پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 6 اندرز کوروش کبیر برای ب احترام
شش اندرز کوروش کبیر برای ب احترام
درخواست حذف اطلاعات
اندرز اول: تن­ پوشَت همواره آراسته باشد.

اندرز دوم : به هنگام گفتن سنجیده و به گاه شنفتن آرمیده باید بودن.

اندرز سوم: دروغ!!!

دروغ گفتن برای تحت تاثیر قرار دادن و یا جلب احترام دیگران نتیجه مع در بر خواهد داشت.هیچ راهی سریع­تر از دروغگویی برای از دست دادن احترام وجود ندارد، بخصوص زمانی که آن دروغگویی با حماقت همراه باشد. هر گاه در امری اطلاع کافی و وافی نداریم بهتر است به سادگی بگوییم "من در این مورد نظری نمی­توانم بدهم." یک انسان منصف و ژرف­ ش حقیقی، کاستی­ ها و ضعف­ های خود را می­ پذیرد. احترام واقعی ریشه در انصاف و ژرف­ شی انسان دارد. دروغ حجیم است اما حجم یک بوته روان به دست باد در برهوت بی­ برّ وجودهای بی­ریشه.

اندرز چهارم: فروتنی

اندرز پنجم: دانه­ های دوستی بکارید.

اندرز ششم: من نام یکان­ یکان افسران خود و پسران در شان را میدانم.مشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
در زمان کوروش کبیر زنی به نام پانته ا زیباترین زن جهان بود .
او همسر یکی از ان اشوری بود.
در جنگ, پانته ا اسیر میشود و به کوروش مشتاقانه خبر می اورند که زیباترین زن جهان اسیر ماست و میخواهیم او را به شما تقدیم نماییم .
کوروش پاسخ داد او را به اینجا نیاورید شاید با دیدن او نتوانم اراده ام را نگه دارم او را به نزد شوهرش برده و دستش را در دست شوهرش قرار دهید .
شوهر این زن در دیدن بزرگواری و سخاوت کوروش کبیر شیفته او میشود و با لشکریان تحت فرماندهیش به خدمت کوروش میرسد و به او میگوید تا ا ین قطره خونم در راه تو مجنگم ای کوروش.
کوروش کبیر بر مردم حکومت نمیکرد او بر دلها حکومت میکرد او سلطان قلبها نام داشت پدر ایران...

کورش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد.
ملازمان از وی پرسیدند چرا درحالیکه میتواند پله های کمتر و با ارتفاع کمی بلندتر بسازد این همه پله با این ارتفاع کم میسازد؟
کورش گفت:
ن دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد. در شأن زن ایرانی نیست پایش را بیشتر از یک وجب بالا برد.

تاریخ هرودوت
به افتخار کوروش کبیرمشاهده متن کامل ...
* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *
درخواست حذف اطلاعات
انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد

* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و ب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند


* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید


* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *


مشاهده متن کامل ...
در زمان کوروش کبیر زنی به نام پانته ا زیباترین زن جهان بود . او همسر یکی از ان ا
درخواست حذف اطلاعات
در زمان کوروش کبیر زنی به نام پانته ا زیباترین زن جهان بود .

او همسر یکی از ان اشوری بود.
در جنگ, پانته ا اسیر میشود و به کوروش مشتاقانه خبر می اورند که زیباترین زن جهان اسیر ماست و میخواهیم او را به شما تقدیم نماییم .
کوروش پاسخ داد او را به اینجا نیاورید شاید با دیدن او نتوانم اراده ام را نگه دارم او را به نزد شوهرش برده و دستش را در دست شوهرش قرار دهید .
شوهر این زن در دیدن بزرگواری و سخاوت کوروش کبیر شیفته او میشود و با لشکریان تحت فرماندهیش به خدمت کوروش میرسد و به او میگوید تا ا ین قطره خونم در راه تو مجنگم ای کوروش.
کوروش کبیر بر مردم حکومت نمیکرد او بر دلها حکومت میکرد او سلطان قلبها نام داشت پدر ایران...
..
کورش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد.
ملازمان از وی پرسیدند چرا درحالیکه میتواند پله های کمتر و با ارتفاع کمی بلندتر بسازد این همه پله با این ارتفاع کم میسازد؟
کورش گفت:
ن دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد. در شأن زن ایرانی نیست پایش را بیشتر از یک وجب بالا برد.
تاریخ هرودوت
به افتخار کوروش کبیر


مشاهده متن کامل ...
داستانهایی ازکورش بزرگ
درخواست حذف اطلاعات
در زمان کوروش کبیر زنی به نام پانته ا زیباترین زن جهان بود . او همسر یکی از ان اشوری بود. در جنگ, پانته ا اسیر میشود و به کوروش مشتاقانه خبر می اورند که زیباترین زن جهان اسیر ماست و میخواهیم او را به شما تقدیم نماییم . کوروش پاسخ داد او را به اینجا نیاورید شاید با دیدن او نتوانم اراده ام را نگه دارم او را به نزد شوهرش برده و دستش را در دست شوهرش قرار دهید . شوهر این زن در دیدن بزرگواری و سخاوت کوروش کبیر شیفته او میشود و با لشکریان تحت فرماندهیش به خدمت کوروش میرسد و به او میگوید تا ا ین قطره خونم در راه تو مجنگم ای کوروش. کوروش کبیر بر مردم حکومت نمیکرد او بر دلها حکومت میکرد او سلطان قلبها نام داشت پدر ایران... کورش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد. ملازمان از وی پرسیدند چرا درحالیکه میتواند پله های کمتر و با ارتفاع کمی بلندتر بسازد این همه پله با این ارتفاع کم میسازد؟ کورش گفت: ن دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد. در شأن زن ایرانی نیست پایش را بیشتر از یک وجب بالا برد. تاریخ هرودوت به افتخار کوروش کبیر

مشاهده متن کامل ...
17 اسفند با داستانی از کورش کبیر با ما همراه باشید
درخواست حذف اطلاعات
کوروش کبیر و :

کوروش بزرگ به دهی سفر کرد،

زنی که مجذوب سخنان او شده بود از کوروش خواست تا مهمان وی باشد.

کوروش پذیرفت و مهیای رفتن به خانه ی زن شد.

کدخدای د ده هراسان خود را به کوروش رسانید و گفت :

«این زن، هرزه است به خانه ی او نروید»

کوروش به کدخدا گفت :

«یکی از دستانت را به من بده»

کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان کوروش بگذاشت.

آنگاه کوروش گفت :

«حالا کف بزن» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: « هیچ نمی تواند با یک دست کف بزند.. کوروش لبخندی زد و پاسخ داد :

هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان د ده نیز هرزه باشند.

برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان د ده ات باش!!!مشاهده متن کامل ...
اندر مه (وصیت نامه) کورش بزرگ پدر ایرانزمین
درخواست حذف اطلاعات

در متون تاریخی وصیت نامه ای از کوروش بزرگ نقل کرده اند که سرشار از مفاهیم بالای انسانی است. شگفت آنکه بخش هایی از شاهنامه فردوسی شباهت عجیبی به این اندرز ها دارد. در این نوشتار به بررسی اندرز های پایانی کوروش بزرگ (با منابع) و شباهت های آن به بخش هایی از شاهنامه می پردازیم.مشاهده متن کامل ...
جملاتی بسیار زیبا که به کوروش بزرگ نسبت می دهند
درخواست حذف اطلاعات

کوروش,کوروش کبیر,روز کوروش کبیر

امروز روز کوروش کبیره :

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

بقیه در ادامهمشاهده متن کامل ...
جملات زیبا از کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند

* * * * * *جملات کوروش کبیر * * * * * *

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل * *جملات کوروش کبیر * * * * * *

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیستمشاهده متن کامل ...
مقایسه ی کوروش با دیگر جهان گشایان
درخواست حذف اطلاعات

پادشاهان زیادی تا کنون یکی پس از دیگری کشورها را تصرف وجهانگشایی کرده اند.

اما چرا نام کوروش ماندگار شد؟ دلیلش را باید در رفتار وهوش کوروش جستو جو کرد، احترام به دانشمندان واستفاده از آنها در درباروحکومت و همینطور قانون گذاری در کشور باعث فرق کوروش با دیگر پادشاهان شده است.

دربسیاری از حکومت های جهان ، درست وغلط چیزی بود که شاه می گفت. اما در حکومت کوروش قبل از هر چیز ، قانونی وجود داشت که درست و غلط مشخص شود.

پیش از او نیز قانون در بابل بود ، اما قانون کوروش احترام بیشتری برای انسانها قائل

بود.مشاهده متن کامل ...
داستان کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
داستان کوتاه عشق کوروش کبیر

داستان کوتاه عشق کوروش کبیر

دختری هر روز به نزد کورش کبیرمی رفت و ادعا می کرد از عشق او خواب ندارد

و خواستار ازدواج با کوروش است تا پریشانی حالی اش از بین برود

روزی از روز ها دخترک عاشق پیشه دوباره به نزد کوروش رسید و مانند قبل ادعای عشق سوزان خود را شرح داد

کورش لبخندی زد و به او گفت :

من نمی توانم با تو ازدواج کنم اما برادرم را برای تو در نظر گرفته ام که هم از من جوان تر است هم زیباتر !

بعد با دست به پشت سر دخترک اشاره کرد و گفت برادرم پشت سرت ایستاده است .

دخترک سریع برگشت و ی را پشت سر خود ندید …

کورش به او گفت اگر اینچنین که شرح می دادی عاشق من بودی هیچ گاه پشت سرت را نگاه نمی کردی !مشاهده متن کامل ...
داستان کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
داستان کوتاه عشق کوروش کبیر

داستان کوتاه عشق کوروش کبیر

دختری هر روز به نزد کورش کبیرمی رفت و ادعا می کرد از عشق او خواب ندارد

و خواستار ازدواج با کوروش است تا پریشانی حالی اش از بین برود

روزی از روز ها دخترک عاشق پیشه دوباره به نزد کوروش رسید و مانند قبل ادعای عشق سوزان خود را شرح داد

کورش لبخندی زد و به او گفت :

من نمی توانم با تو ازدواج کنم اما برادرم را برای تو در نظر گرفته ام که هم از من جوان تر است هم زیباتر !

بعد با دست به پشت سر دخترک اشاره کرد و گفت برادرم پشت سرت ایستاده است .

دخترک سریع برگشت و ی را پشت سر خود ندید …

کورش به او گفت اگر اینچنین که شرح می دادی عاشق من بودی هیچ گاه پشت سرت را نگاه نمی کردی !مشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر !!!
درخواست حذف اطلاعات
آیامیدانید : حذف بخش هخامنش ازکتاب درسی تاریخ به تصویب رسید؟

آیامیدانید : فرزندان ما دیگرحتی اسم کوروش کبیر رانمی شناسند؟

آیا میدانید : 29اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است واین روز فقط درتقویم ایران نیست؟

بیایید برای یک بارهم که شده به خاطر تاریخمان اطلاع رسانی کنیم .

ایران من هویته منه. مامخالف سانسور کتاب تاریخمان هستیم.

لطفااشتراک گذاری کنید. باتشکرمشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر !!!
درخواست حذف اطلاعات
آیامیدانید : حذف بخش هخامنش ازکتاب درسی تاریخ به تصویب رسید؟

آیامیدانید : فرزندان ما دیگرحتی اسم کوروش کبیر رانمی شناسند؟

آیا میدانید : 29اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است واین روز فقط درتقویم ایران نیست؟

بیایید برای یک بارهم که شده به خاطر تاریخمان اطلاع رسانی کنیم .

ایران من هویته منه. مامخالف سانسور کتاب تاریخمان هستیم.

لطفااشتراک گذاری کنید. باتشکرمشاهده متن کامل ...
به افتخار کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات

کوروش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد.

ملازمان از وی پرسید:چرا در حالیکه می توانید پله های کمتر و با ارتفاع بلندتر بسازید،این همه پله با این ارتفاع کم میسازید؟

کوروش گفت: ن دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد،در شأن زن ایرانی نیست پایش بیشتر از یک وجب بالا رود

به افتخار کوروش کبیرمشاهده متن کامل ...
کوروش بزرگ
درخواست حذف اطلاعات

در زمان کوروش کبیر زنی به نام پانته ا زیباترین زن جهان بود .
او همسر یکی از ان اشوری بود.
در جنگ, پانته ا اسیر میشود و به کوروش مشتاقانه خبر می اورند که زیباترین زن جهان اسیر ماست و میخواهیم او را به شما تقدیم نماییم .
کوروش پاسخ داد او را به اینجا نیاورید شاید با دیدن او نتوانم اراده ام را نگه دارم او را به نزد شوهرش برده و دستش را در دست شوهرش قرار دهید .
شوهر این زن در دیدن بزرگواری و سخاوت کوروش کبیر شیفته او میشود و با لشکریان تحت فرماندهیش به خدمت کوروش میرسد و به او میگوید تا ا ین قطره خونم در راه تو مجنگم ای کوروش.
کوروش کبیر بر مردم حکومت نمیکرد او بر دلها حکومت میکرد او سلطان قلبها نام داشت پدر ایران...

کورش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد.
ملازمان از وی پرسیدند چرا درحالیکه میتواند پله های کمتر و با ارتفاع کمی بلندتر بسازد این همه پله با این ارتفاع کم میسازد؟
کورش گفت:
ن دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد. در شأن زن ایرانی نیست پایش را بیشتر از یک وجب بالا برد.

تاریخ هرودوت
به افتخار کوروش کبیر

.

.

.

.

هر کی به داشتن چنین پادشاهی افتخار میکنه 2 تا نظر بزاره.مشاهده متن کامل ...
کوووووروش
درخواست حذف اطلاعات
روزی دختری به کوروش کبیر گفت: من تو رو خیلی دوست دارم. کوروش گفت: لایق تو برادر من است که از من زیباتر و بهتر است و اکنون پشت سر توست. دختر برگشت و ی را ندید. کوروش گفت: اگر من را دوست داشتی بر نمی گشتی پشتت را نگاه کنی. ( خیلی باحاله ها. به همین راحتی دختر رو امتحان کرد)مشاهده متن کامل ...
کوووووروش
درخواست حذف اطلاعات
روزی دختری به کوروش کبیر گفت: من تو رو خیلی دوست دارم. کوروش گفت: لایق تو برادر من است که از من زیباتر و بهتر است و اکنون پشت سر توست. دختر برگشت و ی را ندید. کوروش گفت: اگر من را دوست داشتی بر نمی گشتی پشتت را نگاه کنی. ( خیلی باحاله ها. به همین راحتی دختر رو امتحان کرد)مشاهده متن کامل ...
ثروت واقعی کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات

زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کوروش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود ؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب د ، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست ...مشاهده متن کامل ...
کوروش بزرگ
درخواست حذف اطلاعات

کوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد) شاه پارسی،
به خاطر بخشندگی ، بنیان گذاشتن ، پایه گذاری نخستین امپراتوری چندملیتی و بزرگ جهان، آزاد برده ها و بندیان، احترام به دین ها و کیش های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده است. کوروش نخستین شاه و بنیان گذار دودمان هخا استمشاهده متن کامل ...
بخشندگی کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از ای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم "ارتب" خوانده می شد و برادرش در یکی از جنگ ها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود. کوروش در آن روز به طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش او، به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار به چهار به ارابه بسته بودند آن را می کشید و مردم از تماشای زینت اسب ها سیر نمی شدند ...مشاهده متن کامل ...
koroosh داستان کوتاه کوروش کبیر و دختر زیبا
درخواست حذف اطلاعات

koroosh داستان کوتاه کوروش کبیر و دختر زیبا

روزی دختری زیبا نزد کوروش کبیر رفت وبه او گفت : من عاشق تو شدم با من ازدواج کن کوروش به دخترک گفت . . .

من شایسته ی تو نیستم من برادری دارم که زیبا و جوان است او شایسته ی شماست الان پشت شما ایستاده

دختر برگشت وپشت خود را نگاه کرد …

اما ی نبود…

کوروش به او گفت اگر عاشقم بودی برنمی گشتی…مشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر ذوالقرنین ...
درخواست حذف اطلاعات

قرآن مجید،کتاب شریف مسلمانان درآیه های 83 تا 99 سوره کهف، ذوالقرنین را فردی یکتاپرست، صالح، دادگر و انسان دوست و از بندگان شایسته و برگزیده خداوند نام برده و از او به نیکی یاد می کند.کوروش

گروهی از فقها و بزرگان ذوالقرنین را کوروش هخا می دانند چنانکه آیت الله طباطبایی و پروفسور عبدالکلام آزاد (دانشمند شهیر هندی) با دلایل متقن به اثبات رسانده اند که ذوالقرنین، همان کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری بزرگ هخا در ایران است.

نظر قطعی علامه طباطبایی درالمیزان بنا بر شواهد تاریخی محکم نیز بر این مهم تاکید دارد که ذوالقرنین قرآن همان کوروش کبیر هخا است.

علامه طباطبایی درتفسیرالمیزان آورده است : اگر ذوالقرنین قرآن، مردی مومن به خدا و به دین توحید بوده، کوروش نیز این چنین بوده و اگر ذوالقرنین، پادشاهی عادل و رعیت پروربوده، کوروش نیز چنین بود؛ اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردی سیاستمدار بوده او نیز بود؛ اگر دین، عقل، فضایل اخلاقی و ثروت و شوکت داشت، کوروش هم داشت؛ همان گونه که قرآن فرموده کوروش نیز سفری به سوی مغرب کرد، بر لیدی و پیرامون آن مسلط شد و بار دیگر به سوی مشرق سفر کرد. آنجا مردمی دید صحرانشین و وحشی که در بیابان زندگی می د. برای همین، به آنها کمک کرد، سدی ساخت در مقابل قبیله و قومی که آنها را آزار می دادند؛ در تنگه داریال میان کوه های قفقاز و نزدیک به شهر تفلیس.

اما مهم آنکه نام بنیانگذار نخستین و بزرگترین امپراتوری دنیا، نه تنها در قرآن مجید بلکه حتی در کتاب های عهد عتیق مانند تورات نیز به عنوان یک انسان برگزیده و بلند مرتبه ثبت شده است.مشاهده متن کامل ...
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ کوروش کبیر ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
درخواست حذف اطلاعات

متاسفانه الان خیلی از ایرانی ها کوروش کبیر رو نمیشناسن.واقعاً نمیدونم چرا توی تقویم روزی رو برای بزرگداشت کوروش بزرگ در نظر نگرفتن.اینجاست که خون یه پارسی به جوش میاد.

بدتر از اون اینه که، نماد فروهر رو نماد ی تلقی میکنن.

چه ی باشه چه نباشه ؛ من ایرانیم. به عشق کوروش بزرگ فروهرمو با افتخار به گردنم آویزون میکنم.

پیشنهاد من به همه کوروشیها:آهنگ "کوروش کبیر" باصدای حامد فردمشاهده متن کامل ...
نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس
درخواست حذف اطلاعات
نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس : صبح امروز تندیس کوروش کبیر به احتمام نیروی دریایی در تنگه هرمز بروی پایه بتنی و در سطح آب نصب شد تا اقتدار و عظمت ایران و همچنین مالکیت نام فارسی آن برخلیج همیشه نیلگون فارس به کشتیهای بین المللی ک وارد این گستره آبی میشوند گوشزد گردد تا هیچگاه نام ایران و ایرانی را از خاطر نبرندمشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
ماه و خورشید و ستاره برگ زرین اَبَر رازیانه های شعر و شعور زرتشت بودند تا با آن گدازه های باران و برف و مهر را درک کنند و در سرزمین دریا و کوه و کوروش سرمدانه سر دهند ما از هم نشینی مانی و مزدک خیر دیده ایم اما از خیر ندیده ها، خیر!...(سرکار خانم تیشه برسر)مشاهده متن کامل ...
کوروش
درخواست حذف اطلاعات
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی به خاک بسپارند تا اجزا بدنم خاک ایران را تشکیل دهد
کوروش کبیرمشاهده متن کامل ...
کوروش پاشو
درخواست حذف اطلاعات
کوروش پاشو ببین چی به سرمون اومده بیدار شو ببین غیرت جوون ایرانی

کجا رفته کوروش بیدار شو ببین چی به سر مقبرت اوردن پاشو ببین چقد

واسه زن های ایرانی احترام میزارن کوروش خلیج فارسمون شده دریای عرب

ههههههه -کوروش بیدار شو و ببین اون مردای ایرانی کجا رفتن الان همه

مردا شدن زن نما کارشون به جایی رسیده که ابرو بر میدارن

اون ی با حجب و حیا .............ههههههههه

بیدار شو ای پدر ایران زمین و ببین چه بلایی به سر سرزمینت امدهمشاهده متن کامل ...
ترجمه کامل منشور کوروش (استوانه کوروش)
درخواست حذف اطلاعات

در مورد آنچه کوروش پس از فتح بابل انجام داده است ، سند ی به دست آمده که به استوانه ی کوروش معروف است. استوانه ی کوروش کبیر در ابه های بابل پیدا شده و اصل آن در موزه ی بریتانیا نگهداری می شود. این استوانه را باستانشناسی به نام هرمزد « رسام » در سال ۱۸۷۹ میلادی پیدا کرده است. بخش بزرگی از این استوانه اینک از بین رفته است ولی بخشی از آن که سالم مانده است سندی مهم و تاریخی است مبنی بر رفتار جوانمردانه ی کوروش کبیر با مردم شهر تسخیر شده ی بابل و نیز یهودیانی که در اسارت آنان بودند. گوینده ی خط های آغازین این نوشته نامعلوم است ولی از خط بیست به بعد را کوروش کبیر گفته است. و اینک متن استوانه :

تقدیم به دوستان آریای برای دیدن متن به ادامه مطلب بروید.مشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات

کوروش کبیر,داستان کوروش کبیر

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند

که برای ایران زمین دعای خیر کند؛

و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا د:

خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین

بزرگ،سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار.

بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند

که چرا این گونه دعا نمودید؟

فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خش الی دعا مینمودید؟

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خش الی

انبارهای اذوقه و غلات می سازیم.

دیگری اینگونه سوال نمود:

برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

ایشان جواب دادند: قوای نظامی را قوی میسازیم و از مرزها دفاع می کنیم.

گفتند:برای جلوگیری از سیلهای وشان دعا می کردید ؟

پاسخ دادند: نیرو بسیج میکنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم.

و همینگونه سوال د و به همین ترتیب جواب شنیدند …

تا این که یکی پرسید: شاها منظور شما از این گونه دعا چه بود؟!

و کوروش تبسمی نمودند و این گونه جواب دادند :

من برای هر سوال شما جو قانع کننده آوردم

ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد

من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟ پس بیاییم از انی شویم

که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم…

که هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ است.مشاهده متن کامل ...
داستانی آموزنده از کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات
زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری ...و همه را به سربازانت می بخشی. کوروش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید.مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب د ، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.کوروش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست.اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم . زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا ی آن را ببرد....!مشاهده متن کامل ...
کوروش دروغ می گوید ؟
درخواست حذف اطلاعات

بچه حدودا ده ساله داشت غرق می شد، موج که می آمد روی سرش همه منتظر بودند که سر در می آورد یا نه؟ با اینکه هیچ هیچ نسبتی باهاش نداشت تمام وجود تماشاگران پر از استرس بود ... کوروش کبیر کناری ایستاده بود و با کمال آرامش مردم را از کمک به کودک بیچاره منع می کرد و می گفت: خدا رحمتش کند٬ حق ندارید وارد ساحل بشید، این ساحل ملک شخصی است و برای عموم نیست و صاحبش الان نیست، نجات بچه یعنی پا گذاشتن در ملک دیگری و این یعنی ی ، غصب و ...

اگر منبع می خواهید، اصلا به منبع نیازی نیست واضح است که کوروش کبیر اهل ی و رفتن در زمین مردم نبوده است!

.

.

.

صــــد البته که داستان خودساخته من٬ پذیرفتنی نیست و کوروش چنین کوتاه نظر نیست. و با در نظر گرفتن اهمیت نجات آن کودک مطمئن هستیم که کوروش کبیر چنین نمی کند.

می گویند کوروش گفته است: هیـــچ گـــــاه دروغ نگویید اما ص می گوید در جنگ می توانید دروغ بگویید! تا اینگونه ما را به مان بدبین کنند و به اصطلاح یادمان بیاورند که ایرانی هستیم.

سوال: اگر جان هزاران نفر دست کوروش کبیر باشد، هزاران نفر مثل آن کودکی که غرق می شد، وابسته به کلام کوروش کبیر باشد که به دشمنش دروغ بگوید یا نگوید. دروغ گفتن به دشمنی که شمشیر بر گلوی مردمش گذاشته است، کوروش کبیر چه می کند؟ دروغ می گوید یا راست؟

معلوم است که دروغ که کثیف ترین گناه است می تواند در شرایطی مثل شرایط جنگ رجحان داشته باشد.

از پرسیدند آیا انسان با ایمان ممکن است (گاهى) ترسو باشد فرمود: آرى، باز پرسیدند آیا ممکن است (احیانا) بخیل باشد فرمود:آری. باز پرسیدند آیا ممکن است مومن٬ کذاب و دروغگو باشد؟ فرمود نه"!مشاهده متن کامل ...
کوروش کبیر
درخواست حذف اطلاعات

دختری به کوروش کبیر گفت : من عاشق شما هستم

کوروش کبیر گفت : لیاقت تو برادر من است که از من زیباتر است و در پشت سر تو ایستاده .

دختر برگشت و ی را پشت سر ندید !!

کوروش به اون گفت : اگر عاشق من بودی پشت سرت رو نگاه نمیکردی ...

کارت پستال همین متن رو زدم اینجا کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
دانستنی های جالب در مورد کوروش و داریوش
درخواست حذف اطلاعات
ـ آیا میدانید : ۲۹ اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است و این روز فقط در تقویم ایران نیست؟

ـ آیا میدانید : چند سال دیگر ، با نابودی کامل تخت جمشید باید سپاسگذار کشورهایی چون فرانسه باشیم که چندی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ د.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.