پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ییلدیریم همکاری با گروه هایی که در پی تجزیه هستند هیچ نتیجه ای ندارد
لینک گروه پرسش و پاسخ توسعه دهندگان
درخواست حذف اطلاعات

طراحی و دیزاین ع شما ????


آموزش برنامه نویسی و امنیت


چنل گروه : @alliancedev


کمک به افراد ?


ریکاوری اکانت ?


#سوال و #جواب ?


لینک گروه :


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های ی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام


گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی


گروه برنامه نوسی

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb


لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#cلینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvcمشاهده متن کامل ...
گروه برنامه نویسان
درخواست حذف اطلاعات

طراحی و دیزاین ع شما ????


آموزش برنامه نویسی و امنیت


چنل گروه : @alliancedev


کمک به افراد ?


ریکاوری اکانت ?


#سوال و #جواب ?


لینک گروه :


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های ی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام


گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی


گروه برنامه نوسی

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb


لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

مشاهده متن کامل ...

لینگ گروه پرسش و پاسخ جاوا
درخواست حذف اطلاعات

طراحی و دیزاین ع شما ????


آموزش برنامه نویسی و امنیت


چنل گروه : @alliancedev


کمک به افراد ?


ریکاوری اکانت ?


#سوال و #جواب ?


لینک گروه :


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های ی خواهد بود .


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام


گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی


گروه برنامه نوسی

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1aلینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

ینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb


لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان

لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی دات نت

لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی سی شا

لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#c

لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیios

لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net

لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc

لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic

لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک

لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی متلب

لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی#f

لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام

لینک گروه sql server

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسیandroid

لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام

گروه و کانال برنامه نویسی

گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسان

لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام

مشاهده متن کامل ...

لینک گروه برنامه نویسی پی اچ پی
درخواست حذف اطلاعات

طراحی و دیزاین ع شما ????

آموزش برنامه نویسی و امنیت

چنل گروه : @alliancedev

کمک به افراد ⚀

ریکاوری اکانت ⚁

#سوال و #جواب ⚂

لینک گروه :

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

تمام فعالیت های گروه هماهنگ با قانون های ی خواهد بود .

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید

لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام

گروه برنامه نویسی تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی

گروه برنامه نوسی
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
ینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
ینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1ahttps://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a

لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
ینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
ینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان

https://telegram.me/joinchat/aaaaaejocexl-fny4pml1a


لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
ینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb

لینک گروه برنامه نویسیvb در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic
لینک گروه برنامه نویسیvisualbasic در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی ویژوال بیسیک
لینک گروه برنامه نویسیویژوال بیسیک در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی متلب
لینک گروه برنامه نویسی متلب در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#f
لینک گروه برنامه نویسی#f در تلگرام
لینک گروه sql server
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیsql server در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیandroid
لینک گروه برنامه نویسیandroid در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان
لینک کانال برنامه نویسان و توسعه دهندگان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی اندروید
لینک گروه برنامه نویسی دات نت
لینک گروه برنامه نویسی دات نت در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی سی شا
لینک گروه برنامه نویسی سی شا در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسان در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی#c
لینک گروه برنامه نویسی#c در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
گروه و کانال برنامه نویسی
گروه و کانال برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیios
لینک گروه برنامه نویسیios در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net
لینک گروه برنامه نویسیasp.net در تلگرام
گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسی در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc
لینک گروه برنامه نویسیasp.net mvc در تلگرام
لینک گروه برنامه نویسیvb<

مشاهده متن کامل ...

خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی میزان همکاری اولیا با مدارس دوره ابت
درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات:87


نوع فایل:word


فهرست مطالب:


چکیده


نتایج چکیده


فصل اول - طرح تحقیق


مقدمه


بیان مسئله


اهمیت و ضرورت تحقیق


اه پژوهش


هدف کلی


اه جزئی


فرضیه‌ها و پرسش های تحقیق


تعریف اصطلاحات


اولیا


همکاری


عدم همکاری


خانواده


آموزش


آموزش خانواده


انجمن اولیاء و مربیان


اولیاء


دبستان


فصل دوم - ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق


مقدمه


تاریخچه ارتباط و همکاری اولیاء و مربیان


اهمیت و ضرورت ارتباط اولیا و مربیان مدرسه


اهمیت تعلیم و تربیت


شورا و مشارکت در محیط های آموزشی


انجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت ها


اه انجمن اولیاء و مربیان


وظایف انجمن اولیا و مربیان


نظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیت


جایگاه خانواده در تربیت ک ن


جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت


جذب همکاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاء


مدرسه باید دارای فعالیت های تربیتی فوق برنامه باشد


مدرسه باید با خانه پیوند تربیتی و آموزشی داشته باشد


جو مطلوب سازمانی در مدرسه


تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل کشور


تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


فصل سوم - روش تحقیق


مقدمه


جامعه آماری


نمونه آماری


ابزارهای اندازه گیری


روش آماری


فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات


بخش اول : بررسی توصیفی پرسشنامه تحقیق


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک شغل


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک ت


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی


فراوانی و درصد توزیع مورد مطالعه به تفکیک سن


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند


فراوانی و درصد توزیع نمونه مورد مطالعه به تفکیک وضعیت درسی فرزندان


پرسش (1) پرسش نامه تحقیق


پرسش (2) پرسش نامه تحقیق


پرسش (3) پرسش نامه تحقیق


پرسش (4) پرسش نامه تحقیق


پرسش (5) پرسش نامه تحقیق


پرسش (6) پرسش نامه تحقیق


پرسش (7) پرسش نامه تحقیق


پرسش (8) پرسش نامه تحقیق


پرسش (9) پرسش نامه تحقیق


پرسش (10) پرسش نامه تحقیق


پرسش (11) پرسش نامه تحقیق


پرسش (12) پرسش نامه تحقیق


پرسش (13) پرسش نامه تحقیق


پرسش (14) پرسش نامه تحقیق


پرسش (15) پرسش نامه تحقیق


پرسش (16) پرسش نامه تحقیق


پرسش (17) پرسش نامه تحقیق


پرسش (18) پرسش نامه تحقیق


پرسش (19) پرسش نامه تحقیق


پرسش (20) پرسش نامه تحقیق


پرسش (21) پرسش نامه تحقیق


پرسش (22) پرسش نامه تحقیق


پرسش (23) پرسش نامه تحقیق


پرسش (24) پرسش نامه تحقیق


بخش دوم : پاسخ به پرسشهای پژوهش


پرسش اول تحقیق


پرسش دوم تحقیق


پرسش سوم تحقیق


پرسش چهارم تحقیق


پرسش پنجم تحقیق


پرسش ششم تحقیق


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری


مقدمه


بحث و نتیجه گیری


یافته های جانبی تحقیق


پیشنهادات


محدودیت های تحقیق


منابع تحقیق


پیوست ها (پرسش نامه تحقیق)


 


چکیده:


بطور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.


1) بررسی مهم ترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟


2) یافتن روشهای مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


3) بررسی موثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه


4) بررسی راههای گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آنها با مدرسه


5) بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه


6) بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه


در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آنها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و... هستند.


گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150 نفر از اولیاء دانش آموزان که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.


روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسش نامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سوال می‌باشد.


جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.


 


مقدمه:


با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و فلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.


آموزش مهارت های فنی، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی میتوانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند.


بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت ک ن و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روانشناسی تربیتی مورد تایید قرار میدهد.


خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل میدهند در محیط خانواده قالب پذیر میشود.


هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.


مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواریهای زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهی ها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف ک ن و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.


هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدفهای تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت ک ن و نوجوانان آسان تر فراهم میشود.


برنامه آموزش خانواده از موثر ترین اقداماتی است که به خانواده کمک میکند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آن چه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام میگیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.


تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزش هایی که پدران و مادران در خانه برقرار میکنند و برداشتهای آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهم ترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاس های آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که میتواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.


اخلاقی و فرهنگی خانواده در توانایی تربیت ک ن و نوجوانان و پروردن آن ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و در صورت انجام وظیفه خانواده میتواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت و کانون ایجاد تعالی و رشد باشد.


کودک و نوجوان درس زندگی و انسانیت را در خانواده می آموزد و والدین از این بابت میتوانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.


همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدت ها مورد بی توجهی قرار گرفته بود، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان میتوانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا میتواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و ... دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی از مدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله میتوان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر میکنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق میشوند سخت در اشتباه هستند.


رشد شخصیتی و تحصیلی دانش آموزان قبل از هر چیز مست م برخورداری آنان از یک فضای متعادل و هماهنگ در خانه و مدرسه است. محیط خانواده میتواند الگوهای رفتاری احساس و تفکر را به ک ن بیاموزد و در آنان انگیزه و رغبت برای تحصیل و ب علم را فراهم سازد. همکاری مستمر اولیاء با مدرسه باعث رشد شخصیتی و تحصیلی نونهالان خواهد شد و برای این کار باید از فعالیت خوب انجمن و اولیا و مربیان و هم چنین جلسات آموزش خانواده درجهت نیل به این هدف، کمال استفاده را برد. اعضای انجمن در جذب مشارکت و همکاری اولیا باید جلساتی با آن ها داشته باشد آموزش خانواده نیز در جذب و مشارکت آنان بسیار موثر خواهد بود. مشاهده متن کامل ...
بازهم سلسله تساویهای دهگانه قرآنی
درخواست حذف اطلاعات

خط متحرک

رتبه نزول سوره یونس 51 است و آن برابرست با مجموع یازدهمین عدد تجزیه پذیر و یازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره ناس 21 است و آن برابرست با مجموع پنجمین عدد تجزیه پذیر و پنجمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع پانزدهمین عدد تجزیه پذیر وپانزدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

11=11 5=5 15=15 51=51 21=21 72=72

72=21+51 51=20+31 21=10+11 72=25+47

خط متحرک

رتبه نزول سوره سباء 58 است و آن برابرست با مجموع دوازدهمین عدد تجزیه پذیر و دوازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره قیامت 31 است و آن برابرست با مجموع هفتمین عدد تجزیه پذیر و هفتمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع هیجدهمین عدد تجزیه پذیر وهیجدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

12=12 7=7 58=58 31=31 89=89 18=18

58=21+37 31=14+17 89=28+61 89=31+58

خط متحرک

رتبه نزول سوره سباء 58 است و آن برابرست با مجموع دوازدهمین عدد تجزیه پذیر و دوازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره لیل 9 است و آن برابرست با مجموع دومین عدد تجزیه پذیر و دومین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع چهاردهمین عدد تجزیه پذیر وچهاردهمین عدد تجزیه ناپذیر.

جالب آنکه مجموع 2 و 12 هم 14 می شود. 14 =2+12

( سلسله تساوی های دهگانه) :

12=12 2=2 14=14 58=58 9=9 67=67

67=58+9 9=6+3 58=21+ 37 67=24+43

خط متحرک

رتبه نزول سوره سباء 58 است و آن برابرست با مجموع دوازدهمین عدد تجزیه پذیر و دوازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره ناس 21 است و آن برابرست با مجموع پنجمین عدد تجزیه پذیر و پنجمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع هیجدهمین عدد تجزیه پذیر وهیجدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

12=12 21=21 18=18 58=58 21=21 89=89

58=21+37 21=10+ 11 89= 28+61 89=21+58

خط متحرک

رتبه نزول سوره سباء 58 است و آن برابرست با مجموع دوازدهمین عدد تجزیه پذیر و دوازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره ذاریات 67 است و آن برابرست با مجموع چهاردهمین عدد تجزیه پذیر و چهاردهمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع بیست و چهارمین عدد تجزیه پذیر وبیست چهارمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

14=14 12=12 24=24 58=58 67=67 125=125

125=67+58 58=21+37

67=24+43 125= 36+89

خط متحرک

رتبه نزول سوره عصر 13 است و آن برابرست با مجموع سومین عدد تجزیه پذیر و سومین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره ناس 21 است و آن برابرست با مجموع پنجمین عدد تجزیه پذیر و پنجمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع هشتمین عدد تجزیه پذیر وهشتمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

13=13 21=21 34=34 3=3 8=8 5=5

34=21+13 21=10+11 34= 15+19 13=8+5

خط متحرک

رتبه نزول سوره سباء 58 است و آن برابرست با مجموع دوازدهمین عدد تجزیه پذیر و دوازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره اعراف 39 است و آن برابرست با مجموع نهمین عدد تجزیه پذیر و نهمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع نوزدهمین عدد تجزیه پذیر ونوزدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

12=12 9=9 19=19 58=58 39=39 97=97

97=39+58 97=30+67 58=21+37 39 =16+23

خط متحرک

رتبه نزول سوره یونس 51 است و آن برابرست با مجموع یازدهمین عدد تجزیه پذیر و یازدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره ذاریات 67 است و آن برابرست با مجموع چهاردهمین عدد تجزیه پذیر وچهاردهمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع بیست وسومین عدد تجزیه پذیر وبیست وسومین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

11=11 14 =14 23 =23 51=51 67=67 118=118

118=67+51 51=20+31

67= 24+43 118=35+83

خط متحرک

رتبه نزول سوره عصر13 است و آن برابرست با مجموع سومین عدد تجزیه پذیر و سومین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره "ق" 34 است و آن برابرست با مجموع هشتمین عدد تجزیه پذیر وهشتمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع دهمین عدد تجزیه پذیر ودهمین عدد تجزیه ناپذیر.

( سلسله تساوی های دهگانه) :

13=13 34=34 47=47 8=8 3=3 10=10

47=13+34 13=8+5 34=15+19 47 = 29

خط متحرک

رتبه نزول سوره مسد 6 است و آن برابرست با مجموع اولین عدد تجزیه پذیر و اولین عدد تجزیه ناپذیر.

رتبه نزول سوره الرحمن 97 است و آن برابرست با مجموع نوزدهمین عدد تجزیه پذیر ونوزدهمین عدد تجزیه ناپذیر.

اعجاز وقتی آشکار میگردد که می فهمیم مجموع رتبه های نزول دو سوره مذکور هم برابرست با مجموع بیستمین عدد تجزیه پذیر وبیستمین عدد تجزیه ناپذیر.

جالب آنکه مجموع اعداد 1 و 19 هم 20 می َشود 20=1+19

( سلسله تساوی های دهگانه) :

6=6 97=97 103=103 20=20 1=1 19=19

103=6+97 6=2+4 97=30+67 103= 71+32

مشروط به ذکر منبع(رفرنس)کپی برداری بلامانع است.مشاهده متن کامل ...
گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی م
درخواست حذف اطلاعاتگزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 133
گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارسفروشنده فایل


کد کاربری 4558گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 115


 


گزارش تخصصی معلمان,را ارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,


 


این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشی و ب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد


 


چکیده


 با نگاهی گذرا در می ی م که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.
اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد به مدارسی که این نیروی داده می شود . سال های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تامل نموداینجانب تصمیم گرفتم را ار ها و روش های انجام بهینه وظایف خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم . شاید بتواند در جهت پیشبرد اه آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.
کلیدواژه
معاونت ، اجرایی ، مدرسه ، وظایف ، دانش آموز


مقدمه


 وقتی در شرح وظایف معاون اجرایی می نگریم می بینیم که یک معاون اجرایی باید با تمام کارکنان از رئیس مدرسه گرفته تا پایین ترین پست که در مدارس موجود است همکاری کند . تا چند وقت پیش که نام معاون اجرائی در مدارس نامی نا آشنا بود جایگاهی نداشت و در هر مرحله که افزایشی اتفاق می افتاد دفتر داران جایگاهی نداشتند. هم اکنون به گونه ای شده که لااقل بتواند به این قشر هم توجه شود.تجربیات خدمت در نظام آموزش و پرورش به بنده آموخت که چگونه به یک واحد آموزشی باید توجه شود تا هیچ گونه از برنامه ها یک سال تحصیلی عقب نمانم . چرا در یک واحد آموزشی اگر خوب توجه کرد اکثر بارها بر روی معاون اجرایی آموزشگاه است.این یک کلاس نیست بلکه یک واقعیت است که در تمام مدارس کشور سایه افکنده است . تهیه بخشنامه ها , ثبت نمودن بخشنامه ها,پیگیری بخشنامه ها و جواب دادن به آنها همگی برعهده مسئول معاون اجرایی گذاشته شده است.حتی اگر در مواردی هر چند اگر یک بخشنامه به قسمت دیگری ارجاع داده شود پیگیری و پاسخ آن نیز بر عهده معاون اجرایی گذاشته شده است . در زمان بر گزاری امتحانات داخلی هماهنگ نهائی کار یک معاون اجرایی بسیار سنگین است چرا که تهیه و تظیم صورت جلسه برگزاری هر امتحان بر عهده معاون اجرایی است . در بعضی از موارد حتی تکثیر سوالات و بسته بندی سوالات را نیز از وظایف معاون اجرایی می دانند.حال چرا اینگونه موارد همگی باید بر عهده معاون اجرایی باشد.. در شرح وظایف یک دفتر دار (معاون اجرایی)به وضوح قید نشده است .
تمام سطر های یک شرح وظایف به تمام امورات یک واحد آموزشی اشاره شده است.نوشته شده همکاری با معاون آموزشی نوشته شده همکاری با معاون پرورشی و غیره ........ دقیقا اشاره نکرده که تا چه حد یا چقدر وقتی کلمه همکاری قید شود تا آنجایی که لازم بدانند از یک مسئول دفتری کار می خواهند یا مسئولیت به او واگذاری می کنند .اینجانب شمس الملوک شهبازی بعد از 30 سال تجربه در آموزش و پرورش تصمیم گرفتم را ار ها و وظایف معاونت اجرایی را در عمل و گزارش چگونگی آن به رشته تحریر درآورم.
بیان مسئله
باید بپذیریم وقتی که یک نظام آموزشی بر پایه تفکر ی آموزش استوار گردد آسان تر می توانیم به آمال و اه آموزشی پیش بینی شده دست پیدا کرد.باید بپذیریم مسئولیت کادر مدرسه بخصوص معاونین مسئولیتی بسیار خطیری می باشد. معاونین مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار و تامین بلوغ عاطفی و سلامت روانی ک ن و نوجوانان هستند و مدرسه محلی است که درآن هر دانش آموز به منظور ی نیازهای خویش و براساس تجربه های قبلی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد.
مثلاً یک دانش آموزی پرخاشگر و بی انضباط است و دیگری فعالیت و پشتکار دارد، سومی ی می کند و آن یکی دلقک پیشه است و لودگی پیش می گیرد. بنابراین ما باید مدرسه را به محیطی تبدیل کنیم که در آن هر دانش آموزی بتواند دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس با ارزش بودن را تجربه کند. معاون اجرایی هم درخصوص نظم دادن به پرونده های تحصیلی دانش آموزان ،نامه نگاری اداری بررسی آیین نامه ها وآشنایی کامل باسیستم متمرکز مدرسه خود مدعای هم برشرایط سخت کاری یک معاون اجرایی می تواند باشد. معاون اجرایی هماهنگ کننده ی بین معلمان ومدیر وسایرمعاونین و دریک آموزشگاه می باشد. یک معاون اجرایی وقتی می تواند موفق باشد که بتواند رابطه ی خیلی خوبی با معلمان ودانش آموزان اولیا ومدیرداشته باشد.
توصیف وضعیت موجود
اینجانب چند سالی است که در پست معاون اجرایی در حال خدمت رسانی می باشم .. وظایف و مسئولیت های خطیری بر عهده بنده می باشد چرا که علاوه بر مسئولیت های عادی بنده می بایست دبیران و کادر مدرسه را در مورد بخشنامه ها و مسابقاتی که در سطح عوامل اجرایی و دبیران برگزار می شود توجیه نمایم. به دلیل اینکه در آموزشگاه من اکثر دبیران و کادر مدرسه علاقه زیادی به شرکت در مسابقات فرهنگی آموزشی دارند. ضمنا می بایست در شرح وظایفم کمبود ها را جبران کرده تا در سال آینده مشکلی برای همکار جدیدی که قرار است در این پست خدمت کند پیش نیاید. در اوایل سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم به بهبود و اجرای کامل وظایفم در سمت معاون اجرایی بپردازم.
گرد آوری شواهد یک
گردآوری اطلاعات اغلب از طریق چهار روش میسر می شود. این چهار روش عبارتند از: مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و اسناد و ارقام. هر یک از این چهار روش کاربرد ها و ویژگی هایی دارند که لازم است اقدام پژوهان پیش از آغاز و اقدام به پژوهش با این روش ها آشنایی کافی را ب کنند. این که چه روشی یا فنونی در اقدام پژوهی کاربرد دارد بستگی به موضوع و هدف آن پژوهش دارد. همه اطلاعاتی که جمع آوری می شود شواهد لازم برای اثبات یا رد چیزی نیستند. به بیان دیگر داده ها (اطلاعات) مترادف با شواهد نیستند. شواهد داده هایی هستند که بدان وسیله می توانیم درباره ی تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد قابل قبول داشته باشیم.
در ابتدای کار در مورد وضعیتم با سوالات زیر روبرو شدم:
1.آیا برگه های امتحانی تاریخ امضاء دبیر دارد ؟
2.آیا برگه های امتحانی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده بود؟
3.آیا صورت جلسه امتحانی در درون پاکت وجود دارد ؟
4.آیا لیست حضور و غیاب دانش آموزان در درون پاکت وجود دارد ؟
5.آیا صورتجلسه بازبینی اوراق در درون پاکت وجود دارد ؟
6.آیا لیست اعتراضات بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟
7.آیا برکهای امتحانی تجدید نظرباخ ر سبز تحصحیح وامضاء شده است؟
8.آیا برگهای امتحانی درجای امن نگهداری می شود؟
9.آیا برگه های امتحانی سال های قبل امضاء شده اند؟
10.آیا صورتجلسه برگه های امتحانی سال های قبل که امحاء شده اند ،درمدرسه موجود است ؟
11.آیا بخش نامه ها و دستورالعمل ها در مورد تشکیل بانک سوالات اجرا و عملی شده است ؟
13.آیا نظارت بر کیفیت و طراحی و تایپ سوالات امتحانی وتصحیح اوراق امتحانی داخلی توسط مدیر انجام گرفته است ؟
12.آیا دفتر رسید مدارک در مدرسه موجود دارد ؟
13.آیا دفتر رسید مدارک صحافی شده است ؟
4.آیا دفتز رسید مدارک پلمپ شده است ؟
15.آیا صورتجلسه تفکیک صفحات دفتر رسید مدارک بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟

16.آیا امضاء و اثر انگشت تحویل گیرندگان مدارک تحصیلی گرفته شده است ؟
17. آیا همه ستون های دفتر رسید مدارک تکمیل شده اند ؟
18.آیا تحویل مدارک به فرد ذی نفع برابر با ضوابط انجام شده است ؟ ( به شرط دارد بودن 18 سال تمام و یا ولی ، قیم و قانونی )
19.آیا پوشه کمیسیون خاص نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟
20.آیا پوشه امحاء اوراق نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟و .....
راه حل های پیشنهادی
با مشاهده و انجام پرسش نامه از معاونان اجرایی و سایر همکاران شرح دقیق وظایف خودم را اینچنین جمع آوری نمودم:
1) همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اه و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
2) ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان مدارس متناسب با تفاوت های فردی آنها .
3) همکاری در برنامه ریزی سالانه آموزشی معاونان مدارس با رعایت ضوابط و از طریق مشارکت اولیاء ، کارکنان ، دانش اموزان .
4) همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس برای ایفای نقش تربیتی .
5) همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات
6) همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشکر .
7) همکاری در برنامه ریزی ، نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، جماعت فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی ، بازدید ها و اردوها .
8) توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات .
9) همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و است اج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر .
10) تجزیه و تحلیل نتایج ارزشی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان .
11) مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس و اتخاذ تد ر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .
12) همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط.
13) همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات
14) برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
15) اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .
16) تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .
17) بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس .
18) تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان مدارس برابر مقررات و در زمان مقرر.
19) تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .
20) پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ، دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
21) انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش اموزی و .. )
22) انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت وم .
اجرای راه حل ها و نظارت بر آن
شناسنامه سلامت یکی از اصلی ترین مدارک ثبت نام دانش آموز ، شناسنامه سلامت است. طبق قرارداد منعقده بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، اطلاعات دانش آموزان مشکل دار می بایست دقیقا ثبت شود و مدیران مدارس موظف هستند شناسنامه سلامت تکمیل شده را بررسی و نسبت به ثبت نام دانش آموز اقدام نمایند.پیشنهاد می گردد مدیران مدارس حتما حتما بررسی شناسنامه ها را جدی بگیرند. چنانچه دانش آموزی به علت بیماری خاصی ، فعالیتی در مدرسه نماید که نباید انجام دهد، شخص مدیر از نظر داداگاه اداری موظف به پاسخگویی است.به این ترتیب شروع به ثبت اطلاعات در این مقوله و اجرایی شدن آن پرداختم.
در آغاز سال در جهت تنظیمات پوشه تحصیلی دانش آموزان که در هر پوشه دانش آموز می بایست اطلاعات تحصیلی ایشان باشد. را جمع آوری کرده و به این ترتیب شروع به ثبت اطلاعات در این مقوله و اجرایی شدن آن پرداختم.که عبارت بودند از :
پرونده سلامت دانش آموز که شامل دفترچه سلامت ایشان می گردد.
یک برگ کپی شناسنامه از خودش .
تعدادی ع که می توان برای هرمقطع به روز شوند.
فعالیت های اداری ، دفتری و مالی که انجام گرفت :
1 - چینش پرونده‌ها بر اساس حروف الفبا یا سال تحصیلی .
2- جدا نمودن ترک تحصیل‌ها ، فارغ تحصیلان .... بر اساس محل س ت .
3- اختصاص یک کمد به امور بانکی پرونده‌های دانش آموزان ، پرونده همکاران ، بخشنامه‌ها و ...
4- کنترل پرونده‌های جدید .
5- به روز بودن امور مالی مدرسه ورعایت ضوابط وقوانین مربوط به این امر.
6- حضور دفتردار حداقل درهفته دوروز در آموزشگاه .
7- تکریم ارباب رجوع جهت پاسخگویی سریع.
8-بررسی پرونده‌ها و رفع معایب.
9- جداسازی اطاق مخصوص بایگانی.


 مشاهده متن کامل ...
پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی
درخواست حذف اطلاعات

پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالیپژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی دسته: مدیریتفرمت فایل: doc

حجم فایل: 163 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 104
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی -بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی (به همراه پرسش نامه )

فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc

حجم فایل : 164kb

تعداد کل صفحات : 104 صفحه

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت های آب منطقه ای با روش استاندارد و ارایه راه کارهای مناسب “ انجام گرفته است . اه تحقیق عبارت است از :

زمینه سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه ریزی بهتر با استفاده از شیوه های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی .

کمک به شفاف سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

کمک به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده کارآتر از منابع مالی مختلف.

ارایه راه کارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شرکت های آب منطقه ای جهت انعکاس روابط مالی.

کمک به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزی مالی شرکت ها به وسیله بهره گیری از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

برای نیل به اه تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می گردد .

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای می باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارک معتبر موجود (صورت های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است که با استفاه از طیف لیکرت طراحی گردیده است .

به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراکم و روش های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع کای -دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده به شرح زیر می باشد :

بین روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای و روش های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی داری وجود دارد .

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی در شرکت های آب منطقه ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی گردد .

روش های موجود تجزیه و تحلیل صورت های مالی بیان گر میزان کارآیی مالی مدیریت شرکت های آب منطقه ای نمی باشد .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شرکت ها برای استفاده کنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی سازد .

نسبت های نقدینگی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

نسبت های فعالیت در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

نسبت های اهرمی در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

نسبت های سودآوری در شرکت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ب بازده نشان می دهد.

فهرست مطالب

عنــوان صفـــحه

فصل اول کلیات

مقدمه ....................................................................................................................3

موضوع تحقیق........................................................................................................5

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

اه تحقیق.........................................................................................................8

فرضیه های تحقیق.................................................................................................8

روش تحقیق..........................................................................................................9

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

فصل دوم ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

مقدمه ..................................................................................................................15

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت های مالی..............................................................17

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق نسبت ها..............18

صورت های مالی و نقش آن در گزارش گری ..................................................... 20

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری.................................................................22

نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی.............................................................23

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی ..................................................25

کاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت های مالی.......................................................30

نسبت های مالی و طبقه بندی آنها...........................................................................32

نارسایی ها و محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ...............................41

روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی درشرکت های آب منطقه ای.......44

پیشینه تحقیق..........................................................................................................44

معرفی شرکت های آب منطقه ای............................................................................47

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................52

روش تحقیق ........................................................................................................53

جامعه آماری .......................................................................................................53

حجم نمونه .........................................................................................................53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته ها )......................................................................55

جمع آوری اطلاعات.............................................................................................56

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده..................................................58

فصل چهارم یافته های تحقیق ( نتایج )

مقدمه ...................................................................................................................62

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه ها ........................................................................63

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه ها ..........................................64

بررسی میدانی نسبت های مالی شرکت های آب منطقه ای.....................................70

فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق

مقدمه..................................................................................................................79

خلاصه تحقیق...................................................................................................80

نتیجه گیری ........................................................................................................83

محدودیت های تحقیق .....................................................................................85

پیشنهادات تحقیق ............................................................................................85

منابع..................................................................................................................87

پیوست ها...........................................................................................................91

مقدمه

تجزیه و تحلیل مالی یکی از شناخته شده ترین ابزارهای مدیریت مالی محسوب می شود . مدیران و برنامه ریزان واحدهای تجاری با بررسی اطلاعات منع در صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن شمایی کلی از عملکرد واحد تجاری به دست می آورند . در این راستا با بررسی وضعیت موجود برنامه های بلندمدت و استراتژیک واحد تجاری تهیه می گردد . این امر باعث می شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهای شایسته ، موجبات بهینه سازی فعالیت ها و به دنبال آن بهره جویی قابل قبول از سرمایه گذاری های انجام شده و نهایتاً حداکثر ثروت سهام داران را فراهم آورند .

امروزه تجزیه وتحلیل نسبت های مالی ابزارمناسبی برای ارزی عمل دیریت ، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و غیره محسوب می گردد . این نسبت ها از جانب گروه های مختلف استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، کارگزاران تی ، تحلیل گران و مشاوران مالی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی موجب عمق بخشیدن دیدگاه استفاده کنندگان می گردد . استفاده کنندگان صورت های مالی با تجزیه و تحلیل نسبت های مالی برای تشخیص ارتباط بین اقلام مندرج در این صورت ها و ارزی وضعیت واحد تجاری به نحوه گسترده ای استفاده می نمایند . براین اساس تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی شرکت ها و راه گشای بسیاری از تصمیم گیری ها باشد . صنعت آگاهی نداشته باشد و نتواند با بهینه سازی منابع و فعالیت ها بر مسائل و مشکلات موجود در ساختار مالی و سازمانی خویش چیره شود ، در پاسخ گویی به نیازهای محیطی و تأمین اه واحد تجاری و سهام داران ناتوان و ادامه فعالیت و حیات آن نیز دیری نخواهد پائید .

از این رو در این فصل به بررسی تاریخچه و پیشینه تجزیه و تحلیل مالی و مبانی نظری موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد .

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت های مالی

صاحب نظران و شمندان مدیریت مالی ، تعاریف گوناگونی از تجریه و تحلیل صورت های مالی ارائه نموده اند . برخی از این تعاریف عبارتند از :

” ضرورت تفسیر صورت های مالی به نحوی که نیاز استفاده کنندگان مختلف از صورت های مالی را برآورد به پیدایش و توسعه روش ها و فنونی انجامیده که روابط بین ارقام مندرج در صورت های مالی را تعیین و امکان مقایسه ، تعبیر و تفسیر آنها را فراهم کرده است . مجموعه این روشها و فنون که در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع ، توسعه و تکامل یافته است تجزیه و تحلیل صورت های مالی نامیده می شود . هدف از آن ارزی گذشته واحد تجاری به ویژه چگونگی سودآوری ،کارآیی، نقدینگی و امکان واریز بدهی های آن از ی و و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای طرح ریزی عملیات آینده از سوی دی ت“.(اکبری،1378،ص الف)

” تجزیه و تحلیل مالی ابزاری برای شناخت و ارزی عملکرد مالی گذشته ، جاری و پیش بینی وضعیت آینده شرکت است و معمولاً شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی آن می شود “ . ( مدرس و عبدا... زاده ، 1380 ، ص16)

” تجزیه و تحلیل مالی تجدید طبقه بندی و تلخیص مجدد اطلاعات مندرج در صورت های مالی به منظور تشخیص ارتباطات بین اقلام اصلی صورت حساب ها و تعیین روندهای آنها در طی سالیان متمادی می باشد“.( foulk , 1972 )

” تجزیه و تحلیل صورت های مالی باعث می شود مدیران شرکت ها ، صاحبان سرمایه ، وام دهندگان و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی موردنظرخودآگاه شوندودرباره آن قضاوت کنند.درسایه همین تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که عده ای به عملکردهای آینده برخی از شرکت های سهامی دل می بندند “ . ( نوو ، ترجمه جهانخانی و پارسائیان ، 1375 ، ص33 )

واژه تجزیه و تحلیل در ارتباط تنگاتنگی با واژه تفسیر می باشد ، لیکن این دو مترادف هم نیستند . تفسیر عبارت است از فرآیند دستی به عقیده و نتایجی در مورد فعالیت های واحد تجاری براساس تجزیه و تحلیل های انجام شده ، بدین ترتیب تفسیر مسبوق بر تجزیه و تحلیل و حاصل آن است . بنابر آنچه بیان گردید تجزیه و تحلیل صورت های مالی عبارت از فرآیند علت ی و بیان کمی ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورت های مالی می باشد که نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی در تصمیم گیری بکار می رود .

بخش عمده ای از تجزیه و تحلیل صورت های مالی و مرسوم ترین فنون آن تجزیه و تحلیل نسبت های مالی می باشد .

آشنایی با تاریخچه تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق نسبت های مالی

نسبت ها از جمله ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی هستند که برای آشکارسازی برخی ازواقعیت های مهم درباره وضعیت مالی و عملکرد واحدهای تجاری بکارمی آیندپرداخت و


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی , تحقیق و پژوهش حسابداری , تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری , تحقیق و پژوهش فوق لیسانس , تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد حسابداری , پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی , پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی , پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی , پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی ,


مشاهده متن کامل ...
تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها
درخواست حذف اطلاعاتسیستم کلمه‏اى است که براى گوش اغلب ما آشنا است از این عبارت هر روزه استفاده مى‏کنیم و یا به نحو غیر مستقیم با آن سر و کار داریم با نگاهى گذرا به محیط اطراف خود، سیستمهاى مختلفى را مشاهده مى‏کنید وقتى از خانه بیرون مى‏روید و وارد خیابان مى‏شوید، در خیابان اتومبیل‏ها محدوده خاصى براى حرکت خود دارند و افراد پیاده نیز همینطور اتومبیل‏ها در محدوده سوار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمهافروشنده فایل


کد کاربری 7169فصل اول  


مقدمه‏اى بر تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 


اه و موضوعات مورد بحث 


در این فصل مباحث عمومى و مقدماتى تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها مورد بحث قرار مى‏گیرد. خواننده با مطالعه این فصل در مى‏یابد که اصولاً سیستم چیست، چه خصوصیاتى دارد، داراى چه ابعادى است، چه انواعى دارد، ضرورت توجه به سیستم چیست و تحلیلگر سیستم کیست.


همچنین در این فصل پس از ارائه یک طبقه بندى براى انواع سیستمها، سیستمهاى مورد نظر این کتاب را که سیستمهاى سازمانى- انسانى هستند مورد بحث قرار مى‏دهد و برخى از خصوصیات اینگونه سیستمها را برمى‏شمرد. سپس چگونگى پیدایش علم تجزیه و تحلیل سیستم و علومى که شالوده این علم را تشکیل دادند، مورد بررسى مختصر قرار مى‏گیرد. پس از آن مطالبى کلى و کلیدى پیرامون فعالیتهائى که در تجزیه و تحلیل سیستم انجام مى‏شود بیان شده و خواننده در مى‏یابد، اصولاً تجزیه و تحلیل سیستم چگونه انجام مى‏شود.


تفاوتهاى دیدگاهها از علم تجزیه و تحلیل و دیدگاه این کتاب از علم تجزیه و تحلیل سیستم و نیز ارتباط فراروند تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم با فراروند ى نرم‏افزار، در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت و ین نرم‏افزار جایگاه خود را در برخورد با مطالب این کتاب در مى‏یابند.


در انتها نیز مهمترین خصوصیت تجزیه و تحلیل سیستم که رهیافتى بودن آن است مورد بحث قرار گرفته و اه ى که از تجزیه و تحلیل سیستم دنبال مى‏شود به همراه مفاهیم تفکر سیستمى به طور مختصر بیان مى‏شود.


نکات قابل توجه براى یادگیرى


این فصل، دید اولیه و اساسى را به خواننده براى ورود به مباحث اصلى کتاب که در فصول آینده مطرح مى‏شود مى‏دهد و بسیارى از نکات کلیدى براى یادگیرى فصول آینده در این فصل مطرح مى‏شود. پیشنهاد مى‏شود که مطالعه این فصل با دقت کافى انجام شود.


بحث پیرامون چگونگى پیدایش این علم، براى درک بهتر خواننده از مطالب و پیدا دید کافى براى مباحث بعدى است. به خاطر سپردن جزئیات این مباحث ومى ندارد. اما خواننده باید کلیات را تشخیص دهد.


فهرست


1-1- سیستمها در محیط اطراف ما


2-1- انواع سیستمها، سیستمهاى سازمانى-انسانى


3-1- سیر تحول و پیدایش علم تجزیه و تحلیل سیستم


4-1- نگاهى کلى به فراروند تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم


5-1- دیدگاهها از علم تجزیه و تحلیل سیستم


6-1- رهیافتى بودن تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها


7-1- اه عمومى تجزیه و تحلیل سیستم


8-1- تفکر سیستمى


1-1- سیستمها در محیط اطراف ما


1-1-1- سیستم


سیستم کلمه‏اى است که براى گوش اغلب ما آشنا است. از این عبارت هر روزه استفاده مى‏کنیم و یا به نحو غیر مستقیم با آن سر و کار داریم. با نگاهى گذرا به محیط اطراف خود، سیستمهاى مختلفى را مشاهده مى‏کنید. وقتى از خانه بیرون مى‏روید و وارد خیابان مى‏شوید، در خیابان اتومبیل‏ها محدوده خاصى براى حرکت خود دارند و افراد پیاده نیز همینطور. اتومبیل‏ها در محدوده سواره رو از نیمه سمت راست مسیر حرکت مى‏کنند. بدین ترتیب تصادفى بین اتومبیل‏هائى که خلاف جهت یکدیگر حرکت مى‏کنند رخ نمى‏دهد. میانه خیابان با خط سفیدى مشخص شده است. این خط در ح هاى ممتد یا مقطع ایجاد مى‏شود و هر کدام از این ح ها، معناى خاصى براى رانندگان دارند. افراد پیاده در پیاده‏روئى که معمولاً در دو حاشیه خیابان تعبیه شده حرکت مى‏کنند. محل تقاطع مسیر افراد پیاده با خیابان بصورت خط کشى شده مشخص و براى رانندگان و عابران معناى خاصى دارد. اتومبیل‏ها براى حرکت و توقف در خیابانها از مقررات خاصى تبعیت مى‏کنند. ...


همه آنچه که گفته شد، از وجود سیستمى در مدیریت معابر و عابرین پیاده یا سواره حکایت مى‏کند. البته ما هر روزه با چنین سیستمى سروکار داریم، اما ممکن است با دید یک سیستم به آن نگاه نکنیم. اشتباه نکنید، این سیستم فقط مقررات راهنمائى و رانندگى نیست. بلکه این مقررات فقط بخشى از این سیستم را تشکیل مى‏دهد. عابرین، پلیس، اتومبیل‏ها، خیابانها، چراغهاى راهنمائى، تعاریف و پیش‏فرض‏ها، خطکشى‏ها و ... اجزاء دیگر این سیستم را تشکیل مى‏دهند و وقتى همه اینها دست به دست هم دهند و همه اجزاء، وظایف خود را به خوبى انجام دهند، آنوقت مى‏گوئیم این شهر سیستم عبور و مرور مناسبى دارد.


از خیابان عبور مى‏کنید و براى دریافت حقوق خود وارد بانک مى‏شوید. در محوطه بانک چندین کارمند در محل‏هاى خاصى که طبق خصوصیات مشخص در کنار یکدیگر قرار گرفته حضور دارند. بر بالاى سر هر یک از کارمندان تابلوئى نصب شده و وظیفه هر یک را مشخص مى‏کند. هر یک از این کارکنان مشغول انجام دادن کار خاصى است. به باجه پس‏انداز مراجعه مى‏کنید و دفترچه خود را ارائه مى‏کنید. پس از رسیدن نوبت شما در صف انتظار، کارمند به مجموعه‏اى از کارت‏ها که در کنار وى طبق نظم بخصوصى (که شاید براى شما چندان مشخص نباشد) چیده شده است مراجعه و کارتى را خارج مى‏کند. سپس وى عملیاتى را روى کارت و دفترچه شما انجام داده و پس از پرسیدن مبلغى که مى‏خواهید دریافت کنید، برگه‏اى از دفترچه رإ؛ؤؤ به شما مى‏دهد تا امضاء کنید. سپس وى پس از انجام عملیاتى دیگر، دفترچه را در جعبه باجه کنارى (صندوق) قرار مى‏دهد و ...ید فایل پروژه، مقاله، تحقیق، پاو وینت، گزارش کارمشاهده متن کامل ...
رهایی از دانستگی
درخواست حذف اطلاعات

-   ذهنی که تحت فشار گذشته قرار دارد، ذهنی اندوهگین است.


-  هنگامی که ذهن انباشته از تصورات مربوط به گذشته است و حال را تحت شعاع قرار می دهد، هیچ حساسیتی وجود ندارد. پس ذهن دیگر نه سریع است و نه انعطاف پذیر و نه هشیار.


-   اگر انسان به تشویش خو بگیرد، معنایش این است که ذهنش سنگ شده، درست مانند ی که آنقدر به زیبایی اطراف خود خو گرفته و عادت کرده که دیگر به آن کوچکترین توجهی نمی کند. در نتیجه انسان بی تفاوت، خشن و سنگ دل و ذهنش سنگ تر و کرختر شده است.


-   برای درک یک حقیقت، باید به آن نگاه کنیم. نه اینکه از آن بگریزیم. اکثر ما از زندگی به اندازه ی مردن وحشت داریم، ما از اقوام، از عقیده عمومی، از دست دادن شغل، از عدم امنیت و صدها چیز دیگر هراسانیم.


حقیقت ساده این است که ما می ترسیم، نه اینکه از این یا از آن می ترسیم. حالا چرا ما قادر نیستیم با این حقیقت روبرو شویم؟


شما تنها در زمان حال می توانید با واقعیت روبرو شوید و اگر هرگز به واقعیت اجازه ندهید که در زمان حال باشید، آنهم بدلیل اینکه همواره در حال فرار از آن هستید، هیچگاه قادر نخواهید بود با آن روبرو گردید، زیرا ما شبکه کاملی از گریزها را ساخته و در دام عادت به فرار هستیم.


-   اکثر ما به زندگی، بی اعتنا و بی توجه هستیم و مطابق با محیطی که در آن بزرگ شده ایم، واکنش نشان می دهیم و چنین واکنش هایی تنها، به اسارتها و شرطی شدن های بیشتر منجر می گردد. اما لحظه ای که شما تمام توجه خود را معطوف به شرطی شدن خویش می کنید، در می ی د که از اسارت گذشته، کاملا رها شده اید و این مسئله به کلی در شما از بین رفته است.


-   اگر می خواهید زیبایی یک پرنده، یک ه، یک برگ یا شخصی را با همه ی پیچیدگی هایش درک کنید، ناگزیرید تمامی توجهتان را که در واقع همان « هشیاری» است به آنها معطوف کنید و زمانی می توانید همه ی توجهتان را متمرکز کنید که به آن پدیده اهمیت بدهید، در واقع این نیز بدین معنا است که واقعاً دوست داشته باشید و علاقمند باشید که بفهمید نتیجتاً تمامی قلب و ذهن خود را معطوف می کنید و می فهمید. یک چنین مرحله ای از « توجه» انرژی یکپارچه است. در چنین ساحتی از «هشیاری» تمامیت شما در یک لحظه آشکار می شود.


-   در صورت از بین رفتن درد، لذت و ترس ( که معنی آن عدم نشاط و شادی نیست، زیرا شادی با لذت کاملا فرق می کند) ذهن در ساحت دیگری عمل می کند که در آن نه « تضاد» وجود دارد و نه آرزوی « دیگر بودن».


یافتن لذت و سپس تغذیه و تداوم بخشیدن به آن یک خواسته و تقاضای اساسی و مهم زندگی بشمار می آید و بدون آن هستی، پوچ، احمقانه و بی معنی به نظر می رسد.


سوال این است چرا زندگی نباید توسط لذت هدایت شود؟ به این دلیل ساده که لذت بی هیچ تردیدی درد، رنج، حرمان، اندوه،ترس، خشونت و عصیان ناشی از ترس را به وجود می آورد.


اگر مایلید این گونه زندگی کنید، همین کار را ید، به هر جهت اگر انسانهای دنیا نیز به همین شیوه زندگی می کنند. اما اگر مایلید از غم رهایی پیدا کنید، ناگزیرید تمامیت ساختار لذت را درک کنید.


درک لذت به معنای انکار و نفی آن نیست. بدیهی است ذهنی که در تمام مدت در حال جستجو لذت است، باید سایه آنرا که رنج است نیز نصیب خود بیند. اگرچه ما از سویی در جستجوی لذت هستیم و از طرفی می کوشیم تا از رنج اجتناب بورزیم. اما این دو غیر قابل تفکیک اند.


-   ما بدون وجورد حافظه در زندگی روزمره قادر به انجام کاری نیستیم. حافظه در حیطه خود باید کاردان و قابل کاربرد باشد. اما ساحاتی از ذهن وجود دارد که در آن حافظه جایگاه بسیار کوچکی را به خود اختصاص می دهد.


ذهنی که توسط حافظه فلج نشده باشد، برخوردار از رهایی واقعی است.


-   وقتی که تضاد و کشمکش در میان باشد، شما نسبت به هیچ درگیری ای با همه ی وجودتان واکنش عملی نشان نمی دهید و این کیفیت سردرگمی، لذت و محنت به ارمغان می آورد.


-  ارتباط بین موجودات بشری بستگی به شکل گیری تصاویر و مکانیزم دفاعی دارد. هر یک از ما در تمامی روابطمان تصویری را در ورد دیگری در ذهن می سازیم ( همانطور که طرف مقابل نیز تصویری از ما در ذهن دارد.)


در نتیجه دو تصویر با یکدیگر در ارتباطند، نه دو موجود بشری.


هنگامی که تصاویر وجود دارند، ارتباطی واقعی بین دو انسان یا بسیاری از انسانها عملاً تمام شده است.


بدیهی است ارتباطی که بر پایه ی این تصاویر بنا شده است هیچگونه آرامش و صلحی را در روابط به ارمغان نخواهد آورد، زیرا که این تصاویر موهوم هستند و انسان نیز قادر نیست در موهومات انتزاعی بسر برد، گو اینکه همه ما مدام این کار را می کنیم، یعنی با ایده ها، تئوریها، سمبلها و تصاویر موهوم ذهنی با دیگران و نیز با خود در ارتباطیم. تصاویری که به هیچ وجه واقعیت ندارند. همه ی ارتباط های ما چه ارتباط با مسئله مالکیت و چه ارتباط با ایده ها یا انسانها، اساساً بستگی به این شکل گیری تصویری دارد و از این رو در همه ی ارتباط های ما، تضاد و تردید همواره وجود خواهد داشت.


میدانیم زندگی یعنی همین ارتباطات، در غیر این صورت اصلا زندگی وجود ندارد، حالا اگر این زندگی بر اساس انتزاعات، ایده ها یا فرضیات ذهنی باشد، در نتیجه جبراً ارتباطی به ارمغان می آورد که بیشتر ارتباط در میدان نبرد است.


در همه ارتباط هایمان خواه با انی که با آنها صمیمی هستیم و خواه با همسایه یا جامعه، این تضاد وجود دارد- تضادی حاکی از تناقض، مرحله ای از تقسیم، ج و دوگانگی. با مشاهده خود و ارتباط هایمان با جامعه می بینیم که در همه سطوح بودن ما، تضادی نهفته است- تضادی فرعی یا اصلی که واکنش های تصنعی یا نتایج ویران کننده و م بی را ببار آورد.


بشر تضاد را به مثابه جنبه فطری و ذاتی زندگی روزمره پذیرفته است. رقابت، حسادت، حرص، طمع و تهاجم را به عنوان شیوه و طریقه ی طبیعی زندگی به رسمیت شناخته است- هنگامیکه ما چنین شیوه ای را به رسمیت می پذیریم، در واقع ساختار جامعه را همانگونه که هست پذیرفته ایم یعنی در چهارچوب قراردادی « قابل احترام بودن » به زندگی خود ادامه می دهیم. این چهارچوب همان دامی است که اکثر ما در ان گرفتار آمده ایم، زیرا اکثر ما مایلیم به شدت مورد احترام واقع شویم.


اغلب ما با داده های جامعه، احساس پُری و توانگری می کنیم. یعنی با آنچه که جامعه در ما آفریده است که عبارت باشد از حرص، رشک، خشم، تنفر، حسادت و اضطراب، احساس دارایی و توانایی می کنیم.


-   شما مفهومی از آنچه که باید باشید یا چگونه باید عمل کنید، در ذهن دارید ولی در حقیقت تمام مدت بر خلاف آن عمل می کنید. پس می بینید که آن قوانین، اعتقادها و ایده ها، ناگزیر هم باید منجر به دورویی یا زندگی مزورانه شود. این خود ایده آل است که باعث به وجود آمدن ضد « آنچه که هست » می شود پس اگر بدانید که چگونه « با آنچه که هستید » باشید بعداً ومی به ضد صفات ندارید.


-  یکی از دلایل اصلی تناقض، گیجی و تضاد است. ذهنی که گیج است در هر کاری که کند و در هر سطحی که باشد، باز هم گیج باقی خواهد ماند. هر عملی که از گیجی سر بزند، منجر به گیجی بیشتری می شود. این مسئله به روشنی خطر آنی جسمانی است. باید از عمل همراه گیجی باز ایستاد. بنابراین بی عملی، عملی کامل است.


-  رنج های ناشی از سرکوبی و قوانین بی رحم ناشی از وفادار ماندن به یک الگو، هیچیک منجر به درک حقیقت نمی شوند. برای وصول به حقیقت، ذهن باید کاملاً عاری از کدورت آشفتگی و انحراف باشد.


-   لذت از رنج غیر قابل تفکیک و ج ناپذیر است.


جوانان امروز همچون تمامی جوانان، بر علیه جامعه عصیان کرده اند و این به نوبه خود امری است خوب و پسندیده. اما عصیان رهایی نیست، زیرا عصیان شماف یک نوع واکنش است و آن واکنش، الگوی خاص خود را می سازد و شما را نیز در آن الگو اسیر می کند. شما واکنش تازه را چیز جدیدی می پندارید. اما این طور نیست، این یک چیز قدیمی است، منتها در یک قالب متفاوت.


رهایی تنها زمانی وجود دارد که شما « می بینید » و « عمل می کنید ». از طریق عصیان، هرگز نمی توان به رهایی واصل شد. دیدن، عمل است و عمل مانند زمانی که متوجه خطری می شوید، آنی و فوری است.


در نتیجه جای بحث، تردید و فکر باقی نمی ماند. خطر، عمل را ایجاب می کند و بنابراین دیدن عمل و رها شدن است.


، یک ساحت ذهنی است، نه از چیزی، به عبارتی دیگر یعنی داشتن احساس ، یعنی برای شک و تردید و پرسش درباره ی تمامی چیزها و نتیجتاً آنچه انچنان سخت و نیرومند و فعال که هر شکل از وابستگی، بندگی، انطباق و پذیرش را به دور افکند.


چنین ف مست م تنهایی کامل است. آما آیا ذهنی که درون فرهنگی تا بدین اندازه متکی به محیط و تمایلات خود پرورش یافته، هرگز به آن که به معنای خلوت نشینی کامل و بدون هیچ پیشوا، سنت و مقامی است دست خواهد یافت؟


شما هرگز تنها نیستید، زیرا سرشار از خاطرات، تمامی شرطی شدنها و همه غرولندهای دیروز هستند. ذهن شما هرگز از ان همه هایی که جمع کرده پاک و منزه نشده. برای تنها بودن، شما می بایست با گذشته، مدفون شوید و بمیرید. وقتی که شما تنها هستید آنهم کاملا تنها، یعنی نه متعلق به خانواده ای هستید نه متعلق به ملت، فرهنگ یا قاره ای خاص، آنزمان آن احساس بیگانه و شخص خارجی بودن پدیدار می شود. انسانی که کاملا در این راه تنهاست انسانی است معصوم و خود این معصومیت است که ذهن را از اندوه رها و پاک می سازد.


-  اگر شما نزدیک یک رودخانه زندگی می کنید، پس از گذشت چند روز، دیگر صدای آب را نمی شنوید و یا اگر تصویری در درون اتاق خود داشته باشد که هر روز آنرا ببینید، پس از گذشت یک هفته دیگر آنرا نمی بینید. این امر در مورد کوهستانها، دره ها، درختان و همچنین اقوام، شوهر و زنتان نیز صادق است. اما برای زندگی با چیزی مانند حسادت، رشک یا اضطراب باید به هیچ وجه با آن بیعت نکرد و آنرا نپذیرفت.


شما همانگونه که مواظب یک درخت نونهال تازه کاشته شده هستید و از آن در برابر خورشید و طوفان حمایت می کنید، باید مراقب این احساس ها نیز باشید. نه آنکه محکوم یا توجیهشان کنید.


-   ما فکر می کنیم تغییرات در ما بر اثر مرور زمان به وجود می آید و نظم درونی کم کم و روز به روز می تواند در ما پدیدار شود. اما زمان، نظم یا آرامش به ارمغان نمی آورد، بنابراین ما باید فکر و شیدن تدریجی را متوقف کنیم. این بدین معناست که هیچ فر برای وصول به آرامش وجود ندارد و ما ناگزیریم که در حال به آرامش در آییم.


هر جا خطری واقعی وجود دارد، زمان ناپدید می شود، آیا این طور نیست؟ تنها اعمال فوری و آنی واقعیت دارند. اما ما خطر بسیارس از مسائل خود را نمی بینیم، و بنابراین زمان را به مثابه وسیله ای برای پیروزی و غلبه بر آنها اختراع می کنیم. زمان، فریب دهنده ای بیش نیست، بدین جهت که هیچ کاری برای کمک به ما در راه تغییر خود نمی کند.


زمان حرکتی است که انسان آنرا به گذشته، حال و آینده تقسیم کرده است و مادامی که این تقسیم بندی وجود دارد، ذهن بشر، همواره در تضاد خواهد بود.


فرضاً شما دیروز یا هزاران دیروز پیش عاشق شده اید، یا همدلی داشته اید که شما را ترک کرده و ان خاطره در شما باقی مانده است. و اکنون دارید به آن لذت می شید، یعنی به عقب می نگرد و آرزو و امید برگشت به آن خاطره را دارید، بنابراین فکر که دفعات متعدد آنرا مرور کرده است باعث به وجود آوردن آنچه که ما به آن اندوه می گوئیم، می شود و در نتیجه به زمان تداوم می بخشد.


-   کشف این مسئله که « هیچ چیز» دائمی نیست از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا تنها در آن صورت است که ذهن رها گشته و شما قادر به دیدن خواهید بود، دیدنی که در ان وجدی عظیم نهفته است.


-  اکثر ما از مردن می هراسیم زیرا نمی دانیم که زندگی چه مفهومی دارد، ما می دانیم چگونه زندگی کنیم، ما می دانیم چگونه زندگی کنیم، در نتیجه نمی دانیم که چگونه بمیریم. مادامی که ما از زندگی می ترسیم، از مرگ نیز هراسان خواهیم بود. انسانی که از زندگی نمی هراسد، از عدم امنیت کامل نیز دچار وحشت و هراس نمی شود. زیرا او درک کرده است که دروناً و رواناً هیچ امنیتی وجود ندارد. زمانی که امنیتی نباشد، حرکتی بی پایان وجود خواهد داشت و از ان پس مرگ و زندگی ی ان خواهد بود. انسانی که بدون تضاد زندگی می کند، انسانی که با زیبایی و عشق بسر می برد، از مرگ نمی هراسد زیرا عاشق بودن یعنی « مردن ».


-  برای اکثریت ما نسانها عشق، مفهوم و معنای آسودگی، امنیت و ضمانتی در جهت تدام بخشیدن به ء عاطفی برای ما بقی زندگی است. « آیا این واقعاً عشق است؟ » وقتی به درون خود نگاه می کنید، تشخیص می دهید آنچه که همواره به عنوان عشق راجع به آن فکر می کرده اید، نه تنها به هیچ وجه عشق نبوده، بلکه فقط استثمار و ء نفس دو جانبه بوده است.


من می گویم، در عشق هیچ فردا و دیروزی وجود ندارد. وقتی مرکزی نباشد، عشقی وجود ندارد.


-   نگاه یا گوش یکی از مشکل ترین کارها در زندگی است. نگاه و گوش یکی است. اگر چشمان شما با نگرانی هایتان قادر به دیدن نیستند و به عبارتی کورند، نمی توانند زیبایی غروب آفتاب را ببینند.


اکثر ما تماس با طبیعت را از دست داده ایم. تمدن، تمایل به سوی هر چه بیشتر شدن ای بزرگ دارد و ما نیز هر چه بیشتر و بیشتر انسانهای شهری می شویم، ما در اثر زندگی در آپارتمانهای شلوغ و داشتن فضای کوچک برای نگاه به آسمان غروب و صبح، تماس با زیبایی های بیشماری را از دست می دهیم. نمی دانم آیا متوجه شده اید که چه تعداد کمی از ما به طلوع یا غروب خورشید یا به مهتاب و انعکاس نور آن در آب نگاه می کنیم.


ما در اثر عدم تماس با طبیعت، ناگزیر تمایل به سوی پیشرفت دادن ظرفیت های روشنفکرانه پیدا کرده ایم. ما تعداد زیادی کتاب می خوانیم، به موزه ها وکنسرت های متعددی می رویم، تلویزیون تماشا می کنیم و خلاصه سرگرمی های بسیارس داریم.


ما بی وقفه از اید های مردم دیگر نقل قول کرده، فکر کرده و راجع به هنر صحبت می کنیم. چرا ما این چنین به هنر وابستگی داریم. آیا این خود شکلی از فرار نیست؟


-  به عقیده من یکی از مشکلات بزرگ ما، ندیدن خودمان به طور واقعی، روشن و واضح است. منظور از دیدن، صرفاً دیدن چیزهای خارج از وجودمان نیست، بلکه منظور دیدن زندگی درونمان نیز هست.


-  تنها ذهنی که به یک درخت، یا به ستارگان یا به تلألوی آب یک رودخانه با واگذاری و تسلیم خود نگاه می کند، می داند زیبایی چیست. هنگامی که ما عملاً در حال دیدن هستیم، در ساحت عشق قرار داریم.


-   زیبایی با تسلیم کامل مشاهده کننده و مشاهده شونده، تحقق پیدا می کند و تنها زمانی، تسلیم کامل خود و جود دارد که سادگی و زهد کامل وجود دارد. منظور زهد منبعث از « ساده بودن » است، سادگی که تواضع و فروتنی به تمام معنا است.


-   آیا وقتی شما عاشق هستید، مشاهده کننده ای نیز وجود دارد؟ وقتی مشاهده کننده ای وجود دارد که عشق، آرزو و لذت است. هنگامیکه آرزو و لذت با عشق آمیخته نشده باشد، در آن حال عشق شدید و نیرومند است.


آن ح مانند زیبایی، هر روز چیزی کاملاً نو است. نه دیروز دارد و نه فر .


-  ما تنها زمانی قادر هستیم در تماس مستقیم با تمام زندگی باشیم که بدون هیچ تصویر یا پیش زمینه ی فکری به آن نگاه کنیم.تمامی ارتباطات ما واقعاً تصوری و خیالی هستند. به عبارتی همه ی روابط ما براساس یک تصویر، پایه گذاری شده، تصویری که توسط تفکر،شکل گرفته است. وقتی من درباره شما یک نصویر دارم و شما نیز تصویری درباره ی من دارید، طبیعتاً ما به هیچ وجه یکدیگر را همانگونه که هستیم، نمی بینیم بلکه آنچه ما می بینیم، تصوراتی است که درباره ی یکدیگر شکل داده ایم، تصوراتی که مانع از برقراری رابطه می شوند و به همین علت نیز ارتباطات ما به سوی خطا می رود.


در واقع آن تصاویرند که در تماس و ارتباط با یکدیگر هستند.این تصاویر هستند که مانع ارتباط و صمیمیت و همدلی واقعی ما با یکدیگر می شوند.


دو انسانی که مدتهای مدید با یکدیگر زندگی کرده اند، تصویری از یکدیگر دارند که مانع ارتباط برقرار واقعی بین آنها می شود. اگر ما ارتباط ( رابطه) را درک کنیم، قادریم همیاری و تعاون داشته باشیم. اما همکاری یقیناً نمی تواند از طریق تصاویر، سمبولها و مفاهیم ایدئولوژیکی به وجود آید. تنها زمانی که ما ارتباط حقیقی بین یکدیگر را درک کنیم، امکان عشق ورزیدن و عاشق شدن وجود دارد. زمانی که ما تصاویری در ذهن داریم یعنی اینکه، عشق نفی شده است. در نتیجه درک این مسئله آنهم عملاً و نه عقلاً در زندگی روزمره ی تان بسیار مهم است، درک این مسئله که چگونه درباره ی زن یا شوهرتان، درباره همسایه، فرزند، ک ان، راهنمایانتان، سیاستمدارانتان، خدایتان تصاویری ساخته اید.


شما هیچ چیز جز مشتی تصاویر ندارید.


این تصاویر بین شما و آنچه که می بینید فضا و فاصله ای را آفریده اند و در نفس همین « فاصله» تضاد وجود دارد. آیا امکان رهایی از این فضای فاصله ای که خود آفریده ایم، وجود دارد، آنهم نه امکان رهایی در بیرون از خویش، بلکه رهایی از درونمان. به عبارت دیگر رهایی از فضا و فاصله ای که ذهن ما را در تمامی ارتباط هایمان، تکه تکه کرده است.


صرف توجه شما نسبت به این مسئله، انرژی زیادی است که حلال این مشکل و مسئله است. وقتی شما با همه وجود « توجه» می کنید، یعنی توجه نسبت به تمتمی آنچه که در ذهن شما می گذرد، در آن صورت مشاهده کننده ای وجود ندارد.


تنها، ح « توجه» وجود دارد، ح ی که خود انرژی ای کامل است و آن « انرژی کامل » والاترین شکل « هوش » است. طبیعتاً در آن ساحت ذهنی، ذهن می بایست کاملا ت باشد و آن سکوت و آرامش هنگامی به وقوع می پیوندد که « توجه » کاملی حضور داشته باشد نه آرامش نظام یافته ای، آن سکوت کامل که در آن مشاهده کننده و مشاهده شونده یکی است، والاترین شکل یک ذهن مذهبی است. اما آنچه که در آن ساحت اتفاق می افتد، با واژه قابل توصیف نیست. برای درک چنین ساحتی، شما خود، باید در بطن آن شناور شوید.


-   شما هرگز فاصله بین خود و ستارگان، بین خود و زن یا شوهرتان یا بین شما و دوستتان را نخواهید فهمید زیرا شما هرگز بدون تصویر ذهنی نگاه نکرده اید و به همین علت نیز نمی دانید زیبایی یا عشق چیست؟ شما درباره یزیبایییا عشق صحبت می کنید و درباره ی آنها بسیار می نویسید، اما هرگز عشق و زیبایی را نشناخته ایدبه جز، در لحظات نادری از وا نهادن خود. تا زمانی که مرکزی وجود دارد که در اطراف خود، فاصله هایی را می آفرینند، نه عشق وجود خواهد داشت و نه زیبایی. وقتی مرکز و محیط دایره ای وجود نداشته باشد، عشق وجود دارد و هنگامی که عاشق هستید، زیبا هستید


دوست داشتن یا عدم دوست داشتن رنگی، چیزی، شی ای و یا شخصی، نتیجه فرهنگ تعلیم و تربیت، دوستان، سیرت ها، صفات ممیزه ی اکتس و ارثی من است و در حقیقت از آن مرکز است که من، مشاهده و قضاوت می کنم،  از این رو « مشاهده کننده » جدا از آن چیزی است که مورد مشاهده قرار می گیرد.


-  اگر تفکر به احساس تداوم نبخشد، احساس سریعاً نابود خواهد شد.


-   فکر آنچنا زرنگ و حیله گر است که همه چیز را برای متقاعد ساختن خویش تحریف می کند. فکر در طلب خویش برای ب لذت، اسارت و بندگی خود را دستی دستی به جان می د. فکر، مولد دو بینی در تمامی روابط مان است: یعنی از طرفی در ما عصیان و لجاج به وجود می آورد که به ما لذت می بخشد و از طرفی دیگر موجد آرزو و اشتیاق برای ملاطفت و صلح و آرامش در ماست. این جریان همواره سراسر زندگی ما را در بر گرفته است. فکر نه تنها باعث دو بینی، احولیت و تناقض در ما شده است، بلکه به خاطرات بی شماری را که از لذت و رنج داشته ایم جمع آوری کرده و خود از همین خاطرات دوباره زائیده می شود.


بنابراین فکر « گذشته » است و همیشه کهنه.- واقعیت یک جدل و چالش همواره تازه است. اما از آنجایی که هر درگیری ریشه در موضوعات گذشته دارد، پاسخ های ما اغلب واکنشی است و نتایج آن نامتناسب با موضوعی است که در زمان حال می گذرد، لذا ما، در هر جدل و بحثی، وارث یک سلسله سوء تفاهم، تناقض، تضاد، احساس بدبختی و استیصال هستیم.


اگر انسان مایل باشد چیزی را به طور روشن، واضح و دقیق ببیند، می بایست ذهنش بسیار آرام و بدون تمامی تعصبات، فریب، گفتگوها، تجسم ها و تصاویر باشد. برای دیدن، تمامی این ها باید کنار روند، زیرا تنها در سکوت محض است که شما قادر به مشاهده شروع فکر خواهید بود نه زمانی که در حال جستجو، پرسش یا در انتظار گرفتن پاسخ هستید.


-   ما در تمام طول زندگی خود وقت وانرژی بسیار زیادی را هدر داده و سعی می کنیم تا افکار خود را کنترل کنیم. نزد خود می شیم « این فکر خوبیست، من می بایست بیشتر به آن بپردازم » یا اینکه « آن فکر زشتی است و من باید آنرا سرکوب کنم ». در تمام مدت، بین یک فکر با فکر دیگر، بین یک آرزو با آرزوی دیگر، بین یک لذت که لذت های دیگر راتحت الشعاع قرار می دهد و همان لذتهای دیگر، نبردی وجود دارد. اما اگر هوشیاری نسبت به شروع فکر وجود داشته باشد، در آن صورت در فکر، هیچ تناقضی نخواهد بود.


-  اساساً در زندگی ما انسانها، خلوت گزینی، محدوده ی بسیار کوچکی را به خویش اختصاص داده است. حتی زمانیکه تنها هستیم زندگیمان تحت تأثیر انواع نفوذها و پر از دانسته ها، خاطره ها، تجربه ها، اضطرابها، بدبختی ها و تضادهائیست که باعث منگی و کرخی هرچه بیشتر ذهن می گردد. در واقع باید اذعان کرد که در یک چنین ح ی، ذهن در جریان روتین و یکنواختی عمل می کند. آیا ما هرگز تنها هستیم؟ یا اینکه همواره بارهای سنگین دیروز را با خویش حمل می کنیم؟ داستان نسبتاً زیبایی هست درباره ی دو راهب که از د ده ای به سوی د ده دیگری می رفتند. در میان راه به دختر جوان و زیبایی بر می خورند که کنار رودخانه نشسته بود و گریه می کرد. یکی از راهبان به سوی دختر رفته، از او می پرسید « خواهرم برای چه گریه می کنی؟ » دختر پاسخ می دهد: « آیا خانه ای که آنسوی رودخانه است می بیند؟» من امروز صبح به این طرف رودخانه آمدم و در عبور از آن دچار مشکلی نشدم، اما حالا آب رودخانه بالا آمده و من نمی توانم برگردم، ضمناً قایقی هم نیست.


راهب رو به دختر کرده و می گوید « آها، خوب این که مسئله ای نیست » سپس دختر را در بازوان گرفته و به آنسوی رودخانه می برد و بر می گردد. راهبان به راه خویش ادامه می دهند. پس از گذشت چندین ساعت دوست راهب از او می پرسید؟ « برادر ما عهد که هرگز به زنی نزدیک نشویم، آنچه که تو انجام دادی گناه وحشتناکی بود آیا با دست زدن به یک زن دچار احساس لذت نشدی؟» راهب دیگر پاسخ می دهد « من او را چند ساعت پیش همانجا رها اما تو هنوز او را با خود حمل می کنی، اینطور نیست؟»


ما دائم همین کار را می کنیم. همواره در حال حمل بارهای گوناگونیم. ما هیچ وقت با گذشته نمی میریم، هیچ وقت گذشته را پشت سر نمی گذاریم، فقط زمانی که با معطوف توجه و هشیاری کامل « ذهن» خود به مسئله ای، آن را حل و فصل می کنیم، یعنی آنرا همراه خود به دقایق بعد یا فرداهای بعد حمل نمی کنیم، خلوت ما و تنهایی ما تحقیق پیدا می کند. در آنصورت حتی اگر در خانه یا اتوبوسی پر سر و صدا باشیم، ل خلوت و تنهایی خویش را حفظ کرده ایم، خ که نشان دهنده ذهنی است با نشاط و معصوم.


داشتن سکوت و خلوت درونی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این امر به منزله داشتن در جهت بودن، رفتن، عمل و پرواز است. گذشته از اینها، خیر، فقط در خلوت ذهن قادر به گُل است، همانطور که تقوی وقتی گل می کند که رهایی دست می دهد. ممکن است ما داشته باشیم ولی دروناً آزاد نباشیم، در نتیجه سکوت و خ وجود ندارد. نه تقوی و نه هیچ کیفیت متعالی دیگری بدون وجود این خلوت پهناور درونهر انسان قادر به رشد و عملکرد نیست. خلوت و سکوت، لازم و ضروری هستند. زیرا وقتی که ذهن، تحت نفوذ قرار نگرفته، تعلیم نیافته و نامحصور در تجربه های متنوع باشد، فقط در آن حال می تواند به کیفیتی کاملاً نو و جدید دست یابد. انسان می تواند بی واسطه ببیند که فقط در ح سکوت و آرامش ذهن، امکان روشن شدگی وجود دارد.


-  ما در دوران کودکی برای « بدست آوردن» و « نائل شدن» تربیت شده ایم – سلولهای مغز هم طالب و آفریننده این الگوی « بدست آوردن» به منظور ب امنیت فیزیکی هستند- اما امنیت روانی در حیطه ی « بدست آوردن» یا « داشتن» نیست. ما در تمامی روابط، طرز نگرش و فعالیت های خویش، خواستار امنیت هستیم، اما عملا چیزی به نام امنیت وجود خارجی ندارد. با تشخیص این امر که هیچ شکلی از امنیت در هیچ رابطه ای وجود ندارد و هیچ چیز ابدی و همیشگی نیست، طرز نگرش کاملاً متفاوتی نسبت به زندگی پیدا می کنیم.


البته داشتن امنیت خارجی، مانند س ناه، پوشاک و خوراک، اساسی و ضروری است اما همین امنیت بیرونی، با طلب امنیت روانی نابود می شود.


خلوت و سکوت در جهت رفتن به ماورای محدوده ی خودآگاهی لازم است، اما چگونه ذهنی که تا ابد این چنین در تعلق به خویشتن فعال است، قادر است که آرام بگیرد.


-  زمانیکه ذهن شیوه ی جذ داردکه می خواهد خود را در آن گم کند، هنوز هم ذهنی ت و آرام نیست. مثل اینکه به یک بچه اسباب بازی جالبی داده شود، بچه تا مدتی آرام و قرار می گیرد. اما پس از آن، اسباب بازی را کنار گذاشته، شروع به شیطنت خواهد کرد. ما همه اسباب بازی های خاص خود را داریم، اسباب بازی هایی که ما را مجذوب خویش کرده و فکر می کنیم که آرام گرفته ایم، اگر به انسانی، شکل خاصی از اشتغال را- مانند اشتغال به علم و یا اشتغال به ادبیات یا اشتغال به هرچه فکر کنید- اهدا کنید، اینها نیز هرکدام به نوبه ی خود اسباب بازی به شمار می آیند، مشغولیتی که او را جذب خویشتن می کند، بدون اینکه هنوز ذهنش آرام گرفته باشد.


-   یک ذهن زنده، ذهنی است آرام، ذهنی است که نه مرکزی دارد و نه مکانی و نه زمانی. یک چنین ذهنی نامحدود است، یک چنین ذهنی تنها حقیقت و تنها واقعیت موجود می باشد.


-   ما هر روزه حوادث هولناکی را می خوانیم یا می بینیم که در جهان رخ می دهند، مسائلی که ناشی از خشونت موجود در بشر است. امکان دارد شما بگویید که « من قادر نیستم در این باره کاری انجام دهم » یا احتمال دلرد بگویید که « من چگونه جهان را تحت نفوذ خویش قرار دهم؟» در صورتیکه من معتقدم، شما به طرز فاحشی قادر هستید جهان را تحت نفوذ خود قرار دهید، به شرط آنکه در شما احساس خشم و عصیان وجود نداشته باشد یا به شرط آنکه عملاً هر روز یک زندگی آرام را بگذرانید. یعنی زندگی ای را که بر پایه رقابت یا فزون خواهی یا بر مبنای احساس حسادت و غبطه، استوار نباشد، یعنی زندگی که در آن دشمنی، آفریده نمی شود. زیرا همواره شعله های کوچک می توانند تبدیل به آتشی عظیم شوند.


ما دنیا را توسط اعمال خود مرکز بینانه، تعصبات، تنفرات و ملی گرائی هایمان به سوی این هرج و مرج و آشفتگی فعلی آن سوق داده ایم و زمانیکه می گوییم نمی توانیم در این باره کاری انجام دهیم، آشفتگی درونی مان را به عنوان امری اجتناب ناپذیر پذیرا شده ایم. ما جهان را به شبکه هایی، متلاشی کرده ایم و بدیهی است که مادامی که ما خود، شبکه شبکه و تکه تکه هستیم،  روابطمان با دنیا نیز و ش ته خواهد یود. اما اگر هنگام عمل، بطور کامل فقط « عمل» کنیم، در آنصورت روابط ما با جهان دستخوش انقل عظیم خواهد شد.


-   اگر شما خود را همانگونه که هستید، بشناسید، در آن حال کل ساختار تلاش انسان و حیله هایی که به کار می گیرد و ریاکاریها، سالوس بازیها و جستجویش را درک می کنید. برای انجام چنین کاری می بایست، صداقت بی رحمانه با خود داشت. هنگامی که شما بر طبق قواعد خود عمل می کنید، صادق نیستید زیرا وقتی مطابق با آنچه که فکر می کنید « باید باشید» در حال عمل هستید، در حقیقت آنچه را که « واقعاً هستید» نشان نمی دهید.مشاهده متن کامل ...
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان pdf
درخواست حذف اطلاعات

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان pdf


جهت کتاب کلیک کنید

- خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان نویسنده: کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦)
خلاصه کتاب تجزیه وتحلیل سیستم رضاییان :: مدیریت بازرگانی

۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «خلاصه کتاب تجزیه وتحلیل سیستم رضاییان» ثبت شده است - مقالات, خلاصه کتاب و نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی.
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - فایلهای مفید

لینک خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها- رضائیان

بازاری - لینک خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها- رضائیان - تبادل نظر درباره مسایل بازاری - بازاری .
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها + نمونه سوال

2- /خلاصه+کتاب+تجزیه+و+تحلیل+و+طراحی+ سیستم+ها/ خلاصه کتاب . پاو وینت فنون تجزیه تحلیل سیستم ها فصل پنجم کتاب . 5. کتاب تجزیه و . سیستم ها با . خلاصه کتاب اصول مدیریت نوشته علی رضائیان 31.
کتاب تجزیه تحلیل وطراحی سیستم ها زاهدی - رزبلاگ

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان 10 مه 2010 . 21 .
[ppt]

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت)- تألیف: کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم- تألیف: علی رضائیان- انتشارات سمت. ج: وبلاگ نویسی، فعالیت پژوهشی، ارائه مقاله، خلاصه کتاب، ارسال نسخه
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی

وبلاگ شخصی حسین رضازاده - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی - مدرس دوره های آموزشی مدیریت و رفتار سازمانی - وبلاگ شخصی حسین
ایران مدیر - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - شمس

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - شمس السادات زاهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول. سیستم و نگرش سیستمی. در این فصل ابتدا کلیاتی در باره
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - آپارات

- این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما داوطلب سخت کوش قرار داده شده است. درس تجزیه و تحلیل
[pdf]تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها. بر اساس کتاب تجزیه و تحلیل شمس السادات. زاهدی. –. علی رضائیان. ﺩﺗﺭ ﻓﺎﻁﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻧ. ﺗﺟﺯﻳﻪ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺳﻳﺳﺗﻣ
آدینه بوک: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ~علی رضاییان - شابک: 978

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ~علی رضاییان - 978-600-02-0104-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب.
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان

- خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان. این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضائیان — بانک آزمون

۶-جزوه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضائیان-قیمت ۸۰۰۰ تومان ۶) کاربرد نظریه های عمومی سیستم ها و علم کنترل و ارتباطات در سازمان ها:.
خلاصه تجزیه و تحلیل رضاییان
نمایش مقالات - modir.ir تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رضاییان خلاصه کتاب تجزیه تحلیل سیستم رضاییان :: … تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها by
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان
این فایل برای استفاده خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها by علی رضاییان — reviews با سلام
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضاییان - اکبر بیات مدیریت

اکبر بیات مدیریت تی ( آزاد ی واحد ملایر ) · کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضاییان. نویسنده: bayat - ۱۳٩٤/٧/٢٧.
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، علی رضائیان – دانشکده معارف
.ir › › کتاب های تألیفی و ترجمه علی رضائیان

ja - کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، علی رضائیان فصل اول: نگاهی کلی بر سیستمها فصل هشتم: فنون نظام یافته تجزیه وتحلیل و طراحی
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - 98 مدیا

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان. این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما داوطلب سخت کوش
رایگان پایان نامه فنون تجزیه و تحلیل سیستمها
free- .epage.ir//module.news_page._typeid.1_start.695- پاو وینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ( فصل پنجم کتاب تجزیه و خلاصه کتاب : تجزیه تحلیل و طراحی سیستمها و روشها . .. nov 23, 2013 - این فایل، خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان می
مشاهده متن کامل ...
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رضاییان pdf
درخواست حذف اطلاعات

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رضاییان pdf


برای خلاصه کتاب کلیک کنید


برای خلاصه کتاب کلیک کنید
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه آرشیو وبلاگ . خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢. خلاصه کتاب
خلاصه کتاب تجزیه وتحلیل سیستم رضاییان :: مدیریت بازرگانی

۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «خلاصه کتاب تجزیه وتحلیل سیستم رضاییان» ثبت شده است - مقالات, خلاصه کتاب و نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی.
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان pdf

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - فایلهای . خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی وبلاگ شخصی محمد مهدی
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - فایلهای مفید

sep 11, 2016 - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان yzanganeh.persianblog.ir/post/586/ cached similarنویسنده (های) وبلاگ یوسف
ایران مدیر - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - شمس

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - شمس السادات زاهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول. سیستم و نگرش سیستمی. در این فصل ابتدا کلیاتی در باره
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی


وبلاگ شخصی حسین رضازاده - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی - مدرس دوره های آموزشی مدیریت و رفتار سازمانی - وبلاگ شخصی حسین
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان


mar 11, 2015 - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان. این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما
لینک خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها- رضائیان


بازاری - لینک خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها- رضائیان - تبادل نظر درباره مسایل بازاری - بازاری .
[ppt]


اه کلی: آشنایی با مفاهیم تجزیه و تحلیل سیستم ها; آشنایی با مفاهیم طراحی سیستم های کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم- تألیف: علی رضائیان- انتشارات سمت. ج: وبلاگ نویسی، فعالیت پژوهشی، ارائه مقاله، خلاصه کتاب، ارسال نسخه
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضائیان — بانک آزمون


منتشر شده در مهر ۶ام, ۱۳۹۳ موضوع: نویسنده admin به تحصیل در های تی و روزانه می باشد که توانسته اند جزوات کارآمد و خلاصه شده از بهترین کتابهای ۶-جزوه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضائیان-قیمت ۸۰۰۰ تومان
[pdf]تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها


تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها. بر اساس کتاب تجزیه و تحلیل شمس السادات. زاهدی. –. علی رضائیان. ﺩﺗﺭ ﻓﺎﻁﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺍﻧ. ﺗﺟﺯﻳﻪ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺳﻳﺳﺗﻣ
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - آپارات
www.aparat.com/v/jbuvk

dec 29, 2016 - این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما داوطلب سخت کوش قرار داده شده است. درس تجزیه و تحلیل
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضاییان - اکبر بیات مدیریت
akbarbayat14.persianblog.ir/post/3/

اکبر بیات مدیریت تی ( آزاد ی واحد ملایر ) · کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها، رضاییان. نویسنده: bayat - ۱۳٩٤/٧/٢٧.
آدینه بوک: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ~علی رضاییان - شابک: 978
www.adinehbook.com/gp/product/9644592174

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ~علی رضاییان - 978-600-02-0104-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب.
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان - 98 مدیا
98media.ir//خلاصه_کتاب_تجزیه_و_تحلیل_سیستم_ها_ _ر

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان. این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما داوطلب سخت کوش
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان pdf # وبلاگ یاد
rezaeian-0-22.weblogyad.xyz/page-353638

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییان نویسنده: کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) خلاصه کتاب تجزیه
خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان – پاییز
www.paeezdl.ir//خلاصه-کتاب-تجزیه-و-تحلیل-سیستم-ها- -

nov 10, 2012 - خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان. این فایل توسط یکی از رتبه های برتر کارشناسی ارشد مدیریت آماده شده است و در اختیار شما
ویدیوی خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان از
www.rahekhob.ir/video/721918

dec 29, 2016 - ویدیوی خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها رضاییان از آپارات لینک : کلیک نمایید کتاب صوتی مرشدی از عالم غیب.
رایگان مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستمها
free- .epage.ir//module.news_page._typeid.1_start.150

nov 25, 2016 - تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها پیام نور | رایگان کتاب . خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - زاهدی .. کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رضاییان کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها
رایگان پایان نامه فنون تجزیه و تحلیل سیستمها
free- .epage.ir//module.news_page._typeid.1_start.695

nov 25, 2016 - پاو وینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ( فصل پنجم کتاب تجزیه و . .. خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم علی رضاییانمشاهده متن کامل ...
کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه pdf
درخواست حذف اطلاعات

کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه pdf

رایگان تا سه روز


جهت دریافت کتاب اینجا کلیک کنید
کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه | statistics and ...| title. کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه. free ebook statistics and chemometrics for analytical chemistry. نویسنده | author. james n miller ... کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه (کامل) - همیار دانشجو ...
...book5.respeana.ir/
کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه، 6 نسخه - بوک یارbookyar.net/? paperno=18913بصورت ارجینال از کتابخانه بوک یار statistics and chemometrics ...

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - ویستا کد کتاب : ۱۲۵۴۲۵۴ نویسنده : سیدمهدی گل ,جیمز میلر,جینشارلوت میلر محل نشر : تبریز تاریخ نشر : ۸۲۰۲۱۷ رده دیویی ... آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ... موضوع : شیمی تجزیه - روشهای آماری ... سامانه رایگان مقاله، کتاب، استاندارد…

سیدمهدی گل - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب. ... آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه پدیدآورنده: جیمز میلر، جین شارلوت میلر، ... رایگان کتاب : آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه، ویرایش ششم دریافت کتاب : statistics and chemometrics for analytical chemistry, sixth edition رایگان کتاب.

کتاب آمار در شیمی تجزیه : شیمی - centralclubs 2011 ... به نام خدا با سلام دوستان فایل pdf کتاب آمار در شیمی تجزیه تقدیم علاقه مندان می شود امیدوارم مفید واقع شود نویسنده : john miller حجم فایل : 7.72 ...کتابفروشی فردا - آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - ید کتاب

اطلاعات تکمیلی کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ... قطع کتاب, ی. نوع جلد, شومیز. نوع چاپ, تک رنگ. نوع کاغذ, معمولی. تعداد صفحات, 390. نوبت چاپ, 4 .

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - آفتاب
www.aftabir.com/.../book/.../

قیمت, 28000. قطع, سلطانی. جلد, شومیز. تعداد صفحه, 390. زبان کتاب, فارسی. نوبت چاپ, 2. تیراژ, 1500. شابک, 964-7589-29-8. موضوع, شیمی تجزیه - روشهای آماری ...

آدینه بوک: آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ~جیمز میلر، جین ...
...www.adinehbook.com/gp/product/9647589298

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ~جیمز میلر، جین شارلوت میلر، سیدمهدی گل (مترجم) - 964-7589-29-8 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ...

مجموعه دوم کتابهای شیمی؛ شیمی تجزیه
booktolearn.com/?p=272923

23 ا کتبر 2013 ... آرشیو بینظیری شامل بیش از 310 کتاب در زمینه شیمی تجزیه ... قادر خواهید بود لیست کتابها را از لینک زیر نموده و محتوای این بسته را پیش ...

آدینه بوک: آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ~جیمز میلر، جین ...
...www.adinehbook.com/gp/product/6005199093

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ~جیمز میلر، جین شارلوت میلر، سیدمهدی گل (مترجم) - 978-600-5199-09-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران ...

کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه، 6 نسخه - بوک یار
bookyar.net/?paperno=18913

بصورت ارجینال از کتابخانه بوک یار statistics and chemometrics for analytical chemistry, 6th edition کتاب.

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - کتابخوان فراکتاب: فروش و ...
...www.faraketab.ir/archive/search/view/id/213872

کتابخوان فراکتاب: فروش و و مطالعه کتاب الکترونیک و صوتی بر ... آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه/ نوشته جیمز. ... موضوع: شیمی تجزیه -- روشهای آمار.

رایگان مقاله با ترجمه : آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه
freepaper.us/?paperno=300587

مقاله در فرمت پی دی اف ... جستجو و کتاب های مرتبط با این مقاله از سایت بوک یار. technometrics. عنوان فارسی: آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه

ایبوک باز - کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه
ebookbaz.com/book?id=9ua27l

کتاب statistics and chemometrics for analytical chemistry از کتابخانه ایبوک باز.

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه 5 - همیار دانشجو | سیستم ...
...www.respeana.ir/.../

کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه، 6 نسخه - بوک یارbookyar.net/? paperno=18913بصورت ارجینال از کتابخانه بوک یار statistics and chemometrics ...

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - فروشگاه اینترنتی کتاب آروین
arvin-bookstore.com/

آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه جیمز. ان. میلر-جین. سی. میلر مهدی گل تبریز فروشگاه کتاب آروین.

کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ویرایش ششم ...
...jamshimi.ir/

29 دسامبر 2016 ... کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه ویرایش ششم statistics and chemometrics کتاب ارزشمند آمار در شیمی تجزیه و کمومتری .

کتاب آمار در شیمی تجزیه : شیمی - centralclubs - فهرست کتاب ...
centralclubs

... مفید واقع شود نویسنده : john miller حجم فایل : 7.72 ... - فهرست کتاب آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه. ... کتاب آمار در شیمی تجزیه : شیمی - centralclubs ...

کتاب شیمی تجزیه پیشرفته
namnak.org/article/

کتاب شیمی تجزیه هریس و حل المسائل شیمی تجزیه اسکوگ وست. کتاب شیمی .... کتابفروشی فردا - آمار و کمومتری برای شیمی تجزیه - ید کتاب. کتابفروشی ...

آبان ۱۳۹۰ - انجمن دانشجویان ارشد شیمی کاربردی قوچان
iuaq. /9008.aspx

خلاصه جزوه شیمی فیزیک1 شامل فرمولها مطالب مهم و تمرینات مربوطه در 40 صفحه و به صورت یک .... حل تمرین کتاب کاربرد آمار در تجزیه گل *** داغ داغ داغ.

آمار و شیمی تجزیه کتاب آموزش - باشگاه ان ایران
www.iran-eng.ir/showthread.php/370895-

کتاب آمار در شیمی تجزیه ... نرم افزار بهترین نرم افزار در زمینه کارهای آماری در شیمی و کمومتری می باشد. آ ین ورژن این نرم افزار را کنید:
مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد ی ارزش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد ی ارزش با و پر سرعت .

تحقیق در مورد ی ارزش


تحقیق در مورد ی ارزش

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)تعداد57 صحفه 

 

 

 

 

ی ارزش ( با مفهومی نزدیک به مدیریت ارزش و تجزیه و تحلیل ارزش ) رویکردی گروهی، سیستماتیک، کارکردگرا و دارای کاربردی حرفه ای است که برای ارزی و بهبود ارزش در یک محصول، طراحی یک وسیله، طراحی سیستم، اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی و دیگر خدمات به کار گرفته می شود.

ی ارزش مت وژی قدرتمندی است برای حل مسائل، کاهش هزینه ها و به طور همزمان، بهبود عملکرد و کیفیت. با شناسایی و ارتقای شاخصهای ارزش، ی ارزش، رضایت مشتری را افزایش می دهد و به ارزش سرمایه گذاری می افزاید. این مت وژی را که از راهبردهای موفق بلندمدت و تجاری است، می توان در تمام بخشهای تجاری یا اقتصادی، نظیر صنایع، ت، ساخت و ساز و خدمات به کار گرفت.

ی و مدیریت ارزش که از سال 1947 توسط " لاری مای " در ای متحده آغاز به گسترش کرد، امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان کاربردی وسیع و دستاوردهایی بی نظیر داشته است. بررسی اسناد و مدارک موجود و مرور اطلاعات موجود انجمن ان ارزش ( save : society of american value engineering ) گواه آن است که انجام ی ارزش روی پروژه ها، تا چندین صد میلیون دلار صرفه جویی دربرداشته است. در سطح ملی نیز، با مراجعه به پروژه های تعریف شده ای که ی ارزش در آنها مدنظر بوده است، می توان تغییرات و بهبود همزمان عملکرد و کیفیت و کاهش هزینه را شاهد بود.

از این رو امروزه با پی بردن تمردان و دست اندرکاران پروژه های صنعتی و عمرانی، قوانین و مقرراتی مبنی بر ضرورت و همه گیرشدن به کارگیری ی ارزش در پروژه ها وضع شده است.

 

 

 

مفاهیم ی ارزش

چکیده : تجارت جهانی شرکتها را به طور فزاینده ای به سمت بازار رقابتی کشانده است. از همین روست که استفاده از روش تحلیل ارزش و ی ارزش ضرورت بیشتری پیدا کرده است. در طی سالهای اخیر، روش تحلیل ارزش قابلیت و امتیازهای خود را به اثبات رسانده است. این روش یک ابزار قوی است که کاربرد آن نتایج مثبتی را به همراه دارد. روشی که دیدگاه های تثبیت شده و فعلی را به چالش می طلبد و غالباً به عنوان یک روش نقاد از عملکردهای معمول مدیریتی شناخته می شود.

به طور کلی ی ارزش یک تلاش منسجم در جهت تحلیل کارکرد سیستمها، تجهیزات، تأسیسات، نگهداری و تعمیرات، تعویض تسهیلات و مراحل اجرایی تدارکات به منظور دست ی به کارکردهای پیش بینی شده با کمترین هزینة کلی می باشد.

 

 

 • مقدمه و تاریخچه :

تمامی مدیران خواهان سازمانی پویا و انعطاف پذیر هستند تا بتوانند در نوآوری چنان پیشرفته باشند که کالا یا خدماتشان همواره بهترین کیفیت و تازگی را داشته باشد. شرکتهای امروزی توسط سه نیروی مشتریان، رقبا و دگرگونی ها به مسیری غیرقابل پیش بینی هدایت می شوند. امروزه مشتریانی هستند که خواسته های خود را به شرکتها تحمیل می کنند و همواره به دنبال کیفیت بالاتر هستند و لذا در جریان رقابت، شرکتی که کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را در ازای هزینة کمتر ارائه کند، می تواند رقیبان خود را از صحنه خارج نماید. سومین نیروی کارساز، دگرگونی هایی است که بر شرکت ها اعمال می شود.

با جهانی شدن اقتصاد، شرکتها با رقبای بیشتری مواجه می شوند. به نظر می رسد تنها راه برای بقا، رشد و دستی به سود بیشتر، توجه جدی به مقولة کاهش هزینه است.

روش ی ارزش این امکان را به وجود می آورد که به هر دو هدف مهم کم هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات در یک زمان، بتوان دست یافت و این روش، راه حل مناسبی برای کم هزینه ها بدون خدشه بر کارایی یا کیفیت خدمات ارائه می نماید.

رویکرد ی ارزش، رویکردی متعهدانه و سیتماتیکدر جهت تحلیل فعالیتها برای دست ی به ارزش بهینه به ازای هر واحد هزینة صرف شده است. در یک بازار تجارت رقابتی، موفقیت یک واحد اقتصادی در گرو ارائة بهترین ارزش به ازای قیمت مورد نظر مصرف کننده است.این بهترین ارزش، از طریق ملاحظات عملکرد و هزینه به دست می آید. تجربه نشان داده است که به ازای هر واحد پولی که صرف تحقیقات ی ارزش می شود، بین 15 تا 20 و در بعضی موارد، بیش از ده ها و صدها برابر بازگشت سرمایه وجود دارد.

مطالعه در مورد ی ارزش، در زمان جنگ جهانی دوم، بر اثر کمبود مواد اولیه آغاز شد. لاورنس دی مای ، در شرکت جنرال الکتریک، برای اولین بار به دنبال روشی گشت تا بدون صدمه زدن به کیفیت و کارایی، مواد را جایگزین یکدیگر سازد. مای روشی را پیشنهاد کرد که در آن، تیمهای متشکل از افراد با تجربه، وظایف و کارکرد محصولات شرکت را آزمایش می د. این تیمهای سازمان یافته از طریق تکنیکهای خلاق، تغییراتی در محصول ایجاد نمودند تا بدون تأثیر بر خدمات، بازده را افزایش دهد. این روش مای ، تحلیل ارزش نامگذاری شد. سازمان دفاع به سودمندی این روش در به کارگیری منابع پی برد و این روش را به نام جدید " ی ارزش " ارتقا داده، در بخشهای مختلف تجارت و صنعت به کار گرفت. ی ارزش به طراحی فرآیند قبل از عمل اطلاق می شود، در حالی که آنالیز ارزش در مورد محصول یا بعد از تولید به کار می رود. اما آنالیز ارزش، قابل تغییر به ی ارزش است. آنالیز ارزش و ی ارزش هر دو اصول مشترکی دارند و دربرگیرندة تحلیل ارزش می باشند.

 

 

 

 • اصول پیاده سازی ی ارزش :

اساس و پایة ی ارزش، بر " کارکرد " استوار است و به همین دلیل از سایر تکنیکهای کاهش هزینه متمایز است. در هنگام به کارگیری ی ارزش، کارکردها مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر صرفه جویی مالی به طور اتوماتیک به دست می آید.

اصولاً هرچه ی ارزش در یک طرح زودتر شروع شود، فایدة بیشتری خواهد داشت؛ زیرا در مراحل شکل گیری طرح، پیشنهاد تغییرات به روش ی ارزش، راحت تر پذیرفته می شود؛ گرچه می توان این روش را حتی در مراحل پایانی تولید محصول یا ارائة خدمات نیز به کار گرفت.

 • موانع و مزایای به کارگیری ی ارزش :

این حقیقت که به کارگیری ی ارزش در شرکتها با مشکلاتی مواجه است، انکارناپذیر است. درک ناصحیح از مفهوم ی ارزش، بیان غیرواضح اه کاهش هزینه، عدم انجام ارزی های کافی به ویژه در مورد هزینه ها از جمله عوامل بازدارندة به کارگیری ی ارزش هستند. علاوه براین، تفکرات غلط در مورد ی ارزش نیز باعث استفاده ن از این روش شده است. از جمله این که ی ارزش برای شرکتهای کوچک یا خدماتیریال کاربرد ندارد یا این که ی ارزش در مورد محصولاتی که مشخصات متفاوتی در اندازه، کیفیت، کاربرد و قیمت دارند، ناکارآمد است. علاوه براین مشکلات، بعد از به کارگیری ی ارزش، تغییر دادن حالات و طرز فکر حاکم بر شرکتها بسیار مشکل است؛ چرا که معمولاً نیروی انسانی و زمان کافی جهت پشتیبانی از آن موجود نمی باشد. اما در مقابل از مزایای به کاگیری ی ارزش به صورت خلاصه، می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • اجتناب از ریسک
 • بالابردن کیفیت
 • بهبود و توسعه خدمات و محصولات
 • استفاده از اطلاعات مربوط به مشتریان و سازمان داخلی که باعث پاسخگویی بی درنگ به نیازهای جدید مشتریان با کیفیت بهتر خواهد شد.
 • توانایی بهره جستن از مزایای بازار رقابت جهانی
 • به حداقل رساندن اتلاف منابع
 • کاهش پیچیدگی محصولات
 • افزایش قابلیت تولید و اطمینان

 

 • اساس ی ارزش :

اساس ی ارزش، یافتن رابطة بین "هزینه"، "وظایف" و " تحلیل وظایف " است. این مطالعه منجر به یافتن راه های متفاوت برای دست ی به هزینة کمنر و ارئة خدمات بیشتر می شود. از بین این روشهای متفاوت، باید روشی را که دارای کمترین هزینه است، انتخاب گردد.

در حقیقت، ی ارزش مهم ترین گام به سوی صرفه جویی است. بدین منظور لازم است به 5 سؤال پاسخ داد :

 1. محصول چیست ؟
 2. چه کاری انجام می دهد ؟
 3. چه هزینه ای دارد ؟
 4. آیا راه متفاوتی برای تولید وجود دارد ؟
 5. به کارگیری این روشها چه هزینه هایی را دربر دارند ؟

با یافتن پاسخ این سؤالات 3 گام اصلی؛ یعنی، تعریف وظایف، ارزی وظایف و توسعة داده ها برداشته می شود.

خاستگاه اصلی ی ارزش، استفادة مؤثر از تمام منابع در دسترس است. از این رو، یک شرکت باید با بهترین استفاده از این منابع محدود، کالایی با ارزش تر و با هزینة کمتر تولید کند. برای پیدا بخشی از هزینه های اضافی، باید از روش تحلیل وظایف استفاده کرد تا هزینه های غیرضروری که ناشی از ترکیب کارکردها و وظایف غیرضروری هستند، حذف شود. این تحلیل و تبیین بر اساس نظر مشتریان صورت می گیرد نه واحد تولید کننده. از این رو شرکت احتیاج به اطلاعات کافی، درست و به موقع دارد تا آنها را به سرعت در محصول و خدمات خود به کارگیرد.

 

 • فرآیند ی ارزش :

فرآیند ی ارزش شامل 6 گام به شرح زیر است :

5 _ 1 : انتخاب پروژه

تحقیقات ی ارزش غالباً در واحدهایی به کار گرفته می شود که نسبت قیمت تمام شدة آن به عملکرد محصول بالاست. معمولاً شرکتهایی که مدت طولانی بدون تغییر بوده یا واحدهای شلوغ داشته باشند، برای ساده سازی و کاهش هزینه ها مناسب تر هستند.تحقیقات در شرکتهایی که مشکل واضحی مثل تحویل ندادن به موقع محصولات در آنها وجود دارد، ساده تر و مفید است. پر.ژه تحقیقاتی باید مسأله ای را حل کند که نیاز واقعی شرکت و مورد حمایتمدیریت شرکت باشد. همچنین؛ مسألة فوق برای افرادی که در ان سیستم کار می کنند، مهم بوده و در نهایت بازگشت سرمایة آن بالا و احتمال موفقیت آن زیاد باشد.

5 _ 2 : جمع آوری اطلاعات

بعد از انتخاب موضوع مورد مطالعه، لازم است اطلاعات کافی و فراوانی در مورد آن جمع آوری شده ، محصول به طور کامل تعریف شود. منظور از تعریف محصول این است که محصول همان طور که طراحی شده و مصرف می شود، معرفی گردد. در جمع آوری اطلاعات باید نظرات شخصی، کمترین اثر ممکن را داشته باشد.

5 _ 3 : تعریف کارکرد یا وظیفه

تعریف کارکرد یا وظیفه منجر به شناختن وظایف در یک پروژه می شود. در این قسمت به دو سؤال پاسخ داده می شود :

 1. چه کاری انجام می شود ؟ ( آنچه که هست. )
 2. چه کاری باید انجام داد ؟ ( آنچه باید باشد. )

تعریف وظیفه، پاسخ به دو سرال فوق است. یک وظیفه باید تا جایی که امکان دارد، ساده تعریف شود و این سادگی، باید به طور کمی با چنان کلماتی بیان شودکه به ما اجازة توسة تفکرات و خلق ایده های جدید را بدهد. سادگی تعریف، اجازی انتخاب روشهای متفاوت را به ما می دهد.

5 _ 4 : مرتب مجدد وظایف

اکثر کالاها و خدمات دارای چندین وظیفه هستند که نیازهای ما را همزمان برآورده می سازند. در این ح یک وظیفه بالاتر از سایر وظایف قرار گرفته و در همین حال،وظایف دیگر را زیر مجموعه خود قرار می دهد که هدف از ساخت وسیله را تأمین می نماید.

5 _ 5 : ارزی وظایف

در این مرحله لازم است کارهای زیر صورت گیرد:

 1. است اج هزینه ها : در تعیین هزینه ها، باید دو نوع هزینة واقعی (سخت) نظیر هزینة مواد اولیه و هزینه های ذهنی (نرم) مانند سختی کار را در نظر گرفت.
 2. تعیین ارزش کارکرد : ارزش، نشانگر ارتباط میان وظایف مورد انتظار یدار و قیمتی است که او برای تصاحب کالا یا خدمات (وظایف) می پردازد. به عنوان مثال، به روشهای تعیین ارزش زیر می توان اشاره کرد :

الف . تعیین ارزش به وسیلة قضاوت و تجربه

ب  . تعیین ارزش به وسیلة مقایسه

ج  . تعیین ترزش به وسیلة blast & rehine

د  . تعیین ارزش به وسیلة مقایسه با استانداردهای موجود

هـ . تعیین ارزش به وسیلة عوامل ارزش

و  . تعیین ارزش در مقایسة هزینه

 1. تعیین شاخص ارزش : شاخص ارزش به عنوان معیاری برای اندازه گیری ارزش استفاده می شود. یک عدد بدون بعد (دیمانسیون) که به وسیلة آن یک ارزش قابل فهم به وظایف تخصیص می دهیم.

 

 • _ 6 : پیدا و جایگزین نمودن وظایف اداری شاخص ارزش پایین

با پاسخ به این دو سؤال که "بهترین انتخاب چیست؟ " و "هزینة این انتخاب چقدر است؟ "می توان اقتصادی ترین راه را انتخاب نمود. لازم است پس از تهیة لیستی از اقلام با کارکردهای مشابه و نیز نادیده گرفتن تمامی محدودیتها، تغییرات و اصلاحات لازم را اعمال نموده، ارزان ترین راه را به عنوان پایه ای برای ارزی های آتی انتخاب کنیم. اصلاحات به دو روش اعمال می گردند:

       الف. روشهای آزاد مانند ابتکار و نوآوری

       ب . روشهای منطقی مانند چک لیست

 

 • نتیجه گیری

فرآیند ی ارزش، بیش از 50 سال است که به کار گرفته می شود. در طی این سالها، هر قسمتی از این فرآیند که با خطاها و مشکلاتی درگیر بوده، بهبود یافته است؛ اما اکثر تکنیکهای کاهش هزینه، این دوره را پشت سر نگذاشته اند و در حالی که اکثر تکنیکهای کاهش هزینه توسط مخترعان یا حداکثر شرکتهای کوچک حمایت می شوند، ی ارزش در سطح جهانی پذیرفته شده است.

 


ی (تجزیه و تحلیل) ارزش

مفاهیم و چگونگی اجرای آن

چکیده :

در سالهای اخیر دیدگاه ی ارزش به عنوان کاربردی ترین روشهای کاهش هزینه ها در امور ی شرکت ها به کار رفته است. امروزه ی ارزش به عنوان شکل کامل بری از روش تجزیه و تحلیل ارزش در اغلب شرکت های تولیدی ـ صنعتی، به ویژه در امور طراحی محصول و فرآیندهای تولید به کار گرفته می شود. پیشرفت سریع فن آوری در روشهای تولید و ابداع مواد اولیه جدید، ی ارزش امکان ساخت محصولات و مواد جدید را فراهم می نماید. این پیشرفت ضرورت بهره گیری از این دیدگاه را جهت ارزش ی بدیلهای مختلف تولید شدت بخشیده است.

 1. در سال 1974 شرکت جنرال الکتریک از روش تجزیه و تحلیل خاصی جهت بررسی و کاهش مجموع هزینه های شرکت در بخش ید اقلام اولیه و مصرفی خود بهره جست که این روش بعدها، " تجزیه و تحلیل ارزش " نامگذاری شد و به سرعت با استقبال سایر شرکت ها و مؤسسات ، خصوصاً مؤسسات تولیدی و صنعتی که در فرآیند تولید خود نسبت به سفارش و ید حجم قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته اقدام می نمودند، مواجه گردید.

روش مذکور در ابتدا، همچون برخی تکنیکهای مشابه نظیر روش ساخت یا ید، روش استانداردسازی کالاهای مصرفی، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی، روش کاهش (ساده سازی) اجزای محصول و . . . صرفاً با هدف کاهش هزینه در بخش ید یا سفارشات خارجی شرکتها به کارگرفته می شد؛ اما بعدها گسترش آن به سایر امور خصوصاً مباحث طراحی محصول و فرآیندهای تولید، به تدریج تجزیه و تحلیل ارزش با هدف تأکید بر جنبه های ی این  تکنیک از عنوان تجزیه و تحلیل ارزش، به عبارت ی ارزش تغییر یافت، به نحوی که امروزه از این روش در پهنة وسیعی از امور ی شرکتها استفاده می شود. در مورد اهمیت و کاربرد روزافزون این تکنیک در امور ی مؤسسات ذکر این تکته کافی است که بنابر گفتة evans در پایان دهة 80، از 20 شرکت ژاپنی، 17 شرکت دارای پست معاونت در امور ی ارزش بوده اند.

 

 1. تعاریف و مفاهیم پایه :

دو روش «تجزیه و تحلیل ارزش» و « ی ارزش» اساساً دارای هدف و روش مشابهی می باشند. لذا در اغلب موارد این دو عبارت به صورت مترادف به کارگرفته می شوند. چنانچه bab نیز بر این موضوع تأکید داشته و هدف هر دو تکنیک را مطالعة هوشمند و منظم کلیة اجزای محصول به منظور کشف و حذف گزینه های غیرضروری، بدون ایجاد هرگونه خلل در اثربخشی محصول می داند. به نظر وی روش هر دو دیدگاه نیز مشابه است و در هر دو تکنیک تعدادی سؤال در خصوص محصول، اجزا و فرآیند تولید آن طرح می گردد. لذا در اغلب منابع موجود، در مورد این دو روش تعریف واحدی ارائه گردیده است. از جمله، انجمن ی ارزش ، تجزیه و تحلیل و ی ارزش را به شرح زیر تعریف نموده است. این تعریف کم ش مورد قبول سایر صاحب نظران نیز قرار داشته و در منابع مختلف به نحو مشابهی تکرار شده است :

ی (تجزیه و تحلیل) ارزش، تعیین ارزش پولی محصول (یا خدمات) بر اساس سطح معینی از کارکرد (یا عملکرد) محصول و قابلیت اطمینان آن با حداقل هزینه ها است. (به عبارت دیگر ی ارزش عملکرد محصول با قابلیت اطمینان معین در سطح حداقل هزینه را تضمین می نماید. )

در همین خصوص لغت نامة apics نیز ی ارزش (تجزیه و تحلیل) ارزش را چنین تعریف نموده است :

ی ارزش استفاده روشمند و منظم از تکنیکهایی است که ارزش محصول با عملکرد و کیفیت معین در سطح حداقل هزین ها را محاسبه و تعیین می نماید.

لذا همان گونه که بیان شد از نظر روش و هدف این دو تکنیک مشابه هستند و در واقع آنها را باید ی ان فرض نمود؛ اما در عین حال این دو تکنیک دارای برخی تفاوتهای آشکار با یکدیگر نیز هستند، که دقت در این موارد در فهم کلی موضوع مؤثر است. در ادامه به برخی از این تفاوتها اشاره می شود.

2_1 اختلاف اول : عبارت تجزیه و تحلیل ارزش عمدتاً در مورد ید کالاها و مواد اولیه و نیمه ساخته (در واحدهای سفارش و ید مؤسسات) به کار می رود، در حالی که واژة ی ارزش در سطح تجزیه و تحلیل های ی (خصوصاً طراحی محصول، طراحی فرآیند، کنترل پروژه و ...) استفاده می شود. چنانچه delmar نیز در این مورد می گوید :

"تجزیه و تحلیل ارزش، تلاش سازمانی منظمی جهت کاهش هزینه مواد و قطعات یداری شده بدون هرگونه ضربه به کاربر مورد انتظار قطعات و جنبه های زیباشناختی آنها است. در حالی که ی ارزش تعیین کارکرد محصول با حداقل هزینه ها در مرحلة طراحی محصولات است. "

evans نیز در این مورد تعبیر مشابهی دارد. وی با اطلاق واژة ی ارزش به کاهش یا محدود هزینه ها در جریان تولید، این دو روش زیر را به شرح زیر تعریف می نماید:

الف) تجزیه و تحلیل ارزش تلاش جهت کاهش هزینه های محصول با جایگزین مواد ارزان تر (با همان کیفیت)، کاستن از اجزای محصول و . . . می باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل ارزش بررسی هزینة محصول از طریق اجزای آن به منظور تعیین میزان مشارکت هزینه ها در ارزش محصولات است.

ب ) ی ارزش تلاش جهت کاهش هزینه های محصول در مرحلة طراحی با حفظ قابلیت اطمینان هر قطعه مطابق با انتظارات است.

2_2 اختلاف دوم : اختلاف یا تفاوت دوم که درک آن در فهم کلی موضوع ی ارزش مؤثر تلقی می شود، ناشی از تفاوت دو مفهوم مجموع هزینه ها (قیمت تمام شده تا مرحلة ارایة محصول به مصرف کننده) و ارزش محصولات است که جهت درک موضوع ابتدا مفوم این دو واژه به طور مختصر بررسی و تفهیم می گردد.

الف) مفهوم مجموع هزینه ها در ی ارزش : از دید ی ارزش مجموع هزینه های تولیدمحصول (یا ارایة خدمات) را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

 1. هزینه های تولید که عمدتاً شامل مواد، دستمزد و هزینة سربار می باشد.
 2. هزینه های ارایة محصول یا هزینه های پس از فروش که شامل هزینه های راه اندازی و نصب محصول، هزینه های نگهداری و تعمیرات و خدمات پی از فروش (مدت گارانتی) می باشد.
 3. هزینة مصرف یا کاربرد محصول که عملاً شامل هزینه هایی است که تولیدکننده جهت افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان محصول صرف می کند.

البته هزینة مصرف (کاربرد) از دید حسابداری متعارف صنعتی، بخشی از هزین های تولید محسوب می شود و مربوط به تولید است، اما در عین حال این بخش از هزینه ها بر افزایش هزینة مصرف از جانب یدار نیز تأثیرگذار است و در واقع، هر چقدر تولید کننده کیفیت و قابلیت اطمینان نحصول را افزایش دهد، به دلیل افزایش طول عمر محصول، هزینة مصرف (مصرف کننده) کاهش می یابد. لذا این بخش از هزینه های تولید در افزایش رضایت مصرف کننده مؤثر بوده، عملاً بخشی از سودمندی محصول را تسکیل می دهد.

ب ) مفهوم ارزش در بحث ی ارزش : صرفنظر از معنای لغوی ارزش نزد عموم بدیهی و معمولاً از سنجش ذهنی کالاها و اشیا با یکدیگر و یا با پول ناشی می گردد. این کلمه خود تقسیم بندیهای متعددی دارد و از زوایای مختلف قابل توجه است. ارزشها می توانند اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، ، حقوقی، مذهبی یا دینی، شخصی (شخصیتی) و . . . باشند. به عنوان مثال از جهت اقتصادی واژة ارزش بیانگر ارزش مبادله است که این خود نوعی سنجش پولی (قیمت کالا و خدمات) است. در بازرای و ی ارزش نیز واژة ارزش مفهومی مشابه با اقتصاد را دربرمی گیرد. با این وجود ابعاد دیگری را نیز شامل می شود. در بحث ی ارزش می توان ارزش را ناشی از نوعی سنجش بین مطلوبیت و قیمت کالا تعریف نمود. به عبارت دیگر، ارزش را می توان نوعی درک ذهنی مشتری در مورد مطلوبیت کالا در مقایسه با قیمت آن به شمار آورد. اما مطلوبیت چیست؟

مطلوبیت ترکیبی از دو عامل سودمندی و سایر عوامل بازاری مرتبط با محصول است. (که می توانند اقتصادی و یا غیراقتصادی باشند)

خلاصة این عوامل در ج شمارة 1 نشان داده شده است.

عوامل بازاری

سودمندی

مرتبط با اصل محصول (ماهیت کالا)

مطلوبیت

 
 1. مارک و مدل
 2. بسته بندی
 3. ظاهرکالا (رنگ، شکل و . . . )
 4. . . .
 5. عملکرد
 6. قابلیت اطمینان
 7. کیفیت
 

مرتبط با فروشنده     (خدمات پس از فروش)

 1. نصب و راه اندازی
 2. گارانتی
 3. سرویس های خدماتی
 4. ارایة قطعات مصرفی
 5. اعتبار فروشنده
 6. . . .

 

ج شمارة1 : اجزای مطلوبیت در ی ارزش

همچنین؛ "سودمندی" که در اقتصاد " ارزش مصرفی" نیز نامیده شده است، خود شامل 3 جزء می باشد :

الف) عملکرد یا کارکرد که عبارتست از قابلیت یا توانایی محصول جهت رفع نیاز مطابق با آنچه از آن انتظار می رود.

ب ) قابلیت اطمینان که عبارتست از حفظ کارکرد مطلوب محصول در دورة معین یا دورة عمر پیش بینی شدة محصول

ج ) کیفیت که در قابلیت محصول جهت ارایة بالاترین حد کارکرد تعریف شده در ذورة معین یا دورة عمر محصول است .

حال با توجه به توضیحات فوق افزایش ارزش محصول در دید مشتری (به عنوان هدف اصلی ی ارزش) به دو طریق انجام پذیر است که بند الف، عمدتاً موضوع ی ارزش و بند ب، موضوع تجزیه و تحلیل ارزش است.

       الف) افزایش مطلوبیت با حفظ قیمت قبلی.

       ب ) کاهش قیمت با حفظ مطلوبیت قبلی.

البته بدیهی است منظور از قیمت در بحث فوق، قیمت فروش محصولات (شامل هزینه های ارایة محصول) است که خود ترکیبی از قیمت تمام شده یا مجموع هزینه ها (بند 2_2_الف) و درصدی سود است. لذا با فرض ثابت ماندن درصد سود در بحث فوق، به جای قیمت می توان مجموع هزینه ها را قرار داد. پس در صورتی که در تجزیه و تحلیلهای انجام شده افزایش مطلوبیت مدنظر باشد (با همان سطح کیفیت و مجموع هزینه های قبلی) موضوع مورد بحث، ی ارزش خواهد بود و بدیهی است در این ح این امر عمدتاً از طریق تغییر طراحی محصول انجام می پذیرد (به همین دلیل evans ی ارزش را به طور کلی، جزیی از ابزارهای ی کیفیت محسوب می کند و می گوید: کیفیت مقدم بر تولید است و در مرحلة طراحی باید انجام شود.)

همچنین در صورتی که در تجزیه و تحلیلهای انجام شده صرفاً کاهش قیمت تمام شده (مجموع هزینه ها) با حفظ سطح مطلوبیت قبلی مدنظر باشد (که در اغلب موارد می توان این امر را با ترکیب، تغییر، تحدید و . . . اجزای محصول انجام داد) موضوع عمدتاً در دایرة تجزیه و تحلیل ارزش قرار می گیرد.

2_3 اختلاف سوم : در برخی منابع تفاوتهای دیگری نیز در مورد دو تکنیک ی و تجزیه و تحلیل ارزش بیان شده است. به نظر می رسد مستقلاً از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد. از جمله bab در این باره می گوید : « عبارت ی ارزش در بررسی محصولات جدید و عبارت تجزیه و تحلیل ارزش در بررسی محصولات قدیمی به کار می رود، هرچند در اغلب موارد این دو عبارت به طور مترادف به کار گرفته می شوند.»

همچنین؛ fallon رئیس سابق انجمن ی ارزش معتقد است : « در تجزیه و تحلیلهای ی ارزش، عمدة واحدهای یک مؤسسه (پشتیبانی، تولید، ید، بازاری و ... ) بایستی به ایفای نقش بپردازند؛ در حالی که در تجزیه و تحلیل ارزش معمولاً واحدهای ید و پشتیبانی، خود می توانند اقدامات لازم را به عمل آورند.» در نهایت schroeder معتقد است : « ی ارزش از طریق طراحی مجدد محصولات موجود انجام می شود، (در تجزیه و تحلیل ارزش ا اماً طراحی مجدد محصول انجام نمی شود) هرچند که هدف هر دو تکنیک حذف هر چیزی است که با ایجاد هزینه، در ارزش محصول تأثیری نمی گذارد.»


 1. چگونگی اجرا :

همان گونه که گفته شد ی ارزش و تجزیه و تحلیل از جهت شیوة اجرا مشابه یکدیگر بوده، عمدتاً متکی بر طرح تعداد سؤال هستند که نمونه ای از مهمترین سؤالات قابل طرح در این مورد در قالب یک چک لیست در ج شمارة 2 ذکر شده است.

نام و مشخصات کالا (قطعه):                                       نوع عملکرد:

مشخصات فنی:                                                          نحوه دسترسی (ساخت، ید و ...):

قیمت برآوردی:                                                       مرحلة به کارگیری:

 1. میزان ارزش افزوده قطعه (value added) چقدر است؟
 2. امکان حذف کلی قطعه وجود دارد؟
 3. به چه طرق دیگری می توان این قطعه را تهیه نمود؟ آیا به این طریق ارزش افزودة بیشتری ایجاد می شود؟
 4. امکان ادغام و ترکیب و یا تغییر شکل قطعه با قطعات دیگر وجود دارد؟ در این صورت چه نتایجی حاصل می گردد؟ (مزایا، معایب)
 5. امکان جایگزینی قطعه با کالاهای داخلی وجود دارد؟
 6. امکان به کارگیری قطعه با مواد و قطعات ارزان تر وجود دارد؟
 7. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در محصول یا قطعات آن، فرآیند تولید جوابگو می باشد؟ در این صورت نیازی به تغییر فرآیند تولید نخواهد بود ... ؟
 8. آیا با ترکیب، کاهش و . . . قطعات، عملیات تولید کاهش می یابد و بالع ؟
 9. در وضعیت فعلی میزان ضایعات چقدر است؟
 10. با روشهای پیشنهادی جدید ضایعات چه میزان خواهد بود؟
 11. . . .

تذکر: پس از تکمیل چک لیست فوق (شامل هر تعداد سؤالات مکمل دیگر) پاسخ سؤالات توسط گروه کارشناسی مربوط، تجزیه و تحلیل شدهو در نهایت پیشنهادات نهایی به مدیریت شرکت ارایه می شود.

ج شماره 2 : چک لیست ی ارزش

در عین حال برای اجرای بهتر و کاراتر ی (تجزیه و تحلیل) ارزش، پیشنهاداتی نیز ارایه گردیده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 • به کارگیری دیدگاه ی همزمان در اجرای تکنیک تجزیه و تحلیل و خصوصاً تکنیک ی ارزش ضروری استو بر کاربرد آن تأکید می شود. بر اساس این دیدگاه همچون بسیاری از امور ی دیگر، شرکت برای اجرای ی ارزش، گروه هایی با تخصصهای مختلف (فنی، فروش، تولید، بازاری و . . .) تشکیل می دهد و حتی در صورت نیاز کارشناسی از خارج شرکت به کار می گیرد. ضمناً نتایج بررسی ها و اقدامات گروه در نهایت، در قالب پیشنهادات مشخص به مسؤولین و گردانندگان شرکت ارایه می شود.
 • در اجرای ی (تجزیه و تحلیل) ارزش تعیین کارکرد اولیه و ثانویة محصولات ضروری و قابل توجه است. به عنوان مثال سگک یک کمربند ضمن دارا بودن کارکرد اصلی خود (کارکرد اولیه) می تواند در برخی موارد تزئینی باشد. بنابراین؛ به طور فرضی در این ح سگک باید رنگ شود؛ پس در بحث تجزیه و تحلیل یا ی ارزش نمی توان رنگ را حذف نمود، اما تغییر آن می تواند مدنظر باشد.
 • جهت بررسی و ارزی پیشنهادات حاصل از کاربرد ی ارزش همواره ساخت نمونه های اولیه از محصول و اجرای عملیات آزمون و اصلاح می تواند مفید و در تصمیم گیری نهایی مدیران شرکت مؤثر باشد.
 • در بحث ی ارزش توجه به عوامل ایجادکننده و تقویت کنندة ارزش در محصولات و خدمات، به ویژه عوامل بازاری محصول (مندرج در ج شماره 1) مهم و قابل توجه است و سؤالات مربوط به این دسته از عوامل باید مدنظر باشد.
 • نهایتاً همان گونه که starr بیان می نماید: « ی (تجزیه و تحلیل ارزش) ارزش ذر یک جمله، یافتن ارزش بدیلهای مختلف به کارگیری مواد یا ایجاد تغییرات محصول است.

بنابراین؛ همة تجزیه و تحلیلهای به عمل آمده و پیشنهادات ارایه شده توسط گروه های تخصصی مجری این تکنیک ها باید با تعیین ارزش کمی و کیفی هر پیشنهاد و در صورت نیاز به انضمام محاسبات مالی و آماری لازم باشد.

چند نکته جالب:

 1. سا نا و کریشنا در سال 1995 با انتشار کتاب پرارج خود با عنوان " ی ارزش در مدیریت پروژه" کاربرد وسیع این تکنیک جهت مدیریت و کنترل پروژه های عظیم اقتصادی و تولیدی و . . . را پیشنهاد نمودند. از نظر آنان هدف ی ارزش در مدیریت پروژه، کنترل، حذف و اصلاح هر عاملی است که بدون تأثیر در کارکرد اصلی و اساسی پروژه، منجر به ایجاد و تحمیل هزینه های غیرضروری پروژه می شود.
 2. در کلیه منابع موجود از تجزیه و تحلیل و ی ارزش به عنوان نوعی تکنیک یا دیدگاه منظم و نظام مند (systematic) نام برده شده است. به این معنی که انجام تجزیه و تحلیل یا ی ارزش از فرآیند (یا مراحل) معینی تبعیت می کند. البته منابع مختلف مراحل متفاوتی را برای اجرای تجزیه و تحلیل یا ی ارزش پیشنهاد کرده اند که این مراحل تقریباً مشابهند. از جمله blackstone, fogarty و hoffmann مراحل اجرای ی ارزش را، انتخاب محصول، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و بررسی، ارزی (مقایسه و انتخاب) و اجرا پیشنهاد کرده اند.
 3. هزینه های بسته بندی و مانند آن جزو هزینه های مواد یا سربار (هزینه های تولید) محسوب می شود.
 4. به عبارت دیگر ارزش مبادله ای، بر اساس عامل پولی تعیین می شود. ضمناً ارزش کالا در اقتصاد بر اساس دو عامل مرغوبیت (برخورداری از قابلیت استعمال، زیبایی و موردپسند بودن) و کم ی تعیین می گردد.
 5. ارزش مصرفی یا use value که ارزش استعمال نیز ترجمه شده, عبارتست از ارزش یک کالا یا خدمات (یا مفید بودن آن) جهت مصرف شخصی (نه مبادله).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند ی ارزش

چکیده:

با توجه به گسترش سریع ی ارزش در کشورهای مختلف دنیا و پیشرفت دنیای صنعتی به سمت بازار رقابتی و جهانی شدن (globalization)، آشنایی با این فرآیند مهم که در جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت و در نتیج سب سهم بیشتر در بازار رقابتی حرکت می کند، برای صاحبان دانش و صنعت لازم است.

 • مقدمه:

ی ارزش در زمان جنگ جهانی دوم، هنگامی که دستی به موادبسیار مهم دچار مشکل شده بود، در صنایع مطرح شد. این مسأله باعث ارایة راه کارهای جایگزین برای مواد و طرح های موجود گردید. در یال 1947 لاورنس دی مای ـ یکی از ان شرکت جنرال الکتریک ـ موارد ممکن را مورد بررسی قرار داد. او روشهای مختلفی برای مقابله با تغییرات ارایه کرد و برخوردی مناسب برای مشخص ارزش و بهبود یک طرح نمود. این نظریه به سرعت فراگیر شد و برگشت عظیم سرمایه را به دنبال داشت. او این روش را ی ارزش نامید.

برای ی ارزش تعاریف مختلف و متعددی آمده است که همگی یک مفهوم کلی را دربردارند. به طور خلاصه می توان گفت: « ی ارزش عبارتست از روشی خلاقانه برای تغییر و اصلاح کارکردهای نامناسب، در جهت کاهش هزینه با حفظ کیفیت. البته امروزه نتایج اجرای ی ارزش بر روی طرح های متعدد در دنیا نشان می دهد که ی ارزش نه تنها کاهش هزینه همرا با حفظ کیفیت را به دنبال دارد، بلکه باعث کاهش هزینه، کاهش زمان تحویل و افزایش کیفیت تحویل می شود.

 

 • تعاریف اولیه:

2_1 ارزش: کمترین هزینه ای است که تأمین نیازها و انتظارات مشتری را به حو مطلوب امکانپذیر می سازد.

2_2 بها: کمترین هزینه ای است که به وسیلة آن کارکرد اصلی مورد انتظار از یک سیستم، قابل دستی است.

2_3 کیفیت: نیازها، انتظارات و مطلوبیتهای کاربر یا کارفرما است.

2_4 هزینه: هزینة دور عمر محصول، پروژه یا خدمات است.

2_5 کارکرد: وظیفة مشخصی است که از یک جزء خاص از محصول، کل محصول یا یک پروژه انتظار می رود.

 

 • فرآیند ی ارزش:

فرآیند سیستماتیکی را که برای اجرای ی ارزش بر روی یک پروژه اجرا می شود، طرح شغل می گویند. اساساً فرآیند ی ارزش در سه مرحلة اصلی سازماندهی می شود:

الف) مطالعات مقدماتی

در ابتدای این مرحله، پروژة مورد نظر و دلایل کار بر روی آن مشخص و گروه ی ارزش تشکیل می شود. هدف در این مرحله، آماده سازی بستری مناسب جهت انجام فرآیند ی ارزش است؛ بدین صورت که ابتدا یک سری جلسات توجیهی برای کلیة مدیران رده بالا، خصوصاً ین طراح و مشاوران طرح برگزار می شود تا در این جلسات مزایای به کارگیری ی ارزش برای مدیرا ارشد محرز شود. همچنین؛ باید برای ین طراح و مشاور کاملاً مشخص شود که کار گروه ی ارزش اشکال تراشی و ایرادگرفتن به آنها نیست، بلکه گروه ی ارزش سعی دارد با کمک به آنها محصولی کاراتر با هزینة کمتر تولید کند.

در راستای ایجاد این بستر مناسب، باید علاوه بر جلسات توجیهی یک سری جلسات آموزشی برای کلیة افرادی که به نحوی در گروه ی ارزش نقش دارند، برگزار شود تا با اصل مسأله و چارچوب کلی کار آشنا شوند. همچنین؛ اعضای اصلی گروه ی ارزش باید با پروژة مور نظر کاملاً آشنا شوند، تخصصهای اساسی آن را فراگیرند و با اطلاعات کلی طرح آشنا شوند. همچنین باید در این مرحله مشخص شود که گروه ی ارزش تا چه حد از حمایت مدیران ارشد، چه مادی و چه معنوی برخوردار است.

در ادامة فرآیند کلی مطالعات قبل از اجرا به طور خلاصه توضیح داده می شود :

 • جلسات توجیهی : هدف کلی این مرحله، ایجاد زمینه مناسب برای شروع به کار گروه ی ارزش است. در ابتدای این مرحله و قبل از انجام هر کاری ابتدا باید، یک سری جلسات توجیهی برای مدیران ارشد، کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان و کلیة مشاوران طرح برگزار شود تا آنها دربارة عملکرد گروه ی ارزش کاملاً توجیه شوند و آن را امری بیهوده یا مداخله جویانه تلقی نکنند؛ زیرا معمولاً بیشترین مخالفت با کار گروه ی ارزش از سوی ان طراح و مشاوران طرح صورت می گیرد؛ چرا که آنها معتقدند که هدف گروه ی ارزش ایرادگرفتن از طرح ارایه شده از سوی آنها و کم رنگ اعتبار مشاوران و طراحان است.
 • جمع آوری نظرات مشتری : در این مرحله باید نظرات مشتری از راه های مختلف نظیر استفاده از فرم نظرخواهی و یا مصاحبة مستقیم جمع آوری شود؛ زیرا ما تنها از طریق نظرات مشتری می توانیم به عیوب اساسی فرآیند، محصول تولید شده و یا خدمت ارایه شده پی ببریم و با توجه به آنها مسأله را طرح کنیم. پس از جمع آوری اطلاعات مذکور باید مراحل زیر دنبال شوند:
  • مشخص اساسی ترین مشخصه هایی که باعث جذب و حفظ مشتری در دراز مدت می شود.
  • تشریح و دسته بندی مشخصه های مهم فرآیند
  • جمع آوری شکایات مشتریان در مورد نواقص محصول و دسته بندی آنها بر اساس میزان اهمیت (اهمیت هر شکایت از روی درصد فراوانی آن مشخص می شود، برای مثال اگر 15% شکایتهای طرح شده مربوط به یک قسمت خاص است، اهمیت آن شکایت را برابر 15 قرار می دهیم.)
  • مقایسه محصول مورد نظر با محصولات مشابه موجود در بازار

 

در ادامه کلیة اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و یک سری استاندارهای جدید برای محصول مورد نظر تعریف می شود.

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به طرح : همواره دو منبع اولیه و ثانویه برای جمع آوری اطلاعات مربوط به طرح وجود دارد که هریک از این دو منبع خود به دو دسته تقسیم می شوند:
  1. منابع اولیه شامل افراد و اسنادی است که در ادامه شرح داده می شود:

افرادی که می توان از آنها در زمینة طرح مورد نظر اطلاعات ب کرد، عبارتند از: فروشنده، طراح عمومی، معمار، اعضای گروه تخمین هزینه، اعضای گروه تعمیرات، پیمانکاران و مشاوران طرح.

اسناد و مدارکی که می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از: نقشة پرو

با


تحقیق در مورد ی ارزش


مشاهده متن کامل ...
بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری
درخواست حذف اطلاعاتبررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132
بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده: 1


مقدمه: 2


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1 مقدمه 4


2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5


3-1 بیان مسئله تحقیق. 7


4-1 چارچوب نظری. 8


5-1 فرضیه‌های تحقیق. 10


6-1 اه تحقیق. 10


7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11


8-1 قلمرو تحقیق. 12


1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12


2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 12


3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 12


9-1 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی. 12


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق


1-2 مقدمه 15


2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16


1-2-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. 16


2-2-2 عمده‌ترین اه گزارشگری مالی. 16


3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود 17


4-2-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی. 18


5-2-2 ارتباط بین اه حسابداری و وجه نقد 19


6-2-2 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی. 20


7-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 20


8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری. 23


9-2-2 حرکت به سوی جریان‌های نقدی. 24


10-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری. 25


11-2-2 اهمیت جریان‌های نقدی. 26


3-2 بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری. 28


1-3-2. تعریف محافظه کاری. 28


2-3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری. 30


3-3-2 . احتیاط. 30


4-3-2. معیارهای ارزی محافظه کاری. 31


1-4-3-2. معیارهای خالص دارایی‌ها 31


2-4-3-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی. 31


3-4-3-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 32


5-3-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 33


1-5-3-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 33


2-5-3-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترا مه‌ای- محافظه کاری آینده نگر) 34


6-3-2.روش‌های اندازه گیری محافظه کاری: 34


1-6-3-2. روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 34


2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 37


4-2. بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 38


1-4-2.بازده 38


2-4-2.روش‌های محاسبه بازده سهامداران. 39


3-4-2. بازده مورد انتظار. 43


4-4-2.بازده مورد انتظار پرتفولیو. 43


5-4-2 بازده غیرعادی سهام 45


6-4-2 تئوری بازار کارا 48


7-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 49


8-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارا 49


9-4-2 پاسخ نظریه بازار کارا 50


10-4-2 بازار چطور کارا می‌شود؟ 51


11-4-2 درجات کارایی. 51


5-2بخش پنجم: پیشینه تحقیق. 51


1-5-2 تحقیقات خارجی: 52


2-5-2 تحقیقات داخلی. 56


فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق


1-3 مقدمه 60


2-3 روش تحقیق. 60


3-3 فرضیات تحقیق. 61


4-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 62


5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 63


6-3 روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 67


7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67


1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 68


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها


1-4 مقدمه‏ 75


2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 75


3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق. 77


1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 78


2-3- 4 خلاصه تجزیه و تحلیل‌ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان می‌شود 78


1-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول. 78


2-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 82


3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم 88


4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم 90


5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم 92


6-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم 94


7-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه هفتم 96


8-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه هشتم 98


8-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه نهم 100


9-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دهم 102


فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات


1-5 مقدمه 108


2-5 ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109


1-2-5 نتایج فرضیه اول. 109


2-2-5 نتایج فرضیه دوم 109


3-2-5 نتایج فرضیه سوم 110


4-2-5 نتایج فرضیه چهارم 110


5-2-5 نتایج فرضیه پنجم 111


6-2-5 نتایج فرضیه ششم 111


7-2-5 نتایج فرضیه هفتم 112


8-2-5 نتایج فرضیه هشتم 112


9-2-5 نتایج فرضیه نهم 113


10-2-5 نتایج فرضیه دهم 113


3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 114


4-5 پیشنهادها 114


1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 114


2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 115


5-5 محدودیت های تحقیق. 115


پیوست ها


پیوست الف :ج مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 118


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 122


منابع لاتین: 124


چکیده لاتین. 128


 


 


 


ج شماره(1-4): شاخص‌های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و شاخص‌های شکل توزیع (آماری) 76


ج شماره (2-4 ) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف k-s)) برای متغیر وابسته(بازده غیر عادی) تحقیق 78


ج شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 79


ج شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (anova) برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 80


ج شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی 80


ج شماره (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی. 82


ج شماره (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (anova) برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی. 83


ج شماره (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی. 84


ج شماره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده، محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 86


ج شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (anova) برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده، محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 87


ج شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده، محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 87


ج شماره 12-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در سود بر ضرایب مدل رگرسیون 89


ج شماره 13-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در دارایی‌های غیر نقدی بر ضرایب مدل رگرسیون. 91


ج شماره 14-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در مخارج تحقیق و توسعه بر ضرایب مدل رگرسیون. 93


ج شماره 15-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در هزینه بهره پرداختی بر ضرایب مدل رگرسیون. 95


ج شماره 16-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر تغییر در سود سهام پرداختی بر ضرایب مدل رگرسیون. 97


ج شماره 17-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون 99


ج شماره 18-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر ضرایب مدل رگرسیون. 101


ج شماره 19-4. خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر ورود متغیر اهرم مالی بر ضرایب مدل رگرسیون 103


ج شماره20-4 : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104


ج شماره 21-4. خلاصه یافته‌های رگرسیون چندگانه به روش enter 105


 


 


نمودار( 1-2 )همبستگی کاملاً منفی. 44


نمودار( 2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 44


نمودار( 3-2 )همبستگی صفر و عدم همبستگی. 44


نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی. 81


نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی. 85


 


 


چکیده:


محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادات فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری را در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی و همچنین تأثیر متغیر های تعدیل گر تغییر در سود، تغییر در دارایی‌های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارspss و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از این است که تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی دارد و همچنین محافظه کاری حسابداری ارتباط مستقیم و منفی معنی دار با بازده غیر عادی دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که متغیر های تغییر در سود، تغییر در مخارج تحقیق و توسعه، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر روابط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تاثیر گذار هستند.


 


 


 


مقدمه:


در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اه حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.


مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالی شوند . همچنین ممکن است دارایی‌ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد . نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد . در چنین شرایطی اصول و رویه‌های حسابداری به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند. محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمدها و دارایی‌ها دل دارد، یکی از مهم‌ترین میثاق‌های محدود کننده صورت‌های مالی به شمار می‌رود.


طی سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.


 مشاهده متن کامل ...
سیری درنهج البلاغه
درخواست حذف اطلاعات
توحید و معرفت
یک بخش از بخشهاى اساسى نهج البلاغه مسائل مربوط به الهیات و ماوراء الطبیعه است.در مجموع خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات قصار،در حدود چهل نوبت درباره این مطالب بحث‏شده است.البته بعضى از این موارد جمله‏هاى کوتاهى است،ولى غالبا چند سطر و احیانا چند صفحه است.
بحثهاى توحیدى نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب‏انگیزترین بحثهاى آن دانست.بدون مبالغه،این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدید آمدن آنها در حد اعجاز است.
بحثهاى نهج البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است.قسمتى از آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهى است.در این قسمت گاهى نظام کلى آسمان و زمین را مطرح مى‏کند،گاه موجود معینى را مثلا«خفاش‏»یا«طاووس‏»یا«مورچه‏»را مورد مطالعه قرار مى‏دهد و آثار آفرینش یعنى دخ تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات ارائه مى‏دهد.ما براى اینکه نمونه‏اى از این قسمت‏به دست داده باشیم،بیان آن حضرت را در مورد«مورچه‏»نقل و ترجمه مى‏کنیم.در خطبه‏227 چنین آمده است:!380 الا ینظرون الى صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق له السمع و البصر،و سوى له العظم و البشر؟انظروا الى النملة فى صغر جثتها و لطافة هیئتها لا تکاد تنال بلحظ البصر،و لا بمستدرک الفکر،کیف دبت على ارضها و صبت على رزقها،تنقل الحبة الى جحرها و تعدها فى مستقرها، فى حرها لبردها و فى وردها لصدرها،مکفولة برزقها،مرزوقة بوفقها،لا یغفلها المنان،و لا یحرمها الدیان،و لو فى الصفا الیابس و الحجر الجامس،و لو فکرت فى مجارى اکلها و فى علوها و سفلها،و ما فى الجوف من شراسیف بطنها،و ما فى الراس من عینها و اذنها لقضیت من خلقها عجبا.
آیا در مخلوق کوچک او دقت نمى‏کنند؟چگونه به خلقتش استحکام بخشیده و ترکیبش را استوار ساخته،به او دستگاه شنوایى و بینایى عنایت کرده و استخوان و پوست کامل داده است؟
در مورچه با این جثه کوچک و اندام لطیف بین ید.آنچنان کوچک است که نزدیک است‏با چشم دیده نشود و از شه غایب گردد.چگونه با این جثه کوچک روى زمین مى‏جنبد و بر جمع روزى عشق مى‏ورزد و دانه را به لانه خود حمل مى‏کند و در انبار نگهدارى مى‏نماید،در تابستانش براى زمستانش گرد مى‏آورد و هنگام ورود اقامت زمستانى،زمان بیرون آمدن را پیش‏بینى مى‏کند.اینچنین موجود اینچنین روزى‏اش تضمین شده و تطبیق داده شده است. خداوند منان هرگز او را از یاد نمى‏برد،و لو در زیر سنگ سخت‏باشد.اگر در مجراى ورودى و وجى غذا و در ساختمان شکم او و گوش و چشم او که در سرش قرار داده شده تفکر و تحقیق کنى و آنها را کشف کنى،سخت در شگفت‏خواهى رفت.
ولى بیشتر بحثهاى نهج البلاغه در باره توحید،بحثهاى تعقلى و فلسفى است.اوج فوق العاده نهج البلاغه در این بحثها نمایان است.در بحثهاى توحیدى تعقلى نهج البلاغه آنچه اساس و محور و تکیه‏گاه همه بحثها و استدلالها و استنتاجهاست،اطلاق و لاحدى و احاطه ذاتى و قیومى حق است.على علیه السلام در این قسمت داد سخن را داده است،نه پیش از او و نه بعد از او ى به او نرسیده است.
مساله دیگر«بساطت مطلقه‏»و نفى هر گونه کثرت و تجزى و نفى هر گونه مغایرت صفات حق با ذات حق است.در این قسمت نیز مکرر بحث‏به میان آمده است.
یک سلسله مسائل عمیق و بى‏سابقه دیگر نیز مطرح است از قبیل:اولیت‏حق در عین آ یت او و ظاهریت او در عین باطنیتش،تقدم او بر زمان و بر عدد و اینکه قدمت او قدمت زمانى و وحدت او وحدت عددى نیست،علو و سلطان و غناى ذاتى حق،مبدعیت او و اینکه شانى او را از شان دیگر شاغل نمى‏شود،کلام او عین فعلش است،حدود توانایى عقول بر ادراک او و اینکه معرفت‏حق از نوع تجلى او بر عقول است نه از نوع احاطه اذهان بر یک معنى و مفهوم دیگر، سلب جسمیت و حرکت و س و تغییر و مکان و زمان و مثل و ضد و شریک و شبیه و استخدام و محدودیت و معدودیت از او،و یک سلسله مسائل دیگر که به حول و قوه الهى براى هر یک از اینها نمونه‏اى ذکر خواهیم کرد.
اینها مباحثى است که در این کتاب شگفت مطرح است و یک فیلسوف وارد در عقاید و افکار فلاسفه قدیم و جدید را سخت غرق در اعجاب مى‏کند.
بحث تفصیلى درباره همه مسائلى که در نهج البلاغه در این زمینه آمده است‏خود یک کتاب مفصل مى‏شود و با یک مقاله و دو مقاله توضیح داده نمى‏شود.ناچار به اجمال باید بگذریم ولى براى اینکه بتوانیم نگاهى اجمالى به این بخش نهج البلاغه ،ناچاریم مقدمتا به چند نکته اشاره کنیم:
اعتراف تلخ
ما شیعیان باید اعتراف کنیم که بیش از دیگران درباره ى که افتخار نام پیروى او را داریم ظلم و لا اقل کوتاهى کرده‏ایم.اساسا کوتاهیهاى ما ظلم است.ما نخواسته و یا نتوانسته‏ایم على را بشناسیم.بیشتر مساعى ما در باره تنصیصات رسول اکرم صلى الله علیه و آله درباره على علیه السلام و سب و شتم انى که این نصوص را نادیده گرفته‏اند بوده است،نه درباره شخصیت عینى مولا على.غافل از این که این مشکى که عطار الهى بحق معرف اوست‏خود بوى دلاویزى دارد و بیش از هر چیز لازم است مشامها را با این بوى خوش آشنا کرد،یعنى باید آشنا بود و آشنا کرد.معرفى عطار الهى به این منظور بوده که مردم با بوى خوش آن آشنا شوند،نه اینکه به گفته عطار قناعت ورزند و تمام وقت‏خویش را صرف بحث در معرفى وى کنند نه آشنایى با او.
آیا اگر نهج البلاغه از دیگران مى‏بود با او همین گونه رفتار مى‏شد؟کشور ایران کانون شیعیان على علیه السلام است و مردم ایران فارسى زبان‏اند.شما نگاهى به شرحها و ترجمه‏هاى فارسى نهج البلاغه بیفکنید و آنگاه درباره کارنامه خودمان قضاوت کنید.
به طور کلى اخبار و احادیث‏شیعى و همچنین دعاهاى شیعى از نظر معارف الهى و همچنین از نظر سایر مضامین با اخبار و احادیث و دعاهاى مسلمانان غیر شیعى قابل مقایسه نیست. مسائلى که در اصول کافى یا توحید صدوق یا احتجاج طبرسى مطرح است،در هیچ کتاب غیر شیعى مطرح نیست.آنچه در کتب غیر شیعى در این زمینه مطرح است،احیانا مسائلى است که مى‏توان گفت قطعا مجعول است،زیرا بر خلاف نصوص و اصول قرآنى است و بوى تجسیم و تشبیه مى‏دهد.اخیرا هاشم معروف حسنى در کتابى که به نام‏«دراسات فى الکافى للکلینى و الصحیح للبخارى‏»تالیف کرده است ابتکار خوبى به ج داده،مقایسه مختصرى میان صحیح بخارى و کافى کلینى از نظر روایات مربوط به الهیات به عمل آورده است.
عقل شیعى
طرح مباحث الهیات به وسیله ائمه اهل بیت علیهم السلام و تجزیه و تحلیل آن مسائل-که نمونه آنها و در صدر آنها نهج البلاغه است-سبب شد که عقل شیعى از قدیم الایام به صورت عقل فلسفى در آید و البته این یک بدعت و چیز تازه در نبود،راهى است که خود قرآن پیش پاى مسلمانان نهاده است و ائمه اهل بیت علیهم السلام به تبع تعلیمات قرآنى و به عنوان تفسیر قرآن آن حقایق را ابراز و اظهار نمودند.اگر توبیخى هست متوجه دیگران است که این راه را نرفتند و وسیله را از دست دادند.
تاریخ نشان مى‏دهد که از صدر ،شیعه بیش از دیگران به سوى این مسائل گرایش داشته است.در میان اهل تسنن گروه معتزله که به شیعه نزدیکتر بودند گرایشى بدین جهت داشتند،ولى چنانکه مى‏دانیم مزاج اجتماعى جماعت آن را نپذیرفت و تقریبا از قرن سوم به بعد منقرض شدند.
احمد امین مصرى در جلد اول ظهر ال این مطلب را تصدیق مى‏کند.او پس از بحثى درباره فلسفى در مصر به وسیله فاطمیین که شیعى بودند، مى‏گوید:
و لذلک کانت الفلسفة ب شیع الصق منها ب سنن نرى ذلک فى العهد الفاطمى و العهد البویهى،و حتى فى العصور الاخیرة کانت فارس اکثر الاقطار عنایة بدراسة الفلسفة ال یة و نشر کتبها،و لما جاء جمال الدین الافغانى مصر فى عصرنا الحدیث و کان فیه نزعة تشیع و قد تعلم الفلسفة ال یة بهذه الاقطار الفارسیة کان هو الذى نشر هذه الحرکة فى مصر.
فلسفه به تشیع بیش از تسنن مى‏چسبد،و این را در عهد فاطمیون مصر و آل بویه ایران مى‏بینیم.حتى در عصرهاى اخیر نیز کشور ایران که شیعه است از تمام کشورهاى ى دیگر بیشتر به فلسفه عنایت داشت.سید جمال الدین اسد آبادى که تمایلات شیعى داشت و در ایران تحصیل فلسفه کرده بود،همینکه به مصر آمد یک فلسفى در آنجا به وجود آورد.
ولى احمد امین در اینکه چرا شیعه بیش از غیر شیعه تمایل فلسفى داشته است،عمدا یا سهوا دچار اشتباه مى‏شود.او مى‏گوید:علت تمایل بیشتر شیعه به بحثهاى عقلى و فلسفى، باطنیگرى و تمایل آنها به تاویل است.آنها براى توجیه باطنیگرى خود ناچار بودند از فلسفه استمداد کنند،و بدین جهت مصر فاطمى و ایران بویهى و همچنین ایران صفوى و قاجارى بیشتر از سایر اقطار ى تمایل فلسفى داشته است.
سخن احمد امین یاوه‏اى بیش نیست.این تمایل را ائمه شیعه به وجود آوردند.آنها بودند که در احتجاجات خود،در خطابه‏هاى خود،در احادیث و روایات خود،و در دعاهاى خود عالیترین و دقیقترین مسائل حکمت الهى را طرح د.نهج البلاغه یک نمونه از آن است.حتى از نظر احادیث نبوى،ما در روایات شیعه روایات بلندى مى‏ی م که در روایات غیر شیعى از رسول اکرم روایت نشده است.عقل شیعى اختصاص به فلسفه ندارد،در کلام و فقه و اصول فقه نیز امتیاز خاص دارد و ریشه همه یک چیز است.
برخى دیگر این تفاوت را مربوط به‏«ملت‏شیعه‏»دانسته‏اند و گفته‏اند:چون شیعیان ایرانى بودند و ایرانیان شیعه بودند و مردم ایران مردمى متفکر و نازک‏ ش بودند،با فکر و عقل نیرومند خود معارف شیعى را بالاتر بردند و به آن رنگ ى دادند.
برتراند راسل در جلد دوم کتاب تاریخ فلسفه غرب بر این اساس اظهار نظر مى‏کند.راسل همچنانکه مقتضاى طبیعت و یا عادت اوست،بى ادبانه این مطلب را ادا مى‏نماید.البته او در ادعاى خود معذور است،زیرا او فلسفه ى را اساسا نمى‏شناسد و کوچکترین آگاهى از آن ندارد تا چه رسد که بخواهد مبدا و منشا آن را تشخیص دهد.
ما به طرفداران این طرز فکر مى‏گوییم:اولا نه همه شیعیان ایرانى بودند و نه همه ایرانیان شیعه بودند.آیا محمد بن یعقوب کلینى و محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى و محمد بن طالب مازندرانى ایرانى بودند،اما محمد بن اسماعیل بخارى و ابو داود سجستانى و مسلم بن حجاج نیشابورى ایرانى نبودند؟آیا سید رضى که جمع آورى کننده نهج البلاغه است ایرانى بود؟آیا فاطمیین مصر ایرانى بودند؟...
چرا با نفوذ فاطمیین در مصر فکر فلسفى احیا مى‏شود و با سقوط آنها آن فکر مى‏میرد و سپس به وسیله یک سید شیعه ایرانى مجددا احیا مى‏وشد؟!
حقیقت این است که سلسله جنبان این طرز تفکر و این نوع تمایل،فقط و فقط ائمه اهل بیت علیهم السلام بودند.همه محققان اهل تسنن اعتراف دارند که على علیه السلام حکیم اصحاب بود و عقل او با مقایسه با عقول دیگران نوع دیگر بود.از ابو على سینا نقل شده که مى‏گوید:
کان على علیه السلام بین اصحاب محمد صلى الله علیه و آله کالمعقول بین المحسوس.
یعنى على در میان یاران رسول خدا مانند«کلى‏»در میان‏«جزئیات محسوسه‏»بود و یا مانند«عقول قاهره‏»نسبت‏به‏«اجسام مادیه‏»بود.
بدیهى است که طرز تفکر پیروان چنین ى با مقایسه با دیگران تفاوت فاحش پیدا مى‏کند.
احمد امین و برخى دیگر دچار توهمى دیگر شده‏اند.آنان در انتساب این نوع کلمات به على علیه السلام تردید کرده‏اند و مى‏گویند عرب قبل از فلسفه یونان با این نوع بحثها و تجزیه و تحلیل‏ها و موشکافى‏ها آشنا نبود،این سخنان را بعدها آشنایان با!385 فلسفه یونان ساخته‏اند و به على بن طالب بسته‏اند!
ما هم مى‏گوییم عرب با چنین کلمات و سخنانى آشنا نبود،نه تنها عرب آشنا نبود،غیر عرب هم آشنا نبود،یونان و فلسفه یونان هم آشنا نبود.آقاى احمد امین اول على را در سطح اعرابى از قبیل ابو جهل و ابو سفیان از لحاظ شه پایین مى‏آورد و آنگاه صغرى و کبرى ترتیب مى‏دهد!مگر عرب جاهلى با معانى و مفاهیمى که قرآن آورد آشنا بود؟!مگر على تربیت‏شده و تعلیم یافته مخصوص نبود؟!مگر على علیه السلام را به عنوان اعلم اصحاب خود معرفى نکر؟!چه ضرورتى دارد که ما به خاطر حفظ شان برخى از صحابه که در یک سطح عادى بوده‏اند،شان و مقام دیگرى را که از عالیترین مقام عرفانى و افاضه باطنى از برکت بهره‏مند بوده است انکار کنیم؟!
آقاى احمد امین مى‏گوید قبل از فلسفه یونان مردم عرب با این معانى و مفاهیمى که در نهج البلاغه آمده است آشنا نبودند.
جواب این است که با معانى و مفاهیمى که در نهج البلاغه آمده است،بعد از فلسفه یونان هم آشنا نشدند!نه تنها عرب آشنا نشد،مسلمانان غیر عرب هم آشنا نشدند!زیرا فلسفه یونان هم آشنا نبود.اینها از مختصات فلسفه ى است،یعنى از مختصات است و فلاسفه تدریجا با الهام از مبادى ى آنها را وارد فلسفه خود د. ارزش تعقلات فلسفى در مسائل ماوراء طبیعى
گفتیم که در نهج البلاغه مسائل الهى به دو گونه مطرح شده است.در یک گونه آن،جهان محسوس با نظاماتى که در آن به کار رفته به عنوان‏«آیینه‏اى‏»که آگاهى و کمال پدید آورنده خود را ارائه مى‏دهد مورد تامل و جستجو قرار گرفته است.و در گونه دیگر، شه‏هاى تعقلى محض و محاسبات فلسفى خالص وارد عمل گردیده است.بیشترین بحثهاى الهى نهج البلاغه را تفکرات عقلى محض و محاسبات فلسفى خالص تشکیل مى‏دهد.در باره شؤون و صفات کمالیه و جلالیه ذات حق تنها از شیوه دوم استفاده شده است.
چنانکه مى‏دانیم در ارزش این گونه بحثها و در به کار بردن این شیوه تفکر شک و تردیدهایى هست.همواره افرادى بوده و هستند که این گونه بحثها را از نظر عقلى و یا شرعى و یا هر دو ناروا مى‏دانند.در عصر ما گروهى ادعا مى‏کنند که روح با اینچنین تجزیه و تحلیل‏ها ناسازگار است و مسلمین تحت تاثیر فلسفه یونان نه به هدایت و الهام قرآن وارد این گونه مباحث‏شدند،و اگر دقیقا تعلیمات قرآن را مد نظر قرار مى‏دادند خود را گرفتار این مباحث پر پیچ و تاب نمى‏ د.این افراد به همین جهت در اص انتساب این قسمت از مباحث نهج البلاغه به على علیه السلام تشکیک مى‏کنند.!387 در قرن دوم و سوم هجرى گروهى از نظر شرعى با این گونه بحثها مخالفت د.این گروه مدعى بودند که بر مسلمانان فرض است که به آنچه از ظواهر الفاظ-در همان حدى که عامه مردم فهم مى‏کنند-فهمیده مى‏شود متعبد باشند و هر گونه سؤال و جواب و چون و چرایى بدعت است.احیانا اگر فى المثل ى در باره آیه قرآن: الرحمن على العرش استوى (1) پرسش مى‏کرد،اخم مى‏ د و ناراحت مى‏شدند و طرح چنین سؤالى را ناروا مى‏دانستند و مى‏گفتند:«الکیفیة مجهولة و السؤال بدعة‏»یعنى حقیقت مطلب بر ما مجهول است و پرسش ممنوع (2) !
در قرن سوم،این گروه(که بعدها«اشاعره‏»نامیده شدند)بر معتزله که این گونه تعقلات را جایز مى‏شمردند،پیروز شدند و این پیروزى ضربه بزرگى بر حیات عقلى وارد آورد. اخباریین خود ما در قرنهاى دهم تا چهاردهم و مخصوصا در قرنهاى دهم و یازدهم دنباله رو افکار اشاعره بودند.این از جنبه شرعى.
اما از جنبه عقلى.در اروپا به دنبال پیروزى روش حسى و تجربى بر روش قیاسى در طبیعیات، این فکر پیدا شد که روش تعقلى نه تنها در طبیعیات بلکه در هیچ جا اعتبار ندارد و تنها فلسفه قابل اعتماد فلسفه حسى است.نتیجه طبیعى این نظر این بود که مسائل الهى مشکوک و غیر قابل اعتماد اعلام شود،زیرا از قلمرو مشاهدات حسى و تجربى بیرون است.
سابقه موج اشعریگرى در دنیاى از یک طرف،موفقیتهاى پیاپى و حیرت‏انگیز روش حسى و تجربى در طبیعیات از طرف دیگر،گروهى از نویسندگان مسلمان غیر شیعى را سخت‏به هیجان آورد و سبب پدید آمدن یک نظر تلفیقى شد که هم از جنبه شرعى و هم از جنبه عقلى،به کار بردن روش تعقلى را در الهیات مردود اعلام د.از جنبه شرعى مدعى شدند که از نظر قرآن تنها راه قابل اعتماد براى خداشناسى همان روش حسى و تجربى یعنى مطالعه در آفرینش است و آنچه غیر این است‏بیهوده است،قرآن در دهها آیه خود در کمال صراحت مردم را به مطالعه مظاهر طبیعت دعوت کرده است و کلید و رمز مبدا و معاد را در طبیعت دانسته است،و از جنبه عقلى گفته‏هاى فیلسوفان حسى اروپا را در گفته‏ها و نوشته‏هاى خود منع د.
فرید وجدى در کتاب على اطلال المذهب المادى و سید ابو الحسن ندوى هندى در کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین و نویسندگان‏«اخوان المسلمین‏»از قبیل سید قطب و غیره در کتابهاى خود این نظر را تبلیغ و نظر مخالف را سخت تخطئه د.
ندوى در فصل‏«عبور مسلمان از جاهلیت‏به ‏»تحت عنوان‏«محکمات و بینات در الهیات‏»مى‏گوید:
« ان مردم را از ذات خدا و صفات او و آغاز و انجام جهان و سرنوشت نهایى بشر آگاه د و اطلاعاتى به رایگان در این زمینه‏ها در اختیار بشر قرار دادند و او را از بحث در این مسائل که مبادى و مقدماتش در اختیار او نیست(زیرا این علوم ماوراء حس و طبیعت است و قلمرو علم و شه بشر منحصرا محسوسات است)بى‏نیاز ساختند،اما مردم این نعمت را قدر ندانستند و به بحث و فحص در این مسائل که جز گام گذاشتن در منطقه‏هاى تاریک و مجهول نیست پرداختند.» (3)
همین نویسنده در فصلى دیگر از کتاب خود که درباره انحطاط مسلمین بحث مى‏کند،تحت عنوان‏«کم اهمیت دادن به علوم مفید»علماى را اینچنین مورد انتقاد قرار مى‏دهد:
«دانشمندان و شمندان ى آن اندازه که به بحث درباره ما بعد الطبیعه که از یونان آموخته بودند اهمیت دادند،به علوم تجربى و عملى اهمیت ندادند.ما بعد الطبیعه و فلسفه الهى یونانى چیزى جز همان معتقدات بت پرستى آنها که آب و رنگ فنى به آنها داده‏اند نیست،یک سلسله گمانها و حدسها و لفاظیهاست که حقیقت و معنى ندارد.خداوند مسلمانان را با تعلیمات آسمانى خود از بحث و فحص و تجزیه و تحلیل در این مسائل که بى‏شباهت‏به تجزیه و تحلیل‏هاى شیمیایى نیست‏بى‏نیاز ساخته است،اما مسلمانان این نعمت عظمى را ناسپاسى د و نیرو و نبوغ خود را صرف در این مسائل د.» (4)
بدون شک نظر امثال فرید و جدى و ندوى نوعى‏«رجعت‏»اشعریگرى است ولى به صورت مدرن و امروزى یعنى پیوند خورده با فلسفه حسى.
ما فعلا نمى‏توانیم از جنبه فلسفى وارد بحث ارزش تعقلات فلسفى بشویم،در مقاله‏«ارزش معلومات‏»و مقاله‏«پیدایش کثرت در ادراکات‏»کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث نسبتا کافى در این زمینه شده است.در اینجا سخن را از جنبه قرآنى دنبال مى‏کنیم که آیا قرآن کریم تنها راه تحقیق در الهیات را مطالعه در طبیعت مى‏داند و راه دیگرى را به رسمیت نمى‏شناسد یا چنین نیست؟
ولى قبلا یک نکته لازم است‏یاد آورى شود و آن اینکه اختلاف نظر اشعرى و غیر اشعرى در این نیست که آیا باید در مسائل الهى از منابع کتاب و سنت استفاده کرد یا نه،بلکه در شکل استفاده است.از نظر اش استفاده باید به شکل تعبد باشد و بس،یعنى ما از آن هت‏خداوند را به وحدت و علم و قدرت و سایر اسماء حسنى توصیف مى‏کنیم که در شرع وارد شده است،و گرنه ما نمى‏دانیم و نمى‏توانیم بدانیم خداوند موصوف به این اوصاف هست‏یا نه، زیرا اصول و مبادى اینها در اختیار ما نیست.پس ما باید بپذیریم که خدا چنین است،ولى نمى‏توانیم بدانیم و بفهمیم که خدا چنین است.نقش نصوص دینى در این زمینه این است که ما بدانیم از نظر دین چگونه باید فکر کنیم تا همان گونه فکر کنیم و چگونه باید معتقد باشیم تا همان‏گونه معتقد باشیم.
ولى طبق نظر مخالفان آنها این مطالب مانند هر مطلب عقلى و استدلالى دیگر قابل فهم است،یعنى اصول و مبادى‏اى در کار است که اگر بشر درست‏به آن اصول و مبادى واقف گردد، مى‏تواند آنها را فهم کند.نقش نصوص شرعى این است که الهام بخش عقول و افکار و محرک شه‏هاست،اصول و مبادى لازم و قابل درک را در اختیار مى‏گذارد.اساسا در مورد مسائل فکرى تعبد معنى ندارد.اینکه انسان طبق دستور و به اصطلاح‏«فرمایشى‏»بخواهد فکر و قضاوت کند و نتیجه بگیرد،مثل این است که در یک امر دیدنى بخواهد فرمایشى ببیند،از طرف بپرسد این شى‏ء را چگونه ببینیم؟بزرگ یا کوچک؟سفید یا سیاه یا آبى؟زیبا یا زشت؟ تعبدى فکر جز فکر ن و بدون فکر پذیرفتن معنى دیگر ندارد.
خلاصه اینکه سخن در این نیست که آیا بشر قادر است پا از تعلیمات اولیاء وحى فراتر بگذارد یا نه.معاذ الله!فراترى وجود ندارد.آنچه به وسیله وحى و خاندان وحى رسیده است آ ین حد صعود و کمال معرف الهى است.سخن در استعداد عقل و شه بشرى است که مى‏تواند با ارائه اصول و مبادى این مسائل،سیر علمى و عقلى د یا نه (5) ؟
اما مساله دعوت قرآن به تحقیق و مطالعه در طبیعت و وسیله بودن طبیعت‏براى ناخت‏خدا و ماوراء طبیعت.در این که توجه دادن فکر بشر به طبیعت و پدیده‏هاى خلقت‏به عنوان آیات معرفت الهى،یکى از اصول اساسى تعلیمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرام فوق العاده دارد که مردم،زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را کاوش کنند و مورد جستجوى علمى قرار دهند جاى سخن نیست،و در این که مسلمین در این راه آن طور که شایسته بود گام بر نداشتند باز جاى شک نیست.شاید علت اصلى این کندى همان فلسفه یونان بود که قیاسى و تعقلى محض بود و حتى در طبیعیات هم از این روش استفاده مى‏کرد.البته همان طور که تاریخ علوم گواهى مى‏دهد دانشمندان ى روش تجربى را مانند یونانیان بکلى به دور نیفکندند.مسلمین،مبتکر و مخترع اولى روش تجربى به شمار مى‏روند.اروپا بر خلاف آنچه معروف شده است مبتکر این روش نیست،بلکه دنباله‏رو مسلمین است.
ارزش مطالعه در آثار و آیات
با همه اینها یک نکته قابل تامل است و آن اینکه اهتمام عظیم قرآن به مطالعه در مخلوقات زمینى و آسمانى آیا به این صورت است که هر گونه راه دیگر را باطل شناخته است؟یا قرآن همچنانکه مردم را به مطالعه‏«آیات‏»خدا دعوت کرده است، به نوعى دیگر تفکر نیز دعوت کرده است؟اساسا ارزش مطالعه در مخلوقات و آثار آفرینش از نظر کمک به معارفى که مطلوب قرآن است و در این کتاب بزرگ آسمانى بدانها اشاره یا تصریح شده است چقدر است؟
حقیقت این است که میزان کمکى که مطالعه در آثار آفرینش مى‏تواند د نسبت‏به مسائلى که صریحا قرآن کریم آنها را عنوان کرده است اندک است.قرآن مسائلى در الهیات مطرح کرده که به هیچ وجه با مطالعه در طبیعت و خلقت قابل تحقیق نیست.
ارزش مطالعه در آثار آفرینش این قدر است که به روشنى ثابت مى‏کند قوه مدبر و حکیم و علیمى جهان را تدبیر مى‏کند.آیینه بودن جهان از نظر حس تجربى همین اندازه است که طبیعت ماورائى دارد و دست توانا و دانایى کارخانه جهان را مى‏گرداند.
ولى قرآن براى بشر به این اندازه قانع نیست که بداند دست توانا و دانا و حکیم و علیمى جهان را اداره مى‏کند.این مطلب در باره سایر کتب آسمانى شاید صدق کند،اما در باره قرآن-که آ ین پیام آسمانى است و مطالب زیادى در باره خدا و ماوراء طبیعت طرح کرده است-به هیچ وجه صدق نمى‏کند.
مسائل تعقلى محض
اولین مساله اساسى که مطالعه آثار آفرینش به تنهایى قادر به جوابگویى آن نیست،واجب الوجود بودن و مخلوق نبودن خود آن قدرت ماوراء طبیعى است.آیینه جهان حد اکثر این است که نشان دهنده دست توانا و دانایى است که جهان را مى‏گرداند،اما خود آن دست چه حال و وضعى دارد؟آیا او خود مس دست دیگرى است‏یا قائم به ذات است؟اگر مس دست دیگرى است،آن دست دیگر چگونه است؟هدف قرآن تنها این نیست که بدانیم دستى دانا و توانا جهان را مى‏گرداند،هدف این است که بدانیم گرداننده اصلى‏«الله‏»است و«الله‏»مصداق لیس کمثله شى‏ء (6) است،ذات مس کمالات است،و به عبارت دیگر کمال مطلق است،و به تعبیر خود قرآن له المثل الاعلى (7) است.مطالعه طبیعت چگونه مى‏تواند ما را با چنین مفاهیمى آشنا سازد؟
مساله دیگر وحدت و یگانگى خداوند است.قرآن این مساله را به صورت استدلالى طرح کرده است و با یک‏«قیاس استثنائى‏»(به اصطلاح منطق)مطلب را ادا کرده است.برهانى که اقامه کرده همان است که فلسفه ى آن را«برهان تمانع‏»مى‏خواند.گاهى از طریق تمانع علل فاعلى وارد شده است: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا (8) و گاه از طریق تمانع علل غایى: ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض (9) در آن بحث کرده است (10) .
قرآن هرگز معرفت‏به یگانگى خدا را از طریق مطالعه در نظام خلقت موجودات بدان سان که اصل معرفت‏به خالق ماورائى را از آن راه تاکید کرده،توصیه نکرده است و چنین توصیه‏اى صحیح نبوده است.
در قرآن مسائلى از این قبیل مطرح است:
لیس کمثله شى‏ء (11) ، و لله المثل الاعلى (12) ، له الاسماء الحسنى (13) ، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر (14) ، اینما تولوا فثم وجه الله (15) ، هو الله فى السموات و ، الله الصمد (19) ، لم یلد و لم یولد(20) ، و لم یکن له کفوا احد (21) .
قرآن این مسائل را براى چه منظورى طرح کرده است؟آیا براى این بوده است که مسائلى نفهمیدنى و درک نشدنى که به قول ندوى اصول و مبادى‏اش در اختیار بشر نیست،بر بشر عرضه بدارد و از مردم بخواهد تعبدا بدون اینکه آنها را درک کنند بپذیرند،و یا واقعا مى‏خواسته است که مردم خدا را با این شؤون و صفات بشناسند؟اگر خواسته است‏خداوند با این صفات شناخته شود از چه راه است؟چگونه ممکن است مطالعه در طبیعت ما را با این معارف آشنا نماید؟مطالعه در مخلوقات بر ما روشن مى‏کند که خداوند علیم است،یعنى چیزى که ساخته است از روى علم و دانایى بوده است،ولى آنچه قرآن از ما مى‏خواهد تنها این نیست که او آنچه را آفریده است از روى علم و دانایى بوده است‏بلکه این است که: انه بکل شى‏ء علیم (22) .
لا یعزب عنه مثقال ذرة (23) ، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربى (24) ،یعنى علم خداوند نامتناهى است،قدرتش نامتناهى است.چگونه و از کجا مى‏توان از مشاهده عینى و حسى مخلوقات به نامتناهى بودن علم و قدرت پروردگار پى برد.
در قرآن بسیار مسائل دیگر مطرح است از قبیل:کتب علوى،لوح محفوظ،لوح محو و اثبات، جبر و اختیار،وحى و اشراق و غیره که هیچکدام از آنها از طریق مطالعه حسى مخلوقات قابل تحقیق نیست.
قرآن این مسائل را قطعا به عنوان یک سلسله درسها القاء کرده است و از طرفى تدبر در این درسها را با آیاتى از قبیل: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها (25) ، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته (26) توصیه و تاکید کرده است.ناچار راهى را براى وصول به این حقایق معتبر مى‏دانسته است و به عنوان یک سلسله مجهولات درک نشدنى القاء نمى‏کرده است.
دایره مسائلى که قرآن در زمینه مسائل ماوراء الطبیعه مطرح کرده است‏بسیار وسیعتر از آن است که مطالعه در مخلوقات مادى بتواند جوابگوى آنها باشد.همینها سبب شد که مسلمانان گاهى از طریق سیر و سلوک روحى و گاهى از طریق سلوک عقلى و فکرى دنبال این مسائل را بگیرند.
من نمى‏دانم انى که مدعى مى‏شوند قرآن در مسائل الهى تنها مطالعه در مخلوقات را کافى دانسته است،درباره اینهمه مسائل متنوع که در قرآن مطرح است و از مختصات این کتاب مقدس آسمانى است چه مى‏گویند؟
محرک و الهام‏بخش على علیه السلام در طرح مسائلى که در دو فصل پیش بدانها اشاره کردیم،تنها و تنها تفسیر قرآن مجید است.اگر على علیه السلام نبود شاید براى همیشه معارف عقلى قرآن بدون تفسیر مى‏ماند.
اکنون که اندکى به ارزش این بحثها اشارت رفت،به ذکر نمونه‏هایى از نهج البلاغه مى‏پردازیم. ذات و صفات پروردگار
در این فصل نمونه‏هایى از بحثهاى نهج البلاغه درباره مسائل مربوط به الهیات یعنى مسائل مربوط به ذات و صفات حق را ذکر مى‏کنیم و سپس ارزیابى و مقایسه مختصرى به عمل مى‏آوریم و بحث در این بخش نهج البلاغه را خاتمه مى‏دهیم.
قبلا لازم است از خوانندگان محترم معذرت بخواهم که در سه فصل اخیر و مخصوصا این فصل،بحث ما جنبه فنى و فلسفى به خود گرفته است و طبعا مسائلى طرح مى‏شود که بر اذهانى که با این گونه تجزیه و تحلیل‏ها آشنایى ندارند سنگین است.
چاره چیست؟بحث درباره کتابى مانند نهج البلاغه اوج و حضیض‏ها و نشیب و فرازهایى دارد. ما به همین مناسبت‏بحث را به اصطلاح درز مى‏گیریم و به ذکر چند نمونه قناعت مى‏کنیم و اگر بخواهیم کلمه به کلمه نهج‏البلاغه را شرح کنیم‏«مثنوى هفتاد من کاغذ شود».
ذات حق
آیا در نهج البلاغه درباره ذات حق و اینکه او چیست و چه تعریفى مى‏توان برایش ذکر کرد بحثى شده است؟بلى بحث‏شده است،زیاد هم بحث‏شده است،ولى همه در اطراف یک نکته دور مى‏زند و آن اینکه ذات حق وجود بى حد و نهایت و هستى مطلق است و«ماهیت‏»ندارد،او ذاتى است محدودیت ناپذیر و بى‏مرز.هر موجودى از موجودات حد و مرز و نهایتى دارد،خواه آن موجود متحرک باشد و یا ن(موجود متحرک نیز دائما مرزها را عوض مى‏کند)ولى ذات حق حد و مرزى ندارد،و ماهیت که او را در نوع خاصى محدود کند و وجود محدودى را به او اختصاص دهد در او راه ندارد،هیچ زاویه‏اى از زوایاى وجود از او خالى نیست،هیچ فقدانى در او راه ندارد،تنها فقدانى که در او راه دارد،فقدان فقدان است و تنها سلبى که درباره او صادق است‏سلب سلب است و تنها نفى و نیستى که وصف او واقع مى‏شود نفى هر نقص،و نیستى از قبیل مخلوقیت و معلولیت و محدودیت و کثرت و تجزى و نیازمندى است،و بالا ه تنها مرزى که او در آن مرز پا نمى‏گذارد مرز نیستى است.او با همه چیز است ولى در هیچ چیز نیست و هیچ چیز هم با او نیست،داخل در هیچ چیز نیست ولى از هیچ چیز هم بیرون نیست.او از هر گونه کیفیت و چگونگى و از هر گونه تشبیه و تمثیل منزه است،زیرا همه اینها اوصاف یک موجود و محدود و متعین و ماهیت دار است:
«مع کل شى‏ء لا بمقارنة و غیر کل شى‏ء لا بمزایلة.» (27)
او با همه چیز هست ولى نه به این نحو که جفت و قرین چیزى واقع شود و در نتیجه آن چیز نیز قرین و همدوش او باشد،و مغایر با همه چیز است و عین اشیاء نیست ولى نه به این وجه که از اشیاء جدا باشد و وجودات اشیاء مرزى براى ذات او محسوب شود.
«لیس فى الاشیاء بوالج و لا عنها بخارج.» (28)
او در اشیاء حلول نکرده است،زیرا حلول مست م محدودیت‏شى‏ء حلول کننده و گنجایش پذیرى اوست،در عین حال از هیچ چیز هم بیرون نیست زیرا بیرون بودن نیز خود مست م نوعى محدودیت است.
«بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرة علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له.» (29)
مغایرت و جدایى او از اشیاء به این است که او قاهر و قادر و مسلط بر آنهاست،و البته هرگز قاهر عین مقهور و قادر عین مقدور و مسلط عین مس نیست،و مغایرت و جدایى اشیاء از او به این نحو است که خاضع و مس پیشگاه کبریایى او مى‏باشند و هرگز آن که در ذات خود خاضع و مس است(عین خضوع و اطاعت است)با آن که در ذات خود بى‏نیاز است،یکى نیست،جدایى و مغایرت حق با اشیاء به این نحو نیست که حد و مرزى آنها را از هم جدا کند، بلکه به ربوبیت و مربوبیت،کمال و نقص،و قوت و ضعف است.
در کلمات على علیه السلام از این گونه سخن بسیار مى‏توان یافت.همه مسائل دیگر که بعدا ذکر خواهد شد بر اساس این اصل است که ذات حق وجود مطلق و بى نهایت است و هیچ نوع حد و ماهیت و چگونگى درباره او صادق نیست.
وحدت حق،وحدت عددى نیست
یکى دیگر از مسائل توحیدى نهج البلاغه این است که وحدت ذات اقدس احدیت وحدت عددى نیست،نوعى دیگر از وحدت است.وحدت عددى یعنى وحدت چیزى که فرض تکرر وجود در او ممکن است.هر گاه ماهیتى از ماهیات و طبیعتى از طبایع را در نظر بگیریم که وجود یافته است،عقلا فرض اینکه آن ماهیت فرد دیگر پیدا کند و بار دیگر وجود یابد ممکن است.در این گونه موارد وحدت افراد آن ماهیت وحدت عددى است.این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت است، یکى است‏یعنى دو تا نیست و قهرا این نوع از وحدت با صفت‏«کمى‏»(قلت)متصف مى‏شود،یعنى آن یک فرد نسبت‏به نقطه مقابلش که دو یا چند فرد است کم است.ولى اگر وجود چیزى به نحوى باشد که فرض تکرر در او ممکن نیست-نمى‏گوییم وجود فرد دیگر محال است‏بلکه مى‏گوییم فرض تکرر و فرض فرد دیگر غیر آن فرد ممکن نیست،زیرا بى‏حد و بى‏نهایت است و هر چه را مثل او و دوم او فرض کنیم یا خود اوست و یا چیزى هست که ثانى و دوم او نیست-در این گونه موارد وحدت عددى نیست، یعنى این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت نیست و معنى اینکه یکى است این نیست که دو تا نیست،بلکه این است که دوم براى او فرض نمى‏شود.
این مطلب را با یک تمثیل مى‏توان روشن کرد:مى‏دانیم که دانشمندان جهان درباره تناهى یا عدم تناهى ابعاد عالم اختلاف نظر دارند.بعضى مدعى لاتناهى ابعاد جهان‏اند و مى‏گویند عالم اجسام را حد و نهایتى نیست.بعضى دیگر معتقدند که ابعاد جهان محدود است و از هر طرف که برویم بالا ه به جایى خواهیم رسید که پس از آن جایى نیست.مساله دیگرى نیز محل بحث است و آن اینکه آیا جهان جسمانى منحصر است‏به جهانى که ما در آن زندگى مى‏کنیم و یا یک و یا چند جهان دیگر نیز وجود دارد؟
بدیهى است که فرض جهان جسمانى دیگر غیر از جهان ما فرع بر این است که جهان جسمانى ما محدود و متناهى باشد.تنها در این صورت است که مى‏توان فرض کرد مثلا دو جهان جسمانى و هر کدام محدود به ابعادى معین وجود داشته باشد.اما اگر فرض کنیم جهان جسمانى ما نامحدود است،فرض جهانى دیگر غیر ممکن است زیرا هر چه را جهانى دیگر فرض کنیم خود همین جهان و یا جزئى از این جهان خواهد بود.
فرض وجودى دیگر مانند وجود ذات احدیت‏با توجه به اینکه ذات حق وجود محض و انیت صرف و واقعیت مطلقه است،نظیر فرض جهان جسمانى دیگر در کنار جهان جسمانى غیر متناهى است،یعنى فرضى غیر ممکن است.
در نهج البلاغه مکرر در این باره بحث‏شده است که وحدت ذات حق وحدت عددى نیست و او با یکى بودن عددى توصیف نمى‏شود و تحت عدد در آمدن ذات حق ملازم است‏با محدودیت او:«الاحد لا بتاویل عدد» (30) او یک است ولى نه یک عددى.
«لا یشمل بحد و لا یحسب بعد» (31) هیچ حد و اندازه‏اى او را در بر نمى‏گیرد و با شمارش به حساب نمى‏آید.
«من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده‏» (32) هر بدو اشاره کند او را محدود ساخته است و هر او را محدود سازد او را تحت‏شمارش در آورده است.
«من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله‏» (33) هر او را با صفتى(زائد بر ذات)توصیف کند او را محدود ساخته است و هر او را محدود سازد او را شماره کرده است و هر که او را شماره کند ازلیت و تقدم او را بر همه چیز از بین برده است.
«کل مسمى بالوحدة غیره قلیل‏» (34) هر چیزى که با وحدت نام برده شود کم است جز او که با اینکه واحد است‏به کمى و قلت موصوف نمى‏شود.
چقدر زیبا و عمیق و پر معنى است این جمله!این جمله مى‏گوید هر چه جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست،یعنى چیزى است که فرض فرد دیگر مثل او ممکن است،پس خود او وجود محدودى است و با اضافه شدن فرد دیگر بیشتر مى‏شود.و اما ذات حق با اینکه واحد است‏به کمى و قلت موصوف نمى‏شود زیرا وحدت او همان عظمت و شدت و لانهائى وجود و عدم تصور ثانى و مثل و مانند براى اوست.
این مساله که وحدت حق وحدت عددى نیست،از شه‏هاى بکر و بسیار عالى ى است،در هیچ مکتب فکرى دیگرى سابقه ندارد.خود فلاسفه ى تدریجا بر اثر تدبر در متون اصیل ى بالخصوص کلمات على علیه السلام به عمق این شه پى بردند و آن را رسما در فلسفه الهى وارد د.در کلمات قدما از حکماى ى از قبیل فارابى و بوعلى اثرى از این شه لطیف دیده نمى‏شود.حکماى متا که این شه را وارد فلسفه خود د،نام این نوع وحدت را«وحدت حقه حقیقه‏»اصطلاح د.
اولیت و آ یت و ظاهریت و باطنیت‏حق
از جمله بحثهاى نهج البلاغه بحثهایى است که درباره اینکه خداوند هم اول است و هم آ ، هم ظاهر است و هم باطن.البته این بحث مانند سایر مباحث مقتبس از قرآن مجید است و فعلا ما در مقام استناد به قرآن مجید نیستیم.خداوند اول است نه اولیت زمانى تا با آ یت او مغایر باشد،و ظاهر است نه به معنى اینکه محسوس به حواس است تا با باطن بودن او دو معنى و دو جهت مختلف باشد.اولیت او عین آ یت،و ظاهریت او عین باطنیت اوست.
الحمد لله الذى لم تسبق له حال حالا فی اولا قبل ان ی آ ا و ی ظاهرا قبل ان ی باطنا...و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر (35) .
سپاس خداى را که هیچ حال و صفتى از او بر حال و صفتى دیگر تقدم ندارد تا اولیت او مقدم بر آ یتش و ظاهریت او مقدم بر باطنیتش بوده باشد...هر پیدایى جز او فقط پیداست و دیگر پنهان نیست و هر پنهانى جز او فقط پنهان است و دیگر پیدا نیست.اوست که در عین اینکه پیداست پنهان است و در عین اینکه پنهان است پیداست.
لا تصحبه الاوقات و لا ترفده الادوات،سبق الاوقات ه و العدم وجوده و الابتداء ازله (36) .
زمانها او را همراهى نمى‏کنند(در مرتبه ذات او زمان وجود ندارد)و اسباب و ابزارها او را کمک نمى‏کنند.هستى او بر زمانها،و وجود او بر نیستى،و ازلیت او بر هر آغازى تقدم دارد.
تقدم ذات حق بر زمان و بر هر نیستى و بر هر آغاز و ابتدایى،یکى از لطیفترین شه‏هاى حکمت الهى است و معنى ازلیت‏حق فقط این نیست که او همیشه بوده است،شک نیست که همیشه بوده است،اما همیشه بودن یعنى زمانى نبوده که او نبوده است.ازلیت‏حق فوق همیشه بودن است،زیرا«همیشه بودن‏»مست م فرض زمان است،ذات حق علاوه بر اینکه با همه زمانها بوده است،بر همه چیز حتى بر زمان تقدم دارد و این است معنى‏«ازلیت‏»او.از اینجا معلوم مى‏شود که تقدم او نوعى دیگر غیر از تقدم زمانى است.
الحمد لله الدال على وجوده بخلقه و بمحدث خلقه على ازلیته و باشتباههم على ان لا شبه له لا تستلمه المشاعر و لا تحجبه السواتر (37) .
سپاس خداى را که آفرینش دلیل بر هستى او،و حدوث مخلوقاتش دلیل بر ازلیت او،و مانند داشتن مخلوقاتش دلیل بر بیمانندى اوست.از حواس پنهان است و دست‏حواس به دامن کبریایى‏اش نمى‏رسد،و در عین حال هویدا است و هیچ چیزى نمى‏تواند مانع و حاجب و وجودش شود.
یعنى او هم پیداست و هم پنهان است،او در ذات خود پیداست اما از حواس انسان پنهان است. پنهانى او از حواس انسان از ناحیه محدودیت‏حواس است نه از ناحیه ذات او.
در جاى خود ثابت‏شده است که وجود مساوى با ظهور است،و هر چه وجود کاملتر و قویتر باشد ظاهرتر است و بر ع هر چه ضعیفتر و با عدم مخلوطتر باشد از خود و از غیر پنهانتر است.
براى هر چیز دو نوع وجود است:«وجود فى نفسه‏»و«وجود براى ما».وجود هر چیزى براى ما، وابسته است‏به ساختمان قواى ادراکى ما و به شرایط خاصى که باید باشد.و از این رو ظهور نیز بر دو قسم است:ظهور فى نفسه و ظهور براى ما.
. حواس ما به حکم محدودیتى که دارد فقط قادر است موجودات مقید و محدود و داراى مثل و ضد را در خود منع کند.حواس ما از آن جهت رنگها و شکلها و آوازها و غیر اینها را درک مى‏کنند که به مکان و زمان محدود مى‏شوند،در یک جا هستند و در جایى دیگر نیستند،در یک زمان هستند و در زمانى دیگر نیستند،مثلا اگر روشنى همیشه و همه جا به طور یکنواخت مى‏بود قابل احساس نبود،اگر یک آواز به طور مداوم و یکنواخت‏شنیده شود هرگز شنیده نمى‏شود.
ذات حق که صرف الوجود و فعلیت محض است و هیچ مکان و زمان او را محدود نمى‏کند، نسبت‏به حواس ما باطن است اما او در ذات خود عین ظهور است و همان کمال ظهورش که ناشى از کمال وجودش است‏سبب خفاى او از حواس ماست.جهت ظهور و جهت‏بطون در ذات او یکى است،او از آن جهت پنهان است که در نهایت پیدایى است.او از شدت ظهور در خفاست.
یا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن فى ظهوره (38) حجاب روى تو هم روى توست در همه حال نهان ز چشم جهانى ز بس که پیدایى مقایسه و داورى
اگر یک مقایسه-و لو به طور مختصر-میان منطق نهج البلاغه با منطق سایر مکتبهاى فکرى به عمل نیاید،ارزش واقعى بحثهاى توحیدى نهج البلاغه روشن نمى‏شود.آنچه در فصل پیش به عنوان نمونه ذکر شد قسمت‏بسیار مختصرى بود و از لحاظ نمونه هم چندان کافى به نظر نمى‏رسد،ولى فعلا به همان اندازه قناعت مى‏کنیم و به مقایسه مى‏پردازیم.
درباره ذات و صفات حق،قبل از نهج البلاغه و بعد از آن،در شرق و غرب،در قدیم و جدید از طرف فلاسفه،عرفا،متکلمین بحثهاى فراوان به عمل آمده است ولى با سبکها و روشهاى دیگر. سبک و روش نهج البلاغه کاملا ابتکارى و بى سابقه است.تنها زمینه شه‏هاى نهج البلاغه قرآن مجید است و بس.از قرآن مجید که بگذریم،هیچ گونه زمینه دیگرى براى بحثهاى نهج البلاغه نخواهیم یافت.
قبلا اشاره کردیم که برخى دانشمندان براى اینکه بتوانند زمینه قبلى براى این مباحث فرض کنند،اص انتساب آنها را به على علیه السلام مورد تردید قرار داده‏اند!و چنین فرض کرده‏اند که این بیانات در عصرهاى متا تر،پس از پدید آمدن افکار معتزله از یک طرف و شه‏هاى یونانى از طرف دیگر پیدا شده است،غافل از آن که‏«چه نسبت‏خاک را با عالم پاک؟ !» شه‏هاى معتزلى یا یونانى کجا و افکار نهج البلاغه‏اى کجا!
نهج البلاغه و شه‏هاى کلامى
در نهج البلاغه در عین اینکه خداوند متعالى با اوصاف کمالیه توصیف شده است،هر گونه صفت‏«مقارن‏»و زائد بر ذات نفى شده است.از طرف دیگر،همچنانکه مى‏دانیم اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند و معتزله هر گونه صفت را نفى مى‏کنند.
الاشعرى بازدیاد قائلة و قال بالنیابة المعتزلة
همین امر سبب شده که بعضى بپندارند آنچه در نهج البلاغه در این زمینه آمده است در عصرهاى متا تر ساخته شده و تحت تاثیر افکار معتزلى بوده است،و حال آنکه اگر فردى شه‏شناس باشد مى‏فهمد در نهج البلاغه که صفت نفى مى‏شود،صفت محدود نفى مى‏شود (39) و صفت نامحدود براى ذات نامحدود مست م عینیت ذات با صفات است نه انکار صفات آنچنانکه معتزله پنداشته‏اند.و اگر معتزله به چنین شه‏اى رسیده بودند هرگز نفى صفات نکرده و قائل به‏«نیابت‏»ذات از صفات نمى‏شدند.
و همچنین است آنچه در خطبه 228 در باره حدوث کلام پروردگار آمده است.ممکن است توهم شود که آن چیزى که در این خطبه آمده است مربوط است‏به بحث در قدم و حدوث قرآن-که مدتها بازار داغى در میان متکلمین ى داشت-و آنچه در نهج البلاغه آمده است در آن عصرها یا عصرهاى بعدتر الحاق شده است.ولى اندک دقت معلوم مى‏دارد که بحث نهج البلاغه در باره حدوث و قدم قرآن-که یک بحث‏بى‏معنى است-نیست،بلکه درباره‏«امر»تکوینى و اراده انشائى پروردگار است.على مى‏فرماید امر پروردگار و اراده انشائى پروردگار فعل اوست و به همین دلیل حادث و متا از ذات است،و اگر قدیم و در مرتبه ذات باشد مست م ثانى و شریک براى ذات است:
یقول لمن اراد ه کن فی ،لا بصوت یقرع و لا بنداء یسمع،و انما کلامه سبحانه فعل منه انشاه،و مثله لم یکن من قبل ذلک کائنا،و لو کان قدیما لکان الها ثانیا.
یعنى هر چه را بخواهد باشد،مى‏گوید«باش‏»!پس وجود مى‏یابد.این گفتن،آوازى که دروازه گوشها را بکوبد و یا فرادى که شنیده شود نیست.سخن از فعل اوست،و چون فعل وست‏حادث است و در مرتبه قبل موجود نبوده است،و اگر قدیم باشد خداى دوم خواهد بود.
بعلاوه،روایاتى که در این زمینه از على علیه السلام رسیده است و فقط برخى از آنها در نهج البلاغه جمع شده است روایاتى مستند است و به زمان خود آن حضرت متصل مى‏شود.بنا بر این چه جاى تردید است؟و اگر شباهتى میان کلمات على علیه السلام و برخى سخنان معتزله مشاهده مى‏شود،احتمالى که باید داده شود این است که معتزله از آن حضرت اقتباس کرده‏اند.
متکلمین ى عموما(اعم از شیعى و سنى،اشعرى یا معتزلى)محور بحثهاى خود را«حسن و قبح عقلى‏»قرار داده‏اند.این اصل که جز یک اصل عملى اجتماعى بشرى نیست،از نظر متکلمین در عالم الوهیت نیز جارى است و بر سنن تکوین هم حکومت مى‏کند ولى ما در سراسر نهج البلاغه کوچکترین اشاره و استنادى به این اصل نمى‏بینیم،همچنان که در قرآن نیز اشاره‏اى بدان نیست،و اگر افکار و عقاید متکلمین در نهج البلاغه راه یافته بود در درجه اول مى‏بایست پاى این اصل باز شده باشد.
نهج البلاغه و شه‏هاى فلسفى
برخى دیگر که به کلماتى در نهج البلاغه از قبیل وجود و عدم و حدوث

مشاهده متن کامل ...
پروژه درباره مقدمه شیمی تجزیه 15 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پروژه درباره مقدمه شیمی تجزیه 15 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

شیمی تجزیه - مقدمه شیمی تجزیه موضوع مطلب: مقدمه شیمی تجزیه

دید کلی شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده تر و پردامنه تر می گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه ای تشکیل می دهد. سیر تحولی و رشد اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه ای می شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه های اقتصادی تر کمک می کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید تیتراسیون مانند سکوپی ، pressuremetriz ، روشهای ا یداسیون _ احیایی و استفاده از الکترود حساس فلوئورید ابداع شده اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (راسب ، تیتراسیون و است اج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می شود. به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق ترِی بوجود آمده اند. در میان این روشها می توان به اسپکتروسکوپی ماده قرمز ، ماورای بنفش و اشعه x اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر ف ی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می گردد. سایر روشها عبارتند از: کالریمتری (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت رنگ آن تعیین می شود. انواع کروماتوگرافی که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه های نازکجامدات پودری تعیین می گردند. تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی آنالیز عنصر ردیاب رادیواکتیو. ضمنا میکروسکوپی الکترونی و اپتیکی ، اسپکترومتری جرمی ، میکروآنالیز ، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (nmr) و رزونانس چهار قطبی هسته نیز در همین بخش طبقه بندی می شوند. خ رسازی روشهای تجزیه ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه ای ، انجام ی ری تجزیه ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت انگیز نگهداری داده ها و بسته های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده های تجزیه ای را فراهم می آورند. انواع تجزیه وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می گردد، تجزیه کیفی نامیده می شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می شود. گاهی ب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند. ماهیت روشهای تجزیه ای روشهای تجزیه ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می باشند. در حقیقت روشهای تجزیه ای محدودی وجود دارند که صرفا دستگاهی اند و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند. کاربردهای شیمی تجزیه کنترل کیفیت محصول بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای ب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه های شیمیایی وسیعی قرار می گیرند. نمایش و کنترل آلوده کننده ها ف ات سنگین پسمانده های صنعتی و ه کشهای آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد آلودگی هستند. به منظور ارزی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است. مطالعات پزشکی و بالینی عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی های فیزیولوژیکی می باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه ای از یک ح دیابتی است و وجود سرب در خون ، از شناخته ترین مثالها در این زمینه می باشد. عیارگیری از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی ف موجود در آن تعیین می شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می شود. بطوری که حتی تفاوت کم در غلظت می تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است. آینده شیمی تجزیه بروز مشکلات تجزیه ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می باشند. در دیگر زمینه ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی جیوه و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه معدنی است. رده بندی روشهای تجزیه ای رده بندی روشهای تجزیه ای معمولاً بر طبق خاصیتی است که در فرآیند اندازه گیری نهایی مشاهده می شود. در ج زیر فهرستی از مهم ترین این خاصیتها و همچنین نام روشهایی که مبتنی بر این خاصیتها هستند، دیده می شود. بر این نکته توجه داشته باشیم که تا حدود سال ۱۹۲۰ تقریباً تمام تجزیه ها براساس دو خاصیت جرم و حجم قرار داشتند. در نتیجه، روشهای وزنی و حجمی به نام روشهای کلاسیک تجزیه ای شهرت یافته اند. بقیه روشها شامل روشهای دستگاهی است. علاوه بر تاریخ توسعه این روشها، جنبه های معدودی روشهای دستگاهی را از روشهای کلاسیک جدا و متمایز می سازند. بعضی از تکنیکهای دستگاهی حساستر از تکنیکهای کلاسیک هستند. ولی بعضیها حساس تر نیستند. با ترکیب خاصی از عناصر یا ترکیبات، یک روش دستگاهی ممکن است بیشتر اختصاصی باشد. در مواردی دیگر، یک روش حجمی یا وزنی، کمتر در معرض مزاحمت قرار دارد. مشکل است که گفته شود که کدامیک از نظر صحت، راحتی و صرف زمان بر دیگری برتری دارد. همچنین این مساله درست نیست که روشهای دستگاهی، ا اما دستگاههای گرانتر یا پیچیده تری را بکار می گیرند و در حقیقت، استفاده از یک ترازوی خ ر نوین در یک تجزیه وزنی شامل دستگاه ظریفتر و پیچیده تری در مقایسه با بسیاری از روشهای دیگری است که در ج زیر ثبت شده اند.


با


پروژه درباره مقدمه شیمی تجزیه 15 ص


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت شیمی تجزیه
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت شیمی تجزیه
دسته بندی شیمی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2514 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
 پاو وینت شیمی تجزیه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پاو وینت شیمی تجزیه

اسلاید ۱ :

سیر تحولی و رشد
اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه ای می شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه های اقتصادی تر کمک می کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید تیتراسیون مانند سکوپی ، pressuremetriz ، روشهای ا یداسیون _ احیایی و استفاده از الکترود حساس فلوئورید ابداع شده اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (راسب ، تیتراسیون و است اج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می شود.

به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق ترِی بوجود آمده اند. در میان این روشها می توان به اسپکتروسکوپی ماده قرمز ، ماورای بنفش و اشعه x اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر ف ی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می گردد. سایر روشها عبارتند از:

اسلاید ۲ :

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است.
دید کلی
شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله های بسیار زیاد علمی خواهد شد..

اسلاید ۳ :

* کالریمتری (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت رنگ آن تعیین می شود.

* انواع کروماتوگرافی که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه های نازک جامدات پودری تعیین می گردند.

* تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی
* آنالیز عنصر ردیاب رادیواکتیو.
* ضمنا میکروسکوپی الکترونی و اپتیکی ، اسپکترومتری جرمی ، میکروآنالیز ، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (nmr) و رزونانس چهار قطبی هسته نیز در همین بخش طبقه بندی می شوند.

خ رسازی روشهای تجزیه ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه ای ، انجام ی ری تجزیه ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت انگیز نگهداری داده ها و بسته های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده های تجزیه ای را فراهم می آورند.

اسلاید ۴ :

انواع تجزیه
وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می گردد، تجزیه کیفی نامیده می شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می شود. گاهی ب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.
ماهیت روشهای تجزیه ای
روشهای تجزیه ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است.

اسلاید ۵ :

کاربردهای شیمی تجزیه

کنترل کیفیت محصول :
بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای ب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه های شیمیایی وسیعی قرار می گیرند.
نمایش و کنترل آلوده کننده ها :
ف ات سنگین پس مانده های صنعتی و ه کشهای آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد آلودگی هستند. به منظور ارزی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است.
.

اسلاید ۶ :

مطالعات پزشکی و بالینی :
عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی های فیزیولوژیکی می باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه ای از یک ح دیابتی است و وجود سرب در خون ، از شناخته ترین مثالها در این زمینه می باشد.
عیارگیری :
از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی ف موجود در آن تعیین می شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می شود. بطوری که حتی تفاوت کم در غلظت می تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است

اسلاید ۷ :

آینده شیمی تجزیه
بروز مشکلات تجزیه ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می باشند. در دیگر زمینه ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی جیوه و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه معدنی است.

اسلاید ۸ :

بررسی خواص اسیدها

 • نگاه اجمالی
 • بشر از دیر باز با مفهوم ساده اسید آشنایی داشته است. در حقیقت این مواد، حتی قبل از آنکه شیمی به صورت یک علم در آید، شناخته شده بودند. اسیدهای آلی همچون سرکه و آبلیمو و آب غوره از قدیم معروف بودند. اسیدهای معمولی مانند اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک و اسید نیتریک بوسیله کیمیاگران قدیم ساخته شدند و بصورت محلول در آب بکار رفتند. برای مثال اسید
 • سولفوریک را جابربن حیان برای نخستین بار از تقطیر بلورهای زاج سبز (feso4.7h2o) و حل بخارات حاصل در آب ، بدست آورد.
 • در طی سالیان متمادی بر اساس تجربیات عملی لاووازیه (a.l.lavoisier) چنین تلقی می گردید که اجزاء ساختمان عمومی کلیه اسیدها از عنصر ا یژن تشکیل گردیده است. اما بتدریج این موضوع از نظر علمی روشن و اعلام گردید که چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، بر خلاف عقیده اعلام شده در مورد ا یژن ، این عنصر هیدروژن است. در حقیقت ، تعریف یک اسید بنا به فرمول اعلام شده از سوی لیبیگ (j. von liebig) در سال ۱۸۴۰ عبارت است از:
 • موادی حاوی هیدروژن که می توانند با ف ات واکنش نموده و گاز هیدروژن تولید نمایند.

  نظریه فوق مدت پنجاه سال مورد استناد بوده است. بعدها با پیشرفت علم شیمی ، مفاهیم جدیدی درباره اسیدها اعلام شده که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

اسلاید ۹ :

خواص عمومی اسیدها


۱٫محلول آبی آنها یونهای پروتون آزاد می کند.
۲٫موادی هستند که از نظر مزه ترشند.
۳٫کاغذ تورنسل را سرخ رنگ می کنند.
۴٫با برخی ف ات مانند آهن و روی ترکیب شده گاز هیدروژن می دهند.
۵٫با قلیاها (بازها) واکنش نموده و املاح را تشکیل می دهند.
۶٫با کربنات کلسیم (مثلا به صورت سنگ مرمر) بشدت واکنش دارند، بطوریکه کف می کنند و گاز کربنیک آزاد می نمایند.

اسلاید ۱۰ :

نظریه آرنیوس درباره اسیدها
زمانیکه مفاهیم یونیزاسیون ترکیبات شیمیایی در محلولهای آبی روشن گردید، مفهوم اسید بطور قابل ملاحظه ای تغییر پیدا کرد. مطابق تعریف آرنیوس ، اسید ماده ایست که در آب یونیزه می شود و یون که گاهی بصورت +h نیز نشان داده می شود، تولید می کند.

hcl(aq) —–> (h+)(aq) + cl- (aq)

آرنیوس قدرت اسیدی را نیز بر همین اساس تفسیر کرد و گفت که اسید قوی ، در محلولهای آبی تقریبا، بطور کامل یونیزه می شود. در صورتیکه که میزان تفکیک اسید ضعیف کمتر است. توجه کنید که مفهوم آرنیوس بر یون های آب استوار است. بر اساس تعریف آرنیوس می توان نقش ا یدهای اسیدی را نیز تفسیر کرد.
ا یدهای اسیدی
ا یدهای بسیاری از غیرف ات با آب واکنش داده و اسید تولید می کنند، در نتیجه این مواد را ا یدهای اسیدی یا ایندرید اسید می نامند.

(n2o5(s)) + (h2o)1 → hno3 (aq)

مفهوم آرنیوس ، به علت تاکید آن بر آب و واکنشهای محلول های آبی ، با محدودیت رو به روست.
مشاهده متن کامل ...
نگید که نگفتم... .
درخواست حذف اطلاعات

جناب !!!

▪️در ت شما ی گفت که بابت مسئله فرهنگ شب ها خوابم نمی برد.

▪️در ت شما ی فرمود اگر اصول (ره) تحریف شود ملت سیلی سختی خواهد خورد.

▪️در ت شما ی فرمود اگر شروطی که برای قید شد عمل نشود خسارت بزرگی خواهد بود

▪️در ت شما ی از واردات بی رویه گله دارد

▪️در ت شما ی از مبارزه جدی نداشتن با فساد گله دارد

▪️در ت شما ی از اجرای اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد

▪️در ت شما ی گفت هرجا ما انقل عمل کردیم پیشرفت کردیم هرجا غیر انقل عمل کردیم عقب م م

▪️در ت شما ی از سرعت پیشرفت علمی ناراضی است


▪️در ت شما بود که ی به علت ورود کتاب های ضد ی در نمایشگاه کتاب در نمایشگاه کتاب تهران حضور نیافت

▪️در ت شما ی از نفوذ در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور گله و افشاگری کرد

▪️در ت شما ی از مذاکره زیر شبح تهدید مخالفت کرد!

▪️در ت شما بود که ی گفت بابت بی کاری حاکم در کشور، شرمنده هستم


▪️در ت شما بود که در یک سال(1394) ی نزدیک به 90 بار، خطر نفوذ دشمنان در کشور را گوشزد د که جیسون رضائیان در دفتر رئیس جمهور وفردی دیگر در تیم مذاکره کننده هسته ای کشف شد

▪️در ت شما بود که ی فرمودند هشدار می دهم سازمان موازی در برابر بسیج درست نکنید.

▪️ در ت شما بود که ی فرمودند جوانان پرشور انقل را با اتهام تند روی از صحنه ها حذف نکنید چون اگر کشور با خطری مواجه بشود، این جوانان انقل اند که دفاع می کنند نه سازشکاران.

وقس علی هذا....مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
مقاله بررسی مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

این مطالعه، ماهیت و عمل سیستم های مشارکتی درکار، یعنی سیستم های غیرقانونی مبادلة مشارکتی بین مدیریت وکار درسازمانها را توصیف می کند. ابتدا، مدل تشریحی کلی مشارکت را ارائه داده و سپس، آنرا در داده ها و اطلاعاتی از نمونة 52 سازمان uk، با استفاده از واکنش های هماهنگ مدیریت و کارمندان، آزمایش می کنیم. این مدل، فرض را بر این قرار می دهد که تراست، مبادله و مشارکت، مکانیسم های اصلی عملی مؤثر سازمانهای مشارکتی می باشند. نتایج تجزیه وتحلیل، عناصر واجزای اصلی مدل را شدیداً می کنند. این امر، متمل بر ایده ای می باشد که از مفهوم چرخه تراست، مبادله و همکاری حاصل شده مبنی بر اینکه مدیریت و نیروی کار، با رفتارهای مشارکتی مؤثر و مفید متقابل در سازمانها می توانند به توسعه و رشد سیستم های مشارکتی با عملکرد و تراست بالا کمک کنند.مقدمه
سیستم های مشارکتی مدیریت – نیروی کار، ودر سال های اخیر، توجه متخصصین و کارشناسان را به خود معطوف کرده اند. بنابراین، درحال حاضر، هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و مفهوم مشارکت در کار وجود دارد. شاید، ارائه الفاظ مربوط به مفهوم مشارکت و شکل های مختلفی که این تنظیمات می توانند وارد عمل کنند، غافلگیر کننده نیست. در نتیجه، هنوز مباحث قابل ملاحظه ای در آثار ادبی در مورد ویژگیهای مشارکت وجود دارد، و نویسندگان مختلف، تفاسیر و تعاریف مختلفی از این پدیده ارائه می دهند. تقابل، تراست (اعتماد) مشارکت ویژگیهای اصلی همکاری و مشارکت مؤثر در سازمانها به شمار می روند.اما تا این تاریخ، عمل چنین پروسه هایی به شکل سیستماتیک، بررسی نشده است.

این مطالعه، به سه شیوه عمل می کند. اول با توسعه درک تئوریکی واضح تری از مشارکتهای مدیریت- نیروی کار در کار به عنوان سیستم های غیرقانونی اداره مشارکتی مبتنی بر تراست، مبادله و همکاری، دوم ، با ارائه عوامل اصلی که احتمالاً توسعة موثر چنین سیستم هایی را در سازمانها، تسهیل می سازند، و سوم، با بررسی اثر این سیستم ها بر عملکرد سازمانی و رفاه کارمند، ما ، بدین منظور، ابتدا به بررسی مفهوم مشارکت، با مفاهیم تراست، مبادله وهمکاری می پردازیم، سپس، مقدمات سازمانی و نتایج سیستم های مشارکتی را تجزیه و تحلیل می کنیم. سپس مدل تشریحی مشارکت را که تراست، مبادله وهمکاری را مکانیسم های اصلی سیستم های مشارکت و عوامل اصلی واسطه بین انواع مختلف سیستم استخدام وعملکرد سازمانی و رفاه کارمند تلقی می کند، ارائه می دهیم. در قسمت دوم مقاله، این مدل را با استفاده از داده های مقطع عرضی نمونه ای از 52 سازمان uk، آزمایش می کنیم. نتایج تجزیه و تحلیل، در بخش آ مقاله، همراه با مفاهیم کلی مطالعه،ارائه می شوند.
- سیستم های مشارکت و ماهیت همکاری مدیریت – نیروی کار در کار

در آثار ادبی به هیچ تعریفی در مورد مشارکت وجود ندارد. بنابراین، عناصر و اجزای متعددی وجود دارند که همگی در مفاهیم فعلی، مورد تأکید قرار می گیرند. مثلاً، این موارد مشتمل بر مفاهیم سودهای دو جانبه و متقابل، تراست و مقابله به مثل
می باشد. در اغلب موارد، مفاهیم فعلی مشارکت، نسبتاً مبهم ونامعلومند و مطالبی را در مورد تراست و همکاری مرتبط با تجزیه و تحلیل سیستم های مشارکتی ارائه می دهند.

ما، دراین مطالعه با توسعه و اتکا بر کارهای قبلی در این زمینه، مفاهیم سیستم مشارکت را به عنوان سیستم های غیرقانونی کم و بیش رسمی مبادله متقابل که جهت به حداکثر رسانی همکاری بین مدیریت و نیروی کار در سازمانها طراحی شده اند، ارائه می دهیم. نکته اصلی ، ایده ای است که بعضی بر اینکه در سیستم های مشارکت، مدیریت و نیروی کار – به شکل کم و بیش رسمی یا اختیاری، خودشان را مقید و متعهد می کنند که در شکل های متعهد و متقابل سودمند رفتار مشارکتی دخ داشته باشند. رفتار مشارکتی، در اینجا رفتار یک عامل در یک مشارکت اجتماعی می باشد که از نظر عوامل دیگر موجود در آن مشارکت، جهت نیل به اه مورد نظرشان کمک کرده و بنابراین، مفید و مطلوب تلقی می شود. بنابراین، در اصل، سیستم های مشارکتی، سیستم هایی هستند که در آنها،مدیریت و نیروی کار،خود را م م می دانند که با یکدیگر همکاری کرده و در مبادله در مورد مانع متقابل برای طرف دیگر، منافعی داشته باشند.- فرضیات تحقیقی وچهارچوب تئوریکی

اکنون، مدل تشریحی همکاری و مشارکت در کار را ارائه می دهیم. این مدل، بر نمونه های قبلی و پیامدهای سیستم های مشارکتی که دارای مفاهیمی و سیستم های اختیاری مبادله مشارکتی بین مدیریت و نیروی کار در سازمانها می باشند، تمرکز داریم. عناصر اصلی این مدل، در شکل 1 نشان داده میِ شوند.

کانون این مدل، با عمل واقعی سیستم های مشارکتی مربوط به مفاهیم ترا ست و مبادله، در ارتباط می باشد. بخش فوقانی این مدل، به ریشه های همکاری و مشارکت از نقطه نظر نیروی کار ده توجه دارد، و درحالیکه نیمه دیگر آن ، این مسائل را از دیدگاه مدیریت ، تجزیه و تحلیل می کند. کار خود را با توجه به پروسه مشارکت از دیدگاه نیروی کار، به شرح ذیل ، آغاز می کنیم. همانطور که خواهیم دید، این ، رفتار مشارکتی و مدیریت و نیروی کار است که می توانیم فرض کنیم، تأثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی در سیستم های مشارکتی دارد.
مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مفهوم بهره وری (فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل
درخواست حذف اطلاعاتپاو وینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهاتألیف شهنام طاهری با عنوان مفهوم بهره وری شامل تاریخچه بهره وری، نهضت مدیریت علمی و بهره وری، اه ناشی از بهبود بهره وری در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن، تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا، برخی تعاریف بهره وری، سودآوری، بهره وری وکیفیت، مدیریت عملیات و سودآوری،
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 625 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
پاو وینت مفهوم بهره وری (فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)فروشنده فایل


کد کاربری 19عنوان: پاو وینت مفهوم بهره وری (فصل اول کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)


دسته: مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی (درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها)


فرمت: پاو وینت(powerpoint)


تعداد اسلاید: 32 اسلاید


کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری از جمله منابع مهم بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها در سطح کارشناسی رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی میباشد. این فایل شامل پاو وینت فصل اول این کتاب با عنوان « مفهوم بهره وری » می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها رشته های مدیریت بازارگانی و مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:


تاریخچه بهره وری


نهضت مدیریت علمی و بهره وری


اه ناشی از بهبود بهره وری در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن


تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا


برخی تعاریف بهره وری


جمع بندی تعاریف بهره وری


اثر بخشی


کارایی


نوآوری


قابلیت انعطاف


کیفیت زندگی کاری


سودآوری، بهره وری وکیفیت


مدیریت عملیات و سودآوری


بهره‌وری جزئی


بهره‌وری کلی عوامل تولید


بهره‌وری کلی


بهره‌وری چند عامل


شاخص بهره‌وری جامع کل


بهره‌وری از دیدگاه سیستمی


بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی


رویکرد اقتصادی به بهره‌وری


برخی سوء برداشتها در باره مفهوم بهره وری


سطوح بهره وری


بهره وری سبز


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


 مشاهده متن کامل ...
pf-j-280-003
درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
درخواست حذف اطلاعات


آ ین تحولات قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
درخواست حذف اطلاعات
 آ ین تحولات قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس


از واکنش ترامپ تا پذیرش میانجیگری و آماده باش به / عربستان شرط گذاشت

بخش بین الملل الف، 16 داد 96


تاریخ انتشار : 16 داد 1396 ساعت 19:40


به گزارش الف، عربستان روز گذشته به همراه، امارات، بحرین، مصر، ت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخ در امور داخلی دیگر کشورها ، روابط و دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و به دنبال آن گذرگاه های زمینی و هوایی و دریایی خود را بر روی این کشور بستند. قطع پروازهای بین این کشورها از دیگر اقدامات آنان علیه قطر است و دوحه نیز متقابلا پروازهای خود را به این کشورهای قطع کرده است.

در ادامه مهمترین تحولات امروز در خصوص بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس می آید.

واکنش ترامپ به بحران قطر
دونالد ترامپ رئیس جمهور امروز سه‌شنبه در اولین واکنش به مناقشه میان عربستان و قطر، در حساب توییتر خود عنوان کرد در سفر اخیرم به خاورمیانه گفتم دیگر نمی توان کمک مالی به ایدئولوژی افراط گرایانه را تحمل کرد. ان انگشت شان را به سوی قطر نشانه رفتند، نگاه کنید.

رئیس‌جمهور با انتشار این توییت تلویحا قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد در حالی که تاکنون وزارت خارجه و وزارت دفاع تلاش کرده بودند موضعی بی‌طرف در قبال مناقشه اخیر بگیرند.

 

ترامپ همچنین در توییت دیگری نوشت: اینکه می‌بینم سفر به عربستان و دیدار با پادشاه و 50کشور، نتیجه داده بسیار خوب است.گفته بودند موضعی سخت در قبال حمایت از(افراط‌گرایی) میگیرند. تمام شواهد علیه قطر بود.پنتاگون برنامه‌ای برای تغییر رویکرد خود در قبال قطر ندارد
با این حال سخنگوی وزارت دفاع گفت، ایالات متحده برنامه‌ای برای تغییر موضع خود در قبال قطر و با وجود تنش میان این کشور با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ندارد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آدریان رانکین گالووی، افزود: ایالات متحده شرکایش در حوزه خلیج فارس را برای کاهش تنش در بحبوحه وخامت روابط میان قطر و چند کشور عربی ترغیب می‌کند.

وی ادامه داد: ما تمامی شرکای خود را در منطقه برای کاهش تنش موجود ترغیب می‌کنیم و به آنها می‌گوییم تا برای یافتن راه حل‌های مشترک که امنیت منطقه را توانمند می‌سازند، همکاری داشته باشند. ما هیچ برنامه‌ای برای تغییر رویکرد خود در قبال قطر نداریم.

این سخنگوی وزارت دفاع همچنین ادامه داد: جنگنده‌های به یت‌های خود در پشتیبانی از عملیات ضد در عراق و و همچنین افغانستان ادامه می‌دهند. ما به تعهداتمان در این زمینه پایبند هستیم.

روز دوشنبه از تعهد دائمی قطر نسبت به امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه تقدیر کرد و گفت: پروازهای هوایی از پایگاه نظامی یی در قطر متاثر از تنش‌ها نیست.

هشدار سفارت در دوحه
سفارت واشنگتن در قطر نیز در اطلاعیه ای از شهروندان یی مقیم قطر یا افرادی که قصد سفر به این کشور را دارند، خواست تا برای اطلاع از آ ین تحولات پیش آمده، با آژانس های مسافرتی به صورت مستقیم در ارتباط باشند.سفارتخانه در قطر همچنین اعلام کرد که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد و با ت قطر برای تامین امنیت شهروندان یی در آن کشور در ارتباط است.
 

با توجه به اینکه اقدام عربستان و کشورهای عربی همراه سعودی‌ها با چراق سبز همراه بوده است، پایگاه ویکی‌لی ایمیلی را افشا کرده است که طبق آن از مدتها پیش از اقدامات حمایتی عربستان و قطر از تروریست‌های خاورمیانه و رقابت آنها برای تسلط بر کشورهای اهل سنت مطلع بوده است.

پایگاه ویکی‌لی اعلام کرد که مقامات یی از حمایت‌هایی قطر و عربستان سعودی از اقدامات تروریستی در کشورهای خاورمیانه اطلاع داشتند. بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر طبق ایمیلی که اوا وقت روز دوشنبه منتشر شد و مربطو به آگوست 2014 می‌شد، به وم مبارزه با گروه تروریستی و بحران‌های نظامی در و عراق پرداخته شده است. اطلاعاتی که در این ایمیل آمده، بر مبنای اطلاعاتیست از سرویس‌های اطلاعاتی غربی گردآوری شده است.

واکنش ظریف به تنش دیپلماتیک در جنوب خلیج‌فارس
محمد جواد ظریف امور خارجه کشورمان نیز در پی تنش های به وجود آمده میان برخی همسایگان جنوبی در خلیج فارس از کشورهای منطقه خواست تا با گفتگو مسایل خود را حل و فصل نمایند.

 

ظریف در صفحه توئیتری خود نوشت: همسایگان دائمی اند و نمی‌توان جغرافیا را تغییر داد. فشار و تهدید هرگز راه‌حل نیست. گفت‌وگو ضروری است، به خصوص در ماه مبارک رمضان.خارجه قطر امروز اعلام کرد که دوحه آماده پذیرش تلاش ها برای میانجی گری در راستای کاهش تنش با کشورهای عربی است.به گزارش رویترز، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی امروز ( ) افزود:دوحه اقداماتی که باعث افزایش تنش شود انجام نخواهد داد و اختلافات باید از طریق گفت و گو حل شود.


البته قطر و کویت شب گذشته بایکدیگر در تماس تلفنی گفت و گو د و کویت خواستار عدم اتخاذ سیاست های تنش آمیز از سوی دوحه در واکنش به کشورهای عربی شد. پس از این تماس و گفتگو قطر سخنرانی خود را با مردم قطر به تعویق انداخت تا شرایط برای میانجیگری کویت برای حل این بحران منطقه ای فراهم باشد.

دستور قطر برای آماده باش
البته قطر ظهر امروز با صدور فرمانی به نیروهای مسلح این کشور دستور آماده باش کامل را برای مقابله با هر ی به خاک این کشور صادر کرد.

در این فرمان که رسانه های قطری آن را به صورت فوری منتشر د، عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست قطر اعلام کرده است که پس از انجام هماهنگی های لازم با شیخ تمیم بن حمد کشور به نیروهای مسلح قطری دستور داده می شود که در آبهای خلیج فارس به ح آماده باش درآیند و در صورت مشاهده هرگونه نیروهای خارجی اختیار مقابله با آن را خواهند داشت

کویت در راه جده
در ادامه قطع روابط دیپلماتیک میان قطر و کشورهای عربی کویت امروز (سه‌شنبه) در گامی جدید در راستای وساطت برای حل اختلافات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس راهی جده می‌شود.

سایت شبکه الجزیره نوشت: صباح الاحمد الصباح، کویت عصر امروز سه‌شنبه با هدف ادامه تلاش‌هایش برای پایان بحرانی که از صبح دوشنبه آغاز شد، به جده می‌رود. ( در زمان نگارش این گزارش، کویت کشورش را به مقصد عربستان برای دیدار با شاه سعودی برای میانجیگری میان ریاض و دوحه ترک کرد.)

در همین رابطه خالد بن فیصل بن عبدالعزیز آل سعود منطقه مکه و مشاور ملک سلمان، پادشاه عربستان عصر دوشنبه به کویت رفت.این شاهزاده سعودی حامل ابتکار عملی برای حل تنش بوده است. خبرگزاری رسمی کویت در این رابطه گزارش داد، خالد بن فیصل حامل پیام شفاهی از پادشاه عربستان با مضمون روابط برادرانه ویژه بین دو کشور و دو ملت قطر و عربستان بود.

لغو سفر پادشاه اردن به کویت
این در حالی است که ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن که قرار بود امروز عازم کویت شود سفرش به این کشور را لغو کرد. خبرگزاری رسمی اردن در این باره گزارش داد، قرار بود در این سفر آ ین تحولات مربوط به قطر بررسی شود اما از پادشاه اردن درخواست شد این سفر را لغو کند.

توضیح عمان درباره سفر ش به دوحه
از سوی دیگر، وزارت خارجه عمان عصر دوشنبه بیانیه‌ای را در زمینه سفر یوسف بن علوی خارجه عمان به دوحه منتشر کرد و دلیل این سفر را توضیح داد.این وزارتخانه اعلام کرد، سفر یوسف بن علوی یک سفر ویژه بوده نه رسمی و این سفر در دستورکار خارجه قبل از تنش‌های اخیر قرار داشته است.


در حالی که قطر میانجیگری برای حل بحران با کشورهای عربی را پذیرفته است، برخی تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که عربستان این بار برای ازسرگیری روابطش با قطر شروط بسیار مهم‌تری را نسبت به سال 2014 مطرح خواهد کرد.


سلطان سعود القاسمی، فعال و نویسنده در سایت اینترنتی مجله نیوزویک مقاله‌ای را درباره تنش‌های اخیر میان قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده که در آن آمده است: خواسته‌های عربستان برای بازگشت روابط با قطر این بار مهم‌تر از سال 2014 هستند؛ زمانی که بحران دیپلماتیک میان دو کشور رخ داده بود.

در سال 2014 عربستان، بحرین و امارات تنها به خارج سفرایشان از دوحه اکتفا د، اما این روزها، این کشورها سفارتخانه‌هایشان را در قطر بسته و مرزهای زمینی خود با قطر را هم مسدود د. این مرزها تنها گذرگاه زمینی میان دو کشور محسوب می‌شوند. علاوه بر این حریم هوایی بحرین، عربستان و امارات به روی تمامی پروازهای خطوط هوایی قطر بسته شده و به شهروندان قطری دو هفته برای ترک عربستان، بحرین و امارات مهلت داده شده است. سفر تمامی شهروندان این کشورها به قطر نیز ممنوع شده است. دیپلمات‌های قطر هم باید ظرف دو هفته از این کشورها خارج شوند.

القاسمی می‌گوید: این بار عربستان خواسته‌های جدیدی برای بازگشت به روابطش با قطر دارد. احتمالا کشورهای تحریم کننده قطر خواهان تعطیلی کامل شبکه تلویزیونی الجزیره شوند و از دوحه بخواهند حمایت از شبکه‌هایی مثل "العربی الجدید" را که در اصل برای رقابت با الجزیره به ریاست عزمی بشاره تأسیس شده بود، متوقف کند.

از بین رسانه‌های دیگری که از سوی قطر حمایت می‌شوند و به تحریک علیه شبکه‌های تلویزیونی رسمی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متهم شده‌اند می‌توان به رو مه القدس العربی که در سال 1989 در لندن تأسیس شده، سایت الشرق‌الاوسط و سایت عربی هافینگتون پست به ریاست وضاح خنفر و الخلیج الجدید اشاره کرد.

سعود القاسمی می‌گوید: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و هم‌پیمانشان مصر خواهان ا اج تمامی ان اخوان المسلمین و شخصیت‌های وابسته به حماس از قطر و همچنین عزمی بشار و یاسر ا عتره خواهند شد. از جمله دیگر خواسته‌ها توقف تحریک علیه مصر در رسانه‌های قطری است. این رسانه‌ها همواره از زمان سرنگونی نظام محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر از نظام کنونی انتقاد می‌کنند. محمد مرسی جزو اخوان المسلمین بود.

مصر، عربستان و امارات همچنین نگران روابط قطر با ایران هستند. به نظر این کشورها روابط ایران و قطر از منافع اقتصادی کرده است.القاسمی معتقد است که فشار بر قطر عملا تأثیر گذاشته است. قطر هفته گذشته محمد العتیبی، فعال عربستانی را بیرون کرد و گفته شد تعدادی از مسئولان حماس نیز قطر را ترک کرده‌اند.

بسته شدن دفتر شبکه خبری الجزیره در عربستان
وزارت فرهنگ عربستان، در پی تنش بین این کشور با قطر، دفتر شبکه خبری الجزیره را در ریاض بست.

پیام "دوستی و محبت" ریاض به قطری‌ها!
در حالی که عربستان نخستین کشوری بود که روابط خود را با قطر قطع و مرزهای خود را به روی این کشور بست که وزارت خارجه عربستان پیام‌هایی را به مردم قطر فرستاد.

به گزارش سایت شبکه خبری اسکای نیوز، وزارت خارجه عربستان پس از قطع روابط دیپلماتیک این کشور با قطر، چهار پیام توئیتری را با عنوان "پیام دوستی و محبت به ملت قطر" فرستاد و اعلام کرد، عربستان حامی ملت قطر و امنیت و ثبات آن خواهد بود.

وزارت خارجه این کشور با بیان اینکه عربستان به مهیا همه تسهیلات و خدمات به حجاج و زائرین قطری متعهد و پایبند است، اعلام کرد که ملت قطر همان امتداد طبیعی و اصیل برادرانشان در عربستان هستند و وج شهروندان قطری از عربستان و منع ورودشان به این کشور به دلایل امنیتی و پیشگیرانه است.

وزارت خارجه این کشور در پیام توئیتری دیگر افزود، قطع روابط با قطر، بعد از آن بود که مقامات در دوحه از رسانه‌ها به عنوان منبری برای تروریست‌ها و افراط‌گرایان استفاده کرده و به واسطه آن به عربستان و نمادهایش اهانت د.

در پیام توئیتری دیگر این وزارتخانه اعلام کرد که مقامات دوحه شش عهد خود را نقض د که این موضوع منجر به قطع ارتباط عربستان با قطر شد که آن پایبندی‌اش به عدم دخ در امور داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی، حمایت ن از گروه اخوان المسلمین و جا دادن آنها در خاک قطر است.

از دیگر عهد و پیمان قطر پایبندی‌اش به طرد همه عناصر متخاصم با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی از خاکش و تابعیت ندادن به هر یک از شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و توقف تحریک رسانه‌ای علیه کشورهای این شورا و نیز اجازه ندادن به شخصیت‌های دینی قطر برای استفاده از منابر مساجد و رسانه‌های آن جهت تحریک علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس است که همه را نقض کرد.

وزارت خارجه عربستان همچنین اعلام کرد که عربستان در زمینه حفظ امنیت ملی در برابر خطرات تروریسم و افراط‌گری  تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی خود با ت قطر گرفت.

حمایت سازمان همکاری‌ ی از قطع روابط با قطر
سازمان همکاری ی که مقر آن در جده قرار دارد کاملا تحت نفوذ و تسلط عربستان سعودی است، با محکوم ضمنی قطر به ایجاد نا امنی از تصمیم عربستان و چندین کشور همسو در قطع رابطه با قطر حمایت کرد. این سازمان از تصمیم کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، یمن، لیبی، و مالدیو در قطع روابط دیپلماتیک با ت قطر حمایت نموده و تأکید کرد این تصمیم بر مبنای اصول قانونی و منطقی این کشورها در صیانت از امنیت کشور در مقابل گروه‌های تروریستی بوده است.

به نوشته خبرگزاری رسمی عربستان (واس) در بیاینه‌ی صادره از سوی دبیرخانه‌ی سازمان همکاری ی آمده است: این تصمیم عربستان سعودی و کشورهای عربی و ی برای ایجاد تضمین‌های لازم جهت محافظت از امنیت و ثبات کشورهای منطقه است. در پایان بیانیه آمده است ارزش‌های ی و انسانی و قوانین و اعراف بین المللی هرگونه مداخله جویی در امور داخلی کشورها را مردود می‌داند تا چه برسد به ناامن آن و حمایت از گروه‌های تروریستی و افراط گرا.

پیرو صدور این بیانیه، ت قطر نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم موضع سازمان همکاری ی، این سازمان را به نقض بی طرفی متهم کرد و آورد: ت قطر از اینکه دبیرخانه سازمان از کارکرد خود خارج شده اظهار تأسف می‌کند.

دفاع ولیعهد بحرین از قطع روابط با قطر
 «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین ضمن دفاع از اقدام کشورش برای قطع روابط با قطر گفت که این اقدام علیه قطر و ملت آن نبوده بلکه موضعی قاطعانه علیه سیاست‌های حمایت از تروریسم است.
سلمان بن حمد همچنین افزود که بحرین طی‌ سال‌های گذشته برای مقابله با سیاست‌های حمایت از تروریسم و مقابله با آن تلاش کرده و در این باره با کشورهای دوست و برادر برای ریشه‌کنی تروریسم همکاری کرده اما کنون در سال 2017 دیگر نمی‌توان در برابر هر گونه اقدامات مربوط به حمایت از تروریسم و افکاری تروریستی، صبر و تحمل کرد.

فیلیپین اعزام کارگر به قطر را به ح تعلیق درآورد
پس از قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطر، فیلیپین هم امروز (سه‌شنبه) اعزام کارگران این کشور به دوحه را به ح تعلیق درآورد.

به گزارش سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی، سیلوستر پیلو، مسئول استخدام و نیروی کار فیلیپین اعلام کرد که این کشور اقدامات پیشگیرانه‌ای را از ترس کاهش مواد غذایی در قطر از جمله برای اتباع فیلیپینی که تعدادشان از 200 هزار نفر بیشتر است، اتخاذ کرده است.
پیلو طی کنفرانسی مطبوعاتی خود ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم مشکلاتی در قطر به وجود بیاید؛ به عنوان مثال ما می‌دانیم که قطر مواد غذایی تولید نمی‌کند و اگر اتفاقی بیفتد، مواد غذایی کاهش یابد یا آشوب به وجود بیاید کارگران ما در خارج اولین قربانیان خواهند بود.

توقف پروازهای هواپیمایی قطر به امارات، مصر و بحرین
شرکت هواپیمایی قطر ایرویز یک روز پس از متوقف پروازهایش به عربستان سعودی، پروازها به بحرین، مصر و امارات متحده عربی را لغو کرد.

قطر ایرویز اعلام کرد مسافرانی که در فاصله پنجم تا ششم ژوئن – برابر با 15 و 16 داد- بلیت‌های پرواز به هر یک از این چهار کشور را دارند، می‌توانند به مدت 30 روز پس از تاریخ پروازشان، زمان بلیط خود را تغییر دهند. این شرکت هواپیمایی اعلام کرد دفاترش در این چهار کشور تا اطلاع ثانوی همچنان به  فعالیت معمولی مشغول خواهند بود.

شرکت‌های هواپیمایی اجیپت ایر، فلای دوبی و گلف ایر بحرین روز گذشته با دنبال اقدام مشابه شرکت‌های هواپیمایی اتحاد و امارات، اعلام د پروازهایشان از مبدا و به مقصد دوحه را متوقف خواهند کرد.

در همین حال شرکت هواپیمایی عربستان اعلام کرد که طی 48 ساعت آینده مجوز خطوط هوایی قطر در عربستان لغو و دفاتر آن در عربستان بسته می‎شود. شرکت هواپیمایی عربستان از همه مسافرانی که برای سفر به قطر و یا از قطر به عربستان بلیط تهیه د از طریق اینترنت ید بلیط ها را پس بگیرند.


ادعای عجیب عربستان درباره خدمت به حجاج قطری
پس از بحران به وجود آمده در روابط عربستان و قطر، وزارت امور خارجه عربستان در صفح? توییتر خود ادعا کرد: عربستان سعودی پایبند به ارائه همه امکانات و خدمات به حجاج قطری است.

این در حالیست که آل سعود از ورود اتباع قطری به عربستان جلوگیری می کند و به اتباع قطری مقیم این کشور 14 روز مهلت داده است که به کشورشان برگردند و هنوز معلوم نیست که منظور سعودی ها از ارائه خدمات و امکانات ویژه به حجاج قطری چیست؟!

روسیا الیوم روز گزارش داد، بسیاری از کاربران توییتر ادعای وزارت امور خارجه عربستان را مبهم دانستند و اعلام د که چگونه سعودی ها به حجاج قطری خدمت رسانی می کنند در حالی که گروهی از حجاج قطری در فرودگاه جده سرگردان هستند زیرا آل سعود از بازگشت آنها به دوحه پایتخت قطر جلوگیری می کند!

 جریمه 10 هزار ریالی شهروندان عربستان برای سفر به قطر
براساس قانون عربستان که چند ماه گذشته اعلام شد، شهروندان این کشور در سفر به برخی از کشورها مانند عراق و با ممنوعیت روبرو هستند.با قطع روابط دیپلماتیک عربستان و قطر از این پس، قانون مذکور شامل سفر سعودی ها به این کشور نیز می شود، براین اساس شهروندان عربستانی درصورت سفر به قطر، ضمن پرداخت جریمه 10 هزار ریالی (حدود 8 میلیون و 500 هزار تومانی)، به سه سال حبس محکوم خواهند شد.

مانع از تردد کشتی های قطری به بنادر عربستان
سازمان بنادر عربستان سعودی در پی تنش این کشور با قطر اعلام کرد کشتی‌‌هایی را که با پرچم قطر تردد می کنند، به بنادر عربستان راه نخواهد داد. در بیانیه این سازمان در حساب رسمی آن در توئیتر آمده است: در پیروی از بیانیه صادره از ت درخصوص قطع روابط دیپلماتیک با قطر، سازمان کل کشتیرانی عربستان از همه کشتیرانان می خواهد که از پذیرش هرگونه کشتی حامل پرچم قطر خودداری کنند.


مشاهده متن کامل ...
ع هایی از کنکور سراسری سال 93
درخواست حذف اطلاعات
ع هایی از کنکور سراسری سال 93
فیس تی وی : ع هایی از کنکور سراسری سال 93 آزمون سراسری سال 93 ها و موسسات آموزش عالی کشور با رقابت میلیونی داوطلبان از صبح دیروز ششم تیرماه در سراسر کشور و ...

اینترنت رایگان ایرانسل : ع هایی از کنکور سراسری سال 93

آزمون سراسری سال 93 ها و موسسات آموزش عالی کشور با رقابت میلیونی داوطلبان از صبح دیروز ششم تیرماه در سراسر کشور و 15 کشور خارجی آغاز شد. این آزمون با رقابت یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر به طور همزمان تا امروز هفتم تیرماه در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 حوزه خارجی برگزار خواهد شد.

نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1393 براساس برنامه زمانی در نیمه اول مردادماه، و نتایج نهایی این آزمون در نیمه دوم شهریورماه سال 1393 از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد. کلید سوالات آزمون هشتم تیرماه 93 در عصر یکشنبه و دفترچه سوالات دو ساعت بعد از اتمام آزمون روی سایت قرار خواهد گرفت. تصاویر خبرگزاری ها را در این رابطه در ادامه ایمیل می بینید.کنکور 93 1 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 2 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 3 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 4 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 5 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 6 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 7 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 8 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 9 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 10 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 11 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 12 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 13 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 14 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 15 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 16 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 17 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 18 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 19 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 20 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 21 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 22 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 23 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 24 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 25 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 26 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 27 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 28 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 29 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 30 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 31 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 32 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 33 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 34 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 35 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 36 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 37 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 38 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 39 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 40 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 41 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 42 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 43 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 44 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 45 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 46 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 47 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 48 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 49 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 50 ع هایی از کنکور سراسری سال 93کنکور 93 1 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 2 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 3 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 4 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 5 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 6 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 7 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 8 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 9 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 10 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 11 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 12 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 13 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 14 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 15 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 16 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 17 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 18 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 19 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 20 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 21 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 22 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 23 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 24 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 25 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 26 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 27 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 28 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 29 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 30 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 31 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 32 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 33 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 34 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 35 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 36 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 37 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 38 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 39 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 40 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 41 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 42 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 43 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 44 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 45 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 46 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 47 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 48 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 49 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 50 ع هایی از کنکور سراسری سال 93مشاهده متن کامل ...
ع هایی از کنکور سراسری سال 93
درخواست حذف اطلاعات
ع هایی از کنکور سراسری سال 93
فیس تی وی : ع هایی از کنکور سراسری سال 93 آزمون سراسری سال 93 ها و موسسات آموزش عالی کشور با رقابت میلیونی داوطلبان از صبح دیروز ششم تیرماه در سراسر کشور و ...

اینترنت رایگان ایرانسل : ع هایی از کنکور سراسری سال 93

آزمون سراسری سال 93 ها و موسسات آموزش عالی کشور با رقابت میلیونی داوطلبان از صبح دیروز ششم تیرماه در سراسر کشور و 15 کشور خارجی آغاز شد. این آزمون با رقابت یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر به طور همزمان تا امروز هفتم تیرماه در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 حوزه خارجی برگزار خواهد شد.

نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1393 براساس برنامه زمانی در نیمه اول مردادماه، و نتایج نهایی این آزمون در نیمه دوم شهریورماه سال 1393 از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد. کلید سوالات آزمون هشتم تیرماه 93 در عصر یکشنبه و دفترچه سوالات دو ساعت بعد از اتمام آزمون روی سایت قرار خواهد گرفت. تصاویر خبرگزاری ها را در این رابطه در ادامه ایمیل می بینید.کنکور 93 1 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 2 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 3 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 4 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 5 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 6 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 7 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 8 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 9 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 10 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 11 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 12 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 13 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 14 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 15 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 16 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 17 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 18 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 19 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 20 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 21 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 22 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 23 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 24 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 25 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 26 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 27 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 28 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 29 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 30 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 31 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 32 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 33 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 34 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 35 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 36 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 37 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 38 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 39 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 40 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 41 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 42 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 43 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 44 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 45 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 46 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 47 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 48 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 49 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 50 ع هایی از کنکور سراسری سال 93کنکور 93 1 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 2 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 3 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 4 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 5 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 6 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 7 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 8 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 9 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 10 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 11 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 12 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 13 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 14 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 15 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 16 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 17 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 18 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 19 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 20 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 21 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 22 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 23 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 24 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 25 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 26 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 27 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 28 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 29 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 30 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 31 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 32 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 33 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 34 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 35 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 36 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 37 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 38 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 39 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 40 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 41 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 42 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 43 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 44 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 45 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 46 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 47 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 48 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 49 ع هایی از کنکور سراسری سال 93 کنکور 93 50 ع هایی از کنکور سراسری سال 93مشاهده متن کامل ...
جدیدترین گزارش های تصویری از ای ایران
درخواست حذف اطلاعات

مشهر پس از گذشت سه دهه

30 سال از پایان مشهر می گذرد؛ سال ها می گذرد از روزهایی که مشهری ها ناگهان خود را گرفتار جنگی دیدند که تا پشت در خانه هایشان آمده بود یا باید فرار می د یا می جنگیدند تا این میهمان ناخوانده راهی به سرزمینمان پیدا نکند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران


در این نمایشگاه 132 تولیدکننده داخلی و 34 تولید کننده خارجی حضور دارند و در 5 روز برگزاری نمایشگاه کاروان های گل در سطح شهر تهران در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

ورزش پارکور در مازندران


ورزش پارکور یا هنر جابجایی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف با استفاده از توانایی های انسان است. یکی از فلسفه های این ورزش، اتکا به توانایی های جسمی و ذهنی افراد برای کمک به انی است که در شرایط خاصی قرار دارند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گلابگیری در قمصر کاشان


آیین های گل چینی و گلابگیری در قمصر و سایر نقاط گلخیز کاشان هرسال از اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا اوا داد ماه ادامه دارد. در این ایام، اکثر مناطق گل محمدی و گلابگیری سنتی کاشان پذیرای گردشگران بی شمار است. شهر قمصر در فاصله ‪ ۳۰‬کیلومتری کاشان واقع شده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

آغاز نشاکاری سنتی در گیلان


با وجود افزایش مکانیزه شدن کشاورزی، همچنان نشاکاری سنتی در اراضی گیلان انجام می شود. استان گیلان با داشتن 238هزار تار اراضی شالیزاری حدود 40درصد برنج باکیفیت کشور را تولید می کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

مشاهده متن کامل ...

ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93
ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


 
مدل سفره هفت سینع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


ع سفره هفت سین عید 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین نوروز 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید نوروز 1393ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل های سفره هفت سین 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


زیباترین مدل سفره هفت سین سال 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


جدیدترین مدل سفره هفت سین 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


سفره هفت سینع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدلهای شیک سفره هفت سین عید 93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید نوروز93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین نوروز93ع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید نوروزع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


مدل سفره هفت سین عید نوروزع هایی از مدل سفره هفت سین عید نوروز 93


   

پیوند به تلگراممشاهده متن کامل ...
نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس یکشنبه 15 اسفند 95
درخواست حذف اطلاعات

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس
یکشنبه 15 اسفند 95

بازی نفت تهران و پرسپولیس یکشنبه 15 اسفند 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس - لیگ برتر 95

گلهای بازی نفت تهران و پرسپولیس - لیگ برتر -
یکشنبه 15 اسفند 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس یکشنبه 15 اسفند 95

دیدار دو تیم نفت تهران و پرسپولیس در هفته 23 لیگ برتر 95


تاریخ برگزاری بازی:

یکشنبه 15 اسفند 95 - ساعت 17:25

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نتیجه بازی نفت تهران و پرسپولیس 15 اسفند 95 , خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس 15 اسفند 95 , گلهای بازی نفت تهران و پرسپولیس یکشنبه 15 اسفند 95 , نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس یکشنبه 15 اسفند95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال اسفند 95 , بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس , نتیجه بازی نفت تهران و پرسپولیس 95 , خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس 15 اسفند 95 , گلهای بازی نفت تهران و پرسپولیس 15 اسفند 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس , خلاصه بازی نفت تهران و پرسپولیس ,

مطالب مرتبط تیم پرسپولیس:

گلها و خلاصه بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن 95

خلاصه بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 +

خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و پرسپولیس چهارشنبه 29 دی 95

گلهای بازی پرسپولیس و سایپا - لیگ برتر95 - 24 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و پرسپولیس 26 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ماشین سازی تبریز 12 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال 26 شهریور 95

مطالب مرتبط با نفت تهران:

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و نفت تهران 15 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95

خلاصه و نتیجه بازی نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی ان و نفت تهران 10 دی 95 +

نتیجه و خلاصه بازی ان و نفت تهران - جام حذفی - 10 دی 95

گلهای بازی نفت تهران و تراکتورسازی - لیگ برتر - یکشنبه 5 دی

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95


نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ان
پنجشنبه 28 بهمن 95

بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ان- لیگ برتر 95

گلهای بازی پرسپولیس و ان - لیگ برتر -
پنجشنبه 28 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن 95

دیدار دو تیم پرسپولیس و ان در هفته 22 لیگ برتر 95


تاریخ برگزاری بازی:

پنجشنبه 28 بهمن 95 - ساعت 17:10

برای خلاصه بازی اینجا کلیک کنید


نتیجه بازی پرسپولیس و ان 28 بهمن 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و ان 28 بهمن 95 , گلهای بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ان پنجشنبه 28 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و ان , نتیجه بازی پرسپولیس و ان 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و ان 28 بهمن 95 , گلهای بازی پرسپولیس و ان 28 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و ان , خلاصه بازی پرسپولیس و ان ,


نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس
یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95

گلهای بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر -
یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95


تاریخ برگزاری بازی:

یکشنبه 24 بهمن 95 - ساعت 15:00

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنیدنتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , گلهای بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 95 , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , گلهای بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس ,


نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی
یکشنبه 17 بهمن 95

بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی - لیگ برتر 95

گلهای بازی پرسپولیس و تراکتورسازی - لیگ برتر -
یکشنبه 17 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

دیدار دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی در هفته بیستم لیگ برتر 95


تاریخ برگزاری بازی:

یکشنبه 17 بهمن 95 - ساعت 15:00

دانود خلاصه بازی و نتیجه


نتیجه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی 17 بهمن 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی 17 بهمن 95 , گلهای بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی , نتیجه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی 95 , خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی 17 بهمن 95 , گلهای بازی پرسپولیس و تراکتورسازی 17 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی , خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی ,


نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس
شنبه 9 بهمن 95

بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس - لیگ برتر 95

گلهای بازی صبای قم و پرسپولیس - لیگ برتر -
شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95

دیدار دو تیم صبای قم و پرسپولیس - هفته نوزدهم لیگ برتر


تاریخ برگزاری بازی:

شنبه 9 بهمن 95 - ساعت 16:50

پاتوق 95

نتیجه بازی صبای قم و پرسپولیس 9 بهمن 95 , خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس 9 بهمن 95 , گلهای بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس , نتیجه بازی صبای قم و پرسپولیس 95 , خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس 9 بهمن 95 , گلهای بازی صبای قم و پرسپولیس 9 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس , خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس ,


نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد
دوشنبه 4 بهمن 95

بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد - لیگ برتر 95

مشاهده متن کامل ...

پاو وینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و
درخواست حذف اطلاعاتپاو وینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان پاو وینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری) شامل عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاهها و سازمانها، مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار، نقش سازمانهای ژاپنی و بهره وری ، وظایف کارکنان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 585 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
پاو وینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)فروشنده فایل


کد کاربری 19عنوان: پاو وینت ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری (فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)


دسته: مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی (درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها)


فرمت: پاو وینت(powerpoint)


تعداد اسلاید: 29 اسلاید


کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری از جمله منابع مهم بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها در سطح کارشناسی رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی میباشد. این فایل شامل پاو وینت فصل دوم این کتاب با عنوان « ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری» می باشد که در حجم 29 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها رشته های مدیریت بازارگانی و مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:


عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاهها و سازمانها


یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان


سرعت بالای ارتباطات جهانی


تناقض همکاری و رقابت پذیری


پیچیدگی و نااطمینانی


تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی


تغییر صحنه بازار جهانی


مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار


تغییر تأکیدها در دهه های 1970 و 1980


مدیریت در شرایط وجود هدفهای متناقض در دهه 1990


تغییر در کانونهای مورد توجه مدیران


نقش سازمانهای ژاپنی و بهره وری


اطمینان و اعتماد در «سازمان» مؤسسات ژاپنی


وظایف کارکنان ژاپنی و نقش آنها در بهره وری


نقش دستورالعملهای کارخانه در ژاپن و غرب


سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی - ژاپن


سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی –هندوستان


سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی سنگاپور


بهره وری در ایران


پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


 مشاهده متن کامل ...
با این فرد نباید ازدواج کرد
درخواست حذف اطلاعات
با این فرد نباید ازدواج کرد

☑️با ی که مدام در گذشته شما دنبال اینست که ببنید با ی رابطه داشتید یا خیر

☑️با ی که دنبال آتو گرفتن از شما است تا ثابت کند که فکر منفیش در مورد شما درست بوده

☑️با ی که هر لحظه باید به اون ثابت کنید که راست می گویید

☑️با ی که برای کنار او ماندن باید خودتان را تغییر دهید

☑️با ی که اگر پشت خط تلفن شما بیاید و شما نتوانید پاسخ وی را بدهید بعد از آن از شما بازجویی می کند

☑️با ی که هر لحظه باید گزارش دهید کجا بودید با کی بودید

☑️با ی که مدام به شما شک دارد

☑️با ی که مدام به شما می گوید این رفتارت اشتباه است

☑️با ی که در هر بحثی اگر حتی خودش خطا کرده باشد باز طوری رفتار میکند که شما مجبور به عذرخواهی بشوید و احساس کنید این شما هستید که اشتباه کردید

☑️ با ی که تصویری از همسر آینده اش در ذهن خود ساخته که با شما متفاوت است و تمایل دارد شما شبیه آن همسر خیالی وی شویدمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.