پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گردهمائی کوهپیمائی فرهن ان دهه ۶۰ ۷۰ ۸۰ شهرستان کا
استان فارس را بیشتر بشناسیم
درخواست حذف اطلاعات

استان فارس مرکز امپراطوری بزرگ هخا ان به پایتختی پاسارگاد و تخت جمشید بوده است. پیش از دو پادشاه بزرگ ایرانی به نام های کوروش بزرگ و اردشیر بابکان از این ناحیه برخاستند و به ترتیب سلسله های بزرگ هخا و ساسانی را پدید آوردند. اسکندر نیز بعدها تعدادی شهر در این استان تاسیس کرد. فارس بین سلسله های بسیاری دست به دست شد و آثار باستانی و تاریخی زیادی از آن ها به جای ماند که هر کدام به عنوان میراث جهانی ارزش های خود را دارند و بازگوکننده تاریخ استان، ایران و غرب آسیا هستند. ویرانه های پاسارگاد، بیشاپور، تخت جمشید، خانه ده کهنه (لامرد) و شهر گور و کاخ اردشیر فیروزآباد همگی بیانگر این موضوع است. بعد از نیز استان فارس مرکز سلسله های آل بویه و زندیه بوده است و در دوران قاجاریه نیز از مراکز مهم حکومتی بوده است. همچنین در دوره ساسانیان، کازرون و بیشاپور پایتخت ایران بوده اند. استان فارس تقریبا در جنوب ایران قرار دارد. از شمال به استان اصفهان، از شرق به استان یزد و استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان، از غرب به استان بوشهر و از شمال غربی به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود است. پهناوری آن 122608 کیلومتر مربع و میانگین بلندی آن از سطح دریا 1540 متر است. جمعیت استان بر پایه آ ین سرشماری در سال 1390 به تعداد 4596658 نفر بوده است. مرکز استان شهر شیراز است. این استان دارای 29 شهرستان، 56 بخش، 102 شهر، 200 دهستان و 8042 آبادی می باشد.

شهرستان های استان فارس

 

ردیف شهرستان

توضیحات

(بر اساس تقسیمات کشوری سال 1393)

تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1

 آباده

شهرستان آباده با مساحت 5646 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. این شهرستان از شمال به استان اصفهان - از جنوب به شهرستان مبید - از غرب به شهرستان های اقلید و سمیرم و از شرق به شهرستان ابرکوه ختم می شود. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 98188 نفر بوده است. وضعیت آب و هوایی منطقه به علت مجاورت با دشت کویر ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی می باشد. همه نان شهرستان آباده و نواحی پیرامون آن، پیش از تسلط اعراب، زرتشتی بودند و در زمان صفویه به مذهب تشیع گرویدند. زبان مردم آباده، فارسی است و در بعضی از بخش های اطراف آن طوایفی از اعراب و ایل قشقایی نند که گویش ترکی دارند.

بخش ها: مرکزی

ا: ایزدخواست- صغاد- بهمن- آباده- سورمق

دهستان ها: ایزدخواست- بهمن- بیدک- سورمق- خسروشیرین

1 5 5

2

 ارسنجان

شهرستان ارسنجان با مساحت 1439 کیلومترمربع از شهرستان های استان فارس در جنوب است. مرکز این شهرستان، شهر ارسنجان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 41476 نفر بوده است. این شهرستان از غرب به شهرستان پاسارگاد، شهرستان مرودشت و از شرق به دریاچه طشک و شهرستان نی ریز و از شمال به منطقه س نیران و شهرستان بوانات و از جنوب به شهرستان شیراز منطقه کربال و امه محدود است. ارسنجان از آب و هوای معتدل برخوردار است. زبان رسمی مردم شهرستان فارسی می باشد و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی ارسنجان در منطقه گمبان و عشایر جشنی چشمه شیرین، خان آباد و نجف آباد با لهجه ترکی و عربی تکلم می کنند.

بخش ها: مرکزی

ا: ارسنجان

دهستان ها: خبریز- شورآب- علی آبادملک

1 1 3

3

استهبان

شهرستان استهبان با مساحت 1994 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر استهبان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 66172 نفر بوده است. شمال این شهرستان به دریاچه بختگان (پیچگان) جنوب آن به کوه های تودج (توده) و غرب آن به دشت رونیز و شرق آن به کوه های داراب و ایج محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- رونیز

ا: استهبان- رونیز- ایج

دهستان ها: خیر- رونیز- ایج

2 3 3

4

اقلید

شهرستان اقلید (به معنی کلید است) با مساحت 7146 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از شمال و شمال شرق با شهرستان آباده، از جنوب شرق با شهرستان م بید، از جنوب با شهرستان مرودشت، از مغرب با شهرستان سپیدان و استان کهگیلویه و بویر احمد و از شمال مغرب با شهرستان سمیرم از استان اصفهان هم مرز است. چون این سرزمین کوهستانی است چشمه سارهای فراوان دارد که بیش تر آن ها، سرچشمه های رودخانه کر هستند. جمعیت شهرستان اقلید در سال 1385حدود 93975 نفر جمعیت ن بر آورده شده است.

بخش ها: مرکزی- سده- حسن آباد

ا: اقلید- دژکرد- سده- حسن آباد

دهستان ها: آسپاس- دژکرد- سده- احمدآباد- بکان- حسن آباد- خنجشت- شهرمیان

3 4 8

5

بوانات

شهرستان بوانات با مساحت 4697 کیلومترمربع و جمعیت 48416 نفر (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. شهرستان بوانات در شمال شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر سوریان، جیان (بوانات) است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان های ارسنجان و نی ریز، از غرب به شهرستان های م بید و مرودشت و از سمت شرق به شهرستان خاتم از استان یزد منتهی می گردد.

بخش ها: سرچهان- مرکزی- مزایجان

ا: بوانات- حسامی- کره ای- مزایجان

دهستان ها: باغ صفا- توجردی- سرچهان- باغستان- سیمکان- سروستان- مزایجان

3 4 7

6

پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد با مساحت 1673 کیلومترمربع در میان دو رشته کوه از کوه های زاگرس واقع شده است. از سردسیرات استان فارس است که مرکزیت آن سعادت شهر می باشند جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، برابر با 31504 نفر بوده است. از نظر اقلیمی دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای با زمستان های نسبتا سرد و تابستان های معتدل می باشد.

بخش ها: مرکزی- پاسارگاد

ا: سعادت شهر- مادرسلیمان

دهستان ها: کمین- س نیران- ابولوردی- مادرسلیمان

2 2 4

7

جهرم

شهرستان جهرم با مساحت 5737 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر جهرم است. جمعیت این شهرستان در سال 1390 برابر 209312 نفر بوده است. مردم منطقه به زبان فارسی با گویش های محلی سخن می گویند. اکثر نان این شهر مسلمان بوده و شیعه مذهب هستند. شهرستان جهرم از شمال به شهرستان فسا، از مغرب و جنوب به شهرستان فیروزآباد، از مشرق به شهرستان داراب، از شمال غربی به شهرستان شیراز و از جنوب شرقی به شهرستان لارستان محدود می شود. رودخانه های قره آغاج سیمکان و شور از مهم ترین رودخانه های این منطقه است. آب و هوای شهرستان جهرم به طور کلی گرم و در نواحی کوهستانی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- خفر- سیمکان- کردیان

ا: جهرم- باب انار- خاوران- دوزه- قطب آباد

دهستان ها: خفر- راهگان- سفیدار- علی آباد- گل برنجی- پشت پر- پل به بالا- پل به پایین- علویه- قطب آباد- جلگاه- کو

4 5 12
8 امه

شهرستان امه با مساحت 1593 کیلومترمربع در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مرکز آن در 80 کیلومتری شهر شیراز واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشک از تـــوابع شهرستان نی‌ریز، از غرب به بخش مرکزی و بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است. طبق سرشماری سال 1390 جمعیت این شهرستان 61580 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- کربال

ا: امه- سلطان شهر

دهستان ها: دهقانان- سفلی- خیرآباد- معزآباد- کفد

2 2 5

9

م بید

شهرستان م بید با مساحت 2702 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر صفاشهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 50252 نفر بوده است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان مرودشت، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید محدود می شود. این شهرستان، به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا و وجود کوهستان های اطراف دارای آب و هوای سرد کوهستانی است.

بخش ها: مرکزی- مشهدمرغاب

ا: صفاشهر- قادرآباد

دهستان ها: می- قشلاق- شهیدآباد

2 2 3

10

خنج

شهرستان خنج با مساحت 4415 کیلومترمربع و 41133 نفر جمعیت (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است. این شهرستان از شمال به شهرستان قیروکارزین، از جنوب به شهرستان لامرد و مهر و از شرق و شمال غربی به شهرستان لارستان محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- محمله

ا: خنج

دهستان ها: سیف آباد- تنگ نارک- باغان- محمله

2 1 4

11

داراب

شهرستان داراب با مساحت 6560 کیلومترمربع در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. بر طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان جمعیتی برابر با 189345 نفر دارد. این شهرستان از مشرق با شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان همسایه است. از شمال با شهرستان های استهبان و نیریز، از جانب مغرب با فسا و از ناحیه جنوب با شهرستان های زرین دشت و لارستان همجوار می باشد.

بخش ها: مرکزی- رستاق- فورگ- جنت

ا: فدامی- دوبرجی- داراب- جنت شهر

دهستان ها: رستاق- کوهستان- آبشور- فورگ- بالش- بختاجرد- پاسخن- فسارود- نصروان- هشیوار- قریه الخیر- قلعه بیابان

4 4 12

12

رستم

شهرستان رستم با مساحت 1030 کیلومترمربع و جمعیت 46851 نفر یکی از شهرستان های تازه بنیاد استان فارس می باشد که در سمت شمال غربی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر مصیری می باشد. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و سورنا می باشد. این منطقه از نظر آب و هوایی دارای دو نوع آب و هوای سرد و معتدل است. این شهرستان از شمال به استان ک یلویه و بویراحمد، از جنوب به بوشهر، از شرق به شهرستان شیراز و از غرب نیز به استان ک یلویه و بویراحمد منتهی می گردد.

بخش ها: مرکزی- سورنا

ا: مصیری- کوپن

دهستان ها: رستم یک- رستم دو- رستم سه- پشتکوه رستم

2 2 4

13

زرین دشت

شهرستان زرین دشت با مساحت 69438 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از طرف شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، از غرب به جهرم و از شمال غرب به فسا محدود می شود. مرکز این شهرستان، شهر حاجی آباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 4581 نفر بوده است فاصله این شهرستان با مرکز استان ۲۵۵ کیلومتراست. این شهرستان دارای هوای گرم می باشد.

بخش ها: مرکزی- ایزدخواست

ا: شه یر- حاجی آباد- دبیران

دهستان ها: ایزدخواست غربی- ایزدخواست شرقی- خسویه- زیرآب- دبیران

2 3 5

14

سروستان

شهرستان سروستان با مساحت 1708 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس می باشد که در ناحیه مرکزی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان، شهر سروستان می باشد. این شهرستان از شمال به امه و از جنوب به شهرستان جهرم و از شرق به شهرستان فسا و استهبان و از غرب به شیراز محدود است. طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان دارای 40531 نفر جمعیت می باشد.

بخش ها: مرکزی- کوهنجان

ا: سروستان- کوهنجان

دهستان ها: شوریجه- سروستان- کوهنجان- مهارلو

2 2 4

15

سپیدان

شهرستان سپیدان با مساحت 2839 کیلومترمربع به مرکزیت اردکان فارس، در شمال استان فارس، قرار دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 89398 نفر بوده است. مرکز این شهرستان، شهر اردکان است که در 75 کیلومتری غرب شیراز واقع شده. این شهر به واسطه آب و هوای خوش و پیستهای اسکی شهرت دارد. از شمال با استان کهگیلویه بویر احمد و شهرستان اقلید و از جنوب به شهرستان شیراز از شرق به مرودشت و از غرب به شهرستان ممسنی محدود می گردد. بخش عمده ای از این شهرستان کوهستانی و پوشیده از جنگل و دارای تابستانی معتدل و زمستانی سرد و پوشیده از برف که با توجه به موقعیت آب و هوایی آن از مناطق با اهمیت کشاورزی و دامداری دهستان فارس است.

بخش ها: مرکزی- بیضا- همایجان

ا: بیضا- اردکان- هماشهر

دهستان ها: بانش- بیضا- کوشک هزار- خفری- کمهر- شش پیر- سرناباد- همایجان

3 3 8

16

شیراز

شهرستان شیراز با مساحت 6049 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر شیراز است. جمعیت این شهرستان در شهریور سال 1390 خورشیدی، برابر با 1700687 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ارژن- زرقان

ا: شیراز- خانه زنیان- زرقان- لپویی- داریان- شهرصدرا

دهستان ها: دشت ارژن- قره چمن- کوه مره سرخی- بند - رحمت آباد- زرقان- بیدزرد- داریان- دراک- سیاخ درانگون- قره باغ- کفترک

3 6 12

17

 فراشبند

شهرستان فراشبند با مساحت 4856 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است. از شمال با شهرستان های شیراز و کازرون، از غرب با استان بوشهر، از جنوب به شهرستان لار و از مشرق با شهرستان های قیر و کارزین و فیروزآباد همسایه است. این شهرستان جمعیتی بالغ بر 42760 نفر را در خود جای داده است. زبان بومی مردم فراشبند آمیخته ای از زبان های فارسی کهن و لری (بختیاری- لکی) ممسنی و کهگیلویه ای است. زبان ترکی نیز در میان عشایر منطقه وجود دارد که پس از زبان فارسی در مرتبه دوم قرار دارد.

بخش ها: مرکزی- دهرم

ا: فراشبند- نوجین- دهرم

دهستان ها: آویز- نوجین- دهرم- دژگاه

2 3 4

18

فسا

شهرستان فسا با مساحت 4197 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فسا است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 203129 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ششده وقره بلاغ- شیبکوه- نوبندگان

ا: فسا- ششده- قره بلاغ- زاهدشهر- نوبندگان- میانشهر

دهستان ها: ششده- قره بلاغ- فدشکویه- میانده- جنگل- صحرارود- کوشک قاضی- نوبندگان

4 5 8

19

فیروزآباد

شهرستان فیروزآباد با مساحت 3559 کیلومترمربع شهر قشقایی ها از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر فیروزآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 119721 نفر بوده است. این شهرستان از شمال به شهرستان کوار و شهرستان شیراز و ازجنوب به شهرستان قیر و کارزین و از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان فراشبند و شهرستان کازرون منتهی می شود.

بخش ها: مرکزی- میمند

ا: فیروزآباد- میمند

دهستان ها: احمدآباد- جایدشت- پرزیتون- خواجه ای- دادنجان

2 2 5

20

قیروکارزین

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستان های استان فارس است. این شهرستان با شهرستان های فیروزآباد، جهرم، خنج و فراشبند هم مرز می باشد. این شهرستان با وسعتی قریب به 3395 کیلومتر مربع آب و هوایی گرم و نسبتا ملایم دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 65045 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- افزر

ا: افزر- شهر- کارزین (فتح آباد)- قیر- مبارک آباددیز

دهستان ها: افزر- زا ویه- فتح آباد- مبارک آباد- هنگام

2 5 5

21

کازرون

شهرستان کازرون با مساحت 4064 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس در کشور است که در غرب این استان قرار دارد و مرکز آن شهر کازرون است. شهرستان کازرون آب و هوایی نسبتا معتدل با مقدار شدت متفاوت دارد. شهرستان کازرون از شرق به شهرستان شیراز، از شمال به شهرستان ممسنی و از غرب و جنوب به استان بوشهر و از جنوب شرقی به شهرستان فراشبند محدود می شود. این شهرستان طبق آمار سال 1390، 254704 نفر جمعیت دارد.

بخش ها: مرکزی- جره وبالاده- کنار تخته و کمارج- خشت- کوهمره- چنارشاهیجان

ا: بالاده- کنارتخته- خشت- نودان- قایمیه- کازرون

دهستان ها: جره- دادین- فامور- کمارج- کنارتخته- بورکی- زاده محمد- دشت برم- کوهمره- سمغان- انارستان- بلیان- دریس- شاپور

6 6 14
22 کوار

شهرستان کوار با مساحت 1083 کیلومترمربع از شمال با شهرستان شیراز و از شرق با شهرستان سروستان و از جنوب با شهرستان جهرم و از غرب با فیروزآباد هم مرز می باشد. طبق سرشماری سال 1390، جمعیت این شهرستان 77836 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- طسوج

ا: کوار

دهستان ها: طسوج- فتح آباد- کوار- فرمشکان

2 1 4
23 گراش

شهرستان گراش با مساحت 1815 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس با جمعیت 47055 نفر است.

بخش ها: مرکزی- ارد

ا: گراش

دهستان ها: فداغ- خلیلی- آرد- سبز پوش

2 1 4

24

لارستان

شهرستان لارستان با مساحت 14142 کیلومترمربع یکی از شهرستان های جنوبی استان فارس است. مرکز آن شهر لار است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 226879 نفر بوده است. لارستان از کانون های دین زرتشتی و جایگاه آتشکده مهم آذرفرنبغ بوده است. نام کهن لارستان، ایراهستان بوده است. زبان لارستانی یکی از زبان های نان جنوبی استان فارس است.

بخش ها: مرکزی- اوز- بیرم- بناویه- جویم- صحرای باغ

ا: اوز- بیرم- بنارویه- جویم- عمادده- لار- خور- لطیفی

دهستان ها: بیدشهر- فیشو- بالاده- بیرم- ده فیش- بنارویه- جویم- هرم- عمادده- صحرای باغ- حومه- درزوسایبان- د ویه

6 8 13

25

لامرد

شهرستان لامرد با مساحت 3915 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر لامرد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 83916 نفر بوده است شهرستان لامرد از شمال و شمال شرقی به شهرستان لارستان و از جنوب و جنوب شرقی شهرستان بندی و شهرستان بندر لنگه، واز سمت مشرق به شهرستان بستک و از طرف مغرب به شهرستان مهر محدود می گردد.

بخش ها: مرکزی- علامرودشت- اشکنان- چاه ورز

ا: اشکنان- اهل- علامرودشت- لامرد

دهستان ها: اشکنان- کال- خیرگو- علامرودشت- چاه ورز- حومه- سیگار- شیخ عامر

4 4 8

26

مرودشت

شهرستان مرودشت با مساحت 3656 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مرودشت است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 307492 نفر بوده است.شهرستان مرودشت در شمال شیراز واقع شده و آب و هوای آن در نواحی کوهستانی سردسیر و در سایر نواحی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- درودزن- سیدان- کامفیروز- کر

ا: خانیمن- رامجرد- سیدان- کامفیروز- مرودشت

دهستان ها: ابرج- رامجردیک- رامجرددو- درودزن- خفرک علیا- رحمت- م مکان- کامفیروزجنوبی- کامفیروزشمالی- گرمه- رودبال- کناره- مجدآباد- محمدآباد- نقش رستم

5 5 15

27

ممسنی

شهرستان ممسنی با وسعت 5601 کیلومترمربع (نام های دیگر: شهرستان نورآباد ممسنی و نیز شهرستان نورآباد فارس) یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نورآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 116386 نفر بوده است. شهرستان ممسنی از شمال و مغرب به استان کهگیلویه و بویر احمد، از مشرق به شهرستان سپیدان، از جنوب مشرقی به شهرستان شیراز، از جنوب به شهرستان کازرون و از جنوب مغرب به استان بوشهر محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- دشمن زیاری- ماهور میلاتی

ا: خومه زار- نورآباد- بابامنیر

دهستان ها: دشمن زیاری- مشایخ- ماهور- میشان- بکش یک- بکش دو- جاوید ماهوری- جوزار- فهلیان

3 3 9

28

مهر

شهرستان مهر با مساحت 1729 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مهر است. این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان لامرد محدود می شود و از طرف غرب با شهرستان جم در استان بوشهر هم مرز بوده و از طرف جنوب و غرب نیز به منطقه عسلویه در استان بوشهر امتداد دارد. قدمت مناطقی از این شهرستان همچون دهستان فال و مرکز بخش اسیر به هزاران سال قبل یعنی دوران هخا و زمان حکومت ساسانیان باز می گردد. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، 59727 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- گله دار- اسیر- وراوی

ا: گله دار- اسیر- مهر- وراوی- خوزی

دهستان ها: فال- گله دار- دشت لاله- اسیر- مهر- ارودان- واروی- خوزی

4 5 8

29

نی ریز

شهرستان نی ریز یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نی ریز است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 113750 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- آباده طشک- پشتکوه- قطرویه

ا: آباده طشک- مشکان- نی ریز- قطرویه

دهستان ها: آباده طشک- بختگان- حناء- ده چاه- مشکان- رستاق- هرگان- قطرویه- زیرآب

4 4 9

 


تاریخ و فرهنگ استان

استان فارس از قدیمی ترین مراکز تمدن بشری محسوب می شود و قرن ها مرکز حکومت شاهنشاهی ایران بوده است. قبل از دو بزرگ ایرانی از این منطقه برخاسته و هر یک سلسله بزرگی به نام هخا (کوروش) و ساسانی (اردشیر بابکان) تشکیل داده اند. بعد از انقراض سلسله هخا که نزدیک به 219 سال در ایران پادشاهی کرده اند. اسکندر مقدونی سلسله سلوکیه را در سال 311 قبل از میلاد در ایران تاسیس و ایی در ناحیه پارس (فارس) بنا نهاد. در عین حال در قسمت مرکزی پارس در ناحیه است قدرت های محلی با نام های ایرانی روی کار آمدند که از سال 250 قبل از میلاد به بعد بر روی سکه های آن ها نوشته هایی به خط پهلوی و چهره های ایرانی و آتشدان دیده می شود. معذالک ناحیه پارس تا زمان آشیوخوس چهارم جزء امپراطوری سلوکی بوده است. بعد از اینکه پارتیان ای مرکزی ت سلوکی را فتح د. پارس استقلال یافت. مسلمانان نخستین بار در دوره خلافت عمر اقدام به تسخیر فارس نمودند. در 17 ه.ق یکی از ان علاء ابن حضرمی، حاکم بحرین، از حاکم ایرانی فارس ش ت خورد. علی رغم مقاومت ایرانیان در مقابل مهاجمین مسلمان، عاقبت ای است ، توج، فسا و شیراز به تصرف مسلمانان در آمد. اما به رغم شورش های متعدد آ الامر تسلیم شدند. وسعت قلمرو فارس در زمان خلفا بیش از پیش افزایش یافت یزد و نواحی دیگر مجاور کویر نیز به است ملحق گردید. در زمان ضعف قدرت خلافت در قرن 3 ه.ق فارس به تصرف یعقوب لیث، موسس سلسله صفاریان درآمد و شیراز پایتخت صفاریان شد. و برادرش مسجد جامع بزرگی در این شهر بنا نهاد. پس از آن فارس به تصرف آل بویه در آمد. پس از آل بویه، سلجوقیان بر فارس مسلط شدند. در زمان ضعف سلا ه، سنقر ابن مودود سلسله اتابکان فارس را تاسیس کرد و تا سال 543 ه.ق این سلسله بر فارس فرمانروایی یافت و پس از چندی فارس به دست امرای مغول افتاد. در سال 754 ه.ق سلسله آل مظفر، فارس را تصرف کرد و تا سال 895 ه. ق بر فارس فرمانروایی کرد. در سال 959 ه.ق فارس به تصرف شاه اسماعیل صفوی درآمد. در زمان وی و جانشینانش، فارس و مرکز آن شیراز آبادی و رونق یافت. در جنگ بین افاغنه و نادر شاه، شیراز و بسیاری از نقاط دیگر فارس رو به ویرانی فراوان نهاد. در زمان فرمانروایی کریم خان زند، صلح و آبادانی به فارس بازگشت. از زمان قاجاریه به بعد به جز شورش سران قشقایی واقعه مهمی روی نداده است. استان فارس به علت موقعیت جغرافیایی و به خلیج فارس از د

مشاهده متن کامل ...

نکته های مهم در کوهپیمائی ک ن
درخواست حذف اطلاعات
ک ن تفاوت های فیزیولوژیکی خاصی در مقایسه با بزرگسالان دارند باید توجه داشت که کودک توان کمتری در ورزش هوازی دارد و تعداد ضربان قلب و تنفس بیشتری دارد یعنی کودک، در مقایسه با یک فرد بزرگسال برای بدست آوردن یک میزان مشخص ا یژن باید تعداد بیشتری نفس بکشد و این اتلاف انرژی و آب در ضمن سوخت عضلات ک ن بیشتر چربی است تا گلیکوژن یا گلوکز و سوخت چربی نیاز به 10 درصد ا یژن بیشتر داشته و بازده کمتری هم دارد.
از طرفی دست و پاهای ک ن بالانس حرکتی لازم را با عضلاتشان ندارند و نسبتاً حجم عضلانی کمتری دارند و چون ک ن آستانه بی هوازی بالایی دارند، نظیر دونده های مجرب دو استقامت بزرگسالان، این شرائط توجیه کننده این وضعیت است که چطور آنها هیجانات کوتاه، ناگهانی و هیجان پذیری دارند.

وقوع چنین ح ی برای بیشتر بالغین غیرممکن است، در عین حال این وضعیت همانند شمشیر دو لبه است چرا که کودک سطح پائین تری از اسیدلاکتیک داشته بنابراین روند ایجاد خستگی در آنها کندتر است و تا زمانی که گرما زده، دهیدراته یا مضطرب نشده اند به مسیر ادامه می دهند.
باید توجه داشته باشیم که بدن ک ن به ازاء هر کیلوگرم از وزن خودگرمای بیشتری نسبت به بالغین تولید می کنند اما چون سیستم تنظیم دمای بدن آنها ضعیف بوده و از طرفی سطح پوستی وسیع تری دارند بنابراین سریعاً دچار افزایش یا کاهش دما میشوند و بهمین دلیل هم نسبت به شوک های گرمایی و هم به کاهش دما (هیپوترمی) حساس تر هستند.
باید دقت داشته باشیم که امنیت در کوهپیمائی ک ن بسیار مهم می باشد.
کودک برای لذت بردن از کوهپیمائی باید با قوانین ایمنی آن آشنا شده و رعایت نماید بیشتر صدمات از عدم رعایت این قوانین می باشد. هیچگاه نباید امنیت کودکمان در کوهپیمائی به خطر بیفتد.

همیشه قبل از شروع کوهپیمائی باید به اصل گرم بدن و پس از آن خنک توجه داشته باشیم چون این امر در جلوگیری و کاهش کوفتگی و درد عضلانی بسیار مفید می باشد. یادمان باشد هرگز کودک را به انجام کاری که از آن وحشت دارد و یا قادر به انجام آن نیست مجبور نکنیم.
به کودک آموزش دهیم تا از موسیقی طبیعت لذت ببرد و یادآور شویم که موسیقی طبیعت شامل پرندگان، قورباغه ها، ات، صدای رودخانه و ... می باشد.
باید توجه داشته باشیم که همیشه در برنامه های کوهپیمائی یک سوت بر گردن کودکمان آویزان کنیم و به او آموزش دهیم تا در بعضی موارد خاص با سوت ما را از وضعیت خویش مطلع سازد مثلاً 3 سوت متوالی می تواند به این معنی باشد که « من گم شده ام » و زمانیکه کودکمان بزرگ شد باید حتماً جعبه نجات (بقاء) و کیف کمکهای اولیه به لوازم او اضافه شود.
والدین باید توجه داشته باشند تا مهارتهایی را به کودک آموزش دهند که آسان باشد نه پیچیده و بخصوص مهارتهای حرکتی برای عضلات بزرگ نه عضلات کوچک و نیز فعالیت هایی که باعث تقویت سیستم های هوازی می شوند و انعطاف پذیری بدنشان را افزایش می دهند و همیشه به این نکته توجه کنیم که باید کودکمان را تشویق کنیم و سعی در افزایش آگاهی و دانش او نسبت به محیط زیست نمائیم و از کوهپیمائی بعنوان فرصتی جهت افزایش تجربه های مختلف علمی و ... در کودکمان بهره ببریم و در حین انجام کوهپیمائی حس مسئولیت پذیری و احترام گذاشتن به دیگران و طبیعت را در کودکمان تقویت کنیم.

سعی کنیم تا روابط کودکمان با ک ن دیگر تقویت گردد و به توسعه اعتماد به نفس در او بپردازیم باید به ک ن آموزش دهیم تا به اصل باقی نگذاشتن نشانه ای در طبیعت بعد از کوهپیمائی مقید باشند و زباله های خود را جمع کرده و در جای مناسبی قرار داده و با خود به شهر و مکان مناسبی انتقال دهند و در یک برنامه کوهپیمائی حدالمقدور یک جا آتش روشن نمایند و از مسیرهای مشخص شده و قابل عبور تمردد نمایند و یادمان باشد که کوهپیمائی فرصتی است مناسب برای اینکه فرزندی سالم از لحاظ روحی و جسمی داشته باشیم.

با تشکر از نشاط کوهستانمشاهده متن کامل ...
فهرست روستاهای سرداب
درخواست حذف اطلاعات
سرداب (سرباز) آن ۱٬۰۸۸ نفر (۲۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن جلال آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۶۳ نفر (۸۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ مهرریتی (سرباز) جمعیت آن ۴۱۵ نفر (۶۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۹ کاشک (سرباز) جمعیت آن ۷۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ زیارت (سرباز) جمعیت آن ۲۰۰ نفر (۴۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۳ ملک آباد (سرباز) جمعیت آن ۲۵ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۲ سی سرک بن (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۷ کارچان (سرباز) جمعیت آن ۴۳۱ نفر (۹۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ کوش (سرباز) جمعیت آن ۸۲۳ نفر (۲۰۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۵ ظاهرآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۵ کلانی (سرباز) جمعیت آن ۲۴ نفر (۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۲ فیروزآباد (سرباز) آن ۲٬۱۶۳ نفر (۳۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ سران (سرباز) جمعیت آن ۶۲ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۷ مکی (سرباز) جمعیت آن ۲۴۵ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۷ کمبیل (سرباز) جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ کلگ (سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۶ عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ سولدان (سرباز) جمعیت آن ۹۴۱ نفر (۱۷۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ گورناگان (سرباز) جمعیت آن ۸۵۳ نفر (۱۵۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۵ نیل (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۶ بن اب (سرباز) جمعیت آن ۳۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۹ اناران (سرباز) جمعیت آن ۱۴۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳ گران (سرباز) جمعیت آن ۱۲۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۰۹ حسن آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ جمال آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۳۵ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۲ کان (سرباز) جمعیت آن ۳۹۴ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۶ زیان (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۴ پیران (سرباز) جمعیت آن ۵۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ گنج آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۲۵ نفر (۶۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۴ بندان (سرباز) جمعیت آن ۷۳۴ نفر (۱۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۳ پیری (سرباز) جمعیت آن ۱۲۹ نفر (۲۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ کهیری (سرباز) جمعیت آن ۶۱۵ نفر (۱۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۴ سفلی (سرباز) جمعیت آن ۱۳۱ نفر (۲۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت درمنک (سرباز) جمعیت آن ۸۹ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۳ کلینوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۱ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۴ احمدآباد (سرباز) جمعیت آن ۶۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۳ گورناک (سرباز) جمعیت آن ۴۳۸ نفر (۷۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ خسروآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ زئی (سرباز) جمعیت آن ۷۶ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۸ کیکی (سرباز) جمعیت آن ۱۸۲ نفر (۳۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۸ منتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۵ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۷ قاسم آباد (میرکند) (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ بهلیر سیرجاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ سری مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶۱ نفر (۸۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۰ پیرگزان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۴ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ نورآباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۵ قادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۳۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۸ جنگران (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۵ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شهر بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۸ ابچگی (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۵۵ نفر (۴۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۲ گواتامن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۸ نادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۲۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۷ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شکشیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۸۹ نفر (۱۶۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۵ نوگر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۸۷ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ سیاه بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۵ نفر (۲۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ میرزمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۴ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۱ میدان جاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰۶ نفر (۱۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۷ زیمدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۲ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸ شندوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ کمبیک دپ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۰ نفر (۵۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ مشاع مکران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۲۳ نفر (۴۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۸ کپک (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۳ گزرینگ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۰ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۳ پیرمیس (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ شوریکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۷ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۶ بناب (سرباز) جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ نوکین ده (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۰۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ چاه عثمان (سرباز) جمعیت آن ۵۴ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ تولیاب (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۵ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ هوت آباد (سرباز) جمعیت آن ۹۵۱ نفر (۱۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۱ جمیدر (سرباز) جمعیت آن ۵۲۵ نفر (۱۰۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۴ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ مچ کور (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷۵ نفر (۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ گورناگ (سرباز) جمعیت آن ۳۲۶ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ پرو تان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۰۵ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ صابرآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۸۶ نفر (۴۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۵ وتکوه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۵ نفر (۳۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۰ دادهی (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ ککدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳۷ نفر (۸۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۵۰ پند (سرباز) جمعیت آن ۷۴ نفر (۱۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۶ مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن 736 نفر (118خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۵ سبتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۷ سالاربریم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۶ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ بی چند (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۳ الیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۱ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ خداآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۹ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ دربند (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۶ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ اواران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۰ تلبان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۲ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۰ گیمان (سرباز) جمعیت آن ۱۵۶ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ گرگ (سرباز) جمعیت آن ۳۳۰ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۵ زاتان وری (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۱ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ پتان (سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۶۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ نوکان (سرباز) جمعیت آن ۳۵۹ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۹ مزن زمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۸۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۵ زمین بندان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۷ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۷ گمشادآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۲ بندیگان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۴۷ نفر (۵۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۵ انجیرک (سرباز) جمعیت آن ۵۵۱ نفر (۱۰۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۶ منطقه لد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۹۶ نفر (۱۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۰ کادو بازار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۹ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ دلارام (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۷ مادانچاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۵ نفر (۱۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ ماکول (رده روستاهای شهرستان سرباز) ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران ماکول (لکه پوستی) «نتایج سرشماری عمومی نفوس و ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹ کناران (سرباز) جمعیت آن ۱۸۳ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۰ زردبن (رده روستاهای شهرستان سرباز) آن ۱٬۱۴۶ نفر (۲۰۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۰
نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

مشاهده متن کامل ...
تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

 تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 18929 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

فصل اول :کلیات

١-١) مقدمه                                                                                 1

١-٢) انتقال رسوب در آبگیرها                                                           3

١-٣) الگوی جریان ناشی از انحراف                                                   5

١-٤) الگوی جریان در قوسها                                                            6

١-٥) مکان مناسب برای آبگیری از رودخانه                                          8

١-٦) روش کار و تحقیق                                                                  8

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

٢-١) جریان در قوس رودخانه                                                          10

٢-٢) قدرت جریان ثانویه                                                                12

٢-٣) تحقیقات انجام شده بر روی تنش برشی بستر                                   15

٢-٤) مدلسازی جریان در قوس رودخانه                                              16

٢-٥) ضوابط حاکم در انحراف جریان و آبگیری از رودخانه                       27

٢-٥-١) آبگیری جانبی از مسیر مستقیم                                                30

٢-٦) آبگیری جانبی از قوس رودخانه                                                 35

٢-٦-١) محل قرار گیری آبگیر                                                         35

٢-٦-٢) زاویه آبگیری                                                                   37

٢-٦-٣) نسبت دبی انحرافی                                                             37

٢-٧) مطالعات انجام شده در آبگیری جانبی از قوس رودخانه                      38

فصل سوم : روش انجام تحقیق

٣-١) مقدمه                                                                                46

٣-٢) تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه برداشت داده ها                                 46

٣-٢-١) مدل آزمایشگاهی استفاده شده                                                  46

٣-٢-٢) اندازه گیری دبی جریان                                                       47

٢-٢-٣) نحوه اندازه گیری سرعت در هر آزمایش                                   48

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آزمایشگاهی

٤-١) مقدمه                                                                                51

٤-٢) بررسی تغییرات سرعت                                                          51

٤-٢-١) بررسی تغییرات سرعت در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه      52

٤-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی                                                  60

٤-٢-٢-١) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٤٠ درجه           60

٤-٢-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٧٥ درجه           65

٤-٢-٢-٣) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ١١٥ درجه         70

٤-٢-٣) ترسـیم خطـوط هـم سرعت طـولـی و عـرضـی در موقعیتـهای آبگیـری    75

40، ̊75،̊ 115

٤-٢-٤) مقایسه تغییرات سرعت در موقعیتهای مختلف آبگیری                     85

٤-٣) جریان ثانویه                                                                       87

٤-٣-١) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊40=ө،̊60=φ                   87

٤-٣-٢) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊75=ө،̊60=φ                   97

٤-٣-٣) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊115=ө،̊60=φ                106

٤-٤) الگوی جریان در کانال انحرافی                                                117

٤-٥) قدرت جریان ثانویه                                                               123

٤-٥-١) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊40=ө،̊60=φ                    125

٤-٥-٢) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊75=ө،̊60=φ                    130

٤-٥-٣) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊115=ө،̊60=φ                  135

٤-٦) مومنتم جریان عرضی                                                           143

٤-٧) بررسی تغییرات سطح آب                                                       149

٤-٨) بررسی تغییرات عرضی تراز سطح آب کانال در امتداد محور آبگیر      162

٤-٩) بررسی توزیع تنش برشی                                                       165

٤-٩-١) تخمین ضریب زبری مانینگ                                                 165

٤-٩-٢) تعیین ضریب شزی                                                            166

٤-٩-٣) بررسی توزیع تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه    167

٤-٩-٤) مقایسه تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه        177

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

٥-١) نتیجه گیری                                                                        178

٥-٢) پیشنهادات           181

 تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )مشاهده متن کامل ...
طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر با و پر سرعت .

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر


طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر

توضیحات بیشتر و فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :150

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                 صفحه

 

مقدمه و هدف

 

1- کلیات

 

1-1- تولید شکر و نیشکر در جهان ...............................................................9

 

1-2- تولید شکر و نیشکر در ایران ................................................................10

 

1-2-1- نیشکر کاری در ایران ......................................................................10

 

1-2-2- تولید شکر نیشکری در ایران ..........................................................11

 

1-3- نیشکر کاری در خوزستان ...................................................................12

 

1-4- کشت و صنعت کارون ......................................................................14

 

2- ترکیب شیمیایی نیشکر

 

2-1- مواد آلی غیر از اروز ...................................................................19

 

2-2- اسید های آلی ..................................................................................20

 

2-3- ترکیبات غیر آلی ..............................................................................20

 

2-4- ترکیبات ازت دار .............................................................................20

 

3- فرایند تولید شکر از نیشکر

 

مقدمه

 

3-1- برداشت نیشکر ...............................................................................21

 

3-1-1- مواد زائد همراه نی .....................................................................23

 

3-2- آماده سازی نی ............................................................................24-25

 

3-2-1- شستشوی نی .............................................................................25

 

3-2-2- د نی ............................................................................25

 

3-3- عصاره گیری ..................................................................................26

 

عنوان......................................................................................................... صفحه

 

3-4- زلال ...........................................................................................26

 

3-5- صافی های خلاء..................................................................................27

 

3-6- تبخیر کننده ها.....................................................................................27

 

3-7- تبلور .................................................................................................27

 

3-8- سانتریفوژ ...........................................................................................27

 

4- ترکیبات شربت نیشکر .............................................................................28

 

4-1- پلی اریدها ....................................................................................28

 

4-1-1- لوان ................................................................................................29

 

4-1-2- پکتین .............................................................................................29

 

4-1-3- سلو ان ..........................................................................................29

 

4-1-4 نشاسته .............................................................................................29

 

4-1-5- د تران ........................................................................................31

 

4-1-5-1- مشخصات فیزیکی شیمیایی د تران...........................................31

 

4-1-5-2- تولید د تران..............................................................................33

 

5 مشخصات جنس لو وستوک ....................................................................34

 

6 میکربهای موجود در کارخانه قند ................................................................35

 

6-1- میکروارگانیسم های نیشکر ...................................................................35

 

6-2- سالم سازی آسیاب ها ..........................................................................37

 

7- روش های سریع اندازه گیری د تران......................................................38

 

8- پلی اریدهای نیشکر..........................................................................39

 

8-1- صمغ درنی ترش..................................................................................41

 

8-2- پلی اریدهای بخش تصفیه .............................................................44

 

9- ضایعات ناشی از د تران ........................................................................45

 

9-1- ضایعات نامعلوم ..................................................................................45

 

9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند .........................................................46

 

9-3- مشکلات ناشی از د تران در تصفیه و تولید شکر خام ......................46

 

9-3-1 اثر بر شربت زلال کنندها ..................................................................46

 

9-3-2- اثر د تران بر صاف شدن .............................................................47

 

9-3-3- اثر د تران بر ناروانی ...................................................................47

 

9-4- اثر بر بلورهای اروز......................................................................49

 

9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..............................................................49

 

9-4-2 اثر بر شکل بلورها ..........................................................................49

 

9-5- اثر بر ظرفیت کارخانه .......................................................................53

 

9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ...............................................................54

 

مواد و روشها

 

2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل د تران .....................54

 

2-1-1- نمونه برداری ...............................................................................55

 

2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ...............................................................55

 

2-1-2-1- تعیین ماده خشک ....................................................................56

 

2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)....................................................56

 

2-1-2-3- درجه خلوص .........................................................................57

 

2-1-2-4- تعیین قند مع ...................................................................57

 

2-1-2-5- اندازه گیری د تران ...............................................................58

 

2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ..............................................................64

 

2-3- اثر د تران بر انحراف پلاریزاسیون ..................................................65

 

2-4- اثر استات سرب بر حذف د تران ......................................................65

 

2-5- اثر فرمالین ........................................................................................66

 

2-6- روش های آماری ..............................................................................66

 

2-6-1- روش های تجزیه واریانس .............................................................66

 

2-6-2- رگرسیون .....................................................................................66

 

نتایج و بحث

 

3-1- آزمایشهای نیشکر .............................................................................67

 

3-1-1- آزمایش قند ..................................................................................67

 

3-1-2- آزمایش درجه خلوص ...................................................................67

 

3-1-3- آزمایش ph ................................................................................68

 

3-1-4- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام ..............................69

 

3-1-5- آزمایش د تران .........................................................................69

 

3-1-6- آزمایش قند مع ...................................................................69

 

3-2- آزمایشهای شربت ...........................................................................74

 

3-2-1- آزمایشهای قند مع ................................................................74

 

3-2-1- آزمایش د تران ........................................................................74

 

3-3- آزمایش اثر د تران بر انحراف پلایمتری .........................................80

 

3-4- آزمایش اثر فرمالین ........................................................................82

 

3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف د تران .....................................83

 

4- ضمیمه .............................................................................................84

 

5- منابع مورد استفاده .............................................................................92

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                             صفحه

 

شماره ج

 

 • ضایعات قندی بر اساس د تران موجود در شکر خام ....................8
 • تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر در جهان .................................9
 • صورت عملکردبهره برداری کارخانه های نیشکری...........................13
 • واریته های تجاری نیشکر کارون ...................................................14
 • ترکیبات شیمیایی نیشکر ...............................................................19
 • مقادیر ترکیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشک، برگ سبز سرنی و برگهای خشک................................................................23
 • مواد تشکیل دهنده شربت ............................................................28
 • پلی اریدهای موجود در نیشکر ...............................................30
 • گروه های مختلف د تران بر اساس پیوندهای موجود ..................32
 • تجزیه پلی اریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.........40
 • مقایسه ترکیبات صمغ جدا شده از نی تازه و کهنه ........................41
 • اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ......................42
 • میزان صمغ در نی های د شده و د نشده در اثر نگهداری .....43
 • درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشکر ...................43
 • میزان د تران و ضایعات قندی در شکر خام ..............................45
 • منحنی استاندارد د تران ...........................................................64
 • جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی ..................................76
 • جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ........................79
 • جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین...82

 

فهرست شکلها

 

 • اثر د تران و نشاسته بر ناروانی...........................................................48
 • اثر د تران بر افزایش ناروانی ............................................................48
 • بلور طبیعی اروز و محورهای کریستالوگرافی..................................52
 • مقایسه اثر رافینوز و د تران بر بلور اروز .....................................52
 • اثر غلظت های متفاوت د تران بر بلور اروز................................53
 • تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ..........72
 • تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی.... 72
 • تغییرات ph در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی .................74
 • تغییرات نسبت کیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی...........................................................................................64
 • تغییرات شکر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی......... 65
 • تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ........65
 • تغییرات د تران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ...........73
 • تغییرات قند مع در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی .....73
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c50ْ..77
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c60ْ..77
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c70ْ..78
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 50ْ .........78
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 60ْ .........79
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 70ْ .........79
 • رگرسیون بین د تران و درصد قند ........................................... 81
 • رگرسیون بین د تران و انحراف پلاریمتری ............................... 81

 

 طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر ,فرمت فایل word شامل150 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی ,کارآموزی و طرح های توجیهی ,مناسب برای تسهیلات اعتباری

 

 


با


طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر


مشاهده متن کامل ...
پوستر دهه فجر
درخواست حذف اطلاعات

پوستر دهه فجر

پوستر های دهه فجر در ابعاد 80*35 طراحی گردیده است که شامل سخنان و و سیاستمداران دنیا در رابطه با انقلاب و (ره) می باشد.

این مجموعه بصورت پلات و لمینیت و بنر قابل عرضه می باشد.

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 01 کد 02 کد 03

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 04 کد 05 کد 06

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 07 کد 08 کد 09

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 10 کد 11 کد 12

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

قیمت پلات و لمینیت : هر عدد 10 هزار تومان

قیمت بنر: هر عدد 5 هزار تومان


برای مشاهده پوسترهای دیگر روی اینجا کلیک نمایید.مشاهده متن کامل ...
شناسی در قرآن
درخواست حذف اطلاعات

مقدّمه
از آن جا که انسان موجودى است ذاتاً طالب کمال نهایى و سعادت ابدى و همیشه در شه شناخت کمال ابدى و نهایى و راه هاى وصول به آن و نیز شناخت موانع نیل به آن و کیفیت برطرف آن هاست و نیز از آن جا که را یکى از موانع مهم در راه نیل به کمال نهایى خود مى داند، همیشه سعى دارد تا این موجود پلید را به خوبى شناخته، راه هاى مبارزه با او را نیز بشناسد و از این رو، به لحاظ تاریخى، مسأله و کیفیت خلقت و فلسفه آفرینش او، برنامه هاى او براى اغواى انسان و دام هاى گسترده و ابزار و وسایل اغواگرى اش، مسأله حزب و کیفیت مبارزه با آن و مسائل دیگرى از این قبیل همزاد انسان است. همیشه و در هر جا سخن از بوده، سؤالات متعددى نیز درباره او مطرح مى شده است.                                                

آفرینش                                              
از آیات متعدد قرآن استفاده مى شود که ماده اولیه "آتش" بوده است; مثلا، در آیه اى مى فرماید: "و اذقلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابلیس کانَ من الجنّ ففسق عن امر ربّه." (کهف:5)
چنان که ملاحظه مى شود، این آیه شریفه، ابلیس را از جن مى داند. ابلیس اسم خاص همان ى است که اغواگر حضرت آدم بود و خداى تعالى در قرآن گاهى با عنوان "ابلیس" و گاهى با عنوان " " از او تعبیر می           کند .          
از سوى دیگر، آیاتى خلقت جن را از آتش مى داند: "والجانَّ خلقناه من نار السّموم" (حجر:27); "و خلق الجانّ من مارج من نار" (الرحمن: 15)    
خود هم خلقت خود را از آتش مى داند، آن جا که خداوند از او سؤال مى کند: چه چیزى مانع سجده تو بر آدم شد، گفت: "انا خیرٌ منه خلقتنى من نار و خلقته من طین." (ص: 76) در جاى دیگر، مى گوید: "ءَاسجدُ لمن خلقت طیناً" (اسراء:61)
اما این که منظور از "آتش" همین آتش معمولى است یا آتش دیگرى شبیه این، از قرآن چیزى به دست نمى آید.
ممکن است گفته شود: اصل معناى جنّ ستر و پوشش است و از این رو، به جنین هم "جنین" گفته مى شود; چرا که در پوشش رحم مادر قرار دارد و مستور است. جنیان را هم به دلیل مستور بودنشان "جنّ" گویند.
به بهشت و باغ نیز "جنّت" گویند; چون تحت پوشش شاخه هاى درختان است. بر دیوانگى هم به دلیل مستوربودن عقل و شکوفا نبودن آن "جنون" اطلاق مى شود.
پس با توجه به آنچه گفته شد، مى توان گفت: ملائکه هم جن هستند; زیرا مستور از چشمان هستند و به صرف این که قرآن مى فرماید: کان من الجنّ ففسق عن امرِ ربّه (کهف: 50) نمى توان به وسیله آن اثبات کرد که ابلیس از فرشتگان نبوده; چرا که ممکن است به دلیل مستور بودن فرشتگان، بر ابلیس هم، که از آن ها بوده جن اطلاق شده باشد.
اما چنین برداشتى خلاف ظاهر آیه شریفه است. علاوه بر آن، در هیچ آیه اى واژه "جن" بر ملائکه اطلاق نشده است، بلکه جن در قرآن نام طایفه اى از موجودات مکلّف است که معمولا در برابر "انس" قرار گرفته; مانند: "یا معشر الجنِّ و الانس الَم یأتِکم رسلٌ منکم یقصّون علیکم آیاتىوینذرونکم لقاءَ یومکم هذا"(انعام:130);
"و ما خلقتُ الجنَّ و الانس الاّ لیعبدون" (ذاریات: 56);
"و لقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجنِّ و الانس." (اعراف: 179)
بنا به قول بعضى از مفسّران، گاهى هم "جن" در برابر فرشتگان قرار گرفته است; مانند: "و یومَ ن هم جمیعاً ثم نقولُ للملائکةِ هؤلاءِ ایّاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولیُّنا من دونهم بل کانوا یعبدون الجنِّ." (سبا: 41) از آنچه گفته شد، جواب این سخن هم که " نخست فرشته بود، ولى پس از امتناع از سجده بر آدم و تمرّد از امر الهى از درگاه احدیت رانده شد و به اضلال و اغواى خلق پرداخت" نیز روشن مى گردد. ...

بقیه مطلب در در ادامه مطلب

آیا ابلیس از فرشتگان بود؟
ممکن است توهّم شود که ابلیس نیز فرشته اى از فرشتگان الهى بوده; زیرا در بعضى از آیات مربوط به سجده فرشتگان بر آدم(علیه السلام) و امتناع ابلیس از سجده بر آن حضرت، فرشتگان مستثنى منه و ابلیس مستثنى قرار گرفته است. علاوه بر این، ابلیس هم نگفت من از فرشتگان نیستم تا سجده کنم وآنگهى، على(علیه السلام)مى فرماید: "ما کان اللّه سبحانه لیدخل الجنة بشراً بامر ا ج به منها ملکاً"
جواب این توّهم: اولا، قرآن تصریح دارد که ابلیس از جن است درآن جا که مى فرماید: "کان من الجنّ ففسق عن امر ربّه" (کهف: 50)
ثانیاً، از آن جا که ابلیس مدت طولانى در بین فرشتگان بود، در زمره آن ها درآمده بود، و این که قرآن مى فرماید: "و اذقلنا للملائکةِ اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس" مى تواند از همین مقوله باشد.
ثالثاً،آفرینش ازآتش است، اماخلقت فرشتگان از نور.
رابعاً، قرآن تصریح دارد به این که فرشتگان نافرمانى خدا نمى کنند: "لا یعصون اللّه ما امرهم" (تحریم: 6); "لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون" (انبیاء:26). اما با وجود این، به تصریح قرآن، از فرمان خدا س یچى کرد: "ابى واستبکر و کان من الکافرین" (بقره: 34); "کان من الجنّ ففسق عن امر ربّه" (کهف: 50); "فسجدوا الاّ ابلیس ابى" (طه: 116); "الاّ ابلیس ابى ان ی مع الساجدین" (حجر: 30); "الاّ ابلیس استکبرو کان من الکافرین"(ص:74); "انّ ال کان للرّحمن عصّیاً." (مریم: 44)
خامساً، قرآن را داراى ذریّه مى داند، آن جا که مى فرماید: "واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه افتتخذونه و ذرّیّته اولیاء من دونی و هم لکم عدوٌ بئس للظالمین بدلا." (کهف: 50) اما چنین چیزى براى فرشتگان ثابت نشده است.                                                                    
سادساً، قرآن مى فرماید: ملائکه براى انى که در زمین هستند از درگاه الهى طلب مغفرت و بخشش مى کنند: "و الملائکةُ یسبّحون بحمد ربّهم و یستغفرون لمن فى الارض و بالاسحار هم یستغفرون" (ذاریات: 18) و در جاى دیگر مى فرماید: "الذین یحملون العرش و من حوله یُسبّحون بحمد ربّهم و یؤمنون به و یستغفرون للّذین آمنوا ربّنا وسعت کلّ شىء و علماً فاغفر للّذین تابوا واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم." (غافر: 7) ولى در آیات متعددى، را دشمن آشکار انسان مى داند و انسان را از پى روى او برحذر مى دارد: "و انّ ال للانسان عدوٌ مبینٌ" (یوسف: 5); افتتخذونه و ذرّیّته اولیاء من دونی و هم لکم عدّوٌ." (کهف: 50)

فلسفه آفرینش                                                                                                       
چرا خداوند را آفرید تا هم آدم(علیه السلام) و هم فرزندان او را فریب داده، اغوا کند؟ اگر خلق نمى کرد، مسلّماً هیچ یک از بندگان او معصیت و نافرمانى نمى د و به طور کلى، آدمیان از شرّ او در امان بودند. پس چرا او را خلق کرد؟           
جواب: اولا، خداوند را جبراً (به عنوان موجودى شریر و موذى) نیافرید; بلکه پس از خلقت آن قدر عبادت خدا را انجام داد که در زمره فرشتگان قرار گرفت. على(علیه السلام) در این باره مى فرماید: "واعتبروا بما کان من فعل اللّه بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید و قد کان قد عبداللّه ستة آلاف لا یدرى امن سنى الدّنیا امّن سنى الا ة عن کبر ساعة واحدة فمن ذا بعد ابلیس یسلم عن اللّه بمثل معصیتة."
پس این خود بود که با اختیارات خود از امر الهى تخلف کرد و از سجده بر آدم امتناع نمود و بدین روى، مطرود رحمت الهى شد.    
ثانیاً، خداوند انسان را در برابر فریب ها و اغواگرى هاى بى دفاع نگذاشته، بلکه او را به نیروهاى عقلانى و وحیانى مسلّح نموده است; از یک سو، به وسیله عقل و از سوى دیگر، از طریق وحى از ترفندهاى ى آگاهى پیدا کرده است.                                         
ثالثاً، وجود براى انسان به یک لحاظ، نعمت است و نه نقمت; چرا که خود وسیله اى براى پیشرفت و تکامل بشرى است; زیرا اگر انسان با نیروهاى مخالف و بازدارنده از صراط مستقیم به مبارزه برخیزد، مسلّماً در تربیت روح و روان و تکامل معنوى او تأثیر فوق العاده اى خواهد داشت.                                                    
از سوى دیگر، یکى از سنّت هاى الهى "امتحان" است; به این معنا که اراده خدا بر این تعلّق گرفته که همه بندگانش را به انحاى گوناگون بیازماید: "احسب النّاسُ ان یترکوا و هم لا یفتنون." (عنکبوت: 2) خلقت هم خود وسیله اى براى آزمایش انسان هاست; زیرا انسان با توجه به این مسأله سعى مى کند با انواع مکر و حیله هاى او مبارزه کند و با کمک و استمداد از عقل و وحى الهى، در برابر انواع توطئه ها و برنامه ها و نیرنگ هاى شیاطین انس و جن مقاومت کند و تسلیم نشود و بدینوسیله به عالى ترین مراتب کمال و سعادت انسانى نایل شود. بله، او مى تواند با اختیار خود، اسیر شعارهاى ى و مغلوب هواهاى نفسانى خویش گشته، به دانى ترین مراتب حیوانى سقوط کند. و معمولا افراد بى ایمان نسبت به معاد این چنین هستند: "و لتُصغى الیه افئدة الّذین لایؤمنون بالا ة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون." (انعام:113)

آیا انسان در برابر مجبور است؟
نه تنها انسان با علم حضورى، پى به مختاربودن خود مى برد و نه تنها آیات متعددى از قرآن دل بر اختیار انسان مى کنند، بلکه آیات فراوان دیگرى نیز دل دارند که انسان در برابر مسلوب الاختیار نیست، بلکه از طریق تزیین (آراستن، زیباجلوه دادن) ، وسوسه ، دعوت ، تسویل (فریفتن) استزلال (لغزاندن) ، افتنان (به فتنه انداختن) اضلال (گمراه ) ، ایحاء (القا سخن، وحى ، وسوسه ) وعده دروغ و مانند آن انسان را به نافرمانى خدا سوق مى دهد و این همه، از لوازم شیطنت است. باید توجه داشت که اگر در بعضى از آیات اشاره به سلطه بر بعضى افراد شده، این سلطه تکوینى نیست و از این رو، در قیامت، به هنگام رویارویى با پیروان خود مى گوید: "انّ اللّه وعدکم وعدالحقّ و وعدتکم فاخلقتکم و ما کان لى علیکم من سلطان الاّ ان دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی ولوموا انفسکم و ما انتم بمصرخیّ انّی کفرت بما اشرکتمون من قبل..."(ابراهیم:22)
البته روشن است که سلطه در آیه شریفه، اطلاق دارد و شامل هر نوع سلطه اى مى شود، چه سلطه بر ابدان باشد و چه سلطه بر افکار و شه ها.
دعوت ى و تزیین اعمال و تسویل و وسوسه توسط ممکن است در انسان میل و شوق به گناهان ایجاد کند و انسان هم پس از آن به راحتى تن به معصیت و نافرمانى خدا دهد، ولى این به معناى مسلوب الاختیار انسان نیست ،بلکه او مخیّر است که دل و فکر خود را جایگاه و سنگر قرار دهد یا جایگاه ذکرالهى. بسیارند انى که حاضر نیستند، حتى یک لحظه، قلب خود را جایگاه وساوس ى قرار دهند; دل هاى آن ها لبریز از ایمان به خداست و همیشه بر او توکّل دارند و از این رو، هم بر آن ها هیچ سلطه اى ندارد: "انّه لیس سلطانه على الّذین آمنوا و على ربّهم یتوکلّون" (نحل: 99) او بر بندگان خدا ( انى که واقعاً بنده او هستند) هیچ سیطره اى ندارد، مگر بر پیروان گمراه خود: "انّ عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الاّ من اتّبعک من الغاوین" (حجر:42)

شیاطین انس و جن
بعضى از آیات سخن از شیاطین انس و جن دارند: "و کذلک جعلنا لکلّ نبى عدّواً شیاطین الانس و الجنّ یوحى بعضم الى بعض ز ف القول غروراً و لو شاء ربّک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و لتصغى الیه أفئدةُ الّذین لایؤمنون بالا ة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون." (انعام: 113)
چنان که از آیه استفاده مى شود، شیاطین انس و جن برنامه هاى اغواگرانه خود را به طور پنهانى، سریع و فریبنده به دیگران القا مى کنند و این جاست که در اثر این القاءات دل هاى افراد بى ایمان به آ ت نسبت به آن ها متمایل گشته، سخنان و برنامه هایى را که ظاهرى زیبا و باطنى زشت و کریه دارند، از آنان مى پذیرند و به آن دل گرم مى شوند و از این طریق، به انواع گناهان شقاوت بار آلوده مى شوند: "ولیقترفوا ما هم مقترفون."
نه تنها شیاطین جن، بلکه شیاطین انس هم براى گم راه مردم برنامه ریزى ها مى کنند و از این رو، قرآن به سران منافقان، که از هیچ کوششى براى ش ت مسلمانان دریغ نمى د، لقب "شیاطین" مى دهد: "واذا لقوا الّذین آمنوا قالوا آمّنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انّا معکم انّا نحن مستهزئون" (بقره: 14)

حزب
از بعضى از آیات استفاده مى شود که خداى تعالى به انسان هشدار مى دهد که دشمن شماست، شما هم او را دشمن تلقّى کنید و از پى روى او بپر د که هدفش جز اغواى شما چیزى نیست و او حزب و گروهش را به راه هاى منحرف دعوت مى کند و این جز دوزخ را در پى نخواهد داشت: "انّ ال لکم عدوٌ فاتخذوه عدّواً انّما یدعوا حزبه لی وا من اصحاب السّعیر." (فاطر:6)
اما در این که منظور از "حزب " چیست، قرآن خود توضیح مى دهد; در بعضى از آیات ، پس از معرفى منافقان و تبیین بعضى از برنامه ها و توطئه هاى آن ها ـ مانند طرح دوستى آن ها با غضب شدگان الهى، در مشکلات و گرفتارى ها با مسلمانان نبودن، با سوگند دروغ اعلان وفادارى نسبت به مؤمنان، با سوگند مردم را از راه خدا بازداشتن وعیدهاى مکرر به آن ها دادن ـ مى فرماید: "استحوذ علیهم ال فانساهم ذکراللّه اولئک حزب ال الا انّ حزب ال هم الخاسرون." (مجادله: 19); بر آنان استیلا پیدا کرده، یاد خدا را از خاطرشان محو نمود. آنان حزب ند. آگاه باشید که حزب زیان کارانند.
پس در واقع، حزب دو مشخصه بارز دارند: یکى سلطه بر آن ها و دیگرى فراموش خدا. دو مشخصه اى که هر یک از آن ها به تنهایى مى تواند تباه کننده سعادت دنیوى و ا وى انسان باشد و از همین طریق برنامه هاى خود را اجرا مى کند.
على(علیه السلام) مى فرماید: "الا و انّ ال قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله.." ; آگاه باشید که حزب خود را جمع آورى کردهوسواره ها وپیاده هاى(لشکر)خویش رافراخوانده است.
مرحوم علّامه جعفرى در ذیل کلمات گران سنگ مزبور مى گوید: "مسلّم است که حزبى به نام "حزب " با علامت مخصوص یا لباس مشخص در هیچ نقطه اى از تاریخ بشرى نمودار نگشته است. ما با هر حزبى که در تاریخ روبه رو مى شویم، با یکى از صفات جالب، که مفهوم آرمانى انسانى دارد، خود را مشخص کرده است، مانند حزب عد ، حزب آزادى، حزب ترقى خواهان و غیره... بنابراین، مقصود از "حزب " یک حزب رسمى با یک برنامه معیّن و هدف مشخص ى نیست، بلکه بنا به قاعده اصلى:
ناریان مر ناریان را طالبند *** نوریان مر نوریان را جاذبند
منظور گردهمایى و تشکّل افراد و گردهمایى از انسان نماهاست که هوا و هوس ها و خ مگى ها... و مقام پرستى و تورم "خود طبیعى" آنان را با یکدیگر متشکّل ساخته، همداستان و همرزم و هم پیاله نموده است. این گونه تشکّل، که المؤمنین(علیه السلام) آن را "حزب " مى نامد، از نظر ماهیت و نتیجه، پست تر و وقیح تر از تشکّل حیوانات درنده مى باشد; زیرا درندگان هر اندازه و به هر کیفیتى هم که متشکّل گردند، نمى توانند به فعالیت هاى وسیع تر و عمیق تر از محدوده غرایز معیّن خود بپردازند; مثلا، تشکّل ببرها هرگز نمى تواند تحوّل پلید در گروه ببرها یا دیگر جانداران به وجود بیاورد، در صورتى که حزب ، که از افراد انسانى تشکیل مى یابد، داراى نیروها و استعدادهایى است که به وسیله آن ها مى توانند ارزش ها را نابود کنند، تحوّلات قهقرایى ایجاد کنند، اگر موقعیت ایجاب کند راه هایى را که به پوچى حیات منتهى مى گردد پیش پاى مردم بگسترانند. حزب ى مختصات دیگرى هم دارد; از آن جمله مى تواند از مفاهیم عالى انسانى مانند علم، تکامل، عد ، وطن، آزادى، سوءاستفاده نموده با تحریک ابعاد آرمان جویى در انسان ها آنان را تا اعماق تباهى براند."
بعضى از آیات هم دل دارند که لشکریانى دارد که آن ها را براى اغواى مردم استخدام مى کند: "و جنودُ ابلیس اجمعون" (شعرا: 95); "انّه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انّا جعلنا الشیاطین اولیاء للّذین لا یؤمنون" (اعراف: 27); "واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه افتتخّذونه و ذرّیتّه اولیاء من دونى و هم لکم عدوٌ بئس للظالمین بدلا" (کهف:50)
سخنان على(علیه السلام) در نهج البلاغه نیز بیانگر این واقعیت است، آن جا که مى فرماید: "آنان در زندگى به اعتماد د; او را تکیه گاه خویش و ملاک کارشان قرار دادند، او هم آنان را دام خود و وسیله اى براى اضلال دیگران قرار داد و هاى آن ها را لانه خود ساخت. در درون آن ها تخم هاى رذ و پستى گذاشت و جوجه هاى آن را در دامنشان پرورش داد; با چشم آن ها مى بیند و با زبان آن ها سخن مى گوید و به کمک آن ها بر مرکب اضلال و گم راهى خود سوار شده، کارهاى زشت و ناپسند را در نظرشان زیبا جلوه داده است. اینان مانند ى هستند که عملشان شاهد بر این است که با مساعدت انجام شده و گفتار باطل را او بر زبانشان جارى کرده است."
به هر حال، وقتى دل هایى که باید جایگاه یاد و ذکر الهى باشند به لانه تبدیل شوند، خیالات، وسوسه ها، توهّمات، شک و تردیدها، انکار و تکذیب ها و در نهایت توطئه ها شروع مى شوند; کارهایى که در واقع همگى تخم ریزى ها و یا جوجه هاى ى هستند. آن گاه چنین افرادى خود وسیله اى براى در جهت صید و اضلال مى شوند; چشمان آن ها چشمان ى و زبان هایشان زبان هاى ى خواهد بود، به طورى که همه کلماتشان سخنان است. آرى، افرادى این چنینى همان حزب و جمعیت ى و دست یاران او هستند.
اینان انى هستند که قبلا ویژگى هاى انسانى داشتند، اما در اثر پذیرش دعوت و زیر چتر و حزب او درآمدن، از صراط مستقیم الهى منحرف گشته، آن ویژگى هاى انسانى را از دست دادند و خود به یکى از شیاطین انسى مبدّل گشتند.

حزب اللّه
با توجه به آنچه در مورد حزب و آیات مربوط به آن گفته شد، تذکر این نکته لازم است که از منظر قرآن، حزب دیگرى نیز وجود دارد که در برابر حزب قرار دارد و آن "حزب اللّه" است. اما در این که منظور از "حزب اللّه" چیست، قرآن ویژگى هاى افراد تحت پوشش این حزب را چنین بیان مى دارد:
"لا تجد قوماً یؤمنون باللّه و الیوم الآ یوادّون من حادّاللّه و رسوله ولو کان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فى قلوبهم الایمان و ایدّهم بروح منه و یدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها رضى اللّه عنه و رضوا عنه اولئک حزب الله الا انّ حزب اللّه هم المفلحون." (مجادله:12)
ملاحظه مى شود که قرآن مى فرماید: گروهى را نمى یابى که ایمان به خدا و آ ت داشته باشند، اما با دشمنان خدا و رسولش سازگار و دوست باشند (مؤمن به خدا و آ ت هرگز با دشمن خدا و رسول او طرح دوستى نمى افکند)، حتى اگر آن ها پدران یا فرزندان یا برادران یا فامیلشان باشند. خداوند در دل آنان ایمان را نوشته است و آن ها را به وسیله روحى که از جانب خودش مى باشد تأیید کرده، آنان را به بهشت هایى که از زیر (درختان آن ها) جوى هایى روان است، داخل مى کند و در آن جا جاودان خواهند بود. آن ها از خدا خشنودند و خدا هم از آنان خشنود. (مسلّماً این بزرگ ترین پاداش محبّ است که محبوبش نسبت به او اظهار رضایت نماید; نعمتى که ارزش آن از همه بهشت و نعمت هاى آن بالاتر است.)
آن گاه خداوند متعال در پایان آیه شریفه این جمعیت (و افرادى که داراى چنین خصایصى هستند) را "حزب اللّه" اعلان مى کند و مى فرماید: آگاه باشید که آنان حزب اللّه هستند و آن هایند که اهل فلاح و رستگارى اند.
آیه اى دیگر "حزب الله" را انى مى داند که پیرو خدا و رسول او و در خط ولایت باشند: "انّما ولیُّکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الذین یقیمون الصّلوةَ و یؤتون ا ّکوة و هم راکعون و من یتولَّ اللّه و رسوله والّذین آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون." (مائده: 55ـ56)
از مجموع آیات مربوط به حزب اللّه، استفاده مى شود که آن ها:
1. کوچک ترین سازش و دوستى با دشمنان خدا ندارند;
2. دل هایى سرشار از ایمان دارند;
3. مورد تأییدات الهى هستند;
4. پاداش آن ها بهشت است;
5. هم مورد رضایت الهى هستند و هم آن ها از خدا راضى مى باشند;
6. آن ها رستگاران و اهل فلاح هستند;
7. فقط پیرو خدا و رسول خدا و در خط ولایت هستند;
8. آن ها پیروز خواهند بود (و این وعده اى است قرآنى و الهى).

دام ها و برنامه هاى
پس از آن که ابلیس مأمور سجده بر آدم شد و به سبب کبر و غرورى که داشت از سجده بر او ابا کرد، به خداى متعال گفت: اگر تا قیامت مرا زنده بگذارى، همه فرزندان او ـ جز عدّه کمى ـ را گم راه کرده و آن ها را از راه طاعت و بندگى تو بدر خواهم برد: "قال ارأیتَک هذا الّذى کرمت علىّ لئن اخّرتن الى یوم القیامة لاحتنکنّ ذرّیّته الاّ قلیلا." خداى متعال هم فرمود: برو که انى که از آن ها پیرو تو باشند، جهنم جزاى آن هاست که مسلّماً جزایى تمام خواهد بود: "قال اذهب فمن تبعک منهم فانّ جهنّم جزاؤکم جزاءً موفوراً."
در این جا خداوند به اسباب و وسایل و دام هاى ى براى گم راه مردم اشاره کرده، خطاب به مى فرماید: از آن ها هرکه را توانستى با صدایت تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آن ها بتاز و با آن ها در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده. و جز فریب به آن ها وعده نمى دهد. در حقیقت، تو را بر بندگان من تسلّطى نیست و حمایت گر و ى (همچون) پروردگارت بس است: "واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فى الاموال و الاولاد وعدهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً انّ عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفى بربّک ا." (اسرا: 64ـ65)
به راستى، اگر دقت کنیم، مى بینیم خداى متعال چهار دام و ـ به عبارت دیگر ـ چهار وسیله و برنامه براى در اضلال و اغواى دیگران برمى شمرد که همیشه در دنیا به انحاى گوناگون کاربرد فراوانى دارند:
1. "واستفزز من استطعت منهم بصوتک"; هر که را توانستى با صدایت تحریک کن و وسوسه نما. امروز هم شیاطین بزرگ انس با پشتوانه و اعتماد به شیاطین جن و ملاک قرار دادن آن ها به وسیله بنگاه هاى عظیم تبلیغاتى خود و ابزار و وسایل دیگر، شایعات و تبلیغات فراوان و دروغینى را براى گم راه مردم و به خصوص جوانان به راه مى اندازند; تبلیغاتى کاملا حساب شده در قالب خبر، شعر، مصاحبه، طنز و مانند آن ها که فقط احزاب ى را یاراى چنین تبلیغاتى است.
2. "واجلب علیهم بخیلک و رجلک"; با فریادت لشگر سواره و پیاده را به جانب آنان روانه کن. بزرگان شیاطین انس هم نیروهاى عظیمى تحت عناوین گوناگون مانند "نیروهاى واکنش سریع" براى اه دروغینى مانند مبارزه با تروریسم آماده کرده اند که در هر لحظه و در هر گوشه اى از جهان خواستند، هرطور صلاح دیدند، حمله مى کنند تا به اه ى خود نایل شوند; اه ى مانند سرکوب هاى آزادى بخش و استقلال طلب، حمایت از ا خود، ب منافع اقتصادى و سیاسى و باج گیرى.
3. "و شارکهم فى الاموال و الاولاد"; و با آنان در اموال و اولاد شریک شو. از جمله برنامه هاى ى احزاب ى در سلطه بر بندگان خدا و اغواى آن ها، رواج مسأله ربا در بین آن ها و سلطه بر منافع اقتصادى آن هاست تا هم اموال و ثروت هاى آن ها را به غارت ببرند و هم آن ها را مطیع خود و در نهایت، منحرف سازند. از سوى دیگر، هجمه فرهنگى به آن ها و شیوع ا و منکرات و ایجاد مراکز فساد و ازدیاد فرزندان نامشروع و در یک کلمه، از خود بیگانه جوانان، به طورى که فرهنگ بیگانه را فرهنگ خود بپندارند و به طور کلى، حیوانیت را به جاى انسانیت تلّقى کنند و از فطرت الهى و ویژگى هاى انسانى خود کاملا بیگانه شوند، از جمله برنامه هاى شیاطین است که از طریق مسائل اقتصادى و تهاجم فرهنگى بر ایشان قابل دست رسى است.
4. "و عدهم"; و به آن ها وعده (دروغین) بده و (آن ها را بفریب".
آن ها را با وعده دروغین ـ که اگر به برنامه هاى ما عمل کنید، در آینده نه چندان دور به اوج رفاه و آسایش و دموکراسى خواهید رسید و اگر عمل نکنید، هر لحظه از مدینه فاضله فاصله خواهید گرفت و وعده هاى دیگر ـ اعوان و یاران خود را فریب مى دهند.
اما قرآن در خاتمه هشدار مى دهد تا مبادا بندگان صالح خدا فریب چنین وعده هاى دروغینى را بخورند: "و ما یعدهم ال الاّ غروراً" و به غیر از فریب دادن، به آن ها وعده اى نمى دهد. و باز خطاب به فرماید: "انّ عبادی لیس علیهم سلطان"; بر بندگان من (هیچ گونه) سلطه اى نخواهى داشت. "و کفى بربّک ا."

بعضى از نشانه هاى کارهاى ى
گفته شد به انحاى گوناگون از طریق دعوت، تزیین، استزلال و افتنان، انسان ها را اغوا مى کند و این امور هیچ منافاتى با اختیار داشتن انسان ندارند ـ به این معنى که انسان در برابر مسلوب الاختیار نخواهد بود ـ و نیز گفته شد که در آیات متعددى خداى تعالى به انسان هشدار مى دهد که مبادا از اطاعت کند.
با توجه به آنچه گفته شد، بعضى از آیات قرآن نشانه هایى را براى کارهاى ى ذکر مى کنند; به این معنا که هشدار مى دهند که دستور چنین کارهایى را مى دهد.
این مسأله کمال لطف و عنایت الهى را نسبت به بندگانش مى رساند که آن ها را به نحو احسن هدایت مى کند تا مبادا دست خوش وساوس و حیله هاى ى قرار گیرند. به هر حال، بعضى از علایم کارهاى ى عبارتند از:
1. وعده فقر; انسان را از انفاق و اداى زکات و خمس بازداشتن تا مبتلا به فقرنشود: "ال یعدُکم الفقر"(بقره:268)
2. امر به ا; "... و یأمرکم بال اء" (بقره: 268);
3. امر به منکر; "فانه یأمر بال اء و المنکر" (نور: 21);
4. ترساندن دوستان خود (تا مبادا جهاد کرده، با کفّار مواجه شوند); "انّما ذلکم ال یخوّف اولیاءه فلاتخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین" (آل عمران: 175)
5. ایجاد دشمنى بین مسلمانان از طریق شرب خمر و بازى: "انّما یرید ال ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر" (مائده: 91);
6. بازداشتن انسان از یاد خدا: "و امّا ینسینک ال بعد الذکرى فلا تعقد بعد الذکرى مع القوم الظالمین" (انعام:68); "استحوذ علیهم ال فانسیهم ذکراللّه" (مجادله: 19);
7. در آرزو قرار دادن: "یعدهم و یمنیّهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً" (نساء: 120);
8. جدال در مورد خدا: "و من النّاس من یجادل فى اللّهِ بغیر علم و یتّبع کلَّ مرید" (حج: 3)
نشانه هاى کارهاى فراوان است، پرداختن به همه موارد، از حوصله این بحث خارج است.

وظیفه ما هنگام مواجهه با وسوسه هاى ى
با صرف نظر از آیاتى که به انسان هشدار مى دهند تا مبادا از پى روى کند (الم اعهد الیکم یا بنى آدم ان لا تعبدوا ال انّه لکم عدوٌ مبینٌ و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم") (یس: 60ـ61) و با صرف نظر از آیاتى که نشانه هاى کارهاى ى را بیان مى کنند (و قبلا ذکر شد) و با صرف نظر از همه آیات هشداردهنده در رابطه با ، قرآن کریم به دستور مى دهد که هنگام مواجهه با وسوسه هاى شیاطین، به خدا پناه ببر. "و امّا ینزغنّک من ال نزعٌ فاستعذبالله انّه سمیعٌ علیم" این روش متقین است; آن ها هنگامى که بعضى از شیاطین در اطراف قلبشان شروع به گشت زنى مى کنند تا در آن ها ایجاد وسوسه کنند، متذکّر گشته ناگهان بینا مى شوند (و حجاب غفلت از آن ها برطرف مى شود): "انّ الّذین اتّقوا اذا مسّهم طائفٌ من ال تذکّروا فاذا هم مبصرون" (اعراف: 200ـ201)
"البته استعاذه و پناه بردن به خدا هم خود نوعى تذکّر (و متوجه خدا شدن) است; چرا که معناى استعاذه این است که فقط خداى سبحان است که مى تواند این دشمن مهاجم را با همه نیرویى که دارد، دفع نماید و همین طور استعاذه، خود نوعى توکّل به خداست."
در جاى دیگر مى فرماید: "و امّا ینزغنّک من ال نزغٌ فاستعذ بالله انّه هو السمیع العلیم." (فصلت: 36)
و نیز مى فرماید: "و قل ربِّ اعوذبک من همزات الشیاطین و اعوذبک ربِّ ان یحضرون." به دستور مى دهد که بگو پروردگارا من از وسوسه هاى ها به تو پناه مى برم و (باز) به تو پناه مىبرم ازاین که نزد من حاضر شوند.

س رست بى ایمان ها
مسلماً توان جذب همه افراد را ندارد که بخواهد از روى جبر آن ها را گمراه نماید، بلکه این افراد بى ایمان و دنیاطلب و غافل از آ ت هستند که خود را در اختیار قرار مى دهند و او را به عنوان ولىّ اتخاذ کرده، اوامرش را امتثال مى نمایند. خداى متعال از سویى مى فرماید: "انّا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون" (اعراف: 27) و درجاى دیگر مى فرماید: تسلّط بر انى است که او را به عنوان س رست اتخاذ کرده اند: "انّما سلطانه على الّذین یتولّونه و الّذین هم به مشر " (نحل: 100) و در جایى سلطه او را بر گم راهان مى داند:"انّ عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الاّ من اتّبعک من الغاوین" (حجر:47) و در جاى دیگر، منافقان را تحت سلطه مى داند: "واستحوذ علیهم ال فأنسیهم ذکراللّه" (مجادله:19)
و از سوى دیگر، براى این که مبادا بر انسان مسلّط گشته، در اعماق دل او نفوذ کند، قرآن کریم بارها او را به عنوان دشمن معرفى کرده (که بحث آن گذشت) و حتى براى این که انسان در دام او گرفتار نیاید به او فرماید: مبادا از گام هاى ى پى روى کنى: "یا ایُّها الّذین آمنوا لا تتّبعوا خطوات ال " (نور:21) انى را هم که او را به عنوان ولى و س رست برگزیده اند در خسران و ضرر مى داند و مى فرماید: "و من یتخّذ ال و لیّاً من دون اللّه فقد خسر خسراناً مبیناً" (نساء:119) در جاى دیگر، او را بد قرین و همدمى مى داند: "و من یکن ال له قریناً فساء قریناً." (نساء: 38)

امنیت مخلصان از وسوسه هاى ى
اما با همه امکاناتى که براى اغواگرى دارد، نسبت به بندگان مخلص الهى قدرت اضلال و اغواگرى ندارد، همان گونه که خود نیز به این حقیقت اعتراف دارد: "قالَ فبعزّتک لاغویّنهم اجمعین الاّ عبادک منهم المخلصین." (ص: 83) "مخلصین هم انى هستند که پس از آن که خودشان را براى خدا خالص د، خدا هم آن ها را براى خود خالص کرد، به طورىک غیر خدا در قلبشان جاى ندارد. پس در هیچ لحظه اى مشغول به غیرخدا نیستند و هیچ گاه از غیر خدا اطاعت نمى کنند. و لذا، تسویلات ى یا هواهاى نفسانى و... کوچک ترین نفوذى در آن ها ندارند."
همان گونه که از آیات استفاده مى شود، مصداق بارز مخلصان انبیاى الهى و اهل البیت(علیهم السلام) هستند. قرآن درباره بعضى از ان بزرگ الهى مى فرماید: "واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولى الایدی و الابصار انّا اخلصنا هم بخالصة ذکرى الدار و انّهم عندنا لمن المصطفین الابرار." (ص: 46) درباره بعضى دیگر (حضرت موسى(علیه السلام)) مى فرماید: "انّه کان مخلصاً و کان رسولا نبیّاً" (مریم:51) درباره حضرت یوسف(علیه السلام)مى فرماید: "انّه من عبادنا المخلصین" (یوسف:24) و در مورد اهل البیت(علیهم السلام)مى فرماید: "انّما یریدُ اللّهُ لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً." (احزاب:33)
پس وقتى خداوند اراده تکوینى دارد که آنان از هرگونه رجس وپلیدى پاک باشند، روشن است که نمى تواند در آن ها نفوذ کند.

چرا نمى تواند مخلصان را اغوا کند؟
"محدوده هستى هرگز مقام شامخ انسان کامل را در برنمى گیرد و به حریم بندگان مخلص راهى ندارد. اگر بخواهد انسانى را فریب دهد، از راه شه و افکار فریب مى دهد، اما به مقام فکرى و عملى انسان کامل و بندگان مخلص راه ندارد تا بتواند آن ها را وسوسه کند، بلکه در وهم و خیال راه دارد و نه در محدوده عقل محض. در انسان هاى دیگر که رخنه مى کند، براى این است که عقل آن ها مشوب به وهم و خیال است، ولى انسان کامل وهم و خیال را در برابر عقل کامل خود خاضع کرده است. قواى درونى انسان کامل مأموم قوّه عاقله است و لذا، نمى تواند در عقل عملى انسان کامل از طریق امید و محبت و گرایش راه پیدا کند و یا در عقل نظرى او از راه شه و علم راه بیابد; زیرا مرحله عالى نفوذ وهم و خیال است و از آن بالاتر نمى رود. از تجرّد تام عقلى برخوردار نیست; چنان که در بخش عملى از محدوده و غضب نمى گذرد و به مرحله اخلاص، ایثار، تولّى و تبرّى راه نمى یابد. موجودى است مادى و داراى تجرّد برزخى و مثالى، و راهى به نشانه عقل محض ندارد; بله، او به عالم مثال راه پیدا مى کند. پس در مقام انسان کامل راه ندارد; زیرا نه مانند انسان کامل بىواسطه از اسما و حقایق باخبر است و نه مانند فرشتگان باواسطه خبر دارد. او لایق هیچ یک از این دو مرحله نیست و لذا، گرفتار دو امر مى شود: یکى جهل به مقام انسان کامل و دیگرى استبکار که منشأ این استکبار هم وهم و خیال است; چرا که عقل هرگز انسان را به کبر دعوت نمى کند. وهم است که مقام هاى دروغینى را راست مى پندارد و انسان را فریب مى دهد. و این که گفته شد قادر به نفوذ و وسوسه انسان هاى کامل نیست، نباید خیال کرد که پس دوست آن هاست یا نسبت به آن ها بى اعتناست، بلکه دشمن آن هاست و همواره سعى مى کند که اگر نمى تواند مستقیماً در خود آن ها راه پیدا کند، در خواسته ها و برنامه ها و در اجراى طرح هاى آن ها رخنه کند و نگذارد که خواسته هایشان محقّق شود: "و ارسلنا من قبلکَ من رسول و لا نبى الاّ اذا تمنّى القى ال فی اُمنیّته." (حج: 52)

ممنوعیت ورود شیاطین به آسمان ها
طبق نظر بعضى از مفسرّان، شیاطین براى گم راه پیروان خود، به آسمان ها صعود مى کنند تا کلام ملائکه را استماع نموده، براى افراد ضعیف الایمان جن بیان کنند و از سوى دیگر، به وسیله آن ها در دل هاى کاهنان ایجاد وسوسه نمایند و این توهم را در آن ها ایجاد کنند که غیب مى دانند. این خود وسیله اى براى اغواى بیش تر و اخلال در امر هدایت مردم بود.
به هر حال پس از ظهور دیگر نتوانستند به چنین اطلاعاتى مانند اطلاعات مربوط به حوادث زمین دست رسى پیدا کنند; چرا که شهاب هاى آسمانى مانع ورود آن ها به آسمان مى شد و آن ها را به طور دقیق مورد هدف قرار مى دادند:
ـ"انّازیّناالسمّاءالدّنیابزینة الکواکب وحفظاًمن کلِّ مارد لایسمعون الى الملأالاعلىویقذفون من کل جانب دحوراً و لهم عذابٌ واصبٌ الاّمن خطف الخطفة فاتبعه شهابٌ ثاقبٌ." (صافات: 10ـ6);
ـ "و انّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیداً و شهباً و انّا کنّا نقعد مقاعد للسّمع فمن یستمع الان یجدله شهاباً رصداً." (جن: 9);
ـ "و ما تنزّلت به الشیاطین و ما ینبغى لهم و ما یستطیعون انّهم عن السمع لمعزولون." (شعرا: 212);
ـ و حفظناها من کل رجیم الاّ من استرق السّمع فاتبعه شهابٌ مبینٌ." (حجر:18ـ17)
در این جا ممکن است گفته شود تاریخ به طور متواتر دل دارد بر این که پیش از و آمدن (صلى الله علیه وآله) نیز این شهاب ها وجود داشتند، تا جایى که حکما و فلاسفه قبل از درباره سبب حدوث آن ها سخن گفته اند. پس نمى توان ادعا کرد که در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چنین حوادثى اتفاق افتاده و چنین شهاب هایى به وجود آمده اند.
ف رازى در جواب این شبهه مى گوید: پیش از هم چنین شهاب هایى بود، اما در زمان رسول الله(صلى الله علیه وآله) بیش تر شده اند، به طورى که این کثرت آن ها در زمان آن بزرگوار به عنوان یکى از معجزات آن حضرت تلّقى شد.
ف رازى شبهه دیگرى را مطرح کرده که ملائکه در سطح اعلایى از فلک قرار دارند; همان گونه که شیاطین امکان وصول به سطح اسفل را دارند. از این رو، حرم فلک مانع از نزدیک شدن شیاطین به فرشتگان مى شود. آن گاه اشکال مى شود که شیاطین نمى توانند کلام فرشتگان را استماع کنند تا نیازى به رجم باشد.
سپس جواب مى گوید: افعال الهى غیرمعلّله هستند; "فیفعل الله ما یشاء و یفعل ما یرید" و هیچ نباید درباره افعال الهى اعتراض کند.
ولى باید توجه داشت که این گونه پاسخ ها به چنین شبهاتى در صورتى امکان دارد که ما فرشتگان را موجوداتى مادى و داراى مکانى مادى بدانیم، وگرنه چنانچه موجوداتى غیرمادى باشند ـ که هستند ـ و خلقت آن ها از نوع خلقت آدمى و شیاطین نباشد ـ که نیست ـ بلکه موجودات و مخلوقاتى نورانى باشند و مجرّد ـ که در جاى خود ثابت شده است ـ آن گاه نه تنها چنین پاسخ هایى غیرمعقول است، بلکه اصولا جایى براى طرح چنین سؤالاتى نخواهد بود و مسأله صورت دیگرى پیدا مى کند.
مرحوم علّامه طباطبایى در این باره مى فرماید: "بیاناتى این چنینى، که در کلام الهى براى ما تبیین شده اند براى آن است که حقایقى خارج از حس ما هستند و از طریق حواس، دست رسى به آن ها براى ما میسّر نیست تا به صورت محسوس و نزدیک به ذهن آن ها را تصور کنیم و از این رو، خداى تعالى مى فرماید: "و تلک الامثالُ نضربها للناس و ما یعقلها الاّ العالمون." (عنکبوت: 43) حقایقى دیگر، که فراوان نیز هستند، در بیانات الهى این چنین براى ما بیان شده اند; مانند عرش، کرسى، لوح، کتاب و... بنابراین، مراد از آسمانى که فرشتگان ن آن هستند، عالم ملکوت است که داراى افقى عالى تر است که نسبت آن به عالم مشهود همان نسبت آسمان محسوس به زمین است. اما مراد از نزدیک شدن شیاطین به آسمان و استراق سمع آن ها از ملائکه و رانده شدن آن ها توسط شهب، نزدیک شدن آن ها به عالم فرشتگان است تا به اسرار خلقت و حوادث آینده اطلاع پیدا کند و این جاست که آنان توسط نورى از ملکوت، که طاقت آن را ندارند، رانده مى شوند. و مى توان گفت: منظور این است که شیاطین براى باطل و مشتبه حق، خود را به آن نزدیک مى کنند (و حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق جلوه گر مى سازند.) که در این جا فرشتگان آن ها را به وسیله حق رمى نموده، اباطیل آن ها را نابود ساخته و حق را هویدا مى نمایند."
پس طبق فرمایش مرحوم علّامه(رحمه الله)، یا باید گفت: "سماء" در آیه شریفه به معناى عالم ملکوت، و صعود شیاطین به آسمان هم به معناى نزدیک شدن و توجه آن ها به عالم فرشتگان است و منظور از "شهاب" هم شهاب معنوى و نورانى است که شیاطین به وسیله آن ها رانده مى شوند و یا این که بگوییم: سماء به معناى حق است و صعود شیاطین هم بیانگر نزدیک شدن آن ها به حق براى نابودى آن است و "شهاب" هم به معناى آشکار و پدیدارشدن حق توسط ملائکه مى باشد.
ولى در این جا، احتمال سوّمى نیز وجود دارد که بعضى از مفسّران بزرگ داده اند که با توجه به آن، علاوه بر این که مسأله تجرّد ملائکه حفظ مى شود، مسأله صعود شیاطین به آسمان هاى ظاهرى و مادى نیز توجیه نمى شود; همان گونه که مرحوم علّامه توجیه د، و آن این که: مى دانیم از نوع جن است، جن هم موجودى مادى است و مانند انسان داراى روح مى باشد، اگرچه از آتش خلق شده است. موجوداتى هم که داراى روح و جسم هستند، روح و جسم آن ها تأثیر و تأثّر متبادل در یکدیگر دارند; مثلا، گاهى انسان غمگین مى شود و این ح او امرى روحى است که موجب لاغرشدن جسم او مى شود. بدن نیز در روح اثر مى گذارد; همچنان که برخى غذاها مانند خوردن زعفران موجب نشاط آدمى مى شود یا این که پس از خوردن غذا، انسان احساس سنگینى مى کند; چرا که خون کم تر به مغز مى رسد و انسان کم تر نشاط شیدن دارد. پس اگر روح بخواهد فعالیت هاى ویژه خود را انجام دهد، باید جسم داراى شرایط ویژه بدنى باشد. مرتاضان هم از ع همین قضیه استفاده کرده، براى تقویت روحشان ـ مثلا ـ کم غذا مى خورند یا کم حرکت مى کنند یا کم تر تنفّس مى کنند که صرف نظر از حرمت یا حلیّت آن، بدینوسیله با موجوداتى مثل جن تماس مى گیرند و اطلاعاتى ب مى کنند. همین قانون در مورد جن هم که او نیز مادى مى باشد، صادق است و چنین رابطه اى بین روح و بدن برقرار است; یعنى مى توان چنین تصور کرد که رفتن به جوّ زمین براى جن شرایط خاص روحى پیش مى آورد که بر اساس آن روحش مى تواند با عالم بالا تماس بگیرد که گویى این بالا رفتن براى آن ها نوعى ریاضت است که به وسیله آن با حصول شرایط خاص، بهتر مى توانند از امور معنوى استفاده کنند; مانند ب اطلاعات مورد علاقه براى اخلال در امر هدایت آدمیان.
این ماجرا هم تا پیش از توّلد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) ادامه داشت و آن ها بدینوسیله کم و بیش مردم را گم راه مى د، اما اکنون به نص قرآن، دیگر این توانایى را ندارند: "فَمَن یستمع الآن یجد له شهاباً رصداً." (جن: 9)
اما در این که منظور از "شهاب" در این صورت چیست، باید گفت: این احتمال بعید نیست که شهاب امرى معنوى باشد، گرچه ممکن است که منظور همین شهاب ظاهرى باشد; زیرا وجود علل طبیعى به معناى نفى علل ماوراى طبیعى نیست; چرا که این ها مى توانند ابزار و معدّاتى باشند که در حد اعداد و در عالم طبیعت تأثیر دارند، اما تأثیر حقیقى تر و اصلى تر از آنِ عوامل ماوراى طبیعى است. پس مى توان تصور کرد که اختیار این شهاب ها در دست ملائکه باشد، همان گونه از آیات استفاده مى شود که آنان مدبّرات و رسل الهى هستند و پس از ولادت (صلى الله علیه وآله)، تدبیر الهى در مورد این شهاب ها چنین است که وقتى ها بخواهند استراق سمع کنند به سوى آن ها پرتاب مى شوند; مانند باران که به طور طبیعى مى بارد، ولى مؤمنان با استسقا، طلب باران نموده، دعایشان مستجاب مى شود که همین عوامل تحت تأثیر ملائکه الهى است و در نهایت، تحت تدبیر الهى، به گونه اى عمل مى کنند که دعاى مؤمنان مستجاب مى شود.

پاورقیها:
"فا ج منها فانّک رجیمٌ و انّ علیک اللعنةُ الى یوم الدین." (حجر: 34ـ35) و نیز ر.ک: اعراف: 13 / اسرا: 62 / ص: 78ـ77
و نیز ر.ک: عنکبوت:3/ ص:34/ دخان:17/ ص: 24 / تغابن: 15/ انفال:28/ بقره: 102/ بقره: 155/ محمد: 31/ کهف:7/ محمد:4/ هود:7/ ملک:2/آل عمران:186/بقره:124/آل عمران:154
نهج البلاغه، خطبه 10، ص 54
الف رازى، پیشین، ج 26، ص 121 / ص 122
"و اذقلنا للملائکةِ اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابلیس" (بقره: 34) و نیزر.ک:اعراف:11/اسرا:61/کهف:50/طه:116 / حجر: 30/ ص: 73
برگرفته از: محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 11، ص 130 و ج 12، ص 165
"وعدهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً." (اسرا: 64) و نیز ر.ک: ابراهیم: 22
نهج البلاغه، ص 53، خطبه 7: "اتخذوا ال لأمرهم ملاکاً و اتخذهم له اشراکاً فباض و فرّخ فی صدورهم و دبِّ و درج فى حجورهم فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم فرکب بهم ا لّل و زیّن لهم الخطل فِعْلَ من قدشرکه ال ُ فى سلطانهونطق بالباطل على لسانه"
نهج البلاغه، تدوین صبحى صالح، خطبه192 (قاصعه)، ص 287
الف الرازى، فسیرالکبیر، ج1،ص213، چاپ دوم،بیروت، داراحیاء راث العربى
نهج البلاغه، تدوین صبحى صالح، خطبه 192 (قاصعه)، بیروت، 1387 ق، ص 287
محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، 1358، ج 3، ص 193
در سوره توبه، آیه 24 مى فرماید: "قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها و تجارةٌ تخشون ادها و م ن ترضونها احبّ

مشاهده متن کامل ...

ع هایی از دوران کودکی دهه 60. خودم خیلی حال ....
درخواست حذف اطلاعات
 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی هامشاهده متن کامل ...
کوهپیمائی از خلج به هفت حوض
درخواست حذف اطلاعات

کارگروه حفظ محیط کوهستان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسان رضوی و هیئت کوهنوردی شهرستان مشهد با همکاری کارگروهای همگانی خود در روز 12 آذر ماه به منظور تثبیت آزادسازی و رفع تصرف بخش هایی از معادن و زمین های منطقه خلج و همچنین به پاس قدردانی از زحمات و حمایت های معاون محترم دادستان مشهد و مدیریت محترم حفاظت املاک و اراضی آستان قدس رضوی کوهپیمائی عمومی در ارتفاعات خلج ( قله معجونی) برگزار گردید. شروع کوهپیمائی از قائم 43 به سمت قله معجونی در ساعت 7 صبح آغاز شد. در این کوهپیمائی باشکوه طبیعت دوستان و باشگاهها کوهنوردی و اقشار مختلف مردم با حضور خود نشان دادند که هر کدام حافظ محیط زیست هستند و حمایت خود را از این گونه حرکت های زیست محیطی اعلام د.

کوهنوردان باشگاه ایثار هم با حضور خود در این کوهپیمائی عمومی حمایت خود را از این حرکت زیست محیطی نشان دادند.بعد از پایان یافتن کوهپیمائی عمومی کوهنوردان باشگاه ایثار برنامه خود را به سمت هفت حوض با شعار هر کوهنورد یک حافظ محیط کوهستان است ادامه دادند.

کلیک کن روی ادامه مطلب.......مشاهده متن کامل ...
استان کردستان را بیشتر بشناسیم
درخواست حذف اطلاعات

استان کردستان استانی سرسبز و م با گستردگی 29136.547 کیلومترمربع در غرب ایران قرار دارد. این استان که در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است. مرکز این استان، شهر سنندج است. این استان از 10 شهرستان، 21 بخش، 29 شهر، 83 دهستان و 1815 آبادی تشکیل شده است.

شهرستان های استان کردستان

 

ردیف شهرستان

توضیحات

(بر اساس تقسیمات کشوری سال 1393)

تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1

بانه

شهرستان بانه یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بانه است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۱۸٫۶۶۷ نفر بوده است.

بخش ها: آرمرده- ننور- نمشیر- مرکزی

ا: آرمرده- بانه- بوئین سفلی- کانی سور

دهستان ها: بله که- بوئین- بوالحسن- پشت آربابا- شوی- کانی سور- نمه شیر- ننور

4 4 8

2

بیجار

شهرستان بیجار یکی از شهرستان های استان کردستان است. مرکز این شهرستان شهر بیجار است. اکثریت مردم شهرستان بیجار به زبان کردی گروسی و کردی سورانی سخن می گویند. بیشینه مردم این شهرستان مسلمان هستند.

بخش ها: چنگ الماس- مرکزی- کرانی

ا: بابارشانی- بیجار- پیرتاج- توپ آغاج- یاسوکند

دهستان ها: بابارشانی- پیرتاج- حومه- خسرو آباد- خورخوره- سیاه منصور- سیلتان- طغامین- کرانی- گرگین- نجف آباد

3 5 11

3

دهگلان

شهرستان دهگلان از شهرستان های استان کردستان است. تمامی مردم شهرستان دهگلان کرد زبان می باشند. ۹۰% از مردم این شهرستان سنی مذهب و تنها ۱۰% از آن ها شیعه هستند. شهرستان دهگلان از شمال به شهرستان های بیجار و دیواندره، از شرق به بخش مرکزی شهرستان قروه، از جنوب به شهرستان های کامیاران و سنقر کلیایی و از غرب به شهرستان سنندج محدود می شود.

بخش ها: بلبان آباد- مرکزی 

ا: بلبان آباد- دهگلان

دهستان ها: ئیلاق جنوبی- ئیلاق شمالی- حومه دهگلان- سیس- قوری چای

2 2 5

4

دیواندره

شهرستان دیواندره یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است که در شمال این استان قرار گرفته است. مرکز این شهرستان شهر دیواندره است. دیواندره در فاصله ۹۸ کیلومتری شمال سنندج با وسعت ۴۲۰۳ کیلومتر مربع قرار دارد که از شمال با تکاب، از شرق با شهرستان بیجار، از شمال غربی با سقز، از غرب با مریوان و از جنوب با سنندج همسایه است. شهرستان دیواندره با مساحتی معادل ۴۲۰۳ کیلومتر مربع در حدود ۱۵٪ از وسعت استان کردستان را شامل می شود.

بخش ها: کرفتو- مرکزی- سارال

ا: دیواندره- زرینه

دهستان ها: اوباتو- چهل چشمه- حومه- زرینه- سارال- قراتوره- کانی شیرین- کوله

3 2 8

5

سروآباد

شهرستان سروآباد یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است که از سمت غرب با کشور عراق هم مرز است. این شهرستان از شمال به شهرستان مریوان، از شرق به شهرستان سنندج و از جنوب به شهرستان کامیاران محدود می شود. مرکز این شهرستان شهر سروآباد است که تقریبا در ۸۰ کیلومتری غرب سنندج قرار دارد. این شهرستان بخشی از ناحیه اورامانات نیز به حساب می آید. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۴٫۸۳۲ نفر بوده است.

بخش ها: اورامان- مرکزی

ا: اورامان تخت- سروآباد

دهستان ها: اورامان تخت- بیساران- پایگلان- دزلی- زر آب- ژریژه- شالیار- الان

2 2 8

6

سقز

شهرستان سقز یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان شهر سقز است و صاحب دیگر شهر آن است. که در قسمت شمالی استان کردستان واقع است و از شمال به شهرستان بوکان، از شرق به شهرستان دیواندره، از جنوب به شهرستان مریوان و از غرب به شهرستان بانه محدود است. این شهرستان از جنوب با کشور عراق همسایه است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 295،250 نفر بوده است.

بخش ها: - زیویه- مرکزی- سرشیو

ا: سقز- صاحب

دهستان ها: - ترجان- تموغه- تیلکوه- چهل چشمه غربی- خورخوره- ذوالفقار- سرا- صاحب- گل تپه- میرده

4 2 11

7

سنندج

شهرستان سنندج یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان شهر سنندج است. این شهرستان در مرکز استان قرار گرفته و غیر از شهرستان های سقز، بیجار و بانه، با بقیه شهرستان های استان مرز مشترک دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۰۹٬۶۲۸ نفر بوده است.

بخش ها: حسین آباد- سیروان- مرکزی- کلاترزان

ا: سنندج- شویسه

دهستان ها: آبیدر- آرندان- حسین آبادجنوبی- حسین آبادشمالی- حومه- ژاورودشرقی- ژاورودغربی- سراب قامیش- کلاترزان- میانرود- نران- نگل

4 2 12

8

قروه

شهرستان قروه یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز آن شهر قروه است. شهرستان قروه در شرق استان کردستان قرار گرفته و از شرق به استان همدان و از جنوب به استان کرمانشاه محدود است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 109٫622 نفر بوده است. اهالی شهرستان قروه به زبان های ترکی و کردی تکلم می کنند.

بخش ها: چهار ی- دلبران- مرکزی- سریش آباد

ا: دزج- دلبران- سریش آباد- قروه

دهستان ها: چهار ی شرقی- چهار ی غربی- دلبران- بدر- پنجه علی جنوبی- پنجه علی شمالی- قصلان- لک- مالوجه- یالغوزآغاج

4 4 10

9

کامیاران

شهرستان کامیاران، از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان، شهر کامیاران است که در ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج واقع شده است. این شهرستان جنوبی ترین شهرستان استان کردستان است و با استان کرمانشاه و کشور عراق مرز مشترک دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با 199،895 نفر بوده است. مردم آن به زبان کردی تکلم می کنند.

بخش ها: موچش- مرکزی

ا: کامیاران- موچش

دهستان ها: آباد- بیلوار- ژاورود- سورسور- شاهو- عوالان- رود

2 2 7

10

 مریوان

شهرستان مریوان یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر مریوان است. این شهرستان از شمال به شهرستان سقز، از شرق و جنوب شرقی به شهرستان سنندج، از جنوب به بخش نوسود از شهرستان پاوه و از غرب و شمال غربی به خاک عراق محدود است.

بخش ها: خاوومیرآباد- مرکزی- سرشیو

ا: برده رشه- چناره- کانی دینار- مریوان

دهستان ها: خاوومیرآباد- زریوار- سرشیو- سرکل- کوماسی- گلچیدر

3 4 6

تاریخ و فرهنگ استان

تاریخ کردستان تا قبل از چندان روشن نیست. کردها اقوامی آریایی نژاد هستند که چندین هزار سال قبل از میلاد به این منطقه مهاجرت کرده اند. در سال های 16 تا 20 هجری قمری، قلعه ها و استحکامات کردها به تصرف اعراب درآمد. فتح شهر "روز" و "ارادباذ" دو شهر شین در سال 22 ه.ق صورت گرفت. در سال 23 ه.ق که عرب در ایالات فارس مشغول فتوحات بود، اکراد فارس در دفاع از شهر فسا شرکت داشتند. ابوموسی اشعری در سال 25 ه.ق شورش اکراد را سرکوب کرد. در سال 90 ه.ق اکراد فارس سر به شورش برداشتند ولی توسط حجاج بن یوسف ثقفی سرکوب شدند. در سال 224 ه.ق یکی از ان کرد در شهر موصل بر ضد خلیفه معتصم سر به شورش برداشت و خلیفه معروف "آیتاخ" را به جنگ او فرستاد. "آیتاخ" در این جنگ پیروز شد و بسیاری از اکراد را نیز به قتل رساند. درسال 281 ه.ق در زمان خلافت المقتدر بالله، بار دیگر اکراد سر به شورش برداشتند. در قرون چهارم، پنجم هجری خاندان "شدادیا" که کرد بودند، در دبیل و گنجه حکومت های مستقلی تشکیل دادند. در سال 359 ه.ق عضد ال ه دیلمی با کردهای موصل درگیر شد و پس از غلبه، قلاع آن ها را ویران کرد و سران کرد را به قتل رسانید. یکی از رویدادهای مهم دوره زمامداری شرف ال ه دیلمی (379-372 ه.ق) پیکار او در سال 377 ه.ق با "بدربن حسنویه" در کرمانشاه است که منجر به پیروزی بدر شد. "بدربن حسنویه" در سال 405 ه.ق به دست یکی از طایفه های کرد کشته شد و شمس ال ه پسر ف ال ه دیلمی تمامی متصرفات وی را ضمیمه قلمرو خود گردانید. ای کردستان در زمان حمله مغول از قتل و غارت مصون نماند و در زمان تیمور و ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو، کردستان و دیار بکر میدان تاخت و تاز یان تیمور شد. شاه اسماعیل اول موسس سلسله صفوی به علت پیروی اکراد از مذهب تسنن روابط حسنه ای با آن ها نداشت، در مقابل سلاطین عثمانی در تقویت هرچه بیشتر کردها می کوشیدند. با تشکیل سلسله زندیه برای نخستین بار در تاریخ ایران سلسله ای کرد نژاد به سلطنت رسید. در سال 1964میلادی، قاضی محمد همزمان با ایران توسط قوای متفقین و حمایت ت روسیه از او، جمهوری خلق کردستان را تشکیل داد ولی پس از تخلیه کامل ایران از قوای متفقین و اعزام ت مرکزی به آذربایجان و کردستان، این جمهوری از هم پاشید. کردستان امروزی یکی از نواحی و استان های مهم و استراتژیک سرزمین ایران به شمار می رود و همچنان رو به توسعه و رشد است. استان کردستان از لحاظ فرهنگی جذ ت های بسیار جالب توجهی دارد که نظیر آن در سایر نقاط ایران کمتر دیده می شود. زبان، شعر، ، موسیقی و آداب و رسوم به جای مانده در این پهنه از سرزمین ایران، قدمتی دیرینه دارد. زبان کردی یکی از زبان های گروه هندی - اروپایی است و دستور زبان ویژه ای دارد. این زبان در ایران چند شاخه مشخص دارد که عبارتند از: شاخه اورامی که یک لهجه بسیار قدیمی با اص تاریخی است، شاخه سورانی که مهم ترین و رایج ترین شاخه زبان کردی به شمار می رود، شاخه کرمانشاهی که در کرمانشاه رایج است.

استان کردستان بخشی از سرزمینی است که به وسیله مادها حکمرانی می شده است. مرز تاریخی سرزمین هایی که به وسیله مادها اداره می شده، در شمال به «اوراتو»، در غرب به «آشور» و در جنوب و جنوب غربی به ایلام و سومر منتهی می شد. در ابتدا قبایل نژاد آریایی در شرق و غرب دریاچه ارومیه اسکان یافتند. تعدادی از آنان در شرق دریاچه مقیم شدند و آن را «آمادای» نامیدند و قسمتی که در غرب دریاچه ارومیه بود را پارسوا (پارسوما) نامیده می شد. اولین گروه ت مادها را بنیان نهاد و دومین گروه سلطنت قدرتمند هخا ان را به وجود آورد. با توجه به متن دست نوشته داریوش در پرسپولیس و بیستون، ت شاهنشاهی مادها در ناحیه هخا در ۵۵۰ قبل از میلاد واقع شده و سرزمین مادها یکی از ایالات ت هخا شد. از زمان سلطنت هخا ان، در نواحی پارس ها و ساسانی ها، ای مادها به عنوان یکی از ایالات ایران باستان به نام «ماه» شناخته می شد. این ای شامل دو بخش «ماه پایین» یا رازی ماه و «ماه بالا» یا نهاوند ماه بود. در دوران قبل از سرزمین مادها، «کردستان» نامیده می شد. در زمان حکومت اردلان ها «کردستان»، کردستان اردلان نامیده می شد، به این دلیل که ت سلسله اردلان بر این ناحیه حکومت می کرد.

 


جاذبه های طبیعی و تفریحی

رودخانه

 • رودخانه قزل اوزن

این رودخانه یکی از شاخه های اصلی سفید رود است که از کوه های چشمه و نواحی مرتفع هزارکانیان و چشمه ساران بخش دیواندره سرچشمه می گیرد و وارد استان زنجان می شود و در محلی به نام منجیل بعد از پیوستن به رودخانه شاهرود، سفید رود را تشکیل داده و به دریای خزر می ریزد. رودهای قمچقای و اوزون دره از شهرستان بیجار و رودهای تروال (تلوار) و شور از شهرستان قروه، از شعبات مهم رودخانه قزل اوزون در استان کردستان هستند. دره ها و سواحل این رودخانه جذاب و دیدنی است و انواع ماهی های آن معروف است.

 • رودخانه سفیدرود

طول این رودخانه از زرینه رود کوتاه تر و آب آن نیز کمتر است. این رودخانه در سقز به نام "تاتاهو" معروف است که از ارتفاعات منگور و ترجان سرچشمه می گیرد و در نهایت به دریاچه ارومیه می ریزد. رودخانه های چمخانه و ساوجبلاغ مهمترین شعبات این رود هستند. حواشی این رودخانه به ویژه در دره های گسترده و دشت ها، بسیار زیبا و دیدنی است.

 • رودخانه سیروان

این رود درازترین رودخانه استان کردستان است و رودهای رود و قشلاق سرچشمه های اصلی آن است. ه رود از کوه های کبود شهرستان سقز و قشلاق از کوه های پیر محمد شهرستان بیجار سرچشمه می گیرد. شعب مختلف آن به منزله شریان های اصلی، دره ژرفی را در هر سو تشکیل می دهند. قسمتی از مسیر این رود، در نوار داخلی نزدیک مرز ایران و عراق واقع شده و به نام رود"دیاله" در نهایت به خلیج فارس می ریزد. شعبات مهم آن، دزلی، مریوان، گردلان، زراب قطوند، قشلاق و رود هستند. بستر و حواشی این رود بسیارزیبا زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است و لذا برای بهره برداری های توریستی و تفریحی نیز بسیار مناسب است.

 • رودخانه زرینه رود

مسیر این رودخانه شمالی - جنوبی است و از کردستان به سمت دریاچه ارومیه جریان دارد. شاخه اصلی آن چم سقز (چومه) از کوه های گردنه خان در شرق بانه سرچشمه می گیرد. رود خورخوره شعبه مهم آن است که از مجاورت شهر سقز عبور می کند و در نهایت وارد زرینه رود می شود. شاخه های دیگر آن ساروق و موردی (لیلا) نام دارند که از نواحی تکاب و سهند سرچشمه می گیرند و وارد زرینه رود می شوند. زرینه رود در شهرستان سقز به نام رودخانه "جغتو" معروف است. زرینه رود پس از عبور از جنوب آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه می ریزد. سواحل این رودخانه عظیم و پر آب یکی از ممتازترین قلمروهای گردشگاهی و توریستی - طبیعی استان کردستان محسوب می شود. سراسر آن از قابلیت های استفاده از ورزش های آبی مفرح از جمله قایق سواری تندآبی برخوردار است.

دشت

 • دشت های بانه

در محدوده شهرستان بانه دو دشت تال و شوی واقع شده اند. مساحت گسترده دشت تال 1800 تار و مساحت دشت شوی حدود 2000 تار است. در گستره دشت تال رودخانه های سید سارم و زروار جاری اند که در نهایت به رودخانه گلوی سرازیر می شوند. در دشت شوی، رودخانه های شوی و نژو جریان دارند که در نهایت به رودخانه گلوی ملحق می شوند. در این دشت انواع گیاهان مرتفع زی یافت می شود و به همین دلیل در بهار و تابستان چشم اندازی سبز و با طراوت دارد و پاییز آن نیز بسیار زیباست.

 • دشت دهگلان

مساحت این دشت 62700 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1800 متر است. این دشت پوشش گیاهی جالب توجهی دارد و چشم اندازهای مزارع آن در فصل بهار زیباست.

 • دشت کامیاران

این دشت در شهرستان کامیاران واقع شده است و دو قسمت دارد. قسمت جنوبی آن در استان کرمانشاه و حوزه شمالی آن نیز در آبادی ورله در استان کردستان واقع شده است. مساحت این دشت 17370 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1400 متر است و یکی از زیباترین و جذاب ترین دشت های استان کردستان به ویژه از نظر چشم اندازهای زیبا محسوب می شود.

 • دشت قروه

مساحت این دشت 58400 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1800 متر است. این دشت در شهرستان قروه قرار گرفته و رودخانه «چم شور» در این دشت جریان دارد.

 • دشت های سقز

دشت های صاحب، قه لا ، له گرمی و کول تپه از جمله دشت های سقز می باشد. وسعت دشت های این شهرستان در حدود 700 تار است. برخی از این دشت ها در فصول بهار و تابستان با سرسبزی و گل های وحشی جلوه ای بسیار زیبا دارند.

دشت های دیگری که در این استان وجود دارند عبارتند از:

 • دشت خامسان با 1500 تار مساحت در شهرستان کامیاران
 • دشت آباد با 6000 تار وسعت در شهرستان کامیاران
 • دشت بیجار با 53000 تار وسعت در بیجار.

جنگل

 • جنگل های منطقه ای بانه

مساحت جنگل های این منطقه در حدود 50000 تار برآورده شده است. دامنه های غربی کوه های گردنه خان، مرز شرقی جنگل های شهرستان بانه است و از این ناحیه به طرف غرب جنگل های آن همانند جنگل های مریوان با درختان فراوان و متراکم، سرسبزتر می شوند.

 • جنگل های منطقه ای سقز

مساحت جنگل های سقز در حدود 7000 تار برآورده شده است. منطقه بین بوکان و سقز در دامنه های شیب دار دو طرف جاده شمال و جنوب واقع شده است که برای تولید گونه های درختی سریع الرشد بسیار مناسب است و جنبه های تفریحگاهی آن نیز بسیار جالب توجه می باشد.

 • جنگل های منطقه ای سنندج

مساحت این جنگل ها در حدود 78000 تار است و بیشتر در غرب کامیاران و جنوب سنندج واقع شده اند.

 • جنگل های مریوان

این جنگل ها در حدود 185000 تار مساحت دارند و حداکثر گسترش آن ها از گردنه گاران به سمت غرب تا آبادی شیخ عطار است. دشت های مرتفع غربی سلسله های زاگرس، رطوبت ابرهای باران زای مدیترانه را جذب نموده و شرایط نسبتا مساعدی را برای ایجاد پوشش جنگلی فراهم می کند.

کوه

 • کوه چهل چشمه

این کوه بلندترین کوه شمال کوهستان زاگرس است که 1373 متر ارتفاع دارد و در 53 کیلومتری جنوب شرقی سقز واقع شده است. رودخانه های شورقی، چهل چشمه، کله باد و چم تو از ارتفاعات این کوه چشمه می گیرند. همچنین چشمه سارهای فراوانی نیز در دامنه ها و دره های این کوه از زمین می جوشند و سرسبزی و زیبایی ویژه ای به آن می بخشد. این کوه با طبیعتی زیبا از پتانسیل تفرجگاهی و طبیعت گردی فراوانی برخوردار است.

 • کوه حسین بک

این کوه در 17 کیلومتری جنوب قروه و در جنوب روستای مجید آباد واقع شده و 3091متر ارتفاع دارد. این کوه از شمال غربی به کوه بیرو از شرق به کوه پریشان متصل است و یکی از بلندترین کوه های شهرستان قروه بشمار می رود. دامنه های شمالی این کوه به شهرستان قروه و دامنه جنوبی آن به شهرستان سنقر مشرف است و در حاشیه کوهستان زاگرس جای دارد.

 • کوه کوچسار

این کوه با ارتفاع 2946 متر در فاصله 30 کیلومتری جنوب غربی سنندج واقع شده است. روستای زیبای "شیان" که چشم اندازهای بدیعی به ویژه در فصول بهار و تابستان دارد، در شرق این کوه قرارگرفته است. رودخانه های دوپردان و چم هشلی از همین کوه سرچشمه می گیرند.

 • کوه میانه

این کوه یکی از بلندترین ارتفاعات شهرستان مریوان است که در فاصله 33 کیلومتری جنوب شرقی مریوان و در غرب روستای میانه واقع شده و 2950 متر ارتفاع دارد. کوه سنگ سور از طرف شمال به آن متصل است.

 • کوه پیازه

این کوه از ارتفاعات نیمه جنگلی کوهستان زاگرس است که 2953 متر ارتفاع دارد و در 24 کیلومتری جنوب شرقی مریوان، شرق روستای المانه واقع شده است. کوه پیازه از شرق به کوه چله خانه، از شمال شرقی به کوه شاه نشین و از شمال غربی به کوه کنولان متصل است. مسیرهای گردشی، کوه نوردی و جنگل گردی این کوهستان به دلیل زیبایی های طبیعی و چشم اندازهای بدیع دامنه های زاگرس، بسیار قابل توجه است.

 • قلل و ارتفاعات

اهم ارتفاعات استان کردستان عبارتند از کوه شیخ معروف با ارتفاع 2895 متر، کوه پنجه علی با ارتفاع 2860 متر، کوه کانی چرمه با ارتفاع 2840 متر، کوه حلقه میر با ارتفاع 2880 متر، کوه سناسره با ارتفاع 2884 متر، کوه مسجد میرزا با ارتفاع 3059 متر، کوه ملاکاوه با ارتفاع 2820 متر، کوه تخت با ارتفاع 2820 متر، کوه هوعالی داغ با ارتفاع 2880 متر و کوه سراج الدین با ارتفاع 2836 متر و کوه چرخ لان با ارتفاع 3330 متر و کوه هواربزه با ارتفاع 2950 متر.

غار

 • غار تاریخی کرفتو

غار کرفتو در قلعه ای به همین نام بین دیواندره و سقز واقع شده و از معروف ترین و مهم ترین آثار باستانی کردستان به شمار می رود. ساختمان غار به دوره اشکانی و حدود قرن سوم پیش از میلاد مربوط است. خانه های این غار در 2000 سال قبل معبد معروف "هراکلیس" (خدای یونانی) بود و اهمیت و اعتباری داشت. روی یکی از اطاق های آن نام هراکلیتوس با حروف یونانی منقوش و حک شده است و بر روی دیوار اتاق سوم نقش اسب سواری که آهو شکار می کند دیده می شود. این شکل یادگار فتوحات گودرز اشکانی و تسلط این پادشاه بر مهرداد پادشاه ارمنستان است. دسترسی به این معبد قدیمی اکنون به دلیل سراشیبی تند مشکل است. پس از ورود به غار و عبور از اتاق های سنگی، محوطه وسیعی وجود دارد که توسط دالان تنگ تاریکی به دو حوضچه سنگی مرتبط می شود. نقوش اتاق های سوم و چهارم و جایگاه مشعل هایی که به وسیله کانال هایی به مخزن مرتبط می شوند، از قسمت های جالب و دیدنی غار است. در بقایای ساختمان های غار، آثار دالان، رواق، اتاق های سنگی، در و پنجره و روزنه هایی دیده می شود. از شواهد و قرائن پیداست که ساخت غارباید به دوره میترائیسم و مه رستی مربوط باشد.

 • غار طبیعی شووی

غار شووی در 12 کیلومتری شهرستان بانه و در مرز ایران و عراق قرار دارد. طول این غار 267 متر است و درون آن آبرفتی است. در انتهای غار، دریاچه کوچکی قرار دارد.

تپه

 • تپه باستانی باباگرگر

تپه باباگرگر در یکی از روستاهای قروه واقع شده است و آرامگاه زاده ای به نام سیدجمال الدین در بالای آن قرار دارد که اکنون زیارتگاه مردم است. در این مکان چند چشمه آب معدنی نیز وجود دارد.

 • تپه باستانی زیویه

این تپه که در اصل قلعه بود، در فاصله 42 کیلومتری شمال شرقی سقز واقع شده است. در سال 1325، شخصی به نام "ایوب رنبو" با امتیاز رسمی حفاری زیویه را شروع کرد. طی دوازده سال حفاری در زیویه علاوه بر شش قبر از پادشاهان و امرای ماد، ساختمان سه طبقه زیبا و باستانی زیویه را که از شا ارهای معماری عهد باستان بود، در هم ریخت و از بیخ و بن ویران کرد. ساختمان باشکوه و سه طبقه زیویه یکی ازعجائب معماری باستان بود که با استحکامی بی نظیر بر بالای کوه و بر روی غار وسیع زیویه که ارتفاع آن ازسطح دریا 1835 متر است، بنا شده بود. این ساختمان مرکز اولین دادگستری ایران باستان بوده است که مادها برای "دیاکو" ساختند. دیوارهای بنا با سنگ های مخصوص تراشیده شده بود و دیوار خشتی بر روی پی ها با مقیاس های دقیق هندسی و ریاضی ساخته شده بود. این ساختمان دارای ایوانی زیبا و 12 سرستون سنگی و دو دروازه سنگی بود و آب لازم آن از چشمه ای بر بالای کوهی در جوار زیویه تامین می شده است.

تپه های باستانی دیگری که در این استان وجود دارند عبارتند از:

 • تپه های تاریخی کره سی، ارندان و چنو در شهرستان سنندج
 • تپه های باستانی عینی سور و نجف آباد در شهرستان سقز
 • تپه های معروف سروآباد، نگل و دوتپه شرقی و عربی در شهرستان مریوان
 • شهر تاریخی صلوات آباد در حاشیه رودخانه قزل اوزن

دریاچه

 • دریاچه سد قشلاق (سد وحدت)

سد مخزنی قشلاق بر روی رودخانه قشلاق در 10 کیلومتری شمال سنندج روی کوه های منطقه "ساتله و تیرگرا" احداث شده است. دریاچه پشت سد 11 کیلومتر طول و وسعتی معادل 934 تار دارد که با توجه به سطح دریا و حجم آب، زمینه مناسبی برای انجام ورزش های آبی فراهم آورده است. این دریاچه همچنین محل زیست ماهیان مختلف از خانواده کپور ماهیان است که از آن جمله می توان به ماهی عروس، شاه کولی، آلبورنوس و ... اشاره کرد. دریاچه پشت سد با فضای سبز و جنگل های اطراف از دیدنی های جالب توجه شهر محسوب می شود. همچنین امکانات تفریحی و اسکله قایقرانی دریاچه هر ساله تعداد زیادی از علاقمندان به ورزش های آبی را به سوی خود جذب می کند.

 • دریاچه زریوار

دریاچه زریوار مهم ترین و کم نظیرترین جاذبه آبی در غرب کشور است که در فاصله 2 کیلومتری غرب مریوان واقع شده است. این دریاچه در ارتفاع 1285 متری از سطح دریا واقع شده و طول و عرض آن به ترتیب 5/4 و 2 کیلومتر است. دریاچه زریوار آبی شیرین دارد و آب آن از جوشش چشمه های کف دریاچه تامین می شود. وضعیت استقرار شهر مریوان و دریاچه زریوار که از جهات مختلف توسط جنگل های انبوه و نیمه انبوه احاطه شده اند، مناظر بسیار زیبا و بدیعی را به وجود آورده اند. بر روی تپه ای کوچک در قسمت شرقی، مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی مریوان احداث شده است.

سد باستانی شو

محل این اثر شهرستان بانه است. در جریان مطالعات اخیر، دیواره یک سد که در دوران پارت ها و ساسانی ها ساخته شده است از سنگ لاشه و ساروج به قطر 4 متر و طول 10 متر در روستای "شو" بانه به دست آمده است.

مناطق حفاظت شده حیات وحش

تنوع اقلیمی و آب و هوایی، منابع سرشار آب های سطحی و پوشش گیاهی مناسب، زمینه های زیست انواع وحوش و پرندگان بومی، مهاجر و همچنین آبزیان را فراهم کرده و از این لحاظ استان کردستان به عنوان یکی از مشهورترین نقاط شکارگاهی کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان محیط زیست استان، در قلمرو استان 34 شکارگاه وجود دارد که گونه های مختلفی از جانوران را در خود جای داده اند. انواع جانوران استان عبارتند از: جانوران مزارع و مراتع کم ارتفاع شامل گراز، کفتار، شغال، گرگ، روباه، راسو، سمور و گورکن. جانوران مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند شامل: کل، بز و پلنگ. جانوران کوهستانی مناطق جنگلی شامل: قوچ، میش، بز کوهی و س. در این استان پرندگان گوناگونی اعم از بومی و مهاجر به طور فراوان وجود دارد که مهمترین آن ها کبک، تیهو، چیل و کبوتر وحشی هستند که بومی منطقه می باشند.

گونه های جانوری دیگری چون دارکوب، چکاوک، سهره معمولی، سار، فاخته، کوکو، بوتیمار، هدهد، لک لک، حواصیل و کلاغ، زاغ، طوطی و... نیز وجود دارند.

 


آثار تاریخی و فرهنگی

مسجد

 • مسجد دارالاحسان (مسجد جامع)

مسجد دارالاحسان که مسجد جامع نیز نامیده می شود، از بناهای مرحوم امان اللّه خان بزرگ و در سال 1227 هجری قمری است. این مسجد مستحکم، شبستان بزرگی دارد. در کتیبه چهار دیوار این شبستان و کتیبه اطراف ستون ها تخمینا سه ثلث قرآن مجید با کاشی به خط جلی خیلی زیبا نوشته شده است. این مسجد دو ایوان بزرگ عالی دارد. دور سنگ مرمر ایوان رو به قبله آن، با خط نستعلیق بسیار خوبی زینت یافته است. قصیده مرحوم میرزا فتح الله م نیز در کتیبه سنگ مرمر ایوان شرقی آن منقوش است. حیاط مسجد 12 حجره و 2 بالاخانه دارد. در وسط حیاط، حوضی از هشت تخته سنگ ساخته شده است. پس از اتمام بنای مسجد، قصیده ناطق اصفهانی در ایوان آن نقر شده است.

 • مسجد و زیارتگاه حجر خاتون

حجر خاتون خواهر رضا (ع) است که در خیابان طالقانی سنندج دفن شده است. در جنب مدفن وی، مسجدی به نام حجر خاتون وجود دارد. ساختمان این زیارتگاه دارای دو صحن مناسب و یک حرم کوچک و مسجدی نسبتا بزرگ، هیئت امناء، خادم و جماعت است و محل نذورات فراوان مردم و زیارتگاه عام است. در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، آیین های ویژه ای توسط مردم در این محل اجرا می شود.

مسجد جامع دارالامان در سنندج، مسجد جامع خسرو آباد در بیجار، مسجد دو مناره در سقز، مسجد جامع دوره قاجاری در سنندج، مسجد سرخ در مریوان، مسجد عبداللّه عمران در مریوان و مسجد جامع سقز در سقز از دیگر مساجد قدیمی استان می باشند.

پل

 • پل قشلاق

پل قشلاق بر روی رودخانه قشلاق در 3 کیلومتری سنندج احداث شده و از بناهای دوره صفویه است. این پل تماما با آجر ساخته شده و ملات آن ساروج است. پل از دو دهانه بزرگ و چهار چشمه کوچک تشکیل شده است. عرض پل 80/5 متر و طول آن در حدود 90 متر است. در دو طرف پایه های پل موج گیرهایی از نوع مثلثی و مدور تعبیه شده است. دو کتیبه قدیمی قاجاری در بدنه پل وجود دارد که تاریخ احداث (1148 ه.ق) و دومی تاریخ تعمیر پل (1334 ه.ق) را نشان می دهند.

 • پل شیخ

پل شیخ بر روی رودخانه قشلاق در 8 کیلومتری شمال سنندج احداث شده و از آثار دوره صفوی است. طول پل 5/53 متر و عرض آن 3/5 متر است. پل 6 دهانه دارد که سه دهانه آن دارای طاق جناغی و سه دهانه دیگر دارای طاق های قوسی است.

 • قلعه حسن آباد

قلعه حسن آباد در 5 کیلومتری سنندج واقع شده و یک مقر حکومتی بوده است. این قلعه در دوره صفویه توسط «هه لوخان» حاکم مقتدر ساخته شده است. در حال حاضر ویرانه های این قلعه مشهود است.

قلعه

 • قلعه قمچقای

قلعه قمچقای در 12 کیلومتری روستای قمچقای بیجار واقع شده است. این قلعه بی نظیر از دژهای باستانی و بسیار کهن کردستان است. بنای این قلعه به سده های 9-8 پیش از میلاد می رسد. در جهت غربی دژ، مکانی به عمق 100 متر وجود دارد که با راهی سخت به صفه غربی قلعه منتهی می شود. سازندگان و بنیان گذاران اولیه در این قسمت از بنا به بزرگترین و دشوارترین کار، یعنی احداث دیواری به طول تقریبی 100 متر و بلندی 15 تا 20 متر با استفاده از سنگ های عظیم دست زده اند و استحکامات اصلی آن را بنا نهاده اند. این شیوه ساخت، رایج ترین شیوه معماری دوره هزاره اول قبل از میلاد به شمار می رود. در حاشیه شمالی دژ، حفره ای به زیبایی تمام تراشیده شده است. در شمال غربی، پلکان طویلی وجود دارد که سه دوره س ت مادها، پارت ها و اشکانیان را مسلم می دارد. در عصر مغول، محراب کوچکی با چهار پلکان ساخته شده است که در نوع خود جالب توجه است. احداث خانه های خشتی و آجری در حد شرقی و بر روی بناهای ساسانی یکی از کارهای خاص مغولان است.

 • قلعه زیویه

این قلعه در 42 کیلومتری شمال شرقی سقز قرار گرفته و در سال 1947 میلادی به طور اتفاقی کشف شده است. آثاری که در این قلعه به دست آمده، نشانه هایی از یک تمدن پیشرفته در این ناحیه است. از جمله معروف ترین این آثار، بند بزرگ طلایی است که روی آن تصویر حیوانات افسانه ای نقش گردیده است. این آثار به 900 سال پیش از میلاد تعلق دارند.

عمارت

 • عمارت امجدالاشراف

این عمارت در شهر سنندج واقع شده و از بناهای معروف دوره قاجار است. این بنادر دوره امان اللّه خان بزرگ ساخته شده و دارای حیاط سنگفرش شده، حوض، ، تالار و حسینیه است. حسینیه که از جالب ترین قسمت های بنا می باشد، کاشی کاری های بی نظیر و ظریف، گچبری های زیبا بر روی دیوار دارد و تمام تزیینات آن به دست کاران اصفهانی انجام شده است. مصالح به کار رفته در بنا، گچ، آ ، کاهگل و ملات ساروج می باشد.

 • عمارت مشیر

عمارت مشیر در خیابان ی سنندج واقع شده و از بناهای مشهور دوره قاجاری است. این بنا هفت حیاط و هفت آب نما دارد و همچنین شامل بخش های خصوصی، عمومی تشریفاتی و بهداشتی است. در و پنجره های ارسی آن از تلفیق گره چینی چوب و شیشه رنگی، اتاق ها را زینت داده است.

 • عمارت الملک

عمارت از جمله بناهای دیدنی و قدیمی شهر سنندج است. این عمارت موروثی و شخصی خانواده است که در تاریخ کردستان همواره از صاحب منصبان حکومتی بوده اند. اصل بنای این عمارت به دوره زندیه مربوط است و در دوره های بعدی به تدریج تکمیل شده است. اولین تعمیر درسال 1310 ه.ق و توسط امان اللّه خان الملک صورت گرفت و عمارت را به مجموعه ای از چندین بنا،حیاط و باغ کنونی تبدیل کرد. این عمارت دیدنی هنوز هم در نهایت پایداری و استحکام پابرجاست.

 • عمارت سالار سعید

یکی از بناهای تاریخی استان کردستان با جاذبه های جهانگردی، عمارت سالار سعید است که در حال حاضر به موزه سنندج تبدیل شده است. این بنا در اوا حکومت ناصرالدین شاه قاجار به وسیله یکی از علمای بنام اهل سنت، احداث شده بود. شیوه و سبک ساخت این عمارت از معماری دوره قاجار تاثیر گرفته است. زیرزمین عمارت به شکل حوض خانه است و سقف گنبدی شکل با تزیینات بسیار زیبا دارد. کلیه قسمت های عمارت از سنگ، آجر و چوب ساخته شده است و پوشش بام آن از شیروانی است. جالب ترین و زیباترین قسمت بنا، ارسی بزرگ تالار است که هفت لنگه دارد و شا اری از هنرهای چوبی است.

 • عمارت خسرو آباد

این بنا که در سه کیلومتری سنندج واقع شده، یادگار امان اللّه خان بزرگ است که ساخت آن به اوایل دوره حکومت سلسله قاجار مربوط می شود و مرکز حکومتی بوده است. این مجموعه به صورت بیرونی و اندرونی احداث شده و حدفاصل آن را یک باغ بسیار زیبا با محوطه سازی بدیعی پوشانده است. عمارت بیرونی دو اشکوبه و مدخل ورودی آن به صورت کریدور هشتی است که در طرفین آن دو اتاق جهت نگهبانی وجود دارد. مصالح این عمارت از آجر و سنگ است و گچ کاری و آیینه کاری زیبایی دارد.

قصلان

در روستای "قصلان" قروه یک قدیمی از دوران قاجار به جا مانده است. سبک معماری درون ، کاشی کاری ها و قسمت های مختلف آن قابل توجه است. موقعیت استقرار این با توجه به زاده و چشمه آب معدنی "باباگرگر" دارای اهمیت خاص جهانگردی است.

سنندج و بازار آصف

در شهرستان سنندج دو بازار معروف به بازار سنندج و آصف وجود دارد که به سبک معماری دوره صفویه ساخته شده است و از بناهای با ارزش و دیدنی این شهرستان محسوب می شوند.

بازارهای شیخ، تاجوانچی و اردلان در شهرستان سقز و بازار س وشیده اورامی ها در شهرستان مریوان از دیگر بازارهای قدیمی استان می باشند.

خانه آصف ی

یکی از آثار دیدنی و تاریخی سنندج "خانه آصف" است که در مرکز شهر سنندج واقع شده و حدود 130 سال قدمت دارد. این عمارت از لحاظ گچبری و ارسی های قدیمی، بسیار زیباست. سبک معماری، سنگ تراش خورده و طاق های هلالی ساختمان، منظره ای بدیع و قابل تحسین ایجاد کرده است. یکی دیگر از مشخصات این ساختمان بزرگ و بسیار جالبی است که در داخل حیاط بزرگ قرار گرفته و از هر نظر جالب و دیدنی است.

برج آجری آوشقون بابا

این برج تاریخی در ضلع غربی روستای عربشاه بیجار واقع شده است. فرم، مصالح و نوع گنبد، نشانگر آثار قرن پنجم و ششم هجری قمری است. این برج به نام "باباشاه" معروف است و به موجب کتیبه گچی، در سال 1322، شخصی به نام علی اشرف بانی آن بوده است. این برج آجری به دوره سلجوقی تعلق دارد. کاروانسرای تاج وانچی واقع در سقز. بنای سنگی اوچ گنبد واقع در بیجار از دیگر آثار تاریخی هستند.

کتیبه اورامان

این سنگ نبشته در کوه "زینانه" اورامانات مریوان قرار دارد که به صورت هلالی حجاری و کنده کاری شده است. درون طاقنما نقش برجسته انسانی با بلندی 5/2 متر و پهنای 30 متر حجاری شده است. نقوش مخصوصی نیز بر روی قسمت فوقانی این نقش برجسته حک شده است. همچنین کتیبه دیگری با خط میخی در همین محل وجود دارد که احتمالا به اوا هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد مربوط است.

موزه سنندج

استان کردستان تنها یک موزه باستان شناسی و مردم شناسی دارد که محل آن عمارت سالار سعید در مرکز استان (سنندج) است. در این موزه آثار و اشیاء کشف شده از استان و سایر نقاط ایران، همچنین آثار مردم شناختی منطقه، هنرهای معاصر آن به نمایش گذاشته است. این موزه به غیر از روزهای تعطیل، رسمی و دوشنبه ها، در تمام روزهای هفته برای بازدید و تماشا باز است. ساعات بازدید در بهار و تابستان از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 و در فصول پاییز و زمستان از ساعت 8 الی 12 و 15 الی 17 می باشد.

 


غذاهای محلی

عمده ترین غذاهای ر

مشاهده متن کامل ...

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10721 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.
الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .
برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )
1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .
1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .
این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )
2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .
2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .
2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .
2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .
6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره
با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .
6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .
حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .
بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .
2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.

الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .

برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )

1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .

1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .

این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .


2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .

2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .

2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره

با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .

6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .


حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .


بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .

2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .
مشاهده متن کامل ...
معرفی شهرستان ابرکوه
درخواست حذف اطلاعات

وضعیت جغرافیایی (حدود، وسعت و شرایط اقلیمی)

سیمای کلی از بافت قدیم (محله دروازه میدان)

شهرستان ابرکوه، نزدیک ترین نقطه شهری به مرکز جغرافیایی ایران، دیار تاریخ، فرهنگ و ادب، با مردمانی کویری و سخت کوش، که شعله حیات را در این کویر تفدیده، همواره پرفروغ نگاه داشته­اند. انبوه آثار باستانی که هر یک گنجینه ای از معماری و هنر ایران زمین را درخود جای داده اند و کاریزهای طولانی و باستانی، نشان از آبادانی این منطقه و تاریخ پر افتخار آن دارند.

شهرستان ابرکوه در جنوب غربی استان یزد ،در منطقه ای دشتی و در مسیر جاده یزد ـ شیراز واقع شده و از دو طرف توسط ارتفاعات کوه سفید و قنبره در جنوب شرق و کوه اعلا در شمال غرب محصور شده است.

از نظر مختصات جغرافیایی بین 52 درجه و 48 دقیقه تا 54 درجه طول شرقی و30 درجه و 9 دقیقه تا 31 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. شهرستان مذکور از شمال به شهرستان تفت، از شمال غرب به استان اصفهان، از شرق به شهرستان مهریز و از جنوب، جنوب غرب و غرب به استان فارس محدود می گردد. شهرستان ابرکوه با مساحتی در حدود 811/5344 کیلومتر مربع از دو بخش مرکزی و بهمن تشکیل شده است. ابرکوه جز فلات مرکزی ایران است و وسعتی بالغ بر 5347 کیلومتر مربع دارد و از جهت وسعت ششمین شهرستان استان یزد محسوب می شود.

حداکثر ارتفاع آن از سطح آب های آزاد 3300 متر در جنوب و حوالی خانه خوره و حداقل آن 1450 متر و در حول کویر نمک ابرکوه می باشد.

شهر ابرکوه ( مرکز شهرستان) به عنوان مرکز شهرستان ابرکوه در مختصات جغرافیایی 53 درجه و 15 دقیقه تا 53 درجه و 18 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 7 دقیقه تا 31 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. ارتفاع این شهر از سطح دریا 1510 متر است. از نظر طبیعی این شهر در دشت واقع گردیده است.

شهرستان ابرکوه در جنوب غربی استان یزد واقع گردیده و فاصله زمینی آن تا ای یزد 140 کیلومتر، شیراز 299 کیلومتر، آباده 90 کیلومتر و تهران 637 کیلومتر و فاصله هوایی تا تهران 542 کیلومتر می باشد. این شهر در زمان ساسانیان جزء کوره اصط از ای بزرگ فارس به شمار می رفت. در اوایل قرن یازدهم هـ.ق متعلق به عراق عجم بوده و در عهد قاجار به خاطر دور بودن از حکومت فارس جزء ای اصفهان شمرده شد. از سال1355 جزء شهرستان آباده از توابع استان فارس گردیده و در سال1366 بخشی از شهرستان تفت از توابع استان یزد بوده و سرانجام در سال1373 از بخش به شهرستان تبدیل شده است.

آب و هوا

با بررسی جداول ایستگاههای هوا شناسی منطقه در می ی م که این شهرستان دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد. بیشترین میزان بارندگی بین ماه های بهمن تا اردیبهشت صورت می گیرد. میزان کل بارندگی سالیانه شهرستان حدود 2/111 میلیمتر و میانگین درجه حرارت آن در سالهای 1989-1988 ، 13 درجه سانتی گراد بوده است.

آب و هوای شهر ابرکوه گرم و خشک بوده که حداکثر حرارت آن در تیر و مرداد به 6/30 درجه و حداقل آن در دی ماه به 4/3 درجه سانتیگراد می رسد. میزان بارندگی آن در اغلب سالها زیر 100 میلی متر است. این شهر فاقد رودخانه و جریان سطحی است و تنها مسیل گاشار می باشد که از قسمت شمالی ابرکوه گذشته و به کفه ابرکوه منتهی می شود. مهمترین منبع تامین کننده آب این شهر در درجه اول چاه های عمیق ( شش حلقه چاه عمیق) و نیمه عمیق و سپس قنوات و چشمه ها می باشد که بیشتر مصرف کشاورزی و صنعتی و ... دارد.

تقسیمات کشوری استان یزد، سال تا سال 77خورشیدی

تقسیمات جدید کشوری و استان یزد. (اضافه شدن شهرستان طبس به استان یزد درسال 82 خورشیدی)

منابع آب

رودخانه ها و مسیل های این شهرستان جزء زیر حوضه کویر سیرجان بوده که یکی از زیر حوضه های بسته از حوضه آبریز مرکزی ایران محسوب می شود و م ن رشته ارتفاعات لاله زار، کوه شهر بابک و شیر کوه از یک سو و ارتفاعات حاشیه غرب از سوی دیگر محصور می شود. رود خانه های این زیر حوضه به دلیل بارندگی کم و شرایط آب و هوایی، دبی کمی داشته واکثرا سیل و خشک و دارای مسیل هایی می باشند که هنگام بارندگی پر آب می گردند. مهمترین منابع آب سطحی شهرستان عبارتند از:

استان یزد و شهرستان های آن تا سال 77

تقسیمات کشوری استان یزد سال 84. جانمایی شهرستان ابرکوه در آن

رودخانه فصلی گاشار: رود خانه فصلی گاشار از شاخه های مستقل زیر حوضه سیر جان- ابرکوه است که در شهرستان های اقلید، آباده و ابرکوه جریان دارد. از کوه های انگه دونی با ارتفاع 3239 متر و من کوه با ارتفاع3000 متر واقع در 20 کیلو متری غرب شهر اقلید سرچشمه گرفته، از شهر اقلید عبور نموده و آبادی های چالیان، ده عرب، صادق آباد، خسرو آباد را نیز مشروب می سازد. سپس از شمال شهر ابرکوه گذشته و در شرق این شهر به کویر ابرکوه می ریزد.

منبع تغذیه رودخانه نزولات جوی است که در ابتدای مسیر با جهت جنوب غرب به شمال غرب و پس از ورود به دشت با جهت غرب به شرق جریا می یابد. طول رود خانه گاشار حدود 95 کیلو متر و شیب متوسط بستر آن کمتر از یک درصد بوده ومناطق سولفاته، کلروره و شور جاری است.

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جهت تغذیه سفره آب زیر زمینی ابرکوه اقدام به احداث دو بند خاکی برروی این مسیل، در روستای رحیم آباد (لحیمان) نموده است که فعالیت های اجرایی آن توسط ین مشاور عمران کویر از دهه فجر سال 1374 شروع و در اوا اردیبهشت ماه سال 1376 به پایان رسیده است.

از دهانه گاشار (محلی است که سیلاب بخش وسیعی از شهرستان های آباده و اقلید از قسمت غربی منطقه وارد حوضه می گردد. )

حدود دو ماه از سال مازاد آب کشاورزی به شهرستان اقلید وارد شده و در همان ابتدای ورود جهت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

3-مسیل کاسه رود: این مسیر از دامنه های کوه اعلا در شمال غربی ابرکوه سرچشمه می گیرد. با بارش رگبار بر آبریز مسیر که عمدتا از گل رس سبز رنگ تشکیل شده و پس از طی مسافتی به کویر (کفه ) ابرکوه می ریزد.

4-مسیل هنشک: از مسیل های مستقل زیر حوضه کویر سیرجان است که در جنوب شهرستان ابرکوه جریان دارد. از کوه های زری با ارتفاع2859 متر و سبز با ارتفاع 2800 متر واقع در 50 کیلو متری شهر ابرکوه جریان می گیرد. آبادی هنشک را مشروب ساخته، در جنوب غرب آبادی اسفند آباد در سطح دشت پخش می گردد.

منبع تغذیه رود خانه نزولات جوی است که در ابتدای مسیر با جهت جنوب شرق به شمال غرب و از آبادی هنشک به بعد با جهت جنوب غرب به شمال شرق جریان می یابد. طول مسیل 35 کیلومتر، شیب متوسط بسترآن3 درصد و در مناطق بی کربناته کلسیک و سولفاته جریان دارد.

آبهای زیر زمینی: بعد از رودخانه ها و مسیل ها، مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز این شهرستان چاه های عمیق و نیمه عمیق می باشد که در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و شرب مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مانند سایر نواحی کویری مهمترین منبع آبی که هنوز ارزش خود را از دست نداده است قنات می باشد. تعداد سه رشته قنات تحت نام های قنات نبادان، قنات برگیمه و قنات فتح آباد در این شهرستان دائر می باشد. از نظر درازا بیشترین طول را قنات برگیمه دارد ولی از نظر تعداد چاه و دبی آب قنات نبادان حائز اهمیت است و هر سه رشته این قنات جهت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

زمین شناسی

شهرستان ابرکوه از نظر مطالعات زمین شناسی جزء مجموعه ایران مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد. در حاشیه جنوبی دشت ابرکوه یک سلسله ارتفاعات با امتداد شمالی غربی- جنوب شرقی که دارای رسوبات پرمین و تریاس می باشد، گسترش یافته است. در ارتفاعات «کولی کش» و جنوب هنشک، رخنمونی از تشکیلات متامرفیک دیده می شود که سن آن نا مشخص و احتمالاً پی سنگ قدیمی پرکامبرین می باشد.

این سری دگرگونی ها شامل شیست، فلدسپات لایه های نازک ومیتی و آ های مرمریزه می باشد. در اطراف هنشک آ های تریاس بالایی تحت تاثیر این دگرگونی بشدت مرمریزه شده و دارای کنتاکت تکتو نیکی با سری فوق است. این سنگ های دگرگون در اینفرا کامبرین بالا آمده و تا اوا تریاس خارج از آب بوده است و همین دلیل رسوب گذاری دوران اول و تریاس بر روی آن ها می باشد. اما در ژوراسیک به زیر آب رفته و ماسه سنگ و شیل در قسمت های تحتانی، آ و ماسه، سنگ های آ ی و بالا ه مارن در قسمت های فوقانی بر روی آن ها نهشته شده است. سنگ های آتشفشانی شامل آنذریت، ریولیت و توف درون تشکیلات تریاس بالایی جای گرفته است.

از سنگ های آذرین درونی تعدادی رگه های دیاباز بصورت دایک و شیل در امتداد گسل های عمیق ایجاد شده است. ازمواد معدنی مقدار کمی باریت از معدن کوچکی در خانه خوره است اج می شود و نیز سنگ مرمریت جهت مصارف ساختمانی در حوالی کوه اعلا قابل است اج است. قدیمی ترین سنگ های رسوبی منطقه آ های پرمین و فسیل نوزولینا می باشند که در سطح تجزیه شده و با چرت های سیاه رنگ همراه است. بر روی این فسیل های آ ی سری های آ و مارن و شیل که به نام تشکیلات آباده نامگذاری شده، قرار دارد.

از دوره تریاس سنگ های آ و مارن و ومیت و ماسه سنگ را باید نام برد. قسمت اعظم رسوبات تریاس را لایه های آ ی که در قسمت فوقانی ماسیو و در بخشهای تحتانی لایه است تشکیل می دهد. سنگ های کرتاسه زیرین با فسیل آ ی در جنوب شرقی دشت و در مجاورت شهر ابرکوه بیرون زدگی دارد. آ های الیگوسن نیز در مجاورت شهر به چشم می خورد. این سری رسوبی در شمال غربی دشت با فسیل آ و مارنهای کمی دگرگونی شده مشخص است.

آ ین پدیده رسوب گذاری دریایی تحت عنوان کنگلومرای بختیاری در اطراف شهر ابرکوه بصورت لایه های تقریباً افقی تظاهر می نماید. اولین حرکات کوه زایی منطقه مربوط به اوا تریاس است که احتمالاً از مراحل اولیه کوه زایی است، ولی فرم تکتونیکی موجود منطقه را حرکات بعد از پلیوسن ایجاد کرده است. کویر نمک که حوضه تبخیری را ایجاد نموده به صورت یک پایین افتادگی«گرابن» در امتداد کویر هرات و مروست از یک طرف و کفه طاقستان اسفنداران و باتلاق خونی از سمت دیگر امتداد یافته است.

ژئو مورفولوژی

حوضه بسته کویر ابرکوه- سیرجان به شکل مستطیل بزرگی با راستای شمال غربی – جنوب شرقی بین ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات ایران مرکزی در شرق واقع شده است. قله شیرکوه با ارتفاع 4055 متر بلندترین نقطه ارتفاعی و کویر ابرکوه(ابرقو) با کمتر از 1450 متر پست ترین محله حوضه می باشد. جریان پایانی آب های بیشتر نواحی به صورت سر ریز به این منطقه ختم می شود.

در گذشته در این ناحیه دریای بزرگی وجود داشته که سرتاسر منطقه را فرا می گرفته و به احتمال زیاد تا نواحی شمالی(حوضه باتلاق خونی) گسترش داشته است. به علت تغییرات آب و هوایی، کاهش میزان ریزش های جوی، تبخیر شدید و سایر عوامل دریا رفته رفته خشک شده و از آجا که کف دریا ارتفاعات ی انی نداشته و فعالیت مسیل ها و رود خانه ها که بدان منتهی می شوند مختلف بوده است، دریا ابتدا به چند تقسیم و سپس خشک گردیده و کویرهای ابرقو، مروست و سیرجان بقایای آن دریای بزرگ قدیم است.

ارتفاعات

ارتفاعات این شهرستان بطور کلی شامل چهار ارتفاع مهم می باشد که عبارتند از:

1- سفید کوه(کوه سفید-گنبد عالی) که در فاصله 5/1 کیلومتری جنوب شرقی شهر ابرکوه قرار گرفته است. ارتفاع آن 1595 متر از سطح دریا می باشد.

2- دومین نقطه ارتفاعی قابل توجهی که در این شهرستان وجود دارد کوه قنبره (سیاه) است که در فاصله سه کیلومتری جنوب شرقی ابرکوه واقع شده است و ارتفاع آن به 1697 متر از سطح دریا می رسد.

3- یکی دیگر از ارتفاعات این شهرستان کوه پنج انگشت می باشد. این کوه در قسمت جنوب شرق شهر ابرکوه واقع است و6 کیلو متر با شهر فاصله دارد. ارتفاع آن 1735 متر از سطح دریا می باشد. وجه تسمیه این کوه شکل ظاهری آن است که بصورت انگشتان دست می باشد.

قله این کوه قسمتی از یک رشته کوه کم ارتفاع با امتداد شرقی- غربی و به طول 6 کیلومتر است که در دشت ابرکوه قرار دارد.

4- ارتفاع دیگری که در این شهرستان به چشم می خورد کوه اعلا است که بصورت منفرد بوده و در 27 کیلومتری شمال غربی ابرکوه قرار گرفته که ارتفاع آن 2377 متر از سطح دریا می باشد.

5- تپه های سفید در 3 کیلومتری جنوب شرقی و پرستو در فاصله 5/0 کیلومتری جنوب شهر ابرکوه قرار دارند.

عوارض طبیعی و

از جمله عوارض طبیعی که در این منطقه به چشم می خورد، تپه سفید در 5/3 کیلومتری جنوب شرق و تپه پرستو در جنوب شهر ابرکوه است.

همچنین می توان به دو غار به نام های «غار اعلا» و«غار لاحسینی» اشاره نمود.

1- غار اعلا واقع در کوه اعلا، درفاصله 29 کیلومتری شمال غربی شهر ابرکوه قرار دارد. این غار در کش کوه واقع شده و چون شیب کوه تقریباً به صورت عمودی است، دسترسی به آن به آسانی میسر نمی باشد.

2- غار لا حسینی، این غار در قلعه سعدآباد و در کوه های غرب شهرستان ابرکوه قرار گرفته است و ارتفاعات مذکور مرز مشترک این شهرستان و شهرستان آباده از توابع استان فارس می باشد. فاصله هوایی غار تا شهر ابرکوه حدود 36 کیلومتر است.

گردنه تالنگی «talengi » نیز در 37 کیلو متری جنوب غرب شهر ابرکوه قراردارد. گردنه مذکور و دره های همبس «hambas » تل زرد، تنگه دریگی«dereygi» رونه «runeh» ،بنگو ،آب مک مرادی ، درازو…..درجنوب غربی شهرستان ابرکوه ودر قسمت شمالی رشته کوهی که مرز مشترک با استان فارس دارد واقع شده اند بطور کلی قسمت اعظم این منطقه کویری است واز اطراف توسط کوهها وتپه ها محدود شده است .دباله کویر اطراف مرداب خونی در شمال غربی منطقه ، پس از عبور از واحد اراضی فلاتهای فرسایش یافته و مرتفع به کویر ابرقو منتهی می شود. در اراضی پست و گود ، آب تحت الارضی تا عمق 20 سانتیمتری بالا آمده و در قسمتهایی نیز سطح زمین را فرا می گیرد. شوری آب به حدی است که پس از تبخیر از آن نمک است اج می گردد .اراضی که می توان جهت زراعت استفاده کرد شامل فلات های کم ارتفاع نسبتاً مسطح می گردد.این فلات های کم ارتفاع تشکیل شده از خاکهای کم عمق تا متوسط با بافت متوسط تا نسبتاً سنگین که بر روی طبقات سخت شده آ ی قرار گرفته است و معمولاً به صورت لایه های مورق در ساختمان خاکریزی بلوکی و منشوری ، نسبتاً مشخص می باشد.در ای از اراضی متمرکز نیز آ طبقه ای «calcic » دیده می شود .در این گونه از خاکها ph از 2/7 تا4/8 متغیر است.

لرزه خیزی

به طور کلی منطقه ابرکوه از نظر لرزه خیزی در ناحیه ی کم خطر قرار دارد. این مسئله ار می توان از آثار تاریخی آن که پس از چندین قرن هنوز پا برجا هستند، دریافت. در حالی که بیشتر این آثار متعلق به قرن های چهارم تا هفتم هجری بوده و در ساختن آن ها، اغلب از مصالح کم دوام، چون خشت و گل استفاده شده است و نیز با ملاحظه نقشه زمین لرزه گسله های کشور، در می ی م که دو گسل مهم از شرق منطقه ابرکوه عبور می کنند که عبارتند از :

1ـ گسله دهشیر ـ بافت

2ـ گسله نَدوشن ـ مَرودشت

در غرب نیز گسل سراسری زاگرس از این منطقه عبور می کند که عامل انتقال آب های زیرزمینی از نقطه ای به نقطه دیگر است. چنان که ز له سال 1368 بر قنات ها و آب چاه ها اثر گذاشت و قنات فراغه به طور ناگهانی خشک شد و آب برخی چاه ها بالا آمد و همزمان در ده عرب، چشمه ای ظاهر شد.

علیرغم مراجعه به مرکز لرزه نگاری استان یزد و بررسی کتاب های مربوط به تاریخچه زمین لرزه های کشور هیچگونه اطلاعی دربارة ثبت ز له های این ناحیه به دست نیامد.

گسل دهشیر- بافت به طول تقریبی450 کیلومتر با راستای شمال، شمال غربی- جنوب، جنوب شرقی از سیرجان شروع شده و به طرف شمال به تدریج تغییر روند داده و به سمت جنوب غربی نائین ادامه می یابد.

گسل ندوشن- مروست از شمال ناحیه مروست آغاز شده و از فرو رفتگی ابرکوه- سیرجان گذشته و به طرف ندوشن کشیده شده است. مسیر عبور هر دو گسل شرق منطقه می باشد. از غرب منطقه و با فاصله بیشتر گسل زاگرس(راندگی) با راستای شمال غربی جنوب شرقی عبور می کند. علاوه بر گسل های فوق، گسل های کوچک متعددی در شمال، جنوب و غرب منطقه دیده می شود که مسیر اکثر آن ها روندی شمال غربی- جنوب شرقی دارد.

با توجه به مطالب فوق الذکر و مطالعات فرم تکتونیک ایران، از آنجایی که کشور ما بر روی کمربند ز له خیزی جهان قراردارد، هیچ نقطه آن از خط زمین لرزه نمی تواند مصون باشد. منطقه ابرکوه نیز از این اصل پیروی می کند و می توان دریافت که منطقه و شهرستان ابرکوه از نظر لرزه خیزی در ناحیه کم خطر تا متوسط از نظر زمین لرزه به شمار می رود.

پوشش گیاهی

جنگل: جنگل های منطقه از نوع تنک و شامل درختچه و بوته زار می باشد. کل جنگل های منطقه بصورت و در دست کاشت است که کل مساحت این جنگل های در حدود 8010 تار می باشد که شامل 500 تار درختچه آرتی پل در شمال شرقی ابرکوه ،3000 تار در بخش بهمن که شامل تاغ، آرتی پل به عتاوه پارک جنگلی اسفند آباد، حدود 1000 تار در قسمت جنوبی جاده ابرکوه- دهشیر،10 تار در طرح پارک جنگلی ابرکوه می گردد. ضمناً در محور ابرکوه- دهشیر، نیز 2500 تار در دو طرف جاده و تاغ کاری شده که اغلب این جنگل ها به منظور کویر ز صورت گرفته است. از لحاظ واریته های درختی شامل(tamarix) و تاغ (haloxylon) می باشد و واریته های درختچه ای آن شامل قیچ (zygophyllum)، اسکمبیل (calligonum)، انواع شور (salsola) و آرتی پل (astkagakus) می باشد.

واریته های گیاهی منطقه نیز شامل در منه دشتی (arcemisia)، اشنان (seidlirzia)، چرخه (launea)و گون(asragalus) می باشد.

مراتع: مراتع این شهرستان از نوع مراتع قشلاقی و مراتع میان بند می باشد و بیشتر در دامنه های پای کوهی که هم مرز با استان فارس است، پراکنده شده است از نظر پوشش گیاهی مرتعی بصورت طبیعی بوده و به دو نوع دشتی و پای کوهی تقسیم می شود.

واریته های موجود در این مراتع شامل درمنه(artemisiu)، گون (astragalus)، لارس(stipa)، شور(salsola) و قیچ (zygophyllum) می باشد.

پوشش جانوری

ارتباط و وابستگی نوع آب و هوا با حیوانات، کاملاً مشهود است. بدین ترتیب که آب و هوای گرم و خشک و میزان رطوبت کم و پایین بودن میزان بارندگی سالانه بر روی زندگی جانوری تأثیر گذاشته و حیوانات خاصی را در این محدوده جغرافیایی گردآورده است.

در مناطق کوهستانی و پای کوهی که شرایط زیست جانوران از جمله آب و علف به طور نسبی مهیاست، جانوران بیشتر وجود دارند. به طوری که در ارتفاعات کوه اعلاء و سایر کوه های مجاور تعدادی جانوران حلال گوشت چون آهو و ن و … را در خود جای داده اند.

براساس نوشته های مولف فارسنامه ناصری و ملاحظه نقشه زندگی جانوری ایران و نیز مشاهدات عینی توسط متخصصین و استفاده از اطلاعات معمرین می توان جانوران این پهنه جغرافیایی را در این گروه ها دسته بندی کرد :

الف) حیوانات وحشی: مثل آهو و گور ، بزکوهی، ن که در نواحی پای کوهی به علت وجود پوشش گیاهی دیده می شوند [1] و همچنین بنا به گزارش برخی شکارچیان در مناطق کوهستانی فراغه پلنگ نیز دیده شده است.

ب) جوندگان: مثل گوش و انواع موش

ج) پرندگان: مثل کبک و شاهین در ارتفاعات غرب «فراغه» و انواع گنجشک و پرستو و …

د) خزندگان: مثل مارمولک و انواع سمندر و لاک پشت و …

هـ) ات: مثل انواع پشه ، عقرب ، مگس ، خاکی و …

و) ماهی ها: ماهی های آب شیرین قنات ها و ماهی های قرل آلا و کپور در است های پرورش ماهی

وجه تسمیه

ابرکوه از توابع استان یزد، واقع در فلات مرکزی ایران و همجوار با کویری به نام کفه ابرکوه است که در جنوب شهرستان یزد قرار دارد. چون ابرکوه، ابتدا در پای کوه ساخته شده بود، آن را "درکوه" و چون بعداً در پهلو و کوه ساخته شده، آن را "برکوه" گفته­اند. بعداً الفی در نتیجة کثرت استعمال بر آن افزوده شده و پس از کاف به قاف تبدیل­شده و "ابرقو" که همان لفظ معرب "ابرکوه" است، به­وجود آمده است.

نام این ناحیه در منابع قدیم و جدید به صورت های برقوه barghooh، برقویه barghooyeh، ابرکویه abarkooyeh، ورکوه varkooh، درکوه darkooh ، ابرقو abarghoo ، برکوه barkooh و برِکوه barekooh آمده است.

نام های فوق، به خاطر موقعیت طبیعی و واقع شدن شهر بر پای کوه بوده است و در سبب نام گذاری آن تاریخ و جغرافی نویسان علت هایی را ذکر کرده اند. سرانجام در سال 1350 ه. ش وزارت کشور نام آن را از « ابرقو» به ابرکوه تغییر داد. اما در محاورات مردم هنوز لفظ ابرقو را به کار می برند.

مکان گزینی شهر تاریخی ابرکوه بر اساس متون تاریخی

منابع تاریخی در این خصوص:

آنچه مسلم و قابل مشاهده می نماید این است که دور تا دور دیار ابرکوه را کوه هایی با ارتفاعات متفاوت احاطه کرده اند. پس اگر بگوییم نام این شهر مأخوذ از طبیعت موجود است حرفی به گزاف نگفته ایم. هرچند این نوع نامگذاری بسیار ابت است اما گفته می شود چون این شهر ابتدا در پای کوه ساخته شده آن را برکوه می گفتند که در گویش مردم به ابرکوه تبدیل شده و پس از مانند نام های دیگر، کاف به قاف تبدیل و ابرقو خوانده شده است.

نام های فوق به خاطر موقعیت طبیعی و واقع شدن شهر در بر یا پای کوه بوده است و در سبب نام گذاری آن تاریخ و جغرافی نویسان، علت هایی را ذکر نموده اند. یاقوت از این شهر با عنوان «ابرقوه» یاد کرده و نوشته است :

« برخی آن را ابرقویه نوشته اند و اهل فارس ورکوه نامیده اند به معنی فوق الجبل و … »

قزوینی نیز نام آن را به صورت درکوه آورده و به قرب الجبل معنی کرده است.

حمدالله مستوفی در خصوص وجه تسمیه ابرکوه می نویسد :

« اول در پایان کوهی ساخته بودند و برکوه می گفتندی و بعد از آن در صحرایی که اکنون است این شهر د.»

مؤلف فارسنامه ناصری نیز در این باره چنین نوشته است:

« در اصل « برکوه» یعنی کوه، الفی بر آن افزودند، ابرکوه گردید. پس تصرف عربی در آن نموده، ابرقوه گفتند.»

محمد بن خلف تبریزی از این شهر با عنوان « ابرکوه» یاد نموده و دربارة آن چنین آورده است:

« ابرکوه» به ضم کاف نام شهری است در عراق عجم و چون آن شهر برزمینی که در ته آن، کوه است واقع شده، به این نام موسوم ساختند و معرب آن « ابرقو» است.و سرانجام مولف کتاب اقلیم پارس براین باور است که نام اصلی « ابرقو» ، « برکوه» بوده است که به مناسبت جایگاه شهر پیشین بر بالای ص ه های کوتاه در دوران ساسانیان، آن را به این نام خوانده اند و به مرور زمان، مصوت کوتاه الف برآن افزوده شده و به صورت « ابرکوه» درآمده. « این شهر در دو نوبت احداث شده، نوبت اول به حدود پنج هزار سال پیش می رسد و شهر در دامنه تپه هایی که نزدیک هم قرار دارند به وجود آمده و نامش برکوه یا برقو بوده است و شهرت چندانی نداشته و ابرقوهی که در قرنهای بعد در محل فعلی ایجاد شده ، اهمیت و جمعیت بیشتری داشته و کلمة «ابر» در جلوی اسم نشان دهنده مفهوم بزرگی و عظمت شهر بوده است.»

توضیح اینکه پیشوند « ابر» که صورت قدیمی تر حرف اضافه « بر» در زبان پهلوی و فارسی باستان است و در ای دیگر چون: ابرغان ـ از بخش های شهراسب ـ ابرشهرـ به معنی شهر بالا و نام قدیم ناحیه ای بوده که نیشابور در آن قرار داشته است ـ و ابرقباد ـ شهری برکنارة شرقی رود دجله ـ نیز به کار رفته است، به این جهت بوده که آن نام را به بزرگی و اهمیت یاد کنند.

ابوالفتح قهرمانی می نویسد: این شهر در دامنه سپید و تپه های سیاهرنگ که نزدیک هم قرار دارند، به وجود آمده، احتمالاً نامش « برکوه»، «ورقو» و یا « برقو» بوده است و خیلی کوچک بوده و آوازه ای نداشته است. حتی از قریه «میم» که چهار راه ابرایشم به حساب می آمده ، شهرتش کمتر بوده، زیرا چند خانواری بیش در آن س ت نداشتند.

آن ابرقوه که شهرتی داشته، در قرون بعد و در محل فعلی ایجاد شده است و اهمیت بزرگی و جمعیت بیشتری که داشته، کلمه « ابر» که معنی بزرگی می دهد در جلو آن قرار گرفته است که مفهوم ابرقوه بزرگ را برساند.

در سال1350 ش ، وزارت کشور ، نام این شهر را از « ابرقو» به «ابرکوه» تغییر داد. اما در محاورات مردم هنوز لفظ «ابرقو» متداول است.

تقسیمات کشوری

یزد(استان)

استان یزد با مساحتی در حدود 865/73466 کیلو متر مربع در میان فلات مرکزی ایران و حاشیه کویر نمک واقع شده است. استان مذکور از شمال و شمال باختری با استان اصفهان (باتلاق خونی)، ازخاور و شمال خاوری با استان اسان (دشت کویر)، از جنوب و جنوب باختری با استان فارس و از جنوب خاوری با استان کرمان هم مرز می باشد. از نظر موقعیت جغرافیایی بین 52 درجه و 48 دقیقه تا 56 درجه و 36 دقیقه طول خاوری و 29 درجه و 36 دقیقه تا 33 درجه و22 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

تا پیش از مهر ماه سال 1352استان یزد، فرمانداری کل بوده است و پس از آن به موجب تصویب نامه هیئت ت استان شده است. در سال های پیش از آن این استان یکی از شهرستان های استان اصفهان محسوب می شده است. وضعیت تقسیمات کشوری استان در ج شماره یک ارائه گردیده است.

تقسیمات کشوری استان یزد، سال1377:

نام شهرستان و بخش

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد مزارع و مکان ها

نقاط شهری

شهرستان ابرکوه

4

38

492

---

بخش مرکزی

2

22

253

ابرکوه

بخش بهمن

2

16

239

----

شهرستان اردکان

5

64

439

---

بخش مرکزی

3

41

261

اردکان- احمدآباد

بخش انق

2

23

178

--

شهرستان بافق

6

104

393

---

بخش مرکزی

3

60

254

بافق

بخش بهاباد

3

44

139

بهاباد

شهرستان تفت

10

293

1109

----

بخش مرکزی

5

168

449

تفت

بخش نیر

5

125

514

نیر

شهرستان صدوق

3

55

269

---

بخش مرکزی

1

19

63

اشکذر

بخش خضرآباد

2

36

206

ندوشن

شهرستان مهریز

8

172

881

---

بخش مرکزی

5

123

601

مهریز

بخش هرات ومروست

2

49

280

هرات- مروست

شهرستان میبد

2

19

59

---

بخش مرکزی

2

19

59

میبد

شهرستان یزد

2

16

156

---

بخش مرکزی

2

16

156

یزد- شاهدیه- حمیدیا- زارچ

براساس آ ین تقسیمات کشوری در سال1378 شهرستان ابرکوه دارای دو بخش یعنی بخش مرکزی و بخش بهمن و چهار دهستان و51 آبادی دارای سکنه بوده است. بخش مرکزی شهرستان ابرکوه که مرکز آن نیز شهر ابرکوه می باشد، شامل دو دهستان به نام های فراغه و تیجرد می باشد و دارای215 آبادی است و تنها 36 آبادی آن دارای سکنه است. مساحت منطقه5/5878 کیلومتر مربع می باشد که از این نظر ششمین شهرستان استان یزد محسوب می شود.

این شهر در زمان ساسانیان جزء کوره اصط از ای بزرگ فارس به شمار می رفت. و در اوایل قرن یازدهم هـ.ق متعلق به عراق عجم بوده و در عهد قاجار به خاطر دور بودن از حکومت فارس جزء ای اصفهان شمرده شد.

(شهرستان ابرکوه ، پس از مدتها جزء ابواب جمعی کرمان و تحت الحمایگی اصفهان ، تا سال1332 شمسی جزء استان یزد بوده و از قدیم الایام روابط اقتصادی ـ اجتماعی مستمر با یزد داشته و فرهنگ و زبان و مذهب و بسیاری از آداب و رسوم این دو منطقه مشترک است و از آن زمان تا سال 1366 شمسی، بحشی از خاک فارس بوده اما در بهمن 1373 با تصویب هیأت ت به شهرستانی مستقل تبدیل شد و هم اکنون باز به استان یزد ملحق شده است. از سال1355 جزء شهرستان آباده از توابع استان فارس گردیده و در سال1366 بخشی از شهرستان تفت از توابع استان یزد بوده و سرانجام در سال1373 از بخش به شهرستان تبدیل شده است.)

وضعیت راه ها و دسترسی شهرستان

دسترسی های شهرستان

راه های ارتباطی شهرستان فوق شامل محور ابرکوه ـ یزد می باشد که140 کیلومتر طول دارد و آسف ه می باشد.

محور ابرکوه ـ مهریز که طول آن 170 کیلومتر است.

محور ابرکوه ـ آباده به طول 43 کیلومتر که به محور آباده ـ شیراز متصل می گردد.

محور ابرکوه ـ تفت (در مسیر دسترسی به یزد ) به طول 125 کیلومتر می باشد.

ویژگی های جمعیتی

شهرستان ابرکوه طبق آ ین آمار سر شماری عمو می نفوس و مسکن سال 1375 کل کشور بالغ بر 40617 نفر و دارای 8953 خانوار بوده که از این تعداد 20475 نفر مرد و20142 نفر زن می باشد.

از کل جمعیت این شهرستان 19146 نفر ن در نقاط شهری است که از این تعداد 9717 نفر مرد و9447نفر زن در قالب 4270 خانوار می باشد تعداد 21453 نفر نیز در نقاط روستایی ن هستند که از این تعداد 10758 نفر مرد و10695 نفر زن بوده و دارای 4682 نفر خانوار می باشد.

درصد با سوادی در شهرستان فوق برابر9/80 درصد بوده و تراکم نسبی جمعیت برابر 8 نفر در کیلو متر مربع و تراکم زیستی نیز 62/1 نفر در تار محاسبه شده است.

زبان مردم شهرستان ابرکوه اکثریت قریب به اتفاق آنان فارسی با گویش تلفیقی از یزدی و می باشد و فقط تعداد محدودی از اهالی روستای هارونی عرب زبان هستند.

دین تمام مردم و شیعه اثنی عشری است .

شهرستان مذکور فاقد ایل و طایفه عشیره ای می باشد و فقط حدود 60 خانوار دامدار از بخش بهمن هستند که در فصل تابستان به ییلاق خانه خوره و کاریزک از توابع ده بید استان فارس کوچ می کنند.

از نظر خصوصیات جمعیتی شهر ابرکوه مطابق با آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1375 برار با 19164 نفر می باشد که از این تعداد 9717 نفر مرد و 9447 نفر زن می باشد و دارای 4270 خانوار است.

درصد باسوادی در شهر ابرکوه 9/80 ، درصد شاغلان نسبت به کل جمعیت 6/27 و درصد شاغلان نسبت به جمعیت فعال 2/95 و درصد بیکاری نسبت به جمعیت فعال 8/4 می باشد. درصد رشد جمعیت این شهر یک روند رو به افزایش نسبی را نشان می دهد که بین سال های (75-1365) 2/2 درصد بوده است.

تراکم نسبی در این شهر 8 نفر در کیلومتر مربع است.

زبان و گویش غالب مردم این شهر فارسی با گویش یزدی و و دین آنان با مذهب شیعه اثنی عشری می باشد.

گروه سنی

مرد و زن

جمع

مرد

زن

4-0 ساله

1697

880

817

9-5 ساله

2512

1266

1246

14-10 ساله

3105

1585

1520

19-15 ساله

2407

1184

1223

24-20 ساله

1427

676

751

29-25 ساله

1498

750

748

34-30 ساله

1272

669

603

39-35 ساله

1192

620

572

44-40 ساله

926

529

397

49-45 ساله

600

313

287

54-50 ساله

441

196

245

59-55 ساله

456

216

240

64-60 ساله

443

231

212

69-65 ساله

453

225

228

74-70 ساله

441

226

215

79-75 ساله

144

86

58

84-80 ساله

65

34

31

89-85 ساله

51

18

33

94-90 ساله

25

9

16

95 ساله و بیشتر

9

4

5

جمع

19164

9717

9447

وضعیت اجتماعی و فرهنگی

امکانات آموزشی

در این شهرستان 48 مرکز آموزشی اعم از آمادگی، ابت ، راهنمایی و دبیرستان وجود دارد و 2 مرکز آموزش عالی این شهرستان شامل پیام نور و آزاد ی می باشد.

شهر ابرکوه از 7 واحد آموزشی مقطع راهنمایی پسرانه 6 واحد تی و یک واحد غیرانتفاعی و 6 واحد دخترانه و یک هنرستان فنی با 153 دانش آموز به تحصیل اشتغال دارند. همچنین دارای 4 واحد دبیرستان دخترانه و 6 واحد دبیرستان پسرانه می باشد.

تاسیسات و امکانات زیربنایی

شهرستان ابرکوه:

منبع تامین کننده اصلی آب این شهرستان چاه های عمیق و نیمه عمیق می باشد. برق آن نیز به صورت شبکه ای تامین می شود. اداره پست شهرستان عملیات قبول و جمع آوری، آماده سازی و حمل و نقل و توزیع مرسولات را بر عهده دارد و به طور کلی 42 صندوق پستی (21 شهری و 21 روستایی) در این شهرستان وجود دارد.

از دیگر تاسیسات شهرستان ابرکوه می توان مرکز خدمات روستایی جهاد سازندگی، پارک جنگلی اسفندآباد، صدا و سیما شهرستان با تحت پوشش قرار دادن چهار شبکه 1،2،3و 4 سیما همچنین 2 شبکه ی استانی یزد و فارس را نام برد، همچنین بانک های ملی، کشاورزی، مسکن، صادرات، سپه، ملت و رفاه نیز فعال می باشند.

شهر ابرکوه:

آب این شهر توسط سیستم لوله کشی شهری که از 6 حلقه چاه عمیق تشکیل گردیده، تامین می گردد.

برق این شهر متصل به شبکه سراسری برق بوده که به مصارف خانگی، عمومی و تجاری می رسد.

نوع سیستم مرکز تلفن شهر ابرکوه emd به ظرفیت نهایی 5000 شماره بوده، همچنین 30 خط f.x و 38 تلفن همگانی شهری و 11 واحد بین شهری در سطح شهر فعال می باشند. این شهر دارای مرکز پست عادی و پست تصویری، 42 صندوق پست شهری و روستایی و تلفن ماکرویو می باشد. دیگر تاسیسات شهری شامل فاضلاب شهری، غسالخانه، آتش نشانی، قبرستان، کشتارگاه، پمپ بنزین، پارک کودک (شهر)، کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان، کتابخانه عمومی و باغ هنر می باشد.

تشکیلات و دوایر تی

داویر تی این شهر شامل فرمانداری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی ابرکوه، اداره آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد ی، شهرداری، بخشداری، مرکز بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، دادگاه حقوقی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، مرکز خدمات کشاورزی، منابع طبیعی، اداره برق، اداره امور اقتصادی و دارایی، اداره راه و ترابری، تربیت بدنی، اداره مخابرات، شرکت دخانیات، بهزیستی، هلال احمر، اداره قند و شکر، تعاونی روستایی، اداره تعاون، بیمه، اطلاعات، ثبت احوال، سازمان آب، دامپزشکی، آتش نشانی، بانک های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، ملت، رفاه و تجارت و همچنین بنیاد شهید انقلاب ی، بنیاد جانبازان، بنیاد مسکن، زمین شهری، نهضت سوادآموزی، کمیته امداد (ره)، هیئت واگذاری زمین و مراکز نظامی که شامل پاسداران انقلاب ی و منطقه انتظامی می شود.

اماکن فرهنگی:

شهر ابرکوه دارای یک سینما با ظرفیت 200 نفر، 3 سالن نمایش و اجتماعات: اداره ارشاد، کانون فرهنگی و سالن مرکز آموزش شهید حق دوست، 2چاپخانه ی تحت نظر اداره ارشاد،4 عدد کتابخانه ی عمومی با 40000 کتاب، 2 کتابخانه ی کانون پرورش فکری با 23000کتاب، یک فرهنگسرا می باشد.

اماکن مذهبی

ابرکوه دارای 6 بنای مذهبی، 87 مسجد، 35 تکیه و حسینیه می باشد.

جغرافیایی اقتصادی شهرستان:

کشاورزی

در شهرستان ابرکوه کشاورزی بیشتر بر محور تولیدات غلات می باشد. به طور کلی جمع کل سطح زیر کشت این شهرستان حدود 16

مشاهده متن کامل ...

نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی سال تحصیلی 96-97
درخواست حذف اطلاعات

  پیام نور ی شهرستان هوکانی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکور ) انجام می دهد . بسیاری از نان شهرستان هوکانی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی و ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در شهرستان هوکانی ارائه می شود بی خبر باشند.

در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور پیام نور و با کنکور پیام نور شهرستان هوکانی سوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به پیام نور است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزاد شهرستان هوکانی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96-97

پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی از طریق سایت سازمان سنجش در سال  sanjesh.org تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور پیام نور به صورت بدون کنکور پیام نور ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته آزاد مانند انتخاب رشته آزاد 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 شهرستان هوکانی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 شهرستان هوکانی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی

برای ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی در نیمسال جدید 96-97 ورودی مهر و بهمن ماه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید یعنی مهر ماه و بهمن ماه 96 بصورت بدون کنکور ثبت نام انجام می دهد. ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی در سال جدید در پنج گروه جدید انجام می گیرد.

رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی شامل رشته های ی ، انسانی ، تجربی و هنر و زبان می باشد. لیست رشته های بدون آزمون پیام نور 96 شهرستان هوکانی را می توایند از طریق سایت سازمان سنجش مشاهده کنید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیام نور شهرستان هوکانی ورودی نیمسال جدید مهر و بهمن 96-97

پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف مانند  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور انجام می دهد. رشته های بدون کنکور کارشناسی پیام نور شهرستان هوکانی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیام نور شهرستان هوکانی

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور شهرستان هوکانی ورودی نیمسال جدید مهر و بهمن 96-97

پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف مانند کاردانی ثبت نام بدون کنکور انجام می دهد. رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور شهرستان هوکانی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور شهرستان هوکانی

لیست رشته های بدون کنکور فراگیر پیام نور پیام نور شهرستان هوکانی برای سال جدید

پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف مانند کارشناسی بدون کنکور پیام نور انجام می دهد. رشته های بدون کنکور فراگیر پیام نور پیام نور شهرستان هوکانی و ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده و انجام نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی

لیست رشته های بدون کنکور ی پیام نور شهرستان هوکانی برای سال جدید

پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف مانند ثبت نام بدون کنکور ی پیام نور انجام می دهد. رشته های بدون کنکور ی پیام نور شهرستان هوکانی و ثبت نام ی پیام نور شهرستان هوکانی را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده و انجام نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور ی پیام نور شهرستان هوکانی

در صورت نیاز به مشاوره تحصیلی و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 شهرستان هوکانی و اطلاع از لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی و انتخاب رشته کنکور سراسری 96 با مشاوران سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی . در این مقاله لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی و ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی آمده است.

ثبت نام کنکور پیام نور

کنکور پیام نور در مقاطع مختلفی برگزار می شود که شامل: ثبت نام کنکور کاردانی پیام نور، ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی پیام نور، ثبت نام کنکور کارشناسی پیام نور، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد پیام نور، ثبت نام کنکور ی پیام نور میباشد.

داوطلبان کنکور پیام نور پس از اعلام نتایج کنکور سراسری در صورت مجاز بودن، میتوانند اقدام به انتخاب رشته کنکور پیام نور ند. پس انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور پیام نور با انتخاب رشته کنکور آزاد متفاوت میباشد.

برای اطلاع از زمان و نحوه شرکت در کنکور پیام نور با مشاورین ما تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی

پیام نور شهرستان هوکانی هر سال به صورت فراگیر دانشجو جذب می کند. ثبت نام فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی قبلا برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صورت می پذیرفت ولی در چند سال اخیر این کار را برای داوطلبان کارشناسی ورود به این آسان تر کرده است و ثبت نام فراگیر پیام نور کارشناسی به ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی پیام نور تبدیل شده است و فقط در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور بصورت فراگیر دانشجو جذب می کند.

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 شهرستان هوکانی

ثبت نام فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی فعلا در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد و داوطلبان می توانند در این مقطع ثبت نام کنند. ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96-97 شهرستان هوکانی دارای تغییراتی در میزان ظرفیت ها می باشد. ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی در سال فقط یکبار پذیرش دارد و مانند ثبت نام براساس سوابق تحصیلی پیام نور شهرستان هوکانی در سال دوبار نیست.

داوطلبان برای ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور همیشه سوالات و ابهاماتی دارند سوالاتی مانند؟

1- زمان ثبت نام فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی

2- زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

3- منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی چیه؟

4- نحوه ثبت نام فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی چجوریه و گزینش به چه صورتیه؟

5- کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شهرستان هوکانی 96 کنکور داره یا بدون کنکوره؟

6- ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پیام نور شهرستان هوکانی

 

پیام نور ی شهرستان هوکانی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکور ) انجام می دهد . بسیاری از نان شهرستان هوکانی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی و ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در شهرستان هوکانی ارائه می شود بی خبر باشند.

در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور پیام نور توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور پیام نور و با کنکور پیام نور شهرستان هوکانی سوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به پیام نور است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزاد شهرستان هوکانی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96-97

پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی از طریق سایت سازمان سنجش در سال  sanjesh.org تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور پیام نور به صورت بدون کنکور پیام نور ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته آزاد مانند انتخاب رشته آزاد 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 شهرستان هوکانی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 شهرستان هوکانی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی

برای ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

لیست رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی در نیمسال جدید 96-97 ورودی مهر و بهمن ماه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی برای سال تحصیلی جدید یعنی مهر ماه و بهمن ماه 96 بصورت بدون کنکور ثبت نام انجام می دهد. ثبت نام بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی در سال جدید در پنج گروه جدید انجام می گیرد.

رشته های بدون کنکور پیام نور شهرستان هوکانی شامل رشته های ی ، انسانی ، تجربی و هنر و زبان می باشد. لیست رشته های بدون آزمون پیام نور 96 شهرستان هوکانی را می توایند از طریق سایت سازمان سنجش مشاهده کنید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پی

مشاهده متن کامل ...

جستجو شده ها
مراسم گرامیداشت و جلسه هیئت امناء مسجد biology medicine کمپرسی ولوو fmx 460 نقدی و لیزینگی ارورهای کولرگازی وست پوینت com 1104147 برقگیر ولتاژ شبکه مقابل میله زمین مقابل اضافه عبور جریان اضافه ولتاژ ولتاژ نامی اکوکاردیوگرافی vivid s6 84284 407 گل بودگی parampar ccedil a 74 b ouml l uuml m ozan beni ccedil al anlar m n ouml n uuml nde rezil edemezsin همسر خواهرم دوست اونجا رفتیم البته دوست همسر پایان خدمت طوریش نباشه کرده بودم مادرشوهر اینا گلمه ین سن اولدون گلن من اولدوم روستای فارفار بخش یامچی زیر ذره بین وبلاگ یامچی بر تارک جهان سزد که نقش ستاره زد اهنگ مهراب به نام شاهنامه دوره نوسان ساختمان releases chemical analysis consequence guidelines chemical releases consequence analysis لغت نامه بلوچی سید گنج دانش خشونت مدارس آموزان معلمان جامعه دانش آموزان تنبیه بدنی دانش آموز خشونت علیه اولیای مدرسه تعدیل نیروی انسانی دانش آموزان مستعد ب بهنام بیابان پیما architect alinejad نمونه سوالات استخدامی سازمان اداری و استخدامی pdf رایگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.