پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 x power
انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه ی در زمینه کنترل
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه ی در زمینه کنترل

انجام کلیه پایان نامه و پروژه های کنترلی در رشته مکانیک ، مکاترونیک ، رباتیک ، هوافضا و هوش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نرم افزار متلب ( matlab ) با روش کنترل تطبیقی ( adaptive control ) ، کنترل بهینه ( optimal control ) ، کنترل مقاوم ( robust control ) ، کنترل پسگام ( backstepping control )، کنترل پی آی دی ( pid control ) ، کنترل بهینه (optimal control) ، کنترل فیدبک ح ( state feedback control ) ، کنترل فازی (fuzzy control) ، کنترل بر مبنای هوش و شبکه های عصبی (nueral network and artificial intelligence) توسط تیمی نخبه از دانش آموختگان شریف و تهران.

 آموزش کامل تصویری شبیه سازی رشته برق  متلب (matlab) سیمولینک شبیه سازی با متلب

 

مباحث توضیح داده داده شده در فایل تصویری در ادامه مطلب آمده است

 

 

 

با سلام به همه دوستان

با توجه به کاستی هایی در مورد آموزش شبیه سازی اختصاصی برق در اینترنت بر آن شدم که فایل تصویری در خصوص آموزش شبیه سازی با توجه به دروس اختصاصی انتقال -الکترونیک قدرت-ادوات fact -انرژی های نو - کنترل مدرن و غیره را تهیه کنم

 

که پس از مشاهده آموزش شبیه سازی شما بتوانید به راحتی مقالات و پایان نامه های خود را در این زمینه ها انجام دهید

تا کنون حدود     1 ساعت و 45 دقیقه از این شبیه سازی آماده شده است که در ادامه به انجام شبیه سازی یک مقاله پرداخته خواهد شد به آموزش نحوه شبیه سازی یک مقاله و ریزه کاری هایی که در آن وجود دارد و آشنایی با شبیه سازی های آماده متلب و چگونگی کمک گرفتن از آن
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

سر فصل های آموزش داده شده به قرار زیر است

1-صفحه ای که مدل مان را در آن شبیه سازی می کنیم model

2-تب model browser

3-دکمه zoom

4-دکمه fit to view

5-منو file

6- export model to

7-model properties

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir8-منو edit

9-منو view

10-منوdisplay


 

p1--a bidirectional dc-dc converter for renewable energy systems

مبدل dc-dc دو طرفه برای سیستم های انرژی تجدید پذیر

bulletin of the polish academy of sciences technical sciences vol. 57, no. 4, 2009

s. jalbrzykowski, and t. citko

abstract. to improve the energy quality, most of the renewable energy systems include an energy storage element charged by the bidirectional dc-dc converter. this paper proposes the bidirectional dc-dc converter which employs the two bridge configuration resonant cl -e converters on the both sides of the isolating transformer. the low side converter is controlled as step up and the high side converter is controlled as step down. the proposed system is characterized by good dynamic properties and high efficiency because the converter transistors are switched in zvs conditions. a theoretical analysis to provide relations for system design, and the laboratory model investigations to validate the system characteristic are given in the paper.

key words: bidirectional, isolated, energy storage system, dc-dc converter.

واژه های کلیدی: دو طرفه، ایزوله، سیستم ذخیره انرژی، مبدل dc-dc.

لینک مقاله

p2--a comparison of single-phase p-q theory and uvt based control algorithms for single-phase upqc

مقایسه تک فاز تئوری pq و الگوریتم های کنترل مبتنی بر uvt برای upqcتک فاز

2010 annual ieee india conference (indicon)

yash pal

abstract— this paper employs a single-phase unified quality conditioner (upqc), an integration of shunt and series active filters (apf), to perform voltage and supply current harmonics mitigation and power factor correction. both the shunt and series apfs are realized using a single-phase, two leg voltage source inverter (vsi). for the series apf the control strategy is based on unit vector template (uvt), while a comparison is made for the two control strategies namely uvt and single–phase p-q theory for shunt apf. in both of the control strategies the control is made over the fundamental supply current and fundamental supply voltage instead of the fast changing afs current and voltage, thereby reducing the computational delay and number of required sensors. a dynamic model of the upqc is developed in the matlab/simulink enviournment and the simulation results demonstrating the power quality improvement in the system are presented for distorted supply and a combination of linear and non-linear load.

keywords— power quality, upqc, harmonics, power factor correction, voltage and current harmonic mitigation

واژه های کلیدی: کیفیت توان، upqc، هارمونیک ها، اصلاح ضریب قدرت، ولتاژ و کاهش هارمونیکهای جریان

لینک مقاله

p3--a new approach for high efficiency buck-boost dc/dc converters using series compen ion

رویکرد جدید برای بهره وری بالا باک ، بوست در مبدل dc / dc  با استفاده از جبران سازی سری

jun-ichi itoh

abstract - this paper proposesanew buck-boost dc/dc converters, which is connected in series to the power supply. the proposed circuit provides only differential voltage between the input voltage and the output voltage command. the power rating of a conventional circuit is dominated by the input voltage or the output voltage. in contrast, the voltage rating of the proposed circuit requires only the differential voltage between the input and output voltage. in addition, the series converter generates a positive and negative voltage to realize boost mode and buck mode, respectively. as a result, the power rating of the dc/dc converter can be drastically reduced. a new approach for series compen ion converters is introduced in order to realize high efficiency and a reduction of power rating. two new buck-boost converters and their control methods are proposed based on a new concept in which the proposed circuits consist of an hbridge circuit and a power ist circuit. the h-bridge circuit is used in order to determine the polarity of the differential voltage. the power ist circuit controls the dc voltage of the h-bridge circuit depending on the output voltage command. in the proposed circuit, a flyback converter and inverting chopper are used as the power ist circuit. simulation and experimental results are shown in order to demonstrate the a ntages of the proposed converters in comparison with a conventional buckboost converter. a maximum efficiency of 98% was obtained  with the proposed circuit. the proposed circuits can decrease losses by 2/3 in comparison with a conventional buck-boost converter. therefore, the proposed converter can realize high efficiency and down-sizing in applications that require the output voltage to be closed to the input voltage.

index dc/dc converters, high efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

شاخص: مبدل  dc / dc، راندمان بالا، باتری برای حالات کاربردی، مبدل  flyback، چاپر مع

لینک مقاله

 

p4--a new approach to sensorless control method for brushless dc motors

یک روش جدید به روش کنترل بدون سنسور برای موتورهای بدون جاروبک dc

tae-sung kim, byoung-gun park, dong-myunglee, ji-su ryu, and dong-seok hyun

international journal of control, automation, and systems, vol. 6, no. 4,pp. 477-487, august 2008

abstract:this paper proposes a new position sensorless drive for brushless dc (bldc) motors. typical sensorless control methods such as the scheme with the back-emf detection method show high performance only at a high speed range because the magnitude of the back-emf is dependent upon the rotor speed. this paper presents a new solution that estimates the rotor position by using an unknown input observer over a full speed range. in the proposed method, a t zoidal back-emf is modelled as an unknown input and the proposed unknown input observer estimating a line-to-line back-emf in real time makes it possible to detect the rotor position. in particular, this observer has high performance at a low speed range in that the information of a rotor position is calculated independently of the rotor speed without an additional circuit or complicated operation process. simulations and experiments have been carried out for the verification of the proposed control scheme.

keywords:bldc motor, full speed range, sensorless control, unknown input observer.

واژه های کلیدی: موتور bldc، محدوده سرعت کامل، کنترل بدون سنسور، مشاهده گر ورودی ناشناخته .

لینک مقاله

p5--a new control strategy for bi-directional dc-dc converter in electrical vehicle

یک استراتژی کنترل جدید برای تبدیل دو جهته dc-dc در برق خودرو

zhang xuhui

abstract –in order to improve the drive system efficiency,a boost/buck bi-directional dc-dc converter which can regulate the dc-link voltage according to optimal efficiency curve is added between the battery and the traditional voltage source inverters (vsi) supplying a motor. the traditional control approach for the bi-directional dc-dc converter is based on the analog control concept. however, it is not the best choice in digital control environment. in this paper, a new control strategy with a digital control concept is presented which can achieve a smooth switching between the boost and buck operation state using only one controller. the small-signal model of the controller is built and the relationship between the out power and the dc-link voltage stability is discussed. the pmsm drive system in electric vehicles (ev) is modeled using matlab/simulink and a operation condition in ev is simulated to verify the above theoretical analysis. the simulation and theoretical analysis results match with good agreement.

لینک مقاله

p6-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

مدل جدید اقتصادی پخش بار با توجه به حفاظت انرژی و حفاظت محیط زیست در بازار برق

yantao wang

2012 published by elsevier ltd. selection and/or peer-review under responsibility of hainan university

abstract

the power system economic dispatch model was improved, which only considered the feathers of cost and emission. the conception of energy conservation factor is suggested. established a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market, then, used it in a simulation system to verify its effectiveness. the new model gives a preliminary exploration and attempt on the implementation of the energy conservation power generation dispatch.

keywords- electricity market; economic dispatch; energy conservation dispatch; energy conservation factor

کلمات کلیدی: بازار برق. پخش بار اقتصادی؛ انرژی حفاظت از پخش بار. فاکتور حفاظتانرژی

لینک مقاله

p7-- a new single ended fault location algorithm for combined transmission line considering fault clearing transients without using line parameters

الگوریتم ترکیبی محل خطا جدید برای خط انتقال با توجه به خطا پا ازی گذرا بدون استفاده از پارامترهای خط

ismail niazy, javad sadeh

2012 elsevier ltd. all rights reserved.

abstract

in this paper a new single ended fault location method is proposed for underground cable combined with overhead lines. in this algorithm fault clearing high frequency transients are used instead of fault-generated transients and the line parameters are not needed. in the proposed algorithm, samples just from voltage transients generated by fault clearing action of circuit breaker are taken from the sending end of the cable line. applying wavelet transform, the first three inceptions of traveling waves to the fault locator are detected. using these, the proposed algorithm at first identifies fault section, overhead or cable, and then wave speed is calculated and at last location of fault is determined accurately. because of using only voltage samples taken from one terminal, it is simple and economic and does not need to gps and data communication and synchronization. extensive simulations carried out using simpowersystem toolbox of matlab, confirm the capabilities and high accuracy of the proposed method under different system and fault conditions.

keywords:fault location,fault clearing high-frequency transients,combined lines,wavelet transform,wave speed

کلمات کلیدی:محل خطا ،  پا ازی خطا گذرا با بالا، خطوط ترکیبی، تبدیل موجک، سرعت موج

لینک مقاله

p8--a novel bidirectional multilevel boost-buck dc-dc converter

رمان  مبدل دو طرفه چند سطحی با تقویت کتتده باک بوست dc-dc

sergio busquets-monge

2009 ieee

abstract

a novel noninverting boost-buck dc-dc converter topology is presented, applicable when both sides of the converter need to have the same grounding. it is based on the back-to-back connection of two n-level diode-clamped converter legs, and allows bidirectional power flow. a simplified topology is proposed for unidirectional power flow applications. two new pulse width modulation strategies with different a ntages are proposed to operate the converter guaranteeing dc-link capacitor voltage balance in every switching cycle for all possible operating conditions and using small capacitance values. the semiconductor device losses are analytically compared to the losses in a conventional two-level boost-buck converter. the analysis yields a higher efficiency for the multilevel converter, especially as the number of levels increases. experimental results are presented to validate the good converter performance in a five-level converter prototype.

index terms—dc-dc power conversion, multilevel systems,pulse width modulated power converters, pulse width modulation.

لینک مقاله

p9-- a novel lqr based optimal tuning method for imp-based linear controllers of power electronics/power systems

رمان lqr بر اساس روش بهینه تنظیم برای کنترل خطی imp-بر اساس الکترونیک قدرت / سیستم  قدرت

a. hasanzadeh

2011 ieee

abstract—

 this paper presents a new method for tuning linear controllers  such  as  proportional-integrating  (pi) and proportional-resonant  (pr)  structures  which  are  frequently used  in  different  power  electronic  and  power  systemapplications.  those  controllers  are  placed  within  a general structure  offered  by  the  internal  model  principle  (imp)  of control theory. in this paper, the first perspective uses the wellknown  concept  of  linear  quadratic  regulator  (lqr)  to address the problem as a regulation problem. matrix  of the lqr  design  is  then  finely  adjusted  in  order  to  ure  desired transient  response  for  the  system.  the  second  perspective  is  based  on  redefining  the  lqr  problem  in  order  to  make  it capable  of  addressing  the  optimal  tracking  problem. two specific  examples  of  the  method  applications,  one  in  a  ups inverter system and the other one in a dg system, as applied to tuning  of  a  pr  and a  pi  controller  are  studied  in  detail.  both examples  are  simulated  in  pscad  and  the  results  confirm analytical derivations.

index  terms—  tuning  linear  controllers,  pi,  pid,  pr, optimal control, lqr, ups inverter, dg.

واژه ها شاخص: تنظیم کنترل خطی ، pi، pid، pr، کنترل بهینه، lqr، اینورتر ups، dg.

لینک مقاله

p10--a simple method for power loss estimation in pwm inverter-fed motors

یک روش ساده برای برآورد تلفات توان دراینورتر pwm  و موتورهای     fed

ş.g. roşu

2012 ieee

abstract–

this paper presents a simple power loss estimation method for inverter-fed low power ac asynchronous and synchronous motors. the method uses a simulation based dc/ac converter power loss estimation based on datasheet parameters and load characteristics like measured phase resistance and current phase delay. a current control scheme is used to impose a constant current at various speeds. using this approach both asynchronous and synchronous motors can be used as a load. total power loss is measured as the dc link current by an amperemeter avoiding the use of complicated measurement systems.

keywords: power loss estimation, pwm parameters, induction motor, synchronous reluctance,

کلید واژه ها: تخمین افت توان، پارامترهای pwm، موتور القایی، رلوکتانس سنکرون،

permanent magnet motor.

لینک مقاله

p11--a study of a two stage maximum power point tracking control of a p ovoltaic system under

یک مطالعه از کنترل دو مرحله ای ردی حداکثر نقطه توان در سیستم های فتوولتائیک

لینک مقاله

p12--a nced control strategy of dfig wind turbines

استراتژی کنترل پیشرفته در dfig توربین های بادی

لینک مقاله

p13--ai based economic load dispatch incorporating wind power penetration

پخش بار بار اقتصادی ai بر اساس گنجاندن ضریب قدرت باد

abstract:

economic load dispatch (eld) is one of the most important problems to be solved in the operation and planning of a power system. its objective is to schedule the power generation properly in order to minimize the total operational cost. renewable energy resources such as wind power have significant attention in recent years in power system field. it reduces fuel consumption and also benefits in curbing emission. but wind power penetration into conventional systems due to its intermittent nature has some implications like security concerns. thus a reasonable trade off is required between system risk and operational cost. in this paper  a bi-objective economic dispatch problem considering wind power penetration is formulated. a fuzzy membership function is used to represent the dispatch of wind power into the conventional system. a particle swarm optimization algorithm, genetic algorithm and a bacteria-foraging technique are adopted to develop a dispatch scheme compromising both the economic and security requirements. the results of all these 3 proposed techniques are compared. numerical analyses are reported based on a typical ieee-30-bus with six-generator test power system to show the validity and applicability of the proposed approaches.

 

لینک مقاله

p14--an integral battery charger with power factor correction for electric scoote

یک شارژر انتگرالی باتری با ضریب توان برای scooteبرقی

gianmario pellegrino, member, ieee, eric armando, and paolo guglielmi, member, ieee

ieee transactions on power electronics, vol. 25, no. 3, march 2010

abstract—this paper presents an integral battery charger for an electric scooter with high voltage batteries and interior-permanentmagnet motor traction drive. the battery charger is derived from the power hardware of the scooter, with the ac motor drive that operates as three-phase boost rectifier with power factor correction capability. the control of the charger is also integrated into the scooter control firmware that is implemented on a fixed-point dsp controller. current-controlled or voltage-controlled charge modes are actuated according to the requirements of the battery mana ent system, that is embedded into the battery pack. with respect to previous integrated chargers, the ac current is absorbed at unitary power factor with no harmonic distortion. moreover,no additional filtering is needed since the pulsewidth modulation ripple is minimized by means of phase interleaving. the feasibility of the integral charger with different ac motors (induction motor, surface-mounted phase modulation motor) is also discussed, by means o eneral model purposely developed for three-phase ac machines. the effectiveness of the proposed battery charger is experimentally demonstrated on a prototype electric scooter,equipped with two li-ion battery packs rated 260 v, 20 ah.

index terms—ac motor drives, ac motor modelling, ac–dc power conversion, battery chargers, interleaved converter, road vehicle electric propulsion.

واژه ها شاخص: درایو موتور ac، مدل ac موتور،مبدل ac-dc  قدرت، شارژر باتری، مبدل لایه ای، وسیله نقلیه جاده ای.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p15--analysis of 3-phase superconducting fault current limiters in power systems with inhomogeneous quenching

تجزیه و تحلیل 3 فاز ابررسانا جریان محدود کننده در سیستم های قدرت ناهمگن

diaa-eldin a. mansour,member, ieee, and doaa m. yehia

ieee transactions on applied superconductivity, vol. 23, no. 3,june 2013

abstract—the limitation behavior of a 3-phase superconducting fault current limiter (sfcl) in power systems is greatly affected by inhomogeneous quenching among phases, where it can lead to increasing current limitation burden upon some phase units.accordingly, this paper aims to analyze the behavior of sfcl with inhomogeneous quenching among phases. a model is developed for the resistive type sfcl using pscad/emtdc software considering the transition from superconducting state to normal conducting state through flux flow state. inhomogeneous quenching is represented in two different ways, either as an inhomogeneity in ic value or an inhomogeneity innvalue. different types of faults including symmetrical and unsymmetrical faults are studied. for each case, the influence of inhomogeneous quenching on current limitation and corresponding voltage drop across units is evaluated. from the obtained results, it is found that the most severe case appears for line-to-line fault. therefore, the effect of inhomogeneity degree is discussed for this fault type.

index terms—current limitation burden, inhomogeneous quenching, superconducting fault current limiter (sfcl),symmetrical, unsymmetrical faults.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irواژه ها شاخص: محدودیت جریان بار ، فرآیند کوئیچینگ ناهمگن، محدودکننده جریان خطا ابررسانا (sfcl)، متقارن، خطاهای نامتقارن. 

لینک مقاله

p16-- ant colony optimi ion for economic dispatch problem with non-smooth cost functions

بهینه سازی کلونی مورچه ها برای مشکلات توزیع اقتصادی با توابع هزینه غیر یکنواخت

saravuth pothiya, issarachai ngamroo, waree gprawechnon

electrical power and energy systems 32 (2010) 478–48

abstract

this paper presents a novel and efficient optimi ion approach based on the ant colony optimization (aco) for solving the economic dispatch (ed) problem with non-smooth cost functions. in order to improve the performance of aco algorithm, three additional techniques, i.e. priority list, variable reduction, and zoom feature are presented. to show its efficiency and effectiveness, the proposed aco is applied to two types of ed problems with non-smooth cost functions. firstly, the ed problem with valve-point loading effects consists of 13 and 40 generating units. secondly, the ed problem considering the multiple fuels consists of 10 units. additionally, the results of the proposed aco are compared with those of the conventional heuristic approaches. the experimental results show that the proposed aco approach is comparatively capable of obtaining higher quality solution and faster computational time.

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irkeywords:ant colony optimization,economic dispatch problem,genetic algorithm,particle swarm optimization ,tabu search

کلمات کلیدی: بهینه سازی مورچگان، مشکل توزیع اقتصادی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات، جوستجو توبا

لینک مقاله

p17-- application of pattern search method to power system valve-point economic load dispatch

استفاده از روش جستجوی پترن سرچ در سیستم قدرت نقطه سوپاپ توزیع بار اقتصادی

j.s. al-sumait, a.k. al-othman, j.k. sykulski

elsevier--electrical power and energy systems 29 (2007) 720–730

abstract

direct search (ds) methods are evolutionary algorithms used to solve constrained optimization problems. ds methods do not require any information about the gradient of the objective function at hand, while searching for an optimum solution. one of such methods is pattern search (ps) algorithm. this study presents a new approach based on a constrained pattern search algorithm to solve well-known power system economic load dispatch problem (eld) with valve-point effect. for illustrative purposes, the proposed ps technique has been applied to various test systems to validate its effectiveness. furthermore, convergence characteristics and robustness of the proposed method has been essed and investigated through comparison with results reported in literature. the outcome is very encouraging and proves that pattern search (ps) is very applicable for solving power system economic load dispatch problem.

keywords:economic-load dispatch; valve-point effect; direct search method; pattern search method; evolutionary algorithms (ea); optimization

کلید واژه ها: توزیع اقتصادی بار. اثر سوپاپ نقطه. روش جستجوی مستقیم. روش جستجوی الگو. الگوریتم های تکاملی (ea)؛ بهینه سازی

لینک مقاله

p18--comparative performance analysis of thyristor and igbt based induction motor soft starters

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irتجزیه و تحلیل عملکرد مقایسه ای تریستور و igbt بر اساس شروع نرم موتور القایی

ahmed riyaz, atif iqbal, shaikh moinoddin, sk. moinahmed, haitham abu-rub

international journal of engineering, science and technology vol. 1, no. 1, 2009, pp. 90-105

abstract

in this paper the performance of a split-phase motor and a three-phase induction motor drives for soft starting is evaluated. the paper  systematically  investigates  and  compares  the  characteristics  of  a  variable  voltage  fed  induction motor  drive  for  two different  types  of  soft  starters;  one  based  on  igbt and  another  based  on  thyristor.  experimental  validation  is  done  using  analogue  circuit  based  system,  developed  in  the  laboratory.  the  novelty  of  the  work  lies  in  the  development  of  simple  and flexible models for simulation purpose and their experimental validation.

keywords:variable speed electric drives, soft starter, thyristor, igbt

کلید واژه ها: درایوهای سرعت متغیر الکتریکی و سافت استارتر، تریستور، igbt

لینک مقاله

p19--comparison of svc and statcom in static  voltage stability margin enhancement

مقایسه svc و statcom در افزایش حاشیه پایداری ولتاژ استاتیک

mehrdad ahmadi kamarposhti and mostafa alinezhad

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irworld academy of science, engineering and technology 50 2009

abstract—one of the  major causes of voltage instability is the  reactive  power limit  of the  system.  improving   the  system's reactive power handling capacity via flexible ac transmission system (facts)  devices  is  a  remedy  for  prevention  of  voltage  instability  and hence voltage collapse. in this paper, the effects of svc and statcom  in  static  voltage  stability  margin  enhancement  will  be  studied.  ac  and  dc representations  of  svc  and  statcom are  used in the continuation power flow process in static voltage stability  study. the ieee-14 bus system  is simulated to test the increasing  loadability. it is found that these controllers significantly increase the loadability margin of power systems.

keywords—svc,  statcom,  voltage  collapse,  maximum loading point.

کلید واژه ها: svc، statcom، فروپاشی ولتاژ، حداکثر نقطه بارگذاری.

لینک مقاله

p20--control and operation of distributed generation in distribution systems

کنترل و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در سیستم های توزیع

pukar mahat,zhe chen, birgitte bak-jensen

elsevier, electric power systems research81 (2011) 495–502

abstract

many distribution systems nowadays have significant penetration of distributed generation (dg) and thus, islanding operation of these distribution systems is becoming a viable option for economical and technical reasons. the dg should operate optimally during both grid-connected and island conditions, which can be achieved with change in operating strategy. many islanding detection techniques have been developed but little work has been done to detect grid re-connection. this paper presents strategies to operate dg in grid connected and islanded modes and a new grid re-connection detection algorithm, which uses average rate of change of frequency (af5) and real power shift (rps), in the islanded mode. rps will increase or decrease the power set point of the generator with increasing or decreasing system frequency, respectively. simulation results show that the proposed method can operate the dg efficiently and is effective in detecting grid-reconnection.

keywords:droop control,grid re-connection detection,islanding detection,isochronous control,isochronous control with feedback,power factor control

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irواژه های کلیدی: افت کنترل، شبکه تشخیص مجدد اتصال، تشخیص جزیره ای، کنترل همزمان دنباله، کنترل همزمان دنباله با بازخورد، کنترل ضریب قدرت

لینک مقاله

p21-- input-output feedback linearization control for ipmsm using maximum torque per ampere strategy

بازخورد کنترل خطی ورودی، وجی برای ipmsm با استفاده از استراتژی حداکثر گشتاور در آمپر

لینک مقاله

p22--control strategy for distributed integration of p ovoltaic in dc micro-grids

استراتژی کنترل برای یکپارچه سازی توزیع فتوولتائیک در dc ریز شبکه

لینک مقاله

p23--a two-phase interleaved power factor correction

لینک مقاله

p24--design of neural network-based control systems for active steering

لینک مقاله

p25--development of a new derivative-based algorithm

لینک مقاله

p26--direct power control of active filters with averaged switching frequency regulation

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p27--a new method for fault detection during power

لینک مقاله

p28--dynamic economic dispatch for wind-thermal  bi-population  differential evolution

لینک مقاله

p29--dynamic modeling and performance analysis of grid connected pmsg wind

لینک مقاله

p30--dynamic stability enhancement using genetic algorithm & pso  power  system  stabilizer

لینک مقاله

p31--elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal

لینک مقاله

p32--experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy

لینک مقاله

p33--explicit model-predictive control of a pwm inverter with an lcl filter

لینک مقاله

p34--fazzy type1

لینک مقاله

p35--flc-based dtc scheme to improve the dynamic performance of an im drive

لینک مقاله

p36--fuzzy_type2

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p37--dc-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

لینک مقاله

p38--application of synchronous static series compen or (sssc) on enhancement of voltage

لینک مقاله

p39--comparative  vector control and direct control

لینک مقاله

p40--a five-phase two-machine vector controlled induction motor

لینک مقاله

p41--geco global event-driven co-simulation framework for interconnected power system and communication network

لینک مقاله

p42--genetic-based algorithm for power economic load dispatch

لینک مقاله

p43--grid synchroni ion with harmonics and reactive power compen ion capability of wind

لینک مقاله

p44--high-quality power generation through distributed control of a power park microgrid

لینک مقاله

p45--hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ----hvdc

لینک مقاله

p46--vsc-based hvdc power transmission systems

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p47--performance of induction motor using hysteresis

لینک مقاله

p48--interleaved zvs converter with ripple-current cancellation

لینک مقاله

p49--modeling and simulation of a pwm rectifier inverter induction motor drive system implementing speed sensorless direct vector control

لینک مقاله

p50--modeling and simulation of direct torque control induction motor drives via constant volthertz technique

لینک مقاله

p51--modeling and simulation of wind energy conversion system in distributed generation units

لینک مقاله

p52--modeling, analysis and speed control design methods of a dc motor

لینک مقاله

p53--modelling and simulation of micro turbine based smart grid

لینک مقاله

p54--mppt and simulation for a grid-connected p ovoltaic system and fault analysis

لینک مقاله

p55--multicriteria design of hybrid power generation

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p56--a simplified nonlinear controller (sssc)

لینک مقاله

p57--non-smooth economic dispatch computation by fuzzy and self adaptive particle

لینک مقاله

p58--on power quality of variable-speed constant-frequency aircraft electric power system

لینک مقاله

p59--power quality issues in astand-alone microgrid based on renewable energy

لینک مقاله
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir   

p60--power-quality improvement of a stand-alone

لینک مقاله

p61--simulation study of three-phase induction motor

لینک مقاله

p62--probabilistic energy and operation mana ent of a microgrid containing wind

لینک مقاله

p63--simulation of closed loop controlled boost

لینک مقاله

p64-- id prototyping tools for power electronic

لینک مقاله

p65--reliability essment of a wind-power system

لینک مقاله

p66-- a study on the application of a superconducting fault current limiter for energy storage protection in a power distribution system

لینک
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir مقاله

p67--research on thermal power plant economic dispatch based on

لینک مقاله

p68--separately excited dc motor speed control using four quadrant chopper

لینک مقاله

p69-- id prototyping tools for power electronic-in

لینک مقاله

p70--space  vector pwm technique  for 3phase voltage

لینک مقاله

p71—ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻛﻠﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری دراﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی دو ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ

لینک مقاله

p72--synchronous-reference-frame-based control

لینک مقاله

p73--pv output power smoothing using energy capacitor system

لینک مقاله

p74--the essence of three-phase pfc rectifier systems

لینک مقاله

p75--the influence of the network impedance on the  nonsinusoidal (harmonic) network current

لینک مقاله

p76--application of a multivariable feedback linearization scheme for rotor angle stability and

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p77--transformer internal faults simulation

لینک مقاله

p78--lightning  overvoltages

لینک مقاله

p79--upqc for power quality improvement in dg

لینک مقاله

p80--vector control of squirrel cage induction generator for wind power

لینک مقاله

p81--soft switching condition analysis for a novel zvs

لینک مقاله

p82--کنترل برداری موتور القایی با روش م اسیون بردار فضایی با اینورتر جریان

لینک مقاله

p83--a new dcdc converter with wide-range zvs

لینک مقاله

p84--a three-phase boost dc-ac converter

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp85--phase-locked loop based on selective harmonics

لینک مقاله

p86--thermal unit commitment considering pumped

لینک مقاله

p87--benefits of power electronic interfaces

لینک مقاله

p88--direct power control of doubly fed induction

لینک مقاله

p89--design and analysis of high efficiency dc-dc

لینک مقاله

p90--design and performance of a bidirectional isolated

لینک مقاله

p91--using facts devices to resolve congestions

لینک مقاله

p92--direct torque control of inverter fed pmsm

لینک مقاله

p93--a discrete state-space control scheme for dynamic voltage restorers

لینک مقاله

p94--enhanced power system stability

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp95--dynamic equivalents for calculation of power system restoration

لینک مقاله

p96--fixed and variable power angle control methods for

لینک مقاله

p97--high-efficiency single-input multiple-output

لینک مقاله

p98--load flow analysis with upfc under unsymmetrical fault

لینک مقاله

p99--modelling and simulation of the three-phase

لینک مقاله

p100--the use of facts devices in disturbed power

لینک مقاله

p101--modeling-and-simulation-of-microturb

لینک مقاله

p102--modified_dynamic_phasor_estimation_algorithm_for

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irلینک مقاله

p103--a complete modeling and simulation of induction generator

لینک مقاله

p104--swarm optimization fuzzy controller for diabetes delayed model

لینک مقاله

p105--power quality improvement in grid connected wind energy system using facts device and pid controller

لینک مقاله

p106--economic load dispatch and dc-optimal power flow problem- pso versus lr

لینک مقاله

p107--d-sssc

لینک مقاله

p108--an improved soft switched pwm interleaved boost ac–dc converter

لینک مقاله

p109--characteristics of variable speed wind turbines

لینک مقاله

p110--secondary- side phase-shift

لینک مقاله

p111--reactive power mana ent of distribution networks with wind generation

لینک مقاله

p112--dead-time effect of the high-frequency isolated

لینک مقاله

p113--shm with genetic

لینک مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.irp114--a comprehensive lvrt control strategy

لینک مقاله

p115--a facts device

لینک مقاله

p116--dg units

لینک مقاله

p117--switching transient of 1000-kv uhv

لینک مقاله

p118--a dual full-bridge resonant cl

لینک مقاله

p119--a_matlab-simulink-based_pv_module_model

لینک مقاله

p120--arc

لینک مقاله

p121--dfig-based wind power conversion with grid

لینک مقاله

p122--hybrid fuel cell based distributed generation system

لینک مقاله

p123--influence of mode of operation of the sssc on the

لینک مقاله

p124--multi-objective optimal svc installation for power

لینک مقاله

p125--buckboost dc–dc converter topology with soft

لینک مقاله

p126--protection of microgrids using differential relays

لینک مقاله

p127--dvr

لینک مقاله

p128-- dfig-based wind power conversion with grid power leveling for reduced gusts

لینک مقاله

p129-- modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generator

لینک مقاله

p130--on-line capacitance and dissipation factor monitoring of ac stator insulation

لینک مقاله

p131--a new approach for high efficiency buck-boost dcdc converters using series compen ion

لینک مقاله

p132-- p ovoltaic applications for off-grid electrification using novel multi-level inverter technology with energy storage

لینک مقاله

p133-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

لینک مقاله

p134-- a matlab-simulink-based pv module model and its application under conditions of nonuniform irradiance

لینک مقاله

p135-- implementation of particle swarm optimization for  dynamic economic load dispatch problem

لینک مقاله

p136-- digital control of a single-phase ups inverter  for robust ac-voltage tracking

لینک مقاله

p137-- islanding detection for inverter-based dg coupled with frequency-dependent static loads

لینک مقاله

p138-- a hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

لینک مقاله

p139-- buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

لینک مقاله

p140-- an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

لینک مقاله

p141-- unipolar pwm strategy for transformerless pv grid-connected converters

لینک مقاله

p142-- p-q control matrix converter based upfc by direct power control method

لینک مقاله

p143-- pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

لینک مقاله

p144-- differential evolution algorithm for multi-objective economic load dispatch considering minimum emission costs

لینک مقاله

p145-- direct active and reactive power regulation of grid-connected dc/ac converters using sliding mode control approach

لینک مقاله

p146-- three-arm ac automatic voltage regulator

لینک مقاله

p147-- reactive power control of permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter

لینک مقاله

p148-- circuit breaker model using serially connected 3 arc models for emtp simulation

لینک مقاله

p149-- harmonic analysis in a power system with wind generation

لینک مقاله

p150-- adaptive relaying of radial distribution system with  distributed generation

لینک مقاله

p151-- economic load dispatch with neural network

لینک مقاله

p152-- research on thermal power plant economic dispatch based on dynamic programming

لینک مقاله

p153--ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ

لینک مقاله

p154-- a comprehensive tool for congestion-based nodal price modelling

لینک مقاله

p155-- modelling of pmsm and foc of pmsm based on spwm with matlab/simulink

لینک مقاله

p156--control and filter design of three-phase inverters for high power quality grid connection

لینک مقاله

p157--enhanced power quality control strategy for single-phase inverters in distributed generation systems

لینک مقاله

p158--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

لینک مقاله

p159--a single-input single-output approach by using  minor-loop voltage feedback compen ion with modified spwm technique for three-phase ac–dc buck converter

لینک مقاله

p160--a three-phase high frequency semicontrolled rectifier for pm wecs

لینک مقاله

p161--a comparison of control algorithms for dstatcom

لینک مقاله

p162--a dc signal injection-based thermal protection scheme for soft-starter-connected induction motors

لینک مقاله

p163--a deterministic particle swarm optimization maximum power point tracker for p ovoltaic system under partial shading condition

لینک مقاله

p164--a generalized framework for optimal sizing of distributed energy resources in micro-grids using an indicator-based swarm approach

لینک مقاله

p165--a new asymmetrical current-fed converter  with voltage lifting

لینک مقاله

p166--a new high efficient bi-directional dc/dc converter in the dual voltage system

لینک مقاله

p167--a new soft switched push pull current fed converter for fuel cell applications

لینک مقاله

p168--a new zero voltage switching buck-boost type dc-dc converter

لینک مقاله

p169--a simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using sssc device

لینک مقاله

p170--a single-phase grid-connected fuel cell system based on a boost-inverter

لینک مقاله

p171--adaptive coordinated p ivation control for generator excitation and thyristor controlled series compen ion system

لینک مقاله

p172--an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

لینک مقاله

p173--autonomous control of interlinking converter with energy storage in hybrid ac–dc microgrid

لینک مقاله

p174--buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

لینک مقاله

p175--comparison between fuzzy and p&o control for mppt for p ovoltaic system using boost converter

لینک مقاله

p176--design and simulation of a novel self supported  dynamic voltage restorer (dvr) for power quality improvement

لینک مقاله

p177--direct active and reactive power control of dfig for wind energy generation

لینک مقاله

p178--economic transmission augmentation with explicit modeling of the competition benefit

لینک مقاله

p179--fpga implementation of adaptive ann controller for speed regulation of permanent magnet stepper motor drives

لینک مقاله

p180--high step-up zero-voltage switching current-fed isolated pulse width modulation dc– dc converter

لینک مقاله

p181--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

لینک مقاله

p182--load compen ion for diesel generator-based isolated generation system employing dstatcom

لینک مقاله

p183--maximum power point tracking using fuzzy  logic control for p ovoltaic systems

لینک مقاله

p184--modeling and control design of the interleaved double dual boost converter

لینک مقاله

p185--modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generators

لینک مقاله

p186--modular multilevel  cascade  converter based statcom  for reactive power  compen ion

لینک مقاله

p187--novel fault ride-through configuration and transient mana ent scheme for doubly fed induction generator

لینک مقاله

p188--optimal dg placement in deregulated electricity market

لینک مقاله

p189--optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

لینک مقاله

p190--optimal operation of independent storage systems in energy and reserve markets with high wind penetration

لینک مقاله

p191--optimum generation control in wind parks when carrying out system operator requests

لینک مقاله

p192--p ovoltaic system in term of the variable irradiation connected to micro-grid dc

لینک مقاله

p193--pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

لینک مقاله

p194--short-term electricity prices forecasting in a competitive market by a hybrid intelligent approach

لینک مقاله

p195--study and effects of upfc and its control  system for power flow control and voltage injection in a power system

لینک مقاله

p196--study on operational tests for facts thyristor valves

لینک مقاله

p197--subsynchronous resonance mitigation using variablespeed wind energy conversion systems

لینک مقاله

p198--the discrimination of inrush current from internal fault of power transformer based on emd

لینک مقاله

p199--z-source-based isolated high step-up converter

لینک مقاله

 

 

 

لیست مقالات فارسی

 

  1--طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (upqc) براساس اینورتر منبع جریان

 

مقاله

 2--بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

  مقاله

 3--بررسی رفتار اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای

 

مقاله

 4--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های خطی

 

مقاله

 5-- ینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین

  مقاله

 6--استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (upqc) و آرایه فتوولتایی(pv)

 

مقاله

 7--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش م اسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

  مقاله

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir 8--مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل

مقاله

 9--طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

  مقاله

 10--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر ac_dc buck-boost کوپل شده به موتور dc با استفاده از تکنیک pwm

  مقاله

 11--پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (chped) با الگوریتم رقابت استعماری

  مقاله

 12--بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی

  مقاله

 13--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های غیر خطی

  مقاله

 14--استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور dc

  مقاله

 15--کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت

  مقاله

 17--قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن

  مقاله

 20--کنترل گشتاور موتور القایی با روش dtc

  مقاله

 21--طراحی کنترل کننده بار pid با استفاده از الگوریتم pso با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های رنر و توربین


مشاهده متن کامل ...
wdnwq;d
درخواست حذف اطلاعات

مطمئن نیستم. دلم میخواد دیگه هیچ تلاشی تو این راه نکنم. احساس می کنم تنهایی م هیچوقت قرار نیست ترمیم شه. احساس می کنم هیچ همدمی برای من تو این دنیا نیست. از بعد اون رابطه احساس می کنم من آدمی نیستم که بشه دوسش دافروشگاه اینترنتی قرص سیالیس ، قرص راست و شق کننده مردان
- قرص تاخیری سیالیس,تاخیر در کپسول سیالیس
- سفارش ید قرص سیالیس cialis
- قرص سفت کننده کمر اقایان,سیالیس 30 عددی
- قرص راست کننده سیالیس طلایی,ایجاد
- قرص سیالیس قرص sialis,سفت کننده اقایان | ید
- قطور کننده ی |ویگر پلاس +vigrx plus تقویت قوای
- قرص سیالیس قرص sialis,سفت کننده اقایان | فروشگاه ...
- فروشگاه پارمیس - دارو cialis برای سفت و شق (درمان نعوذ
- سیالیس cialis ید سیالیس cialis ید ارزان قرص ایجاد نعوذ اقایان- فروش قرص ایجاد نعوذ اقایان- سیال
- داروی سیالیس اصل
- ید داروی سیالیس
- ید اینترنتی داروی سیالیس
- ی پستی داروی سیالیس
- فروش داروی سیالیس
- سفارش داروی سیالیس
- فروش داروی سیالیس
- داروی سیالیس 100% گیاهی
- سیالیس 30 تایی
- ید سیالیس 30 تایی ید اینترنتی سیالیس 30 تایی
- فروش سیالیس 30 تایی
- سفارش سیالیس 30 تایی
- ید ارزان سیالیس 30 تایی
- سیالیس 30 عددی
- ید سیالیس 30 عددی
- فروش سیالیس 30 عددی
- ید پستی سیالیس 30 عددی
- ید اینترنتی سیالیس 30 عددی
- سفارش سیالیس 30 عددی
- سیالیس cialis
- سیالیس cialis اصل
- ید سیالیس cialis
- فروش سیالیس cialis
- ید اینترنتی سیالیس cialis
- سفارش سیالیس cialis
- سیالیس cialis اصل تالا یل
- ید سیالیس تالا یل
- ید اینترنتی سیالیس تالا یل
- سفارش سیالیس cialis ید سیالیس cialis ید ارزان قرص ایجاد نعوذ اقایان- فروش قرص ایجاد نعوذ اقایان- ید اینترنتی قرص ایجاد نعوذ اقایان
- ید ارزان قرص ایجاد نعوذ اقایان
- فروش قرص ایجاد نعوذ اقایان
- سیالیس قرص تاخیری خوب
- ید سیالیس قرص تاخیری خوب
- بهترین قرص تاخیری سیالیس اصل
- ید قرص شویی,قرص تقویت
- سیالیس قرص دیر ی اقایان
- ید قرص دیر ی سیالیس
- ید اینترنتی قرص دیر ی سیالیس
- ید پستی قرص دیر ی سیالیس
- فروش قرص دیر ی سیالیس
- سیالیس قرص کمک اقایان
- بهترین روش درمان زود ی آقایان | درمان قطعی زود رس به روش گیاهی
- سیالیس داروهای موثربرای رفع زود ی
- بهترین داروی ایرانی بدون عوارض برای تاخیر و درمان زود ی مردان
- بهترین قرص برای زود ی | جلوگیری از زود ی سیالیس
- بهترین دارو برای درمان زود ی | بهترین قرص تاخیر
- روشهای تاخیر در | داروی درمان زود ی
- جدیدترین روش جلوگیری از زود ی | داروهای موثر در زود ی سیالیسدارو برای زود رس | راه های تاخیر در
- داروهای گیاهی تاخیر | زود رس و راههای درمان ان سیالیس
- قرص جهت تاخیر در | بهترین روش جلوگیری زود ی سیالیس
- روشی برای جلوگیری از زود یی مواد طبیعی سیالیس
- سیالیس دارو زود ی,ایجاد تاخیر در
- درمان تاخیری زود رس | بهترین داروی تاخیری سیالیس
- بهترین داروی گیاهی زود ی برای مردها
- دارو برای جلوگیری از زود ی | بهترین قرص تاخیری | دارو زودرس سیالیس
- بهترین درمان زود ی | بهترین داروی تاخیری سیالیس
-
- ید قرص یا کپسول زودرس
- قرص درمان زودرس | قرصهای تاخیری سیالیس
- درمان زود ی آقایان | بهترین روشهای دیر ی سیالیس
- داروهای جلوگیری از زود ی | دارو برای درمان زود ی سیالیس
- راه درمان زود ی | راههای جلو گیری از زود ی سیالیس
- داروی درمان زودرس | بهترین قرص سیالیس
- بهترین دارو برای مشکل زود ی | بهترین راه دیر ی سیالیس
- سیالیس اصل قرص برای درمان زود ی | بهترین روش جلوگیری از زود ی
- روش درمان زودرس | قرص جهت درمان زود ی
- بهترین راه درمان زود ی مردان | بهترین قرص تاخیری سیالیس اصل- داروی درمان زود ی | بهترین دارو برای درمان زودرس سیالیس
- داروی تاخیر زود ی | راه درمان زود ی سیالیس
- سیالیس چیست ؟
- گیاه دارویی موثر در تأخیر | بهترین درمان زود ی سیالیس
- راه های تاخیری | قرص زود ی | قرص های درمان زود یی سیالیس
- قرص تاخیری زودرس | درمان گیاهی برای جلو گیری زود رس قرص سیالیس
- بهترین روش برای دیر ی | بهترین درمان زود ی قرص سیالیس
- بهترین داروی دیر آور منی | دارو جهت دیر آمدن آب منی
- راه های جلوگیری از زود ی توسط مردها
- راه های جلوگیری از زود رس | درمان تضمینی زود رس قرص سیالیس
- جدیدترین روش در تاخیر | دارو درمان زود ی مردان
- بهترین دارو برای درمان زود ی | راه های تاخیر سیالیس
- بهترین داروی درمان زود ی | بهترین قرص برای جلوگیری از زود ی قرص سیالیس
- درمان زودرس | بهترین روش جلوگیری از درمان زودرس قرص سیالیس
- قرص برای درمان زود ی | راه های جلوگیری از زودرس سیالیس اصل
- داروی درمان تضمینی زود ی | داروی تضمینی برای زودرس سیالیس
- راههای طبیعی جلوگیری از زود یی | قرص تاخیری کپسول سیالیس
- راههای جلوگیری از زود ی با دارو سیالیس
- روشهای درمان زودرس قرص تاخیریشت. احساس می کنم دلم ش ته. هیچ محبتمو نمیخواد. هیچ محبتمو نمی فهمه. هیچ قدرمو تا وقتی هستم نمیدونه. گاهی فکر می کنم وقتیمشاهده متن کامل ...
qwd;nqw;d
درخواست حذف اطلاعات

ی با بی اعتناییاش منو دچار تردید میکنه راجب حسی که حدسش زده بودم. هرچی بیشتر میگذره به نظرم میاد که جیمی منو دوست نداره. خب این حس تو من ، دروغ چرا، شکل گرفته. دست خودم نیست. نباید اتفاق می افتاد یا لااقل الان ک- ید داروی تاخیری اقایان
- ی اینترنتی داروی تاخیری اقایان
- ی پستی داروی تاخیری اقایان
- فروش داروی تاخیری اقایان
- سفارش داروی تاخیری اقایان
- ید ارزان داروی تاخیری اقایان
- ید انلاین داروی تاخیری اقایان
- ید پستی داروی تاخیری اقایان
- داروی تاخیری اصل مردان
- سیالیس داروی گیاهی زود ی
- ید سیالیس داروی گیاهی زود ی
- ید پستی سیالیس داروی گیاهی زود ی
- ید اینترنتی سیالیس داروی گیاهی زود ی
- فروش سیالیس داروی گیاهی زود ی
- سفارش سیالیس داروی گیاهی زود ی
- سیالیس زود ی اصل
- درمان قطعی زود رس مردان,قرص دیر ی سیالیس
- قرص تاخیری
- قرص تاخیری با مجوز بهداشت
- قرص تاخیری سیالیس- ید قرص تاخیری سیالیس
- ید اینترنتی قرص تاخیری سیالیس
- ی پستی قرص تاخیری سیالیس
- فروش قرص تاخیری سیالیس
- سفارش قرص تاخیری سیالیس
- کپسول سیالیس
- ید ارزان قرص تاخیری سیالیس
- ید انلاین قرص تاخیری سیالیس
- قرص ایجاد نعوذ اقایان
- س 30 تایی- فروش سیالیس 30 تایی- سفارش سیالیس 30 تایی- ید ارزان سیالیس 30 تایی- سیالیس 30 عددی- فرو
- درمان قطعی زود رس | قرص تاخیری زود رس سیالیس
- بهترین قرص موثر برای زود ی | راههای تاخیر سیالیس
- جدیدترین روش جلو گیری از زود ی | روشهای جلوگیری از زودرس سیالیس
- داروهای دیر ی | راههای جلوگیری از زود رس | راههای تاخیر
- داروهای تاخیر در | داروی برای دیر ارزایی سیالیس
- قرص تاخیری | بهترین قرص تاخیری برای زود یی
- بهترین روش برای جلوگیری از زود ی | دارو برای زود ی سیالیس
- قرص درمان زود ی | قرص جلوگیری از زود ی | راههای تاخیر
- بهترین قرص تاخیری | راه های تاخیر در | بهترین قرصهای زود ی
- هترین راه برای دیر رس | دارویی تمام گیاهی برای دیر یی سیالیس- بهترین شیوه درمان زودرس | راههای جلوگیری از زود ی آقایان
- قرص زود ی | را ارهای تاخیر | بهترین داروی زود ی سیالیس
- داروی گیاهی رفع زود ی | جدیدترین داروهای جلوگیری از زود ی سیالیس
- داروهای رفع زود رس | قرص درمان زود ی | بهترین قرص تاخیری سیالیس
- داروهای گیاهی جهت زود ی | بهترین قرص برای تاخیری
- روشهای تاخیر در | درمان زودرس | راههای جلوگیری از زود یی سیالیس
- بهترین راست کننده ,ایجاد
- ید اینترنتی قرص سیالیس بهترین راست کننده
- کپسول کلفت کننده,راست کننده,ایجاد
- قرص سیالیس،افزایش و شق شدگی
- کپسول بزرگ کننده | سیالیس|دراز شدن
- افزایش دهنده قوی , سریع و طولانی مدت زمان و ایجاد کننده دیر ی
- قرص سیالیس بزرگ و کلفت کننده مردان
- ید پستی قرص سیالیس cialis
- cialis قرص سیالیس تقویت بنیه , کلفت کننده
- کپسول سیالیس قرص sialis,سفت کننده اقایان | فروشگاه ...
- ید قویترین قرص تاخیری ,سیالیس 30 عددی انگلیسی
- سفارش پستی قرص سیالیس بزرگ کننده اقایان,تاخیر در
- بزرگ کننده اقایان,رابطه طولانی ,قرص سیالیس
- - سیالیس- ید پستی سیالیس- فروش سیالیس- سفارش سیالیس- سفارش اینترنتی سیالیس- سفارش پستی سیالیسسیالیس
- ید پستی سیالیس
- فروش سیالیس
- سفارش سیالیس
- سفارش اینترنتی سیالیس
- سفارش پستی سیالیس
- ید ارزان سیالیس
- سیالیس اصل
- فروشگاه سیالیس
- فروش سیالیس اصل
- ید انلاین سیالیس
- قیمت سیالیس
- سیالیس چیست ؟
- طریقه مصرف سیالیس
- طرز عملکرد سیالیس
- قرص سیالیس
- ید قرص سیالیس
- ید اینترنتی قرص سیالیس
- ید پستی قرص سیالیس
- فروش قرص سیالیس- قرص جدید south cialis(سیالیس)
- سفارش قرص سیالیس
- ید انلاین قرص سیالیس
- فروشگاه قرص سیالیس
- قرص سیالیس اصل
- کپسول سیالیس
- ید اینترنتی کپسول سیالیس
- ی پستی کپسول سیالیس
- فروش کپسول سیالیسه اتفاقا افتاده نباید بهش بال و پر بدم ولی خب داره تبدیل به بغض میشه. حالم بد میشه از اینکه ببینم حسم راجب یه آدم اینقدر اشتباه کرده ولی خب من که دیگه توکل کرمشاهده متن کامل ...
skjks;c
درخواست حذف اطلاعات

زار بار پشیمونم، نه از دوست داشتنش که از بی دلیل دوست داشتنش. خدا که میدونه چقد اوضاع زندگی م سخته. خدا که میدونه چقدر تنهام ولی خب هیچوقتم انگار نمیخواد سر راهم ی رو بذاره. چند وقت پیش یه ی دیدم که توش یه دختر سر- سیالیس اختلال عبارت است از عدم توانایی در ایجاد یا حفظ به مدت
- داشتن کامل , راه درمان راست نشدن کامل
- داروی گیاهی شق ماندن , مواد گیاهی شق نگهداشتن
- بهترین روش درمان ناقص،قویترین دارو شق کننده ،راههای راست شدن
- افتادگی در هنگام - درمان مشکل عدم .
- جدیدترین محصولات شویی‎ وی ترین بزرگ کننده تضمینی
- خیزش و سیخ شدن مردانه سیالیس
- سیالیس اصل عوارض جسمانی استمناءاز علل کندی می توان به زدن بیش از حد مرد در دوران نوجوانی و جوانی و کشیدن یا سایر مواد
- خو دن : مردانی هستند که در آغاز با همسرشان، به آنان « » دست می دهد سیالیس
- راه صحیح درمان زود ی مردان را بدون استفاده از اسپری و دارو قبل از سیالیس
- ید انلاین سیالیس
- در مورد خمیدگی به طرفین علت عدم پر شدن سینوسهای غاری شکل سیالیس
- کپسول در جعبه های 30 عددی .چگونه مردان بزرگ می شود؟
- چگونه اتفاق می افتد؟
- سیالیس برای درمان ناتوانی های و ناباروری
- فروشگاه اینترنتی بهداشتیافزایش طول مردان تا ? سانتیمتر و کلفتی
- ید قرص سیالیس افزایش داده و باعث بهبود وضعیت و سفتی در هنگام تحریک شو
- افزایش سایز به شکل دائمی ، بی خطر ، بدون درد سر ، زحمت و هرگونه مشکل و درد
- افزودن به درازا ، ضخامت و سختی در ح به صورت دائمی و مادم العمر. مردان چگونه بزرگ میشود
- قرص های قوی کننده مردان- قرص های قوی کننده مردان .. مردان چگونه بزرگ میشود
- بالا بردن زمان سفتی و مدت زمان شق شدگی حتی بعد ازح و تحریک
- چگونه زود ی را کنترل کنیم؟
- فروشگاه قرص سیالیس . بلند شدن و سفتی در مرد را مرد گویند
- ید انلاین قرص تاخیری سیالیس انگلیسی قرص سیالیس انگلیسی با بارکد و هولوگرام اصلی. مشخصات قوطی سیالیس اصلی
- قرص تاخیری سیالیس انگلیسی با قیمت مناسب
- قرص 12 عددی سیالیس sialis
- تقویت قوای ج -ن- س-ی مردان – ایجاد ماندگاری تاثیر قرصهای سیالیس
- سیالیس | کپسول تاخیری | قرص مـگنـار magnarx | ویگر | کینگ سایز | کاندوم | بزرگ کننده | کلفت کننده | ویاگرا
- قرص راست کننده سیالیس طلایی,ایجاد - قرص سیالیس قرص sialis,سفت کننده اقایان | ید-
- داروی تاخیری و شق کننده در شق نشدن کامل
- راه درمان افتادگی - شلی کمر و
- داروی کامل مردان - سفت ماندن
- درمان مشکل | درمان شلی | ید قرص سیالیس اصل
- گیاهان دارویی و تقویت
- شلی و عدم افتادگی آن
- سیالیس با ریلا عضلات مردانه باعث نفوذ مقدار بیشتری خون به آن شده
- سیالیس دارو اغلب برای درمان اختلال نعوذ و تاخیر در در مردان ( ایمپوتنس
- سیالیس ماده تاثیر گذار اصلی آن تادالافیل می باشد که موجب (سفت و راست شدن) می شود
- دارو افزایش دهنده سایز ، کلفت- بهترین راه بزرگ
- ارو برای سفت و راست
- نمایندگی رسمی قرص سیا لیس انگلستان تضمین برگشت وجه در صورت اصل نبودن
- ایجاد کننده سیالیس برای رفع زود ی
- سیالیس5 کاره قویترین محصول شویی جهان تایید از وزارت بهداشت
- تاخیری و دیر ان-زالی 2- راست کننده{سفت کننده }
- کپسول سیالیس قرص sialis,سفت کننده اقایان
- سیالس | کپسول سیالیس | داروی شق کننده
- سیالس | کپسول سیالیس | داروی شق کننده و کلفت کننده | سفت
- قرص تاخیری سیالیس,تاخیر در کپسول سیالیس
- سفت در | زیاد زمان | تاخیر ی و درمان
- ید اینترنتی کپسول سیالیس قرمز سفت کننده و تاخیری
- یجاد ،بزرگ شدن دایمی موثرترین راههای درمان ،ایجاد ،بزرگ شدن دایمی
- درمان شلی و سستی مردان راه درمان شلی
- درمان شلی رفع افتادگی مردان داروهای گیاهی برای درمان شلی کمر و
- افتادگی مردان راست نشدن راست - دلیل راست نشدن
- بهترین راه درمان در ایجاد یا حفظ به مدت کافی جهت انجام عمل مقاربت
- درمان مشکلات و شق نشدن مردان سفت شدن مردان - حل مشکا نعوذ
- دارو قوی درمان کننده راست نشدن
- سفارش داروی سیالیس- فروش داروی سیالیس داروی سیالیس 100% گیاهی- سیالیس 30 تایی- ید سیالیس 30 تایی- - cialis قرص سیالیس تقویت ,تاخیر در ,راست و سفت کننده
- ید cialis قرص سیالیس افزایش درمان
- cialis قرص سیالیس تقویت بنیه اقایان
- cialis قرص سیالیس تقویت ,تاخیر در ,شق و سفت کننده
- ید اینترنتی cialis قرص سیالیس افزایش درمان
- مزایای قرصهای سیالیس, کلفت کننده , کپسول سیالیس قرص
- اقایان , ید, قویترین قرص تاخیری سیالیس 30 عددی انگلیسی
- سفت کننده اقایان , فروشگاه , قرص سیالیس قرص sialis,سفت کننده
- شل بودن . ... درمان مشکلات و شل بودن کمر
- راه درمان افتادگی مردان ،شلی » راه های سفت کمر مردان
- دارو cialis برای سفت و شق (درمان نعوذ)
- درمان زود شدن منی - راه های . ... تاثیر گذار اصلی آن تادالافیل
- سیالیس داروی انلارجمنت داروی کلفت کننده و شق کننده _ درمان افتادگی و شلی
- شق (درمان نعوذ)_ سیالیس داروی تاخیری و شق کننده در
- قرص تاخیری سیالیس انگلیسی به شماره مجوز “:پ۵۷۶الف۸۷۶۷۸
- فروش قرص سیالیس ، قرص راست و شق کننده اقایان
- قرص تاخیری سیالیس انگلیسی با قیمت مناسب
- ید انلاین قرص تاخیری سیالیس انگلیسی
- ید اینترنتی قرص سیالیس ، قرص راست و شق کننده مردان
- ید پستی قرص تاخیری سیالیس انگلیسیطانی چون دوستی نداشته میره تو یه انجمن و با یه پسر سرطانی آشنا میشه و بعد باهم دوست میشن. از وقتی این و دیدم دلم می خواد برم تو انجمن و با بچه های اونجا آشنا شم. با اییکه واقعا همدردامن. واقعا از دلم خبر دارن اما بازم تردید ممشاهده متن کامل ...
انواع جک برق لپتاپ (jack dc - power jack - power connector)
درخواست حذف اطلاعات

jack برق لپتاپ اصفهان - فروش جک دی سی لپتاپ - وردی برق لپ تاپ - کانکتور برق لپتاپ - پاور جک نوت بوک

قیمت از 8 هزار تومان الی 30 هزار تومان بسته به مدل تماس بگیرید

آدرس: اصفهان، خیابان طالقانی، بازار بزرگ طالقانی، واحد 93 تلفن: 32354241

laptop dc power jacks اصفهان -as141625 اصفهان jack dc asus k52 - فروش

jack dc asus n52 - اصفهان a53 jack dc asus a52 - اصفهان jack dc asus k43

کانکتور شارژر سونی - اتصال شارژر اچ پی - power plug شارژر ایسوز - فروش جک شارژر لپتاپ اصفهان

acer dc power jacks, advent dc power jacks, alienware dc power jacks, apple dc power jacks, arm dc power jacks, ashton digital dc power jacks, asus dc power jacks, augen dc power jacks, averatec dc power jacks, balance dc power jacks, cisnet dc power jacks, clevo dc power jacks, compal dc power jacks, compaq dc power jacks, ctx dc power jacks, dell dc power jacks, desknote dc power jacks, ecs dc power jacks, emachines dc power jacks, emax dc power jacks, everex dc power jacks, fujitsu dc power jacks, gateway dc power jacks, getac dc power jacks, great quality dc power jacks, hp dc power jacks, hugebee dc power jacks, hyperdata dc power jacks, ibm dc power jacks, ibuypower dc power jacks, kds dc power jacks, lenovo dc power jacks, lg dc power jacks, magellan dc power jacks, medion dc power jacks, micron dc power jacks, mitac dc power jacks, motion dc power jacks, mpc dc power jacks, msi dc power jacks, mtech dc power jacks, nec dc power jacks, nobilis dc power jacks, northgate dc power jacks, notebook dc power jacks, orbit dc power jacks, packard bell dc power jacks, panasonic dc power jacks, sager dc power jacks, samsung dc power jacks, sharp dc power jacks, sony dc power jacks, spartan dc power jacks, super talent dc power jacks, packard bell dc power jacks, panasonic dc power jacks, philips dc power jacks, polaroid dc power jacks, prostar dc power jacks, quanta dc power jacks, toshiba dc power jacks, twinhead dc power jacks, uniwill dc power jacks, vpr dc power jacks, westinghouse dc power jacks, winbook dc power jacks, plugs,مشاهده متن کامل ...
چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟
درخواست حذف اطلاعات

در همه جای دنیا وقتی مردم تصاویر خودروهای مختلف را می بینند یا خودرویی در خیابان توجهشان را جلب می کند این سؤالات به ذهنشان خطور می کند که کدام یک بهتر است؟ کدام ماشین ارزش قیمتش را دارد؟؟ و سؤالات دیگری از این قبیل. هر ی از یک فرد عادی گرفته تا یک متخصص در حوضه خودرو انتخاب خودش را دارد و می تواند دلایلی نیز برای اثبات آن ارائه کند.

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

اما اصلاً منظور از "ماشین خوب" چیست؟؟ مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که اصولاً معیار مشخص و واحدی تعریف نشده که بتوان محصولات کمپانی های مختلف را نسبت به آن سنجید و همان به اصطلاح "ماشین خوب" را انتخاب کرد؛ علت هم پر واضح است، هیچ خودرویی را نمی توان مطلقاً گفت خوب است یا خوب نیست چون خوب و بد بودن امری نسبی است و به سلایق و هدف یدار برمی گردد و به این که ملاک هایش چیست و چه انتظاراتی از مَرکَب خود دارد که اگر برآورده شوند خواهد گفت: این یک "ماشین خوب" است و از این که پول خود را صرف یدش کرده ام خشنود هستم. از طرف دیگر هر یداری در نظر دارد با توجه به مقدار بودجه اش به صرفه ترین گزینه را از آن خود کند و خودرویی ب د که تماماً باب میلش باشد. بنابراین در مقوله خودرو این موضوع که "در مقابل بهای پرداختی چه چیزی دریافت می کنید و آیا خودروی شما ارزش پولش را دارد یا خیر" همیشه مهم و مورد توجه بوده است.

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

آنچه در پی می خوانید خلاصه فهرستی از نسبت قیمت پایه خودروها به قدرت وجی از قلب آن ها منتشر شده در وب سایت autoblog است؛ این اعداد و ارقام در قالب چند گروه بر اساس قدرت پیشرانه طبقه بندی شده و برای جلوگیری از خستگی شاید عده ای خوانندگان از آوردن جزئیات پرهیز شده است.

(عدد سوم میزان پرداختی به ازای هر اسب بخار برحسب دلار است)

کمتر از 100 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

100 الی 200 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

200 الی 300 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

300 الی 400 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

400 الی 500 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

500 الی 600 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

بیش از 600 اسب بخار

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟

 چه قدرت پول برای چقدر قدرت؟مشاهده متن کامل ...
upsonline
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس eximpowr ex800pt series 600-800va ups

یو پی اس eximpower series 30-100 kva ups

یو پی اس eximpower livid series 1-10 kva ups

یو پی اس eximpower ex1030kpt series 10-20kva ups

یو پی اس eximpoer ex1030pt series 1-3kva ups

یو پی اس exim power trix series 10-20 kva ups

یو پی اس exim power cript series 4-24 kva ups

یو پی اس رک مونت power kr-rm series 1-3kva

یو پی اس رک مونت power kr-rm series 6-10kva

یو پی اس ۳ فاز power aj300 series 100-300kva

یو پی اس ۳ فاز power aj300 series 10-80kva

یو پی اس ۳ فاز power ds-300 series 10-200kva

یو پی اس ۳ فاز power fr-33 series 10-30kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power aj200 10-30kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power fr31 10-30kva

یو پی اس ۳ فاز به تک فاز power kr31 10-30kva

یو پی اس تک فاز power ki-11 series 1-6kva

یو پی اس تک فاز power kr-11 series 1-6kva

یو پی اس تک فاز power fr-11 series 10-60kva

یو پی اس apc smart-ups rt tower/rack 6kva

یو پی اس apc smart-ups rt tower/rack mountable

یو پی اس mge galaxy 5000

یو پی اس mge galaxy 3500

یو پی اس mge galaxy 7000مشاهده متن کامل ...
hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
درخواست حذف اطلاعات

quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 1
hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
the hpe storeever msl tape libraries meet demanding storage requirement of businessess needing unattended backup, disaster
recovery, or archive capability. the msl libraries offer a broad choice of storage capacity and technology including lto-7, lto-6,
lto-5, or lto-4, ultrium tape drives. web-based remote mana ent makes the msl libraries easily managed from across the
room or across the globe, eliminating the need for remote office it staff. quickly and simply manage the tape media both in and
out of the library with the standard bar code reader, configurable mail slots, and multiple 12-slot removable magazines. if a tape
were lost or stolen, protect important business data from unauthorized access with data encryption options. msl library
investment protection and uncertain data growth are easily managed within the msl library portfolio. quickly increase capacity
and/or performance with tool-free drive upgrades in the msl2024 or 4048, or move tape drive kitss to the msl6480 for library
scalability and additional enterprise cl features. proactively receive detailed information about your msl libraries with
tape ure. information about the library, drives, and media are all monitored for utilization, operational performance, and life and
health information. prevent problems before they occur by proactively receiving notification if any library, drive or tape media
parameters fall below hewlett packard enterprise recommended standards.
hpe storeever msl2024 tape library
hpe storeever msl4048 tape library
key features • exceptional storage density: up to 360 tb with msl2024, 720tb with an msl4048, and up
to 8,400tb of with an msl6480 ((capacity based upon 2.5:1 compression using lto-7 tape
cartridges)
• easy-to-use web-based remote mana ent
• integrated bar code reader
• tool-free tape drive upgrades
• leverage tape drives in an msl2024 or 4048 into an msl6480 for investment protection.
• customer upgradeable redundant power supply in the msl4048.
• multiple interface choices available (fc or sas)
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 2
• removable magazines with user-configurable mail slots
• easy-to-enable aes 256-bit embedded hardware encryption with compression
• extensive os and software compatibility testing
• proven high reliability
• achieve the highest level of encryption security to secure confidential business information
while meeting compliance guidelines with the hpe 1/8 g2 & msl encryption kit or kmip 1.2
encryption key manager license.
• proactively monitor utilization, operational performance, and overall life and health of the
drives and media with tape ure and tape ure a nced.
• quick, easy, and affordable capacity growth.
manageability the msl tape libraries come with web-based remote manageability so they can be easily monitored
and managed from across the room or across the globe. functions included in the mana ent tool
include:
• status information on the drive and system
• system configuration operations and reporting
• system error and status logs
• library and drive firmware upgrade capabilities
• diagnostic tests and information
• cartridge movement for maintenance and mana ent purposes
• cleaning cartridge support
• security and access control
• snmp support for ip communication
• partitioning and encryption mana ent
• https capable
• ipv6 and ipv4 network protocol support
tape ure hpe tape ure makes managing, optimizing and archiving on the hpe storeever msl tape libraries
easier. tape ure provides comprehensive summaries and detailed information about the status,
performance, utilization, and health of all tape drives and cartridges. tape ure utilization and
performance reporting features allow you to optimize the use of your existing hpe msl tape libraries
to make informed purchasing decisions if an increase in capacity is needed.
• modify backup schedules to make best use of the drives and tapes available and evenly
distribute their workload
• predict and prevent failures through early warnings and recommended service actions
• determine if each drive and each tape is experiencing a high (or low) rate of usage
• know when to retire tapes
• find out the compression ratios actually achieved
tape ure builds a database of drive and tape history information that you can export as .csv
(comma-separated-value) files and import into excel or other tools to create pivot-charts, pie charts
and bar charts for g hical presentation or further analysis. this data can be automatically exported
on a schedule or on demand and written to a local or network drive where analysis scripts can also be
run.
tape ure real time alerts notify instantly if drive and data quality standards are not being achieved:
• in-depth analysis pinpoints if drive, tape or data characteristics fall below hewlett packard
enterprise backup and archiving standards
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 3
• view alerts and statistics is real-time in the command view tl gui
tape ure a nced hpe storeever tape ure a nced software is a licensed feature thatt leverages the information
from tape ure but will additionally provide an intuitive, easy to use dashboard, and a nce
analytics feature for performance, health and utilization related to tape libraries, drives and cartridges.
a nced analytics feature makes use of predictive analytics to predict the likelihood of failures,
bottlenecks and load balancing issues in the tape infrastructure. it has unique capabilities of analytics
around drive health and life as well as cartridge health and life.
tape ure a nced is well integrated into hpe command view tl software for a single pane of
gl mana ent, monitoring and analytics. hpe tape ure a nced software provides a
dashboard display with pie charts, live and historical g hs for performance, health and utilization
data, and highlights issues in the tape infrastructure.
note: commandview tl is a required pre-requisite for tape ure a nced.
easy installation the msl tape libraries are shipped as a rack-ready unit. the rack mount hardware included with the
library allows installation in a variety of hpe racks. for more information on the hpe rack offerings,
please see the following url:
http:/www.hpe.com/info/rackandpower.html
partitioning the msl tape libraries now include the ability to be configured as a partitioned library. msl libraries
may be configured with up to one partition per drive; four partitions if four drives are installed.
partitioning allows each partitioned library to be presented to the host as an independent library,
separate from other partitions in the library. hosts for each partition own independent sets of media
and can use isv software that is different from the other partitions allowing maximum flexibility and
utilization of the msl library.
proven reliability with a rating of 2,000,000 robot load/unload cycles, the msl tape libraries provides necessary high
reliability for today's demanding environment. to improve reliability and longevity, all hpe ultrium
products feature data rate matching (drm). this allows the tape drive to dynamically and
continuously adjust the speed of the drive, to match the speed of the host or network. this increases
performance, reduces mechanical wear on the tape drive and extends tape life.
disaster recovery and
security
removable media also has the a ntage that data is held 'offline' which means that archive data on
tape has the additional level of protection from the threats to on-line data from viruses, ers and
cyber-attacks. lto-6 ultrium tape drives include hardware based data encryption to prevent
unauthorized access to data at rest and cartridges are available with write-once-read-many (worm)
capability to prevent accidental overwriting of data archived on the tape. both worm and hardware
data encryption features help organizations to comply with increased data security regulations
data encryption the hpe msl tape libraries offers multiple options for data encryption, depending on the
requirements for policy, regulation, compliance, and centralized key mana ent.
protect the confidentiality and integrity of your data:
the hpe 1/8 g2 & msl encryption kit provides a library-enabled encryption solution that greatly
enhances data privacy, confidentiality, and integrity of your critical business data while supporting
compliance requirements. while there are a wide range of encryption solutions available, the hpe
1/8 g2 & msl encryption kit is intended to be an easy and affordable library-enabled solution for
small businesses.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 4
the encryption kit includes two usb key server tokens, product documentation, and firmware
support. one encryption kit is needed per library or autoloader and it must be physically accessible
so that the usb token can be inserted into the automation device. one of the two tokens will plug
into the usb port in the autoloader or library and will generate and maintain encryption keys for the
lto-7, lto-6, lto-5 and lto-4 drives/libraries. the usb key server token uses a hardware
random number generator, p word authentication, and digital envelopes for strong encryption
keys and security operations. the encryption kit provides a self-contained solution for autoloaders
and msl libraries with no additional software, pcs, or servers required or involved.
protect critical data across an enterprise:
to meet requirements for larger scale encryption key managers, the hpe msl tape libraries
supports kmip 1.2 compliant key managers. with the purchase of the kmip encryption license, the
1/8 g2 tape autoloader and msl libraries will be able to request encryption keys from kmip 1.2
compliant key managers, for data encryption and key mana ent.
for more information on all supported key mana ent servers, please visit:
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
serviceability modular in design, the msl tape libraries has easily replaceable components minimizing the meantime-to-repair
on the unit. replaceable components include the tape drive, the magazines, the power
supply and the controller board. hpe library and tape tools (l&tt) provides easy access to thee msl
error log, generates support tickets, and enables firmware s. l&tt can be ed for
free at: http://www.hpe.com/support/tapetools.
lto ultrium technology hpe lto (linear tape open) ultrium tape drives use best of breed technology. by taking the best
features from other tape technologies and combining them into a single new technology, ultrium tape
drives are in a league of their own. inclusion of innovative features such as adaptive tape speed (ats)
ensure that ultrium drives can meet the performance and reliability demands of a library environment.
lto technology is an open industry standard format; thus data written on hpe ultrium tape drives
can be interchanged directly with ultrium tape drives from other vendors.
hpe lto tape drives and automation products are founded on the lto open standard and adhere to
the published lto format roadmap to generation 8 at 32tb of compressed capacity per cartridge by
generation 8. with in-built two generation backwards compatibility, lto customers can be ured of
investment protection.
data rate matching data rate matching combines sophisticated buffer mana ent with variable tape drive motor speeds
to match the tape drive transfer rate to the host output. . this feature ensures that the tape drive
continues to stream data regardless of the environment, and brings three big a ntages:
• it optimizes performance and maximizes overall efficiency, allowing the drive to respond
immediately to any data speed changes from the host.
• it minimizes rewinding and repositioning of the tape, significantly reducing physical wear and
increasing reliability.
• it minimizes the power requirements for the drive by reducing the number of repositions
needed.
lto ultrium tape drive ats data transfer rate range (native)
hpe lto-7 ultrium 15000 101 to 300 mb/s
hpe lto-6 ultrium 6250 54 to 160 mb/s
hpe lto-5 ultrium 3280/3000 47 to 140 mb/s
hpe lto-4 ultrium 1840 40 to 120 mb/s
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 5
hpe lto-4 ultrium 1760 35 to 80 mb/s
hpe lto-3 ultrium 920 26 to 60 mb/s
hpe ultrium worm critical to the success of data retention policies in highly regulated environments is the ability to store
and manage data in an unalterable state. following stringent guidelines set forth by regulatory
agencies such as the sec and hippa, it organizations must now integrate new solutions and policies
that can verify the integrity of stored data for periods that can extend well beyond seven years.
every generation of lto ultrium since lto-3 tape drives feature the ability to archive and store data
in a read-only, non-rewriteable format that meets the most stringent regulatory guidelines. using a
combination of integrated fail-safe features in the drive firmware, cartridge memory, and tape
formatting, lto ultrium provides the ability to archive large amounts of data for periods of up to 30
years in a secure, untampered state. ultrium tape drives include support for both rewritable and worm
media providing for a secure, long-term archiving solution into any data protection strategy. lto
ultrium worm provides the following a ntages:
• a single drive to support all backup and archiving needs
• two distinctive tape cartridges to easily distinguish and manage both rewriteable and worm
data cartridges
• a specially designed worm data cartridge with multiple integrated fail-safe features to
prevent accidental or intentional overwriting of data
• high-capacity, low-cost hpe worm media that can store up to 6.25 tb (2.5:1 compression)
of data on a single data cartridge
• support from many backup and archiving software vendors, providing the most
comprehensive and mainstream support in the industry
• the lto open standard that offers greater choice and compatibility across all third- and
fourth-generation ultrium products
note: while all hpe lto-7, lto-6, lto-5, lto-4, and lto-3 ultrium tape drives support lto
ultrium worm media, some lto ultrium tape drives from other manufacturers may not include
read and write support for lto ultrium worm media. for non-hpe lto ultrium tape drives, please
check the manufacturers' specifications to ensure this support is provided if you are using your
worm media. if worm support is not provided, the drive will eject the worm tape cartridge
immediately upon insertion into to the tape drive
hpe data protector
software
hpe data protector software automates high performance backup and recovery, from disk or tape,
over unlimited distances, to enable 24x7 business continuity and improve it resource utilization. data
protector software responds to the pressure for lower it costs and greater operational efficiency by
offering acquisition and deployment costs which are 30 - 70 % less than competition. the license
model is very simple and easy to understand, helping to reduce complexity. extensive scalability and
features for continuous backup and recovery operations enable growth with a single product. a superb
solution, no other software can integrate better with the hewlett packard enterprise market-leading
line of disk and tape family of products, as well as with other heterogeneous storage infrastructures. as
an integral component of the fast-growing hewlett packard enterprise software portfolio, which
includes storage resource mana ent, archiving, replication, and device mana ent software, data
protector software also fully integrates with the hpe mana ent solutions, allowing managing data
protection as an essential element of an overall it service. this solution offers the unique a ntage of
being able to source hardware, software, and award winning service offerings from a single, trusted
source.
data protector software simplifies the use of complex backup and recovery procedures with the fastest
installation, automated routine tasks, and easy-to-use features. the centralized multi-site mana ent
easily allows implementing multi-site changes, adapting in real time to changing business
requirements. appropriate for medium and large companies in any industry, data protector software is
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 6
the ideal solution to reduce it costs and complexity while remaining reliable and scalable to grow from
single server environments to the largest distributed enterprise infrastructures.
for further information, please visit our web page at: http://www.hpe.com/storage/dataprotector
hpe storeopen
automation
hpe storeopen automation is a free able application that extends the ltfs capability to
hpe autoloaders, hpe msl and esl tape libraries. by simply mounting the tape autoloader or library
as a file system, the intuitive hpe storeopen automation interface makes it easier to copy, rename,
create or move files. when a cartridge folder is selected for use, that tape is automatically moved to an
available tape drive.
when two drives are present, hpe storeopen automation supports tape-to-tape operations. hpe
storeopen automation takes a ntage of other standard hpe tape library features including data
encryption and hpe tape ure.
for more information, including user guide, s and compatibility, visit:
http://www.hpe.com/storage/hpstoreopen
hpe storeever archive
manager
80% of your data is rarely or never accessed after 90 days of creation. however, the business value of
much of this data means it still has to be retained and readily available over extended periods of time.
imagine the efficiencies and risk reduction you could achieve by moving this static data from your tier
1 production environment to an intelligent archive optimized for easy access, low cost and reliable
long-term retention? hpe storeever archive manager software solutions creates an intelligent archive
by combining the accessibility of flash with the economics, scalability and reliability of tape. it enables
you to easily save, search, and retrieve data directly from a cost effective and self-protecting hpe
storeever archive tier. hpe storeever archive manager software solutions lets you easily identify and
migrate inactive data from your primary storage and backup cycle automatically and based on policy.
you can maintain transparent access to your data, even after it has been archived. hpe storeever
archive manager software solutions stores data in the linear tape file system (ltfs) open standard,
supporting data transportability and long-term data accessibility.
for further information, please visit our web page at:
https://www.hpe.com/storage/archivemanager
hpe library and tape
tools
the msl tape libraries are supported on hp's industry-leading diagnostic tool - hpe library and
tape tools (l&tt). l&tt is a single, convenient program that is easy to install and simple to operate.
l&tt's intuitive user interface eliminates the need for training and deploys in less than five minutes.
this robust diagnostic tool is designed for both the experienced professional and the untrained
administrator. it ensures product integrity through self-diagnostics and fast resolution to device
concerns. additional information on l&tt plus information can be found at:
http://www.hpe.com/support/tapetools.
hpe storage media hewlett packard enterprise recommends that you use hp-branded cartridges in the msl tape
libraries to ure the highest level of protection for your valuable data. the test program for hewlett
packard enterprise media is the most thorough and comprehensive in the industry.
all hpe cartridges must isfy an exhaustive battery of additional tests that relate directly to real life
situations, where real data and real businesses are at stake. the benefit of the hewlett packard
enterprise brand specification for media is consistent quality. through the testing of thousands of hpe
drives and hpe cartridges, the ideal formulation for backup performance is defined and then
continuously monitored. this hugely resource-intensive process is unique to hewlett packard
enterprise and affords deep insight into the hp+hpe backup solution for a wide range of
environments and duty cycles. your best choice for ease of support and maximum dependability is to
use hp-branded ultrium cartridges at all times. correctly labeling your media will allow the library to
quickly determine media and drive compatibility.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 7
factory express
portfolio for servers and
storage
hpe factory express offers configuration, customization, integration and deployment services for hpe
servers and storage products. customers can choose how their factory solutions are built, tested,
integrated, shipped and deployed. customization must comply with all relevant product specifications
and factory supported configurations. factory express offers service packages for simple configuration,
racking, installation, complex configuration and design services as well as individual factory services,
such as image loading, et tagging, and custom packaging. hewlett packard enterprise products
supported through factory express include a wide array of servers and storage: hpe integrity, hpe
proliant, hpe proliant server blades, hpe bladesystem, and hpe 9000 servers as well as msa,
va7 , eva, and xp disk arrays, rackable tape libraries and configurable network switches.
type of service support varies by platform and product family. for more information on factory
express services for your specific server model or storage device please contact your sales
representative or go to: http://www.hpe.com/info/factoryexpress.
compatibility hp's extensive compatibility testing program ures that your hpe msl tape libraries work with
leading servers, operating systems, and backup applications - and not just those sold by hp. the msl
libraries work seamlessly in many environments, making them especially suitable if you have a mixed
system environment. for the latest list of servers, workstations, operating systems, and backup
software that support the msl tape libraries, check the hpe data agile bura compatibility matrix
(formerly ebs) at: http://www.hpe.com/storage/buracompatibility.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
service and support and warranty information
page 8
warranty msl2024: the warranty for this product consists of 1-year parts exchange, next business day
msl4048: the warranty for this product consists of 1-year parts exchange, next business day
note: the hpe msl tape libraries warranty includes support for customer self repair (csr). the
tape library cartridges, terminators, external cables, drives, magazines, controller board and power
supplies are mandatory customer self-repair parts. this means both the removal and replacement of
the above parts are designed for easy replacement; the on-site warranty does not extend to these
parts. however, customers may request hpe services to replace these replaceable units (rus) for an
additional charge. also, customers who purchase an hpe support agreement have the option to
perform csr or receive onsite support.
please refer to hewlett packard enterprise's limited warranty statement for further details:
http://h18006.www1.hpe.com/storage/warranty.html
protect your business beyond warranty with hpe support services
hpe technology services delivers confidence, reduces risk and helps customers realize agility and stability. our integrated
portfolio of services for storage help customers reduce costs, optimize data, streamline storage mana ent, and improve backup
and recovery. hpe support services enable you to choose the right service level, length of coverage and response time as you
purchase your new storage solution, giving you full entitlement for the support for need for your it and business.
recommended services hpe foundation care 24x7, three-year support service
hpe foundation care 24x7 gives you access to hpe 24 hours a day, seven days a week for istance
on resolving issues. this service includes need based hardware onsite response within four hours.
simplify your support experience and make hpe your first call to help resolve hardware or software
problems.
https://www.hpe.com/h20195/v2/getdocument.aspx?docname=4aa4-8876enw&cc=us&lc=en
related services hpe esl, msl tape libraries installation and startup
deployment of your hpe midrange storage library (msl) products in san environments:.
• system installation and setup by an hewlett packard enterprise technical specialist
• verification prior to installation that all service prerequisites are met
• delivery of the service at a mutually scheduled convenient time
• provides product installation according to the product specifications
• offers deployment activities that are designed to bring the fibre channel-based tape library
into operation
• helps improve performance
• makes the most of the value of the hpe esl, msl, and eml libraries in an it environment by
leveraging hewlett packard enterprise knowledge in implementing fibre channel-based
systems and solutions
• helps reduce implementation-related disruptions in the it environment
• helps increase system reliability and provides more effective data mana ent
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/5981-7355en.pdf
hpe backup and recovery solution service
id recovery from system downtime can hinge on the efficiency of your backup and recovery
mana ent environment - and on how well that environment is integrated with your storage
infrastructure. but integration processes can be time-consuming and complex, and your it resources
are already stretched thin. where can you find the expert help you need?
for fast, effective integration of your backup solution into an existing or new storage infrastructure,
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
service and support and warranty information
page 9
turn to the storage experts at hpe services. our backup and recovery solution service (brss)
provides end-to-end mana ent of your backup integration process. the brss team works with you
to analyze your business and it environment; develop a comprehensive integration plan and timetable;
design an architecture that suits your critical requirements; install backup software; implement your
solution; and validate your configuration.
• by engaging hewlett packard enterprise to implement hpe data protector, customers' it staff
can stay focused on their core tasks and priorities, resulting in less impact to your business
• professional backup and recovery planning that aligns with customer's business needs and
implementation that reduces project execution time and risk to the storage environment
• hp's expertise with backup and recovery helps ensure issues are avoided
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/5982-7442en.pdf
esupport hpe esupport is a portfolio of technology-based services that ist you with managing your business
environment - from the desktop to the data center.
support portal
the hewlett packard enterprise support portal provides one-stop access to the information, tools and
services you need to manage the daily operations of your it environment.
features include:
• access to self-solve tools (including search technical knowledge base)
• efficient logging and tracking of support cases
• collaboration with other business and it professionals
• of patches and drivers
• access to diagnostic tools
• proactive notification of relevant information
access to certain features of the support portal requires a hewlett packard enterprise service
agreement. to access the support portal, visit: http://www.hpe.com/support
customer technical
training
consider education as an integral part of your strategy to get the best return on investment for your
hpe storage solution. hewlett packard enterprise offers a variety of training courses on storage
software, networking, archiving and disk storage systems. our cl es are available in many delivery
modalities from traditional instructor-led courses at one of our 80 training centers worldwide to on-site
training customized to your needs or online. http://www.hpe.com/learn/storage
hpe services awards hpe services continues to be recognized for service and support excellence by customers, partners,
industry organizations and publications around the world. recent honors and award reflect our services
team's dedications, technical expertise, professionalism and uncompromising commitment to customer
isfaction. for a list of all our awards, please visit:
http://h20219.www2.hpe.com/services/cache/433028-0-0-225-121.htm
additional services
information
for more information about hpe care pack services for storage, please visit:
http://www.hpe.com/services/storage
if you have specific questions, contact your local hewlett packard enterprise representative. contact
information for a representative in your area can be found at "contact hpe" http://www.hpe.com
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 10
step 1 - select base library
hpe storeever msl tape
libraries
description part number
hpe storeever msl2024 0-drive tape library
note: includes 24 slots, zero drives.
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
ak379a
hpe storeever msl4048 0-drive tape library
note: includes 48 slots, zero drives.
ak381a
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
kit contents (for each library):
• one 2.5m pdu power cord, c13/c14, 10a (part number 142257-002)
• one rj-45 ethernet cable
• rack-mount hardware
• flyer for yosemite server backup software*
*note: yosemite server backup basic comes with 30 days of free
maintenance and support. after that time, customers have the option to
upgrade to a retail version with maintenance and support
factory racking factory integrate the msl2024 & 4048 tape libraries with other hpe products
such as hpe proliant servers
note: #0d1 will appear after the tape library part number on the sales order if
hpe factory integration is indicated
#0d1
step 2 - select generation & quantity of ultrium tape drives
select each option as required with quantities specified:
tape drives hpe storeever msl lto-7 ultrium 15000 fc drive upgrade kit
note: half height lto-7 fibre chanel tape drive. for use with the msl2024,
4048 or msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation
note: #0d1 will appear after n7p36a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
n7p36a
hpe storeever msl lto-7 ultrium 15000 sas drive upgrade kit
note: half height lto-7 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation
note: #0d1 will appear after n7p37a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
n7p37a
hpe storeever msl lto-6 ultrium 6250 sas drive upgrade kit
note: half height lto-6 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after c0h27a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
c0h27a
hpe storeever msl lto-6 ultrium 6250 fibre channel drive upgrade kit
note: half height lto-6 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after c0h28a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
c0h28a
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 11
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3000 sas drive upgrade kit
note: half height lto-5 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl540b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl540b
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3000 fibre channel drive upgrade kit
note: half height lto-5 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl544b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl544b
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3280 fibre channel drive upgrade kit
note: full height lto-5 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl535b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl535b
hpe storeever msl lto-4 ultrium 1760 sas drive upgrade kit
note: half height lto-4 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048, , or
6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
ak383b
step 3 - select software licenses
tape ure a nced hpe storeever msl tape ure a nced ltu
a nced analytics feature makes use of predictive analytics to predict the likelihood
of failures, bottlenecks and load balancing issues in the tape infrastructure. it has
unique capabilities of analytics around drive health and life as well as cartridge health
and life.
note: one license needed per library and command view tl must be installed.
note: this is a paper license that will be mailed
tc406a
hpe storeever msl tape ure a nced e-ltu
hpe storeever tape ure a nced software provides a nced analytics for
predictive analysis the likelihood of failures, bottlenecks and load balancing issues in
the tape infrastructure. it has unique capabilities of analytic s around drive health
and life as well as cartridge health and life.
note: one license needed per library and command view tl must be installed.
note: this is an electronically delivered license.
tc406aae
encryption
options/licenses
hpe 1/8 g2 tape autoloader and msl tape library encryption kit
note: for use with new or installed lto-7, lto-6, lto-5 and lto-4 drives for
msl2024/4048/8048/8096 or msl6480 tape libraries. the encryption kit key
server token generate and retain encryption keys for above lto tape drives in
the library. does not require support from isv.
am495a
hpe storeever msl2024/4048/8096 kmip encryption ltu
note: for use with msl2024/4048/8048/8096 tape libraries using lto-6,
tc468a
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 12
lto-5 tape drives. the license will enable secure connectivity with supported
kmip 1.2 compliant key mana ent servers. see the hpe data agile bura
compatibility matrix (formerly ebs) for the list of supported servers.
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
note: this license will be delivered via hard copy in the mail.
note: msl libraries now have the ability to connect to kmip complaint
encryption key managers in fips 140-2 secure mode with hh fc lto-7 tape
drives, which are fips 140-2 certified.
hpe storeever msl2024/4048/8096 kmip encryption e-ltu
note: for use with msl2024/4048/8048/8096 tape libraries using lto-6,
lto-5 tape drives. the license will enable secure connectivity with supported
kmip 1.2 compliant key mana ent servers. see the hpe data agile bura
compatibility matrix (formerly ebs) for the list of supported servers.
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
note: this license will be delivered electronically.
note: msl libraries now have the ability to connect to kmip complaint
encryption key managers in fips 140-2 secure mode with hh fc lto-7 tape
drives, which are fips 140-2 certified.
tc468aae
step 4 - select additional accessories
regional power cords note: one pdu power cord is shipped per library. if not using the included pdu cord mentioned
above (part number 142257-002) please select the correct power cord for your geog hical
location below.
quantity description part number
1 each hp c13 - nema 5-15p us/ca 110v 10amp 1.83m power cord af556a
1 each hp c13 - cee-vii eu 250v 10amp 1.83m power cord af568a
1 each hp c13 - bs-1363a uk/hk/sg 250v 10amp 1.83m power cord af570a
1 each hp c13 - dk-2.5a dk 250v 10amp 1.83m power cord af566a
1 each hp c13 - sev 1011 ch 250v 10amp 1.83m power cord af565a
1 each hp c13 - cei-23-50 it/cl 250v 10amp 1.83m power cord af571a
1 each hp c13 - sabs-164 za 250v 10amp 2.5m power cord af567a
1 each hp c13 - cns-690 tw 110v 13amp 1.83m power cord af561a
1 each hp c13 - gb-1002 cn 250v 10amp 1.83m power cord af557a
1 each hp c13 - jis c8303 jp 100v 12amp 2.0m power cord af572a
1 each hp c13 - as3112-3 au 250v 10amp 2.5m power cord af569a
1 each hp c13 - iram -2073 ar 250v 10a 2.5m power cord af558a
1 each hp c13 - nema 5-15p th/ph 250v 10amp 1.83m power cord af559a
1 each hp c13 - ksc- 8305 kr 250v 10amp 1.83m power cord af560a
1 each hp c13 - si-32 il 250v 10amp 1.83m power cord af564a
1 each hp c13 - is-1293 in 240v 6amp lv 2.0m power cord af562a
warning: this product can only be used with an hpe approved power cord for your specific
geog hic region. use of a non-hpe approved power cord may result in: 1) not meeting individual
country specific safety requirements; 2) insufficient conductor ampacity that could result in
overheating with potential personal injury and/or property damage; and 3) an unapproved power
cord could fracture resulting in the internal contacts being exposed, which potentially could subject
the user to a shock hazard. hewlett packard enterprise disclaims all liability in the event a non-hpe
approved power cord is used.for a complete list of power cord options, please see:
http://www.hpe.com/products/powercords
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
related options
page 13
redundant power
supply upgrade kit
hpe storeever msl redundant power supply upgrade kit
note: for use in the msl4048, 8048 or 8096 tape libraries to add a second
customer-installable power supply into the unit. hpe msl redundant power
supply ships with pdu power cord (c13/c14, 10a, p/n 142257-002). if a user
wishes to connect to hpe msl redundant power supply to 110v us wall outlet
power then the us power cord (p/n af556a) must be ordered separately. if
customers require a power cord, they can check the power cord matrix for the
appropriate cord. please see the ups and pdu cable matrix's on the power
protection page under power cords that lists cable descriptions, requirements,
and specifications for ups and pdu units at the new hpe power cord link @
hpe.com. use the following new link: http://www.hpe.com/products/powercords
ah220a
magazine kits hpe storeever msl2024 ultrium left magazine kit
note: for use in the msl 2024 tape libraries in the left position. user-enabled
mail slots can be configured at either 0 or 1 slot.
ag119a
hpe storeever msl ultrium left magazine kit
note: for use in the msl 4048, 8048, or 8096 tape libraries in either the upper
or lower left position. when used in the lower left position, user-enabled mail slots
can be configured at either 0 or 3 slots.
ag330a
hpe storeever msl ultrium right magazine kit
note: for use only on the right side of the msl 4048, 8048, or 8096 tape
libraries; additional 12-slot magazine for either the right upper or lower position.
note: for use on the right side of the msl 2024 tape libraries; additional 12-
slot magazine for the right position.
ag120a
rack cabinets the msl libraries are supported in a variety of hpe rack offerings, including the hpe intelligent series
racks and the hpe 10000 g2 series racks. for more information on the hpe rack offerings, please
see the following url: http://www.hpe.com/info/rackandpower
note: the msl tape libraries are certified to ship in hpe racks which include a shock pallet. it is
mandatory to use a shock pallet in order to ship racks with equipment installed.
media hpe lto-7 ultrium 15tb rw data cartridge c7977a
hpe lto-7 ultrium no case 960 tape pallet c7977ab
hpe lto-7 ultrium rw 960 tape pallet c7977ad
hpe lto-7 ultrium 15tb eco case data cartridge 20 pack c7977ah
hpe lto-7 ultrium worm data cartridge c7977w
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw data cartridge c7976a
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw 960 tape pallet c7976ad
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp worm data cartridge c7976w
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe rw data cartridge c7976b
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe worm data cartridge c7976bw
hp lto-5 ultrium 3tb rw data cartridge c7975a
hp lto-5 ultrium 3tb worm data cartridge c7975w
hp lto4 ultrium 1.6tb read/write data cartridge c7974a
hp lto4 ultrium 1.6tb worm data tape cartridge c7974w
hp ultrium universal cleaning cartridge c7978a
bar code labels
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
related options
page 14
hpe lto-7 ultrium rw bar code label pack q2014a
hp lto-6 ultrium rw bar code label pack q2013a
hp lto-5 ultrium rw bar code label pack q2011a
hp lto-5 ultrium worm bar code label pack q2012a
hp lto-4 ultrium read/write bar code label pack q2009a
hp lto-4 ultrium worm bar code label pack q2010a
non-custom labeled data cartridges
note: non-custom labels will come pre-labeled with a pre-determined number
sequence.
hpe lto-7 ultrium rw no case custom labeled data cartridge 20 pack c7977ac
hpe lto-7 ultrium non custom labeled data cartridge 20 pack c7977an
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw non custom labeled data cartridge 20 pack c7976an
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe rw non custom labeled data cartridges 20 pack c7976bn
hp lto-5 ultrium non-custom labeled data cartridge 20 pack c7975an
hp lto-4 ultrium 1.6tb non-custom label data cartridge 20 pack c7974an
custom labeled data cartridges
note: custom labeled products allow customers to customize a specific
sequence printed on each label.
hpe lto-7 ultrium 15 tb rw rfid custom labeled data cartridge (20 pack) 7977af
hpe lto-7 ultrium rw custom labeled data cartridge 20 pack c7977al
hpe lto-7 ultrium worm custom labeled data cartridge 20 pack c7977wl
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw custom labeled data cartridge 20 pack c7976al
hp lto-5 rw custom labeled data cartridge 20 pack c7975al
hp lto-5 rw custom labeled no case data cartridge 20 pack c7975ac
hp lto-5 worm custom labeled cartridge 20 pack c7975wl
hp lto-4 ultrium 1.6tb rw custom label data cartridge 20 pack c7974al
hp lto-4 ultrium 1.6tb worm custom label data cartridge 20 pack c7974wl
fc and sas host bus
adapters
the msl libraries are certified with multiple fibre channel and sas host bus and adapters. for the most
current list of supported fc and sas hbas, please see the hpe storage hpe data agile bura compatibility
matrix (formerly ebs) and design guide located at: http://www.hpe.com/storage/buracompatibility.
optical cables om4 lc-lc type cables
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 1m cable qk732a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 2m cable qk733a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 5m cable qk734a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 15m cable qk735a
hp premier flex lc/lc multi-mode om

مشاهده متن کامل ...

hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries introdution
درخواست حذف اطلاعات

quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 1
hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
the hpe storeever msl tape libraries meet demanding storage requirement of businessess needing unattended backup, disaster
recovery, or archive capability. the msl libraries offer a broad choice of storage capacity and technology including lto-7, lto-6,
lto-5, or lto-4, ultrium tape drives. web-based remote mana ent makes the msl libraries easily managed from across the
room or across the globe, eliminating the need for remote office it staff. quickly and simply manage the tape media both in and
out of the library with the standard bar code reader, configurable mail slots, and multiple 12-slot removable magazines. if a tape
were lost or stolen, protect important business data from unauthorized access with data encryption options. msl library
investment protection and uncertain data growth are easily managed within the msl library portfolio. quickly increase capacity
and/or performance with tool-free drive upgrades in the msl2024 or 4048, or move tape drive kitss to the msl6480 for library
scalability and additional enterprise cl features. proactively receive detailed information about your msl libraries with
tape ure. information about the library, drives, and media are all monitored for utilization, operational performance, and life and
health information. prevent problems before they occur by proactively receiving notification if any library, drive or tape media
parameters fall below hewlett packard enterprise recommended standards.
hpe storeever msl2024 tape library
hpe storeever msl4048 tape library
key features • exceptional storage density: up to 360 tb with msl2024, 720tb with an msl4048, and up
to 8,400tb of with an msl6480 ((capacity based upon 2.5:1 compression using lto-7 tape
cartridges)
• easy-to-use web-based remote mana ent
• integrated bar code reader
• tool-free tape drive upgrades
• leverage tape drives in an msl2024 or 4048 into an msl6480 for investment protection.
• customer upgradeable redundant power supply in the msl4048.
• multiple interface choices available (fc or sas)
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 2
• removable magazines with user-configurable mail slots
• easy-to-enable aes 256-bit embedded hardware encryption with compression
• extensive os and software compatibility testing
• proven high reliability
• achieve the highest level of encryption security to secure confidential business information
while meeting compliance guidelines with the hpe 1/8 g2 & msl encryption kit or kmip 1.2
encryption key manager license.
• proactively monitor utilization, operational performance, and overall life and health of the
drives and media with tape ure and tape ure a nced.
• quick, easy, and affordable capacity growth.
manageability the msl tape libraries come with web-based remote manageability so they can be easily monitored
and managed from across the room or across the globe. functions included in the mana ent tool
include:
• status information on the drive and system
• system configuration operations and reporting
• system error and status logs
• library and drive firmware upgrade capabilities
• diagnostic tests and information
• cartridge movement for maintenance and mana ent purposes
• cleaning cartridge support
• security and access control
• snmp support for ip communication
• partitioning and encryption mana ent
• https capable
• ipv6 and ipv4 network protocol support
tape ure hpe tape ure makes managing, optimizing and archiving on the hpe storeever msl tape libraries
easier. tape ure provides comprehensive summaries and detailed information about the status,
performance, utilization, and health of all tape drives and cartridges. tape ure utilization and
performance reporting features allow you to optimize the use of your existing hpe msl tape libraries
to make informed purchasing decisions if an increase in capacity is needed.
• modify backup schedules to make best use of the drives and tapes available and evenly
distribute their workload
• predict and prevent failures through early warnings and recommended service actions
• determine if each drive and each tape is experiencing a high (or low) rate of usage
• know when to retire tapes
• find out the compression ratios actually achieved
tape ure builds a database of drive and tape history information that you can export as .csv
(comma-separated-value) files and import into excel or other tools to create pivot-charts, pie charts
and bar charts for g hical presentation or further analysis. this data can be automatically exported
on a schedule or on demand and written to a local or network drive where analysis scripts can also be
run.
tape ure real time alerts notify instantly if drive and data quality standards are not being achieved:
• in-depth analysis pinpoints if drive, tape or data characteristics fall below hewlett packard
enterprise backup and archiving standards
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 3
• view alerts and statistics is real-time in the command view tl gui
tape ure a nced hpe storeever tape ure a nced software is a licensed feature thatt leverages the information
from tape ure but will additionally provide an intuitive, easy to use dashboard, and a nce
analytics feature for performance, health and utilization related to tape libraries, drives and cartridges.
a nced analytics feature makes use of predictive analytics to predict the likelihood of failures,
bottlenecks and load balancing issues in the tape infrastructure. it has unique capabilities of analytics
around drive health and life as well as cartridge health and life.
tape ure a nced is well integrated into hpe command view tl software for a single pane of
gl mana ent, monitoring and analytics. hpe tape ure a nced software provides a
dashboard display with pie charts, live and historical g hs for performance, health and utilization
data, and highlights issues in the tape infrastructure.
note: commandview tl is a required pre-requisite for tape ure a nced.
easy installation the msl tape libraries are shipped as a rack-ready unit. the rack mount hardware included with the
library allows installation in a variety of hpe racks. for more information on the hpe rack offerings,
please see the following url:
http:/www.hpe.com/info/rackandpower.html
partitioning the msl tape libraries now include the ability to be configured as a partitioned library. msl libraries
may be configured with up to one partition per drive; four partitions if four drives are installed.
partitioning allows each partitioned library to be presented to the host as an independent library,
separate from other partitions in the library. hosts for each partition own independent sets of media
and can use isv software that is different from the other partitions allowing maximum flexibility and
utilization of the msl library.
proven reliability with a rating of 2,000,000 robot load/unload cycles, the msl tape libraries provides necessary high
reliability for today's demanding environment. to improve reliability and longevity, all hpe ultrium
products feature data rate matching (drm). this allows the tape drive to dynamically and
continuously adjust the speed of the drive, to match the speed of the host or network. this increases
performance, reduces mechanical wear on the tape drive and extends tape life.
disaster recovery and
security
removable media also has the a ntage that data is held 'offline' which means that archive data on
tape has the additional level of protection from the threats to on-line data from viruses, ers and
cyber-attacks. lto-6 ultrium tape drives include hardware based data encryption to prevent
unauthorized access to data at rest and cartridges are available with write-once-read-many (worm)
capability to prevent accidental overwriting of data archived on the tape. both worm and hardware
data encryption features help organizations to comply with increased data security regulations
data encryption the hpe msl tape libraries offers multiple options for data encryption, depending on the
requirements for policy, regulation, compliance, and centralized key mana ent.
protect the confidentiality and integrity of your data:
the hpe 1/8 g2 & msl encryption kit provides a library-enabled encryption solution that greatly
enhances data privacy, confidentiality, and integrity of your critical business data while supporting
compliance requirements. while there are a wide range of encryption solutions available, the hpe
1/8 g2 & msl encryption kit is intended to be an easy and affordable library-enabled solution for
small businesses.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 4
the encryption kit includes two usb key server tokens, product documentation, and firmware
support. one encryption kit is needed per library or autoloader and it must be physically accessible
so that the usb token can be inserted into the automation device. one of the two tokens will plug
into the usb port in the autoloader or library and will generate and maintain encryption keys for the
lto-7, lto-6, lto-5 and lto-4 drives/libraries. the usb key server token uses a hardware
random number generator, p word authentication, and digital envelopes for strong encryption
keys and security operations. the encryption kit provides a self-contained solution for autoloaders
and msl libraries with no additional software, pcs, or servers required or involved.
protect critical data across an enterprise:
to meet requirements for larger scale encryption key managers, the hpe msl tape libraries
supports kmip 1.2 compliant key managers. with the purchase of the kmip encryption license, the
1/8 g2 tape autoloader and msl libraries will be able to request encryption keys from kmip 1.2
compliant key managers, for data encryption and key mana ent.
for more information on all supported key mana ent servers, please visit:
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
serviceability modular in design, the msl tape libraries has easily replaceable components minimizing the meantime-to-repair
on the unit. replaceable components include the tape drive, the magazines, the power
supply and the controller board. hpe library and tape tools (l&tt) provides easy access to thee msl
error log, generates support tickets, and enables firmware s. l&tt can be ed for
free at: http://www.hpe.com/support/tapetools.
lto ultrium technology hpe lto (linear tape open) ultrium tape drives use best of breed technology. by taking the best
features from other tape technologies and combining them into a single new technology, ultrium tape
drives are in a league of their own. inclusion of innovative features such as adaptive tape speed (ats)
ensure that ultrium drives can meet the performance and reliability demands of a library environment.
lto technology is an open industry standard format; thus data written on hpe ultrium tape drives
can be interchanged directly with ultrium tape drives from other vendors.
hpe lto tape drives and automation products are founded on the lto open standard and adhere to
the published lto format roadmap to generation 8 at 32tb of compressed capacity per cartridge by
generation 8. with in-built two generation backwards compatibility, lto customers can be ured of
investment protection.
data rate matching data rate matching combines sophisticated buffer mana ent with variable tape drive motor speeds
to match the tape drive transfer rate to the host output. . this feature ensures that the tape drive
continues to stream data regardless of the environment, and brings three big a ntages:
• it optimizes performance and maximizes overall efficiency, allowing the drive to respond
immediately to any data speed changes from the host.
• it minimizes rewinding and repositioning of the tape, significantly reducing physical wear and
increasing reliability.
• it minimizes the power requirements for the drive by reducing the number of repositions
needed.
lto ultrium tape drive ats data transfer rate range (native)
hpe lto-7 ultrium 15000 101 to 300 mb/s
hpe lto-6 ultrium 6250 54 to 160 mb/s
hpe lto-5 ultrium 3280/3000 47 to 140 mb/s
hpe lto-4 ultrium 1840 40 to 120 mb/s
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 5
hpe lto-4 ultrium 1760 35 to 80 mb/s
hpe lto-3 ultrium 920 26 to 60 mb/s
hpe ultrium worm critical to the success of data retention policies in highly regulated environments is the ability to store
and manage data in an unalterable state. following stringent guidelines set forth by regulatory
agencies such as the sec and hippa, it organizations must now integrate new solutions and policies
that can verify the integrity of stored data for periods that can extend well beyond seven years.
every generation of lto ultrium since lto-3 tape drives feature the ability to archive and store data
in a read-only, non-rewriteable format that meets the most stringent regulatory guidelines. using a
combination of integrated fail-safe features in the drive firmware, cartridge memory, and tape
formatting, lto ultrium provides the ability to archive large amounts of data for periods of up to 30
years in a secure, untampered state. ultrium tape drives include support for both rewritable and worm
media providing for a secure, long-term archiving solution into any data protection strategy. lto
ultrium worm provides the following a ntages:
• a single drive to support all backup and archiving needs
• two distinctive tape cartridges to easily distinguish and manage both rewriteable and worm
data cartridges
• a specially designed worm data cartridge with multiple integrated fail-safe features to
prevent accidental or intentional overwriting of data
• high-capacity, low-cost hpe worm media that can store up to 6.25 tb (2.5:1 compression)
of data on a single data cartridge
• support from many backup and archiving software vendors, providing the most
comprehensive and mainstream support in the industry
• the lto open standard that offers greater choice and compatibility across all third- and
fourth-generation ultrium products
note: while all hpe lto-7, lto-6, lto-5, lto-4, and lto-3 ultrium tape drives support lto
ultrium worm media, some lto ultrium tape drives from other manufacturers may not include
read and write support for lto ultrium worm media. for non-hpe lto ultrium tape drives, please
check the manufacturers' specifications to ensure this support is provided if you are using your
worm media. if worm support is not provided, the drive will eject the worm tape cartridge
immediately upon insertion into to the tape drive
hpe data protector
software
hpe data protector software automates high performance backup and recovery, from disk or tape,
over unlimited distances, to enable 24x7 business continuity and improve it resource utilization. data
protector software responds to the pressure for lower it costs and greater operational efficiency by
offering acquisition and deployment costs which are 30 - 70 % less than competition. the license
model is very simple and easy to understand, helping to reduce complexity. extensive scalability and
features for continuous backup and recovery operations enable growth with a single product. a superb
solution, no other software can integrate better with the hewlett packard enterprise market-leading
line of disk and tape family of products, as well as with other heterogeneous storage infrastructures. as
an integral component of the fast-growing hewlett packard enterprise software portfolio, which
includes storage resource mana ent, archiving, replication, and device mana ent software, data
protector software also fully integrates with the hpe mana ent solutions, allowing managing data
protection as an essential element of an overall it service. this solution offers the unique a ntage of
being able to source hardware, software, and award winning service offerings from a single, trusted
source.
data protector software simplifies the use of complex backup and recovery procedures with the fastest
installation, automated routine tasks, and easy-to-use features. the centralized multi-site mana ent
easily allows implementing multi-site changes, adapting in real time to changing business
requirements. appropriate for medium and large companies in any industry, data protector software is
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 6
the ideal solution to reduce it costs and complexity while remaining reliable and scalable to grow from
single server environments to the largest distributed enterprise infrastructures.
for further information, please visit our web page at: http://www.hpe.com/storage/dataprotector
hpe storeopen
automation
hpe storeopen automation is a free able application that extends the ltfs capability to
hpe autoloaders, hpe msl and esl tape libraries. by simply mounting the tape autoloader or library
as a file system, the intuitive hpe storeopen automation interface makes it easier to copy, rename,
create or move files. when a cartridge folder is selected for use, that tape is automatically moved to an
available tape drive.
when two drives are present, hpe storeopen automation supports tape-to-tape operations. hpe
storeopen automation takes a ntage of other standard hpe tape library features including data
encryption and hpe tape ure.
for more information, including user guide, s and compatibility, visit:
http://www.hpe.com/storage/hpstoreopen
hpe storeever archive
manager
80% of your data is rarely or never accessed after 90 days of creation. however, the business value of
much of this data means it still has to be retained and readily available over extended periods of time.
imagine the efficiencies and risk reduction you could achieve by moving this static data from your tier
1 production environment to an intelligent archive optimized for easy access, low cost and reliable
long-term retention? hpe storeever archive manager software solutions creates an intelligent archive
by combining the accessibility of flash with the economics, scalability and reliability of tape. it enables
you to easily save, search, and retrieve data directly from a cost effective and self-protecting hpe
storeever archive tier. hpe storeever archive manager software solutions lets you easily identify and
migrate inactive data from your primary storage and backup cycle automatically and based on policy.
you can maintain transparent access to your data, even after it has been archived. hpe storeever
archive manager software solutions stores data in the linear tape file system (ltfs) open standard,
supporting data transportability and long-term data accessibility.
for further information, please visit our web page at:
https://www.hpe.com/storage/archivemanager
hpe library and tape
tools
the msl tape libraries are supported on hp's industry-leading diagnostic tool - hpe library and
tape tools (l&tt). l&tt is a single, convenient program that is easy to install and simple to operate.
l&tt's intuitive user interface eliminates the need for training and deploys in less than five minutes.
this robust diagnostic tool is designed for both the experienced professional and the untrained
administrator. it ensures product integrity through self-diagnostics and fast resolution to device
concerns. additional information on l&tt plus information can be found at:
http://www.hpe.com/support/tapetools.
hpe storage media hewlett packard enterprise recommends that you use hp-branded cartridges in the msl tape
libraries to ure the highest level of protection for your valuable data. the test program for hewlett
packard enterprise media is the most thorough and comprehensive in the industry.
all hpe cartridges must isfy an exhaustive battery of additional tests that relate directly to real life
situations, where real data and real businesses are at stake. the benefit of the hewlett packard
enterprise brand specification for media is consistent quality. through the testing of thousands of hpe
drives and hpe cartridges, the ideal formulation for backup performance is defined and then
continuously monitored. this hugely resource-intensive process is unique to hewlett packard
enterprise and affords deep insight into the hp+hpe backup solution for a wide range of
environments and duty cycles. your best choice for ease of support and maximum dependability is to
use hp-branded ultrium cartridges at all times. correctly labeling your media will allow the library to
quickly determine media and drive compatibility.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
product highlights
page 7
factory express
portfolio for servers and
storage
hpe factory express offers configuration, customization, integration and deployment services for hpe
servers and storage products. customers can choose how their factory solutions are built, tested,
integrated, shipped and deployed. customization must comply with all relevant product specifications
and factory supported configurations. factory express offers service packages for simple configuration,
racking, installation, complex configuration and design services as well as individual factory services,
such as image loading, et tagging, and custom packaging. hewlett packard enterprise products
supported through factory express include a wide array of servers and storage: hpe integrity, hpe
proliant, hpe proliant server blades, hpe bladesystem, and hpe 9000 servers as well as msa,
va7 , eva, and xp disk arrays, rackable tape libraries and configurable network switches.
type of service support varies by platform and product family. for more information on factory
express services for your specific server model or storage device please contact your sales
representative or go to: http://www.hpe.com/info/factoryexpress.
compatibility hp's extensive compatibility testing program ures that your hpe msl tape libraries work with
leading servers, operating systems, and backup applications - and not just those sold by hp. the msl
libraries work seamlessly in many environments, making them especially suitable if you have a mixed
system environment. for the latest list of servers, workstations, operating systems, and backup
software that support the msl tape libraries, check the hpe data agile bura compatibility matrix
(formerly ebs) at: http://www.hpe.com/storage/buracompatibility.
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
service and support and warranty information
page 8
warranty msl2024: the warranty for this product consists of 1-year parts exchange, next business day
msl4048: the warranty for this product consists of 1-year parts exchange, next business day
note: the hpe msl tape libraries warranty includes support for customer self repair (csr). the
tape library cartridges, terminators, external cables, drives, magazines, controller board and power
supplies are mandatory customer self-repair parts. this means both the removal and replacement of
the above parts are designed for easy replacement; the on-site warranty does not extend to these
parts. however, customers may request hpe services to replace these replaceable units (rus) for an
additional charge. also, customers who purchase an hpe support agreement have the option to
perform csr or receive onsite support.
please refer to hewlett packard enterprise's limited warranty statement for further details:
http://h18006.www1.hpe.com/storage/warranty.html
protect your business beyond warranty with hpe support services
hpe technology services delivers confidence, reduces risk and helps customers realize agility and stability. our integrated
portfolio of services for storage help customers reduce costs, optimize data, streamline storage mana ent, and improve backup
and recovery. hpe support services enable you to choose the right service level, length of coverage and response time as you
purchase your new storage solution, giving you full entitlement for the support for need for your it and business.
recommended services hpe foundation care 24x7, three-year support service
hpe foundation care 24x7 gives you access to hpe 24 hours a day, seven days a week for istance
on resolving issues. this service includes need based hardware onsite response within four hours.
simplify your support experience and make hpe your first call to help resolve hardware or software
problems.
https://www.hpe.com/h20195/v2/getdocument.aspx?docname=4aa4-8876enw&cc=us&lc=en
related services hpe esl, msl tape libraries installation and startup
deployment of your hpe midrange storage library (msl) products in san environments:.
• system installation and setup by an hewlett packard enterprise technical specialist
• verification prior to installation that all service prerequisites are met
• delivery of the service at a mutually scheduled convenient time
• provides product installation according to the product specifications
• offers deployment activities that are designed to bring the fibre channel-based tape library
into operation
• helps improve performance
• makes the most of the value of the hpe esl, msl, and eml libraries in an it environment by
leveraging hewlett packard enterprise knowledge in implementing fibre channel-based
systems and solutions
• helps reduce implementation-related disruptions in the it environment
• helps increase system reliability and provides more effective data mana ent
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/5981-7355en.pdf
hpe backup and recovery solution service
id recovery from system downtime can hinge on the efficiency of your backup and recovery
mana ent environment - and on how well that environment is integrated with your storage
infrastructure. but integration processes can be time-consuming and complex, and your it resources
are already stretched thin. where can you find the expert help you need?
for fast, effective integration of your backup solution into an existing or new storage infrastructure,
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
service and support and warranty information
page 9
turn to the storage experts at hpe services. our backup and recovery solution service (brss)
provides end-to-end mana ent of your backup integration process. the brss team works with you
to analyze your business and it environment; develop a comprehensive integration plan and timetable;
design an architecture that suits your critical requirements; install backup software; implement your
solution; and validate your configuration.
• by engaging hewlett packard enterprise to implement hpe data protector, customers' it staff
can stay focused on their core tasks and priorities, resulting in less impact to your business
• professional backup and recovery planning that aligns with customer's business needs and
implementation that reduces project execution time and risk to the storage environment
• hp's expertise with backup and recovery helps ensure issues are avoided
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/5982-7442en.pdf
esupport hpe esupport is a portfolio of technology-based services that ist you with managing your business
environment - from the desktop to the data center.
support portal
the hewlett packard enterprise support portal provides one-stop access to the information, tools and
services you need to manage the daily operations of your it environment.
features include:
• access to self-solve tools (including search technical knowledge base)
• efficient logging and tracking of support cases
• collaboration with other business and it professionals
• of patches and drivers
• access to diagnostic tools
• proactive notification of relevant information
access to certain features of the support portal requires a hewlett packard enterprise service
agreement. to access the support portal, visit: http://www.hpe.com/support
customer technical
training
consider education as an integral part of your strategy to get the best return on investment for your
hpe storage solution. hewlett packard enterprise offers a variety of training courses on storage
software, networking, archiving and disk storage systems. our cl es are available in many delivery
modalities from traditional instructor-led courses at one of our 80 training centers worldwide to on-site
training customized to your needs or online. http://www.hpe.com/learn/storage
hpe services awards hpe services continues to be recognized for service and support excellence by customers, partners,
industry organizations and publications around the world. recent honors and award reflect our services
team's dedications, technical expertise, professionalism and uncompromising commitment to customer
isfaction. for a list of all our awards, please visit:
http://h20219.www2.hpe.com/services/cache/433028-0-0-225-121.htm
additional services
information
for more information about hpe care pack services for storage, please visit:
http://www.hpe.com/services/storage
if you have specific questions, contact your local hewlett packard enterprise representative. contact
information for a representative in your area can be found at "contact hpe" http://www.hpe.com
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 10
step 1 - select base library
hpe storeever msl tape
libraries
description part number
hpe storeever msl2024 0-drive tape library
note: includes 24 slots, zero drives.
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
ak379a
hpe storeever msl4048 0-drive tape library
note: includes 48 slots, zero drives.
ak381a
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
kit contents (for each library):
• one 2.5m pdu power cord, c13/c14, 10a (part number 142257-002)
• one rj-45 ethernet cable
• rack-mount hardware
• flyer for yosemite server backup software*
*note: yosemite server backup basic comes with 30 days of free
maintenance and support. after that time, customers have the option to
upgrade to a retail version with maintenance and support
factory racking factory integrate the msl2024 & 4048 tape libraries with other hpe products
such as hpe proliant servers
note: #0d1 will appear after the tape library part number on the sales order if
hpe factory integration is indicated
#0d1
step 2 - select generation & quantity of ultrium tape drives
select each option as required with quantities specified:
tape drives hpe storeever msl lto-7 ultrium 15000 fc drive upgrade kit
note: half height lto-7 fibre chanel tape drive. for use with the msl2024,
4048 or msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation
note: #0d1 will appear after n7p36a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
n7p36a
hpe storeever msl lto-7 ultrium 15000 sas drive upgrade kit
note: half height lto-7 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation
note: #0d1 will appear after n7p37a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
n7p37a
hpe storeever msl lto-6 ultrium 6250 sas drive upgrade kit
note: half height lto-6 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after c0h27a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
c0h27a
hpe storeever msl lto-6 ultrium 6250 fibre channel drive upgrade kit
note: half height lto-6 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after c0h28a on the sales order if hpe factory
integration is indicated
c0h28a
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 11
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3000 sas drive upgrade kit
note: half height lto-5 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl540b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl540b
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3000 fibre channel drive upgrade kit
note: half height lto-5 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl544b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl544b
hpe storeever msl lto-5 ultrium 3280 fibre channel drive upgrade kit
note: full height lto-5 fc tape drive. for use with the msl2024, 4048 or
msl6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: #0d1 will appear after bl535b on the sales order if hpe factory
integration is indicated
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
bl535b
hpe storeever msl lto-4 ultrium 1760 sas drive upgrade kit
note: half height lto-4 sas tape drive. for use with the msl2024, 4048, , or
6480 libraries. drive kit includes a tape drive and documentation.
note: this product is taa (trade agreements act) compliant.
ak383b
step 3 - select software licenses
tape ure a nced hpe storeever msl tape ure a nced ltu
a nced analytics feature makes use of predictive analytics to predict the likelihood
of failures, bottlenecks and load balancing issues in the tape infrastructure. it has
unique capabilities of analytics around drive health and life as well as cartridge health
and life.
note: one license needed per library and command view tl must be installed.
note: this is a paper license that will be mailed
tc406a
hpe storeever msl tape ure a nced e-ltu
hpe storeever tape ure a nced software provides a nced analytics for
predictive analysis the likelihood of failures, bottlenecks and load balancing issues in
the tape infrastructure. it has unique capabilities of analytic s around drive health
and life as well as cartridge health and life.
note: one license needed per library and command view tl must be installed.
note: this is an electronically delivered license.
tc406aae
encryption
options/licenses
hpe 1/8 g2 tape autoloader and msl tape library encryption kit
note: for use with new or installed lto-7, lto-6, lto-5 and lto-4 drives for
msl2024/4048/8048/8096 or msl6480 tape libraries. the encryption kit key
server token generate and retain encryption keys for above lto tape drives in
the library. does not require support from isv.
am495a
hpe storeever msl2024/4048/8096 kmip encryption ltu
note: for use with msl2024/4048/8048/8096 tape libraries using lto-6,
tc468a
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
configuration information
page 12
lto-5 tape drives. the license will enable secure connectivity with supported
kmip 1.2 compliant key mana ent servers. see the hpe data agile bura
compatibility matrix (formerly ebs) for the list of supported servers.
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
note: this license will be delivered via hard copy in the mail.
note: msl libraries now have the ability to connect to kmip complaint
encryption key managers in fips 140-2 secure mode with hh fc lto-7 tape
drives, which are fips 140-2 certified.
hpe storeever msl2024/4048/8096 kmip encryption e-ltu
note: for use with msl2024/4048/8048/8096 tape libraries using lto-6,
lto-5 tape drives. the license will enable secure connectivity with supported
kmip 1.2 compliant key mana ent servers. see the hpe data agile bura
compatibility matrix (formerly ebs) for the list of supported servers.
http://www.hpe.com/storage/buracompatibility
note: this license will be delivered electronically.
note: msl libraries now have the ability to connect to kmip complaint
encryption key managers in fips 140-2 secure mode with hh fc lto-7 tape
drives, which are fips 140-2 certified.
tc468aae
step 4 - select additional accessories
regional power cords note: one pdu power cord is shipped per library. if not using the included pdu cord mentioned
above (part number 142257-002) please select the correct power cord for your geog hical
location below.
quantity description part number
1 each hp c13 - nema 5-15p us/ca 110v 10amp 1.83m power cord af556a
1 each hp c13 - cee-vii eu 250v 10amp 1.83m power cord af568a
1 each hp c13 - bs-1363a uk/hk/sg 250v 10amp 1.83m power cord af570a
1 each hp c13 - dk-2.5a dk 250v 10amp 1.83m power cord af566a
1 each hp c13 - sev 1011 ch 250v 10amp 1.83m power cord af565a
1 each hp c13 - cei-23-50 it/cl 250v 10amp 1.83m power cord af571a
1 each hp c13 - sabs-164 za 250v 10amp 2.5m power cord af567a
1 each hp c13 - cns-690 tw 110v 13amp 1.83m power cord af561a
1 each hp c13 - gb-1002 cn 250v 10amp 1.83m power cord af557a
1 each hp c13 - jis c8303 jp 100v 12amp 2.0m power cord af572a
1 each hp c13 - as3112-3 au 250v 10amp 2.5m power cord af569a
1 each hp c13 - iram -2073 ar 250v 10a 2.5m power cord af558a
1 each hp c13 - nema 5-15p th/ph 250v 10amp 1.83m power cord af559a
1 each hp c13 - ksc- 8305 kr 250v 10amp 1.83m power cord af560a
1 each hp c13 - si-32 il 250v 10amp 1.83m power cord af564a
1 each hp c13 - is-1293 in 240v 6amp lv 2.0m power cord af562a
warning: this product can only be used with an hpe approved power cord for your specific
geog hic region. use of a non-hpe approved power cord may result in: 1) not meeting individual
country specific safety requirements; 2) insufficient conductor ampacity that could result in
overheating with potential personal injury and/or property damage; and 3) an unapproved power
cord could fracture resulting in the internal contacts being exposed, which potentially could subject
the user to a shock hazard. hewlett packard enterprise disclaims all liability in the event a non-hpe
approved power cord is used.for a complete list of power cord options, please see:
http://www.hpe.com/products/powercords
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
related options
page 13
redundant power
supply upgrade kit
hpe storeever msl redundant power supply upgrade kit
note: for use in the msl4048, 8048 or 8096 tape libraries to add a second
customer-installable power supply into the unit. hpe msl redundant power
supply ships with pdu power cord (c13/c14, 10a, p/n 142257-002). if a user
wishes to connect to hpe msl redundant power supply to 110v us wall outlet
power then the us power cord (p/n af556a) must be ordered separately. if
customers require a power cord, they can check the power cord matrix for the
appropriate cord. please see the ups and pdu cable matrix's on the power
protection page under power cords that lists cable descriptions, requirements,
and specifications for ups and pdu units at the new hpe power cord link @
hpe.com. use the following new link: http://www.hpe.com/products/powercords
ah220a
magazine kits hpe storeever msl2024 ultrium left magazine kit
note: for use in the msl 2024 tape libraries in the left position. user-enabled
mail slots can be configured at either 0 or 1 slot.
ag119a
hpe storeever msl ultrium left magazine kit
note: for use in the msl 4048, 8048, or 8096 tape libraries in either the upper
or lower left position. when used in the lower left position, user-enabled mail slots
can be configured at either 0 or 3 slots.
ag330a
hpe storeever msl ultrium right magazine kit
note: for use only on the right side of the msl 4048, 8048, or 8096 tape
libraries; additional 12-slot magazine for either the right upper or lower position.
note: for use on the right side of the msl 2024 tape libraries; additional 12-
slot magazine for the right position.
ag120a
rack cabinets the msl libraries are supported in a variety of hpe rack offerings, including the hpe intelligent series
racks and the hpe 10000 g2 series racks. for more information on the hpe rack offerings, please
see the following url: http://www.hpe.com/info/rackandpower
note: the msl tape libraries are certified to ship in hpe racks which include a shock pallet. it is
mandatory to use a shock pallet in order to ship racks with equipment installed.
media hpe lto-7 ultrium 15tb rw data cartridge c7977a
hpe lto-7 ultrium no case 960 tape pallet c7977ab
hpe lto-7 ultrium rw 960 tape pallet c7977ad
hpe lto-7 ultrium 15tb eco case data cartridge 20 pack c7977ah
hpe lto-7 ultrium worm data cartridge c7977w
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw data cartridge c7976a
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw 960 tape pallet c7976ad
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp worm data cartridge c7976w
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe rw data cartridge c7976b
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe worm data cartridge c7976bw
hp lto-5 ultrium 3tb rw data cartridge c7975a
hp lto-5 ultrium 3tb worm data cartridge c7975w
hp lto4 ultrium 1.6tb read/write data cartridge c7974a
hp lto4 ultrium 1.6tb worm data tape cartridge c7974w
hp ultrium universal cleaning cartridge c7978a
bar code labels
quickspecs hpe storeever msl2024 and msl4048 tape libraries
related options
page 14
hpe lto-7 ultrium rw bar code label pack q2014a
hp lto-6 ultrium rw bar code label pack q2013a
hp lto-5 ultrium rw bar code label pack q2011a
hp lto-5 ultrium worm bar code label pack q2012a
hp lto-4 ultrium read/write bar code label pack q2009a
hp lto-4 ultrium worm bar code label pack q2010a
non-custom labeled data cartridges
note: non-custom labels will come pre-labeled with a pre-determined number
sequence.
hpe lto-7 ultrium rw no case custom labeled data cartridge 20 pack c7977ac
hpe lto-7 ultrium non custom labeled data cartridge 20 pack c7977an
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw non custom labeled data cartridge 20 pack c7976an
hp lto-6 ultrium 6.25tb bafe rw non custom labeled data cartridges 20 pack c7976bn
hp lto-5 ultrium non-custom labeled data cartridge 20 pack c7975an
hp lto-4 ultrium 1.6tb non-custom label data cartridge 20 pack c7974an
custom labeled data cartridges
note: custom labeled products allow customers to customize a specific
sequence printed on each label.
hpe lto-7 ultrium 15 tb rw rfid custom labeled data cartridge (20 pack) 7977af
hpe lto-7 ultrium rw custom labeled data cartridge 20 pack c7977al
hpe lto-7 ultrium worm custom labeled data cartridge 20 pack c7977wl
hp lto-6 ultrium 6.25tb mp rw custom labeled data cartridge 20 pack c7976al
hp lto-5 rw custom labeled data cartridge 20 pack c7975al
hp lto-5 rw custom labeled no case data cartridge 20 pack c7975ac
hp lto-5 worm custom labeled cartridge 20 pack c7975wl
hp lto-4 ultrium 1.6tb rw custom label data cartridge 20 pack c7974al
hp lto-4 ultrium 1.6tb worm custom label data cartridge 20 pack c7974wl
fc and sas host bus
adapters
the msl libraries are certified with multiple fibre channel and sas host bus and adapters. for the most
current list of supported fc and sas hbas, please see the hpe storage hpe data agile bura compatibility
matrix (formerly ebs) and design guide located at: http://www.hpe.com/storage/buracompatibility.
optical cables om4 lc-lc type cables
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 1m cable qk732a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 2m cable qk733a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 5m cable qk734a
hp premier flex lc/lc multi-mode om4 2 fiber 15m cable qk735a
hp premier flex lc/lc multi-mode om

مشاهده متن کامل ...

ولادت مولی الموحدین المومنین و فرا رسیدن روز پدر
درخواست حذف اطلاعات


علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد
که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت میلاد با سعادت مولود کعبه مولی الموحدین ، المومنین، علی (ع) و روز پدر مبارک . . .

به سلامتی اون پدری که

هنگام تراشیدن

موی کودک مبتلا به سرطانش

گریه ی فرزندش رو دید

...

ماشین رو داد به دستش

در حالی که چشمانش پر از گریه بود

گفت : حالا تو موهای منو بتراش !

به سلامتی پدری که نمی توانم را

در چشمانش زیاد دیدیم

ولی از زبانش هرگز نشنیدم ...!!!

به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید ،اما واسه خیلی ها پدری کرد

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر شکم بچه اش ، اما بچه اش خج میکشه به دوستاش بگه این پدرمه !

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچش تقسیم میکنه اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش . . .

به سلامتی پدری که کفِ تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه ی رو جارو نزنن..

همیشه مادر را به مداد تشبیه می

که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود…

ولی پدر ...

یک خ ر شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند

خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد …

بیایید قدردان باشیم ...

به سلامتی پدر و مادرها

پدرم هر وقت میگفت "درست میشود"...

تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...!

پدر و پسر داشتن صحبت می !!

پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟

پسر میگه : من..!!

... ... ...

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!

پسر میگه : بازم من شیرم...

پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟

پسر میگه : بابا تو شیری...!!

پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟

پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر یه کوه پشتمه اما حالا...

به سلامتی هرچی پدره

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه... و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ، دلت میخواد بمیری

پدرم ،تنها ی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته هاهم میتوانند مرد باشند ! به سلامتی هرچی پدره

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره . . .مشاهده متن کامل ...
ولادت مولی الموحدین المومنین و فرا رسیدن روز پدر
درخواست حذف اطلاعات


علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد
که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت میلاد با سعادت مولود کعبه مولی الموحدین ، المومنین، علی (ع) و روز پدر مبارک . . .

به سلامتی اون پدری که

هنگام تراشیدن

موی کودک مبتلا به سرطانش

گریه ی فرزندش رو دید

...

ماشین رو داد به دستش

در حالی که چشمانش پر از گریه بود

گفت : حالا تو موهای منو بتراش !

به سلامتی پدری که نمی توانم را

در چشمانش زیاد دیدیم

ولی از زبانش هرگز نشنیدم ...!!!

به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید ،اما واسه خیلی ها پدری کرد

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر شکم بچه اش ، اما بچه اش خج میکشه به دوستاش بگه این پدرمه !

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچش تقسیم میکنه اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش . . .

به سلامتی پدری که کفِ تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه ی رو جارو نزنن..

همیشه مادر را به مداد تشبیه می

که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود…

ولی پدر ...

یک خ ر شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند

خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد …

بیایید قدردان باشیم ...

به سلامتی پدر و مادرها

پدرم هر وقت میگفت "درست میشود"...

تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...!

پدر و پسر داشتن صحبت می !!

پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟

پسر میگه : من..!!

... ... ...

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!

پسر میگه : بازم من شیرم...

پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟

پسر میگه : بابا تو شیری...!!

پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟

پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر یه کوه پشتمه اما حالا...

به سلامتی هرچی پدره

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه... و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ، دلت میخواد بمیری

پدرم ،تنها ی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته هاهم میتوانند مرد باشند ! به سلامتی هرچی پدره

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره . . .
مشاهده متن کامل ...
ولادت مولی الموحدین المومنین و فرا رسیدن روز پدر
درخواست حذف اطلاعات


علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد
که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت میلاد با سعادت مولود کعبه مولی الموحدین ، المومنین، علی (ع) و روز پدر مبارک . . .

به سلامتی اون پدری که

هنگام تراشیدن

موی کودک مبتلا به سرطانش

گریه ی فرزندش رو دید

...

ماشین رو داد به دستش

در حالی که چشمانش پر از گریه بود

گفت : حالا تو موهای منو بتراش !

به سلامتی پدری که نمی توانم را

در چشمانش زیاد دیدیم

ولی از زبانش هرگز نشنیدم ...!!!

به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید ،اما واسه خیلی ها پدری کرد

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف میپوشه میره کارگری برای سیر شکم بچه اش ، اما بچه اش خج میکشه به دوستاش بگه این پدرمه !

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچش تقسیم میکنه اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش . . .

به سلامتی پدری که کفِ تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچش کف خونه ی رو جارو نزنن..

همیشه مادر را به مداد تشبیه می

که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر میشود…

ولی پدر ...

یک خ ر شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند

خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد …

بیایید قدردان باشیم ...

به سلامتی پدر و مادرها

پدرم هر وقت میگفت "درست میشود"...

تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...!

پدر و پسر داشتن صحبت می !!

پدر دستشو میندازه دوره گردنه پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟

پسر میگه : من..!!

... ... ...

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!

پسر میگه : بازم من شیرم...

پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟

پسر میگه : بابا تو شیری...!!

پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟

پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر یه کوه پشتمه اما حالا...

به سلامتی هرچی پدره

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه... و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ، دلت میخواد بمیری

پدرم ،تنها ی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته هاهم میتوانند مرد باشند ! به سلامتی هرچی پدره

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتی هرچی پدره . . .مشاهده متن کامل ...
ترجمه مقاله کنترل کننده مقایسه ای به منظور ترمیم استواری سیستم نیرو و کنترل توزی
درخواست حذف اطلاعات

ترجمه مقاله کنترل کننده مقایسه ای به منظور ترمیم استواری سیستم نیرو و کنترل توزیع بار بوسیله خازن های سری با سوییچ تریستوری

عنوان ترجمه فایل فارسی: کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری.
عنوان نسخه انگلیسی: an adaptive controller for power system stability improvement and power flow control by means of a thyristor switched series capacitor (tssc)
مرتبط با رشته های : برق و الکترونیک
تعداد صفحات مقاله فارسی: ۲۹ صفحه
این فایل ترجمه شده به صورت ورد word می باشد و دارای امکان ویرایش هست.
و دریافت رایگان متون لاتین در قسمت پایین با فرمت pdf آمده است.

قسمتی از متن انگلیسی:
a block diagram of the controller and tssc models is shown in fig. 8. the controller utilizes only locally measured quantities measured at the tssc location. generally, a fault in the system first leads to a risk of transient instability, which initiates the transient controller. when this controller has performed its sequence, there is commonly a power oscillation in the system, which is detected by an rls algorithm [20]. the rls algorithm is based on the umption that the line power is composed of a zero frequency component (the average value) and a component, which has a known frequency range (the dominant power oscillation frequency). the algorithm utilizes an expected oscillation frequency when no oscillations are at hand. at any event that causes power oscillations, the frequency parameter is adapted to the actual oscillation frequency by a pi-controller. the algorithm gives a real-time estimation of the average line power , oscillation amplitude , frequency , and phase . the rls algorithm is necessary in order to determine the input and timing for the damping controller and the parameter estimator. the bandwidth of the rls algorithm is determined by the demands of the controller, which state that it is necessary to gain information of the oscillation phase and amplitude as well as the average value of the line power within one half of a power oscillation cycle after a step in the tssc reactance. a higher bandwidth naturally means faster response but also a larger sensitivity to noise. the rls estimator used here has been tested with a noise level of 1% of the input signal with good results

قسمتی از ترجمه مقاله
در این مقاله، یک کنترل کننده برای خازن های سری با سوییچ تریستوری (tssc) ارایه می گردد. کنترل کننده در نظر دارد، با میرا نوسانات توان درون-منطقه ای و با بهبود پایداری گذرای سیستم، سیستم قدرت را پایدار نماید. به علاوه، یک ویژگی پخش بار در این کنترل کننده قرار داده شده است. کنترل کننده میراکننده نوسانات توان، مبنی بر یک قانون کنترل غیرخطی طراحی شده است، درحالیکه ویژگی بهبود پایداری گذرا بصورت حلقه باز کار می کند. کنترلر میراگر، تطبیقی بوده و پارامترهای سیستم قدرت را بر طبق یک مدل کلی ساده شده از یک سیستم قدرت دو-ناحیه ای، تخمین می زند. این برای سیستم هایی طراحی شده است که دارای یک ح غالب با میرایی ضعیف نوسانات توان می باشند. در این مقاله، یک بررسی بر روی کنترلر توسط شبیه سازی های دیجیتالی سیستم قدرت دو-ناحیه ای چهار-ماشینه، و سیستم قدرت ۲۳-ماشینه انجام می پذیرد. نتایج نشان می دهند که کنترل کننده، پایداری هر دو سیستم تحت آزمایش را بطور چشمگیری در تعدادی موارد خطا در سطوح متفاوت پخش بار اینرسی، بهبود می بخشد. اصطلاحات مربوط: کنترل پخش بار، میرایی نوسانات توان (pod)، خازن های سری با کنترل تریستوری (tcsc)، خازن های سری با سوییچ تریستوری (tssc)، پایداری گذرا.
جهت مشاهده ادامه نمونه متن پارسی این مقاله بر روی متن زیر کلیک نمایید.

ترجمه مقاله کنترل کننده مقایسه ای به منظور ترمیم استواری سیستم نیرو و کنترل توزیع بار بوسیله خازن های سری با سوییچ تریستوری

مشاهده متن کامل ...
power rangers 2017 قدرت رنجرز ◄ زیرنویس ◄
درخواست حذف اطلاعات

power rangers 2017 با و رایگان

زیرنویس و قدرت رنجرز power rangers 2017

با کیفیت 480p , , 1080p , x265 , bluray hd

new 2017 movie power rangers 2017 with free link

 power rangers 2017

p o

مشخصات : power rangers 2017

کشور سازنده: - کانادا

ژانر: اکشن , ماجراجویانه , علمی خیلی

سایت منتشر کننده: و سریال

کارگردان: dean iraelite

بازیگران: bryan cranston, dacre montgomery, ludi lin, naomi scott

زبان: انگلیسی / فارسی

تاریخ انتشار: 2017

خلاصه داستان: پاور رنجرز ، یک در سبک اکشن و علمی تخیلی به کارگردانی دین ایزرالایت و نویسندگی جان گتینز است. داستان که از روی نخسه ی قدیمی آن که به صورت سریال بوده ساخته شده است ، در مورد یک گروه از بچه های مدرسه ای است که هر کدام از آنها دارای قدرت های منحصر به فرد می باشند و از توانایی های خود در راه مثبت نیز استفاده می کنند. اما…

لینک های power rangers 2017

با کیفیت

 با کیفیت

با کیفیت 1080p

 با کیفیت 1080p

زیرنویس srt

mp3

 صوت

کلمات کلیدی مربوط به این مطلب:

power rangers 2017

power rangers 2017

power rangers 2017

power rangers 2017

power rangers 2017

قدرت رنجرز 2017

power rangers

power rangers 2017 - سلام

salamdl.info › › اکشن

برای بزرگنمایی سایر بنر های روی آنها کلیک کنید : پاور رنجرز 2017 · جدید power rangers 2017 با .

power rangers 2017 - film2movie

www.film2movie.co

power rangers 2017 | power rangers 2017 با | power rangers 2017 با .

power rangers 2017 - هستی

hasti .us › خارجی › اکشن

power rangers 2017 با کیفیت سینما (hd ) ... خلاصه داستان : پاور رنجرز ، یک در سبک اکشن و علمی تخیلی به کارگردانی دین ایزرالایت و نویسندگی جان گتینز است. ... به سوالات در مورد زمان انتشار پاسخی داده نمیشود. نام. ایمیل ... john wick chapter 2 2017.

the legend of hercules 2015 با

iniesta.ir

tunnel 2016 نسخه (دو زبانه) ... پاور رنجرز power rangers 2017 reviewed by علی صمیمی on apr 1 rating: ... jolly llb 2 2017 با و ... info ♧◅ مترجمین: مانی & میلاد & محمدرضا هماهنگ با نسخه hdtv تعداد حلقه ها 2 زمان ...

rise of the legend 2015 با

iniesta.ir

مردی به نام ایپ ۳ – ip man 3 2015 با و کیفیت عالی ... apr 05 قالب زیرنویس srt تولید کننده (مترجم اصلی) فــرشــتــه iranfilm. ... info ♧◅ مترجم: مانی هماهنگ با نسخه hdtv تعداد حلقه ها 2 زمان 30 دقیقه ژانر ... پاور رنجرز power rangers 2017 reviewed by علی صمیمی on apr 1 ...

the legend of hercules 2015 - مجله تفریحی

iniesta.ir

ر ن هود robin des bois la veritable histoire 2015 ... 2017 با و کیفیت عالی از سرور های س نام : war ... پاور رنجرز power rangers 2017 reviewed by علی صمیمی on apr 1 rating: .... info ♧◅ مترجم: مانی هماهنگ با نسخه hdtv تعداد حلقه ها 2 زمان 30 دقیقه ژانر ...

پاور رنجرز 2017 - shetab - blogger

https://shetab . .com/2017/03/

۱۱ فروردین ۱۳۹۶ - movie power rangers 2017. پاور رنجرز 2017 با کیفیت عالی 720 با ، و پرسرعت. ...

بازی زیرنویس ... - آرشیو مطالب روز

senejanpl-ebayw.ewer.ir

زیرنویس رایگان دوبله دوزبانه پاور رنجرز با ... نام لاتین: power rangers 2017 ... زیرنویس wheeler 2017 - تریلر

و دادان به پدری داستان - صفحه اول

mihandad.xyz/query/?q=و%20دادان%20به%20پدری%20داستان&page=11
پیش نمایش power rangers 2017 با کیفیت hd. ... لاتین : a quiet p ion نام فارسی : – سال انتشار : ۲۰۱۶ امتیاز ۷٫۴ ... زیرنویس – کیفیت های دیگر خلاصه داستان : مهتاب ، ی به کارگردانی بری .... سریال a series of unfortunate events 2017 .... قدرت گرفته از rss news.

داستان بچگی - صفحه اول

mihandad.xyz/query/?q=داستان%20بچگی&page=11

underworld blood wars 2016 با با کیفیت bluray. ... و با از سرورهای سایت | ◅◅ بروزرسانی: نسخه با کیفیت .... جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر خلاصه داستان : پاور رنجرز ، یک در ... پیش نمایش power rangers 2017 با کیفیت hd.


در پاسخ به چند شکایتی که تحت قانون حق نسخه برداری هزاره دیجیتال ایالات متحده دریافت کردیم، 2 نتیجه را از این صفحه برداشته ایم. در صورت تمایل، می توانید شکایت های قانون حق نسخه برداری دیجیتال هزاره را که موجب برداشتن محتوا از lumendatabase.org شده اند، بخوانید: شکایت, شکایت.


سریال power rangers

پاور رنجرز 1

سریال پاور رنجرز

پاور رنجرز


پاور رنجرز 2017

سینمایی پاور رنجرز

پاور رنجرز 8

پاور رنجرز تکاوران ساموراییمشاهده متن کامل ...
دلیل ارزان بودن برخی از پاور بانک های بی نام و نشان
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به استقبال کاربران لوازم و گجت های دیجیتال از شارژرهای همراه و پاور بانک، متاسفانه نمونه های تقلبی آن هم در بازار دیده می شود که استفاده از آن ها علاوه بر زیان مادی اولیه در ید می تواند منجر به آسیب دیدگی موبایل، تبلت و وسایل دیگری که با آن شارژ می شوند نیز بشود.
حتما شما هم تا به حال پاور بانک هایی با ظرفیت های بالا نظیر 18000mah, 20000mah و بالاتر با قیمت های پایین را در اینترنت و یا در بازار دیده اید. اغلب این شارژرهای همراه بی نام و یا تحت برندهای غیرمعتبر عرضه می شوند. در اینجا به چند نمونه از این پاور بانک های تقلبی و تفاوت آن ها با شارژرهای همراه اصلی اشاره می کنیم.

در ع های زیر یک پاور بانک تقلبی با ظرفیت 24000mah را مشاهده می کنید که در حقیقت دارای یک باطری با ظرفیت کمتر از 2400mah بوده و بقیه فضای پاور بانک با کیسه ی شن پر شده است! علاوه بر این برد دستگاه نیز دارای کیفیت مناسبی نمی باشد.

fake-power-bank-01

fake-power-bank-02

fake-power-bank-03

fake-power-bank-04

fake-power-bank-05

و یا شاید پاور بانک از باطری های با کیفیت پایین و از چند مدل باطری متفاوت ساخته شده باشد که نمونه آن را در ع های زیر مشاهده می کنید.

fake-power-bank-06

fake-power-bank-07

در ع های بالا اگر توجه کنید می بینید که 6 باطری به کار رفته دارای رنگ های متفاوتی هستند و چندبار لحیم کاری مشهود است و نقاط لحیم کاری نیز دچار زنگ زدگی شده و باطری ها به یکدیگر چسب شده اند.

و اما پاور بانک های اصلی چگونه اند؟

برندهای معتبر همیشه در ساخت شارژرهای همراه از باطری های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر با کیفیت بالا استفاده می کنند.
در ع های زیر دو نمونه از این پاور بانک ها را مشاهده می کنید.

genuine-power-bank-01

genuine-power-bank-02

genuine-power-bank-03

genuine-power-bank-04

genuine-power-bank-05مشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای ابزار دقیق و اندازه گیری
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای ابزار دقیق و اندازه گیری

ابزار دقیق و اندازه گیری صنعتی
به استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای , ابزارهای الکترونیکی و لوازم خاص به عنوان جایگزینی برای متصدیان انسانی به منظور بررسی و مدیریت پروسه های صنعتی اتوماتیک سازی صنعتی گفته میشود. در عصر حاضر استفاده اتوماسیون صنعتی و لوازم دقیق در صنعت و فرایند های متعدد صنعت خیلی بیشتر دیده میشود. مدیریت فرآیند و سیستمهای اندازه گیری پیچیده ای که در صنعت های کاری مانند گاز , نفت , فراورده های نفتی ، صنایع شیمیایی و غذایی، خودرو سازی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ، نیازمند ابزارالات بسیار دقیق و حساس می باشند .

کاربرد یو پی اس در ابزارهای دقیق و اندازه گیری

پیشرفت هایی که از لحاظ تکنیک امروزه در مدیریت پروسه و محاسبه پارامترهای متعدد صنعتی مانند فشار ، جریان ، دما و مسائل دیگر موجب بالا رفتن کیفیت محصولات و پایین آمدن هزینه های تولید شده است. همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که م وم افزایش کمیت , کیفیت یک محصول تولید شده در هر کدام از صنایع بیان شده، استفاده از ماشین آلات پیشرفته و اتوماتیک  الکترونیکی می باشد که از آنها به عنوان ابزار دقیق یاد میشود.، استفاده از ماشین آلات پیشرفته و اتوماتیک الکترونیکی می باشد که از آنها به عنوان ابزار دقیق یاد میشود.

یو پی اس مناسب برای ابزارهای دقیق و اندازه گیری

حتما صحت عملکرد این تجهیزات ، پیرو موجود بودن برق بدون هرگونه اختلال و نوسان و همچنین وجود یک برق اضطراری (یو پی اس ).

وب سایت یو پی اس ایران (ups iran) شما را درباره هر گونه اطلاعاتی در مورد یوپی اس , باتری , شرکت های معتبر فروش یو پی اس آگاه میکند , همچنین برای بهره مند سازی ما از نقطه نظرات خود لطفا در تالارهای گفتگوی ما شرکت کنید.

یو پی اس های مناسب برای سیستم های دقیق اندازه گیری :
مشاهده متن کامل ...
یو پی اس 3 فاز به تک فاز power
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس 3 فاز به تک فاز power kr-31 series 3110

یو پی اس 3 فاز به تک فاز power kr-31 series 3115

یو پی اس 3 فاز به تک فاز power kr-31 series 3120

یو پی اس سه فاز به تک فاز power fr-31 series 3120

یو پی اس سه فاز به تک فاز power fr-31 series 3130

یو پی اس سه فاز به تک فاز power aj200 series 210 10kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power aj200 series 215 15kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power aj200 series 230 30kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power aj200 series 220 20kva

یو پی اس سه فاز به تک فاز power fr-31 series 3110

یو پی اس سه فاز به تک فاز power fr-31 series 3115مشاهده متن کامل ...
بازیکنان ایرانی بی قیمت فقاگه میخوای بهم تو نظرات بگو
درخواست حذف اطلاعات
 • سطح
 • |
 • قدرت
 • |
 • پست
 • |
 • سن
 • |
 • وضعیت
 • |
 • اسم و شماره
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • آماده
  • ۲-علی محمد وفایی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۳-منوچهر پزشکان
  • ۱
  • ۸
  • ۳۲
  • آماده
  • ۴-مرتضی کیانمهر
  • ۱
  • ۷
  • ۳۲
  • آماده
  • ۵-اشکان قائدی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۳
  • ذخیره
  • ۶-علی اصغریان
  • ۱
  • ۹
  • ۳۴
  • آماده
  • ۷-آریا اسماعیلی
  • ۱
  • ۹
  • ۲۲
  • آماده
  • ۸-لهراسب مرشد زاده
  • ۱
  • ۹
  • ۲۱
  • آماده
  • ۹-محسن بهره ور
  • ۱
  • ۱۲
  • ۲۸
  • آماده
  • ۱۰-محمد نریمان
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۶
  • آماده
  • ۱۱-مسعود یوسفی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۸
  • ذخیره
  • ۱۲-بهرام صفری
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۹
  • ذخیره
  • ۱۳-علی بهی
  • ۱
  • ۷
  • ۱۷
  • ذخیره
  • ۱۴-سیاوش نخعی
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • ذخیره
  • ۱۵-ماجد طهامی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۱۶-نادر داوودی
  • ۱
  • ۱۹
  • ۳۱
  • آماده
  • ۲۵-سالار گلدره
قدرت کلی : ۸
علی اصغریان
45
ویرایش
پای تخصصی:
سن : 23
قد : 178
وزن : 74
0
0
استعداد
6
هوش
18
شتاب
2
کار تیمی
5
تمرکز
11
چابکی
8
تعادل
12
جنگندگی
2
تعصب
9
تصمیم گیری
18
محبوبیت
تعداد بازی های این بازیکن:
0
1
0/133
۶۱۷
قدرت شوت:
۱۰
دقت شوت:
6
دقت پاس:
8
قدرت بدنی:
5
سرعت:
۷
توپگیری:
2
حفظ توپ:
4
تکنیک:
4
روحیه:
11
سلامتی:
9
ذخیره
زودباش
 • سطح
 • |
 • قدرت
 • |
 • پست
 • |
 • سن
 • |
 • وضعیت
 • |
 • اسم و شماره
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • آماده
  • ۲-علی محمد وفایی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۳-منوچهر پزشکان
  • ۱
  • ۸
  • ۳۲
  • آماده
  • ۴-مرتضی کیانمهر
  • ۱
  • ۷
  • ۳۲
  • آماده
  • ۵-اشکان قائدی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۳
  • ذخیره
  • ۶-علی اصغریان
  • ۱
  • ۹
  • ۳۴
  • آماده
  • ۷-آریا اسماعیلی
  • ۱
  • ۹
  • ۲۲
  • آماده
  • ۸-لهراسب مرشد زاده
  • ۱
  • ۹
  • ۲۱
  • آماده
  • ۹-محسن بهره ور
  • ۱
  • ۱۲
  • ۲۸
  • آماده
  • ۱۰-محمد نریمان
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۶
  • آماده
  • ۱۱-مسعود یوسفی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۸
  • ذخیره
  • ۱۲-بهرام صفری
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۹
  • ذخیره
  • ۱۳-علی بهی
  • ۱
  • ۷
  • ۱۷
  • ذخیره
  • ۱۴-سیاوش نخعی
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • ذخیره
  • ۱۵-ماجد طهامی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۱۶-نادر داوودی
  • ۱
  • ۱۹
  • ۳۱
  • آماده
  • ۲۵-سالار گلدره
قدرت کلی : ۸
علی اصغریان
45
ویرایش
پای تخصصی:
سن : 23
قد : 178
وزن : 74
0
0
استعداد
6
هوش
18
شتاب
2
کار تیمی
5
تمرکز
11
چابکی
8
تعادل
12
جنگندگی
2
تعصب
9
تصمیم گیری
18
محبوبیت
تعداد بازی های این بازیکن:
0
1
0/133
۶۱۷
قدرت شوت:
۱۰
دقت شوت:
6
دقت پاس:
8
قدرت بدنی:
5
سرعت:
۷
توپگیری:
2
حفظ توپ:
4
تکنیک:
4
روحیه:
11
سلامتی:
9
ذخیره
زودباش


مشاهده متن کامل ...
بازیکنان ایرانی بی قیمت فقاگه میخوای بهم تو نظرات بگو
درخواست حذف اطلاعات
 • سطح
 • |
 • قدرت
 • |
 • پست
 • |
 • سن
 • |
 • وضعیت
 • |
 • اسم و شماره
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • آماده
  • ۲-علی محمد وفایی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۳-منوچهر پزشکان
  • ۱
  • ۸
  • ۳۲
  • آماده
  • ۴-مرتضی کیانمهر
  • ۱
  • ۷
  • ۳۲
  • آماده
  • ۵-اشکان قائدی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۳
  • ذخیره
  • ۶-علی اصغریان
  • ۱
  • ۹
  • ۳۴
  • آماده
  • ۷-آریا اسماعیلی
  • ۱
  • ۹
  • ۲۲
  • آماده
  • ۸-لهراسب مرشد زاده
  • ۱
  • ۹
  • ۲۱
  • آماده
  • ۹-محسن بهره ور
  • ۱
  • ۱۲
  • ۲۸
  • آماده
  • ۱۰-محمد نریمان
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۶
  • آماده
  • ۱۱-مسعود یوسفی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۸
  • ذخیره
  • ۱۲-بهرام صفری
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۹
  • ذخیره
  • ۱۳-علی بهی
  • ۱
  • ۷
  • ۱۷
  • ذخیره
  • ۱۴-سیاوش نخعی
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • ذخیره
  • ۱۵-ماجد طهامی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۱۶-نادر داوودی
  • ۱
  • ۱۹
  • ۳۱
  • آماده
  • ۲۵-سالار گلدره
قدرت کلی : ۸
علی اصغریان
45
ویرایش
پای تخصصی:
سن : 23
قد : 178
وزن : 74
0
0
استعداد
6
هوش
18
شتاب
2
کار تیمی
5
تمرکز
11
چابکی
8
تعادل
12
جنگندگی
2
تعصب
9
تصمیم گیری
18
محبوبیت
تعداد بازی های این بازیکن:
0
1
0/133
۶۱۷
قدرت شوت:
۱۰
دقت شوت:
6
دقت پاس:
8
قدرت بدنی:
5
سرعت:
۷
توپگیری:
2
حفظ توپ:
4
تکنیک:
4
روحیه:
11
سلامتی:
9
ذخیره
زودباش
 • سطح
 • |
 • قدرت
 • |
 • پست
 • |
 • سن
 • |
 • وضعیت
 • |
 • اسم و شماره
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • آماده
  • ۲-علی محمد وفایی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۳-منوچهر پزشکان
  • ۱
  • ۸
  • ۳۲
  • آماده
  • ۴-مرتضی کیانمهر
  • ۱
  • ۷
  • ۳۲
  • آماده
  • ۵-اشکان قائدی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۳
  • ذخیره
  • ۶-علی اصغریان
  • ۱
  • ۹
  • ۳۴
  • آماده
  • ۷-آریا اسماعیلی
  • ۱
  • ۹
  • ۲۲
  • آماده
  • ۸-لهراسب مرشد زاده
  • ۱
  • ۹
  • ۲۱
  • آماده
  • ۹-محسن بهره ور
  • ۱
  • ۱۲
  • ۲۸
  • آماده
  • ۱۰-محمد نریمان
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۶
  • آماده
  • ۱۱-مسعود یوسفی
  • ۱
  • ۸
  • ۲۸
  • ذخیره
  • ۱۲-بهرام صفری
  • ۱
  • ۱۰
  • ۲۹
  • ذخیره
  • ۱۳-علی بهی
  • ۱
  • ۷
  • ۱۷
  • ذخیره
  • ۱۴-سیاوش نخعی
  • ۱
  • ۸
  • ۱۹
  • ذخیره
  • ۱۵-ماجد طهامی
  • ۱
  • ۸
  • ۳۳
  • آماده
  • ۱۶-نادر داوودی
  • ۱
  • ۱۹
  • ۳۱
  • آماده
  • ۲۵-سالار گلدره
قدرت کلی : ۸
علی اصغریان
45
ویرایش
پای تخصصی:
سن : 23
قد : 178
وزن : 74
0
0
استعداد
6
هوش
18
شتاب
2
کار تیمی
5
تمرکز
11
چابکی
8
تعادل
12
جنگندگی
2
تعصب
9
تصمیم گیری
18
محبوبیت
تعداد بازی های این بازیکن:
0
1
0/133
۶۱۷
قدرت شوت:
۱۰
دقت شوت:
6
دقت پاس:
8
قدرت بدنی:
5
سرعت:
۷
توپگیری:
2
حفظ توپ:
4
تکنیک:
4
روحیه:
11
سلامتی:
9
ذخیره
زودباش


مشاهده متن کامل ...
ه و حفاظت relays and protection (شبیه سازی کنتر
درخواست حذف اطلاعات
micro grid protection using digital relays

حفاظت microgrid با استفاده از رله های دیجیتال
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

.....................................................

modeling and simulation of reverse power relay for generator protection

مدلسازی و شبیه سازی رله قدرت مع برای حفاظت ژنراتور

 ....................................................................
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

an innovative decaying dc component estimation algorithm for digital relayingنوآوری برآورد الگوریتم  پوسیدگی مولفه dc برای رله دیجیتال

 .......................................................

tapping power from a hv transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of ivace technolog
بهره برداری قدرت از یک خط انتقال hv هوایی زمین شده و تنظیم ولتاژ با استفاده از فن آوری ivace

 .........................................................

superimposed components based sub-cycle protection of transmission lines


اجزا سوار شده بر اساس حفاظت زیر سیکل های خطوط انتقال

...................................................
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

high-speed directional comparison protection of transmission lines

 

سرعت بالا جهت مقایسه حفاظت از خطوط انتقال

............................................................

a modular fuel cell, modular dc–dc converter concept for high performance and enhanced reliability

 

یک م ار سلول سوختی ، مفهوم  م ار  مبدل dc-dc  برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

برچسب ها: شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب, شبیه سازی relays and protection با متلب, شبیه سازی relays and protection با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق رله و حفاظت
موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ توسط اشکان آبیار حسینی | لینک ثابت    | نظر بدهید
نمونه هایی از مقاله های درس کنترل مدرن با شبیه سازی کامل و گزارش کار(modern control)(شبیه سازی آماده

تمامی مقالات کنترل مدرن modern control  (شبیه سازی کنترل مدرن در matlab ) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستی

real-time controlling of inverted pendulum by fuzzy lo
زمان واقعی کنترل پان مع با منطق فازی

........................................................................

lqr self-adjusting based control for the planar double inverted pendulum


lqr خود تنظیم بر اساس کنترل برای  آونگ مع دوبل مسطح

..........................................................................
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

modelling & simulation for optimal control of nonlinear inverted pendulum dynamical system using pid controller & lqr

 
مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه غیرخطی دینامیک سیستم پان مع با استفاده از pid کنترل و lqr

..........................................................................

dc motor speed control: a case between pid controller and fuzzy logic controller

 

 

کنترل سرعت موتور dc : مورد بین  کنترل  pid و کنترل کننده منطق فازی

.......................................................................

voltage level improvement of power system by using svc with pod controller بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله svc با کنترل pod

.......................................................................

design and simulation of gain scheduling pid controller for ball and beam system
 

طراحی و شبیه سازی خود تنظیم pid کنترل سیستم توپ و میله شعایی

........................................................
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

on replacing pid controller with ann controller for dc motor position control

جایگزینی کنترل کننده pid با کنترل کننده شبکه عصبی برای موقعیت کنترل موتور dc

 ..................................................

modeling and control of 5 dof robot arm using supervisory control

مدل سازی و کنترل از 5 dof بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

........................................................

optimal control of double inverted pendulum using lqr controller sandeep


کنترل بهینه  پان مع دوبل با استفاده از lqr کنترل سندیپ

..............................................................

comparison of lqr and pd controller for stabilizing double inverted pendulum system

مقایسه کنترل lqr و pd برای برقراری پایداری در سیستم آونگ مع دوبل

برچسب ها: شبیه سازی مقالات کنترل مدرن با متلب, شبیه سازی modern control با متلب, شبیه سازی modern control با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق کنترل مد
 

dynamic compen ion of reactive power in various faults in power system


 

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
............................................................

simulink implementation of induction machine model a modular approach(dynamic model
 

پیاده سازی simulink مدل ماشین القایی رویکرد م ار (مدل دینامیکی ماشین القایی با راه اندازی مستقیم ، کنترل برداری غیر مستقیم ، کنترل v/f )

....................................................................

roll of pss and svc for improving the transient stability of power system


 

فهرست از pss و svc برای بهبود پایداری گذرا ی سیستم های قدرت

..............................................................

 

understanding of dynamic voltage restorers through matlab simulation


 

درک بازگردان دینامیکی ولتاژ از طریق شبیه سازی matlab

..................................................

dynamic simulation of a three-phase induction motor using matlab simulink

 
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار matlab سیمولینک

...................................................

statcom for improved dynamic performance of wind farms in power grid

statcom برای بهبود عملکرد دینامیکی  از مزارع بادی در شبکه قدرت

...................................................

dynamic stability enhancement of power system using fuzzy logic based power system stabilizer (pss)

 

 

 

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس پایدار کننده سیستم های قدرت

..................................................
 

شبیه سازی نرمال شده دینامیکی ازموتور القایی 3 فاز  با استفاده از matlab / simulink

...........................................................

parameter optimization of multi machine power system conventional stabilizers using cdcarla method 

بهینه سازی پارامتر های تثبیت کننده مرسوم سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از روش cdcarla

.............................................................

dynamic modeling of induction motor using rotor rotating reference frame

 

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی دینامیکی از موتور القایی با استفاده از فریم روتور دوار مرجع

.............................................................

mitigation of voltage sag and swell using dynamic voltage restorer


 

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ

............................................................

analysis of dynamic performance comparison of different pwm techniques inverter fed induction motor drives


 

 

تحلیل مقایسه عملکرد دینامیکی تکنیک های مختلف pwm اینورتر تغذیه کننده درایو موتور القایی

...................................................................

simulink / matlab dynamic induction motor model for use in undergraduate electric machines and power electronics courses

 

 
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

simulink / matlab مدل دینامیکی موتور القایی  برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

 .................................................

power quality improvement in low voltage distribution system using dynamic voltage restorer (dvr

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ (dvr)

..................................................

review of modeling and dynamic analysis of three phase induction motor using matlab simulink

 

چکیده ای از مدل سازی وتحلیل دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از simulink نرم افزار matlab

...........................................­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازیdynamic  با متلب, شبیه سازی  dynamic in power system با matlab, شبیه سازی دینامیکی موتور القایی در متلب،شبیه سازی دینامیکی موتور dc در matlab،شبیه سازی دینامیکی ­induction motor در متلب،شبیه سازی دینامیکی  dc motor در matlab، شبیه سازی دینامیکی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در matlab، شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های دینامیک در سیستم های قدرت ، شبیه سازی pss ،شبیه سازی dynamic analysis of power system ،simulink dynamic analysis of power system


 [email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


تمامی مقالات ادوات فکتسfacts (flexible alternating current transmission systems) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

application of synchronous static series compen or (sssc) on enhancement of voltage stability and power oscillation damping

 

استفاده از سنکرون سری استاتیک جبران (sssc) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی

............................................................

analysis and simulation of a d-statcom for voltage quality improvement


تجزیه و تحلیل و شبیه سازی d-statcom برای بهبود کیفیت ولتاژ

...........................................................

power quality improvement in distribution system using d-statcom in transmission lines

 
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از d-statcom در خطوط انتقال

...........................................................

power system stability improvement of long transmission line system by using static var compen or svc

 

بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (svc)

.........................................................

a platform for validation of facts models


 

بستر های نرم افزاری برای اعتبار سنجی مدل facts

(12bus)

........................................................

modeling and simulation of wind farm with statcom in pscad/emtdc environment
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

 

 

مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با statcom در محیط نرم افزار pscad / emtdc

.......................................................

modeling and simulation of static var compen or (svc)  for improvement of voltage stability in power systemمدلسازی و شبیه سازی جبران ساز استاتیک وار  (svc) برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

...................................................

dynamic compen ion of reactive power in various faults in power system

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...................................................

stability enhancement of long transmission line system by using static var compen or (svc)

 
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود پایداری سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (svc)

...................................................

study and effects of upfc and its control system for power flow control and voltage  injection in a power system

 
بررسی و اثرات upfc و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

..................................................

بررسی تاثیر ادوات مختلف facts بر پایداری ولتاژ (مقایسه svc  و statcom ).................................................

static synchronous series compen or(sssc): an approach for reactive power compen ion for the trnsmission systemجبرانساز سری سنکرون استاتیک (sssc): یک روش برای جبران توان راکتیو برای سیستم انتقال

.............................................

an approach by pst-oltc for the enhancement of power regulation

 

روشی توسط pst-oltc برای بهبود تنظیم توان
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

...................................................

power flow control in a transmission line through upfc
کنترا پخش بار در یک خط انتقال از طریق upfc

.............................................................

modified approach for harmonic reduction in transmission system using 48-pulse upfc employing series zig-zag primary and y-y secondary transformer


روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس upfc شامل سری zig-zag اولیه و yy ثانویه ترانسفورماتور

........................................................

analyzing the application of crowbar and statcom to overcome voltage sags with actual field dat
تجزیه و تحلیل با استفاده از crowbar و statcom برای فائق آمدن بر کاهش ولتاژ با داده های واقعی مدار

 .................................................................

power flow control in a transmission line using d-facts devices


 

کنترل پخش توان در خطوط انتقال با استفاده از وسایل d-facts

 

.........................................................................................

برچسب ها :

­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی facts با متلب, شبیه سازی facts با matlab, شبیه سازی استتکام در متلب،شبیه سازی استتکام در matlab،شبیه سازی­statcom در متلب،شبیه سازی statcom در matlab، شبیه سازی­dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab، شبیه سازی دی­استتکام در متلب،شبیه سازی دی استتکام در matlab،شبیه سازی dstatcom در متلب،شبیه سازی dstatcom در matlab، شبیه سازی اس وی سی در متلب،شبیه سازی اس وی سی در matlab،شبیه سازی svc در متلب،شبیه سازی svc در matlab،شبیه سازی یو پی اف سی در متلب،شبیه سازی یو پی اف سی در matlab،شبیه سازی upfc در متلب،شبیه سازی upfc در matlab،مقالات ادوات فکتس facts (flexible alternating current transmission ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق

 [email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


 

برچسب ها: شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی facts با متلب, شبیه سازی facts با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق قدرت ادوات فکتس


 

a novel three-phase to five-phase transformation using a special transformer connection


 

یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور

.............................................................

a series connected three-level inverter topology for medium voltage squirrel cage motor drive
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

 
توپولوژی اینورتر سه سطح اتصال سری برای درایور ولتاژ متوسط موتور قفس سنج

.........................................................

simulink implementation of induction machine model a modular approach


پیاده سازی simulink مدل ماشین القایی رویکرد م ار

..........................................................

modeling and control of 5 dof robot arm using supervisory control


 

مدلسازی و کنترل 5 dof بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

.........................................................

state of the art of permanent magnet brushless dc motor drives

 
ح ی از آهنربای دائمی بدون جاروبک dc موتور درایو

........................................................

modeling of split phase induction motor with single phase cycloconverter


  [email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی موتور با انشقاق فاز با سیکلوکانورتر تک فاز

...............................

simulation of cycloconverter fed split phase induction motor

 

شبیه سازی سیکلوکانورتر تغذییه کننده موتور با انشقاق فاز

..............................

dc motor speed control: a case between pid controller and fuzzy logic controller

 

 

کد:m8

 

 

کنترل سرعت موتور dc : مورد بین  کنترل  pid و کنترل کننده منطق فازی

............................

comparative study of speed control of d.c. motor using pi, ip, and fuzzy controller

 

 [email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

 

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور dc با استفاده از pi، ip، و کنترل فازی

.........................

dynamic simulation of a three-phase induction motor using matlab simulink


 

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار matlab سیمولینک

............................................................

direct quadrate (d-q) modeling of 3-phase induction motor using matlab / simulink


 

تحلیل (dq) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط matlab / simulink

.......................................................................

matlab based permanent magnet synchronous motor vector control simulation

 
 

شبیه سازی  موتور سنکرون آهنربای دائم با کنترل برداری بر اساس  نرم افزار matlab

.....................................................................

analysis of permanent magnet synchronous motor under different operating condition using vector controlled in matlab

 

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم   تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در matlab

.......................................................................
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

mathematical modeling and simulation of permanent magnet synchronous motor


مدل سازی ریاضی و شبیه سازی آهنربای دائم موتور سنکرون

...............................................................

modeling and simulation of induction motor drive with space vector control


مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی با کنترل فضای برداری

................................................................

modeling and simulation of space vector pulse width modulation based permanent magnet synchronous motor drive using mras 

مدل سازی و شبیه سازی م اسیون پهنای پالس فضای برداری بر اساس موتور سنکرون با آهنربای دائم درایو شده با استفاده از mras

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ (model reference adaptive systems=mras)

................................................................

a comparative analysis of firing angle based speed control scheme of dc

 

تجزیه و تحلیل مقایسه ای زاویه آتش بر اساس رویه کنترل سرعت موتور dc

...............................................................................

performance of inverter fed induction motor underopen circuit dc link ca
 

بهینه سازی اینورتر تغذیه کننده موتور القایی تحت خازن dc-link مدار باز

..........................................................................

 indirect field oriented control for induction motor

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

ifoc برای موتور القایی

 ..................................................

a novel t-connected autotransformer-based 18-pulse ac–dc converter for harmonic mitigation in adjustable-speed induction-motor drive

اتصال t جدید اوتوترانسفورماتور بر اساس مبدل 18 پالس ac-dc برای کاهش هارمونیک و درایو تنظیم سرعت موتور القایی

..................................................

modeling and simulation of the bldc motor in matlab gui

 

مدلسازی و شبیه سازی از موتور bldc در رابط کاربری گرافیکی matlab

......................................................

modeling and simulation of bldc motor using soft computing techniqu

مدلسازی و شبیه سازی bldc موتور با استفاده از تکنیک های محاسبات نرم

......................................................

modeling and simulation of bldc motor in electric power ste

مدلسازی و شبیه سازی موتور bldc در فرمان انرژی الکتریکی

 .........................................................

computational modeling of the squirrel-cage induction motor starting process
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir

مدل محاسباتی فرایند استارت موتور القایی  قفس سنج

........................................................

comparación entre un controlador difuso y un controlador pid para un motor universa

مقایسه بین یک کنترل فازی و کنترل pid برای موتور یونیورسال

 ......................................................

performance analysis of z-source inverter fed induction motor

تجزیه و تحلیل عملکرد از اینورتر z-منبع  تغذیه کننده درایو موتور القایی

......................................................

induction motor fed with matrix conv

موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتری ی

......................................................

modeling of current transformers under uration conditi

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت  شرایط اشباع

..............................................................

diseño e implementación de un controlador pid análogo para un motor uni
 

طراحی و پیاده سازی یک کنترل آنالوگ pid برای موتور universal

........................................

 on replacing pid controller with ann controller for dc motor position cont
 

جایگزینی کنترل کننده pid با کنترل کننده شبکه عصبی برای موقعیت کنترل موتور dc

.....................................................

comparative analysis of scalar & vector control of induction motor through modeling & simulation

[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


تحلیل تطبیقی اسکالر و برداری کنترل موتور القایی از طریق مدلسازی و شبیه سازی

.....................................................

simulation of vector controlled adjustable speed system of induction motor based on simulink

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار simulink

..........................................

 modelling of brushless dc motor drive using sensored and sensorless control(back emf zero crossing et

 

مدلسازی درایو موتور dc بدون جاروبک با استفاده از سنسور و کنترل بدون سنسور

.......................................................................

performance improvement of bldc motor with hysteresis current controller
 

بهبود عملکرد موتور  bldc با  کنترل کننده پسماند جریان

.............................................

control of a 6/4 switched reluctance generator, using two different voltage sources
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


کنترل 6/4  ژنراتور رلوکتانس سوییچی، با استفاده از دو منبع ولتاژ مختلف

.......................................................

fuzzy-logic-based direct torque control research on permanent magnet synchronous m
 

منطق فازی  بر اساس تحقیق کنترل مستقیم گشتاور در موتور سنکرون آهنربای دائم

.........................................................

performance analysis of switched reluctance motor; design, modeling and simulation of 8/6 switched reluctance motor

تجزیه و تحلیل عملکرد موتور رلوکتانس سوئیچی . طراحی، مدل سازی و شبیه سازی 8/6 موتور رلوکتانس سوئیچی

 ........................................................................................

comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by pwm fed and vector controlled induction motor drives

بررسی مقایسه ای اعوجاج هارمونیکی کل در شکل موج جریان توسط تغذیه pwm  و کنترل بردار درایوهای موتور القایی­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی analysis of electric machinery با متلب, شبیه سازی  analysis of electric machinery با matlab, شبیه سازی موتور القایی در متلب،شبیه سازی موتور dc در matlab،شبیه سازی ­induction motor در متلب،شبیه سازی  dc motor در matlab، شبیه سازی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در matlab، شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های تئوری جامع ماشین های الکتریکی

برچسب ها: شبیه سازی مقاله تئوری جامع ماشین, شبیه سازی ماشین الکتریکی با matlab, تئوری جامع ماشین با متلب, مقاله تئوری جامع, شبیه سازی مقالات برق

برای ارجاع به درس مورد نظر و دیدن مقاله ها بر روی آدرس زیر دروس کلیک کنید . تمامی این مقاله ها در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

 
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive power control) به منظور شبیه سازی :

 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس الکترونیک قدرت (power electronics) به منظور شبیه ساز

 لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس بررسی و شناخت انرژی های نو (renewable energy studying and understanding)  به منظور شبیه سازی

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های بهره برداری از سیستم های قدرت ( power generation, operation and control ) به منظور شبیه سازی :


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های ادوات فکتس  ( flexible ac transmission systems)   به منظور شبیه سازی : (facts)
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir
[email protected]
0936-729-2276
azsoft.ir


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های تئوری جامع ماشین های الکتریکی ( analysis of electric machinery ) به منظور شبیه سازی


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های دینامیک سیستم های قدرت  (  dynamic analysis of power system  ) بمشاهده متن کامل ...
پاور رنجرز 2017
درخواست حذف اطلاعات

پاور رنجرز 2017 power rangers

movie power rangers 2017

پاور رنجرز 2017 با کیفیت عالی 720 با ، و پرسرعت

 پاور رنجرز 2017

نام : پاور رنجرز 2017 power rangers

ژانر : اکشن | علمی تخیلی | ماجراجویی

محصول : 2018

منتشر کننده : بخش سایت شتاب موزیک

کیفیت : bluray

فرمت : mp4

مدت زمان : 140 دقیقه

زبان : دوبله شده فارسی

کارگردان : dean israelite

ستارگان : bryan cranston, elizabeth banks, bill hader, naomi scott

خلاصه داستان : پاور رنجرز 2017 به کارگردانی dean israelite در تاریخ ۲۴ mar 2017 اکران شد . این که در ژانر های ماجرایی و علمی تخیلی تهیه شده است داستان ۵ دانش آموز را روایت می کند که بر سر اتفاقی به قدرت فوق العاده ای دست پیدا می کنند…

ع های منتشر شده از پاور رنجرز 2017 :

 پاور رنجرز 2017

 پاور رنجرز 2017

 پاور رنجرز 2017

با
مشاهده متن کامل ...
ترجمه های آماده ی برق، فقط در انحصار سایت ترجمه روز
درخواست حذف اطلاعات

ترجمه های آماده مقالات ی برق زیر که فقط در انحصار سایت ترجمه روز است، با قیمت ارزان و مناسب در خدمت دوستان قرار حواهد گرفت.

تماس، تلگرام، واتس آپ، پیامک و ایمیل:

09337212591

........................................................................................................................................

کد شماره n1:

مقاله ی برق قدرت قدرت سال 2016 ژورنال ieee:

موضوع:

frequency and voltage control strategy of standalone microgrids with high penetration of

intermittent renewable generation systems

مقاله

......................................................................................................................................

کد شماره n2:

مقاله ی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری) سال 2014 ژورنال ieee:

موضوع:

investigation of market-based demand response impacts on security constrained preventive maintenance scheduling


مقاله

خلاصه مقاله:

:abstract

in recent years, load mana ent (lm) programs have been contemplated as a crucial option in all energy policy decisions. under deregulation, the scope of lm programs has been considerably expanded to include demand response (dr) programs. here, the market-based dr programs are regarded as a virtual resource for reserve provision. basically, demand-side reserve affects handling and controlling of power systems ranging from short-term to long-term scheduling. preventive maintenance scheduling (pms) of generating units is addressed as a long-term scheduling in power system studies, which is affected by dr programs. in this paper, a new structure for security-constrained pms ociated with dr programs is suggested. in order to scrutinize the economic- and environmental-driven measures of dr programs, a new linearized formulation of cost-and-emission-based preventive maintenance problem is presented. here, the proposed framework is structured as a mixed-integer programming problem and solved using a cplex solver. this model would schedule reserves provided by dr providers, maintenance scheme, and commitment status of generating units. values of energy and reserves over the scheduling time horizon are also simultaneously determined in this paper. the ieee reliability test system is utilized to demonstrate the effectiveness of the proposed structure
چکیده:

در سال های اخیر، برنامه های مدیریت بار (lm) به عنوان یک گزینه بسیار مهم در همه تصمیمات سیاست انرژی در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات ز ، چشم انداز برنامه lm بسیار گسترش یافته که شامل پاسخ تقاضا (dr) و برنامه های مربوط به آن می شود. در اینجا، برنامه های dr وابسته بازار به عنوان یک منبع مجاز برای ارائه ذخایر در نظر گرفته شده است. اساسا، بحث تقاضا و هم چنین تاثیرات ذخایر آن ها در نگهداری و کنترل سیستم های توان و قیود آن ها از برنامه ریزی های کوتاه مدت تا دراز مدت به دست می آیند. اجتناب از نگهداری محدود pms و واحد های تولیدی در این جا به عنوان یک برنامه ریزی دراز مدت در مطالعات سیستم توان در نظر گرفته شده است که توسط برنامه های dr به صورت مشخص شناخته می شوند. در این مقاله، یک ساختار جدید برای امنیت pms ارائه گردیده است که با برنامه های dr پیشنهاد می شوند. در ادامه این مباحث اقتصادی و اندازه گیری های محیطی برنامه های dr یک فرمولاسیون خطی جدید هزینه و آلودگی وابسته به مساله نگهداری ارائه شده است. در اینجا، چارچوب مورد انتظار به عنوان یک برنامه پیچیده و یک برنامه مربوط به آن سازمان دهی شده است و یک حل کننده cplex در آن مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل یک برنامه ذخیره سازی توسط ارائه دهندگان dr، طرح تعمیر و نگهداری، و موقعیت های واحدهای تولیدی را در نظر می گیرد. مقادیر انرژی و ذخیره آن در برنامه ریزی زمانی افق به صورت شبیه سازی شده در این مقاله تعیین می گردند. سیستم تست قابلیت اطمینان ieee برای تعیین تاثیر ساختار مورد انتظار مطرح می گردد .

کلمات کلیدی : مباحث محیطی و اقتصادی، برنامه ریزی انرژی و ذخایر، برنامه های پاسخ تقاضا وابسته به بازار (dr)، برنامه های صحیح پیچیده (mip)، برنامه ریزی زمانی تعمیر و نگهداری محدوده امنیتی(pms) .


وب سایت مقاله و ژورنال:

http://ieeexplore.ieee.org/document/6708454


...........................................................................................................................................


کد شماره n3:

مقاله ی برق قدرت (کنترل توان راکتیو و کیفیت توان) سال 2013 ژورنال ieee:

موضوع:

reactive power mana ent of distribution networks with wind generation for improving voltage stability.

مقاله


خلاصه مقاله:

a b s t r a c t

this paper proposes static and dynamic var planning based on the reactive power margin for enhancing dynamic voltage stability of distribution networks with distributed wind generation. firstly, the impact of high wind penetration on the static voltage stability of the system is analysed and then the effect of composite loads on system dynamics is presented through an accurate time-domain analysis. a new index, reactive power loadability (q-loadability), is used to measure the vulnerability of the network to voltage collapse. compen ing devices are located using q-loadability to increase the system voltage stability limit. finally, a cost-effective combination of shunt capacitor bank and distribution static compen or (d-statcom) is determined through static and dynamic analyses to ensure voltage stability of the system after a sudden disturbance for different wind penetration levels. this study takes into account the induction motor dynamic characteristics which influence the transient voltage recovery phenomenon. the results show that the proposed approach can reduce the required sizes of compen ing devices which, in turn, reduces costs. it also reduces power losses and improves the voltage regulation of the system.

keywords:

composite load

distributed generation

d-statcom

q-loadability

reactive power margin

wind turbine

2013 elsevier ltd. all rights reserved.

چکیده

این مقاله برنامه ریزی varدینامیکی و استاتیکی که بر مبنای حاشیه توان راکتیو برای بهبود پایداری ولتاژ شبکه های توزیع با تولید بادی است را ارایه می کند.در ابتدا تاثیر نفوذ باد زیاد روی پایداری ولتاژ استاتیکی سیستم تحلیل می گردد و سپس تاثیر بار مختلط روی دینامیک سیستم از طریق یک تحلیل زمان-دامنه دقیق ارایه می گردد.یک شاخص جدید یعنی قابلیت بار توان راکتیو استفاده می شود تا آسیب پذیری شبکه به فروپاشی ولتاژ را اندازه گیری کند.ابزار های جبران ساز یا استفاده از قابلیت بار- qتعیین محل می شوند تا محدوده پایداری ولتاژ سیستم را افزایش دهد.نهایتا یک ترکیب هزینه ای موثر از بانک خازن شنت و جبران ساز استاتیکی توزیع(d-statcom) از طریق تحلیل استاتیکی و دینامیکی تععین می گردد تا پایداری ولتاژ سیستم بعد از یک اغت ناگهانی برای سطوح نفوذ باد مختلف تضمین گردد.این مقاله مشخصه دینامیکی موتور القایی که پدیده بازی ولتاژ گذرا را تحت تاثیر قرار می دهد را در نظر می گیرد.نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند اندازه وسایل جبران ساز مورد نیاز را کاهش دهد که در نتیجه منجر به کاهش هزینه ها می شود.همچنین باعث کاهش تلفات توان و بهبود تنظیم ولتاژ سیستم می شود.

......................................................................................................................

کد شماره n4:

مقاله ی برق قدرت قدرت (دینامیک، انرژی های تجدید پذیر، کنترل، خودروهای برقی) سال 2015 ژورنال ieee:

موضوع:


multistage time-variant electric vehicle load modelling for capturing accurate electric vehicle behaviour and electric vehicle impact on electricity distribution grids


:abstract

accurate electric vehicle (ev) load modelling is a daunting task because the proportion and characteristics of

these extra electrical loads in the grids are continuously changing. in many recent ev studies, ev load is umed to

be a constant power load to analyse the effect of ev charging on electric network. however, such an umption

would not be effective in real-time application and can give misleading results. this study proposes a multistage time variant ev load modelling technique based on the characteristics of ev load demand due to ev battery charging. to capture the transitions between different stages of battery charging, the ev loads are modelled with a multistage

scheme and implemented zip model. a comparative study of energy losses and voltage profile is carried out on the

ieee 69-bus test system for the use of a traditional constant load model, conventional zip load model and the

proposed multistage time-variant ev load model. results show that the load models can significantly affect the energy losses and terminal voltages, and provide misrepresentation if ev load is not accurately modelled. therefore, for proper analysis of ev loads during unidirectional charging, it is essential to have accurate models for predicting true ev behaviour


آدرس مقاله:

http://ieeexplore.ieee.org/document/7337593

......................................................................................................................................................................

کد شماره n5:

مقاله ی برق قدرت قدرت (سیستم توزیع، بریکر، svc، دینامیک، پایداری گذرا) سال 2014 ژورنال ieee:

موضوع:


combined operation of svc and optimal reclosing of circuit breakers for power system transient stability enhancement

mohammad ashraf hossain sadi∗, mohd. hasan ali


:abstract

this paper proposes the coordinated operation of optimal reclosing of circuit breakers and static varcompen or (svc) for enhancing the transient stability of a multi-machine power system. the transientstability performance of the combined operation of optimal reclosing of circuit breakers and svc is com-pared with that of the combined operation of conventional reclosing of circuit breakers and svc. the totalkinetic energy (tke) of the generators in the system is used to determine the transient stability enhance-ment index. simulations are performed through matlab/simulink software. simulation results for boththe three-line-to-ground (3lg) and single-line-to-ground (1lg) permanent faults at different points ofthe power system indicate that the proposed combination of optimal reclosing of circuit breakers andsvc can enhance the transient stability of the system well. also, the performance of the proposed methodis better than that of the combined operation of conventional reclosing of circuit breakers and svc

keywords:

(optimal reclosing of circuit breakers (orct

permanent fault

(static var compen or (svc

(total kinetic energy (tke

transient stability

آدرس مقاله:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0378779613002423

......................................................................................................................................................................

کد شماره n6:

مقاله ی برق قدرت قدرت (سیستم توزیع، دینامیک، پایداری ، میرایی نوسانات، ژنراتور سنکرون مجازی، تولید پراکنده) سال 2014 ژورنال ieee:

موضوع:

oscillation damping of a distributed generator using a virtual synchronous generator


abstract

these days, distributed generators (dgs), such as p ovoltaic, wind turbine, and gas cogeneration systems have attracted more attention than in the past. dgs are often connected to a grid by power inverters. the inverters used in dgs are generally controlled by a phase-locked loop (pll) in order to be synchronized with the grid. in a stability point of view, the power system will be significantly affected if the capacity of inverter-based dgs becomes larger and larger. the concept of the virtual synchronous generator (vsg), which is used to control inverters to behave like a real synchronous generator, can be considered as a solution. the vsg can produce virtual inertia from energy storage during a short operation time, and the active power can be produced by a vsg similar to a synchronous generator. in this paper, an oscillation damping approach is developed for a dg using the vsg. the method is confirmed analytically, and verified through computer simulations. finally, some laboratory experiments are conducted using 10-kw inverters and a transmission-line simulator

index terms—active power control, oscillation reduction, reactive power control, swing equation, virtual synchronous generator

آدرس مقاله:

http://ieeexplore.ieee.org/document/6766293

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

کد شماره n7:

مقاله ی برق قدرت قدرت (عایق ها و فشار قوی، مقره ها، خط انتقال هوایی، محیط صحرایی) سال 2012 ژورنال ieee:

موضوع:


simulation of overhead transmission line insulators under desert environments

چکیده:

abstract:

till today, flashover because of pollution of insulators of overhead transmission lines (ohtl) is a major source of

trouble in the electrical power transmission system. the importance of this problem can be essed from fault statistics of high-voltage transmission lines. in egypt, for example, about 82% of the total faults of transmission and distribution ohtl are because of pollution. this study deals with laboratory tests, which have been carried out on polluted insulators of the ohtl that simulate desert environments. in this study, the effect of the variation of conductivity of the polluted layer by means of equivalent salt deposit density on flashover voltage (fov) is investigated. the effect of variation of conductivity of the polluted, layer along the time required by the procedure needed to form dew, on fov is also studied. this study is useful for indicating the worst period after the formation of dew, where the probability of flashover is increased.

osama e. gouda1, adel z. el dein2

1electrical power department, faculty of engineering, cairo university, cairo, egypt

2high voltage networks department, faculty of energy engineering, aswan university, aswan, egypt

e-mail: [email protected] mail.com

چکیده :

تا امروز جرقه به دلیل آلودگی مقره خطوط انتقال هوایی، عامل اصلی مشکلات در سیستم انتقال انرژی است . اهمیت این مساله را می توان از آمار ناشی از ارزی خطاهای خطوط انتقال به دست آورد. در مصر به عنوان مثال 82 درصد از کل خطاهای انتقال و توزیع به دلیل آلودگی هستند. این مقاله با تست های آزمایشگاهی ، بر روی مقره های آلوده در محیط های بیابانی شبیه سازی شده می پردازد. در این تحقیق تاثیر تغییرات هدایت لایه آلوده توسط شبیه سازی لایه نمک بر روی مقره ها در ولتاژ جرقه پرداخته است . در این پروژه اثر تغییرات رسانای لایه آلوده در طول زمان مورد لازم برای تشکیل شبنم در جرقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش بدترین دوره پس از تشکیل شبنم را که در آن احتمال وقوع جرقه افزایش میابد را نشان می دهد.

آدرس مقاله:

http://ieeexplore.ieee.org/document/6484226

......................................................................................................................................................................

کد شماره n8:

مقاله ی برق کنترل (بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق، خودروهای الکتریکی، مشارکت واحدها بر اساس هزینه، شارژ و دشارژ) سال 2014 ژورنال elsevier:

موضوع:

evaluation of plug-in electric vehicles impact on cost-based unit commitment

incorporating plug in electric vehicles (pevs) to power systems may address both additional demand as well as mobile storage to support electric grid spatially. better utilization of such potential depends on the optimal scheduling of charging and discharging pevs. charging mana ent malfunction of pevs may increase the peak load which leads to additional generation. therefore, charging and discharging of pevs must be scheduled intelligently to prevent overloading of the network at peak hours, take a ntages

of off peak charging benefits and delaying any load shedding. a charging and discharging schedule of pevs with respect to load curve variations is proposed in this paper. the proposed methodology incorporates integrated pevs; the so-called parking lots; into the unit commitment problem. an ieee 10-unit test system is employed to investigate the impacts of pevs on generation scheduling. the results obtained from simulation analysis show a significant techno-economic saving.

آدرس مقاله:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0378775313015000

......................................................................................................................................................................

کد شماره n9:

مقاله ی برق کنترل (کنترل پیشگیرانه، مدل سازی چند هدفه، سلول های سوختی pem) سال 2009 ژورنالelsevier:

موضوع:

an efficient multi-objective model predictive control framework of a pem fuel cell

abstract: fuel cell systems can produce clean energy and have attracted the interest of both industrial and basic research in the recent years. they are part of a promising benign and environmentally friendly technology and they can be used both in mobile and stationary applications. a dynamic model was constructed and validated using experimental data based on a specific application, consisting of a high temperature pem fuel cell (fc) working at a constant pressure and a power conversion device that controls the current drawn from the fc. an integrated framework that consists of an online maximum power point prediction algorithm and a non-linear model based control scheme is presented. the proposed framework aims to maintain the fuel cell close to the optimum power point and the corresponding oxygen excess ratio level. simulation studies show that the proposed control framework results in improved performance regarding the efficient and safe fuel cell operation under varying operating conditions.

keywords: fuel cell control, model predictive control, power mana ent.

آدرس مقاله:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1474667015303852

...............................................................................................................................................................................................

کد شماره n10:

مقاله ی برق قدرت قدرت (سیستم توزیع، دینامیک، سیستم ذخیره ساز کوتاه مدت، بهبود کیفیت ولتاژ، کنترل توان راکتیو، کیفیت توان، تولید پراکنده) سال 2014 ژورنال ieee:

موضوع:

a short-term energy storage system for voltage quality improvement in distributed wind power

abstract

wind power (wp) penetration in weak distribution networks is ociated with adverse impacts on voltage quality. the installation of an energy storage system (ess) is a possible voltage quality remedy in such milieus. this paper proposes a supercapacitor ess for alleviation of voltage flicker resulting from wp integration. the proposed ess control and mana ent are tailored

to that purpose such that the ess offsets the flicker-producing fluctuations in the generated wp. the proposed power sizing of the ess is defined by the estimated turbulence intensity and wind speed average at the installation site. a 2 mw wind generator of the doubly fed induction generator type is employed as a source

of wp and simulations are conducted on a simplified test system, as well as a detailed 25 kv distribution network on which results are compared with acknowledged reactive power flicker mitigation approaches and verified by prototyping in a real-time simulation platform. the flicker measurement procedure is conducted per iec standard 61000-4-15.

index terms—distributed generation, energy storage, flicker, power quality, real-time simulation, storage control, supercapacitor, wind power (wp).

آدرس مقاله:

http://ieeexplore.ieee.org/document/6920073

.................................................................................................................................................................

کد شماره n11:

مقاله ی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی قابل اتصال به برق، آلودگی، هزینه ) سال 2013 ژورنال ieee:

موضوع:

cost and emission impacts of virtual power plant formation in plug-in hybrid electric vehicle penetrated networks

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

خلاصه مقاله:


abstract

with increasing interest in alternative energy resources and technologies, m penetration of phevs (plug-in hybrid vehicles) into the electricity grid and widespread utilization of ders (distributed energy resources) are anticipated in the near future. as an aggregation unit, the vpp (virtual power plant) is introduced for load mana ent and resource scheduling.

مشاهده متن کامل ...

پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش چهارم
درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن محصولات بیشتر لینکهای زیر را کلیک کنید:

برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش اول اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش دوم اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش سوم اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش پنجم اینجا را کلیک کنید

جهت انتخاب پروژه:

می توانید با زدن ctrl+f کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بی د. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را به ایمیل ما بفرستیدیا جهت اطلاع از هزینه پروژه مورد نظر در روزهایی که قیمت پروژه ها نامعلوم است کد آن را به شماره 09378425676 ارسال کنید.لازم است از طریق پیامک ایمیل خود را به همراه کد پروژه ارسال فرمایید تا مراحل دریافت پروژه و پرداخت هزینه را به اطلاع برسانیم.در صورت داشتن سوال در مورد پروژه ها به ایمیل [email protected] ارسال کنید تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم.

بخش چهارم:پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش چهارم

ارزان تر از همه

هزینه پرداختی به ازای هر کدمقاله، معادل 76000تومان می باشد

کد مقاله g2

عنوان اصلی مقاله :
suppression of powerline interference in ecg using adaptive digital filter
حذف نویز از سیگنال قلب ecg توسط دیجیتال تطبیقی
سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش سیگنال ، ی پزشکی electrocardiogram, matlab and simulink, least mean square (lms) algorithm

کد مقاله g3
عنوان اصلی مقاله : a binary particle swarm optimization for optimal placement and sizingof capacitor banks in radial distribution feeders with distorted substation voltages
ترجمه فارسی موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جای خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات pso
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -
کلید واژه : برق قدرت ، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow

کد مقاله g4
عنوان اصلی مقاله : multiresolution bilateral filtering for image denoising
ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (ع ) با استفاده از بیلاترال (دوطرفه)
سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه : پردازش تصویر ، تبدیل موجک گسسته image processing , wavelet thresholding , image denoising, wavelet

کد مقاله g5
عنوان اصلی مقاله : color plane interpolation using alternating projections
ترجمه فارسی موضوع مقاله: درونی طرح رنگ با استفاده از پیش بینی های متناوب سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: - کلید واژه : پردازش تصویر bayer pattern, color filter array, demosaicing,

کد مقاله g6

عنوان اصلی مقاله :
back-pressure cogeneration economic dispatch for physical bilateral contract using genetic algorithms
ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دو طرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مدیریت برق ،پخش بار اقتصادی cogeneration, genetic algorithms, bilateral contract

کد پروژه g7

عنوان اصلی پروژه :

شبیه سازی یک مزرعه بادی 9 م اتی

سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : برق قدرت ،نیروگاه بادی wind farm

کد پروژه g8

عنوان اصلی پروژه : طراحی pid کنترلر برای ستون تقطیر با ga

سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل چند متغیره، الگوریتم ژنتیک ،سیمولینک

کد پروژه g9

عنوان اصلی پروژه : تشخیص تعداد خانه های پر نشده در ورق کپسول در چرخه تولید (مثله آمو ی سیلین) سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، ی پزشکی image processing

کد پروژه g10

عنوان اصلی پروژه : تشخیص پلاک خودرو

سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، image processing

کد پروژه g11

عنوان اصلی پروژه : راه حلی برای جریان برق بهینه توسط روش دیفرانسیلی

سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

کلید واژه : برق قدرت ، optimal power flow, differential evolution

کد مقاله g12

عنوان اصلی مقاله :

an efficient transient analysis algorithm for mildly nonlinear circuits

ترجمه فارسی موضوع مقاله: روش آنالیز بازده گذرای جدید برای مدارهای غیر خطی میلدلی

سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدارهای ولترا ،برق الکترونیک ،کامپیوتر ،مدارهای غیرخطی interpolating fourier series, nonlinear circuits,transient analysis, volterra series

کد مقاله g13

عنوان اصلی مقاله :

based on mcu auto-adapted digital pid fluid position control system design

ترجمه فارسی موضوع مقاله: طراخی سیستم کنترل دیجیتال

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل دیجیتال ،طراحی رویتگر ،تاثیر اغت و نویز بر سیستم auto-adapted; digital pid fluid position control;

کد مقاله g14

عنوان اصلی مقاله :

hardware/software codesign for a fuzzy autonomous road-following system

ترجمه فارسی موضوع مقاله: طراحی سخت افزار/نرم افزار و کد برای سیستم دنبال کننده جاده خ ر فازی سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رباتیک ،فازی ، embedded system, field programmable gate array (fpga), fuzzy logic controller (flc), genetic algorithm (ga), hardware/software codesign, intelligent vehicle

کد مقاله g15

عنوان اصلی مقاله : locality-sensitive hashing for finding nearest neighbors

ترجمه فارسی موضوع مقاله: هشینگ محل دقیق برای پیدا نزدیک ترین همسایگان

سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

کلید واژه : lsh ، signal processing ،

کد مقاله g16

عنوان اصلی مقاله :

1) a review of fetal ecg signal processing; issues and promising directions 2) comparative analysis of fetal electrocardiogram (ecg) extraction techniques using system simulation

ترجمه فارسی موضوع مقاله: مروری بر پردازش سیگنال ecg جنین، مسائل و دستورالعمل امید بخش

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش سیگنال قلب جنین و مادر، ی پزشکی adaptive noise cancelation (anc), recursive least square (rls), normalized least mean square (nlms), mqrs window, fetal electrocardiogram (fecg) extraction ، signal processing ،

کد پروژه g17

عنوان اصلی پروژه :
کالر آیدی caller id ،گرفتن شماره تلفن و ایجاد سیگنال به همراه سکوت پس از هر شماره و تشخیص سیگنال تولید شده و در نهایت تشخیص شماره گرفته شده
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد کلید واژه : پردازش سیگنال، signal processing ,dtmf ,fft , telephone number , callerid

کد پروژه g18

عنوان اصلی پروژه :
مسیری به روش دنبال کننده دیوار با دست راست ، مثل یه شخص ن نایی که دست راستش رو به دیوار میگیره و حرکت میکند تا به انتها برسه
معروف به maze runner
سال ارائه: - نوع پروژه: کنترلی گزارش فارسی:دارد کلید واژه : مسیریاب - گذر از مسیر با پیچ و خم - maze

کد پروژه g19

عنوان اصلی پروژه :
پیاده سازی دیجیتال چبیشف به همراه بدست آوردن تابع انتقال
سال ارائه: - نوع پروژه: کنترلی گزارش فارسی:دارد کلید واژه : چبیشف، دیجیتال

کد پروژه g20

عنوان اصلی پروژه :
ایجاد اعداد تصادفی و مقایسه با نمودار چگالی احتمال
سال ارائه: - نوع پروژه: محاسبات عددی گزارش فارسی: دارد

کد پروژه g21
عنوان اصلی پروژه :
ارائه تمام پروژه های کتاب:
simulation and software radio for mobile communications
سال ارائه: - نوع پروژه: مخابراتی ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: -
chapter4:orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) transmission technology

کد مقاله g22

عنوان اصلی مقاله :
edgedetectionusingadaptivethresholding and ant colonyoptimization
ترجمه فارسی موضوع مقاله: تشخیص لبه تصویر با استفاده از الگوریتم مورچگان سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: - کلید واژه :
colony optimization, adaptive thresholding, pheromone, entropy, end point

کد پروژه g23

عنوان اصلی پروژه :
تشخیص متن لاتین از درون ع و است اج و ذخیره در فایل متنی ت ت
سال ارائه: - نوع پروژه:پردازش تصویر ،پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد
کلید واژه: تشخیص حروف انگلیسی، است اج متن از تصویر

کد مقاله g24

عنوان اصلی مقاله :

feedback linearization vs. adaptive sliding mode control for a quadrotor helicopter

سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک feedback linearization, sliding mode control, uav, quadrotor helicopter

کد مقاله g25

عنوان اصلی مقاله :

application of adaptive control in a process control

ترجمه فارسی موضوع مقاله:
کاربرد کنترل تطبیقی در کنترل یک پروسه

سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی:ترجمه فارسی دارد

کلید واژه : راکتور cstr کنترل- کنترل تطبیقی – پایداری لیاپانوف adaptive controller,continuous stirred tank reactor


کد پروژه g26
عنوان اصلی پروژه :
طراحی انواع م اسیون ها
سال ارائه: - نوع پروژه: ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: ask و bpsk و 8psk , fsk, ook , qpsk , dpsk , amdsb-sc or am , amdsb-tc , amssb , fm , pm , pwm , ppm

کد مقاله g27

عنوان اصلی مقاله :

ocr-based ch is-number recognition using artificial neural network

تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه

سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر vehicle identification number (vin); optical character recognition (ocr); artificial neural network (ann)

کد مقاله g28

عنوان اصلی مقاله :

selection and fusion of facial features for face recognition

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری face recognition, neural networks, evolutionary algorithms, pattern recognition

کد پروژه g29

عنوان اصلی پروژه :
اتوماتای یادگیر
طراحی خودرو هوشمند که از موانع بتواند عبور کند و خود را به مکان وج برساند
سال ارائه: - نوع پروژه: اتوماتای یادگیر گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:wall follower, random maze,,maze ,tremaux, recursive back tracker, pledge

کد مقاله g30

عنوان اصلی مقاله :

a semantic social network-based expert recommender system

یادگیری ماشین: شبکه های اجتماعی مبتنی بر سیستم توصیهگر متخصص معنایی
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: springer ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :semantic information extraction ·social network analysis ·expert recommender system ,·knowledge mana ent

کد مقاله g31

عنوان اصلی مقاله :

fault masking by probabilistic voting

پوشش خطا توسط رای گیری احتمالاتی
سال ارائه: 2009 نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :fault tolerance, fault masking,voting algorithm

کد پروژه g32

عنوان اصلی پروژه :
اصلاح زاویه چرخش تصویر
اگر ع ی از ج یا برگه ای گرفته شود زوایای آن را اصلاح و به صورت صحیح در خط افقی نشان می دهد
سال ارائه: - نوع پروژه: اصلاح زاویه گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:

کد پروژه g33
عنوان اصلی پروژه :
گفتار شناسی یا همان واژه شناسی توسط الگوریتم dtw
دیت سی را فرد با صدای خود ایجاد میکند و به برنامه می دهد .در هنگام اجرای برنامه صدای کاربر توسط میکروفون ضبط شده و تشخیص می دهد که کاربر چه چیزی را ادا کرده است.
سال ارائه: - نوع پروژه: گفتارشناسی گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: speech recognition ،algorithm dynamic time warping

کد پروژه g34

عنوان اصلی پروژه :
تغییر یا حذف بکگراند مشکی از تصویر چرخیده شده
وقتی ع ی را در متلب میچرخانیم در گوشه های تصویر رنگ پیش فرض به صورت مشکی است که این را به دو صورت در این پروژه رفع کرده ایم
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش تصویر گزارش فارسی: دارد
کلید واژه:rotation image. change background in rotate image

کد پروژه g35

عنوان اصلی پروژه :
اورلب سیگنال صوت با روش ola
تقسیم بندی سیگنال به پارتهای مشخص و دارای همپوشانی و ....
این روش را به سه صورت معروف ola پیاده سازی کرده ایم
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: overlap and add algorithms ،

کد پروژه g36

عنوان اصلی پروژه :
اورلب سیگنال صوت با روش sola
سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
کلید واژه: synchronous overlap and add (sola(

کد مقاله g37

عنوان مقاله:

formal derivation of direct torque control for induction machines

سال ارائه: 2008 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور ac، dtc، کنترل مستقیم گشتاور ac motors, direct torque control (dtc), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control

کد مقاله g38

عنوان مقاله:

direct torque control of permanent magnet synchronous motor

سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان direct torque control, stator space vectors, permanent magnet synchronous motor

کد مقاله g39

عنوان مقاله:

(direct torque control of induction motor using space vector modulation (svm-dtc
سال ارائه: 2008 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، direct torque control, stator space vectors, space vector modulation (svm)

کد مقاله g40

عنوان مقاله:

control of a bidirectional z-source inverter for hybrid electric vehicles in motoring, regenerative braking and grid interface operations
کنترل یک اینورتر دوجهته z-منبع برای ترکیبی وسایل نقلیه الکتریکی در رانندگی، احیا کننده ترمز و شبکه عملیات رابط
سال ارائه: 2010 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل اینورتر دوطرفه ،
z-source inverter, indirect field-oriented control, regenerative braking, grid interface

کد مقاله g41

عنوان مقاله:

transmission planning considering reliability and economic performances in a deregulated environment طراحی و برنامه­ریزی یک خط انتقال برای بهینه­سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

(cost-benefit analysis; reliability; genetic algorithms (gas)

کد مقاله g42

عنوان مقاله:

optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -

کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، dg، الکترونیک قدرت distributed generation (dg), pem fuel cell, power electronics, voltage control loop, pwm

کد مقاله g43

عنوان مقاله:
p ovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using pi controller
سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فتوولتائیک ،مبدل dc به dc، مبدل بوست
dynamic voltage restorer (dvr), p ovoltaic (pv), voltage sag, voltage swell, outage, dc–dc boost converter

کد مقاله g44

عنوان مقاله:

vibration control of vehicle active suspension system using a newvibration control of vehicle active suspension system using a new robust neural network control system

سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کنترل مقاوم، سیستم تعلیق، شبکه عصبی pid controller, neural networks, whole vehicle’s suspension, robust controller

کد مقالهg45

عنوان مقاله:

sensorless indirect stator field orientation speed control for single-phase induction motor drive سال ارائه: 2009 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation

کد مقالهg46

عنوان مقاله:

a ga-api solution for the economic dispatch of generation in power system operation

راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم index terms—api, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search

کد مقالهg47

عنوان مقاله:

a particle swarm optimization for economic dispatch with nonsmooth cost functions

راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی constrained optimization, economic dispatch (ed), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (pso)

کد مقالهg48

عنوان مقاله:

unit commitment problem solution using shuffled frog leaping

سال ارائه: 2010 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتمpso انجام شده است) economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment

کد مقالهg49

عنوان مقاله:
benefits of power electronic interfaces for distributed energy systems
سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه : distributed energy (de), distributed generation (dg), fault current, interconnection, interface, inverter, microgrid, power electronics (pe), power quality.
انرژی توزیع شده ، تولید پراکنده(dg)، جریان خطا، اتصال، رابط، اینورتر،microgrid،الکترونیک قدرت ، کیفیت توان

کد مقالهg50

عنوان مقاله:

an integral battery charger with power factor correction for electric scooter سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور dc، مبدل، مبدل ac motor drives, ac motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion

کد مقالهg51

عنوان مقاله:

a backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010

پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور d-statcom

سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی backward/forward method, radial and meshed distribution networks, pv nodes, power flow

کد مقاله g52

عنوان مقاله:

power-mana ent strategies for a grid-connected pv-fc hybrid system

سال ارائه: 2010 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, p ovoltaic, power mana ent.

کد مقاله g53

عنوان مقاله:

an augmented lagrangian method for total variation video restoration
روش لاگرانژ آگمنت برای بازسازی همه واریاسیون ویدئو

سال ارائه: 2011 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: -

کلید واژه :

augmented lagrangian, total variation, alternating direction method,video restoration, video deblurring,video disparity, -air turbulence

کد مقاله g54

عنوان مقاله:

wave energy extraction maximization in irregular ocean waves using pseudospectral methods
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: -
کلید واژه :

کد پروژه g56

عنوان مقاله:

پخش بار بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات pso
سال ارائه: - نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد

کد مقاله g57

عنوان مقاله:

permanent magnet synchronous generator-based standalone wind energy supply system
سال ارائه: 2011 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: -

کد مقاله g58

عنوان مقاله:

dynamics and solutions to some control problems for water-tank systems
سال ارائه: 2002 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: -
کلید واژه :
wave equations, boundary control, flatness, controllability, motion planning, delay operators

کد مقاله g59

عنوان مقاله:

modeling and simulation of reverse power relay for generator protection
مدل سازی و شبیه سازی رله قدرت مع برای حفاظت ژنراتور
سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: دارد

کد مقاله g60

عنوان مقاله:

a simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using sssc device
کنترلر غیر خطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه قدرت با استفاده از دستگاه sssc
سال ارائه: 2013 نوع مقاله:elsevier گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
power system,transient stability,facts,static synchronous series compen or (sssc),dfig,lyapunov theory

کد مقاله g61

عنوان مقاله:

dynamic equivalents for calculation of power system restoration

سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
artificial neural networks (ann)

کد مقاله g62

عنوان مقاله:

modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generators

سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
distributed generators, modified dynamic phasor,phasor estimation, time-variant fault current

کد مقاله g63

عنوان مقاله: خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال فارسی گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

الگوریتم ga k-means، ژنتیک، clustering،

کد مقاله g64

عنوان مقاله:
battery energy storage station (bess)-based smoothing control of p ovoltaic (pv) and wind power generation fluctuations
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه :
adaptive smoothing control, battery energy storage station (bess), solar power generation, state of charge (soc), wind power generation.

کد مقاله g65

عنوان مقاله:

dfig-based wind power conversion with grid power leveling for reduced gusts

سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :battery energy storage system (bess), doubly fed induction generator (dfig), grid power leveling, vector control, wind energy conversion system (wecs)

کد مقاله g66

عنوان مقاله:

weighting fuzzy cl ification rules using receiver operating characteristics (roc) analysis

سال ارائه: 2007 نوع مقاله: elsevier گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

rule weight; roc analysis; pattern cl ification; fuzzy systems; data mining

کد مقاله g67

عنوان مقاله:

multimodel discrete second order sliding mode control: stability analysis and real time application

on a chemical reactor

کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی: تحلیل پایداری و کاربرد زمان واقعی در یک راکتور شیمیایی

سال ارائه: 2011 نوع مقاله: گزارش فارسی: دارد

کد مقاله g68

عنوان مقاله:

a new edge detection algorithm for flame image processing

الگوریتم جدید لبه ی برای پردازش تصاویر آتش و شعله

سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، لبه ی ، شعله، آتش، است اج ویژگی، تشخیص شکل

image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement

کد مقاله g69

عنوان مقاله:

تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی

سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله g70

عنوان مقاله:

license plate extraction from still images

مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک

سال ارائه: 2013 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو

license plate extraction; edge detection; morphology

کد مقاله g71

عنوان مقاله:

direct active and reactive power control of dfig for wind energy generation

سال ارائه: 2006 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی

direct power control (dpc), doubly fed induction generator (dfig), direct torque control, voltage source converter, voltage vectorمشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای شبکه کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای شبکه کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه

شبکه های کامپیوتری به مجموعه ای از رایانه ها و تجهیزات شبکه ای اطلاق می شود که به روش های مختلف با همدیگر اتصال برقرار کرده اند. مقصود از تشکیل یک شبکه، ارسال یا به اشتراک گذاری داده ها با دیگر کاربران است.

اهمیت و استفاده های مختلف شبکه های کامپیوتری باعث شده است  تا نوع تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای محافظت آنها در مقابل اختلالات و نوسانات برق شهر و یا فراهم  برق بی وقفه برای آنها نیز باهم متفاوت باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع می خواهیم حداقل را ارهای این بخش را مورد بررسی قرار دهیم، البته باید به این نکته توجه داشت که در این بخش سعی گردیده حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و سفارش میکنیم تا مشتریان محترم از توانایی ها و خدمات پشتیبانی پیش از ید یو پی اس این شرکت در زمینه مشاوره و آموزش های لازم استفاده کامل را ببرند.

 

یو پی اس های مناسب برای شبکه های کامپیوتری :
مشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای تجهیزات پزشکی
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای شبکه کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه

شبکه های کامپیوتری به مجموعه ای از رایانه ها و تجهیزات شبکه ای اطلاق می شود که به روش های مختلف با همدیگر اتصال برقرار کرده اند. مقصود از تشکیل یک شبکه، ارسال یا به اشتراک گذاری داده ها با دیگر کاربران است.

اهمیت و استفاده های مختلف شبکه های کامپیوتری باعث شده است  تا نوع تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای محافظت آنها در مقابل اختلالات و نوسانات برق شهر و یا فراهم  برق بی وقفه برای آنها نیز باهم متفاوت باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع می خواهیم حداقل را ارهای این بخش را مورد بررسی قرار دهیم، البته باید به این نکته توجه داشت که در این بخش سعی گردیده حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و سفارش میکنیم تا مشتریان محترم از توانایی ها و خدمات پشتیبانی پیش از ید یو پی اس این شرکت در زمینه مشاوره و آموزش های لازم استفاده کامل را ببرند.

 

یو پی اس های مناسب برای شبکه های کامپیوتری :
مشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای شبکه کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای شبکه کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه

شبکه های کامپیوتری به مجموعه ای از رایانه ها و تجهیزات شبکه ای اطلاق می شود که به روش های مختلف با همدیگر اتصال برقرار کرده اند. مقصود از تشکیل یک شبکه، ارسال یا به اشتراک گذاری داده ها با دیگر کاربران است.

اهمیت و استفاده های مختلف شبکه های کامپیوتری باعث شده است  تا نوع تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای محافظت آنها در مقابل اختلالات و نوسانات برق شهر و یا فراهم  برق بی وقفه برای آنها نیز باهم متفاوت باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع می خواهیم حداقل را ارهای این بخش را مورد بررسی قرار دهیم، البته باید به این نکته توجه داشت که در این بخش سعی گردیده حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و سفارش میکنیم تا مشتریان محترم از توانایی ها و خدمات پشتیبانی پیش از ید یو پی اس این شرکت در زمینه مشاوره و آموزش های لازم استفاده کامل را ببرند.

 

یو پی اس های مناسب برای شبکه های کامپیوتری :
مشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای شبکه کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای شبکه کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری

یو پی اس برای شبکه

شبکه های کامپیوتری به مجموعه ای از رایانه ها و تجهیزات شبکه ای اطلاق می شود که به روش های مختلف با همدیگر اتصال برقرار کرده اند. مقصود از تشکیل یک شبکه، ارسال یا به اشتراک گذاری داده ها با دیگر کاربران است.

اهمیت و استفاده های مختلف شبکه های کامپیوتری باعث شده است تا نوع تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای محافظت آنها در مقابل اختلالات و نوسانات برق شهر و یا فراهم برق بی وقفه برای آنها نیز باهم متفاوت باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع می خواهیم حداقل را ارهای این بخش را مورد بررسی قرار دهیم، البته باید به این نکته توجه داشت که در این بخش سعی گردیده حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و سفارش میکنیم تا مشتریان محترم از توانایی ها و خدمات پشتیبانی پیش از ید یو پی اس این شرکت در زمینه مشاوره و آموزش های لازم استفاده کامل را ببرند.

یو پی اس های مناسب برای شبکه های کامپیوتری :
مشاهده متن کامل ...
فروش شبیه سازی متلب مقاله های درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (dynamic analy
درخواست حذف اطلاعات
تمامی مقالات دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی dynamic analysis of power system در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

به منظور دریافت مقاله کد مورد نظر را ایمیل یا پیامک کنید:

email : [email protected] tell : 09363316106

یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستید

dynamic compen ion of reactive power in various faults in power system

کد:d1

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...............................................................

simulink implementation of induction machine model a modular approach(dynamic model

کد:d2

پیاده سازی simulink مدل ماشین القایی رویکرد م ار (مدل دینامیکی ماشین القایی با راه اندازی مستقیم ، کنترل برداری غیر مستقیم ، کنترل v/f )

....................................................................

roll of pss and svc for improving the transient stability of power system

کد:d3

فهرست از pss و svc برای بهبود پایداری گذرا ی سیستم های قدرت

..............................................................

understanding of dynamic voltage restorers through matlab simulation

کد:d4

درک بازگردان دینامیکی ولتاژ از طریق شبیه سازی matlab

..................................................

dynamic simulation of a three-phase induction motor using matlab simulink

کد:d5

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار matlab سیمولینک

...................................................

statcom for improved dynamic performance of wind farms in power grid

کد:d6

statcom برای بهبود عملکرد دینامیکی از مزارع بادی در شبکه قدرت

...................................................

dynamic stability enhancement of power system using fuzzy logic based power system stabilizer (pss)

کد:d7

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس پایدار کننده سیستم های قدرت

..................................................

normalized dynamic simulation of 3-phase induction motor using matlab/simulink

کد:d8

شبیه سازی نرمال شده دینامیکی ازموتور القایی 3 فاز با استفاده از matlab / simulink

...........................................................

parameter optimization of multi machine power system conventional stabilizers using cdcarla method

کد:d9

بهینه سازی پارامتر های تثبیت کننده مرسوم سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از روش cdcarla

.............................................................

dynamic modeling of induction motor using rotor rotating reference frame

کد:d10

مدل سازی دینامیکی از موتور القایی با استفاده از فریم روتور دوار مرجع

.............................................................

mitigation of voltage sag and swell using dynamic voltage restorer

کد:d11

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ

............................................................

analysis of dynamic performance comparison of different pwm techniques inverter fed induction motor drives

کد:d12

تحلیل مقایسه عملکرد دینامیکی تکنیک های مختلف pwm اینورتر تغذیه کننده درایو موتور القایی

...................................................................

simulink / matlab dynamic induction motor model for use in undergraduate electric machines and power electronics courses

کد:d13

simulink / matlab مدل دینامیکی موتور القایی برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

.................................................

power quality improvement in low voltage distribution system using dynamic voltage restorer (dvr)

کد:d14

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ (dvr)

..................................................

review of modeling and dynamic analysis of three phase induction motor using matlab simulink

کد:d15

چکیده ای از مدل سازی وتحلیل دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از simulink نرم افزار matlab

...........................................

modelling a unified power flow controller for the study of power system steady state and dynamic characteristics

کد:d16

مدل upfc برای مطالعه سیستم های قدرت ح پایدار و مشخصات دینامیکی

....................................................................

mitigation of voltage sag and swell using dynamic voltage restorer

کد:d17

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده بازیاب دینامیکی ولتاژ

........................................................

comparative study of conventional and fuzzy based power system stabilizer

کد:d18

مطالعه مقایسه ای روش معمول و فازی پایدارساز سیستم قدرت

...........................................................

enhancement of power system stability using fuzzy logic controller

کد:d19

افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از منطق فازی

........................................................

modelling and performance analysis of pid power system stabilizer using adaptation law in simulink environment

کد:d20

تجزیه و تحلیل مدلسازی و عملکرد pid پایدار ساز سیستم های قدرت با استفاده از قانون سازگاری در محیط زیست

.........................................................

matlab simulink model of fuzzy logic controller with pss and its performance analysis

کد:d21

مدل سیمولینک matlab کنترل کننده منطق فازی با pss و تجزیه و تحلیل عملکرد آن

.............................................

design of a dynamic model of the unified power quality conditioner and its operation control

کد:d22

طراحی یک مدل دینامیک از جبرانساز یکپارچه کیفیت توان (upqc) و کنترل بهره برداری آن

.........................................................

simulation analysis of a synchronous generator system under fault conditions

کد:d23

تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

.................................................................

simulation of synchronous machine in stability study for power system

کد:d24

شبیه سازی ماشین سنکرون در مطالعه پایداری برای سیستم های قدرت

......................................................................

برچسب ها :

simulink dynamic analysis of power system٬ شبیه سازی dynamic analysis of power system٬ شبیه سازی dynamic in power system با matlab٬ شبیه سازی dynamic با متلب٬ شبیه سازی induction motor در متلب٬ شبیه سازی permanent magnet synchronous motor در matlab٬ شبیه سازی permanent magnet synchronous motor در متلب٬ شبیه سازی power system stabilizer در matlab٬ شبیه سازی power system stabilizer در متلب٬ شبیه سازی pss٬ شبیه سازی pss در matlab٬ شبیه سازی pss در متلب٬ شبیه سازی speed control در matlab٬ شبیه سازی synchronous motor در متلب٬ شبیه سازی transformer در متلب٬ شبیه سازی بدون جاروبک در٬ شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab٬ شبیه سازی دینامیکی dc motor در matlab٬ شبیه سازی دینامیکی ¬induction motor در متلب٬ شبیه سازی دینامیکی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب٬ شبیه سازی دینامیکی موتور dc در matlab٬ شبیه سازی دینامیکی موتور القایی در متلب٬ شبیه سازی مقالات دینامیک با متلب٬ شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت با متلب٬ شبیه سازی موتور القایی در matlab٬ شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab٬ شبیه سازی پروژه های دینامیک در سیستم های قدرت٬ فروش شبیه سازی مقالات برای درس دینامیک سیستم های قدرت٬ فروش شبیه سازی مقالات برای دینامیک٬ فروش شبیه سازی مقالات برای دینامیک سیستم های قدرت٬ فروش شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک٬ فروش شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک با متلب٬ فروش شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک سیستم های قدرت٬ فروش شبیه سازی مقاله برای دینامیک٬ فروش شبیه سازی مقاله برای دینامیک سیستم های قدرت٬ فروش شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس دینامیک با متلب٬ فروش شبیه سازی مقاله برق قدرت برای دینامیک با متلب٬ فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای درس دینامیک با متلب٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای دینامیک با متلب٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برق قدرت برای انرژی های نو٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک با متلب٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای دینامیک با متلب٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برق قدرت برای تئوری جامع با متلب، ید شبیه سازی مقالات برای درس دینامیک سیستم های قدرت٬ ید شبیه سازی مقالات برای دینامیک٬ ید شبیه سازی مقالات برای دینامیک سیستم های قدرت٬ ید شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک٬ ید شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک با متلب٬ ید شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک سیستم های قدرت٬ ید شبیه سازی مقاله برای دینامیک٬ ید شبیه سازی مقاله برای دینامیک سیستم های قدرت٬ ید شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس دینامیک با متلب٬ ید شبیه سازی مقاله برق قدرت برای دینامیک با متلب٬ ید مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق٬ ید پروژه شبیه سازی مقالات برای درس دینامیک با متلب٬ ید پروژه شبیه سازی مقالات برای دینامیک با متلب٬ ید پروژه شبیه سازی مقالات برق قدرت برای انرژی های نو٬ ید پروژه شبیه سازی مقاله برای درس دینامیک با متلب٬ ید پروژه شبیه سازی مقاله برای دینامیک با متلب٬ ید پروژه شبیه سازی مقاله برق قدرت برای تئوری جامع با متلبمشاهده متن کامل ...
پروژه توربین بادی با pmsg با جزییات 65 هزار تومان
درخواست حذف اطلاعات
کلیک کنید پروژه توربین بادی با pmsg با جزییات 65 هزار تومان

نمای کلی پروژه و صفحه اندازه گیری :

ppmsgasliبرای دیدن بهتر تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

همین طور میتوانید pmsg توربین بادی را ببینید:

pmsg

برای بزرگتر دیدن تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

همانطور که در شکل فوق میبینید این پروژه یکی از پیچیده ترین کارهای انجام شده در حوزه توربین بادی است

در شکل زیر می توانید کنترلر این سیستم را ببینید:

ctrlsystem2برای واضحتر دیدن تصاویر بر روی آنها کلیک کنید

همچنین میتوان در شکل زیر سیستم pmsg را ببینید:

ppmsgasliبرای دیدن تصاویر با اندازه اصلی بر روی آنها کلیک کنید

تبدیل dq را در سیستم فوق اینگونه پیاده سازی شده است:

dqwindturbineبرای تصاویر با اندازه بزرگتر و دقت بالاتر بر روی آن کلیک کنید

pll و پیاده سازی آن را در شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

pllofwind

برای تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

rotorcontrolsysشکل فوق نمایش دهنده سیستم کنترل روتور است

tourchctrl

شکل بالا نشان دهنده سیستم کنترل گشتاور است

نتایج به دست آمده

شکل زیر تغییرات ولتاژ دی سی لینک دی سی در 30 ثانیه ابت شبیه سازی را نمایش میدهد:

vdc

شکل زیر می تواند نمایانگر گشتاور وارد بر پره های توربین باشد البته در سیستم پریونیت شده:

tourchpuشکل زیر هم سرعت چرخش روتور است در سیستم پریونیت:

dorpuniteو همچنین میزان توان اکتیو است اجی(زرد)و راکتیو است اجی از توربین بادی با pmsg (منحنی بنفش):

pqpupmsg

برای تصاویر با اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم pmsg

در حال حاضر در بین منابع انرژی تجدیدپذیر سیستمهای بادی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر منابع تجدید پذیر دارند. سیستمهای سرعت متغییر 20 الی 30 درصدانرژی بیشتر نسبت به سیستمهای توان ثابت تحویل می دهند. در ضمن باعث کاهش نوسان توان و بهبود عرضه توان راکتیو می شوند. برای دستی به ماکزیمم توان در سرعتهای مختلف باد، بایستی سرعت توربین در محدوده وسیعی قابل تغییر باشد. انتخاب نوع ژنراتور به عوامل مختلفی از جمله نوع عملکرد، مشخصات ماشین، تعمیر و نگهداری و قیمت بستگی دارد. دستی به ماکزیمم توان در صورت اتصال مستقیم ژنراتور القایی به شکبه و ولتاژ ثابت امکانپذیر نمی باشد. در این شبیه سازی به بررسی ساختار عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم pmsg نسبت به دیگر ژنراتورها پرداخته می شود.

در سالهای گذشته با توجه به مزیتهای ژنراتور سنکرون آهن ربای دائم pmsg از جمله حجم و وزن کم، بازدهی بالا و حذف جعبه دنده، از این نوع ژنراتور در توربینهای بادی می باشدفاده شده می باشد . ترکیب یک ی وساز دیودی تمام موج، مبدل بوست dc-dc و اینورتر سه فاز، معمولترین سیستم توربین بادی با pmsg می باشد . این ساختار قادر می باشد نیازمندیهای اتصال به شبکه و کنترل حداکثر توان توربین را فراهم کند .

کلیک کنید پروژه توربین بادی با pmsg با جزییات 65 هزار تومانمشاهده متن کامل ...
یو پی اس برای سیستم های بانکی
درخواست حذف اطلاعات

یو پی اس برای سیستم های بانکی

یو پی اس برای سیستم های بانکی و خودپرداز ها

یو پی اس برای بانک و خودپردازعابر بانک دستگاهی اتوماتیک، کارآمد و دقیق می باشد که برای ارائه خدمات بانکی غیر حضوری همچون دریافت، پرداخت اقساط و قبوض و همچنین انتقال وجه در پهنای یک شبکه مخابراتی جامع می باشد.

همچنین خود پردازیا همان عابر بانک  ماشینی الکترونیکی می باشد که به مشتریان بانک این امکان را می دهد تا در هر وقت با داشتن کارت بانکی خاصی و قرار دادن آن در سیستم و وارد نمودن رمز از حساب خود پول دریافت کرده یا موجودى حساب بانکی خود را کنترل کند، بدون اینکه نیاز به کارمندی از بانک باشد.

دستگاه های خود پرداز در ایران اکثرا به شبکه شتاب متصل بوده و این شبکه امکان کنترل حساب و برداشت پول نقد را برای دارندگان کارت های بانک های عضو این شبکه از تمامی عابر بانک  ها فراهم می آورد.

یو پی اس مناسب برای خودپرداز

با در نظر گرفتن حساسیت بسیار بالای استفاده از این دستگاه و همچنین نیاز به بهره برداری  24 ساعته، استفاده از دستگاه های یو پی اس برای این دستگاه امری ضروری می باشد که بهترین پیشنهاد ما با توجه به این ویژگی ها، بهره گیری از محصولات مناسببرای خودپرداز  این شرکت می باشد.

یو پی اس های مناسب برای سیستم های بانکی و خودپرداز ها :
مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
زمان پخش تکرار سریال لژیونر 1 120 برگزاری مراسم هفت هیئت متوسلین به 14 معصوم در پنجشنبه 2 بهمن ماه رمز جی تی ای پنج برای پلستیشن دو کتاب آمادگی آزمون pr fungstraining goethe zertifikat a2 شماره روستای شنگل اباد d nd d nya kimdik گوتاراریخ بیر گون دوزدی دفینه درداخل قنات یا چاها دفاع پور تپه دوران کربلا لشکر دوران دفاع لشکر ویژه مقر لشکر دفاع مقدس احیا دعوت نامه شرکت در هیئت عزاداران افسردگی کاری افزایش میزان افسردگی ناشی باعث افزایش میزان افسردگی کاری میزان میشه کرد کاری میزان افسردگی دیابت نوع 2 مغز را پیر می کند تحلیل مدرسه معماری دعای عجیب السحر از رضا هشت روزه شنبه خبر فوق العاده میان هفته شیوه بررسی آراء اعلام شد فایل فلش فارسی شرکتی گوشی دیمو f5 mt6572 اندروید 4 2 2 اورجینال قابل رایت فلش تو کاربرد دستورالعملها در آنگولار چیست آسانژ به خاطر انتشار حقیقت عذرخواهی نمی کنم افتتاحیه مسابقات لیگ دسته 1 شهرستان بهمئی بازی منچ ایرانی از مجموعه مهرگان گردش مهره ها در مسیر هندسی کد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.