعه کار به وجود می آید.

نوارها یا تسمه های تغذیه که تلرانس زیادی در عرض دارند به واسطه استفاده از قطعه فشارنده فنری هدایت خوبی دارد، این قطعه در پشت دیواره کانال نصب شده و نوار تغذیه به سمت دیواره کانال جلویی فشار می دهد. در ماتریس های دراز و ساده از مغزی فنری که در دیواره کانال پشتی نصب می شود استفاده می شود.

در قالب های برش بدون راهنما اغلب از یک دیواره کانال نوار تغذیه که نوار در امتداد آن جابه جا می شود استفاده می گردد.

1-4-4- صفحه روبند

صفحه روبند سنبه برش را تا محل برش هدایت می کند به طوری که از یک طرف لقی برش لازم محفوظ مانده و از طرف دیگر از برخورد و تماس لبه های سخت برش جلوگیری می شود. به علاوه این صفحه به عنوان بیرون انداز نوار که توسط سنبه برش بالا می آید عمل می کند. شکل و اندازه صفحه روبند غالباً بستگی به ماتریس دارد. حفره این صفحه با ماتریس مطابقت دارد. برای سنبه های سوراخ کاری گرد در قالب های بزرگ از بوش های سخت کاری شده راهنمای سنبه که در صفحه روبند جایگذاری می شود استفاده می گردد. برای این که دید بهتری در هنگام هدایت و استوپ نوار تغذیه فراهم شود صفحه روبند در قسمت ورودی و وجی ماشین کاری می شود. به طور معمول mm 30 ـ mm 15 از ضخامت صفحه روبند نرم می ماند. برای تیراژ بالای قطعه کار تولیدی و سرعت بالای نوار تغذیه سخت کاری صفحه روبند بهتر است.

اگر تعداد قطعات برش کمتر باشد ایجاد حفره با ریختن رزین مواد خیلی بهتر است. این روش از یک طرف در ماشین کاری وقت گیر طولانی صرفه جویی کرده و از طرف دیگر تعیین دقیق وضعیت سنبه و ماتریس را اصولاً آسان تر می کند. رزین های ریختگی مواد خواص لغزشی و خواص حرکتی اضطراری خوب، استحکام فشاری کافی و در دمای ریخته گری °c 20 به واسطه سیالیت خوب قالبیت ریخته گری خیلی خوبی دارد.

شکاف ریختگی بین سنبه و صفحه سوراخ کاری یا اره شده، نباید، کوچکتر از mm 5/0 و بزرگتر از mm 3 باشد. به جای حفره های پیچیده در سنبه های کوچک یک سوراخ با یک حفره چهارگوش در صفحه روبند کافی است. در ریختن رزین بین صفحه روبند و ماتریس مواد جداکننده، مثلاً کاغذ گذاشته می شود و روی سنبه روغن سیلی پاشیده تا از چسبیدن رزین روی سنبه جلوگیری شود. صفحه روبند و ماتریس بدون دیواره کانال با پین به هم محکم می شوند.

دستی به شکاف برش یکنواخت بین سنبه و ماتریس با قرار دادن فیلر بین سنبه و ماتریس عملی است. سنبه باید دقیقاً عمود باشد، برای این کار از قطعات سنگ خورده یا گونیای گیرنده مغناطیسی استفاده می شود. برای این که رزین ریختگی از صفحه روبند بیرون نریزد می توان اطراف حفره را با خمیر گرفت.

برای این که سنبه به خوبی روغن کاری شود می توان در صفحه روبند مخزن روغن فرزکاری کرد. عمر صفحه روبند با این کار جزئی اضافی خیلی بیشتر می شود. پخ زنی، سوهان در کناره های بالایی حفره توصیه نمی شود، زیرا از محل پخ گرد و خاک و بین سنبه و صفحه روبند نفوذ می کند.

1-4-5- جعبه ماتریس

در قالب های با صفحه روبند می توان صفحه پایه، ماتریس، زوار و صفحه روبند به صورت یک مجموعه به اصطلاح «جعبه ماتریس» مطرح شوند. این جعبه ماتریس ها در ابعاد مختلف و بدون حفره ماتریس را می توان از شرکت های سازنده به عنوان قطعات استاندارد تهیه کرد.

1-4-6- سنبه

فرم سنبه با شکل قطعه کار مطابقت دارد (زاویه a = 0°). بسته به ابعاد و نوع ساخت، سنبه بدون پله و یا پله دار تنه دار می باشد. بنابراین مثلاً سنبه های سوراخ کاری استوانه ای بدون پله غالباً در قالب های برش با راهنمای صفحه ای به کار می رود. سنبه های تنه دار ترجیحاً در قالب های با میل راهنما استفاده می شود، که در مورد این ها قبل از عمل برش کاری انجام نمی شود. سنبه استحکام خود را با تنه تقویت شده به دست می آورد.

بستن سنبه در صفحه سنبه گیر در صورت کم بودن نیروی بیرون انداز با بزرگ سر سنبه به صورت ریختن رزین و یا چسباندن سنبه انجام می شود. در غیر این صورت سر سنبه با یقه استوانه ای یا م وطی طراحی می شود، البته شکل استوانه ای نسبت به شکل م وطی ترجیح داده می شود. در صورت کافی بودن ابعاد سطح مقطع، سنبه را می توان از ته سنبه روی صفحه ضربه گیر با پیچ محکم بست. اگر سطح مقطع سنبه بزرگ نباشد، سنبه به صورت فلانچ طراحی می شود. اگر سنبه بتواند بچرخد، که قبل از همه در سنبه های غیردایروی در نوع تنه دار و بدون صفحه روبند ممکن است، باید از پین مانع چرخش نیز استفاده کرد.

سنبه های لاغر فرم سوراخکاری دایره ای یا چهارگوش سنبه های سوزنی نامیده می شوند. این سنبه ها را به صورت سخت کاری و سنگ زنی شده می توان از شرکت های مربوطه و تخصصی تهیه کرد. سنبه های سوزنی با کله یا بدون کلگی بوده و نیز پله دار یا بدون پله می باشد. در سنبه های برش بدون کله، سمت کلگی نرم بوده، به طوری که در صورت نیاز می توان آن را چکش کاری کرد. قطر آن طبق میدان تلرانس h6 سنگ زنی می شود. در سنبه های پله دار دقت لنگی mm 5 است. سنبه های چهارگوش را می توان با همین طرح و شرایط تهیه کرد.

در قالب های برش کوچک بدون راهنما، سنبه و دنباله قالب به صورت یکپارچه ساخته می

مشاهده متن کامل ...

پاو وینت در مورد پردازش تصویر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت در مورد پردازش تصویر با و پر سرعت .

پاو وینت در مورد پردازش تصویر


پاو وینت در مورد پردازش تصویر

فرمت فایل :powerpoint (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 55 صفحه

 

 

 • انسان می تواند بسیاری از اشیاء را از روی تصویر خطوط آنها شناسایی کند
  • مثال: تصاویر کارتونی
 • سیستم بینایی انسان قبل از بازشناسی رنگ یا شدت روشنایی، نوعی کشف لبه انجام می دهد.
 • بنابراین انجام کشف لبه قبل از تفسیر تصاویر در سیستمهای خ ر منطقی به نظر می رسد.
 • انجام عملیات کشف لبه، پردازش مهمی در بسیاری از سیستمهای بینایی محسوب می شود.

 

 • تعاریف
  • یک نقطة لبه، نقطه ای است که در محل آن تغییرات محلی روشنایی وجود دارد.
  • یک آشکارساز لبه، الگوریتمی است که لبه ها را در یک تصویر محاسبه می کند.
  • یک کانتور، یک مسیر بسته ناشی از مرزهای یک شی است
  • دنبال لبه، فرایند جستجوی تصویر برای یافتن کانتورها است.
 • فرایند کشف لبه با دو پدیده مواجه است
  • لبه های کشف شده
   • لبه های واقعی که اطلاعات مفید تصویر بوده و منطبق بر مرزهای تصویر است.
   • لبه های کاذب که مطابق لبه های واقعی نبوده و ناشی از نویز است
  • لبه های گم شده
   • لینک لبه ها می تواند مشکل لبه های گم شده را ترمیم کند
   • دنبال لبه، به کمک لبه های کشف و ترمیم شده، کانتورها را پیدا می کند.

تعیین محل لبه

1- کشف قطعه لبه های  خطی کوچک ( ده لبه)

2- گردآوری ده لبه ها به منظور ایجاد لبه

آشکارسازی ده لبه

 • با استفاده از عملگر تفاضل (از دو کلیشة عمود بر هم استفاده میکنند)
 • با استفاده از کلیشه های لبه (از چندین کلیشه استفاده میکنند)
 • با انطباق مدلهای پارامتریک

با


پاو وینت در مورد پردازش تصویر


مشاهده متن کامل ...
کیف دوزی با پارچه
درخواست حذف اطلاعات

قبل از هر چیز بگوییم که برای دوختن این کیف پارچه حتماً نباید خیاطی بلد باشید؛ فقط کافی است الفبای دوخت و دوز را بدانید. در این پست طرز دوخت یک کیف پارچه ای ساده اما شیک را می آموزید. در این آموزش ساخت دوختن گوشه های کناری و جیب بیرونی برای کیف بخوبی توضیح داده شده و به همین خاطر یک نوع آموزش اصول خیاطی هم محسوب می شود

.کیف پارچه ای
کیف پارچه ای آماده استمی توانید بدون نیاز به الگو اندازه کیف را تغییر دهید

الگوی این کیف طوری طراحی شده که می توانید اندازه آن را هرچقدر که بخواهید افزایش دهید. کیفی که در تصاویر بالا می بینید ۳۸ در ۳۸ سانتیمتری است و میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای شما باشد. کیف با پارچه جین دوخته شده اما میتوان از هر نوع پارچه محکم و بادوام دیگر استفاده کرد.
گام اول : وسایل موردنیاز
وسایل و ابزار موردنیاز برای دوخت کیف پارچه ای
وسایل و ابزار موردنیاز برای دوخت کیف پارچه ای

دقت کنید که اندازه پارچه اصلی و آستر با توجه به ابعادی که برای کیف انتخاب کرده اید، تغییر میکند.

دو تکه ۹۰ سانتیمتری از پارچه اصلی (جین، کرباس، کتان و …)
دو تکه ۹۰ سانتیمتری از پارچه آستر (کتان، پشمی، ابریشمی و …)
اتو و تخته اتو
قیچی، کاتر، خط کش، موکت برش
سنجاق
قلم خیاطی
چرخ خیاطی
نخ و سوزن

گام دوم : پارچه ها را ببرید
پارچه ها را در اندازه های مناسب ببرید
پارچه ها را در اندازه های مناسب ببرید

اگر در اولین مرحله یعنی ب پارچه ها دقت نکنید، کارتان در مراحل بعد بی نتیجه باقی می ماند. قبل از ب همه پارچه ها را اتو کنید. برای دوخت کیف پارچه ای باید تکه های پارچه زیر را ببرید:

دو تکه از پارچه اصلی با ابعاد ۶۶ در ۳۵٫۵ سانتیمتر
دو تکه از پارچه آستر با ابعاد ۶۶ در ۳۵٫۵ سانتیمتر
یک تکه از پارچه آستر و پارچه اصلی با ابعاد ۲۲٫۸ در ۲۲٫۸ (برای جیب)
دو تکه از پارچه اصلی با ابعاد ۱۵٫۲ در ۶۰٫۹ سانتیمتر (برای دسته ها)

سعی کنید تا جایی که می توانید لبه های پارچه ها را دقیق و مرتب ببرید تا کار دوخت دشوار نشود.
گام سوم : جیب را بدوزید
پارچه و آستر را روی هم قرار دهیدبا سنجاق دو پارچه را بهم وصل کنیدبا یک حاشیه مناسب دو پارچه را بهم بدوزیدپارچه را برگردانیدلبه باز کیف را اتو کنیدقسمت باز لبه بالایی را هم بدوزید

برای دوختن جیب روش های مختلفی وجود دارد و ما از روشی استفاده کرده ایم که یک آستر هم برای جیب در نظر گرفته میشود. دو تکه پارچه ای که برای جیب کیف بریده اید را بردارید و آنها را روی هم قرار دهید (طوری که روی پارچه به سمت داخل باشد). سه طرف پارچه ها را با سنجاق بهم وصل کنید. سنجاق ها را بصورت عمودی قرار دهید مطابق تصویر) تا قسمتی که دوخته نمی شود، مشخص باشد. بعد از دوختن جیب از طریق این سوراخ جیب را برمی گردانیم.

دوختن جیب را با فاصله نیم سانتیمتری از کنار اولین سنجاق عمودی شروع کنید و به سمت سنجاق بعدی حرکت کنید. ابتدا و انتهای دوخت ها را بست بزنید.

بعد از اینکه دور جیب را دوختید، جیب را برگردانید تا روی آن به بیرون باشد. همانطور که می بینید دهنه جیب باز است. دو سر پارچه را طوری به سمت داخل تا کنید که این لبه جیب هم با سایر لبه ها تراز باشد. حالا این قسمت را خوب اتو کنید.

حالا قسمت باز بالای جیب را هم بدوزید. فاصله نیم سانتیمتری از محل سنجاق ها را هم درنظر داشته باشید. جیب را یکبار دیگر اتو کنید.
در ساختنی بخوانید : آموزش ساخت آمپ گیتار ماژولار با قابلیت اتصال ماژول های مختلف
گام چهارم : دسته ها را بدوزید
دسته را از وسط تا کنیدلبه ها را به سمت خط وسطی تا کنیدیکبار دیگر دسته را تا کنیدهمینکار را برای دسته دیگر تکرار کنید و لبه ها را بدوزید

دو پارچه ای که برای دسته های کیف پارچه بریده اید را بردارید و آنها را از وسط تا کنید. دقت کنید که پشت پارچه باید به سمت بالا باشد. هر دو پارچه را خوب اتو کنید تا یک خط وسط آن بیفتد.

حالا تای پارچه را باز کنید و دو لبه پارچه را به سمت وسط تا کنید. دوباره بندها را اتو کنید.

حالا یکبار دیگر بند را از وسط تا کنید و دوباره اتو بزنید.

بند را زیر چرخ بگذارید و دوختن را شورع کنید. بست زدن و درنظر گرفتن حاشیه دوخت را فراموش نکنید.
گام پنجم : جیب را به پارچه بدوزید
جیب را در محل مناسب سنجاق کنیدبا فاصله مناسب از سنجاق ها دوخت جیب را آغاز کنیدیک طرف جیب باید باز بمانداگر بخواهید می توانید با روش مشابه برای کیف تان جیب داخلی بدوزید

یکی از دو تکه ای که از پارچه اصلی بریده اید را بردارید و آن را طوری روی سطح کارتان بگذارید که روی آن به سمت خودتان باشد.

حالا باید جیب را روی این پارچه قرار دهید. بهتر است جیب با بالا و پایین ۷٫۶ سانتیمتر و از لبه ها ۲۱ سانتیمتر فاصله داشته باشد. محل جیب را مشخص کنید و آن را با سنجاق سر جایش ثابت کنید.

حالا باید جیب را دقیقاً از محل دوخت به پارچه بدوزید. دو طرف و پایین جیب را بدوزید و بالای آن را باز بگذارید.
گام ششم : قسمت بیرونی و آستر کیف را بدوزید
دو پارچه بیرونی را به هم بدوزیددوختن را آغاز کنیدحاشیه مناسب را رعایت کنیدلبه ها را با ابزار مخصوص ببریدآستر را هم به همین ترتیب بدوزیدآستر را هم به همین ترتیب بدوزیدآستر را هم به همین ترتیب بدوزید

دو تکه پارچه بیرونی کیف را طوری روی هم قرار دهید که روی آنها به سمت داخل باشد. پایین و دو طرف پارچه ها را با سنجاق بهم وصل کنید. قبل از شروع دوخت مطمئن شوید که بالای جیب به سمت بالای کیف است. دوخت کیف را از بالای سمت راست شروع کنید و به سمت پایین حرکت کنید و به سمت چپ ادامه دهید. دوخت را با فاصله مناسب از لبه پارچه انجام دهید.

وقتی دوخت پارچه تمام شد، سنجاق ها را باز کنید و پارچه را اتو بزنید.

گوشه های اضافی را ببرید و با استفاده از قیچی مخصوص حاشیه ها را مرتب کنید. در این مرحله نباید پارچه را برگردانید و بگذارید پشت و رو باقی بماند.

همین مراحل را برای آستر هم تکرار کنید اما آستر را برگردانید و آن را اتو کنید.
گام هفتم : محل قرارگیری دسته ها را مشخص کنید
آستر را داخل کیف قرار دهیدلبه ها را تراز کنیددسته ها را به این شکل تا کنیددسته ها را در محل مناسب قرار دهیددسته ها را فقط به یک لایه کیف سنجاق کنیدسنجاق ها را بصورت عمودی بزنید تا قسمتی که دوخته نمی شود، مشخص باشد

آستر را داخل پارچه بیرونی کیف پارچه ای قرار دهید؛ طوریکه روی پارچه به سمت بالا باشد. همانطور که در تصویر می بینید لبه های آستر را تا کنید و آن را به سمت داخل حرکت دهید.

حالا دسته هایی که درست کرده اید را بردارید و و آنها را مثل تصویر سوم شکل دهید. دسته ها باید به یک شکل خم شده باشند و سر آنها مسطح باشد.

دسته ها را از طرف رو بین پارچه بیرونی و آستر قرار دهید. دقت کنید که سر دسته ها با لبه های کیف تراز باشد و حدود ۱۷٫۵ سانتیمتر در داخل کیف قرار داشته باشد. دسته ها را در همین ح سنجاق کنید. حواستان باشد که دسته را به یکی از دو طرف کیف سنجاق کنید و سنجاق از آستر و پارچه طرف دیگر کیف عبور نکند.
در ساختنی بخوانید : با دستگاه برش لیزری جعبه لوازم آرایشی گردان بسازید

همین مراحل را برای دسته دیگر تکرار کنید تا کیف برای دوخت دسته ها آماده شود.
گام هشتم : دسته ها را به کیف بدوزید
سنجاق ها را باید به همین شکل بزنیددو طرف کیف باید از هم جدا باشندبا چرخ دسته ها را بدوزیدبا چرخ دسته ها را بدوزیدحاشیه دوخت مناسب را رعایت کنیدحاشیه دوخت مناسب را رعایت کنیدآستر را از سوراخ بیرون بکشیدحالا پارچه بیرونی را به رو برگردانیدکیف را یکبار اتو کنیدآستر را از سوراخ روی کیف به داخل کیف برگردانید

لبه بالایی کیف را با سنجاق بزنید و حواستان باشد سنجاق ها از طرف دیگر کیف رد نشوند. سنجاق های بین دسته ها را بصورت عمودی قرار دهید تا مشخص شود کدام قسمت ها را نباید بدوزید. در ادامه کار کیف را از طریق قسمت های دوخته برمی گردانیم.

وقتی سنجاق ها را زدید، لبه کیف را زیر پایه فشار چرخ خیاطی قرار دهید. به این ترتیب لبه سمت راست پایه راهنمای حاشیه دوخت تان می شود. از سنجاق پایینی عمودی شروع کنید و به سمت سنجاق بالای آن حرکت کنید. شرو و پایین دوخت را هم بست بزنید.

سنجاق های کیف را باز کنید و آستر را از قسمتی که هنوز ندوخته اید، بیرون بکشید. اینکار را به آرامی انجام دهید و عجله نکنید. وقتی آستر کاملاً بیرون آمد، پارچه بیرونی را هم به رو برگردانید. کیف را صاف کنید و اتو کنید.

همانطور که می بینید یک سوراخ همچنان روی کیف وجود دارد. آستر را از این سوراخ داخل کیف کنید و دوباره کیف را اتو کنید.
گام نهم : قسمت های باقی مانده را بدوزید
لبه بالایی کیف را یکبار اتو کنیداین قسمت کیف هنوز دوخته نشده استبالای کیف را هم بدوزیدبالای کیف را هم بدوزیدکیف تقریباً آماده است

قسمت باز کیف پارچه ای را روی سر میز اتو قرار دهید و لبه بالایی کیف را اتو کنید.

وقتی کیف را کاملاً اتو کردید و همه لبه های آن را صاف کردید، دور کیف را یکبار بدوزید تا کارتان با لبه ها تمام شود و سوراخ بالای کیف هم بسته شود.
گام دهم : گوشه های کناری را بدوزید
بالای کیف را به شکل مستطیل تا کنیدسنجاق ها را به بالای علامت تان بزنیداز روی خطی که کشیده اید، پارچه را بدوزیدقسمتی که دوخته اید را ببرید

برای اینکه شکل بهتری داشته باشد و لبه های آن تیزتر باشند، باید لبه های آن را صاف کنیم و آنها را بدوزیم. قبل از شروع کار کیف را برگردانید تا آستر آن رو به بیرون باشد.

گوشه کف کیف را در دست بگیرید و آن را طوری صاف کنید که یک مثلث شکل بگیرد. وقتی مطمئن شدید لبه ها و حاشیه ها با هم تراز هستند، این قسمت کیف را اتو کنید.

یک خط کش بردارید و آن را در امتداد مثلث قرار دهید و یک خط ۱۶٫۵ سانتیمتری روی آن علامت بزنید. فرقی نمی کند علامت تان چقدر از مثلث را کوتاه کند. زیر این خط را سنجاق بزنید چرخ خیاطی را تنظیم کنید و روی این خط را بدوزید. ابتدا و انتهای دوخت تان را کوک بزنید.

حالا این لبه را ببرید. می توانید با ابزار مخصوص لبه ها را برش بدهید تا رشته رشته نشود.
کیف پارچه ای آماده است
کیف پارچه ای آماده است
کیف پارچه ای آماده است

کیف پارچه ای آماده است و می توانید از آن استفاده کنید. این نوع کیف پارچه ای نیاز چندانی به زیپ ندارد اما می توانید یک بند یا چسب برای درب آن بگذارید.مشاهده متن کامل ...
چند نکته کلیدی کیف دوزی با پارچه
درخواست حذف اطلاعات

قبل از هر چیز بگوییم که برای دوختن این کیف پارچه حتماً نباید خیاطی بلد باشید؛ فقط کافی است الفبای دوخت و دوز را بدانید. در این پست طرز دوخت یک کیف پارچه ای ساده اما شیک را می آموزید. در این آموزش ساخت دوختن گوشه های کناری و جیب بیرونی برای کیف بخوبی توضیح داده شده و به همین خاطر یک نوع آموزش اصول خیاطی هم محسوب می شود.

کیف پارچه ای

کیف پارچه ای آماده استمی توانید بدون نیاز به الگو اندازه کیف را تغییر دهید

الگوی این کیف طوری طراحی شده که می توانید اندازه آن را هرچقدر که بخواهید افزایش دهید. کیفی که در تصاویر بالا می بینید ۳۸ در ۳۸ سانتیمتری است و میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای شما باشد. کیف با پارچه جین دوخته شده اما میتوان از هر نوع پارچه محکم و بادوام دیگر استفاده کرد.
گام اول : وسایل موردنیاز
وسایل و ابزار موردنیاز برای دوخت کیف پارچه ای
وسایل و ابزار موردنیاز برای دوخت کیف پارچه ای

دقت کنید که اندازه پارچه اصلی و آستر با توجه به ابعادی که برای کیف انتخاب کرده اید، تغییر میکند.

دو تکه ۹۰ سانتیمتری از پارچه اصلی (جین، کرباس، کتان و …)
دو تکه ۹۰ سانتیمتری از پارچه آستر (کتان، پشمی، ابریشمی و …)
اتو و تخته اتو
قیچی، کاتر، خط کش، موکت برش
سنجاق
قلم خیاطی
چرخ خیاطی
نخ و سوزن

گام دوم : پارچه ها را ببرید
پارچه ها را در اندازه های مناسب ببرید
پارچه ها را در اندازه های مناسب ببرید

اگر در اولین مرحله یعنی ب پارچه ها دقت نکنید، کارتان در مراحل بعد بی نتیجه باقی می ماند. قبل از ب همه پارچه ها را اتو کنید. برای دوخت کیف پارچه ای باید تکه های پارچه زیر را ببرید:

دو تکه از پارچه اصلی با ابعاد ۶۶ در ۳۵٫۵ سانتیمتر
دو تکه از پارچه آستر با ابعاد ۶۶ در ۳۵٫۵ سانتیمتر
یک تکه از پارچه آستر و پارچه اصلی با ابعاد ۲۲٫۸ در ۲۲٫۸ (برای جیب)
دو تکه از پارچه اصلی با ابعاد ۱۵٫۲ در ۶۰٫۹ سانتیمتر (برای دسته ها)

سعی کنید تا جایی که می توانید لبه های پارچه ها را دقیق و مرتب ببرید تا کار دوخت دشوار نشود.
گام سوم : جیب را بدوزید
پارچه و آستر را روی هم قرار دهیدبا سنجاق دو پارچه را بهم وصل کنیدبا یک حاشیه مناسب دو پارچه را بهم بدوزیدپارچه را برگردانیدلبه باز کیف را اتو کنیدقسمت باز لبه بالایی را هم بدوزید

برای دوختن جیب روش های مختلفی وجود دارد و ما از روشی استفاده کرده ایم که یک آستر هم برای جیب در نظر گرفته میشود. دو تکه پارچه ای که برای جیب کیف بریده اید را بردارید و آنها را روی هم قرار دهید (طوری که روی پارچه به سمت داخل باشد). سه طرف پارچه ها را با سنجاق بهم وصل کنید. سنجاق ها را بصورت عمودی قرار دهید مطابق تصویر) تا قسمتی که دوخته نمی شود، مشخص باشد. بعد از دوختن جیب از طریق این سوراخ جیب را برمی گردانیم.

دوختن جیب را با فاصله نیم سانتیمتری از کنار اولین سنجاق عمودی شروع کنید و به سمت سنجاق بعدی حرکت کنید. ابتدا و انتهای دوخت ها را بست بزنید.

بعد از اینکه دور جیب را دوختید، جیب را برگردانید تا روی آن به بیرون باشد. همانطور که می بینید دهنه جیب باز است. دو سر پارچه را طوری به سمت داخل تا کنید که این لبه جیب هم با سایر لبه ها تراز باشد. حالا این قسمت را خوب اتو کنید.

حالا قسمت باز بالای جیب را هم بدوزید. فاصله نیم سانتیمتری از محل سنجاق ها را هم درنظر داشته باشید. جیب را یکبار دیگر اتو کنید.
در ساختنی بخوانید : آموزش ساخت آمپ گیتار ماژولار با قابلیت اتصال ماژول های مختلف
گام چهارم : دسته ها را بدوزید
دسته را از وسط تا کنیدلبه ها را به سمت خط وسطی تا کنیدیکبار دیگر دسته را تا کنیدهمینکار را برای دسته دیگر تکرار کنید و لبه ها را بدوزید

دو پارچه ای که برای دسته های کیف پارچه بریده اید را بردارید و آنها را از وسط تا کنید. دقت کنید که پشت پارچه باید به سمت بالا باشد. هر دو پارچه را خوب اتو کنید تا یک خط وسط آن بیفتد.

حالا تای پارچه را باز کنید و دو لبه پارچه را به سمت وسط تا کنید. دوباره بندها را اتو کنید.

حالا یکبار دیگر بند را از وسط تا کنید و دوباره اتو بزنید.

بند را زیر چرخ بگذارید و دوختن را شورع کنید. بست زدن و درنظر گرفتن حاشیه دوخت را فراموش نکنید.
گام پنجم : جیب را به پارچه بدوزید
جیب را در محل مناسب سنجاق کنیدبا فاصله مناسب از سنجاق ها دوخت جیب را آغاز کنیدیک طرف جیب باید باز بمانداگر بخواهید می توانید با روش مشابه برای کیف تان جیب داخلی بدوزید

یکی از دو تکه ای که از پارچه اصلی بریده اید را بردارید و آن را طوری روی سطح کارتان بگذارید که روی آن به سمت خودتان باشد.

حالا باید جیب را روی این پارچه قرار دهید. بهتر است جیب با بالا و پایین ۷٫۶ سانتیمتر و از لبه ها ۲۱ سانتیمتر فاصله داشته باشد. محل جیب را مشخص کنید و آن را با سنجاق سر جایش ثابت کنید.

حالا باید جیب را دقیقاً از محل دوخت به پارچه بدوزید. دو طرف و پایین جیب را بدوزید و بالای آن را باز بگذارید.
گام ششم : قسمت بیرونی و آستر کیف را بدوزید
دو پارچه بیرونی را به هم بدوزیددوختن را آغاز کنیدحاشیه مناسب را رعایت کنیدلبه ها را با ابزار مخصوص ببریدآستر را هم به همین ترتیب بدوزیدآستر را هم به همین ترتیب بدوزیدآستر را هم به همین ترتیب بدوزید

دو تکه پارچه بیرونی کیف را طوری روی هم قرار دهید که روی آنها به سمت داخل باشد. پایین و دو طرف پارچه ها را با سنجاق بهم وصل کنید. قبل از شروع دوخت مطمئن شوید که بالای جیب به سمت بالای کیف است. دوخت کیف را از بالای سمت راست شروع کنید و به سمت پایین حرکت کنید و به سمت چپ ادامه دهید. دوخت را با فاصله مناسب از لبه پارچه انجام دهید.

وقتی دوخت پارچه تمام شد، سنجاق ها را باز کنید و پارچه را اتو بزنید.

گوشه های اضافی را ببرید و با استفاده از قیچی مخصوص حاشیه ها را مرتب کنید. در این مرحله نباید پارچه را برگردانید و بگذارید پشت و رو باقی بماند.

همین مراحل را برای آستر هم تکرار کنید اما آستر را برگردانید و آن را اتو کنید.
گام هفتم : محل قرارگیری دسته ها را مشخص کنید
آستر را داخل کیف قرار دهیدلبه ها را تراز کنیددسته ها را به این شکل تا کنیددسته ها را در محل مناسب قرار دهیددسته ها را فقط به یک لایه کیف سنجاق کنیدسنجاق ها را بصورت عمودی بزنید تا قسمتی که دوخته نمی شود، مشخص باشد

آستر را داخل پارچه بیرونی کیف پارچه ای قرار دهید؛ طوریکه روی پارچه به سمت بالا باشد. همانطور که در تصویر می بینید لبه های آستر را تا کنید و آن را به سمت داخل حرکت دهید.

حالا دسته هایی که درست کرده اید را بردارید و و آنها را مثل تصویر سوم شکل دهید. دسته ها باید به یک شکل خم شده باشند و سر آنها مسطح باشد.

دسته ها را از طرف رو بین پارچه بیرونی و آستر قرار دهید. دقت کنید که سر دسته ها با لبه های کیف تراز باشد و حدود ۱۷٫۵ سانتیمتر در داخل کیف قرار داشته باشد. دسته ها را در همین ح سنجاق کنید. حواستان باشد که دسته را به یکی از دو طرف کیف سنجاق کنید و سنجاق از آستر و پارچه طرف دیگر کیف عبور نکند.
در ساختنی بخوانید : با دستگاه برش لیزری جعبه لوازم آرایشی گردان بسازید

همین مراحل را برای دسته دیگر تکرار کنید تا کیف برای دوخت دسته ها آماده شود.
گام هشتم : دسته ها را به کیف بدوزید
سنجاق ها را باید به همین شکل بزنیددو طرف کیف باید از هم جدا باشندبا چرخ دسته ها را بدوزیدبا چرخ دسته ها را بدوزیدحاشیه دوخت مناسب را رعایت کنیدحاشیه دوخت مناسب را رعایت کنیدآستر را از سوراخ بیرون بکشیدحالا پارچه بیرونی را به رو برگردانیدکیف را یکبار اتو کنیدآستر را از سوراخ روی کیف به داخل کیف برگردانید

لبه بالایی کیف را با سنجاق بزنید و حواستان باشد سنجاق ها از طرف دیگر کیف رد نشوند. سنجاق های بین دسته ها را بصورت عمودی قرار دهید تا مشخص شود کدام قسمت ها را نباید بدوزید. در ادامه کار کیف را از طریق قسمت های دوخته برمی گردانیم.

وقتی سنجاق ها را زدید، لبه کیف را زیر پایه فشار چرخ خیاطی قرار دهید. به این ترتیب لبه سمت راست پایه راهنمای حاشیه دوخت تان می شود. از سنجاق پایینی عمودی شروع کنید و به سمت سنجاق بالای آن حرکت کنید. شرو و پایین دوخت را هم بست بزنید.

سنجاق های کیف را باز کنید و آستر را از قسمتی که هنوز ندوخته اید، بیرون بکشید. اینکار را به آرامی انجام دهید و عجله نکنید. وقتی آستر کاملاً بیرون آمد، پارچه بیرونی را هم به رو برگردانید. کیف را صاف کنید و اتو کنید.

همانطور که می بینید یک سوراخ همچنان روی کیف وجود دارد. آستر را از این سوراخ داخل کیف کنید و دوباره کیف را اتو کنید.
گام نهم : قسمت های باقی مانده را بدوزید
لبه بالایی کیف را یکبار اتو کنیداین قسمت کیف هنوز دوخته نشده استبالای کیف را هم بدوزیدبالای کیف را هم بدوزیدکیف تقریباً آماده است

قسمت باز کیف پارچه ای را روی سر میز اتو قرار دهید و لبه بالایی کیف را اتو کنید.

وقتی کیف را کاملاً اتو کردید و همه لبه های آن را صاف کردید، دور کیف را یکبار بدوزید تا کارتان با لبه ها تمام شود و سوراخ بالای کیف هم بسته شود.
گام دهم : گوشه های کناری را بدوزید
بالای کیف را به شکل مستطیل تا کنیدسنجاق ها را به بالای علامت تان بزنیداز روی خطی که کشیده اید، پارچه را بدوزیدقسمتی که دوخته اید را ببرید

برای اینکه شکل بهتری داشته باشد و لبه های آن تیزتر باشند، باید لبه های آن را صاف کنیم و آنها را بدوزیم. قبل از شروع کار کیف را برگردانید تا آستر آن رو به بیرون باشد.

گوشه کف کیف را در دست بگیرید و آن را طوری صاف کنید که یک مثلث شکل بگیرد. وقتی مطمئن شدید لبه ها و حاشیه ها با هم تراز هستند، این قسمت کیف را اتو کنید.

یک خط کش بردارید و آن را در امتداد مثلث قرار دهید و یک خط ۱۶٫۵ سانتیمتری روی آن علامت بزنید. فرقی نمی کند علامت تان چقدر از مثلث را کوتاه کند. زیر این خط را سنجاق بزنید چرخ خیاطی را تنظیم کنید و روی این خط را بدوزید. ابتدا و انتهای دوخت تان را کوک بزنید.

حالا این لبه را ببرید. می توانید با ابزار مخصوص لبه ها را برش بدهید تا رشته رشته نشود.
کیف پارچه ای آماده است
کیف پارچه ای آماده است
کیف پارچه ای آماده است

کیف پارچه ای آماده است و می توانید از آن استفاده کنید. این نوع کیف پارچه ای نیاز چندانی به زیپ ندارد اما می توانید یک بند یا چسب برای درب آن بگذارید.مشاهده متن کامل ...
بایدهای ت یازدهم
درخواست حذف اطلاعات

بایدهای ت یازدهم

نگاهی منصفانه به عملکرد ت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می دهد برخی شاخص های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل های خود در حرکتند . اما نباید به هر بهانه ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید . این ثبات نیست تحمیل شرایط بد اقتصادی بر زندگی مردم است . و البته ایجاد رانتهای تی برای عده ایی خاص. مثلا" زمانی که نرخ بیکاری 10% و نرخ تورم 30% اعلام می گردد ، ثبات در شاخص 40% فلاکت مردم آزار دهنده و غیر منطقی است . در این میان مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است در برخی موارد ناشی از اقدامات نسنجیده ت قبل و ادامه آن در ت فعلی است.جالب است بدانید:

1- زمانی که ارزش پول ملی در ت گذشته 300% کاهش پیدا کرد بدلیل آنکه سهام دارای ارزش ذاتی است ، طبیعی بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. یعنی اگر شاخص سهام 20000 واحد باشد وقتی ارزش پول ملی سه برابر کاهش می یابد تا 60000 واحد رشد شاخص سهام طبیعی است و بعد از آن ناشی از هیجانات بازار است . در این میان بعلت بالا رفتن قیمت سهام اگر عایدی سهام ثابت باشد نگهداری سهام به صرفه نیست و شاخص p/e گاهی به بیش از 500 و حتی 1000 می رسد که معقول نیست و تقریبا" هیچ سهامی وجود ندارد که بتواند با افزایش عایدی این شاخص را تا حد طبیعی یعنی حدود 5 تا 10 برساند . و پس از فروکش روند نزولی شاخص اگر حتی پول ملی هم تقویت نشود عایدی سهام باعث برگشت قیمتها به حد تعادلی می گردد . اینکه ت سعی دارد به هر نحوی شاخص سهام را بالا نگه دارد یک اشتباه استراتژیک است ، چون با برداشته شدن تحریمها و نیز تقویت پول ملی اگر سایر عوامل اثر گذار را نادیده بگیریم، شاخص باید پایین بیاید. بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص p/e و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه گذاران می شود . بازده ایی که از طریق افزایش قیمت سهام حاصل می شد دیگر تقریبا" وجود ندارد . و عایدی سهام هم نمی تواند بازده 110% سال گذشته را تکرار کند. ت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره برای نجات بازار سهام است . همانگونه که در رکود جهانی همه ی کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه گذاری و وج از بحران شدند. در حقیقت عایدی زیاد و بی ارزش با عایدی کم با ارزش برابر می گردد. و این به معنی سقوط شاخص و از دست رفتن سرمایه سهامداران نیست . به زبان عامیانه « یک کیلو پنبه با یک کیلو آهن برابر است » .

2- ت به نا حق تلاش زیادی می کند تا ارزش پول ملی را پایین نگه دارد و اولین مولود این اقدام رواج گسترده پدیده قاچاق است .چنانچه در سالاهای اخیر براساس آمارها حجم کالای قاچاق وارداتی تا 46% و حجم کالای قاچاق صادراتی تا 53% افزایش داشته است1.چون مصنوعات داخلی در بازارهای جهانی ارزش بالایی پیدا میکنند و به صرفه نیست که تولید کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قیمت پایین بفروشند. مثالی در این زمینه مطلب را روشن تر می کند : فرض کنید یک کیلو پسته در بازارهای جهانی 20 دلار است اگر هر دلار 1200تومان باشد هر کیلو برای تولید کننده ایجاد درآمد 24000 تومان می کند حال اگر هر دلار به 3600 تومان برسد درآمد هر کیلو پسته 72000 می شود که این مقدار برای بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا" تولید کنندگان از عرضه آن به بازار داخلی خودداری می کنند.

از سوی دیگر بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث می گردد بسیاری از تولید کنندگان از ادامه تولید باز بمانند چون با افزایش قیمت نهاده های تولید، بهای تمام شده کالاها بشدت افزایش پیدا می کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا" کالاهای ضروری نباشند ، افزایش قیمت برای جبران هزینه های تولید به سختی انجام می گیرد و رکود تولید حتمی است . از سوی دیگر اگر کالا ضروری باشد و تولید کنند بتواند این افزایش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادی خصوصا" به د های پایین و به اقشار با درآمد ثابت می گردد . پس اگر ت واقعا" قصد دارد به تولید کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومی را افزایش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد باید از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشی کند. چون در شرایط رکودی این اقدام اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر م ب قرار می دهد هر چند در کوتاه مدت ت از بازار آشفته ارز سود می برد ، ولی در افق بلند مدت هم ت و هم مردم زیان می بینند.

3- وضعیت استخدامی در کشور بسیار نا کارآمد و نا بسامان و همچنین مخل بهره وری و برنامه ریزی های بلند مدت است . در همه نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتری می دهند ، اما در ایران به نوع قرارداد حقوق می دهند ! همچنین انی که در بخشهای اجرایی کار می کنند حقوق بیشتری می گیرند ، این در حالی است که در ایران به کارکنان بخشهای ستادی و اداری حقوق بیشتری پرداخت می گردد . انی هم که قراردادهای موقت دارند از انی که دارای امنیت شغلی هستند حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند .اما متاسفانه این هم در ایران بر ع است قراردادهایی مانند پیمانکاری ، مشخص (معین) ، و حق دریس باعث صدمات جدی به کار و کارکنان گردیده است . ت باید نگاه سودجویانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پیوند ناگسستنی دارد. و پدیده هایی همچون حق دریس باعث آسیب جدی به مقوله فرهنگ می گردد و جایگاه رفیع آموزش را در بحث فرهنگ سازی و توسعه منابع انسانی تا پایین ترین درجه کاهش می دهد و به یک کالا تبدیل می کند . در حالی که به فرموده ی : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما یقینا" فرهنگ دراین بستر بی عد ی رشد نخواهد کرد.

4- در تهای گذشته تلاش زیادی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت اما نتیجه ها قطعا" در وضعیت اقتصادی فعلی به وضوح قابل روئیت است. هزینه های تامین مالی جزء لاینفک هزینه های تولید است . در زمانه ایی که بحث نرخ بهره صفر در دنیای مدرن مطرح است و حتی برای تحریک سرمایه گذاری ها به نرخ بهره منفی روی آورده اند ، در ایران نرخ بهره 22% و بالاتر رقیب جدی سرمایه گذاری است و هیچ صنعتی قادر و مایل به پوشش این نرخ بهره نیست . در دنیای بشدت رقابتی کنونی هیچ تولیدی توان پوشش این هزینه را ندارد. مگر با تورم 44 درصدی. تولیداتی که با تسهیلات 33% و بالاتر تولید می شوند هرگز قابلیت رقابت با تولیداتی که با نرخ تسهیلات 1% و پایین تر تولید شده اند ، را ندارند.و انتظار رونق اقتصادی عبث و غیر منطقی است. در این شرایط اگر بگوییم عامل اصلی تحریم سرمایه گذاری خارجی نرخ بهره 20% و بالاتر بوده است بیراه نگفته ایم وبه نوعی این نرخ بسیار بالا و ویرانگر نوعی تحریم سرمایه گذاری است .همانطور که در شماره 86 ماهنامه نامه اتاق بازرگانی از قول معاونت راهبردی رییس جمهور ذکر گردیده است ، با افزایش نرخ بهره به بالای 20% رشد سرمایه گذاری تا 9/21 در سال 1391 کاهش داشته است و نیز رشد اقتصادی تا 7/5- کاهش را تجربه کرده است2 .پس ت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزایش سرمایه گذاری و مثبت شاخص های کلان اقتصادی باشد ، راه بیهوده ایی را خواهد پیمود. و بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد ممکن نیست. این نرخ بهره تمام تولیدات اقتصادی را غیر اقتصادی وغیر سود ده کرده است بعنوان نمونه حتی مسکن که در سالهای اخیر رشد قیمتی فاجعه باری را داشته است هم، اقتصادی نیست و صرفه اقتصادی ندارد. شما اگر یک واحد آپارتمان 75 متری داشته باشید و بخواهید آن را اجاره بدهید به سختی بتوانید ماهیانه بابت اجاره آن 1000000تومان در تهران دریافت کنید ، در حالی که همین واحد را اگر بطور متوسط به قیمت هر متر 3000000 بفروش برسانید و در بانک با نرخ 20% س گذاری کنید ماهیانه مبلغ حدودا" 3700000 تومان درآمد خواهید داشت.در این سیستم دلالی بسیار سود ده و تولید با مشکل جدی مواجه است .

5- بودجه اساسی ترین و بنیادی ترین مراحل چشم انداز و توسعه کشور است همچنین بودجه مهمترین ، پیچیده ترین و گسترده ترین لایحه ت به مجلس است.بودجه ابزار موثر هدایت و کنترل اقتصاد می باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم می شود . تا جایی که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزایشی تهیه و اجرا می شود. در علم بودجه ، «بودجه افزایشی» یا همان سنواتی به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا" بین این بودجه و طرحها ارتباط کمی وجود دارد. ممکن است در سالهای گذشته این ارتباط زیاد بوده باشد اما یقینا´در گذر زمان بهینگی آنها کاهش پیدا می کند. و شاید پس از چند سال اصلا" ارتباطی بین منابع و طرحها نباشد . جالب تر اینکه هنوز هم در کشور ما رشته ی بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترین و دقیق ترین بودجه دنیا هم طراحی و تصویب گردد ولی کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترین آسیب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ایی. ت باید طرحی ریشه ایی برای حل معضل بودجه داشته باشد از تربیت منابع انسانی مورد نیاز گرفته تا طراحی نظام آماری تی (gfs) را شامل گردد. بدون نیروی انسانی آموزش دیده و اطلاعات صحیح اجرای طرحهای بلند مدت و حتی کوتاه مدت بیشتر شبیه جادوگری است و موفقیت برنامه ریزی مورد تردید جدی خواهد بود . البته با ریسک بالا. هم اکنون در کشور ما کارهای حسابداری ، مدیریت مالی و بودجه ایی را تماما" حسابداران انجام می دهند. اما باید دانست حسابداری پیش نیاز مدیریت مالی است. بودجه هم کار پیش بینی درآمدها و مخارج را انجام می دهد در حالی که کار حسابداری تماما" ثبت وقایعی است که اتفاق افتاده است. این از اصول اولیه حسابداری است.

6- سالهاست که ما بجای سیاست اقتصادی ، اقتصاد داریم . ت باید حتی برای تقویت سیاست تقویت پایه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بین سیاست و اقتصاد امری ضروری است و نباید یکی را برای دیگری فدا کرد.

7- نظام توزیع بی شک نقش مهمی در رونق و رکود اقتصادی دارد و سود بادآورده در این بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزیع موثر و کارآمد در کم فاصله ی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.چرا که بسیاری از کالاها مسیر تولید تا مصرف را گاهی حتی با 300% افزایش طی می کنند.

8- در شرایطی که در کشور رکود تورمی وجود دارد ، افزایش مالیات و تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف بر شدت رکود می افزاید. باور ما این است مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چیزی که بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود همان مالیات بر مصرف می باشد.

9- فساد و مبارزه با آن هر چند کار بسیار دشواری است ، اما در موفقیت یا عدم موفقیت ت نقش مهمی ایفا می کند.

10- ت نباید کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد . ت باید مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نباید تعادل های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.

مجید گودرزی

منابع:

1- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 87 صفحه 24

2- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 86 اردیبهشت 1393 صفحه 13مشاهده متن کامل ...
دوستش دارم
درخواست حذف اطلاعات

چرا (̲̅د̲̅)(̲̅ر̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅غ̲̅)...


همیشه :̤̈ا̤̤̈̈ع̤̤̈̈ت̤̤̈̈ر̤̤̈̈ا̤̤̈̈ف̤̈: میکنم...دะوะسะتะتะ دะاะرะمะ


همه میگن [̲̲̅̅ق̲̲̅̅ی̲̲̅̅د̲̲̅̅ت̲̲̅̅و̲̲̅̅] بزنم


اما نمیزنم...


اره شاید هیچ وقت مال من نشی،


اما میخوام که (̲̅د̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅س̲̅)(̲̅ت̲̅) (̲̅د̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅ت̲̅)(̲̅ه̲̅) (̲̅ب̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅م̲̅)...


همه میگن ̑ف̑̑ر̑̑ا̑̑م̑̑و̑̑ش̑̑ش̑̑ ̑̑ک̑̑ن̑،منم میگم نمیتونم...


▂▃▄▅▆▇█▓▒░اما دروغ میگم!░▒▓█▇▆▅▄▃▂


میتونم اما نمیخوام،


نمیخوام [̲̲̅̅ف̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅و̲̲̅̅ش̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅]کنم...


اشکال نداره،


زجر میکشم اما تو دلم نگه میدارمت...


این همه مدت با نداشتنت عاشقت موندم...


شماهایی که میگید لیاقتت بیشتر از اینه


من حرف از لیاقت نمیزنم،


حرفه من عشقه،عشق...


چیزی که همتون فکر میکنید تجربه اش کردید


اما فقط فکر میکنید! ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ he╤───


︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عشقم╤───...


حرف آ ...


از همه چیزم [̲̲̅̅ب̲̲̅̅خ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ط̲̲̅̅ر̲̲̅̅ت̲̲̅̅] گذشتم...


غرورم


̅̅ش̅̅خ̅̅ص̅̅ی̅̅ت̅̅م̅̅


الانم فقط ┣▇ زندگیم ▇▇═─ مونده


از اونم میگذرم بخاطرت


هیچ کدومو نفهمیدی


اما ̮م̮̮ه̮̮م̮ ̮ن̮̮ی̮̮س̮̮ت̮ ̮ف̮̮د̮̮ا̮̮ت̮ ̮ش̮̮م̮...


من از اینا نگذشتم که بیای سمتم،


گذشتم چون وظیفه ̛̭̰̃ع̛̛̰̭̭̰̃̃ا̛̛̰̭̭̰̃̃ش̛̛̰̭̭̰̃̃ق̛̛̰̭̭̰̃̃ه̛̰̭̃

که بخاطره:̤̈ ̤̤̈̈ع̤̤̈̈ش̤̤̈̈ق̤̤̈̈ش̤̈: از همه چیز بگذره...


شاید خیلی زود ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عاشقت شدم╤───،

[̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ع̲̲̅̅ش̲̲̅̅ق̲̲̅̅م̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅چ̲̲̅̅گ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ن̲̲̅̅ه̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ب̲̲̅̅و̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅و̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ی̲̲̅̅س̲̲̅̅ت̲̲̅̅]

•••همیـــــــــــن •••

ی را دارم ..

که انقدر برایم ی هست که

نگاهم دنبال ی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

ی به چشمانم نمی آید " هرگز "مشاهده متن کامل ...
ک نت آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

مقدمه:

از روزگاران قدیم طبقات چوبی و سنگی در محیط خانه و محل کار جهت استفاده از فضا، وجودداشته و مورد استفاده قرا رمی گرفته، امروزه با توجه به محدودیت منابع، بالا بودن قیمت چوب های ماسیو، وزن بالای چوب مایسو و پیشرفت علوم استفاده از موادی همچون تخته ده چوب، تخته فیبر (mdf) و انواع پانلها با روکش طبیعی یا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

حال در این جا سعی می شود تا مراحل ساخت آشپزخانه به وسیله صفحات فشرده چوبی به طور کامل توضیح داده شود.

به طور کلی ساخت ک نت آشپزخانه شامل دو مرحله می شود، مرحله اول ساخت ک نت و مرحله دوم شامل نصب ک نت در آشپزخانه می باشد.

* مرحله ساخت ک نت:

این مرحله شامل قسمت های 1- طرح اولیه (پیش طرح) 2- اندازه برداری برای اجرای طراحی و ساخت دقیق 3- طراحی 4- انتخاب نوع مصالح مصرفی 5- محاسبه اندازه های برش کاری 6- اجرای برش کاری 7- عملیات لبه چسبانی 8- شیار زدن 9- سوراخ زنی 10- مونتاژ کاری و در آ حمل و نقل ک نت است.

1- پیش طرح:

پیش طرح به منظور ایجاد منظره ای از طرح نهایی در ذهن یدار می باشد، به نحوی که بتوان توضیحاتی را از روی آن برای یدار بیان نمود و سلیقه و خواست او را در طراحی اصلی پیاده نمود.

2- اندازه برداری برای اجرای طراحی و ساخت دقیق:

در این مرحله به محیط اجرای طرح یاهمان آشپزخانه رفته و محل هایی که ک نت باید برای آن ساخته شود معین می گردد، در این قسمت باید به نکاتی توجه شود که مواردی از آن را توضیح می دهیم: 1- برای تعیین محل اجاق گاز باید ابتدا نوع آن مشخص شود که صفحه ای یا معمولی است. اگر صفحه ای باشد با توجه به اندازه آن، آن را بر روی صفحه کار نصب می نمایم برای و محیط زیر صفحه کار ک نت می سازیم. اگر نوع اجاق گازمعمولی بود محل نصب آن را در طرح به اندازه m 90 خالی گذاریم، در مشخص نمودن محل نصب اجاق گاز باید به مواردی چون انشعاب لوله گاز، برق و دودکش هود در آشپزخانه توجه نمود.

2- باتوجه به نوع هود محل آن را در طرح مشخص می کنیم و مشخص می شود که به ک نت نیاز دارد یا ندارد. محیط لازم برای نصب هود از 60 cm تا 90cm متغییر است.

3- محل نصب لباس شویی در طرح مشخص می گردد و محل آن به اندازه 60cm خالی گذاشته می شود.

4- برای ظرف شویی همانند لباس شوی عمل می کنیم.

5- برای یخچال پس از معین شدن محل آن در طرح باید به مقدار 95cm * 180cm از محیط به آن اختصاص داد.

6- تعیین محل سینک در طرح با توجه به انشعاب لوله آب و اندازه آن که از 60cm تا 120cm متغیر است صورت میگ یرد.

7- تعیین محل های باقیمانده برای طراحی مثل دوسری کشو در کجای آشپزخانه قرار دهیم.

3- طراحی:

در طراحی با توجه اندازه های بدست آمده در مرحله قبل می توان طرح را به صورت دستی یا به کمک رایانه تهیه کرد. طرح دستی اجرای طرح ی بر روی کاغذ ترسیم است.

و طرح کامپیوتری به کمک نرم افزارهای طراحی مانند 3dma catia و … صورت می گیرد.

در طراحی آشپزخانه باید مواردی همچون طرح ک نت، رنگ آشپزخانه نور ، میز صندلی، گل و گیاه و… را در نظر داشت.

در طراحی باید نوع سیستم آشپزخانه مشخص گردد آشپزخانه را می توان راهرویی، l شکل، u شکل و یا v شکل طراحی نمود.

چیدمان ک نت باید به گونه ای باشد که اولاً تشکیل و مستحکم باشد ثانیاً تمام وسایلی که در یک زمان خاص مورد احتیاج است در کوتاهترین زمان ممکن قابل دسترس باشد. به این نکته مثلث دستی آشپزخانه می گویند، اضلاع این مثلث عبارتند از: یخچال، سینک و اجاق گاز می باشد که به ترتیب هر کدام محل دپوی مواد اولیه آشپزخانه محل آماده سازی و پردازش مواد و بالا ه عملیات پخت و پز مواد است.

از آنجا که بیشترین وقت آشپز حول این سه مرحله گرفته می شود، آن به یکدیگر موجب سهولت در کار خواهد شد.

آ ین مرحله در طراحی تکمیل ساختمان آشپزخانه که در حقیقت وارث تمامی محاسن ومعایب ان معماران و کاران است می باشد. از این سو می بایست با تمامی مسائل و معایب احتمالی کار ساختمان که به جای گذاشته شده است کنار آیید و از سوی دیگر تمامی تلاش را به این نکته معطوف کند که زیباترین طرح ممکن را برای فضای آشپزخانه فراهم آورد تا تمام آنچه را که وظیفه اصلی ک نت است به جا آورده شد.

4- انتخاب نوع مصالح مصرفی:

برای ساخت بدنه های ک نت از پانلهای لایه ای، تخته ده چوب و mdf با روکش های طبیعی و ماندن سترون ملامینه، فرمیکا، تخته ده چوب و… استفاده می شود و برای صفحات رویه ک نت نیز که مستقیماً در معرض نفوذ آب، سائیدگی حرارت و دیگر عوامل فرسایشی قرار دارد از پانل هایی با ضخامت 40mm تا 36mm با روکش هایی از جنس فرمیکا mpl و دیگر روکش های مقاوم در برابر فرسایش استفاده می کند.

دیگر مواد مورد استفاده که در ساخت ک نت می توان نام برد شامل نوار pvc لولای گازور انواع پکیچ (4cm, 1/5cm,1cm) چسب، دستگیر، ریل کشو، سبداً بچکان و … نام برد.

5- محاسبه اندازه برش کاری:

در این مرحله باید ابتدا اندازه برش هایی با ضخامت مشترک را مشخص نود مانند بدنه های ک نت زمینی یا دیواری در محاسبه اندازه برش باید به مسائل زیر توجه نمود.

طی سالیان گذشته در مورد ک نت های زمینی عمق یونیت معادل 45cm و عرض صفحات رویه ک نت های زمینی 50cm بود ولی از اوایل دهه 80 که برای اولین بار در ایران تولید شد استفاده از صفحات لبگرد با عرض 60cm و عمق 56cm و ارتفاع 72cm افزایش یافت این ابعاد برای یونت زمینی ابعاد استاندارد شده اند. عمق 56cm با احتساب ضخامت درب می باشد یعنی عمق ک نت بدون درب 54/5cm ساخته می شود. یونیت های دیواری به عمق 30cm تا 35cm و ارتفاع cm70 تا cm90 است که با توجه به ابعاد آشپزخانه انتخاب می شوند.

بایدتوجه داشت که طول ک نت های سینک cm90 تا cm120 ک نت گاز صفحه ای cm90 ک نت مینی cm30 عرض و ارتفاع cm185.

6- اجرای برش کاری:

در ابتدای امر باید توجه کرد که برش درب ها نمای اپن و طبقه های داخلی ک نت بعد از نصب ک نت ها در آشپزخانه صورت می گیرد.

به طور کل برش کاری در دو مرحله صورت می گیرد مرحله اول به اصطلاح د ورقه است و مرحله دیگر اندازه بری تخته ها می باشد.

در اندازه بری تخته ها باید مواردی مانند ضخامت pvc عیب هایی همچون ت دگی ورق و خش خوردگی سطوح مورد توجه قرار گیرند.

در برش کاری برش قطعات فیبر پشت بند، بدنه، پاسنگ، بلنت و تاج، صورت می گیرد.

7- لبه چسبانی:

این مرحله به منظور زیبایی کار و محافظت از لبه های کار در برابر ضربه و نفوذ آب و رطوبت می باشد.

لبه چسبانی را می توان با نوارهای از جنس چوب یا pvc انجام داد. ضخامت این نوارها از mm 1/0 تا mm 2 می باشد. نوارهایی با ضخامت mm 1/0 را در تخته هایی مانند طبقات داخل ک نت استفاده می شود و نوارهایی با ضخامت بیشتر برای دیگر قسمت ها مخصوصاً درب ک نت به کار می رود.

لبه چسبانی را می توان به دو صورت دستی و ماشینی انجام داد که مسلماً استفاده از روش ماشینی دقت کار سرعت و زیبایی کار را افزایش می دهد.

بعد از اتمام لبه چسبانی، امکان بیرون زدگی مقدار کمی چسب از کنار لبه ها وجود دارد که باید به تمیزکاری آن بپردازیم، البته دستگاه های مدرن امروزی این عمل را به صورت اتوماتیک وار انجام می دهند.

8- شیار زدن قطعات:

شیار زدن مختص بدنه های ک نت زمینی و دیواری می باشد.

شیار را به منظور قرار گرفتن فیبر پشت بند کار ایجاد می کنند.

باید دقت کرد فاصله شیار باید از پشتی بدنه mm 17 فاصله داشته باشد. این فاصله برای ایجاد فضا برای نصب چوب های اتصال در پشت ک نت می باشد.

9- سوراخ زنی:

در این مرحله اقدام به خطای کشی و مشخص نمودن سوراخ های اتصال بدنه سوراخ های ریل کشو و سوراخ های زیر طبقه ها می کنیم.

پس از انجام سوراخ کاری، سوراخ های اتصال را در طرف بیرونی بدنه خزینه می کنیم.

باید دقت نمود تا سوراخ های ایجاد شده با فاصله cm5 از لبه کار و در مرکز ضخامت تخته اتصالی ایجاد گردند از دیگر عواملی که باید در سوراخ کاری رعایت نمود این است که سوراخهای ایجاد شده حتما عمود بر سطح تخته باشد. سوراخ کاری باعث سرعت بخشیدن به مونتاژ کاری افزایش دقت و زیبایی کارمی شود.

10- مونتاژ کاری:

در آ پس از آماده شدن کلیه قطعات اقدام به متصل آنها به یکدیگر می کنیم.

در هنگام منتاژکاری قبل از این که پشت بندکار بر روی فیبر فی و محکم شود باید دویدگی کار را بگیریم تا در هنگام نصب آنها بر روی دیوار و نصب درب های آنها دچار مشکل نشویم.

مراحلی که در بالا توضیح داده شد هر کدام نیاز مهارت و تجربه کاری دارند و اینگونه نیست که به سادگی توسط افراد غیر متخصص صورت پذیرد.

ب) مرحله نصب ک نت:

این مرحله را می توان به قسمت های زیر تقسیم نمود:

1- علامت گذاری بر روی دیوار 2- نصب اتصالات بر روی دیوار 3- نصب ک نت 4- اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نت ها 5- برش کاری و لبه چسبانی 6- لوله گذاری درب ها 7- نصب درب دست گیره نمای اپن و طبقات ک نت ها

1- علامت گذاری روی دیوار:

این مرحله از مهمترین مراحل نصب ک نت می باشد.

زیرا در خط کشی بر روی دیوار باید نکاتی همچون تراز بودن خط ترسیمی، رعایت شود بی دقتی در ترسیم این خطوط باعث ایجاد معایبی در کلیه مراحل نصب می شود.

2- نصب اتصالات بر روی دیوار:

برای نصب ک نت دیواری بر روی دیوار نیاز به اتصالات محکمی است. در سالهای اخیر اتصالات گوناگونی ابداع شده اما متداولترین اتصال برای نصب ک نت های دیواری اتصال 45 می باشد که می توان با چوب یا ف انجام داد. در اتصال با چوب چوبی با مقطع مستطیلی 80*16 میلی مترو طول دلخواه انتخاب کرده و با برشی 45 در وسط مقطع در جهت طولی تخته آن را دو نیم می کنیم که یکی از آنها بر روی خط های اندازه گذاری شده بر روی دیوار نصب می شود و دیگری بر روی ک نت قرار می گیرد.

بااین اتصال ک نت به سرعت و با دقت نصب می شود و قادر به تحمل بار زیادی است.

3- نصب ک نت:

پس از نصب اتصالات بر روی مکان های مشخص ابتدا ک نت های زمینی را نصب می کنیم.

پس از نصب ک نت های زمینی آنها را با یکدیگر توسط پیچ، فی کرده و پس از فی آنها به یکدیگر به کمک پایه های ک نت آنها را به صورت تراز تنظیم می کنیم. پس نصب را بیت های زمینی، ک نت های دیواری را بر روی دیوار قرار داده و با یکدیگر فی می کنیم.

پس از نصب ک نت ها نوبت به نصب تاج زیر مهت و پاخور (پاسنگ) می رسد.

و در ادامه صفحه رویی ک نت زمینی را نصب می کنیم در نصب صفحه ک نت زمینی باید با توجه به نوع سینک و گاز محل نصب آن ها بر روی صفحه را آماده کرد و پس از نصب صفحه اقدام به نصب سینک و گاز کنیم.

4- اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نت:

پس از نصب ک نت ها در محل خود نوبت به اندازه گیری درب های ک نت ها نمای اپن و طبقات آنها می رسد.

در اندازه گیری طبقات باید اندازه طبقات را 1 تا 2 سانتیمتر کوچکتر از اندازه واقعی عمق ک نت در نظر گرفت.

در اندازه گیری درب ها باید به مقدار 4 تا 5 میلی متر اندازه ها کوچکتر از عرض واقعی درب باشد این عمل به منظور عمل ریگلاژکاری انجام می شود. به طور مثال اگر اندازه پشت عرض ک نت cm 50 باشد عرض درب ما cm 5/49 محاسبه می شود. برای اندازه گیری ارتفاع درب ها مانند اندازه گیری عرض درب عمل می کنیم با این تفاوت که ارتفاع درب های ک نت های دیواری و همین طور زمینی باید ثابت باشد.

درب ها و نمای اپن ساده پروفیلی و تمام چوب و یا مخلوطی از یکدیگر ساخت.

5- برش کاری و لبه چسبانی:

پس از اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نتها اقدام به برش کاری ابعاد مورد نظر می کنیم و پس از اتمام برش کاری آنها را با pvc لبه چسبانی می کنیم در لبه چسبانی درب ها و نمای اپن از نوارهای pvc با ضخامت 1 تا 2 میلی متر استفاده می شود و برای لبه چسبانی طبقات می توان از نوارهایی با ضخامت 1/0 میلی متر استفاده کرد. پس از لبه چسبانی قطعات اقدام به تمیز لبه ها می کنیم.

6- نصب لولا بر روی درب ک نت:

پس از آماده شدن درب ها به کمک دریل با مته گازور محل نصب لولای گازور را بر روی درب ایجاد می کنیم و پس از اتمام این مرحله اقدام به نصب لولا می کنیم، محل ایجاد لولا گازور باید از لبه درب تا مرکز مته گازور حدود mm 22 فاصله داشته باشد. هنگام نصب لولا باید دقت کرد لولا کاملاً موازی با لبه درب باشد تا در هنگام نصب درب بر روی ک نت دچار شکل نشویم در اینمرحله قبل از اقدام به نصب لولا باید روی سطح درب مشخص شود این عمل به دلیل جلوگیری از نمایان شدن عیب های مانند ت دگی یا خش های شدید بر روی سطح درب می باشد.

7- نصب درب، دستگیره، نمای اپن و طبقات ک نت ها:

پس از آماده شدن درب ها، طبقات و نمای اپن اقدام به نصب و جاگذاری آنها می کنیم پس از نصب دربها اقدام به تنظیم کلیه درب با فاصله یکنواخت و منتظم نسبت به یکدیگر می نمایم که اصطلاحاً به این عمل ریگلاژکاری می گویند و در آ ین مرحله کار اقدام به تمیز آشپزخانه می کنیم.

ساخت ک نت همانند دیگر اشیا نیازمند به ابزار آلات و ماشین آلات خواص خود می باشد که می توان به ماشین اره خط زن دستگاه pvc دستگاه اتصال بیسکوئیتی یا دوچلچله، اره قطع کن یا فارسی بر اره نئوپان بر، چکش بادی دریل برقی و شارژی، و حتی دستگاه های پیشرفته تر مانند cnc اشاره کرد.

رعایت نکات فنی و حفاظتی پس از نصب ک نت

نکات فنی

1. درهای ک نت را بیش از حد خود باز نکنید و یا محکم در جای خود نکوبانید چون در این صورت پس مدت کوتاهی درها از ح طبیعی خود خارج شده و دچار افتادگی میشود و باید رگلاژ ( سرویس ) شود.

2. از لولاهایی با توجه به وزن در استفاده نموده . در صورت استفاده ن از لولای مناسب در، پس از مدتی دچار افتادگی میشود

3. از ریلهای مناسب برای ک نت خود استفاده کنید زیرا روان حرکت کشوها از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود .

4. در صورت گیر کشو و به راحتی داخل نشدن آن کشو را خارج نموده و کلیه پیچهای ریلهای متصل به بدنه را وارسی نموده در صورت بیرون ماندن پیچ آن را بر جای خود بنشانید و کشو را در جای خود بگذارید .

5. حد اکثر از پایه های ف ی برای کف ک نت خود استفاده کنید چون دارای توان بیشتری برای تحمل وزن میباشد.

6. در صورت مشاهده پیچی که از کار بیرون مانده آن را در سر جای خود بنشانید زیرا با شل ماندن آن پیچ کار به خوبی به یکدیگر جفت نمیشود .

7. از نوارهای لب چسبان مناسب استفاده کنید. نوارهای لب چسبان را برای این به کار میرود که لبه های خام نئوپان یا ام. دی. اف. دید نداشته باشد. در صورت دیدن زردی بر روی این نوارها که اکثراً بر روی نوارهایی با رنگ سفید قابل ملاحضه است بدانید که آن نوار سوخته است و پس از مدتی کنده خواهد شد. برای کنده نشدن این نوارها میتوانید از نوع مرغوب آن به نام (abs) که یک ورقه پلاستیک به ضخامت نئوپان و یا ام. دی اف. است استفاده نمایید .

8. پس از نصب ک نت قیدها( محل اتصال دوبدنه ) را که در ک نت زمینی و در سقف آن میباشد بررسی کنید تا ترک نخورده باشد چون در صورت ترکیده بودن آن و یا هر قسمت دیگر این ترکها بزرگتر شده و امکان بروز هر نوع مشکلی میباشد.

9. برای اطمینان از ابعاد ک نت خود کلیه ک نت های خود را به این طریق اندازه گیری نمایید :
هر ک نت را به صورت مجزا از یک قطر به قطر دیگر آن اندازه بزنید در صورت مساوی بودن قطرها و یا تا2میلی متر خطا ک نت اصولی بسته شده است. در صورتی که ک نت از 2 میلی متر بیشتر خطا داشته باشد ک نت اصولی نیست و در اصطلاح به آن دوئیده میگویند و ک نت کج بسته شده است و درها خوب بر روی آن جفت نمیشود . دئیدگی یکی از اشکالات مهم ک نت میباشد که در مرحله ساخت باید به رعایت آن پرداخت در غیر این صورت در موقع نصب مشکلات جدی یرای نصب کننده بوجود میاید. دوئیدگی یکی از مسائل مهم در تولیدات چوبی میباشد.

10. اگر به ک نت نصب شده بر روی دیوار خود شک دارید که از جنس نئوپان یا ام. دی .اف است و تمام قسمتهای خام محصول با نوار پوشیده شده است میتوانید اتو را روشن کنید پس از داغ شدن آن را بر روی نوار بکشید نوار نرم شده و با دست خود آن را بلند کنید. در این صورت متوجه نوع جنس مصرفی خواهید شد .

11. صفحه ک نت باید به سقف ک نت زمینی پیچ شود تا بتوان آن را عوض کرد. در بعضی موارد مشاهده شده است که صفحه ک نت را به سقف ک نت زمینی با چسب متصل کرده اند. این کار درست نمیباشد چون در صورت بروز مشکل برای صفحه رویی کل ک نت زمینی باید جمع شود.

نکات حفاظتی

1. از گذاشتن وسایل سنگین به مدت زیاد در ک نت بپر د چون مقاومت عمود بر الیاف تخته کم بوده و امکان ش ت در ک نت را میدهد .

2. ک نت خود را به اندازه معمول پر کنید زیرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح می گویند تخته شکم داده است یعنی قوس پیدا کرده .

3. از چسب آبندی حتماً برای دور سینک خود استفاده کنید. سینک باید به صورت تراز در جای خود نشسته باشد چون در غیر این صورت آب در سینک میماند .

4. اگر از گازهای تو کار یعنی تو نشسته استفاده میکنید حتماً لبه آن با صفحه رویی ک نت یکی باشد و در آن محل حتماً از چسب آبندی استفاده کنید .

5. اگر نوارهای روی لبه ک نت کنده شده و یا ش ته شده سریعاً آن را تعویض کنید چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد میکند .

6. هر چند وقت یک بار زیر ک نت خود را تمیز کنید تا محل سوسک و مورچه نشود مورچه متواند به بافت چوبی آسیب برساند.

7. از پ روی ک نت و نشستن بر روی آن خود داری کنید چون فشار بیش از حدبه آن وارد میشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .

8. هرگز ک نت چوبی و یا ساخته شده با ام دی اف را با آب نشویید.

9. کف کشوهای ک نت ها اکثراً فیبر میباشد و چون فیبر از لحاظ مقاومتی ضعیف می باشد در هنگام چیدن وسایل در داخل کشوها دقت کنید وسایل سنگین در آن نذارید.

10. از گذاشتن قاشق یا چنگال خیس در داخل گشوها بپر د چون فیبر نسبت ب آب مقاوم نیست و سریعاً اب میشود .

11. در صورت کنده شدن روکش روی صفحه ک نت حتماً آن را عوض کنید چون در غیراین صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتی صفحه باد کرده و اب میشود.

12. در صورت ایجاد لک بر روی ک نت و نرفتن شما میتوانید آن را با کمی تینر فوری ببرید.تینر را با دست مال بر روی لک بکشید.

13. هر چند وقت یک بار به ک نت زیر سینک نگاه کنید تا آب در آنجا چکه نکند.

14. اگر ک نت خانه شما چوبی است هر چند وقت یکبار به آن وا بزنید تا ک ت چوبی شما سالم بماند.مشاهده متن کامل ...
نظریات ارتباطی 2
درخواست حذف اطلاعات

نظریه تحول تاریخی ارتباطات

1. ژان ک ه

-      صاحب نظر کانا که در سال 1904 کتاب "ارتباطات سمعی  - بصری خطی" را نوشت . وی در این کتاب دوران ارتباطات اجتماعی را شامل چهار مرحله میداند:

 • ارتباطات شخصی
 •  ارتباطات نخبگان:  دراین دوره نقش اصلی ارتباطی را ارتباط گران  مذهبی داشتند . در مصر قدیم ، کاهنان مصری و در یت کشیش ها . علت این امر تسلط آنان بر کتب و آیین های مذهبی بود. در ابتدای اختراع چاپ مقاومتهایی در استفاده از صنعت چاپ برای گسترش این نوع ارتباط بوجود آمد. اما بعداً خود چاپ وسیله ایی برای گسترش ارتباط مذهبی بود.
 •  ارتباطات جمعی:  طراحی رو مه و بعد گسترش رادیو و تلویزیون شکل گرفت.
 •  ارتباطات فردی: افراد بر اساس تمایلات فردگرایانه رفتار می د و این زمانی است که رسانه های فردی مثل ویدئو و ضبط صوت بوجود آمد

2. مک  لوهان 1911 1980

-      مک لوهان و ش هارولد انیس دو چهره مکتب تورنتو که در جهان شناخته شده اند.  طبقه بندی مراحل تاریخی بر مبنای ارتباطات و به عبارت بهتر نگرشی تاریخی مبتنی بر تحول انگیزی مارشال مک لوهان برای خوانندگان آشناست. او از سه ک شان شفاهی گوتنبرگ مارکنی نام می برد.

-        مک لوهان اصطلاح د ده جهانی را برای اولین بار مطرح کرد. که بر این
نظر او انتقادهایی وارد است. از جمله اینکه می گویند: "د ده جهانی بدنبال نابودی فرهنگ ها، مذاهب و قومیت هاست. "مک لوهان نگاه رسانه مداردارد و در مطالعات خود به آثار وسایل ارتباطی کمتر توجه می کند. مفهوم رسانه همان پیام است، القاء همین نظر است. مک لوهان در مورد تلویزیون دیدگاه افراطی دارد  و امواج تلویزیونی را  بشارت الکترونی می نامد و آن را وسیله ایی برای غیر اسطوره ایی شدن پیام ها می داند.  مک لوهان هم رسانه ها را به دو دسته سرد و گرم تقسیم می کند. رادیو یک وسیله گرم و تلویزیون یک وسیله سرد است. (گرم :فعالیت مخاطب کمتر و در سرد فعالیت مخاطب بیشتراست) در جبر گرایی تکنولوژیک مک لوهان با تکیه بر رسانه نقش نظام اجتماعی را کم رنگ می کند. مخاطبان را منفعل
می داند که با داده ها ماساژ داده می شوند به نحوی که حتی آستانه حسی آنها به
هنگام عبور تحریک نمی شود.  او محتوای رسانه ها را گوشت آبداری می داند که برای پرت حواس سگ های نگهبان مغز به کاربرده می شود .

-      او مخاطبان را ادامه تکنولوژی میداند و آنها را عناصری در درون تکنولوژی ارتباطات می داند. مک لوهان می نویسد: "طوری تبلیغ نکنید که نیازهای مصرف کنندگان هماهنگ و یکدست شود چون در این صورت خود تبلیغات قربانی موفقیت خود می شود".او در کتاب  " جنگ و صلح "به ئیها در جنگ ویتنام پیشنهاد
کرد از بمب های اتمی کم شدت استفاده کنند تا جنگل ها بسوزد و ویتنامی ها در تیر
راس قرار گیرند" . پستمن نظریاتی نزدیک به مک لوهان دارد. با اینکه خیلی ها از دیدگاههای مک لوهان ایده گرفته اند در لابلای نظریات افرادی مثل پستمن هم میتوان دیدگاههای رسانه مداری را دید. به نظریات مک لوهان انتقاداتی هم وارد است از جمله اینکه تحولات تاریخی نشان داده است که پیدایش هر رسانه جدید باعث از بین رفتن رسانه های قدیم نشده است شکل گیری جامعه آرمانی یا د ده جهانی مک لوهان بدلیل انحصارات شرکت های بزرگ می تواند آنطور که او فکر می کرد، شکل بگیرد.  

 3.  دیوید رایزمن

- زندگی بشر را به سه دوره تقسیم می کند:

 • دوران سنت راهبر:  رفتار بشر یکنواخت ، قابل پیش بینی، چهره به چهره  و درون همان ساخت سنتی قراردارد. 
 •  دوران درون راهبر:  انسان با عقلانیت خود از آن آرامش خارج می شود و با تلاش فردی خود را آماده پاسخگویی به نیازهای متفاوت می کند.
 •  دوران دگر راهبر:  ناشی از تمدن ارتباط جمعی است. با پیدایش ابزار
  سالاری در این مرحله فرهنگ بلعیده می شود. از خودبیگانگی بوجود میاید که این عصر را عصر فراواقع یا فراآگاهی می گویند. اصطلاح توده تنها یا انبوه خلق تنها را رایزمن بکار می برد. به اعتقاد او ایجاد این ح نتیجه و پیامد کارکرد رسانه هاست.

 نظریه های تجربی ارتباطات

 1. هارولد لاسول

- در سال 1948وظایف و نقش های ارتباطات را تعریف کرد که سه نقش می باشد:

 • نقش نظارت بر محیط (خبری) از طریق انتشار اخبار، 
 • ایجاد و توسعه همبستگی‌های اجتماعی(نقش راهنمایی) هدایت افکار عمومی،
 •  انتقال میراث فرهنگی در این نقش رسانه ها به آموزش مردم می پردازند. (18 سال بعد از لاسول،چار رایت نقش چهارم وسایل ارتباطی را مطرح کرد"ارزش های خبری").

-      لاسول نخستین مطالعه توصیفی دقیق در مورد مبارزات تبلیغاتی انتخاباتی را انجام داد.رساله ایش در مورد تبلیغات است. علاوه بر اینها لاسول نخستین مدل پایه ایی ارتباط جمعی را طراحی کرد. این مدل فرآیند ارتباطات را شامل پنج عنصرمی داند: 

 • چه ی ؟
 •  چه می گویند؟
 •  از چه کانالی؟
 •  به چه ی؟
 •  با چه تاثیری؟

-     لاسول اولین ی است که در مکتب تجربی خود مطالعه آثار اجتماعی ارتباطات را دنبال کرد. او از روش تحلیل محتوا هم بهره برده است.

 لازاراسفلد

- مطالعات خود را درباره وسایل ارتباط جمعی با بررسی مخاطبین رادیو و چگونگی تاثیر تبلیغات در انتخابات به همراه برسون در سال 1944 آغاز کرد که نتیجه آن طرح الگوی دو مرحله ایی ارتباط بود . آنها بدین نتیجه رسیدند که پیام رسانه ها پس از عبور از واسطه هایی به مخاطبان می رسد که این واسطه ها ان افکار نام دارد. ان افکار از رسانه ها بیشتر استفاده می کنند و راهنمای فکری همگروه های خود هستند.  راهنمایان فکری در محیط های مختلف متفاوت بوده ولی دارای اطلاعات بیشتر از اطرافیان خود می باشد. آنها درحالیکه می توانند در  گروه تحول ایجاد کنند بیشتر در جهت تثبیت عقاید گروه گام برمیدارند . آنها درنتیجه تحقیقات خود به این سه نکته هم رسیدند:

 •    پیام به صورت یکپارچه و یکنواخت اثر نمی کند.
 •    برخورد توده ها با پیام بر اساس ساخت های قبلی بوده است.
 •  پیام رسانه ها از طریق واسطه به مخاطبان می رسد.

 نظریه های تاثیر ارتباطات جمعی

-      تاثیر وسایل ارتباط جمعی یا مطبوعات را می توان به چهاردوره تقسیم کرد:

دوره اول: 
دوره تاثیرات قدرتمند رسانه ها (ازسال 1920 – 1944)‌- دوره نظریه گلوله ایی/
تزریقی/ زیر پوستی(تبلیغات به ی گوب )

دوره دوم :

 تاثیرات محدود رسانه ها (از سال 1944 – 1966) – نظریه دو مرحله ایی ارتباطات نظریه استحکام ان فکری در این دوره حاکم است لازاراسفلد 
کتاب "انتخاب مردم" را می نویسد.

دوره سوم:

دوره اثرهای متعادل رسانه ها(از سال 1966 – 1984) اواسط دهه 80 پژوهشگران از کارکرد دوره اثرهای محدود نام برده می شود. نظریه استفاده و خشنودی - نظریه برجسته سازی

دوره چهارم:

دوره بازگشت به تاثیرات قدرتمند (از سال  1988 – تا کنون) – نظریه
ما یچ سکوت

1 نظریه گلوله جادویی یا سوزن تزریقی

the magic bullet theory /the hypodermic needle theory

-      در تغییر رفتار و نگرش و افزایش آگاهی مخاطبان معتقد بود و بر این اساس پیام را میتوان به نحوی تجویز کرد که بتواند در قلب، ذهن و روح مخاطب نفوذ کند و رفتار مورد نظرفرستنده پیام را در مخاطب ایجاد نماید. بر این اساس در بین عناصر ارتباطی تکیه بر
پیام است. بر اساس این نظریه پیام های ارتباط جمعی بر همه مخاطبان که در معرض آنها قرار می گیرند اثرهای قوی و ی ان دارند. مخاطبان از همدیگر جدا هستند . هر پیام را جدا دریافت می کند. طرفداران این نظریه که تحت تاثیر تبلیغات در جنگ جهانی اول به آن توجه د کوتاه مدت و آنی است
لازاراسفلد
در نظریات خود به این نظریات اشاره کرده است . گفته می شود هیتلر،گوب ، موسلینی و کافلین از پیشگامان این نظریه هستند. اگرچه پژوهشگران ارتباط جمعی نظریه گلوله را کنار گذاشته اند اما هنوز هم انی پیدا می‌شوند که تاثیرات قدرتمند رسانه ها را باور کنند . بعنوان مثال پاپ ژان پل دوم در سال 1980 گفته بود:
رسانه های جمعی، انتقال و گرایش به احساسات ، دستکاری فکری و در نتیجه گریز و لذت گرایی را پرورش داده اند یا کولین در سال 1966 گفته بود:فریادهای رسانه های جمعی عموماً تاثیر قدرتمندتر از اقناع دارد که تغییر دهنده
فکراست . جیمز کامبز علوم و مطالعات در خصوص قدرت رسانه‌های جمعی می گوید:دانشجویان ارتباطات باید از اول بیاموزند که درآینده می توان از ارتباطات برای شکل دهی افکار انسان استفاده کرد.

-        نویسنده دیگر جان دلایلی متخصص در مورد دلفین نوشته است همه قدرت  جادویی رسانه ها درتغییر افکار عمومی را آموخته ایم.

2.  نظریه دو یا چند مرحله‌یی ارتباطات

 the two step of follow theory

-      الیو کاتز و لازاراسفلد بر دو مرحله ایی بودن پیام ها تاکیددارد. به این ترتیب که
پیام وسایل ارتباطی ابتدا به ان فکری داده می شود و سپس ان فکری پیام را
به دیگران منتقل می کند. بر این اساس فکری فقط نقش انتقال یا گزینش خبر را
ندارد بلکه کوشش می کند خبر را آنطور که با عقاید و خط مشی های او سازگار است
تنظیم و به مخاطب منتقل کند. ان فکری در همه جا و همه گروه ها حضوردارند.
ان فکری گاهی اوقات با سکوت خود جهان ارتباطی را قطع می کنند. بر اساس این
نظریه اعتبار منبع مهم است یعنی هر نمی تواند فکری شود.  

-        ان فکری از رسانه ها بیشتر استفاده می کنند و در نشر و پذیرش نوآوری ها جزء اولین گروههای پذیرنده هستند. از نظر تحصیلات از افراد گروه خود کمی بالاترند. در موضوعات مختلف ان فکری متفاوتند. این احتمال وجود دارد که یک فرد در موضوعی خودش فکری باشد اما در سایر موضوعات ازدیگران پیروی کند. ان فکری می‌توانند تک موضوعی یا چند موضوعی باشند اما شومیکر توصیه می کند بهتر است ان فکری تک موضوعی باشند.
ان فکری در بسیاری از موارد برای انتقال پیام خود از رسانه ها هم استفاده می‌کنند. 

3. نظریه استحکام یا تاثیرات محدود limited effects  

-   براساس این نظریه پیام و رسانه قدرت ندارند بلکه مخاطب به انتخاب خودش پیام را انتخاب می کند. پس مخاطب پویاست. رسانه ها قادر نیستند تغییرات بنیادی درافراد ایجاد کنند بلکه آنها عقاید و گرایشات رااستحکام می بخشند.  این نظریه همان نظریه تاثیرات محدود رسانه هاست.

-   در مورد اثرات وسایل ارتباط جمعی، ژان کازنو معتقد است که برای شناخت روش‌های اعمال نفوذ بر توده ها از طریق  رسانه ها باید هر سه ح را از هم تمیز داد.

 • تقویت عقاید موجود،
 •  ساختن عقاید تازه،
 •  تغییر عقیده

-      از دیدگاه او تاثیر رسانه ها تقویت عقاید موجود است. روانشناسان اجتماعی تقدم نقش تقویت کننده رسانه جمعی را سه فراگرد:

 • استفاده انتخ ،
 • ادراک انتخ ،
 • حافظه انباشت انتخ  

توضیح می دهد.  یعنی مخاطب پویا در هر ح ی انتخاب می کند. بر اساس این نظریه ان افکار از پارازیت های پیام بشمار می روند زیرا در مرحله انتقال پیام بر روی آن تاثیر می گذارند. مهمترین انتقاد به این نظریه نادیده گرفتن نقش موثر رسانه هاست. برجسته سازی یکی از شیوه هایی است که از طریق آن رسانه های جمعی
میتوانند بر عام تاثیر بگذارند. یعنی این شه که رسانه های خبری با ارائه خبرها
موضوعاتی که عامه راجع به آنها فکرمی کنند تعیین می نمایند. به عبارت دیگر رسانه‌ها اگر نمی توانند تعیین کنند که مردم چگونه فکر کنند اما نقش بسیار مهمی در این که مردم چه فکر کنند، دارد. مک کامبز و شاو برای اولین بار فرضیه برجسته‌سازی را در سال 1972 گزارش د. آنها برجسته سازی را در مبارزات انتخابات
ریاست جمهوری   در سال 1968 بررسی د و این فرضیه را مطرح نمودند که رسانه های جمعی برای هر مبارزه اولویت‌هایی را تعیین می کنند و بر اهمیت نگرش راجع به آن موضوعات اثر می گذارند اما قبل از مک کامبز و شاو افرادی چون نورتن لانگ و کلادیس لنگ و کورت لنگ و برنارد کوهن در رشته های خود به نوعی شه برجسته سازی را مطرح کرده بودند. بعنوان مثال برنارد کوهن گفته بود مطبوعات ممکن است بیشتر اوقات توفیق در گفتن اینکه مردم چگونه فکر کنند، نداشته باشند اما بطرز خیره کننده یی در گفتن اینکه خوانندگان راجع به چه فکر کنند موفقیت دارد. نظریه برجسته سازی مطرح شد که پژوهشگران از موضع نظریه مسلط در پژوهش ارتباط جمعی در دهه های 50، 60 نا سند شدند. جوزف کلاپر درکتاب "اثرات ارتباط جمعی"به این نکته اشاره کرده است. اینکه رسانه های جمعی هیچ اثری ندارند چندان معقول بنظر نمی آید. شاید رسانه های جمعی به جای اینکه بر نگرش ها تاثیر بگذارند برادراک مخاطبان تاثیر داشته اند.    

4.   فرآیند برجسته سازیagenda setting

-  گلادیس انگل لنگ و کورت لنگ فرآیند برجسته سازی را با مثالی از واترگیت توضیح می دهند. این فرآیند شش مرحله را شامل می شود:

 • مطبوعات بعضی از موضوعات یا فعالیت ها را پراهمیت می کنند و آنرا برجسته می سازند.
 •  موضوعات متفاوت برای جلب توجه نیاز به پوشش متفاوتی دارد. واترگیت موضوعی دور از ذهن و ناآشنا بود؛ بنابراین پوشش گسترده ایی برای جلب توجه عموم به آن صورت گرفت؛
 •  رویدادها و فعالیت های مورد  توجه باید قالب دارباشد یا باید حوزه ایی از
  معانی به آنها داد بطوریکه قابل فهم شود. واترگیت ابتدا درقالب موضوعی حزبی
  مبارزات انتخاباتی درآمد.
 •  زبان مورد استفاده رسانه ها می تواند بردرک اهمیت این موضوع اثر بگذارد؛ به همین جهت در موضوع واترگیت ابتدا کارغیر اخلاقی و بعد واژه  افتضاح اهمیت
  بیشتری به این موضوع داد.
 •  رسانه ها فعالیت ها یا رویدادهایی را که مورد توجه قرارگرفته اند، به نمادهای ثانویه وصل می کنند. درموضوع واترگیت هنگامی که موضوع به نمادهای ثانویه مثل نیاز به روشن شدن حقایق و اعتماد به حکومت پیوند خورد، به جهت گیری مردم کمک کرد.
 •  هنگامی که اشخاص معروف و معتبر راجع به موضوعی صحبت می کنند،فرآیند برجسته سازی شتاب پیدا می کند. برای مثال هنگامی که قاضی جان سیریکا گفت واقعیت واترگیت به مردم گفته نشده است، اثر قاطعی بر مردم گذاشت.

-      برجسته سازی برای تمامی افراد به یک اندازه و شیوه رخ نمیدهد و به عقیده مکامبز و ویوور برجسته سازی بر پایه دو عامل قرار دارد:

 • ارتباط با اطلاعات فرد،
 • درجه بی خبری از موضوع پیام

-    این دو محقق معتقدند هر چه نیاز به راهنمایی بیشتر باشد، اثرهای برجسته‌سازی هم بیشتر است.

4.1 - چه ی اولویت رسانه ها را تعریف می کند؟:

وستلی می‌گوید:  در بعضی موارد گروه های فشار یا گروه های ذینفع این توانایی را دارند که موضوعی را به سطح اولویت رسانه ها برسانند. فانکاوزر
علاوه بر جریان واقعه رویدادها فهرستی از پنج  مکانیسم پیشنهاد کرده است که در تاثیرگذاری بر میزان توجه رسانه ها به یک موضوع دخ دارد . این مکانیزم ها عبارتند از:

-      سازگاری رسانه ها با جریانی از رویدادها ،

-      گزارش افراطی رویدادهای مهم ولی غیر عادی،

-      گزارش گزینشی جنبه های دارای ارزش خبری واقعیتهایی که به خودی خود ارزش خبری ندارند،

-      شبه رویدادها یا آف   رویدادهای دارای ارزش خبری،

-      خلاصه رویداد یا وضعیت هایی که رویدادهای فاقد ارزش خبری را به شیوه ایی دارای ارزش خبری ترسیم می کنند .

-      یکی از اثرهای مهم بر اولویت رسانه ها  که حاکی از پژوهش های اخیر است، محتوای سایر رسانه هاست و بطور خاص بنظر می رسد که رسانه های نخبه مثل نیویورک تایمز می‌تواند اولویت دیگر رسانه ها را تعیین کند.

-       دانیلیان ریز این فرآیند را برجسته‌سازی بین رسانه ایی می خوانند:

-      شومیکر و ریز براساس کار هربرت گنز و دونالد  گیتلر  پنج  دسته اصلی از اثر بر محتوای رسانه ها را به ترتیب مطرح کرده اند:‌

 • اثرهای ناشی از فرد فرد کارکنان رسانه ها،
 • اثرهای مربوط به رویه های مربوط به رسانه ها ،
 • نفوذهای سازمانی بر محتوا ،
 • اثر و نفوذ بر محتوا خارج از سازمانهای رسانه ایی ،
 • اثر ایدئولوژی

-      این پنج دسته از افراد و کارکنان رسانه ها یعنی دترین سطح تا نفوذ ایدئولوژی یعنی کلان ترین سطح گسترش دادند. شومیکر و ریز این عوامل را سلسله مراتب نفوذها می خوانند که ایدئولوژی در راس آن قرار دارد.

4.2-        برجسته سازی چقدر کلی است؟:

برخی پژوهشگران برجسته سازی را به کتاب " افکار عمومی" لیپمن مربوط کرده‌اند که در آن استدلال کرده است رسانه های جمعی تصاویر اذهان ما را شکل می دهند .
اگر برجسته سازی با این عنوان فهمیده شود تشخیص آن از نظریه کاشت گربنر مشکل می شود، نظریه ای که می گوید تماشای تلویزیون جهان بینی افراد را شکل می دهد.

4.3-          برجسته سازی چگونه عمل می کند؟:

مانهایم مفهوم سازی از اولویت های کاری انجام داده است که می تواند به درک ما از فرآیند برجسته سازی کمک کند. فرض او این است که برجسته سازی هم کنشی سه اولویت را در برمی گیرد.

 • اولویت رسانه‌ها،
 • اولویت عموم،
 • اولویت

هریک از این سه اولویت سه بعد را شامل می شود. برای اولویت رسانه ها این ابعاد عبارتند از:

 • مشهود بودن،
 • موضوع برجسته از نظر مخاطب،
 • ارزش

برای اولویت عموم این سه بعد عبارتنداز :

 • آشنا بودن،
 • موضوع برجسته از نظر شخص ،
 • مطلوب بودن

     برای اولویت سه بعد عبارتند از:

 • حمایت،
 • احتمال عمل،
 • عمل.

4.4 - برجستگی در رسانه ها و واقعیت :

فانکاوزر به رابطه میان افکار عمومی و محتوای رسانه ها و نیز رابطه میان محتوای رسانه ها و واقعیت توجه کرد. او در مطالعات خود به این نتیجه رسید که رابطه قوی میان پوشش رسانه یی از یک موضوع و رتبه بندی آن موضوع نزد افکار عمومی وجود دارد. یعنی موضوعاتی که مردم به آن ها رتبه بالایی داده بودند، همان هایی بودند که رسانه های جمعی هم پوشش زیادی به آن ها داده بود . او در بخش دوم مطالعه خود به پوشش رسانه ایی واقعیت توجه کرد و به این نتیجه رسید که رابطه یی بین پوشش رسانه یی و واقعیت وجود ندارد.
موضوع دیگر در نظریه برجسته سازی بر روی این نکته است که اولویت رسانه ها بر
اولویت مردم اثر می گذارد یا بر ع اولویت عموم بر اولویت رسانه ها اثرگذاراست .
بسیاری از مطالعات تجربی نشان داد که اولویت رسانه ها بر اولویت مردم اثر می‌گذارد.

اینگر و  کیندر در مطالعه یی نشان دادند موضوع یا مسئله ایی که یکی از مهمترین مشکلات مردم شده بود به طرز معناداری تحت تاثیر مواجه با یک گزارش خبری تلویزیون بود . ونتا نشان داد استفاده از ع بزرگ در یک گزارش اهمیت رتبه بندی مخاطب از موضوع پوشش داده شده بهمراه ع را افزایش می دهد. ع متوسط همان اثر را داشت ولی به همان قوت نبود. یکی دیگر از تفکیک های برجسته‌سازی رسانه ها زمینه چینی نام دارد. به این معنا که وقتی رسانه ها به موضوع توجه می کنند و موضوعاتی را هم کنار می‌گذارند از طریق آن پیامهایی که مردم مثلاً در هنگام رای دادن به آن توجه می کنند، تغییر می کند.

زوکر این نظر را پیش کشید که آشنا بودن موضوع ممکن است عامل مهمی در وقوع یا عدم وقوع برجسته‌سازی باشد، موضوعی اگر برای فردی ناآشنا باشد چون وابستگی او به رسانه ها بالا می رود پس احتمال برجسته سازی باز هم افزایش مییابد مثلاً بیکاری یک موضوع آشناست و آلودگی هوا براثر یک گاز مخصوص موضوع ناآشناست که در ذهن مردم زودتر برجسته می‌شود.

موضوع تاخیر زمانی:

چقدر طول می کشد تا موضوعی در ذهن مردم برجسته شود؟جرالد استون و م ول  مکامبز بدین منظور مطالعه ایی انجام دادند .دوره های مختلف نشان داد برای اینکه موضوعی از اولویت رسانه به اولویت مردم برسد یک دوره زمانی 2 تا 6 ماهه ضروری است. در مطالعه دیگری وینتر و ایال به این نتیجه رسیدند که قوی ترین همبستگی میان اولویت رسانه ها و اولویت عموم در موضوع حقوق مدنی در پهنه ایی به مدت 4 تا 6 هفته قرار دارد. آنها این دوره را پهنه بهینه اثر نامیدند.
شومیکر ، ونتا و لگت
در مطالعه ایی در خصوص به این نتیجه رسیدند که
دوره های پوشش رسانه ها از موضوعات با توجه بعدی عموم به
همبستگی پیدا می کند یک تا 2 ماه – 4 تا 5 ماه. برجسته سازی یک شبه روی نمی‌دهد اما به چند سال وقت هم نیاز ندارد.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
مونیتورینگ حرکت لبه روتور در ژنراتورهای آبی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مونیتورینگ حرکت لبه روتور در ژنراتورهای آبی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مونیتورینگ حرکت لبه روتور در ژنراتورهای آبی

شرکت خدمات برق رسانی عمومی chelan county (واقع در واشنگتن) در بخشی از سیاست بهسازی و نوسازی اقدام به نصب اسکنرهایی بر روی روتور یازده واحد ژنراتوری نیروگاه کرده است. این اسکنرها از شرکت benty nevada`s hydro scan یداری شده اند.

این اسکنرها با استفاده از سنسورهای حرارتی، فاصله هوایی، تخلیه جزیی، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی، امکان نظارت و کنترل ژنراتورهای در حال بهره برداری را ایجاد می کنند. اخیرا چندین نمونه سنسور مکانیکی به انواع تجهیزات اندازه گیری موجود هیدوراسکن اضافه شده اند. از جمله این سنسورها می توان از کرنش سنج متصل به روتور، ترموکوپل و سنسور جابجایی سنج نام برد. سنسور جابجایی سنج لبه روتور rds - rim displacement sensor ، یکی از سنسورهای مورد استفاده می باشد.

در سال 1970 هفت دستگاه ژنراتور وستینگهاوس واقع در نیروگاه rocky reach نصب شد که مشخصه های نامی این ژنراتورها به شرح زیر است:

idc = 1150a و vdc = 375v و 4120a و 15kv و pf= 0. 95 و 107mva

با گذشت چند سال از بهره برداری این ژنراتورها مشاهده شد که لبه روتور این ژنراتورها به تدریج جمع (shrink) می شود علائم آن هم شامل گردگرفتگی و ساییدگی اطراف کلیدهای فنری بود. یکی از حوادثی که اخیرا رخ داده بود و اهمیت این مشکل را نشان می دهد این بود که ماده ائی از محرک مربوط به کلید فنری از محل خود خارج شده و سیم پیچی روتور و استاتور را به هم اتصال داده است. شکل (1) قسمت عنکبوتی (spider) و لبه روتور را نشان می دهد. به منظور تعیین و سنجش میزان کوچک شدن (چروکیدگی) لبه روتور، پرسنل chelan county تقاضا د که عملکرد سنسورهای به کار رفته جهت کنترل و نظارت حرکت لبه روتور واحد در حال کار را بررسی کنند. مشخص شد که سنسورهای جابجایی سنج با رنج 0 تا 1/0 اینچ و دقت 001/0 اینچ می توانند برای اندازه گیری حرکت نسبی بین عنکبوتی روتور(spider) و لبه روتور بکار روند

لبه میانی روتور

سنسورهای جابجایی سنج طوری نصب شده بودند که حرکت نسبی بین لبه روتور و بازوی عنکبوتی روتور (spider) را اندازه گیری کنند. به کار بردن سیستم rds بوسیله استفاده از سیستم هیدروسکن، باتوجه به قابلیت آن در انتقال داده در زمان واقعی از روتور واحد در حال بهره برداری برای بدست آوردن داده ها و تجهیزات مفسر، ممکن شد. چهارده سنسور جابجایی سنج (در هر بازوی عنکبوتی یک عدد) بر روی هر کدام از ژنراتورهای وستینگهاوس واقع در نیروگاه reach rocky  نصب شده است. در طول راه اندازی اخیر واحد c6 نیروگاه مذکور پس از نصب سیستم rds ، تجزیه دقیق اطلاعات مربوط به سرعت و دمای متفاوت و بار کامل نشان می دهد که از میان این موارد، جابجائی اصلی هنگامی رخ می دهد که واحد در بار کامل کار می کند. ج (1) اعداد بدست آمده در طول راه اندازی واحد c6 را نشان می دهد. جابجائی طراحی شده برای روتورهای وستینگهاوس در نیروگاه rocky reach برابر 035/0 اینچ بود. همانطور که در ج (1) مشاهده می شود انحراف لبه روتور در بار کامل و دمای کار به بیشترین مقدار خود می رسد. یک قسمت جالب دیگر از داده های مربوط به حرکت لبه روتور در واحد c3 ، rocky reach نمایان شد. شکل (2) داده های 14 سنسور جابجایی سنج را به همراه نمایی از استاتور که بوسیله سنسور فاصله هوایی نصب شده روی روتور رسم شده است، نشان می دهد (منحنی بالایی). این منحنی مقادیر اندازه گیری شده به هنگام چرخش روتور را نشان می دهد. منحنی مربوط به فاصله هوایی، فاصله هوایی کوچکتری را در وسط منحنی نشان می دهد. 14 سنسور جابجایی سنج رفتار مشابهی را در قبال کاهش فاصله هوایی داشتند. نیروی ناشی از میدان مغناطیسی در فاصله هوایی کوچکتر افزایش پیدا می کند، لذا جایی که فاصله هوایی کوچکتر است، لبه روتور به سمت خارج منحرف می شود.

جاییکه کمترین فاصله هوایی وجود دارد لبه روتور این ژنراتور به سمت بیرون انحنا پیدا کرده که باعث کمتر شدن فاصله هوایی می شود. پرسنل chelan conty pud از اطلاعات سنسورهای rds نصب شده روتور، برای تعیین وضعیت چروکیدگی تمام ژنراتورهای وستینگهاوس نیروگاه rocky reach استفاده خواهند کرد. با استفاده از این اطلاعات، پرسنل نیروگاه می توانند به هنگام برنامه ریزی استراتژی تعمیراتی، به عملکرد مناسب ژنراتورهای وستینگهاوس نظارت داشته باشند.

آدرس : http://www.bently.com

اتوماسیون کنترل بانکهای خازنی در شبکه های توزیع

شرکت برق آیداهو واقع در ای آیداهوی ، درسال 1996 برنامه ای را برای تصحیح ناکارایی جبران سازی توان راکتیو که منجر به کاهش ولتاژ در سیستم توزیع شده بود، شروع کرد. ضمن اینکه در پیک مصرف، مشکل نگهداری حاشیه مطمئن توان راکتیو سیستم نیز وجود داشت. اگرچه جبران سازی بار راکتیو را به شیوه های مختلفی مثلا"در محل تولید انرژی، با استفاده ازکندانسورهای سنکرون و یا در محل پستها و در شبکه توزیع ( با استفاده از بانکهای خازنی ) میتوان انجام داد، اما بهترین شیوه برای جبران سازی بار راکتیو، استفاده ازبانکهای خازنی در محل بار است.

هنگام استفاده از بانک های خازنی توزیع، دراکثراین موارد، عمل کنترل با استفاده ازکلیدهایی صورت میگیرد که بصورت دستی و با لحاظ شرایط فصلی، خازنها را وارد یا از مدارخارج میکنند. چنین کنترلی، مؤثر وکارا نمی باشد زیرا در شرایط پیک بار، سیستم توزیع دچار کمبود توان راکتیو و در شرایط بارکم، دچار اضافه توان راکتیو میگردد. اگرچه بانک های خازنی توزیع، تک تک و کوچک هستند اما اثر مجموع آنها بر سیستم قابل ملاحظه است. هدف از برنامه ای که از سوی اداره طراحی توزیع ارائه شده بود، ابداع سیستمی در دل سیستم مدیریت انرژی موجود بود که در آن بانکهای خازنی در فیدرهای توزیع با توجه به میزان توان راکتیو مورد نیاز د ست ها انتخاب شوند.

ایده اصلی شرکت stellar dynamics inc برای کنترل خازن های توزیع، اندازه گیری مقادیرتوان راکتیو و اکتیو در سطح پست های توزیع و سپس ارسال دستورات مناسب به تجهیزات کنترلی مخصوص نصب شده روی هر بانک خازنی توزیع می باشد. تجهیزات لازم برای ارتباط کنترل کننده پست با سیستم دیسپاچینگ یعنی الگوریتم کنترل دینامیک بانک های خازنی توزیع dcc (distribution capacitor control) ، امکان استفاده بهینه سیستم های انتقال وتوزیع را فراهم می آورد.

dcc یک دستگاه کنترل است که با حذف یا کاهش جزء راکتیو و بهبود ضریب قدرت، ظرفیت شبکه را بالا می برد.با بهبود ضریب قدرت، جریان سیستم کم شده و سیستم امکان می یابد تا بار بیشتری را تغذیه نماید. این مزیت به ویژه در مورد تجهیزاتی که ممکن است تحت تأثیر اضافه بارحرارتی قرار گیرند، اهمیت پیدا میکند. همچنین، بهبود ضریب قدرت به ژنراتور امکان میدهد تا توان اکتیو بیشتری را تولید نماید. به علاوه در صورت پیش آمدن شرایط غیرعادی درمحل خازنها، دستگاهdcc هشدارهای لازم راصادر می کند. ترانسفورماتور توزیع، نقطه کنترل طراحی شده در این الگوریتم است.

در سال 1996، نخستین dcc در یک پست 7/12 کیلوولت سه فیدره در غرب بویس (boise) در آیداهو که مشکل توان راکتیو و افت ولتاژ داشت نصب گردید. به عنوان بخشی از اتوماسیون خازنی، تعداد14 بانک خازنی تحت کنترل قرار گرفتند. بخشی از این بانک ها از قبل وجود داشته وتعدادی دیگر تازه نصب شده بودند تا توان راکتیو اضافی تولید نمایند. بعد از نوسانات اولیه، سیستم آنچه را از آن انتظار می رفت، عملی ساخت. جبران سازی کامل در پست توزیع دریک محدوده وسیع بار انجام گرفت.

اتوماسیون خازن در سال 1997 در 16پست و در سال 1998 در 14 پست دیگر نیز اجرا گردید. پست هایی که در سال 1997، تحت اتوماسیون قرارگرفتند، از م ارتباطی harris d-10 برای ارتباط با rtu استفاده می د. این م بصورت یک کنترل کننده خازن عمل میکند. درسال 1998 در آیداهو، شرکت برق این ای ، تصمیم گرفت سیستم م ارتباطی harris d-20 را طوری تغییر دهد که این ترمینالها را قادر سازد تا توسط سیستم مدیریت انرژی برای کارهایی غیر ازکنترل خازن نیز مورد استفاده قرارگیرند. این کار باعث شد تا کنترل خازن با اضافه یک نرم افزار ساده در پست هایی که دارای م d-20 برای کنترل، نظارت و اخذ داده هستند، انجام پذیرد. شکل (1) نتیجه عملکرد یک dcc برای کنترل توان راکتیو را در پستی در ناحیه بویس نشان می دهد.

سیستمهای توزیعمجله pei ـ مارس 2003 ایمنی کلید فناوری کلیدخانه (switch gear) است. کمپانی abb اخیرا ساخت ax1 یک محصول کلیدخانه ولتاژ متوسط جدید عرضه کرده است. این فناوری خصیصه ساختمانی منحصر به فردی را داشته و چندین مفهوم در طراحی آن به کار گرفته شده است.ax1کلیدخانه جدید عایقبندی در برابر هوا و ولتاژ متوسط abb بر مبنای فلسفه ایمنی ساخته شده که بر مبنای آن فضای کامل ولتاژ قوی برای چندین ورودی و تغذیه کننده مکعبی و یک حصار ف ی پیش بینی شده که امکان برخورد انسانی در شرایط سرویس را پیش نمیآورد. در جهت ارتقای ایمنی و مقابله با خطرات رودرروی انسانی و کاهش زمان ب اسازی دوباره در شرایط دستگاهی به نام ”حذفکننده آرک – arc eliminator “ ساخته ، امتحان و به کار برده شده است. مشخصه های نوآورانه دیگر نظیر مشاهده گری کامل و اتصالات سیم پیچها با کنتاکت جهشی نیز ایمنی ax1 را بالاتر برده است.محصولax1 در لودویکا ساخته شده که بزرگترین مرکز سازنده دستگاههای فشارقوی در دنیاست و آن را به مطلوبترین مکان برای توسعه بعدی ax1 بدل گردانده است. کارخانه ax1 شکل یکپارچه دارد و بخشهای تولید و اداری در کنار هم قرار دارند. این امر سبب می شود مبادله اطلاعات قابل اتکای بین بخشهای اداری و تولیدی به سرعت میسر شود.فضای کوچک،ایمنی بالا به خاطر اندازه کوچک و ایمنی بالای این دستگاه نصب پانلهای ax1 برای فضاهای کوچکی که نیازمند ایمنی بالا هستند ، بسیار مطلوب است. به دلیل پویا بودن آرک حفاظتی ax1 ،افزایش خطرناک فشار هیچگاه امکان شکلگیری پیدا نمیکند و اگر باز شدن درونی آرک کلیدخانه رخ دهد گازهای مضّر امکان انتشار ندارند. بنابراین به فضایی برای زدایش کمپرس گاز و آتش نیاز نیست زیرا حذف کننده های سریع آرک (قوس) در ax1به سرعت بسیار بالایی از هر گسست احتمالی ناشی از صدمات جلوگیری می کند. مشخصه دیگری که فضای موردنیاز ax1 را کوچکتر می کند درهای کشویی آن است که هیچ فضایی را در راهروی عملیاتی نمی کند.تگنر tegner در شهر واستراس ـ سوئد نمونه خوبی از تعبیه ax1در فضایی بسیار کوچک است. در زیرزمین یک ساختمان چندین کارخانه ax1 نصب شده است . یکی از آنها شامل یک ax1 با 1+6 پانل است که در یک سوراخی به اندازه شش مترمربع جاسازی شده است. در نبود فضا ، پانل حایل روی دیوار مقابل پانلهای ax1 تعبیه شده است. این نمونه نشان میدهد که ax1در فضاهای کوچک چه برتریهایی دارد و ساختمان جمع و جور آن و عدم نیاز به فضای مربوط به زدایش کمپرس از آن جمله است.یک نمونه دیگر از خصوصیات منحصر به فرد ax1 در شهر مالمبرگت در شمال سوئد دیده میشود دستگاه در جایی 1000 متر زیر سطح محیط موردنیاز برای کارگران معدن و تجهیزات مکانیکی و برقی معادن نصب شده است. در یک معدن به دستگاه حفاری پیوسته نیاز وجود دارد که سنگها را بشکافد. بزودی کابل مربوطه بسیار طولانی شده و کلیدخانه باید جابهجا شود. این کار معمولا پر دردسر و پرهزینه است. بنابراین به راهحلی جابهجاپذیر نیاز وجود دارد که بتوان آن را به سرعت، راحت و هماهنگ با فرایند معدن کاری جابهجا کرد. در این جاست که دستگاههای جمع و جور خاصیت خود را نشان میدهند. از آنجا که در مکعبی ax1 هنگام باز شدن به طور عمودی فشار داده میشود به فضای اضافی در جلوی پانلها نیازی نیست و جا برای مانور موردنیاز وجود دارد. یک مشخصه حیاتی دیگر ax1حذف قوس ( arc) آن است که وجود یک سیستم رهاسازی فشار را غیرلازم میکند و این امری مهم در ایمنی کارگرانی است که در معادن کار میکنند.کاربردهای دیگر طراحی جمع و جور ax1 آن را برای سکوهای نفتی و گازی مطلوب میسازد .


با


مونیتورینگ حرکت لبه روتور در ژنراتورهای آبی


مشاهده متن کامل ...
تحقیق ویژگی های دستگاههای لبه چسبان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق ویژگی های دستگاههای لبه چسبان با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

ویژگی های دستگاههای لبه چسبان

(عملکرد مفید در محیط کارگاه)

  در راستای شکوفائی صنعت چوب و همزمان با بوجود آمدن تولیدات در این صنعت و تولید صفحات نئوپان و mdf، دستگاههای لبه چسبان پا به عرصه وجود نهادند.

علت اصلی تولید اینگونه دستگاهها بهره گیری بیشتر از این نوع صفحات بود و مقاوم سازی آنها در برابر شرایط محیطی از جمله حرارت ، رطوبت محیط و همچنین ات موذی (که روزانه آسیبهای بسیاری به این نوع صفحات وارد می د) بود.

البته امروزه این بحث، یعنی مقاوم سازی صفحات در برابر شرایط محیطی کم رنگ تر شده و بیشتر به زیبائی ظاهری و تجملی آن توجه می شود. ولی تنها دلیل لبه چسبانی را می توان مقاوم سازی صفحات نام گذاشت.

همانطور که می دانید این صفحات بعد از برش در مقابل حرارت و رطوبت محیط واکنش نشان داده و از قسمت لبه تغییر ح می دهند. همچنین در هنگام استفاده از آنها مثلاً در محیطهای اداری یا خانگی نیز این امر به صورت یک معضل بزرگ درآمده و باعث ن یتی استفاده کننده می شود. اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این مسئله رنگ دیگری بخود گرفته و تحولی عظیم بوجود آورده است.

صنعت کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و با کمی تأخیر درگیر این مسأله گردید. در ابتدا نوارهای پشت چسب دار یا اصطلاحاً اطوئی به بازار ایران وارد شد و تولیدکنندگان با استفاده از ابزارهای ابتدائی مانند اطو سعی در تولید محصولات خود داشتند ولی این امر مشکلات بسیاری را در پی داشت و کیفیت مطلوبی حاصل نمی شد. با گذشت زمان دستگاههای متعددی به این صنعت هدیه شد که کارها را بسیار آسانتر می کرد و حجم تولید را بالاتر می برد ولی باز هم بدلیل حرارت دیدن دوباره قطعات در محیطهای مختلف کیفیت مطلوب حاصل نمی شد و این نوارها به مرور از لبه صفحات جدا می شدند.

سیستم دیگری که مکمل این صنعت شد استفاده از چسبهای گرانول melt (گرماگیر) در دستگاهها بود که نحوه عملکرد سیستم به این صورت است که ابتدا چسب یا به پشت نوار و یا بر روی لبه کار توسط غلطکهای خاص مالیده می شد و سپس نوار بر روی لبه کار پرس می گردید.

این روش در ابتدا بسیار خوب نمود کرد ولی پس از مدتی کار با این سیستم به مشکلات دیگری برخورد. مثلاً بدلیل سرد و گرم شدن مداوم ، چسب ح چسبندگی خود را تدریجا ً از دست می داد و پس از چندین بار تغییر حرارت مخزن این دستگاهها کیفیت خود را از دست می دادند . همچنین چسب پس از بارها سرد و گرم شدن به صورت لایه های سوخته در داخل مخزن و یا بر روی سطح کار برجای می ماند که این خود معضل بزرگی بود، و حتی نظافت این سیستمها نیز برای کاربر بسیار مشکل بود.

تقریباً از حدود ده سال پیش سیستم جدید دیگری به نام cartridge و یا چسبهای قالبی توسط شرکت holzher آلمان به این صنعت معرفی شد. فرمت این سیستم این بود که میزان پرت چسب به حداقل رسیده و چسب فقط به مقدار مورد نیاز گرم می شد. همچنین تعویض رنگ چسب توسط این سیستم بسیار آسان و سریع بود و برای گرم شدن چسب در داخل مخزن نیاز به صرف زمانی در حدود30 تا 40 دقیقه بود در سیستم های گرانول چسب تنها در مدت زمانی کمتر از 3 دقیقه گرم شده و آماده استفاده می باشد. ضمناً نظافت این سیستم نیز برای کاربر بسیار ساده بوده و نیاز به بهره گیری از افراد متخصص نمی باشد.

در هر صورت استفاده صحیح و حصول نتیجه مطلوب در دستگاههای لبه چسبان م م به وجود ی ری شرایط مطلوب می باشد تا نتیجه کار در حد مورد نظر بوده و رضایت خصوصاً مشتریان این بخش را جلب نماید.

این شرایط را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:

1)      دمای محیط: دمای محیط یکی از بزرگترین و با اهمیت ترین فاکتورهایی می باشد که جهت کار صحیح یک دستگاه لبه چسبان می بایست به آن توجه کرد. به طور کل دمای مطلوب محیط جهت کارکرد صحیح این گونه دستگاهها بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد می باشد و خارج از این درجه حرارت، تضمینی برای کارکرد صحیح دستگاه و تولید یک محصول با کیفیت بالا نمی باشد. همچنین درجه حرارت محیط تأثیر مستقیمی بر روی کیفیت لبه های برش خورده قطعات داشته و تأثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت کار می گذارد. در ضمن بدلیل بهره گیری از سیستمهای پنوماتیک و الکترونیک در اینگونه دستگاهها در حد وسیع، درجه حرارت محیط به راحتی باعث اختلال این سیم ها خواهد شد.

2)      رطوبت نسبی محیط: رطوبت نسبی محیط نیز از دیگر عوامل موثر در نحوه عملکرد دستگاه می باشد. معمولاً رطوبت نسبی محیطی استاندارد جهت این دستگاهها بین 5 تا 55 درصد می باشد و رطوبت بیش از حد محیط، مخصوصاً در قسمت پنوماتیک بر کیفیت لبه های برش خورده کار تأثیر بسزائی خواهد داشت.

3)      برش اولیه صفحات: برش اولیه صفحات نیز از اصلی ترین موارد جهت حصول کیفیت مطلوب کار می باشد. برشهایی که دارای مقداری زاویه بیشتر یا کمتر از 90 درجه باشند می توانند تأثیر زیادی بر روی تولید گذاشته و ظاهر کار را نا مناسب نمایند. همچنین باید توجه داشت که پس از برش صفحه، به صورت استاندارد حداکثر تا 1 ساعت می بایست لبه کار نوارکاری شود. در غیر اینصورت بدلیل مواردی که در بخش اول توضیح داده شد کیفیت کار افت خواهد داشت.

4)      نگهداری چسب: چسبهای مورد استفاده در اینگونه دستگاهها در صورتی که نیاز به انبار داشته باشند می بایست در محیطی عاری از رطوبت و در درجه حرارتی بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شوند و در معرض مستقیم نور خورشید نباشند.

5)      باد ورودی به دستگاه: میزان فشار باد ورودی به دستگاه می بایست طبق استاندارد تعریف شده دستگاه فراهم شود تا اختلالی در عملکرد سیستم پنوماتیک به وجود نیاید. همچنین باد ورودی می بایست عاری از هرگونه روغن یا رطوبت باشد.

6)      گرد و غبار محیط: جهت بهره گیری مطلوب از اینگونه دستگاهها می بایست میزان گرد و غبار محیط را به حداقل رساند. زیرا وجود گرد و غبار زیاد در محیط های کاری می تواند معضلات بسیاری خصوصاً در قسمت چسب دستگاه بوجود آورد.

7)      استفاده از سیستمهای مکنده مناسب: دستگاههای مکنده ای که جهت اینگونه ماشینها مورد استفاده قرار می گیرند می بایست قابلیت مکش استاندارد تعریف شده برای دستگاه را داشته باشند. هرچند که بدلیل استفاده از نوارهای pvc و abs و ایجاد الکتریسیته ن در ذرات فرز خورده این گونه نوارها، به طور کامل این ذرات مکش نخواهند شد. ولی در هر صورت استفاده از یک مکنده استاندارد بسیاری از مسائل را پوشش خواهد داد.

 

8) حفاظت و نگهداری: یکی از مواردی که همواره کلیۀ کاربران ماشین آلات صنعتی خصوصاً کاربران ماشین آلات صنایع چوب با آن سروکاردارند، سرویس و نظافت دستگاه ها به صورت دوره ای می باشد.

نحوۀ سرویس واستفاده از روشهای صحیح می تواند تأثیر زیادی درکیفیت، دقت و عمر مفید ماشین آلات داشته باشد. از مهمترین مواردی که بخش عمده ای از سرویسکاری دستگاه را به خود اختصاص می دهد، گریسکاری، روغن کاری وتمیز بعضی از قسمتها با استفاده از مواد و اسپری های روان کننده می باشد.

 


با


تحقیق ویژگی های دستگاههای لبه چسبان


مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی کامل و جامع در نمایندگی ایران خودرو
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی کامل و جامع در نمایندگی ایران خودرو(بررسی قطعات موتور،تعمیر سیلندر،سوپاپ،شاتون،میل لنگ،یاتاقانها،تنظیم چرخ،دنده های جلوی موتور و عیب ی قطعات) در 71 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71
گزارش کارآموزی کامل و جامع در نمایندگی ایران خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کارآموزی کامل و جامع در نمایندگی ایران خودرو(بررسی قطعات موتور،تعمیر سیلندر،سوپاپ،شاتون،میل لنگ،یاتاقانها،تنظیم چرخ،دنده های جلوی موتور و عیب ی قطعات) در 71 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه آ

بخش اول : پیاده و سوار قطعات موتور

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور 1

آزمایش رینگ های پیستون 10

کلیات مربوط به بستن موتور 13

بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور 13

بستن پیستون ، گچن پین و شاتون 15

جا انداختن رینگها روی پیستون 16

جا انداختن پیستون و شاتون 17

بستن اویل پمپ به بلوک موتور 19

بستن فلایویل روی میل لنگ 19

بستن میل سوپاپ 20

بستن دینام واستارت بر روی موتور 24

بخش دوم : تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن 25

سنگ زدن یا پولیش موتور 30

بوش های سیلندر 34

تعمیر ترک های بلوک سیلندر 36

بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ 37

بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ 41

بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها

کلیات مربوط به شاتون و گجن پین 48

سنگ زدن میل لنگ 61

یادآوری 68

ساختمان یاتاقان 71

علل صدمه دیدن یاتاقانها 76

بخش ششم : عیب ی

کاهش کشش موتور 78

عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند 83
پیاده و سوار قطعات موتور (تعمیر اساسی)
1ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک آنها ، بایستی کلیة قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده ، و در صورت وم از آنها استفاده نماید. هم چنین در ج های 1و2مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و کوچکی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است .
2ـ بازدید فشار کپی و فشار یاتاقانی سر بزرگ شاتون

شاتون شماره یک را انتخاب کرده وپس از تمیز ، آنرا به گیره روی میز کار بسته ( لازم بتذکر است که بین دود ها نه گیره،ورق آلومینیوم یا هر ف نرمی که بتواند فشار گیره را تحمل کرده و از صدمه زدن به قطعه جلوگیری کند بایستی گذاشته شود) و دو عدد مهره شاتون را باز می کنند .پس از جدا کپه شاتون ،پوسته های یاتاقان آن را بیرون آورده و مجداً با آچار رینگ و بعداًبا آچار مدرج باندازه لازم .( به ج های 1و2مراجعه شود) سفت می کنند.

در این ح یکی از پیچ های شاتون را تا آ باز کرده و با نازک ترین تیغه فیلر، فاصله محل بستن کپه پائین به شاتون را آزمایش می کنند.اگر دو لبه طوری رویهم قرار گرفته باشند که امکان ورود نازکترین تیغه (001/0 اینچ ) نیز نباشدعمل تراش صحیح بودهدر غیر اینصورت بایستی دوباره به تراشکاری برگردانیده شود.در صورت صحیح بودن،پیچ دوّمی را نیز باز کرده و پوسته های یاتاقان را داخل شاتون قرار داده و دوباره پیچ های شاتون را ابتداء با آچار رینگ و سپس با آچار مدرج می بندند. حالا یکی از پیچ ها را باز کرده و فاصله دو لبه کپه شاتون را بوسیله فیلر بهمان روش فوق اندازه می گیرند.این کار به آزمایش فشار یاتاقان معروف است. و این فاصله بایستی 001/0-0025/0اینچ باشد.در صورتیکه فاصله بیش از 0025/0اینچ شد بایستی پوسته های یاتاقان ها را بیرون آورده و لبه آنها را روی سنگ مخصوص با با مقداری روغن رقیق سائیده و پس از تمیز مجدداًداخل شاتون قرار داده و فشار یاتاقان را آزمایش نمودتا خلاصی لازم بدست آید.در بعضی از کارگاه ها بعوض سائیدن روی سنگ ، با سوهان خیلی نرم لبه یاتاقان را سوهان می زنند.

توجه: موقع سائیدن یا سوها ن زدن لبه پوسته یاتاقان ها باید دقت نمودکه بیش از اندازه سائیده نشود. ضمناً پوسته یاتاقان را طوری با دست نگهداشت تا لبه آن کاملاًگونیا روی سنگ قرار گیرد. ضمناً بعلت نرم بودن جنس پوسته یاتاقان ها باید دقت نمودکه هنکام درآوردن و جا زدن پوسته های روی آنها خط نیافتد.اگر در حین آزمایش، فاصله دو لبه کمتر از 001/0اینچ باشد. بایستی پوسته های یاتاقان را عوض نمود. این آزمایش را باید در مورد بقیه شاتون ها نیز عمل نمود.
3ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های متحرک

فلنج میل لنگ را به گیره روی میز کار بسته و برای اطمینان انتهای دیگر انرا روی پایه چوبی قرار می دهند.

برای اندازه گیری صحیح خلاصی یاتاقان ها اصولاً بایستی از پلاستی گیج (1)استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به آن می توان صفحات کاغذی را با ضخامت های متفاوت (001/0،0015/0،002/0،0025/،003/0 اینچ )انتخاب کرده و پس از اندازه گیری با میکرومتر ، اندازه آنها را در صورت وم بریده و بین لنگ های، میل لنگ و پوسته ها قرار داده و خلاصی هر یک از یاتاقان ها را بشرح زیر مشخص نمود:

ابتداء ثابت ها و لنگ های میل لنگ را با پارچه تمیز نموده ،سپس پیچ های شاتون شماره یک را باز کرده و پوسته یاتاقان ها را بیرون آورده و با پارچه پوسته یاتاقان ها و سر بزرگ شاتون را تمیز نموده و پوسته ها را در جای خود قرار میدهند. حالا یک قطره روغن موتور به وسیله روغندان روی لنگ متحرک شماره یک میل لنگ ریخته وکاغذی به ضخامت 001/0 اینچ (025/0 میلیمتر )را به طریقه فوق بریده و روی قطره روغن می چسبانند وشاتون را روی میل لنگ بسته وپیچ های آن را با آچار مدرج باندازه لازم (بج 1،2مراچعه شود)سفت می نمایند وحالا شاتون را به آرامی حرکت میدهند در صورت سفت بودن ،خلاصی یاتاقان درست بوده ودر غیر این صورت پیچ های آن را باز کرده وکاغذ 0015/0 اینچ (035/0میلیمتر )را بروش فوق قرار داده و آزمایش می کنند و در صورت شل بودن ،از کاغذ 002/0 اینچ (05/0میلیمتر)استفاده می کنندتا بالا ه مقدار خلاصی یاتاقان متحرک معلوم گردد.

مقدار خلاصی یاتاقان های متحرک معمولا بین 001/0 ـ002/0 ـ اینچ (025/0 ـ05/0 میلیمتر)بودهودر صورت زیاد بودن می توان لبه دو پوسته یاتاقان را روی سنگ سائیده وخلاصی آن را کم نمود.واین عمل را بایستی در مورد بقیه یاتاقان های متحرک نیز به ترتیب شماره آنها انجام داد. روش دیگری که برای آزمایش خلاصی یاتاقان های متحرک در اغلب تراشکاری ها مرسوم است بدین شرح است که سر بزرگ شاتون هاو پوسته یاتاقان های آنها را وهمچنین ثابت ها ومتحرک های میل لنگ را با پارچه تمیز کرده وشاتون ها را با پوسته های یاتاقان ها روی میل لنگ بترتیب شماره آنها ،بدون قرار دادن کاغذ یا پلاستی گیج با آچار بو بسته وبا آچار مدرج سفت می کنند. در این ح سفتی یا لقی یاتاقان ها با حرکت دادن شاتون ها معلوم میگردد .

4ـ آزمایش فشار کپی وفشار یاتاقانی یاتاقان های ثابت

بلوک موتور را روی میز قرار داده ویا به پایه مخصوص ،طوری می بندند تا کپه های ثابت در سمت بالا قرار گیرد .حالا بهمان ترتیبی که برای آزمایش فشار کپی های شاتون ها گفته شد از کپه ثابت شماره یک شروع می کنند. لذا اول پیچ های کپه ها را باز کرده وپوسته یاتاقان ها را بیرون می آورند .حالا کپه ثابت شماره یک را در جای خود قرار داده وهر دو پیچ را باندازه معینی با آچار مدرج سفت می کنند (بج های 1و2 مراجعه شود).در این ح یکی از پیچ ها را باز کرده وبا نازکترین تیغه فیلر،فاصله لبه کپه را بازدید می کند در صورتیکه فیلر نتواند داخل شود عمل تراش صحیح بوده ودر غیر این صورت باید دوباره به گارگاهتراشکاری برگردانده شود .در صورت درست بودن فشارکپی،هر دو پیچ را باز کرده وپوسته های یاتاقان مربوطه را در جای خود قرار داده وبا آچار مدرج پیچ ها را سفت می نمایند سپس یکی از پیچ ها را باز کرده و به همان روش فوق ،فاصله دو لبه کپه را اندازه می گیرند در این ح فاصله دو لبه بایستی بین 001/0 ـ004/0 اینچ (025/0 ـ1/0 میلیمتر)باشد ودر صورت کم یا زیاد بودن باید بهمان روشی که قبلا گفته شد عمل نمود.

5 ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت

پس از آزمایش فشار کپی وفشار یاتاقانی ،پیچ های کپه های ثابت را باز کرده و کپه ها را با پیچ های مربوط در آورده ودر یک سمت موتور قرار میدهند.سپس میل لنگ را روی میز گذاشته و کلیه یاتاقان های ثابت و متحرک آن را با پارچه،کاملا تمیز می نمایند .حالا میل لنگ را به آرامی بدون اینکه پوسته های یاتاقان ها از جای خود تکان بخورد روی بلوک موتور قرار داده و کپه ها را روی ثابت ها گذارده و پیچ های آنها را باستثنای ثابت شماره یک ابتدا با دست سپس با آچار رینگ تا آ سفت می کنند .حالا به همان روشی که برای آزمایش خلاصی شاتون ها گفته شد از کاغذی به ضخامت 001/0 اینچ به اندازه یک در نیم اینچ (25*5/12 میلیمتر)بریده ویک قطره روغن ،روی ثابت میل لنگ ریخته وکاغذ را روی آن قرار می دهند. کپه را در جای خود گذاشته وپیچ های آن را به اندازه معین سفت می کنند . سپس میل لنگ را به آرامی می چرخانند ،در صورتی که میل لنگ کاملا سفت بوده یا به سختی حرکت نماید اندازه خلاصی یاتاقان صحیح میباشد اگر لق بوده ویا راحت بگردد باید از کاغذ ضخیم تری (0015/0 اینچ )استفاده نمود. این آزمایش را باید آنقدر ادامه داد تا خلاصی یاتاقان ثابت مشخص شود.این خلاصی معمولا بین 001/0 ـ003/0 اینچ میباشد. در صورت کم بودن خلاصی باید پوسته یاتاقان ها عوض شود. واگر خلاصی بیش از حد مجاز باشد می توان با سائیدن لبه پوسته یاتاقان ها روی سنگ یا به وسیله سوهان نرم خلاصی لازم را به یاتاقان ثابت داد.به همین ترتیب بایستی خلاصی بقیه یاتاقانهای ثابت اندازه گیری شود.

یادآوری : 1 ـ توجه شود که کلیه پیچ ها در جای خود بسته شده و جابه جا نشود.

2 ـ توجه شود که کپه ها درست در محل خود بسته شوند لذا باید به شماره حک شده روی کپه ها بیشتر دقت نمود.

3 ـ توجه شود که کاغذ های اندازه گیری پس از هر آزمایش از روی میل لنگ برداشته شود.

6 ـ آزمایش بازی طولی میل لنگ

میل لنگ موتورها ، حرکت طولی مختصری داشته که به نام بازی طولی میل لنگ گفته می شود این بازی به وسیله واشرهای بغل یاتاقانی کنترل می گردند .

بدین معنی که پس از آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت کپه ای که بایستی واشر های بغل یاتاقانی روی آن سوار شود باز کرده و پس از قرار دادن واشرهای مربوطه ،کپه را در جای خود گذاشته وپیچ های آنرا سفت نمود.

توجه شود که موقع قرار دادن واشرها ،رویه ای که دارای مواد یاتاقانی است ،باید در سمت بیرون کپه قرار گیرند.حالا به وسیله پیچ گوشتی بزرگ ،میل لنگ را به یک سمت حرکت داده و بازی طولی میل لنگ را به وسیله فیلر اندازه می گیرند و این بازی معمولا بین 002/0 ـ 006/0 اینچ (05/0 ـ15/0 میلیمتر) می باشد .بازی طولی میل لنگ را همچنین می توان بوسیله میکرو متر ساعتی نیز اندازه گرفت بدین ترتیب که پایه میکرو مترساعتی را فلنج میل لنگ قرار می دهند ، در این ح میل لنگ را به وسیله پیچ گوشتی حرکت داده و انحراف عقربه میکرو متر ساعتی ،مقدار بازی طولی میل لنگ را نشان خواهد داد.

7 ـ آزمایش سیلندر های موتور

برای این کار بلوک موتور را بر می گردانند تا سیلندر ها در سمت بالا قرار گیرند .سپس هر یک از سیلندرهای موتور را با پارچه تمیز نموده و به وسیله میکرومترداخلی یا ساعت سیلندر قطر سیلندر را را در جاهای مختلف اندازه گیری می نمایند . واضح است که پس از تراش وپولیش سیلندر یا تعویض بوش سیلندر ،نبایستی اختلافات قطری مشاهده شود در صورت مشاهده اختلاف قطر بلوک سیلندر باید دوباره به کارگاه تراشکاری برگردانیده شده تا عیب برطرف گردد.

8 ـ آزمایش خلاصی پیستون و سیلندر

پس از تمیز پیستون و سیلندر شماره یک (پیستون ها در کارگاه تراشکاری وشماره گذاری می شود)،فیلر بلند مخصوص اندازه گیری خلاصی سیلندر وپیستون (عرض این فیلر معمولا 375/0 یا 5/0 اینچ میباشد)را با یک دست داخل سیلندر قرار می دهند . سپس با دست دیگر از گجن بین گرفته وپیستون را داخل سیلندر می نمایند(فیلر بایستی به فاصله 90 درجه از محور گجن پین قرار گیرد،زیرا بزرگ ترین قط یستون در این محل می باشد). با حرکت پیستون داخل سیلندر ،میزان خلاصی آن معلوم میشود.مقدار این خلاصی بین 001/0 ـ 002/0 اینچ (025/0 ـ05/0 میلیمتر ) می باشد .همچنین میتوان آزمایش فوق را بوسیله نیرو سنج فنری که به فیلر بسته می شود انجام داد .در این ح پیستون را ثابت نگه داشته وبا نیرو سنج فیلر را بیرون می کشند.اگر فیلر بآسانی کشیده شود ،خلاصی بیشتر بوده و در غیر این صورت اندازه خلاصی صحیح است.مقدار نیروی لازم 5 ـ 10 پوند میباشد.روش سوم ،اندازه گیری به وسیله میکرومتر می باشد بدین نحو که بوسیله میکرومترخارجی قطر پیستون را اندازه گرفته وبوسیله ساعت داخل سنج قطر سیلندر را تعیین می کنند. اختلاف حاصل از این دو اندازه گیری،مقدار خلاصی پیستون وسیلندر را مشخص می کند.

9 ـ آزمایش خلاصی گجن پین در داخل بوش

چون اتصال گجن پین با پیستون و بوش سر کوچک شاتون باشکال مختلفی است،و هر کدام وضعیت خاصی نسبت به خود دارد .لذا در اینجا فقط به آزمایش ح ی که در آن گجن پین با فشار انگشت به راحتی داخل بوش می گردد اکتفا می شود.در این ح اگر پیستون به طور افقی نگاهداشته شود گجن پین، در اثر وزن خود نیافتاده بلکه با مختصر فشار دست،گجن پین با فشار دست از بوش خارج می گردد.در صورت شل بودن بایستی بوش راعوض نموده و یا اینکه از گجن پین اور سایز استفاده کرد.

در هر حال باید بوش برقو خورده وفیت گردد تا خلاصی لازم را داشته باشد. بطور کلی بین گجن پین وبوش خلاصی نیم فیلر(0005/0 اینچ یا 013/0میلیمتر)قابل قبول است .1 ـ سا ئیدگی سیلندر و علل آن

که 80000هزار کیلومتر کار کرده مقدار سائیدگی در قسمت بالا 0085/0 اینچ ( 21/0 سیلندر های موتور در ابتدا بشکل استوانه کامل بوده ولی به تدریج که موتور کار می کند سائیده شده وپس از مدتی شکل مخصوصی را بخود میگیرند همانطوریکه در شکل دیده میشود ، در مسیر حرکت پیستون بیشترین سائیدگی در قسمت بالای سیلندر بوده و کمترین مقدار سائیدگی در قسمت پائین آن است .

بعلاوه مقدار سائیدگی سیلندر در جهت عمود بر گجن پین بیشتر بوده و در امتداد گجن پین کمتر است لذا بطور کلی میتوان گفت که حد متوسط مقدار سائیدگی سیلندر بوسیله اولین رینگ پیستون ، در قسمت بالا 4 تا 6 برابرمقدار سائیدگی آن رینگ در قسمت پائین است .

در موتورهای چند سیلندر ، میزان سائیدگی سیلندرها نسبت بهم متفاوت بوده و مقدار حداکثر سائیدگی سیلندرها نیز نسبت به محل قرار گرفتن آنها فرق می کند. در سیلندرها علاوه بر سائیدگی های فوق الذکر ، وجود لبه نیز مسئله مهمی است. که در اثر رفت وآمدپیستون وتماس رینگ ها ،دیواره سیلندر سائیده شده وقسمت بالای آن بصورت لبه باقی می ماند .

دلیل سائیدگی سیلندر های موتور بیشتربوده ودرزیر فقط به دو موردآن اشاره میشود:

1 –فشار وگرمای حاصل ازاحتراق،در قسمت بالای سیلندر بیشتر بوده و به تدریج که پیستون بسمت پائین حرکت می کنداز درجه حرارت وفشار آن کاسته می شود .

2 –اگر مخلوط هوا و گازوئیل ،بعوض مخلوط قابل احتراق به صورت قطرات گازوئیل وارد سیلندر شود (مثلا موقعیکه ساسات ،برای مدت طولانی بسته باشد).این قطرات ،لایه روغن دیواره سیلندرراشسته و رینگ های پیستون بیشتر سبب سائیدگی سیلندر میگردند.

2 ـ بازدید سیلندر های موتور

بازدید کلی بدنه موتور بایستی توسط تعمیر کار باتجربه انجام گرفته یا در تعمیرگاه تراشکاری عملی شود،در صورت وجود شیارها یا ترک ها یا اشیدگی یا تاب برداشتگی درداخل سیلندر ها ویا در دو سمت بلوک موتور ،آنها را مورد برسی قرار داد.همچنین فاصله بین پیچ ها و فواصل دو سیلندر را بازدید نموده و ترک ها را تشخیص داد.مقدار سائیدگی داخل سیلندررا نیز باید اندازه گرفته و نسبت به تعمیر (تراش یا سنگ زدن ) با تعویض بلوک سیلندر تصمیم گرفت .

در صورتیکه عیب مهمی مشاهده نشود .می توان با تراش سیلندر ها مجددا از همان بلوک استفاده کرد ،تشخیص ترک های موئی سیلندر که اغلب سبب مخلوط شدن آب روغن پس از گرم شدن موتور می گردند، کار آسانی نبوده وبایستی بوسیله دستگاه مخصوص وفرد با تجربه انجام شود.لذا در موتور هائی که هزینه تعمیر آنها زیاد است توصیه می شود که قبل از تراشکاری آزمایشی روی ترک های موئی سیلندر انجام گیرد .

آزمایش خمیدگی یاتاب برداشتگی سطح بالای بلوک سیلندر بوسیله خط کش ف ی انجام می شود. بدین معنی که خط کش را روی سیلندر قرار داده وبا فیلر میزان تاب برداشتگی آن را تعیین می کنند . واین مقدار نباید از حد مجازبیشترباشد (003/0 اینچ برای هر شش اینچ یا075/0 میلیمتر برای هر 15 سانتیمتر طول بلوک سیلندر است ). در غیر این صورت باید به وسیله ماشین کف زنی سنگ زده شود . ضمناتوجه داشت که مقدار ف برداشته شده نیز نباید بیش از حد مجاز باشد .

بازدید داخل سیلندر بهتر است که بوسیله چراغ دوره گرد که از قسمت پائین سیلندر گرفته میشود انجام می گیرد تا محل های معیوب بهتر دیده شود.

3 ـوسائل اندازه گیری سیلندر

اندازه گیری داخل سیلندر بوسیله میکرو مترداخلی (میکرومتر داخل سنج )یا ساعت داخل سنج انجام می شود.
تعمیر سوپاپ وسر سیلندر موتور


1 ـ عیب های سوپاپ

هر گاه سرسیلندر موتوری بمنظور کربن گیری یا بعلت کاهش کمپرس سیلندر ها (در اثر نفوذ کمپرس ازا طراف رینگ های پیستون و یا سیت سوپاپ ها )پیاده شده باشد. بایستی کلیه اجزا تشکیل دهنده سوپاپ وسر سیلندر آزمایش شود .

1 ـ چسبیدن سوپاپ ، بدلیل جمع شدن کربن روی ساقه سوپاپ ،سائیدگی د سوپاپ ،تاب برداشتن ساقه سوپاپ ،نرسیدن روغن به ساقه سوپاپ ،سرد کار موتور یا داغ شدن سوپاپ بوجود آید .
2 ـ سوختگی سوپاپ ،بدلیل مختلفی از قبیل چسبیدن سوپاپ ،تغییر شکل سیت سوپاپ ، کمی خلاصی ساقه سوپاپ با انگشتی سوپاپ ( میزان نبودن فیلر سوپاپ ها ) . کج شدن یا ضعیف شدن فنر سوپاپ ، جوش آوردن موتور ، منظم نبودن انژکتورها (مخلوط ضعیف) آب بندی نبودن سوپاپ ها، زیادی بار موتور ، زیاد شدن طول ساقه سوپاپ به علت جوش آوردن موتور یا قوی بودن فنر سوپاپ باشد .

3 ـ ش تگی سوپاپ، احتمالا در اثر داغ شدن موتور ، زیاد بودن خلاصی ساقه سوپاپ با انگشتی سوپاپ ( میزان فیلر سوپاپ)، هم مرکز نبودن ساقه با سیت سوپاپ.

4 ـ سائیدگی نشیمن سوپاپ ، ممکن است در اثر عواملی مانند زیادی خلاصی ساقه سوپاپ با انگشتی سوپاپ ،تمیز نبودن نشیمن سوپاپ و همچنین کلیه علت هایی که سبب سوختن سوپاپ می شود نیز سبب سائیدگی نشیمن سوپاپ گردد.

5 ـ سائیدگی سیت سوپاپ ،در اثر سائیدگی سیت سوپاپ خلاصی بین ساقه سوپاپ و انگشتی کم شده تا جائی که سوپاپ کاملا در سیت خود ننشسته وباعث سوختن آن می گردد .

6 ـ تشکیل رسوبات روی سوپاپ بعلت وجود مواد صمغی در سوخت ، روی سوپاپ هوا جمع می شود ،رسوبات کربن نیز بعلت نا میزان بودن انژکتور(مخلوط غنی ) یا عبور روغن از طرف د سوپاپ ایجاد میگردد. معیوب بودن سیستم سوخت رسانی ،کمی کمپرسی سیلندر،سرد کار موتور نیز سبب تشکیل رسوبات کربن روی سوپاپ دود میگیرد.
2 ـ تعمیر سوپاپ ها

سوپاپ هایی که در محل نشیمن آنها بریدگی یا خلال ایجاد شده باشد با یکی ازروش های زیر تعمیر میگردد:

1 ـآب بندی سوپاپ ها با روغن سنباده ،این روش موقعی موثر است که خال زدگی یابریدگی جزئی وسطحی باشد .

2 ـ تراشیدن سوپاپ بوسیله دستگاه تراش ،بدین معنی که ساقه سوپاپ را به سه نظام ماشین تراش بسته و محل نشیمن آنرا مختصری می تراشند در صورتیکه این کار بدقت انجام گیرد ،نتیجه کار بسیار موثر خواهد بود و باید خیلی دقت شود تا زاویه نشیمن سوپاپ ( لبه ) کاملا درست تراشیده شود .

3 ـ سنگ زدن سوپاپ با ماشین مخصوص سنگ زنی ، طرز کار با این دستگاه باین شرح است که ساقه سوپاپ را به سه نظام ماشین بسته و اندازه آن را طوری میزان می کنند تا لبه سوپاپ بتواند به راحتی با سنگ سنباده تماس پیدا کند سپس دستگاه را روی زاویه مورد نظر (معمولا 30 یا 40 درجه ) قرار می دهند.

بوسیله اهرم یا فرمان دستی ، حرکت سه نظام وسنگ سنباده کنترل می شود .در حین کار ماده خنک کننده ای (آب صابون ) روی سوپاپ ریخته شده و از ازدیاد درجه حرارت سوپاپ جلوگیری می کنند .گردش سه نظام وسنگ سمباده ، بوسیله دواکتروموتور انجام میشود.

میزان سنگ زدن بستگی به وضعیت نشیمن سوپاپ و عمق خال زدگی دارد بدین معنی که هر چه عمق خال ها یا سوختگیها زیادتر باشد ،بایستی سوپاپ بیشتر سنگ خورده تا سطح صاف و صیقلی بوجود آید در صورتی که لبه سوپاپ در اثر سنگ زدن زیاد ،خیلی نازک باشد ،این سوپاپ دیگر قابل استفاده نخواهد بود و بایستی با سوپاپ نو جانشین گردد . ضمنا باید توجه داشت که مقدار بار در هر دفعه از 001/0 ـ 002/0 اینچ ( 025/0 ـ05/0 میلیمتر ) بیشتر نباشد و پس از هر دفعه سنگ زنی ، سنگ سمباده را عقب کشید و بهیچ وجه نباید سه نظام را حرکت داد.

5 ـ تعمیر سوپاپ با ماشین دستی ، با این ماشین محل نشیمن سوپاپ تراشیده می شود ضمنا این وسیله فقط برای سوپاپ هائی که با زاویه معین ( برای یک زاویه ) تراشیده میشود قابل استفاده است در صورتی که زوایای سوپاپ ها متفاوت باشند بایستی یک سری کامل از این ماشین ها در اختیار داشت.
3 ـ در آوردن و جا زدن د سوپاپ

پس از آزمایش اگر خلاصی ساقه سوپاپ با د بیش از اندازه مجاز بوده یا ش تگی یا عیب دیگری در آن مشاهده شود در صورتی که د قابل تعویض باشد می توان آن را به آسانی بوسیله دستگاه پرس بیرون آورد و با د نو عوض نمود.

توجه : چون جنس د سوپاپ از چدن بوده خاصیت شکنندگی دارد برای بیرون آوردن آن نباید از د نو استفاده کرد .

اگر د سوپاپ جزءبدنه بلوک سیلندر یا سرسیلندر باشد معیوب بودن د یا ش تگی آن ، د کهنه باید توسط تراشکار تراشیده شده و د نو با اندازه استاندارد به جای آن پرس شود.
4 ـ تعمیر ترک های سیلندر

پس از باز سر سیلندر موتور باید آنرا کاملا بازدید نمود . در صورتیکه ترک هائی مشاهده شود ، می توان آنها را ترمیم کرد و دوباره از سر سیلندر استفاده نمود.(در ضمن باید توجه داشت که قبل از اقدام به دوختن ترک ها، سر سیلندر بایستی در وضعیت خوبی باشد ).

برای اینکار در ابتدای شیار ،بوسیله دریل برقی سوراخی مناسب پیچ ایجاد می کنند . سپس با قلاویز داخل سوراخ را روزه کرده وپیچ آهنی 5میلیمتری را داخل سوراخ تا انتها می پیچانند . سر پیچ را از نزدیک سطح سر سیلندر با اره بریده و با چکش آنرا می کوبند تا صاف گردد . حالا سوراخ دوم را بغل سوراخ اولی در روی شیار ، بطوریکه با آن تداخل نماید سوراخ کرده ومثل ح قبل روزه نموده و با پیچ پر می کنند . این کار را تا آ ترک انجام می دهند . پس از پر شدن سطح تمام شیار ، با ماشین سنگ کف زنی (سنگ کف ) سطح آن را صاف می کنند .

اگر عمق شیار بیشتر باشد میتوان از پیچ های 6 میلیمتری استفاده کرد تا استحکام بیشتری داشته باشد .

باید در نظر داشت که برای دوختن سر سیلندر های چدنی بایستی از پیچ های آهنی و برای سیلندر های آلومینیومی از سیم های مسی استفاده کرد . در اینصورت بایستی سیم را پس از روزه داخل سوراخ نموده و بهمان روش فوق انجام داد .


عیب ی1 ـکاهش کشش موتور

در هر موقع که احساس شود ،سرعت و شتاب اتومبیل در جاده های مسطح کم شده یا در جاده هائی با سراشیبی تند وکوهستانی که کشش آن ضعیف و احتیاج به تعویض دنده پائین داشته باشد ( بفرض اینکه جعبه دنده کاملا سالم بوده و ترمز ها بح آزاد وسایر قسمت های موتور نیز در ح تنظیم باشد ) ، معلوم میشود که قدرت کشش موتور کم شده و علت آن سائیده شدن سیلندر ها وپیستون ها و رینگ های پیستون بوده و یا اینکه عیب از مکانیزم سوپاپ ها می باشد

2 ـ افزایش مصرف روغن موتور

اگر موتور اتومبیل برای مدت طولانی روغن کم کند .در صورتیکه از قسمت های مختلف آن از قبیل واشر ها ،کاسه نمد ها ، پیچ های تخلیه روغن کارتر ، لوله های اتصال روغن ، اطراف ، محفظه کلاچ ( هوزینگ کلاچ ) نشست روغن مشاهده نشود . دلیل روغن سوزی موتور بوده و باین معنی که روغن دیواره سیلندر ها ،از اطراف رینگ های پیستون و سیلندر گذشته و به قسمت بالای سیلندر یا محفظه احتراق میرسد ( در اثر سائیده شدن پیستون ها ، رینگ ها سیلندر ها و زیاد شدن فاصله دهانه رینگ ها ) . این روغن در محفظه احتراق سوخته و از اگزوز اتومبیل خارج میشود . واضح است که از چنین موتوری همیشه دود غلیظ از اگزوز آن خارج خواهد شد .

یکی دیگر از علل کم شدن روغن موتور و روغن سوزی ، ورود روغن از فاصله بین ساقه سوپاپ و د سوپاپ ( گیت ) به اطاقک احتراق می باشد . معمولا بوسیله کلا های لاستیکی فنر دار که بر روی ساقه سوپاپ قرار می گیرد و یا اورینگ های داخل د سوپاپ ( گیت ) ، به اطاقک احتراق می باشد . معمولاً بوسیله کلا های لاستیکی فنردار که برروی ساقه سوپاپ قرار میگیرد و یا اورینگ های داخل محفظه احتراق میرسد . این روغن پس از سوختن در سطح سوپاپ و ساقه سوپاپ بصورت دوده باقی می ماند .

بطور کلی طرز تشخیص روغن سوزی موتور بدین شرح است که موتور را روشن کرده ومدتی دردورآرام کار می کند ، در این ح با فشاردادن پدال گاز ، دوده های آ غشته به روغن از اگزوز آن خارج میشود ، که با گرفتن دست جلو اگزوز بوی روغن سوخته ، استشمام میگردد .

توجه : موتور های تازه تعمیر که هنوز رینگ ها و سوپاپ های آن آب بندی نشده است از اگزوز آن دود آغشته به روغن خارج میشود که بتدریج کم شده و از بین میرود .

ضمناَ برای تشخیص روغن سوزی موتور ها ،میتوان درب محل ریختن روغن را برداشته و در صورت مشاهده کمپرس و یا استشمام بوی روغن سوخته ،روغن سوزی موتور را فهمید .

3ـ کم شدن کمپرس سیلندر های موتور

ساده ترین روش برای تشخیص وضعیت کمپرس سیلندر ها ، این است که موتور را پس از مدتی کار خاموش نموده و بآرامی با هندل می چرخانند ، در صورتیکه موتور براحتی بگردد ، معلوم میشود که کمپرس سیلندر از اطراف رینگ های پیستون و سیلندر و یا سوپاپ ها خارج می شود . لذا باید نسبت به تعمیر موتور اقدام شود .

هم چنین با استفاده از دستگاه کمپرسنج نیز میتوان مقدار دقیق کمپرس هر یک از سیلندر ها را مشخص نموده وبا رقمی که در کتابچه راهنمای تعمیرات موتور نوشته شده مقایسه کرده ووضعیت کمپرس موتور را معلوم نمود .

برای استفاده از کمپرس سنج، انژکتور های موتور را باز کرده و بترتیب از سیلندر شماره یک شروع می کنند ، مقدار کمپرس هر سیلندر را بر روی کاغذ یادداشت می نما یند .

در موقع خواندن اندازه کمپرس بایستی بیشترین رقمی را که بر روی صفحه کمپرس سنج خونده میشود یاد داشت گردد . این عمل را میتوان برای کلیه سیلندر های موتور انجام داد .

اگر مقدار کمپرس خوانده شده کمتر از مقدار اصلی ( رقم مندرج در قسمت مشخصات فنی موتور ) باشد . علتش نفوذ کمپرس از اطراف رینگ های پیستون یا سوپاپ ها و یا واشر سر سیلندر خوهد بود . لذا باندازه یک قاشق سوپ خوری روغن موتور از محل انژکتور ها بوسیله سرنگ در بالای پیستونی که کمپرس کمی دارد میریزند . این عمل سبب آب بندی موقت رینگ ها شده و کمپرس را نگه میدارد . اگر در آزمایش بعدی مقدار کمپرس سیلندر مورد بحث افزایش پیدا کند ، عیب های زیر را میتوان پیش بینی نمود :

سائیده شدن رینگ های پیستون ، دیواره سیلندر و پیستون ها ، هم چنین ش تگی رینگ های پیستون یا چسبیدن رینگ در شیار مربوطه .

در صورتیکه با اضافه روغن ، کمپرس سیلندر زیاد نشود ، همانطوریکه در پیش گفته شد عیب از مکانیزم سوپاپ ها بوده و ممکن است در قسمتهای زیر مشاهده شود :

ش تگی فنر سوپاپ ، میزان نمودن اندازه فیلر سوپاپ ، چسبیدن سوپاپ ها خوردگی یا سوختن نشیمن سوپاپ ، سائیدگی خیز بادامک میل سوپاپ ، سائیده شدن تاپت سوپاپ ها و بالا ه سوختگی واشر سر سیلندر .

اگر کمپرس دو سیلندر مجاور هم ، اختلاف زیاد داشته باشند ، لازم است که ابتدا ء پیچ های سر سیلندر را سفت نموده و دوباره مقدار کمپرس سیلندر ها را اندازه گرفت ، در صورتیکه باز هم کمپرس سیلندر کم باشد ، بایستی واشر سر سیلندر را عوض نمود ( معمولاَ 10 % اختلاف کمپرس سیلندر ها قابل قبول است ) .

توجه : آزمایش کمپرس سیلندر ها بایستی موقعی انجام گیرد که موتور گرم است ، زیرا در غیر اینصورت روغن موتور ح چسبندگی داشته و بعلت روان کار ن موتور نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد .
مشاهده متن کامل ...
پاسخ زیبا کلام به شریعتمداری
درخواست حذف اطلاعات
جناب آقای حاج حسین شریعتمداری مدیرمسئول رو مه وزین کیهان دامت افاضاته

با سلام و عرض ادب، سرمقاله دیروزکیهان به خامه حضرتعالی تحت عنوان"دستاوردها یا از دست داده ها؟!" که در مخالفت تمام و کمال با توافق هسته ایی لوزان بود را خواندم. نه تعجب و نه شگفت زده شدم. اتفاقا مشابه با مطالب پیشین تان بود. معتقدم بحث پیرامون جزییات آنچه در خصوص توافق هسته ایی می فرمایید عبث است. چرا که اگرغربی ها بجای مفاد آن توافقبه یکی از محضر خانه های رسمی لوزان می رفتند و شش دانگ مملکت سوئیس را هم بنام ما سند منگوله دارمیزدند بازهم جنابعالی آنر کافی نمی دانستید. چرا که اساسا جنابعالی در قضیه هسته ایی چندان بدنبال اینکه چه چیزی بخیر و صلاح کشور وآینده مملکت است نمی باشید. هسته ایی، و یا درست تر گفته باشم مناقشه هسته ایی برای حضرتعالی صرفا ابزار یا مستمسکی بیش نیست برای گرم نگه داشتن تنورغرب ستیزی و استکبار ستیزی. اینکه کشور چه هزینه گزافی برای هسته ایی می پردازد و اینکه حاصل این هزینه ها برای مملکت چه بوده، خیلی برای جنابعالی اهمیتی ندارند. مهم آنست که مناقشه هسته ایی کمک می کرد تا پرچم پیکار و دشمنی با غرب را می توانستیم برافراشته تر در اهتزاز در آوریم. مشکل جنابعالی با توافق هسته ایی این نیست که آیا "توافق" است یا "تفاهم"،"سند همکاری" است یا "بیانیه"؛ مشکل شما با لوزان این نیست که آیا تحریم ها در یک مرحله برداشته خواهند شد یا در چند مرحله؛ فردو قراراست دایر باشد یا بایر؛ "حق بازرسی" فقط محدود به تاسیسات هسته ایی شده یا جاهای دیگر را هم می توانند تفتیش نمایند و قس علیهذا. نه جناب شریعتمداری عزیز، همه دلخوری شما از توافق هسته ایی آنست که بخشی از فرش غرب ستیزی را دارد از زیر پاهایتان بیرون می کشد. البته بنده جنابعالی را همچون تخم چشمانم مبرا از شائبه "کاسبان تحریم" می دانم. اما آیا به مردم حق نمی دهید که برخی مخالفت ها با توافق را متاثر از تعطیلی کارو ب "کاسبان تحریم" تصور کنند؟ درعین حال از این واقعیت تلخ هم نمی توان گریخت که برای برخی مراکز قدرت مناقشه هسته ایی و ل تحریم ها و بالا رفتن فضای تنش و دشمنی با غرب ابزار مناسبی فراهم می آورد تا فضای کشور را بسته نگه دارند. همچون احتمال تعطیلی " ب و کار تحریمی ها" بعنوان انگیزه نیرومندی برای مخالفت با توافق هسته ایی، چرا نبایستی انگیزه های در مخالفت با این توافق را هم محتمل ندانیم؟ می رسم به آ ین حرفم. مرقوم فرموده بودید که "متاسفانه نتیجه مذاکرات لوزان کام ملت را تلخ کرد". فکر نمی کنید اگر مردم همچنان خواهان تداوم مناقشه هسته ایی می بودند در آنصورت بجای رای دادن به آقای به آقای سعید جلیلی رای می دادند؟ آیا بنظر شما میلیونها نفر از هموطنانمان که با شور و اشتیاق همراه با بیم و امید ماه ها و هفته ها شبانه روز مذاکرات را دنبال می د چه می خواستند؟ آیا آن شور و نشاط حکایت از آن می کرد که آرزو می د توافق صورت بگیرد یا نه مایل بودند تا غل و زنجیری که هسته ایی بر دست و پای اقتصاد مملکت بسته بودهمچنان بسته می ماند؟ احتمالا جنابعالی شادی و پایکوبی ملت را شبی که توافق اعلام شد را نخواستید ببینید. واقعا اگر همچنان باوردارید که" توافق لوزان کام ملت را تلخ کرد" یک نظر سنجی ساده می تواند به جنابعالی نشان دهد که چه ر قابل توجه ایی از مردم خواهان رهایی کشور از مخمص هسته ایی شده بودند.

ایام بکام باد صادق زیباکلام . شانزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودوچهارمشاهده متن کامل ...
فراز هفتم
درخواست حذف اطلاعات

... سعی من در زندگی بر این است که بنده خوب خدا باشم و به دیگر بندگانش ستم نکنم و دروغ نگویم و اجازه دهم مردم از عمری که خدا به ایشان عطا کرده بهره خود را ببرند همانطور که خود از دیگران چنین انتظاری دارم .

دست افتاده ایی را بگیرم و اگر قدرتش را داشتم دستی که به ظلم بر دیگران بلند شده است را کوتاه کنم .

سخن زشت نگویم حریم دیگران را محترم شمارم و سعی کنم امروزم با دیروز یکی نباشد ، همین خان دین من همین است آیا بد دینی دارم ؟

خان زند گفت احسنت حکیم ایتان احسنت بر تو ، تو تقریبا"هر آنچه که ان الهی بر رس ش به مردم بودند را داری یعنی در عقایدت داری عقایدی پاک داری حکیم ایتان عقایدی که با آن و با اجزای آن دیواری بزرگ و محکم برای قلعه ایی که باید فطرت پاک تو را حفظ نماید ساخته ایی ولی افسوس و صد افسوس .

فارست گفت چرا افسوس خان ؟ به من بگوئید افسوس چه چیز را می خورید ؟

خان زند گفت افسوس این را که خوب قلعه ایی ساخته ایی خوب مصالحی در آن بکار برده ایی ولی حیف که فراموش کرده ایی سقفی نیز برایش بسازی .

می خواهم بگویم خوب دینی داری حیف که ناقص است قلعه دینت سقف ندارد افسوسم از این بابت است .

فارست با تعجب گفت سقف ؟ کدام سقف ؟

خان زند گفت سقف قلعه دینت را می گویم که برای خودت ساخته ایی ، قلعه تو حکیم ایتان نه سقف دارد و نه حتّی در حتّی در هم برای آن نساخته ایی ، قلعه ایی که سقف و در نداشته باشد حتّی اگر دیوارش هم متین و محکم باشد خیلی راحت فتح می شود گشوده می شود .

تو که خود را دانشمند می دانی و من هم معتقدم که حقیقتا" دانشمند می باشی چطور این را نمی دانی ؟

فارست گفت خان البته شما مردی هستی شوخ و اهل مزاح ولی باور کن نمی دانم سخنی را که بر زبان ر چه ربطی به شوخی و مزاح داشت .

خان زند گفت هیچ کجایش حکیم ایتان هیچ کجایش شوخی و مزاح نبود ، تو به اشتباه تصور کردی که من با تو دارم شوخی می کنم ، هر آنچه که لطفعلی خان زند هم اینک به تو گفت تجسّم واقعیّت بود .

مرد سقف و دری که تو برای قلعه دینت نساخته ایی عشق است عشق به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلّم و خاندان و اهل بیت طاهرینش ، گفتی آن حضرت را حتّی به عنوان رسول حضرت باریتعالی قبول داری یعنی می دانی و باور کرده ایی که حضرتش فرستاده بر حق خداوند تبارک و تعالی است و خود را پیرو هیچ دینی نمی دانی ؟ خوب چرا ؟ برای چه ؟ مگر تو خودت ی ؟ مگر تو خودت علّامه دهری ؟

لقمان حکیم نیز که صدها نبی غیر مرسل بر سر مجلس درسش حاضر می شدند خود نبود ولی بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود و خود را از پیروان آن رسول گرامی و بزرگ حضرت باریتعالی می دانست .

آیا تو از لقمان حکیم حکیمتری ؟ حکیم ایتان به من بگو چقدر از دانشی را که سبب شده این جهان و این کائنات خلق شود را می دانی ؟

فارست گفت تقریبا" هیچ یعنی نه اینکه هیچ چیز را نمی دانم ولی علمی که ابزار بوجود آمدن این جهان بوده است را آنقدر عظیم می دانم که حتّی تصوّر اندازه اش را هم نمی توانم م چه رسد به آنکه بخواهم ادّعا کنم چیزی از آن را می دانم .

خان زند گفت به خدا قسم حکیم ایتان تو اهل بهشتی زیرا یکی از صفات اهل بهشت دور بودن از تکبّر است که تو به شکر خدا بهره ایی از تکبّر نبرده ایی ، خوب تو که به نقصان دانش ات تا بدین حد معترفی به من بگو چطور خود را بی نیاز از علم خالقت می دانی ؟

فارست گفت خان چه می گوئید ؟ من کی و کجا گفتم که از علم خداوند بی نیازم ؟

لطفعلی خان گفت گفتی حکیم ایتان خوب هم گفتی و با صدای بلند هم گفتی نمی دانم چطور به این زودی فراموش کرده ایی ؟

آیا تو نبودی که گفتی نیازی به داشتن دینی مشخص نداری ؟

آیا تو نبودی که گفتی با وجود اینکه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را به ی قبول داری مسلمان نیستی و در واقع پیرو هیچ دینی نیستی ؟

فارست گفت خوب گفته باشم این چه ربطی دارد به اینکه من گفته باشم خود را از علم خداوندی بی نیاز می دانم؟ خان زند گفت آ مرد خداوند با آنهمه علم بهتر می داند یا تو ؟

اگر بگویی که خود را محتاج داشتن دینی مشخص نمی دانی درواقع داری با خداوند نرد رقابت می زنی ، اگر خداوند تبارک و تعالی می دانست که بندگانی وجود دارند و یا خواهند داشت که نیاز به دین ندارند آیا این موضوع را به انش گوشتزد نمی کرد و مثلا" به ایشان نمی گفت که ای بنده مرسل من ای ی که به مقام ی منصوبت کرده ام و با این وجود خود تو را هم از تذکّر بی نیاز نمی دانم انی وجود دارند که نیازی به رس تو در خود نمی بینند ایشان علامه دهرند حکیم اند دانشمندانی بی مثل و مانندند خود می توانند سره را از ناسره تمیز دهند و تنها دو فرق با تو دارند اوّل اینکه نیستند و دوّم اینکه از تو هم دانشمندترند و هم خداشناستر و هیچ نیازی هم به هیچ نوع ارشاد و تذکّری ندارند .

پس اگر خداوند چنین نگفته معنی اش این است که نه تنها تو بلکه همه مردم نیاز به دین دارند نیاز به فراگیری طرز صحیح خداشناسی دارند ، نیاز دارند که به ایشان فهمانده شود هر آنچه که نمی فهمند و نمی دانند .

می دانی حکیم ما در شاهنامه پهلوانی داریم به نام اسفندیار که بدنی زخم ناپذیر داشته البته بجز چشمانش ، چشمانش زخم پذیر بوده اند و نقطه ضعف او محسوب می شده اند و سرانجام نیز از همین نقطه ضعف بوده که جانش بدر می رود و بدست رستم کشته می شود .

حکیم من حکیم ایتان من تو نیز دقیقا" روزی از همین نقطه ضعفت ضربه خواهی خورد و می ترسم که این ضربه جبران ناپذیر باشد ، می ترسم که این نقطه ضعف همه چیزت را هم دنیا و هم آ تت را بسوزاند و خا تر کند ، به خودت رحم کن و این ته مانده منیّت را نیز در خودت از بین ببر ، دستان حضرت محمّد صلوات الله علیه همیشه به سوی انی مثل تو که فطرتی پاک دارند گشوده است تا در آغوش حضرتش فرو روی تا بوی خوش بدنش را به مشامت بفرستی تا بفهمی یک انسان از هر جهت کامل چگونه می تواند سعادت واقعی را بدون منّت به تو پیشکش نماید و از تو هیچ نخواهد بجز اینکه خاندانش را دوست بداری و با دشمنان ایشان دشمن باشی .

از تو هیچ اجری نخواهد الّا اینکه معصیّت نکنی مگر در جایی که خدا نباشد یا نبیند و یا محلّی که در آن معصیّت می کنی ملک خدا نباشد ، حضرتش به تو اجازه داده تا هر کاری که میل داری ی حتّی بدترین گناهان را مرتکب شوی تنها به همین سه شرط .

نمی خواهی مرید چنین ی باشی ؟ نمی خواهی چنین انسانی را دوست بداری ؟ نمی خواهی چنین انسانی را منجی خویش بدانی ؟ نمی خواهی نامت را فرشتگان خدا در زمره امّت چنین ی قرار دهند ؟ اگر اینها را نمی خواهی به لطفعلی خان زند بگو پس چه چیز می خواهی ؟ می خواهی در این دنیا به چه چیز و به چه امید داشته باشی ؟ می خواهی تنها تکیه گاهت همین مقدار دانشی باشد که داری ؟

همین مقدار دانشی که خودت هم معترفی که از هیچ هم هیچتر است در برابر علم ذات اقدس الهی ، حیف است از تو حکیم ایتان حیف است از تو .

فارست لحظاتی به صورت لطفعلی خان زند بدون انکه حتّی پلک بزند نگریست و ناگهان بغضش باز شد و گریست و چه تلخ هم گریست چنان می گریست که گویی مادریست که طفلش در آغوشش مرده .

فارست سالها بود که نگریسته بود و حتّی فراموش کرده بود که گریه ایی هم وجود دارد ، جملات خان زند چون میخ بر قلبش فرو رفته بودند ، او گریست و گریست تا کم کم اشکش خشک شد و در تمام این مدّت خان زند تنها به او نگاه می کرد و هیچ نمی گفت .

اجازه داد تا مرد فرنگی هر چه می خواهد گریه کند و سرانجام بعد از اینکه گریه فارست تمام شد ظرفی آب آورد و به دست فارست داد تا بنوشد و صورتش را نیز بشوید .

خان زند گفت آرام شدی حکیم ایتان ؟

خدا را شکر می کنم که تو چنین روح لطیفی داری ، فقط یک روح لطیف می تواند چنین ع العملی در برابر شنیدن سخنی که او را به ایمان دعوت می کند نشان دهد .

لطفعلی خان پیشانی فارست را بوسید و از نزد او رفت و به صحبت با ایرج پرداخت ، فارست برخاست و به کنار نرده عرشه کشتی رفت و به انتهای افق نگریست ، در آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کرد وزش نسیم دریا که دیگر در آن فصل خنک هم بود جسمش را نوازش می کرد .

سالها بود که نتوانسته بود گریه کند و خودش هم نمی دانست که چرا اشک از چشمانش قهر کرده است ؟

سخنان خان زند در روحش ایجاد تلاطم کرده بود از یک سو آن جوان جنگجوی شرقی را در حدّی نمی دانست که صلاحیّت نصیحت ی مثل او که مدارج بالای ی را طی کرده بود داشته باشد و از طرفی نمی توانست منکر شود که آن جوان غرب ندیده و نرفته هر چه گفت راست بود هر چه گفت از صدق دل بود و کلامش چون شیر تازه خوش طعم و گوارا ...مشاهده متن کامل ...
هیولای دریاچه چاپلین
درخواست حذف اطلاعات

چمپ

http://www.axgig.com/images/16089386576407127959.png

دریاچه چاپلین یکی از بزرگترین دریاچه ها از تظر ارائه مکان های مناسب برای قایقرانی وماهیگیری میباشد اما شهرت این دریاچه از جای دیگری نشات میگیرد وان هم "چمپ" هیولای افسانه ایی دریاچه چاپلین است که تا به امروز انی هستند که اعا میکنند این هیولای باستانی را دیده اند.در یاچه چاپلین بین شهر نیویورک و ریموند است که بار ها و بارها گذارش هایی مبنی بر مشاهده هیولایی که هیولای دریاچه چاپلین لقب گرفته شده ثبت شده است در سال 1988 یک مجله تحقیقاتی نوشت که 50 نقر از مسافران یک قایق هیئت مدیره ethan alan هیولایی 30 تا 35 متری را در فاصله 200 فوت به مدت 5 دقیقه دیده بودند

iroquois و adirondacks دوقبیله بومی که در دریاچه چاپلین زندگی میکنند،و افسانه های خود را در خصوص یک موجود بزرگ ن ابهای این دریاچه شرح میدهند.

http://www.axgig.com/images/89656687295393282840.jpeg

هیولای که این بومیان توصیف میکنند دارای سری با پوزه کشیده و دارای دندانهای تیز میباشد ودارای یک دم ودوباله ورنگ بدن این هیولا بین خا تری یا نقره ایی میباشد.

این دریاچه دارای انواع گونه های ابزی مباشد که برخی گونه های ان دارای طولی 8تا 10 فوت نیز میباشد محققان وباستان شناسان معتقدند که یک گونه سگ ماهی یا ماهی خاویار از گونه های بزرگ که قبلا منقرض شده ممکن است همان هیولای افسانه ایی دریاچه چاپلین باشد.

اولین مشاهده رسمی در24 ژوئیه سال 1883 رخ داد ،شخصی به نام کاپیتان crum روی یک قایق تفریحی در خلیج bulwagga گزارش مشاهده یک هیولا غول پیکر خا تری با طولی حدود 180 متر و با سری شبیه به سر "اسب دریایی" که بیش از 15 فوت از آب بیرون بود را میدهد او ادعا کرد هیولا دارای دندان های تیز و چشمانی سفید و کمربندی قرمز رنگ در اطراف گردن این هیولا مشاهده کرد بود!

ر سال 1873 یک سال پر مشغله برای چمپ بود نیویورک تایمز در مقاله ایی در این باره نوشت که دو خدمه یک کشتی تفریحی این هیولا را مشاهده د هر دو مرد اشاره میکنند مار عظیم الجثه ایی را دیدند با بدنی نقره ایی رنگ و در جولای همان سال گزارشات بیشتری بدست امد ونقاط مشترک گفته ها مار عظیم الجثه با طولی در حدود 25/30 فوت بود.

رویت یکی دیگر در سال 1945 آمد، زمانی که مسافران از ss ticonderoga ادعا د این موجود را دیده اند.

در سال 1992 بالغ بر 180 مورد رویت ثبت شد ، وحدود 600 نفر ادعا را دیده اند،چمپ را دیده اند.

http://www.axgig.com/images/55644000183612232328.jpg

قرن بیست و یکم شاهد موج جدیدی از رؤیتها بود، شمارش در رقم دو برابر شد هر تابستان تعداد زیادی از گزارشگران اعلام د این موجود را دیده اند وتوجه رسانه ها وتلوزیون ها بیش از هرزمانی دیگر به این موجود جلب شد.

در سال 2003، کانال دیسکاوری دربرنامه یی به نام "هیولا دریاچه امریکا" در پی سه رؤیت جدید ماه ژوئن آن سال برنامه ویژه ای ارائه داد.

http://www.axgig.com/images/21148587312464624644.jpghttp://www.axgig.com/images/84302052139994871831.jpeg

http://www.axgig.com/images/41018324128782138061.jpeg

این ع توسط sandi mansi از این دایناسور گرفته شده است او و شوهرش و دو فرزندش در سال 1977 موفق شده بودند که این موجود را ده دقیقه تماشا ند.مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه مهم گلوبال تیم
درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه مهم گلوبال تیم


درود بر خانواده بزرگ جی تیم
اخیرا متوجه شدم که برخی اعضای جی تیم خواسته یا ناخواسته بدون اطلاع مشاوران ارشد وارد گروه های اجتماعی در رابطه با بازاری شبکه ایی شدند که طبق تعهدنامه منشور اخلاقی جی تیم این ارتباط صد در صد اشتباه بوده و تخطی از رعایت قوانین تیم می باشد و در صورت مشاهده، طبق دستورالعمل جی تیم عمل خواهد شد.
اما لازم دونستم که توضیحی در رابطه با دلایل اشتباه بودن این حرکت بیان کنم.
در ارتباط با بازاری شبکه ایی هر لیدر مستقلی فرهنگ و نگرش خاص تیم خودش رو در شبکه جاری میکنه که شاید به خودیه خود بتونه باعث رشد سازمان بشه اما اگه ناآگاهانه با فرهنگ های مختلف امیخته بشه صد در صد منجر به انحراف خواهد شد.
و از آنجایی که همه ما به خوبی با مکتب منحصر به فرد گلوبال آشنایی داریم به خوبی میشه این اختلاف نگرش رو تشخیص داد.
اگر دقت کنید یک لیدر موفق بازاری شبکه ایی هیچگاه اقدام به ایجاد همیچین گروه هایی نخواهد کرد چرا که از همه مهمتر این عمل صد در صد حاشیه بزرگی در روند رشد سازمان میباشد
ضمن اینکه شخصی که در حال ساختن سازمان چند هزار نفره میباشد زمان انجام اینگونه جوسازی را نخواهد داشت.
اگر دقت کنید این افراد حتی حاضر به دادن رزومه کاری خود نیستند و هیچ مدرکی دال بر لیدر بودنشان وجود ندارد
شاید بشه از این افراد به عنوان دانشمندان نتورکر نام برد که هیچگاه هیچ شبکه موفقی نداشته و ندارند.
لازم به یادآوریه که اغلب دلیل اصلی ایجاد و یا شرکت در این گروه، انگیزه های غیر اخلاقی نتورک میباشد مانند یدن گروه های فعال دیگر.
در اینجا باید ابراز تاسف خودم رو مبنی بر وجود لیدرنماهای بازاری شبکه ایی اعلام کنم
لیدرهایی که از لیدر بودنشان همان بس تنها نام و توهمی عمیق از علم نتورک بجا مانده بدون حتی ایجاد یک شبکه چند ده نفره.
لیدرهایی که شاید هیچ حرکت مثبتی در راستای نتورک واقعی و قانونی انجام نداده اند و تمام افتخارشون بی هویتی در شبکه های غیرقانونی بوده...
که حتی تا حالا یکبار هم نتورکی سالم در راستای نیاز مردم تشکیل نداده اند و حتی نمی دانن فعالیت همراه با محصولات مصرفی یعنی چه؟!!
دوست جی تیمیه من مطمئن باش اگه حضور در این گروه ها باعث کمترین رشد میشد، لیدرهای موفق جی تیم و لیدرهای دیگر تشنه رشد و موفقیت بیشتر هستند.
امیدوارم با رعایت اصول ثابت بازاری شبکه ایی هرچه زودتر مکتب خاص تیم جهانی بازاری شبکه ایی رو در دنیا به نمایش بگذاریم.مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد دستگاههای لبه چسبان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد دستگاههای لبه چسبان با و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد دستگاههای لبه چسبان


تحقیق و بررسی در مورد دستگاههای لبه چسبان

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

دمای محیط

برش اولیه صفحات

4)      نگهداری چسب

باد ورودی به دستگاه

گرد و غبار محیط

استفاده از سیستمهای مکنده مناسب

حفاظت و نگهداری

مراقبتهای لازم دستگاه لبه چسبان

ویژگی های دستگاههای لبه چسبان

(عملکرد مفید در محیط کارگاه)

  در راستای شکوفائی صنعت چوب و همزمان با بوجود آمدن تولیدات در این صنعت و تولید صفحات نئوپان و mdf، دستگاههای لبه چسبان پا به عرصه وجود نهادند.

علت اصلی تولید اینگونه دستگاهها بهره گیری بیشتر از این نوع صفحات بود و مقاوم سازی آنها در برابر شرایط محیطی از جمله حرارت ، رطوبت محیط و همچنین ات موذی (که روزانه آسیبهای بسیاری به این نوع صفحات وارد می د) بود.

البته امروزه این بحث، یعنی مقاوم سازی صفحات در برابر شرایط محیطی کم رنگ تر شده و بیشتر به زیبائی ظاهری و تجملی آن توجه می شود. ولی تنها دلیل  لبه چسبانی را می توان مقاوم سازی صفحات نام گذاشت.

همانطور که می دانید این صفحات بعد از برش در مقابل حرارت و رطوبت محیط واکنش نشان داده و از قسمت لبه تغییر ح می دهند. همچنین در هنگام استفاده از آنها مثلاً در محیطهای اداری یا خانگی نیز این امر به صورت یک معضل بزرگ درآمده و باعث ن یتی استفاده کننده می شود. اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این مسئله رنگ دیگری بخود گرفته و تحولی عظیم بوجود آورده است.

صنعت کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و با کمی تأخیر درگیر این مسأله گردید. در ابتدا نوارهای پشت چسب دار یا اصطلاحاً اطوئی به بازار ایران وارد شد و تولیدکنندگان با استفاده از ابزارهای ابتدائی مانند اطو سعی در تولید محصولات خود داشتند ولی این امر مشکلات بسیاری را در پی داشت و کیفیت مطلوبی حاصل نمی شد. با گذشت زمان دستگاههای  متعددی به این صنعت هدیه شد که کارها را بسیار آسانتر می کرد و حجم تولید را بالاتر می برد ولی باز هم بدلیل حرارت دیدن دوباره قطعات در محیطهای مختلف کیفیت مطلوب حاصل نمی شد و این نوارها به مرور از لبه صفحات جدا می شدند.

سیستم دیگری که مکمل این صنعت شد استفاده از چسبهای گرانول melt (گرماگیر) در دستگاهها بود که نحوه عملکرد سیستم به این صورت است که ابتدا چسب یا به پشت نوار و یا بر روی لبه کار توسط غلطکهای خاص مالیده می شد و سپس نوار بر روی لبه کار پرس می گردید


با


تحقیق و بررسی در مورد دستگاههای لبه چسبان


مشاهده متن کامل ...
نکات مهم برای چاپ و فروش کتاب / انتشارات فرهام
درخواست حذف اطلاعات

نکات مهم برای چاپ و فروش کتاب

پدیدآورندگان کتاب به این نکته توجه کنند که نوشتن و چاپ کتاب کار سخت و زمان بری است و نیاز به دانش و مهارت و صبر و حوصله بسیار دارد. برای ب اعتبار و شهرت در این زمینه باید سال ها تلاش کنند و بر دانش و تجربه خود بیافزایند.

آنان باید به این نکته توجه داشته باشند که معمولا متنی که از نظر علمی محتوایی و ادبی جذاب و به روز و مردم پسند باشد بهتر در میان عامه مردم جا باز می کند و تاثیر خود را بر فرهنگ و شه مردم جامعه خواهد گذاشت. سبک نگارش در انتقال پیام به مخاطب سهم مهمی را ایفا می کند و اگر نویسنده ایی کتابش را با ادبیاتی دلنشین  و جذاب بنویسد به فروش خوبی دست می یابد. 

قبل از چاپ کتاب بهتر است که عیبها و کاستی های کتاب را برطرف کرد تا کتاب از هر لحاظ کامل و در خور توجه باشد و برای مخاطبان ارزشمند باشد. آثار نخست خوب از هر نویسنده ایی می تواند راه موفقیت را برای کارهای بعدی اش هموار کند. همکاری با ویراستار با تجربه و کاربلد می تواند راه موفقیت هر نویسنده ایی را هموار کند. پرداخت هزینه ویراستاری سرمایه گذاری برای آینده است.

در عرصه چاپ و نشر کتاب و موفقیت در اقتصاد نشر معمولا کتابهایی که از نظر ادبی جذاب و دلنشین باشد سریع تر و بهتر از سایر کتابها به فروش و اعتبار خوبی دست می باید. این نکته مهم است که اگر نویسنده ایی بتواند کتابش را با حجم کم اما با محتوای غنی و نگارش خوب و جذاب بنویسد کتاب او سریع تر به فروش می رسد.

کتابهایی که حجم زیادی دارند، قیمت تولید آنها بیشتر است و ناگزیر قیمت برای مصرف کننده هم افزایش می باید. با وجود بالا رفتن مداوم کاغذ و افزایش هزینه چاپ و صحافی کتاب بهتر است که با حجم کمتر از 150 صفحه نوشته و چاپ شود. در این صورت قیمت تولید و قیمت برای مصرف کننده کمتر خواهد شد.

ناشران و پدید آورندگان کتاب باید به این نکته توجه داشته باشند که تاثیر گذار بودن محتوای کتاب مهم تر از تعداد صفحات آن است و باید از گزافه گویی و نوشتن مطالب غیر مفید و تکراری صرفنظر کنند و فقط مطالب مهم و کاربردی که مورد نیاز مخاطب امروز است را مد نظر قرار دهند.

باید دانست که تعداد زیاد عنوان کتاب از یک نویسنده باعث محبوبیت و اعتبار او نمی شود بلکه برجسته بودن آثار او است که موجب موفقیت مادی و معنوی او می شود و نام ماندگاری را برای او به ارمغان می آورد. تجربه نشان داده است که گاهی نویسنده ایی با نوشتن تنها یک عنوان کتاب خوب توانسته به موفقیت مالی و شهرت و اعتبار بسیار خوبی دست یابد. در زمینه داستان و ادبیات نمونه آن نویسنده کتاب صد سال تنهایی یا نویسنده کتاب هری پاتر و یا در زمینه های دیگر تاریخی، مذهبی و روان شناسی است که نویسنده آنها برای همیشه نام ماندگاری را از خود به جای گذاشته است.

پس شما نویسنده گرامی بهتر است که تمام نیرو و توان و دانش خود را برای نوشتن یک یا دو عنوان کتاب خوب متمرکز کنید و سالها تلاش کنید تا بتوانید کت خوب و تاثیر گذار را به مخاطب خود اهدا کنید. باید از اضافه گویی و تکرار مطالب و عناوین زیاد و غیر مفید و خسته کننده دوری کنید و به تولید محتوای خوب و عناوین جدید فکر کنید.

اگر کتاب کم حجم اما مفید و موثر نوشته شده باشد راه خود را در فروش هموار می کند. اگر متن کوتاه، مفید و تاثیر گذار باشد، پیام شما سریع تر به مخاطب منتقل می شود. 

××××××××××××××××××××××××

 مراحل چاپ کتاب:

ادامه مطالب .....

 

مراحل چاپ کتاب: 

1ـ تعیین موضوع و نام اثر توسط نویسنده

2ـ نوشتن متن توسط نویسنده

3ـ سفارش به ناشر و بست قرارداد با آن.

4- تعیین اندازه کتاب (رقعی/ ی/ جیبی/ پ ویی/ خشتی و...)

5- ویراستاری و ویرایش ادبی و علمی و محتوایی اثر( کتاب باید از نظر علمی، محتوایی و از نظر املایی توسط ویراستار با تجربه بررسی شود)

6ـ حروف نگاری(تایپ)

7ـ صفحه آرایی

8ـ طراحی جلد

9ـ گرفتن شابک و فیپا و گرفتن مجوز نشر کتاب توسط انتشارات . دریافت مجوز نشر کتاب از اداره ارشاد شهر اصفهان و بازنگری و تصحیح متن کتاب پس از نظر اداره ارشاد.

 10- تهیه گرفتن زینک متن و زینک جلد کتاب از لیتوگرافی توسط ناشر و تعیین چاپخانه برای چاپ متن و جلد کتاب و سلفون جلد کتاب و دادن فرم و تعیین صحاف و دادن متن و طرح جلد چاپ شده به آن.

هزینه های چاپ کتاب:

1ـ هزینه حروف نگاری(تایپ متن کتاب در نرم افزار word.

2- هزینه صفحه آرایی

3ـ هزینه طرح جلد کتاب

4ـ هزینه ویرایش و ویراستاری

5ـ هزینه پرداخت حق ناشر

6ـ هزینه کاغذ و مقوا

7ـ هزینه های لیتوگرافی(تهیه زینک متن و جلد کتاب)

 8ـ هزینه چاپ متن و چاپ جلد کتاب

9ـ هزینه سلفون جلد

10ـ هزینه صحافی و حمل و نقل

طریقه محاسبه مقوای جلد:

تعداد بند مصرفی مقوای جلد = 100 ÷ تعداد ورق = 8 ÷ تیراژ کتاب

طریقه محاسبه کاغذ متن:

تعداد بند کاغذ = مضرب تیراژ(1500 نسخه= 5/1 ) × تعداد فرم = 16 ÷ تعداد صفحات کتاب


مدارک لازم برای گرفتن مجوز نشر کتاب قبل از چاپ آن برای اداره ارشاد:

تمام این مراحل به عهده دفتر انتشاراتی می باشد. 

1- پرینت از کل مطالب کتاب، مطابق با متن اصلی کتاب به صورت فنر زنی شده، به همراه دو عدد سی دی حاوی یک فایل pdf با حجم کمتر از mb 15  که حاوی تمام صفحات کتاب، شماره صفحات، صفحه شناسنامه با شماره شابک و فیپا و فهرست مطالب و فهرست منابع کتاب باشد.

2-     کپی شناسنامه و کارت ملی مولف همراه با اسکن آن.

3-     داشتن شماره شابک و فیپا و پرینت آن.

4-     پر فرم اطلاعات مجوز قبل از چاپ به صورت تایپ شده.

5-     پرینت رنگی a4 طرح جلد به همراه یک  cd محتوی فایل طرح جلد با حجم کمتر از kb 500  به صورت pdf  شده.

6-     برای بکار بردن هر گونه القاب ( ، ، دبیر و...) قبل از نام مولف یا مترجم داشتن مدرک معتبر ا امی است.

 

مراحل گرفتن شابک:

1-     ابتدا باید عضو موسسه خانه کتاب شوید. 

2-     جهت عضویت این مراحل را انجام دهید:  الف) داشتن تصویر اسکن شده با فرمت jpeg  شناسنامه برای ارسال آن.  ب) ثبت ایمیل  ج) وارد نام کاربری که این نام همان نام ایمیل شخصی شماست. مانند: www.reza1370.gmail.com   یاwww.reza1370.yahoo.com 

3-   رمز عبور که برای شما ارسال خواهد شد.

4-  درخواست شابک برای کتاب:  در صفحه ظاهر شده تمام مشخصات خواسته شده را پر می کنید. سپس 30 صفحه از کتاب را  که شامل شناسنامه کتاب، فهرست مطالب، عنوان کتاب و فهرست منابع به همراه بخشی از متن کتاب به صورت pdf  شده یا فرمت word  باشد را ارسال می کنید.

حدود یک هفته پس از ثبت نام باید به سایت خانه کتاب مراجعه نمایید و با وارد رمز عبور و نام کاربری شماره شابک کتاب خود را دریافت می کنید. در این سایت نرم افزار رمزینه وجود دارد که برای دریافت رمزینه باید آن را انجام دهید.

 

درخواست فیپا:

1-   وارد شدن به سایت موسسه خانه کتاب: www.nlai.ir   یا          http://opac.nlai.ir    

2-   وارد شناسه کاربری و رمز عبور

3-   پر کامل پرسش نامه

4-   ضمیمه 30 صفحه از فایل کتاب که شامل صفحه عنوان، شناسنامه کتاب با نام صحاف و چاپخانه، شماره شابک و فهرست مطالب، برگزیده ایی از صفحات کتاب و فهرست منابع آن باید باشد. تعداد صفحات و اندازه کتاب (رقعی، ی، جیبی، و...) باید ذکر شود.

5-   تایید فرم پرسش نامه و کلیک برای ارسال مطالب و سپس دریافت کد رهگیری.        

 ×××××××××××××××××××××××××××××××

قسمت دوم

نکاتی پیرامون نوشتن کتاب

کتاب ابزاری عالی و ماندگار جهت نگه داشتن اطلاعات و انتقال دانش و علوم به دیگران و نسل های آینده است. اما سخنرانی و انتقال دانش به صورت شفاهی محدودیت زمانی و مکانی دارد. به حضور افراد وابسته است و انتقال حجم بسیار دانش و اطلاعات به مردم غیر ممکن است.
اما انتقال دانش به صورت کتبی آن هم کتاب محدود به زمان و مکان نیست – حجم و اندازه و نوع محتوای آن محدودیت ندارد، به خوبی می توان حجم وسیعی از اطلاعات را در آن گنجاند و قابل دسترس برای عموم است.
کتاب ابزاری برای انتقال شه و فرهنگ و عقاید گذشتگان به آیندگان است. اگر کتاب نبود، اطلاعات براحتی در دسترس عموم قرار نمی گرفت و همه طبقات جامعه از آن برخوردار نمی شدند. و کشوری که دارای کتابخانه های قدیمی است آن را کشور متمدن می نامند، زیرا میراث گذشتگان خود را حفظ کرده و آن را به نسل های آینده می سپارد.

چه عواملی بر گسترش کتابخوانی تاثیر می گذارد؟

نشر تحول بزرگی در آموزش و تعلیم و تربیت انسان ایفا می کند و در فرهنگ و سیاست و اقتصاد یک کشور نقش مهم و نامحسوسی دارد.
کتاب محصولی آموزشی و تربیتی است.
کت خوب است که با وجود مطالب مفید و آموزنده اشتیاق خواندن را در دل خواننده تقویت کند.
جیمز تربر می گوید: به نظر من در این روزگار بهترین کاری که نویسنده ایی می تواند انجام دهد این است که هر چه می تواند کتابش را کوتاه بنویسد.

در نوشتن باید آزاد و دارای استقلال رای باشیم. نویسنده ایی که دنباله روی نظر دیگران باشد و فقط برای سفارش دیگران کاری را انجام دهد ناظران بر روند نوشتن او، نظر و سلیقه خود را آگاهانه یا نا آگاهانه تاثیر می گذارند و نظر خود را به او تحمیل می کنند و نویسنده هم با ملاحظاتی آن نظرها را می پذیرد.
اگر نویسنده متعهد و هنرمندانه کارش را انجام دهد و اثر قابل قبول را ارائه دهد خود تبلیغ گر خودش است. و کتاب خود به خود در میان اقشار مختلف جامعه جا باز می کند.
ویلیام فاکنر می گوید: نویسنده به سه چیز احتیاج دارد: تجربه، بینش و تخیل.
او می گوید نویسنده شخصا مهم نیست، فقط آنچه را که می آفریند مهم است. 99درصد استعداد، 99 درصد انضباط و 99درصد کار.

نویسنده هیچ گاه نباید از کارش راضی شود. کار همیشه کمبودی دارد و هیچ گاه کامل از کار در نمی آید.

*************
یک پاراگراف باید کامل کننده پاراگراف قبلی و بعدی خود باشد. و پاراگراف بعدی باید در مسیر معنایی و ادبی پاراگراف قبلی تکامل یابد و کم کم کامل کننده و ادامه دهنده محتوای پاراگراف قبلی باشد.
یک جمله و یا یک عبارت از یک پاراگراف باید تایید کننده جمله قبلی باشد و مرتبط با جمله و عبارت بعدی یعنی خط دوم باید تایید کننده و کامل کننده و دنباله دار خط اول باشد.

کلا معانی باید از کل به جز نوشته شود. ابتدا معانی کلی بیان شود و سپس به جزییات پرداخته شود.
نویسنده باید به خوبی مطالب را درک کند و بداند در مورد چه حرف می زند و چگونه و با بیان جذاب و دل نشین آن را بازگو کند.
او باید مطالب نامنظم و شلوغ را مرتب کند و هر مطلب و هر فصل و بخشی را سر جایش قرار دهد و همه مطالب باید متناسب با عنوان کتاب و عنوان فصل مرتب گردد و قرار گیرد.
هر سبک نگارش خاص خود را دارد و تقلید از کار شخصیت های معروف تاثیر زیادی بر مخاطب نخواهد داشت، زیرا انها قبلا با این نوع سبک ها آشنا شده اند. اما باید از قوانین نگارش و دستور زبان پیروی کند.
نویسنده باید به زبان خود و در حوزه تخصصی خود تسلط یابد تا بتواند مقصود خود را به راحتی و بدور از هر گونه ابهام و پیچیدگی و تقلید در کلام به خواننده انتقال دهد.

نوشته باید:
متنوع و جدید باشد.
مورد نیاز مردم و مخاطب باشد
کاربردی و قابل استفاده در زندگی باشد
از کلی گویی و شعارهای بی پایه و اساس خودداری شود
انگیزه بخش باشد
آموختنی و قابل استفاده باشد.
از اشکالات دستوری و املایی بدور باشد.
به یکباره از موضوعی به موضوع دیگر نپردازد زیرا اهنگ متن را تغییر می دهد و خواننده را دچار شک می کند و تمرکز حواس او را به هم می زند.
کتاب مستند باشد و دارای منابع معتبر باشد.
پاورقی به اندازه داشته باشد.
هدف از نوشتن آن مشخص باشد. نویسنده بداند که برای چه آن را نوشته و برای چه انی می نویسد.
طوری نوشته شود که دارای طرحی نو ابتکاری و موضوعی جدید باشد و با نمونه های قبلی فرق داشته باشد.
خواننده را خسته نکند و صفحه به صفحه و فصل به فصل کنجکاوی و علاقه مخاطب را برانگیزاند.
متنی خوب و پخته است که نتوان براحتی کلمه و جمله ایی را از آن حذف کرد و یا جابجا کرد.
حضرت علی (ع) می فرمایند: بهترین کلام ها آن است که گوش ها را نیازارد، و فهم از فهمش به سختی نیفتد.
پراکنده گویی: کلام را کم ارزش نشان می دهد. انسجام زبان و نوشتار را به مخاطره می افکند و نشانه آن عدم ارتباط بین مطالب و ناقص بودن یا زیاده گویی کم گویی و ضد گویی است. یکی از نشانه های آن نبود دانش کافی و علم و مهارت کافی در مورد آن موضوع است. پراکنده گویی در نوشتار ذهن خواننده را پریشان و خسته می کند.
مفاهیم پشت سر هم و بیش از اندازه تکرار نشود. و به نوعی دارای تنوع ادبی و مفهومی باشد. مطالب تکراری اگر ضروری باشد، باید در جاهای مختلف متن و فصل گنجانده شود. و اگر مهم باشد لازم است که در فواصل معین نوشته شود تا از حافظه کوتاه مدت خواننده پاک نشود. و همچنان آن مطلب پیش روی او باشد. و خواننده را آزار ندهد. حفظ وحدت و پیوستگی در متن را با عباراتی از قبیل: از سوی دیگر، از این رو، به عبارت دیگر ، علاوه بر این، بنابراین، بدین ترتیب، با این همه، لازم به ذکر است، حایز اهمیت است.
این عبارات باعث پیوستگی مطلب می شود تا خواننده بتواند بحث را دنبال کند.
چگونه سبک خود را بی م: پس از خواندن سبک های گوناگون ادبی و موضوعات مختلف می توان به استعداد و علاقه در نوشتن برای حوزه ایی خاص پی برد. این گونه، سبک نوشتن و علاقه خود را در زمینه ایی خاص کشف خواهیم کرد.
نویسنده ایی که مقصود خود را کوتاه، عمیق و قابل فهم برای همه بنویسد و دارای هنر و خلاقیت باشد نوشته اش به کمال رسیده و استعدادش شکوفا شده است.
نویسنده باید به آنچه می نویسد اعتقاد و اطمینان داشته باشد. در این صورت خواننده نوشته هایش را باور می کنند.
نخستین گام برای نوشتن یافتن موضوع است. انتخاب موضوع مشخص کار را برای نویسنده راحت تر می کند. موضوع باید دارای اهمیت و منفعت برای جامعه باشد. و موجب بالا بردن دانش خواننده شود. تکراری و بی اهمیت نباشد. بحثی نو پیش روی خواننده بگذارد.
مطالب باید دور از هر گونه اضافه گویی و بیهوده گویی باشد. و دارای مفاهیم مبهم نباشد.
نویسنده باید در زمینه ی مورد علاقه و متناسب با مهارت و استعداد خویش مطلب بنویسد.
هر موضوعی را انتخاب نکند و قبل از نوشتن راجع به نیاز مخاطب تحقیق کند.
مطالب دروغ و بی پایه را ننویسد.
و مطالب خوب و با اهمیت و کاربردی را بنویسد.
در چاپ کتاب خود عجله نکرده و خوب معایب آن را برطرف کند. و از نظر صاحب نظران ویراستاران و ناشران و خواننده ها استفاده کند. 
×××××××××××××××××××××××××
برداشت از زبان فارسی سال اول دبیرستان 1389
1- یکی از تمرین های مناسب نگارش تبدیل گفتار به نوشتار است
2- ما می توانیم آن چه را به زبان می آوریم روی کاغذ بنویسیم.
3- در نوشتن باید به اصل ساده نویسی و کوتاهی جملات توجه کنیم.
4- دقت در انتخاب مناسب ترین واژه از نکاتی است که هنگام نوشتن همواره باید به آن توجه داشته باشیم.
5- نوشته خوب آن است که نویسنده مقصود خود را خوب بپروراند.
6- نویسنده خوب واقعیات را دقیق می بیند.
7- سعی کنید از جملات بلند استفاده نکنید، هر چه جملات کوتاه تر باشند مفهوم را زودتر و بهتر می رسانند.
8- از شاخ و برگ دادن بی مورد به مطلب دوری کنید.
9- از کاربرد واژگان و عبارت های زاید و بی نقش تکیه کلام ها تکرار فعل ها و اسم ها و صفت ها کلمه های مترادف و جمله های معترضه و تو در تو پرهیز کنید.
10- از کلی گویی و ابهام دوری کنید.
11- اگر نوشته هر چند علمی و دقیق باشد. اگر زبانی ساده شکلی آراسته و بیانی متناسب نداشته باشد، بی تاثیر و خسته کننده خواهد بود.
12- ویرایش فنی (آرستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر
13- ویرایش تخصصی که ناظر بر جنبه علمی یا تخصصی اثر است
14- ویرایش زبانی و ساختاری که مربوط به جنبه های دستور و نگارش و املایی است
×××××××××××××××
دام اول در نوشتن لذت بردن است- دام دوم رنج بردن برای خوب نوشتن است. دام سوم مسئولیت است.
هر چه مهارت در نوشتن بیش تر باشد، نوشتن آسان تر و مسئولیت بیشتر می شود زیرا برای نویسنده متعهد و توانمند هر کلمه وزن و معنای خود را دارد و باید در جای خود بکار رود.
همینگوی: نباید در خصوص یک موضوع خیلی زود یا خیلی دیر نوشت.
مارکز: نویسندگی تنهاترین حرفه دنیاست.
تلخیص مطالب علمی و ادبی
هدف از تلخیص مطلب رساندن همان پیام به شیوه ایی کوتاه جامع و پر معنا است. یعنی حذف جملات و مفاهیم تکراری و خسته کننده و زائد و جذف پرگویی های بیهوده در متن است. به عبارت دیگر هدف از تلخیص خلاصه مفاهیم در قالب جملات کوتاه به طوری که به اصل مطلب ضرری نرساند. نظم و ترتیب و قرار دادن هر عبارت سر جای خود و سپس مرتب هر یک کار مهمی است که یک نویسنده خوب را از نویسنده ایی معمولی جدا می کند.

تعیین هدف از تلخیص
حفظ اص متن و محتوا
حفظ وحدت و انسجام در بیان مطلب
واضح بودن پیام مطلب
رعایت قواعد و اصول نگارش
حفظ امانت در نقل مطلب
حذف پرگویی های ملال آور و وقت گیر 
حذف کلمات نامربوط و کم ارزش است.
هدف هر معرف توانایی، دانش و شخصیت و علایق و فرهنگ آن است.
اگر کتاب خوب باشد و بتواند مخاطب را جذب کند این اثر خود مبلغ و معرف خود است. این کتاب به مرور زمان میان اقشار مختلف مردم راه خود را پیدا می کند.
وبلیم فاکنر: نویسنده به سه چیز نیاز دارد: تجربه، بینش، تخیل
نویسنده باید بداند از چه حرف می زند و باید آن را با چه سبک و شیوه ایی بیان کند.
استعداد، تعهد و پشتکار سه عامل مهم به ثمر نشستن کار نویسنده است. نویسنده نباید هیچ گاه کار خود را کامل و بی عیب فرض کند، باید بداند که هر کاری عیب ها و نقص های خود را دارد و به مرور زمان به آنها پی ببرد.
نویسنده باید به زبان و ادبیات خاص خودش بنویسد. و تحت تاثیر دیگران قرار نگیرد و کارهای قبلی را تکرار نکند. 
ویژگی متن خوب:
یکنواخت و دارای نظم و ترتیب
روان ساده و قابل فهم
تاثیر گذار
درگیر احساس و فکر خواننده
استفاده از تمثیل و آرایه های ادبی
پرهیز از پرگویی
××××××××××××××××××××××××××××××
تفکّر نوعى گفتگوى پنهانى است که به یارى کلمات در ذهن صورت مى پذیرد. از این جهت ،هر چه دامنه دانش لغات نویسنده اى گسترده تر باشد، تسلط او بر بیان افکار خویش بیشتر است. حتّى دو کلمه را نمى توان یافت که مفهومى کاملا ی ان داشته باشند. همواره اختلافى ناچیز میان دو واژه مترادف وجود دارد که در گزینش واژه مطلوب تر دخیل است. نویسنده باید در این اختلاف ها دقت کند و کلمه اى را انتخاب کند که قالبِ منظورش باشد. 

روانى و زلالى یک نوشته بستگی به نکات زیر دارد:

1. به کار گرفتن کلمه هاى مأنوس و روان. 
2. استفاده از جمله هاى کوتاه و ساده 
3. پرهیز از پیچیدگى کلام. 
4. به کار نبردن جمله هاى معترضه جز به هنگام ضرورت. 
5. به کار نگرفتن اصطلاح ها و تعبیرهاى گنگ و ابهام آور. 
6. پرهیز از «ناهنجارى» (= ضعف تألیف). 
7. دورى از «دراز نویسى خسته کننده» (= اطناب ممل). 
8. دوری از «کوتاه نویسى آسیب زننده» (= ایجاز مخل). 

«اِطناب ممل» هنگامى پدید مى آید که نویسنده با استفاده از کلمه هاى مترادف در کنار یکدیگر و نیز آوردن توضیح هاى مکرر و زائد، خواننده را خسته کند. 
«ایجاز مخل» یعنى نویسنده براى رساندن پیام خود، آن اندازه که لازم است از کلمات استفاده نکند و خواننده را در انتظار توضیح کافى بگذارد. 

پیوند لفظ و معنى

لفظ و معنى دو روى یک سکه اند و نمى توان آن ها را از هم جدا کرد. 

ى که جهان را تیره و تار مى بیند، با زبانى آن را وصف مى کند که رنگ بدبینى و غبار اندوه دارد. 

برای مثال: 
از میان همه تع ر ممکن در بیان «باز گذاشتن در اتاق»، «صادق هدایت» این را برگزیده است: «دیدم عمویم رفته و لاى در اتاق را مثل دهن مُرده باز گذاشته بود.» این زبان بد بینانه و تاریک با موضوع کتاب «بوف کور» و نیز نگرش هدایت کاملا سازگار است. 

درست نویسى املایى

از گرفتارى هاى رایج میان دانش آموزان تسلط نداشتن بر دانش املا است. همان قدر که «درست نویسى املایى» به یک نوشته اعتبار میدهد، «غلط نویسى املایى» نشان دهنده ی بى دقتى و سهل انگارى نویسنده است. 
در این جا نمونه ای کوتاه از املاى برخى واژه هاى مشابه را مى آوریم:آجل: آینده
عاجل: شتابنده


آمِر: امر کننده
عامِر: آباد کننده

اِثم: گناه
اِسم: نام

اَرض:زمین
عَرض:پهنا

اَسیر:گرفتار
عَصیر:شیره

اَثیر: گلوله آتش، هواو فلک
عَسیر: دشوار

اَلَم: درد
عَلَم: پرچم

اَلیم: دردناک
عَلیم: دانا

اَمل:آرزو
عَمل:کار


اِنتساب:نسبت داشتن
اِنتصاب:گماشتن

اِنتفاء:نابود شدن
اِنتفاع:نفع بردن

بِحار:دریاها

بَهار:اولین فصل سال


بَحر:دریا

بَهر:حرف اضافه (براى)


تألّم:دردناکى

تعلّم:یاد گرفتن

تنظیم پاراگراف
"بند"یا پاراگراف کوچک ترین واحد ساختمان یک نوشته است. بند، تنها مجموعه اى از جمله ها نیست، بلکه در حقیقت، مجموعه اى است از افکار و مطالبى که نویسنده در ذهن دارد. بند، انشاى مختصرى است که نویسنده اندک اندک آن را گسترش مى دهد تا به صورت نوشته کلى درآید. کوتاهى یا بلندى هر بند، تابع شه ها و روش نویسنده در گسترش آن هاست. معمولا هر قدر موضوع نگارش پیچیده باشد، بندها طولانى تر مى شوند. 

اصولا باید هر بند را با عبارتى آغاز کرد که به انتقال شه از بند قبلى به بند بعدى کمک کند. در تنظیم بندها، دو عامل بسیار مؤثرند: یکى داشتن رعایت نظم و ترتیب در تفکّر و استدلال; و دیگرى مراعات صورت ظاهرى نوشته. هنگامى که اگرخواننده به انبوهى از جمله هاى پیاپى نگاه کندسر در گم مى شود. اما اگر همین نوشته را به بندهایى تقسیم کنیم، فهم مطلب را برایش آسان تر مى شود. 

در هر پاراگراف، عبارت ها و شه هاى طرح شده در آن عبارت ها باید داراى نظم و آراستگى خاص باشند، به شکلی که از نظم آن ها بتوان به اهمیت و جایگاه هر کدام پى برد. همین نظم و آراستگى است که جذ ت مطلب را افزایش مى دهد و سبب مى شود که پیام به روشنى و آسانى در دسترس خواننده قرار گیرد. 

هر پاراگراف باید تمام و کامل باشد، یعنى شه اصلى پاراگراف در آن به خوبى آورده شود. هر پاراگراف یک «هسته» دارد که با جمله اى بنیادین بیان مى شود. این «جمله بنیادین» معمولا در آغاز و گاه در میان یا پایان پاراگراف مى آید. بقیه پاراگراف، در حقیقت، گسترش و تکمیل همین «جمله بنیادین» است. بدین ترتیب، جمله هاى پاراگراف باید همگى بر محور «هسته» بچرخند . 

تعداد پاراگراف هاى یک نوشته به حجم مطالب بستگى دارد. در این پاراگراف ها تنها مواردى آورده می شوند که مضمون واحد نداشته باشند نباید . هر نکته باید در جای خود قرار گیرد تا زنجیره کلام بى نظم و گسسته جلوه نکند. 

میان پاراگراف ها نیز باید پیوستگى کامل باشد تا خواننده همگام با نویسنده پیش رود . 

معمولا در آغاز هر پاراگراف، کلمه یا عبارتى مى آید که مضمون آن را به خواننده بفهماند و او را آماده ی این انتقال کند. 

رسایى وگویایى
رسایى وگویایى یک نوشته، هنگامى حاصل مى شود که بتوانیم معنا را خوب بپروریم. راه هاى پرورش معانى در زبان فارسى، متفاوت وگستره اند: 
توصیف
تشبیه 
استعاره 
کنایه 

خوش آهنگی
کلمات یک متن باید به گونه اى کنار هم قرار گیرند که صداى خواننده بى اختیار آهنگین شود . البته نوع نوشته و موضوع و سبک آن در گزینش این آهنگ بسیار نقش دارد. مثلاً براى نوشته هاى عارفانه و عاشقانه، باید آهنگى نرم و لطیف در جمله جارى باشد; و براى نوشته هاى حماسى باید از آهنگى هیجان انگیز و شور آفرین استفاده کرد. 

تنوع و رنگارنگی
تنوع در نحوه طرح موضوع از راههای گوناگون،مثل: 
ـ آوردن مثلها و حکایت ها 
ـ استفاده از «طنز». 
ـ آمیختن خبر و انشا و طلب و استفهام. 
ـ به کار گرفتن صنایع ادبى. 
ـو .... 

دلنشینی و شیرینی 
براى ایجاد دلنشینى و شیرینى در یک اثر، نویسندگان راه های گوناگونى دارند. رایج ترین راه استفاده از فن بدیع در نوشته هاست. 
در این روش ،صنایعی به نویسنده آموخته مى شود که با آن ها مى توان کلام را آراست و دلنشین ساخت. در استفاده از این صنایع باید به 2 نکته توجه کرد: 
این که زیادتر از اندازه در اثر به کار گرفته نشوند، دیگر آن که طبیعى و هنرمندانه به کار گرفته شوند، به گونه اى که خواننده ، نوشته را تصنعى و تکلف آمیز نبیند. 

تازگى وطراوت
نویسنده توانا همواره سعی می کند که از سبکهای امروزى، واژه هاى نو، تعبیرهاى تازه، ساختار مناسب استفاده کند. 
هنگامى که رنگ و بوى طراوت و تازگى در یک نوشته باشد،خواننده از بعضی از عیوب آن چشم پوشى مى کند. 

سرشارى و پربارى
نوشته خوب باید خواننده خویش را در یک جریان مستمر فرهنگى پیش برد و در این زمینه نویسنده وظیفه دارد که عناصر مختلف را به تناسب در اثر خود، استفاده کند. 
بهره گیرى از آیات و روایات 
قرآن مجید که سرچشمه هدایت ونور است، از لحاظ فصاحت الفاظ و بلاغت معانى کتابى بى مانند است.استفاده از این آیات نورانی هم به زیباسازى نوشته کمک مى کند و هم آن را پربار و سرشار از معانى بلند مى سازد. 

استفاده از آیات و روایات و دیگر شواهد براى پربار ساختن نوشته، دو گونه دارد: تلمیح و اقتباس. 
تلمیح آن است که در ضمن کلام، اشاره اى لطیف و ظریف به آن آیه یا ... شود، اما عین آن آورده نشود. 

اقتباس آن است که عین آیه یا عبارت مورد نظر یا قسمتى از آن را که از مطلب ما حکایت مى کند،بیاوریم.

 مشاهده متن کامل ...
بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزی خطر ا
درخواست حذف اطلاعات
در مورد respirator باید بدانیم که سایزهای مختلف دارد و باید قبل از استفاده از آن fit test ابتدا انجام شود تا برای هر فرد یک respirator مخصوص او فراهم شود و نحوة ثابت به این شکل است که از یک ماده ایی که باعث تحریک بویایی می شود مثل ساخارین استفاده می کند در صورتیکه فرد بو را استشمام کند ماسک برایش مناسب نیست و باید مراقب باشیم که ریش و سبی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72
بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزی خطر انتقال سل در این بیمارستان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب:

فصل اول................................. مقدمه و بررسی متون

فصل دوم ................................ روش کار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اه

ج متغیر

شبکه علّیت

flowchart

فصل اول:

مقدمه

بررسی متون

بیشینة تحقیق

تعریف واژه ها

در مورد respirator باید بدانیم که سایزهای مختلف دارد و باید قبل از استفاده از آن fit test ابتدا انجام شود تا برای هر فرد یک respirator مخصوص او فراهم شود و نحوة ثابت به این شکل است که از یک ماده ایی که باعث تحریک بویایی می شود مثل ساخارین استفاده می کند در صورتیکه فرد بو را استشمام کند ماسک برایش مناسب نیست و باید مراقب باشیم که ریش و سبیل مانع چسبیدن کامل ماسک به صورت نشود چون در آن صورت ذرات عفونی می توانند از آن منافذ leak کند و این respirator برای تمام hwcs به خصوص آن ها که در مناطق high risk بیمارستان هستند لازم است اگر امکان فراهم گسترده این وسیله برای بیمارستان نیست می توان powerd air purifying respirators (papr) استفاده کرد که شبیه respirator است و به طور مکرر قابل استفاده است و توسط تمام پرسنل می شود استفاده شود و نیاز به fit test هم ندارد (شکل 2)

توصیه های cdc, who جهت کنترل سل در hcws

1- تمام بیمار ستان ها و کلینیک هایی که از نظر انتقال سل به hcws در ریسک هستند باید بر ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و تجهیزات تهویه ایی و وسایل لازم جهت محافظت شخص تلاش کنند.

2- در تمام بیمارستان ها باید واحد کنترل عفونت وجود داشته باشد.

3- در مناطق با ریسک بالای سل در زمان بستری شدن تمام بیماران باید از آن ها در مورد تماس با فرد مبتلا به سل و سابقة عفونت یا بیماری سل قبلی و علائم وجود سل و بیماری ها و شرایطی که فرد را در ریسک سل قرار می دهد سؤال شود.

4- در صورت شک به سل باید هر چه سریعتر اقدامات تشخیصی و درمانی صورت گیرد.

5- تمام hcws قبلا از استخدام باید یک tst داشته باشند تا به عنوان base و پایه استفاده شود.

6- تمام بیمارستان ها باید سالیانه risk essment شوند تا تعداد و فواصل انجام tst برای hcws آن ها مشخص شود.

7- برای hcws که هیچ ریسک فاکتور دیگری جهت ابتلا به سل ندارند باید mm10 < ppd مثبت در نظر گرفته شود و بررسی بیشتر با تهیة اسمیر خلط و cxr صورت گیرد.

8- باید آموزش های لازم به hcws در مورد شرایط استاندارد اتاق های ایزوله داده شود.

9- باید به hcws در مورد وم استفاده از respirator و طرز استفاده از آن آموزش داده شود.

10- باید به hcws در مورد وم، م م بیمار به استفاده از ماسک های جراحی به صورت مداوم آموزش داده شود.

با توجه به مطالب گفته شده اهمیت شیوع سل در بین hcws به عنوان گروه بزرگی از مردم که با جمعیت عمومی هم در تماس هستند و شیوع سل در آن ها منجر به افزایش شیوع سل در جامعه می شود و با توجه به اینکه شیوع سل در hcws در اکثر بیمارستان های ایران نامعلوم است و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته بسیار محدود است بر آن شدیم تا در بیمارستان بوعلی واقع در شرق تهران میزان شیوع عفونت سل را در hcws آن تعیین کنیم و با ارزی خطر انتقال سل در این بیمارستان در طول سال 1386 پیشنهادات لازم را در جهت بهبود وضعیت اتاق های ایزولة این بیمارستان وسایل محافظت شخصی و فواصل انجام tst برای hcws و ارائه آموزش به hcws ارائه کنیم، باشد که مفیدواقع شود و شروعی در جهت بررسی های بیشتر در زمینة شیوع سل در hcws به عنوان یک گروه بزرگ مردم که می توانند عامل شیوع بیماری سل در جامعه باشند قرار گیرد.


بیشینة تحقیق:

1- در تحقیقی که با عنوان شیوع tb بین hcws مکزیک (prevalence of tuberculine reactivity among hcws from mexican) در دپارتمان عفونی مکزیکو سیتی توسط morales و همکارانش در سال 2006 بر روی 175 نفر از hcws انجام شد شیوع ppd+ 70% گزارش شده بود و در این تحقیق بین ppd+ و وا یناسیون bcg ارتباط معنادار وجود داشت (01/0= pv) ولی ارتباطی بین ppd+ با جنس، محل کار، تماس با فرد مبتلا به tb یافت نشده بود.بین ppd ، با استفاده از ماسک توسط پرسنل و م م بیمار به استفاده از ماسک ارتباط یافت شده بود.

2- در تحقیقی که با عنوان تعیین شیوع tuberculine skine test در بین hcws در بیمارستان اورمیه واقع در شمال غرب ایران توسط و کرم یار در سال 2007 بر روی 350 نفر از hcws انجام شد. 42/41% mmppd 4-0 و %68/10 mmppd9-5 و %28/20 mmppd15-10 و %42/27 mmppd15 داشتند که ppd بیشتر از mm15 در این تحقیق مثبت در نظر گرفته شده بود. در این تحقیق ارتباطی بین سن، جنس، وا ن bcg با ppd+ یافت نشده بود.

3- در تحقیقی که با عنوان شیوع tb بین hcws در بیمارستان ایرانیان واقع در تهران مرکز ایران توسط زنگنه و سلیمانی بر روی 170 نفر از hcws انجام شد. %62 mmppd 5-0 و %3/21 mm10-6، %9 mm14-11 و %10 mm 15 ppd داشتند و به این نتیجه رسیدند که شیوع tb در بین hcws بیمارستان ایرانیان پایین می باشد.

4- در تحقیقی با عنوان عفونت tb در بین hcws اوگاندا (tuberculine infection among hcws in uganda) در دپارتمان عفونی اوگاندا توسط whalen در سال 2000 انجام شد. 396 نفر از hcws انتخاب شدند و شیوع ppd+ (mm10 < ppd) 57% بود در این مطالعه بین سن و مکان کار در بیمارستان با ppd+ ارتباط معنادار پیدا شد ولی با سابقة وا یناسیون bcg ارتباط معنادار نبود.

5- در تحقیقی که با نام سنجش دیسک فاکتورهای عفونت tb در بین hcws در دپارتمان عفونی ملبورن استرالیا توسط stuart در سال 1999 بر روی 4070 نفر از hcws انجام شده بود شیوع ppd+ 66% تخمین زده شده بود و تأثیر سن، شهر تولد، سابقة وا یناسیون bcg ، مدت زمان گذشت از وا یناسیون بسیار کم بود.

تعریف واژه ها:

1- administrative control: اولین و مهمترین سطح کنترل عفونت سل در بیمارستان ها و در hcws که شامل تشخیص زود هنگام بیماری و جدا فرد بیمار و شروع هر چه سریع تر درمان است. و در جهت رسیدن به این اه ایجاد واحد کنترل عفونت در بیمارستان ها لازم است.

2- aerosol : ی از ذرات عفونی که به واسطة عطسه، سرفه و صحبت فرد آلوده به سل در هوا پخش می شود.

3- (afb) acid – fast bacilli : یک باکتری میله ایی شکل که وقتی رنگ می گیرد نمی توان رنگ آن را توسط اسید-الکل از بین ببرد مثل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و سایر مایکوباکترها.

4- (bcg vaccine) bacille calmette- guerine vaccine : یک وا ن زنده بر ضد سل که مشتق شده از گونه ایی از مایکوباکتریوم بویس است که یک محافظت نسبی به خصوص در ک ن ایجاد می کند.

5- centers for disease control= cdc : مرکز کنترل بیماری های عفونی

6- directly observed treatment, short course chemothe y= dots : درمان کوتاه مدت با نظارت مستقیم یکی از استراتژی های اصلی و اساسی برنامه مبارزه با سل پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی است و در این ح مصرف دارو توسط بیمار زیر نظر مستقیم کارکنان بهداشتی و یا افراد خاص تعلیم دیده صورت می گیرد و فرد تحت درمان با رژیم کوتاه مدت 6 ماهه قرار می گیرد و 4 ماه از 4 داروی ریفامپین، ایزونیازید، اتامبوتول و پیرازینامید و 2 ماه از 2 داروی ریفامپین و ایزونیازید استفاده می کند.

7- infection droplet nuclei : ذرات میکروسکوپی در حد 5-1 میکرون که به واسطه عطسه و یا سرفه و محبت فرد بیمار پخش می شود و این ذرات ممکن است برای ساعت ها در محیط باقی بمانند.

8- envoiromental control : دومین سطح از سطح کنترل عفونت سل در بیمارستان ها و در hcws که شامل ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و استفاده از انواع روش های ونتیلاسیون جهت کاهش ذرات عفونی موجود در هوا است.

9- exhaust ventilation : ونتیلاسیون تخلیه ایی، فرمی از ونتیلاسیون است که هوای تمیز بیرون را به داخل اتاق ایزوله پمپ می کند و هوای آلودة داخل را خارج می کند.

10- face-mask : ماسک های پارچه ایی و یا کاغذی شبیه ماسک های جراحی که از پخش شدن ذرات دهان و بینی فرد پوشاننده در هوا جلوگیری می کند ولی توانایی ایجاد محافظت فرد را از تنفس ذرات عفونی موجود در هوا ندارد.

11- health care – workers (hcws) : گروهی از مردم شامل پرستاران، پزشکان و دانشجویان پزشکی و پرستاری و کارکنان آزمایشگاه ها و سایرین که در بیمارستان و مراکز وابسته کار می کنند و امکان تماس آن ها با بیماران مبتلا به بیماری های مسری وجود دارد.

12- human immunodificency virus= hiv : بیماری ایدز یا نقص ایمنی

13- infection with m.tuberclusis : فرد آلوده = یعنی فردی که میکروب سل وارد بدن وی شده ولی بیماری در او ظاهر نگشته است و ملاک تشخیص این افراد تست tst است.

14- disease with tuberculosis : فرد بیمار = عبارت است از فردی که میکروب سل پس از ورود به بدنش منجر به بروز علائم و نشانه های بیماری در وی شده است.

15- infection control : واحد کنترل عفونت.که اقداماتی را در جهت کاهش انتقال بیماری های مسری از جمله سال در بیمارستان ها انجام می دهد.

16- isolation room : اتاقی که بیماران مبتلا به سل در آنجا از سایر افراد جدا می شوند و در این اتاق سیستم های تهویه ایی و negative pressure برقرار است.

17-mechanical ventilation : روش هایی که در اتاق های ایزوله جهت کاهش ذرات عفونی پخش شده استفاده می شود مثل exhaust ventilation, windows fans و ....

18-مایکوباکتریوم توبر کلوزیس: عامل بیماری سل که از خانوادة مایکوباکتریاسه و از راستة اکتینومایسل ها است و یک باکتری میله ایی شکل فاقد اسپور و باریک و هوازی به اندازه ( m2 ) 32× 5/0 و در رنگ آمیزی گرم اغلب خنثی است ولی وقتی رنگ گرفت دیگر نمی توان توسط الکل آن را از بین برد و به همین دلیل به آن اسید- فاست می گویند.

19- natural ventilation : ونتیلاسیون طبیعی که با باز پنجره ها و جریان آزاد هوا در اتاق های ایزوله و سایر مکان ها برقرار می شود.

20- negative pressure ventilation : یک سیستم تهویه ایی که جهت کنترل جریان هوا در اتاق های ایزوله به کار می رود و اتاق های ایزوله فشار بسیار کمتری را نسبت به سایر مناطق خواهند داشت که مانع وج هوا از اتاق ایزوله و ورودش به سایر مناطق و اتاق ها می شود.

21- noso comial : عفونت هایی که در بیمارستان و در اثر اقدامات درمانی به افراد انتقال می یابد.

22- personal respiratory protection : وسایلی که توسط hcws جهت محافظت از راه های هوایی استفاده می شود و روی دهان و بینی ثابت می شود تا از انتقال سل از طریق کاهش تنفس قطرات عفونی موجود در هوا جلوگیری کند.

23- closed recirculation filtration system : نوعی از ونتیلاسیون که هوای موجود در اتاق ایزوله را می گیرد ه می کند و سپس هوای ه شده را به اتاق بازمی گرداند.

24- respirator : نوع خاصی از ماسک که کاملاً روی دهان و بینی ثابت می شود و دارای قدرت ه ذرات تا حد 1 میکرون است و از تنفس ذرات عفونی جلوگیری می کند.

25- (tst) tuberculine skine test : تزریق داخل جلدی محلول ppd به اندازة cc1/0 یا 5 واحد حد واسط 3/2 فوقانی و 3/1 تحتانی بازو جهت تشخیص اشخاصی که به آنتی ژن مایکوباکتریوم به واسطه ابتلا به عفونت سل یا دریافت وا ن bcg حساس شده اند.

26- purified protein derivation= ppd : عصارة پروتئین خالص شده مشتق از توبرکولین.

27- tuberculosis (tb) : یک بیماری فعال و با علائم و نشانه های مختلف که توسط گروهی از باکتری ها متعلق به خانوادة مایکوباکتریوم توبر کلوزیس ایجاد می شود مثل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم بوویس و مایکوباکتریوم آفریکانوم)

28- (ultraviolet germicidal irradiation) uvgi : یک روش تهویه ایی که باعث از بین رفتن و کشته شدن میکروارگانیسم ها می شود.

29- world health organization : who

30- risk essment : ازی خطر انتقال سل در بیمارستان با تکیه بر تعداد تخت های کل بیمارستان و تعداد بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در 1 سال کاری

31- 95n respirator : نوعی رسپیریتور شبیه ماسک های جراحی با قدرت ه 95% برای ذرات.


نوع مطالعه:

این مطالعه یک مطالعة مشاهده ایی – توصیفی (cross – sectioned) است. که در مدت 1 سال از فروردین سال 1386 تا فروردین 1387 انجام شده است.

جمعیت هدف:

کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان بوعلی

جمعیت مورد مطالعه:

پرستاران، کمک پرستاران و خدمة بخش های icu ، ccu، post ccu و جراحی مردان و جراحی ن و داخلی مردان و ن بیمارستان بوعلی

inclusion critria :

پرسنلی انتخاب شدند که قبل از سال 1385 در این مرکز استخدام شده بودند و ppd قبل از استخدام داشتند و ppd قبل از استخدام آن ها منفی بود. ابتلا بیماری سل را در پرسشنامه ایی که از آن ها گرفته شده بود گزارش نکرده بودند تماس با فرد متبلا به سل را در طی 1 سال قبل از آزمایش در خارج از بیمارستان گزارش نکرده بودند. بیماری های immuno supressive نداشتند و در یکی از بخش های icu و ccu و post ccu و جراحی مردان و ن و داخلی مردان و ن مشغول کار بودند.

exclusion criteria :

افرادی که شرایط ذکر شده را نداشتند و یا تمایلی به شرکت در طرح نداشتند از مطالعه خارج شدند.

روش نمونه گیری:

تصادفی ساده

روش گردآوری داده ها:

1- انجام تست ppd و مشاهده ناحیة induration و اندازه گیری سایز آن.

2- پرسشنامه

3- پرونده ها

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها:

داده ها توسط سیستم آماری spss تجزیه و تحلیل گردیده است و با استفاده از آزمون کای دو داده ها تجزیه و تحلیل شد.

material and method

ابتدا با رجوع به پروندة پزشکی پرسنل، پرستاران، کمک پرستاران و خدمه ایی که قبل از استخدام در بیمارستان بوعلی برایشان tst انجام شده بود و tst آن ها منفی بود و در بخش های icu ، ccu، post ccu و جراحی مردان و جراحی ن و داخلی مردان و ن در شیفت های مختلف کار می د انتخاب شدند که در حدود 130 نفر به این ترتیب جمع آوری شدند، سپس پرسشنامه ایی که شامل سؤالات دموگرافیک و ابتلا به بیماری سل قبلی، تماس با فرد مبتلا به سل فعال طی 1 سال گذشته در خارج از بیمارستان، سابقة وا یناسیون bcg و بیماری های immonu supuressive و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و یا مشکوک به سل و وادار بیمار به استفاده از ماسک در مواردی که مشکوک به بیماری سل است تهیه شد و در بین پرسنلی که تمایل به شرکت در طرح داشتند پخش شد که از 130 نفر 100 نفر با تمایل به شرکت در طرح به پرسشنامه پاسخ دادند و سپس پرسشنامه ها بررسی شد و افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس با فرد مبتلا به سل را در خارج از بیمارستان طی 1 سال گذشته داشتند و یا بیماری immunosupressive داشتند از طرح خارج شدند که خوشبختانه در نمونه های ما چنین مواردی یافت نشد و هر 100 نفر انتخاب شدند. و برای آن ها توسط یکی از پرسنل بسیار مجرب و آموزش دیدة آزمایشگاه بوعلی تست tst انجام شد. tst با استفاده از متد مانتو انجام شد بدین ترتیب که cc1/0 معادل 5 واحد از محلول ppd که توسط انیستیتوپاستور ایران تهیه شده بود به صورت intradermal حد واسط 3/2 فوقانی و 3/1 تحتانی بازو (forearm) تزریق می شد و 48 ساعت بعد با مراجعه به آزمایشگاه میزان induration ( سفتی ) ناحیة تزریق توسط همان فردی که ppd را انجام داده بود اندازه گیری می شد. و در دفتر ppd پرسنل با ذکر نام و نام خانوادگی، زمان مراجعه، زمان قرائت ppd و بخشی که در آن کار می د ثبت می گردید. سپس ما به جهت رسیدن به هدفمان ppd را به 4 گروه تقسیم بندی کردیم، mm4-0/ mm10-5/ mm10 / mm15 < ppd و cut of point ما جهت در نظر گرفتن واکنش مثبت mm10< ppd می باشد یعنی شیوع عفونت سل را بر اساس mm10 < ppd بدست آورده ایم. سپس داده ها توسط سیستم آماری spss مورد ارزی و آنالیز قرار گرفت. و 05/0 > pvalue را معنا دار گرفتیم.

لازم به ذکر است که طبق تعریف hcws ما باید دانشجویان پزشکی و پرستاری و پزشکان را نیز در این طرح شرکت می دادیم ولی در مورد دانشجویان شرایطی که ما مدنظر داشتیم، نداشتند و اغلب آن تنها برای 1 ماه یا 2 ماه در بخش ها رفت و آمد می د و به صورت ثابت در بخش ها نبودند در مورد پزشکان هم فقط 3 نفر از پزشکان عفونی ppd داشتند و به دلیل حجم کم نمونه و عدم توانایی بحث روی آن ها مجبور به کنارگذاشتن این 2 گروه در این مطالعه شدیم و فقط میزان شیوع عفونت سل را در بین پرستاران، کمک پرستاران و خدمة بخش ها بدست آورده ایم.

هدف دیگری که ما در این مطالعه داشتیم تعیین ریسک انتقال بیمارستان یا به عبارتی risk essment بیمارستان بود جهت دستی به این هدف تعداد کل تخت های بیمارستان را با مراجعه به دفتر پرستاری سرکار خانم ملکی بدست آوردیم سپس با مراجعه به پرونده های بیماران در بایگانی تعداد بیماران مبتلا به سل ریوی را که در طول سال 1386 (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند سال 1386) در مرکز بوعلی در بخش های مختلف بستری بودند و تشخیص سل ریوی اسمیر مثبت برای آن ها داده شده بود تحت درمان قرار گرفته بودند بدست آوردیم و آنگاه مطابق guidline ارائه شدة cdc که شرح آن در مقدمه ذکر شده است ریسک انتقال بیمارستان را بدست آوردیم.
مشاهده متن کامل ...
مطالعات طراحی خانه فرش با رویکرد باز زنده سازی هنر فرشبافی ایران
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات طراحی خانه فرش با رویکرد باز زنده سازی هنر فرشبافی ایران


تاریخ ایجاد: 9/27/2015 7:55:21 pm تعداد برگ: 274 برگ ورد با فونت 14 و فهرست رفرنسی قیمت: 50000

مطالعات طراحی خانه فرش با رویکرد باز زنده سازی هنر فرشبافی ایران

مقدمه

چکیده

تعاریف

فصل اول مطالعات پایه

فصل دوم مبانی نظری

فصل سوم اقلیم و موقعیت قرارگیری

فصل چهارم استانداردها و ضوابط

فصل پنجم برنامه فیزیکی و ریز فضاها

فصل ششم نمونه های موردی و تطبیقی

فصل هفتم ایده و کانسبت

فصل هشتم سازه و تاسیسات

فصل نهم منابع و ماخذ
بخشی از مطلب
مقدمه
فرش ایران و بحث در خصوص تاریخ آن همواره یکی از مهمترین مسایل مورد علاقه شرق شناسان اعم از ایرانی و غیرایرانی بوده است.اما از آنجاییکه اغلب مطالعات انجام شده دراین خصوص فاقد بنیاد علمی و به تعبیر دیگر از مبنای صحیح برخودار نیست. در اغلب موارد با نتایج سراسر اشتباه و حتی مغرضانه همراه بوده است. علاقه به تحقیق در مورد قالی ایرانی و سوابق تاریخی آن بیش از یکصد سال است که توجه محققان غربی را به خود معطوف داشته، اما از آنجاییکه توجه به هنر دیرینه ی شرق در بسیاری موارد با اه غیر باستانشناختی همراه بوده، کوشیده اند که در بسیاری موارد از جمله تاریخ، تاریخ فرش بافی ایران را سراسر مخدوش ساخته، با برخی تصاویر غلط و استنتاجات شتابزده آنرا به هنر ترک و قبایل آسیای مرکزی مرتبط نمایند که به آن خواهیم پرداخت. به گفته سیروس پرهام :
‹‹ هنرهایی مانند قالیبافی که اختصاص به منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه و به ویژه ایران و قفقاز و ترکمنستان و آسیای صغیر و افغانستان داشت، از همان ابتدا برای هنرشناسان غربی معمایی آزاردهنده بود، چون نه به یونان و رم و تمدن و فرهنگ باختری می چسبید، نه به یت و نه می توانست دستاورد یا دستآموز مستعمره نشینان باشد. اما دیری نگذشت که از برکت ‹درایت›! تنی چند از باستانشناسان و هنرشناسان امپراتوری پروس، راه حل معما کشف شد و قالیبافی هنر و صنعتی قلمداد شد که در جوار و در پناه مغرب زمین و یت رشد کرده و اعتلا یافته است. آسیای صغیر که چه در دوران امپراتوری رم شرقی و چه در جنگهای صلیبی و عصر تمدن بیزانس همراه با اروپا رابطه نزدیک داشته و نیز قفقاز که به اروپا و یت نزدیک بود، عرصه اعتلای فرشبافی به شمار آمدند. خاصه آنکه در آثار نقاشان اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم ی هر چه فرش بود از آناتولی و قفقاز بود و نمونه های بازمانده از فرشبافی سده های سیزدهم و چهاردهم ی نیز از قفقاز و آسیای صغیر و هیچ نمونه ی ماقبل صفوی که به تحقیق بافت ایران باشد در دست نبود. در آن زمان هنوز قالی پازیریک نیز کشف نشده بود و تصور می رفت که قالیبافی دارای عمری هزار ساله و رواج آن در ایران نیز مرهون شاهان صفوی است. با اوج گرفتن نهضت پان تورکیسم در دهه دوم قرن بیستم و گسترده شدن دامنه تحریفات و جعلیات تاریخی نظریه پردازان و تاریخ نگاران این ایدئولوژی، کفه اص و تقدم تاریخی فرشبافی ترکی سنگین تر شدو پژوهندگان شتابزده این مکتب چندان بی پروا شدند که نه همان فرشبافی، که تمامی فرهنگ و تمدن آسیای میانه و غربی را دستاورد نژاد ترک دانستند و حتی نان ایرانی نژاد آسیای میانه ی عهد باستان را نیز جزو ترکان آوردند. از این گروه کرزی اوغلو تاریخ نگار ترک است که ضمن انکار این که سکاها از گروه هند و اروپایی، به ویژه ایرانی بودند همراه با دیگر مورخان پان ترکیست، سکاهای آسیای میانه را ترک خواند، و تاکید ورزیدن که همه قبایل تحت فرمانروایی ت اورارتو دارای منشا سکایی به دیگر سخن ترکی هستند. اما پذیرفته شدن قفقاز و آسیای صغیر(ترکیه کنونی) بعنوان مراکز تمدن فرشبافی ل حداقل یک نتیجه گیری نادرست را در دنباله داشت که برای کل تاریخ فرشبافی جهان تاسف بار بود و آ ن اینکه فرشبافی هنر و صناعتی است که اقوام ترک زبان پس از مهاجرت به خاورمیانه و آسیای غربی در سده های پنجم و ششم هجری به ارمغان آورده اند».
نخستین مبلغان بزرگ این مکتب « ژوزف اشترزیگووسکی j.strzygowski» کرسی تاریخ هنر وین بود که در سال 1917 کتاب altai – irsn und vlkerwanderung را منتشر ساخت و آ ین نظریه پرداز نامدار آن « کورت اردمان kurt erdmann» فرش شناس طراز اول آلمانی بود که در دهه 1950 در د انشگاه استانبول تدریس می کرد. اما در اینجا دو سوال مطرح است اول اینکه اگر فنون بافت قالی پرزدار اختراع ترکان نیست پس چرا قدیمی ترین قالی جهان یعنی قالی پازیرک که در پی به آن نیز خواهیم پرداخت با گره ترکی بافته شده است؟
و سوال دوم را علی حصوری، در کتاب فرش سیستان هوشمندانه چنین مطرح می کند :
چرا در همه جا ترکان و ترک زبانان گره ترکی به کار می برند؟
وی خود این سوال را عالمانه پاسخ گفته که در بحث معرفی انواع گره و سوابق تاریخی آنها به طور کامل به آن می پردازیم. خوشبختانه از یک سو با حضور معدود کارشناسان و محققان ایرانی که در طی دهه های گذشته در مقابل خیل نظریات ناآگاهان قد برافراشته اند و از سوی دیگر به برکت اکتشافات انجام شده در طی نیم قرن گذشته بر بسیاری از عقاید مغرضانه محققان غرب که برخی از آنها در رده مشهورترین فرش شناسان جهان می باشند خط بطلان کشیده شده است. ما نیز در این جستار سعی داریم تا با ارایه آ ین نظریات و دستاوردهای علمی بر اساس مستندات و شو اهد، تصویر روشنی از تاریخ فرش بافی ایران، بلکه جهان را ارایه نمائیم. در این راستا و با توجه به قدیمی ترین شواهد و جدیدترین نظریات علمی در دسترس به ترتیب زمانی به بررسی تاریخی فرش ایران می پردازیم.
بدون شک قدمت استفاده از زیرانداز بدانجا می رسد که انسان به فکر ساختن س ناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. بافتن انواع زیرانداز نیز همزمان با پرورش دام و استفاده از پشم آن بدین منظور بوده است و انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیافت پشمی پی برده است و به مرور به صورتهای گوناگون خام و رسیده شده و از طریق بافتن از آن بهره گرفته است.
1- عهد مفرغ (1500 تا 2500 سال پیش از میلاد )
اولین اطلاع و یا به عبارتی کشفیاتی که نشانه ای از هنر قالیبافی در عهده مفرغ را با خود به دنبال دارد مربوط به کارد قالیبافی است که توسط « ا.ن خلوپین i.n khlopin» راجع به ابزار مخصوص قالیبافی، از جمله کاردک، از گورهای عصر مفرغ در ترکمنستان و شمال ایران کشف شده و اولین بار در شماره دوم از دوره ی پنجم مجله hali (پاییز 1982) به چاپ رسید. اما روشنترین تصویر در خصوص قالی بافی عهد مفرغ را علی حصوری به دست می دهد. وی برای اولین بار در سال 1354 با دو ابزار از این نوع مواجه شد که پس از وقوع یک سیل و پدید آمدن یک گور توسط یک مرد قشقایی در شمال غربی راهجرد و در کامفیروز فارس پیدا شده بود. وی در توضیح دلایل تعلق این ابزار به ابزار قالی بافی با بررسی شکل ظاهر و نوع طراحی و ساخت آنها و ارایه تصویر روشنی از مشخصاتشان چنین می نویسد
« قطعه ای که سرنیزه و امثال آن به نظر می آید دارای زایده کوچک سوراخ داری در انتهاست که بی شک محل نصب دسته ی چوبی است. اما بسیار ظریف به طوری که با این ظرافت نمی توانسته است برای ضربه زدن به کار رود، بلکه به طور قطع در کارهای معمولی و فقط برای ب مفید بوده است. اگر این وسیله به عنوان جنگ افزار به کار رفته باشد باید نوک آن صدمه دیده باشد یا ساییدگی پیدا کرده باشد. در حالی که تنها دو قسمت کنار آن، یعنی دقیقاً لبه ی دو تیغه آن بر اثر طول کاربرد و احیاناً تیز های مکرر فرو رفته و قوس برداشته است. این نشان می دهد که وسیله برش بوده است. بی شک این، یک کارد برش خامه بوده است. جای دسته ی کوچک آن هم فقط برای یک کارد معمولی شایستگی دارد و از سوراخ آ ن میخی می گذشته است که آن را به دسته ی چوبی ثابت می کرده است.
قطعه دومی که باز ممکن است ابزار جنگی به حساب آید میله بلند جوالدوز مانندی است با سری برجسته و دگمه مانند. طول آن 45 سانتیمتر و قطر ته آن در حدود یک سانتیمتر و نوک آن تیز است. در فاصله ده سانتی متر از ته آن سوراخی در بدنه آن دیده می شود در صورتی که این وسیله ابزار جنگی می بود، می بایست که آن هم باریک و سوراخ دار و به هر حال شکلی باشد که بتوان دسته ای به آن متصل کرد، در حالی که ته آن قطور و غیرقابل قراردادن در دسته چوبی است. ته آن هم از پارچه رد نمی شود تا سوزن یا جوالدوز باشد. همین که این قطعه چنان کارآیی ندارد که بتواند ابزار جنگی یا وسیله دوخت و دوز باشد. چندان آراسته یا زیبا نیست که بتواند وسیله تزیین باشد. آنچه زینت آن به حساب می آید شیارهایی در ته آن است و نشان می دهد که به همین ترتیب و در دست جای می گرفته و شیارها مانعی برای لغزیدن در دست است. به نظر می رسد این وسیله می توانسته است دو کاربرد داشته است.
نخست اینکه این ابزار به جای شانه یا دفتین وسیله کوبیدن فرش بوده است. در عصری که هنوز دفتین قالیبافی اختراع نشده بود و اگر شده بود وزنی برای کوبیدن نداشت تا در قالی از آن استفاده شود. دیگر اینکه همین ابزار امروزه در میان عده زیادی از قالی بافان غرب ایران از جمله مناطق انگوران، افشار، گروس (بیجار)، و بخشی از کردستان به کار می رود که آن را به کردی سنگ (seng) و به ترکی خیلال ( خلال ) می گویند. تنها تفاوت در این است که سنگ یا خلال بنابر ا امات صنعت در دوره ما از جنس آهن است. همین سنگ یا خلال را تا پنجاه سال پیش در بخش مهمی از ایران مخصوصا در غرب ایران به کار می برده اند و به فارسی آن را سک (sok) نامیده اند. اما با پدید آمدن کرکیت، نقش و جنس آن در میان آنان عوض شده است و پس از کوبیدن پود دوم با کرکیت یا دفتین و اغلب قبل از آن برای برای نظم بخشیدن به چله ها و یکدست آن استفاده می شود. به این معنی که آن را مورب در دست می گیرند و آهسته روی تارها و در سراسر عرض بافته می کشند. به این ترتیب قطعه دوم مفرغی هم به احتمال بسیار زیاد وسیله قالی بافی است. دلیل مهم دیگری که در مورد ابزار قالی بافی بودن این قطعه دوم وجود دارد، وجود سوراخ در فاصله 15 سانتی متری از سر و 10 سانتی متری از ته آن است. به احتمال قوی از آن سوراخ برای کشیدن پود استفاده می شده یعنی این قطعه همان نقشی را داشته است که اکنون سیخ پودکشی در مناطقی همچون آذربایجان بر عهده دارد و به آن شیش می گویند. بدون تردید قسمتی از پود را از این سوراخ رد می کرده اند و سپس خود آن را با پود از فاصله تارها می گذرانده اند.
محل پیدا شدن این دو قطعه همان گونه که گفته شد در گوری کامفیروز فارس بوده است. این محل فاصله چندانی از تپه ملیان ندارد که اکتشافات آن معروف است و تاریخ آن قبل از دوره مفرغ آغاز می شود. اما اینکه این دو قطعه از گوری پیدا شد، دلیل دیگری است بر اینکه ابزار قالی بافی هستند. احتمالاً ابزارهای قالی بافی زن بافنده را با او به خاک می س اند تا در جهان دیگر هم بیکار نماند.
قطعاتی هم که از آسیای مرکزی کشف شده همگی در گور ن بوده است. بعد از مشاهده دو ابزار مذکور نمونه های مفرغی دیگری نیز مشاهده شده که گاه سه یا چهار سک یا خلال با هم و با حلقه مفرغی دیگری به هم متصل بوده اند. این مرحله دیگری در پیشرفت به سوی ایجاد شانه قالی بافی است یعنی به جای استفاده از یک سک، سه یا چهار سک را همراه کرده، کارایی آن را چند برابر کرده اند. کهنترین نمونه ای که از این ابزار کشف و ضبط شده از تپه یحیی است که از هزاره سوم قبل از میلاد می باشد و این ابزارها همگی و به احتمال زیاد ابزارهای قالی بافی هستند. سکهای زیادی نیز از تالش به دست آمده است که تصاویر آ نها را پررزورسکی در کتاب «مروری بر هنر ایران» به دست داده است. همچنین بخش مهمی از قطعات مفرغی که از لرستان به دست آمده و به نام گیره یا سنجاق یا سوزن و امثال آ نها ساخته شده، به عنوان دستگیره آن و شبیه قلاب یا جا انگشتی در مضراب سنتور است و به طور مشخص برای قرار گرفتن با انگشتان و کوبیدن قالی است. ( تصویر 5) تعدادی از این سکها در موزه ایران باستان موجود است. این قطعات متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد در تپه یحیی و هزار دوم در تالش و هزاره اول در لرستان به دست آمدند و آ ین نمونه ها حتی نشانه ای از تحول کامل چاقوی قالی بافی را دارند. این وسایل دو نمونه اند به شماره های 1396 د.ک./ 1396و 3572 د.ک./ 16511 در موزه ایران پیشرفت است هم در صرفه جویی و کاربرد ف کمتر و هم تضییع وقت کمتر برای گذاشتن و برداشتن ابزارها، اما هنوز کارد را مثل کاردهای پیشین دو طرفه ساخته اندو حال آنکه می توانستند مثل کارد و قلاب آذربایجانی یک طرفه بسازند. نمونه بعد که شباهت آن به کارد یا قلاب آذربایجانی بسیار زیاد است و با آن قابل مقایسه است به این مرحله از پیشرفت رسیده است. از آنجا که هنوز سر این قطعه مانند سک است و خمیدگی قلاب را ندارد روشن است که از آن مثل سک استفاده می شده است. متاسفانه از آنجا که از قدیم دسته ی شانه از چوب ساخته می شده، برخوردن به شانه قالی بافی در آثار باستان شناسی غیرممکن است. مگر اینکه یک دسته سک یا تیغه با هم کشف شود و بقایای شانه باشد. امروزه تعداد این سکها باستان شناسی غیرممکن است. مگر اینکه یک دسته سک یا تیغه با هم کشف شود و بقایای شانه باشد. امروزه تعداد این سکها و چاقوها در موزه های ایران و جهان نسبتا فراوان است و تنها باید آنهایی را که نمی توانسته اند سوزن یا میله ای زینتی باشند از ابزارهای قالی بافی جدا کرد. باید توجه داشت که انسان عهد مفرغ توانسته است از مفرغ، میله هایی تا قطر دو میلی متر ایجاد کند، بنابراین امکان اینکه این سکها سوزن یا جوالدوز باشند وجود ندارد، خصوصاً که تعدادی از آنها سوراخ ندارند و دیگر اینکه آنها سوراخ دارند این سوراخ در سر یا ته آنها نیست و همچنین معمولاً دستگیره آنها اجازه عبور از بافته را نمی دهند.» (تصویر 9)
به این ترتیب طبق شواهد مذکور و توضیحات و ادله ی علی حصوری با قدیمی ترین ابزار قالیبافی که متعلق به عهد مفرغ است آشنا شدیم و این حرکتی است در جهت گسترش تاریخ فرشبافی ایران، بلکه جهان.
2- دوره هخا ان (321 ق.م – 559 ق.م)
با اطمینان می توان گفت آنچه که در سال 1949 میلادی کشف شد تنها نادره ی از دوران شکوهمند پادشاهان هخا است که تا به امروز به عنوان یگانه سند موجود از قالیبافی آ ن عهد مورد توجه تمام فرش شناسان و محققان شرقی قرار گرفته است. در سال 1949 میلادی سرگئی رودنکو باستان شناس روس هنگام کاوش در گورهای اقوام سکایی منطقه ی پازیریک در دامنه های جنوبی ایی در سیبری به یافتن دستبافته ای کامیالب شد که تاریخ فرشبافی را به یکباره دگرگون کرد، دره پازیریک که از نظر باستان شناسی بسیار غنی است در دهه 1920 میلادی کشف شد. و متعاقباً در ادامه کشفیات، 5 تپه در این دره شناسایی و مورد اکتشاف قرار گرفت. حفاریهای اولین تپه در سال 1929 صورت گرفت و فعالیتهای اکتشافی بار دیگر در سال 1947 با حمایت آکادمی علوم روسیه و موزه آرمیتاژ آغاز شد و حفاری ها به چهار سرزمین دیگر بسط یافت. مدارک کشف شده از زیر تپه ها حاوی برخی یافته های اساسی مربوط به سال 430 قبل از میلاد است و حکایت از زمانی می کند که در آن این قبایل از دره پازیریک به عنوان گورستان استفاده می کرده اند. نوشته ای به دست آمده روی چوب حاکی است که پنج گورستان طی دوره زمانی هشت ساله ساخته شده است. یافته هایی که در این پنج گور به دست آمده عبارت از دهها وسیله زندگی، ابزارآلات شکار، لباس و ... می باشد که در بازسازی روش زندگی این جوامع یعنی قبایل بیابانگرد سکایی نقش بنیادی دارند. اما محسور کننده ترین یافته ها در گور یا تپه پنجم پازیریک بدست آمده که عبارتست از فرشی در اندازه تقریبا مربع به ابعاد 23/189 در 200 سانتی متر و از آنجایی که همراه با این فرش ابزار و وسایل دیگری همچون یک دستگاه گاری نیز پیدا شده، عده ای نظرات خاصی در مورد کاربرد این قالیچه داده اند و حتی فرض بر این است که از آن برای مفروش روی سطح گاری استفاده می شده است. این فرش کاملاً از پشم درست شده و تار آن اندکی کشیده شده و پودهای آن به طور شل به تعداد سه ( و بعضاً چهار) بار بین هر دو ردیف گره پیچیده شده است. رجشمار این فرش تقریباً برابر با 3600 گره در هر دسیمتر مربع است که تعداد 39 گره در هر 5/6 سانتی متر و 42 گره در هر 7 سانتی متر برای آن محاسبه شده که در مقایسه با فرشهای امروزی در رده فرشهای خوب و نسبتاً نفیس قرار می گیرد. نوع گره مورد استفاده در این فرش از نوع گره ی معروف به فرشهای امروزی در رده های فرشهای خوب و نسبتاً نفیس قرار می گیرد. نوع گره مورد استفاده در این فرش از نوع گره ی معروف به ترکی است. رنگ این فرش در طول زمان تغییر یافته و رنگ اصلی به سایه های صورتی روشن و سبز کم رنگ تبدیل شده و باید در اصل رنگ بسیار روشنی می داشته. تحقیقات شیمیایی وجود نیل را در آن اثبات کرده و حاکی از آن است که از آن برای رنگ آبی یا متمایل به آن استفاده می شده است. همچنین در رنگهای آن اسید kermes آمیخته با اسید کارمینیک یافت شده که احتمالاً برای رنگ قرمز (قرمز دانه) مورد استفاده قرار می گرفته است. تصاویر و نقوش موجود بر روی این قالی عبارتست از : متن فرش به تعداد 24 عدد مربع که داخل هر یک ستاره ای هشت پر وجود دارد.
در ردیف دوم پس از زمینه تصاویر حیوانی افسانه ای شبیه به یک شیر بالدار قرار دارد که در اصطلاح به گریفین شهرت یافته. ردیف سوم عبارتست از 24 عدد ن شاخ پهن. ردیف چهارم یا حاشیه چهارم ستاره ای شبیه به ستاره های هشت پر متن فرش به تعداد 62 عدد. و ردیف یا حاشیه پنجم 28 تصویر اسب سوارانی که بطور دو نفر در میان به تناوب بر روی اسبها نشسته یا در کنار آن ایستاده اند. و بالا ه آ ین حاشیه یا ردیف ششم مجددا همان تصویر حیوان افسانه ای بالدار یا گریفین قرار دارد. این فرش در واقع به دلیل محلی که در آن کشف شده پازیریک نام گرفته است. اگر چه زمستانهای پر از یخ سیبری باعث سالم ماندن این فرش گردید ولی تابستان به اندازه کافی گرم بود تا اجازه دفن روسای قبایل و جادوگران در گذشته را به قبایل شان بدهد. هوای گرم تابستان همچنین به باستان شناسان قرن بیستم اجازه داد که با گروه خود بتوانند به این منطقه کوچ کرده، تخته سنگ هایی را که این گورها را می پوشانیدند جا به جا نمایند تا با کار تهورآمیز خود به کشف این دفینه ها بپردازند. آنها یخها را به کمک آب جوش آب د. پرفسور سرگئی رودنکور اولین ی نبود که به سراغ این قبرها می رفت. ان زمان کوتاهی پس از دفن برای غارت طلاهایی که همراه مردگان دفن می شد به این مقبره ها دستبرد می زدند. خوشبختانه این ها اعتنایی به دیگر اشیای این مقبره ها از قبیل نمد و منسوجات نداشته اند. ان به طور ناخواسته و به واسطه کار خویش بزرگترین لطف را در حق آیندگان انجام داده و شکافی را که آنها ایجاد کرده بودند باعث ورود آب به این مقبره ها گردید که در سرمای زمستان این مقبره را به گورستان همیشگی از یخ تبدیل کرد. و همین قطعات یخی اجازه دادند تا دو هزار و پانصد سال بعد از دفن این اشیا ما بتوانیم آنها را تقریباً سالم کشف کنیم و از مطالعه آنها لذت ببریم. رودنکو پس از مشاهده این قالیچه ی افسانه ای که از گور پنجم پازیریک به دست آمد به جهت شباهت بسیاری از تصاویر آن با شا ارهای هنری هخا بیدرنگ گفت : « تخت جمشید را به یاد می آورد»
فرش پازیریک یافته ای است از هر جهت استثنایی و از این جهت خلاف توقع نظریه پردازان تاریخ بافندگی بوده است. تا پیش از پیدایش فر ش پازیریک عمده نظرها متوجه ترکان به عنوان مبتکران این صنعت بود و پازیریک در این مورد دست کم ایجاد شک و تردید کرد. دیگر اینکه برای مورخان این زمینه قابل تصور نبود که بافته ای از حدود چهارصد سال پیش از میلاد بدست آید که تا این حد کامل و پیشرفته و از نظر فنون بافت و حتی نقشه در ردیف بافته های امروز باشد. سوم اینکه نمی توانستند تصور کنند که ممکن است فنی چنین پیشرفته در مراکز تمدن که مورد توقع آنها بود، یعنی بین النهرین، یونان یا مصر پیدا نشود و از گور پادشاهای سکایی که قومی بیابانگرد را ی می کرد به دست آید. برای اطلاع از نظریاتی که در مورد فرش پازیریک بیان شده به چند مورد از این دست عقاید که توسط کارشناسان و مورخان مشهور و سرشناس غربی ارایه شده است می پردازیم. یکی از این نظریات متعلق به خانم جنی هاوسگو jenny housego است که در سال 1989 چنین منتشر شد :
«محل بافت این فرش سخت مورد بحث بوده است. انی هستند که می کوشند آغاز قالی بافی را در سرزمین های مغولستان و آسیای مرکزی بشناسند و این که این قالی در جایی بافته شده که آنرا یافته اند زیرا نقش های آن شبیه نقش اشیای دیگری است که از همان منطقه به دست آمده است. دانشمندان دیگر بحث می کنند که آن را در نقطه ای غربی تر بافته اند زیرا عناصر آشوری و هخا در آن هویداست. به علاوه شباهتی بین ترکیب فرش با نقش های سنگ در کاخهای این شاهنشاهی وجود دارد. پس شاید در شاهنشاهی ایران بافته شده باشد. در فقدان اطلاعات مشخص شاید بهتر باشد آن را چون دستاوردی هنری بنگریم از دوره ای در جهان باستان که در آن روابط نیرومند فرهنگی در سرزمینی وجود داشت که از یونان تا مغولستان و حتی آن سوتر تا چین گسترده است.»
البته نویسنده در بخش بعد خوشبختانه متذکر این نکته می شود که بافته ای چون پازیریک بایستی بر سنتی پر سابقه متکی باشد. اما به قول علی حصوری ملاحظه شد که نویسنده چگونه در فقدان مدارک، پازیریک را از یونان تا چین تقسیم کرد تا نه اروپاییان ناراضی باشند و نه چینیان، نه مغولان نه مردم آسیای مرکزی و مردم بین النهرین و ایران و این هنگامی صورت گرفت که کهن ترین مدارک مربوط به بافت فرش از گور ن در عشق آباد کنونی به دست آمده بود و بعید است که خانم هاوسگو از آن بی خبر بوده باشد. همچنین پس از آن نیز در سالهای اخیر و در طی برگزاری سومین کنفرانس بین المللی فرش ایران علی حصوری ابزارهای فرشبافی عهد مفرغ را که از سراسر ایران غربی و جنوبی به دست آمده است معرفی کرد که در مبحث قبل به طور کامل ملاحظه گردید. قبل از خانم هاوسگو، اولین بار در سال 1978 یکی از طرفداران پان تورکیسم که تمامی آثار تمدن آسیای مرکزی را دستاورد ترکان می دانند، مقاله ای در مجله ی فرش hali نوشت و با برهانی چند تلاش کرد نشان د هد که فرش پازیریک کار بیابانگردان ترک نژاد آسیای مرکزی بوده است. این مقاله بازتاب دلخواه نویسنده اند را نداشت. اندک اندک و همراه با جریانهای ـ فرهنگی ضد ایران، پژوهندگانی معدود برانگیخته شدند تا آثار هنری ایران باستان را هر چه بیشتر از این آب و خاک بر کنند و به سرزمینهای دیگر، تمدنهای دیگر و اقوام دیگر منسوب دارند. و به گفته ی سیروس پرهام، گور به گور قالی پازیریک از همین جا آغاز شد. چهار دهه پس از کشف پازیریک و چند سالی پس از چاپ مقاله نویسنده ترک بنیاد فورد در سال 1989 وجوهی به پژوهش درباره قالی پازیریک اختصاص داد و چند پژوهنده را بر این کار گماشت. ماحصل این پژوهشها همان بود که اولیای بنیاد می خواستند و اینکه « قالی پازیریک بافت ایران هخا نیست و در همان محل ایی بافته شده است.»
مهمترین و به ظاهر محکمترین پشتوانه این نظریه کاربرد نوع خاصی از قرمز دانه در فرش پازیریک بود که از ه ای به دست می آمد که در آن منطقه فراوان بوده است. این قسم خاص قرمز دانه به قرمز دانه لهستانی شهرت یافته که علاوه بر فرش مورد بحث ما یکی از نمدهای همان دوران منطقه ایی نیز به همان رنگمایه است. گفته اند رنگمایه قرمزی که در ایران هخا فراوان بوده قرمز دانه ی آرارات است که در سیبری آسان به دسترس نمی آمده است. البته اثبات این ادعا که قرمز دا نه ی لهستان در سرزمین اصلی ایران حتی به قدر اندک، فراهم نبوده تقریباً محال است چون از پارچه ها و فرش های ایران هخا چیزی نمانده که ملاک سنجش باشد. در سال 1990 میلادی نیز خانم کارن ر نسون k.rubinson با نوشتن مقاله «فرشهای پیش از » در دایره المعارف ایرانیکا پیشتاز بررسی دوباره یا به قولی کالبد شکافی مجدد فرش پازیریک شد. خانم ر نسون در مقاله خود بر این استدلال ضد و نقیض تکیه کرد که قالی پازیریک که به غلط آن را ایرانی دریافته اند در همان که ممکن است طرح و نقش فرشهای هخا را به خوبی نشان دهد، محتمل است به عصر هخا تعلق نداشته باشد. همین فرضیه با شرح و بسط افزونتر در مقاله دیگر خانم ر نسون در میانه نهاده شد و همزمان و هماهنگ با آن این نویسنده مقاله ای دیگر نگاشت با عنوان « منسوجات پازیریک، پژوهشی در نقل و انتقال نقشمایه های هنری».
همزمان با خانم ر نسون، باستان شناسان مشهور دیوید استروناخ (d.stronach)بازنگری در نقش مایه های قالی پازیریک را از مسیر دیگر و زاویه ای دیگر آغاز کرد، لیکن کم و بیش به همان جایی رسید که کارن ر نسون رسیده بود. استروناخ در سخنرانی مفصلی که در ششمین کنفرانس بین المللی فرش آیکوک (سانفرانسیسکو، 1990) ایراد کرد مدارک فراوانی نشان داد که ایرانی بودن و هخا بودن تمامی نقش مایه های فرش پازیریک را به اثبات می رساند، منتها نتیجه گرفت که فرشبافان کوچرو اییایی، آن فرش را از روی قالی های مشابه ایران بافته اند. فرضیه استروناخ قابل تردید است، چون با عرف و رسم اقتباس و تقلید و بدل سازی در هنر و صناعت فرشبافی درست نمی آید و ما نیز در ادامه، جواب این نظر آقای استروناخ را به نقل از سیروس پرهام که اول بار در مجله یی oriental rug review در سال 1993 به چاپ رسید بیان می نماییم. همچنین نظریه جیمز اوپی (james opie) فرش شناس مشهور، خصوصا فرش ایلیاتی شناس که در همه نوشته های خود بر منشا ایرانی و به تصریح لری بخش عمده نقش مایه های باستانی فرشبافی تاکید دارد و نظریه « منشا ترکی قالیبافی» را همواره مردود شمرده است قابل توجه است. وی در کتاب مشهود خود tribal rugs (1992) پا به پای دیوید استروناخ رفته و فرش پازیریک را کار عشایر بیابانگرد منطقه ایی دانسته، و حتی از کوچروان سکایی فراتر رفته و قبیله ی همسایه دور دست آنان، یعنی کوچندگان «ماساگته» را بافنده آن فرش معمایی به شماره آورده است. همچنین کورت اردمان فرش شناس آلمانی که پس از ژوزف اشترزیگوسکی و کتاب مشهورش در سال 1917 پیرو مکتب ترکی فرش بافی بود نیز در نهایت ایرانی بودن فرش پازیریک را پذیرفت. اما آشکارا به سفسطه و تناقض گویی پرداخت و حتی به جعل و تحریف تمسک جست و بی آنکه فرش را ببیند به این نتیجه بی بنیاد و غریب که سالهاست دروغین بودن آن آشکار گشته است دست یافت که قالی پازیریک گره بافته نیست و پیچ بافته است، به همان شیوه قالیهای چینی که کلاف پشم را پس از گذراندن از تار بر گرد میله ای چوبی می پیچانند و پس از پایان پذیرفتن بافت میله ها را بر می دارند. جالبتر آنکه اردمان عنوان « هفتصد سال فرش مشرق زمین» را برای دومین کتاب خود در سال 1966 برگزیده تا قالی پازیریک خود به خود از حوزه بررسی او بیرون افتد. ما در ادامه با استفاده از مطالعات و نظریات دو تن از فرش شناسان و محققان فرش ایران آقایان سیروس پرهام و علی حصوری، دلایل قوی و محکم را در بحث ایرانی بودن طرحها و بافت فرش پازیریک ارایه داده بررسی می نماییم.
علی حصوری با بررسی دقیق نقشه و طرح های قالی ایران نتیجه گرفته است که اساس و بنیاد نقشه های فرش ایران که عبارتست از چندین حاشیه در کناره های فرش یکی حاشیه پهن و در میان دیگر حاشیه ها قرار دارد، اساساً منطبق با همان دیوارهای مکرر آبادی ها و باغهای فردوس باستانی است که ایرانیان باستان به آن اعتقاد داشته اند و ما بحث آن را در بخش طبقه بندی طرحهای و نقشهای فرش ایران خواهیم داشت. چنان که می دانیم قالی پازیریک هم دارای همین نوع حاشیه و در واقع طرح ایرانی است و طبیعی است که توسط قومی ایرانی بافته شده باشد. همچنین در خصوص فرضیه بافت عشایری فرش پازیریک توسط کوچروهای ایی و در جواب این ادعای دیوید استروناخ و همچنین اثبات نقوش ایرانی قالی پازیریک و تفاوت آن با هنر سکایی، سیروس پرهام به بررسی نقوش فرش پازیریک پرداخته و چنین می نویسد :
«به گواهی بافته های بدلی عشایری ـ روستایی، در همه دورانها و سرزمینها، رسم و قاعده متعارف این است که بافنده عشایری هرگاه از یک الگوی کاملاً بیگانه تقلید و باسمه برداری کند اثر و نشانه ای هر چند ناچیز از خود و نگاره های متداول سرزمین و فرهنگ یا طایفه خود برجای می گذارد. چنان نیست که بافنده همه چیز را عینا و مو به مو و گره به گره تقلید کند، حتی نگاره های بسیار کوچک را که هیچ نقشی در برآوردن طرح و نقش اصلی ندارند و بسا که برای بافنده هم ی ره بیگانه و نامفهوم باشند. ( مانند دو نگاره هشت پر در بخش زیرین حاشیه سمت راست قالی پازیریک و دو گل هشت پر کوچکتر در منتهی الیه حاشیه باریک بیرونی همان سمت) . مگر آنکه قصد بافنده تقلید کامل و تمام نما باشد به سفارش یا فرمایش که تازه آن هم از یک بافنده بیابانگرد خانه به دوش سخت بعید و نامحتمل است و تنها کارگاههای متمرکز و بسیار پیشرفته فرشبافی از عهده این مهم بر می آیند که وجود چنین کارگاههایی در منطقه ایی همانقدر محل تردید است که بافته شدن قالی پازیریک در همان جایی که پیدا شده است. کار هنری دستبافت از چند جهت ماهیت عشایری و ایلیاتی پیدا می کند که مهمتر از همه وجود عناصر عینی عشایری در نقشمایه ها و شیوه نقش پردازی است. عوامل و عناصر ساختاری و اسلوب بافت و رنگمایه های مورد کاربرد نیز در کار سنجش دستبافته های قبایل کوچرو بی اثر نیست. نهایت این که رنگ مایه ها و رنگیزه ها به ندرت دلیل قاطع برای تشخیص هویت عشایری یک فرش دستبافت است. این به آن دلیل است که مواد رنگی کمتر مورد استفاده انحصاری یک طایفه معین قرار میگیرد و دست یافتن دیگر گروه های بافنده به این مواد بسیار سریعتر از نقل و انتقال و دادو ستد نقش مایه ها صورت می پذیرد. چنین است که در کار سنجش بافته های عشایری اغلب ناگزیریم بر عناصر نقش پردازی و ویژگیهای اسلوب بافت تکیه کنیم. در قالی پازیریک چندین عامل ساختاری هست که درجه بسیار بالایی از مهارت فنی و فرشبافی کمال یافته را نشان می دهد، به اندازه ی که ممکن است به راحتی دل بر فرش بافی شهری داشته باشد. اهم این عوامل ساختاری بدین شرح است : استمرار یکنواختی و یکدستی بافت و ی نزدیک به ی انی نقش مایه ها، قرینه سازی کامل نقش مایه ها در چهارچوب یک طرح و نقش کاملاً منسجم و متقارن و متوازن، نگاه داشتن اندازه ها و ابعاد و فاصله ها به دقت و وسواس تمام در بافت آدمهایی همانند، اسبهای همانند و نهای همانند که جملگی در صفهای منظم و آراسته به یک فاصله سنجیده بی کم و زیاد در حرکت هستند.دیگر، طراحی دقیق و سنجیده تمامی اجزای اصلی هر یک از 14 سوار، 14 ستوربان، 28 اسب، 24 ن، 24 چهارگوشی که درون هر یک نگاره ای هشت پر به ظرافت و موزونی تمام نقش بسته است.»
سیروس پرهام در ادامه دلایل خود بر بافت غیر عشایری فرش پازیریک می نویسد : « سخت و دشوار است تصور در وجود آمدن دست بافته ای گره بافته و عشایری که در هزاره اول پیش از میلاد بدین درجه از کمال و سنجیدگی بافت رسیده باشد. این مطلب مسلماً در مورد فرشهایی ایلیاتی مناطق نزدیک به مراکز فرشبافی شهری بهتر و آسانتر صدق می کند تا فرشهایی که گمان می رود در آن سرزمین دور دست وحشی یخزده بافته شده باشد. حتی امروز هم نمی توان یافت فرشی عشایری را اصیل و درست که از روی یک نقشه شطرنجی یا یک الگو و سرمشق و یا یک نمونه دستبافته عینا و جز به جز بافته شده باشد. گذشته از سنجیدگی و ظرافت اعجاب آور بافت، قالی پازیریک آکنده از نقش مایه ها و نگاره هایی است استوار بر طرحی بغایت سنجیده و قانونمند و هدفدار که چنانکه خواهیم دید، این همه با تمدن و فرهنگ مردمان کوچرو و خانه بدوش ایی، خواه سکایی، خواه ماساگته، ناسازگار و گاه متضاد است. سکاییان و ماساگتیان بدان مرتبه از ثبات و آرامش اجتماعی نرسیده بودند که انگیزه و ضامن دست یافتن به این چنین صورت هنری اصیل و راستین ایی وشان و بی امان و سیلاب وار موج می زند، کمترین اثری هر چند کمرنگ در قالی پازیریک نیست. هنر ایی در هزاره نخست به طور عمده هنر احساس (امپرسیونیسم) و تجرید و انتزاع واقعیتهای عینی و تلخیص مشهودات بود. این هنر خاص، گرداگرد سبک ویژه ای از جانورنگاری شیوه یافته تنیده و بالیده شده بود که به گفته یکی از متبحران «تاماراتالبوت رایس» شاید از نابترین نمونه های تجرید و انتزاع باشد. وی چگونگی تحول و تکامل این هنر را در طول سالیان به شیوایی تمام بیان می دارد که : « این بیابانگردان با حساسیتی شگرف و غیرمتعارف در برابر محیط پیرامون خود واکنش نشان می دادند. هماهن با موج زدن زندگی بر پهن دشتهای اورآسیایی بیان متعالی امپرسیونیستی و نمادین هنر آنان جان می گرفت و این سرزندگی فراگیر در سبک خاصی از هنر جانورنگاری خود جوش تجلی می یافت. چنین بود که دست و پای یک جانور اجزای بدن جانور دیگر می شد. در هیچ زمان این هنر خالص تجریدی و آکنده از خیالپردازی و توهم بیابانگردان ایی نتوانست حتی به سواد ساحت نگاره سازی طبیعت گرای قالی پازیریک نزدیک شود. تا جایی که می دانیم از مقابره دره پازیریک یا از گنجینه نقش مایه های سرتاسر آن سرزمین پهناور حتی یک شی واحد به زمان ما نرسیده که اندک مانندگی به سبک جانور نگاری دقیق و راستین قالی پازیریک داشته باشد. بر اسبها و نها بنگرید. استوار و متین و بی دغدغه و طبیعی و واقعی آزاد از هر گونه گرایش تجریدی و آنها را مقایسه کنید ب همانندهایشان که در انواع و اقسام اشیای بازیافته آن سرزمین صورت پذیرفته اند. یگانه نمونه مقایسه شدنی صف شیرانی است که با طبیعت گرایی تمام بر پارچه ای نقش بسته است که از گور شماره 5 بدست آمده و اصل آن بی چون و چرا ایرانی است. اشیای هنری سکاییان ایی و جنوب روسیه عموماً و بازیافته های پازیریک خصوصاً سرشار است از انواع و اقسام آهو و قوچ و ن شمالی پهن شاخ و ن پیچیده شاخ. اما چند تا از این جانوران در ح ی تجسم یافته اند که به ح چرای آسوده خاطر و بی خیال نهای امان قالی پازیریک نزدیک باشد. بنگرید که چگونه تقریباً جملگی آنان پریشان و در تقلا هستند یا به گونه ای زیر بار گران اضطراب و تشنج و آشفتگی خمیده شده اند. این جانوران خواه شکارگر باشند خواه ط و شکار، پیوسته گوش به زنگ اند و بی قرار و جهنده و در تکاپو، ناآرام و آشفته خاطر و رمیده و هراسان سبعانه هجوم می آورند و یا سرآسیمه در هم می پیچند وجدل می کنند. سرزمینی که هنرمندان و صنعتگرانش به ندرت از تجسم جانوری که آسوده و نارمیده باشد به وجد می آمدند. و این همه بر خلاف قالی سر به سر یکپارچه و انعطاف ناپذیر پازیریک است»
همچنین شه بنیادی و نیز طرح و نقش زمینه قالی پازیریک از حیث سبک پردازی، در پیوند با فرش سنگی کشف شده در حفاریهای کاخ سلطنتی نینوا (nineveh) می باشد که تاریخ آن به قرن 6 تا 7 قبل از میلاد بر می گردد. این شهر باستانی در کنار رودخانه دجله مقابل موصل کنونی قرار داشت و پایتخت امپراتوری آشور بود. اما سرانجام به دست مادها افتاد و ویران شد در این قالیچه ی سنگی طراحی گلهایی شبیه به گلهای هشت پر قالی پازیریک که در داخل مربعهایی قرار گرفته اند و جملگی متن فرش را پر کرده اند شباهت فوق العاده با فرش پازیریک را بوجود آورده است. همچنین تصویر قالیچه سنگی دیگری شبیه به قالیچه سنگی نینوا در تخت جمشید به دست آمده که اولین بار توسط a.b. tilia باستان شناس ایتالیایی از روی پیکر کنده ای در تخت جمشید طراحی شده است. آنچه که در قالیچه سنگی تخت جمشید بیش از هر چیز حایز اهمیت است بنیاد ی ان از لحاظ طراحی و سبک قرار گرفتن نقوش در آن است. در این قالیچه نیز متن فرش با مربعهایی که هر یک ستاره ای شبیه ستاره هشت پر قالی پازیریک را در میان گرفته اند پر شده است.همچنین ردیف شیرانی که در حاشیه جای نها را در قالی پازیریک گرفته اند بسیار مورد توجه است. خاصه آنکه در کشفیات از تپه پنجم پازیریک و همراه با قالی کشف شده تکه پارچه ای پیدا شده که نقش موجود بر آن همان ردیف شیران قالیچه سنگی تخت جمشید است. شباهت در بازسازی پیکر و لباس خشیارشا که به کمک اشیدگی های روی نگاره حرم سرا در کاخ تخت جمشید انجام شده نیز یک نقش برجسته از صف شیران مشابه شیران قالیچه سنگی تخت جمشید و پارچه سکایی دیده می شود و باز در نقش برجسته حجاری شده در نقوش بالای تخت شاهنشاه در تالار صد ستون تخت جمشید نیز این ردیف شیران با همان ویژگیهای قبلی مشاهده می شود. مشابهت حاشیه دندانه اره ای در بالا و پائین ردیف شیران در پارچه کشف شده ی پازیریک و حاشیه ردای لباس خشیارشا و قالیچه سنگی تخت جمشید تاکیدی است بیشتر بر منشا واحد هر سه طرح.در ارزش قالیچه سنگی کشف شده در تخت جمشید با توجه به طراحی و سبک پردازی آن بهترین تفسیر آن است که سیروس پرهام بیان می کند :
« هر چند ممکن است قالیچه سنگی تخت جمشید از قالیچه سنگی کاخهای نینوا اثر پذیرفته باشد، اما تقریباً باید یقین کرد که بافنده ی قالی پازیریک از فرشهای مشابه هخا الهام یافته و ل به سنگفرشهای آشوری که در سرزمین دور دست و چه بسا نهفته در خاک بوده نظر نداشته است.»
همچنین طرح سربازانی که همراه با اسبهای خود در حاشیه چهارم قالی پازیریک که همگی به یک فاصله معین از پی یکدیگر می آیند به روشنی یادآور رسمهای هخا و آشوری است و تصویر آن با تصاویر موجود بر تخت جمشید که نشان دهنده بار عام تمام ملتها در حضور شاه است مشابهت قریبی دارد. جالبتر آنکه هم در پیکر کنده ها تخت جمشید و هم در قالی ما، ستوربان در سمت چپ اسب گام می زنند و دست راست خود را که بر پشت گردن اسب نهاده اند. در بخش زیرین حاشیه های پهن و باریک سمت راست در قالی پازیریک گلهای جفتی هشت پری قرار گرفته اند که به همین صورت کم یا بیش بصورت جفت در آثار مفرغی لرستان به تفاوت دیده شده است وشاید هم برخوردار از همان معانی رمزی و نهادی و یا تمغایی باشد.
اما مهمترین نقش پردازی قالی پازیریک ویژگی های آشکار و اشتباه ناپذیر ن زرد و شاخ پهن ایرانی است در حاشیه درونی قالی پازیریک که تا حدودی با ن شمالی نیز شباهت دارد. به حکم شباهت شاخهای پهن نهای قالی پازیریک به شاخهای ن شمالی اکثریت مورخان هنر و فرش شناس غربی درنگ روا نداشته و این نها را می پنداشته اند هرگز در ایران دیده نشده است از جنس نهای سرزمین سیبری شناختند و برهان قاطع خواستگاه اییایی قالی پازیریک برشمردند. رودنکو کاشف تپه های پازیریک اولین ی بود که این نها را از تیره ن زرد خالدار باز شناخت. پس از رودنکو، رمان گیرشمن باستان شناس فرانسوی به مانندگی ن زرد ایرانی مشهور به ن بین النهرین و ن پهن شاخ روزگار ساسانیان توجه یافت که پیکره خالدارش با همان شاخهای پهن بر چندین ظرف سیمین و نیز چند صحنه در سنگهای طاق بستان نقش بسته است. وجود این ن که تصور می شد هیچگاه در ایران دیده نشده است توسط باستانشناس انگلیسی و کاشف نینوا، سراستین هنری لایارد (sir. a.h.layard) در شمال خوزستان و قلمرو جنوبی بختیاریها در نیمه های سده نوزدهم ی گزارش شده است. همچنین در پی شناسایی و ازدیاد نسل این حیوان کمیاب که زیستگاه اصلی آن در کرانه های کرخه می باشد، در سال 1955 یک گروه آلمانی به س رستی فون اپل، یک نر و یک ماده از این ن را پس از مدتها جستجو و در حالی که هیچ امیدی به پیدا شدن نمونه ای از آن نبود در جنگلهای حاشیه رودخانه کرخه در خوزستان پیدا نمودند و برای تکثیر نسل به آلمان بردند. اما در سال 1342 نیز هیئتی ایرانی به س رستی خسرو سریری توانست پس از شش هفته تلاش چهار راس از این حیوان ( یک نر و سه ماده ) را زنده دستگیر و به پارک وحش دشت ناز سازی منتقل کند. در حال حاضر با تکثیر این حیوان تعداد زیادی از آنها در جزیره اشک در دریاچه ارومیه نگهداری و محافظت می شوند.جای تردیدی نیست که نسل نهای شاخ پهنی که در شکار گاههای ساسانیان پراکنده بودند و بر روی آثار آن دوره باقی مانده، پیوسته است که به نسل نهای گسترده شاخ روزگار هخا و نهای قالی پازیریک. جز گستردگی برگ نخلی شاخهای ن زرد ایرانی، ویژگیهای دیگری است که اهمیت آنها از یک جهت بیش از ویژگی شاخها است زیرا پیوند مفروضی میان نهای قالی پازیریک و نهای منطقه سیبری را ی ره و به تمامی می گسلد و نیازی برای توجیه و استدلال باقی نمی ماند. این ویژگیهای نمایان و کارساز پوست خال خالی و خصوصاً نوار خالداری است که از گردن تا دم ن ایرانی کشیده شده است. ویژگیهایی که هیچ یک از انواع آهوان و نهای ایی ندارند. حتی یک اثر از تمدن و فرهنگ سرتاسر ایی به چشم و دست ما نرسیده که کمترین نشانه ای از این ویژگیها بر آن باشد. این بار رودنکو اول بار بر این ویژگیها ن پازیریک تکیه کرد. گذشته از اینها ن پازیریک برخوردار از نشانه های خاص دیگر است که باز هم او را از نهای شمالی دورتر می برد و به نهای زرد آسیایی ـ اروپایی نزدیک تر می کند. یکی دم به نسبت بلندی است که خاصه ن زرد آسیایی ـ اروپایی است و دیگری شیوه خاص نشان دادن عضلات سردست و ران حیوا ن است که با سبک هنری منطقه ایی فرق دارد. رمان گیرشمن در این خصوص می گوید :
« عضلات حیوانها در محل رانها و شانه ها به وسیله ما یچ هایی شبیه به ویرگول مجسم گردیده اند و در میان آنها سنگ های رنگین به صورت ترصیع نشان داده شده است واین از خصوصیات جواهر سازی هخا است».
این ویژگی یعنی نشان دادن عضلات حیوان با دایره و ویرگول، بر روی عضلات شیرانی که در قالیچه سنگی تخت جمشید وجود دارد و حاشیه ردای لباس خشایار و پارچه کشف شده در پازیریک دیده می شود.
بافته های فارس سیروس پرهام در جلد دوم از کتاب دستبافتهای عشایری فارس به نمونه هایی از جل اسبهای سوزن دوزی قشقایی معروف به طاووس یا طاووسی اشاره می کند که برروی آ نها نقشمایه غریب دیگری غیر از طاووس دیده می شود و هویت آنها در بعضی جلها مشخص نیست اما در برخی دیگر شاخهای پهن و دندانه دار و دهان گشوده جانوری از جنس ن واضح است. وی می نویسد « به برکت پیدا شدن نهای زردی که سر هنری لایارد در یک و نیم قرن پیش در جنوب غربی بختیاری و نو احی غربی لرهای ک یلویه گزارش کرده است، راز گشای همان نقش مایه غریبی شد که قرنها است در سوزنی های ایلات قشقایی و لر فارس پراکنده است. چنانکه از این نقش مایه ی بغایت ساده شده ی هندسی و شیوه یافته پیدا است، تصور الگوی طبیعی (یاخیالی) دیگری جز ن زرد ایرانی برای نقش ما یه به ظاهر غریب و نامتعارف ذکر شده ممکن نمی گردد و اینک باید یقین کرد که لرهای ک یلیویه جانوری را که به چشم دیده اند الگو قرار داده اند. این بدان معنی است که ن شکاخ پهن لری ـ قشقایی به سبک هندسی و تجریدی و ن شاخ پهن قالی پازیریک به سبک طبیعی هر دو تبار واحد داشته و از یک سرزمین برخاسته اند.» (تصویر 26)
در بررسی نقوش قالی پازیریک نقش دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن شیوه گره زدن دم اسبها و همچنین کاکل آنها به رسم ایرانیان است که عینا در حجاریهای تخت جمشید مشاهده می شود. و این در حالی است که طبق رسم سکاییان آنان به جای گره زدن دم اسب آن را به شیوه گیس باف می بافتند
همچنین حیوان افسانه ای بالدار که در دو حاشیه مجزا در قالی پازیریک بافته شده است به کرات در نقوش مختلف در ابزار و وسایل بدست آمده در اقصی نقاط ایران دیده شده است. نگارنده این سطور خود در مقاله ای که در ششمین کنفرانس بین المللی فرش ایران ارایه نمود نشان داد که پس از گذشت قرنها همان شیوه نگارگری ن زرد خالدار ایرانی و حیوان افسانه ای بالدار در یک نمونه منحصر به فرد قالیچه های ایرانی دیده می شود که تا به این لحظه از نظرها دوره بوده است. و آن قالیچه های روستای سنگان از توابع خواف در مرکز اسان می باشد. حیوان بالدار این قالیچه های کمیاب از نوع شیران بالداری است که شبیه آن و با کمترین تفاوت در آثار به جای مانده از روزگار ساسانیان و ادوار بعد

مشاهده متن کامل ...

انگار صدایم کرده بودی / نسرین قربانی
درخواست حذف اطلاعات

انگار صدایم کرده بودی

‏ نسرین قربانی

چراغ را روشن می کنی. می ایستی و چشمی توی فضای خانه می گردانی. بو می کشی. بلند و متوالی. به نظرت چیزی غریب و گنگ توی خانه دورمی زند. مقابل تابلو می ایستی. نگاه می کنی. عمیق و طولانی. همیشه این تابلو را دوست داشتی. می گویی شبیه من است. همزاد من است و دوستش دارم. حسادت مثل ماری توی تنم راه می رود. می گویم:" خسته نشدی؟ چقدربه این ع زلمی زنی؟"
نگاهی به اطراف می اندازی. بو می کشی. می نشینی روی صندلی. همان صندلی قهوه ایی رنگ پا کوتاه. میان چیزی مثل بهت و پریشانی سرگردانی. بویی غریب به مشامت می رسد که شبیه هیچ بویی نیست. این یکی را با جانت احساس می کنی. اما نمی دانی. همه جا سکوت است و سکوت. سکوتی که همه ی درز دیوارها را می شکافد و به جان خانه می ریزد. دنیا روال همیشگی خود را دارد و تو میان بودن و نبودن دست و پا می زنی.
تکیه ات را ازپشت صندلی می گیری و روی زانوانت خم می شوی. دو دستت را درهم قلاب می کنی.انگارنیمی ازفشار مغرت را به دستانت منتقل می کنی. تشنه ات است. به دنبال ص می گردی که توان شنیدنش را نداری اما هست و نمی دانی این حال غریب ازکجاست. قصد آزارت را ندارم. هیچ. که ما سالها ست یار و غار هم هستیم. رازهای ما راه به هیچ دلی ندارد. مثل غاری پنهان و متروک.
با تانی از روی صندلی بلند می شوی و به آشپزخانه می روی. نگاهت روی تک تک وسایل دور می زند. انگار می خواهی با آنها حرف بزنی. اما کلمات از روی زبانت لیز می خورد و به حلقت فرو می ریزد؛ و تو در بهتی جاودانه می مانی. تو حیران از رفتن و ماندن و بودن و نبودن هستی و من همه ی این ها را می دانم.
مقابل ظرف شویی می ایستی. شیر چکه می کند. گفتی :" باید واشرش رو عوض کنم". و من چکه چکه از توی ذهنت بیرون می آیم!
به اجاق گاز نزدیک می شوی. خیره نگاهش می کنی و آهسته دستی روی آن می کشی و بغضت را فرو می دهی. دریخچال را بازمی کنی ونگاهی عمیق و طولانی به داخل آن می اندازی. خم می شوی و شیشه ایی را از بدنه ی یخچال بر می داری. لیوان را تا نیمه پر می کنی. جرعه ایی از آن می نوشی و بقیه را توی گلدان کنار ظرف شویی خالی می کنی. مثل همیشه. لرزم می گیرد. فضا را بو می کنی. دستی به موهای جو گندمی ات می کشی. لیوان را می شوری و سر جایش می گذاری.
به اطاق خوابم می آیی. همان اطاقی که یادآورهزارن خاطره از ست. تخت یک نفره، غریب و تنها، گوشه ای کز کرده. روی آن می نشینی و دستی به نیاز برسربالش می کشی. انگار طفلی را درخواب نوازش می کنی. ع دونفره مان، توی آینه افتاده. مثل بچه ها بغض می کنی. دماغت را بالا می کشی. بو مثل سایه همراهت می آید. یک چرخش دایره وار به دور خود می زنی. مقابل میز آرایشم می ایستی. ماتیک قهوه ایی رنگم را بر می داری. درآن را باز می کنی. بو می کشی. یک باردیگراز توی آیینه نگاهم می کنی. درِماتیکم را می بندی و می گذاری سرجایش. یک بار دیگر زیر لب اسمم را صدا می زنی. آهسته. ترسی موهوم دائم با تو است و تو آن را نمی شناسی.
توی اطاق کارم می روی. به قفسه ی کتابها نزدیک می شوی. فراموش ودفتر طوسی رنگ را از میان کتابها برنداشتم. توهیچوقت این دفتر را ندیدی. نشانت نداده بودم. ترس ازاین که وقتی به درونم نقب زدی، دیگر دوستم نداشته باشی، مثل کابوسی شب و روز با من بود و نمی دانستی زیر لبخندهایم چه دردی ام را می شکافد.
کت از توی کتاب خانه برمی داری. بو می کنی. این عادت همیشگی ات است.می گویی این بو را دوست داری. نگاهی به جلد کتاب می اندازی « انسان روح است نه جسد». به این حرفها اعتقاد نداری و با این حال برایم یدی. به خاطرمن؛ گفتی آن چه را که من دوست دارم، برای تو هم عزیز و دوست داشتنی است؛ که این رسم عاشقی است.
کتاب را بازمی کنی. گلبرگ های خشک شده رز صورتی رنگ که تو برای تولدم آورده بودی، پ ر و لای صفحات کتاب گذاشتم و گفتم:« این جوری خیال می کنم همیشه کنارم هستی؛ حتا وقت هایی که نیستی.» بغض . ای اشک چشمانم روی چشمانم نشست.
قطره اشکی از گوشه ی چشمانت، آهسته روی گونه ات می لغزد. دلم آتش می گیرد. با نوک انگشت صورتت را پاک می کنم و بو سه ایی بر جای اشک می زنم. یک بار دیگر فضا را بو می کنی. عمیق. انگاربه حواس پنچ گانه ات هم شک کرده ای. با نگاه، توی قفسه ی کتابها را می گردی. دنبال ردّی ازمن می گردی. دفتر طوسی رنگ مثل تب خالی توی صورتی زیبا، میان کتابها نشسته است. کتاب را می بندی و سرجایش می گذاری. دفتر را برمی داری. یک باردیگر بو می کنی. بی اختیار. من هم این بو را دوست دارم و تو می دانی. کتاب ها قبل ازخواندن بو می کنم و تو می گویی:« چه قدرازاین بو لذت می بری؟» و بعد هردوسرمان را تو کتاب می کنیم و بوی کاغذ را به ریه مایمان می کشیم و می خندیم.
آهسته به طرف میز کارم می روی و پشت آن می نشینی. همان میز چوبی و قدیمی که عمری را با سر کرده. چشمانت را می بندی و یک بار دیگر دفتر طوسی رنگ را بو می کنی و بعد آهسته آن را باز می کنی. نگاهت می کنم. منتظر واکنشی ازتو هستم؛ گرچه می دانم.
مردمک چشمانت به دنبال کلمات می دوند. گویی می ترسی حتی حرفی را جا بیندازی. همیشه عادت به تند خواندن داشتی. اما این بار ازا ین شتاب درشگفت بودی. سر بلند می کنی و نگاهی به اطراف می اندازی و فضا را بو می کشی. انگار از چیزی نامطمئن هستی. باز نگاهت روی دفتر می خزد. بغضت را رها می کنی. صورتت خیس می شود. سر بالا می کنی. چشمانت را می بندی و آب دهانت را قورت می دهی و بعد آه عمیقی می کشی. بلند می شوی و همراه دفتر به هال می آیی. چنان درآغوشش گرفته ایی که گویی مرا. می گویم:« مواظب باش برگه ازلای دفتر نیفته.» حرفم را پس می گیرم: «حالا دیگه فقط یه کاغذ باطله اس.» دستت را محکم سر دفتر می گذاری و کنار پنجره می ایستی. را کنار می زنی. بند لباس، خالی و غریب، توی باد می لغزد. بو می کشی و زیر لب صدایم می کنی. پسر بچه ی گریانی شده ایی که حضورم را حس می کنی و نمی کنی.
بی هدف توی خانه می چرخی و دوباره به اطاق کارم می آیی. پشت میزم می نشینی. لحظه ایی مرا از خود دور می کنی و صدایت را در بغض تمام نشدنیت می شکنی. دلم ریش می شود. نوازشت می کنم و تو از پس ی اشک، به اطراف نگاه می کنی و چانه ات می لرزد. حالا خوب می دانم ازمن د ده نشده ایی و افسوس می خورم ایکاش پیش ازاین ها صدای درونم را به گوش تو می سپردم.
با پشت دست اشکهایت را پاک می کنی. دستمالی برمی داری و بینی ات را می گیری. نگاهی توی اطاق می اندازی. بینی ات را بالا می کشی. دوباره دفتر را برمی داری و باز می کنی. صفحه را گم کرده ایی. کمکت می کنم. چشمانت می دود. گویی جملات با تند بادی، ازمقابل دیدگانت می گذرند؛ و تو می خوانی و می خوانی تا مبادا حتی کلمه ای به یغما برود. تلخی های درونم را به جانت می ریزی و آه می کشی. انگارمی خواهی همه ی آنها را به کام خود بریزی؛ و من شرمنده و خجول نگاهت می کنم. سر بلند می کنی. با نگاه، فضا را دورمی زنی.از دنیای خود عبور می کنی و در خیالی خوش، با هم قدم می زنیم.
حالا خوب می دانی وقتی آرام و تُکِ پا به خیال و جانم خزیدی، نه مدتی، که هیچ وقت ازمرگ همسرم نگذشته بود. ترکم کرده بود. هم او وهم دخترم که تحت تاثیرحرف ها و گفته های پدرش تا سال ها سراغی ازمن نگرفت و وقتی آمد که تو آمده بودی. وقتی آمد که غرورم شده بود. می ترسیدم خیال کنی عِرق زندگی ندارم. ترسیدم بگویی چه مادربی عاطفه ای! و کنارم نمانی.
تو هرگز ندانستی تمام این سال ها با دختر دوستم که نه، با دختر خودم حرف زده بودی و من جرئتِ گفتن نداشتم. گفته بودم:«پدرندارد» و تو برایش پدری کردی. نمی دانستی مرغک من از پدرش سرخورده شد. نمی دانستی آن قدر از من دور شده بود که دیگرنه به من تعلق داشت و نه به خودش: عروسکی رها شده بین زمین و آسمان. عاشقت شده بود و با چه ذوقی بابا صدایت می کرد و گفته بودم تو شوهر دوستم هستی که اغلب به من سر می زنید. خوش حال شده و گفته بود که: حداقل یکی ازما تنها نیست و ی را دارد.
سال های زیادی را درتنهاییِ مطلقی گذرانده بودم. نه دوستی. نه معاشری. انگار همه ی نیازهای اولیه ی زندگی فراموشم شده بود و تو آمدی که یادم بیندازی می شود بازهم دوست داشت. می شود بازهم مورد توجه قرارگرفت. انگار سال ها گذشته بود از آ ین باری که خودم را تو آینه می دیدم.
دستی تو موهای جو گندمی ات می بری و آهی از ته دل می کشی. آنقدر که حس می کنم هر آن چه در اعماق وجودت داشتی، توی فضا پخش می کنی.
هرگز هیچ از تو نخواستم؛ که آن چه تو به من ارزانی داشتی، به قدر همه دنیا کفایت می کرد و من ارزش آن را خوب درک می : عشق. تو به من همه ی خودم را دادی و بعد همه ی خودت را؛ که این همه دنیایی ازثروت و مکنت بود برای من که عمری را درحسرت ذره ای ازآن به سربرده بودم.
هرگز آن حد خودخواه نبودم که وجودم خدشه ایی به زندگیت وارد سازد اما وقتی نبودی، وقتی می دانستم جسمت،که نه روحت به من تعلق ندارد، حسد همه ی وجودم را پر می کرد. خون، خونم را می خورد و قسم می خوردم بار دیگر نگذارم برگردی به خانه ای که از آن می گریختی و می گفتی این جا و در کنار من آسایش داری و من می خواستم برای همیشه تو را در این آسایش ابدی نگه دارم. اما وقتی تلفن همراهت زنگ می خورد، وقتی با عجله می گفتی باشه بابا. می یام. کاردارم. تو جلسه ام. زنگ می زنم؛ دلم آتش می گرفت و دیوِ خودخواهی را مثل سگ از درونم می انداختم بیرون: متعلق به من نیستی. نبودی. نخواهی بود.
گفته بودم:« اگه یه روزی زن و بچه ات بفهمن، چی می گی؟» سپر کردی و گفتی:"هیچی که ازشون کم نذاشتم. منم آدمم. زنی که مردش رو درک نمی کنه، باید هم منتظر عواقبش باشه." نگاهم می کنی. عمیق. موهایم را کنار می زنی و می گویی:« ما که کار خلاف شرع نکردیم.» فکر پلیدی مثل سیم زنگ زده بی اختیار از ذهنم می گذرد:« کاش هنوزقدرت باروری داشتم.» انگار این تنها حربه ی زن در برابر مرد است برای اسارت ابدی اش. گفته بودی:" مرد اگر از زنش راضی نباشه، با دَه تا بچه ام می ذاره می ره." و نگفته بودی هرجا که بروی و بروند، باز باید توی خانه ای برگردی و برگردند که پشت و پسله شان را جا گذاشته باشند. بقیه همه اش حرف است و حرف به قول خودت باد هواست.
باور کرده بودم تو حق من نبودی که معنای حق پیچیده تر از آن است که به این راحتی بشود از توی لغت نامه بیرونش کشید. فقط می دانم از بزرگ ترین حق محرومم: نباید دیده شویم. هیچ جا. در حضور هیچ . تکه کاغذی که هویت وجودی ما را اثبات کند، ارزشی ندارد. اما برای من عزیزترین و گران بهاترین سند روی زمین است.
دفتر را می بندی و روی میز می گذاری. لحظه ایی می ایستی. نگاهی و گذری و بعد می روی. چراغ را خاموش می کنی و از اطاق بیرون می روی.
دسته کلید را از روی پیش خان آشپزخانه برمی داری. یک بار و عمیق به تک تک آنها نگاه می کنی. انگار می خواهی هر کدام از آنها رمزی را بگشایند اما نمی دانی در زندگی رموزی هستند که گاه تا پایان حیات گشوده نخواهند شد و تو بعدها می فهمی چه خوب که این اتفاق نیفتاد.
آماده رفتن می شوی. اما ناگهان برمی گردی و در دستشویی را باز می کنی. را کنار می زنی و به لباس هایم که توی تشت قرمز خیسانده ام، زل می زنی و یک بار دیگر زیر لب صدایم می کنی. انگار می خواهی چیزی بگویی و کلمات مثل پرنده ایی از دهانت پر می کشند. چشمانت روی جا حوله خالی ثابت می اند. فرصت نشد حوله ی تمیز بگذارم. خواستی، خودت این کار را . جای حوله را که بلدی! نگاهت را در بغض می پیچانی و رویت را برمی گردانی. پیش از این که در را ببندی، یک بار دیگر نگاهی توی خانه می گردانی. اما ناگهان می ایستی. انگار چیزی را فراموش کرده ایی. به تابلو دخترک خیره می شوی و لبخندی روی لبانت می نشیند و اشکی که از گوشه ی چشمانت، روی گونه ات می لغزد. به طرف اطاق کارم می روی و دفتر را از روی میز برمی داری. محکم در آغوش می گیری. انگار می ترسی ی آن را از تو بگیرد!

یک بار دیگر نگاهی توی خانه می اندازی و آ ین لامپ را هم خاموش می کنی و بعد در را می بندی. قفل را که می اندازی، دماغت را می کشی و نفسی بلند فرو می دهی. گویی با همه ی وجودت، وجودم را حس می کنی. نفس راحتی می کشم. حالا همه ی لحظه ها کنارم هستی.

پاییز

ماهنامه ماندگار آذر ماه 93مشاهده متن کامل ...
انگار صدایم کرده بودی / نسرین قربانی
درخواست حذف اطلاعات

انگار صدایم کرده بودی

‏ نسرین قربانی

چراغ را روشن می کنی. می ایستی و چشمی توی فضای خانه می گردانی. بو می کشی. بلند و متوالی. به نظرت چیزی غریب و گنگ توی خانه دورمی زند. مقابل تابلو می ایستی. نگاه می کنی. عمیق و طولانی. همیشه این تابلو را دوست داشتی. می گویی شبیه من است. همزاد من است و دوستش دارم. حسادت مثل ماری توی تنم راه می رود. می گویم:" خسته نشدی؟ چقدربه این ع زلمی زنی؟"
نگاهی به اطراف می اندازی. بو می کشی. می نشینی روی صندلی. همان صندلی قهوه ایی رنگ پا کوتاه. میان چیزی مثل بهت و پریشانی سرگردانی. بویی غریب به مشامت می رسد که شبیه هیچ بویی نیست. این یکی را با جانت احساس می کنی. اما نمی دانی. همه جا سکوت است و سکوت. سکوتی که همه ی درز دیوارها را می شکافد و به جان خانه می ریزد. دنیا روال همیشگی خود را دارد و تو میان بودن و نبودن دست و پا می زنی.
تکیه ات را ازپشت صندلی می گیری و روی زانوانت خم می شوی. دو دستت را درهم قلاب می کنی.انگارنیمی ازفشار مغرت را به دستانت منتقل می کنی. تشنه ات است. به دنبال ص می گردی که توان شنیدنش را نداری اما هست و نمی دانی این حال غریب ازکجاست. قصد آزارت را ندارم. هیچ. که ما سالها ست یار و غار هم هستیم. رازهای ما راه به هیچ دلی ندارد. مثل غاری پنهان و متروک.
با تانی از روی صندلی بلند می شوی و به آشپزخانه می روی. نگاهت روی تک تک وسایل دور می زند. انگار می خواهی با آنها حرف بزنی. اما کلمات از روی زبانت لیز می خورد و به حلقت فرو می ریزد؛ و تو در بهتی جاودانه می مانی. تو حیران از رفتن و ماندن و بودن و نبودن هستی و من همه ی این ها را می دانم.
مقابل ظرف شویی می ایستی. شیر چکه می کند. گفتی :" باید واشرش رو عوض کنم". و من چکه چکه از توی ذهنت بیرون می آیم!
به اجاق گاز نزدیک می شوی. خیره نگاهش می کنی و آهسته دستی روی آن می کشی و بغضت را فرو می دهی. دریخچال را بازمی کنی ونگاهی عمیق و طولانی به داخل آن می اندازی. خم می شوی و شیشه ایی را از بدنه ی یخچال بر می داری. لیوان را تا نیمه پر می کنی. جرعه ایی از آن می نوشی و بقیه را توی گلدان کنار ظرف شویی خالی می کنی. مثل همیشه. لرزم می گیرد. فضا را بو می کنی. دستی به موهای جو گندمی ات می کشی. لیوان را می شوری و سر جایش می گذاری.
به اطاق خوابم می آیی. همان اطاقی که یادآورهزارن خاطره از ست. تخت یک نفره، غریب و تنها، گوشه ای کز کرده. روی آن می نشینی و دستی به نیاز برسربالش می کشی. انگار طفلی را درخواب نوازش می کنی. ع دونفره مان، توی آینه افتاده. مثل بچه ها بغض می کنی. دماغت را بالا می کشی. بو مثل سایه همراهت می آید. یک چرخش دایره وار به دور خود می زنی. مقابل میز آرایشم می ایستی. ماتیک قهوه ایی رنگم را بر می داری. درآن را باز می کنی. بو می کشی. یک باردیگراز توی آیینه نگاهم می کنی. درِماتیکم را می بندی و می گذاری سرجایش. یک بار دیگر زیر لب اسمم را صدا می زنی. آهسته. ترسی موهوم دائم با تو است و تو آن را نمی شناسی.
توی اطاق کارم می روی. به قفسه ی کتابها نزدیک می شوی. فراموش ودفتر طوسی رنگ را از میان کتابها برنداشتم. توهیچوقت این دفتر را ندیدی. نشانت نداده بودم. ترس ازاین که وقتی به درونم نقب زدی، دیگر دوستم نداشته باشی، مثل کابوسی شب و روز با من بود و نمی دانستی زیر لبخندهایم چه دردی ام را می شکافد.
کت از توی کتاب خانه برمی داری. بو می کنی. این عادت همیشگی ات است.می گویی این بو را دوست داری. نگاهی به جلد کتاب می اندازی « انسان روح است نه جسد». به این حرفها اعتقاد نداری و با این حال برایم یدی. به خاطرمن؛ گفتی آن چه را که من دوست دارم، برای تو هم عزیز و دوست داشتنی است؛ که این رسم عاشقی است.
کتاب را بازمی کنی. گلبرگ های خشک شده رز صورتی رنگ که تو برای تولدم آورده بودی، پ ر و لای صفحات کتاب گذاشتم و گفتم:« این جوری خیال می کنم همیشه کنارم هستی؛ حتا وقت هایی که نیستی.» بغض . ای اشک چشمانم روی چشمانم نشست.
قطره اشکی از گوشه ی چشمانت، آهسته روی گونه ات می لغزد. دلم آتش می گیرد. با نوک انگشت صورتت را پاک می کنم و بو سه ایی بر جای اشک می زنم. یک بار دیگر فضا را بو می کنی. عمیق. انگاربه حواس پنچ گانه ات هم شک کرده ای. با نگاه، توی قفسه ی کتابها را می گردی. دنبال ردّی ازمن می گردی. دفتر طوسی رنگ مثل تب خالی توی صورتی زیبا، میان کتابها نشسته است. کتاب را می بندی و سرجایش می گذاری. دفتر را برمی داری. یک باردیگر بو می کنی. بی اختیار. من هم این بو را دوست دارم و تو می دانی. کتاب ها قبل ازخواندن بو می کنم و تو می گویی:« چه قدرازاین بو لذت می بری؟» و بعد هردوسرمان را تو کتاب می کنیم و بوی کاغذ را به ریه مایمان می کشیم و می خندیم.
آهسته به طرف میز کارم می روی و پشت آن می نشینی. همان میز چوبی و قدیمی که عمری را با سر کرده. چشمانت را می بندی و یک بار دیگر دفتر طوسی رنگ را بو می کنی و بعد آهسته آن را باز می کنی. نگاهت می کنم. منتظر واکنشی ازتو هستم؛ گرچه می دانم.
مردمک چشمانت به دنبال کلمات می دوند. گویی می ترسی حتی حرفی را جا بیندازی. همیشه عادت به تند خواندن داشتی. اما این بار ازا ین شتاب درشگفت بودی. سر بلند می کنی و نگاهی به اطراف می اندازی و فضا را بو می کشی. انگار از چیزی نامطمئن هستی. باز نگاهت روی دفتر می خزد. بغضت را رها می کنی. صورتت خیس می شود. سر بالا می کنی. چشمانت را می بندی و آب دهانت را قورت می دهی و بعد آه عمیقی می کشی. بلند می شوی و همراه دفتر به هال می آیی. چنان درآغوشش گرفته ایی که گویی مرا. می گویم:« مواظب باش برگه ازلای دفتر نیفته.» حرفم را پس می گیرم: «حالا دیگه فقط یه کاغذ باطله اس.» دستت را محکم سر دفتر می گذاری و کنار پنجره می ایستی. را کنار می زنی. بند لباس، خالی و غریب، توی باد می لغزد. بو می کشی و زیر لب صدایم می کنی. پسر بچه ی گریانی شده ایی که حضورم را حس می کنی و نمی کنی.
بی هدف توی خانه می چرخی و دوباره به اطاق کارم می آیی. پشت میزم می نشینی. لحظه ایی مرا از خود دور می کنی و صدایت را در بغض تمام نشدنیت می شکنی. دلم ریش می شود. نوازشت می کنم و تو از پس ی اشک، به اطراف نگاه می کنی و چانه ات می لرزد. حالا خوب می دانم ازمن د ده نشده ایی و افسوس می خورم ایکاش پیش ازاین ها صدای درونم را به گوش تو می سپردم.
با پشت دست اشکهایت را پاک می کنی. دستمالی برمی داری و بینی ات را می گیری. نگاهی توی اطاق می اندازی. بینی ات را بالا می کشی. دوباره دفتر را برمی داری و باز می کنی. صفحه را گم کرده ایی. کمکت می کنم. چشمانت می دود. گویی جملات با تند بادی، ازمقابل دیدگانت می گذرند؛ و تو می خوانی و می خوانی تا مبادا حتی کلمه ای به یغما برود. تلخی های درونم را به جانت می ریزی و آه می کشی. انگارمی خواهی همه ی آنها را به کام خود بریزی؛ و من شرمنده و خجول نگاهت می کنم. سر بلند می کنی. با نگاه، فضا را دورمی زنی.از دنیای خود عبور می کنی و در خیالی خوش، با هم قدم می زنیم.
حالا خوب می دانی وقتی آرام و تُکِ پا به خیال و جانم خزیدی، نه مدتی، که هیچ وقت ازمرگ همسرم نگذشته بود. ترکم کرده بود. هم او وهم دخترم که تحت تاثیرحرف ها و گفته های پدرش تا سال ها سراغی ازمن نگرفت و وقتی آمد که تو آمده بودی. وقتی آمد که غرورم شده بود. می ترسیدم خیال کنی عِرق زندگی ندارم. ترسیدم بگویی چه مادربی عاطفه ای! و کنارم نمانی.
تو هرگز ندانستی تمام این سال ها با دختر دوستم که نه، با دختر خودم حرف زده بودی و من جرئتِ گفتن نداشتم. گفته بودم:«پدرندارد» و تو برایش پدری کردی. نمی دانستی مرغک من از پدرش سرخورده شد. نمی دانستی آن قدر از من دور شده بود که دیگرنه به من تعلق داشت و نه به خودش: عروسکی رها شده بین زمین و آسمان. عاشقت شده بود و با چه ذوقی بابا صدایت می کرد و گفته بودم تو شوهر دوستم هستی که اغلب به من سر می زنید. خوش حال شده و گفته بود که: حداقل یکی ازما تنها نیست و ی را دارد.
سال های زیادی را درتنهاییِ مطلقی گذرانده بودم. نه دوستی. نه معاشری. انگار همه ی نیازهای اولیه ی زندگی فراموشم شده بود و تو آمدی که یادم بیندازی می شود بازهم دوست داشت. می شود بازهم مورد توجه قرارگرفت. انگار سال ها گذشته بود از آ ین باری که خودم را تو آینه می دیدم.
دستی تو موهای جو گندمی ات می بری و آهی از ته دل می کشی. آنقدر که حس می کنم هر آن چه در اعماق وجودت داشتی، توی فضا پخش می کنی.
هرگز هیچ از تو نخواستم؛ که آن چه تو به من ارزانی داشتی، به قدر همه دنیا کفایت می کرد و من ارزش آن را خوب درک می : عشق. تو به من همه ی خودم را دادی و بعد همه ی خودت را؛ که این همه دنیایی ازثروت و مکنت بود برای من که عمری را درحسرت ذره ای ازآن به سربرده بودم.
هرگز آن حد خودخواه نبودم که وجودم خدشه ایی به زندگیت وارد سازد اما وقتی نبودی، وقتی می دانستم جسمت،که نه روحت به من تعلق ندارد، حسد همه ی وجودم را پر می کرد. خون، خونم را می خورد و قسم می خوردم بار دیگر نگذارم برگردی به خانه ای که از آن می گریختی و می گفتی این جا و در کنار من آسایش داری و من می خواستم برای همیشه تو را در این آسایش ابدی نگه دارم. اما وقتی تلفن همراهت زنگ می خورد، وقتی با عجله می گفتی باشه بابا. می یام. کاردارم. تو جلسه ام. زنگ می زنم؛ دلم آتش می گرفت و دیوِ خودخواهی را مثل سگ از درونم می انداختم بیرون: متعلق به من نیستی. نبودی. نخواهی بود.
گفته بودم:« اگه یه روزی زن و بچه ات بفهمن، چی می گی؟» سپر کردی و گفتی:"هیچی که ازشون کم نذاشتم. منم آدمم. زنی که مردش رو درک نمی کنه، باید هم منتظر عواقبش باشه." نگاهم می کنی. عمیق. موهایم را کنار می زنی و می گویی:« ما که کار خلاف شرع نکردیم.» فکر پلیدی مثل سیم زنگ زده بی اختیار از ذهنم می گذرد:« کاش هنوزقدرت باروری داشتم.» انگار این تنها حربه ی زن در برابر مرد است برای اسارت ابدی اش. گفته بودی:" مرد اگر از زنش راضی نباشه، با دَه تا بچه ام می ذاره می ره." و نگفته بودی هرجا که بروی و بروند، باز باید توی خانه ای برگردی و برگردند که پشت و پسله شان را جا گذاشته باشند. بقیه همه اش حرف است و حرف به قول خودت باد هواست.
باور کرده بودم تو حق من نبودی که معنای حق پیچیده تر از آن است که به این راحتی بشود از توی لغت نامه بیرونش کشید. فقط می دانم از بزرگ ترین حق محرومم: نباید دیده شویم. هیچ جا. در حضور هیچ . تکه کاغذی که هویت وجودی ما را اثبات کند، ارزشی ندارد. اما برای من عزیزترین و گران بهاترین سند روی زمین است.
دفتر را می بندی و روی میز می گذاری. لحظه ایی می ایستی. نگاهی و گذری و بعد می روی. چراغ را خاموش می کنی و از اطاق بیرون می روی.
دسته کلید را از روی پیش خان آشپزخانه برمی داری. یک بار و عمیق به تک تک آنها نگاه می کنی. انگار می خواهی هر کدام از آنها رمزی را بگشایند اما نمی دانی در زندگی رموزی هستند که گاه تا پایان حیات گشوده نخواهند شد و تو بعدها می فهمی چه خوب که این اتفاق نیفتاد.
آماده رفتن می شوی. اما ناگهان برمی گردی و در دستشویی را باز می کنی. را کنار می زنی و به لباس هایم که توی تشت قرمز خیسانده ام، زل می زنی و یک بار دیگر زیر لب صدایم می کنی. انگار می خواهی چیزی بگویی و کلمات مثل پرنده ایی از دهانت پر می کشند. چشمانت روی جا حوله خالی ثابت می اند. فرصت نشد حوله ی تمیز بگذارم. خواستی، خودت این کار را . جای حوله را که بلدی! نگاهت را در بغض می پیچانی و رویت را برمی گردانی. پیش از این که در را ببندی، یک بار دیگر نگاهی توی خانه می گردانی. اما ناگهان می ایستی. انگار چیزی را فراموش کرده ایی. به تابلو دخترک خیره می شوی و لبخندی روی لبانت می نشیند و اشکی که از گوشه ی چشمانت، روی گونه ات می لغزد. به طرف اطاق کارم می روی و دفتر را از روی میز برمی داری. محکم در آغوش می گیری. انگار می ترسی ی آن را از تو بگیرد!

یک بار دیگر نگاهی توی خانه می اندازی و آ ین لامپ را هم خاموش می کنی و بعد در را می بندی. قفل را که می اندازی، دماغت را می کشی و نفسی بلند فرو می دهی. گویی با همه ی وجودت، وجودم را حس می کنی. نفس راحتی می کشم. حالا همه ی لحظه ها کنارم هستی.

پاییز

ماهنامه ماندگار آذر ماه 93مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.