پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 bad science makes big headlines
سریال بریکینگ بد
درخواست حذف اطلاعات
فصل چهارم:

قسمت ۰۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۳ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۴ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۵ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۶ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۷ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۸ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۹ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۰ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۳ : ۱ | ۲ |

فصل سوم :

قسمت ۰۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۳ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۴ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۵ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۶ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۷ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۸ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۹ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۰ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۳ : ۱ | ۲ |

فصل دوم :

قسمت ۰۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۳ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۴ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۵ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۶ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۷ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۸ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۹ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۰ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۱۳ : ۱ | ۲ |

فصل اول :

قسمت ۰۱ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۲ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۳ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۴ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۵ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۶ : ۱ | ۲ |

قسمت ۰۷ : ۱ | ۲ |مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد علم شیمی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد علم شیمی با و پر سرعت .

تحقیق در مورد علم شیمی


تحقیق در مورد علم شیمی

 فرمت فایل:word(قاببل ویرایش)تعداد18 صحفه

 

 

 

 

شیمی مطالعه ساختار خواص ترکیبات و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها و فعل و انفعالات بین آنها است. ج تناوبی را هم مشاهده کنید

نگاه اجمالی
تئوری اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تاثیر بسزائی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده نیز تغییر نمی کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند.
این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا بدست آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز تغییر نمی کند. شیمی فعل و انفعالات اتم ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به همراه سایر اتم ها و به صورت یون یا مولکول (ترکیب) مورد مطالعه قرار می دهد.
این اتم ها اغلب با اتم های دیگر فعل و انفعالاتی را انجام می دهند. (به عنوان مثال زمانیکه آتش چوب را می سوزاند ترکیبی است از اتم های ا یژن موجود در هوا و اتم های کربن و هیدروژن درون چوب). گاهی اوقات نیز نور بر آنها تاثیر می گذارد. (یک ع بر اثر تغییراتی که نور بر روی مواد شیمیایی ایجاد می کند، شکل می گیرد.)
یکی از کشفیات ابت و جالب این بود که اتم ها تقربیا همیشه به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب می شوند. شن سیلیسی دارای ساختمانی است که نسبت اتم های سیلی به ا یژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده است که استثناهایی در زمینه قانون نسبت های معین موجود دارد.
یکی دیگر از کشفیات کلیدی شیمی این بود که زمانیکه یک واکنش شیمیایی رخ می دهد، مقداری انرژی که بدست می آید یا از دست می رود همواره ی ان است . این امر ما را به مفاهیم مهمی مانند تعادل ، ترمودینامیک و دینامیک می رساند.
شیمی فیزیک بر پایه فیزیک پیشرفته (مدرن) بنا شده است. اصولاً می توان تمام سیستم های شیمیایی را با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم شرح داد. این تئوری از لحاظ ریاضی پیچیده بوده و عمیقاً شهودی است.به هر حال در عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم های ساده شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم امکان پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد.(مانند تئوری کاری دانسیته ). بنابر این درک کامل مکانیک کوانتوم برای تمامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص اربیتال اتمی ) با استفاده از مفاهیم ساده تری قابل درک و بکارگیری هستند.
با اینکه در بسیاری موارد ممکن است مکانیک کوانتوم نادیده گرفته شود، مفهوم اساسی که پشت آن است یعنی کوانتومی انرژی، چنین نیست. شیمی دانها برای بکارگیری کلیه روشهای طیف نمایی به اثرات و نتایح کوانتوم وابسته اند، هرچند که ممکن است بسیاری از آنها از این امر آگاه نباشند.علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توجهی واقع شود. اما به هر حال نتیجه نهایی (مانند رزونانس مغناطیسی هسته ای ) آن مورد شرح و تفسیر قرار می گیرد.
یکی دیگر از تئوری های اصلی فیزیک مدرن که نباید نادیده گرفته شود نظریه نسبیت است. این نظریه که از لحاظ ریاضی پیچیده است، شرح کامل فیزیکی علم شیمی است. خوشبختانه مفاهیم نسبیتی تنها در برخی از محاسبات خیلی دقیق ساختمان اتم بویژه در عناصر سنگین تر کاربرد دارند و در عمل تقریباً با شیمی ارتباط ندارند.
بخشهای اصلی علم شیمی عبارتند از : شیمی تجزیه ، تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهند آن، شیمی آلی ، مطالعه ترکیبات کربن دار، شیمی معدنی ، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکیید نشده می پردازد؛ و فیزیک شیمی که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد و شامل خواش فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.
شاخه های شیمی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
بیو شیمی -شیمی زیست
 

اتم

یک اتم کوچکترین جزء اصلی غیر قابل تقلیل یک سیستم شیمیایی می باشد این کلمه از کلمه یونانی atomos، غیر قابل تقسیم، که از a-، بمعنی غیر، و tomos، بمعنی برش، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم های شیمیایی یعنی اساسی ترین اجزاء مولکول ها و مواد ساده می باشد. اتم ها از طریق قابل تفکیک نیستند اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم معمولا میان 10pm تا100pm متفاوت است. مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند دموکریتوس(democritus)، لئوسیپوس(leucippus) و اپیکورینز(epicureanism) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 (rudjer boscovich)راجر بسکوویچ آنرا احیاء نمود، و بعد از آن توسط (john dalton)جان د ون در شیمی بکار برده شد. راجر بوسویچ نظریه خود را بر مبنای مکانیک نیوتنی قرارداد و آنرا در سال 1758 تحت عنوان:

theoria philosophiae naturalis redacta ad uni le virium in natura existentium

چاپ نمود.

براساس نظریه بوسویچ، اتمها نقاط بی اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می کنند. جان د ون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب گازها در نسبتهای ساده، استفاده نمود. در اثر تلاش (amendo avogadro)آمندو آواگادرو در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم ها و مولکولها را درک نمایند. در عصر مدرن اتم ها را بصورت تجربی مشاهده شدند. در آزمایش ها نیز مشخص گردید که اتمها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده اند. در مرکز یک هسته کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هستهای ( پروتونها و نوترونها)، و بقیه اتم فقط از پوسته های متموج الکترون تشکیل شده است. معمولا اتم های با تعداد مساوی الکترون و پروتون، از نظر الکتریکی خنثی هستند.

اتم ها عموما بر حسب عدد اتمی که متناسب با تعداد پروتونهای آن اتم می باشد، طبقه بندی می شوند. برای مثال، اتم های کربن اتم هایی هستند که دارای شش پروتون میباشند. تمام اتمهای با عدد اتمی مشابه، دارای خصوصیات فیزیکی متوع ی ان بوده و واکنش شیمیایی ی ان از خود نشان می دهند. انواع گوناگون اتمها در ج تناوبی لیست شده اند. اتمهای دارای عدد اتمی ی ان اما با جرم اتمی متفاوت (به علت تعداد متفاوت نوترونهای آنها) ایزوتوپ نامیده می شوند.

ساده ترین اتم، اتم هیدروژن است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی، خصوصا در اوایل شکل گیری نظریه کوانتوم، بسیار مورد علاقه بوده است.

واکنش شیمیایی اتم ها بطور عمده ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترونهای آن می باشد. خصوصا الکترونهایی که در خارجی ترین لایه اتمی قرار دارند بنام الکترونهای ظرفیتی، بیشترین اثر را در واکنشهای شیمیایی نشان می دهند. الکترونهای مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر میباشند ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی، نقش ثانوی است.

اتم ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند، لایه خارجی هیدروژن و هلیم جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتمهای مجاور و یا با جدا کامل الکترونها از اتمهای دیگر فراهم میشود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک پیوند کوالانسی میان دو اتم تشکیل می گردد. پیوندهای کوالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می باشند.

هنگامیکه بوسیله اتم، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می گردد، یونها ایجاد می شوند. یونها اتم هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو نها و الکترونها، دارای بار الکتریکی ویژه می شوند. یونهایی که الکترون(ها) را بر می دارند، آنیون (anion) نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون(ها) را از دست می دهد کاتیون (cation) نامیده شده و بار مثبت دارد. کاتیونها و آنیونها بعلت نیروی کولمبیک(coulombic) میان بارهای مثبت و منفی، یکدیگر را جذب می نمایند. این جذب پیوند یونی نامیده می شود و از پیوند کوالانسی ضعیفتر است.

همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در ح ی ایجاد میشود که در آن الکترونها بطور ی ان میان اتمها به اشتراک گذارده می شود، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد میگردد که الکترون ها کاملا در انحصار آنیون قرار میگیرند. بجز در موارد محدودی از ح های خیلی نادر، هیچکدام از این توصیف ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کوالانسی، الکترونها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم های با بار الکتریکی منفیتر می کنند، که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می گردد. بطور مشابهی، در پیوندهای یونی الکترونها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت تر می چرخند، که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می گردد.


ج تناوبی

 

ج تناوبی عناصر شیمیایی نمایشی از عناصر شیمیایی است که براساس ساختار الکترونی مرتب شده است، بطوریکه بسیاری از خواص شیمیایی بصورت منظم در طول ج تغییر نماید.

ج اولیه بدون اطلاع از ساختار داخلی اتمها ساخته شد: اگر عناصر را بر حسب جرم اتمی آنها مرتب نمائیم، و آنگاه نمودار خواص معین دیگر آنها را بر حسب جرم اتمی رسم نمائیم، میتوان نوسان یا تناوب این خواص را بصورت تابعی از جرم اتمی مشاهده نمود. اولین ی که توانست این نظم را مشاهده نماید، یک شیمیدان آلمانی به نام johann wolfgang d?einer بود. او متوجه تعدادی تثلیث از عناصر مشابه شد:

نمونه تثلیث ها

عنصر

جرم اتمی

چگالی

cl

 1. 5
 2. 56 g/l
 

br

 1. 9
 2. 12 g/l
 

i

 1. 9
 2. 95 g/l
 

 

 

 

ca

 1. 1
 2. 55 g/cm3
 

sr

 1. 6
 2. 6 g/cm3
 

ba

137

 1. 5 g/cm3

و به دنبال او، شیمیدان انگلیسی john alexander reina newlands متوجه گردید که عناصر از نوع مشابه در فاصله های هشت تایی یافت می شوند، که آنها را با نت های هشتگانه موسیقی شبیه نمود، هرچند که قانون نت های او مورد تمس معاصرین او قرار گرفت. سرانجام شیمیدان آلمانی lothar meyer و شیمیدان روسی dmitry ivanovich mendeleev تقریبا بطور همزمان اولین ج تناوبی را، با مرتب نمودن عناصر بر حسب جرمشان، توسعه دادند( ولی مندلیف تعداد کمی از عناصر را خارج از ترتیب صریح جرمی، برای تطابق بهتر با خواص همسایگانشان رسم نمود – این کار بعدها با کشف ساختار الکترونی عناصر در اوا قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توجیه گردید.)

فهرست عناصر بر اساس نام، علامت اختصاری و عدد اتمی موجود میباشد. شکل زیر ج تناوبی عناصر شناخته شده را نمایش میدهد. هر عنصر با عدد اتمی و علامتهای شیمیایی. عناصر در یک ستون ("گروه") از لحاظ شیمیایی مشابه می باشند.

گروه

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ردیف

 

1

1
h

 

2
he

 

2

3
li

4
be

 

 

5
b

6
c

7
n

8
o

9
f

10
ne

 

3

11
na

12
mg

 

 

13
al

14
si

15
p

16
s

17
cl

18
ar

 

4

19
k

20
ca

 

21
sc

22
ti

23
v

24
cr

25
mn

26
fe

27
co

28
ni

29
cu

30
zn

31
ga

32
ge

33
as

34
se

35
br

36
kr

 

5

37
rb

38
sr

 

39
y

40
zr

41
nb

42
mo

43
tc

44
ru

45
rh

46
pd

47
ag

48
cd

49
in

50
sn

51
sb

52
te

53
i

54
xe

 

6

55
cs

56
ba

*

71
lu

72
hf

73
ta

74
w

75
re

76
os

77
ir

78
pt

79
au

80
hg

81
tl

82
pb

83
bi

84
po

85
at

86
rn

 

7

87
 fr 

88
ra

**

103
lr

104
rf

105
db

106
sg

107
bh

108
hs

109
mt

110
ds

111
uuu

112
uub

113
uut

114
uuq

115
uup

116
uuh

117
uus

118
uuo

 

 

* لانتانیدها

57
la

58
ce

59
pr

60
nd

61
pm

62
sm

63
eu

64
gd

65
tb

66
dy

67
ho

68
er

69
tm

70
yb

 

 

 

** آکتینیدها

89
ac

90
th

91
pa

92
u

93
np

94
pu

95
am

96
cm

97
bk

98
cf

99
es

100
fm

101
md

102
no

 

 

 

 

در اینجا روشهای دیگر برای نمایش ج ارائه شده اند:

ج استاندارد - ج جایگزین - ج ضد - ج بزرگ - ج عظیم - ج عریض - ج توسعه یافته - ج ساختاری - ف ات و غیر ف ات

کد رنگ برای اعداد اتمی:

 • عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛
 • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛
 • عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.
 • عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند.)
 • عناصر شماره گذاری شده با رنگ خا تری ، هنوز کشف نشده اند (و بصورت کم رنگ نشان داده شده اند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می گیرند، مشخص نماید.(

و می توانید دراین کلید واژه ج تناوبی برای مشاهده متن کامل ...

بہترین کیفیت میں تصاویز با مناسبت شھادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
درخواست حذف اطلاعات
بہترین کیفیت میں تصاویز با مناسبت شھادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرا
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرا
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام


تصاویر سایت تبیان:


شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام
شهادت حضرت زهرا علیها السلام


شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام
شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام

تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرا
تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرا
تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرا
تصویر فاطمیه 89 -شهادت حضرت فاطمه زهرامشاهده متن کامل ...
محرکهای زیستی یا زیست محرکها در باغبانی
درخواست حذف اطلاعات

biostimulants in horticulture

volume 196, 30 november 2015, pages 1–2

doi:10.1016/j.scienta.2015.10.044
get rights and content
the sustainability of horticultural production is essential to meet consumer demands. this is best achieved by increasing the efficient use of resources to make and provide healthy products. in recent years, several technical and technological innovations were proposed in order to improve the sustainability of production systems, through a significant reduction of agrochemicals. a promising practice would be the use of substances and/or microorganisms that enhance plant growth, increase tolerance to unfavorable soil and environmental conditions, and also improve the resource use efficiency. for these substances and microorganisms, the term “biostimulants” was proposed (zhang and schmidt, 1997). for years, plant biostimulants were considered to be “snake oils—products of mysterious origin that promise to do almost unbelievable miracles” (brede, 2000). unfortunately, initial results of biostimulant application were not gratifying because many of these substances were produced without a scientific base for development or quality control, but exclusively for marketing purposes (brede, 2000). however, the improvement in the quality of plant biostimulants and the a ncement of the understanding of the biological mechanisms, made biostimulant applications really beneficial. european biostimulants industry council (ebic) defined plant biostimulants as follows: “plant biostimulant means a material which contains substance(s) and/or microorganisms whose function when applied to plants or the rhizosphere is to stimulate natural processes to benefit nutrient uptake, nutrient efficiency, tolerance to abiotic stress, and/or crop quality, independently of its nutrient content. biostimulants have no direct action against pests, and therefore they do not fall within the regulatory framework of pesticides” (www.biostimulants.eu). this definition was validated by the fertilizers working group of dg enterprise in june 2012. in the united states, the biostimulant coalition, a non-profit group representing the biostimulant industries, proposed the following definition for biostimulants: “beneficial substance or compound other than primary, secondary, and micro plant nutrients that can be demonstrated by scientific research to be beneficial to one or more species of plants, when applied exogenously” (www.biostimulantcoalition.org).

to date the regulatory situation of biostimulants is still nebulous, due to the lack of a unique and specific framework in the european union, united states, and other countries. the principal reason for this situation is the absence of a biostimulant definition universally accepted by the regulatory bodies. therefore, plant biostimulants are often marketed as fertilizers in mixture with nutritive elements.

a comprehensive review of international scientific literature on plant biostimulants was recently conducted by patrick du jardin in the frame of a contract signed with european commission (du jardin, 2012). the author proposed eight categories of substances that acts as biostimulants: (1) humic substances, (2) complex organic materials, (3) beneficial chemical elements, (4) inorganic salts including phosphite, (5) seaweed extracts, (6) chitin and chitosan derivates, (7) antitraspirants, and (8) free amino acids and n-containing substances. however, the former bibliog hic analysis did not include the biostimulant effects of beneficial microorganisms (i.e., arbuscular mycorrhizal fungi, other beneficial fungi like trichoderma spp., and plant growth-promoting rhizobacteria).

plant biostimulants are usually applied to high-value crops, mainly greenhouse crops, fruit trees, open-field vegetables, flowers, and ornamentals to increase yield and product quality in a sustainable way. biostimulant products were initially used in organic production but now they are increasingly being introduced in conventional crop production to respond to economic and sustainability imperatives. the plant biostimulants market is growing year by year; the present global market size is $1 billion and has been projected to reach $3 billion by 2020, with an annual growth rate of 13% especially in european countries (anonymous, 2013). a growing interest on plant biostimulants from industries and scientists was demonstrated by the high number of participants (more than 700) at the 1st world congress on the use of biostimulants in agriculture held in strasbourg, france on 26–29 november 2012, organized by new ag international. several successful international conferences on plant biostimulants were also organized later by new ag international and informa life sciences in different countries (belgium, poland, united states, india).

moreover, in the last decade the number of scientific publications on plant biostimulants increased and the range of international journals used was widened (fig. 1). more than 130 scientific articles are listed in the scopus database (www.scopus.com) searching with the word ‘plant biostimulants’ and many more are available using related words (e.g., humic acids, arbuscular mycorrhiza).

number of peer-reviewed articles containing the term ‘plant biostimulant’ in ...
fig. 1.

number of peer-reviewed articles containing the term ‘plant biostimulant’ in their title and/or abstract and/or keywords in the scopus database from 2004 to 2014.

the current special issue intends to reflect the recent a nces of biostimulants in horticulture from different points of view in order to demonstrate that the use of these substances and the beneficial microorganisms can be an effective and sustainable tool in horticultural production. the special issue ‘biostimulants in horticulture’ contains ten reviews focused on the definition, concept, main categories, and regulation of plant biostimulants (du jardin, 2015), humic and fulvic acids (canellas et al., 2015), protein hydroly es (colla et al., 2015), seaweed extracts (battacharyya et al., 2015), chitosan (pichyangkura and chadchawan, 2015), silicon (savvas and ntatsi, 2015), phosphites (gómez-merino and trejo-téllez, 2015), arbuscular mycorrhizal fungi (rouphael et al., 2015), trichoderma (lópez-bucio et al., 2015), and plant growth-promoting rhizobacteria (ruzzi and aroca, 2015).

the two guest editors are very grateful to the editors-in-chief of scientia horticulturae for positively evaluating our proposal, in particular dietmar schwarz, for his trust and encoura ent to accomplish this task. we would like also to thank the authors who wrote the manuscripts, as well as the large number of scientists who critically revised and improved the quality of the reviews. we are also greatly indebted to the technical staff ofscientia horticulturae, especially jessica yang and abilaasha sampath for their dedication during the whole editing process. finally, we would like to thank the italpollina company (www.italpollina.com) for sponsoring the special issue and making the issue freely accessible also to non-subscribers.

references

  • brede, 2000
  • d. brede
  • turfgr maintenance reduction handbook: sports, lawns, and golf

  • , 1-57504106-5sleeping bear press (2000), p. 374

  • zhang and schmidt, 1997
  • x. zhang, r.e. schmidt
  • the impact of growth regulators on alpha-tocopherol status of water-stressed poa pratensis l.

  • int. turfgr soc. res. j., 8 (1997), pp. 1364–2137مشاهده متن کامل ...
انیمیشن و ها مرتبط با دروس علوم تجربی
درخواست حذف اطلاعات

movie,size:48.70k

تغییر طول سایه ی میله

movie,size:262.65k

سایه خورشید بر روی زمین) خورشید گرفتگی)

movie,size:4.45m

تصویر لامپ

movie,size:2.93m

تصویر در آیینه های کروی

movie,size:8.48m

تار های نوری

movie,size:4.61m

تصویر سکه در لیوان محتوی آب

movie,size:4.45m

تصویر مداد در لیوان محتوی آب بر اثر ش ت نور

movie,size:4.31m

تصویر ماهی در آکواریوم بر اثر ش ت نور

movie,size:4.62m

ش ت نور و بازتابش کلی

movie,size:5.63m

مشاهده مسیر ش ت نور بر اثر عبور از محیط شفاف

movie,size:3.37m

مشاهده تصویر هواپیما بر اثر ش ت نور

movie,size:4.04m

تصویر لامپ در عدسی محدب

movie,size:5.80m

(موج طولی در فنر (انتشار تراکم و انبساط در فنر

movie,size:26.46k

تجزیه نور در منشور

movie,size:10.06k

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها

movie,size:10.05k

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها

movie,size:3.70m

تجزیه نور در منشور

movie,size:13.87k

بازتاب عبور نور در سطح دو محیط

movie,size:20.48k

نمایش موج طولی در فنر

movie,size:28.72k

امواج ایستاده عرضی

movie,size:20.67k

موج طولی در فنر

movie,size:21.59k

(بازتاب موج از مانع سخت (انتهای بسته

movie,size:6.27k

نمایش امواج ایستاده

movie,size:93.28k

برهم نهی دو موج

movie,size:17.89k

نمایش امواج صوتی یک دیتاپازون

movie,size:43.32k

نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج عرضی

movie,size:46.42k

نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج طولی

movie,size:110.36k

نمایش حرکت ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب

movie,size:103.65k

نمایش انتشار امواج در سطح آب

movie,size:62.94k

نمایش نوسانات فنر

movie,size:43.46k

اثر حرکت وضعی زمین در حرکت نوسانی آونگ ساده

movie,size:10.05k

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها

movie,size:18.57k

نمایش ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب

movie,size:21.75k

بهم بستن فنر و نمایش نوسان آنها

movie,size:110.36k

برهم نهی امواج در سطح آب

movie,size:16.58k

انتشار امواج صوتی

movie,size:26.42k

انتشار امواج صوتی هنگامی که سرعت چشمه ی صوت بیش تر از سرعت صوت باشد

movie,size:15.18k

ترکیب رنگ های نور

movie,size:20k

(تصویر در عدسی هم گرا (محدب

movie,size:13.87k

عبور نور از منشور

movie,size:39.98k

امواج ایستاده

movie,size:38.68k

قانون اسنل در ش ت نور

movie,size:29.24k

ساختمان یک موتور ساده2

movie,size:39.98k

ساختمان یک موتور ساده1


مشاهده متن کامل ...
پلی بک شاد آهنگهای ایرانی
درخواست حذف اطلاعات

از صدای خودتان با موزیک لذت ببرید

خوانندگی با موزیک با کمترین هزینه 

50 آهنگ شاد خاطره انگیز با کیفیت عالی فقط 49000 تومان

مخصوص  آموزش خوانندگی و اجرا در مجالس  و عروسی 

 

قابل سریع

فهرست آهنگها   برای نمونه 3 آهنگ روی شمارهای 05 - 04 - 03 کلیک کنید

01 - یه شبگرد عاشق  از مرتضی اشرفی

02- اره منم دوست دارم  از سامی بیگی 

03- ریمی ،فقط یه نگاه  ، و میخوا بگم دوستدارم   از   

04-عروس خانم از موری  زارع 

05- عسل خانوم    از حمید اصغری 

06 - پادشاهیم (ترکیه ای)  از          سیبل جان

07- هایدی سویله (ترکیه ای) از     ابراهیم تاتلیس

08 - وای وای       از                  عاصف

09 - مریمی  آی مریمی        از مهرشاد بهرامی

10 - هیچکی تو رو دوست نداره  از  فرهاد جواهر کلام

11 - فقط خودم فقط خودت         از  فرهاد جواهر کلام

12 -عزیزم غصه نخور                  از نبی زاده 

13 - نازک نارنجی      از  منصور

14- شیرین شیرینه  از  منصور

15 - قناری               از سامان

16 -قصر صدف          از عارف 

17 - شب و هرشب توی رویای منی از سعید شایسته

18- ای یار                      از سعید شایسته

19- رعنا                         از سعید شایسته

20- سپیده                      از فرشید امین

21- بیاز گجه لر               ترکی

22 - پارسال باهم دسته جمی (زیارت)  از قادری

23 - همه چی ارومه از حمید طالب زاده (اورژینال)

24-  عزیزم        از    عماد     طالب زاده

25- تو مهربونی  از   عماد

26- مینا جون      از   عماد

27- سپیده جانم    شمالى

28- قاسم آبادی    شمالى

29- گل پری جون

30- گل و گلدون من   از   شهرام   صولتی

31-مبصر کلاس         از   شهرام     شپره

32- مجنونم               از معین

33-  ناری ناری ناری  

34- آزارم بدی آزارت میدم        از سعید  شایسته

35- یه مرغ نازى داشتم   از      ویگن

36 - یه حلقه طلائی   از  معین

37- چه احساس قشنگی     از      

38- تو گل بندری      از      

39-حنا                      از    

40- ریمی ، پارتی 4   قدو بالا - تو اگه بامن باشی- جعبه و قصه عشق

41- ریمی ، ابرو کمونی لیلا   و    دارم میرم از شهیاد 

42-  ریمی ،  پارتی 5           از    حمید اصغری       

43- ریمی ، گل بسر  عروس یا الهه.  و  امشب شبه میلاده  از شهرام شپره  

44- ریمی ،ازتو گبلخونه- بی توخسته ام  - بیا بیا  دلم برات تنگه  و .......از امید و بلک کتس

45-                از     مهرداد

46- خانومی  (بر زد افتاد رو هوا)   از     مهرداد

47- بسه خستم      از      هلن

48-خانومم              از داود چگری   ( اورژینال)

49- بیابترکُن             از   مجید و هرمن

50- اخم تو (تنم از اون نکات ) از سعید عرب

بعد  از پرداخت مبلغ . تماس بگیرید برای رمز عبور و روی لینک زیر  کلیک کنید برای

(لطفا با کامپیوتر کنید)
مشاهده متن کامل ...
انیمیشن ها
درخواست حذف اطلاعات

movie,size:48.70k

تغییر طول سایه ی میله

movie,size:262.65k

سایه خورشید بر روی زمین) خورشید گرفتگی)

movie,size:4.45m

تصویر لامپ

movie,size:2.93m

تصویر در آیینه های کروی

movie,size:8.48m

تار های نوری

movie,size:4.61m

تصویر سکه در لیوان محتوی آب

movie,size:4.45m

تصویر مداد در لیوان محتوی آب بر اثر ش ت نور

movie,size:4.31m

تصویر ماهی در آکواریوم بر اثر ش ت نور

movie,size:4.62m

ش ت نور و بازتابش کلی

movie,size:5.63m

مشاهده مسیر ش ت نور بر اثر عبور از محیط شفاف

movie,size:3.37m

مشاهده تصویر هواپیما بر اثر ش ت نور

movie,size:4.04m

تصویر لامپ در عدسی محدب

movie,size:5.80m

(موج طولی در فنر (انتشار تراکم و انبساط در فنر

movie,size:26.46k

تجزیه نور در منشور

movie,size:10.06k

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها

movie,size:10.05k

رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها

movie,size:3.70m

تجزیه نور در منشور

movie,size:13.87k

بازتاب عبور نور در سطح دو محیط

movie,size:20.48k

نمایش موج طولی در فنر

movie,size:28.72k

امواج ایستاده عرضی

movie,size:20.67k

موج طولی در فنر

movie,size:21.59k

(بازتاب موج از مانع سخت (انتهای بسته

movie,size:6.27k

نمایش امواج ایستاده

movie,size:93.28k

برهم نهی دو موج

movie,size:17.89k

نمایش امواج صوتی یک دیتاپازون

movie,size:43.32k

نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج عرضی

movie,size:46.42k

نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج طولی

movie,size:110.36k

نمایش حرکت ذره های آب در انتشار امواج در سطح آبمشاهده متن کامل ...
اینترمیلان ایتالیا
درخواست حذف اطلاعات

f.c.inter national

باشگاه :

اینترناسیونال

رئیس باشگاه:

جیانتو فاکتی

یوم:

سن سیرو میلان

سال تاسیس:

1908 میلادیwww.inter.itسایت رسمی باشگاه:

پیراهن:

آبی و مشکی

سرمربی:

روبرتو مانچینی

شهر میلان یکی از ای زیبا و در عین حال پر جمعیت کشور ایتالیاست که از حیث اهمیت چیزی از "رم" کم ندارد.

تقریباً در حدود 100 سال پپش در این شهر چیزی به نام فوتبال حرفه ای وجود نداشت ، تا آنکه در آغاز سده جدید و در سالهای 1898 تا 1900 باشگاه فوتبال "میلان" در این شهر تاسیس شد و مورد توجه جوانان میلانی قرار گرفت. در سال 1908 گروهی از بازیکنان حاضر در باشگاه "میلان" تصمیم گرفتند که با ج از این تیم ، تیم جدیدی تاسیس کنند و با دیگر همبازیان سابق خود که در "میلان " مانده بودند ، رقابت کنند.

باشگاه میلان پس از مدتی به تیم "آث میلان" تبدیل شد و در این سو تیم "اینترناسیونال" تولد خود در دنیای فوتبال را جشن گرفت. انتخاب این نام بر اساس تصمیم اعضای باشگاه صورت گرفته بود. در حقیقت از همان ابتدا قرار شد که اینتر برای همه بازیکنان ایتالیایی و غیرایتالیایی خانه تازه ای باشد و در جذب بازیکنان خارجی هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشد تا اینتر رسماً با هر گونه نژاد پرستی مخالفت کرده باشد. در ادامه همین روند ، "هرنست ماکنت" ، بازیکن سوئیسی "اینتر" ، به عنوان اولین کاپیتان این تیم انتخاب شد. آبی و مشکی های میلان بسیار زودتر از حد تصور به جاده افتخار گام نهادند. این تیم تنها دو سال پس از تاسیس و در سال 1910 میلادی به اولین عنوان قهرمانی در لیگ باشگاههای ایتالیا( کالچیو) دست یافت." اینتر" برای سومین بار، در سال 1930 نیز اسکودتو را فتح کرد.

این تیم با هفت قهرمانی دیگر در سالهای 1966 ، 1965 ، 1964، 1963.1953،1940.1938توانست با مجموع 10 قهرمانی در لیگ ایتالیا نشان یک ستاره طلایی را بر روی پیراهن خود ثبت کند. این تیم در سالهای 1971،1980،1989 نیز توانست قهرمان " کالچیو" شود ، اما در حال حاضر "اینتر" بیش از 15سال است که در حسرت تکرار این افتخار و چهاردهمین قهرمانی به سر می برد.

از لیگ ایتالیا که بگذریم ، سه قهرمانی جام حذفی نیز از افتخارات آبی های میلانی در سطح مسابقات داخلی به شمار می رود ، اما کارنامه درخشان" اینترمیلان" در جام های اروپایی نیز بسیار دیدنی بوده ، اینتر در تاریخ 96 ساله خود 36 حضور در رقابتهای اروپایی داشته است.

آبی های میلان در سالهای 1964و 1965 با غلبه بر تیم های" رئال مادرید" اسپانیا و بنفیکای پرتغال به عنوان قهرمانی جام قهرمانان باشگاههای اروپا دست یافتند و درسالهای 1967 و 1972 به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رضایت دادند.

اینتر در دهه نود میلادی سه بارجام "یوفا" را تصاحب کرده است . این تیم با ش ت" آ.اس.رم "در فینال جام 1991 برای اولین بار جام را به خانه برد. "سا بورگ" اتریش در سال 1994 دومین قربانی قهرمانی اینتر در جام یوفا بود و آبی پوشان با ش ت" لاتزیو" در فصل 1998 این افتخار را برای بار سوم به دست آوردند. قهرمانی در دو جام باشگاههای جهان درسالهای 1964 و 1965 نیز از افتخارات" اینترمیلان" محسوب می شود.

اینتر هم اکنون از امیدهای اول قهرمانی نیز به شمار می آید و از صدر نشینان " کالچیو" است.

اینتر در سه فصل گذشته با صرف هزینه های زیاد ، انتظارات طرفداران این تیم را نتوانست برآورده کند و از این رو ماسیمو موراتی صاحب ثروتمند باشگاه از مدیریت این تیم استعفا داد و جای خود را به فاکتی بازیکن اسبق تیم داد.

دوران اوج و شکوفایی اینتردر اوا دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی بود. در آن دوران هدایت تیم را جیووانی تراپاتونی برعهده داشت و بازیکنانی چون لوتار ماتئوس ، آندریاس بره مه ، یورگن کلینزمن و جوزپه برگومی در تیم بازی می د.

اینتردرهریک از فصول ، حداقل سه بازیکن بزرگ فوتبال را به جمع تیم خود اضافه می کرد. یوری ژورکائف، رونالدو، ایوان زامورانو، کلارنس سیدورف، جیانلوکا پالیوکا ، و رزنگا ، گابریل باتیستوتا ، روبرتو باجو از جمله ستارگان تیم اینتر بوده اند .

در تاریخ باشگاه اینترهمواره مربیان بزرگی روی نیمکت مربیگری این تیم نشسته اند. در این میان می توان به مربیانی همچون جیووانی تراپاتونی، مارچلولیپی، آلبرتوزاکه رونی ، تور کوپر و جی جی سیمونی اشاره نمود.

اینک هدایت تیم آبی و مشکی پوشان را روبرتو مانچینی بازیکن اسبق تیم ملی ایتالیا و تیم فوتبال لاتزیوبرعهده دارد . مانچینی در فصل گذشته با لاتزیو در سمت سرمربی به نتایج خوبی دست یافت .

ماتئوس و رونالدو در زمان حضورشان در اینتر، به عنوان بهترین بازیکنان اروپا شناخته شدند.

اینتردراین فصل با تکیه برحضورستارگانی چون تولدو، ویری، زانتی، ورون، داویدز چشم به قهرمانی درکالچیو دارد.

ب مقام قهرمانی می تواند مرهمی برناکامی های دنباله داراینترو موراتی باشد و همچنین مانچینی جوان را به عنوان یک مربی بزرگ و خوشفکر به جهان فوتبال معرفی کند.

بازیکنان این تیم در فصل 2004-2005

آلبرتو فونتانا

آل کورداز

فرانچسکو تولدو

ابافمی مارتینز

ادگار داویدز

ون درمید

ایوان کوردوبا

بلوزوقلو امره

جوزپه فاوالی

جولیو ریکاردو کروز

جیوانی پاسکواله

جیورجوس کاراگونیس

خاویر زانتی

خوزه مارسلو زه ماریا فریرا

خووان سباستین ورون

دانیل آدانی

دژان استانکوویچ

ریبرو آدریانو

سینیشا میهایلوویچ

صبری لاموشی

ف و کاناوارو

آلوارو رکوبا

فرانچسکو کوکو

کریستیانو زانتی

کریستین ویری

کیلی گونزالس

گونزالو سوروندو

لامپروس چوتوس

ماتیاس کامبیاسو

مارکو ماترازی

نیکولا ونتولا

نیکولاس آندرس بوردیسو

یانیس آلن زیکو
مشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
بازی وعلوم
درخواست حذف اطلاعات

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات

انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها

زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ

فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها

فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2)

آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
انیمیشن درس علوم ششم
درخواست حذف اطلاعات

انواع انرژی

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات


انیمیشن های علوم ششم دبستان
برای فایل ها از برنامه idm یا flash get استفاده کنید ...
برای با برنامه idm آدرس فایل را در قسمت add url کپی کنید ...


انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها

زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ

فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها

فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2)

آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
انیمیشن های ریاضی ششم ابت
درخواست حذف اطلاعات

انواع انرژی

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات
انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان

انواع انرژی

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)

عوامل بیماری زامشاهده متن کامل ...
مجموعه فرهنگی هلسینگ / دانمارک - نویسنده : مسعود جوادی
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه فرهنگی هلسینگ / دانمارک

helsingør, denmark

big-sof-image-by-luca-santiago-mora-05_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by luca santiago mora

by jakob harry hybel

bjarke ingels group (big) is usually not in the business of hiding things away. in fact, they tend to do just the opposite. so, the fact that they chose to bury the danish maritime museum in helsingør in the north of denmark - the firm's first realized museum building - at the bottom of a dry dock, is nothing if not surprising.

what's even more surprising, though, the competition brief did not call for the museum to be underground at all. actually, it specifically stated that the decrepit dry dock at the site, which had previously been used for large-scale shipbuilding, was to be covered and the new museum built on top.

big was the only of five competing teams that went directly against the brief by proposing to include the existing conditions in the design. big's proposal was daring indeed, but also highly sensible. they made a compelling economic argument - it was quite simply much cheaper. but perhaps most importantly, the idea to place the museum under terrain addressed one of the key concerns in the brief, namely that the new museum should make no attempts to compete for attention with the world heritage-listed kronborg castle next door.

big sold the jury on the exact opposite of what they had asked for, once again showing that bending the rules pays off, if they are bent the right way.

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-01_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

approaching the museum, only a series of bollards and benches in white marble along the edge of the dock - spelling the museum's name in morse code - indicates the presence of what is buried. even the handrails surrounding the dock have been made transparent in an effort to make it appear as if everything of importance has been contained below ground.

there is a clear difference in materiality between the existing and the added, but the rough, weathered concrete of the existing dock coupled with the new sleek, polished materials produces a nicely balanced contrast.

big-sof-image-by-luca-santiago-mora-12_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by luca santiago mora

down in the deep

you enter the museum via a series of ramps that zig-zag down to the museum's main entrance. the ramps subdivide the huge dock space, giving it a more tangible scale while still allowing for it to maintain its dramatic, vast span.

compared to the grand gesture of the museum's exterior, the interior spaces, with their low-ceilinged, grey-painted rooms, seem relatively toned down. here, the content of the exhibitions by dutch exhibition architect smann dejong is allowed to be fully in focus. the fact that the plan has been skewed slightly in relation to the dock creates considerable variation in the dimensions of the various interior spaces.

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-10_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

moving between the exhibition rooms of changing height and the sloping, gl -covered connection links across the dock - suspended underneath the entrance ramps - one experiences huge spatial diversity. however, standing at the bottom of the museum's centerpiece, the dock, unquestionably constitutes the project's finale. you sense the tactile contrasts between the old and the new, the constant tension created by intersecting lines, the expressive yet restrained staging of the dock and the history it represents.

this correlation of colliding forces makes big's transformed dock space an intensely memorable experience.

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-06_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-05_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-08_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

big-sof-image-by-rasmus-hjortshoj-12_original.jpgdanish national maritime museum by big. p o by rasmus hjorthøj

big-sof_plan-1.jpgdanish national maritime museum by big. plan. drawing courtesy big

big-sof_plan-2.jpgdanish national maritime museum by big. plan. drawing courtesy big

big-sof_plan-3.jpgdanish national maritime museum by big. plan. drawing courtesy big

big-sof_sections.jpgdanish national maritime museum by big. sections. drawing courtesy big

big-sof_overall_siteplan.jpg

danish national maritime museum by big. site plan. drawing courtesy big

author : masoud javadi - architect engineerمشاهده متن کامل ...
منچستر یونایتدmanchester united
درخواست حذف اطلاعات

باشگاه : منچستر یونایتدmanchester united

رئیس باشگاه : پیتر کنیون

یوم : اولدترافورد

سایت رسمی باشگاه :www.manutd.com

پیراهن : قرمز و آبی

سرمربی: ال فرگوسن

بدون تردید منچستر را باید یکی از ای بزرگ و مطرح در زمینه امکانات ورزشی در جهان قلمداد کرد. این شهر با داشتن موقعیت عالی تجاری و یومی زیبا، چون اولدترافورد که در سراسر انگلستان مطرح است، تا به حال میزبانی موفقی را انجام داده که آ ین بار آن بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال (2002-2003) بین تیمهای یوونتوس و میلان بود. اما یوم اولدترافورد که هم اکنون 68000 نفر گنجایش دارد عاملی بوده تا شهر منچستر همیشه در زمینه فوتبال و امکانات زبانزد خاص و عام باشد.

با این حال نباید توفیق منچستر را از لحاظ فوتبال تنها به این یوم اختصاص داد و باید عواملی چون باشگاههای حرفه ای که بالغ بر8 تیم است را به آن اضافه کرد.البته موفقیت این شهرتجاری تنها به خاطر فوتبال نیست، بلکه باید عواملی دیگرچون انقلاب صنعتی که برای اولین باردراین شهر روی داد و از منچستر شهری مدرن( کاتن پولیس) ساخت را در آن سهیم کرد. از لحاظ منابع تفریحی و ورزشی ، منچستر بعد از دوران تجدد تقریبا به شهری کامل بدل شده است. در حال حاضر ( قرن 21) با کاملتر شدن این مجموعه و اضافه شدن مراکز تفریحی که در سراسر این شهر وجود دارد خود را از لحاظ توریستی بودن زبانزد خاص و عام کرده است.

اکنون این شهر بیش از 43000 صندلی در تئاترها و 56 موزه و گالری دارد که در نوع خود بی نظیر است . به لحاظ تاریخی نیزاین شهر با وجود بناهای دوران ملکه ویکتوریا مطرح بوده و عاملی را بوجود آورده تا همگان از آن بعنوان یک شهر درجه اول یاد کنند.

جاذبه ها

تاریخ منچستر از رومن ها شروع و تا قطب اقتصادی کنونی که بر صنعت پنبه اتکا دارد ادامه می یابد. اما علاوه بر تاریخی بودن ، اماکن بسیار زیبایی که در این شهر و به خصوص فیلد هویتیج در قسمت جنوب دینزگیت وجود دارد در نوع خود جالب توجه است.

در آنجا شاهد ابه هایی از دژهایی که در مرکز آبراه ها قرار دارند خواهید بود که واقعاً قابل ستایش است. اما علاوه بر این منطقه اگر کمی از فیلد دور شویم به موزه علوم و صنعت که جاذبه ای بسیار زیبا به شهر داده و شامل به تصویر کشیدن تاریخ چاپ، الکتریسیته و صنعت نساجی در دوره های مختلف است بر می خوریم که در نوع خود بی نظیر است. از جمله آثاری که درآنجا قابل اشاره است بدون تردید آثار نقاشی بزرگ ال اس لاوری است که چشمها را به خود خیره می کند. علاوه بر این جذ تها هتل شهر منچستر نیز که اثر به جا مانده از دوران ملکه ویکتوریا محسوب می شود بنایی جالب است . این بنای زیبای دوران نئوگوتیک توسط آلفرد واترهاوس بنا شد و ساخت آن تا سال 1877 ادامه یافت و سبب شد تا صنعت شهر و مردم سختکوش بار دیگر توانمندی ها و لیاقت خود را در اروپا و حتی جهان به اوج برسانند.

مشخصات یونایتدها

اما شهرمنچستراز لحاظ تیمهای باشگاهی نیز در سطح جهان مطرح است. با وجود باشگاه بزرگ منچستر یونایتد این روزها همه ، این شهر را می شناسند. پایه باشگاه در سال 1878 و با نام نیوتاون هلثlyr متعلق به کارکنان راه آهن به طور رسمی بنا شد . در ابتدا این تیم با بازیکنانی که بیشترعضو شرکت راه آهن بودند وارد میادین مسابقات شد و با کار و تلاش فراوان تیم در سال 1892 به لیگ انگلیس ملحق شود. بعد از چند سال حضور در لیگ در سال 1902 این تیم ش ت شد . با وجود این آنها ناامید نشدند و با تلاش فراوان توانستند بر مشکلات فائق آیند و امروز به یکی از تیمهای ثروتمند و معروف جهان بدل شوند. آنها بعد از آن زمان تا سال 1945 با افت و خیز زیادی مواجه بودند تا اینکه در آن سال با آمدن مربی فهیمی چون "سرمت بازبی " و تحولات مثبت او به یکی از تیمهای خوب در لیگ مبدل گردیدند و وضعیت نسبتاً مناسبی پیدا کرد.

اما اگر بخواهیم به این پرسش که چگونه یونایتد به صورت تیم فعلی درآمدند؟ پاسخ دهیم باید این نکته را باور داشته باشیم که تیم فعلی آنها حاصل تلاش 25 سال کار سخت مربیان بود. با این وجود آنها بعد از سال 1945 شروع به پیشرفت عجیبی د و حتی حادثه غم انگیز سال 1958 که درآن بیشتر شاگردان مربی موفق آنها- بازبی – بر اثر سانحه هوایی کشته شدند هیچ تاثیری در آن روند ایجاد نکرد وعاملی را به وجود آورد تا بازبی با بازماندگان آن سانحه تیم خود را از نو بسازد و عامل قهرمانی غرور انگیزاین تیم در مسابقات جام قهرمان اروپا در فصل 68-1967 محسوب شود. این افتخاری بود که بازبی بعنوان اولین انگلیسی موفق به انجام آن شد . اما این پایان کارمنچستری ها نبود. آنها بار دیگر توانستند این افتخار را در زمان سرآل فرگوسن در سال 1999 و در یک فینال سخت و بیاد ماندنی و تقریباً غیرممکن تکرار کنند وتیمشان را صاحب سومین افتخار اروپایی کنند. در آن زمان منچستر توانست در وقتهای تلف شده نیمه دوم و در شرایطی که هیچ امیدی به پیروزی نداشت، دو گل زیبا را به ثمر رساند که در نوع خود بی نظیر بود.

اما آنها با این کار علاوه بر اینکه موفق شدند خود را به یک افتخار بزرگ برسانند برای فرگوسن با تجربه نیز ارزش و اعتبار تازه ای یدند و او توانست به شهرتی هم سطح مربی موفق و اسطوره ای گذشته تیم دست یابد.

معرفی یوم

درحال حاضر یوم اولدترافورد که معمولا میزبان بازی های بزرگ بوده با گنجایش68000 نفریکی از بزرگترین یوم های اروپا به شمار می آید. این مجموعه به حدی زیبا و با امکانات عالی است که سرب چارلتون به آن لقب تئاتر رویاها را داده .

اما جایگاه تماشاگران در این یوم که در قسمت شمالی واقع شده بزرگترین سقف بی ستون را در سراسر اروپا از آن خود کرده است.

علاوه بر این جایگاه محلهای زیبایی چون موزه یونایتد، رستوران رد کافی ، اتاق ویژه جام ها و قسمت اداری در این قسمت واقع شده و شکل بسیار مناسبی به آن داده است. اما قسمت جنوبی این یوم نیز بسیار توسعه یافته و چشمها را بخود خیره می کند. در قسمت شرقی فروشگاه بسیار بزرگی واقع شده و در قسمت غربی نیز که بیشتر به استرتفورداند معروف است درسالهای اخیر تغییرات وسیعی داده شده و با ردیف هایی اضافه شده که آن را بسیارممتاز کرده است.

ازجمله آثاری که در این قسمت دیده می شود. بدون تردید مجسمه دنیس لا اسطوره تیم منچستر یونایتد است که ابهت خاصی به این یوم داده است.

من یوها 15 بار موفق به قهرمانی در لیگ برتر شده اند که این از رکورد لیو ول که 18 بار قهرمان شده اند 3 مرتبه کمتر است. منچستریها در سالهای 1908، 1911، 1952، 1956، 1957، 1965، 1967، 1993، 1994، 1996، 1997، 1999، 2000، 2001 و 2003 به مقام قهرمانی لیگ برتر باشگاههای انگلیس دست یافته اند.

افتخارات منچستر با حضور سرمست باسبی در گذشته و سرآل فرگوسن در حال حاضر به دست آمده است.

یکی از حوادث ناگواری که برای تیم منچستر رخ داد ، درگذشت نه بازیکن این تیم در سانحه سقوط هواپیما بود که اسکلت اصلی تیم منچستر را متلاشی ساخت ، ولی سرمست باسبی تیم را مجدداً احیا نمود.

منچستریها در جام حذفی باشگاههای انگلیس هم یکی از پرافتخارترین تیمها به شمار می آیند به طوریکه ده عنوان قهرمانی این مسابقات را در کارنامه خود دارند.

سرخ پوشان منچستر در سالهای 1909، 1948، 1963، 1977، 1983، 1985، 1990، 1994، 1996، 1999 جام قهرمانی مسابقات حذفی را به کل یون افتخارات خویش اضافه نموده اند.

شیاطین سرخ فوتبال، در مسابقات اروپایی هم از تیمهای مدعی به شمار می آیند.

قرمز پوشان در سالهای 1999، 1968 جام باشگاههای اروپا را فتح د و در سال 1991 به جام برندگان جام اروپا و جام برتر اروپا دست یافتند .

از جمله اسطوره های این تیم می توان به ب چارلتون، جرج بست ، پیتراشمایکل، برایان رابسون، دیوید بکهام و اریک کانتونا و در رأس همه آنان سرمست باسبی و سرآل فرگوسن اشاره نمود.

اینک ی تیم را سر آل فرگوسن اسکاتلندی بر عهده دارد که نزدیک به 15 سال در این سمت مشغول به کار است و منچستر را به یکی از بهترین تیمهای جهان فوتبال مبدل ساخته و همواره با استفاده از بازیکنان جوان که از تیمهای پایه ای باشگاه انتخاب و به کار گرفته است، قهرمانیهای زیادی را برای منچستر به ارمغان آورده است و خود را در زمره بهترین مربیان جهان قرار داده است.
مشاهده متن کامل ...
scientia horticulturae volume 210 , pages 1-294, 10 october 2016
درخواست حذف اطلاعات
editorial board
pages ifc

dry matter partitioning and p osynthetic response to biennial bearing and freeze damage in ‘empire’ apple original research article
pages 1-5
d.m. glenn
effective mana ent of irrigation water in citrus orchards under a water scarce sub-humid region original research article
pages 6-13
p. panigrahi, a.k. srivastava
reduction of leaf lettuce tipburn using an indicator cultivar original research article
pages 14
yuichi uno, hiroshi okubo, hiromichi itoh, ryohei koyama
a statistical model to predict titratable acidity of pineapple during fruit developing period responding to climatic variables original research article
pages 19-24
elodie dorey, patrick fournier, mathieu léchaudel, philippe tixier
effects of girdling on arbuscular mycorrhizal colonization and root hair development of litchi seedlings original research article
pages 25-33
bo shu, weicai li, liqin liu, yongzan wei, shengyou shi
faabi4 is involved in strawberry fruit ripening original research article
pages 34-40
lu chai, yuan-yue shen
growth, yield, fruit quality and leaf nutrient status of g fruit (citrus paradisi macf.): variation from rootstocks original research article
pages 41-48
r.m. sharma, a.k. dubey, o.p. awasthi, charanjeet kaur
the seasonal variation of redox status in komatsuna (br ica a var. perviridis) leaves original research article
pages 49-56
yoshihiro imahori, kazuki kodera, haruna endo, toshio onishi, takehiro fujita, shigeyuki naitoh
effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers on pomegranate (punica granatum cv. ardestani) fruit yield and quality original research article
pages 57-64
sohrab davarpanah, ali tehranifar, gholamhossein davarynejad, javier abadía, reza khorasani
diversity of agricultural plants on lesvos island (northeast aegean, greece) with emphasis on fruit trees original research article
pages 65-84
caterina douma, tas koutis, ricos thanopoulos, rallou tsigou, alexandros galanidis, penelope j. bebeli
agronomic and physicochemical fruit properties of ‘big top’ nectarine budded on peach and plum based rootstocks in mediterranean conditions original research article
pages 85-92
ma reig, lucía mestre, jesús a. betrán, jorge pinochet, maría ángeles moreno
effect of different light spectra by using coloured plastic films on growth, fresh and dry matter, nutrient solution uptake and secondary metabolites of perilla frutescens (l.) britt original research article
pages 93-98
n. grbic, k. paschko, i. pinker, m.h böhme
ectomycorrhizae symbiosis in castanea mollissima improves phosphate acquisition through activating gene expression and h+ efflux original research article
pages 99-107
shuangshuang chen, yu xing, teng wang, qing zhang, wenya yu, kefeng fang, andrew e. newhouse, linda d. mcguigan, kristen russell stewart, charles a. maynard, william a. powell, ling qin, qingqin cao
nutrient dynamics in pistachios (pistacia vera l.): the effect of mode of nutrient supply on agronomic performance and alternate-bearing in dry temperate ecosystem original research article
pages 108-121
pramod kumar, ish k. sharma, rajeshwar s. chandel, joginder singh, anil kumar
elevated co2 concentrations alleviate the inhibitory effect of drought on physiology and growth of c ava plants original research article
pages 122-129
jailson l. cruz, alfredo a.c. alves, daniel r. lecain, david d. ellis, jack a. morgan
modifications of ‘summer black’ g berry quality as affected by the different rootstocks original research article
pages 130-137
zhong-xin jin, tian-yu sun, hong sun, qian-yu yue, yu-xin yao
a review for the molecular research of russet/semi-russet of sand pear exocarp and their genetic characters review article
pages 138-142
yue-zhi wang, mei-song dai, dan-ying cai, shujun zhang, ze-bin shi
dynamics of nuclear phase changes during pollen tube growth by using in vitro culture in petunia original research article
pages 143-149
yoichiro hoshino, nozomi eiraku, yoshimi ohata, fuminori komai
water dipping: impact on postharvest quality, individual sugars, and bioactive compounds during storage of ‘sonata’ strawberry original research article
pages 150-157
oluwafemi j. caleb, gabriele wegner, corinna rolleczek, werner b. herppich, martin geyer, pramod v. mahajan
effect of sodium nitroprusside on differential activity of antioxidants and expression of sags in relation to vase life of gladiolus cut flowers original research article
pages 158-165
sharad k. dwivedi, ajay arora, virendra p. singh, rajkumar sairam, ram c. bhattacharya
use of composted agro-energy co-products and agricultural residues against soil-borne pathogens in horticultural soil-less systems original research article
pages 166-179
ugo de corato, egidio viola, giuseppe arcieri, vito valerio, francesco zimbardi
non-deep simple morphophysiological dormancy in seeds of heavenly bamboo (nandina domestica thunb.) original research article
pages 180 7
yong ha rhie, jongyun kim, seung youn lee, ki sun kim
quality parameters of currant berries from three different cluster positions original research article
pages 188-196
maja mikulic-petkovsek, darinka koron, robert veberic
growth and development of poinsettia (euphorbia pulcherrima) finished under reduced air temperature and bench-top root-zone heating original research article
pages 197-204
madeline w. olberg, roberto g. lopez
the maize plastidic thioredoxin f-type gene zmtrxf increases starch accumulation in transgenic arabidopsis original research article
pages 205-212
feibing wang, xiaotong guo, xuqiang qiao, juan zhang, chunyan yu, yuting sheng, luying zhu, jieshan cheng, meixia liang, hongyan su, xianhao cheng, hongxia zhang
synthetic auxin 3,5,6-tpa increases fruit size of loquat (eriobotrya japonica lindl.) by reducing cell turgor pressure original research article
pages 213-219
c. reig, c. mesejo, a. martínez-fuentes, m. agustí
prunus scoparia, a suitable rootstock for almond (prunus dulcis) under drought condition based on vegetative and fruit characteristics original research article
pages 220-226
abdollah khadivi-khub, karim anjam
foliar application of moringa leaf extract, pot ium and zinc influence yield and fruit quality of ‘kinnow’ mandarin original research article
pages 227-235
maryam nasir, ahmad tar khan, s.m. ahmad basra, aman ullah malik
antioxidative activities and qualitative changes in gladiolus cut flowers in response to salicylic acid application original research article
pages 236-241
tariq saeed, imran h an, nadeem akhtar abbasi, ghulam jilani
distribution of 15n applied to the soil in the ‘bing’/‘gisela®6’ sweet cherry (prunus avium l.) combination original research article
pages 242-249
rené rivera, pilar bañados, m. ayala
observation of the anatomical causes of fruit softening during growth and storage periods in ‘wonhwang’ oriental pear (pyrus pyrifolia) original research article
pages 250-257
yosup park, byulhana lee, hee-seung park
effects of environment and floral intensity on fruit set behaviour and annual flowering in apple original research article
pages 258-267
k.c. breen, d.s. tustin, j.w. palmer, d.i. hedderley, d.c. close
the effect of iba on anatomical changes and antioxidant enzyme activity during the in vitro rooting of smoke tree (cotinus coggygria scop.) original research article
pages 268-276
agnieszka ilczuk, ewelina jacygrad
preliminary studies of genom-wide ociation mapping for some selected morphological characters of watermelons original research article
pages 277-284
metin yagcioglu, osman gulsen, halit yetisir, ilknur solmaz, nebahat sari
selection of reliable reference genes for quantitative real-time pcr analysis in plum (prunus salicina lindl.) under different postharvest treatments original research article
pages 285-293
yaohua you, lei zhang, pengmin li, chengquan yang, fengwang ma


مشاهده متن کامل ...
شرکت کاوه کویر
درخواست حذف اطلاعات

 

شرکت کاوه کویر

 

 

 

شرکت کاوه کویر ضمن تعهد و تبعیت از قوانین استاندارد در زمینه های مدیریت ،کیفیت ،ایمنی ،بهداشت حرفه ای ،محیط زیست و الگوی مصرف انرژی به منظور حرکت سازمانی پیشرو و متعالی دستی به اه کلان زیر را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است :

-افزایش رضایت مشتریان و توجه به نیازهای مصرف کننده

-حضور موفق در بازار داخلی و بین المللی و افزایش سهم بازار

-افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

-جلوگیری از مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر ،کاهش اثرات م ب زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست

-بهبود روش های کنترل کیفیت و افزایش راندمان و بهره وری

-توانمند سازی نیروهای انسانی با افزایش دانش و انگیزش آنان

-کارکنان شرکت کاوه کویر متعهد به درک خط مشی و انجام فعالیتهای خود مطابق با ا امات سیستم مدیریت کیفیت هستند و در ارائه را ارهای مناسب برای بهبود مداوم و اثر بخشی آن شرکت مشارکت فعال دارند .

 

مدیریت کیفیت :

امروزه استفاده از شیوه های نوین مدیریت کیفیت برای واحدهای صنعتی و سازمان ها به یک ضرورت تبدیل شده و استقرار آن ها مانند  2008/iso9001 در ضمینه مدیریت کیفیت وiso 100044  در ضمینه مدیریت رضایت مشتری به عنوان مهمترین و فراگیر  ترین این شیوه ها توانسته با ارائه روش ها و الگوه های مناسب امکان تولید انبوه محصولات بافرایند کنترلی دقیق را فراهم آورده و در نتیجه ضرورت به کارگیری آن ها هر چه بیشتر خود یافته است .

در این راستا این شرکت به عنوان یکی از تولید کننده گان منتخب نمونه در عرصه مدیریت کیفیت همواره توجه ویژه ای را به این بخش معطوف داشته است در نتیجه ما قادر بوده ایم که روش های تولید مان را به طور مداوم بهینه سازی و بروزرسانی کنیم .کیفیت محصولاتمان را از جهات مختلف ارتقا بخشیم و خواسته های مصرف کننده نهایی را به منظور طراحی و تولید مناسب محصول ارزی نماییم .

 

صادرات :

شرکت کاوه کویر صادرات محصول خود را از سال 84 به کشورهای عراق ،اردن،افغانستان،امارات و .... آغاز نموده و با توکل به خداوند منان در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است .

مدیریت شرکت با تلاش و کوشش به دنبال بازارهای جدید می باشد که بتوان محصولات خود را با کیفیت مطلوب عرضه نماید و نام ایران و محصول ایرانی را سربلند نماید وسهمی کوچک در  توسعه صادرات غیر نفتی میهن ی داشته باشد .

 

خدمات پس از فروش :

خدمات پس از فروش در راستای تجارت پایدار در رده بزرگترین و مهمترین مزیت رقابتی برای برندها قرار دارد و با توجه به چرخه تجارت (تقاضا ،تولید ،مصرف)داشتن یک واحد خدمات پس از فروش با بازدهی و مدیریت موثر می تواند اثر عمیقی در گردش سریع ,دقیق و گسترده چرخه بگذرد و این امر اجتناب ناپذیر است .با هدف جلب نظر ،ارتقا رضایت این شرکت مبادرت به ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سر تا سر کشور نموده است .

آزمایشگاه:

وجود یک آزمایشگاه مجهز و بروز تز ضروریات تولید با کیفیت می باشد.ازاین رو آزمایشگاه کاوه کویر در سال 1375 با هدف ارائه خدمات به شرکت آغاز به کار کرد و درسال 86 با پیاده سازی استاندارد iso/ies 17025 به عنوان اولین آزمایشگاه اکرودیته خصوصی از سوی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موفق به ب گواهینامه تائید صلاحیت آزمون های مرتبط با تست کولر آبی طبق استاندارد 4910 ملی ایران و تست ایمنی لوازم خانگی برقی طبق استاندارد1-1562 ملی ایران تائید صلاحت گردید.

 

 

افتخارات و گواهینامه ها :

شرکت کاوه کویر از ابتدای تاسیس با بهره گیری از دانش فنی روز و تلاش محققان فنی و نظرات مشتریان همراه به عنوان شرکتی پویا و پیشرو در زمینه کیفیت به شمار آمده و با مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای ملی لوازم گاز سوز و کولر آبی گام مهمی در جهت تقویت فرهنگ استاندارد سازی محصولات انرژی بر برداشته و سال های متوالی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفیت و کنترل کیفیت نمونه معرفی شده است .

این شرکت از بدو تاسیس موفق به اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات خود گردیده و بعد از آن برای حضور در بازارهای بین اللملی موفق به دریافت گواهی انطباق محصول از شرکت های bureau  veritas و sgs برای سالیان متوالی گریده  همچنین رویکرد مجموعه بعد از انجام تحقیقات گسترده و فرا رفتن از محدوده استاندارد های اجباری توانسته با بهینه سازی مصرف انرژی در تولیدات خود نقشی موثر در کاهش مصرف انرژی خانوار ایفا نماید .

همچنان شرکت کاوه کویر در راستای رسیدن به تعالی سازمانی و جلب رضایت مشتریان موفق به ب افتخارات ذیل گردیده است:

واحد نمونه صنعتی در سال 78

واحد نمونه کنترل کیفیت در سال 92

اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001 :2008

اخذ استاندارد سیستم مدیریت رضایت مشتری iso 10004

عضو کمیسیون بهره وری انرژی گاز کشور

عضو کمیسیون بهره وری انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران

عضو تدوین استاندارد ملی نصب و کارگزاری کلیه لوازم گازسوز

عضو تدوین استاندارد ملی بخاری گاز سوز

عضو کمیته ملی یونیت هیترها و شومینه های دکوراتیو

  

آدرس کارخانه : کاشان شهرک صنعتی راوند- بلوار فجر- شرکت کاوه کویر

تلفن : 16 -03155535112

ف : 03155535118

کد پستی : 8731753435 

 

 

کلمات کلیدی مرتبط:

کولر آبی سلو ی,کولر,صادرات کولر, ید و فروش کولر,کولر آبی,کولر آبی 2800, کولر آبی 3200,کولر آبی 4000,کولر آبی 3800 هوادهی بالا,کولر آبی 4000 سلو ی,کولر آبی 6000,کولرآبی 6000 گرید a ,کولر آبی 6000 سلو ی,کولر آبی 5800هوادهی بالا,کولر آبی 8000,کولر آبی 8000گرید b,کولر آبی 8000سلو ی,صادرات آبگرم کن, ید و فروش آبگرم کن,کاوه کویر کاشان,برترین کولر,بهترین کولر,بهترین کولر در کاشان,کولر خوب,با کیفیترین آبگرمکن, آبگرمکن گازی , آبگرمکن گازی مخزندار,50گالن (g50), آبگرمکن گازی مخزندار50 گالن (g50), آبگرمکن دیواری مخزندار 50لیتری, آبگرمکن دیواری, آبگرمکن دیواری برقی, آبگرمکن دیواری برقی 35 لیتری, آبگرمکن خورشیدی, آبگرمکن گازی مخزندار35 گالن (w35), آبگرمکن گازی مخزندار 60 گالن (w60), آبگرمکن نفت سوز (pg60), آبگرمکن دیواری برقی 20 لیتری, ابگرمکن دیواری برقی 50 لیتری, کلید هوشمند,برترین آبگرمکن,باکیفیت ترین آبگرمکن,بهترین آبگرمکن در ایران, بازدهی انرژی, بازدهی تبخیر, قدرت خنک کنندگی, توان مصرفی, قدرت موتور, جریان مصرفی, جنس بدنه, ورق گالوانیزه با پوشش روی, صرفه جویی انرژی, مجهز به پمپ ضد آب و کم مصرف, پوشش رنگ الکترواستاتیک, کاشان, شهرک صنعتی راوند, بلوار فجر, شرکت کاوه کویر, مدیریت کیفیت, مدیریت کیفیت, صادرات, خدمات پس از فروش, آزمایشگاه, استاندارد iso/ies 17025 ,افتخارات و گواهینامه ها, واحد نمونه صنعتی, واحد نمونه کنترل کیفیت, اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت, iso 9001 :2008,کمیسیون,بهره وری انرژی, گاز کشور, انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران, عضو تدوین استاندارد,کارگزاری کلیه لوازم,گازسوز,کمیته ملی یونیت هیترها, شومینه های دکوراتیو,کاشان,اصفهان

 

 مشاهده متن کامل ...
شرکت کاوه کویر
درخواست حذف اطلاعات

 شرکت کاوه کویر


  


 


شرکت کاوه کویر ضمن تعهد و تبعیت از قوانین استاندارد در زمینه های مدیریت ،کیفیت ،ایمنی ،بهداشت حرفه ای ،محیط زیست و الگوی مصرف انرژی به منظور حرکت سازمانی پیشرو و متعالی دستی به اه کلان زیر را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است :


-افزایش رضایت مشتریان و توجه به نیازهای مصرف کننده


-حضور موفق در بازار داخلی و بین المللی و افزایش سهم بازار


-افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها


-جلوگیری از مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر ،کاهش اثرات م ب زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست


-بهبود روش های کنترل کیفیت و افزایش راندمان و بهره وری


-توانمند سازی نیروهای انسانی با افزایش دانش و انگیزش آنان


-کارکنان شرکت کاوه کویر متعهد به درک خط مشی و انجام فعالیتهای خود مطابق با ا امات سیستم مدیریت کیفیت هستند و در ارائه را ارهای مناسب برای بهبود مداوم و اثر بخشی آن شرکت مشارکت فعال دارند .


 


مدیریت کیفیت :


امروزه استفاده از شیوه های نوین مدیریت کیفیت برای واحدهای صنعتی و سازمان ها به یک ضرورت تبدیل شده و استقرار آن ها مانند  2008/iso9001 در ضمینه مدیریت کیفیت وiso 100044  در ضمینه مدیریت رضایت مشتری به عنوان مهمترین و فراگیر  ترین این شیوه ها توانسته با ارائه روش ها و الگوه های مناسب امکان تولید انبوه محصولات بافرایند کنترلی دقیق را فراهم آورده و در نتیجه ضرورت به کارگیری آن ها هر چه بیشتر خود یافته است .


در این راستا این شرکت به عنوان یکی از تولید کننده گان منتخب نمونه در عرصه مدیریت کیفیت همواره توجه ویژه ای را به این بخش معطوف داشته است در نتیجه ما قادر بوده ایم که روش های تولید مان را به طور مداوم بهینه سازی و بروزرسانی کنیم .کیفیت محصولاتمان را از جهات مختلف ارتقا بخشیم و خواسته های مصرف کننده نهایی را به منظور طراحی و تولید مناسب محصول ارزی نماییم .
 


صادرات :


شرکت کاوه کویر صادرات محصول خود را از سال 84 به کشورهای عراق ،اردن،افغانستان،امارات و .... آغاز نموده و با توکل به خداوند منان در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است .


مدیریت شرکت با تلاش و کوشش به دنبال بازارهای جدید می باشد که بتوان محصولات خود را با کیفیت مطلوب عرضه نماید و نام ایران و محصول ایرانی را سربلند نماید وسهمی کوچک در  توسعه صادرات غیر نفتی میهن ی داشته باشد .


 


خدمات پس از فروش :


خدمات پس از فروش در راستای تجارت پایدار در رده بزرگترین و مهمترین مزیت رقابتی برای برندها قرار دارد و با توجه به چرخه تجارت (تقاضا ،تولید ،مصرف)داشتن یک واحد خدمات پس از فروش با بازدهی و مدیریت موثر می تواند اثر عمیقی در گردش سریع ,دقیق و گسترده چرخه بگذرد و این امر اجتناب ناپذیر است .با هدف جلب نظر ،ارتقا رضایت این شرکت مبادرت به ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سر تا سر کشور نموده است .


آزمایشگاه:


وجود یک آزمایشگاه مجهز و بروز تز ضروریات تولید با کیفیت می باشد.ازاین رو آزمایشگاه کاوه کویر در سال 1375 با هدف ارائه خدمات به شرکت آغاز به کار کرد و درسال 86 با پیاده سازی استاندارد iso/ies 17025 به عنوان اولین آزمایشگاه اکرودیته خصوصی از سوی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موفق به ب گواهینامه تائید صلاحیت آزمون های مرتبط با تست کولر آبی طبق استاندارد 4910 ملی ایران و تست ایمنی لوازم خانگی برقی طبق استاندارد1-1562 ملی ایران تائید صلاحت گردید.


  


افتخارات و گواهینامه ها :


شرکت کاوه کویر از ابتدای تاسیس با بهره گیری از دانش فنی روز و تلاش محققان فنی و نظرات مشتریان همراه به عنوان شرکتی پویا و پیشرو در زمینه کیفیت به شمار آمده و با مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای ملی لوازم گاز سوز و کولر آبی گام مهمی در جهت تقویت فرهنگ استاندارد سازی محصولات انرژی بر برداشته و سال های متوالی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفیت و کنترل کیفیت نمونه معرفی شده است .


این شرکت از بدو تاسیس موفق به اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات خود گردیده و بعد از آن برای حضور در بازارهای بین اللملی موفق به دریافت گواهی انطباق محصول از شرکت های bureau  veritas و sgs برای سالیان متوالی گریده  همچنین رویکرد مجموعه بعد از انجام تحقیقات گسترده و فرا رفتن از محدوده استاندارد های اجباری توانسته با بهینه سازی مصرف انرژی در تولیدات خود نقشی موثر در کاهش مصرف انرژی خانوار ایفا نماید .همچنان شرکت کاوه کویر در راستای رسیدن به تعالی سازمانی و جلب رضایت مشتریان موفق به ب افتخارات ذیل گردیده است:


واحد نمونه صنعتی در سال 78


واحد نمونه کنترل کیفیت در سال 92


اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001 :2008


اخذ استاندارد سیستم مدیریت رضایت مشتری iso 10004


عضو کمیسیون بهره وری انرژی گاز کشور


عضو کمیسیون بهره وری انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران


عضو تدوین استاندارد ملی نصب و کارگزاری کلیه لوازم گازسوز


عضو تدوین استاندارد ملی بخاری گاز سوز


عضو کمیته ملی یونیت هیترها و شومینه های دکوراتیو


  


آدرس کارخانه : کاشان شهرک صنعتی راوند- بلوار فجر- شرکت کاوه کویر


تلفن : 16 -03155535112


ف : 03155535118


کد پستی : 8731753435 


 


 


کلمات کلیدی مرتبط:


کولر آبی سلو ی,کولر,صادرات کولر, ید و فروش کولر,کولر آبی,کولر آبی 2800, کولر آبی 3200,کولر آبی 4000,کولر آبی 3800 هوادهی بالا,کولر آبی 4000 سلو ی,کولر آبی 6000,کولرآبی 6000 گرید a ,کولر آبی 6000 سلو ی,کولر آبی 5800هوادهی بالا,کولر آبی 8000,کولر آبی 8000گرید b,کولر آبی 8000سلو ی,صادرات آبگرم کن, ید و فروش آبگرم کن,کاوه کویر کاشان,برترین کولر,بهترین کولر,بهترین کولر در کاشان,کولر خوب,با کیفیترین آبگرمکن, آبگرمکن گازی , آبگرمکن گازی مخزندار,50گالن (g50), آبگرمکن گازی مخزندار50 گالن (g50), آبگرمکن دیواری مخزندار 50لیتری, آبگرمکن دیواری, آبگرمکن دیواری برقی, آبگرمکن دیواری برقی 35 لیتری, آبگرمکن خورشیدی, آبگرمکن گازی مخزندار35 گالن (w35), آبگرمکن گازی مخزندار 60 گالن (w60), آبگرمکن نفت سوز (pg60), آبگرمکن دیواری برقی 20 لیتری, ابگرمکن دیواری برقی 50 لیتری, کلید هوشمند,برترین آبگرمکن,باکیفیت ترین آبگرمکن,بهترین آبگرمکن در ایران, بازدهی انرژی, بازدهی تبخیر, قدرت خنک کنندگی, توان مصرفی, قدرت موتور, جریان مصرفی, جنس بدنه, ورق گالوانیزه با پوشش روی, صرفه جویی انرژی, مجهز به پمپ ضد آب و کم مصرف, پوشش رنگ الکترواستاتیک, کاشان, شهرک صنعتی راوند, بلوار فجر, شرکت کاوه کویر, مدیریت کیفیت, مدیریت کیفیت, صادرات, خدمات پس از فروش, آزمایشگاه, استاندارد iso/ies 17025 ,افتخارات و گواهینامه ها, واحد نمونه صنعتی, واحد نمونه کنترل کیفیت, اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت, iso 9001 :2008,کمیسیون,بهره وری انرژی, گاز کشور, انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران, عضو تدوین استاندارد,کارگزاری کلیه لوازم,گازسوز,کمیته ملی یونیت هیترها, شومینه های دکوراتیو,کاشان,اصفهان


 


 مشاهده متن کامل ...
شرکت کاوه کویر
درخواست حذف اطلاعات

 

شرکت کاوه کویر

 

 

 

شرکت کاوه کویر ضمن تعهد و تبعیت از قوانین استاندارد در زمینه های مدیریت ،کیفیت ،ایمنی ،بهداشت حرفه ای ،محیط زیست و الگوی مصرف انرژی به منظور حرکت سازمانی پیشرو و متعالی دستی به اه کلان زیر را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است :

-افزایش رضایت مشتریان و توجه به نیازهای مصرف کننده

-حضور موفق در بازار داخلی و بین المللی و افزایش سهم بازار

-افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

-جلوگیری از مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر ،کاهش اثرات م ب زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست

-بهبود روش های کنترل کیفیت و افزایش راندمان و بهره وری

-توانمند سازی نیروهای انسانی با افزایش دانش و انگیزش آنان

-کارکنان شرکت کاوه کویر متعهد به درک خط مشی و انجام فعالیتهای خود مطابق با ا امات سیستم مدیریت کیفیت هستند و در ارائه را ارهای مناسب برای بهبود مداوم و اثر بخشی آن شرکت مشارکت فعال دارند .

 

مدیریت کیفیت :

امروزه استفاده از شیوه های نوین مدیریت کیفیت برای واحدهای صنعتی و سازمان ها به یک ضرورت تبدیل شده و استقرار آن ها مانند  2008/iso9001 در ضمینه مدیریت کیفیت وiso 100044  در ضمینه مدیریت رضایت مشتری به عنوان مهمترین و فراگیر  ترین این شیوه ها توانسته با ارائه روش ها و الگوه های مناسب امکان تولید انبوه محصولات بافرایند کنترلی دقیق را فراهم آورده و در نتیجه ضرورت به کارگیری آن ها هر چه بیشتر خود یافته است .

در این راستا این شرکت به عنوان یکی از تولید کننده گان منتخب نمونه در عرصه مدیریت کیفیت همواره توجه ویژه ای را به این بخش معطوف داشته است در نتیجه ما قادر بوده ایم که روش های تولید مان را به طور مداوم بهینه سازی و بروزرسانی کنیم .کیفیت محصولاتمان را از جهات مختلف ارتقا بخشیم و خواسته های مصرف کننده نهایی را به منظور طراحی و تولید مناسب محصول ارزی نماییم .


 

صادرات :

شرکت کاوه کویر صادرات محصول خود را از سال 84 به کشورهای عراق ،اردن،افغانستان،امارات و .... آغاز نموده و با توکل به خداوند منان در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است .

مدیریت شرکت با تلاش و کوشش به دنبال بازارهای جدید می باشد که بتوان محصولات خود را با کیفیت مطلوب عرضه نماید و نام ایران و محصول ایرانی را سربلند نماید وسهمی کوچک در  توسعه صادرات غیر نفتی میهن ی داشته باشد .

 

خدمات پس از فروش :

خدمات پس از فروش در راستای تجارت پایدار در رده بزرگترین و مهمترین مزیت رقابتی برای برندها قرار دارد و با توجه به چرخه تجارت (تقاضا ،تولید ،مصرف)داشتن یک واحد خدمات پس از فروش با بازدهی و مدیریت موثر می تواند اثر عمیقی در گردش سریع ,دقیق و گسترده چرخه بگذرد و این امر اجتناب ناپذیر است .با هدف جلب نظر ،ارتقا رضایت این شرکت مبادرت به ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سر تا سر کشور نموده است .

آزمایشگاه:

وجود یک آزمایشگاه مجهز و بروز تز ضروریات تولید با کیفیت می باشد.ازاین رو آزمایشگاه کاوه کویر در سال 1375 با هدف ارائه خدمات به شرکت آغاز به کار کرد و درسال 86 با پیاده سازی استاندارد iso/ies 17025 به عنوان اولین آزمایشگاه اکرودیته خصوصی از سوی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موفق به ب گواهینامه تائید صلاحیت آزمون های مرتبط با تست کولر آبی طبق استاندارد 4910 ملی ایران و تست ایمنی لوازم خانگی برقی طبق استاندارد1-1562 ملی ایران تائید صلاحت گردید.

 

 

افتخارات و گواهینامه ها :

شرکت کاوه کویر از ابتدای تاسیس با بهره گیری از دانش فنی روز و تلاش محققان فنی و نظرات مشتریان همراه به عنوان شرکتی پویا و پیشرو در زمینه کیفیت به شمار آمده و با مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای ملی لوازم گاز سوز و کولر آبی گام مهمی در جهت تقویت فرهنگ استاندارد سازی محصولات انرژی بر برداشته و سال های متوالی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفیت و کنترل کیفیت نمونه معرفی شده است .

این شرکت از بدو تاسیس موفق به اخذ گواهینامه استاندارد برای محصولات خود گردیده و بعد از آن برای حضور در بازارهای بین اللملی موفق به دریافت گواهی انطباق محصول از شرکت های bureau  veritas و sgs برای سالیان متوالی گریده  همچنین رویکرد مجموعه بعد از انجام تحقیقات گسترده و فرا رفتن از محدوده استاندارد های اجباری توانسته با بهینه سازی مصرف انرژی در تولیدات خود نقشی موثر در کاهش مصرف انرژی خانوار ایفا نماید .

همچنان شرکت کاوه کویر در راستای رسیدن به تعالی سازمانی و جلب رضایت مشتریان موفق به ب افتخارات ذیل گردیده است:

واحد نمونه صنعتی در سال 78

واحد نمونه کنترل کیفیت در سال 92

اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iso 9001 :2008

اخذ استاندارد سیستم مدیریت رضایت مشتری iso 10004

عضو کمیسیون بهره وری انرژی گاز کشور

عضو کمیسیون بهره وری انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران

عضو تدوین استاندارد ملی نصب و کارگزاری کلیه لوازم گازسوز

عضو تدوین استاندارد ملی بخاری گاز سوز

عضو کمیته ملی یونیت هیترها و شومینه های دکوراتیو

  

آدرس کارخانه : کاشان شهرک صنعتی راوند- بلوار فجر- شرکت کاوه کویر

تلفن : 16 -03155535112

ف : 03155535118

کد پستی : 8731753435 

 

 

کلمات کلیدی مرتبط:

کولر آبی سلو ی,کولر,صادرات کولر, ید و فروش کولر,کولر آبی,کولر آبی 2800, کولر آبی 3200,کولر آبی 4000,کولر آبی 3800 هوادهی بالا,کولر آبی 4000 سلو ی,کولر آبی 6000,کولرآبی 6000 گرید a ,کولر آبی 6000 سلو ی,کولر آبی 5800هوادهی بالا,کولر آبی 8000,کولر آبی 8000گرید b,کولر آبی 8000سلو ی,صادرات آبگرم کن, ید و فروش آبگرم کن,کاوه کویر کاشان,برترین کولر,بهترین کولر,بهترین کولر در کاشان,کولر خوب,با کیفیترین آبگرمکن, آبگرمکن گازی , آبگرمکن گازی مخزندار,50گالن (g50), آبگرمکن گازی مخزندار50 گالن (g50), آبگرمکن دیواری مخزندار 50لیتری, آبگرمکن دیواری, آبگرمکن دیواری برقی, آبگرمکن دیواری برقی 35 لیتری, آبگرمکن خورشیدی, آبگرمکن گازی مخزندار35 گالن (w35), آبگرمکن گازی مخزندار 60 گالن (w60), آبگرمکن نفت سوز (pg60), آبگرمکن دیواری برقی 20 لیتری, ابگرمکن دیواری برقی 50 لیتری, کلید هوشمند,برترین آبگرمکن,باکیفیت ترین آبگرمکن,بهترین آبگرمکن در ایران, بازدهی انرژی, بازدهی تبخیر, قدرت خنک کنندگی, توان مصرفی, قدرت موتور, جریان مصرفی, جنس بدنه, ورق گالوانیزه با پوشش روی, صرفه جویی انرژی, مجهز به پمپ ضد آب و کم مصرف, پوشش رنگ الکترواستاتیک, کاشان, شهرک صنعتی راوند, بلوار فجر, شرکت کاوه کویر, مدیریت کیفیت, مدیریت کیفیت, صادرات, خدمات پس از فروش, آزمایشگاه, استاندارد iso/ies 17025 ,افتخارات و گواهینامه ها, واحد نمونه صنعتی, واحد نمونه کنترل کیفیت, اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت, iso 9001 :2008,کمیسیون,بهره وری انرژی, گاز کشور, انرژی الکتریکی صنایع لوازم خانگی ایران, عضو تدوین استاندارد,کارگزاری کلیه لوازم,گازسوز,کمیته ملی یونیت هیترها, شومینه های دکوراتیو,کاشان,اصفهان

 

 مشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات

انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان

انواع انرژی

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)مشاهده متن کامل ...
انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان
درخواست حذف اطلاعات

انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان

انواع انرژی

تاثیرات آنتی بیوتیک

انرژی حرکتی

انرژی ها

زنجیره غذایی

شبکه غذایی

نیروی مغناطیسی

ضایعات کاغذ

فتوسنتز

فواید زباله ها

اسیدها

جلبک ها

فتوسنتز

نیرو

نیرو گرانشی

سلول گیاهی و جانوری

جذب تکه های آهن

اثر متقابل دو جسم

نیرو (1)

نیرو (2)

نیرو گرانشی

آهن ربا

تغییر انرژی

انواع انرژی

میکروسکوپ نوری(1)

میکروسکوپ نوری(2)

سلول گیاهی و جانوری

نشاسته در برگ

فتوسنتز (2)مشاهده متن کامل ...
after earth ایران با کیفیت hd
درخواست حذف اطلاعات

.:::  after earth 2013 دوبله اختصاصی ایران  با کیفیت bluray 1080p hd:::.

..::: افتخاری دیگر برای ایران :::..

>>> حرفه ای اختصاصی ایران <<<

| کیفیت فوق العاده بی نظیـــر fullhd،  ، بدون حذفیات |

|دوبــلــه صــدا و ســیــمــا اضــافـــه شـــد|

 

نام فارسی : بعد از زمین

منتشر کننده : اختصاصی ایــران فیــلم

ژانر: اکشن ، ماجرایی ، علمی- تخیلی

لینک imdb

امتیاز: ۱۰ / ۵

کیفیت : bluray 1080p hd | بی نظیـــر

حجم : ۹۶۵۶ مگابایت ( ۹٫۴۳ گیگابایت)

رزولوشن : ۸۰۰×۱۹۲۰ | بیت ریت : ۱۳۳۳۸ kb/s

وضیعت : دائم (بدون محدودیت زمانی)

اسکرین شات : دارد کلیک کنید

اختصاصــی ایــران فیلــم

صوت دوبله بصورت جداگانه

دو زبانه (۲ صوت دوبله + صوت زبان اصلی)

خلاصه داستان : بعد از اینکه سفینه “کیتای ریجی” و پدرش “سایفر” دچار سانحه می شود, آنها مجبور می شوند بر روی سیاره زمین که ۱۰۰۰ سال پیش انسان ها طی وقایعی مجبور شدند آن را ترک کنند, فرود بیایند. با صدمه دیدن “سایفر” , “کیتای سفری ارزشمند را برای فرستادن سیگنال کمکی بر روی سیاره زمین آغاز می کند و …

دوبله اختصاصی ایران :  این بصورت اختصاصی متعلق به سایت ایران میباشد . مراحل تهیه این دوبله بصورت کاملا حرفه ای صورت گرفته و کلیه امور ضبط ، باندسازی ، می و هماهنگسازی آن بصورت تخصصی انجام شده است . از نظر کیفیتی دوبله های ایران توانایی رقابت با دوبله های حرفه ای را داشته و با سایرآثار دوبلاژ اینترنتی که از کیفیت کمی برخوردارند ، کاملا متفاوت میباشد . در دوبله های اختصاصی ضمن رعایت امانت داری و عدم تغییر در محتوای ، شئونات اخلاقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مناسب فضای خانواده میباشد . ایران مفت است برای اولین بار در جهان این زیبا را با حرفه ای و جذاب که اختصاصی ایران بوده ، به شما هموطنان گرامی تقدیم نماید .

تذکر مهم : تنها مرجع رسمی پخش دوبله های اختصاصی ، سایت ایران بوده و هرگونه مطلب مشابه در سایتهای دیگر بدون شک کپی برداری از این مرجع میباشد . وبسایت ایران هرگونه همکاری با شبکه های ای را بطور کامل تکذیب کرده و اعلام مینماید پخش این دوبله ها در سایر سایتها و شبکه های  ای ، ی و سواستفاده از این آثار تلقی میگردد .

سه صوت در یک (دو دوبله متفاوت به همراه صوت اصلی)  :  برای این ۲ دوبله متفاوت ایران و  صدا وسیما عرضه شده است ، صوت هردو دوبله در فایل گنجانده شده و شما میتوانید از بین آنها دوبله مورد علاقه خود را انتخاب نمایید . بصورت پیشفرض دوبله ایران ، پخش میگردد . لازم به ذکر است صوت زبان اصلی (انگلیسی) نیز در فایل قرار دارد . برای تغییر صوت و مشاهده با زبان اصلی میتوانید هنگام اجرای در نرم افزار media player cl ic بر روی صفحه راست کلیک کرده و گزینه navigate را انتخاب کنید سپس از شاخه ایجاد شده بر روی audio language کلیک کنید و صوت مورد نظر را انتخاب نمایید . امکان تغییر زبان در نرم افزارهای دیگر مانند kmplayer و دستگاههای پخش خانگی نیز وجود دارد.

نکته : فایل های فشرده این دارای ۵ درصد ریکاوری می باشند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل ا ترکت فایل ها به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی اگر در زمان ا ترکت خطایی دریافت کردید، به وسیله نرم افزار winrar به محل ذخیره فایل ها مراجعه کنید و بعد از انتخاب تمامی پارت ها دکمه repair در بالای نرم افزار را فشار دهید. سپس آدرس محل ذخیره پارت های جدید را انتخاب نمایید، بعد از آن به محل ذخیره جدید مراجعه نمایید و فایل های جدید را ا ترکت نمایید.

قــابل توجــه : ایران مفت است برای اولین بار در جهان ، های full hd را با دوبله حرفه ای فارسی ، همراه صوت زبان اصلی (دوزبانه) و بصورت رایگان برای آماه کرده است . با توجه به کیفیت خارق العاده و حجم بسیار بالای این برای آماده سازی آن هفته ها به صورت شبانه روزی وقت صرف شده است . از شما کاربر فهیم خواهشمندیم با اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی همانند ، عدم کپی برداری بدون ذکر منبع و حمایت از این اثر ، ما را برای ادامه مسیر همیاری نمایید .

 

  پارت ۱ : 

  پارت ۲ : 

  پارت ۳ : 

  پارت ۴ : 

  پارت ۵ : 

  پارت ۶ : 
لینک مستقیم

  پارت ۷ : 

  پارت ۸ : 

  پارت ۹ : 

  پارت ۱۰ : 

  پارت ۱۱ : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رایگان صوت دوبله ایران بصورت جداگانه (۱:۴۰:۰۲)(پیشنهادی)

رایگان صوت صدا وسیما بصورت جداگانه (۱:۴۰:۰۲)

 آموزش چسباندن صوت بهمشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (1)
درخواست حذف اطلاعات

سیاحتی در اصفهان، مهد هنرهای ماندگار

معرفی -اصفهان مهد هنرهای ماندگار

در ای استان اصفهان که اکثرا از شهر های تاریخی کشورمان هستند، بناهای ارزشمندی وجود دارر. علاوه بر این به نسبت شهر اصفهان که به عنوان مرکز استان و یکی از پنج شهر بزرگ کشور دستخوش نوسازی و تغییر و تحول زیادی شده است بافت سنتی خود را نسبتا حفظ کرده اند. از جمله بناهای قابل تامل این شهر ها باید به مساجدی اشاره کرد که شماری از آنها از جمله کهن ترین مساجد بنا شده در ایران هستند.به علت احترامی که مردم محلی برای اماکن مذهبی قائل بوده و هستند این مساجد پیوسته مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته اند و به همین دلیل خوشبختانه اکثر آنها نسبتا سالم مانده اند. ایی که در این بخش معرفی می شوند، در فاصله نسبتا کوتاهی از اصفهان قرار دارند و می توان در یک گشت یک الی سه روزه از آنها بازدید کرد. اگر زمان کافی در اختیار دارید سفر به این شهر ها خالی از لطف نیست و می تواند اوقاتی به یادماندنی برای شما به ارمغان آورد.

وجه تسمیه شهرکاشان در-اصفهان مهد هنرهای ماندگار

به عقیده برخی از نویسنداگان دوره های ی بنای کاشان به امر زبیده خاتون همسر هارون الرشید خلیفه عباسی انجام گرفته است و چون در آغاز کار برای تعیین تقشه حصار دیوار شهر جای آن را کاه نشانی می د از آن جهت کاه فشان نامیده شد که تدریجا به کاشان مبدل گردید. البته به روایتی دیگر ظاهرا در ابتدا این دیار چهل حصاران نامیده می شده و سپس در پی ماجرای شبه افسانه ای تعقیب و گریز فیروز ابولولو کاه فشان و سپس کاشان شده است ای از محققین بر این باورند که چون نخستین فعالیت های عمرانی در این ناحیه بناهایی بودند که به امر پادشاهان در فین احداث شده اند، به این مناسبت آنجا را کی آشیان یعنی خانه و جایگاه پادشاهات گفته اند.شاردن معتقد است که لغت کاشان پارسی شده واژه یونانی کتسبوفنت است که شهر کهن یونانی بوده است.ملک الشعرا بهار نوشته است: در فارسی میانه لغات کاش، کاشان و کاشانه برای اشاره به معابد و بتخانه ها به کار می رفته و بعد ها به مسون و سپس اسم خاص شهر ها شد. کاشان را همچنین ماخوذ از نام قبایل کاسب می دانند که نعاصر با دوران سلطنت حمور در بین النهرین بودند و اسم خدای بزرگ آنها کاشو داشته و بعد با جمع بستن فارسی و افزودن الف و نون کاسیان و کاشیان و کاشان شده است.

پیش از کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار

با وجود اینکه این شهر در هیچ دوره ای از پایتخت ایران نبوده امت در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان همراه اهمیت ویژه خود را داشته است. کمتر شهری در ایران که خود را از لحاظ مدنیت و آبادانی با سرزمین کاشان برابری می کند. از نتیجه تحقیقات علمی و بر اساس مدارک و منابع موثق چنین برمی آید که چشمه فین از دوره ما قبل تاریخ با همین وضعیت و کیفیت کنونی جاری بوده و آبادانی های اطراف آن که در حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی گذشته چند بار ویران و زیر رو شدند از برکت مجاورت با این سرچشمه محددا ساخته و آباد شدند. هنگامی که سرانجام سکنه بومی سیلک به دست نیروهای مهاجم قتل عام شدند و شهر به آتش کشیده شد، مهاجمین فاتح ظاهرا در اطراف سیلک کاشان، آران، بیدگل و نیاسر را بنا کرده اند.از سرگذشت کاشان در پیش از اطلاعات کمی در دسترس است. طبق یکی از روایات مذهبی دین ، سه مغ زرتشتی که هنگام ولادت حصضرت عیسی (ع) با هدایای گرانبهایی رهسپار بیت المقدس شدند کاشانی بودند و با حدااقل مبدا عزیمتشان شهر کاشان بود. اما طبق منابع تاریخی قدر مسلم آن است که کاشان در ا ا دوره ساسانی واجد چنان اهمیت است و دارای جمعیتی بوده که پادشاهان آن سلسله دستور به بنای آتشکده های عظیمی در مناطق نیاسر، انه و مدشت داده اند.

قرون اول ی در کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار

از آغاز حمله اعراب به خاک ایران جنگجویان کاشب دوش به دوش با یان ایرانی در میدان های کارزار شدکت د و تا مایان کار جنگیدند.در اوایل دورهٔ ی متون جغرافیایی از کاشان به عنوان شهری کوچک یاد کرده اند، بعدتر توسعه در فلات ایران و موقعیت مرکزی کاشان و قرار داشتنش در مسیر ارتباطات، این شهر را به مرکز مهم صنعتی بدل ساخت، از این به بعد بیشتر به عنوان شهری در اندازه متوسط و البته موفق از کاشان یاد شده است. در حمله مغول شهر ویران می شود و کمی بعدش دوباره بازسازی می شود. در دورهٔ صفویه کاشان مورد توجه بوده است و پادشاهان غالباً در آن سکنا می گزیدند و از این شهر به عنوان مرکزی تجاری بزرگ و ثروتمند یاد شده است. علی رقم آشوب های پس از صفویه و ز له بزرگی که در دوره کریم خان زند در کاشان می آید این موقعیت تا حدودی حفظ می شود اما آشوب های اوا دوره قاجار و ناتوانی در رقابت با نساجی اروپا موجب زوال شدید شهر می شود. مس از شهر، کاشانی ها نیز مانند سایر ایرانیان آیین را پذیرفتند و به قول حکیم نظانی گنجوی :

گرچه عرب زد چو حرامی به ما

داد یکی دین گرامی به ما

گرچه ز جور جلفا سوختیم

ز آل علی معرفت آموختیم

الغرض ای شاه عجم ، ملک جم

رفت وفنا گشت زبان عجم

نصف زبان را عرب از بین برد

نیم دگر لهجه به ترکان سپرد

هر که زبان داشت به مانند شمع

سوخت تنش زآتش دل پیش جمع

زندی و سغدی همه بر باد رفت

پهلوی و آذری از یاد رفت

رفته بد از بین کلام دری

گر نگشودند در شاعری

پادشهانی به اسان بدند

ک زگهر فَرّخ ساسان بدند

اهل سخن را، صله پرداختند

دفتر از اشعار دری ساختند

آنچه اثر مانده ازیشان به جا

شاهد صدقی است برین مدعا

از پس ایشان ملکان دگر

جایزه دادند به اهل هنر

از آغاز استیلای اعراب کاشان در قلمرو نشین اصفهان قرار گرفته و جزیی از ای الجبال شد. از آغاز پیدایش اختلاف عقیده برای جانشینی و به خصوص از سال 40 ه.ق. که معاویه بر مسند خلافت نشست بسیاری از مردم کاشان گذشته از وم اطاعت امر ص بر اثر انس و عادت دیرین به سلطنت های موروثی باستانی ایران بر این عقیده بودند که درخلافت حق ثابت حضرت علی بن طالب ع است و پس از آن نیز به فرزندان ن او که اولاد و اعقاب هستند می رسد. علت دیگر تمایل مردن واشان به خاندان حضرت علی غارت اموال و کشار و اسارت مردم در زمان عهد خلیفه دوم عمربن خطاب بود.در دوران حکومت عمر بن خطاب گستردگی امپراتوری به شکل بی سابقه ای وسیع شد و همه سرزمین های تحت حکومت ساسانیان و دو سوم امپراتوری روم شرقی را در بر می گرفت. حملات وی به امپراتوری ایران در دوران ساسانی در مدت کمتر از ۲ سال موجب سقوط این دودمان گردید.وی بنابر نقل منابعی از قدرتمندترین خلیفه در میان خلفای راشدین و نیز یکی از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین فرمانروایان مسلمان در تمام طول تاریخ است. دوران خلافت وی از ۲۳–۱۳ هجری/۶۴۴–۶۳۴ میلادی است. وی دومین خلیفه از خلفای راشدین بود که تحت فرمان او، یان عرب، سرزمین بین النهرین و را فتح نموده و نیز استیلای بر ایران و مصر را آغاز د.پس از مهاجرت نخستین مسلمانان به مدینه که در سال ۶۲۲ میلادی انجام گردید، عمر به همراه دوست نزدیکش ابوبکر به یکی از مشاوران نزدیک محمد بدل شدند. در این سال جایگاه عمر در حکومت ی به ی محمد، با ازدواج محمد بن عبدالله با حفصه دختر عمر مهم تر گردید.

در به خلافت رسیدن ابوبکر پس از درگذشت محمد، عمر بن خطاب نقش مهمی را ایفا نمود. جانشینی ابوبکر که اهل مکه بود برای مسلمانان مدینه خوشایند نبود. در این گزینش تلاش عمر در قانع و قبولاندن این جانشینی برای اهالی مدینه، نتیجه بخش بود.

ابوبکر به عمر اطمینان ویژه ای داشت و او را جانشین خود گماشت. عمر بن خطاب نخستین ی بود که خود را المؤمنین نامید.

عمر در سراسر گستره حکومت ی قوانین و سیاست های خود را در کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین های تسخیر شده یادآوری می نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت های پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب ۱۰ سال پس از به خلافت رسیدن در مرکز حکومت ی (مدینه) توسط شخصی ایرانی به نام پیروز نهاوندی ترور و نهایتاً کشته شد.بنا بر دانشنامه بریتانیکا، عمر حاکمی نیرومند، سختگیر در برابر متخلفین، پرهیزگار و خشن بود. اهل سنت به دلیل دادگری و اقتدارگرایی او احترام ویژه ای برای او قائل هستند.

شیعیان معتقد هستند در رویداد غدیر خم محمد، علی را به عنوان جانشین خود تعیین نمود لذا ابوبکر، عمر و عثمان را سزاوار حکومت پس از محمد نمی دانند.

در زمان خلافت هارون الرشید کاشان و قم از حوزه وسیع اصفهان جدا شدند و به دستور زبیده خاتون همسر سوگلی هارون الرشید دژی مستحکم در اطراف شهر بنا شد اما دو ز له سهمگین در سال های 239و246 ه.ق. آن را به کلی ویران کرد. در عهد دیلمیانط، شهر کاشان مجددا بازسازی شد. از جمله بناهای به یادگار مانده از آن عصر می توان به بنای اصلی مسجد جامع ص 187 و بقعه قاضی اسدالله اشاره کرد.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

***تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

پیشنهاد ویژه تورآگهی : تور دبی از مشهد

جاذبه های دیدنی اصفهانمشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (1)
درخواست حذف اطلاعات

سیاحتی در اصفهان، مهد هنرهای ماندگار

معرفی -اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

در ای استان اصفهان که اکثرا از شهر های تاریخی کشورمان هستند، بناهای ارزشمندی وجود دارر. علاوه بر این به نسبت شهر اصفهان که به عنوان مرکز استان و یکی از پنج شهر بزرگ کشور دستخوش نوسازی و تغییر و تحول زیادی شده است بافت سنتی خود را نسبتا حفظ کرده اند. از جمله بناهای قابل تامل این شهر ها باید به مساجدی اشاره کرد که شماری از آنها از جمله کهن ترین مساجد بنا شده در ایران هستند.به علت احترامی که مردم محلی برای اماکن مذهبی قائل بوده و هستند این مساجد پیوسته مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته اند و به همین دلیل خوشبختانه اکثر آنها نسبتا سالم مانده اند. ایی که در این بخش معرفی می شوند، در فاصله نسبتا کوتاهی از اصفهان قرار دارند و می توان در یک گشت یک الی سه روزه از آنها بازدید کرد. اگر زمان کافی در اختیار دارید سفر به این شهر ها خالی از لطف نیست و می تواند اوقاتی به یادماندنی برای شما به ارمغان آورد.

وجه تسمیه  شهرکاشان در-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

به عقیده برخی از نویسنداگان دوره های ی بنای کاشان به امر زبیده خاتون همسر هارون الرشید خلیفه عباسی انجام گرفته است و چون در آغاز کار برای تعیین تقشه حصار دیوار شهر جای آن را کاه نشانی می د از آن جهت کاه فشان نامیده شد که تدریجا به کاشان مبدل گردید. البته به روایتی دیگر ظاهرا در ابتدا این دیار چهل حصاران نامیده می شده و سپس در پی ماجرای شبه افسانه ای تعقیب و گریز فیروز ابولولو کاه فشان  و سپس کاشان شده است  ای از محققین بر این باورند که چون نخستین فعالیت های عمرانی در این ناحیه بناهایی بودند که به امر پادشاهان در فین احداث شده اند، به این مناسبت آنجا را کی آشیان یعنی خانه و جایگاه پادشاهات گفته اند.شاردن معتقد است که لغت کاشان پارسی شده واژه یونانی کتسبوفنت است که شهر کهن یونانی بوده است.ملک الشعرا بهار نوشته است: در فارسی میانه لغات کاش، کاشان و کاشانه برای اشاره به معابد و بتخانه ها به کار می رفته و بعد ها به مسون و سپس اسم خاص شهر ها شدکاشان را همچنین ماخوذ از نام قبایل کاسب می دانند که نعاصر با دوران سلطنت حمور در بین النهرین بودند و اسم خدای بزرگ آنها کاشو داشته و بعد با جمع بستن فارسی و افزودن الف و نون کاسیان و کاشیان و کاشان شده است.

پیش از کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

با وجود اینکه این شهر در هیچ دوره ای از پایتخت ایران نبوده امت در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان همراه اهمیت ویژه خود را داشته است. کمتر شهری در ایران که خود را از لحاظ مدنیت و آبادانی با سرزمین کاشان برابری می کند. از نتیجه تحقیقات علمی و بر اساس مدارک و منابع موثق چنین برمی آید که چشمه فین از دوره ما قبل تاریخ با همین وضعیت و کیفیت کنونی جاری بوده و آبادانی های اطراف آن که در حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی گذشته چند بار ویران و زیر رو شدند از برکت مجاورت با این سرچشمه محددا ساخته و آباد شدند. هنگامی که سرانجام سکنه بومی سیلک به دست نیروهای مهاجم قتل عام شدند و شهر به آتش کشیده شد، مهاجمین فاتح ظاهرا در اطراف سیلک کاشان، آران، بیدگل و نیاسر را بنا کرده اند.از سرگذشت کاشان در پیش از اطلاعات کمی در دسترس است. طبق یکی از روایات مذهبی دین ، سه مغ زرتشتی که هنگام ولادت حصضرت عیسی (ع) با هدایای گرانبهایی رهسپار بیت المقدس شدند کاشانی بودند و با حدااقل مبدا عزیمتشان شهر کاشان بود. اما طبق منابع تاریخی قدر مسلم آن است که کاشان در ا ا دوره ساسانی واجد چنان اهمیت است و دارای جمعیتی بوده که پادشاهان آن سلسله دستور به بنای آتشکده های عظیمی در مناطق نیاسر، انه و مدشت داده اند.

قرون اول ی در کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

از آغاز حمله اعراب  به خاک ایران جنگجویان کاشب دوش به دوش با یان ایرانی در میدان های کارزار شدکت د و تا مایان کار جنگیدند.در اوایل دورهٔ ی متون جغرافیایی از کاشان به عنوان شهری کوچک یاد کرده اند، بعدتر توسعه در فلات ایران و موقعیت مرکزی کاشان و قرار داشتنش در مسیر ارتباطات، این شهر را به مرکز مهم صنعتی بدل ساخت، از این به بعد بیشتر به عنوان شهری در اندازه متوسط و البته موفق از کاشان یاد شده است. در حمله مغول شهر ویران می شود و کمی بعدش دوباره بازسازی می شود. در دورهٔ صفویه کاشان مورد توجه بوده است و پادشاهان غالباً در آن سکنا می گزیدند و از این شهر به عنوان مرکزی تجاری بزرگ و ثروتمند یاد شده است. علی رقم آشوب های پس از صفویه و ز له بزرگی که در دوره کریم خان زند در کاشان می آید این موقعیت تا حدودی حفظ می شود اما آشوب های اوا دوره قاجار و ناتوانی در رقابت با نساجی اروپا موجب زوال شدید شهر می شود. مس از شهر، کاشانی ها نیز مانند سایر ایرانیان آیین را پذیرفتند و به قول حکیم نظانی گنجوی :

گرچه عرب زد چو حرامی به ما

داد یکی دین گرامی به ما

گرچه ز جور جلفا سوختیم

ز آل علی معرفت آموختیم

الغرض ای شاه عجم ، ملک جم

رفت وفنا گشت زبان عجم

نصف زبان را عرب از بین برد

نیم دگر لهجه به ترکان سپرد

هر که زبان داشت به مانند شمع

سوخت تنش زآتش دل پیش جمع

زندی و سغدی همه بر باد رفت

پهلوی و آذری از یاد رفت

رفته بد از بین کلام دری

گر نگشودند در شاعری

پادشهانی به اسان بدند

ک زگهر فَرّخ ساسان بدند

اهل سخن را، صله پرداختند

دفتر از اشعار دری ساختند

آنچه اثر مانده ازیشان به جا

شاهد صدقی است برین مدعا

از پس ایشان ملکان دگر

جایزه دادند به اهل هنر

از آغاز استیلای اعراب کاشان در قلمرو نشین اصفهان قرار گرفته و جزیی از ای الجبال شد. از آغاز پیدایش اختلاف عقیده برای جانشینی و به خصوص از سال 40 ه.ق. که معاویه بر مسند خلافت نشست بسیاری از مردم کاشان گذشته از وم اطاعت امر ص بر اثر انس و عادت دیرین به سلطنت های موروثی باستانی ایران بر این عقیده بودند که درخلافت حق ثابت حضرت علی بن طالب ع است و پس از آن نیز به فرزندان ن او که اولاد و اعقاب هستند می رسد. علت دیگر تمایل مردن واشان به خاندان حضرت علی غارت اموال و کشار و اسارت مردم در زمان عهد خلیفه دوم عمربن خطاب بود.در دوران حکومت عمر بن خطاب گستردگی امپراتوری به شکل بی سابقه ای وسیع شد و همه سرزمین های تحت حکومت ساسانیان و دو سوم امپراتوری روم شرقی را در بر می گرفت. حملات وی به امپراتوری ایران در دوران ساسانی در مدت کمتر از ۲ سال موجب سقوط این دودمان گردید.وی بنابر نقل منابعی از قدرتمندترین خلیفه در میان خلفای راشدین و نیز یکی از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین فرمانروایان مسلمان در تمام طول تاریخ است. دوران خلافت وی از ۲۳–۱۳ هجری/۶۴۴–۶۳۴ میلادی است. وی دومین خلیفه از خلفای راشدین بود که تحت فرمان او، یان عرب، سرزمین بین النهرین و را فتح نموده و نیز استیلای بر ایران و مصر را آغاز د.پس از مهاجرت نخستین مسلمانان به مدینه که در سال ۶۲۲ میلادی انجام گردید، عمر به همراه دوست نزدیکش ابوبکر به یکی از مشاوران نزدیک محمد بدل شدند. در این سال جایگاه عمر در حکومت ی به ی محمد، با ازدواج محمد بن عبدالله با حفصه دختر عمر مهم تر گردید.

در به خلافت رسیدن ابوبکر پس از درگذشت محمد، عمر بن خطاب نقش مهمی را ایفا نمود. جانشینی ابوبکر که اهل مکه بود برای مسلمانان مدینه خوشایند نبود. در این گزینش تلاش عمر در قانع و قبولاندن این جانشینی برای اهالی مدینه، نتیجه بخش بود.

ابوبکر به عمر اطمینان ویژه ای داشت و او را جانشین خود گماشت. عمر بن خطاب نخستین ی بود که خود را المؤمنین نامید.

عمر در سراسر گستره حکومت ی قوانین و سیاست های خود را در کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین های تسخیر شده یادآوری می نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت های پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب ۱۰ سال پس از به خلافت رسیدن در مرکز حکومت ی (مدینه) توسط شخصی ایرانی به نام پیروز نهاوندی ترور و نهایتاً کشته شد.بنا بر دانشنامه بریتانیکا، عمر حاکمی نیرومند، سختگیر در برابر متخلفین، پرهیزگار و خشن بود. اهل سنت به دلیل دادگری و اقتدارگرایی او احترام ویژه ای برای او قائل هستند.

شیعیان معتقد هستند در رویداد غدیر خم محمد، علی را به عنوان جانشین خود تعیین نمود لذا ابوبکر، عمر و عثمان را سزاوار حکومت پس از محمد نمی دانند.

در زمان خلافت هارون الرشید کاشان و قم از حوزه وسیع اصفهان جدا شدند و به دستور زبیده خاتون همسر سوگلی هارون الرشید دژی مستحکم در اطراف شهر بنا شد اما دو ز له سهمگین در سال های 239و246 ه.ق. آن را به کلی ویران کرد. در عهد دیلمیانط، شهر کاشان مجددا بازسازی شد. از جمله بناهای به یادگار مانده از آن عصر می توان به بنای اصلی مسجد جامع ص 187 و بقعه قاضی اسدالله اشاره کرد.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

                                                                                     ***تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

                                                                                                                     پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور دبی از مشهد

                                                                                                                                                           جاذبه های دیدنی اصفهانمشاهده متن کامل ...
گردشی در اصفهان (1)
درخواست حذف اطلاعات

سیاحتی در اصفهان، مهد هنرهای ماندگار

معرفی -اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

در ای استان اصفهان که اکثرا از شهر های تاریخی کشورمان هستند، بناهای ارزشمندی وجود دارر. علاوه بر این به نسبت شهر اصفهان که به عنوان مرکز استان و یکی از پنج شهر بزرگ کشور دستخوش نوسازی و تغییر و تحول زیادی شده است بافت سنتی خود را نسبتا حفظ کرده اند. از جمله بناهای قابل تامل این شهر ها باید به مساجدی اشاره کرد که شماری از آنها از جمله کهن ترین مساجد بنا شده در ایران هستند.به علت احترامی که مردم محلی برای اماکن مذهبی قائل بوده و هستند این مساجد پیوسته مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته اند و به همین دلیل خوشبختانه اکثر آنها نسبتا سالم مانده اند. ایی که در این بخش معرفی می شوند، در فاصله نسبتا کوتاهی از اصفهان قرار دارند و می توان در یک گشت یک الی سه روزه از آنها بازدید کرد. اگر زمان کافی در اختیار دارید سفر به این شهر ها خالی از لطف نیست و می تواند اوقاتی به یادماندنی برای شما به ارمغان آورد.

وجه تسمیه  شهرکاشان در-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

به عقیده برخی از نویسنداگان دوره های ی بنای کاشان به امر زبیده خاتون همسر هارون الرشید خلیفه عباسی انجام گرفته است و چون در آغاز کار برای تعیین تقشه حصار دیوار شهر جای آن را کاه نشانی می د از آن جهت کاه فشان نامیده شد که تدریجا به کاشان مبدل گردید. البته به روایتی دیگر ظاهرا در ابتدا این دیار چهل حصاران نامیده می شده و سپس در پی ماجرای شبه افسانه ای تعقیب و گریز فیروز ابولولو کاه فشان  و سپس کاشان شده است  ای از محققین بر این باورند که چون نخستین فعالیت های عمرانی در این ناحیه بناهایی بودند که به امر پادشاهان در فین احداث شده اند، به این مناسبت آنجا را کی آشیان یعنی خانه و جایگاه پادشاهات گفته اند.شاردن معتقد است که لغت کاشان پارسی شده واژه یونانی کتسبوفنت است که شهر کهن یونانی بوده است.ملک الشعرا بهار نوشته است: در فارسی میانه لغات کاش، کاشان و کاشانه برای اشاره به معابد و بتخانه ها به کار می رفته و بعد ها به مسون و سپس اسم خاص شهر ها شدکاشان را همچنین ماخوذ از نام قبایل کاسب می دانند که نعاصر با دوران سلطنت حمور در بین النهرین بودند و اسم خدای بزرگ آنها کاشو داشته و بعد با جمع بستن فارسی و افزودن الف و نون کاسیان و کاشیان و کاشان شده است.

پیش از کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

با وجود اینکه این شهر در هیچ دوره ای از پایتخت ایران نبوده امت در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان همراه اهمیت ویژه خود را داشته است. کمتر شهری در ایران که خود را از لحاظ مدنیت و آبادانی با سرزمین کاشان برابری می کند. از نتیجه تحقیقات علمی و بر اساس مدارک و منابع موثق چنین برمی آید که چشمه فین از دوره ما قبل تاریخ با همین وضعیت و کیفیت کنونی جاری بوده و آبادانی های اطراف آن که در حوادث طبیعی و تحولات اجتماعی گذشته چند بار ویران و زیر رو شدند از برکت مجاورت با این سرچشمه محددا ساخته و آباد شدند. هنگامی که سرانجام سکنه بومی سیلک به دست نیروهای مهاجم قتل عام شدند و شهر به آتش کشیده شد، مهاجمین فاتح ظاهرا در اطراف سیلک کاشان، آران، بیدگل و نیاسر را بنا کرده اند.از سرگذشت کاشان در پیش از اطلاعات کمی در دسترس است. طبق یکی از روایات مذهبی دین ، سه مغ زرتشتی که هنگام ولادت حصضرت عیسی (ع) با هدایای گرانبهایی رهسپار بیت المقدس شدند کاشانی بودند و با حدااقل مبدا عزیمتشان شهر کاشان بود. اما طبق منابع تاریخی قدر مسلم آن است که کاشان در ا ا دوره ساسانی واجد چنان اهمیت است و دارای جمعیتی بوده که پادشاهان آن سلسله دستور به بنای آتشکده های عظیمی در مناطق نیاسر، انه و مدشت داده اند.

قرون اول ی در کاشان-اصفهان مهد هنرهای ماندگار 

از آغاز حمله اعراب  به خاک ایران جنگجویان کاشب دوش به دوش با یان ایرانی در میدان های کارزار شدکت د و تا مایان کار جنگیدند.در اوایل دورهٔ ی متون جغرافیایی از کاشان به عنوان شهری کوچک یاد کرده‌اند، بعدتر توسعه در فلات ایران و موقعیت مرکزی کاشان و قرار داشتنش در مسیر ارتباطات، این شهر را به مرکز مهم صنعتی بدل ساخت، از این به بعد بیشتر به عنوان شهری در اندازه متوسط و البته موفق از کاشان یاد شده است. در حمله مغول شهر ویران می‌شود و کمی بعدش دوباره بازسازی می‌شود. در دورهٔ صفویه کاشان مورد توجه بوده‌است و پادشاهان غالباً در آن سکنا می‌گزیدند و از این شهر به عنوان مرکزی تجاری بزرگ و ثروتمند یاد شده‌است. علی رقم آشوب‌های پس از صفویه و ز له بزرگی که در دوره کریم خان زند در کاشان می‌آید این موقعیت تا حدودی حفظ می‌شود اما آشوب‌های اوا دوره قاجار و ناتوانی در رقابت با نساجی اروپا موجب زوال شدید شهر می‌شود. مس از شهر، کاشانی ها نیز مانند سایر ایرانیان آیین را پذیرفتند و به قول حکیم نظانی گنجوی :

گرچه عرب زد چو حرامی به ‌ما

داد یکی دین گرامی به ‌ما

گرچه ز جور جلفا سوختیم

ز آل علی معرفت آموختیم

الغرض ای شاه عجم‌، ملک جم

رفت وفنا گشت زبان عجم

نصف زبان را عرب از بین برد

نیم دگر لهجه به ترکان سپرد

هر که زبان داشت به مانند شمع

سوخت ‌تنش‌ زآتش‌ دل پیش جمع

زندی و سغدی همه بر باد رفت

پهلوی و آذری از یاد رفت‌

رفته بد از بین کلام دری

گر نگشودند در شاعری

پادشهانی به اسان بدند

ک زگهر فَرّخ ساسان بدند

اهل سخن را، صله پرداختند

دفتر از اشعار دری ساختند

آنچه اثر مانده ازیشان به جا

شاهد صدقی است برین مدعا

از پس ایشان ملکان دگر

جایزه دادند به اهل هنر

از آغاز استیلای اعراب کاشان در قلمرو نشین اصفهان قرار گرفته و جزیی از ای الجبال شد. از آغاز پیدایش اختلاف عقیده برای جانشینی و به خصوص از سال 40 ه.ق. که معاویه بر مسند خلافت نشست بسیاری از مردم کاشان گذشته از وم اطاعت امر ص بر اثر انس و عادت دیرین به سلطنت های موروثی باستانی ایران بر این عقیده بودند که درخلافت حق ثابت حضرت علی بن طالب ع است و پس از آن نیز به فرزندان ن او که اولاد و اعقاب هستند می رسد. علت دیگر تمایل مردن واشان به خاندان حضرت علی غارت اموال و کشار و اسارت مردم در زمان عهد خلیفه دوم عمربن خطاب بود.در دوران حکومت عمر بن خطاب گستردگی امپراتوری به شکل بی‌سابقه‌ای وسیع شد و همه سرزمین‌های تحت حکومت ساسانیان و دو سوم امپراتوری روم شرقی را در بر می‌گرفت. حملات وی به امپراتوری ایران در دوران ساسانی در مدت کمتر از ۲ سال موجب سقوط این دودمان گردید.وی بنابر نقل منابعی از قدرتمندترین خلیفه در میان خلفای راشدین و نیز یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین فرمانروایان مسلمان در تمام طول تاریخ است. دوران خلافت وی از ۲۳–۱۳ هجری/۶۴۴–۶۳۴ میلادی است. وی دومین خلیفه از خلفای راشدین بود که تحت فرمان او، یان عرب، سرزمین بین‌النهرین و را فتح نموده و نیز استیلای بر ایران و مصر را آغاز د.پس از مهاجرت نخستین مسلمانان به مدینه که در سال ۶۲۲ میلادی انجام گردید، عمر به همراه دوست نزدیکش ابوبکر به یکی از مشاوران نزدیک محمد بدل شدند. در این سال جایگاه عمر در حکومت ی به ی محمد، با ازدواج محمد بن عبدالله با حفصه دختر عمر مهم‌تر گردید.

در به خلافت رسیدن ابوبکر پس از درگذشت محمد، عمر بن خطاب نقش مهمی را ایفا نمود. جانشینی ابوبکر که اهل مکه بود برای مسلمانان مدینه خوشایند نبود. در این گزینش تلاش عمر در قانع و قبولاندن این جانشینی برای اهالی مدینه، نتیجه‌بخش بود.

ابوبکر به عمر اطمینان ویژه‌ای داشت و او را جانشین خود گماشت. عمر بن خطاب نخستین ی بود که خود را المؤمنین نامید.

عمر در سراسر گستره حکومت ی قوانین و سیاست‌های خود را در کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین‌های تسخیر شده یادآوری می‌نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت‌های پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب ۱۰ سال پس از به خلافت رسیدن در مرکز حکومت ی (مدینه) توسط شخصی ایرانی به نام پیروز نهاوندی ترور و نهایتاً کشته شد.بنا بر دانشنامه بریتانیکا، عمر حاکمی نیرومند، سختگیر در برابر متخلفین، پرهیزگار و خشن بود. اهل سنت به دلیل دادگری و اقتدارگرایی او احترام ویژه‌ای برای او قائل هستند.

شیعیان معتقد هستند در رویداد غدیر خم محمد، علی را به عنوان جانشین خود تعیین نمود لذا ابوبکر، عمر و عثمان را سزاوار حکومت پس از محمد نمی‌دانند.

در زمان خلافت هارون الرشید کاشان و قم از حوزه وسیع اصفهان جدا شدند و به دستور زبیده خاتون همسر سوگلی هارون الرشید دژی مستحکم در اطراف شهر بنا شد اما دو ز له سهمگین در سال های 239و246 ه.ق. آن را به کلی ویران کرد. در عهد دیلمیانط، شهر کاشان مجددا بازسازی شد. از جمله بناهای به یادگار مانده از آن عصر می توان به بنای اصلی مسجد جامع ص 187 و بقعه قاضی اسدالله اشاره کرد.معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

                                                                                     ***تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

                                                                                                                     پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور دبی از مشهد

                                                                                                                                                           جاذبه های دیدنی اصفهانمشاهده متن کامل ...
کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه
درخواست حذف اطلاعات
درس 1 - مواد و نقش آنها در زندگی
درس 2 - رفتار اتم ها با یکدیگر
درس 3 - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
درس 4- حرکت چیست
درس 5 - نیرو
درس 6- فشار و آثار آن
درس 7- ماشین ها
درس 8- نگاهی به فضا
درس 9- زمین ساخت ورقه ای
درس 10- آثاری از گذشته زمین
درس 11 - گوناگونی جانداران
درس 12- دنیای گیاهان
درس 13- جانوران بی مهره
درس 14- مهرداران
درس 15- با هم زیستن


مشاهده متن کامل ...
بیگ دیتا؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات


big data اصطلاحی است برای مجموعه داده های حجیم که بزرگ ، متنوع ، با ساختار پیچیده و با دشواریهایی برای ذخیره سازی ، تحلیل و تصویرسازی (نمایش) ، پردازشهای بیشتر یا نتایج میباشد. پروسه تحقیق بر روی داده های حجیم جهت آشکارسازی الگوهای مخفی و راز همبستگی ها ، تجزیه و تحلیل big data نامیده میشود. این اطلاعات مفید برای سازمانها وشرکتها در جهت ب بینش غنی تر و عمیق تر و موفقیت در رقابت کمک میکند. به همین دلیل اجراهای big data نیاز دارند تا در صورت امکان ، تحلیل شوند و به طور دقیق اجرا شوند. این گزارش خلاصه ای از محتوای big data ، هدف ، مثالها ، روشها ، منافع و چالش ها ارائه میدهد و در خصوص نگرانیهای حفظ حریم خصوصی در big data بحث میکند.

 


big data و تجزیه و تحلیلش در مرکز علوم و تجارتهای مدرن هستند. این داده ها از تراکنشهای online ، email ها ، ویدئوها ، صوتها ، کلیک ها ، log ها و ارسالها ، درخواستهای جستجو ، یادداشتهای درست ، تعاملات شبکه های اجتماعی ، داده های علمی ، سنسورها و تلفنهای همراه و برنامه های کاربردی آنها تولید میشوند. آنها بر روی پایگاه داده ها که به شکل حجیم رشد میکنند ، ذخیره میشوند و ضبط ، شکل دهی ، ذخیره سازی ، مدیریت ، به اشتراک گذاری ، تحلیل و نمایش آنها از طریق ابزارهای نوعی نرم افزار پایگاه داده ها ، دشوار میشود. پنج اگزا بایت (10 به توان 18 بایت) دیتا تا سال 2003 به وسیله انسان به وجود آمده است. امروزه این مقدار اطلاعات در دو روز تولید میشود. در سال 2012 داده های دنیای دیجیتال به 2.72 زتا بایت ( 10 به توان 21 بایت) توسعه پیدا کرد. پیش بینی میشود که این مقدار هر دو سال ، دو برابر شود وبه حدود 8 زتا بایت داده در سال 2015 میرسیم.

ibm نشان داد که هر روز 2.5 اگزا بایت داده تولید میشود و همچنین %90 از داده ها در 2 سال اخیر تولید شده است. یک کامپیوتر شخصی حدود 500 گیگا بایت (10 به توان 9 بایت) داده نگه میدارد ، بنابراین برای ذخیره سازی همه داده های دنیا به حدود 20 میلیارد pc نیاز است. در گذشته پروسه آشکارسازی ژنهای بشر تقریباً 10 سال وقت میگرفت ، هم اکنون بیشتر از یک هفته نمیشود. داده های چند رسانه ای وزن بزرگی در ترافیک اینترنت دارند و انتظار میرود به %70 در سال 2013 افزایش یابد. فقط google بیش از یک میلیون سرور در دور جهان دارد. 6 میلیارد اشتراک موبایل در دنیا وجود دارد و هر روز 10 میلیارد متن پیام (message) ارسال میشود. در سال 2020 ، 50 میلیارد دستگاه به شبکه ها و اینترنت متصل خواهند بود.

در سال 2012 مواجهه بشر با big data به عنوان یک پروژه جهانی انجام شد با مرکزیت مجموعه ای بلادرنگ که مقدار بزرگی از داده ها را نمایش میدهد و تحلیل میکند. بر اساس این پروژه خیلی آمارها نتیجه گرفته شد. facebook ، نهصد و نود و پنج میلیون حساب کاربری فعال ماهانه با 70 زبان دارد ، 140 میلیارد تصویر آپلود شده است ، 125 میلیارد اتصالات دوستها و روزانه 30 میلیارد قطعه های با محتوا و 2.7 میلیارد like و comment ارسال میشود. هر دقیقه 48 ساعت ویدئو آپلود میشود و هر روز 4 میلیارد view در youtube اجرا میشود. google خدمات بسیاری را پشتیبانی میکند از جمله 7.2 میلیارد page را هر روز مونیتور میکند و همچنین 20 پتا بایت (10 به توان 15 بایت) داده را روزانه به 66 زبان ترجمه میکند. یک میلیارد tweet هر 72 ساعت از بیشتر از 140 میلیون کاربر فعال در twitter داریم. 571 وبسایت جدید در هر دقیقه ساخته میشود. در حدود دهه بعد ، تعداد اطلاعات 50 برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما تعداد متخصصان تکنولوژی اطلاعات که همه آن اطلاعات را کنترل میکنند ، 1.5 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.در قسمت 1 پیامدهای اساسی ، مزایا ، چالشها ، بررسی نتایج ، مثالها ، روشها و اکتشاف دانش از big data ارائه داده شده است و در قسمت 2 پیامدهای مهم در پیامدهای امنیتی بازبینی میشود و قسمت 3 مزایا ، موانع بالفعل ، چالشها و موانع big data را ارائه میدهد و قسمت 4شامل کارها میباشد.

 


1.big data


در این قسمت پیامدهای مهم بازبینی میشوند و در بخشهای مختلف شرح داده میشوند.
1-1.پیامد های مهم
big data به یک گام چرخشی رو به جلو از تحلیل داده های سنتی نیاز دارد که با سه مؤلفه اصلی اش توصیف میشود: variety (تنوع یا گوناگونی) ، volume (حجم) ، velocity (سرعت).

 

 

 • variety (تنوع وگوناگونی): تنوع ، big data را واقعاً بزرگ میکند. big data از یک تنوع بزرگ از منابع می آید و عموماً این سه نوع را دارد: structured (ساخت یافته) ، semi structured (نیمه ساخت یافته) ، unstructured (بدون ساخت) ، داده های ساخت یافته در یک انبار داده قبلاً برچسب زده شده insert میشود و به راحتی ذخیره میشود. اما داده های بدون ساخت ، رندوم هستند و تحلیل آنها دشوار است. داده های نیمه ساخت یافته ، با فیلدهای ثابت تطبیق داده نمیشوند اما شامل برچسبهایی جهت جداسازی عناصر داده میباشند.
 • volume (حجم): حجم یا اندازه داده ، هم اکنون بزرگتر از ترا بایت(10 به توان 12 بایت) و پتا بایت(10 به توان 15بایت) است. مقیاس بزرگ و پیشرفت داده ها ، روشهای سنتی ذخیره سازی و تکنیک های تحلیل را پشت سر میگذارد.
 • velocity (سرعت): سرعت نه تنها لازمه big data است ، بلکه لازمه همه پردازشها است. برای پردازشهای محدود به زمان ، big data باید مورد استفاده قرار بگیرد همانطور که در سازماندهی به منظور به حداکثر رساندن ارزش خود، جریان دارد.در کنار کثرت این اطلاعات ، مؤلفه دیگر ، تصدیق جریان داده است. کنترل داده بزرگ مشکل است ، بنابراین امنیت داده باید تأمین شود. بعلاوه پس از تولید و پردازش big data ، آن باید یک مقدار اضافه جهت سازماندهی ایجاد کند. برخی سؤال و جوابهای مهم وجود دارد که در زیر خلاصه شده است که توسط مؤسسه tdwi جهت مدیریت حرفه ای داده ، پرسیده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
  1. پس از سازماندهی نوعی از تجزیه و تحلیل big data که به کار برده شده ، این منافع اتفاق می افتد: بازاری هدفمندتر ، بینش های کاری صریح تر ، تقسیم بندی بر مبنای مشتری ، تشخیص فروشها و شانسهای بازار.
  2. در طول تکمیل شدن تحلیل big data ، این پیامدها موانع مستعد هستند: چیزهای بی تخصص ، هزینه ، محرومیت از ضمانت و حمایت از کار ، سختی طراحی سیستم های تحلیل ، فقدان نرم افزار پایگاه داده فعلی در زمینه تجزیه و تحلیل.
  3. از آنجاییکه جمعیت قابل توجهی big data را هم اکنون تعریف کرده اند و در آینده big data به دلیل تجزیه و تحلیل جامع یک فرصت است و برخی از آنها big data را به دلیل مدیریت یک مشکل می بینند.
  4. انواع داده های حجیم که ذخیره میشوند و به وسیله تکنیک های پیشرفته امروزی استفاده میشوند ، عبارتند از : ساخت یافته ، نیمه ساخت یافته ، رویداد (event) و داده های بدون ساخت.
  5. در حین جابه جایی سکو (platform) ، این مشکلات اتفاق می افتد: نمیتواند با حجم بزرگی از داده ها تطبیق داده شود ، نمیتواند مدلهای تجزیه و تحلیل مورد نیاز را پشتیبانی کند ، نیاز به سکوی تجزیه و تحلیل پیشرفته و اینکه فناوری اطلاعات (it) ، نمیتواند به تقاضاها و نیازها رسیدگی کند.


همانطور که از بررسی ها دیده میشود ، تجزیه و تحلیل داده های حجیم هنوز به توجه بیشتر نیاز دارد. تجزیه و تحلیل داده های حجیم متواند به صدها سرور نیاز داشته باشد که با نرم افزار موازی به شکل انبوه اجرا میشود. آن چیزی که داده های حجیم را جدا از تنوع و حجم و سرعت آن واقعاً متمایز میکند، پتانسیل تحلیل آن برای آشکارسازی بینش های جدید جهت بهینه سازی تصمیم گیری است.

2-1.نمونه هایی از داده های حجیم


نمونه های واقعاً در دسترس از داده های حجیم عبارتند از : در ستاره شناسی ، علوم جوی ، ژنومیک(علم تجزیه وتحلیل داده های ژنتیکی) ، بیوژئوشیمی (شیمی زیستی جغرافیایی) ، علوم و تحقیقات زیستی ، ت ، حوادث طبیعی ، منابع مدیریت ، بخش خصوصی ، مراقبت نظامی ، خدمات مالی ، جزئیات ، شبکه های اجتماعی ، وبلاگها ، متون ، اسناد ، عکاسی ، صوت ، ویدئو ، جریان کلیک ، جستجو ، س گذاری ، سوابق جزئیات تماس ، اطلاعات اعتباری ، شناسایی رادیویی(rfid) ، تلفنهای همراه ، شبکه های حسگر و ارتباطات از راه دور. سازمانها در هر صنعتی که دارای داده های حجیم هستند ، میتوانند از تحلیل های دقیق خود در ب بینش و دقیق بینی جهت حل مشکلات واقعی نفع ببرند.مؤسسه جهانی mckinsey پتانسیل داده های حجیم را در 5 موضوع اصلی مشخص کرده است:

 1. بهداشت و درمان (healthcare): سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری بالینی ، تجزیه و تحلیل فردی به کار برده شده برای مشخصات بیمار ، پزشکی شخصی ، عملکرد مبتنی بر ارزشگذاری برای پرسنل ، تحلیل الگوهای بیماری ، بهبود سلامت عمومی.
 2. بخش عمومی (public sector): ایجاد شفافیت به واسطه داده های وابسته در دسترس ، کشف نیازها ، بهبود عملکرد ، اقدامات سفارشی برای محصولات مناسب و خدمات ،تصمیم گیری با سیستمهای اتوماتیک برای کاهش ریسکها ، نوآوری در محصولات جدید و خدمات.
 3. جزئی (retail): در تحلیل رفتار ذخیره سازی ، بهینه سازی قیمت و تنوع ، طراحی تبلیغ محصول ، توسعه عملکرد ، بهینه سازی ورودی کار ، بهینه سازی تدارکات و توزیع ، بازارهای مبتنی بر web .
 4. ساخت (manufacturing): توسعه پیش بینی تقاضا ، برنامه ریزی زنجیره تأمین(ذخیره) ، پشتیبانی فروش ، توسعه عملیات تولید ، برنامه های کاربردی مبتنی بر جستجو در web .
 5. داده های مکانهای شخصی(personal location data): مسیر ی هوشمند ، تبلیغات جغرافیایی هدفمند یا واکنش های اضطراری ، برنامه ریزی شهری ، مدلهای ب و کار جدید.

web همچنین نوعی از فرصت ها را برای داده های حجیم فراهم میکند. به عنوان مثال ، تحلیل شبکه های اجتماعی جهت درک هوش کاربر برای تبلیغات هوشمندتر ، کمپینهای بازاری و برنامه ریزی ظرفیت ، رفتار مشتری و الگوهای ید و همچنین تجزیه و تحلیل احساسات. بر اساس این استنتاجها، شرکتها محتوای خود را و تدبیر توصیه خود را بهینه سازی میکنند. برخی از شرکتها نظیر گوگل و آمازون، مقالات مربوط به کار خود را چاپ میکنند. با الهام از نوشته های چاپ شده ، توسعه دهندگان تکنولوژی های مشابهی نظیر نرم افزارهای open source از قبیل lucene ، solr ، hadoop و hbase را توسعه دادند.

facebook ، twitter و linkedin یک قدم جلوتر رفتند بدین شکل که پروژه های open source را برای داده های حجیم را چاپ د. مثل c andra ، hive ، pig ، voldemort ، storm ، indextank.علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل های پیش گویانه بر روی جریان ترافیک و یا شناسایی خلافکارها و تهدید از طریق ویدئوهای مختف و صدا و بازخورد های داده از مزایای داده های حجیم هستند.در سال 2012 ت اوباما اعلام کرد در طرحهای big data بیش از 200 میلیون دلار در تحقیق و توسعه برای بنیاد ملی علوم ، مؤسسه ملی بهداشت ، وزارت دفاع ، وزارت انرژی ، سازمان زمین شناسی ایالات متحده ، سرمایه گذاری شده است. این سرمایه گذاریها برای ب یک گام رو به جلو در ابزارها و روشها برای دستی ، سازماندهی و جمع آوری یافته ها از حجم زیادی از داده های دیجیتال ، انجام شده است.

3-1.روشها(methods)


اکثر شرکتها با مقدار زیادی داده های جدید که در اشکال مختلف بسیاری دریافت میشوند ، روبرو هستند. big data این پتانسیل را دارد که بینش هایی ایجاد کند که میتوند هر ب و کاری را دگرگون کند. big data یک صنعت کاملاً جدید از معماری های پشتیبانی کننده نظیر mapreduce ایجادکرده است. mapreduce یک framework برنامه نویسی است برای محاسبات توزیع شده که به وسیله google تولید شده و از روش تقسیم و غلبه استفاده میکند جهت درهم ش تن مسائل داده های حجیم مختلط به بخشهای کاری کوچک و پردازش موازی آنها. mapreduce میتواند به 2 مرحله تقسیم شود:

 1. map step (گام نگاشت): داده گره اصلی (master node) به تعدادی زیر مسئله کوچکتر د میشود. یک گره کارگر (worker node) تعدادی زیر مجموعه از مسئله های کوچکتر را تحت کنترل گره دنبال کننده کار (jobtracker node) پردازش میکند و نتایج را در سیستم فایل محلی ذخیره میکند. جائیکه یک کاهنده (reducer) قادر به دسترسی به آن باشد.
 2. گام کاهش (reduce step): این مرحله داده های ورودی از مراحل نگاشت را تحلیل و ادغام میکند. میتواند چندین وظیفه کاهش جهت موازی سازی اجتماع ، وجود داشته باشد و این وظایف(tasks) بر روی نودهای کارگر تحت کنترل دنبال کننده کار (jobtracker) انجام میشود.


hadoop باالهام از ج بزرگ(big table) که سیستم ذخیره سازی داده های google است ، سیستم فایل google و mapreduce به وجود آمد. hadoop یک framework مبتنی بر جاوا و سکوی متن باز ناهمگون (heterogeneous open source platform) است. hadoop جایگزینی برای database ، انبار (warehouse) یا استراتژی ( extract , transform , load ) نیست. hadoop شامل یک سیستم فایل توزیع شده ، تجزیه و تحلیل و سکوی ذخیره سازی داده میباشد و یک لایه ای که محاسبات موازی، گردش کار و مدیریت پیکربندی را اداره میکند. hadoop برای پردازش رویدادهای مختلط بلادرنگ مثل رشته ها طراحی نشده است.( hdfs (hadoop distributed file system یا سیستم فایل توزیع شده hadoop ، درمیان گره ها در یک خوشه hadoop ، اجرا میشود و سیستمهای فایل تعدادی داده ورودی و وجی را به هم متصل میکندتا آنها را به صورت یک سیستم فایل بزرگ درست کند.
همانطور که در شکل زیر می بینید ، hadoop ارائه میدهد:

 1. hdfs: یک سیستم فایل توزیع شده بسیار تحمل کننده خطا است که مسئول ذخیره سازی داده ها در کلاسترها میباشد.
 2. mapreduce: یک تکنیک برنامه نویسی قدرتمند برای پردازش موازی کلاسترها است.
 3. hbase: یک پایگاه داده توزیع شده مقیاس پذیر برای دسترسی خواندن/نوشتن به طور تصادفی است.
 4. pig: یک سیستم پردازش داده سطح بالا برای تحلیل مجموعه های داده که به وسیله یک زبان سطح بالا رخ میدهد.
 5. hive: یک برنامه کاربردی ذخیره سازی داده است که یک رابط (interface) مشابه sql و مدل رابطه ای را فراهم می آورد.
 6. sqoop: یک پروژه برای انتقال داده بین پایگاه داده رابطه ای و hadoop.
 7. avro: یک سیستم از داده های مرتب.
 8. oozie: یک جریان کار برای کارهای hadoop وابسته.
 9. chukwa: یک زیر پروژه hadoop به عنوان سیستم جمع آوری داده برای نظارت سیستم های توزیع شده.
 10. flume: مجموعه log های جاری توزیع شده و قابل اعتماد.
 11. zookeeper: یک سرویس مرکزی است جهت فراهم آوردن همزمانی توزیع شده وسرویس های گروهی.

 

 


سیتمهای hpcc)high performance computing cluster)


سیستم hpcc یا کلاسترهای محاسباتی با سرعت بالا ، سکوی محاسباتی متن باز متمرکز داده ها را توزیع میکند و خدمات مدیریتی جریان کار داده های حجیم را فراهم می آورد. بر خلاف hadoop ، مدل داده ای hpcc به وسیله کاربر تعریف میشود. کلیدی برای مشکلات پیچیده که میتواند به راحتی توسط زبان ecl سطح بالا شرح داده شود. hpcc تضمین میکند که ecl در حداکثر زمان سپری شده ، انجام شود و نودها به شکل موازی پردازش شوند. بعلاوه سکوی hpcc به ابزارهای بخش ثالث نظیر greenpulm ، c andra ، rdbms ، oozie و ... نیاز ندارد.سه مؤلفه اصلی hpcc:

 1. thor(پالایشگاه داده hpcc): یک موتور etl موازی به شکل انبوه است که ادغام داده ها براساس یک مقیاس را انجام میدهد و دستکاری داده ها به شکل دسته ای را فراهم می آورد.
 2. roxie(موتور تحلیل داده hpcc): یک موتور موازی انبوه ، با توان عملیاتی بالا ، فوق العاده سریع ، با زمان تأخیر کم که بازی چند کاربره مؤثر داده و موتور پاسخ جستجوی ساخت یافته را اجازه میدهد.
 3. ecl)enterprise control language): یک جریان کاری توزیع شده بین گره ها بصورت خ ر است که الگوریتمهایی همگام و خ ر دارد و ماشین توسعه پذیر کتابخانه یادگیری را توسعه میدهد و زبان برنامه نویسی مفید و ساده ای دارد که برای عملگرهای big data و تراکنشهای جستجو ، بهینه سازی شده است.


شکل صفحه قبل مقایسه بین سکوی سیستمهای hpcc و hadoop را از نظر معماری و استک نشان میدهد. بر اساس منابع ، تفاوتها در زیر خلاصه شده است:

 • کلاسترهای hpcc میتوانند در thor و roxie اعمال شوند. کلاسترهای hadoop با پردازش mapreduce اجرا میشوند.
 • در محیط hpcc ، ecl زبان برنامه نویسی اولیه است در حالیکه پردازش mapreduce در hadoop بر مبنای زبان جاوا است.
 • سکوی hpcc ، شاخص چند متغیره و چند کلیده بر روی سیستم فایل توزیع شده میسازد. hbase درhadoop ، پایگاه داده ستون گرا را فراهم می آورد.
 • قابلیتهای انبار داده (data warehouse) در hpcc roxie جهت جستجوهای ساخت یافته و برنامه های کاربردی تحلیل کننده استفاده میشود. از طرف دیگر hive در hadoop قابلیتهای انبار داده را فراهم می آورد و اجازه میدهد داده ها در hdfs هادوپ ، load شوند.
 • بر روی پیکر بندی سخت افزاری مشابه یک سیستم با 400 گره ، موفقیت hpcc در 6 دقیقه و 27 ثانیه است و موفقیت hadoop در 25 دقیقه و 28 ثانیه است. این نتایج نشان میدهد که در این مقایسه hpcc سریعتر از hadoop است.

 

4-1.کشف دانش از داده های حجیم(kdd)


کشف دانش از داده های حجیم عبارت است از تعدادی عملگر که برای دریافت اطلاعات از مجموعه های داده پیچیده ، طراحی شده اند.رئوس کلی اکتشاف دانش از داده های حجیم:

 1. دامنه برنامه کاربردی مقدم به اطلاعات و تعریف هدف از پردازش از دیدگاه مشتری.
 2. ایجاد زیر مجموعه ای از داده ها که به کشف دانش اشاره میکنند.
 3. از بین بردن noise ها، اداره فیلدهای داده گمشده ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی و محاسبه زمان اطلاعات و تغییرات اصلی.
 4. پیدا خصوصیات مفید جهت نشان دادن وابستگی داده به هدف از کار.
 5. نگاشت اه به روشهای داده کاوی دقیق.
 6. انتخاب الگوریتم داده کاوی و تابع جهت جستجوی الگوهای داده.
 7. جستجوی الگوها به شکل گویا.
 8. بازگشت به هر مرحله 1 تا 7 جهت تکرار و بازگویی ، همچنین این مرحله میتواند شامل تصویرسازی از الگوها باشد.
 9. استفاده از اطلاعات به شکل مستقیم ، ترکیب اطلاعات در سیستم دیگر یا گزارش گیری و استفاده از اطلاعات به شکل ساده.


رفرنس 6 ، کشف دانش از داده های حجیم با استفاده از hadoop را در 3 اصل تحلیل میکند که عبارتنداز:
1) کشف دانش از داده ها ، شامل روشهای تحلیلی متنوعی میباشد مانند برنامه نویسی توزیع شده، الگوشناسی ، داده کاوی ، پردازش زبان طبیعی ، تجزیه و تحلیل احساسات ، تجزیه و تحلیل آماری و تصویری و تعاملات کامپیوتری بشر. بنابراین معماری باید روشهای تحلیل ومتدهای متنوعی را پشتیبانی کند.
_ تجزیه و تحلیل آماری ، علاقه مند در خلاصه سازی مجموعه داده های حجیم ، فهم داده ها و تعریف مدلهایی جهت پیشگویی میباشد.
_ داده کاوی با کشف الگوهای مفید در مجموعه داده های حجیم از طریق خودشان در ارتباط است، آموخته های ماشین که با داده کاوی ترکیب میشود و روشهای آماری که ماشینها را قادر به فهم مجموعه های داده میسازد.
_ روشهای تجزیه و تحلیل بصری ، ناحیه ای را که در آن مجموعه داده های حجیم به کاربران سرویس میدهند را توسعه میدهند ، در راه های چالش برانگیز قادر به فهم روابط خواهند بود.
2) یک معماری kdd جامع باید نگهداری و به کار انداختن خط پردازش را تأمین کند.
_ آماده سازی داده ها تجزیه و تحلیل دسته ای جهت عیب ی مناسب error ها ، مقادیر از دست رفته و فرمت های غیر قابل استفاده.
_ پردازش داده های ساخت یافته و داده های نیمه ساخت یافته.
3) این یک اصل است که نتایج ساده و در دسترس باشند. به همین دلیل ، روشهای زیر جهت رسیدن به این موضوع ، استفاده میشوند:
_ استفاده از استانداردهای رایج و متن باز.
_ استفاده از معماری های مبتنی بر web.
_ نتایج با قابلیت دسترسی عمومی

2. مسائل حفظ حریم خصوصی و امنیت


در may 2012 مرکز فناوری اطلاعات intel ، 200 مدیر it در شرکتهای بزرگ را بررسی کرد تا بفهمد آنها چگونه تجزیه وتحلیل big data را انجام میدهند. آنها پرسیدند که مدیران it به چه استانداردهایی جهت تجزیه و تحلیل big data علاقه مند هستند و جوابها بودند: امنیت داده ها ، تکنولوژی نگهداری داده های خصوصی کاربران ، شفافیت داده ها ، تعیین معیار عملکرد ، داده ها و قابلیت همکاری سیستم. پاسخهایی وجود داشت که در مورد عرضه کنندگان ابر شخص ثالث ، نگران بودند. نگرانیهای امنیت داده ها وحریم خصوصی و خط مشئ شرکت ، از برون سپاری ذخیره سازی داده ها و تجزیه و تحلیلها جلوگیری میکند و در کل، هزینه ها و من تجزیه و تحلیل داده ها را درخانه انجام میدهم و در مورد برون سپاری ، برنامه ریزی نمیکنم. بر این اساس دغدغه های معمول درباره امنیت را بررسی میکنیم.

با توجه به های محیط های دفاعی سنتی به همراه توانایی های حمله کننده ها به نجات از سیستمهای امنیتی سنتی ، لازم است سازمانها ، یک مدل امنیتی هوشمند اتخاذ کنند که دورتر از خطر، متنی و سریع باشد . امنیت هوشمندی که مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های حجیم است. داده های حجیم ، شامل هر دو مورد وسعت منابع و عمق اطلاعات میباشد که مورد نیاز برنامه هاست جهت مشخص خطرات، به طور دقیق و حمایت در مقابل فعالیتهای غیر مجاز و تهدیدات سایبری پیشرفته. یک مدل امنیتی مبتنی بر داده های حجیم ، دارای مشخصه های زیر میباشد:

 • منابع داده داخلی و خارجی که در مقدار ضرب میشود و یک تأثیر آموزشی همکاری کننده ایجاد میکنند.
 • ابزارهای خ ر که انواع داده های مختلف را جمع آوری کرده و آنها را نرمال میکنند.
 • مدیریت موتورهای تجزیه و تحلیل جهت پردازش حجم بزرگی از داده هایی که در زمان واقعی به سرعت در حال تغییر هستند.
 • سیستمهای نظارت پیشرفته که بطور مداوم ، سیستمهای با ارزش بالا و منابع را تجزیه و تحلیل میکنند و بر مبنای رفتار و مدلهای خطا رسیدگی میکنند.
 • کنترلهای فعال از قبیل نیاز تصدیق هویت کاربر سنتی ، مسدود انتقال داده ها یا ساده سازی تصمیم گیری تحلیلگران.
 • متمرکز سازی انبار بطوریکه همه داده های وابسته امنیتی برای تحلیلگران امنیتی جهت پرس و جو در دسترس باشند.
 • استاندارد سازی دیدگاه ها به نمایشهای سازگار که به شکل قابل خواندن برای ماشین ایجاد شده اند و میتوانند در مقیاس منابع قابل اعتماد ، به اشتراک گذاشته شوند.
 • زیرساختهای n-لایه که در تمام جهات مقیاس پذیری را ایجاد میکنند و قادر به پردازش پرس و جوها و جستجوهای بزرگ و پیچیده هستند.
 • درجه بالایی از یکپارچگی از طریق امنیت و ابزارهای مدیریت خطا جهت تسهیل بررسی مفصل مشکلات بالقوه.


با توجه به رفرنس 5 ، چگونگی توسعه یک روش جامع و مطمئن برای داده های حجیم عبارت است از:

 • برای شروع یک مدیریت پروژه ، شرکتها نیاز به جای دادن و شرح منشأ منابع داده ، ایجاد و مجوز دسترسی ، دارند.
 • دسته بندی کشف بر اساس اهمیت آن.
 • تضمین اینکه سوابق بایگانی شوند و بر اساس استانداردها و مقررات محافظت شوند.
 • توسعه دادن سیاست پردازش داده های وابسته ، از قبیل تعریف انواع داده های ذخیره شده ، زمان ذخیره سازی ، انبار و انواع دسترسی ها.


از طریق نگهداری داده ها در یک مکان ، یک هدف برای حمله کننده ها جهت ابکاری در سازمان ایجاد میشود. این نیاز دارد که انبارهای داده های حجیم به درستی کنترل شوند. جهت تضمین تصدیق ، یک framework ارتباط امن رمز شده اجرا میشود. کنترلها باید اصل امتیاز کاهش را استفاده کنند مخصوصاً برای قوانین دسترسی به جز برای یک مدیر (administrator) که اجازه دسترسی فیزیکی به داده ها را دارد. برای کنترلهای دسترسی مؤثر ، آنها باید به طور ممتد مشاهده شوند و تغییر داده شوند. مانند تغییر نقشهای کارمندان سازمان. بنابراین کارمندان ، حقوق افراطی که میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد ، جمع نمیکنند. دیگر روشهای امنیتی ، نیاز به ضبط و تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه دارند.

از قبیل فرا داده ، گرفتن بسته ، جریان و ورود اطلاعات به سستم. سازمانها باید سرمایه گذاری در محصولات امنیتی را با استفاده از تکنولوژی های سریع مبتنی بر تجزیه و تحلیل تجهیزات غیر ایستا ، تضمین کنند. مشکل دیگر مربوط به سازماندهی منطبق با قوانین حفاظت از داده ها میباشد. سازمانها باید برای ذخیره سازی داده ها ، انشعابات حقوقی را در نظر داشته باشند.به هر جهت ، داده های حجیم ، مزایای امنیتی دارند. زمانیکه سازمانها دانش را طبقه بندی میکنند، آنها داده را بطور خاص از طریق مقررات کنترل میکنند. نظیر تحمیل دوره های ذخیره سازی. این به سازمانها اجازه انتخاب داده ای را میدهد که نه مقدار کوچک دارد و نه هیچ نیازی به نگهداری. بطوریکه به طور طولانی جهت سرقت در دسترس نیست. مزیت دیگر این است که داده های حجیم میتواند از تهدیدهایی نظیر شواهدی از نرم افزارهای م ب ، ناهنجاریها یا ی های اینترنتی درامان باشد.

3- ارزی کلی


حجم داده ها افزایش پیدا کرده است وتجزیه و تحلیل مجموعه داده ها ، رقابتی تر شده است. چالش فقط جمع آوری و مدیریت حجم وسیعی از انواع مختلفی از داده نیست ، بلکه است اج ارزش معنادار از داده است. همچنین نیاز است به مدیران و تحلیلگرانی با بینش عالی از اینکه چگونه میتوان داده های حجیم را به کار برد. شرکتها باید در بکارگیری برنامه ها شتاب کنند درحین اینکه سرمایه گذاری های قابل توحهی در آموزش و پرورش پرسنل کلیدی انجام دهند.با توجه به نتایج تجزیه وتحلیل داده های بزرگ توسط tdwi ، مزایای داده های حجیم عبارتند از: بازاری هدفمندتر ، بینش درون بینی ب و کار بطور صریح تر ، تقسیم بندی مبتنی بر مشتری ، تشخیص فروشها و شانس بازار ، خود کاری سازی تصمیم گیری ، تعریف رفتارهای مشتری ، بازگشت بیشتر سرمایه گذاری ، تعریف خطرها و روند بازار ، فهم تغییر تجارت و ب و کار ، برنامه ریزی و پیش بینی بهتر ، شناسایی رفتار مصرف کننده از جریان کلیک و گسترش عملکرد تولید.

بعلاوه ، tdwi موانع بالقوه تجزیه وتحلیل داده های حجیم را ارائه داده است. مانند چیزهای غیر متخصص و عدم توانایی در یافتن کارشناسان داده های حجیم جهت بکارگیری ، هزینه ، محرومیت از ضمانت و حمایت از ب و کار ، سختی طراحی سیستمهای تجزیه و تحلیل ، فقدان نرم افزار پایگاه داده فعلی در زمینه تجزیه و تحلیل و زمان پردازش سریع ، مشکلات مقیاس پذیری ، ناتوانی در ساخت داده های حجیم قابل استفاده برای کاربران نهایی ، بارگذاری داده ها در نرم افزار پایگاه داده فعلی سریع نیست ، فقدان مورد ب وکار قانع کننده.بر اساس نتایج مرکز فناوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده های حجیم intel ، چالش های متعددی برای داده های حجیم وجود دارد: رشد داده ها ، زیرساخت های داده ، سیاست داده ها ، اجتماع داده ها ، سرعت داده ها ، تنوع داده ها ، مقررات یا انطباق داده ها ، تجسم داده ها(تصویرسازی).بعلاوه ، مرکز فناوری اطلاعات intel ، موانع داده های حجیم را مشخص کرده است: نگرانیهای امنیتی ، هزینه های عملیاتی ، افزایش گلوگاه های شبکه ای ، کمبود متخصصان ماهر علم اطلاعات ، نرخ داده غیر قابل کنترل و مدیریت ، قابلیت تکرار داده ها ، نبود قابلیت های متراکم سازی رکود شبکه ای بزرگتر و نارسایی قدرت پردازنده. با وجود موانع بالقوه و چالشهای داده های حجیم ، big data هم اکنون و همچنین در آینده از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

5- نتیجه گیری


در این بازبینی ، یک نمای کلی از محتوای داده های حجیم ، حوزه ، نمونه ها ، روشها ، مزایا ، چالشها و بحث های نگرانی های حریم خصوصی مرور شده است .نتایج نشان دادند که حتی اگر داده ها و ابزارها و تکنیکها واقعاً در دسترس باشند ، نکات بسیاری جهت رسیدگی ، بحث ، بهبود ، توسعه ، تجزیه و تحلیل و ... وجود دارند.گذشته از این ، موضوع فهم حفظ حریم خصوصی و امنیت داده های حجیم ، پیامد بزرگی است که در آینده بیشتر بحث خواهد شد.

منابع:

[1] a. vailaya, "what’s all the buzz around “big data?”", ieee women

in engineering magazine,  december 2012, pp. 24-31, 

[2] b. brown, m. chui and j. manyika, "are you ready for the era of ‘big

data’? " mckinsey quarterly, mckinsey global institute, october 2011 

[3] b.gerhardt, k. griffin and r. klemann, "unlocking value in the

fragmented world of big data analytics", cisco internet business

solutions group, june 2012, 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/sp/information-

infomediaries.pdf

[4] c. eaton, d. deroos, t. deutsch, g. lapis and p.c. zikopoulos,

understanding big data: analytics for enterprise cl hadoop and

streaming data, mc graw-hill companies, 978-0-07-179053-6, 2012

[5] c. tankard, "big data security", network security newsletter, elsevier,

issn 1353-4858, july 2012

[6] e. begoli and j. horey, "design principles for effective knowledge

discovery from big data", software architecture (wicsa) and

european conference on software architecture (ecsa) joint working

ieee/ifip conference on, helsinki, august 2012

[7] intel it center, "peer research: big data analytics", intel’s it manager

survey on how organizations are using big data, august 2012,

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/reports

/data-insights-peer-research-report.pdf

[8] intel it center, "planning guide: getting started with hadoop", steps

it managers can take to move forward with big data analytics, june

2012

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/

getting-started-with-hadoop-planning-guide.pdf

[9] j. manyika, m. chui, b. brown, j. bughin, r. dobbs, c. roxburgh and

a.h. byers, "big data: the next frontier for innovation, competition,

and productivity", mckinsey global institute, 2011,

http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/insights%20and

%20pubs/mgi/research/technology%20and%20innovation/big%20da

ta/mgi_big_data_full_report.ashx

[10] k. bakshi, "considerations for big data: architecture and approach",

aerospace conference ieee, big sky montana, march 2012

[11] m. smith, c. szongott, b. henne and g. voigt , "big data privacy

issues in public social media", digital ecosystems technologies

(dest), 6th ieee international conference on, pione d'italia, june

2012

[12] p. russom, "big data analytics ", tdwi best practices report, tdwi

research, fourth quarter 2011, 

http://tdwi.org/research/2011/09/best-practices-report-q4-big-data-

analytics/ et.aspx

[13] r.d. schneider, hadoop for dummies special edition, john

wiley&sons canada, 978-1-118-25051-8, 2012

[14] r. weiss and l.j. zgorski, "obama administration unveils “big data”

initiative:announces $200 million in new r&d investments", office of

science and technology policy executive office of the president,

march 2012

[15] s. curry, e. kirda, e. schwartz, w.h. stewart and a. yoran, "big data

fuels intelligence driven security", rsa security brief, january 2013

http://www.emc.com/collateral/industry-overview/big-data-fuels-

intelligence-driven-security-io.pdf

[16] s. madden, "from databases to big data", ieee internet computing,

june 2012, v.16, pp.4-6

[17] s. singh and n. singh, "big data analytics", 2012 international

conference on communication, information & computing technology 

mumbai india, ieee, october 2011 

[18] u. fayyad, g. piatetsky-shapiro and p. smyth, "from data mining to

knowledge discovery in databases", american ociation for

artificial intelligence, ai magazine, fall 1996, pp. 37- 54

[19] v. borkar, m.j. carey and c. li, "inside “big data mana ent”:

ogres, onions, or parfaits?", edbt/icdt 2012 joint conference berlin

germany, 2012 

[20] http://en.wikipedia.org/wiki/big_data ,  last access 11.03.2013

[21] http://hadoop.apache.org/ , last access 11.03.2013

[22] http://hpccsystems.com/ , last access 11.03.2013

[23] http://www.humanfaceofbigdata.com/ , last access 11.03.2013

 مشاهده متن کامل ...
free discussion topic for monday mordad 27
درخواست حذف اطلاعات
100 positive-thinking exercises that will make any patient healthier & happier published on tuesday august 19th , 2008 sometimes even the best medicine and healthcare is not enough for a full recovery. for patients struggling with illness or dealing with a major life change, these positive thinking exercises can mean all the difference. here are 100 that we've compiled to help you channel your negative or angry thoughts into a happier and more productive positive outlook. general practice these simple exercises and suggestions to keep your thoughts on the positive side. only use positive words when talking. if you're constantly telling yourself "i can't" you may convince yourself that's the truth. replace these negative words with positive ones instead. tell yourself you will do your best or that you will try your hardest instead. push out all feelings that aren't positive. don't let negative thoughts and feelings overwhelm you when you're feeling down. even if it's only for a few hours a day, push your negativity aside and only focus on the good things in your life. use words that evoke strength and success. try filling your thoughts with words that make you feel strong, happy and in control of your life. make a concentrated effort to focus on these words rather than those that make you feel like you are failing or incompetent. practice positive affirmation. one of the most popular positive thinking exercises is positive affirmation. this means you repeat a positive phrase to yourself on a regular basis like "i deserve to be happy" or "i am worthy of love". believing that these things are true, and reminding yourself of it can help give you a more positive outlook on life. direct your thoughts. this technique, used by psyc he ists, can help you to control your thoughts when you start to feel down or anxious. create a happy thought, a positive image, or give yourself positive feedback to keep bad feelings in check. believe you will succeed. there is nothing like believing in yourself to create a successful reality. give yourself the benefit of the doubt and believe that you will succeed at fulfilling your goals. analyze what went wrong. thinking positively doesn't mean denying that there is anything wrong. instead, give yourself some time to think about the things that led up to your current situation so you can avoid future mistakes and look toward a more positive tomorrow. give yourself credit. often when we feel frustrated or upset we only concentrate on the bad things or the mistakes we've made instead of giving ourselves credit for what we do right. allow yourself to feel confident about the things you have accomplished, even if you've messed up in other areas. forgive yourself. constantly beating yourself up about things that have gone wrong won't change them. tell yourself that you're forgiven for your mistakes and allow yourself to move on. learn from the past. the past is behind you and no matter how badly things went there is nothing you can do to change them. whenever you feel negative thoughts about the past come up, replace them with positive thoughts about the future. remember things could be worse. no matter how bad things get remember that they could be worse and be grateful for all the good things that are in your life, even when it seems there's more bad than good. think of it as an opportunity. sometimes even the seemingly negative things in our lives present us with opportunities we wouldn't have been strong enough to pursue otherwise. maybe losing your job is just the chance you need to start your own business or go back to school. come up with ideas of how to turn negative thoughts into positive ones. if you find yourself thinking you should have done this or that differently, try changing your thoughts around. instead give yourself credit for what you did do, remember that you are not perfect or that you can do better next time. work on visualization. picturing what you want to accomplish or the person you'd like to be can be a great motivator to getting you there and helping you feel more positive about the distance you have to go yet. think of ways to turn visualization into action. the next natural step of this is to think of just how you're going to get to where you see yourself. just picturing it isn't going to make it happen, so create a plan to take it one step at a time until you've made it. practice self-hypnosis. self-hypnosis brings about a highly conscious state of mind that is willing to follow instructions. this means you'll be more open to positive suggestions that will allow you to be happier and hopefully healthier in your life. list the reasons you will get what you want. if you are having trouble believing that you'll get that big promotion or that your book will get published try sitting down and coming up with a list of reasons that you will get what you want rather than focusing on the reasons you might not. at work work can be a stressful place but use these techniques and ideas to keep yourself looking on the bright side. be constructive. giving yourself cruel and unwarranted criticisms will not only put you in a bad mood it surely won't help you improve either. be constructive in your criticisms of yourself so you can grow and learn. visualize a successful outcome. sometimes it can be helpful to picture yourself completing a project successfully or getting the promotion you desire. this can encourage you and make you feel better about the situation. sit up straight. slouching down in your chair isn't going to make you feel any better about anything that's bothering you. sit up straight in your chair and see if it improves your thinking. surround yourself with positive images. make your desk your own private happy getaway. put up pictures of things that make you happy or that remind you of your goals to create a calming and positive environment. relax and let things happen. sometimes the best way to deal with problems is to relax and let them take their course. things can often appear to be a bigger deal than they really are and reminding yourself of this can help you to relax and not feel so stressed. see it from another point of view. change your pattern of thought by trying to see things from another point of view, whether it's your coworkers, your bosses or just someone impartial. it can help you see where you went wrong and understand why others might be upset. keep track of your thoughts.when you catch yourself thinking negative thoughts, try jotting them down. you may find a pattern and figure out some ways to reverse how you're seeing yourself or negative situations. don't dwell. so you made a mistake. it happens to everyone. don't dwell on your mistakes. make peace with yourself and move on to other projects. stop being your own worst critic. there's no one else who knows just how to make you feel terrible like you can. lay off on the harsh criticism and think good things about yourself when you feel you're at your worst. look at yourself rationally. it's easy to get down on yourself for messing up at work, even on the little things. but try taking a step back and looking at the situation. you may find that what you thought was a big deal really doesn't matter that much. believe in yourself. want that promotion? hoping to get that huge account? believe that you can do it and it just might come true. avoid negative coworkers. nothing can ruin a positive attitude like coworkers who bring out the negatives in everything. avoid talking to those you know will only make you feel worse. truly believe you are the best at your job. if you're constantly looking for failures in your work and put on a sour attitude you're much more likely to actually be putting in a poor performance. if you think that you're good at your job you're much more likely to put in the effort and performance that will make you good. look for opportunity. in every failure there's an opportunity to improve. spend time thinking of ways you can turn your setbacks at work into ways you can get ahead in the future. family and personal life whether you're struggling with keeping a positive attitude about yourself or about issues within your family, try these positive thinking techniques. ociate yourself with those who think positively. positivity is contagious, so find friends and family members who look on the bright side to surround yourself with. be glad your life isn't boring. if nothing good or bad ever happened to you, likely you'd start to get pretty bored with your life. take everything that is coming to you as a challenge and a way to keep yourself busy and interested in your life. look at the big picture. is that parking ticket you got a bummer? of course. will you still feel bad about it later this week? this month? learn to let go of the things that don't really matter. let go of the past. it does not determine your future so why focus on it? if you feel yourself ruminating on the past make a conscious effort to take your thoughts in another direction. benefit from the attitudes of others. have a friend that always knows just what to say to make you feel like things will be alright? take comfort in those around you that have positive attitudes and can make you feel better about anything going on in your life. develop a personal mantra. no matter what you choose to repeat to yourself, make your mantra words you want to live by each and every day that can remind you to be positive and take whatever life has to offer. find someone to share with. knowing you are not alone can be a healing experience. share your negative feelings with a friend, a family member or a even a mental health professional. you'll likely feel better after you've gotten things off your chest and had someone to sound off with. do something nice. want to feel better? try doing something nice for someone you care about. you'll get to feel good for being nice and you just might make someone else's day. indulge yourself. one way to remind yourself of the positive things that life has to offer is to indulge yourself in whatever it is you love. whether it's a box of chocolates, a m age or a new video game, give yourself a break to relax. remind yourself of your blessings. whether you feel blessed by your family, your friends or even that you just have food to eat each day remind yourself of these things, however small you may feel they may be. say thank you. most of us have a lot to feel grateful for that we simply take for granted. thank those in your life that make it better and happier to get a positivity boost for yourself as well. come up with positive things about those you love. making someone else feel good about themselves can strengthen relationships and give you a positive thought to concentrate on, instead of the negative. avoid laying blame. so the water bill didn't get paid. you could get mad and start a fight with your spouse or roommate. or, you could let it go, take it in stride and work together to remedy the situation. be playful. there's nothing to lift your mood and change your thinking like taking some time to embrace playfulness and your inner child. fun and relaxation don't spend your free time feeling bad about things that have happened. change your thoughts from the bad to the good with these helpful tips. read an inspiring book. if you're having trouble finding something inspiring about your life right now try getting inspired by the life of someone else by reading a book meant to inspire and uplift. watch your favorite sappy movie. get a quick pick me up by watching your favorite movie or just your favorite scenes. you'll get a smile or a laugh and forget whatever was getting you down. take a break from the news. the news is often filled with all kinds of depressing information. if you're already in a bad mood take a night off from the news and do something that you find enjoyable instead. engage in physical activity. working out releases chemicals that give you a mood lift. take a jog, play a sport or just walk around the block to improve your outlook. listen to something upbeat. can be a great mood enhancer. whether you're driving in your car or hanging out at home, crank up the tunes with something that makes you feel happy. monitor your stream of consciousness.when you're just sitting and thinking do negative thoughts overtake everything else? monitor where your mind goes when it's at rest and learn to redirect your thoughts towards happier memories. engage in activities that work towards your goals. if you're trying to lose weight don't spend the weekend baking cookies that will only tempt you towards falling off the low-cal wagon. instead, pump yourself up by going on a hike, playing tennis with a friend or just getting active. concentrate on breathing. when things just seem to be too much to deal with, try concentrating on simply breathing. it will relax you, eliminate some of your anxiety and allow you to focus on more positive elements in your life. focus on all the fun in your life. while you might spend 40 hours a week slaving away behind a desk you likely have some things in your life that are fun and enjoyable as well. focus on these things and spend time thinking of new and exciting ways to have fun when you're feeling down. explore the world around you. distract yourself from your negative feelings by embracing your sense of adventure. check out a part of town you have never been to, take a day trip to a local winery, or just spend time reliving the happy memories from things around your house. get excited. even if there are a million things you're dreading doing come monday try to find one thing that you're excited about. even that one thing can have a big impact on how you feel and how you approach your day. find something to laugh about. if you don't have anything in your day that's been particularly funny, think about a memory that never fails to make you laugh. it's hard to be negative when you're laughing and smiling. count down to total relaxation. all of us have been so upset or frustrated at some point that we just feel like we want to explode. if you feel yourself reaching this point, stop, and start counting. for an additional bonus, try relaxing each body part in turn as you count so you end up completely relaxed and ready to think logically. meditate. the benefits of meditation are many, and one of them can be encouraging positive thinking. by clearing your mind and relaxing you can push out a large amount of negativity that may be troubling you. think of 100 things you enjoy doing. feeling like your life is one big, horrible sinkhole at the moment? sit yourself down and try to come up with a list of things that you enjoy doing. even small things like taking a shower or enjoying a walk in the snow can make you realize that your life isn't so bad after all. create something. negativity inspires a lot of destructive feelings and one way to counter that is by working to create something instead. paint or draw, sew some new curtains, build a model or even put together a puzzle. imagine yourself in a happy place. visualization can be a powerful tool and you can use it to remove yourself from whatever situation you feel unhappy in to one that makes you smile. just close your eyes and imagine whatever makes you feel best. facing challenges everyone has to face challenges in their lives from time to time. whether they're difficult personal goals to meet or unexpected problems these tips can help you make it through with a smile on your face. fake it till you make it. one way to deal with a challenge is to create a feeling of confidence and happiness in yourself. at first this feeling might not be real, but over time you'll start to actually feel happier and maybe even closer to your goal. believe you will get well. those facing illnesses can feel a sense of hopelessness and fear. these feelings aren't going to help anything. concentrate on getting better and living each moment as if you will soon be well. understand the obstacles are there to challenge you. along your path to success you're going to encounter some roadblocks. understand that these aren't necessarily there to stop you from doing what you want, just to ensure that you truly want it. picture yourself at the weight you want to be. losing weight can be a huge challenge, even for the most determined. picturing yourself at the weight you want to be can be a great motivator to getting you on the track to success. start small. working at a huge goal all at once can be overwhelming and sometimes discouraging. take things one step at a time and chip away at your ultimate goal until you get there. don't let yourself quit. giving up is usually taking the easy way out of a situation. no matter how negative you're feeling, never let yourself quit pursuing something you truly want. you'll thank yourself in the long run if you don't give up. don't expect change to be easy. no one ever promised that making a big change in your life would be easy or that overcoming obstacles would be a walk in the park. it's not supposed to be. don't let opposition let you lose your confidence and adapt a negative attitude. find the bright side. every cloud has a silver lining and you just need to find yours. try finding the bright spot amidst all the turmoil surrounding a situation and focus on that to get you through. understand that the situation is not forever. even if you're dealing with the grief of a lost loved one, remember that in time you will feel better. you may always feel sad about a loss, but it will only get easier as time goes on. take it day by day and keep in mind the transience of any bad situation. truly believe you will succeed. if you want an extra edge on success, believe that you will be successful. this may give you the confidence and urance you need to make the difference. face up to change. the world is constantly changing and you and those around you are changing as well. make peace with these changes and understand they don't always mean the end of happiness just because they're something different. make a conscious decision to be resilient.in life you can either let a challenge break you down and make you see the world in a negative light or you can draw on strength you didn't even known you had and rise above it. choose the latter-- it's never too late. take it head on. sometimes the best way to deal with negative things in your life is to take them head on. reaching a resolution or at least working towards one will likely make you feel better about just about any situation. focus on finding a solution. don't wallow in your problems. instead, work towards finding a solution and getting them resolved. you'll be able to feel proactive and feel in control of your life. don't let loss stop you. when pursuing any goal there are bound to be setbacks along the way. don't let these stop you from heading towards your ultimate goal. keep yourself on track. it's easy to be weak and get off track to whatever goal you're pursuing because it's easier right now. don't let weakness get the best of you-- you'll only feel worse later. provide yourself with reminders to stay in a positive mind set and stay with the program. daily attitude if you really want to change your outlook on life, try using these techniques to change how you deal with problems and see the world. see the beauty in everything. even if you're in the worst mood, taking the time to look at all the beautiful things that surround you in the world can provide an instant and insightful way to lift your spirits. realize that your thoughts do not own you. stop your negative thoughts in their tracks by realizing that you're in charge of what you think, not the other way around. take time to figure out what you really want. when you feel yourself feeling negative about things that you haven't accomplished, take time to think if you really want those things. finding out what is really important to you can help eliminate bad feelings over things that you don't truly want. accept the good things. sometimes we get so caught up in the bad stuff coming our way that we forget to appreciate the good things. take a minute to sit down and think of all the positive things that happened in your day, no matter how small. get excited about all the possibilities that lay ahead. even in the midst of the biggest disasters there are a multitude of possibilities that await you to make changes or take on the world tomorrow. believe the world is a good place. if you look at the world and only seem doom and gloom laid out in front of you you're not doing yourself any favors. believe the world is a good place and you're likely to find many more ways good things can come your way. stop making excuses. there are always a million excuses for any person not to do something even if that something can make them feel happier. stop putting up obstacles to your happiness and ditch those lame excuses when you hear yourself making them. don't play the victim. bad things happen to everyone from time to time. pitying yourself and wanting others to feel sorry for you isn't going to make things better. pick yourself up and start working towards a happier future. don't place your future in someone else's hands. your future is yours alone to shape. remember this and take control of where you're going in life. create realistic goals. of course you're going to feel frustrated if you make your goals so unattainable that you can't reach them no matter how hard you work. create smaller or more realistic goals so you can feel accomplished instead of defeated each day. choose joy. every day when you wake up you make the choice whether to be happy or miserable. make the choice to be happy and you'll live a much more joyful life. believe you can change. everyone has qualities they don't like about themselves and that sometimes make them feel bad about themselves. believe you can change these things and you'll start to see little ways that you can. start immediately. want to make a positive change in your life? do it now. putting it off just gives you time to make excuses so get started as soon as possible. believe you deserve good things. if you don't truly believe that you deserve good things in your life you likely aren't going to encounter many. believe that you are worthy for good fortune to come your way and it just might. stop letting negative thoughts control you. negativity can be an overwhelming emotion, one that can make you feel out of control and unhappy in every aspect of your life. put a stopper on these negative thoughts and take control of how you're feeling. smile. sometimes all it takes to feel good is to put a smile on your face. practice putting on a happy face even when you just feel so-so. take control of your decisions. you're the boss of what is going on in your life, even when you feel like you don't have a choice. take back control of your decisions and make the choice to be happier and more positive. change your vibe. some people think that you get back what you put out, so stop putting out bad energy and change to a more positive outlook. whether it truly works or not doesn't matter, you'll feel better either way. keep the bad out. you're in control of the good and bad you choose to let into your life. when you can, limit the amount of negative things you let into your life, including your thoughts. make positive thinking a habit. don't just practice thinking positively when you're feeling down. make it an everyday occurrence whether you're in a good mood or bad. decide why you want what you want. if you're feeling upset because you feel like you aren't achieving the things you want in life, take a moment to sit back and figure out the reasons you actually want those things. you may find you're not as attached to them as you think. look at things with fresh eyes. sometimes the best thing you can do is to sleep on a problem so you can look at it the next day when you're not feeling so emotional.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مصدومیت دو ووشوکار شهرداری خاش را از صدر نشینی لیگ برتر کشور گرفت در جلسه امشب جامعه ت مبارز چه گذشت آموزش بافت ساق دست گل برجسته با قلاب سنگین ترین سکه دنیا نظم بخشیدن به قاعدگی با گیاه آویشن bana sevmeyi anlat dizisi yeni b l m fragman 20 b l m موج ینگ شبکه های اجتماعی علیه ن ج باء پاو وینت انسان در در word شرح کامل پلاک ثبتی اصلی فرعی مفروزی و بخش ثبتی سند مالکیت آرواد وئردی جوما جاواب سوروشدو بیرگون جاواب وئردی جوما آخشامی قوجا آرواد cloud catcher chronicles استیج قسمت پنجشنبه اسفند page قسمت استیج 2017 this page استیج پنجشنبه کیفیت بالا استیج stage پنجشنبه استیج stage اجراهای استیج زنده خوانندگان ا 4 دی عروسی شهرام محمودی و سوگند خورشیدی mootools polygon cruncher v سفر السا انا قسمت رئیس پارلمان عراق حملات شیمیایی به موصل را محکوم کرد چجوری تشکر رو نمیدونم ولی ممنونم خداجانم عنوان بهتر محتوای بهتر رتبه بالاتر کد پیشواز دعای اللهم کن لولیک با صدای فرهمند پایان نامه ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.