گفته بزرگان جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 گفته بزرگان
احترام به بزرگان علم
درخواست حذف اطلاعات
رسول اکرم(ص)فرمودند:هر به عالمی اهانت کند به من اهانت کرده است وهر به من اهانت کند خدارا اهانت کرده پس پایان کارش آتش است.

مومنان (ع)فرمودند:ازسبک شمردن عالمان بپرهیز زیرا موجب کم ارزشی تو وبد گمانی به تو

و نیز موجب تکبر تو می شود.

نمونه ای از احترام علماءدین به بزرگان علم

آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی در مقام علمی هرگاه می خواستند نظریه ی را رد کنند

هیچگاه با نگاه تحقیریا توهین مطلبی را نمی گفتند ومواظب بودند که هتک وحرمت بزرگان نشود؛

در همین ارتباط یک روز هنگام درس،اشکالی به گفته های صاحب جواهر داشتند،

نام ایشان را که بردند،آنقدر از ایشان تعریف و تمجیدنمودند،

مثلا صاحب جواهر ی است که را زنده کرده وچه خدمات ارزنده ای برای جامعه ی

نموده وکتاب گرانقدری را تألیف نموده وخیلی تعریفهای دیگر،

سپس فرمودندحالامن هم یک نفهمی به گفته های ایشان دارم وبعد اشکالشان را بیان می د.

در جلساتی که بزرگان وعلماءبودند اگر سوالی پیش می آمد،ایشان سکوت اختیار می د

تا دیگر بزرگان جواب بدهند واین بخاطرادب و احترامی بود که برای آنهاقائل بود.مشاهده متن کامل ...
اشعاری زیبا از حافظ
درخواست حذف اطلاعات
فقط چند بیت.......

آ الامر گل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

گر از آن آدمیانی که بهشتت هوسست

عیش با آدمیی چند پریزاده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

و .......

خطاب به دو نفری که بزرگ نیستند و می خواهند جای بزرگان بنشینند...مشاهده متن کامل ...
زن در نگاه بزرگان
درخواست حذف اطلاعات

زن شا ار خلقت است . برنارد شاو

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ

در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل . مالرب

انتقام شیرین است مخصوصا برای ن . بایرون

تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ ن پاکدامن است . امرسون


بقیه را درادامه مطلب بخوانیدمشاهده متن کامل ...
آسایش بزرگان ( پروین اعتصامی)
درخواست حذف اطلاعات
شنیده اید که اسایش بزرگان چیست

برای خاطر بیچارگان نیاسودن

به کاخ دهر که آلایش است بنیادش

مقیم گشتن و دامان خون نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم

هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده از راستی بری نشدن

برای خدمت تن روح روح را نفرسودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن

دری که فتنه اش اندر پس است نگشودنمشاهده متن کامل ...
دعا برای سلامتی بزرگان
درخواست حذف اطلاعات

ما انچه داریم از بزرگان داریم در قدر دعا برای سلامتی بزرگان زیر را از شما استدعا داریم

1- حاج حسن کشت گر خواجه داد فرزند مختار

2- حاج مهماندوست فرزند کربلایی محمد

3- حاج جان محمد لشکری فرزند نوروز

قابل ذکر است این عزیزان در تمام مدت عمر خویش پشتبیان انقلاب و دستا ور د های آن بود ه و هستند هم اکنون بر اثر در بستر بیماری هستند ندای خواهش ما دعا بذای شفای این عزیزان از درگاه خداوند استمشاهده متن کامل ...
ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده جدید

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

تصاویر سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهانمشاهده متن کامل ...
ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده جدید

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

تصاویر سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهانمشاهده متن کامل ...
ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده جدید

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

تصاویر سخنان زیبا و آموزنده

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهان

ع هایی از سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان جهانمشاهده متن کامل ...
جمله های بسیار زیبا و آموزنده از بزرگان و شمندان جهان
درخواست حذف اطلاعات

جمله های بسیار زیبا و آموزنده از بزرگان و شمندان جهان

سخن بزرگان

با سلام خدمت دوستان عزیزم :idea:

امروز براتون گلچینی از سخنان زیبای بزرگان رو آماده :x

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
(پائولو کوئلیو)
.
.
.
بخشودن ی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
(گ )
.
.
.
در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین دمندان و پست ترین بی دان !
ارنست همینگوی
.
.
.

ادامه مطلب برو دنبال کن ....مشاهده متن کامل ...
جمله های بسیار زیبا و آموزنده از بزرگان و شمندان جهان
درخواست حذف اطلاعات

جمله های بسیار زیبا و آموزنده از بزرگان و شمندان جهان

سخن بزرگان

با سلام خدمت دوستان عزیزم :idea:

امروز براتون گلچینی از سخنان زیبای بزرگان رو آماده :x

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
(پائولو کوئلیو)
.
.
.
بخشودن ی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
(گ )
.
.
.
در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین دمندان و پست ترین بی دان !
ارنست همینگوی
.
.
.

ادامه مطلب برو دنبال کن ....مشاهده متن کامل ...
، ۴ دانشجوی به گروگان گرفته شده را آزاد د
درخواست حذف اطلاعات
چهار تن از دانشجویانی که هنگام رفتن به سمت خانه های شان در منطقه سنگ توده ولایت س ل بوسیله ربوده شده بودند، پس از دو روز اسارت در چنگ آدم ربایان طالب رها شدند.
گفته می شود که بر اثر تلاش ها و پا در میانی های مردمان محل و بزرگان منطقه، این افراد از چنگ ربایندگان آزاد شدند.
محمدآصف جبارخیل فرمانده امنیه س ل می گوید که این افراد دو روز قبل از مسیر راه س ل- سوزمه قلعه و در منطقه موسوم به سنگ توده توسط محلی به گروگان گرفته شده بودند که اکنون با پادر میانی بزرگان محلی و اطلاعاتی که نیروهای امنیتی در اختیار آنان قرار داده بودند، آزاد و به خانواده های شان تحویل داده شدند.
هفته گذشته نیز مسلح یک آموزگار مکتب خصوصی را پس از گروگان گیری از مسیر شاهراه جوزجان- س ل بر اثر پا در میانی بزرگان محل آزاد نمودند.
اما آنها یک سرباز را که از رخصتی به وظیفه اش بازمی گشت، به قتل رسانیده و جنازه اش را در مسیر این شاهراه رها کرده بودند.مشاهده متن کامل ...
کیفیت مهم است
درخواست حذف اطلاعات
درساختمان سازی به گفته بزرگان این صنعت؛ایزولاسیون جزء مهمترین مراحل اجرای ساختمان است و کم کاری و کاهش کیفیت در این مرحله تبعات هزینه بری در آینده خواهد داشت.

ما باسابقه۲۵ساله خود باکیفیت ترین قیر را به مشتریان خود عرضه می نماییم.

برای ید با شماره۰۹۱۲۵۸۷۶۱۸۷&۰۹۳۸۹۵۷۴۹۹۶ تماس بگیرید.مشاهده متن کامل ...
ضرب المثل های بیرجندی
درخواست حذف اطلاعات

پا خَر وُ خُرجین دِ دُو نِیه

تحت اللفظی: پا و جینی در داو(میدان ومعرکه) نیست.

در موردی گفته می شود که پای حرف در میان است

واز عمل خبری نیست.

اَدَم پر سَرو زَبُونیِه

معنی: در مورد شخصی گفته می شود

که حاضر جواب است وخوب سخن

می گوید

پیاز هم دَخِل میوا شده

تحت اللفظی: پیاز هم داخل میوه ها شده

یعنی ادم بی سروپاخود را در ردیف بزرگان وارد کرده است.مشاهده متن کامل ...
بزرگداشت بزرگان مرحوم در اهل سنت
درخواست حذف اطلاعات

چرا در مذهب اهل سنت وفات و تولد بزرگان و ائمه را جشن نمی گیرند و برای آنها نوحه خوانی و زنی نمی کنند؟

در کلیه مذاهب اهل سنت بلا استثنا فقط احترام بزرگان مرحوم شده به سه چیز است:

1- نام آنها را به خوبی یاد کنیم: حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه، حضرت سیدنا عمر رضی الله عنه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم …

2- از خدا برای آن بزرگان درود و رحمت بخواهیم. اگر صحابه کرام است می گوییم رضی الله عنه (خدا از او خشنود باد) اگر از ان هستند بگوییم علیه السلام (بر او سلام) اگر شخص رسول اکرم را نام بردید می گوییم صلی الله علیه و سلم. اگر بعد از صحابه کرام از بزرگان نام بردید می گوییم رحمة الله علیه.

3- گفتار و کردار آنها را مورد توجه قرار می دهیم و سعی می کنیم دنباله رو مخلص آنها باشیم.مشاهده متن کامل ...
مختصری از زندگی چند تن از علمای شیعه به صورت فایل pdf
درخواست حذف اطلاعات
به دنبال درخواست یکی از دوستان برای قرار دادن زندگی بزرگان دینی و علاقه مندی خودم برای دانستن رازهای موفقیت این بزرگان مختصری زندگی نامه آیات عظام بهاءالدینی،مشکینی،کشمیری و آقا میر حسین قزوینی راآوردم که در ادامه مطلب میتوانید دریافت کنید...مشاهده متن کامل ...
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان
درخواست حذف اطلاعات
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان (1)
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان


در قبول دست های مهربان تردید نکنید
گاهی همین دست ها تا آ عمر برایتان گرم می مانند . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
“استعدادهایش” نیست
“انتخابهایش” است . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

خو دن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . .
(حضرت علی (ع)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

حسرت واقعی را آن روزی میخوری
که میبینی به اندازه سن و س زندگی نکرده ای . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

یک گرم عمل از یک تن نظریه با ارزش است . . .
(فر انگلس)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
(پائولو کوئلیو)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

بخشودن ی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
(گ )

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین دمندان و پست ترین بی دان !
ارنست همینگوی

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم . . .
(مون پالاس پل استر)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل ” است . . .
(پابلو پیکاسو)

جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان (1)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊


. . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است !

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

وقتی قدرت انتقام را داری
“گذشت” بالاترین درجه عقل توست
و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

ی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند
همانند ی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

زندگی ، اتفاقِ نادریست که برای بعضی از زنده ها می افتد . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید
یتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

پسرم می پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم لازم نیست
بی خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان
بیش از یک تکه است . . .
(برتوت برشت)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

چیزی بدتر از آن نیست که شخصی به هنگام بدبختی
روزگار خوشی را به یاد بیاورد . . .
(ژان کریستف – رومن رولان)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد ب د
می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .
(شاتو بریان)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

د
در بهترین ح

ید . . .
(بریگم یانگ)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می دهد
و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می شود . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

شادی را ” تقسیم” خوبی را “تفهیم” و عشق را “تقدیم” کن . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

نه آن باش که از تو سیر شوند
نه آن باش که بر تو شیر شوند . . .مشاهده متن کامل ...
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان
درخواست حذف اطلاعات
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان (1)
جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان


در قبول دست های مهربان تردید نکنید
گاهی همین دست ها تا آ عمر برایتان گرم می مانند . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
“استعدادهایش” نیست
“انتخابهایش” است . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

خو دن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است . . .
(حضرت علی (ع)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

حسرت واقعی را آن روزی میخوری
که میبینی به اندازه سن و س زندگی نکرده ای . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

یک گرم عمل از یک تن نظریه با ارزش است . . .
(فر انگلس)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
(پائولو کوئلیو)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

بخشودن ی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
(گ )

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند :
برترین دمندان و پست ترین بی دان !
ارنست همینگوی

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم . . .
(مون پالاس پل استر)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل ” است . . .
(پابلو پیکاسو)

جملات زیبا از سخنان بزرگان جهان (1)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊


. . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است !

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

وقتی قدرت انتقام را داری
“گذشت” بالاترین درجه عقل توست
و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

ی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند
همانند ی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

زندگی ، اتفاقِ نادریست که برای بعضی از زنده ها می افتد . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید
یتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

پسرم می پرسد :
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم لازم نیست
بی خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان
بیش از یک تکه است . . .
(برتوت برشت)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

چیزی بدتر از آن نیست که شخصی به هنگام بدبختی
روزگار خوشی را به یاد بیاورد . . .
(ژان کریستف – رومن رولان)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد ب د
می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند . . .
(شاتو بریان)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

د
در بهترین ح

ید . . .
(بریگم یانگ)

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می دهد
و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می شود . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

شادی را ” تقسیم” خوبی را “تفهیم” و عشق را “تقدیم” کن . . .

◊◊◊◊◊◊◊ جملات فلسفی و زیبای بزرگان ◊◊◊◊◊◊◊

نه آن باش که از تو سیر شوند
نه آن باش که بر تو شیر شوند . . .مشاهده متن کامل ...
بشارت نزدیک بودن فتح قدس در بیان بزرگان و شخصیت ها روز نابودی جنایتکاران بسیار ن
درخواست حذف اطلاعات

بشارت نزدیک بودن فتح قدس در بیان بزرگان و شخصیت ها روز نابودی جنایتکاران بسیار نزدیک است

روایات متعدد و بشارتهای بی شمار بزرگان و شخصیتهای و مذهبی مبنی بر آغاز فروپاشی و بیت المقدس ، به پیروزی نهایی اشاره دارد . لشگر بعد از ظهور برای آزادسازی قبله اول مسلمین راهی این سرزمین شده و پس از قدس ، ی تاریخی به ت منجی عالم بشریت برگزار خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
راز موفقیت مدیران موفق
درخواست حذف اطلاعات

از مدیر موفقی پرسیدند: “راز موفقیت شما چه بود؟” گفت: «دو کلمه» است.

- آن چیست؟
- «تصمیمات درست»
- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

- پاسخ «یک کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تجربه»
- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
- پاسخ «دو کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تصمیمات اشتباه»


به گفته پیتر دراکر ، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت است. از دیگر سو، تصمیم گیری مهمترین بخش وظیفه مدیران است. تلفیق استفاده از تجربیات بزرگان و تصمصم گیری صحیح و به موقع نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد.مشاهده متن کامل ...
معنای لغوی و عرفانی
درخواست حذف اطلاعات
معنای لغوی :

راغب در مفردات می گوید :بسیاری از اهل لغت گفته اند که صلوة به معنای دعا و تبریثک و تمجید است و بعضی دیگر گفته اند :که اصل صلوة از صلاء است و معنای اینکه گفته می شود (صلی الرجل )که او بواسطه این عبادت صلاء را از خو برطرف ساخت و صلاءعبارتست از آتش فروزان و بنای صلی همچونبنای مرض است که به معنای زایل مرض می باشد

معنای عرفانی :

بعضی از بزرگان صلوة را از تصلیه مشتق می داند بدین معنی که چوبهای کج را با گرفتن به اتش و رساندن حرارت به آن مستقیم سازند عرب آن را تصلیه گوید گوئی گذار با توجه به مبداء اعلی در و با حرارتی که در اثر حرکت صعودی و قرب به شمس حقیقت معنوی برای نفس حاصل می شود ،کج رفتاری های نفس را که در اثر توجه به غیر خدا و میل به باطل ایجاد شده است تعدیل می نماید

(برگرفته از شرح و تفسیر آداب الصلوة (ره) ص 22 و23)مشاهده متن کامل ...
راز موفقیت مدیران موفق
درخواست حذف اطلاعات

از مدیر موفقی پرسیدند: “راز موفقیت شما چه بود؟” گفت: «دو کلمه» است.
- آن چیست؟
- «تصمیم های درست»
- و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

- پاسخ «یک کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تجربه»
- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟
- پاسخ «دو کلمه» است!
- آن چیست؟
- «تصمیم های اشتباه»


به گفته پیتر دراکر ، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت است. از دیگر سو، تصمیم گیری مهمترین بخش وظیفه مدیران است. تلفیق استفاده از تجربیات بزرگان و تصمصم گیری صحیح و به موقع نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد.مشاهده متن کامل ...
حکایت
درخواست حذف اطلاعات
یکی از داستان هایی که در نشت بزرگان شنیده ام و واقعا تاثیرگذار بود داستان حکایتی است به این شرح که خدا بیامرز آ منچهر خان خسروی در بازار شهر چهلگرد یکی از بزرگان طایفه ی احمد سمالی به نام ملا جنگی سلیمانی بابادی را دید که با چوقای قدیمی و وصله شده در بازار قدم میزد بعداز دیدار وی گفت این چوقا چیست چرا چوقای وصله شده را به تن کردی ملا جنگی در پاسخ گفت: خان نگو این چوقا چیست بگو درون چوقا کیست...مشاهده متن کامل ...
گفته بودی..
درخواست حذف اطلاعات
گفته بودی همیشه خواهی ماند
سنگ بارید، شیشه خواهی ماند

گفته بودی ترک نخواهی خورد
دین و دل از ی نخواهی برد

گفته بودی عروس فر ..
با جهانم کنار می آیی

گفته بودی دچار باید بود
مرد این روزگار باید بود

گفته بودی بهار در راه است
ماه باران سوار در راه است

گفته بودی ... ولی نشد انگار
دست از این ک نه هــا بردار

علیرضا آذرمشاهده متن کامل ...
جلسه هماهنگی
درخواست حذف اطلاعات

تو جلسه ای که با بچه ها و رابط هسته داشتیم تصمیم گرفتیم امسال در هفته ی تبلیغ و اطلاع رسانی اگه امکانش فراهم بشه خدمت برخی از بزرگان برسیم هم برای عرض سلام و هم خسته نباشید بگیم و یک کلاس هم تو دفترشون برگزار کنیم.الحمدلله ای کار عملی شد و گزارش هر کدام از این دیدار ها را تو پست های بعدی براتون بیان میکنیم.

البته خدمت هر کدام از بزرگان که رفتیم یک هدیه از کارهای هنری و دستی بچه ها تقدیم کردیم که متن آن در ادامه مطلب اومده.مشاهده متن کامل ...
پاس تهران بزرگ احیا می شود
درخواست حذف اطلاعات
بزرگان بازنشسته تیم فوتبال پاس به دنبال احیای این نام بزرگ فوتبال ایران هستند.

به گزارش ستاره سرخ و به نقل از "ورزش سه"، از هفته گذشته صحبت هایی میان بزرگان و پیش وتان

تیم پاس تهران آغاز شده تا این باشگاه بزرگ تهرانی دوباره کار خود را به شکل سابق آغاز کند.مشاهده متن کامل ...
اکبر بختیاریان
درخواست حذف اطلاعات
سلام به همه ی عزیزان

مدتیست آگاه شدم که جناب اکبر بختیاریان به دلیل سکته در بستر بیماری گرفتار شده اند تا جایی که من آشنایی دارم ایشان ار بزرگان اولاد خدابخش و احمدی ها و در کل از رجال برجسته ی احمدسمالی بودند واقعا جای تاسف داره که اینگونه باید شاهد زمینگیر شدن بزرگان ایلمان باشیم ..

امید دارم که ایشان مورد لطف یزدان و شفا از درگاهش قرار گیرد ...

بهمن سلیمانی بابادیمشاهده متن کامل ...
عبودیت و بندگی
درخواست حذف اطلاعات

عبودیت و بندگی

آیت الله مکارم - اخلاق در قرآن، ج 2، ص 335

برای پی بردن به تأثیر عبادت و نیایش در تهذیب نفوس و پرورش فضائل اخلاقی، قبل از هر چیز باید با مفهوم و حقیقت عبادت آشنا شد. گرچه بحث درباره حقیقت عبادت سخنی مبسوط و گسترده را می طلبد و بزرگان در تفسیر و اخلاق و فقه و حدیث درباره ی آن سخن بسیار گفته اند، امّا در یک اشاره کوتاه چنین می توان گفت: برای یافتن حقیقت عبادت باید به واژه «عبد» و مفهوم آن که ریشه ی اصلی عبادت است توجّه نمود.

«عبد» از نظر لغت به انسانی گفته می شود که سر تا پا تعلّق به مولا و صاحب خود دارد؛ اراده اش تابع اراده ی او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالک چیزی نمی داند و در اطاعت او سستی به خود راه نمی دهد.مشاهده متن کامل ...
بزرگان شهر را درمان کنید
درخواست حذف اطلاعات
در جلسه ای که برای برگزاری مراسم شهادت جعفر صادق(ع) برگزار شده بود اصرار عده ای از به اصطلاع بزرگان شهرمان این بوده که بعد از حرکت کاروان از درب حوزه علمیه یک دور هم دور میدان ولی عصر زده شود و بعد دوباره به سمت چها راه طی مسیر شود

حالا ما نمی دانیم این چه اصراری است که حتما باید یک دوری باطلی زده شود بابا مراسم که از بقول خودشون محله شما شروع می شود پایانش هم که محله شماست این چه حساسیتی است که ما را مضحکه مدیران و روسای غیر بومی ادارات کرده است

کی می خواهید درمان شوید

بابا جوانها هم خسته شده اند ده قدم راه که اینور و اونور نداردمشاهده متن کامل ...
معرکه گردانان جامعه٬ هتاکان و فحاشان به بزرگان نشوند
درخواست حذف اطلاعات
معرکه گردانان جامعه٬ هتاکان و فحاشان به بزرگان نشوند

عضو ارشد مجمع ون در ششمین حزب کنگره ی کار با طرح این سوال که کنگره هر حزب برای چیست٬ گفت : معمولا در جلسات حزبی سخنرانان به ضرورت تحزب سخن می گویند در حلای که معتقدم ۳۵ سال است که از این مرحله عبور کرده ایم. به گزارش مهرستان به نقل از ایلنا، حجت ال والمسلمین عبدالواحد لاری…مشاهده متن کامل ...
آسایش بزرگان...
درخواست حذف اطلاعات

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست:
برای خاطر بیچارگان نیاسودن

بکاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن، روح را نفرسودن

برون شدن ز ابات زندگی هشیار
ز خود نرفتن و پیمانه ای نپیمودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دریکه فتنه اش اندر پس است نگشودن

پروین اعتصامیمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.