پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 1 2 فضل و برتری انسان عالم بر عابد
داستان عابد و سگ
درخواست حذف اطلاعات

شیخ عباس قمی(ره) در کتاب سیر المنازل، مقامات العلیه داستانی نقل می کند: عابدی در کو لبنان بد مقیم، عابدی بود که در کوه های لبنان عبادت می کرد و هر شب از عالم غیب برای او افطاری آماد می شد، تا اینکه شبی برای او افطاری نیامد و این شخص عالد از کوه پایین آمد و در خانه گبری رفت و در آن جا هم سگی زندگی می کرد؛ عابد از گبر تقاضای نان نمود و آن گبر کافر سه قرص نان به او داد، سگ به دنبال عابد آمد و عابد یکی از سه قرص نان را به او داد ولی باز هم سگ به دنبال عابد می آمد و ناچار قرص دوم نان را هم به سگ داد ولی باز هم سگ به دنبال عابد می آمد و بالا ه عابد عصبانی و شد و گفت: تو چقدر بی حیا هستی؟! من از صاحب تو سه قرص نان گرفته ام و دو تای آن را به تو داده ام ولی باز هم تو مرا رها نمی کنی؟! سگ بصدا درآمد و گفت: تو بی حیا هستی، من سالها بر در خانه این گبر بوده ام و خیلی وقت ها به من غذا نداد ولی با وجود این او را رها ن ولی تو یک شب بی غذا م از پای کوه آمدی در خانه گبر و صفت خوب دیگر سگ این است که در شب کم می خوابد «لاینام باللیل الا قلیل»مشاهده متن کامل ...
چرا می توانیم را مروج «اومانیسم» بدانیم؟
درخواست حذف اطلاعات
معتقد است چون خدا در عالم نبوده و بر عالم است، بنابراین انسان در عالم محور و اساس است، وی صراحتاً می گوید که ما باید به اومانیسم تأسی کرده و به پیروی از آن، «انسان» را محور عالم قرار دهیم.

مشاهده متن کامل ...
زنگ تفریح...
درخواست حذف اطلاعات
عارفی معروف به نانوایی رفت و چون لباس درستی نپوشیده بود نانوا به او نان نداد و عابد رفت.
مردی که آنجا بود عابد را شناخت، به نانوا گفت این مرد را می شناسی؟
گفت: نه.
مردگفت: فلان عابدبود.
نانوا گفت: من از مریدان اویم، دوید دنبالش و گفت می خواهم شاگرد شما باشم، عابد قبول نکرد.
نانوا گفت اگر قبول کنی من امشب تمام آبادی را طعام می دهم، عابد قبول کرد.
وقتی همه شام خوردند، نانوا گفت: سرورم دوزخ یعنی چه؟ عابد پاسخ داد : "دوزخ یعنی اینکه تو برای رضای خدا یک نان به بندۀ خدا ندادی ولی برای رضایت دل بندۀ خدا یک آبادی را نان دادی.منبع: http://kolbetabiat. .. /


مشاهده متن کامل ...
بازگشت عابد به تمرینات الهلال
درخواست حذف اطلاعات
نواف عابد به تمرینات تیمش بازگشته، اما بعید است که بتواند برابر پرسپولیس بازی کند.

مشاهده متن کامل ...
13259- قانون تجارت
درخواست حذف اطلاعات

موجود - ارشیو - نشر حسن عابد زاده - چاپ اول - 1373 ش - نشر عابد زاده - 231 ص - رقعی - شومیز -مشاهده متن کامل ...
وارث عالم
درخواست حذف اطلاعات

وارث عالم فقط یزدان بود
ناجی انسان فقط قرآن بود
حاکم گیتی خدای عالم است
ب دنیا فانی و خسران بودمشاهده متن کامل ...
نقش روح
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی
نقش روح
مواقعی هست که انسان با خودش حرف می زند، بدون اینکه لب ها تکان بخورد و ص شنیده شود.بطوریکه ی که در مجاور ماست متوجه صحبت ما نیست.این روح انسان است که سخن می گوید و ما آنرا کاملا درک می کنیم و بعضا لذت هم می بریم.
انسان ها دارای یک بدن مادی و یک بدن مثالی هستند. همین روح گاهی در عالم هستی حرکت می کند بطوریکه ما احساس می کنیم در دنیای مادی سیر می کنیم.در حقیقت روح انسان دربدن مثالی ما در حال حرکت بوده است.
لذا روح دارای همه حواس پنجگانه است.حتی حواس بیشتری وجود دارد.مثلا انسان چیزی را از نزدیک ندیده و یا نشنیده است ولی یک احساسی به او می گوید، که آن چیست، مثلا وجود خداوند.
انسان به کمک تغذیه رشد بدن خود را فراهم می کند.روح انسان نیز با ب معارف الهی، رشد می کند.در عالم رحم و طبیعت جسم انسان رشد می کند.اما در عالم طبیعت روح انسان باتهذیب نفس و ب معارف الهی موجبات رشد و تعالی خود را فراهم می کند.

علی رجالی
@alirejaliمشاهده متن کامل ...
دعای عابد!
درخواست حذف اطلاعات
مرد عابدی مقداری گندم به آسیاب برد تا آرد کند,آسیابان گفت:امروز
وقت ندارم,برو فردا بیا.عابد گفت:من مردی با خدا و زاهدم,اگرگندم مرا
آرد نکنی و دلم بشکند,دعا خواهم کرد تا خدا آسیابت را اب کند!
آسیابان گفت:
_اگر راست می گویی دعا کن تا خدا گندمت را آرد کند که محتاج من
نباشی!!منبع: http://c piann. /

مشاهده متن کامل ...
خدا و دینار -داستان کوتاه
درخواست حذف اطلاعات

گویند: در بنی عابدی بود، شنید در آن درختی است که مردم آن را می پرستند! عابد در خشم شد و از بهر خدا و تعصب در دین تبر بر دوش نهاد و رفت که درخت را ببرد!


ابلیس به صورت پیری بر او ظاهر شد و پرسید کجا می روی؟


گفت: برای ب فلان درخت،


ابلیس گفت: برو به کار عبادتت مشغول باش، تو را چه کار به این کار؟


عابد سخت بر او آویخت و او را بر زمین زد و بر او بنشست.


ابلیس گفت: دست از من بدار تا تو را سخنی نیکو گویم.


دست از وی بداشت. ابلیس گفت:


این کار، کار پیغمبران است نه تو! عابد گفت:


من از این کار بازنگردم و دوباره با ابلیس دست به یقه شد و او را به زمین زد.


بار سوم ابلیس گفت: تو مردی درویش هستی این کار را به دیگران واگذار، من روزی دو دینار زیر بالین تو گذارم که هم هزینه خود کنی و هم به دیگر عابدان دهی، عابد پیش خود گفت: یک دینار آن را صدقه دهم و دینار دیگر خود به کار برم و این کار بهتر از درخت برکندن است که مرا بدان نفرموده اند و من پیغمبر نیستم!


دیگر روز دو دینار زیر بالین خود دید و برگرفت. تا روز سوم که هیچ دیناری بر بالین خود ندید. تبر برداشت و عازم ب درخت شد. ابلیس در راه رسید و به او گفت:


ای مرد این کار، کار تو نیست و باهم در آویختند. ابلیس او را بر زمین زد و بر او نشست. عابد پرسید:


چه شد که آن دوبار من تو را بر زمین زدم و این بار درماندم؟ گفت:


آن دوبار بهر خدا درآویختی و این بار بهر دینار! اول برای خدا به اخلاص آمدی و از جهت دین خدا خشم گرفتی، خداوند تو را نیرومند ساخت، اکنون بهر طمع خویش آمدی و از بهر دنیا خشم گرفتی و پیرو هوای نفس خود شدی، ل ناتوان شدی.مشاهده متن کامل ...
رباعی منتخب خدا شناسی(3)
درخواست حذف اطلاعات


عالم ما ،عالمی اصغر بود

عالم حق، عالمی اکبر بود

گر بخواهی معرفت،خود را شناس

چونکه دل را خانه ی دلبر بود


گیتی و عالم، جهانی اکبر است

آدم و انسان، مثالی اصغر است

گر شناسی خود، فلک را دیده ای

آدم با معرفت،چون حیدر است


عالم عقل و مثال و این جهان

کاملا در جسم و جان گشته نهان

هر چه خواهی از فلک، خود را ببین

آفرینش جملگی در تو عیان
مشاهده متن کامل ...
حکمت و برکات صلوات
درخواست حذف اطلاعات

صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود.صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.صلوات : تحفه ای از بهشت است.صلوات : روح را جلا می دهد.صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.صلوات : نوری در بهشت است.صلوات : نور پل صراط است.صلوات : شفیع انسان است.صلوات : ذکر الهی است.صلوات : موجب کمال می شود.صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.صلوات : موجب تقرب انسان است.


صلوات : رمز دیدن در خواب است.صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.صلوات : انسان را در سه عالم بیمه می کند


✅هنگامی که سوار ماشین یا اتوبوس هستیم یا در حال پیاده راه رفتن هستیم و یا موقعیت های مختلف دیگر فرستادن صلوات را فراموش نکنیم.


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
مشاهده متن کامل ...
مقاله مقبره زاده محمد عابد کاخک گناباد
درخواست حذف اطلاعات

دریافت مقاله مقبره زاده محمد عابد کاخک گناباد

نویسنده: عباس زمانی

تعداد صفحات : 7
حجم: 1.17 مگابایتمشاهده متن کامل ...
عابد و جوان
درخواست حذف اطلاعات


روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زند می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر ت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟! خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.
مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور نکن. در این هنگام خداوند به ش وحی فرمود که به این عابد بگو:
ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ!
به نقل از: محمد غزالی، کیمیای سعادت، ج1منبع: http://mohammadabdoli313. /


مشاهده متن کامل ...
انتشار کتاب روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عالم آ ت
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: کتاب روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عالم آ ت تألیف حسین صدری نیا که ششمین و آ ین جلد از سلسله کتاب های مربوط به عوالم انسانی قبل و بعد از دنیاست توسط نشر سایه روشن منتشر شد.

مشاهده متن کامل ...
عالم و عابد!
درخواست حذف اطلاعات

مطهری و کتاب حکمت ها و اندرزها 2

شهید مطهری می نویسد:

«از کلمات باقر است که ”عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ عَابِدٍ“ [اصول کافی، ج 1، ص 33]؛ یعنی یک عالم که مردم از علمش بهره مند شوند بر هفتاد هزار عابد برتری دارد. ایضا ً می فرمود: شیعیان و پیروان واقعی ما، خاندان، انی هستند که به راستی از خدا بترسند و او را اطاعت کنند.» (مطهری، 1385: 70 ــ 71)

یادداشت ها:

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت ها و اندرزها. جلد 2. چاپ ؟. تهران: انتشارات صدرا.مشاهده متن کامل ...
آیا دستی در کار است؟
درخواست حذف اطلاعات
پروفسور پل دیویس

اگر انفجار آغازین عالم فقط کمی متفاوت با آنچه رخ داده، می بود، اگر نیروی گرانش کمی قوی تر یا ضعیف تر بود، اگر ثابت کیهان شناختی کمی بیشتر سبب رانش اجرام می شد، شاید هرگز حیات در عالم پدید نمی آمد. آیا عالم برای پیدایش انسان تنظیم شده است؟

عالم یا حداقل گوشه ای از آن، که خانه ماست، بیش از اندازه.....

آیا دستی در کار است؟منبع: http://theism99. .. /


مشاهده متن کامل ...
عالم مرگ و حقایقی عجیب درباره آن!
درخواست حذف اطلاعات
عالم مرگ و حقایق نهفته در آن همیشه برای برای انسان ها باعث کنجکاوی و وحشت بوده است.

مشاهده متن کامل ...
عابد
درخواست حذف اطلاعات

به نام زیبایش سلام
به قول قرائتی پند های «قطره ای»!
خب همه میدونیم عابد بود ولی عبد نبود
خدا رو جوری که خودش تفسیر میکرد عبادت میکرد
مثلا خدا از میخواد بر آدم سجده کنه اطاعت نمیکنه
ولی همه جور عبادتی بجاش حاضر بود انجام بده
ابلیس توحید نظری داشت ولی کفر در عمل
مثل بعضی از انسانها!
تعارف نداریم که ، بعضی از ما
خدا رو جوری که خودمون تحریف کردیم میپرستیم. به امید اصلاح
اسفند95مشاهده متن کامل ...
چشیدن مرگ
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
آل عمران آیه ۱۸۶
چشیدن مرگ

خداوند در قرآن می فرمایند،کل نفس ذائقه الموت، هر ی طعم مرگ را می چشد.همانطوریکه با چشیدن غدا، غذا از بین می رود و قابل بازگشت نیست.با چشیدن مرگ نیز انسان مرگ را از بین می برد و دیگر مرگی نیست.لذا ابتدای حیات واقعی شروع می شود.
قبل از ورود به دنیا ،بدن انسان سیر تکاملی خود را در عالم رحم طی می کند.تا امکان تداوم حیات دنیوی باشد.در دنیا نیز روح سیر تکاملی خود را طی می کند تا آماده رفتن به عالم برزخ گردد.در حقیقت انسان سه مرگ را می چشد.اول زمانی که از عالم رحم به عالم دنیا می آید.دوم زمانی که عالم مادی را ترک و به عالم برزخ با بدن مثالی می رود.سوم زمانی که از عالم برزخ به عالم قیامت می رود.
انسان در موقع مرگ دنیوی،با توجه به اعمال خود در دنیا ، نتیجه اعمال خود را در زندگی می چشد.اگر در مصاف با فراز و نشیب های زندگی صبر پیشه کند و در برخورد با مسائل گوناگون زندگی موازین اخلاقی و شرعی را رعایت کند .در این ح مرگ برایش چون عسل شیرین است .
خداوند می فرمایند در این فراز و نشیب ها ، به شما اهانت ها و تهمت ها و ناسزا های از طرف دوست و دشمن زده می شود. چه از طرف انی که اهل دین هستند و انتظارش را نداری وچه از طرف انی که کافر هستند.اگر در برخورد با آنها موازین را رعایت کردی،آنگاه زندگی پایداری پیدا خواهید کرد.و همانند یک درخت تنومند استوار و محکم می شوی و با هر بادی از جا کنده نمی شوی و بارور شده و ثمر می دهی و دیگران را بهره می دهی.
یکی از اموری که انسان باید در دنیا رعایت کند ،حق الناس است.انسان حق ندارد در امانت خیانت کند.حق ندارد خلف وعده کند .حق ندارد به والدین بی احترامی کند،حتی اگر به ظاهر صحیح باشد.

دانی که هر آنکه می رود پیر نگردد
دانی که زمین ز خوردنت سیر نگردد
تا جسم من و جسم تو در خاک گذارند
گر جان به تنت هست، بدان دیر نگردد

علی رجالی
@alirejaliمشاهده متن کامل ...
عابد و جوان
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)


 


داستان عابد و جوان


داستانهای آموزنده


 


روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر ت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟! خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.

مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور نکن. در این هنگام خداوند به ش وحی فرمود که به این عابد بگو:

ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ!

منبع: محمد غزالی، کیمیای سعادت، جمشاهده متن کامل ...
بازیگر نقش پدربزرگ (ص): من نقش پدربزرگ ی را بازی می که زیباترین انسان عالم است
درخواست حذف اطلاعات
میزان نوشت: بازیگر «محمد رسول الله ص» گفت: بازی در این برای من افتخار بزرگی بود. من نقش پدربزرگ ی را بازی می که زیباترین انسان عالم است. بعد از خدا زیباترین نگاه به جهان را داشتند.

مشاهده متن کامل ...
روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت
درخواست حذف اطلاعاتروزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آن جا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
 در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آن جا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند
همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام.
اکنون اگر ت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟
خدایا! عذرم را بپذیر و آبرویم رامبر?
مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت:
خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور نکن.
در این هنگام خداوند به ش وحی فرمود که به این عابد بگو:
ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی، اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ


 محمد غزالی، کیمیای سعادتمشاهده متن کامل ...
انعکاس اعمال ما در آ ت
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قرآن
آل عمران آیه: ۱۷۶ و ۱۷۷
انعکاس اعمال انسان در آ ت

جنینی که در رحم مادر قرار دارد.تا زمانی که آنجاست نیازی به استفاده از دست و پا ندارد.خداوند پیشاپیش نیازهای رشد و نمو او را از طریق خون مادر تامین کرده است.اما وقتی به عالم طبیعت آمد،برای ادامه حیات و تامین نیازهای خود ،نیازمند دست و پای سالم است.لذا کمبود های جسمی او در این عالم خود را نشان می دهد و چنانچه عضوی از بدن قبل از تولد دچار صدمه شده باشد تا آ عمر با اوست و در زحمت است و قابل جبران نیست و هر روزی که از عمر او می گذرد ناراحتی او از نداشتن عضو بیشتر می شود.
این دنیای مادی، نیز همانند عالم رحم،برای دنیای آ ت است.در عالم رحم،اگر در جسم نوزاد نقصی وجود داشت.در عالم ماده خود را نشان می دهد.در عالم طبیعت نیز اگر روح دچار صدمه گردید،خود را در عالم آ ت نشان می دهد.
عالم آ ت،عالم است.هر قدر در عالم ماده با گناهان گوناگون روح لطمه ببیند.ظهور لطمات در آ ت برای فرد جهنمی سخت ایجاد می کند که ریشه آنها در دنیا بوده است و خود فرد عامل آن بوده است.لذا تاکید بر تزکیه نفس و پاکی روح بخاطر خود انسان است که در عالم آ ت انسانی ناقص الخلقه نباشد .بعلاوه امکان اصلاح روح غیر ممکن و به سادگی در آن عالم نیست.قرآن کریم می فرماید انی از عالم آ ت لذت کامل را می برند که با روح پاک وارد آن عالم گردند.
خداوند به گرامی می فرماید انی که از دین خدا فاصله می گیرند و راه کفر را در پیش می گیرند به خود ظلم می کنند و به دین لطمه نمی زنند و با روح ناقص دنیا را ترک می کنند.تنها چیزی که انسان در عالم آ ت نیاز دارد روح پاک است و تعلقات دنیوی هیچکدام دادرس انسان در آنجا نمی باشند.
دنیا همانند بازار می ماند. اهل کفر ایمان خود را می فروشند و در ازایش کفر و بی دینی و دنیا را می ند.در صورتی که اهل ایمان دنیا را می فروشند و خدا را می ند.
خداوند مردم را بوسیله ان الهی، به راه مستقیم هدایت کرده و هیچ بهانه ای در روز قیامت ندارند که ی ما را در دنیا آگاه نکرده است.

تا چند اسیر هوس و، میل و هوا
تا چند گرفتار خود و، مال و سرا
برخیز و دمی به سوی حق کن پرواز
تا کی به امید همه ای، غیر خدا

علی رجالی
@alirejaliمشاهده متن کامل ...
پدراماداموس
درخواست حذف اطلاعات

چقدر واضح میبینم اون روزی که تو کتابای تاریخ بنویسند: در آن زمان انسان ها از وجود بقیه ی موجودات عالم بی اطلاع بودند و خود را اشرف مخلوقات میدانستند. در آن زمان تصور می شد که زمین تنها سیاره قابل س ت عالم است. در آن زمان هنوز نسل بقیه ی جانداران زمین به کلّی از بین نرفته بود و موجودات دیگری همچون حیوانات، حشترات، آبزیان و پرندگان در سطح زمین همراه با انسان ها زندگی می د.مشاهده متن کامل ...
مرگ انسان
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

برداشتهایی از اشعار مولانا

مرگ انسان

مرگ تولد انسان از دنیای طبیعت به عالم برزخ است و عبور از دنیایی به دنیای دیگر است. همانند آمدن طفل از دنیای رحم به عالم طبیعت.برای اهل معرفت ، مرگ همانند بوی سیب مطبوع و لطیف است. اما برای اهل گناه، جان دادن سخت است و دلبستگی روح آنها به دنیا باعث می شود که جان دادن و ترک دنیا برای آنها مشکل باشد.

خوشا به حال انی که خود را آماده سفر به دنیای بالاتر ی کنند و توشه سفر را در طول عمر دنیوی آماده کرده اند.لذا به محض فرا رسیدن زمان ترک دنیا با دلی آرام به سفر خود ادامه می دهند. اما انی که بدون آمادگی وارد عالم دیگر می شوند، در آن دنیا دچار زحمت و نگرانی هستند.

عشق دنیایی بود بیماری روح و روان
تا رسیدن بر وص ،می کنی آه و فغان
لیک عشق واقعی بر خالق و معبود خود
می کند آسوده جان را ا ز فراق یار مان

علی رجالیمشاهده متن کامل ...
غرور عبادت سوز
درخواست حذف اطلاعات

غرور عبادت سوز

روزى حضرت عیسى (ع) از صحرایى میگذشت. در راه به عبادت‏گاهى رسید که عابدى در آن‏جا زندگى مى‏کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. در این هنگام جوانى که به کارهاى زشت و ناروا مشهور بود از آن‏جا گذشت.

وقتى چشمش به حضرت عیسى (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند و همان‏جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده‏ام. اکنون اگر ت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟ خدایا! عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.

مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت:

خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه‏کار محشور مکن.

در این هنگام خداى برترین به ش وحى فرمود که به این عابد بگو:

ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمى‏کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانى، اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینى، اهل دوزخ.منبع: http://razeashgi. /


مشاهده متن کامل ...
عوامل پیروزی انسان در آزمایش های الهی
درخواست حذف اطلاعات
حوزه و ب ان اینکه انسان فقیر زودتر جذب گروه های غیردینداری و شبهات اعتقادی می شود، گفت: جوانان باید دین و شبهات خود را در معرض انسان عالم قرار دهند تا شبهات اعتقادی شان از بین برود.

مشاهده متن کامل ...
زهد چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
زهد چیست ؟ آیا ترک دنیا زهد است اگر اینگونه باشد که در روایتی است که خداوند به ملائکه دستور دادند تا قریه ای را نابود کند بر اثر کفر ، ملائکه رفتند تا اجرا کنند این دستور را . ناگاه مردی عابد را دیدند که سخت مشغول عبادت خدا است . نتوانستند فرمان را اجرا کنند . نزد خداوند رفتند و گفتند خدایا اگر آن قریه را نابود کنیم آن مرد عابد هم از بین می رود . خداوند فرمودند فرمان را اجرا کنید چون این مرد مشغول خود است و اموری از مشگلات مردم را حل نمی کند و امر به معروف نمی کند . براستی زهد چیست ؟ تقدیم به روح اهل بیت (ع) بویژه بزرگ ایران علی ابن موسی الرضا(ع) - آی آقا دستم را موقع جان کندن و شب اول قبر ب ر و مرا در آ ت روسفید گردان صلوات

المؤمنین (ع) در خطبه نهج البلاغه می فرماید: مجاهد ی است که با نفسش مبارزه کند

نفس بزرگ انسانی گاهی در جنجال طبیعت بدنبال آرامش است وبه قول المؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه " انسان باید در روح خود احساس حماسه کند" و این حماسه در وجود انسان یک شرافتی را بوجود می آورد که او به سبب آن از جاه طلبی دور می شود و در این مرحله فضائی به نام کمال انسانی باز می شود و انسان تمایل می یابد که به سبب این فضای درونی خود را از خ م و حظوظ دنیا و آ ت جدا سازد و جزء خداوند تعالی را دوست نداشته باشد و این زاهد حقیقی وزاهد مطلق که شریعت را در احیای ارزشهای ی زنده نگه داشته است جز علی بن طالب(ع) و فرزندان گرامی اش ی دیگر نیستمنبع: http://dajmohkam. /


مشاهده متن کامل ...
عابد و جوان
درخواست حذف اطلاعات
#عابد_و_جوان

روزی حضرت عیسی (ع) از صحرایی می گذشت. در راه به عبادت گاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد.
در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود، از آنجا گذشت. وقتی چشمش به حضرت عیسی (ع) و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از رفتن باز ماند. همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر ت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟! خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.
مرد عابد تا آن جوان را دید سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور نکن. در این هنگام خداوند به ش وحی فرمود که به این عابد بگو:
ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور نمی کنیم، چرا که او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ!
به نقل از: محمد غزالی، کیمیای سعادت، ج


لطفاً نظر یادتون نرود- باسپاس


منبع: http://saadat52. /

مشاهده متن کامل ...
سلسله مراتب عالم را شرح دهید ؟ ایا ا ت از سنخ عالم عقل است؟
درخواست حذف اطلاعات

پرسش:
عالم عقل چیست؟ عقول مجرده چیست و چه تفاوتی با عالم عقل دارد؟ آیا قیامت از سنخ عالم عقل است؟ آیا در روایات به این عوالم اشاره شده است؟

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
salavat
درخواست حذف اطلاعات
حکمت صلوات :


ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ
صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود.
صلوات : بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است.
صلوات : تحفه ای از بهشت است.
صلوات : روح را جلا می دهد.
صلوات : عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند.
صلوات : نوری در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفیع انسان است.
صلوات : ذکر الهی است.
صلوات : موجب کمال می شود.
صلوات : موجب کمال دعا و استجابت آن می شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز دیدن در خواب است.
صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بیمه می کند.
صلوات : از جانب خداوند رحمت است و از سو فرشتگان پاک گناهان و از طرف مردم دعا است.
صلوات : برترین عمل در روز قیامت است.
صلوات : سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود.
صلوات : محبوب ترین عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش می کند.
صلوات : فقر و نفاق را از بین می برد.
صلوات : زینت است.
صلوات : بهترین داروی معنوی است.
صلوات : گناهان را از بین می برد.


اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد

ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂمنبع: http://saeed00631. /

مشاهده متن کامل ...
عذاب قبر بر کدام بدن واقع می شود بدن برزخی یا بدن جسمی؟
درخواست حذف اطلاعات

زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد


لینک خبر

 مشاهده متن کامل ...
عالم برزخ و حق الناس
درخواست حذف اطلاعات

عالم برزخ و حق الناس

از جمله اموری که در قبر و عالم برزخ بسیار خطرناک است، و باعث عذابهای شدید می شود «حق الناس» است. البته هر گناهی در شب اول قبر و عالم برزخ دست و پا گیر انسان می شود، اما «حق الناس» را عذ دیگر است.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
داستان زیبای جریح عابد
درخواست حذف اطلاعات

https://hawzah.net/image/goharenab/%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c%20%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1139627.jpg

در میان بنی عابدی مشغول عبادت در صومعه خود بود، روزی مادرش نزد وی آمد. عابد مشغول دعا و راز و نیاز بود، هر چه مادر صدا می زد، عابد اعتناء نمی کرد، و به اصطلاح عشق مناجات را با چیزی معاوضه نمی نمود. بار آ مادر چون جواب فرزند را نشنید از بی اعتنائی فرزند ناراحت شد و نفرین کرد و گفت: به روزی بیفتی که بی عفتها برای تماشای تو بیایند.

چوپانی در آن حوالی مشغول چرای انش بود چشمش به دختری که به مزرعه می رفت افتاد نگاه چشم به تمایل دل کشیده شد.

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
خواب و بیداری
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

برداشتهایی از اشعار مولانا

خواب و بیداری

انسان خواب مسئولیتی ندارد ولی انسانی که بیدار است مسئولیت دارد. چنانچه جان او بیدار نباشد او در بند دنیاست.و با خیالات خود زندگی می کند.می توان گفت اگر چه به ظاهر بیدار است ولی او در حقیقت خواب است.چون افراد در هنگام خواب با خیالات خود سیر می کنند.
انسان خواب وقتی بیدار می شود ،متو جه می شود که در عالم مجازی سیر و سیاحت کرده است.انسان های غافل و به ظاهر بیدار ،پس از مرگ متو جه می شوند که در عالم خیال زندگی می کرده اند.
اما انسان های بیدار واقعی همه چیز را از خدا می دانند .لذا ناراحت بدست آوردن یا نیاوردن امور دنیوی نیستند. دنیا را رهگذر و نردبان صعود و تعالی
خود می دانند.

جمعی به صدارت و ی و ملوک
جمعی به یقین، فتاده در سیر وسلوک
برخی به گمان، برفته در پاکی نفس
قومی به غلط، روانه ای جنگ تبوکعلی رجالی
مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.