پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گردهمائی کوهپیمائی فرهن ان دهه ۶۰ ۷۰ ۸۰ شهرستان کا
استان فارس را بیشتر بشناسیم
درخواست حذف اطلاعات

استان فارس مرکز امپراطوری بزرگ هخا ان به پایتختی پاسارگاد و تخت جمشید بوده است. پیش از دو پادشاه بزرگ ایرانی به نام های کوروش بزرگ و اردشیر بابکان از این ناحیه برخاستند و به ترتیب سلسله های بزرگ هخا و ساسانی را پدید آوردند. اسکندر نیز بعدها تعدادی شهر در این استان تاسیس کرد. فارس بین سلسله های بسیاری دست به دست شد و آثار باستانی و تاریخی زیادی از آن ها به جای ماند که هر کدام به عنوان میراث جهانی ارزش های خود را دارند و بازگوکننده تاریخ استان، ایران و غرب آسیا هستند. ویرانه های پاسارگاد، بیشاپور، تخت جمشید، خانه ده کهنه (لامرد) و شهر گور و کاخ اردشیر فیروزآباد همگی بیانگر این موضوع است. بعد از نیز استان فارس مرکز سلسله های آل بویه و زندیه بوده است و در دوران قاجاریه نیز از مراکز مهم حکومتی بوده است. همچنین در دوره ساسانیان، کازرون و بیشاپور پایتخت ایران بوده اند. استان فارس تقریبا در جنوب ایران قرار دارد. از شمال به استان اصفهان، از شرق به استان یزد و استان کرمان، از جنوب به استان هرمزگان، از غرب به استان بوشهر و از شمال غربی به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود است. پهناوری آن 122608 کیلومتر مربع و میانگین بلندی آن از سطح دریا 1540 متر است. جمعیت استان بر پایه آ ین سرشماری در سال 1390 به تعداد 4596658 نفر بوده است. مرکز استان شهر شیراز است. این استان دارای 29 شهرستان، 56 بخش، 102 شهر، 200 دهستان و 8042 آبادی می باشد.

شهرستان های استان فارس

 

ردیف شهرستان

توضیحات

(بر اساس تقسیمات کشوری سال 1393)

تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1

 آباده

شهرستان آباده با مساحت 5646 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. این شهرستان از شمال به استان اصفهان - از جنوب به شهرستان مبید - از غرب به شهرستان های اقلید و سمیرم و از شرق به شهرستان ابرکوه ختم می شود. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 98188 نفر بوده است. وضعیت آب و هوایی منطقه به علت مجاورت با دشت کویر ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی می باشد. همه نان شهرستان آباده و نواحی پیرامون آن، پیش از تسلط اعراب، زرتشتی بودند و در زمان صفویه به مذهب تشیع گرویدند. زبان مردم آباده، فارسی است و در بعضی از بخش های اطراف آن طوایفی از اعراب و ایل قشقایی نند که گویش ترکی دارند.

بخش ها: مرکزی

ا: ایزدخواست- صغاد- بهمن- آباده- سورمق

دهستان ها: ایزدخواست- بهمن- بیدک- سورمق- خسروشیرین

1 5 5

2

 ارسنجان

شهرستان ارسنجان با مساحت 1439 کیلومترمربع از شهرستان های استان فارس در جنوب است. مرکز این شهرستان، شهر ارسنجان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 41476 نفر بوده است. این شهرستان از غرب به شهرستان پاسارگاد، شهرستان مرودشت و از شرق به دریاچه طشک و شهرستان نی ریز و از شمال به منطقه س نیران و شهرستان بوانات و از جنوب به شهرستان شیراز منطقه کربال و امه محدود است. ارسنجان از آب و هوای معتدل برخوردار است. زبان رسمی مردم شهرستان فارسی می باشد و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی ارسنجان در منطقه گمبان و عشایر جشنی چشمه شیرین، خان آباد و نجف آباد با لهجه ترکی و عربی تکلم می کنند.

بخش ها: مرکزی

ا: ارسنجان

دهستان ها: خبریز- شورآب- علی آبادملک

1 1 3

3

استهبان

شهرستان استهبان با مساحت 1994 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر استهبان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 66172 نفر بوده است. شمال این شهرستان به دریاچه بختگان (پیچگان) جنوب آن به کوه های تودج (توده) و غرب آن به دشت رونیز و شرق آن به کوه های داراب و ایج محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- رونیز

ا: استهبان- رونیز- ایج

دهستان ها: خیر- رونیز- ایج

2 3 3

4

اقلید

شهرستان اقلید (به معنی کلید است) با مساحت 7146 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از شمال و شمال شرق با شهرستان آباده، از جنوب شرق با شهرستان م بید، از جنوب با شهرستان مرودشت، از مغرب با شهرستان سپیدان و استان کهگیلویه و بویر احمد و از شمال مغرب با شهرستان سمیرم از استان اصفهان هم مرز است. چون این سرزمین کوهستانی است چشمه سارهای فراوان دارد که بیش تر آن ها، سرچشمه های رودخانه کر هستند. جمعیت شهرستان اقلید در سال 1385حدود 93975 نفر جمعیت ن بر آورده شده است.

بخش ها: مرکزی- سده- حسن آباد

ا: اقلید- دژکرد- سده- حسن آباد

دهستان ها: آسپاس- دژکرد- سده- احمدآباد- بکان- حسن آباد- خنجشت- شهرمیان

3 4 8

5

بوانات

شهرستان بوانات با مساحت 4697 کیلومترمربع و جمعیت 48416 نفر (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. شهرستان بوانات در شمال شرقی استان فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر شیراز قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر سوریان، جیان (بوانات) است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان های ارسنجان و نی ریز، از غرب به شهرستان های م بید و مرودشت و از سمت شرق به شهرستان خاتم از استان یزد منتهی می گردد.

بخش ها: سرچهان- مرکزی- مزایجان

ا: بوانات- حسامی- کره ای- مزایجان

دهستان ها: باغ صفا- توجردی- سرچهان- باغستان- سیمکان- سروستان- مزایجان

3 4 7

6

پاسارگاد

شهرستان پاسارگاد با مساحت 1673 کیلومترمربع در میان دو رشته کوه از کوه های زاگرس واقع شده است. از سردسیرات استان فارس است که مرکزیت آن سعادت شهر می باشند جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، برابر با 31504 نفر بوده است. از نظر اقلیمی دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای با زمستان های نسبتا سرد و تابستان های معتدل می باشد.

بخش ها: مرکزی- پاسارگاد

ا: سعادت شهر- مادرسلیمان

دهستان ها: کمین- س نیران- ابولوردی- مادرسلیمان

2 2 4

7

جهرم

شهرستان جهرم با مساحت 5737 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر جهرم است. جمعیت این شهرستان در سال 1390 برابر 209312 نفر بوده است. مردم منطقه به زبان فارسی با گویش های محلی سخن می گویند. اکثر نان این شهر مسلمان بوده و شیعه مذهب هستند. شهرستان جهرم از شمال به شهرستان فسا، از مغرب و جنوب به شهرستان فیروزآباد، از مشرق به شهرستان داراب، از شمال غربی به شهرستان شیراز و از جنوب شرقی به شهرستان لارستان محدود می شود. رودخانه های قره آغاج سیمکان و شور از مهم ترین رودخانه های این منطقه است. آب و هوای شهرستان جهرم به طور کلی گرم و در نواحی کوهستانی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- خفر- سیمکان- کردیان

ا: جهرم- باب انار- خاوران- دوزه- قطب آباد

دهستان ها: خفر- راهگان- سفیدار- علی آباد- گل برنجی- پشت پر- پل به بالا- پل به پایین- علویه- قطب آباد- جلگاه- کو

4 5 12
8 امه

شهرستان امه با مساحت 1593 کیلومترمربع در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مرکز آن در 80 کیلومتری شهر شیراز واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به شهرستان سروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشک از تـــوابع شهرستان نی‌ریز، از غرب به بخش مرکزی و بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است. طبق سرشماری سال 1390 جمعیت این شهرستان 61580 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- کربال

ا: امه- سلطان شهر

دهستان ها: دهقانان- سفلی- خیرآباد- معزآباد- کفد

2 2 5

9

م بید

شهرستان م بید با مساحت 2702 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر صفاشهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 50252 نفر بوده است. از شمال به استان یزد و شهرستان آباده، از جنوب به شهرستان مرودشت، از شرق به شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید محدود می شود. این شهرستان، به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا و وجود کوهستان های اطراف دارای آب و هوای سرد کوهستانی است.

بخش ها: مرکزی- مشهدمرغاب

ا: صفاشهر- قادرآباد

دهستان ها: می- قشلاق- شهیدآباد

2 2 3

10

خنج

شهرستان خنج با مساحت 4415 کیلومترمربع و 41133 نفر جمعیت (سال 1390) یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است. این شهرستان از شمال به شهرستان قیروکارزین، از جنوب به شهرستان لامرد و مهر و از شرق و شمال غربی به شهرستان لارستان محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- محمله

ا: خنج

دهستان ها: سیف آباد- تنگ نارک- باغان- محمله

2 1 4

11

داراب

شهرستان داراب با مساحت 6560 کیلومترمربع در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. بر طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان جمعیتی برابر با 189345 نفر دارد. این شهرستان از مشرق با شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان همسایه است. از شمال با شهرستان های استهبان و نیریز، از جانب مغرب با فسا و از ناحیه جنوب با شهرستان های زرین دشت و لارستان همجوار می باشد.

بخش ها: مرکزی- رستاق- فورگ- جنت

ا: فدامی- دوبرجی- داراب- جنت شهر

دهستان ها: رستاق- کوهستان- آبشور- فورگ- بالش- بختاجرد- پاسخن- فسارود- نصروان- هشیوار- قریه الخیر- قلعه بیابان

4 4 12

12

رستم

شهرستان رستم با مساحت 1030 کیلومترمربع و جمعیت 46851 نفر یکی از شهرستان های تازه بنیاد استان فارس می باشد که در سمت شمال غربی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر مصیری می باشد. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و سورنا می باشد. این منطقه از نظر آب و هوایی دارای دو نوع آب و هوای سرد و معتدل است. این شهرستان از شمال به استان ک یلویه و بویراحمد، از جنوب به بوشهر، از شرق به شهرستان شیراز و از غرب نیز به استان ک یلویه و بویراحمد منتهی می گردد.

بخش ها: مرکزی- سورنا

ا: مصیری- کوپن

دهستان ها: رستم یک- رستم دو- رستم سه- پشتکوه رستم

2 2 4

13

زرین دشت

شهرستان زرین دشت با مساحت 69438 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. از طرف شمال و مشرق به شهرستان داراب، از جنوب به لار، از غرب به جهرم و از شمال غرب به فسا محدود می شود. مرکز این شهرستان، شهر حاجی آباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 4581 نفر بوده است فاصله این شهرستان با مرکز استان ۲۵۵ کیلومتراست. این شهرستان دارای هوای گرم می باشد.

بخش ها: مرکزی- ایزدخواست

ا: شه یر- حاجی آباد- دبیران

دهستان ها: ایزدخواست غربی- ایزدخواست شرقی- خسویه- زیرآب- دبیران

2 3 5

14

سروستان

شهرستان سروستان با مساحت 1708 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس می باشد که در ناحیه مرکزی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان، شهر سروستان می باشد. این شهرستان از شمال به امه و از جنوب به شهرستان جهرم و از شرق به شهرستان فسا و استهبان و از غرب به شیراز محدود است. طبق سرشماری سال 1390، این شهرستان دارای 40531 نفر جمعیت می باشد.

بخش ها: مرکزی- کوهنجان

ا: سروستان- کوهنجان

دهستان ها: شوریجه- سروستان- کوهنجان- مهارلو

2 2 4

15

سپیدان

شهرستان سپیدان با مساحت 2839 کیلومترمربع به مرکزیت اردکان فارس، در شمال استان فارس، قرار دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 89398 نفر بوده است. مرکز این شهرستان، شهر اردکان است که در 75 کیلومتری غرب شیراز واقع شده. این شهر به واسطه آب و هوای خوش و پیستهای اسکی شهرت دارد. از شمال با استان کهگیلویه بویر احمد و شهرستان اقلید و از جنوب به شهرستان شیراز از شرق به مرودشت و از غرب به شهرستان ممسنی محدود می گردد. بخش عمده ای از این شهرستان کوهستانی و پوشیده از جنگل و دارای تابستانی معتدل و زمستانی سرد و پوشیده از برف که با توجه به موقعیت آب و هوایی آن از مناطق با اهمیت کشاورزی و دامداری دهستان فارس است.

بخش ها: مرکزی- بیضا- همایجان

ا: بیضا- اردکان- هماشهر

دهستان ها: بانش- بیضا- کوشک هزار- خفری- کمهر- شش پیر- سرناباد- همایجان

3 3 8

16

شیراز

شهرستان شیراز با مساحت 6049 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر شیراز است. جمعیت این شهرستان در شهریور سال 1390 خورشیدی، برابر با 1700687 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ارژن- زرقان

ا: شیراز- خانه زنیان- زرقان- لپویی- داریان- شهرصدرا

دهستان ها: دشت ارژن- قره چمن- کوه مره سرخی- بند - رحمت آباد- زرقان- بیدزرد- داریان- دراک- سیاخ درانگون- قره باغ- کفترک

3 6 12

17

 فراشبند

شهرستان فراشبند با مساحت 4856 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است. از شمال با شهرستان های شیراز و کازرون، از غرب با استان بوشهر، از جنوب به شهرستان لار و از مشرق با شهرستان های قیر و کارزین و فیروزآباد همسایه است. این شهرستان جمعیتی بالغ بر 42760 نفر را در خود جای داده است. زبان بومی مردم فراشبند آمیخته ای از زبان های فارسی کهن و لری (بختیاری- لکی) ممسنی و کهگیلویه ای است. زبان ترکی نیز در میان عشایر منطقه وجود دارد که پس از زبان فارسی در مرتبه دوم قرار دارد.

بخش ها: مرکزی- دهرم

ا: فراشبند- نوجین- دهرم

دهستان ها: آویز- نوجین- دهرم- دژگاه

2 3 4

18

فسا

شهرستان فسا با مساحت 4197 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر فسا است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 203129 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- ششده وقره بلاغ- شیبکوه- نوبندگان

ا: فسا- ششده- قره بلاغ- زاهدشهر- نوبندگان- میانشهر

دهستان ها: ششده- قره بلاغ- فدشکویه- میانده- جنگل- صحرارود- کوشک قاضی- نوبندگان

4 5 8

19

فیروزآباد

شهرستان فیروزآباد با مساحت 3559 کیلومترمربع شهر قشقایی ها از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر فیروزآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 119721 نفر بوده است. این شهرستان از شمال به شهرستان کوار و شهرستان شیراز و ازجنوب به شهرستان قیر و کارزین و از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستان فراشبند و شهرستان کازرون منتهی می شود.

بخش ها: مرکزی- میمند

ا: فیروزآباد- میمند

دهستان ها: احمدآباد- جایدشت- پرزیتون- خواجه ای- دادنجان

2 2 5

20

قیروکارزین

شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستان های استان فارس است. این شهرستان با شهرستان های فیروزآباد، جهرم، خنج و فراشبند هم مرز می باشد. این شهرستان با وسعتی قریب به 3395 کیلومتر مربع آب و هوایی گرم و نسبتا ملایم دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 65045 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- افزر

ا: افزر- شهر- کارزین (فتح آباد)- قیر- مبارک آباددیز

دهستان ها: افزر- زا ویه- فتح آباد- مبارک آباد- هنگام

2 5 5

21

کازرون

شهرستان کازرون با مساحت 4064 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس در کشور است که در غرب این استان قرار دارد و مرکز آن شهر کازرون است. شهرستان کازرون آب و هوایی نسبتا معتدل با مقدار شدت متفاوت دارد. شهرستان کازرون از شرق به شهرستان شیراز، از شمال به شهرستان ممسنی و از غرب و جنوب به استان بوشهر و از جنوب شرقی به شهرستان فراشبند محدود می شود. این شهرستان طبق آمار سال 1390، 254704 نفر جمعیت دارد.

بخش ها: مرکزی- جره وبالاده- کنار تخته و کمارج- خشت- کوهمره- چنارشاهیجان

ا: بالاده- کنارتخته- خشت- نودان- قایمیه- کازرون

دهستان ها: جره- دادین- فامور- کمارج- کنارتخته- بورکی- زاده محمد- دشت برم- کوهمره- سمغان- انارستان- بلیان- دریس- شاپور

6 6 14
22 کوار

شهرستان کوار با مساحت 1083 کیلومترمربع از شمال با شهرستان شیراز و از شرق با شهرستان سروستان و از جنوب با شهرستان جهرم و از غرب با فیروزآباد هم مرز می باشد. طبق سرشماری سال 1390، جمعیت این شهرستان 77836 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- طسوج

ا: کوار

دهستان ها: طسوج- فتح آباد- کوار- فرمشکان

2 1 4
23 گراش

شهرستان گراش با مساحت 1815 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس با جمعیت 47055 نفر است.

بخش ها: مرکزی- ارد

ا: گراش

دهستان ها: فداغ- خلیلی- آرد- سبز پوش

2 1 4

24

لارستان

شهرستان لارستان با مساحت 14142 کیلومترمربع یکی از شهرستان های جنوبی استان فارس است. مرکز آن شهر لار است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 226879 نفر بوده است. لارستان از کانون های دین زرتشتی و جایگاه آتشکده مهم آذرفرنبغ بوده است. نام کهن لارستان، ایراهستان بوده است. زبان لارستانی یکی از زبان های نان جنوبی استان فارس است.

بخش ها: مرکزی- اوز- بیرم- بناویه- جویم- صحرای باغ

ا: اوز- بیرم- بنارویه- جویم- عمادده- لار- خور- لطیفی

دهستان ها: بیدشهر- فیشو- بالاده- بیرم- ده فیش- بنارویه- جویم- هرم- عمادده- صحرای باغ- حومه- درزوسایبان- د ویه

6 8 13

25

لامرد

شهرستان لامرد با مساحت 3915 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس است. مرکز این شهرستان، شهر لامرد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 83916 نفر بوده است شهرستان لامرد از شمال و شمال شرقی به شهرستان لارستان و از جنوب و جنوب شرقی شهرستان بندی و شهرستان بندر لنگه، واز سمت مشرق به شهرستان بستک و از طرف مغرب به شهرستان مهر محدود می گردد.

بخش ها: مرکزی- علامرودشت- اشکنان- چاه ورز

ا: اشکنان- اهل- علامرودشت- لامرد

دهستان ها: اشکنان- کال- خیرگو- علامرودشت- چاه ورز- حومه- سیگار- شیخ عامر

4 4 8

26

مرودشت

شهرستان مرودشت با مساحت 3656 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مرودشت است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 307492 نفر بوده است.شهرستان مرودشت در شمال شیراز واقع شده و آب و هوای آن در نواحی کوهستانی سردسیر و در سایر نواحی معتدل است.

بخش ها: مرکزی- درودزن- سیدان- کامفیروز- کر

ا: خانیمن- رامجرد- سیدان- کامفیروز- مرودشت

دهستان ها: ابرج- رامجردیک- رامجرددو- درودزن- خفرک علیا- رحمت- م مکان- کامفیروزجنوبی- کامفیروزشمالی- گرمه- رودبال- کناره- مجدآباد- محمدآباد- نقش رستم

5 5 15

27

ممسنی

شهرستان ممسنی با وسعت 5601 کیلومترمربع (نام های دیگر: شهرستان نورآباد ممسنی و نیز شهرستان نورآباد فارس) یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نورآباد است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 116386 نفر بوده است. شهرستان ممسنی از شمال و مغرب به استان کهگیلویه و بویر احمد، از مشرق به شهرستان سپیدان، از جنوب مشرقی به شهرستان شیراز، از جنوب به شهرستان کازرون و از جنوب مغرب به استان بوشهر محدود می شود.

بخش ها: مرکزی- دشمن زیاری- ماهور میلاتی

ا: خومه زار- نورآباد- بابامنیر

دهستان ها: دشمن زیاری- مشایخ- ماهور- میشان- بکش یک- بکش دو- جاوید ماهوری- جوزار- فهلیان

3 3 9

28

مهر

شهرستان مهر با مساحت 1729 کیلومترمربع یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر مهر است. این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان لامرد محدود می شود و از طرف غرب با شهرستان جم در استان بوشهر هم مرز بوده و از طرف جنوب و غرب نیز به منطقه عسلویه در استان بوشهر امتداد دارد. قدمت مناطقی از این شهرستان همچون دهستان فال و مرکز بخش اسیر به هزاران سال قبل یعنی دوران هخا و زمان حکومت ساسانیان باز می گردد. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390، 59727 نفر می باشد.

بخش ها: مرکزی- گله دار- اسیر- وراوی

ا: گله دار- اسیر- مهر- وراوی- خوزی

دهستان ها: فال- گله دار- دشت لاله- اسیر- مهر- ارودان- واروی- خوزی

4 5 8

29

نی ریز

شهرستان نی ریز یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نی ریز است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1390، برابر با 113750 نفر بوده است.

بخش ها: مرکزی- آباده طشک- پشتکوه- قطرویه

ا: آباده طشک- مشکان- نی ریز- قطرویه

دهستان ها: آباده طشک- بختگان- حناء- ده چاه- مشکان- رستاق- هرگان- قطرویه- زیرآب

4 4 9

 


تاریخ و فرهنگ استان

استان فارس از قدیمی ترین مراکز تمدن بشری محسوب می شود و قرن ها مرکز حکومت شاهنشاهی ایران بوده است. قبل از دو بزرگ ایرانی از این منطقه برخاسته و هر یک سلسله بزرگی به نام هخا (کوروش) و ساسانی (اردشیر بابکان) تشکیل داده اند. بعد از انقراض سلسله هخا که نزدیک به 219 سال در ایران پادشاهی کرده اند. اسکندر مقدونی سلسله سلوکیه را در سال 311 قبل از میلاد در ایران تاسیس و ایی در ناحیه پارس (فارس) بنا نهاد. در عین حال در قسمت مرکزی پارس در ناحیه است قدرت های محلی با نام های ایرانی روی کار آمدند که از سال 250 قبل از میلاد به بعد بر روی سکه های آن ها نوشته هایی به خط پهلوی و چهره های ایرانی و آتشدان دیده می شود. معذالک ناحیه پارس تا زمان آشیوخوس چهارم جزء امپراطوری سلوکی بوده است. بعد از اینکه پارتیان ای مرکزی ت سلوکی را فتح د. پارس استقلال یافت. مسلمانان نخستین بار در دوره خلافت عمر اقدام به تسخیر فارس نمودند. در 17 ه.ق یکی از ان علاء ابن حضرمی، حاکم بحرین، از حاکم ایرانی فارس ش ت خورد. علی رغم مقاومت ایرانیان در مقابل مهاجمین مسلمان، عاقبت ای است ، توج، فسا و شیراز به تصرف مسلمانان در آمد. اما به رغم شورش های متعدد آ الامر تسلیم شدند. وسعت قلمرو فارس در زمان خلفا بیش از پیش افزایش یافت یزد و نواحی دیگر مجاور کویر نیز به است ملحق گردید. در زمان ضعف قدرت خلافت در قرن 3 ه.ق فارس به تصرف یعقوب لیث، موسس سلسله صفاریان درآمد و شیراز پایتخت صفاریان شد. و برادرش مسجد جامع بزرگی در این شهر بنا نهاد. پس از آن فارس به تصرف آل بویه در آمد. پس از آل بویه، سلجوقیان بر فارس مسلط شدند. در زمان ضعف سلا ه، سنقر ابن مودود سلسله اتابکان فارس را تاسیس کرد و تا سال 543 ه.ق این سلسله بر فارس فرمانروایی یافت و پس از چندی فارس به دست امرای مغول افتاد. در سال 754 ه.ق سلسله آل مظفر، فارس را تصرف کرد و تا سال 895 ه. ق بر فارس فرمانروایی کرد. در سال 959 ه.ق فارس به تصرف شاه اسماعیل صفوی درآمد. در زمان وی و جانشینانش، فارس و مرکز آن شیراز آبادی و رونق یافت. در جنگ بین افاغنه و نادر شاه، شیراز و بسیاری از نقاط دیگر فارس رو به ویرانی فراوان نهاد. در زمان فرمانروایی کریم خان زند، صلح و آبادانی به فارس بازگشت. از زمان قاجاریه به بعد به جز شورش سران قشقایی واقعه مهمی روی نداده است. استان فارس به علت موقعیت جغرافیایی و به خلیج فارس از د

مشاهده متن کامل ...

همسرتان را از نت بی د و خوشبخت زندگی کنید زیرا قبلا همه مسائل را در اینترنت صحبت
درخواست حذف اطلاعات
عزاداری حضرت حسینؑ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں
درخواست حذف اطلاعات

عزاداری حضرت حسینؑ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں

تمہید :


خداوند متعال نے اہل بیت اطہار ؑ کی محبت ہم پر واجب کی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں خالق باری کا ارشاد ہوتا ہے :
((قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى) (1)
ترجمہ : (اے رسول )کہہ دو کہ میں تم سے (تبلیغ رس کا )کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابتداروں (اہل بیتؑ )کی محبت کے ۔


اس آیہ شریفہ کے مطابق محبت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت کی خوشیوں پہ خوش اور ان کے غم و اندوہ میں غمگینہوں ۔
تاریخ بشریت ظلم کے واقعات سے بھری پڑی ہے لیکن
۶۱ ہجری کو سرزمین کربلا پہ سید الشہداء حسین ؑ اور آپ کے اصحاب پہ جو ظلم کیا گیا ، حیات بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔
ظالم کے ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانا ، اس کے ظلم کا پرچار کرنا اور مظلوم کی آواز دنیا والوںتک پہنچانا قرآن کریم کے مطابق جائز ہے ۔ جیسے کہ خداوند کا ارشاد ہوتا ہے :
((لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ))(2)
ترجمہ : اللہ برملا بدگوئی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔
اس آیہ شریفہ کے مطابق ، اللہ تعالی نے انسانوں کو ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانے اور مظلوموں کی یاد منانے اور ان کے غم میں عزاداری کرنے اور صف ماتم بچھانے کی اجازت دی ہے ۔
ائمہ طاہرین ؑ زندگی کے دیگر امور کی طرح ، عزاداری سید الشہداء حضرت حسین ؑمنانے میں ہمارے لئے نمونہ ہیں ۔ ذیل میں عزاداری حسین ؑکا سیرت ائمہؑ میں مختصر جائزہ لیا جارہا ہے۔


سجاد ؑ اور عزادری حسین ؑ :


سانحہ کربلا میں سجاد ؑ کا کردار ی پہ پوشیدہ نہیں ۔ حضرت سب سے زیادہ رنج و الم و مصائب سے دوچار ہوئے ہیں ، کیونکہ سجاد ؑ کا رنج و الم عصر عاشور یا سفر شام و دربار یزید تک محدود نہیں ، بلکہ یہ والا مقام ، سانحہ کربلا و حسین ؑکا غم پوری زندگی نہایت صبر و استقامت سے مناتے رہے ۔ حضرت سجاد ؑجو بکّائین (کثرت سے گریہ و بکاء کرنے والوں) میں سے ایک تھے ۔اور خشیت الہی سے ح سجدہ میں اتنا آنسو بہاتے کہ زمین کے سنگ ریزے بھی تر ہوجاتے تھے ۔


زین العابدین ؑنے آنسو بہانے کے ذریعے اپنے بابا جان کے قاتلوں کو رسوا کرنے کو اپنا مشن بنایا تھا۔ حضرت کے سامنے جب کھانا پینا حاضر کیا جاتا تو حضرت ، اپنے بابا کے مظلومیت کو یاد کرکے آنسو بہاتے ۔ ایک دن جب حضرت کے ایک خدمت گذار نے حضرت سے عرض کیا کہ کیا آپ کا غم و اندوہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ؟ تو آنحضرت نے فرمایا :
( ویحک ! ان یعقوب ؑ کان له اثنی عشر ابنا فغیّب الله واحدا منهم ف ضت عیناه من الحزن و کان یوسف حیّاً فی الدنیا و انا نظرت الی و اخی و عمی و سبعة عشر من اهلبیتی و قوما من انصار مصرعین حولی فکیف ینقض حزنی )(3)
ترجمہ :واے ہو تم پہ !حضرت یعقوبؑ کے بارہ بیٹے تھے ۔ خدا نے ان میں سے ایک کو ان کے نگاہوں سے اُوجھل کیا تو یعقوبؑ اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہوگئیں جبکہ یوسفؑ زندہ تھے ۔ لیکن میرے آنکھوں کے سامنے میرے بابا ، بھائی ، چچا ، میرے اہل بیت کے سترہ افراد اور میرے بابا کے اصحاب کو قتل کرکے ان کے سروں کو جدا کیا گیا ، بھلا کیسے میرا غم و اندوہ ختم ہوسکتا ہے ؟!
دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت نے اپنے خدمت گزار کے جواب میں فرمایا :
((کیف لا ابکی و قد منع من الماء کان مطلقا للسباع والوحوش))(4)
ترجمہ :کیسے میں گریہ نہ کروں جبکہ میرے بابا کو اس پانی سے روکا گیا جو درندوں اور جانوروں کیلئے آزاد تھا۔
حضرت زین العابدین ؑکے ہمیشہ عزادار رہنے کے متعلق صادق ؑیوں فرماتے ہیں :
( بکی علی ابن الحسین علیه السلام عشرین سنة وما وضع بین یدیه طعام الّا بکی)(5)
ترجمہ : سجاد ؑ بیس سال تک (غم حسینؑ میں)روتے رہے اور جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو حضرت روتے تھے۔
حضرت سجاد ؑکا سید الشہداء حسین ؑپہ گریہ و عزاداری کرنا سال کے کچھ دنوں تک محدود نہیں تھا بلکہ حضرت ہر وقت کربلا والوں پہ روتے رہتے تھے ۔ اس لئے جب حضرت سے کہا گیا ، کہ اگر آپ یوں ہی روتے رہے تو ممکن ہے آپ کی جان چلی جائے تو حضرت فرماتے ہیں :
(اپنے غم و اندوہ کا خداوند متعال سے شکوہ کرتا ہوں اور خداوند کی جانب سے جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔(6)


درواقع سجاد ؑکا یہ فرمانا قرآن کریم کے درجہ ذیل آیہ شریفہ کا مفہوم ہے :
(قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )(7)
ترجمہ : (یعقوب نے) کہا : میں اپنے اضطراب اور غم اللہ کے سامنے پیش کررہا ہوں اور خدا کی جانب سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو ۔
سجاد ؑکا غم حسین ؑ منانا ان کی زندگی کا مشن تھا اور حضرت کی عزاداری سید الشہداء کے دو اہم ہدف تھے ، حضرت ، عزاداری کرنے سے نہ صرف دلی طور پر اظہار غم و اندوہ فرماتے بلکہ عزاداری کرنے سے ظالم حکمرانوں کو بھی رسوا فرماتے تھے تاکہ قیام قیامت تک انسانوں پہ ظالموں کا حقیقی چھرہ پوشیدہ نہ رہے اور لوگ سمجھ لیں کہ کربلا کے واقعے میں باطل یزیدیت نے خدا کے نمائندے ، حسین ؑ سے کیا سلوک کیا ۔


باقر ؑ اور عزاداری حسین ؑ :


باقر علیہ السلام کے زمانے میں حاکمان جور نے عزاداری حسین ؑپہ پابندی لگائی تھی اور وقت کے ظالم حکمرانوں نے بھانپ لیا تھا کہ عزاداری سے وقت کے ظالم حاکم اور نظام کی قلعی کھل جائے گی اور لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی جس کے نتیجے میں ظالموں اور ان کے نا پاک عزائم سے لوگ آگاہ ہوں گے اور حق اور مظلوموں کا پر چار ہو گا؛اس لیے ظالم حکمرانوں نے مجالس عزاداری پہ پابندی لگائی تھی،اور غم سید الشہداء ؑمنانے کو جرم سمجھا جاتا تھا۔


اس کٹھن ماحول میں ہمارے پانچویں حضرت باقر علیہ السلام نے مخفیانہ طور پر، خاص افراد کے ساتھ عزاداری خصوصی مجالس ب ا فرماتے ، اور اس عصر کے معروف شعراء کو دعوت دیتے تھے اور یہ شعراء مظلوم کے اس عظیم قربانی پہ اج تحسین پیش کرتے اور اہل بیت ؑکے صبر و استقامت کا تذکرہ کرتے ، تاریخ میں منقول ہے : ایک بار جب حضرت باقر ؑکے حضور اس وقت کے مشہور شاعر " کمیت اسدی " اپنے خاص انداز میں واقعات کربلا سنارہے تھے جب اس عبارت پہ :
(و قتیل بالطف غودر منهم بین غوغاء امة و طعام ))(8)
ترجمہ : (اور طف کے مقتول سے شور و غل ( ہنگامہ ) اور لالچ کے درمیان عزادری کی گئی) پہنچا ، تو باقر ؑبہت روئے اور ؑ نے فرمایا :
(لو کان عندنا مال لاعطیناک ولکن لک ما قال الرسول لحسان ثابت ، لازلت مؤیدا بروح القدس ما ذیت عنا اهل البیت) (9)
ترجمہ : اگر ہمارے پاس مال و ت ہوتا تو یقیناتمہیں عطا کرتے ، لیکن اے کمیت تمھارا اجر و پاداش رسول گرامی کی وہی دعا ہے جس میں رسول اللہ نے حسان بن ثابت کے لئے دعا فرمائی کہ ہم اہل بیتؑ کے دفاع اور حمایت کی وجہ سے ہمیشہ تمھیں روح القدس فرشتے کی حمایت و نصرت حاصل رہے گی۔


مالک جھنی سے منقول ہے کہ باقر ؑمؤمنین کو عاشورا کے دن عزاداری حسین ؑکی یوں تعلیم دیتے ہیں :
( ولیندب الحسین و یبکیه و یامر من فی داره بالبکاء علیه و یقیم فی داره مصیبته باظهارالجزع علیه و یتلاقون بالبکاء علیه بعضهم فی البیوت والیعز بعضهم بعضا بمصاب الحسین فانا ضامن علی اللهلهم اذا احتملوا ذلک ان یعطیهم ثواب الفی حجة و عمرة و غزوة مع رسول الله والائمة الراشدین)(10)
ترجمہ : حسین ؑکے لئے عزاداری کی جائے اور حضرت پہ گریہ کیا جائے اور اپنے اہل و عیال کو ؑ پہ ماتم کرنے کا حکم دیا جائے اور اپنے گھر میں علیہ السلام کے لئے مجلس عزاء کا اہتمام کیا جائے اور ایک دوسرے سے ملتے وقت رویا جائے اور ایک دوسرے کو مصائب حسین ؑکے سلسلے میں تعزیت پیش کی جائے جو کوئی یہ اعمال انجام دے گا میں اس کے لئے خداوند کی جانب سے دو ہزار حج و عمرہ اور رسول خدا اور آئمہ برحق کی رکاب میں جھاد کے ثواب کی ضمانت دیتا ہوں۔


شیخ طوسی ؓ سے منقول ہے کہ باقر ؑعاشورکے دن کربلا سے دور رہنے والوں کو یوں عزاداری مظلوم منانے کا حکم دیتے ہیں :
(ان البعید یؤمی الیه بالسلام و یجتهد فی الدّعا علی قاتله و یصلّی من بعده رکعتین قال ذلک فی صدر النهار قبل ان تزول الشمس ثم لیندب الحسین و لیبکیه و یامر من داره ممن لا یتبعه بالبکاء علیه و یقیم فی داره المصیبة باظهار الجزع علیه)(11)
ترجمہ : کربلائے معلّی سے دور رہنے والا ، زیارت کے لئے اشارے سے کربلا کے طرف سلام کرے اور حضرت کے قاتلوں کو زیادہ لعنت کرے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اور یہ اعمال ظہر سے پہلے انجام دے پھر حضرت حسین ؑپہ بلند آواز میں روئے اور اہل خانہ میں سے جو حضرت پہ نہیں رورہا ہے اسے رونے کا حکم دے اور اپنے گھر میں حسین ؑکی مصیبت منانے کے لئے مجلس عزاء کا اہتمام کرے۔
حضرت باقر ؑمجالس عزاء ب ا کرنے کے ساتھ ساتھ مؤمنین کو بھی مجالس عزاء کے منعقد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور حتی کہ کربلا سے دور رہنے والے مؤمنین کو مجالس عزاداری کی تعلیم دیتے ہیں ۔


صادق ؑ اور عزاداری :


صادق ؑکے عصر ت میں اقتدار بنو امیہ کے خاندان سے بنو عباس کو منتقل ہوتا ہے ، اور اسی انتقال اقتدار کی کشمکش میں صادق ؑکو مذہب حقہ پہ (ہزاروں شاگرد تعلیم دینے کی صورت میں) بنیادی کام کرنے کا موقع ملتا ہے ۔ اقتدار کی اس رسہ کشی کے زمانے میں صادق ؑکو معارف اہل بیتؑ اور ی تعلیمات کے پرچار کا اچھا موقع ملا ، اسی لئے اپنے اصحاب کو عزاداری اہل بیتؑ کی بھی تعلیم دیتے ہیں ۔
صادق ؑکے معروف صح معاویہ بن وہب کہتے ہیں: صادق ؑکی خدمت میں عاشورا کے دن حاضر ہوا تو حضرت کو محراب عبادت میں اپنے خالق یکتا سے راز و نیاز میں مصروف پایا ، ابن وہب کہتے ہیں میں حضرت سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لئے انتظار کررہا تھا اور حضرت شوق عبادت میں طولانی سجدوں اور راز و نیاز میں مشغول تھے ۔ حضرت اپنے لئے ، اپنے اصحاب اور زائرین حسین ؑکے لئے خداوند متعال سے طلب مغفرت فرماتے رہے یہاں تک کہ حضرت میرے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا :
(یابن وهب زرالحسین من بعید اقصی ومن قریب ادنی وجدد الحزن علیه واکثرالبکاء علیه ۔۔۔ ثم بکی الصادق ؑ حتی اخضلت لحیته بدموعه ولم یزل حزینا کئیبا طول یومه ذلک وانا ابکی لبکائه و احزن لحزنه)(12)


ترجمہ : اے وہب کے بیٹے ، حسین ؑکی نزدیک اور دور سے زیارت کرو ۔ حسینؑ پہ اپنے غم و اندوہ کا اعادہ کرو اور رونے کو زیادہ کرو ۔اس کے بعد خود صادق ؑ بہت روئے یہاں تک کہ آنسو حضرت کی داڑھی مبارک پہ بہنے لگے اور حضرت سارا دن عزادار رہے اور میں بھی روتا رہا اور حضرت کے غمگین ہونے پہ محزون تھا۔


زید شحام کہتا ہے کہ اہل کوفہ کے ایک گروہ کے ساتھ صادق ؑکے حضور میں حاضر تھے کہ عرب کے مشہور شاعر جعفربن عفان ، کے خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت نے عفان کا خاص احترام کیا اور انہیں اپنے پاس جگہ دی ۔ ؑ نے جعفر بن عفان کو مخاطب کرکے فرمایا : اے عفان سنا ہے تم نے سید الشہداء حسین ؑکے متعلق اشعار کہے ہیں ۔ جعفر بن عفان نے تائید کیا ۔ ؑ نے عفان کو وہ اشعار سنانے کو فرمایا ۔ شاعر نے کے فرمان کے مطابق اشعار سنانا شروع کیا اور صادق ؑ، آپ کے اصحاب اور دیگر حضار مجلس رونے لگے اور حضرت کے چہرے پہ آنسو جاری ہوئے اور حضرت نے فرمایا :
( یا جعفر والله لقد شهدت ملائکة الله المقربین هاهنا یسمعون قولک فی الحسین و لقد بکوا کما بکینا او اکثر ولقد اوجب الله تعالی لک یا جعفر فی ساعته الجنة باسرها و غفر الله لک)(13)


ترجمہ :اے جعفر خداوند متعال کے مقرب فرشتے ابھی اس مجلس میں موجود ہیں اور تمھارے کلام کو سن کر ہمارے طرح رو رہے ہیں یا ہم سے بھی زیادہ ، اے جعفر خداوند متعال نے ابھی تیرے لئے جنت واجب کی اور تجھے بخش دیا ۔


اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ فقط انسان حسین ؑکے غم میں عزاداری نہیں کرتے بلکہ فرشتے بھی ہماری مجالس عزاء میں آکر غم حسینؑ مناتے ہیں اور روتے ہیں ۔پس عزاداری سید الشہداء ایسی عبادت ہے کہ جس میں فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ۔
محدث قمی ؒ اپنی کتاب نفس المہموم میں نقل کرتے ہیں کہ ابوہارون جو مشہور شاعر اور صادق ؑکےن ناصح تھے، کبھی کبھار ؑکی خدمت میں مرثیہ اور اشعار سناتے تھے ۔ ایک دن جب صادق ؑکے خدمت میں حاضر ہوا تو نے فرمایا :اے ابوہارون وہ مرثیہ جو تم نے میرے دادا حسین ؑکی شان میں کہا ہے سنادو :ابو ہارون جب مرثیہ سنانے کے لئے آمادہ ہوا تو ؑ نے حکم فرمایا کہ مستورات بھی پردے کے پیچھے آکر مرثیہ سنیں ۔ الغرض ابوہارون نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا ، صادق ؑکے گھر میں کہرام مچ گیا اور حضرت کے آنسو رواں ہوئے اور حضرت شدت سے رونے لگے ۔ اور کے گھر سے آہ و بکاء کی آواز بلند ہوئی ۔(14)


صادق ؑنے اپنے عصر ت میں نہ صرف ہزاروں شاگردوں کو تربیت دے کر کو زندہ کیا اور لاکھوں احادیث کے ذریعے حقیقی کو ہم تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی معارف ی کو زندہ کیا جیسے کہ حضرت نے عزاداری حسین ؑکا طریقہ اور آداب شیعیان کو سکھائے اور مشہور شعراء کو دعوت دے کر مجالس عزاء ب ا کیں ۔ عزاداری میں خواتین اور اہل و عیال کو بھی شرکت کرنے کی ترغیب فرمائی۔


حضرت موسی کاظم ؑ اور غم حسین ؑ :


موسی کاظم ؑ کے عصر ت میں بنو عباس کی جابر حکومت کے طرف سے حضرت پہ بہت دباؤ تھا اور حکمران حضرت کی سارے مصروفیات کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت اپنے ت کا زیادہ عرصہ پابند سلاسل رہے اور دشمنان اہل بیتؑ کی جانب سے مجالس عزاداری پہ پابندی تھی اور دشمن ؑ کو لوگوں کے اجتماعات سے ہر ممکن طور پر دور رکھتا تھا ؛لیکن حضرت موسی کاظمؑ ایام محرم کے شروع ہوتے ہی غم و اندوہ کے عالم میں ہوتے جیسے کہ رضاؑ فرماتے ہیں:
( کان اذا دخل المحرم لا یری ضاحکا و کانت الکابة تغلب علیه حتی تمضی منه عشرة ایام فاذا کان الیوم العاشر منه کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه) (15)

ترجمہ:محرم الحرام کے ایام شروع ہوتے ہی میرے بابا جان( موسی کاظمؑ)کا چہرہ خوش نظر نہیں آتا تھا۔ اور غم و اندوہ حضرت پہ طاری ہوتا تھا۔یہاں تک کہ عاشورا کا دن حضرت کی مصیبت کا دن ہوتا تھا اور اس دن حضرت کثرت سے گریہ و بکاء فرماتے تھے۔


صادق ؑکی اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کی سختی اور پابند یوں کی وجہ سے کھلے عام مجالس عزاداری کا ب ا ہونا ناممکن تھا لیکن ان سخت حالات میں بھی حضرت موسی کاظم ؑاپنے طور پر اپنے جدّ مظلوم پر عزاداری فرماتے تھے۔


رضا ؑ اور عزاداری حسینؑ


رضا ؑحکمرانوں کی شدید مخالفتوں اور پابندیوں کے باوجود عزاداری حسینؑکی مجالس کا انعقاد فرماتے اور اپنے اصحاب کو عزاداری کی ب ائی کی ترغیب دیتے، جیسے کہ ریّان بن شبیب سے منقول ہے کہ میں اول محرم کو رضاؑکے خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے فرمایا:
(اے شبیب کے بیٹے اگر حسین ؑپہ رونے لگو اور آنسو تمھارے رخساروں پہ جاری ہو ، تو خداوند متعال تمھارے ہر گناہ کوجو تم سے سرزد ہوا ہے معاف کردے گا ۔ پھر حضرت نے فرمایا :اگر چاہتے ہو کہ جنت کے درجات میں ہمارے ساتھ رہو تو ہماری مصیبت میں غمگین اور ہمارے خوشیوں میں خوش رہو۔)(16)
حضرت کی اس حدیث کے مطابق سید الشہداء کی عزاداری اور حضرت پہ آنسو بہانا گناہوں کو مٹاتا ہے ۔اور نیز اہل بیت ؑکی خوشی اور غم میں شریک ہونا مؤمن کے ا وی درجات کو اتنا بلند کردیتا ہے کہ جنت میں اُسے اہل بیت ؑکے ہ ن ہونے کا اعزاز ملتا ہے ۔
اہل بیتؑ کے ماننے والے دعبل خزاعی مشہور شاعر کہتے ہیں:
۱۹۸ ہجری کو جب میں شہر مرو میں حضرت رضا ؑکی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نہایت غم و اندوہ کے عالم میں اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے ۔میرے مجلس میں داخل ہوتے ہی حضرت نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا :خوش نصیب ہو اے دعبل کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے ہماری مدد کررہے ہو ، تب مجھے نہایت احترام سے حضرتؑ نے اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا ہمارے لئے اشعار کہو اور ؑ مزید فرماتے ہیں :
(فان هذه الایام حزن کانت علینا اهل البیت و ایام سرور کانت علی اعدائنا خصوصا بنوامیة ثم انه نهض وضرب یننا و بین حرمه و اجلس اهل بیته من وراء الستر لیبکوا علی مصاب جدهم الحسین ثم فت الیّ و قال یا دعبل ارث الحسین فانت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا ، قال دعبل فاستعبرت وس دموعی و انشات : '' افاطم ۔۔۔)(17)


ترجمہ : یہ دن ہم اہل بیتؑ کے غم و اندوہ کے دن ہیں ۔ اور ہمارے دشمنوں اور خاص کر بنوامیہ کی خوشی کے دن ہیں ۔ اس کے بعد رضا ؑنے ہمارے اور مستورات کے درمیان پردہ ل ا اور اہل بیتؑ کی مستورات غم حسینؑ پہ رونے کے لئے پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں ۔ ا س کے بعد حضرت میرے جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا : اے دعبل حسین ؑپہ مرثیہ خوانی کرو ، تم جب تک زندہ ہو ہمارے مددگار اور اہل بیت کی مدح کرتے رہوگے ؛ تب میں رویا اور آنسو میرے چہرے پہ جاری ہوئے اور میں یہ اشعار پڑھنے لگا : افاطم ۔۔۔
اس روایت کے مطابق رضا ؑ دیارغربت (مرو)میں بھی عزاداری کا اہتمام فرماتے ہیں اور حتی کہ آنحضرتؑ خواتین کی عزاداری کا بندوبست بھی فرماتے ہیں ۔ جیسے کہ رسول گرامی نے بھی مدینے کی خواتین کو اپنے چچا حمزہ کی عزاداری کا حکم دیا تھا ۔

جواد ؑ ، ہادی ؑ ، حسن عسکری ؑ اور عصر (عج) کی عزاداری:


جواد ؑکے عصر ت میں مؤمنین کے گھروں میں آزادانہ طور پر مجالس عزاداری کا انعقاد ہوتا تھا ، لیکن خلیفہ معتصم عباسی کے بعد اس کے جانشین عزاداری کے سخت مخالف تھے ۔اور انھوں نے زیارت قبور ائمہؑ اور شہداء کربلا کی بھی ممانعت کی ۔
ہادی ؑکے عصر ت میں سخت کٹھن کے ماحول کا زمانہ تھا ۔ اور متوکل عباسی آپ کے عصر کا خلیفہ تھا جسے ائمہ ؑ اور شیعوں سے خاص دشمنی تھی ۔ متوکل اہل بیتؑ اور سید الشہداءؑ سے دشمنی میں اتنا ظالم تھا کہ کئی بار قبر مطہر حسین ؑکو ویران کرکے قبر مبارک کے آثار تک مٹانا چاہا تاکہ محبین اہل بیتؑ کربلا معلّی کی زیارت نہ کرسکیں ۔ (18)


ابوالفرج اصفہانی کہتا ہے :
(متوکل عباسی ، اہل بیتؑ سے دشمنی رکھتا تھا اور ان کے امور اور فعالیتوں پہ سخت مراقبت کرتا تھا ، اور دل میں علویوں سے سخت نفرت اور دشمنی رکھتا تھا اسی لئے علویوں کو بے بنیا د نسبتیں دیتا تھا اور گذشتہ خلفاء کے بہ نسبت اہل بیتؑ اور ان کے ماننے والوں پہ زیادہ ظلم کرتا تھا ۔ اور اہل بیتؑ سے دشمنی میں متوکل اتنا آگے بڑھا کہ اس نے حسین ؑکی قبر مبارک کو اس طریقے سے ویران کیا کہ اس کے کوئی آثار باقی نہ رہے اورمتوکل نے کربلا کے راستے میں چیک پوسٹیں بنائی تاکہ زائرین کربلا کو گرفتار کرکے سزائیں دی جاسکیں ۔(19)


عزاداری پہ پابندی کا یہ سلسلہ حسن عسکریؑ کے عصر تک جاری رہا ، لیکن اہل بیتؑ کے ماننے والے غیّور شیعوں نے دشمنوں کے ہر سازش کا مقابلہ کیا اور دشمنوں سے ہرگز خائف نہ ہوئے اور طول تاریخ میں اہل بیتؑ کی سیرت پہ چلتے ہوئے عزاداری اور غم شہداء کربلا کو زندہ رکھا ۔
یقینا حضرت عصر (عج)بھی اپنے آباء کے سیرت عزاداری کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے جدّ مظلوم پہ آنسو بہاررہے ہیں جیسے کہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں حضرت صاحب (عج)اپنے جدّ مظلوم حسین ؑکو مخاطب کرکے فرماتے ہیں :
( لاندبنک صباحا و مساءا و لابکین علیک بدل الدموع دما ))(20)
ترجمہ : ہر صبح و شام آپ ؑ پہ روتا ہوں اور آنسو کے بجائے آپؑ پہ خون کے آنسو بہاتا ہوں ۔
اور حضرت صاحب اروحنا فداء اور آپؑ کے اجداد طاہرینؑ کی سیرت عزاداری حسین ؑانشاء اللہ حضرت (عج)کے ظہور تک جاری رہے گا (انشاء اللہ)۔

..............................................................................................................................

منابع:

(1) سوره شوری /23

(2) سوره نساء/148

(3)مناقب ابن شھر آشوب ، ج۴ ، ص ۱۷۹ ، فصل فی کرعہ و صبرہ و بکائہ۔

(4) ابن شھر آشوب ، محمد بن علی ، مناقب آل طالب ، ج۴ ، ص ۱۸۰۔

(5) ایضا

(6) ۔ ایضا ، ص ۱۸۱۔

(7) ۔ سورہ یوسف /86۔

(8) طوسی ، محمد بن حسن ، مصباح المتہجد ، ص ۷۱۳

(9) ایضا ۔

(10) ۔ ابن قولویہ ، جعفربن محمد ، کامل ا یارات ، باب ۷۱ :من زار الحسین (ع) یوم العاشورا ، ص ۱۷۴۔

(11) ۔ طوسی ، محمد بن حسن ، مصباح المتہجد ، ص ۷۱۳

(12) ۔ شھرستانی ، صالح ، تاریخ النیاحۃ علی الحسین ، ص ۱۵۷

(13) ۔ مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج۴۴ ، ص ۲۸۲

(14) قمی ، عباس ، نفس المہموم ، ص ۴۶

(15) صدوق ، امالی صدوق ، مجلس ۲۷

(16) ۔ صدوق ، امالی صدوق ، مجلس ۲۷ ، ص ۱۲۳

(17) ۔ مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج۴5 ، ص ۲۵۷

(18) ابن اثیر ، علی بن محمد ، الکامل ، ج۵ ، ص ۲۸۷۔

(19) اصفہانی ، الفرج ، مقاتل الطالبین ، ص ۴۷۸۔

(20) مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج98، ص 320 ، باب کیفیۃ زیارت حسین ؑ۔مشاهده متن کامل ...
نکته های مهم در کوهپیمائی ک ن
درخواست حذف اطلاعات
ک ن تفاوت های فیزیولوژیکی خاصی در مقایسه با بزرگسالان دارند باید توجه داشت که کودک توان کمتری در ورزش هوازی دارد و تعداد ضربان قلب و تنفس بیشتری دارد یعنی کودک، در مقایسه با یک فرد بزرگسال برای بدست آوردن یک میزان مشخص ا یژن باید تعداد بیشتری نفس بکشد و این اتلاف انرژی و آب در ضمن سوخت عضلات ک ن بیشتر چربی است تا گلیکوژن یا گلوکز و سوخت چربی نیاز به 10 درصد ا یژن بیشتر داشته و بازده کمتری هم دارد.
از طرفی دست و پاهای ک ن بالانس حرکتی لازم را با عضلاتشان ندارند و نسبتاً حجم عضلانی کمتری دارند و چون ک ن آستانه بی هوازی بالایی دارند، نظیر دونده های مجرب دو استقامت بزرگسالان، این شرائط توجیه کننده این وضعیت است که چطور آنها هیجانات کوتاه، ناگهانی و هیجان پذیری دارند.

وقوع چنین ح ی برای بیشتر بالغین غیرممکن است، در عین حال این وضعیت همانند شمشیر دو لبه است چرا که کودک سطح پائین تری از اسیدلاکتیک داشته بنابراین روند ایجاد خستگی در آنها کندتر است و تا زمانی که گرما زده، دهیدراته یا مضطرب نشده اند به مسیر ادامه می دهند.
باید توجه داشته باشیم که بدن ک ن به ازاء هر کیلوگرم از وزن خودگرمای بیشتری نسبت به بالغین تولید می کنند اما چون سیستم تنظیم دمای بدن آنها ضعیف بوده و از طرفی سطح پوستی وسیع تری دارند بنابراین سریعاً دچار افزایش یا کاهش دما میشوند و بهمین دلیل هم نسبت به شوک های گرمایی و هم به کاهش دما (هیپوترمی) حساس تر هستند.
باید دقت داشته باشیم که امنیت در کوهپیمائی ک ن بسیار مهم می باشد.
کودک برای لذت بردن از کوهپیمائی باید با قوانین ایمنی آن آشنا شده و رعایت نماید بیشتر صدمات از عدم رعایت این قوانین می باشد. هیچگاه نباید امنیت کودکمان در کوهپیمائی به خطر بیفتد.

همیشه قبل از شروع کوهپیمائی باید به اصل گرم بدن و پس از آن خنک توجه داشته باشیم چون این امر در جلوگیری و کاهش کوفتگی و درد عضلانی بسیار مفید می باشد. یادمان باشد هرگز کودک را به انجام کاری که از آن وحشت دارد و یا قادر به انجام آن نیست مجبور نکنیم.
به کودک آموزش دهیم تا از موسیقی طبیعت لذت ببرد و یادآور شویم که موسیقی طبیعت شامل پرندگان، قورباغه ها، ات، صدای رودخانه و ... می باشد.
باید توجه داشته باشیم که همیشه در برنامه های کوهپیمائی یک سوت بر گردن کودکمان آویزان کنیم و به او آموزش دهیم تا در بعضی موارد خاص با سوت ما را از وضعیت خویش مطلع سازد مثلاً 3 سوت متوالی می تواند به این معنی باشد که « من گم شده ام » و زمانیکه کودکمان بزرگ شد باید حتماً جعبه نجات (بقاء) و کیف کمکهای اولیه به لوازم او اضافه شود.
والدین باید توجه داشته باشند تا مهارتهایی را به کودک آموزش دهند که آسان باشد نه پیچیده و بخصوص مهارتهای حرکتی برای عضلات بزرگ نه عضلات کوچک و نیز فعالیت هایی که باعث تقویت سیستم های هوازی می شوند و انعطاف پذیری بدنشان را افزایش می دهند و همیشه به این نکته توجه کنیم که باید کودکمان را تشویق کنیم و سعی در افزایش آگاهی و دانش او نسبت به محیط زیست نمائیم و از کوهپیمائی بعنوان فرصتی جهت افزایش تجربه های مختلف علمی و ... در کودکمان بهره ببریم و در حین انجام کوهپیمائی حس مسئولیت پذیری و احترام گذاشتن به دیگران و طبیعت را در کودکمان تقویت کنیم.

سعی کنیم تا روابط کودکمان با ک ن دیگر تقویت گردد و به توسعه اعتماد به نفس در او بپردازیم باید به ک ن آموزش دهیم تا به اصل باقی نگذاشتن نشانه ای در طبیعت بعد از کوهپیمائی مقید باشند و زباله های خود را جمع کرده و در جای مناسبی قرار داده و با خود به شهر و مکان مناسبی انتقال دهند و در یک برنامه کوهپیمائی حدالمقدور یک جا آتش روشن نمایند و از مسیرهای مشخص شده و قابل عبور تمردد نمایند و یادمان باشد که کوهپیمائی فرصتی است مناسب برای اینکه فرزندی سالم از لحاظ روحی و جسمی داشته باشیم.

با تشکر از نشاط کوهستانمشاهده متن کامل ...
نکته های مهم در کوهپیمائی ک ن
درخواست حذف اطلاعات
ک ن تفاوت های فیزیولوژیکی خاصی در مقایسه با بزرگسالان دارند باید توجه داشت که کودک توان کمتری در ورزش هوازی دارد و تعداد ضربان قلب و تنفس بیشتری دارد یعنی کودک، در مقایسه با یک فرد بزرگسال برای بدست آوردن یک میزان مشخص ا یژن باید تعداد بیشتری نفس بکشد و این اتلاف انرژی و آب در ضمن سوخت عضلات ک ن بیشتر چربی است تا گلیکوژن یا گلوکز و سوخت چربی نیاز به 10 درصد ا یژن بیشتر داشته و بازده کمتری هم دارد.
از طرفی دست و پاهای ک ن بالانس حرکتی لازم را با عضلاتشان ندارند و نسبتاً حجم عضلانی کمتری دارند و چون ک ن آستانه بی هوازی بالایی دارند، نظیر دونده های مجرب دو استقامت بزرگسالان، این شرائط توجیه کننده این وضعیت است که چطور آنها هیجانات کوتاه، ناگهانی و هیجان پذیری دارند.

وقوع چنین ح ی برای بیشتر بالغین غیرممکن است، در عین حال این وضعیت همانند شمشیر دو لبه است چرا که کودک سطح پائین تری از اسیدلاکتیک داشته بنابراین روند ایجاد خستگی در آنها کندتر است و تا زمانی که گرما زده، دهیدراته یا مضطرب نشده اند به مسیر ادامه می دهند.
باید توجه داشته باشیم که بدن ک ن به ازاء هر کیلوگرم از وزن خودگرمای بیشتری نسبت به بالغین تولید می کنند اما چون سیستم تنظیم دمای بدن آنها ضعیف بوده و از طرفی سطح پوستی وسیع تری دارند بنابراین سریعاً دچار افزایش یا کاهش دما میشوند و بهمین دلیل هم نسبت به شوک های گرمایی و هم به کاهش دما (هیپوترمی) حساس تر هستند.
باید دقت داشته باشیم که امنیت در کوهپیمائی ک ن بسیار مهم می باشد.
کودک برای لذت بردن از کوهپیمائی باید با قوانین ایمنی آن آشنا شده و رعایت نماید بیشتر صدمات از عدم رعایت این قوانین می باشد. هیچگاه نباید امنیت کودکمان در کوهپیمائی به خطر بیفتد.

همیشه قبل از شروع کوهپیمائی باید به اصل گرم بدن و پس از آن خنک توجه داشته باشیم چون این امر در جلوگیری و کاهش کوفتگی و درد عضلانی بسیار مفید می باشد. یادمان باشد هرگز کودک را به انجام کاری که از آن وحشت دارد و یا قادر به انجام آن نیست مجبور نکنیم.
به کودک آموزش دهیم تا از موسیقی طبیعت لذت ببرد و یادآور شویم که موسیقی طبیعت شامل پرندگان، قورباغه ها، ات، صدای رودخانه و ... می باشد.
باید توجه داشته باشیم که همیشه در برنامه های کوهپیمائی یک سوت بر گردن کودکمان آویزان کنیم و به او آموزش دهیم تا در بعضی موارد خاص با سوت ما را از وضعیت خویش مطلع سازد مثلاً 3 سوت متوالی می تواند به این معنی باشد که « من گم شده ام » و زمانیکه کودکمان بزرگ شد باید حتماً جعبه نجات (بقاء) و کیف کمکهای اولیه به لوازم او اضافه شود.
والدین باید توجه داشته باشند تا مهارتهایی را به کودک آموزش دهند که آسان باشد نه پیچیده و بخصوص مهارتهای حرکتی برای عضلات بزرگ نه عضلات کوچک و نیز فعالیت هایی که باعث تقویت سیستم های هوازی می شوند و انعطاف پذیری بدنشان را افزایش می دهند و همیشه به این نکته توجه کنیم که باید کودکمان را تشویق کنیم و سعی در افزایش آگاهی و دانش او نسبت به محیط زیست نمائیم و از کوهپیمائی بعنوان فرصتی جهت افزایش تجربه های مختلف علمی و ... در کودکمان بهره ببریم و در حین انجام کوهپیمائی حس مسئولیت پذیری و احترام گذاشتن به دیگران و طبیعت را در کودکمان تقویت کنیم.

سعی کنیم تا روابط کودکمان با ک ن دیگر تقویت گردد و به توسعه اعتماد به نفس در او بپردازیم باید به ک ن آموزش دهیم تا به اصل باقی نگذاشتن نشانه ای در طبیعت بعد از کوهپیمائی مقید باشند و زباله های خود را جمع کرده و در جای مناسبی قرار داده و با خود به شهر و مکان مناسبی انتقال دهند و در یک برنامه کوهپیمائی حدالمقدور یک جا آتش روشن نمایند و از مسیرهای مشخص شده و قابل عبور تمردد نمایند و یادمان باشد که کوهپیمائی فرصتی است مناسب برای اینکه فرزندی سالم از لحاظ روحی و جسمی داشته باشیم.

با تشکر از نشاط کوهستانمشاهده متن کامل ...
فهرست روستاهای سرداب
درخواست حذف اطلاعات
سرداب (سرباز) آن ۱٬۰۸۸ نفر (۲۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن جلال آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۶۳ نفر (۸۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ مهرریتی (سرباز) جمعیت آن ۴۱۵ نفر (۶۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۹ کاشک (سرباز) جمعیت آن ۷۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ زیارت (سرباز) جمعیت آن ۲۰۰ نفر (۴۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۳ ملک آباد (سرباز) جمعیت آن ۲۵ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۲ سی سرک بن (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۷ کارچان (سرباز) جمعیت آن ۴۳۱ نفر (۹۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ کوش (سرباز) جمعیت آن ۸۲۳ نفر (۲۰۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۵ ظاهرآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۵ کلانی (سرباز) جمعیت آن ۲۴ نفر (۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۲ فیروزآباد (سرباز) آن ۲٬۱۶۳ نفر (۳۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ سران (سرباز) جمعیت آن ۶۲ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۷ مکی (سرباز) جمعیت آن ۲۴۵ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۷ کمبیل (سرباز) جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ کلگ (سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۶ عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ سولدان (سرباز) جمعیت آن ۹۴۱ نفر (۱۷۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ گورناگان (سرباز) جمعیت آن ۸۵۳ نفر (۱۵۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۵ نیل (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۶ بن اب (سرباز) جمعیت آن ۳۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۹ اناران (سرباز) جمعیت آن ۱۴۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳ گران (سرباز) جمعیت آن ۱۲۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۰۹ حسن آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ جمال آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۳۵ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۲ کان (سرباز) جمعیت آن ۳۹۴ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۶ زیان (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۴ پیران (سرباز) جمعیت آن ۵۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ گنج آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۲۵ نفر (۶۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۴ بندان (سرباز) جمعیت آن ۷۳۴ نفر (۱۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۳ پیری (سرباز) جمعیت آن ۱۲۹ نفر (۲۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ کهیری (سرباز) جمعیت آن ۶۱۵ نفر (۱۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۴ سفلی (سرباز) جمعیت آن ۱۳۱ نفر (۲۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت درمنک (سرباز) جمعیت آن ۸۹ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۳ کلینوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۱ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۴ احمدآباد (سرباز) جمعیت آن ۶۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۳ گورناک (سرباز) جمعیت آن ۴۳۸ نفر (۷۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ خسروآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ زئی (سرباز) جمعیت آن ۷۶ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۸ کیکی (سرباز) جمعیت آن ۱۸۲ نفر (۳۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۸ منتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۵ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۷ قاسم آباد (میرکند) (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ بهلیر سیرجاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ سری مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶۱ نفر (۸۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۰ پیرگزان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۴ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ نورآباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۵ قادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۳۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۸ جنگران (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۵ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شهر بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۸ ابچگی (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۵۵ نفر (۴۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۲ گواتامن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۸ نادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۲۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۷ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شکشیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۸۹ نفر (۱۶۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۵ نوگر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۸۷ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ سیاه بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۵ نفر (۲۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ میرزمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۴ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۱ میدان جاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰۶ نفر (۱۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۷ زیمدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۲ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸ شندوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ کمبیک دپ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۰ نفر (۵۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ مشاع مکران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۲۳ نفر (۴۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۸ کپک (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۳ گزرینگ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۰ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۳ پیرمیس (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ شوریکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۷ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۶ بناب (سرباز) جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ نوکین ده (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۰۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ چاه عثمان (سرباز) جمعیت آن ۵۴ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ تولیاب (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۵ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ هوت آباد (سرباز) جمعیت آن ۹۵۱ نفر (۱۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۱ جمیدر (سرباز) جمعیت آن ۵۲۵ نفر (۱۰۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۴ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ مچ کور (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷۵ نفر (۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ گورناگ (سرباز) جمعیت آن ۳۲۶ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ پرو تان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۰۵ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ صابرآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۸۶ نفر (۴۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۵ وتکوه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۵ نفر (۳۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۰ دادهی (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ ککدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳۷ نفر (۸۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۵۰ پند (سرباز) جمعیت آن ۷۴ نفر (۱۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۶ مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن 736 نفر (118خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۵ سبتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۷ سالاربریم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۶ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ بی چند (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۳ الیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۱ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ خداآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۹ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ دربند (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۶ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ اواران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۰ تلبان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۲ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۰ گیمان (سرباز) جمعیت آن ۱۵۶ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ گرگ (سرباز) جمعیت آن ۳۳۰ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۵ زاتان وری (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۱ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ پتان (سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۶۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ نوکان (سرباز) جمعیت آن ۳۵۹ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۹ مزن زمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۸۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۵ زمین بندان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۷ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۷ گمشادآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۲ بندیگان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۴۷ نفر (۵۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۵ انجیرک (سرباز) جمعیت آن ۵۵۱ نفر (۱۰۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۶ منطقه لد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۹۶ نفر (۱۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۰ کادو بازار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۹ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ دلارام (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۷ مادانچاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۵ نفر (۱۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ ماکول (رده روستاهای شهرستان سرباز) ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران ماکول (لکه پوستی) «نتایج سرشماری عمومی نفوس و ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹ کناران (سرباز) جمعیت آن ۱۸۳ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۰ زردبن (رده روستاهای شهرستان سرباز) آن ۱٬۱۴۶ نفر (۲۰۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۰
نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

مشاهده متن کامل ...
تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایش
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

 تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 18929 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

فصل اول :کلیات

١-١) مقدمه                                                                                 1

١-٢) انتقال رسوب در آبگیرها                                                           3

١-٣) الگوی جریان ناشی از انحراف                                                   5

١-٤) الگوی جریان در قوسها                                                            6

١-٥) مکان مناسب برای آبگیری از رودخانه                                          8

١-٦) روش کار و تحقیق                                                                  8

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

٢-١) جریان در قوس رودخانه                                                          10

٢-٢) قدرت جریان ثانویه                                                                12

٢-٣) تحقیقات انجام شده بر روی تنش برشی بستر                                   15

٢-٤) مدلسازی جریان در قوس رودخانه                                              16

٢-٥) ضوابط حاکم در انحراف جریان و آبگیری از رودخانه                       27

٢-٥-١) آبگیری جانبی از مسیر مستقیم                                                30

٢-٦) آبگیری جانبی از قوس رودخانه                                                 35

٢-٦-١) محل قرار گیری آبگیر                                                         35

٢-٦-٢) زاویه آبگیری                                                                   37

٢-٦-٣) نسبت دبی انحرافی                                                             37

٢-٧) مطالعات انجام شده در آبگیری جانبی از قوس رودخانه                      38

فصل سوم : روش انجام تحقیق

٣-١) مقدمه                                                                                46

٣-٢) تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه برداشت داده ها                                 46

٣-٢-١) مدل آزمایشگاهی استفاده شده                                                  46

٣-٢-٢) اندازه گیری دبی جریان                                                       47

٢-٢-٣) نحوه اندازه گیری سرعت در هر آزمایش                                   48

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آزمایشگاهی

٤-١) مقدمه                                                                                51

٤-٢) بررسی تغییرات سرعت                                                          51

٤-٢-١) بررسی تغییرات سرعت در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه      52

٤-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی                                                  60

٤-٢-٢-١) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٤٠ درجه           60

٤-٢-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٧٥ درجه           65

٤-٢-٢-٣) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ١١٥ درجه         70

٤-٢-٣) ترسـیم خطـوط هـم سرعت طـولـی و عـرضـی در موقعیتـهای آبگیـری    75

40، ̊75،̊ 115

٤-٢-٤) مقایسه تغییرات سرعت در موقعیتهای مختلف آبگیری                     85

٤-٣) جریان ثانویه                                                                       87

٤-٣-١) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊40=ө،̊60=φ                   87

٤-٣-٢) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊75=ө،̊60=φ                   97

٤-٣-٣) بررسی تغییرات جریان ثانویه در ح ̊115=ө،̊60=φ                106

٤-٤) الگوی جریان در کانال انحرافی                                                117

٤-٥) قدرت جریان ثانویه                                                               123

٤-٥-١) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊40=ө،̊60=φ                    125

٤-٥-٢) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊75=ө،̊60=φ                    130

٤-٥-٣) بررسی قدرت جریان ثانویه در ح ̊115=ө،̊60=φ                  135

٤-٦) مومنتم جریان عرضی                                                           143

٤-٧) بررسی تغییرات سطح آب                                                       149

٤-٨) بررسی تغییرات عرضی تراز سطح آب کانال در امتداد محور آبگیر      162

٤-٩) بررسی توزیع تنش برشی                                                       165

٤-٩-١) تخمین ضریب زبری مانینگ                                                 165

٤-٩-٢) تعیین ضریب شزی                                                            166

٤-٩-٣) بررسی توزیع تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه    167

٤-٩-٤) مقایسه تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه        177

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

٥-١) نتیجه گیری                                                                        178

٥-٢) پیشنهادات           181

 تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )مشاهده متن کامل ...
متن وترجمه کفایه الاصول بحث نواهی مقطع ی
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

متن وترجمه کفایه الاصول بحث نواهی مقطع ی

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقصد الثّانی فی النّواهی فصل الظّاهر انّ النّهی بمادّته و صیغته فی الدّلاله علی الطّلب مثل الامر بمادّته و صیغته غیر انّ متعلّق الطّلب فی احدهما الوجود و فی الآ العدم، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا.

نعم، یختصّ النّهی بخلاف و هو: انّ متعلّق الطّلب فیه هل هو الکفّ او مجرّد ّرک و ان لا یفعل؟ و الظّاهر هو الثّانی.

و توهّم انّ ّرک و مجرّد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصحّ ان یتعلّق به البعث و الطّلب، فاسد فانّ ّرک ایضا ی مقدورا و الّا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار.

و العدم الازلیّ لا بالاختیار لا یوجب ان ی کذلک بحسب البقآء و الاستمرار الّذیّ ی بحسبه محلّا للتّکلیف.

مقصد دوّم مبحث نواهی

ظاهرا نهی از نظر مادّه و در دل نمودن بر طلب همچون مادّه و امر می باشد منتهی با اینفرق که متعلّق طلب در یکی وجود و در دیگری عدم است از این رو باید بگوئیم اعتبار آنچه را که در امر استظهار نمودیم بدون کوچکترین تفاوتی در نهی نیز معتبر میدانیم.

بلی، اختلافی است که تنها در نهی جاری می باشد و آن اینست که: متعلّق طلب در نهی آیا کفّ نفس است یا صرف ترک و انجام ندادن می باشد؟ از نظر ما ظاهرا دوّمی می باشد.

و این توهّم که ترک و مجرّد انجام ندادن از تحت اختیار مکلّف خارج بوده پس صحیح نیست به آن بعث و طلب تعلّق بگیرد.

از نظر ما فاسد است زیرا ترک نیز مقدور مکلّف بوده و در غیر اینصورت نباید فعل در قدرتش باشد و آن را صادر از روی اراده و اختیار بدانیم.

و اینکه عدم ازلی باختیار مکلّف نیست موجب آن نمی باشد که از نظر بقاء و استمرار نیز که به این اعتبار محلّ تکلیف قرار میگیرد در اختیار نباشد.

ثمّ، انّه لا دلاله لصیغته علی الدّوام و ّکرار کما لا دلاله ل الامر و ان کان قضیّتهما عقلا تختلف و لو مع وحده متعلّقهما بان ی طبیعه واحده بذاتها و قیدها تعلّق بها الامر مرّه و النّهی ا ی، ضروره انّ وجودها ی بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد ی الّا بعدم الجمیع کما لا یخفی.

عدم دل نهی بر تکرار

نهی بر دوام و تکرار دل نداشته همانطوری که امر بر آن دل ندارد و متعلّق ایندو اگرچه با هم متّحد است ولی در عین حال از نظر عقل مقتضایشان مختلف می باشد.

امّا اتّحاد متعلّق بخاطر اینست که طبیعت واحد گاه به آن امر تعلّق گرفته و زمانی از آن نهی گردیده شده است.

و امّا اختلاف مقتضای ایندو جهتش آنست که: ضروری و بدیهی است طبیعت به واسطه یکفرد نیز وجود پیدا کرده ولی عدمش صرفا به عدم جمیع افراد و مصادیق می باشد.

و من ذلک یظهر انّ الدّوام و الاستمرار انّما ی فی النّهی اذا کان متعلّقه طبیعه مطلقه غیر مقیّده بزمان او حال فانّه حینئذ لا یکاد ی مثل هذه الطّبیعه معدومه الّا بعدم جمیع افرادها الدّفعیّه و ّدریجیّه.

و بالجمله: قضیّه النّهی لیس الّا ترک تلک الطّبیعه الّتی ت متعلّقه له کانت مقیّده او مطلقه و قضیّه ترکها عقلا انّما هو ترک جمیع افرادها.

مورد ظهور دوام و استمرار در متعلّق نهی

مرحوم مصنّف میفرمایند: و از شرحی که داده شد ظاهر میشود که دوام و استمرار در نهی زمانی است که متعلّق آن طبیعت مطلقه باشد یعنی نه بزمانی مقیّد بوده و نه بحال و خصوصیّتی چه آنکه در چنین وقتی این طبیعت هرگز معدوم نمیشود مگر آنکه تمام افراد عرضی و طولیش ترک و معدوم گردند.

و خلاصه آنکه: اقتضای نهی صرفا ترک طبیعت و ماهیّتی است که متعلّق آن واقع شده چه مقیّده بوده و چه مطلقه باشد و مقتضای ترک آن از نظر عقل ترک جمیع افراد آن می باشد.

ثمّ، انّه لا دلاله للنّهی علی اراده ّرک لو خولف او عدم ارادته، بل لا بدّ فی تعیین ذلک من دلاله و لو کان اطلاق المتعلّق من هذه الجهه و لا یکفی اطلاقها من سایر الجهات فتدبّر جیّدا.

عدم دل نهی بر اراده ترک در صورت مخالفت

مرحوم مصنّف میفرمایند: در صورتی که مکلّف مخالفت و عصیان نموده و متعلّق نهی را انجام ندهند باید بگوئیم:

نفس نهی دل بر اراده ترک یا عدم آن نسبت به بعد از مخالفت ندارد بلکه برای تعیین هرکدام از ایندو محتاج به قرینه و دلیل هستیم اگرچه دلیل اطلاق متعلّق از اینجهت باشد چه آنکه نفس اطلاق متعلّق کافی است بر عدم وم ترک نسبت به ازمنه متأخّره.

ناگفته نماند که اطلاق از سایر جهات کافی نمی باشد و نمی توان آن را دلیل بر عدم وم ترک قرار داد.

فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النّهی فی واحد و امتناعه علی اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فی المقصود یقدّم امور: الاوّل المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین باحدهما کان موردا للامر و بالآ للنّهی و ان کان کلّیّا مقولا علی کثیرین کالصّلوه فی المغصوب.

و انّما ذکر لا اج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهی و لم یجتمعا وجودا و لو ما واحد مفهوما کالسّجود للّه تعالی و السّجود للصّنم مثلا لا لا اج الواحد ال او النّوعی کالحرکه و السّ الکلّیّین المعنونین بالصّ ّه و الغصبیّه.

فصل مبحث اجتماع امر و نهی

علماء در جواز اجتماع امر و نهی در شیئ واحد و امتناع آن با هم اختلاف داشته و در آن اقوالی پیدا گردیده که قول سوّم آن ها اینست که اجتماع ایندو عقلا جایز بوده و عرفا ممتنع می باشد.

و پیش از وارد شدن در مقصود اموری چند برسم مقدّمه ذکر می نمائیم.

امر اوّل مقصود از امر واحد هرشیئی است که دارای دو وجه بوده و در تحت دو عنوان داخل باشد به طوری که بملاحظه یکی از دو عنوان مورد امر و باعتبار دیگری متعلّق نهی واقع گردد اگرچه کلّی بوده و بر افراد متکثّر حمل شود نظیر در ملک غصبی.

تنبیه غرض از ذکر «واحد» در عبارات قوم اینست که موردی که متعلّق امر و نهی متعدّد بوده و از نظر وجود با هم متّحد نیستند از مورد بحث خارج شود اگرچه هردو در تحت مفهوم واحدی داخل باشند نظیر سجود برای خدا و برای بت که مفهوم «السّجود» جامع هردو می باشد ولی در خارج با هم اتّحاد وجودی و مصداقی ندارند.

نه اینکه غرضشان ا اج واحد یا نوعی همچون حرکت و س کلّی بوده که عنوان صلوه و غصب بودن هردو بر آنها صدق میکند.

الثّانی الفرق بین هذه المسئله و مسئله النّهی فی العبادات هو انّ الجهه المبحوث عنها فیها الّتی بها تمتاز المسائل هی انّ تعدّد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الامر و النّهی بحیث یرتفع به غائله استحاله الاجتماع فی الواحد بوجه واحد او لا یوجبه، بل ی حاله حاله.

فالنّزاع فی سرایه کلّ من الامر و النّهی الی متعلّق الآ ، لاتّحاد متعلّقیهما وجودا و عدم سرایته لتعدّدهما وجها.

و هذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسئله الا ی، فانّ البحث فیها فی انّ النّهی فی العباده او المعامله یوجب فسادها بعد الفراغ عن ّوجّه الیها.

نعم، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النّهی فی مسئله الاجتماع ی مثل الصّلوه فی الدّار المغصوبه من صغریات تلک المسئله فانقدح انّ الفرق بین المسئلتین فی غایه الوضوح.

امر دوّم فرق بین این مسئله و مسئله نهی در عبادات اینست که جهت مبحوث عنه در اینجا که به واسطه اش مسائل از یکدیگر امتیاز پیدا می کنند آنست که: آیا تعدّد وجه و عنوان در شیئ واحد باعث تعدّد متعلّق امر و نهی شده به طوری که محذور استحاله اجتماع امر و نهی در شیئ واحدی را که باعتبار واحد هم متعلّق امر واقع شده و هم نهی به آن تعلّق گرفته مرتفع نماید یا مجرّد تعدّد وجه و عنوان ایجاب تعدّد در متعلّق امر و نهی ننموده بلکه حال شیئ متعدّد الوجه همچون حال متّحد الوجه و العنوان می باشد که در آن امر و نهی اجتماع کرده باشند.

پس در واقع نزاع در اینست که آیا هریک از امر و نهی بمتعلّق دیگری سرایت نموده و اتّحاد ایندو موجب اجتماعشان شده یا به واسطه تعدّد متعلّقین از نظر وجه و عنوان هیچ یک به متعلّق دیگری سرایت نمی نماید؟ و این بر خلاف جهتی است که در مسئله دیگری مورد بحث می باشد چه آنکه بحث در آنجا در اینست که: نهی در عبادت یا معامله پس از تعلّق بایندو آیا موجب فساد بوده یا چنین اقتضائی ندارد؟ بلی، اگر قائل بامتناع شده و جانب نهی را در مسئله اجتماع ترجیح دادیم مثال در خانه غصبی از مصادیق و صغریات مسئله نهی در عبادات میشود پس ظاهر شد که بین دو مسئله مزبور فرق آشکار و ظاهر است.

و امّا ما افاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته: ثمّ اعلم انّ الفرق بین المقام و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهی هل یجتمعان فی شیئ واحد او لا؟ امّا فی المعاملات فظاهر و امّا فی العبادات فهو انّ النّزاع هناک فیما اذا تعلّق الامر و النّهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه و انکان بینهما عموم مطلق و هنا فیما اذا اتّحدتا حقیقه و تغایرتا بمجرّد الاطلاق و ّقیید بانّ تعلّق الامر بالمطلق و النّهی بالمقیّد انتهی موضع الحاجه.

کلام صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور مرحوم مصنّف میفرمایند:

صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور بیانی دارد که عب چنین است:

معلوم باشد که بین مبحث اینجا و مقام گذشته یعنی این مبحث که آیا امر و نهی در شیئ واحد اجتماع نموده یا جمع نمیشوند اینست که: امّا فرقشان در معاملات ظاهر و روشن است.

و امّا در عبادات فرق اینست که: نزاع در مبحث گذشته یعنی اجتماع امر و نهی در موردی است که امر و نهی به دو طبیعتی که از نظر حقیقت با هم متغایر بوده اگرچه بینشان عموم و خصوص مطلق است تعلّق گرفته ولی در اینجا یعنی مبحث نهی در عبادات امر و نهی به دو طبیعتی که از حقیقتا با هم متّحد بوده و تغایرشان صرفا بملاحظه اطلاق و تقیید است تعلّق گرفته اند یعنی امر بمطلق و نهی بمقیّد توجّه پیدا کرده است. تمام شد کلام مرحوم صاحب فصول.

ففاسد، فانّ مجرّد تعدّد الموضوعات و تغایرها بحسب الذّوات لا یوجب ّمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات و معه لا حاجد اصلا الی تعدّدها، بل لا بدّ من عقد مسئلتین مع وحده الموضوع و تعدّد الجهه المبحوث عنها و عقد مسئله واحده فی صوره الع کما لا یخفی.

و من هنا انقدح ایضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلا و هناک فی دلاله النّهی لفظا فانّ مجرّد ذلک ما لم یکن تعدّد الجهه فی البین لا یوجب الّا تفصیلا فی المسئله الواحده لا عقد مسئلتین.

هذا، مع عدم اختصاص النّزاع فی تلک المسئله بدلاله اللّفظ کما سیظهر.

جواب مرحوم مصنّف از کلام صاحب فصول مرحوم مصنّف میفرمایند:

و امّا آنچه را که مرحوم صاحب فصول افاده و بیان فرموده اند فاسد و ضعیف است.

وجه فساد وجه فساد اینست که مجرّد تعدّد موضوعات و تغایر آنها بحسب ذوات و مصادیق تا ما دامیکه جهات و حیثیّات مسائل مختلف نباشد موجب تمایز و افتراق بین آنها نیست و در صورتی که جهات و حیثیّات مختلف بود دیگر در مقام فرق هیچ نیازی به تغایر موضوعات بحسب ذوات نداریم بلکه با اتّحاد موضوع و تعدّد جهت مورد بحث می توان دو مسئله منعقد ساخت همچنانکه در صورت ع یعنی اتّحاد جهت و تعدّد موضوعات لازم است یک مسئله تشکیل داده شود.

و از این شرح مختصر روشن و واضح شد که فرق ذیل نیز که برخی به آن متمسّک شده اند فاسد و غیر صحیح است.

بعضی فرموده اند: نزاع در اینجا یعنی مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در جواز اجتماع ایندو از نظر عقل بوده ولی در مسئله نهی در دل لفظی نهی بر فساد است.

باید در تضعیف این بیان و تقریر بگوئیم: مجرّد عقلی یا لفظی بودن دل نباید باعث تعدّد مسائل بوده و باعتبار آن دو مسئله تشکیل داد مگر آنکه جهت و حیثیّت بحث متعدّد باشد و در غیر اینصورت باید مسئله را واحد منعقد کرده منتهی در آن تفصیل قائل شد.

مضافا باین که نزاع در مسئله نهی منحصر در دل لفظی نبوده تا با این فرق بتوان دو مسئله مزبور را از هم متمایز ساخت چنانچه انشاء اللّه عنقریب ظاهر خواهد گشت.

الثّالث انّه حیث کان نتیجه هذه المسئله ممّا تقع فی طریق الاستنباط کانت المسئله من المسائل الاصولیّه لا من مبادیها الاحکامیّه و لا ّصدیقیّه و لا من المسائل الکلامیّه و لا من المسائل الفرعیّه و انکانت فیها جهاتها کما لا یخفی.

ضروره انّ مجرّد ذلک لا یوجب ها منها اذا کانت فیها جهه ا ی یمکن عقدها معها من المسائل، اذ لا مجال حینئذ لتوهّم عقدها من غیرها فی الاصول و ان عقدت کلامیّه فی الکلام و صحّ عقدها فرعیّه او غیرها بلا کلام.

و قد عرفت فی اوّل الکتاب انّه لا ضیر فی مسئله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه کانت باحدیهما من مسائل علم و بالا ی من آ فتذکّر.

] اصولی بودن مسئله اجتماع امر و نهی [

امر سوّم نتیجه این مسئله چون در طریق استنباط ظاهر و آشکار میگردد ل مبحث اجتماع امر و نهی از جمله مسائل اصول باید دانسته شود نه از مبادی احکامیّه اینعلم و یا مبادی تصدیقیّه آن چنانچه صحیح نیست آن را از مسائل علم کلام یا مسائل فرعیّه و فقهیّه قرار دهند اگرچه در آن جهات این نوع مسائل نیز وجود داشته باشد.

چه آنکه بدیهی است مجرّد تحقّق این جهات در آن نباید سبب آن شود که از جمله آنها محسوب شود با اینکه جهت دیگری در این مبحث بوده که باعتبارش ممکنست آن را از مسائل علم اصول قرار داده و مسئله را اصولی دانست زیرا روشن و واضح است با چنین امکانی وجهی ندارد بگوئیم:

مسئله اجتماع امر و نهی کلامی یا فقهی بوده منتهی در علم اصول بمناسبت مورد صحبت قرار داده شده است البتّه ما منکر این معنا نیستیم اگر در علم کلام این مسئله عنوان و طرح گردد بطور مسئله کلامی عنوان شده و در فقه بعنوان مسئله فقهی مورد نظر و بحث قرار میگیرد امّا وقتی از آن در علم اصول صحبت شد نباید بملاحظه کلامی بودنش در علم کلام و فقهی بودنش در علم فقه باز آن را مسئله فقهی یا کلامی پنداشت.

و چنانچه در صدر کتاب گذشت هیچ محذور و اشکالی ندارد مسئله واحد و تنهائی را که از جهت خاصّی مورد بحث قرار داده اند از مسائل دو علم دانسته و بگوئیم:

چون دو جهت عامّ بر اینجهت خاصّ منطبق میشوند ل باعتبار انطباق یکی از آندو جهت آن را از مسائل علمی و بملاحظه انطباق جهت دیگر از مسائل علم دیگر باید قرار داد.

الرّابع انّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه انّ المسئله عقلیّه و لا اختصاص للنّزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و ّحریم باللّفظ کما ربّما یوهمه ّعبیر بالامر و النّهی الظّاهرین فی الطّلب بالقول الّا انّه ل الدّلاله علیهما غالبا بهما کما هو اوضح من ان یخفی.

و ذهاب البعض الی الجواز عقلا و الامتناع عرفا لیس بمعنی دلاله اللّفظ، بل بدعوی انّ الواحد بالنّظر الدّقیق العقلی اثنان و انّه بالنّظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین و الّا فلا ی معنی محصّلا للامتناع العرفی غاید الامر دعوی دلاله اللّفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع فتدبّر جیّدا.

امر چهارم از مضمون آنچه ذکر شد اینطور بدست آمد که مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله عقلی بوده و نزاع بین حضرات منحصر نمیشود بموردی که ایجاب و تحریم به واسطه لفظ صورت گیرد چه آنکه از تعبیر به «امر» و «نهی» که ظهور در طلب بقول دارند چنین توهّم میشود ولی در عین حال باید بگوئیم:

تعبیر به امر و نهی بخاطر اینست که دل بر ایجاب و تحریم غالبا به واسطه امر و نهی لفظی صورت میگیرد و با قطع نظر از این معنا هیچ اختصاصی برای لفظ در این باب نمی باشد.

و اینکه می بینیم در بین اقوال برخی فرموده اند: اجتماع امر و نهی عقلا جایز بوده ولی عرفا ممتنع است.

نه به این معنا باشد که دل لفظی را قصد کرده و مورد نزاع را خصوص آن قرار داده اند، بلکه مقصود اینقائل از تفصیلی که داده اینست که: شیئ واحد ذو عنوانین بنظر دقیق عقلی دو تا محسوب شده ولی با نظر مسامحی عرفی شیئ واحدی که د

مشاهده متن کامل ...

دهه فجرگرامیباد
درخواست حذف اطلاعات

* خاطره دهه فجر بزرگترین خاطره ملت ما بعد از ورود به سرزمین ماست.*دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است .


*زنده نگه داشتن یاد ی انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است .

*دهه فجر آئینه ای است که خورشید در آن درخشید و به ما منع شد .

*انقلاب ی با اتکاء به قدرت مردم ، آسیب ناپذیر است .

*ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کند .

*وحدت ، کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما بوده است
*خط انقلاب ، خط عظمت و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفین است .

* ما میراث بزرگ (ره ) و همه ارزشها و اصول آن را حفظ خواهیم کرد .

* متکی به یک ملت مؤمن ، سرافراز ، اصیل و ریشه دار است .

*دهه فجر ، دهه تجدید قوای نیروهای انقل و تجدید میثاق ملت با انقلاب است .

*دهه فجر عیدی است که یک تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع کرد .

*دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است .

*22 بهمن برای ما روز بازی خاطره انقلاب است .
انقلاب و نهضت (ره ) برای حاکمیت بود .

*از ارزشهای انقلاب و دستاوردهای انقلاب باید همه ، زن و مرد و پیر و جوان دفاع کنند .

*پیروزی انقلاب ی در ایران سرآغاز حاکمیت ارزشهای معنوی بوده است .

*نظام محصول تلاش عظیم ی و فعال شدن آتشفشانی که پایه های استکبار را به لرزه درآورد

.
*وحدت کلمه و حضور خود را در صحنه حفظ کنید و یاد و انقلاب را زنده نگه دارید .

* همه موفقیتهای دوران مبارزات و پس از پیروزی مرهون هوشیاری و صبر انقل و حضور دائمی شما در صحنه است .

*کشور متعلق به ملت است و ملت با همه وجود از آن و از استقلال و عزت خود دفاع خواهد کرد .

*انقلاب بزرگ ما درمیان همه خصومتها ، راه دشوار خود را با اقتدار و صلابت طی کرد .

*ملت ایران با وحدت کلمه و با تمسک به و ی شجاعانه و حکیمانه مردمی الهی و دین شناسی بزرگ و مؤمن و صالح « (ره ) » نظام را بر سرکار آورد

روز شمار دهه فجر

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

دوازدهم بهمن 1357
گروهی به نام «سازمان کماندویی مبارزه در راه قانون اساسی» با دفتر خبرگزاری آسوشیتدپرس تماس گرفته و هشدار می دهد که اگر آیت الله قصد داشته باشد از پاریس به سمت تهران پرواز کند، هواپیمای حامل ایشان را منهدم خواهند کرد. در پی این تهدید ها، (س) به نزدیکان و همراهان خود فرمودند: «من بیعت خود را از شما برمی دارم، ما به طرف کار بزرگی می رویم. شما هم جانتان را به خطر نندازید»

ایران در انتظار (س) غرق سرور است. مردم تهران به شوق ورود ، خیابان ها را آب و جارو می کنند، خط های سفید وسط خیابان تا کیلومتر ها تمیز شده و مردم مسیر حرکت را پر از گل کرده اند. ساعت نه و بیست و هفت دقیقه صبح، وارد خاک ایران شد.

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

سیزدهم بهمن 1357
بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود ، پی د ی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه های آتی خویش سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارد. مردم ، چشم و گوش به مدرسه ی علوی دوخته اند. جمعیت مشتاق به دیدار اما آنقدر زیاد هستند که کوچه های اطراف مدرسه ی علوی مملو از آدم شده است. مردم پارچه های دست نویسی روی دیوار ها نصب کرده اند که روی شان نوشته شده: «زیارت قبول، با یک بار زیارت این توفیق را به دیگران هم بدهید»

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

چهاردهم بهمن 1357
در تمام کشور مردم به اعتصاب عمومی دست زده اند. کارکنان ادارات و وزارتخانه های مختلف، ان و مدیران ت را به محل کار خود راه نمی دهند. جواد شهرستانی، شهردار وقت تهران، به دیدار می رود و استعفانامه اش را به ایشان تسلیم می کند و البته دوباره از سوی شهردار می شود. بختیار از انتشار این خبر و احتمال این که سرمشق دیگر زیر دستانش قرار گیرد به شدت می ترسد و طی یک مصاحبه شروع به ناسزاگویی به جواد شهرستانی می کند و سایر کارمندان و مسئولان ت خویش را تهدید می کند. با همه ی این ها شهردار تهران، تنها ی نبود که به مدرسه ی علوی(محل س ت ) روی آورد.

پانزدهم بهمن 1357
بختیار تمام پایگاه هایش را از دست داده و همچنان با انجام مصاحبه های مختلف سعی در به رخ کشیدن قدرت خود دارد. محورهای مورد تاکید و تهدید او در مصاحبه ها این ها هستند:
- به آیت الله اجازه تشکیل ت موقت را نمی دهم.
- انی را که جنگ داخلی راه بیندازند می کنم.
- تمام نظرات را در لباس قانون تحقق می بخشم.
در پاسخ تهدید های ت فرمودند: «من باید نصیحت کنم که ت غاصب کاری نکند که مجبور شویم مردم را به جهاد دعوت کنیم. ما از می خواهیم هر چه زودتر به ملت متصل شوند. آن ها فرزندان ما هستند. ما به آن ها محبت داریم...»

همچنین در سخنرانی ها و دیدار هایشان با مردم اصول سیاست هایشان را این گونه بیان فرمودند: «تمام اتباع خارجی در ایران به صورت آزاد زندگی خواهند کرد. ما برای اقلیت های مذهبی احترام قائل هستیم. نظر من راجع به رادیو و تلویزیون و مطبوعات این است که در خدمت ملت باشند. ت ها حق هیچ نظارت ندارند...»

شانزدهم بهمن 1357
ده ها خبرنگار داخلی و خارجی، گروه های مختلف مردم و جمعی از نزدیکان در سالن مدرسه ی علوی اجتماع کرده اند. آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم نخست ی مهدی بازرگان را قرائت می کند. در حالی که مردم هر لحظه به پیروزی نزدیکشان امیدوارتر می شوند، جمعی از تیمساران در حال فراهم مقدمات اجرای طرحی با حمایت مستقیم برای دستگیری و کشتن مردم هستند.

اعضای شورای انقلاب، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری و بازرگان با تماس های مداوم با فرماندهان سعی می کنند را بدون خونریزی، متحد ملت کنند. مردم با گل و اشک و شعار به استقبال یان می روند.

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

هفدهم بهمن 1357
مردم در خیابان ها و در حمایت از ت بازرگان تظاهرات می کنند. شعارها علیه بختیار است، مردم بختیار را نمی خواهند. بختیار سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده های خود کوشاست.
به همین منظور در جلسه ی مجلس حضور می یابد و نمایندگان در حضور بختیار طرح های انحلال ساواک و دستگیری نخست ان و ان ت از سال 1341 تا آن سال که متهم به سوء استفاده از قدرت بودند را تصویب می کنند.

هجدهم بهمن 1357
فرمان داده اند نام اشخاصی که به نوعی به کشور و مردم خیانت کرده اند افشا شود. با تلاش مردم و متخصصین، فرستنده ای سیار در مدرسه ی علوی راه اندازی می شود. اینجا تهران، کانال انقلاب!

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

نوزدهم بهمن 1357
بختیار دستور تیراندازی به سمت مردم را می دهد. در بعضی از نقاط کشور به سمت مردم تیراندازی می شود. عده ی زیادی از همافران و افراد نیروی هوایی، با لباس های نظامی و در میان شادی و حیرت مردم به اقامت گاه رفتند. در این دیدار، خطاب به همافران فرمودند:

«همان طور که گفتید تا حالا در اطاعت طاغوت بودید، حال به قرآن پیوستید. قرآن حافظ شماست. امیدوارم با کمک شما بتوانیم در اینجا حکومت ی را برقرار کنیم.»

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

بیستم بهمن 1357
پس از خبر ساعت 20، تصاویری از دوران اقامت در پاریس از شبکه سراسری تلویزیون پخش شد. هم زمان با پخش تصویر ، همافران نیروی هوایی در پادگان، فریاد «الله اکبر» سر دادند. شعار همافران در حمایت از باعث خشم افسران و کارکنان ضد اطلاعات نیروی هوایی شد. اخطارهای تند آنان به همافران، به درگیری و تیراندازی و ورود گارد شاهنشاهی منجر شد. با بالا گرفتن درگیری، مردم برای کمک به همافران وارد پادگان شدند اما لوله ی مسلسل گارد شاه به سمت مردم چرخید و آن ها را هدف گلوله قرار داد. درگیری تا صبح ادامه داشت...

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

بیست و یکم بهمن 1357
ساعت 10 صبح اسلحه خانه ی نیروی هوایی به همت مردم و کمک همافران فتح شد.
ساعاتی بعد کلانتری های 9، 10، 11، 12، 16، 26 و کلانتری نارمک به دست مردم افتاد.
مردم تانک ها و نفربرها را به خیابان ها آوردند و به یکدیگر روحیه می دهند. فرمانداری نظامی که دست پاچه شده است، در آ ین اعلامیه اش که بارها از رادیو پخش شد، ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعلام کرد.
در پاسخ به دستور فرمانداری پیامی به این شرح صادر فرمودند: «اعلامیه امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند، برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، حق پیروز است.»
مردم خیابان ها را ترک ن د.

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

بیست و دوم بهمن 1357
تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهای مسلح بود. از غروب روز بیستم، ی خیابان ها را ترک نکرده بود. درحالیکه حملات مردم مسلح به تمام مراکز قدرت رژیم شدیدتر می شد خبر رسید که ستاد ژاندارمری واقع در میدان بیست وچهار اسفند (انقلاب) به دست افراد نیروی هوایی، دریایی و مردم افتاده است. پس از ساعتها زد و خورد، پادگان ع آباد به تصرف مردم در آمد و بر اثر حملات مردم به تسلیحات ،کارخانه ها و انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد. سرانجام درحالی که همه خیابان ها شاهد حضور جوانان مسلح بود، در ساعت 30/10 دقیقه صبح، شورای عالی با شرکت رئیس ستاد، جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس از مذاکرات بسیار، طی اعلامیه ای بی طرفی را اعلام کرد:

«با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی در ساعت ده و نیم امروز بیست و دوم بهمن سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت، به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی بیشتر، بی طرفی خود را در مناقشات فعلی اعلام و به یگان های نظامی دستور داده شد به پادگان های خود مراجعت نمایند. ایران همواره پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می نماید.»

این اعلامیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر پر بود ازمردم مسلحی که سوار برخودروهای نظامی بودند. همچنین کاخ گلستان، مرکز رادیو ایران و ژاندارمری کل کشور در دست مردم بود. شهربانی کل کشور، دانشکده افسری، دانشکده پلیس و دبیرستان نظام نیز به دست نیروهای مردمی فتح شد. مردم، زندان کمیته [کمیته ی مشترک ضد ابکاری] را که مرکز بازجویی و شکنجه متهمان بود، به تصرف درآوردند و زندانیان را آزاد د. تا غروب این روز، تمام کلانتری ها، پادگان ها، پاسگاه ها و مراکز نظامی به دست مردم افتاد، زندان قصر، زندان جمشیدیه نیز تصرف شد و زندانیان آن ها فرار د، اما توسط مردم دستگیر شده و به مدرسه رفاه – محل شورای انقلاب – برده شدند. فرمانداری نظامی آ ین اطلاعیه خود را صادر کرد. به موجب این اطلاعیه از نظامیان خواسته شد برای اجرای تصمیم شورای عالی به پادگان های خود برگردند. درحالی که مردم به سوی کاخ نخست ی در حرکت بودند، بختیار که پس از فرار نظامیان با تعداد کمی محافظ تنها مانده بود ناهار خود را نیمه تمام رها کرد و از در پشتی ساختمان نخست ی گریخت. سپهبد رحیمی (فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی) به دست مردم اسیر شد و سرلشکر ناجی (فرمانده گارد جاویدان) در حوالی میدان فوزیه حسین (ع) در جریان زد و خورد به ضرب گلوله ای کشته شد. عباس هویدا نخست اسبق، نیز خود را به شورای انقلاب تسلیم کرد. رادیو و تلویزیون نظامی به تصرف مردم در آمد. در آ ین لحظه ها گوینده رادیو پیامی را که از سوی آیت الله طالقانی رسیده بود، خواند و سپس برنامه قطع شد. در آن پیام ازکارکنان اعتص رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا به سرکار خود بازگردند. پس از سکوتی نسبتا طولانی، رادیو دوباره آغاز به کار کرد. صدای گوینده از شدت هیجان می لرزید:

«توجه توجه ... این صدای انقلاب ملت ایران است...»
فریاد شادی از تمام خاک ایران برخاست، آ ین سلسله ی پادشاهی ایران، سرانجام سقوط کرد...

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمار

تاریخچه دهه فجر,تاریخچه ی پیروزی اقلاب ی,روز شمارمشاهده متن کامل ...
دهه فجر
درخواست حذف اطلاعات

فرخنده ایام دهه مبارک فجر خجسته باد

دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر

دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر

دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر

دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر

دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر دهه فجر, بنر دهه فجر, بنر آماده, دهه فجر, بنر 22 بهمن, 22 بهمن, یوم الله 22 بهمن, دهه فجر و 22 بهمن, نمونه بنر آماده, بنر لایه باز 22 بهمن, و , انقلاب ما انفجار نور بود, پوستر دهه فجر

برای مشاهده بنر های مناسبهای ملی دیگر اینجا کلیک کنید.مشاهده متن کامل ...
دهه مبارک فجر
درخواست حذف اطلاعات

با گسترش قیام مردم و وج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان تنها امید رژیم پهلوی، به عنوان نخست معرفی و باقی مانده بود.

این ایام که مصادف با اربعین حسین« علیه السلام» و گسترش ها و اعتراضات مردمی بود، « قدس سره»نکات تازه ای را برای هوشیاری مردم یادآور می شوند. همزمان با سایر ا، در تهران نیز ها ادامه می یابد و فریاد الله اکبر جمعیت میلیونی لرزه بر اندام آ ین بقایای طاغوت می اندازد.

انسان های بپا خاسته و از جان گذشته با عزمی پولادین می روند تا سرنوشت مملکت خود را به دست بگیرند و همگی خواستار انحلال حکومت پهلوی و تشکیل حکومت ی هستند و با شعار « استقلال، ، » خط مشی آینده را ترسیم می نمایند.

دهه فجر -گزیده ای از شعارهای انقل مردم در ها

 

" مرگ بر این سلطنت پهلوی"


" توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد"                        "شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد"

 

 


" ایستادن در صف نفت حالا دیگه حرام است"       " لباس گرم بپوش که کار شاه تمام است"

 

 

 

" مردم! رفتن شاه یه حقه است!"            " گول نخورید نهضت ما اساسی است"  


" زندگی مصرفی معادل بردگی است"

 " نظام شاهنشاهی مظهر هر فسادیست"

 

 


" شاه باید برگردد"    " باید گردد"

 

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

به دنبال گسترش قیام مردمی، قدس سره در پیامی عزم خود را مبنی بر بازگشت به ایران اعلام می دارد. بختیار که با حمایت امریکا و به عنوان یک چهره ی ملی قصد مهار انقلاب و خاموش شعله های قیام را دارد، خود را در این امر ناتوان می یابد و می کوشد که با قانونی جلوه دادن ت خود، قیام مردم را سرکوب نماید. مخالفت خود را با بازگشت قدس سره اعلام، و دستور بسته شدن فرودگاه های کشور را می دهد. در پی انتشار این دستور مردم خشمگین، به خیابان ها ریخته  و با تحصن و شعارهای کوبنده ت بختیار را مخاطب قرار می دهند.

 

پس از پانزده سال دوری از وطن درمیان استقبال پرشور مردم قدم به خاک این سرزمین گذاشت ، پانزده سالی که به خاطر وشیدن بر استبداد و طاغوت و به خاطر بر زبان جاری حقیقت به عراق ، ترکیه و  فرانسه تبعید شد .

پس از یکصد و هفده روز توقف (ره) در نوفل لوشاتو، (ره) ساعت سه و سی دقیقه به وقت تهران به سوی تهران حرکت د .

 

حاشیه های روزی که آمد . . .

حضرت به هنگام وج از فرانسه با ارسال پیامی خطاب به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشکر از آنها خداحافظی د.

ایشان پس از اقامه در کف هواپیما، روی دو پتو با آرامش خو دند ، این در حالی بود که همه علاقمندان، دوستداران و نزدیکان ایشان، نگران انجام این پرواز بودند. خطر انهدام هواپیما و یا ربودن آن در آسمان چیزی بود که همه را تا لحظه فرود آن در فرودگاه تهران، نگران ساخته بود.

در هواپیما دویست نفر را همراهی می د که پنجاه تن  از آنان همراهان و هواداران و نزدیکان و ۱۵۰ نفر دیگر از خبرنگاران بودند .

راس ساعت نه و سی و هفت دقیقه و سی ثانیه در میان حلقه گروه منتخب استقبال کنندگان از پله های هواپیما فرود آمدند .

ای   . . .

با ورود حضرت به سالن فرودگاه، فریاد «الله اکبر» سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. استقبال کنندگان  با خواندن سرود « ای »، اشک‌های مشتاقان را بر گونه‌هایشان جاری د.

 

پاسخ به عواطف یک میهن

حضرت طی بیاناتی در فرودگاه تهران گفتند: من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می‌کنم. عواطف ملت ایران به دوش من بارگرانی است که نمی‌توانم جبران کنم.

ایشان ضمن اشاره به اینکه طرد شاه از کشور قدم اول پیروزی بود، همگان را به وحدت کلمه و ادامه مبارزه تا قطع کامل ریشه‌های فساد ترغیب د.ایشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا شدند.

با وجود سرمای زمستان، شب پیش از ورود ، بسیاری از مردم مشتاق ، در مسیر حرکت ایشان خو ده بودند .

هنگام ورود به مدت بیست دقیقه مراسم استقبال توسط تلویزیون  ایران به طور زنده پخش شد ، اما ناگهان ع شاه بر روی صفحه تلویزیون ظاهر و برنامه قطع شد .

در حالی که مراسم ورود حضرت به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد، نظامیان با یورش به این سازمان از ادامه پخش آن ممانعت د.

عده‌ای از مردم با قطع جریان پخش مستقیم ورود حضرت از تلویزیون به علت هجوم مأمورین نظامی، از عصبانیت تلویزیون‌های خود را به خیابان پرت د.

 

وقایع ایام‌الله دهه فجر انقلاب ی:(مقاله دهه فجر)

 

وقایع ۱۲بهمن از ایام‌الله دهه فجر

۱۲بهمن روز ورود روح‌الله به ایران-در این روز بزرگترین استقبال تاریخ در تهران برگزار شد؛ بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از آیت‌الله به ۳۳ کیلومتر رسیده بود. در ساعت ۹:۵۰ دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن هواپیمای حامل در میان تد ر شدید امنیتی در فرودگاه مهرآباد برزمین نشست. پس از ورود به فرودگاه و ایراد سخنرانی طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم شده بود عازم گورستان بهشت زهرا شد…

در میان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه ۱۷ که مدفن ی انقلاب بود شد و سخنرانی خود را ایراد نمود.

 

وقایع ۱۴ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

روز شنبه ۱۴ بهمن از ایام‌الله دهه فجر در محل مدرسه شماره ۲ علوی یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور قریب به سیصد خبرنگار ایرانی و خارجی برگزار شد که در آن ابتدا خلاصه‌ای از نظریات آیت‌الله خوانده شد؛ سپس سوالات خبرنگاران آغاز گردید که خلاصه‌ای از پاسخ به این شرح بود:

 

«کاری نکنند که مردم را به جهاد دعوت کنم، اگر موقع جهاد شد می‌توانیم اسلحه تهیه کنیم. ت را بزودی معرفی خواهیم کرد. اعضای شورای انقلاب تعیین شده‌اند. از می‌خواهم هرچه زودتر به ما متصل شود. یان فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامان ملت بیایند. قانون اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته می‌شود تمام اتباع خارجی بطور آزاد در ایران زندگی خواهند کرد.     »

 

وقایع روز ۱۶ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

روز ۱۶ بهمن و تعیین ت موقت- در روز ۱۶ بهمن طی فرمانی مهدی بازرگان را به عنوان نخست موقت تعیین و معرفی کرد. عصر همان روز در سالن سخنرانی مدرسه علوی یک مصاحبه مطبوعاتی بین‌المللی ترتیب داده شد، در این جلسه بازرگان برنامه و وظایف ت موقت را تشریح کرد و افزود برگزاری همه پرسی درباره تغییر رژیم، برگزاری انتخابات مجلس موسسان و انجام انتخابات مجلس از وظایف این ت است.

 

وقایع روز ۱۹ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

 روز نوزدهم بهمن ماه بزرگ‌ترین راه پیمایی انقلاب صورت گرفت. در قطعنامه پایانی راه پیمایی نخست ی مهدی بازرگان توسط تظاهرکنندگان تایید شد.

 

وقایع ۲۰ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

در روز ۲۰ بهمن ماه که مصادف با روز بود، مردم در تهران اجتماع کرده بودند تا سخنرانی رییس ت موقت را استماع نمایند. در همین هنگام در غرب تهران درگیری شدیدی صورت گرفت؛ عده زیادی از افراد گارد شاهنشاهی به پادگان همافران نیروی هوایی حمله بردند و به محض آغاز درگیری آنان عده زیادی از جوانان وابسته به جناح‌های مختلف به نفع همافران وارد صحنه درگیری شدند. این درگیری خونین ده‌ها نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت ولی در نهایت همافران توانستند حلقه محاصره نیروهای گارد را بشکنند.

 

وقایع ۲۱ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

روز بیست و یکم بهمن ماه روز نبرد مسلحانه همه جانبه مردم و نیروهای تی بود. درگیری خونین مردم و لشگر گارد در این روز به اوج خود رسید؛ و جنگ تانک‌ها با مردم مسلح باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. آیت‌الله تهدید کرد در صورت عدم جلوگیری از کشتار لشگر گارد حکم جهاد خواهد داد.در اینروز چندین کلانتری توسط گروههای مسلح مردمی تسخیر شدند که در نتیجه آن مقادیر زیادی اسلحه به دست مردم افتاد. در همین روز فرمانداری نظامی تهران اعلامیه شماره ۴۰ را انتشار داد؛ بموجب این اعلامیه رفت و آمد مردم از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۵ بامداد ممنوع اعلام شد. در پی اعلامیه مزبور اعلامیه دیگری صادر و منع عبور و مرور تا ساعت ۱۲ بامداد تمدید شد. مردم عملاً مقررات حکومت نظامی را باطل ساختند و تا صبح در خیابان‌ها با ایجاد حریق و راه بندان‌های متعدد مانع حرکت قوای نظامی می‌شدند.

 

وقایع ۲۲ بهمن از ایام‌الله دهه فجر

۲۲ بهمن از ایام‌الله دهه فجر ،در این روز به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد.در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست انقل ون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان ع آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آ ین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.

 

تصمیم شورای عالی

ساعت ۱۰ بامداد روز ۲۲ بهمن شورای فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. نظامیان حاضر در جلسه عبارت بودند از: عباس قره باغی، جعفر شفقت، حسین فردوست، هوشنگ حاتم، ناصر مقدم، عبدالعلی نجیمی، احمدعلی محققی، عبدالعلی بدره‌ای، حسین ربیعی، کمال حبیب اللهی، عبدالمجید معصومی، جعفر صانعی، اسدالله محسن زاده، حسین جهانبانی، محمد کاظمی، خلیل بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز امینی افشار، فرهنگ خلعتبری، محمد فرزام، جلال پژمان، منوچهر خسروداد، ناصر فیروزمند، موسی رحیمی لاریجانی، محمد رحیمی آ اری و رضا ی طباطبایی.ریاست شورای عالی بر عهده عباس قره باغی بود.

 

پس از گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی با مردم آغاز شد؛ اکثرا موافقت خود را اعلام نمودند و سرانجام اعلامیه‌ای مبنی بر بی طرفی تهیه و بامضا رسید. پس از تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعلامیه را قرائت کرد. لحظه‌ای بعد نیروهای انقلاب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما اعلام شد.

 

مراسم دهه فجر

هرساله در طول دهه فجر مراسم و یادبودهای زیادی در کشورمان  انجام می گیرد.

همچنین جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره تی ، تئاتر و موسیقی ایران است معمولا در طول دهه فجر برگزار می شود.

در مدارس ک ن کلاس‌های درس را با نوارهای رنگی، پرچم و ع و  و عزیزمان سیدعلی خامنه‌ای تزئین می‌کنند.

تصاویری از رویدادهای دهه فجرسال 57

مرتبط با دهه فجر

 

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب ی

مقاله دهه فجر,مقاله دهه فجرانقلاب, دهه فجرانقلاب یمشاهده متن کامل ...
طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر با و پر سرعت .

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر


طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر

توضیحات بیشتر و فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :150

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                 صفحه

 

مقدمه و هدف

 

1- کلیات

 

1-1- تولید شکر و نیشکر در جهان ...............................................................9

 

1-2- تولید شکر و نیشکر در ایران ................................................................10

 

1-2-1- نیشکر کاری در ایران ......................................................................10

 

1-2-2- تولید شکر نیشکری در ایران ..........................................................11

 

1-3- نیشکر کاری در خوزستان ...................................................................12

 

1-4- کشت و صنعت کارون ......................................................................14

 

2- ترکیب شیمیایی نیشکر

 

2-1- مواد آلی غیر از اروز ...................................................................19

 

2-2- اسید های آلی ..................................................................................20

 

2-3- ترکیبات غیر آلی ..............................................................................20

 

2-4- ترکیبات ازت دار .............................................................................20

 

3- فرایند تولید شکر از نیشکر

 

مقدمه

 

3-1- برداشت نیشکر ...............................................................................21

 

3-1-1- مواد زائد همراه نی .....................................................................23

 

3-2- آماده سازی نی ............................................................................24-25

 

3-2-1- شستشوی نی .............................................................................25

 

3-2-2- د نی ............................................................................25

 

3-3- عصاره گیری ..................................................................................26

 

عنوان......................................................................................................... صفحه

 

3-4- زلال ...........................................................................................26

 

3-5- صافی های خلاء..................................................................................27

 

3-6- تبخیر کننده ها.....................................................................................27

 

3-7- تبلور .................................................................................................27

 

3-8- سانتریفوژ ...........................................................................................27

 

4- ترکیبات شربت نیشکر .............................................................................28

 

4-1- پلی اریدها ....................................................................................28

 

4-1-1- لوان ................................................................................................29

 

4-1-2- پکتین .............................................................................................29

 

4-1-3- سلو ان ..........................................................................................29

 

4-1-4 نشاسته .............................................................................................29

 

4-1-5- د تران ........................................................................................31

 

4-1-5-1- مشخصات فیزیکی شیمیایی د تران...........................................31

 

4-1-5-2- تولید د تران..............................................................................33

 

5 مشخصات جنس لو وستوک ....................................................................34

 

6 میکربهای موجود در کارخانه قند ................................................................35

 

6-1- میکروارگانیسم های نیشکر ...................................................................35

 

6-2- سالم سازی آسیاب ها ..........................................................................37

 

7- روش های سریع اندازه گیری د تران......................................................38

 

8- پلی اریدهای نیشکر..........................................................................39

 

8-1- صمغ درنی ترش..................................................................................41

 

8-2- پلی اریدهای بخش تصفیه .............................................................44

 

9- ضایعات ناشی از د تران ........................................................................45

 

9-1- ضایعات نامعلوم ..................................................................................45

 

9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند .........................................................46

 

9-3- مشکلات ناشی از د تران در تصفیه و تولید شکر خام ......................46

 

9-3-1 اثر بر شربت زلال کنندها ..................................................................46

 

9-3-2- اثر د تران بر صاف شدن .............................................................47

 

9-3-3- اثر د تران بر ناروانی ...................................................................47

 

9-4- اثر بر بلورهای اروز......................................................................49

 

9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..............................................................49

 

9-4-2 اثر بر شکل بلورها ..........................................................................49

 

9-5- اثر بر ظرفیت کارخانه .......................................................................53

 

9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ...............................................................54

 

مواد و روشها

 

2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل د تران .....................54

 

2-1-1- نمونه برداری ...............................................................................55

 

2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ...............................................................55

 

2-1-2-1- تعیین ماده خشک ....................................................................56

 

2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)....................................................56

 

2-1-2-3- درجه خلوص .........................................................................57

 

2-1-2-4- تعیین قند مع ...................................................................57

 

2-1-2-5- اندازه گیری د تران ...............................................................58

 

2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ..............................................................64

 

2-3- اثر د تران بر انحراف پلاریزاسیون ..................................................65

 

2-4- اثر استات سرب بر حذف د تران ......................................................65

 

2-5- اثر فرمالین ........................................................................................66

 

2-6- روش های آماری ..............................................................................66

 

2-6-1- روش های تجزیه واریانس .............................................................66

 

2-6-2- رگرسیون .....................................................................................66

 

نتایج و بحث

 

3-1- آزمایشهای نیشکر .............................................................................67

 

3-1-1- آزمایش قند ..................................................................................67

 

3-1-2- آزمایش درجه خلوص ...................................................................67

 

3-1-3- آزمایش ph ................................................................................68

 

3-1-4- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام ..............................69

 

3-1-5- آزمایش د تران .........................................................................69

 

3-1-6- آزمایش قند مع ...................................................................69

 

3-2- آزمایشهای شربت ...........................................................................74

 

3-2-1- آزمایشهای قند مع ................................................................74

 

3-2-1- آزمایش د تران ........................................................................74

 

3-3- آزمایش اثر د تران بر انحراف پلایمتری .........................................80

 

3-4- آزمایش اثر فرمالین ........................................................................82

 

3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف د تران .....................................83

 

4- ضمیمه .............................................................................................84

 

5- منابع مورد استفاده .............................................................................92

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                             صفحه

 

شماره ج

 

 • ضایعات قندی بر اساس د تران موجود در شکر خام ....................8
 • تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر در جهان .................................9
 • صورت عملکردبهره برداری کارخانه های نیشکری...........................13
 • واریته های تجاری نیشکر کارون ...................................................14
 • ترکیبات شیمیایی نیشکر ...............................................................19
 • مقادیر ترکیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشک، برگ سبز سرنی و برگهای خشک................................................................23
 • مواد تشکیل دهنده شربت ............................................................28
 • پلی اریدهای موجود در نیشکر ...............................................30
 • گروه های مختلف د تران بر اساس پیوندهای موجود ..................32
 • تجزیه پلی اریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.........40
 • مقایسه ترکیبات صمغ جدا شده از نی تازه و کهنه ........................41
 • اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ......................42
 • میزان صمغ در نی های د شده و د نشده در اثر نگهداری .....43
 • درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشکر ...................43
 • میزان د تران و ضایعات قندی در شکر خام ..............................45
 • منحنی استاندارد د تران ...........................................................64
 • جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی ..................................76
 • جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ........................79
 • جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین...82

 

فهرست شکلها

 

 • اثر د تران و نشاسته بر ناروانی...........................................................48
 • اثر د تران بر افزایش ناروانی ............................................................48
 • بلور طبیعی اروز و محورهای کریستالوگرافی..................................52
 • مقایسه اثر رافینوز و د تران بر بلور اروز .....................................52
 • اثر غلظت های متفاوت د تران بر بلور اروز................................53
 • تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ..........72
 • تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی.... 72
 • تغییرات ph در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی .................74
 • تغییرات نسبت کیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی...........................................................................................64
 • تغییرات شکر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی......... 65
 • تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ........65
 • تغییرات د تران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ...........73
 • تغییرات قند مع در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی .....73
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c50ْ..77
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c60ْ..77
 • تغییرات قند مع در شربت با ph های مختلف در دمای c70ْ..78
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 50ْ .........78
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 60ْ .........79
 • تغییرات د تران شربت با ph های مختلف در دمای c 70ْ .........79
 • رگرسیون بین د تران و درصد قند ........................................... 81
 • رگرسیون بین د تران و انحراف پلاریمتری ............................... 81

 

 طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر ,فرمت فایل word شامل150 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی ,کارآموزی و طرح های توجیهی ,مناسب برای تسهیلات اعتباری

 

 


با


طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شکر و نیشکر


مشاهده متن کامل ...
دهه فجر انقلاب ی
درخواست حذف اطلاعات

 دهه فجر انقلاب ی دهه فجر دهه ی فجر انقلابدهه فجر انقلاب ی

دهه فجر،به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.

 

هر ساله در طول دهه فجر مراسم و یادبودهای زیادی توسط طرفداران نظام ایران انجام می‌گیرد. همچنین در ایام دهه فجر سازمان‌ها، ادارات تی اقدام به برگزاری سمینارها و همایش‌ها می کنند.

در ایام دهه ی فجر،جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره تی ، تئاتر و موسیقی ایران است معمولاً در طول دهه فجر برگزار می‌شود.

 

در روز ۱۲ بهمن زنگ مدارس به مناسبت سالگرد ورود هواپیمای آیت‌الله به ایران، در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه نواخته می‌شود. در روز ۲۲ بهمن، آ ین روز از دهه فجر نیز که به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رسمی کشورمان ثبت شده است، عظیمی در ای مختلف برگزار می‌شود.

 

دهه فجر انقلاب ی از نگاه ی

دهه فجر انقلاب ی -دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع ،‌ خاستگاه ارزشهای ی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمارمیرود. تا ی،‌ در ایران نظام ی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت » بود وپادشاهان احساس می‌ د که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت رضوان الله تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع د و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر مردم را علیه دشمنان ،‌ مردم و استعمارگران به کار گرفتند.

 

دهه فجر انقلاب از رشحات است و آئینه ای است که خورشید در او درخشید و این دهه فجر باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. این مراسم را با هیجانهای عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه کرد. در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه والایی دارد. از این رو جشنهای دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد. باید کلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ی فراموش نشدنی حضرت و پیروزی انقلاب ی را جشن بگیرند.

 

دهه فجر انقلاب ی دهه فجر دهه ی فجر انقلابعناوین ایام‌الله دهه فجر انقلاب ی

 

دهه فجر انقلاب ی

عناوین ایام‌الله دهه فجر به این شرح است:

 

یک‌شنبه دوازدهم

انقلاب ی، ره، و ی

دوشنبه سیزدهم

انقلاب ی، مردم‌سالاری دینی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی

چهاردهم

انقلاب ی، جوانان، هویت ملی، علم و فناوری

چهارشنبه پانزدهم

انقلاب ی، استحکام خانواده، ن و سبک زندگی ایرانی – ی

پنج‌شنبه شانزدهم

انقلاب ی، ایمان، جهاد و شهادت

هفدهم

انقلاب ی، ببیداری ی، عد ‌گستری و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)

شنبه هجدهم

انقلاب ی، توسعه فرهنگی، عد و تمدن ی

یکشنبه نوزدهم

انقلاب ی، اقتدار ملی، استکبار‌ستیزی و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم

دوشنبه بیستم

انقلاب ی، خودباوری، جامعه دینی و حاکمیت ارزش‌های ی

سه‌شنبه بیست و یکم

انقلاب ی، اتحاد و عزم ملی، وحدت و انسجام امت ی

 

ع های به یادماندنی از دهه فجر و پیروزی انقلاب ی 

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب 

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب

 

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب 

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب 

دهه فجر, دهه فجر انقلاب ی, دهه فجر انقلاب

 

http://barrudkariz.shblog.ir
 
 
http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 شکلک های محدثه

احمداسماعیلی کریزی/"استان اسان رضوی،

 

 مشاهده متن کامل ...
پوستر دهه فجر
درخواست حذف اطلاعات

پوستر دهه فجر

پوستر های دهه فجر در ابعاد 80*35 طراحی گردیده است که شامل سخنان و و سیاستمداران دنیا در رابطه با انقلاب و (ره) می باشد.

این مجموعه بصورت پلات و لمینیت و بنر قابل عرضه می باشد.

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 01 کد 02 کد 03

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 04 کد 05 کد 06

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 07 کد 08 کد 09

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

کد 10 کد 11 کد 12

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

پوستر دهه فجر, دهه فجر, بنرآماده دهه فجر, دهه فجر گرامی باد, ایام دهه فجر, بنر دهه فجر, پوستر نمایشگاهی دهه فجر, سایت تخصصی مدرسه, نمونه بنر دهه فجر

قیمت پلات و لمینیت : هر عدد 10 هزار تومان

قیمت بنر: هر عدد 5 هزار تومان


برای مشاهده پوسترهای دیگر روی اینجا کلیک نمایید.مشاهده متن کامل ...
شناسی در قرآن
درخواست حذف اطلاعات

مقدّمه
از آن جا که انسان موجودى است ذاتاً طالب کمال نهایى و سعادت ابدى و همیشه در شه شناخت کمال ابدى و نهایى و راه هاى وصول به آن و نیز شناخت موانع نیل به آن و کیفیت برطرف آن هاست و نیز از آن جا که را یکى از موانع مهم در راه نیل به کمال نهایى خود مى داند، همیشه سعى دارد تا این موجود پلید را به خوبى شناخته، راه هاى مبارزه با او را نیز بشناسد و از این رو، به لحاظ تاریخى، مسأله و کیفیت خلقت و فلسفه آفرینش او، برنامه هاى او براى اغواى انسان و دام هاى گسترده و ابزار و وسایل اغواگرى اش، مسأله حزب و کیفیت مبارزه با آن و مسائل دیگرى از این قبیل همزاد انسان است. همیشه و در هر جا سخن از بوده، سؤالات متعددى نیز درباره او مطرح مى شده است.                                                

آفرینش                                              
از آیات متعدد قرآن استفاده مى شود که ماده اولیه "آتش" بوده است; مثلا، در آیه اى مى فرماید: "و اذقلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابلیس کانَ من الجنّ ففسق عن امر ربّه." (کهف:5)
چنان که ملاحظه مى شود، این آیه شریفه، ابلیس را از جن مى داند. ابلیس اسم خاص همان ى است که اغواگر حضرت آدم بود و خداى تعالى در قرآن گاهى با عنوان "ابلیس" و گاهى با عنوان " " از او تعبیر می           کند .          
از سوى دیگر، آیاتى خلقت جن را از آتش مى داند: "والجانَّ خلقناه من نار السّموم" (حجر:27); "و خلق الجانّ من مارج من نار" (الرحمن: 15)    
خود هم خلقت خود را از آتش مى داند، آن جا که خداوند از او سؤال مى کند: چه چیزى مانع سجده تو بر آدم شد، گفت: "انا خیرٌ منه خلقتنى من نار و خلقته من طین." (ص: 76) در جاى دیگر، مى گوید: "ءَاسجدُ لمن خلقت طیناً" (اسراء:61)
اما این که منظور از "آتش" همین آتش معمولى است یا آتش دیگرى شبیه این، از قرآن چیزى به دست نمى آید.
ممکن است گفته شود: اصل معناى جنّ ستر و پوشش است و از این رو، به جنین هم "جنین" گفته مى شود; چرا که در پوشش رحم مادر قرار دارد و مستور است. جنیان را هم به دلیل مستور بودنشان "جنّ" گویند.
به بهشت و باغ نیز "جنّت" گویند; چون تحت پوشش شاخه هاى درختان است. بر دیوانگى هم به دلیل مستوربودن عقل و شکوفا نبودن آن "جنون" اطلاق مى شود.
پس با توجه به آنچه گفته شد، مى توان گفت: ملائکه هم جن هستند; زیرا مستور از چشمان هستند و به صرف این که قرآن مى فرماید: کان من الجنّ ففسق عن امرِ ربّه (کهف: 50) نمى توان به وسیله آن اثبات کرد که ابلیس از فرشتگان نبوده; چرا که ممکن است به دلیل مستور بودن فرشتگان، بر ابلیس هم، که از آن ها بوده جن اطلاق شده باشد.
اما چنین برداشتى خلاف ظاهر آیه شریفه است. علاوه بر آن، در هیچ آیه اى واژه "جن" بر ملائکه اطلاق نشده است، بلکه جن در قرآن نام طایفه اى از موجودات مکلّف است که معمولا در برابر "انس" قرار گرفته; مانند: "یا معشر الجنِّ و الانس الَم یأتِکم رسلٌ منکم یقصّون علیکم آیاتىوینذرونکم لقاءَ یومکم هذا"(انعام:130);
"و ما خلقتُ الجنَّ و الانس الاّ لیعبدون" (ذاریات: 56);
"و لقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجنِّ و الانس." (اعراف: 179)
بنا به قول بعضى از مفسّران، گاهى هم "جن" در برابر فرشتگان قرار گرفته است; مانند: "و یومَ ن هم جمیعاً ثم نقولُ للملائکةِ هؤلاءِ ایّاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولیُّنا من دونهم بل کانوا یعبدون الجنِّ." (سبا: 41) از آنچه گفته شد، جواب این سخن هم که " نخست فرشته بود، ولى پس از امتناع از سجده بر آدم و تمرّد از امر الهى از درگاه احدیت رانده شد و به اضلال و اغواى خلق پرداخت" نیز روشن مى گردد. ...

بقیه مطلب در در ادامه مطلب

آیا ابلیس از فرشتگان بود؟
ممکن است توهّم شود که ابلیس نیز فرشته اى از فرشتگان الهى بوده; زیرا در بعضى از آیات مربوط به سجده فرشتگان بر آدم(علیه السلام) و امتناع ابلیس از سجده بر آن حضرت، فرشتگان مستثنى منه و ابلیس مستثنى قرار گرفته است. علاوه بر این، ابلیس هم نگفت من از فرشتگان نیستم تا سجده کنم وآنگهى، على(علیه السلام)مى فرماید: "ما کان اللّه سبحانه لیدخل الجنة بشراً بامر ا ج به منها ملکاً"
جواب این توّهم: اولا، قرآن تصریح دارد که ابلیس از جن است درآن جا که مى فرماید: "کان من الجنّ ففسق عن امر ربّه" (کهف: 50)
ثانیاً، از آن جا که ابلیس مدت طولانى در بین فرشتگان بود، در زمره آن ها درآمده بود، و این که قرآن مى فرماید: "و اذقلنا للملائکةِ اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس" مى تواند از همین مقوله باشد.
ثالثاً،آفرینش ازآتش است، اماخلقت فرشتگان از نور.
رابعاً، قرآن تصریح دارد به این که فرشتگان نافرمانى خدا نمى کنند: "لا یعصون اللّه ما امرهم" (تحریم: 6); "لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون" (انبیاء:26). اما با وجود این، به تصریح قرآن، از فرمان خدا س یچى کرد: "ابى واستبکر و کان من الکافرین" (بقره: 34); "کان من الجنّ ففسق عن امر ربّه" (کهف: 50); "فسجدوا الاّ ابلیس ابى" (طه: 116); "الاّ ابلیس ابى ان ی مع الساجدین" (حجر: 30); "الاّ ابلیس استکبرو کان من الکافرین"(ص:74); "انّ ال کان للرّحمن عصّیاً." (مریم: 44)
خامساً، قرآن را داراى ذریّه مى داند، آن جا که مى فرماید: "واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه افتتخذونه و ذرّیّته اولیاء من دونی و هم لکم عدوٌ بئس للظالمین بدلا." (کهف: 50) اما چنین چیزى براى فرشتگان ثابت نشده است.                                                                    
سادساً، قرآن مى فرماید: ملائکه براى انى که در زمین هستند از درگاه الهى طلب مغفرت و بخشش مى کنند: "و الملائکةُ یسبّحون بحمد ربّهم و یستغفرون لمن فى الارض و بالاسحار هم یستغفرون" (ذاریات: 18) و در جاى دیگر مى فرماید: "الذین یحملون العرش و من حوله یُسبّحون بحمد ربّهم و یؤمنون به و یستغفرون للّذین آمنوا ربّنا وسعت کلّ شىء و علماً فاغفر للّذین تابوا واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم." (غافر: 7) ولى در آیات متعددى، را دشمن آشکار انسان مى داند و انسان را از پى روى او برحذر مى دارد: "و انّ ال للانسان عدوٌ مبینٌ" (یوسف: 5); افتتخذونه و ذرّیّته اولیاء من دونی و هم لکم عدّوٌ." (کهف: 50)

فلسفه آفرینش                                                                                                       
چرا خداوند را آفرید تا هم آدم(علیه السلام) و هم فرزندان او را فریب داده، اغوا کند؟ اگر خلق نمى کرد، مسلّماً هیچ یک از بندگان او معصیت و نافرمانى نمى د و به طور کلى، آدمیان از شرّ او در امان بودند. پس چرا او را خلق کرد؟           
جواب: اولا، خداوند را جبراً (به عنوان موجودى شریر و موذى) نیافرید; بلکه پس از خلقت آن قدر عبادت خدا را انجام داد که در زمره فرشتگان قرار گرفت. على(علیه السلام) در این باره مى فرماید: "واعتبروا بما کان من فعل اللّه بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید و قد کان قد عبداللّه ستة آلاف لا یدرى امن سنى الدّنیا امّن سنى الا ة عن کبر ساعة واحدة فمن ذا بعد ابلیس یسلم عن اللّه بمثل معصیتة."
پس این خود بود که با اختیارات خود از امر الهى تخلف کرد و از سجده بر آدم امتناع نمود و بدین روى، مطرود رحمت الهى شد.    
ثانیاً، خداوند انسان را در برابر فریب ها و اغواگرى هاى بى دفاع نگذاشته، بلکه او را به نیروهاى عقلانى و وحیانى مسلّح نموده است; از یک سو، به وسیله عقل و از سوى دیگر، از طریق وحى از ترفندهاى ى آگاهى پیدا کرده است.                                         
ثالثاً، وجود براى انسان به یک لحاظ، نعمت است و نه نقمت; چرا که خود وسیله اى براى پیشرفت و تکامل بشرى است; زیرا اگر انسان با نیروهاى مخالف و بازدارنده از صراط مستقیم به مبارزه برخیزد، مسلّماً در تربیت روح و روان و تکامل معنوى او تأثیر فوق العاده اى خواهد داشت.                                                    
از سوى دیگر، یکى از سنّت هاى الهى "امتحان" است; به این معنا که اراده خدا بر این تعلّق گرفته که همه بندگانش را به انحاى گوناگون بیازماید: "احسب النّاسُ ان یترکوا و هم لا یفتنون." (عنکبوت: 2) خلقت هم خود وسیله اى براى آزمایش انسان هاست; زیرا انسان با توجه به این مسأله سعى مى کند با انواع مکر و حیله هاى او مبارزه کند و با کمک و استمداد از عقل و وحى الهى، در برابر انواع توطئه ها و برنامه ها و نیرنگ هاى شیاطین انس و جن مقاومت کند و تسلیم نشود و بدینوسیله به عالى ترین مراتب کمال و سعادت انسانى نایل شود. بله، او مى تواند با اختیار خود، اسیر شعارهاى ى و مغلوب هواهاى نفسانى خویش گشته، به دانى ترین مراتب حیوانى سقوط کند. و معمولا افراد بى ایمان نسبت به معاد این چنین هستند: "و لتُصغى الیه افئدة الّذین لایؤمنون بالا ة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون." (انعام:113)

آیا انسان در برابر مجبور است؟
نه تنها انسان با علم حضورى، پى به مختاربودن خود مى برد و نه تنها آیات متعددى از قرآن دل بر اختیار انسان مى کنند، بلکه آیات فراوان دیگرى نیز دل دارند که انسان در برابر مسلوب الاختیار نیست، بلکه از طریق تزیین (آراستن، زیباجلوه دادن) ، وسوسه ، دعوت ، تسویل (فریفتن) استزلال (لغزاندن) ، افتنان (به فتنه انداختن) اضلال (گمراه ) ، ایحاء (القا سخن، وحى ، وسوسه ) وعده دروغ و مانند آن انسان را به نافرمانى خدا سوق مى دهد و این همه، از لوازم شیطنت است. باید توجه داشت که اگر در بعضى از آیات اشاره به سلطه بر بعضى افراد شده، این سلطه تکوینى نیست و از این رو، در قیامت، به هنگام رویارویى با پیروان خود مى گوید: "انّ اللّه وعدکم وعدالحقّ و وعدتکم فاخلقتکم و ما کان لى علیکم من سلطان الاّ ان دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی ولوموا انفسکم و ما انتم بمصرخیّ انّی کفرت بما اشرکتمون من قبل..."(ابراهیم:22)
البته روشن است که سلطه در آیه شریفه، اطلاق دارد و شامل هر نوع سلطه اى مى شود، چه سلطه بر ابدان باشد و چه سلطه بر افکار و شه ها.
دعوت ى و تزیین اعمال و تسویل و وسوسه توسط ممکن است در انسان میل و شوق به گناهان ایجاد کند و انسان هم پس از آن به راحتى تن به معصیت و نافرمانى خدا دهد، ولى این به معناى مسلوب الاختیار انسان نیست ،بلکه او مخیّر است که دل و فکر خود را جایگاه و سنگر قرار دهد یا جایگاه ذکرالهى. بسیارند انى که حاضر نیستند، حتى یک لحظه، قلب خود را جایگاه وساوس ى قرار دهند; دل هاى آن ها لبریز از ایمان به خداست و همیشه بر او توکّل دارند و از این رو، هم بر آن ها هیچ سلطه اى ندارد: "انّه لیس سلطانه على الّذین آمنوا و على ربّهم یتوکلّون" (نحل: 99) او بر بندگان خدا ( انى که واقعاً بنده او هستند) هیچ سیطره اى ندارد، مگر بر پیروان گمراه خود: "انّ عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الاّ من اتّبعک من الغاوین" (حجر:42)

شیاطین انس و جن
بعضى از آیات سخن از شیاطین انس و جن دارند: "و کذلک جعلنا لکلّ نبى عدّواً شیاطین الانس و الجنّ یوحى بعضم الى بعض ز ف القول غروراً و لو شاء ربّک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و لتصغى الیه أفئدةُ الّذین لایؤمنون بالا ة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون." (انعام: 113)
چنان که از آیه استفاده مى شود، شیاطین انس و جن برنامه هاى اغواگرانه خود را به طور پنهانى، سریع و فریبنده به دیگران القا مى کنند و این جاست که در اثر این القاءات دل هاى افراد بى ایمان به آ ت نسبت به آن ها متمایل گشته، سخنان و برنامه هایى را که ظاهرى زیبا و باطنى زشت و کریه دارند، از آنان مى پذیرند و به آن دل گرم مى شوند و از این طریق، به انواع گناهان شقاوت بار آلوده مى شوند: "ولیقترفوا ما هم مقترفون."
نه تنها شیاطین جن، بلکه شیاطین انس هم براى گم راه مردم برنامه ریزى ها مى کنند و از این رو، قرآن به سران منافقان، که از هیچ کوششى براى ش ت مسلمانان دریغ نمى د، لقب "شیاطین" مى دهد: "واذا لقوا الّذین آمنوا قالوا آمّنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انّا معکم انّا نحن مستهزئون" (بقره: 14)

حزب
از بعضى از آیات استفاده مى شود که خداى تعالى به انسان هشدار مى دهد که دشمن شماست، شما هم او را دشمن تلقّى کنید و از پى روى او بپر د که هدفش جز اغواى شما چیزى نیست و او حزب و گروهش را به راه هاى منحرف دعوت مى کند و این جز دوزخ را در پى نخواهد داشت: "انّ ال لکم عدوٌ فاتخذوه عدّواً انّما یدعوا حزبه لی وا من اصحاب السّعیر." (فاطر:6)
اما در این که منظور از "حزب " چیست، قرآن خود توضیح مى دهد; در بعضى از آیات ، پس از معرفى منافقان و تبیین بعضى از برنامه ها و توطئه هاى آن ها ـ مانند طرح دوستى آن ها با غضب شدگان الهى، در مشکلات و گرفتارى ها با مسلمانان نبودن، با سوگند دروغ اعلان وفادارى نسبت به مؤمنان، با سوگند مردم را از راه خدا بازداشتن وعیدهاى مکرر به آن ها دادن ـ مى فرماید: "استحوذ علیهم ال فانساهم ذکراللّه اولئک حزب ال الا انّ حزب ال هم الخاسرون." (مجادله: 19); بر آنان استیلا پیدا کرده، یاد خدا را از خاطرشان محو نمود. آنان حزب ند. آگاه باشید که حزب زیان کارانند.
پس در واقع، حزب دو مشخصه بارز دارند: یکى سلطه بر آن ها و دیگرى فراموش خدا. دو مشخصه اى که هر یک از آن ها به تنهایى مى تواند تباه کننده سعادت دنیوى و ا وى انسان باشد و از همین طریق برنامه هاى خود را اجرا مى کند.
على(علیه السلام) مى فرماید: "الا و انّ ال قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله.." ; آگاه باشید که حزب خود را جمع آورى کردهوسواره ها وپیاده هاى(لشکر)خویش رافراخوانده است.
مرحوم علّامه جعفرى در ذیل کلمات گران سنگ مزبور مى گوید: "مسلّم است که حزبى به نام "حزب " با علامت مخصوص یا لباس مشخص در هیچ نقطه اى از تاریخ بشرى نمودار نگشته است. ما با هر حزبى که در تاریخ روبه رو مى شویم، با یکى از صفات جالب، که مفهوم آرمانى انسانى دارد، خود را مشخص کرده است، مانند حزب عد ، حزب آزادى، حزب ترقى خواهان و غیره... بنابراین، مقصود از "حزب " یک حزب رسمى با یک برنامه معیّن و هدف مشخص ى نیست، بلکه بنا به قاعده اصلى:
ناریان مر ناریان را طالبند *** نوریان مر نوریان را جاذبند
منظور گردهمایى و تشکّل افراد و گردهمایى از انسان نماهاست که هوا و هوس ها و خ مگى ها... و مقام پرستى و تورم "خود طبیعى" آنان را با یکدیگر متشکّل ساخته، همداستان و همرزم و هم پیاله نموده است. این گونه تشکّل، که المؤمنین(علیه السلام) آن را "حزب " مى نامد، از نظر ماهیت و نتیجه، پست تر و وقیح تر از تشکّل حیوانات درنده مى باشد; زیرا درندگان هر اندازه و به هر کیفیتى هم که متشکّل گردند، نمى توانند به فعالیت هاى وسیع تر و عمیق تر از محدوده غرایز معیّن خود بپردازند; مثلا، تشکّل ببرها هرگز نمى تواند تحوّل پلید در گروه ببرها یا دیگر جانداران به وجود بیاورد، در صورتى که حزب ، که از افراد انسانى تشکیل مى یابد، داراى نیروها و استعدادهایى است که به وسیله آن ها مى توانند ارزش ها را نابود کنند، تحوّلات قهقرایى ایجاد کنند، اگر موقعیت ایجاب کند راه هایى را که به پوچى حیات منتهى مى گردد پیش پاى مردم بگسترانند. حزب ى مختصات دیگرى هم دارد; از آن جمله مى تواند از مفاهیم عالى انسانى مانند علم، تکامل، عد ، وطن، آزادى، سوءاستفاده نموده با تحریک ابعاد آرمان جویى در انسان ها آنان را تا اعماق تباهى براند."
بعضى از آیات هم دل دارند که لشکریانى دارد که آن ها را براى اغواى مردم استخدام مى کند: "و جنودُ ابلیس اجمعون" (شعرا: 95); "انّه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انّا جعلنا الشیاطین اولیاء للّذین لا یؤمنون" (اعراف: 27); "واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الاّ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربّه افتتخّذونه و ذرّیتّه اولیاء من دونى و هم لکم عدوٌ بئس للظالمین بدلا" (کهف:50)
سخنان على(علیه السلام) در نهج البلاغه نیز بیانگر این واقعیت است، آن جا که مى فرماید: "آنان در زندگى به اعتماد د; او را تکیه گاه خویش و ملاک کارشان قرار دادند، او هم آنان را دام خود و وسیله اى براى اضلال دیگران قرار داد و هاى آن ها را لانه خود ساخت. در درون آن ها تخم هاى رذ و پستى گذاشت و جوجه هاى آن را در دامنشان پرورش داد; با چشم آن ها مى بیند و با زبان آن ها سخن مى گوید و به کمک آن ها بر مرکب اضلال و گم راهى خود سوار شده، کارهاى زشت و ناپسند را در نظرشان زیبا جلوه داده است. اینان مانند ى هستند که عملشان شاهد بر این است که با مساعدت انجام شده و گفتار باطل را او بر زبانشان جارى کرده است."
به هر حال، وقتى دل هایى که باید جایگاه یاد و ذکر الهى باشند به لانه تبدیل شوند، خیالات، وسوسه ها، توهّمات، شک و تردیدها، انکار و تکذیب ها و در نهایت توطئه ها شروع مى شوند; کارهایى که در واقع همگى تخم ریزى ها و یا جوجه هاى ى هستند. آن گاه چنین افرادى خود وسیله اى براى در جهت صید و اضلال مى شوند; چشمان آن ها چشمان ى و زبان هایشان زبان هاى ى خواهد بود، به طورى که همه کلماتشان سخنان است. آرى، افرادى این چنینى همان حزب و جمعیت ى و دست یاران او هستند.
اینان انى هستند که قبلا ویژگى هاى انسانى داشتند، اما در اثر پذیرش دعوت و زیر چتر و حزب او درآمدن، از صراط مستقیم الهى منحرف گشته، آن ویژگى هاى انسانى را از دست دادند و خود به یکى از شیاطین انسى مبدّل گشتند.

حزب اللّه
با توجه به آنچه در مورد حزب و آیات مربوط به آن گفته شد، تذکر این نکته لازم است که از منظر قرآن، حزب دیگرى نیز وجود دارد که در برابر حزب قرار دارد و آن "حزب اللّه" است. اما در این که منظور از "حزب اللّه" چیست، قرآن ویژگى هاى افراد تحت پوشش این حزب را چنین بیان مى دارد:
"لا تجد قوماً یؤمنون باللّه و الیوم الآ یوادّون من حادّاللّه و رسوله ولو کان آباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فى قلوبهم الایمان و ایدّهم بروح منه و یدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها رضى اللّه عنه و رضوا عنه اولئک حزب الله الا انّ حزب اللّه هم المفلحون." (مجادله:12)
ملاحظه مى شود که قرآن مى فرماید: گروهى را نمى یابى که ایمان به خدا و آ ت داشته باشند، اما با دشمنان خدا و رسولش سازگار و دوست باشند (مؤمن به خدا و آ ت هرگز با دشمن خدا و رسول او طرح دوستى نمى افکند)، حتى اگر آن ها پدران یا فرزندان یا برادران یا فامیلشان باشند. خداوند در دل آنان ایمان را نوشته است و آن ها را به وسیله روحى که از جانب خودش مى باشد تأیید کرده، آنان را به بهشت هایى که از زیر (درختان آن ها) جوى هایى روان است، داخل مى کند و در آن جا جاودان خواهند بود. آن ها از خدا خشنودند و خدا هم از آنان خشنود. (مسلّماً این بزرگ ترین پاداش محبّ است که محبوبش نسبت به او اظهار رضایت نماید; نعمتى که ارزش آن از همه بهشت و نعمت هاى آن بالاتر است.)
آن گاه خداوند متعال در پایان آیه شریفه این جمعیت (و افرادى که داراى چنین خصایصى هستند) را "حزب اللّه" اعلان مى کند و مى فرماید: آگاه باشید که آنان حزب اللّه هستند و آن هایند که اهل فلاح و رستگارى اند.
آیه اى دیگر "حزب الله" را انى مى داند که پیرو خدا و رسول او و در خط ولایت باشند: "انّما ولیُّکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الذین یقیمون الصّلوةَ و یؤتون ا ّکوة و هم راکعون و من یتولَّ اللّه و رسوله والّذین آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون." (مائده: 55ـ56)
از مجموع آیات مربوط به حزب اللّه، استفاده مى شود که آن ها:
1. کوچک ترین سازش و دوستى با دشمنان خدا ندارند;
2. دل هایى سرشار از ایمان دارند;
3. مورد تأییدات الهى هستند;
4. پاداش آن ها بهشت است;
5. هم مورد رضایت الهى هستند و هم آن ها از خدا راضى مى باشند;
6. آن ها رستگاران و اهل فلاح هستند;
7. فقط پیرو خدا و رسول خدا و در خط ولایت هستند;
8. آن ها پیروز خواهند بود (و این وعده اى است قرآنى و الهى).

دام ها و برنامه هاى
پس از آن که ابلیس مأمور سجده بر آدم شد و به سبب کبر و غرورى که داشت از سجده بر او ابا کرد، به خداى متعال گفت: اگر تا قیامت مرا زنده بگذارى، همه فرزندان او ـ جز عدّه کمى ـ را گم راه کرده و آن ها را از راه طاعت و بندگى تو بدر خواهم برد: "قال ارأیتَک هذا الّذى کرمت علىّ لئن اخّرتن الى یوم القیامة لاحتنکنّ ذرّیّته الاّ قلیلا." خداى متعال هم فرمود: برو که انى که از آن ها پیرو تو باشند، جهنم جزاى آن هاست که مسلّماً جزایى تمام خواهد بود: "قال اذهب فمن تبعک منهم فانّ جهنّم جزاؤکم جزاءً موفوراً."
در این جا خداوند به اسباب و وسایل و دام هاى ى براى گم راه مردم اشاره کرده، خطاب به مى فرماید: از آن ها هرکه را توانستى با صدایت تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آن ها بتاز و با آن ها در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده. و جز فریب به آن ها وعده نمى دهد. در حقیقت، تو را بر بندگان من تسلّطى نیست و حمایت گر و ى (همچون) پروردگارت بس است: "واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فى الاموال و الاولاد وعدهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً انّ عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفى بربّک ا." (اسرا: 64ـ65)
به راستى، اگر دقت کنیم، مى بینیم خداى متعال چهار دام و ـ به عبارت دیگر ـ چهار وسیله و برنامه براى در اضلال و اغواى دیگران برمى شمرد که همیشه در دنیا به انحاى گوناگون کاربرد فراوانى دارند:
1. "واستفزز من استطعت منهم بصوتک"; هر که را توانستى با صدایت تحریک کن و وسوسه نما. امروز هم شیاطین بزرگ انس با پشتوانه و اعتماد به شیاطین جن و ملاک قرار دادن آن ها به وسیله بنگاه هاى عظیم تبلیغاتى خود و ابزار و وسایل دیگر، شایعات و تبلیغات فراوان و دروغینى را براى گم راه مردم و به خصوص جوانان به راه مى اندازند; تبلیغاتى کاملا حساب شده در قالب خبر، شعر، مصاحبه، طنز و مانند آن ها که فقط احزاب ى را یاراى چنین تبلیغاتى است.
2. "واجلب علیهم بخیلک و رجلک"; با فریادت لشگر سواره و پیاده را به جانب آنان روانه کن. بزرگان شیاطین انس هم نیروهاى عظیمى تحت عناوین گوناگون مانند "نیروهاى واکنش سریع" براى اه دروغینى مانند مبارزه با تروریسم آماده کرده اند که در هر لحظه و در هر گوشه اى از جهان خواستند، هرطور صلاح دیدند، حمله مى کنند تا به اه ى خود نایل شوند; اه ى مانند سرکوب هاى آزادى بخش و استقلال طلب، حمایت از ا خود، ب منافع اقتصادى و سیاسى و باج گیرى.
3. "و شارکهم فى الاموال و الاولاد"; و با آنان در اموال و اولاد شریک شو. از جمله برنامه هاى ى احزاب ى در سلطه بر بندگان خدا و اغواى آن ها، رواج مسأله ربا در بین آن ها و سلطه بر منافع اقتصادى آن هاست تا هم اموال و ثروت هاى آن ها را به غارت ببرند و هم آن ها را مطیع خود و در نهایت، منحرف سازند. از سوى دیگر، هجمه فرهنگى به آن ها و شیوع ا و منکرات و ایجاد مراکز فساد و ازدیاد فرزندان نامشروع و در یک کلمه، از خود بیگانه جوانان، به طورى که فرهنگ بیگانه را فرهنگ خود بپندارند و به طور کلى، حیوانیت را به جاى انسانیت تلّقى کنند و از فطرت الهى و ویژگى هاى انسانى خود کاملا بیگانه شوند، از جمله برنامه هاى شیاطین است که از طریق مسائل اقتصادى و تهاجم فرهنگى بر ایشان قابل دست رسى است.
4. "و عدهم"; و به آن ها وعده (دروغین) بده و (آن ها را بفریب".
آن ها را با وعده دروغین ـ که اگر به برنامه هاى ما عمل کنید، در آینده نه چندان دور به اوج رفاه و آسایش و دموکراسى خواهید رسید و اگر عمل نکنید، هر لحظه از مدینه فاضله فاصله خواهید گرفت و وعده هاى دیگر ـ اعوان و یاران خود را فریب مى دهند.
اما قرآن در خاتمه هشدار مى دهد تا مبادا بندگان صالح خدا فریب چنین وعده هاى دروغینى را بخورند: "و ما یعدهم ال الاّ غروراً" و به غیر از فریب دادن، به آن ها وعده اى نمى دهد. و باز خطاب به فرماید: "انّ عبادی لیس علیهم سلطان"; بر بندگان من (هیچ گونه) سلطه اى نخواهى داشت. "و کفى بربّک ا."

بعضى از نشانه هاى کارهاى ى
گفته شد به انحاى گوناگون از طریق دعوت، تزیین، استزلال و افتنان، انسان ها را اغوا مى کند و این امور هیچ منافاتى با اختیار داشتن انسان ندارند ـ به این معنى که انسان در برابر مسلوب الاختیار نخواهد بود ـ و نیز گفته شد که در آیات متعددى خداى تعالى به انسان هشدار مى دهد که مبادا از اطاعت کند.
با توجه به آنچه گفته شد، بعضى از آیات قرآن نشانه هایى را براى کارهاى ى ذکر مى کنند; به این معنا که هشدار مى دهند که دستور چنین کارهایى را مى دهد.
این مسأله کمال لطف و عنایت الهى را نسبت به بندگانش مى رساند که آن ها را به نحو احسن هدایت مى کند تا مبادا دست خوش وساوس و حیله هاى ى قرار گیرند. به هر حال، بعضى از علایم کارهاى ى عبارتند از:
1. وعده فقر; انسان را از انفاق و اداى زکات و خمس بازداشتن تا مبتلا به فقرنشود: "ال یعدُکم الفقر"(بقره:268)
2. امر به ا; "... و یأمرکم بال اء" (بقره: 268);
3. امر به منکر; "فانه یأمر بال اء و المنکر" (نور: 21);
4. ترساندن دوستان خود (تا مبادا جهاد کرده، با کفّار مواجه شوند); "انّما ذلکم ال یخوّف اولیاءه فلاتخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین" (آل عمران: 175)
5. ایجاد دشمنى بین مسلمانان از طریق شرب خمر و بازى: "انّما یرید ال ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر" (مائده: 91);
6. بازداشتن انسان از یاد خدا: "و امّا ینسینک ال بعد الذکرى فلا تعقد بعد الذکرى مع القوم الظالمین" (انعام:68); "استحوذ علیهم ال فانسیهم ذکراللّه" (مجادله: 19);
7. در آرزو قرار دادن: "یعدهم و یمنیّهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً" (نساء: 120);
8. جدال در مورد خدا: "و من النّاس من یجادل فى اللّهِ بغیر علم و یتّبع کلَّ مرید" (حج: 3)
نشانه هاى کارهاى فراوان است، پرداختن به همه موارد، از حوصله این بحث خارج است.

وظیفه ما هنگام مواجهه با وسوسه هاى ى
با صرف نظر از آیاتى که به انسان هشدار مى دهند تا مبادا از پى روى کند (الم اعهد الیکم یا بنى آدم ان لا تعبدوا ال انّه لکم عدوٌ مبینٌ و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم") (یس: 60ـ61) و با صرف نظر از آیاتى که نشانه هاى کارهاى ى را بیان مى کنند (و قبلا ذکر شد) و با صرف نظر از همه آیات هشداردهنده در رابطه با ، قرآن کریم به دستور مى دهد که هنگام مواجهه با وسوسه هاى شیاطین، به خدا پناه ببر. "و امّا ینزغنّک من ال نزعٌ فاستعذبالله انّه سمیعٌ علیم" این روش متقین است; آن ها هنگامى که بعضى از شیاطین در اطراف قلبشان شروع به گشت زنى مى کنند تا در آن ها ایجاد وسوسه کنند، متذکّر گشته ناگهان بینا مى شوند (و حجاب غفلت از آن ها برطرف مى شود): "انّ الّذین اتّقوا اذا مسّهم طائفٌ من ال تذکّروا فاذا هم مبصرون" (اعراف: 200ـ201)
"البته استعاذه و پناه بردن به خدا هم خود نوعى تذکّر (و متوجه خدا شدن) است; چرا که معناى استعاذه این است که فقط خداى سبحان است که مى تواند این دشمن مهاجم را با همه نیرویى که دارد، دفع نماید و همین طور استعاذه، خود نوعى توکّل به خداست."
در جاى دیگر مى فرماید: "و امّا ینزغنّک من ال نزغٌ فاستعذ بالله انّه هو السمیع العلیم." (فصلت: 36)
و نیز مى فرماید: "و قل ربِّ اعوذبک من همزات الشیاطین و اعوذبک ربِّ ان یحضرون." به دستور مى دهد که بگو پروردگارا من از وسوسه هاى ها به تو پناه مى برم و (باز) به تو پناه مىبرم ازاین که نزد من حاضر شوند.

س رست بى ایمان ها
مسلماً توان جذب همه افراد را ندارد که بخواهد از روى جبر آن ها را گمراه نماید، بلکه این افراد بى ایمان و دنیاطلب و غافل از آ ت هستند که خود را در اختیار قرار مى دهند و او را به عنوان ولىّ اتخاذ کرده، اوامرش را امتثال مى نمایند. خداى متعال از سویى مى فرماید: "انّا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون" (اعراف: 27) و درجاى دیگر مى فرماید: تسلّط بر انى است که او را به عنوان س رست اتخاذ کرده اند: "انّما سلطانه على الّذین یتولّونه و الّذین هم به مشر " (نحل: 100) و در جایى سلطه او را بر گم راهان مى داند:"انّ عبادی لیس لک علیهم سلطانٌ الاّ من اتّبعک من الغاوین" (حجر:47) و در جاى دیگر، منافقان را تحت سلطه مى داند: "واستحوذ علیهم ال فأنسیهم ذکراللّه" (مجادله:19)
و از سوى دیگر، براى این که مبادا بر انسان مسلّط گشته، در اعماق دل او نفوذ کند، قرآن کریم بارها او را به عنوان دشمن معرفى کرده (که بحث آن گذشت) و حتى براى این که انسان در دام او گرفتار نیاید به او فرماید: مبادا از گام هاى ى پى روى کنى: "یا ایُّها الّذین آمنوا لا تتّبعوا خطوات ال " (نور:21) انى را هم که او را به عنوان ولى و س رست برگزیده اند در خسران و ضرر مى داند و مى فرماید: "و من یتخّذ ال و لیّاً من دون اللّه فقد خسر خسراناً مبیناً" (نساء:119) در جاى دیگر، او را بد قرین و همدمى مى داند: "و من یکن ال له قریناً فساء قریناً." (نساء: 38)

امنیت مخلصان از وسوسه هاى ى
اما با همه امکاناتى که براى اغواگرى دارد، نسبت به بندگان مخلص الهى قدرت اضلال و اغواگرى ندارد، همان گونه که خود نیز به این حقیقت اعتراف دارد: "قالَ فبعزّتک لاغویّنهم اجمعین الاّ عبادک منهم المخلصین." (ص: 83) "مخلصین هم انى هستند که پس از آن که خودشان را براى خدا خالص د، خدا هم آن ها را براى خود خالص کرد، به طورىک غیر خدا در قلبشان جاى ندارد. پس در هیچ لحظه اى مشغول به غیرخدا نیستند و هیچ گاه از غیر خدا اطاعت نمى کنند. و لذا، تسویلات ى یا هواهاى نفسانى و... کوچک ترین نفوذى در آن ها ندارند."
همان گونه که از آیات استفاده مى شود، مصداق بارز مخلصان انبیاى الهى و اهل البیت(علیهم السلام) هستند. قرآن درباره بعضى از ان بزرگ الهى مى فرماید: "واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولى الایدی و الابصار انّا اخلصنا هم بخالصة ذکرى الدار و انّهم عندنا لمن المصطفین الابرار." (ص: 46) درباره بعضى دیگر (حضرت موسى(علیه السلام)) مى فرماید: "انّه کان مخلصاً و کان رسولا نبیّاً" (مریم:51) درباره حضرت یوسف(علیه السلام)مى فرماید: "انّه من عبادنا المخلصین" (یوسف:24) و در مورد اهل البیت(علیهم السلام)مى فرماید: "انّما یریدُ اللّهُ لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً." (احزاب:33)
پس وقتى خداوند اراده تکوینى دارد که آنان از هرگونه رجس وپلیدى پاک باشند، روشن است که نمى تواند در آن ها نفوذ کند.

چرا نمى تواند مخلصان را اغوا کند؟
"محدوده هستى هرگز مقام شامخ انسان کامل را در برنمى گیرد و به حریم بندگان مخلص راهى ندارد. اگر بخواهد انسانى را فریب دهد، از راه شه و افکار فریب مى دهد، اما به مقام فکرى و عملى انسان کامل و بندگان مخلص راه ندارد تا بتواند آن ها را وسوسه کند، بلکه در وهم و خیال راه دارد و نه در محدوده عقل محض. در انسان هاى دیگر که رخنه مى کند، براى این است که عقل آن ها مشوب به وهم و خیال است، ولى انسان کامل وهم و خیال را در برابر عقل کامل خود خاضع کرده است. قواى درونى انسان کامل مأموم قوّه عاقله است و لذا، نمى تواند در عقل عملى انسان کامل از طریق امید و محبت و گرایش راه پیدا کند و یا در عقل نظرى او از راه شه و علم راه بیابد; زیرا مرحله عالى نفوذ وهم و خیال است و از آن بالاتر نمى رود. از تجرّد تام عقلى برخوردار نیست; چنان که در بخش عملى از محدوده و غضب نمى گذرد و به مرحله اخلاص، ایثار، تولّى و تبرّى راه نمى یابد. موجودى است مادى و داراى تجرّد برزخى و مثالى، و راهى به نشانه عقل محض ندارد; بله، او به عالم مثال راه پیدا مى کند. پس در مقام انسان کامل راه ندارد; زیرا نه مانند انسان کامل بىواسطه از اسما و حقایق باخبر است و نه مانند فرشتگان باواسطه خبر دارد. او لایق هیچ یک از این دو مرحله نیست و لذا، گرفتار دو امر مى شود: یکى جهل به مقام انسان کامل و دیگرى استبکار که منشأ این استکبار هم وهم و خیال است; چرا که عقل هرگز انسان را به کبر دعوت نمى کند. وهم است که مقام هاى دروغینى را راست مى پندارد و انسان را فریب مى دهد. و این که گفته شد قادر به نفوذ و وسوسه انسان هاى کامل نیست، نباید خیال کرد که پس دوست آن هاست یا نسبت به آن ها بى اعتناست، بلکه دشمن آن هاست و همواره سعى مى کند که اگر نمى تواند مستقیماً در خود آن ها راه پیدا کند، در خواسته ها و برنامه ها و در اجراى طرح هاى آن ها رخنه کند و نگذارد که خواسته هایشان محقّق شود: "و ارسلنا من قبلکَ من رسول و لا نبى الاّ اذا تمنّى القى ال فی اُمنیّته." (حج: 52)

ممنوعیت ورود شیاطین به آسمان ها
طبق نظر بعضى از مفسرّان، شیاطین براى گم راه پیروان خود، به آسمان ها صعود مى کنند تا کلام ملائکه را استماع نموده، براى افراد ضعیف الایمان جن بیان کنند و از سوى دیگر، به وسیله آن ها در دل هاى کاهنان ایجاد وسوسه نمایند و این توهم را در آن ها ایجاد کنند که غیب مى دانند. این خود وسیله اى براى اغواى بیش تر و اخلال در امر هدایت مردم بود.
به هر حال پس از ظهور دیگر نتوانستند به چنین اطلاعاتى مانند اطلاعات مربوط به حوادث زمین دست رسى پیدا کنند; چرا که شهاب هاى آسمانى مانع ورود آن ها به آسمان مى شد و آن ها را به طور دقیق مورد هدف قرار مى دادند:
ـ"انّازیّناالسمّاءالدّنیابزینة الکواکب وحفظاًمن کلِّ مارد لایسمعون الى الملأالاعلىویقذفون من کل جانب دحوراً و لهم عذابٌ واصبٌ الاّمن خطف الخطفة فاتبعه شهابٌ ثاقبٌ." (صافات: 10ـ6);
ـ "و انّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیداً و شهباً و انّا کنّا نقعد مقاعد للسّمع فمن یستمع الان یجدله شهاباً رصداً." (جن: 9);
ـ "و ما تنزّلت به الشیاطین و ما ینبغى لهم و ما یستطیعون انّهم عن السمع لمعزولون." (شعرا: 212);
ـ و حفظناها من کل رجیم الاّ من استرق السّمع فاتبعه شهابٌ مبینٌ." (حجر:18ـ17)
در این جا ممکن است گفته شود تاریخ به طور متواتر دل دارد بر این که پیش از و آمدن (صلى الله علیه وآله) نیز این شهاب ها وجود داشتند، تا جایى که حکما و فلاسفه قبل از درباره سبب حدوث آن ها سخن گفته اند. پس نمى توان ادعا کرد که در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چنین حوادثى اتفاق افتاده و چنین شهاب هایى به وجود آمده اند.
ف رازى در جواب این شبهه مى گوید: پیش از هم چنین شهاب هایى بود، اما در زمان رسول الله(صلى الله علیه وآله) بیش تر شده اند، به طورى که این کثرت آن ها در زمان آن بزرگوار به عنوان یکى از معجزات آن حضرت تلّقى شد.
ف رازى شبهه دیگرى را مطرح کرده که ملائکه در سطح اعلایى از فلک قرار دارند; همان گونه که شیاطین امکان وصول به سطح اسفل را دارند. از این رو، حرم فلک مانع از نزدیک شدن شیاطین به فرشتگان مى شود. آن گاه اشکال مى شود که شیاطین نمى توانند کلام فرشتگان را استماع کنند تا نیازى به رجم باشد.
سپس جواب مى گوید: افعال الهى غیرمعلّله هستند; "فیفعل الله ما یشاء و یفعل ما یرید" و هیچ نباید درباره افعال الهى اعتراض کند.
ولى باید توجه داشت که این گونه پاسخ ها به چنین شبهاتى در صورتى امکان دارد که ما فرشتگان را موجوداتى مادى و داراى مکانى مادى بدانیم، وگرنه چنانچه موجوداتى غیرمادى باشند ـ که هستند ـ و خلقت آن ها از نوع خلقت آدمى و شیاطین نباشد ـ که نیست ـ بلکه موجودات و مخلوقاتى نورانى باشند و مجرّد ـ که در جاى خود ثابت شده است ـ آن گاه نه تنها چنین پاسخ هایى غیرمعقول است، بلکه اصولا جایى براى طرح چنین سؤالاتى نخواهد بود و مسأله صورت دیگرى پیدا مى کند.
مرحوم علّامه طباطبایى در این باره مى فرماید: "بیاناتى این چنینى، که در کلام الهى براى ما تبیین شده اند براى آن است که حقایقى خارج از حس ما هستند و از طریق حواس، دست رسى به آن ها براى ما میسّر نیست تا به صورت محسوس و نزدیک به ذهن آن ها را تصور کنیم و از این رو، خداى تعالى مى فرماید: "و تلک الامثالُ نضربها للناس و ما یعقلها الاّ العالمون." (عنکبوت: 43) حقایقى دیگر، که فراوان نیز هستند، در بیانات الهى این چنین براى ما بیان شده اند; مانند عرش، کرسى، لوح، کتاب و... بنابراین، مراد از آسمانى که فرشتگان ن آن هستند، عالم ملکوت است که داراى افقى عالى تر است که نسبت آن به عالم مشهود همان نسبت آسمان محسوس به زمین است. اما مراد از نزدیک شدن شیاطین به آسمان و استراق سمع آن ها از ملائکه و رانده شدن آن ها توسط شهب، نزدیک شدن آن ها به عالم فرشتگان است تا به اسرار خلقت و حوادث آینده اطلاع پیدا کند و این جاست که آنان توسط نورى از ملکوت، که طاقت آن را ندارند، رانده مى شوند. و مى توان گفت: منظور این است که شیاطین براى باطل و مشتبه حق، خود را به آن نزدیک مى کنند (و حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق جلوه گر مى سازند.) که در این جا فرشتگان آن ها را به وسیله حق رمى نموده، اباطیل آن ها را نابود ساخته و حق را هویدا مى نمایند."
پس طبق فرمایش مرحوم علّامه(رحمه الله)، یا باید گفت: "سماء" در آیه شریفه به معناى عالم ملکوت، و صعود شیاطین به آسمان هم به معناى نزدیک شدن و توجه آن ها به عالم فرشتگان است و منظور از "شهاب" هم شهاب معنوى و نورانى است که شیاطین به وسیله آن ها رانده مى شوند و یا این که بگوییم: سماء به معناى حق است و صعود شیاطین هم بیانگر نزدیک شدن آن ها به حق براى نابودى آن است و "شهاب" هم به معناى آشکار و پدیدارشدن حق توسط ملائکه مى باشد.
ولى در این جا، احتمال سوّمى نیز وجود دارد که بعضى از مفسّران بزرگ داده اند که با توجه به آن، علاوه بر این که مسأله تجرّد ملائکه حفظ مى شود، مسأله صعود شیاطین به آسمان هاى ظاهرى و مادى نیز توجیه نمى شود; همان گونه که مرحوم علّامه توجیه د، و آن این که: مى دانیم از نوع جن است، جن هم موجودى مادى است و مانند انسان داراى روح مى باشد، اگرچه از آتش خلق شده است. موجوداتى هم که داراى روح و جسم هستند، روح و جسم آن ها تأثیر و تأثّر متبادل در یکدیگر دارند; مثلا، گاهى انسان غمگین مى شود و این ح او امرى روحى است که موجب لاغرشدن جسم او مى شود. بدن نیز در روح اثر مى گذارد; همچنان که برخى غذاها مانند خوردن زعفران موجب نشاط آدمى مى شود یا این که پس از خوردن غذا، انسان احساس سنگینى مى کند; چرا که خون کم تر به مغز مى رسد و انسان کم تر نشاط شیدن دارد. پس اگر روح بخواهد فعالیت هاى ویژه خود را انجام دهد، باید جسم داراى شرایط ویژه بدنى باشد. مرتاضان هم از ع همین قضیه استفاده کرده، براى تقویت روحشان ـ مثلا ـ کم غذا مى خورند یا کم حرکت مى کنند یا کم تر تنفّس مى کنند که صرف نظر از حرمت یا حلیّت آن، بدینوسیله با موجوداتى مثل جن تماس مى گیرند و اطلاعاتى ب مى کنند. همین قانون در مورد جن هم که او نیز مادى مى باشد، صادق است و چنین رابطه اى بین روح و بدن برقرار است; یعنى مى توان چنین تصور کرد که رفتن به جوّ زمین براى جن شرایط خاص روحى پیش مى آورد که بر اساس آن روحش مى تواند با عالم بالا تماس بگیرد که گویى این بالا رفتن براى آن ها نوعى ریاضت است که به وسیله آن با حصول شرایط خاص، بهتر مى توانند از امور معنوى استفاده کنند; مانند ب اطلاعات مورد علاقه براى اخلال در امر هدایت آدمیان.
این ماجرا هم تا پیش از توّلد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) ادامه داشت و آن ها بدینوسیله کم و بیش مردم را گم راه مى د، اما اکنون به نص قرآن، دیگر این توانایى را ندارند: "فَمَن یستمع الآن یجد له شهاباً رصداً." (جن: 9)
اما در این که منظور از "شهاب" در این صورت چیست، باید گفت: این احتمال بعید نیست که شهاب امرى معنوى باشد، گرچه ممکن است که منظور همین شهاب ظاهرى باشد; زیرا وجود علل طبیعى به معناى نفى علل ماوراى طبیعى نیست; چرا که این ها مى توانند ابزار و معدّاتى باشند که در حد اعداد و در عالم طبیعت تأثیر دارند، اما تأثیر حقیقى تر و اصلى تر از آنِ عوامل ماوراى طبیعى است. پس مى توان تصور کرد که اختیار این شهاب ها در دست ملائکه باشد، همان گونه از آیات استفاده مى شود که آنان مدبّرات و رسل الهى هستند و پس از ولادت (صلى الله علیه وآله)، تدبیر الهى در مورد این شهاب ها چنین است که وقتى ها بخواهند استراق سمع کنند به سوى آن ها پرتاب مى شوند; مانند باران که به طور طبیعى مى بارد، ولى مؤمنان با استسقا، طلب باران نموده، دعایشان مستجاب مى شود که همین عوامل تحت تأثیر ملائکه الهى است و در نهایت، تحت تدبیر الهى، به گونه اى عمل مى کنند که دعاى مؤمنان مستجاب مى شود.

پاورقیها:
"فا ج منها فانّک رجیمٌ و انّ علیک اللعنةُ الى یوم الدین." (حجر: 34ـ35) و نیز ر.ک: اعراف: 13 / اسرا: 62 / ص: 78ـ77
و نیز ر.ک: عنکبوت:3/ ص:34/ دخان:17/ ص: 24 / تغابن: 15/ انفال:28/ بقره: 102/ بقره: 155/ محمد: 31/ کهف:7/ محمد:4/ هود:7/ ملک:2/آل عمران:186/بقره:124/آل عمران:154
نهج البلاغه، خطبه 10، ص 54
الف رازى، پیشین، ج 26، ص 121 / ص 122
"و اذقلنا للملائکةِ اسجدوا لادم فسجدوا الاّ ابلیس" (بقره: 34) و نیزر.ک:اعراف:11/اسرا:61/کهف:50/طه:116 / حجر: 30/ ص: 73
برگرفته از: محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 11، ص 130 و ج 12، ص 165
"وعدهم و ما یعدهم ال الاّ غروراً." (اسرا: 64) و نیز ر.ک: ابراهیم: 22
نهج البلاغه، ص 53، خطبه 7: "اتخذوا ال لأمرهم ملاکاً و اتخذهم له اشراکاً فباض و فرّخ فی صدورهم و دبِّ و درج فى حجورهم فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم فرکب بهم ا لّل و زیّن لهم الخطل فِعْلَ من قدشرکه ال ُ فى سلطانهونطق بالباطل على لسانه"
نهج البلاغه، تدوین صبحى صالح، خطبه192 (قاصعه)، ص 287
الف الرازى، فسیرالکبیر، ج1،ص213، چاپ دوم،بیروت، داراحیاء راث العربى
نهج البلاغه، تدوین صبحى صالح، خطبه 192 (قاصعه)، بیروت، 1387 ق، ص 287
محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، 1358، ج 3، ص 193
در سوره توبه، آیه 24 مى فرماید: "قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها و تجارةٌ تخشون ادها و م ن ترضونها احبّ

مشاهده متن کامل ...

ع هایی از دوران کودکی دهه 60. خودم خیلی حال ....
درخواست حذف اطلاعات
 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی هامشاهده متن کامل ...
کوهپیمائی از خلج به هفت حوض
درخواست حذف اطلاعات

کارگروه حفظ محیط کوهستان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسان رضوی و هیئت کوهنوردی شهرستان مشهد با همکاری کارگروهای همگانی خود در روز 12 آذر ماه به منظور تثبیت آزادسازی و رفع تصرف بخش هایی از معادن و زمین های منطقه خلج و همچنین به پاس قدردانی از زحمات و حمایت های معاون محترم دادستان مشهد و مدیریت محترم حفاظت املاک و اراضی آستان قدس رضوی کوهپیمائی عمومی در ارتفاعات خلج ( قله معجونی) برگزار گردید. شروع کوهپیمائی از قائم 43 به سمت قله معجونی در ساعت 7 صبح آغاز شد. در این کوهپیمائی باشکوه طبیعت دوستان و باشگاهها کوهنوردی و اقشار مختلف مردم با حضور خود نشان دادند که هر کدام حافظ محیط زیست هستند و حمایت خود را از این گونه حرکت های زیست محیطی اعلام د.

کوهنوردان باشگاه ایثار هم با حضور خود در این کوهپیمائی عمومی حمایت خود را از این حرکت زیست محیطی نشان دادند.بعد از پایان یافتن کوهپیمائی عمومی کوهنوردان باشگاه ایثار برنامه خود را به سمت هفت حوض با شعار هر کوهنورد یک حافظ محیط کوهستان است ادامه دادند.

کلیک کن روی ادامه مطلب.......مشاهده متن کامل ...
استان کردستان را بیشتر بشناسیم
درخواست حذف اطلاعات

استان کردستان استانی سرسبز و م با گستردگی 29136.547 کیلومترمربع در غرب ایران قرار دارد. این استان که در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است. مرکز این استان، شهر سنندج است. این استان از 10 شهرستان، 21 بخش، 29 شهر، 83 دهستان و 1815 آبادی تشکیل شده است.

شهرستان های استان کردستان

 

ردیف شهرستان

توضیحات

(بر اساس تقسیمات کشوری سال 1393)

تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1

بانه

شهرستان بانه یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بانه است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۱۸٫۶۶۷ نفر بوده است.

بخش ها: آرمرده- ننور- نمشیر- مرکزی

ا: آرمرده- بانه- بوئین سفلی- کانی سور

دهستان ها: بله که- بوئین- بوالحسن- پشت آربابا- شوی- کانی سور- نمه شیر- ننور

4 4 8

2

بیجار

شهرستان بیجار یکی از شهرستان های استان کردستان است. مرکز این شهرستان شهر بیجار است. اکثریت مردم شهرستان بیجار به زبان کردی گروسی و کردی سورانی سخن می گویند. بیشینه مردم این شهرستان مسلمان هستند.

بخش ها: چنگ الماس- مرکزی- کرانی

ا: بابارشانی- بیجار- پیرتاج- توپ آغاج- یاسوکند

دهستان ها: بابارشانی- پیرتاج- حومه- خسرو آباد- خورخوره- سیاه منصور- سیلتان- طغامین- کرانی- گرگین- نجف آباد

3 5 11

3

دهگلان

شهرستان دهگلان از شهرستان های استان کردستان است. تمامی مردم شهرستان دهگلان کرد زبان می باشند. ۹۰% از مردم این شهرستان سنی مذهب و تنها ۱۰% از آن ها شیعه هستند. شهرستان دهگلان از شمال به شهرستان های بیجار و دیواندره، از شرق به بخش مرکزی شهرستان قروه، از جنوب به شهرستان های کامیاران و سنقر کلیایی و از غرب به شهرستان سنندج محدود می شود.

بخش ها: بلبان آباد- مرکزی 

ا: بلبان آباد- دهگلان

دهستان ها: ئیلاق جنوبی- ئیلاق شمالی- حومه دهگلان- سیس- قوری چای

2 2 5

4

دیواندره

شهرستان دیواندره یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است که در شمال این استان قرار گرفته است. مرکز این شهرستان شهر دیواندره است. دیواندره در فاصله ۹۸ کیلومتری شمال سنندج با وسعت ۴۲۰۳ کیلومتر مربع قرار دارد که از شمال با تکاب، از شرق با شهرستان بیجار، از شمال غربی با سقز، از غرب با مریوان و از جنوب با سنندج همسایه است. شهرستان دیواندره با مساحتی معادل ۴۲۰۳ کیلومتر مربع در حدود ۱۵٪ از وسعت استان کردستان را شامل می شود.

بخش ها: کرفتو- مرکزی- سارال

ا: دیواندره- زرینه

دهستان ها: اوباتو- چهل چشمه- حومه- زرینه- سارال- قراتوره- کانی شیرین- کوله

3 2 8

5

سروآباد

شهرستان سروآباد یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است که از سمت غرب با کشور عراق هم مرز است. این شهرستان از شمال به شهرستان مریوان، از شرق به شهرستان سنندج و از جنوب به شهرستان کامیاران محدود می شود. مرکز این شهرستان شهر سروآباد است که تقریبا در ۸۰ کیلومتری غرب سنندج قرار دارد. این شهرستان بخشی از ناحیه اورامانات نیز به حساب می آید. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۴٫۸۳۲ نفر بوده است.

بخش ها: اورامان- مرکزی

ا: اورامان تخت- سروآباد

دهستان ها: اورامان تخت- بیساران- پایگلان- دزلی- زر آب- ژریژه- شالیار- الان

2 2 8

6

سقز

شهرستان سقز یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان شهر سقز است و صاحب دیگر شهر آن است. که در قسمت شمالی استان کردستان واقع است و از شمال به شهرستان بوکان، از شرق به شهرستان دیواندره، از جنوب به شهرستان مریوان و از غرب به شهرستان بانه محدود است. این شهرستان از جنوب با کشور عراق همسایه است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 295،250 نفر بوده است.

بخش ها: - زیویه- مرکزی- سرشیو

ا: سقز- صاحب

دهستان ها: - ترجان- تموغه- تیلکوه- چهل چشمه غربی- خورخوره- ذوالفقار- سرا- صاحب- گل تپه- میرده

4 2 11

7

سنندج

شهرستان سنندج یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان شهر سنندج است. این شهرستان در مرکز استان قرار گرفته و غیر از شهرستان های سقز، بیجار و بانه، با بقیه شهرستان های استان مرز مشترک دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۰۹٬۶۲۸ نفر بوده است.

بخش ها: حسین آباد- سیروان- مرکزی- کلاترزان

ا: سنندج- شویسه

دهستان ها: آبیدر- آرندان- حسین آبادجنوبی- حسین آبادشمالی- حومه- ژاورودشرقی- ژاورودغربی- سراب قامیش- کلاترزان- میانرود- نران- نگل

4 2 12

8

قروه

شهرستان قروه یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز آن شهر قروه است. شهرستان قروه در شرق استان کردستان قرار گرفته و از شرق به استان همدان و از جنوب به استان کرمانشاه محدود است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 109٫622 نفر بوده است. اهالی شهرستان قروه به زبان های ترکی و کردی تکلم می کنند.

بخش ها: چهار ی- دلبران- مرکزی- سریش آباد

ا: دزج- دلبران- سریش آباد- قروه

دهستان ها: چهار ی شرقی- چهار ی غربی- دلبران- بدر- پنجه علی جنوبی- پنجه علی شمالی- قصلان- لک- مالوجه- یالغوزآغاج

4 4 10

9

کامیاران

شهرستان کامیاران، از شهرستان های استان کردستان در غرب است. مرکز این شهرستان، شهر کامیاران است که در ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج واقع شده است. این شهرستان جنوبی ترین شهرستان استان کردستان است و با استان کرمانشاه و کشور عراق مرز مشترک دارد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با 199،895 نفر بوده است. مردم آن به زبان کردی تکلم می کنند.

بخش ها: موچش- مرکزی

ا: کامیاران- موچش

دهستان ها: آباد- بیلوار- ژاورود- سورسور- شاهو- عوالان- رود

2 2 7

10

 مریوان

شهرستان مریوان یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر مریوان است. این شهرستان از شمال به شهرستان سقز، از شرق و جنوب شرقی به شهرستان سنندج، از جنوب به بخش نوسود از شهرستان پاوه و از غرب و شمال غربی به خاک عراق محدود است.

بخش ها: خاوومیرآباد- مرکزی- سرشیو

ا: برده رشه- چناره- کانی دینار- مریوان

دهستان ها: خاوومیرآباد- زریوار- سرشیو- سرکل- کوماسی- گلچیدر

3 4 6

تاریخ و فرهنگ استان

تاریخ کردستان تا قبل از چندان روشن نیست. کردها اقوامی آریایی نژاد هستند که چندین هزار سال قبل از میلاد به این منطقه مهاجرت کرده اند. در سال های 16 تا 20 هجری قمری، قلعه ها و استحکامات کردها به تصرف اعراب درآمد. فتح شهر "روز" و "ارادباذ" دو شهر شین در سال 22 ه.ق صورت گرفت. در سال 23 ه.ق که عرب در ایالات فارس مشغول فتوحات بود، اکراد فارس در دفاع از شهر فسا شرکت داشتند. ابوموسی اشعری در سال 25 ه.ق شورش اکراد را سرکوب کرد. در سال 90 ه.ق اکراد فارس سر به شورش برداشتند ولی توسط حجاج بن یوسف ثقفی سرکوب شدند. در سال 224 ه.ق یکی از ان کرد در شهر موصل بر ضد خلیفه معتصم سر به شورش برداشت و خلیفه معروف "آیتاخ" را به جنگ او فرستاد. "آیتاخ" در این جنگ پیروز شد و بسیاری از اکراد را نیز به قتل رساند. درسال 281 ه.ق در زمان خلافت المقتدر بالله، بار دیگر اکراد سر به شورش برداشتند. در قرون چهارم، پنجم هجری خاندان "شدادیا" که کرد بودند، در دبیل و گنجه حکومت های مستقلی تشکیل دادند. در سال 359 ه.ق عضد ال ه دیلمی با کردهای موصل درگیر شد و پس از غلبه، قلاع آن ها را ویران کرد و سران کرد را به قتل رسانید. یکی از رویدادهای مهم دوره زمامداری شرف ال ه دیلمی (379-372 ه.ق) پیکار او در سال 377 ه.ق با "بدربن حسنویه" در کرمانشاه است که منجر به پیروزی بدر شد. "بدربن حسنویه" در سال 405 ه.ق به دست یکی از طایفه های کرد کشته شد و شمس ال ه پسر ف ال ه دیلمی تمامی متصرفات وی را ضمیمه قلمرو خود گردانید. ای کردستان در زمان حمله مغول از قتل و غارت مصون نماند و در زمان تیمور و ترکمانان قره قویونلو و آق قویونلو، کردستان و دیار بکر میدان تاخت و تاز یان تیمور شد. شاه اسماعیل اول موسس سلسله صفوی به علت پیروی اکراد از مذهب تسنن روابط حسنه ای با آن ها نداشت، در مقابل سلاطین عثمانی در تقویت هرچه بیشتر کردها می کوشیدند. با تشکیل سلسله زندیه برای نخستین بار در تاریخ ایران سلسله ای کرد نژاد به سلطنت رسید. در سال 1964میلادی، قاضی محمد همزمان با ایران توسط قوای متفقین و حمایت ت روسیه از او، جمهوری خلق کردستان را تشکیل داد ولی پس از تخلیه کامل ایران از قوای متفقین و اعزام ت مرکزی به آذربایجان و کردستان، این جمهوری از هم پاشید. کردستان امروزی یکی از نواحی و استان های مهم و استراتژیک سرزمین ایران به شمار می رود و همچنان رو به توسعه و رشد است. استان کردستان از لحاظ فرهنگی جذ ت های بسیار جالب توجهی دارد که نظیر آن در سایر نقاط ایران کمتر دیده می شود. زبان، شعر، ، موسیقی و آداب و رسوم به جای مانده در این پهنه از سرزمین ایران، قدمتی دیرینه دارد. زبان کردی یکی از زبان های گروه هندی - اروپایی است و دستور زبان ویژه ای دارد. این زبان در ایران چند شاخه مشخص دارد که عبارتند از: شاخه اورامی که یک لهجه بسیار قدیمی با اص تاریخی است، شاخه سورانی که مهم ترین و رایج ترین شاخه زبان کردی به شمار می رود، شاخه کرمانشاهی که در کرمانشاه رایج است.

استان کردستان بخشی از سرزمینی است که به وسیله مادها حکمرانی می شده است. مرز تاریخی سرزمین هایی که به وسیله مادها اداره می شده، در شمال به «اوراتو»، در غرب به «آشور» و در جنوب و جنوب غربی به ایلام و سومر منتهی می شد. در ابتدا قبایل نژاد آریایی در شرق و غرب دریاچه ارومیه اسکان یافتند. تعدادی از آنان در شرق دریاچه مقیم شدند و آن را «آمادای» نامیدند و قسمتی که در غرب دریاچه ارومیه بود را پارسوا (پارسوما) نامیده می شد. اولین گروه ت مادها را بنیان نهاد و دومین گروه سلطنت قدرتمند هخا ان را به وجود آورد. با توجه به متن دست نوشته داریوش در پرسپولیس و بیستون، ت شاهنشاهی مادها در ناحیه هخا در ۵۵۰ قبل از میلاد واقع شده و سرزمین مادها یکی از ایالات ت هخا شد. از زمان سلطنت هخا ان، در نواحی پارس ها و ساسانی ها، ای مادها به عنوان یکی از ایالات ایران باستان به نام «ماه» شناخته می شد. این ای شامل دو بخش «ماه پایین» یا رازی ماه و «ماه بالا» یا نهاوند ماه بود. در دوران قبل از سرزمین مادها، «کردستان» نامیده می شد. در زمان حکومت اردلان ها «کردستان»، کردستان اردلان نامیده می شد، به این دلیل که ت سلسله اردلان بر این ناحیه حکومت می کرد.

 


جاذبه های طبیعی و تفریحی

رودخانه

 • رودخانه قزل اوزن

این رودخانه یکی از شاخه های اصلی سفید رود است که از کوه های چشمه و نواحی مرتفع هزارکانیان و چشمه ساران بخش دیواندره سرچشمه می گیرد و وارد استان زنجان می شود و در محلی به نام منجیل بعد از پیوستن به رودخانه شاهرود، سفید رود را تشکیل داده و به دریای خزر می ریزد. رودهای قمچقای و اوزون دره از شهرستان بیجار و رودهای تروال (تلوار) و شور از شهرستان قروه، از شعبات مهم رودخانه قزل اوزون در استان کردستان هستند. دره ها و سواحل این رودخانه جذاب و دیدنی است و انواع ماهی های آن معروف است.

 • رودخانه سفیدرود

طول این رودخانه از زرینه رود کوتاه تر و آب آن نیز کمتر است. این رودخانه در سقز به نام "تاتاهو" معروف است که از ارتفاعات منگور و ترجان سرچشمه می گیرد و در نهایت به دریاچه ارومیه می ریزد. رودخانه های چمخانه و ساوجبلاغ مهمترین شعبات این رود هستند. حواشی این رودخانه به ویژه در دره های گسترده و دشت ها، بسیار زیبا و دیدنی است.

 • رودخانه سیروان

این رود درازترین رودخانه استان کردستان است و رودهای رود و قشلاق سرچشمه های اصلی آن است. ه رود از کوه های کبود شهرستان سقز و قشلاق از کوه های پیر محمد شهرستان بیجار سرچشمه می گیرد. شعب مختلف آن به منزله شریان های اصلی، دره ژرفی را در هر سو تشکیل می دهند. قسمتی از مسیر این رود، در نوار داخلی نزدیک مرز ایران و عراق واقع شده و به نام رود"دیاله" در نهایت به خلیج فارس می ریزد. شعبات مهم آن، دزلی، مریوان، گردلان، زراب قطوند، قشلاق و رود هستند. بستر و حواشی این رود بسیارزیبا زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است و لذا برای بهره برداری های توریستی و تفریحی نیز بسیار مناسب است.

 • رودخانه زرینه رود

مسیر این رودخانه شمالی - جنوبی است و از کردستان به سمت دریاچه ارومیه جریان دارد. شاخه اصلی آن چم سقز (چومه) از کوه های گردنه خان در شرق بانه سرچشمه می گیرد. رود خورخوره شعبه مهم آن است که از مجاورت شهر سقز عبور می کند و در نهایت وارد زرینه رود می شود. شاخه های دیگر آن ساروق و موردی (لیلا) نام دارند که از نواحی تکاب و سهند سرچشمه می گیرند و وارد زرینه رود می شوند. زرینه رود در شهرستان سقز به نام رودخانه "جغتو" معروف است. زرینه رود پس از عبور از جنوب آذربایجان غربی به دریاچه ارومیه می ریزد. سواحل این رودخانه عظیم و پر آب یکی از ممتازترین قلمروهای گردشگاهی و توریستی - طبیعی استان کردستان محسوب می شود. سراسر آن از قابلیت های استفاده از ورزش های آبی مفرح از جمله قایق سواری تندآبی برخوردار است.

دشت

 • دشت های بانه

در محدوده شهرستان بانه دو دشت تال و شوی واقع شده اند. مساحت گسترده دشت تال 1800 تار و مساحت دشت شوی حدود 2000 تار است. در گستره دشت تال رودخانه های سید سارم و زروار جاری اند که در نهایت به رودخانه گلوی سرازیر می شوند. در دشت شوی، رودخانه های شوی و نژو جریان دارند که در نهایت به رودخانه گلوی ملحق می شوند. در این دشت انواع گیاهان مرتفع زی یافت می شود و به همین دلیل در بهار و تابستان چشم اندازی سبز و با طراوت دارد و پاییز آن نیز بسیار زیباست.

 • دشت دهگلان

مساحت این دشت 62700 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1800 متر است. این دشت پوشش گیاهی جالب توجهی دارد و چشم اندازهای مزارع آن در فصل بهار زیباست.

 • دشت کامیاران

این دشت در شهرستان کامیاران واقع شده است و دو قسمت دارد. قسمت جنوبی آن در استان کرمانشاه و حوزه شمالی آن نیز در آبادی ورله در استان کردستان واقع شده است. مساحت این دشت 17370 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1400 متر است و یکی از زیباترین و جذاب ترین دشت های استان کردستان به ویژه از نظر چشم اندازهای زیبا محسوب می شود.

 • دشت قروه

مساحت این دشت 58400 تار و ارتفاع آن از سطح دریا 1800 متر است. این دشت در شهرستان قروه قرار گرفته و رودخانه «چم شور» در این دشت جریان دارد.

 • دشت های سقز

دشت های صاحب، قه لا ، له گرمی و کول تپه از جمله دشت های سقز می باشد. وسعت دشت های این شهرستان در حدود 700 تار است. برخی از این دشت ها در فصول بهار و تابستان با سرسبزی و گل های وحشی جلوه ای بسیار زیبا دارند.

دشت های دیگری که در این استان وجود دارند عبارتند از:

 • دشت خامسان با 1500 تار مساحت در شهرستان کامیاران
 • دشت آباد با 6000 تار وسعت در شهرستان کامیاران
 • دشت بیجار با 53000 تار وسعت در بیجار.

جنگل

 • جنگل های منطقه ای بانه

مساحت جنگل های این منطقه در حدود 50000 تار برآورده شده است. دامنه های غربی کوه های گردنه خان، مرز شرقی جنگل های شهرستان بانه است و از این ناحیه به طرف غرب جنگل های آن همانند جنگل های مریوان با درختان فراوان و متراکم، سرسبزتر می شوند.

 • جنگل های منطقه ای سقز

مساحت جنگل های سقز در حدود 7000 تار برآورده شده است. منطقه بین بوکان و سقز در دامنه های شیب دار دو طرف جاده شمال و جنوب واقع شده است که برای تولید گونه های درختی سریع الرشد بسیار مناسب است و جنبه های تفریحگاهی آن نیز بسیار جالب توجه می باشد.

 • جنگل های منطقه ای سنندج

مساحت این جنگل ها در حدود 78000 تار است و بیشتر در غرب کامیاران و جنوب سنندج واقع شده اند.

 • جنگل های مریوان

این جنگل ها در حدود 185000 تار مساحت دارند و حداکثر گسترش آن ها از گردنه گاران به سمت غرب تا آبادی شیخ عطار است. دشت های مرتفع غربی سلسله های زاگرس، رطوبت ابرهای باران زای مدیترانه را جذب نموده و شرایط نسبتا مساعدی را برای ایجاد پوشش جنگلی فراهم می کند.

کوه

 • کوه چهل چشمه

این کوه بلندترین کوه شمال کوهستان زاگرس است که 1373 متر ارتفاع دارد و در 53 کیلومتری جنوب شرقی سقز واقع شده است. رودخانه های شورقی، چهل چشمه، کله باد و چم تو از ارتفاعات این کوه چشمه می گیرند. همچنین چشمه سارهای فراوانی نیز در دامنه ها و دره های این کوه از زمین می جوشند و سرسبزی و زیبایی ویژه ای به آن می بخشد. این کوه با طبیعتی زیبا از پتانسیل تفرجگاهی و طبیعت گردی فراوانی برخوردار است.

 • کوه حسین بک

این کوه در 17 کیلومتری جنوب قروه و در جنوب روستای مجید آباد واقع شده و 3091متر ارتفاع دارد. این کوه از شمال غربی به کوه بیرو از شرق به کوه پریشان متصل است و یکی از بلندترین کوه های شهرستان قروه بشمار می رود. دامنه های شمالی این کوه به شهرستان قروه و دامنه جنوبی آن به شهرستان سنقر مشرف است و در حاشیه کوهستان زاگرس جای دارد.

 • کوه کوچسار

این کوه با ارتفاع 2946 متر در فاصله 30 کیلومتری جنوب غربی سنندج واقع شده است. روستای زیبای "شیان" که چشم اندازهای بدیعی به ویژه در فصول بهار و تابستان دارد، در شرق این کوه قرارگرفته است. رودخانه های دوپردان و چم هشلی از همین کوه سرچشمه می گیرند.

 • کوه میانه

این کوه یکی از بلندترین ارتفاعات شهرستان مریوان است که در فاصله 33 کیلومتری جنوب شرقی مریوان و در غرب روستای میانه واقع شده و 2950 متر ارتفاع دارد. کوه سنگ سور از طرف شمال به آن متصل است.

 • کوه پیازه

این کوه از ارتفاعات نیمه جنگلی کوهستان زاگرس است که 2953 متر ارتفاع دارد و در 24 کیلومتری جنوب شرقی مریوان، شرق روستای المانه واقع شده است. کوه پیازه از شرق به کوه چله خانه، از شمال شرقی به کوه شاه نشین و از شمال غربی به کوه کنولان متصل است. مسیرهای گردشی، کوه نوردی و جنگل گردی این کوهستان به دلیل زیبایی های طبیعی و چشم اندازهای بدیع دامنه های زاگرس، بسیار قابل توجه است.

 • قلل و ارتفاعات

اهم ارتفاعات استان کردستان عبارتند از کوه شیخ معروف با ارتفاع 2895 متر، کوه پنجه علی با ارتفاع 2860 متر، کوه کانی چرمه با ارتفاع 2840 متر، کوه حلقه میر با ارتفاع 2880 متر، کوه سناسره با ارتفاع 2884 متر، کوه مسجد میرزا با ارتفاع 3059 متر، کوه ملاکاوه با ارتفاع 2820 متر، کوه تخت با ارتفاع 2820 متر، کوه هوعالی داغ با ارتفاع 2880 متر و کوه سراج الدین با ارتفاع 2836 متر و کوه چرخ لان با ارتفاع 3330 متر و کوه هواربزه با ارتفاع 2950 متر.

غار

 • غار تاریخی کرفتو

غار کرفتو در قلعه ای به همین نام بین دیواندره و سقز واقع شده و از معروف ترین و مهم ترین آثار باستانی کردستان به شمار می رود. ساختمان غار به دوره اشکانی و حدود قرن سوم پیش از میلاد مربوط است. خانه های این غار در 2000 سال قبل معبد معروف "هراکلیس" (خدای یونانی) بود و اهمیت و اعتباری داشت. روی یکی از اطاق های آن نام هراکلیتوس با حروف یونانی منقوش و حک شده است و بر روی دیوار اتاق سوم نقش اسب سواری که آهو شکار می کند دیده می شود. این شکل یادگار فتوحات گودرز اشکانی و تسلط این پادشاه بر مهرداد پادشاه ارمنستان است. دسترسی به این معبد قدیمی اکنون به دلیل سراشیبی تند مشکل است. پس از ورود به غار و عبور از اتاق های سنگی، محوطه وسیعی وجود دارد که توسط دالان تنگ تاریکی به دو حوضچه سنگی مرتبط می شود. نقوش اتاق های سوم و چهارم و جایگاه مشعل هایی که به وسیله کانال هایی به مخزن مرتبط می شوند، از قسمت های جالب و دیدنی غار است. در بقایای ساختمان های غار، آثار دالان، رواق، اتاق های سنگی، در و پنجره و روزنه هایی دیده می شود. از شواهد و قرائن پیداست که ساخت غارباید به دوره میترائیسم و مه رستی مربوط باشد.

 • غار طبیعی شووی

غار شووی در 12 کیلومتری شهرستان بانه و در مرز ایران و عراق قرار دارد. طول این غار 267 متر است و درون آن آبرفتی است. در انتهای غار، دریاچه کوچکی قرار دارد.

تپه

 • تپه باستانی باباگرگر

تپه باباگرگر در یکی از روستاهای قروه واقع شده است و آرامگاه زاده ای به نام سیدجمال الدین در بالای آن قرار دارد که اکنون زیارتگاه مردم است. در این مکان چند چشمه آب معدنی نیز وجود دارد.

 • تپه باستانی زیویه

این تپه که در اصل قلعه بود، در فاصله 42 کیلومتری شمال شرقی سقز واقع شده است. در سال 1325، شخصی به نام "ایوب رنبو" با امتیاز رسمی حفاری زیویه را شروع کرد. طی دوازده سال حفاری در زیویه علاوه بر شش قبر از پادشاهان و امرای ماد، ساختمان سه طبقه زیبا و باستانی زیویه را که از شا ارهای معماری عهد باستان بود، در هم ریخت و از بیخ و بن ویران کرد. ساختمان باشکوه و سه طبقه زیویه یکی ازعجائب معماری باستان بود که با استحکامی بی نظیر بر بالای کوه و بر روی غار وسیع زیویه که ارتفاع آن ازسطح دریا 1835 متر است، بنا شده بود. این ساختمان مرکز اولین دادگستری ایران باستان بوده است که مادها برای "دیاکو" ساختند. دیوارهای بنا با سنگ های مخصوص تراشیده شده بود و دیوار خشتی بر روی پی ها با مقیاس های دقیق هندسی و ریاضی ساخته شده بود. این ساختمان دارای ایوانی زیبا و 12 سرستون سنگی و دو دروازه سنگی بود و آب لازم آن از چشمه ای بر بالای کوهی در جوار زیویه تامین می شده است.

تپه های باستانی دیگری که در این استان وجود دارند عبارتند از:

 • تپه های تاریخی کره سی، ارندان و چنو در شهرستان سنندج
 • تپه های باستانی عینی سور و نجف آباد در شهرستان سقز
 • تپه های معروف سروآباد، نگل و دوتپه شرقی و عربی در شهرستان مریوان
 • شهر تاریخی صلوات آباد در حاشیه رودخانه قزل اوزن

دریاچه

 • دریاچه سد قشلاق (سد وحدت)

سد مخزنی قشلاق بر روی رودخانه قشلاق در 10 کیلومتری شمال سنندج روی کوه های منطقه "ساتله و تیرگرا" احداث شده است. دریاچه پشت سد 11 کیلومتر طول و وسعتی معادل 934 تار دارد که با توجه به سطح دریا و حجم آب، زمینه مناسبی برای انجام ورزش های آبی فراهم آورده است. این دریاچه همچنین محل زیست ماهیان مختلف از خانواده کپور ماهیان است که از آن جمله می توان به ماهی عروس، شاه کولی، آلبورنوس و ... اشاره کرد. دریاچه پشت سد با فضای سبز و جنگل های اطراف از دیدنی های جالب توجه شهر محسوب می شود. همچنین امکانات تفریحی و اسکله قایقرانی دریاچه هر ساله تعداد زیادی از علاقمندان به ورزش های آبی را به سوی خود جذب می کند.

 • دریاچه زریوار

دریاچه زریوار مهم ترین و کم نظیرترین جاذبه آبی در غرب کشور است که در فاصله 2 کیلومتری غرب مریوان واقع شده است. این دریاچه در ارتفاع 1285 متری از سطح دریا واقع شده و طول و عرض آن به ترتیب 5/4 و 2 کیلومتر است. دریاچه زریوار آبی شیرین دارد و آب آن از جوشش چشمه های کف دریاچه تامین می شود. وضعیت استقرار شهر مریوان و دریاچه زریوار که از جهات مختلف توسط جنگل های انبوه و نیمه انبوه احاطه شده اند، مناظر بسیار زیبا و بدیعی را به وجود آورده اند. بر روی تپه ای کوچک در قسمت شرقی، مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی مریوان احداث شده است.

سد باستانی شو

محل این اثر شهرستان بانه است. در جریان مطالعات اخیر، دیواره یک سد که در دوران پارت ها و ساسانی ها ساخته شده است از سنگ لاشه و ساروج به قطر 4 متر و طول 10 متر در روستای "شو" بانه به دست آمده است.

مناطق حفاظت شده حیات وحش

تنوع اقلیمی و آب و هوایی، منابع سرشار آب های سطحی و پوشش گیاهی مناسب، زمینه های زیست انواع وحوش و پرندگان بومی، مهاجر و همچنین آبزیان را فراهم کرده و از این لحاظ استان کردستان به عنوان یکی از مشهورترین نقاط شکارگاهی کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش سازمان محیط زیست استان، در قلمرو استان 34 شکارگاه وجود دارد که گونه های مختلفی از جانوران را در خود جای داده اند. انواع جانوران استان عبارتند از: جانوران مزارع و مراتع کم ارتفاع شامل گراز، کفتار، شغال، گرگ، روباه، راسو، سمور و گورکن. جانوران مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند شامل: کل، بز و پلنگ. جانوران کوهستانی مناطق جنگلی شامل: قوچ، میش، بز کوهی و س. در این استان پرندگان گوناگونی اعم از بومی و مهاجر به طور فراوان وجود دارد که مهمترین آن ها کبک، تیهو، چیل و کبوتر وحشی هستند که بومی منطقه می باشند.

گونه های جانوری دیگری چون دارکوب، چکاوک، سهره معمولی، سار، فاخته، کوکو، بوتیمار، هدهد، لک لک، حواصیل و کلاغ، زاغ، طوطی و... نیز وجود دارند.

 


آثار تاریخی و فرهنگی

مسجد

 • مسجد دارالاحسان (مسجد جامع)

مسجد دارالاحسان که مسجد جامع نیز نامیده می شود، از بناهای مرحوم امان اللّه خان بزرگ و در سال 1227 هجری قمری است. این مسجد مستحکم، شبستان بزرگی دارد. در کتیبه چهار دیوار این شبستان و کتیبه اطراف ستون ها تخمینا سه ثلث قرآن مجید با کاشی به خط جلی خیلی زیبا نوشته شده است. این مسجد دو ایوان بزرگ عالی دارد. دور سنگ مرمر ایوان رو به قبله آن، با خط نستعلیق بسیار خوبی زینت یافته است. قصیده مرحوم میرزا فتح الله م نیز در کتیبه سنگ مرمر ایوان شرقی آن منقوش است. حیاط مسجد 12 حجره و 2 بالاخانه دارد. در وسط حیاط، حوضی از هشت تخته سنگ ساخته شده است. پس از اتمام بنای مسجد، قصیده ناطق اصفهانی در ایوان آن نقر شده است.

 • مسجد و زیارتگاه حجر خاتون

حجر خاتون خواهر رضا (ع) است که در خیابان طالقانی سنندج دفن شده است. در جنب مدفن وی، مسجدی به نام حجر خاتون وجود دارد. ساختمان این زیارتگاه دارای دو صحن مناسب و یک حرم کوچک و مسجدی نسبتا بزرگ، هیئت امناء، خادم و جماعت است و محل نذورات فراوان مردم و زیارتگاه عام است. در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، آیین های ویژه ای توسط مردم در این محل اجرا می شود.

مسجد جامع دارالامان در سنندج، مسجد جامع خسرو آباد در بیجار، مسجد دو مناره در سقز، مسجد جامع دوره قاجاری در سنندج، مسجد سرخ در مریوان، مسجد عبداللّه عمران در مریوان و مسجد جامع سقز در سقز از دیگر مساجد قدیمی استان می باشند.

پل

 • پل قشلاق

پل قشلاق بر روی رودخانه قشلاق در 3 کیلومتری سنندج احداث شده و از بناهای دوره صفویه است. این پل تماما با آجر ساخته شده و ملات آن ساروج است. پل از دو دهانه بزرگ و چهار چشمه کوچک تشکیل شده است. عرض پل 80/5 متر و طول آن در حدود 90 متر است. در دو طرف پایه های پل موج گیرهایی از نوع مثلثی و مدور تعبیه شده است. دو کتیبه قدیمی قاجاری در بدنه پل وجود دارد که تاریخ احداث (1148 ه.ق) و دومی تاریخ تعمیر پل (1334 ه.ق) را نشان می دهند.

 • پل شیخ

پل شیخ بر روی رودخانه قشلاق در 8 کیلومتری شمال سنندج احداث شده و از آثار دوره صفوی است. طول پل 5/53 متر و عرض آن 3/5 متر است. پل 6 دهانه دارد که سه دهانه آن دارای طاق جناغی و سه دهانه دیگر دارای طاق های قوسی است.

 • قلعه حسن آباد

قلعه حسن آباد در 5 کیلومتری سنندج واقع شده و یک مقر حکومتی بوده است. این قلعه در دوره صفویه توسط «هه لوخان» حاکم مقتدر ساخته شده است. در حال حاضر ویرانه های این قلعه مشهود است.

قلعه

 • قلعه قمچقای

قلعه قمچقای در 12 کیلومتری روستای قمچقای بیجار واقع شده است. این قلعه بی نظیر از دژهای باستانی و بسیار کهن کردستان است. بنای این قلعه به سده های 9-8 پیش از میلاد می رسد. در جهت غربی دژ، مکانی به عمق 100 متر وجود دارد که با راهی سخت به صفه غربی قلعه منتهی می شود. سازندگان و بنیان گذاران اولیه در این قسمت از بنا به بزرگترین و دشوارترین کار، یعنی احداث دیواری به طول تقریبی 100 متر و بلندی 15 تا 20 متر با استفاده از سنگ های عظیم دست زده اند و استحکامات اصلی آن را بنا نهاده اند. این شیوه ساخت، رایج ترین شیوه معماری دوره هزاره اول قبل از میلاد به شمار می رود. در حاشیه شمالی دژ، حفره ای به زیبایی تمام تراشیده شده است. در شمال غربی، پلکان طویلی وجود دارد که سه دوره س ت مادها، پارت ها و اشکانیان را مسلم می دارد. در عصر مغول، محراب کوچکی با چهار پلکان ساخته شده است که در نوع خود جالب توجه است. احداث خانه های خشتی و آجری در حد شرقی و بر روی بناهای ساسانی یکی از کارهای خاص مغولان است.

 • قلعه زیویه

این قلعه در 42 کیلومتری شمال شرقی سقز قرار گرفته و در سال 1947 میلادی به طور اتفاقی کشف شده است. آثاری که در این قلعه به دست آمده، نشانه هایی از یک تمدن پیشرفته در این ناحیه است. از جمله معروف ترین این آثار، بند بزرگ طلایی است که روی آن تصویر حیوانات افسانه ای نقش گردیده است. این آثار به 900 سال پیش از میلاد تعلق دارند.

عمارت

 • عمارت امجدالاشراف

این عمارت در شهر سنندج واقع شده و از بناهای معروف دوره قاجار است. این بنادر دوره امان اللّه خان بزرگ ساخته شده و دارای حیاط سنگفرش شده، حوض، ، تالار و حسینیه است. حسینیه که از جالب ترین قسمت های بنا می باشد، کاشی کاری های بی نظیر و ظریف، گچبری های زیبا بر روی دیوار دارد و تمام تزیینات آن به دست کاران اصفهانی انجام شده است. مصالح به کار رفته در بنا، گچ، آ ، کاهگل و ملات ساروج می باشد.

 • عمارت مشیر

عمارت مشیر در خیابان ی سنندج واقع شده و از بناهای مشهور دوره قاجاری است. این بنا هفت حیاط و هفت آب نما دارد و همچنین شامل بخش های خصوصی، عمومی تشریفاتی و بهداشتی است. در و پنجره های ارسی آن از تلفیق گره چینی چوب و شیشه رنگی، اتاق ها را زینت داده است.

 • عمارت الملک

عمارت از جمله بناهای دیدنی و قدیمی شهر سنندج است. این عمارت موروثی و شخصی خانواده است که در تاریخ کردستان همواره از صاحب منصبان حکومتی بوده اند. اصل بنای این عمارت به دوره زندیه مربوط است و در دوره های بعدی به تدریج تکمیل شده است. اولین تعمیر درسال 1310 ه.ق و توسط امان اللّه خان الملک صورت گرفت و عمارت را به مجموعه ای از چندین بنا،حیاط و باغ کنونی تبدیل کرد. این عمارت دیدنی هنوز هم در نهایت پایداری و استحکام پابرجاست.

 • عمارت سالار سعید

یکی از بناهای تاریخی استان کردستان با جاذبه های جهانگردی، عمارت سالار سعید است که در حال حاضر به موزه سنندج تبدیل شده است. این بنا در اوا حکومت ناصرالدین شاه قاجار به وسیله یکی از علمای بنام اهل سنت، احداث شده بود. شیوه و سبک ساخت این عمارت از معماری دوره قاجار تاثیر گرفته است. زیرزمین عمارت به شکل حوض خانه است و سقف گنبدی شکل با تزیینات بسیار زیبا دارد. کلیه قسمت های عمارت از سنگ، آجر و چوب ساخته شده است و پوشش بام آن از شیروانی است. جالب ترین و زیباترین قسمت بنا، ارسی بزرگ تالار است که هفت لنگه دارد و شا اری از هنرهای چوبی است.

 • عمارت خسرو آباد

این بنا که در سه کیلومتری سنندج واقع شده، یادگار امان اللّه خان بزرگ است که ساخت آن به اوایل دوره حکومت سلسله قاجار مربوط می شود و مرکز حکومتی بوده است. این مجموعه به صورت بیرونی و اندرونی احداث شده و حدفاصل آن را یک باغ بسیار زیبا با محوطه سازی بدیعی پوشانده است. عمارت بیرونی دو اشکوبه و مدخل ورودی آن به صورت کریدور هشتی است که در طرفین آن دو اتاق جهت نگهبانی وجود دارد. مصالح این عمارت از آجر و سنگ است و گچ کاری و آیینه کاری زیبایی دارد.

قصلان

در روستای "قصلان" قروه یک قدیمی از دوران قاجار به جا مانده است. سبک معماری درون ، کاشی کاری ها و قسمت های مختلف آن قابل توجه است. موقعیت استقرار این با توجه به زاده و چشمه آب معدنی "باباگرگر" دارای اهمیت خاص جهانگردی است.

سنندج و بازار آصف

در شهرستان سنندج دو بازار معروف به بازار سنندج و آصف وجود دارد که به سبک معماری دوره صفویه ساخته شده است و از بناهای با ارزش و دیدنی این شهرستان محسوب می شوند.

بازارهای شیخ، تاجوانچی و اردلان در شهرستان سقز و بازار س وشیده اورامی ها در شهرستان مریوان از دیگر بازارهای قدیمی استان می باشند.

خانه آصف ی

یکی از آثار دیدنی و تاریخی سنندج "خانه آصف" است که در مرکز شهر سنندج واقع شده و حدود 130 سال قدمت دارد. این عمارت از لحاظ گچبری و ارسی های قدیمی، بسیار زیباست. سبک معماری، سنگ تراش خورده و طاق های هلالی ساختمان، منظره ای بدیع و قابل تحسین ایجاد کرده است. یکی دیگر از مشخصات این ساختمان بزرگ و بسیار جالبی است که در داخل حیاط بزرگ قرار گرفته و از هر نظر جالب و دیدنی است.

برج آجری آوشقون بابا

این برج تاریخی در ضلع غربی روستای عربشاه بیجار واقع شده است. فرم، مصالح و نوع گنبد، نشانگر آثار قرن پنجم و ششم هجری قمری است. این برج به نام "باباشاه" معروف است و به موجب کتیبه گچی، در سال 1322، شخصی به نام علی اشرف بانی آن بوده است. این برج آجری به دوره سلجوقی تعلق دارد. کاروانسرای تاج وانچی واقع در سقز. بنای سنگی اوچ گنبد واقع در بیجار از دیگر آثار تاریخی هستند.

کتیبه اورامان

این سنگ نبشته در کوه "زینانه" اورامانات مریوان قرار دارد که به صورت هلالی حجاری و کنده کاری شده است. درون طاقنما نقش برجسته انسانی با بلندی 5/2 متر و پهنای 30 متر حجاری شده است. نقوش مخصوصی نیز بر روی قسمت فوقانی این نقش برجسته حک شده است. همچنین کتیبه دیگری با خط میخی در همین محل وجود دارد که احتمالا به اوا هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد مربوط است.

موزه سنندج

استان کردستان تنها یک موزه باستان شناسی و مردم شناسی دارد که محل آن عمارت سالار سعید در مرکز استان (سنندج) است. در این موزه آثار و اشیاء کشف شده از استان و سایر نقاط ایران، همچنین آثار مردم شناختی منطقه، هنرهای معاصر آن به نمایش گذاشته است. این موزه به غیر از روزهای تعطیل، رسمی و دوشنبه ها، در تمام روزهای هفته برای بازدید و تماشا باز است. ساعات بازدید در بهار و تابستان از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 و در فصول پاییز و زمستان از ساعت 8 الی 12 و 15 الی 17 می باشد.

 


غذاهای محلی

عمده ترین غذاهای ر

مشاهده متن کامل ...

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10721 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.
الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .
برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )
1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .
1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .
این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )
2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .
2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .
2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .
2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .
6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره
با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .
6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .
حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .
بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .
2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.

الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .

برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )

1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .

1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .

این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .


2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .

2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .

2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره

با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .

6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .


حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .


بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .

2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .
مشاهده متن کامل ...
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10721 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119
گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.
الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .
برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )
1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .
1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .
این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )
2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .
2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .
2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .
2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .
6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره
با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .
6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .
حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .
بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .
2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .

گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شرکت ذوب و نورد خلیج فارس در 119 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه :
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزاء و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی حیات زیستی و غیره تشکیل شده اند . طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگفته ، بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود .
نگرشی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان در دهه های اخیر نشان می دهد که نه فقط اثرات م ب انسان بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مساله ساده و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو ، کاهش تنوع زیستی ، کاهش لایه ازن ، پدیده گلخانه ای در کره زمین افزایش سطح آب اقیانوسها و اثرات مختلف و متعدد آنها بروز نموده است .
موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی را می توان خود انسان دانست که با موجودیت یافتن در آن و یا فعالیتهایی که برای تداوم زندگی در محیط زیست انجام میدهد اعم از کشاورزی ، صنعت ، بهره برداری از منابع و امکانات ، ضمن ایجاد تغییرات مفید و مناسب سبب آلودگی و ت یب آن نیز می شود .
بدیهی است که فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . نمی توان این فعالیتها را که جنبه حیاتی برای بقایای انسان دارد محدود کرد بلکه برع باید متناسب با نیازهای حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تلاش شود ، مشروط بر آنکه به بهای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی نباشد .
بنابراین با توجه به این که هر فعالیتی مست م بر گرفتن موادی از طبیعت و دفع موادی دیگر در آن است ، کلیه فعالیتها در راستای هر هدفی باید در چهارچوب ظرفیت های محدود محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد تا به بقاء و پایداری محیط زیست لطمه ای وارد نگردد . در حقیقت با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع ج ناپذیر می باشند ، ضروری است که با دستی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط زیست در کلیه برنامه های توسعه ، حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد آید .
در همین راستا شرکت ذوب و نورد خلیج فارس با اه توسعه صنعتی و دستی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ابهر تاسیس گردیده و همواره جلوگیری از ت یب محیط زیست مد نظر مدیریت این مجموعه می باشد و آماده هر گونه اقدام متناسب با ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت کاهش اثرات محیطی بوده و خواهد بود .
شرکت ذوب و نورد خلیج فارس براساس نامه شماره 8132-3- مورخ 13/7/84 مدیر کل محترم وقت اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان مبنی بر تهیه و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی اقدام به تهیه گزارش حاصل نموده است و امید دارد که منجر به همکاری مشترک بین ازگانهای متولی حفاظت از محیط زیست و این صنعت گردد و تداوم اثرات مثبت اقتصادی در منطقه را نیز سبب شود.

الف – وضعیت شهر ابهر
1- جمعیت ، نیروی انسانی و اشتغال
1-1 تعداد و حجم جمعیت و روند تحولات آن
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، جمعیت شهرستان ابهر برابر 148624 نفر می باشد . لازم به ذکر است در سال 1365 جمعیت شهرستان ابهر 132733 نفر بوده است .
در طی سالهای 75-1365 سالانه به طور 14/1 درصد به جمعیت شهرستان ابهر افزوده شده است .
سهم جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 به کل استان حدود 5/16 درصد می باشد .
متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری و روستایی در دوره 75-1365 به ترتیب 43/2 درصد و 2/0 درصد می باشد . متوسط نرخ رشد سالیانه شهرستان ، در مناطق شهری و روستایی در دوره 75-1345 به ترتیب 7/1 درصد ، 6/3 درصد و 3/0 درصد بوده است . متوسط نرخ رشد سالانه در استان و در مناطق شهری و روستایی طی دهه 75-1365 به ترتیب 36/1 درصد ، 96/2 درصد و 07/0 درصد بوده است ( ج -1-1 ) .
متوسط نرخ رشد سالانه استان ، نقاط شهری و روستائی در دوره 75-1345 به ترتیب 2/2 ، 5 و 8 درصد بوده است .

برآورد جمعیت شهرستان در سالهای 1376 ، 1377 ، 1378 به ترتیب 150470 نفر ، 152366 نفر و 154317 نفر می باشد و بر آورد جمعیت در سطح استان زنجان طی همین سالها 915179 نفر ، 929006 نفر و 943291 نفر می باشد ( ج 1-2 )
در مقایسه با دهه های قبل در سطح شهرستان و استان ، متوسط نرخ رشد سالانه روند نزولی داشته که این آهنگ کاهش ، حاصل دگرگونیهای مثبت ، یعنی عواملی چون رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد .
1-2 تعداد خانوار و بعد آن
از مجموع 30583 خانوار شهرستان ابهر در سال 1376 تعداد 17561 خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی می زیسته اند .
تعداد خانوار در سال 1376 در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 179582 ، 94223 ، 85359 خانوار بوده است . از کل خانوارهای استان تنها 17 درصد در این شهرستان زندگی می کنند . میانگین تعداد افراد در خانوار در سطح شهرستان و نقاط شهری و روستایی به ترتیب 92/4 نفر ، 72/4 نفر و 519 نفر می باشد و این ارقام در سطح استان و در مناطق شهری و روستایی طی همین سال به ترتیب 51 نفر ، 48 نفر ، 54 نفر می باشد .
( ج 1-3 )

1-3 ساخت سنی جمعیت و هرم سنی آن
جمعیت شهرستان ابهر در سال 1375 ، 148624 نفر می باشد که حدود 54/39 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال ( جمعیت جوان ) و حدود 22/56 درصد در گروه سنی 15 تا 64 سال ( جمعیت میانسال یا گروه سنی فعال ) و بقیه در گروه سنی 65 ساله و بالاتر ( جمعیت سالخورده ) قرار داشته اند . ( ج 1-4 )
این نسبت ها در سطح استان به ترتیب 39/41 درصد ، 92/53 درصد ، 69/4 درصد بوده است . توزیع سنی برحسب گروهها و به تفکیک مرد و زن در ج 1-5 مشاهده می شود .
1-4 ساخت جمعیت
نسبت پس از تولد تحت تاثیر دو عامل مرگ و میر عمومی و مهاجرت ها تغییر می یابد و معمولا تعداد مردان در هنگام تولد بیش از ن است ولی پس از تولد به تدریج از تعداد مردان کاسته می شود و این نسبت تا سنین خاصی به نفع ن تغییر می یابد . عامل دیگری که می تواند برای تغییرات موثر واقع شود مهاجرت می باشد . در سال 1376 از 150470 نفر جمعیت شهرستان 75721 نفر مرد و 74749 نفر زن بوده اند که در نتیجه نسب برابر 101 به دست آمده است .

1-11 توزیع شاغلان بر حسب سواد و وضع شغلی
براساس اطلاعات سال 1375 از مجموع 33885 نفر جمعیت شاغل شهرستان تعداد 8394 نفر را شاغلین بخش عمومی 8/24 درصد و بقیه را شاغلین بخش خصوصی و سایر ( کارفرمایان ، کارکن مستقل مزد حقوق بگیر بخش خصوصی ، کارکن فامیلی بدون مزد ، مزد و حقوق بگیر بخش تعاون اظهار نشده ) تشکیل داده اند .

این نسبتها در استان به ترتیب 68/21 درصد ، 32/79 درصد بوده است .
کل شاغلان با سواد در سطح شهرستان و استان به ترتیب 2/78 درصد و 73 درصد بوده است .
از کل باسوادان شهرستان و استان به ترتیب 9/9 درصد و 6/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر بوده اند که سهم کمی در بخش عمومی داشته و عمدتا در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند ( ج 1-16 )2- عمران شهری
2-1 بررسی اجمالی وضعیت عمران شهری شهرستان ابهر
2-1-1 طرح ریزی توسعه شهری
شهرستان ابهر ، با چهار نقطه شهری ، ابهر ( مرکز شهرستان ) ، هیدج ، سلطانیه و صائین قلعه با جمعیت بالغ بر 80905 نفر در حدود 44/54 درصد از کل جمعیت شهرستان را شامل می شود .
شهر ابهر با 55266 نفر جمعیت اخیرا از طرح جامع شهری بهره مند شده و سایر نقاط شهری شهرستان از طرح هادی شهری برخوردار می باشد .
میانگین تراکم نسبی نقاط شهری این شهرستان با مساحت 2580 تاری در حدود 36/31 نفر در تار می باشد .
2-1-2 آب آشامیدنی شهری
نسبت جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی به کل جمعیت شهری شهرستان حدود 84/98 درصد و نسبت آب فروخته شده به آب ورودی شبکه 17/77 درصد می باشد و همچنین حجم مخازن ذخیره آب آشامیدنی به کل مصرف یک روزه آب 80 درصد برآورد گردیده است .


2-1-3 تاسیسات حفاظتی ا
مناطق شهری شهرستان ، در حدود 2/9 کیلومتر مسیل و رودخانه دارد که تا سال 1376 برابر 28 درصد آن بدنه سازی و بازسازی شده است .

2-1-4 بهبود عبور و مرور شهری
شهر ابهر برخوردار از 55 تار معابر شهری بوده که حدود 4/11 درصد مساحت کل شهری را شامل می شود (1) .

2-1-5 سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
منطق شهری شهرستان ابهر در حدود 63/8 تار تاسیسات و تسهیلات شهری دارد که این مقدار شامل گورستان ، غسالخانه ، کشتارگاه و میادین میوه و تره بار می باشد و در حدود 33/0 درصد کل مساحت شهری شهرستان را شامل می شود .6- منابع آب
6-1 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب سطحی شهرستان ابهر ، مدره

با عنایت به اینکه شهرستانهای ابهر و مدره زیر حوزه آبریز رودخانه شور قرار داشته و رودخانه ابهر رود از داخل هر دو شهرستان عبور می نماید لذا اطلاعات مربوط به منابع آب این دو شهرستان ( سطحی زیر زمینی ) قابل تفکیک نبوده و هر دو شهرستان از نظر مقدار آب سطحی با یک ایستگاه اندازه گیری شده است .
پتانسیل آب سطحی این رودخانه که در ایستگاه قروه اندازه گیری شده است حدود 61 میلیون متر مکعب بوده است که قریب دو درصد از کل پتانسیل آب سطحی استان می باشد .
میزان بهره برداری از این رودخانه که توسط بندهای انحرافی سنتی است های ذخیره آب ، بندهای انحرافی مدرن سنگی و بتونی انجام می گیرد حدود 19 میلیون متر مکعب می باشد که قریب پنج درصد از کل آب سطحی مورد بهره برداری استان می باشد .
قابل ذکر است که کل آب سطحی مورد بهره برداری در این شهرستان به مصرف امور کشاورزی می رسد و بیشتر از طریق بندهای انحرافی سنتی و یا بندرت مدرن صورت می گیرد .
در این شهرستان سد خاکی احداث شده چرگر وجود دارد که ظرفیت استحصال آن قریب 5 میلیون متر مکعب در سال می باشد .

6-2 میزان پتانسیل و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شهرستان های ابهر و مدره
استان زنجان از نظر وضعیت منابع آبهای زیر زمینی در وضعیت مطلوبی قرار دارد با توجه به اعلام سازمانهای مسئول آب منطقه ای تهارن و زنجان و با توجه به منابع غنی آبهای زیر زمینی علی رغم بهره برداری دائمی از آن جهت مصرف کشاورزی و شرب و صنعت علیهذا در حال حاضر هیچگونه بیلان منفی یا افت دائمی در آن مشاهده نمی گردد با وجود این وضعیت در مناطقی از استان از جمله در شهرستان های ابهر ، مدره و سلطانیه و همچنین دشت زنجان رود به دلیل استفاده بی رویه از آن پایین رفتن ( نزولی ) بوده و در صورتی که تغذیه از طریق ذخیره سازی آبهای سطحی که در اثر ریزش باران و یا برف صورت می گیرد انجام نشود امکان افت کامل منابع آب زیر زمینی وجود دارد .
در شهرستان ابهر و مدره با توجه به حدود 309 میلیون متر مکعب پتانسیل آبهای زیر زمینی که معادل حدود 40 درصد از کل پتانسیل منابع آبهای زیر زمینی استان است قریب 290 میلیون متر مکعب از طریق حفر چاه های عمیق ، نیمه عمیق قنات و چشمه جهت مصارف کشاورزی و شرب مصرف می شود .


حدود 90 درصد از کل آبهای زیر زمینی مورد بهره برداری از طریق حفر چاه های عمیق و نمیه عمیق جهت مصارف کشاورزی صورت می گیرد و 10 درصد بقیه نیز به مصرف شرب و صنعت می رسد .
در سالهای اخیر به علت حفر چاه های عمیق به صورت قاچاق و بدون ب مجوز از مسئولین آب منطقه ای این مصرف باعث پایین رفتن کامل آب سفره های زیر زمینی شده بود که خوشبختانه انجام تغذیه و استفاده از کنتورهای حجمی جهت مشخص وضعیت مصرف آب و اخذ حق آبه از کشاورزان لذا مصرف اب زیر زمینی در شهرستان ابهر و مدره در حدود 26 درصد از کل میزان بهره برداری آب زیر زمینی استان می باشد .
به دلیل عدم امکان جدا دو شهرستان ابهر و مدره به علت زیر پوشش قرار گرفتن دو شهرستان در زیر یک حوزه آبریز ، لذا وضعیت آب زیر زمینی از نظر پتانسیل و میزان بهره برداری در دو شهرستان یکجا به نگارش درآمده است .


بررسی و تشریح کلی فرآیند تولید کارخانه
الف- مواد و وردیها
1- شمش
مهمترین ماده ورودی به کارگاه برای تولید محصول شمش فولاد است که اصطلاحا ؛ بیلت ( billet ) گفته می شود . مقطع بیلت ورودی به کارگاه به طور متوسط 130*130 میلیمتر در نظر گرفته شده و طول آن 10 متر می باشد . مقدار مصرف بیلت در کارگاه 1080 کیلوگرم بر هر تن محصول محاسبه می شود که به این ترتیب 80 کیلو بصورت ضایعات مختلف از قبیل معیوب سر قیچی و سوخته شده پیش بینی شده است . این بیلت ها می تواند از داخل یا خارج کشور تامین شوند . برای تولید مقاطع سبک ساختمانی یا صنعتی ابتدا شمش های تهیه شده در بخش ذوب و ریخته گری در کوره های پیش گرم کن حرارت داده شده تا بصورت خمیری شکل درآیند سپس وارد دستگاه های نورد گردیده و پس از عبور از قفسه های مقدماتی و میانی ، در قفسه های نهایی محصول مورد نظر تولید می گردد .
پس از خنک شدن در بسترهای خنک کننده یا بصورت شاخه های 12 متری و یا بصورت کلاف بسته بندی و توزین شده در انبار محصول نهایی جهت فروش نگهداری می گردد .

2- آب
آب مصرفی برای کارگاه نورد با حفر چاه های عمیق تامین می شود .
کارگاه نورد دارای دو سیستم لوله کشی آب می باشد که یکی از این سیستم ها باز بوده و آب با تماس مستقیم باعث خنک بعضی مکانیزم ها مانند غلطک های قفسه نورد می شود .
مشاهده متن کامل ...
شعر 22 بهمن جدید|رو مه دیواری 22 بهمن|نقاشی درباره ی 22 بهمن|شعر در مورد 22 بهمن
درخواست حذف اطلاعات

2
نقاشی درباره ی 22 بهمن