پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 یه اتوبان شلوغ
رانندگی پیرمرد 92 ساله با اسکوتر در اتوبان شلوغ+
درخواست حذف اطلاعات
پیرمرد اسکوترسوار توسط پلیس بزرگراه متوقف و از بزرگراه شلوغ خارج شد.

مشاهده متن کامل ...
نشئگی و خماری وسط اتوبان همت
درخواست حذف اطلاعات
کله شان را زیر پلاستیک چپانده اند و سیگار بهمن و زر دود می کنند؛ معتادهای اتوبان همت که انگار جزئی از اتوبان شده اند مثل شمشادها، مثل گاردریل و ...

مشاهده متن کامل ...
نشئگی و خماری وسط اتوبان
درخواست حذف اطلاعات
کله شان را زیر پلاستیک چپانده اند و سیگار بهمن و زر دود می کنند؛ معتادهای اتوبان همت که انگار جزئی از اتوبان شده اند مثل شمشادها، مثل گاردریل و ...

مشاهده متن کامل ...
مقدمه ای برای شروع انشا اتوبوس شلوغ
درخواست حذف اطلاعات

انشای اتوبوس شلوغ
انشا اتوبوس شلوغ نهم
داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور کنید وتصویر ذهنی خود را بنویسید
اتوبوس شلوغ طنز
انشا اتوبوس شلوغ طنز
یک اتوبوس شلوغ را توصیف کنید
توصیف یک اتوبوس شلوغ
درون یک اتوبوس شلوغ خود را تصور کنید به صورت طنز

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
اتوبان آسمانی/ ع
درخواست حذف اطلاعات
این اتوبان در شهر اوزاکای ژاپن از داخل برج اداری می گذرد اتوبان هیچ تماسی با ساختمان برج نداشته و با استفاده از عایق های مخصوص، هیچ مزاحمت صوتی و لرزش برای ساختمان ندارد !

مشاهده متن کامل ...
طنز؛ اعلام خلافت روی پل طبیعت!
درخواست حذف اطلاعات
محمدرضا ستوده در ستون طنز رو مه جهان صنعت نوشت: بعد از حمله ی های وطنی به مجموعه کورش این گروه در بوستان آب و آتش و روی پل طبیعت اعلام خلافت د. این گروه محدوده طرح زوج و فرد فعلی را که از شمال به اتوبان همت، از جنوب به اتوبان بعثت، از شرق به اتوبان علی و از غرب به اتوبان چمران منتهی می شود را کشور حاتمی کیا اعلام کرد.

مشاهده متن کامل ...
نجات باورن ی پسر دسال در یک تصادف وحشتناک +
درخواست حذف اطلاعات
پسر 7 ساله ای که پس از تصادف شدید دو خودرو به وسط یک اتوبان شلوغ پرت شده بود بظور معجزه آسایی از مرگ گریخت.

مشاهده متن کامل ...
کی روش ۴۰ روز دیگر به انتهای اتوبان می رسد!
درخواست حذف اطلاعات
کارشناس و مربی فوتبال ایران دوران حضور کی روش در ایران را مثابه یک اتوبان بسیار طولانی تشبیه کرد و گفت که سرمربی ایران ۴۰ روز دیگر به انتهای این اتوبان می رسد.

مشاهده متن کامل ...
گرانی، خانه های پست و بدون امکانات را پرطرفدار کرد
درخواست حذف اطلاعات
بازار خانه های زیر همکف، بر اتوبان و مجاور مدرسه های شلوغ داغ شد حتی بازار فروش اسکلت مسکن مهر رونق گرفته است!

مشاهده متن کامل ...
لحظه ج چرخ از کامیون در اتوبان! +
درخواست حذف اطلاعات
چرخ های کامیونی که در حال عبور از اتوبان بود به طرز باور ن ی از ماشین جدا شد.

مشاهده متن کامل ...
۵ مصدوم در سانحه تصادف در اتوبان
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت ۵نفر در اتوبان خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
شلوغ چت|چت شلوغ|چتروم شلوغ
درخواست حذف اطلاعات

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,

شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت,چت شلوغ,چتروم شلوغ,شلوغ چت اصلی,مشاهده متن کامل ...
مغازه های دارای سرقفلی، در وسط اتوبان!
درخواست حذف اطلاعات
برای آشنایی با یک ب و کارهای نوین کافی است برای چند دقیقه ای در اتوبان های شهر تهران گشتی زده و با انواع ب و کارهای نوین آشنا شوید، فروشندگان که دیگر نامشان سیار، دوره گرد یا حتی دست فروش نیست و هرکدام در وسط اتوبان محلی را به نام خود ثبت کرده و هر روز در آنجا حاضر و کالای خود را به سرنشینان خودروها عرضه می کنند‎

مشاهده متن کامل ...
اتوبان های خلوت، خطرناک تر از جاده های دو طرفه هستند! (+ )
درخواست حذف اطلاعات
سال گذشته ۳۰۰ نفر از مسافران نوروزی جان شان را در اتوبان های صاف، خلوت و بدون خطر از دست دادند. این اتوبان ها گاهی خطرناک تر از جاده های پر پیچ و دو طرفه است

مشاهده متن کامل ...
اما و اگرهایی درباره ساخت «اتوبان صدر»/ ساخت اتوبان و بزرگراه توجیه زیست محیطی ن
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه رژیم جاده ای در دنیای امروز بر توسعه حمل و نقل زیرزمینی تمرکز دارد، گفت: ساخت اتوبان صدر اقدامی غیرعلمی است.

مشاهده متن کامل ...
جزئیات تصادف مرگبار هفت جوان در اتوبان
درخواست حذف اطلاعات
رئیس پلیس راهور تهران گفت: دستور اخذ تست الکل از سرنشینان تیبا واژگون شده در اتوبان صادر شده است.

مشاهده متن کامل ...
شمشاد های وسط بزرگراه همت، پاتوق معتادان و کارتن خواب ها
درخواست حذف اطلاعات
رو مه شرق نوشت: درست وسط اتوبان همت، کجایش فرقی نمی کند، همان وقتی که در ترافیک بی پایان اتوبان همت گیر کرده اید، اگر در لاین تندرو باشید آنها را می بینید. حالا حضورشان از پیش بیشتر به نظر می رسد. شمشادهای وسط بلوار اتوبان همت چیده شده و آنها زندگی شان را با رانندگان لاین تندرو قسمت می کنند. گُله به گُله نشسته اند.

مشاهده متن کامل ...
تصادفی متفاوت و درام در یکی از اتوبان های ژاپن
درخواست حذف اطلاعات
یک دستگاه خودروی سدان در خلاف جهت اتوبان پرتاب شده و داخل یک اتوبوس میشود ! در این حادثه راننده جان خود را از دست می دهد و 45 نفر دیگر زخمی می شوند .

مشاهده متن کامل ...
| آتش سوزی مرگبار مینی بوس در اتوبان سعیدی تهران
درخواست حذف اطلاعات
صبح امروز، چهارشنبه، حادثه آتش سوزی یک دستگاه مینی بوس در اتوبان سعیدی تهران چهار کشته برجای گذاشت. این مینی بوس ساعت 7:30 در محور جنوبی اتوبان سعیدی، ابتدای منطقه 30 متری جی، دچار حریق شد که در پی آن چهار نفر فوت د و یک نفر مجروح شد.

مشاهده متن کامل ...
اتوبان و جاده قدیم قم ـ تهران مسدود است
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل مدیریت بحران استان قم گفت: با توجه به مشکل در اتوبان قم ـ تهران و جاده قدیم قم ـ تهران بنا شد تا اطلاع ثانوی اتوبان و جاده قدیم قم ـ تهران بنا به نظر دستگاه های امدادی و گزارش پلیس راه همچنان مسدود باشد.

مشاهده متن کامل ...
اقدام به خودکشی یک فرد در اتوبان همت
درخواست حذف اطلاعات
تلاش آتش نشانان برای نجات فردی که قصد خودکشی دارد باعث ترافیک اتوبان همت شده است.

مشاهده متن کامل ...
پرت شدن مشکوک مرد جوان از تا ی به داخل اتوبان! + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
راننده یک تا ی که به طرز مشکوکی به داخل یک اتوبان پرت شده بود بعد از برخورد با چندین خودروی عبوری جانش را از دست داد.

مشاهده متن کامل ...
سقوط یک خودرو از روی پل در اتوبان تهران-کرج
درخواست حذف اطلاعات
انحراف از مسیر یک دستگاه پژوپارس در اتوبان تهران - کرج حادثه آفرید.

مشاهده متن کامل ...
/ عاقبت دعوا در وسط اتوبان!
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری از درگیری سرنشینان دو خودرو در اتوبان را مشاهده می کنید که با پرت شدن یک نفر از خودرو همراه می شود!

مشاهده متن کامل ...
تصادف زنجیره ای در اتوبان کرج
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از تصادف چندخودرو در مسیر غرب به شرق اتوبان کرج خبر داد و گفت: این حادثه سبب کشته شدن یک و مصدومیت ۴ نفر شد.

مشاهده متن کامل ...
تصادف خونین در اتوبان اعظم(ص)
درخواست حذف اطلاعات
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز از کشته و مصدوم شدن دو نفر در اتوبان اعظم خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
کودک خو ده در اتوبان مدرس از خواب برخواست! +ع
درخواست حذف اطلاعات
تصویری از تغییرات عمده کودکی که در اتوبان مدرس آرمیده بود در فضای مجازی منتشر شد.

مشاهده متن کامل ...
حوالی اتوبان - havali otuban
درخواست حذف اطلاعات

جدید و بسیار زیبای حوالی اتوبان

مشاهده متن کامل ...
تصاویر | واژگونی پراید و تندر در بزرگراه شهید زین الدین
درخواست حذف اطلاعات
عصر دیروز شنبه وقوع یک حادثه رانندگی در اتوبان شهید زین الدین منجر به واژگونی دو خودروی پراید و تندر90 شد. این حادثه برای مدتی موجب ترافیک سنگین و بسته شدن ورودی اتوبان شهید زین الدین از اتوبان شهید باقری…

مشاهده متن کامل ...
شلوغ چت | چت روم شلوغ | دختران شلوغ ناز | ققنوس چت
درخواست حذف اطلاعات

چت,چتروم,چت روم,چت,چت روم فارسی,چتروم,نازنین چت,چت روم نازنین ,دلناز چت,شلوغ چت,چت روم شلوغ,چت فارسی,مهسان چت,ققنوس چت,چت باران,چت شلوغ دختران,ققنوس مشاهده متن کامل ...
اتوبان علی سالیان سال رها شده بود/ ۷۰ هزار خانواده در تهران به نان شب نیاز دارند
درخواست حذف اطلاعات
شهردار تهران گفت: اتوبان علی سالیان سال رها شده بود و وقتی خواستم کار را شروع کنیم ی باور نداشت شدنی باشد. در نظام آباد نیز وقتی آمدم می گفتند تکلیف اتوبان را مشخص کنید و اگر نمی خواهید خانه های مان را از طرح خارج کنید.

مشاهده متن کامل ...
برخورد شدید پراید با پژو در اتوبان همت +
درخواست حذف اطلاعات
یک دستگاه خودروی پراید به علت بی احتیاطی در اتوبان همت تهران با پژو تصادف کرد.

مشاهده متن کامل ...
عشق بازی بنده هات با شما خدا.....
درخواست حذف اطلاعات

امروز... داشتم کلاس رو می رفتم، هوای بارونی و سررررررررد... کنار اتوبان..... دم وجی مدرسه سابق ریحانه!

یهو یه چیزی دیدم که وا رفتم.... واقعا وا رفتم.....

یه رفتگر... توی اون سرما...کنار اتوبان... بی توجه به ماشینایی ک شیشه شون بالاست و بخاری ماشین شون روشن، داشت میخوند کنار اتوبان...

به به که چه عشق بازی ای میکرد با خدا.... و به به که خدا چه بنده هایی داره....

الحمدالله.
مشاهده متن کامل ...
عامل تیراندازی اتوبان آزادگان دستگیر شد
درخواست حذف اطلاعات
بازپرس ویژه قتل از دستگیری متهمی خبر داد که در حدود یک سال پیش در اتوبان آزادگان با استفاده از کلت کمری یک مرد جوان را به قتل رسانده و متواری شده بود.

مشاهده متن کامل ...
اتوبان علی سالیان سال رها شده بود/ لحظه ای از فقرا غفلت نکرده ایم
درخواست حذف اطلاعات
شهردار تهران گفت: اتوبان علی سالیان سال رها شده بود و وقتی خواستم کار را شروع کنیم ی باور نداشت شدنی باشد.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهتاب کرامتی داور 171 داکا 187 شد برگزاری جشن اختتامیه قرآن آموزان نونهال در بابلسر استخدام کارمند اداری خانم آموزش برداری هوایی ارزی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای مت bridgehead server متصل شدن کتابخانه بیت الهدی به سامانه کتابخانه های عمومی کشور نتایج پایانی مسابقات لیگ کاراته شهرستان جام رمضان حسین علیه الس لام فرمودند کلاس آموزشی اشتباهات رایج دررژیم لاغری بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکتها اعتراض ایران به گری رژیم صهیونیستی سفر دو روزه جنوب استان بوشهر به برو ل علل حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر بررسی خواهد شد بازهم بجنورد در صعود تیم ها نقش دارد 6 داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه انتخ ه قصرشیرین تایید صلاحیت شدند برداشت ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست به صورت انشا pot tools b01kjcnhj4 بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابان های ترکیه ع نمونه برنامه جمعبندی ویژه سال سوم ریاضی تابستان93
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.