پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 20 حدیث درباره مهربانی پدر و مادر
تولد آجی میناس
درخواست حذف اطلاعات
سلامممممممممم سلاممممممم به همه خوش اومدین به تولد آجی مینا

راستش از اونجایی که شنبه تولدشه تصمیم گرفتم واسش تولد بگیرم خوب شروع کنیییییییییییم؟؟

هییییییییییییییییییییییس یه لحظه ت چراغا خاموش مینا داره میاد

۱ ۲ ۳

هوراااااااااااااااااااااااااااااا

تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک بیا آها اوهههههههههه

دست دست

حالا همگی با هم کی از همه خوشگل تره؟؟

کی از همه باحال تره؟؟

اوههههه اوههههه بیا حالا قررررررررررررررررررررررررررررررر

مینارو چه کیفی میکنه با کادو هاش

اشو بیا اشو بیا با ما ب

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

ااااااااااااااااااااااااا چرا نمیای؟؟

آها میخوای یش کادو هات باشی؟؟

باشه اشکال ندارهsmile

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

مینا میخواد ب ه

حالا همگی باهم

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20. _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اوههههههههه اجب نوری

اینم از نور بارون
خوبببببببببببببب حالا بریم سراغ کیک

سنگینه یکی بیاد کمک

مینا دختر بد ناخونک نزن

خوب بریم سراغ کادو ها

بزارمنم کادومو بیارم

به نظرتون این توش چیه؟؟

مینا برو خونه کادو هاتو وا کناینم کیک تولدت گلکم.

با تشکرات فراوان از تمام دوستانی که دعوتمو پذیرفتنو اومدن

قربون همتون فعلا بایمشاهده متن کامل ...
احادیث
درخواست حذف اطلاعات

تمسّک

خدا صلی الله علیه و آله : من و اهل بیتم درختى هستیم که در بهشت است و شاخه هاى آن در دنیاست؛ پس هرکه به ما چنگ آویزد راهى به سوى پروردگارش در پیش گرفته است.

پرینت احادیث

خدا صلی الله علیه و آله : هرکه پس از من به عترتم تمسّک جوید از رستگاران است.

پرینت احادیث

خدا صلی الله علیه و آله : ان پس از من دوازده نفرند که نه نفر آنان از پشت حسین هستند و مهدى این امّت از ماست. هرکه پس از من به ایشان تمسک جوید هر آینه به ریسمان خدا چنگ زده است و هرکه آنان را ترک گوید خدا را ترک گفته است.

پرینت احادیث

خدا صلی الله علیه و آله : به (رشته) فرمانبردارى از انتان چنگ زنید و از فرمانشان س یچى نکنید؛ زیرا که اطاعت از آنان اطاعت از خداست و نافرمانى از آنها نافرمانى از خدا مى باشد.

پرینت احادیث

خدا صلی الله علیه و آله : هرکه دوست دارد که بر کشتى نجات بنشیند و به دستگیره محکم چنگ آویزد و ریسمان استوار خدا را بگیرد باید پس از من على را دوست بدارد و با دشمن او دشمنى کند و ان هدایتگر از نسل او را به پیشوایى بپذیرد ؛ زیرا که آنان پس از من جانشینان و اوصیاى من و حجّت خدا بر خلقند و سروران امّت هستند و پرهیزگاران را به سوى بهشت مى برند. حزب آنان حزب من است و حزب من حزب خداست و حزب دشمنان آنان حزب است.

پرینت احادیث

ابوذر: شنیدم صلی الله علیه و آله به على علیه السلام مى فرماید: اى على! هر که شما را دوست بدارد و به دامن شما چنگ زند هر آینه به دستگیره محکم چنگ زده است.

پرینت احادیث

على علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: اى على،... شما حجّت خدا بر خلق او و آن دستگیره محکم هستید که هر بدان چنگ زند هدایت شود و هرکه رهایش کند گمراه گردد.

پرینت احادیث

على علیه السلام: هرکه به ما چنگ زند به ساحل نجات رسد و هر که رهایمان کند غرق شود.

پرینت احادیث

على علیه السلام : به کجا مى روید و به کدامین سو منحرفتان مى کنند، در حالى که علامتها ب است و نشانه ها آشکار ست و منازه ها بر افراشته است؟! از چه رو این چنین سرگشته و گمراهید با این که عترت تان که زمامداران حقند و نشانه هاى دین و زبانهاى راستى در میان شما هستند؟! پس، آنان را همچون قرآن حرمت نهید و فرمان برید و به سرچشمه فیض آنان درآیید آن گونه که اشتران تشنه کام به آبشخور هجوم مى برند.

پرینت احادیث

على علیه السلام: بر شما باد به تقواى الهى و فرمانبرى از ى که از خدا فرمان مى برد، یعنى اهل بیت تان، همانان که به دلیل اطاعتشان از خدا سزاوارترند که فرمانشان برید تا از انى که به دروغ خود را به حقّ منتسب مى کنند و دم از آن مى زنند و رو در روى ما ایستاده اند ؛ فضایل ما را به خود مى بندند و همانها را در حقّ ما انکار مى کنند، بر سر غصب حقّ ما، با ما مى ستیزند و ما را از آن کنار مى زنند؛ البته اینان کیفر آن چه را مرتکب شدند چشیدند و به زودى (در آ ت) به کیفر این تب ارى خود خواهند رسید.

پرینت احادیث

على علیه السلام: به اهل بیت تان بنگرید و راه و روش آنان را در پیش گیرید و پیرو ایشان باشید؛ زیرا که آنان هرگز شما را از راه راست بیرون نمى برند و هیچ گاه به نابودى نمى کشانند؛ اگر آنها نشستند شما نیز بنشینید و اگر برخاستند برخیزید و بر ایشان پیشى نگیرید که گمراه مى شوید و از آنها عقب نمانید که به هلاکت مى افتید.

پرینت احادیث

على علیه السلام: رایت حقّ در دست ماست، هرکه در سایه آن در آید او را پناه دهد و هرکه به سوى آن بشتابد رستگار شود و هر که از آن واپس ماند نابود شود و هرکه از آن جدا گردد [به وادى هلاکت وضل ] فرو افتد وهرکه بدان چنگ زند نجات یابد.

پرینت احادیث

على علیه السلام: هرکه به دامن ما چنگ زند به ساحل نجات رسد و هرکه جز راه ما را بپیماید غرق گردد، براى دوستداران ما فوجهایى از رحمت خداست و براى دشمنان و کینه توزان ما فوجهایى از خشم خدا، راه ما مستقیم است و امر ما باعث هدایت و رستگارى است.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصی حدیث و آیات عنه علیه السلام ـ فی أوَّلِ خُطبَةٍ خَطَبَها بَعدَ بَیعَةِ النّاسِ لَهُ عَلَى الأَمرِ ـ : ألا إنَّ أبرارَ عِترَتی وأطائِبَ أرومَتی أحلَمُ النّاسِ صِغارًا ، وأعلَمُ النّاسِ کِبارًا . ألا وإنّا أهلُ بَیتٍ مِن عِلمِ اللّه ِ عَلِمنا ، وبِحُکمِ اللّه ِ حَکَمنا ، وبِقَولٍ صادِقٍ أخَذنا ، فَإِن
تَتَّبِعوا آثارَنا تَهتَدوا بِبَصائِرِنا ، وإن لَم تَفعَلوا یُهلِککُمُ اللّه ُ بِأَیدینا . مَعَنا رایَةُ الحَقِّ ، مَن تَبِعَها لَحِقَ ، ومَن تَأَخَّرَ عَنها غَرِقَ ، ألا وبِنا تُدرَکَ تِرَةُ کُلِّ مُؤمِنٍ ، وبِنا تُخلَعُ رِبقَةُ الذُّلِّ مِن أعناقِهِم ، وبِنا فُتِحَ لا بِکُم ، وبِنا یُختَمُ لا بِکُم
حدیث .

على علیه السلام: ابو عبیده معمر بن مثنى و دیگران: مؤمنان در نخستین خطبه اى که پس از بیعت مردم با او بر امر خلافت ابراز فرمود : بدانید که نیکان خاندان من و پاکان نژاد من در دسالى بردبارترین مردمند و در بزرگى داناترین مردم. بدانید ما اهل بیتى هستیم که علم ما برگرفته از علم خداست و به حکم خدا حکم مى کنیم و سخن راست را گرفته ایم، پس اگر از ما پیروى کنید به واسطه بینشهاى ما راه را بی د و اگر چنین نکنید خداوند با دستهاى ما شما را نابود خواهد کرد؛ رایت حقّ با ماست، هرکه در پى آن حرکت کند به ساحل نجات رسد و هرکه از آن عقب ماند غرق شود؛ بدانید که به واسطه ما انتقام هر مؤمنى گرفته مى شود و به واسطه ما طوق خوارى از گردنهایشان باز مى گردد و به ما آغاز مى شود نه به شما و به ما پایان مى پذیرد نه به شما.

پرینت احادیث

جابر از باقر علیه السلام: آل محمّد علیهم السلام همان ریسمان خدایند که ما را به چنگ زدن بدان فرمان داده و فرموده است: «و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید» .

پرینت احادیث

صادق علیه السلام ـ درباره آیه «همگى به ریسمان خدا چنگ زنید» ـ : آن ریسمان ما هستیم.

پرینت احادیث

صادق علیه السلام : چه مانعى دارد که هرگاه مردم با شما سخن گفتند به آنها بگویید: ما از همان راهى رفته ایم که خدا رفته است و همان چیزى را برگزیده ایم که خدا برگزیده است. خداوند سبحان محمّد صلی الله علیه و آله را برگزید و آل محمّد را براى ما گزینش فرموده؛ پس ما به برگزیدگان از جانب خداى عز و جلتمسّک جسته ایم.

پرینت احادیث

صادق علیه السلام : دروغ مى گوید ى که مدعى است ما را شناخته اما به دامن دیگران چنگ آویخته است.

پرینت احادیث

یونس بن عبدالرحمن: به کاظم علیه السلام عرض : چگونه موحد باشم ؟ فرمود: اى یونس! بدعتگذار مباش، ى که به رأى خود نظر دهد هلاک شود و هرکه اهل بیت ش را رها کند گمراه گردد و ى که کتاب خدا و گفتار ش را فرو گذارد کافر شود.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصی حدیث و آیات سُوَیدٌ السّائِیُّ : کَتَبَ إلَیَّ أبُو الحَسَنِ الأَوَّلُ علیه السلام فی کتِابٍ : إنَّ أوَّلَ ما أنعى إلَیکَ نَفسی فی لَیالِیَّ هذِهِ ، غَیرَ جازِعٍ ولا نادِمٍ ، ولا شاکٍّ فیما هُوَ کائِنٌ مِمّا قَضَى اللّه ُ وحَتَمَ ، فَاستَمسِک بِعُروةِ الدّینِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ اللّه ِ عَلَیهِ وعَلَیهِم ، وَالعُروَةُ الوُثقى الوَصِیُّ بَعدَ الوَصِیِّ ، وَالمُسالَمَةُ وَالرِّضا بِما قالوا حدیث .
أقول : الأحادیث ی تدلّ على وجوب مسّک بأهل البیت فوق حدّ واتر، منها حدیث الثقلین ، وقد مرّ فی القسم الثالث / الفصل الأوّل/عِدل القرآن ، فراجع ص 178 و 179 .

سوید سائى: کاظم علیه السلام در نامه اى به من نوشت: قبل از هر چیز لازم است به تو بگویم که من در همین شبها از دنیا خواهم رفت و از این بابت نه بى تابم و نه نادم و نه در آن چه خداوند حکم کرده و تحقق آن قطعى است شکّ و تردید دارم؛ پس به دستگیره دین، یعنى آل محمّد صلوات اللّه علیه و علیهم و به دستگیره استوار، یعنى اوصیاى آنها یکى پس از دیگرى، چنگ زن و در برابر آن چه گفتند تسلیم و راضى باش.
گفتنى است احادیثى که بر وجوب تمسّک به اهل بیت دل دارند بیش از حدّ تواترند، از جمله حدیث ثقلین که در بخش سوم، فصل اول، عنوان «همسنگ قرآن»، گذشت.مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
غلامعلی سفید
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
روز مادر سال 95 | تاریخ روز مادر سال 1396 | روز مادر 96 چندمه
درخواست حذف اطلاعات

روز مادر سال 95,تاریخ روز مادر سال 1396, روز مادر 96 چندمه, تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1396, روز مادر کی هست, روز مادر 1396 کی هست, روز مادر 96 چه روزی است, تاریخ دقیق روز مادر در سال 96, تاریخ روز جهانی مادر, روز زن روز مادر 1396 

تاریخ روز مادر سال 1396 

ادامه در http://jazab98.ir/mother-day/

 

اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید تاریخ روز مادر سال 96 بایگانی - پورتال رنگی https://www.portal-rangi.com/tag/تاریخ-روز-مادر-سال-96/ تاریخ روز زن / روز مادر سال 96 روز زن روز مادر سال 1396 : روز 18 اسفند 1396 ، 20 ... اس ام اس تبریک روز مادر و تبریک روز زن تاریخ روز زن / روز مادر امسال را اینجا ... تاریخ روز مادر 96 بایگانی - پورتال رنگی https://www.portal-rangi.com/tag/تاریخ-روز-مادر-96/ خانه. تاریخ روز مادر 96 ... اس ام اس تبریک روز مادر و تبریک روز زن تاریخ روز زن / روز مادر امسال را اینجا ببینید (کلیک کنید) تبریک رو ... اس ام اس تبریک روز مادر و ... روز مادر, روز مادر 1395, تاریخ روز مادر - بیتوته www.beytoote.com/art/decorum/mother1-day-zan.html روز مادر, روز مادر 1395تاریخ روز زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت ... جدیدترین مانتو و لباس های نه /نوروز 96 · بیماری واگیر دار ن و ... تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1395 - پرشینی ها www.persianiha.com › سبک زندگی ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1395 تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 تاریخ دقیق روز زن در سال 1395 تاریخ روز مادر 95 تاریخ روز زن 95 تاریخ ... سال 95 دو بار روز زن داریم - فان20 www.fun20.ir/fun/21172 لحظه تحویل سال 95 ساعت 8 و 8 دقیقه و 8 ثانیه روزیکشنبه هست! و از همه جالبتر اینکه سال 95 دو بار روز زن داریم یکی 11 فروردین 95 و یکی 30 اسفند 95 (این سال… تاریخ روز مادر 96 | تاریخ دقیق روز مادر در سال 96 | روز ... - داغ ... jazab98.ir › خبرهای جذاب و دست اول › مناسبت های روز تاریخ روز مادر 96,چه تاریخی روز مادر است,تاریخ روز مادر 1396 کی هست,تاریخ دقیق روز مادر در سال 96,در سال 1396 روز مادر چه تاریخی است, تاریخ روز مادر 96 بایگانی - داغ ترین خبرها jazab98.ir/tag/تاریخ-روز-مادر-96/ خانه / بایگانی برچسب: تاریخ روز مادر 96. بایگانی برچسب: تاریخ روز مادر 96. روز مادر ۱۳۹۶ | تاریخ دقیق روز مادر در سال ۹۶ | روز مادر کی هست. 19 ساعت ago مناسبت های ... تقویم سالیانه | ساعت و تقویم ایران www.time.ir/fa/eventyear-تقویم-سالیانه تاریخ امروز .... ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی; ۲ اردیبهشت ولادت علی علیه السلام و روز پدر [ ١٣ رجب ]; ۳ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 april ]; ۳ ... روز زن چه روزی است + روز مادر 95 - آسمونی www.asemooni.com › مناسبت های روز روز مادر و روز زن تاریحچه های متفاوتی در کشورها و مناطق مختلف جهان دارد. ولی عامل مشترک در بین تمامی روزهای مادر در کشورهای مختلف یادبود یک زن مهم در تاریخ آن کشور ... روز مادر 1395 تاریخ دقیق روز مادر 95 - تــــــــوپ تـــــــــاپ www.toptoop.ir/.../1279507-روز-مادر-1395-تاریخ-دقیق-روز-مادر-95.htm... تاریخ دقیق روز مادر در سال جدید 95 چندم هست برای سال 1395 و در روز مادر 95 چه متون و چه جملاتی جهت تبریک اماده کنیم در ادامه در این مطلب از توپ تاپ فقط و فقط ویژه ... روز زن و روز مادر سال 95 – 1395 چه روزی است؟ | جدیدترین ها در ... jadide.ir/روز-زن-و-روز-مادر-امسال-چه-روزی-است؟/ تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, تاریخ روز مادر 95, تاریخ روز زن 95, تاریخ ... ... مبلغ عیدی کارگران سال 96 – 1396 / ج عیدی سال 96 ... تقویم ۹۶ / مشاهده و دریافت رایگان تقویم ۹۶ - ساعت24 www.saat24.com/news/.../تقویم-۹۶-مشاهده-و-دریافت-رایگان-تقویم-۹۶ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ۲۲- ولادت حضرت قائم و جشن نیمه شعبان ۲- روز زمین پاک .... بطور کلی تقویم یا همان گاه شمار در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته و با ظهور زرتشت ... ع روز زن - ع روز مادر | نوروز 96 | لحظه تحویل سال 96 | ... www.yeknet.ir/node/752211/ع -روز-زن-ع -روز-مادر تاریخ انتشار: 22. مارس 2016 - 12:21. میلاد حضرت فاطمه زهرا,روز مادر,ع روز زن,تصاویر روز زن,کارت پستال روز زن,پوستر روز زن,ع روز مادر,تصاویر روز مادر ... تور پاتایا تعطیلات روز مادر 96 | آژانس مسافرتی سپهر گشت ... sepehrgasht.com/tag/تور-پاتایا-تعطیلات-روز-مادر-96/ ۷شب پاتایا |تاریخ پکیج ۱۵ الی ۱۰ اسفند خدمات تور : بلیط رفت به بانکوک با عمان ... تور ترکیبی بانکوک /پاتایا (۴شب بانکوک /۳ شب پاتایا) تاریخ پکیج ۱۲ ... روز مادر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/روز_مادر رفتن به ۲.۱.۶.۱ تاریخچه‏ - پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاریخ این روز تغییر کرد، برخی معتقدند این تغییر، برای جلوگیری از حرکت‌های ن و تغییر شکل سنتی ... روز زن و مادر سال 95 چه تاریخی است؟ - ویکی‌پدیا - نصربلاگ wikipedia.nasrblog.com/روز-زن-و-مادر-سال-95-چه-تاریخی-است؟.html روز زن و مادر سال 95 چه تاریخی است؟,تاریخ روز مادر در سال 95,تاریخ روز زن سال 95,روز زن در سال 95 چه روزی است؟,تاریخ روز زن سال 1395,روز مادر 95,روز مادر 1395,روز ... تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر - آکاایران www.akairan.com/fun/visua/mother-day.html روز مادر 94,روز مادر در ایران,روز مادر چه روزی است,روز مادر,روز زن و مادر,روز زن در ایران باستان,روز زن,تاریخچه روز زن,تاریخچه روز مادر,روز زن در تقویم ایران,روز مادر در ... تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 | فارسی موزیک far30 .com › سایر برنامه ها › ویژه های خبری ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 روز مادر در سال 95 در چه ماهی هست ؟ تاریخ روز زن در سال 1395 تاریخ ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال 1395 21 فروردین ... تاریخچه ای بسیار زیبا و کامل درباره روز مادر در ایران و جهان - ... www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleid=449734 روز جهانى مادر در یکى از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین روزهاى سال است. تحقیقات نشان داده است در حدود 96 درصد از یى ها در یدهاى روز مادر شرکت مى کنند ... روز مادر 1396 - پورتال جامع ایران بانو www.iranbanou.com › علمی فرهنگی هنری › مناسبتها در ایران و جهان تاریخ روز مادر (تاریخ روز زن) ... ما نیز بر آن شدیم تا با مروری بر تاریخچه روز مادر در میان ملل دیگر ، سابقه این .... تزئینات جدید تخم مرغ ویژه سفره هفت سین 96 ... روز مادر امسال چه روزی است - بی جامه www.bijame.com/tag/روز-مادر-امسال-چه-روزی-است/ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - روز مادر امسال چه روزی است, ... روز مادر 1394 امروز مجالی است تا بار دیگر، کودکی هایمان، در آغوش مهربان مادر رها شوند و به یاد بیاوریم که ... روز مادر 1394 ... تقویم سال 96 در یک نگاه - سررسید 96 - سالنامه 96 - سررسید ... www.bargcalendar.com/تقویم-سال-96-در-یک-نگاه/ تقویم سال 96 ذر یک نگاه - شامل مناسبت های مهم و تعطیلات رسمی - تقویم رسمی 1396. ... پدر حضرت اباعبدالله علیه السلام، حضرت علی (ع) و مادر ایشان حضرت فاطمه سلام ... پس از پانصد و هفتاد و هشت روز و در تاریخ 3 داد سال 61 شمسی آزادسازی ... تاریخ دقیق روز مادر در سال 1393 www.amazing.ir/1393/01/01/the-exact-date-of-mothers-day-in-1393/ تاریخ روز مادر 93, تاریخ روز زن در سال 93, ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر مبارک اس ام اس روز زن , پیامک روز زن , اس ام اس روز زن 93,اس ام اس روز مادر 93, ولادت حضرت زینب و روز پرستار سال 95 | جدید 95 | ع ... kabironline.net/2017/02/.../روز-پرستار-ولادت-حضرت-زینب-سال-جدید-ز... ۱۴ ساعت پیش - برچسب ها:ولادت حضرت زینب 95,روز پرستار 95,تاریخ ولادت حضرت زینب ... 95,تاریخ روز پرستار 95,تقویم سال 96,روز پرستار چه روزیست؟,روز ... زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 95, … درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن - پارس ناز www.parsnaz.ir/درباره-تاریخچه-روز-مادر-،-روز-زن.html درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن. روز جهانی ن که در گذشته روز جهانی ن کارگر نامیده می شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می شود. این روز، روز ... کارت پستالهای روز مادر 1395 - ع 2017-95 new95.p owox.com/کارت-پستالهای-روز-مادر-1395/ ع های خنده دار 96،ع های جالب 96، ع های جدید 2017،ع های خفن 96 ... روز مادر ۱۳۹۵ تیپ تاپروز مادر ۱۳۹۵تاریخ روز مادر روز مادر تاریخ روز زن ولادت حضرت فاطمه ... بچه شمرون - روز زن و روز مادر در ایران و دنیا anasr121.mihanblog.com/post/1927 روز مادر و روز زن تاریحچه های متفاوتی در کشورها و مناطق مختلف جهان دارد. ولی عامل مشترک در بین تمامی روزهای مادر در کشورهای مختلف یادبود یک زن مهم در تاریخ آن کشور ... تاریخچه روز مادر در ایران و سایر کشورها - مجله تصویر زندگی www.tasvirezendegi.ir › دانستنی ها › گوناگون روز مادر , تاریخچه روز مادر در ایران و سایر کشورها, تاریخچه روز مادر , تاریخ روز مادر, روز تولد حضرت زهرا , ولادت حضرت فاطمه زهرا , روز مادر در سایر کشورها. ... 96 کجا بریم؟ اس ام اس عید نوروز 96 · کارت پستال عید نوروز 96. پیشنهاد ویژه مجله تصویر زندگی ... کارت پستال روز مادر 2016 - جدید 96|2018|2017 new96.arameshpoem.com/کارت-پستال-روز-مادر-2016/ استیکر اسم تبریک روز مادر تک ع اسم تبریک روز مادر ع نوشته تبریک روز ... و سمرقند؛ آرامگاه تاریخی تیمورلنگ euronews کارت پستال4 ژانویه 2016 کارت ... آشنایی با فلسفه و تفسیر روز مادر در تاریخ ایران - فراناز www.faranaz.com/introduction-to-philosophy-and-interpretation-of-mot... آشنایی با فلسفه و تفسیر روز مادر در تاریخ ایران روز مادر درکشورهای آیرلند و بریتانیا در ... روز مادر درکشورهای آیرلند و بریتانیا در چهارمین یکشنبه ماه روزه عیسویان به نام ( یکشنبه مادر) و در .... جدیدترین مدل مانتو 96|مدل مانتو عید امسال 96 – 1396. تاریخ روز مادر 96 - جنجال ها | janjalha.ir janjalha.ir/tag/تاریخ-روز-مادر-96 در ایران روز مادر را ۲۰ جمادی‌الثانی روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) است.در بخش از سایت جذاب ۹۸ تاریخ روز مادر ۹۶ و پیام تبریک برای روز مادر مشاهده می کنید. تقویم مناسبت های سلامت webda.sums.ac.ir/calender روز علوم آزمایشگاهی ( روز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی ). 30 ... روز جهانی شیر مادر .... تاریخ آ ین بروزرسانی : 1395-10-4 14:07, برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ ... ع جالب روز مادر 96 جدید - جدید زیبا 2017-1396 www.cute.1396-2017.com/2016/03/28/ع -جالب-روز-مادر-95-جدید/ ۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ع جالب روز مادر 96 جدید ... روز مادر و روز زن روز مادر روز زن روز مادر چه روزی است تاریخچه روز مادر روز زن ... روز زن چه روزی است + روز مادر 96 – آسمونی. روز پرستار 95 | روز پرستار 95 چه روزی است | تاریخ دقیق - ... ckdaramad.rozblog.com/.../روز-پرستار-95--روز-پرستار-95-چه-روزی-ا... ۲۳ ساعت پیش - تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری 96 کی است ؟ 7 . روز ... تاریخ دقیق روز مادر در سال جدید 95 چندم هست برای سال 1395 و در روز مادر 95 چه متون و روز مادر 1392 تاریخ روز مادر روز مادر - تاپ ناز www.topnaz.com/tag/روز-مادر-1392-تاریخ-روز-مادر-روز-مادر/ روز مادر و روز زن, روز مادر 1392تاریخ روز زن سال 1392 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 92, میلاد حضرت زهرا (س), مناسبتهای مذهبی. ع پروفایل برای روز مادر 2017 | جدید 96 - بلاگ خوان telegramu.rzb.bloges.ir/post495055.html ع پروفایل برای روز مادر 2017 | جدید 96. ع های پروفایل جدید برای روز مادر 96. ع پروفایل تلگرام برای روز مادر 2017. جدیدترین ع های پروفایل برای روز ... ولادت دخت نبی اکرم (ص) و روز مادر مبارک | علمی کاربردی ... uasttax.ir › روابط عمومی ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - صفحه نخست روابط عمومی ولادت دخت نبی اکرم (ص) و روز مادر مبارک ... 12 بهمن، سالروز ورود تاریخ ساز حضرت (رضوان الله تعالی علیه) به ایران و آغاز دهه فجر گرامی ... آغاز ثبت درخواست میهمان در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95. مرکز خدمات رفاهی فرهنگیان قزوین - روز مادر www.kmfq.ir/آرشیواخبار/100-روز-مادر.html ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فرا رسیدن بیستم جمادی الثانی برابر با یازدهم فروردین ،روز طلوع ازادی ... و روز مادر این پناهگاه دائمی فرزندان و پرورش دهنده همه مردان بزرگ تاریخ را به ... زمان شروع ثبت نام آزمون سراسری 96 و تاریخ کنکور 96 - نمناک namnak.com/ثبت-نام-آزمون-سراسری-96.p43394 رتبه: ۳٫۳ - ‏۳ نقد۶ روز پیش - نمناک اخبارجامعه زمان شروع ثبت نام آزمون سراسری 96 و تاریخ کنکور 96 ... ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 96 از روز 19 بهمن ماه 95 از طریق شبکه اینترنتی سازمان .... رسیدن دو دختر به مادر واقعی شان بعد 34 سال. اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95 - پرداد www.pardad.ir/_اس-ام-اس-جدید-تبریک-روز-مادر-سال-95_12831.aspx اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95. تاریخ درج : 1395/01/08 تعداد نمایش : 529. اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95. تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق لبخند مهربان ... تاریخ دقیق روز مادر و روز زن سال 95 ، روز مادر 1395 | روز ... - ... 90tv.iran.sc/post/200 روز مادر و روز زن سال 95 چه تاریخی است؟, روز زن چه روزی است + روز مادر 95,. روز زن و روز مادر سال 95 – 1395 چه روزی است؟, تاریخ روز مادر سال 95,تاریخ دقیق روز مادر در ..... تیزهوشان 96-97 , زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 95-96 , بخشنامه آزمون تیزهوشان نهم ... اس ام اس روز مادر - عصر ایران www.asriran.com › عصرایران دو › خواندنی ها و دیدنی ها مادر: کاشکی می شد بهت بگم؛ چقدر صدات و دوست دارم لالایی هات و دوست دارم؛ ... مادرم، تو تنها ستاره‌ای هستی که در روز و شب می‌درخشی. ..... تور ما ی+سنگاپور نوروز 96. روزشمار و مناسبتهای فصل بهار 95 در یک نگاه | تقویم 95 taghvim95.ir/545/calendar-and-events-spring-95-at-a-glance ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی; ۲ اردیبهشت ولادت علی علیه ... اردیبهشت ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ۴ شعبان ] ... تقویم اذان گوی باد صبا ۹۵ نسخه جاوا · تاریخ شروع ماه رمضان ۱۳۹۵ ... رنگ سال 96 · رنگ سال 2017 · لحظه تحویل سال 96 · روز و ساعت تحویل سال 96 · تقویم حجامت سال 96. مجموعه اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن قشنگ و زیبا 1395 - ... namakstan.ir › اس ام اس مناسبتی مجموعه اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن قشنگ و زیبا 1395 مادرم ی بود با زنبیلی پر از معجزه ... ع های جذاب و جالب از انواع های ایرانی و خارجی 96 – 2017. در روز مادر چه هدیه‌ای می‌دادند؟ - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/211144/ -در-روز-مادر-چه-هدیه‌ای-می‌دادند تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۶ ... مادر شهید مفقود «حمیدرضا مهرایی» می‌گوید: قدیم‌ها که روز مادر نمی‌گرفتند؛ اوایل که این .... آ ین وضعیت بودجه96 در مجلس. روز چه روزی است؟ | تاریخ روز 2015 - دیلی سان www.dailysun.ir/what-day-is-valentines-day-date-valentines-day-2015.ht... ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تاریخ روز 2015 | what day is valentine's day? ... از خانم‌ها دراین روز شاخه گل می‌ ند، جدا از ۱۵ درصد از خانم‌ها که دراین روز برای خودشان، مادر و یا دخترانشان گُل می‌ ند. ... معرفی جاذبه های گردشگری ایران ویژه تعطیلات نوروز 96. فراخوان طراحی المان بهار فیروزه ای96 - مدیریت امور هنری - ... https://art.mashhad.ir/.../3236646-فراخوان-طراحی-المان-بهار-فیروزه-ای96... ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اکنون ستاد جشنواره در اولین فراخوان بهار فیروزه‌ای 96، آماده دریافت آثار ... پاس‌داشت مقام مادر و منزلت پدر (با توجه به همزمانی روز مادر و روز پدر با نوروز امسال): ... چارسوق، دبیرخانه جشنواره‌ی بهار فیروزه‌ای) در تاریخ مقرر تحویل نماید. 4. کادوی 2017 | راهنمای ید هدیه بهمن 95 | ... mypixlove.blogsky.com/.../کادوی- -2017-راهنمای- ید-هدیه-ولنت... ۴ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شما برای 95 یا 26 بهمن 1395 مصادف با 2017 روز عشق ... تصاویری از کادو های زیبا 2017 و منحصر به فرد مخصوص روزعشق 2017 96 یا 2017 و روز ... هدیه روز مادر 1396 بهترین هدیه روز مادر بهترین هدایا برای روز ... تاریخ و زمان بازی استقلال پرسپولیس در بهمن ماه 95 | ساعت و روز بازی ... خبرگزاری آریا - اعلام تاریخ پیش فروش بلیت قطارهای نوروز ... www.aryanews.com/.../اعلام-تاریخ-پیش-فروش-بلیت-قطارهای-نوروز-9... ۲ روز پیش - خبرگزاری آریا - معاون مسافری راه‌آهن با اعلام این که پیش‌ فروش قطارهای نوروز 96از تاریخ 17 بهمن شروع و سه روز ادامه خواهد داشت، از فراهم بودن یک ... روز دختر سال 95 - نیو1396 www.new1396.ir/tag/روز-دختر-سال-95 ۳ روز پیش - اس ام اس تبریک ولادت حضرت معصومه روز دختر 95 | نوروز 96 | . ... روز زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 95, ... برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز مادر در سقز - ‌کوردپرێس‌ kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=103701 ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز مادر در سقز ... ب 111 امتیاز، رویا محمدیان با 96 امتیاز از اداره مخابرات و چنور رحیم زاده ... هفته مقام زن و بزرگداشت روز مادر از تاریخ 11 فروردین تا 17 فروردین در ایران ی نامگذاری شده است. ع و کارت پستال و والپیپر ولادت حضرت زهرا 94 و تبریک ... pin.omshid.com/کارت-تبریک-برای-روز-مادر-و-روز-زن-و-تولد/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پیامک های جدید تبریک روز ولادت حضرت زهرا و روز مادر سال 94. ... ع های خنده دار 96،ع های جالب 96، ع های جدید 2017،ع های خفن 95 ... ولادت حضرت فاطمه زهراروز مادر,تاریخ روز مادرروز مادر 1391,متن کارت پستال روز مادر,متن … روز مادر 1395 - تیپ تاپ www.tip-tap.ir/1394/10/15/-روز-مادر-1395.html روز مادر 1395تاریخ روز مادر روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), تاریخ ... همراه با جدیدترین و قشنگترین جملات و اس ام اس ها درباره روز مادر در سال 1395 ... متن تولدت مبارک برای همسر 96 جدید | تیپ تاپ · متن برای تسلیت و همدردی مرگ فرزند ... پاسخ به 116 پرسش درباره انواع معافیت‌های سربازی - انتخاب www.entekhab.ir/.../پاسخ-به-116-پرسش-درباره-انواع-معافیت‌های-سرباز... 7- آیا مشمولانی که برای آنان تاریخ اعزام تعیین شده، می‌توانند تاریخ اعزام خود را تغییر دهند مثلاً تمدید نمایند؟ ... ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداکثر 6 ماه، پدر و مادر حداکثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداکثر ..... 96- آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل در وپودمانی و سایر .... تصاویر : چهره‌ها در چهارمین روز از جشنواره فجر. اس ام اس های روز مادر و زن | پایگاه خبری تحلیلی چشمه لر www.cheshmalar.ir/news/6268 «اخبار جعلی» مهمترین تهدید ایران در انتخابات 96 است ... تاریخ انتشار: پنجشنبه, 28 فروردین, 1393 - 22:24 ... جدیدترین و قشنگترین اس ام اس های روز مادر و زن. تعطیلات و مناسبت های تقویم - jdf jdf.scr.ir/tarikh/?t=monasebat_ha تعطیلات بر اساس تاریخ هجری شمسی در تقویم رسمی کشور ... 10, 29 اسفند, روز ملی شدن صنعت نفت ایران (1329 هـ ش). مفهوم علامت ها ..... 1 / آگوست, روز جهانی شیر مادر. س zeynabschool.ir/ تاریخ. روز. دینی. 28/1/96. دوشنبه. ادبیات. 30/1/96. چهارشنبه. ریاضی. 2/2/96. شنبه ... دی ماه:احترام به پدر و مادر اردیبهشت ماه:احترام به معلم و . نحوه اجرا: برنامه ... روز مادر 95 تاریخ www.nafasi.ir/tag/روز-مادر-95-تاریخ تاریخ روز مادر در سال 95 , تاریخ روز زن سال 95 , روز زن در سال 95 چه روزی است؟ , تاریخ روز زن سال 1395 , روز مادر 95 , روز مادر 1395 , روز مادر در ایران,روز مادر 95 تاریخ. ... گوگل دیروز : 96; بازدید هفته : 6,659; بازدید ماه : 31,008; بازدید سال : 31,008 ... ع / مسابقه دوچرخه سواری روز مادر در بانکوک - آفتاب aftabnews.ir/fa/news/.../ع -مسابقه-دوچرخه-سواری-روز-مادر-در-بانکوک کد خبر: ۳۸۹۲۶۱. تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶. ذخیره · ارسال به دوستان نسخه چاپی بازدید از صفحه اول · ع / مسابقه دوچرخه سواری روز مادر در بانکوک · آفتاب‌‌نیوز :. تصاویر/روز مادر در خانه سالمندان - خیبرآنلاین kheybaronline.ir/fa/news/25105/تصاویرروز-مادر-در-خانه-سالمندان ج /لیگ‌برترفوتبال95-96تاپایان‌هفته17 · چرا آداب ریاست ... تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۹. تصاویر/روز مادر در خانه سالمندان · بازدید از صفحه اول. ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع ودر چه تاریخی تمام می شود؟ | شهر ... www.soalcity.ir/node/545 ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ه‍.ش. - بنابراین؛ ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در .... ۲۰ رو که کمه اگه تمام سال برای غربت علی و شهادت مادر شیعه عزاداری کرد و ... آزمون وک 96 aajlow.persianblog.ir/ لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۶-۴ نمی باشند. ... ۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود . زمان پخش فصل دوم شهرزاد مشخص شد: نوروز 96 !! - سیمرغ seemorgh.com › فرهنگ و هنر › اخبار فرهنگ و هنر ۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - زمان پخش فصل دوم شهرزاد مشخص شد: نوروز 96 !! زمان پخش .... دومین روز از جشنواره فجر35:ع های لیلا حاتمی و مادرش در پردیس ملت · ع : همسر و ... آژانس هواپیمایی ستاره ونک | تور خارجی | تور داخلی | رزرو هتل www.setarehvanak.com/ ما ی نوروز 96 ( 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور ) ماهان. نمایش تور 5020000 تومان ... تایلند نوروز 96 ( 7 شب پوکت ) امارات تاریخ حرکت 29 و 30 اسفند. نمایش تور ع شاه مملکت در حال لواط در مجله امید ایران/ سرنوشت مردی که ... shiraze.ir/.../ع -شاه-مملکت-در-حال-لواط-در-مجله-امید-ایران-سرنوشت-مر... ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در ادامه اسناد و روایات تاریخی مرتبط با گوشه ای از فساد شاه و دربار را مشاهده می فرمایید: .... اشرف پهلوی در 96 سالگی مرد ... مادر مظفرالدین شاه! ..... انگار بعضی ها حقشونه که روز به روز حتی توی نفس کشیدن هم محدود بشن و ذلیل و ... روز و ساعت تحویل سال 96 | زمان تحویل عید نوروز 1396 - دیلی www.dailys.ir › عید نوروز عید 96 , عید نوروز 96. ... روز و ساعت تحویل سال ۹۶ | زمان تحویل عید نوروز ۱۳۹۶. در عید نوروز مرداد ۸, ۱۳۹۵ 0 4,998 نمایش ... ولادت حضرت زهرا (س ) و روز مادر مبارک باد. - زینبیان www.zeynabiyan.com/index.php?option=com_content... ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر مبارک باد. هیئت متوساین به ... آمار و ارقام. اعضا : 96 محتوا : 116 پیوندها : 2 بازدیدهای محتوا : 376383 ... تاریخچه هیئت. نمایشگاه کودک،نوزاد و مادر cbme - آژانس مسافرتی پارمیدا www.parmidatours.com/tour/cbme تورهای نوروز 96 ... فاقد اعتبار / 3 شب و 4 روز ... نمایشگاه cbme یکی از بزرگترین نمایشگاه های مربوط به کودک،نوزاد و مادر در ترکیه به حساب می آید که از تاریخ ... رتبه یکی که کنکور را طبل توخالی‌ می داند؛ فقط یک درس ر ... www.rajanews.com/news/148903 ۴ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - همیشه دعا می‌ که اولاً شرمنده پدر و مادرم نشوم و ثانیاً شرمنده دبیرانی که .... درس فشار بیاورد و به هم بریزید و یکی دو روز ناچار شوید درس را رها کنید؟ راهنمای سفر به تایلند - آژانس هواپیمایی قصر شیرین https://www.ghasreshirin.com/country/thailand به جست وجوی تاریخ تایلند، غذاهای لذیذ و برخی از ابه های خمر ، بروید .... سالروز تولد ملکه (12 آگوست)، روز مادر است، و به همان میزان ولی با زرق و برگهای کمتر، ب ا ... مناسبت و وقایع - روز مادر و روز زن - استودیوی طراحی نقش nagsh.ir/216-روز-مادر/detail/12760-maadar01 طرح با کیفیت بنر و پوستر به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ، روز مادر و روز زن. ... تقویم دیواری لایه باز 96 فلت (پیتزا ساندویچی) تقویم دیواری 1396 با ... همه مادرهایی که امسال هنگام زایمان جان باختند/ چه باید کرد؟+ ج ... mehrkhane.com › صفحه نخست › اجتماعی ۷ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - چندی پیش خبر فوت مادر بارداری در جاسک مطرح شد و دوباره پرونده تلخ فوت مادران ... که اصطلاحاً به آن دیستوشی شانه گفته می‌شود، دیرشدن از تاریخ مقرر زایمان، خونریزی‌های .... مادر بارداری که چند روز پیش جان خودش را در بیمارستان ماهشهر از دست داد، ن یکی .... پاسخ وحیددستجردی درباره شایعه حضورش در انتخابات 96. آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وک کانونهای ... - ... www.sanjesh.org/fullstory.aspx?gid=11&id=2287 ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند 6-4 نمی‌باشند. ... 5-5- تاریخ آزمون روز مورخ 06/09/1394 می‌باشد. میگنا - اس ام اس تبریک روز پدر و روز مرد www.migna.ir/vdcizwar.t1a5y2bcct.html ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر , مجموعه ای از اس ام ... تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۱ ..... وای روز مادر و روز پدر برگزاری ” 1729 ویژه برنامه ” بزرگداشت مقام روز زن و مادر در ... www.mirmalas.com/news/.../برگزاری-1729-ویژه-برنامه-بزرگداشت-مقا... تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸. نسخه چاپی تعداد بازدید ... برگزاری ” ۱۷۲۹ ویژه برنامه ” بزرگداشت مقام روز زن و مادر در استان لرستان .... افراد آنلاین : 96 اسامی ی کربلا - نیایش پاک setayeshe_pak.persianblog.ir/post/96/ در روز داغ عاشورا درگستره ای حدود شش کیلومتر ودر. طول حدود هشت ... والبته هزار نفری حرّبن یزید ریاحی را نیز که روز ... ت- در روز عاشورا نه تن از باحضور مادر. ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - دانشنامه‌ی ی wiki.ahlolbait.com/ازدواج_حضرت_علی_(ع)_و_حضرت_فاطمه_(س) ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در تقویم رسمی ایران روز یکم ذی الحجه به عنوان تاریخ این ازدواج تعیین شده است. ... ۱ تاریخ ازدواج علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (سلام الله علیها); ۲ سن ازدواج .... پاسخ داد: یا رسول الله پدر و مادرم قربانت، شما از وضع من کاملاً اطلاع دارید. ..... 93 - ضحی, 94 - شرح, 95 - تین, 96 - علق, 97 - قدر, 98 - بینه, 99 - ز ال, 100 - ... آگهی آزمون وک در سال 95 (اعلام نتایج) | ایران استخدام iranestekhdam.ir/آگهی-آزمون-وک -دادگستری/ ۲ روز پیش - به گزارش ایسنا، کانون وکلای دادگستری مرکز از تعیین تاریخ مراجعه حضوری ... به گزارش ایسنا، آزمون وک سال ۹۵ صبح روز پنجم آذرماه همزمان در ۲۴ ..... لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف ... متن متحرک به مناسبت تبریک روز مادر ، گرامیداشت روز مادر ... gif.niniweblog.com/.../متن-متحرک-به-مناسبت-تبریک-روز-مادر--گرامیدا... متن متحرک به مناسبت تبریک روز مادر ، گرامیداشت روز مادر ع متحرک روز مادر و روز زن سری 2 - انواع گیفها و تصاویر متحرک برای نی نی ... نگارش در تاریخ چهارشنبه 27 / 2 / 1391 و ساعت 17:11 توسط مامان نازنین زهرا ... بازدیدهای امروز : 96 نفر اس ام اس جدید روز مادر - rozup.ir www.rozup.ir/info/31638/sms-roz-madar اس ام اس روز مادر مبارک,اس ام اس روز مادر 94,اس ام اس تبریک روز مادر 94,اس ام اس روز مادر سال ... ام اس روز مادر 97,اس ام اس روز مادر خنده دار,اس ام اس روز مادر طنز,اس ام اس روز مادر 96,اس ام اس روز مادر سال ... ظ; تاریخ آپلود پنجشنبه 20 فروردین 1394 - 1:07 ق. تور گرجستان|بهترین قیمت تور گرجستان نوروز 96|زمستان ... گرجستان.net/ توضیحات: دسته: تور گرجستان: آ ین به روز رسانی در 13 بهمن 1395: بازدید: 40204 ... تله ک ن ، نارین قلعه ، مجسمه مادر ، های گوگرد ، پارک حیدر علیوف ، صرف ناهار .... هتل 5 ستاره ریور ساید در جنوب رودخانه mtkvari در مرکز شهر تاریخی تفلیس ... کاریکاتور روز مادر - پویش puyesh.net/fa/news/34886/کاریکاتور-روز-مادر تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۹. » اجتماعی ... مطالب طنز و خنده دار, کاریکاتور روز مادر. کاریکاتور روز مادر ... ک داتوری حسن روحانى در انتخابات 96 قطعی شد. پایگاه خبری افکارنیوز www.afkarnews.ir/ 120 · 468 · تجهیزات آتش نشانی در شرایط خوب و روز دنیاست/ نوسازی تجهیزات انجام می شود .... مادر بی رحمی که نوزادش را کباب کرد تا کارش را از دست ندهد! رو مه ایران | شماره :6424 | تاریخ 1395/11/14 www.iran-newspaper.com/ رو مه صبح. وابسته به خبر گزاری . کامل‌ترین لیست نی نی و مادر برای بیمارستان - نی نی بان niniban.com/fa/.../کامل‌ترین-لیست- -نی-نی-و-مادر-برای-بیمارستان کد: 51024. تاریخ انتشار: 25 شهریور 1395 - 08:47. 8 نظر. کامل‌ترین لیست نی نی و مادر برای بیمارستان ... امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 116819. نی نی بان: .... چرا خوب گفتند آخه اینور باید سه الی چهار روز توبیمارستان باشی. نرگس. ولادت حضرت زهرا س ، روز مادر و تولد حضرت ره مبارک باد - ... www.nasimsahar.ir/.../%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-... ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، روز مادر و تولد حضرت رحمة الله علیه بر همه اهل بیتی ها و زهرایی ها مبارک باد,ولادت حضرت زهرا ... نظرسنجی به نظر شما رئیس جمهور سال 96 چه ی خواهد بود؟ ... تاریخ: یکشنبه 31 فروردین 1393 ساعت: 0:14. اسان | شماره :19464 | تاریخ 1395/11/14 khorasannews.com/ ۲۳ ساعت پیش - پرونده روز. 5. اجتماعی. 9. دانش و فناوری. 11. شه. 12. حوادث. 13. ترحیم و تسلیت. 15. پلاک عزت. 6. دخل و ج. 8. ویژه ها. سرمقاله · یادداشت روز · حرف ... bourse news www.boursenews.ir/ تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵ نظرات منتشره: ۱۰ درصف انتشار: ۵ ... بورس تهران در آ ین روز از معاملات هفته جاری مجدداً شاهد بازگشت یکی دیگر از نمادهای بانکی ... سیستم کارنامه مدارس ابت راهنمایی tosifi16.persianblog.ir/ به روز آوری بعد از دریافت ... به تازگی نگارش جدید برای سال 95-96 را کلیه مدارس دریافت د. ... ولی سال 95-96 در ان تعریف نشده. ... تاریخ سیستم را درست کنید وزارت امورخارجه - قوانین www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=24222 ‌ماده 8 - از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی .... یا حضانت پدر یا مادر خود هستند می‌توانند به‌معیت والدین خود با گذرنامه خارجی آنان به ..... مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه ... 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شورای ی واصل گردیده است، به پیوست جهت ... نمونه سوال 95 nemonesoal.blog.ir/ علی نبیان با بیان اینکه شروع ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان روز شنبه تغییری ... سالروز میلاد مادر پرستاری و مهربانی بر شما مبارک باد! ... تاریخ دقیق ... روزشمار و مناسبتهای بهار 96 | ملی کمپ meli p.com/calendar-and-occasions-spring-96/ روزشمار و مناسبتهای بهار 96 , مناسبت های داد 96 , مناسبت های اردیبهشت 96 ... ۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ; ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [ ۲۷ ... روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز - سایت خبری تحلیلی ... www.tabnak.ir › اجتماعی › داخلی تاریخ انتشار: ۰۷ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۱ 29 august 2010 ... متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است: ..... با80سال سن و60سال زحمت حالا پدرم که میلیاردرشده است بازحمت مادرم سال 29 ازدواج کرده با مهر900 تومان ..... پیش بینی از انتخابات 96/ واکنش رئیس قوه قضائیه به اقدام اخیر ترامپ/ اجرای شوخی‌های ... تاریخ دقیق روز پرستار 95 | روز پرستار چه روزی است؟ | متن ... navduni.com/news/118164 ۲۰ ساعت پیش - تاریخ دقیق روز پرستار 95 | روز پرستار چه روزی است؟ ... از مادر متولد شده است از گناهان پاک می گردد . . . خوش به ح و ... مدل مانتو عید 96 دخترانه. اصلاحیه زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی 95-96 tizland.ir/.../اصلاحیه-زمان-برگزاری-آزمون-ورودی-مدارس-نمونه- تی-95-9... 1-زمان برگزاری آزمون از ساعت 9 صبح روز 1395/04/04 به ساعت 9 صبح روز ... 2-زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدازس نمونه تی به تاریخ 1395/03/25 ... ناگفته های مادر ریحانه جباری از رابطه او با سربندی - روز ... roozno.com/.../ناگفته-های-مادر-ریحانه-جباری-از-رابطه-او-با- -سرب... تاریخ انتشار: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰. بازدید از صفحه اول ... ناگفته های مادر ریحانه جباری از رابطه او با سربندی · روز نو : .... میزان دستمزد سال 96 چقدر است؟ کودک از چه وقت چه چیزی را حس می کند؟ - برترین ها www.bartarinha.ir/fa/news/.../کودک-از-چه-وقت-چه-چیزی-را-حس-می-کند تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸: ... امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 49999 ... از نظر یک نوزاد بوی مادرش بهترین بوی دنیاست و از 6 روزگی موفق به درک آن می‌شود. .... هر روز صبح گزیده ای از جدیدترین اخبار و مطالب به ایمیل شما ارسال می شود. جستجوگر اخبار تی نیوز tnews.ir/ به گزارش آوای رودکوف به نقل از جام نیـوز، در آ ین روز نقل و انتقالات ، استقلال که .... تئاتر مادر تمام هنرهای نمایشی است/ جشنواره ذهن مردم را با تئاتر آشنا می کند ... نشست خبری بدون تاریخ بدون امضاء به کارگردانی وحید جلیلوند در پنجمین روز از .... فروش اقساطی ایران خودرو برای خودروهای مدل 96 از اول اسفندماه داروخانه ها به دفترچه ... آژانس مسافرتی و گردشگری آویسا الهه باستان www.avi our.com/ پیش فروش تورهای نوروز 96. اطلاعات بیشتر. آویسا ... تورهای ترکیبی تایلند نوروز96 ... تور دهلی+آگرا+جیپور نوروز 96 .... تور هند (گوآ) ویژه 14بهمن (7 شب و 8 روز ) برنامه بازی های رئال مادرید در فصل 2016/17 لالیگا | طرفداری https://www.tarafdari.com/.../برنامه-بازی-های-رئال-مادرید-در-فصل-2016... ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - و دیدار برگشت نیز در هفته 33 رقابت ها در تاریخ 23 آوریل در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد. ... به مستایا برای جدال با والنسیا که برای این تاریخ برنامه ریزی شده بود، به روز های بعد موکول می شود. .... تصویر


مشاهده متن کامل ...
شعر در مورد مادر
درخواست حذف اطلاعات

شعر در مورد مادر

شعر در مورد مادر,شعر در مورد مادر فوت شده,شعر در مورد مادربزرگ,شعر در مورد مادر از فریدون مشیری,شعر در مورد مادر شهید,شعر در مورد مادر و پدر,شعر در مورد مادر شوهر,شعر در مورد مادر زن,شعر در مورد مادر برای سنگ قبر,شعر در مورد مادر از دست رفته,شعر درباره مادر فوت شده, شعر در مورد مادر فوت شده,شعر نو در مورد مادر بزرگ,شعر مورد مادر بزرگ,شعری در مورد مادر بزرگ,شعر در مورد فوت مادر بزرگ,شعر در مورد مرگ مادربزرگ,شعر زیبا در مورد مادربزرگ,شعری زیبا در مورد مادربزرگ,شعر در مورد پدربزرگ و مادربزرگ,شعر درباره مادربزرگ,شعر در مورد مادر شهید,شعر درباره مادر شهید,شعر در مورد مادر ,شعری درباره مادر شهید,شعری در مورد مادر و پدر,شعر در باره مادر و پدر,شعر کوتاه در مورد مادر و پدر,شعر در مورد مادر پدر,شعر در مورد پدر و مادر ک نه,شعری در مورد پدر و مادر,شعر در مورد پدرو مادر,شعر درباره ی مادر و پدر,شعر طنز در مورد مادر شوهر,شعر درباره مادر شوهر,شعر طنز درباره مادر شوهر,شعری در مورد مادر شوهر,شعر در باره مادر زن,شعر طنز در مورد مادر زن,شعر در مورد مادر و زن,شعر در مورد روز مادر و زن,شعر طنز درباره مادر زن,شعر در مورد مادر برای سنگ قبر,شعر در مورد مادر روی سنگ قبر,شعر درباره مادر برای سنگ قبر,شعر در مورد مادر بر روی سنگ قبر,شعر در مورد سنگ قبر مادر,شعری در مورد مادر از دست رفته,شعر درباره مادر از دست رفته,شعر درباره ی مادر از دست رفته,شعر در مورد پدر و مادر از دست رفته,شعر مادر,شعر مادربزرگ,شعر مادرانه,شعر مادرم می آید,شعر مادر پرستار دلم,شعر مادر سعدی,شعر مادر ایرج میرزا,شعر مادر فاضل نظری,شعر مادر کوتاه,شعر مادر برای سنگ قبر,شعر مادربزرگ حسین پناهی,شعر مادربزرگ و پدربزرگ,شعر نو مادر بزرگ,شعر خونه مادربزرگه,شعر خونه مادربزرگه 2013,شعر خونه مادر بزرگ,شعر برای مادر بزرگ,شعر خانه مادربزرگ,شعر مرگ مادربزرگ,شعر مادرانه کوتاه,شعر آهنگ مادرانه,شعر های مادرانه,متن شعر مادرانه,شعر سریال مادرانه,شعر عشق مادرانه,شعر مادرانه,شعر حس مادرانه,شعر های مادرانه,شعر مادر پرستار دلم اپارات, شعر مادر پرستار دلم,متن شعر مادر پرستار دلم,خواننده شعر مادر پرستار دلم,شعر مادر از زبان سعدی,شعر مادر از ایرج میرزا,شعر قلب مادر ایرج میرزا, شعر مادر ایرج میرزا,شعر برای مادر ایرج میرزا,شعر ایرج میرزا درباره مادر,شعر فاضل نظری برای مادر,شعر فاضل نظری درباره مادر,شعر درباره مادر از فاضل نظری,شعر فاضل نظری در مورد مادر,شعر های کوتاه مادر,شعر در سوگ مادر کوتاه,شعر کوتاه مادر بزرگ,شعر نو کوتاه مادر,شعر زیبا و کوتاه مادر,شعر درباره مادر برای سنگ قبر,شعر مادر برای روی سنگ قبر,زیباترین شعر مادر برای سنگ قبر,شعر مادر سنگ قبر,شعر در وصف مادر برای سنگ قبر,شعر در مورد مادر برای سنگ قبر,شعر مادر روی سنگ قبر,شعر مادر جهت سنگ قبر,شعر مادر واسه سنگ قبر

شعر در مورد مادر

در این مطلب سعی شده است که حدود 100 شعر زیبا از زیباترین اشعار زیبا در مورد مادر را برایتان تهیه کنیم.امیدواریم که این اشعار مورد توجه شما قرار گیرد

شعر در مورد مادر

مادر بهشت من همه آغوش گرم تست

گوئی سرم هنوز به بالین نرم تست

مادرحیات با تو بهشت است و ّم است

ور بی تو بود هر دو جهانش جهنّم است

ما را عواطف این همه از شیر مادر است

این رقّتی که دردل وشوری که درسراست

اغلب ان که حــــرمت دریده اند

در کودکی محبّت مــــادر ندیده اند

امروز هستیم به امید دعـــــای تست

فردا کلید باغ بهشتم رضای تست

شعر در مورد مادر فوت شده

قسم ه ی پاکی که از عشقت به تن

که تا جان دربدن دارم فراموشت نخواهم کرد

شعر در مورد مادربزرگ

زیبا ترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر» وزیبا ترین آوا،

آوای«مادرم» است.این کلمه آکنده از عشق و امید است،

کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد

وزیبائی است.مادر همه چیز ماست

مادر آن روح جاودانی است که

لبریز از عشق و

زیبائی است

شعر در مورد مادر از فریدون مشیری

زنم از دیده بر دل روی مادر

منم مست کمان ابــروی مادر

گل از خجلت نق بر رخش زد

چو آمد عطر مشکین بــوی مادر

شعر در مورد مادر شهید

زنم از دیده بر دل روی مادر / منم مست کمان ابــروی مادر

گل از خجلت نق بر رخش زد / چو آمد عطر مشکین بــوی مادر . . .

روزت مبارک ای بهترین و برترین

شعر در مورد مادر و پدر

مادرم مرغ دلم پر می کشد اندر هوایت

آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

به ماتمت من مانده ام با صد هزاران آرزو

آغوش باز مضطرب در حسرت بوییدنت

شعر در مورد مادر شوهر

مرا آن روز شادی بود در سر

که سر می بود بر زانوی مادر

چراغ خانه ی ما گشته خاموش

که مادر نیست اندر خانه دیگر

شعر در مورد مادر زن

آینه ی صدق و صفا مادر است

اسوه ی تقوا و وفا مادر است

ای که دلت خانه ی عشق خداست

حجت آیات خدا مادر است

شعر در مورد مادر برای سنگ قبر

تو رها و ما اسیران ز غم تو گوشه گیران

همه ما به دام مانده، تو ز بند رسته مادر

شعر در مورد مادر از دست رفته

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

شعر درباره مادر فوت شده

تو نمایانگر الطاف خ مادر

مروه و حج و صفایی مادر

زیر پای تو بهشت است بهشت

باز هم طفل توام ،هرچه ، چه زیبا و چه زشت

شعر در مورد مادر فوت شده

بهترین بخش بچه بودن زمانی بود

که روی کاناپه خوابمان میبرد

و فردا به صورت جادویی ، روی تخت بیدار میشدیم !

مادرم روزت مبارک

شعر نو در مورد مادر بزرگ

به پاس آن همه مهر و وفایت

حقیر است این محبت ها برایت

ندیدم در جهان بهتر ز مادر

سر و جانم همه بادا فدایت

شعر مورد مادر بزرگ

مادر ای مظهر دوستی و مهربانی و فداکاری،

ای عزیز رنج کشیده ای که تا آ ین لحظه به عزت و احترام عزیزانت می شیدی،

ای سبز جاودانی و مصداق عینی فداکاری،

روحت شاد

شعری در مورد مادر بزرگ

همه روح، خسته مادر، همه دل ش ته مادر

همه تن تکیده مادر، همه رگ گسسته مادر

شعر در مورد فوت مادر بزرگ

تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق

لبخند مهربان تو جا در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

شعر در مورد مرگ مادربزرگ

مادر تابلوی آفریدگار است . تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.

عشق مادر هدیه بزرگ خدا به انسان. پس قدر این هدیه بزرگو ار را بدانیم .

شعر زیبا در مورد مادربزرگ

دنیا به کام تلخ من امشب عسل شده است

شیرین شده است و ماحصلش این غزل شده است

تاثیر مهر مادریت بوده بر زبان

این واژه ها اگر به تغزل بدل شده است

روز مادر مبارک

شعری زیبا در مورد مادربزرگ

مادر ای معنی ایثار، تو گل باغ خ

توی روزگار غربت با غم دل آشنایی

می نویسم از سر خط، مادر ای معنی بودن

می نویسم تا همیشه، تویی لایق ستودن

شعر در مورد پدربزرگ و مادربزرگ

نبودنِ تو

فقط نبودنِ تو نیست

نبودنِ خیلی چیزهاست…

کلاه روی سرمان نمی ایستد!

شعر نمی چسبد…

پول در جیب مان دوام نمی آورد!

نمک از نان رفته!!!

خنکی از آب………….

” ما بی تو فقیر شده ایم ” مادر ….

شعر درباره مادربزرگ

دم رفتن است باری نظری که تا ببینی

که چگونه خانه بی تو، به عزا نشسته مادر

سفری است اینکه میلش نبود به بازگشتی

همه رو به بی نهایت سفرت خجسته مادر

شعر در مورد مادر شهید

حدیث از خــــــــــــــاتم پیغمبـــران است که جنّت زیر پـــــــــای مادران است

بزن بر پای مــــــــــــــادر بوسه از شوق که خاک پــــــای او رشک جنان است

گرچه در عالم پد ر دارد مقامی ارجمند لیکن افزون ازپدر قدر ومقام مادر است

مادر دانا کند فرزند دانــــــــا تربیت هرکه برهرجا رسدازاهتمام مادر است

شعر درباره مادر شهید

هر لحظه در برابر من اشک ریختی

از چشم پر ملال تو خواندم شکایتی

بیچاره من، که به همه ی اشکهای تو

هرگز نداشت راه گناهم نهایتی

شعر در مورد مادر

روز مادر

بر مادرانی که تن فرزندانشان

ذره ذره خاک وطن شدند

مبارک باد

شعری درباره مادر شهید

می دانی…

بعضی ها را هر چه قدر بخوانی…خسته نمی شوی!

بعضی ها را هر چه قدر گوش دهی…عادت نمی شوند!

بعضی ها هرچه تکرار شوند… باز بکر هستند و دست نخورده!

دیده ای؟

شنیده ای؟

بعضی ها بی نهایتند!

مثل مادر…

شعری در مورد مادر و پدر

گفتم چسان زبانم، از مدح تو برآید

گفتا تو مدح زن را، برگو که خوش تر آید

گفتم مقام شامخ، از بهر توست مادر

گفتا شرافتم از، دخت پیمبر آید

گفتم تو آیتی از، آیات ذوالجلالی

گفتا همین که گفتی، زهرا به خاطر آید

گفتم که لفظ مادر، زیباترین کلام است

گفتا که واژه ی آن، چون تاج بر سر آید

گفتم بهشت و جنت، باشد به زیر پایت

گفتا که این صفت از، زهرای اطهر آید

گفتم شمیم بویت، چون لاله ی بهاری است

گفتا شمیم زهرا، چون عود و عنبر آید

شعر در باره مادر و پدر

گفتند به تارک دو عالم بنموده به خط زر مصوّر

گنجی نبود به ارج و قیمت همپایه ی تار موی مادر

خورشید به کُرنش است وکوکب بر مژّه نشانده ژاله، شاید

رخ تازه کند ز شمس رویش، اکران جهان شود منوّر

از مصدر جان خویش بنمود در مصرع ناسپاس ما جود

آن لولو نُه صدف که در حُسن، هیچش نبود به دهر همبر

بس سوخت و بزم جان بیفروخت، بس توخت به دیده رنج و تاوید

حاصل چه که زین نهال نوبر، ملحوظ نشد ز سایه ی ر

این خسرو ناشناس کز دوست بر زیر قدم گرفته مینـو

در شأن و کنار یار عمریست بنهاده ز غم سریر و افسر

یارب همه گلبنش پر از گل، یارب همه تش معمّر

از جام فرح لبش مهنّا، مملوک به جنّتش میسّر

میخواه که در نفاح جعدش دلفان د هزار اوراد

از نام بلند او سراید اطراف سخن به عود و عنبر

شعر کوتاه در مورد مادر و پدر

مادر

نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم

فقط از خداوند میخواهم که

خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟

برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم

روز مادر مبارک

شعر در مورد مادر پدر

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم

سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم

اتش پاک عشق را دامن شوق می زند

در دل خام-سوز من حمد و نثای مادرم

شعر در مورد پدر و مادر ک نه

مادر! حضور نام تو در شعر های من

لطف خداست شامل حال غزل شده است

غیر از تو جای هیچ ی نیست در دلم

این مسأله میان من و عشق حل شده است . . .

شعری در مورد پدر و مادر

هر سال منم عبد عطایت مادر

خوشبخت شدم من از دعایت مادر

نوروز که قابلی ندارد بی بی

صد عید، الهی به فدایت مادر

شعر در مورد پدرو مادر

مادرمادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا.

آن گاه که مادر، گهواره را تکان می دهد ، عرش خدا به لرزه درمی آید.

و همه ی فرشتگان سکوت می کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند:

لالایی مادر

شعر درباره ی مادر و پدر

مادر! درستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود

و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

شکوه عشق را در های مادرانه ات می یابم

و انگیزه خلقت را از قلب پر مهرت می خوانم.

شعر طنز در مورد مادر شوهر

مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند

و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.

ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام ،

عبادت را تو به من آموخته ای ، مادر ! ای الهه مهر.

تو گلی خوشبو از بهشت خ که گلخانه دلم از عطر تو سرشار است ،

از تبار فاطمه ای و گویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند

پس همیشه دعایم کن چرا که دعایت سرمایه فردای من است.

مادرم ! به پاس آنچه به من داده ای ،

به ستایش محبتهای بی اندازه ات ،

و به وسعت همه خوبیهایت دوستت دارم.

شعر درباره مادر شوهر

مادر خوبم ، روزت مبارک

به تو سلام می کنم، تا خانه عروجم با دعای تو بنا شود

و دلم در آسمان آبی مهرت رها شود

روزت خجسته، لبانت پر ز خنده و دلت شاداب و سرزنده باد . . .

شعر طنز درباره مادر شوهر

تمام عالم امکان فدایت ای مادر

تمام عمر میکنم دعایت ای مادر

تمام روزی من از دعای خیر تو بود

وحاضرم که دهم جان برایت ای مادر

شعری در مورد مادر شوهر

من زاده شدم به عشق مادر / پرورده شدم به عشق مادر

در دامن او شدم چنین نور / پیوسته شدم به عشق مادر . . .

شعر در باره مادر زن

مادر که برود نظم خانه به هم می ریزد …

علی نجف …

حسن بقیع …

حسین کربلا …

زینب دمشق …

.

.

.

و مهدی را نمیدانم کجا بیابم …

فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت.

شعر طنز در مورد مادر زن

مرا به کعبه چه حاجت؟

طواف می کنم “مادرم” را،

که برای لمس دستانش هم باید وضو گرفت …

شعر در مورد مادر و زن

روزگار من چه صفایی داشت

وقتی مادر صبح ها سفره ای می ذاشت

قلبم از احساس گفتنی ها داشت

وقتی مادر پیشم قدم بر می داشت

به خدا مادر بی تو غمگینم

خاک دلتنگی بستر سینم

به خدا مادر بی تو بی احساس

نا امیدی راهیه فرداس

بین ما دریا ، بین ما دوری

بین ما تقدیر، سخت و مجبوری

در دل شبها مادر، من تورا جویم

تا کشی با عشق ناز دستی بر رویم

به خدا مادر بی تو غمگینم

خاک دلتنگی بستر سینم

به خدا مادر بی تو بی احساس

نا امیدی راهیه فرداس

میگم تو که هنوز کنارمی

غم ج از چ و نداری

بشین پاشو هزار دفعه شکر خدا کن

مقدسه خاک پاش ، مهر دعاس

مقدسه خاک پاش ، مهر دعاس

دوستت دارم مادر……….

شعر در مورد روز مادر و زن

مادر ، تک واژه ای ست زیبا

مادر ، عین زیبایی ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست

قلب بزرگ خدا در ی مادران می تپد

مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا

آن گاه که مادر، گهواره را تکان می دهد

شعر طنز درباره مادر زن

ای مادر مقدس و ای مهربان من

ای روشنی قلب من و دیده گان من

عشق و صفا و مهرومحبت نشان تست

ای پرتو امید به دل ناتوان من

شعر در مورد مادر برای سنگ قبر

فوق العاده ترین نمونه ای از عشق در زندگی من

“وقتی که ۴ سیب داشتیم و ما ۵ نفر بودیم

مادرم گفت:

“من سیب دوست ندارم”

(بوعلی سینا)

شعر در مورد مادر روی سنگ قبر

وقتی غم روی دلت سنگینی می کند، می خزی کنار مادر و برایش آه می کشی و او آهت را به جان می د و آرامت می کند.وقتی شادی و مرغ دلت خنده سر می دهد، می روی پیش مادر و با آب و تاب برایش از شادی ات می گویی و او خنده ات را به جان می د و خوشحال تر از تو دهانش به خنده باز می شود. رفیق بی کلک، مادر را چه خوب گفته اند. نه در غمش غل و غش دارد و نه در خوشحالی اش؛ مهر می جوشد از اندام مادر.یادت هست بچه که بودی دلت می خواست الکی هم که شده بهانه بگیری و قطره اشکی به چشمت بیاوری که ی نگاهت کند؟ اگر ی توجهی به تو نداشت، ولی مادر دوان دوان می رسید و آن قطره اشک نمایشی را از کنار چشمت می چید و انگشتی لای موهایت می انداخت و نازت را می ید. خوش به حال آنها که مادر دارند، مادر! خدا نگهت دارد.

شعر درباره مادر برای سنگ قبر

روزهایی که بی مادرم شروع شد، اصلا نمی ارزد به شب برسانم.

مادرجان، اگر یادم می آمد آن زانوان همیشه رنجورت، آن دل همیشه نگرانت، آن چشمان همیشه مضطرب و قد خمیده ات را، هرگز صدایم را بلند نمی .

بوسه بر دست پدر واجب است، اما بوسه بر پای مادر واجب تر.

هر انسانی عطری خاص دارد! گاهی برخی، عجیب بوی خدا می دهند، مثل مادر.

شعر در مورد مادر بر روی سنگ قبر

میشــــه اسـم پاکتو

رو دل خـــــدا نوشت

میشه با تو پر کشید

تــــوی راه سرنوشت

میشـــه با عطـر تنت

تا خــــود خـدا رسید

میشــه چشــم نازتو

رو تن گلهــــا کـشید

مادرم جـــــونم فـدات

برم قــــربــون چشات

تو اگــــــــه نگام کنی

جون میدم واس نگات

شعر در مورد سنگ قبر مادر

مادر قسم بجان عزیز ات که هیج گاه

یاد شکـــــوه مند تو، از دل نمی رود

تا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاک

نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود

شعری در مورد مادر از دست رفته

تو گوهری که در کف طفلی فتاده ای

من، ساده لوح کودک گوهر ندیده ام

گاهی بسنگ جهل، گهر را ش ته ام

گاهی بدست خشم بخاکش کشیده ام

شعر درباره مادر از دست رفته

ننگـــــرم در تـــو، در آن دل بنگــرم / تحفـــه او را آر ، ای جــــان بــــردرم

با تـــو او چــون است ؟ هستم من چنان / زیـــر پـــــای مــــادران باشــد جنــــان

روز مادر مبارک

شعر درباره ی مادر از دست رفته

معذرت می خوام فیثاغورس ….چرا که مادر من سخت ترین معادلات است!

معذرت می خوام نیوتن …چرا که مادر من راز جاذبه است!

معذرت می خوام ادیسون …چرا که مادر من اولین چراغ زندگی من است!

معذرت می خوام افلاطون …چرا که این مادر من است که مدینه فاضله قلب من است!

معذرت می خوام رومئو… چرا که همه راه ها به عشق مادر ختم می شود…!

معذرت می خوام ژولیت …چرا که مادر عشق من است !

شعر در مورد پدر و مادر از دست رفته

در کوچه ی جان همیشه مادر باقی است

دریای محبتش چو کوثر باقی است

در گویش عاشقانه، نام مادر

شعری است که تا ابد به دفتر باقی است

شعر مادر

خاک را پرسیدم

می توانی آیا

دل مادر گردی

آسمانی شوی و من اخترگردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

بوستان کم دارم

در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم

هستی ومکان را گفتم

می توانی آیا

لفظ مادر گردی

همهء رفعت را

همهء عزت را

همهء شوکت را

بهر یک ثانیه بستر گردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

آسمان کم دارم

اختران کم دارم

رفعت وشوکت وشان کم دارم

عزت ونام ونشان کم دارم

آنجهان راگفتم

می توانی آیا

لحظه یی دامن مادر باشی

مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آنچه در ء مادر بود آن کم دارم

شعر مادربزرگ

مادر ، تک واژه ایست زیبا

مادر ، عین زیبایی ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نی

مشاهده متن کامل ...

اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی
درخواست حذف اطلاعات

اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

حدیث میرامینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

زندگینامه

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است.او فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است.او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. او به سهیلی زاده و مهران مهام علاقه ی زیادی دارد و معتقد است آنها به او کمک زیادی کرده اند.
شناسی
های تلویزیونی

قصیده شب بارانی ( علی سبزواری )
گزارش یک ( ابراهیم شیبانی )
رها ( بشیر آزادپور )
مرد ( سیروس الوند )
اتوبوس ( نیما اقلیما )
دژ شوق ( سید مجید پرهیز )
چشم خدا ( احسان صادقی )
قصه داوود و قمری ( آیدا پناهنده )
پاپوش ( منوچهر هادی )
آوازهای مادرانه ( اصغر هاشمی )
نیمه شب

مجموعه های تلویزیونی

سریال هویت
سریال گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور )
سریال شب می گذارد ( راما قویدل )
سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سریال سراب ( حسین سهیلی زاده )
سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) – حضور افتخاری در دو قسمت پایانی
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد – حضور در دو اپیزود
سریال زن بابا ( سعید اقاخانی )
سریال خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )

های سینمایی

شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )

گالری تصاویر حدیث میر امینی

ع جدید حدیث میرامینی

جیددترین ع حدیث میرامینی

حدیث میرامینی در تئاتر

ع شخصی حدیث میرامینی

ع اتلیه حدیث میرامینی

فیل جدید حدیث میرامینی

والپیپر حدیث میرامینی

ع خصوصی حدیث میرامینی

ع شخصی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی

زندگینامه و حدیث میرامینی

گالری ع حدیث میرامینی

ع خانوادگی حدیث میرامینی

حدیث میرامینی

ع حدیث میرامینی جدید

ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامه حدیث میر امینی حدیث میرامینی متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ در تهران بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی دارای کارشناسی نمایش است و اکنون در همین رشته به فعالیت‎های تلویزیونی و هنری می‎پردازد.حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد و مجرد می باشد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه ی حدیث میر امینی دیدن و ورزش است . و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد. او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامهمشاهده متن کامل ...
معرفی بازیگر جوان حدیث میر امینی
درخواست حذف اطلاعات

معرفی بازیگر جوان حدیث میر امینی

حدیث میر امینی (زاده ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۶۷) بازیگر اهل ایران است.

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

حدیث میرامینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

زندگینامه

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است.او فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است.او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. او به سهیلی زاده و مهران مهام علاقه ی زیادی دارد و معتقد است آنها به او کمک زیادی کرده اند.
شناسی
های تلویزیونی

قصیده شب بارانی ( علی سبزواری )
گزارش یک ( ابراهیم شیبانی )
رها ( بشیر آزادپور )
مرد ( سیروس الوند )
اتوبوس ( نیما اقلیما )
دژ شوق ( سید مجید پرهیز )
چشم خدا ( احسان صادقی )
قصه داوود و قمری ( آیدا پناهنده )
پاپوش ( منوچهر هادی )
آوازهای مادرانه ( اصغر هاشمی )
نیمه شب

مجموعه های تلویزیونی

سریال هویت
سریال گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور )
سریال شب می گذارد ( راما قویدل )
سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سریال سراب ( حسین سهیلی زاده )
سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) – حضور افتخاری در دو قسمت پایانی
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد – حضور در دو اپیزود
سریال زن بابا ( سعید اقاخانی )
سریال خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )

های سینمایی

شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )

گالری تصاویر حدیث میر امینی

ع جدید حدیث میرامینی

جیددترین ع حدیث میرامینی

حدیث میرامینی در تئاتر

ع شخصی حدیث میرامینی

ع اتلیه حدیث میرامینی

فیل جدید حدیث میرامینی

والپیپر حدیث میرامینی

ع خصوصی حدیث میرامینی

ع شخصی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی

زندگینامه و حدیث میرامینی

گالری ع حدیث میرامینی

ع خانوادگی حدیث میرامینی

حدیث میرامینی

ع حدیث میرامینی جدید

ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامه حدیث میر امینی حدیث میرامینی متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ در تهران بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی دارای کارشناسی نمایش است و اکنون در همین رشته به فعالیت‎های تلویزیونی و هنری می‎پردازد.حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد و مجرد می باشد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه ی حدیث میر امینی دیدن و ورزش است . و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد. او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامهمشاهده متن کامل ...
حدیث میر امینی (زاده ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۶۷) بازیگر اهل ایران است.
درخواست حذف اطلاعات
حدیث میر امینی (زاده ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۶۷) بازیگر اهل ایران است.

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

حدیث میرامینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

زندگینامه

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است.او فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است.او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. او به سهیلی زاده و مهران مهام علاقه ی زیادی دارد و معتقد است آنها به او کمک زیادی کرده اند.
شناسی
های تلویزیونی

قصیده شب بارانی ( علی سبزواری )
گزارش یک ( ابراهیم شیبانی )
رها ( بشیر آزادپور )
مرد ( سیروس الوند )
اتوبوس ( نیما اقلیما )
دژ شوق ( سید مجید پرهیز )
چشم خدا ( احسان صادقی )
قصه داوود و قمری ( آیدا پناهنده )
پاپوش ( منوچهر هادی )
آوازهای مادرانه ( اصغر هاشمی )
نیمه شب

مجموعه های تلویزیونی

سریال هویت
سریال گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور )
سریال شب می گذارد ( راما قویدل )
سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سریال سراب ( حسین سهیلی زاده )
سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) – حضور افتخاری در دو قسمت پایانی
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد – حضور در دو اپیزود
سریال زن بابا ( سعید اقاخانی )
سریال خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )

های سینمایی

شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )

گالری تصاویر حدیث میر امینی

ع جدید حدیث میرامینی

جیددترین ع حدیث میرامینی

حدیث میرامینی در تئاتر

ع شخصی حدیث میرامینی

ع اتلیه حدیث میرامینی

فیل جدید حدیث میرامینی

والپیپر حدیث میرامینی

ع خصوصی حدیث میرامینی

ع شخصی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی

زندگینامه و حدیث میرامینی

گالری ع حدیث میرامینی

ع خانوادگی حدیث میرامینی

حدیث میرامینی

ع حدیث میرامینی جدید

ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامه حدیث میر امینی حدیث میرامینی متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ در تهران بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی دارای کارشناسی نمایش است و اکنون در همین رشته به فعالیت‎های تلویزیونی و هنری می‎پردازد.حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد و مجرد می باشد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه ی حدیث میر امینی دیدن و ورزش است . و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد. او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامهمشاهده متن کامل ...
حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است
درخواست حذف اطلاعات

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

حدیث میرامینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

زندگینامه

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است.او فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است.او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. او به سهیلی زاده و مهران مهام علاقه ی زیادی دارد و معتقد است آنها به او کمک زیادی کرده اند.
شناسی
های تلویزیونی

قصیده شب بارانی ( علی سبزواری )
گزارش یک ( ابراهیم شیبانی )
رها ( بشیر آزادپور )
مرد ( سیروس الوند )
اتوبوس ( نیما اقلیما )
دژ شوق ( سید مجید پرهیز )
چشم خدا ( احسان صادقی )
قصه داوود و قمری ( آیدا پناهنده )
پاپوش ( منوچهر هادی )
آوازهای مادرانه ( اصغر هاشمی )
نیمه شب

مجموعه های تلویزیونی

سریال هویت
سریال گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور )
سریال شب می گذارد ( راما قویدل )
سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سریال سراب ( حسین سهیلی زاده )
سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) – حضور افتخاری در دو قسمت پایانی
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد – حضور در دو اپیزود
سریال زن بابا ( سعید اقاخانی )
سریال خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )

های سینمایی

شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )

گالری تصاویر حدیث میر امینی

ع جدید حدیث میرامینی

جیددترین ع حدیث میرامینی

حدیث میرامینی در تئاتر

ع شخصی حدیث میرامینی

ع اتلیه حدیث میرامینی

فیل جدید حدیث میرامینی

والپیپر حدیث میرامینی

ع خصوصی حدیث میرامینی

ع شخصی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی

زندگینامه و حدیث میرامینی

گالری ع حدیث میرامینی

ع خانوادگی حدیث میرامینی

حدیث میرامینی

ع حدیث میرامینی جدید

ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامه حدیث میر امینی حدیث میرامینی متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ در تهران بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی دارای کارشناسی نمایش است و اکنون در همین رشته به فعالیت‎های تلویزیونی و هنری می‎پردازد.حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد و مجرد می باشد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه ی حدیث میر امینی دیدن و ورزش است . و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد. او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامهمشاهده متن کامل ...
حدیث میرامینی
درخواست حذف اطلاعات
حدیث میر امینی (زاده ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۶۷) بازیگر اهل ایران است.

ع های حدیث میر امینی

ع های حدیث میر امینی

حدیث میرامینی

ع های حدیث میر امینی

زندگینامه

حدیث میر امینی در رشته ی نمایش تحصیل کرده است.او فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است.او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. او به سهیلی زاده و مهران مهام علاقه ی زیادی دارد و معتقد است آنها به او کمک زیادی کرده اند.
شناسی
های تلویزیونی

قصیده شب بارانی ( علی سبزواری )
گزارش یک ( ابراهیم شیبانی )
رها ( بشیر آزادپور )
مرد ( سیروس الوند )
اتوبوس ( نیما اقلیما )
دژ شوق ( سید مجید پرهیز )
چشم خدا ( احسان صادقی )
قصه داوود و قمری ( آیدا پناهنده )
پاپوش ( منوچهر هادی )
آوازهای مادرانه ( اصغر هاشمی )
نیمه شب

مجموعه های تلویزیونی

سریال هویت
سریال گیلعاد ( حسین سهیلی زاده )
سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور )
سریال شب می گذارد ( راما قویدل )
سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده )
سریال سراب ( حسین سهیلی زاده )
سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) – حضور افتخاری در دو قسمت پایانی
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد – حضور در دو اپیزود
سریال زن بابا ( سعید اقاخانی )
سریال خداحافظ بچه ( منوچهر هادی )

های سینمایی

شب حورا ( شهاب ملتخواه )
ورود آقایان ممنوع ( رامبد جوان )

گالری تصاویر حدیث میر امینی

ع جدید حدیث میرامینی

جیددترین ع حدیث میرامینی

حدیث میرامینی در تئاتر

ع شخصی حدیث میرامینی

ع اتلیه حدیث میرامینی

فیل جدید حدیث میرامینی

والپیپر حدیث میرامینی

ع خصوصی حدیث میرامینی

ع شخصی حدیث میرامینی

بیوگرافی حدیث میرامینی

زندگینامه و حدیث میرامینی

گالری ع حدیث میرامینی

ع خانوادگی حدیث میرامینی

حدیث میرامینی

ع حدیث میرامینی جدید

ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامه حدیث میر امینی حدیث میرامینی متولد ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ در تهران بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی دارای کارشناسی نمایش است و اکنون در همین رشته به فعالیت‎های تلویزیونی و هنری می‎پردازد.حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد . رنگ قرمز رنگ مورد علاقه ی حدیث میر امینی است و به غذاهای ایتالیایی هم علاقه فراوان دارد و مجرد می باشد. بازیگر مورد علاقه ی خارجی او رابرت دنیرو است. تفریح مورد علاقه ی حدیث میر امینی دیدن و ورزش است . و این بازیگر شنا را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارد. او عاشق سینما است و دوست دارد در این عرصه بسیار موفق تر از تلویزیون باشد. ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی ، حدیث میر امینی ، بیوگرافی حدیث میر امینی ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی + بیوگرافی حدیث میر امینی ع های جدید حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی در این پست سری اول ع های سال 2015 حدیث میر امینی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید ع های حدیث میر امینی , بیوگرافی کامل حدیث میر امینی , اینستاگرام حدیث میر امینی بیوگرافی حدیث میر امینی , زندگی نامهمشاهده متن کامل ...
احادیث درباره خئاری
درخواست حذف اطلاعات

اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونِ.
حدیث 
قصد دارد بوسیله و میان شما بذر کینه و دشمنى بیندازد و شما را از یاد خدا و باز دارد. پس آیا شما از آن دست برمى دارید.


مسأله میگسارى و خوارى یکى از آفات دیرین زندگى انسان است و دشمن دیرینه و پر کینه بشر.
زندگیساز که راه رهائى انسان است و ضامن جسم و جان افراد و ایجاد نظام برتر در روابط اجتماعى، براى پاسدارى از سلامت و سعادت فرد و جامعه بهترین رهنمودها و متقن ترین قوانین را ارائه داده است، درباره بلاى بزرگ مشروب خوارى هشدارهاى عامل نیکبختى جاودانه انسان است و راهنماى زندگى زیبا و آرام دنیاى وى است.
خوارى تنها در دین مقدس ممنوع نشده است بلکه انبیاى الهى و ادیان آسمانى و شمندان تاریخ بشر و دانشوران علوم تجربى همه با این محصول ى مخالف بوده و نسبت به آن هشدار داده اند، دشمن بیرحم عقل انسان است و کدام عاقل است که با دست خویش عقل و شه خود را قربانى کند؟ و چه زیانى بیشتر و خطرناکتر از قربانى عقل در آستان ، عقل بزرگترین امتیاز انسان و گرانبهاترین نیروى جهان است. وقتى این نیروى ارزشمند و معیار ارزیابى انسان از وى سلب گرددانسان، هویت انسانى خود را از دست مى دهد و از حیوانات پست تر مى گردد و براستى مسخ مى شود، زیرا حیوانات با کمک غریزه و شعور فطرى از بسیارى از کارهاى زشت و زیان بخش خوددارى مى کنند.
اما بسیارى از میگساران نه تنها به تندرستى و عواطف و اخلاق انسانى خود ضربه مى زنند، بلکه در حال مستى زندگى دیگران و روابط صمیمانه اجتماعى را با خطر مواجه مى سازند.آنچه در این قسمت ارائه مى گردد چهل گوهر گرانبهائى است در رابطه با آثار منفى مى گسارى که از میان صدها رهنمود ارزنده ان برگزیده الهى انتخاب شده و به پیروان مکتب حیاتبخش انبیاء تقدیم مى گرد امید است مسلمانان غیور و آزاده از این کار ى دورى جسته و پیاله هاى را بشکنند و از این پس گرفتار دام و دانه هاى بزرگ و کوچک نگردند انشاءا...

قم ـ محمود شریفى 
11 ذیقعده 1416 روز میلاد هشتم علیه السلام
و 12 فروردین 1375 روز جمهورى ى

 
پرینت احادیث

در ادیان الهى

 

رضا علیه السلام فرمود: خداوند هیچ ى را مبعوث نکرد مگر با حرام ، و اینکه اقرار داشت که خدا آنچه را بخواهد انجام مى دهد.

 
پرینت احادیث

تولید

 

سوید بن طارق از صلی الله علیه و آله درباره سئوال کرد. اکرم صلی الله علیه و آله او را از آن نهى کرد، او گفت: آن را براى دواء مى سازم، صلی الله علیه و آله فرمود: درد است نه دواء.

 
پرینت احادیث

تهیه و توزیع

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند، و بوجود آورنده و تهیه کننده آنرا و مصرف کننده و اعطاء کننده و یدار و فروشنده و استفاده کننده از قیمت آن و حمل کننده و صاحب آنرا لعن کرده است.

 
پرینت احادیث

ایـمان شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر بنوشد نور ایمان از قلب او خارج مى گردد.

 
پرینت احادیث

رابـطه و ایمان

 

گرامى صلی الله علیه و آله فرمود: هیچگاه، و ایمان در قلب یا درون انسان جمع نمى شود.

 
پرینت احادیث

قـرآن و خوارى

 

خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر که در قلب او آیه یا کلامى از قرآن باشد و آن را با بیالاید، روز قیامت قرآن با او مخاصمه مى کند.

 
پرینت احادیث

گـوش و چـشم خوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: بنده تا ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد خدا از او بدرد و یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدیها براند و از نیکها منصرف کند.

 
پرینت احادیث

رابـطه با خوار

 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات 8 قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : شارِبُ الْخَمْرِ لا تُصَدِّقُوهُ اِذا حَدَّثَ، وَ لا تُزَوِّجُوهُ اِذا خَطَبَ، وَ لاتُعَّوِدُوهُ اِذا مَرِضَ، وَ لا تَحْفِرُوهُ اِذا ماتَ، وَ لا تَأْتَمِنُوهُ عَلى اَمانَةٍ، فَمَنْ اِئْتَمَنَهُ عَلى اَمانَةٍ فَاسْتَهْلَکَها فَلَیْسَ عَلَى اللّهِ اَنْ یُخْلِفَ عَلَیْهِ، وَ لا اَنْ یَأجُرَهُ عَلَیها، لاَنَّ اللّهَ یَقوُلُ:(لا تُؤْتُوا السُفَهاءَ امَوْالَکُمْ نساء / 5. ) وَ اَىُّ سَفیهٍ اَسْفَهُ مِنْ شارِبِ الخمْرِ. حدیث

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامى که خوار سخن گفت او را تصدیق نکنید، و وقتى خواستگارى کرد باو زن ندهید، و هنگامى که مریض شد از او عیادت نکنید، و هنگامى که مرد او را دفن نکنید، و او را بر امانتى امین قرار ندهید، پس ى که او را امین حساب کرد بر امانتى و او از بین برد بر خداوند نیست که آن امانت را حفظ کند، و او را نباید براى کارى اجیرى کرد، زیرا خداوند در قرآن مى فرماید: اموال خود را به دست سفیهان ندهید. و چه ى سفیهتر از خواراست؟

 
پرینت احادیث

سلام بر شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر به خوار سلام کند، یا با او دیده بوسى یا مصافحه کند، خداوند عمل چهل سال او را از بین مى برد.

 
پرینت احادیث

جـواب سـلام خوار

 

گرامى صلى الله علیه و آله فرمود: سلام کنید بر یهود و نصارى ولى بر شارب الخمر سلام نکنید و اگر او سلام کرد شما جواب او را ندهید.

 
پرینت احادیث

ه نى با شـرابخوار

 

صادق علیه السلام فرمود: با خواران ه ن نشوید، زیرا هنگامى که لعنت خدا فرود آید همه انى را که در مجلس هستند فرا مى گیرد.

 
پرینت احادیث

دوستى و همسایگى بـا شـرابـخوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: همـسایگى با یهـود و نصـارى از همسـایگى با شـرابخوار بـهتر اسـت و بـا خوار دوستى نـکنید که دوستى با او پشیمانى در پى دارد.

 
پرینت احادیث

یا میـگسارى یا آب کوثر

 

اکرم صلی الله علیه و آلههنگام رحلت فرمود:  ى که ش را کوچک شمارد از من نیست، بخدا سوگنداو در حوض کوثر وارد بر من نمى شود، و ى که میگسارى کند از من نیست، سوگند به خدا که او هم در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.

 
پرینت احادیث

مـؤمن و سـفره شـرابخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر که به خدا و رستاخیز ایمان داشته باشد در کنار سفره اى که در آن خورده مى شود نمى نشیند.

 
پرینت احادیث

کیفر خوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر یک قپه نوشید او را هشتاد ضربه شلاق بزنید.

 
پرینت احادیث

مجازات شـرابـخوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هنگامى که مرد نوشید او را شلاق بزنید، و اگر دوباره خورد باز هم او را شلاق بزنید، اگر بار چهارم باز نوشید او را بکشید.

 
پرینت احادیث

عاقبت شـرابـخوار

پرینت احادیث

خوار

 

خدا صلى الله علیه و آله فرمود:  خوار از رحمت خدا دوره شده است، خوار همانند بـت پـرستان است، روز قـیامت با فرعون و هامان محشور مى شود.

 
پرینت احادیث

تشنگى شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: سوگند به ى که مرا به حق مبعوث کرد خوار با تشنگى مى میرد، او در قبر هم تشنه خواهد بود و روز قیامت هم با تشنگى برانگیخته مى شود و تا هزار سال نداى تشنگى سر مى دهد.

 
پرینت احادیث

سیه‏روئى شـرابـخوار

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به ى که مرا به حّق بر انگیخت، خوار در روز قیامت با چهره اى سیاه و چشمانى کبود و لبانى کج مى آید(محشور مى شود) در حالى که آب دهان او روى پاهایش مى ریزد و هر آنرا مى بیند ناپاک مى داند.

 
پرینت احادیث

سرانجام شـرابـخوار

 

رسول گرامى صلى الله علیه و آله فرمود:  خوار که از قبرش بیرون مى آید، وسط دو چشمش نوشته شده است: از رحمت خدا مأیوس شده است.

 
پرینت احادیث

شـرابـخوار و شفاعت

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: شفاعت من به ى که مست کننده ( ) مى نوشد نمى رسد، به خدا سوگند او بر من در حوض کوثر وارد نمى شود.

 
پرینت احادیث

شـراب و نـگاه لطف الهى

 

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند روز قیامت به چهار گروه نگاه نمى کند، عاق والدین، منّت گذار، تکذیب کننده سرنوشت و خوار.

 
پرینت احادیث

میگسارى و بـت‏پـرسـتى

 

المؤمنین علیه السلام فرمود:  خوار خدا را همانند ى که بت پرست است ملاقات مى کند، حجر بن عدى گفت: یا المؤمنین خوار کیست؟ فرمود آن ى که هر وقت گیرش بیاد بنوشد.

 
پرینت احادیث

انواع عذابـهاى خوار

پرینت احادیث

و

 

باقر علیه السلام فرمود:  ى که بخورد خداوند چهل روز ش را نمى پذیرد، چنانچه در این چهل روز را هم ترک کند عذاب او بخاطر ترک دو چندان مى شود.

 
پرینت احادیث

مرگ خوار

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:  ریشه همه ناپاکیهاست، هر آنرا بنوشد ش تا چهل روز پذیرفته نمى شود، اگر در درونش باشد و بمیرد با مردن زمان جاهلیت مرده است.

 
پرینت احادیث

عروس

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:  ـى کـه در حـال مسـتى بخوابد آن شب عروس خـواهد بود.

 
پرینت احادیث

در خانه

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: چهار چیز است چنانچه یکى از آنها وارد خانه اى شود آن خانه را طورى اب کند حتّى با برکت نیز آباد نگردد آنها عبارتند از: خیانت، ى، خوارى و .

 
پرینت احادیث

آثار خوارى

 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات 30 عَنِ المُفَضَّلِ قالَ قُلْتُ لاَِ?ى عَبْدِاللّهِ علیه السلام : لِمَ حَرَّمَ اللّهُ الْخَمْرَ؟ قالَ حَرَّمَ اللّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِها وَ فَسادِها، لاَِ?ّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الاِرْتِعاشَ وَ تَذَهَبُ بِنُورِهِ، وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ، وَ تَحْمِلُهُ عَلى اَنْ یَجْتَرِئَ عَلى اِرْتِکابِ المَحارِم، وَ سَفْکِ الدِّماءِ، وَ رُکُوبِ ا ِّنا وَلا یُؤمَنُ اِذا سَکَرَ اَنْ یُثیبَ عَلَى حَرِمِهِ، وَ هُوَ یَعْقِلُ ذلِکَ، ولایَزیدُ شارِبُها اِلاّ کُلَّ شَرٍّ. حدیث

مفضلّ مى گوید: به صادق علیه السلام گفتم: چرا حرام شده است؟ صادق علیه السلام فرمود: خداوند را بواسطه اثرات و تباهى آن حرام کرده است زیرا خوار موجب لغزش مى شود و نور انسانیت انسان را مى برد، و جوانمردى او را ویران مى کند، و انسان را به مرتکب شدن گناهان و خونریزى و وادار مى کند، و هنگامى که انسان مست شد در امان نیست که ناآگانه به خود کند، و جز بدبختى چیزى گیر صاحبش نمى آید.

 
پرینت احادیث

نتیجه شـرابـخوارى

 

راوی گوید: مـردى از صـادق علیه السلام پرسـید آیا نوشیدن بدتر است یا نمـاز نخواندن؟ امـام علیه السلام فرمود: شـرابخوارى از بـى ى بـدتر است مى دانى چـرا؟ آن مرد گفت: نه، فرمود: او ح ى پیدا مى کند که نه خداى بزرگ و عزیز را مى شناسد، نه آفریننده خود را مى شناسد.

 
احادیث گناه خواری
درخواست حذف اطلاعات

اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونِ.
حدیث 
قصد دارد بوسیله و میان شما بذر کینه و دشمنى بیندازد و شما را از یاد خدا و باز دارد. پس آیا شما از آن دست برمى دارید.


مسأله میگسارى و خوارى یکى از آفات دیرین زندگى انسان است و دشمن دیرینه و پر کینه بشر.
زندگیساز که راه رهائى انسان است و ضامن جسم و جان افراد و ایجاد نظام برتر در روابط اجتماعى، براى پاسدارى از سلامت و سعادت فرد و جامعه بهترین رهنمودها و متقن ترین قوانین را ارائه داده است، درباره بلاى بزرگ مشروب خوارى هشدارهاى عامل نیکبختى جاودانه انسان است و راهنماى زندگى زیبا و آرام دنیاى وى است.
خوارى تنها در دین مقدس ممنوع نشده است بلکه انبیاى الهى و ادیان آسمانى و شمندان تاریخ بشر و دانشوران علوم تجربى همه با این محصول ى مخالف بوده و نسبت به آن هشدار داده اند، دشمن بیرحم عقل انسان است و کدام عاقل است که با دست خویش عقل و شه خود را قربانى کند؟ و چه زیانى بیشتر و خطرناکتر از قربانى عقل در آستان ، عقل بزرگترین امتیاز انسان و گرانبهاترین نیروى جهان است. وقتى این نیروى ارزشمند و معیار ارزیابى انسان از وى سلب گرددانسان، هویت انسانى خود را از دست مى دهد و از حیوانات پست تر مى گردد و براستى مسخ مى شود، زیرا حیوانات با کمک غریزه و شعور فطرى از بسیارى از کارهاى زشت و زیان بخش خوددارى مى کنند.
اما بسیارى از میگساران نه تنها به تندرستى و عواطف و اخلاق انسانى خود ضربه مى زنند، بلکه در حال مستى زندگى دیگران و روابط صمیمانه اجتماعى را با خطر مواجه مى سازند.آنچه در این قسمت ارائه مى گردد چهل گوهر گرانبهائى است در رابطه با آثار منفى مى گسارى که از میان صدها رهنمود ارزنده ان برگزیده الهى انتخاب شده و به پیروان مکتب حیاتبخش انبیاء تقدیم مى گرد امید است مسلمانان غیور و آزاده از این کار ى دورى جسته و پیاله هاى را بشکنند و از این پس گرفتار دام و دانه هاى بزرگ و کوچک نگردند انشاءا...

قم ـ محمود شریفى 
11 ذیقعده 1416 روز میلاد هشتم علیه السلام
و 12 فروردین 1375 روز جمهورى ى

 
پرینت احادیث

در ادیان الهى

 

رضا علیه السلام فرمود: خداوند هیچ ى را مبعوث نکرد مگر با حرام ، و اینکه اقرار داشت که خدا آنچه را بخواهد انجام مى دهد.

 
پرینت احادیث

تولید

 

سوید بن طارق از صلی الله علیه و آله درباره سئوال کرد. اکرم صلی الله علیه و آله او را از آن نهى کرد، او گفت: آن را براى دواء مى سازم، صلی الله علیه و آله فرمود: درد است نه دواء.

 
پرینت احادیث

تهیه و توزیع

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند، و بوجود آورنده و تهیه کننده آنرا و مصرف کننده و اعطاء کننده و یدار و فروشنده و استفاده کننده از قیمت آن و حمل کننده و صاحب آنرا لعن کرده است.

 
پرینت احادیث

ایـمان شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر بنوشد نور ایمان از قلب او خارج مى گردد.

 
پرینت احادیث

رابـطه و ایمان

 

گرامى صلی الله علیه و آله فرمود: هیچگاه، و ایمان در قلب یا درون انسان جمع نمى شود.

 
پرینت احادیث

قـرآن و خوارى

 

خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر که در قلب او آیه یا کلامى از قرآن باشد و آن را با بیالاید، روز قیامت قرآن با او مخاصمه مى کند.

 
پرینت احادیث

گـوش و چـشم خوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: بنده تا ننوشد عرصه دین بر او گشاده باشد و چون بنوشد خدا از او بدرد و یار و گوش و چشم او شود و او را بسوى بدیها براند و از نیکها منصرف کند.

 
پرینت احادیث

رابـطه با خوار

 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات 8 قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : شارِبُ الْخَمْرِ لا تُصَدِّقُوهُ اِذا حَدَّثَ، وَ لا تُزَوِّجُوهُ اِذا خَطَبَ، وَ لاتُعَّوِدُوهُ اِذا مَرِضَ، وَ لا تَحْفِرُوهُ اِذا ماتَ، وَ لا تَأْتَمِنُوهُ عَلى اَمانَةٍ، فَمَنْ اِئْتَمَنَهُ عَلى اَمانَةٍ فَاسْتَهْلَکَها فَلَیْسَ عَلَى اللّهِ اَنْ یُخْلِفَ عَلَیْهِ، وَ لا اَنْ یَأجُرَهُ عَلَیها، لاَنَّ اللّهَ یَقوُلُ:(لا تُؤْتُوا السُفَهاءَ امَوْالَکُمْ نساء / 5. ) وَ اَىُّ سَفیهٍ اَسْفَهُ مِنْ شارِبِ الخمْرِ. حدیث

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامى که خوار سخن گفت او را تصدیق نکنید، و وقتى خواستگارى کرد باو زن ندهید، و هنگامى که مریض شد از او عیادت نکنید، و هنگامى که مرد او را دفن نکنید، و او را بر امانتى امین قرار ندهید، پس ى که او را امین حساب کرد بر امانتى و او از بین برد بر خداوند نیست که آن امانت را حفظ کند، و او را نباید براى کارى اجیرى کرد، زیرا خداوند در قرآن مى فرماید: اموال خود را به دست سفیهان ندهید. و چه ى سفیهتر از خواراست؟

 
پرینت احادیث

سلام بر شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر به خوار سلام کند، یا با او دیده بوسى یا مصافحه کند، خداوند عمل چهل سال او را از بین مى برد.

 
پرینت احادیث

جـواب سـلام خوار

 

گرامى صلى الله علیه و آله فرمود: سلام کنید بر یهود و نصارى ولى بر شارب الخمر سلام نکنید و اگر او سلام کرد شما جواب او را ندهید.

 
پرینت احادیث

ه نى با شـرابخوار

 

صادق علیه السلام فرمود: با خواران ه ن نشوید، زیرا هنگامى که لعنت خدا فرود آید همه انى را که در مجلس هستند فرا مى گیرد.

 
پرینت احادیث

دوستى و همسایگى بـا شـرابـخوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: همـسایگى با یهـود و نصـارى از همسـایگى با شـرابخوار بـهتر اسـت و بـا خوار دوستى نـکنید که دوستى با او پشیمانى در پى دارد.

 
پرینت احادیث

یا میـگسارى یا آب کوثر

 

اکرم صلی الله علیه و آلههنگام رحلت فرمود:  ى که ش را کوچک شمارد از من نیست، بخدا سوگنداو در حوض کوثر وارد بر من نمى شود، و ى که میگسارى کند از من نیست، سوگند به خدا که او هم در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.

 
پرینت احادیث

مـؤمن و سـفره شـرابخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر که به خدا و رستاخیز ایمان داشته باشد در کنار سفره اى که در آن خورده مى شود نمى نشیند.

 
پرینت احادیث

کیفر خوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر یک قپه نوشید او را هشتاد ضربه شلاق بزنید.

 
پرینت احادیث

مجازات شـرابـخوار

 

اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هنگامى که مرد نوشید او را شلاق بزنید، و اگر دوباره خورد باز هم او را شلاق بزنید، اگر بار چهارم باز نوشید او را بکشید.

 
پرینت احادیث

عاقبت شـرابـخوار

پرینت احادیث

خوار

 

خدا صلى الله علیه و آله فرمود:  خوار از رحمت خدا دوره شده است، خوار همانند بـت پـرستان است، روز قـیامت با فرعون و هامان محشور مى شود.

 
پرینت احادیث

تشنگى شـرابـخوار

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: سوگند به ى که مرا به حق مبعوث کرد خوار با تشنگى مى میرد، او در قبر هم تشنه خواهد بود و روز قیامت هم با تشنگى برانگیخته مى شود و تا هزار سال نداى تشنگى سر مى دهد.

 
پرینت احادیث

سیه‏روئى شـرابـخوار

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به ى که مرا به حّق بر انگیخت، خوار در روز قیامت با چهره اى سیاه و چشمانى کبود و لبانى کج مى آید(محشور مى شود) در حالى که آب دهان او روى پاهایش مى ریزد و هر آنرا مى بیند ناپاک مى داند.

 
پرینت احادیث

سرانجام شـرابـخوار

 

رسول گرامى صلى الله علیه و آله فرمود:  خوار که از قبرش بیرون مى آید، وسط دو چشمش نوشته شده است: از رحمت خدا مأیوس شده است.

 
پرینت احادیث

شـرابـخوار و شفاعت

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: شفاعت من به ى که مست کننده ( ) مى نوشد نمى رسد، به خدا سوگند او بر من در حوض کوثر وارد نمى شود.

 
پرینت احادیث

شـراب و نـگاه لطف الهى

 

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: خداوند روز قیامت به چهار گروه نگاه نمى کند، عاق والدین، منّت گذار، تکذیب کننده سرنوشت و خوار.

 
پرینت احادیث

میگسارى و بـت‏پـرسـتى

 

المؤمنین علیه السلام فرمود:  خوار خدا را همانند ى که بت پرست است ملاقات مى کند، حجر بن عدى گفت: یا المؤمنین خوار کیست؟ فرمود آن ى که هر وقت گیرش بیاد بنوشد.

 
پرینت احادیث

انواع عذابـهاى خوار

پرینت احادیث

و

 

باقر علیه السلام فرمود:  ى که بخورد خداوند چهل روز ش را نمى پذیرد، چنانچه در این چهل روز را هم ترک کند عذاب او بخاطر ترک دو چندان مى شود.

 
پرینت احادیث

مرگ خوار

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:  ریشه همه ناپاکیهاست، هر آنرا بنوشد ش تا چهل روز پذیرفته نمى شود، اگر در درونش باشد و بمیرد با مردن زمان جاهلیت مرده است.

 
پرینت احادیث

عروس

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:  ـى کـه در حـال مسـتى بخوابد آن شب عروس خـواهد بود.

 
پرینت احادیث

در خانه

 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: چهار چیز است چنانچه یکى از آنها وارد خانه اى شود آن خانه را طورى اب کند حتّى با برکت نیز آباد نگردد آنها عبارتند از: خیانت، ى، خوارى و .

 
پرینت احادیث

آثار خوارى

 

صفحه اختصاصی حدیث و آیات 30 عَنِ المُفَضَّلِ قالَ قُلْتُ لاَِ?ى عَبْدِاللّهِ علیه السلام : لِمَ حَرَّمَ اللّهُ الْخَمْرَ؟ قالَ حَرَّمَ اللّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِها وَ فَسادِها، لاَِ?ّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الاِرْتِعاشَ وَ تَذَهَبُ بِنُورِهِ، وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ، وَ تَحْمِلُهُ عَلى اَنْ یَجْتَرِئَ عَلى اِرْتِکابِ المَحارِم، وَ سَفْکِ الدِّماءِ، وَ رُکُوبِ ا ِّنا وَلا یُؤمَنُ اِذا سَکَرَ اَنْ یُثیبَ عَلَى حَرِمِهِ، وَ هُوَ یَعْقِلُ ذلِکَ، ولایَزیدُ شارِبُها اِلاّ کُلَّ شَرٍّ. حدیث

مفضلّ مى گوید: به صادق علیه السلام گفتم: چرا حرام شده است؟ صادق علیه السلام فرمود: خداوند را بواسطه اثرات و تباهى آن حرام کرده است زیرا خوار موجب لغزش مى شود و نور انسانیت انسان را مى برد، و جوانمردى او را ویران مى کند، و انسان را به مرتکب شدن گناهان و خونریزى و وادار مى کند، و هنگامى که انسان مست شد در امان نیست که ناآگانه به خود کند، و جز بدبختى چیزى گیر صاحبش نمى آید.

 
پرینت احادیث

نتیجه شـرابـخوارى

 

راوی گوید: مـردى از صـادق علیه السلام پرسـید آیا نوشیدن بدتر است یا نمـاز نخواندن؟ امـام علیه السلام فرمود: شـرابخوارى از بـى ى بـدتر است مى دانى چـرا؟ آن مرد گفت: نه، فرمود: او ح ى پیدا مى کند که نه خداى بزرگ و عزیز را مى شناسد، نه آفریننده خود را مى شناسد.

 
پرینت احادیث

شـراب و فاضـلاب جهنم

مشاهده متن کامل ...
نتایج قطعی انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96
درخواست حذف اطلاعات

منتخبین انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96

منتخبین انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه سال 96فرمانداری ارومیه در قالب فرم شماره 31 نتیجه نهایی انتخابات پنجمین دوره شورای ی شهر ارومیه را اعلام کرد :

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ارومیه تابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه، شهرستان ارومیه می رساند، با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر و روستا در روز مورخ 1396/02/29 ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای ی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

 اعضاء اصلی شورا :

1_ آقای مرتضی پیری نام پدر محمد علی دارای 45727 رای
2_ آقای حسین پناهی نام پدر علی دارای 42532 رای
3_ آقای رسول اصغرزاده مجدآذر نام پدر رضا دارای 37847 رای
4_ آقای حسین بخشایشی چراغتپه نام پدر قربانعلى دارای 31601 رای
5_ آقای محمدرضا علیزاده زاده نام پدر هوشنگ دارای 31162 رای
6_ آقای عادل فتاحی نام پدر فتاح دارای 31001 رای
7_ آقای عبدالرحمن نقشین نام پدر کرم دارای 29620 رای
8_ آقای محمدخالد حاتمی نام پدر جعفر دارای 27588 رای
9_ آقای محمد خلیل پور نام پدر احمد دارای 27181 رای
10 _ آقای زلفعلی ابراهیمی نام پدر عوضعلى دارای 27042 رای
11 _ آقای شاهین عباسی نژاد نام پدر یزدان شیر دارای 26632 رای

اعضاء علی البدل شورا :

12 _ آقای مسعود پاکی نام پدر عارف دارای 26281 رای
13 _ آقای مرتضی منافی نام پدر اردو دارای 25659 رای
14 _ آقای سجاد خضرلو نام پدر محمدعلى دارای 25190 رای
15 _ آقای صادق توکلی مهر نام پدر قاسم دارای 24353 رای
16 _ آقای علی دلائی میلان نام پدر عادل دارای 23581 رای
17 _ آقای مرتضی بهرام نام پدر محمد دارای 23323 رای
18 _ آقای میرعلی محمدی نام پدر سید ماشاالله دارای 22424 رای

مشاهده ادامه نتایج در ادامه مطلب

آراء سایر داوطلبین :

19 _ خانم سیده شکوفه مجتوی نام پدر سیدراشد دارای 21130 رای
20 _ آقای علی بهروش نام پدر حسین دارای 20826 رای
21 _ آقای محمد نقی زاده آیدنلو نام پدر محمدرضا دارای 20800 رای
22 _ خانم شهین جهانگیری نام پدر بهری دارای 20656 رای
23 _ آقای خسرو دعاگورزگه نام پدر محمد دارای 20392 رای
24 _ آقای یعقوب حسینی گرگاپور نام پدر حسین دارای 20061 رای
25 _ آقای مسعود قدرتی نام پدر علی دارای 19493 رای
26 _ آقای توماج وحی شار نام پدر ایرج دارای 19403 رای
27 _ آقای قادر احمدی نام پدر محمود دارای 19400 رای
28 _ آقای حبیب نجف پیر نام پدر کوچک دارای 18241 رای
29 _ آقای محراب آقاپور نام پدر جلال دارای 17853 رای
30 _ آقای مهران حاجیلو نام پدر جعفر صادق دارای 17676 رای
31 _ آقای لقمان خلیفه زاده نام پدر مصطفى دارای 17449 رای
32 _ آقای میرنجف غیبی نام پدر محسن دارای 17194 رای
33 _ آقای وحید بهرامی نام پدر کریم دارای 16887 رای
34 _ خانم گلشن نوروزی تپه نام پدر عظیم دارای 16854 رای
35 _ آقای رسول خوش بختی سرای نام پدر اکبر دارای 16724 رای
36 _ آقای سیدعلی رضوی نام پدر میر یحیی دارای 16709 رای
37 _ آقای سیاوش مهردار نام پدر حسین دارای 16599 رای
38 _ آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن نام پدر ذبیح اله دارای 16356 رای
39 _ آقای جواد جنگی نام پدر مظفر دارای 16263 رای
40 _ آقای محمد ستا وردیزجی نام پدر على اصغر دارای 15959 رای
41 _ آقای امید نقشین پورصورمان آبادی نام پدر عزت اله دارای 15394 رای
42 _ خانم لطیفه مبین جاریحانی نام پدر یوسف دارای 14708 رای
43 _ آقای فرهاد پیری نام پدر عین الله دارای 12684 رای
44 _ خانم فریده قاسمی نام پدر عیسی دارای 12260 رای
45 _ خانم فریبا حقیقی نام پدر موسی دارای 12153 رای
46 _ آقای علی اکبر جوانمرد نام پدر محد على دارای 12143 رای
47 _ آقای سیدهادی ذاکر نام پدر میر حمد اله دارای 12103 رای
48 _ آقای میرعبداله حسینی نام پدر میر عباسقلى دارای 11907 رای
49 _ خانم سولماز حنیفی خاصلوئی نام پدر حمید دارای 11854 رای
50 _ آقای علی شیخ محمدی دیزجی نام پدر محمدحسن دارای 10969 رای


51 _ آقای جلیلی نام پدر پرویز دارای 10959 رای
52 _ آقای حیدر علی حسینی نام پدر حسین دارای 10546 رای
53 _ آقای بهرنگ دیلمقانی نام پدر یداله دارای 10503 رای
54 _ آقای ابوالحسن مرسلی نام پدر امیدعلی دارای 10180 رای
55 _ آقای محمدکاظم مطلم خطایلو نام پدر محمدعلى دارای 9840 رای
56 _ آقای یعقوب اکرم قوشڃی نام پدر حسن دارای 9800 رای
57 _ آقای غلامرضا میرزائی گمڃی نام پدر عباسعلی دارای 9418 رای
58 _ آقای سیدمجتبی یوزباشی نام پدر میریعقوب دارای 9030 رای
59 _ آقای علی وقاری عتیق نام پدر غلامرضا دارای 8860 رای
60 _ آقای امین آقائی نام پدر سهراب دارای 8600 رای
61 _ آقای احسان صوفی زاده بالانجی نام پدر ابراهیم دارای 8385 رای
62 _ آقای کریم علیزاده کوزه رش نام پدر چرگز دارای 7831 رای
63 _ آقای اکبر پورمحمدرضا نام پدر مقصود دارای 7780 رای
64 _ آقای تقی فرهودی نام پدر جلیل دارای 7773 رای
65 _ آقای حمید کاظمی کیا نام پدر محمد حسین دارای 7680 رای
66 _ آقای دوالی حاتمی لورزینی نام پدر کریم دارای 7274 رای
67 _ آقای یوسف پاشازاده نام پدر محمد دارای 7041 رای
68 _ آقای جواد پاشائی باربین نام پدر کاظم دارای 6892 رای
69 _ خانم سمیه صادقی اوانسر نام پدر خلیل دارای 6798 رای
70 _ آقای جعفرصادق کربلائی صادقی نام پدر حسین دارای 6367 رای
71 _ آقای ارشد خالدی نام پدر ابراهیم دارای 6353 رای
72 _ آقای سعید سلماسی نام پدر احمد دارای 6258 رای
73 _ آقای کریم صادقی نام پدر سیف الدین دارای 6220 رای
74 _ آقای سعید جعفری ممکانی نام پدر زبیر دارای 6211 رای
75 _ آقای جعفر محمدزاده اصل نام پدر فضلعلى دارای 6102 رای
76 _ آقای مجید خضرلو نام پدر علی رضا دارای 5857 رای
77 _ آقای حسن مختاری پر نام پدر بایرامعلى دارای 5501 رای
78 _ آقای ابراهیم محمودیان نام پدر اسحق دارای 5408 رای
79 _ آقای حسن حیدری نام پدر خلیل دارای 5395 رای
80 _ خانم سمیه نام پدر اسفندیار دارای 5217 رای
81 _ آقای علی اصغر علی اکبری هلق نام پدر حسن دارای 5113 رای
82 _ آقای مرتضی ابراهیمی قره ورن نام پدر کریم دارای 5053 رای
83 _ آقای سیدحسین قریشی نام پدر میر یعقوب دارای 4834 رای
84 _ خانم لیلا بهرامی مکری نام پدر محمدحسن دارای 4661 رای
85 _ آقای محمدرضا واحدی خاتونی نام پدر احمد دارای 4556 رای
86 _ آقای سلیمان کاظم زاده کهریز نام پدر حسین دارای 4470 رای
87 _ خانم الهه سرشار نام پدر قاسم دارای 4105 رای
88 _ آقای مقدمی کیا نام پدر علیرضا دارای 4102 رای
89 _ آقای بهزاد علیزاده نام پدر احمد دارای 3927 رای
90 _ خانم پریسا اکبری نام پدر مالک دارای 3821 رای
91 _ آقای معراج نوری نام پدر حسین دارای 3713 رای
92 _ آقای علی اصغر احمدی نوروزآباد نام پدر مصطفى دارای 3686 رای
93 _ خانم حاجیه مدرس نام پدر ابراهیم دارای 3610 رای
94 _ آقای پیمان خلیلی نام پدر عبدالکریم دارای 3549 رای
95 _ آقای فتحی نام پدر عین اله دارای 3339 رای
96 _ آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی نام پدر احمد دارای 3252 رای
97 _ آقای عبداله حسینلو نام پدر سعید دارای 3199 رای
98 _ آقای قسیم یاسین نام پدر حاجی دارای 3152 رای
99 _ آقای سیدواحد نام پدر سید محمد دارای 3121 رای
100 _ آقای علی مجردساعتلو نام پدر دوستعلى دارای 3037 رای


101 _ آقای سیدسجاد صالحی نام پدر سیدهادی دارای 2928 رای
102 _ آقای توحید ایرانی آرا نام پدر هوشنگ دارای 2901 رای
103 _ آقای نادر وارثی خانقاه نام پدر محسن دارای 2823 رای
104 _ خانم صفیه رحیمی کهریز نام پدر عبدالرحیم دارای 2725 رای
105 _ آقای عدنان ابراهیمی نام پدر على دارای 2673 رای
106 _ خانم فریبا داداشی گوگجه یاران نام پدر رحمت اله دارای 2641 رای
107 _ آقای حسین پاشائی قرا ایل نام پدر جانعلى دارای 2632 رای
108 _ آقای ابراهیمی هشترودی نام پدر عسکر دارای 2590 رای
109 _ آقای علی حسن پورگمڃی نام پدر احمد دارای 2581 رای
110 _ آقای مهدی قره قاشلو نام پدر یوسف دارای 2573 رای
111 _ آقای عبدالقادر میرزائی دربند نام پدر عبدالخالط دارای 2552 رای
112 _ خانم آرزو جعفری یلقون آباد نام پدر فرامرز دارای 2459 رای
113 _ آقای محمد ملازاده نام پدر اسماعیل دارای 2449 رای
114 _ آقای جمشید بناله نام پدر محمد دارای 2442 رای
115 _ خانم معصومه صدیقی نام پدر هاشم دارای 2438 رای
116 _ آقای رضا فوزی نام پدر محمد دارای 2420 رای
117 _ آقای سیدروح اله ایرانی نام پدر میر حمید دارای 2403 رای
118 _ خانم توران شیخلو نام پدر یعقوبعلى دارای 2398 رای
119 _ آقای ناصر نوری نام پدر احمد دارای 2376 رای
120 _ آقای رضا نظری نام پدر على دارای 2368 رای
121 _ آقای محمد پاشائی صفرقلی کندی نام پدر شهریار دارای 2365 رای
122 _ آقای محمودی نام پدر شرزاد دارای 2345 رای
123 _ آقای مجتبی حاجی وندائی نام پدر قاسم دارای 2273 رای
124 _ آقای نادر غلام زاده قره قشلاقی نام پدر علی اصغر دارای 2265 رای
125 _ آقای یوسف برکشادی نام پدر فضلعلی دارای 2222 رای
126 _ آقای وحید امینی فر نام پدر صادق دارای 2211 رای
127 _ آقای سعید اصغرزاده نام پدر رضا دارای 2207 رای
128 _ آقای دیاکو عزیزی نام پدر دارای 2207 رای
129 _ خانم بهناز ابراهیمی قصور نام پدر سیروس دارای 2200 رای
130 _ آقای مرتضی صدف پور نام پدر ابراهیم دارای 2169 رای
131 _ خانم زهرا محمدپور نام پدر چشمعلى دارای 2154 رای
132 _ آقای پرویز گل رضائی نام پدر یوسف دارای 2126 رای
133 _ آقای فرزین مطلب پورسلیم نام پدر محمد دارای 2106 رای
134 _ آقای مهدی قاصد نام پدر صالح دارای 2095 رای
135 _ آقای روح الله اسانی کیا نام پدر غلامحسین دارای 2087 رای
136 _ آقای حامد وطن دوست نام پدر داود دارای 2066 رای
137 _ خانم ماهره مکاری ایگدیر نام پدر یدالله دارای 2064 رای
138 _ خانم پریسا فکوری نیا نام پدر جلال دارای 2050 رای
139 _ آقای یوسف محمدی ورزقانی نام پدر براتعلى دارای 2046 رای
140 _ آقای حمید رعناقد نام پدر لطیف دارای 2042 رای
141 _ آقای بابک کشی پور نام پدر کریم دارای 2032 رای
142 _ آقای یاسر باقری نام پدر صحبت دارای 2022 رای
143 _ آقای نادعلی ابراهیمی نام پدر تراب دارای 1961 رای
144 _ آقای علی بابازاده ایگدیر نام پدر زیاد على دارای 1948 رای
145 _ آقای جعفر آقاپوربرنج آباد نام پدر حمید دارای 1915 رای
146 _ آقای ناصر پوراسد نام پدر سیف الله دارای 1842 رای
147 _ خانم رویا حسنی حصار نام پدر سیفعلى دارای 1835 رای
148 _ آقای سیدکریم رحمن زاده نام پدر سیدمحى الدین دارای 1823 رای
149 _ آقای طوفان امینی انگنه نام پدر شهریار دارای 1817 رای
150 _ آقای شاهین کهنموئیان آذری نام پدر اصغر دارای 1761 رای


151 _ خانم رویا دیباوند نام پدر رحیم دارای 1751 رای
152 _ آقای علی سلیمانی قزلجه نام پدر سلطانعلی دارای 1741 رای
153 _ آقای پرویز دشتی قره تپه نام پدر محمود دارای 1737 رای
154 _ خانم رضوی راد نام پدر حسین دارای 1702 رای
155 _ آقای علی نوری نام پدر برات دارای 1699 رای
156 _ آقای داود افتخاری نام پدر جبار دارای 1673 رای
157 _ خانم سمیه زینالی بالستانی نام پدر بهروز دارای 1661 رای
158 _ آقای لطفعلی یوسفی نام پدر جعفر صادق دارای 1655 رای
159 _ آقای علی اسکندری نام پدر کاکه برا دارای 1639 رای
160 _ آقای حسین موحدی نام پدر دارای 1598 رای
161 _ آقای جواد انوشه نام پدر اسماعیل دارای 1570 رای
162 _ آقای محمدصالح اسدی نام پدر دارای 1550 رای
163 _ آقای بهروز عبدالی بڃه جک نام پدر ارشد دارای 1479 رای
164 _ آقای محمدحسین شیخ بکلو نام پدر اسکندر دارای 1467 رای
165 _ آقای سروش مهرآسا نام پدر کریم دارای 1466 رای
166 _ آقای سجاد ثمری نام پدر محمدرضا دارای 1411 رای
167 _ آقای رضا عبدالعلی زاده نام پدر مجید دارای 1400 رای
168 _ آقای میرخداویردی حمزه لو نام پدر میرعلى دارای 1370 رای
169 _ آقای سعید اسدی قرا نام پدر جمشید دارای 1361 رای
170 _ آقای علی غیور نام پدر غلامرضا دارای 1329 رای
171 _ خانم سیما نوری نام پدر یوسف دارای 1311 رای
172 _ آقای رحمان پورعلی نام پدر بهمن دارای 1291 رای
173 _ آقای میرمحمد خوانساری نام پدر میرهاشم دارای 1260 رای
174 _ آقای رحمت اکبری چڃکلوی منصور نام پدر قربانعلی دارای 1258 رای
175 _ آقای بهنام قامت نام پدر مهدی دارای 1256 رای
176 _ آقای رضا ملامحمدآغبلاغی نام پدر مصطفی دارای 1254 رای
177 _ آقای محمد آذرورجوی نام پدر امران دارای 1246 رای
178 _ آقای اصغر والی زاده انامق نام پدر یوسف دارای 1227 رای
179 _ خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد نام پدر سیف الدین دارای 1225 رای
180 _ آقای رحمن علی زاده نام پدر بهمن دارای 1216 رای
181 _ خانم ناهید بوستانی بوکت نام پدر مصطفی دارای 1202 رای
182 _ آقای علی انصاری نام پدر الیاس دارای 1187 رای
183 _ خانم لیلی عاطفی ساعتلو نام پدر قدرت دارای 1183 رای
184 _ آقای کریم فرقدان سلطان احمدی نام پدر رحیم دارای 1179 رای
185 _ آقای افشین حیدری اوصالو نام پدر صفدرعلی دارای 1155 رای
186 _ آقای مهدی قنبرلو نام پدر یونس دارای 1126 رای
187 _ خانم شیوا حسین زاده نام پدر پرویز دارای 1081 رای
188 _ آقای آرش سرباز نام پدر ولی دارای 1071 رای
189 _ آقای اشکان جعفری فر نام پدر جواد دارای 1061 رای
190 _ آقای کیومرث پناهی نام پدر حسنقلى دارای 1057 رای
191 _ خانم زرین عربلوی مقدم نام پدر حمید دارای 1046 رای
192 _ آقای وحید نام پدر علی دارای 1025 رای
193 _ آقای صابر شیخ بگلو نام پدر آلهویردی دارای 1004 رای
194 _ آقای بهنام اصغری ریگ آبادی نام پدر عیسى دارای 986 رای
195 _ آقای وحید وه خلوت نام پدر اکبر دارای 979 رای
196 _ آقای اتابک بدلی قلعه نام پدر حیدرعلى دارای 975 رای
197 _ خانم رحیمه بیدل نیکو نام پدر احمد دارای 964 رای
198 _ خانم مهسا عباسی ریکانی نام پدر چشمعلى دارای 950 رای
199 _ خانم نیر سیدزاده خانشان نام پدر میرحسین دارای 945 رای
200 _ آقای دیار عزیزی نام پدر دارای 918 رای


201 _ آقای محمد اصغری نام پدر حمید دارای 906 رای
202 _ آقای مرتضی فکری علمدار نام پدر غلامعلى دارای 902 رای
203 _ آقای محمد فامیان نام پدر غلامحسن دارای 874 رای
204 _ آقای حجت نصیری باری نام پدر عبدالله دارای 858 رای
205 _ آقای جعفر مشرقی نام پدر هدایت دارای 852 رای
206 _ آقای شورش تدین چهارطاق نام پدر حبیب اله دارای 830 رای
207 _ آقای امین پاشائی نام پدر على دارای 825 رای
208 _ آقای ابوالقاسم مهمان نواز نام پدر هاشم دارای 807 رای
209 _ آقای توحید انصاری پویا نام پدر معصوم دارای 803 رای
210 _ آقای علی شیخی نام پدر رضا دارای 785 رای
211 _ آقای احمد احمدی حقیقت نام پدر على اصغر دارای 777 رای
212 _ آقای هادی زهتاب امین نام پدر على دارای 770 رای
213 _ خانم فرنگیز خداوندگار نام پدر آستان دارای 768 رای
214 _ آقای خلیل کیامهر نام پدر چاپار دارای 761 رای
215 _ آقای سیدعلی سیدپوراقدم نام پدر میر فات دارای 738 رای
216 _ آقای اسماعیل خلیلی نام پدر ف الدین دارای 736 رای
217 _ آقای رامین صادقی اصل نام پدر محمد رضا دارای 720 رای
218 _ آقای علی سبکتکین نام پدر غلامرضا دارای 694 رای
219 _ آقای علی چهارگلی نام پدر محمود دارای 673 رای
220 _ آقای رضا کاشف تمر نام پدر یوسف دارای 665 رای
221 _ خانم سهیلا داودی نام پدر رحمان دارای 663 رای
222 _ آقای مهرداد نیکنام صوفیانی نام پدر ایرج دارای 654 رای
223 _ آقای حسن شکرالهی نام پدر اسماعیل دارای 650 رای
224 _ آقای علی مرادپورحاجی فیروز نام پدر محمد على دارای 623 رای
225 _ خانم پریوش رزاقی رضائیه نام پدر صالح دارای 603 رای
226 _ خانم نسرین خیبرزاده تیز اب نام پدر بهرام دارای 571 رای
227 _ آقای داریوش طلعتی نام پدر حیدرعلی دارای 560 رای
228 _ آقای مسعود عبدالهی نام پدر بهمن دارای 551 رای
229 _ خانم زهره تبریزی میرقلعه نام پدر رحمان دارای 550 رای
230 _ آقای نوید هم زبان نام پدر محمد دارای 502 رای
231 _ آقای رضا ارجمند نام پدر اباذر دارای 501 رای
232 _ خانم خدیجه وجدی دل نام پدر جواد دارای 489 رای
233 _ آقای ناصر سعیدزاده نام پدر حمید دارای 488 رای
234 _ آقای رضا سیفی قرابقلو نام پدر على دارای 485 رای
235 _ آقای امید منتظرمشمول نام پدر غلامرضا دارای 467 رای
236 _ آقای صالح حقی نام پدر محمد دارای 454 رای
237 _ آقای داود جهان نام پدر رشید دارای 447 رای
238 _ آقای وحید خداویردی پورثانی نام پدر اسماعیل دارای 445 رای
239 _ خانم ریتا جهدمیر نام پدر میراحمد دارای 442 رای
240 _ آقای قاسم باقرزاده نام پدر قهرمان دارای 438 رای
241 _ آقای سیامک رنجبری زاد نام پدر خسرو دارای 437 رای
242 _ آقای رضا مصطفی نژاد نام پدر توحید دارای 430 رای
243 _ آقای رسول مجتبوی نام پدر صمد دارای 412 رای
244 _ آقای مهرداد مهدی پور نام پدر اسمعیل دارای 409 رای
245 _ خانم فریبا سیفی پورآقاجری نام پدر محمد دارای 409 رای
246 _ خانم سیمین شمسی افشار نام پدر یعقوبعلى دارای 401 رای
247 _ آقای وحید جبا ور نام پدر بهروز دارای 393 رای
248 _ آقای محمد خضری نام پدر عبداله دارای 384 رای
249 _ آقای محمد فرهادی نام پدر بایرامعلی دارای 374 رای
250 _ آقای دیار الماسی نام پدر على دارای 359 رای


251 _ آقای جواد فرجی قطلو نام پدر سلمان دارای 338 رای
252 _ آقای علی نسودی رضائی نام پدر یوسف دارای 332 رای
253 _ آقای جواد فائزی فرد نام پدر رستم دارای 327 رای
254 _ آقای رحمان شهریاری نام پدر تیمور دارای 326 رای
255 _ آقای محمد خیری نام پدر نوحعلی دارای 310 رای
256 _ آقای موسی معصوم زاده نام پدر معصومعلی دارای 263 رای
257 _ آقای میرزازاده دوستان نام پدر فاضل دارای 169 رایمشاهده متن کامل ...
بررسی و نقد صحیح بخاری
درخواست حذف اطلاعات

بررسی و نقد صحیح بخاری

سرآغاز

بخش یکم: بررسی و نقد صحیح بخاری
بخش دوم: بررسی و نقد صحیح مسلم

نصب تولبار سایت

آمار بخش تألیفاتآمار بخش تألیفات

تعداد کتب: 65
تعداد فصول: 241
تعداد موضوعات: 3091
بازدید صفحات: 3638782
تعداد ها: 74603
تعداد جستجوها: 1843
تعداد بازدیدها از کتابخانه:مشاهده متن کامل ...
احادیث فاطمه زهرا سلام الله علیها
درخواست حذف اطلاعات

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : فَرَضَ اللّه ُ . . . الأمرَ بِالمَعُروفِ مَصلَحَةً لِلعامَّةِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردم قرار داد .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200484

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : إ َم رِجلَها ؛ فَإنَّ الجَنَّةَ تَحتَ أقدامِها ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام : در خدمت مادر باش ؛ زیرا بهشت زیر قدم هاى مادران است .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200671

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : إذا حُشِرتُ یَومَ القِیامَةِ أشفَعُ عُصاةَ اُمَّةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گنا اران امّت را شفاعت خواهم کرد .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200672

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : إنْ کُنتَ تَعمَلُ بِما أمَرناکَ و تَنتَهی عَمّا زَجَرناکَ عَنهُ فَأنتَ مِن شیعَتِنا و إلاّ فَلا ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :اگر به آنچه تو را به آن فرمان مى دهیم عمل کنى و از آنچه برحذر مى داریم دورى کنى ، از شیعیان مایى و الاّ هرگز .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200673

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : حُبِّبَ إلَىَّ من دُنیاکُم ثَلاثٌ : تِلاوَةُ کِتابِ اللّه ِ و النَّظَرُ فی وَجهِ رَسولِ اللّه ِ و الإنفاقُ فی سَبیلِ اللّه ِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :از دنیاى شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد : تلاوت قرآن ، نگاه به چهره خدا و انفاق در راه خدا .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200674

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : یا أباالحَسَنِ! إنّی لأَستَحیی مِن إلهی أن اُکَلِّفَ نَفسَکَ مالاتَقدِرُ عَلَیهِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :اى على! من از پروردگارم شرم دارم که چیزى از تو درخواست کنم که توان برآوردن آن را نداشته باشى .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200675

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : بِشرٌ فی وَجهِ المُؤمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبِهِ الجَنَّةَ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :خوش رویى هنگام روبه رو شدن با مؤمن ، بهشت را بر فرد خوش رو واجب مى کند .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200676

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : مَن أصعَدَ إلَى اللّه ِ خالِصَ عِبادَتِهِ أهبَطَ اللّه ُ إلَیهِ أفضَلَ مَصلَحَتِهِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :هر که خداوند را بى پیرایه عبادت کند ، خداوند برترین مصلحتش را نثار او مى کند .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200692

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : فَرَضَ اللّه ُ الصَّلاةَ تَنزِیها مِنَ الکِبرِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :خداوند را براى دورى از کبر واجب کرد .

مسیر این حدیث در کتابخانه: آینه یادها > حدیث شماره : 200693

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت فاطمه علیهاالسلام : نَحنُ وَسیلَتُهُ فی خَلقِهِ و نَحنُ خاصَّتُهُ و مَحَلُّ قُدسِهِ ؛ حدیث

حضرت فاطمه علیهاالسلام :ما [اهل بیت] دست آویز الهى مردمان ، بر گزیده خدا و منزلگاه قدس [و پاکى ]اوییم .مشاهده متن کامل ...
مشخصات و اوصاف حضرت مهدی(عج)
درخواست حذف اطلاعات
5

ویژگی ها و اوصاف حضرت مهدی (عج)
راجع به حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ و اوصاف آن بزرگوار باید بدانیم که شناختن مشخصات آن حضرت از دو جهت اهمیت بخصوص دارد: یکی از نظر تکلیف زیرا شناختن شرعاً و عقلاً واجب است و به حکم حدیث معروف:
«مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَةَ الْجاهِلِیِّةِ»
هر بمیرد و زمان خود را نشناخته باشد، مرده است (همانند) مردن جاهلیت.
و دیگر از جهت شناختن دروغ و باطل بودن دعاوی انی که به دروغ ادعای مهدویت کرده یا بنمایند، زیرا با ملاحظه این مشخصات، کذب و بطلان دعوای این افراد روشن و واضح می شود چون فاقد این صفات و خصائص بوده اند.
صفات و مشخصات حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ که در احادیث و روایات ذکر شده مشخصاتی است که هر آن مشخصات را در نظر بگیرد هرگز آن حضرت را با افراد دیگر اشتباه نخواهد کرد و اگر دیده می شود ای فریب خورده و دعوای مهدویت را از شیادانی پذیرفته اند، به دلیل غفلت یا بی اطلاعی از این مشخصات و خصائص بوده، و یا آنکه بعضی مشخصات را که تمام مشخص نبوده و وصف عام آن حضرت و دیگران بوده، تمام مشخص شمرده و صاحبان وصف عام را با صاحب وصف خاص اشتباه کرده اند. بسیاری هم دانسته و عمداً این دعاوی را برای یک سلسله اغراض مادی و و حبّ جاه و ریاست، به ظاهر پذیرفته و ترویج می نمایند.
وگرنه خصوصیات و اوصافی که برای آن حضرت بیان شده مشخصاتی است که جز بر آن شخص خاص و موصوف به آن صفات خاص (یعنی دوازدهم، یگانه فرزند حسن عسکری ـ علیهم السّلام ـ ) بر احدی از انی که ادعای مهدویت کرده اند قابل انطباق نیست و بطلان دعاوی آنها با توجه به این نشانیها و علامات مانند آفتاب آشکار و هویدا است.
علماء و دانشمندان متتبع و محیط به احادیث که وثاقت آنان مورد تأیید علم رجال و تراجم است، در کتابهای معتبر و مستند به نحو کافی و وافی این مشخصات را تعیین و توضیح داده اند که چون نقل آن احادیث در اینجا امکان پذیر نیست لذا ما فقط بر طبق احصای ناقص خودمان در کتاب (منتخب الاثر) قسمتی از این مشخصات را با ذکر عدد احادیثی که بر هر یک از آنها دل دارد به عرض خوانندگان ارجمند می رسانیم.
1ـ مهدی ـ علیه السّلام ـ از خاندان و ذریه پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. «طبق 389 حدیث.»
2ـ همنام و هم کینه پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و شبیه ترین مردم به آن حضرت است. «طبق 48 حدیث.»
3ـ در صفت شمائل و قیافه آن حضرت. «طبق 21 حدیث.»
4ـ از فرزندان المؤمنین ـ علیهم السّلام ـ است. «طبق 214 حدیث.»
5ـ از فرزندان حضرت فاطمه زهرا ـ علیها السّلام ـ است. «طبق 192 حدیث.»
6ـ از فرزندان حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 107 حدیث.»[1]
7ـ از فرزندان حسین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 185 حدیث».
8ـ نهمین از فرزندان حسین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 148 حدیث».
9ـ از فرزندان زین العابدین ـ علیه السّلام ـ است «طبق 185 حدیث».
10ـ هفتمین از فرزندان حضرت باقر ـ علیه السّلام ـ است «طبق 103 حدیث».
11ـ ششمین از فرزندان حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ است «طبق 99 حدیث».
12ـ پنجمین از فرزندان موسی بن جعفر ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 98 حدیث».
13ـ چهارمین از فرزندان حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ است «طبق 95 حدیث».
14ـ سومین از فرزندان محمد تقی ـ علیه السّلام ـ است «طبق 60 حدیث».
15ـ جانشین جانشین علی نقی و پسر حسن عسکری ـ علیهما السّلام ـ است «طبق 146 حدیث».
16ـ اسم پدرش حسن ـ علیه السّلام ـ است «طبق 147 حدیث».
17ـ مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است «طبق 9 حدیث».
18ـ دوازدهمین و خاتم ائمه است «طبق 136 حدیث».
19ـ دارای دو غیبت است (صغری و کبری) «طبق 10 حدیث».
20ـ غیبتش از بس طولانی خواهد شد که مردم ضعیف الایمان و کم معرفت، گرفتار شک و تردید می شوند «طبق 91 حدیث».
21ـ بسیار طویل العمر است «طبق 318 حدیث».
22ـ زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد «طبق 123 حدیث».
23ـ مرور روزگار او را پیر نسازد و به سیمای جوانان باشد «طبق 8 حدیث».
24ـ ولادتش پنهان باشد «طبق 14 حدیث».
25ـ دشمنان خدا را می کشد و زمین را از شرک و ظلم و ستم و حکومت دیکتاتوران پاک و به تأویل جهاد کند «طبق 14 حدیث».
26ـ دین خدا را آشکار و را در تمام روی زمین گسترش دهد و فرمانروای روی زمین گردد و زمین را خدا به او زنده سازد «طبق 47 حدیث».
27ـ مردم را به هدایت و قرآن و سنت برگرداند «طبق 15 حدیث».
28ـ دارای سنت هایی از انبیاء است که از آن جمله غیبت است «طبق 23 حدیث».
29ـ با شمشیر قیام کند «طبق احادیث بسیار».
30ـ روش او روش پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ باشد «طبق 30 حدیث».
31ـ ظاهر نشود مگر بعد از آنکه مردم در امتحانات و آزمایش های سخت واقع شوند «طق 24 حدیث».
32ـ عیسی نازل شود و در به آن حضرت اقتدا نماید «طبق 25 حدیث».
33ـ پیش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور، ، ربا، میگساری، ، رشوه، ترک امر به معروف و نهی از منکر و معاصی دیگر رایج شود، ن مکشفه و در کارهای مردان شرکت کنند، طلاق بسیار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. «طبق 37 حدیث».
34ـ هنگام ظهورش منادی آسمانی به نام او و نام پدرش ندا کند که همه آن را بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند «طبق 27 حدیث».
35ـ پیش از ظهورش نرخها بالا رود و بیماریها زیاد شود و قحطی ظاهر و جنگهای بزرگ بر پا شود و خلق بسیار از میان بروند «طبق 23 حدیث».
36ـ پیش از ظهورش (نفس زکیّه) و (یمانی) کشته شوند و در (بیدا) (که مکانی بین مکه و مدینه است) خسفی واقع شود و دجّال و سفیانی وج کنند و صاحب ا مان ـ علیه السّلام ـ آنها را بکشد. «طبق احادیث باب 6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7».
37ـ برکات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زمین معمور آباد گردد و غیر خدا پرستش نشود و کارها آسان و دها تکامل یابد «طبق احادیث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7».
38ـ سیصد و سیزده نفر اصحاب او در یک ساعت به محضرش حاضر شوند «طبق 25 حدیث».
39ـ ولادت و مشروح تفصیلات و تاریخ آن و بعضی از احوال مادر جلیله آن حضرت «طبق 214 حدیث».
40ـ شرح بعضی از معجزات او در زامن حیات پدر بزرگوارش و در غیبت صغری و غیبت کبری و نام جمع کثیری از انی که مشرف به نعمت دیدار و لقای آن حجت خدا شده اند «طبق باب 2 و 3 از فصل 3 و باب 1 و 2 از فصل 4 و باب 1 و 2 از فصل 5».
بیش از این و به تفصیل هر خواسته باشد، از اوصاف حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ اطلاع حاصل نماید می تواند به کتاب منتخب الاثر نگارنده و یا کتاب های مبسوط و مفصل و جامع محدثین بزرگ مانند صدوق، نعمانی، شیخ طوسی و مجلسی ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ رجوع نماید.

[1] . اینکه آن جناب از فرزندان حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ است برای این است که مادر مُکرّمه ی آن حضرت محمد باقر، فاطمه بنت حسن مجتبی ـ علیه السّلام ـ است، پس حضرت باقر و ان بعد از ایشان تا حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ همه از نسل حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ می باشند.


مشاهده متن کامل ...
مهربان کیست ؟ مهربانی چیست ؟ سخنان حکیم ارد بزرگ درباره مهربانی
درخواست حذف اطلاعات

در کتاب سرخ فیلسوف حکیم ارد بزرگ جملات بسیار زیادی درباره مهربانی هست آنها را تقدیم می کنم :مهربان باش تا جاودانه شوی . حکیم ارد بزرگ

مهربان باشیم که گریز زمان زندگی ، بیش از آنست که می پنداریم . حکیم ارد بزرگ

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. حکیم ارد بزرگ

از نامهربانان دوری کنید، تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. حکیم ارد بزرگ

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. حکیم ارد بزرگ

آدم شایسته ، بخاطر بدی های دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند. حکیم ارد بزرگ

آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان، هزاران ک شان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان ، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان را ، نمی توان فراموش ساخت. حکیم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. حکیم ارد بزرگ

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. حکیم ارد بزرگ

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. حکیم ارد بزرگ

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. حکیم ارد بزرگ

آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم ؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. حکیم ارد بزرگ

با انی که دستشان به خون دیگران آغشته است ، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "ارد" مهربانی را ، همانند بسیاری موارد دیگر ، مطلق نمی داند. حکیم ارد بزرگ

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. حکیم ارد بزرگ

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. حکیم ارد بزرگ

برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. حکیم ارد بزرگ

بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش . حکیم ارد بزرگ

پاکترین آرزوها ، در مهربانان است. حکیم ارد بزرگ

پرستاران مهربان را ، باید ستایش نمود. حکیم ارد بزرگ

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. حکیم ارد بزرگ

جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را ، که تپش مهر و زندگیست. حکیم ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است. حکیم ارد بزرگ

خوشبخت ی است که در او مهر و دوستی آشیانه دارد. حکیم ارد بزرگ

خوشبختی در سرزمین نامهربانان ، کیمیاست. حکیم ارد بزرگ

خوشرویی همانند زر ، دارایی با ارزشی است. حکیم ارد بزرگ

خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد. حکیم ارد بزرگ

در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید ، هر یک از آنها جهانی دیگر دارند. تنها راه جهان های م ن آدمیان ، ادب و مهر است. حکیم ارد بزرگ

درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. حکیم ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود. حکیم ارد بزرگ

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، سرشت انسانی ما آدمیان را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود . حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم ا و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان پر است از ستارهای امید. حکیم ارد بزرگ

بر دیوارهای مهربانی ، جملات و سخنانی ننویسید که موجب نابودی عزت و شخصیت نیازمندمان شود در همه حال باید حرمت و جایگاه انسانی آنها را پاسداشت. حکیم ارد بزرگ
 
هنرمندان دیوار مهربانی را از یاد نبرند آنها با پرداختن به این کار نیکو می توانند در فرهنگ سازی آن نقشی بسزا داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

آموزگاران موضوع انشاء شاگردان خود را دیوار مهربانی قرار دهند تا ک ن و نوجوانان زندگی پاک اجتماعی را بیاموزند. زندگی بدون خشونت و سودجویی. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. حکیم ارد بزرگ

رستگاری، در مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

زیبایی، در مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

سخن آموزگارانی که نوای مهربانی سر می دهند، در و جان شاگردان جاودانه می ماند. حکیم ارد بزرگ

سوگند به مهر که هیچ شه ای ، بی آن توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

انی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. حکیم ارد بزرگ

مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. حکیم ارد بزرگ

ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

مردی که نفس و مهر یک زن، همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می اشد. حکیم ارد بزرگ

مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. حکیم ارد بزرگ

مهربان باش ، تا هرگز تنها نشوی. حکیم ارد بزرگ

مهربانان، سرشت پاک خویش را به نمایش گذاشته اند. حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، شادی آفرینند. حکیم ارد بزرگ

مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است. حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است. حکیم ارد بزرگ

مهربانی از سادگی و نادانی نیست ، مهربانان به یکی از مهمترین هنجار های گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. حکیم ارد بزرگ

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. حکیم ارد بزرگ

مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. حکیم ارد بزرگ

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد. حکیم ارد بزرگ

هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد ماند. حکیم ارد بزرگ

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است. حکیم ارد بزرگ

مهربانی را هم ، آدم های شیاد و شارلاتان بد می دانند. حکیم ارد بزرگ

سخنان فلاسفه بزرگ جهان پیچیده نیست ، شیره سخن همه آن ها می شود مهربانی ، و انسانیت . حکیم ارد بزرگ

آتش نشانها ، اساطیر مهر و مهربانی هستند . آنها هر دم ، هستی خود را برای زنده ماندن دیگران، به خطر می افکنند . حکیم ارد بزرگ

مردم دره اترک ، مهربان ، میهن دوست و آزاده اند .حکیم ارد بزرگ

شیروان ، شهر مهر است و مهربانی. حکیم ارد بزرگ

مردم شهر شوشتر را چه نیک آدمیانی دیدم، مردمی مهربان و دوست داشتنی. حکیم ارد بزرگ

عشق و شیفتگی ، مهر و مهربانی نهفته در درون ما را ، بیدار و جاری میسازد. حکیم ارد بزرگ

با بدیهای دیگران ، دل خویش را به سیاهی نکشیم ، همواره نگاهمان ، به راستی باشد و مهربانی. حکیم ارد بزرگ

بهترین آدمیان ، آنانی هستند که گوهر مهربانی درونشان همواره جلوه گر است. حکیم ارد بزرگ

چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را ، بر نمی تابند. حکیم ارد بزرگ

گیتی ، آوای مهربانی و شادیست. حکیم ارد بزرگ
 
گیتی را در مهربانی می بینم. حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، با سرشت پاک گیتی آمیخته اند. حکیم ارد بزرگ

شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز. حکیم ارد بزرگ

مردان و ن کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند. حکیم ارد بزرگ

برخی به "ارد" می گویند دارا هستیم اما باز هم از زندگی لذت نمی بریم ؟ به آنها می گویم : به دیگران مهربانی کنید و ادب را بکار گیرید تا آنها شما را سرشار از واژه های زیبا کنند . بخش بزرگی از خوشبختی ما در کام و دهان دیگران در بند است ، آنها را با خوبی و نیکی ، آزاد و رها کنیم. حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم. حکیم ارد بزرگ
 
تنها زبان همسران شایسته ، مهر و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

دختر مهربان ، خوشبختی بی پایان پدر و مادر است. حکیم ارد بزرگ

ورزشکار مهربان و نیکخو ، نگار مردم است. حکیم ارد بزرگ

ورزشکاران شایسته ، شادی آفرین و مهربانترین آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

نام سیاستمداران مهربان و بخشنده ، جاودانه است. حکیم ارد بزرگ

زیباترین هنجار درونی آدمیان ، مهربانی است ، این گوهر ارزشمند را باید یافت و همراهش شد . بیچاره انی که پیوسته در برابر خود ، بجای مهر ، دشمنان گوناگون می بینند. حکیم ارد بزرگ

مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست. حکیم ارد بزرگ

هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست. حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانانه هستی خویش را به ما می بخشد و ما زنده می مانیم و نیرو می گیریم ، پرسش اینجاست حال ما با آن چه می کنیم. حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از سیل ها ، توفان ها و بلایای طبیعی به خاطر نامهربانی ما با طبیعت رخ داده و می دهد. حکیم ارد بزرگ

انی که با آب ، نامهربانی می کنند و آن را نابود می سازند ، جایگاه انسانی خویش را از یاد برده اند. حکیم ارد بزرگ

ی که با آب ، زمین و هوا مهربان است ، عمر خود و دیگران را افزون می کند. حکیم ارد بزرگ

همان گونه که با آدمیان مهربان هستیم ، به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم. حکیم ارد بزرگ

شه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. حکیم ارد بزرگ

دمندی از دیدگاه اُرد ، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. حکیم ارد بزرگ

اُرُد ، یک ایرانی است ، نام شناسنامه ایی او ، مجتبی شرکاء می باشد . در نیمه شبی پر برف ، از ماه دی ، در شهر مشهد زاده شد ، او دومین فرزند خانواده است . پدرش شادروان محمد تقی شرکاء ، فرزند بابا ، از شهر شیروان در اسان شمالی بود ، مردی بسیار نیک و مهربان که همواره دل به کانون گرم خانواده داشت . مادر اُرُد ، شادروان فاطمه جاهد طبسی از ایل دلاور قشقایی شیراز بود ، زنی دانش آموخته و دلسوز ، که همواره برای رشد فرزندان دلبندش کوشش نموده و رنج ها کشید . نام تنها فرزند اُرد ، غزاله می باشد. حکیم ارد بزرگ

پیام اُرُد برای جهانیان ، زندگی در سایه مهربانی ، و شادی است. حکیم ارد بزرگ

چشمه مهر و مهربانی ، همواره در دل اُرُد ، جاری خواهد بود. حکیم ارد بزرگ

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگفیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ ، فیلسوف ارد حکیم . جملاتی از فیلسوف ایران حکیم ارد بزرگ . سخنان زیبای فیلسوف ارد بزرگ . سخنان بزرگترین فیلسوف معاصر . فلاسفه بزرگ جهان . پند فلاسفه معروفمشاهده متن کامل ...
دیدگاه فلسفی (ره)
درخواست حذف اطلاعات

(ره) همان گونه که فقیهی ژرف ش، اصولی متبحر و عارفی وارسته بود در حکمت و فلسفه نیز دستی توانا داشت. سابقه تدریس طولانی و تدوین کتب وزین وی در این رشته، گواه بر این مدعاست.
گرچه دیدگاههای فلسفی این فیلسوف فرزانه در این مختصر نمی گنجد ولی از باب نمونه، مروری داریم به برخی از دیدگاههایی آن؛ البته دیدگاههایی که به مسائل تربیتی، ارتباط بیشتری دارند:
الف : هستی شناسی (جهان شناسی)
1- جمیع ابعاد وجود از اعلی مراتب غیب تا ادنی منازل شهود، عین تعلق و ربط محض و وابسته به قیوم مطلق اند.[1]
2- جهان، نه تنها در پیدایش خود محتاج و وابسته به خداست بلکه در همه لحظه های تداوم وجود خویش نیز محتاج به اوست که اگر لحظه ای فیض حق دریغ شود، نابود خواهد شد.[2]
3- ارتباط میان ذات حق و جهان، از نوع ارتباط تعلقی است که پروردگار متعال احاطه قیومی بر همه ابعاد آن دارد[3]
4- جهان و همه ابعاد آن دارای شعورند و تسبیح همه موجودات، تسبیح شعوری است نه تکوینی؛ چون از حیات و شعور، نشأت یافته اند[4] و البته این تسبیح را برخی از انسانهای کامل، ادارک می کنند (کما قال عبد الله بن مسعود و لقد کنا تسمع تسبیح الطعام).[5]
5- وجود جهان و هستی آن، وجودی ظلی و سایه گونه است و در واقع هستی آن مجزا، مستقل و غیر وابسته نیست و هویت وجودی جهان رامی توان به وجود سایه بالنسبه به صاحب آن تشبیه کرد.[6]
6- در جهان جز اراده او (خدا) چیزی حاکم نیست و همه گونه آفرینشها و تأثیر بخشی در اصل متکی به قدرت اوست (لا موثر فی الوجود الا الله).[7]
7- ما فقط از آثار وجود خدا به وجود او پی می بریم، ولی در باب درک چگونگی او، ما را توانی نیست؛ چرا که او غیب الغیوب است، و از تیر رس عقل ما به دور می باشد[8] و البته از طریق شهود باطنی نیز نمی توان ذات احدیت را مشاهده کرد؛ زیرا انسان، حجاب خود است او از درک حقیقت وجودی خود عاجز است پس چگونه می تواند از حجاب وجودی خود، ذات احدیت را ادراک نماید؟.[9]
عنقا شکار نشود دام بازگیر کانجا هنوز باد بدست دام را
8- جهان به خاطر اشتداد فقری جز از مجرای وسایط فیض، نمی تواند از فیض الهی برخوردار شود و آن وسایط، جز، همان حقیقت لیلة القدر و اسم اعظم الهی نمی باشد که از آنان به عنوان (خلیفة الله) یاد می شود که دارا بودن دو صبغه و وجهه (یلی الخلق)و (یلی الرب)از ویژگی آن است. (خلیفه الله)هم مقام عندیت و شهود را دارا می باشد و هم متصل به خلق است؛ یعنی از سویی متصل به حق و خالق و از سویی متصل به مخلوقات است و او همان نورانیت ولایت کبری محمدی صلی الله علیه و آله و خلافت عظمای حضرت خاتم الانبیاست[10] که اولین مخلوق الهی نیز می باشد[11] و گاهی به عنوان (عقل)از او یاد شود.[12]
(و مشکل ربط حادث به قدیم از غامض ترین مسائل فلسفی است، از این راه حل می گردد)
9- وجود کمال را در جهان نمی توان انکار کرد و در این صورت باید دانست که خدا نه تنها منشاء همه گونه کمالات است بلکه وجود کمالات برای او ذاتی (یعنی عین ذات اوست) است نه زاید بر ذات و وارد بر ذات او غیر از او منشاء کمالی نیست به دلیل آنکه منشاء کمال، یا وجود است یا عدم و نیستی و یا ماهیت. نیستی و عدم هیچگاه نمی تواند منشاء آفرینش و پیدایش چیزی باشد. ماهیت نیز پیراسته از وجود و عدم است و قهرا مبداء پیدایش جز امری وجودی نمی تواند باشد.
در نتیجه؛ وجود است که مبداء همه گونه کمالات است و از اینکه کمالات برای آن وجود ذاتی اند نه زاید و حادث بر آن؛ به دلیل آنکه اگر چنین نباشد لازم می آید:
اولا: ذات خدا مرکب باشد که این خود نشانه امکان است.
ثانیاً: مبداء آفرینش متعدد باشد که با توحید ناسازگار است.
و ثالثا: ذات خدا محتاج باشد که این مساله نیز با غنی بالذات بودن خدا ناسازگار است[13] پس همه کمالات از اویند و برای او نیز ذاتی می باشند.
10- در جهان، آنچه از خدا نشاءت می گیرد و از اوست، همان کمال یعنی وجود است، ولی نقایص، برخاسته از نفس ماهیات اند، نه از قادر متعال.[14]
11- تأثیر و تأثر میان خالق و مخلوق از مقوله تضایف میان علت و معلول متعارف نیست و از مقوله اضافه و تضایف میان علت و معلول متعارف نیست بلکه از مقوله اضافه و تضایف اشراقی است؛[15] زیرا پروردگار، قیوم بذاته است و سایر موجودات متقوم به او و احتیاج و فقر محض اند:
(ان الوجود... لیس له ماهیة بل هو وجود محض متعلق بالواجب تعالی و ربط محض و تعلق صرف و معنا حرفی و بهذا یفرق بیته و بین الواجب تعالی فان الواجب قیوم بذاته مستقل فی هویته والوجود العام المتقوم به ذاتا صرف الاحتیاج و محض الفاقه)[16]
ب : شناخت شناسی
موضوع فوق، دارای ابعاد گوناگونی است که بناچار در محدوده چار چوب این نوشتار به برخی از مسائل که ارتباط بیشتری با مسأله تعلیم و تربیت دارند، اشارتی داریم :
شناخت و دریافت حقایق هستی و راهی به اسرار نهفته در گیتی برای انسان از راههای گوناگون صورت می پذیرد و آن راهها عبارتند از:
1- حواس ظاهر
معرفت برخی از حقایق از راه حواس انجام می گیرد و در این رابطه ی که حسی از حواس را فاقد باشد از معرفت حاصله از راه آن نیز بی نصیب است[17]
2- عقل و اداراکات عقلی
استفاده از عقل، مورد توجه اکید است. و روایات شریفه از جمله (دین الله لا یصاب بالعقول) مربوط به احکام تعبدی دین است و گرنه در باب اثبات صانع، توحید و تقدیس، اثبات معاد و نبوت بلکه مطلق معارف، از عقل می توان استمداد جست و کلام برخی که می گویند در اثبات توحید، فقط باید به دلیل نقلی اعتماد جست، از مصایب است.[18]
3- فطری و بینشهای فطری
در انسان، بینش های فطری وجود دارد، از جمله : توحید، معاد بلکه رئوس همه معارف و عقاید ما فطری می باشند.[19]
4- رؤیاهای صادقه
عامل اصلی مشاهدات نفسانی و اطلاع و آگاهی از حقایق هستی، انقطاع و انسلاخ نفس انسان از پرداختن و توجه به طبیعت و زندگی طبیعی است و این انقطاع، گاهی از راه خواب صورت می پذیرد.[20]
5- مکاشفات و شهود باطن [21]
چنانکه در باب رؤیا خاطر نشان کردیم، آنگاه که روح انسان از سرگرمی ها و اشتغالات برکنار ماند، می تواند از حقایق جهان، آگاهی یابد (المکاشفة المعنویه للحقایق بالاطلاع علی عالم الاسماء و الاعیان)[22] او می تواند نادیدنی ها را ببیند و حتی از گذشته و آینده با خبر شود و این فراغت در صورت حصول انقطاع است و انقطاع نیز:
گاهی در پرتو وقوع امور هولناک در زندگی،
گاه از طریق و اشاره ولی الله و انسان کامل،
و نیز گاهی از راه کمالات نفسانی برای آدمی حاصل می شود که در پرتو آن (انقطاع) گاهی انسان به مشاهده بخشی از حقایق هستی نایل می گردد. گاهی نیز جمیع حقایق از ازل تا ابد را مشاهده می کند.[23]
6- وحی و مکتب انبیا
از راه وحی و مکتب انبیا نه تنها فطرت و بینشهای فطری انسان به فعلیت و تجلی در می آیند[24] و افق عقل و میدان دید آن نیز گسترده تر می گردد[25] بلکه انسان به بسیاری از حقایق فراتر از تیررس حس و عقل آدمی دست می یابد[26] زیرا رسولان، منصوب از طرف خدا و مجری احکام او در جهان اند بر این اساس اینان امانتدار اسرار اویند و از ابعاد هستی با خبرند. [27]
ج : انسان شناسی (خودشناسی)
انسان شناسی و معرفة النفس، در نظر - سلام الله علیه - از اهمیت ویژه ای برخوردار است او همواره در نوشتار، گفتار و رهنمودها بدین مهم توجه می داد و ابعاد مختلف وجود انسان، حقیقت نفس و اهمیت آن را خاطر نشان ساخته اند، از جمله :
1- (معرفة النفس) نردبان راهی به آسمان معارف و حقایق است و ی که نقش خویش را شناخت، خدای خود را شناخته است. [28]
2- مراد از (نفس) همان عنصر ملکوتی است که در عین ارتباط با بدن، وجودی مستقل از آن دارد؛زیرا موجودی مجرد یعنی غیر مادی است، ولی بدن موجودی است مادی و غیر مجرد. [29]
3- (نفس)ویژگی هایی دارد که بدن فاقد آنهاست. نفس پس از ج از بدن به حیات خویش ادامه می دهد [30] این ویژگی انسان است [31] نفس موجودی با شعور و آگاه است [32] و در آن واحد صور مختلفی را می پذیرد [33]؛در حالی که بدن در آن واحد بیش از یک صورت را نمی تواند دارا باشد.
هر چه عمر نفس بگذرد، قویتر می گردد، در حالی که بدن فرسوده گشته و رو به کهولت می رود [34]
نفس از بدن به عنوان یک ابزار استفاده می کند و نفس است که بدن را از نابود شدن حفظ می کند. [35]
4- انسان، عصاره ای از تمام اسماء و صفات الهی است [36]
5- انسان موجودی برگزیده شده و انتخاب گشته است. [37] و اسرار الهی فقط توسط انسان آشکار می گردد.
6- انسان پرتوی از جمال است، ولی باید توجه داشت که آدمی عین ذات حق نخواهد بود بلکه نسبت میان او و ذات پروردگار متعال، تباین ذاتی است [38] و مسأله یگانگی که اهل مکاشفه می گویند، مربوط به تجلی است نه در مرتبه ذات. [39]
7- غیر از انسان هیچ موجودی مظهر تام اسمای الهی نیست و این مسأله فقط به انسان اختصاص دارد. [40]
8- آفرینش انسان، مقصود اصلی خلقت جهان است؛یعنی پیدایش اصلی از آفرینش همه موجودات جهان؛(انسان)است و با پیدایش انسان، آفرینش به تمامیت و اکمال خود دست یافت [41]
(چنانکه در حدیثی قدسی آمده است یابن آدم خلقت الاشیاء لا جلک و خلقتک لا جلی) [42]
9- اسرار الهی، فقط توسط انسان آشکار می گردد [43]
10- انسان در آغاز، حیوان بالفعل و انسان بالقوه است [44]
هر گاه تمام بالقوه و استعدادهای نهفته و گرایش ها و بینش های فطری او به فعلیت در آمده باشد و شکوفا گردد؛ [45] (انسان) به مقام خلاف (خلیفه اللهی) نایل می آید لذا سید بن طاووس سالروز مکلف شدن خود را جشن می گرفت. [46][1] . ر. ک آداب الصلوة، ، ص 95 و 131.
[2] . ر. ک آداب الصلوة، ، ص 95 و 131.ر. ک آداب الصلوة، ، ص 95 و 131.
[3] . چهل حدیث ، حدیث 18، ص 228.
[4] . آداب الصلوة، ص 256. مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 187.
[5] . ر. ک تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 89.
[6] . همان مدرک : ص 149.
[7] . سر الصلوة، ص 9 و آداب الصلوة، ص 131.
[8] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 25 - 28.
[9] . ر. ک تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 70- 71.
[10] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 30، 50 و 53.
[11] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 30، 50 و 53.
[12] . تعلیقات علی مصباح الانس، ص 233.
[13] . ر. ک : طلب واراده، ص 12و 16.
[14] . تعلیقات علی مصباح الانس، ص 268 و 287.
[15] . تعلیمات علی مصباح الاءنس، ص 268 و 287
[16] . تعلیمات علی مصباح الاءنس، ص 268 و 287
[17] . ر. ک مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 27 و 37.
[18] . آداب الصلوة، ص 200.
[19] . صحیفه نور، ج 14، ص 134. طلب و اراده، ص 154 و 155. چهل حدیث، حدیث 10، ص 168. و حدیث 11ا، ص 180: (... فطرة الله، ای العش باکمال المطلق... و یتبع هذه الفطرة ا ی فیها هی فطرة الانزجار عن النقص... الفطرة الاصیلة هی فطرة باکمال المطبق و الفطرة بعیة هی فطرة الانزجار عن النقص... و هما جناحان یطیر الی الله بهما الی و کره و هو فناء الله و جنابه)، طلب و اراده، ص 152و 153)
(ثم ان الله لم یترک الانسان بفطرته لعملمه تعالی بانه سیحجب عن الفطرة المخمورة بابتلائه الحیوانیة و و الشهویة و الغضبیة و القوة الوهمیمة ال یة و هذه القوی فطره الیها فی عیشه و بقائه شخصا و نوعا و فی رقاه و سلوکه الی الله تعالی....الخ)، (ر. ک : طلب و اراده، ص 154- 155)
[20] . ر. ک : شرح اسفار نسخه خطی در آستانه طبع)، مبحث معاد و تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 136.
[21] . سر الصلوة، ص 19-20.
[22] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 179
[23] . آداب الصلوة، ص 284 و 344.
[24] . چهل حدیث، حدیث 11 ص 180.
[25] . صحیفه نور، ج 17، ص 250.
[26] . صحیفه نور، ج 19، ص 250 - 251.
[27] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 198.
[28] . ر. ک مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 32.
[29] . چهل حدیث، حدیث اول، ص 5 و 33.
[30] . چهل حدیث، حدیث 4، ص 19.
[31] . مبارزه با نفس یا جهاد اکبر، ، ص 55.
[32] . صحیفه نور، ج 21، ص 67.
[33] . چهل حدیث، حدیث 12، ص 198 و 199.
[34] . چهل حدیث، حدیث 12، 198و 199.
[35] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 61 و 88 /
[36] . چهل حدیث، حدیث 15، ص 256. و حدیث 16، ص 258.
[37] . صحیفه نور، ج 13، ص 130.
[38] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 25 و 32.
[39] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 25 و 32.
[40] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 161.
[41] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 60 -61.
[42] . آداب الصلوت، ص 263.
[43] . تعلیقات علی شرح الحکم، ص 161.
[44] . چهل حدیث، حضرت خیمنی - سلام الله علیه -، حدیث دهم، مقام اول، ص 168ص 144. تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 190.
[45] . چهل حدیث، حدیث 150، ص 227. وحدیث 16، ص 260 و 261.
[46] . مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص 57، 82 و 196. چهل حدیث، حدیث 16 ص 261.
@#@
11- انسان نه تنها در جهت رشد و شکوفایی و فعلیت توانهای بالقوه بلکه در زندگی، همواره، نیازمند به مکتب انبیاست تا راه سعادت را بپیماید. [1]
12- چون علقه و ارتباط انسان پس از موت در رابطه با بدن او قطع نمی شود، مشکلی در باب مسأله رجعت و زنده شدن مردگان به چشم نمی خورد. [2]
13- انسان از حیث مراتب سعادت و شقاوت نامتناهی است. [3] او می تواند از جنبه سعادت و فضیلت تا آنجا اوج گیرد که (یدالله)، (اذن الله) و...شود آنچه اندر وهم ناید آن شود). از نظر جنبه شقاوت و رذیلت نیز حدی سقوط کند که به آ ین مراتب ظلمات قدم نهد [4]
و در نتیجه، ملکات و صفات نفسانی او نیز از نظر حسنه و سیئه، دارای مراتب نامتناهی است [5] او نه تنها از حیث صفات [6] بلکه از نظر بینش نامتناهی است [7] و هنگامی که پروردگار متعال، اسماء را به وی تعلیم داد، همه گونه دانشها، هنرها و حرفه ها را به او آموخت. [8]
14- همواره خلیفه الهی از میان انسانها در جهان وجود دارد. این خلیفه ظاهری (راهبر معصوم) منصوب از سوی خدا و مجری احکام اوست و در هر عصری بیش از یکی نیست، چون ی (خدا) که وی را منصوب کرد و بدین امر خطیر می گمارد، یکی بیش نیست.[9]
15- ظرفیت علمی و توان فراگیری انسان بزرگترین ظرفیت جهان است بر این اساس، پروردگار متعال درباره هیچ مخلوقی جز آدم نگفت [10] (و علم آدم الاسماء کلها) [11] (سوره بقره، آیه 31)
16- انسان موجودی است فناپذیر و جاودانه. و این حقیقت، طی نامه ای، در آ ت رسما به وی ابلاغ می گردد در قیامت نامه ای به دست او می رسد که در آن آمده است (من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت) [12] و البته آدمی فطرتا خواهان بقا و جاودانگی است و از هر گونه مرگ و زوال، گریزان است. [13]
17- از این نکته غافل نباشیم که انسان را (به گونه ای جامع و کامل) در جهان نمی توان شناخت؛ زیرا دنیا حج است برای ملکات نفسانی او و در واقع دنیا ظرف تجلی باطنی او نیست بر این اساس، شناختن و شناسایی واقعی او در جهان دیگر که (یوم تبلی السرایر) است، موکول می گردد [14] و در آن روز، انسان حتی چگونگی ارتباط وجودی با ذات حضرت احدیت را می تواند ادراک نماید. [15]
در اینجا بار دیگر نظر (س) را به اختصار یاد آور می شویم :
الف : جسم در خدمت روح است و در پرتو آن کامل می گردد:
(الجسد لا یتم کماله الا بروح ی تدبره و حفظه من الافات) [16]
ب : طی مراحل معنوی، جز از راه عبودیت، میسر نیست (اعلم ان العبد السالک الی الله بقدم العبودیة اذا ج من بیت الطبیعة مهاجرا الی الله) [17]
ج : توان مشاهده امور غیبی آدمی به قدر انسلاخ او از بدن اوست (اعلم ان المیزان فی مشاهد الصور الغیبیة هو انسلاخ عن الطبیعة و الرجوع عالمها الغیبیة... و الانسلاخ قد ی فی النوم) [18]
د: مشاهدات انسان محدود به ما سوی الله است و ذات خدا، غیب الغیوب می باشد و هرگز نمی توان به مشاهده آن پرداخت و آنچه از او مشاهده می شود، جز اسماء یعنی نشانه های وجود او نمی باشد
(و اما الذات من حیث هی فلا یتجلی فی مرات من المرائی و لا یشاهده سالک من اهل الله و لا مشاهد من اصحاب القلوب و الاولیاء فهی غیب) [19]
و مراد از سخن صادق (علیه السلام) که فرمود (ما رایت شیئا الا و رایت الله فیه)، جز دیدن اسمای الهی نیست [20] و از راه معرفتهای نفسانی نیز آدمی جز به مشاهده حقیقت نفس خویش، نایل نمی آید (شهودنا للحق شهود انفسها) [21] (فلا یدرک الحق ادراک نفسه)[22] و انسان کامل که مرات شهود حق است، جز ذات خویش را مشاهده نمی کند (فالانسان الکامل کما انه مرات شهود الحق، ذاته مراة شهود الاشیاء کلها) [23]
[1] . چهل حدیث، حدیث دهم - مقام اول ص 169 و ص 168.
[2] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 175.
[3] . صحیفه نور، ج 12 و 4، ص 168، 152 و 153.
[4] . صحیفه نور، ج 12 و 4، ص 168، 152 و 153.
[5] . چهل حدیث، حدیث 2، ص 56.
[6] . صحیفه نور، ج 4، ص 152.
[7] . صحیفه نور، ج 12، ص 168.
[8] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 198.
[9] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 198.
[10] . تعلیقات علی مصباح الانس، ص 236.
[11] . تعلیقات علی مصباح الانس، ص 236.
[12] . آداب الصلوة، ص 33 چهل حدیث، حدیث 6، ص 122. و صحیفه نور، ج 21، ص 68.
[13] . چهل حدیث، حدیث 10، ص 168. و حدیث 11، ص 180.
[14] . ر. ک : صحیفه نور، ج 4 ص 152.
[15] . ر. ک : تعلیقة علیس مصباح الانس، ص 297: و عندی اذا غلب حکم الحقیقة و اندکت جبال الانیات عند ظهور نور الاوهیة و تجلی الکمال الربوبی و انقهر حکم عینات و لوازم الامکانات عند قهر کبریائه تعالی او بروز احدیته شهد السالک نفسهامند کة بعز قدسه مضمحلة تحت نور عند ربه و ذلک عند قیامة الکبری.
[16] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[17] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[18] . تعلیقات فصوص علی شرح الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[19] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[20] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[21] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[22] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
[23] . تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، 39، 15، 36، 65، 70 و 61.
سید محمد شفیعی مازندرانیمشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسی
درخواست حذف اطلاعات

حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسی

ماجرای ازدواج حدیث میر امینی و مجتبی رجبی معمار در سایت انسان شاد

حدیث میرامینی بازیگر زن سینما و تلویزیون با مجتبی رجبی که او هم از بازیگران مرد می باشند در 15 بهمن ماه 95 ازدواج کرده اند.

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

مجتبی رجبی معمار متولد 13 تیر ماه 1362 در تهران است.

مجتبی رجبی معمار تئاتر خوانده است.

پدرش مجید رجبی معمار مدیر سابق شبکه تهران و مدیر فعلی شبکه جام جم است.

مجتبی رجبی یک خواهر کوچکتر از خودش دارد.

او ابتدا در سریال فرزند صبح به عنوان دستیار کارگردان حضور داشت و از آن به بعد پایش به دنیای بازیگری باز شده است.

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

حدیث میرامینی متولد 19 بهمن سال 1367 در تهران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

حدیث میرامینی دارای مدرک کارشناسی نمایش است و به عنوان بازیگر به فعالیت های تلویزیونی و هنری می پردازد.

حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد .

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

های تلویزیونی که حدیث میر امینی در آن ایفای نقش کرده است:

 :♦: قصیده شب بارانی ( علی سبزواری ) :♦:

 :♦: گزارش یک ( ابراهیم شیبانی ) :♦:

 :♦: رها ( بشیر آزادپور ) :♦:

 :♦: مرد ( سیروس الوند ) :♦:

 :♦: اتوبوس ( نیما اقلیما ) :♦:

 :♦: دژ شوق ( سید مجید پرهیز ) :♦:

 :♦: چشم خدا ( احسان صادقی ) :♦:

 :♦: سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور ) :♦:

 :♦: سریال شب می گذارد ( راما قویدل ) :♦:

 :♦: سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده ) :♦:

 :♦: سریال سراب ( حسین سهیلی زاده ) :♦:

 :♦: سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) :♦:

 :♦: سریال زن بابا ( سعید آقاخانی ) :♦:

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

ماجرای ازدواج حدیث میر امینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

های تلویزیونی که مجتبی رجبی در آن ایفای نقش کرده است:

 :♦: سرقت ادبی :♦:

 :♦: انتقال :♦:

 :♦: در انتهای کوچه زمستان :♦:

 :♦: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد :♦:

 :♦: سریال شب می گذرد :♦:

 :♦: سریال عملیات ۱۲۵  :♦:

 :♦: سریال سایه روشن :♦:

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسیمشاهده متن کامل ...
حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسی
درخواست حذف اطلاعات

حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسی

ماجرای ازدواج حدیث میر امینی و مجتبی رجبی معمار در سایت انسان شاد

حدیث میرامینی بازیگر زن سینما و تلویزیون با مجتبی رجبی که او هم از بازیگران مرد می باشند در 15 بهمن ماه 95 ازدواج کرده اند.

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

مجتبی رجبی معمار متولد 13 تیر ماه 1362 در تهران است.

مجتبی رجبی معمار تئاتر خوانده است.

پدرش مجید رجبی معمار مدیر سابق شبکه تهران و مدیر فعلی شبکه جام جم است.

مجتبی رجبی یک خواهر کوچکتر از خودش دارد.

او ابتدا در سریال فرزند صبح به عنوان دستیار کارگردان حضور داشت و از آن به بعد پایش به دنیای بازیگری باز شده است.

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

حدیث میرامینی متولد 19 بهمن سال 1367 در تهران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

حدیث میرامینی دارای مدرک کارشناسی نمایش است و به‌عنوان بازیگر به فعالیت‌های تلویزیونی و هنری می‌پردازد.

حدیث میر امینی فرزند چهارم خانواده است و سه برادر بزرگتر از خود هم دارد .

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

های تلویزیونی که حدیث میر امینی در آن ایفای نقش کرده است:

 :♦: قصیده شب بارانی ( علی سبزواری ) :♦:

 :♦: گزارش یک ( ابراهیم شیبانی ) :♦:

 :♦: رها ( بشیر آزادپور ) :♦:

 :♦: مرد ( سیروس الوند ) :♦:

 :♦: اتوبوس ( نیما اقلیما ) :♦:

 :♦: دژ شوق ( سید مجید پرهیز ) :♦:

 :♦: چشم خدا ( احسان صادقی ) :♦:

 :♦: سریال گل های گرمسیری ( عسگ ور ) :♦:

 :♦: سریال شب می گذارد ( راما قویدل ) :♦:

 :♦: سریال دلنوازان ( حسین سهیلی زاده ) :♦:

 :♦: سریال سراب ( حسین سهیلی زاده ) :♦:

 :♦: سریال ساختمان پزشکان ( سروش صحت ) :♦:

 :♦: سریال زن بابا ( سعید آقاخانی ) :♦:

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

ماجرای ازدواج حدیث میر امینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

های تلویزیونی که مجتبی رجبی در آن ایفای نقش کرده است:

 :♦: سرقت ادبی :♦:

 :♦: انتقال :♦:

 :♦: در انتهای کوچه زمستان :♦:

 :♦: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد :♦:

 :♦: سریال شب می گذرد :♦:

 :♦: سریال عملیات ۱۲۵  :♦:

 :♦: سریال سایه روشن :♦:

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

بیوگرافی مجتبی رجبی و حدیث میر امینی در سایت انسان شاد

ازدواج حدیث میر امینی,حدیث میر امینی,مجتبی رجبی,مجتبی رجبی معمار,حدیث میرامینی

حدیث میر امینی در بهمن ماه 95 با مجتبی رجبی ازدواج کرد + ع مراسم عروسیمشاهده متن کامل ...
انواع حدیث در مورد
درخواست حذف اطلاعات

حدیث در مورد

باقر علیه السلام در مورد فرمودند:

مَن اَتَمَّ رُکوعَهُ لَم تَدخُلهُ وَحشَهٌ فی القَبر.

هر که رکوع ش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید.

(کافی(ط-ال یه) ج ۳، ص ۳۲۱، ح ۷)

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت, حدیث درباره خواندن

حدیث در مورد

حدیثی از گرامی (ص) در مورد :

از آداب ( اولیه ) دین است، و آن مایه خشنودی خدا ، و راه و روش ان الهی است. (بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۳۱ )

حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد ,حدیث درباره

مجموعه احادیث درمورد

حدیثی از رضا علیه السلام در مورد :

ان الصلوه احسن صوره خلقها الله
به درستی نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.
( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۵۰ )

حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد

إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ

به درستی که از هر کار قبیح و نابایستی باز میدارد.

یعنی حقیقت ، شخص گزار را اصلاح می کند و از آلوده شدن به اء و مُنکَر باز میدارد.

(سوره عنکبوت آیه ۴۵ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد خواندن

حضرت محمد (ص) در مورد فرمودند:

موقعیت در دین مانند موقعیت سر نسبت به بدن است.

(اثنی عشریه صفحه ۸ و ۹)

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث در مورد خواندن

حدیث در مورد از علی (ع)

حدیثی از علی علیه السلام در مورد :

فیما اوصی به المؤمنین (ع) عند وفاته : الصلوه، الصلوه، الصلوه
در آن چیزی که المومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد، این بود: ، ، .
( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۳ )

احادیث ,حدیث در مورد ,حدیث در مورد خواندن

حدیث در مورد از اکرم (ص)

اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

اَحَبُّ الاعمالِ اِلَی اللهِ الصَّلاهُ لِوَقتِها ثُمَّ بِرُّ الوالِدَین ثُمَّ الجِهادُ فی سَبیلِ اللهِ؛

بهترین کارها در نزد خدا به وقت است، آنگاه نیکی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا.

(نهج الفصاحه ص ۱۶۷ ، ح ۷۰)

حدیث در مورد ,مجموعه احادیث درمورد ,

حدیث در مورد اول وقت

صادق (ع) در مورد اهمیت اول وقت فرمودند:

افضل الاعمال الی الله الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله
بهترین اعمال نزد خداوند، اول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است.
( بحار الانوار، ج ۳، ص ۸۵ )

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث درباره اول وقت

حدیث در مورد از حضرت زهرا (س)

حدیثی از حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد :

فَجَعلَ اللهُ الایمانَ تَطهیراً لَکم مِنَ الشِّرکِ، وَ الصَّلاهَ تَنزیهاً لَکم عَن الکِبرِ؛
خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد، و را برای دوری از تکبر و خودخواهی.
(احتجاج(طبرسی) ج۱، ص)

حدیث در مورد , اول وقت,حدیث در مورد نخواندن

احادیث

حدیثی از (ص) در مورد اهمیت :

بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه
فاصله کفر و بندگی ترک است.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۳ )

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد از باقر (ع)

اهمیت در حدیثی از باقرعلیه السلام:

ستون دین است، مثل آن همانند ستون خیمه است که وقتی استوار باشد میخها و طنابها پابرجاست، و هرگاه ستون آن کج و ش ته شود هیچکدام از آنها استوار نمی مانند. (بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۳۴)

حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن,احادیث

مجموعه احادیث درمورد

(ص ) در مورد فرمودند :

اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه
ترین مردم ی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از خود کم کند، چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده، به صورت اوپرتاب می گردد.
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۶ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن,احادیث

حدیث در مورد از صادق (ع)

حدیدثی از صادق علیه السلام در مورد :

فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِیرِ کَفَضْلِ الْآخِرَهِ عَلَى الدُّنْیَا
فضیلت خواندن در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آ ت بر دنیاست.
(ثواب الاعمال ص ۳۶ – بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۷۹ ، ص ۳۵۹ ، ح )

حدیث در مورد خواندن,حدیث در مورد ,احادیث

حدیث در مورد

حضرت محمد (ص) فرمودند :

هیچ گاه وقت نمی رسد مگر اینکه فرشته ای در میان مردم ندا می دهد که : ای مردم بپاخیزید و با خود آتشهایی را که برافروخته اید خاموش کنید.

(بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۰۹ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت,احادیث

حدیث در مورد از حضرت محمد(ص)

(ص) فرمودند:

لا صلوه لمن لا یتم رکوعها و سجودها
ی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، ش پذیرفته نیست.

( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۳ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد خواندن,احادیث

حدیث در مورد اول وقت
صادق علیه السلام در مورد چگونگی خواندن فرمودند:

وقتی واجب میخوانی آنرا در وقت خودش چنان بخوان که گویا دیگر هرگز به موفق نمی شوی.

(محجه البیضاء جلد ۱ صفحه ۳۵۰ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت, حدیث درباره خواندن

حدیث در مورد نخواندن

حدیثی از (ص) در مورد :

من ترک صلوه لا یرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیا ونصرانیا او مجوسیا

ی که را ترک کند، در حالی که امید به پاداش ش ندارد و ازعذاب ترک نیز ترسناک نیست ، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یانصرانی ، یا مجوسی.

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد فواید ,احادیثی در مورد

حدیث در مورد فواید

صادق علیه السلام فرمودند:

ما یَمنَعُ اَحَدَکُم اِذا دَخَل عَلَیهِ غَمٌّ مِن غُمُومِ الدُّنیا اَن یَتَوَضَّاَ ثُمَّ یَدخُلَ مَسجِدَهُ وَ یَرکَعَ رَکعَتَینِ فَیَدعُوَ اللّه فیهِما؟ اَما سَمِعتَ اللّه یَقُولُ: «و َاستَعینوا بِالصَّبرِ وَ الصَّلاهِ»؟

چه چیز مانع مى شود که هر گاه بر یکى از شما غم و اندوه دنیایى رسید، وضو بگیرد و به سجده گاه خود رود و دو رکعت گزارد و در آن دعا کند؟ مگر نشنیده اى که خداوند مى فرماید: «از صبر و مدد بگیرید»؟

(تفسیر عیاشى ج ۱، ص ۴۳، ح)

حدیث در مورد فواید ,حدیث در مورد ,احادیثی در مورد

حدیث در مورد

حدیثی از علی علیه السلام در مورد :

هرگاه ی به می ایستد، حسودانه به او می نگرد، بخاطر آنکه می بیند رحمت خدا او را فراگرفته است.

(بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۰۷ )مشاهده متن کامل ...
ع فیلسوف حکیم ارد بزرگ پدر دیوار مهربانی
درخواست حذف اطلاعات
تصویری از پدر دیوارهای مهربانی فیلسوف انساندوست و جهانی کشورمان حکیم ارد بزرگ تقدیم می شود.

پدر دیوارهای مهربانی ، مبتکر دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، ایده دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کیست

از آدمیانی که انسانیت درون خویش را فراموش ساخته اند، بهراسید و بگریزید . حکیم ارد بزرگ

انسانیت به ما می گوید ، ارزش دیگران را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ

انسانیت که باشد ، سوء استفاده از دیگران گم می شود. حکیم ارد بزرگ

انسانیت ، در موسیقی و هنر براستی هویداست. حکیم ارد بزرگ

انسانیت ، صدقه ما به دیگران نیست، انسانیت نشان دهنده ارزش گوهر وجود ماست. حکیم ارد بزرگ

انسانیت را باید بزرگ داشت ، در غیر اینصورت پستی ، رذ و افات پادشاهی خواهند کرد . حکیم ارد بزرگ

انسانیت ستودنیست ، از منش مهربان درون خویش، آزرده مباش. حکیم ارد بزرگ

بزرگ زادگی ، تنها از آن انی است که انسانیت دارند . حکیم ارد بزرگ

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. حکیم ارد بزرگ

بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین فیلسوفان جهان ، همواره از مهر و انسانیت سخن گفته و می گویند. حکیم ارد بزرگ

بی سواد و یا باسواد ، هر چه هستی ... انسان باش . بی پول و یا دارا ، هر چه هستی ... انسان باش . کارگر ساده و یا دیوانسالار ، هر چه هستی ... انسان باش . انسان باش و بمان ... که جهان میزبان و شاد از وجود توست . حکیم ارد بزرگ

پدران و مادران فرهمند ، انسانیت درون خویش را در فرزندشان جاری می سازند. حکیم ارد بزرگ

تنها راه رسیدن به زندگی آبرومندانه ، پاسداشت حرمت دیگران و انسانیت است . حکیم ارد بزرگ

سخنان فلاسفه بزرگ جهان پیچیده نیست ، شیره سخن همه آن ها می شود مهربانی ، و انسانیت . حکیم ارد بزرگ

فلسفه چیست ؟ راه رسیدن به و انسانیت است . حکیم ارد بزرگ

فرزانگی ، بدون انسانیت ، ادعایی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ

کتاب سرخ ، پنجره ای است رو به سوی و انسانیت . حکیم ارد بزرگ

ی که در او انسانیت نیست ، براحتی جایگاه و زندگی دیگران را نابود می سازد. حکیم ارد بزرگ

ی که در او انسانیت موج می زند ، درباره دیگران به سادگی و تندی قضاوت نمی کند . حکیم ارد بزرگ

پدر دیوارهای مهربانی ، مبتکر دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، ایده دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کیست


دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، سرشت انسانی ما آدمیان را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود . حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم ا و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان پر است از ستارهای امید. حکیم ارد بزرگ

بر دیوارهای مهربانی ، جملات و سخنانی ننویسید که موجب نابودی عزت و شخصیت نیازمندمان شود در همه حال باید حرمت و جایگاه انسانی آنها را پاسداشت. حکیم ارد بزرگ

هنرمندان دیوار مهربانی را از یاد نبرند آنها با پرداختن به این کار نیکو می توانند در فرهنگ سازی آن نقشی بسزا داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

آموزگاران موضوع انشاء شاگردان خود را دیوار مهربانی قرار دهند تا ک ن و نوجوانان زندگی پاک اجتماعی را بیاموزند. زندگی بدون خشونت و سودجویی. حکیم ارد بزرگ

دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. حکیم ارد بزرگ

پدر دیوارهای مهربانی ، مبتکر دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد ، ایده دیوار مهربانی ، دیوار مهربانی از کیستمشاهده متن کامل ...
حدیث در مورد
درخواست حذف اطلاعات

باقر علیه السلام در مورد فرمودند:

مَن اَتَمَّ رُکوعَهُ لَم تَدخُلهُ وَحشَهٌ فی القَبر.

هر که رکوع ش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید.

(کافی(ط-ال یه) ج ۳، ص ۳۲۱، ح ۷)


حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت, حدیث درباره خواندن

حدیث در مورد

حدیثی از گرامی (ص) در مورد :

از آداب ( اولیه ) دین است، و آن مایه خشنودی خدا ، و راه و روش ان الهی است. (بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۳۱ )

حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد ,حدیث درباره

مجموعه احادیث درمورد

حدیثی از رضا علیه السلام در مورد :

ان الصلوه احسن صوره خلقها الله
به درستی نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.
( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۵۰ )

حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد

إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ

به درستی که از هر کار قبیح و نابایستی باز میدارد.

یعنی حقیقت ، شخص گزار را اصلاح می کند و از آلوده شدن به اء و مُنکَر باز میدارد.

(سوره عنکبوت آیه ۴۵ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد خواندن

حضرت محمد (ص) در مورد فرمودند:

موقعیت در دین مانند موقعیت سر نسبت به بدن است.

(اثنی عشریه صفحه ۸ و ۹)

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث در مورد خواندن

حدیث در مورد از علی (ع)

حدیثی از علی علیه السلام در مورد :

فیما اوصی به المؤمنین (ع) عند وفاته : الصلوه، الصلوه، الصلوه
در آن چیزی که المومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد، این بود: ، ، .
( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۳ )

احادیث ,حدیث در مورد ,حدیث در مورد خواندن

حدیث در مورد از اکرم (ص)

اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

اَحَبُّ الاعمالِ اِلَی اللهِ الصَّلاهُ لِوَقتِها ثُمَّ بِرُّ الوالِدَین ثُمَّ الجِهادُ فی سَبیلِ اللهِ؛

بهترین کارها در نزد خدا به وقت است، آنگاه نیکی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا.

(نهج الفصاحه ص ۱۶۷ ، ح ۷۰)

حدیث در مورد ,مجموعه احادیث درمورد ,

حدیث در مورد اول وقت

صادق (ع) در مورد اهمیت اول وقت فرمودند:

افضل الاعمال الی الله الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله
بهترین اعمال نزد خداوند، اول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است.
( بحار الانوار، ج ۳، ص ۸۵ )

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث درباره اول وقت

حدیث در مورد از حضرت زهرا (س)

حدیثی از حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد :

فَجَعلَ اللهُ الایمانَ تَطهیراً لَکم مِنَ الشِّرکِ، وَ الصَّلاهَ تَنزیهاً لَکم عَن الکِبرِ؛
خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد، و را برای دوری از تکبر و خودخواهی.
(احتجاج(طبرسی) ج۱، ص)

حدیث در مورد , اول وقت,حدیث در مورد نخواندن

احادیث

حدیثی از (ص) در مورد اهمیت :

بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه
فاصله کفر و بندگی ترک است.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۳ )

حدیث در مورد ,احادیث ,حدیث در مورد نخواندن

حدیث در مورد از باقر (ع)

اهمیت در حدیثی از باقرعلیه السلام:

ستون دین است، مثل آن همانند ستون خیمه است که وقتی استوار باشد میخها و طنابها پابرجاست، و هرگاه ستون آن کج و ش ته شود هیچکدام از آنها استوار نمی مانند. (بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۳۴)

حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن,احادیث

مجموعه احادیث درمورد

(ص ) در مورد فرمودند :

اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه
ترین مردم ی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از خود کم کند، چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده، به صورت اوپرتاب می گردد.
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۶ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد نخواندن,احادیث

حدیث در مورد از صادق (ع)

حدیدثی از صادق علیه السلام در مورد :

فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِیرِ کَفَضْلِ الْآخِرَهِ عَلَى الدُّنْیَا
فضیلت خواندن در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آ ت بر دنیاست.
(ثواب الاعمال ص ۳۶ – بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ۷۹ ، ص ۳۵۹ ، ح )

حدیث در مورد خواندن,حدیث در مورد ,احادیث

حدیث در مورد

حضرت محمد (ص) فرمودند :

هیچ گاه وقت نمی رسد مگر اینکه فرشته ای در میان مردم ندا می دهد که : ای مردم بپاخیزید و با خود آتشهایی را که برافروخته اید خاموش کنید.

(بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۰۹ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت,احادیث

حدیث در مورد از حضرت محمد(ص)

(ص) فرمودند:

لا صلوه لمن لا یتم رکوعها و سجودها
ی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، ش پذیرفته نیست.

( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۳ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد خواندن,احادیث

حدیث در مورد اول وقت
صادق علیه السلام در مورد چگونگی خواندن فرمودند:

وقتی واجب میخوانی آنرا در وقت خودش چنان بخوان که گویا دیگر هرگز به موفق نمی شوی.

(محجه البیضاء جلد ۱ صفحه ۳۵۰ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد اول وقت, حدیث درباره خواندن

حدیث در مورد نخواندن

حدیثی از (ص) در مورد :

من ترک صلوه لا یرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیا ونصرانیا او مجوسیا

ی که را ترک کند، در حالی که امید به پاداش ش ندارد و ازعذاب ترک نیز ترسناک نیست ، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یانصرانی ، یا مجوسی.

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳ )

حدیث در مورد ,حدیث در مورد فواید ,احادیثی در مورد

حدیث در مورد فواید

صادق علیه السلام فرمودند:

ما یَمنَعُ اَحَدَکُم اِذا دَخَل عَلَیهِ غَمٌّ مِن غُمُومِ الدُّنیا اَن یَتَوَضَّاَ ثُمَّ یَدخُلَ مَسجِدَهُ وَ یَرکَعَ رَکعَتَینِ فَیَدعُوَ اللّه فیهِما؟ اَما سَمِعتَ اللّه یَقُولُ: «و َاستَعینوا بِالصَّبرِ وَ الصَّلاهِ»؟

چه چیز مانع مى شود که هر گاه بر یکى از شما غم و اندوه دنیایى رسید، وضو بگیرد و به سجده گاه خود رود و دو رکعت گزارد و در آن دعا کند؟ مگر نشنیده اى که خداوند مى فرماید: «از صبر و مدد بگیرید»؟

(تفسیر عیاشى ج ۱، ص ۴۳، ح)

حدیث در مورد فواید ,حدیث در مورد ,احادیثی در مورد

حدیث در مورد

حدیثی از علی علیه السلام در مورد :

هرگاه ی به می ایستد، حسودانه به او می نگرد، بخاطر آنکه می بیند رحمت خدا او را فراگرفته است.

(بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۲۰۷ )مشاهده متن کامل ...
متن تبریک روز مرد 1396 | اس ام اس روز پدر 96
درخواست حذف اطلاعات

متن تبریک روز مرد 1396 | اس ام اس روز پدر 96

متن تبریک روز مرد 1396 | اس ام اس روز پدر 96

متن و اس ام اس تبریک روز مرد (پدر) سال 96

بابا جونمی ، عمرمی ، قلبمی دوستت دارم
به شما افتخار می کنم
امید که سایه شما تا ابد بر سر ما باشد
پدر جان روزت مبارک

اس ام اس تبریک روز پدر ,اس ام اس مخصوص روز پدر, اس ام اس روز پدر

فقط می توانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر جان نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است
بدان که برای من بهترینی
روز پدر مبارک باد

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟
روز مادر طلافروشی ها شلوغ می شه
اما روز پدر جوراب فروشی ها
می دونی شباهتشون چیه ؟
پول هر دو از جیب بابا میره

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدرم با صمیم قلب از تو تشکر میکنم
نه به خاطر اینکه به من محبت کردی و جوانمردیم آموختی
نه به خاطر اینکه راه و رسم مردانگیم آموختی
به خاطر اینکه با آن سیلی که به من زدی
عشق و صفا و م آموختی
پدر جان روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر نام تو تکیه گاه من است
روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

این اس ام اس جهت تبریک گفتن بچه های کوچک به باباشون هست
و برای بقیه سنین توصیه نمیشود حتی شما دوست عزیز :
بابای من بهترین بابای دنیاست هی
بابای من روی سر همه باباهاست هی

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

بابا دوست دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

بابای عزیزم
روز پدر رو بهت تبریک میگم
و صمیمانه بر دستای پینه بسته ات بوسه می زنم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر ای چراغ خونه مرد دریا مرد بارون
با تو زندگی یه باغه بی تو سرده مثل زندون
هر چی دارم از تو دارم تو بهار آرزوها
هنوزم اگه نگیری دستامو می افتم از پا

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

ای تکیه گاه محکم من ای پدر جان
ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم
خدمت به تو در همه حال هست افتخارم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی
روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک می گم
روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

بابا دوستت دارم بابت تمام زحماتی که کشیدی دستانت را می بوسم و ممنونتم
روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر جان باش و با بودنت باعث بودن من باش
روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد
جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم
اما امشب همه جملات را فراموش کرده ام
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم پدرم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر عزیزم
از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد
این بال های پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

بابا جون
می دونم خیلی عذابت می دم ولی جوونیه و هزار جور شیطنت
شما به بزرگیه خودت ببخش و بدون که از تموم وجودم دوستت دارم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر جان
نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است
بدان که برای من بهترینی
روز پدر مبارک باد

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
روزت مبارک باباجون

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

چه ی می داند
در پس این چهره مهربان خستگیت را
پدرم دوستت دارم

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

ای پدر ای بهترین آهنگ زیبای غزل
ای پدر ای سرزمین پای و عشق زحل
ای پدر ای مهربان سر افراز زندگی
نام جاوید تو ماند بر زمین و زندگی
پدرعزیزم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدر جان ، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم
و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم
که فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم.
پدر جان عاشقانه دوستت دارم و دستانت را میبوسم..

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

پدرم تو معبد نوازشات
سجده های شکرمو جا میارم
غربت نگاه بارون زده امو
به طلوع دستای تو میسپارم
پدرعزیزم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

همسر مهربانم با وجود تو، مرا به الماس ستارگان نیازی نیست
این را به آسمان بگو. تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی .
روزت مبارک باد.

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود
برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود
ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود
پدرم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید.
روز پدر مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

نقش پدر در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد،
آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.
پدر عزیزم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که درد می کند شب و روز
به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد
پدرم روزت مبارک

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدر

مهربان ترین بابای دنیا
صادقانه دوستت داریم و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنیم.

اس ام اس های روز پدر, جملات زیبا روز پدرمشاهده متن کامل ...
بیوگرافی حدیث فولادوند تصاویر حدیث فولادوند
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


حدیث فولادوند (متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

حدیث فولادوند
نام اصلی : حدیث فولادوند
زمینه فعالیت :  بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر
تولد : ۲۰ دی ۱۳۵۶
محل تولد : شیراز
محل زندگی: تهران
پیشه : بازیگری
سال های فعالیت : از ۱۳۷۸ تاکنون
همسر  : رامبد شکر  
مدرک تحصیلی : کاردانی معماری

 

تصاویر حدیث فولادوند, ع های حدیث فولادوند

 حدیث فولادوند بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

 

حدیث فولادوند (متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

زندگی هنری حدیث فولادوند
حدیث فولادوند فعالیت هنری را از کودکی آغاز کرد، در دوازده سالگی زیر نظر گلاب آدینه آموزش دید و در نمایش «گل های دوستی» روی صحنه رفت. وی برای اولین بار نقش کوتاهی را در دست های آلوده به کارگردانی سیروس الوند بازی کرد و بدین ترتیب اولین حضورش را در سینما در سال ۱۳۷۸ اعلام نمود. او که پس از گرایش به هنرهای مختلف از جمله موسیقی و نقاشی اکنون خود را در بازیگری موفق می دید یک سال بعد از اولین تجربه خود، در سینمایی مارال به کارگردانی مهدی صباغ زاده هنرنمایی کرد.

همچنین درخشش فولادوند در تلویزیون با بازی در سریال تلویزیونی سریال گمگشته آغاز شد. او هم چنین در مجموعه های تلویزیونی سال های خا تری، دیوار شیشه ای، معصومیت از دست رفته بازی کرده است. وی علاوه بر آن در نمایش مده آ نیز نقش آفرینی نموده است. حدیث فولادوند در سال ۱۳۸۹ به ازدواج رامبد شکر درآمد.

در حال حاضر حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکر در شمال ایران و در شهر ساری زندگی می کنند. آنها یک بوتیک لباس های مجلسی نه هم در این شهر دارند.

حدیث فولادوند تا کنون بازی های قابل قبولی ارائه داده و باعث مطرح شدن وی بین مخاطبان تلویزیون و سینما شده است. فولادوند در اوایل بازیگری در سینما بیشتر در ژانرهای درام، جدی و اجتماعی ظاهر می شد و داشت به ستارهٔ آن روزها تبدیل می شد. با اکران های غزل، همکلاس، رز زرد و کما، بر سر زبان ها افتاد. اما با بازی در شاخه گلی برای عروس مسیر بازیگری را تغییر داد و در های کمدی دیگری مثل کلاهی برای باران، چشمک، افراطی ها، داماد خج ی، ان خیابان جردن حضور پیدا کرد. گویا خودش عرصه طنز را ترجیح داد. اما در تلویزیون روند گذشته را ادامه داد و در های تلویزیونی و تله های زیادی که مظمون اجتماعی داشتند ایفای نقش کرد. فولادوند در آثار داود میرباقری همیشه خوش درخشید. اولین همکاری اش با میرباقری در مسافر ری بود. نقش کوتاهی را داشت. در نقش دختری به نام ستاره بود. در سریال معصومیت ازدست رفته و با بازی در نقش رباب که نقش های اصلی و محوری سریال بود، بار دیگر در تلویزیون درخشید. بازی روان و باو ذیری در این سریال داشت که در ذهن مخاطبان خواد ماند. در پروژه مختارنامه هم با بازی در نقش راحله همسر ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی، بار دیگر جلوی دوربین میرباقری رفت. وی هم اکنون در جدیدش «تتل و راز صندوقچه» بازی می کند که ع های منتشرشده از گریم عجیبش در این گواه این است که در ژانر کودک می باشد. 

زندگینامه،بیوگرافی حدیث فولادوند

حدیث فولادوند  متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز

 

  حدیث فولادوند و رامبد شکرآبی در بسیاری از ها مشترک هستند و همبازی بودند. ازدواج این زوج هنری، در فضای مجازی و اینترنت، خبرساز شد و در بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها از ازدواج ناگهانی این دو بازیگر مطرح حرف زده می شد. فولادوند ان خیابان جردن را در نوبت اکران دارد که بزودی اکران می شود.

برخی بازی فولادوند در هدف اصلی را ضعیف میدانند و از او انتقاد د. در کل هدف اصلی نتوانست مخاطبان را راضی نگهدارد و ضعیفی فقط به بازی بازیگران نبود. بلکه نامه و کارگردانی هم به این امر مربوط می شد.

 

تصاویر حدیث فولادوند و همسرش, ع های حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکر آبی

 

قسمتی ار گفتگو با حدیث فولادوند و همسرش رامبد رامبد شکر

 

آقای شکرآبی! حدیث فولادوند چه ویژگی هایی داشت که او را به عنوان شریک زندگی تان انتخاب کردید؟

همان طور که حدیث گفت عشق و علاقه ای که بین ما وجود داشت و شناختی که از یکدیگر به دست آورده بودیم باعث شد به انتخاب یکدیگر پاسخ مثبت بدهیم. البته بعد از داستان عشق و علاقه به تفاهم اخلاقی رسیدیم و فهمیدیم که می توانیم با هم زیر یک سقف زندگی کنیم و مشکلات را با یکدیگر حل و فصل کنیم. همه این نکات باعث ازدواج من و حدیث شد.

به نظر شما حدیث فولادوند همسر آرام و صبوری است؟
بله. صددرصد همین طور است. بالا ه زندگی با رامبد شکرآبی صبوری بسیاری می خواهد [می خندد]. من مجموعه ای از صفات خوب را در حدیث دیدم. صفاتی که مکمل شخصیت من خواهد بود. اگرچه نمی توان هر خصوصیت اخلاقی را تک به تک توضیح داد، اما در کلیت من و حدیث کامل کننده یکدیگر هستیم، اما بیشتر از همه اینها صبر و صداقت حدیث دوست داشتنی است.

فولادوند: البته من کلا شخصیت آرامی دارم، اما بعضی وقت ها به شدت شیطنت هایم اوج می گیرد و مدام حرف می زنم.

وقتی از خانواده بازیگران در مورد مشکلات و دغدغه های زندگی شان می پرسیم آنها رضایت کاملی از وضعیت زندگی خود ندارند، حالا شما که هر دو در این عرصه فعال هستید چقدر با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنید؟
فولادوند: چون من و رامبد همکار هستیم فشار های کاری یکدیگر را به خوبی درک می کنیم. برخی اوقات رامبد نامه ای را می خواند و آن را دوست ندارد و دچار چالش می شود یا سر کار از چیزی ناراحت می شود. من هم دقیقا چون این احساسات را تجربه کرده ام، می دانم که او چه می گوید و کاملا او را درک می کنم. در ابتدا سعی می کنم او را آرام کنم، چون طبق شناختی که از او دارم می دانم که باید اول از همه آرامش داشته باشد تا بتواند براحتی و درست تصمیم بگیرد.

شکرآبی: بله چون هیچ آدمی نمی تواند در عصبانیت تصمیم بگیرد. به نظر من مهم ترین اتفاق در ازدواج ما تفاهم بوده است. چون هر دو در یک حرفه فعالیت می کنیم براحتی مشکلات کاری یکدیگر را درک می کنیم؛ در صورتی که اگر یکی از ما در این حرفه فعالیت نداشت، شاید قدری این درک سخت تر می شد، اما در حال حاضر هر دو ما با این روند کار آشنایی کامل داریم و فکر می کنم در زندگی مشترک این امر بسیار مهم است؛ چراکه شاید به خاطر این کار شب ها دیر به منزل بروم یا در شهرستان بازی داشته باشم و مسائلی از این قبیل... .

چرا شما را بیشتر در نقش های منفی یا در نقش یک فرد ناامید و مایوس می بینیم؟
شکرآبی: البته من هم در نقش های مثبت و هم منفی کار کرده ام، اما اصولا نقش هایی که به من پیشنهاد شده و من بیشتر با آنها ارتباط برقرار کرده ام و از آنها خوشم آمده آدم های خوبی بوده اند که مورد ظلم قرار گرفته اند و عصیان کرده اند و به جایی رسیده اند که باید فریاد بزنند و حقشان را به روش خود ـ که اشتباه است ـ بگیرند.

فولادوند: البته نقش های منفی ای داشته که بعدا متنبه شده و در آ آدم خوبی شده است.

شکرآبی: البته مردم هم در پذیرش و درک هر شخصیتی از بازیگر بسیار فهیم برخورد می کنند و متوجه هستند که نقش یک بازیگر متعلق به خود بازیگر نیست.

 احساس شما بعد از ازدواج از این که همسرتان در کاری با شما همبازی است، چیست.
فولادوند: البته در نوع بازی و حسی که من در نقش دارم نمی توان گفت تاثیر دارد، اما وقتی فکر می کنم که همسرم در محل کارم کنار من است، راحت تر بازی می کنم و احساس امنیت بسیاری دارم. به بیان دیگر می توان گفت هوایم را در محل کارم دارد و من این ح را دوست دارم.

تا به حال با یکدیگر دعوا هم کرده اید؟
شکرآبی: نه به آن صورت. ممکن است بین ما اختلافی پیش بیاید و قطعا این اختلافات در میان اغلب زن و شوهرها وجود دارد؛ چون من تجربه ازدواج را فقط یک بار داشته ام [می خندد]. نمی خواهم خودمان را چشم بزنم یا از خودمان تعریف و تمجید کنم، اما مساله ای که وجود دارد و دوستان و نزدیکان می گویند این است که ازدواج ما را اتفاق خوبی می دانند. این را هم در نظر بگیرید که ما تازه اول راهیم. من دوستانی را می بینم که بعد از 20 سال زندگی مشترک از هم جدا شده اند.

فولادوند: رامبد در همه حال سعی می کند رعایت مرا د و من هم تا جایی که امکان داشته باشد رعایت حال او را می کنم [می خندد]، اما اگر بخواهم جدی بگویم رامبد نیمه گمشده زندگی من بود که به او رسیدم.  

تصاویر حدیث فولادوند و همسرش, ع های حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 

در منزل عصبانی هم می شوید؟
شکرآبی: در منزل... .

بگذارید خانم فولادوند بگوید.

فولادوند: هیچ وقت ندیده ام که رامبد خیلی عصبانی بشود. من دیر عصبانی می شوم اما اگر بشوم خیلی بد عصبانی می شوم.

منتقد کارهای یکدیگر هم هستید؟
فولادوند: بله بسیار.

شکرآبی: زندگی حرفه ای ما از زندگی شخصی مان تفکیک شده است. در انتخاب کارهایمان از یکدیگر راهنمایی می گیریم و زور و اجبار در زندگی مان معنایی ندارد که اگر من شریک زندگی توام باید این کار را انجام دهی و یا من دلم نمی خواهد که چنین و چنان کنی... هیچ وقت به این شکل نبوده است. ما در همه چیز شریک زندگی هم هستیم و این شریک بودن شناخت ما را نسبت به هم بیشتر می کند.

پس تعریف شما از زندگی مشترک هم همین است.
شکرآبی: بله. البته من به آرامش بعد از ازدواج هم خیلی اعتقاد دارم. خیلی ها به من گفتند که شیطنت هایت کم شده است. در حال حاضر آرام تر قدم برمی دارم تا قبل از ازدواج که به سرعت روی پنجه راه می رفتم. پس از ازدواج دیگر سر به هوا نیستم.

فولادوند: من فکر می کنم اتفاق خوبی که بعد از ازدواج برایم افتاده این است که قبلا هر کاری که دوست داشتیم انجام می دادیم، اما الان اول فکر می کنیم بعد م و بعد آن کاری را که دوست داریم انجام می دهیم؛ با این تفاوت که تفکری در پس این کار نهفته است. رامبد هم همیشه ارزی و تجربه های خودش را از کاری به من می گوید، اما در نهایت تشخیص آ با خود من است.

شکرآبی: به خاطر خیلی از مسائل. آب و هوای معتدل، عدم ترافیک، بهار زیبا، پاییز و زمستان بسیار خوب و... ما اهل شمال نیستیم، اما مردم آنجا نیز ما را به خوبی پذیرفته اند. از مزیت های دیگر این شهر مسیر بسیار نزدیک آن به تهران است.

 تصاویرجدید حدیث فولادوند,حدیث فولادوند  حدیث فولادوند

 

  هایی که حدیث فولادوند در آنها به ایفای نقش پرداخته است

  سینمایی

 

سال سینمایی کارگردان
۱۳۸۹ داماد خج ی آرش معیریان
۱۳۸۹ ان خیابان جردن وحید ی
۱۳۸۸ افراطی ها ( ) جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۶ چشمک ( ) جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۶ شب حورا شهاب ملت خواه
۱۳۸۵ کلاهی برای باران مسعود نو
۱۳۸۴ گاهی واقعی رامین لباسچی
۱۳۸۴ هدف اصلی قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۳ شاخه گلی برای عروس قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۲ آقا ( ) امید ب ار
۱۳۸۲ تب ( ) رضا کریمی
۱۳۸۲ فریاد در شب کریم رجبی
۱۳۸۲ کما ( ) آرش معیریان
۱۳۸۱ رز زرد ( ) داریوش فرهنگ
۱۳۸۰ هم کلاس ( ۱۳۸۰) سعید خورشیدیان
۱۳۸۰ غزل ( ۱۳۸۰) محمدرضا زهت
۱۳۷۹ مسافر ری سید داود میرباقری
۱۳۷۹ مارال ( ) مهدی صباغ زاده
۱۳۷۸ دست های آلوده ( ) سیروس الوند
  
   مجموعه تلویزیونی
سال مجموعه تلویزیونی کارگردان
۱۳۹۲ معمای شاه محمدرضا ورزی
۱۳۸۵ مختارنامه (مجموعه تلویزیونی) داوود میرباقری
۱۳۸۴ گارد ساحلی (مجموعه تلویزیونی) محسن شاه محمدی
۱۳۸۳ شب عقرب مسعود آب پرور
۱۳۸۱ معصومیت از دست رفته داوود میرباقری
۱۳۸۰ گمگشته رامبد جوان
۱۳۸۰ دیوار شیشه ای  
۱۳۷۸ سال های خا تری  
   

زندگینامه،بیوگرافی حدیث فولادوند

تصاویر حدیث فولادوند

  تله     
سال تله کارگردان
۱۳۹۱ بازی سرنوشت سعید عباسی
۱۳۹۰ پسر آسمانی رضا قهرمانی
۱۳۸۹ تصادف ممنوع حجت ذیجودی
۱۳۸۸ خاطره مهدی برقعی
۱۳۸۸ انتظار حامد غلامی
۱۳۸۸ شمارش مع محسن ربیعی
۱۳۸۸ راه احمد رضائیان
۱۳۸۸ کارد و پنیر محمود معظمی
۱۳۸۸ ماهرخ حمیدرضا حافظی
۱۳۸۸ غریبه ای در شهر جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۷ ساعت سوخته مجتبی اسدی پور
۱۳۸۶ بوی گندم  
۱۳۸۶ حنابندان قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۶ میراث ( ۱۳۸۶) حسین زینعلی
۱۳۸۶ بازگشت علی
۱۳۸۶ بن بست رضا شالچی
۱۳۸۶ جستجو علی درخشی
۱۳۸۶ گوشه نشینان سیروس مقدم
۱۳۸۵ عطر نفت علی بیابانی
۱۳۸۵ سایه های سرد مرتضی افضلی
۱۳۸۵ بوی گل سربی مهدی علمی نیا
۱۳۸۵ مسلخ عشق محمد نصیری
۱۳۸۴ عروس کوهستان یوسف سیدمهدوی
۱۳۸۰ ستاره خاموش محسن شاه محمدی

 

 تصاویرجدید حدیث فولادوند,حدیث فولادوند

ع های حدیث فولادوند

 

گردآوی:بخش سرگرمی بیتوته

 

منابع:

wikipedia.org

pec.ir

jamejamonline.ir

از بازیگران بیشتر بدانید

 • باانصاف، راش های جدید حدیث فولادوند را بازگرداند!
 • مشکلات بازی در نقش «فوزیه» از زبان حدیث فولادوند
 • ع ی جدید از گریم حدیث فولادوند در نقش همسر شاه
 • گریم متفاوت حدیث فولادوند +ع
 • «معمای شاه» روایت بیطرفانه تاریخ
 • حدیث فولادوند و رامبد شکرآبی از ازدواجشان می گویند(+ع )
مشاهده متن کامل ...
بیوگرافی حدیث فولادوند تصاویر حدیث فولادوند
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


حدیث فولادوند (متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

حدیث فولادوند
نام اصلی : حدیث فولادوند
زمینه فعالیت :  بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر
تولد : ۲۰ دی ۱۳۵۶
محل تولد : شیراز
محل زندگی: تهران
پیشه : بازیگری
سال های فعالیت : از ۱۳۷۸ تاکنون
همسر  : رامبد شکر  
مدرک تحصیلی : کاردانی معماری

 

تصاویر حدیث فولادوند, ع های حدیث فولادوند

 حدیث فولادوند بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر

 

حدیث فولادوند (متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است.

زندگی هنری حدیث فولادوند
حدیث فولادوند فعالیت هنری را از کودکی آغاز کرد، در دوازده سالگی زیر نظر گلاب آدینه آموزش دید و در نمایش «گل های دوستی» روی صحنه رفت. وی برای اولین بار نقش کوتاهی را در دست های آلوده به کارگردانی سیروس الوند بازی کرد و بدین ترتیب اولین حضورش را در سینما در سال ۱۳۷۸ اعلام نمود. او که پس از گرایش به هنرهای مختلف از جمله موسیقی و نقاشی اکنون خود را در بازیگری موفق می دید یک سال بعد از اولین تجربه خود، در سینمایی مارال به کارگردانی مهدی صباغ زاده هنرنمایی کرد.

همچنین درخشش فولادوند در تلویزیون با بازی در سریال تلویزیونی سریال گمگشته آغاز شد. او هم چنین در مجموعه های تلویزیونی سال های خا تری، دیوار شیشه ای، معصومیت از دست رفته بازی کرده است. وی علاوه بر آن در نمایش مده آ نیز نقش آفرینی نموده است. حدیث فولادوند در سال ۱۳۸۹ به ازدواج رامبد شکر درآمد.

در حال حاضر حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکر در شمال ایران و در شهر ساری زندگی می کنند. آنها یک بوتیک لباس های مجلسی نه هم در این شهر دارند.

حدیث فولادوند تا کنون بازی های قابل قبولی ارائه داده و باعث مطرح شدن وی بین مخاطبان تلویزیون و سینما شده است. فولادوند در اوایل بازیگری در سینما بیشتر در ژانرهای درام، جدی و اجتماعی ظاهر می شد و داشت به ستارهٔ آن روزها تبدیل می شد. با اکران های غزل، همکلاس، رز زرد و کما، بر سر زبان ها افتاد. اما با بازی در شاخه گلی برای عروس مسیر بازیگری را تغییر داد و در های کمدی دیگری مثل کلاهی برای باران، چشمک، افراطی ها، داماد خج ی، ان خیابان جردن حضور پیدا کرد. گویا خودش عرصه طنز را ترجیح داد. اما در تلویزیون روند گذشته را ادامه داد و در های تلویزیونی و تله های زیادی که مظمون اجتماعی داشتند ایفای نقش کرد. فولادوند در آثار داود میرباقری همیشه خوش درخشید. اولین همکاری اش با میرباقری در مسافر ری بود. نقش کوتاهی را داشت. در نقش دختری به نام ستاره بود. در سریال معصومیت ازدست رفته و با بازی در نقش رباب که نقش های اصلی و محوری سریال بود، بار دیگر در تلویزیون درخشید. بازی روان و باو ذیری در این سریال داشت که در ذهن مخاطبان خواد ماند. در پروژه مختارنامه هم با بازی در نقش راحله همسر ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی، بار دیگر جلوی دوربین میرباقری رفت. وی هم اکنون در جدیدش «تتل و راز صندوقچه» بازی می کند که ع های منتشرشده از گریم عجیبش در این گواه این است که در ژانر کودک می باشد. 

زندگینامه،بیوگرافی حدیث فولادوند

حدیث فولادوند  متولد ۲۰ دی ۱۳۵۶ در شیراز

 

  حدیث فولادوند و رامبد شکرآبی در بسیاری از ها مشترک هستند و همبازی بودند. ازدواج این زوج هنری، در فضای مجازی و اینترنت، خبرساز شد و در بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها از ازدواج ناگهانی این دو بازیگر مطرح حرف زده می شد. فولادوند ان خیابان جردن را در نوبت اکران دارد که بزودی اکران می شود.

برخی بازی فولادوند در هدف اصلی را ضعیف میدانند و از او انتقاد د. در کل هدف اصلی نتوانست مخاطبان را راضی نگهدارد و ضعیفی فقط به بازی بازیگران نبود. بلکه نامه و کارگردانی هم به این امر مربوط می شد.

 

تصاویر حدیث فولادوند و همسرش, ع های حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکر آبی

 

قسمتی ار گفتگو با حدیث فولادوند و همسرش رامبد رامبد شکر

 

آقای شکرآبی! حدیث فولادوند چه ویژگی هایی داشت که او را به عنوان شریک زندگی تان انتخاب کردید؟

همان طور که حدیث گفت عشق و علاقه ای که بین ما وجود داشت و شناختی که از یکدیگر به دست آورده بودیم باعث شد به انتخاب یکدیگر پاسخ مثبت بدهیم. البته بعد از داستان عشق و علاقه به تفاهم اخلاقی رسیدیم و فهمیدیم که می توانیم با هم زیر یک سقف زندگی کنیم و مشکلات را با یکدیگر حل و فصل کنیم. همه این نکات باعث ازدواج من و حدیث شد.

به نظر شما حدیث فولادوند همسر آرام و صبوری است؟
بله. صددرصد همین طور است. بالا ه زندگی با رامبد شکرآبی صبوری بسیاری می خواهد [می خندد]. من مجموعه ای از صفات خوب را در حدیث دیدم. صفاتی که مکمل شخصیت من خواهد بود. اگرچه نمی توان هر خصوصیت اخلاقی را تک به تک توضیح داد، اما در کلیت من و حدیث کامل کننده یکدیگر هستیم، اما بیشتر از همه اینها صبر و صداقت حدیث دوست داشتنی است.

فولادوند: البته من کلا شخصیت آرامی دارم، اما بعضی وقت ها به شدت شیطنت هایم اوج می گیرد و مدام حرف می زنم.

وقتی از خانواده بازیگران در مورد مشکلات و دغدغه های زندگی شان می پرسیم آنها رضایت کاملی از وضعیت زندگی خود ندارند، حالا شما که هر دو در این عرصه فعال هستید چقدر با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنید؟
فولادوند: چون من و رامبد همکار هستیم فشار های کاری یکدیگر را به خوبی درک می کنیم. برخی اوقات رامبد نامه ای را می خواند و آن را دوست ندارد و دچار چالش می شود یا سر کار از چیزی ناراحت می شود. من هم دقیقا چون این احساسات را تجربه کرده ام، می دانم که او چه می گوید و کاملا او را درک می کنم. در ابتدا سعی می کنم او را آرام کنم، چون طبق شناختی که از او دارم می دانم که باید اول از همه آرامش داشته باشد تا بتواند براحتی و درست تصمیم بگیرد.

شکرآبی: بله چون هیچ آدمی نمی تواند در عصبانیت تصمیم بگیرد. به نظر من مهم ترین اتفاق در ازدواج ما تفاهم بوده است. چون هر دو در یک حرفه فعالیت می کنیم براحتی مشکلات کاری یکدیگر را درک می کنیم؛ در صورتی که اگر یکی از ما در این حرفه فعالیت نداشت، شاید قدری این درک سخت تر می شد، اما در حال حاضر هر دو ما با این روند کار آشنایی کامل داریم و فکر می کنم در زندگی مشترک این امر بسیار مهم است؛ چراکه شاید به خاطر این کار شب ها دیر به منزل بروم یا در شهرستان بازی داشته باشم و مسائلی از این قبیل... .

چرا شما را بیشتر در نقش های منفی یا در نقش یک فرد ناامید و مایوس می بینیم؟
شکرآبی: البته من هم در نقش های مثبت و هم منفی کار کرده ام، اما اصولا نقش هایی که به من پیشنهاد شده و من بیشتر با آنها ارتباط برقرار کرده ام و از آنها خوشم آمده آدم های خوبی بوده اند که مورد ظلم قرار گرفته اند و عصیان کرده اند و به جایی رسیده اند که باید فریاد بزنند و حقشان را به روش خود ـ که اشتباه است ـ بگیرند.

فولادوند: البته نقش های منفی ای داشته که بعدا متنبه شده و در آ آدم خوبی شده است.

شکرآبی: البته مردم هم در پذیرش و درک هر شخصیتی از بازیگر بسیار فهیم برخورد می کنند و متوجه هستند که نقش یک بازیگر متعلق به خود بازیگر نیست.

 احساس شما بعد از ازدواج از این که همسرتان در کاری با شما همبازی است، چیست.
فولادوند: البته در نوع بازی و حسی که من در نقش دارم نمی توان گفت تاثیر دارد، اما وقتی فکر می کنم که همسرم در محل کارم کنار من است، راحت تر بازی می کنم و احساس امنیت بسیاری دارم. به بیان دیگر می توان گفت هوایم را در محل کارم دارد و من این ح را دوست دارم.

تا به حال با یکدیگر دعوا هم کرده اید؟
شکرآبی: نه به آن صورت. ممکن است بین ما اختلافی پیش بیاید و قطعا این اختلافات در میان اغلب زن و شوهرها وجود دارد؛ چون من تجربه ازدواج را فقط یک بار داشته ام [می خندد]. نمی خواهم خودمان را چشم بزنم یا از خودمان تعریف و تمجید کنم، اما مساله ای که وجود دارد و دوستان و نزدیکان می گویند این است که ازدواج ما را اتفاق خوبی می دانند. این را هم در نظر بگیرید که ما تازه اول راهیم. من دوستانی را می بینم که بعد از 20 سال زندگی مشترک از هم جدا شده اند.

فولادوند: رامبد در همه حال سعی می کند رعایت مرا د و من هم تا جایی که امکان داشته باشد رعایت حال او را می کنم [می خندد]، اما اگر بخواهم جدی بگویم رامبد نیمه گمشده زندگی من بود که به او رسیدم.  

تصاویر حدیث فولادوند و همسرش, ع های حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 حدیث فولادوند و رامبد شکر آبی

 

در منزل عصبانی هم می شوید؟
شکرآبی: در منزل... .

بگذارید خانم فولادوند بگوید.

فولادوند: هیچ وقت ندیده ام که رامبد خیلی عصبانی بشود. من دیر عصبانی می شوم اما اگر بشوم خیلی بد عصبانی می شوم.

منتقد کارهای یکدیگر هم هستید؟
فولادوند: بله بسیار.

شکرآبی: زندگی حرفه ای ما از زندگی شخصی مان تفکیک شده است. در انتخاب کارهایمان از یکدیگر راهنمایی می گیریم و زور و اجبار در زندگی مان معنایی ندارد که اگر من شریک زندگی توام باید این کار را انجام دهی و یا من دلم نمی خواهد که چنین و چنان کنی... هیچ وقت به این شکل نبوده است. ما در همه چیز شریک زندگی هم هستیم و این شریک بودن شناخت ما را نسبت به هم بیشتر می کند.

پس تعریف شما از زندگی مشترک هم همین است.
شکرآبی: بله. البته من به آرامش بعد از ازدواج هم خیلی اعتقاد دارم. خیلی ها به من گفتند که شیطنت هایت کم شده است. در حال حاضر آرام تر قدم برمی دارم تا قبل از ازدواج که به سرعت روی پنجه راه می رفتم. پس از ازدواج دیگر سر به هوا نیستم.

فولادوند: من فکر می کنم اتفاق خوبی که بعد از ازدواج برایم افتاده این است که قبلا هر کاری که دوست داشتیم انجام می دادیم، اما الان اول فکر می کنیم بعد م و بعد آن کاری را که دوست داریم انجام می دهیم؛ با این تفاوت که تفکری در پس این کار نهفته است. رامبد هم همیشه ارزی و تجربه های خودش را از کاری به من می گوید، اما در نهایت تشخیص آ با خود من است.

شکرآبی: به خاطر خیلی از مسائل. آب و هوای معتدل، عدم ترافیک، بهار زیبا، پاییز و زمستان بسیار خوب و... ما اهل شمال نیستیم، اما مردم آنجا نیز ما را به خوبی پذیرفته اند. از مزیت های دیگر این شهر مسیر بسیار نزدیک آن به تهران است.

 تصاویرجدید حدیث فولادوند,حدیث فولادوند  حدیث فولادوند

 

  هایی که حدیث فولادوند در آنها به ایفای نقش پرداخته است

  سینمایی

 

سال سینمایی کارگردان
۱۳۸۹ داماد خج ی آرش معیریان
۱۳۸۹ ان خیابان جردن وحید ی
۱۳۸۸ افراطی ها ( ) جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۶ چشمک ( ) جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۶ شب حورا شهاب ملت خواه
۱۳۸۵ کلاهی برای باران مسعود نو
۱۳۸۴ گاهی واقعی رامین لباسچی
۱۳۸۴ هدف اصلی قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۳ شاخه گلی برای عروس قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۲ آقا ( ) امید ب ار
۱۳۸۲ تب ( ) رضا کریمی
۱۳۸۲ فریاد در شب کریم رجبی
۱۳۸۲ کما ( ) آرش معیریان
۱۳۸۱ رز زرد ( ) داریوش فرهنگ
۱۳۸۰ هم کلاس ( ۱۳۸۰) سعید خورشیدیان
۱۳۸۰ غزل ( ۱۳۸۰) محمدرضا زهت
۱۳۷۹ مسافر ری سید داود میرباقری
۱۳۷۹ مارال ( ) مهدی صباغ زاده
۱۳۷۸ دست های آلوده ( ) سیروس الوند
  
   مجموعه تلویزیونی
سال مجموعه تلویزیونی کارگردان
۱۳۹۲ معمای شاه محمدرضا ورزی
۱۳۸۵ مختارنامه (مجموعه تلویزیونی) داوود میرباقری
۱۳۸۴ گارد ساحلی (مجموعه تلویزیونی) محسن شاه محمدی
۱۳۸۳ شب عقرب مسعود آب پرور
۱۳۸۱ معصومیت از دست رفته داوود میرباقری
۱۳۸۰ گمگشته رامبد جوان
۱۳۸۰ دیوار شیشه ای  
۱۳۷۸ سال های خا تری  
   

زندگینامه،بیوگرافی حدیث فولادوند

تصاویر حدیث فولادوند

  تله     
سال تله کارگردان
۱۳۹۱ بازی سرنوشت سعید عباسی
۱۳۹۰ پسر آسمانی رضا قهرمانی
۱۳۸۹ تصادف ممنوع حجت ذیجودی
۱۳۸۸ خاطره مهدی برقعی
۱۳۸۸ انتظار حامد غلامی
۱۳۸۸ شمارش مع محسن ربیعی
۱۳۸۸ راه احمد رضائیان
۱۳۸۸ کارد و پنیر محمود معظمی
۱۳۸۸ ماهرخ حمیدرضا حافظی
۱۳۸۸ غریبه ای در شهر جهانگیر جهانگیری
۱۳۸۷ ساعت سوخته مجتبی اسدی پور
۱۳۸۶ بوی گندم  
۱۳۸۶ حنابندان قدرت الله صلح میرزایی
۱۳۸۶ میراث ( ۱۳۸۶) حسین زینعلی
۱۳۸۶ بازگشت علی
۱۳۸۶ بن بست رضا شالچی
۱۳۸۶ جستجو علی درخشی
۱۳۸۶ گوشه نشینان سیروس مقدم
۱۳۸۵ عطر نفت علی بیابانی
۱۳۸۵ سایه های سرد مرتضی افضلی
۱۳۸۵ بوی گل سربی مهدی علمی نیا
۱۳۸۵ مسلخ عشق محمد نصیری
۱۳۸۴ عروس کوهستان یوسف سیدمهدوی
۱۳۸۰ ستاره خاموش محسن شاه محمدی

 

 تصاویرجدید حدیث فولادوند,حدیث فولادوند

ع های حدیث فولادوند

 

گردآوی:بخش سرگرمی بیتوته

 

منابع:

wikipedia.org

pec.ir

jamejamonline.ir

از بازیگران بیشتر بدانید

 • باانصاف، راش های جدید حدیث فولادوند را بازگرداند!
 • مشکلات بازی در نقش «فوزیه» از زبان حدیث فولادوند
 • ع ی جدید از گریم حدیث فولادوند در نقش همسر شاه
 • گریم متفاوت حدیث فولادوند +ع
 • «معمای شاه» روایت بیطرفانه تاریخ
 • حدیث فولادوند و رامبد شکرآبی از ازدواجشان می گویند(+ع )[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شهادت هادی ع
درخواست حذف اطلاعات

احادیث هادی علیه السلام

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : مَن أطاعَ اللّه َ یُطاعُ ؛ حدیث

هادى علیه السلام :هر از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان برند .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : العُقوقُ یُعقِبُ القِلَّةَ و یُؤدِّی إلَى الذِّلَّةِ ؛ حدیث

هادى علیه السلام :عاقّ [والدین] ، نادارى در پى دارد و به خوارى مى کشاند .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : الغَضَبُ عَلى مَن لاتَملِکُ عَجزٌ و عَلى مَن تَملِکُ لَومٌ ؛ حدیث

هادى علیه السلام :خشم بر ى که اختیارش به دست تو نیست ، نشانه ناتوانى و بر آن که اختیارش به دست تو است ، مایه سرزنش است .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : مَن یَزرَع خَیرا یَحصُد غِبطَةً و مَن یَزرَع شَرّا یَحصُد نَدامَةً ؛ حدیث

هادى علیه السلام : هر که بذر خوبى بکارد ، شادمانى بدرود و هر که تخم بدى بیفشاند ، پشیمانى مى درود .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : مَن رَضِیَ عَن نَفسِهِ کَثُرَ السّاخِطونَ عَلَیهِ ؛ حدیث

هادى علیه السلام :آن که از خودش راضى شود ، ناراضیان از او فراوان شوند .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : إنَّمَا الأعیادُ أربَعَةٌ لِلشّیعَةِ : الفِطرُ و الأضحى و الغَدیرُ و الجُمُعَةُ ؛ حدیث

هادى علیه السلام :شیعیان فقط چهار عید دارند : فطر ، قربان ، غدیر و .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام به حمّاد رازى فرمودند : إذا أشکَلَ عَلَیکَ شَى ءٌ مِن أمرِ دینِکَ بِناحِیَتِکَ ، فَسَلْ عَن عَبدِ العَظیمِ بنِ عَبدِاللّه ِ الحَسَنِیِّ علیه السلام ؛ حدیث

هادى علیه السلام به حمّاد رازى فرمودند : هرگاه در قلمرو خود در کار دین به مشکلى دچار شدى ، آن را با عبد العظیم حسنى در میان بگذار .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام : مَرحَبا بِکَ یا أبَاالقاسِمِ أنتَ وَلِیُّنا حَقا ؛ حدیث

هادى علیه السلام :اى ابوالقاسم ! خوش آمدى ، تو حقیقتاً دوستدار ما هستى .

صفحه اختصاصی حدیث و آیات هادى علیه السلام به مردى از اهالى رى که به زیارت حسین علیه السلام رفته بود فرمودند : أما إنَّکَ لَو زُرتَ قَبرَ عَبدِالعَظیم عِندَکمُ لَکُنتَ کَمَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام ؛ حدیث

هادى علیه السلام به مردى از اهالى رى که به زیارت حسین علیه السلام رفته بود فرمودند : اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زیارت کنى ، چنان است که گویى حسین علیه السلام را زیارت کرده اى.

صفحه اختصاصی حدیث و آیات حضرت عبد العظیم علیه السلام از هادى علیه السلام چنین روایت مى کند :إنَّمَا اتَّخَذَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ إبراهِیمَ خَلیلاً لِکَثرَةِ صَلاتِهِ عَلى مُحَمَّدٍ و أهلِ بَیتِهِ علیهم السلام؛ حدیث

حضرت عبد العظیم علیه السلام از هادى علیه السلام چنین روایت مى کند :خداوند متعالی ، ابراهیم علیه السلام را دوست خود برگرفت ؛ زیرا او بر محمّد و اهل بیت او بسیار درود مى فرستاد .مشاهده متن کامل ...
کادوی روز مرد اس ام اس روز مرد
درخواست حذف اطلاعات

متن تبریک روز پدر و روز مرد
ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه و بدان مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. بهترینم، به پای همه خوبیهایت برایت خوب بودن، خوب ماندن و خوب دیدن را آرزو می کنم. روز مرد را به تو عزیزترینم تبریک می گویم.

62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

پدر جان ، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم. پدر جان عاشقانه دوستت دارم و دستانت را میبوسم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

میگن خداوند به هر ی به اندازه دلش داده ببین دل من چقدر بزرگه که خدا تو رو به من داده. نازنینم با تمام وجود دوستت دارم و مردانگی ات را می ستایم و به وجودت افتخار می کنم. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

زندگی و زیستن را در کنار تو دریافتم. مرد زندگی ام به اندازه تمام لحظه های زیستنت دوستت دارم. روز یکی شدن مان را به تو تبریک می گویم و از خدا می خواهم سالیان سال سایه ات بالای سرم باشد.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

لطیف ترین یاس های سپید ار در میان حریری هفت رنگ از ابریشم می پیچم و آن دسته گل را به غنچه هایی ازگل سرخ وزین کرده و تقدیمت می کنم . همسرم دوستت دارم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال هست افتخارم . پدرجان باش و با بودنت باعث بودن من باش.62 متن تبریک روز پدر مرد
من به تو دل دادم و به چشمان تو خندیدم . به تو پیوستم و تا ابد و تا همیشه دوستت دارم . روز مرد را با یک دنیا عشق به تو تبریک می گویم . امیدوارم شمع وجودت روشن و زندگی ات همیشه سبز باشد.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

همسر مهربانم با وجود تو، مرا به الماس ستارگان نیازی نیست، این را به آسمان بگو. تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی . روزت مبارک باد.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خی برایم تکیه گاه است … روزت مبارک .62 متن تبریک روز پدر مرد
متن تبریک روز پدر و روز مرد

همسفر زندگیم وجود نازنین تو بهانه زیستن است. تو زیباترین حضور عاشقانه در زندگی من هستی. عاشقانه و بی نهایت دوستت دارم، بیش از آنچه تصور کنی. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

خدای اطلسی ها با تو باشد/پناه بی ی ها با توباشد/تمام لحظه های خوب یک عمر/به جزء دلواپسی ها با تو باشد…..پدر عزیزم روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

صدها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید. روز پدر مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

نقش پدر در دلهاست و دیگری جای او را نمی گیرد، آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد. پدر عزیزم روزت مبارک62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

مهربان ترین بابای دنیاصادقانه دوستت داریم و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنیم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر خوبم به ذهنم س ام که غیر از تو به ی فکر نکنم، به چشمانم یاد داده ام که جز تو نبیند و در روز مرد هدیه ام برای تو قلبی است که تا ابد می تپد.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم یک شاخه گل ، یک دنیا مهربانی ، به تو که هم گلی و هم مهربانی . روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزمبا قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را، همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی، به مناسبت روز مرد تقدیمت می کنم.
62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

روز پدر بهانه است که بگوییم همیشه به داشتن پدری چون شما افتخار میکنیم و همیشه این جمله زیبای شما را به یاد دارم که گفتی هیچ وقت موفقیت بزرگی بدون پشتکار مقدور نیست. امیدوارم همیشه در زندگی موفق و شادکام باشید.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر عزیزمای کاش توان آن را داشتیم که از عرش تا فرش را برایت گلباران کنیم و بر دستان پر از مهر و عاطفه ات که مظهر عشق و ایثار است بوسه زنیم تو در تمام طول سالهای عمرمان و حتی در نبود مادرمان، همچون خورشیدی بر زندگیمان ت دی. روز پدر را با سبدی از گلهای یاس و نرگس تبریک می گوییم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

ای شبنم عشقت که زیباترین شبنمی بود که روی گلبرگ های قلبم نشست. بدان که تا وقتی شقایق هست دوستت دارم.روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم،برای چیدن ستاره های قلبت با سبدی پر از گلهای زیبا می آیم و گل ها را در باغچه دلت می کارم تا بدانی چقدر دوستت دارم . روز پدر مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم از وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد، شیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر عزیزتر از جانم، فرا رسیدن روز خوش یمن و مبارک پدر را تبریک میگویم و امیدوارم سایه مهر و محبت تو پیوسته بر سرم باشد و همیشه در پناه خداوند منان در کنار هم باشیم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم، عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کرم زندگی را در کنار تو آموختم. دلم را به تو بهترین امینم سپردم. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر عزیزم!زیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامش همه در کنار تو برایمان معنی پیدا کرده است. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر جانسحرگاهان که نسیم آیتی از پاک بودن را به گل ها هدیه میبخشد/به آن محراب پاکش آرزو برایت/خوب دیدن، خوب بودن، خوب ماندن را/با تمام وجودم دوستت دارم. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

تندیس جاودانه ایثار و فداکاری، پدر نازنینمبه کمال روح انسان، به حیات جسم ، به تمام دنیا، به صدای رعد و طوفان، به نسیم عهد و پیمان، به خدای جسم و روحم، به نگاه پر شکوهت، که تو را عاشقانه می پرستم. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر بزرگوارم،تو گرانمایه ترین تصویریمن اگر قاب تو باشم کافی است.امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشی و سایه بلندت همواره بر سر ما باشد.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم،همدم تنهایی ام، به وسعت قلب مهربانت دوستت دارم. روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

تقدیم به بهترین همسر دنیاهمسر عزیزم،هزاران شاخه گل را با تمامی وجود تقدیمت میکنم و به خاطر تمامی خوبیهایت بر دستانت بوسه میزنم و این روز را به همراه فرزندانمان به تو بهترینم تبریک میگویم.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

پدر عزیزمبه خاطر تمام خوبیهایی که در حق من کردی و به من بال و پر دادی و مرا بالنده کردی و با سوختن خود عشق و شور را در وجودم روشن کردی، با تمام وجودم و با تک تک سلولهایم دوستت دارم.
62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم، ای سربلند تر از هر فصل و ای باشکوه تر از هر ماه، تو را دوست دارم، تو را که زاده فصل سبز انتظاری. تویی که سلام و کلام و نگاهت همه بوی بهار میدهد و عشق هدیه میکند. عزیزم روزت مبارک62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسرعزیزم، یک باغ گلهای یاس و میخک ، یک دریا عشق و اشتیاق و پولک، یک حس پاک و یک قلب بی قرار و کوچک فقط می خواهد بگوید عزیزم روزت مبارک.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد
همسر عزیزم، از وقتی شریک زندگی ام شده ای، هر روز بیشتر از دیرروز دوستت دارم، وجود نازنینت بهترین تکیه گاه و مهربانیهایت بزرگترین دلیل برای زنده بودن من است.62 متن تبریک روز پدر مرد
متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم!نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را،نمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم.وجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستم.عزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بود.
متن روز پدر و روز مرد

متن روز پدر و روز مرد

همسر عزیزم!نمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم را،نمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستم.وجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستم.عزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بود.


متن تبریک روز پدر مرد

متن تبریک روز پدر مرد

متن تبریک روز پدر مرد

متن تبریک روز پدر مرد

متن تبریک روز پدر مرد

متن تبریک روز پدر مردای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

پدرم روزت مبارک

تبریک به ی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی

و… بسیار سخت است … پدرم روزت مبارک . . .
پدر عزیز

از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد

این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

روز پدر مبارک

پیام تبریک روز پدر

آفتاب مهربانی ،سایه ی تو بر سر من ،ای که در پای تو پیچید ،ساقه ی نیلوفر من. پدرم تو آفتاب زندگی ام هستی . آفت که امید وارم هیچگاه غروب نکند.

روز پدر مبارک

پیام تبریک روز پدر

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،

نه مرگ ،

نه ترس ،

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود پدرم ؛

پیام تبریک روز پدر

اگر بدانی

چه ی،کشتی زندگی را

از میان موج های سهمگین روزگار

به ساحل آرام رویاهایت

رسانده است؟

“پدرت” را می پرستی . . .

روز پدر مبارک

پیام تبریک روز پدر

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد

سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد

لبی که درد می کند شب و روز

به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد

پدرم روزت مبارک

پیام تبریک روز پدر

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود

برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است

در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

پدرم روزت مبارک

پدر ای وجودم از تو / قدرت و توان گرفته

ای که از دم نفسهات / هستی من جان گرفته

روز پدر مبارک

اس ام اس های تبریک روز پدر
3520 متن تبریک روز پدر مرد

شاعر می فرماید:

روز مرد است و عجب! کادوی ما نایاب است / گر چه این دُر گرانقدر همان جوراب! است

*************************

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با “زن” آغاز میشود و مردن با “مرد”…

روز مرد مبارک باد
*************************

مرد یعنی یک جهان بیچارگی ، یک بلای خانگی ، سایه پردردسر ، یک هیولای دوسر ، یک کویر بی گیاه ، زندگی با او تباه ، اسمانی بی فروغ هرچه میگوید دروغ شوره زاری بی علف ، عمر زن با او تلف. ( روزت مبارک )

*************************

روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم

روزت مبارک

*************************

وای روز مادر و روز پدر / جدم از ناراحتی آید به در

روز مادر یک النگو می دهم / زن دهد جوراب در روز پدر

تازه پول دومی را هم زمن / می ستاند از طریق گل پسر

قیمت جوراب من هم ل / از النگو هست قدری بیشتر !

*************************

چه ی میداند در پس این چهره مهربان خستگیت را

پدرم دوستت دارم

*************************

پدرم راه تمام زندگیست ، پدرم دلخوشی همیشگیست . روزت مبارک باباجون

*************************

پدر جان ، نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است ،

بدان که برای من بهترینی . روز پدر مبارک باد

*************************

بابا جون ، میدونم خیلی عذابت میدم ولی جوونیه و هزار جور شیطنت ،

شما به بزرگیه خودت ببخش و بدون که از تموم وجودم دوستت دارم

*************************

از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد

این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی

*************************

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد ،

جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

*************************

روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …

روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …

و اون گنجی یه که هر ی نمی تونه دارای اون باشه …

روز موجودی با محبت به نام پدر ..

پدر عزیزم روزت مبارک
click this bar to view the full image.
3521 متن تبریک روز پدر مرد

پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .
————————————————
روز پدر رو به بابای خوب دست و دلبازم تبریک میگم (هم اکنون نیازمند یاری سبز شما می باشیم)
————————————————
پدر ، نام تو تکیه گاه من است . روز پدر رو خدمت شما پدر عزیزم تبریک عرض میکنم .
————————————————
اگه یه مرد تو این دوره زمونه باشه اونم تویی
روز مرد مبارک.
————————————————
پدرم : منی که پدر شده ام می دانم چه رنجهایی برای من کشیدی. من می دانم که با چه سختی هایی نیازهای من را بر طرف کردی ، پدرم قسم به تمام روزهای سرد و گرم که برایم زحمت کشیدی دوستت دارم و خی برایم تکیه گاه است … روزت مبارک .
————————————————
علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت روز پدر مبارک
————————————————
روز مرد رو به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده تبریک میگم
روزت مبارک
————————————————
بابای عزیزم ، روز پدر رو بهت تبریک میگم و صمیمانه بر دستای پینه بسته ات بوسه می زنم .
————————————————
تبریک به ی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است
پدرم روزت مبارک
————————————————
میلاد مسعود اولین کوکب رخشان سپهر ولایت و ت
بر عاشقان و شیفتگان حضرتش مبارک.
————————————————
روز تولد حضرت علی تنها روز پدر نیست …
روز بزرگداشت مقام مردانگی و انسانیته …
و اون گنجی یه که هر ی نمی تونه دارای اون باشه …
روز موجودی با محبت به نام پدر ..
پدر عزیزم روزت مبارک
————————————————
پدرم
به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد
سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
لبی که درد می کند شب و روز
به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد
روزت مبارک
————————————————
مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرف
قبله را قبله نما/ آمده میر نجف
————————————————
میلاد مظهر علم و عزت و عد و سخاوت و شجاعت،
اسد الله الغالب، علی بن طالب، مبارک باد.
————————————————
زد عشق تو خیمه در دل ما
حل شد زتو جمله مشکل ما
با مهر علی و آل بسرشت
از روز ازل خدا دل ما

ولادت باسعادت مولای عاشقان، مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد.
————————————————
ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است
جان من، جانان من، روح و روان من علی لست
تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی
شکر لله حاصل عمر گران من علی است
————————————————
هر که شود داخل حصن حیدر
ایمن بود از عذاب روز م
جز مهر علی و آل چیزی نبود
سرمایه ی طوبا و بهشت و کوثر
————————————————
ای تو کعبه را نگین/ یا المؤمنین
ای تو خلقت را پدر/ وی خلائق را امین
کن نظر ز روی لطف/ به تمام پدران
روز سیزده رجب/ ای مؤمنان
————————————————
تقدیم به پدر حقیقیمان، زمان-ارواحُنا فِداه:
ای سفر کرده ی موعود بیا / که دلم در پی تو دربه در است
جان ناقابل این چشم به راه / برگ سبزی به تو، روز پدر است
————————————————
پدر ای چراغ خونه! مرد دریا، مرد بارون
با تو زندگی یه باغه، بی تو سرده مثل زندون
هر چی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزوها
هنوزم اگه نگیری، دستامو می افتم از پا
————————————————
ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان
ای نام زیبایت همیشه اعتبارم / خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم
————————————————

ولادت مولی الموحدین المومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه وفرا رسیدن روز پدر را خدمت شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم
مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
شرح مشکلات دیوان ابوالفرج رونی سفارش بیسکوکیک قلبی کیک کوکی با طرح قلب حمله جنگنده های سعودی به بیمارستان الثوره در الحدیده یمن دست کم ۴۶ کشته و زخمی نمونه متن های استشهاد محلی نکته ها و پندها حلوای نسیه listlistبرنامه آباد روستای اجرای برنامه پوستر روز ی مدارس اقلیت های مذهبی در ایران تقدیر و تشکر از نیت خیر خواهانه خانواده های گرامی پور علی برنامه ریزی برنامه ریزی تعیین فرایند برنامه ریزی ریزی فرایند درباره برنامه پاو وینت درباره پاو وینت درباره برنامه ساعت مچی نه پی تی m11900 ال یس چت alexischat آسیب شناسی عدم واکنش در برابر اهانت به ساحت رضا ع درمتینگ اهنگ خوب داری دل میبری ناظم وجنگ میبری سونو خونه هفته سزارین براش بود باید بستری گفته بود ع پیام ویژه هافبک استقلال پس از گ نی برابر ملوان ما بی شناسنامه نیستیم donald trump s inauguration gets the bad lip reading treatment فروش گردوی پکان گردوی سرشار از ویتامین آقای ی از وزارتخانه ات پایین بیا تا با هم راه برویم مجید واشقانی مجری تلویزیون شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.