نصب و راه اندازی استوریج های ibm storwize

راه اندازی vmware vasa بر روی استوریج های ibm storwize

مقایسه استوریج های دنیا 

استوریج های ibm

پیاده سازی vmware virtual volume ها در استوریج hp 3par storeserv

استوریج hp 3par storeserv 20840

نرم افزارهای استوریج hpe 3par storeserv

 

 

 مشاهده متن کامل ...