پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گرفتن وقت سفارت
سفارت در طرابلس آتش گرفت
درخواست حذف اطلاعات
رسانه های خارجی از حمله به سفارت در قاهره و آتش گرفتن سفارت این کشور در لیبی خبر دادند.

مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس ب رید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /


مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت هلند
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت هلند
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس ب رید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /


مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت هلند
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت هلند

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
چطور نامه اشتغال به کار برای سفارت بنویسیم؟
درخواست حذف اطلاعات

نامه نگاری های معمول و به ظاهر ساده با سفارت گاهی بدجوری دست و پای آدم را می بندند. یکی از نامه های معمولی و متداولی که باید برای تمام سفارت ها آماده ید، نامه ی اشتغال به کار است. نامه اشتغال به کار سفارت باید به زبان انگلیسی نوشته شود. (حتی اگر برای سفارت یک کشور با زبان ملی دیگر – مثلا فرانسه – نامه اشتغال به کار می گیرید)، یکی از گزینه های معمول نوشتن نامه به زبان انگلیسی است. در این وضعیتی که هرکدام از سفارت خانه ها برای خودشان کلی مدرک خواهی می کنند، خوب است که با یاد گرفتن فوت و فن نوشتن نامه ی اشتغال به کار کمی از دغدغه و استرس گرفتن ویزا را کم کنیم.منبع: http://dezfoulnew. /


مشاهده متن کامل ...
هنیه: انتقال سفارت به قدس عبور از همه خط قرمزهاست
درخواست حذف اطلاعات
رئیس دفتر حماس اعلام کرد، تصمیم ت برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت و انتقال سفارت به قدس به منزله نادیده گرفتن تمامی خط قرمزها است.

مشاهده متن کامل ...
آدرس سفارت در ارمنستان
درخواست حذف اطلاعات

با توجه به حجم کاری سفارت و مجزا بودن هر پرونده در موضوع به مسافران پیشنهاد می شود جهت تسریع در امور کنسولگری خود آن دسته از مسافرانی که قصد ارائه پرونده اقامتی دارند کشور ارمنستان اقدام نمایند. آن دسته از مسافرانی قصد ویزای کاری و اقامتی دارند و جهت پیگیری امور کنسولی گذشته می باشند. در شهر آنکارا ترکیه  ودسته آ   که مناسب ترین  ح جهت اخذ ویزای توریستس مس باشند. شهر دبی در کشور امارت متحده عربی می باشد.


 


آدرس سفارت در ارمنستان:


کنسولگری  در ارمنستان در خیابان زیبای امریکایی american ave شهر ایروان واقع شده است.


 


 


 


وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان | وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |


وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |وقت سفارت ارمنستان | وقت سفارت فوری ارمنستان | تقویم سفارت در ارمنستان |


آدرس سفارت در ارمنستان


آدرس سفارت در ارمنستانمشاهده متن کامل ...
حسن یهن؛ از دیوار سفارت تا افتتاح رستوران
درخواست حذف اطلاعات
دی ماه سه سال قبل بود که عده ای خودسر به سفارت عربستان حمله د. از دیوار سفارت بالا رفتند. تعدادی از آن ها وارد ساختمان سفارت شده، پرچم عربستان را به زیر کشیده و پس از ت یب اموال داخل ساختمان بنای داخلی سفارت را ت یب د. این حمله پس از شیخ نمر، مخالف ت عربستان انجام شد و همان زمان بود که نام حسن یهن به میان آمد.

مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت هلند فوری و ارزان وقت سفارت فوری
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected]

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزان
مشاهده متن کامل ...
وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفار
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت سوئد - وقت سفارت یونان - وقت سفارت هلند - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت های شنگن فوری و ارزان

لطفاً جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره 09198506088 تماس بگیرید

email : emb [email protected].com

وقت سفارت ایتالیا - وقت سفارت هلند - وقت سفارت سوئد - وقت سفارت اتریش - وقت سفارت فرانسه - وقت سفارت یونان-وقت سفارت فوری - وقت سفارت ارزانمنبع: http://emb y. /

مشاهده متن کامل ...
: ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست
درخواست حذف اطلاعات
سعید ، مداح مشهور درباره حادثه سفارت عربستان که جهانگیری در مناظره انتخاباتی به آن اشاره کرد، با تقبیح حمله به سفارت گفت: ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست.

مشاهده متن کامل ...
اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟
درخواست حذف اطلاعات

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟


 در حال حاضر تقاضای ویزای توریستی و تجاری کشورهای حوزه شنگن بسیار بالا است و همین موضوع باعث شده تا دریافت اولین نوبت وقت سفارت برای برخی کشورها چند ماه طول بکشد.


وقت سفارت آلمان حداقل 6 ماه آینده


وقت سفارت ایتالیا فوری 1 هفته‌ای عادی 1 ماه آینده


وقت سفارت اسپانیا فوری 1 هفته


وقت سفارت فرانسه 45 روز آینده


وقت سفارت بلژیک 30 روز آینده


وقت سفارت یونان 30 روز آینده


وقت سفارت هلند 50 روز آینده


وقت سفارت اتریش 30 روز آینده


لازم به ذکر است که تاریخ های اعلام شده مربوط به وقت سفارت برای ویزاهای توریستی و تجاری است وقت سفارتتحصیلی این کشورها حداقل برای 1 سال آینده قابل رزرو شدن است.
مشاهده متن کامل ...
حمله تروریستی به سفارت روسیه در افغانستان خنثی شد
درخواست حذف اطلاعات
تلاش تروریست ها برای حمله به سفارت روسیه در کابل با کشف یک خودروی بمب گذاری شده در مجاور ساختمان سفارت ناکام ماند.

مشاهده متن کامل ...
اعتراضی مقابل سفارت سوئیس در تهران
درخواست حذف اطلاعات
جمعی از دانش آموزان تهرانی در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ در انتقال سفارت به بیت المقدس در مقابل سفارت سوئیس درتهران د.

مشاهده متن کامل ...
حمله کنندگان به سفارت عربستان، نبودند
درخواست حذف اطلاعات
عبداللهیان با اشاره به ماجرای حمله به سفارت عربستان، اظهار داشت: در ماجرای سفارت عربستان در تهران، تحلیل و ارزی بنده این است افرادی که با پرتاب "کوکتل مولتوف" سفارت عربستان را به آتش کشیدن نیروهای حزب اللهی و نبودند بلکه عوامل نفوذی بودند که کاملا هدایت شده این کار را انجام دادند.

مشاهده متن کامل ...
تعرض به سفارت ایران در فنلاند | ۴ نفر بازداشت شدند
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: روز گذشته، ۱۹ شهریور، ی در مقابل سفارت کشورمان در هلسینکی صورت گرفت که به تعرض به پرچم و ساختمان سفارت کشورمان انجامید.

مشاهده متن کامل ...
تعرض به سفارت ایران در فنلاند | ۴ نفر بازداشت شدند
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: روز گذشته، ۱۹ شهریور، ی در مقابل سفارت کشورمان در هلسینکی صورت گرفت که به تعرض به پرچم و ساختمان سفارت کشورمان انجامید.

مشاهده متن کامل ...
اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟
درخواست حذف اطلاعات

اولین نوبت سفارت برای کشورهای حوزه شنگن برای چه تاریخی است؟ در حال حاضر تقاضای ویزای توریستی و تجاری کشورهای حوزه شنگن بسیار بالا است و همین موضوع باعث شده تا دریافت اولین نوبت وقت سفارت برای برخی کشورها چند ماه طول بکشد.


وقت سفارت آلمان حداقل 6 ماه آینده


وقت سفارت ایتالیا فوری 1 هفته‌ای عادی 1 ماه آینده


وقت سفارت اسپانیا فوری 1 هفته


وقت سفارت فرانسه 45 روز آینده


وقت سفارت بلژیک 30 روز آینده


وقت سفارت یونان 30 روز آینده


وقت سفارت هلند 50 روز آینده


وقت سفارت اتریش 30 روز آینده


لازم به ذکر است که تاریخ های اعلام شده مربوط به وقت سفارت برای ویزاهای توریستی و تجاری است وقت سفارتتحصیلی این کشورها حداقل برای 1 سال آینده قابل رزرو شدن است.
مشاهده متن کامل ...
تفریحات گروگان ها در سفارت در تهران
درخواست حذف اطلاعات
سفارت در تاریخ 13 آبان 1358 برابر با 4 نوامبر 1979 با حمله تعدادی از فعالان دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط به سفارت در تهران که توسط سید محمد خوئینی ها هدایت شده بودند، تصرف شد و این آغاز گروگان گیری 444 روزه کارمندان و تبعه های یی حاضر در سفارت بود. تصاویر کمی از لحظات خصوصی این گروگان ها ثبت شده است. تصاویر کوتاهی از این لحظات خصوصی و تفریحات گروگان ها در سفارت در تهران را در ایامی می بینید که حمله به تهران در صحرای طبس ش ت خورد.

مشاهده متن کامل ...
دلیل استقرار پلیس در برابر سفارت بحرین در تهران
درخواست حذف اطلاعات
د ی انتشار تصویری که مدعی استقرار نیروهای ویژه پلیس در برابر سفارت بحرین در تهران است، سفارت این کشور در ایران اعلام کرد: پلیس برای حفاظت از سفارت در در برابر این سفارتخانه مستقر شده است.

مشاهده متن کامل ...
رأی الیوم: سفارت عربستان در تهران به زودی گشایش می یابد
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: یک رو مه عربی فرامنطقه ای به نقل از منابع عالیرتبه سعودی در دوبی اعلام کرد که سفارت عربستان در ایران به زودی ترمیم خواهد شد و احتمالا طی ماه های آینده این سفارت بازگشایی می شود.

مشاهده متن کامل ...
ضرب و شتم و ریختن آب جوش پاسخ سفارت بحرین به معترضان در لندن
درخواست حذف اطلاعات
کارکنان سفارت بحرین در لندن روی افرادی که مقابل این سفارت اعتراضی علیه سه جوان بحرینی برگزار کرده بودند آب جوش ریخته و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

مشاهده متن کامل ...
علیزاده: سفارت برای حفظ انقلاب بود
درخواست حذف اطلاعات
علی علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل درباره روز 13 آبان و تسخیر سفارت در توییتر نوشت: «معتقدم بدون سفارت در سیزده آبان ۵۸، انقلاب ایران سرنوشتی در حد انقلاب میدان تحریر مصر میداشت و به ۱۳ آبان سال۶۰ نرسیده با کودتایی نابود میشد. سفارت نه امری ایدئولوژیک که کنشی عملگرایانه برای حفظ موجودیت و بقای انقلاب بود.»

مشاهده متن کامل ...
فرانسه: برای تقویت امنیت سفارت ایران تمهیداتی شیدیم
درخواست حذف اطلاعات
سفارت فرانسه در تهران با انتشار توییت‎هایی از عملکرد پلیس این کشور در مواجهه با حادثه تعرض به سفارت ایران در پاریس دفاع کرد! و از افزایش تمهیدات امنیتی این مکان دیپلماتیک خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
تکذیب درخواست سفارت ایران برای وج ایرانی ها از بصره
درخواست حذف اطلاعات


سفارت ایران در عراق خبر برخی رسانه های عراقی را مبنی بر درخواست سفارت تهران در بغداد…مشاهده متن کامل ...
سفارت روسیه در اراضی ی: نیروهای تحت حمایت ایران 140 کیلومتر از مرز جولان فاصله گ
درخواست حذف اطلاعات
سفارت روسیه در اراضی ی ساعاتی قبل در توییتی با طرح این ادعا ادامه داد که پس از انجام گرفتن صحبت هایی میان روسیه و ایران، این گروه ها به همراه جنگ افزارهای سنگین، ۱۴۰ کیلومتر از سمت شرق از این مرز فاصله گرفته اند.

مشاهده متن کامل ...
وضعیت سفارت ایران در ترکیه
درخواست حذف اطلاعات
در پی ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت ایران در آنکارا و تخلیه آن، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.

مشاهده متن کامل ...
اقدام انگلیس برای بازگشایی سفارت خود در
درخواست حذف اطلاعات
ایرنا نوشت: چهار کارمند سفارت انگلیس در بیروت برای پیگیری بازسازی و بازگشایی مجدد سفارت این کشور در ، وارد دمشق شدند.

مشاهده متن کامل ...
مغرب کاردار سفارت را احضار کرد
درخواست حذف اطلاعات
ت مغرب که ریاست کمیته قدس را بر عهده دارد، در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور برای انتقال سفارت این کشور به قدس ی، کاردار سفارت را احضار کرد.

مشاهده متن کامل ...
پلیس ۲ مأمور امنیتی سفارت ترکیه را بازداشت کرد
درخواست حذف اطلاعات
دو مأمور امنیتی سفارت ترکیه در ، به اتهام حمله به صلح آمیز معترضان در مقابل سفارت این کشور در شهر واشنگتن، دستگیر شدند.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.