پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گرافین مغناطیسی
گرافین مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات
اگرچه ورقه های بکر و دست نخورده ی گرافینی ذاتاً غیرمغناطیسی اند٬ اما می توان گرافین را با آلاییده ساختن توسط ناخالصی های مغناطیسی٬ فرومغاطیس ساخت. با این وجود ممکن است آلاینده ها نسبت به ویژگی های الکترونی بالایی که گرافین داراست٬ مضر باشند.مشاهده متن کامل ...
می دانید گرافین چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

تولید 'ساده' گرافین که آینده وسایل الکترونیکی را منقلب خواهد کرد

چند سالی است که در خبرها درباره ماده گرافین می شنویم.

ماده ای که سال ۲۰۰۴ توسط دو دانشمند در بریتانیا کشف شد و شگفت اینکه فقط شش سال بعد برنده جایزه نوبل شد که نشان از اهمیت آن داشت.مشاهده متن کامل ...
می دانید گرافین چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

تولید 'ساده' گرافین که آینده وسایل الکترونیکی را منقلب خواهد کرد

چند سالی است که در خبرها درباره ماده گرافین می شنویم.

ماده ای که سال ۲۰۰۴ توسط دو دانشمند در بریتانیا کشف شد و شگفت اینکه فقط شش سال بعد برنده جایزه نوبل شد که نشان از اهمیت آن داشت.مشاهده متن کامل ...
کــــمـــپـــاس و آموزش استفاده و شناسایی قطعات 2
درخواست حذف اطلاعات

تعیین انحراف مغناطیسی:

اگر عقربه کمپاس شرق یا غرب شمال واقعی را به عنوان شمال مشخص نماید، این اختلاف به ترتیب انحراف مغناطیسی شرقی یا غربی نامیده می شود. شمال مغناطیسی (mn) هم در نیمکره شمالی و هم در نیمکره جنوبی به عنوان مرجع انحراف مغناطیسی است. برای تعیین انحراف مغناطیسی در یک منطقه مورد مطالعه ما می توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:
1) نقشه های توپوگرافی چاپ شده: در برخی نقشه ها انحراف مغناطیسی منطقه بوسیله زاویه بین دو پیکان شمال مغناطیسی (mn) و شمال حقیقی (gn) نشان داده شده است.
2) نمودار های ایزوگونی چاپ شده و یا موجود در وب سایت ها: که انحراف مغناطیسی را نشان می دهند.
3) حسابگر آنلاین برای مشخص نمودن آ ین انحراف مغناطیسی برای یک موقعیت مشخص (طول و عرض جغرافیایی) و زمان مشخص.


مشاهده متن کامل ...
اثر هال
درخواست حذف اطلاعات

یکی از پدیده های هال جالب توجه مبحث مغناطیسی است که در سال 1879 به وسیله ادوین هر برت هال کشف شد و اثر هال نامیده شد. هال در آن زمان دانشجوی جانزها پکینزبود و بعدها به ی هاروارد رسید.

اثر هال از حرکت ذرات باردار در دو میدان توام الکتریکی، مغناطیسی ناشی می شود. وقتی یک جریان الکتریکی در طول یک رسانا یا نیم رسانای تیغه ای شکل بر قرار باشد در این رسانا ( یا نیم رسانا ) در میدانی مغناطیسی عمود بر سطع تیعه باشد بر همکنش حامل های بار و میدان مغناطیسی موجب می شود که یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به تدریج در راستای عمود بر میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در رسانا یا نیم رسانا به وجود آید. فرض کنید که در یک تیغه رسانا یا نیم رسانا به شکل مکعب مستطیل و به سطح مقطع ab، جریانی الکتریکی به شدت i، در راستای محور x بر قرار باشد.پس از برقراری جریان الکتریکی، حامل y بار یک سرعت پیشروی vd پیدا می کنند که در مورد الکترون 2 در خلاف جهت و در مورد حفره ها در جهت میدان الکتریکی است. در غیاب میدان مغناطیسی، اختلاف پتانسیل بین نقاط p و q دیواره های جانبی، که در روی یکی از صفحات هم پتانسیل قرار دارند. برابر صفر است. اکنون اگر یک میدان مغناطیسی b، در جهت محور z ( عمود برe سطح تیغه)بر این تیغه اعمال شود در نتیجه نیروی لورنتس ناشی از میدان مغناطیسی حامل های بار به قسمت دیواره های جانبی منحرف می شوند و در این دیواره ها انباشته میشوند و در نتیجه یک اختلاف پتانسیل فزاینده: vh بین دیواره های جانبی به وجود می آید که نتیجه آن تولید یک میدان الکتریکی e در جهت محور y است پس حامل های بار تحت تاثیرنیروی حاصل از این میدان الکتریکی اضافی هم قرار می گیرند وقتی دو نیروی ناشی از میدان الکتریکی هال و میدان مغناطیسی اعمال شد.( که در دوجهت مخالف یکدیگرند) مساوی هم شوند حامل های بار دیگر تمایلی به در دیواره ها نشان نمی دهند و ح تعادل بر قرار و افزایش اختلاف پتانسیل متوقف می شود. البته اگر شدت میدان b افزایش یابد- الکترون های بیشتری به طرف دیواره منحرف می شوند و در نتیجه اختلاف پتانسیل افزایش می یابد. این پتانسیل به پتانسیل هال معروف است.مشاهده متن کامل ...
منشأمیدان مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات
میدان مغناطیسی زمین،نتیجه حرکت میدان مغناطیسی در هسته آهنی مذاب آن است.میدان مغناطیسی هسته زمین در مقایسه با سطح سیاره۵۰برابر قوی تر است.

احتمالا زمین در کل عمر۴.۵میلیارد ساله خود،میدان مغناطیسی داشته است،ولی به احتمال زیاد در اوایل شکل گیری زمین ،کل هسته آن مذاب بوده است.اما در حال حاضر،تنها هسته خارجی آن مذاب است و به دلیل فشار بسیار زیاد،هسته داخلی جامد شده است.این بدان معنی است که احتمالا مغناطیس اولیه زمین قوی تر از امروز آن بوده است.این راکه چقدرقوی تر بوده نمی دانیم،ولی گمان می رود این میدان مغناطیسی قوی به زمین کمک کرده تادر همان دوران اولیه خود،اتمسفرش را بدست بیاورد.درست برع مریخ که با تضعیف میدان مغناطیسی خود،بخش عمده اتمسفرش را از دست داده است.

میدان مغناطیسی،متوسمینمشاهده متن کامل ...
ز له مغناطیسی در فضا
درخواست حذف اطلاعات
ز له مغناطیسی در فضا

ز له مغناطیسی در فضا

مگنتارها (magnetars) اجرامی شبیه به ستاره های نوترونی هستند، با بیست کیلومتر قطر و چگالی بسیار زیاد هستند، اما میدان مغناطیسی آن ها هزاران بار از یک ستاره نوترونی قوی تر است. حتی میدان مغناطیسی ستاره های نوترونی معمولی هم تریلیون ها بار از خورشید قوی تر است. انرژی آزادشده از یک انفجار مغناطیسی چنین اجرامی یک کوادریلیون برابر یک ز له است. این تصویری از امواج گاما ت ده شده از چنین پدیده ای را نمایش می دهد.مشاهده متن کامل ...
میدان مغناطیسی بدن انسان و
درخواست حذف اطلاعات

هارولدبور از ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران می کند و جریان تولید میکند، سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.

الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نداد. این بدان معنا بود که در اطراف موجود زنده میدانی وجود دارد که خاصیت مغناطیسی هم دارد. بور این وسیله را بر روی دانشجویان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده نمود که این میدان در بدن انسان هم وجود دارد وکاملا تابع رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن است. او این میدان را حیاتی نامید چون هرگاه حیات از بین برود،میدان حیاتی هم از بین میرود....مشاهده متن کامل ...
ز له مغناطیسی در فضا
درخواست حذف اطلاعات

ز له مغناطیسی در فضا

مگنتارها (magnetars) اجرامی شبیه به ستاره های نوترونی هستند، با بیست کیلومتر قطر و چگالی بسیار زیاد هستند، اما میدان مغناطیسی آن ها هزاران بار از یک ستاره نوترونی قوی تر است. حتی میدان مغناطیسی ستاره های نوترونی معمولی هم تریلیون ها بار از خورشید قوی تر است. انرژی آزادشده از یک انفجار مغناطیسی چنین اجرامی یک کوادریلیون برابر یک ز له است. این تصویری از امواج گاما ت ده شده از چنین پدیده ای را نمایش می دهد.مشاهده متن کامل ...
توضیح در خصوص چند زاویه مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

در خصوص زاویه های میل و انحراف کره زمین تعاریف گوناگونی در منابع مختلف مشاهده می شود . اخیرا در وب سایت دفتر تالیف کتب درسی فیزیک ، همکاران و کارشناسان محترم دفتر ، توضیحاتی را در این مورد آورده اند که با وجود تطابق با منابع معتبر ، با آنچه در محتوای شبکه رشد مدارس ( وابسته وزارت آموزش و پرورش ) وجود دارد و آنچه در کتاب های درسی نظام قدیم ( که توسط اساتید بزرگوار مرحومین ابوالقاسم قلم سیاه و محمد علی پیغامی تالیف گردیده بودند. ) متناقض است.

مشاهده محتوای موجود در وب سایت شبکه رشد مدارس

مشاهده صفحه 100 کتاب فیزیک سال سال سوم نظام قدیم

زاویه میل مغناطیسی (magnetic declination angle) :

محور مغناطیسی زمین با محور جغرافیایی آن (محور چرخش زمین) به طور کامل موازی نیست، در نتیجه خوانده ی یک قطب نما تا حدودی از شمال جغرافیایی انحراف دارد. این انحراف که با مکان تغییر می کندزاویه میل مغناطیسی نامیده می شود.

اگر یک قطب نما ( که سمت قطب شمال را در هر نقطه نشان می دهد ) را در نظر بگیریم ، سمتی که قطب نما نشان می دهد تا حدودی از شمال جغرافیایی انحراف دارد. این انحراف که با مکان تغییر می کند همان زاویه میل مغناطیسی است.

به عبارت دیگر میل مغناطیسی، در هر نقطه از زمین، زاویه بین نشانگر های شمال حقیقی و شمال مغناطیسی در آن نقطه است؛ یا زاویهٔ بین سمتی که عقربهٔ قطب نما نشان می دهد، و سمت شمال جغرافیایی.

میل مغناطیسی با موقعیت، زمان (سالانه و روزانه)، ناهنجاری های مغناطیسی محلی، ارتفاع (جزئی و قابل صرف نظر) و فعالیت های مغناطیسی خورشید تغییر می کند.

برخی از منابع به اشتباه آن را انحراف مغناطیسی گفته اند، ولی این واژه، برای انحراف ناچیز عقربهٔ قطب نما در اثر عوامل محیطی (مانند وسایل آهنی و منابع الکتریکی و غیره) است و هیچ ارتباطی با زاویه میل مغناطیسی در یک محل ندارد.

شیب مغناطیسی (magnetic inclination angle) :

میدان مغناطیسی در بیشتر نقاط روی سطح زمین افقی نیست زاویه بین خطوط میدان مغناطیسی زمین و راستای افقی سطح زمین در هر نقطه از زمین را زاویه شیب مغناطیسی آن نقطه گویند این زاویه نیز در نقاط مختلف سطح زمین متفاوت است .

زاویه انحراف مغناطیسی (magnetic deviation angle) :

این عبارت تنها برای شرایطی به کار می رود که قطب نما در محلی استفاده شود که مقداری ف در آنجا وجود داشته باشد(مانند کشتی). به دلیل برهم کنش میدان مغناطیسی زمین با ف به کار رفته در کشتی، اندکی خطا یا انحراف در جهت گیری عقربه مغناطیسی و در نتیجه عددی که برای میل مغناطیسی گزارش می شود به وجو د می آید.مشاهده متن کامل ...
برو..
درخواست حذف اطلاعات

آنگونه که از تصاویر به دست آمده از میدان مغناطیسی زمین پیداست، به طور شگفت انگیزی اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد، میدان مغناطیسی بدنش بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می گردد و در مدتی که در است میدان بدنش منظم می شود. یکی از نکات بسیار جالبی

این بود که در بدن تمام افراد مؤنث ماهی یکبار تغییر ولتاژ شدید ایجاد می شود و میدان بدن به منظمترین ح خود می رسد و به همین دلیل است که ن نیازی ندارند در این مدت بخوانند.

منبع: http://meraj-e-asheghan. /post/2مشاهده متن کامل ...
ژنراتور سنکرون چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید. در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است: یکی سیم پیچ های میدان و دیگری .....مشاهده متن کامل ...
ژنراتور سنکرون چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید. در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است: یکی سیم پیچ های میدان و دیگری .....مشاهده متن کامل ...
خاصیت مغناطیسی مواد
درخواست حذف اطلاعات

در این جلسه کلاس علت ایجاد خاصیت مغناطیسی در مواد و بحث حرکت اسپپنی و اربیتالی را مطرح کردیم .

- تقسیم بندی مواد را بر اساس خاصیت مغناطیسی و تفاوت آنها را گفتیم .

- در مورد خاصیت مغناطیسی زمین صحبت کردیم و پدیده شفق قطبی را معرفی نمودیم .

فایل آموزش خواص مغناطیسی مواد و زمین را از اینجا کنیدمشاهده متن کامل ...
قوی ترین اسکنر mri جهان
درخواست حذف اطلاعات

mri مخفف کلمه magnetic resonance imaging است و تصویر ساز تشدید مغناطیسی نامیده می شود. mri روشی پرتونگارانه در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی است که در دهه های اخیر بسیار فراگیر شده است و عملکرد آن براساس ر نس مغناطیسی هسته است.
حال دانشمندان فرانسوی موفق به ساخت قوی ترین اسکنر mri جهان شده اند.

marzangi159.jpgمشاهده متن کامل ...
کشف ِ اسرار میدان مغناطیسی ماه
درخواست حذف اطلاعات
محققان mit می گویند ماه تنها قمر زمین در گذشته از هسته ای مغناطیسی برخوردار بوده که برای یک میلیارد سال عامل ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمند تر از میدان مغناطیسی زمین بوده است. اما برای دانشمندان هنوز مشخص نیست انرژی این هسته از کجا تامین می شده و عمر آن چگونه به پایان رسیده است.

منبع : بیگ بنگمشاهده متن کامل ...
تاثیرات تماس مغناطیسی با بدن
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات نشان داده اند که تاثیرات تماس مغناطیسی با بدن بلافاصله باعث فعال شدن مقدار آهن موجود در خون می شود و در نتیجه جریان ضعیفی ایجاد می کند .

افزایش طول بیشتر و سریعتر
این افزایش از نظر تعداد کانون های بلور سازی که به وجود می آورند ، نسبت مستقیمی با قدرت میدان آهن ربایی دارند. روند یونیزاسیون ( یعنی جدا شدن اتم ها و ملکولها به ذرات باردار الکتریکی ) نیز سریعتر انجام می شود. این امر خطر انعقاد خون در رگها را کاهش می دهد و باعث جریان فی البداهه آسانتر خون در سرخ رگها و سیاه رگها می شود. جریان مغناطیسی ایجاد شده در خون منجر به افزایش گلبولهای سفید غیر فعال خون شده و آنها را تقویت می کند. حرکت هموگلوبین در رگهای خونی سریع می شود و رسوبات کلسیم و کلسترول خون به حداقل می رسد. خاصیت مغناطیسی ، تاثیر مشابهی بر همه مایعات دیگر بدن دارد. مگنتها به ترشح هورمون ها کمک می کند. گلبولهای سفید و سلول جدید می سازد و بافتها را دوباره جوان کرده و بر کدهای ژنتیکی نیز تاثیر می گذارد.مشاهده متن کامل ...
آموزش خصوصیت ذره بار دار در میدان مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات
در این جلسه رفتار ذرات بار دار در میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت.

- انحراف اشعه کاتدی در میدان الکتریکی و مغناطیسی

مشاهده شد.

- فرمول نیرو وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

بدست آمد و چند مثال حل کردیم .

- قانون دست راست و دست چپ را درمورد بار مثبت

ومنفی بیان کردیم .

فایل تدریس ذره بار دار در میدان مغناطیسی (نسخه کم حجم ۱

مگ )

فایل تدریس ذره باردار در میدان مغناطیسی(نسخه پر حجم ۵ مگ )مشاهده متن کامل ...
تست غیرم ب جوش به روش ذرات مغناطیسی mt
درخواست حذف اطلاعات

بازرسی با ذرات مغناطیسی، روش حساسی برای ردی عیوب سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی قطعات فرو مغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند به مفاهیم نسبتاً ساده ای بستگی دارد. هنگامی که یک قطعه فرومغناطیسی، مغناطیس می شود، ناپیوستگی مغناطیسی که تقریباً در راستای عمود بر جهت میدان مغناطیسی واقع است، موجب ایجاد یک میدان نشتی قوی می شود. این میدان نشتی در رو و بالای سطح قطعه مغناطیس شده حضور داشته و می تواند آشکارا توسط ذرات ریز مغناطیسی دیدپذیر شود. پاشیدن ذرات خشک یا ذرات مرطوب با یک مایع محلول بر روی سطح قطعه، موجب ذرات مغناطیسی روی خط گسل خواهد شد. بنابراین پل مغناطیسی تشکیل شده، موقعیت، اندازه و شکل ناپیوستگی را نشان می دهد.

تفاوت دیگر میان این دو روش این است که در روش مایعات نافذ pt فقط عیوبی را که به سطح راه دارند می توان مشاهده و تفسیر کرد اما در روش تست با ذرات مغناطیسی mt عیوب و ناخالصی هایی که در سطح قرار دارند نیز قابل شناسایی و تفسیر هستند. شما دوستان عزیز می توانید از لینک زیر ی که با موضوع تست ذرات مغناطیسی قرار داده ایم کنید.مشاهده متن کامل ...
پاسخ آقای رضا ن
درخواست حذف اطلاعات
سوال:

سلام در موتور سه فاز اگه یک سیم (فاز) قطع شود. موتور در حال کار به کار خود ادامه می دهد. چرا؟

پاسخ:

وقتی یک فاز از سه فاز موتور سه فاز قطع شود، میدان مغناطیسی مختل می شود اما دو فاز چون داریم این دو فاز با این اختلال مبارزه می کنند و سعی دارند تا قدرت میدان مغناطیسی قبلی را حفظ کنند بنابراین جریان بیشتری می کشند تا قدرت میدان مغناطیسی را حفظ کنند لذا چون نمی توانند قدرت میدان مغناطیسی لازم را تهیه کنند همچنان جریان می کشند یعنی همچنان موتور با دور کمتر از دور نامی به کارش ادامه می دهد این امر ادامه پیدا می کند تا تجهیزات حفاظتی عمل کنند و اگه تجهیز حفاظتی نداشته باشیم موتور خواهد سوخت.

سربلند و سرافراز باشیدمشاهده متن کامل ...
تله مغناطیسی(magnetic t )
درخواست حذف اطلاعات

تله مغناطیسی

مغناطیسی طراحی شده جهت جداسازی کلیه ذرات ف ی مغناطیسی از انواع محصولات مایع و خمیری می باشد .

موارد مصرف :

صنعت نفت و پتروشیمی , صنایع شیمیایی و رنگ, صنایع غذایی و دارویی . قبل از پمپ ها و تجهزات حساس در برابر ذرات ف ی مغناطیسی.

مزایا :

  • مناسب خطوط لوله پر فشار تا 6 بار به صورت استاندارد و بالاتر به صورت سفارشی
  • چگالی شار مغناطیسی قوی (13000 گوس)
  • تمیز آسان و موثر
  • قابلیت اتصال چند منظوره
  • بهره گیری از فولاد ضد زنگ
  • جداسازی بهینه با کمترین افت فشار
  • طراحی شده با رعایت ا امات صنایع غذایی

image and video hosting by tinypicمشاهده متن کامل ...
عجایب فیزیک مسطح اکنون در 3 بعد دیده می شود
درخواست حذف اطلاعات
.

دانشمندان به تازگی با انجام آزمایشاتی بر روی خواص الکتریکی و مغناطیسی لایه های گرافینی دریافته اند که به زودی فن آوری اسپینترونیک (الکترونیک انتقال اسپینی )جایگزین ابزارهای الکترونیکی خواهد شد.

محققان با مطالعه لایه های اتمی بسیار نازکی از گرافین در دو کریستال سه بعدی مختلف، ویژگی های منحصر به فرد گرافین را مجدد بررسی د. برطبق نتایج بدست آمده این مواد می توانند هدایت الکترون ها را در ابزارهای اسپینترونیکی سهولت بخشند. اسپینترونیک فن آوری نوظهوری است که در آن میدان های مغناطیسی به جای بارهای الکتریکی حامل اطلاعات خواهند بود.

این تصویرِ سطوح انرژی الکترون ها در تری سدیم بیسموتات است و همان گونه که دیده می شود این ماده توده ای خواص مشابه ای با ورقه های اتم های کربن که گرافین نام دارند را داراست.

ترازهای انرژی الکترون ها در سطح گرافین رفتار عجیبی دارند. این ترازها به جای اینکه به شکل نوارهای مسطح جداگانه ای قرار گرفته باشند، به صورت شکل های م وطی متصل به هم هستند. در این شکل های م وطی، نقاطی که در آن دو م وط به یکدیگر می پیوندند نقاط دیراک نام دارد. این نقاط به الکترون ها اجازه می دهند تا آزادانه بین سطوح انرژی حرکت کنند. الکترون ها در این مواد نسبیتی هستند- به این معنا که سرعت آنها می تواند به عنوان یک ثابت کلیدی در ماده در نظر گرفته شود.

این خواص مختص به الکترون های در حال حرکت در ساختارهای گرافین دو بعدی است، و در ساختارهای سه بعدی، توده ای یا کربن معدنی مانند گرافیت یا الماس دیده نمی شود. در سال 2007، گروهی از فیزیکدانان نظری در پنسلوانیا (upenn) در فیلادلفیا پیش بینی د که نیمه ف ات خاصی- موادی با خواص الکتریکی عایق ها- نیز وجود دارند که می توانند حاوی م وط های دیراک مشخصی در سه بُعد بوده، و الکترون های نسبیتی داشته باشند. پاییز گذشته، سه گروه از دانشمندان تجربی، شواهدی را برای وجود این نیمه ف ات دیراک گزارش دادند. یکی از این مقاله ها، که کار بر روی کریستال های تری سدیم بیسموتات را ارائه می دهد، اکنون در مجله science به چاپ رسیده است.

دیدن نور

چار کین (charles kane) یکی از فیزیکدانان نظری در گروه upenn که ویژگی های گرافینِ سه بعدی در سال 2007 را پیش بینی د می گوید "این حقیقت که چنین موادی وجود دارند و دریچه ای را به روی آشکار خواص شان می گشاید واقعا پیشرفت باشکوهی است "

اوگن مِل (eugene mele)، یکی دیگر از نظریه پردازان ماده چگال و از اعضای تیم پِن، می گوید تمام این سه مقاله کشفیات و اثبات های معتبری از نیمه-ف های دیراک هستند، اما گزارشی که در مورد تری سدیم بیسموتات ارائه شده بسیار قانع کننده تر است.

برای اثبات این موضوع که سطوح انرژی الکترون ها در این ماده، ساختار گفته شده را دارد محققان در این سه گروه فوتون هایی را مطالعه د که در داخل کریستال ها با الکترون ها اندرکنش دارند . آشکار الگویی که فوتون ها در آن با یک ماده چگال اندرکنش دارند موضوع چالش برانگیزی است و گروه تری سدیم بیموتات این مساله را با تنظیم دقیق انرژی گسیل شده از نور حل د. این نور در منبع نوری پیشرفته در آزمایشگاه ملی لورنس برکلی در کالیفرنیا ایجاد شد.

به گفته یولین چِن (yulin chen)، فیزیکدانی در آ فورد که بر روی تری سدیم بیسموتات نیز کار می کند، هر چند ساختار الکترونی این مواد در بسیاری جهات مشابه با ساختار الکترونی گرافین است، اما انتظار می رود که الکترون هایش جفت شدگی قوی تری بین ویژگی های الکترونی و مغناطیسی داشته باشند. از این رو اسپین های مغناطیسی این ماده می تواند با اعمال میدان مغناطیسی خارجی کنترل شود. این موضوع می تواند آنها را برای استفاده در ابزارهای اسپینترونیکی مورد استفاده قرار دهد. اسپینترونیک فن آوری نوظهوری است که در آن اطلاعات در اسپین ها یا جهت گیری های مغناطیسی الکترون های و اتم ها رمز نگاری می شود، به این معنا که توان الکتریکی کمتری برای ذخیره اطلاعات احتیاج است. این مواد همچنین به شدت به میدان مغناطیسی پاسخ می دهند، و از این رو می توانند انتخاب خوبی برای ذخیره اطلاعات در سخت افزارهای به شدت چگال کامیپوتری باشند.مشاهده متن کامل ...
عجایب فیزیک مسطح اکنون در 3 بعد دیده می شود
درخواست حذف اطلاعات
.

دانشمندان به تازگی با انجام آزمایشاتی بر روی خواص الکتریکی و مغناطیسی لایه های گرافینی دریافته اند که به زودی فن آوری اسپینترونیک (الکترونیک انتقال اسپینی )جایگزین ابزارهای الکترونیکی خواهد شد.

محققان با مطالعه لایه های اتمی بسیار نازکی از گرافین در دو کریستال سه بعدی مختلف، ویژگی های منحصر به فرد گرافین را مجدد بررسی د. برطبق نتایج بدست آمده این مواد می توانند هدایت الکترون ها را در ابزارهای اسپینترونیکی سهولت بخشند. اسپینترونیک فن آوری نوظهوری است که در آن میدان های مغناطیسی به جای بارهای الکتریکی حامل اطلاعات خواهند بود.

این تصویرِ سطوح انرژی الکترون ها در تری سدیم بیسموتات است و همان گونه که دیده می شود این ماده توده ای خواص مشابه ای با ورقه های اتم های کربن که گرافین نام دارند را داراست.

ترازهای انرژی الکترون ها در سطح گرافین رفتار عجیبی دارند. این ترازها به جای اینکه به شکل نوارهای مسطح جداگانه ای قرار گرفته باشند، به صورت شکل های م وطی متصل به هم هستند. در این شکل های م وطی، نقاطی که در آن دو م وط به یکدیگر می پیوندند نقاط دیراک نام دارد. این نقاط به الکترون ها اجازه می دهند تا آزادانه بین سطوح انرژی حرکت کنند. الکترون ها در این مواد نسبیتی هستند- به این معنا که سرعت آنها می تواند به عنوان یک ثابت کلیدی در ماده در نظر گرفته شود.

این خواص مختص به الکترون های در حال حرکت در ساختارهای گرافین دو بعدی است، و در ساختارهای سه بعدی، توده ای یا کربن معدنی مانند گرافیت یا الماس دیده نمی شود. در سال 2007، گروهی از فیزیکدانان نظری در پنسلوانیا (upenn) در فیلادلفیا پیش بینی د که نیمه ف ات خاصی- موادی با خواص الکتریکی عایق ها- نیز وجود دارند که می توانند حاوی م وط های دیراک مشخصی در سه بُعد بوده، و الکترون های نسبیتی داشته باشند. پاییز گذشته، سه گروه از دانشمندان تجربی، شواهدی را برای وجود این نیمه ف ات دیراک گزارش دادند. یکی از این مقاله ها، که کار بر روی کریستال های تری سدیم بیسموتات را ارائه می دهد، اکنون در مجله science به چاپ رسیده است.

دیدن نور

چار کین (charles kane) یکی از فیزیکدانان نظری در گروه upenn که ویژگی های گرافینِ سه بعدی در سال 2007 را پیش بینی د می گوید "این حقیقت که چنین موادی وجود دارند و دریچه ای را به روی آشکار خواص شان می گشاید واقعا پیشرفت باشکوهی است "

اوگن مِل (eugene mele)، یکی دیگر از نظریه پردازان ماده چگال و از اعضای تیم پِن، می گوید تمام این سه مقاله کشفیات و اثبات های معتبری از نیمه-ف های دیراک هستند، اما گزارشی که در مورد تری سدیم بیسموتات ارائه شده بسیار قانع کننده تر است.

برای اثبات این موضوع که سطوح انرژی الکترون ها در این ماده، ساختار گفته شده را دارد محققان در این سه گروه فوتون هایی را مطالعه د که در داخل کریستال ها با الکترون ها اندرکنش دارند . آشکار الگویی که فوتون ها در آن با یک ماده چگال اندرکنش دارند موضوع چالش برانگیزی است و گروه تری سدیم بیموتات این مساله را با تنظیم دقیق انرژی گسیل شده از نور حل د. این نور در منبع نوری پیشرفته در آزمایشگاه ملی لورنس برکلی در کالیفرنیا ایجاد شد.

به گفته یولین چِن (yulin chen)، فیزیکدانی در آ فورد که بر روی تری سدیم بیسموتات نیز کار می کند، هر چند ساختار الکترونی این مواد در بسیاری جهات مشابه با ساختار الکترونی گرافین است، اما انتظار می رود که الکترون هایش جفت شدگی قوی تری بین ویژگی های الکترونی و مغناطیسی داشته باشند. از این رو اسپین های مغناطیسی این ماده می تواند با اعمال میدان مغناطیسی خارجی کنترل شود. این موضوع می تواند آنها را برای استفاده در ابزارهای اسپینترونیکی مورد استفاده قرار دهد. اسپینترونیک فن آوری نوظهوری است که در آن اطلاعات در اسپین ها یا جهت گیری های مغناطیسی الکترون های و اتم ها رمز نگاری می شود، به این معنا که توان الکتریکی کمتری برای ذخیره اطلاعات احتیاج است. این مواد همچنین به شدت به میدان مغناطیسی پاسخ می دهند، و از این رو می توانند انتخاب خوبی برای ذخیره اطلاعات در سخت افزارهای به شدت چگال کامیپوتری باشند.مشاهده متن کامل ...
علوم و فنون
درخواست حذف اطلاعات

میدان مغناطیسی بدن انسان و

هارولدبور از ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران می کند و جریان تولید میکند، سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.

الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نداد. این بدان معنا بود که در اطراف موجود زنده میدانی وجود دارد که خاصیت مغناطیسی هم دارد. بور این وسیله را بر روی دانشجویان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده نمود که این میدان در بدن انسان هم وجود دارد وکاملا تابع رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن است. او این میدان را حیاتی نامید چون هرگاه حیات از بین برود،میدان حیاتی هم از بین میرود.مشاهده متن کامل ...
و میدان مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

و میدان مغناطیسی

آن گونه که از تصاویر به دست آمده از میدان مغناطیسی زمین پیداست،به طور شگفت انگیزی اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد،میدان مغناطیسی بدنش بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می گردد و در مدتی که در است میدان بدنش منظم می شود یاد آوری میکنیم بیان نتایج مثبت تحقیقات علمی در رابطه با هریک از مسائل شرعی بدان معنی نیست که دلیل حتمی و قطعی و نهایی انجام یک فریضه را کشف کرده باشیم نه منظور این است یکی از فوایدی که بشر با آن دانش محدود خود در را بطه با یک فریضه دینی کشف کرده است این است و این قبیل مسائل برای انی که خود را بسیار روشن فکر ! تصور می د و گاها بسیاری از اعمال را که دلیلش را نمی فهمند انکار می کنند بسیار مفید است نه آنها که به کلام وحی و رسول خدا باور دارند و به انچه تکلیف آنهاست عمل می کنند حتی اگر علم امروز تصور کند این اعمال برای انسان مضر است .


مشاهده متن کامل ...
آموزش میدان مغناطیسی سیم حامل جریان ،اثرات جریانهای موازی
درخواست حذف اطلاعات
در این جلسه سال میدانهای مغناطیسی حاصل از سیم حامل جریان الکتریکی را مورد بررسی قرار دادیم .

- بررسی عوامل موثر بر این میدان

- بررسی اثرات دو سیم موازی حامل جریان بر هم .

در آزمایشگاه نیز آزمایشهای زیر انجام شد .

- مشاهده اثر متقابل نیروی وارد بر سیم حامل جریان بر آهنربا که کم و زیاد شدن عدد ترازو مشاهد کردیم.

- ساده ترین موتور الکتریکی دنیا را ساختیم .

آزمایش را از اینجا ببینید .

- میدان مغناطیسی اطراف سیم لوله حامل جریان را مشاهده کردیم .

- مشاهده آزمایشهای مجازی نمایشگر اثرات مغناطیسی .

فایل اثرات مغناطیسی سیم حامل جریان را از اینجا کنید .مشاهده متن کامل ...
نیروی لورنتس
درخواست حذف اطلاعات
این مطلب در پاسخ سوال یکی از دانش آموزان پیرامون مفهوم نیروی الکترومغناطیسی اضافه شده و امیدوارم کمک ه که مفاهیم بهتر جا بیفته ! نیروی لورنتس در فیزیک به صورت نیروی وارد بر بار نقطه ای در میدان الکترود مغناطیسی تعریف می شود. این نیرو با استفاده از رابطه زیر که شامل میدان های الکتریکی و مغناطیسی است بیان می شود: f=q(e +vxb) i که در آن f نیروی لورنتس برحسب نیوتون e میدان الکتریکی بر حسب ولتر بر متر b میدان مغناطیسی بر حسب تسلا q بار الکتریکی ماده بر حسب کولمب v سرعت لحظه ای ذره بر حسب متر بر ثانیه. × علامت ضرب برداری است. قانون نیروی لورتنس رابطه نزدیک با قانون القای فاراده دارد جسمی که به صورت نسبت بار دار شده در همان جهت میدان الکتریکی شتاب می گیرد اما به طور عمود بر سرعت لحظه ای و میدان مغناطیسیb است و براساس قانون دست راست عمل می کند (یعنی اگر انگشت شست است راست جهت v باشد انگشت اشاره جهت b و خمش انگشتان جهت f را مشخص می کند.) عبارت qe نیروی الکتریکی بیست و b× qv عبارت نیروی مغناطیسی است براساس همین رابطه نیروی لورتنس را می توان به صورت زیر بیان کرد f=g(vxb) با نیروی کامل الکترو مغناطیسی (که شامل عبارت نیروی الکتریکی نیز هست.) اسامی دیگری (که غیر استاندارد هستند) اطلاق می شود که بیان نیروی لورتنس برای این نیروی کامل استاندارد ترین نام است. مولفه مغناطیسی نیروی لورنتس نیرویی است بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی دارد می شود که به تنهایی نیروی لاپلاس نامیده می شود که بزرگی این نیرو qvbsina است و جهت آن عمود بر b،v است اگر b،v عمود باشند بزرگی این نیرو به صورت qvb خواهد بود. و مسیر حرکت به صورت دایره ای خواهد بود اگرچه بزرگی سرعت تغییر می کند اما جهت آن به صورت دایره ای تغییر خواهد کرد

مشاهده متن کامل ...
چرخش میدان مغناطیسی خورشید
درخواست حذف اطلاعات
میدان مغناطیسی خورشید، اثرات ظاهری فراوانی دارد که به مجموعه آنها فعالیت خورشید گفته می شود. این فعالیت های خورشیدی ازجمله شراره ها و لکه های خورشیدی روی زمین هم اثر می گذارند. برای نمونه می توان به در موج های رادیویی و توان الکتریکی اشاره کرد.مشاهده متن کامل ...
لکه های خورشیدی بزرگتر از زمین گشف شده اند
درخواست حذف اطلاعات

این لکه ها که اندازه آنها شش برابر زمین است به سرعت در حال رشد است.

به نقل از بخش علم و تکنولوژی خبرگزاری ansa ایتالیا، لکه های خورشیدی بزرگ،کشف شدند.
براساس این گزارش،این لکه های خورشیدی با اندازه ای شش برابر زمین، با سرعت بی سابقه ای در حال رشد هستند.
در واقع این لکه ها در کمتر از 48 ساعت تشکیل شده اند و توسط ع های خورشیدی رصدخانه sdo و رصدخانه خورشیدی دینامیک ناسا کشف شدند.
.

تکامل لکه ها بسیار سریع است، اما پژوهشگران در ناسا، معتقدند که مشکل به دلیل آن است که در حوزه قرار دارد و در یک دیسک مسطح واقع نشده است.

لکه های خورشیدی در حال سازماندهی مجدد و تجدید نظر از زمینه های مغناطیسی خورشیدی که ایجاد شدند، هستند.

این فعالیت از میدان مغناطیسی شدید تر می شود و در طول فاز فعال تر از چرخه خورشیدی است.

در این فاز فعال تشکیل لکه های خورشیدی و فوران بر روی سطح ستاره ما، که اوج فعالیت آن تا سال 2013 انتظار می رود، تشدید می شود.

لکه به نام سایه روشن تکامل یافته، در منطقه سبکتر اطراف هسته تیره، قرار دارد.

محققان می گویند : این سایه ها، سایه لکه های خورشیدی هستند.

در این منطقه، میدان مغناطیسی در جهت های مخالف با توجه به میدان مغناطیسی به بخش مرکزی اشاره دارند.

این پیکربندی نسبتا بی ثبات است که می تواند به فوران پرتو بر روی سطح خورشید به نام عود انرژی خورشیدی منجر شود.مشاهده متن کامل ...
اثر مغناطیسی جریان الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات

اثر مغناطیسی جریان الکتریکی

مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی

رمز sim-power.ir


تاریخچه:
اثرهای ساده الکتریکی و اثر مغناطیسی را از زمانهای قدیم می شناختند. حدود 600 سال قبل از میلاد یونانیان می دانستند که آهنربا آهن را جذب می کند، و کهربای مالیده به لباس چیزهای سبک مانند کاه را به سوی خود می کشد. با وجود این اختلاف بین جذب های الکتریکی و مغناطیسی تعیین نشده بود و این پدیده ها را از یک نوع در نظر می گرفتند.

محقق برجسته:
خط فاصل روشن بین این دو پدیده را گیلبرت (w.gilbert)، فیزیکدان و طبیعت شناس انگلیسی ، پیدا کرد. و نیز او کت درباره آهنربا ، “اجسام آهنربایی” و “زمین به عنوان آهنربای بزرگ” در سال 1600 منتشر کرد.

کار وی شروع بررسی در پدیده های الکتریکی را نشان می دهد. گیلبرت در این کتاب همه خواص آهنرباهای شناخته شده تا آن زمان را تشریح کرده و نتایج آزمایشهای خیلی مهم ، شخص خود را نیز آورده است. همچنین وی شماری از تفاوت های اساسی بین جذب های الکتریکی و مغناطیسی را مشخص نموده و اصطلاح “الکتریسیته“ را وضع کرده است.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.