پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 1 4g
بیوتروریسم و مصادیق آن در کودها و بذرهای وارداتی و گوشتها
درخواست حذف اطلاعات

???????? بیوتروریسم نوین (6)

???? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا agro terrorism (قسمت دوم)

 1️⃣ تهدید دیگر در بحث #آگروتروریسم کود‌های جدیدی هستند که قابلیت عوض ساختار خاک را دارند و از این طریق تولیدات گیاهی را کاهش می‌دهند.

 2️⃣ همچنین با از بین رفتن میکروارگانیسم‌های همزیست گیاهان که تولیدات گیاهان وابسته به حضور آن‌هاست سبب کاهش تولید در گیاهان و ت یب #ا یستم ها می‌شود.

 3️⃣ امروز به نام # ی_ژنتیک و #اصلاح_بذر یک سری بذرهایی به کشور وارد می‌شود که ماده‌ای خاص در آن حذف یا اضافه شده است.

 4️⃣ در حال حاضر مانیتورینگ جزء به جزء محصولات وارداتی در کشور انجام نمی‌گیرد و همین عاملی برای نتیجه‌بخش بودن تهدیدات در این زمینه می‌باشد.

 5️⃣ تهدید دیگر در امر #واردات_گوشت است.

 6️⃣ به طور کلی، گوشت منبع بسیاری از باکتری‌ها و ویروس‌هاست که از طریق واردات، این میکروب‌ها می‌توانند وارد کشور شده و باعث آلوده‌ احشام و در برخی موارد مردم کشور شوند.

 7️⃣ تب کنگو، ویروس آنفلوانزای مرغی و سارس از مواردی بودند که می‌توانست به اپیدمی تبدیل شده و از این طریق، بخش مهمی از نیروی انسانی، فکری و تجهیزات کشور را به آن متوجه سازد.

  از امنیتی‌ترین رشته‌های زیست‌شناسی در جهان biodiversity است و پذیرش دانشجو در این رشته از کشورهای جهان سوم به ویژه ایران ممنوع است!

???? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا agro terrorism (قسمت سوم)

 1️⃣ یکی از تهدیدات مهم در بحث #آگروتروریسم، #تنوع_زیستی یا biodiversity است.

 2️⃣ این رشته در حال حاضر یکی از #امنیتی ترین رشته‌های زیست‌شناسی در جهان محسوب می‌شود و شاهد آن این است که پذیرش دانشجو در این رشته از کشورهای جهان سوم به ویژه ایران به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد.

 3️⃣ این درحالی است که بیشترین بودجه‌ها در #زیست‌شناسی به این بخش اختصاص داده شده است.

 4️⃣ گوناگونی درون و بین موجودات زنده‌ی یک منطقه را #تنوع_زیستی آن منطقه می‌دانند؛ تنوع زیستی بالا، یعنی ژن‌های متنوع بالا که این باعث افزایش تولید، افزایش کیفیت محصول و افزایش مقاومت در برابر آفت‌ها می‌شود.

 5️⃣ این تنوع زیستی در طول زمان‌های بسیار طولانی شکل گرفته است و هرگونه دستکاری انسان در آن باعث تغییر و ت یب چرخه‌های زیستی در موجودات یک #ا یستم می‌شود که تأثیرات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

 6️⃣ برای نمونه می‌توان به شالیزارهای شمال کشور اشاره نمود که با وارد #سرخس_آزولا توسط محقق داخلی از ژاپن، نابودی شالیزارها و تبدیل آنها به مرداب را سبب شده است.

 7️⃣ سرخس آزولا در ژاپن، باعث عدم نیازمندی برنج به کود نیترات می‌شود و بازده تولید را چند برابر می‌کند، اما در آنجا ه‌ای وجود دارد که با خوردن سرخس باعث کنترل جمعیت آن می‌شود. عدم توانایی برای جلوگیری از رشد این سرخس در مزارع شمال و در حقیقت متفاوت بودن زیست‌بوم آن منطقه با منطقه‌ی شمال و عدم توجه به تنوع زیستی هر منطقه باعث شده است که تولید داخل به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.

???????? بیوتروریسم نوین (8)

???? بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا agro terrorism (قسمت چهارم)

 1️⃣ #تنوع_زیستی از جنبه‌های مختلفی مورد اهمیت می‌باشد که در اینجا تنها به دو مورد بسنده می‌شود:

 2️⃣ اولاً تنوع زیستی بالا باعث تولید بالاتر می‌شود. امروز مساله تضمین غذا و تولید یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در جهان وجود دارد. درآمد سالانه یکی از گیاهان دارویی چین به نام جین سینگ تقریباً نصف درآمد سالانه ایران در فروش نفت می‌باشد. ایران از لحاظ گیاهان دارویی یکی از داغ‌ترین نقاط از لحاظ تنوع زیستی می‌باشد. این تنوع زیستی بالا می‌تواند به تولید محصولات متنوع‌تر و همچنین افزایش تولیدات بیانجامد. به دست آوردن ثروت و درآمد یکی از مهم‌ترین جنبه‌های علوم پایه در جهان می‌باشد که همیشه در صحبت‌های ی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 3️⃣ ثانیاً تنوع زیستی منبعی برای دانش بشر امروز تلقی می‌شود. دانش بیوتکنولوژی و کار روی ژن‌ها در آینده با نداشتن منبع کافی از ژنوم، مانند داشتن دانش مناسب در مورد نفت است، اما ذخیره‌ی نفتی موجود نباشد. اخیراً قانونی به تصویب کشورهای جهان رسیده است مبنی بر این‌که: «هر ی که #ژنوم یک موجود زنده را #توالی‌ی نمود، مالکیت آن موجود زنده را بر عهده خواهد داشت».

 4️⃣ این قانون باعث شده است تا کشور هند تجارت خون را به کلی قطع کند، چرا که با این تجارت و قانون مصوب شده مالکیت تمامی خون‌های فروخته شده را از دست می‌داد. هند بزرگ‌ترین کشوری است که از راه تجارت خون سود هنگفتی را به دست می‌آورد.

 5️⃣ این درحالی است که به دلیل نبود قوانین مناسب در کشور ما گونه‌های گیاهی، جانوری و می بسیاری برای توالی‌ی شدن به خارج از کشور می‌رود. حتی بسیاری از دانشجویان ما با همراهی اساتید برای چاپ مقاله خود در ژورنال‌های خارجی اقدام به فرستادن گونه‌های خود به خارج از کشور می‌کنند.

 ✅ به کانال شکده مطالعات یهود بپیوندید:

???? @jscenterمشاهده متن کامل ...
کمر بند ایمنی
درخواست حذف اطلاعات
ایمنی و ترافیک/صفی خانی:
1️⃣

مشاهده متن کامل ...
شارژ 10 + 5 هزار تومانی همراه اول(307231
درخواست حذف اطلاعات

شارژ 10 + 5 هزار تومانی همراه اول(307231)

آپدیت نیست
# انی_که_شرکت_ن د
#سرویس_سانس_آ

1️⃣ ارسال 1991156281 به 307231

2️⃣سپس عدد 1 ب 307231

هزینه ندارد

✅پس از دریافت کد به ازای هر 3 نفر جدیدی که کد شما را ارسال کند و حداقل 24 ساعت عضو سامانه باشد 10000 تومان شارژ دریافت میکنید.
هر نفر جدید که حداقل یک حق اشتراک یعنی 500 تومان را بدهد 5000 تومان بدون دعوت دریافت خواهد کرد


هزینه 500 تومان حق اشتراک به صورت خ ر در طول روز کم میشود و باید عضو سامانه باشید
✅بدون پرداخت حق اشتراک نمیتوانید شارژ 5000 تومانی را دریافت کنید
✅اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300
✅دریافت شارژ با ارسال عدد 1000 ب 307231
✅ خط مستقیم شارژ میشود

لغو با ارسال off ب 307231مشاهده متن کامل ...
رشد مسئولیت عاطفی
درخواست حذف اطلاعات

✅ در فرایند رشد مسئولیت عاطفی،
اغلب ما سه مرحله را تجربه می کنیم:

1️⃣ "بردگی عاطفی" یعنی اعتقاد به مسئولیت در مقابل احساسات دیگران.

2️⃣ "مرحله نفرت انگیز" یعنی امتناع از قبول اهمیت احساسات و نیازهای دیگران

3️⃣ " عاطفی" یعنی قبول مسئولیت کامل احساسات و اعمال خودمان، نه احساسات دیگران زیرا می دانیم که نمی توانیم تحقق نیازهایمان را به عهده ی دیگران بگذاریم.مشاهده متن کامل ...

✅ علت حمله چنگیزخان مغول به ایران
درخواست حذف اطلاعات

عبرت های تاریخ 1️⃣
چنگیز در آغاز امر مطلقاً قصد حمله به بلاد نداشت و گویا می خواست فرمانروایی خود را به قسمتی از نواحی شرق آسیا محدود سازد و به همین جهت هنگامی که فرستادگان خوارزمشاه از خدمت او باز می گشتند به سلطان محمد پیام داد که «محمد خوارزمشاه را بگویید که من پادشاه آفتاب برآمدم و تو پادشاه آفتاب فرو شدن، میان ما عهد مودّت و محبت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروان ها بیایند و بروند و ظرایف و بضاعت که در ولایت من باشد، برِ تو آرند و آنِ بلاد تو همین حکم را دارد».
اگر مردم مدبّری در آن هنگام بر ایران حکومت می د، مسلماً از چنین شه ای استفاده می بردند و جلو یک فاجعه هولناک تاریخی را می گرفتند. لیکن متاسفانه ت فاسد خوارزمشاهی با امرا و یان غارتگرِ قتّال خود و همچنین با فسادی که در خاندان سلطنتی آتسز وجود داشت، شایسته درک چنین موقع دشوار و مهمی نبود و حتی با خامکاری های خود چنگیز را وادار به حمله بر ممالکی که با آن همه خونریزی و غارت به چنگ آورده بود نمی کرد. و همان دستگاه است که خشم ی جبّار و بیابانی و خونریز و غارتگر و سفّاک را برانگیخت تا کرد آنچه کرد و شد آنچه شد!

میل چنگیز به ایجاد روابط تجاری میان ممالک خود و کشورهای ثروتمند ی از اقدامات دیگر او از قبیل امن راهها و گماشتن قرق چی در آنها و پذیرفتن بازرگانان ی و یداری اجناس آنها به بهای کافی و فرستادن هیاتی برای عقد معاهده دوستی نزد خوارزمشاه به نیکی برمی آید. گویا بعداز عقد این معاهده در سال 615 بود که چنگیز تحف و هدایایی برای سلطان محمد، و بازرگانانی با اموال فراوان به طرف ممالک ی گسیل کرد.
قاضى منهاج سراج در باره ارسال هدایاى چنگیزی و اعزام قافله ی عظیم تجاری بجانب ممالک ی گوید: «در میان تحف و هدایا که به نزدیک سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد یک قطعه زر صامت بود چندانچه ( به اندازه ) گردن شتری و پانصد شتر از زر و نقره و حریر و قز خطایی و ترغو و قندز و سمور و ابریشم و ظرایف چین و طمغاج با بازرگانان خود روان کرد و بر بیشتر آن شتران زر و نقره بار بود. چون به اُترار وصول شد قدّر خانِ اُترار (یعنی اُترار که در این هنگام اینال معروف به غایرخان از خویشاوندان مادری سلطان محمد خوارزمشاه بود) غدر کرد و از محمد خوارزمشاه اجازت خواست و جمله ی تجار و آیندگان و رُسُل را به طمع آن زر و نقره به قتل رسانید، چنانکه هیچیک از آنان خلاص نیافتند الّا یک شتربان که در بود، در آنوقت از راه گلخن خود را برون انداخت و در محافظت خود حیل انگیخت و از راه بیابان ببلاد چین و طمغاج باز رفت و چنگیزخان را از کیفیت آن غدر اعلام داد».

بعد از این واقعه باز چنگیز از حمله خودداری کرد و به اعزام هیاتی به دربار خوارزمشاه و مطالبه غایرخان و جبران خسارت بسنده نمود، لیکن پادشاه مغرور و خام ش خوارزم آن فرستادگان را نیز کشت و در انتظار بلا نشست!
چنگیز پس از آنکه از بی اعتنایی خوارزمشاه اطمینان یافت، تمام قوای خود را با ساز و برگ فراوان و پیش بینی کامل آماده حمله به ممالک او کرد و در اوا سال 616 هجرى به اترار یعنى همانجا که محل تاراج و کشتار قافله ی تجاری او بود، رسید. منهاج سراج شماره یان مغول را در این حمله به هشتصدهزار تن بالغ می داند که با هشتصد علم حرکت می د و از همه قبایل و ممالک مطیع خان مغول فراهم آمده بودند. محققان جدید شماره این یان را از دویست هزار تن م ندانسته اند. و بر فرض صحت هر یک از این دو روایت اگر حکومت درستی برسر کار می بود، پیش گیری از چنگیز با آن همه و ساز و برگ و وسیله که در ایران وجود داشت آسان می نمود، لیکن پادشاه خوارزم از شه ی ناصواب ان خود که به تفرقه ی و جنگ های ت عی عقیده داشتند، پیروی کرد و هر دسته از یان فراوان خود را در شهری گذارد و خود با یان مغول روبرو ناشده راه گریز پیش گرفت. در اینجا همان عمل تکرار شد که در حمله ی عرب روی داده بود، یعنی فرار فرمانروای ایران از برابر حمله ی بیگانگان بی آنکه خود با آنان مقابله ای کرده باشد.

قوای چنگیز بعد از محاصره اترار بسرعت ای کنار جیحون و بلاد کوچک دیگر اطراف را تسخیر و غالب آنها را قتل عام و با خاک ی ان کرد و خود او بخارا را در همان سال ویران ساخت، از جمله ی گریختگان آن شهر یکی به اسان رسید، از او کیفیت واقعه را پرسیدند، گفت: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند!».

تاریخ ادبیات در ایران / جلد 3.1
ذبیح الله صفا
طبقات ناصری / ج 2 طبقه 23
قاضی منهاج سراج
⬅️#تاریخمشاهده متن کامل ...
⌨️ ترفندهایی برای تایپ
درخواست حذف اطلاعات

⌨️ ترفندهایی برای تایپ

با آگاهی از ترفندهای تایپی، با سرعت بهتری کارهای خود را انجام می دهید. اگر علاقمند به آشنایی با این ترفندها هستید با ما همراه باشید.

1️⃣ پاک یک کلمه

با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl + backsapce، به جای پاک تک تک کاراکترهای یک کلمه، می توانید کلمات را پاک کنید. این کار سرعت شما را در حذف کلمه های اشتباه افزایش می دهد.

2️⃣ انتقال چشمک زن به ابتدای کلمه قبل یا بعد

انتقال دادن چشمک زن به صورت دستی، زمان زیادی از تایپ را به خود اختصاص می دهد. برای افزایش سرعت، چشمک زن را به کمک میانبرهای صفحه کلید جابه جا کنید. برای انتقال چشمک زن به ابتدای کلمه قبل از کلیدهای ترکیبی ctrl + left arrow و برای انتقال آن به ابتدای کلمه بعد از کلیدهای ترکیبی ctrl + right arrow استفاده کنید.

نکته: در مک، به جای ctrl از کلید option استفاده کنید.

3️⃣ ایجاد یک متن زیر یا بالانویس

برای درج بالانویس در کنار یک کلمه ، از کلیدهای ترکیبی = + ctrl + shift و برای درج زیرنویس از کلیدهای ترکیبی = + ctrl استفاده کنید.
مطمئن باشید همین دو کلید میانبر، به صورت چشمگیری سرعت شما را افزایش خواهند داد.

4️⃣ کپی متن بدون استایل

وقتی متنی را از یک منبع کپی می کنید، فرمت و استایل متن، همراه با آن کپی می شود. برای paste متن، بدون فرمت و استایل (یعنی به صورت plain text) می توانید به جای استفاده از کلیدهای ترکیبی معروف ctrl + v، ازکلیدهای ترکیبی ctrl + shift + v استفاده کنید.مشاهده متن کامل ...
پولدار نخواهید شد اگر این ۱۰ نشانه را در خود می بینید:
درخواست حذف اطلاعات

پولدار نخواهید شد اگر این ۱۰ نشانه را در خود می بینید:

۱️⃣ تاکید دایم بر پس‌انداز و صرفه ‌جویی ماهانه دارید، در حالی که تلاش کافی در ب درآمد جدید ندارید.

۲️⃣ وابسته به یک درآمد ثابت و مشخص مانند حقوق ماهیانه هستید.

۳️⃣ سرمایه گذاری در حوزه های مختلف سرمایه را شروع نکرده اید.

۴️⃣ ید‌هایی را انجام می دهید که قادر به پرداخت آن در شرایط عادی نیستید.

۵️⃣ به دنبال رویاهای اشخاص دیگر هستید، نه رویاهای فردی خودتان.
۶️⃣ ریسک پذیر نیستید و به ندرت از محدوده آسایش خود خارج می‌شوید.

۷️⃣ برای سرمایه و اندوخته خود هدفی در نظر نگرفته‌اید.

۸️⃣ معمولا ابتدا درآمد خود را ج می‌کنید و آنچه را که باقی بماند، در بانک پس‌انداز می‌کنید.

۹️⃣ به داشته ها و نداشته هایتان قانع هستید و روزگار را می گذرانید

 و در نهایت فکر می‌کنید ثروتمند شدن برای امثال شما، غیر‌ ممکن است 

@zendegie2020مشاهده متن کامل ...
300 سرباز یی وارد هلمند شدند ؛ دیدار گلبدین حکمتیار با مقامات تی
درخواست حذف اطلاعات

1️⃣ دیروز ۳۰۰ سرباز یی وارد استان هلمند شدند. استان هلمند جنوب افغانستان جزو استان های ناامن افغانستان به شمار می آید که از ۱۴ شهرستان آن فقط ۴ شهرستان در کنترل افغانستان میباشد.
طبق تفاهم نامه کابل واشنگتن، وج سربازان خارجی از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و میبایست تا آ سال ۲۰۱۶ میلادی همه نیرو های خارجی از جمله نیرو های یی از افغانستان خارج شوند ولی به بهانه وج سربازان خارجی با کندی پیشرفت و اعزام ۳۰۰ سرباز یی دیگر به افغانستان قابل توجه است.
همچنین شایعاتی مبنی بر ورود چندین فروند جنگنده f-16 یی به کابل به گوش میرسد که قابل تایید یا تکذیب نیست.

2️⃣ در حمله به لشکر ۲۰۹ شاهین، ۱۰ افسر، ۲۶ گروهبان و ۱۰۰+ سرباز افغانستان کشته شد که در پی آن ۳۵ فرد مظنون بازداشت شد.
هیچ ع و ی از داخل مقر لشکر به بیرون درز نکرده است و احتمال آن میرود تعداد کشته های افغانستان خیلی بیشتر از عددی باشد که مقامات رسمی افغانستان منتشر کرده اند.
شاید تلفات چندین برابر تعداد اعلام شده باشد...

3️⃣ طی روز های اخیر گلبدین (برگرفته از کلمه عربی قلب الدین) حکمتیار حزب ی افغانستان که از گروه های تروریستی شناخته میشود وارد افغانستان شد.
حکمتیار از ان جهاد علیه شوروری سابق بود و در جنگ های داخلی مواضع مختلف و غیر ثابت داشت.
گاهی علیه ت مرکزی و گاهی دوشادوش ت
گاهی متحد شیعیان افغانستان و گاهی هم علیه شیعیان افغانستان بود.
در سال ۱۳۷۵ بعد از حمله به ایران فرار کرد؛ با وجود دریافت کمک های مالی و تسلیحاتی از ایران در جنگ با شوروی ، بعد از برگشتن از ایران به مخالفت آشکار با ایران برخواست و ایران را دوم خطاب نمود.
در سال ۱۳۸۱ بعد از ورود به افغانستان، با همراه شد و علیه ت افغانستان وارد جنگ شد و در سال ۱۳۸۲ اسم گلبدین را در لیست تروریسم قرار داد و جایزه ۲۵ ملیون دلاری برای سرش تعیین نمود.
از سال ۱۳۸۱ تا یک هفته پیش در شمال/شمال غرب پا تان به طور مخفیانه زندگی میکرد و ی گروهی از را برعهده داشت.
سازمان جاسوسی و پا تان (isi, cia ) از وی به طور مخفیانه حمایت مالی و تسلیحاتی میکرد.

حکمتیار از هفته پیش وارد استان های لغمان و جلال آباد(جنوب شرق افغانستان) شد و با مقامات رسمی افغانستان از جمله معاون دوم رئیس جمهور دیدار نمود و احتمالا طی روز های آینده وارد کابل خواهد شد.
ورود حکمتیار به کابل بیشتر به خواست رئیس جمهور، اشرف غنی صورت گرفته است و احتمال میرود از گلدبین در بدنه ت افغانستان استفاده شود.
اشرف غنی در حال تضعیف جایگاه بقیه اقوام افغانستان است و ورود گلبدین به عرصه سیاست بیشتر به ضرر بقیه مردم بوده و اکثریت مردم با این اقدام اشرف غنی مخالف هستند.
ورود گلبدین به عرصه قدرت میتواند خطرناک باشد و احتمال دارد سناریو حمله به عراق در افغانستان تکرار شود.
یک شبه موفق شد ۴۰۰ کیلومتر به عمق خاک عراق پیشروی کند و به دروازه های بغداد برسد و سرعت بالای پیشروی بخاطر همدستی مسئولین و نظامیان عراقی بود.
با به قدرت رسیدن حکمتیار و تضعیف بقیه اقوام افغانستان، این احتمال میرود تا با طی ۱۵۰ کیلومتر مسافت، از جنوب شرق به کابل لشکر کشی کند و یا این که با طی ۲۰۰ کیلومتر از شمال به کابل حمله ور شودند.

طی روز های آینده مشخص خواهد شد آینده افغانستان چطور رقم میخورد و واکنش های مردم، کشور های خارجی و ان چه خواهد.مشاهده متن کامل ...
دلار ونام خدا
درخواست حذف اطلاعات
⛔️ متن شایعه ⛔️

" تنها پول دنیا که درآن از خداوند یاد شده است! دلار : توکل ما بخداست "(in god we trust )
yon.ir/5xpkn
قبل از پاسخ یه نکته بگم:
واقعا متاسفم برای عده ای که همیشه دنبال این هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و کورکورانه پیش میروند (البته بسیاری از اینها کورکورانه نیست و کاملا با آگاهی وحمایتهای...)
ولی تمامی اینها حتی به اندازه نسیمی هم نیستند که بتوانند و تشیع را بلرزاند(یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون-سوره صف )

اینها فکر میکنند میتوانند با این مز فات سر هم بافته توسط یهود و...و...نور الهی رو خاموش کنند(یک روز کوروش رو مطرح میکنند، یکروزحسینعلی بهاء، یکروز محمدبن عبدالوهاب، یکروز ساتیاسای بابا، یکروز محمدعلی باب، یکروزاحمدالحسن و ابوبکر البغدادی ویکروز آتش زدن قران ومسجد و توهین به هادی و..و..)
ولی احمق ها، نمیدانند که دنیا زیر نظر کیست و اوست که اداره میکند نه و ویهود و...
با اینهمه هجمه ، وقتی میبینیم اشخاصی همچون ....بایرام اویچ، ادواردو آنیلی، لوکان،سلیمان کابا،انسوکوهوشینو،آنتون وسنین،مایکل بوت، ایوت بالداچینو و...و....میآیند نور را میبینند و شیعه میشوندو واعتصموا بحبل الله جمیعا میشوند و به فوزا عظیما نائل میشوند،تازه به بخشی از این آیه سوره صف، پی میبریم(آخه چندین صفحه میخواید از این اشخاص که شیعه شدند اسم ببرم ؟؟)
اما ▼▼▼▼▼▼▼▼
در پاسخ به شایعه
"دلار ، تنها پول دنیا که در آن از خدا یاد شده !!" :


1️⃣ تنها کشوری نیست که روی پول ملی اش نام خدا را چاپ کرده و درج ن نام خدا روی پول دیگر کشورها دلیل بی اعتقادی آنها به خدا نیست تا بخواهد قداستی برای ایجاد کند!
2️⃣ کشورهای مختلفی از جمله هلند و کویت نیز نام خدا را با عبارات "god zij met ons" (خدا با ما باشد) و "وبالله نستعین" (از خدا استعانت میجوییم) روی اسکناسهای خود چاپ کرده اند!
yon.ir/igwt1
yon.ir/igwt2
yon.ir/igwt3
yon.ir/igwt4
3️⃣ چاپ عبارت "in god we trust" روی دلار، یک حرکت تبلیغاتی بود که در سال ۱۹۵۷ و در اوج جنگ سرد با شوروی انجام داد تا نظر کشورهای ی را در برابر شوروی کمونیست که مروج بی دینی بود، جلب کند!
yon.ir/igwt5
4️⃣ نام خداوند از اسماء متبرکه است و در ایران روی اسکناس درج نمی شود تا از بی احترامی به آن جلوگیری شود، چراکه اسکناس توسط افراد مختلف لمس شده و در حالات و مکانهای بعضا نامناسبی نگهداری می شود.
yon.ir/igwt6

با این گفته هایشان یاد قران سر نیزه معاویه می افتم که عده ای جاهل، قران ناطق را با این حرکت ، کنار انداخته و فکر د بهتر از المومنین از عهده نبردها بر میآیند(ظاهرا جنگهای زمان یادشان رفته بود◀◀◀ آنوقت که خیلی ها مثل بز کوهی، از جنگ فرار می د و به کوه، پناه میبردند، المومنین شمشیر میزد و در میدان نبرد یکه تازی میکرد و بینی عبد ودها را خاکمال میکرد☺️☺️☺️)
لطفا #تفکر_تفکر_تلنگر


مشاهده متن کامل ...
مهارت های دهگانه زندگی
درخواست حذف اطلاعات

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

1️⃣ مهارت خودآگاهی
2️⃣ مهارت همدلی
3️⃣ مهارت روابط بین فردی
4️⃣ مهارت ارتباط موثر
5️⃣ مهارت مقابله با استرس
6️⃣ مهارت مدیریت هیجان
7️⃣ مهارت حل مسئله
8️⃣ مهارتت تصمیم گیری
9️⃣ مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر نقادانه


مهارت خودآگاهی
توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت و یافتن تصویری واقع بینانه از خود. شناخت نیازها و تمایلات فردی برای آشنایی با حقوق و مسئولیت های فردی - اجتماعی

مهارت همدلی
درک دیگران و مشکلاتشان در هر شرایطی. این مهارت به دوست داشتن و دوست داشته شدن و در نتیجه،روابط_اجتماعیِ بهترِ افراد با یکدیگر می انجامد.

مهارت روابط بین فردی
مشارکت و همکاری با دیگران، همراه با اعتماد واقع بینانه، که در کنار تقویت دوستی ها، دوستی های ناسالم را خاتمه می دهد تا ی از چنین روابطی آسیب نبیند.

مهارت ارتباط موثر
درک بهتر نیازها و احساسات دیگران، به شیوه ای که فرد بتواند نیازها و احساسات خودش را نیز در میان بگذارد. تا ارتباطی رضایت بخش شکل گیرد.

مهارت مقابله با استرس
با آموختن این مهارت افراد هیجان های مثبت و منفی را در خود و دیگران می شناسند و سعی می کنند واکنشی نشان دهند که این عوامل مشکلی برای آنها ایجاد نکنند.

مهارت مدیریت هیجان
هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، خوشحالی، لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این هیجانات بر زندگی او تاثیر می گذارد. شناخت و مهار این هیجانات، همان مدیریت هیجان است. برای ب این مهارت فرد به طور کامل باید بتواند احساسات و هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات را مهار کند.

مهارت حل مسئله
زندگی سرشار از مسائل ساده و پیچیده است. با ب این مهارت بهتر می توانیم مشکلات و مسائلی را که هر روز در زندگی برایمان رخ می دهند، از سر راه زندگی مان برداریم.

مهارت تصمیم گیری
برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیری کنیم، مسیر زندگی انسان را تصمیم گیری های او مشخص می کند. با آموختن این مهارت ه خود را واق بینانه تعیین و از میان راه حل های موجود بهترین را انتخاب می کنیم و مسئولیت عواق آن را نیز به عهده می گیریم.

مهارت تفکر خلاق
تفکر یکی از مهمترین مهارت های زندگی است. مهارت تفکر خلاق، همان قدرت کشف، نوآوری و خلق ایده ای جدید است تا در موارد گوناگون بتوانیم راهی جدید و موثر بی م. با آموختن تفکر خلاق، هنگام مواجهه با مشکلات و دشواری ها احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل می کنیم.
هنگامی که تفکر خلاق را می آموزیم دیگر مشکلات زندگی مزاحم ما نیستند، بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راه حل های جدید بی م و مشکلات را به گونه ای حل کنیم که ی تاکنون این کار را نکرده باشد.

مهارت تفکر نقادانه
این مهارت موجب می شود هر چیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن، موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم.
با آموختن تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می کنیم و دقیق و درست تصمیم می گیریم و ارتباطات درستی برقرار می کنیم.مشاهده متن کامل ...
درباره دوقطبی سازی و دوقطبی های صحیح و غلط!!!
درخواست حذف اطلاعات

با توجه به نهی مکرر ی در مورد دوقطبی سازی های غلط و کاذب، بعضا سوالاتی مطرح میشود که نشان میدهد هنوز در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد که به چند مورد از آنها پاسخ میدهم:

1️⃣ نهی ی از دوقطبی سازیهای غلط و کاذب به معنی ممانعت از ایجاد فضای رقابت سالم در انتخابات نیست، بلکه به معنی پرهیز از رقابتی است که منجر به تفرقه و درگیری در جامعه و سوءاستفاده دشمنان گردد.

2️⃣ دوقطبی صحیح، در جامعه و بین گروه هایی که انقلاب را قبول دارند ایجاد شکاف و درگیری نمیکند بلکه بین دوست و دشمن خط کشی مینماید که ی از آن به دوقطبی انقل و استکباری (ضدانقل ) تعبیر د.

3️⃣ دوقطبی غلط وما متاثر از دو نامزد نیست و حتی با مرزبندی غلط از سوی یک نفر ایجاد میشود و بخش وسیعی از جامعه را بر اساس قومیت، مذهب، جناح، ت، طبقه اجتماعی، دارایی و... در برابر بخشی دیگر قرار میدهد.

4️⃣ دوغطبی های کاذب مبتنی بر حقیقت نیستند و بیشتر به صورت کاذب و برنامه ریزی شده در فضای جامعه تزریق میشود تا از قبل آن، احزاب ، منافع خود را دنبال کنند، مانند:

دوقطبی یان و نا یان: این دوقطبی از این جهت کاذب است که هم اکنون کشور را به عنوان یک توافق بین المللی پذیرفته است و همانطوری که ی هم فرمود، ایران ابتدائا آن را نقض نخواهد کرد، لذا هر تی که بر سرکار بیاید براساس سیاستهای کلان کشور باید به عمل کند و اتفاقا آن انی که میگویند را به هر قیمتی باید حفظ کرد باعث میشوند طرف مقابل هر چه بیشتر از اجرای تعهداتش سر باز بزند و عملاً از ، جز نامی برای ایران باقی نماند که این مهمترین محرک برای کنار گذاشتن خواهد بود لذا اگر ی میخواهد پایدار باشد باید طرف مقابل را به اجرای تعهداتش م م کند و الا که هیچ توافقی نمیتواند به صورت یکطرفه، پایدار بماند.

دوقطبی جنگ و صلح: این دوقطبی از این جهت ترویج میشود که مردم احساس کنند سایه جنگ بالای سر کشور است و رفع آن هم مست م اعتماد به یک حزب خاص است، حال این که این دوقطبی اساسا براساس اعتراف اوباما و کری، گزینه ای عملی نبوده است و تنها به عنوان یک تهدید پوشالی مورد استفاده قرار میگرفته و این که اساساً ایران اگر چه مشمول بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل بوده است اما مشمول سایر بندهای آن (از 39 تا 51) که مجوز حمله به کشورها را صادر میکند، نبوده است و نکته نهایی این که اتفاقا آن جریانی کشور را به لبه جنگ و تهدید میبرد که مدام مولفه های قدرت کشور اعم از اقتصاد مقاومتی، توان موشکی، بودجه نظامی، رشد علمی، تکنولوژیهای نوین و... را تضعیف میکند.

دوقطبی حامیان تحریم و مخالفان تحریم: این هم یک دوقطبی کاذب و غیر واقعی است برای این که ی در کشور م ع تحریم نیست بلکه متأسفانه جریانی خاص، میکوشد انی را که حامی مقاومت در برابر زیاده خواهی های دشمن، اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، اب ن پلهای دور زدن تحریمها و حفظ عزت کشور هستند را دوستدار تحریم بخوانند حال این که دقیقا برع ، آنهایی که کشور را به لحاظ اقتصادی ضعیف و وابسته نگاه میدارند، کشور را بیشتر و بیشتر در برابر تحریمها آسیب پذیر میکنند و باعث میشوند دشمنان هرگز دست از تحریمها دست برندارند.

سیاوش_آقاجانیمشاهده متن کامل ...
شش ویژگی و مولفه روحیه انقل در یک انسان برای ایجاد تحول!
درخواست حذف اطلاعات

از مجموعه رهنمودهای انقلاب چنین استنباط می شود که در شرایط کنونی وجود چنین ویژگی هایی در یک منتخب مردم، می تواند مشکلات کنونی و آینده کشور را حل کند:

1️⃣ توکل بر خدا داشتن:
اگر به خدا #توکل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، روحیّه هایمان قوی خواهد بود؛ هم در زمینه ی علمی و هم در زمینه ی مدیریّتی کشور.

2️⃣ شجاعت داشتن و از چیزی نترسیدن:
این ملت، #ملت_شجاع و آزاده ای است؛ ملتی است که تهدید قدرتهای متکبّر جهانی او را به عقب نمی نشاند؛ بنابراین منتخب او هم باید شجاع باشد و نترسد؛ شجاعت در مقابل دشمن، شجاعت در مقابل باطل، شجاعت در پذیرش حرف حق.

3️⃣ اهل اقدام و عمل بودن:
اگر در همه ی کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی #اقدام_و_عمل شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم.

4️⃣ ابتکار زدن و دنبال میانبر بودن:
ملت ایران در مجموعه کارهای خود نیازمند یافتن #راههای_میانبر جدید است و برای #جبران_عقب_ماندگی های علمی و صنعتی باید #ابتکار، تلاش و استعدادهای درخشان با یکدیگر توأم شوند و در این صورت امکان پیشرفت جهشی نیز فراهم خواهد شد.

5️⃣ بن بست شکنی و گره گشایی :
ی که سر کار می آید، اولین وظیفه اش این است که برای #گره _گشایی مشکلات مردم آستین همت بالا بزند؛ همکاران خودش را از انی که مؤمن به حق مردم و مؤمن به کارآیی نظام هستند، انتخاب کند.

6️⃣ امید داشتن به آینده روشن برای انقلاب:
اساسی ترین نیاز کشور، ایجاد روحیه ی #امید به آینده، #نشاط و #خودباوری در #نسل_جوان استمشاهده متن کامل ...
اینترنت هدیه ایرانسل
درخواست حذف اطلاعات

هـــدیـــه #ایرانسل بــرای هــمـــه

1️⃣ به اپلیکیشن «ایرانسل من» مراجعه کنید

2️⃣ در قسمت «طرح های تشویقی» میتونید هدیه رایگان خودتون رو فعال کنید

✳️ 100مگابایت اینترنت یک هفته ای و بدون ر هزینه ای برای شما اختصاص داده میشه


اطلاع از باقیمانده بسته فعال شده با شماره گیری کد زیر ↙️

*141*4444#


✅ ایرانسل من

http://irancell.ir/dlmyiclمشاهده متن کامل ...
اطلاعیه شماره1
درخواست حذف اطلاعات


اطلاعیه شماره 1


1️⃣....

2️⃣حتما امشب با خودتان خ داشته باشید و آرزوها ومیل هایتان را تنظیم کنید ،هدف زندگی و سلوکتان را تعیین کنید

3️⃣امسال انشاءالله سال متفاوتی است مخصوصا برای کشور و ملت ایران

4️⃣بشارت ها و انذارهایی به دستمان رسیده است که نشانگر این است که باید خیلی حواسمان را جمع کنیم

5️⃣بنابر قرائنی ظهور انشاء الله بسیار نزدیک می باشد باید خودمان را از جهت معنوی قوی کنیم و این 3ماه (رجب-شعبان-رمضان)فرصت بسیار عالی و مغتنمی برای امسال عزیزان می باشد

6️⃣باید خودمان را ازجهت معرفتی و معنوی بسیار تقویت کنیم که امتحاناتی نزدیک است

اطلاعات بیشتر در شماره های بعدی اطلاعیه


@avayemalakoot ☘️مشاهده متن کامل ...
آموزش روت گوشی
درخواست حذف اطلاعات


" بـــه نـــام خــدا "

در اینجا میخواییم بدون مقدمه به آموزشِ _ روت گوشی_ بپردازیم :)

روش اول :

این روش تقریبا روی اکثر گوشی ها که از اندروید 4.3 یا پایین تر (و بعضا حتی رام های 4.4) برخوردارند به درستی عمل می کند. در این روش که ساده ترین روش روت گوشی ها است گوشی شما، به آسانی چند کلیک روت خواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهید نصب اپلیکیشن towelroot است که می توانید از طریق این لینک آن را کنید.
http://zurl.ir/bcifi

بعد از نصب، اتصال اینترنتی خود را فعال و اپلیکیشن را اجرا کنید. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در محیط این اپلیکیشن یک دکمه بیشتر وجود ندارد که با عنوان make it ra1n مشخص شده است. بعد از اطمینان از برقرار بودن اتصال اینترنتی، روی این دکمه کلیک کنید. بعد از گذشت چند ثانیه گوشی شما روت خواهد شد و در پایین این دکمه نیز پیغام موفقیت آمیز بودن عملیات روت را مشاهده خواهید کرد. یک بار گوشی خود را ریستارت کنید و سپس اپلیکیشن rootchecker را از این لینک و نصب کنید
http://zurl.ir/tm2xn


بعد از باز آن و کلیک روی دکمه ی verify، از روت بودن گوشی خود مطمئن شوید.

مشکلات احتمالی:

1️⃣ اگر بعد از کلیک روی این گزینه هیچ اتفاقی نیفتاد و شما پیغامی در رابطه با موفقیت آمیز بودن یا نبودن عملیات روت مشاهده نکردید، یک اپلیکیشن گذر از تحریم را اجرا کرده و بعد از اطمینان از فعال بودن آن، یک بار دیگر عملیات بالا را انجام دهید. با این کار حتما نتیجه را خواهید دید.

2️⃣. ممکن است بعد از اشاره روی دکمه ی ذکر شده، با پیغام your device not support رو به رو شوید. این پیغام به معنای عدم موفقیت این اپلیکیشن در روت گوشی شما است پس روش بعدی را امتحان کنید.

اتمام روش اول✌️

روش دوم :

این روش نیز مانند اپلیکیشن towelroot عمل خواهد کرد با این تفاوت که در این اپلیکیشن علاوه بر امکان روت ، شما می توانید گوشی خود را unroot هم کنید. همچنین بر خلاف towelroot این اپلیکیشن، اقدام به نصب superuser نیز خواهد کرد. ابتدا با مراجعه به این لینک از پشتیبانی شدن دستگاه خود توسط این اپلیکیشن مطمئن شوید.
http://zurl.ir/zgsl4

سپس از طریق این لینک آن را و در گوشی خود نصب کنید. برای اطمینان بیشتر ارتباط اینترنتی خود را برقرار کنید و اپلیکیشن را اجرا کنید. با محیطی مانند تصویر بالا رو به رو خواهید شد.
https://mega.co.nz/#!2zujfbii!waq195lpmg-39rqopreew8nzfm5szc-64uhl9bnyfri

بعد از انتخاب یکی از شخصیت های ارباب حلقه ها که تنها جهت جالب شدن برنامه در پایین اپلیکیشن قرار گرفته اند، روی گزینه ی install superuser کلیک کنید و یکی از دو گزینه ی نمایش داده شده را انتخاب کنید (تفاوتی ندارد). سپس کمی منتظر بمانید تا اپلیکیشن پیغام موفقیت آمیز بودن یا نبودن عملیات روت را به شما نمایش دهد. بعد از نمایش این پیغام و در صورتی که پیغام succes و روت شدن گوشی را مشاهده کردید یک بار گوشی خود را ریبوت کنید و سپس اپلیکیشن rootchecker را از این لینک و نصب کنید
http://zurl.ir/tm2xn

بعد از باز آن و کلیک روی دکمه ی verify، از روت بودن گوشی خود مطمئن شوید. اما اگر پیغامی که به شما نشان داده شد خبر از ناموفق بودن عملیات داشت، به سراغ روش سوم بروید.

این اپلیکیشن بر خلاف towelroot، قادر به روت رام های 4.4 نیست.

اتمام روش دو✌️✌️مشاهده متن کامل ...
چرا شتابدهنده ا ل
درخواست حذف اطلاعات

چرا ا ل؟؟؟


1️⃣ ل تنها شتابدهنده کشوری است که دارای شعبات در شهر های کشور است که موجب فراهم آمدن شبکه ای بسیار گسترده از مربیان, سرمایه گذاران و ارتباطات در سطح کشور شده است و با حضور در ا ل میتوان از این فرصت ارتباطی ویژه برخوردار گشت.


2️⃣ سرمایه گذار اصلی ا ل شرکت همراه وس است که با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی شتاب دهنده های استانی ا ل کرده است.برخورداری از حمایت هر کدام از این مراکز امتیاز ویژه ای برای یک استارتاپ محسوب میشود.


3️⃣ یکی از نقاط قوت و متمایز شتابدهنده ی ا ل, حمایت شهرک علمی تحقیقاتی است بدین معنا که با حضور در ا ل از مزایای شهرک و شتابدهنده یکجا میتوان استفاده نمود.


4️⃣ فضای کاری مشترک موجود در ا ل مطابق با استانداردهای روز دنیا میباشد و با ایجاد محیطی شاد و فعال ,انگیزه و پشتکار تیم ها را برای رسیدن به هدف قوت خواهد بخشید.


5️⃣ انتخاب تیم / ایده ها برای حضور در شتابدهنده ی ا ل توسط داوری تخصصی و به صورت رقابتی صورت میپذیرد که پذیرفته شدن در این مرکز میتواند تاییدی بر قابلیت رشد عملی تیم /ایده و ریسک معقول آن باشد.

axellisfahan.ir

https://t.me/axellisfahan
مشاهده متن کامل ...
3)نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف اطلاعات


فوری

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد⭕️ کل آرای ماخوذه: ۴۱۲۲۰۱۳۱ رای


1️⃣ :235496162️⃣ ابراهیم رییسى :157864493️⃣ مصطفی میرسلیم:4782154️⃣ مصطفی هاشمى طبا:215450


⏺آرای باطله 1190401

مشاهده متن کامل ...
در سه ح زیر علی الراسی اتفاق میفتد
درخواست حذف اطلاعات

در سه ح زیر علی الراسی اتفاق میفتد

1️⃣ در موعد مقرر از ارائه دفاتر و اظهارنامه خودداری گردد:
علی الراس➕ معافیت لغو➕ 40% جریمه غیر قابل بخشش

2️⃣ اظهارنامه ارائه گردد ولی دفاتر ارائه نگردد:
علی الراس➕ 40 % جریمه قابل بخشش

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
اجرای قانون!؟!
درخواست حذف اطلاعات

اخیراً با هنجارشکنی هایی که در تبلیغات انتخاباتی خود مرتکب شد، بعضی از فتنه گران سال ۱۳۸۸ که مدعی ی «اصلاح طلبان» هستند، مانند مصطفی تاج زاده، معتقد به « اجرای قانون حجاب» شده اند.

بلافاصله در شبکه های اجتماعی، نی شخصی خود را بدون حجاب منتشر کرده و خطاب به ن نجیب و محجبه ایران گفته اند: «ما به حجاب شما احترام می گذاریم؛ شما هم از بی حج ما حمایت کنید» و با زبان بی زبانی تهدید کرده اند که اگر چنین نشود، آنها نیز به حرمت و شرافت حجاب ن کشور، تجاسر خواهند کرد.

❗️ از طرف دیگر، همین قانون شکنان، از حکومت خواسته اند که «امنیت ما را حفظ کنید» و خطاب به مردهای جامعه نیز گفته اند: «شما با موهای ما آشتی کنید» !


⁉️چند پرسش:


1️⃣«حجاب»، حکم قرآن و سنت برای ن مسلمان و قانون برای عموم ن در ملاءعام کشور است، پس چرا ت در برابر متجاسران به قانون سکوت کرده است؟

2️⃣اگر ان اصلاح طلب و بعضی ن بی حجاب، خواستار احترام دیگران به قانون شکنی خود هستند، آیا بعضی مردان جامعه نیز می توانند همین درخواست را برای قانون شکنی خود نسبت به آنها داشته باشند؟

3️⃣اگر « اجرای قانون»، مطالبه عده ای بشود، این « » فقط برای قانون شکنان معتبر است یا بدون تبعیض برای همه (مردان و ن) باید معتبر بشود؟

4️⃣کدام حکومت در تاریخ یا در جغرافیای جهان، تاکنون از امنیت قانون شکنان حمایت کرده یا اجرای قانون را «آزاد و اختیاری» دانسته است؟

5️⃣اگر « اجرای قانون» در یک جامعه پذیرفته شد، فقط در همین یک مورد است یا برای سایر موارد (مثلاً قوانین راهنمایی و رانندگی، به عنف، مالیات،...) نیز باید مراعات بشود؟

6️⃣آیا این افراد که « خود» را در عدم اجرای قانون کشور و سلب اختیار از (گشت ارشاد) نیروی انتظامی پنداشته اند، می فهمند که بااین «هرج و مرج طلبی»، امنیت خود و جامعه را به آشوب طلبان و حرمت شکنان می سپارند؟

7️⃣چرا امنیت اجتماعی که وابسته به نظم عمومی و مراعات قانون و امنیت ملی ماست، عده ای را به وسوسه انداخته است؟

8️⃣آیا «حجاب اختیاری»، مقدمه تابلوی «ورود با حجاب ممنوع» در اماکن عمومی و سپس، ممنوعیت حجاب در کل جامعه و بازگشت به عصر ننگین پهلوی اول نیست؟

9️⃣⁉️راستی چرا ، لاریجانی، مطهری، خاتمی، مولاوردی، ابتکار، جهانگیری، حسن مصطفوی و بقیه «مخالفان استبداد و خشونت»، در برابر «هرج و مرج طلبان» سکوت کرده اند؟


محمدعلی رامینمشاهده متن کامل ...
☘️ وزن آرماتور مورد استفاده در چند نوع سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
درخواست حذف اطلاعات

:

1️⃣ سقف کامپوزیت:
۸-۱۲

2️⃣ سقف تیرچه بلوک:
۵-۷

3️⃣ سقف دال بتنی توپر:
۱۰-۱۶دال فرم ، سقف سبز زندگی


:وبسایت گروه دال فرم

international website: www.dalform.co
وبسایت به زبان پارسی: www.dalform.ir
کانال تلگرام: tlgrm.me/dalformgroup
مشاهده متن کامل ...
موضوعات جدید و سخت در قسمت سوم آزمون شفاهی ielts
درخواست حذف اطلاعات
موضوعات جدید و سخت در قسمت سوم آزمون شفاهی
موضوع مطالعه

1️⃣ are the any occasions when reading at speed is a useful skill?

personally, if i’m reading something interesting,
i don’t like reading too quickly because i feel that i don’t properly absorb the information. however,
it can be useful to skim through things when you don’t really want to read them, or
when you just need to find one particular piece of information. for example,
i read at speed when i'm checking a household bill or a letter from the bank.


2️⃣ are there any jobs where people need to read a lot? what are they?

well, researchers obviously need to read a lot, and i suppose that politicians,
journalists and other professionals who need to know about current affairs read a lot too.
having said that, i think most workers read hundreds of emails every week.
in my previous job, for example, i had to check internal staff emails at least twice a day.


3️⃣ do you think that reading novels is more interesting than reading factual books? why is that?

both types of book can be equally interesting in my opinion. a good novel can transport you
to another world where the characters in the book become almost real. on the other hand,
factual books can give you fascinating insights into anything from psychology to ancient history.


#speaking

@tabielts


مشاهده متن کامل ...
عد در سند آموزش 2030
درخواست حذف اطلاعات

در مفهوم پردازی عد آموزشی می توان به دو زاویه بحث پرداخت:

1️⃣ بحث از رشد متعادل فضایل اخلاقی و بارور سازی استعدادهای درونی

2️⃣توزیع عادلانه مواهب، فرصتها و دسترسی های آموزشی که در دسترسی های آتی و شان و بهره مندی های آینده مؤثرند.

✴️حال باید پرسید که سند آموزش 2030 چه تصوری از عد آموزشی را دنبال میکند؟

سند آموزش 2030 از یک منظر، سند عد خواهی در آموزش است که بر مدار قرائت لیبرال از عد اجتماعی بنیان نهاده شده است. آموزش 2030 مبتنی بر حقوق و های اساسی انسانها از جمله حق آموزش برای همگان طراحی شده است. لذا اولا همگانی بودن و ایجاد دسترسی همه افراد (آموزش فراگیر) به آموزش موضوعیت دارد و ثانیا به جهت حفظ ها و عدم تحمیل محتوای آموزشی، این دسترسی ناظر به در تحقق نیازهای آموزشی هر طبقه و گروه اجتماعی است.

در عین حال باید توجه داشت که همه این محتواها قرار است توسعه پایدار را رقم زنند. توسعه پایدار سه رکن دارد: رکن اقتصادی، رکن اجتماعی و رکن زیست محیطی. تجلی ، صلح، تساهل و تسامح، دموکراسی، شهروندی و .... را میتوان در محتوای این سه رکن مشاهده کرد؛ ارزشهایی که تضمین کننده هاست.

حال که دسترسی به آموزش آزاد برای همگان فراهم شد، لازم است به ساختار نظام آموزشی و تصمیم گیری آن نیز دقت کرد. چه تضمینی وجود دارد که اکثریت حاکم بر یک نظام آموزشی، این حق را به اقلیتهای مذهبی، ، اجتماعی و ... بدهند؟ هیچ چیز جز مشارکت خود آنان در تصمیم گیری آموزشی.

بنابراین باید ساختار تصمیم گیری و مدیریت نظام آموزشی از یک ساختار بسته به یک ساختار باز تغییر کند تا امکان مشارکت همه آن گروهها در تصمیم گیری و مدیریت نظام آموزشی نیز فراهم شود. این امر، مست م نوعی دموکراتیزه نظام آموزشی و حرکت به سمت ساختارهای شبکه ای و مکانیسمهای مشارکتی است. در این ساختارها دیگر ت در عین اینکه بازیگر قدرتمندی است اما فاعل مطلق به شمار نمیرود.

حضور اقلیتهای مختلف در نظام تصمیم گیری و مدیریت آموزش، نوعی نگاه قراردادگرا و غیر غایت محور را به آموزش کشور تحمیل میکند. از سوی دیگر فرض میشود به جهت اینکه اقلیتها معمولا در استضعاف بوده اند، توانمندی مشارکت و مقابله با قدرت جریان حاکم را ندارند. لذا در آموزش 2030 بر توانمندسازی اقلیتها خصوصا در جهت نقش آفرینی اجتماعی و توان ایجاد تغییرات اجتماعی تاکید میشود.

بنابراین آموزش 2030 هم ناظر به انتقال ارزش های لیبرال طراحی شده است و هم ناظر به تغییر نظام آموزشی به سمت نظامی غیرمتمرکز و دموکراتیک و در عین حال مبتنی بر تقویت و توانمندسازی اقلیت ها و نیروهای اجتماعی که امکان ایجاد تغییرات اجتماعی-فرهنگی- وسیع و رادیکالی دارند. لذا باید منتظر تحولات اجتماعی عمیقی بود.

و نکته آ این است که ما با آموزش 2030 کدام نوع اقلیت ، فرهنگی، مذهبی، زبانی و.... را به رسمیت خواهیم شناخت؟مشاهده متن کامل ...
آفازی (زبان پریشی)
درخواست حذف اطلاعات

✅آفازی ( زبان پریشی ) چیست؟

آفازی یک اختلال ارتباطی است که در نتیجه آسیب مغزی مناطق مسئول گفتار و زبان ( معمولا نیمکره سمت چپ ) بوجود می آید.

افرادی هم که نمیکره راست مغز انها آسیب دیده نیز ممکن است مشکلاتی در گفتار و زبان داشته باشند.

آفازی ممکن است سبب مشکلاتی در حرف زدن ، شنیدن ، خواندن و نوشتن شود.

❌آفازی علت آسیب در بهره هوشی نیست و نمی تواند باعث آسیب هوشی شود.

افراد دارای آفازی ممکن است اختلالات همراه دیگری مانند دیزارتری ، آپرا ی و مشکلات بلع داشته باشند.

✅علت آفازی چیست؟

آفازی اغلب بر اثر سکته مغزی بوجود می اید. اگرچه هر بیماری و یا آسیب در مناطق گفتاری مغز می تواند سبب آفازی شود.

سکته مغزی

تومور

جراحات تروماتیک مغزی

بیمارهای نرولوژیکی پیشرونده

✅نشانه ها و علائم آفازی چیست؟

شدت و علائم گوناگون افازی به محل و وسعت آسیب مغزی بستگی دارد.

اسیب در قسمت جلویی مغز (بروکا ) باعث حرف زدن "ناروان" می شود. علی رغم اینکه این افراد می توانند صحبت دیگران را درک کنند. گفتاری پر زحمت و نامفهوم دارند.

آسیب در قسمت عقبتر مغز باعث گفتاری بدون لکنت ، مکث و تلاش و زحمت (روان ) می شود. گفتار این افراد در کنار روان بودن ممکن است شامل واژگانی اشتباه و با ساختگی باشد. این افراد در درک صحبتهای دیگران مشکلات جدی دارند.

فرد دارای آفازی ممکن است در یک یا چند مورد از آیتم های زیر مشکل داشته باشد.

1⃣مشکل در زبان بیانی:

مشکل در بیان کلماتی که قصد گفتن آنها را دارد.

جایگزینی واژه هدف با واژه ای دیگر

این واژه می تواند مرتبط و یا غیر مرتبط باشد.

برای مثال : مرتبط = به جای اسب می گوید ماهی و غیر مرتبط=به جای اسب می گوید توپ

جابجا و یا جایگزین حروف یک کلمه

برای مثال : شوظرف را به جای ظرف شویی می گوید.

استفاده از کلمات ساختگی

برای مثال بجای همبرگر می گوید گالبالا

مشکل در قرار دادن و ترتیب کلمات در کنارهم برای ساخت جمله

روان ولی بدون معنا حرف زدن

کلماتی که کنار هم قرار می دهد بدون لکنت و وقفه بیان می کند ولی در عین جملات او بدون معنا هستند.

✅نشانه ها و علایم آفازی چیست؟

در نوشته قبل گفتیم که ممکن است فرد دارای آفازی بسته به محل و وسعت آسیب یک یا چند مورد از علایم زیر را نشان دهد.

1️⃣ مشکل در زبان بیانی

در نوشته قبل توضیح داده شد.

2️⃣ مشکل در زبان درکی

مشکل در درک کلام دیگران ، بخصوص اگر گفتار انها سرسیع و همراه با جملات طولانی باشد.

مشکل در درک گفتار دیگران در محیط های شلوغ و یا پر صدا

مشکل در درک کنایه ، لطیفه و ارایه های ادبی

3️⃣ مشکل در خواندن و نوشتن

مشکل در فهم فرم ، رو مه و کتاب ها و دیگر مواد نوشتاری

مشکل در صداکشی و نوشتن جملات

مشکل در فهم مفاهیم عددی

برای نمونه گفتن زمان ، مقدار پول و..

مرکز توانبخشی ایران زمین- 08334249426مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
زمان پخش تکرار سریال لژیونر 1 120 برگزاری مراسم هفت هیئت متوسلین به 14 معصوم در پنجشنبه 2 بهمن ماه رمز جی تی ای پنج برای پلستیشن دو کتاب آمادگی آزمون pr fungstraining goethe zertifikat a2 شماره روستای شنگل اباد d nd d nya kimdik گوتاراریخ بیر گون دوزدی دفینه درداخل قنات یا چاها دفاع پور تپه دوران کربلا لشکر دوران دفاع لشکر ویژه مقر لشکر دفاع مقدس احیا دعوت نامه شرکت در هیئت عزاداران افسردگی کاری افزایش میزان افسردگی ناشی باعث افزایش میزان افسردگی کاری میزان میشه کرد کاری میزان افسردگی دیابت نوع 2 مغز را پیر می کند تحلیل مدرسه معماری دعای عجیب السحر از رضا هشت روزه شنبه خبر فوق العاده میان هفته شیوه بررسی آراء اعلام شد فایل فلش فارسی شرکتی گوشی دیمو f5 mt6572 اندروید 4 2 2 اورجینال قابل رایت فلش تو کاربرد دستورالعملها در آنگولار چیست آسانژ به خاطر انتشار حقیقت عذرخواهی نمی کنم افتتاحیه مسابقات لیگ دسته 1 شهرستان بهمئی بازی منچ ایرانی از مجموعه مهرگان گردش مهره ها در مسیر هندسی کد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.